Você está na página 1de 1

Opis typowych uszkodze AT

1) Brak napicia 220V zasilajce pyt zasilacza


a. uszkodzony przewd zasilajcy
b. uszkodzony wcznik sieciowy
c. zimne luty na wczniku
2) Brak napicia staego okoo 350V za mostkiem na gwnych kondensatorach elektrolitycznych
a. uszkodzony bezpiecznik
b. uszkodzony termistor
c. uszkodzone kondensatory przeciw zakceniowe
d. uszkodzony filtr przeciw zakceniowy
e. uszkodzony mostek prostowniczy
3) Po wygldzie przepalonego bezpiecznika mona stwierdzi stopie uszkodzenia
a. bezpiecznik przepalony tak e wida w szklanej bace przerwany drut - wymieni na nowy
b. bezpiecznik eksplodowa na bace szklanej wida ciemny lub ma metaliczny kolor - wystpio
maksymalne zwarcie
naley zlokalizowa miejsce wystpowania zwarcia.
4) Rozerwane gwne kondensatory elektrolityczne
a. wymieni na nowe
b. sprawdzi czy zasilacz nie jest przeczony na 110V . Aby uchroni zasilacz przed przypadkowym
przeczeniem na 110V proponuje obci przewody doprowadzone do przecznika. W tym wypadku
zasilacz moe by tylko zasilany napiciem 220V.)
c. sprawdzi czy nie ma zwarcia na pYcie zasilacza
5) Tranzystory mocy uszkodzone
a. wymieni na nowe
b. sprawdzi wszystkie elementy sterujce te tranzystory szczeglnie : bezpiecznik, termistor, kondensatory
gwne, mostek, oporniki i diody przy tranzystorach
5) Zasilacz nie startuje mimo obecnoci napicia na kondensatorach gwnych okoo 350V
a. sprawdzi tranzystory mocy
b. sprawdzi elementy sterujce tranzystorami mocy szczeglnie dwa oporniki 330k midzy kolektorem a
baz
jeli ktry ma przerw zasilacz nie wystartuje
6) Zasilacz piszczy lub wydaje dziwny dwik
a. sprawdzi kondensatory filtrujce napicie zasilajce ukad TL494
b. sprawdzi transformator sterujcy separujcy
c. tranzystory sterujce transformatorem separujcym
d. sprawdzi dawik wyjciowy czy niema zwar pomidzy poszczeglnymi uzwojeniami
e. sprawdzi transformator mocy
Opis typowych uszkodze ATX
1. Zasilacz nie startuje mimo wymuszonego startu przy zwarciu nki 14 i 15 na zczu do pyty komputera
a. patrz punkt 1 i 2 zasilacza AT
1. Uszkodzony ukad czuwania "STAND-BY"
a. zwarty tranzystor mocy
b. zwarty tranzystor sterujcy
c. przepalone rezystory w obwodzie szczeglnie 470k
d. uszkodzony transformator
Pozostae uszkodzenia naprawia jak w zasilaczach AT.
Uwagi
Przy naprawie zasilaczy naley zachowa szczegln ostrono z uwagi na due napicia zasilajce
Po naprawie zasilacza wczy zasilacz do sieci energetycznej szeregowo poprzez arwk 200W/220V
I obciy na wyjciu 5V arwk samochodow 12V/21W.
Jeli prba odpalenia przebiega pomylnie zmierz napicia wyjciowe, jeli wszystko OK zasilacz mona
montowa do komputera