Você está na página 1de 2

Soal No.

1
Untuk 0 x 360 tentukan himpunan penyelesaian dari sin x = 1/2

Soal No. 2
Untuk 0 x 360 tentukan himpunan penyelesaian dari cos x = 1/2

Soal No. 3
Untuk 0 x 720 tentukan himpunan penyelesaian dari sin (x 30) = 1/2 3

Soal No. 4
Untuk 0 x 360 tentukan himpunan penyelesaian dari
cos (x 30) = 1/2 2

Soal No. 5
Himpunan penyelesaian persamaan:

cos 2x + sin x = 0

untuk 0 < x 2 adalah.....


A. {/2, 4/3, 5/3}
B. {/2, 7/6, 4/3}
C. {/2, 7/6, 5/3}
D. {/2, 7/6, 11/6}
E. {/2, 5/3, 11/6}

Soal No. 6
Himpunan penyelesaian persamaan cos 2x + 5 sin x + 2 = 0 untuk 0 x 2 adalah
A. {2/3,4/3}
B. {4/3, 5/3}
C. {5/6, 7/6}
D. {5/6, 11/6}
E. {7/6, 11/6}

Soal No. 7
Himpunan penyelesaian persamaan 2cos 2x 3 cos x + 1 = 0 untuk 0 < x < 2 adalah
A. {/6, 5/6}
B. {/6, 11/6}
C. {/3, 2/3}
D. {/3, 5/3}
E. {2/3, 4/3}

Soal No. 8
Himpunan penyelesaian dari persamaan cos 4x + 3 sin 2x = 1 untuk 0 x 180 adalah
A. {150,165}
B. {120,150}
C. {105,165}
D. {30,165}
E. (15,105)

Soal No. 9
Himpunan penyelesaian dari 2 sin2 x 3 sin x + 1 = 0 dengan 0 x 360 adalah....
A. {30, 90, 150}
B. {30, 120, 240}
C. {30, 120, 300}
D. {30, 150, 270}
E. {60, 120, 270}

Soal No. 10
Himpunan penyelesaian persamaan cos 2x 2 sin x = 1; 0 x < 2 adalah....
A. {0, , 3/2, 2}
B. {0, , 4/3, 2}
C. {0, 2/3; , 2}
D. {0, , 2}
E. {0, , 3/2}