Você está na página 1de 655

Winston S.

Churchill
A msodik vilghbor / 1.

Emlkezsek
Vlogatta
Csurdi Sndor
s
Gyarmati Gyrgy
Az utszt Gyarmati Gyrgy rta
Szaklektor
Bors Jzsef
Fordtotta
Betlen Jnos
Az letrajzokat
Csurdi Sndor jegyzeteinek flhasznlsval
Bks Csaba
rta
Szerkesztette s
a nmet dokumentumokat fordtotta
Antal Lszl
Winston S.
Churchill
A msodik vilghbor / 1.

Eurpa Knyvkiad
Budapest 1989
A fordts az albbi kiadsbl kszlt:
Winston S. Churchill: The Second World War I-VI.
Cassel & Co. London, 1950-1953.
Hungarian translation Betlen Jnos, 1989

HU ISSN 0209-5165
A m erklcsi tanulsga:
HBORBAN: ELSZNTSG
VERESGBEN: DAC
GYZELEMBEN: NAGYLELKSG
BKBEN: JINDULAT
Elsz

Ezt a mvet az els vilghbor trtnett feldolgoz ktetek -


The World Crisis (A vilgvlsg), The Eastern Front (A keleti
front), The Aftermath (A kvetkezmnyek) - egyenes folytats
nak sznom. Ha majd elkszlk vele, a kt m egytt egy j har
mincves hbor sszefgg trtnett tlja az olvas el.
Akrcsak az elz ktetekben, ezttal is azt a mdszert igyekez
tem kvetni, amelyet Defoe alkalmazott a Memoirs of a Cavalier
(Egy gavallr emlkezsei) cm mvben: az esemnyek egyik
szerepljnek szemlyes lmnyeiben prblom bemutatni s ele
mezni a nagyszabs hadszntri s politikai fejlemnyeket. n va
gyok taln az egyetlen politikus, aki mindkt nagy trtnelmi fld
induls idejn magas kormnyhivatalt tlttt be. Igaz, az els vilg
hbor veiben jllehet felelssgteljes, mgiscsak alrendelt tiszt
sgeket viseltem, a Nmetorszggal vvott jabb mrkzs idejn
viszont tbb mint t vig felsge kormnynak miniszterelnke
voltam. Teht ms szemszgbl s hitelesebb forrsok alapjn sz
molok be az esemnyekrl, mint korbbi knyveimben.
Miniszterelnksgem ideje alatt csaknem egymilli szt mond
tam tollba titkroknak: emlkeztetket, irnyelveket, tviratokat,
jegyzknyveket. Az esemnyek sodrban s az akkor hozzfrhe
t ismeretek birtokban kszlt iratok bizonyra nem mentesek t
vedsektl. sszessgkben azonban mgis hven mutatjk, ho
gyan ltta a korszak vilgrenget esemnyeit az az ember, aki a leg
fbb felelssget viselte a brit birodalom, a brit nemzetkzssg
stratgijrt s politikjrt. Azt hiszem, sohasem kerlt mg a k
znsg kezbe ilyen rszletes beszmol a hadvezets s a kor
mnyzs mindennapjairl. Trtnetrsnak nem mondanm, mert
az a jv nemzedk dolga lesz. De bzom benne, hogy a jv trt
netrsa hasznt fogja ltni.
Abban, amit e harminc v alatt tettem s mondtam, srtetten
benne van minden trekvsem, s n rmmel vllalom, hogy le
tem rajta mressk meg. Mindvgig megtartottam azt a magam al
kotta szablyt, hogy utlag csak olyan hbors s politikai intzke
dseket brljak, amelyektl nyilvnosan vagy ms hivatalos for
mban va intettem mr annak idejn is. St utlag nemegyszer
tomptom is a korabeli vita hevt. Fjdalmas volt feljegyeznem,
hny olyan emberrel tmadt nzeteltrsem, akiket kedveltem s
7
tiszteltem; de helytelen volna, ha nem trnm a mltat okulsul a
jv el. Csak azt kvnom, hogy senki se tekintsen megvet f
lnnyel azokra a tiszteletre mlt, j szndk frfiakra, akiknek
tetteit e knyv elbeszli, hacsak nem tart elbb szigor nvizsgla
tot, meg nem hnyja-veti magban, vajon maga teljesti-e hivatali
ktelessgt, s meg nem fogadja, hogy megszvleli a mlt tanuls
gait.
Az olvas ne higgye, hogy mindenron egyet kell rtenie mon
dandmmal, s mg kevsb, hogy csakis npszer gondolatokat
igyekszem paprra vetni. Legjobb tudsom s lelkiismeretem sze
rint teszek tanvallomst. Minden tlem telhett megtettem, hogy
utnajrjak a dolgoknak, de zskmnyolt dokumentumokbl s
ms forrsokbl minduntalan jabb tnyek kerlnek napvilgra, s
ezek mdosthatjk kvetkeztetseimet. Ezrt is fontos a hiteles
korabeli feljegyzsekre s azokra az rott vlemnyekre tmaszkod
ni, amelyeknek megalkotsakor mg semmi sem volt vilgos.
Roosevelt elnk egy zben elmondta nekem, hogy affle nyilv
nos krkrds ljn keresi a legmegfelelbb szt erre a hborra.
Haszontalan hbor - vgtam r habozs nlkl. Ez a harc meg
nyomortotta mindazt, ami az elz vilggst tllte, pedig nincs a
vilgtrtnelemnek mg egy hborja, amely oly knnyen megaka
dlyozhat lett volna, mint ez. De az emberisg tragdija ezzel
mg nem rte el a cscspontjt. Szzmillik ldozata, erfesztse,
az igaz gy gyzelme mind nem volt hozz elg, hogy bkben s
biztonsgban lhessnk; ellenkezleg, az ppen hogy lebrtnl is
nagyobb veszedelem leselkedik renk. szintn remlem, hogy a
mlt latolgatsa segt majd eligazodnunk a jvben, az j nemzed
ket pedig kpess teszi r, hogy az elmlt vek hibin okulva az em
beri szksgletekkel sszhangban s az ember nagyobb dicssgre
rendezze be a vszterhesnek grkez jv sznpadt.
Winston Spencer Churchill
Chartwell, Westerham, Kent, 1948 mrciusban
I. ktet
A gylekez vihar
A ktet trgya:
MINT HAGYTK
- BALGASGUKBAN, NEMTRDMSGKBEN
S JHISZEMSGKBEN -
AZ ANGOLSZSZ NPEK, HOGY
A GONOSZOK JRA FEGYVERKEZZENEK
Els knyv
Hbortl hborig
1919-1939

1 / A gyztesek ostobasga. 1919-1929

[...]
A fegyversznet napjn1 a nmet seregek rendezett sorokban
meneteltek hazafel. Derekasan kzdttek - mondotta a babr-
koszors gyztes katons nagylelksgvel Foch marsall, a szvet
sgesek fparancsnoka. Tartsk ht meg a fegyvereiket! Egyt
tal azonban azzal a kvetelssel llt el, hogy a Rajna legyen a fran-
cia-nmet hatr. Hiba fegyverzik le Nmetorszgot, hiba zzzk
darabokra hadigpezett, hiba romboljk le erdtmnyeit, hiba
tasztjk nyomorba, ktelezik mrhetetlen jvttelre, hiba vlik
emszt belharcok martalkv: tz v mltn, hsz v mltn is
mt magra tall. Az elpusztthatatlan germn trzsek ismt er
re kapnak, s a harcos Poroszorszg elfojthatatlan haditzei ismt
felizzanak s lngra lobbannak. Ellenben ha a francia hadsereg
megszllja s ftiegerdti a Rajnt, a sebes viz, szles s mly foly
ttrhetetlen pajzsa mgtt nemzedkekre biztonsgban rezhetik
magukat a francik. Csakhogy az angolszsz vilg egszen msknt
rzett s gondolkodott; mrpedig nlkle Franciaorszg elbukott
volna. A versailles-i szerzds2 gyszlvn rintetlenl hagyta a n
met hatrokat. Tovbbra is Nmetorszg volt Eurpa legnagyobb
egynem nemzeti tmbje. Ez nem bke - mondta pratlan lesl
tssal Foch marsall, amikor rteslt a versailles-i bkeszerzds al
rsrl -, csak hsz vre szl fegyversznet.
A szerzds gazdasgi elrsai olyan rosszindulatak s ostobk
voltak, hogy letkptelensgkhz nem is frhetett ktsg. Nmet

1 1918. november 11-n.


2 Nmetorszg s a nyugati szvetsges hatalmak bkeszerzdse az els vi
lghbor utn. 1919. jnius 28-n rtk al a versailles-i palota tkrterm-
ben.

11
orszgot elkpeszt mret jvttelre kteleztk. A dikttum csak
a gyztesek dhrl tett tanbizonysgot, s mg valamirl: a gyz
tes npek nem rtettk meg, hogy nincs az a vesztes nemzet vagy
kzssg, amely egy modern hbor kltsgeivel felr hadisarcra
volna ktelezhet.
A tmegnek fogalma sem volt a legegyszerbb gazdasgi ssze
fggsekrl sem, vezeti pedig nem mertk kibrndtani, nehogy
elvesztsk szavazatt. Az jsgok, szoksuk szerint, az uralkod
nzeteket tkrztk s erstettk tovbb. Elenyszen kevesen
voltak, akik megprbltk megmagyarzni, hogy jvttelt csak
szolgltatsokkal vagy szrazfldi, illetve tengeri ruszlltssal le
het teljesteni; tovbb, hogy amikor az ru megrkezik a clorszg
ba, kizkkenti kerkvgsbl a helyi ipart, kivve ha igen kezdet
legesen szervezett vagy szigoran ellenrztt trsadalomrl van
sz. Valjban, mint ahogy erre azta az oroszok is rjttek, legy
ztt orszgot csak egyflekpp lehet kifosztani: mindent, ami szk
sges s mozdthat, el kell szlltani, s ideiglenes vagy vgleges
rabsgba kell hajtani a frfilakossg egy rszt. De az e f f l e eljrs
haszna ssze sem vethet a hbor kltsgeivel. Nem akadt egyet
len olyan vezet politikus sem, aki a vlasztpolgrok el trta vol
na ezeket az alapvet, nyers tnyeket. Egynek sem volt hozz elg
esze, tekintlye, egy sem tudott fellemelkedni a tmeghisztrin.
De ha megtette volna is valamelyikk, senki se hitt volna neki. A di
adalittas szvetsgesek fennen hangoztattk, hogy az utols csp
pet is kisajtoljk Nmetorszgbl. Mindez pedig gyszos kvet
kezmnyekkel jrt a npek jltre s a nmetek hangulatra
nzve.
Csakhogy a bkeszerzdsnek ezeket a rendelkezseit nem haj
tottk vgre. St Nmetorszg tbbet nyert a vmon, mint ameny-
nyit elvesztett a rven: a gyztes hatalmak ltal kisajttott nmet
vagyon sszrtke egymillird font krl volt, nhny vvel ksbb
pedig - fleg az Egyeslt llamokbl s Nagy-Britannibl - tbb
mint msfl millird fontnyi klcsn znltt Nmetorszgba: gy
aztn a hbors krokat egykettre helyrelltottk. E ltszlag
nagylelk adakozs kzepette azonban egy pillanatra sem csitult a
gyztes orszgok boldogtalan s elkeseredett tmegeinek zgol
dsa, s lankadatlanul visszhangzott tovbb az llamfrfiak biztat
grete is, hogy az utols fillrig mindent megfizettetnek Nmet

12
orszggal. A nmetek hljra vagy jindulatra szmtani teht
oktalansg lett volna.
Nmetorszg csak azrt fizette meg, azrt tudta megfizetni a k
sbb mgis kicsikart jvttelt, mert az Egyeslt llamok szml
latlanul klcsnztt pnzt az eurpaiaknak, kivltkppen pedig
a nmeteknek. Olyannyira, hogy 1926-tl 1929-ig az Egyeslt l
lamok adsai a vilg minden rszbl csak mintegy tdt trlesz
tettk annak az sszegnek, amit Amerika a nmeteknek klcsn
ztt, mikzben mg csak remnye sem volt r, hogy valaha is vissza
kapja a nekik nyjtott hiteleket. Mindebben azonban szemltomst
senki sem tallt semmi kivetnivalt, s mindenki szentl meg volt r
la gyzdve, hogy ez gy folytatdhatik az idk vgezetig.
A trtnelem ksbb megmutatta, milyen eszeveszettek voltak
ezek a pnzgyi tranzakcik. Ktszeres istenksrtsnek bizonyul
tak : egyarnt rszk volt a hbors veszedelem s a gazdasgi for
gszl felidzsben. Az utbbirl is lesz mg sz bven. Egy sz,
mint szz, Nmetorszg vlogats nlkl mindenkinek eladso
dott, mohn habzsolta a tkozl klcsnzk pnzt. A brit beruh
zk abban a tves hiszemben, hogy nagylelken segdkezet nyjta
nak a legyztt orszgnak, tovbb a magas kamatlbak vonzerej
nek bvletben szintn bekapcsoldtak a jtszmba, jllehet sok
kal kisebb mrtkben, mint amerikai trsaik. Nmetorszg vgl is
klcsnk formjban msfl millird font sterling bevtelre tett
szert, mikzben a mindenfle ton-mdon: lltke tadsa, kl
fldi valutatutals vagy a hatalmas amerikai seglyekkel val b
vszkeds rvn trlesztett jvttel sszege nemigen haladta meg
az egymillird fontot. Szomor, kusza trtnet ez, fszereplje, az
emberi ostobasg hatalmas energikat s nagy tallkonysgot volt
kpes szolglatba lltani.

A bkekts msik nagy tragdija az volt, hogy a saint-germai-


ni s a trianoni bkeszerzds1 elemeire szabdalta szt az Osztrk-
Magyar Monarchit. A Rmai Szent Birodalomnak ez az utols
megtestestje npek sokasgt fogta vszzadokon t kzs fedl
al; olyan npeknek nyjtott kereskedelmi elnyket s biztons

1 A nyugati szvetsges hatalmak Ausztrival Saint-Germain-en-Laye-ben


1919. szeptember 10-n, Magyarorszggal a versailles-i Kis-Trianon kastly
ban 1920. jnius 4-n rtk al a bkeszerzdst.

13
got, amelyek kzl korunkban egynek sem volt elegend szilrds
ga s letereje, hogy egymagban szembeszlljon a felled Nmet
orszggal vagy Oroszorszggal. Valamennyien el akartak szakadni
a szvetsgi vagy csszri rendszertl, s e trekvsk tmogatst
a gyztesek liberlis politiknak hittk. Dlkelet-Eurpa balkani-
zlsa gyorsan megtrtnt, s ennek kvetkeztben viszonylag meg
ntt Poroszorszg s az elcsigzott s hbors sebeit nyalogat, vg
eredmnyben azonban mgiscsak rintetlen s a trsgben vetly-
trs nlkl marad nmet birodalom slya. A fggetlensg az egy
kori Habsburg-birodalmat alkot npekre s tartomnyokra egytl
egyig olyan knszenvedst hozott, amilyent a rgi kltk s hittud
sok a krhozottak legnyomorultabbjainak tartottak fent. Bcs, a
nemes fvros, ez az si, nagy hagyomny kulturlis kzpont, oly
sok orszgt, vzi t s vastvonal csompontja kietlen s hanyatl
ksrtetvross vlt, akr egy hajdan virgz vsrhely egy elszeg
nyedett tartomnyban, amelynek lakosai tbbnyire mr rgen el
kltztek.
Azok a liberlis eszmk, amelyekre a nyugati npek oly hossz
idn t svrogva tekintettek, a gyztesek knyszere folytn most
egyszerre szakadtak Nmetorszg nyakba. A nmetek megszaba
dultak a ktelez katonai szolglat terhtl, s nem tarthattak ne
hzfegyverzetet. Hitelkpessgk a nullval volt egyenl, mgis
nyomban elkpeszt mennyisg amerikai hitel znltt az orszg
ba. Weimarban a legeslegjabb demokratikus elveket rgzt al
kotmnyt iktattk trvnybe. A csszrt elcsaptk, az llam lre
senkiket vlasztottak. A hevenyszett tkolmny mgtt azonban a
levert, de hatalmas s lnyegben srtetlen nmet nemzet vad szen
vedlye tombolt. Az amerikaiak eltlettel viseltettek a monar
chival szemben, s Lloyd George meg sem prblt ezzel szembe
szllni. A legyztt csszrsg szemben nem lehetett teht kts
ges, hogy jobb elbnsra szmthat a szvetsgesek rszrl, ha
kztrsasgg vlik, mint ha monarchia marad. Az lett volna blcs
politika, ha a weimari kztrsasgot megkoronzzk, s ezzel szi
lrdtjk meg. Erre a szerepre megfelelt volna a Kaiser valamelyik
kiskor unokja, ha koronatancsot neveznek ki mell. Ehelyett t
tong rt tmasztottak a nmetek nemzeti letben. Mindazok a
befolysos katonai s nemesi csoportok, amelyek az alkotmnyos
monarchia mell llhattak volna, s a kedvrt tiszteletben tarthat
tk s tmogathattk volna az j demokratikus parlamenti rend
14
szert, elvesztettk a lbuk all a talajt. A weimari kztrsasg min
den dszes liberlis klssgvel s valsgos ldsaival egyetem
ben az ellensg mvnek szmtott. A nmet np hsgre nem
tarthatott szmot, kpzelerejt nem szthatta fel. Egy rvidke id
re a nmetek, szinte vgs ktsgbeesskben, az agg Hindenburg
marsallba vetettk minden remnyket. De csakhamar hatalmas
erk lendltek mozgsba, ttong r tmadt, s ezt az rt hamarosan
egy rgeszms s vrszomjas lngelme, az emberisg keblt roncso
l leggonoszabb gylletek megtestestje, egy Hitler nev kplr1
tltttebe. [...]

A Npszvetsget, alighogy megalakult, mris gyszlvn hal


los csaps rte. Az Egyeslt llamok cserbenhagyta Wilson elnk
teremtmnyt. Maga az elnk ksz volt harcba szllni elveirt, de
ppen amikor vlasztsi kampnyra kszldtt, agyvrzs bn
totta meg, s a kvetkez ht hossz, sorsdnt esztend legna
gyobb rszt tehetetlen roncsknt, gyhoz szgezve tlttte. 1920-
ban aztn prtjt s politikjt egyarnt elsprte a republiknusok
vlasztsi gyzelme. A vlasztsokkal az cen tloldaln az elszi
getelds politikja diadalmaskodott. Hadd fjn Eurpa a maga
levben, s fizesse meg trvnyes tartozsait! Ugyanakkor felemel
tk a vmokat, s gy korltot lltottak az eurpai ruk el, pedig
Eurpa csak ezekkel trleszthette volna tartozsait. Az 1921-es
washingtoni konferencin2 az Egyeslt llamok nagyszabs hadi
tengerszeti leszerelsi javaslatokkal llt el, majd a brit s az angol
kormny szp soijban kezdte elsllyeszteni csatahajit s rm
mel ltott hozz a katonai intzmnyek felszmolshoz is. Sajtos
logikval gy rveltek, hogy erklcstelen volna lefegyverezni a le
gyziteket, ha a gyztesek maguk is meg nem vlnak fegyvereik
tl. s az angolszszok vdl ujja nehezteln meredt a rajnai hatr
tl s a bkeszerzdses garanciktl egyarnt megfosztott Fran
ciaorszgra, amirt - hajcskn cskkentett ltszmban is - mgis
csak fenntartotta ltalnos hadktelezettsgre ptett hadseregt.
1 Hitler rvezet volt.
2 Az 1921 novembertl 1922 februrjig tart konferencin, amelyen a
kezdemnyez Egyeslt llamokon kvl Nagy-Britannia, Japn, Franciaor
szg, Olaszorszg, Belgium, Hollandia, Portuglia s Kna vett rszt, egyezm
nyekkel szablyoztk tbbek kztt a hadiflottk kvtjt. Ez utbbi az 1930-
a% illetve az 1936-os londoni konferenciig volt rvnyben.

15
Az Egyeslt llamok flrerthetetlenl kzlte Nagy-Britan-
nival, hogy ha fenntartja szvetsgt Japnnal - s megjegyzend,
hogy Japn mindig hven tartotta magt szvetsgesi ktelezetts
geihez -, annak csakis az angol-amerikai kapcsolatok lthatjk k
rt. Kvetkezskpp felmondtk a szvetsget. Japnban nagy
megrknydst keltett ez a lps: gy rtelmeztk, hogy a nyugati
vilg lenzi az zsiaiakat. Nem egy olyan ktelket vgtak el ebben
az idben, amelyrl ksbb kiderlt, hogy dnt fontossg lett
volna a bke megrzse szempontjbl. Japn azonban egyszers
mind azzal vigasztaldhatott, hogy Nmetorszg s Oroszorszg
buksa egy idre a vilg harmadik tengeri hatalmv tette, s most
ktsgkvl az lvonalba kerlt. Igaz, a washingtoni tengerszeti
egyezmny kevesebb csatahajt engedlyezett Japnnak, mint
Nagy-Britanninak s az Egyeslt llamoknak (3:5:5 volt az
arny), de azrt a megszabott kvta j nhny vre ppen elgg
ignybe vette hajpt kapacitst s pnzgyi forrsait; Japn
figyelmt az sem kerlte el, hogy a kt vezet tengeri hatalom a ma
ga hadiflottjt jval kisebbre zsugortotta annl, mint amit anyagi
ereje lehetv, politikai felelssge pedig szksgess tett volna,
gy aztn a gyztes szvetsgesek zsiban is, csakgy, mint Eur
pban, egykettre olyan helyzetet teremtettek a bke jelszavval,
amelyben semmi sem llta mr tjt egy jabb hbornak.
Mikzben az Atlanti-cen kt partjn felhangz jmbor kz
helyszlamoktl ksrve zavartalanul kvettk egymst ezek a sze
rencstlen esemnyek, Eurpban a crok s a csszrok birodalmi
trekvseinl sszehasonlthatatlanul flelmesebb j viszlyforrs
jtt ltre. Oroszorszgban a bolsevista forradalom teljes gyzelm
vel rt vget a polgrhbor. A Lengyelorszgot leigzni kszl
szovjet csapatokat a varsi csatban visszavertk ugyan, Nmetor
szg s Olaszorszg azonban hajszl hjn a kommunistk propa
gandjnak s terveinek prdjv vlt. Magyarorszgon pedig egy
idre Kun Bla kommunista dikttor ragadta kezbe a hatalmat.
Foch marsall blcsen llaptotta meg, hogy a bolsevizmus sehol
sem lpte t a gyzelem hatrait, a hbor utni els vekben
azonban mgiscsak megremegtek az eurpai civilizci alapjai.
A fasizmus a kommunizmus rnyka vagy torzszltt gyermeke
volt. Hitler rvezet Mnchenben a nmet tiszti kaszt szolglat
ban vad zsidgylletre s kommunistagylletre usztotta a kato
nkat s a munksokat, azt lltva, hogy a zsidk s a kommunistk
16
felelsek Nmetorszg veresgrt, s ugyanakkor egy msik kalan
dor, Benito Mussolini Olaszorszgban olyan j kormnyzati rend
szert dolgozott ki, amely azon a cmen, hogy megszabadtja az olasz
npet a kommunizmustl, diktatrikus hatalomhoz vezetett.
Ahogy a fasizmus a kommunizmusbl, ugyangy a ncizmus a fa
sizmusbl bontakozott ki. E kt rokon mozgalom azutn minden
addiginl htborzongatbb let-hall kzdelembe tasztotta a vil
got, s pusztulsuk utn sem llthatja senki bizonyosan, hogy ez a
kzdelem immr vget rt.

2 / A legszebb bkevek. 1922-1931

[...]
1925 februijban a nmet kormny emlkiratot intzett Her-
riot francia miniszterelnkhz. Azt javasolta, hogy a Rajnn rde
kelt hatalmak, elssorban Anglia, Franciaorszg, Olaszorszg s
Nmetorszg a szerzds garantlsra felkrt amerikai kormny
szne eltt hossz idre nneplyesen ktelezzk magukat, hogy
nem indtanak egyms ellen hbort.1 Az emlkiratbl az is kide
rlt, hogy Nmetorszg elfogadhatnak tartan, ha kln nemzet
kzi szerzdsben garantlnk a Rajna fennll terleti sttust.
Rendkvl jelents esemny volt ez.
[... ] Jmagam elsrend fontossg clnak tekintettem, hogy si
kerljn vget vetni az ezerves francia-nmet ellensgeskeds
nek. gy gondoltam, hogyha gazdasgi, trsadalmi s erklcsi sz
lakkal oly szorosan ssze tudnnk fzni a gallokat s germnokat,
hogy jabb viszlyra ne lehessen okuk, s a kzs jlt s az egybefo
nd rdekek megszntetnk az si ellentteket, akkor Eurpa is
mt felvirgozhatna. A francia-nmet ellensgeskeds enyhtst a
brit np legfbb eurpai rdeknek tekintettem, st az sszes brit
rdekek legfontosabbiknak. Ezenkvl meg voltam rla gyzd
ve, hogy ez nem ellenttes Nagy-Britannia egyetlen ms fontos r
dekvel sem. s ma sem vlekedem mskpp.

1 A nmet jvtteli szlltsok elmaradsa miatt 1923-ban francia s belga


csapatok szlltk meg a rajna-vesztfliai Ruhr-vidket, ami slyos bel- s kl
politikai bonyodalmat okozott. Megoldsra elssorban az amerikaiak dolgoz
tak ki terveket.

17
[... ] Augusztusban Nagy-Britannia teljes jvhagysval a fran
cik azt a hivatalos vlaszt adtk Nmetorszgnak, hogy els s el
engedhetetlen lpsknt minden felttel nlkl csatlakoznia kell a
Npszvetsghez. Ezt a nmet kormny el is fogadta. Ms szval el
ismerte, hogy a bkeszerzds elrsai tovbbra is rvnyben ma
radnak, hacsak klcsns megllapodssal nem mdostjk ket,
tovbb belenyugodott, hogy nem kapott kln gretet a szvets
gesektl, amelyben fegyverkezsk korltozsra kteleztk volna
magukat. A nmet kormny nem erltette azokat a heves naciona
lista nyomssal s mozgoldssal altmasztott kvetelseket sem,
amelyek rtelmben a bkeszerzdsbl trlni kellett volna a h
bors felelssgrl szl zradkot, ideiglenesnek kellett volna mi
nsteni Elzsz-Lotharingia sttust, tovbb haladktalanul ki
kellett volna vonni Klnbl a szvetsges csapatokat. Ezekre az
engedmnyekre a szvetsgesek amgy sem lettek volna hajlan
dak.
Ilyen elzmnyek utn nyitottk meg oktber 4-n nneplyes
klssgek kztt a locami konferencit. A csendes viz t part
jn Nagy-Britannia, Franciaorszg, Nmetorszg, Belgium s
Olaszorszg kpviseli gyltek egybe. A konferencia eredmnye
knt elszr: az t hatalom klcsns biztonsgi egyezmnyt k
ttt; msodszor: dntbrskodsi egyezmny jtt ltre Nmetor
szg s Franciaorszg, Nmetorszg s Belgium, Nmetorszg s
Lengyelorszg, valamint Nmetorszg s Csehszlovkia kztt;
harmadszor: Franciaorszg kt klnll megllapodsban kte
lezte magt, hogy Lengyelorszg, illetve Csehszlovkia segtsgre
siet abban az esetben, ha a nyugati szerzds esetleges sszeomlsa
nyomn valamelyikket nem provoklt fegyveres tmads rn.
Ms szval a nyugat-eurpai demokrcik kteleztk magukat,
hogy minden krlmnyek kztt bkben lnek egymssal, s
egysgesen szllnak szembe azzal, aki kzlk megszegi a meglla
podst, s rtmad a msikra. Ami Franciaorszgot s Nmetorsz
got illeti, Nagy-Britannia nneplyes ktelezettsget vllalt, hogy
ha e kt orszg valamelyikt nem provoklt tmads rn, haladk
talanul a segtsgre siet. Ezt a nagyjelentsg katonai ktelezett
sgvllalst a parlament is jvhagyta, s melegen dvzlte a la
kossg. Ehhez hasonl vllalkozsra a trtnelemknyvekben hi
ba is keresnnk pldt.
Arrl nem esett sz Locamban, hogy Franciaorszg, illetve
18
Nagy-Britannia ktelezi-e magt leszerelsre, s ha igen, milyen
mrtkben. Pnzgyminiszteri minsgemben lnyegben mr a
kezdet kezdetn bekapcsoldtam ezekbe az gyekbe. Ktoldal
ktelezettsgvllalsunkrl gy vlekedtem, hogy amg Franciaor
szg megtartja fegyverzett, Nmetorszg pedig nem fegyverkez
het, addig Franciaorszgot nem fenyegeti a tmads veszlye. Ami
Franciaorszgot illeti, biztosra vettem, hogy sohasem tmadja meg
Nmetorszgot, ha egyszer ez azzal jrna, hogy Nagy-Britannia
automatikusan Nmetorszg oldalra ll. gy teht, jllehet elmle
tileg flttbb veszlyes megoldsra vllalkoztunk - mert hiszen ar
ra kteleztk magunkat, hogy francia-nmet konfliktus esetn az
egyik vagy a msik oldalon mi is hadba lpnk -, a katasztrfa val
sznsge igen csekly volt, s ez volt a legjobb mdja, hogy bek
vetkeztt megakadlyozzuk. Kvetkezskpp egyarnt elleneztem
Franciaorszg leszerelst s a nmet jrafelfegyverkezst, mivel
mindkett elkerlhetetlenl sokkal nagyobb veszlybe sodorta vol
na Nagy-Britannit. Msfell Nmetorszg a megllapods rtel
mben belpett a Npszvetsgbe, s tagsga a brit kezessggel
egytt kzzelfoghat vdelmet nyjtott a nmet npnek. Olyan
egyensly jtt teht ltre, amelyben a francia-nmet kibklsben
nagymrtkben rdekelt Nagy-Britannia tbb-kevsb a dntb
r szerept vllalta magra. Abban remnykedtnk, hogy ez az
egyensly hsz ven t fennmarad, s kzben a hosszan tart bke, a
nvekv bizalom, valamint a pnzgyi terhek hatsra a szvets
gesek fegyverkezse is fokozatosan, mintegy nmagtl cskkenni
fog. Vilgos volt, hogy ha Nmetorszg s Franciaorszg kztt ki
egyenltdnek az erviszonyok, klnsen pedig ha Nmetorszg
erflnyre tesz szert, akkor megn a hbor veszlye. De gy lt
szott, hogy az nneplyesen vllalt szerzdses ktelezettsgek ki-
zrjk ezt az eshetsget.
A locami egyezmny csak a nyugati bkvel foglalkozott, ab
ban a remnyben, hogy a megllapodst egy gynevezett keleti
Locamo is kveti majd. Nagyon rltnk volna, ha egy esetleges
nmet-orosz hbor veszlye ellen is ugyanolyan szellemben fo
gant s nagyjbl hasonl intzkedseket sikerl elfogadtatni, mint
amilyenek Franciaorszg s Nmetorszg esetben lptek letbe.
Csakhogy mg a Stresemann-fle nmet vezets sem hajlott r,
hogy lemondjon Nmetorszg keleti terleti kvetelseirl, sem
pedig hogy elfogadja a bkeszerzdsnek Lengyelorszgra, Dan-
19
zigra, a korridorra1 s Fels-Szilzira vonatkoz terleti rendelke
zseit. Oroszorszg az antibolsevista llamok egszsggyi zr
vonala mgl teljes elszigeteltsgben szemllte a vilg dolgait.
Nem adtuk fel erfesztseinket, de keleten egy tapodtat sem sike
rlt elbbre jutnunk. Jmagam egy percre sem zrtam ki annak a le
hetsgt, hogy a keleti hatrrendezst Nmetorszg javra mdo
stsuk, de a remnysg nhny rvid ve alatt erre nem addott al
kalom.
A locami konferencia nyomn ltrejtt egyezmnyt 1925 v
gn nagy rmmel dvzltk. Elsknt Baldwin ltta el alrs
val a klgyminisztriumban. A klgyminiszter, sajt hivatalos re
zidencija nem lvn, engem krt meg, hogy bocsssam rendelke
zsre a Downing street 11. szm alatti ebdlmet: ott ltta vend
gl benssges, barti hangulat villsreggelire Stresemannt. Csak
ugyan a legnagyobb bartsgban kltttk el a villsreggelit, s arra
gondoltunk, milyen pomps jv vr Eurpra, ha egyszer legna
gyobb nemzete fellemelkedik minden torzsalkodson, s bizton
sgban rzi magt. A parlament j szvvel adta hozzjrulst a lo
cami egyezmnyhez, Austen Chamberlain megkapta a trdsza-
lagrendet s a Nobel-bkedijat. Mve Eurpa jjledsnek
cscspontjt jelezte, s a bks jjpts hrom vt nyitotta meg.
A rgi viszlyok nem szntek meg ugyan, csak ppen a felszn alatt
szunnyadtak, s mr hallhat volt egy jabb tmeges toborzs dob
pergse, mgis joggal remltk, hogy addigi sikereink jabbaknak
nyitnak utat.
A msodik Baldwin-kormny hivatali idejnek vge fel Eur
pban olyan nyugalom honolt, amelyhez hasonlra sem az elz,
sem a rkvetkez hsz vben nem volt plda. A locami egyez
mny nyomn, s az utn, hogy a francia hadsereg, valamint a sz
vetsges csapatok jval a Versailles-ban kitztt idpont eltt kivo
nultak a Rajna-vidkrl, Eurpban barti rzelmek tmadtak N
metorszg irnt. Az j Nmetorszg elfoglalta helyt a megcsonk
tott Npszvetsgben. Gazdasga az amerikai s angol klcsnk
jtkony hatsra gyors temben magra tallt. j cenjr haji
elnyertk az Atlanti-cen kk szalagjt.2 Klkereskedelmi forgal-
1 Folyos: Kelet-Poroszorszgnak az a rsze, amelyet a versailles-i bke

szerzds Lengyelorszgnak tlt, hogy kzvetlen sszekttetst biztostson


neki Danzig szabadllammal.
2 A leggyorsabb cenjr hajk kitntetse.

20
ma nttn-ntt, s vele prhuzamosan a jlt is az orszgban. Fran
ciaorszgot s eurpai szvetsgi rendszert szemltomst ugyan
csak nem fenyegette veszly. A versailles-i szerzds lefegyverzsi
pontjait nyltan nem srtettk meg. Nmet haditengerszet nem l
tezett. Nmetorszg nem tarthatott fenn lgiert, s nem is ltott
hozz kiptshez. Orszgszerte befolysos erk hatrozottan el
leneztk, ha csak vatos megfontolsbl is, a hbor gondolatt, s
a nmet fparancsnoksg sem kpzelhette, hogy a szvetsgesek
megengednk az jrafegyverkezst. Kzben azonban nem volt mr
messze (hogy sajt ksbbi szkpemmel ljek) a gazdasgi forg
szl. De errl akkoriban csak szk pnzgyi krknek volt tudo
msuk, ket pedig hallgatsra intette a jv, amelyet elre lttak.
[...]

3 / Adolf Hitler

1918 oktberben Comines kzelben egy brit mustrgztma-


ds kvetkeztben egy idre elvesztette ltst egy nmet rvezet.
Amg egy pomerniai krhzban fekdt, Nmetorszg elvesztette a
hbort, s az orszgon forradalom sprt vgig. Az rvezet, egy
jelentktelen osztrk vmtisztvisel fia, ifjkorban arrl lmodo
zott, hogy nagy mvsz vlik belle. Csakhogy nem sikerlt felv
tetnie magt a bcsi kpzmvszeti akadmira, s szegnyen lt
az osztrk fvrosban, majd Mnchenben. Olykor fests-mzols-
sal, nemegyszer alkalmi munksknt kereste meg a szraz kenyrre
valt, nyomaszt szksgben lt, s titkos, de annl hevesebb gy
llettel viseltetett a vilg irnt, amely megtagadta tle a sikert. Nl
klzsei nem a kommunistk soraiba vezettk. Elismersre mlt
fordulattal csak jabb indulatot mertett bellk amgy is betege
sen tlz fajhsghez, valamint Nmetorszg s a nmet np irnt
rzett lzas s misztikus csodlathoz. A hbor kitrsekor lelke
sen fegyvert ragadott, s ngy ven t egy bajor ezredben, a nyugati
fronton szolglt. gy indult Adolf Hitler plyja.
1918 teln vakon s magatehetetlenl fekdt a krhzban, s
szemlyes kudarca a nmet np tragdijval olvadt egybe tudat
ban. A vesztett hbor, a trvny s a rend sszeomlsa, a francik
diadala elviselhetetlen knszenvedst okozott a lbadoz katon
nak, s ebbl az emszt gytrelembl szletett lelkben az a fajta
21
hatalmas s hatrtalan delejes er, amely megvltst vagy krhoza
tot hozhat az emberisgre. Meg volt rla gyzdve, hogy Nmetor
szg rendes krlmnyek kztt nem veszthette volna el a hbort.
Kvetkezskpp nagyszabs, szrnysges mret rulsnak kel
lett lennie a httrben. A magnyos, befel fordul kzkatona egy
re azon trte a fejt, hogyan kvetkezhetett be a katasztrfa, de
tprengsben egyedl a sajt szegnyes tapasztalataira volt utalva.
Annak idejn Bcsben szlssges nmet nacionalista csoportocs-
kk krben forgoldott, s volt alkalma hallani arrl, hogy mifle
baljs, krtkony mesterkedsekkel foglalatoskodnak az idegen faj
sarjai, az szaki npek ellensgei s kizskmnyoli: a zsidk. Hon
fidhe s a gazdagok irnt tpllt irigysge egyetlen rzsbe, min
dent elspr gylletbe torkollott.
Amikor a nvtelen gygyultak egyikeknt nagy sokra elbocs
tottk a krhzbl, abban az egyenruhban, amelyet mg ekkor is
szinte dikos bszkesggel viselt, micsoda ltvny trult frissen
gygyult szeme el! A veresg rettenetes felfordulssal jrt. Ktsg-
beesett, lzas hangulat uralkodott az orszgban, s a vrs forrada
lom izz krvonalai bontakoztak ki krs-krl. Mnchen utcin
pnclautk szguldoztak, s hol rpcdulkkal, hol golykkal
rasztottk el a menekl jrkelket. Bajtrsai kihvan vrs
karszalagot hztak egyenruhjukra, s dhdt jelszavakkal szidal
maztk mindazt, ami neki a legszentebb volt a vilgon. Egyszer
csak, akr az lomban, minden megvilgosodott eltte: Nmetor
szgot htba dftk s megbntottk a zsidk, a htorszgi haszon
lesk s intrikusok meg az tkozott bolsevikok, akik nemzetkzi
sszeeskvst szttek a zsid rtelmisgiekkel. Napnl vilgosabb
lett a kldetse: hivatott megtiszttani Nmetorszg testt e fe
klytl, megbosszulni srelmeit, s elrendelt sorsa fel vezetni az
uralkodsra termett fajt.
Ezrednek tisztjeit megrmtette a legnysg lzong, forradal
mi hangulata, annl nagyobb rmmel fogadtk teht, hogy kato
nik kztt legalbb egyetlenegy akad, akinek helyn van a szve.
Hitler rvezet maga krte, hogy ne szereljk le, s nyomban poli
tikai neveltiszt, ms szval besg lett belle. Ebben a minsg
ben zendl s felforgat tervekrl gyjttt rteslseket. Felette
stl, egy biztonsgi tiszttl azt az utastst kapta, hogy jrjon el a
klnfle politikai prtok gylseire. 1919 szeptembernek egyik
estjn egy mncheni srzben megjelent a Nmet Munksprt
22
sszejveteln, s itt els zben hallott olyan sznoklatokat a zsi
dkrl, a spekulnsokrl, a Nmetorszgot szakadkba taszt
novemberi bnzk-rl,1 amelyek egybecsengtek titkos meg
gyzdsvel. Szeptember 16-n belpett a prtba, s nem sokkal
ksbb, katonai feladatkrvel teljes sszhangban, propagandist
jv is vlt. 1920 februrjban tartottk Mnchenben a Nmet
Munksprt els tmeggylst, s ott mr Adolf Hitler volt a f
szerepl: krvonalazta a prt huszont pontos programjt. Ezzel
a nmet nemzet megmentsnek bajnokaknt a porondra lpett,
egyszval politikus lett belle. prilisban leszerelt, s ezutn a prt
megerstsnek szentelte lett. A kvetkez v kzepre kiebru-
dalta a prt korbbi vezetit, s szenvedlye, rendkvli kpessgei
rvn hipnotizlt trsainak vitathatatlan, egyszemlyi vezetje lett.
Mris volt a Fhrer. Megvsrolt egy csddel kszkd js
got, a Vlkischer Beobachter-t: ez lett a prt lapja.
A kommunistk nyomban felismertk benne hallos ellensg
ket. Megprbltk sztkergetni Hitler gylseit, mire 1921 utols
napjaiban megalaktotta els rohamosztagait. Ez idig az esem
nyek Bajororszgra korltozdtak. De a hbor utni vekben az j
evangliumnak Nmetorszg-szerte egyre tbb kvetje akadt.
Amikor 1923-ban Franciaorszg megszllta a Ruhr-vidket, a n
metekben vad gyllet tmadt a francik ellen, s ennek hullmai t
megeket sodortak az idkzben nemzetiszocialista prtt tkeresz
telt szervezet soraiba. A mrka sszeomlsa kihzta a talajt a nmet
polgrsg lba all, s a kzposztly tagjai ktsgbeesskben t
megesen csatlakoztak az j prthoz, hogy nyomorukra a gyl
letben, a bosszvgyban, a buzg hazafii rzsben talljanak
gygyrt.
Hitler kezdettl fogva nem hagyott ktsget afell, hogy a hata
lom megszerzse rdekben erszakos eszkzkkel kell rrontani a
veresg szgyenbl szletett weimari kztrsasgra. 1923 novem
berben a Fhrert mr mindenre elsznt csoport vette krl: vezet
tagjai kztt ott volt Gring, Hess, Rosenberg s Rohm. Nem volt
kenyerk a ttovzs, s gy dntttek, itt a pillanat, hogy kezkbe
ragadjk a bajor llamhatalmat. Von Ludendorff tbornok a nevt
s katonai tekintlyt klcsnzte a vllalkozshoz; menetelt a
puccsistk ln. A hbor eltt az a monds jrta, hogy Nmetor

1 Az 1918. november 9-n kikiltott nmet kztrsasg hvei.

23
szgban nem lesz forradalom, mert Nmetorszgban minden forra
dalom szigoran tilos. A mncheni hatsgok ezt az elvet lptet
tk ismt letbe. A rendrsg tzet nyitott, de kzben gondosan vi
gyzott a tbornokra, aki egyenest kzbk masrozott, s tisztelet
tud fogadtatsban rszeslt. Mintegy hsz tntet meghalt. Maga
Hitler a golyk ell a fldre vetette magt s tbb trsval egytt
nyomban kereket oldott. 1924 prilisban ngyvi brtnre tltk.
A nmet hatsgok teht fenntartottk a rendet, a nmet brsg
megbntette a rendzavarokat, de orszgszerte terjedben volt az a
meggyzds, hogy sajt hsukba vgtak, s ldozatul vetettk oda
Nmetorszg leghbb fiait a klfldnek. Hitler bntetst ngy v
rl tizenhrom hnapra szlltottk le. A landsbergi vrbrtnben
tlttt idt Hitler arra hasznlta fel, hogy rtekezsben is kifejtse
politikai hitvallst, s befejezze a novemberi puccs halottainak
ajnlott Mein Kampf vzlatt. Amikor vgl csakugyan sikerlt
megragadnia a hatalmat, a szvetsges hatalmak politikai s kato
nai vezeti gyszlvn jjel-nappal ezt a knyvet bjtk. A szerz
mindent lert benne: a nmet feltmads programjt, a prtpropa
ganda technikjt, a marxizmus elleni harc tervt, a nemzetiszocia
lista llam alapelveit, Nmetorszg eleve elrendelt uralkod helyt
a vilgban. Elkszlt a vakhit s a hbor j Kornja: daglyos, ter
jengs, alaktalan szerkezet m, de a tartalma annl sokatmon
dbb.
A Mein Kampf f ttele flttbb egyszer. Az ember harcol l
lat, kvetkezskpp a nemzet, harcosok kzssge lvn, harci ala
kulat. Az az l szervezet, amely lemond a ltrt val kzdelemrl,
pusztulsra van tlve. Ugyangy elveszett az az orszg, az a faj,
amely lemond a harcrl. A nemzet harci kpessge fajtisztasgtl
fgg. Kvetkezskpp meg kell tiszttani az idegen szennyezds
tl. A zsid faj egyetemes jellegnl fogva szksgkppen pacifista
s internacionalista. A pacifizmus pedig hallos bn, mert kapitul
cira vezet a ltrt vvott kzdelemben. Minden orszg legels k
telessge teht, hogy a tmeget nemzett formlja. Az egyn rtel
mi kpessgnek a jelentsge msodlagos; az akarat s az elsznt
sg a legfbb erny. A parancsolsra szletett egyn rtkesebb,
mint az alrendeltek alaktalan ezrei. A faj fennmaradst csakis a
nyers er szavatolja, ezrt a trsadalmat katonai alakzatokba kell
szervezni. A fajnak harcolnia kell; az a faj, amely ttlen, szksg
kpp tehetetlen, s elpusztul. Ha a nmet fajt idejekorn egyestet
24
tk volna, mr rg a fldgoly ura lenne. Az j Reichnak keit egye
stenie Eurpa sztszrt nmetsgt. A levert nemzetet gy lehet is
mt letre kelteni, hogy visszaadjuk nbizalmt. Mindenekeltt a
hadsereget kell megtantani r, hogy higgyen nnn legyzhetet
lensgben. A nmet np akkor llthat talpra, ha meggyzik rla,
hogy a fegyverek ereje meghozhatja a szabadsgt. A szletsi el
jogok elve helyes. Az rtelmi kpessgek szerinti rangsorols nem
kvnatos. Az oktatsi rendszernek az a feladata, hogy olyan nme
teket lltson el, akikbl a legegyszerbb kikpzssel katont lehet
csinlni. A nagy trtnelmi fordulatok elkpzelhetetlenek lettek
volna a fanatikus s hisztrikus szenvedlyek hajtereje nlkl. Az
olyan polgri ernyek, mint a bke s a rend, nem vezettek volna
semmire. A vilg jabb fordulathoz kzeledik, a nmet llamnak
pedig gondoskodnia kell rla, hogy a faj kszen lljon a vgs s
mindent eldnt szmadsra.
A klpolitika ne vlogasson az eszkzkben. Nem az a diplom
cia feladata, hogy a nemzet hsi hallnak tjt egyengesse, hanem
hogy felvirgzst s fennmaradst elsegtse. Nmetorszg csak
kt orszgban tallhat szvetsgesre: Angliban s Olaszorszg
ban. Csakhogy egy demokratk s marxistk kormnyozta gyva
pacifista llammal senki sem lesz hajland szvetsget ktni. Amg
Nmetorszg maga nem kzd magrt, senki nem fog rte kzdeni.
Az elvesztett tartomnyokat nem szerezheti vissza sem a buzg fo
hszkods, sem a Npszvetsgbe vetett jtatos remny, hanem
csakis a fegyverek ereje. Nmetorszgnak nem szabad ismt abba a
hibba esnie, hogy sszes ellensgvel egyszerre szll harcba. Ki
kell vlasztania a legveszedelmesebbet, s minden erejvel arra az
egyre kell tmadnia. A nmetellenes rzelmek mindaddig fennma
radnak a vilgon, amg Nmetorszg ki nem vvja egyenjogsgt,
s vissza nem szerzi helyt a nap alatt. A nmet klpolitikban az r
delemnek semmi helye. Dresg volna pusztn rzelmi okokbl
megtmadni Franciaorszgot. Nmetorszgnak mindenekeltt eu
rpai terlett kell gyaraptania. A hbor eltti gyarmati politika
hiba volt, fel kell hagyni vele. Nmetorszgnak Oroszorszg fel,
kivltkppen pedig a balti llamok fel kell teijeszkednie. Nmet
orosz szvetsgrl sz sem lehet. Oroszorszggal sszefogva bn
volna hbort viselni a Nyugat ellen, mert a szovjetek a nemzetkzi
zsidsgot akarjk diadalra juttatni.
Ezek voltak Hitler politikjnak grnitpillrei.
25
A gyzteseket sajt nyomaszt bels bajaik s prtkzdelmeik
ktttk le, nemigen vettek teht tudomst Adolf Hitler szntelen
mozgoldsrl, sem arrl, hogy a Fhrer lassanknt orszgos ve
zet szerepet kezd jtszani. A nemzetiszocializmus, a nci prt,
ahogy jabban emlegettk, csak hossz id utn tett szert olyan
ers befolysra a tmegek, a fegyveres erk, az llamappartus s a
kommunizmustl nem minden ok nlkl retteg gyriparosok k
rben, hogy az egsz vilgnak szmolnia kelljen vele. Amikor 1924
vgn Hitler kiszabadult a brtnbl, azt mondta, t vig is eltart,
mire jjszervezi mozgalmt.

A weimari alkotmny a demokrcia szellemben elrta, hogy a


Reichstagot ngyvenknt jj kell vlasztani. Ettl az elrstl
remltk, hogy a nmet np teljes s lland ellenrzst gyakorol
hat a trvnyhozs fltt. A valsgban ez termszetesen csak any-
nyit eredmnyezett, hogy egy percre sem sznetelt a lzas politikai
mozgolds, s egymst rtk a vlasztsi hadjratok. Mindenesetre
a vlasztsok rvn pontosan nyomon kvethet Hitlernek s elvei
nek trhdtsa. 1928-ban prtja mindssze tizenkt mandtum
mal rendelkezett a Reichstagban. 1930-ban mr szzhttel; 1932-
ben ktszzharminccal. Addigra mr a nmet politikai let minden
zugban jelen voltak a nemzetiszocialista prt fikintzmnyei, a
kzletet titatta a nci fegyelem eszmje, s egyre inkbb elhara
pztak a zsidk megflemltst, bntalmazst clz akcik.
Nem ltom szksgesnek, hogy vrl vre nyomon kvessem ezt
a szertegaz s flelmetes folyamatot a maga szenvedly- s
szennyradatval, minden aplyval s daglyval. Locamo spadt
napsugara egy ideig mg dersebb fnyt szrt az esemnyek sznte
rre. A tkozl amerikai klcsnk a visszatrben lv gazdasgi
fellendls illzijt keltettk. A nmet llam elnke Hindenburg
marsall volt, s a klgyminisztere Stresemann. Bizton szmthatott
a nmet np tbbsgnek tmogatsra, mert a tisztessges nmetek
tbbsge, a rendthetetlen s fensges felsbbsg irnti veleszle
tett tiszteletnek engedve, hallig kitartott mellette. De e zaklatott
nemzet letben ms erk is mozgoldtak; ezeknek a weimari kz
trsasg sem biztonsgot nem tudott nyjtani, sem nemzeti dics
sggel vagy bosszval nem tudta krptolni ket.
A gyztesek ltal kiknyszentett kztrsasgi kormnyok s de
mokratikus intzmnyek csupn a veresg blyegt visel, elretolt
26
kulisszk voltak; mgttk a valdi politikai hatalmat, a nemzet
tartszerkezett a hbor utni vekben a Reichswehr vezrkara
jelentette. Ez jellte s menesztette az elnkket, a kormnyokat.
Hatalmnak jelkpe s akaratnak vgrehajtja Hindenburg mar
sall volt. De Hindenburg mr 1930-ban betlttte a 83. vt. Jelle
me s lesltsa gyorsan hanyatlott. Egyre tbb volt benne az el
tlet, egyre nknyesebb dntseket hozott, egyre szenilisebb lett.
A hbor alatt hatalmas faszobor kszlt rla, a hazafiak meg azzal
mutattk ki irnta rzett csodlatukat, hogy fizetsg ellenben sz
get vertek bel. Ez lett ht Hindenburgbl: fbl faragott titn.
A tbornokok j ideje tudtk mr, hogy gondoskodni kell az agg
marsall utdjrl. Mg az j embert kerestk, mind hatalmasabb s
ellenllhatatlanabb lett a nemzetiszocialista mozgalom ereje. Az
1923-as mncheni puccs kudarca utn Hitler j programot fogal
mazott meg, ebben azt hirdette, hogy nem fogja thgni a weimari
kztrsasg kereteit, s szigoran tartja magt a trvnyessghez.
Ugyanakkor volt gondja r, hogy megnvelje a nci prt katonai s
flkatonai alakulatainak erejt. A kezdetben jelentktelen roham
osztag, az SA, a bamaingesek csapata, s szigoran fegyelmezett
kzponti magja, az SS idvel akkora erre tett szert, hogy a Reichs
wehr egyre nvekv riadalommal szemllte tevkenysgt.
A rohamosztagok ln egy Ernst Rohm nev szerencselovag llt,
Hitler fegyvertrsa s egyelre kebelbartja. Rohm, az SA trzs
nek fnke j szervez s btor, de nagyravgy s perverz hajlam
ember volt. Ferde hajlamai nem akadlyoztk meg Hitlert, hogy
egyttmkdjn vele a hatalomhoz vezet nehz s veszedelmes
ton. Mint Briining elpanaszolja, a rohamosztagok bekebeleztk a
legtbb nmet nacionalista alakulatot, gy azokat a szabadcsapato
kat is, amelyek a Baltikumban s Lengyelorszgban harcoltak a
bolsevikok ellen a hszas vekben, valamint a nacionalista veter
nok szvetsgt, a Stahlhelm-et.
A nmet nemzet testn tvonul ramlatok gondos elemzse ar
ra a knytelen-kelletlen kvetkeztetsre vezette a Reichswert, hogy
ha tovbbra is szembeszll a nci mozgalommal, katonai kasztja
nem lesz kpes tbb ellenrzse alatt tartani az orszgot. Mind a
katonk, mind a ncik azt tekintettk cljuknak, hogy kisegtsk
Nmetorszgot a szakadkbl, amelybe a veresg tasztotta; a
Reichswehr a csszri birodalom rendezett trsadalmi szerkezett
s a feudlis, arisztokrata, fldbirtokos, jmd osztlyokat kpvi
27
selte, az SA viszont tbb-kevsb forradalmi mozgalomm vlt, s
erejt heves vr elkeseredett felforgat elemek elgedetlensg
bl, valamint tnkrement polgrok elkeseredsbl mentette.
Annyira klnbztt eltkozott ellensgeitl, a bolsevikoktl, mint
az szaki-sark a Dlitl.
A Reichswehr gy vlte, hogy ha folytatja a harcot a nci prt el
len, sztszaggatja a levert nemzet testt. 1931-1932-ben a hadsereg
vezeti gy reztk, hogy sajt rdekkben s az orszgban egyes
tenik kell erejket azokval, akikkel belpolitikai krdsekben
olyan krlelhetetlenl szemben lltak, ahogyan csak a merev s szi
gor nmetek tudnak. Ami Hitlert illeti, jllehet semmilyen eszkz
tl nem riadt volna vissza, hogy bevegye a hatalom bstyit, mgis
csak annak a nagy s bszke Nmetorszgnak a vezre akart lenni
vilgletben, amelyet ifjkorban oly nagy hvvel csodlt. gy ht
mindkt fl termszetbl fakadan megvoltak a felttelek Hitler
s a Reichswehr szvetsghez. A hadsereg vezeti lassan rjttek,
hogy a nci prt ereje folytn csakis Hitler lehet Hindenburg utdja
a nmet nemzet ln. Hitler pedig tudta, hogy ha programjval
sszhangban fel akarja tmasztani Nmetorszgot, nem mondhat le
a Reichswehr elitjvel ktend szvetsgrl. A megllapods nem
is vratott magra sokig, s a hadsereg vezeti nekilttak Hinden
burg meggyzsnek. Arra akartk rvenni, hogy Hitlerben a
Reich esetleges jvend kancellrjt lssa. Hitler meggrte, hogy
kordban tartja a bamaingeseket, a vezrkar al rendeli, vgs eset
ben likvidlja ket. Cserben megkapta Nmetorszg legbefoly
sosabb hatalmi kzpontjnak a tmogatst, segtsgvel a vgre
hajt hatalom lre kerlt, s minden remnye megvolt r, hogy az
llam legfbb hatalmassgv vljk. Sokra vitte az rvezet!
Mindamellett volt mg egy klnleges bels nehzsg is. A hata
lomhoz szksges erk legjobb kombincijnak kulcsa a hadsereg
vezrkara volt, m ez utn a kulcs utn tbb kz is nylt. Kurt von
Schleicher tbornok az id tjt igen jelents, olykor dnt befolyst
gyakorolt az esemnyekre, t tekintettk a zrkzott s uralkods
ra vgy katonai krk politikai vezetjnek. Valamennyi rdek-
csoport meglehets bizalmatlansggal viseltetett e minden hjjal
megkent politikus irnt, aki a vezrkari kziknyvek tananyagt j
val fellml s a katonk szmra ltalban hozzfrhetetlen is
meretekkel rendelkezett. Schleicher rges-rgta tisztban volt a
nci mozgalom jelentsgvel, s azt is tudta, hogy valahogyan meg
28
kell zabolzni. Egyszersmind olyan fegyvert is ltott ebben az elbor-
zaszt, moh cscselkben s egyre nvekv magnhadseregben,
az SA-ban, amely, haj kezekbe, vezrkari bartainak kezbe ke
rl, ismt naggy teheti Nmetorszgot, s taln t magt is. Ezek
bl a megfontolsokbl 1931-ben Schleicher titkos szvetsgre l
pett Rhmmel, a nci rohamosztagok trzsfnkvel. Kt gpezet
mkdtt teht egyszerre: a vezrkar Hitlerrel egyezkedett, mikz
ben egyik tagja, Schleicher szemlyes sszeeskvs szlait szv
gette Hitler legfbb alvezrvel s ksbbi ellenlbasval, Rhm
mel. Schleicher mindaddig fenntartotta a kapcsolatot a nci prt
forradalmi szrnyval, szemly szerint Rhmmel, amg hrom v
vel ksbb Hitler parancsra mindkettjket agyon nem lttk. Ez
zel aztn egy csapsra egyszerbb vlt a politikai helyzet, egyszers
mind a tllk helyzete is.

Idkzben Nmetorszgot is elrte a gazdasgi forgszl. Az


Egyeslt llamok bankjai egyre inkbb eladsodtak odahaza,
ezrt nem voltak hajlandk jabb megfontolatlan klcsnkkel se
glyezni Nmetorszgot. Erre tmegesen zrtak be a gyrak, hirte
len szmos olyan vllalat jutott csdbe, amelyre Nmetorszg a gaz
dasgi remnyeit ptette. 1930 teln a munkanlkliek szma elr
te a ktmilli-hromszzezret. Igaz, a jvtteli ktelezettsgekben
vltozs llt be. Az elz hrom ven t S. Parker Gilbert, az ameri
kai fmegbzott nyjtotta be a nmeteknek a szmlt valamennyi
szvetsges nevben. gy Nagy-Britannia ignyeit n mindig egye
nest az Egyeslt llamok pnzgyminisztriumnak kldtem meg.
Bizonyosra vettem, hogy ez a rendszer nem mkdhet mr sokig.
Young amerikai megbzott mr 1929-ben a jvttel enyhtst ja
vasolta, rszletes tervet dolgozott ki r, s ebben nemcsak azt szabta
meg, hogy meddig kell a nmeteknek jvttelt fizetnik, hanem
egyttal kivonta a nmet birodalmi bankot s a nmet llamvasuta
kat a szvetsgesek ellenrzse all, a jvtteli bizottsg helybe
pedig fellltotta a nemzetkzi fizetsek bankjt. Hitler s nemzeti
szocialista mozgalma ez id tjt lpett szvetsgre az zleti s keres
kedelmi rdekcsoportokkal, azaz kpviseljkkel, Hugenberggel,
a kmletlen, de hamarosan letn kereskedelmi mgnssal. Hi
baval, de vad kampnyt indtottak a szvetsgesek e nagyjelent
sg s jindulat gesztusa ellen. A nmet kormnynak utols er
fesztsvel sikerlt 224:206 arny szavazattbbsget kicsikarnia
29
a Reichstagban a Young-terv-hez. A mr haldokl Stresemann
klgyminiszter mg egy utols sikert rt el: megllapodott a sz
vetsgesekkel, hogy jval a bkeszerzdsben elirt id eltt vgleg
kivonulnak a Rajna-vidkrl. [...]
1930. mrcius 28-n Brning, a katolikus kzpprt vezre lett a
kancellr. Brning vesztfliai katolikus volt s hazafi, a rgi Nmet
orszgot szerette volna korszer, demokratikus kntsben helyre
lltani. Folytatta az ipar tlltst a haditermelsre, amit mg Ra-
thenau javasolt, mieltt meggyilkoltk volna. Az egyre nvekv
pnzgyi zrzavarban igyekezett helyrelltani a mrka szilrds
gt. Gazdasgi programja nem volt npszer, radsul cskkentet
te a kzalkalmazottak szmt. Nmetorszg-szerte egyre maga
sabbra csaptak a gyllet hullmai. Brning, Hindenburg elnk j
vhagysval, feloszlatta az ellenszegl Reichstagot, s az 1930-as
vlasztsokon tbbsget szerzett. Ezutn nekiltott, hogy mg egy
utols erfesztssel csatasorba lltsa a rgi Nmetorszg marad
vnyait a zendl, erszakos s nemtelen nacionalista usztkkal
szemben. Mindenekeltt ismt elnkk kellett vlasztatnia Hin-
denburgot. Brning kancellrnak j, de annl kzenfekvbb meg
olds jrt a fejben. A csszrsg visszalltsban ltta Nmetor
szg bkjnek, biztonsgnak s dicssgnek egyetlen tjt. De
r tudja-e venni az agg Hindenburg marsaik, hogy jravlasztsa
esetn az jjlesztett monarchia affle rgensnek tekintse magt,
s beleegyezzk, hogy halla utn ismt kikiltsk a monarchit?
Ha Brning terve sikerl, be tudta volna tlteni a nmet nemzet ve
zetsben keletkezett rt, amely fel oly nyilvnvalan trtetett
Hitler. Akrhogy is, ez volt a helyes t. De hogyan vezethette volna
rajta vgig Nmetorszgot Brning? A Hitler fel sodrd konzer
vatv csoportok mg csak megbkltek volna Vilmos csszr vissza
trsvel; de a szocildemokratk s a szakszervezetek semmikp
pen sem trtk volna el sem az reg csszr, sem a trnrks vi$z-
szajttt. Brning nem a birodalmat akarta visszalltani, az an
gol mintt kvet alkotmnyos monarchira gondolt. s azt reml
te, hogy uralkodnak megfelelne a trnrks egyik fia.
1931 novemberben Hindenburg el trta tervt. A marsalltl
fggtt minden. Az agg marsall indulatosan fogadta a javaslatot.
Felhborodottan s ellensgesen. Kijelentette, hogy pusztn a
csszr megbzottjnak tekinti magt. Minden ms megolds kato
nai becsletben srten. nem olyan monarchinak ktelezte el
30
magt, amely szabadon vlogathat a kirlyi hercegek kztt. A tr
vnyes utdls joga srthetetlen. Amg Nmetorszg nem hajland
elfogadni a csszr visszatrtt, addig nincs ms megolds, mint
maga, Hindenburg. Ebbl nem enged. Hallani sem akar semmifle
kompromisszumrl! Jy suis, jy reste. * Brning szenvedlyesen
rvelt az igaza mellett, taln mg tlzsba is vitte a vitt az agg vete
rnnal. Volt egy ers tkrtyja: ha Hindenburg nem fogadja el
taln kiss mersz, de mgiscsak monarchista javaslatt, akkor el
kerlhetetlen a forradalmi nci diktatra. Mgsem sikerlt meg
egyeznik. Brning szempontjbl ebben az esetben is letbe vg
volt azonban, hogy ismt elnkk vlasztassa Hindenburgot, s gy
legalbb elodzza a nmet llam sszeomlst. Kezdetben gy lt
szott, hogy bevlik a terve. Az 1932 mrciusban tartott elnkv
lasztson Hindenburg a msodik fordulban tbbsgre tett szert
vetlytrsaival, Hitlerrel s a kommunista Thlmann-nal szemben.
Ezutn kellett megbirkzni Nmetorszg gazdasgi helyzetvel s
eurpai klkapcsolataival. Genfben ppen lsezett a leszerelsi
rtekezlet, s Hitler harsog kampnyt indtott Nmetorszg ver
sailles-i megalzsa ellen.
Brning alapos megfontols utn nagyszabs tervet dolgozott
ki a bkeszerzds revzijra: 1932 prilisban Genfbe utazott, s
ott meglepen kedvez fogadtatsban volt rsze. MacDonald,
Stimson s Norman Davis hajlott a megegyezsre. Mgpedig azon a
klns alapon, hogy Nmetorszgnak s Franciaorszgnak fegy
verkezsi egyenlsget kell lveznie. Igaz, ezt az elvet bizalmas
krben eltren rtelmeztk a felek. Mint a ksbbi fejezetekben
mg sz lesz rla, ugyancsak meglep, hogy jzan emberek ilyen
alapokra akartk pteni az eurpai bkt. Mindenesetre, ha ebben
a dnt dologban a gyztesek engedmnyre lettek volna hajlandk,
Brning alighanem kikerlhetett volna a ktybl, s kvetkezhe
tett volna az jabb - immr blcs - lps: a jvttel eltrlse az eu
rpai bke s fellendls rdekben. Ez a fajta rendezs ktsgkvl
gyzelmi babrt font volna Brning feje kr.
Norman Davis, az amerikai fdelegtus telefonlt Tardieu fran
cia miniszterelnknek, hogy haladktalanul utazzk Genfbe. De
Brning balszerencsjre Tardieu a telefonhvson kvl ms rte

1 Itt vagyok, itt maradok. (franciul)

31
stst is kapott. Schleicher nem lt lbe tett kzzel Berlinben, s pp
ez id tjt vta a francia kormnyt berlini nagykvete tjn attl,
hogy trgyalsokba bocstkozzk a bukflben lv Brninggel.
De az is lehet, hogy Tardieu Franciaorszg katonai helyzett fltet
te a fegyverkezsi egyenlsg elvtl. Akrhogy is, nem utazott
el Genfbe, s Brning mjus elsejn hazatrt Berlinbe. res kzzel,
s ez vgzetesnek bizonyult. A fenyeget gazdasgi sszeomls ellen
drasztikus, st ktsgbeesett intzkedsekre volt szksg. Ehhez
azonban Brning npszertlen kormnya nem volt elg ers. Az
egsz mjust kiltstalan kzdelemmel tlttte, s kzben a fran
ciaorszgi parlamenti politika kaleidoszkpjban Tardieu helyre
Herriot kerlt.
Az j francia miniszterelnk hajlandnak mutatkozott trgyalni
a Genfben elvetett javaslatokrl. A berlini amerikai nagykvet,
kormnynak utastsra, srgette a nmet kancellrt, hogy hala
dktalanul utazzon Genfbe. Brning mjus 30-nak reggeln kapta
kzhez az zenetet. Idkzben azonban Schleicher kerekedett fe
ll. Sikerlt rvennie Hindenburgot, hogy menessze a kancellrt.
Brning mg aznap reggel, amikor megkapta az annyi remnnyel
kecsegtet, oly kockzatos amerikai meghvst, rteslt rla, hogy
a sorsa megpecsteldtt, s dlben lemondott, mieltt csakugyan
menesztettk volna. gy rt vget a hbor utni Nmetorszg utol
s olyan kormnynak trtnete, amely tarts s bks kapcsolato
kat fejlesztgetett volna ki Nmetorszg szomszdaival. Annyi biz
tos, hogy ha Schleicher intrikja s Tardieu kslekedse kzbe nem
jn, a szvetsgesek ajnlatai megmentettk volna Brninget a bu
kstl. Most mr ugyanezekrl az ajnlatokrl egszen msfajta
rendszerrel, egszen msfajta emberrel kellett trgyaim.

4 / A sskajrs vei. 1931-1935

[...]
1932 augusztusban Hitlert magnkihallgatsra Berlinbe ren
delte az elnk. gy ltszott, megrett az id az elrelpsre. A Fh
rer tizenhrommilli nmet vlasztt tudhatott maga mgtt. gy
tetszett, csak egy szavba kerl, s dnt rszt kap a hatalombl.
Krlbell ugyanabban a helyzetben volt, mint Mussolini a Marcia

32
su Roma1 elestjn. De Papent nem rdekelte a legjabb kori
olasz trtnelem. Tudta, hogy szmthat Hindenburg tmogats
ra, s eszbe sem volt lemondani. Hitler teht megjelent az agg mar
sall szne eltt. Korntsem tett r mly benyomst. Mg hogy ez le
gyen kancellr? Kinevezem postamesternek, nyalogassa csak a
kpmsommal elltott blyegek htoldalt. Legfelsbb krkben
Hitlernek nem volt olyan befolysa, mint vetlytrsainak.
A hatalmas vlaszttmegek mind izgatottabban s nyugtala
nabbul viselkedtek. 1932 novemberben orszgos vlasztsokat
tartottak - abban az vben mr tdszr. A ncik visszaestek, 230
helyett csak 196 mandtumot szereztek, a kommunistk viszont
elretrtek. A Fhrer trgyalsi pozcija megrendlt. gy lt
szott, Schleicher tbornok taln meglesz Hitler nlkl is. Hinden
burg tancsadinak krben megntt a befolysa. November 17-
n Papn lemondott, helyette Schleicher lett a kancellr. De mint
kiderlt, az j kormnyf tbbet rtett a kulisszk mgtti manve
rezshez, mint a nyfltszii politikai vezetshez. Tlsgosan sok min
denkivel akasztott tengelyt. Hitler Papennel s ms nacionalistk
kal egytt sszefogott ellene; a kommunistk az utcn a ncik ellen,
gyri sztrjkjaikkal a kormny ellen viseltek hadat, s gy lehetetlen
n tettk a kormnyzst. Papn minden befolyst latba vetette
Hindenburg elnknl: nem az volna a legjobb megolds, ha Hitler
re hrtank a kormnyzs minden terht, s gy megprblnk le
csillaptani? Hindenburg, vonakodva br, de vgl beleegyezett.
1933. janur 30-n Adolf Hitler Nmetorszg kancellrja lett.
Az j gazda szigora csakhamar lesjtott mindazokra, akikrl
tudni val vagy felttelezhet volt, hogy szembeszllnak az j rend
del. Februr 2-n megtiltottk a kommunista prtnak, hogy gyl
seket s tntetseket tartson, s orszgszerte razzikat indtottak,
hogy begyjtsk a kommunista prt elrejtett fegyvereit. A kampny
1933. februr 27-n rte el tetpontjt. Lngba borult a Reichstag
plete. Kiveznyeltk a bamaingeseket, a feketeingeseket s kise
gt alakulataikat. Egyetlen jszaka alatt ngyezer embert tartz
tattak le, kztk a kommunista prt kzponti bizottsgt. Az akcit
Gringre, az j porosz belgyminiszterre bztk. Ez a letartztatsi
hullm ksztette el a kszbnll vlasztsokat, s szavatolta az
j rendszer legflelmetesebb ellenfeleinek, a kommunistknak a

1 Bevonuls Rmba: Mussolini 1922. oktberi hatalomtvtele.

33
veresgt. A vlasztsi kampnyt Goebbels szervezte meg, s mind
rtermettsgvel, mind buzgalmval mltnak bizonyult a fel
adatra.
Nmetorszgban mg bven akadtak azonban olyan erk, ame
lyek vonakodtak a hitlerizmus mell llni, nem vllaltak vele kzs
sget, vagy ppen nyltan szembeszlltak vele. A kommunistk s
azok, akik megdbbenskben vagy ktsgbeesskben rjuk sza
vaztak, 81 mandtumot szerezte*k, a szocialistk 118-at, a kzp
prt 73-at, Hitler nacionalista szvetsgesei Papn s Hugenberg
vezetsvel 52-t, 33 mandtumon kisebb jobbkzp csoportok osz
toztak. A ncik tizenhtmilli-hromszzezer szavazatot kaptak, s
gy 288 parlamenti mandtumhoz jutottak. Ezzel a vlasztsi ered
mnnyel Hitler s nacionalista szvetsgesei megkaptk a hatalmat
a Reichstagban. gy, s csakis gy, csellel s csalrdsggal, szerezte
meg Hitler a nmet np szavazatainak tbbsgt. Civilizlt parla
menti kotmnyzs rendes krlmnyei kztt egy ilyen ers ellen
zk tekintlyes befolysra s slynak megfelel elbnsra tartha
tott volna szmot az llamvezetsben. De az j, nci Nmetorszg
ban a kisebbsgi csoportoknak r kellett jnnik, hogy nincsenek
jogaik.
1933. mrcius 21-n a potsdami helyrsgi templomban, Nagy
Frigyes srjnak kzvetlen kzelben Hitler megnyitotta a harma
dik birodalom els birodalmi gylst. A templomi padsorokban a
nmet nagyhatalmi kontinuits jelkpeknt ott ltek a Reichswehr
kpviseli s jelen voltak, a szletben lv j Nmetorszg jelk
peknt, az SA s az SS vezeti is. Mrcius 24-n a birodalmi gyls,
minden ellenvlemnyt elsprve s lehurrogva, 441 szavazattal
94 ellenben korltlan, rendkvli hatalommal ruhzta fel Hitlert a
kvetkez ngy vre. Amikor a szavazs eredmnyt kihirdettk,
Hitler a szocialistk padsorai fel fordult, s azt kiltotta: Maguk
ra pedig nincs mr szksgem!
A vlasztsi gyzelem nkvletben a nemzetiszocialista prt
ujjong tmegei pogny szertartsba ill fklysmenetben vonul
tak el vezrk eltt Berlin utcin. Hossz harc volt a htuk mgtt, s
a klfldiek, klnsen azok, akik nem ltk t a hbors veresg
gytrelmeit, nem is igen tudtak eligazodni a trtnteken. Hitler
vgre clhoz rt. De nem egyedl. A veresg mlysges zrzavar
bl sikerlt a felsznre hoznia Eurpa legnagyobb, legszolglatk
szebb, legknyrtelenebb, legellentmondsosabb s legbalvgze-
34
tbb nemzetnek stt s vad szenvedlyeit. Egy mindent fel
emszt Moloch blvnyt lltotta a np el, s elrte, hogy t ma
gt e blvny papjnak s megtestestjnek tekintsk. Nem tartom
feladatomnak, hogy lejam, milyen elkpeszt knyrtelensggel
s gonoszsggal ptettk fel, majd tkletestettk egyre tovbb a
gylletnek s a zsarnoksgnak ezt a gpezett. Elbeszlsem
szempontjbl az a lnyeg, amivel immr a mg mindig hitetlenke
d vilgnak is szmot kellett vetnie: NMETORSZGBAN HIT
LER AZ R, NMETORSZG FEGYVERKEZIK.
[...]
Az gynevezett nemzeti kormny idejn a brit kzvlemny egy
re hajlamosabb volt mit sem trdni a nmetorszgi fejlemnyek
kel. A francik hiba rveltek 1931. jlius 21-n kelt emlkiratuk
ban azzal, hogy a gyzteseket semmi sem ktelezi a fegyverkezs
korltozsra, s hogy Versailles-ban csak ltalnossgban grtk
meg, hogy Nmetorszg egyoldal lefegyverzst maguk is kvetni
fogjk. Annyi biztos, hogy ez az gret nem volt idtl s minden
krlmnytl fggetlen szerzdses ktelezettsg. A brit sajt
mgis tmogatta a nmeteket, amikor 1932-ben a leszerelsi rte
kezleten a nmet kldttsg azzal a kvetelssel llt el, hogy nyil
vntsk semmisnek a nmet jrafegyverkezs minden korltoz
st. A Times az egyenltlensg idszer kikszblsrl cikke
zett, a New Statesman pedig az llamok kztti egyenlsg elv
nek felttlen elismersrl. Ez azt jelentette, hogy a hetvenmillis
Nmetorszgnak megengedik az jrafegyverkezst s a kszldst
a hborra, a gyztesektl pedig megtagadjk a jogot, hogy bele
szljanak e vgzetes vgjtk esemnyeinek alakulsba. Legyen
egyenlsg a gyztesek s a legyzttek jogllsa, egyenlsg a har-
minckilencmillis Franciaorszg s a csaknem ktszer akkora llek
szm Nmetorszg kztt!
A nmet kormnyt felbtortotta a britek magatartsa, amelyet
gy rtelmezett, hogy a demokratikus s parlamentris trsadalmi
berendezkeds mg egy szaki fajt is kpes legyengteni s hanyat
lsba tasztani. A fktelen hitleri nemzeti ntudat ggs fellpsre
sztnzte a nmeteket. Jliusban kldttsgk felkapta aktit a
trgyalasztalrl, s kivonult a leszerelsi rtekezletrl. Ettl kezd
ve a gyztes szvetsgesek azt tekintettk legfbb politikai cljuk
nak, hogy visszadesgessk a nmeteket a trgyalsokhoz. A fran
cik novemberben, hatrozott s sznni nem akar brit nyomsra
35
lltak el a nmileg igazsgtalanul Herriot-terv-nek nevezett ja
vaslatukkal. Ez lnyegben azt indtvnyozta, hogy egsz Eurp
ban rvidtsk meg a katonai szolglat idejt s ezzel cskkentsk a
hadseregek ltszmt, tovbb minstsk egyenlnek a klnbz
orszgok sttust, ha haderejt nem is. Gyakorlatilag azonban - s
elvben is - az egyenl sttus elfogadsa elkerlhetetlenn tette,
hogy vgl az erk egyenlsgnek elvt is kimondjk. gy aztn a
szvetsges kormnyok egyenjogsgot ajnlottak Nmetor
szgnak egy j, valamennyi orszg szmra egyenl biztonsgot
nyjt rendszerben. Nhny ktes rtk biztostk ellenben a
francik vgl knytelenek voltak elfogadni ezt a semmitmond
kpletet. Erre a nmetek hajlandk voltak visszatrni a leszerelsi
rtekezletre. Az esemnyt a bke jelents gyzelmeknt dvzl
tk a Nyugaton.
A npszersg fuvallatnak hatsra felsge kormnya 1933.
mrcius 16-n elterjesztette a szerzjrl s ihletjrl ksbb
MacDonald-terv-nek elnevezett indtvnyt. Ez kiindulpont
knt a rvidtett katonai szolglat francia felfogst fogadta el,
nyolc hnapos katonai szolglatot rt el, s orszgrl orszgra
meghatrozta a katonasg pontos ltszmt. A franciknak elrta,
hogy tszzezerrl ktszzezerre cskkentsk hadseregk bkelt
szmt, a nmetek pedig a parits elve alapjn ugyanekkorra n
velhettk a magukt. Akkoriban Nmetorszg fegyveres ereje nem
rendelkezett a tartalkosoknak azzal a tmegvel, amely csak az
egymst kvet jonc korosztlyok hossz sornak kikpzsvel
teremthet meg, de mris tbb mint egymilli elsznt nkntesre
szmthatott, akiknek a felszerelse hinyos volt mg, de a fegyver
kezsre tllthat s rszben t is lltott zemek mr megkezdtk
a legkorszerbb fegyverek gyrtst. [...]
Ha meggondoljuk, hogy a tnyek fell nemigen lehetett ktsg,
aligha rthet, hogyan jrhatott el a tiszteletre mlt frfiakbl ll
felels kormny s az t oly fenntarts nlkl tmogat kzvle
mny gy, mintha nem volna tudomsa a dolgok llsrl. gy vi
selkedtek, mint akit elzsongtott a puha, paplanos gy. Ma is eleve
nen emlkszem, milyen fjdalmat, mekkora ellenszenvet olvastam
ki a klnfle prtokhoz tartoz parlamenti kpviselk tekintet
bl, amikor azt mondtam az alshzban: Adjunk hlt Istennek,
hogy van francia hadsereg. Hibaval szavak voltak.
A francikban mindenesetre volt annyi elszntsg, hogy csak
36
ngyvi tmeneti idszak utn legyenek hajlandk megsemmisteni
nehzfegyverzetket. A brit kormny hozzjrult ehhez a mdos
tshoz, azzal a felttellel, hogy a francik haladktalanul alrjk azt
a szerzdst, amely kimondja, hogy meg kell semmistenik tzr
sgket. Franciaorszg beadta a derekt, Sir John Simon pedig
1933. oktber 12-n felpanaszolta ugyan, hogy Nmetorszg az
elz hetekben megvltoztatta llspontjt, mgis a leszerelsi r
tekezlet el terjesztette ezeket a javaslatokat. Az eredmny megle
p volt. A kzben kancellrr s egsz Nmetorszg urv lett Hit
ler, aki mr a hatalom tvtelekor orszgos kikpzsi s fegyverke
zsi programot rendelt el, az er helyzetben rezte magt. Eszben
sem volt elfogadni ezt az elkpeszten lovagias ajnlatot. Megvet
gesztussal egyszeren utastotta a nmet kormnyt, hogy hagyja ott
a leszerelsi rtekezletet, s vonuljon ki a Npszvetsgbl. Ilyen
vget rt a MacDonald-terv.
A brit kormnyok olyan oktalansgrl, a francik pedig olyan
gyngesgrl tettek tanbizonysgot ebben a balvgzet korszak
ban, amelyre nehz volna pldt tallni, holott magatartsuk a kt
orszg parlamentjnek llspontjt tkrzte. De az Egyeslt lla
mok sem menteslhet a trtnelmi felelssg all. Annyira lefoglal
tk nnn gyei, a szabad kzssget jellemz szertegaz rde
kek, tevkenysgek, csetepatk, hogy ttlenl szemllte az Eurp
ban zajl nagyszabs vltozsokat, s azt kpzelte, hogy nem tar
toznak r. A nagy tuds, jl kpzett s tekintlyes amerikai tiszti
karnak egyrtelm llspontja volt a fejlemnyekrl, de a tisztek
szemltomst mit sem tudtak vltoztatni a knnyelmen kznys
amerikai klpolitikn. Ha az Egyeslt llamok latba veti tekint
lyt, taln cselekvsre sztklhette volna a francia s a brit politi
kusokat is. A Npszvetsg pedig, minden megtpzottsga ellen
re, mgiscsak nagy tekintly intzmny volt, s nemzetkzi szank
cikkal tmaszthatta volna al a hitleri hbors fenyegetssel szem-
beszll politikusok lpseit. Az amerikaiak azonban kznysen
szemlltk a kialakult helyzetet, s pr vre r az jvilg vrvel s
vagyonval kellett fizetnik rte, hogy a hallos veszedelemtl
megmenekljenek.
[...]
1932 nyarn gy dntttem, hogyha mr Marlborough letrajzt
rom, ht kirndulst teszek nmetalfldi s nmetorszgi csati
nak szntern. Csaldi expedcinkban Lindemann professzor is
37
rszt vett: kellemes utazst tettnk azon a nevezetes ton, amelyen
1705-ben Marlborough Hollandibl a Dunig vonult. Koblenznl
keltnk t a Rajnn. Ahogy egyik si, hrneves vrosbl a msikba
vndoroltunk e gynyr tjon, termszetesen nem mulasztottam
el, hogy amikor csak alkalom addott r, ne rdekldjem Hitler
mozgalma fell, s gy lttam, minden nmetet ez a tma foglalkoz
tat leginkbb. Hitlerrel volt tele a leveg. Egy napra meglltam az
egykori blindheimi csata sznhelyn,1 majd Mnchenbe utaztam, s
a kvetkez ht java rszt ott tltttem.
A Regina szllban trsasgom valamelyik tagjnak bemutatko
zott egy Hanfstaengl nev r, minduntalan a Fhrer-t hozta sz
ba, s rtsnkre adta, hogy bizalmas viszonyban van vele. Vidm,
bbeszd ficknak ltszott, radsul kivlan tudott angolul,
meghvtam ht ebdre. Igen rdekes beszmolt tartott Hitler tev
kenysgrl s nzeteirl. gy beszlt, mint akit megigzett a vezr.
Alighanem megbztk, hogy lpjen velem kapcsolatba. Annyi biz
tos, hogy nagyon igyekezett j benyomst tenni rm. Ebd utn a
zongorhoz lt, egyms utn jtszotta a klnfle darabokat s ne
kelte a klnbz dalokat, mgpedig igen remek stlusban, olyany-
nyira, hogy valamennyien igen jl reztk magunkat. gy tetszett,
ismeri minden kedves angol dalomat. Valsgos mvsz volt, s
mint tudjuk, akkoriban a Fhrer kedvencei kz tartozott. Azt
mondta, felttlenl tallkoznunk kellene vele, s hogy mi sem volna
egyszerbb. Herr Hitler minden dlutn t ra krl megfordul a
szllodban, s boldogan tallkozna velem.
Annak idejn nem tplltam Hitlerrel szemben semmifle nem
zeti eltletet. Elmlett nemigen ismertem, letrl alig tudtam
valamit, jellemrl pedig semmit sem. Csodlattal adzom azok
nak a frfiaknak, akik skraszllnak legyztt hazjuk gyrt, mg
akkor is, ha magam az ellenkez oldalon llok. Nem lehetett ellene
semmi kifogsom, hogy nmet hazafi akar lenni. Mindig azt szeret
tem volna, ha Anglia, Nmetorszg s Franciaorszg bartsgot
kt. A Hanfstaengllel folytatott beszlgetsem kzben azonban azt
talltam mondani: Mirt gylli gy a maga vezre a zsidkat?

' John Churchill, Marlborough hercege, angol hadvezr - a szerz se - a


bajororszgi Hchstdt s Blindheim kztt elterl mezn verte meg, Szavo-
jai Jen seregvel egyeslve, a bajor-francia sereget 1704-ben, a spanyol r
ksdsi hborban.

38
Megrtem, ha valakinek azokkal a zsidkkal van baja, akik valami
rosszat tettek, vagy vtenek az orszg rdekei ellen, azt is megr
tem, aki szembeszll velk, ha ki akarjk sajttani a hatalmat az
let valamelyik terletn; de hogy lehet pusztn a szletse miatt
gyllni valakit? Ht tehet rla az ember, hogy minek szletett?
Alighanem beszmolt errl Hitlernek, mert msnap dl fel megle
hets komor kppel lltott be a szllodba, s kzlte, hogy a Hit
lerrel val tallkozs elmarad, mert aznap a Fhrer nem jn el a
szllodba. Putzi-t - ez volt a beceneve - nem lttam tbb, pedig
mg j nhny napot tltttnk Mnchenben. gy szalasztotta el
Hitler az egyetlen alkalmat, amikor tallkozhatott volna velem. K
sbb, amikor mr mindenhat volt, tbb zben is kaptam tle meg
hvst. De idkzben sok minden trtnt, s n valamennyiszer ki
mentettem magam.
[...]

5 / A szn elsttl. 1934

A hatalom megszerzse mlyrehat ellentteket tmasztott Hit


ler s szmos kvetje kztt Rohm vezetsvel az SA egyre in
kbb a prt forradalmibb elemeit kpviselte. Akadtak rgi prtta
gok - mint pldul Gregor Strasser -, akik trsadalmi forradalomra
vgytak, s attl tartottak, hogy a hatalom cscsra jut Hitlert egy
szeren magba olvasztja a rgi hatalmi gpezet, a Reichswehr, a
bankrok, a nagyiparosok. Megesett mr, hogy egy forradalmi ve
zet elrgta a faltl a ltrt, amelyen mennyei magaslatokba hgott.
Az SA legnysge (a bamaingesek) szemben az 1933. januri
diadal arra kellett, hogy szabad rablst tegyen lehetv, de nemcsak
a zsidk s a haszonlesk, hanem a jmd, tekintlyes polgrok
hza tjn is. A prt bizonyos kreiben csakhamar hresztelni kezd
tk, hogy a vezr nagyszabs rulsra kszldik. Rohm, a trzs
fnke egy percig sem lt ttlenl. 1933 janurjban az SA ngy-
szzezer ft szmllt, 1934 tavaszra mr hrommillit. Az j hely
zetben Hitlert nyugtalantotta ennek a mamutgpezetnek az llan
d nvekedse, mert jllehet az SA egy percre sem sznt meg oda
adsrl biztostani a Fhrert, s tagjainak nagy tbbsge tzn-v
zen t kvette volna, a szervezet mgiscsak kezdett kicsszni sze
39
mlyes ellenrzse all. Hitler eddig egy magnhadsereg fpa
rancsnoknak tudhatta magt. Most azonban mr kezben volt a
nemzeti hadsereg is. Egyiket sem akarta a msik kedvrt felldoz
ni. Mindkettre szksg volt, hogy ha kell, az egyiket a msikkal
sakkban tarthassa. Ezrt kellett elbnnia Rhmmel. Elhatrozott
szndkom - mondta ezekben a napokban az SA vezetinek -,
hogy kmletlenl leszmoljak minden olyan ksrlettel, amelynek
clja a fennll rend megdntse. A leghatrozottabban szembe fo
gok szllni mindenfle msodik forradalmi hullmmal, mert elke
rlhetetlenl koszt hozna magval. Aki kezet emel az llamhata
lomra, a legszigorbb elbnsra szmthat, brmi legyen is a beosz
tsa.
Hitlert minden rossz elrzete ellenre sem volt knny meg
gyzni rla, hogy rgi harcostrsa, aki mr a mncheni puccsban is
rszt vett, s ht ven t a bamainges hadsereg trzsfnke volt,
htlen lett hozz. Amita 1933 decemberben bejelentettk, hogy
a prt s az llam egybeolvad, Rohm a kormnynak is tagja volt.
A prt s az llam egybeolvadsnak kvetkezmnyekppen a bar-
naingeseknek bele kellett volna olvadniuk a Reichswehrbe. A nem
zeti jrafelfegyverzs gyors elrehaladsval a politikai let egyik
legfontosabb krdsv vlt, hogy mi legyen a nmet fegyveres
erk sttusa, s ki gyakorolja felettk az ellenrzst. Edn 1934
februrjban Berlinbe ltogatott s a megbeszlseken Hitler haj
landnak mutatkozott r, hogy ideiglenes biztostkokkal szavatol
ja az SA nem katonai jellegt. Rohm s Blomberg tbornok had
gyminiszter kztt akkoriban mr mindennaposak voltak a sr
ldsok. Rohm most attl tartott, hogy felldozzk a prthadsere
get, amelynek ltrehozsa annyi esztendei munkjba kerlt, s hi
ba figyelmeztettk tettnek slyossgra, prilis 18-n flrerthe
tetlen kihvst adott kzre:

Forradalmunk nem nemzeti forradalom, hanem nemzeti szocialista


forradalom. Ez utbbi jelzt, azt, hogy szocialista, klnishang-
slyozzuk. A reakci ellen egyetlen tmaszunk van: a rohamoszta
gok, mert k a forradalmi eszme abszolt megtestesti. A bamain
ges harcosok az els naptl fogva a forradalmi t mellett kteleztk
el magukat, s egy hajszlnyit sem trnek el tle, amg vgs clun
kat el nem tjk.

40
Ebbl a nyilatkozatbl Rohm elhagyta a Heil Hitler!-t, pedig
az idig a bamaingesek minden szzata ezzel vgzdtt.
prilisban s mjusban Blomberg gyszlvn sznet nlkl pa
naszkodott Hitlernek az SA pimasz s trhetetlen viselkedsre.
A Fhremek vlasztania kellett az t gyll tbornokok s a bar-
nainges orgyilkosok kztt, akiknek oly sokat ksznhetett. A t
bornokokat vlasztotta. Jnius kzepe fel Hitler trs beszlge
tst folytatott Rhmmel, s mg egyszer, utoljra megprblta
megbkteni, egyezsgre brni. De ezzel a hatalomvgy, fanatikus,
beteg lelk emberrel nem lehetett kompromisszumot ktni. A misz
tikus, hierarchizlt nagy Nmetorszgot, amelyrl Hitler lmodott,
thidalhatatlan szakadk vlasztotta el a nphadsereg proletr kz
trsasgtl, amelyre Rohm tette fel lett.
A bamaingesek szervezetnek keretben mr j ideje mkdtt
egy kis ltszm, fekete egyenruht visel, jl kpzett elit, az SS,
vagy ahogy ksbb neveztk, a feketeingesek. Osztagait azzal a cl
lal hoztk ltre, hogy gondoskodjanak a Fhrer szemlyes bizton
sgrl, s klnlegesen bizalmas feladatokat hajtsanak vgre. Egy
sikertelen baromfitenyszt, Heinrich Himmler llt az lkn. Lt
ta, hogy kszbn ll az sszecsaps egyfell Hitler s a hadsereg,
msfell Rohm s a bamaingesek kztt, s gondoskodott rla,
hogy az SS Hitler oldaln lljon. Csakhogy Rhmnek befolysos t
mogati voltak a prtban, akik - mint Gregor Strasser - veszlyben
lttk vad szocilis s forradalmi terveiket. A Reichswehrnek is
megvoltak a maga zendli. Von Schleicher exkancellr nem feled
te el 1933. januri bukst, s nem bocstotta meg a hadsereg veze
tinek, hogy nem t szemeltk ki Hindenburg utdjul. A Rhm-
Hitler sszecsapsban Schleicher alkalmat ltott a bosszra. Elk
vette azt az elvigyzatlansgot, hogy a berlini francia nagykvet
eltt Hitler kzeli buksra clozgatott. Ms szval ugyanolyan
mveletbe kezdett, mint annak idejn Brning ellen. Ekkor azon
ban mr veszedelmesebb idk jrtak. [... ]
Az esemnyek gyorsan kvettk egymst. Jnius 25-n a Reichs-
wehml eltvozsi tilalmat rendeltek el, a feketeingesek kztt pe
dig lszert osztottak szt. A msik oldalon a bamaingeseket riad
kszltsgbe helyeztk, s legfbb vezetiket jnius 30-ra Rohm -
Hitler beleegyezsvel - a bajororszgi tavak partjn fekv Wies-
seebe rendelte. 29-n Hitlert figyelmeztettk, hogy slyos veszly
fenyegeti. Godesbergbe replt, oda ment Goebbels is a riaszt hr
41
rel, hogy Berlinben lzads kszldik. Goebbels szerint Rohm
szmysegdje, Karl Emst adott parancsot a felkelsre. Ez kevss
valszn. Emst ugyanis akkor ppen Brmban tartzkodott, on
nan akart indulni hajn a nsztjra.
Akr igaz volt a hr, akr nem, Hitlert mindenesetre haladktala
nul cselekvsre indtotta. Gringet megbzta, hogy mindenron
tartsa fenn a rendet Berlinben. maga pedig replgpn Mn
chenbe indult, azzal a feltett szndkkal, hogy szemlyesen tartz
tatja le legfbb ellenfeleit. Ebben a sorsdnt rban, mert hiszen
gy ltta, letrl-hallrl van sz, flelmetes ellenflnek bizonyult.
Egsz ton stt gondolatokba merlve gubbasztott a msodpilta
lsn. A replgp jnius 30-n hajnali ngy rakor szllt le Mn
chen kzelben egy repltren. Goebbelsen kvl Hitlert egy tu
catnyi testr is elksrte az tra. A repltrrl a mncheni Barna
Hzba hajtatott, maghoz hvatta a helyi SA vezetit, s nyomban
letartztatta ket. Hat rakor Goebbels s a kis ltszm testrsg
ksretben autn Wiesseebe indult.
1934 nyarn Rohm betegeskedett, s gygykezelsre utazott
Wiesseebe. Kezelorvosnak kis nyaraljt szemelte ki lakhelyl.
Alkalmatlanabb fhadiszllst nem is tallhatott volna az lltlag
kszbnll felkelshez. A nyaral egy szk zskutca vgben
llt. Minden rkezt s tvozt knnyen meg lehetett figyelni.
Egyik szoba sem volt elg tgas hozz, hogy sszelhessen benne a
bamainges vezetk lltlag kszbnll rtekezlete. Csak egyet
lenegy telefon volt a villban. Mindez nemigen tmasztja al a k
szld lzads elmlett. Ha Rohm s kveti csakugyan puccsra
kszldtek, ht megbocsthatatlan knnyelmsgrl tettek tan-
bizonysgot.
A Fhrer gpkocsioszlopa ht rakor rt Rohm nyaralja el.
Hitler egyedl, fegyvertelenl ment fel a lpcsn s lpett be Rohm
hlszobjba. Hogy odabent mi trtnt, az rkre titok marad.
Rohm nem kszlt a fordulatra, s szemlyi trzsvel egytt a leg
cseklyebb ellenlls nlkl trte, hogy letartztassk. Ezutn a kis
csoport a foglyaival egytt visszaindult Mnchenbe. Csakhamar
tbb teherautnyi llig felfegyverzett bamaingessel tallkoztak
szembe: Wiesseebe tartottak, hogy a dlre tervezett sszejvetelen
Rhmt nnepeljk. Hitler kiszllt az autjbl, hvatta a parancs
nokot, s ellenkezst nem tr hatrozottsggal utastotta, hogy az
embereivel egytt trjen haza. Az haladktalanul engedelmeske
42
dett. Ha Hitler egy rval ksbb rkezik oda, vagy amazok egy
rval korbban, sok minden egszen mskpp alakul.
Mnchenben Rhmt s trsait ugyanabba a brtnbe zrtk,
ahol tz ve Hitlerrel egytt raboskodott. A kivgzsek mg aznap
dlutn elkezddtek. Rohm celljba revolvert tettek be, azon
ban gyet sem vetett r. Erre nhny perc mltn kivgdott a cella
ajtaja, s Rhmt szitv lttk. A kivgzsek rvid sznetekkel es
tig folytatdtak Mnchenben. A nyolctag kivgzosztagokat
idnknt le kellett vltani, mert a katonk nem brtk volna az idegi
megterhelst. rkon t mintegy tzpercenknt drdltek a sort-
zek.
Kzben Hitler rtestette Gringet a fejlemnyekrl, s Berlin
ben is elkezddtt a leszmols. De a fvrosban nemcsak az SA
vezetire terjedt ki az ldkls. Schleichert sajt otthonban lttk
agyon, s vele egytt felesgt is, mert testvel prblta megvdeni
frjt a golyktl. Gregor Strassert letartztattk, majd kivgeztk.
Papn magntitkrt s legkzelebbi munkatrsait gyszintn; de
t magt, mindmig ismeretlen okbl, letben hagytk.1 Kari Ems-
tet Brmbl hazahurcoltk Berlinbe, s a lichterfeldei laktanyban
vgeztek vele; akrcsak Mnchenben, a fvrosban is napestig d
rgtek a kivgzosztagok sortzei. E huszonngy ra leforgsa
alatt Nmetorszg-szerte sok olyan ember is lett vesztette, akinek
semmi kze nem volt a Rhm-fle sszeeskvshez: magnbossz
ldozatai lettek, s nemegyszer znvz eltti vtkekrt kellett lakol-
niuk. Gustav von Kahrnak, az 1923-as puccsot lever bajor kor
mny miniszterelnknek holttestt pldul egy Mnchen krny
ki erdben talltk meg. A likvidltak szmt t-htezerre be
cslik. [...]

1934 jliusnak els felben nagy volt a forgalom a bajor-oszt


rk hatr hegyi tjain. Jlius vgn az osztrk hatrrsg elfogott
egy nmet futrt. Klnfle iromnyokat talltak nla, kztk rejt
jelkulcsokat, s ezekbl kiderlt, hogy kszbn ll egy igen alapo
san megtervezett s elksztett lzads. Az llamcsny irnytsra
Anton von Rintelent, Ausztria olaszorszgi kvett szemeltk ki.
Dollfuss s miniszterei nem reagltak idejben a fenyeget vlsg s
a kezdd lzads els jeleire, amelyeket jlius 25-n hajnalban

1 lltlag Gring jrt kzben az rdekben.

43
mr szlelni lehetett. A bcsi ncik reggel mozgstottk hveiket.
Nhny perccel egy ra utn egy csoport fegyveres lzad behatolt
a kancellri hivatalba; Dollfuss kancellrt kt revolvergoly rte;
otthagytk, hadd vrezzen el. Egy msik nci osztag a rdillo
mst foglalta el, bejelentettk, hogy Dollfuss kormnya lemondott,
s a kancellri hivatalt Rintelen vette t.
Csakhogy a Dollfuss-kormny tbbi tagja hatrozottan s ener
gikusan lpett fel. Miklas elnk megparancsolta, hogy minden er
vel lltsk helyre a tendet. A kormnyfi teendket Schuschnigg
vette t. Az osztrk hadsereg s a rendrk tbbsge a kormny
mell llt, s megostromolta a kancellria plett, ahol Dollfuss a
lzadk maroknyi csoportjnak kiszolgltatva haldokolt. A lzads
vidkre is tterjedt, st a bajororszgi osztrk lgi nhny osztaga
is behatolt az orszgba. Mussolini ekkor rteslt az esemnyekrl.
Haladktalanul tviratozott Starhemberg hercegnek, az osztrk
Heimwehr vezetjnek, s Olaszorszg tmogatsrl biztostotta
az osztrk fggetlensg gyt. A Duce srgsen Velencbe replt,
fogadta Dollfuss zvegyt, s kifejezte neki a legszintbb egyttr
zst. Egyszersmind hrom olasz hadosztlyt vonultatott fel a
Brenner-hghoz. Hitler tudta, hogy nincs mg ereje teljben, s
visszavonult fjt. Rieth bcsi nmet kvetet s a felkelsben rszes
tbbi nmet tisztviselt visszahvtk vagy levltottk. A prblko
zs meghisult. A nmetek rjttek, hogy hosszabb elksztsre
van szksg. A vrfrdt ppen csak hogy tll Papent kldtk
kvetnek Bcsbe, s meghagytk neki, hogy finomabb mdszere
ket alkalmazzon.
Papent azzal a hatrozott cllal kldtk oda kvetnek, hogy meg-
dntse az osztrk kztrsasgot. Ketts feladatot kapott: tmogas
sa az ezentl ktszzezer mrks juttatsban rszesl illeglis oszt
rk nci prtot; tovbb tegye lehetetlenn, vagy nyerje meg az
osztrk politikai vezetket. Nem sokkal megrkezse utn mr-
mr indiszkrcinak szmt nyltsggal beszlt minderrl bcsi
amerikai diplomatk eltt. Papn - ja az akkori amerikai kvet -
szemrmetlenl s cinikusan kzlte velem, hogy Nmetorszg ter
mszetes htorszgnak tekinti Dlkelet-Eurpt, egszen a trk
hatrig. meg azt a feladatot kapta, hogy nmet gazdasgi s poli
tikai ellenrzs al vonja a trsget. Kertels nlkl kijelentette,
hogy Ausztria megszerzse lesz az els lps. J katolikus hrben
ll, s ezt arra kvnja felhasznlni, hogy befolysra tegyen szert In-
44
nitzer bboros krnyezetben. A nmet kormnynak elhatrozott
szndka, hogy kezbe kaparintsa Dlkelet-Eurpt. Ebben nem
akadlyozhatja meg semmi. Az Egyeslt llamok politikja, akr
csak Franciaorszg s Angli, nem realista.
E tragikus s riaszt fejlemnyek idejn halt meg az agg Hinden
burg marsall. Mr hnapok ta menthetetlenl szenilis volt, s gy
egyre inkbb a Reichswehr eszkze. Hiter kerlt a nmet llam l
re, megtartva kancellri hivatalt is. Immr Nmetorszg teljhatal
m urnak tudhatta magt. Vres leszmolsa megpecstelte a
Reichswehrrel kttt alkujt. A bamaingesek, miutn mresre ta
ntottk ket, ismt hsgkrl biztostottk a Fhrert. Soraikbl
tzzel-vassal kiirtottk a vezr minden ellenfelt s lehetsges ve-
tlytrst. Ezutn mr csak affle nnepi alkalmakra fenntartott se
gdrendrsg szerept jtszottk, valdi befolysuk odalett. A fe
keteingesek viszont szmban egyre nttek, egyre tbb kivltsgra
tettek szert, egyre fegyelmezettebb alakulatokba szervezdtek, s
Himmler vezetse alatt a Fhrer szemlyes praetorinus grdjv
vltak. Egyben ellenslyoztk a hadsereg vezetinek s a katonai
kasztnak a szerept is, s politikai harci osztagok lvn, jelents ka
tonai ert sorakoztattak fel az egyre terjeszked titkosrendrsg,
vagyis a Gestapo mg. Az abszolt s tkletes hitleri diktatr
hoz mr csak az hinyzott, hogy ezt a tekintlyes ert egy manipu
llt npszavazs is szentestse.

Az ausztriai esemnyek kzelebb hoztk egymshoz Franciaor


szgot s Olaszorszgot. A Dollfuss-gyilkossg okozta megdbbe
ns vezrkari trgyalsokat eredmnyezett. Az osztrk fggetlen
sget fenyeget veszly arra indtotta Franciaorszgot s Olaszor
szgot, hogy fellvizsgljk kapcsolataikat, s a fellvizsglat nem
csak a fldkzi-tengeri erviszonyokra terjedt ki, hanem a kt or
szg dlkelet-eurpai szerepre is. Csakhogy Mussolini nem csu
pn kelet-eurpai rdekeit kvnta megvni a nmet terjeszkeds
sel szemben, hanem afrikai birodalmi terveit is szerette volna rvbe
juttatni. Nmetorszggal szemben hasznosnak grkezett, ha szo
rosra fzi kapcsolatait Franciaorszggal s Nagy-Britannival; vi
szont a Fldkzi-tengeren s Afrikban elkerlhetetlennek lt
szott, hogy mindkt nyugati hatalommal sszetkzsbe kerljn.
A Ducben felvetdtt a krds, vajon ha Olaszorszg, Franciaor
szg s Nagy-Britannia biztonsgi szksgletei ily nagymrtkben
45
egybeesnek, a kt korbbi szvetsges nem adja-e ldst Olaszor
szg afrikai birodalmi terveire. Ez az olasz politikai elkpzels sem
mi esetre sem ltszott remnytelennek.
Franciaorszgban a Stavisky-botrny s a februri zavargsok
utn Daladier tadta a miniszterelnki posztot Doumergue-nek, ez
jobbkzp kormnyt alaktott, s Barthout tette meg klgyminisz
ternek. Franciaorszg a locami megllapodsok ta egyfolytban
azon igyekezett, hogy keleten is biztonsgi egyezmny jjjn ltre.
Minden sszeeskdtt azonban a francik ellen: a britek nemigen
akartk elktelezni magukat a Rajntl keletre, a nmetek nem
voltak hajlandk ktelez gretet tenni Csehszlovkinak s Len
gyelorszgnak, a kisantant az oroszok szndkai miatt aggdott, az
oroszok pedig bizalmatlanul tekintettek a tks nyugatra. 1934
szeptemberben azonban Louis Barthou eltklte, hogy lp egyet
elre. Eredetileg olyan keleti szezdsre gondolt, amelyben N
metorszg, Oroszorszg, Lengyelorszg, Csehszlovkia s a balti
llamok vettek volna rszt: Franciaorszg Oroszorszg eurpai ha
trairt, Oroszorszg pedig Nmetorszg keleti hatrairt vllalt
volna kezessget. Nmetorszg s Lengyelorszg egybehangzan
ellenezte a keleti szerzds tervt; Barthounak viszont sikerlt elr
nie, hogy 1934. szeptember 18-n a Szovjetuni belpjen a Npsz
vetsgbe. Fontos lps volt ez. A szovjet kormny kpviselje, Lit
vinov a klgyek minden gban-bogban kiismerte magt. Hamar
alkalmazkodott a Npszvetsg lgkrhez, s oly sikeresen elsaj
ttotta annak beszdmdjt, hogy egykettre a vitk egyik kiemel
ked szerepljv vlt.
Ha mr Nmetorszgnak lehetv tettk, hogy ismt nagyhata
lomm vljk, Franciaorszgnak szvetsgesek utn kellett nznie,
s mi sem volt termszetesebb, mint hogy Oroszorszgra tekintsen,
s megprblja felleszteni a hbor eltti eregyenslyt. De okt
berben tragdia trtnt. A francik balkni politikjnak keret
ben Sndor jugoszlv kirlyt hivatalos ltogatsra Prizsba hvtk.
Marseille-ben szllt partra, ott vrta Barthou, s vele s Georges t
bornokkal thajtatott az utckat ellep, zszlkkal s virgokkal in
teget tmegen. A szerb s horvt alvilg stt zugaibl jabb gy
lletes mernylk szabadultak r az eurpai politika sznpadra, s
mint 1914-ben Szarajevban, ezttal is kznl voltak az letket
nem kml gyilkosok. A francia rendrsg csak felletes s tgon
dolatlan vintzkedseket tett. Az nnepl tmegbl elugrott egy
46
alak, fellpett a gpkocsi hgcsjra, s automata pisztolyval r
ltt a kirlyra s a tbbi utasra; valamennyien megsebesltek.
A gyilkos a kztrsasgi grda lovas rendrei mgtt keresett me
nedket, de ott a helysznen felkoncoltk. Vad felforduls tmadt.
A kirly szinte nyomban belehalt sebeslsbe. Georges tbornok
s Barthou kilpett az autbl: mindkettjkbl dlt a vr. A t
bornok erejbl nhny lpsnl nem futotta tbbre, de kisvrtatva
orvosi segtsgben rszeslt. A miniszter tmolyogva vgott utat
magnak a tmegben. Hsz perc is beletelt, mire polsba vettk.
Gyalog kellett felmennie a prefektusi hivatal lpcsin, mieltt or
vosi segtsghez jutott volna, s az orvos radsul a seb alatt szor
totta el az tert. Rengeteg vrt vesztett, s nem is volt mr fiatal:
hetvenkt ves elmlt. Nhny ra mlva meghalt. Nagy csaps
volt ez a francia klpolitikra, amely az irnytsa alatt kezdett
kvetkezetes formt lteni. Barthout Pierre Laval kvette a kl
gyminiszteri szkben.
Laval ksbbi szgyenletes magatartsa s sorsa ne feledtesse el
velnk, hogy kivl fellps s kpessg frfi volt. Vilgosan s
logikusan gondolkodott. Abbl indult ki, hogy Franciaorszgnak
mindenron el kell kerlnie a hbort, s ennek rdekben meg
egyezsre akart jutni Olaszorszg s Nmetorszg dikttorval, an
nl is inkbb, mert rendszerkkel szemben nem voltak eltletei.
Szovjet-Oroszorszggal szemben bizalmatlan volt. Idnknt bart
sgrl biztostotta ugyan Nagy-Britannit, de valjban nem sze
rette, s rtktelen szvetsgesnek tartotta. Ami azt illeti, Nagy-
Britanninak akkoriban nem volt ppen nagy hitele Franciaorszg
ban. Laval elszr Olaszorszggal akart egyezsgre jutni, s gy lt
ta, a helyzet megrett r. A francia kormny rgeszmsen tartott a
nmet veszedelemtl, s igen jelents engedmnyekre is ksz volt,
csak hogy maga mell lltsa Olaszorszgot. 1935. janurban Laval
Rmba utazott, s egsz sor egyezmnyt rt al azzal a cllal, hogy
eltvoltsa a kt orszg kzeledsnek tjban ll akadlyokat.
A kt kormny egyarnt illeglisnak tlte a nmet jrafegyverke
zst. Megllapodtak, hogy konzultlni fognak egymssal, ha Auszt
ria fggetlensge veszlybe kerlne. A gyarmatok gyben Fran
ciaorszg meggrte, hogy enyhti a Tunziban l olaszokra vo
natkoz kzigazgatsi korltozsokat, Lbia s Szomlia hatrai
mentn tadott Olaszorszgnak egy-egy terletsvot, s az olaszok
egyttal hszszzalkos rszesedst kaptak a Dzsibuti-Addisz-
47
Abeba vastvonal hasznbl. A trgyalsnak az lett volna a rendel
tetse, hogy megalapozza a ksbbi hivatalos francia-olasz-brit
trgyalst, amelyen kzs frontot hoztak volna ltre a nmet fenye
getssel szemben. Csakhogy kzbejtt az olaszok abesszniai ag
resszija.
[...]

6 / Oda a lgi parits. 1934-1935

A nmet vezrkar gy gondolta, hogy a nmet hadsereg 1943


eltt nem hagyhatja maga mgtt a francit, sem ltszm, sem fegy
vergyrts, sem felszerels dolgban. A nmet hajhad jjpts
hez, a tengeralattjrkat kivve, tizenkt-tizent vre volt szksg,
s a hajpts ms fejlesztsi terveket is keresztezett volna. Csak
hogy a civilizci, rettsgi fokhoz kpest, tlsgosan korn tallta
fel a bels gs motort s a repls mvszett, s ily mdon olyan
j fegyver jtt ltre, amely a korbban felttelezettnl sokkal gyor
sabban volt kpes megvltoztatni az llamok erviszonyait. Az
olyan elsrend nagyhatalom, amely hozzjut a tudomny egyre
nvekv trhznak legjabb kincseihez, s amely nem sajnlja a
szksges erfesztseket, ngy-t v alatt is kpes nagy s taln tl
erben lv lgiert ltrehozni. St ha a tervezs s az elkszle
tek megkezddtek, ennl kevesebb id is elegendnek bizonyulhat.
Akrcsak a szrazfldi hadsereg esetben, a lgier jrateremt
sre is rgta folytak mr Nmetorszgban a titkos elkszletek.
Seeckt mr 1923-ban elhatrozta, hogy a nmet hadigpezetnek a
jvend lgier is szerves rsze lesz. Kezdetben berte annyival,
hogy a lgier nlkli hadseregben ltrehozza a jvend lgier
vzt: jl tagolt klnleges alakulatokat szervezett, amelyeket k
vlrl nem lehetett - vagy legalbbis nem sikerlt - megklnbz
tetni a tbbitl. A hadern bell a lgier nagysgt a legnehezebb
pontosan felmrni vagy szmokkal kifejezni. Nehz megtlni s
mg nehezebb pontosan meghatrozni, milyen mrtkben tesznek
szert katonai jelentsgre egy-egy adott pillanatban a polgri rep
lgpgyrak s kikpzkzpontok. Megszmllhatatlanul sok
mdja van annak, hogyan lehet elrejteni, lczni a valsgot, s ho
gyan lehet megszegni a szerzdseket. A leveg s csakis a leveg
knlta Hitlernek a lehetsget, hogy minl gyorsabban utollje,
48
majd meg is elzze Franciaorszgot s Nagy-Britannit egy ltfon
tossg fegyverben. Mrmost mit tett Franciaorszg s Nagy-Bri
tannia?
1933 szre vilgoss vlt, hogy Nagy-Britannia sem elrsok
kal, sem pldamutatssal nem tud eredmnyt elrni a leszerelsben.
A munksprtiakat s a liberlisokat mg az sem ingatta meg paci
fizmusukban, hogy Nmetorszg kivonult a Npszvetsgbl.
A bke gyre hivatkozva mindkt prt tovbb srgette a brit lesze
relst, s ha valaki nem rtett vele egyet, arra vlogats nlkl r
akasztotta a cmkt: hbors uszt, rmhrteijeszt. A np
termszetesen nem rtette meg, mi van kszlben, s szemlto
mst tmogatta a munksprtiakat s a liberlisokat. Az oktber
25-i kelet-fulhami ptvlasztson a pacifista rzelmek trhdtsa
nyomn a szocialistk kilencezerrel nveltk szavazataik szmt, a
konzervatvok pedig tbb mint tzezer szavazatot vesztettek. Wil-
mot, a gyztes jellt a szavazs utn kijelentette: A brit np azt k
veteli.. ., hogy a brit kormny haladktalanul lpjen az ltalnos le
szerels tjra, s ezzel adjon pldt az egsz vilgnak. Lansbury, a
Munksprt akkori vezre pedig azzal a kvetelssel llt el, hogy
a teljes leszerels els lpseknt valamennyi orszg a nmet
hader szintjre cskkentse fegyveres erejt. Baldwinra nagy ha
tst tett ez a ptvlaszts, olyannyira, hogy mg hrom vvel ksb
bi emlkezetes beszdben is hivatkozott r. Novemberben tartot
tk a Reichstag-vlasztst, ezen mr csak a Hitler ltal tmogatott
jelltek indulhattak, s a ncik a leadott szavazatok kilencvent
szzalkt kaptk.
A brit kormny politikjnak megtlsekor hiba volna nem em
lkeztetni r, hogy a brit np tjkozatlan, flrevezetett tbbsg
ben szenvedlyes bkevgy lt, s ennek ereje bukssal fenyegetett
minden olyan prtvezett s politikust, aki szembe mert vele szll
ni. Mindez persze nem menti azokat a politikai vezetket, akik el
mulasztottk teljesteni ktelessgket. A prtok s a politikusok
vlasszk inkbb a bukst, semmint hogy vgveszlybe sodorjk az
orszgot. Radsul haznk trtnetben nincs r plda, hogy vala
mely kormny hiba krte volna a parlamenttl s a nptl a honv
delemhez szksges ldozatokat. [...]
[...]
s bekvetkezett a katasztrfa. Hitler utolrte Anglit. Most
mr csak annyi volt a dolga, hogy teljes kapacitssal mkdtesse
49
gyrait s kikpziskolit, s akkor nemcsak hogy megtartja lgi f
lnyt, hanem llandan nvelni is fogja. Ettl fogva minden dn
tsnkben nagy sllyal esett a latba, hogy szmolnunk kellett a Lon
don elleni lgitmadsok ismeretlen, felmrhetetlen krokkal fe
nyeget veszlyvel. St ettl kezdve a felzrkzs remnytelen
volt; legalbbis a kormny hiba prblkozott. Elismers illeti az
orszg vezetit s a lggyi minisztriumot, hogy a kirlyi lgier
helyt tudott llni a hborban. De azt az gretket, hogy fenntart
jk a lgi egyenslyt, megszegtk. Igaz, a kvetkez vekben a n
met lgier nem ntt ugyanabban az temben, mint eleinte, amikor
paritsra trekedett. Nyilvnval, hogy a nmetek hatalmas erfe
sztsek rn tettek szert ugrsszeren erflnyre, s diplomci
jukban aztn nem is haboztak kihasznlni az j helyzetet. Ez az er
flny alapozta meg a Hitler terveiben oly rgta szerepl s immr
kszbnll agresszik sorozatt. A kvetkez ngy vben a brit
kormny is igen nagy erfesztseket tett, s nem ktsges, hogy mi
nsg dolgban lgiernknek nem lehetett oka panaszra, de ami a
mennyisget illeti, ettl kezdve lemaradtunk. Amikor kitrt a h
bor, alig feleannyi replgpnk volt, mint Nmetorszgnak.

7 / Kihvs s vlasz. 1935

Elmltak a fldalatti aknamunka, a titkos vagy lczott kszl


ds vei, s Hitler most mr elg ersnek rezte magt, hogy nylt
kihvst intzzen a vilg ellen. 1935. mrcius 9-n bejelentettk,
hogy hivatalosan is ltrejn a nmet lgier, 16-n pedig kzltk,
hogy aznaptl bevezetik az ltalnos hadktelezettsget. Csakha
mar trvnyt is hoztak r, de a vgrehajtsval addig sem vrtak.
A francia kormny pontosan tudta, mire kszlnek a nmetek, s
ugyanazon az emlkezetes napon, nhny rval a nmet bejelen
ts eltt kzlte, hogy Franciaorszgban kt vre emelik a ktelez
katonai szolglat idtartamt. Nmetorszg nyltan s hivatalosan
szembeszeglt a bkeszerzdsekkel, amelyeknek rendszerre a
Npszvetsg plt. Amg csak titokban szegte meg a szerzdse
ket, amg nem nevezte nevn a gyereket, addig a rgeszmsen paci
fista s csak a belpolitikai gondjaikra figyel gyztes hatalmak
knnyen kibjhattak felelssgk all, s gy tehettek, mintha a b
keszerzdst senki sem srtette, senki sem tagadta volna meg. Ezt-
50
tl azonban szemrmetlen, nyers fellpssel talltk magukat szem
ben. Etipia szinte ugyanazon a napon fordult a Npszvetsghez a
fenyeget olasz kvetelsek miatt. A francia kormny rosszalls
nak adott hangot, amikor Sir John Simon a trtntek ellenre mr
cius 24-n Edn lordpecstr ksretben Hitler meghvsra Ber
linbe ltogatott. A franciknak egyszeriben le kellett mondaniuk
hadseregk ltszmnak cskkentsrl, amit egy vvel korbban
MacDonald olyannyira szorgalmazott, st ppen hogy egy vrl
kt vre kellett felemelnik a ktelez katonai szolglat idtarta
mt. Nem volt ez knny feladat, hiszen a kormny akkor nem tud
hatta maga mgtt a kzvlemnyt. Nemcsak a kommunistk, ha
nem mg a szocialistk is a javaslat ellen szavaztak. Amikor Lon
Blum azt mondta, hogy Franciaorszg dolgozi szembe fognak
szllni a hitleri agresszival, Thorez a szovjetbart frakci tapsa
kzepette gy vlaszolt: Nem fogjuk trni, hogy a dolgozkat a fa
sizmus elleni harc s a demokrcia vdelme cmn hborba ker
gessk!
Az Egyeslt llamok addigra lerzott magrl minden felels
sget Eurpa irnt, legfeljebb annyira volt hajland, hogy minden
kinek minden jt kvnt, s bizonyos volt benne, hogy soha tbb
semmi gondja nem lesz Eurpval. Franciaorszg, Nagy-Britannia
azonban, s ktsgkvl Olaszorszg is, nzeteltrseik ellenre is
ktelessgknek tekintettk, hogy szembeszlljanak a nylt szerz
dsszegssel. A Npszvetsg gisze alatt Stresban sszelt a ko
rbbi szvetsges nagyhatalmak rtekezlete, s megvitatta az j fej
lemnyeket.

Anthony Eden immr tz ve gyszlvn minden idejt a kl-


gyek tanulmnyozsnak szentelte. Tizennyolc ves korban
egyenesen Etonbl kerlt a vilghbor frontjaira, ngy ven t ki
vlan harcolt a 60. lvszdandr soraiban, rszt vett a legvresebb
csatk nmelyikben, rnagyi rangot rt el, s megkapta a hadike
resztet. 1925-ben vlasztottk be az alshzba, s a msodik Bald-
win-kormny idejn Austen Chamberlain klgyminiszter parla
menti magntitkra lett. Az 1931-es MacDonald-Baldwin koal
ciban llamtitkr volt, alrendelve az j klgyminiszternek, Sir
John Simonnak. Az llamtitkr feladatai gyakran vltoznak, de ha
tskre mindig is igen korltozott. Segtenie kell minisztert a kabi
net klpolitikjnak vgrehajtsban, de maga nem tagja a kor
51
mnynak, s nem is vehet rszt a minisztertancs lsein. Lehet k
lnvlemnye klpolitikai gyekben, de azt csak a legszlssge
sebb esetekben trhatja a nyilvnossg el, vagy folyamodhat a le
monds eszkzhez: olyankor, amikor lelkiismerete vagy becslete
forog kockn.
Hossz szolglati ideje alatt azonban Edn alaposan megismer
kedett a vilgpolitika gyeivel s a klgyminisztriummal. Alapo
san kiismerte, hogyan mkdik s gondolkodik a nagy minisztriu
mi appartus, amelynek tevkenysgtl oly sok minden fgg.
1935-ben sem az ellenzk, sem a konzervatv prt befolysos krei
nem nztk j szemmel Sir John Simon klpolitikjt. A nagy tud
s s kivteles tehetsg Edn kvetkezskpp kezdett eltrbe ke
rlni. 1934 vgn lordpecstr lett, s a kabinet krsre affle flhi
vatalos, de annl szorosabb kapcsolatot tartott a klgyminisztri
ummal; gy esett, hogy elksrte korbbi fnkt, Sir John Simont
nem ppen jl idztett, de nem is sikertelen berlini ltogatsra.
A klgyminiszter tallkozott Hitlerrel is, s azzal a fontos, mr
emltett hrrel trt vissza Londonba, hogy Hitler szerint Nmetor
szg lgi egyenslyban van Nagy-Britannival. Edent nyomban
Moszkvba menesztettk, s ptette ki azokat a kapcsolatokat
Sztlinnal, amelyeket nhny vvel ksbb azutn sikerlt feleleve
nteni. Hazafel vezet tjn replgpe heves, hosszan tart vihar
ba kerlt, s Edn az idegsszeomlssal hatros llapotban rkezett
Londonba az letveszlyes replt utn. Az orvosok kzltk,
hogy nem utazhatik Simonnal a stresai rtekezletre, s a kvetkez
nhny hnapban gyakorlatilag munkakptelen volt. gy aztn a
miniszterelnk gy dnttt, hogy szemlyesen ksri el a klgymi
nisztert, jllehet az id tjt egszsgi llapotval, roml ltsval,
szellemi kpessgeivel nemigen volt mr ereje teljben. Nagy-Bri-
tannit teht nem ppen ers kldttsg kpviselte ezen a rendk
vl jelents tallkozn. Franciaorszg nevben Flandin s Laval,
Olaszorszg nevben Mussolini s Suvich vett rszt az rtekezleten.
Valamennyien egyetrtettek abban, hogy a nylt szerzdsszegs
trhetetlen, vgtre is a szerzds ltrejtte millik letbe kerlt.
De a brit kldttek mr az elejn megmondtk, hogy szerzdssze
gs esetn sz sem lehet szankcikrl. Mi sem termszetesebb, mint
hogy ezek utn az rtekezlet minden llsfoglalsa rott malaszt ma
radt. A rsztvevk egyhanglag elfogadott hatrozatban jelentet
tk ki, hogy a szerzdsek egyoldal megszegse elfogadhatat
52
lan, s felszltottk a Npszvetsg vgrehajt tancst, hogy fog
laljon llst az elje trt helyzetrl. Az rtekezlet msodik napjnak
dlutnjn Mussolini erteljes hang beszdben biztostotta t
mogatsrl a hatrozatot, s nyltan szt emelt az olyan hatalmak
ellen, amelyek ms hatalmak megtmadsra kszlnek. A konfe
rencia zrnyilatkozata a kvetkezkppen hangzott:

A hrom hatalom arra trekszik, hogy a Npszvetsg keretben


kollektv erfesztssel fenntartsk a bkt. Tkletes egyetrts
ben minden ignybe vehet eszkzzel szembeszllnak a szerzd
sek minden egyoldal megtagadsval, amely veszlyeztetheti Eu
rpa bkjt, s e clbl szoros s szvlyes egyttmkdsben fog
nak cselekedni.

Beszdben az olasz dikttor klns nyomatkkai hangslyoz


ta az Eurpa bkjt szavakat, s az Eurpa sz utn feltn
sznetet is tartott. A brit klgyminisztrium kpviseli nyomban
felfigyeltek r, hogy az olasz dikttor hangslyozottan csak Eur
prl beszl. Figyelmesen hallgattk Mussolini szavait, s tisztban
voltak vele, hogy Mussolini hajland ugyan egyttmkdni Fran
ciaorszggal s Anglival a nmet jrafegyverkezs megakadlyo
zsa rdekben, de fenntartja magnak a jogot, hogy egy kis kirn
dulst tegyen Abesszniba Afrikban, amikor megfelelnek tartja
az alkalmat. A klgyminisztrium kldttei mg aznap jszaka
megvitattk, felvessk-e ezutn az abesszin krdst. Vgl is gy
dntttek, hogy az adott helyzetben nem ajnlatos felszltani
Mussolinit, hogy vakodjk Abessznia megtmadstl, mert ez
zel ktsgkvl kedvt szegnk, mrpedig mindenron azt akartk,
hogy szmthassanak Olaszorszgra Nmetorszggal szemben.
Ezrt aztn nem is hoztk szba a krdst; a hallgats beleegyezs,
s Mussolini gy fogta fel a trtnteket, s bizonyos rtelemben igaza
is volt, hogy a szvetsgesek helybenhagytk kijelentseit, s sza
bad kezet fognak adni neki Abessznival szemben. A francik sem
szltak hozz a dologhoz, s azzal a konferencit bezrtk.
A Npszvetsg tancsa prilis 15-e s 17-e kztt annak rendje
s mdja szerint megvitatta, hogy megszegte-e Nmetorszg a ver-
sailles-i szerzdst, amikor kihirdette az ltalnos hadktelezetts
get. A tancs lsein a kvetkez hatalmak kpviseltettk magu
kat: az Argentin Kztrsasg, Ausztrlia, Nagy-Britannia, Chile,
53
Csehszlovkia, Dnia, Franciaorszg, Lengyelorszg, Mexik,
Olaszorszg, Portuglia, Spanyolorszg, a Szovjetuni s Trkor
szg. Valamennyien szavazatukkal erstettk meg azt az elvet,
hogy a szerzdsek nem szeghetk meg egyoldalan, es az gyet
a szvetsg kzgylse el utaltk. Ezzel egy idben a balti-tengeri
flottaegyensly alakulst mlysges aggodalommal figyel hrom
skandinv llam, Svdorszg, Norvgia s Dnia klgyminisztere
is sszelt, s egyhang tmogatsrl biztostotta a hatrozatot.
sszesen tizenkilenc orszg tiltakozott hivatalosan. De milyen hi
baval volt a szavazatuk, ha egyszer nem akadt egyetlen hatalom,
egyetlen hatalmi csoportosuls sem, amely legalbb vgs eszkz
knt szmtsba vette volna, hogy ERT alkalmazzon!

Laval nem volt hajland ugyanazzal a hatrozottsggal kzeled


ni Oroszorszghoz, mint Barthou. Csakhogy Franciaorszg eltt
srgs feladatok lltak. Akik szvkn viseltk az orszg sorst,
mindenekeltt azt tartottk szksgesnek, hogy nemzeti egysg jj
jn ltre a ktves katonai szolglat dolgban, amelyet mrciusban
csak csekly tbbsggel hagyott jv a parlament. Csakis a szovjet
kormny brhatta beleegyezsre azt a sok francit, aki hsgesen
ragaszkodott hozz. Ezenkvl a lakossg tbbsge orszgszerte azt
kvnta, hogy jtsk fel az 1895-s szvetsget, vagy hozzanak lt
re hozz hasonlt. Mjus msodikn a francia kormny alrta a
francia-szovjet szerzdst. Kds okmny volt ez, de tves id
szakra klcsns segtsgnyjtst rt el agresszi esetre.
Ezutn Laval, kzzelfoghat belpolitikai sikerek remnyben,
hromnapos ltogatst tett Moszkvban. Maga Sztlin fogadta.
Abban a helyzetben vagyok, hogy hosszas trgyalsaik tartalmrl
egy eddig kiadatlan rszlettel szolglhatok. Sztlin s Molotov ter
mszetesen mindenekeltt azt szerette volna tudni, mekkora ert
tud a francia hadsereg csatasorba lltani a nyugati fronton, hny
hadosztlybl ll, mennyi a szolglati id. Miutn mindezt megvi
tattk, Laval azt krdezte: Nem tehetnnek valamit Oroszorszg
ban a valls s a katolikusok javra? Nagyon megknnytenk vele
a dolgomat a ppnl. gy! Szval a ppnl? - mondta Sztlin. -
s neki hny hadosztlya van? Nincs rteslsem rla, mit vla
szolt erre Laval, mindenesetre utalhatott r, hogy vannak olyan se
regek, amelyek dszszemlken nem vehetk szemgyre. Lavalnak
kezdettl fogva nem volt szndkban olyasfajta kzzelfoghat k
54
telezettsget vllalni Frnciaorszg nevben, amilyenre a szovjetek
ltalban ignyt tartanak. Mgis sikerit elrnie, hogy Sztlin mjus
15-n nyilvnos nyilatkozatban tmogassa azokat a francia vdelmi
erfesztseket, amelyeknek az a cljuk, hogy az orszg biztonsg
hoz nlklzhetetlen szinten tartsk a fegyveres erket. Ennek az
tmutatsnak alapjn nyomban fordulat llt be a francia kommu
nistk magatartsban: harsny tmogatsban rszestettk a v
delmi programot s a ktves katonai szolglatot. Az eurpai biz
tonsg szempontjbl a francia-szovjet szerzdsnek csak korlto
zott jelentsge volt, mert egyik fke nzve sem tartalmazott kte
lez elrsokat arra az esetre, ha Nmetorszg megtmadn a m
sikat. Franciaorszg s Oroszorszg kztt nem jtt ltre valdi
szvetsg. St a francia klgyminiszter Krakkban megszaktotta
hazafel vezet tjt, hogy rszt vegyen Pilsudski marsall temet
sn. Ott Gringgel is tallkozott, s igen szvlyesen elbeszlgetett
vele. Elmondta neki, mennyire nem bzik a szovjetekben, mennyire
rossz vlemnnyel van rluk, s a nmetek nem is mulasztottk el,
hogy minderrl tjkoztassk Moszkvt. ...1

[... ] Ekkoriban a brit s a nmet tengerszeti minisztrium k


ztt j ideje trgyalsok folytak mr a kt orszg haditengerszet
nek arnyrl. A versailles-i szerzds rtelmben a nmetek leg
fljebb hat tzezer tonns pnclos hajt s hat, legfljebb hatezer
tonns knnycirklt pthettek. Mrmost a brit tengerszeti mi
nisztriumnak tudomsra jutott, hogy a kt legjabb zsebcsataha
j, a Scharnhorsts a Gneisenau nagysgra s tpusra nzve is je
lents mrtkben eltr attl, amit a szerzds engedlyezett. Mint
kiderlt, valjban a lehet legmodernebb, huszonhatezer tonns
knny csatacirklkrl, ms szval legnehezebb kereskedelmi
rombolkrl volt szl
A tengerszeti minisztrium, miutn tudomst szerzett rla,
hogy a nmetek szemrmetlenl s csalrdul, elre megfontolt
szndkkal legalbb kt ve (1933 ta) megszegik a bkeszerz
dst, azt tartotta a legjobb megoldsnak, ha tengerszeti egyez
mnyt kt Nmetorszggal. felsge kormnya mg francia sz
vetsgesnek vlemnyt sem krte ki, s a Npszvetsget sem r
testette. Mikzben a Npszvetsghez fordult, s tagllamainak
tmogatst krte, hogy tiltakozzanak, amirt Hitler megszegte a
szerzds katonai elrsait, maga ppen azon igyekezett, hogy
55
ktoldal egyezmny tjn ugyanannak a szerzdsnek tenger
szeti elrsait elsprje.
A megllapodsban az volt a leglnyegesebb, hogy a nmet flotta
nagysga nem haladhatja meg a brit egyharmadt. A tengerszeti
minisztrium nagyon vonznak tallta ezt a megoldst, mert eml
kezett r, hogy a nagy hbor eltti vekben ennl sokkal rosszabb
eredmnnyel kellett bernie: akkor tizenhat a tzhez volt a kt flotta
arnya. A britek kszpnznek vettk a nmetek fogadkozsait, s a
biztat tvlat rdekben hajlandnak mutatkoztak megadni N
metorszgnak a jogot, hogy tengeralattjrkat ptsen, jllehet ezt a
bkeszerzds kifejezetten megtiltotta. A nmet tengeralattjr
flotta nagysgt a brit tengeralattjr-flotta erejnek hatvan szza
lkban szabtk meg, de lehetv tettk, hogy rendkvli krlm
nyek esetn Nmetorszg ugyanannyi tengeralattjrval rendel
kezzk, mint Nagy-Britannia. A nmetek termszetesen meggr
tk, hogy tengeralattjrikat sohasem vetik be kereskedelmi hajk
ellen. Akkor viszont mirt volt rjuk szksg? Hiszen a hadihajk
szmarnyt nem vltoztathattk meg, hacsak nem akartk meg
szegni az egyezmnyt.
Amikor a britek lehetv tettk, hogy a nmet flotta elrje az an
gol erejnek egyharmadt, olyan hajptsi programot indtottak
el Nmetorszgban, amely legalbb tz vre lekttte az egsz n
met hajipar teljes kapacitst. Vagyis gyakorlatilag semmilyen
korltot nem lltottak a nmet haditengerszet nvelse el. A n
metek olyan gyorsan nvelhettk flottjukat, amennyire csak ere
jkbl futotta. St a britek ltal engedlyezett hajkvta olyan b
sgesnek bizonyult, hogy Nmetorszg nem is tartotta rdemesnek
kihasznlni. Rszben ktsgkvl azrt nem, mert a hadihaj- s a
harckocsigyrts kztt vetlkeds indult a pnclozott lemeze
krt. A megllapods t csatahajt, kt replgp-hordozt, hu
szonegy cirklt s hatvanngy rombolt engedlyezett a nmetek
nek. A hbor kitrsekor azonban mindssze kt csatahajjuk, ti
zenegy cirkljuk s huszont romboljuk volt kszen vagy csak
nem kszen, azaz jval kevesebb, mint fele annak, amit oly nagylel
ken megengedtnk nekik. Replgp-hordozt egyet sem ptet
tek. Erforrsaikat cirklk s rombolk ptsre sszpontostot
tk, s gy 1939-1940-re kedvezbb helyzetben kszldhettek a
Nagy-Britannia elleni hborra, mint ha tbb csatahajt ptettek
volna. Mint ma mr tudjuk, Hitler gy tjkoztatta Raeder tenger
56
nagyot, hogy 1944-1945-ig nem vrhat angol-nmet hbor.
A nmet flottapts terve teht hossz tv program volt. Nmet
orszg csak a tengeralattjrk ptsben rte el a megllapodsban
megszabott hatrt. Mihelyt pedig kpes volt r, hogy tpje a hat
vanszzalkos kszbt, elvette a megllapodsnak azt a cikkt,
amely rendkvli esetben szz szzalkot engedlyezett, s vgl a
hbor kitrsekor mr tvenht tengeralattjrval rendelkezett.
Az j csatahajk tervezsekor a nmeteknek az az elnyk is
megvolt, hogy nem vettek rszt sem a washingtoni flottaegyez
mnyben, sem a londoni konferencin. gy aztn haladktalanul
hozzlttak a Bismarcks a Tirpitzptshez, s mikzben Nagy-
Britannia, Franciaorszg s az Egyeslt llamok legfeljebb har
minctezer tonns hajkat pthetett, ezt a kt nmet hajt negy
ventezer tonnsra terveztk, s amikor elkszltek, ktsgkvl a
vilg legersebb hadihaji voltak.
Hitler ezenkvl nagy diplomciai hasznot is hzott a megllapo
dsbl: megosztotta vele a szvetsgeseket, elrte, hogy egyikk
beleegyezst adja a versailles-i szerzds megcsonktshoz, s
egyezmnnyel szentestse a nmeteknek azt a trekvst, hogy tel
jes fegyverkezsi szabadsgra tegyenek szert. A megllapods hre
jabb csapsknt rte a Npszvetsget. A francik teljes joggal pa
naszoltk fel, hogy Nagy-Britannia ltfontossg rdekeiket srtet
te meg, amikor engedlyezte a nmeteknek, hogy tengeralattjr
kat ptsenek. Mussolini gy rtelmezte az epizdot, mint annak bi
zonytkt, hogy Nagy-Britannia rosszhiszemen jr el szvetsge
seivel szemben, s brmeddig hajland elmenni a Nmetorszggal
val megegyezs tjn, amg nnn haditengerszeti rdekeit nem
fenyegeti veszly, tekintet nlkl arra, hogy mekkora krt okoz a
nmet szrazfldi hader nvekedstl fenyegetett barti hatal
maknak. Cinikusnak s nznek tlte meg Nagy-Britannia maga
tartst, s tovbbi btortst mertett belle az Abessznia elleni ter
veihez. A skandinv orszgoknak pedig, amelyek alig kt httel ko
rbban oly btran csatlakoztak a nmetorszgi ltalnos hadktele
zettsg elleni tiltakozshoz, most azt kellett tapasztalniuk, hogy a
sznfalak mgtt Nagy-Britannia olyan nmet flotta ptshez j
rult hozz, amely a brit tengeri hader egyharmadt nem haladhatja
ugyan meg, de a Balti-tengeren gy is korltlan r lesz.
[...]

57
Katonai szempontbl a nmetek akkor intztk a legnagyobb ki
hvst a versailles-i,szerzds ellen, amikor 1935. mrcius 16-n hi
vatalosan bevezettk a ktelez katonai szolglatot. Ezutn nyom
ban megkezddtt a nmet hadsereg felduzzasztsa s tszervez
se, s ennek nemcsak technikai jelentsge volt. Ekkor fogalmaztk
meg, mi is a szerepe a hadseregnek a nemzetiszocialista llamban.
1935. mjus 21-n trvnyt hoztak azzal a cllal, hogy az addig ti
tokban kikpzett szakmai elit azontl egy egsz nemzet fegyveres
megtestestje legyen. A hadsereg nevt Reichswehrrl Wehr-
machtra vltoztattk. Legfelsbb parancsnoka a Fhrer lett. A ka
tonkat nem az alkotmnyra eskettk fel, mint addig, hanem Adolf
Hitler szemlyre. A hadgyminisztriumot kzvetlenl a Fhrer
irnytsa al rendeltk. A katonai szolglat alapvet llampolgri
ktelessgnek minslt, s a hadsereg feladatv tettk, hogy egy
szer s mindenkorra egysgbe kovcsolja a birodalom lakossgt.
A trvny 2. cikkben ez olvashat: A Wehrmacht a nmet np
harci ereje s katonai neveliskolja.
Ms szval hivatalosan trvnyestettk, amit Hitler a Mein
Kampf-ban rt:

Az eljvend nemzetiszocialista llamnak nem szabad megismtel


nie a mlt hibit, nem szabad olyan feladatokat rnia a hadseregre,
amelyek nem r tartoznak. A nmet hadsereg nem a trzsi sajtos
sgok fenntartsnak iskolja, hanem olyan iskola, amely vala
mennyi nmet klcsns megrtst s nevelst szolglja. Mind
annak, ami a nemzet letben bomlasztlag hathat, a hadsereg r
vn egyest erre kell szert tennie. A hadseregnek el kell rnie to
vbb, hogy minden egyes fiatal fellemelkedjk szkbb ptrij
nak szk horizontjn, s elfoglalja helyt a nmet nemzetben. Meg
kell tantania r, hogyne szlhelynek, hanem szlhazjnak ha
trait tisztelje, mert egy napon majd ezeket a hatrokat kell vde
nie.

Ezen az ideolgiai alapon a trvny a hadsereg terleti szervezeti


rendszert is megvltoztatta. Hrom parancsnoksgot hoztak ltre,
az egyik Berlinben, a msik Kasselben, a harmadik Drezdban sz
kelt, s mindegyiket tz (ksbb tizenkt) Wehrkreisra (katonai kr
zetre) osztottk. Mindegyik katonai krzethez hrom hadosztly
bl ll hadtest tartozott. Ezenkvl elrendeltk egy jfajta alaku
58
lat, a pncloshadosztlyok ltrehozst. Hrmat hamarosan fel is
lltottak.
Rszletes rendelkezseket hoztak a katonai szolglatrl is. Az j
rezsim a nmet ifjsg militarizlst tekintette elsrend feladat
nak. A Hitleijugendbl kinv tizennyolc ves nmet ifjak nkn
tes alapon Ht vre belptek az SA-ba. Az 1935. jnius 26-n ki
adott trvny rtelmben minden huszadik vt betlt nmet frfi
kteles volt hat hnapon t munkaszolglatot teljesteni. A birodal
mi munkaszolglatban a fiatalok utakat, kaszrnykat ptettek,
mocsarakat csapoltak le, s gy testileg s lelkileg felkszltek min
den nmet llampolgr legelsrendbb ktelessgre, a haza kato
nai szolglatra. A munkaszolglatban az osztlyklnbsgek el
trlsn, a nmet np trsadalmi egysgn volt a hangsly, a hadse
regben pedig a nemzet fegyelmn s terleti sszetartozsn.
Seeckt technikai elkpzelsei alapjn hozzlttak az jonnan lt
rehozott hader kikpzsnek s a vezet llomny felduzzaszts
nak gigszi feladathoz is. 1935. oktber 15-n jabb csorba esett a
versailles-i szerzdsen: Hitler hivatalos nnepsg keretben s a
legfbb katonai vezetk jelenltben megnyitotta a vezrkari aka
dmit. gy jtt ltre a cscsa annak a piramisnak, amelynek alapja
it a birodalmi munkaszolglat zszlaljainak tengernyi tmege al
kotta. 1935. november 7-n behvtk az 1914-es korosztlyt: meg
kezddtt 596 000 fiatal katonai kikpzse. gy a nmet hadsereg
ltszma, legalbbis papron, egyik naprl a msikra megkzeltet
te a htszzezret. [... ]
Mindaz, ami 1935-ig trtnt, mg korntsem volt elegend ah
hoz, hogy Nmetorszg utollje Franciaorszgot; a francia hadse
reg ersebb volt, nagy tartalkokkal rendelkezett, szmos ers sz
vetsgesrl nem is szlva. Hatrozott fellpssel mg mindent meg
lehetett volna lltani, s a fellpshez nem lett volna nehz megsze
rezni a Npszvetsg tmogatst. Ez esetben Nmetorszgot vagy
a vdlottak padjra ltetik Genfben s ktelezik r, hogy adjon ki
mert magyarzatot a trtntekrl, s engedlyezze a szvetsge
seknek, hogy vizsglbizottsgokat kldjenek a szerzdsekkel el
lenttes fegyverkezs s a katonai alakulatok ellenrzse cljbl,
vagy - ha erre nem hajland - a szvetsgesek ismt elfoglaljk s
megszllva tartjk korbbi rajnai hdfllsaikat mindaddig, amg
rvnyt nem szereznek a szerzdsnek. Sem tnyleges ellenllssal,
sem jelents vrontssal nem kellett volna szmolni. gy, legalbbis
59
meghatrozatlan idre, el lehetett volna halasztani a msodik vilg
hbort. A francia s a brit vezrkar meglehetsen pontosan ltta a
helyzetet s az esemnyek alakulsnak tendencijt. A korm
nyok mr kevsb. A francia kormny a prtpolitikai jtkok bv
letben lt s lland mozgsban volt, a brit kormny viszont pp
ellenkezleg, a kzmegegyezs szellemtl vezettetve kvette el
ugyanazokat a hibkat. gy aztn mindkett kptelen volt az ertel
jes, hatrozott fellpsre, pedig a nemzetkzi jog s a jzan elrel
ts egyarnt igazolta volna tettket. A francia vezetk elvetettk
szvetsgesknek azt a javaslatt, hogy cskkentsk haderejket,
de akrcsak brit kollgikbl, bellk is hinyzott az a kpessg,
hogy kzzelfoghat intzkedseket tegyenek a nmet hbors k
szlds, vagy ahogy Seeckt kifejezte magt, a nmet katonai er
feltmasztsa ellen.

8 / Szankcik Olaszorszg ellen. 1935

A vilgbkt jabb slyos csaps rte. Nem sokkal azutn, hogy


Nagy-Britannia szmra elveszett a lgi parits, Olaszorszg tllt
Nmetorszg oldalra. E kt esemny lehetv tette Hitlernek,
hogy tovbb lpjen elre megszabott, hallos tjn. Mr sz volt r
la, milyen segtksznek mutatkozott Mussolini az osztrk fgget
lensg vdelmben s ennlfogva Kzp- s Dlkelet-Eurpa sors
nak alaktsban. Most azonban tment a msik tborba. Ettl
kezdve a nci Nmetorszg nem volt tbb egyedl. Maga mellett
tudhatta az els vilghbors szvetsgesek egyik legfontosabbi
kt. A nemzetkzi biztonsghoz oly elengedhetetlen eregyensly
nak ez a megbomlsa slyos teherknt nehezedett kedlyemre.
Mussolini abesszniai tervei sehogyan sem illettek a XX. szzad
etikjhoz. Ahhoz a stt korhoz illettek volna, amelyben a fehr
ember gy hitte, joga van meghdtani a srga, a barna, a fekete, a
rzbr emberek fldjt, s nagyobb erejvel s tkletesebb fegyve
reivel igba hajtani a helyi lakossgot. Igaz, felvilgosult korunkban
olyan bnket kvetett el az ember, amelyektl a rgi idk vadem
berei visszarettentek volna, vagy amelyekre nem is lettek volna k
pesek. Olaszorszg magatartsa egyszerre volt elavult s eltlend.
Abessznia radsul a Npszvetsg tagja volt. s brmilyen kl
ns, 1923-ban ppen Olaszorszg szorgalmazta felvtelt, Nagy-
60
Britannival szembn. A britek azzal rveltek, hogy az etipiai kor
mnyjellege, a vad zsarnoksg s szolgasg, a folytonos trzsi hbo
rskods nem egyeztethet ssze a npszvetsgi tagsggal. Olasz
orszgnak azonban sikerlt kiharcolnia, hogy Abessznit felve
gyk a Npszvetsgbe, s gy Etipit is megillettk azok a jogok
s biztostkok, amelyeket a szvetsg nyjthatott. St ppen
Abessznia esete lltotta erprba el a vilg kormnyzsra hiva
tott szervezetet, amelybe annyi j szndk ember vetette minden
remnyt.
Az olasz dikttort nem csupn a terleti terjeszkeds vgya vez
relte. Uralma s biztonsga a tekintlytl fggtt. Az olaszok nem
felejtettk el, hogy negyven vvel azeltt milyen megalz veres
get mrtek rjuk az abesszinek, sem pedig azt, hogy a vilg gnyka
cajjal fogadta a sztvert olasz hadsereg foglyul ejtett katoninak
szgyenletes megcsonktst. Emlkeztek arra is, hogyan llt bosz-
szt Nagy-Britannia hossz vek mltn Khartoumrt s Majub-
rt. gy gondoltk, ha bosszt llnak Adurt, frfiassguknak ad
jk tanbizonysgt, s ez csaknem olyan fontos lett volna nekik,
mint Franciaorszgnak Elzsz-Lotharingia visszaszerzse. Musso
lini gy ltta, akkor szilrdthatja meg legknnyebben s legkock
zatmentesebben hatalmt, akkor nvelheti hazjnak eurpai te
kintlyt, ha bekebelezi Abessznit a nemrgiben ltrehozott olasz
birodalomba, s ezzel kikszrli a rgi csorbt. A gondolatmenet
hamis volt s eltlend, mgis emltsre rdemes, mert mindig
hasznos, ha megprbljuk megrteni ms orszgok cselekedetei
nek indtkait.
reztem, hogy feltartztathatatlanul kzeledik az id, amikor
lethallharcra knyszerlnk a nci Nmetorszggal, s egyszer
en nem mertem elhinni, hogy Olaszorszg elhidegl tlnk, st
egyenesen az ellentborhoz csatlakozik. Tudtam, ebben a helyzet
ben nem trhetjk sztlanul, hogy a Npszvetsg egyik tagllama
rtmadjon a msikra, klnben a nemzetkzi szervezet megbnul,
s nem tltheti be kldetst, nem olvaszthatja egysgbe azokat az
erket, amelyek meglljt parancsolhatnak a feltmadban lv N
metorszgnak s elhrthatnk a flelmetes hitleri fenyegetst.
[...]
A stresai konferencia ta nyilvnval volt, hogy Mussolini
Abessznia meghdtsra kszldik. Nem lehetett ktsges, hogy
a brit kzvlemny ellenezni fogja az olasz agresszit. Azok, akik
61
velem egytt Hitlerben nemcsak a bkre nzve, hanem fennmara
dsunkra nzve is hallos veszlyt lttak, rettegtek attl, hogy az ak
kor elsrend nagyhatalomnak szmt Olaszorszg tll az ellen
sg oldalra. [...]
Ma mr tudjuk, hogy ha btran cseleksznk, sikerlt volna elvg
nunk Olaszorszgot Etipitl, s az ebbl ered esetleges tengeri
csatban fellkerekedtnk volna. Sohasem javasoltam, hogy Nagy-
Britannia egyedl cselekedjk, de ha mr eddig elmentnk, gyal
zatos dolog volt takardt fjni. Mussolini sohasem merte volna
sszemrni erejt velnk, ha a brit kormny hatrozottan lp fel.
Csaknem az egsz vilg ellene volt, egymagban kellett volna teht
hadba szllnia Nagy-Britannival, s egy olyan hborban kellett
volna kockra tenni rendszernek ltt, amelynek kimenetelt egy
fldkzi-tengeri flottaakci dnttte volna el. Hogyan sznhatta
volna r magt Olaszorszg erre a hborra? Korszer knnycir
klk dolgban nmi flnyben volt ugyan, de egsz flottja negye
de volt csak a britnek. Nagy ltszm, millisnak hirdetett sorkato
nasga be sem avatkozhatott volna a harcokba. Lgierejnek min
sge s mennyisge messze elmaradt mg a mi szegny lgiflottn
ktl is. A blokd nyomban elszigetelte volna, s akkor az abessz-
niai olasz csapatok ellts s lszer nlkl maradnak. Nmetorszg
egyelre nem siethetett volna Mussolini segtsgre. Ha volt valaha
alkalom arra, hogy j gy rdekben dnt csapst mrjnk az el
lenflre, mgpedig minimlis kockzattal, ht ez volt az. A brit kor
mnynak azonban nem volt meg a llekjelenlte hozz, hogy ki
hasznlja az alkalmat, s erre egyetlen mentsge van: szinte bke-
szeretete. Csakhogy ez a bkeszeretet vgl is az elmulasztottnl
sszehasonlthatatlanul szrnysgesebb hborra vezetett. Mus
solini blffje sikerlt, s az esemnyek egy fontos szemllje messze
men kvetkeztetseket vont le a fejlemnyekbl. Hitler mr rgen
elsznta magt a hdt hborra. Most pedig megllaptotta ma
gban, hogy a brit birodalom a vgtelensgig elkorcsosult, s mire r
jtt, hogy ez tveds, mind a bke, mind a maga szempontjbl
egyarnt ks volt mr.
[...]
Az abesszin ellenlls sszeomlsa, az egsz orszg bekebelezse
az olasz birodalomba nagyon nemkvnatos hatst tett a nmet kz
vlemnyre. Mg azok is, akik helytelentettk Mussolini politik
jt vagy eljrst, csodlattal adztak neki, amirt szemltomst oly
62
gyorsan, eredmnyesen s kmletlenl vezette a hadjratot. lta
lban gy vltk, hogy Nagy-Britannia alaposan meggyenglt eb
ben az erprbban. Egy letre ellensgv tette Olaszorszgot;
egyszer s mindenkorra felbomlasztotta a stresai frontot; s ahogy
cskkent Nagy-Britannia tekintlye a vilgban, gy ntt az j N
metorszg ereje s presztzse. Megdbbent - rta egyik kpvise
lnk Bajororszgbl -, milyen megvetssel emlegetik sok helytt
Nagy-Britannit... Attl tartok, ezentl kemnyebb lesz a nmetek
magatartsa a nyugat-eurpai rendezsrl s ltalban az eurpai
s az Eurpn kvli krdsek rendezsrl foly trgyalsokon.
[...]
Sajnos pontosan ez volt a helyzet. felsge kormnya egy nagy
nemzetkzi gy bajnokaknt meggondolatian lpsekre ragadtatta
magt. Biztat szavakkal feltzelt tven orszgot. Amikor azonban
szembe tallta magt a nyers tnyekkel, Baldwin visszavonult fjt.
Mr rgta gy alaktotta politikjt, hogy a kzvlemny befoly
sos rtegeinek kedvre tegyen, ahelyett hogy az eurpai realitsok
ra lett volna tekintettel. Olaszorszgot elidegentette magtl, s ez
zel felbortotta az eurpai egyenslyt, anlkl hogy egy szemernyit
is hasznlt vlna vele Abesszninak. A Npszvetsget pedig vesz
tett csatba vezette, s ezzel slyos, ha ugyan nem egyenesen vgze
tes csapst mrt r.

9 / Hitler lesjt. 1936

[...]
1935-ben a nyugati hatalmak hiba igyekeztek ltrehozni az gy
nevezett keleti Locamt, erfesztseik sorra hajtrst szenvedtek
Nmetorszg elutast magatartsn. Ebben az idben az j Reich
a bolsevizmus elleni vdbstynak lltotta be magt, s kijelentet
te, hogy sz sem lehet rla, hogy egyttmkdjk a szovjetekkel.
December 18-n Hitler azt mondta a berni lengyel nagykvetnek,
hatrozottan ellenzi, hogy a Nyugat brmiflekppen egyttm
kdsre lpjen Oroszorszggal. gy akarta akadlyozni s alak
nzni a Moszkvval kzvetlen megegyezsre trekv francik k
srleteit. A francia-szovjet szerzdst mr mjusban alrtk, de
egyik fl sem ratifiklta. s a nmet diplomcia egyik f cljnak te
kintette, hogy megakadlyozza az egyezmny ratifiklst. Lavalt
figyelmeztettk Berlinbl, hogy ha mgis rsznn magt, tbb ne
63
szmtson semmifle francia-nmet kzeledsre. Laval ettl fogva
mg inkbb vonakodott az egyezmny ratifiklstl^ de vgl is
nem tudta megakadlyozni.
1936 januijban Flandin, az j francia klgyminiszter Lon
donba rkezett, hogy rszt vegyen V. Gyrgy kirly temetsn. r
kezsnek napjn a Downing streeten Baldwin s Edn vacsora
vendge volt. A beszlgets csakhamar arra tereldtt, mit tenne
Franciaorszg s Nagy-Britannia, ha Nmetorszg megsrten a lo
cami szerzdst. Megllaptottk, hogy ez az eshetsg nagyon is
valszn, mert hiszen ekkor Franciaorszg mr elhatrozta, hogy
ratifiklja a francia-szovjet szerzdst. Flandin meggrte, hogy ki
kri kormnynak s a francia vezrkarnak a hivatalos vlemnyt.
Sajt beszmolja szerint februrban aztn Genfiben kzlte Eden-
nel, hogy ha Nmetorszg megszegi a szerzdst, Franciaorszg a
Npszvetsg rendelkezsre bocstja haderejt, s arra krte a brit
minisztert, hogy ebben az esetben Nagy-Britannia a locami egyez
mny szellemben siessen Franciaorszg segtsgre.
A francia kpviselhz februr 27-n ratifiklta a francia-szov
jet szerzdst, s msnap a berlini francia nagykvetet utastottk,
hogy vegye fel a kapcsolatot a nmet kormnnyal, s rdekldje
meg, hogyan lehetne trgyalst kezdeni egy francia-nmet meg
egyezsrl. Hitler nhny napi gondolkodsi idt krt. Mrcius
7-n tz rakor von Neurath nmet klgyminiszter maghoz hvat
ta a brit, a francia, a belga s az olasz nagykvetet, s bejelentette,
hogy Nmetorszg olyan huszont ves szerzdst javasol, amely
intzkednk a rajnai hatr mindkt oldalnak demilitarizlsrl, a
lgierk korltozsrl, s ezenkvl elrn, hogy Nmetorszg
megnemtmadsi szerzdst kssn keleti s nyugati szomszdai
val.

A rajnai demilitarizlt vezet ltrehozsrl mr a versailles-i


szerzds 42., 43. s 44. cikke is rendelkezett. Ezek megtiltottk,
hogy Nmetorszg erdtmnyeket tartson fenn s hozzon ltre a
Rajna bal partjn s a jobb part tven kilomter szles svjban.
Nmetorszgnak csapatokat sem volt szabad llomsoztatnia eb
ben az vezetben, hadgyakorlatokat sem tarthatott, s nem tehetett
ott elkszleteket a mozgstsra. Mindezt a rsztvevk szabad el
hatrozsbl ltrejtt locami szerzds tetzte be. Alri egyni
s kollektv garancit vllaltak a nmet-belga s a nmet-francia
64
hatr fenntartsra. A locamri szerzds 2. cikkben Nmetor
szg, Franciaorszg s Belgium ktelezettsget vllalt, hogy nem
indt tmadst ezeken a hatrokon t. Kimondtk tovbb, hogy ha
a versailles-i szerzds 42. vagy 43. cikkt megsrtik, ezt a felek
nem provoklt agresszinak fogjk minsteni, s a srtett szerzd
felek haladktalan cselekvssel vlaszolnak, ha a demilitarizlt ve
zetben fegyveres erk jelennek meg. A szerzdsszegsrl haladk
talanul rtestik a Npszvetsget, az pedig, ha a szerzdsszegs
csakugyan fennll, ajnlssal fordul az alr hatalmakhoz, s ebben
felhvja figyelmket, hogy ktelesek katonai segtsget nyjtani a
srtett flnek.
1936. mrcius 7-n, dli tizenkt rakor, vagyis kt rval az
utn, hogy huszont ves szerzdsre tett javaslatot, Hitler bejelen
tette a Reichstagban, hogy vissza kvnja foglalni a Rajna-vidket.
St, mikzben beszdt tartotta, a nmet hadoszlopok mr t is lp
tk az vezet hatrt, s behatoltak a legfontosabb nmet vrosok
ba. Mindentt ujjong tmegek dvzltk ket, rmknek csak
az szabott hatrt, hogy tartottak a szvetsgesek megtorlstl.
Hitler a brit s az amerikai kzvlemny megtvesztse cljbl
egyszersmind azt is bejelentette, hogy a megszlls merben jelk
pes. A londoni nmet nagykvet mg aznap tnyjtotta Edennek
ugyanazokat a javaslatokat, amelyeket reggel Neurath kzlt Ber
linben a locami hatalmak nagykveteivel. Ez megnyugvssal tlt-
hetett el mindenkit, aki az Atlanti-cen kt partjn arra vgyott,
hogy az orrnl fogva vezessk. Edn ridegen vlaszolt a nagyk
vetnek. Ma mr persze tudjuk, hogy a bklkeny javaslatok Hitler
terveinek szerves rszt alkottk, s pusztn leplezni voltak hivatva a
mr eldnttt erszakos lpst, ennek sikere pedig Hitler szem
lyes tekintlye s gy programjnak kvetkez lpsei szempontj
bl egyarnt letbe vg volt.
Nmetorszg ezzel nemcsak azt a ktelezettsgt srtette meg,
amit Versailles-ban a hbors erszak hatsra vllalt, hanem a b
keidben szabadon megkttt locami szerzdst is, s radsul
abbl hzott hasznot, hogy a szvetsgesek barti gesztussal jval a
megszabott id eltt kivonultak a Rajna-vidkrl. A hr vilgszerte
nagy felindulst keltett. Franciaorszgban Sarraut miniszterelnk
kormnya, amelyben Flandin volt a klgyminiszter, felhboro
dott hangon reaglt, s szvetsgeseihez, valamint a Npszvetsg
hez fordult. Ebben az idben Franciaorszg befolysa alatt llt a
65
kisantant, vagyis Csehszlovkia, Jugoszlvia s Romnia. A fran
cia szvetsgi rendszerhez kapcsoldtak a balti llamok s Lengyel-
orszg is. Franciaorszg azonban mindenekfltt Nagy-Britanni-
hoz fordulhatott joggal, mivel nmet agresszi esetre mi vllaltunk
kezessget hatrainak srthetetlensgrt, s korbban mi srget
tk, hogy rtse ki a Rajna-vidket. Mrpedig afell nem lehetett
ktsg, hogy Nmetorszg nemcsak a bkeszerzdst srtette meg,
hanem a locami egyezmnyt is, kvetkezskpp letbe lptek az
alr hatalmak szerzdses ktelezettsgei.
Franciaorszgot villmcsapsknt rte a hr. Sarraut s Flandin
els gondolata az volt, hogy haladktalanul elrendeli az ltalnos
mozgstst. Ezt kvetelte volna meg tlk a kormnyzati felels
sg, s ha megtettk volna, a tbbieket is csatlakozsra knyszertik.
Franciaorszg lte forgott kockn. De k kptelenek voltak Nagy-
Britannia egyetrtse nlkl cselekedni. Ez magyarzatnak megfe
lel, de nem menti ket. Ltfontossg dologrl volt sz, s minden
valamireval francia kormny nllan cselekedett volna a helyk
ben, s bzott volna szvetsgesnek szerzdses ktelezettsgvl
lalsban. Ezekben a zaklatott vekben az llandan vltoz ssze
ttel francia kormnyok miniszterei nemegyszer rgyl hasznl
tk fel a britek pacifizmust a magukra. Akrhogy volt is azonban,
a britektl ktsgkvl semmi biztatst nem kaptak r, hogy szem-
beszlljanak a nmet agresszival. Ellenkezleg, k haboztak
ugyan cselekedni, a britek azonban annl kevsb haboztak lebe
szlni ket a cselekvsrl. Vasrnap reggeltl estig lzas telefonbe
szlgetsek zajlottak London s Prizs kztt, felsge kormnya
felszltotta a francikat, hogy vljanak, amg a kt orszg a helyzet
alapos ismeretben fel nem kszl az egyttes cselekvsre. Br
sonysznyeg a visszavonulshoz!
London nem hivatalos vlasza kijzantan hatott a francikra.
Lloyd George sietett kijelenteni: Megtlsem szerint Hitler leg
fbb bne nem a szerzdsszegs, hiszen provokci trtnt. s
mg hozztette: Remlem, nem vesztjk el a fejnket. Feltehe
ten azt rtette provokcin, hogy a szvetsgesek nem mentek
mg messzebbre a leszerelsben. Snowden lord a felajnlott meg-
nemtmadsi szerzdsre sszpontostotta a figyelmt, s kijelen
tette, hogy a szvetsgesek egyszeren vlasz nlkl hagytk Hitler
korbbi bkekezdemnyezseit, m a npek nem fogjk megen
gedni, hogy ez a bkeajnlat is sket flekre talljon. Lehetsges,
66
hogy a szavak tkrzik az akkori flrevezetett brit kzvlemny n
zeteit is, de szerzikre sem vetnek j fnyt. A brit kormny minden
ron a legfjdalommentesebb megoldsra trekedett, gy gondol
ta, az a legegyszerbb, ha Franciaorszgot rbrja, hogy ismt a
Npszvetsghez forduljon.
Franciaorszgban sem volt egysg. A politikusok tbbnyire azt
szerettk volna, ha mozgstjk a hadsereget s ultimtumot intz
nek Hitlerhez, a tbornokok pedig, akrcsak nmet ellenfeleik,
nyugalomra, trelemre intettek, s halogat taktikt javasoltak. Ma
mr tudjuk, hogy ekkoriban nzeteltrs tmadt Hitler s a nmet
fparancsnoksg kztt. Ha a francia kormny mozgstotta volna
a csaknem szz hadosztlybl ll hadsereget s a (tvesen Eurpa
legersebb lgiflottjnak tekintett) lgiert, a sajt vezrkara kt
sgkvl meghtrlsra knyszerti Hitlert, s ezzel a Fhrer trek
vsei olyan csorbt szenvednek, amely taln egsz rendszerre vg
zetesnek bizonyul. Nem szabad elfelejteni, hogy Franciaorszg ez
id tjt egymagban is elg ers volt, hogy kizze a nmeteket a
Rajna-vidkrl, s radsul, ha egyszer akciba lp, s a locami
szerzdsre hivatkozik, Nagy-Britannia sem tagadhatta volna meg
tle segtsgt. Ehelyett azonban ttlen, bna maradt, s gy vissza
vonhatatlanul elszalasztotta az utols alkalmat, amikor mg slyos
hbor nlkl gtat vethetett volna Hitler terveinek. Kzben Nagy-
Britannia azt szorgalmazta, hogy a francia kormny a szankcik ku
darca s az egy vvel korbbi angol-nmet flottaegyezmny nyo
mn meggyenglt Npszvetsgre hrtsa t a felelssget.
Mrcius 9-n, htfn Edn Prizsba utazott Halifax lord s
Ralph Wigram ksretben. Eredetileg azt terveztk, hogy Prizsba
hvjk ssze a Npszvetsg rtekezlett, de Edn megbzsbl
Wigram csakhamar felkereste Flandint, s azt javasolta neki, hogy
jjjn Londonba, inkbb Angliban tartsk az rtekezletet, mert
akkor hatkonyabb brit tmogatsra van kilts. A hsges hivatal
nok csak knyszeredetten vllalta a megbzatst. Mrcius 11-n,
alighogy visszatrt Londonba, felkeresett s beszmolt a trtntek
rl. Maga Flandin is mg aznap este megrkezett Londonba, s cs
trtkn reggel fl kilenc krl megltogatott Morpeth Mansions-i
laksomban. Mint megtudtam tle, szmos orszgnak azt javasolta,
kveteljk Nagy-Britannitl, hogy Franciaorszggal egyidejleg
mozgstsa tengeri, szrazfldi s lgierejt, s a javaslathoz meg is
szerezte a kisantant orszgainak, valamint ms llamoknak a tmo
67
gatst. Felolvasta, ki mindenkitl kapott vlaszt. Hossz lista volt.
Nem lehetett ktsges, hogy az egykori szvetsgesek mg mindig
erflnyben vannak. Csak cselekednik kellett volna, s gyznek.
Hitler s a tbornokok ellentteirl nem volt ugyan tudomsunk,
de gy is nyilvnval volt, hogy mi vagyunk az ersebbek. Egyszer
magnember lvn nem sokat tehettem az gy rdekben, minden
esetre sok sikert kvntam vendgnknek, s meggrtem, hogy ha
segthetek valamiben, szmthat rm. Legkzelebbi elvbartaimat
aznap estre meghvtam vacsorra, hogy k is hallgassk meg Flan
din szzatt. [...]
Miutn rtesltem rla, hogy milyen rosszul alakulnak a dolgok,
s Wigrammel is beszltem, azt tancsoltam Flandinnek, hogy mi
eltt hazautazna, krjen kihallgatst Baldwintl. A miniszterelnk
a lehet legnagyobb udvariassggal fogadta Flandint a Downing
streeten. Kifejtette, hogy a klgyekhez nem nagyon rt ugyan, de a
brit np rzelmeit jl ismeri. Mrpedig a britek bkt akarnak.
Flandin, sajt beszmolja szerint, azzal vgott vissza, hogy a bkt
sak akkor lehet szavatolni, ha meglljt parancsolunk a hitleri ag
resszinak, amg lehet. Franciaorszg nem akarja hborba rntani
Nagy:Britannit, katonai segtsgre nincs szksge, maga is elbol
dogul a feladattal, egyszer rendrakcirl van sz, a francik rte
slsei szerint ugyanis a rajnai nmet csapatoknak parancsuk van
r, hogy ha ers ellenllsba tkznnek, vonuljanak vissza. Flan
din azt rja, hogy Franciaorszg nevben csak szabad kezet krt
Nagy-Britannitl, semmi tbbet. Ez nem lehet igaz. Hogyan is
tarthatta volna vissza Nagy-Britannia Franciaorszgot attl, hogy
cselekedjk, ha egyszer a locami egyezmny rtelmben minden
joga megvolt hozz? A brit miniszterelnk ismt azzal rvelt, hogy
hazja nem kockztathatja meg a hbort. Megkrdezte, vgl is
mit hatrozott a francia kormny. Erre nem kapott egyenes vlaszt.
Ekkor Flandin szerint1 Baldwin ezt mondta: Lehet, hogy igaza
van. De ha csak egy a szzhoz is az eslye, hogy az nk rendrak
cijbl mgis hbor lesz, akkor nincs jogom elktelezni mellette
Anglit. Rvid sznetet tartott, majd hozztette: Anglia nem k
szlt fel a hborra. Hogy valban gy zajlott-e le a beszlgets, azt
nem tudjuk. Flandin abban a meggyzdsben trt vissza Francia-
orszgba, hogy megosztott hazjban csak gy teremthet egysg,

1 P.-E. Flandin: Politique frangaise, 1919-1940. Prizs, 1947. 207. sk.

68
ha Nagy-Britannia akaratert s elszntsgot mutat, mivel pedig
ennek semmi jele, Franciaorszg nem kpes az erteljes cselekvs
re. Arra a gyszos kvetkeztetsre jutott, hogy Franciaorszg
egyetlenegy valamiben remnykedhet csupn: htha sikerl meg
egyeznie az egyre agresszvabb vl Nmetorszggal. [...]

Amikor a Rajna-vidk sikeres megszllsa utn Hitler tallko


zott a tbornokaival, elmondhatta nekik, hogy milyen indokolatla
nok voltak a flelmeik, s hogy az helyzetelemzse vagy inkbb
intucija mennyivel pontosabbnak bizonyult, mint a kznsges
katonk. A tbornokok meghajtottk eltte a fejket. Mint j n
metek rmmel tapasztaltk, hogy milyen gyorsan n hazjuk eu
rpai befolysa, s hogy mennyire megosztottak, mennyire meghu
nyszkodnak korbbi ellenfelei. Az eset olyannyira megnvelte
Hitler tekintlyt Nmetorszg legfbb vezet kreiben, hogy ez
utn gy rezte, nehezebb erprbkra is vllalkozhatik. De a vi
lgnak azt mondta: Ezzel Nmetorszg valamennyi terleti kve
telse teljeslt.
Franciaorszgon zavarodottsg lett rr, a legersebb rzs a h
bortl val flelem volt, s a megknnyebbls, hogy sikerlt el
kerlni. Az egyszer angolokat azzal vigasztalta az egyszer sajt,
hogy gondoljk csak meg: Vgtre is a nmetek csak sajt orsz
gukba trtek vissza. Mi vajon mit szlnnk hozz, ha tz-tizent vre
kitiltannak bennnket, mondjuk, Yorkshire-bl? Senkinek sem
szrt szemet, hogy Nmetorszg szzhatvan kilomterrel elbbre
tolta a vasti kirakodhelyeket, ahonnan Franciaorszg megszll
sra indulhat. Senkit sem aggasztott, hogy Franciaorszg a kisan-
tant hatalmainak s Eurpnak nyltan tudomsra hozta: nincs
szndkban harcolni, de ha szndkban volna is, Anglia vissza
tartan. Az epizd utn Hitler mg inkbb a Reich korltlan ura
volt, mint addig, a tbornokok pedig, akik az idig megprbltk
mrskletre brni, nevetsgess vltak, s gyalzatos szgyenfolt
esett hazafii becsletkn.
[...]
Az alshz csak mrcius 26-n vitatta meg a Rajna-vidk meg
szllst. Idkzben mindssze annyi trtnt, hogy Londonban
lst tartott a Npszvetsg tancsa. Nmetorszgot felszltottk,
hogy terjessze a hgai brsg el a Hitler ltal kifogsolt francia
szovjet szerzds elleni panaszt, tovbb addig is, amg a trgyal
69
sok meg nem kezddnek, ne nvelje a Rajna-vidken csapatainak
ltszmt. Arra az esetre, ha az utbbi krsnek Nmetorszg nem
tenne eleget, a brit s az olasz kormny ktelezte magt, hogy letbe
lpteti azokat az intzkedseket, amelyeket a locami szerzds rt
el. Az olaszok grett azonban nem lehetett tlsgosan komolyan
venni. Mussolini mr szoros kapcsolatban volt Hitlerrel, Nmetor
szg pedig elg ersnek rezte magt, hogy elutastson minden
olyan felttelt, amely korltozn csapatainak ltszmt a Rajna-vi
dken. Edn ezrt amellett kardoskodott, hogy a brit, a francia s a
belga vezrkar kzsen tanulmnyozza s ksztse el azokat az in
tzkedseket, amelyek a locami szerzds rtelmben idvel
szksgess vlhatnak. A lelkes klgyminiszter btor beszdet
tartott az alshzban, s meg is nyerte a kpviselk tmogatst.
Austen Chamberlain s jmagam hossz beszdben tmogattuk.
A kormny langyosan fogadta a javaslatot, s Edennek mg az is
nagy fradsgba kerlt, hogy nylbe sse a vezrkari trgyalso
kat. Az ilyesfajta trgyalsok rendszerint semmi szerepet nem jt
szanak a diplomciban, inkbb titokban vagy flhivatalos form
ban zajlanak. Mindssze ennyi volt hromheti szszaports s til
takozs eredmnye, ez volt minden, amivel a szvetsgesek Hitler
szerzdsszegsre, a Rajna-vidk megszllsra vlaszoltak.
[...]

10 / Nyomaszt sznet. 1936-1938

[...]
Hitler 1936 mrciusban foglalta el a Rajna-vidket, s 1938
mrciusban igzta le Ausztrit. Teljes kt v telt el kzben. Tbb,
mint hittem volna. Minden abban a sorrendben trtnt, ahogy gon
doltam s mondtam, csak ppen hosszabb id telt el a kt csaps k
ztt. Ezt az idt azonban Nmetorszg nem tlttte ttlenl. Gyors
temben erdtette meg a Rajna-vidket, s hozta ltre az gyneve
zett Nyugati Fal-at, egyms utn nttek ki a fldbl az lland s
ideiglenes erdtmnyek. A ktelez katonai szolglat bevezetse
nyomn a nmet hadsereg immr teljes mdszeressggel nvelte
ltszmt, azonkvl lelkes nkntesek tmege jelentkezett katonai
szolglatra, gy aztn mind ltszm, mind rettsg, mind harci rtk
dolgban hnaprl hnapra ersdtt. Nagy-Britannival szem
70
ben a nmet lgier nemcsak megtartotta, hanem feltartztathatat
lanul nvelte is flnyt. A nmet hadiipar teljes kapacitssal ter
melt. jjel-nappal forogtak a kerekek, dbrgtek a nagykalap
csok, az ipar egyetlen hatalmas fegyvergyrr, a lakossg egyetlen
fegyelmezett hadigpezett vlt. 1936 szn Hitler elindtotta a
ngyves tervet, azzal a cllal, hogy hbor esetre a nmet gazda
sg, amennyire lehet, nellt legyen. A klpolitikban pedig meg
valstotta azt a bizonyos ers szvetsget, amelynek szksges
sgrl mr a Mein Kampf-ban is rt. Megegyezett Mussolinival, s
ltrejtt a Rma-Berlin tengely.
1936-ig Hitler agresszv politikjt s szerzdsszegseit nem
Nmetorszg ereje, hanem Franciaorszg s Nagy-Britannia meg
osztottsga s flnksge, tovbb az Egyeslt llamok elzrkz
sa tette lehetv. Amikor els lpseit tette, Hitler minden egyes
esetben hazrdjtkot ztt, s tudta, hogy ha szembeszllnak vele,
meg kell htrlnia. Mindennl kockzatosabb szerencsejtk volt a
Rajna-vidk megszllsa s megerdtse. De fnyesen sikerlt.
Hitler ellenfelei tlsgosan hatrozatlanok voltak hozz, hogy sz-
szemrjk vele erejket, s leleplezzk blffjt. Amikor 1938-ban
jabb lpsre sznta el magt, mr nem blfflt. Az agresszi m
gtt er llt, s meglehet, tler. Mire Franciaorszg s Nagy-Bri
tannia kormnya felmrte, hogy milyen flelmetes vltozs llt be a
helyzetben, mr ks volt.
n tovbb is a legnagyobb figyelemmel ksrtem katonai elk
szleteinket. Szvlyes kapcsolat fztt Sir Thomas Inskiphez, a v
delmi koordinci miniszterhez, s magnemberknt mindent
megtettem, hogy segtsgre legyek. 1936. jnius 6-n krsre me
morandumot nyjtottam t neki az olyannyira szksges hadiell
tsi minisztrium ltrehozsrl. Az j minisztrium fellltsra
azonban csaknem hrom ven t, 1939 tavaszig gyakorlatilag nem
trtnt semmi, s hadiiparunk fellendtsre sem hoztak rendkvli
intzkedseket.

1936. jlius vgn a spanyolorszgi parlamenti rendszer fokoz


d hanyatlsa s a kommunistk, illetve a velk vetlked anarchis
tk trekvsei hossz ideig elksztett katonai lzadsba torkoll
tak. A lenini kommunista doktrnnak s katekizmusnak szerves
rsze az az elv, hogy a kommunistknak tmogatniuk kell minden
baloldali vltozst, s gynge - alkotmnyos, radiklis vagy szocia
71
lista - kormnyokat kell hatalomra segtenik. Azutn pedig al
kell aknzniuk ket, kezkbe kell ragadniuk az abszolt hatalmat,
s ltre kell hozniuk a marxista llamot. s csakugyan, Spanyolor
szgban hajszlpontosan az ismtldtt meg, ami Oroszorszgban
Kerenszkij idejben trtnt. Csakhogy Spanyolorszgot nem gyen
gtette meg klhbor. A hadseregben maradt sszetart er.
A kommunista sszeeskvssel egy idben titkos katonai ellen-
puccs volt kszlben. Egyik fl sem mondhatta trvnyesnek a
maga gyt, a minden rend s rang spanyolok szemben pedig az
volt a krds, hogy fennmarad-e Spanyolorszg.
A kommunistk annyira beszivrogtak a hanyatl parlamenti
kormnyzat minden prusba, hogy a civilizlt trsadalmakra jel
lemz termszetes alkotmnyos biztostkok kzl nem egy mr
csak papron ltezett. Mindkt oldalon egymst kvettk a gyilkos
sgok, s a kommunistk erszakossga odig fajult, hogy politikai
ellenfeleiket a nylt utcn lttk agyon, vagy az gyukbl kirngatva
ket, vgeztek velk. Madridban s krnykn egymst kvettk
az effle gyilkossgok. A gyilkossgi hullm a konzervatvok vez
rnek, Sotelnak a meglsvel rte el tetpontjt. Sotelo olyasfaj
ta alakja volt a spanyol politikai letnek, mint Sir Edward Carson a
hbor eltti Nagy-Britannia kzleti kzdelmeinek. Ez a gyilkos
sg adta meg a jelet a hadsereg tbornokainak a cselekvsre. Franco
tbornok egy hnappal korbban levlben kzlte a hadgyminisz
terrel, hogy ha a kormny nem kpes fenntartani a trvnyessget a
mindennapi letben, a hadsereg knytelen lesz kzbelpni. Spa
nyolorszg trtnelme bvelkedik a katonai parancsnokok pro-
nunciament-iban, kiltvnyaiban. Amikor Sanjuijo tbornok l
giszerencstlensgben lett vesztette, Franco tbornok magasba
emelte a lzads zszlajt. Maga mgtt tudhatta az egsz hadsere
get, a kzkatonasgot is belertve, tovbb az egyhzat, a Domon
kos-rend kivtelvel, valamint csaknem a teljes jobboldalt s cent
rumot, s az els pillanattl kezdve szmos fontos tartomny ur
nak tudhatta magt. A spanyol tengerszek megltk tisztjeiket, s
arra az oldalra lltak, amely csakhamar kommunista lett. A civili
zlt kormny sszeomlsa nyomn ugyanis a kommunista szekta
ragadta maghoz a hatalmat, s neveltetsvel teljesen sszhang
ban cselekedett. Elkeseredett polgrhbor trt ki. A kommunis
tk hidegvrrel gyilkoltk le politikai ellenfeleiket s a mdosabb
polgrokat. Franco katoni kamatostul fizettek vissza mindent.
72
A spanyolok imponl mltsggal nztek szembe a halllal, mind
kt oldalon foglyok tmegeit vgeztk ki. A toledi Alcazar tiszt
nvendkei fellmlhatatlan kitartssal vdelmeztk iskoljukat,
s Franco csapatai nyomban felmentskre siettek. Dl fell elre
nyomulva, a bossz vmyomait hagytk maguk mgtt minden
kommunista faluban. Az epizd mlt r, hogy fennmaradjon a
trtnelemknyvekben.
n semleges voltam ebben a viszlyban. Termszetesen nem ro
konszenveztem a kommunistkkal. Hogyan is rokonszenvezhet
tem volna, hiszen ha spanyol vagyok, csaldommal s bartaimmal
egytt meglnek. Mgis meggyzdsem volt, hogy a brit kormny
jl dnttt, amikor nem bonyoldott bele Spanyolorszg gyeibe.
Anlkl is volt dolga ppen elg. Franciaorszg benemavatkozsi
tervet terjesztett el, s ennek rtelmben egyik harcol flnek sem
lett volna szabad klfldi segtsghez jutnia. A brit, a francia, az
olasz s az orosz kormny egyarnt elfogadta a javaslatot. Kvetke
zskpp a legszlssgesebb forradalmrok kezbe kerlt spanyol
kormnynak immr arra sem volt joga, hogy a birtokban lev ara
nyrt fegyvert vsroljon. sszerbb lett volna ennl termszete
sebb eljrst vlasztani, s elismerni mindkt fl hadviseli sttust,
ahogy az 1861-1865-s amerikai polgrhborban trtnt. Ehe
lyett azonban a nagyhatalmak egynteten a be nem avatkozs
mellett dntttek. Nagy-Britannia szigoran tartotta magt a meg
llapodshoz; Olaszorszg s Nmetorszg azonban az egyik,
Szovjet-Oroszorszg pedig a msik fl oldaln trt lndzst, mind
untalan megszegtk a megllapodst, s bevetettk egyms ellen
katonai erejket. Nmetorszg leg a lgierejt vetette be, s ksr
leti clbl olyan szrnysgekre ragadtatta magt, mint amilyen
Guemicnak, ennek a vdtelen vrosknak az elpuszttsa volt.
Franciaorszgban Albert Sarraut-t jnius 4-n Lon Blum vl
totta fel a miniszterelnki szkben, s kormnya a kommunistk par
lamenti tmogatst lvezte. A francia kommunistk azt kvetel
tk tle, hogy hadianyag-szlltmnyokkal segtse a spanyol kor
mnyt. Cot lggyi miniszter, nem sokat trdve a hanyatlban l
v francia lgier helyzetvel, titokban replgpeket s felszere
lst kldtt a kztrsasgi hadseregnek. Felkavartak ezek a fejle
mnyek, s 1926. jlius 31-n a kvetkez sorokkal fordultam Cor
bin francia nagykvethez:

73
Az egyik legslyosabb ellenrv, amellyel llspontom vdelmben
meg kell kzdenem, az a nmet kvetels, hogyazantikommunista
orszgok fogjanak ssze. Meggyzdsem, hogyha Franciaorszg
replgpeket stb. kld a jelenlegi madridi kormnynak, azolaszok
s a nmetek pedig a msik felet tmogatjk, akkor az itteni befo
lysos erk Nmetorszggal s Olaszorszggal fognak rokonszen
vezni, Franciaorszgtl pedig elfordulnak. Remlem, nem neheztel
meg rm, amirt ezt megrom. Termszetesen kizrlag a sajt ne
vemben fordulok nhz. Nem rlk neki, hogy sokan azt szeret
nk, ha Anglia, Nmetorszg s Olaszorszg sszefogna az eurpai
kommunizmus ellen. Nagyon egyszer megolds volna ez ahhoz,
hogy j is legyen.
Meggyzdsem szerint csak akkor jrunk el helyesen, s akkor
szolgljuk biztonsgunkat, ha a legszigorbban tartjuk magunkat a
semlegessg elvhez, s a leghatrozottabban tiltakozunk a semle
gessgminden megsrtse ellen. Ha az erk holtpontra jutnak, ta
ln eljn a nap, amikor a Npszvetsg kzbelphet, hogy vget
vessen a szrnysgeknek. De mg ez is nagyon ktsges.

[...]
Valamikor 1937-ben tallkoztam von Ribbentrop londoni n
met nagykvettel. Kthetenknt megjelen cikkeim egyikben
megjegyeztem, hogy a lapok hamisan szmoltak be egyik beszd
rl. Termszetesen fogadsokon tbb zben is tallkoztunk mr.
Most megkrdezte, felkeresnm-e egy kis eszmecserre. A nmet
nagykvetsg emeleti nagytermben fogadott. A beszlgets tbb
mint kt rt tartott. Ribbentrop a lehet legudvariasabban trgyalt
velem, s tvirl hegyire megvizsgltuk az eurpai helyzetet, mind
a fegyverkezs, mind a politika szempontjbl. Mondandjnak l-
nyege az volt, hogy Nmetorszg bartsgra trekszik Anglival (a
kontinensen mg ma is gyakran Anglinak mondjk Nagy-Britan-
nit). Azt mondta, lehetett volna otthon a klgyminiszter, ehe
lyett azonban arra krte Hitlert, hadd jjjn inkbb Londonba,
hogy minden erejt az angol-nmet megrts, st esetleg szvetsg
gynek szentelje. Kijelentette, hogy Nmetorszg hajland volna
rkdni a brit birodalom srthetetlensge fltt. Nem zrta ki, hogy
esetleg felvetdhet a nmet gyarmatok visszaszerzsnek gye, de
biztostott rla, hogy Berlinben ezt nem tekintik lnyegesnek. N
metorszg csak azt kvnja, hogy Nagy-Britannia adjon neki szabad
74
kezet Kelet-Eurpban. Nvekv lakossgnak Lebensraum-ia,
lettrre van szksge. Lengyelorszgot s a danzigi korridort be
kell kebeleznie. A mintegy hetvenmillis nmet birodalom lethez
nlklzhetetlen Fehr-Oroszorszg s Ukrajna is. Ennl keveseb
bel Nmetorszg nem rheti be. A brit nemzetkzssgtl s biro
dalomtl csak annyit kr, hogy ne avatkozzk be. Hogy jobban il
lusztrlja terveit, a nagykvet gyakran a falon fgg hatalmas tr
kphez vezetett.
Meghallgattam, s habozs nlkl azt vlaszoltam, hogy Nagy-
Britannia meggyzdsem szerint nem lesz hajland szabad kezet
adni Nmetorszgnak Kelet-Eurpban. Igaz, Oroszorszggal
rossz viszonyban vagyunk, s a kommunizmust ppgy gylljk,
mint maga Hitler, de Nmetorszg biztos lehet benne, hogy mg ha
Franciaorszg biztonsgt nem fenyegetn is veszly, Nagy-Britan-
nia akkor sem vlnk soha olyan mrtkben kzmbss a konti
nens sorsa irnt, hogy ezzel lehetv tegye Nmetorszgnak K
zp- s Kelet-Eurpa meghdtst. pp a trkp eltt lltunk,
amikor mindezt kifejtettem. Ribbentrop hirtelen mozdulattal elfor
dult. Azutn gy szlt: Akkor pedig nem kerlhetjk el a hbort.
Nincs kit. A Fhrer mindenre elsznta magt. Semmi sem fogja
meglltani, sem t, sem bennnket. Azzal visszaltnk karossz
knkbe. Egyszer parlamenti kpvisel voltam, vagyis magnem
ber, mgis volt valamelyest kzleti szerepem. Helynvalnak ta
lltam teht, hogy figyelmeztessem a nmet nagykvetet (ma is jl
emlkszem a szavaimra): Amikor a hborrl beszl, mrpedig
nem ktsges, hogy vilghborrl van sz, ne becslje le Anglit.
Klns orszg, a klfldiek nemigen rtik meg az szjrst. Ne a
mai kormny magatartsa alapjn tljen. Ugyanez a kormny s az
egsz brit nemzet meglep dolgokra lehet kpes, ha a nppel tudat
jk, hogy nagy gy forog kockn. Aztn megismteltem: Ne be
cslje le Anglit! Anglia nagyon okos. Ha nk ismt vilghbor
ba tasztanak bennnket, az egsz vilg nk ellen fordul, ugyan
gy, mint legutbb. A nagykvet erre izgatottan felpattant, s azt
mondta: Ugyan! Lehet, hogy Anglia nagyon okos, de ezttal nem
fogja Nmetorszg ellen fordtani a vilgot. Ezutn kellemesebb
dolgokra tereldtt a beszlgets, s nem trtnt mr semmi eml
tsre mlt. Az esetet azonban mindmig rzm emlkezetemben,
s minthogy annak idejn beszmoltam rla a klgyminisztrium
nak, helyesnek tartom, hogy e helytt is feljegyezzem.
75
Amikor ksbb a gyztesek brsg el lltottk, s a vd a fejt
krte, Ribbentrop eltorztott vltozatban szmolt be errl a beszl
getsrl, s azt kvetelte, hogy idzzenek meg tannak. Fentebb azt
rtam le, amit a perben mondtam volna el, ha a tank padjra idz
nek.
[...]

11 / Ausztria meggyalzsa. 1938. februr

Az jkori hbork vesztesei mindeddig rendszerint megriztk


bels llami szerkezetket, identitsukat, s nem knyszerltek fel
trni titkos levltraikat. Ezttal azonban a legvgskig folytattuk a
hbort, s gy birtokunkba kerlt az ellensg teljes bels trtnete.
Ezeknek az adatoknak fnyben meglehets pontossggal ellen
rizhetjk, mennyire voltak helytllak rteslseink, mennyire
lltunk a helyzet magaslatn. 1936 jliusban Hitler megbzta a n
met vezrkart, hogy ksztse el Ausztria megszllsnak tervt.
A hadmvelet fedneve Fali Ott (Ott-gy) volt. Hitler egy v
vel ksbb, 1937. jnius 24-n kln utastsban vglegestette a
terveket. November 5-n ismertette szndkait a fegyveres erk
parancsnokaival. Nmetorszgnak nagyobb lettrre van szk
sge. Ezt mindenekeltt Kelet-Eurpban, Lengyelorszgban, Fe-
hr-Oroszorszgban s Ukrajnban tallhatja meg. E clbl nagy
szabs hbort kell vvni, s mellesleg ki kell irtani az emltett ter
letek lakossgt. Nmetorszgnak nem szabad megfeledkeznie kt
gylletes ellensgrl, Anglirl s Franciaorszgrl, mert az
utbbiak szemben elviselhetetlen volna Eurpa kzepn a nmet
kolosszus. Nmetorszg elnyre tett szert a hadianyaggyrtsban,
valamint - a nci prt jvoltbl - hazafii lelkesedsben. Ha ezt ki
akarja hasznlni, az els adand alkalommal hbort kell indtania,
hogy leszmoljon kt nyilvnval ellenfelvel, mieltt mg felk
szlnnek a hborra.
Ettl a politiktl mg Neurath, Fritsch, st Blomberg is visszari
adt; nzetk a nmet klgyminisztrium, a vezrkar s a tisztikar
vlemnyt tkrzte. gy gondoltk, hogy Nmetorszg tl sokat
kockztatna. Azt elismertk, hogy a Fhrer merszsgnek hla a
fegyverkezs minden terletn hatrozottan maguk mgtt hagy
tk a szvetsgeseket. A hadsereg hnaprl hnapra tkpesebb
76
vlik; Franciaorszg bels bomlsa s Nagy-Britannia lagymatag
sga, ez a kt kedvez tnyez alighanem tovbbra is megmarad.
Mit szmt akkor egy-kt v, ha gyis olyan kedvezen alakul min
den? Idre van szksg a hadigpezet kiptshez, s ha a Fhrer
olykor-olykor tart egy-egy bklkeny beszdet, a tehetetlen s el-
korcsosult demokrcik tovbb fogjk folytatni a szszaportst.
Hitler azonban nem volt ebben biztos. Gniusza azt sugallta neki,
hogy a gyzelem tja nem a biztonsgon t vezet. Kockzatot kell
vllalni. Ugrani kell. nbizalommal tltttk el addigi sikerei: el
szr az jrafegyverkezs, msodszor a hadktelezettsg, harmad
szor a Rajna-vidk, negyedszer Mussolini Olaszorszgnak kzele
dse. Ha meg akarn vrni, amg minden kszen ll, alighanem ad
dig kellene vrnia, amg mr ks. A trtnszek s msok, akiknek
nem kell rszt vennik a mindennapi cselekvsben, knnyen
mondhatjk, hogy Hitler az egsz vilgot meghdtotta volna, ha
mg kt-hrom ven t nveli erejt, mieltt lesjt. Csakhogy ez
nem biztos. Sem az emberi letben, sem az llamok letben nincse
nek bizonyossgok. Hitler gy hatrozott, hogy azonnal cselekszik,
s addig indt hbort, amg van flnyben.
Blomberg helyzete egy rangon aluli hzassg folytn meggyen
glt a tisztikarban; t tvoltottk el elszr; azutn, 1938. februr
4-n Hitler Fritschet is menesztette, s maga vette t a fegyveres
erk fparancsnoki tisztt.1 A Fhrer ezutn korltlan hatalmat
gyakorolt nemcsak az llam politikja, hanem a hadigpezet fltt
is, mr amennyire egyetlen ember, brmilyen tehetsges s hatal
mas is, brmilyen iszony bntetssel tudja is sjtani ellenfeleit,
tnyleges ellenrzst gyakorolhat ilyen szertegaz terletek fltt.
Olyasfajta hatalommal rendelkezett ebben az idben, mint Naple
on Austerlitz s Jna utn, termszetesen azzal a klnbsggel,
hogy nem vezette lhton diadalmas csatkra a seregeket, viszont
olyan politikai s diplomciai gyzelmek sorakoztak mgtte,
amelyekrl krnyezete s hvei tudtk, hogy egyedl neki, az t
lkpessgnek s merszsgnek ksznhetk.

1 Wemer von Fritsch brdi vezrezredes a szrazfldi hader (Heer) fpa

rancsnoka volt; utda Walther von Brauchitsch tbornagy lett. Hitler gya
korlatilag mr az 1935. mjus 21-i honvdelmi trvny hatlybalpse ta a n
met fegyveres erk vagy vder (Wehrmacht) legfelsbb parancsnoka volt.

77
Hitler mr a Mein Kampf-ban is nyltan kifejtette, hogy az egsz
germn fajt egyetlen birodalomba akaija olvasztani. Ausztria beke
belezsre azonban kt msik ok is sarkallta. Ezzel nyithatott kaput
Nmetorszg eltt Csehszlovkia s a tgas dlkelet-eurpai trsg
fel. Azta, hogy 1934 jliusban a nci prt osztrk rszlege meg
gyilkolta Dollfuss kancellrt, Hitler hvei pnzzel, intrikval s er
szakkal szntelenl azon munklkodtak, hogy megdntsk a fg
getlen osztrk kormnyt. Hitler az osztrk nci mozgalom erst
sben is ppolyan nagy sikereket rt el, mint msutt, belfldn s a
szvetsgesek elleni fellpsben. Lpsrl lpsre kellett halad
nia. Papn hivatalosan azt a megbzatst kapta, hogy a lehet legsz-
vlyesebb viszonyt polja az osztrk kormnnyal, jrja ki, hogy
Ausztriban engedlyezzk a nci prt mkdst. Akkoriban
Mussolini magatartsa miatt is vatossgra volt szksg. Dollfuss
meggyilkolsa utn az olasz dikttor Velencbe replt, hogy fogad
ja s megvigasztalja a kancellr oda menekl zvegyt, s jelents
olasz csapatokat vont ssze Ausztria dli hatrn. De mire bek
sznttt az 1938-as esztend, dnt vltozsok lltak be az eurpai
hatalmi csoportosulsokban s rtkrendjkben. Mita megkezd
dtt a Siegfried-vonal ptse, Franciaorszg egyre ersebb acl- s
betonfallal tallta magt szembe, s e falat minden jel szerint csak
nagy francia emberldozattal trhette volna t. Nmetorszg nyu
gati kapuja bezrult. A hatstalan szankcik ekzben a nmet sz
vetsgi rendszer karjba tasztottk Mussolinit: csak arra voltak
jk, hogy felbsztsk, de arra mr nem, hogy meggyengtsk. Nem
lehetetlen, hogy a Duce maga is lvezettel tndtt Machiavelli ne
vezetes megj egyzsn: Az emberek az aprbb srelmeket bosszul
jk meg, minthogy a slyosakat nem tudjk. S ami a legfbb, a
nyugati demokrcik szemltomst tbb zben is tanjelt adtk,
hogy mindaddig, amg nem kzvetlenl ket ri tmads, meg fog1
riak hajolni az erszak eltt. Papn gyesen manverezett az oszt
rk politikai szntren. Nyomssal, intrikval elrte, hogy szmos
osztrk vezet beadja a derekt. Az ltalnos bizonytalansg a Bcs
szempontjbl oly fontos idegenforgalmat is visszavetette. Az oszt
rk kztrsasg oly trkeny plett terrorakcik, bombamerny
ietek rzkdtattk meg.
Berlinben gy gondoltk, itt az ideje, hogy a nemrg engedlye
zett osztrk nci prt vezeti belpjenek a kormnyba, s gy az oszt
rk politika Nmetorszg ellenrzse al kerljn. 1938. februr
78
12-n, nyolc nappal azutn, hogy fparancsnoki tisztt tvette, Hit
ler Berchtesgadenbe rendelte az osztrk kancellrt. Schuschnigg
engedelmeskedett, s klgyminisztert, Guido Schmidtet is ma
gval vitte Nmetorszgba. Immr rendelkezsnkre llnak
Schuschnigg feljegyzsei; ott olvashat az albbi prbeszd.1 Hitler
szba hozta az osztrk hatrvdelmi erdtseket. Nem jelentenek
tbbet, mondta, mint amit kvnhat magnak az ember, hogy kato
nai akcit indtson, s eltntesse ket, csakhogy ez slyos kvetkez
mnyekkel jrhat a hbor s bke gyre nzve.

Hitler: Csak parancsot kell adnom, s holnapra eltnnek a hatrrl


azok a nevetsges tkolmnyok. Csak nem kpzeli, hogy akr egy
fl rra is feltartztathat? Ki tudja, taln holnap reggelre Bcsben
termek, hirtelen, minta tavaszi vihar. Akkor lesz nemulass! Szve
sen megkmlnm tle az osztrkokat; rengeteg ldozattal jrna.
A csapatok utn jn az SA s a lgi! Senki sem tudja meggtolni a
bosszjukat, mg n sem. Azt akarja, hogy Ausztria msodik Spa
nyolorszgg vljk? Jmagam, hacsak lehet, szeretnm elkerlni.
Schuschnigg: Tjkozdni fogok a helyzetrl, s lelltok minden
erdtsi munkt a nmet hatr mentn. Termszetesen tisztban
vagyok vele, hogy nk brmikor bevonulhatnak Ausztriba, deha
akarjuk, kancellr r, ha nem, ez vrontshoz vezetne. s mivel a
vilgon rajtunk kvl msok is vannak, valsznleg hborhoz is.
Hitler: Nagyon knny ezt kimondani a knyelmes karosszkben
ldglve, csakhogy ez a sz rengeteg szenvedst s vrt jelent. n
vllaln ezrt a felelssget, Schuschnigg r? Ne higgye, hogy brki
a vilgon az utamba ll! Olaszorszg? Mussolinit mindenrl tj
koztattam: Olaszorszggal a lehet legjobb viszonyban vagyok.
Anglia? A kisujjt sem fogja megmozdtani Ausztrirt... Taln
Franciaorszg? Kt ve, amikor alig nhny zszlaljjal bevonul
tunk a Rajna-vidkre, rengeteget kockztattam. Ha Franciaorszg
akkor beavatkozik, knytelenek lettnk volna visszavonulni... De
ma mr semmit nem tehet. Elksett vele!

Ez a beszlgets dleltt tizenegykor zajlott le. Hivatalos vills-


reggeli kvetkezett, majd az osztrkokat egy kis szobba rendeltk,
ott Ribbentrop s Papn rsos ultimtumot nyjtott t nekik. K

1 K. Schuschnigg: Ein Requiem in Rot-Weiss-Rot. Zrich, 1947. 37. sk.

79
zltk, hogy alkunak helye nincs. Azt kveteltk, hogy a nci Seyss-
Inquartot nevezzk ki belbiztonsgi miniszterr, rszestsk am
nesztiban a brtnben lv osztrk ncikat, s vegyk fel az oszt
rk nci prtot a kormny ltal irnytott hazafias frontba.
Hitler ksbb maga is fogadta az osztrk kancellrt. Ismtlem,
ez a legeslegutols lehetsg - mondta -, elvrom, hogy hrom na
pon bell hajtsk vgre a megllapodst. Jodl napljban errl a
kvetkez olvashat: Schuschniggot Guido Schmidttel egytt a
lehet legnagyobb politikai s katonai nyomsnak vetjk al. jjel
tizenegykor Schuschnigg alnja a jegyzknyvet.1 [...]
A kontinens drmja ment a maga tjn. Mussolini szbeli ze
netet kldtt Schuschniggnak, s ebben helyesnek s talpraesett
nek tlte meg az osztrkok berchtesgadeni magatartst. Biztos
totta a kancellrt szemlyes bartsgrl s arrl is, hogy Olaszor
szg llspontja nem vltozott az osztrk krdsben. Februr 24-n
Schuschnigg az osztrk parlament eltt mltatta a Nmetorszggal
ltrejtt rendezst, s nmi llel hangslyozta, hogy ennl tovbb
Ausztria nem hajland elmenni. Mrcius 3-n a rmai osztrk ka
tonai attas tjn bizalmas zenetben rtestette Mussolinit, hogy
Ausztria politikai helyzetnek megszilrdtsra npszavazst k
szl tartani. A rmai katonai attas huszonngy rval ksbb je
lentsben szmolt be a Mussolinival folytatott beszlgetsrl.
A Duce derltan nyilatkozott, bzott benne, hogy javuls ll be a
helyzetben. Rma s London kztt kszbn ll a dtente, s en
nek nyomn enyhl majd a nyoms... A npszavazstl azonban
Mussolini vta a kancellrt: un errore (Hiba volna). Ha az
eredmny pozitv lesz, a np azt fogja mondani, hogy csaltak; ha ba
lul t ki, a kormny helyzete tarthatatlann vlik; ha dntetlen lesz,
akkor semmi rtelme. Schuschniggot azonban nem lehetett eltn
tortani szndktl. Mrcius 9-n hivatalosan bejelentette, hogy a
kvetkez vasrnapon, mrcius 13-n orszgos npszavazst tarta
nak.
Eleinte nem trtnt semmi. gy ltszott, Seyss-Inquartnak nincs
kifogsa az tlet ellen. Mrcius 11-n reggel fl hatkor azonban
Schuschnigg az albbi telefonrtestst kapta a bcsi rendrfkapi
tnysgrl: Egy rval ezeltt Salzburgnl lezrtk a nmet ha

1 Nuremberg Documents. (International Military Tribunal. Trial of the Ma

jor War Criminals. Nrnberg, 1947.) I. 249.

80
trt. Visszarendeltk a nmet vmrsget. A vasti sszekttetst
megszaktottk. Ausztria kancelltja kisvrtatva mncheni f-
konzuljtl is zenetet kapott: az ottani nmet hadtestet menetk
szltsgbe helyeztk, s a feltehet menetirny Ausztria!
Dleltt aztn megjelent Seyss-Inquart, s kzlte, hogy Gring
felhvta t telefonon, s azt kveteli, hogy egy rn bell fjjk le a
npszavazst. Ha egy rn bell nem kap vlaszt, olyb veszi, hogy
Seyss-Inquart nem telefonlhatott, s ennek megfelelen fog eljr
ni. Schuschnigg, miutn vezet kormnytisztviselktl azt a tj
koztatst kapta, hogy a rendrsg s a hadsereg nem teljesen meg
bzhat, kzlte Seyss-Inquarttal, hogy elhalasztja a npszavazst.
Negyedra mlva ez utbbi Gringnek egy jegyzettmbre firklt
zenetvel trt vissza: A helyzet csak gy menthet meg, ha a kan
cellr haladktalanul lemond, s kt rn bell dr. Seyss-Inquartot
nevezik ki kancellrr. Ha kt rn bell nem trtnik semmi, N
metorszg megszllja Ausztrit.1
Schuschnigg bejelentkezett Miklas elnknl, hogy benyjtsa le
mondst. Az elnk szobjban rte az olasz kormny mr megfej
tett rejtjeles zenete, amelyben Rma kzlte, hogy nem tud ta
nccsal szolglni. Az ids elnk megmakacsolta magt: Teht a
dnt rban magamra maradtam. Nem volt hajland r, hogy
ncit nevezzen ki kancellrnak. gy dnttt, hogy rknyszerti a
nmeteket a szgyenletes, erszakos fellpsre. nekik azonban
korntsem volt ellenkre ez a megolds. [...]
Az osztrk rvezet ddelgetett lma volt, hogy egyszer majd di
adalmasan bevonul Bcs vrosba. A helyi nci prt mrcius 12-n,
szombaton estre fklys felvonulst tervezett a fvrosban a hd
t hs tiszteletre. De az nnepeltek nem rkeztek meg. Az dvzl
tmegnek be kellett rnie a hadsereg utnszllt szolglatnak h
rom megzavarodott bajor katonjval: k vonaton rkeztek, hogy
intzkedjenek a megszll csapatok elszllsolsrl. Legnagyobb
megrknydskre diadalmenetben vittk ket vgig a vros ut
cin. Lassanknt kiszivrgott, hogy mi okozta a galibt. A nmet
hadigpezet akadozva dcgtt t a hatron, Linznl pedig vg
kpp megrekedt. Az idjrsi viszonyok tkletesek voltak, az utak
kifogstalanok, a harckocsik tbbsge mgis felmondta a szolgla
tot. A gpestett nehztzrsgnl is egymst kvettk a mszaki

1 Schuschnigg, I. m. 66., 72.

81
hibk. A Linzbl Bcsbe vezet utat tehetetlenl vesztegl nehz-
jrmvek zrtk el. Von Reichenau tbornokot, Hitler kegyeltjt, a
4. hadseregcsoport parancsnokt tettk felelss a kudarcrt,
amelybl kiderlt, mennyire kezdeti stdiumban van mg a nmet
hadsereg jjszervezse.
Hitler, amikor thajtatott Linzen, s megltta a kzlekedsi du
gt, ktelen dhre gerjedt. Nagy nehezen kiszabadtottk a felfor
dulsbl a knny harckocsikat, amelyek aztn vasrnap a hajnali
rkban rendezetlen sorokban bevonultak Bcsbe. A harckocsikat
s a gpestett nehztzrsget vaston szlltottk a fvrosba, s
csak ennek ksznhet, hogy nem kstk le az nnepi szertartst.
Vilgszerte ismertek azok a felvtelek, amelyek Hitlert brzoljk,
amint az nnepl vagy-megrettent tmegek kztt vgighajt Bcs
vrosn. De a flelmetes dicssg httere zaklatott volt. A Fhrert
felbsztette, hogy hadigpezete oly nyilvnvalan tkletlennek
bizonyult. Alaposan lehordta a tbornokait, de azok sem maradtak
adsak a vlasszal. Eszbe idztk, hogy nem hallgatott Fritschre,
aki pedig figyelmeztette, hogy Nmetorszg nem vllalhatja egy na
gyobb szabs konfliktus kockzatt. A ltszatot azrt megtartot
tk. Annak rendje s mdja szerint lezajlottak a hivatalos nneps
gek s dszszemlk. Vasrnap, miutn a nagy ltszm nmet csa
patok s az osztrk ncik birtokukba vettk Bcset, Hitler bejelen
tette, hogy megsznik az osztrk kztrsasg, s terlete beolvad a
harmadik birodalomba.

Herr von Ribbentrop ez id tjt kszldtt haza Londonbl,


hogy tvegye a klgyminisztrium vezetst. Chamberlain bcs
zul villsreggelit adott a tiszteletre a Downing street 10-ben.
A miniszterelnk meghvsra felesgemmel egytt n is megjelen
tem. Vagy tizenhatan lehettnk. Felesgem az asztal egyik vgben
Sir Alexander Cadogan mellett lt. Krlbell flidben Cadogan-
nek levelet hozott a klgyminisztrium kldnce. Kinyitotta s el-
merlten olvasni kezdte. Aztn felllt, megkerlte az asztalt, oda
ment a miniszterelnkhz, s tnyjtotta neki az zenetet. Cado
gan magatartsn nem ltszott meg, hogy brmi is trtnt volna, an
nl inkbb szemet szrt nekem a miniszterelnk arcra kil aggo
dalom. Cadogan nyomban visszatrt a levllel a helyre, s ismt le
lt. Csak ksbb tudtam meg, mirl volt sz benne. Arrl, hogy
Hitler megszllta Ausztrit, s hogy a nmet gpestett erk gyors
82
temben haladnak Bcsfel. A villsreggeli zavartalanul folytat
dott, de Chamberlainn, akinek nyilvn valamifle jelt adott a flje,
kisvrtatva felllt, s azt mondta: Fradjunk t valamennyien a
szalonba egy kvra. Ahogy sszesereglettnk odat, nem volt
semmi ktsgem afell, s taln msoknak sem, hogy a Chamber
lain hzaspr szeretne vget vetni az sszejvetelnek. Mintha nyug
talansg vett volna ert mindenkin, valamennyien azt vrtuk, mi
kor bcszhatunk el a dszvendgektl.
Herr von Ribbentrop s felesge azonban szemltomst tudo
mst sem vett rla, milyen feszltt vlt a lgkr. Ellenkezleg,
csaknem fl rn t szval tartottk mg hzigazdikat. Egyszer
csak gy esett, hogy Ribbentropn mell kerltem, s amolyan b
csflekpp azt mondtam neki: Remlem, Anglia s Nmetorszg
bartok maradnak. Aztn vigyzzanak arra a bartsgra, meg ne
rontsk - hangzott a leereszked vlasz. Meggyzdsem, hogy
pontosan tudtk, mi trtnt, de gy gondoltk, nem rt, ha tvol
tartjk a miniszterelnkt a munkjtl s a telefontl. Chamber
lain vgl gy szlt a nagykvethez: Ne haragudjk, de srgs dol
gom van, mennem kell. Azzal minden tovbbi udvariaskodst
mellzve elhagyta a termet. Ribbentropk mg ekkor sem tvoz
tak, gyhogy a vendgek tbbsgvel egytt mi is elnzsket kr
tk, s hazaindultunk. Vgl, gondolom, k is. Ekkor lttam Herr
von Ribbentropot utoljra, mieltt felakasztottk.
[...]
Most az oroszok fjtak riadt: mrcius 18-n nemzetkzi rte
kezletet javasoltak a helyzet megvitatsra. Ha csak vzlatosan is,
azt akartk megvitatni, hogyan hajtand vgre a Npszvetsg gi
sze alatt a francia-szovjet szerzds, ha Nmetorszg veszlyeztet
n a bkt. Prizsban s Londonban egyarnt hvs fogadtatsra
talltak. A francia kormnynak ms gondja volt. Nagyszabs
sztrjkok trtek ki a replgpgyrakban. Franco seregei mlyen
behatoltak a spanyol kommunistk terleteire. Chamberlainen
szkepticizmus s levertsg lett rr. A rnk leselked veszlyrl s a
veszllyel szemben tanstand magatartsrl merben ms nze
teket vallott, mint n. n francia-brit-orosz szvetsget srgettem,
mert ebben lttam az egyetlen eslyt r, hogy megfkezzk a nci
kat.
Mint Feilingtl tudjuk, a miniszterelnk mrcius 20-n levelet
intzett nvrhez, s ebben gy rta le rzseit:
83
A nagy szvetsg terve, ahogy Winston nevezi, mr jval elbb
eszembe jutott, mintsem hogy szba hozta volna... Mgis beszl
tem Halifaxszel, majd a vezrkari fnkk s a klgyminisztrium
szakrti el terjesztettk. Nagyon vonz tlet, st szinte minden
melletteszl, amg csak fel nem tesszk a krdst, mennyire megva
lsthat. Akkor aztn minden vonzereje semmiv lesz. Elga'tr-
kpre nzni, hogy belssuk: sem Franciaorszg, sem mi nem va
gyunk kpesek megvdeni Csehszlovkit, ha egyszer a nmetek le
akarjk rohanni. Ezrt aztn le is mondtam rla, hogy biztostko
kat adjunk Csehszlovkinak, vagy akr a franciknak a csehszlo
vkok irnt vllalt ktelezettsgeikre.*

Ez mgiscsak dnts volt, ha hibs rvelsen alapult is. A nagy


orszgok vagy szvetsgi rendszerek kzti modem hborkban
egy-egy terletet nemcsak helyi erfesztsekkel lehet megvdeni.
Az erviszonyok mrlegn a front minden szakasza egyarnt nagy
sllyal eshet a latba. Mg inkbb gy van a hbor eltt, amikor mg
nem hadmveletekrl van sz, hanem csak politikrl, s a hbort
mg el lehet kerlni. A vezrkari fnkk s a klgyminisztriu-
mi szakrtk minden klnsebb szellemi megerltets nlkl is
kzlhettk volna a miniszterelnkkel, hogy a brit flotta s a francia
hadsereg nem sorakozhat fel a csehorszgi hegyi fronton, s nem
llhatja tjt a Csehszlovk Kztrsasgra tr hitleri hadaknak.
E kvetkeztetshez elg volt egy pillantst vetni a trkpre. De lett
volna csak Hitler biztos benne, hogy ha tlpi Csehorszg hatrt,
egsz Eurpra kiterjed hbor tr ki! Nagyon is lehetsges, hogy
ez mg abban a ksi idpontban is elriasztotta volna az jabb t
madstl, vagy legalbb arra ksztette volna, hogy elhalassza az ak
cit. Ht mg akkor milyen hibsnak mutatkozik Chamberlainnek
ez a bizalmas s szinte okoskodsa, ha a ksbbi esemnyekre te
kintnk, s meggondoljuk, hogy egy vvel ksbb Lengyelorszgtl
mr nem tagadta meg a krt biztostkokat. Csakhogy kzben
Csehszlovkia, teljes stratgiai rtkvel egytt, mr odalett, Hitler
ereje s tekintlye pedig csaknem megktszerezdtt!
[...]

1 Feiling: Life of Neville Chamberlain, London, 1946. 347. sk.

84
12 / Csehszlovkia
vekig gy ltszott, a trtnszek idtlen idkig elvitatkozhat
nak rajta, vajon blcs vagy ostoba dolog volt-e Nagy-Britannitl s
Franciaorszgtl a mncheni alku. De azta nmet forrsokbl, ki
vlt pedig a nrnbergi per anyagbl perdnt tnyek kerltek
napvilgra; ezek utn hosszan tart vitnak nemigen van helye. Az
els vitatott krds az volt, vajon ha Nagy-Britannia s Franciaor
szg hatrozottan elsznja magt a cselekvsre, elrte volna-e, hogy
Hitler meghtrlsra knyszerljn, vagy esetleg katonai sszees
kvs ldozatul essen; a msodik pedig az, hogy vajon a hbor ki
trsekor jobb vagy rosszabb volt-e a nyugati hatalmak helyzete
Nmetorszghoz viszonytva, mint 1938 szeptemberben.
Egsz ktetek jelentek meg s fognak mg megjelenni arrl a vl
sgrl, amelynek Mnchenben Csehszlovkia felldozsval vetet
tek vget, itt teht elg nhny sorsdnt tnyre szortkoznom s az
esemnyek fbb vonsait felvzolnom. A httrben Hitlernek az a
feltett szndka llt, hogy egyetlen nagynmet birodalomban egye
st minden nmetet, s kelet fel terjeszkedik, tovbb az a meggy
zdse, hogy a bkeszeret s kelletlenl fegyverkez Nagy-Britan
nia s Franciaorszg npe s vezeti nem veszik fel vele a harcot.
Csehszlovkia ellen a szoksos eljrst alkalmazta. Eltlozta s ala
posan kiaknzta a szudtanmetek egybknt nem lgbl kapott
panaszait. Az els nyilvnos tmadst 1938. februr 20-n intzte
Csehszlovkia ellen a Reichstagban: Kt velnk szomszdos or
szgban tzmilli nmet l, mondta, majd megllaptotta, hogy
Nmetorszgnak ktelessge vdelmbe venni ezeket a honfitrsa
it s gondoskodni ltalnos, szemlyes, politikai s ideolgiai sza
badsgukrl.
A nmet kormny ekkor jelentette be, hogy rdekeltnek tekinti
magt Ausztria s Csehszlovkia nmet lakosainak gyeiben, de ti
tokban mr jval korbban hozzltott eurpai politikai offenzv-
jnak tervezshez. Hivatalosan a nmet kormny azt a ketts clt
tzte maga el, hogy beolvasztja a birodalomba a hatrokon tl l
nmet ajk kisebbsgeket, s ily mdon kiterjeszti lettert kelet
fel. Kevesebb nyilvnossgot kapott a nmet politika katonai t
rekvse: az, hogy eltrlje a trkprl Csehszlovkit, nehogy h
bor esetn orosz lgi tmaszpontt vljk, illetve az angolok s a
francik oldaln lpjen hadba. Hitler utastsra a nmet vezrkar
85
mr 1937 jniusban javban dolgozott Csehszlovkia megszll
snak s a csehszlovk llam megsemmistsnek tervein.
Idzet az egyik tervezetbl:

A nmet fegyveres erk meglepetsszer tmadsnak clja s ren


deltetse megakadlyozni, hogy Csehszlovkia a hbor megindu
lsakor s ksbb htulrl veszlyeztethesse a nyugati hadmvele
teket, tovbb az orosz lgiert megfosztani csehszlovkiai hadm
veleti bzisnak jelents rsztl.1

Hitlert felbtortotta, hogy a nyugati demokrcik belenyugod


tak Ausztria leigzsba, s Csehszlovkival szemben mg elszn-
tabban lpett fel. Olyannyira, hogy Ausztria katonai megszllst
egyenesen elengedhetetlen elkszletnek tekintette a cseh erd
bevtelhez. Az ausztriai hadmveletek kells kzepn Hitler a
gpkocsijban azt mondta Halder tbornoknak: Most aztn ku
tyaszortba kerlnek a csehek! Halder nyomban felmrte a meg
jegyzs horderejt. Hitler szavai megvilgtottk eltte a jvendt.
Megrtette bellk a Fhrer szndkt, s azt is, hogy az mrcj
vel mrve katonai dolgokban mennyire jratlan ez az ember. A n
met hadsereg gyakorlatilag kptelen dlrl megtmadni Csehszlo
vkit - vlte egyetlen vastvonal jhet szmtsba, a linzi, az pe
dig nylt terepen hzdik, meglepetsszer tmadsrl teht sz
sem lehet. Hitler f politikai-stratgiai elgondolsa mgis helyes
nek bizonyult. A Nyugati Fal egyre ersdtt, s jllehet mg
nem plt fel egszen, mris a Somme s Passchendaele2 iszony
pldjt idzte a francik emlkezetbe. Hitler meg volt gyzdve
rla, hogy sem Franciaorszg, sem Nagy-Britannia nem fog har
colni.
A nmet seregek ausztriai bevonulsnak napjn a berlini fran
cia nagykvet azt jelentette, hogy Gring nneplyesen megnyug
tatta a berlini csehszlovk kvetet, hogy Nmetorszg semmi rosz-
szatnem tervez Csehszlovkia ellen. Mrcius 14-n Blum francia
miniszterelnk nneplyesen meggrte Csehszlovkia prizsi k
vetnek, hogy Franciaorszg minden fenntarts nlkl llni fogja
Csehszlovkinak adott szavt. E diplomciai fogadkozsok azon-

1 Nuremberg Documents. II. 4.


2 Az els vilghbor vres s hossz harcainak sznhelyei.

86
ban mit sem vltoztattak a komor valsgon. A kontinensen alap
vet vltozs llt be a stratgiai helyzetben. Nmetorszg immr
Csehszlovkia nyugati hatraira sszpontosthatta kvetelseit s
haderejt. Csehszlovkia hatr menti krzeteit nmet nemzetisg
lakta, s az erszakos, tevkeny helyi nmet nemzeti prt alig vrta,
hogy eljjjn az id, amikor tdik hadoszlopp vlhat. [...]
Abban a remnyben, hogy Nmetorszgot sikerl elrettentem a
tovbbi agresszitl, a brit kormny Chamberlain elhatrozsa
nyomn gy dnttt, hogy megegyezst kt Olaszorszggal a Fld
kzi-tenger trsgben. gy kpzelte, hogy ez majd megersti
Franciaorszg helyzett, s lehetv teszi, hogy mind a francik,
mind az angolok a kzp-eurpai esemnyekre sszpontostsk
figyelmket. Mussolinit valamelyest megbktette Edn buksa, s
gy rezve, hogy j trgyalsi pozciban van, nem utastotta vissza
a bnbn brit ajnlatot. 1938. prilis 16-n rtk al az angol-olasz
megllapodst, amely lnyegben szabad kezet adott Olaszorszg
nak Abesszniban s Spanyolorszgban. Olaszorszg cserben ki
szmthatatlan rtk jindulatrl biztostotta Anglit a kzp
eurpai gyekben. A klgyminisztrium nem volt ppen j vle
mnnyel az alkurl. Mint Chamberlain letrajzrjtl megtudjuk,
a miniszterelnk gy rt egy bizalmas magnlevlben: Ltta volna
csak, mifle tervezetet nyjtott be nekem a klgyminisztrium;
egy jegesmedvt is megdermesztett volna.1 [...]
Hitler beren figyelte a fejlemnyeket, neki is fontos volt, hogy
eurpai vlsg esetn vgl is maga mellett tudhassa Olaszorszgot.
prilis vgn rtekezletre hvta vezrkari fnkeit, hogy megvitas
sa velk, miknt gyorsthatn meg az esemnyek menett. Mussoli
ni szabad kezet akart kapni Abesszniban. Lehetsgesnek ltszott,
hogy a brit kormny beleegyezsn kvl vgl nmet tmogatsra
is szksge lesz vllalkozshoz. Ha igen, akkor bele kell trdnie a
Csehszlovkia elleni nmet fellpsbe. Dntsre kell teht vinni a
dolgot, el kell rni, hogy a cseh krds rendezsbe Nmetorszg
oldaln vonjk be Olaszorszgot. Berlinben termszetesen tanul
mnyoztk a brit s a francia llamfrfiak nyilatkozatait. Elgedet
ten vettk tudomsul, hogy a nyugati hatalmak igyekeztek rvenni
a cseheket, hogy az eurpai bke rdekben legyenek beltssal.
A Henlein vezette szudtafldi nci prt elrkezettnek ltta afc idt,

1 Feiling, i. m. 350.

87
hogy autonmit kveteljen a Nmetorszggal hatros terletek
nek. A prt programjt Henlein prilis 24-n terjesztette el Karls-
badban. A prgai brit s francia kvet csakhamar felszltst int
zett a cseh klgyminiszterhez, abban a remnyben, hogy a cseh
kormny a lehet legmesszebb elmegy a krds rendezse rdek
ben.
Mjusban utastottk a csehszlovkiai nmeteket, hogy fokozzk
agitcijukat. [...]
A kszbnll csehszlovkiai helyhatsgi vlasztsokra san
dtva Nmetorszg elre megfontolt ideghborba kezdett. Ersen
tartottk magukat a hrek, hogy nmet csapatok tartanak a cseh ha
tr fel. Mjus 20-n Sir Nevile Hendersont felkrtk, hogy nzzen
utna Berlinben a dolognak. A nmet cfolatok nem nyugtattk
meg a cseheket, s a mjus 20-rl 21-re virrad jszaka elrendeltk
hadseregk rszleges mozgstst.
A tovbbiak szempontjbl korntsem mellkes, mi is volt a n
metek szndka. Hitler egy ideje mr bizonyos volt benne, hogy
sem Franciaorszg, sem Nagy-Britannia nem fog harcolni Cseh
szlovkirt. Mjus 28-n sszehvta legfbb tancsadit, s utas
totta ket, hogy ksztsk el a Csehszlovkia elleni tmadst. K
sbb, 1939. janur 30-n a Reichstagban ezt nyilvnosan is bejelen
tette:

E trhetetlen provokci lttn... gy dntttem, hogy egyszer s


mindenkorra s most mr gykeresen megoldom a szudtanmet
krdst. Mjus 28-n megparancsoltam, hogy 1. kezddjenek meg
az elkszletek a Csehszlovkia ellen oktber 2-n esedkeskato
nai fellpsre; 2. parancsot adtam nyugati vdelmi frontunk ertel
jes s gyors kiptsre.1

Katonai tancsadi azonban nem osztottk egynteten ezt az


ellenllhatatlan magabiztossgot. Mivel a szvetsgesek a lgiert
kivve mg mindig risi tlerben voltak, a tbornokokat seho
gyan sem lehetett meggyzni rla, hogy Franciaorszg s Anglia
meghtrl a Fhrer kihvsa ell. gy lttk, hogy ha ssze akarjk
roppantam a cseh hadsereget s le akarjk hengerelni vagy megke

1 Max Domarus: Hitler. Reden und Proklamationen. 1932-1945. I-II.

Wrzburg, 1963. II. 1049.

88
rlni a csehorszgi erdtmnylncot, ahhoz teljes harminct had
osztlyra lesz szksgk. A nmet vezrkari fnkk kzltk Hit
lerrel, hogy a cseh hadsereget tkpesnek s mind fegyverzet,
mind felszerels dolgban korszernek kell tekinteni. Kzben a
Nyugati Fal, ms nevn a Siegfried-vonal, jllehet rszben meg
plt mr, korntsem volt mg kszen. gy a Csehszlovkia elleni
tmads pillanatban mindssze t tnyleges s nyolc tartalkos
hadosztly vdte volna Nmetorszg nyugati hatrait a francia had
sereggel szemben, amely szz hadosztlyt mozgsthatott. A tbor
nokok elszmyedve krdeztk, mirt vllaljanak ekkora kockza
tot, ha nhny v mltn a nmet hadsereg gyis korltlan r lesz a
trsgben. Igaz, a ktelez katonai szolglat, a Rajna-vidk, majd
Ausztria gyben a szvetsgesek pacifizmusa s gyngesge Hit
ler politikai helyzetmegtlst igazolta, de a nmet fparancsnok
sg egyszeren nem volt kpes elhinni, hogy Hitler blffje negyed
szer is sikerlhet. Hiszen a jzan sszel ellenkezett, hogy a nyilvn
val katonai flnyben lv nagy s gyztes hataltnak ismt letrje
nek a ktelessg s a becslet tjrl, amely egyszersmind az ssze
rsg s a krltekint elrelts tja is. Radsul ott volt mg a
Csehszlovkia irnt szlv rokonrzseket tpll, Nmetorszggal
szemben viszont ekkor igen fenyegeten fellp Oroszorszg is.
Szovjet-Oroszorszg mind a csehszlovk llammal, mind sze
mly szerint Benes elnkkel benssges s szilrd barti viszonyt
tartott fenn. Ez pedig egyfajta faji rokonrzsben, tovbb bizo
nyos jabb kelet fejlemnyekben gykerezett, amelyeknek rde
mes egy kis kitrt szentelni. A trtnetet magtl Benes elnktl
hallottam, amikor 1944 janurjban megltogatott Marrkesben.
1935-ben Hitler felajnlotta neki, hogy minden krlmnyek k
ztt tiszteletben tartja Csehszlovkia integritst, ha cserben sza
vatoljk neki, hogy Csehszlovkia semleges marad egy esetleges
francia-nmet hborban. Benes kijelentette, hogy hazja szerz
dses ktelezettsg folytn ilyen esetben Franciaorszg mell kny
szerl llni, mire a nmet kvet azt vlaszolta, hogy nem kell fel
mondani a szerzdst. Elg lesz megszegni, ami annyit tesz, hogy ha
a konfliktus bekvetkezik, Csehszlovkia egyszeren ne mozgst
son, s ne indtsa tnak csapatait. A kis kztrsasg nem engedhet
te meg magnak azt a fnyzst, hogy felhborodottan visszautast
sa az effajta ajnlatot. Amgy is ppen elgg flt mr Nmetor
szgtl, kivlt mivel tudta, hogy Berlinben brmikor felvethetik s
89
felszthatjk a szudtanmet krdst, s a legnagyobb zavarba hoz
hatjk, a legnagyobb veszlybe sodorhatjk a csehszlovk llamot,
gy aztn vlasz nlkl hagytk a dolgot, anlkl hogy llst foglal
tak volna benne, s tbb mint egy ven t nem is bolygattk. 1936
szn aztn BeneS elnk magas rang nmet katonai forrsbl azt
az zenetet kapta, hogy ha lni akar a Fhrer ajnlatval, ne sokat
ttovzzon, mert Oroszorszgban hamarosan olyan esemnyek k
vetkeznek be, amelyek utn Nmetorszgnak mr nem is lesz olyan
fontos az a segtsg, amit tle kaphat
Mikzben Benes azon tndtt, mit jelenthet ez a nyugtalant
clzs, rteslt rla, hogy a prgai szovjet nagykvetsg zeneteket
kzvett fontos oroszorszgi szemlyisgek s a nmet kormny k
ztt. Arrl a bizonyos katonai s vetern kommunista sszeesk
vsrl volt sz, amelynek clja az lett volna, hogy megbuktassa
Sztlint, s j, nmetbart politikt folytat rezsimet juttasson hata
lomra. Benes elnk mindent, amit csak ki tudott derteni, haladk
talanul Sztlin tudomsra hozott.1 Ezutn kvetkezett Szovjet-
Oroszorszgban a knyrtelen, tie taln nem szksgtelen katonai
s politikai tisztogats, valamint az 1937. januri persorozat,
amelyben Visinszkij llamgysz oly mesteri szerepet jtszott.
Nagyon valszntlennek ltszik, hogy a vetern kommunistk
sszefogtak volna a katonai vezetkkel s viszont, de az bizonyos,
hogy nagyon is nehezteltek Sztlinra, amirt flrelltotta ket. gy
aztn alighanem j megoldsnak szmtott egyszerre megszabadul
ni tlk, ahogy mr a totlis llamokban szoks. Zinovjevet, Buha-
rint s a forradalom nhny ms ismert vezetjt, tovbb Tuha-
csevszkij marsallt, akinek VI. Gyrgy kirly koronzsn kellett
volna kpviselnie a Szovjetunit, a hadsereg sok ms magas rang
tisztjvel egytt agyonlttk. sszesen legalbb tezer, szzados
nl magasabb rang tisztet s hivatalnokot likvidltak. Az orosz
hadsereget megtiszttottk nmetbart elemeitl, de katonai tk
pessgben nagy rat fizetett rte. A szovjet kormny rzelmei lt
vnyosan Nmetorszg ellen fordultak. Sztlin tudta, hogy szem-

1 Egyes jelek azonban arra utalnak, hogy a Benestl szrmaz rteslseket

elzleg a GPU kzlte a a csehszlovk rendrsggel, mert azt akarta, hogy ba


rti klfldi forrsbl jussanak el Sztlinhoz. Ez azonban mit sem von le annak
a szolglatnak az rtkbl, amit Benes tett Sztlinnak, s ezrt nincs is jelent
sge. (A szerz megjegyzse.)

90
lyes adsa Benes elnknek, s a szovjet kormny gett a vgytl,
hogy Benes s a veszlyben lv Csehszlovkia segtsgre siessen a
ncikkal szemben. Hitler termszetesen tkletesen tisztban volt a
helyzettel, de arrl nincs tudomsom, hogy a brit s a francia kor
mny is ugyanilyen vilgosan ltott volna. Chamberlain a brit s a
francia vezrkarral egyetemben csak annyit ltott az 1937-es tiszto
gatsban, hogy az orosz hadsereget zekre tpik, s hogy a Szovjet
uni szemltomst vad gyllkds s bossz martalkv vlik.
Lehet, hogy tloztak, mert az olyan kormnyzati rendszer, amely a
terrorra pl, taln mg ersdhet is azzal, hogy kmletlenl, de si
keresen bizonysgot tesz hatalmrl. Elbeszlsnk szempontjbl
azonban mindebbl az a lnyeg, hogy Oroszorszg s Csehszlov
kia, illetve Sztlin s Benes kztt szoros szvetsg jtt ltre.
Hanem a klvilg mit sem tudott Nmetorszg bels feszltsg
rl, sem Benes s Sztlin kapcsolatrl. A brit s a francia kormny
tagjai sem tulajdontottak jelentsget egyiknek sem. A Siegfried-
vonal, ha teljesen nem plt is mg meg, flelmetes elrettent er
nek ltszott. Akrmilyen j volt is a nmet hadsereg, pontos erejt
s harci rtkt nem lehetett pontosan felbecslni, tlbecslni mr
annl inkbb. Aztn szmtsba jtt a vdtelen vrosok elleni lgi
tmadsok fel nem mrhet veszlye is. De mindennl nagyobb
sllyal esett a latba, hogy a demokrcik gylltk a hbort.
Jnius 12-n Daladier mgis megismtelte eldjnek mrcius
14-i fogadkozst, s kijelentette, hogy a Csehszlovkia irnt vllalt
francia ktelezettsg szent, s nincs alla kibv. Ez a jelentsg-
teljes nyilatkozat egy csapsra elsprte mindazt a fecsegst, amely
szerint a tizenhrom ve megkttt locarni egyezmny kimondat
lanul fggben hagyott keleten mindent addig, amg ltre nem jn a
keleti Locamo. A trtnelem eltt nem lehet ktsges, hogy az
1924-es francia-csehszlovk szerzds nemcsak jogilag, hanem
tnylegesen is teljes egszben hatlyban maradt, amirl tbb egy
mst kvet francia kormnyf is tansgot tett 1938 klnbz
fordulatai alkalmbl.
Hitler mgis meg volt gyzdve rla, hogy ltja jl a helyzetet,
s jnius 18-n kiadta a vgleges utastst a Csehszlovkia ellem t
madsra, s a szvegben arrl sem feledkezett meg, hogy megpr
blja megnyugtatni aggodalmaskod tbornokait.

91
Hitler Keitelaek
Csak akkor sznom el magam a Csehszlovkia elleni fellpsre, ha
szilrd meggyzdsem, hogy - akrcsak a demilitarzlt vezet s
az ausztriai bevonuls esetben - Franciaorszg nem lp hadba, s
kvetkezskpp Anglia sem avatkozik be.1

Hogy sszezavarja a dolgokat, Hitler jlius elejn Londonba


kldte szrnysegdt, Wiedemann szzadost. Halifax lord jlius
18-n fogadta a kldttet, a nmet nagykvetsget azonban szem
ltomst kikapcsoltk a dologbl. rtsnkre adtk, hogy a Fhrer
megbntdott, amirt korbban sohasem vlaszoltunk kzeledsi
ksrleteire. A brit kormny taln hajland fogadni Gringet, s ak
kor alaposabban is meg lehetne vitatni az gyet. A nmetek bizo
nyos krlmnyek esetn hajlandak lennnek egy vvel elhalasz
tani a Csehszlovkia elleni fellpst. Nhny nappal ksbb Cham
berlain megvitatta e javaslatokat a nmet nagykvettel is. A meg
egyezs tjt egyengetni akarvn, a brit miniszterelnk mr fel is
ajnlotta a cseheknek, hogy megbzottat kld Csehszlovkiba a
barti kompromisszum elmozdtsa cljbl. Az uralkod jlius
20-i prizsi ltogatsa alkalmat adott Halifaxnek arra, hogy a fran
cia kormnnyal is megvitassa a javaslatot, s rvid eszmecsere utn
a kt kormny megegyezett, hogy megprblkozik a kzvettssel.
1938. jlius 26-n Chamberlain bejelentette a parlamentben,
hogy Runciman lord Prgba utazik, s megksrli, hogy egyezs
get hozzon ltre a cseh kormny s Henlein kztt. Msnap a cse
hek nyilvnossgra hoztk a nemzeti kisebbsgek stattumnak
tervezett. Ugyanaznap Halifax lord a parlament eltt kijelentette:
Nem hiszem, hogy Eurpa brmely orszgnak felels vezeti h
bort akarnnak. Augusztus 3-n Runciman lord Prgba rke
zett, s vgelthatatlan, bonyolult trgyalsokba fogott a klnfle
rdekelt felekkel. A trgyalsok kt ht alatt zskutcba jutottak;
ettl fogva aztn gyorsan peregtek az esemnyek.
Augusztus 27-n Ribbentrop, immr klgyminiszteri minsg
ben, beszmolt rla, hogy megltogatta a berlini olasz nagykvet, s
kzlte vele, hogy jabb rsbeli utastst kapott Mussolinitl, aki
azt kri, hogy a nmetek kell idben tudassk vele a Csehszlovkia
elleni akci elrelthat idpontjt. Mussolininak azrt volt szk

1 Nuremberg Documents. II. 10.

92
sge erre az rtestsre, hogy idejekorn megtehesse a szksges
intzkedseket a francia hatr mentn.
[...]
Szeptember 2-n dlutn levelet kaptam a szovjet nagykvettl:
kzlte, hogy srgs gyben szeretne eljnni hozzm Chartwellbe.
Majszkijjal szemly szerint mr j ideje barti viszonyban voltam, s
a nagykvet Randolph fiammal is srn tallkozott. Fogadtam is,
s rvid bevezets utn minden rszletre kiterjed alapossggal el
adta az albb kvetkezket. Mg mondandjnak elejn megrtet
tem, hogy azrt fordul a nyilatkozattal hozzm, a magnszemly
hez, mert a szovjet kormny attl tart, hogy ha kzvetlen ajnlatot
tenne a klgyminisztriumnak, elutastank. Nyilvnval volt a
szndk, hogy amit hallok, jelentsem felsge kormnynak.
A nagykvet nem krt ppen fel r, de titoktartst sem krt tlem, a
tbbi pedig ebbl egyenesen kvetkezett. Semmi ktsgem sem
volt afell, hogy nagy fontossg gyrl van sz, ezrt vakodtam
minden llsfoglalstl, s minden olyan fogalmazstl, amely fel
szthatta volna az ellentteket kztem, illetve Halifax s Chamber
lain kztt, nehogy befolysoljam llsfoglalsukat.

Churchill Halifaxnek 1938. szept. 3.


Az albbi bizalmas rteslst tkletesen biztos forrsbl kaptam,
s ktelessgemnek tartottam, hogy kzljem nkkel, mbr
nem krtek r fel.
Tegnap, szeptember 2-n a moszkvai francia gyviv(a nagyk
vet szabadsgon van) felkereste Litvinov urat, s a francia kormny
nevben megkrdezte tle, milyen segtsget nyjtana Oroszorszg
Csehszlovkinak nmet tmads esetn, klns tekintettel azok
ra a nehzsgekre, amelyek Lengyelorszg vagy Romnia semleges
magatartsa miatt tmadnnak. Litvinov vlaszul azt krdezte, mit
tennnek maguk a francik, s rmutatott, hogy a franciknak kz
vetlen ktelezettsgeik vannak, az oroszok ktelezettsgvllalsa
pedig a francia fellpstl fgg. A francia gyviv nem vlaszolt er
re a krdsre. Litvinov mindazonltal sietett kijelenteni, hogy az
orosz Szovjetuni mindenkppen teljesti ktelessgt. Elismerte,
hogy Lengyelorszg s Romnia magatartsa nehzsgeket t
maszt, de gy vlte, hogy Romnia esetben ezek megoldhatk.
Az elmlt hnapokban a romn kormny hatrozottan barti
politikt folytatott Oroszorszgirnt, s a kt orszg kapcsolatban
93
jelents javuls kvetkezett be. Litvinov r vlemnye szerint Ro
mnia vonakodst legeredmnyesebben a Npszvetsg rvn le
hetne legyzni. Ha a Npszvetsg pldul hatrozatban jelenten
ki, hogy Csehszlovkia agresszi ldozata, Nmetorszg pedig ag-
resszor, ezzel alighanem rbrhatn Romnit arra, hogy terletn
tengedje az orosz csapatokat s a lgiert.
A francia gyviv megjegyezte, hogy a tancs aligha hozna egy
hang dntst, Litvinov erre azt vlaszolta, hogy szerinte tbbsgi
hatrozat is megtenn, s hogy Romnia valsznleg csatlakozna a
tbbsg llspontjhoz. Litvinov egyttal azt javasolta, hogy a Np-
szvetsg tancst a 11. cikk rtelmben hvjk ssze, arra hivat
kozva, hogy hbor veszlye ll fenn, s ilyenkor a szvetsg llama
inak meg kell vitatniuk a helyzetet. Hozztette, hogy minl elbb
sszel a tancs, annl jobb, mert aligha van sok id htra. Ezutn
azt mondta a francia gyvivnek, hogy haladktalanul vezrkari
megbeszlst kell kezdeni Oroszorszg, Franciaorszg s Csehszlo
vkia kztt a segtsgnyjts eszkzeirl s mrtkrl. A Szov
jetuni akr azonnal hajland megkezdeni a vezrkari trgyalst.
Ezutn Litvinov emlkeztetett mrcius 17-i interjjra, amely
bl bizonyra nnek is van pldnya a klgyminisztriumban, s
amelyben azt javasolja, hogy a bkeszeret hatalmak vitassk meg,
mi a legjobb mdja a bke megrzsnek, s a hrom rintett nagy
hatalom, Franciaorszg, Oroszorszg s Nagy-Britannia esetleg ad
jon ki kzs nyilatkozatot. Hangot adott annak a meggyzds
nek, hogy ez a nyilatkozat az Egyeslt llamok erklcsi tmogat
sra is szmthat. Az orosz kormny ezekben a nyilatkozatokban
adta tudtul, mit tekint a legjobb mdszernek a hbor megakad
lyozsra.
Rmutattam, hogy a legjabb hrek szerint Herr Hitler bksebb
magatartst tanst, s elmondtam: valszntlennek tartom, hogy a
brit kormny jabb lpseket venne fontolra, hacsak idkzben a
Henlein-Benes-trgyalsok ztonyra nem futnak, mghozz gy,
hogy ezrt Csehszlovkia kormnya semmikpp sem tehet fele
lss. Hozztettem, hogy nem szabad ingerein nk Herr Hitlert, ha
csakugyan a bks megolds lehetsgt latolgatja.
Termszetesen tisztban vagyok vele, hogy nk ms ton is r
teslhettek errl, de Litvinov r kijelentseit olyan fontosnak t
lem meg, hogy semmikpp sem szeretnm ezt a dolgot a vletlenre
bzni.
94
Amint lediktltam a beszmolt, nyomban el is kldtem Halifax
lordnak, s szeptember 5-n igen vatos hangnemben azt vlaszol
ta r, hogy pillanatnyilag nem ltja rtelmt semmifle olyan fell
psnek, amely all. cikkre hivatkozik, de nem fog megfeledkezni a
dologrl. Egyelre azt hiszem, hogy, mint n is megjegyezte, an
nak a jelentsnek a fnyben kell szemllnnk a helyzetet, amellyel
Henlein trt vissza Berchtesgadenbl. Hozzfzte mg, hogy a
helyzet tovbbra is igen aggaszt.
Szeptember 7-i vezrcikkben ezt rta a Times:

Ha a szudtanmetek tbbet kvetelnek, mint amit legutbbijavas


latai szerint a cseh kormny hajland nekik megadni, abbl csakis
egyvalamire kvetkeztethetnk: a nmetek nem elgszenek meg
azzal, hogy nagyobb cselekvsi szabadsgot kzdjenek ki azoknak,
akik knyelmetlenl rzik magukat a csehszlovk kztrsasgban.
Ebben az esetben pedig a csehszlovk kormnynak taln rdemes
megfontolnia, vgl is helyes-e elvetni azt a bizonyos krkben
kedvezen fogadott tervet, amely szerint Csehszlovkit homog
nebb llamm kell alaktani, s ennek rdekben le kell mondania az
anyanemzettel szomszdos terleteken l hatr menti nemzeti ki
sebbsgrl.

Ez persze az egsz cseh erdlnc feladst jelentette volna. A brit


kormny nyomban kzlte ugyan, hogy a Times-nak ez a cikke
nem a hivatalos vlemnyt tkrzi, ez a kzlemny azonban ko
rntsem nyugtatta meg a klfldi, kivltkppen a francia kzvle
mnyt. Mg ugyanaznap, szeptember 7-n, a londoni francia nagy
kvet felkereste Halifax lordot, s kormnya nevben tisztzni k
vnta, mi volna a brit llspont egy Csehszlovkia elleni nmet t
mads esetn.
Az akkori francia klgyminiszter, Bonnet 1938. szeptember
10-n a kvetkez krdst intzte prizsi nagykvetnkhz, Sir
Eric Phippshez: Lehet, hogy Hitler holnap megtmadja Csehszlo
vkit. Ha gy lesz, Franciaorszg azonnal mozgst. s akkor majd
azt krdi nktl: Mi hadra kelnk, velnk tartanak-e? Mi lesz
Nagy-Britannia vlasza?
A kormny jvhagysval 12-n Halifax lord Sir Eric Phipps
tjn a kvetkez vlaszt kldte erre a krdsre:

95
Termszetesen tisztban vagyok vele, milyen fontos volna a francia
kormnynak, hogy erre a krdsre egyrtelm vlaszt kapjon. De
mint n is kzlte Bonnet-val, jllehet a krds forma szerint
egyrtelm, nem fggetlenthet attl a helyzettl, amelyben felve
tdhet, ez utbbi pedig ez id szerint csak mer felttelezs.
Radsul ebben az gyben felsge kormnya nem korltozhat
ja gyeimt csupn nnn llspontjra, minthogy akrmilyen
dntsre jutna is, illetve akrmilyen cselekvsre sznn is el magt,
valjban a koronagyarmatokat is elktelezn vele. Az utbbiak
kormnyai pedig semmikppen sem szeretnk, ha msok dnten
nek helyettk, meg sem vrva a tnyleges esemnyek bekvetkez
tt, amelyekrl e kormnyok maguk kvnnak vlemnyt mondani.
gy ht a dolgok mai llsa szerint Bonnet r krdsre csak azt
vlaszolhatom, hogy felsge kormnya semmikppen sem engedi
veszlyeztetni Franciaorszg biztonsgt, nem tudja azonban pon
tosan megjellni, milyen lpsre sznn el magt, sem azt, hogy mi
kor, minthogy a dntst meghatroz krlmnyeket ez id szerint
nem lthatja elre.1

rteslvn rla, hogy felsge kormnya semmikppen sem


engedi veszlyeztetni Franciaorszg biztonsgt, a francik meg
krdeztk, hogy vgl is mifle segtsgre szmthatnak. Bonnet
szerint London erre azt vlaszolta, hogy a hbor els fl vben
kt nem gpestett hadosztlyra s szztven replgpre. Ha Bon
net rgyet keresett arra, hogy sorsukra hagyja a cseheket, meg kell
hagyni, hogy erfesztse nem volt egszen eredmnytelen.
Hitler ugyancsak szeptember 12-n intzett a nrnbergi prtgy
lsen heves tmadst a csehek ellen, azok pedig msnap vlaszkpp
a kztrsasg egyes krzeteiben kihirdettk a statriumot. Szep
tember 14-n vgleg megszakadtak a Henleinnal folytatott trgya
lsok, s szeptember 15-n a szudtanmet vezr Nmetorszgba
meneklt.
A vlsg ezzel tetfokra hgott.

1 Georges Bonnet: Dfence de la paix. De Washington au Quai dOrsay.

Genf, 1946. 360. sk.

96
13 / A mncheni tragdia
Chamberlain immr tkletesen ellenrzse alatt tartotta a brit
klpolitikt, s Sir Horace Wilson volt a legfbb bizalmasa s meg
bzottja. Halifax lord, jllehet a minisztriumban uralkod lgkr
benne is nvelte a ktelyeket, kvette fnke tmutatsait. A kor
mnyt felzaklattk az esemnyek, de engedelmeskedett. A kor
mnyprti tbbsg vezeti gyes kzzel rendet tartottak az alshz
ban. Egyetlenegy ember irnytotta az gyeinket. Nem riadt vissza
sem a r hrul felelssgtl, sem a r vr fradalmaktl.
A szeptember 13-rl 14-re virrad jszaka Daladier kapcsolatba
lpett Chamberlainnel. A francia kormny gy ltta, hogy a francia
s a brit vezetk jl tennk, ha kzs, szemlyes ajnlattal forduln
nak Hitlerhez. Chamberlain azonban csak nmagval tancsko
zott. Sajt elhatrozsbl tviratban javasolta Hitlernek, hogy l
togasson el hozz Londonba. Msnap rtestette lpsrl a kor
mnyt, s dlutn megrkezett Hitler vlasza is: ltogasson el
Berchtesgadenbe. Szeptember 15-n dleltt a brit kormnyf
Mnchenbe replt. A ltogats idpontjt nem a legszerencsseb
ben vlasztottk meg. Amikor a hre eljutott Prgba, a cseh veze
tk nem akartak hinni a flknek. Megdbbentette ket, hogy p
pen akkor, amikor vgre sikerlt megzabolzniuk a szudtanmet
vlsgot, maga a brit miniszterelnk ltogat el Hitlerhez. gy rez
tk, ezzel htrnyba kerlnek Hitlerrel szemben. Hitler szeptember
12-i provokatv beszde s Henlein hveinek rkvetkez nmetor
szgi ihlets lzadsa nem nyerte el a helyi lakossg tmogatst.
Henlein Nmetorszgba szktt, a vezet nlkl maradt szudta
nmet prt pedig szemltomst hallani sem akart semmifle harc
rl. Korbban a cseh kormny az gynevezett negyedik terv-ben
olyan terleti autonmit javasolt a szudtanmet vezetknek,
amely nemcsak Henlein prilisi karlsbadi kvnsgainl ment mesz-
szebbre, hanem a Chamberlain mrcius 24-i s a Sir John Simon au
gusztus 27-i beszdben foglaltaknak is minden szempontbl meg
felelt. Csakhogy mg Runciman lord is tisztban volt vele, hogy a
nmeteknek eszkben sincs elmozdtani a kielgt megegyezst a
szudtanmetek s a csehszlovk kormny kztt. Chamberlain t
ja alkalmat adott nekik r, hogy jabb kvetelsekkel lljanak el,
s kzben berlini utastsra a szudtanmet prt szlssges szr
nya immr nyltan srgette az egyeslst a birodalommal.
97
A miniszterelnk replgpe szeptember 15-n dlutn szllt le
a mncheni repltren; onnan a kormnyf vonaton utazott to
vbb Berchtesgadenbe. Kzben Nmetorszg-szerte valamennyi
rdiad kzvettette Henlein szzatt, amelyben azt kvetelte,
hogy a szudtanmet vidket csatoljk a birodalomhoz.,Ez a hr fo
gadta Chamberlaint, amikor a replgpe fldet rt. Ktsgkvl
szndkosan rendeztk gy, hogy mg a Hitlerrel val tallkozsa
eltt megtudja. A BEKEBELEZS krdst addig sem a nmet
kormny, sem Henlein nem vetette fel; s nhny nappal korbban
a brit klgyminisztrium kijelentette, hogy ez a megolds nem
egyeznk a kormny politikjval. Feiling azta nyilvnossgra
hozta a Chamberlain-Hitler-tallkozrl kszlt feljegyzsek egy
rszt. Beszmoljbl az albbi szakaszt emeljk ki:

Igaz, kemnysget s kmletlensget vltem kiolvasni az arcvon


saibl, mgis az volt a benyomsom, bogy olyan emberrel van dol
gom, akiben megbzhatunk, ha egyszer a szavt adta.1

Valjban azonban, mint lthattuk, Hitler mr hnapokkal ko


rbban elsznta magt Csehszlovkia lerohansra, az elkszle
tek mr javban folytak, s csak a vgs jelads volt htra. Hazatr
tekor, szeptember 17-n, szombaton a miniszterelnk Londonban
sszehvta a kormnyt. Kzben Runciman is hazatrt, s biztostot
tk rla, hogy a legnagyobb rdekldssel vrjk jelentst. Egsz
id alatt betegeskedett, s a kldetsvel jr idegfeszltsg kvet
keztben egszen sszetprdtt. Hazatrvn a haladktalan s
drasztikus cselekvs politikjt ajnlotta, nevezetesen azt, hogy a
tlnyomrszt nmet lakossg krzeteket csatoljk Nmetorszg
hoz. Ez legalbb nem volt krmnfont javaslat.
Mind a miniszterelnk, mind Runciman lord szentl meg volt
gyzdve rla, hogy ha csak a prgai kormny Nmetorszg javra
nem mond le a Szudtafldrl, Hitler bizonyosan kiadja a paran
csot Csehszlovkia lerohansra. Chamberlainnek a berchtesgade-
ni tallkozn az volt a hatrozott benyomsa, hogy Hitler harcias
kedvben van. Kormnya ezenkvl gy vlte, hogy a franciknak
viszont nem flik a foguk a harchoz. Kvetkezskpp szba sem j
hetett, hogy szembeszlljunk Hitler kvetelseivel. Egyes miniszte-

1 Feiling, i. m. 367.

98
rek olyan szlamokkal vigasztaltk magukat, mint az nrendelke
zs joga, egy nemzeti kisebbsg ignye az igazsgos elbnsra,
s mg olyanok is akadtak, akiknek kedvk tmadt a gyengk ol
dalra llni a garzda csehekkel szemben.
Mrmost szksgess vlt, hogy a meghtrls kzben lpst
tartsunk a francia kormnnyal. Szeptember 18-n Daladier s Bon
net Londonba rkezett. Chamberlain addigra elvben mr eldntt
te, hogy beleegyezik a Hitlertl Berchtesgadenben hallott nmet
kvetelsekbe. Mr csak annyi volt htra, hogy megfogalmazzk
azt a javaslatot, amit a brit s a francia megbzottak terjesztenek
Prgban a cseh kormny el. A francia miniszterek ktsgkvl
igen gyesen megfogalmazott javaslattervezetet hoztak magukkal.
Nem voltak hvei a npszavazsnak, mert mint megjegyeztk, ez
esetben jabb npszavazsokat kvetelnnek a szlovk s a rutn
vidken. Annak voltak a hvei, hogy Csehszlovkia egyszeren
mondjon le a Szudtafldrl Nmetorszg javra. Hozzfztk
azonban, hogy a brit kormny Franciaorszggal s Oroszorszggal,
amelyet mg meg sem krdeztek errl, szavatolja a megcsonktott
Csehszlovkia j hatrait.
Mg a kormnykrkn kvl is sokunknak az volt az rzsnk,
hogy Bonnet a defetizmus iskolapldjt nyjtja, s hogy mindez a
sok okos csrs-csavars kt szban foglalhat ssze: bkt min
denron . A hbor utn rt knyvben termszetesen azon igyek
szik, hogy minden felelssget Chamberlainre s Halifaxre hrt
son. Pedig semmi ktsg nem lehet afell, mi volt a clja. Minden
kppen el akarta kerlni, hogy Franciaorszgnak teljestenie kell
jen nneplyes, egyrtelm s nemrgiben megerstett ktelezett
sgt, hogy tudniillik fegyvert fog Csehszlovkia vdelmben.
A brit s a francia kormny ez id tjt krlbell olyan frontot alko
tott, mint amilyen kt sszenyomott, tlrett dinnye. Pedig kkesen
csillog aclra lett volna szksg. Egyvalamiben teljes volt az egyet
rts: hogy a csehekkel nem szabad konzultlni. Rrnek a vgn
megtudni, hogyan dntttek a vdnkeik. Jancsival s Juliskval
sem bntak rosszabbul az erdei boszorkny hzban.
Anglia s Franciaorszg a kvetkez szavak ksretben jelentet
te be dntst, ms szval ultimtumt a cseheknek: A francia s a
brit kormny tisztban van vele, milyen nagy ldozatot kvetel a
helyzet Csehszlovkitl. Ktelessgknek rzik, hogy egyttesen
s szintn feltrjk a biztonsg lnyeges feltteleit. [___ ] A minisz
99
terelnknek legksbb szerdig, de ha lehet, mr korbban fel kell
jtania trgyalsait Hitler rral. Kvetkezskpp a lehet legsr
gsebb vlaszukat kell kmnk. A csehszlovk kormny teht
szeptember 19-n dlutn kapta kzhez a javaslatokat, amelyeknek
rtelmben haladktalanul le kellett mondania Nmetorszg javra
mindazokrl a csehszlovk terletekrl, amelyeken a nmet ajk
lakossg szmarnya meghaladta az tven szzalkot.
Nagy-Britannit vgl is semmifle szerzds nem ktelezte r,
hogy Csehszlovkia vdelmre siessen, st mg flhivatalosan sem
vllalt ilyesfajta ktelezettsget. Franciaorszg viszont szerzds
ben adta szavt, hogy hadba lp Nmetorszg ellen, ha az utbbi
megtmadja Csehszlovkit. Benes elnk hsz ven t Franciaor
szg h szvetsgese, mr-mr vazallusa volt, s a Npszvetsgben
s msutt mindig tmogatta a francia politikt. Ha van olyan hely
zet, amelyben egy nneplyes ktelezettsgvllalsnak rvnybe
kell lpnie, ht ez volt az. Blum s Daladier nyilatkozatain mg meg
sem szradt a tinta. A francia kormny maga ellen hvta ki a vgze
tet, amikor megszegte Franciaorszg adott szavt. Mindig az volt a
vlemnyem, hogy Benesnek nem lett volna szabad engednie. Fog
gal-krmmel vdenie kellett volna az erdlnct. Ha egyszer meg
kezddtt volna a harc, vlemnyem szerint akkoriban Franciaor
szg az orszgos mret felhborods hatsa alatt segtsgre sietett
volna, Nagy-Britannia pedig szinte haladktalanul csatlakozott
volna Franciaorszghoz. A vlsg tetpontjn, szeptember 20-n
ktnapos ltogatst tettem Prizsban, hogy kt francia miniszter
bartommal, Reynaud-val s Mandellal tallkozzam. Mindketten
le voltak sjtva, s azt fontolgattk, hogy kilpnek Daladier korm
nybl. Elleneztem szndkukat, mert ez az ldozat nem vltozta
tott volna az esemnyek menetn, s csak meggyengtette volna a
francia kormnyt, ha ppen kt legtehetsgesebb s legelszntabb
tagja mond le tisztsgrl. Meg is prbltam a lelkkre beszlni.
E fjdalmas ltogats utn visszatrtem Londonba.

A szeptember 20-rl 21-r virrad jszaka hajnali kt rakor a


brit s a francia kvet felkereste Benes elnkt s tjkoztatta rla,
hogy az 1925-s nmet-csehszlovk egyezmny alapjn nincs re
mny dntbri fellpsre. Srgettk, hogy fogadja el az angol
francia javaslatokat, mieltt olyan helyzet llna el, amelyrt
Franciaorszg s Nagy-Britannia nem vllalhatna felelssget.
100
A francia kormnyban legalbb volt annyi szgyenrzet, hogy uta
stsa prgai kvett: csupn szban adja t az zenetet. E nyoms
hatsra szeptember 21-n a cseh kormny meghajolt az angol
francia javaslat eltt. Ebben az idben Prgban tartzkodott a
francia hadsereg Faucher nev tbornoka. 1919-tl a prgai kato
nai misszinl dolgozott, s 1926 ta a vezetje volt. Ekkor felmen
tst krte a francia kormnytl, s kijelentette, hogy a csehszlovk
hadsereg rendelkezsre ll. Egyttal felvette a cseh llampolgrs
got.
A francik a kvetkezkppen vdekeztek, s rveiket nem lehet
egyetlen kzlegyintssel elintzni: ha Csehszlovkia nem adta vol
na be a derekt, s kitrt volna a hbor, Franciaorszg teljestette
volna ktelessgt; minthogy azonban a csehek, jllehet nyoms
hatsra, gy dntttek, hogy meghtrlnak, Franciaorszg becs
letn nem esett csorba. Hogy mit r ez az okoskods, tlje meg a
trtnelem.
Mg ugyanazon a napon, szeptember 21-n, Londonban nyilat
kozatot adtam a sajtnak a vlsgrl:

Csehszlovkit Anglia s Franciaorszg nyomsra felosztottk, ez


pedig annyit tesz, hogy a nyugati demokrcik felttel nlkl letet
tk a fegyvert a nci erfitogtats eltt. Ez az sszeomls sem Fran
ciaorszgnak, sem Anglinak nem hoz bkt vagy biztonsgot. El
lenkezleg, egyre gyngbb s egyre veszlyesebb helyzetbe hozza
ket. Csehszlovkia semlegestse egymagban is huszont nmet
hadosztlyt szabadt fel, ezek a jvben a nyugati frontra irnytha
tk; ezenkvl a gyzelmes ncik eltt megnylik az taFekete-ten-
gerhez. Nemcsak Csehszlovkia van veszlyben, hanem valameny-
nyi nemzet szabadsga s demokrcija. Vgzetes brnd azt hinni,
hogyha egy kis llamot odavetnk a farkasok el, azzal biztonsgot
teremtnk. Rvid tvon Nmetorszg hadi potencilja gyorsabban
fog nni, mint amilyen temben Franciaorszg s Nagy-Britannia
lesz kpes fejleszteni a maga vdelmi programjt.

Ugyancsak szeptember 21-n hangzott el a Npszvetsg kz


gylse eltt Litvinov hivatalos figyelmeztetse:

...Egy szomszdos llam ma beavatkozik Csehszlovkia belgyei-


be, s nyltan, fennhangon tmadssal fenyegeti. Eurpa egyik leg
101
sibb, legkulturltabb, legszorgalmasabb npe, amely tbb vsz
zados elnyoms utn vvta ki fggetlensgt, ma vagy holnap r
knyszerlhet, hogy fegyvert fogjon e fggetlensg vdelmben...
A Npszvetsg gyet sem vetett r, hogy Ausztria eltnt a tr
kprl. A szovjet kormny felmrte, mit jelent ez az esemny egsz
Eurpa, kivltkppen Csehszlovkia sorsnak szempontjbl,
ezrt nyomban az Anschluss utn hivatalosan javaslatot tett az eu
rpai nagyhatalmaknak: egytt vegyk fontolra, milyen kvet
kezmnyekkel jrhat ez az esemny, milyen kzs megelz intz
kedseket fogadjanak el. Ha ez a javaslat megvalsul, most nem
kellene az egsz vilgnak riadtan figyelnie, hogyan alakul Csehszlo
vkia sorsa. Legnagyobb sajnlatunkra azonban indtvnyunkat
nem rdeme szerint rtkeltk.... Nhny nappal azeltt, hogy el
indultam volna Genfbe, a francia kormny els zben rdekldtt
afell, mit tennnk, ha Csehszlovkit tmads rn. Ekkor kor
mnyom nevben a kvetkez egyrtelm s vilgos vlaszt adtam:
Az a szndkunk, hogy teljestjk szerzdses ktelezettsgn
ket, s Franciaorszggal egytt, a rendelkezsnkre ll eszkzk
kel segtsget nyjtunk Csehszlovkinak. Honvdelmi minisztri
umunk ksz haladktalanul rtekezletre sszelni a francia s a
csehszlovk honvdelmi minisztriummal, hogy megvitassa a hely
zet kvnta intzkedseket...
Mindssze kt napja a csehszlovk kormny hivatalos krdst in
tzett kormnyomhoz, azt tudakolvn, hogy a Szovjetuni ksz-e a
szovjet-cseh szerzds rtelmben haladktalan s hathats segt
sget nyjtani Csehszlovkinak, ha ktelezettsgeihez hven Fran
ciaorszg is segtsget nyjt; kormnyom flrerthetetlen igenl v
laszt adott erre a krdsre.

Csakugyan meghkkent, hogy az egyik legnagyobb rdekelt


hatalom kpviseljnek ez a fenntarts nlkli, nylt llsfoglalsa
semmilyen hatssal nem volt sem Chamberlain trgyalsaira, sem
Franciaorszg magatartsra. Egyesek arra hivatkoznak, hogy
Oroszorszg mr csak fldrajzi okokbl sem kldhetett volna csa
patokat Csehszlovkiba, s ezrt az orosz segtsg szerny mrtk
lgi tmogatsban merlt volna ki. Termszetesen szksg lett vol
na r, hogy Romnia s kisebb mrtkben ugyan, de Magyarorszg
is tengedjen terletn orosz csapatokat. Legalbbis Romnia ese
tben, mint Majszkij elmondta nekem, meg lehetett volna szerezni
102
ezt a hozzjrulst, ha a Npszvetsg gisze alatt ltrejn egy nagy
szvetsg, amely kell hatrozottsggal lp fel, s megfelel biztos
tkokat vllal. Oroszorszgbl a Krptokon keresztl kt vastvo
nal vezetett Csehszlovkiba: az szaki vonal Csemovicbl Buko
vinn t, a dli pedig Debrecenen keresztl. Ezen a Bukaresttl is,
Budapesttl is kellen tvol hzd kt vastvonalon akr harminc
hadosztlynyi orosz sereg elltst is biztostani lehetett volna.
A bke rdekben ezt a lehetsget nagyon hatsosan fel lehetett
volna hasznlni Hitlerrel szemben, de mg hbor esetn is bizo
nyra igen jelents fejlemnyekhez adott volna ez alkalmat. Msok
az oroszok ktsznsgre s rosszhiszemsgre hivatkoznak.
Akrhogy van is azonban, valjban a szovjet ajnlatrl egyszeren
tudomst sem vettek. Hitler ellen nem vetettk latba a javaslatot.
St kznnyel kezeltk, ha ugyan nem megvetssel, s ennek nyoma
maradt Sztlin emlkezetben. Az esemnyek gy alakultak, mint
ha Szovjet-Oroszorszg nem is ltezett volna. Ezrt ksbb nagy
rat kellett fizetnnk.

[... ] A megalz angol-francia javaslatok lemondsra ksztettk


a cseh kormnyt, s Syrovy tbornoknak, a vilghbors szibriai
csehszlovk lgi parancsnoknak vezetse alatt prtonkvli kor
mny alakult. Szeptember 22-n Benes elnk mltsgteljes sz
zatban intette nyugalomra a cseh nemzetet. Mikzben Benes a r
disznoklatn dolgozott, Chamberlain ppen tban volt a Rajna-
vidki Godesbergbe, hogy msodzben is tallkozzk Hitlerrel.
A vgs simtsok vgett a brit miniszterelnk magval vitte a cseh
kormnnyal elfogadtatott angol-francia javaslatok rszleteit. Ab
ban a godesbergi szllodban tallkoztak, amelybl Hitler ngy v
vel elbb nagy sebbel-lobbal tvozott, hogy vgezzen Rhmkkel.
Chamberlain mr a kezdet kezdetn rjtt, hogy - az szavaival
szlva -: teljesen vratlan helyzet llt el. Az alshzba visszatr
ve a kvetkezkppen foglalta ssze a trtnteket:

Herr Hitler Berchtesgadeaben azt mondta nekem, hogy ha az n-


rendelkezs elvt elfogadjk, akkor a vgrehajts mdjt majd tisz
tzza velem. Mint ksbb elrulta, egy pillanatig sem hitte volna,
hogy egyszer majd azzal trek hozz vissza, hogy elfogadtk a felt
teleit. Nem szeretnm, ha a Hz azt hinn, hogy szndkosan flre
vezetett engem - eszembe sem jut ilyesmit felttelezni de n gy
103
kpzeltem, hogy Godesbergben csak az lesz a dolgunk, hogy nyu
godtan megvitassuk a javaslatokat, amelyeket magammal vittem.
s nagy megrzkdtats volt, amikor nyomban a beszlgets elejn
azt kellett hallanom, hogy a javaslatok elfogadhatatlanok, s hogy
olyasfajta j indtvnyokra van szksg, amelyek azeltt meg sem
fordultak a fejemben.
gy reztem, egy kis idre van szksgem, hogy megfontoljam,
mi a teend. Kvetkezskpp visszavonultam, mikzben balsejtel
mek gytrtek kldetsem sikert illeten. Eltte azonban mg si
kerlt elrnem, hogy Herr Hitler meghosszabbtsa azt a korbbi
grett, hogy trgyalsaink befejezsig nem indtja tnak csapa
tait. A magam rszrl vllaltam, hogy felkrem a cseh kormnyt:
kerljn mindent, amibl sszetzs tmadhat.

A trgyalst msnapra halasztottk. Szeptember 23-n Cham


berlain egsz dleltt fel-al jrklt szllodai szobjnak erklyn.
Reggeli utn rsos zenetben kzlte Hitlerrel, hogy hajland to
vbbtani a cseh kormnynak az j nmet javaslatokat, de rmuta
tott, hogy slyos nehzsgekkel kell szmolni. Hitler dlutn meg
rkez vlasza csekly engedkenysgrl tanskodott, Chamber
lain azt krte, hogy az esti zrmegbeszlsen hivatalos emlkezte
tt kapjon kzhez a hozz tartoz trkpekkel egytt. A csehek ek
kor elrendeltk a mozgstst, a brit s a francia kormny pedig hi
vatalosan kzlte prgai megbzottaival: tbb nem vllalja a fele
lssget, hogy lebeszlje a cseheket a mozgstsrl. Chamberlain
aznap este 10 ra 30 perckor tallkozott ismt Hitlerrel. Hogy pon
tosan megtudjuk, mi trtnt ezen a tallkozn, adjuk t ismt neki a
szt:

A kancellrral val zrmegbeszlsen tadtk az emlkeztett s


a trkpet. A tallkoz este fl tizenegykor kezddtt s a hajnali
rkig tartott. Jelen volt a nmet klgyminiszter, valamint Sir Ne-
vile Henderson s Sir Horace Wilson. Az emlkeztetben, most
elszr, hatrid is szerepelt. gy ezttal igen nyltan beszltem s a
lehet legnagyobb hangsllyal arrl, hogy mekkora kockzattaljr
na, ha az effle felttelekhez ragaszkodnnak, s hogy milyen iszo
nyatos kvetkezmnyei lennnek az esetleges hbornak. Kijelen
tettem, hogy az elttem fekv okmny nem emlkeztet, hanem ul
timtum, s mind nyelvezete, mind tartalma megrz hatssal lesz a
104
semleges orszgok kzvlemnyre. Keser szemrehnyst tettem
a kancellrnak, hogy semmivel sem viszonozta a bke rdekben
kifejtett erfesztseimet.
Hadd tegyem hozz, hogy Hitler nagyon komolyan megismtel
te, amit mr Berchtesgadenben is elmondott, nevezetesen, hogy ez
az utols eurpai terleti kvetelse, s hogy a nmeteken kvl
ms nemzetisgeket nem kvn a birodalomhoz csatolni. Msod
szor, ismt csak igen komolyan, kifejtette, hogy barti viszonytakar
Anglival, s ha sikerlne bks eszkzkkel eltakartani az tbl a
szudtakrdst, akkor rmmel venn fel ismt a trgyalsok fona
lt. Igaz, tette hozz, van mg egy knyes krds, a gyarmatok; de
emiatt nem fogunk hborzni.

Chamberlain szeptember 24-n dlutn trt vissza Londonba, s


msnap hrom zben is sszelt a kormny. London s Prizs maga
tartsa szreveheten megkemnyedett. Nlunk gy hatroztak,
hogy elutastjk a godesbergi feltteleket, s errl a nmet kormnyt
is rtestettk. Ezzel a francia kormny is egyetrtett, s nyomban
rszleges mozgstst rendelt el, a vrtnl nagyobb eredmnnyel.
Szeptember 25-n este a francia miniszterek ismt Londonba r
keztek, s ha vonakodva is, belttk, hogy ktelezettsgeik vannak a
csehek irnt. Msnap dlutn Sir Horace Wilsont Berlinbe kldtk,
hogy szemlyes levelet adjon t Hitlernek; hrom rval azeltt r
kezett, hogy ez utbbi beszdet mondott volna a Sportpalotban.
Sir Horace egyb vlaszt nem kapott, mint hogy Hitler nem enged a
godesbergi ultimtumban megszabott hatridbl, ms szval leg
ksbb oktber 1-jn, szombaton bevonul a vitatott terletekre,
hacsak a csehek 28-n, szerdn dlutn kt rig el nem fogadjk
feltteleit.
Aznap este teht Hitler beszdet mondott Berlinben. Nagy-Bri-
tannirl s Franciaorszgrl bklkeny hangon beszlt, ellenben
vad s durva tmadst intzett Benes s a csehek ellen. Ellentmon
dst nem tr hangon kijelentette, hogy a cseheknek 26-ig el kell ta
karodniuk a Szudtafldrl, s hogy ha ez a dolog rendezdik, t
Csehszlovkia sorsa nem rdekli tbb. Ez az utols terleti ig
nyem Eurpban."
[...)
Nzzk most meg, mi rejlett a mgtt az arctlan magatarts m
gtt, amelyet Hier a brit s a francia kormny irnt tanstott.
105
Beck tbornokot, a hadsereg vezrkari fnkt mlysgesen ag-*
gasztani kezdtk Hitler tervei. Hatrozottan helytelentette ket, s
ksz volt szembeszllni velk. Ausztria megszllsa utn, mrcius
ban, feljegyzst kldtt Hitlernek, s ebben a rszletes tnyanyagra
hivatkozva kifejtette, hogy a hdt politika folytatsa szksgkp
pen vilgmret katasztrfra s az ppen csak feltmad biroda
lom sszeomlsra vezetne. Hitler nem vlaszolt. Sznet llt be.
Beck nem volt hajland a trtnelem eltt vllalni a felelssget
azrt, hogy az orszg fejest ugrik a hborba, mrpedig a Fhremek
ez volt az elhatrozott szndka. Jliusban mg ssze is vesztek
ezen. Amikor vilgoss vlt, hogy kszbn ll a Csehszlovkia el
leni tmads, Beck biztostkot kvetelt, hogy nem lesz tbb kato
nai kaland. Micsoda merszsg! Hitler azzal vgott vissza, hogy a
hadsereg az llam eszkze, hogy az llamf, kvetkezskpp a
hadsereg s a tbbi fegyveres er fenntarts nlkl engedelmessg
gel tartozik neki. Beck meghtrlt. Felmentsi krelmre nem rke
zett vlasz. Csakhogy a tbornok elhatrozsa visszavonhatatlan
volt. Kvetkezskpp Hitler knytelen volt levltani, s Haldert ne
vezte ki utdjv. Beck azutn tragikusan, de becslettel vgezte.
Mindez persze egy szk kr titka maradt; de ekkor heves, hosz-
szan tart kzdelem kezddtt a Fhrer s szaktancsadi kztt.
Becket osztatlan bizalom s megbecsls vezte a vezrkarban,
amely nemcsak szakmai dolgokban volt egysges, hanem abban is,
hogy elutastotta a civilek s a prt beavatkozst. A szeptemberi
vlsg idejn gy ltszott, bekvetkezik mindaz, amitl a nmet t
bornokok fltek. Harminc-negyven csehszlovk hadosztly volt
felsorakozban Nmetorszg keleti hatrain, s a csaknem nyolc
szoros francia tler is kezdte elfoglalni helyt a nyugati fal tlolda
ln. A Nmetorszggal szemben ellensges Oroszorszg szmtha
tott a cseh replterekre, s Lengyelorszgon vagy Romnin t
csapatokat kldhetett Csehszlovkiba. Vgl jabban olyan hrek
is elterjedtek, hogy mozgst a brit flotta. E fejlemnyek hatsra
felizzottak a szenvedlyek.
Mindenekeltt Halder tbornok elbeszlsbl tudunk arrl az
sszeeskvsrl, amelynek az volt a hatrozott clja, hogy flrellt
sa Hitlert s legfbb hveit. De Halder rszletes lersa nem az
egyetlen bizonytk. Nem ktsges, hogy voltak ilyen tervek, de
hogy annak idejn mekkora elszntsg volt mgttk, azt ma mr
nem lehet pontosan megtlni. A tbornokok tbbszr szvgettek
106
zendlsi terveket, de az utols pillanatban mindig meghtrltak
valamilyen okbl. Amikor aztn a szvetsgesek fogsgba kerl
tek, mr rdekk volt, hogy minl sznesebb kpet fessenek bkete
remt erfesztseikrl. Mindamellett nem lehetetlen, hogy csak
ugyan volt akkoriban ilyen sszeeskvs, s elsznt intzkedsek is
trtntek, hogy sikeres legyen. [...]
Az sszeeskvsben a kvetkezk vettek rszt: Halder tbor
nok, Beck tbornok, Stlpnagel tbornok, Witzleben tbornok (a
berlini helyrsg parancsnoka), Thomas tbornok (fegyverkezsi
felgyel), Brockdorff tbornok (a potsdami helyrsg parancsno
ka) s von Helldorf grf, a berlini rendrsg fnke. Von Brau-
chitsch tbornokot, a szrazfldi hader fparancsnokt tjkoz
tattk, s elnyertk jvhagyst.
Minthogy Csehszlovkia ellen ppen folyt a felvonuls s a szo
ksos katonai gyakorlatozs, knny volt egy pncloshadosztlyt
Berlin kzvetlen kzelben tartani gy, hogy egyetlen jszaka alatt
a vrosba rhessen. Arra pedig bizonytk van, hogy a 3. pnclos
hadosztly Hoepner tbornok parancsnoksga alatt a mncheni
vlsg idejn Berlintl dlre llomsozott. Hoepner tbornoknak
az volt a titkos megbzatsa, hogy adott jelre foglalja el a fvrost, a
kancellrit, valamint a fontos nci minisztriumokat s egyb hi
vatalokat. Ezrt Witzleben tbornok parancsnoksga al rendel
tk. Halder elbeszlse szerint Helldorf berlini rendrfnk apr
lkos elkszleteket tett Hitler, Gring, Goebbels s Himmler le
tartztatsra. Nem lett volna menekvsk. A tkletesen sikeres
puccshoz csak az hinyzott, hogy Hitler Berlinbe rkezzk. Meg is
rkezett Berchtesgadenbl szeptember 4-n dleltt. Halder dl
ben rteslt rla, s haladktalanul felkereste Witzlebent, hogy
megbeszlje vele, mi a teend. gy dntttek, hogy mg aznap este
nyolc rakor akciba lpnek. Dlutn ngykor Halder szerint
Witzleben azt az zenetet kapta, hogy Chamberlain Berchtesga-
denbe kszl, s tallkozni akar a Fhrerrel. Azonnal sszeltek, s
Halder azt mondta Witzlebennek, hogy ha Hitlernek sikerlt ez a
blff, ht neki mint vezrkari fnknek nincs joga leleplezni.
Ezrt gy hatroztak, hogy elhalasztjk a dolgot, s megvijk, mi
trtnik.
gy szl Halder tbornoknak, az akkori vezrkari fnknek az el
beszlse az 1938. szeptemberi berlini vlsgrl. A trtnszek dol
ga, hogy megvizsgljk, mennyi benne az igazsg. [...]
107
A katonk figyelmeztetseit vgl Raeder tengernagy, a nmet
haditengerszet fparancsnoka is megerstette. A Fhrer szep
tember 27-n este tz rakor fogadta t. Raeder szenvedlyes han
got ttt meg, s szavainak nhny rval ksbb mg nagyobb slyt
adott az a hr, hogy a brit flottnl megkezddtt a mozgsts. Hit
ler ekkor megingott. Msnap hajnali kt rakor a nmet rdi hiva
talos nyilatkozatot sugrzott, s ez cfolta, hogy Nmetorszg 29-n
el akarja rendelni a mozgstst. 11,45-kor pedig a hivatalos nmet
hrgynksg juttatott el kzlemnyt a brit sajthoz, s ismt csak
cfolta, hogy Nmetorszg mozgstsra kszlne. E nhny ra
alatt nyilvn hatalmas nyoms nehezedett erre az egyetlen emberre
s flelmetes akaraterejre. Nyilvnval volt, hogy egyetlen lps
vlasztja el a vilghbortl. Belevetheti-e magt, nem trdve a
lakossg ellenrzsvel s a hadsereg, a haditengerszet, a lgier
fnkeinek nneplyes figyelmeztetsvel? Msfell viszont meg-
engedheti-e magnak, hogy visszalpjen, ha mr oly rgta min
dent a tekintlyre pt?
[...]
Chamberlain teht harmadszor is elreplt Nmetorszgba. Az
emlkezetes tallkozrl szmos beszmol olvashat; e helytt
mindssze nhny klnleges vonsra mutathatunk r. Oroszor
szgot nem hvtk meg. Mg a cseheknek sem engedtk meg, hogy
legyenek a trgyalson. A csehszlovk kormnyt 28-n este szk
szav zenetben tjkoztattk, hogy a ngy eurpai hatalom kpvi
seli msnap sszelnek. A ngy nagy gyorsan egyezsgre jutott.
A trgyalsok dlben kezddtek s hajnali kettig tartottak. Szep
tember 30-n kt rakor rtk al a trgyalsokon megfogalmazott
emlkeztett. Lnyegben a godesbergi ultimtum elfogadst tar
talmazta. Csehszlovkinak oktber 1-jtl tz napot adtak r,
hogy t szakaszban kivonuljon a Szudtafldrl. Kzltk, hogy
nemzetkzi bizottsgot kmek fel a vgleges hatrvonal megllap
tsra. A ksz okmnyt aztn a csehszlovk kldttek el trtk:
megengedtk nekik, hogy Mnchenbe utazzanak, de csak azrt,
hogy a dntst tvegyk.
Mikzben a ngy llamfrfi arra vrt, hogy a szakrtk megfogal
mazzk a vgleges szveget, a miniszterelnk megkrdezte Hitlert,
mit szlna egy ngyszemkzti beszlgetshez. Hitler kapva ka
pott az ajnlaton. A kt vezet Hitler mncheni laksn tallko
zott szeptember 30-n dleltt, csak a tolmcs volt velk. Cham
berlain az albbi nyilatkozattervezetet terjesztette el Hitlernek:
Mi, a nmet Vezr s kancellr, valamint a brit miniszterelnk is
mt tallkoztunk a mai napon, s egybehangzan megllaptottuk,
hogy az angol-nmet kapcsolatok krdse elsrend fontossg a
kt orszg s Eurpa szempontjbl.
A tegnap este alrt megegyezsben, valamint az angol-nmet
haditengerszeti megllapodsban annak jelt ltjuk, hogy a kt
np soha tbb nem akar hbort viselni egyms ellen.
Elhatrozott szndkunk, hogy az orszgainkat rint minden
esetleges vits krdst konzultcik tjn rendeznk, s hogy a to
vbbiakban is igyeksznk kikszblni a viszly minden lehetsges
forrst, s ily mdon hozzjrulni Eurpa bkjnek biztosts
hoz.

Hitler elolvasta ezt a nyilatkozatot, s habozs nlkl alrta.


Chamberlain hazatrt Angliba. Hestonben, ahol replgpe le
szllt, meglobogtatta a Hitlerrel alratott kzs nyilatkozatot, s
felolvasta az dvzlsre sszesereglett mltsgok s msok eltt.
Mikzben autjval a repltrrl jvet elhajtatott az nnepl t
meg sorfala kztt, gy szlt a mellette l Halifaxhez: Hrom h
nap mlva mindennek nyoma sem lesz. Hanem aztn a Downing
streeti ablakbl kihajolva ismt meglobogtatta a paprlapot, s ezt
mondta: Trtnelmnkben msodzben fordul el, hogy Nmet
orszgbl tisztessges bkvel lehet visszatrni a Downing streetre.
Hiszem, hogy ez a bke egy letre szl.1
Azta rendelkezsnkre ll az a vlasz is, amit Keitel marsall
adott a nrnbergi perben arra a krdsre, amit Csehszlovkia kp
viselje intzett hozz:

Megtmadta volna-e a Reich Csehszlovkit 1938-ban, ha a nyu


gati hatalmak Prga mell llnak? - krdezte Eger ezredes, Cseh
szlovkia kpviselje Keitel marsalltl. Semmi esetre sem - vla
szolta Keitel marsall. - Nem voltunk elg ersek katonailag. Mn
chennek [ti. annak, hogy Mnchenben megegyezs szlessen] az
volt a clja, hogy Oroszorszgot kiszortsuk Eurpbl, idt nyer
jnk, s befejezzk fegyverkezsi programunkat. 2

1 Feiling, i. m. 381.
2 Idzi Paul Reynaud: La France a sauv lEurope. III. Prizs, 1947. I.
561. j.

109
Hitler megtlse ismt helyesnek bizonyult. A nmet vezrkar
megszgyenlt. Vgl megint a Fhrernek lett igaza. Lngelmjre
s megrzsre hallgatva egyedl mrte fel helyesen az sszes k
rlmnyeket, a katonai s a politikai helyzetet. Akrcsak a Rajna-
vidk esetben, a Fhrer akarata most is diadalmaskodott a nmet
katonai vezetk akadkoskodsn. A tbornokok mind hazafiak
voltak. Mind arra vgytak, hogy hazjuk visszaszerezze elvesztett
helyt a vilgban. jjel-nappal azon dolgoztak, hogy talpra lltsk
a nmet hadert, lesjtotta ket, hogy ennyire nem kpesek felnni
az esemnyekhez, s sokukban a Hitler ellen tpllt idegenkeds s
bizalmatlansg csodlatnak adta t a helyt: csodltk vezeti r
termettsgrt s bmulatos szerencsjrt. Vezrl csillagnak lt
tk, akit kvetni, vezetnek, akire hallgatni kell. gy vlt vgl Hit
ler Nmetorszg vitathatatlan urv, s gy hrult el minden akadly
a nagy terv tjbl. Az sszeeskvk meglapultak, bajtrsaik pedig
nem rultk el ket.

Taln rdemes most szlnunk egy-kt erklcsi s cselekvsi alap


elvrl, olyanokrl, amelyeknek a jvben mg hasznt vehetjk.
Az itt elbeszlt dolgokrl csak gy alkothatunk tletet, ha minden
krlmnyt szmba vesznk. A tnyek egy rszt nha nem ismer
jk, ilyenkor tbbnyire knytelenek vagyunk becslsekre szort
kozni, ezeket pedig az tletalkot rzsei s cljai is befolysoljk.
Nem mindig azoknak lett igazuk, akik vrmrskletkre s term
szetkre hallgatva les s hatrozott vlaszt kerestek a nehz s bo
nyolult problmkra is, s akik mindig kszek voltak harcolni, vala
hnyszor kihvs rte hazjukat egy klfldi hatalom rszrl. Ms
rszt azok sem bizonyultak mindig balgnak, akik hajlandk voltak
beadni a derekukat s trelmesen, hsgesen munklkodni a bks
kompromisszumokrt. St tbbnyire az utbbiaknak lehet igazuk,
mgpedig nemcsak erklcsileg, hanem a gyakorlat szempontjbl
is. Hny hbort sikerlt mr elkerlni trelemmel s kitart jaka
rattal! A valls s az erny egyarnt szeldsget s alzatot kvn, s
nemcsak az emberek, hanem a nemzetek kapcsolataiban is. Hny
hbor kitrst siettettk mr a trelmetlen lztk! Hnyszor
okozott hbort olyan flrerts, amely knnyen tisztzdhatott
volna, ha sikerl egy kis idt nyerni! Hnyszor vvtak kegyetlen h
bort egymssal olyan orszgok, amelyek nhny bkev utn
nemcsak bartokk, hanem szvetsgesekk is lettek!
110
A keresztyn etikban a hegyi beszd mondta ki az utols szt.
Mindenki tiszteli a kvkereket. Amikor azonban a miniszterek vl
laljk a kormnyzs felelssgt, mgsem az mdszereikre es
ksznek fel. Mindenekeltt gy kell fellpnik ms nemzetekkel
szemben, hogy elkerljk a srldsokat s a hbort, s meghist
sanak mindenfle agresszit, akr nemzeti, akr ideolgiai clokat
hirdet. De vgs megoldsknt, ha megcfolhatatlanul meggy
zdtek rla, hogy nincs ms megolds, akkor az er alkalmazstl
sem szabad visszariadniuk. gy helyes s gy kell eljrni, ha meg
akarjk vdeni az llam biztonsgt, s azoknak az lett s szabad
sgt, akiknek magas tisztsgket ksznhetik. Ha a krlmnyek
szksgess teszik, szabad erszakot is alkalmazni. De ha gy van,
akkor a lehet legkedvezbb pillanatban kell alkalmazni az ersza
kot. Nem rdem egy vig halogatni a hbort, ha gyis kitr, csak
ppen sokkal slyosabb lesz, s sokkal nehezebb lesz megnyerni.
Nem j dilemmk ezek, trtnete sorn az emberisg ppen elg
gyakran szenvedett szortsukban. A vgs tletet csak a trtnet-
rs mondhatja ki, azoknak a tnyeknek alapjn, amelyek mr a sze
replk eltt is ismeretesek voltak, s annak alapjn, ami csak k
sbb derlt ki.
Van azonban egy irnyelv, ami segt eligazodni, ez pedig az, hogy
a nemzet tartsa meg adott szavt, s a szvetsgesei irnt vllalt k
telezettsgeivel sszhangban cselekedjk. Ezt az irnyelvet becs
letnek hvjk. Zavarba ejt gondolat, hogy amit becsletnek szoks
nevezni, az nem mindig felel meg a keresztyn etiknak. A becsle
tet gyakran bernykolja a bszkesg, amely oly nagy szerepet jt
szik benne. A tlz becsletkdex, amely tkletesen haszontalan
s rtelmetlen cselekedeteket r el, nemigazolhat, brmilyen tet-
szetsek legyenek is elrsai. Itt azonban olyan esetrl volt sz,
amikor a becslet is a ktelessg tjt jellte ki, s amikor elrsait a
tnyek helyes megtlse is altmasztotta volna.
Amikor a francia kormny sorsra hagyta hsges szvetsgest,
Csehszlovkit, olyan sajnlatos hibt kvetett el, amelynek iszo
ny kvetkezmnyei lettek. Nemcsak okos s tisztessges politika
kellett volna hozz, hanem lovagiassg, becslet s egyttrzs is e
fenyegetett kis nppel, hogy ltrejjjn az elspr erej tmrls.
Nagy-Britannia, mely minden bizonnyal harcba szllt volna, ha
szerzdses ktelezettsgeit kell teljestenie, gy is nagyon belebo

111
nyoldott az gybe, m sajnlattal kell megllaptanunk, hogy a brit
kormny nemcsak jvhagyta, hanem mg btortotta is a francia
kormny vgzetes magatartst.

14 / A mncheni tl

Szeptember 30-n Csehszlovkia meghajolt a mncheni dnts


eltt. Semmi rsznk nem volt a dntsben - kzltk a csehek
s azt akartuk, hadd tudja meg a vilg, hogy tiltakozunk ellene. Be
nes elnk lemondott, mondvn, hogy tjban llna azoknak a fej
lemnyeknek, amelyekhez az j llamnak alkalmazkodnia kell.
Elhagyta Csehszlovkit, s Angliban tallt menedket. Az
egyezmnynek megfelelen megkezddtt a csehszlovk llam fel-
darabolsa. Csakhogy a nmeteken kvl ms keselyk is rszlltak
a tetemre. Mg szeptember 30-n, alighogy ltrejtt a mncheni
egyezmny, a lengyel kormny huszonngy rs ultimtumot int
zett a csehekhez; a hatr menti Tesh (Cieszyn) tengedst kve
telte. s a cseheknek nem volt mit tennik. [...]
A magyarok is beren figyeltk a mncheni trgyalsokat.
Horthy 1938 augusztusban Nmetorszgban jrt, de Hitler igen
tartzkodan fogadta. Augusztus 23-n dlutn hosszas beszlge
tst folytatott ugyan Magyarorszg kormnyzjval, de nem rulta
el, mikor akarja megtmadni Csehszlovkit. maga sem tudja
mg, mondta. De aki rszt akar venni a lakomn, vegye ki a fzs
bl is a rszt. Csakhogy nem rultk el, mikor lesz az a lakoma.
Utlag azrt csak ellltak a magyarok a kvetelseikkel.
[...]
Csehszlovkia leigzsa nyomn a szvetsgesek szegnyebbek
lettek a cseh hadsereg huszonegy regulris hadosztlyval, tizent
tizenhat mozgstott tartalkos hadosztlyval, tovbb a csehor
szgi erdlnccal, amely ellen a mncheni napokban harminc n
met hadosztlyt vonultattak fel, ms szval a jl kpzett s mozgat
hat nmet csapatok javt. Halder s Jodl tbornokok szerint sz-
szesen tizenhrom nmet hadosztly maradt a nyugati hatrvid
ken a mncheni megllapods idejn, s ezekbl csak t llt teljes r
tk, els vonalbeli katonkbl. Csehszlovkia elbuksval leg
albb harminct hadosztlynyi vesztesg rt bennnket. Ezenfell a
Skoda mvek, Kzp-Eurpa msodik legfontosabb fegyvergyra,
amelynek termelse 1938 augusztustl 1939 szeptemberig egy
112
magban is csaknem felrt a teljes brit hadiiparval, immr az ellen
sgnek termelt. Tovbb, mikzben Nmetorszgban hatalmas,
szinte hbors lendlettel folyt a munka, a francia munksok mr
1936-ban kivvtk az oly rgta htott negyvenrs munkahetet.
Mg katasztroflisabb volt a francia s a nmet hadsereg ervi
szonyainak megvltozsa. 1938-tl kezdve a nmet hadsereg h
naprl hnapra nvelte a ltszmt s tartalkait, s minsge s
rettsge is llandan fejldtt. A kpzs s a szaktuds lpst tar
tott az egyre javul felszereltsggel. A francia hadseregnek sem mi
nsg, sem mennyisg dolgban nem voltak hasonl fejlesztsi le
hetsgei. Lassanknt mindenben kezdett lemaradni. 1935-ben
Franciaorszg mg korbbi szvetsgesei nlkl is gyszlvn min
den nagyobb erfeszts nlkl elfoglalhatta volna Nmetorszgot.
Mg 1936-ban sem lehetett ktsg nyomaszt tlereje fell. Nmet
forrsbl immr tudjuk, hogy mg 1938-ban is gy llt a dolog, s a
nmet fparancsnoksgot ppen e gyengesg felismerse indtotta
arra, hogy a legvgskig elmenjem, s megprblja visszatartani Hit
lert mindazoktl a sikeres csapsoktl, amelyekkel oly nagyra n
velte hrt. A Mnchent kvet vben, jllehet ami a kikpzett tar
talkosokat illeti, a nmet hadsereg mg ekkor sem vehette fl a
versenyt a francival, azrt mr kezdte megkzelteni tkpess
gnek maximumt. s minthogy lakossgnak llekszma ktszer
akkora volt, mint Franciaorszg, csak idre volt szksge, hogy
vgl mindenben kerekedjk fell. A nmetek a harci szellemk
kel is flnyben voltak. Ha egy orszg cserbenhagyja szvetsgest,
kivlt ha azrt hagyja cserben, mert fl a hbortl, elkerlhetetle
nl alssa hadseregnek harci szellemt. A tiszteket s a kzkato
nkat egyarnt lehangolja, ha harc nlkl knyszerlnek engedni.
Mikzben a nmet oldalon a nemzet harci sztneit az nbizalom, a
siker s a nvekv er tudata sztotta, minden francia katona btor
sgra bnt hatssal volt, hogy vezeti beismertk gyengesg
ket.

Volt azonban egy ltfontossg terlet, amelyen kezdtk ma


gunk mgtt hagyni Nmetorszgot. 1938-ban kezdtk kicserlni a
ktfedel brit vadszgpeket, pldul a Gladiator tpust korszer
Hurricane-ekre, ksbb pedig Spitfire-okra. 1938 szeptemberben
mg csak t szzad Hurricane-nk volt. Radsul cskkentettk a
rgi tpusok alkatrszelltst azzal, hogy gyis kivonjuk ket a for
113
galombl. A nmetek jval elttk jrtak az j tpus vadszgpek
bevezetsben. Nagy szmban rendelkeztek mr Me 109-esekkel,
amelyekkel szemben a mi rgi gpeink sznalmas teljestmnyt
nyjtottak volna. 1939-ben azonban egyrejavult a helyzetnk, egy
re jabb szzadokat szereltnk fel j gpekkel. Jliusban mr hu
szonhat nyolc-gppusks vadszgpnk volt, mbr tartalkokkal
s alkatrszekkel mg rosszul lltunk. 1940jliusra, az angliai lgi
csata idejre mr mintegy negyvenht szzadnyi korszer vadsz
gp llt rendelkezsnkre.
A nmeteknl az er nvekedst az albbi szmadatok jelzik:

1938 1939 1940


bombzk 1466 1553 1558
vadszok 920 1090 1290

A nmetek lnyegben mr a hbor eltt befejeztk lgierejk


mennyisgi s minsgi fejlesztst. Mi csaknem kt vvel mgt
tk jrtunk. 1939-rl 1940-re a nmet lgier csak hsz szzalkkal
ntt, a mi korszer vadszreplink szma viszont nyolcvan szza
lkkal. 1938-ban minsgileg ugyancsak szomoran festett a brit
lgier. 1939-ben is, jllehet sikerlt mr cskkentennk a ht
rnyt, mg mindig rosszabbul lltunk, mint 1940-ben, a prbattel
idejn.
Ha 1938-ban kezddtek volna meg London ellen a lgitmad
sok, knosan kszletlenl rtek volna bennnket. Csakhogy a n
metek nem indthattk meg az angliai lgi csatt, amg el nem fog
laltk Franciaorszgot s Hollandit, vagyis meg nem szereztk a
partjaink kzelben fekv tmaszpontokat. Ezek nlkl az akkori
idk vadszgpei nem tudtk volna fedezni a bombzkat. A n
met hadsereg 1938-ban s 1939-ben mg nem volt olyan ers, hogy
megverje a francikat.
A tmeges harckocsigyrts, amelynek termkei ttrtk a fran
cia frontot, csak 1940-ben kezddtt meg, s amg nyugaton a fran
cik ersebbek voltak, s keleten ott volt mg a meg nem hdtott
Lengyelorszg, a nmetek semmikppen sem sszpontosthattk
volna ugyangy teljes lgierejket Anglia ellen, mint ksbb, ami
kor Franciaorszgot mr trdre knyszertettk. s akkor mg egy
114
szt sem ejtettnk Oroszorszg fellpsrl, sem arrl, hogy Cseh
szlovkia mekkora ellenllst fejtett volna ki. gy tartottam helyes
nek, ha kzlm a lgierk egykor adatait, ezek a szmok azonban
korntsem cfoljk korbbi kvetkeztetseimet.
A fentebb felsorolt okokbl az az egyves llegzetvtelnyi sz
net, amit lltlag Mnchen ajndkozott Franciaorszgnak s
Anglinak, vgl is sokkal rosszabb helyzetbe hozta ket Hitler N
metorszgval szemben, mint amilyenben a mncheni vlsg idejn
voltak.
Befejezsl lssunk mg egy dbbenetes adatot: Hitler csupn
1938-ban 6 750 000 osztrkot s 3 500 000 szudtanmetet csa
tolt a birodalomhoz s vont korltlan uralma al. sszesen tzmilli
alattvalt, munksokat s katonkat. A mrleg flelmetes mdon
az javra billent.

15 / Prga. Garancik a lengyeleknek. Albnia.


1939. janur-prilis

[.,.]
E mrciusi napokban beteges optimizmus lett rr Nagy-Britan-
nin. A Csehszlovkira egyre nagyobb sllyal nehezed bels s
kls nmet nyoms ellenre a mncheni egyezmnnyel azonosul
miniszterek s lapok mg mindig bztak abban a politikban,
amelybe magukkal sodortk a nemzetet. Mrcius 10-n pldul a
belgyminiszter arrl beszlt vlaszti eltt, hogy egy tves bke
tervt fontolgatja, amely idvel valsgos aranykort teremt az
orszg szmra. Tovbbra is nagy remnyeket fztek a Nmetor
szggal ktend kereskedelmi egyezmny tervhez. A Punch cm
hres folyirat olyan rajzot kzlt, amelyen John Bull lthat, amint
ppen felllegzik egy lidrces lom utn, az jszaka gonosz hiedel
mei, ltomsai s gyanakvsai pedig kiszllnak az ablakon. Ugyan
aznap, amikor ez a rajz megjelent, Hitler ultimtumot intzett a ros
katag cseh kormnyhoz, amelyet a mncheni dnts megfosztott
erdrendszertl. A nmet csapatok bevonultak Prgba, s egy
szeren tvettk az ellenllsra kptelen llam irnytst. Emlk
szem, Edennel az alshz dohnyzjban ltnk, amikor az esem
nyekrl beszmol esti lapok megrkeztek. Mg azok is, akiknek
hozznk hasonlan semmilyen illzijuk sem volt, s ezt kell nyo-
115
matkkal hangslyoztk is, dbbenten rtesltek errl a vratlan,
durva gaztettrl. Elkpeszt volt, hogy annyi titkos informci bir
tokban felsge kormnya ennyire messze az esemnyek mgtt
kullogjon. Mrcius 14-n a Csehszlovk Kztrsasg megsznt l
tezni. A szlovkok fggetlennek nyilvntottk magukat. A magyar
csapatok Lengyelorszg titkos tmogatsval behatoltak Csehszlo
vkia keleti tartomnyba, msnven Krpt-Ukrajnba, amelyet
maguknak kveteltek. Hitler Prgba utazott, Csehszlovkit n
met protektortuss nyilvntotta, vagyis beolvasztotta a biroda
lomba.
12-n Chamberlain knytelen volt bejelenteni az alshzban:
A nmet hader ma reggel hat rakor megkezdte Csehorszg
megszllst. A cseh kormny megtiltotta a lakossgnak, hogy el
lenllst tanstson. Azutn kifejtette, hogy az a garancia, amit
Csehszlovkia irnt vllalt, vlemnye szerint elvesztette rvnyes
sgt. Mnchen utn, vagyis t hnappal elbb, Sir Thomas Inskip
gyarmatgyi miniszter ugyanerrl a garancirl gy nyilatkozott:
felsge kormnya erklcsi ktelessgnek rzi, hogy fenntartsa
a garancit [mintha mg hivatalosan is rvnyben lett volna].... gy
ht ha Csehszlovkit nem provoklt agresszi ri, felsge kor
mnya minden ktsget kizran knytelen lenne minden tle tel
hett megtenni Csehszlovkia integritsnak megvsrt. A mi
niszterelnk szerint: Ez volt a helyzet tegnapig. Csakhogy a hely
zet megvltozott, mert a szlovk trvnyhozs kimondta Szlovkia
fggetlensgt. Ennek kvetkeztben bellrl felbomlott az az l
lam, amelynek a hatrairt a garancit vllaltuk, kvetkezskpp
felsge kormnya immr nem tekintheti rvnyesnek a ktele
zettsgvllalst.
Ez meggyzen hangzott. Termszetesen - mondta vgl a mi
niszterelnk - keseren vettk tudomsul a trtnteket, de ez nem
trthet el vlasztott utunktl. Ne feledjk, hogy a vilg npei ez
utn is a bkbe vetik minden remnyket.
Chamberlainnek kt nappal ksbb beszdet kellett tartania Bir
minghamben. Biztos voltam benne, hogy amennyire csak lehets
ges, j kpet fog vgni a trtntekhez. Ez lett volna sszhangban az
alshzban mondott beszdvel. St azt kpzeltem, hogy mg di
csrni is fogja a kormnyt, amirt Mnchenben elreltan elhat
rolta Nagy-Britannit Csehszlovkia s egsz Kzp-Eurpa sors
tl. [...]
116
De Birminghamben a miniszterelnk j hangot ttt meg. Eg
szen ms hangnemben beszlt - llaptja meg letrajzrja
...amint alaposabban tjkozdott a helyzetrl s nyomatkosan
tudomsra hoztk, hogyan vlekednek a kpviselk, a lakossg s
a gyarmatok, flretette a rgen megrt beszdet, amelyben belpoliti
kai krdsekrl, kztk a kzjlti intzmnyekrl kvnt szlni, s
belevgta a fejszjt abba a bizonyos nagy fba. Szemre vetette
Hitlernek, hogy nyltan s hitszeg mdon felrgta a mncheni
egyezmnyt. Felsorolta Hitler valamennyi fogadkozst: Ez az
utols terleti kvetelsem Eurpban. Tovbb nem rdekel a
cseh llam, erre szavamat adom. Tbb csehre nincs szksgnk.
Meggyzdsem - mondta a miniszterelnk -, hogy Mnchen
utn velem egytt a brit np nagy tbbsge azt kvnta, hogy foly
tassuk tovbb az akkori politikt. Ma a np tbbsgvel egytt en
gem is kibrndt, felhbort, hogy remnyeinket oly kmletlenl
megcsaltk. Hogyan egyeztethetk ssze ennek a htnek az esem
nyei azokkal a fogadkozsokkal, amelyeket felolvastam nknek?
Ki ne rezne egytt azzal a bszke, btor nppel, amelynek most be
trtek hazjba, amelynek jogait megcsonktottk, nemzeti fgget
lensgt pedig eltiportk?... lltlagos csehszlovkiai zavargsok
tettk szksgess ezt a terleti hdtst...........Ha voltak is zavarg
sok, nem kvlrl sztottk-e ket?... Ez-e az utols tmads,
amelynek egy kis llam esik ldozatul, vagy jabb is kveti? Nem
csak egyetlen lpsrl van-e sz azon az ton, amely az egsz vilg
meghdtshoz kell hogy vezessen?
Ennl nagyobb fordulatot nem is vehetett volna a miniszterelnk
a kt nappal elbbi alshzi bestdhez kpest. Nagy idegi megter
helsnek lehetett kitve. 12-n mg azt mondta: ...ez nem trthet
el vlasztott utunktl. Most pedig csinlt teljes htraarcot.
Chamberlain rzelmi fordulata azonbairnem rekedt meg a sza
vaknl. Hitler menetrendjben a kvetkez kis llam Lengyelor
szg volt. Ha meggondoljuk, hogy milyen slyos dntsfi volt sz,
s ki mindenkivel kellett tancskozni rla, megllapthatjuk, hogy
alighanem bven akadt tennival. Kt ht mlva (mrcius 31-n) a
miniszterelnk ezekkel a szavakkal fordult a parlamenthez:

Tjkoztatom a t. Hzat, hogy... minden olyan cselekmny eset


ben, amely nyilvnvalan veszlyezteti a lengyel fggetlensget, s
amellyel szemben a lengyel kormny kvetkezskpp ltfontoss
117
gnak tartja az ellenllst, felsge kormnya ktelessgnek fog
ja rezni, hogy minden lehetsges eszkzzel haladktalanul a len
gyel kormny segtsgre siessen. Erre nzve garancit adtunk a
lengyel kormnynak.
A francia kormny felhatalmazsval hozztehetem, hogy Fran
ciaorszg felsge kormnyval azonos llspontot foglal el ebben
akrdsben.... [sksbb:]Agyarmatokatfolyamatosan tjkoz
tattuk az esemnyekrl.

Az id nem volt alkalmas r, hogy azt firtassuk, ki a felels a tr


tntekrt. A Hzban valamennyi prt s csoport vezeti tmogat
tk a Lengyelorszgrt vllalt garancit. Isten segedelmvel mst
nem tehetnk - mondtam magam is. Abban a helyzetben nem volt
ms vlasztsunk. De aki kiismerte magt, annak nem lehetett kt
sge felle, hogy ez a lps emberi szmts szerint hbort jelent,
olyan nagyszabs hbort, amelybl mi sem maradhatunk ki.

Szomor trtnetnk hsei j szndk s kivl kpessg em


berek, akik mgis sorozatosan rosszul tltk meg a helyzetet. s ez
a trtnet most r el drmai cscspontjra. Akik az esemnyekrt
felelsek voltak, brmilyen tiszteletre mltk lettek lgyen is az in
dtkaik, nem kerlhetik el a trtnelem tlett. Tekintsnk csak
vissza, s mijk fel, mi mindenbe trdtnk bele, mi mindent l
doztunk fel: az nneplyes szerzdsben lefegyverzett Nmetor
szg az nneplyes szerzdst megszegve felfegyverkezik; lgi fl
nynk, st mg a lgierk egyenslya is megsznik; a Rajna-vid-
ket erszakkal megszlljk, megpl s bvl a Siegfried-vonal; lt
rejn a Berlin-Rma tengely; Ausztrit felfalja s megemszti a
Reich; Csehszlovkit a mncheni szerzdssel magra hagyjuk s
romba dntjk, erdrendszert nmet kzre adjuk, hatalmas fegy
vergyra, a Skoda immr a nmet hadseregnek termel; egy kzle
gyintssel elintzzk Roosevelt elnknek azt a prblkozst, hogy
az Egyeslt llamok kzbelpsvel jjjn ltre stabilits Eurp
ban, vagy legalbb lljon bejavuls a helyzetben, s tudomst sem
vesznk Szoyjet-Oroszorszgnak arrl a ktsgtelen hajlandsg
rl, hogy sszefogjon a nyugati hatalmakkal, s hogy a vgskig el
menjen Csehszlovkia megmentsrt; lemondunk a harminct
csehszlovk hadosztly erejrl, amikor a nmet hadsereg mg

118
nincs ereje teljben, s Nagy-Britannia mindssze kt hadosztllyal
tudn megsegteni Franciaorszgot.
Most pedig, miutn mindezeket a segtsgeket s elnyket visz-
szavonhatatlanul eltkozoltuk, Nagy-Britannia egyszerre csak el
lp, kzen fogva vezeti Franciaorszgot, s garantlja annak a Len
gyelorszgnak az integritst, amely alig fl ve mg hinatvggyal
vette ki rszt Csehszlovkia kifosztsbl s elpuszttsbl. Cseh
szlovkirt 1938-ban mg rdemes lett volna harcolni, hiszen ak
kor a nmet hadsereg mg alig tudott volna hat kikpzett hadosz
tlyt felsorakoztatni a nyugati fronton, a francik pedig hatvan-het-
ven hadosztlyukkal bizonyosan t tudtak volna kelni a Rajnn,
vagy be tudtak volna hatolni a Ruhr-vidkre. Ezt a megoldst azon
ban sszertlennek, elhamarkodottnak, a korszer gondolkods
hoz s erklcsi felfogshoz mltatlannak minstettk. Most azon
ban a kt nyugati demokrcia mgiscsak kijelenti, hogy ksz lett
is feltenni Lengyelorszg terleti integritsnak vdelmre. Azt
mondjk, a trtnelem jobbra csak az emberisg bneinek, rlt
cselekedeteinek s szenvedseinek sora; m hiba is kutakodnnk
benne, nem tallnnk pldt ilyen hirtelen s gykeres fordulatra.
Vgl is t-hat esztendn t szp trelmesen prbltuk kiengesztel
ni, megbkteni az ellenfelet, s most szinte egyik naprl'a msikra
kijelentjk, hogy kszek vagyunk sokkal rosszabb felttelekkel is
vllalni a lehet legnagyobb szabs hbort.
[...]
A lengyelek a csehszlovk llam megszntetsekor tanstott
szgyenletes magatartsukkal megszereztk maguknak Teslnt. De
csakhamar meg kellett fizetnik a maguk sarct. Mrcius 21-n
Ribbentrop fogadta Lipskit, a berlini lengyel nagykvetet, s le
sebb hangnemben trgyalt vele, mint korbbi tallkozsaik alkal
mval. Csehorszg elfoglalsval s a csatls szlovk llam ltrejt
tvel a nmet hadsereg Lengyelorszg dli hatraihoz rt. Lipski azt
mondta Ribbentropnak, hogy az egyszer lengyelek nem rtik, mi
rt vette a Reich a vdszrnyai al Szlovkit, hiszen ez a vdelem
Lengyelorszg ellen irnyul. Az irnt is rdekldtt, mirl trgyalt
nem sokkal elbb Ribbentrop a litvn klgyminiszterrel. Vajon a
Memel-vidkrl? Erre a krdsre kt nappal ksbb, mrcius 23-
n kapott vlaszt. A nmet csapatok megszlltk Memelt.1

Ma: a Nyeman torkolatvidke (SZU).


119
Immr nem sok lehetsg volt r, hogy Kelet-Eurpban ellenl
ls szervezdjk a nmet agresszival szemben. Magyarorszg a n
met tborhoz tartozott. Lengyelorszg nem llt a csehek mell, s
nem akart szorosan egyttmkdni Romnival. Sem Romnia,
sem Lengyelorszg nem egyezett volna bele, hogy orosz csapatok
vonuljanak fel terletkn keresztl Nmetorszg ellen. A nagy
szvetsg kulcsa az volt, hogy sikerljn megegyezsre jutni Orosz
orszggal. Az orosz kormnyt nagyon is kzelrl rintette mindaz,
ami trtnt, s jllehet a mncheni vlsg idejn az ajtn kvl re
kesztettk, mcius 19-n hathatalmi konferencit javasolt. Errl a
dologrl Chamberlainnek igen hatrozott vlemnye volt. Egy ma
gnlevelben a kvetkezket rta mrcius 26-n:

Meg kell vallanom, hogy mlysgesen bizalmatlan vagyok Orosz


orszg irnt. Nem hiszek benne, hogy mg ha akarn is, kpes volna
tartsan tmadsban maradni. s nem bzom az indtkaiban sem,
mert gy ltom, deskevs kze van a mi szabadsgeszinyeink-
hez, s inkbb azzal van elfoglalva, hogy a tbbieket egyms ellen
usztsa. Radsul szmos kisebb llam, nevezetesen Lengyelorszg,
Romnia s Finnorszg gyllettel s gyanakvssal tekint r.1

gy aztn a hathatalmi rtekezlet sszehvsra tett szovjet javas


lat hvs fogadtatsban rszeslt, s vgl nem is lett belle semmi.
Kzben kezdett semmiv foszlani az a remny is, hogy Olaszor
szgot sikerl levlasztanunk a tengelyrl. Pedig a hivatalos brit
szmtsokban mrhetetlenl nagy fontossgot tulajdontottak ne
ki. Mrcius 26-n Mussolini les hang beszdben tmasztott ter
leti kvetelseket Franciaorszggal szemben a Fldkzi-tenger tr
sgben. Titokban azt is tervbe vette, hogy kiterjeszti Olaszorszg
befolyst a Balknon s az Adriai-tenger trsgben, hogy ellen
slyozza a kzp-eurpai nmet elretrst. Mr ksz terve volt
Albnia megszllsra. [...]
1939. prilis 7-n hajnalban az olasz csapatok partra szlltak Al
bniban, s rvid kzdelem utn elfoglaltk az orszgot. Ahogy

1 Feiling, i. m. 403.

120
Csehszlovkia a lengyelorszgi agresszi tmaszpontja volt, gy
lett Albnia az olaszok ugrdeszkja a Grgorszg elleni fellps
hez s Jugoszlvia semlegestshez.
[...]

16 / A szovjet rejtly

Eljutottunk teht odig, hogy Nagy-Britannia s Nmetorszg


kztt minden kapcsolat megszakadt. Ma mr termszetesen tud
juk, hogy mita Hitler hatalomra jutott, a kt orszg kztt nem is
volt igazi kapcsolat. Csupn arrl volt sz, hogy Hitler fenyegets
sel s rbeszlssel megprblt szabad kezet kapni Nagy-Britanni-
tl Kelet-Eurpban, Chamberlain pedig abban a remnyben rin
gatta magt, hogy meg tudja t bkteni, meg tudja vltoztatni s j
tra vezetni. Eljtt azonban az id, amikor a brit kormny utols
illzii is szertefoszlottak. A kormny vgre meggyzdhetett rla,
hogy a nci Nmetorszg lte hbort jelent, s a miniszterelnk
szmos orszg hatrait szavatolta, minden mg lehetsges fronton
szvetsgeket kttt, tekintet nlkl arra, hogy kpesek voltunk-e
hathats segtsget nyjtani az illet orszgoknak. A lengyeleknek
adott garancit a Grgorszgnak s Romninak nyjtott garan
cia kvette, ezt pedig a Trkorszggal kttt szvetsg.
Emlkezznk vissza arra a szomor percre, amikor Chamberlain
kiszllt a gpbl a hestoni repltren, s diadalmasan meglobog
tatta a tmeg eltt azt a paprlapot, amit Mnchenben sikerlt al
ratnia Hitlerrel. Ezen a papron arra a kt ktelkre hivatkozott,
amely hite szerint sszekttte t Hitlerrel s Nagy-Britannit N
metorszggal, nevezetesen a mncheni egyezmnyre s a nmet
brit flottaegyezmnyre. Az elbbi Csehszlovkia lerohansval
sznt meg ltezni, s Hitler most az utbbit is flredobta. A Reichs-
tagban prilis 28-n kijelentette:

Minthogy Anglia ma a sajt tjn s hivatalosan is annak a nzet


nek ad hangot, hogy Nmetorszggal minden krlmnyek kztt
szembe kell szllnia, s ezt a bekerts ismert politikjval is alt
masztja, a flottaegyezmny felttelei ezzel megszntek. Ezrt gy
hatroztam, hogy ma zenetben kzlm ezt a brit kormnnyal.
A dolognak a mi szempontunkbl nincs anyagi kvetkezmnye -
121
mert tovbbra is remlem, bogy nem lesznk knytelenek Angli
val fegyverkezsi versenyre lpni -, ellenben nbecslsnk forog
kockn. Ha azonban a brit kormny fontosnak tartan, hogy ismt
trgyalsba bocstkozzk Nmetorszggal errl a krdsrl, ma
gam llaptanm meg a legboldogabban, hogy taln mgiscsak k
pesek vagyunk vilgosan s egyenesen szt rteni egymssal.1

[...] Hitler ebben a beszdben egyszersmind a nmet-lengyel


megnemtmadsi szerzdst is felmondta. Indoklsul azt hozta fel,
hogy az angol-lengyel kezessg bizonyos krlmnyek kztt ka
tonai fellpsre ktelezi Lengyelorszgot Nmetorszggal szem
ben, ha Nmetorszg s valamely ms hatalom kztt olyan konf
liktus tmad, amelybe Anglia is belebonyoldik.2
[...] A brit kormnynak srgsen meg kellett fontolnia, milyen
gyakorlati kvetkezmnyekkel jr a Lengyelorszgnak s Rom
ninak nyjtott garancia. Egyiknek sem lehetett semmifle katonai
rtke, hacsak nem egy Oroszorszggal ktend ltalnos meglla
pods keretben. Ezzel a cllal indultak teht meg vgre a trgyal
sok Moszkvban prilis 15-n a brit nagykvet s Litvinov kztt.
Azok utn, ahogy addig bntak a szovjet kormnnyal, most nem so
kat lehetett vrni a trgyalsoktl. prilis 16-n Moszkva mgis hi
vatalosan azt javasolta, hogy Nagy-Britannia, Franciaorszg s a
Szovjetuni hozzon ltre klcsns segtsgnyjtsi egysgfrontot.
Az ajnlat szvegt nem hoztk nyilvnossgra. Az indtvny rtel
mben a hrom nagyhatalom, ha lehetsges, Lengyelorszggal
egytt, egyttal garantlta volna a nmet agresszi veszlynek ki
tett kzp- s kelet-eurpai orszgok biztonsgt is. A megllapo
dsnak az llta tjt, hogy maguk a hatr menti orszgok rettegtek a
szovjet segtsgtl, s attl tartottak, hogy a nmetekkel szemben v
delmkre siet szovjet csapatok, mikzben tvonulnak terlet
kn, mellesleg beolvasztjk ket a szovjet kommunista rendszerbe,
amelynek leghevesebb ellenzi voltak. Lengyelorszg, Romnia,
Finnorszg s a hrom balti llam nem tudta, mitl rettegjen job
ban: a nmet agresszitl vagy az orosz felment csapatoktl. Ez a
szrny dilemma bnt hatssal volt a brit s a francia politikra.
Mindazonltal mg a ksbbi esemnyek fnyben sem lehet

1 Domarus, i. m. II. 1159.


2 Domarus, i. m. 1163.

122
ktsges, hogy Nagy-Britanninak s Franciaorszgnak el kellett
volna fogadnia az oroszok ajnlatt, ltre kellett volna hozniuk a
hrmas szvetsget, azt pedig, hogy mikppen vlhat mkdk
pess hbor esetn, a kzs ellensggel szemben elktelezett sz
vetsgesek trgyalstl kellett volna fggv tennik. Ilyen krl
mnyek kztt ugyanis megvltozik a trgyalsok lgkre. Hbo
rban a szvetsgesek hajlamosak r, hogy engedjenek egyms k
vnsgainak, ha a frontokon lethallharc folyik; ilyenkor a veze
tk rmmel fogadnak olyan megoldsokat is, amelyektl bke
idben elszmyednnek. Ha ltrejtt volna a nagy szvetsg, mr
pedig ltrejhetett volna, akkor az egyik szvetsges nehezen tehet
te volna meg, hogy a msik terletre lpjen, hacsak fel nem krik
r.
Chamberlain s a klgyminisztrium azonban tancstalanul llt
a rejtlyes szfinx eltt. Amikor az esemnyek oly gyorsan kvetik
egymst, s oly flelmetes tmegben, mint ez id tjt, ajnlatos egy
szerre csak egyet lpni. Nagy-Britannia, Franciaorszg s Oroszor
szg szvetsge 1939-ben nagy riadalmat keltett volna Nmetor
szgban, s senki sem zrhatja ki, hogy taln mg el is hrthatta vol
na a hbort. A kvetkez lpst ezutn mr erflnyk tudat
ban tehettk volna meg a szvetsgesek. Visszaszerezhettk volna a
diplomciai kezdemnyezst. Hitler sem ktfrontos hbort nem
indthatott volna, hiszen maga is eltlte ezrt az els vilghbors
vezetst, sem azt nem viselte volna el, hogy sakkban tartsk. Kr,
hogy nem hoztk ebbe a knos helyzetbe; mg az is lehet, hogy az
letbe kerlt volna. Az llamfrfiaktl nemcsak az vrhat el,
hogy knny dntseket hozzanak. Az egyszer dolgok gyakran
maguktl is megolddnak. Vilgmegvlt dntsekre ppen akkor
van lehetsg, amikor a mrleg nyelve inog, s az erviszonyokat
homly fedi. Ha mr oly nehz helyzetbejuttattuk magunkat 1939-
re, ltfontossg lett volna, hogy megragadjuk az gretes lehets
get.
Mg ma sem llapthatjuk meg pontosan, mikor is hagyott fel
Sztlin azzal a szndkval, hogy a nyugati demokrcikkal fogjon
ssze, s dnttt ehelyett gy, hogy Hitlerrel prbl egyezkedni. Ez
egybknt taln nem is az egyik pillanatrl a msikra trtnt. Eddig
ismeretlen tnyekre bukkanunk abban a nmet klgyminisztri
umbl zskmnyolt irattmegben, amelyet az amerikai klgymi
nisztrium jelentetett meg a Nci-szovjet kapcsolatok, 1939-1941
123
cm ktetben.1 A jelek szerint mr 1939 februrjban trtnnie
kellett valaminek, de csaknem bizonyosan kereskedelmi krdsek
rl volt sz, amelyeket Csehszlovkia sttusnak megvltozsa
utn a kt orszgnak meg kellett vitatnia. Amikor aztn mrcius k
zepn Csehszlovkit bekebeleztk a Reichba, e dolgok jelents
ge tovbb ntt. Oroszorszgnak szerzdsei voltak a csehszlovk
kormnnyal arrl, hogy katonai felszerelst vsrol a Skoda m
vektl. El kellett dnteni, mi legyen a szerzdsek sorsa most, hogy
a Skoda nmet fegyvergyr lett.
prilis 17-n Weizscker nmet klgyi llamtitkr feljegyezte,
hogy a szovjet nagykvet aznap elszr jrt nla egy v ta, mita
bemutatta megbzlevelt. A Skoda-szerzdsek irnt rdekl
dtt, mire Weizscker azt vlaszolta, hogy nem ppen kedvez
lgkrt teremtenek a Szovjet-Oroszorszgnak sznt hadianyag
szlltsokhoz az orosz-angol-francia lggyi egyezmnyrl szl
legjabb jelentsek. Erre a szovjet nagykvet a kereskedelemrl
nyomban a politikra terelte a szt, s megkrdezte, hogyan vleke
dik az llamtitkr a szovjet-nmet kapcsolatokrl. Weizscker azt
vlaszolta, hogy benyomsa szerint az orosz sajt jabban nem ve
szi teljes mrtkben t az amerikai s rszben az angol sajtra jel
lemz nmetellenes hangnemet. Erre a szovjet nagykvet megje
gyezte, hogy az ideolgiai nzetklnbsgek korntsem befoly
soltk az olasz-orosz viszonyt, s nem jelentenek felttlenl tha
tolhatatlan akadlyt a Nmetorszghoz vezet ton sem. Szovjet-
Oroszorszg nem hasznlta ki Nmetorszggal szemben Nmetor
szg s a nyugati demokrcik srldsait, s ez a jvben sem ll
szndkban. Oroszorszgnak semmi oka sincs r, hogy ne tartson
fenn normlis kapcsolatokat Nmetorszggal. A normlis kapcso
latokbl pedig egyre jobb kapcsolatok fejldhetnek ki.
Ezt a beszlgetst fontos esemnyknt kell szmon tartanunk, ki
vlt ha meggondoljuk, hogy ezzel egy idben Moszkvban trgyal
sok folytak a brit nagykvet s Litvinov kztt, s prilis 16-n a
Szovjet hivatalosan hromhatalmi szvetsget ajnlott Nagy-Bri-
tanninak s Franciaorszgnak. Ismereteink szerint ez volt az els
eset, amikor a Szovjetuni a msik oldalra is lpett egyet. Ettl fog
va nemcsak a nmet agresszi elleni hrmas szvetsg gyben

1 Nazi-Soviet Relations, 1939-1941. Washington, 1948.

124
folytatott trgyalsokat, hanem egyszersmind az orosz-nmet vi
szony normalizlst is szorgalmazta.
Ha pldul Chamberlain, amint kzhez vette az orosz ajnlatot,
azt vlaszolta volna: Igen. Fogjunk ssze, s tijk ki Hitler nya
kt!, vagy valami efflt, a parlament beleegyezett volna, Sztlin
eltt minden vilgos lett volna, s a trtnelem taln msknt ala
kul. De hogy nem rosszabbul, mint gy, az biztos.
Mjus 4-n a kvetkezkppen elemeztem a helyzetet:

Elszr is, nem szabad vesztegetnnk az idt. Mr tz-tizenkt nap


is eltelt, mita az oroszok megtettk ajnlatukat. A brit np elfogad
ta a ktelez katonai szolglat elvt, felldozta teht egyik nagy becs
ben tartott si hagyomnyt. Joga van hozz, hogy a Francia Kz
trsasggal egytt felszltsa Lengyelorszgot: ne grdtsen aka
dlyt a kzs gyei. Nemcsak hogy fenntarts nlkl el kell fogad
nunk az egyttmkdst Oroszorszggal, hanem a hrom balti lla
mot, Litvnit, Lettorszgot s sztorszgot is be kell vonni a sz
vetsgbe. E harcias szellem hrom orszgnak, amelynek a hadse
regei egytt legalbb hsz elsznt hadosztlyt tesznek ki, ltrdeke,
hogy barti viszonyban legyen Oroszorszggal, s hadianyagot s
ms segtsget kapjon tle.
Oroszorszg aktv tmogatsa nlkl nem tarthat semmilyen
keleti arcvonal a nci agresszival szemben. Az oroszok alapvet
rdeke, hogy segtsenek megakadlyozni Hitlert kelet-eurpai cl
jainak valra vltsban. Mgnem ks a Balti-tengertl a Fekete
tengerig terjed trsg valamennyi llamt s npt egyetlen arcvo
nalba tmrteni az jabb jogtiprs vagy invzi ellen. Ha tiszta
szvvel ltunk hozz, s hatrozott, hathats katonai intzkedse
ket hozunk, akkor a nyugati hatalmak erejvel egytt ez az arcvonal
akkora ert szegezhet szembe Hitlerrel, Gringgel, Himmlerrel,
Ribbentroppal, Goebbelsszels trsaikkal, hogy a nmet np vona
kodna ujjat hzni vele.

Ehelyett hossz hallgats kvetkezett, s kzben vatos kompro


misszumokat, flintzkedseket fontolgattak. Litvinov szmra
vgzetes volt ez a halogats. Utols ksrlett, hogy dntsre vigye a
dolgot a nyugati hatalmakkal, kudarcnak tltk. Nem nagyon bz
tak bennnk. Oroszorszg biztonsga egszen ms klpolitikt k
vnt meg, ehhez pedig j politikusra volt szksg. Mjus 3-n hiva
125
talos kzlemny adta tudtul, hogy Litvinovot sajt krsre me
nesztettk a klgyi npbiztossg lrl, s hogy teendit Molotov
miniszterelnk vette t. A moszkvai nmet gyviv mjus 4-n a
kvetkezt jelentette haza: Litvinov mg mjus 2-n fogadta az
angol nagykvetet, a tegnapi sajt pedig a dszszemle dszvendgei
kztt sorolta fel. Menesztse teht alighanem Sztlin szemlyes
dntsvel magyarzhat____A legutbbi prtkongresszuson Szt
lin azt mondta, vigyzni kell, nehogy a Szovjetunit belerntsk egy
konfliktusba. Molotov (nem zsid), gy mondjk, Sztlin legmeg-
hittebb bartja s legkzelebbi munkatrsa. Kinevezse szemlto
mst azt hivatott szavatolni, hogy a klpolitika teljes sszhangban
legyen Sztlin elkpzelseivel.
A szovjet diplomciai kpviseleteket utastottk, hogy tjkoz
tassk a befogad orszg kormnyt: ez a vltozs nem mdostja a
Szovjetuni klpolitikjt. Mjus 4-n a moszkvai rdi bejelentet
te, hogy Molotov tovbb folytatja a nyugati biztonsgi politikt,
amely veken t Litvinov clja volt. Ezt a kivl zsid embert, akit a
nmetek f ellensgknek tekintettek, gy dobtk most flre, mint
egy trtt szerszmot, mg azt sem engedtk meg neki, hogy egy
szt szljon a maga vdelmben, egyszeren lesprtk a nemzet
kzi szntrrl az ismeretlensgbe: koldusbot s rendri felgyelet
lett az osztlyrsze. A klfldn alig ismert Molotov lett a klgyi
npbiztos; Sztlin legkzelebbi szvetsgese. t nem ktttk a
korbbi nyilatkozatok, nem volt a Npszvetsg lgkrnek hatsa
alatt, akadlytalanul tehette, ami csak Oroszorszg nfenntartsa
szempontjbl szksgesnek ltszott. Ami azt illeti, mindssze kt
megolds kzl vlaszthatott. maga mindig amellett volt, hogy
szt kellene rteni Hitlerrel. Mnchen s sok ms esemny nyomn
a szovjet kormny bizonyos volt benne, hogy sem Nagy-Britannia,
sem Franciaorszg nem fog fegyvert, hacsak meg nem tmadjk
ket, akkor pedig mr gy sem lehet hasznukat venni. A gylekez
vihar immr kitrben volt. Oroszorszgnak ktelessge volt gon
doskodni magrl.
Litvinov menesztsvel egy korszak rt vget. A Kreml immr
feladta a remnyt, hogy biztonsgi szerzdst kthet a nyugati ha
talmakkal, s hogy ltre tudja hozni a nmetellenes keleti frontot.
Ebbl a szempontbl rdekesek a korabeli nmet sajtvlemnyek,
jllehet nem szksgkpp felelnek meg a valsgnak. Mjus 4-n a
nmet lapok varsi jelentst kzltek, s eszerint Litvinov a lemon-
126
glsa eltt les szvltsba keveredett Vorosilov marsallal (a prt-
fival, ahogy a csps nyelv s fleg btor oroszok neveztk fesz
telenebb pillanataikban). Vorosilov, nyilvn hatrozott utastsra,
kijelentette, hogy a Vrs Hadsereg mg nem kpes harcba szllni
Lengyelorszgrt, s az orosz vezrkar nevben helytelentette a
tlzottan messzemen katonai ktelezettsgvllalst. Mjus 7-n
a Frankfurter Zeitungmr azt is megrta, hogy Litvinov lemondsa
rendkvl slyos kvetkezmnyekkel fenyegeti az angol-francia
bekertsi politikt, s ezen valsznleg azt rtette, hogy akik
Oroszorszgban ennek a katonai terht kellett volna, hogy viseljk,
meglljt parancsoltak Litvinovnak. Mindez gy is volt; de egy rvid
ke idre mgis szksg volt r, hogy a nagyszabs gyletet csalka
ftyol fedje, s hogy a szovjet magatarts fell az utols pillanatig
senki se lehessen bizonyos. Oroszorszgnak egyszerre kellett mind
kt irnyba lpnie. Msknt hogyan is tudta volna rvbe juttatni al
kujt a gyllt s rettegett Hitlerrel?
A zsid Litvinov eltnt, Hitler f eltlett teht tekintetbe vet
tk. Attl fogva a nmet kormny immr nem nevezte klpolitik
jt antibolsevistnak, s most a plutokrata demokrcikat vette
clba. Egyms utn jelentek meg a cikkek, amelyek afell biztos
tottk a szovjeteket, hogy a nmet lettr nem terjed ki orosz terle
tekre, hanem mindentt pp az orosz hatrok eltt r vget. Kvet
kezskpp semmi ok sincs az Oroszorszg s Nmetorszg kztti
konfliktusra, hacsak a szovjetek bekertsi paktumra nem lpnek
Anglival s Franciaorszggal. Schulenburg grf, a nmet nagyk
vet hossz berlini konzultci utn azzal trt vissza Moszkvba,
hogy Nmetorszg hajland elnys felttelekkel hossz lejrat
ruhitelt nyjtani Oroszorszgnak. Mindkt fl egyezmnyre tre
kedett.
Az orosz politiknak ez a hirtelen s termszetellenes plfordu-
lsa olyan tvltozs volt, amilyenre csak totalitrius llamok kpe
sek. Alig kt vvel azeltt az orosz hadsereg vezetit, Tuhacsevsz-
kijt s a legkpzettebb tisztek ezreit tmegesen mszroltk le olyan
elkpzelsekrt, amelyek most a Kreml maroknyi szorong urnak
szemben egyszerre szalonkpess vltak. A nmetbartok akkor
eretnekek voltak s rulk. Most pedig egyik naprl a msikra az l
lam lett nmetbart, s automatikusan kitkoztk, aki vitatni merte
az j politikt, st gyakran azokat is, akik nem tudtk elg gyorsan
kvetni ezt a fordulatot. A megoldand feladatra az j klgyi np
biztosnl keresve sem tallhattak volna alkalmasabbat.
A brit s a francia kormny akkor mg nem tudhatta, mifle em
ber az, akit Sztlin a szovjet klgyek lre lltott. Pedig rdemes
r, hogy bemutassuk. Vjacseszlav Molotov rendkvli kpessgek-
kel'rendelkez, hidegvr s kmletlen frfi volt. Srtetlenl kerlt
ki azokbl az iszonytat veszedelmekbl s megprbltatsokbl,
amelyekkel a forradalom gyzelme utn valamennyi bolsevik veze
tnek szembe kellett nznie. Olyan trsadalomban lt, st trt egy
re magasabbra, amelyben mindig ms alakot lttt az intrika, s l
land volt az letveszly. gygoly formj feje, fekete bajusza,
megrt pillantsa, rezzentstelen, lapos arca, gyes beszde hven
tkrzte jellemt s rtermettsgt. Mindenkinl alkalmasabb volt
r, hogy egy kiszmthatatlan gpezet politikjnak eszkze legyen.
Jmagam csak egyenl flknt tallkoztam vele, olyan beszlget
sek alkalmval, amikor nha a humornak is jutott egy cseklyke
szerep, vagy banketteken, amelyeken zavartalanul mondta egyre
jabb banlis s semmitmond pohrkszntit. Sohasem lttam
embert, aki nla tkletesebben testestette volna meg a robot fo
galmt. Mindennek ellenre azonban mgiscsak szemltomst j
zan s knosan csiszolt modor diplomata volt. Hogy milyen volt a
beosztottjaihoz, nem tudhatom. Hogy milyen volt a japn nagyk
vethez veken t, miutn a teherni konferencin Sztlin meggr
te, hogy megtmadja Japnt, ha egyszer a nmet hadsereget legyz
zk, az kiderlt a beszlgetseikrl kszlt feljegyzsekbl. Egy
mst kvettk az vatos faggatzsok, a flnk krdezskdsek,
de vgig rendthetetlen nyugalommal burkolta thatolhatatlan
homlyba s semmitmond, hivatalos korrektsgbe kormnynak
cljait. Egy rsnyi fnyt sem engedett rjuk vetdni. Egyetlen feles
leges hangot sem adott ki. Mosolya maga volt a szibriai tl, szavait
mintha patikamrlegen mrte volna ki, de kzben elzkenyen vi
selkedett, s mindez egytt a szovjet politika tkletes vgrehajtj
v avatta azokban a hallos vekben.
Vits krdsekrl hasztalan levelezett vele az ember, s ha erl
tette a dolgot, mindenfle hazugsg s srts volt az eredmny, mint
hamarosan nhny pldbl lthat is lesz. Egyetlenegy alkalom
mal reztem gy, hogy termszetesen viselkedik, emberi lny gya
nnt. 1942 tavaszn trtnt. Az Egyeslt llamokbl hazafel tart
va megllt Nagy-Britanniban. Al volt rva a brit-szovjet egyez
mny, s Molotovra veszlyes replt vrt mg. A titoktarts ked
vrt a kerti kijraton t tvoztunk a Downing streetrl. A kapuban
128
megmarkoltam a karjt, egyms szembe nztnk. gy lttam, hir
telen meghatottsg vesz ert rajta. A maszk mgtt megjelent az
ember. Viszonozta a szortsomat. Sztlanul kezet rztunk. Igaz,
akkoriban letre-hallra sszefondott a sorsunk. Molotov, mita
az eszt tudta, testkzelbl ismerte a teljes felfordulst s a pusztu
lst. Vagy maga is veszlyben volt, vagy ppen hozott bajt m
sokra. Az biztos, hogy a szovjet gpezet Molotovban tehetsges s
sok szempontbl jellegzetes kpviseljre tallt, aki mindig h prt
ember s hith kommunista volt. Nagy szerencse, hogy ids ko
romra nem kellett olyan idegi megterhelssel szembenznem, mint
neki; inkbb meg se szlessk az ember. Mazarin, Talleyrand, Met
ternich rmmel fogadnk be trsasgukba, ha ugyan van olyan
msvilg, ahov bolseviknak nem eretneksg belpnie.

Molotov attl a pillanattl fogva, hogy klgyi npbiztos lett, a


Nmetorszggal val megegyezs politikjt folytatta Lengyelor
szg rovsra. A franciknak nem sok id kellett hozz, hogy erre
rjjjenek. A francia Srga knyv-ben olvashat a francia nagyk
vet mjus 7-i, rendkvl rdekes jelentse, amelybl kiderl, hogy
titkos forrsbl biztosan tudja, hogy a nmet-orosz kzeleds alapi
ja Lengyelorszg negyedik felosztsa lesz. Mjustl fogva - rja
Daladier 1946 prilisban - a Szovjetuni kt fronton folytatott
trgyalsokat: Franciaorszggal s Nmetorszggal. Szemltomst
jobban flt a foga Lengyelorszg felosztshoz, semmint vdelm
hez. Ez volt a msodik vilghbor kzvetlen kivlt oka.1Voltak
azonban ms okai is.
Mjus 8-n a brit kormny vgre vlaszolt a szovjetek prilis 16-i
jegyzkre. A brit dokumentumot nem hoztk nyilvnossgra, de
mjus 9-n aTASZSZ hrgynksg olyan nyilatkozatot tett kzz,
amely ismertette a brit indtvnyok legfontosabb pontjait. Mjus
10-n az Izvesztyija, a kormny lapja kzlemnyben cfolta a Reu
ter hrgynksg rteslst, amely szerint a brit ellenjavaslatok r
telmben a Szovjetuninak kln-kln kell garantlnia vala
mennyi szomszdos llam biztonsgt, Nagy-Britanninak pedig
kteleznie kell magt, hogy a Szovjetuni segtsgre siet, ha az
utbbi a vllalt garancik folytn hborba bonyoldnk. A szov
jet kormny - hangzott a kzlemny - mjus 8-n kapta kzhez a

1 Reynaud, i. m. I. 585.

129
brit ellenjavasatokat, s ezekben nem volt arrl sz, hogy a Szovjet
uni kln-kln garantlja szomszdai biztonsgt,- csak arrl,
hogy a Szovjetuni haladktalanul kteles segtsget^ nyjtani
Nagy-Britanninak s Franciaorszgnak, ha ez utbbiak a Lengyel-
orszgnak s Romninak nyjtott garancik folytn hborba ke
verednnek. Az angol javaslatok nem szltak arrl, milyen segtsg
jrna a Szovjetuninak, ha valamely kelet-eurpai llam irnt vl
lalt ktelezettsgei hborba sodornk.
Chamberlain ugyanazon a napon kijelentette, hogy klnfle
nehzsgek miatt a kormny gy vllalt j ktelezettsgeket Kelet-
Eurpban, hogy nem tartott ignyt a Szovjetuni kzvetlen rsz
vtelre. felsge kormnya azt javasolta a szovjet kormnynak,
tegyen a maga rszrl hasonl nyilatkozatot, s jelentse ki, hogy
hajland segtsget nyjtani minden olyan orszgnak, amely ag
resszi ldozata, ksz megvdeni fggetlensgt, s ignyt tart a se
gtsgre.

Ezzel csaknem egyidejleg a szovjet kormny tfogbb, de egyben


merevebb javaslatot terjesztett el, s ez, brmilyen elnykkel ke
csegtet is, felsge kormnynak nzete szerint ppen hogy el
idzn azokat a nehzsgeket, amelyeknek elkerlse a brit javasla
tok clja volt. Ezrt a kormny kzlte a szovjet kormnnyal e ne
hzsgek mibenltt. Egyszersmind mdostotta eredeti javaslatt,
gy pldul [ felsge kormnya] nem hagyott ktsget afell, hogy
ha a szovjet kormny Nagy-Britannia s Franciaorszg beavatkoz
stl akarja fggv tenni a maga beavatkozst, felsge korm
nya a maga rszrl nem tmaszt ezzel szemben ellenvetst.1

Kr, hogy nem kt httel elbb hangzott el ez a bejelents.


Itt kell megemltennk, hogy mjus 12-n a trk parlament rati
fiklta az angol-trk megllapodst. jabb ktelezettsget vllal
tunk teht, s gy prbltuk vlsg esetre megszilrdtani helyzetn
ket a Fldkzi-tenger trsgben. Ez volt a vlaszunk Albnia olasz
megszllsra. Ahogy vget rt a Nmetorszggal folytatott trgya
lsok idszaka, ugyangy holtpontra jutottak a kapcsolataink
Olaszorszggal is.
Az oroszokkal lanyhn folytak a trgyalsok, s mjus 19-n az

A szerz kiemelse.

130
alshz el is odakerlt az egsz dolog. A rvid s komoly vitban
lnyegben csak a prtvezetk s az elz kormnyok ismert tagjai
vettek rszt. Lloyd George, Edn s n ltfontossgnak minstet
tk, hogy a kormny haladktalanul ksse meg a lehet legszle
sebb kr megllapodst Oroszorszggal, mgpedig az egyenlsg
alapjn. Lloyd George szlalt fel elsknt, s a legsttebb sznek
kel vzolta fel a rnk leselked veszedelmeket:

A helyzet nagyon emlkeztet engem 1918 kora tavasznak hangu


latra. Tudtuk, hogy Nmetorszg nagy tmadsra kszl, de azt
mr senki sem tudhatta pontosan, hova fog lecsapni. Emlkszem, a
francik gy kpzeltk, hogy az frontjukra, a mi tbornokaink pe
dig azt kpzeltk, hogy a mienkre. De a francia tbornokok kztt
mg abban is vita volt, vajon melyikk arcvonaln vrhat a nmet
tmads. Csak azt tudtuk, hogy iszony erej csaps fenyeget vala
honnan, sha azt nem mondanm is, hogy flelem, de mindenesetre
nyugtalansg tlttte be a levegt. Tudtuk, hogy a nmet vonalak
mgtt lzas tevkenysg folyik, s hogy ezek szerint kszlnek vala
mire. rzsem szerint ma is krlbell ez a helyzet.... Mindannyian
aggdunk; az egsz vilg gy rzi, hogy jabb tmadsra kszlnek
azagresszorok. Senki sem tudja pontosan, hol. Ltjuk, hogy pldt
lanul gyors temben fegyverkeznek, klnsen a tmad fegyver
zetket nvelik, a harckocsik, a bombzk, a tengeralattjrk sz
mt. Tudjuk, hogy j hadllsokat foglalnak el s erdtenek meg, s
ezek stratgiai elnyhz juttatjk ket a Franciaorszg ellen s az
ellennk vvand hborban. ... Lbitl az szaki-tengerig min
dentt figyelik s ellenrzik az esemnyeket, amelyek hbor ese
tn ltfontossgnak bizonyulhatnak. Az arcvonal mgtti mozgo
ldsban van valami titokzatossg, s ez igen baljs jel.
Ugyanaz a fajta titokzatossg ez, mint 1918-ban: az a clja, hogy ta
ncstalanul latolgassuk, vajon mire kszlhetnek. Hogy nem vde
lemre, az biztos___ Nem arra, hogy megvdjk magukat Franciaor
szg, Nagy-Britannia vagy Oroszorszg tmadsa ellen. Ilyen tma
ds nem fenyeget. Sem nyilvnos, sem bizalmas formban soha
egyetlen clzst sem hallottam, amely arra utalt volna, hogy brhol
tmadst vettnk volna fontolra Olaszorszg vagy Nmetorszg
ellen. s ezt k is nagyon jl tudjk. Kszldsk clja tehtnem a
vdelem. Elre megfontolt tmadsi terv van mgtte, s az is biz
tos, hogy a tmads clpontjhoz neknk is kznk van.
131
Lloyd George aztfi a kvetkez blcs szavakkal folytatta:

A dikttorok f katonai clja s terve abbl ll, hogy gyors eredm


nyeket rjenek el, sne bonyoldjanak elhzd hborba. A hbo
rban az id mindig a dikttor ellen dolgozik. Az elhzd hbor,
amilyen Napleon spanyolorszgi hadjrata volt, kimerti ket.
Ugyangy az oroszok nagyszabs vdekezse, jllehet egyetlen
nagy gyzelmet sem hozott nekik, megtrte Napleont. Nmetor
szg, mintmindig, most is gyors hbort szeretne. 1866-ban alig n
hny htig tartott Ausztria elleni hborja, az 1870-es hbor pe
dig egy-kt hnapig. Ugyanezt a clt tztk maguk el a nmetek
1914-ben, s csaknem el is rtk. Oroszorszgnak ksznhet,
hogy nem sikerit. s abban a pillanatban, amikor kiderlt, hogy
nem gyzhetnek gyorsan, mr el is dlt a jtszma. Higgyk el, hogy
Nmetorszg nagy katonai elmi alaposan feldolgoztk, mi volt a
hiba 1914-ben, mihinyzott a gyzelemhez, hogyan ptolhat, ami
hinyzott, s hogyan lehet elkerlni az elkvetett hibkat a kvetke
z hborban.

Lloyd George ezutn a tnyek vilgbl a kpzelet mezejre l


pett, s kijelentette, hogy a nmeteknek mr hszezer harckocsi
juk van s tbb ezer bombz replgpk. Lloyd George
ugyancsak elrugaszkodott a tnyktl. Mi tbb, az emberek fle
lemrzetre akart hatni. De ht akkor mirt nem fogott ssze annyi
ven t azokkal, akik a fegyverkezst srgettk: az n kis csopor
tommal? Beszde mindenesetre megdermesztette az alshzat. Kt
vvel s mg inkbb hrom vvel elbb az effle kijelentseket, az
ilyen fajta borltst lehurrogtk, kinevettk volna. Akkor mg r
rtnk volna. Mostanra azonban, brmekkork voltak is a vals
gos adatok, elkstnk.
A miniszterelnk szemlyesen vlaszolt, s els zben rulta el,
hogyan vlekedik a szovjet ajnlatrl. Bizony hidegen, st megve
tssel fogadta:

Ha kidolgozhatnnk egy olyan mdszert, amellyel megszerezhet


jk a Szovjetuni egyttmkdst s tmogatst a bke frontj
nak kiptshez, ht dvzlni fogjuk, mert szksgesnek, rt
kesnek tartjuk. Minden alapot nlklz az a hresztels, hogy sem
mi jelentsget nem tulajdontunk a Szovjetuni kzremkds
l
nek. Nincs szksg az oroszok katonai erejrl s hadseregk fel
hasznlhatsgrl kering tallgatsokra ahhoz, hogy megllapt
suk: ostobasg volna azt hinni, hogy ez a hatalmas orszg, nagy l
lekszm lakossgval s risi erforrsaival, elhanyagolhat t
nyez volna egy olyan helyzetben, mint amilyennel ma kell szembe
nznnk.

Ez a fogalmazs nmi arnytvesztsrl rulkodott, akrcsak a


Roosevelt javaslataira adott elutast vlasz egy vvel ksbb. Ek
kor n kerltem sorra:

Mind ez ideig nem sikerlt megrtenem, hogyha a miniszterelnk


olyan nagyon szeretne egyezsget ktni Oroszorszggal, akkor mi
szl a megllapods ellen, s mirt nem lehet olyan tfog s egysze
r szerzdst ktni, amilyent a szovjet-orosz kormny javasolt.
Az orosz kormnyjavaslataiban ktsgtelenl hrmas szvetsgrl
van sz Anglia, Franciaorszg s Oroszorszg kztt, s a szvetsg
elnyeit ms orszgok is lvezhetik, ha kvnjk. A szvetsg clja
kizrlaga tovbbi agresszi megakadlyozsa s az agresszi ldo
zatainak vdelme. Fel nem foghatom, mi kifogs lehet ez ellen. Mi
kivetnival van ebben az egyszer javaslatban? Azt krdezik:
Megbzhatunk a szovjet-orosz kormnyban ? Moszkvban pedig,
gondolom, azt krdezik: Megbzhatunk Chamberlainben? Re
mlem, hogy mindkt krdsre igennel vlaszolhatunk. Nagyon
szintn remlem....
Ez a mindenki ltal elfogadott trkjavaslat az egsz fekete-tengeri
trsgre s a Fldkzi-tenger keleti medencjre is erst, sta
bilizl hatssal van. Mi megllapodst ktttnk Trkorszggal,
s Trkorszg a legnagyobb egyetrtsben van Oroszorszggal.
A legnagyobb egyetrtsben van Romnival is. Ezek a hatalmak
egyttesen ltfontossg rdekeket vdelmeznek....
Nagy-Britannia rdekei nagymrtkben egybeesnek a dli szvet
sg llamainak rdekeivel, De vajon nincs-e hasonl rdekegybe
ess szakon is? Vegyk a balti llamokat, Litvnit, Lettorszgot
s sztorszgot, amelyekrt Nagy Pter hbort viselt egykor.
Oroszorszgnak igen fon tos rdeke, hogy ezek az llamok ne kerl
jenek a nci Nmetorszg kezre. me egy ltfontossg rdek sza
kon. Ukrajnval kapcsolatban nincs is szksg semmifle rvelsre,
hiszen [nmet tmads esetn] itt orosz terletet rne agresszi.
133
Azt ltjuk, hogy ezen az egsz keleti fronton mindentt Oroszor
szg lnyegbevg rdekei forognak kockn, s ezrt jogos a feltte
lezs, hogy az oroszok rdekszvetsgre lpnek a hozzjuk hason
lan rintett llamokkal... Ha hajlandk vagyunk hborban, a
legnagyobb erprba idejn Oroszorszg szvetsgesei lenni, ha
hajlandk vagyunk Lengyelorszg s Romnia vdelmben ssze
fogni Oroszorszggal, mirt kellene visszariadnunk attl, hogy mr
most is a szvetsgesei legynk Oroszorszgnak, amikor ezzel mg
akr a hbor kitrst is megakadlyozhatnnk ? Egyszeren nem
rtem ezt a sok diplomciai csrs-csavarst s huzavont. Ha be
kvetkezik a legrosszabb, egymsra lesznk utalva, s kzs erfe
sztssel kell rr lennnk a bajokon. De ha nem kvetkezik is be a
baj, akkor is elmondhatjuk, hogy legalbb elre gondoskodtunk a
biztonsgunkrl. ...
felsge kormnya garancit vllalt Lengyelorszgrt. Ez megle
pett. Egyetrtek vele, de mgis meglepdtem, mivel a korbbi ese
mnyek nem utaltak r, hogy ez a lps megtrtnhetik. Felhvom a
bizottsg gyeimt, hogy mg mindig nem kaptunk vlaszt arra a
krdsre, amelyet Lloyd George r tett fel elszr tz nappal ez
eltt, msodszor pedig ma. A krds gy szlt, hogy vajon a garan
cia megadsa eltt megkrdeztk-e a vezrkart, hogy biztonsgos
s sszer-e az ilyen ktelezettsgvllals, s egyltaln llni tud
juk-e adott szavunkat. Az egsz orszg tudja, hogy ez a krds el
hangzott, s hogy nem kaptunk r vlaszt. Ez zavar s aggaszt....
Oroszorszg termszetesen nem fog szerzdsre lpni velnk, ha
nem bnunk vele egyenliiknt, sha ezenfell nem bzhatik ben
ne, hogy a szvetsgesek - a bkefront - olyan mdszereket alkal
maznak, amelyek valsznleg sikerre vezetnek. Senki sem akarja
hatrozatlan vezetkhz s bizonytalan politikjukhoz ktni a sor
st. A kormnynak meg kell rtenie, hogy a kelet-eurpai llamok
egyike sem kpes, mondjuk, egy vig llni a sarat a hborban, ha
nem tudja maga mgtt a nyugati hatalmakkal szvetsges barti
Oroszorszgot. Lnyegben egyetrtek Lloyd George rral abban,
hogy a keleti front - egyelre a bkben, de szksg esetn a hbo
rban is - csakis gy lesz tkpes, ha a kelet-eurpai orszgok sz
mthatnak a barti Oroszorszg hathats tmogatsra.
Ha a keleti front nem jn ltre, mi trtnik a Nyugattal ? Mi trtnik
a nyugati front orszgaival, amelyeknek hatrait szerzdsben nem
garantltuk volna, de a biztonsgukrt mindenki szerint felelsek
134
vagyunk: Belgiummal, Hollandival, Dnival s Svjccal? Tekint
snk csak vissza 1917-re. Az orosz front megroppant, sztzlltt.
A nagy, fegyelmezett orosz hadsereg btorsgt alsta a forrada
lom s a zendls, a fronton lerhatatlan llapotok uralkodtak. s
mgis, egszen amg a front felszmolsrl intzked szerzdst
meg nem ktttk, msfl milli nmetet kttt le ez a front. Mg
legzilltabb, legnyomorultabb llapotban is. Amikor aztn a fron
tot felszmoltk, egymilli nmetet s vagy tezer gyt irnytot
tak t nyugatra, s az utols pillanatban csaknem megfordult a h
bor menete, s kis hjn katasztroflis bkre knyszerltnk.
A keleti front krdse hihetetlenl fontos. Megdbbentnek tar
tom, hogy ilyen kevesen aggdnak miatta. Nem arrl van sz, hogy
Szovjet-Oroszorszg kegyeit keresnm. Nem olyan idket lnk,
hogy brkinek a kegyeit keressk. De ajnlatot kaptunk, tisztess
ges ajnlatot, s vlemnyem szerint jobbat, mint amilyenre a kor
mny szmtott: egyszerbbet, kzvetlenebbet s hathatsabbat.
Ht ne tegyk flre, ne histsuk meg. Krem felsge kormnyt,
legalbb rszben prblja meg a fejbe vsni a knyrtelen tnye
ket. Mkdkpes keleti front nlkl nem tudjuk kielgten meg
vdeni nyugati rdekeinket sem, Oroszorszg nlkl pedig nem j
het ltre mkdkpes keleti front. felsge kormnya hossz
idn t elhanyagolta honvdelmnket, eldobta Csehszlovkit
mindazzal egytt, amit Csehszlovkia katonai ereje jelentett ne
knk, e gyakorlati szempontok vizsglata nlkl elktelezett ben
nnket Lengyelorszg s Romnia vdelmre. Ha ezek utn vissza
utastan s elvetn Oroszorszg nlklzhetetlen segtsgt, akkor
a leghtrnyosabb krlmnyek kztt vezetne bennnket minden
idk legszmybb hborjba, s nem szolglna r arra a bizalomra,
st hozzteszem, arra a nagylelksgre, amelyet az orszg lakoss
ga tanstott irnta.

Nemigen lehet ktsges, hogy immr ks volt. Attlee, Sinclair


s Edn egyarnt arrl beszltek, hogy a hbor kszbn ll, s
Oroszorszggal szvetsget kell ktni. A munksprti s a liberlis
prti vezetk fellpsnek rtkbl sokat levont azonban, hogy
alig nhny httel korbban a ktelez katonai szolglat ellen szl
tottk harcba szavazikat. Gynge vdekezs, hogy nem rtettek
egyet a klpolitikval. Mert a klpolitika nem is lehet hatkony, ha

135
nincs mgtte megfelel er, ha a lakossg nem hajland meghozni
a szksges er megteremtshez elengedhetetlen ldozatot.

Mikzben a nyugati hatalmak azon fradoztak, hogy vdelmi


szvetsget hozzanak ltre Nmetorszggal szemben, a msik fl
sem lt ttlenl. Ribbentrop mjus elejn Comban trgyalt Cian-
val, s a tallkoz hivatalos s nyilvnos gymlcst, az aclpaktu
mot Berlinben mjus 22-n Irta al a kt klgyminiszter. Kihv
vlasz volt ez azokra a brit erfesztsekre, amelyek hatrgaranci
kbl hevenyszett hlt szttek Kelet-Eurpban. Ciano a szvet
sg alrsnak napjaiban a kvetkez feljegyzst ksztette Hitler
rel folytatott beszlgetsrl:

(A Fhrer) kzli, hogy nagyon elgedett a paktummal, s meger


sti, hogy a fldkzi-tengeri politikt Olaszorszg fogja irnytani.
rdekldssel beszl Albnirl, s elragadtatssal emlkszik meg
arrl a programunkrl, hogy Albnit olyan erdtmnny tesszk,
amely krlelhetetlenl uralkodni foga Balknon.1

Hogy mennyire elgedett volt Hitler, az mg vilgosabban kide


rlt az aclpaktum alrsnak msnapjn, mjus 23-n, amikor fo
gadta a vezrkari fnkket. Az ls titkos jegyzknyve immr
rendelkezsnkre ll:

Ma hazafias hv hevt bennnket, s ebben osztozik velnk kt m


sik orszgis, Olaszorszg s Japn. Az elmlt idszakot jl hasznl
tuk fel. A helyes sorrendben kvettk egymst az intzkedsek, s
mindig sszhangban voltak cljainkkal. A lengyel nem affle
ptellensg. Lengyelorszg mindig ellenfeleink oldaln fog llni.
Minden bartsgi szerzds ellenre titokban mindig azon mester
kedett, hogy krt okozzon neknk. A viszlynak egyltaln nem
Danzig a trgya. Ki kell terjesztennk letternket kelet fel, s
gondoskodnunk kell lelmiszer-elltsunkrl. Kvetkezskpp
szba sem jhet, hogy Lengyelorszgot megkmljk, nincs ms v
lasztsunk, mint hogy az els adand alkalommal megtmadjuk.
Nem szmthatok r, hogy megismtldik a cseh eset. Hbor lesz.

1 Ciano naplja, 1939-1943. Budapest, [1946] 102.

136
Az a feladatunk, hogy elszigeteljk 'Lengyelorszgot. Dnt lesz,
hogy ez mennyire sikerl.
Ha nem bizonyos, hogy a nmet-lengyel konfliktusban a hbor el
kerlhet nyugaton, akkor elssorban Anglia s Franciaorszg el
len kell harcolnunk. Ha Franciaorszg s Anglia szvetsget ktne
Oroszorszggal Nmetorszg, Olaszorszg s Japn ellen, knyte
len volnk megsemmist csapst mrni Anglira s Franciaorszg
ra. Ktlem, hogy bks megegyezsre juthatnk Anglival. Felkeli
kszlnnk az sszecsapsra. Anglia olyan hegemnia kibontako
zstltja fejldsnkben, amely az hegemnijt veszlyezteti.
Kvetkezskpp AngUa ellensgnk, s sszecsapsunk lethall
harc lesz. A holland s a belga lgi tmaszpontokat el kell foglal
nunk. Semlegessgi nyilatkozatukat nem szabad tudomsul ven
nnk.
Ha Anglia be akar avatkozni a lengyel hborba, villmsebesen el
kell foglalnunk Hollandit. j vdelmi vonalat kell ltrehoznunk
holland fldn egszen a Zuyderzeeig. Veszlyes azt hinni, hogy ol
csn megszhatjuk; erre nincs lehetsg. Fel kell getnnk minden
hidat magunk mgtt, s akkor mr nem az a krds, mi igazsgos
s mi igazsgtalan, hisz nyolcvanmilli ember lete forog kockn.
A fegyveres erknek s a kormnynak minden orszgban rvid h
borra kell trekednik. De a kormnynak azrt egy tz-tizent
ves hborra is fel kell kszlnie.
Anglia tudja, hogyha elveszti a hbort, nem lesz tbb vilghata
lom. Anglia a Nmetorszg elleni kszlds hajtereje.
Maguk a britek bszkk, kitartak, eltklt ellenllsra kpesek, s
tehetsges szervezk. gyesen kiaknznak minden j helyzetet.
Megvan bennk az szaki faj kalandszeretete s btorsga. De a n
met tlag jobb. s ha az els vilghborban kettvel tbb csataha
jnk s kettvel tbb cirklnk van, s ha a jtlandi csa ta reggel kez
ddik, legyztk volna a brit flottt s trdre knyszertettk volna
Anglit.1 Nemcsak a meglepetsszer tmadsra, hanem a hosszan
elnyl hborra is fel kell kszlnnk, s kzben a kontinensen ki
kell hznunk a talajt Anglia lba all. A hadseregnek meg kell szll-

1 Hitlernek lthatlag sejtelme sem volt a jtlandi csata valsgos tnyeirl.


A brit flotta kezdettl fogva arra trekedett, de eredmnytelenl, hogy ltal
nos tmadsra sztklje a nmeteket, mivel a brit tzer egykettre eldnttte
volna az egsz csata sorst. (A szerz jegyzete.)

137
nia a haditengerszet s a lgier szempontjbl ltfontossg pon
tokat. Ha Hollandit s Belgiumot sikeresen elfoglaljuk s megtart
juk, s ha Franciaorszgot is legyzzk, akkor elmondhatjuk, hogy
megteremtettk az Anglia elleni hbor sikernek alapvet feltte
leit.1

Mjus 30-n a nmet klgyminisztrium a kvetkez tmuta


tst kldte moszkvai nagykvetnek: A korbban tervezett politi
kval ellenttben gy dntttnk, hogy bizonyos krdsekrl tr
gyalsba kezdnk a Szovjetunival. Mikzben teht a tengely szo
rosabbra zrt sorokban kszldtt a hborra, ppen elszakadni
kszlt az a ltfontossg ktelk, amely a nyugati hatalmakat s
Oroszorszgot sszekttte. A nzeteltrs mibenltrl szlt az a
beszd, amelyben Molotov klgyi npbiztos mjus 31-n vlaszolt
Chamberlain mjus 19-i parlamenti beszdre.

A szovjet kormny mr prilis kzepn trgyalsokat kezdett a brit


s a francia kormnnyal a szksges intzkedsekrl. Az akkor kez
dd trgyalsok azta sem fejezdtek be. Mr egy id ta vilgos,
hogyha csakugyan megvan a szndk, hogy az agresszi elretr
svel szemben ltrejjjn a bkeszeret orszgok ers frontja, a k
vetkez minimlis feltteleknek kell teljeslnik:
- Nagy-Britanninak, Franciaorszgnak s a Szovjetuninak ag
resszi esetre hathats, kifejezetten vdelmi jelleg, klcsns se
gtsgnyjtsi szerzdst kell ktnie;
- Nagy-Britanninak, Franciaorszgnak s a Szovjetuninak ga
rantlnia kell Kzp- s Kelet-Eurpa orszgainak, kztk a Szov
jetuni valamennyi eurpai szomszdjnak hatrait minden agresz-
szv tmadssal szemben;
- Nagy-Britanninak, Franciaorszgnak s a Szovjetuninak
konkrt megllapodst kell ktnie arrl, hogy milyen termszet s
mrtk, azonnali s hathats tmogatst nyjtanak egymsnak s
a garanciban rszestett tbbi llamnak, ha agresszv tmads ri
ket.2

1 Nuremberg Documents. I. 167. sk. s Domarus, i. m. II. 1197. skk.


2 Nazi-Soviet Relations, id. kiad. 15.

138
A trgyalsok lthatlag vgkpp megfeneklettek. A lengyel s a
romn kormny elfogadta a brit garancit, de nem volt hajland
ugyanebben a formban elfogadni a szovjet kormny kezessgt.
Hasonl magatarts kerekedett fell stratgiailag szintn ltfon
tossg balti llamokban is. A szovjet kormny nem hagyott kts
get felle, hogy csak akkor csatlakozik a klcsns segtsgnyjtsi
szerzdshez, ha a garancik Finnorszgra s a balti llamokra is ki
terjednek. Csakhogy ezt mind a ngy orszg ellenezte, s retteg
skben alighanem mg sokig elleneztk volna. Finnorszg s szt
orszg mg azt is kijelentettk, hogy agresszinak tekintenk, ha
hozzjrulsuk nlkl rjuk is kiterjesztenk a garancit. Jnius
7-n sztorszg s Lettorszg megnemtmadsi szerzdst rt al
Nmetorszggal. gy aztn Hitler knnyen behatolt az ellene ksle
kedve, hatrozatlanul szervezd koalci legutols vdelmi vona
lba.

17 / A szakadk szln

Ahogy elbbre haladtunk a nyrban, Eurpa-szerte folytatdtak


a hbors elkszletek, a diplomatk tevkenysge, a politikusok
beszdei s az emberisg vgyai pedig naprl napra kevesebbet
nyomtak a latban. A nmet katonai mozdulatokbl arra lehetett
kvetkeztetni, hogy a Lengyelorszg elleni tmads bevezetse
knt Berlin a Lengyelorszggal fennll danzigi viszly erszakos
megoldsra kszl. Chamberlain jnius 10-n a parlamentben ag
godalmnak adott hangot, s ismt kijelentette, hogy Lengyelor
szg mell ll, ha a lengyel fggetlensget veszly fenyegeti. A t
nyktl val elzrkzsrl tve tanbizonysgot, a belga kormny,
javarszt a kirly befolysa alatt, jnius 23-n bejelentette, hogy el
lenez mindenfle vezrkari trgyalst Anglival s Franciaorszg
gal, s hogy Belgium szigoran ragaszkodik semlegessghez. Az
egymsra torld esemnyek kzepette Anglia s Franciaorszg
szorosabbra zrta sorait, s Angliban is nagyobb lett az egyetrts.
Jliusban Prizs s London kztt nagy volt a diplomciai forga
lom. Mr a jlius 14-i nnepsgek is j alkalmat adtak az angol
francia egysg demonstrlsra. A francia kormny engem is meg
hvott erre a fnyes ltvnyossgra.
[...]

139
Ezekben az utols hetekben attl tartottam, hogy felsge kor
mnya a vllalt kezessg ellenre mgiscsak visszariad a Nmetor
szg elleni hbortl, ha a nmetek megtmadnk Lengyelorsz
got. Nem lehet ktsges, hogy ekkoriban Chamberlain mr elsznta
magt a vgs dntsre, brmilyen fjdalmas volt is az. De ekkori
ban mg nem ismertem olyan jl, mint egy vvel ksbb. Attl tar
tottam, hogy Hitler valamifle j eszkzre vagy titkos fegyverre hi
vatkozva jabb blffel prblkozhatik, tlterhelt kormnyunk pe
dig esetleg tancstalan lesz. Lindemann professzor beszlt mr ne
kem olykor-olykor az atomenergirl. Ezrt most megkrtem,
mondja el, hogy llnak a dolgok ezen a tren, s egyik beszlget
snk utn a kvetkez levelet utam Kingsley Woodnak, akivel to
vbbra is elgg j viszonyban voltam:

Churchill a lggyi miniszternek 1939. aug. 5.


Nhny httel ezeltt a vasrnapi lapok nagy szenzciknt tlal
tk, mekkora energia szabadulhat fel az urniumbl egy jonnan
felfedezett lncreakci rvn, amely akkor kvetkezik be, ha az
urniumatomot neutronokkal hastjk. Els ltsra gy tetszhet,
hogy j, pusztt erej robbananyag megjelensvel kell szmol
nunk. A fentieket figyelembe vve fontos megrtennk, hogy a ve
szly mg nem ennyire fenyeget, mert brmilyen nagy tudom-
nyos rdekldsre tarthat is szmot ez a felfedezs, st brmekkora
lehet is vgl a gyakorlati jelentsge, csak hossz vek nagyszab
s kutatmunkja hozhat olyan eredmnyeket, amelyek majd a
gyakorlatban is hasznosthatk.
Bizonyos jelek arra utalnak, hogy ha a nemzetkzi feszltsg a vg
skig kilezdik, fel kell kszlnnk olyan, szndkosan terjesztett
rmhrekre, amelyek azt fogjk sugallni, hogy ennek az eljrsnak a
segtsgvel iszonyatos, j, titkos robbananyagot fejlesztettek ki,
amely kpes eltrlni Londont a fld sznrl. Az tdik hadoszlop
ktsgkvl meg fogja ksrelni, hogy ezzel a fenyegetssel jbl
meghtrlsra knyszeresen bennnket. gy ht elengedhetetlen
tisztban lennnk a helyzet valdi llsval.
Elszr, a legnagyobb szaktekintlyek szerint a folyamatban csak
az urniumnak egy kisebb alkotrsze vesz rszt, ezt pedig ki kell
vonni ahhoz, hogy ipari mret eredmnyeket lehessen elrni. Ez
vekbe telik. Msodszor, a lncreakci csak akkor zajlik le, ha az
urniumot nagy tmegben koncentrljk. Mihelyt felhalmozdik
140
az energia, kisebb robbanst idz el, mieltt mg az igazn puszt
t hats bekvetkeznk.1 Lehet, hogy ez a robbananyag is van
olyan, mint a maiak, de aligha valszn, hogy sokkalta veszlye
sebb fegyverr vlhatna. Harmadszor, ezek a ksrletek nem foly
tathatk szk keretek kztt. Ha viszont nagy mretekben is siker
rel zajlottak volna le (vagyis olyan eredmnnyel, amelyhez hasonl
val bennnket is fenyegetni lehetne, ha nem engednk a zsarols
nak), akkor nem lehetett volna titokban tartani ket. Negyedszer,
Berlinnek csak kevs urnium ll rendelkezsre, az egykori Cseh
szlovkia terletn.
Kvetkezskpp minden alapot nlklz az a flelem, hogy e felfe
dezsrvn a ncik valamifle vgzetes, j, titkos robbananyagot
lltottak el, amellyel kpesek elpuszttani ellensgeiket. Szmt
hatunk mindenfle stt clzsokra s ijesztnek sznt kitart sut
tog propagandra, de remljk, hogy nem dl be nekik senki.

Ez az elrejelzs meglepen pontosnak bizonyult. Klnben


nem is a nmetek talltak r a helyes megoldsra, k valjban
rossz ton haladtak, s tulajdonkppen mr le is mondtak az atom
bomba kifejlesztsrl, hogy helyette raktkat vagy pilta nlkli
replgpeket fejlesszenek ki, amikor mi Roosevelt elnkkel mr
az atombombk sorozatgyrtsrl hoztunk dntseket s ktt
tnk emlkezetes megllapodsokat. De ezekrl majd ksbb, a
maguk helyn.
[...]
A brit s a francia kormny ezutn ismt megprblt egyezsgre
jutni Szovjet-Oroszorszggal. Elhatroztk, hogy klnmegbzot-
tat kldenek Moszkvba. Edn, aki nhny vvel korbban hasz
nos kapcsolatokat teremtett Sztlinnal, felajnlotta szolglatt.
A miniszterelnk azonban elhrtotta ezt az nzetlen ajnlkozst.
Edn helyett jnius 12-n Strang urat, ezt az egybknt j kpess
g, de a klgyminisztriumon kvl nem klnsebben ismert
tisztviselt bztk meg e nagy jelentsg feladattal. jabb hiba.
Srtsszmba ment ilyen alacsony beoszts szemlyt kldeni. Mg
az is ktsges, hogy t tudott-e hatolni a szovjet llamszervezet kl
s krgn. Klnben is ks volt mr. Sok minden trtnt azta,

1 Mint tudjuk, ksbb ezt a nehzsget tbbvi kutatmunka eredmnye

knt kidolgozott, igen fejlett mdszerekkel sikerlt lekzdeni.

141
hogy Majszkijt 1938. szeptemberben elkldtk hozzm Chartwell-
be. Pldul Mnchen. Az azta eltelt egy v alatt Hitler hadseregei
tovbb ersdtek. Fegyvergyrai, s kzjk tartozott immr a Sko
da mvek is, teljes kapacitssal termeltek. A szovjet kormny na
gyon is fontosnak tartotta Csehszlovkit; de Csehszlovkia odave
szett. Benes szmzetsbe vonult. Prgban a nmet Gauleiter volt
az r.
Lengyelorszg egszen msfajta s hossz mltra visszatekint
politikai s stratgiai fejtrst okozott Oroszorszgnak. A kt or
szgnak utoljra 1920-ban, a varsi csata idejn volt komoly dolga
egymssal, amikor Pilsudski - Weygand tbornoknak s a DAber-
non lord vezette brit misszinak a segtsgvel - feltartztatta a Ka-
menyev1 parancsnoksga alatt beznl bolsevista csapatokat,
majd vad bosszvgytl hajtva ldzbe vette ket. Azta Len
gyelorszg az antibolsevizmus lndzsahegye volt. Tmogatta s b
tortotta a szovjetellenes balti llamokat. Kzben azonban, Mn
chen idejn, rszt vett Csehszlovkia kifosztsban. A szovjet kor
mnynak nem volt ktsge afell, hogy Lengyelorszg gyllettel
tekint r, s afell sem, hogy Lengyelorszg nem kpes feltartztat
ni a nmet tmadst. De Moszkvban azzal is tisztban voltak, hogy
ket magukat is milyen veszly fenyegeti, s hogy idre van szks
gk, mg helyrehozzk a hadseregk parancsnoki karban vgzett
puszttst. Strang teht nem ppen gretes krlmnyek kztt in
dult el moszkvai tjra.
A trgyalsok egyre csak arrl folytak, hogy Lengyelorszg s a
balti llamok vonakodnak elfogadni a szovjet segtsget Nmetor
szg ellen; a trgyal felek egy tapodtat sem jutottak elre. A Prav
da mr jnius 13-n vezrcikkben kzlte, hogy Finnorszg, szt
orszg s Lettorszg tnyleges semlegessge ltfontossg a Szov
jetuni biztonsga szempontjbl. Ahogy a lap rta, mg egy olyan
politikus is, mint Churchill elismerte, hogy Nagy-Britanninak s
Franciaorszgnak ltrdeke e kis llamok biztonsga. Moszkvban
jnius 15-n kerlt szba ez a tma. Msnap az orosz sajt tudtul
adta, hogy a szovjet klgyminisztrium kreiben a trgyalsok
eredmnyt nem tekintik minden tekintetben kedveznek.
A megbeszlsek vltakoz gyakorisggal egsz jniusban folyta

1 Sz. Sz. Kamenyev tbornok. Nem azonos az 1936-ban kivgzett L. B. Ka-


menyev bolsevik forradalmrral.

142
tdtak, vgl aztn a szovjet kormny katonai trgyalsokat java
solt mind a hrom orszg kpviselinek rszvtelvel. A brit kor
mny augusztus 10-n kldttsg ln Drax tengernagyot kldte
Moszkvba. Ezeknek a tiszteknek azonban nem volt rsos megha
talmazsuk a trgyalsra. A francia kldttsget Doumenc tbor
nok vezette, az oroszt Vorosilov marsall. Ma mr tudjuk, hogy ezzel
egy idben a szovjet kormny beleegyezett, hogy egy nmet megb
zott is Moszkvba utazzk. A katonai trgyalsok csakhamar meg
feneklettek, mivel Lengyelorszg s Romnia nem volt hajland
keresztlengedni terletn a szovjet csapatokat. A lengyelek gy v
lekedtek: A nmetektl a szabasgunkat fltjk; az oroszoktl a
lelknket.1

1942 augusztusban, egy kora reggeli rn, Sztlin a Kremlben


feltrta elttem a szovjet llspont egyik aspektust. gy lttuk
akkor - mondta Sztlin -, hogy a brit s a francia kormny nem
sznta r magt vgleg, hogy hadba lp, ha Lengyelorszgot tma
ds ri, hanem abban remnykedik, hogy el tudja rettenteni Hitlert
a tmadstl, ha diplomciai csatasorba lltja Nagy-Britannit,
Franciaorszgot s Oroszorszgot. Mi azonban biztosra vettk,
hogy Hitler ettl nem ijed meg. Sztlin annak idejn ezt krdezte:
Hny hadosztlyt mozgst Franciaorszg Nmetorszg ellen?
Vagy szzat - hangzott a vlasz. Ht Anglia mennyit? Kettt,
ksbb aztn jabb kettt. gy, szval kettt, ksbb aztn
jabb kettt - ismtelte meg Sztlin. - Tudjk, hny hadosztlyra
lesz szksg az orosz fronton, ha hadba lpnk Nmetorszg el
len? Rvid sznet utn maga adta meg a vlaszt: Tbb mint h
romszzra. Nem rulta el, hogy mikor zajlott le ez a beszlgets,
sem hogy ki volt a msik fl. Meg kell hagyni, hogy az oroszok ala
posan feladtk a leckt Strangnek. Ez a terep nem kedvezett a kl
gyi tisztviselnek.
Sztlin s Molotov szksgesnek tartotta, hogy igazi szndkaik
a trgyalsok sikere rdekben az utols pillanatig titokban marad
janak. Molotov s munkatrsai mindkt fronton minden tallkozn
figyelemre mlt hozzrtsrl s ktsznsgrl tettek tanbi
zonysgot. Schulenburg nmet nagykvet mg augusztus 4-n is ezt
tviratozhatta haza Moszkvbl: Molotov egsz magatartsbl

1 Reynaud, i. m. I. 587.

143
kitnt, hogy a szovjet kormnyban csakugyan nagyobb a hajland
sg a nmet-szovjet kapcsolatok javtsra, de mg megvan a rgi
bizalmatlansg Nmetorszggal szemben. Mindent egybevetve az a
benyomsom, hogy a szovjet kormny habozs nlkl megllapo
dik Anglival s Franciaorszggal, ha ezek teljestik valamennyi k
vnsgt. A trgyalsok persze mg hossz ideig elhzdhatnak,
annl is inkbb, mivel Anglival szemben is nagy a bizalmatlansg.
... Jelentd erfesztsre lesz szksg, ha r akarjuk venni a szovjet
kormnyt a fordulatra.1 Pedig Schulenburgnak nem volt oka ag
godalomra. A kocka el volt vetve.
Sztlin augusztus 19-n este bejelentette a Politikai Bizottsg
nak, hogy szerzdsre akar lpni Nmetorszggal. Augusztus 22-
n a szvetsges kldttek egszen estig hiba vrtak r, hogy Vo
rosilov marsallal tallkozhassanak. Akkor aztn Vorosilov ezt
mondta a francia kldttsg vezetjnek: vek ta napirenden
van a Franciaorszggal val katonai egyttmkds krdse, de
mindeddig nem lett belle semmi. Tavaly, amikor Csehszlovkia
vgveszlyben volt, csak egy jelre vrtunk Franciaorszgbl, de hi
ba. Csapataink kszen lltak. ... A francia s az angol kormny a
vgtelensgig nyjtotta a politikai s a katonai trgyalsokat. Ezrt
nem zrhat ki bizonyos politikai esemnyek bekvetkezse. ...
Msnap Ribbentrop Moszkvba rkezett.2

A nrnbergi dokumentumokbl s az Egyeslt llamokban


nemrg publiklt, zskmnyolt iratokbl ma mr ismerjk ennek a
mindrkre emlkezetes gyletnek a rszleteit. Ribbentrop legk
zelebbi munkatrsa, Gauss, aki vele.replt Moszkvba, gy ltta:
Ribbentrop augusztus 23-n este tallkozott elszr Sztlinnal_____
A birodalmi klgyminiszter igen elgedetten trt vissza errl a
hossz tallkozrl___ Mg aznap igen gyorsan, minden nehzsg
nlkl megllapods jtt ltre a szovjet-nmet megnemtmadsi
szerzds szvegrl. Ribbentrop - olvashat Gaussnl - szem
lyesen toldotta meg a bevezet rszt egy meglehetsen jelentsg-
teljes mondattal, amely arrl szlt, hogy barti viszonyt kell terem
teni Nmetorszg s a Szovjetuni kztt. Sztlin ellenezte ezt,
mondvn, hogy a szovjet kormny nem llhat egyszer csak a kzv

1 Nazi-Soviet Relations, id. kiad. 41.


2 Reynaud, i. m. I. 588.
144
lemny el egy nmet-szovjet bartsgi nyilatkozattal, annyi mocs
kot szrt r a nci kormny hat ven keresztl. Erre aztn kihagytk
ezt a mondatot a bevezetbl. Nmetorszg titkos megllapods
ban jelentette ki, hogy nem fzdnek rdekei Lettorszghoz, szt
orszghoz s Finnorszghoz, Litvnit viszont rdekszfrjba so
rolta. Lengyelorszg felosztshoz is meghztk a demarkcis vo
nalat. A balti llamokkal kapcsolatban Nmetorszg csak gazdas
gi rdekeit hangoztatta. A megnemtmadsi szerzdst s a titkos
megllapodst augusztus 23-n a ks esti rkban rtk al.1
Mindannak ellenre, amirl elfogulatlanul beszmoltam ebben a
fejezetben s az elzben, csakis a kt orszgban uralkod totlis
despotizmus lehetett kpes r, hogy magra vllalja ennek a term
szetellenes tettnek az diumt. Krds, vajon Hitler vagy Sztlin
iszonyodott-e tle inkbb. Mindkett tisztban volt vele, hogy csak
tmeneti megoldsrl van sz. A kt birodalom s a kt rendszer
hallos ellensgknt llt egymssal szemben. Sztlin ktsgkvl
gy ltta, hogy Hitler kevsb letveszlyes ellenfele lesz Oroszor
szgnak, ha elbb egy ven t a nyugati hatalmak ellen hborzik,
Hitler pedig az egyszerre egy ellen mdszert kvette. Hogy egy
ilyen egyezmny ltrejhetett, az a brit s a francia klpolitika s
diplomcia sokesztends tevkenysgnek legcsfosabb kudarca
volt.
A szovjeteknek, el kell ismerni, ltrdekk volt, hogy a nmet
csapatok minl nyugatabbra sorakozzanak fel, s gy az oroszoknak
tbb idejk maradjon r, hogy a hatalmas birodalom minden zug
bl sszetoborozzk eriket. Mlyen agyukba vsdtt az 1914-es
hbors katasztrfa emlke: akkor habozs nlkl rvetettk ma
gukat a nmetekre, holott mg be sem fejeztk a mozgstst.Most
radsul jval keletebbre hzdtak a hatraik, mint az elz hbo
r idejn. Ervel vagy csellel, mindenkppen el kell foglalniuk a
balti llamokat, s hozz Lengyelorszg jelents rszt is. Kmletlen
politika volt ez, de a maga idejben nagyon is sszer.
A baljs hr bombaknt robbant a vilgban. Augusztus 21-22-n
a szovjet TASZSZ hrgynksg kzlte, hogy Ribbentrop Moszk
vba replt, s megnemtmadsi szerzdst r al a Szovjetunival.
A brit kormnyban vegyes rzsek tmadtak, de a flelem nem volt
kzttk. A kormny nem vesztegette az idejt, kijelentette, hogy:

1 Nuremberg Documents. X. 210.

145
Ez az esemny mit sem vltoztat ktelezettsgvllalsainkon. El
hatrozott szndkunk, hogy ezeknek eleget tesznk. Ezek utn
semmi sem volt mr kpes feltartztatni az sszecsapst.

Mg ma is rdemes idzni a szerzdsbl:

A kt Szerzd Fl ktelezi magt, hogy tartzkodik az egyms el


len irnyul minden erszakos cselekvstl, minden tmad cse
lekmnytl s minden tmadstl, akr kln-kln, akr ms Ha
talmakkal egytt.1

Az egyezmnyt tz vre ktttk, s gy intzkedtek, hogy ha egy


vvel a lejrta eltt egyik fl sem mondja fel, akkor automatikusan
tovbbi t vre hatlyban marad. A konferenciaasztal krl nagy
volt az nnepls, s egymst kvettk a pohrkszntk. Sztlin v
ratlanul a Fhrerre emelte pohart: Tudom, mennyire szereti
Fhrert a nmet nemzet. Ezrt szeretnm egszsgre rteni po
haramat. Mindebbl igen egyszer tanulsg addik: a becslet a
legjobb politika. A kvetkez oldalakon szmos pldt ltunk majd
erre. Sz lesz nagy tuds emberekrl, llamfrfiakrl, akik sajt
bonyolult szmtsaik csapdjba estek. De az igazi plda ez a meg
llapods. Mindssze huszonkt hnappal ksbb Sztlin s a sok
millis Oroszorszg iszony rat fizetett rte. Ha egy kormny gt
lstalan, gyakran gy ltszik, hogy nagy elnykre s nagy cselekvsi
szabadsgra tehet szert. Csakhogy: Mire vge a napnak, el kell
szmolni mindenrl, s mg inkbb el kell majd szmolni minden
rl, mire vge az utols napnak is.
A titkos jelentsek alapjn Hitler biztos volt benne, hogy augusz
tus 22-n alrjk az orosz szerzdst. Mg mieltt Ribbentrop ha
zatrt volna Moszkvbl, st mieltt a nyilvnos bejelents elhang
zott volna, az albbiakat tudatta a fparancsnokokkal:

Az els naptl fogva eltklten fel kell vennnk a harcot a nyugati


hatalmakkal. ... A Lengyelorszggal val sszecsapsnak elbb-
utbb be kellett kvetkeznie. Mr tavasszal dntttem rla, de gy
gondoltam, elszr nyugatnak fordulok, s csak azutn keletnek.

1 Halmosy Dnes: Nemzetkzi szerzdsek, 1918-1945. Budapest, 1983.


469.

146
... A blokdtl nem kell flnnk. Kelet ellt majd minket gabon
val, hssal, sznnel.... Csak attl flek, nehogy az utols pillanat
ban valami Schweinhund kzvett ajnlattal lljon el. ... Politi
knk messzebbi cta tekint. Megtettk az els lpst az angol hege
mnia megtrse fel. Most, hogy megtettem az elspolitikai lp
seket, a katonk eltt is nyitva az t.1

A brit kormny, amint hrt vette a nmet-szovjet egyezmny


nek, nyomban vintzkedseket tett. A partvdelem s a lgvde
lem legfontosabb rszeinl kszltsget rendeltek el, s intzkedtek
a sebezhet pontok vdelmrl. Tviratot kldtek a koronagyar
matok kormnyaihoz s a gyarmatokra, figyelmeztetve a helyi ha
tsgokat, hogy az igen kzeli jvben szksgess vlhat vrend
szablyok bevezetse. A lordpecstrt felhatalmaztk, hogy had-
kszultsget rendeljen el a terleti szervezeteknl. A tengerszeti
minisztrium augusztus 23-n megkapta a felhatalmazst, hogy ki
sajttson s fegyveres ruszllt cirklv alaktson t huszont
kereskedelmi hajt, tovbb, hogy asdic-kai2 szereljen fel harminc
t halszhajt. A tengerentli helyrsgek hatezer tartalkost szol
glatra hvtk be. Hatrozatot hoztak a radarllomsok lgvdel
mre s a lgvdelmi erk teljes mozgstsra. Behvtk a lgier
huszonngyezer tartalkost, valamint a teljes kisegt lgiert, be
lertve a lggombzrszzadokat. A harcol alakulatoknl minden
szabadsgolst felfggesztettek. A tengerszeti minisztrium
figyelmeztette a kereskedelmi hajkat a veszlyre. Sok ms intzke
dst is hoztak. [...]
Augusztus 25-n a brit kormny bejelentette, hogy szerzdsben
erstette meg a Lengyelorszgnak adott garancikat. A mgttes
megfontols az volt, hogy a kzvetlen nmet-lengyel trgyalsos
rendezsnek akkor van a legnagyobb eslye, ha vilgos, hogy ku
darc esetn Nagy-Britannia Lengyelorszg mell ll. Gring errl
gy beszlt Nurnbergben:

Azon a napon, amikor Anglia hivatalos garancit is adott Lengyel-


orszgnak, a Fhrer felhvott telefonon, s kzlte, hogy lelltotta

1 Domarus, i. m II. 1234 skk.


2 Vz alatti trgyak, klnsen tengeralattjrk feldertsre szolgl, hang-
hullm-visszaverdsen alapul mszer; a radar eldje.

147
a Lengyelorszg ellen tervezett invzit. Megkrdeztem, hogy csak
ideiglenesen-e vagy vgleg. Erre gy vlaszolt: Meg kell vizsgl
nom, hogy elkerlhetjk-e a brit beavatkozst.*

Hitler augusztus 25-rl csakugyan szeptember 1-jre halasztotta


a tmads napjt, s Chamberlain kvnsgnak megfelelen kz
vetlen trgyalsokba bocstkozott Lengyelorszggal. De nem az
volt a clja, hogy megegyezzk a lengyelekkel, hanem hogy fels
ge kormnynak rgyet adjon, ha esetleg ki akarna bjni vllalt
felelssge all. De a kormny a parlamenttel s a nppel egyetr
tsben egszen msknt gondolkodott mr. Klns dolog, hogy a
brit szigetlakok, akik gyllik, ha parancsolgatnak nekik, s csak
nem ezer v ta nem lttak a fldjkn idegen megszll katont,
ahogy kzeledik s nvekszik a veszly, egyre nyugodtabbak lesz
nek; ha a veszly mr lthat, eltkltek; ha hallos, rettenthetetle
nek. E tulajdonsguk j nhny veszlyes helyzetbl segtette mr
ki ket.
[...]
Hitler augusztus 31-n kiadta az 1. szm hadviselsi utastsit.

1 / Miutn minden politikai lehetsg kimerlt, hogy bksen ren -


dezzk a Nmetorszg keleti hatrn kialakult trhetetlen helyze
tet, erszakos megoldsra szntam el magam.
2/ A Lengyelorszg elleni tmadst a Fali Weiss (Fehr-gy)
elkszleteinek megfelelen kell vgrehajtani, nhny mdosts
sal, amelyek abbl kvetkeznek, hogy idkzben a hadsereg csak
nem befejezte a felkszlst, j
A feladatok megosztsa s a hadmveleti clok vltozatlanok.
A tmads napja: 1939. 9. 1.
A tmads idpontja: 4.45.
3/Nyugaton az a fontos, hogy az ellensgeskedsek megkezdsrt
egyrtelmen Anglira s Franciaorszgra hruljon a felelssg.
Jelentktelen hatrsrtsek ellen egyelre csak helyileg kell fellp
ni. ...2
[...]
1 Nuremberg Documents. II. 166.
2 Hitlers Weisungen fiir die Kriegfhrung, 1939-1945. Hrsg. Walther Hu-
batsch. Frankfurt/M. 1962. 19-20. A kiemelsek az eredeti nmet szveg sze
rint. A tmads napja s rja piros ceruzval kln beszrva.

148
Msodik knyv
Csalka hbor
1939. szeptember 3.-1940. mjus 10.

18 / Hbor

Nmetorszg szeptember elsejn hajnalban megtmadta Len


gyelorszgot. Dleltt elrendeltk teljes hadernk mozgstst.
A miniszterelnk megkrt, hogy dlutn keressem fel a Downing
streeten. Azt mondta, semmi remnyt nem lt r, hogy sikerljn
elkerlni a Nmetorszg elleni hbort, s tjkoztatott arrl a ja
vaslatrl, hogy a hbor irnytst trca nlkli miniszterekbl
ll szk kr hbors kabinetre bzzk. Megemltette, hogy be
nyomsa szerint a Munksprt nem akar nemzeti koalcit, de a li
berlisok vgl is taln hajlandk lesznek belpni a kormnyba.
Felkrt, hogy legyek tagja a hbors kabinetnek. Minden megjegy
zs nlkl beleegyeztem, s azutn hosszasan trgyaltunk a szba
jv munkatrsakrl s a szksges intzkedsekrl.
[...]
Mint az olvas taln tudja, meglehetsen tjkozott voltam az
admiralits s a kirlyi flotta gyeiben. letem legsznesebb korsza
ka az a ngy v 1911 s 1915 kztt, amikor az volt a feladatom,
hogy felksztsem a flottt a hborra, majd az els tz vlsgos h
nap alatt irnytsam az admiralitst. Hatalmas mennyisg rszis
meretre tettem szert, s sok mindent megtanultam a flottrl s a
tengeri hadviselsrl. Azta is sokat olvastam s magam is utam
tengerszeti gyekrl, s az alshzban gyakran beszltem is rluk.
Vgig szoros kapcsolatban voltam az admiralitssal, s jllehet
ezekben az vekben legfbb brlja voltam, munkatrsai nem egy
titkukba beavattak. Az a ngy v, amit a lgvdelmi kutatsok bi
zottsgban tltttem, lehetv tette, hogy megismerkedjem a ra
dar legkorszerbb eredmnyeivel, amelyek ekkor mr ltfontoss
gak voltak a haditengerszetben. 1938 jniusban Chatfield lord,
a haditengerszet els lordja s vezrkari fnke szemlyesen veze-
149
tett vgig a portlandi tengeralattjr-elhrt iskoln, s egy rombo
lrl egytt nztnk vgig egy asd/c-kszlkkel vgzett tenger-
alattjr-feldert gyakorlatot. Benssges viszonyban voltam az
azta elhunyt Henderson tengernaggyal, aki 1938-ig a haditenge
rszet felgyelje volt; neki s az admiralits akkori vezetjnek
ksznhetem, hogy Chatfield lorddal megbeszlhettem az j csata
hajk s cirklk terveit, s gy teljes ttekintst kaptam az j konst
rukcikrl. A nyilvnossgra hozott adatokbl termszetesen jl
ismertem sajt flottnk akkori s tervezett erejt, sszettelt s fel
ptst, s azonkvl a nmet, az olasz s a japn flottt is.
A brlatot s az sztnzst tekintettem feladatomnak, ezrt nyil
vnos beszdeimben mindenekeltt a gyengesgekre, a hinyoss
gokra irnytottam a figyelmet. Beszdeim ezrt nmagukban vve
sem a kirlyi haditengerszet hatalmas erejrl, sem a belje vetett
bizalmamrl nem adtak h kpet. Igazsgtalanok volnnk a Cham-
berlain-kormnnyal s a kormnyhivatalokkal szemben, ha azt ll
tannk, hogy a flottt nem ksztettk fel megfelelen a Nmetor
szg, st a Nmetorszg s Olaszorszg elleni hborra. Azonban
nagyobb nehzsget okozott volna a csendes-ceni szigetvilg s
India vdelme az eurpai hborval egyidej japn tmadssal
szemben. De ez a tmads annak idejn nem volt valszn, s
egybknt is knnyen az Egyeslt llamok hadba lpsre vezet
hetett volna. Amikor hivatalomat tvettem, gy reztem ht, hogy
a vilg legjobb flottja ll rendelkezsemre, s biztos voltam benne,
hogy lesz id helyrehozni a bkevek baklvseit, s szembenzni a
hbornak semmivel sem kevsb bizonyos, kellemetlen meglepe
tseivel.
Az 1914-es nehz haditengerszeti helyzet most korntsem is
mtldtt meg. Amikor annak idejn belptnk a hborba, csata
hajkban 16:10 volt javunkra az arny, cirklkban pedig 2:1. Ak
kor nyolc csatahajrajt mozgstottunk, mindegyikhez nyolc csata
haj tartozott, egy cirklrajjal s egy rombolflottillval. Ezenk
vl nll cirklerink is voltak, s mindent egybevetve gyengbb,
de mg gy is flelmetes flottval nzhettnk a hbor elbe. Ezt
tal viszont ppen csak hogy megkezddtt a nmet flotta jjpt
se, s a nmet haditengerszetnek ahhoz sem volt elg ereje, hogy
egy csatasomyi hajt killtson. Mg legalbb egy v kellett hozz,
hogy megptsk kt nagy csatahajjukat, a Bismarck-ot s a Tir-
pitz-et; nem lehetett ktsges, hogy mindkett tllpte a szerzds
150
ben engedlyezett tonnatartalmat. 1938-ban kszlt el a kt kny-
ny csatacirkl, a Schamhorst s a Gneisenau: a nmetek csa
lrd mdon huszonhatezer tonnra ptettk ket tzezer tonns
helyett. Ezenkvl Nmetorszgnak hrom tzezer tonns zseb
csatahaj llt rendelkezsre: az Admiral GrafSpee, az Admiral
Scheer s a Deutschland, tovbb kt tzezer tonns gyorscirkl
20,3 cm-es lvegekkel, hat knnycirkl, hatvan rombol s egy
sor kisebb haj. Tengeri erflnynket teht nem fenyegette ve
szly. A brit flotta ktsgkvl nagy flnyben volt a nmettel szem
ben mind terejt, mind nagysgt tekintve, s semmi sem vallott
r, hogy kikpzsben vagy szakrtelemben lemaradt volna. Ha el
tekintnk attl, hogy kevs volt a cirkl s a rombol, elmond
hatjuk, hogy a flottt a szoksos magas sznvonalon tartottk. Sz
mos hatalmas feladatot kellett egyszerre elltnia, ez okozott fej
trst, nem az ellensg ereje.
Mire az admiralitshoz kerltem, nagyjbl mr kialakult a vle
mnyem a haditengerszeti stratgiai helyzetrl. Az ellensgnek
ltfontossg volt a Balti-tenger ellenrzse. Biztostania kellett a
skandinviai szlltsokat, a svd vasrc tjt, s el kellett zrnia az
oroszok esetleges tmadsa ell Nmetorszg vdtelen szaki part
vonalt, amely egy helytt alig szzhatvan kilomterre hzdik
Berlintl. Biztos voltam teht benne, hogy a hbor els szakasz
ban Nmetorszg nem fogja meggyengteni a Balti-tenger ellenr
zst. Azaz lehet, hogy nhny tengeralattjrt s portyz cirk
lt, vagy taln mg egy zsebcsatahajt is kikld a nylt tengerre,
hogy szlltsainkat akadlyozza, azokat a hajkat azonban, ame
lyekre a Balti-tengeren felttlenl szksge van, nem fogja eltvol
tani onnan. Akkori llapotban a nmet flottnak nem lehetett ms
f clja, ez volt az egyetlen cl, amit maga el kitzhetett. Ami mr
most minket illet, gy lttam, hogy ltalnos erflnynk s f t
mad clunk, azaz a blokd megvalstsa rdekben az szaki vi
zeken kell tlerben lv flottt llomsoztatnunk, de a Balti-ten
ger s a Helgolandi-bl kijratnl nem kellenek nagyobb egys
gek.
[...]
Hivatalba lpsem eltt tlsgosan is kszsgesen fogadtam el az
admiralits llspontjt, amely szerint a tengeralattjr-veszly el
len jl felkszltnk. Az as</ic-berendezs mszakilag csakugyan
hatsosnak bizonyult mr a nmet U-Bootokkal val els tallko
151
zsok alkalmval is, azonban tengeralattjr-elhrt lehetsge
ink sokkal korltozottabbak voltak, semhogy akr mg slyos vesz
tesgektl is megvjanak bennnket. Akkoriban gy vlekedtem:
A nylt tengeren lnyegben fken tudjuk tartani a tengeralattj
rkat, a Fldkzi-tengeren pedig mindenkppen. Lesznek veszte
sgeink, de nem akkork, hogy az esemnyek menetre jelentsebb
hatssal legyenek. Ez a vlemny nem bizonyult tvesnek. A ten
geralattjr-hbor els vben semmi jelentsebb nem trtnt.
Az atlanti csatt 1941 s 1942 tartogatta szmunkra.
A hbor eltt az admiralitson uralkod nzettel egyetrtsben
albecsltem a brit hadihajk sebezhetsgt lgitmads esetn.
Szerny vlemnyem szerint - rtam nhny hnappal a hbor
kezdete eltt (ezeket a dolgokat ugyanis igen nehz megtlni) - a
jl felfegyverzett s ers vdelemmel elltott brit hadihajkat egy
lgitmads nem akadlyozhatja meg benne, hogy teljes mrtkben
rvnyt ne szerezzenek tengeri erflnyknek. Azonban hamar
kiderlt, hogy a lgitmadsok slyosan korltozzk tengeri moz
gsszabadsgunkat, mg ha hatsukat sokan eltloztk is. Szinte a
kezdet kezdetn r kellett jnnnk, milyen roppant veszlyek lesel
kednek rnk a levegbl, kivlt a Fldkzi-tengeren. Pldul Ml
tn szinte elenysz volt a lgvdelem, s ez olyan nehzsget oko
zott, amelyet nem tudtunk rvid id alatt thidalni. Az is igaz vi
szont, hogy a hbor els vben egyetlen brit csatahaj sem sly-
lyedt el lgitmads kvetkeztben.
[...]
Rajtam kvl a tbbi miniszter j nhny v ta vezet llami be
osztsban volt, mindenesetre kzvetlen kapcsolatban azzal a hely
zettel, amellyel hadigpezetnknek s diplomcinknak most
szembe kellett nznie. Eden 1938-ban hagyta ott a klgyminiszt
riumot. n viszont csaknem tizenegy v ta nem viseltem kzhiva
talt. Ezrt nem is voltam felels a mltrt, sem a felkszls ma mr
nyilvnval hinyossgairt. Ellenkezleg, hat-ht v ta jsolgat
tam mr azoknak a bajoknak az eljvetelt, amelyek idkzben j
rszt valra vltak. Most azonban n rendelkeztem a haditenger
szet roppant gpezetvel, amely a hbornak ebben a szakaszban
egyedl viselte az aktv harc minden terht; nem is volt ht kisebb
sgi rzsem, de ha lett volna is, eloszlatta volna a miniszterelnk
nek s kollginak elzkenysge s ragaszkodsa. Nagyon jl is
mertem valamennyiket. Legtbbjkkel egytt dolgoztam a Bald-
152
win-kormnyban, s a parlamenti let viharaiban termszetesen l
land kapcsolatban voltunk, nha j bartknt, mskor ellenfl
knt. Mindenesetre Sir John Simonnal egytt a tbbieknl idsebb
politikusnemzedket kpviseltem. Jmagam tizent ven t vol
tam, kisebb-nagyobb megszaktsokkal, miniszter, is csaknem
ugyanannyi ideig, mieltt a tbbiek kzl brki is kormnyhivatalt
kapott volna. Az els vilghbor viszontagsgos vei alatt az ad-
miralits, majd a hadianyagipari minisztrium ln lltam. Most
szinte az egyetlen slny voltam a kormnyban - igaz, a minisz
terelnk nhny vvel idsebb volt nlam. Ezt a rovsomra rhattk
volna, hiszen vlsg idejn termszetes s npszer dolog, hogy fia
tal frfiak s j eszmk kveteljenek maguknak helyet. gy lttam
teht, hogy minden ermet meg kell fesztenem, mert csak gy tart
hatok lpst a hatalmon lv j nemzedkkel s a nla is fiatalabb
risokkal, akik brmelyik pillanatban a sznre lphetnek. De bz
tam tudsomban, szorgalmamban s szellemi energimban.
Ezrt ugyanazt az letformt vlasztottam, amelyet 1914-ben s
1915-ben rm knyszertett az admiralits, s amely - lttam - nagy
ban megnveli napi munkavgz kpessgemet. Ebd utn minden
ldott nap, amilyen korn csak lehetett, legalbb egy rra gyba
fekdtem, s kihasznltam azt a szerencss adottsgomat, hogy
amint lefekszem, szinte nyomban mly lomba merlk. Ezzel a
mdszerrel sikerlt msfl napi munkt zsfolnom egyetlen napba.
A termszet nem arra teremtette az embert, hogy reggel nyolctl j
flig egyfolytban robotoljon, s kzben ne merlhessen el abban a
bizonyos felfrisst, ldott feledsben, amely, ha csak hsz percig
tart is, j ert nt bel. Nem szvesen parancsoltam gyba magamat
dlutnonknt, akr egy kisgyereket, krptlsul viszont jjel ket
tig vagy mg tovbb is - idnknt sokkal tovbb - kpes voltam
dolgozni, s msnap reggel nyolc s kilenc kztt jra kezdtem a
munkt. Egszen a hbor vgig tartottam magam ehhez a gya
korlathoz, s mindenkinek ajnlom, aki szksgt ltja, hogy hosz-
sz idn t minden lehetsges ert kisajtoljon a testbl. Pound ten
gernagy, a haditengerszet els lordja nyomban tvette a mdsze
remet, azzal a klnbsggel, hogy nem az gyban, hanem a ka
rosszkben szunyklt ebd utn. Ezt a taktikt olyan magas fokra
fejlesztette, hogy gyakran a kormny lsein is elszenderlt. Elg
volt azonban egy sz a flottrl, s mris berebb lett, mint volt. r
zkeny fle, les esze mindent befogadott, semmi sem kerlte el a
figyelmt.
19 / Az admiralits munkja

Vilgszerte megdbbenst keltett, hogy miutn Hitler eltiporta


Lengyelorszgot, s Nagy-Britannia s Franciaorszg hadat zent
Nmetorszgnak, hosszan tart, nyomaszt csend kvetkezett.
Chamberlain letrajzrja hozta nyilvnossgra a miniszterelnk
nek azt a magnlevelt, amelyben csalka hbor-nak nevezi ezt
az idszakot.1 n igen tallnak s kifejeznek rzem ezt a megha
trozst, nem vletlenl vlasztottam a msodik knyv rml.
A francia seregek nem tmadtk meg Nmetorszgot. Mozdulatla
nul vrtak a frontvonal egsz hosszban akkor is, amikor mr befe
jezdtt a mozgsts. Nagy-Britannia ellen a feldert replsek
tl eltekintve nem folyt lgi tevkenysg, s Franciaorszgot sem
bombztk a nmetek. A francia kormny arra krt bennnket, tar
tzkodjunk a Nmetorszg elleni lgitmadsoktl, nehogy meg
torlst provokljunk ki a vdtelen francia hadizemek ellen. Ezrt
bertk annyival, hogy rplapokkal prbljunk a nmetek erklcsi
rzkre hatni. Mindenkit megdbbentett a fldi s lgi hbornak
ez a furcsa szakasza. Franciaorszg s Nagy-Britannia ttlenl vrt,
a nmet hadigpezet pedig minden erejvel folytatta Lengyelorszg
elpuszttst, leigzst, s nhny ht alatt vgzett is vele. Az biz
tos, hogy Hitlernek nem volt oka panaszra.
A tengeri hbor ellenben az els perctl kezdve teljes intenzi
tssal folyt, az admiralits teht az esemnyeknek tevkeny kz
pontjv vlt. Szeptember 3-n minden hajnk menetrend szerint
folytatta tengeri tjt. s akkor egyszer csak tbbkre rtmadtak a
j ideje a kzelkben, klnsen a nyugati hajzsi tvonalakon
megbv nmet tengeralattjrk. Aznap este kilenckor az Ameri
ka fel tart 13 500 tonns Athenia nev utasszllt gzs torpe
dtallatot kapott s elsllyedt szztizenkt emberrel, kztk hu
szonnyolc amerikai llampolgrral a fedlzetn. A vilg alig n
hny rval ksbb mr rteslt errl a gaztettrl. A nmet kor
mny, nehogy Amerikban flrerts keletkezzk, nyomban k
zlte, hogy az n szemlyes utastsomra bombt helyeztek el a ha
jn, mert Londonban gy akartk megrontani a nmet-amerikai
kapcsolatokat. Irntam bartsgtalan krkben nmi hitelre is ta
llt ez a hazugsg. f...l

1 Feiling, i. m. 424.

154
Az admiralitsnak tfog tervei voltak tengeralattjr-elhrt
erink megsokszorozsra. Tbbek kztt sz volt rla, hogy kiv
lasztjuk a nyolcvanhat legnagyobb s leggyorsabb halszhajt, s
felszereljk ket asdic- kai; sok haj talaktsa mr javban tartott
is. Minden rszletben kszen llt a hbors hajpt program,
amely nagy s kis rombolk, cirklk s kisegt hajk ptsrl
rendelkezett, s automatikusan el is kezddtt a hadzenettel. Mr
az elz hborban bebizonyosodott, milyen rendkvl fontos do
log konvojokat szervezni. [...]
A kifel tart hajkat szinte a kezdet kezdettl fogva konvojba
szerveztk. Szeptember 8-tl hrom ftvonalon kzlekedtek a
konvojok, spedig Liverpoolbl s a Temze torkolattl a nyugati
vizekre, valamint a Temztl a part mentn Forth of Five-ig. A h
bors terv gondoskodott a konvojokhoz szksges szemlyzetrl,
s a kijellt egysgeket mr tnak is indtottk ezekbe a kiktkbe
s szmos ms hazai s tengerentli kiktbe. Kzben a Csatorn
bl s az r-tengerrl Plymouthba s Wilfordba rendeltek vissza
minden konvojon kvli hajt, s elrendeltk, hogy angol kiktk
bl csak konvojban szabad kihajzni. A tengerentlon is megkez
ddtt a hazafel tart konvojok szervezse. Az els szeptember
14-n hagyta el Freetownt s 16-n az j-skciai Halifaxet. Mr
szeptemberben rendszeres konvojok indultak az cenon t aTem-
ze torkolatbl s Liverpoolbl, illetve Nagy-Britanniba Halifax-
bl, Gibraltrbl s Freetownbl. [...]
A konvojrendszer ltrehozsa utn az volt a kvetkez alapvet
feladat, hogy biztonsgos tmaszpontrl gondoskodjunk a flott
nak. Szeptember 5-n este tz rakor hosszra nyl rtekezletet
tartottam errl. Sok rgi emlket idzett ez a tancskozs. A N
metorszg elleni hborban a Scapa Flow az a biztos stratgiai
pont, ahonnan a brit flotta ellenrzse alatt tarthatja az szaki-ten
ger kijratait, s rvnyt tud szerezni a blokdnak. Az elz hbor
idejn csak az utols egy-kt vben reztk olyan meggyznek a
flnynket, hogy dlebbre, Rosythba teleptsk a nagy flottt: egy
els osztly hajgyr tszomszdsgba. Most csak a Scapra es
hetett a vlaszts az admiralits hadviselsi terveiben, mivel tvo
labb volt a nmet lgi tmaszpontoktl. [...]
1939-ben a Scapa Flow-nl kt veszllyel kellett szembenz
nnk: az egyik, a tengeralattjr-betrsek, rgi ismers volt, a
msik, a lgitmadsok, j. Meglepve hallottam az rtekezleten,
155
hogy mindkt esetre milyen keveset tettnk az ellensg korszer t
madeszkzei elleni vdelem rdekben. A hrom fbejratnl j
tpus tengeralattjr-elhrt zrberendezst helyeztek el, de
ezek mindegyike csak egyetlen hlsorbl llt. lland aggoda
lomra adtak tovbb okot a Flow szk s kacskarings keleti bej
ratai, mert ezeket csupn az elz hborbl ott maradt zrhajk
vdtk, kt-hrom jabbal megerstve. A korszer tengeralattj
rk jval nagyobbak s gyorsabbak voltak, s ersebb motorokkal
voltak felszerelve, mint a rgiek, ezrt a felels helyeken leszmol
tak mr azzal a rgi hiedelemmel, hogy az ers ramlatok miatt ten
geralattjr nem kzlekedhetik ezeken az tjrkon. A hivatalba
lpsem msnapjn tartott rtekezlet nyomn j hlk s zrak el
helyezsre adtunk utastst.
Hivatalba lpsem eltt a lgiveszlynek gyszlvn semmi
figyelmet nem szenteltek. A Scapa Flow-ban mindssze kt lgv
delmi teget lltottak fel, az egyiket a hoyi haditengerszeti olajtar
tlyok, a msikat a rombol-horgonyzhely vdelmre. A haditen
gerszeti replk rendelkezsre llt egy repltr Kirkwall mel
lett, ha a flotta a tmaszponton tartzkodott, de arrl nem gondos
kodott, hogy a lgier is kzvetlenl kapcsoldhassk a tmaszpont
vdelmbe. A parti radarlloms zemkpes volt ugyan, de nem
teljesen megbzhat. Elhatroztk ugyan, hogy kt RAF-vadsz-
szzadot1 teleptenek Wickbe, de ez a terv csak 1940-re valsulha
tott meg. Elrendeltem, hogy azonnal dolgozzanak ki cselekvsi ter
vet. Lgvdelmnkre akkora teher nehezedett, forrsaink olyan
korltozottak voltak, annyi volt a sebezhet pontunk - kztk a ha
talmas London -, hogy rtelmetlen lett volna nagy ignyekkel fel
lpni. Egybknt is egyelre mindssze t-hat nagy hajt kellett ha
tsos lgvdelemmel elltnunk, de ezek mindegyiknek amgy is
volt ers lgelhrt fegyverzete. Az admiralits a legszksgesebb
re szortkozott: gy dnttt, hogy amg a flotta a Scapban llom
sozik, kt haditengerszeti vadszszzaddal ltja el. [...]
Ktelessgemnek reztem, hogy mielbb megszemlljem a Sca-
pt. Sir Charles Forbes fparancsnokkal akkor tallkoztam utolj
ra, amikor Chatfield lord 1938 jniusban elvitt a portlandi tenger
alattjr-elhrt iskolba. Ezrt gy intztem, hogy tvol marad
hassak a hbors kabinet napi lseirl, s szeptember 14-n este

1 RAF (Royal Air Force): a brit lgier.

156
nhny kzvetlen munkatrsammal elindultam Wickbe. A kvet
kez kt nap java rsze azzal telt el, hogy megszemlltem a kiktt
s bejratait a zrakkal s a hlkkal. Megnyugtattak, hogy a torla
szok s a hlk ppolyan j llapotban vannak, mint az elz hbo
rban, st a tervek szerint tovbb fogjk ersteni s tkletesteni
ket. A fparancsnokkal s vezet tisztjeivel a Nelson zszls
hajn nemcsak a scapai helyzetet, hanem az egsz tengeri probl
makrt alaposan megvitattuk. A flotta tbbi hajja a Loch Ewe vi
zein rejtzkdtt: 17-n oda is elltogattunk a tengernaggyal a
Nelson fedlzetn.
[...]
Szeptember vgre elmondhattuk, hogy a tengeri hbor els
eredmnyei nem adnak okot panaszra. Addigra mr jl kiismertem
magam e nagy hivatalban, amelyet mindig is kzelrl ismertem, s
minden msnl kzelebb llt hozzm. gy mr tisztban voltam ve
le, mi az ppen esedkes teend, s mire kell felkszlnnk. Min
denrl tudtam, hol tallhat. Felkerestem a fbb kiktket, s meg
ismerkedtem az sszes fparancsnokkal. A hivatal alaptokmnya
szerint az els lord felel a korona s a parlament eltt az admirali
ts teljes tevkenysgrt, s n gy reztem, hogy mind tartalom,
mind forma szerint kpes vagyok elltni ezt a feladatot.
Mindent egybevetve a haditengerszet sikeresen vette a szep
temberi akadlyokat. A bkbl a hborba val tmenet hatal
mas, knyes s kockzatos feladat. De sikerlt megbirkznunk ve
le. Az els nhny hten rtk ugyan vesztesgek vilgmret ke
reskedelmi hajzsunkat, hiszen az egyik pillanatrl a msikra min
den vlogats nlkl s a nemzetkzi jog rott szablyait megszegve
tmadtak hajinkra a nmet tengeralattjrk. Szeptember vgre
azonban a konvojrendszer mr zavartalanul mkdtt, s kikt
inkbl gyval, st nha lgvdelmi lveggel felszerelt kereskedel
mi hajk futottak ki mindennap, kpzett tzrekkel a fedlzetkn.
Egyms utn lltak szolglatba az admiralits felgyelete alatt mr
jval a hbor kitrse eltt felksztett, asdic-kai felszerelt halsz
hajk s mlyvzi bombkkal elltott egyb kisebb hajk, gyszin
tn jl kpzett legnysggel. Mindannyian biztosak voltunk benne,
hogy sikerlt megtrnnk a brit kereskedelmi hajzs elleni els
U-Boot-offenzvt, s hogy egyre hatrozottabban lekzdjk a fe
nyeget veszlyt. Nyilvnval volt, hogy a nmetek szzval ptik
majd az U-Bootokat, s hogy a slykon mris szmos falka vrja a
157
vzre bocstst. Szmtanunk kellett r, hogy egy, de legksbb
msfl ven bell kitr az igazi tengeralattjr-hbor. De azt re
mltk, hogy addigra a tengeren lesznek j flottillink s tenger-
alattjr-elhrtink. ptsket minden msnak elbe helyeztk,
s gy gondoltuk, hogy kell s hatsos flnyben lesznek. A lgv
delmi gyk, fleg a 9,4 cm-esek s a boforszok fjdalmas hinyt
csak hnapok mltn voltunk kpesek orvosolni, mindenesetre a
lehetsgek keretem bell mindent megtettnk, hogy tengeri kik
tink lgvdelmrl gondoskodjunk, a flottnak viszont, jllehet az
cenokon erflnyben volt, egyelre tovbbra is bjcskt kel
lett jtszania.

A tengeri hadmveletek sorn nem kerlt veszlybe uralkod


pozcink. A Fldkzi-tengeren megszakadt ugyan tmenetileg a
Hajkzlekeds, de csakhamar ismt megnyitottuk ezt a mrhetet
lenl fontos tengeri folyost. Kzben lassan, de biztosan folytat
dott az expedcis hader partra szlltsa Franciaorszgban. Maga
a honi flotta valahol szakon ksz volt kzbelpni, ha az ellensg
kevs nagy hadihajjnak valamelyike kitrt volna. Nmetorszg
blokdjt hasonl eszkzkkel rvnyestettk, mint az elz h
borban. Ltrehoztuk a Skcia s rorszg kztti szaki rjratot,
s az els hnap vgre sszesen hromszzezer tonna, Nmetor
szgnak sznt rut foglaltunk le, mikzben magunk az ellensges
tengeri tmadsok kvetkeztben szznegyvenezer tonnnyi rut
vesztettnk. Cirklink a tengereken eredmnyesen vadsztak a
nmet hajkra, s ekzben fedeztk a mi hajink tjt. A nmet ten
gerhajzs teht megsznt. Szeptember vgre sszesen htszzt
venezer tonna szlltkapacits, szm szerint hromszzhuszont
nmet haj szorult klfldi kiktkbe. gy persze kevs jutott a mi
keznkre.
Szvetsgeseink is megtettk a magukt. A francik fontos sze
repet jtszottak a fldkzi-tengeri kzlekeds fenntartsban. Ha
zai vizeiken s a Vizcayai-blben a tengeralattjrk ellen is felvet
tk a harcot, atlanti flottjuk pedig dakari tmaszpontjrl kiindul
va az cen kzponti trsgben fontos szerepet jtszott a felszni
tmad hajk elhrtsban.
A fiatal lengyel haditengerszet kivlan vizsgzott. A hbor
legelejn hrom modem romboljuk s kt tengeralattjrjuk, a
Wilk s az Orzelelmeneklt a lengyel vizekrl, s a Balti-tengeren
158
llomsoz nmet erknek fittyet hnyva eljutott Angliba. Az Or-
zel tengeralattjr meneklse valsgos hskltemny. Gdyni-
bl indult, onnan, ahol a nmetek megtmadtk Lengyelorszgot.
Elbb a Balti-tengeren kelt t, s szeptember 15-n Tallinn semle
ges kiktjben vetett horgonyt, hogy partra tegye beteg kapit
nyt. Az szt hatsgok gy hatroztak, hogy internljk a hajt,
rsget helyeztek el a fedlzetn, eltvoltottk a fedlzeti trkpe
ket s az gyk zvrzatt. A rangids tiszt nem jtt zavarba, lefegy
verezte az rsget, s kifutott a tengerre. A kvetkez hetekben
tengeri s lgi rjratok hiba vadsztak a tengeralattjrra, az v
gl trkpek nlkl is elmeneklt a Balti-tengerrl azszaki-ten-
gerre. Ott sikerlt eljuttatnia gyenge rdijelzseit egy brit rdil
lomshoz, megadnia felttelezettfldrajzi helyzett; oktber 14-n
egy brit rombol rbukkant, s biztos kiktbe ksrte.

Szeptemberben nagy rmmel vettem kzhez Roosevelt elnk


magnlevelt. Egyetlenegyszer tallkoztam vele rgen, mg az el
z hbor alatt, egy nnepi vacsorn, melyet a Grays Innben ren
deztek. Emlkszem, mennyire lenygztt remek megjelense. If
jsga s ereje teljben volt. Akkor ppen csak dvzltk egy
mst.

Roosevelt elnk Churchill rnak 1939. szept. 11.


Minthogy a vilghborban mindketten hasonl beosztsban vol
tunk, hadd mondjam el, mennyire rlk, hogy ismt az admiralits
ln ll. Jl tudom, hogy szmos j krlmny miatt most nehezebb
a feladata, mint akkor, de lnyegben mgis hasonl. Szeretnm,
ha n is s a miniszterelnk is tudnk, hogy rmmel fogadok min
den tjkoztatst brmirl, amit meg kvnnak osztani velem. Akr
az nk diplomciai postjval, akr a mienkkel kldhetnek bizal
mas leveleket.
rlk, hogy elkszlt a Marlborough-val, mieltt elkezddtt
volna ez a histria; nagy lvezettel olvastam.

Nyomban vlaszoltam s a levelemet gy rtam al: Tengersz.


Ezzel indult el hossz s emlkezetes levelezsnk: mindegyiknk
taln ezer zenetet is intzett a msikhoz, s a levlvltsunk tbb
mint t ven t tartott, egszen az hallig.

159
20 / Lengyelorszg pusztulsa

A kabinet asztala krl lve tani lehettnk, ahogy Hitler szok


sos mdjn s rgi tervei szerint villmgyorsan s szinte gpiesen el
puszttott egy gyngbb llamot. Lengyelorszg fldrajzilag hrom
oldalrl volt vdtelen a nmet tmadssal szemben. A tmad se
reghez sszesen tvenhat hadosztly tartozott, kztk kilenc pn
clos- s gpestett hadosztly. Kelet-Poroszorszgbl a nyolc had
osztlybl ll 3. hadsereg nyomult dl fel Vars s Bialystok el
len. Pomernibl a 4. hadsereg (tizenkt hadosztly) lpett len
gyel fldre azzal a feladattal, hogy megsemmistse a danzigi korri
dorban llomsoz lengyel csapatokat, majd Vars fel folytassa
tjt a Visztula kt partjn. A poznani kiszgellsnl nmet tartal
kosok alakulatai tartottk a hatrt, jobbszmyukon, dlebbre, a 8.
hadsereg (ht hadosztly) llt azzal a feladattal, hogy a tmads f
erejnek balszmyt biztostsa. Maga a fer, a 10. hadsereg (tizen
ht hadosztly) egyenesen Varsnak tartott. Tovbb dlre a 14.
hadsereg (tizenngy hadosztly) ketts feladatot kapott, elbb a
Krakktl nyugatra fekv nagyjelentsg ipari krzetet kellett el
foglalnia, azutn pedig, ha a ffronton jl alakulnak a dolgok, egye
nesen a dlkelet-lengyelorszgi Lemberg (Lww) fel kellett el
nyomulnia.
Az volt a terv, hogy a hatr menti lengyel erket elbb ttrik,
majd kt oldalrl tkaroljk s bekertik. Az els tkarols szakrl
s dlnyugatrl Vars fel irnyult, a msodik s tvolabbra nyl
kls tkarols a Breszt-Litovszk irnyba elnyomul 3. hadse
regbl s a Lww elfoglalsa utn hozzcsatlakoz 14. hadseregbl
llt. gy lehetett elvgni a Romniba vezet visszavonulsi utat
azok ell, akik mg a varsi tkarols bezrulta eltt kicssztak a
gyrbl. A nmetek tbb mint ezertszz korszer replgpet
zdtottak Lengyelorszgra. Elssorban azzal a feladattal, hogy le
gyrjk a lengyel lgiert, aztn pedig, hogy tmogassk a hadsere
get a harcmezn, a frontok mgtt pedig katonai clpontokat, uta
kat s vasutakat bombzzanak. Tovbb, hogy mindentt rmle
tet keltsenek.
A lengyel hadsereg sem ltszm, sem felszerels dolgban nem
vehette fel a versenyt a tmadval, s radsul az intzkedsei sem
voltak ppen blcsek. Egyenletesen osztottk el a hadert a hatr
mentn. Kzponti tartalkot nem kpeztek. A lengyelek bszkn
160
s nagy hangon lptek fel a nmet kvetelsekkel szemben, de mg
iscsak fltek tle, hogy provokcival vdoljk ket, ha tl korn
mozgstanak a krttk gylekez hadak ellen. Az els csaps
idejre harminc hadosztlyuk llt tbb-kevsb kszen a hatr
mentn, vagyis aktv hadseregknek mindssze ktharmada.
A tbbi az esemnyek gyorsasga s a nmet lgier beavatkozsa
folytn mg nem rt el az elretolt llsokig, mire mr minden sz-
szeomlott, s gy csak a vgs pusztulsban osztozhatott. A hatr
mentn felsorakoz harminc lengyel hadosztly csaknem ktszer
161
annyi nmet hadosztllyal llt szemben egy hossz flkrv mentn,
minden fedezet nlkl. De a lengyelek nemcsak szmban maradtak
el a nmetektl. Tzrsgk teljessggel elgtelen volt, s mindsz-
sze egyetlen pnclosdandrt tudtak szembelltani a kilenc nmet
pncloshadosztllyal. Tizenkt lovasdandijuk hsiesen rontott
r a beznl harckocsikra s pnclosokra, de kardjaival s ln
dzsival nem sokat rthatott nekik. Els vonalbeli kilencszz rep
lgpket, melyeknek krlbell a fele volt korszer, a nmetek
megleptk s nagy rszket elpuszttottk, mieltt mg felszllhat
tak volna.
Hitler tervei szerint trtnt minden: a nmet seregek szeptember
elsejn tmadtk meg Lengyelorszgot, s mindenekeltt a lgier
csapott le a lengyel szzadokra a repltereken. Kt nap leforgsa
alatt gyszlvn odalett az egsz lengyel lgier. Az els ht eltelt
vel a nmetek mlyen benyomultak Lengyelorszgba. Mindentt
btor, de hibaval ellenlls fogadta ket. A hatrokrl a lengye
lek valamennyi egysgt visszavetettk, a poznani csoportot kiv
ve, a szrnyakon azonban a nmetek ennek is mlyen mgje nyo
multak. A ldzi csoportot kt rszre vgta az elrenyomul 10. n
met hadsereg: az egyik fele keletre vonult vissza, Radomba, a msik
szaknyugatra; ezen a rszen kt pncloshadosztly egyenesen
Vars fel trt elre. szakabbra a 4. nmet hadsereg elrte a Visz
tult, tkelt rajta, s szintn Varsnak menetelt. Csak az szaki len
gyel csoport volt kpes megtorpansra knyszerteni ellenfelt, a 3.
nmet hadsereget. De hamarosan tkaroltk, s ezrt visszavonult a
Narew folyhoz, ahol mr elre kiptettk az egyetlen valamireva
l vdelmi vonalat. gy vgzdtt a Blitzkrieg els hete.
A msodik hetet elkeseredett kzdelem jellemezte, s a vgre az
elvben ktmilli fs lengyel hadsereg megsznt mint szervezett er.
Dlen a 14. nmet hadsereg tovbb folytatta tjt, s elrte a San fo
lyt. Tle szakra a nmetek bekertettek s megsemmistettek
ngy lengyel hadosztlyt, amelyek Radomba vonultak vissza. A10.
nmet hadsereg kt pncloshadosztlya elrte Vars klvrost, de
gyalogsg nlkl nem vonulhatott az elkeseredett ellenllsra k
szld vrosi lakossg ellen. Varstl szakkeletre a 3. hadsereg
keletrl kertette be a fvrost, mikzben bal oldali oszlopa elrte
Breszt-Litovszkot, szzhatvan kilomterrel az arcvonal mgtt.
A lengyel hadsereg a varsi bekerts szortsban harcolt s
pusztult el. Kzben a poznani csoporthoz csatlakoztak a toruni s a
162
tdzi csoportok hadosztlyai is, amelyeket erre szortott a nmet t
mads. Tizenkt hadosztly llt ht egytt, s dli szrnyn t zn
ltt Vars fel a 10. nmet hadsereg, amelyet egyedl az arnylag
gyenge 8. hadsereg fedezett. A poznani csoport lengyel parancsno
ka, Kutrzeba tbornok, jllehet lnyegben mr bekertettk, elha
trozta, hogy dlnek fordul, s lecsap az elrenyomul nmet fer
szrnyra. Ez a vakmer lengyel ellentmads, amely a Bzura men
ti tkzet nven ismeretes, vlsgos helyzetet teremtett, s nemcsak
a 8. nmet hadsereget trtette el varsi cljtl, hanem a 10. egy r
szt, st mg az szakon elrenyomul 4. hadsereg egy hadtestt is.
A poznani csoport tz dicssges emlkezet napon t tartotta ma
gt e hatalmas nmet tlervel s a semmilyen lgelhrtsba nem
tkz nmet bombzsokkal szemben. Szeptember 19-n vgl
megsemmislt.
Idkzben a kls tkarols kt ga is tallkozott s bezrult.
A14. hadsereg szeptember 12-n Lww klvrosba rt, s szak
nak fordulva 17-n tallkozott a Breszt-Litovszkon mr elbb tvo
nul 3. hadsereggel. Ezutn mr nem volt menekvs, csak egy-egy
elmaradozott btor harcos juthatott t a gyrn. Szeptember 20-n
a nmetek bejelentettk, hogy a Visztuli csata minden idk egyik
legpuszttbb tkzete volt. [...]

A szovjet hadsereg egszen a Hitlerrel kttt megllapodsban


megjellt vonalig nyomult elre, s 29-n hivatalosan is alrtk a
Lengyelorszg felosztsrl intzked orosz-nmet szerzdst.
Tovbbra is meg voltam rla gyzdve, hogy Oroszorszgot mly
s kibkthetetlen ellentt vlasztja el Nmetorszgtl, s csk
nysen remltem, hogy az esemnyek elbb-utbb a mi oldalunkra
sodorjk a szovjeteket. Nem hagytam teht, hogy elragadjon a k
nyrtelen s kmletlen politikjuk miatt rzett s a kabinetben is
uralkod felhborods. Sohasem tplltam illzikat velk szem
ben. Tudtam, hogy nem ismernek el semmilyen erklcsi trvnyt,
hanem csak a sajt rdekeiket kvetik. De neknk legalbb nem
tartoztak semmivel. Klnben is, lethallharcban a f clnak, a
legnagyobb s legkzvetlenebb ellensg legyzsnek kell alren
delni a felhborodst. Elhatrozott szndkom volt, hogy gylle
tes magatartsukat a legjobb cl szolglatba igyekszem lltani. gy
aztn hvs hangot tttem meg abban a jelentsben, amelyet
szeptember 25-n terjesztettem a hbors kabinet el.
163
Az oroszok ktsgtelen l rosszhiszem en lptek fel a legu tbbi tr
gyalsokon, azonban Vorosilov marsallnak az a kvetelse, hogy
ha Lengyelorszg szvetsgesei lesznek, akkor el kell foglalniuk
Vilnt s Lwwot, ka tonailag tkletesen helytll volt. Lengyelor
szg olyan megfontolsokbl utastotta ezt vissza, amelyek term
szetesek voltak ugyan, de ma mr lthat, hogy nem voltak elgg
alaposak. Oroszorszg vgl mgis ugyanazt a vonalat s ugyan
azokat az llsokat foglalta el, de nem mint Lengyelorszg ktes s
gyans bartja, hanem mint ellensge. A klnbsg azonban nem is
164
olyan nagy, mint amekkornak ltszhatik. Az oroszok igen nagy
erket mozgstottak, s bebizonytottk, hogy kpesek gyorsan s
nagy tvolsgra elrenyomulni. Immr kzs hatruk van Nmet
orszggal, s Nmetorszg ezutn nem teheti meg, hogy rizetlenl
hagyja a keleti frontot. Nagy ltszm nmet hadsereget kell kele
ten hagynia ennek az rzsre. Mint hallom, Gamelin tbornok leg
albb hsz hadosztlyrl beszl. Lehet, hogy huszontre vagy mg
tbbre is szksg lesz. Potencilisan teht mris van keleti front.
Lehetsges azonban, hogy ltrejhet egy dlkeleti front is, s itt
Oroszorszg, Nagy-Britannia s Franciaorszg rdekei tallkoz
hatnak. A medve bal mancsval mr elzrta a Lengyelorszgbl
Romniba vezet utat. A balkni szlv npekhez hagyomnyos
orosz rdekek fzdnek. Ha a nmetek a Fekete-tenger partjra r
nnek, Oroszorszgnak ez hallos fenyegets volna. s Trkor
szgnak szintn. Ha ez a kt orszg sszefogna egy effajta fejlemny
megakadlyozsra, azzal a mi leghbb kvnsgunknak tenne ele
get. Ez semmikppen sem volna sszefrhetetlen Trkorszg
irnti politiknkkal. Lehetsges persze, hogy Oroszorszg elveszi
Romnitl Besszarbit; de ez sem ellenkezik szksgkppen leg
fbb rdeknkkel, azzal tudniillik, hogy meglltsuk a Kelet- s
Dlkelet-Eurpa fel irnyul nmet terjeszkedst. Romnia risi
nyeresggel zrta az elz hbort, s radsul csak a szvetsge
sek gyzelme mentette meg a teljes veresgtl. Szerencssnek te
kintheti magt teht, ha ebbl a hborbl gy kerl ki, hogy nem
veszt egyebet Besszarbinl s Dl-Dobrudzsnl - mert ez utb
bit nknt t kellene adnia Bulgrinak a balkni tmb ltrehozsa
rdekben. Amennyire elre lthat, az orosz fellps kedvez
visszhangot vltana ki az egsz Balknon, kivltkpp Jugoszlvi
ban. Ily mdon a lehetsges keleti fronthoz egy esetleges dlkeleti
front is csatlakozhat, s az j egysges arcvonal a Rigai-bltl fl
hold alakbn egszen az Adriai-tenger cscsig, st esetleg a Bren-
neren t egszen az Alpokig hzdna.
Termszetesen az volna igazn kvnatos, hogy mindezek az orsz
gok egyszerre szlljanak szembe a kzs ellensggel, a nci Nmet
orszggal; s idvel nem is zrhatjuk ki ezt a lehetsget. Szmol
nunk kellene vele, ha Nmetorszg Magyarorszgon t lecsapna
Romnira, s valamivel kisebb mrtkben, ha Jugoszlvit tmad
n meg. Mindenesetre tkletesen helyesnek ltszik az a politi
knk, hogy ezt a frontot erstsk, btortsuk, s megprbljuk
165
egyidej cselekvsre sztnzni, ha brmely rszt tmads ri.
Mint a klgyminiszter oly gyorsan tltta, ez a politika szksges
s teszi, hogy feljtsuk a kapcsolatot Oroszorszggal. Arra ktelez
minket tovbb, hogy tartsuk magunkat a miniszterelnk ltal kije
llt politikhoz, amelynek rtelmben nem szabad llst foglal
nunk semmilyen terleti rendezs dolgban, hanem Franciaorszg
s Nagy-Britannia minden erfesztst a hitlerizmus sztzzsra
kell sszpontostanunk, s hossz idre gondoskodnunk kell rla,
hogy a nmet rm ne fenyegethesse ismt a nyugati demokrcikat.
Ezt a legutbbi clt, amely a francik szemben oly vonz, igen
pontosan fogalmazta meg a miniszterelnk: F clunk..., hogy
megvltsuk Eurpt a nmet agresszi lland s vissza - vissza tr
rmkptl, s hogy Eurpa npei megrizhessk szabadsgjogai
kat s fggetlensgket. Ezt nem lehet elgszer elmondani.
Ennek az ltalnos rtkelsnek az alapjn knnyebb eldntennk,
hogyan is trgyaljunk Trkorszggal. Nem ltom a dolgot ugyan
olyan srgsnek, mint amikor gy hrlett, hogy Hitler csakhamar
huszonnyolc hadosztllyal tmad Romnira. Ma lehetsgesnek
ltszik, hogy meglljt parancsoljunk neki Kelet-Eurpban. De
persze brmikor megeshetik, hogy ismt fenyegeten lp fel, s ne
knk egybknt is fontos rdeknk fzdik hozz, hogy a Balknt
s a keleti frontot aktivizljuk Nmetorszggal szemben. Ezrt igen
fontos megktnnk a szerzdst Trkorszggal. Ha bebizonyo
sodnk, hogy Hitler eltt keleten lezrult minden t (ebben azon
ban termszetesen nem lehetnk biztosak), hrom megolds kztt
vlaszthatna:
1/ Nagy tmadst indt a nyugati fronton, valsznleg Belgiumon
t, Hollandia megszllsrl sem feledkezve meg.
2/ Heves lgitmadsokat intz a brit gyrak, kiktk stb., esetleg
a francia replgpgyrak ellen.
3/ Megindtja a bkeoffenzvt, ahogy a miniszterelnk nevezi.
Nekem az a vlemnyem, hogy az 1. megoldsra akkor kell szm
tanunk, ha legalbb harminc hadosztlyt sszpontostottak Belgi
ummal s Luxemburggal szemkzt. Ami a 2. megoldst illeti, na
gyon is r vallana, de lehet, hogy mgsem sznja r magt; taln
jabban megersdtt tbornokai tartank vissza tle, attl flve,
hogy Nagy-Britannival hallos kimenetel lenne az sszecsaps,
s hogy a lgitmadsok okozta elkerlhetetlen vronts esetleg
mg az Egyeslt llamokat is belesodom a hborba. Ami a 3.
166
megoldst illeti, ha az elzvel nem prblkozik meg, gy rzem,
ktelessgnk megllapodni, hogy nem tesznk semmit, ami kise
gthetn a bajbl, hagyjuk, hadd fjn a maga levben egsz tlen
t, kzben gyorstsuk meg a fegyverkezst, s kssnk j szvets
geket. Jvnk ltalban jval kedvezbbnek ltszik, mint 1914
szn. Akkor Franciaorszg jelents rszt mr megszlltk,
Oroszorszgot pedig slyos megrzkdtats rte Tannenbergnl.
Persze ott van mg a 2. szm megolds lehetsge. Az a legfenye
getbb veszly.

Oktber 1-jn egy rdiadsban ezt mondtam:

Lengyelorszgot ismt lerohanta kt nagyhatalom, amely msfl


vszzadon t szolgasorban tartotta, de a lengyel nemzet szellemt
nem tudta megsemmisteni. Vars hsi vdelme bebizonytotta,
hogy Lengyelorszg lelke elpusztthatatlan, s ismt kiemelkedik a
hullmokbl, akr a sziklaszirt, amelyet egy idre elborthat ugyan
a dagly, de amely sziklaszirt marad.
Oroszorszg hideg, szmt politikt kvetett. Taln kvnatosabb
lett volna, hogy az orosz seregek ugyanezeket a vonalakat ne meg
szllknt, hanem Lengyelorszg bartjaknt s szvetsgeseknt
foglaljk el. De hogy elfoglaljk, arra Oroszorszgnak minden kt
sget kizran szksge volt, mert csak gy biztosthatta magt a n
ci fenyegetssel szemben. Akrhogy is, ez a vonal ltezik, s ltre
jtt egy keleti front, amelyet a nci Nmetorszg nem mer megt
madni...
Hogy Oroszorszg mit fog tenni, nem lthatom elre. Olyan rejt
vny ez, amelynek megfejtshez elbb egy talnyt kell megfejte
nnk, annak a megfejtshez pedig egy rejtlyt. De taln van hozz
kulcs. Ez a kulcs pedig az orosz nemzeti rdek. Mrpedig Oroszor
szg biztonsgi rdekvel nem lehet sszhangban, ha Nmetorszg
a Fekete-tengerig nyomul elre, vagy ha lerohanja a Balknt s lei-
gzza Dlkelet-Eurpa szlv npeit. Ez ellenkeznk Oroszorszg
alapvet trtnelmi rdekeivel.
[]

167
21 / A hbors kabinet gondjai

A hbors kabinet - kltagjaival s a hrom hadernem vezrka


ri fnkeivel, valamint titkrok hadval kiegszlve - szeptember
14-n lt ssze elszr. Attl fogva naponta lsezett, st gyakran
napjban ktszer is. letemnek alighanem legmelegebb sze volt
ez: fekete alpakazakt csinltattam, alatta egy szl lenvszon inget
viseltem. Lengyelorszg megszllshoz Hitlernek pontosan ilyen
idjrsra volt szksge: A nagy folyk, amelyekre a lengyelek oly
annyira szmtottak vdelmi elkpzelseikben, csaknem mindentt
kiszradtak, s a kemnyre szikkadt talajon akadlytalanul mozog
hattak a harckocsik s a tbbi jrm. Ironside tbornok, a brit biro
dalmi vezrkar fnke minden reggel odallt a trkp el, s hosz-
szas beszmolt s rtkelst adott a helyzetrl. Hamarosan nem
sok ktsgnk maradt afell, hogy Lengyelorszg ellenllst nem
sokra megtrik. Mindennap jelentst tettem n is a kabinetnek az
admiralits nevben; jelentsem rendszerint a nmet tengeralattj
rk ldozatv vlt brit kereskedelmi hajk listjt tartalmazta.
A brit expedcis hader ngy hadosztlya eljutott kzben Francia-
orszgba, de a lggyi minisztrium kifogsolta, hogy nem bombz
hat nmetorszgi katonai clpontokat. Egybknt az lsek idej
nek jelents rszt a hazai front gyei tltttk ki, s termszetesen
a klgyekrl is hosszas vitk folytak, klnsen Szovjet-Oroszor-
szg s Olaszorszg magatartsrl, valamint a Balknon folytatott
politikrl.
A legfontosabb intzkeds a szrazfldi hader bizottsgnak
ltrehozsa volt. Elnkv Sir Smuel Hoare-t, az akkori lordpe-
cstrt neveztk ki. A bizottsgnak az volt a feladata, hogy tancsot
adjon a hbors kabinetnek a ltrehozand hadsereg nagysgra s
szervezeti felptsre. Magam is tagja voltam ennek a szk kr
testletnek, amely a belgyminisztrium pletben tartotta lse
it, s a tbornokokat meghallgatva egy tikkaszt dlutnon gy
dnttt, hogy tvent hadosztlybl ll hadsereget kell ltrehoz
nunk, s hozz mindazokat a fegyvergyrakat, berendezseket, ell
tszolglatokat, amelyekre harc kzben szksg lehet. Azt reml
tk, hogy msfl v mlva e jelents ernek ktharmada Franciaor
szgban, vagy legalbbis harcra ksz llapotban lesz. Sir Smuel
Hoare leslt s tevkeny elnk volt, s n mindig tmogattam.
A lggyi minisztrium viszont attl tartott, hogy ha ilyen nagy lt-
168
szm hadsereget s kiszolglappartust hozunk ltre, hatatla
nul tlsgosan sok munkaert s szakkpzett munkst ktnk le,
kvetkezskpp akadlyozzuk azt a nagyszabs tervet, amelynek
rtelmben kt-hrom v leforgsa alatt ellenllhatatlan lgiert
kellene ltrehoznunk. A miniszterelnkre hatottak Sir Kingsley
Wood rvei, s vonakodott tle, hogy elktelezze magt a nagy lt
szm szrazfldi hadsereg gondolata mellett. A hbors kabinet
ben megoszlottak teht a vlemnyek, s egy ht vagy tbb is bele
telt, mire elfogadtk a szrazfldi hader bizottsgnak a javasla
tt, hogy tvent hadosztlybl ll hadsereg megteremtst tz
zk ki clul.
A hbors kabinet tagjaknt ktelessgemnek reztem, hogy or
szgos nzpontbl tekintsem a dolgokat, s a f cloknak rendel
jem al az admiralits ignyeit. Minden igyekezetemmel azon vol
tam, hogy egyetrts legyen kzttem s a miniszterelnk kztt,
tovbb, hogy megosszam vele mindazt, amit errl a nekem oly r
gen ismers szakterletrl tudok; s mivel elzkenysgbl btor
tst mertettem, szmos levelet is intztem hozz az egyms utn
felvetd problmkrl. Nem akartam vitba keveredni vele a ka
binet lsein, ehelyett mindig lertam, mit gondolok. Csaknem
mindig egyetrtettnk, s jllehet eleinte gy reztem, hogy tart t
lem, rmmel mondhatom, hogy bizalma s jindulata szemlto
mst hnaprl hnapra ntt. Tan r az letrajzrja. A hbors ka
binet ms tagjaihoz is intztem leveleket, akrcsak az egyes minisz
terekhez, akikkel hivatali dolgom akadt. A hbors kabinet mun
kjt valamelyest htrltatta, hogy tagjai ritkn lseztek zrt kr
ben, mindenfle titkrok s katonai szakrtk nlkl. Igen komoly
s szakszer testlet volt pedig, s nagy elnykkel jr, ha az ilyen
emberek, akiket ily szorosan sszekt egy kzs feladat, minden
formalits s jegyzknyv nlkl vethetik egybe nzeteiket. Az
ilyen tallkozk szksges kiegszti a hivatalos lseknek, ame
lyeken az gyeket intzik, s az irnyelveket rgztik. Mindkt fajta
tancskozs nlklzhetetlen az igazn nehz gyek megolds
hoz.
[...]

Az admkalits els lordja a miniszterelnknek 1939. szept. 15.


Minthogy htfig tvol leszek, hadd kzljem, hogyan ltom az l
talnos helyzetet.
169
Igen valszntlennek ltom, hogy Nmetorszg ez v vgn tma
dst indtson nyugaton.... A legkzenfekvbb terve nyilvn az len
ne, hogy Lengyelorszgon, Magyarorszgon s Romnin keresz
tl kijusson a Fekete-tengerre; cserben taln meg is egyezett
Oroszorszggal, hogy az utbbi megkapja Lengyelorszg egy rszt
s visszaszerziBesszarbit....
Hitler szempontjbl az ltszank a legblcsebb dntsnek, ha
ezekben a tli hnapokban kihasznln kelet-eurpai kapcsolatait
s lelmiszerforrsait, s ezzel npnek megadn az jabb siker l
mnyt, tovbb cskkenten blokdunk llektani hatst. Nem
tartok teht tle, hogy nyugaton lendljn tmadsba addig, amg
le nem aratja a knny keleti hdts gymlcseit. Mindazonltal
hatrozottan gy ltom, hogy minden elkszletet meg kell ten
nnk a nyugati tmadssal szembeni vdekezsre. Belgiumot r
kell vennnk, hogy megtegye a szksges vintzkedseket, mg
pedig a francia s a brit hadsereggel egyttmkdve. Kzben Fran
ciaorszgnak jjel-nappal dolgoznia kell a belga hatr megerdt-
sn. Ehhez minden forrst ignybe kell venni. Elssorban harcko
csitmads ellen kell akadlyokat ptennk, fgglegesen fldbe
sott snekbl, mly rkokbl, betontmbkbl, helyenknt fldi
aknkbl is, el kell ksztennk nagyobb terletek elrasztst
stb., s az egsz rendszert mlysgi vdelemmel kell prostani.
Lengyelorszgban igen hatkonynak bizonyult a nmet pnclosok
tmadsa; hrom-ngy nmet pncloshadosztlyt csak fizikai
akadlyok tartztathatnak fel, persze csak akkor, ha vdelmketjl
kpzett csapatok s nagy erej tzrsg ltja el. ... Fizikai akad
lyok nlkl pnclostmads ellen nincs hatkony vdekezs. [...]

[...]
A kirlyi flottnak nagy rat kellett fizetnie minden olyan hbo
rban, amelyben ignyt tartott a tengeri uralomra: hatalmas cl
pontokat nyjtott az ellensgnek. A hadviselsi mdozatok vltoz
tak, de a kalzhajk, a portyz cirklk s mindenekeltt a tenger
alattjrk a hadvisels klnbz formiban mindig slyos krt
okoztak kereskedelmnk s lelmiszer-elltsunk ltfontossg t
vonalain. Haditengerszetnknek ezrt mindig is a vdelemre kel
lett berendezkednie. Ez pedig azzal a veszllyel jr, hogy akaratunk
ellenre is megszokjuk a vdekez tengeri stratgit s gondolko
dsmdot. A modern technikai eszkzk mg erstik is ezt a trek
170
vst. Mindkt nagy hborban, amg az admiralits irnytsnak a
gondja rem hrult, igyekeztem szaktani ezzel a vdelmi rgesz
mvel, s az ellentmads formit kutattam. Nagy terhet vesz le a
tbb szz konvoj s tbb ezer tengersz biztonsgra vigyz erk
vllrl, ha sikerl elrnnk, hogy az ellensg folyton azon trje a
fejt, vajon hol ri a kvetkez csaps. Az els vilghborban a
Dardanellk, ksbb pedig a Borkum s ms frz szigetek elleni t
madsban vltem felfedezni ezt az eszkzt, amelynek segtsgvel
keznkbe ragadhatjuk a kezdemnyezst, s rknyszerthetjk a
gyengbb tengeri hatalmat, hogy a maga gyenge pontjt keresse, ne
a mienket. 1939-ben, visszatrve az admiralitsra, mihelyt a leg
szksgesebb teendkkel vgeztem, s a legkzvetlenebb veszlye
ket sikerlt elhrtani, mris gy reztem, lehetetlen bernnk a
konvoj s blokd politikjval. A legkomolyabban foglalkozta
tott az a gondolat, hogy miknt tmadhatnnk meg tengeri erkkel
a nmeteket.
A legjobb lehetsg a Balti-tengeren knlkozott. A brit flotta
uralma a Balti-tengeren alighanem dnt elnyt jelentett volna.
Skandinvia megszabadult volna a nmet invzi veszlytl, s mi
sem lett volna termszetesebb, mint hogy bekapcsoldjk hadike
reskedelmi rendszernkbe, ha ugyan a hborba is be nem lpett
volna a mi oldalunkon. Ha a brit flotta ellenrzse alatt tartja a Bal
ti-tengert, ezzel mintegy kezet nyjtottunk volna Oroszorszgnak, s
gy az egsz szovjet politikra s stratgira dnt hatssal lehet
tnk volna. Mindezt egyetlen jl tjkozott vezet sem vonta kt
sgbe. Nyilvnval volt, hogy a Balti-tenger ellenrzse nemcsak a
kirlyi haditengerszet, hanem egsz Nagy-Britannia szempontj
bl dnt nyeresg lenne. De megszerezhet-e? Ebben az jabb
hborban a nmet haditengerszet nem lehetett akadly. Tl
ernk nehzhajkban arra sarkallt, hogy ahol s amikor csak lehet,
igyekezznk bevetni a hajinkat. Az ersebb tengeri hatalom kpes
eltakartani az aknamezket is. A tengeralattjrk nem parancsol
hatnak meglljt egy olyan flottnak, amelyet hatkonyan vnak a
flottillk. Az 1914-1915-s nagy erej nmet haditengerszet he
lyett azonban most itt volt a lgier, ez a flelmetes, mrhetetlen s
minden hnappal egyre nagyobbra nvekv hadernem.
Ha kt-hrom vvel korbban sikerl szvetsget ktni Szovjet-
Oroszorszggal, ennek rtelmben egy brit csatahajraj csatlakoz
hatott volna az orosz flotthoz, s Kronstadtban llomsozhatott
171
volna. Annak idejn bartaink krben fel is vetettem ezt a lehet
sget. Hogy csakugyan lett volna-e eslye az effle megoldsnak,
azt nem tudhatjuk. Mindenesetre Nmetorszg megzabolzsra j
mdszer lett volna; igaz, voltak egyszerbb eszkzk is, amelyeket
nem vettnk ignybe. Akrhogy is, 1939 szn Oroszorszg velnk
szemben ll semleges hatalom volt, az ellensges rzlet s a tny
leges hbor hatrn. Svdorszgnak szmos kedvez fekvs ki
ktje van, amelyekben a brit flotta llomsozhatott volna. De
Svdorszgtl nem lehetett elvrni, hogy vllalja a nmet megszl
ls kockzatt. Kvetkezskpp Svdorszgtl csak gy krhet
tnk volna kiktt, ha keznkben van a Balti-tenger. Svd kikt
nlkl viszont a Balti-tengert nem vonhattuk ellenrzsnk al.
A stratgiai gondolatmenet itt zskutcba jutott. Lehetsges-e ki
trni ebbl a zskutcbl? Megprblni mindenesetre rdemes
volt. A hbor alatt, mint mg visszatrek r, szmos hadmvelet
tervt dolgoztattam ki, s tbbnyire arra a meggyzdsre jutot
tam, hogy le kell rluk mondani, mert nem illenek az ltalnos stra
tgia kereteibe. Az els ilyen terv a Balti-tenger uralmnak meg
szerzse volt.
[...]
A hosszas vitkban vgl az n llspontom gyztt a balti-ten-
geri stratgirl s a csatahajk modernizlsrl. Elkszltek a
tervek, s kiadtuk a megbzsokat is. Csakhogy egyms utn vetd
tek fel olyan rvek - s nmelyik nagyon is nyoms volt -, amelyek
amellett szltak, hogy mgiscsak lljunk el terveinktl. A RoyalSo-
vereign osztly hajkra - hangzott az egyik ellenrv - konvojok k
srethez lehet szksgnk, ha a nmet zsebcsatahajk vagy a 20,3
cm-es lvegekkel felszerelt cirklk kitrnek a nylt tengerre. Az is
felvetdtt, hogy a terv htrltatn ms nagyon fontos feladataink
megvalstst, tovbb, hogy ms fontos cloktl vonna el mun
kaert s pncllemezt. Nagy sajnlattal vettem tudomsul, hogy
vgl nem sikerlt megvalstanom tervemet, s nem hoztuk ltre az
alig tizent csomval kzleked, nehz fedlpnclzat, lgvdel
mi gykkal bven elltott hajrajt, amely minden ms flottaegy
sgnl ellenllbb lett volna mind a lgi-, mind a vz alatti tmad
sokkal szemben. Amikor 1941-ben s 1942-ben oly fontoss vlt,
hogy Mltt megvdjk s megerstsk, s amikor oly fontos lett
volna, hogy gyzni tudjuk az olasz kiktket, s mg inkbb Tri-

172
polit, akkor mr msok is reztk ennek a hajrajnak a hinyt. De
akkor mr ks volt.
A Royal Sovereign hajosztly egszen a hbor vgig csak a
kltsgeinket s a gondjainkat nvelte. Testvrhajikkal, a Queen
Elizabeth hajosztllyal ellenttben egyet sem ptettek t kzlk,
s mint majd ltni fogjuk, amikor 1942 prilisban vgl szba jtt,
hogy az Indiai-cenon harcba vessk ket a japn flotta ellen, az
ottani tengernagyunknak, Pound tengernagynak s a hadgymi
niszternek els dolga volt, hogy a lehet legrvidebb idn bell sok
ezer mrfldre eltvoltsa ket az ellensgtl.

Amikor tvettem az admiralits vezetst, s tagja lettem a hbo


rs kabinetnek, egyik legels dolgom volt megteremteni a magam
kln statisztikai osztlyt. Ezt a feladatot rgi bizalmas bartomra,
Lindemann professzorra bztam. vek ta egytt gondolkodtunk a
hbor dolgairl, s egytt igyekeztnk felbecslni az esemnyek
vrhat alakulst. Most fltucatnyi megbzhat statisztikussal s
kzgazdsszal egytt az admiralitson kapott munkt, azzal a fel
adattal, hogy semmi mssal ne trdjk, csak a tnyekkel. Linde
mann vezetse alatt ez a tehetsges emberekbl ll csoport min
den hozzfrhet hivatalos adatot feldolgozott, llandan elltott
tblzatokkal s grafikonokkal, s ezekbl kpet alkothattam ma
gamnak az egsz hbor esemnyeinek alakulsrl. Munkatrsa
im hajthatatlan csknyssggel vizsgltk s elemeztk a hbors
kabinet el kerl minisztriumi okmnyokat, s krsemre kln
vizsglatokat is vgeztek.
Ebben az idben a kormnynak nem volt mg ltalnos statiszti
kai hivatala. Minden minisztrium a sajt adataibl s megfigyel
seibl lltotta ssze a jelentseit. Msknt szmolt a lggyi mi
nisztrium s msknt a hadsereggyi minisztrium. Az elltsi mi
nisztrium s a kereskedelmi minisztrium ms-ms nven nevezte
ugyanazt a dolgot. Ez gyakran okozott flrertst s idvesztesget,
amikor a hbors kabinetben kshegyre men vitt folytattunk va
lamirl. Nekem mindenesetre kezdettl fogva volt mire tmasz
kodnom, megbzhat adatok lltak rendelkezsemre, s ezek szerve
sen illeszkedtek egymshoz s a ms forrsbl szrmaz rtesl
sekhez. Munkatrsaim kezdetben csak az esemnyek egy rszt k
srtk ugyan figyelemmel, de adataik gy is segtettek helyes s tfo
g kpet alkotnom, kiigazodnom a rnk zdul tny- s adatzn-
ben.
173
22 / A franciaorszgi front

[...]
Az a Franciaorszg, amely 1914 augusztusban oly eltklten
vetette r magt si ellensgre, az jabb hbor kitrsekor mr
rg a mlt volt. A gyzelem egyszersmind kimertette a revanche
szellemt. Egykori szszli mr rg a srban pihentek. A francia
np iszonytat ldozatot hozott az els vilghborban: msfl mil
li francia veszett oda a csatamezkn. A francik tudatban a t
mads fogalma az 1914-es francia rohamok kudarct idzte fel, Ni-
velle tbornok 1917-es veresgt, a somme-i s a passchendaele-i
vgerhetetlen knldst: a francik nem felejtettk el a leckt,
hogy a modem fegyverek tzereje elpuszttja a tmadt. Sem Fran
ciaorszgban, sem Britanniban nem fogtk fel a maga teljessg
ben annak a kvetkezmnyt, hogy a tzrsgi tznek is ellenll
pnclos jrmveket lehet kszteni, s ezek naponta akr szzhat
van kilomtert is megtesznek. Nhny vvel a hbor eltt egy de
Gaulle nev parancsnok igen tanulsgos knyvet rt errl a tm
rl, de nem keltett vele semmi rdekldst. A Cornell Suprieurde
la Guerre-ben1 tovbbra is az agg Ptain marsall volt a legfbb te
kintly, s ez nagy sllyal nehezedett a francia stratgiai gondolko
dsra, elzrta az utat az j elgondolsok ell, legfkppen pedig
httrbe szortotta a sajtos szhasznlattal tmad-nak nevezett
fegyvereket. [...]
Azokban a feladvnyokban, amelyekkel a Mindenhat terheli
szerny szolgit, a dolgok jformn soha nem ismtldnek meg
pontosan, amikor pedig gy tetszik, mintha megismtldnnek, v
gl kiderl, hogy mgiscsak van valami vltozs, s aki elhamarko
dottan ltalnost az elz esetbl, alaposan megjrhatja. Az embe
ri elme, a rendkvli lngelmket kivve, nem kpes fl emelkedni
azoknak a bevett nzeteknek, amelyek fejldst megszabtk.
Mrpedig, mint ltni fogjuk, miutn nyolc hnapon t mindkt fl
ttlenl llt a frontvonalon, Hitler nagyszabs tmadsba lendlt,
s a tmad keket grntbiztos, nehz pnclzat jrmvek alkot
tk, amelyek minden ellenllst ttrtek, s vszzadok ta, st ta
ln a puskapor felfedezse ta elszr szinte hatstalann tettk a
harcmezn a tzrsget. Azt is ltni fogjuk, hogy a tzer nveke-

Legfelsbb haditancs, (franciul)

174
dse folytn a mostani csatk kisebb vrldozattal jrnak a rgiek
nl, mert egy-egy terletet nagyon kevs emberrel is tartani lehet,
ez pedig sokkal kisebb emberi clpontot jelent.
Nincs az az orszg, amely annyi stratgiai figyelem s prblko
zs trgya lett volna, mint a Franciaorszg s Nmetorszg kz be
keld Nmetalfld. A terep minden sajtsgt, magaslatait, vzi
tjait vszzadokon t tanulmnyozta Nyugat-Eurpa valamennyi
tbornoka s katonaiskolja - mindig a legutbbi hadjrat fny
ben. Ebben az idben a szvetsgesek szmra kt felvonulsi front
jhetett szmtsba, arra az esetre, ha Nmetorszg megtmadn
Belgiumot, s k gy dntennek, hogy Belgium segtsgre siet
nek, vagy ha Belgium felkrsre alapos elkszts utn gyors s
titkos akciba kvnnnak lpni. Az elst Schelde-vonalnak nevez
hetnnk. A francia hatrhoz kzel hzdott, s elfoglalsa nem lt
szott klnsebben kockzatosnak. A legrosszabb esetben affle
ltszatfront gyannt szolglhatott volna. A legjobb esetben pedig
a szvetsgesek meg is ersthettk volna, ha kell. A msodikat mr
csak nagyobb szabs hadmvelet keretben lehetett volna elfog
lalni. A Maas mentn hzdott, Givet-n, Dinant-on, Namurn s
Leuvenen t egszen Antwerpenig. Ha a szvetsgesek nagy koc
kzat rn elfoglaljk s kemny csatkban megvdik ezt a vonalat,
a nmet tmads jobbszrnya elakadt volna, ha pedig a nmetek
alulmaradnak, akkor a vonal elfoglalsval a szvetsgesek megtet
tk volna az els lpst a nmet hadiipar kzpontja, a ltfontossg
Ruhr-vidk elfoglalshoz.
Minthogy a nemzetkzi jogszokst tiszteletben tartva nem vo
nulhattunk volna t Belgiumon, ha nem jrulnak hozz a belgk,
csak a francia-nmet hatrrl lehetett elrenyomulni. A Rajnn t,
Strasbourg-tl szakra s dlre, kelet fel tr tmadseregek tja
elssorban a Fekete-erdbe vezetett volna, ezt pedig, akrcsak az
Ardenneket, ez id tjt tmad hadmveletekre alkalmatlan terep
nek tekintettk a stratgk. Elvben a tmads tja a Strasbourg-
Metz vonaltl szakkeletre is vezethetett volna Rajna-vidk-Pfalz-
ba. Egy ilyen elrenyomulssal, amelynek jobbszmya a Rajnra
tmaszkodik, a szvetsgesek megszervezhettk volna a foly ellen
rzst szakon Koblenzig vagy Klnig, s gy alkalmas hadszntr
re rkeztek volna. Ez a lehetsg veken t szerepelt is a nyugat-eu
rpai vezrkarok hadijtkaiban. Csakhogy e trsgben 1939 szep
temberre flelmetes akadly plt ki: a Siegfried-vonal, egymst
175
tmogat betonerdjeivel s nagy mlysgben hzd drtakad
lyaival. A francik legkorbban szeptember harmadik hetben let
tek volna kszen nagyszabs offenzvra. Addigra azonban a len
gyelorszgi hadjrat vget rt. Oktber kzepn a nmetek mr
hetven hadosztlyt tartottak a nyugati fronton. Nyugaton a franci
k tmeneti ltszmflnye mlban volt. s ha a francik a keleti
frontjukon offenzvt indtanak, akkor vdtelenl marad a ltfon
tossg szaki front. Mg ha kezdetben sikerrel jr is a tmads, egy
hnap elteltvel rendkvli nehzsgeket okozott volna a keleten
elfoglalt terletek megtartsa, s Franciaorszg ki lett volna szol
gltatva egy szakrl jv nmet ellencsapsnak.
Ez ht a vlasz arra krdsre, hogy mirt kellett ttlenl vrni,
amg Lengyelorszg elpusztul?. Ezt a csatt vekkel korbban
vesztettk el. 1938-ban, amg mg megvolt Csehszlovkia, j gy
zelmi eslyekkel indulhattunk volna harcba. 1936-ban mg csak
nem is tkztnk volna tnyleges ellenllsba. 1933-ban egyetlen
utasts Genfbl egy csepp vr nlkl jobb beltsra brta volna N
metorszgot. Gamelin tbornok nem tehet egyedl felelss
azrt, hogy 1939-ben nem vllalt sszehasonlthatatlanul nagyobb
kockzatot, mint amilyentl korbban mind a francia, mind a brit
kormny visszariadt. [... ]
Hitler meg volt rla gyzdve, hogy a francia politikai rendszer a
velejig romlott, s hogy ez a francia hadsereget is megfertzte.
Tudta, hogy milyen nagy a kommunistk befolysa Franciaorszg
ban, s tudta, hogy miutn Ribbentrop s Molotov megegyezett, s
Moszkva eltlte a francia s a brit kormnyt, amirt kapitalista s
imperialista hborba kezdett, a kommunistk a cselekvs megb
ntsra fogjk felhasznlni a befolysukat. Hitler arrl is meg volt
gyzdve, hogy Britannia pacifista lett s elkorcsosult. Azt hitte,
hogy jllehet Chamberlain s Daladier a harcias angol kisebbsg
nyomsra knytelen volt hadat zenni Nmetorszgnak, mindket
t igyekszik majd a lehet legkevsb komolyan venni a hbort, s
Lengyelorszg sszeroppansa utn ugyangy beletrdik a ksz
tnyekbe, ahogyan egy vvel elbb Csehszlovkia esetben. A fen
tebb elmondott esetekben Hitler megrzsei tbbszr is helyesnek
bizonyultak, tbornokainak rvei s agglyai pedig tvesnek. De
Hitler nem sejtette, hogy milyen mlyrehat vltozs ll be Nagy-
Britanniban s az egsz brit birodalomban, ha felharsan a harci
krt; nem sejtette, hogy akik eddig a legodaadbb bkeprtiak vol
176
tak, az egyik pillanatrl a msikra a gyzelem legfradhatatlanabb
kovcsai lehetnek. Nem volt kpes felfogni, mekkora szellemi s
lelki er lakozik szigetlakinkban: brmennyire ellenzik is a hbo
rt s a katonai kszldst, vszzadok ta rklt joguknak tart
jk a gyzelmet. Mindamellett a brit hadsereg a hbor kezdetn
nem volt szmottev tnyez, s Hitler abban is bizonyos volt, hogy
a francia nemzet nem nagy lelkesedssel vvja majd ezt a hbort.
Nem is tvedett. Tudta, hogy mit akar, s a parancsait vgrehajtot
tk.
Tisztjeink azt gondoltk, hogy Nmetorszgnak, ha majd legyzi
a lengyel hadsereget, legalbb tizent hadosztlyt kell Lengyelor
szgban tartania, s ezek jelents rsze csak alacsony harci rtk
egysgekbl llhat. Ha ktsgei vannak az oroszokkal kttt szer
zds szilrdsga fell, taln harminc hadosztlyt is keleten kell
hagynia. A legkevsb kedvez esetben teht Nmetorszg negy
ven hadosztlyt csoportosthat t a keleti frontrl, s ezzel szzra
nvelheti nyugaton llomsoz hadosztlyainak szmt. Idkz
ben a francik sszesen hetvenkt hadosztlyt mozgsthatnak
Franciaorszgban, ezenkvl tizenkt-tizenngy hadosztlynyi ert
llomsoztatnak erdtmnyeikben, tovbb szmthatnak a ngy
hadosztlynyi brit expedcis haderre is. Tizenkt francia hadosz
tlyra van szksg az olasz hatr mentn, s hetvenhat marad a n
metek ellen. Az ellensg teht 4:3 arny flnyre szmthat a sz
vetsgesekkel szemben, tovbbi tartalkos hadosztlyok mozgs
tsval pedig rvid id alatt szzharmincra nvelheti rendelkezsre
ll hadosztlyainak szmt. Ezzel szemben a francia oldalon csak
az szak-Afrikban llomsoz s rszben tcsoportosthat tizen
ngy hadosztly jhet mg szmtsba, valamint azok az erk, ame
lyeket Nagy-Britannia kldhet mg fokozatosan ptlsul.
Ami a lgiert illeti, vezrkari fnkeink gy szmoltak, hogy ha
Nmetorszg legyzi Lengyelorszgot, tbb mint ktezer bomb
zt lesz kpes nyugaton sszpontostani, mrpedig a francik s a
britek egyttvve is mindssze csak kilencszztven gpre szmt
hattak. 1 Vilgos volt teht, hogy ha egyszer Hitler vgez Lengyelor
szggal, mind a fldn, mind a levegben jval ersebb lesz, mint a
francik s a britek egyttvve. A Nmetorszg elleni francia offen-

1 A nmet bombz lgiflotta akkor valjban 1546 gpbl llt. (A szerz

megjegyzse.)

177
zva teht szba sem jhetett. Lssuk most, milyen eslyei voltak vi
szont a Franciaorszg elleni nmet tmadsnak.
Hrom lehetsg is knlkozott. Az els: invzi Svjcon keresz
tl. Ezzel a nmetek megkerlhettk volna a Maginot-vonal1 dli
szrnyt, de egyszersmind szmos fldrajzi s stratgiai-nehzsg
gel kerltek volna szembe. A msodik: Franciaorszg invzija a
kzs hatrvonalon t. Ez nem ltszott valsznnek, ugyanis gy
vltk, hogy a nmet hadsereg felszereltsge s fegyverzete nem
elegend a Maginot-vonal ttrshez. s a harmadik: Franciaor
szg invzija Hollandin s Belgiumon t. Ez megkerln a Magi-
not-vonalat, s valsznleg nem jrna akkora vesztesgekkel, mint
az lland erdtmnyek elleni frontlis tmads. A vezrkari f
nkk gy szmtottak, hogy a tmads kezdeti szakaszra a nme
teknek huszonkilenc hadosztlyt kellene tdobniuk a keleti front
rl, s mg tizenngyet a frontvonalon mr felsorakoztatott csapa
tok mlysgi megerstsre. gy lttuk, hogy ekkora hadmozdu
lathoz s a teljes tzrsgi tmogatssal elksztett tmads meg
indtshoz legalbb hrom htre van szksg, neknk pedig leg
albb kt httel a tmads kezdete eltt szlelnnk kell az elksz
leteket Ekkora hadmveletbe a nmetek nemigen kezdhettek vol
na az v vge eltt, de azrt ezt a lehetsget sem zrhattuk ki.
Mindebbl az kvetkezett, hogy igyekeznnk kell ksleltetni a
nmetek kelet-nyugati csapatmozdulatait, mgpedig a kzlekedsi
tvonalak s az sszpontostsi krzetek bombzsval. Kvetke
zskpp szmtanunk kellett r, hogy a nmetek megelz tma
dst indtanak repltereink s replgpgyraink ellen, hogy
meggyengtsk vagy megsemmistsk lgiernket. Anglia rszrl
ez a tmads mlt fogadtatsra tallt volna. A kvetkez felada
tunk az volt, hogy szembenzznk az esetleg Nmetalfldn t in
dtand nmet tmadssal. Arra nem lettnk volna kpesek, hogy
mr Hollandiban megakasszuk a tmadst, de Belgiumban, a sz
vetsgesek rdekben, mr meg kellett volna prblkoznunk vele.
Ha rteslseink helytllak - rtk jelentskben a vezrkari f
nkk -, a francik gy vlik, hogy ha a belgk kitartanak a
Maas mentn, a francia s a brit csapatoknak a Givet-Namur vona

1 Francia erdrendszer Franciaorszg szakkeleti hatra mentn. 1927-tl

1936-ig plt. Kezdemnyezjrl, Andr Maginot francia llamfrfirl kapta


a nevt.

178
lat kellene elfoglalniuk, a brit expedcis er pedig a balszmyon te
vkenykedne. Vlemnynk szerint helytelen volna elfogadni ezt a
tervet, hacsak a belgkkal meg nem llapodunk, hogy mg a nmet
elnyomuls eltt idejben elfoglaljuk a fent emltett vonalakat....
Ha a belgk jelenlegi magatartsa nem vltozik meg, s mi nem k
szlhetnk fel, hogy idejekorn elfoglaljuk a Givet-Namur [ms
nven Maas-Antwerpen] vonalat, hatrozott meggyzdsnk,
hogy a francia hatron, jl kiptett llsokban kell fogadnunk a n
met elretrst. Ebben az esetben termszetesen fel kellett k
szlnnk a nmet csapatok ltal megszllt s ignybe vett belga s
holland vrosok s vasti csompontok bombzsra.
Lssuk most e nagy fontossg gy tovbbi fejlemnyeit. A h
bors kabinet szeptember 20-n trgyalta meg, s rvid vita utn a
legfelsbb haditancs el utalta a dolgot, az pedig annak rendje s
mdja szerint kikrte Gamelin tbornok vlemnyt. Gamelin t
bornok mindssze annyit vlaszolt, hogy a D-terv gyt (vagyis a
Maas-Antwerpen vonal elfoglalst) a francia kldttsg egy ko
rbbi feljegyzse taglalja. Az illet jelents hadmveleti rsze gy
szlt: Ha a seglykrs idejben rkezik, az angol-francia csapa
tok bevonulnak Belgiumba, de nem bocstkoznak tallkozharc
ba. A kijellt vdelmi vonalak kz tartozik a Schelde-vonal s a
Maas-Namur-Antwerpen vonal. A brit vezrkari fnkk megvi
tattk a francia vlaszt, majd jabb elterjesztssel fordultak a h
bors kabinethez, s ebben felvetettk azt a lehetsget, hogy a sz
vetsges csapatok a Scheldig nyomuljanak elre, emltst sem tet
tek azonban az ennl sszehasonlthatatlanul nagyobb szabs
tervrl, a Maas-Antwerpen vonal elfoglalsrl. A dnt fontoss
g D-tervet mg azon az oktber 4-i kabinetlsen sem hoztk sz
ba, amelyen e msodik jelentsket elterjesztettk. gy aztn a h
bors kabinet gy rtette a dolgot, hogy a brit vezrkari fnkk ja
vaslatai nem talltak ellenllsra, nincs teht szksg semmilyen
jobb kezdemnyezsre, sem dntsre. Jmagam mindkt kabinet
lsen jelen voltam, s nem volt rla tudomsom, hogy brmi
lyen fontos krds eldntetlenl maradt volna. Oktberben, mint
hogy a belgkkal nem jtt ltre tnyleges megllapods, gy rtet
tk, hogy ha eljn az ideje, csak a Schelde-vonalig nyomulunk majd
elre.
Idkzben Gamelin tbornok titkos trgyalsokat folytatott a
belgkkal, s megllapodott velk, hogy a belga hadsereget teljes
179
harckszltsgben tartjk, tovbb, hogy Belgium felkszl az el
retolt Namur-Leuven vonal elfoglalsra. November elejre mind
errl megegyezs szletett a belgkkal, s november 5. s 14. kztt
szmos rtekezlet kvette egymst Vincennes-ben s La Fertben.
Ezeken, vagy legalbbis nmelyiken, Ironside, Newall s Grt is je
len volt. A november 15-n kiadott 8. szm utastsban Gamelin
tbornok megerstette a 14-i megllapodsokat, amelyeknek r
telmben Franciaorszg tmogatst grt a belgknak, s ha a k
rlmnyek megengedik, a Maas-Antwerpen vonalig nyomul el
re. A szvetsgesek legfelsbb tancsa november 17-n lt ssze
Prizsban. Chamberlain Halifax lordot, Chatfield lordot s Sir
Kingsley Woodot vitte magval. Ebben az idben mg nem rtem
el olyan pozcit, hogy a miniszterelnk oldaln rszt vehessek az
ilyen rtekezleteken. A tallkozn a kvetkez dnts szletett:
Mivel fontos, hogy a nmet erket a lehet legtvolabb tartztas
suk fel, a Belgium elleni nmet tmads esetn mindent meg kell
tenni a Maas-Antwerpen vonal megvdsre. Chamberlain s
Daladier egyarnt hangoztattk, milyen nagy jelentsget tulajdo
ntanak ennek a hatrozatnak, s a tovbbiakban ehhez is tartottk
magukat. Lnyegben a D-tervet fogadtk teht el, vagyis messze
tllptek az addig elfogadott megllapodsokon, amelyeknek r
telmben a szvetsgesek csupn a Scheldig nyomultak volna
elre.
A D-terv hamarosan kibvlt a 7. francia hadsereg bevetsnek
gondolatval. Elszr 1939 novemberben vetdtt fel az az el
kpzels, hogy ez a hadsereg a szvetsges csapatok tengerparti
szrnyn szak fel trjn elre. jonnan kinevezett parancsnoka,
Giraud tbornok addig Reims krnykn llomsozott egy tartalk
hadsereggel, flttbb elgedetlenl a beosztsval. A D-terv ki
egsztsnek az volt a clja, hogy a 7. hadsereg Antwerpenen t be
vonuljon Hollandiba, s gy egyrszt a hollandok segtsgre siet
hessen, msrszt megszllja a kt holland szigetet, Walcherent s
Bevelandot. Mindennek akkor lett volna rtelme, ha a nmeteket
mr az Albert-csatomnl sikerl meglltani. Gamelin tbornok
gy szerette volna. Georges tbornok szerint viszont nem volt r
eslynk, s azt javasolta, hogy a csapatokat inkbb a frontvonal
kzps szakasza mgtt sorakoztassk fel tartalkknt. Mi sem
mit sem tudtunk ezekrl a nzeteltrsekrl.
Ilyen krlmnyek kztt teleltnk t, s vrtuk a tavaszt. A n-
180
met tmadsig htralv hat hnap alatt Franciaorszgban s
Nagy-Britanniban sem a vezrkarok, sem a kormnyok nem hoz
tak jabb stratgiai dntseket.
[...]

23 / Skandinvia s Finnorszg

A Baltikum bejrattl az szaki-sarkkrig hzd msfl ezer


kilomter hossz flszigetnek risi stratgiai jelentsge volt.
A norvg hegyek az cenbl kiemelked part menti szigetsorban
folytatdnak. A szigetek s a szrazfld kztti norvg felsgvize
ken, mint valami tengeri folyosn t Nmetorszg, blokdunkat ki
jtszva, kijuthatott a nylt tengerekre. A nmet hadiipar szempont
jbl oly ltfontossg svd vasrcszlltmnyok nyron a Botteni-
blbl, kzelebbrl Lule kiktjbl indultak tnak, amikor pe
dig ez a svdorszgi bl befagyott, a Norvgia nyugati partjn fek
v Narvikbl. Ha tiszteletben tartjuk a norvgok felsgjogait a ten
geri folyosban, ezzel lehetv tesszk, hogy a norvg semlegessg
rve alatt a vasrcszlltmnyok tengeri erflnynk ellenre is
akadlytalanul eljussanak rendeltetsi helykre. Az admiralits ve
zetsgt slyosan aggasztotta, hogy Nmetorszg ilyen nagy
elnyhz juthat, s mihelyt alkalom addott r, fel is vetettem a dol
got a hbors kabinetben. [...]
Elgondolsaim eleinte kedvez fogadtatsra talltak. Kollgim
valamennyien slyosnak tltk meg a veszlyt, csakhogy vala
mennyien alapvet magatartsi szablynak tekintettk, hogy szigo
ran tiszteletben kell tartanunk a kis orszgok semlegessgt. [... ]
Amikor az admiralitson megllapodtunk a teendkben, m
sodszor is a kabinet el terjesztettem a dolgot. Ezttal is teljes volt
az egyetrts abban, hogy cselekednnk kell, de maghoz a cselek
vshez nem sikerlt megszereznem a hozzjrulst. A klgymi
nisztrium a norvg semlegessgre hivatkozott, s rvei nagy sllyal
estek a latba; nem tudtam teht keresztlvinni terveinket. Azrt,
mint ltni fogjuk, minden lehetsges eszkzzel s alkalommal to
vbb szorgalmaztam az gyet. De a dnts, amelyet 1939 szeptem
berben javasoltam, csak 1940 prilisban szletett meg. Akkor
pedig mr ks volt.

181
Mint ma mr tudjuk, a nmeteket szinte ugyanabban a pillanat
ban szintn Norvgia foglalkoztatta. Raeder tengernagy, a haditen
gerszet fparancsnoka oktber 3-n elterjesztette Hitlernek a
Tmaszpontok szerzse Norvgiban cm javaslatt. Azt kvn
ta,'hogy a Fhrer minl elbb rtesljn rla, mi a haditengerszet
trzsnek vlemnye a hadmveleti bzis szaki irny kiterjeszt
snek lehetsgrl. Ki kell puhatolni - rta -, hogy lehet-e Orosz
orszg s Nmetorszg egyestett nyomsval tmaszpontokat sze
rezni Norvgiban a nmet stratgiai s hadmveleti helyzet meg
szilrdtsra. Ebben az gyben szmos feljegyzst ksztett, s eze
ket oktber 10-n trta Hitler el. Feljegyzseimben - rta ksbb
- felsoroltam, milyen htrnyokkal jrna a mi szempontunkbl, ha
a britek megszllnk Norvgit: ellenrzsk al vonnk a Balti
tenger megkzeltsi tvonalait, tkarolnk tengeri hadmvelete
inket s a Britannia elleni lgitmadsainkat, s vget vetnnek a
Svdorszgra gyakorolt nmet nyomsnak. Hangslyoztam tovb
b, milyen elnykkel jrna, ha megszllnnk a norvg partvid
ket: kijrathoz jutnnk az Atlanti-cen szaki rszre, megsznne
az a veszly, hogy a britek, mint 1917-1918-ban, ismt aknazrat
ltestsenek___ A Fhrer nyomban tltta a norvg krds jelent
sgt; azt mondta, hagyjam nla a feljegyzseimet, s kijelentette,
hogy szemlyesen kvn foglalkozni az ggyel.
Rosenberg, a nci prt klgyi szakrtje s a klfldi nmet
propagandval foglalkoz iroda vezetje egyetrtett a tengemagy-
gyal. Arrl lmodott, hogy Skandinvia megnyerhet egy olyan
szaki kzssg gondolatnak, amelyben Nmetorszg termsze
tes vezetse alatt egyeslnnek az szaki npek. 1939 elejn egy
bizonyos Vidkun Quisling nev volt norvg hadgyminiszter szl
sjobboldali nemzeti prtjban - meggyzdse szerint - hasznos
eszkzre tallt. Kapcsolatba lpett Quisling prtjval, s a norvg
jobboldali vezet tevkenysgt Rosenberg szervezete s az osli
nmet tengerszeti attas tjn a nmet haditengerszeti trzs ter
veinek keretbe illesztettk.
Quisling s jobbkeze, Hagelin december 14-n Berlinbe utazott,
ott Raeder Hitlerhez ksrte ket, s a tallkozn megvitattk egy
norvgiai politikai fordulat lehetsgt. Quisling rszletes tervvel
rkezett. Hitler a biztonsg kedvrt gy tett, mintha vonakodnk a
hatrozottabb fellpstl, s azt mondta, hogy jobb szeretn semle
gesnek ltni Skandinvit. Raeder szerint azonban mg aznap kiad
182
ta a parancsot a legfelsbb hadvezetsnek, hogy kezdje meg a nor
vgjai hadmvelet elkszleteit.
Neknk termszetesen minderrl nem volt tudomsunk.
Kzben a Skandinv-flsziget vratlan konfliktus szntere lett,
amely Nagy-Britanniban s Franciaorszgban heves rzelmeket
korbcsolt fel, s nagy hatssal volt a Norvgirl foly vitra is.
Mihelyt Nmetorszg hborba keveredett Nagy-Britannival s
Franciaorszggal, Szovjet-Oroszorszg a Nmetorszggal kttt
szerzds szellemben kezdte eltorlaszolni a nyugat fell a Szovjet
uniba vezet felvonulsi utakat. Az egyik tvonal Kelet-Poroszor-
szgbl a balti llamokon t vezetett; egy msik a Finn-bl vizn
t; a harmadik pedig magn Finnorszgon s a Karliai-fldszoro-
son t addig a pontig, ahol a finn hatrt alig harminc kilomter v
lasztotta el Leningrad klvrosaitl. A szovjetek emlkezetben
lnken lt mg, mekkora veszllyel kellett Leningrdnak szembe
nznie 1919-ben. Mg Kolcsak fehrkormnya is azt zente a pri
zsi bkekonferencinak, hogy Oroszorszgnak fvrosa vdelm
hez nlklzhetetlen szksge van tmaszpontokra a balti llamok
ban s Finnorszgban. 1939 nyarn Sztlin ugyanezt a hangot tt
te meg, amikor a brit s a francia kldttekkel trgyalt; azt pedig
mr az elz fejezetekben lthattuk, hogy a kis orszgok termsze
tes flelme mennyire akadlyozta egy angol-francia-orosz szvet
sg ltrejttt, s hogy ppensggel a Molotov-Ribbentrop meg
egyezs tjt egyengette.
Sztlin nem vesztegette az idt. Az szt klgyminisztert szep
tember 24-n Moszkvba hvtk, kormnya ngy nappal ksbb
klcsns segtsgnyjtsi szerzdst rt al, amely felhatalmazta
az oroszokat, hogy tmaszpontokat ltestsenek sztorszgban.
Oktber 21-re a Vrs Hadsereg s a szovjet lgier mr be is ren
dezkedett ott. Ezzel egy idben ugyanezt az eljrst alkalmaztk
Lettorszggal szemben, majd Litvniban is megjelentek a szovjet
helyrsgek. gy a szovjet fegyveres erk egykettre eltorlaszoltk
az esetleges nmet szndkok ell a dlrl Leningrdba vezet utat,
s egyszersmind a Finn-bl dli felt is. Mr csak a Finnorszgon t
vezet tvonal volt htra.
Oktber elejn Paasikivi, azoknak az llamfrfiaknak egyike,
akik 1921-ben alrtk a Szovjetunival kttt bkeszerzdst,
Moszkvba utazott. A szovjetek slyos kvetelsekkel lltak el: a
finn hatrt a Karliai-fldszoroson vonjk meg jval htrbb, hogy
183
Leningrad kikerljn az ellensges tzrsg hatkrbl; Finnor
szg mondjon le a Finn-blben fekv nhny szigetrl; adja t a
Halsz-flszigetet s vele az orszg egyetlen jgmentes jeges-tengeri
kiktjt, Petsamt; s mindezeken tl adja brbe a Finn-bl be
jratban lv Hang kiktjt, hogy ott orosz tengeri s lgi t
maszpont pljn. A finnek mindenben kszek voltak engedni, ezt
a legutbbi pontot kivve. gy reztk, hogy ha az bl kulcsa az
oroszok kezben van, elvsz Finnorszg stratgiai s nemzeti biz
tonsga. November 13-n kudarcba fulladtak a trgyalsok, s a
finn kormny hozzltott a mozgstshoz, valamint a karliai ha
tr mentn lv csapatainak megerstshez. November 28-n
Molotov felmondta Finnorszg s Oroszorszg hatlyos megnem
tmadsi szerzdst, kt nappal ksbb pedig az oroszok nyolc
ponton tmadsba lendltek az ezerhatszz kilomternyi hosszs
g hatrvonalon t, s ugyanaznap reggel a vrs lgier bombzta a
fvrost, Helsinkit.
Az orosz tmads ereje elszr a finnek karliai erdtseire z
dult. Itt harminc kilomter mlysgben hzdtak megerdtett ll
sok szak-dli irnyban, erds, ersen behavazott terepen. Ez volt
a Mannerheim-vonal, annak az egykori hadsereg-fparancsnok
nak a tiszteletre neveztk el gy, aki 1917-ben megmentette Finn
orszgot a bolsevik igtl. Nagy-Britanniban s Franciaorszgban
s mg inkbb az Egyeslt llamokban nagy felhborodst keltett,
hogy a hatalmas Szovjetuni anlkl, hogy Finnorszg a legkisebb
mrtkben is provoklta volna, rtmadt erre a btor s kulturlt
kis nemzetre, de a felhborodst csakhamar meglepets s meg
knnyebbls vltotta fel. A harcok els nhny hete semmilyen si
kert nem hozott az akkor mg csupn a leningrdi helyrsgbl sz-
szelltott szovjet csapatoknak. A mindssze krlbell ktszz
ezer fbl ll finn hadsereg alaposan kitett magrt. Harcosai bt
ran szlltak szembe az orosz harckocsikkal, s egy jfajta kzigrn
tot vetettek be ellenk, azt, amelyet csakhamar Molotov-koktl
nven kezdtek emlegetni.
Valszn, hogy a szovjet kormny knny gyzelemre szm
tott. Arra, hogy a Helsinki s ms vrosok ellen intzett lgitmad
sai, ha nem klnsebben nagyszabsak is, rmletet fognak kel
teni. Kezdetben szmbelileg nagy flnyben lv, de gyngbb mi
nsg s rosszul kpzett csapatokat vetettek be. A bombzsok s
a szlfldjk elleni tmads hre felpaprikzta a finneket; egy em-
184
brknt fogtak ssze az agresszor ellen, s vgtelen eltkltsggel s
rendkvli hozzrtssel kzdttek. Igaz, a Petsamo ellen kldtt
orosz hadosztlynak nem kerlt klnsebb erfesztsbe, hogy
visszavesse a trsgben llomsoz htszz finn katont. A Finnor
szg dereka elleni tmads azonban katasztroflisan vgzdtt a
benyomulok szmra. A vidket csaknem mindentt fenyvesek bo
ntjk, s a lanks, dimbes-doibos terepet tlen harminc centimte
resnl is vastagabb htakar fedi. Kemny hideg volt. A finnek s
vel, meleg ruhval jl el voltak ltva, nem gy az oroszok. Radsul
kiderlt, hogy a finnek egyenknt is nagyszeren kzdenek, s els
osztly kikpzst kaptak feldertsbl s erdei hadviselsbl. Az
oroszok hiba bztak szmbeli flnykben s nehezebb fegyverze
tkben. A frontnak ezen a szakaszn a finn hatrrk mindentt
szp lassan visszavonultak, az orosz oszlopok a nyomukban. Ami
kor a tmadk vagy tven kilomternyire benyomultak, a finnek
rjuk tmadtak. Az oroszok szembl az erdkben kiptett finn v
delmi vonalakba tkztek, a szrnyakon jjel-nappal heves tma
dsok rtk ket, a htuk mgtt pedig elvgtk a kzlekedsi t
vonalakat. gy az oszlopokat darabokra szabdaltk a finnek, s
rlhetett az az orosz egysg, amely slyos vesztesgek utn vissza
trhetett oda, ahonnan jtt. Az oroszoknak az a terve, hogy derk
ba kapjk Finnorszgot, december kzepre kudarcba fulladt.
Kzben a karliai Mannerheim-vonal elleni tmadsok sem jr
tak nagyobb sikerrel. Kt szovjet hadosztly a Ladoga-ttl szakra
bekert hadmvelettel prblkozott, de ugyangy jrt, mint az
szakabbra harcolk. Magt a vonalat december elejtl a hnap
vgig sorozatosan ostromolta mintegy tizenkt hadosztly. Az
oroszok tzrsgnek tzereje elgtelennek bizonyult; harckocsi
jaik tbbnyire knnyek voltak. A frontlis tmadsok egyms
utn visszavonulssal vgzdtek, s csupn slyos vesztesgeket
eredmnyeztek, mst semmit. Az v vgre a front teljes hosszban
elszenvedett kudarc meggyzte a szovjet kormnyt, hogy egszen
msfajta ellensggel van dolga, mint amilyenre szmtott. Sokkal
nagyobb erfesztsre sznta teht el magt. Rjtt, hogy az szaki
erdei hborban puszta szmbeli tlslyval nem kerekedhet fl
be a magasabb rend taktikt alkalmaz s jobban kpzett finnek
nek; gy dnttt teht, hogy a Mannerheim-vonal ttrsre ssz
pontostja erejt, s ebbl a clbl szablyos ostromot indt, mert
gy hasznostani tudja a koncentrlt nehztzrsg s a nehz harc
185
kocsik elnyeit. Ehhez persze nagyszabs elkszletekre volt
szksg, s az v vgtl el is csitultak a harcok vgig a finn fronton.
A finnek teht egyelre gyzedelmeskedtek a hatalmas tmadn.
E meglepetst vilgszerte kitr rmmel fogadtk, a hadvisel s
a semleges orszgokban egyarnt. Ez nem nagyon nvelte a szovjet
hadsereg tekintlyt. Brit krkben sokan rvendezve gratulltak
maguknak, amirt annak idejn nem erlkdtnk, hogy magunk
mell lltsuk a szovjeteket, s bszklkedtek elreltsukkal. So
kan azt az elhamarkodott kvetkeztetst vontk le az esemnyek
bl, hogy a tisztogatsok tnkretettk az orosz hadsereget, s hogy a
kormnyzati s trsadalmi rendszerk mindent elkorhaszt s el
pusztt. Ez a nzet nemcsak Angliban terjedt el. Nem lehet kts
ges, hogy Hitler s tbornokai alaposan elgondolkodtak a finn had
jrat trtnetn, s hogy mindez nagy befolyssal volt a Fhrer gon
dolkodsmdjra is.
A Ribbentrop-Molotov megllapods miatt amgy is elterjedt
neheztelst most valsggal lngra lobbantotta ez a durva s ersza
kos agresszi. Ezekhez az rzelmekhez megvets is vegylt, hogy a
szovjet csapatok gy leszerepeltek, illetve lelkeseds a finnek btor
sga lttn. Jllehet a nagy hborban mr megtrtnt a hadzenet,
Nagy-Britanniban, az Egyeslt llamokban s mg inkbb Fran
ciaorszgban heves volt a vgy, hogy replgpekkel, ms rtkes
hadianyagokkal s nkntesekkel siessnk a finnek segtsgre.
Mind a hadianyagok-szlltsok, mind az nkntesek eltt egyetlen
t llt nyitva Finnorszgba: Narvik. A norvg vasrckikt, s az on
nan a hegyeken t a svd vasbnykhoz vezet vastvonal bizonyos
rzelmi, ha ugyan nem stratgiai jelentsgre tett szert. Norvgia s
Svdorszg semlegessgt korntsem hagyta rintetlenl az az el
kpzels, hogy ezt a vastvonalat a finn hadseregnek sznt utnpt
ls szlltsra hasznljuk fel. Ez a kt llam egyarnt tartott N
metorszgtl s Oroszorszgtl, s semmi mst nem akart, mint ki
maradni a krlttk dl s mindkettjket elnyelssel fenyeget
hborkbl. Ebben lttk fennmaradsuk egyetlen lehetsgt.
Ami azonban a brit kormnyt illeti, termszetesen vonakodott tle,
hogy akr csak technikai rtelemben is megsrtse a norvg szuvere
nitst a terleti vizeken azzal, hogy Nmetorszg ellen aknkat he
lyez el, egyttal azonban ennl sokkal tbbet kvetelt Norvgitl
s Svdorszgtl, amikor a hbors gondjainkkal csak igen kzve
tett kapcsolatban ll nagylelk felbuzdulsnak engedve azt krte,
186
hogy akadlytalanul szllthasson embereket s utnptlst Finn
orszgba.
n forrn egytt reztem a finnekkel, s minden olyan javaslatot
tmogattam, amely megsegtsket clozta; ezt az j s kedvez fu
vallatot mr csak azrt is dvzltem, mert lehetsget lttam ben
ne, hogy igazn jelents stratgiai elnyhz isjussunk: hogy tudniil
lik elvgjuk Nmetorszgot a ltfontossg vasrclelhelyektl. Ha
Narvik affle szvetsges tmaszpontt vlik, ahonnan biztosthat
juk a finnorszgi utnptlst, akkor nyilvn nem lesz nehz meg
akadlyoznunk, hogy a vros kiktjben a nmet hajk fedlze
tkre vegyk a vasrcet, majd knnyszerrel lehajzzanak a part
mentn egszen Nmetorszgig. Ha brmi mdon sikerlne egy
szer legyznnk a svdek s a norvgok tiltakozst, akkor a na
gyobb intzkedsek mr maguk utn vonnk a kisebbeket. Ebben
az idben az admiralits egy nagy vzkiszorts s nagy teljestm
ny szovjet jgtr haj mozgst is figyelemmel ksrte: a jgtrt
Murmanszkbl lltlag javts cljbl kldtk Nmetorszgba,
de valsznbbnek ltszott, hogy a balti-tengeri Lule befagyott ki
ktjt kell szabadd tennie a nmet rcszllt hajk szmra.
Ezrt jabb erfesztseket tettem, hogy engedlyt szerezzek a ten
geri folyos elaknstsra: egyszer s vrtelen hadmvelet lett
volna, s radsul volt is r precedens az elz hborbl. Mint
hogy erklcsi krdsekrl is sz van, gy tartom helyesnek, ha ab
ban a formban ismertetem javaslatomat, ahogy hosszas tanakods
s vitk utn elterjesztettem. [... ]
A befejez rsz gy szlt:

8/Figyelembe kell vennnk, hogy milyen hatst tesz a vilg kzv


lemnyre, s milyen hatssal van j hrnkre, ha fellpnk Norv
gia ellen. A Npszvetsg alapokmnynak elveivel teljes ssz
hangban fogtunk fegyvert, hogy a nmet agresszi ldozatainak se
gtsgre siessnk. A semleges orszgok jindulatt nem fordthat
ja el tlnk a nemzetkzi jognak pusztn technikai rtelemben vett
megsrtse, ha kzben nem kvetnk el semminem embertelen
sget. Fellpsnk nem gyakorol majd kedveztlen hatst a legna
gyobb semleges orszgra, az Egyeslt llamokra sem. Okunk van
hinni, hogy gy fog cselekedni, ahogy beltsa szerint a legnagyobb
hasznunkra lesz. Mrpedig cselekvsi lehetsgekben nem szenved
hinyt.
187
9/ A legfbb br a sajt lelkiismeretnk. Azrt harcolunk, hogy
helyrelltsuk a trvny uralmt, s hogy megvdelmezzk a meg
tmadott kis orszgok szabadsgjogait. Ha elbuknnk, barbr er
szak kora kszntene be, s ez nemcsak renk nzve volna vgzetes,
hanem minden kis eurpai orszg fggetlensgre nzve is. Az
alapokmny nevben cseleksznk, lnyegben a Npszvetsget
kpviseljk s mindazt, amit cljnak tekint. Jogunk teht, st
egyenesen ktelessgnk egy idre felfggeszteni nhny rendel
kezst, hogy magt a trvnyt megszilrdtsuk s ismt rvnyre
juttassuk. A kis orszgok nem kthetik meg a keznket, hiszen az
jogaikrt s szabadsgukrt kzdnk. Nyilvnval vszhelyzetben
a trvny betje nem akadlyozhatja meg a cselekvsben azokat,
akik a trvnyt megvni s megersteni hivatottak. Nem volna
sem helyes, sem sszer, hogy az agresszor egyszerre ktfajta elny
hz is jusson: az egyikhez azon a rven, hogy lbbal tipor minden
trvnyt, a msikhoz meg gy, hogy ellenfeleinek velk szletett
trvnytisztelett tartja pajzsknt maga el. Az emberiessg elve az
els, a trvnytisztelet csak a msodik.

A kabinet december 22-n vitatta meg emlkiratomat, s n leg


jobb tudsom szerint rveltem mellette. Mgsem sikerlt dntst
kicsikarnom a cselekvsre. Szba kerlt, hogy esetleg diplomciai
tiltakozst intznk Norvgihoz, amirt Nmetorszg visszal a
norvg terleti vizek semlegessgvel, a vezrkari fnkket pedig
utastottk, hogy vizsgljk meg, milyen katonai kvetkezmnyek
kel jr, ha skandinv fldre lpnk. Felhatalmaztk ket, hogy k
sztsk el egy narviki partraszlls tervt arra az esetre, ha ezen az
ton kvnnnk megsegteni Finnorszgot, vagy ha Nmetorszg
megszlln Dl-Norvgit. Az admiralitsnak azonban nem adhat
tunk ki semmilyen utastst. December 24-n krlevlben foglal
tam ssze azokat a feldert jelentseket, amelyek szerint felvet
dtt egy Norvgia elleni szovjet felvonuls lehetsge. A szovjetek
a jelentsek szerint hrom hadosztlyt sszpontostottak Mur-
manszknl, s e csapatokat tengeri partraszllsra ksztettk fel.
Lehetsges - vontam le a kvetkeztetst -, hogy nemsokra lzas
tevkenysg kezddik ezen a hadszntren. Ez nagyon is igaznak
bizonyult, csakhogy ms irnybl kvetkezett be.
[...]

188
24 / Vihar eltt. 1940. mrcius

[]
Az v elejtl a szovjetek ferejket vetettk be a finnek ellen.
Megkettztt ervel prbltk meg ttrni a Mannerheim-vonalat,
mieltt mg megolvad a h. A finnek a nagy bajban a tavaszra s az
olvadsra ptettk remnyeiket, de a tavasz ezttal, sajnos, csak
nem hat hetet ksett. Februr elsejn kezddtt s negyvenkt na
pon t tartott a Karliai-fldszoros elleni nagy szovjet offenzva, s
vele egy idben a slyos bombatmadsok a frontvonal mgtti ha
diraktrak s vasti csompontok ellen. A f gyalogsgi tmadst a
szorosan egyms mell teleptett szovjet lvegek tmegeinek tzna
pos pergtze ksztette el. Tizenngy napi harc utn az oroszok
ttrtk a Mannerheim-vonalat. Hevesebb vltak a Viipuri kulcs-
fontossg erdje s tmaszpontja elleni lgitmadsok. A hnap
vgre az oroszok sztzilltk a finn vdelmi rendszert, s immr a
Viipuri-bl ellen sszpontostottk csapataikat. A finnek hjn
voltak hadianyagnak, csapataikat kimertette a harc.
Ugyanaz a tiszteletre mlt korrektsg, amely miatt nem vettk
keznkbe a stratgiai kezdemnyezst, egyttal azt is megakad
lyozta, hogy tnyleges hadianyag-tmogatsban rszestsk a fin
neket. Amgy is szks kszletnkbl csak jelentktelen utnpt
ls jutott el Finnorszgba. Franciaorszgban azonban forrbb s
mlyebb rzelmeket keltettek az esemnyek, s a finnek gyt Dala
dier is ersen prtolta. Mrcius 2-n, a brit kormny vlemnyt ki
sem krve, gy dnttt, hogy tvenezer nkntest s szz bombz
gpet kld Finnorszgba. Ekkora lptk segtsgre mi semmikp
pen sem lettnk volna kpesek, s egy Belgiumban elfogott nmet
rnagynl tallt okmnyok, valamint a nyugati front mentn foly
nagyszabs nmet csapatsszevonsokrl szl hrszerz jelent
sek ismeretben nem is lett volna blcs dolog, ha megtesszk. Min
denesetre megllapods jtt ltre, hogy tven brit bombzt tnak
indtunk. Mrcius 12-n a kabinet elhatrozta, hogy feljtja a nar-
viki s a trondheimi partraszlls tervt azzal, hogy utna a stavan-
geri ss bergeni partraszlls kvetkezzk, annak a megnvelt segt
akcinak rszeknt, amelyre a francik nyomn szntk el magu
kat. Norvgia s Svdorszg engedlyt nem szereztk meg, mgis
gy dntttnk, hogy mrcius 20-ig fel kell kszlnnk a tervek
vgrehajtsra. Kzben azonban Paasikivi elnk mrcius 7-n is-
189
mt Moszkvba utazott, ezttal azrt, hogy megvitassa a fegyver-
sznet feltteleit. 12-n a finnek elfogadtk az oroszok kvetelse
it. gy aztn partraszllsi terveinket ismt flretettk, a hadmve
lethez felsorakoztatott alakulatokat pedig tbb-kevsb feloszlat
tuk. Az eddig Angliban visszatartott kt hadosztly ezutn mr t
kelhetett Franciaorszgba, s a Norvgira sszpontostott t
ernk tizenegy zszlaljra cskkent.
[...]

Finnorszg katonai sszeomlsnak tovbbi kvetkezmnyei is


voltak. Mrcius 18-n Hitler a Brenneren tallkozott Mussolinival.
Szndkosan azt a benyomst keltette olasz vendgltjban, hogy
Nmetorszgnak eszbe sincs szrazfldi tmadst indtani nyuga
ton. 19-n Chamberlain beszdet mondott az alshzban. Az egyre
lesebb brlatokra vlaszolva ttekintette a Finnorszgnak sznt
brit segtsg egyes rszleteit. Teljes joggal hangslyozta, hogy sem
mikppen sem akartuk megsrteni Norvgia s Svdorszg semle
gessgt, s vdelmbe vette a kormnyt, amirt nem kvnt olyan
seglyakcikba sodrdni, amelyek igen csekly sikerrel kecsegtet
tek volna. Finnorszg veresge vgzetes volt a Daladier-kormny-
ra, amelynek miniszterelnke, ha ksn is, olyan hatrozott cselek
vsre sznta el magt, szemlyes tekintlyt vetette latba, s oly
arnytalanul nagy jelentsget tulajdontott gondjaink kztt a finn
hbornak. Mrcius 21-n j kormny alakult Reynaud vezets
vel, s sokkal erteljesebb hadvezetsre ktelezte el magt.
Reynaud-val egszen ms viszonyban voltam, mint Daladier-val.
Reynaud, Mandel s n hasonlkppen vlekedtnk Mnchenrl.
Daladier a msik oldalon llt. Kvetkezskpp rmmel vettem a
francia kormnyvltozs hrt, s egyttal remnykedtem benne,
hogy ezentl nem hiba hzalok majd a folyamiaknimmal.

Churchill Reynaud-nak 1940. mrc. 22.


El sem mondhatom, mennyire rlk, hogy minden ilyen sikeresen
s gyorsan lezajlott, kivltkpp pedig, hogy Daladier is csatlakozott
az n kormnyhoz. Mindez idet nagy csodlatot keltett, akr
csak Blum igen szerny magatartsa.
rmmel vettem a hrt, hogy n ll az len, hogy maga mellett
tudhatja Mandelt, s remlem, hogy kormnyaink lehet legszoro
sabb s legtevkenyebb egyttmkdsnek korszaka ksznt be.
190
Mint tudja, tkletesen egyetrtek agglyaival, amelyeket a hbor
menetvel kapcsolatban a minap fejtegetett elttem, s abban is
egyetrtnk, hogy kitart s kmletlen intzkedsekre van szk
sg; de amikor errl beszlgettnk, nemigen hittem volna, hogy az
eseinnyek csakhamar ily dntfordulatot vesznek nre nzve. Az
elmlt hrom-ngy ven t oly sok mindenrl vlekdtnk hason
lkppen, hogy most nagy remnyeket fzk a kt orszg legbens
sgesebb egyetrtshez, s remlem, hogy ehhez n is hozzjrulha
tok.
Egyttal elkldm nnek azt a levelet, amit Gamelinnek rtam
arrl az gyrl, amelyben a mlt hten Prizsba utaztam, s arra k
rem nt, haladktalanul vegye fontolra jindulatan a dolgot
Mind a miniszterelnki mind Halifax lord szvgynek tekinti a sz
ban forg [Royal Marine] hadmveletet, s mindhrman nagyon
szerettk volna rbeszlni az n eldjt. Mondhatom, nagy kr,
hogy oly sok rtkes idt vesztegettnk el. Jelenleg tbb mint hat
ezer folyamiaknval szolglhatok, s naprl napra tbbel, csak
hogy sajnos egytl egyig a szrazfldn vannak, arrl nem is szlva,
hogy az id mltval egyre nagyobb a veszly, hogy a dolog kitud
dik.
Nagyon vrom, hogy mielbb sszeljn a legfelsbb hadita
ncs, s bzom benne, hogy a francia s az angol kollgk - mert hi
szen azok volnnk - sszehangolt cselekvsben llapodnak meg.
Nagyon krem, adja t legszvlyesebb dvzletemet Mandel-
nak, s fogadja legmelegebb jkvnsgaimat, annl is inkbb, mert
kzs biztonsgunk nagyban fgg az n szemlyes sikertl....

A francia miniszterek mrcius 28-n rkeztek Londonba a leg


felsbb haditancs lsre. Megnyit beszdben Chamberlain t
fog s vilgos kpet adott rla, hogyan ltja a helyzetet. Legna
gyobb rmmre a legels javaslata az volt, hogy az ltalban
Royal Marine nven ismert hadmveletet haladktalanul indt
suk tjra. Elmondta, hogyan tervezzk vgrehajtani ezt a tervet,
s kijelentette, hogy felhalmoztuk a hatkony s folyamatos vgre
hajtshoz szksges kszleteket. A meglepets teljes lesz, s a m
veletet a Rajnnak azon a szakaszn hajtjuk vgre, amelyen csak
nem kizrlag katonai hajzs folyik. Ez lesz az els ilyen termsze
t hadmvelet, olyannyira, hogy ez idig sehol sem terveztek olyan
szerkezetet, amely kifejezetten a folyami viszonyokhoz alkalmaz
191
kodik, s sikeresen hasznlhat mindenfle duzzasztm s folya
mi haj ellen. Vgl afegyver termszetbl kvetkezen a hadm
velet nem terjedne ki semleges vizekre. A britek arra szmtanak,
hogy ez a tmads nagy tancstalansgot s felfordulst kelt majd.
Kzismert, hogy felkszls s tervezs dolgban nincs alaposabb
np a nmetnl, de ugyangy egyetlen ms np soraiban sem okoz
akkora fejetlensget, ha a tervek nem vlnak be. Kptelenek ugyan
is rgtnzni. A hbor ezttal is olyan pillanatban trt ki, amikor a
nmet vasti hlzat korntsem volt kitn llapotban, s emiatt a
belfldi vzi utak jelentsge megntt A folyami szaknkon k
vl olyan robbanszerkezeteket is kidolgoztunk, amelyeket a rep
lk az llvzi csatornkba dobnak le. A miniszterelnk azt is han
goztatta, hogy meglepetsszer hatsra csak akkor szmthatunk,
ha gyorsan cseleksznk. A halogats veszlyezteti a hadmvelet tit
kossgt, s mellesleg pp a kvetkez idszakban vrhatk kl
nsen kedvez folyami viszonyok. Ami az esetleges nmet megtor
lst illeti, ha Nmetorszg rdemesnek tartja, hogy francia vagy brit
vrosokat bombzzon, nem kell neki rgy. Minden kszen ll,
csak a francia fparancsnoksg utastsa van htra.
Chamberlain ezutn kijelentette, hogy Nmetorszgnak kt
gyenge ponlja van: a vasrc- s az olajellts. E kt ltfontossg
svnyi anyagot Eurpa kt vgbl importlja. A vasrcet szak
rl. Ezutn aprlkosan kifejtette azokat az rveket, amelyek amel
lett szlnak, hogy feltartztassuk a Nmetorszgba irnyul svd
vasrcszlltmnyokat. A romniai s a bakui olajmezkre is kitrt,
s azt mondta, hogy az olajszlltsokat is meg kell akadlyozni, ha
lehetsges, diplomciai ton. Egyre nagyobb rmmel hallgattam
ezt a meggyz okfejtst. Nem is tudtam, hogy ennyire hasonlkp
pen gondolkodunk.
Reynaud szba hozta, hogy milyen hatssal van a nmet propa
ganda a francik harci szellemre. A nmet rdi minden este azt
harsogja, hogy a nmet birodalomnak semmi baja sincs Franciaor
szggal, hogy a hbor azrt trt ki, mert Nagy-Britannia biank
csekket rt al Lengyelorszgnak; hogy Franciaorszgot a britek
rntottk magukkal a hborba, s hogy a francik nem lesznek k
pesek megvvni ezt a harcot. Goebbels szemltomst arra jtszik,
hogy ha a hbor a jelenlegi lagymatag temben folytatdik, kz
ben elszll az tmilli francia sorkatona btorsga, s olyan francia

192
kormny jn ltre, amely hajland Nagy-Britannia rovsra megal
kudni Nmetorszggal.
Franciaorszgban gyakran azt krdezik - mondotta Reynaud
Hogyan nyerhetik meg a szvetsgesek a hbort? A hadoszt
lyok szma a brit erfesztsek ellenre gyorsabban n a nmet
oldalon, mint a minken. Ilyen krlmnyek kztt mikorra reml
hetjk, hogy a sikeres nyugati akcikhoz szksges szmbeli f
lnyt elrjk? Arrl nincs tudomsunk, hogyan halad Nmetor
szgban a hadfelszerels gye. Franciaorszgban az az uralkod be
nyoms, hogy a hbor holtpontra jutott, s hogy Nmetorszgnak
csupn vrakoznia kell. Hacsak nem tesznk valamit, hogy olaj- s
nyersanyag-utnptlstl megfosszuk az ellensget, akkor to
vbb terjedhet az a nzet, hogy a blokd nem elg ers fegyver ah
hoz, hogy szavatolja a szvetsgesek gynek gyzelmt. A Royal
Marine hadmveletrl Reynaud azt mondta, hogy jllehet nma
gban vve helyes az elkpzels, dnt eredmnyt azonban nem
hozhat, s a megtorlsnak egyedl Franciaorszg volna kitve. Ha
azonban ms gyekben dnts szletik, mindent meg fog termi,
hogy megszerezze a francik hozzjrulst. Sokkal lnkebben
helyeselte azt az elkpzelst, hogy vgjuk el a svd vasrcszlltso
kat, s kijelentette, hogy kzvetlen sszefggs van a Nmetorszg
ba irnyul svd vasrcszlltsok, illetve a nmet vas- s aclipar
termelse kztt. Arra a kvetkeztetsre jutott, hogy a szvetsge
sek aknstsk el Norvgia part menti felsgvizeit, s ksbb Lule
kiktjt is, mert innen is szlltanak vasrcet Nmetorszgba.
Hangslyozta azt is, milyen fontos volna megakadlyozni, hogy
Nmetorszg hozzjusson a romn olajhoz.
Vgl elhatroztuk, hogy elbb igen ltalnos fogalmazsban tu
datjuk a helyzetet Norvgival s Svdorszggal, majd prilis 5-n
aknkat helyeznk el a norvg felsgvizeken, tovbb, ha francia
hadviselsi bizottsg beleegyezik, a Royal Marine mvelet kere
tben prilis 4-n megkezdjk a folyamiaknk elhelyezst a Raj
nn, prilis 11-n pedig a nmet csatornk elaknstst a leveg
bl. Abban is megllapodtunk, hogy ha Nmetorszg megtmadja
Belgiumot, a szvetsgesek haladktalanul bevonulnak az orszg
ba, s nem vrjk meg a hivatalos felkrst; abban az esetben pedig,
ha Nmetorszg megtmadn Hollandit, Belgium pedig nem siet
ne a segtsgre, a szvetsgesek jogot formlnak r, hogy Hollan
dia megsegtse vgett belga terletre lpjenek.
193
Vgl a kzlemny mint magtl rtetd dolgot, amelyben
mindnyjan egyetrtettnk, leszgezte, hogy Nagy-Britannia s
Franciaorszg kormnya a kvetkez nneplyes nyilatkozatban is
megegyezett:
Mg ez a hbor tart, sem fegyversznetrl, sem bkektsrl
nem hajlandk trgyalsba bocstkozni, hacsak ebben meg nem l
lapodnak egymssal.
Ez a szerzds ksbb nagy jelentsgre tett szert.
[...]

Egyms utn kaptuk a baljs, mbr nem egyarnt megbzhat


hreket. A hbors kabinet prilis 3-i lsn a hadsereggyi minisz
ter kzlte, hogy minisztriumnak rteslse szerint a nmetek
nagy erket sszpontostanak Rostock trsgben azzal a cllal,
hogy szksg esetn megszlljk Skandinvit. A klgyminiszter
bejelentette, hogy Stockholmbl szrmaz rteslsek is alt
masztjk ezt a jelentst. A berlini svd kvetsg szerint ktszzezer
tonna rtartalm nmet hajt vontak ssze Stettin s Swinemnde
trsgben, fedlzetkn egyes hresztelsek szerint ngyszzezer
fnyi csapattal. lltlag ezek a csapatok akkor lpnnek akciba,
ha mi megtihadnnk Narvikot vagy ms norvg kiktket, mert ez
a lehetsg felettbb nyugtalantja a nmeteket.
Csakhamar tudomsunkra jutott, hogy a francia hadviselsi bi
zottsg nem jrul hozz a Royal Marine mvelet megvalsts
hoz. Helyesli a norvgiai vizek elaknstst, de ellenez mindent,
ami Franciaorszg elleni megtorlst eredmnyezhetne. Reynaud a
francia nagykvet tjn sajnlkozsnak adott hangot. Chamber
lain ebben az idben mr nagyon hajlott volna r, hogy tmadlag
lpjnk fel, s srtnek rezte az elutastst. Azt javasolta Corbin-
nek, hogy kssk ssze a kt hadmveletet. A britek a francik k
vnsgnak megfelelen elvgjk Nmetorszgot a vasrctl, ha a
francik egyttal megengedik, hogy a Royal Marine-nel megto
roljuk a nmet mgneses aknk okozta krokat. Akrmennyire
prtoltam is a Royal Marine-t, nem hittem volna, hogy ilyen
messzire elmegy a miniszterelnk. Mindkt hadmvelet arra szol
glt, hogy tmadlag lpjnk fel az ellensggel szemben, s vget
vessnk a hbornak, amelynek elnyjtsa meggyzdsem szerint
mr csak Nmetorszgnak hasznlt. Mgis hajland lettem volna

194
nhny nappal elhalasztani a Wilfred-tervet,1 ha ez a nhny
napnyi id elegend lett volna r, hogy megszerezzk a francik be
leegyezst a kt terv pontos vgrehajtshoz.
Ebben az idben a miniszterelnk annyira tmogatta elkpzel
seimet, hogy szemltomst szinte nem is volt kzttnk vlemny-
klnbsg. Megkrt, hogy menjek t Prizsba, s prbljam meg
rbeszlni Daladier-t, mert valsznleg a dolog kerkktje.
Reynaud-val s szmos minisztervel 4-n este a brit nagykvets
gen tallkoztam vacsorn, s minden jel szerint remekl megrtet
tk egymst. Daladier-t is meghvtuk, de arra hivatkozott, hogy
mr elgrkezett valahov. gy ht msnap dlelttre beszltem
meg vele tallkozt. Feltett szndkom volt, hogy igyekszem meg
gyzni Daladier-t, a kormnytl azonban engedlyt krtem r,
hogy a franciknak megmondhassam, hogy mi akkor is vgrehajt
juk a Wilfred-et, ha k megvtzzk a Royal Marine-t.
Daladier-nl a Saint-Dominique utcban tettem ltogatst 5-n
dlben, s igen komoly beszlgetst folytattunk. Szba hoztam,
hogy tvol maradt az elz esti vacsorrl. arra hivatkozott, hogy
mr elbb mshov grkezett el. Szembetl volt az j s a rgi mi
niszterelnk kzti klnbsg. Daladier azzal rvelt, hogy a francia
lgier csak hrom hnap mlva lesz kpes vlaszolni a Royal Ma-
rine-re vrhat nmet intzkedsekre. Hajland lett volna elre
rsba adni, hogy mikorra fejezdnek be az elkszletek. Nyoma
tkosan hivatkozott r, hogy a francia gyrak vdtelenek. Vgl fo-
gadkozott, hogy Franciaorszgban vge a politikai vlsgok kor
szaknak, s hogy a legnagyobb sszhangban fog egyttmkdni
Reynaud-val. Ezzel vltunk el egymstl.
Telefonon jelentst tettem a hbors kabinetnek, mert hozzj
rult ugyan, hogy a Wilfred akkor is megvalsuljon, ha a francik
nem hajlandk beleegyezni a Royal Marine-be, de kikttte,
hogy errl hivatalos rtestst kapjon. Az prilis 5-i kabinetlsen a
klgyminisztert utastottk, hogy kzlje a francia kormnnyal:
brmilyen nagy jelentsget tulajdontottunk is kezdettl fogva a
Royal Marine hadmvelet mielbbi - s a norvg felsgvizeken
tervezett mvelettel prhuzamos - megvalstsnak, kszek va
gyunk engedni, s csak ez utbbira fogunk szortkozni. A cselek
vst vgl prilis 8-ra tztk ki.

1 A norvg vizek elaknstsi tervnek fedneve.

195
1940. prilis 4-n, cstrtkn a miniszterelnk szokatlanul de
rlt beszdet tartott a Konzervatv s Unionista Trsasgok Or
szgos Szvetsgnek Kzponti Tancsa eltt. [...]
Helyzetmegtlse elhamarkodottnak bizonyult. Az a kiindul
feltevse, hogy mi s a francik most viszonylag ersebbek va
gyunk, mint a hbor elejn, alaptalan volt. Mint az elbbiekbl
mr kiderlt, a nmetek a lzas hadfelszerelsi program negyedik
vben jrtak, mi pedig egy sokkal korbbi szakaszban, eredm
nyessgt tekintve krlbell olyanban, amilyen a nmetek mso
dik ve lehetett. Radsul az immr ngyves nmet hadsereg min
den hnappal rettebb s tkletesebb terv vlt, s az az elny,
amit a francia hadsereg lvezett kikpzs s sszeforrottsg dolg
ban, egyre jelentktelenebbre zsugorodott. A miniszterelnk nem
rezte meg, hogy nagy esemnyeknek nznk elbe, n azonban
szinte bizonyosra vettem, hogy a hbor kszbn ll a kontinen
sen. Klnsen szerencstlen volt Chamberlainnek az a megfogal
mazsa, hogy Hitler lekste a csatlakozst.
Minden fggben maradt. A sok aprbb intzkeds, amivel el
lltam, elnyerte a kormny jvhagyst, de nagyobb szabs had
mveletre egyik fl sem sznta el magt. Terveink e pillanatban arra
szortkoztak, hogy szakon a norvgiai tengeri folyos elaknst-
sval, dlkeleten pedig a nmet olajszlltsok akadlyozsval
igyekezznk rvnyt szerezni a blokdnak. A nmet front mgtt
teljes mozdulatlansg s csend uralkodott. Aztn a szvetsgesek
passzv, vagy legalbbis kis lpsekre szortkoz politikjt az egyik
pillanatrl a msikra hirtelen elsodorta a dbbenetes meglepetsek
radata. Meg kellett tanulnunk, mit jelent a totlis hbor.

25 / sszecsaps a tengeren 1940. prilis

[ ]
prilis 5-n, pnteken este az- osli nmet kvet jeles vendgek,
kztk kormnytagok jelenltben filmvettst rendezett a kvet
sgen. A film Lengyelorszg meghdtst mutatta be, s Vars n
met bombzsnak szrny kpsorban rte el cscspontjt. Alatta
a szveg: Ezt angol s francia bartaiknak ksznhetik. A rszt
vevk dbbent csendben indultak haza a rendezvnyrl. A norvg
kormny legnagyobb gondja mgis az volt, hogy mire kszlnek az
196
angolok. prilis 8-n hajnali fl t s t kztt ngy brit rombol el
aknstotta a Narvik kiktjbe vezet nyugati fjord bejratt. t
rakor a londoni rdi bejelentette a hrt, 5.30-kor pedig a norvg
klgyminiszter kzhez vette felsge kormnynak jegyzkt. Az
osli vezetk a dlelttt azzal tltttk, hogy megfogalmazzk a
London cmre intzend tiltakozst. Mg aznap azonban az admi
ralits arrl tjkoztatta a londoni norvg kvetsget, hogy jelent
sek szerint nmet hadihajk tartanak a norvg partok fel, s ticl
juk valsznleg Narvik. Krlbell ezzel egy idben rt a norvg
fvrosba a hr, hogy az Orzel lengyel tengeralattjr Norvgia dli
partjai eltt elsllyesztette a Rio de Janeiro nmet csapatszllt ha
jt, tovbb, hogy a helyi halszok igen sok nmet katont mentet
tek ki a tengerbl, s ez utbbiak beszmoli szerint a nmetek Ber-
genbe tartottak, azzal a cllal, hogy segtsenek a norvgoknak meg
vdeni hazjukat a britek s a francik ellen. De trtnt mg ms is.
Nmetorszg betrt Dniba, de a norvgok errl csak akkor sze
reztek tudomst, amikor mr az hazjukat is tmads rte. Oslo
nem kapott hivatalos figyelmeztetst. Dnit knnyen lerohantk a
nmetek: a csekly ellenllsban nhny h katona lett vesztette.
Aznap este a nmet hadihajk megkzeltettk Oslt. A parti
tegek tzet nyitottak rjuk. A norvg vdelmi er az Olav
Tryggvason aknarakbl s kt aknaszed hajbl llt. Kora reggel
kt nmet aknaszed thaladt a fjord bejratn, hogy a parti tegek
tszomszdsgban csapatokat rakjon partra. Az la v Tryggvason
elsllyesztette az egyiket, de a nmet csapatok mgis partra szll
tak, s elfoglaltk az tegeket. A btor aknaraknak azonban sike
rlt feltartztatnia a fjord bejratnl kt nmet rombolt, s meg
ronglnia az Emden cirklt. Egy egyetlen lveggel felszerelt nor
vg blnavadszhaj habozs nlkl, parancsra nem vrva, ugyan
csak kzbelpett. Lvegt kilttk, s parancsnoknak mindkt l
bt ellttk az sszecsapsban. Hogy ne ijessze meg az embereit, le
gurult a fedlzetrl, s a tengerben lelte hallt. A nmetek fereje
a Blcher nehzcirkl vezetsvel ekkor behatolt a fjordba, s az
oscarsborgi erd vdte szoros fel vette tjt. A norvg tegek tzet
nyitottak, s a Blcher-t eltallta a parttl ngyszztven mterrl
kiltt kt torped. Gyorsan elsllyedt, s vele odavesztek a leend
nmet katonai igazgats magasrang tisztjei, valamint tbb Gesta-
po-klntmny. A tbbi nmet haj, kztk a Ltzow visszavo
nult. A megronglt Emden a tovbbiakban nem vett rszt a tengeri
197
^arcokban. Oslt vgl mgis elfoglaltk, de nem a tenger fell, ha
nem replgpeken szlltott s a fjardokban partra szllt csapa
tokkal.
Hitler terve ekkor bontakozott ki a maga teljessgben. Nmet
erk szlltak partra Kristiansandnl, Stavangeml, szakon pedig
Bergennl s Trondheimnl.
A legmerszebb a narviki rajtats volt. Az lltlag res nmet
rcszllt hajk szoksos tvonalukon, a norvg semlegessg v
delmezte tengeri folyosn visszatrtek a kiktbe, sznltig meg
rakva utnptlssal s lszerrel. Tz nmet rombol, egyenknt
ktszz katonval a fedlzetn, a Scharnhorst s a Gneisenau fede
zete alatt nhny napos tengeri t utn 9-n hajnalban rt Narvik
el. A fjordban kt norvg hadihaj llomsozott, a Norge s az
Eidsvold. El voltak r sznva, hogy a vgskig kitartanak. Hajnal
ban arra lettek figyelmesek, hogy rombolk kzeltenek nagy se
bessggel a kikthz, de a hess miatt elszr nem tudtk ket
azonostani. Egy motorcsnakon csakhamar egy nmet tiszt rke
zett az Eidsvoldrhoz, s azt kvetelte a hajtl, hogy adja meg ma
gt. A parancsnoktl a kvetkez kurta vlaszt kapta: Tmadok.
Ekkor eltvozott, de majdnem ugyanabban a pillanatban egy tor
pedsorozat a hajt s szinte a teljes legnysgt megsemmistette.
Kzben a Norge tzet nyitott, de pr perc mlva szintn torpedta
llat rte, s nyomban elsllyedt.
E hsies, de remnytelen ellenllsban ktszznyolcvanht nor
vg tengersz vesztette lett, s a kt haj legnysgnek alig szz
tagjt mentettk ki a tengerbl. Ezek utn Narvik bevtele gyerek
jtk volt. Egyszer s mindenkorra le kellett mondanunk e stratgiai
lag kulcsfontossg kiktrl.
A nmetek meglepetsszeren, kmletlenl s hallos pontos
sggal rontottak r az rtatlan s vdtelen Norvgira. Ktezer f
nl tbbet egyetlen ponton sem tettek partra. Ht hadosztlyt vetet
tek be a hadmveletben, kezdetben Hamburg s Brma kiktje
volt a f kiindul tmaszpont, a ksbbiekben pedig Stettin s Dan
zig. Az els rohamban hrom hadosztly vett rszt, Oslnl s
Trondheimnl pedig tovbbi ngy tmogatta ket. A haditerv jel
lemz s alapvet eleme a nyolcszz hadigp s a ktszztven-h
romszz szlltrepl volt. Negyvennyolc ra sem telt bele, s Nor
vgia valamennyi jelents kiktje nmet kzre kerlt. [...]
A hbors kabinet tudomsul vette bejelentsemet, s felkrt,
198
hogy tudassam a norvg haditengerszeti hatsgokkal, hogy mi
lyen hreket kaptunk a nmet flottamozdulatokrl. Mindent egybe
vetve a jelenlvk arra a kvetkeztetsre jutottak, hogy Hier Nar-
vikot akarja elfoglalni.
prilis 9-n Chamberlain reggel fl kilencre sszehvta a hbo
rs kabinetet, s a rendelkezsre ll adatok alapjn megvitattuk
Dnia s Norvgia nmet megszllst. A hbors kabinet gy
dnttt, hogy hatalmazzam fel a honi flotta fparancsnokt: kves
sen el mindent, hogy Bergenbl s Trondheimbl kizzk az ellen
sges erket, a vezrkari fnkk pedig ksztsk el e kt kikt
visszavtelt, valamint Narvik elfoglalst. E kt expedcis had
mvelettel azonban vrni kell, amg nem tisztzdik a hadihelyzet a
tengeren.
[...]

26 / Kudarc Norvgiban

[...]
A norvgiai hadjratot addig folytattuk, mg flbnk nem kere
kedtek a pusztt erej esemnyek. A tervezsben, hadvezetsben
s elszntsgban nyilvnval volt a nmetek flnye. Gondosan
elksztett cselekvsi tervket kmletlen kvetkezetessggel haj
tottk vgre. Tkletesen tisztban voltunk vele, hogyan kell nagy
tmegben bevetni a lgiert. Radsul bebizonyosodott, hogy a ka
tonk egyre jobban harcolnak, klnsen kis ktelkekben. Nar-
viknl egy sebtben sszeszedett s mindssze hatezer ft szmll
rgtnztt helyrsg hat hten t feltartztatta a szvetsgesek
hszezer katonjt, s br kiszortottk a vrosbl, mg vgignz
hette, hogy a tmadk elvonulnak. A haditengerszet ragyogan
kezdett hozz a narviki tmadshoz, de a hadmvelet megfenek
lett, mert a parancsnok nem volt hajland vllalni a szksges, m
br ktsgkvl nagy kockzatot. Narviki s trondheimi haditer
vnknek sokat rtott, hogy megosztottuk erinket a kt cl kztt.
A brit fparancsnoksg hatrozatlansgra vall, hogy lelltotta a
trondheimi kzponti tmadst. Ezrt nemcsak a katonai szakrtk
a felelsek, hanem a tancsaikra tl knnyen hallgat politikai ve
zetk is. Namsosnl eredmnytelen srdagasztsba fulladt a tma
ds. Csak Andalsnesnl mutattuk meg igazn, mire vagyunk kpe
199
sek. A Namsostl Mosjoenbe vezet utat, amelyet a britek s a fran
cik jrhatatlannak minstettek, a nmetek ht nap alatt tettk
meg. Amikor Gubbins csapatai szakra yonultak vissza, elbb Bo
dnl, majd Mnl ppen csak ksve, de mgis elksve lptnk
kzbe, az ellensg pedig, jllehet tbb szz kilomtert kellett nehz
s hfdte terepen megtennie, csapataink minden hsiessge elle
nre visszaszortott bennnket. Tengeri flnynk vitathatatlan
volt, s a vdtelen part mentn brhol partra sznhattunk, mgis
gyorsabbnak bizonyult nlunk az ellensg, holott igen nagy tvols
gokat kellett megtennie szrazfldn, s hozz nagy terepakad
lyokat kellett legyznie. A norvgiai sszecsapsokban legjobb
egysgeink nmelyikt, gy a skt s az r grdt megzavarta Hitler
fiatal katoninak elsznt fellpse, vllalkoz szelleme s kivl fel-
kszltsge.
A ktelessg hv szavra mindent megtettnk, hogy megvessk
a lbunkat s meggykerezznk Norvgiban. De gy reztk,
hogy a szerencse ellennk fordult. Ma mr tudjuk, hogy vllalkoz
sunknak semmi eslye sem volt a sikerre. Vigasznak, ha ez vigasz,
annyi volt, hogy szmos sikeres evakucis hadmveletet hajtot
tunk vgre. Kudarc Trondheimnl! Patt Narviknl! Mjus els he
tben ezt tudtuk felmutatni a brit nemzetnek, szvetsgeseinknek,
a barti s az ellensges semleges vilgnak. Ha meggondoljuk, hogy
n vezet szerepet jtszottam ezekben az esemnyekben, s nem
mentegethettem magam a flnk kereked nehzsgekkel, sem ve
zrkarunk s kormnyzati szerveink hibival, sem hadvezetsi
mdszereinkkel, csodval hatros, hogy a posztomon maradhat
tam, s tovbbra is lvezhettem a kzvlemny s a parlament bizal
mt. Hogy gy trtnt, az annak volt ksznhet, hogy az elz hat
ht ven t szntelenl jsolgattam az esemnyek ksbbi alakul
st. Figyelmeztetseim akkor nem rtek clt, de az emberek most
emlkeztek rjuk.

Hitler norvgiai tmadsval vget rt a csalka hbor, s el


kezddtt a legszmysgesebb katonai sszecsaps, amit ember
valaha ltott. Mr megrtam, hogy Franciaorszg s Britannia nyolc
hnapon t delejes lomba merlt, elkpesztve az egsz vilgot.
A hbornak ez a szakasza flttbb krosnak bizonyult a szvet
sgesek szempontjbl. Attl fogva, hogy Sztlin egyezsgre jutott
Hitlerrel, a francia kommunistk a moszkvai pldt kvetve szem
200
befordultak a hborval, s a demokrcia elleni imperilista s ka
pitalista bncselekmny-nek nyilvntottk. Megtettek minden
tlk telhett, hogy alssk a hadsereg harci szellemt s akad
lyozzk a termelst az zemekben. Franciaorszgban a katonk s
az egsz np harci szelleme rezheten alacsonyabb sznvonalon
llt mjusban, mint a hbor kitrsekor.
Britanniban a szovjetek irnytotta kommunistk szintn tev
kenykedtek ugyan, de ertlenl, ezrt nlunk semmi hasonl nem
trtnt. Kormnyunk azonban egyprti kormny volt, miniszterel
nkvel lesen szemben llt az ellenzk, s nem szmthatott a szak-
szervezeti mozgalom nagy hats tmogatsra sem. A kormny
zat higgadt, szinte, de elgpiesedett jellege nem volt r alkalmas,
hogy a hborban ltfontossg, megfesztett munkra sztnzze
akr a kormnykrket, akr a hadiipart. Igazi katasztrfnak, va
lsgos vgveszlynek kellett bekvetkeznie ahhoz, hogy a hatal
mas brit nemzet felocsdjon lmbl. s csakhamar megkondult a
vszharang.
[...]

27 / Megbukik a kormny

A rvid norvgiai hadjrat szmos kudarca s csapsa nagy fel


zdulst keltett az orszgban, s olyan frfiak lelkben is magasra
csaptak a szenvedlyek, akik a hbor eltti vekben a legkzny
sebb s a legrvidltbb magatartst tanstottk. A parlament az
ellenzk kvetelsre mjus 7-n megvitatta a hbor llst. Az
alshz zsfolsig megtelt ingerlt s elkeseredett kpviselkkel.
Chamberlain megnyit beszde nem vetett gtat az ellensges kz
hangulatnak. Gnyos szavakkal szaktottk flbe, s prilis 4-i be
szdre emlkeztettk, amelyben egszen ms sszefggsben
ugyan, de mgiscsak vatlanul kijelentette, hogy Hitler lekste a
csatlakozst. Beszmolt j megbzatsomrl s a vezrkari fn
kkhz fzd kapcsolatomrl, majd Herbert Morrisonnak vla
szolva hangslyozta, hogy a norvgiai hadmveletek idejn mg
nem volt rvnyben ez a megbzatsom. A hozzszlk az ellenzk
s a kormnyprt padsoraibl egyarnt szokatlanul keser s heves
hang tmadsokat intztek a kormny ellen, s felszlalsukat
egyre hangosod tapsvihar tmogatta a terem minden sarkbl. Sir
201
Roger Keyes mindenron szerette volna kitntetni magt az j h
borban, s lesen brlta a haditengerszet trzst, amirt meg
sem prblta bevenni Trondheimet. Ltvn - mondotta -, hogy
milyen rosszul alakulnak a dolgok, folyvst srgettem az admirali-
tst s a hbors kabinetet, hogy engedjk meg, hadd vllaljam a
teljes felelssget, s hadd vezessem n a tmadst. Flottatenger-
nagyi egyenruhjban fesztve, szakmai adatokkal s szakmai te
kintlyvel tmasztotta al az ellenzk panaszait, s hangvtelvel
nagy sikert aratott a Hzban. A miniszteri szkek mgtti padso
rokbl Amery nagy ovci kzepette Cromwellnek a hossz parla
mentben elhangzott szavait idzte: Ahhoz kpest, hogy mi jt tet
tek, ppen eleget ltek itt. Azt mondom, tvozzanak, hadd szaba
duljunk meg nktl. Isten nevben menjenek! Iszony szavak
voltak ezek, kivlt egy rgi bart s munkatrs, az egykori birmin
ghami diktrs, a kivl s tapasztalt titkos tancsos szjbl.
Msnap, mjus 8-n az elnapolsi javaslatrl zajlott ugyan a vita,
de egyre inkbb a bizalmatlansgi szavazs jellegt lttte, s az el
lenzk nevben Herbert Morrison szavazst is krt. A miniszterel
nk ismt szlsra emelkedett, felvette a kesztyt, s egy szeren
cstlen sugallatra hallgatva felszltotta bartait, hogy lljanak ki
mellette. J oka volt r, hiszen akihez fordult, a hbor eltti ss
kajrs idejn tmogattk tetteiben, jobban mondva ttlensg
ben, s gy felelssgben is osztoztak. Ezen a napon azonban le
sunyt fejjel s sztlanul ltek a helykn, st nmelyikk az ellent
borhoz prtolt. Lloyd George aznap mondta el utols, dnt jelen
tsg beszdt az alshzban. Alig hszperces felszlalsa gy
gythatatlan sebet ttt a kormnyf tekintlyn. Engem igyekezett
felmenteni a felelssg all: Nem hiszem, hogy az admiralits els
lordja minden tekintetben felels volna mindazrt, ami Norvgi
ban trtnt. Teljes felelssget vllalok mindazrt, amit az admi
ralits tett - vgtam kzbe -, s vllalom a kvetkezmnyeket.
Lloyd George figyelmeztetett, hogy ne engedjem, hogy affle lgol
talmi vhelynek hasznljanak, amely megvdi kollgimat a bom
baszilnkoktl, majd ismt Chamberlaint vette clba: Nem az a
krds, kik a miniszterelnk bartai. Sokkal tbbrl van sz. Azt
krte, hozzunk ldozatot. A nemzet minden ldozatra ksz, amg
vannak vezeti, amg a kormny vilgosan tudtul adja, mire trek
szik, s amg a np bzik benne, hogy vezeti mindent megtesznek,
ami tlk telik. nneplyesen kijelentem - mondta vgezetl -,
202
hogy a miniszterelnknek kell pldt mutatnia ldozatkszsgbl:
fel kell ldoznia hivatalt. Nincs a vilgon semmi, ami ennl na
gyobb mrtkben hozzjrulhatna gyzelmnkhz.
Mi miniszterek valamennyien sszetartottunk. A hadsereggyi
miniszter s a lggyi miniszter mr elmondta a magt. Felajnlot
tam, hogy ktelessgemen tllpve megtartom a vitazr beszdet,
s nemcsak azrt, mert gy reztem, hogy tartozom ennyivel korm
nyom fejnek, hanem azrt is, mert letagadhatatlanul vezet szere
pet jtszottam kudarcra tlt ksrletnkben, amelynek az volt a cl
ja, hogy elgtelen hadernkkel Norvgia segtsgre siessnk. A f
leg munksprti padsorokbl rkez lland kzbeszlsok ellen
re is minden tlem telhett megtettem, hogy helyrelltsam a Hz
ban a kormny tekintlyt. Tiszta lelkiismerettel tehettem, mert
eszemben voltak a kpviselk korbbi hibi s veszedelmes pacifis
ta szlamai, s emlkeztem r, hogy alig nhny hnappal a hbor
kitrse eltt nagy tbbsgk a ktelez katonai szolglat ellen sza
vazott. gy reztem, hogy nekem s nhny bartomnak, akik hoz
zm hasonlan cselekedtek, jogunk volna most minden felelssget
a kormnyra hrtanunk, kpviseltrsainknak azonban nem.
Amikor kzbekiltsaik kereszttzbe kerltem, nem maradtam
adsuk, felvettem a kesztyt, s akkora hangzavar keletkezett, hogy
mr nem is hallatszott a hangom a teremben. Mindvgig vilgos volt
azonban, hogy haragknak nem n vagyok a cltblja, hanem a
miniszterelnk, akit legjobb kpessgeim szerint s minden ms
megfontolsra val tekintet nlkl vdelmembe vettem. Amikor ti
zenegy ra tjban visszaltem a helyemre, a Hzban megoszlottak a
vlemnyek. A kormnynak nyolcvanegy fs szavazattbbsge
volt, de tbb mint harminc konzervatv kpvisel a munksprti s
a liberlis ellenzkkel szavazott, tovbbi hatvan pedig tartzkodott.
Nem lehetett ktsges, hogy br forma szerint Chamberlain s kor
mnyzata nem szenvedett veresget, a vita menete s a Hz meg
osztottsga nagyon is felrt egy bizalmatlansgi szavazssal.
A vita vgeztvel Chamberlain a szobjba kretett, s nyomban
felmrtem, hogy a lehet legkomolyabban veszi a Hzban a szem
lyvel kapcsolatban uralkod rzelmeket. gy rezte, be kell adnia
a derekt. Nemzeti kormnyra van szksg. Egyetlen prt nem Ve
heti vllra a hbor terht. Valakinek olyan kormnyt kell alakta
nia, amelyben valamennyi prt rszt vesz, klnben nem birkzunk
meg a feladattal. Engem viszont felizgattak a vita szcsati, s a vita
203
tott krdsekben tanstott korbbi magatartsom nbizalmat
adott, hatrozottan folytatni akartam teht a harcot. Szerencst
len egy vita volt ez, de nnek mgis szilrd tbbsge van a Hzban.
Ne vegye tlsgosan a szvre a dolgot. Vgl is nem olyan rossz az a
norvgiai bizonytvny, mint amilyent a parlament eltt lltottunk
ki magunkrl. Erstse meg a kormnyt klnfle irnyzatokat
kpvisel politikusokkal, s folytassuk a munkt, amg csak el nem
olvad a tbbsgnk. Valahogy gy fejeztem ki magam. De Cham
berlaint nem sikerlt sem meggyznm, sem megvigasztalnom, s
amikor jfl krl magra hagytam, az volt az rzsem, hogy nem
enged elhatrozsbl, s ha nincs ms htra, inkbb felldozza
magt, semhogy tovbbra is egyprti kormny ln folytassa a h
bort.
Nem emlkszem mr pontosan, hogyan is kvettk egymst a
dolgok mjus 9-n reggel, mindenesetre a kvetkez trtnt: Sir
Kingsley Wood a miniszterelnk kzeli bartja s munkatrsa volt.
Rgta dolgoztak egytt, s megbztak egymsban. tle tudtam
meg, hogy Chamberlain ragaszkodik a nemzeti kormny gondola
thoz, s gy gondolja, hogy ha nem llhat az j kormny lre,
brkinek tengedi a terepet, akiben megbzik, s aki kpes r. gy
aztn dlutnra tudomsomra jutott, hogy taln engem kmek fel
kormnyalaktsra. Ez a lehetsg sem izgalmat, sem ijedelmet
nem keltett bennem. gy gondoltam, ez lenne a lehet legjobb
megolds, s aztn majd megltjuk, hogyan alakulnak az esem
nyek. Dlutn a miniszterelnk a Downing streetre hivatott; ott
volt Halifax lord is, s miutn megvitattuk a helyzet llst, Cham
berlain kzlte velnk, hogy nhny perc mlva megrkezik Attlee
s Greenwood.
Meg is rkeztek. Mi hrman, miniszterek, az asztal egyik oldaln
foglaltunk helyet, az ellenzk vezeti a msikon. Chamberlain kije
lentette, hogy felttlenl nemzeti kormnynak kell alakulnia, s
igyekezett kipuhatolni, hajland lenne-e a Munksprt olyan kor
mnyban rszt venni, amelyet vezet. Boumemouthban ppen
lsezett a Munksprt rtekezlete. A trsalgs igen udvarias han
gon folyt, de nem lehetett ktsges, hogy a munksprti vezetk
nem foglaltak llst, amg trsaikkal meg nem vitattk a dolgot, m
br korntsem homlyosan clozgattak r, hogy vlemnyk sze
rint a vlasz nemleges lesz. Azzal elbcsztak. Napfnyes dlutn
volt, Halifaxszel elldgltnk egy ideig a miniszterelnki reziden
204
cia kertjnek egyik padjn, s elbeszlgettnk; csak gy, minden
klnsebb cl nlkl. Azzal visszatrtem az admiralitsra, s az es
tt, st az jszaka egy rszt is fraszt munkval tltttem.
Mjus 10-n hajnalban ijeszt hrekre virradtunk. Ktegvel r
keztek a tviratok az admiralitsrl, a hadgybl, a klgybl. Be
kvetkezett, amire oly rgta szmtottunk: a nmetek megtmad
tk Hollandit s Belgiumot. Szmos ponton tlptk a hatrt.
A nmet hadigpezet mozgsba lendlt, s megkezdte Nmetalfld
s Franciaorszg elznlst.
Tz ra tjt Sir Kingsley Wood keresett fel, s beszmolt rla,
hogy egyenest a miniszterelnktl jn. Elmondta, hogy Chamber
lain gy rzi, hogy most, amikor elkezddtt a nagy kzdelem, neki
a posztjn kell maradnia. Kingsley Wood azt vlaszolta erre, hogy
ppen ellenkezleg: az j vlsg mg nlklzhetetlenebb teszi a
nemzeti kormny ltrehozst, mert csakis az lesz kpes megbir
kzni vele, s beszmolt rla, hogy sikerlt is meggyznie Chamber
laint. Tizenegy rakor a miniszterelnk ismt a Downing streetre
hvatott. Ezttal is ott talltam Halifax lordot. Chamberlainnel
szemben foglaltunk helyet az asztalnl. A miniszterelnk elmond
ta: beletrdtt, hogy nem kpes nemzeti kormnyt alaktani. Az
utn, hogy megkapta a munksprti vezetk vlaszt, nem is lehe
tett tbb ktsge. Most mr csak azt kellett eldntenie, mit javasol
jon, kirt kldessen a kirly, ha majd lemond, s lemondst elfo
gadjk. Hvsen, kimrten viselkedett, mint akinek szemly szerint
semmi kze a dologhoz. Az asztalon t mindkettnket alaposan
szemgyre vett.
Hossz kzleti plyafutsom alatt szmtalan olyan beszlgets
ben vettem rszt, amelytl jvend llsom fggtt, s ktsgkvl
ez volt mind kzl a legfontosabb. Rendszerint bbeszd vagyok,
ezttal azonban egy szt sem szltam. Chamberlainnek nyilvn az
jrt a fejben, hogy alig kt napja a Hz lsn lthatlag igen heves
vitba keveredtem a munksprtiakkal. Igaz, t tmogattam s
vdtem, de mgiscsak gy gondolta, hogy emiatt nehezebben
kaphatom meg a tmogatsukat. Nem emlkszem mr pontosan,
hogyan is fejezte ki magt, de ez volt a lnyeg. letrajzrja, Feiling
mindenesetre egyrtelmen azt ja, hogy Chamberlain Halifax lor
dot rszestette elnyben. Minthogy nem szltam egy szt sem,
hossz sznet kvetkezett. Az biztos, hogy hosszabbnak reztem,
mint a fegyversznet napjn szoksos ktperces nma tisztelgst.
205
Azutn Halifax beszlt, mgpedig igen hosszasan. Azt mondta,
hogy mint az alshzon kvl ll frend nehezen tudn elltni egy
ilyen hborban a miniszterelnk teendit. Mindenrt t tartank
felelsnek, kzben azonban nem volna r hatskre, hogy irnytsa
az orszggylst, mrpedig minden kormny fennmaradsa a par
lament bizalmtl fgg. Nhny percen t fejtegette ezt a gondola
tot, s mire a vgre rt, vilgos volt, hogy nrm esik a vlaszts -
st, mr rm is esett. Ekkor szlaltam meg els izben. Azt mond
tam, egyik ellenzki prttal sem lpek kapcsolatba, amg meg nem
kapom a kirlytl a kormnyalaktsi megbzst. A nagyjelents
g beszlgets azzal vget is rt, s utna mr ismt a szoksos
knnyed s meghitt hangot tttk meg, ahogy olyan frfiakhoz
illik, akik vek ta egytt dolgoznak, s letk javt, akr kormny-
hivatalban, akr nem, a brit politika bartsgos lgkrben tltt
tk. Ezutn visszatrtem az admiralitsra, ahol mint az olvas is
gondolhatja, tenger munka vrt rm.
A holland miniszterek mr a szobmban ltek. zttek s el-
nyttek voltak, rettenet tkrzdtt a szemkben: nem sokkal
elbb rkeztek repln Amszterdambl. Orszgukat minden
figyelmeztets nlkl tmadtk meg, mg rgyet sem kerestek
hozz. A tz- s acllavina feltartztathatatlanul grdlt t a hat
ron, s amikor mgis ellenllsba tkztt, a lvldz holland ha
trrket ellenllhatatlan tmads rte a levegbl. Az orszgon
vad fejetlensg lett rr. Mkdsbe lpett a rgta kszenltben
ll vdelmi rendszer: megnyitottk a gtakat, s a vz elrasztotta a
vidket. Addigra azonban a nmetek mr thaladtak a kls vdel
mi vonalon, s a Rajna partjn nyomultak elre a bels vdelmi l
lsok fel. Mr a Zuyder See gtjn hzd utat fenyegettk. A hol
landok azt krdeztk, mit tudunk tenni, hogy meglltsuk ket. Sze
rencsre a kzelben llomsozott egy flottillnk, s nyomban azt a
parancsot kapta, hogy rassza el tzzel az utat, s puszttsa, ahogy
csak tudja, a beznl tmadkat. A kirlyn mg Hollandiban
volt, de minden arra vallott, hogy nem sokig maradhat a hazj
ban.
E megbeszlsek nyomn az admiralits szmos parancsot adott
ki a trsgben llomsoz hajinknak, s szoros kapcsolatba lpett
a holland kirlyi flottval. A holland miniszterek emlkezetben
mg lnken lt, hogyan rohantk le a nmetek Norvgit s Dnit
nem sokkal elbb, mgis szemltomst kptelenek voltak megrte
206
ni, miknt lehetsges, hogy a nagy nmet nemzet, amely mindaddig
csak bartsgrl biztostotta Hollandit, egyszer csak ilyen rette
netes s vad tmadsra vetemedett. Egy vagy kt ra telt el az intz
kedsekkel s nhny ms ggyel. Mindazokrl a hatrokrl, ame
lyeken t a nmet hadak megindtottk tmadsukat, tmegvel r
keztek a tyiratok. Minden arra vallott, hogy a hollandiai hadmoz
dulattal kibvtett rgi Schlieffen-terv1 korszerstett vltozata
bontakozik ki a szemnk eltt a maga teljessgben. 1914-ben a n
met tmads jobbszrnya Belgiumon hatolt t, s a holland hatrnl
megllt. Kztudoms volt, hogy ha mg hrom vagy ngy vet v
rat magra a hbor, a nmetek fellltottk volna azt a hadsereg
csoportot s ltrehoztk volna azokat a vasti kirakodhelyeket s
kzlekedsi tvonalakat, amelyek segtsgvel Hollandin is tvo
nulhattak volna. Most azonban, mire a hrhedt haditerv mkdsbe
lpett, mindez kszen llt, s hozzjrult mg j adag meglepets s
lnoksg is. De ez mg nem minden. Az ellensg fcsapsa nem a
szrnyakon indtott tkarol hadmozdulat volt, hanem a kzponti
frontszakasz ttrse. Erre nem szmtottunk sem mi, sem e front
szakasz gazdi, a francik. Mg mjus eltt egy interjban figyel
meztettem a semleges orszgokat, hogy milyen sors vrnjuk. El
mondottam, hogy a nmet csapatok elhelyezsnek, az ut- s vas-
tptsi programoknak, valamint a zskmnyolt nmet terveknek
ismeretben efell semmi ktsg nem lehet. Szavaimat rosszallssal
fogadtk.
A roppant kzdelem recseg robajban elhalt a Downing streeti
csndes beszlgetsek hangja, vagy legalbbis elmosdik az ember
emlkezetben. Emlkszem azonban, hogy megtudtam: Chamber
lain felkereste vagy csakhamar felkeresi a kirlyt, amire szmtot
tunk is. Egyszer csak zenetet kaptam, hogy hat rakor jelentkez
zem a kirlyi palotban. A Mailen ktpercnyi kocsit az egsz az
admiralitstl. Az esti jsgok, gondolom, tele voltak a kontinens
rl rkez elborzaszt hrekkel, de a kormnyvlsgrl emltst
sem tettek. A kzvlemnynek egyszeren nem volt ideje meg
emszteni sem a klfldi, sem a hazai esemnyeket: a palota kapuja
eltt nem llt ott a tmeg.

1 Alfred von Schlieffen grf, nmet tbornok hadszati terve, amelyet az el

s vilghborban alkalmaztak a francik ellen.

207
Nyomban a kirlyhoz vezettek. felsge igen szvlyesen foga
dott, s hellyel knlt. Egypr msodpercen t frkszd s csfon-
drosan nzett a szemembe, majd gy szlt: Ugye, fogalma sincs
rla, mirt kldettem nrt? Ugyanazon a hangon vlaszoltam:
Felsg, egyszeren el sem tudom kpzelni. Erre felnevetett, s azt
mondta: Kormnyalaktsra akarom felkrni. Kijelentettem,
hogy termszetesen elfogadom a megbzst.
A kirly nem kttte ki, hogy a kormny nemzeti jelleg legyen,
ezrt gy reztem, hogy megbzatsom hivatalosan nem ettl fgg.
Szmtsba vve azonban a trtnteket s a Chamberlain lemond
st elidz fejlemnyeket, nyilvnval volt, hogy a helyzet nemze
ti kormnyt kvetel. Ha lehetetlennek bizonyul szt rtenem az el
lenzki prtokkal, alkotmnyos akadlya annak sem volna, hogy
msfajta kormnyt hozzak ltre, a lehet legersebbet, olyant,
amely kitart az orszg rdekei mellett a veszly rjn, csak egyet
len felttelhez kellett tartanom magam: hogy tudnllik a kormny
nak tbbsge legyen az alshzban. Elmondtam a kirlynak, hogy
haladktalanul magamhoz kretem a Munksprt s a Liberlis
Prt vezetit, hogy t-hat tag hbors kabinetet kvnok alakta
ni, s remlem, hogy mg jfl eltt legalbb t nevet eljuttatok a
kirlyi palotba. Azzal elkszntem, s visszatrtem az admirali
tsra.
Krsemre Attlee ht s nyolc ra kztt felkeresett a hivatalom
ban. Greenwoodot is magval hozta. Beszmoltam rla, hogy kor
mnyalaktsra kaptam megbzst, s megkrdeztem, hogy a Mun
ksprt hajland volna-e belpni a kormnyba. Igennel vlaszolt.
Azt javasoltam, hogy a vezet posztok tbb mint egyharmadt tlt
sk be munksprtiak, gy kt helyet kapnnak az t-, esetleg hatta
g hbors kabinetben. Megkrtem Attlee-t, lltsa ssze a vezet
posztra javasolt munksprti politikusok nvsort, hogy aztn
megvitathassuk, kit milyen posztra neveznk ki. Magam Bevin,
Alexander, Morrison s Dalton nevt emltettem, azzal, hogy ma
gas beosztsokban srgsen szksg volna a szolglatukra. Term
szetesen Attlee-t is, Greenwoodot is rgta ismertem az alshz
bl. A hbor kitrst megelz tz v alatt, amg tbb-kevsb
fggetlen pozcibl politizltam, jval gyakrabban kerltem sz-
szetkzsbe a konzervatv s nemzeti kormnyokkal, mint a mun
ksprti s a liberlis ellenzkkel. Kellemesen elbeszlgettnk,

208
majd magamra hagytak, hogy Boumemouthban lsez bartaik
nak s hveiknek telefonljanak. Termszetesen az elz negy
vennyolc ra alatt is szoros kapcsolatban voltak velk.
Felkrtem Chamberlaint, hogy mint a kirlyi titkos tancs elnke
legyen az alshzi kormnytbbsg vezetje is, s mg a telefonbe
szlgets sorn igent mondott, majd kzlte, hogy aznap este ki
lenckor rdibeszdet mond, bejelenti lemondst, s mindenkit
felszlt, hogy tmogassa utdjt. Meg is tette, mgpedig igen nagy
lelk szavakkal. Halifax lordot felkrtem, hogy legyen a hbors
kabinet tagja, s egyttal tartsa meg klgyminiszteri tisztt is. gre
temhez hven tz ra krl elkldtem a lprlynak az t nevet tartal
maz nvsort. Igen fontos s halaszthatatlan volt kinevezni a hrom
hadernem minisztereit. Magamban mr eldntttem, kik legye
nek azok. Edn menjen a hadsereggybe, Alexander jjjn az ad
miralitsra, Sir Archibald Sinclair pedig, a Liberlis Prt vezre ve
gye t a lggyi minisztriumot. A honvdelmi miniszteri trct
magamnak tartottam fenn, de egyelre meg sem prbltam megha
trozni hatskrt.
gy trtnt, hogy mjus 10-n este, a hatalmas kzdelem kezde
tn az llam legfbb vezetje lettem; ezt a hatalmat a vilghbor t
ve s hrom hnapja alatt egyre nvekv mrtkben gyakoroltam,
amikor pedig az id lejrt, s valamennyi ellensgnk felttel nlkl
megadta magt, vagy ppen letenni kszlt a fegyvert, a brit vlasz
tpolgrok azonnal elbocstottak hivatalombl, s tudtomra ad
tk, hogy gyeik intzsben nem tartanak tbb ignyt rm.
A politikai vlsgnak ezekben az esemnyds utols napjaiban
az rversem egy pillanatra sem lett szaporbb. Magtl rtetd
termszetessggel fogadtam a dolgokat. De nem titkolhatom el e
valsgh beszmol olvasja ell, hogy amikor hajnali hrom ra
krl lefekdtem, mlysges megknnyebblst reztem. Vgl
olyan megbzatst, olyan hatskrt kaptam, amelynek birtokban
az egsz hadszntrre rvnyes utastsokat adhatok. gy reztem,
mintha kz a kzben haladnk a sorssal, s mintha egsz elmlt le
tem csak felkszls lett volna erre az rra, erre a prbattelre. Tz
vet tltttem a politikai pusztasgban, s ezalatt lerztam magam
rl a prtviszlyok nygt. Az elmlt hat v alatt oly sokszor, oly
aprlkos rszletessggel figyelmeztettem a rnk leselked vesz
lyekre, s figyelmeztetseimet oly kmletlenl igazolta az let,

209
hogy igazsgukat senki nem tagadhatta. Senki sem vdolhatott az
zal, hogy az n mvem a hbor, sem azzal, hogy n nem kszltem
fel r megfelelen. Bizonyos voltam benne, hogy jl kiigazodom
benne, s abban is, bogy nem vallk kudarcot. gy ht, jllehet t
relmetlenl vrtam a reggelt, jl aludtam, s nem volt szksgem
szorongsoszlat lmokra. A tnyek tbbet rnek, mint az lmok.
II. ktet
Megmutattk,
hogy mit rnek
A ktet trgya:
HOGYAN LLT A BRIT NP
EGYEDL A VRTN,
AMG A TBBIEK,
KIK ELADDIG MAJDNEM VAKOK VOLTAK,
MAJDNEM FLKSZLTEK
Els knyv
Franciaorszg
sszeomlsa
1 / A nemzeti koalci

Vad ervel trt rnk az oly rgta gylekez, lassan kszld


vihar. Elkezddtt minden idk legknyrtelenebb hborja; az
els sszecsapsban ngy-tmilli ember llt egymssal szemben.
A franciaorszgi front, amely mgtt vgigltk az els vilghbo
r nehz veit s e mostaninak els szakaszt, egyetlen ht leforgsa
alatt vgrvnyesen sszeomlott. Hrom ht sem telt bele, s a nagy
hr francia hader romokban hevert, Nagy-Britannia egyetlen
hadseregt a tengerbe szortottk, s egsz felszerelse odalett. Hat
ht mltn pedig magunkra maradtunk, s csaknem fegyvertelenl
nztnk szembe a torkunknak ugr, diadalittas Nmetorszggal s
Olaszorszggal. Egsz Eurpa Hitler lbnl hevert, a fldgmb
tloldaln pedig Japn fenyegeten kszldtt a hborra. Ezek
voltak a tnyek s a baljs tvlatok, amikor miniszterelnki s hon
vdelmi miniszteri tisztembe lptem, s nekilttam, hogy olyan kor
mnyt hozzak ltre, amelyben valamennyi prt rszt vesz, s amely
felsge hazai s klfldi gyeinek vitelben minden lehetsges
eszkzt felhasznl, amit a nemzet rdeke megkvetel.
[...]
Kormnyt, kivltkppen koalcis kormnyt alighanem kny-
nyebb a kzdelem hevben alaktani, mint nyugodt idkben. A k
telessgrzet minden msnak flbe emelkedik, a szemlyes amb
cik httrbe szorulnak. Amikor a tbbi prt vezetivel meglla
podtunk a leglnyegesebb dolgokban, s a megllapodst a prtok
szervezetei is szentestettk, a kijellt miniszterek gy viselkedtek,
mint a csatban a katona, aki nem krdez, hanem sz nlkl elfog
lalja rhelyt. Miutn hivatalosan is eldlt, mely prtokbl ll majd
a kormny, igen sok politikussal kellett tallkoznom, s egyikk gon
dolkodst sem befolysoltk szemlyes megfontolsok. Az a n
hny is, aki habozott, csakis a kzjt tartotta szem eltt. Mg inkbb
jellemz volt ez az emelkedett szellem arra a nagyszm konzerva
tv s liberlis prti miniszterre, akiknek ebben a sorsdnt, minden
213
korbbinl izgalmasabb pillanatban kellett tvozniuk hivatalukbl,
megszaktaniuk plyafutsukat, s nem egy esetben rkre eltn
nik a kzletbl.
A konzervatvoknak tbb mint szzhsz fs tbbsgk volt az al-
shzban. Vlasztott vezrk Chamberlain volt. Nem lehetett kt
sgem felle, milyen kellemetlenl rintette sokukat, hogy ppen
n kerltem a helyre, aki annyi ven t brltam, st heves szemre
hnysokkal illettem ket. Ezenkvl tbbsgk alighanem arra is
jl emlkezett, hogy egsz letem a konzervatv prttal val srl
dsok, st hadakozsok jegyben telt el, hogy a szabadkereskede
lem gyben szaktottam velk, majd pnzgyminiszterknt trtem
vissza kzjk. Azutn is vekig legfbb ellenfelk voltam az indiai
gyek, a klpolitika s a hinyos hbors elkszletek miatt. Igen
nehz volt teht elfogadniuk, hogy n lettem a miniszterelnk. Sok
tisztessges frfi fjlalta ezt. Radsul a konzervatvok egyik leg
fbb jellemvonsa, hogy hsgesek prtjuk vlasztott vezrhez.
Csakis ezzel a hsggel magyarzhat, hogy a hbor eltti vek
ben nhny dologban nem teljestettk a nemzet irnti ktelessg
ket. Engem azonban mindez a legkevsb sem aggasztott. Tudtam,
hogy az gydrgsben elenysznek a rgi viszlyok.
Kezdetben a kirlyi titkos tancs elnksgvel egytt azt is fel
ajnlottam Chamberlainnek, hogy legyen a parlamenti kormny-
tbbsg vezetje. Ezt el is fogadta. Elhatrozsunkat nem hoztuk
nyilvnossgra. Attlee kzlte velem, hogy a Munksprt nem sz
vesen egyezne bele ebbe a megoldsba. Koalcis kormnyrl lvn
sz, a parlamenti kormnytbbsg vezetjnek osztatlan tmoga
tssal kell rendelkeznie. Felvetettem a dolgot Chamberlainnek, s
nyomban beleegyezett, hogy magam legyek a parlamenti csoport
vezetje. Ezt a tisztsget egszen 1942 februrjig megtartottam.
Ez alatt az id alatt vgig Attlee volt a helyettesem, s vezette a
mindennapi munkt. Az ellenzki padsorokban szerzett sokves
tapasztalata felbecslhetetlen rtk volt. Jmagam csak a legs
lyosabb esetekben lptem a szszkre. Ilyenek is gyakran addtak
azonban. A konzervatvok kzl sokan gy reztk, hogy prtjuk
vezetjvel mltatlanul bntak el. Magatartsa osztatlan csodlatot
vltott ki. Amikor j tisztsgben elszr jelent meg a Hz eltt
(mjus 13-n), a prt sszes kpviselje - s egyttal a Hz nagy
tbbsge - felllva, heves rokonszenvtntetssel dvzlte. Az els
hetekben engem elssorban a munksprti padsorok tntettek ki
214
rokonszenvkkel. De Chamberlain szilrdan, megingathatatlanul
mellettem llt, gy biztos lehettem a dolgomban.
A munksprtiak s az j kormnybl kimaradt szmos tehets
ges s elsznt politikus kzl sokan azt kveteltk, hogy tiszttsuk
meg a vezetst a bnsktl, s szabaduljunk meg azoktl a mi
niszterektl, akiket felelssg terhel Mnchenrt vagy a hbors
felkszls hinyossgairt. A f clpont Halifax lord, Simon lord
s Sir Smuel Hoare volt. Nem olyan idket ltnk azonban, hogy
nagy kormnyzati tapasztalattal rendelkez, kivl kpessg ha
zafiakat szmzznk a vezetsbl. Ha eleget tesznk a kvetelsek
nek, a konzervatv prti miniszterek legalbb egyharmada lemon
dsra knyszerlt volna. s minthogy a Konzervatv Prt vezetje
Chamberlain volt, nem lehetett ktsges, hogy ez a tisztogats rom
bol hatssal lenne a nemzeti egysgre. Klnben is jl emlkeztem
r, hogy nemcsak az egyik oldal volt hibs. A hivatalos felelssget
termszetesen a mindenkori kormny viselte. De az erklcsi fele
lssgben msok is jcskn osztoztak. Hogy mennyire, arra eml
kezetemben szmos bizonytkot riztem, hiszen lnken s min
den rszletben vissza tudtam volna idzni a munksprti s a libe
rlis politikusok szmos beszdt s szavazatt, amelyekre egyknt
rcfolt a trtnelem. Nlamnl senkinek sem volt tbb joga arra,
hogy ftylat bortson a mltra. gy aztn ellenlltam az egysgrom
bol trekvseknek. Ha a jelen - mondtam nhny httel ksbb -
megprbl trvnyt lni a mlt felett, elvesztheti a jvt. Ez az r
vels s a slyos trtnelmi ra vgl elhallgattatta az njellt eret
nekldzket.
[...]
A parlamentben s a sajtban uralkod nzeteknek engedve gy
hatroztunk, hogy a hbors kabinet szk kr lesz. Kezdetben
csupn ttagra mreteztem, s az t kzl csak egy, a klgyminisz
ter kapott egyszersmind trcts. A kabinet termszetesen az akko
ri vezet prtpolitikusokbl llt ssze.1 A munka azonban megk
vetelte, hogy rendszerint a pnzgyminiszter s a Liberlis Prt ve
zre is jelen legyen, s ahogy mlt az id, egyre ntt az lland
1 A hbors kabinet sszettele 1940. mjus 11-n: Churchill (konzerva

tv), miniszterelnk, fkincstrnok, honvdelmi miniszter, a parlamenti kor


mnytbbsg vezetje; N. Chamberlain (konzervatv), a kirlyi titkos tancs el
nke; C. R. Attlee (munksprti), lordpecstr; Halifax (konzervatv), kl
gyminiszter; A. Greenwood (munksprti), trca nlkli miniszter.

215
meghvottak szma. De a felelssget teljes mrtkben a hbors
kabinet t tagja viselte. Csakis az kivltsguk volt, hogy fejket
vegye a hhr a Tower dombjn, ha nem nyerjk meg a hbort. Az
egyes minisztriumok hibirt a tbbiek is felelssggel tartoztak,
de az llam politikjrt nem feleltek. A hbors kabinet tagjain k
vl brmelyik politikus elmondhatta volna: Ezrt vagy azrt nem
vagyok felels. A politikai dntsek slya a legmagasabb szint
vezetk vllt nyomta. gy aztn sokan msok rengeteg bajtl men
tesltek a csakhamar rnk ksznt nehz napokban.
[...]
Hossz politikai plyafutsom sorn a legtbb fontos llami hi
vatalt betltttem mr, de kszsggel elismerem, hogy a mostanit
szerettem leginkbb. Joggal vetik meg azt, akinek arra kell a hata
lom, hogy embertrsainak parancsolgathasson, vagy dicsfnybe
vonja nmagt. mde nemzeti vlsg idejn lds a hatalom az
olyan ember kezben, aki rzi magrl, hogy tudja, milyen utast
sokat kell kiadni. Az let akrmilyen terletrl lqgyen is sz, az el
s szm vezet helyzete sszehasonlthatatlanul klnb, mint a
msodik, a harmadik vagy a negyedik szm vezet. Az sszes
tbbi vezet ktelessgei s gondjai egszen msok, mint az els
szm feladatai, s sok tekintetben nehezebbek is. Mindig nagy bal-
szerencse, ha a msodik vagy a harmadik szm vezetnek jut a fel
adat, hogy egy j politika kezdemnyezje legyen. Mert nemcsak a
politika elnyeit kell szmtsba vennie, hanem fnknek gondol
kodsmdjt is; nemcsak azt, hogy mit javasoljon, hanem azt is,
hogy az pozcijban mit ajnlatos javasolnia; nemcsak azt, hogy
mi a teend, hanem azt is, hogy hogyan lehet elfogadtatni s hogyan
lehet vgrehajtatni. Radsul a msodik vagy harmadik szm ve
zetnek a negyedik, tdik s hatodik szmval, st taln a hivata
losan szmba sem jv huszadik szm kivlsggal is szmot kell
vetnie. A szereplsnek, a nem kznsges clokra, hanem a hrnv
re tr nagyravgysnak a szikrja megvan mindenkiben. Minden
adott pillanatban szmos olyan vlemny van, amely helyesnek bi
zonyulhat, s sok olyan, amely sszernek ltszhatik. 1915-ben pil
lanatnyilag megsemmist veresget szenvedtem a Dardanellk
gyben,1 elvetettk egy nagyszer vllalkozs gondolatt, s ez
1 Az angol-francia szvetsgesek sikertelen hadi vllalkozsa Trkorszg

ellen az els vilghborban, az Oroszorszggal val kzvetlen tengeri ssze


kttets megteremtsre.

216
azrt trtnt gy, mert alrendelt helyzetbl prbltam meg ezt a
nagy jelentsg, st kulcsfontossg hadmveletet vgrehajtani.
Az ilyen vllalkozs eleve kudarcra van tlve. Ezt a leckt mind
rkre megtanultam.
A legmagasabb szinten nagyon leegyszersdnek a dolgok. Ha
egyszer egy vezett elfogadnak a tbbiek, elg, ha biztosan rzi, mi
a legjobb megolds, vagy legalbbis eldnttte magban, hogy me
lyik az. Az els szm vezet irnti hsg hatalmas er. Ha megbot
lik, tmogatni kell. Ha hibzik, hibit fedezni kell. Ha elalszik, nem
szabad feleltlenl megzavarni. Ha nem vlik be, agyon kell csapni.
De ez utbbi eljrs csak vgszksgben indokolt, nem akrmikor.
A legkevsb pedig a vezet megvlasztst kvet els napokban.
A hbors igazgatsban bekvetkez vltozsok inkbb gyakor
lati jellegek voltak, mintsem ltvnyosak. Az alkotmny - mond
ta Napleon - legyen tmr s homlyos. A meglv intzm
nyekhez nem nyltunk hozz. A hivatalok szemlyi llomnyban
nem trtnt vltozs. A hbors kabinet s a vezrkari fnkk bi
zottsga eleinte ugyangy lsezett mindennap, mint addig. Azzal,
hogy a kirly jvhagysval honvdelmi miniszterr neveztem ki
sajt magamat, semmilyen jogi vagy alkotmnyos mdostst nem
eszkzltem. Arra azonban gondosan gyeltem, hogy jogaimat s
ktelessgeimet ne hatrozzam meg. Sem az uralkodtl, sem a
parlamenttl nem krtem rendkvli hatskrt magamnak. Mind
amellett gy rtelmeztk a helyzetet, hogy a hbor ltalnos ir
nytsa az n dolgom, termszetesen a hbors kabinet s az als
hz tmogatsval. A hivatalba lpsemmel trtnt leglnyegesebb
vltozs persze az volt, hogy ezentl egy meghatrozatlan hatskr
rel felruhzott honvdelmi miniszter ellenrzi s irnytja a vezr
kari fnkk bizottsgnak munkjt. S minthogy ez a miniszter
volt egyttal a miniszterelnk is, megkapta az ezzel a hivatallal jr
sszes jogokat, idertve azt is, hogy szles kr rendelkezsi joggal
felruhzva maga vlaszthatta ki vagy mozdthatta el a szakembere
ket s a politikai munkatrsakat. Ily mdon jutott a vezrkari fn
kk bizottsga, most elszr, slynak s fontossgnak megfelel
szerephez azltal, hogy naponta kzvetlenl rintkezett a kor
mnyfvel, s vele egyetrtsben teljes kr felgyeletet gyakorolt
a hadvisels s a fegyveres erk fltt.
Az admiralits els lordjnak, valamint a hadsereggyi s a lg
gyi miniszternek a helyzete, ha formjban nem is, tartalmban ala
217
posan megvltozott. k nem voltak tagjai a hbors kabinetnek, s
nem vettek rszt a vezrkari fnkk bizottsgnak lsein sem.
Ezutn is k viseltk ugyan a teljes felelssget a minisztriumu
krt, m igen hamar s szinte szrevtlenl megsznt a felelssgk
a stratgiai tervezsben, valamint a hadmveletek napi irnyts
ban. Ez a vezrkari fnkk bizottsgnak a dolga volt, s mivel te
vkenysgket kzvetlenl a honvdelmi miniszter s miniszterel
nk irnytotta, mellettk llt tekintlyvel maga a hbors kabinet
is. A hrom hadernem miniszterei, tehetsges s megbzhat bar
taim, akiket n vlasztottam ki tisztsgkre, nem sokat trdtek a
formasgokkal. Szerveztk s igazgattk az egyre nvekv vdert,
s mindenben segtettek, amiben csak tudtak, j angol gyakorlatias
sggal. Tagjai lvn a honvdelmi bizottsgnak, megkaptak min
den szksges tjkoztatst, s amellett szabadon bejrhattak hoz
zm is. Szakmai beosztottjaik, a vezrkari fnkk mindent meg
trgyaltak velk, s a legnagyobb tiszteletet tanstottk irntuk.
Ott volt azonban a hbors irnyts osztatlan egysgnek elve,
amelyhez hsgesen igazodtak mindnyjan. Egyszer sem fordult
el, hogy hatskrket megnyirbltk vagy elvitattk volna, s eb
ben a krben mindig mindenki szabadon kinyilvnthatta a vlem
nyt; m a hbor tnyleges irnytsa hamarosan alig nhny kz
ben sszpontosult, s ami addig gyszlvn megoldhatatlannak lt
szott, egyszeriben sokkal knnyebb vlt - termszetesen Hitlertl
eltekintve. A viharosan rnk zdul esemnyeknek s annak a sok
csapsnak ellenre, amelyet knytelenek voltunk elviselni, gyszl
vn magtl mkdtt az egsz gpezet; gyorsan tettekre vlthat
logikus gondolkods sr ramlatban ltnk valamennyien.
Noha a Csatornn tl ekkor mr elindult a szrny kzdelem, s
a trelmetlen olvas bizonyra szeretne mr arrl is tudni valamit,
taln helynval lesz most elbb mgis beszmolnom arrl a rend
szerrl s gpezetrl, amelyet a katonai s egyb gyek irnytsra
mindjrt a hivatalba lpsem kezdetn ptettem ki s indtottam el.
[-1
Hogy biztos legyek benne, hogy nem lnek vissza a nevemmel, a
jliusi vlsg idejn az albbi kzlemnyt bocstottam ki:

218
A miniszterelnk Ismay tbornoknak,
a birodalmi vezrkar fnknek
s Sir Edward Bridgesnek 1940. jl. 19.
Minden flrerts elkerlsre kzlm, hogy a tlem szrmaz ren
delkezseket vagy rsban adjk ki, vagy kiadsuk utn rgtn meg
erstik ket rsban; ennlfogva a rm val hivatkozssal kiadott,
nemzetvdelmi trgy utastsokrt semmi nven nevezend fe
lelssget nem vllalok, ha nincsenek rsban is rgztve.

Reggel nyolckor, mihelyt felbredtem, legelszr is elolvastam


az sszes tviratokat, s mg az gyban egy halom feljegyzst s t
mutatst diktltam a minisztriumod s a vezrkari fnkk bizott
sga rszre. A dikttumokat azon nyomban ttettk gpbe, s
mindjrt oda is adtk Ismay tbornoknak, a hbors kabinet he
lyettes (hadgyi) titkrnak, aki engem kpviselt a vezrkari fn
kk bizottsgban s korn reggel mindig flkeresett. gy egy cso
m dolgot mr rsban terjeszthetett el a vezrkari fnkk de.
10.30-kor kezdd bizottsgi lsn, s az ltalnos helyzet megvi
tatsa sorn egyttal hozzszlhattak az n vlemnyemhez is. Dl
utn hrom s t kztt, hacsak nem merlt fel kzttnk valami
lyen nzetklnbsg, amely tovbbi trgyalsokat tett szksgess,
mr egsz sereg utastst s tviratot kldtnk szt, ezeket vagy n
adtam ki, vagy a vezrkari fnkk bizottsga kzs egyeztets
utn, s rendszerint soron kvli intzkedseket tartalmaztak. [... ]
Fontosabb krdsekben, vagy ha vlemnyklnbsgek merl
tek fel, sszehvtam a hbors kabinet honvdelmi bizottsgt,
amelynek eleinte tagjai voltak Chamberlain, Attlee, a hrom had
ernem minisztere, valamint tancskozsi joggal a vezrkari fn
kk is. 1941 utn megritkultak ezek a hivatalos tancskozsok.1
Amikor mr kezdett olajozottabban mkdni a gpezet, gy lt
tam, hogy a vezrkari fnkknek flsleges mindennap rszt ven
nik a hbors kabinet lsn. Vgl ms megoldst intzmnyes
tettem, amit ksbb magunk kztt gy hvtunk, hogy htfi dsz
kabinet. Ezen a minden htfi npes sszejvetelen rszt vett a tel
jes hbors kabinet, ott voltak a hadernemi miniszterek, a belbiz

1 A honvdelmi bizottsg 1940-ben negyvenszer, 1941-ben hetvenhatszor,

1942-ben hsszor, 1943-ban tizenngyszer, 1944-ben tzszer lsezett.


(A szerz jegyzete.)

219
tonsgi miniszter, a pnzgyminiszter, a domniumok s India mi
niszterei, a tjkoztatsgyi miniszter, a vezrkari fnkk, vala
mint a klgyminisztrium vezet testlete. Az lsen a vezrkari
fnkk sorra beszmoltak az elmlt ht nap esemnyeirl; utnuk
a klgyminiszter adott tjkoztatst a fontosabb klpolitikai fejle
mnyekrl. A ht tbbi napjn a hbors kabinet csak maga lt sz-
sze, s megtrgyalta az elterjesztett, dntst ignyl krdseket.
Ms minisztereket csak az ket klnsen rint gyek megvitat
sra hvtak meg. A hbors kabinet tagjai betekinthettek a hbor
tmjval kapcsolatos brmely gyiratba, s elolvastak minden
fontos tviratot, amely tlem ment ki. A bizalom megersdsvel
a hbors kabinet egyre kevsb avatkozott bele a hadmveleti
gyekbe, noha mindent tudott rluk, s figyelemmel ksrte ket.
Levette viszont a vllamrl a bels gyek, valamint a prtgyek j
formn minden terht, s gy n a f krdsre sszpontosthattam a
figyelmemet. Ha fontos hadmveleti dnts kerlt tertkre, min
dig idejben kikrtem a kabinet tagjainak vlemnyt; k azonban,
mg vatosan hozzszltak az elterjesztett bonyolult tmhoz,
gyakran arra krtek, hogy kmljem meg ket az adatok s rszletek
ismertetstl, st sokszor meg is akasztottak, ha tlsgosan bele
bonyoldtam a rszletekbe. [...]
Egy hbors kormny munkjnak hatkonysga fkppen at
tl fgg, hogy a legels s mindenki ltal elismert hatsg intzke
dseit szigoran, hsgesen s pontosan teljestik-e. Elmondhat
juk, hogy ezt neknk Britanniban sikerlt elrnnk azokban a kri
tikus idkben: hla a hbors kabinet rendthetetlen hsgnek s
lelkes elszntsgnak, minden ernkkel a nagy gyet szolglhattuk,
amellyel eljegyeztk magunkat. A kiadott utastsok szerint lt
minden: mozogtak a csapatok, hajk, replgpek, forogtak a gy
rakban a kerekek. Mindennek nyomn, s az irntam megnyilvnul
bizalommal, elnz trelemmel s hsges odaadssal megerst
ve, gyszlvn minden terleten sikerlt hatrozottan irnyt szab
nom a hadra kelt orszgnak. Nagy szksg is volt r, mert nehz
idk jrtak. A mdszereket elfogadtk, mert mindenki tudta, hogy
fenyeget a hall s a pusztuls. Nem csupn mland letnket fe
nyegette, hisz az mindnyjunk kzs vgzete, hanem annl sokkal
tbbet s magasztosabbat: Britannia lett, kldetst, dicssgt.

220
A nemzeti koalci idejn kialakult kormnyzsi mdszerek be
mutatsa nem volna teljes, ha nem trnm az olvas el azokat a so
rozatos szemlyes zeneteket, amelyeket az Egyeslt llamok el
nkhez s ms klfldi vezetkhz, valamint a domniumok kor
mnyaihoz intztem. Ez a levelezs nmi magyarzatra szorul. Mi
helyt a kormnytl megkaptam a felhatalmazst bizonyos szks
ges politikai intzkedsekre, a leveleket mr magam fogalmaztam
s mondtam tollba, tbbnyire azrt, mert bartaimnak s munka
trsaimnak cmzett meghitt s szemlyes hang zenetekrl volt
sz. Az ember tbbnyire gy tudja legjobban kifejezni gondolatait,
ha maga nti ket szavakba. A kabinet eltt csak nagyon ritkn ol
vastam fel elre a levelek szvegt. Ismertem minisztertrsaim v
lemnyt, s ltem a munkmhoz nlklzhetetlen ktetlensggel
s szabadsggal. A klgyminiszterrel s minisztriumval term
szetesen szorosan egyttmkdtem, s ha nzeteltrs merlt fel
kzttnk, egytt rendeztk. E tviratokat - nha ugyan csak el
kldsk utn - a hbors kabinet legfontosabb tagjainak is rendel
kezsre bocstottam, s ha a gyarmatokrl volt bennk sz, a dom
niumokrt felels llamminiszter is kapott bellk. Elklds eltt
termszetesen felkrtem az illetkes minisztriumokat, hogy ellen
rizzk a bennk szerepl tnyeket, a katonai jelleg zenetek pe
dig Ismay kzbejttvel csaknem minden egyes esetben a vezrkari
fnkk el kerltek. Ez a levelezs semmikppen sem zavarta a
nagykvetek tjn foly hivatalos zenetvltsokat. De azrt mgis
ezen az ton intzdtek a legfontosabb gyek; ezek az zenetvlt
sok hbors teendim intzsben legalbb olyan fontos szerepet
jtszottak, st nha mg fontosabbat is, mint honvdelmi miniszteri
tevkenysgem.
Az a nhny legkzelebbi munkatrsam, aki brmikor szabadon
mondhatott brmirl vlemnyt, csaknem minden egyes esetben
egyetrtett az zenetek tervezetvel, s egyre nagyobb mrtk bi
zalmat szavazott nekem. Az amerikaiak s a mi hatsgaink alacso
nyabb szinten megoldhatatlan nzeteltrsei pldul gyakran n
hny ra alatt rendezdtek a kzvetlen cscsszint zenetvlts t
jn. Az ilyen legfelsbb szint gyintzs vgl mr olyan hat
konynak bizonyult, hogy gyelnem kellett r, nehogy a kznsges
minisztriumi gyeket is ezen a rven prbljam meg rendezni.
Gyakran kellett elhrtanom kollgim krst, hogy kzvetlenl
forduljak az Elnkhz jelents, de mgiscsak msodrang krd
221
sek tisztzsa rdekben. Ha ezek indokolatlanul nagy sllyal sze
repeltek volna szemlyes levelezsnkben, csakhamar vget vetet
tek vlna az zenetvlts szemlyes jellegnek, kvetkezskpp
eredmnyessgnek is.
Kapcsolatom az Elnkkel fokozatosan oly szoross vlt, hogy a
kt orszg legfontosabb kzs gyeit lnyegben kettnk szem
lyes zenetvltsa tjn intztk. gy aztn tkletes megrts jtt
ltre kettnk kztt. Roosevelt, az llam s a kormny feje lvn,
minden krdsben a legszlesebb kr felhatalmazssal rendelke
zett, jmagam pedig, a hbors kabinet tmogatst lvezvn,
csaknem hasonl tekintllyel kpviselhettem Nagy-Britannit.
Igen magas fok sszhang jtt ht ltre kzttnk, s felbecslhe
tetlen rtk volt, hogy a szemlyes zenetvlts rvn rengeteg
idt takartottunk meg, s arnylag kevs munkatrsunkat kellett
beavatnunk az gyek intzsbe. Tvirataimat a londoni amerikai
nagykvetsghez kldtem, az pedig klnleges rejtjelz gpek t
jn sszekttetsben llt az Elnkkel s a Fehr Hzzal. A gyors v
laszadst s gyintzst az ideltolds is elsegtette. A dlutn
vagy ks este, st akr hajnali kettkor fogalmazott londoni ze
netek mg bren talltk az Elnkt, s a vlaszt igen gyakran akkor
kaptam meg, amikor msnap reggel felkeltem. Mindent egybevetve
kilencszztven zenetet kldtem neki, s mintegy nyolcszz vlaszt
kaptam tle. gy reztem, egszen kivteles frfival llok kapcso
latban, s egyttal melegszv bartra s magasrend cljaink elt
klt harcosra is leltem benne.

A kabinet beleegyezett, hogy megprbljak rombolkat szerezni


az amerikai kormnytl. Mjus 15-n dlutn ebben az gyben
kldtem elszr zenetet Roosevelt elnknek, mita miniszterel
nk lettem. Hogy levelezsnk barti jellegt megrizzem, a tvira
tot gy utam al: Volt haditengersz. Ezt a szoksomat azutn
egszen a hbor vgig szinte valamennyi zenetemben megtar
tottam.

Ms hivatalt tltk be ugyan, mint eddig, mgis biztosra veszem,


hogy n sem szeretn, ha meghitt hang szemlyes levelezsnk
megszakadna. Mint ktsgkvl n is tudja, a szn igen gyorsan el
sttlt. Az ellensg nagy flnybe kerlt a levegben, s j techni
kja megbntotta a francikat. n gy vlem, a szrazfldi kzde
222
lem mg ppen csak elkezddtt, s szeretnm, ha a tmegek is be
kapcsoldnnak a harcba. Mostanig Hitler klnleges harckocsi
z s replegysgekkel tmadott. A kis orszgokat gy roppanja
ssze egyms utn, mint megannyi gyufaskatulyt. Fel kell kszl
nnk r, ha nem lehetnk is benne biztosak, hogy MussoUni sietve
hadba lp, hogy kivegye rszt a civilizci kifosztsbl. Arra is
szmtunk, s igyeksznk felkszlni is r, hogy a kzeli jvben
bennnket is tmads r: replk, ejternys s lgi szllts csa
patok akciira egyarnt fel kell kszlnnk. Ha szksges, egyedl
is folytatni fogjuk a hbort, s nincs bennnk flelem.
Bzom benne azonban, Elnk r, hogy megrti: az Egyeslt lla
mok hangja serejemitsem r, ha mg sokig vrat magra. Meges-
hetik, hogy Eurpt dbbenetes gyorsasggal leigzzk s nci ura
lom alhajtjk, s lehet, hogy a rnk nehezed nyoms tlslyosnak
bizonyul majd. Egyelre csupn azt krem, nyilvntsk magukat
nem hadvisel flnek, ami annyit tesz, hogy fegyveres erk tnyle
ges beavatkozsn kvl minden mssal segtsgnkre sietnek.
A legsrgsebb az volna, hogy adjanak klcsn negyven-tven r
gebbi vjrat rombolt, hogy addig is helyt tudjunk llni, amg a
hbor elejn elindtott j s nagy gyrtsi programunk meg nem
hozza gymlcst. Egy v mlva mr lesz hajnk elegend. De ha
idkzben Olaszorszg is belp a hborba a szz tengeralattjrj
val, a vgskig feszlhet a hr. Msodszor, szksgnk van nhny
szz legjabb tpus replgpre, abbl a fajtbl, amelybl most
szlltanak nknek az amerikai gyrak. Ezeket beszmthatnnk
azokba a gpekbe, amelyek most kszlnek angol megrendelsre az
Egyeslt llamokban. Harmadszor, lgvdelmi felszerelsre s l
szerre volna szksgnk, amibl szintn lesz elegend jvre, ha
megljk Negyedszer, minthogy Svdorszgbl, szak-Afrik-
bl, st taln szak-Spanyolorszgbl is aligha tudunk vasrcet im
portlni, az Egyeslt llamoktl kell aclt vsrolnunk. Ugyanez
rvnyes ms anyagokra is. Amg tudunk, dollrral fizetnk, de
szeretnnk tbb-kevsb biztosak lenni benne, hogy akkor is meg
kapjuk, amire szksgnk van, ha majd nem tudunk tbb fizetni.
tdszr, Nmetorszg szmos jelents szerint ejternys akcik
ra kszl rorszgban. Felbecslhetetlen jelentsg volna, ha egy
amerikai hajraj hosszra nyl ltogatst tenne r kiktkben. Ha
todszor, szmtok r, hogy fken tartjk a japnokat a Csendes

223
cenon; e clbl beltsuk szerint hasznlhatjk Szingaprt.
A rendelkezsnkre ll anyagrl rszletesen beszmolunk ms
ton. Fogadja jkvnsgaimat.
Tisztelettel...

Mjus 18-n kaptam meg az Elnk vlaszt: rmt fejezte ki,


hogy szemlyes levelezsnk folytatdik, s rszletesen kitrt kr
seimre. A negyven-tven rombol klcsnadshoz vagy ajnd
kozshoz - kzlte - a kongresszus hozzjrulsra volna szksg,
de erre nem alkalmas a helyzet. Mindent meg fog tenni, hogy a sz
vetsges kormnyok hozzjussanak a legjabb tpus amerikai re
plgpekhez, lgvdelmi felszerelshez s lszerhez, valamint
aclhoz. Mindezzel kapcsolatban megbzottunk, a (nem sokkal k
sbb lgibaleset ldozatul esett) rendkvl hozzrt s odaad
Purvis elterjesztsei a legkedvezbb fogadtatsra szmthatnak.
Az Elnk meggrte tovbb, hogy alaposan tanulmnyozza egy
amerikai hajraj r kiktben teend ltogatsnak gondolatt.
A japnokrl mindssze annyit jegyzett meg, hogy Pearl Harbour-
nl sszpontostottk az amerikai flottt.
Mjus 13-n, htfn bizalmi szavazst krtem a kln erre a clra
sszehvott alshzban. Beszmoltam rla, hogyan ll a klnbz
hivatalok betltse, majd ezt mondtam : Nem grhetek mst, mint
vrt, kszkdst, knnyeket s verejtket. Orszgunk hossz tr
tnetben nem akadt mg egy miniszterelnk, aki ilyen rvid s egy
szersmind ilyen npszer programmal llhatott volna a parlament
s a nemzet el. Beszdemet gy fejeztem be:

Azt krdezik, mi a politiknk? Azt mondom: a hbor. A tengere


ken, a szrazfldn s a levegben; minden ernkkel s minden lel
kiernkkel, amit Isten adhat. Hbor egy szrnysges zsarnoksg
ellen, amelynl iszonybb nem akad az emberi bnk stt, siral
mas trtnetben. Ez a politiknk. Azt krdezik, mi a clunk? Egy
szval vlaszolhatok: a gyzelem. Gyzelem mindenron, gyze
lem minden megflemlts ellenre; gyzelem, brmilyen hossz s
nehz legyen is a hozz vezet t; mert e gyzelem nlkl nem ma
radhatunk fenn. Legyen vilgos: nem maradhat fenn a brit biroda
lom; nem maradhat fenn mindaz, amit a brit birodalom vdelmez;
nem maradhat fenn, amit rnk hagytak a szzadok: az emberisg el
hivatottsga, hogy egyre kzelebb jusson cljhoz. Mgis ders s
224
remnyked szvvel vllalom tisztsgemet. Bizonyos vagyok ben
ne, hogy aki frfi, nem hagyja cserben gynket. gy rzem, joggal
szmtok mindenki segtsgre, s azt mondom: Rajta ht, csele
kedjnk egytt, egyeslt ervel!

Ezeket az egyszer kvetkeztetseket a Hz egyhanglag elfo


gadta, majd mjus 21-r napolta el lst.
gy aztn ki-ki a maga posztjn hozzltott a kzs feladathoz.
Nem volt mg brit miniszterelnk, aki minisztertrsaitl olyan oda
ad s szinte segtsget kapott volna munkjhoz, mint n a kln
bz prtokhoz tartoz politikusoktl a kvetkez t v sorn. A
parlament fenntartotta jogt a szabad s tevkeny brlatra, de a
kormny ltal javasolt valamennyi intzkedst tlnyom tbbsg
gel tmogatta, a nemzet pedig olyan egysges s elsznt volt, mint
addig mg soha. De nagy szksg is volt r, hogy gy legyen, mert
olyan esemnyeknek nztnk elbe, amelyeknek szrnysge min
den sejtelmnket messze fellmlta.

2 / A franciaorszgi csata. 1940. mjus 10-16.

[...]
A nmetek tetszsk szerint vlaszthattk meg tmadsuk id
pontjt, irnyt s erejt. A francia hadseregnek tbb mint a fele az
orszg keleti s dli rszben llomsozott, s a Billotte tbornok pa
rancsnoksga alatt ll 1. hadseregcsoport, tvenegy francia s brit
hadosztly a szmba jv belga s holland segdcsapatokkal,
Longwy s a tenger kztt a Bock s Rundstedt parancsnoksga
alatt ll tbb mint hetven ellensges hadosztly rohamval nzett
szembe. A tmads kt ezttal is a szinte grntbiztos tankok s a
zuhanbombzk egyttese alkotta, amelyet kisebb mrtkben oly
sikerrel alkalmaztak Lengyelorszgban. A Kleist parancsnoksga
alatt t pnclos- s hrom gpestett hadosztlybl ll csoport a
nmet A hadseregcsoport ktelkben az Ardenneken t Sedan s
Montherm fel nyomult elre.
E korszer hadviselssel szemben a francik mintegy 2300,
tbbnyire knny harckocsit vetettek be. Volt nhny korszer
harckocsiz alakulatuk is, de pnclos eriknek tbb mint felt a
gyalogsggal egyttmkd s sztszrtan llomsoz knny
225
harckocsi-zszlaljak alkottk. Hat pncloshadosztlyuk,1 amely-
lyel a tmeges nmet pnclosrohamot feltartztathattk volna, a
front egsz szlessgben sztszrva llomsozott, s nem egyesl
hetett sszehangolt hadmveletben. Nagy-Britannia, a tank szl
hazja ppen hogy csak befejezte 328 harckocsibl ll els pnc
loshadosztlynak kiptst s kikpzst, amely mg Angliban
volt.
A most nyugaton sszpontostott nmet vadszreplgpek
szmban s minsgben messze fllmltk a francia lgiert.
A franciaorszgi brit lgier abbl a tzszzadnyi Hurricane-bl
llt, amelyet a honi vdelem mg nlklzhetett, tovbb nyolc sz
zad Battle-bl, hat szzad Blenheimbl s t szzad Lysanderbl.
Sem a francia, sem a brit lgiernek nem voltak zuhanbombzi,
noha ezek, akrcsak Lengyelorszgban, ezttal is igen jelents sze
repet jtszottak, s nagyban hozzjrultak a francia gyalogsg, ki
vltkppen a sznes br csapatok demoralizlshoz.
A mjus 9-rl 10-re virrad jszakn a replterek, a kzleke
dsi tvonalak, a fhadiszllsok s raktrak ellen indtott nagysza
bs lgitmadsok utn Bock s Rundstedt hadseregcsoportjnak
eri a belga, a holland s a luxemburgi hatron t Franciaorszg fel
indtottak tmadst. Csaknem mindentt teljes volt a taktikai meg
lepets. A sttsgbl hirtelen megszmllhatatlan sokasgban tr
tek el a jl felszerelt, elsznt rohamoszlopok, gyakran knnyt
zrsggel a nyomukban, s mg jval hajnal eltt tbb mint ktszz
kilomter szlessgben fellngolt a front. A minden rgy s figyel
meztets nlkl megtmadott Hollandia s Belgium segtsgrt ki
ltott. A hollandok vzvdelmi vonalaikba vetettk bizalmukat;
megnyitottk az sszes zsilipet, amelyet a nmetek nem foglaltak el
idejben, vagy amelynek a szemlyzete nem llt t; a hatrrsg t
zet nyitott a tmadkra. A belgknak sikerlt felrobbantaniuk a
Maas hdjait, de az Albert-csatomn a nmetek psgben foglaltak
el kt hidat.
A D-terv elrta, hogy a Billotte tbornok parancsnoksga al
tartoz 1. szvetsges hadseregcsoport, s soraiban a kicsiny, de
igen jl kpzett brit hadsereg, a nmet tmads pillanatban megin
duljon belga terleten kelet fel, hogy az ellensget megelzve el

1 Ez a szm a tankokkal is felszerelt, gynevezett knny gpestett hadosz

tlyokat is magban foglalja. (A szerz jegyzete.)

226
foglalja a Maas-Leuven-Antwerpen vonalat. E vonal eltt, a Maas
s az Albert-csatoma mentn llomsoztak a belgk f eri. Ha az
utbbiaknak sikerl meglltaniuk a nmetek els tmadst, a
hadseregcsoport a segtsgkre sietett volna. Valsznbbnek lt
szott azonban, hogy a belgkat nyomban visszavetik a szvetsge
sek vonalai mg. gy is trtnt. Az volt a felttelezs, hogy ebben
az esetben a belga ellenlls llegzetvtelnyi idhz juttatja a sz
vetsgeseket, s ezalatt a francik s a britek elfoglalhatjk j llsai
kat. A 9. francia hadsereg ltal tartott kritikus frontszakasz kivte
lvel ez meg is trtnt. A front bal oldali szakaszn, a tengernl a 7.
francia hadsereg azt a feladatot kapta, hogy szllja meg azokat a kis
szigeteket, amelyekrl ellenrzs alatt tarthat a Schelde torkolata,
s ha lehetsges, Breda fel elnyomulva siessen a hollandok segt
sgre. gy gondoltk, hogy dli szrnyukon thatolhatatlan aka
dlyt kpeznek az Ardennek, attl dlre pedig ott van a Rajnig,
majd a Rajna mentn egszen Svjcig hzd, ersen kiptett Ma-
ginot-vonal. A haditerv szerint minden attl fggtt teht, hogyan
sikerl a szvetsgesek szaki hadseregeinek ellentmadsa a bal-
szrnyon. Ez viszont azon mlott, hogy milyen gyorsan tudjuk el
foglalni Belgiumot. A haditervet a legaprbb rszletekig kidolgoz
tk, s a szvetsgesek jval tbb mint egymilli fnyi hadereje csak
a jeladsra vrt. Mjus 10-n reggel 5,30-kor Grt lord zenetet ka
pott Georges tbornoktl: 1., 2., 3. riad!, vagyis azonnali k
szenlt a belgiumi bevonulsra. Reggel 6.45-kor Gamelin tbornok
elrendelte a D-terv vgrehajtst, s a francia fparancsnoksg ter
ve, amelynek a britek is alrendeltk magukat, nyomban mkds
be lpett.
[...]
Hitler s tbornokai nagyon is tisztban voltak ellenfeleik kato
nai szndkaival s ltalnos elkszleteivel. A nmet harckocsi
gyrts programja az 1938-as mncheni vlsg idejn mr elreha
ladott stdiumban lehetett, a hbor kezdete ta eltelt nyolc hnap
alatt pedig b termst hozott: 1939 szn s teln a nmet gyrak
nagy tmegben ontottk a tankokat. A nmeteket a legkevsb sem
rettentette vissza, hogy mekkora megprbltats lesz tkelni az Ar-
denneken. Ellenkezleg, bizonyosak voltak benne, hogy a korszer
gpestett szllteszkzk s a nagyszabs, jl szervezett tpt
munklatok rvn ppen ezen a korbban thatolhatatlannak te
kintett vidken t vezet a legrvidebb, a legbiztosabb s a legkny-
227
nyebb t Franciaorszg szvbe, s gy histhat meg a legknnyeb
ben a francia ellentmads terve. A nmet hadsereg fparancsnok
sga hozzltott teht az Ardenneken keresztl vezet nagyszab
s tmads elkszleteihez, hogy gy tbl metssze le az szaki
szvetsges hadseregek tkarol bal karjt. A hadmvelet sok min
denben emlkeztetett Napleonnak a pratzeni magaslat ellen int
zett tmadsra, amellyel az austerlitzi csatban elvgta a fertl
az osztrk-orosz csapatok megkerl hadmozdulatt, megsemmi
stette ket, s centrumt a front ttrte. Csak pp a hadmvelet m
rete s sebessge volt sokkal nagyobb, s az alkalmazott fegyverek
egszen msok.
A megadott jelre az szaki hadseregek Belgium segtsgre siet
tek, s a lakossg ujjongsa kzepette megindultak a keletre vezet
utakon. A D-terv els szakaszt mjus 12-re vgrehajtottk. A fran
cik tartottk ugyan a Maas bal partjt Huyig, de knnyebb erik a
foly tlpartjn, a nvekv ellensges nyoms hatsra mr vissza
vonulban voltak. Az 1. francia hadsereg pncloshadosztlyai el
rtk az Huy-Hannut-Tirlemont vonalat. A belgk feladtk az Al-
bert-csatomt, a Gete foly vonala fel vonultak vissza, s kezdtk
elfoglalni az Antwerpen s Leuven kztt kijellt harcllsaikat.
Namurt s Lige-t mg tartottk. A 7. francia hadsereg oly gyorsan
nyomult elre, hogy utnptlsi tvonalai megszakadtak. Mr ek
kor kiderlt, hogy a brit lgier, ha szmban nem is, minsgben f
ltte van a nmetnek. gy 12-n este mg semmi okunk nem volt fel
ttelezni, hogy elakadnak a hadmveletek. [...]
14-n kezdtek rkezni a rossz hrek. Kezdetben minden hom
lyos volt. Reggel 7-kor felolvastam a kabinet eltt Reynaud zene
tt, amelybl kiderlt, hogy a nmetek ttrtek Sedannl, s hogy a
francik nem kpesek ellenllni a tankok s a zuhanbombzk
egyttes tmadsnak. Reynaud tovbbi tz vadszrepl-szzadot
krt, hogy helyrellthassa a frontvonalat. A vezrkari fnkk r
teslseibl nagyjbl ugyanez derlt ki, tovbb az is, hogy Game
lin s Georges egyarnt igen slyosnak tli a helyzetet, s hogy Ga
melin tbornokot meglepte az ellensges elrenyomuls sebessge.
Kleist hatalmas tmeg knny- s nehzpnclossal elltott cso
portja ugyanis tkletesen sztszrta vagy megsemmistette a vele
kzvetlenl szemben ll francia csapatokat, s hborban mg so
ha nem tapasztalt sebessggel nyomult elre. A nmet tmads ere
je s hevessge csaknem minden ponton ellenllhatatlannak bizo-
228
nylt. Tovbbi kt nmet pncloshadosztly kelt t a Maason Di-
nant trsgben. szakabbra az 1. francia hadsereg frontszakaszn
dltak a legslyosabb harcok. Az I. s II. brit hadtest mg tartotta
magt Wavre s Leuven kztt, s ezen a frontszakaszon a Montgo
mery tbornok parancsnoksga alatt ll 3. hadosztlyunk heves
harcokat vvott. Mg szakabbra a belgk az antwerpeni vdelmi
llsok fel htrltak. A 7. francia hadsereg a tengerpart mentn
mg gyorsabban vonult vissza, mint amilyen sebessggel korbban
elretrt. [...]
A brit lgiszzadok lland harcban lltak, s elssorban a sedani
krzet pontonhdjai ellen indultak bevetsre. ldozatksz tmad
saikkal tbbet sztromboltak, nem egyet pedig megrongltak.
Mlyreplsben tmadtk a hidakat, s a nmet lgvdelmi tzr
sg slyos vesztesgeket okozott nekik. Egy sikeres bevets utn
egyszer hat bombzbl csak egy trt vissza. Ezen a napon sszesen
hatvanht gpnk veszett oda, s mivel elssorban az ellensges
lgvdelemmel keveredtnk harcba, a nmet lgier csak tvenh
rom gpet vesztett. Aznap estre a RAF Franciaorszgba telep
tett 474 replgpbl mindssze 206 maradt pen.
Errl a sok rszletrl csak fokozatosan rtesltnk. De az elg
hamar vilgoss vlt, hogy ha ilyen tmegesen vetjk be gpeinket,
lgiernk a brit replk egyni flnye ellenre is csakhamar oda
vsz. Most mr az a slyos krds vetdtt fel, hny gpet kldhe
tnk Franciaorszgba anlkl, hogy Nagy-Britannit vdtelenl
hagynnk, s gy kptelenn vlnnk r, hogy folytassuk a hbort,
mely most mr egyre inkbb bennnket fenyeget majd. Termsze
tesen hajlottunk r, s slyos katonai rvek is arra sztnztek,
hogy engedjnk a francik szntelen, erteljes srgetsnek. Ms
fell azonban mgiscsak volt egy hatr, amit csak pusztulsunk
rn lphettnk volna t. [...]
15-n reggel krlbell fl nyolckor azzal a hrrel bresztettek,
hogy Reynaud van a telefonnl. Angolul beszlt, s nyilvnvalan
igen izgatott volt. Megvertek bennnket. Nem vlaszoltam rg
tn, ezrt megismtelte: Legyztek bennnket, elvesztettk a csa
tt. Ilyen gyorsan mgsem dlhetett el minden - vetettem elle
ne, de gy vlaszolt: Sedannl ttrtk a frontot; tmegestl
znlenek be a tankok s a pnclkocsik. A tapasztalat azt mu
tatja, hogy egy id mlva kifullad minden tmads - mondtam er
re -; emlkszem 1918. mrcius 21-re. t-hat nap mlva meg fog
229
nak llni az utnptls miatt, s akkor jhet az ellentmads. Mag
tl Foch marsalltRanultam ezt mg annak idejn.
A mltban csakugyan mindig ezt tapasztaltuk, s most is gy kel
lett volna trtnnie. Csakhogy a francia miniszterelnk ismt azt
mondta, amivel kezdte a beszlgetst, s ami ksbb nagyon is igaz
nak bizonyult: Megvertek bennnket, elvesztettk a csatt.
Felajnlottam, hogy tmegyek hozz megbeszlni a helyzetet.
Ezen anapon Corap tbornok 9. francia hadserege a teljes bom
ls llapotban volt, maradvnyai rszben a Corap feladatt sza
kon tvev Giraud 7. francia hadsereghez csatlakoztak, rszben
pedig a dlen sszellban lv 6. francia hadsereghez. Mintegy
nyolcvan kilomternyi rs nylt a francia frontvonalon, s nagy t
megben ramlottak t rajta az ellensges pnclosok. [...]
Ugyanezen a napon Hollandiban vget rtek a harcok. Mivel a
holland fparancsnoksg dleltt 11-kor kapitullt, csak kevs hol
land katont tudtunk kimenekteni.
A jelentsekbl termszetesen a veresg kpe bontakozott ki. Az
elz hborban azonban j nhny hasonl esettel volt dolgom, s
abbl, hogy a frontot ttrtk, mg ha ilyen szles szakaszon is, nem
kvetkeztettem olyan lesjt fejlemnyekre, mint amelyekkel ezt
tal szembe kellett nznnk. Sok ven t el voltam zrva a hivatalos
tjkoztatstl, s ezrt nem fogtam fel, milyen tt hats forrada
lom kvetkezett be az elz hbor ta a nagy sebessggel mozg s
nagy tmeg nehzpnclosok bevezetsvel. Tudomsom volt er
rl a mszaki forradalomrl, de a tnyekbl nem vontam le a szk
sges kvetkeztetseket. Nem mintha brmit is tehettem volna, ha
levonom. Felhvtam Georges tbornokot: nagyon nyugodtnak ta
lltam, kzlte velem, hogy a sedani rs betmse megkezddtt.
Gamelin tbornoktl tviratot kaptunk s ez is arrl tudstott, hogy
Namur s Sedan kztt slyos ugyan a helyzet, de maga nem vesz
tette el nyugalmt. Reynaud zenetrl s az egyb hrekrl de. 11-
kor tjkoztattam a kabinetet. [... ]
Du. 3 krl Prizsba repltem egy Flaming-n, a hrom kor
mnygp egyikn. Dili tbornok, a birodalmi vezrkar helyettes f
nke, valamint Ismay ksrt el utamra.
Igen knyelmes, j replgp volt, krlbell ktszztven kilo
mtert tett meg rnknt. Fegyver nem volt a fedlzetn, ezrt va
dszgpksretet kaptunk, de gpeink esfelhben repltek, s alig
tbb mint egy ra mlva elrtk Le Bourget-t. Abban a pillanatban,
230
ahogy a Flaming-bl kiszlltunk, nyilvnvalv vlt, hogy a hely
zet sszehasonlthatatlanul slyosabb, mint kpzeltk volna.
A rnk vr tisztek kzltk Ismay tbornokkal, hogy a nmetek
legksbb nhny napon bell Prizsba rnek. Elbb a nagykvet
sgen tjkozdtam a helyzetrl, majd a Quai dOrsay-ra1 hajtat
tam: fl hatkor rtem oda. Az egyik trgyalterembe vezettek.
Reynaud vrt, valamint Daladier nemzetvdelmi s hadgyminisz
ter, tovbb Gamelin tbornok. lltak. Nem sokat vesztegettk az
idt, nyomban leltnk az egyik asztalhoz. Krs-krl csupa bs
komor arc. Gamelin eltt egy iskolai tblatartn egy krlbell kt
szer kt mteres trkp fggtt, fekete tusvonal mutatta rajta a sz
vetsges arcvonal llst. Sedannl apr, de baljs blsds lt
szott.
A fparancsnok rviden beszmolt a trtntekrl. Sedantl
szakra s dlre, nyolcvan-kilencven kilomter szlessgben ttr
tek a nmetek. A velk szemben ll francia hadsereget rszben
megsemmistettk, rszben sztszrtk. A nagy ervel tmad pn
closok hihetetlen sebessggel Amiens s Arras fel tartanak,
szemltomst azzal a cllal, hogy Abbeville-nl vagy valahol a k
zelben elrjk a tengerpartot. De az is lehet, hogy Prizs ellen for
dulnak. A pnclosok mgtt, mint Gamelin mondta, nyolc-tz g
pestett hadosztly nyomul elre, s kzben a szrnyakon biztostja
magt az egymstl elvgott kt francia hadsereggel szemben. A t
bornok beszmolja vagy t percig tartott, s kzben senki sem sza
ktotta meg. Amikor elhallgatott, hossz sznet kvetkezett. Vgl
n trtem meg a csendet: Hol a stratgiai tartalk? Majd franci
ul is megismteltem a krdst, mbr elg gyengn beszlem a hzi
gazdk nyelvt: O est la masse de manoeuvre?
Gamelin tbornok felm fordult, megrzta a fejt, megvonta a
vllt, s gy vlaszolt: Aucune. Az nincs.
Megint hossz csend kvetkezett. Odaknn, a minisztrium
kertjben nagy rzsetzek fstje tekeredett az g fel, s az ablakon
t lttam, ahogy tiszteletre mlt hivatalnokok irattri kzikocsi
kon a mglykhoz hordjk az iratokat. Javban folytak teht Prizs
kirtsnek elkszletei.
A trtnelmi tapasztalatnak szmos elnye mellett megvan az a
htrnya, hogy a dolgok sohasem ismtldnek meg ugyangy. K-

A francia klgyminisztrium; az Orsay rakpartrl kapta a nevt.

231
lnben azt hiszem, tlsgosan knny volna az let. Az mskor is
elfordult mr, hogy a frontunkat ttrtk. De mskor mindig volt
ernk, hogy sszeszedjk magunkat, s kifrasszuk a tmadt.
Most azonban olyan j tnyezkkel lltunk szemben, amelyekre
azeltt mg csak nem is gondoltam. Elszr is, a pnclos jrmvek
feltartztathatatlan rohama egyszeren thatolt minden t- s te
repakadlyon. Msodszor pedig, NINCS STRATGIAI TAR
TALK. Aucune. A szavam is elllt a megrknydstl. Mint
vlekedjnk ezek utn a nagy francia hadseregrl s legfelsbb ve
zetirl? Soha nem kpzeltem volna, hogy van olyan parancsnok,
aki nem gondoskodik a stratgiai tartalkrl, ha nyolcszz kilom
ter hossz aktv frontvonal vdelme van a gondjra bzva. Ilyen
hosszsg frontvonalat senki sem vdelmezhet minden ponton t
kletes biztonsggal, de ha egyszer az ellensg nagyszabs tma
dsra sznja el magt, s ttri a vonalat, mg mindig ott van, ott
kell hogy legyen a sok-sok hadosztlynyi tartalk, amely heves el
lentmadst indt, mihelyt az offenzva els lendlete kimerl.
Mire szolglt a Maginot-vonal? Az lett volna a rendeltetse,
hogy szles frontszakaszon nagy csapatltszmot szabadtson fel, a
helyi ellencsapsok kiindulpontjul szolgljon, s egyttal nagy lt
szm hader tartalkolst is lehetv tegye. Csakhogy ezttal
nem volt tartalk. Megvallom, ez volt letem egyik legnagyobb
meglepetse. Igaz, az admiralits gyei nagyon lefoglaltak, mgis:
hogyhogy nem tudtam tbbet errl a dologrl? Hogyhogy a brit
kormny s mindenekeltt a hadsereggyi minisztrium nem tu
dott rla tbbet? Nem mentsg, hogy a francia fparancsnoksg a
legltalnosabb krvonalakon kvl nem volt hajland ismertetni
felvonulsi tervt. Jogunk lett volna tbbet is megtudni. Kvetel
nnk kellett volna, hogy tjkoztassanak bennnket. A kt hader
vgl is egytt harcolt. Ismt visszalptem az ablakhoz, s kinztem a
Francia Kztrsasg llami okmnyaibl rakott mglya fstjre.
Az ids urak egyre jabb kzikocsikkal rkeztek a tzhz, s a ko
csik tartalmt nagy gybuzgalommal a lngok kz vetettk. [...]
Aztn ismt Gamelin tbornok vette t a szt. Azt boncolgatta,
hogy ssze kell-e vonnunk azokat a csapatokat, amelyekkel lecsap
hatunk az ttrs, vagy ahogy a tovbbiakban az ilyen pontokat ne
veztk, a dudor kt szln. A Maginot-vonal csndes frontszaka
szairl megkezddtt nyolc-kilenc hadosztly visszavonsa; ren
delkezsre ll tovbb kt-hrom addig be nem vetett pncloshad
232
osztly; nyolc-kilenc tovbbi hadosztly hazafel tart Afrikbl, s
kt-hrom htre van szksg, hogy a hadmveleti vezetbe lje
nek. Az ttrstl szakra llomsoz francia hadsereg lre Gi-
raud tbornokot lltottk. A nmet elretrs kt oldaln lv
frontszakaszon az 1917-1918-asra emlkeztet hadviselsre nylik
lehetsg. Elkpzelhet, hogy a nmetek nem kpesek megtartani
az elretrs lendlett, egyszersmind megfelel vdelmet is felll
tani a kt frontszakasz kzt egyre hosszabbra nyl folyos kt ol
daln. Valami ilyesmit fejtegetett Gamelin, s eladsa nagyon is
meggyz volt. Lttam azonban, hogy erre a szk kr, de mg
mindig igen befolysos s felels hallgatsgra nem tesz kln
sebb hatst. Ekkor megkrdeztem Gamelin tbornokot, mikor s
hol kvnja megtmadni a dudor szleit. Gyngbbek vagyunk
ltszmban, gyngbbek felszerelsben, gyngbbek harcmd
ban - vlaszolta, majd lemondan vllat vont. Vita nem volt; nem
volt r szksg. Klnben is, milyen jogon vitatkoztunk volna mi,
britek, ha egyszer olyan csekly rszt vllaltunk a hborbl: nyolc
hnappal a hbor kitrse utn mindssze tz hadosztlyunk volt a
fronton, s egyetlen korszer pncloshadosztlyunk sem tev
kenykedett. [...]
A tovbbiakban Gamelin tbornok s az egsz francia fpa
rancsnoksg azt ecsetelte, hogy milyen gyengk a levegben, s es-
dekelve krtek tbb RAF-szzadot; bombzkat s vadszgpeket
egyarnt, de kivlt az utbbiakat. Ksbb ezt a krst minden egyes
hasonl tallkozn megismteltk, egszen Franciaorszg ssze
omlsig. Gamelin tbornok kifejtette, hogy a vadszgpekre nem
csak a francia hadsereg lgifedezethez van szksg, hanem a n
met tankok meglltshoz is. Vlaszom ez volt: Nem lehet. A tan
kokat a tzrsgnek kell meglltania. A vadszgpeknek az a fel
adatuk, hogy a csatatr fltt megtiszttsk az eget (nettoyer le
del)." Ltfontossg volt, hogy brmi trtnik is, honi lgvdel
mnk vadszgpeit ne engedjk el Nagy-Britannibl. A ltnk
mlott rajta. Nem zrkzhattunk el azonban a fjdalmas ldozatok
tl. Elindulsom reggeln a kabinet felhatalmazott r, hogy jabb
ngy vadszszzadot kldjk t Franciaorszgba. A nagykvetsgre
visszatrve megbeszltem a dolgot Dill-lel, s gy hatroztam, hogy
tovbbi hatra krek engedlyt. Ezutn mindssze huszont vadsz
szzadunk maradt volna otthon, s ez volt a vgs hatr. Akrho
gyan hatroztunk is, mindenkppen fjdalmas dnts lett volna.
233
Megkrtem Ismay tbornokot, telefonlja meg Londonba, hogy a
kabinet haladktalanul ljn ssze, s trgyalja meg a krlbell
egy ra mlva vrhat srgs tviratomat. [... ]
Fl tizenkett krl rkezett meg a vlasz. A kabinet igent mon
dott. Ismayjel haladktalanul autba ltem s Reynaud laksra
hajtattam. Elg stt volt odabenn. Reynaud egy kis id mlva h
lingben jtt ki hlszobjbl, s n tjkoztattam a kedvez hrrl.
Tz vadszszzad! Ezutn rvettem, hogy kldessen Daladier-rt, s
a hadgyminisztert csakhamar oda is rendeltk, hogy rtesljn a
brit kabinet dntsrl. Azt remltem, gy majd sikerl lelket nte
nem francia bartainkba, mr amennyire korltozott lehetsge
inkbl futja. Daladier egy szt sem szlt. Lassan felllt, s megra
gadta a kezem. Hajnali kt ra krl rtem vissza a nagykvetsgre,
s jl aludtam, pedig ekkor mr voltak kisebb lgitmadsok, s
idnknt el-eldrdltek a lgvdelem gyi. Reggel hazarepltem,
s jllehet voltak ms gondjaim is, srgsen folytattam az j kor
mnyzat msodik szintjnek kiptst.

3 / A franciaorszgi csata. 1940. mjus 17-24.

A hbors kabinet 17-n de. 10-kor lt ssze. Beszmoltam pri


zsi ltogatsomrl s a helyzetrl, mr amennyire fel tudtam mrni.
Elmondtam, hogy a francikkal kzltem, ha nem tesznek rend
kvli erfesztseket, nem lesz jogunk r, hogy jabb replszza
dok tkldsvel oly slyos veszlybe sodorjuk haznkat. gy rez
tem, a lgi erstsek krdse az egyik legslyosabb dilemma,
amellyel brit kormnynak valaha is szembe kellett nznie. Felvet
dtt, hogy a nmetek ngyszer-tszr annyi gpet vesztettek, mint
mi, de rteslseink szerint a francik vadszgpeinek csak negyed
rsze maradt meg. Ezen a napon Gamelin gy ltta, minden elve
szett, s lltlag azt mondta: Prizs biztonsgt csak mra, hol
napra [18-ra], s holnaputn jszakra szavatolom. Norvgiban
gy ltszott, hogy Narvikot bevehetjk, de aztn Corkkal kzltk,
hogy a franciaorszgi esemnyek miatt nem kaphat tovbbi ers
tst.
A hbors vlsg rrl rra slyosbodott. Georges tbornok
krsre a brit hadsereg meghosszabbtotta vdekez szrnyt, s
vdelmi llsokat foglalt el vgig a Douai-Pronne vonalon, hogy
234
megprblja fedezni Arras-t, ezt a dli visszavonulshoz nlklz
hetetlen kzlekedsi csompontot. Ugyanaznap dlutn a nmetek
bevonultak Brsszelbe. Msnap Cambrai-ba rtek, thaladtak
Saint-Quentinen, s kis osztagainkat kisprtk Pronne-bl. A 7.
francia hadsereg, tovbb a belga, a brit hader s az 1. francia had
sereg egyarnt folytatta visszavonulst a Schelde fel. A britek a
nappali rkra meglltak Dendre-ban, s ltrehoztk a klnbz
egysgekbl ll s parancsnokrl, Petre vezrrnagyrl Petre-
force nven emlegetett klntmnyt, azzal a feladattal, hogy
megvdje Arras-t.
A mjus 18-rl 19-re virrad jjelen jflkor Grt lordot fhadi
szllsn megltogatta Billotte tbornok. Ez a francia tbornok
sem szemlyisgvel, sem javaslataival nem keltett nagy bizalmat
szvetsgeseiben. A brit fparancsnokban mr ekkor felvetdtt
az a gondolat, hogy a tengerpartra kellene visszavonulni. Egy 1941.
mrciusban kzztett tviratban ezt rta: Ekkor mr [a 19-re vir
rad jjel] nem visszavetett vagy ideiglenesen ttrt frontvonalon
lltunk, hanem ostromlott erdben.
[...]
Reynaud nagy vltoztatsokat hajtott vgre a francia kormny
ban s a fparancsnoksgban. 18-n Ptain marsaik a haditancs
alelnkv neveztk ki. Reynaud tadta Daladier-nak a klgymi
nisztriumot, maga pedig tvette a nemzetvdelmi s hadgyi tr
ct. 19-n este 7-kor a Kzel-Keletrl akkor hazatrt Weygand-t
nevezte ki Gamelin tbornok helyre. Weygand-t mg abbl az id
bl ismertem, amikor Foch marsall jobbkeze volt, s csodlattal te
kintettem r 1920 augusztusban, amikor a varsi csatban meste
rien lpett fel a Lengyelorszg elleni bolsevista invzival szemben.
Az akkori Eurpa szempontjbl dnt jelentsg esemny volt
ez a csata. Most, hetvenhrom ves korban is az hrlett rla, hogy
szellemi frissessge rintetlen, s kivl erben van. Gamelin t
bornok mjus 19-n de. 9.45-kor kelt utols [12-es szm] paran
csban utastotta az szaki hadseregeket, hogy a bekerts elhrt
sra tmadjk meg az utnptlsi vonalaikat elvg nmet pnc
loshadosztlyokat, s minden ervel tljenek maguknak utat dl
fel, a Somme-hoz. A 2. hadsereg s az alakulban lv 6. azt a pa
rancsot kaptk, hogy ezzel egy idben szak fel, Mzires irny
ban tmadjanak. Ezek sszer dntsek voltak. De az az szaki
hadseregek ltalnos visszavonulst elrendel parancs mr gy is
235
legalbb ngy napot ksett. Amikor nyilvnvalv vlt, hogy mi
lyen slyos kvetkezmnyekkel jr a nmetek sedani ttrse, az
szaki hadseregek egyetlen lehetsge az volt, hogy nyomban visz-
szavonuljanak a Somme-hoz. Ehelyett azonban Billotte parancs
noksga alatt csak a Scheldig vonultak vissza fokozatosan, s mg
ott is jobbszmyi vdelemre rendezkedtek be. Pedig mg mindig
nyitva llt a visszavonuls tja dl fel.
A hbors kabinetben rendkvl nagy aggodalmat keltett az
szaki parancsnoksgon uralkod zrzavar, az els francia hadse
reg szemmel lthat bnultsga s az ltalnos bizonytalansg.
Csendesen, higgadtan lptnk fel, de eltklten s egysgesen, s
egyazon csendes szenvedly fttt bennnket. 19-n (du. 4.30-
kor) rtesltnk rla, hogy Grt lord egy szksg esetn elkerl
hetetlenn vl dunkerque-i visszavonuls tervt fontolgatja.
A birodalmi vezrkar fnke (Ironside) szembeszeglt ezzel az el
kpzelssel, mert tbbsgnk vlemnyvel sszhangban azt tar
totta volna helyesnek, ha csapataink dlnek tartanak. Ezrt azzal az
utastssal kldtk Grt lordhoz, hogy dlnyugatra indtsa el a brit
hadsereget, s minden ellenllst ttrve egyesljn a tle dlre llo
msoz francia erkkel. A belgkat pedig szltsa fel, hogy csatla
kozzanak hozz, illetve ajnlja fel nekik, hogy a Csatorna kikti
bl, amennyi katonjukat csak lehet, tszlltjuk Angliba. Iron-
side-nak azt is kzlnie kellett, hogy mi majd tjkoztatjuk a francia
kormnyt a dntsrl. Ugyanezen az lsen elhatroztuk, hogy
Georges tbornok fhadiszllsra kldjk Dilit, megbzzuk, hogy
ngy napig maradjon ott, s a kzvetlen telefonvonalon tjkoztas
son rla, mit sikerlt kidertenie. Az sszekttets mg Grt lord
dal is megszakadt olykor-olykor, mindenesetre azt jelentette, hogy
mindssze ngynapi lelmiszerrel s egyetlen csathoz elegend l
szerrel rendelkezik.
Mjus 20-n reggel a hbors kabinet ismt megvitatta hadsere
gnk helyzett. Valsznnek tartottam, hogy mg abban az eset
ben is, ha sikerl harcolva visszavonulnunk a Somme-hoz, jelents
csapategysgeinket elvgjk vagy a tengerhez szortjk. Az ls
jegyzknyvbl idzek: A miniszterelnk gy vlte, hogy elvi
gyzatossgbl az admiralitsnak sok kis hajt kell kszenltbe he
lyeznie, hogy brmikor tra kelhessenek a francia parti kiktk s
folytorkolatok fel. Az admiralits csakugyan nyomban munk
hoz ltott, s ahogy a napok mltak s mind borsabb vltak, egy
236
re fokozta erfesztseit. A mvelet vezetst 19-n Ramsay ten
gernagyra, Dover parancsnokra bztuk. Ekkor harminchat kln
fle szemlyszllt hajja volt tartalkban, amelyek Southampton-
ben s Doverben horgonyoztak. 20-n dlutn, londoni utastsra,
Doverben els zben ltek ssze az sszes rdekeltek, kztk a ha
jzsi minisztrium megbzottai, hogy megvitassk igen nagy lt
szm erk vszhelyzetben val evakulst a Csatornn t. gy
terveztk, hogy szksg esetn Calais-bl, Boulogne-bl s Dun-
kerque-bl naponta s kiktnknt tzezer embert szlltanak t
Angliba. Az els lpcsben harminc utasszllt komphajt, ti
zenkt halszhajt s hat kis part menti szllthajt bocstottunk a
doveri parancsnoksg rendelkezsre. Mjus 22-n az admiralits
elrendelte, hogy kobozzanak el negyven, Angliba meneklt hol
land schuit-ot, s lssk el ket tengerszszemlyzettel. Ezek a hajk
mjus 25-e s 27-e kztt csatlakoztak a rgtnztt szlltflott
hoz. Harwichtl egszen Weymouthig a tengeri szlltsi tisztek azt
az utastst kaptk, hogy ezer tonna rtartalomig vegyenek jegy
zkbe minden hasznlhat hajt, s gy el is kszlt a brit kiktk
ben rendelkezsre ll hajllomny teljes nyilvntartsa. Ennek
az gynevezett Dinam (Dynamo) hadmveletnek az elksz
letei tettk lehetv, hogy tz nappal ksbb megmenekljn a had-
seree.

Idkzben vilgosabb vlt, mi a nmet elretrs vgclja.


A fronton ttt rsen t tovbb znlttek Amiens s Arras fel a
pnclos- s a gpestett hadosztlyok, s nyugatabbra a Somme
mentn a tenger fel vettk tjukat. A 20-ra virrad jjel bevonul
tak Abbeville-be, s ezzel elvgtk az szaki hadseregek minden
utnptlsi tvonalt. Ezek az undort, gyilkos hordk gyszlvn
alig tkztek ellenllsba, mita ttrtk a frontot. A nmet tan
kok, a rettegett chars allemands akadlytalanul robogtak t a
nylt terepen, s a gpestett szllteszkzktl tmogatva s ellt
va tven-hatvan kilomtert is megtettek naponta. Sorra vonultak t
a vrosokon, szzval hajtottak keresztl a falvakon anlkl, hogy a
legcseklyebb ellenllsba is tkztek volna; tisztjeik a nyitott to
ronyban lltak, s vidman integettek a lakossgnak. Szemtank
arrl szmoltak be, hogy mellettk francia hadifoglyok tmegei
meneteltek az utakon, sokuknak mg a fegyvere is megvolt, a pus
kkat aztn idnknt sszeszedtk a nmetek, s a tankok lnctalpa
237
al vetettk. Megdbbentett, hogy mennyire kptelenek vagyunk
megbirkzni a nmet pnclossereggel, amely pr ezer jrmvel
hatalmas seregeket roppantott ssze, s hogy milyen gyorsan ssze
omlott a francia ellenlls, mihelyt az ellensg thatolt az arcvona
lon. A nmetek a ftvonalakon vonultak vgig, s szemltomst
sehol sem tkztek akadlyba.
[...]
A hbors kabinet kt, egyarnt flelmetes lehetsg kztt v
laszthatott. Az els az lett volna, hogy a brit hadsereg akr a franci
k s a belgk segtsgvel, akr nlklk mindenron tvgja ma
gt dl fel s a Somme-hoz - erre ugyan Grt lord nemigen ltott
lehetsget; a msodik az, hogy visszavonul Dunkerque-hez, s az
ellensges lgitmadsok ellenre is vllalja a tengeri evakulst,
m gy az akkor mg oly hinyos s drga tzrsget is mindenestl
elveszti. Nyilvnval volt, hogy akr nagy kockzat rn is meg kell
prblni az els cl megvalstst, de semmi sem szlt az ellen,
hogy kzben minden vintzkedst s elkszletet megtegynk a
tengeri evakulshoz, ha a dli ttrs nem jrna sikerrel. Kollg
imnak felajnlottam, hogy Franciaorszgba utazom, tallkozom
Reynaud-val s Weygand-nal, s majd hazatrtem utn meghozzuk
a dntst. A Georges tbornok fhadiszllsn tartzkod Dili
majd kijn elm a repltrre.
Minisztertrsaim gy reztk, eljtt a pillanat, hogy rendkvli
felhatalmazst krjnk a parlamenttl. Az elz nhny nap alatt
kidolgozott trvnytervezet szerint a kormny valsggal korltlan
hatalmat krt a trvnyhozstl felsge Nagy-Britanniban tar
tzkod sszes llampolgrnak lete, szabadsga s vagyona f
ltt. ltalnos jogi rtelemben a parlamenttl krt hatalom korlt
lan volt. A tervezet kimondta, hogy: Vdelmi intzkedseiben a
kormny trvnyerej rendelettel elrhatja, hogy egyes szemlyek
nmagukat, szolgltatsaikat s vagyonukat felsge rendelkez
sre bocsssk oly mdon, ahogy szksgesnek, illetve hasznosnak
tli a kzbiztonsg, a birodalom vdelme, a kzrend fenntartsa,
az felsge ltal vvott brmely hbor eredmnyes folytatsa,
avagy a kzssg lethez elengedhetetlen javak s szolgltatsok
megteremtse rdekben.
Az emberekkel val rendelkezst illeten a tervezet szerint a
munkagyi miniszter felhatalmazst kapott, hogy brkit brmilyen
szksges szolgltatsra ktelezhessen. A rendelkezs tisztessges
238
brzradkot is tartalmazott, hogy a fizetseket majd annak alapjn
llaptsk meg. Elrta tovbb, hogy minden fontosabb telepl
sen hozzanak ltre munkaer-elltsi bizottsgokat. Ugyanilyen
szleskren szablyozta a tervezet a vagyoni intzkedseket is.
A kormny kapjon felhatalmazst, hogy rendeleti ton ellenrzse
al vehesse az intzmnyeket, kztk a bankokat is, ktelezhesse a
munkltatkat knyvelsk bemutatsra, s szzszzalkos adt
vethessen ki a mrtktelen nyeresgekre. Tovbb, Greenwood el
nkletvel alakuljon termelsi tancs, valamint nevezzenek ki
munkaer-elltsi igazgatt.
22-n dlutn Chamberlain s Attlee a parlament el vitte a tr
vnyjavaslatot, s ez utbbi mindjrt a msodik olvasst is javasol
ta. A hatalmas konzervatv tbbsg alshz s felshz egyetlen
dlutnon minden szakaszban egyhang szavazssal elfogadta, s
a kirly mg aznap este jvhagyta.
Ilyen idket ltnk.

Amikor mjus 22-n Prizsba rkeztem, j helyzettel talltam


magam szemben. Gamelin tvozott; Daladier lelpett a hadszntr
rl. Reynaud volt a miniszterelnk s a hadgyminiszter egy sze
mlyben. Minthogy a nmet tmads vgleg a tenger fel fordult,
Prizst nem fenyegette kzvetlen veszly. A Grand- Quartier G-
nral(GQGy tovbbra is Vincennes-ben szkelt. Reynaud autjn
dl krl rtnk oda. A kertben szomoran stlt fel-al nhny
frfi, akit korbban Gamelin krnyezetben lttam, kztk egy
igen magas termet lovassgi tiszt. Cest lancien rgime2 - je
gyezte meg a szrnysegd. Reynaud-val egytt Weygand szobjba
vezettek, onnan pedig a trkpterembe, a fparancsnoksg nagy
trkpei kz. Weygand fogadott bennnket. A tbornok a nagy
fizikai ignybevtel s az jszakai utazs ellenre is eleven, jkedv
s bizakod volt. Kitn benyomst tett mindannyiunkra. Eladta
haditervt. Nem helyeselte, hogy az szaki hadseregek dlnek vo
nulnak, sem azt, hogy visszavonulnak. Szerinte dlkeletre kellene
tmadniuk Cambrai s Arras krnykrl Saint-Quentin fel, hogy
oldalba kapjk a saint-quentin-amiens-i - mint mondta - zskban
lv nmet pncloshadosztlyokat. Htukat - folytatta - a belga

1 Fhadiszlls, (franciul)
2 A letnt vilg, (franciul)

239
hadsereg fedezheti, elssrban kelet, de ha kell, szak fell is. Kz
ben Frre tbornok parancsnoksga alatt tizennyolc-hsz hadosz
tlybl ll j francia hadsereget lltanak ssze az Elzszbl, a Ma-
ginot-vonalbl, Afrikbl s minden ms helyrl rkez csapatok
bl, hogy a Somme mentn arcvonalat alkosson. Balszmya Ami-
ens-en t egszen Arras-ig nyomul majd elre, s erejt a vgskig
megfesztve felveszi a kapcsolatot az szaki hadseregekkel. Az el
lensges pnclosokat lland nyoms alatt kell tartani. Nem sza
bad megengednnk, hogy a PanzeMiadosztlyok kezben marad
jon a kezdemnyezs - mondta Weygand, s kzlte, hogy min
den szksges utastst kiadott, mr amennyire az adott helyzetben
egyltaln lehet utastsokat adni. Ekkor tudtuk meg, hogy az egsz
terv vgrehajtsval megbzott Billotte tbornok autbaleset ldo
zata lett. Dill-lel egytt gy lttuk, nincs ms vlasztsunk, s nem is
volna kedvnk mshoz, mint hogy rmmel dvzljk a tervet.
Hangslyoztam, hogy Arras-n t mindenron helyre kell lltani
az szaki hadseregek s a dli csapatok sszekttetst. Kifejtet
tem, hogy (jort lordnak, mikzben dlnyugat fel tmad, a parti
visszavonuls tjt is nyitva kell tartania. Nehogy flrerts legyen
a megllapodsok krl, magam diktltam le a hatrozat sszefog
laljt, majd megmutattam Weygand-nak, s helybenhagyta. En
nek alapjn tettem jelentst a kabinetnek, s tviratoztam Grt
lordnak is. [...]
Weygand j terve csak hangslyban trt el Gamelin tbornok
12-es szm visszavont utaststl. sszhangban volt tovbb a
hbors kabinet 19-i lsn uralkod igen erteljes meggyzds
sel is. Az szaki hadseregek azt a feladatot kaptk, hogy menjenek
t tmadsba, dl fel trjenek maguknak utat, s ekzben, ha le
het, semmistsk meg a betrt pnclosokat. Amiens-en t dlrl
segti majd ket a Frre tbornok parancsnoksga alatt ll j fran
cia hadseregcsoport tmadsa. Ha ez sikerlne, annak igen nagy je
lentsge volna. Ngyszemkzt elpanaszoltam Reynaud-nak, hogy
Grt ngy napig egyetlen parancsot sem kapott. Mita Weygand
tvette a fparancsnoksgot, hrom nap ment veszendbe minden
fle dntshozatallal. A fparancsnoksg ln vgrehajtott sze
mlycsere helyes volt, de a belle kvetkez idvesztesg mr nem.
[...]
A kabinetben s a felsbb katonai krkben ersen tartotta ma
gt az a nzet, hogy Sir John Dilit - prilis 23-a ta volt a birodalmi
240
vezrkar helyettes fnke - legfbb katonai tancsadnkk kellene
ellptetni, hogy tehetsge s stratgiai tudsa teljes mrtkben r
vnyesljn. Senki sem tagadhatta, hogy szakmai hozzrtse sok
szempontbl Ironside flbe helyezi.
Ahogy a baljs tkzet vgkifejlethez kzeledett, kollgimmal
egytt nagyon nagy szksgt reztk, hogy Sir John Dili legyen a
birodalmi vezrkar fnke. Egyttal a brit szigetek fparancsnok
nak szemlyrl is dntennk kellett, arra az esetre, ha tmads r
ne bennnket. Mjus 25-n ks este Ironside, Dili, Ismay, n s
mg egy-kt munkatrsunk az admiralitson lv dolgozszobm
ban megprbltuk mrlegre tenni a helyzetet. Ironside tbornok
nknt felajnlotta, hogy lemond vezrkari fnki tisztrl, s kije
lentette, hogy ksz tvenni a hazai brit fegyveres erk parancsnok
sgt. Ha meggondoljuk, milyen kevs jval kecsegtetett akkor ez a
feladat, meg kell llaptanunk, hogy btor s nzetlen ajnlat volt
ez. El is fogadtam Ironside tbornok javaslatt, s a ksbbi kitn
tetsek s ellptetsek, amelyek rtk, nem utolssorban abbl fa
kadtak, hogy e nehz pillanatban megtanultam becslni frfias jel
lemrt. Sir John Dili mjus 27-n lett a birodalmi vezrkar fnke.
ltalnos vlemny szerint egyelre elgedettek lehettnk a cse
rkkel.

4 / Irny: a tenger. 1940. mjus 24-31.

Itt az ideje, hogy sszefoglaljuk, hogyan alakult eddig ez az eml


kezetes csata.
Csak Hitlernek nem okozott gondot, hogy megsrtse Belgium s
Hollandia semlegessgt. Belgium addig nem akarta behvni a sz
vetsgeseket, amg t magt is meg nem tmadjk. Kvetkezskpp
a katonai kezdemnyezs Hitler kezben volt. Mjus 10-n tma
dott. Az 1. hadseregcsoport, a britekkel a centrumban, nem vra
kozott erdtmnyei mgtt, hanem ksedelmes, kvetkezskpp
hibaval elnyomulsba kezdett belga terleten, hogy segtsget
nyjtson a megtmadottaknak. A francik nem erdtettk meg
igazn az Ardenneket, s ezen a frontszakaszon nem is tartottk je
lentsebb hadert. A hborban addig ismeretlen mret pnc
lostmads ttrte a francia arcvonal kzept, s negyvennyolc ra
mlva mr azzal fenyegetett, hogy az szaki hadseregeket mind dli
utnptlsuktl, mind a tengertl elvgja. A francia fparancsnok
241
sgnak legksbb 14-n ki kellett volna adnia a parancsot, hogy az
szaki csapatok a lehet leggyorsabban kezdjk meg az ltalnos
visszavonulst, akr felszerelsk jelents rsznek elVesztse rn
is. Gamelin tbornok nem tudott szembenzni a nyers valsggal.
Billotte tbornok, az szaki csoport francia parancsnoka kptelen
volt maga meghozni a szksges dntseket. A veszlyeztetett bal-
szrny hadseregein zrzavar lett rr.
Az ellensg tlerejnek nyomsra a csapatok visszavonultak.
Amikor jobbszmyukon kibontakozott a nmetek bekert had
mozdulata, vdelmi llst foglaltak. Ha 14-n megkezdik a vissza
vonulst, 17-re elrtk volna rgi vonalaikat, s j eslyk lett vol
na r, hogy ttrjenek. Legalbb hrom napot elvesztegettek azon
ban, s ez vgzetesnek bizonyult. 17-tl kezdve a brit hbors ka
binet vilgosan ltta, hogy a brit hadsereget csak az mentheti meg,
ha harcolva nyomban megindul dl fel. Elhatrozott szndkunk
volt, hogy vlemnynkrl meggyzzk a francia kormnyt s Ga
melin tbornokot, de csapataink parancsnoka, Grt lord nem b
zott benne, hogy sikerl elszakadnia az ellensgtl, s mg kevsb
hitte, hogy egyszersmind sikerl ttrnie. 19-n Gamelin tborno
kot menesztettk, s Weygand foglalta el a helyt. Gamelin 12-es
szm utastsa, az utols, amit kiadott, jllehet t napot ksett,
alapjban sszer volt, s nagyjbl sszhangban is volt a brit hbo
rs kabinet s a birodalmi vezrkar kvetkeztetseivel. Az amgy is
korltozott cselekvkpessg fparancsnok posztjn vgrehajtott
szemlycsere azonban jabb hromnapi idvesztesghez vezetett.
Weygand tbornok mersz terve, amellyel az utn llt el, hogy l
togatst tett az szaki hadseregeknl, nem valsult meg, papron
maradt. Lnyegben Gamelin tervvel volt azonos, de mg re
mnytelenebb tette vgrehajtst a tovbbi idvesztesg.
Htborzongat dilemma eltt lltunk, s jobb hjn elfogadtuk
Weygand tervt, majd kitart, ismtelt, de immr eredmnytelen
erfesztseket tettnk, hogy megvalstsuk, egszen 25-ig, ami
kor minden utnptlsi vonalunkat elvgtk, ertlen ellentmad
sunkat visszavertk, Arras elesett, a belga front sszeomlban volt,
Lipt kirly kapitulcira kszlt, semmi remnynk nem volt te
ht, hogy dl fel kitrjnk a gyrbl. Csak a tenger maradt. K
pesek vagyunk-e elrni, vagy bekertenek s felmorzsolnak a nylt
mezn? Hadseregnknek mg hnapokig ptolhatatlan tzrsge
s egsz felszerelse mindenesetre odavsz. De mi az a hadsereg
242
megmeneklshez kpest! Hiszen a jv brit hadserege semmi
msra nem plhet. Grt lord mr 25-tl gy ltta, hogy nincs ms
eslynk, mint a tengeri evakuls, most pedig nekiltott, hogy
Dunkerque krl hdft ptsen ki, s hogy megmarad csapataival
ttrjn oda. Olyan fegyelmezett csapatokra volt hozz szksg,
amilyenekkel a briteken kvl nem sokan rendelkeztek, s olyan k
pessg parancsnokokra, mint Brooke, Alexander s Montgo
mery. De ennl sokkal tbbre is. Ami embertl telt, megtettk.
Elg lesz-e?

Trjnk most ki a hbor egy sokat vitatott epizdjra. Halder


tbornok, a nmet vezrkar fnke beszmolt rla, hogy Hitler ek
kor avatkozott be szemlyesen elszr s utoljra ebbe a csatba.
A nmet katonai vezet szerint aggdni kezdett a pnclos alaku
latokrt, mert nagy veszlyek leselkedtek rjuk a csatornk szab
dalta nehz terepen, s kzben nem volt r kiltsuk, hogy dnt
eredmnyeket rnek el. Hitler gy gondolta, hogy nem szabad r
telmetlenl felldoznia pnclos alakulatait, mert a hadjrat mso
dik szakaszban dnt szerepet jtszhatnak. Ktsgkvl abban b
zott, hogy lgi flnye rvn meg tudja akadlyozni a tmeges ten
geri evakulst. Ezrt Halder szerint Brauchitschcsal azt a paran
csot kldette neki, hogy lltsa le a pnclos alakulatokat, st az
leket is vonja vissza. A Dunkerque-hez vezet t, Halder szerint,
gy nylt meg a brit hadsereg eltt. Az biztos, hogy a Dunkerque-
Hazebrouck-Merville vonalon egyelre lelltottk a tmadst: az
errl szl nem rejtjelezett parancsot mjus 24-n 11.42-kor sike
rlt lehallgatnunk. Halder leszgezi, hogy vonakodott a nmet
hadsereg-fparancsnoksg (OKH)1 nevben beleszlni a Rund-
stedt-hadseregcsoport hadmozdulataiba. Rundstedt pedig korb
ban azt a vilgos utastst kapta, hogy vgja el az ellensget a tenger
parttl. Halder azzal rvelt, hogy minl gyorsabb s minl teljesebb
sikert rnek el azon a hadszntren, annl knnyebb lesz ksbb n
hny harckocsi elvesztst ptolni. Msnap Brauchitschcsal egytt
rtekezletre rendeltk.
A heves vita vgn Hitler hatrozott parancsot adott ki, s hozz
tette, hogy parancsa vgrehajtsnak ellenrzsre szemlyes sz-
szekttiszteket kld a frontra. gy kldtk Keitelt replgpen

1 Oberkommando des Heeres. (nmetl)

243
Rundstedt hadseregcsoportjhoz, ms tiszteket pedig a fronton
harcol csapatok parancsnokaihoz. Azta sem sikerlt rjnnm
- ja Halder -, mirt hitte Hitler, hogy oktalanul veszlyeztetnnk
pnclos alakulatainkat. Nagyon valszn, hogy ezek az elkpze
lsek Keitel mesire alapulnak, Keitel ugyanis az els vilghbor
idejn hossz idt tlttt Flandriban.
Ms nmet tbornokok nagyjbl ugyanezt a vltozatot adtk
el, st szerintk Hitler parancsa mgtt politikai megfontols h
zdott meg, az tudniillik, hogy Franciaorszg veresge utn kny-
nyebb legyen bkt ktni Anglival. Azta hiteles trgyi bizonyt
kaink is vannak az gyrl, elkerlt ugyanis Rundstedt fhadiszl
lsnak akkor vezetett naplja. Ebbl egszen ms trtnet bonta
kozik ki. 23-n jflkor az OKH-nl tartzkod Brauchitschtl az a
parancs rkezett, hogy a 4. hadsereg tovbbra is Rundstedt pa
rancsnoksga alatt maradjon, hogy rszt vehessen a bekert csata
utols felvonsban. Msnap reggel Hitler ltogatst tett Rund-
stedtnl, aki eladta, hogy a gyors s hossz elretrs sorn pnc
losai sokat vesztettek tkpessgkbl, s pihenre szorulnak,
hogy rendezzk soraikat s felkszljenek a rendkvl szvsan
harcol ellensggel megvvand vgs tkzetre. Radsul
Rundstedt azt is sejtette, hogy szles fronton sztszrt erit szakrl
s dlrl is tmadsok rhetik; s valban: a Weygand-terv, ha
egyltaln vgrehajthat lett volna, szvetsges ellencsapsnak k
szlt. Hitler teljesen egyetrtett vele, hogy az Arras-tl keletre in
dtand tmadst a gyalogsg hajtsa vgre, a gpestett alakulatok
pedig a Lens-Bthune-Aire-Saint-Omer-Gravelines vonalat tart
sk, s kssk le az szakkeleten tmad B hadseregcsoport nyom
sa alatt lv ellensges erket. Arra is kitrt, hogy mindenron meg
kell rizni a pnclos alakulatokat a ksbbi hadmveletek idejre.
25-n kora hajnalban azonban Brauchitsch fparancsnoki mins
gben jabb parancsban rendelte el, hogy a pnclosok folytassk
az elnyomulst. Rundstedt Hitler szbeli jvhagysnak tudat
ban hallani sem akart rla. Nem adta tovbb a parancsot Klugnek,
a 4. hadsereg parancsnoknak, hanem arra utastotta, hogy kmlje
a Panzer-hadosztlyokat. Kluge tiltakozott a halogats miatt, de
csak msnap, 26-n kapta meg Rundstedtl a parancsot, s mg ak
kor is csak azzal a kiktssel, hogy Dunkerque ellen nem szabad
kzvetlen tmadst intzni. A napl arrl tanskodik, hogy a 4.

244
hadsereg tiltakozott e korltozs ellen, s trzskari fnke 27-n a
kvetkezt telefonlta:

A Csatorna-parti kiktkben a kvetkeza helyzet: nagyhajk r


keznek a rakpartok mell, pallkat fektetnek le, s a katonk tolon
ganak a hajkra. Minden felszerelst a parton hagynak. Nem sze
retnnk azonban, hogy ksbb ugyanezekkel az emberekkel ismt
szemben kelljen tallnunk magunkat, ha majd jra felfegyverzik
ket.

Egyszval nem ktsges, hogy a pnclosokat lelltottk, tovb


b, hogy nem Hitler, hanem Rundstedt volt a kezdemnyez.
Rundstedtnek a pnclosok llapota s az ltalnos hadihelyzet bi
zonyra elegend okot adott erre a magatartsra, de persze kteles
sge lett volna engedelmeskedni a fparancsnoksg hatrozott pa
rancsnak, vagy legalbbis jelenteni kellett volna, hogy mit mon
dott neki Hitler. A nmet parancsnokok egybehangz vlemnye
szerint nagy lehetsg maradt kihasznlatlanul.
A nmet pnclos alakulatok magatartst azonban ms is befo
lysolta ebben a dnt pillanatban.
Miutn Abbeville alatt 20-n este elrtk a tengert, a nmetek
elretolt pnclos s gpestett oszlopai szaknak indultak a part
mentn taples-on t Boulogne, Calais s Dunkerque fel, azzal a
nyilvnval szndkkal, hogy elvgjk csapataink ell a tengeri
visszavonuls tjt. A terepet mg az elz hborbl alaposan is
mertem, hiszen akkoriban az n felgyeletem al tartozott az a
mozg tengerszdandr, amely Dunkerque-bl kiindulva a Prizs
fel tart nmet csapatok szrnyain s htban tevkenykedett.
Pontosan ismertem teht a Calais s Dunkerque kzti partszakasz
rvdelmi rendszert s a gravelines-i gtrendszert. A zsilipeket
mr megnyitottk, az rvz naprl napra terjedt, s vdelmet nyj
tott visszavonul csapataink dli szrnyn. A nagy zrzavar kze
pette is elre lthat volt, hogy Boulogne-t s mg inkbb Calais-t
az utols percig tartani kell, s mindkt kiktbe nyomban csapa
tok rkeztek Nagy-Britannibl. Az elszigetelt Boulogne-t mjus
22-n rte a tmads, s a grda kt zszlalja vdelmezte a vrost
csekly szm tankelhrt tegeink egyiknek s nhny francia
alakulatnak a segtsgvel. Harminchat rs ellenlls utn azt a je
lentst kaptuk, hogy llsaink nem tarthatk tovbb, ezrt bele-
245
egyeztem, hogy a helyrsg megmaradt rszt, a francikat is bele
rtve, tszlltsk Angliba. A grdistkat nyolc rombol vette a fe
dlzetre mjus 23-rl 24-re virrad jszakn, s a kirts kz
ben ktszz embert vesztettnk. A francik egszen 25-n reggelig
folytattk a harcot a citadellban. Mr bntam, hogy a mieinket
evakultuk.
Nhny nappal elbb a Csatorna partjn fekv kiktket kzvet
lenl a birodalmi vezrkar fnknek a parancsnoksga al helyez
tem, akivel lland sszekttetsben voltam. Elhatroztam, hogy
Calais-t mr a vgskig vdelmezni fogjuk, s nem engedjk evaku
lni a helyrsget, amely a lvszdandr, a 60. lvszezred, a Vik-
tria-lvszek egy-egy zszlaljbl, a 229. pncloselhrt teg
bl, a kirlyi harckocsiezred huszonegy knny s huszonht kze
pes harckocsival elltott zszlaljbl, valamint ugyanekkora fran
cia katonasgbl llt. Fjdalmas dnts volt felldozni ezeket a re
mek, jl kpzett katonkat, hiszen oly nagy szkben voltunk ilyen
alakulatoknak, s amellett, cserben, igen ktes elnykre szmt
hattunk csupn: arra, hogy kt, taln hrom napot sikerl nyer
nnk. Radsul nem is lthattuk elre, mire tudjuk majd e nhny
napot felhasznlni. A hadsereggyi miniszter s a vezrkari fnk
jvhagyta ezt a slyos dntst. [...]
Mjus 26-n hoztuk meg a vgleges dntst, hogy a helyrsget
nem vonjuk vissza. Addig tz rombolt tartottunk kszenltben.
Edn s Ironside velem voltak az admiralitson. Hrmasban hagy
tuk el az pletet vacsora utn, s este kilenckor hoztuk meg a dn
tst. Ez Edn egykori ezredre is vonatkozott, amelyben hossz
veken t szolglt s harcolt az elz hbor alatt. Az embernek a
hborban is kell ennie s innia, de a dnts utn, ahogy sztlanul
ltnk az asztalnl, nem brtam rr lenni magamon, fizikai rosz-
szullt fogott el. [...]
Calais-n llt vagy bukott minden. A dunkerque-i meneklst sok
minden ms is meghisthatta volna, az az egy biztos azonban, hogy
a gravelines-i gtrendszert azrt tudtuk tartani, mert Calais vdel
mvel sikerlt nhny napot nyernnk; ha nem gy trtnik, akkor
Hitler ingadozsa s Rundstedt parancsai ellenre is elveszett volna
minden.

Ekzben jabb katasztrfa tette mg egyrtelmbb a helyzetet.


A nmetek addig nem fejtettek ki nagy nyomst a belga fronton,
246
mjus 24-n azonban Ostendtl s Dunkerque-tl mindssze t
ven kilomterre, Courtrai-tl szakra s dlre ttrtk a belga vo
nalakat. A belga kirly csakhamar remnytelennek tlte meg a
helyzetet, s felkszlt a kapitulcira. [...]
25-n este Grt lord dnt elhatrozsra jutott. Parancsa rtel
mben mg mindig a Weygand-tervet kellett volna folytatni, vagyis
az 5. s 50. hadosztlyt a francia csapatokkal egytt dli irnyban
vinni tmadsra Cambrai fl. Csakhogy a Somme-tl szakra grt
francia tmads egyre ksett. Boulogne utols vdit is evakultuk.
Calais mg tartotta magt. Grt ekkor letett a Weygand-tervrl.
gy ltta, hogy a dli irny tmads immr remnytelen, s nem
juthat el a Somme-ig. Radsul ezzel egy idben sszeomlott a bel
gk vdelme is, s az szakon megnyl rs j, nmagban is fenye
get veszlyt jelentett. A nmet 6. hadsereg egyik lehallgatott pa
rancsbl kiderlt, hogy egy hadtest szakra indul, leper (Ypres)
fel, egy msik pedig nyugatra, Wytschaete fel. Hogyan llhatn
nak helyt a belgk e ketts hadmozdulattal szemben?
Grt bzott hadvezetsi tudomnyban, s meg lvn gyzdve
rla, hogy a brit s a francia kormny, illetve a francia fparancs
noksg kezbl kicsszott az ellenrzs, gy hatrozott, hogy letesz
a dli tmadsrl, eltmi a rst, amelyet a kszbnll belga kapi
tulci nyitott szakon, s megindul a tenger fel. Abban a pillanat
ban ez volt az egyetlen megolds, klnben semmi sem maradt vol
na meg a hadseregbl. Dlutn 6-kor Grt visszarendelte az 5. s az
50. hadosztlyt, s a II. brit hadtesttel egytt a keletkezben lv bel
giumi rs eltmsvel bzta meg. Eljrsrl tjkoztatta az 1. had
seregcsoport j parancsnokt, a Billotte helybe lp Blanchard t
bornokot. Blanchard pedig az esemnyek slyval szmot vetve j
jel 11.30-kor visszarendelte a 26. hadosztlyt a Lille-tl nyugatra
fekv Lys-csatorna mg, azzal a cllal, hogy hdft kpezzen Dun
kerque krl.
Mjus 26-n reggel Grt s Blanchard elksztette a tengerig va
l visszavonuls tervt. Minthogy az 1. francia hadseregnek hosz-
szabb volt az tja, a 26-rl 27-re virrad jszakn a brit expedci-
s hadernek csak elkszt hadmozdulatokat kellett vgeznie, az
I. s a II. brit hadtest utvdi pedig a 27-rl 28-ra virrad jsza
kig hatrvdelemben maradtak. Mindebben Grt lord a sajt fele
lssgre jrt el. De idkzben mi otthoniak is, ha nmileg ms r
teslsek alapjn is, vele azonos kvetkeztetsekre jutottunk. 26-
248
n a hadsereggyi minisztrium tviratban hagyta jv Grt ren
delkezseit, s felhatalmazta, hogy a tovbbiakban a francia s a
belga csapatokkal egytt a tengerpart irnyban vgezzen hadmoz
dulatokat. Ekkorra mr teljes lendlettel folyt a mindenfle-fajta
vzi jrmvek rendkvli sszpontostsa. [... ]
A tengerhez vezet folyos nyugati szrnyn a csapatok helyzete
26-n sem igen vltozott. A 48. s a 44. hadosztly llsaira arny
lag csekly nyoms nehezedett. A 2. hadosztly viszont heves har
cokat vvott az Aire La Basse-csatoma mentn, s sikerlt kitar
tania-. Keletebbre erteljes nmet tmads bontakozott ki Carvin
krl, a vroskt vd brit s francia csapatok ellen. A kzelben l
lomsoz 50. hadosztly kt zszlaljnak ellentmadsa azonban
helyrelltotta az eredeti helyzetet. A brit vonal balszmyn az 5.
hadosztly, a 48. hadosztly al rendelt 143. dandrval, egsz j
szakai menetels utn hajnalra tvette az Ieper-Comines-csatoma
vdelmt, s gy betlttte a brit s a belga hadseregek kztt kelet
kezett rst. Az utols pillanatban rkezett. Csakhamar megkezd
dtt az ellensg tmadsa, s egsz nap slyos harcok folytak. A tar
talk szerept betlt 1. hadosztly hrom zszlaljt kldtk a
helysznre erstsknt. A Lille-tl dlre tboroz 50. hadosztly
szakra indult, hogy leper krl meghosszabbtsa az 50. hadosztly
szrnyt. A belga csapatokra heves tmadsok zdultak egsz nap,
jobbszrnyuk engedett a nyomsnak, s a belga hadsereg kzlte,
hogy nem kpes helyrelltani az sszekttetst a britekkel, s nem
tud a brit mozdulatokkal sszhangban visszavonulni az Yser-csa-
tornhoz. Dunkerque krl kzben folytatdott a hdfk szervez
se. A francik feladata volt, hogy tartsanak ki Gravelines s Ber-
gues kztt, a britek pedig onnan a csatorna mentn Veumtl
Nieuwpoortig s a tengerig. Ebbe a vonalba ptettk be mindazo
kat a klnfle fegyvernemekhez tartoz csapatokat s alakulato
kat, amelyek a krnykre vonultak vissza. A 26-i parancsokkal
sszhangban a hadsereggyi minisztrium 27-n 13 rakor tvira
tot kldtt Grt lordnak, kzlve vele, hogy a tovbbiakban a le
het legnagyobb ltszm evakulsa a feladat. Reynaud-t mr az
elz napon rtestettem, hogy a brit expedcis hader evakulst
tekintjk clunknak, s arra krtem, hogy ennek megfelel utast
sokat adjon ki. Addigra azonban mr olyan rossz volt az sszektte
ts, hogy 27-n 14 rakor az 1. francia hadsereg parancsnoka a k

249
vetkez parancsot adta ki csapatainak: La batailleseralivresans
esprit de recul sur la position de la Lys. *
Ekkor ngy brit hadosztlyt s az egsz 1. francia hadsereget az a
szrny veszly fenyegette, hogy Lille-nl elvgjk ket. A nmet
bekert mozdulat kt karja a harapfog bezrsra kszldtt.
Akkoriban mg nem voltak olyan csodlatos trkpszobink, mint
ksbb, amikor mr megsznt a kapkods, s klnben is lehetet
len lett volna Londonbl irnytani a csatt, mindazonltal amikor
a fenti parancs kelt, jmagam mr hrom napja slyos aggodalma
kat ltem t, mert Lili krnykn nagy ltszm szvetsges csa
patok voltak fenyegetett helyzetben, kztk ngy kivl hadoszt
lyunk. Ezttal azonban - ritka, de dnt az ilyen fordulat - a gpes
tett szllts kitett magrt. Miutn Grt mind a ngy hadosztlyt
utastotta, hogy vonuljanak vissza, csapataink meglep sebessg
gel, csaknem egyetlen jszaka alatt vgrehajtottk a parancsot. Id
kzben a brit hadsereg tbbi alakulatai heves harcokat vvtak a fo
lyos mindkt szrnyn, s sikerlt biztostaniuk a tengerhez vezet
utat. Az tkarol hadmozdulatot elbb a 2. hadosztly ksleltette,
majd hrom napon t az 5. tartztatta fel, s vgl a harapfog m
jus 29-n jszaka zrult ssze, valahogy gy, ahogy 1942-ben a
nagy sztlingrdi orosz hadmveletben. Kt s fl napig tartott,
amg bezrult a csapda. s ez alatt az id alatt ngy brit hadosztly,
tovbb az V. hadtest kivtelvel az egsz 1. francia hadsereg java
rendezett sorokban vonult vissza a fennmarad rsen t, pedig a
franciknak csak lvontatta szllteszkzeik voltak, a Dunkerque-
hez vezet utat mr elvgtk a nmetek, a msodrend tvonalakat
pedig elleptk a visszavonul csapatok, a hossz kocsioszlopok s a
meneklk ezrei.
Katonai tancsadimnak most mr hivatalosan is feltettem
ugyanazt a krdst, amelyet tz nappal korbban Chamberlainhez
intztem azzal, hogy a tbbi miniszterrel egytt vizsglja meg, kpe
sek lennnk-e egyedl folytatni a hbort. Elterjesztsemet szn
dkosan gy fogalmaztam, hogy megadja ugyan az alaphangot,
mgis lehetv tegye a vezrkari fnkknek, hogy kifejtsk nze
tket, brmi legyen is a vlemnyk. Elre tudtam, hogy bizton sz
mthatok elszntsgukra, de az ilyen dntsek esetben nem rt
mindent rsba foglalni. Ezenkvl azt akartam, hogy a parlament

1 A csatt megvvjuk, a Lys menti llsba visszavonulni nincs lehetsg.

250
eltt a szakrtk vlemnyvel is altmaszthassam elhatrozsun
kat. me az elterjeszts s a vlaszok:

1/ A miniszterelnk albb kvetkez elterjesztsnek fnyben


fellvizsgltuk A brit stratgia bizonyos krlmnyek bekvet
kezte esetn cm jelentsnket.
Milyen eslyekkel folytathatnnk egyedl a hbort Nmetor
szg s valsznleg Olaszorszg ellen, ha Franciaorszg kptelen
nek bizonyulna a hbor folytatsra s semlegess vlna; ha a n
metek megtartank jelenlegi llsaikat, s ha a belga hadsereg
knytelen volna kapitullni, miutn segtsget nyjtott a britexpe-
dcis hadernek a tengerpart elrsben; tovbb, ha Nagy-Bri
tanninak olyan bkefeltteleket ajnlannak fel, amelyek teljesen
kiszolgltatnk Nmetorszgnak, mert elrnk, hogy szereljen le,
adja fel tengerszeti tmaszpontjait az Orkney-szigeteken stb. K
pes-e a haditengerszet s a lgier, hogy a siker remnyben pr
blja megakadlyozni nagy erk partraszllst, kpesek-e hazai
szrazfldi erink szembeszllni tzezer fnl nem nagyobb, lgi
szllts alakulatok tmadsval, figyelemmel arra is, hogy a tar
ts brit ellenlls igen veszlyesnek bizonyulhat Nmetorszg
szempontjbl, melynek erit lekti Eurpa nagyobb rsznek
megszllsa.
2/ Kvetkeztetseinket az albbi pontokban foglaljuk ssze:
3/ Amg van lgiernk, a haditengerszet s a lgier egytt bizo
nyosan kpes megakadlyozni Nmetorszgot, hogy a tenger fell
nagyszabs invzit hajtson vgre haznk ellen.
4/ Ha Nmetorszg teljes lgi flnyhez jutna, vlemnynk sze
rint a haditengerszet egy idre fel tudn tartztatni az invzit, de
vgleg nem tudn megakadlyozni.
5/ Ha Nmetorszg gy ksreln meg az invzit, hogy haditenge
rszetnk nem tudja elhrtani, lgiernk pedig mr nem tkpes,
akkor a partvdelmnk nem tudn megakadlyozni a nmet harc
kocsikat s a gyalogsgot, hogy szilrdan megvessk a lbukat part
jainkon. A fent vzolt esetben szrazfldi erink nem bizonyuln
nak elegendnek egy nagyszabs ellensges invzival szemben.
6/ A helyzet kulcsa a lgi flny. Ha Nmetorszg ezt megszerzi,
mr pusztn lgitmadsaival is eltiporhatja haznkat.
7/ Nmetorszg csak akkor kpes teljes lgi flnyre szert tenni, ha
megsemmisti lgiernket, valamint replgpgyrainkat, melyek-
251
nek nhny ltfontossg zemt Coventryben s Birminghamben
sszpontostottuk.
8/ A replgpgyrak elleni lgitmadsokra jjel s nappal egya
rnt szmtanunk kell. Vlemnynk szerint lgvdelmnk akkora
vesztesget tud okozni az ellensgnek nappali tmads esetn, hogy
elejt veheti a slyosabb kroknak. Brmekkora vdelmi erfesz
tseket tesznk is azonban - s ezek mris teljes lendlettel folynak
-, jszakai tmadssal szemben nem tudjuk biztonsggal szavatolni
azoknak a nagy ipari kzpontoknak a srtetlensgt, amelyektl re
plgpgyrtsunk fgg. Az ellensg akkor is elrheti cljt, ha
bombzsainak pontossga csak viszonylagos.
9/ Hogy az ellensges tmadsoknak sikerl-e megsemmistenik
replgpgyrtsunkat, ez nemcsak a bombzs okozta anyagikr
tl fgg, hanem attl is, hogy a lgitmadsok milyen erklcsi ha
tssal lesznek a munksokra, s hogy k a nagydls s rombols el
lenre is elszntan dolgoznak-e tovbb.
10/ Ha az ellensg fokozza jszakai tmadsait replgpgyraink
ellen, valsznleg olyan nagy anyagi s erklcsi krt tud okozni a
ltfontossg ipari krzetekben, hogy ott minden munka lell.
11/ Emlkeztetnnk kell r, hogy szmszerleg a nmetek ngy
szeres tlerben vannak. Radsul a nmet replgpgyrak szt
szrtan helyezkednek el, s neknk gyszlvn elrhetetlenl.
12/ Msfell azonban, amg ellentmadsra alkalmas bombz
ervel rendelkeznk, mi is intzhetnk hasonl tmadsokat n
met ipari kzpontok ellen, s ezek erklcsi s anyagi hatsa egy r
szkben megbnthatja a munkt.
13/ sszefoglal megllaptsunk a kvetkez: prma facie1 a leg
tbb krtya Nmetorszg kezben van; de valjban minden attl
fgg, hogy katonink s a polgri lakossg harci szelleme kpes
lesz-e kiegyenlteni Nmetorszg szmbeli s anyagi flnyt. Vle
mnynk szerint kpes lesz.

Ez a jelents a dunkerque-i menekls eltt, a hbor legst


tebb pillanataiban kszlt. Alri kztt nemcsak a hrom vezr
kari fnk, Newall, Pound s Ironside szerepelt, hanem a hrom
helyettes is, Dili, Phillips s Peirse. Annyi v utn most jra elolvas
va megvallom, nem kecsegtetett semmi jval. De a hbors kabinet

1 Els tekintetre, (latinul)

252
tagjai s az a nhny tovbbi miniszter, aki elolvasta* mind egyfle
kpp gondolkodott. Vita nem volt. Szwel-llekkel egyet akart
mindenki. [...]

Ekkor adtam ki a kvetkez ltalnos utastst:

(Szigoran bizalmas) 1940. mj. 28.


E vszterhes napokban a miniszterelnk hls volna minisztertr
sainak s minden felels tisztsgviselnek, ha a maguk krben er
stenk a harci szellemet; ha az esemnyek slyossgt nem lekicsi
nyelve is tanstank, hogy bznak ernkben s abban, hogy vissza
vonhatatlanul el vagyunk tklve addig folytatni a hbort, amg
meg nem histjuk az ellensgnek azt a szndkt, hogy uralma al
hajtsa egsz Eurpt.
Nem szabad teret engednnk annak a hresztelsnek, hogy Francia-
orszg klnbkt kt; de brmi trtnjk is a kontinensen, mi tud
juk a ktelessgnket, s mindent megtesznk, ami csak ernkbl
telik, hogy megvdjk a szigetorszgot, a birodalmat, igaz gyn
ket.
[...}
28-n egsz nap nem dlt el, sikerl-e megmeneklnie a brit had
seregnek. A Comines-tl Ieperig s onnan a tengerig hzd fron
ton Brooke tbornok II. hadteste remekl kzdtt a keletrl tma
d ellensggel, s igyekezett elreteszelni a belga rst. Az 5. hadosz
tly mr kt nap ta tartotta Comines-t minden tmadssal szem
ben, de aztn a belgk szakra vonultak vissza, majd megadtk ma
gukat, s a rst mr nem lehetett elreteszelni. gy ennek az ernek
kellett biztostania a brit expedcis hader szrnyt. Elszr az 50.
hadosztly sietett oda gpestett szlltssal, hogy kiterjessze a Dun-
kerque-be vezet ltfontossg folyos falt. A brit s a belga csa
patok kz bekeld nmetek tmadst nem lehetett megelzni,
de idejben felismertk, s sikeresen mindentt elhrtottuk a leg
vgzetesebbet, azt, hogy a nmet csapatok befel, az Yser fel for
duljanak, vagyis harcol csapataink mgtt elrjk a tengerpartot.
A nmetek vres kudarcot szenvedtek. A brit tbori s kzpne-
hz-tzrsg azt a parancsot kapta, hogy teljes lszerkszlett lje
ki az ellensgre, s az iszony tz nagyban hozzjrult a nmet ro
ham visszavershez. Kzben Brooke harcol arcvonala mgtt
mintegy ht kilomterre tmegesen znlttek a csapatok a Dun
253
kerque krl kibontakoz hdfhz, s gyes rgtnzsekkel
nyomban bepltek a vdelembe. Egyszer a vdkrzeten bell a
kelet-nyugati ftvonalat teljesen eltorlaszoltk a jrmvek, s egy
svot buldzerekkel kellett megtiszttani tlk: egyszeren az
rokba toltk a gpjrmveket.
28-n dlutn Grt elrendelte az ltalnos visszavonulst a hd
fbe, amely immr Gravelines-tl Bergues-en s Veumn t
Nieuwpoortig hzdott. Ezen az arcvonalon a brit hadosztlyok
jobbrl balra, vagyis a Bergues-tl Nieuwpoort tengerpartjig a k
vetkez sorrendben sorakoztak fel: 46., 42., 1., 50., 3. s 4. A brit
expedcis hader java rsze berkezett 29-re a krzetbe, s ek
korra mr kezdtek kibontakozni az evakulst clz nagyszabs
tengeri intzkedsek is. Mjus 30-n a fhadiszlls jelentette, hogy
valamennyi brit hadosztly, illetve ami maradt belle, megrkezett
a hdfhz.
Az 1. francia hadseregnek is tbb mint a fele eljutott Dunkerque-
ig, s ott a legnagyobb rszt behajztk. De Lille-tl nyugatra a n
met harapfog-mozdulat legalbb t francia hadosztly visszavo
nulsi tjt elvgta. Ezek 28-n megprbltak nyugatra kitmi, de
eredmnytelenl: az ellensg minden oldalrl elzrta tjukat.
A francik a kvetkez hrom napon t Lille-ben egyre nvekv
nyomssal szemben folytattk a harcot egyre szkl gyrben,
amg vgl 31-n estre lelem s lszer hjn knytelenek voltak
megadni magukat. Mintegy tvenezer katona esett gy a nmetek
fogsgba. Ezek a francik Molini tbornok btor veznyletvel
ngy vlsgos napon t nem kevesebb, mint ht nmet hadosztlyt
tartztattak fel, s megakadlyoztk, hogy rszt vegyenek a dun-
kerque-i krzet megtmadsban. Ragyog helytllsuknak nagy
rsze volt benne, hogy szerencssebb baj trsaik s a brit expedcis
csapatok megmenekltek.
Megrz lmny volt szmomra, ki mindenrt oly slyos felels
sget viseltem, tehetetlenl nzni ezt a hol felvillan, hol elsttl
drmt, amelyet irnytani lehetetlen volt immr, olyannyira, hogy
minden beavatkozs alighanem tbbet rtott volna, mint amennyit
hasznlhatott. Nem ktsges, hogy a rnk leselked, amgy is s
lyos veszedelmek csak nttek, amikor szvetsgesi hsgbl oly so
kig ragaszkodtunk a Weygand-tervhez, s megprbltunk a
Somme-hoz visszavonulni. Gortnak azt a dntst (amelyet mi

254
gyorsan jvhagytunk), hogy felhagy a Weygand-terwel, s a ten
gerhez vonul, s a trzse mesterien hajtotta vgre. Tettk mind
rkre a brit hadikrnikk ragyog esemnye marad.

5 / A dunkerque-i szabaduls. 1940. mjus 26.-jnius 4.

Mjus 26-n rvid knyrg istentiszteleten vettem rszt a West-


minster-aptsgban. Az angolok irtznak az rzelemnyilvntstl,
ezttal azonban kruslsembl nagyon is rezhet volt a gyleke
zetben uralkod magas fok rzelmi feszltsg. s a flelem is.
Nem a halltl, nem a sebeslstl, nem az anyagi vesztesgektl,
hanem a veresgtl s Britannia vgs pusztulstl.

Kedd volt, mjus 28-a, s a kvetkez keddig nem mutatkoztam


az alshzban. Nem lttam rtelmt semmilyen tovbbi nyilatko
zatnak, s a kpviselk sem adtk jelt, hogy ignyt tartannak r.
gy is mindenki megrtette, hogy hadseregnk sorsa s taln sok
minden ms is eldl ez alatt az egyetlen ht alatt.
A Hznak - mondottam - rossz s slyos hrekre kell felkszl
nie. Csak azt mondhatom, hogy brmi trtnjk is ebben a csat
ban, nem menthet fel bennnket az all a ktelessgnk all, hogy
megvdelmezzk a vilgmret gyet, amelyre feleskdtnk, s
nem foszthat meg attl a meggyzdsnktl, hogy mint trtnel
mnk sorn mr annyiszor, ezttal is minden sorscsaps s gytre
lem ellenre vgl kpesek lesznk veresget mrni ellensgeink
re. A kormny megalakulsa ta nem sok minisztertrsammal ta
llkoztam a hbors kabineten kvl, s velk is csak szemlyes
gyekben, ezrt most sszehvtam alshzbeli szobmba a kor
mny tagjait. Vagy huszontn ltnk az asztalnl. Beszmoltam
az esemnyek menetrl, minden kntrfalazs nlkl ecseteltem a
helyzetet, s azt is, hogy mi forog kockn. Azutn szinte mellkesen,
minden klnsebb nyomatk nlkl ezt mondtam: Persze, brmi
trtnjk is Dunkerque-nl, folytatni fogjuk a harcot. Erre olyan
rokonszenvtntets kvetkezett, amilyenre igazn nem szmtot
tam, hiszen huszont tapasztalt politikus s parlamenti tag volt a te
remben, akik a hbor eltt a legklnflbb - helyes vagy helyte
len - llspontokat kpviseltk. Egyms utn ugrottak talpra, s
szaladtak oda hozzm, kiltoztak s a vllamat veregettk. Nem
255
ktsges, hogy ha ekkor mltatlannak bizonyultam volna a nemzet
vezetsre, nyomban elcsapnak hivatalombl. Biztos lehettem ben
ne, hogy minden egyes miniszternk inkbb felldozn lett, egsz
csaldjt, minden vagyont, mintsem hogy beadjuk a derekunkat.
s ebben az egsz Hz, st taln az egsz np vlemnyt kpvisel
tk. A rkvetkez napokban s hnapokban nekem jutott az a fel
adat, hogy ha a sors gy hozta, kifejezsre juttassam trsaim rzel
meit. Nem esett nehezemre, hiszen a tulajdon rzelmeim is voltak.
s ezek a nemes rzelmek az egsz szigetorszgban a fehr izzsig
hevltek.

A brit s a francia seregek dunkerque-i evakulsrl pontos s


kivl beszmolk olvashatk. 20-tl kezdve Ramsay tenger
nagynak, Dover parancsnoknak irnytsa alatt egyre gyltek a
nagyobb s kisebb hajk. 26-n 18.57-korazadmiralitsjeltadotta
Dinam hadmvelet megkezdsre, s az els csapatokat mg
aznap jjel hazaszlltottk. Mita Boulogne s Calais elesett, csak
Dunkerque kiktjnek maradvnya s a belga hatr mentn hz
d parti fveny maradt a keznkben. Ekkoriban gy gondoltuk,
hogy kt nap alatt legfeljebb negyventezer katont tudunk tszl
ltani a Csatornn. Msnap, mjus 27-n hajnalban rendkvli in
tzkedseket hatroztunk el, hogy klnleges clra kis hajkat
szerezznk. E klnleges cl a teljes brit expedcis hader evaku
lsa volt. Vilgos volt, hogy a dunkerque-i kiktben rakod nagy
hajkon kvl rengeteg kisebbre is szksgnk lesz. H. C. Riggsnek,
a hajzsi minisztrium munkatrsnak javaslatra az admiralits
tisztjei Teddingtontl Brightlingsea-ig minden apr kiktt tku
tattak, s vagy negyven hasznlhat motoros hajt s motorcsna
kot gyjtttek ssze, s msnap mr Sheerness kiktjben volt vala
mennyi. Egyttal sszeszedtek mindenfle vzi kzlekedsre alkal
mas jrmvet, a londoni kiktkben llomsoz utasszlltk men
tcsnakjaitl a temzei vontathajkig, a jachtoktl a halszcsna
kokig, a rakodhajktl s az uszlyoktl a luxus vitorlsokig. 27-
n jszakra tmegestl indultak tnak a kis hajk a tengeren elbb
a kiktink fel, aztn a dunkerque-i partokra, szeretett hadsere
gnkhz.
Amikor mr nem kellett titkolzni, az admiralits szabadjra en
gedte a dli s dlkeleti partok hajsainak spontn felbuzdulst.
Mindenki, akinek brmifle tengeri alkalmatossga volt, akr g
256
zs, akr vitorls, megindult Dunkerque fel, s a szerencsre mr
egy hete elkezdett kszldst hathatsan tmogatta a hihetetlen
tmeg nkntes felajnlkozs. 29-n mg csak nhny haj rke
zett meg rendeltetsi helyre, de ezeket a kvetkez napokban
csaknem ngyszz kvette, s a kis hajk 31-tl kezdve dnt szere
pet jtszottak; legalbb szzezer embert szlltottak el a partoktl a
kijjebb horgonyz nagyobb hajkhoz. Ezekben a napokban nlk
lznm kellett Pim kapitnyt, az admiralits trkpszobjnak ve
zetjt, s vele egytt nhny ms ismers arcot is. Egy holland
schuit-o vettek birtokukba, s a fedlzetn ngy nap alatt nyolc
szz katont szlltottak haza. Az ellensg szntelen lgitmadsai
val dacolva sszesen mintegy nyolcszzhatvan haj sietett hadsere
gnk segtsgre: majdnem htszz brit, a tbbi a szvetsgesek.
[...]
Az evakuci elrehaladtval a parton marad brit s francia ka
tonasg ltszma rohamosan cskkent, kvetkezskpp egyre sz
klt a vdelmi gyr. A tengerpart homokdni kztt hrom,
ngy, t napon t ezrvel tboroztak a katonk, s kzben szntele
nl folytatdtak az ellensges lgitmadsok. Hitler tvedett, ami
kor gy gondolta, hogy a nmet lgier meg tudja akadlyozni a
csapatok evakulst, s kvetkezskpp rdemes a hadjrat vgs
szakaszra tartalkolnia a pnclos alakulatokat. Szmtsa hibs
volt, de nem teljesen alaptalan.
Hrom tnyez histotta meg a vrakozst. Elszr, a sznte
len lgitmadsok igen csekly krt tettek a tengerparton gyleke
z katonk tmegben. A bombk a puha fvenybe frdtak, s a
homok tomptotta robbansukat. Eleinte egy-egy tmeges bomba
tmads utn a katonk meglepdve tapasztaltk, hogy alig van ha
lott s sebeslt. Mindentt robbantak a bombk, de alig okoztak
krt. Szikls partszakaszon sszehasonlthatatlanul slyosabb lett
volna a pusztts. A katonk egyszer csak kezdtk semmibe venni a
bombzkat. Nyugodtan s nvekv remnnyel kuporogtak a ho
mokdnk kztt. Elttk ott volt a szrke, de bartsgos tenger.
A tengeren a megmentskre rkezett hajk, a tengeren tl pedig -
a haza.
A msodik tnyez, amit Hitler nem ltott elre, piltinak t
meges pusztulsa volt. A brit s a nmet lgier minsge vgre sz-
szemretett. Vadszgpeink nagy erfesztssel jra s jra rjrat
ra indultak a helyszn fl, s felvettk az ellensggel az egyenltlen
257
kzdelmet. jra s jra rtmadtak a nmetek vadszgpeire s
bombzszzadaira, slyos vesztesgeket okoztak nekik, sztszr
tk s visszavertk ket. Ez gy ment napokig, mg vgl a RAF f
nyes gyzelmet nem aratott. Akrhol tntek is fel a nmet repl
gpek, s voltak olykor negyvenen, tvenen is, a brit vadszok
nyomban tmadsba lendltek, nha egyetlen szzadnyi ktelk
ben vagy mg kisebb egysgekben; s sorozatban lttk le az ellen
sges gpeket: a nmetek szzval vesztettk el gpeiket. Az egsz
hazai lgiert, utols fltett tartalkunkat is bevetettk. A vadsz
piltk olykor naponta ngy bevetsben vettek rszt. Az eredmny
nmagrt beszlt. A tlerben lv ellensg veresget szenvedett
vagy odaveszett, s minden vakmersg ellenre is alulmaradt, st
megijedt. Dnt sszecsaps volt ez. Nagy kr, hogy odalenn a par
ton a katonk deskeveset lttak ebbl a tlk gyakran kilomte
rekre vagy a felhk felett zajl lgi csatbl. Mit sem tudtak rla,
hogy mekkora vesztesgeket szenvedett az ellensg. k csak a par
tot felszaggat bombkat lttk, amelyeket a lgvdelmkn tjut
gpek szrtak le, azok az ellensges bombzk, amelyek taln nem
is trtek haza onnt. A hadsereg mind nagyobb haragot tpllt a
RAF ellen, s a Dovernl, majd a Temze kiktiben partra szll
katonk nmelyike tudatlansgban mg srtegette is a lgier
egyenruhs embereit. Pedig meg kellett volna szortaniuk a kez
ket. De honnan tudhattk volna? A parlamentben aztn gondom
volt r, hogy kzhnr tegyem az igazsgot.
De a homok elnye s a lgi vitzsg mind hibaval lett volna,
ha nincs ott a tenger. Azok a rendelkezsek, amelyeket az esem
nyek srget nyomsa alatt tz-tizenkt nappal elre kiadtunk, cso
dlatos eredmnyre vezettek. A parton s a vzen tkletes fegye
lem uralkodott. A tenger nyugodt volt. A part s hajk kztt szor
gosan cikztak oda-vissza a kis hajk, egyms utn vettk fedlze
tkre a fvenyrl a vzbe gzol katonkat, vagy halsztk ket ki a
tengerbl, fittyet hnyva a gyakran ldozatokat kvetel lgitma
dsoknak. Mr nagy szmuk is kudarcra tlte a lgitmadsokat.
Ez az egsz sznyog-armada elsllyeszthetetlen volt. A veresg
napjait a dicssg fnye ragyogta be, mert a szigetorszg npe egy
sgesnek s legyzhetetlennek bizonyult. Amg lesz brit trtnet-
rs, a dunkerque-i napok nem merlhetnek feledsbe.
De azrt a kis hajk hsi szereplse ne feledtesse velnk, hogy a
teher javt a dunkerque-i kiktben rakod nagyobb hajk visel
258
tk: ezek szlltottk t csapataink ktharmadt. A fszerepet a
vesztesglistk tansga szerint a rombolk jtszottk. s ne hagy
juk emltetlenl a szemlyszllt hajkat sem, a kereskedelmi flot
thoz tartoz szemlyzetkkel.
Aggdva, de nvekv remnnyel figyeltk, hogyan halad az eva
kuls. 27-n este a tengerszeti hatsgok vlsgosnak tltk meg
Grt lord helyzett, s Tennant tengerszkapitny az admiralits-
rl, aki mint rangids tengersztiszt Dunkerque-ben tvette az ir
nytst, jelezte, hogy minden szabad hajt haladktalanul indtsa
nak a partok fel, mert holnap jjel mr nehz lesz evakulni.
A helyzet slyosnak, st remnytelennek ltszott. Rendkvli er
fesztsekkel nyolc rombolt s huszonhat ms hajt sikerlt a hely
sznre kldeni. 28-n tetztt a feszltsg, s azutn mr fokozato
san enyhlt a helyzet, mert a RAF segtsgvel megszilrdtottuk a
szrazfldi erk llsait. 29-n sikerlt a haditengerszet terveit
vgrehajtani, de csak nagy vesztesgek rn: hrom rombol s hu
szonegy ms haj sllyedt el, sok ms pedig megrongldott.
[...]
Mjus 31-n szksgess vlt, hogy a flrertsek elkerlse v
gett szemlyes kapcsolatba lpjek a francikkal, Prizsba utazzam,
s sszeljn a legfelsbb haditancs. A replgpen ott volt Att
lee, valamint kt tbornok, Dili s Ismay is. Magammal vittem to
vbb Spears tbornokot, aki 30-n trt vissza Prizsbl a legjabb
hrekkel. [...]
Ezttal nem a Quai dOrsay-ra mentnk, hanem Reynaud hiva
talba, a Saint-Dominique utcban lv hadgyminisztriumba.
Attlee-vel s velem szemben csak kt francia miniszter lt: Rey
naud s Ptain. Ez utbbi, aki a haditancs alelnke volt, most el
szr vett rszt kzs megbeszlsnkn. Polgri ltzket viselt.
Velnk volt a nagykvetnk, valamint Dili, Ismay s Spears, a fran
cikat Weygand, Darlan, de Margerie kapitny, Reynaud kln-
irodjnak a fnke, s Baudouin r, a francia hbors kabinet tit
kra kpviselte. [...]
Dunkerque-re tereltem a szt. A francik a jelek szerint ppen
olyan kevss tudtk, hogy mi trtnik az szaki hadseregekkel,
mint mi, hogy mi folyik a f francia fronton. Amikor beszmoltunk
rla, hogy mr szzhatvantezer katont tszlltottunk, kztk ti
zentezer francit, dbbenten nztek rnk. Termszetesen szrev
teleztk, hogy mennyivel tbben vannak a britek. Elmagyarztam,
259
mi ennek a legfbb oka: a front mgtt nagyszm brit igazgatsi
alakulat llomsozott, s ezeket mr akkor behajztk, amikor az
arcvonalrl mg nem vonhattunk vissza csapatokat. Ezenkvl a
franciknak mindeddig nem volt evakulsi parancsuk. Prizsba
jvetelem egyik clja ppen az volt, hogy a francia csapatok ugyan
gy parancsot kapjanak, mint a britek. Az a hrom brit hadosztly,
amely most a kzps arcvonalat tartja, fedezni fogja valamennyi
szvetsges alakulat evakulst. A britek ezzel s a tengeri szll
tssal kvnjk ellenslyozni a szvetsgesek vrhat nagy veszte
sgeit. felsge kormnya a slyos vszhelyzetre val tekintettel
knytelen volt elrendelni, hogy Grt lord harcol csapatai szakad
janak el, s hagyjk htra a sebeslteket. Ha remnynk valra v
lik, ktszzezer harckpes katont tudunk megmenteni. Ez csoda
szmba menne. Ngy nappal ezeltt nem mertem volna tvenezer
nl tbbet mondani. Ezutn arra is kitrtem, milyen szrny veszte
sgeket szenvedtnk felszerelsben. Reynaud elismerssel szlt a
brit haditengerszet s lgier teljestmnyrl, n pedig kszne
tt mondtam szavairt. Ezutn hosszabban megvitattuk, hogyan le
hetne jjszervezni a brit hadert Franciaorszgban. [...]
Nagy-Britannia npe - mondotta Attlee - tisztban van a r le
selked veszllyel, s tudja, hogy nmet gyzelem esetn egsz m
ve odavsz. A nmetek nemcsak az embereket puszttottk el, ha
nem az eszmket is. Npnk ma elszntabb, mint trtnelme sorn
brmikor. Reynaud ksznett mondott szavainkrt. biztos
benne, mondta, hogy a nmet np harci szelleme korntsem ll
olyan magas szinten, mint a hadsereg pillanatnyi sikerei alapjn
gondolnnk. Ha Franciaorszg Nagy-Britannia segtsgvel kpes
volna kitartani a Somme mentn, s ha az amerikai ipar kiegyenlte
n a fegyverzetek egyenltlensgt, akkor biztosak lehetnnk a
gyzelemben. Mint kifejezte magt, igen-igen hls, amirt jbl
meggrtem, hogy ha az egyik orszg elbukna, a msik folytatn a
harcot.
Azzal a hivatalos trgyals vget rt. Amikor fellltunk az asztal
tl, a vezetk nmelyike egszen ms hangulatban folytatta a be
szlgetst a flkr alak ablakmlyedsben. Ptain marsall volt a
hangad. A mellettem ll Spears segtett ki, amikor francia tud
som cserbenhagyott, s egyttal maga is hozzszlt a vithoz. A fia
tal de Margerie kapitny azt fejtegette, hogyan folytathatnk a fran
cik a harcot Afrikban. De Ptain marsall kznys s komor ma
260
gatartsbl arra kvetkeztettem, hogy a klnbkre hajlik. Sze
mlyisgnek slyval, hrnevvel s azzal, hogy oly dersen fogad
ta a lesjt esemnyeket, szavaitl fggetlenl is ellenllhatatlan
hatst tett azokra, akik igzete alatt lltak. Egyik honfitrsa, mr
nem emlkszem, ki, a francik csiszolt stlusban gy fejezte ki ma
gt, hogy a katonai kudarcok halmozdsa bizonyos krlmnyek
kztt esetleg klpolitikai fordulatot knyszerthet r Franciaor
szgra. Spears ekkor a helyzet magaslatra emelkedett, s szavait
elssorban Ptain marsallhoz intzve tkletes franciasggal gy
szlt: Gondolom, tudja, marsall r, hogy ez blokdot jelentene.
Az bizony alighanem elkerlhetetlen volna - szlt kzbe valaki.
Spears azonban ekkor vgta Ptain szembe: Nemcsak blokdot
jelentene, hanem a nmetek kezn lv valamennyi francia kikt
bombzst is. rltem, hogy ez elhangzott. Jmagam ismt azt
mondtam, amit mr annyiszor: akrmi trtnik is, akrhnyan te
szik is le a fegyvert, mi folytatni fogjuk a harcot. [...]

Dunkerque-nl mjus 31-n s jnius 1-jn tetztek az esem


nyek, de mg nem rtek vget. Ezen a kt napon tbb mint szzhar
mincktezer katont tettnk partra Angliban, s csaknem egyhar-
madukat heves lgitmadssal s gytzzel dacolva kis hajk vet
tk fedlzetkre a part mentn. Jnius 1-jn hajnalban az ellensges
bombzk a legnagyobb erket vetettk be, gyakran ppen akkor,
amikor vadszgpeink zemanyagrt a tmaszpontjukra repltek.
Ezek a tmadsok slyos embervesztesget okoztak a zsfolt haj
kon, s ezen az egy napon csaknem annyi embernk veszett oda,
mint az egsz elz hten. A lgitmadsok, az aknk, a gyorsna
szdok s ms egysgek harmincegy hajnkat sllyesztettk el, to
vbbi tizenegyet pedig megrongltak. A szrazfldn az ellensg
nvekv nyomst fejtett ki a hdfre, s mindent megprblt, hogy
ttrjn. A szvetsges utvd ktsgbeesett erfesztssel tartz
tatta fel.
A kirts befejez szakaszt nagy hozzrtssel s pontossggal
hajtottk vgre. Addig'lland rgtnzsre knyszerltnk, ezttal
azonban vgre lehetv vlt, hogy elre tervezznk. Jnius 2-n
hajnalra az egyre szkl hdft vdelmez jelents francia hader
oldaln krlbell ngyezer brit katona maradt Dunkerque kls
vezetben kt vdelmi s tizenkt pncltr gyval. Ekkor mr
csak jszaka tudtuk folytatni a kirtst, s Ramsay tengernagy el
261
hatrozta, hogy stteds utn minden rendelkezsre ll hajt a
kiktbe irnyt. A vontatkon s a kis hajkon kvl negyvenngy
haj indult tnak azon az estn Angliba, kztk tizenegy rombol
s tizenngy aknaszed. Negyven francia s belga haj is csatlako
zott hozzjuk. jflre behajztk a brit utvdet.
De ezzel mg nem rt vget a dunkerque-i trtnet. Sokkal tbb
francia katont tudtunk volna elszlltani azon az jszakn, mint
amennyi ott volt. gy aztn hajnalban, amikor hajinknak - nme
lyiknek resen - vissza kellett vonulniuk, sok francia csapat maradt
a parton, jelents rszk mg mindig harcban az ellensggel. Mg
egy utols erfesztst kellett teht tenni. Jllehet a hajk legnys
ge a vgskig kimerlt mr, felhvsunk meghallgatsra tallt. Jni
us 4-n 26 175 francia katona szllt partra Angliban, s kzlk
huszonegyezer brit hajkrl. Tbb ezer francia, sajnos, odat ma
radt, s tovbb harcolt az egyre zsugorod hdfben, amg 4-n reg
gel az ellensg be nem hatolt a klvrosba. Vitzl, btran harcol
tak, s sok-sok napon t fedeztk brit s francia bajtrsaik visszavo-

Az Angliban partra tett brit s szvetsges csapatok1

Az elz
A parti Dunkerque
Nap sszesen napival
fvenyrl kiktjbl
egytt
mjus 27. 0 7 669 7 669 7 669
28. 5 930 11 874 17 804 25 473
29. 13 752 33 558 47 310 72 783
30. 29 512 24 311 53 823 126 606
31. 22 942 45 072 68 014 194 620
jnius 1. 17 348 47 081 64 429 259 049
2. 6 695 19 561 26 256 285 305
3. 1870 24 876 26 746 312 051
4. 622 25 553 26 175 338 226

sszesen 98 671 239 555 338 226

1 Az adatok az admiralits nyilvntartsa alapjn kszltek. A hadsereggyi

minisztrium kimutatsa szerint sszesen 336427 katona szllt partra Angli


ban. (A szerz jegyzete.)

262
nulst. A kvetkez esztendket fogsgban tltttk. Ne felejt
sk, hogy a dunkerque-i utvd helytllsa nlkl sokkal slyosabb
krlmnyek kztt kellett volna hozzltnunk a szigetorszg v
delmt s a vgs gyzelmet szolgl brit hadsereg jjteremts-
hez.
Vgl, jnius 4-n 14.23-kor az admiralits a francikkal ssz
hangban bejelentette, hogy a Dinam hadmvelet vgrehajtsa
befejezdtt.
A parlament jnius 4-n lt ssze, s az n feladatom volt, hogy
elbb nyilvnos, majd zrt lsen ismertessem az elmlt napok tel
jes trtnett. Itt most elg lesz beszdem nhny rszlett idzni.
Nemcsak a mi npnknek, hanem az egsz vilgnak fontos volt tu
domsra hozni, hogy eltkltsgnknek szilrd alapja van, s elha
trozsunk, hogy folytatjuk a harcot, nem pusztn elkeseredett
gesztus. Helynval volt azt is kifejtenem, hogy n magam mirt b
zom a gyzelemben.

Nagyon vigyzzunk, nehogy csapataink megmeneklst gyze


lemnek tntessk fel! Evakulssal nem lehet hbort nyerni. De
emltsk meg, hogy volt azrt e visszavonuls kzben gyzelmnk
is. Lgiernk aratta. Sok hazatr katonnk nem lthatta harc kz
ben a lgiert, csak azokkal a bombzkkal tallkozott, amelyek el
kerltk a lgier ellentmadst. E katonk lebecslik replink
teljestmnyt. Sok szbeszdet hallottam errl, ezrt tartom szk
sgesnek, hogy kln is kitrjek r. Hadd mondjam el, mi is trtnt.
Nagy mrkzse volt ez a brit s a nmet lgiernek. Lehetett-e na
gyobb cljuk a nmeteknek a levegben, mint hogy meghistsk az
evakulst, elsllyesszk a partoknl sszegylt ezernl is tbb ha
jt? Lehetett-e ms fontos cl, amely ennl nagyobb hatst tett vol
na a hbor egsz menetre? Mindent megtettek, hogy elrjk, de
mi visszavertk ket, meghistottuk prblkozsaikat. Sikerlt
hazaszlltanunk a hadsereget, s ngyszeresen megfizettek a ne
knk okozott vesztesgekrt.... Minden replgptpusunk, min
den egyes piltnk ersebbnek bizonyult a harcban.
Ha arra gondolok, hogy mennyivel elnysebb helyzetben venn
fel a lgier a harcot, ha a szrazfldrl indtott tmadssal szem
ben kellene megvdenie szigetorszgunkat, ki kell jelentenem:
ezekben a tnyekben szilrd alapot Itok a bizakodsra. Elismers
sel adzom fiatal replinknek. Nhny ezer pnclos rohama er-
263
sen visszavetette a nagy francia hadsereget, s zavart okozott sorai
ban. Nem lehetsges akkor, hogy nhny ezer repl tudsa s oda
adsa fogja megvdelmezni a civilizlt vilgot?
Azt halljuk, hogy Hitler a brit szigetek megszllst tervezi. Eltte
sokan msok is foglalkoztak mr ezzel a gondolattal. Amikor Na
pleon a lapos fenek hajival s a Grande Arme-jval Boulogne-
nl llt egy ven t, valaki azt mondta neki: Angliban sok a kese
rf. Most pedig, hogy a brit expedcis hader hazatrt, bizony
ra mg tbb van belle.
A partraszlls elleni vdelem szempontjbl termszetesen nagy
sllyal esik a latba, hogy egyelre sszehasonlthatatlanul nagyobb
hader llomsozik a szigetnkn, mint akr ebben a hborban,
akr az elzben brmikor. De nem lesz mindig gy. Nem rjk be
vdekez hborval. Ktelezettsgeink vannak szvetsgesnk
irnt. Grt Lordnak, a hs fparancsnoknak a vezetse alatt ismt
fel kell lltanunk s fel kell fegyvereznnk a brit expedcis had
ert. Ez mr meg is kezddtt. De addig is a hazai vdelmi rendszer
szervezettsget olyan magas szintre kell emelnnk, hogy a hat
kony biztonsgot a lehet legkisebb ltszmmal szavatolhassuk, s
hogy a lehet legnagyobb mret tmad hadmveletekre legynk
kpesek. Mris ezen dolgozunk.

Beszdem befejez rsze, mint ahogy lthat lesz, jkor jtt s


fontosnak bizonyult az Egyeslt llamok dntseinek szempontj
bl:

Eurpa nagy terlete, szmos rgi, nagyhr llama a Gestapo kar-


maikzttvan ugyan, staln jabb orszgok kerlnek a gylletes
nci uralom al, mi azonban nem rettennk meg, nem adjuk fel a
harcot. Vgigvvjuk a csatt. Harcolni fogunk Franciaorszgban,
harcolni fogunk a tengereken s az cenokon. Egyre nvekv n
bizalommal s egyre nvekv ervel fogunk harcolni a levegben;
megvdjk szigetnket, brmi legyen is az ra. Harcolni fogunk a
tengerpartokon, harcolni fogunk a partraszllsi helyeken, harcol
ni fogunk a fldeken s a vrosokban, harcolni fogunk a hegyek
ben. Soha nem adjuk meg magunkat, s mg ha szigetnkjelents r
szt vagy akr egszt leigzn s kiheztetn is az ellensg - br ezt
egy pillanatig sem hiszem -, tengeren tli birodalmunk a brit flotta

264
fegyvereinek oltalma alatt akkor is folytatn a harcot, amg Isten
akaratbl a hatalmas jvilg minden hatalmval s erejvel el nem
indulna, hogy megmentse s felszabadtsa az vilgot.

6 / Tlekeds a zskmnyrt

[... ] Abban a vlsgos helyzetben, amelybe a szerencstlen fran


ciaorszgi csata sodort bennnket, miniszterelnkknt nyilvnval
ktelessgemnek tartottam, hogy megprbljam Olaszorszgot
minden ervel tvol tartani a konfliktustl. Nem tplltam hi b
rndokat, de nyomban minden lehetsget felhasznltam s min
den befolysomat latba vetettem az gy rdekben. A Mussolini
hoz cmzett albb kvetkez felhvst, amely a rmai vlasszal
egytt kt vvel ksbb, egszen ms helyzetben kerlt nyilvnos
sgra, hat nappal miniszterelnki kinevezsem utn fogalmaztam a
kabinet krsre.

A miniszterelnk Mussolini rnak 1940. mj. 16.


Most, hogy tvettem miniszterelnki s honvdelmi miniszteri hi
vatalomat, rmai tallkozsainkra visszagondolva fontosnak tar
tom, hogy a szemltomst rohamosan mlyl szakadkon t j
akarat szval szljak nhz mint az olasz nemzet fejhez. Ks
volna megakadlyozni, hogy Britannia s Olaszorszg npt vr
radat vlassza el egymstl? Megtehetjk persze, hogy slyos sr
tsekkel halmozzuk el egymst, st vrszomjasn egyms torknak
eshetnk, s sszecsapsunk elstttheti az eget a Fldkzi-tenger
fltt. Ha n gy hatroz, gy lesz; n azonban kijelentem, hogy so
hasem voltam Olaszorszg nagysgnak ellensge, s az olaszok leg
els trvnyhozja ellen sem tplltam szvemben gylletet. Hi
vllalkozs volna megjsolni, hogyan vgzdnek majd az Eurpa-
szerte dl nagy csatk, de abban bizonyos vagyok, hogy brmi tr
tnik is a kontinensen, Anglia nem ll meg flton, s ahogy mr
mskor is megtette, egyedl folytatja a harcot. Meglehets bizo
nyossggal llthatom, hogy az Egyeslt llamok, st az egsz ame
rikai fldrsz nvekv mrtkben siet majd segtsgnkre.
Krem, higgye el, nem a gyengesg, nem a flelem sugallja, hogy
nneplyes felhvssal forduljak nhz a jv szne eltt. Minden
ms trtnelmi szzatnl nagyobb ervel fakad a szzadok mly-
265
rla tilt parancs: a latin s a keresztyn civilizci kzs rksei
ne rontsanak egymsnak gyilkos szndkkal. Tisztelettel s megbe
cslssel krem, hallgasson e trtnelmi parancsra, mieltt mg fel
harsanna a vgzetes krtjel. Mi sohasem fogjuk megfjni azt a kr
tt.

A vlasz kmletlenl hangzott. De legalbb vilgos volt:

Mussolini a miniszterelnknek 1940. mj. 18.


zenetre vlaszolva emlkeztetem r, hogy n is bizonyosan tisz
tban van vele, milyen slyos trtnelmi s jelenkori okok soroltk
orszgainkat kt egymssal szemben ll tborba. Nem kvnok
messzire visszamenni az idben, mindssze 1935-ig, amikor az
nk kormnya szankcikat kezdemnyezett Genfben Olaszor
szggal szemben, amirt hazm is szeretett volna helyet kapni az af
rikai nap alatt, mgpedig anlkl, hogy akr az nk rdekeit, akr
msok terlett a legcseklyebb mrtkben is megsrtette volna.
Emlkeztetem tovbb arra is, hogy Olaszorszg a sz szoros rtel
mben szolgasorban snyldik sajt tengeri vizein. Ha az n kor
mnya rsban vllalt ktelezettsgnek eleget tve zent hadat N
metorszgnak, akkor bizonyra megfogja rteni, hogy az olaszpo
litikt ma s holnap, brmilyen esemnyek kvetkezzenek is be,
ugyanilyen becsletrzs s az olasz-nmet szerzdsben vllalt
ktelezettsgeknek ugyanilyen tisztelete vezeti.

Ettl a pillanattl fogva nem lehetett ktsgnk afell, hogy


Mussolini az els adand alkalommal be fog lpni a hborba. El
hatrozsa mr akkor megrett, amikor nyilvnvalv vlt, hogy a
francia seregek veresget szenvednek. Mjus 13-n kzlte Cian-
val, hogy egy hnapon bell hadat zen Franciaorszgnak s Nagy-
Britanninak. Az olasz vezrkari fnkkkel mjus 29-n hivatalo
san tudattk a Ducnek azt az elhatrozst, hogy jnius 5-e utn az
els adand alkalommal hadat zen. Hitler krsre ezt az idpon
tot jnius 10-re halasztottk.

Mjus 26-n, amikor mg nem dlt el az szaki seregek sorsa, s


senki sem tudhatta biztosan, hogy akr csak egy rszk is megme
nekl-e, Reynaud treplt Angliba, hogy megvitassa velnk ezt a
minket is ersen foglalkoztat krdst. Az olasz hadzenet minden
266
pillanatban vrhat volt, valamint az is, hogy Franciaorszgban
jabb fronton lngolnak majd fel a harcok, s dlrl j, moh ellen
sg tmad r. Megvsrolhatjuk-e valamivel Mussolinit? Ezt a kr
dst tette fel Reynaud. n nem hittem, hogy akr csak a legcsek
lyebb eslynk is volna r, s mindaz, amivel a francia miniszterel
nk rvelt, csak tovbb erstette meggyzdsemet, hogy a vllal
kozs remnytelen. Reynaud-ra azonban odahaza nagy nyoms ne
hezedett, mi pedig termszetesen mindent meg akartunk tenni sz
vetsgesnkrt most, amikor legersebb fegyvere, a hadsereg dara
bokra trt a kezben. Reynaud rszletes beszmolt kzl errl a
ltogatsrl, kivltkppen pedig trgyalsairl.1 Az lseken Hali
fax, Chamberlain, Attlee s Edn is rszt vett. A slyos tnyeket
nem kellett bemutatni a rsztvevknek, Reynaud azonban kntr
falazs nlkl utalt r, hogy Franciaorszg esetleg kilp a hbor
bl. maga, mondotta, folytatn a harcot, de nem zrhat ki, hogy
csakhamar msok llnak a helyre, olyanok, akiknek ms a vrmr
skletk.
A francia kormny kezdemnyezsre mr mjus 25-n kzs
zenetben krtk Roosevelt elnk kzbenjrst. Nagy-Britannia
s Franciaorszg felhatalmazta az Elnkt arra a kijelentsre, hogy
mi megrtjk a Fldkzi-tenger trsgvel kapcsolatban ellennk
emelt olasz panaszokat, hajlandk vagyunk azonnal megtrgyalni
minden sszer ignyt, tovbb a szvetsgesek hozzjrulnak,
hogy Olaszorszg a hadvisel felekkel egyenrang partnerknt ve
gyen rszt a bkekonferencin, az jonnan ktend megllapod
sok vgrehajtsnak ellenrzsvel pedig az Elnkt bzzuk meg.
Roosevelt elnk eleget is tett krsnknek, de az olasz dikttor
nyersen elutastotta a javaslatait. Amikor Reynaud-val sszel
tnk, mr elttnk volt az olaszok vlasza. A francia miniszterel
nk ekkor rszletesebb javaslatokat indtvnyozott. Mivel Olaszor
szg arra panaszkodott, hogy szolgasorban snyldik sajt tengeri
vizein, nyilvnval, hogy javaslatainknak Gibraltr s Szuez sttu
sra is ki kell terjednik. Franciaorszg a maga rszrl hajland
volt hasonl engedmnyeket tenni Tunisz jogllst illeten.
Sehogyan sem tudtunk megbartkozni ilyen elgondolsokkal.
Nem mintha helytelen lett volna vizsglat trgyv tenni a javasla
tokat, vagy mintha nem lett volna rdemes akr slyos rat is fizetni

1 Reynaud, i. m. II. 200.

267
azrt, hogy Olaszorszgot tvol tartsuk a hbortl. Szemly sze
rint azonban gy reztem, hogy szorult helyzetnkben semmi
olyant nem nyjthatunk Mussolininak, amit veresgnk esetn
amgy is meg ne szerezhetne magnak, vagy meg ne kapna Hitler
tl. Nehz alkudozni, ha az embernek a torkn a ks. Ha egyszer el
kezdnk trgyalni, hogy megszerezzk a Duce jindulatt, vgl
olyan helyzetbe kerlnk, hogy mr nem lesz ernk folytatni a har
cot. Minisztertrsaim merevek s elutastak voltak. Valamennyi
nknek sokkal inkbb azon jrt az esznk, hogy mihelyt Mussolini
hadat zen, bombzni fogjuk Milnt s Torint, s majd meglt
juk, mit szl hozz. A lelke mlyn Reynaud sem volt ms vlem
nyen, s szemltomst beadta a derekt, vagy legalbbis belenyu
godott a megvltoztathatatlanba. [...]
Mindez nem akadlyozta meg a francia kormnyt abban, hogy
nhny nappal ksbb a sajt szakllra kzvetlenl Olaszorszg
hoz forduljon, s terleti engedmnyeket ajnljon fel. Mussolini
azonban megvetssel fogadta az zenetet. Nem mutatott rdekl
dst azirnt - mondta Ciano jnius 3-n a francia nagykvetnek -,
hogy bks trgyalsok tjn szerezzen francia terleteket. Elhat
rozta, hogy hbort indt Franciaorszg ellen.1 Vagyis az trtnt,
amire szmtottunk.
[...]
Hiba volt az Egyeslt llamok minden erfesztse, amirl
Cordell Hull oly lenygz beszmolt kzl emlkirataiban,2
Mussolinit semmi sem trthette le a maga vlasztotta trl. Mire az
jabb tmads bekvetkezett, jcskn felkszltnk mr, hogy
szembenzznk az j bonyodalmakkal. Jnius 10-n 16.45-kor az
olasz klgyminiszter kzlte a brit nagykvettel, hogy aznap jfl
tl fogva Olaszorszg hadban llnak tekinti magt az Egyeslt Ki
rlysggal. Hasonl tartalm zenetet intztek a francia kormny
hoz is. Amikor Ciano tadta jegyzkt a francia nagykvetnek,
Fran?ois-Poncet az ajtban megjegyezte: Majd maguk is meglt
jk, hogy milyen kegyeden fnk a nmet.
Rmai irodjnak erklyrl Mussolini bejelentette a kivez
nyelt tmegnek, hogy Olaszorszg hadba lpett Franciaorszg s
Nagy-Britannia ellen. Mint Ciano ksbb lltlag mentegetzve

1 Reynaud, i. m. II. 205.


2 Cordell Hull: The Memoirs. III. London, 1948. I. 56. fej.

268
megjegyezte, olyan alkalom volt ez, amely tezer vente egyszer,
ha addik. Lehet, hogy ritka az ilyen alkalom, de nem szksgkp
pen j is.
Az olaszok az Alpokban rgtn megtmadtk a francia csapato
kat, Nagy-Britannia pedig viszonozta a hadzenetet. A Gibraltr
nl feltartztatott t olasz hajt elkoboztuk, a haditengerszet pe
dig parancsot kapott, hogy fogja el s ksrje biztos kiktbe a ten
gereken tartzkod olasz hajkat. Anglibl felszll bombzsz
zadaink, amelyek a hossz t miatt csak knny terhet vihettek ma
gukkal, 12-n jjel ledobtk els bombikat Torinra s Milnra.
Trelmetlenl vrtuk, hogy rendelkezsnkre lljanak a marseille-i
francia replterek, s onnan nagyobb rakomnykat indthassunk
tnak.
Taln rdemes most kitrnnk a rvid francia-olasz hadjratra
is. Az Alpok hgi s a Rivira partvonala mentn a francik mind
ssze hrom hadosztlyt s tovbbi hrom hadosztlynyi erdcsa
patot lltottak szembe az Umberto herceg parancsnoksga al ren
delt, harminckt hadosztlybl ll nyugati olasz seregek csoport
jval. Radsul a francik htt csakhamar tvgtk a Rhone vl
gyben nagy sebessggel elretr nmet pnclos erk. Az olaszo
kat mgis feltartztattk, st llhborra knyszertettk az j
front minden pontjn, s a francia hegyivadszok mg Prizs eleste
s Lyon elfoglalsa utn is tartottk magukat. Amikor jnius 18-n
Hitler s Mussolini tallkozott Mnchenben, a Ducnek nemigen
volt mivel dicsekednie. Ezrt jnius 21-n jabb olasz tmads in
dult. A francia hegyi llsok azonban thatolhatatlannak bizonyul
tak, a Nizza fel indtott nagy olasz tmadst pedig Menton klv
rosban meglltottk. De jllehet a francia hadsereg a dlkeleti ha
tron megvdte becslett, a nmetek olyan mlyen hatoltak be
mgje, hogy a tovbbi harc lehetetlenn vlt, s amikor Franciaor
szg fegyversznetet kttt Nmetorszggal, egyttal az ellens
geskedsek beszntetst krte Olaszorszgtl is. Ennek a tragdi
nak az elbeszlse hadd zruljon azzal a levllel, amit a szerencst
len Ciano rt nekem nem sokkal azeltt, hogy apsnak, Mussolini
nak a parancsra kivgeztk.

Signor Churchill! Verona, 1943. december 23.


Bizonyra nem fogja meglepni, hogy most, hallom rjnak kze
ledtvel nhz fordulok, akiben egy keresztes hbor bajnokt
269
csodlom, jllehet egykor igazsgtalan kijelentsre ragadtatta ma
gt ellenem.
Sohasem voltam Mussolini bntrsa abban az orszgunk s az em
berisg elleni gaztettben, hogy Nmetorszg oldaln viseltnk ha
dat. ppen ellenkezleg. Augusztusban azrt tntem el Rmbl,
mert a nmetek meggyztek rla, hogy gyermekeim kzvetlen ve
szlyben vannak. Azt grtk, hogy Spanyolorszgba visznek, ezzel
szemben csaldommal egytt akaratom ellenre Bajororszgba de
portltak. Immr csaknem hrom hnapja Verona brtneiben
tartanak, az SS barbr bnsmdjnak kiszolgltatva. A vg kzel,
s tudattk velem, hogy hallomrl nhny napon bell meghozzk
a dntst, ez a hall pedig sem tbb nem lesz, sem kevesebb, mint
megszabaduls a mindennapos knszenvedstl. Inkbb vlasztom
a hallt, semmint hogy tanja legyek a barbr uralom al hajtott It
lia szgyennek s helyrehozhatatlan romlsnak.
A bn, amirt most bnhdnm kell, az, hogy vgignztem s bele-
csmrlttem, ahogy Hitler s a nmetek hideg fvel, kegyetlenl
s cinikusan kszltek erre a hborra. n voltam az egyetlen kl
fldi, aki kzelrl figyelhette, miknt kszlt fele gylletes bandi
tk klikkje, hogy vres hborba tasztsa a vilgot. Most, ahogy a
gengsztervilg trvnyei elrjk, meg akarnak szabadulni a vesz
lyes tantl. De elszmtottk magukat, mert mr j ideje bizton
sgba helyeztem naplmat s ms okmnyokat, amelyek nlam
kesszlbban bizonytjk majd, mekkora bnket kvettek el
azok az emberek, akikkel ksbb Mussolini, ez a minden erklcsi
rtket semmibe vev, hi, tragikus s hitvny bb szvetkezett.
Mindent gy rendeztem, hogy hallom utn ezek a dokumentu
mok, amelyek ltrl Sir Percy Loraine mr rmai kldetse idejn
is tudott, mielbb eljussanak a szvetsges sajthoz.
Lehet, hogy amit ma nyjthatok nnek, deskevs, de ezen s le
temen kvl nem nyjthatok semmit a bke s az igazsgossg gy
nek, amelynek diadalban fanatikusan hiszek.
Azt kvnom, hogy e tanvallomsom kerljn nyilvnossgra,
hadd tudja meg a vilg, hadd tanuljon meg gyllni s emlkezni,
azok pedig, akiknek a jvrl kell dntenik, vegyk tudomsul,
hogyltha balsorsrt nem az orszg npe a felels, hanem egyetlen
ember szgyenletes magatartsa.
szinte tisztelje
G. Ciano
270
Bejelentettk, hogy Roosevelt elnk 10-n este beszdet mond.
jfl krl nhny tiszt trsasgban hallgattam meg a beszdet az
admiralits hadmveleti termben; mg akkor is ott dolgoztam.
Amikor elhangzottak az Elnk Olaszorszgrl szl metsz szavai:
A mai napon, 1940. jnius 10-n a trt tart kz szomszdjnak
htba dfte a fegyvert, elgedett moraj futott vgig a termen.
Eszembe jutott ugyan, hogy vajon hogyan szavaznak ezutn az
amerikai olaszok a kzelg elnkvlasztson, de tudtam, hogy
Roosevelt igen tapasztalt prtpolitikus, mbr az is igaz, hogy elha
trozsairt sohasem flt kockztatni. Remek beszd volt, csupa
tz, s neknk a remny zenett hozta. Mg azon melegben, mie
ltt lefekdtem volna, s amg mg a beszd hatsa alatt voltam, h
lmat fejeztem ki az Elnknek, f... j

Megkezddtt a tlekeds a zskmnyrt. De nem Mussolini


volt az egyetlen hes vad, amely prdra lesett. A saklhoz csatla
kozott a medve is.
Az elz knyvben mr volt rla sz, hogyan alakultak az angol
szovjet kapcsolatok a hbor kitrsig, s hogy amikor az oroszok
megtmadtk Finnorszgot, ellensgesre vlt a viszony, s csaknem
bekvetkezett a szakts Franciaorszggal s Nagy-Britannival.
Nmetorszg s Oroszorszg ez id tjt oly szorosan egyttmk
dtt, amennyire mlysges rdekellentteik csak engedtk. Hitler
nek s Sztlinnak, totalitrius vezetk lvn, sok kzs vonsuk
volt, s kormnyzati rendszerk is hasonltott egymshoz. Molotov
minden jelents fogadson szles mosollyal dvzlte Schulenburg
grfot, a nmet nagykvetet, s mzesmzos modorban, kszsge
sen helyeselte a nmet politikt s Hitler katonai intzkedseit.
Amikor a nmetek megrohantk Norvgit, kijelentette (prilis
9-n), hogy a szovjet kormny megrtssel viseltetik azok irnt a l
psek irnt, amelyekre Nmetorszg knyszerlt. Az angolok bi
zony tl messzire mentek. Semmibe vettk a semleges orszgok jo
gait... Nmetorszg vdelmi intzkedseihez teljes sikert kv
nunk. * Hitlernek gondja volt r, hogy mr mjus 10-n reggel tj
koztassa Sztlint a Franciaorszg s a semleges Nmetalfld elleni
tmadsrl. Felkerestem Molotovot - rta Schulenburg -, kedve
zen fogadta a hrt, s hozztette: megrti, hogy Nmetorszgnak

Nazi-Soviet Relations, id. kiad. 138.

271
meg kell vdenie magt az angol-francia tmads ellen. Kzlte,
hogy nem ktelkedik sikernkben.1
Jllehet ezek a nyilatkozatok csak a hbor utn kerltek napvi
lgra, mi mr akkoriban sem tplltunk illzikat az oroszok maga
tartsa irnt. Mindazonltal trelmesen igyekeztnk helyrelltani
a j kapcsolatot Oroszorszggal, bztunk az esemnyek kedvez
alakulsban s az alapvet orosz-nmet ellenttekben. gy lttuk
helyesnek, ha Sir Stafford Cripps moszkvai nagykvetknt kama
toztatja kpessgeit. J szvvel vllalta ezt a nyomaszt s semmi j
val nem kecsegtet feladatot. Akkoriban nem lttuk tisztn, hogy a
szovjet kommunistk mg a toryknl s a liberlisoknl is heveseb
ben gyllik a baloldali politikusokat. Minl kzelebb ll valaki r
zelmileg a kommunizmushoz, annl veszedelmesebb a szovjetek
szemben, hacsak be nem lp a prtba. A szovjet kormny hajland
volt Crippset fogadni, s a kvetkezkpp magyarzta meg ezt az
elhatrozst nci partnereinek: A Szovjetuni - rta Schulenburg
Berlinbe mjus 29-n - gumit s nt akar Anglitl frt cserbe.
Cripps kldetse nem ad okot aggodalomra, mivel nincs okunk k
telkedni benne, hogy a Szovjetuni lojlis magatartst tanst irn
tunk, s mivel az Anglival kapcsolatos szovjet politika irnya nem
vltozott, kvetkezskpp Nmetorszgot s Nmetorszg ltfon
tossg rdekeit nem fenyegeti veszly. Semmi sem utal r, hogy a
legutbbi nmet sikerek nyugtalansgot vagy flelmet keltettek
volna a szovjet kormnyban.2
Sztlinnak lett volna oka r, hogy elgondolkodjon Franciaorszg
sszeomlsn, a francia hadsereg s minden nyugati ellenlls szt
versn, a jelek szerint azonban a szovjet vezetk nem figyeltek fel
r, milyen slyos veszlyek leselkednek rjuk. Jnius 18-n, amikor
a francik mr teljes veresget szenvedtek, Schulenburg a kvetke
zt jelentette: Molotov ma este hivatalba kretett, s a legmele
gebben gratullt a szovjet kormny nevben a nmet fegyveres erk
ragyog sikerhez.3 Majdnem pontosan egy vvel ksbb ugyan
ezek a fegyveres erk a szovjet kormny legnagyobb meglepetsre
tz- s vasznnel rasztottk el Oroszorszgot. Immr tudjuk,
hogy alig ngy hnappal ksbb Hitler meghozta a vgleges dn

1 Nazi-Soviet Relations, id. kiad. 142.


2 Nazi-Soviet Relations, id. kiad. 143.
3 Nazi-Soviet Relations, id. kiad. 154.

272
tst, hogy irthbort indt a szovjetek ellen, s megkezdte az dv
zlt nmet seregek hossz, nagyszabs tcsoportostst keletre.
E hibs szmtsnak s korbbi magatartsnak emlke egy percre
sem akadlyozta meg a szovjet kormnyt s vilgszerte tevkenyke
d kommunista gynkeit s szvetsgeseit abban, hogy harsnyan
kveteljk a msodik front megnyitst, mrpedig ebben vezet
szerepet kellett jtszania Nagy-Britanninak, amelyet annak idejn
vgromlsra s szolgasorsra tltek.
Mi azonban helyesebben tltk meg a jvt, mint ezek a hideg
vr szmtk, s vilgosabban lttuk rdekeiket s a rjuk vr ve
szlyeket, mint k maguk. Ekkor fordultam els zben Sztlinhoz.

A miniszterelnk Sztlin rnak 1940. jn. 25.


Most, amikor Eurpa arculata rrl rra vltozik, szeretnm fel
hasznlni az alkalmat, hogy felsge j nagykvete bemutatkoz
ltogatst tesz nnl, s arra krem megbzottunkat, hogy adja t
nnek zenetemet.
Fldrajzilag orszgaink Eurpa kt ellenkez vgben terlnek el,
kormnyzati rendszereinkrl pedig elmondhat, hogy egszen elt
rpolitikai gondolkodst tkrznek. Hitem szerint azonban mind
ez nem akadlyozza meg szksgkppen, hogy orszgaink kztt
nemzetkzi tren sszhang legyen, s kapcsolataink klcsnsen
elnysen alakuljanak.
A mltban - st, ppen a kzelmltban - kapcsolatainkat, el kell is
mernnk, klcsns gyanakvs gtolta. Az elmlt v augusztus
ban a szovjet kormny gy dnttt, hogy a Szovjetuni rdekeinek
az felel meg, ha megszaktja velnk folytatott trgyalsait, sszoros
kapcsolatra lp Nmetorszggal. gy Nmetorszg szinte ppen ak
kor vlt az nk bartjv, amikor a mi ellensgnkk.
Idkzben azonban j tnyez lpett mkdsbe, s btorkodom
gy vlni, hogy kvnatos a kt orszg korbbi kapcsolatt helyrel
ltani, s lehetv tenni, hogy szksg esetn konzultljunk egy
mssal a kzs rdekldsre szksgkppen szmot tart eurpai
gyekrl. Egsz Eurpnak - orszgainkat is belertve - ma arra a
krdsre kell vlaszt tallnia, hogyan reagljanak llamai s npei
az eurpai nmet hegemnia lehetsgre.
Minthogy orszgaink nem Eurpban, hanem Eurpa szlein te
rlnek el, a helyzet klnleges. Tbb lehetsgnk van r, mint m
soknak, a kevsb szerencss fekvseknek, hogy szembeszlljunk
273
a nmet hegemnival, s mint n is tudja, a brit kormnynak elha
trozott szndka, hogy teljes mrtkben kihasznlja orszga fld
rajzi fekvst s nagy erforrsait a cl rdekben.
Nagy-Britannia politikja kt f clt tz maga el. Az els, hogy a
nci kormny szndkt meghistva elhrtsa a nmet uralom ve
szlyt, a msik, hogy egsz Eurpt felszabadtsa a fokozatosan
rnk teleped nmet uralom all.
Csakis a Szovjetuni tlheti meg, hogy Nmetorszg eurpai hege
mon trekvsei fenyegetik-e a Szovjetuni rdekeit, s ha igen, ho
gyan oltalmazhatok meg legjobban ezek az rdekek. n azonban
gy rzem, azEurpa s az egsz vilg sorst rint vlsg slyoss
ga felhatalmaz r, hogy n el trjam, mikppen tli meg a brit
kormnya helyzetet. Ily mdon, remlem, kizrhat, hogy a szovjet
kormny s Sir Stafford Cripps esetleges trgyalsain flrertsek
tmadjanak felsge kormnynak politikjval s azzal a kszs
gvel kapcsolatban, hogy a szovjet kormnnyal teljes alapossggal
megvitassa azokat a slyos problmkat, amelyeket Nmetorszg
okoz azzal, hogy mdszeresen s fokozatosan meg akarja hdtani
s magba akarja olvasztani Eurpt.

Vlaszt persze nem kaptam. Nem is vrtam. Sir Stafford Cripps


baj nlkl megrkezett Moszkvba, s mg Sztlin is fogadta, ha hi
vatalos s hvs lgkrben is.
Idkzben a szovjet kormny azzal volt elfoglalva, hogy kivegye
rszt a zskmnybl. Jnius 14-n, Prizs elestnek napjn
Moszkva ultimtumot intzett Litvnihoz, s ebben azzal vdolta a
balti llamokat, hogy katonai sszeeskvst sznek a Szovjetuni
ellen, tovbb gykeres kormnytalaktst s katonai engedm
nyeket kvetelt. Jnius 15-n a Vrs Hadsereg katoni bevonul
tak az orszgba, Smetona elnk pedig Kelet-Poroszorszgba mene
klt. Lttorszg s sztorszg ugyanilyen elbnsban rszeslt.
E kis orszgoknak szovjetbart kormnyt kellett fellltaniuk s
szovjet helyrsgeket kellett bebocstaniuk. Ellenllsrl sz sem
lehetett. Lettorszg elnkt Oroszorszgba hurcoltk, Visinszkij
pedig a helysznre rkezett, hogy kinevezze az ideiglenes kormnyt
s lebonyoltsa az j vlasztsokat. sztorszgban ugyanezt a min
tt kvettk. Jnius 19-n Zsdanov Tallinnba rkezett, hogy a lett
orszgihoz hasonl rendszert hozzon ltre. Augusztus 3-a s 6-a

274
kztt a szovjetbart demokratikus kormnyokat elsprtk, s a
Kreml a Szovjetunihoz csatolta a balti llamokat.
A Romnihoz intzett orosz ultimtumot jnius 26-n dleltt
10 rakor adtk t a moszkvai romn kvetnek. A jegyzk Bessz-
arbia s szak-Bukovina tengedst kvetelte, s egy napot
adott a vlaszra. Nmetorszgot kellemetlenl rintette Oroszor
szgnak ez a siets eljrsa, mert veszlyeztette romniai gazdasgi
rdekeit, de Berlint ktttk az 1939. augusztusban ltrejtt n
met-szovjet szerzds elrsai, amelyek Oroszorszg kizrlagos
politikai rdekkrbe soroltk Dlkelet-Eurpnak ezeket a ter
leteit. A nmet kormny ezrt azt javasolta Romninak, hogy en
gedjen. Jnius 27-n a romn csapatokat kivontk a kt emltett
tartomnybl, s e terletek Oroszorszg kezre kerltek. A Szov
jetuni fegyveres eri teht megvetettk lbukat a Balti-tenger
partjn s a Duna deltjban.

7 / Vissza Franciaorszgba. 1940. jnius 4-12.

Amikor kiderlt, hogy hny katont sikerlt hazaszlltani Dun-


kerque-bl, a megknnyebls shaja futott vgig a szigetorszgon
s az egsz birodalmon. Ez a mlysges megknnyebbls csaknem
diadalrzss fokozdott. Negyedmilli ember trt haza baj nlkl,
seregnk szne-java, s ez mrfldk volt a veresg veinek hossz
zarndokjn. Csak a legnagyobb dicsret hangjn szlhatunk a
dli vasutakrl s a hadsereggyi minisztrium szlltsi rszleg
rl, valamint a Temze torkolatban lev kiktk s klnsen a do-
veri kikt szemlyzetrl. Csupn Dovernl ktszzezer embert
fogadtak s kldtek fennakads nlkl tovbb az orszg minden r
szbe. Katonink csak puskjukat s szuronyukat hoztk haza, to
vbb nhny szz gppuskt, s hazatrsk utn egy ht szabads
got kaptak. rmk, hogy viszontlthatjk csaldjukat, nem ho-
mlyostotta el azt a forr vgyat, hogy mihamarabb ismt felve
gyk a harcot az ellensggel. Azok, akik tallkoztak a nmetekkel a
harcmezn, hittek benne, hogy ha megkapjk a lehetsget, legyz
hetik ket. Harci szellemk tretlen volt, s elszntan trtek vissza
ezredeikhez s tegeikhez.
[...]

275
Dunkerque-nek persze volt rnyoldala is. Odaveszett a hadsereg
teljes felszerelse, ms szval mindaz, amit gyraink a felkszls
els szakaszban elteremtettek. [... ] Hossz hnapoknak kell el
telnik, amg a vesztesget ptolni tudjuk, mg ha az ellensg tma
dsai nem is szaktjk meg kzben terveink megvalstst.
m az Atlanti-cen tlpartjn, az Egyeslt llamok vezet {r-
fiainak keblben mr heves rzelmek viharzottak. Stettinius, els
vilghbors hadfelszerelsi minisztertrsam mlt fia s egyik leg-
igazabb bartunk remek beszmolt kzl ezekrl az esemnyek
rl.1 Washingtonban nyomban vilgosan lttk, hogy a brit hadse
reg java megmeneklt, s csak felszerelse veszett oda, de az teljes
egszben. Az elnk mr jnius 1-jn utastotta a hadgy- s hadi
tengerszeti minisztriumot, hogy jelentse, milyen fegyvereket tud
na nlklzni, hogy Britannin s Franciaorszgon segteni lehes
sen. Az amerikai hadsereg ln ll vezrkari fnk, Marshall t
bornok nemcsak kiprblt kpessg katona, hanem szles ltk
r frfi is volt. Nyomban utastotta a hadianyag-ellts vezetjt,
valamint a helyettes vezrkari fnkt, hogy mrjk fel a teljes
amerikai hadfelszerelsi tartalkot. Negyvennyolc rn bell meg
kapta a vlaszt, s jnius 3-n jvhagyta a listt. Az els jegyzk
flmilli 0,30-as kaliber puskt tartalmazott, abbl a ktmillibl,
amit 1917-ben s 1918-ban gyrtottak, s azta, tbb mint hsz ven
t bezsrozva troltak. Mindegyikhez volt krlbell ktszztven
lvedk is. Volt tovbb kilencszz soixante-quinze (hetvents)
tbori lveg egymilli lvedkkel, nyolcvanezer gppuska s sok
msfle fegyver. Kivl knyvben Stettinius gy r: Minthogy
minden ra szmtott, gy hatroztunk, hogy a hadsereg egyetlen
vllalatnak adja el (harmincht milli dollrrt) mindazt, ami a
jegyzkben szerepel, s a vllalat nyomban tovbbadja a fegyvereket
a franciknak s az angoloknak. A hadianyag-ellts vezetje,
Wesson vezrrnagy kapta a feladatot, hogy vegye kezbe az gyet,
s mr jnius 3-n valamennyi amerikai katonai raktrban s fegy
vertrban megkezddtt a neknk sznk kldemnyek csomagol
sa. A ht vgre tbb mint hatszz megrakott tehervagon volt tban
a New Jersey llambeli Raritan katonai kiktje fel. Jnius 14-re
tizenkt brit kereskedelmi haj rkezett a Gravesend-blbe, hor-

1 E. R. Stettinius: Lend-lease, Weapon for Victory. New York, 1944.

276
gonyt vetett ott, s a Raritanbl a folyn lehajz kis szllthajkrl
megkezddtt az trakods.
A rendkvli intzkedsek kvetkeztben az Egyeslt llamok
nak csak 1 800 000 emberre elegend felszerelse maradt, annyi,
amennyit a hadsereg mozgstsi terve minimlis felszerelsknt
elrt. Mindez ma olvasva egyszernek tnik, de akkoriban az
Egyeslt llamok a legnagyobb bizalomrl s vezeti elreltsrl
tett tanbizonysgot, amikor lemondott e jelents tmeg fegyver
rl egy olyan orszg javra, amelyet sokan mr vesztesnek knyvel
tek el. De egy percre sem kellett megbnnia, amit tett. Mint az alb
biakban sz lesz rla, jnius vgre sikerlt psgben tszlltanunk
az Atlanti-cenon ezeket az rtkes fegyvereket, s gy nem csupn
nagy anyagi nyeresgre tettnk szert, hanem olyan fontos tnyez
re is, amellyel mindenkinek szmolnia kellett, aki a szigetorszg
megszllsnak eslyeit latolgatta, akr ellensg volt az illet, akr
bart.
[...]
Utols huszont vadszszzadunktl eltekintve, amelyhez hajt-
hatatlanul ragaszkodtunk, szent ktelessgnknek tartottuk, hogy
segtsget kldjnk a francia hadseregnek. Korbbi parancsunk r
telmben az 52. dl-skciai hadosztlynak jnius 7-n kellett elin
dulnia Franciaorszgba. Ezt a parancsot most megerstettk. A 3.
hadosztlyt Montgomery tbornok parancsnoksga alatt elbb is
mt felszereltk, majd Franciaorszgba irnytottuk. A kanadai
hadsereg legersebb, jl felszerelt hadosztlyt, amely mg az v
elejn rkezett Angliba, a domniumi kormny hozzjrulsval
Brestbe irnytottuk. Els egysgeinek rkezst jnius 11-re ter
veztk, noha akkor mr nem sok remnyt fzhettnk kldetshez.
Hazakldtk a Norvgibl evakult kt francia knnyhadosz
tlyt is, s velk egytt ms francia egysgeket, amelyeket Dun-
kerque-bl szlltottunk t Angliba. Ekkoriban mindssze kt tel
jes rtk hadosztlyunk volt: az 52. dl-skciai s az 1. kanadai.
Mindkettt tkldtk a vgveszlyben lv s a veresg kszbn
ll francia szvetsgesnk megsegtsre, pedig tudtuk, hogy N
metorszg egsz dhe csakhamar a mi haznkra sjt le. Igaz, a h
bor els nyolc hnapjban csak igen korltozott hadert tudtunk
Franciaorszg rendelkezsre bocstani, ez a vgs erfeszts
azonban mindenkppen a javunkra rand. Ha most visszatekintek
r, nem is igen rtem, hogyan mertnk lemondani minden megma
277
rad tkpes katonai alakulatunkrl, amikor pedig oly szilrdan
eltkltk, hogy hallunkig folytatjuk a hbort, s tisztban vol
tunk az ellensges partraszlls veszlyvel. Csakis azrt tehettk
ezt, mert tudtuk, hogy milyen nehz tkelni a Csatornn, ha nincs
meg hozz a tengeri s a lgi erflny, valamint a megfelel partra-
szll flotta.

[... ] Jnius 5-n megkezddtt a franciaorszgi csata vgs sza


kasza. A francia frontot a 2., a 3. s a 4. hadseregcsoport tartotta.
A 2. a rajnai arcvonalat s a Maginot-vonalat vdte, a 4. az Aisne
mentn sorakozott fel, a 3. pedig az Aisne-tl a Somme torkolatig
hzd vonalat tartotta. Ez a 3. hadseregcsoport a 6., a 7. s a 10.
hadseregbl llt, s a 10. hadsereghez tartozott az sszes Franciaor
szgban llomsoz brit alakulat. Ezen a vgelthatatlan arcvona
lon csaknem msfl milli katona, ms szval mintegy hatvant
hadosztly sorakozott fel, s vrta a szzhuszonngy nmet hadosz
tly rohamt. A nmet csapatok is hrom hadseregcsoportra tago
ldtak: a part menti frontszakasz parancsnoka Bock, a kzps
Rundstedt, a keleti Leeb volt. Ezek jnius 5-n, jnius 9-n, illetve
jnius 15-n indtottk meg a tmadsukat. Jnius 5-n este rte
sltnk rla, hogy aznap reggel az Amiens-tl a Laon-Soissons or-
szgtig terjed szztz kilomteres frontszakaszon megindult a n
met offenzva. Nagyszabs hbor volt ez.
Mint mr lttuk, a dunkerque-i tkzetben a nmetek visszatar
tottk pnclosaikat, hogy tartalkoljk ket a franciaorszgi hbo
r vgs szakaszra. Ez a hatalmas pnclos er grdlt most a P
rizs s a tengerpart kztt hzd gyenge, sebtben sszetkolt s
omlatag francia front ellen. Itt most arra kell szortkoznunk, hogy a
tengerparti szrnyon lezajlott tkzetet ismertessk, amelyben mi
is rszt vettnk. Jnius 7-n a nmetek jabb tmadsra lendltek, s
kt pncloshadosztlyuk Rouen fel indult, hogy kettvgja a 10.
francia hadsereget. A baloldalt lev IX. francia hadtestet, amely
nek rszt alkotta a fels-skciai hadosztly, valamint a francik
kt gyalogos- s kt lovashadosztlya vagy ami megmaradt bellk,
elvgtk a 10. hadsereg maradktl. A Beauman-hader har
minc brit harckocsi tmogatsval megksrelte most Rouent fe
dezni. Jnius 8-n a Szajnig szorultak vissza, s a nmetek mg az
nap este bevonultak a vrosba. Az 51. hadosztlyt s a IX. francia

278
hadtest maradvnyait beszortottk a rouen-dieppe-i katlanba.
[...]
Jnius 11-n dleltt 11-kor zenetet kaptunk Reynaud-tl.
A francia miniszterelnk egyttal az Egyeslt llamok elnknek
is tviratot kldtt. A francia tragdia kibontakozsa folytatdott,
mgpedig egyre gyorsul temben. Mr j nhny napja srgettem,
hogy ljn ssze a legfelsbb haditancs. Prizsba mr nem utaz
hattunk. Nem kzltk velnk, mi a helyzet a fvrosban, de az biz
tos volt, hogy a nmet lek megkzeltettk Prizst. Nem volt ppen
knny elrnem, hogy tallkozzunk, de nem olyan idket ltnk,
hogy sokat adhattunk volna a formasgokra. Egyszeren tudnunk
kellett, mire kszlnek a francik. Reynaud vgl tudatta, hogy az
Orlans kzelben lev Briare-ban ksz fogadni minket. A kor
mny Prizsbl ton volt Tours fel. A Grand-Quartier Gnral
Briare krnykre tette t szkhelyt. A miniszterelnk kzlte,
hogy melyik repltrre kell leszllnunk. Minden tovbbi krde-
zskds nlkl elrendeltem, hogy villsreggeli utn Hendonban
lljon kszen a Flaming, s miutn a dleltti kabinetlsen meg
szereztem minisztertrsaim beleegyezst, kt ra tjt felszlltunk.
[...]
Ez volt negyedik franciaorszgi utam, s minthogy nyilvnvalan
a katonai krdsek voltak eltrben, megkrtem Edn hadsereg
gyi minisztert, tovbb az j vezrkari fnkt, Dili tbornokot s
termszetesen Ismayt is, hogy tartsanak velem. A nmet lgier
mr jcskn be tudott replni a Csatorna fl, ezrt nagyobb kitrt
kellett tennnk. Akrcsak korbban, a Flaming-1 tizenkt Spitfire
ksrte. Nhny rs replt utn egy kis repltren szlltunk le.
Egy-kt francia mr a helysznen volt, s autn csakhamar megr
kezett egy ezredes is. Igyekeztem nyugodtan mosolyogni s maga
biztosan viselkedni, ahogy ajnlatos, amikor mr nagyon rosszul
llnak a dolgok, de a francik lehangoltan s kznysen reagltak.
Nyomban felmrtem, milyen mlyre sllyedt ez az orszg egy ht
alatt, mita elutaztunk Prizsbl. Rvid vrakozs utn a kastly
hoz vittek, s ott talltuk Reynaud-t, Ptain marsallt, Weygand t
bornokot, Vuillemin repltbomokot s nhny ms vezett,
kztk az jonnan kinevezett nemzetvdelmi miniszterhelyettest,
az arnylag fiatal de Gaulle tbornokot. Kldttsgnk egy rszt a
fhadiszlls kzelben vesztegl vonatn szllsoltk el. A kastly
nak egyetlen telefonkszlke volt, az is a mosdban. llandan
279
foglalt volt a vonal, gyakran kellett hosszasan vrakozni r, s kia
blva szmtalanszor ismtelni az elmondottakat.
Ht rakor kezddtt a megbeszls. Ismay tbornok vezette a
jegyzknyvet. Itt most sajt benyomsaimra szortkozom, de ezek
semmiben sem mondanak ellent a jegyzknyvnek. Szemrehnys,
vdaskods nem volt. Mindenki ksz volt szembenzni a nyers t
nyekkel. Mi, britek nem tudtuk pontosan, hol hzdik a front, min
denesetre rezhet volt az aggodalom, hogy a nmet pnclosok t
trnek, netn egyenesen mifelnk. A vita nagyjbl a kvetkez
kppen zajlott le. Szorgalmaztam, hogy a francik vdjk meg P
rizst. Hangslyoztam, milyen nagy ltszm ellensges hadert kt
le, ha egy nagyvrost hzrl hzra vdenek. Emlkeztettem Ptain
marsallt azokra az jszakkra, amelyeket vezrkari vonatn tltt
tnk Beauvais-nl az 5. brit hadsereg 1918-as sszeomlsa utn, s
hogy akkor (Foch marsallrl nem tettem emltst) hogyan terem
tett rendet a fronton. Clemenceau egykori szavait is idztem: Har
colni fogok Prizs eltt, Prizsban s Prizs mgtt. A marsall igen
nyugodtan s mltsgteljesen azt felelte, hogy akkoriban tbb
mint hatvan hadosztlynyi stratgiai tartalka volt, most meg sem
mije sincs. Megemltette, hogy annak idejn hatvan brit hadosztly
is harcolt a fronton. Prizs pusztulsa, mondotta, mit sem vltoztat
na a vgeredmnyen.
Ezutn Weygand tbornok elnk trta a hadi helyzetet, mr
amennyire a nyolcvan-kilencven kilomterrel odbb zajl ttekint
hetetlen csata kzepette meg tudta tlni, s elismer szavakkal
szlt a francia hadsereg helytllsrl. Hangslyozta, hogy szks
gk van minden lehetsges tmogatsra, s mindenekeltt azt sr
gette, hogy valamennyi brit vadszszzadot azonnal vessk be az
tkzetbe. Itt dl el minden - mondotta. - Ez a sorsdnt pillanat.
Helytelen teht akr egyetlen szzadot is Angliban tartani. Vla
szomban ahhoz a dntshez tartottam magam, amelyet a kabinet a
kln krsemre megjelen Dowding repl fmarsall jelenlt
ben hozott: Nem itt s nem most van a hbor fordulpontja. A
fordulpont akkor kvetkezik be, ha majd Hitler Nagy-Britannira
zdtja a Luftwafft. Ha meg tudjuk tartani a lgi uralmat s ha
fenntartjuk - mrpedig fenn fogjuk tartani - a tengeri kzlekedst,
akkor mindent visszaszerznk, s krptoljuk nket.1 Britannia
1 Hlval tartozom Ismay tbornoknak, hogy megrizte emlkezetben

ezeket a szavakat. (A szerz jegyzete.)


280
s a Csatorna vdelmhez mindenron otthon kellett tartanunk hu
szont vadszszzadot, ezekrl teht semmikppen sem mondhat
tunk le. Akrmi trtnjk is, mondtam, folytatni fogjuk a hbort,
s hitnk szerint kpesek is lesznk belthatatlan ideig folytatni, ha
azonban lemondannk ezekrl a szzadokrl, nem volna tbb es
lynk a fennmaradsra: Ezutn azt krtem, hogy hvassk a kastly
ba a kzelben tartzkod Georges tbornokot, az szaknyugati
front fparancsnokt. El is kldettek rte. [...]
Tz ra krl mindannyian vacsorhoz ltnk. n Reynaud jobb
oldaln foglaltam helyet, tlem jobbra pedig de Gaulle tbornok
lt. Levest szolgltak fel, omlettet vagy valami hasonlt, kvt s
knny bort. Az iszony megprbltatsnak, a nmet veszedelem
nek ezekben a slyos riban is igen bartsgos volt a hangulat.
Csakhamar azonban meghkkent kzjtk kvetkezett. Az olva
s bizonyra emlkszik r, milyen fontosnak tekintettem, hogy ha
Olaszorszg belp a hborba, nyomban slyos csapst mljnk r.
A francik teljes egyetrtsvel intzkedseket hoztunk, hogy brit
nehzbombzkat teleptnk a Marseille krnyki replterekre,
hogy onnan tmadjkTorint s Milnt. Minden kszen is llt mr
a tmadshoz. De alig ltnk asztalhoz, Ismayt mris telefonhoz
hvta a franciaorszgi brit lgier parancsnoka, Barratt repl mar
sall, s kzlte vele, hogy a helyi hatsgok ellenzik a brit bomb
zk felszllst, mondvn, hogy az olaszorszgi bomtatmadsok
nyomn Dl-Franciaorszg a megtorls clpontjv vlna, s a bri
tek mit sem tehetnnek ellene. Reynaud, Weygand, Edn s Dili
trsasgban fellltam az asztaltl, s rvid vita utn Reynaud bele
egyezett, hogy utastsk a francia hatsgokat, hogy ne akadlyoz
zk meg a bombzk felszllst. Mg ugyanaznap jjel azonban
Barratt repl marsall jelentette, hogy a francik szekereket s te
herautkat hordtak ssze a lgi tmaszpontok kr, s gy a repl
gpek nem indulhatnak bevetsre.
Amikor aztn kisvrtatva megint fellltunk az asztaltl, s kv
s konyak mellett folytattuk a beszlgetst, Reynaud kzlte ve
lem, hogy Ptain marsall tjkoztatsa szerint Franciaorszg kny
telen lesz fegyversznetet krni, a marsall mr feljegyzst is ksz
tett errl, s oda akaija adni neki, hogy is olvassa el. Mg nem ad
ta ide a feljegyzst - mondta Reynaud -, mg mindig szgyellj.
Azrt is szgyellhette volna magt, hogy ha csak hallgatlag is, t
mogatta Weygand kvetelst, hogy tudniillik utols huszont va
281
dszszzadunkat is kldjk t Franciaorszgba, amikor pedig mr
arra a vgs kvetkeztetsre jutott, hogy minden elveszett, s Fran
ciaorszgnak meg kell adnia magt. gy aztn valamennyien na
gyon rossz hangulatban trtnk nyugovra, ki a zrzavar uralta kas
tlyban, ki a nhny kilomterrel odbb vesztegl katonai vonaton.
A nmetek 14-n vonultak be Prizsba.
Kora reggel ismt trgyalasztalhoz ltnk. Barratt repl mar
sall is jelen volt. Reynaud ismt azt krte, hogy teleptsnk t Fran
ciaorszgba tovbbi t vadszszzadot, Weygand tbornok pedig
kifejtette, hogy a csapatok hinynak ellenslyozsra nagy szk
sge volna nappali bombzkra. Meggrtem, hogy mihelyt vissza
trek Londonba, a hbors kabinet gondosan s a legnagyobb jin
dulattal megvizsglja krsket, hogy nagyobb lgi tmogatst
nyjtsunk Franciaorszgnak. De ismt hangslyoztam, hogy vgze
tes hiba volna megfosztani az Egyeslt Kirlysgot nlklzhetet
len honi vdelmtl. [... ]
Weygand tbornok egyetrtett ugyan azzal az elkpzelssel,
hogy a Szajna als folysnl indtsunk ellentmadst, de kijelen
tette, hogy nines meg hozz a szksges hader. Hozztette, hogy
megtlse szerint a nmetek bven nlklzhetik azt a hadert,
amelyre a mr elfoglalt orszgoknak s Franciaorszg nagy rsz
nek megszllshoz van szksg. Reynaud mindehhez hozzfzte,
hogy a hbor kitrse ta a nmetek jabb tven hadosztlyt ll
tottak fel s ngy-tezer nehz harckocsit gyrtottak. Ez persze ko
rntsem felelt meg a valsgnak.
Vgl a lehet leghivatalosabb formban kifejeztem remnye
met, hogy ha a helyzetben brmi vltozs ll be, a francia kormny
nyomban rtesti a brit kormnyt, hogy ismt tallkozhassunk, ahol
csak jnak ltjk, mg mieltt vgleges dntsre jutnnak a hbor
msodik szakaszban kvetend magatartsrl.
Azzal elbcsztunk Ptaintl, Weygand-tl, a fhadiszlls tr
zstl, s tbb nem is tallkoztunk velk. Vgl flrevontam Dar-
lan tengernagyot, s ngyszemkzt gy szltam hozz: Darlan,
semmi ron sem szabad megengednie, hogy megszerezzk a francia
flottt!
nneplyesen meggrte, hogy ezt soha nem fogja megengedni.
[...]
Mg aznap este t rakor beszmoltam a hbors kabinetnek
kldetsem eredmnyeirl.
282
Weygand tbornok elbeszlse alapjn ismertettem a francia
hadseregek helyzett. Hat napon t jjel-nappal harcban lltak, s
immr a vgs kimerls kszbre rtek. A pnclos tmogatssal
tmad szzhsz ellensges hadosztly, mely negyven francia had
osztlyra csapott le, minden ponton fellkerekedett s tlerben
van. Az ellensges pnclosok tmadsa nyomn fejetlensg lett
rr a magasabbegysgek trzsem, amelyek amgy is gyetlenl
reagltak, amikor pedig megmozdultak, nem voltak kpesek ssze
tartani az alrendelt alakulatokat. A francia seregek immr az utol
s vonalra szorultak vissza, amelyen mg megksrelhetik a szerve
zett ellenllst. Ezt a vonalat is ttrtk mr kt-hrom ponton, s
ha ez is sszeomlik, Weygand tbornok nem vllalhatja a felelss
get a harc folytatsrt.
Weygand tbornok nyilvnvalan remnytelennek tartja, hogy a
francik folytassk a hbort, Ptain marsall pedig azt is eltklte
mr, hogy bkt kell ktni. gy ltja, hogy Franciaorszgot md
szeresen elpuszttjk a nmetek, s neki kell megmentenie hazjt
ettl a sorstl. Megemltettem, hogy feljegyzst is ksztett errl, s
meg is mutatta Reynaud-nak, de nem adta oda neki. Nem ktsges
- mondtam -, hogy Ptain veszedelmes ember ebben a mostani kri
tikus helyzetben: mindig is defetista volt, mr az elmlt hborban
is. Reynaud viszont - gy lttam - hatrozottan hajland folytatni
a harcot, de Gaulle tbornok pedig, aki vele egytt szintn ott volt
az rtekezleten, gerillahbort javasol. De Gaulle fiatal s elsznt,
s nagyon kedvez benyomst tett rm. Valszn, hogy ha a front
vonal sszeomlik, Reynaud hozzfordul, s rbzza a parancsnok
sgot. Darlan tengernagy kzlte, hogy soha nem adja t a francia
flottt az ellensgnek: ha minden ktl szakad, inkbb tkldi Ka
nadba; csakhogy elhatrozst fellbrlhatjk a francia politiku
sok.
Azzal fejeztem be beszmolmat, hogy Franciaorszgban szem
mel lthatan vghez kzeledik a szervezett ellenlls, s hogy a h
bor e fejezete csakhamar lezrul. Lehet, hogy a francik valaho
gyan mgiscsak folytatni fogjk a harcot. Mg az is lehetsges, hogy
egyszerre kt francia kormny is lesz, az egyik bkt kt, a msik a
francia gyarmatokrl szervezi az ellenllst, s folytatja a hbort: a
tengereken a francia flottval, Franciaorszgban a gerillkkal.
Egyelre nem tudhatjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Egy ideig

283
mg taln tovbbi segtsget kell nyjtanunk Franciaorszgnak, de
erfesztseink javt immr szigetorszgunk vdelmre kell ssz
pontostanunk.

8 / A honi vdelem. 1940. jnius

Aki a jvend vekben olvassa majd ezeket a sorokat, ne felejtse,


milyen sr fggnyt bocst az emberi szem el a zavarba ejt Isme
retlen. Ma, utlag, az esemnyek ismeretben knny felismerni,
mikor voltunk tjkozatlanok, mikor tloztuk el a riadalmat, mikor
bizonyultunk hanyagnak, mikor gyetlennek. Kt hnap leforgsa
alatt kt zben is elfordult, hogy vratlan meglepets rt bennn
ket. Norvgia lerohansa, majd a sedani ttrs, meg ami mindket
t utn kvetkezett, megmutatta, milyen hallos kvetkezmnyek
kel jrhat, ha a nmetek kezben van a kezdemnyezs. Vajon mi
lyen j tervet forgatnak a fejkben, s ksztettek mris el a legap
rbb rszletekig? Lehet, hogy a partraszlls tucatnyi felttelezhet
helysznn egyszer csak felbukkannak a semmibl, j fegyverekkel,
tkletes szervezettsggel s lebrhatatlan tlervel trnek r szinte
teljesen felkszletlen s fegyvertelen szigetnkre? Vagy inkbb r
orszgot veszik clba? [...]
Abban az idben egsz Britannia minden erejt megfesztve dol
gozott, s olyan egysges volt, mint azeltt soha. A frfiak s a nk a
gyrakban addig dolgoztak esztergapadjaik s gpeik mellett, amg
kimerltn a padlra nem rogytak; gy kellett elvonszolni s haza
parancsolni ket; vlttrsaik pedig mr a munkaid kezdete eltt
megjelentek, hogy felvltsk ket. Minden frfi s sok asszony
egyetlen vgya volt, hogy fegyvert foghasson. A hbors kabinet s
a kormny tagjait olyan szoros szlak fztk ssze, hogy visszaem
lkezni r mg ma is szvet melenget. A npbl mintha kiveszett
volna a flelem rzse, s parlamenti kpviseli sem voltak mltat
lanok hozz. Mi nem szenvedtnk, mint trtnelme sorn oly sok
szor Franciaorszg, a nmetek csapsai alatt. Az angolokban sem
mi sem korbcsolja fel gy a tettvgyat, mint az ezer v ismeretlen
ellensges partraszlls veszlye. Az emberek tmegei tkltk el,
hogy vagy gyznek, vagy meghalnak. Nem volt szksgk sznok
latokra, anlkl is megvolt bennk az elszntsg. De azrt rmmel
hallgattk, ha kifejezsre juttattam rzelmeiket, s meggyz r
vekkel tmasztottam al szndkaikat s tetteiket. Egyetlenegy faj-
284
ta nzeteltrssel akadt dolgom: volt, aki mg tbbet szeretett vol
na tenni, mint amennyit tehetett, gy gondolta, hogy a sietsg a tett
javra vlhat. [...]
Ezekben a napokban leginkbb attl fltem, hogy nmet tankok
jelenhetnek meg a partjainkon. Mivel magam is azt forgattam a fe
jemben, hogy egyszer majd tankokat tesznk partra a kontinensen,
termszetesen azt gondoltam, hogy nekik is valami hasonl jrhat
az eszkben. Pncltr gynk s lszernk, de mg kznsges
tbori tzrsgnk is alig volt. Hogy milyen ktsgbeejt helyzet
ben kellett szembenznnk a veszllyel, az a kvetkez esetbl is
kiderl. Egy zben elltogattam Dover kzelbe, a Szent Margit
bl partjra. A dandrparancsnok kzlte, hogy dandrjnak
mindssze hrom pncltr gyja van, holott egy ellensges t
madsnak nagyon is kitett hat-nyolc kilomteres partszakaszt kell
megvdenie. Hozztette, hogy gynknt sszesen hat lvedke
van, s nmileg kihvan azt krdezte, vajon megengedheti-e a ka
toninak, hogy e hatbl egyet gyakorlskppen kiljenek, hadd
tudjk legalbb, hogyan mkdik a fegyver. Azt feleltem, hogy
nem engedhetjk meg magunknak a gyakorlatozst, s hogy tzelni
csak az utols pillanatban szabad, a lehet legrvidebb tvolsgra.
Nem volt idnk r, hogy intzkedseink eltt vgigjrjuk a szo
ksos utat. A minl gyorsabb cselekvs rdekben gy hatroztam,
hogy minden j tlet vagy berendezs gyben kikerlm a szolg
lati utat, s honvdelmi miniszteri minsgemben kzvetlen fel
gyeletem al rendeltem a Jefferis rnagy vezette whitchurchi k
srleti telepet. 1939-ben, amikor a folyamiaknkkal foglalkoztam,
hasznos kapcsolatot ptettem ki ezzel a kivl tehetsg tiszttel, s
mint ltni fogjuk, tallkonysga, jt szelleme a hbors vekben
mindvgig nagy szolglatot tett neknk. Lindemann mind vele,
mind velem szoros kapcsolatot tartott fenn. Kettejk szellemi k
pessgeit s a magam hatskrt egyarnt az gy szolglatba ll
tottam. Jefferis rnagy msokkal egytt egy olyan bombn dolgo
zott, amely, ha pnclosra dobjk pldul ablakbl, rtapad. A rob
bans hatsa klnsen nagy, ha a robbananyag kzvetlenl
rintkezik az acllemezzel. Az a kp lebegett elttnk, hogy nfel
ldoz katonk vagy civilek megkzeltik a harckocsit, s rhajtjk
a bombt, tudvn, hogy a robbans az letket is kiolthatja. Nem
vits, hogy sokan voltak, akik megtettk volna. Arra is gondoltam,

285
hogy ha a bombt nyllel ltjuk el, kisebb tltettel puskbl is kil
het volna.
[...]
Szzhuszont v ta elszr a szk Csatorna tlpartjn hatalmas
ellensg vetette meg a lbt. jjszervezett regulris hadseregnket
s a nagyobb ltszm, de kevsb kpzett npfelkel alakulatokat
gy kellett elhelyeznnk, hogy bonyolult s sszefgg vdelmi
rendszert alkossanak, s kszen lljanak r, hogy megsemmistsk a
partra szll ellensget, minthogy meneklsrl sz sem lehetett.
Mindkt flnek mindent egy lapra kellett feltennie. Addigra mr az
nkntes honi polgrrsget is be tudtuk kapcsolni az tfog vdel
mi tervekbe. Jnius 25-n Ironside tbornok, a honi fegyveres erk
fparancsnoka a vezrkari fnkk el terjesztette tervt. A szak
rtk termszetesen a legnagyobb gonddal tanulmnyoztk elkp
zelst, s magam is nagy figyelmet szenteltem neki. Lnyegben
jv is hagytuk. A nagyszabs terv els vzlata hrom f elembl
llt: az els a lehetsges partraszllsi helyeken ltestend sncvo
nal volt; vdinek addig kellett kitartaniuk, mg a mgttk elhe
lyezett mozg tartalkok fel nem kszlnek a gyors ellentmads
ra; a msodik a harckocsiakadlyok vonala, amelyet a polgrrsg
tartott: ez Anglia keleti partjnak kzps rszn hzdott, s Lon
dont, valamint a nagy ipari kzpontokat vdte a pnclosok betr
se ellen; a harmadik: az elbbi vonal mgtt a f tartalkot helyez
tk el, nagyszabs ellentmads cljra.
Ahogy teltek-mltak a hetek s a hnapok, ezt az els tervvlto
zatot szntelenl bvtettk s finomtottk, de alapvet koncep
cija vltozatlan maradt. Eszerint a megtmadott katonknak min
denron tartaniuk kellett llsaikat, s nemcsak frontlis, hanem
krvdelemre is be kellett rendezkednik, trsaiknak pedig az volt
a dolguk, hogy gyorsan beavatkozzanak, s megsemmistsk a t
madkat, akr a tengerrl rkeznek, akr a levegbl. De a minden
segtsgtl elvgott katonknak nem csupn az volt a feladatuk,
hogy tartsk llsaikat. Aktv szerepre is felksztettk ket, mg
pedig arra, hogy zavart keltsenek az ellensg htban, akadlyoz
zk az sszekttetst s semmistsk meg felszerelst, ahogyan az
oroszok is kivl eredmnnyel tettk, amikor egy vvel ksbb az
hazj ukra rontott r a nmet radat. Alighanem sok mindenki elk
pedve tapasztalta, mifle lzas srgs-forgs folyik mindenfel. Az
emberek megrtettk, hogy a partokon drtakadlyokat, a szoro
286
sokban tankakadlyokat, az tkeresztezdsekben betonbunkere
ket kell elhelyezni. Megrtssel fogadtk, ha idegenek mentek a la
ksukba, hogy homokzskokkal rakjk tele a padlsukat, ha golf
plyjukon vagy legtermkenyebb szntfldjkn s kertjeikben
szles tankrkokat stak. Mindezeket a kellemetlensgeket s mg
a sokkal nagyobbakat is j szvvel fogadtk az emberek. Nha azon
ban felvetdhetett bennk a krds, hogy vajon mindez valamifle
ltalnos terv rsze-e, s nem csupn nhny alacsonyabb rang,
mokfut tisztvisel l-e vissza jonnan kapott jogval, hogy igny
be veheti az llampolgrok tulajdont.
Az az igazsg, hogy volt jl kidolgozott, sszehangolt s tfog
kzponti terv. Ahogyan egyre tereblyesedett, a kvetkez kp
bontakozott ki elttnk: a londoni fhadiszlls gyakorolta a fpa
rancsnoki teendket; egsz Nagy-Britannit s szak-rorszgot
ht terleti parancsoksgra, ezek terlett pedig hadtest- s hadosz
tlykrzetekre osztottk. A parancsnoksgok, a hadtestek s a had
osztlyok erinek egy rszbl mozg tartalkot kpeztek, s csak a
legszksgesebb ltszmot tartottk a vdelmi vonalakban. A part
mgtt minden hadosztly krzetben fokozatosan vdelmi veze
tek pltek ki, mgttk hadtestvezetek s parancsnoksgi
vezetek, egyttesen legalbb szzhatvan kilomter mlysgben.
Ezek mgtt kvetkezett az egsz Dl-Anglit s szak fel Not
tinghamshire egy rszt is tszel f harckocsiakadly-rendszer.
Legvgl pedig ott volt a kzvetlenl a honi fegyveres erk fpa
rancsnoka al rendelt ftartalk. Arra trekedtnk, hogy ez utbbi
a lehet legnagyobb s legmozgkonyabb legyen.
Ez az ltalnos rendszer a rszletekben igen vltozatos volt.
A keleti s a dli partvidk minden egyes kiktjrl kln tanul
mny kszlt. Nem ltszott valsznnek, hogy jl vdett kiktin
ket frontlis tmads lje, ezrt mindegyiket gy ksztettk fel,
hogy kln-kln is vdekezni tudjanak akr a tenger, akr a sz
razfld fell jv tmads ellen. Megdbbentnek tallom, hogy
mg odahaza minden katonai szaktekintly szmra nyilvnval s
ltalnosan elfogadott kvetelmny volt a kiktk megerdtse,
Szingaprban mirt nem hoztak hasonl intzkedseket az egy
mst kvet magas rang parancsnokok. De errl majd ksbb.
Sok ezer ngyzetkilomternyi terleten teleptettnk akadlyokat
lgi szllts csapatok ellen Britanniban. Minden egyes replte
rnket, radarllomsunkat s zemanyagraktrunkat, amelyekbl
287
1940 nyarn mr 375 mkdtt, kln helyrsg s oda beosztott
replszemlyzet vdelmezte. Sok ezer sebezhet pontot, hidat,
ermvet, raktrt, ltfontossg zemet stb. kellett jjel-nappal
riznnk, szabotrkkel vagy vratlan tmadsokkal szemben.
Minden kszen llt, hogy megsemmistsk azokat az erforrsokat,
amelyeket az ellensg hasznlhatna, ha a kezbe kerlnnek. A leg
aprbb rszletekig megterveztk a kikti berendezsek felrob
bantst, a kulcsfontossg tvonalak megronglst, a kzti
szlltsok, a telefonhlzat, a tvr-sszekttets, a vasti kzle
keds megbntst, mieltt az ellensg rtenn a kezt. Mindezek
igen blcs s szksges vintzkedsek voltak, s a polgri miniszt
riumok felbecslhetetlen rtk segtsget nyjtottak kidolgoz
sukhoz, mindenesetre esznkben sem volt a felperzselt fld takti
kjt alkalmazni. Anglit megvdeni akarta npe, nem elpuszttani.

9 / Franciaorszg halltusja

[...]
Jnius 13-n ismt Franciaorszgba ltogattam, s azutn csak
szinte napra pontosan ngy vvel ksbb lptem ismt francia fld
re. A francia kormny addigra mr Tours-ba kltztt t, s a fe
szltsg nttn-ntt. Edward Halifaxet s Ismay tbornokot vittem
magammal. Velnk tartott a bajban mindig j kedly Max
Beaverbrook is: maga krte, hogy csatlakozhasson hozznk. Ezt
tal felhtlen volt az g, s Spitfre-szzadunk ksretben mg na
gyobb kerlt rtunk le dl fel, mint elz utunkon. Tours fl rve
lttuk, hogy az elz jszaka slyos bombatmads rhette a rep
lteret, de ksretnkkel egytt simn leszlltunk a krterek kztt.
Nyomban felmrhettk, mennyit romlott a helyzet. Senki sem jtt
ki elnk a repltrre, mintha nem is vrt volna minket senki. Kl
csnvettk az llomsparancsnok kocsijt, s a vrosba hajtattunk,
a prefektrra; lltlag oda tette t szkhelyt a francia kormny.
Egyetlen felels vezett sem talltunk azonban a helysznen; Rey-
naud-rl azt mondtk, hogy gpkocsin jn Tours fel, s vrtk
Mandeltis. [...]
Reynaud nemsokra meg is rkezett. Kezdetben levertnek lt
szott. Weygand tbornok jelentette neki, hogy a francia seregek ki
merltek. A frontot sok helytt ttrtk; az utakat mindenfel me
288
neklk tmegei rasztottk el, s szmos csapatnl felbomlott a
rend. A generalisszimusz azt javasolta, hogy addig krjenek fegy
versznetet, amg mg elegend francia csapatuk van, hogy a bke
ktsig fenntartsk a rendet. Ezt tancsoltk a katonk. A minisz
terelnk elhatrozta, hogy mg aznap zenettel fordul Roosevelt-
hez, s tudatja vele, hogy ttt az utols ra, s a szvetsgesek
gye immr Amerika kezben van. Ms szval felmerlt a fegyver-
sznet s a klnbke gondolata.
Reynaud ezutn arrl is tjkoztatott, hogy az elz napi minisz
tertancs megbzta: tudakolja meg, mit tenne Britannia, ha bek
vetkezne a legrosszabb. maga nem feledkezett meg nneplyes
fogadalmunkrl, hogy egyik szvetsges sem kt klnbkt. Wey
gand tbornok s msok azonban arra hivatkoztak, hogy Francia-
orszg mr mindent felldozott a kzs gy rdekben. Egyszeren
nincs mr mit felldoznia. De kzben sikerlt nagymrtkben
meggyengtenie a kzs ellensget. Nagy megrzkdtatst okozna,
ha Britannia nem rten meg, hogy szvetsgese fizikailag kptelen
folytatni a harcot, s megkveteln Franciaorszgtl, hogy tovbb
hborzzon, ami a biztos romlst s pusztulst hozn az orszgra,
hiszen a nmetek rtik a mdjt, hogyan kell kmletlenl trdre
knyszerteni a meghdtott orszgok npeit. Azt a krdst kellett
teht feltennie neknk: megrti-e Nagy-Britannia, milyen slyos
tnyekkel kell szembenznie Franciaorszgnak?
A hivatalos brit jegyzknyv a kvetkezkppen hangzik:

Churchill r elmondta, hogy Nagy-Britannia tudatban van, mek


kora szenveds jutott s jut Franciaorszg osztlyrszl. Csakha
mar rajta lesz a sor, s kszen ll a megprbltatsokra. Fjdalom
mal llaptja meg, hogy a jelenleg foly harcokban csak igen csekly
erkkel vehet rszt, mivel a kzsen megllaptott szaki stratgia
slyos kudarcot vallott. A britekre mg nem sjtott le a nmet kor
bcs, de tisztban vannak erejvel. Mindazonltal egyetlen gondo
lat foglalkoztatja ket: hogy megnyerjk a hbort, s a hitleriz-
must elpuszttsk. Minden mst alrendelnek e clnak; nincs az a
nehzsg, nincs olyan megfontols, amely megllthatn ket ezen
az ton. Biztos benne, hogy Nagy-Britannia kpes kitartani s ellen
llni, majd visszavgni s legyzni az ellensget. Ezrt azt remli,
hogy a francik folytatni fogjk a harcot Prizstl dlre is, egszen a
tengerig, s ha szksges, akr szak-Afrikbl is. Mindenron idt
289
kell nyerni. Nem kell a vgtelensgig vrakozni: az Egyeslt lla
mok csakhamar sorompba lp. Ha Franciaorszg ms utat vlaszt,
az is a biztos pusztulsba vezet. Hitler nem fogja tartani magt g
reteihez. Ha viszont Franciaorszg nem lp ki a hborbl, ha kiv
l hajhadval, nagy birodalmval s gigantikus mret gerillah
borra kpes hadseregvel folytatja a harcot, ha Nmetorszgnak
nem sikerl elpuszttania Anglit - mrpedig meg kell prblnia,
klnben pusztulsra van tlve -, ha Nmetorszg lgi flnye
megtrik, akkor a ncizmus egsz gylletes ptmnye sszeom
lik. Minthogy Amerika segtsge kszbn ll s taln a hadzenet
sem vrat magra sokig, a gyzelem nincs oly messze, mint hin
nnk. Anglia mindenesetre folytatni fogja a kzdelmet. Nem vl
toztatta meg s nem is vltoztatja meg elhatrozst: nem alkuszik,
nem adja meg magt. Kt vlaszts ll eltte: a hall vagy a gyze
lem. Ez a vlasz Reynaud r krdsre.
Reynaud r kijelentette, hogy soha nem volt ktsge Anglia el
szntsga fell. Azt szeretn tudni azonban, milyen magatartst ta
nstana a brit kormny egy bizonyos felttelezett helyzetben.
A francia kormny - akr a jelenlegi, akr az utda - kijelenthetn:
Tudjuk, hogy nk folytatni fogjk a harcot. Mi is folytatnnk, ha
brmi eslyt ltnnk a gyzelemre. De nincsen r relis remnynk.
Amerika segtsgre nem szmthatunk. Nem ltjuk a fn yt az alag
t vgn. Nem tlhetjk npnket belthatatlan ideig tart nmet
uralomra. Megegyezst kell keresnnk. Nincs ms vlasztsunk...
Ahhoz mr ks, hogyBretagne-ban erdrendszert hozzanak ltre.
A francia kormnynak francia fldn sehol sem volna remnye r,
hogy elkerlje a fogsgba esst... Ezrt ht a Britannihoz intzett
krds gy hangzik: Elismerik-e, hogy Franciaorszg mindent
megtett, iljsgnak javt ldozta fel s vrt ontotta; hogy tbbet
nem tehet, s hogy ha nem szolglhatja immr a kzs gyet, joga
van kln bkt ktni anlkl, hogy a hrom hnappal korbban
kttt nneplyes megllapodsbl kvetkez szolidaritst meg
szegn.
Churchill r kijelentette, hogy Nagy-Britannia semmi esetre sem
vesztegetn idejt s erejt szemrehnysokkal s vdaskodsok
kal. Ez nem jelenti azonban azt, hogy hozzjrul a nemrg kttt
megllapodssal ellenttes magatartshoz. Mindenekeltt aztjava
solta, hogy Reynaud r egy jabb zenetben nyltan trja a helyze-

290
tet Roosevelt elnk el. Amg erre vlasz nem rkezik, halasszk el
az jabb dntst. Ha Anglia megnyeri a hbort, Franciaorszg is
visszanyeri mltsgt s nagysgt.

[...]
Megbeszlsnk vgn Reynaud a szomszd szobba ksrt ben
nnket, a kpviselhz s a szentus elnkhez, Herriot-hoz s
Jeanneney-hez. E kt francia hazafi egybehangz szenvedllyel
hangoztatta, hogy a vgskig folytatni kell a harcot. Ahogy a zsfolt
folyosn az udvar fel tartottunk, szemem az ajtban mereven s ki
fejezstelen arccal ll de Gaulle tbornokon akadt meg. Halkan
gy szltam hozz franciul: Lhommedu destin. * Meg sem rez
zent az arca. Az udvaron lldogl tbb mint szz vezet lls
francia politikus nyomorsgos kpet mutatott. Kisvrtatva odak
srtk hozzm Clemenceau-t. Kezet rztam vele. A Spitfire-ok mr
felszlltak, csakhamar mi is kvettk ket, s hazafel vezet rvid,
esemnytelen utunkon jl aludtam. Jl is tettem, mert hossz b
renlt vrt mg rem.
[...]
A francia fronton ezalatt egyre romlott a helyzet. A Prizstl
szaknyugatra indtott nmet hadmveletben odaveszett az 51. brit
hadosztly, s jnius 9-re az ellensg a Szajna s az Oise als foly
shoz rt. A dli parton a 10. s a 7. francia hadsereg sztszrt ma
radvnyai sietve prbltk rendezni soraikat; a nmetek ket ver
tek kzjk, s a fvros helyrsge, az gynevezett arme de Paris
rkezett a helysznre, hogy felvegye a harcot.
Innen keletre, az Aisne mentn a 6., a 4. s a 2. hadsereg sokkal
jobb helyzetben volt. Hrom hetk volt r, hogy megszervezzk a
vdelmet s beptsk soraikba, ami ersts rkezett. A dun-
kerque-i napok s a roueni visszavonuls idejn arnylag zavartala
nul kszldhettek, de viszonylag csekly erkkel kellett tartamuk
a szzhatvan kilomteres frontszakaszt, az ellensg pedig arra hasz
nlta fel ezt az idt, hogy hadosztlyok tmegeit sszpontostsa a
vgs csapsra. Ez jnius 9-n kvetkezett be. Hiba volt a kitart
ellenlls - a francik ugyanis most mr hatalmas elszntsggal kz
dttek -, Soissons s Rethel kztt az ellensg hdfket ltestett a
foly dli partjn, s ezeket a kvetkez kt nap alatt addig tgtot-

1 A sors embere.

291
ta, amg el nem rte a Marne-t. Az jabb csatban bevetettk azokat
a pncloshadosztlyokat is, amelyeknek oly dnt rszk volt ab
ban, hogy a nmetek elrtk a tengerpartot. Nyolc pncloshadosz
tly kt nagy tmadsa a francik veresgt futss vltoztatta. A
megtizedelt s fejvesztett francia seregek kptelenek voltak feltar
tztatni ezt a szmban, felszerelsben s technikban elspr f
lnyben lv ellenfelet. Ngy nap leforgsa alatt, jnius 16-ra az
ellensg elrte Orlans-t s a Loire-t, keleten pedig egy msik tma
ds Dijonon s Besangonon t csaknem a svjci hatrig hatolt.
Prizstl nyugatra a 10. hadsereg maradvnyait, mindssze kt
hadosztlynyi ert a Szajntl dlnyugati irnyban szortottk visz-
sza Alengon fel. A fvros 14-n esett el: vdit, a 7. hadsereget s
az arme de Paris-t sztszrtk. A nyugaton harcol csekly ltsz
m francia s brit erket immr hatalmas rs vlasztotta el a front
tbbi rsztl s az egykor oly bszke francia hadsereg maradv
nyaitl.
s mi trtnt a Maginot-vonallal, Franciaorszg pajzsval, mi
lett a vdivel? Jnius 14-ig a nmetek nem tmadtk meg kzvet
lenl, s az aktv alakulatok egy rsze le is vlt a vd rsgtl, hogy
ha csak lehetsges, megprbljon csatlakozni a gyorsan visszavo
nul kzphez. De elksett vele. Aznap a nmetek Saarbrckeri
eltt s a Rajnn tkelve, Colmami is ttrtk a Maginot-vonalat; a
visszavonul francia csapatok belekeveredtek a csatba, s nem
voltak kpesek elszakadni az ellensgtl. Kt nappal ksbb a n
metek bevonultak Besangonba, s elvgtk a visszavonuls tjt.
Tbb mint ngyszzezer katont kertettek itt be, meneklsre
semmi remnyk nem volt. A bekertett helyrsgek kzl nem egy
ktsgbeesetten ellenllt, s nem volt hajland megadni magt,
amg meg nem ktttk a fegyversznetet, s francia tisztek nem r
keztek a helysznre, hogy fegyverlettelre utastsk ket. Az utols
erdk jnius 30-n teljestettk e parancsot, parancsnokuk hiba
rvelt azzal, hogy vdelmi llsai mindentt rintetlenek.
Lassan az egsz francia frontvonalon vget rt ez a hatalmas s
ttekinthetetlenl zrzavaros csata.
[...]

292
10 / A bordeaux-i fegyversznet

A katonai katasztrfa sznterrl fordtsuk most figyelmnket a


francia kormny vgvonaglsra, valamint azokra, akik ekkor Bor-
deaux-ban tartzkodtak. [... ]
Paul Reynaud, mondhatni, tisztban volt vele, hogy a franciaor
szgi csatnak vge, de mg mindig azt remlte, hogy Afrikra, a
francia gyarmatbirodalomra s a francia flottra tmaszkodva foly
tatni lehet a hbort. Hitler nem egy orszgot lerohant mr, de
mindeddig egyetlenegy sem hagyta abba a hbort. Orszgukat
megszllta az ellensg, de kormnyuk a tengeren tl magasra tartot
ta a lobogt s rkdtt a nemzet szellemn. Reynaud is ezt a pldt
akarta kvetni, azzal a klnbsggel, hogy Franciaorszgnak sok
kal nagyobb erforrsok lltak rendelkezsre, mint sorstrsainak.
Olyasfajta megolds jrt a fejben, mint amilyen a holland kapitul
ci volt. A hollandok ugyanis lehetv tettk, hogy a hadsereg, ha
egyszer parancsnokai nem hajlandk tovbb harcolni, ott, ahol p
pen rintkezsben ll az ellensggel, letegye a fegyvert, ugyanakkor
fenntartottk az llam szuvern jogt, hogy minden lehetsges esz
kzzel folytassa a harcot.
A legfelsbb haditancs lse eltt a miniszterelnk viharos pr
beszdet folytatott errl a generalisszimusszal. Reynaud hiba
ajnlott rsos kormnyfelhatalmazst Weygand-nak, hogy adja ki
a Tzet szntess! parancsot. Weygand felhborodva utastotta el
a katonai fegyverlettel gondolatt. Sohasem egyeznk bele -
mondotta hogy a francia hadsereg lobogin ilyen szgyenfolt k
telenkedjk. Elkerlhetetlennek tartotta a fegyverlettelt, de azt
kvetelte, hogy a kormny s az llam adja ki a parancsot, a pa
rancsnoksga alatt ll hadsereg pedig majd annak rendje s mdja
szerint vgrehajtja. Az szinte s nzetlen Weygand tbornoknak
azonban nem volt igaza. Azt a jogot kvetelte ugyanis magnak
mint katonnak, hogy fellbrlja a kztrsasg trvnyes korm
nyt, s a vezet politikusok dntsnek ellenre vget vessen az el
lenllsnak nemcsak Franciaorszgban, hanem az egsz biroda
lomban.
E jogi formasgokon s a francia hadsereg becsletrl szl fej
tegetseken kvl azonban lnyegesebb megfontols is felmerlt.
Ha a francia kormny hivatalosan fegyversznetet kt Nmetor
szggal, akkor Franciaorszg szempontjbl a hbornak vge.
293
A trgyalsok eredmnyekppen az orszg egy rsze menteslhet a
nmet megszlls all, s gy a hadsereg egy rsze is. Ha viszont a
kormny a tengeren tlrl folytatja a hbort, akkor mindazok,
akik Franciaorszgban maradnak, kzvetlenl nmet megszlls
al kerlnek, s megllapods hjn tbb milli francia polgrt hur
colnak hadifogolyknt Nmetorszgba. Ez mr nyoms rv volt,
csakhogy nem a hadsereg fparancsnoka, hanem a kormny volt
hivatott dnteni az gyben. Weygand llspontja lnyegben gy
hangzott: minthogy vlemnye szerint a parancsnoksga alatt ll
hadsereg nem fogja folytatni a harcot, a francia kztrsasgnak be
kell adnia a derekt, s azt a parancsot kell kiadnia a katonknak,
amelyet mint fparancsnok a legmegfelelbbnek tart. Ez az lls
pont nem egyeztethet ssze a civilizlt orszgok jogrendjvel s
gyakorlatval, de a katonai becslettel sem. A miniszterelnknek,
legalbbis elmletben, kezben volt a megolds. gy vlaszolhatott
volna: n a kztrsasg alkotmnyval szll szembe. Levltom a
fparancsnoki tisztsgbl. Az elnktl utlag megszerzem a szk
sges hozzjrulst.
Sajnos Reynaud helyzete nem volt elgg szilrd. A fennhjz
tbornok mgtt ott magasodott a hrneves Ptain marsall, a defe-
tista miniszterek vezre, t pedig elvigyzatlanul maga Reynaud
vonta be nemrgiben a kormny s a haditancs munkjba.
A marsall s trsai elszntk magukat r, hogy vget vetnek a hbo
rnak. mgttk Laval baljs alakja hzdott meg: most az iz
gatott szentorok s kpviselk'klikkjnek ln a bordeaux-i vros
hzn tanyzott. Laval politikja meggyzen egyszer volt. Fran
ciaorszgnak nemcsak bkt kell ktnie Nmetorszggal, hanem
csatlakoznia is kell hozz: a hdt szvetsgesv kell vlnia, s a
Csatornn tl kzs ellensggel vvand harcban hsgvel s szol
glataival kell megmentenie rdekeit s gyarmatait; egyszval a
gyztes oldalra kell llnia. Reynaud-t kimertettk az elz hetek
mrhetetlen megprbltatsai, s szemltomst nem volt meg ben
ne az leter, hogy megvvja ezt az jabb keserves csatt; ami azt il
leti, a feladat egy Oliver Cromwellt, egy Clemenceau-t, egy Szt
lint, egy Hitlert is alaposan prbra tett volna.
15-n dlutn a kztrsasgi elnk jelenltben Reynaud ismer
tette minisztertrsaival a helyzetet, majd Ptain marsallhoz fordult,
s azt krte tle, vegye r Weygand tbornokot, hogy fogadja el a
kormny llspontjt. Rosszabb kzbenjrt keresve sem tallha
294
tott volna. A marsall elhagyta a termet, s rvid sznet kvetkezett.
Ptain azutn Weygand trsasgban trt vissza, s immr is tmo
gatta a vlemnyt. E vlsgos helyzetben Chautemps, az egyik leg
befolysosabb miniszter olyan alattomos javaslattal llt el, amely
ltszlag kompromisszumot tartalmazott, s ezrt vonznak bizo
nyult az ingadozk szemben. A kormny baloldali tagjai nevben
helyeselte Reynaud-nak azt a kijelentst, hogy lehetetlen meglla
podst ktni az ellensggel, de hozzfzte, hogy a francik sszefo
gst csak egy vatos gesztus szavatolhatn: meg kellene krdezni a
nmeteket, mik volnnak a fegyversznet felttelei, de anlkl,
hogy el is fogadnk e feltteleket. Csak ht persze az effajta csszs
s meredek lejtn nincs meglls. Ha egyszer a francia kormny
megkrdezi a nmeteket, milyen felttelekkel ktnnek fegyver-
sznetet, ezzel nmagban is hallos csapst mr a francia hadsereg
amgy is megrendlt harci szellemre. Ha egyszer elhangzott e vg
zetes jelads, hogyan kvnhat a katontl, hogy tovbbra is foly
tassa a makacs ellenllst, s ha kell, felldozza lett? Ptain s
Weygand rvei utn azonban a tbbsg nem tudott ellenllni Chau
temps javaslatnak. A miniszterek gy dntttek, hogy meg kell tu
dakolni felsge kormnytl, mi volna a vlemnye, ha Francia-
orszg ezt a megoldst vlasztan, s egyttal tjkoztatni kell Lon
dont, hogy semmilyen krlmnyek kztt nem szolgltatjk ki a
flottt. Reynaud ekkor felllt az asztaltl, s bejelentette, hogy le
mond. A kztrsasgi elnk azonban maradsra brta, s kzlte,
hogy ha Reynaud tvozik, akkor sem marad a helyn. Amikor az
tn a kusza vitt sszefoglaltk, mr nem volt vilgos, hogy ha Fran
ciaorszg nem hajland nmet kzre adni flottjt, gondoskodnia
kell-e rla, hogy a hajhad klfldi kiktkbe hajzzk, s gy kike
rljn a nmetek hatkrbl. Arrl azonban hatrozat szletett,
hogy meg kell szerezni a brit kormny hozzjrulst, s csak az
utn szabad rdekldni a nmetek felttelei fell. Az zenetet hala
dktalanul el is kldtk.
Msnap reggel Reynaud ismt fogadta a brit nagykvetet, s az
utbbi kzlte vele, hogy Nagy-Britannia csak abban az esetben ad
helyt a francik krsnek, ha a francia flottt kivonjk a nmetek
hatalmi krbl, ms szval brit kiktkbe kldik. Londonbl az
zal a szndkkal adtk Campbellnek telefonon ezt az utastst,
hogy idt nyetjen. Tizenegy rakor a zavarodott minisztertancs is
mt sszelt. Lebrun kztrsasgi elnk ezttal is jelen volt. Meg
295
hvtk Jeanneney-t, a szentus elnkt is, hogy a maga s Herriot
kpviselhzi elnk nevben tmogassa a miniszterelnk javasla
tt, hogy a kormny kltzzn t szak-Afrikba. Erre felpattant
Ptain marsall, s felolvasott egy lltlag valaki ms ltal fogalma
zott levelet, amelyben bejelentette, hogy kivlik a kormnybl. Be
szdnek befejeztvel mr el is hagyta volna a termet. A kztrsas
gi elnk azonban rvette, hogy maradjon, s cserben meggrte,
hogy mg aznap vlaszt kap a kormnytl. A marsall tiltakozott,
amirt mg mindig nem krtek fegyversznetet. Reynaud azt vla
szolta, hogy ha az ember arra kri szvetsgest, mentse fel ktele
zettsge all, illik megvrni a vlaszt. Azzal bezrtk az lst. Ebd
utn nagykvetnk hivatalosan is Reynaud el terjesztette a brit
kormny vlaszt, amelynek lnyegt reggel, a telefonon kapott
zenet alapjn mr ismertette vele.
Ezekben a napokban a hbors kabinetben szokatlan izgalom
uralkodott. Mindenekfltt Franciaorszg sorsa s buksa foglal
koztatott bennnket. A magunk sorsa s az, hogy mi vr renk, ha
majd magunkra maradunk, szemltomst httrbe szorult. El
nyomta a halltusjt vv szvetsgesnk irnti egyttrzs s az a
vgy, hogy ami emberileg lehetsges, azt megtegyk rte. s persze
sorsdnt fontossgot tuajdontottunk annak is, hogy a francia flot
ta fell biztonsgban tudhassuk magunkat. Ebben a szellemben
szletett meg a Franciaorszg s Britannia felbonthatatlan unij
rl szl javaslat.
A kezdemnyezs nem tlem szrmazott. 15-n, a Carlton Klub
ban, ebd kzben szereztem tudomst a mr ksz tervrl, Halifax
lord, Corbin, Sir Robert Vansittart s msok jelenltben. Nem le
hetett vits, hogy a tbbiek mr alaposan megvitattk a dolgot. 14-
n Vansittart s Desmond Morton tallkozott Monnet-val s Ple-
vennel (a londoni francia gazdasgi kpviselet munkatrsaival), va
lamint de Gaulle tbornokkal, aki azrt replt t Angliba, hogy
hajteret biztostson a francia kormny s a lehet legnagyobb lt
szm francia katonasg Afrikba trtn tszlltshoz. Egytt
dolgoztk ki a francia-brit unirl szl, mr magban vve is nagy
jelentsg nyilatkozat vzlatt, azzal a cllal, hogy Reynaud-nak
vilgos s sztnz rvet szolgltassanak, amellyel rbrhatja kor
mnynak tbbsgt, hogy kltzzn t Afrikba, s onnan folytas
sa a hbort. n mr kezdetben is ktelkedve fogadtam a dolgot.
Krdsek formjban szmos kritikai szrevtelt tettem, s a vla
296
szokat korntsem talltam meggyznek. Aznap dlutn azonban
a kabinet hosszra nyl lsnek vgn mgiscsak megvitattuk.
Nmi meglepetssel tapasztaltam, hogy a klnfle prtokat kpvi
sel, megfontolt, hidegvr, tapasztalt politikusok milyen szenve
dlyesen dvzltk ezt a nagy tvlat tervet, holott kvetkezm
nyeit korntsem gondoltk mg vgig. De nem ellenkeztem, st j
indulatan hallgattam az szinte megnyilatkozsokat, ezzel is segt
ve, hogy ez az eltkltsg nzetlen s elsznt tettekben ltsn testet.
Amikor msnap reggel a hbors kabinet ismt sszelt, minde
nekeltt azt vitattuk meg, hogyan vlaszoljunk Reynaud elz esti
krsre, hogy tudniillik oldjuk fel Franciaorszgot az angol-fran-
cia megllapodsbl szrmaz ktelezettsgei all. A kabinet az
albbi vlasz mellett dnttt. A jelenlvk krsre tvonultam a
szomszd szobba, s magam fogalmaztam meg. A szveg hivatalo
san is megerstette azt az utastst, amit Campbell reggel telefonon
kapott. 16-n 12.35-kor tviratoztuk meg Franciaorszgba.

A klgyminisztrium Sir R. Campbellnek


Krjk, adja t Reynaud rnak a kabinet lsn elfogadott albbi
zenetet:

Churchill r Reynaud rnak 1940. jn. 16. du. 12.35


Egyezmnynket, amely tiltja, hogy akr fegyversznet, akr bke
kts cljbl kln trgyalsokat kezdjnk, a Francia Kztrsa
sggal ktttk, nem pedig az ppen hivatalban lv francia kor
mnnyal vagy llamfrfival. Kvetkezskpp Franciaorszg becs
lete forog kockn. Mindazonltal, abban az esetben, de csakis ab
ban az esetben, ha a francia flotta a trgyalsok idtartama alatt brit
kiktkbe hajzik, felsge kormnya fenntarts nlkl hozzj
rul, hogy a francia kormny megtudakolja, milyen felttelekre sz
mthat fegyversznet esetn. felsge kormnynak azonban elt
klt szndka, hogy folytatja a hbort, kvetkezskpp semmifle
szerepet nem vllal a fegyversznettel kapcsolatos elzetes tjko
zdsban.
[...]
A klgyminiszter aztn kzlte, hogy dleltti lsnk utn ta
llkozott Sir Robert Vansittarttal, s hogy mr korbban megkrte
t, fogalmazzon meg egy drmai bejelentst, amely megersthetn
Reynaud helyzett. Vansittart mr egy ideje megbeszlseket foly
297
tatott De Gaulle tbornokkal, Monnet-val, Plevennel s Morton
rnaggyal. Egytt ksztettk el a nyilatkozattervezetet. De Gaulle
tbornok srgette, hogy mihamarabb hozzk nyilvnossgra az ok
mnyt, s vllalta, hogy mg aznap jjel magval viszi a tervezetet
Franciaorszgba. De Gaulle azt is javasolta, hogy msnap utazzam
t, s tallkozzam Reynaud-val.
Krbeadtuk a tervezetet, s valamennyien nagy figyelemmel ol
vastuk el. Szembetl volt, hnyfle nehzsggel kell szmolnunk,
de vgl szemltomst teljes volt az egyetrts, hogy adjuk ki az
unirl szl nyilatkozatot. Elmondottam, hogy els, sztnszer
reaglsom kedveztlen volt, de hozztettem, hogy ha mr ilyen
vlsgosra fordult a helyzet, minket senki ne vdolhasson azzal,
hogy hinyzik bellnk a kpzeler. Az biztos, hogy valamifle
drmai bejelentsre van szksg, klnben a francik nem lesznek
kpesek tartani magukat. Ezrt ht nehz lett volna egyszeren el
utastanom a javaslatot, s nagy hatssal volt rm, hogy a hbors
kabinetben olyan egyntet tmogatsra tallt.
Dlutn 3.55-kor rtesltnk rla, hogy a francia miniszterta
ncs dlutn 5-kor l ssze, hogy megvitassa, lehetsges-e a tovbbi
ellenlls. Ezenkvl de Gaulle tbornokot Reynaud telefonon
gy tjkoztatta, hogy ha 5 rig kedvez vlaszt adunk a kt orszg
egyeslsrl szl kiltvnnyal kapcsolatban, akkor gy rzi, llni
tudja a sarat. Erre aztn a hbors kabinet jvhagyta az angol
francia unirl szl kiltvny vgleges tervezett, s engedlyezte,
hogy de Gaulle tbornok tjn megkldjk Reynaud-nak. A hrt
telefonon kzltk a francia miniszterelnkkel. A hbors kabinet
ezenkvl felkrt engem, Attlee-t s Sir Archibald Sinclairt, hogy a
hrom brit prt nevben a lehet leghamarabb ljnk ssze Rey-
naud-val, s vitassuk meg a nyilatkozattervezetet s a vele kapcsola
tos egyb krdseket. A szveg vgleges tervezete gy hangzott:

Egyeslsi nyilatkozat
Az jkori trtnelemnek e sorsdnt rjban az Egyeslt Kirly
sg s a Francia Kztrsasg kormnya az albbiakban kinyilvnt
ja, hogy a kt orszg megbonthatatlan uniban egyesl, s tretlen
eltkltsggel a jvben is kzsen vdelmezi az igazsgossgot s
a szabadsgot egy olyan rendszer hdt trekvseivel szemben,
amely robotok s rabszolgk tmegv alacsonytan az emberi ne
met.
298
A kt kormny kijelenti, hogy Franciaorszg s Nagy-Britannia a
jvben nem kt klnll llam lesz, hanem Francia-Brit Uni
ban egyesl.
Az Uni alkotmnya kzs irnyts al rendeli a hadgyet, a kl-
gyet, a pnz- s a gazdasgi gyeket.
Franciaorszg minden llampolgra egyttal Nagy-Britanninak is
llampolgra lesz, s minden brit alattval llampolgrv vlik
Franciaorszgnak is.
A kt orszg kzsen vllalja terletn a hbors pusztts okozta
krok helyrelltsnak terht, s erforrsait egyenl mrtkben
s egyeslt ervel felhasznlja erre a clra.
Amg a hbor tart, a kt orszg kzs hbors kabinetet tart fenn,
s ez irnytja Franciaorszg s Nagy-Britannia teljes haderejt a sz
razfldn, a tengeren s a levegben. A kabinet a szksg szerint
vlasztja meg szkhelyt. A kt parlament hivatalosan is egyesl.
A brit birodalom orszgai mr hozzkezdtek j haderejk felllt
shoz. Franciaorszg fegyverben tartja minden rendelkezsre ll
erejt a szrazfldn, a tengeren s a levegben. Az Uni azzal a k
rssel fordul az Egyeslt llamokhoz, hogy nyjtson gazdasgi t
mogatst a szvetsgeseknek, s hatalmas erforrsaival segtse a
kzs gyet.
Az Uni minden erejt az ellensg hatalmnak megtrsre ssz
pontostja, brhol kelljen is harcolni ezrt.
A gyzelem nem maradhat el.

Minderrl annak rendje s mdja szerint a parlamentet is tj


koztattuk. De addigra mr a dolog elvesztette jelentsgt.
[...]
A Reynaud-kabinet utols jelenete a kvetkezkppen zajlott
le.
Egykettre szertefoszlottak azok a remnyek, amelyeket Rey
naud az egyeslsi nyilatkozat hatshoz fztt. nzetlen javaslat
ritkn tall oly ellensges fogadtatsra, mint a mienk. A miniszter-
elnk ktszer is felolvasta a nyilatkozatot a kormny tagjainak. Ki
jelentette, hogy szwel-llekkel tmogatja, s msnapra tallkozt
tervez velem, hogy megbeszljk a rszleteket. De az egymssal iz
gatottan vitatkoz, hres s kevsb hres miniszterek sszeroppan
tak a veresg szrny csapsa alatt. Egynhnyan, lehallgatott tele
fonbeszlgetsekbl, mr rtesltek a nyilatkozat tartalmrl.
299
Ezek voltak a defetistk. A tbbsg viszont nem volt abban az lla
potban, hogy kpes legyen nagyszabs terveket kovcsolni. Az
uralkod hangulat az volt, hogy a javaslatot, gy, ahogy van, el kell
vetni. A tbbsg meglepetssel s bizalmatlanul fogadta a tervet, s
mg a legjobb bartainkat, a leghatrozottabb frfiakat is tklete
sen kszletlenl rte a hr. A miniszterek arra szmtottak, hogy az
lsen megkapjk a vlaszt a teljes egyetrtsben fogalmazott k
rsre, hogy Nagy-Britannia mentse fel Franciaorszgot mrcius 28-
n vllalt ktelezettsgei all, s jruljon hozz, hogy Franciaorszg
tudakolja meg a nmetektl a fegyverszneti feltteleket. Lehets
ges, st valszn, hogy ha egyrtelm vlaszunkat elbk terjesz
tik, a tbbsg elfogadta volna legfbb felttelnket, hogy tudniillik
kldjk Britanniba a francia flottt. De legalbbis valamilyen elfo
gadhat ellenjavaslattal lltak volna el, hogy szabad kezet kapja
nak a trgyalsokhoz, s addig is fenntartsk maguknak azt a lehet
sget, hogy vgl mgis visszavonuljanak Afrikba, ha a nmet fel
ttelek tlsgosan szigornak bizonyulnnak. Csak ht flrerts
keletkezett: hiba, kt parancs nem parancs.
Paul Reynaud-nak sehogyan sem sikerlt eloszlatnia azt a kedve
ztlen hatst, amit a kt orszg egyeslsre tett javaslatunk keltett.
A Ptain marsall vezette defetistk mg csak megvitatni sem voltak
hajlandk. Egymst kvettk a heves vdaskodsok: az utols pil
lanatban lltak el vele, megdbbent, az egsz csak arra j,
hogy angol vdnksg al helyezze Franciaorszgot, vagy hogy
megfossza gyarmatbirodalmtl - efflk hangzottak el. Ellenzi
gy vlekedtek, hogy a nyilatkozat domniumi sttust knl Fran
ciaorszgnak. Egyesek azt panaszoltk fel, hogy mg csak nem is
ajnlottunk egyenl jogokat a franciknak, hiszen nekik csak brit
birodalmi llampolgrsgot knlt a tervezet, Nagy-Britannia l
lampolgrv nem tette volna ket, a briteknek viszont francia l
lampolgrsgot kvetelt. Ezt az lltst maga a szveg is cfolja.
De flvetdtek ms rvek is. Weygand minden klnsebb ne
hzsg nlkl meggyzte Ptaint, hogy Anglia menthetetlen hely
zetben van. Magas rang francia katonai vezetk gy vlekedtek:
Hrom ht sem telik bele, s Anglia nyakt gy kitekerik, mint egy
csirkt. Ptain szerint Nagy-Britannival egyeslni annyi lett vol
na, mint egy hullval hzassgra lpni. Ybarnegaray, aki pedig
oly kemnyen helytllt az elz hborban, gy kiltott fel:
Legynk inkbb nci tartomny! Arrl legalbb tudjuk, mit je-
300
lent. Reibel szentor, Weygand szemlyes bartja kijelentette,
hogy a terv teljes romlsba dnten Franciaorszgot, legalbbis fel
ttlenl alrendeln Anglinak. Reynaud hiba rvelt: n inkbb
mkdm egytt szvetsgeseimmel, mint ellensgeimmel. Man-
del szavai is hibavalak voltak: nk szerint inkbb legynk n
met krzet, mint brit domnium? Az rvek nem szmtottak.
Neknk azt mondtk, hogy a minisztertancs nem is szavazott a
Reynaud elterjesztette javaslatunkrl. Magtl is sszeomlott az.
A miniszterelnk ezzel szemlyesen is vgzetes veresget szenve
dett kzdelmben, s elvesztette befolyst s tekintlyt a minisz
tertancsban. A tovbbi vita mr csak a fegyversznetrl folyt, s
hogy meg kell krdezni a nmeteket, milyen feltteleket szabnak.
Chautemps hvsen s megingathatatlanul lpett fel. A flottval
kapcsolatos kt tviratunkat nem terjesztettk a miniszterek el. Az
immr teljes bomlsban lv Reynaud-kormny meg sem trgyalta
azt a kvetelst, hogy a francia hajkat brit kiktkbe kell kldeni,
mieltt Franciaorszg trgyalni kezd a nmetekkel. Nyolc ra fel
Reynaud, a hossz napok ta tart hatalmas testi s szellemi meg
erltetstl vgskig kimerltn, beadta lemondst a kztrsasgi
elnknek, s azt javasolta neki, hogy Ptain marsallt krje fel kor
mnyalaktsra. Ez az elhatrozsa bizony elsietett volt. Hiszen tu
domsunk szerint ekkor mg azt remlte, hogy msnap tallkozhat
velem, s beszlt is errl Spears tbornokkal. Holnapra j kor
mny lesz, s n mr csak a maga nevben trgyal - mondta neki
Spears. [...]
Jnius 16-n dlutn Monnet s de Gaulle tbornok felkeresett
a hbors kabinet tancstermben. A tbornok nemzetvdelmi mi
niszterhelyettesi minsgben nem sokkal elbb utastotta a Pasteur
nev francia hajt, amely fegyvereket szlltott Amerikbl Bor-
deaux-ba, hogy brit kiktbe fusson be, Monnet nagy erfesztssel
dolgozott egy olyan terven, amelynek rtelmben, ha Franciaor
szg klnbkt kt, automatikusan Nagy-Britannira ratjk t a
francia-amerikai hadianyag-szlltsi szerzdseket. Szemlto
mst szmtott r, hogy orszgnak vezeti klnbkt ktnek, gy
rezte, hogy ezzel az egsz vilg sszeomlik, s igyekezett menteni,
ami menthet. Nagyon nagy segtsgnkre volt. De azutn azt
kezdte srgetni, hogy minden megmarad vadszszzadunkat ves
sk be a franciaorszgi hbor utols csatjban, noha annak ad
digra mr vge volt. Kzltem vele, hogy ezt nem tehetjk meg.
301
Monnet mg ekkor is a rgi rveket hangoztatta: ez a dnt tk
zet, most vagy soha, ha Franciaorszg elbukik, mindennek v
ge, s gy tovbb. Csakhogy ebben a dologban nem tehettem ked
vre. Kt francia vendgem vgl felllt, s az ajt fel indult. Mon
net ment ell. Ahogy a kijrathoz rtek, de Gaulle, aki addig csak
elvtve mondott egy-kt szt, htrafordult, kt-hrom lpst tett
felm, s angolul gy szlt: Azt hiszem, nnek van igaza. Rezze
nstelen volt az arca, ltszlag semmi sem tudta kihozni a sodrbl,
n azonban gy reztem, hogy ez az ember nagyon tud szenvedni.
Ma is emlkszem, hogyan fogalmaztam meg benyomsomat errl a
szenvtelenl nyugodt, hrihorgas frfirl: Franciaorszg Conn-
table-ja.1 Brit replgpet bocstottam rendelkezsre, hogy mg
aznap dlutn visszatrhessen Bordeaux-ba. De nem maradt ott so
kig.

Odat Ptain marsall alaktott kormnyt, s az j kabinet azt te


kintette f cljnak, hogy haladktalanul fegyversznetet krjen
Nmetorszgtl. Ptain krl idkzben olyan szilrd s sszetart
defetista csoport jtt ltre, hogy jnius 16-n mr nem volt nehz
sszelltani a kormnyt. Chautemps (ha megtudakoljuk, mik a
felttelek, azzal mg nem fogadtuk el ket) lett a miniszterelnk
helyettes. Weygand tbornok, aki gy ltta, hogy minden elveszett,
a nemzetvdelmi trct kapta. Darlan tengernagy lett a tenger
szeti, Baudouin a klgyminiszter.
Szemmel lthatan csak Laval gyben volt vita. A marsall el
szr az igazsggyi miniszter tisztt ajnlotta fel neki, Laval azon
ban mltatlankodva sprte flre ezt a javaslatot. A klgyminisz
triumot kvetelte magnak, mert gy gondolta, csakis klgymi
niszterknt valsthatja meg tervt, hogy Franciaorszg tlljon az
ellentborba, segtsen vgezni Anglival, s msodrend partner
knt csatlakozzk az j nci Eurphoz. E flelmetes szemlyisg
heves fellpse nyomban meghtrlsra ksztette Ptain marsallt.
A mr klgyminiszterr kinevezett Baudouin tisztban volt vele,
hogy tkletesen alkalmatlan erre a tisztsgre, s kaphat is volt r,
hogy lemondjon rla. Amikor azonban megemltette a dolgot
Charles-Roux-nak, a klgyminiszter lland helyettesnek, az
utbbi felhborodottan reaglt. Weygand tmogatst is megsze

1 Orszgos katonai fparancsnok a kzpkori Franciaorszgban.

302
rezte. Amikor azonban Weygand belpett a terembe, s a nagy hr
marsallhoz fordult, Laval gy mregbe gurult, hogy a kt katonai
vezet vgl beadta derekt. Csakhogy az lland helyettes egysze
ren kijelentette, hogy nem hajland Laval alatt szolglni. Erre a
marsall megint visszakozott, heves jelenet kvetkezett, s Laval v
gl haragosan s srtdtten elvonult.
Kritikus pillanat volt ez. Laval ugyanis ngy hnappal ksbb,
oktber 28-n vgl mgis klgyminiszter lett, de addigra mr
egszen ms kp alakult ki a katonai erviszonyokrl. A Nmetor
szggal szembeni brit ellenlls mr szmottev tnyez volt. Kide
rlt, hogy a szigetorszgot nem lehet figyelmen kvl hagyni. Min
denesetre nem vlt be az a jslat, hogy hrom ht sem telik bele, s
Anglia nyakt gy kitekerik, mint egy csirkt. Megvltozott teht
a helyzet, s ezt a vltozst az egsz francia nemzet rvendezve fo
gadta.
[...]
17-n dleltt megemltettem minisztertrsaimnak, hogy az j
szaka Spears tbornok telefonon kzlte velem: nem hinn, hogy
az j bordeaux-i helyzetben brmi hasznos tevkenysgre is nylnk
tere. Nmi aggodalommal beszlt de Gaulle tbornok biztonsg
rl. Lthatlag olyan rtestst kapott, hogy de Gaulle-nak aligha
nem jobb lenne elhagynia Franciaorszgot. Kszsgesen beleegyez
tem, hogy ksztsk el a dolgot. Aznap, 17-n dleltt de Gaulle
bement bordeaux-i hivatalba, megtvesztsl dlutnra tbb ta
llkozt beszlt meg, aztn elindult a repltrre, hogy kiksrje ba
rtjt, Spearst. Kezet rztak, elbcsztak egymstl, majd amikor a
replgp gurulni kezdett, de Gaulle beszllt, s becsapta maga
mgtt az ajtt. A gp a levegbe emelkedett, a francia rendrk s
hivatalnokok pedig ttott szjjal bmultak utna. De Gaulle nem
res kzzel utazott el. Abban a kis replgpben Franciaorszg be
cslett hozta magval.
[:..]

11 / Darlan tengernagy s a francia flotta. rn

Franciaorszg sszeomlsa utn minden bartunkat s ellens


gnket egy krds foglalkoztatta: Vajon Britannia is megadja ma
gt? A nyilvnos llsfoglalsok taln nem sokat szmtanak az
303
esemnyek sodrban, n felsge kormnynak nevben azrt
mgis megtettem, amit lehetett: tbb zben is kinyilatkoztattam,
hogy eltkltk magunkat a harcra, s akr egyedl is folytatjuk.
Jnius 4-n, Dunkerque utn ezt mondtam: Ha kell, vekig, ha
kell, egyedl is. Nem vletlenl hasznltam ezeket a szavakat, s a
londoni francia nagykvet msnap azt az utastst kapta, rdekld
je meg, hogyan kell ket rteni. Ahogy elhangzottak - szlt a v
lasz. Volt teht mire emlkeztetnem a Hzat, amikor jnius 18-n,
a bordeaux-i sszeomls msnapjn beszdet mondtam a parla
mentben. Majd arrl adtam szmot, hogy milyen szilrd, gyakor
lati alapokon nyugszik rendthetetlen elhatrozsunk, hogy folytat
juk a hbort. Abban a helyzetben voltam, hogy megnyugtathat
tam a parlamentet: a hrom hadernem hivatsos szakrti szerint
j eslynk s megalapozott remnynk van a vgs gyzelemre.
Beszmoltam a ngy domnium miniszterelnktl kapott zene
tekrl is: tmogattk dntsnket, hogy folytatjuk a harcot, s kije
lentettk, hogy kszek osztozni sorsunkban. Ijeszt a mrleg, s n
illzik nlkl vetem latra a rnk leselked veszedelmeket. gy l
tom, hogy bersgre, rendkvli erfesztsre bven van okunk, de
pnikra s flelemre nincsen. Az elmlt hbor els ngy vben a
szvetsgeseket csupa sorscsaps s csalds rte.... Minduntalan
az a krds jrt a fejnkben: Hogy fogjuk megnyerni ezt a hbo
rt?* , de soha senki nem tudott e krdsre pontos vlaszt adni, mg
nem aztn vgl szrny ellensgnk hirtelen s vratlanul ssze
omlott, mi pedig gy elteltnk a gyzelemmel, hogy botorul eltko-
zoltuk. Akrmikppen alakulnak is a dolgok Franciaorszgban,
akrmi trtnjk is a mai vagy a holnapi francia kormnyban, szi
getorszgunk s a brit birodalom laki mindig is bajtrsuknak fog
jk tekinteni a francia npet___ Ha erfesztseinknek vgl gyze
lem lesz a jutalma, gyzelmnkben s a vele kivvott szabadsgban
a francia np is osztozni fog. Igazsgos kvetelseinkbl jottnyit
sem engednk, nem llunk meg flton... A csehek, a lengyelek, a
norvgok, a hollandok s a belgk gye kzs a mienkkel. s a mi
enkkel egytt gyzedelmeskedni fog. Beszdemet gy fejeztem be:
A franciaorszgi csata, ahogy Weygand tbornok nevezte, v
get rt. Az angliai csata pedig minden bizonnyal csakhamar elkez
ddik. Ennek a csatnak a kimeneteln mlik, fennmarad-e a ke
resztyn civilizci. Ettl fgg, fennmarad-e sajt brit ltnk, meg
marad-e intzmnyeink s birodalmunk folytonossga. Nem kts
304
ges, hogy az ellensg nemsokra rnk zdtja minden dht s ere
jt. Hitler tudja, hogy szigetnkn kell megtrnie bennnket, k
lnben elveszti a hbort. Ha szembe tudunk szllni vele, egsz Eu
rpa felszabadulhat, s az emberisg trtnelmi tja tgas, napstt
te fennskra vezethet. De ha alulmaradunk, akkor az egsz vilg, ve
le az Egyeslt llamok, vele mindaz, ami az letnk, s ami drga
neknk, egy j kzpkor szakadkba zuhan, ez a kzpkor pedig
baljsabb s taln hosszabb is lesz, mint az elz, mert szolglatba
llt a megrontott tudomny. Lssunk teht munkhoz, s gy ll
junk helyt, hogy ha ezer vig ll is mg fenn a brit birodalom s nem
zetkzssge, az emberek akkor is gy emlkezzenek vissza erre a
korra: akkor mutattk meg, hogy mit rnek!
Ezek a gyakran idzett szavak mind valra vltak a gyzelem
rjban. De most mg csak szavak voltak. A klfldiek, akik nem
ismerik a brit np termszett, vilgszerte azt hihettk, hogy mindez
csak hetvenkeds s pusztn a bketrgyalsok elksztst szol
glja. Nyilvnval volt, hogy Hitlernek nyugaton be kell fejeznie a
hbort. s olyan helyzetben volt, hogy a lehet legcsbtbb ajn
latokkal kecsegtethetett. Az olyanok, mint jmagam, akik mr rg
ta tanulmnyoztk sakkhzsait, nem tartottk lehetetlennek,
hogy Hitler lemondjon Britannia, a birodalom s a flotta megcson
ktsrl, s olyan bkt ajnljon, amelynek rvn vgre szabad ke
zet kap keleten: Ribbentrop mr 1937-ben beszlt nekem errl, s
vgl is ez volt Hitler szvnek leghbb vgya. Ez ideig nem sok krt
tettnk Nmetorszgban. St a magunk veresgvel inkbb mg te
tztk a Franciaorszgon aratott gyzelmt. Csoda-e, hogy vilg
szerte oly sok szmtgat elme fogadta ktkedssl szavaimat,
minthogy nem volt tisztban a partraszlls nehzsgeivel, sem l
giernk tkpessgvel, csak a nmet erszak s terror nyomaszt
hatsa alatt llt? Nem minden kormny tette volna meg, akr de
mokrcia, akr despotizmus szlte, s nem minden nemzet vllalta
volna, hogy amikor magra marad, s szemltomst mindenki el
hagyta, mgis szembenzzen az invzi szrnysgeivel, s megve
tssel utastsa el egy olyan bke lehetsgt, amely mellett szmos
elfogadhat rvet hozhatna fel. A szpen hangz szavak semmit
nem szavatoltak. Egy napon megeshetett volna, hogy j kormny
alakul: A hbors usztknak volt eslyk, de megbuktak. Ame
rika tvol tartotta magt a kzdelemtl. Oroszorszgnak senki nem
tartozott semmivel. Mirt ne csatlakozzk Britannia is a ttlen n
305
zkhz, akik Japnban, az Egyeslt llamokban, Svdorszgban
s Spanyolorszgban hajlandk prtatlan rdekldssel, st nmi
gynyrrel szemllni a nci s a kommunista birodalom ldkl
kzdelmt? A jvend nemzedkek nehezen fogjk elhinni, hogy a
fentebb megpendtett lehetsg egyetlenegyszer sem szerepelt a
hbors kabinet napirendjn, de mg legszemlyesebb magnbe
szlgetseinkben sem. A ktsgeket pedig csak a tettek oszlathattk
el. s a tettek nem vrattak magukra sokig.
[...]
Az utols bordeaux-i napokban Darlan tengernagy egyszeriben
igen fontos szemlyisgg vlt. Nemigen ismertem, s csak hivata
los kapcsolatban voltunk. Tiszteltem, amirt jjteremtette a fran
cia flottt: tz vig volt a parancsnoka, s a hajhad e tz v utn t
kpesebb lett, mint a francia forradalom ta brmikor: Amikor
1939 szeptemberben Darlan Angliba ltogatott, hivatalos vacso
rt adtunk a tiszteletre az admiralitson. A pohrkszntre vla
szolva mindjrt azzal kezdte, hogy ddapja a trafalgari tkzetben
vesztette lett. Azon j francik kztt tartottam teht szmon,
akik gyllik Anglit. Amikor aztn janurban megkezddtek az
angol-francia haditengerszeti trgyalsok, az is kiderlt, hogy a
tengernagy nagyon is fltkenyen rkdik hatskrn, akrki le
gyen is a haditengerszeti miniszter. Ez a fltkenysg valsgos
rgeszmv fajult, s azt hiszem, dnt szerepet jtszott a ksb
biekben.
Darlan egybknt a fentebb rszletezett tallkozk legtbbjn
rszt vett, s ahogy a francia ellenlls a vghez kzeledett, tbb z
ben is meggrte, hopgy brmi trtnjk is, a francia flotta sohasem
kerl a nmetek kezre. Most, Bordeaux-ban bekvetkezett a sors
dnt pillanat e trekv, nagyravgy s tehetsges tengernagy p
lyafutsban. Gyakorlatilag teljhatalma volt a hajhad felett. Csak
el kellett volna rendelnie, hogy a hajk induljanak Britannia, Ame
rika vagy a francia gyarmatok kikti fel - nmelyik mr el is in
dult -, s parancsa mris teljesl. Jnius 17-n dleltt, Reynaud
kormnynak buksa utn kzlte is Georges tbornokkal, hogy
eltklt szndka kiadni ezt a parancsot. Msnap dlutn Georges
ismt tallkozott vele, s megkrdezte, mi jtt kzbe. Darl&n azt fe
lelte, hogy meggondolta magt. Hogy mirt, arra egyszeren gy fe
lelt: Most n vagyok a tengerszeti miniszter. Nem arrl van sz,
hogy azrt gondolta meg magt, mert tengerszeti miniszter akart
306
lenni, hanem hogy tengerszeti miniszter lvn, immr ms szem
szgbl ltta a dolgokat.
Milyen hibs az nz emberi szmts! Ennl meggyzbb pl
dt keresve sem tallhatnnk. Darlan tengernagynak semmi mst
nem kellett volna tennie, mint hogy hajra szlljon, s klfldi ki
ktben vessen horgonyt. A nmet megszlls alatt lv terlete
ken kvl egy csapsra rendelkezett volna Franciaorszg minden
erforrsval. Nem csupn legyzhetetlen szvt s egypr harcos
trst hozta volna magval, mint de Gaulle tbornok, hanem a vi
lg negyedik legnagyobb flottjt, a parancsnokukhoz szemly sze
rint is ragaszkod tisztekkel s legnysggel egyetemben. Ha gy
tesz, Darlan a francia ellenlls vezetje lett volna, s tkpes
fegyver lett volna a kezben. ^ flotta karbantartshoz szmtha
tott volna a brit s az amerikai haj- s fegyvergyrakra. Elismerte
tse utn az Egyeslt llamokban rztt francia aranytartalkbl
bsges seglyforrs llt volna rendelkezsre. Maga mgtt tud
hatta volna az egsz francia birodalmat. Semmi sem llthatta volna
meg azon az ton, hogy legyen Franciaorszg felszabadtja.
A hrnv s a hatalom, amelyre oly nagyon vgyott, karnyjtsnyira
volt tle. Nem ragadta meg, viszont szgyenletes hivatalt tlttt be
kt szorongssal teli ven t, majd erszakos hallt halt, sjra un
dorral tekint az arra jr, nevt mg hossz ideig tkozni fogja a
francia haditengerszet s az egsz nemzet, melyet addig oly hven
szolglt.

Ezutn mr csak a zrakkord van htra. 1942. december 4-n,


alig hrom httel meggyilkolsa eltt Darlan levelet intzett hoz
zm, s ebben hevesen bizonygatta, hogy annak idejn megtartotta
adott szavt. [... ] Nem vits, hogy a nmetek egyetlen francia hajt
sem vettek t, s egyet sem fordtottak ellennk a hborban. Igaz,
ez nem egszen Darlan tengernagy intzkedseinek volt ksznhe
t; de az is bizonyos, hogy a francia flotta tisztjeit s tengerszeit ar
ra nevelte: mindenron sllyesszk el hajikat, mieltt mg a n
metek kezre kerlhetnnek. Mert hiszen a nmeteket ppgy gy
llte, mint az angolokat.
[...]
Ha a nmet s az olasz flotthoz a francia hajhad is csatlakozik,
klnsen ha hozzszmtjuk a lthatron fenyegeten kszld
Japnt, Nagy-Britanninak hallos veszedelemmel kellett volna
307
szmolnia, s az Egyeslt llamok biztonsga is slyos veszlybe ke
rlt volna. A fegyverszneti megllapods 8. pontja elrta, hogy a
francia gyarmati rdekek vdelmt szolgl rsz kivtelvel a fran
cia flottt kijellt kiktkbe kell gyjteni, s ott nmet vagy olasz
irnyts alatt leszerelik s lefegyverzik. Vilgos volt teht, hogy a
francia hajknak felfegyverzett llapotban kellett az ellensg ir
nytsa al kerlnik. Igaz, ugyanabban a cikkben a nmet kor
mny nneplyesen kijelentette, hogy nincs szndkban sajt cl
jra felhasznlni e hajkat a hbor idejn. De pesz ember bzha
tott-e Hitler gretben, ismerve a Fhrer szgyenletes mltjt s a
jelen tnyeit? Radsul ugyanaz a cikk rgtn kivonta az gret ha
tlya all azokat az egysgeket, amelyek a parti rsg s az akna
szeds feladatainak elltshoz szksgesek. Ennek az rtelmez
se a nmetekre volt bzva. Vgl magt a fegyversznetet is brmi
kor hatlyon kvl lehetett helyezni azon a cmen, hogy a francik
nem tartjk meg. gy aztn egyltalban nem rezhettk magunkat
biztonsgban. gy vagy gy, brmi ron s minden kockzatot vl
lalva el kellett hrtanunk azt a veszlyt, hogy a francia hajhad az
ellensg kezre jusson, s gy bennnket is, msokat is netn vg
romlsba dntsn.
A hbors kabinet egy percig sem habozott. Ugyanazok a mi
niszterek, akik az elz hten teljes szvkkel Franciaorszg mellett
lltak, s kzs llamisgot ajnlottak fel neki, most eltkltk ma
gukat, hogy meghozzk a szksges intzkedseket. Gylletes
dnts volt, a legtermszetellenesebb s a legfjdalmasabb, amihez
valaha is kzm volt.
[...]
A hallos csaps szntere a Fldkzi-tenger nyugati medencje
volt. Itt, Gibraltr eltt vette Somerville altengemagy, a Hood csa
tacirklbl, a Valiant s a Resolution csatahajbl, az Ark Royal
replgp-hordozbl, kt cirklbl s tizenegy rombolbl ll
H er parancsnoka az admiralits jlius 1-jn de. 2.25-kor ki
adott parancst:

Jlius 3-ra kszljn fel Katapult-ra!

Somerville tisztikarban szolglt egy Holland nev kivl s b


tor tiszt, aki nem sokkal elbb Prizsban volt tengerszeti attas, s
nagy rokonszenwel viseltetett a francik irnt. Jelents befolysa
308
volt tiszttrsai krben. Jlius 1-jn de. 2.25-kor az altengemagy a
kvetkez tviratot adta fel:

Holland s msok vlemnyt megfontolva H er altengemagy


gy vli, er alkalmazsa mindenron kerlend. Holland szerint
tmad fellpsnk fldkereksg minden francijt ellennk ford
tan.

Du. 6.20-kor az admiralits az albbi tvirattal vlaszolt:

felsge kormnynak hatrozott llspontja, hogyha a francik


egyik felajnlott vltozatot sem fogadjk el, megkell ket semmis
teni.

Alig valamivel jfl utn (jlius 2-n 1.08-kor) Somerville alten


gemagy a kvetkez, alaposan tgondolt szveget kapta azzal,
hogy tovbbtsa a francia tengernagynak:

felsge kormnynak megbzsbl az albbiakrl tjkoztatom:


Nagy-Britannia csak azzal a felttellel egyezett bele a nmet-fran
cia trgyalsokba, hogy a francia flottt mg a fegyversznet meg
ktse eltt brit kiktkbe kldik, nehogy az ellensg kezre jus
son. A minisztertancsjnius 18-n kijelentette, hogy a francia flot
ta mg a szrazfldi fegyverlettel eltt csatlakozik a brit hajhad
hoz, vagy elsllyeszti magt.1
Lehetsges, hogy a jelenlegi francia kormny megtlse szerint a
Nmetorszggal s Olaszorszgg kttt fegyverszneti meglla
pods tartalma sszeegyeztethet a korbbi ktelezettsgvllals
sal, felsge kormnya azonban a mlt tapasztalatai alapjn nem
hihet benne, hogy Nmetorszg s Olaszorszg nem kerti hatalm
ba s nem fordtja az els adand alkalommal Nagy-Britannia s

1 Ez a bekezds flrertsekre adott okot. Darlan tengernagy mg jnius 14-

n is amellett volt, hogy bizonyos krlmnyek kztt a francia flottt brit kik
tkbe kell irnytani, jnius 18-ra azonban mr volt a tengerszeti miniszter.
Ettl kezdve Ptain marsall kormnya mr nem volt hajland eleget tenni a brit
kvetelsnek. A bekezds msodik mondata teht mr nem esett egybe a fran
cia kormny vlemnyvel. A vlsghelyzetben az admiralits illetkesei nem
mrtk fel az utols percben kzbejtt vltozs jelentsgt. (A szerz jegy
zete.)

309
szvetsgesei ellen a francia hadihajkat. Az Olaszorszggalkttt
fegyverszneti megllapods elrja, hogy a francia hajknak anya
orszgi kiktkbe kell visszatrnik, s hogy Franciaorszgnak
partvdelmi s aknaszed hajkat kell kiszolgltatnia.
Mi, az nk eddigi fegyvertrsai, nem engedhetjk meg, hogy az
nk nagyszer haji a nmet s az olasz ellensg kezre kerlje
nek. Eltklt szndkunk, hogy vgigvvjuk ezt a hbort; s ha
gyznk, mint ahogy hisszk, sohasem fogjuk elfelejteni, hogy
Franciaorszg a szvetsgesnk volt, hogy rdekeink egybeesnek,
s hogy Nmetorszg kzs ellensgnk. nneplyesen kijelent
jk, hogy ha gyztesen kerlnk ki a hborbl, helyrelltjuk
Franciaorszg nagysgt s terlett. E cl rdekben gondoskod
nunk kell rla, hogy a francia haditengerszet legjobb hajit ne
hasznlhassa fel ellennk a kzs ellensg. Ilyen krlmnyek k
ztt kaptam felsge kormnytl azt az utastst, hogy a kvetke
zvltozatok egyiknek elfogadsra szltsam fel a mostMersz-el-
Kbrben s Ornban horgonyz francia flottt:
a / csatlakozzk hozznk, s folytassa a harcot, amg le nem gyz
zk a nmeteket s az olaszokat;
b / induljon cskkentett ltszm legnysggel irnytsunk alatt
brit kiktbe. A legnysget, mihelyt lehetsges, hazaszlltjuk.
Ha e kt megolds valamelyikt vlasztjk, a hbor befejeztvel
visszaszolgltatjuk hajikat Franciaorszgnak, s ha idkzben
megrongldnnak, teljes krtrtst fizetnk rtk;
c/ha ellenben ktelessgknek rzik gondoskodni rla, hogy ha
jikat ne hasznlhassk fel a nmetek s az olaszok ellen, hacsak ez
utbbiak meg nem szegik a fegyversznetet, akkor cskkentett lt
szm legnysggel hajzzanak velnk valamelyik karib-tengeri
francia sziget - pldul Martinique - kiktjbe; ott megnyugtat
an lefegyverezhetnnk, vagy az Egyeslt llamok felgyeletre
bzhatnnk s biztonsgba helyezhetnk hajikat egszen a hbor
vgig, a legnysg pedig hazateleplhetne.
Ha ezeket a mltnyos ajnlatokat elutastjk, legmlyebb sajnla
tomra meg kell kvetelnem, hogy hat rn bell sllyesszk el ha
jikat.
Ha ez nem trtnik meg, felsge kormnytl utastsom van r,
hogy minden szksges eszkzzel akadlyozzam meg, hogy hadiha
jik nmet vagy olasz kzre kerljenek.

310
2-n du. 10.55-kor a kvetkez zenetet kldettem az admirali-
tssal az altengemagynak:

nt olyan kellemetlen s nehz feladattal bztk meg, amelyhez


foghatval brit tengernagynak ritkn akad dolga. De tkletesen
megbzunk nben, s szmtunk r, hogy pontrl pontra vgre
hajtja.

Az altengemagy hajnalban felszedette a horgonyt, s krlbell


fl tzre ott volt Ornnl. Magt Holland kapitnyt kldte egy rom
bol fedlzetn Gensoul francia tengernagyhoz. Mivel Gensoul
nem fogadta, Holland kldnccel tovbbtotta a fentebb idzett do
kumentumot. Gensoul rsban azt vlaszolta, hogy a francia hadi
hajk semmi esetre sem kerlhetnek srtetlenl nmet vagy olasz
kzre, tovbb, hogy az erszakra erszakkal vlaszol.
Egsz nap folytak a trgyalsok. Du. 4.15-kor Holland kapitnyt
vgre fogadtk a Dunkerque fedlzetn, de a francia tengernagy fa
gyos lgkrben trgyalt vele. Eltte Gensoul kt kldnct is me
nesztett a francia tengerszeti minisztriumhoz, s a francia minisz
tertancs dlutn hromkor sszelt, hogy megvitassa a brit kve
telseket. Jelen volt Weygand tbornok is, s letrajzrja rvn
egyet-mst tudunk is errl az lsrl. A beszmolbl gy tetszik,
hogy a harmadik vltozat, nevezetesen, hogy a francia flotta hajz
zon t a Karib-tengerre, szba sem kerlt. Weygand gy szmol be:
.. .mint ksbb kiderlt, Darlan tengernagy akkor nem tjkozta
tott bennnket az gy valamennyi rszletrl. Lehet, hogy sznd
kosan, lehet, hogy vletlenl; lehet, hogy tudott mindenrl, de az is
lehet, hogy nem; n nem tudom. Ma gy ltszik, hogy annak idejn
a brit ultimtum sokkal kevsb kemny feltteleket tartalmazott,
mint ahogy velnk elhitettk, tudniillik javaslataik kztt egy har
madik s sokkal elfogadhatbb vltozat is szerepelt, mgpedig az,
hogy a flotta hajzzon a Karib-tengerre.1 Hogy a mulasztsnak mi
volt az oka, ha ugyan mulaszts volt, arra mindmig semmilyen ma
gyarzatot nem kaptunk.
Az zenetvltsokbl pontosan tudtuk, mennyire elkeserti a
brit altengemagyot s trzskart a feladat. Csakis a leghatrozot
tabb parancsra voltak hajlandk tzet nyitni addigi fegyvertrsaik-

1 Jacques Weygand: The Rle of General Weygand. London [1948],

311
ra. Az admiralitson is szemltomst heves rzelmeket kavartak az.
esemnyek. De a kabinet eltkltsgn ez mit sem vltoztatott. Az
egsz dlutnt a tancsteremben tltttem, s lland kapcsolatot
tartottam legkzvetlenebb munkatrsaimmal, az admiralits els
lordjval s a haditengerszet els lordjval. Du. 6.26-kor adtuk ki
a vgleges parancsot:

Naplementig a francia hajknak teljestenik kell feltteleinket,


hanem, el kell sllyesztenik magukat, vagy neknk kell elsllyesz
tennk ket.

De az akci addigra mr elkezddtt. Du. 5.54-kor Somerville


altengemagy tzet nyitott a parti tegektl is tmogatott, nagy ere
j francia flottra. 6.00-kor jelentette, hogy slyos tzharcban ll.
Vagy tz percen t tartott az gytz. A Bretagne csatahaj felrob
bant. A Dunkerque ztonyra futott. A Provence csatahajt partra
kellett vontatni. A Strasbourg kisiklott a keznkbl, s hiba pr
bltk megtorpedzni az Ark Royal-rl felszll replgpek, az
algri cirklkkal egytt sikerlt eljutnia Toulonba.
Alexandria eltt Godfroy francia tengernagy a Cunningham
tengernaggyal folytatott hosszas trgyalsai utn beleegyezett,
hogy kirakja az zemanyagt, leszereli a lvegszerkezetek fontos
alkatrszeit, s hazatelepti a legnysget. Dakarnl jlius 8-n a
Hermes replgp-hordoz s egy hozzcsatlakoz apr motoros
naszd megtmadta a Richelieu csatahajt. A Richelieu-1 egy l
gitorped eltallta s slyosan megronglta. A karib-tengeri fran
cia szigeteknl llomsoz francia replgp-hordoz s kt kny-
nycirkl hosszas trgyalsok utn az Egyeslt llamokkal kttt
megllapods rtelmben beleegyezett, hogy leszereljk.
Jlius 4-n rszletesen beszmoltam az alshzban a trtntek
rl. Igaz, a Strasbourg csatahajnak sikerlt elhagynia Ornt, to
vbb nem rtesltnk mg rla, hogy a Richelieu gyakorlatilag
mozgskptelenn vlt, de intzkedseink anlkl is elegendek
voltak hozz, hogy a nmetek a tovbbiakban ne pthessenek sz
mottev terveket a francia flottra. Azon a dlutni lsen legalbb
egy rn t ecseteltem az elz napok szomor esemnyeit, mr
amennyire tudomsom volt rluk. Ma sincs mit hozztennem ah
hoz, amit akkor a parlament s a vilg szne eltt elmondtam. gy
tartottam helyesnek, hogy rzkeltessem az esemnyek arnyait,
312
ezrt befejezsl arra hvtam fel a figyelmet, hogy mi is volt a szere
pe ennek a gyszos kzjtknak haznk szorongatott helyzetben.
Felolvastam teht a Hz eltt azt a figyelmeztetst, amelyet a kabi
netjvhagysval az elz napon krztettem a kormnyzat bels
kreiben. [...]
Vilgszerte nagy hatst keltett, hogy a francia flotta szinte egy
csapsra megsznt jelents tnyez lenni. Hiszen Britannit annyi
an lertk mr, akik nem ismertk, azt hittk rla, hogy reszketve
fontolgatja, megadja-e magt a rtr hatalmas ellensgnek. s ak
kor egyszer csak knyrtelenl lesjt tegnapi legjobb bartjra, s
ezzel egy idre vitathatatlan flnyt biztost magnak a tengereken.
Nem lehetett ktsges, hogy a brit hbors kabinet semmitl sem
fl s semmitl sem riad vissza. gy is volt.

Jlius 1-jn a Ptain-kormny Vichybe tette t szkhelyt, s be


rendezkedett r, hogy ezutn csak a meg nem szllt francia terle
tek kormnya lesz. Az orni hrek hallatn megtorlsul lgitma
dst rendeltek el Gibraltr ellen, s az afrikai tmaszpontokrl fel
szll replgpek le is dobtak nhny bombt a kiktre. Jlius
5-n hivatalosan megszaktottk kapcsolatukat Nagy-Britannival.
Jlius 11-n Lebrun elnk Ptain marsallnak adta t a helyt. Az j
llamft hatalmas tbbsggel iktatta be hivatalba a parlament:
569-en szavaztak mellette, 80-an ellene, 70-en pedig tartzkodtak,
s sokan tvol maradtak.
A francia gniusznak hla, az orszg npe megrtette rn val
di jelentsgt, s kpes volt r, hogy szenvedsben j remnyt s
ert mertsen ebbl az jabb keser csapsbl. De Gaulle tbornok
kal elzleg nem konzultltam, mgis emelkedett szellemben fo
gadta a hrt, s a felszabadult Franciaorszg ksbb helybenhagyta
magatartst. Teitgennek, az ellenllsi mozgalom egyik vezetj
nek, a ksbbi nemzetvdelmi miniszternek tartozom hlval az
albbi trtnetrt. Egy Toulon krnyki faluban kt parasztcsald
is volt, amelynek tengersz fiai Ornnl a brit gytzben vesztet
tk letket. A temetsre az egsz szomszdsg hivatalos volt.
Mindkt csald azt krte, hogy a francia trikolr mell a brit lobo
gt is tertsk r a koporsra, s kvnsgukat teljestettk is. Ilyen
fennklt magassgokba emelkedik az egyszer np szelleme, ha a
helyzet gy kvnja.

313
Az Egyeslt llamok vezet kormnykreiben hatalmas meg
knnyebblssel fogadtk a fejlemnyeket. Az Atlanti-cen ismt
biztos vdpajzzs vlt, s a nagy kztrsasgnak immr rendelke
zsre llt a biztonsgi elkszleteihez szksges id. Ezek utn
mr senki sem tallgatta, mikor adja fel a harcot Britannia. Csak az
volt a krds, megtmadja-e az ellensg, s meghdtja-e. Most mr
erre kellett megadnunk a vlaszt.

12 / Elszntan a harcra. 1940. jlius

1940 nyri napjaiban, Franciaorszg buksa utn teljesen ma


gunkra maradtunk. Lnyeges segtsget sem a brit domniumoktl,
sem Inditl, sem a gyarmatoktl nem vrhattunk,:de amijk volt,
az sem rkezett volna meg idben. A gyzedelmes, hatalmas s jl
felszerelt nmet seregek bsgesen elltva a zskmnyolt fegyverek
s hadianyagok tartalkval, az utols csapsra kszldtek. A
nagy ltszm s imponl hadervel rendelkez Olaszorszg ha
dat zent neknk, s alig vrta, hogy elpuszttson bennnket a
Fldkzi-tenger trsgben s Egyiptomban. A Tvol-Keleten ki
frkszhetetlenl tekintett renk Japn, s azzal a flrerthetetlen
ajnlattal llt el, hogy gondoskodik a Knba irnyul ruszllt
sokrl, ha cseriben lezrjuk a burmai utat. Szovjet-Oroszorszgot
szerzds kttte a nci Nmetorszghoz, s hadianyag-szlltsai
val jelents segtsget nyjtott Hitlernek. Spanyolorszg mr meg
szllta a tengeri nemzetkzi vezetet, s nem tudhattuk, mikor for
dul ellennk, mikor kveteli magnak Gibraltrt, szltja fel a n
meteket, hogy segtsenek megtmadni tmaszpontunkat, mikor l
lt fel tegeket, hogy akadlyozza az tkelst a szorosban. A Bor-
deaux-bl csakhamar Vichybe kltz Ptain-kormnyrl nem tud
hattuk, mikor knyszerl r, hogy hadat zenjen neknk. A francia
flotta Toulonban llomsoz maradvnya minden jel szerint a n
metek kezben volt. Ellensgben nem szenvedtnk hinyt, annyi
biztos.
rn utn minden kormny tudhatta, hogy a brit kormny s a
brit nemzet nem fogja feladni a harcot. De ha Britanniban nem
volt is baj az akaratervel, annl nagyobb fejtrst okozott, hogy
mikppen ellenslyozhatjuk a lesjt tnyeket. Kztudoms volt,
hogy hazai seregeink gyszlvn fegyvertelenek, csak puskval
314
vannak felszerelve. Alig tszz tbori lvegnk volt s alig ktszz
kzepes s nehzpnclosunk az egsz orszgban. A Dunkerque-
ben elvesztett hadianyag ptlsa is hnapokba telt. Csoda-e ht, ha
a vilg meg volt gyzdve rla, hogy ttt az utols rnk?
Az Egyeslt llamok s a tbbi, mg szabad orszg slyos aggo
dalommal tekintett a jvbe. Az amerikaiakat ktsg mardosta: he
lyes-e igen korltozott erforrsaik brmi csekly rszrl is lemon
daniuk egy nagylelk, de hibaval rzelmi felbuzduls javra?
Nem arra kellene-e sszpontostaniuk minden erejket, s tartogat
niuk minden darab fegyverket, hogy sajt felkszletlensgket
orvosoljk? Nagyon biztosnak kellett lennie a dolgban annak, aki
kpes volt fellemelkedni ezeken a tnyekre alapozott, meggyz
rveken. A brit nemzet hlval tartozik a nemes lelk Elnknek,
magas rang tisztjeinek s tancsadinak, amirt egyetlen pillanat
ra sem inogtak meg a jvnkbe s akaraternkbe vetett bizalmuk
ban: mg akkor sem, amikor Roosevelt elnk harmadszori megv
lasztsra kszlt. [... ]
Kevs brit ember s mg kevesebb klfldi ltta t, hogy mekko
ra katonai elnyt jelent szigeti helyzetnk, s az sem volt kzismert,
hogy mg a hbor eltti bizonytalansg veiben is megtettk a
szksges intzkedseket a tengeri, majd ksbb a lgi vdelemre.
Britannia csaknem ezer v ta nem ltott angol fldn lobogni kl
fldi tbortzeket. A brit ellenlls tetpontjn mindenki megriz
te nyugalmt, kszsggel tette fel lett az gyre. Ellensgeink s
bartaink lassanknt egyarnt megrtettk, milyen elszntan n
znk az esemnyek elbe. Hogy mi volt e mgtt az elszntsg m
gtt? Azt csak az erk kmletlen sszecsapsa dnthette el.
Helyzetnknek volt ms oldala is. Jniusban az volt az egyik leg
nagyobb veszly, hogy hibaval ellenllsra vesztegetjk el utols
tartalkainkat Franciaorszgban, s lgiernk fokozatosan felrl
dik a kontinens fltti replsekben, Hitler termszetfltti bl
csessgrl tett volna tanbizonysgot, ha lefkezi a tmadst a fran
cia arcvonalon, Dunkerque utn hrom-ngy htre meglltja csa
patait a Szajna vonalnl, s kzben meggyorstja az angliai partra
szlls elkszleteit. Hallos sakkhzs lett volna ez, mert az el a
keserves vlaszts el lltott volna bennnket, hogy vagy cserben
hagyjuk a halltusjt vv Franciaorszgot, vagy elpazaroljuk a
fennmaradsunkhoz nlklzhetetlen utols tartalkokat is. Minl
hevesebben kveteltk a franciktl, hogy folytassk a harcot, an
315
nl inkbb ktelessgnk volt, hogy a segtsgkre siessnk, s an
nl nehezebb lett volna felkszlnnk Anglia vdelmre, minde
nekeltt pedig annl nehezebb lett volna otthon tartanunk a honi
vdelemhez nlklzhetetlen huszont vadszrepl-szzadot. Eb
bl az egybl semmilyen krlmnyek kztt nem lett volna szabad
engednnk, de elutast magatartsunk keser neheztelst szlt
volna harcol szvetsgesnkben, s megmrgezte volna kapcsola
tunkat. Nem vletlen, hogy tbb katonai vezetnk rezhet meg
knnyebblssel fogadta az j s kegyetlenl leegyszersd hely
zetet. Ahogy az egyik tiszti klub portsa mondta egy meglehetsen
csggedt klubtagnak: Mindenesetre bent vagyunk a dntben,
uram, s hazai plyn fogjuk lejtszani.
A nmet fparancsnoksg mg ekkor sem becslte al ernket.
Ciano beszmol arrl a beszlgetsrl, amelyet Keitel tbornokkal
folytatott 1940. jlius 7-n, amikor Hitlernl jrt Berlinben. Keitel,
akrcsak Hitler, szba hozta az Anglia elleni tmadst. Megism
telte, hogy egyelre nincs vgleges dnts. Lehetsgesnek mondta a
partraszllst, de gy vlekedett, hogy ez rendkvl nehz hadm
velet, a legnagyobb vatossgra van szksg, a szigetorszg katonai
felkszltsgrl s a partvdelemrl szerzett rteslsek ugyanis
igen hinyosak, s nem is valami megbzhatk. Knnynek s l
nyegesnek tartotta viszont, hogy lgitmadsokat intzzenek a re
plterek, a gyrak, a f kzlekedsi csompontok ellen, nem meg
feledkezve azonban a brit lgier rendkvli tkpessgrl. gy
tudta, hogy a briteknek ezertszz gpk van, s a vdekezsen k
vl az ellentmadsra is futja erejkbl. Elismerte, hogy az utbbi
idben a brit lgier egyre tmadbban lp fel, bombzi nagy pon
tossggal tmadjk a clpontokat, s a bevetsekben egyszerre n
ha nyolcvan gp is rszt vesz. Piltban azonban nagy a hiny Ang
liban, s a nmet vrosok ellen bevetett piltkat nem ptolhatjk
a teljesen kpzetlen joncok. Keitel ezenkvl kifejtette, hogy meg
fogjk tmadni Gibraltrt, s gy elvgjk a brit birodalom f kzle
kedsi tvonalt. Hogy meddig tarthat a hbor, arra sem Keitel,
sem Hitler nem trt ki. Csak Himmler emltette meg, mintegy mel
lesleg, hogy oktber elejre kellene vget rnie.1
gy szmol be az elhangzottakrl Ciano. maga a Duce szinte
kvnsgt tolmcsolva tz hadosztlybl ll hadsereget s har-

1 Ciano: Diplomatic Papers. London, 1948. 378.

316
mine szzadbl ll lgiert ajnlott fel az invzi cljra. A nme
tek udvariasan lemondtak a szrazfldi egysgekrl. Nhny rep
lszzad aztn rszt vett a harcokban, de mint nemsokra sz lesz
rla, prul jrtak.
Jlius 19-n Hitler diadalittas beszdet tartott a Reichstagban, s
miutn azt jsolta, hogy nemsokra Kanadba meneklk, megtet
te gynevezett bkeajnlatt. Most csak a leglnyegesebb monda
tokat idzem belle:

E trtnelmi rban lelkiismereti ktelessgemnek tartom, hogy


mg egyszer az Angliban lk jzan eszhez szljak. gy rzem,
ezt annl is inkbb megtehetem, mert nem legyznknt knyr-
gk valamirt, hanem gyztesknt szlok a jzan szhez. Semmi
knyszert okot nem ltok e hbor folytatsra. Fjdalommal
gondolok r, hogy mekkora ldozatokat fog kvetelni.... Churchill
r taln azzal spri majd megint flre ezt a nyilatkozatomat, hogy
csak a flelmem s a vgs gyzelembe vetett hitem hinya diktlta.
De akrhogy lesz is, az eljvend esemnyek nem az n lelkiismere
temet fogjk terhelni.1

Ezt a gesztust a rkvetkez napokban Svdorszg, az Egyeslt


llamok s a Vatikn tjn elterjesztett diplomciai jegyzkek
kvettk. Hitler persze rmmel vetett volna vget a hbornak,
hiszen immr egsz Eurpt sikerlt leigznia, s csak az volt htra,
hogy Britannia jvhagyja a trtnteket. Valjban nem bkt
ajnlott Britanninak, hanem hogy adja fel mindazt, aminek vdel
mben belpett a hborba. [... ]
Els gondolatom mgis az volt, hogy tartsunk nneplyes vitt az
gyrl a parlamentben. [...] Kollgim viszont gy vltk, hogy
nem kell ekkora hht csapni a dolog krl, hiszen mindannyian
egyetrtnk. gy dntttnk teht, hogy a klgyminiszter rdi
beszdben utastsa el Hitler ajnlatt. 22-n este Halifax megve
tssel utastotta el Hitler felszltst, hogy hdoljunk be akara
tnak. Hitler Eurpa-kpvel azt az Erpt lltotta szembe, ame
lyrt mi harcoltunk, s kijelentette, hogy nem hagyjuk abba a har
cot, amg vissza nem lltjuk jogaiba a szabadsgot. Kzben azon
ban, alighogy Hitler beszde elhangzott a rdiban, a brit sajt s a

1 Domarus, i. m. II. 1558.

317
BBC mindenfajta sugalmazs nlkl mr el is vetette a trgyalsok
gondolatt.
[...]
Ciano napljbl kiderl, hogy 19-n ks este, amikor a beszd
utn megrkeztek az els hrek a hideg brit reaglsrl, a nmetek
nemigen tudtk leplezni csaldsukat. ...Hiter szeretne egyez
sgre jutni Nagy-Britannival. Tudja, hogy a hbor az angolokkal
elsznt s vres lesz, s tudja azt is, hogy ma az emberek minde
ntt irtznak a vrontstl. Mussolini ezzel szemben attl tart,
hogy Hitler tlsgosan is ravaszkod beszdben az angolok eset
leg rgyet tallnak a trgyalsok megkezdsre. Ez szomor volna
Mussolinira nzve - jegyzi meg Ciano -, mert most jobban kvnja
a hbort, mint valaha. 1 Mussolininak nem volt oka aggodalomra.
Senki sem fosztotta meg az oly nagyon hajtott hbortl.
Kzben persze a sznfalak mgtt a nmetek lzas diplomciai
tevkenysget folytattak. Amikor augusztus 3-n Svdorszg kir
lya gy ltta helyesnek, hogy zenetet intzzen hozznk az gyben,
a klgyminiszternek tett javaslatom alapjn az albbi hivatalos v
laszjegyzket kldtk el Stockholmba:

1939. oktber 12-n felsge kormnya a parlament eltt tett, ala


posan megfontolt nyilatkozatban mr rszletesen meghatrozta,
mi az llspontja a nmet bkeajnlatokkal kapcsolatban. Azta a
nci Nmetorszg sorozatban kvetett el jabb visszataszt bn
ket a vele hatros kisebb orszgok ellen. Lerohanta s megszllta
Norvgit. Elfoglalta s kifosztotta Dnit. Meghdtotta s leigz
ta Belgiumot s Hollandit, pedig e kt llam mindent megtett,
hogy megbktse Hitler urat, s a nmet kormny tbb zben meg
grte nekik, hogy tiszteletben tartja semlegessgket. Klnsen
Hollandiban kvettk egymst az elre megfontolt, lnok s bru
tlisgaztettek, amelyek vgl a rotterdami tmegmszrlsban r
tk el cscspontjukat: itt tbb ezer holland llampolgrt gyilkoltak
meg, s a vros jelents rszt leromboltk.
Ezek az iszonyatos esemnyek kitrlhetetlen stt foltot hagytak
az eurpai trtnelem lapjain, felsge kormnya nem lt semmi
okot r, hogy akr a legcseklyebb mrtkben is engedjen az 1939.
oktberben kzztett elveibl s elhatrozsaibl. Ellenkezleg,

1 Ciano naplja, id. kiad. 270.

318
mg szilrdabb szndka, hogy minden rendelkezsre ll eszkz
zel folyta tja a hbort Nmetorszg ellen, amg a hitlerizm us el nem
tnik a fld sznrl, s a vilg meg nem szabadul attl az toktl,
amelyet ez az elvetemlt ember hozott r. Olyannyira, hogy fels
ge kormnya inkbb vllalja az sszeomlst s a kzs hallt, sem
mint hogy meghtrljon s elmulassza teljesteni ktelessgt.
Mindazonltal szilrdan hisz benne, hogy Isten segtsgvel meg
lesznek az eszkzei is, amelyekkel teljestheti feladatt. Lehet, hogy
ez csak hossz harc utn sikerl; de Nmetorszgnak mindvgig
meg lesz r a lehetsge, hogy fegyversznetet krjen, mint 1918-
ban, s hogy bkejavaslatokat tegyen. E krseket s javaslatokat
azonban felsge kormnya addig mg csak meg sem vitathatja,
amg Nmetorszg nem szavatolja tettekkel, teht nem pusztn sza
vakkal, hogy Csehszlovkia, Lengyelorszg, Norvgia, Dnia, Hol
landia, Belgium s mindenekfltt Franciaorszg visszanyeri sza
badsgt s fggetlensgt, tovbb, hogy Nagy-Britannia s a brit
birodalom biztonsgban s bkessgben lhet.
[...]
Jlius kzepn a hadsereggyi miniszter azt javasolta, hogy
Brooke tbornokot nevezzk ki Ironside tbornok helyre a hazai
brit fegyveres erk fparancsnoknak. Jlius 19-n, az invzis
krzetekben tett rendszeres ellenrz krtjaim sorn elltogattam
a dli parancsnoksgra. Bemutattak valami taktikai gyakorlatflt,
amelyen - rd s mondd - tizenkt (!) harckocsi vett rszt. Egsz
dlutn Brooke tbornoknak, az ottani front parancsnoknak a tr
sasgban kocsikztam. Kivl minsts parancsnok volt. Azon
kvl, hogy a dunkerque-i visszavonuls idejn megvvta a dnt
ieperi szrnytkzetet, pratlan kemnysggel s rtermettsggel
llt helyt, hihetetlenl nehz s zavaros krlmnyek kztt, a jni
us els hrom hetben Franciaorszgba kldtt j erk parancsno
kaknt. [... ] Az invzis veszly idejn msfl vig szervezte s ir
nytotta a hazai fegyveres erket, s amikor a birodalmi vezrkar f
nke lett, jabb hrom s fl esztendeig lltunk kzvetlen kapcso
latban egymssal, mg ki nem vvtuk a gyzelmet.
[...]
Jlius folyamn jelents amerikai fegyverszlltmnyok rkeztek
minden baj nlkl az Atlanti-cenon t. [... ] Amikor az Amerik
bl jv hajk a felbecslhetetlen rtk fegyverekkel a partjainkra
rkeztek, minden kiktben klnvonatok vrtk ket, hogy rako
319
mnyukat tovbbtsk. Minden grfsgban, minden vrosban,
minden faluban egsz jjel talpon voltak a honi polgrrsg embe
rei, hogy a szlltmnyt tvegyk. Frfiak s nk serege szorgosko
dott jt napp tve, hogy a fegyvereket hasznlhatv tegye. Jlius
vgre llig flfegyverzett nemzet lettnk, legalbbis arra az esetre,
ha ejternys vagy lgi szllts csapatok intztek volna tmadst
ellennk. Valsgos darzsfszek lett az orszg. Ha harcolva is
elbuktunk volna (amire egy pillanatig sem gondoltam), szmtalan
frfi s sok n fegyveresen esett volna el. Megrkezett teht a pol
grrsgnek sznt els flmilli 0,300-as puska; igaz, hogy csak
mintegy tven tltny jutott egy-egy fegyverre, s abbl is csak tzet
mertnk kiosztani, s amellett mg a gyraink sem termeltek, de
azrt lehetv vlt, hogy a sajt gyrts 0,303-as kzifegyverbl
hromszzezret a regulris hadsereg gyorsan fejld alakulatainak
adjunk t.
Voltak vlogats szakrtk, akik felhztk az orrukat a hetven-
tsk miatt, mondvn, hogy csak ezer tltny jut lvegenknt.
Lvegmozdonyunk sem volt, s tbb lszerre sem szmthattunk
egyhamar. A vegyes rmret mindig nehzsget okoz. n azonban
nem trdtem ezzel, s gy 1940-1941-ben ez a kilencszz darab
hetvents nagy segtsget jelentett a honi vdelem fegyveres
erejnek. Megtettk a megfelel intzkedseket, s embereket k
peztnk ki, akik deszkkon prekocsikra toltk fel a lvegeket,
amikor mozgatni kellett ket. Amikor az letrt harcol az ember,
jobb, ha van valamilyen gyja, mint ha semmilyen sincs, mrpedig
a francia hetvents, mg ha elavult volt is a brit huszont fonto
sokhoz vagy a nmet tbori tarackokhoz kpest, mg gy is kitn
fegyvernek bizonyult.
[...]
Jlius s augusztus nem hozott jabb katasztrft, mi pedig egyre
szilrdabban bztunk benne, hogy kpesek lesznk a hossz s ke
mny ellenllsra. Ernk mind gyorsabban nvekedett. Az egsz
lakossg erejnek vgs megfesztsvel dolgozott, s a napi munka
vagy rszolglat utn polgraink azzal a nvekv j rzssel trhet
tek nyugovra, hogy sikerl idt nyernnk s gyznnk. A parton
immr egymst rtk a klnfle vdelmi berendezsek. Az egsz
orszg vdelmi krzetekbe szervezdtt. A gyrak ontottk a fegy
vert. Augusztus vgre tbb mint ktszztven j harckocsink volt!
Az amerikai hsgnyilatkozat meghozta gymlcst. A jl kp
320
zett hivatsos brit hadsereg s fegyvertrsai, a npfelkel egysgek
reggeltl estig gyakorlatoztak, s alig vrtk, hogy felvehessk a
harcot az ellensggel. A honi polgrrsg ltszma meghaladta az
egymillit, s ha nem volt elg puska, tagjai rmmel ragadtak va
dszfegyvert, sportpuskt, pisztolyt, s ha semmilyen tzfegyverre
nem tudtak szert tenni, lndzst s furksbotot. Britanniban nem
volt tdik hadoszlop, de azrt nhny kmet sikerlt elfognunk s
kifaggatnunk. Ami kevs kommunista akadt, az is meglapult. Min
denki ms pedig mindent odaadott, amije csak volt.
Amikor Ribbentrop szeptemberben Rmba ltogatott, azt
mondta Ciannak: Az angol npfelkels nem r semmit. Egyetlen
nmet hadosztly is elg, hogy tnkreverjk. Ez a megjegyzs csak
Ribbentrop tudatlansgt bizonytja. Azrt gyakran eszembe ju
tott, vajon mi trtnnk, ha a nmeteknek mgiscsak sikerlne
partra tennik egy ktszzezer fnyi rohamcsapatot. Mindkt olda
lon iszony ldkls lett volna az eredmny. Nem lett volna kegye
lem, nem lett volna kmlet. k a terror eszkzhez nyltak volna,
s mi sem maradtunk volna adsuk. Elhatroztam, hogy szksg
esetn kiadom a jelszt: Egyet mindig magaddal vihetsz a msvi
lgra! Mg azt is szmtsba vettem, hogy egy ilyen szrny sznj
tk vgl alighanem az Egyeslt llamokban is megbillenten a
mrleget. De ezeket az rzelmeket vgl is nem kellett prbra ten
nnk. A tvoli szaki-tenger s a Csatorna szrke vizn cirkltak s
rkdtek, az jszakt vigyzva, a hsges, ber flottillk. Magasan a
levegben repltek vadszpiltink, vagy csndesen vrakoztak
kitn gpeik mellett, hogy adott jelre felszlljanak. Olyan idket
ltnk, amikor lni is, meghalni is nagyszer volt.

13 / Fenyeget az invzi

[... ] A tengeri hatalom nagyszer dolog annak, aki lni tud vele.
Tlerben lv flottval s flottillval szemben szrazfldi hadsere
get tszlltani a tengeren szinte lehetetlen vllalkozs. A gzhaj
felfedezse megsokszorozta a haditengerszetnknek azt a kpes
sgt, hogy megvdje Nagy-Britannit. Napleon idejben mg
megeshetett volna, hogy ugyanaz a szl, amely lapos fenek hajit
Boulogne-bl tsegti a Csatorna tlpartjra, a mi zrrajainkat el
sodorja az tkels sznhelyrl. Csakhogy az idkzben bekvetke
321
zett mszaki vltozsok gy megnveltk a flnyben lv flotta
erejt, hogy kpes mr tkels kzben is megsemmisteni a tma
dt. Msfell a korszer hadsereg gpezetnek bonyolultsga na
gyon megnehezti s veszlyess teszi a tengeri szlltst, a partra
szlls utn pedig a sereg elltsa jelent szinte thghatatlan aka
dlyt a tmadnak. Az els nagy hborban szigetorszgunk vls
gosra fordult ugyan, de a tengereken flnyben, st, mint kiderlt,
dnt flnyben voltunk. Az ellensg egyetlen jelents tengeri csa
tt sem tudott megnyerni. Cirklinkkal nem mrkzhetett. Flottil
lkkal s knnyhajkkal tzszeres flnyben voltunk. Ellenfelnk
legfeljebb az idjrs kiszmthatatlan szeszlyeiben, mindenek
eltt a kdben bzhatott. De mg ha az idjrs ellennk fordult
volna is, ha egy vagy tbb ponton sikerlt volna is partra szllnia az
ellensgnek, akkor is megoldhatatlan feladat lett volna fenntartania
az sszekttetsi vonalakat, s valami mdon biztostani az lelme
zst. Ez volt a helyzet az els nagy hborban.
Most azonban ott volt a lgier. Hogyan befolysolta ez a nagy
szabs j fejlemny az invzi eslyeit? Ha az ellensg nagyobb l
gierejvel uralta volna a Doveri-szoros mindkt oldalt, slyos s
taln vgzetes vesztesgeket okozhatott volna flottillnknak. Eg
szen rendkvli esetektl eltekintve senkinek sem jutott eszbe,
hogy nehz csatahajit s nagy cirklit olyan vizekre veznyelje,
amelyeket a nmet bombzk uralnak. A Forth folytl dlre s
Plymouthtl keletre nem is llomsoztattunk nagy hajkat. Egyre
tbb knny hadihajnk indult azonban fradhatatlan, ber rjra
tokra Harwichbl, a Nore-rl, Doverbl, Portsmouthbl s Port-
landbl. Szeptemberre mr nyolcszznl is tbb knnyhajnk
volt, s ennyit csak ellensges lgier pusztthatott volna el, s az is
csak fokrl fokra.
De ki volt az lr a levegben? A franciaorszgi csata idejn egy
brit replre kt-hrom nmet gp jutott, s a vesztesgek arnya is
krlbell ez volt. Dunkerque fltt lland rjratokat kellett tar
tanunk, hogy a hadsereg meneklst fedezzk, de egy-egy gpnk
ngy-t ellensges replvel szemben is sikerrel llt helyt. Dowding
repl fmarsall szmtsai szerint hazai vizeink, partjaink s grf
sgaink fltt htszeres-nyolcszoros tlervel szemben is kpesek
lettnk volna helytllni. Ekkoriban mindent egybevve, tudom
sunk szerint - mrpedig rteslseink helytllak voltak -, a nmet
lgier hromszoros tlerben volt, nhny rszleges sszpontos
322
tstl eltekintve. Mersz s tkpes ellensggel lltunk szemben,
ez a tler nyomaszt volt teht, mgis arra a kvetkeztetsre jutot
tam, hogy sajt lgternkben, a hazai terletek s vizek fltt kpe
sek lesznk legyzni a nmet lgiert. Ha pedig gy van, flottnk el
lenrzse alatt tudja tartani a tengereket s az cenokat, s meg
tud semmisteni minden ellensget, amely felnk veszi tjt.
Volt persze egy harmadik tnyez is, amellyel szmolni kellett.
Az alapossgukrl ismert s elrelt nmetek vajon nem lltot-
tak-e fel titokban klnleges partraszll hajhadat, olyasflt,
amelynek nincs szksge kiktkre, rakpartokra, hanem a part br
mely szakaszn szrazfldre tehet tankokat, gykat, gpjrmve
ket, ksbb pedig szavatolhatja a partra szllt csapatok utnptl
st? Ez a gondolat mr rgen, 1917-ben megfordult a fejemben, s
most tmutatsaim alapjn embereink elkezdtek komolyabban
foglalkozni vele. Semmi sem vallott azonban arra, hogy Nmetor
szg rendelkeznk effle hajhaddal, mbr ha az erviszonyokat
latolgatjuk, sohasem rt a legrosszabbra felkszlni. Neknk ngy
vbe telt, mire megfesztett munkval s ksrletezssel, tovbb
hatalmas amerikai segtsggel ltrehoztuk a normandiai partraszl
lshoz szksges felszerelst. A nmeteknek ennl sokkal keve
sebbre lett volna szksgk. De nekik csak nhny Siebel-kompjuk
volt.
Egyszval, ha a nmetek 1940 nyarn vagy szn meg akartk
volna szllni Anglit, szksgk lett volna helyi tengeri flnyre, l
gi flnyre, valamint hatalmas mennyisg klnleges hajra s
partraszll jrmre. Csakhogy a tengeri flny a mi oldalunkon
volt, a levegben mi kerekedtnk fell, s gy tudtuk - mint kide
rlt, ebben nem is tvedtnk -, hogy a nmetek nem gyrtanak, st
nem is terveznek klnleges partraszll jrmveket. 1940-ben
ezekre a megfontolsokra alapoztam az invzival kapcsolatos l
lspontomat, s ezek szabtk meg azokat az tmutatsokat s irny
elveket, amelyek alapjn irnytottam a napi munkt.
[...]
Jliusban a brit kormnyban s azon kvl is egyre tbb sz esett
az invzirl, s a veszly egyre nagyobb aggodalmat keltett. Felde
rt tevkenysgnk egy percre sem sznetelt, de a lgi fnykpezs
minden elnyt felhasznlva sem tudta kimutatni, hogy a nmetek
jelents szlltkapacitst sszpontostannak a Balti-tengeren, a
Rajna torkolatban vagy a Schelde kiktiben, s afell is biztosak
323
voltunk, hogy a szoroson t nem rkeztek hajk s motoros usz
lyok a Csatorna vizre. Mindazonltal az invzi elhrtsra val
felkszlst tekintettk mindannyian legfbb feladatunknak, s a
hadi krzetekben, valamint a hazai fegyveres erk fparancsnoks
gn erre sszpontostottuk minden figyelmnket.

Az invzi
a miniszterelnk feljegyzse

A miniszterelnk a hazai fegyveres erk


fparancsnoknak, a vezrkari fnknek
s Ismay tbornoknak 1940. jl. 10.
1/Igen nehezen tudom elkpzelni, hogy az invzihoz vgiga part
mentn kis hajkrl, st csnakokrl csapatokat lehessen kitenni.
Semmi nyoma, hogy nagy szmban gylekeznnek effle szllt-
eszkzk, s a Csatorna legkeskenyebb rszt kivve felettbb koc
kzatos, st ngyilkos vllalkozs lenne nagy ltszm hadsereget a
tenger szeszlyre bzni, s igen nagy szm rhajink tmads
nak kitenni. Az admiralitsnak tbb mint ezer felfegyverzett rha
jja van, kzlk kt-hromszz mindig a tengeren tartzkodik, s
a legnysgjl kpzett tengerszekbl ll. A meglepetsszer tke
ls lehetetlennek ltszik, az szaki-tenger szlesebb rszein pedig
az invzis csapatok knny clpontot nyjtannak, mivel tjuk
egy rszt nappal kellene megtennik. Az rhajk mgtt rombo-
lflottillink llnak kszenltben; negyven rombol a Humber s
Portsmouth kztt llomsozik, zmk a legkeskenyebb vizeken.
Nagyobbrszt jszaka hajznak ki a tengerre, s nappal pihennek.
Az jszaka tkel ellensges hajk tkzben valsznleg beljk
tkznnek, s ha az emltett frontszakasz egy-kt pontjn mgis el
rnk a partot,-rombolink kt-hrom rn bell a helysznen te
remnnek. Kpesek volnnakr, hogy nyomban megsemmistsk a
partraszll jrmveket, meglltsk a partraszllst, s tzet nyis
sanak a mr kiszllt csapatokra. Az utbbiak, brmilyen knny
felszerelssel legyenek is elltva, lszerk s felszerelsk egy r
szt mg csak ezutn raknk ki hajikbl. Flottillinknak mind
azonltal hajnaltl kezdve hathats vadszrepl-tmogatsra vol
na szksgk. Rombolink csak akkor lphetnnek kzbe hatso
san, ha hajnaltl megkapnk a szksges vadszreplgp-ksre
tet.
324
2/ Figyelmkbe ajnlom a honi flotta fparancsnoknak vlaszt
arra a krdsre, amelyet a kabinet kvnsgra intztnk hozz,
tudniillik, hogy mi trtnik, ha az ellensg nehz csatahajkkal fe
dezi invzis hadseregnek tkelst. A vlasz gy hangzik, hogy
tudomsunk szerint jelenleg minden nehzhajjuk hosszan tart ja
vts alatt ll, kivve a Trondheimnl llomsozkat,1 ezeket azon
ban jelents tlernkkel szoros megfigyels alatt tartjuk. Nhny
nap mlva (13-n, illetve 16-n), javts utn ismt szolglatba ll a
Nelson s a Barham, s ezutn kt ktelket is felllthatunk brit ne
hzhajkbl, amelyeknek brmelyike nmagban is elegend ert
kpvisel; gy teht szakon kizrhatjuk az ttrs veszlyt, s azt is
knnyszerrel megakadlyozhatjuk, hogy a Trondheimben lv
hajk dl fel vegyk tjukat. Ha pedig az ellensg knnycirklk
kal akarn fedezni az invzit, a Temze s a Humber torkolatban
llomsoz cirklink a flottillk tmogatsval nmagukban is
hatsos tmadst indthatnnak ellenk. gy ltom teht, hogy az
ellensg igen nehz feladat eltt llna, ha akr ktelkben, akr r
szenknt nagy ltszm s jl felszerelt csapatokat akarna Anglia
keleti partvidkn szrazra tenni. Mg nagyobb nehzsgekbe t
kzne, ha nagy hajkkal szak fel prblna meg ttmi. Mindeh
hez hozztehetjk mg, hogy taln a Balti-tenger kiktit kivve,
semmi jele olyan hajk vagy kisebb szllteszkzk sszevons
nak, amelyek aggodalomra adhatnnak okot. A rendszeres lgi fel
derts s tengeralattjrk lland figyel szolglata bizonyra ide
jben jelezn a veszlyt, ezenkvl mg aknamezink is jelents
akadlyt alkotnak.
3/ A dli partunk elleni tmads mg valszntlenebb. Tudom
sunk van rla, hogy a francia kiktkben nem llomsozik elegen
d haj, a kisebb szllteszkzk szma pedig arnylag csekly.
A doveri aknazr egyre hatsosabb, s csakhamar egszen a francia
partig terjed majd. Igen nagy jeln tsgin tzkedsrl van sz, s az
admiralitst felkrtk, hogy meglls nlkl dolgozzon gyors meg
valstsn. Az admiralits vlemnye szerint a Dover-szoroson
egyetlenegy nagyobb ha j sem haladt t: sem hadi-, sem szlltha
j. Kvetkezskpp gy vlem, hogy jelenleg a dli partot aUgha fe

1 Valjban a Trondheimben lev kt hajt, a Scharnhorst-ot s a Gneise-

nau-t torpedtallat rte, s mindkett hasznlhatatlann vlt. (A szerz jegy


zete.)

325
nyegeti jelents veszly. Elkpzelhet persze, hogy Brestbl az el
lensg kisebb tmadst indt rorszg ellen. De a tengeri ttal a t
madk ebben az esetben is igen nagy kockzatot vllalnnak.
4/ A legnagyobb veszly a holland s a nmet kiktkbl fenyeget:
az innen indul hajk elssorban a Dover s a Wash-bl kztti
partszakaszt vehetik clba. Ahogy az jszakk hosszabbodnak, a
veszlyeztetett vezet szakra toldik el, az idjrs rosszabbodsa
azonban egyre nehezebb teszi a halszhaj-invzit. Radsul a
felhs idben lehetsges, hogy az ellensg ppen a dnt pillanat
ban volna knytelen nlklzni a ltfontossg lgi tmogatst.
5/ A fenti okfejtst mg ellenriztetni kell az admiralitssal, min
denesetre azt remlem, hogy a regulris hadosztlyok egyre na
gyobb rszt vonhatjuk vissza a tengerpartrl s kpezhetjk ki, a
lehet legmagasabb szinten, tmad hadviselsre s ellentmads
ra, az egyre jobban megerstett partvidket pedig egyre nagyobb
mrtkben bzhatjuk nem regulris alakulatokra, azaz a polgr
rsgre. Bizonyos vagyok benne, hogy elvben egyetrtenek velem,
s mr csak azt kell eldntennk, milyen temben valstsuk meg
a tervet. Remlem, ebben is megegyeznk, s a lehet leggyorsabb
vgrehajts mellett dntnk.
6/ Ebben a feljegyzsben nem foglalkozom a lgi szllts tma
ds lehetsgvel. A vgkvetkeztetseken ez mit sem vltoztat.

Nyilvn nem kerlte el az olvas figyelmt, hogy jliusban s au


gusztusban tancsadimmal egytt valsznbbnek tartottam az el
lensges partraszllst a keleti parton, mint a dlin. E kt hnap
alatt azonban egyik tmadsnak sem volt semmi eslye. Mint k
sbb sz lesz rla, a nmetekterveiben a Cstoma szerepelt az tke
ls helyszneknt, a csapatokat kzepes nagysg (ngy-tezer ton
ns) s kisebb hajk vettk volna fedlzetkre, s mint ma mr tud
juk, a nmeteknek meg sem fordult a fejben, hogy nagy szlltha
jkon a balti- s az szaki-tengeri kiktkbl kldjenek Anglia el
len sereget, a Vizcayai-bl pedig mg kevsb jtt szmtsba az
invzi kiindulpontjaknt. A nmetek teht a dli partot cloztk
meg, de ebbl nem kvetkezik, hogy k helyesen gondolkodtak, mi
pedig hibsan. A keleti part elleni tmads sszehasonlthatatlanul
veszedelmesebb lett volna, ha az ellensgnek lehetsge nylt volna
r. A dli part elleni tmads pedig egyszeren lehetetlen volt, amg
a szksges szllteszkzk t nem haladnak szakrl a Doveri-
326
szoroson, s fel nem sorakoznak a Csatorna francia kiktiben. J
liusban ennek semmi jele sem volt.
Neknk azrt persze minden lehetsgre fel kellett kszlnnk,
de kzben mgsem volt szabad sztszrnunk mozg erinket, s
nagy tartalkokat is kellett kpeznnk. Ezt a szp s nehz feladatot
gy oldhattuk meg, hogy htrl htre alkalmazkodtunk az jabb h
rekhez s esemnyekhez. A szmtalan bllel szabdalt brit partvo
nal hossza az r partok nlkl is meghaladja a hrom s fel ezer kilo
mtert. Ennek a vgelthatatlan hosszsg vonalnak brmelyik
pontjt rheti tmads, st egyszerre vagy egyms utn tbb pontjt
is. Ilyen esetben egyetlenegy fajta vdekezs kpzelhet el: a part
mgtt tbb vonalban kell elhelyezni megfigyel- s vdelmi er
ket, azzal a feladattal, hogy feltartztassk az ellensget, ekzben
pedig igen jl kpzett s mozgkony csapatokbl a lehet legna
gyobb ltszm tartalkot kell ltrehozni, s ezt gy kell elhelyezni,
hogy a lehet legrvidebb idn bell a tmads sznhelyre rhes
sen s erteljes ellentmadst indthasson. Hitler, amikor a hbor
utols szakaszban bekertettk, s hasonl feladatot kellett volna
megoldania, mint ltni fogjuk, a lehet legslyosabb hibt kvette
el. sszekttetsi vonalakbl valsgos pkhlt font, de megfe
ledkezett a pkrl. Emlkezetnkben mg frissen ltek a vgzetes
francia intzkedsek, amelyekrt alig nhny hete olyan slyos rat
kellett fizetni; ezrt mi nem feledkeztnk meg a mozg tartalkrl,
s jmagam, amennyire csak egyre nvekv erforrsainkbl futot
ta, mindennl fontosabbnak tartottam s szntelenl szorgalmaz
tam a tartalk erstst.
A jlius 10-i feljegyzsemben kifejtett nzetek lnyegben ssz
hangban voltak az admiralits felfogsval, s kt nappal ksbb
Pound tengernagy elkldte nekem azt a mindenre kiterjed s ala
pos helyzetrtkelst, amelyet a haditengerszet trzse dolgozott ki
feljegyzsem alapjn. Termszetesen ez a dokumentum a helyzet
hez illen ersen hangslyozta a rnk leselked veszlyeket.
De vgl Pound tengernagy gy foglalta ssze a helyzetet:
Elkpzelhet, hogy tengeri erink gyrjn tjuthat sszesen
mintegy szzezer ellensges katona s elrheti a partot..., de utn
ptlsi vonalaikat valsznleg nem tudnk fenntartani, hacsak a
nmet lgier le nem gyzn lgiernket is, haditengerszetnket
is... Ha az ellensg elsznn magt erre a hadmveletre, csakis ab
ban remnykedhetne, hogy villmgyorsan lerohanja Londont, az
327
orszgban zskmnyolt lelembl ltja el magt, s a fvrosban ka
pitulcira knyszerti a kormnyt.
[...]
Mikzben ezeket a dokumentumokat megvitattuk s nyomdba
adtuk, a helyzet kezdett dnten megvltozni. Kivl hrszerz
snk megerstette azokat az rteslseket, amelyek szerint Hitler
vglegesen elrendelte az Oroszlnfka (Seelwe) hadmveletet,
s a gyakorlati elkszletek mr meg is kezddtek. Bizonyosnak
ltszott, hogy ez az ember nekivg a dolognak. Radsul a tmads
nem is vagy nem csak a keleti part ellen irnyult, holott az admirali
ts, a vezrkari fnkk s n mind ez idig elssorban erre kszl
tnk.
s ezutn gyors vltozsok kvetkeztek. jszaknknt a francia
partokhoz simulva nagy szmban kezdtek thaladni a Doveri-szo-
roson a motoros uszlyok s csnakok, s lassanknt kezdtk meg
tlteni a Calais s Brest kztti partszakasz kiktit. Napi lgi fel
vteleink alapjn pontos kpet alkothattunk magunknak a mozg
sukrl. gy lttuk, hogy aknamezinket mr nem tudjuk ttelepte
ni a francia part kzelbe. Kis hajink nyomban tz al vettk az t
halad jrmveket, a bombzparancsnoksg pedig a tervezett in
vzi kiindulpontjul szolgl kiktkre sszpontostotta figyel
mt. Egyre tbb rteslst kaptunk arrl, hogy nmet invzis had
sereg, st taln hadseregek sszevonsa folyik az ellensges part
nak ezen a szakaszn; a vasutakon megntt a forgalom, Calais kr
nykn s Normandiban pedig jelents sszpontostsok folynak.
Ksbb kt, szvrekkel elltott hegyivadsz-hadosztly bukkant
fel Boulogne mellett: nyilvnvalan az volt a rendeltetsk, hogy
feljussanak a Folkestone krnyki szirtekre. Kzben a Csatorna
francia partjn nagy szmban lltottak fel ers messze hord te
geket.
Erre az j fenyegetsre vlaszolva slypontthelyezst hajtot
tunk vgre, s felkszltnk r, hogy egyre nvekv mozg tartal
kunkat szksg esetn a dli frontra irnythassuk t. Augusztus el
s hetnek vge fel Brooke tbornok, a hazai fegyveres erk j f-
parancsnoka kzlte, hogy dli partjainkon immr ppoly nagy az
invzi veszlye, mint a keletin. De csapataink szmban, ter
ben, mozgkonysgban s felszerelsben szntelenl ersdtek.
[...]

328
Kzben korntsem lehettnk bizonyosak afell, hogy a Calais-
tl Terschellingig s Helgolandig hzd tengerpart bleiben s fo
lytorkolataiban, a nmet s a holland tengerpart eltt sorakoz
szmtalan kis sziget (az elz hborbl oly jl ismert homokszi
ta) mgtt nem rejtznek tovbbi nagy ltszm ellensges csapa
tok s kis vagy kzepes hajk. Szmtanunk kellett r, hogy Har-
wichtl Portsmouthig, Portlandig, st egszen Plymouthig, a kenti
hegyfokra sszpontostva brhol bekvetkezhetik a tmads. Csak
negatv jelekbl kvetkeztethetnk r, hogy a kt hullmmal ssze
hangolva egy harmadik is indulhat, nagy hajkkal a Balti-tengerrl
a Skagerrakon t. Ez valban fontos is lett volna a nmetek siker
hez, msknt ugyanis nem lthattk volna el nehzfegyverzettel a
partra tett csapatokat, s a keleti partokon kikt raktrhajkban
s mellettk nem hozhattak volna ltre nagy utnptlsi raktrakat.
A feszltsg s vele az bersg is nttn-ntt. Termszetesen
nagy erket kellett a Wash-blbl szakra llomsoztatnunk, eg
szen Cromartyig, s kzben felkszltnk r, hogy egy rszket t
csoportostjuk, ha kiderlne, hogy dlen vrhat a tmads. Szige
tnk sr vasthlzata, valamint az, hogy lgternket biztosan
uraltuk, lehetv tette volna, hogy az ellensges tmads teljes ki
bontakozsa utni negyedik, tdik s hatodik napon ngy-t had
osztlynyi ersts rkezzk a dli vdelmi vonalak mg.
Igen alaposan tanulmnyoztuk a Hold jrst, valamint az r
aplyt. Feltteleztk, hogy az ellensg jszakra tervezi az tkelst
s hajnalra a partraszllst; ma mr tudjuk, hogy csakugyan ez volt
a nmet fparancsnoksg szndka. Mg a flhold fnye is elg lett
volna nekik az tkelshez, valamint ahhoz, hogy teljes rendben s
terv szerint sznjanak partra. Pontos szmtsok alapjn az admira
lits gy vlte, hogy az ellensgnek szeptember 15-e s 30-a kztt
lesznek a legkedvezbbek a krlmnyek. Ma mr tudjuk, hogy az
ellensg errl is hasonlkppen vlekedett. Nemigen volt kts
gnk afell, hogy a doveri hegyfoknl s a Dovertl Portsmouthig,
st egszen Portlandig hzd partszakaszon minden partra szll
ert kpesek lesznk megsemmistem. A vezetk kztt minden
rszletben teljes volt az sszhang, s az egyre hatrozottabban ki
bontakoz kp, mi tagads, nagyon a kedvnkre val volt. gy lt
szott, vgre taln lehetsgnk nylik olyan csapst mrni nagy ha
talm ellensgnkre, amelynek visszhangja az egsz vilgot meg
rzza. Alig brtunk magunkkal, olyan izgat volt a lgkr is, s az is,
329
hogy Hitler szndka ennyire nyilvnval. Akadtak, akik ismervn
az erviszonyokat, s ara gondolva, hogy milyen hatssal lenne e
nmet hadi vllalkozs teljes veresge s sszeomlsa az egsz h
borra, alig vrtk mr, hogy Hitler megprblkozzk vele.
Jliusban s augusztusban megvdtk lgi flnynket Nagy-
Britannia fltt, s klnsen ers tlslyba kerltnk a dlkeleti
grfsgokban. A kanadai hadtest London s Dover kztt igen
kedvez pozciban llomsozott. les szuronyokkal s nbiza
lomtl dagad kebellel. Katoni bszkk lettek volna r, hogy k
mrik az ellensgre a dnt csapst Britannia s a szabadsg vdel
mben. De mindenki msban is hasonl szenvedlyek gtek. Nagy
s bonyolult erdtmnyrendszerek, megerdtett helysgek, tank
csapdk, bunkerek, gppuskafszkek s ms vdelmi berendezsek
hlztk be a terepet. A partvonalon egymst rtk a vdelmi ll
sok s tegek, s mbr az atlanti-ceni ksrhajk szmnak
cskkentse miatt jelents vesztesgeink is voltak, az jonnan fel
szerelt s felfegyverzett hajkkal flottillink szmban s minsg
ben mgis egyre ersdtek. Plymouthba kldtk a Revenge csata
hajt, a hadgyakorlatokon clpontnak s gyakorlhajnak hasznlt
Centurion-1 s egy cirklt. A honi flotta erejnek teljben volt, s
nagyobb kockzat nlkl egszen a Humber-torkolatig, st a
Wash-blig elkalandozhatott. Egyszval minden eshetsgre fel
kszltnk.
Vgl nem voltak mr messze az oktberi napjegyenlsgi vi
harok sem. Nyilvnval volt, hogy Hitlernek szeptemberben kell
tmadnia, ha mer, a Hold llsa, valamint az aply s a dagly vlta
kozsa pedig a hnap kzepn volt a legkedvezbb. [...]
Most pedig ideje tltogatnunk a msik tborba, s amennyire a
rendelkezsnkre ll adatok lehetv teszik, ttekintennk az el
lensg elkszleteit s terveit.

14 / Az Oroszlnfka hadmvelet

A nmet haditengerszet fparancsnoksga, mint a szvetsge


sek kezre kerlt levltrbl kiderl, mr 1939. szeptember 3-n,
kzvetlenl a hbor kitrse utn nekiltott, hogy kidolgozza Bri
tannia elznlsnek tervt. Velnk szges ellenttben biztos volt
benne, hogy az tkels csakis a Csatorna keskeny rszn jhet sz
330
ba. Ms lehetsget nem is vett szmtsba. Ha errl rtesltnk
volna, nagy megknnyebblssel fogadjuk. A Csatornn tkel
csapatok legjobban vdett partunkra, a valaha Franciaorszg ellen
ltestett tengeri frontra rkeztek volna, ahol minden kikt vals
gos erd; itt pltek ki legnagyobb tengerszeti tmaszpontjaink,
ksbb pedig a London vdelmt szolgl lgi tmaszpontok s a
lgi ellenrz llomsok. Nincs a szigetnek mg egy pontja, ahol
mindhrom hadernem olyan gyorsan s nagy ervel lphetett vol
na akciba, mint itt. Raeder tengernagy vigyzott r, hogy ne le
gyen kszletlen, ha a nmet haditengerszet trtnetesen paran
csot kap Anglia megtmadsra. Mindenesetre szmos felttelt
szabott. Elssorban azt, hogy Nmetorszgnak teljes ellenrzse
al kell vonnia a franciaorszgi, a belgiumi s a hollandiai partokat,
kiktket s torkolatokat. Ezrt aztn a csalka hbor alatt a
terv Csipkerzsika-lmt aludta.
Csakhogy ezek a felttelek hirtelen mind teljesltek, gyhogy
Raeder alighanem nmi rossz elrzettel, ha nem is elgedetlenl
llhatott tervvel a Fhrer el Dunkerque s a francia kapitulci
msnapjn. Mjus 21-n, majd jnius 20-n trgyalt Hitlerrel a do
logrl, de nem a partraszllst javasolta, hanem hogy ha kiadjk a
parancsot, ne srgessk a rszletes tervek kidolgozst. Hitler
szkeptikusan nyilatkozott, mondvn, hogy tkletesen megrti,
milyen rendkvli nehzsgekkel jr ez a vllalkozs. Ezenkvl
abban remnykedett, hogy Anglia bkt fog krni. A fhadiszlls
jnius utols hetben kdett foglalkozni a gondolattal, s csak jli
us 2-n adta ki els utastst az esetleges angliai invzi terveinek
elksztsre. A Fhrer gy hatrozott, hogy bizonyos felttelek
esetn, elssorban pedig ha sikerl kivvnunk a lgi flnyt, szba
jhet az angliai partraszlls. Jlius 16-n Hitler a kvetkez uta
stst adta ki: Minthogy Anglia katonailag remnytelen helyzete
ellenre sem mutat hajlandsgot a megegyezsre, gy dntttem,
hogy el kell kszteni s szksg esetn vgre is kell hajtani az ang
liai partraszlls hadmvelett.... A ugusztus kzepre be kell fejez
ni az egsz hadmvelet elkszleteit.1 De akkor mr sokrt te
vkenysg folyt a terv megvalstsra.
A nmet haditengerszet terve, mint jniusban szerzett rtesl
seim alapjn sejtettem, elssorban mszaki felttelekre volt ptve.

Hitlers Weisungen..., id. kiad. 62. sk.

331
Raeder vezrkara azt javasolta, hogy a Gris-Nez-fokrl Dovert tz
alatt tart nehz tegek fedezete alatt s a francia parton felsorako
z tzrsg ers tmogatsval hozzanak ltre a legrvidebb hajz
hat tvonalon szk folyost a Csatornn t, ennek mindkt olda
lt aknamezk biztostsk, s kvlrl tengeralattjrk vdelmez
zk. Ezen a folyosn kellett volna tszlltani tbb egymst kvet
hullmban a hadsereget s az utnptlst. A tengerszeitl ennyi
telt, a tbbi mr a nmet hadsereg vezetinek a gondja volt.
Ha meggondoljuk, hogy nagy tengeri flnynk birtokban s
tkpesebb lgiernk tmogatsval kis hajink egykettre szt
zilltk volna az aknamezt, a vdelmkre sszeseregl tenger
alattjrkat pedig tucatjval semmistettk volna meg, meg kell l
laptanunk, hogy ez a terv kezdettl fogva nem sok sikerrel kecseg
tetett. Franciaorszg sszeomlsa utn azonban mindenki tudta,
hogy ha Nmetorszg elejt akarja venni az elhzd hbornak s
mindannak, ami velejr, trdre kell knyszerteni Britannit. A n
met haditengerszet, mint tudjuk, a norvgiai harcokban rendkvl
slyos vesztesgeket szenvedett, s annyira meggynglt, hogy
csak csekly tmogatst nyjthatott a hadseregnek. Mindazonltal
elksztette a maga tervt, s senki sem vethette a szemre, hogy k
szletlenl rte a hadiszerencse.
A nmet hadsereg fparancsnoksga kezdettl fogva nagy szo
rongssal tekintett az angliai invzi el. Tervet nem dolgozott ki
r, elkszleteket nem tett, nem kpezett ki csapatokat a partra
szllsra. Ahogy azonban htrl htre egymst kvettk a csoda
szmba men s szdt gyzelmek, vrszemet kaptak. A biztons
gos tkelsrt nem k voltak felelsek, s gy reztk, hogy ha meg
felel hadervel tudnak partra szllni, akkor megbirkznak a fel
adattal. Raeder tengernagy mr augusztusban szksgesnek ltta
felhvni a figyelmket az tkels veszedelmeire, s figyelmeztette
ket, hogy tkzben odaveszhet az egsz hadsereg. Amikor vg
kpp a haditengerszetre hrult a felelssg a hadsereg tszllts
rt, Raeder vezrkara igen borlt llspontot foglalt el.
Jlius 21-n a hrom hadernem parancsnoka a Fhrerhez volt
hivatalos. Ez kzlte velk, hogy a hbor dnt szakaszba rt, de
Anglia ennek mg nem bredt tudatra, s tovbbra is bzik a ked
vez fordulatban. Megemltette, hogy Anglit az Egyeslt llamok
is tmogatja, s hogy Nmetorszg s Szovjet-Oroszorszg politikai
kapcsolataiban vltozs llhat be. Az Oroszlnfka vgrehajt
332
sa, mint mondta, a hbor gyors befejezsnek leghatkonyabb
eszkze. Hitler hossz megbeszlseket folytatott Raeder tenger
naggyal, s akkor kezdte felfogni, mi mindenre kell gondolni, ha t
akar kelni a Csatornn: szmolnia kell az rapllyal, az ramlatok
kal, a tenger megannyi rejtlyvel. Kijelentette, hogy az Orosz-
lnfka rendkvl mersz s btor vllalkozs. Rvid utat kell
megtenni ugyan, mgsem egyszer folyami tkelsrl van sz, ha
nem olyan tengeren kell tkelnnk, amelyet az ellensg tart ellenr
zse alatt. Nem egyszeri tkels a feladat, mint Norvgiban; vrat
lan rajtatsrl itt sz sem lehet; a vdekezsre felkszlt s a vg
skig elsznt ellensg l\ elttnk, s radsul ellenrzse alatt tartja
a tengeri vezetet, amelyen t kell kelnnk. A hadsereg mveletei
hez negyven hadosztlyra lesz szksg. A legnehezebb feladat az
anyagi utnptls s raktrak fellltsa. Angliban nem szmtha
tunk semmifle helyi utnptlsra. A hadmvelet elfelttele a
lgtr teljes uralma, a hathats tzrsgi tmogats a Doveri-szo-
rosban s az tkelst biztost aknamez. Fontos az vszak helyes
megvlasztsa - tette hozz -, mert szeptember msodik felben az
szaki-tengeren s a Csatornn igen kedveztlen az idjrs, okt
ber kzeptl pedig leszll a kd. A f hadmveletet teht szeptem
ber 15-ig be kell fejezni, mert azutn bizonytalann vlik az egytt
mkds a Luftwaffe s a nehzfegyverek kztt. Minthogy azon
ban a lgier kzremkdse dnt, az idpont meghatrozsban
szksgkppen ez lesz a dnt tnyez.
A nmet trzsek kztt heves s les vita folyt arrl, hogy milyen
szles fronton induljon meg a tmads, s hny ponton. A hadsereg
azt kvetelte, hogy a dli parton Dover s a Portlandtl nyugatra
fekv Lyme Regis kztt tbb partraszllsi pontot jelljenek ki.
Ezenkvl tehermentest partraszlls is ignyt tartott Dovertl
szakra, Ramsgate-nl. A haditengerszet vezrkara erre azt kzl
te, hogy az tkelshez a North Foreland-fok s a Wight-sziget nyu
gati cscske kztti trsgben a legkedvezbbek a felttelek. En
nek alapjn aztn a hadsereg vezrkara tfog tervben indtvnyoz
ta, hogy a Dovertl Lyme Dyig terjed partszakasz szmos pontjn
elszr szzezer embert, majd csaknem nyomban ezutn jabb
szzhatvanezret tegyenek partra. Halder vezrezredes, a hadsereg
vezrkari fnke kijelentette, hogy Brighton krzetben legalbb
ngy hadosztlyt kell partra tenni. Partraszll hadmveleteket k
vetelt Deal s Ramsgate kztt is, egyszval a front teljes szless
333
gben, lehetleg egy idben legalbb tizenhrom hadosztly beve
tst indtvnyozta. Ezenkvl a Luftwaffe is ignyt tartott hajtr
re, mert az els hullmmal tvenkt lgvdelmi teget akart tszl
ltani.
A haditengerszet vezrkari fnke azonban nem hagyott kts
get afell, hogy sem ilyen nagyszabs, sem ilyen gyors mveletre
nincs lehetsg. Fizikailag nem volt kpes fedezni a partraszll
flottt az emltett vezet teljes szlessgben. Az vezetet csak
azrt jellte meg, hogy a hadsereg kivlaszthassa a legalkalmasabb
helyet. A haditengerszet mg nmet lgi flny esetn sem kpes
egyidejleg tbb tkelst fedezni, s mg a Doveri-szoros legsz
kebb szakaszt tartja a legkevsb nehznek. Ha a msodik hullm
ban tszlltand szzhatvanezer katonnak teljes felszerelsvel
egytt egyetlen szlltssal kellene tkelnie, ehhez ktmilli tonna
hajtrre volna szksg. Mg ha megvalsthat volna is ez az elk
peszt kvetels, ekkora hajteret akkor sem lehetne elhelyezni a
berakodsi vezetben. Teht csak az els lpcst lehet tszlltani,
hogy szk hdfket hozzanak ltre, s legalbb kt napra van szksg
e hadosztlyok msodik lpcsjnek partra ttelhez, nem is szlva
a nlklzhetetlennek tartott tovbbi hat hadosztlyrl. Raeder ar
ra is rmutatott, hogy ha a nmet csapatok szles fronton szlln
nak partra, a partraszlls helytl fggen az tkelsi idk kztt
hromtl t s fl rig terjed eltrsek lennnek. Vagy bele kell
trdni teht, hogy egyes helyeken kedveztlen daglyviszonyok
kztt kelljen partra szllni, vagy pedig le kell mondani az egyidej
partraszllsokrl. Erre az ellenvetsre nemigen volt mit mondani.
Ezekkel az ide-oda kldzgetett feljegyzsekkel hossz s rt
kes idt vesztegettek el. Halder tbornok csak augusztus 7-n vitat
ta meg elszr a dolgot szemlyesen is a haditengerszet vezrkari
fnkvel. Ezen a tallkozn kijelentette: Hatrozottan elvetem a
haditengerszet javaslatait. A hadsereg szempontjbl ksz ngyil
kossg volna elfogadni ket. Akr rgtn kolbsztlt gpbe is
kldhetnm a partra szlltott csapatokat. A haditengerszet ve
zrkari fnke erre azt vlaszolta, hogy viszont a szles fronton ta
golt partraszllst nem fogadhatja el, mert nem szeretn, ha a csa
patok mr tkels kzben odavesznnek. Hitler vgl kompromisz-
szumos dntst hozott, de ezzel sem a hadsereg, sem a haditenger
szet nem volt elgedett. Augusztus 27-i utastsban a fparancs
noksg elrta, hogy a hadsereg hadmveleti tervei vegyk figye
334
lembe a rendelkezsre ll hajteret s az tkels, valamint a part
raszlls biztonsgt. A Deal-Ramsgate trsgben minden partra-
szllsi tervrl lemondtak, de a frontot kiszlestettk Folkestone-
tl Bognorig. Mr augusztus is csaknem elmlt, mire ebben az alap
vet dologban megegyeztek; de persze minden attl fggtt, hogy a
nmetek megnyerik-e az immr hat hete foly lgi csatt.
A frontszakasz kijellse utn elkszlhetett a vgleges terv.
A parancsnoki teendket Rundstedtre bztk, szlltkapacits hi
nyban azonban tizenhrom hadosztlyra s tizenkt hadosztly
nyi tartalkra cskkentettk erit. A Rotterdam s Boulogne k
ztt llomsoz 16. hadseregnek Hythe, Rye, Hastings s East
bourne krnykn kellett volna partra szllnia, a Boulogne s Le
Havre kztt llomsoz 9. hadseregnek Brighton s Worthing el
len kellett volna indulnia. Dovert a szrazfld fell vettk volna be.
Onnan aztn a kt hadseregnek a Canterbury-Ashford-Mayfield-
Arundel fedezvonalat kellett volna elfoglalnia. Az els hullmok
ban sszesen kilenc hadosztly szllt volna partra. Azt remltk,
hogy j esetben egy httel a partraszlls utn elnyomulhatnak
Gravesendig, Reigate-ig, Petersfieldig s Portsmouthig. Tartalk
nak ott volt a 6. hadsereg, hogy hadosztlyait erstsl kldje, vagy
ha lehetsg nylik r, egszen Weymouthig kiszlestse a frontot.
Ha egyszer a hdfk megvannak, nem lett volna nehz jabb erstst
kldeni, mert - mint Halder tbornok mondta - a kontinensen a
nmetekkel szemben nem ll ellensges katonai er. Elsznt s jl
felszerelt csapatokban csakugyan nem volt hiny, annl inkbb
szllt- s ksrhajkban.
A haditengerszet vezrkarra hrult a kezdeti szakasz legnehe
zebb feladata. A Nmetorszg rendelkezsre ll teljes tengeri
szlltkapacits kb. 1200 000 tonnt tett ki. Az invzis hader t
szlltshoz ennek tbb mint a felre volt szksg, ms szval a vl
lalkozs slyos gazdasgi zavarokkal fenyegetett. Szeptember ele
jre a haditengerszet vezrkara mr jelenthette a rekvirls ered
mnyt: 168 szllthaj (htszzezer tonna), 1910 uszly, 419
vontat- s halszhaj, 1600 motorcsnak.
Ezt a hatalmas armadt azonban el kellett ltni szemlyzettel, s a
tengeren s a csatornkon t a kijellt kiktkbe kellett irnytani.
Kzben jlius eleje ta sorozatos tmadsokat intztnk a wil-
helmshaveni, kili, cuxhaveni, brmai s emdeni kiktkben hor
gonyz hajk ellen, s nem kmltk a francia hajkat s uszlyokat
335
sem. Amikor szeptember 1-jn az invzis hajk nagy tmegben
megindultak dl fel, mozgsukat vgig figyelemmel ksrte s je
lentette a RAF, s heves tmadsokat intzett ellenk vgig az Ant
werpentl Le Harve-ig teijed egsz fronton. A nmet haditenge
rszet vezrkara ezt jelentette: Az ellensg lland, elsznt vdel
mi tevkenysge a partokon, bombzinak sszpontostsa az
Oroszlnfka behajzkikti ellen, valamint part menti felde-
rttevkenysge egyarnt arra vall, hogy azonnali partraszllsra
szmt.
s mg egy idzet: A brit bombzk s a brit lgier aknara-
ki... vltozatlanul teljes ervel tevkenykednek, s ismt meg kell
llaptani, hogy a brit erk tevkenysge ktsgkvl sikeres volt,
jllehet egyelre nem tudta dnt mrtkben htrltatni a nmet
szlltsokat.
Mgis, a ksedelem s a vesztesgek ellenre is, a nmet haditen
gerszet teljestette feladata els rszt. Az engedlyezett tzszza
lkos baleseti s vesztesgkeretet persze bven kitltttk. De a
megmarad szlltkapacits elrte az els szakaszra tervezett mi
nimumot.
Ezutn mind a haditengerszet, mind a hadsereg a nmet lgie
rre hrtotta a vllalkozs terht. A Csatornt tszel folyos az
aknamezkorlttal csak gy lett volna ltrehozhat s fenntarthat
a brit flottillk s kis hajk hatalmas tlerejvel szemben, ha a nmet
lgier veresget mr a brit lgierre, s vitathatatlan lgi uralomra
tesz szert a Csatorna s Dlkelet-Anglia, teht nemcsak az tkels,
hanem a partraszlls helyei fltt is. A kt hagyomnyos hader
nem most Gring birodalmi marsall vllra rakta a terhet.
Gring korntsem vonakodott tle, hogy vllalja a felelssget,
mert gy gondolta, hogy a nagy szmbeli flnyben lv nmet lgi
er nhny hetes kemny harcban legyzi a brit lgvdelmet, el
puszttja kenti s sussexi repltereit, s megszerzi a teljes uralmat a
Csatorna fltt. De ettl eltekintve is biztos volt benne, hogy Ang
lia s elssorban London bombzsa r fogja knyszerteni a pipo-
gya s bkeszeret briteket, hogy bkrt knyrgjenek, kivlt
kpp, ha az invzi veszlyvel is szembe kell nznik. A nmet ha
ditengerszet korntsem ltta ilyen egyszernek a dolgot, s mly
sges ktkedssel nzett az esemnyek elbe. gy ltta, hogy az
Oroszlnfk-t csak vgs esetben szabad tjra indtani, s mg
jliusban azt javasolta, hogy halasszk a hadmveletet 1941 tava
336
szra, hacsak a korltlan lgi s tengeralattjr-hbor r nem
knyszerti az ellensget, hogy trgyalsba bocstkozzk a Fhrer-
rel. Keitel tbornagy s Jodl tbornok azonban rmmel tapasz
talta, hogy a lgierk fparancsnoka milyen bizakod.
A nci Nmetorszg nagy napjai voltak ezek. Hitler eljrta rm
tnct, mieltt Compigne-ben megalz krlmnyek kztt al
ratta volna a fegyverszneti megllapodst a francikkal. A nmet
hadsereg diadalittasan vonult t a Diadalv alatt s vgig a Champs-
lyses-n. Van-e akadly, amely tjt llhatja? Ki foghatja le a
gyztes kezet? Vgl az Oroszlnfka hadmveletben szerepl
hrom hadernem mindegyike a maga terletn remnyre jogost
tnyezkre figyelt, a dolgok kellemetlen oldalt pedig a tbbiekre
hagyta.
Ahogy teltek-mltak a napok, jabb ktelyek s ksedelmek t
madtak s egyre szaporodtak. Jlius 16-n Hider elrendelte, hogy
augusztus kzepre be kell fejezni a felkszlst. Mind a hrom
hadernem felismerte, hogy ez lehetetlen. Jlius vgn Hitler bele
egyezett, hogy a D-nap legkorbbi dtumul szeptember 15-t je
lljk meg, azzal a kiktssel, hogy az akcira akkor ad majd utas
tst, ha ismeretes lesz, milyen eredmnnyel jr a tervezett nagy lgi
csata.
Augusztus 30-n a haditengerszet trzse jelentette, hogy az in
vzis hajhad elleni brit akcik kvetkeztben az elkszletek
nem fejezdhetnek be szeptember 15-re. Krskre a D-napot
szeptember 21-re halasztottk, azzal a kiktssel, hogy a paran
csot tz nappal elre jelezni kell. Ms szval az elzetes parancsot
szeptember 11-n kellett volna kiadni. Szeptember 10-n a hadi-
tengerszet trzse jabb nehzsgeket jelentett, rszben a mindig is
bosszant idjrsra, rszben a brit bombzsokra hivatkozva.
A jelents rmutatott, hogy a haditengerszeti elkszletek befe
jezdhetnek ugyan 21-re, de a hadmvelet feltteleknt megjellt
vitathatatlan lgi flnyt a Csatorna fltt nem sikerlt kivvni.
Ezrt Hitler 11-n jabb hrom nappal elhalasztotta az elzetes pa
rancs kiadst, vagyis 24-ben jellte meg a legkorbbi D-napot;
14-n megint elhalasztotta.
[...]
A nmet invzis elkszletek fokozd temt megfigyelve
azt lthattuk, hogy a kezdeti diadalittas hangulat egyre inkbb a
ktkedsnek adta t a helyt, s vgl a hadmvelet sikerbe vetett
337
minden bizakods odalett. A bizakods tulajdonkppen mr 1940-
ben eltnt, s jllehet 1941-ben ismt elvettk a tervet, az elkpze
ls immr korntsem keltett olyan lelkesedst a nmet vezetkben,
mint a Franciaorszg bukst kvet szp napokban. A sorsdnt
jlius s augusztus folyamn, mint lttuk, Raeder, a haditenger
szet parancsnoka igyekezett megrtetni kollgival a hadseregben
s a lgierknl, hogy milyen slyos nehzsggel jr a nagyszabs
partraszlls. Tisztban volt sajt gyengesgvel s az elkszle
tekhez rendelkezsre ll id rvidsgvel, s megprblta megnyir
blni Halder nagyravgy terveit, amelyeknek rtelmben szles
fronton hatalmas erket kellett volna egyszerre partra tenni. Ekz
ben a hatrtalanul nagyravgy Gringnek eltklt szndka volt,
hogy lgierejvel egymaga arasson ltvnyos gyzelmet, nem flt a
foga a neki sznt szernyebb szerephez, hogy tudniillik sszehan
golt terv keretben segtsen megritktani az ellensges tengeri s l
giert az invzis trsgben.
A fennmaradt okmnyokbl kiderl, hogy a nmet fparancs
noksg korntsem volt olyan sszehangoltan mkd testlet,
amelynek tagjai kzs cl rdekben munklkodnak, s ekzben
tisztban vannak egyms lehetsgeivel s korltaival. Ehelyett
mindegyikk az gbolt legfnyesebben ragyog csillaga akart lenni.
A srlds kezdettl fogva tagadhatatlan volt, s Halder, amg
megtehette, hogy Raederre hrtja a felelssget, deskeveset tett
azrt, hogy terveit a lehetsgekhez igaztsa. A Fhremek kellett
kzbelpnie, de a jelek szerint sem sokat javthatott a haderne
mek kapcsolatn. Nmetorszgban a hadseregnek risi tekintlye
volt, s a katonai vezetk kiss lenztk a haditengerszetnl szol
gl kollgikat. hatatlanul arra kell kvetkeztetnnk, hogy a n
met hadsereg nagyszabs hadmvelet esetben nem szvesen ren
delte volna al magt a testvr hadernemnek. Jodl tbornok, ami
kor a hbor utn ezekrl a tervekrl faggattk, trelmetlenl gy
vlaszolt: Elkszleteink sokban hasonltottak a Julius Caesari
hoz. A tengerszeti gyekben jratlan, igazi nmet katona beszlt
belle, akinek csak halvny fogalma van rla, mekkora nehzs
gekkel jr a hajzs viszontagsgai kzepette, jl vdett partszaka
szon nagy hadert tenni partra.
Neknk is voltak Britanniban hinyossgaink, de a tengerszet
dolgaiban kiismertk magunkat. vszzadok ta a vrnkben van
ez, s ez a hagyomny nemcsak tengerszeink, hanem egsz npnk
338
sajtja. Ezrt tekinthettnk nyugodtan az invzi fenyegetsre.
Hadmveleteinket a honvdelmi miniszter felgyelete alatt teljes
sszhangban irnytotta a hrom vezrkari fnk, s olyan csapat
munka, olyan kszsges egyttmkds jtt ltre kzttk, ami
lyenre mg sohasem volt plda. Amikor az id mltval lehets
gnk nylt r, hogy nagyszabs partraszll hadmveleteket indt
sunk, elzleg alaposan felkszltnk a feladatra, s tkletesen tu
datban voltunk az ilyen nagy s veszedelmes vllalkozs technikai
kvetelmnyeinek. 1940-ben a tengeri s lgiernk akkor is ku
darcra tlte volna a nmetek invzis ksrlett, ha nekik jl kikp
zett s a ktlt jrmvekkel vvott, a korszer hadvisels minden
eszkzvel felszerelt erk lltak volna rendelkezskre a partra
szllshoz. Valjban azonban sem a kpzettsgk, sem a felszere
lsk nem volt meg hozz.

Mint lttuk, annyi aggodalom s nvizsglat utn egyre ersebb


lett bennnk az a bizakods, amellyel az invzi lehetsgt kezdet
tl fogva fogadtuk. A nmet fparancsnoksg s a Fhrer viszont
minl tovbb latolgatta a dolgot, annl kevsb mert vllalkozni r.
Termszetesen nem ismerhettk egyms hangulatt s helyzetrt
kelst ; de ahogy jlius kzeptl szeptember kzepig teltek-ml-
tak a hetek, egyre azonosabban tlte meg a helyzetet a nmet s a
brit admiralits, a nmet fparancsnoksg s a brit birodalmi vezr
kar, tovbb a Fhrer s ennek a knyvnek a szerzje. Ha msban is
ugyanilyen hasonlan gondolkodtunk volna, nem lett volna szk
sg a hborra. Termszetesen abban is egyetrtettnk, hogy min
den a lgi csata kimeneteltl fgg. Elssorban attl, hogyan brnak
egymssal a kzd felek; de ezenkvl a nmetek azt is tallgattk,
vajon a brit np kpes-e helytllni a lgitmadsokkal szemben,
amelyek hatst ekkor nagyon eltloztk, vagy sszeomlik, s fegy
verlettelre knyszerti felsge kormnyt. Gring birodalmi
marsall nagyon remnykedett ebben, mi azonban nem fltnk tle.

339
Msodik knyv
Egyedl
15 / Az angliai csata

Most azon mit a sorsunk, sikerl-e gyznnk a levegben. A n


met vezetk rjttek, hogy angliai invzis terveiket csak akkor
vlthatjk valra, ha lgi flnyre tesznek szert a Csatorna s a dli
partjaink mentn kijellt partraszllsi helyeken. Ha nem tudjk el
hrtani a brit lgitmadsokat, lehetetlen felkszlni a berakods
ra, sszevonni a szllteszkzket, felszedni az aknkat az tkels
tvonaln, s j aknamezket lerakni. Ami magt az tkelst s a
partraszllst illeti, a siker dnt felttele volt, hogy a nmetek tel
jesen uraljk a lgteret a szlltsi tvonalak s a tengerpart fltt.
Minden attl fggtt teht, sikerl-e elpuszttaniuk a brit lgiert,
valamint a London s a tenger kztt kiptett repltr-rendszert.
Mint ma mr tudjuk, jlius 31-n Hitler ezt mondta Raeder admir
lisnak: Ha a Luftwaffnak nyolcnapi intenzv lgi hbor utn
nem sikerl jelents puszttst vghezvinnie az ellensg lgierej
ben, kiktiben s hajhadban, a hadmveletet 1941 mjusra
kell elhalasztani. Ezt a csatt'kellett most megvvnunk.
Nekem egy percre sem volt ellenemre a kzeled erprba. Mr
jnius 4-n gy beszltem a parlamentben: Nhny ezer pnclos
rohama szles fronton visszavetette a nagy francia hadsereget s za
vart okozott soraiban. Nem lehetsges akkor, hogy nhny ezer re
pl tudsa s odaadsa vdelmezze meg a civilizlt vilgot? Jni
us 9-n pedig a kvetkezket rtam Smutsnak: Nem ltok ms biz
tos kiutat, mint hogy Hitler megtmadjon bennnket, s gy elpusz
ttsa lgierejt. Most eljtt az alkalom. [...]
A nmet lgiert szinte az utols gpig bevetettk a franciaorsz
gi csatban, s akrcsak a norvgiai hadjrat utn a nmet haditen
gerszetnek, tbbhetes, st tbb hnapos pihenre volt szksge.
Ez a sznet neknk is jl jtt, hiszen hrom-ngy vadszszzadunk
kivtelvel valamennyi replalakulatunk rszt vett a kontinensen
a hadmveletekben. Hitler el sem tudta kpzelni, hogy Franciaor
szg sszeomlsa utn Britannia ne fogadja el bkeajnlatt. Ptain
341
N A G Y - B R I T A N N I A S R O R S Z G
marsallhoz, Weygand-hoz s sok ms francia tbornokhoz s politi
kushoz hasonlan nem rtette meg, milyen sajtos tbbleterforr
sokra szmthat egy szigetorszg, s akrcsak az emltett francik,
is albecslte akaraternket. Mnchen ta nagy utat tettnk meg s
sokat tanultunk. Hitler jniusban kezdett el foglalkozni az j hely
zettel, mely lassanknt bontakozott ki eltte, a nmet lgier pedig
kzben rendezte sorait s megkezdte a felkszlst az j feladatra.
Hogy ez miben ll, afell nem lehetett ktsg. Hitler vagy megt
madja s meghdtja Anglit, vagy bele kell trdnie, hogy a hbo
r meghatrozatlan ideig elhzdik, ami pedig belthatatlan koc
kzattal s bonyodalmakkal jrt volna. Vgl is elkpzelhet volt,
hogy ha a levegben legyzi Anglit, a brit ellenlls sszeomlik, s
ezzel az invzi is flslegess vlik, pontosabban csak a mr legy
ztt orszg megszllsa marad htra.
Jniusban s jlius elejn a nmet lgier jjszervezte s tcso
portostotta ktelkeit, majd berendezkedett a tmads kiindul-
helyeil kijellt francia s belga repltereken, s prbabehatol
sokkal igyekezett kipuhatolni, milyen fajta s mekkora ellenllssal
kell majd szmolnia. Az els nagyszabs tmads csak jlius 10-
n kezddtt, s ltalban ezt a napot szoks a csata nyitnynak
tekinteni. Kt msik dtumhoz is dnt kvetkezmnyekkel jr
esemnyek fzdnek: augusztus 15-hez s szeptember 15-hez.
A nmet tmads hrom egymst kvet, de egyttal egymst tfe
d szakaszban zajlott le. Az elsben, jlius 10-tl augusztus 18-ig a
nmet gpek a Csatornn thalad brit konvojokat, valamint a Do
ver s Plymouth kztti kiktket tmadtk, hogy kiprbljk lgi
ernket, harcra knyszertsk s megritktsk sorait, tovbb, hogy
puszttst vigyenek vghez a tervezett invzi clpontjul kiszemelt
tengerparti vrosokban. Az augusztus 24-tl szeptember 27-ig tar
t msodik szakaszban utat akartak tmi maguknak London fel, s
ezrt meg akartk semmisteni a brit lgiert s berendezseit, hogy
aztn elkezdhessk a fvros heves s szntelen bombzst.
Egyttal el akartk vgni a tengerparti krzeteket a htorszgtl.
Gring azonban gy kpzelte, hogy ennl tbbet is elrhetnek, leg
albb annyit, hogy pnikba ejtik s megbntjk a vilg legnagyobb
vrost, megflemltik a kormnyt s a lakossgot, s vgl alvethe
tik Anglit a nmetek akaratnak. A nmet haditengerszet s a
hadsereg vezrkara nagyon remlte, hogy Gringnek igaza lesz.
Ahogy azonban vltozott a helyzet, r kellett jnnik, hogy a brit l
343
giert nem sikerlt megsemmistenik, kzben viszont London el
puszttsa miatt a nmet lgier elhanyagolta az Oroszlnfka
srgs s alapvet elkszleteit. Vgl, amikor mindenben csa
ldtak, s az invzit az alapvet felttel, a lgi flny hinyban bi
zonytalan idre elhalasztottk, megkezddtt a harmadik s utols
szakasz. Szertefoszlott a remnyk, hogy nappali tkzetekben
gyzhetnek, a RAF pedig bosszantan eleven maradt, ezrt Gring
oktberben knytelen volt ttrni London s az ipari kzpontok v
logats nlkli bombzsra.
A vadszgpek minsgben csekly volt a klnbsg. A nme
tek gyorsabbak voltak, jobb emelkedkpessggel; a mieink vi
szont mozgkonyabbak, jobb fegyverekkel. A nmet replk nem
csak szmbeli flnyknek voltak tudatban, hanem egyttal Len
gyelorszg, Norvgia, Nmetalfld s Franciaorszg bszke legy
zinek is tudhattk magukat; a mieink viszont megingathatatlanul
bztak szemlyes kpessgkben, s fttte ket az az elszntsg,
amelyrl a britek akkor tesznek igazn tanbizonysgot, amikor a
legnagyobb a.veszly. A nmeteknek volt egy stratgiai elnyk,
amivel gyesen ltek: eriket nagyszm s egymstl tvol fekv
tmaszpontokon osztottk szt, ezekrl nagy erkkel sszpontos
tott tmadsokat intztek a brit clpontok ellen, mikzben sznle
lssel s cselezssel nemegyszer sikerlt eltitkolniuk a bevets val
di clpontjt. Csakhogy az ellensg lthatlag nem szmolt vele,
hogy mennyivel nehezebb a Csatorna fltt s a Csatornn tl lgi
hbort viselni, mint Franciaorszg s Belgium fltt volt. Minden
esetre nagy nehzsgekre szmtott, ezt tanstja, hogy igyekezett
hatkony tengeri mentszolglatot szervezni. Jliusban s augusz
tusban, a lgi tkzetek idpontjban nagy szmban jelentek meg a
vrskeresztes nmet szlltgpek a Csatorna fltt. Mi azonban
nem ismertk el, hogy joguk van hbortatlanul megmenteni a be
vets kzben leltt ellensges piltkat, hogy azok aztn ismt
bombzhassk a polgri lakossgot. Lehetleg magunk mentettk
ki a piltkat a tengerbl, s foglyul ejtettk ket. Vadszaink pe
dig a hbors kabinet hatrozott utastst kvetve leszllsra
knyszertettek vagy lelttek minden nmet mentreplgpet. E
gpek szemlyzete s a fedlzetkn tartzkod orvosok megtk
zssel fogadtk, hogy gy bnunk velk, s azzal rveltek, hogy ez az
eljrs a genfi konvenciba tkzik. A genfi konvenci azonban
ehhez hasonl esetekre nem tartalmaz elrst, mert szerzi nem is
344
szmoltak a lgi hadvisels lehetsgvel. A nmetek klnben
sem voltak abban a helyzetben, hogy joggal panaszkodhassanak,
hiszen k lelkifurdls nlkl szegtk meg sorra a szerzdseket, a
hadijogot s az nneplyes megllapodsokat, amikor csak rde
kk diktlta. Csakhamar fel is hagytak ezzel a ksrletezssel, gy
aztn a tengeri mentszolglatot mindkt fl rszre a mi kis haj
ink vgeztk, amelyeket azonban a nmetek minden lehetsges al
kalommal tz al vettek.

Augusztusra a Luftwaffe 2669 bevethet replgpet vont sz-


sze: 1015 bombzt, 346 zuhanbombzt, 933 vadszt, 375 ne
hzvadszt. A Fhrer augusztus 5-n kelt 17-es szm utastsban
engedlyezte az Anglia elleni intenzv lgi hbort. Gring nem
sokra tartotta az Oroszlnfk-t, a totlis hbor meggyz-
dses hve volt. A nmet haditengerszet trzst viszont aggasztot
ta, hogy ily mdon felborulnak a megllapodsok. Szemkben a
RAF s a brit replipar elpuszttsa csak eszkz volt a clhoz; ut
na a lgi hbornak az ellensges hadi- s kereskedelmi hajk ellen
kellett volna fordulnia. Helytelentettk, hogy Gring nem tulajdo
nt elsrend jelentsget a haditengerszeti clpontoknak, s in
gerelte ket a folytonos halogats. Augusztus 6-n jelentettk a f
parancsnoksgnak, hogy az lland brit lgiveszly miatt nem ha
ladnak a Csatorna elaknstsval. [...]
Jliusban s augusztusban az lland heves lgitmadsok cl-
ponlja a kenti fldnyelv s a Csatorna partja volt. Gring.s szak
kpzett tancsadi gy tltk meg, hogy ez a dli tkzet minden
bizonnyal csaknem valamennyi vadszszzadunkat lekti. Elhat
roztk teht, hogy nappali bombatmadst intznek a Wash-bl-
tl szakra fekv ipari vrosaink ellen. Els osztly Me 109-es va
dszgpeik nem tudtk megtenni ezt a nagy tvolsgot. Meg kellett
teht kockztatniuk, hogy csak Me 110-esekkel ksrik bombzi
kat, ezek pedig hattvolsgukkal alkalmasak voltak ugyan a fel
adatra, minsgk azonban nem ttte meg a mrtket, mrpedig
ez volt a lnyeg. Szmtsuk mindazonltal sszer volt, s vllaltk
is a kockzatot.
gy aztn augusztus 15-n negyven Me 110-es fedezete alatt
mintegy szz nmet bombzt vetettek be Tyneside ellen. Egyttal
tbb mint nyolcszz gpbl ll lgiktelk indtott tmadst dl
fel, hogy leksse a nmetek felttelezse szerint dlen sszevont
345
erinket. s ekkor hoztk meg gymlcsket azok az intzkedsek,
amelyekre Dowding utastotta a vadszrepl-parancsnoksgot.
elre ltta a veszlyt. A dlen zajl heves kzdelembl kivontak
ht Hurricane- s Spitfire-szzadot, hogy pihenjenek, s egyttal
rkdjenek szakon. Slyos vesztesgeik voltak, mgis nehz szv
vel hagytk ott a csatateret. A piltk a legnagyobb tisztelettel, de
hatrozottan tiltakoztak, mondvn, hogy egy csppet sem frad
tak. De csakhamar vratlanul megvigasztaldhattak. Szzadaik in
dulhattak ugyanis a tmadk fogadsra, amikor azok partjaink f
l rtek. Harminc nmet replgpet lttek le, s ezeknek tbbsge
nehzbombz volt (Heinkel 111-esek, ngyfnyi jl kpzett sze
mlyzet mindegyiken), a brit vesztesg mindssze kt sebeslt pil
ta volt. Dowding repl fmarsall minden dicsretet megrdemel,
amirt ilyen elreltan irnytotta a vadszrepl-parancsnoks
got, de mg rendkvlibb, hogy volt llekjelenlte visszatartani g
peink egy rszt, s hajszlpontosan fel tudta mrni, mekkora ter
het tudnak elviselni a hadszntren marad gpeink: gy vlt lehet
sgess, hogy mikzben dlen hossz heteken t lethallharc folyt,
tartalkban maradhattak az szaki terletek vdelmhez szksges
vadszerk. A hadmvszet zsenilis pldjval llunk szemben.
A nmetek tbb nem is merszkedtek az els osztly vadszrep
lgpek hattvolsgn kvl nappali bevetsre. Napkzben ettl
fogva biztonsgban voltak a Washtl szakra fekv terletek.
Augusztus 15-n zajlott le a hbor e szakasznak legnagyobb
lgi csatja; nyolcszz kilomteres fronton t nagyszabs ssze
csaps kvette egymst. Sorsdnt nap volt ez. Dlen mind a hu
szonkt replszzadunk rszt vett a harcokban, sokuk kt beve
tsben, nmelyik hromban is, s a nmetek az szaki vesztesgekkel
egytt hetvenhat gpet vesztettek, mi harmincngyet. Valsgos
katasztrfa volt ez a nmet lgiernek.
A nmet lgi vezets alighanem aggdva latolgatta, milyen k
vetkezmnyekkel jrhat a veresg, mert annyi biztos, hogy nem sok
jval kecsegtetett a jvre nzve. A nmet lgier azonban nem
mondott mg le rla, hogy clba vegye London kiktjt, ezt a ha
talmas hajtmeget befogad vgelthatatlan dokksort, s hozz a
vilg legnagyobb vrost, amelynek a bombzsa nem kvetelt k
lnsebb pontossgot.
[...]

346
Augusztus vgig Gring nem tlte kedveztlennek a lgi hbo
r menett, s a hvei azt hittk, hogy az angolok fldi berendez
sei, a replgpipar, valamint a RAF harci ereje mris slyos kro
kat szenvedett. Becslsk szerint augusztus 8-a ta mi 1115 repl
gpet vesztettnk az 467 elpusztult gpkkel szemben. De hbo
rban persze mindkt fl derltan igyekszik megtlni a helyze
tet, s vezetik rdeknek ppen ez felel meg. Szeptemberben be
ksznttt a j id, s a Luftwaffe dnt sikereket remlt. London
krli repltri berendezseinket slyos tmadsok rtk, majd
6-n este hatvannyolc gp tmadta Londont, 7-n pedig bekvet
kezett az els nagyszabs tmads, mintegy hromszz gp rsz
vtelvel. Eznap s a rkvetkez napokban, mikzben megkettz
tk lgvdelmi gyink szmt, kegyetlen s szntelen kzdelem
folyt a fvros lgterben. A Luftwaffe mg bzott a sikerben, mert
vesztesgeinket eltlozta.
[...]
Az augusztus 24-tl szeptember 6-ig tart harcok nehz hely
zetbe hoztk a vadszrepl-parancsnoksgot. Ezekben a sorsdn
t napokban a nmetek szntelenl s nagy erkkel tmadtk Dl-
s Dlkelet-Anglia repltereit. Cljuk az volt, hogy megsemmist
sk a fvros nappali vadszvdelmt, s alig vrtk mr, hogy
megtmadhassk Londont. A mi szemszgnkbl viszont ezeknek
a lgi tmaszpontoknak s a rluk felszll lgiszzadoknak a fenn
tartsa jval fontosabb volt, mint hogy Londont megvjuk a terror
bombzsoktl. Sorsdnt szakasza volt ez a kt lgier lethall
harcnak. Neknk egy percre sem az jrt a fejnkben, hogy Lon
dont vagy brmely ms teleplsnket megvdjk, hanem csakis
az, hogy ki kerekedik fell a levegben. Stanmore-ban, a vadszf
hadiszllson, kivltkppen pedig Uxbridge-ben, a l l . vadszcso
port fhadiszllsn slyos aggodalmat keltettek a fejlemnyek. Az
ehhez a csoporthoz tartoz t elretolt lgi tmaszpont alaposan
megrongldott, a hat krzeti lloms nemklnben. A kenti par
ton fekv Manston s Lympne repltere olykor tbb napra is
hasznlhatatlann vlt. A Londontl dlre fekv Biggin Hill-i kr
zeti lloms olyan slyosan megrongldott, hogy egy hten t
mindssze egyetlen vadszszzadot volt kpes kiszolglni. Ha az el
lensg folytatta volna a szomszd krzetek heves bombzst s
megronglta volna a parancsnoki pleteket s a telefonvonalakat,
taln megbnthatta volna a vadszparancsnoksg egsz bonyolult
347
mkdsi rendszert. Ezzel nem csupn arra vltunk volna kpte
lenn, hogy Londont megvjuk a mg nagyobb gytrelmektl, ha
nem egyttal elvesztettk volna az oly nagy munkval megalapo
zott ellenrzst is a hazai lgtr e ltfontossg krzete felett. [... ]
Ugyanebben az augisztus 24-tl szeptember 6-ig terjed id
szakban az egsz vadszparancsnoksg alaposan meggyenglt.
E kt ht leforgsa alatt szzhrom piltnk vesztette lett, szz-
huszonnyolc slyosan megsebeslt, ngyszzhatvanhat Spitfire-
unk s Hurricane-nk pedig elpusztult vagy slyosan megrongl
dott. Mintegy ezer piltnknak csaknem egynegyedt vesztettk
el. A helykre ktszzhatvan j, elsznt, de tapasztalatlan piltt
kellett thelyeznnk a kikpz alakulatokbl: sokuk mg be sem
fejezte a tanfolyamot. Szeptember 7-e utn a tz napig tart London
elleni jszakai bombatmadsok nagy puszttst vittek vghez a
dokkokban s a vasti gcpontokban, megltek s megsebestettek
sok polgri lakost, de vgl is llegzetvtelnyi sznethez juttattak
bennnket, amire ugyancsak szksgnk volt.
Ebben az idszakban gy intztem a dolgomat, hogy hetente kt
dlutnt a tmadsoknak kitett kenti s sussexi krzetekben tlt
hessek, s a sajt szememmel gyzdjem meg a helyzet alakulsrl.
Erre a clra a sajt vonatomat hasznltam, amelyet most knyelme
sen berendeztek s ellttak ggyal, frdvel, dolgozszobval, tele
fon-sszekttetssel s gyes szemlyzettel. Az alvsnak szentelt
rkat kivve szakadatlan munkval tltttem teht az idt, s
olyan krlmnyek kztt dolgozhattam, mintha ki sem tettem vol
na a lbam a Downing streetrl.

Szeptember 15-t kell a cscspontnak tekintennk. A Luftwaffe


az elz napi kt slyos tmads utn eznap intzte legnagyobb
sszpontostott nappali lgitmadst London ellen.
A hbor egyik sorsdnt csatja volt ez, s akrcsak a Waterlooi
csata, ez is vasrnapra esett. n Chequersben voltam. Elzleg mr
tbb zben is jrtam a l l . vadszcsoport fhadiszllsn, hogy ta
nja legyek a lgi csata irnytsnak, de egyszer sem trtnt semmi
klns. Ezen a napon azonban gy ltszott, hogy az idjrs ked
vez az ellensgnek, ezrt Uxbridge-be hajtattam, s felkerestem a
csoport fhadiszllst. A l l . csoporthoz nem kevesebb mint hu-
szoftt szzad tartozott, ezek fedeztk a ngy grfsgot, Essexet,
Kentet, Sussexet s Hampshire-t, valamint a rajtuk t Londonba
348
vezet utakat. Park repl almarsall hat hnapja llt ennek a cso
portnak az ln, amelynek helytllstl oly nagymrtkben fg
gtt a sorsunk. A dunkerque-i hadmvelet kezdettl fogva ir
nytotta a dl-angliai nappali akcikat; szervezett technikailag is
tklyre fejlesztette. Felesgemmel egytt a tizent mter mlysg
ben lv fld alatti bombabiztos hadmveleti terembe vezettek. A
Hurricane-ek s a Spitfire-ok minden flnye hibaval lett volna,
ha Dowding tancsra s srgetsre a lggyi minisztrium ki nem
pti a fld alatti parancsnoki kzpontok s telefonkbelek bonyo
lult rendszert. Elismerssel tartozunk mindenkinek, aki rszt vett
a ltrehozsban. Dl-Angliban ekkor ott volt a l l . csoport fha
diszllsa s hat alrendelt vadszlloms. Mint mr sz volt rla,
valamennyi alakulatra nagy teher nehezedett. A fparancsnoks
got a stanmore-i fhadiszlls ltta el, de a szzadok irnytsnak
gyakorlati feladatait blcsen a l l . csoportra bztk, ez pedig a grf
sgokba teleptett vadszllomsok tjn vgezte az irnytst.
A csoport veznylterme kisebb sznhzteremre emlkeztetett:
ktemeletes, mintegy hsz mter tmrj helyisg volt. Mi, megfi
gyelk az emeleti pholyban foglaltunk helyet. Alattunk nagy lp
tk trkpekkel a trkpasztal, krltte mintegy hsz jl kpzett
fiatal frfi s n, telefonos segtkkel. Velnk szemben a sznhzi
fggny helyt villanygkkel elltott hat hasbra osztott hatalmas
tbla fdte; a hasbok a hat vadszllomst jeleztk, kln alosz-
tssal egy-egy szzadnak; a tblt vzszintes vonalakkal sorokra is
osztottk. A legals sor kigyullad gi jeleztk azokat a szzado
kat, amelyek a figyelmeztets utn kt perc mlva elrik a riadk
szltsg llapott. A kvetkez sor g azokat jelezte, amelyek t
perc alatt kszenlt-be kerlnek, az utna kvetkez sor a hsz
perc mlva felszll rendelkezsre ll szzadokat; ezutn k
vetkeztek a mr felszllt szzadok, majd azok, amelyek mr jelen
tettk, hogy ltjk is az ellensget; fllrl a msodik sorban azok
nak a szzadoknak a lmpi gtek, vrs fnnyel, amelyek harcban
lltak, a legfels sorban pedig a hazafel tart szzadok gi. Balol
dalt, egy vegezett proszcnium pholyban ngy-t tiszt lt, k r
tkeltk a berkez rteslseket, amelyeket az ekkor tbb mint t
venezer frfibl, nbl s fiatalbl ll megfigyel szolglatunktl
kaptak. A radar mg gyermekcipben jrt, de mr jelezni tudta a part
fel kzeled tmadkat. A legfontosabb informcis forrsunk
azonban a tvcsvekkel s hordozhat telefonokkal felszerelt meg
349
figyelk sokasga volt, akik jeleztk a szrazfld felett halad tma
d ktelkeket. Egy-egy tmads alatt tbb ezer jelents rkezett.
A fld alatti parancsnoksg ms helyisgeiben tbb termet tltt
tek meg a tapasztalt szakemberek, akik villmgyorsan szelektltk
a hreket, majd percrl percre tovbbtottk az elemzsek eredm
nyt kzvetlenl a fldszinti trkpek krl l helyzetjellknek
s az vegpholyban lv gyeletes tisztnek.
Jobboldalt volt egy msik vegpholy is: innen a szrazfldi had
sereg tisztjei a parancsnoksghoz tartoz mintegy ktszz lgvdel
mi teg tevkenysgt ksrtk figyelemmel. jjelente ltfontoss
g volt, hogy ha valahol vadszgpeink harcba bocstkoztak az el
lensggel, a krzetben lelltsk a lgvdelmi tegek tzelst.
A rendszer alapvonsai nem voltak ismeretlenek elttem, mert a
hbor eltt egy vvel, amikor Stanmore-ban jrtam, Dowding el
magyarzta, hogyan mkdik. Mkds kzben azonban tovbb
alaktottk s finomtottk, s ekkorra mr olyan hajszlpontosan
mkd harci eszkzz fejlesztettk, amelynek a vilgon sehol sem
volt prja. Nem tudom - fordult hozzm Park lefel menet -, vr
hat-e valami mra. Egyelre minden csendes. Negyedra sem
telt el azonban, s a kitzk srgldni kezdtek az asztal krl. Je
lentsjtt, hogy 40+ (negyvennl tbb) gp szllt fel a dieppe-i
krzet nmet repltereirl. A fali jelztbla als sorban egyms
utn gyulladtak ki a lmpk, jelezvn, hogy egyre tbb szzadot he
lyeztek riadkszltsgbe. Azutn gyors egymsutnban rkeztek
a20+ sa40+ jelzsek, jabb tz perc mltn pedig nem lehe
tett immr ktsges, hogy nagy csata van kszlben. Mindkt ol
dalon kezdett zsfolsig megtelni a lgtr.
s egyre jabb jelentsek rkeztek: 40+-ok, 60+-ok, st
volt egy 80+ is. Alattunk, a fldszinti asztalon percrl percre tol
tk elre a korongokat a klnbz bereplsi tvonalakon, mg
szemkzt egyre feljebb gyulladtak ki a lmpk, jelezvn, hogy va
dszszzadaink egyms utn emelkednek a levegbe, mg mr csak
ngy-t maradt kszenltiben. Ezek a lgi sszecsapsok, ame
lyektl oly sok fggtt, az elstl szmtva alig tbb mint egy rig
tartottak. Az ellensg elg ers volt, hogy egyre jabb tmad hul
lmokat kldjn, s ha minden szzadunk a levegben volt, hetven
nyolcvan perc mlva le kellett szllniuk zemanyagrt, tpercnyi
tzharc utn pedig lszert kellett vteleznik. Kvetkezskpp
egyik f feladatunk volt gy szervezni a bevetseket, hogy egy id
350
ben ne tlsgosan sok gpnk tartzkodjk nappal a repltereken
zemanyagvtel vagy lszervtelezs cljbl.
A vrs lmpk csakhamar arrl tanskodtak, hogy szzadaink
tbbsge harcban ll. Odalentrl halk moraj hallatszott, a szorgos
jellk a gyorsan vltoz helyzetet kvetve ide-oda tologattk ko
rongjaikat. Park repl almarsall kiadta ltalnos utastsait vadsz
erinek, s az els sor kzepn mellettem l fiatal tiszt rszletes pa
rancsokat formlt bellk a vadszllomsok rszre. Nhny v
vel ksbb tudtam meg, hogy Willoughby de Broke lord volt az.
(1947-ben tallkoztam vele jra, amikor a Jockey Club meghvs
ra elmentem megtekinteni a derbit. volt a klub intzje, s megle
petssel fogadta, hogy nem felejtettem el tallkozsunkat.) A tr
kpasztalon kirajzold helyzet alapjn utastotta felszllsra s
rjratra az egyes replszzadokat. A repl almarsall mgttnk
jrklt fel s al, ber szemmel kvette a mrkzs minden mozza
natt, figyelte, hogyan dolgozik fiatal beosztottja, s csak nagy nha
avatkozott be egy-egy hatrozott paranccsal, valamelyik veszlyez
tetett krzet megerstsre. Csakhamar valamennyi szzadunk
harcban llt, nmelyik mr megkezdte a leszllst, hogy zemanya
got vtelezzen. Minden gpnk a levegben volt. Az als sorban ki
aludtak a lmpk. Egyetlen szzad sem maradt tartalkban. Ekkor
Park felhvta a Stanmore-ban tartzkod Dowdingot, s azt krte
tle, bocsssa rendelkezsre a 12. csoport hrom szzadt arra az
esetre, ha nagyobb szabs tmads fenyegetne, amg az szzadai
lszert s zemanyagot vteleznek. Kvnsgnak eleget tettek. El
ssorban London s a vadszreplterek vdelmhez volt szksg
az erstsre, mert a l l . csoport mr elltte minden puskaport.
A fiatal tiszt, mintha mi sem trtnt volna, nyugodtan adta to
vbb a csoportparancsnok tmutatsai szerint a parancsokat, hal
kan, monoton hangon, s kisvrtatva az erstsl rkezett hrom
lgiszzad is harcban llt mr. A parancsnok ekkor alrendeltjnek
szke mgtt llt, s most vettem csak szre az arcra kil aggodal
mat. Addig sztlanul figyeltem, most azonban megkrdeztem:
Mennyi tartalkunk van mg? Semennyi - felelte a repl al
marsall. Ksbb e nevezetes naprl szl emlkezsben azt rta,
hogy erre n komor arccal reagltam. Meg is volt r minden
okom. Ki tudja, mekkora vesztesgek rtek volna bennnket, ha
zemanyagot vtelez replgpeinket a fldn jabb 40+-os

351
vagy 50+-os tmadsok rik! A veszly risi volt, cselekvsi le
hetsgnk csekly, a tt pedig felmrhetetlen.
jabb t perc mltn szzadaink tbbsge leszllt zemanya
grt. Nem sokukat tudtuk volna megvdeni a lgitmadsokkal
szemben. s akkor kiderlt, hogy az ellensg visszafordult tmasz
pontjaira. Az alattunk lv asztalon a korongok mozgsa azt jelez
te, hogy a nmet bombzk s vadszgpek folyamatosan kelet fel
tartanak. j tmadsokat nem jelentettek. jabb tz perc mlva v
get rt minden lgi tevkenysg. Felkapaszkodtunk a felsznre ve
zet lpcsn, s szinte abban a pillanatban, amikor kilptnk a sza
badba, lefjtk a lgiriadt. Nagyon rlnk, uram, hogy ltta, mi
trtnt - mondta Park -, az utols hsz percben annyira elrasztot
tak a hrek, hogy nem tudtuk feldolgozni. Most lthatta, mennyire
szksek a lehetsgeink. Ma messze elmaradtak a kvetelm
nyektl. Megkrdeztem, van-e mr jelents az eredmnyekrl, s
megjegyeztem, hogy benyomsom szerint sikerlt eredmnyesen
visszaverni a tmadst. Park azt vlaszolta, hogy megtlse szerint
nem fogtunk el annyi tmadt, mint amennyit remlt. Az ellensg
nyilvn mindentt ttrte vdelmnket. London fltt szmllatla
nul jelentek meg a nmet bombzk vadszksretkkel egytt.
Amg odalent voltam, egy tucatnyit lelttnk, de egyelre nem tud
tunk kpet alkotni magunknak a csata kimenetelrl, sem a veszte
sgeinkrl, sem az elszenvedett krokrl.
Mire visszartem Chequersbe, dlutn fl t volt mr, s azonnal
lefekdtem aludni. Alaposan kimerthetett a l l . csoport drmja,
mert csak nyolckor bredtem fel. Csengetsemre magntitkrom,
John Martin jtt be, s ismertette a vilg minden tjrl rkez h
rek mrlegt. Lesjt mrleg volt. Az egyik dolog balul ttt ki; a
msik megint ksik; ez meg ez kedveztlen vlaszt adott; rzkeny
hajvesztesgek rtek bennnket az Atlanti-cenon. Hanem -
mondta Martin a beszmol vgeztvel - mindezrt krptolt a l
gier. Szznyolcvanhrom gpet lttnk le, s negyvenet sem vesz
tettnk.
Igaz, a hbor utn kiderlt, hogy ezen a napon az ellensg mind
ssze tvenhat gpet vesztett, de szeptember 15-e mgis fordulatot
hozott az angliai csatban. Aznap jjel bombzink nagy erkkel
tmadtk a Boulogne s Antwerpen kztti kiktkben lv haj
kat. Klnsen slyos vesztesgeket okoztak Antwerpenben.
Szeptember 17-n, mint ma mr tudjuk, a Fhrer elhatrozta, hogy
352
bizonytalan idre elhalasztja az Oroszlnfka hadmveletet. Hi
vatalosan csak oktber 12-n fggesztettk fel a partraszllst a k
vetkez v tavaszig. 1941 jliusban azonban Hitler ismt csak a
kvetkez v tavaszra halasztotta, mondvn, hogy addigra vget
r az oroszorszgi hadjrat. Hi brnd volt ez, de dnt fontoss
g. 1942. februr 13-n azonban Raeder mg egyszer s utoljra
szba hozta Hitler eltt az Oroszlnfk-t, s rvette, hogy vg
kpp vegye le a napirendrl. Ez lett teht az Oroszlnfka sor
sa. s kimlsnak napjt taln szeptember 15-ben jellhetjk
meg.
[...]
Nem vits, hogy mindig tloztunk az ellensges skalpok szmba
vtelben. Vgeredmnyben a nmetek csak ktszer annyi gpet
vesztettek, mint mi, nem pedig hromszor annyit, ahogy hittk s
hirdettk. De ennyi is elg volt. A RAF nemhogy elpusztult volna,
ellenkezleg, gyzelmet aratott. Nagy szmban rkeztek az jon
nan kikpzett piltk. Replgpgyrainkat slyos csapsok rtk,
de megbntani nem sikerlt ket, mrpedig tlk fggtt nemcsak
a pillanatnyi helytlls, hanem az is, hogy kpesek lesznk-e meg
vvni a hosszra nyl hbort. A munksok, szakmunksok s se
gdmunksok, frfiak s nk ott lltak szilrdan a munkapadjaik
mellett, kitartottak a tzben is, gy dolgoztak a mhelyekben, mint
ha tegeknl szolglnnak. Herbert Morrison hadfelszerelsi mi
niszter mindenkit lelkestett hatalmas munkaterletn. Lankadat
lanul - ez volt a jelszava, s nem is lankadt ott senki. Pile tbornok
lgvdelmi parancsnoksga gyes s tettre ksz tzrekkel tmo
gatta a lgi harcokat. De az idejk ekkor mg nem jtt el. Az oda
ad s fradhatatlan figyel szolglat minden rban a helyn volt.
A vadszparancsnoksg gondosan megtervezett szervezete, amely
nlkl taln minden hibaval lett volna, jl brta a hnapokig tart
szntelen terhelst. Mindenki megtette a magt.
Odafnn a levegben legyzhetetlennek bizonyultak fradha
tatlan s hsies vadszpiltink. gy meneklt meg Britannia. Jog
gal mondhattam az alshzban: Az emberi viszlyok trtnetben
soha mg ily sokan nem ksznhettek ily sokat ily keveseknek.

353
16 / Lgi roham

A Nagy-Britannia elleni nmet lgi rohamot ellentmond szn


dkok, sszeegyeztethetetlen clok s flbemaradt tervek jellem
zik. Ezekben a hnapokban az ellensg hromszor-ngyszer is fel
hagyott tmadsi mdjval, amely slyos prbattel el lltott ben
nnket, s helyette jjal prblkozott. De ezek a szakaszok tfedtk
egymst, s nem lehet idpontokkal elhatrolni ket egymstl.
Mindegyik egybefolyt a rkvetkezvel. A kezdeti hadmveletek
ben a nmetek a Csatorna s a dli part fltt prbltak harcba bo
cstkozni lgiernkkel, ezutn dli grfsgaink, elssorban Kent s
Sussex fltt folytatdott a harc, ekkor az ellensg lgiernk szer
vezetnek megsemmistsre trekedett; majd kzelebb jtt Lon
donhoz s London fl; utna maga London lett a fcl; vgl,
amikor London gyzelmesen killta a prbt, szttagolt erkkel vi
dki vrosainkat kezdtk tmadni, valamint egyetlen ltfontossg
atlanti hajzsi vonalunkat a Mersey s a Clyde torkolatnl.
Mr sz volt rla, milyen slyos helyzetbe hoztak bennnket,
amikor augusztus utols s szeptember els hetben dl-angliai re
pltereinket tmadtk. De szeptember 7-n Gring nyilvnosan a
kezbe vette a lgi csata parancsnoksgt, s a nappali tmadsok
rl az jszakaiakra trt t, a kenti s sussexi vadszreplterek he
lyett pedig London srn beptett terleteit vette clba. Gyakori
ak, st llandak voltak a kisebb nappali lgitmadsok, s htra
volt mg egy nagy nappali tmads is, lnyegben azonban a nmet
offenzva jellege megvltozott. tvenht napon t egyetlen jszaka
sem mlt el London bombzsa nlkl. A vilg legnagyobb vrosa
olyan megprbltatst lt t, amelynek kvetkezmnyeit senki nem
sejthette elre. Soha azeltt nem bombztak mg ilyen hevesen ek
kora plettmeget, soha azeltt nem kellett mg ennyi csaldnak
ilyen nehzsgekkel s borzalmakkal szembenznie.
Az augusztus vgn London ellen indtott szrvnyos bombat
madsokra nyomban a Berlin elleni megtorl tmadssal vlaszol
tunk. A London elleni lgi tmadsokhoz kpest szksgkppen
igen csekly mrtk megtorlsrl lehetett csak sz, mert gpeink
nek nagy tvolsgot kellett megtennik, a nmetek pedig a kzeli
francia s belga replterekrl szlltak fel. A hbors kabinet gett
a vgytl, hogy visszavgjunk, emeljk a ttet s megmutassuk az
ellensgnek, hogy mit tudunk. Fenntarts nlkl egyetrtettem mi-
354
nisztertrsaimmal, mert gy gondoltam, semmi sem hkkentheti
meg s ejtheti zavarba Hitlert annyira, mint ha r kell jnnie, mek
kora a britekben a gyllet s az akarater. Titkon csodlt minket.
Persze igyekezett kihasznlni a Berlin elleni megtorl tmadst, s
nyilvnosan is bejelentette, ami amgy is a nmetek elhatrozott
szndka volt, hogy tudniillik bombatmadsaikkal sztzilljk s
romba dntik Londont s ms brit vrosokat. Ha megtmadjk
vrosainkat - jelentette ki szeptember 4-n -, egyszeren leradroz
zuk az viket a fld sznrl. s meg is tette, ami tle telt.
A nmetek els clja az volt, hogy megsemmistsk lgiernket, a
msodik, hogy megtrjk London lakossgt, vagy legalbbis lak
hatatlann tegyk a vilg legnagyobb vrost. Ezt a kt clt nem si
kerlt elrnik. Piltink tudsnak s merszsgnek, kivl re
plgpeinknek s a remek szervezettsgnek hla a RAF fellkere
kedett. De ugyanilyen ragyog s Britannia fennmaradshoz
ugyanennyire szksges ernyeket csillogtattak most az egyszer
llampolgrok millii is. Megmutattk, mekkora er lakozik az
olyan kzssgben, amely szabadsgban nevelkedett.

Szeptember 7-tl november 3-ig jszaknknt tlagosan kt


szz nmet bombzgp tmadta Londont. Az elz hrom ht
alatt szmos bevetsben tmadtk vidki vrosainkat, s ebben az
idben jelents mrtkben szt kellett tagolnunk lgvdelmi tzr
sgnket, gy aztn amikor Londonra sszpontosultak a tmad
sok, mindssze kilencvenkt gynk volt llsban. gy gondoltuk,
jobb lesz, ha a lgteret tengedjk a l l . csoporthoz tartoz jjeli va
dszainknak. Hatszzadnyi Blenheim s Defiant is volt kzttk.
Az jszakai vadszat igen fejletlen volt mg, s csak igen csekly
vesztesgeket tudtunk okozni az ellensgnek. tegeink teht h
rom egymst kvet jszaka nmk maradtak. Technikjuk ez id
tjt fjdalmasan tkletlen volt. Minthogy azonban jjeli vadsza
ink nem bizonyultak eredmnyesnek, s megoldatlan gondjaik is
voltak, gy dntttnk, hogy szabad kezet adunk a lgvdelmi t
zreknek : tzeljenek beltsuk szerint a lthatatlan clpontokra, s
vessenek be minden clkeres eszkzt, amit csak jnak ltnak. Pile
tbornok, a lgvdelmi tzrsg parancsnoka negyvennyolc ra le
forgsa alatt a vidki vrosok rovsra tbb mint ktszeresre n
velte a fvrosban a lgvdelmi gyk szmt. Replgpeink t

355
vol tartottk magukat a fvros lgtertl, gy az tegek megmutat
hattk, hogy mire kpesek.
A londoniak hrom jszakt gy tltttk laksukban vagy a ko
rntsem tkletes vhelyeken, hogy "kzben az ellensg szemlto
mst ellenlls nlkl tmadhatott. Szeptember 10-n egyszer csak
hatalmas robajjal felhangzott a zrtz, a fnyszrk ragyog f
nytl ksrve. A harsny gyzs nem sok krt tett az ellensgben,
annl nagyobb elgttel volt azonban a lakossgnak. Az emberek
jles rzssel tapasztaltk, hogy visszavgunk. Attl fogva az te
gek rendszeresen tzet nyitottak a tmadkra, s a gyakorlat, a tal
lkonysg s a szksg egyre jobb eredmnyt hozott. A nmet t
madk vesztesgei egyre nvekedtek. Az tegek idnknt elhall
gattak, ilyenkor a mestersgkbe szintn egyre inkbb beletanul
jjeli vadszok lptek a sznre. Az jszakai tmadsokon kvl az el
lensg kisebb ktelkekben, st nha mg egyes gpekkel is gy
szlvn szntelenl folytatta a nappali bombzsokat is, gyhogy a
szirnk rvidebb-hosszabb megszaktsokkal majdnem teljes hu
szonngy rn t vltttek. London htmillis lakossga lassan
hozzszokott ehhez a klns lethez.
[...]
Egyszer, amikor Ramsgate-ban jrtam, belekerltem egy lgit
madsba. Bevezettek egy nagy alagtba, a lakossg jelents rsze
llandan ott tartzkodott. Amikor egy negyedra mlva kijt
tnk, fstlg romokat lttunk. Egy kis szllodt rt tallat. Ember
letben nem esett kr, de az plet helyn trtt ednyek, haszn
lati trgyak, sszetrt btorok halmozdtak. A tulajdonos s a fele
sge, valamint a szakcsok s a pincmk zokogtak. Mi lett az ott
honukbl? Mi lett a meglhetskbl? De mire j az llamhatalom!
Rgtn hatroztam. A visszaton a vonatomon lediktltam a pnz
gyminiszterhez cmzett levelemet, amelyben kifejtettem, hogy az
ellensges tmadsok okozta krokat az llamnak kell magra vl
lalnia, s a krosultakat teljes mrtkben s haladktalanul krtala
ntani kell. A terheket teht nem azoknak kell viselnik, akiknek
otthona vagy meglhetsi forrsa megsemmislt, hanem a nemzet
nek. Kingsley Wood termszetesen egy kiss aggdott, amirt ilyen
belthatatlan kvetkezmnyekkel jr ktelezettsget kszltnk
vllalni, de n ragaszkodtam a tervhez, s vgl kt ht alatt olyan
biztostsi rendszert dolgoztunk ki, amely ksbb lnyeges szerepet
jtszott az orszg letben. [...]
356
Fl volt, hogy London az j, ers pletektl eltekintve csakha
mar romhalmazz vlik. Slyos aggodalmakkal tlttt el, hogy mi
lesz a lakossggal: a londoniak nagy rsze ott keresett menedket,
ott aludt, ott prblta tvszelni a puszttst, ahol ppen a lgitma
ds rte. Gyorsan sokasodtak azonban a tglbl s betonbl p
tett vhelyek. A fldalatti vast alagtjai tmegeknek nyjtottak
menedket. Szmos tgas vhelynk is volt, nmelyikben htezer
ember is elfrt, s az odahzd londoniak jszakrl jszakra biza
kodva vrtk a lgitmads vgt, mbr sejtelmk sem volt, mi
trtnnk, ha vhelyket tallat rn. Azt javasoltam, hogy eze
ken az vhelyeken ptsenek tglavlaszfalakat. Ami a fldalatti
alagtjait illeti, ekrl volt nmi vita, de vgl csak megegyeztnk.
[...]
Ezekben a vszterhes napokban a parlamentnek is szksge volt
tmutatsra. A kpviselk gy reztk, ktelessgk pldt mutat
ni. Igazuk is volt, de tartottam tle, hogy tlzsba viszik a dolgot; a
lelkkre kellett beszlnem, hogy tartsk magukat az vatossgi
rendszablyokhoz, s igazodjanak a hbors idk rendkvli krl
mnyeihez. Zrt lsen sikerlt meggyznm ket, hogy meg kell
tennik a szksges s alaposan megfontolt vintzkedseket. Be
leegyeztek pldul, hogy ne hozzk nyilvnossgra, mikor lnek
ssze, s hogy felfggesszk az lsezst, ha a teremr jelenti az el
nknek, hogy lgiveszly van. Ilyenkor ktelessgtudan vala
mennyien levonultak a zsfolt, tkletlen, rgtnztt vhelyekre.
A brit parlament mindig bszke lehet r, hogy tagjai a lgi hbor
idejn is folytattk az lsezst s tovbb vgeztk munkjukat.
A kpviselk felettbb rzkenyek az ilyen dolgokra, s knnyen
megeshetett volna, hogy rosszul tljk meg lelkillapotukat. Ami
kor az egyik terem megrongldott, tkltztek a msikba, s nem
kis fradsgomba kerlt rbeszlni ket, hogy hallgassanak a j
szra. Az alshz vndorlsaira ksbb mg visszatrek. Egysz
val, minden kpvisel megfontoltan s mltsgteljesen viselke
dett. Abban is szerencsnk volt, hogy amikor nhny hnappal k
sbb az alshzat teljesen elpuszttotta a bombzs, ppen jszaka
volt, s a kpviselk nem tartzkodtak odabent. Amikor sikerlt
megfkeznnk a nappali lgitmadsokat, egyszerre knnyebb lett
az letk. De az els nhny hnap alatt egy percre sem lehettem
nyugodt a biztonsguk fell. Vgl is az ellensgen aratott gyze
lem egyik forrsa maga az ltalnos vlasztjog alapjn szabadon
357
megvlasztott fggetlen parlament volt, amely brmikor elcsaphat
ta a kormnyt, de a legsttebb napokban hajland volt bszkn
felsorakozni mgtte. A parlament gyztt.
Alig hinnm, hogy akadna olyan dikttor, akinek akkora hatal
ma lehetne orszgban, mint volt a brit hbors kabinetnek. Elg
volt elmondanunk, mit krnk, a np kpviseli mris mellnk ll
tak, s valamennyien rmmel engedelmeskedtek. Pedig a kritika
jogt egy percre sem korltoztuk. De a kritikusok csaknem mindig
tiszteletben tartottk a nemzet rdekt. Amikor nagy nha krdre
vontak bennnket, a parlament kt hza elspr tbbsggel lesza
vazta ket, s ekzben, a totlis llamok mdszereivel szges ellen
ttben, nem alkalmaztuk a legcseklyebb knyszert sem, nem volt
beavatkozs, nem folyamodtunk sem a rendrsghez, sem a tit
kosszolglathoz. Jles rzs volt arra gondolni, hogy a parlamenti
demokrcia, vagy akrhogy nevezzk is a brit llamformt, minden
megprbltatst kpes killni, minden nehzsgen fell tud kere
kedni. Kpviselinket mg a pusztuls veszlye sem flemltette
meg, de azzal, szerencsre, nem is kellett szmolnunk.

17 / London helytll

[...]
Szeptember kzeptl az ellensg j, pusztt hats tmadsi
formt alkalmazott ellennk. Nagy terleten s vlogats nlkl,
nagy szmban dobott le idztett bombkat, s ezzel nehz feladat
el lltott bennnket. Hossz vastvonalakat, fontos csomponto
kat, ltfontossg zemekhez, replterekhez vezet tvonalakat
s orszgutakat kellett sokszor lezrnunk s a nagy szksg ellenre
is hasznlaton kvl helyeznnk. A bombkat ki kellett snunk,
hogy felrobbantsuk vagy rtalmatlann tegyk ket. Rendkvl ve
szedelmes feladat volt ez, kivlt kezdetben, hiszen ekkor kellett ki
tapasztalnunk, melyek a legclravezetbb eszkzk s mdszerek.
[...]
Minden vrosban s krzetben klnleges szzadok alakultak.
nkntesek tmegei jelentkeztek erre a hallos jtkra. Csopor
tokba tmrltek, nmelyik szerencsvel jrt, nmelyik nem. N
melyikk tllte megprbltatsunknak ezt az idszakt. Msok
hsszor, harmincszor, st negyvenszer is sikerrel jrtak, de aztn el
358
rte ket a vgzetk. Akrmerre vezettek is orszgjr krtjaim,
mindentt tallkoztam ezekkel a tzszersz-klntmnyekkel.
Mr klsre is szemltomst klnbztek msoktl, mg a legbt
rabb s legodaadbb emberektl is. Komorak voltak, megviseltek,
az arcuk kkes sznben jtszott, klns csillogs volt a szemkben,
ajkukat sszeszortottk, de a magatartsukban a legkritikusabb
szem sem tallt volna kivetnivalt. Trtnelmnk nehz veirl
szlva hajlamosak vagyunk visszalni a komor szval. Pedig ezt a
szt a tzszersz-alakulatok tagjainak kellene fenntartanunk.
[...]
rltem, hogy vrosaink kzl ppen Londont rtk a legkm
letlenebb lgitmadsok. London olyan volt, mint valami hatalmas
slny: iszony sebekkel, rogyadozva, tbb sebbl vrezve is kpes
volt tovbb lni s mozogni. A munksnegyedek ktemeletes hzai
ban szaporodtak az Anderson-vhelyek; igyekeztek lakhatv
tenni ket, s ess idben elvezettk bellk a vizet. Ksbb kitall
tk az gynevezett Morrison-vhelyet: ez a vastag acllemezbl
sszehegesztett s oldalt ers drthlval kertett slyos konyha-
asztal fel tudta fogni egy kisebbfajta hz leoml romjait is, s gy nmi
vdelmet nyjthatott a lakknak. Sokan ksznhetik neki az let
ket. Egybknt pedig London helytllt. A londoniak mindent ki
lltak, s mg tbbet is killtak volna. Ami azt illeti, ez id tjt bizto
sak voltunk benne, hogy az egsz vilgvros romhalmazz vlik.
Mint ahogy azonban annak idejn az alshzban is kifejtettem, a
nagyvrosok lerombolsban a cskken hozadk elve rvnyesl.
Egy id mlva a bombk jelents rsze a mr romba dlt hzakra
esik, s csak a trmelket rpti a levegbe. Egsz krzetekben nem
marad mr lerombolnival, az emberek azonban valahol mgiscsak
meghzhatjk magukat, s vgtelen tallkonysggal, elszntsg
gal folytathatjk munkjukat. Ebben az idben brki bszke lett
volna r, hogy londoninak mondhatja magt. Az egsz orszg cso
dlattal adzott a fvrosnak, s a tbbi angol nagyvros alig vrta,
hogy ha eljn az ideje, megmutathassa, mire kpes. Sokan valsg
gal irigyeltk London hsiessgt, s a vidkiek szp szmmal kl
tztek Londonba, hogy legalbb egy-kt jszakt ott tltsenek, osz
tozzanak a veszlyben s kiszrakozzk magukat. Kzelltsi
okokbl knytelenek voltunk fellpni ez ellen a hbort ellen.
[...]

359
November 3-n jjel, csaknem kt hnap ta elszr, London
ban nem szlaltak meg a szirnk. Sokan klnsnek talltk ezt a
csendet. gy reztk, valami nincs rendjn. A rkvetkez jszaka
az ellensg sztszrt bevetsekben tmadta a szigetorszg legkln
bzbb krzeteit, s ezt egy ideig folytatta. Ismt megvltozott teht
a nmet tmadsok mdszere. A f clpont tovbbra is London volt
ugyan, egyttal azonban nagy erket vetettek be, hogy megbnt
sk a brit ipar kzpontjait. Specilis szzadokat kpeztek ki, j navi
gcis eszkzkkel lttk el ket a klnlegesen fontos kzpontok
elleni tmadsra. Az egyik alakulat arra kapott kikpzst, hogy
megsemmistse a glasgow-killingtoni Rolls-Royce replgpmo-
tor-gyrat. Mindez azonban hevenyszett s tmeneti megolds
volt. A nmetek egyelre letettek az angliai invzirl, Oroszorsz
got pedig mg nem tmadtk meg, s Hitler legkzelebbi munka
trsain kvl senki nem is szmtott r, hogy megtmadjk. A tli
hnapokat gy ht a nmet lgier affle ksrletezsre hasznlta
fel: j mszaki eszkzkkel felszerelt gpeket kldtt jszakai
bombatmadsokra s a brit tengeri kereskedelem elleni bevet
sekre, egyszersmind megprblta megbntani a hadiipart s a pol
gri termelst. Okosabban tette volna, ha egyvalamire koncentrl,
s nem tgt, amg azt az egy clt el nem ri. De addigra tancstalan
sg s bizonytalansg lett rr a vezetin.
Az j bombzsi taktika november 14-n jjel, a Coventry elleni
lgi rohammal kezddtt. London nagyobb s bizonytalanabb cl
pontnak bizonyult, semhogy dnt sikerrel kecsegtessen, s Gring
abban remnykedett, hogy a vidki vrosokat s hadiipari kzpon
tokat taln csakugyan sikerl eltrlnie a fld sznrl. A tmads
14-n, kzvetlenl stteds utn kezddtt, s hajnalra tszz n
met gp hatszz tonnnyi nagy hats robban- s tbb ezer gyjt
bombt szrt le a vrosra. Mindent egybevetve ez volt a legpuszt
tbb tmads, amit elszenvedtnk. Coventry kzpontja romokban
hevert, s a vros lete egy idre teljesen megbnult. Ngyszz em
ber vesztette lett, s ennl is jval magasabb volt a slyos sebesl
tek szma. A nmet rdi kzlte, hogy csakhamar tbbi nagyvro
sunk is Coventry sorsra jut. Csakhogy a ltfontossg replgp-
motor-gyr s a szerszmgpgyr nem llt le, s a bombzs szr
nysgeit most elszr tl lakossgot sem sikerlt megbntani.
Egy ht sem telt bele, s a rendkvli jjptsi bizottsg ragyog
eredmnyeket rt el a vros letnek helyrelltsban.
360
November 15-n az ellensg ismt London ellen fordult, s a teli
hold fnynl igen slyos lgitmadst intzett ellene. Jkora krok
keletkeztek, kivlt a templomokban s ms memlkekben. A k
vetkez clpont Birmingham volt: 19-e s 22-e kztt nagy puszt
tst s embervesztesget okozott a hrom egymst kvet bomba
tmads. Csaknem nyolcszz ember vesztette lett, s tbb mint
ktezer sebeslt meg; Birminghamben azonban nem llt meg az
let, a vros lakossgt nem trte meg a szenveds. Amikor msnap
vagy harmadnap Birminghambe ltogattam, hogy megtekintsem
gyrait, s szemlyesen is meggyzdjem rla, mi trtnt, kedves
kis kzjtkban volt rszem. Vacsoraid volt, s egy igen csinos fiatal
lny szaladt oda a kocsimhoz, s egy doboz szivart hajtott be az ab
lakon. Nyomban megllttattam az autt, s akkor a leny ezt mond
ta: Ezen a hten n kaptam a legnagyobb teljestmnyrt jr d
jat. Alig egy rja tudtam meg, hogy ideltogat. Az ajndk kt-
hrom fontjba kerlhetett. Nagy rmmel cuppantottam (hivata
los minsgemben) egy cskot az arcra. Aztn megtekintettem a
hatalmas tmegsrt, amelybe oly sok felnttet s gyermeket temet
tek az elmlt napokban. Birmingham szelleme tretlen volt, s mil
lis, jl szervezett, ntudatos, megrt lakossga rr lett a szenve
dseken.
November utols hetben s december elejn fknt a kiktkre
irnyultak a tmadsok. Slyos bombatmads rte Bristolt, South-
amptont s mindenekeltt Liverpoolt. Ksbb Plymouth, Shef
field, Manchester, Leeds, Glasgow s ms hadiipari kzpontok is
testek a tzkeresztsgen. Akrhova sjtott is le az ellensg, min
dentt olyan egynteten szilrd llekkel fogadta a tmadst a
nemzet, amilyen egynteten ss a tenger.
Ebben az idszakban is Londont rte a legnagyobb lgitmads.
December 29-n, vasrnap. A nmetek minden keservesen meg
szerzett tapasztalatukat latba vetettk. Bemutattk, hogy kell egy
vrost a legtkletesebben lngba bortani. A tmads f clpontja
London belvrosa volt. Akkorra idztettk, amikor a legalacso
nyabb a vzlls. Igen nagy haterej s hatalmas tltet ejternys
aknkkal mindenekeltt a f vzvezetkeket romboltk szt. s
csakhamar majdnem ezertszz tzzel kellett felvennnk a harcot.
Slyos krok keletkeztek a vastllomsokon s a kiktkben.
Christopher Wren nyolc templomt romboltk le vagy rongltk
meg. A vroshza a lngok s a robbansok martalkv lett, a
361
Szent Pl-szkesegyhzat csak hsi erfesztssel sikerlt megmen
teni. A brit vilgbirodalom kzpontjban mindmig ttong r em
lkeztet a rombolsra.
[...]
gy rkeztnk el az v vghez, s ezzel, hogy a lgi hbor trt
nett meg ne szaktsam, elbbre jutottam annl, ahol a vilghbor
esemnyeinek elbeszlsben tartok. Az olvas nyilvn tudja, hogy
azok a harsny s viharos jelenetek, amelyeket lertam, csak ksr-
jelensgei voltak annak a hideg fejjel vgiggondolt folyamatnak,
amelyben sikerrel folytattuk a hbort, valamint politikai s diplo
mciai tevkenysgnket. Okvetlenl hangslyoznom kell, hogy e
csaknem hallos kimenetel megprbltats erstette a tisztnl
tst, a bajtrsi sszefogst s a megfontolt cselekvst. Oktalansg
volna azonban feltteleznnk, hogy akkor is ugyanilyen egszsge
sen reagltunk volna az esemnyekre, ha a tmads tzszer-hsszor,
vagy akr csak ktszer-hromszor ilyen slyos kvetkezmnyekkel
jr.

18 / A varzseszkzk hborja

[...]
1939-ben egy percre sem sznetelt a radartechnika minden g
nak fejlesztse, de 1940 jliustl szeptemberig az angliai csatt,
mint mr sz volt rla, gy vvtuk meg, hogy elssorban a szemnk
re s a flnkre kellett hagyatkoznunk. Kezdetben az a remny vi
gasztalt, hogy a kds, prs, felhs brit tl olyan palstot von a szi
getorszg kr, amely nappal is, de elssorban jszaka nmi vdel
met nyjt a pontos bombzsok ellen.
Egy ideje a nmet bombzkat fleg rdiadkkal irnytottk.
Tucatjval teleptettk ezeket a vilgttoronyra emlkeztet ad
kat a kontinens klnbz rszein; mindegyiknek sajt hvjele
volt, s a nmet gpek, amelyek irnyadval dolgoztak, kt sugr
nyalb tallkozsi szgvel meghatrozhattk a helyzetket. Ellen
intzkedsl hamarosan szmos flrevezet rdiadt lltottunk
fel, ezek felfogtk a nmet adk hvjeleit, felerstettk, s vala
honnan Anglibl kisugroztk ket az terbe. A rdiirnytssal
hazafel igyekv nmeteket gyakran sikerlt is flrevezetnnk, s
nem egy gpet vesztettek emiatt. Annyi biztos, hogy egy nmet

362
bombz Devonshire-ban szllt le, mert azt hitte, hogy Franciaor
szgban jr.
Jnius 1-jn azonban kellemetlen hrt kaptam. Lindemann pro
fesszorjelentette, hogy a nmetek alighanem olyan kszlken dol
goznak, amelynek segtsgvel brmilyen idjrs esetn jjel-nap
pal kpesek lesznek clba juttatni bombikat. lltlag sikerlt
olyan rdiirnytst kidolgozniuk, amely affle lthatatlan reflek
torfny gyannt meglehets pontossggal jelzi a clt a bombzk
nak. Az irnyad hvja a piltt, s a sugrnyalb a clra vezeti. Egy
elre megjellt gyrat taln nem lehet gy eltallni, egy vrosrszt
vagy egy vrost igen. Ezutn teht nemcsak holdfnyben kellett tar
tanunk a bombatmadsoktl, amikor a mi vadszgpeink legalbb
olyan jl lttak a levegben, mint az ellensg, hanem felhs, kds
idben is szmthattunk a legslyosabb lgitmadsokra.
Lindemann azt is elmondta, hogy ha gyorsan cseleksznk, van
md eltrteni a sugrnyalbot, ehhez azonban beszlnem kell n
hny kutatval, elssorban is egyik volt oxfordi tantvnyval, dr.
R. V. Jonesszal, a lgier hrszerzsi kutatkzpontjnak igazgat-
helyettesvel. Jnius 21-re, nagy aggodalommal, klnleges ta
ncskozst hvtam egybe a kabinet tancskoztermbe. A megh
vottak krlbell tizenten voltak, kzttk Sir Henry Tizard s a
lgier ms parancsnokai. Nhny perc ksssel egy fiatalos klsej
frfi jtt be a terembe (mint ksbb megtudtam, elszr zetlen tr
fnak vlte a kabinet tancskoztermbe szl vratlan megh
vst), s sietve elfoglalta helyt az asztal vgn. Ahogy elterveztem,
felkrtem, hogy nyissa meg a vitt. Elmondta, hogy hnapok ta
olyan hrek rkeznek a kontinensrl, amelyek szerint a nmetek az
jszakai bombzsok j mdszervel ksrleteznek s nagy rem
nyeket fznek hozz. Az j mdszer minden jel szerint valamilyen
sszefggsben volt a Knickebein (x-lb) fednvvel, amelyrl
hrszerzsnk tbb zben is emltst tett mr, de nem tudta, mire vo
natkozik. Szakembereink kezdetben arra gondoltak, hogy az ellen
sg gynkket kld vrosainkba, hogy ott rdiadkat lltson fel,
s gy segtse hazafel tart replgpeinek naviglst. Ksbb
azonban ezt az elkpzelst el kellett vetni. Nhny httel korbban
kt-hrom klns, zmk tornyot fnykpeztek le replink az
ellensges partvidk kzelben. Alakjuk arra vallott, hogy nem az
ismert rdi- s radarllomsokkal van dolgunk. Mr teleptsi
helyk is kizrt minden ilyen felttelezst. Nem sokkal korbban
363
egy leltt nmet bombzn olyan berendezst talltak, amely az j
szakai leszllshoz hasznlatos kznsges Lorenz-sugarak kibo
cstsra hasznlt kszlknl bonyolultabbnak tetszett, de nem
tudtuk, mi msra szolglhat. Erre s ms, logikusan kvetkez
megllaptsok egsz sorozatra tmaszkodva Jones arra a kvet
keztetsre jutott, hogy a nmetek alighanem valamilyen jfajta su
grnyalb segtsgvel akarnak naviglni s bombzni. Nhny
nappal az rtekezlet eltt egy nmet piltt keresztkrdseknek ve
tettek al e felttelezsek birtokban, s a hadifogoly vgl megtrt
s bevallotta, hogy hallott valami ilyesflt. Ez volt dr. Jones mon
danivaljnak a lnyege. [...]
A jelenlvk hitetlenkedve fogadtk az eladst Az egyik ve
zet beoszts rsztvev megkrdezte, mi szksgk a nmeteknek
az effle sugrnyalbra, ha egyltaln van ilyen, amikor a szoksos
navigcis eszkzk nekik is rendelkezskre llnak. Hatezer m
ter magassg fltt szinte mindig jl lthatk a csillagok. A mi pil
tink alapos navigcis kikpzsben rszesltek, s brmikor kpe
sek megtallni a kijellt clt. Msokat viszont, akik az asztal krl
ltek, aggodalommal tltttek el a hallottak.

Hadd magyarzzam most el leegyszerstve, amennyire egylta


ln magam is kpes vagyok felfogni a dolgot, hogy mikppen m
kdtt a nmetek jfajta sugrnyalbja, s mikppen sikerlt meg
histanunk elkpzelsket. Akrcsak a fnyszr sugart, a rdi
sugarakat sem lehet tetszleges erssggel irnytani, mert a tvol
sggal sztszrdnak. Az gynevezett osztott nyalb mdszer
vel azonban nagymrtkben fokozhat az irnyts pontossga.
Kpzeljnk el kt prhuzamos fnyszr sugarat gy, hogy ha a bal
oldali felersdik, akkor a jobb oldali elhalvnyodik, s vice versa.
Ha a tmadsra indul replgp pontosan a kt sugr kzepn ha
lad, a pilta tjt a kt fnyforrs megvilgtja, de ha - tegyk fel -
egy kicsit jobbra tr el, a jobb oldali fny kzepe fel, annak a fnye
ersebb lesz, s a nagyobb fnyerbl a pilta megllapthatja,
hogy letrt a helyes trl. Mindssze az a feladata teht, hogy ott
maradjon, ahol a kt nyalb fnye egyenl erssg. s ezen a k-
zpton egyenesen a cl fl r. Kt adllomsrl gy irnythat
nak kt osztott sugrnyalbot, hogy ezek Kzp-Anglia vagy Dl-
Anglia valamelyik vrosa fltt keresztezzk egymst. A nmet re
plnek csak az volt a dolga, hogy az egyik nyalb mentn repljn,
364
amg a msikkal nem tallkozik, s akkor ledobhatja bombaterht.
Egyszer!
Ez volt teht az osztott nyalb s a hres Knickebein berende
zs elve, amelyhez Gring olyan nagy remnyeket fztt, s amely
rl a Luftwaffnak azt mondottk, hogy lehetv teszi kdben, fel
hs idben, sttben is a brit vrosok kockzatmentes bombzst,
mert rossz idben sem a lgvdelmi tzrsg, sem a vadszgpek
nem tudjk felderteni a tmadt. A nmet lgier logikus szjrs
s nagyszabs tervezshez szokott parancsnokai ezttal is, akr
csak a mgneses akna esetben, minden bizalmukat egy j mszaki
megoldsba vetettk, s gy gondoltk, tehetetlenek lesznk vele
szemben. Nem bajldtak teht vele, hogy bombz piltikat, mint
mi a mieinket, nehz munkval megtantsk a navigci bonyolult
fogsaira. Gondolkodsmdjuknak s felfogsuknak az felelt meg,
hogy jval egyszerbb s biztosabb mdszert vlasszanak, olyant*
amelynek elsajttsban a vasfegyelem a dnt sz, amely nagy
tmegben is knnyen alkalmazhat, s amely az ellenllhatatlan tu
domny jvoltbl biztos sikerrel kecsegtet. A nmet piltk gy
kvettk a sugrnyalbot, mint a nmet np a Fhrert. Mst nem
kvethettek.
Az egyszer szjrs angolok azonban idejben rtesltek a
tervrl, gyorsan cselekedtek, s megadtk a vlaszt. Az lett volna a
legegyszerbb, ha kell idben llomsokat ltestnk Angliban,
s megakasztjuk a sugrzst. Csakhogy az ellensg szinte nyomban
rjtt volna, hogy beavatkozunk a sugrnyalb tjba. Volt ms,
jobb megolds is. Az tudniillik, hogy megfelel helyen fellltott is
mtl rdiadval felerstjk az osztott nyalb egyik felt, a msi
kat viszont nem. gy az ellensges piltnak, ha azon a plyn akar
haladni, ahol a kt sugrnyalb erssge egyenl, le kell trnie a cl
hoz vezet trl. Egsz vrosokat pusztulssal vagy legalbbis mr
hetetlen szenvedssel fenyeget bombazne pedig hsz-huszont
kilomterrel odbb, a nylt mezre hullik. Felhatalmazsommal l
ve, mihelyt megrtettem e klns s hallos jtk lnyegt, azon
nal, mg azon a jniusi napon, kiadtam a szksges utastsokat.
Elrendeltem, hogy szakembereink tekintsk tnynek a sugrnyalb
ltezst, s biztostsanak felttlen elsbbsget az ellenintzked
seknek. Utastsba adtam azt is, hogy azonnal jelentsk, ha a hat
rozat akr a legcseklyebb ellenllsba is tkzik. Mindezzel nem
frasztottam a kabinetet, st a vezrkari fnkket sem. Ha a vg
365
rehajts jelents akadlyokba tkztt volna, termszetesen e ba
rti testletekhez fordulok, s rszletesen ismertetem elttk a fej
lemnyeket. Erre azonban nem volt szksg, mert ebben a szk,
mr-mr titkos krben mindenki kszsgesen engedelmeskedett,
az alsbb szinteken pedig minden ellenllst knnyen le lehetett
gyzni.
Augusztus 23-a krl a dieppe-i s cherbourg-i j Knickebein
llomsokat Birminghamre irnytottk, nagyszabs jszakai of-
fenzva kezddtt. Eleinte persze meg kellett birkznunk a md
szernk gyermekbetegsgeivel, de nhny nap mlva mr sikerlt
eltrtennk vagy megzavarnunk a Knickebein sugrnyalbokat,
s a kvetkez kt hnapon t, a kritikus szeptemberi s oktberi
idszakban, a nmet bombzk vagy tallomra szrtk le bomba-
terhket Anglia fltt, vagy egyenesen ott, ahova mi vezettk ket.
[...]
A nmetek vgl ms mdszert vlasztottak. Szerencsjkre
egyik alakulatuk, a Kampfgruppe 100 egy klnleges sugrnyal
bot alkalmazott. Berendezst X kszlk-nek neveztk el, s ez a
titokzatos elnevezs rengeteg fejtrst okozott hrszerz szolgla
tunknak. Szeptember kzepre sikerlt megtudnunk rla annyit,
hogy kidolgozhassuk a szksges ellenintzkedseket, de az j za
varberendezs ellltshoz mg kt hnapra volt szksgnk,
gy aztn a Kampfgruppe 100 tovbbra is nagy pontossggal foly
tathatta bombatmadsait. Az ellensg sietve affle tjelz alakula
tot hozott ltre belle: ezeket az alakulatokat gyjtbombkkal
szerelte fel, s a clba vett krzetben fellngol tzek tbaigaztottk
az immr a Knickebein nlkl manverez Luftwaffe gpeit.
Az j mdszert elszr Coventry ellen alkalmaztk november
14-n s 15-n. Addigra zembe lltottuk ugyan zavarberende
zseinket, de mszaki hiba miatt nhny hnapig nem sok sikerrel.
Mg gy is hasznunkra vlt azonban, hogy tudtuk, hogyan mkdik
a sugrnyalb. Az ellensges sugarak helyzetbl s idejbl kisz
mthattuk a tmads cljt, tvonalt s magassgt. jjeli vadsza
inknak, sajnos, sem elg erejk, sem megfelel berendezseik nem
voltak ekkor ahhoz, hogy klnsebb hasznt vehessk ennek az
informcinak. Annl nagyobb hasznt ltta viszont a tzoltsg s
a polgri vdelmi szolglat. Eriket gyakran sikerlt a fenyegetett
krzetre sszpontostaniuk, s nemegyszer idejben tudtk tj
koztatni a lakossgot a vrhat tmadsrl. A megfelel idben
366
egyttal a nylt mezn mindenfel flrevezet tzeket gyjtottunk
(a fednevk tengeri csillag volt), hogy megtvesszk a tmad
kat, s ez a manver nemegyszer remekl sikerlt.
1941 elejre sikerlt semlegestennk az X kszlkset, de a
nmetek is trtk a fejket kzben, s krlbell ugyanakkor j se
gdeszkzt vezettek be, az gynevezett Y kszlkset. Az elz
kt rendszer egyarnt azon alapult, hogy a cl fltt kt sugrnyalb
keresztezte egymst, az j mdszer azonban egyetlen sugrnyal
bot alkalmazott, egy olyan klnleges tvolsgmr eljrssal p
rostva, amely megmutatta, hogy a replgp milyen messzire ju
tott a sugr mentn. A megfelel tvolsgra rve aztn ledobta
bombit. J szerencsnk, valamint szakembereink les esze s oda
adsa hozzsegtett, hogy az Y kszlk mkdsnek elvre n
hny hnappal elbb sikerlt rjnnnk, mg mieltt a nmetek
bevetettk volna, s mire kszen lltak r, hogy felhasznljk, a mie
ink kpesek voltak mr meghistani mkdst. Azon az jszakn,
amikor a nmetek els zben vetettk be az Y kszlkset, mi is
megtettk a szksges ellenintzkedseket. Hogy mekkora siker
rel, arrl a nyomkvet replgpek szemlyzetnek s a fldi ir
nytllomsoknak lehallgatott keser megjegyzseibl is meggy
zdhettnk. 1941. mjus 30-n alighanem azrt rte Dublint jsza
kai lgitmads, mert az Y zavarsa kzben tvedsbl az r fv
ros fel tereltk a nmet bombzkat.
A hbor utn Martini tbornok, ennek a nmet szolglatnak a
fnke beismerte, hogy akkor nem jtt r idejben, hogy megkez
ddtt a magas frekvencij hbor, s albecslte a brit hrszer
zst, valamint az ellenintzkedseinket. A sugrnyalbok csatja
idejn a stratgiai tvedseket kihasznlva hatalmas bombatmeg
tl tudtuk megvni vrosainkat, holott akkor minden ms vdelmi
eszkznk vagy csdt mondott, vagy mg gyerekcipben jrt. De
a vgveszlyben ezek hatsfoka is gyorsan javult. Mr a hbor ki
trsekor hozzlttunk egy replgpre szerelhet Al-nek1 neve
zett radarberendezs gyrtshoz, amelyen a lgvdelmi kutatbi
zottsg mr 1938-ban sikeresen dolgozott, s azt remltk, hogy a
segtsgvel kpesek lesznk felderteni s megtmadni az ellens
ges bombzkat. A kszlk tlsgosan nagy s bonyolult volt,
semhogy a pilta maga kezelhette volna. Ezrt ktlses Blen-

1 Az angol Aircraft Interception (repl lehallgats) rvidtse.

367
heimekre szereltk fel, ksbb pedig Beaufighterekre. A megfigye
l kezelte a radart s irnytotta a piltt, amg az ellensges repl
gp lttvolsgba nem kerlt, s tzet nem lehetett nyitni r, jsza
ka rendszerint szz mterrl. A kszlknek a Szimat nevet ad
tam, s alig vrtam, hogy mkdni kezdjen. De arra mg sokig kel
lett vrni. A munka mindenesetre megindult. Kibontakozban volt
a fldrl irnytott elfogs ltalnos rendszere. A brit piltk, flel
metes nyolccsv gppuskategeikkel, amelyekhez hamarosan
gpgyk is csatlakoztak, mr nemcsak gy tallomra, hanem md
szeres alapossggal llhattk tjt a szinte vdtelen nmet bomb
zknak.
Neknk akkor mr hatrozottan jl jtt, hogy a nmetek a navi
glshoz rdi-sugrnyalbokat hasznlnak. Ezek flrerthetetle
nl jeleztk, mikor s hol vrhat tmads, jszakai vadszgpsz
zadaink idben eljuthattak a fenyegetett krzetbe s teljes ervel
harcba bocstkozhattak, lgvdelmi tegeink szemlyzete pedig az
gyk mellett vrta a tmadst, s latba vethette bonyolult tudom
nyt (errl mg lesz sz ksbb). Mrciusban s prilisban a nmet
hadvezetsben slyos aggodalmat keltettek a nmet bombzk
gyorsan nvekv vesztesgei. Mint kiderlt, a brit vrosok kirad-
rozsa nem is olyan knny feladat, mint Hitler kpzelte. Mjus
ban aztn a nmet lgier megknnyebblssel vette tudomsul a
parancsot, hogy vessen vget a nagy-britanniai jszakai lgitmad
soknak, s kszljn fel ms hadszntren vgrehajtand akcikra.
gy teht egyms utn meghistottuk a nmeteknek mind a h
rom ksrlett, hogy Franciaorszg sszeomlsa nyomn megh
dtsk Nagy-Britannit. Jliusban, augusztusban s szeptember
ben, az angliai csata hnapjaiban elszr is dnt veresget mr
tnk a nmet lgierre. Az ellensgnek nemhogy nem sikerlt meg
semmistenie a brit lgiert, sem a fennmaradshoz ltfontossg
lgi tmaszpontokat s replgpgyrakat, hanem szmbeli fl
nye ellenre is olyan slyos vesztesgek rtk, amelyeket nem tu
dott volna sokig elviselni. Msodik gyzelmnk az elsbl kvet
kezett. Minthogy a nmeteknek nem sikerlt a lgi uralmat megsze
reznik, nem ksrelhettk meg, hogy tkeljenek a Csatornn. B
tor vadszpiltink s az ket tmogat remek szervezeti httr l
nyegben ugyanazt a szerepet jtszottk, csakhogy persze egszen
ms krlmnyek kztt, mint hromszztven vvel azeltt
Drake a maga kis hajival s elsznt tengerszeivel, mikor megll
368
tottk s megfutamtottk a spanyol armadt, s a prmai herceg ha
talmas serege hiba vrt Nmetalfldn a tengeri tkelshez nlk
lzhetetlen hajhadra. A harmadik megprbltats vrosaink t
meges, vlogats nlkli jszakai bombzsa volt. Hogy ezttal is
fellkerekedtnk, vadszpiltink odaadsnak s szaktudsnak
ksznhetjk, tovbb a tmegek lelkierejnek s kitartsnak, el
ssorban a londoniaknak, mert a vros kzigazgatsi szerveivel
egytt k viseltk a legnagyobb terhet. Mindezek a nemes erfesz
tsek azonban fenn a levegben s lenn a lngol utckon s tere
ken hibavalak lettek volna, ha a brit tudomny s a brit elmk
nem jtszottak volna oly rkk emlkezetes s dnt szerepet,
mint amilyenrl e fejezetben beszmoltunk.
A fk nem nnek az gig - tartja a blcs nmet monds. Mi
azonban j okkal szmthattunk r, hogy a Britannia elleni lgi h
bor a vgtelensgig fog fokozdni. Nem volt szabad felttelez
nnk, hogy elhal s abbamarad, amg Hitler vgl meg nem tmad
ta Oroszorszgot. gy aztn minden ernkkel azon voltunk, hogy
tovbbfejlesszk azokat az vintzkedseket s berendezseket,
amelyeknek segtsgvel addig elhrtottuk a hallos csapst, s
hogy j mdszereket s eszkzket talljunk. A radartechnika ku
tatsnak s felhasznlsnak tulajdontottuk a legnagyobb jelen
tsget. Tudsok s technikusok rszvtelvel nagyszabs progra
mot szerveztnk. Nem sajnltuk tlk sem az anyagot, sem a mun
kaert. Kzben fradhatatlanul kutattuk, hogy milyen ms md
szereket vethetnnk be az ellensges bombzkkal szemben, s az
ismtld, nagy ldozatokkal s vrvesztesggel jr tmadsok
keservesen ers sztnzst adtak erfesztseinknek. E helytt
most hrom jtst emltek; Lindemann sugalmazsra s a hbor
eltti vekben a lgvdelmi kutatsi bizottsgban szerzett tapaszta
lataim alapjn magam is nagy rdekldssel figyeltem ezeket, s
minden tekintlyemmel killtam mellettk. Az egyik az volt, hogy
raktk tmeges alkalmazsval erstsk meg lgvdelmi tegein
ket ; a msik, hogy hossz drtktllel ej temykhz erstett bom
bkbl lgi aknafggnyt eressznk a tmad ellensg tjba; a
harmadik pedig, hogy olyan rzkeny gyjtszerkezetet fejlessznk
ki, amely akkor is gyjt, ha a lvedk nem tall clba, hanem ppen
csak megkzelti a replgpet. E hrom jts kifejlesztsre je
lents anyagi forrsokat vettnk ignybe. [...]
1941 kzepre, amikor legalbb a raktategeket sikerlt nagy
369
szmban hadrendbe lltanunk, jelents mrtkben cskkent a lgi
tmadsok ereje, gy aztn nem tudtk igazn megmutatni, mire k
pesek. Amikor azonban nagy nha mgis mkdsbe lphettek, ki
derlt, hogy alig tzelnek el tbb lvedket egy-egy gp lelvs-
hez, mint az sszehasonlthatatlanul drgbb lgvdelmi gyk,
amelyeknek oly nagyon szkben voltunk. A raktk j fegyvernek
bizonyultak, s hasznosan egsztettk ki ms vdelmi eszkzein
ket.
A grntok s a raktk termszetesen csak akkor tlthetik be
rendeltetsket, ha elrik a clpontot, s a megfelel pillanatban
robbannak fel. Ezrt hatroztunk gy, hogy hossz drtktlen ej
ternykhz erstett lgiaknkbl fggnyt eresztnk a kzeled
ellensges lgiszzadok el. Ezeket az aknkat nem szerelhettk
hagyomnyos tzrsgi lvedkekbe. A jval hatkonyabb fal, te
ht nagyobb befogadkpessg raktkba viszont igen. A London
elleni lgitmadsok esetre kszenltbe is helyeztnk nagyszm,
ktszztven mter hossz sodronyra ersthet 76,2 mm-es rak
talvedket, s ezekkel hatezer mter magassgig kpesek is let
tnk volna tjt llni a kzeled tmadknak. Az gytzzel szem
ben ezeknek a lgiaknamezknek megvan az az elnyk, hogy az
idztssel nincs gond. Mert akrhol akad is a gp szrnya a drth
lba, tovbb replve felhzza az aknt, s a tltet akkor robban, ami
kor a gp kzelbe r. gy nincs szksg pontos idztsre, nem gy,
mint a kznsges lvedkek esetben.
A lgiaknkat termszetesen akr raktkkal, akr replgpek
kel, akr kisebbfajta lggmbkkel fel lehet juttatni a levegbe. Az
admiralits az utbbi mdszer hve volt. Raktinkat azonban v
gl nem tudtuk nagy szmban bevetni. Amire elkszltek, meg
szntek a tmeges bombatmadsok. Akrhogy is, meglep s sze
rencss dolog, hogy a hbor utols hrom vben a nmetek nem
dolgoztk ki s nem vetettk be tmeges bombatmadsaink ellen
ezt a mdszert. Alig nhny aknarak replgp elg lett volna
hozz, hogy olyan aknamezvel vegye krl a kiszemelt nmet v
rosokat, amely annl nagyobb vesztesget okozott volna bombz
inknak, minl nagyobb szmban vetettk volna be ket.
Volt mg egy fontos megoldand gondunk. 1940-ben gy lt
szott, hogy a zuhanbombzk hallos veszlyt jelentenek hajink
ra s kulcsfontossg zemeinkre. Az ember azt hihetn, hogy mi
sem knnyebb, mint a hajra zuhan replgpet lelni, hiszen a
370
tzr egyenes vonalban clozhat, s nem kell trdnie a gp mozg
sval. Csakhogy a replgp orra igen apr clpont, s az rint
gyjt csak a tetallat ritka esetben lp mkdsbe. Az idztett
gyjtt pedig szinte lehetetlen gy belltani, hogy a grnt ppen
akkor robbanjon, amikor a replgp kzelbe r. Egytized m
sodpercnyi idztsi hiba tbb mint szzmtemyi ksst okozhat.
rdemesnek ltszott teht megprblkozni egy olyasfajta gyjt
szerkezettel, amely automatikusan mkdsbe lp, ha a lvedk a
cl kzelbe r, akr eltallja, akr nem.
Minthogy a lvedk fejrszben nem fr el ilyen szerkezet, a 76,2
mm-es raktra esett a vlaszts. Mg abban az idben igyekeztnk
elfogadtatni ezt a mdszert, amikor az admiralitsnl dolgoztam,
1940-ben. Olyan fotocellkkal ksrleteztnk, amelyek elektromos
impulzust adnak, ha megvltoznak a fnyviszonyok, pldul ha el
lensges gp rnyka vetdik a kszlkre. 1940 februrjra el is
kszlt egy modell, s a kabinet egyik lsn bemutattam miniszter-
trsaimnak. Amikor a replgpet jelkpez gyufsdoboz elreplt
a gyjtszerkezet fltt, a kszlk jelzlmpja felvillant. A ksr
let nagy hatst tett az asztal kr gylekez miniszterekre, kztk a
miniszterelnkre is. Csakhogy a villan modelltl hossz t vezet a
nagy tmegben termelt robotig. Nem sajnltuk a fradsgot, de mi
re szmottev mennyisg elkszlt ezekbl a fotoelektromos gyj
tkbl, egyelre nem volt rjuk szksg.
1941-ben megprblkoztunk egy msik hasonl szerkezettel:
ezttal apr radarkszlket szereltnk a lvedkbe, s ennek kel
lett felrobbantania a tltetet, amikor a rakta a replgp mell r.
Az elzetes ksrletek sikerrel jrtak, de mg mieltt Angliban ki
fejlesztettk volna ezt a gyjtszerkezetet, az amerikaiak, akikkel
kzltk az eljrs lnyegt, nemcsak hogy tkletestettk a m
szert, hanem annyira cskkentettk a mrett is, hogy mr nemcsak
egy rakta fejben, hanem egy lvedkben is elfrt. Ezeket az ame
rikai gyrtmny, gynevezett kzelsgi gyjtk-at a hbor
utols vben nagy szmban s nagy sikerrel alkalmaztuk az 1944-
ben ellennk tmad kismret, pilta nlkli replgpek (a V-1-
ek), valamint a Csendes-cen trsgben a japn replgpek el
len.
[...]

371
19 / Szeptemberi izgalmak

Akrcsak jnius, szeptember is nagy megprbltatsok el ll


totta a brit hadvezets irnytit. Javban dlt a mindent eldnt l
gi csata, s feltartztathatatlanul kzeledett cscspontjhoz. Ut
lag mr tudjuk, hogy a RAF szeptember 15-i gyzelme dnt for
dulatot hozott. Akkoriban azonban ez nem volt nyilvnval, s
nem tudhattuk, nem kell-e mg slyosabb tmadsokkal szmol
nunk, s ha igen, mennyi ideig tarthatnak mg. [...]
Dowding repl fmarsall a htvgeken leutazott hozzm Che-
quersbe Uxbridge-bl, s szavaibl nyilvnval volt, hogy a vadsz-
repl-parancsnoksg gy rzi, hogy sokkal nagyobb megterhelst
mr nem brna ki. tfutottam a heti statisztikt, s ebbl az derlt ki,
hogy ha az ellensges tmads hevessge nem n, elegend repl
gppel rendelkeznk. De persze a grafikonok nem mutattk a pil
tk testi s szellemi fradtsgt. Mert igaz, hogy odaadsban nem
volt hiny, hiszen gyakran tszrs-hatszoros tlervel vettk fel a
harcot s nem volt hiny nbizalomban sem, hiszen sikert sikerre
halmoztak, az ellensg pedig slyos vesztesgeket szenvedett, de az
emberi teherbr kpessgnek mgiscsak vannak hatrai. Egyszer
csak eljn a pillanat, amikor sem a test, sem a llek nem bja mr to
vbb. Az jutott eszembe, amit Wellington rzett a Waterlooi csata
dlutnjn: Adja Isten, hogy jjjn mr az este, vagy jjjn mr
Blcher. Ezttal nem szerettk volna, ha Blcher jn el.
Kzben egyre tbb jel vallott r, hogy kszbn ll a nmet inv
zi. Tbb mint hromezer motoros uszlyt szmoltunk meg azokon
a fnykpeken, amelyeket lgi feldertsnk a holland, a belga s a
francia kiktkben, illetve folytorkolatokban ksztett. s nem
tudhattuk, nincsenek-e tartalkban tovbbi nagy hajk a Rajna tor
kolatban vagy a mg mindig nyitva ll Kieli-csatoma mgtt, a
Balti-tengeren. Az invzis veszly vizsglatakor abbl indultam
ki, amire alapvet bizakodsomat is ptettem, hogy tudniillik ha
megprblkoznak a partraszllssal, legyzzk ket, kvetkezs
kpp nem fognak vele megprblkozni; tovbbra sem riasztott meg
teht a nagy kszlds. Lehetetlen volt azonban nyugtalansg nl
kl szemllni az egyre intenzvebb elkszleteket, amelyekrl ht
rl htre egyre jabb tanbizonysgot adtak a fnykpfelvtelek s
hrszerzink jelentsei. Az ember ilyenkor lassanknt hatatlanul a
hrek hatsa al kerl. Tudtuk, hogy a flelmetes ellensg nem szn-
372
ja r magt a tmadsra, hacsak nincs j oka r, hogy a gyzelem
ben remnykedjk, s nincsenek meg hozz a nmet alapossggal ki
dolgozott tervek. De nem lehetsges-e, hogy valami meglepets k
szl? Nincsenek-e valahol pnclosok partra szlltsra alkalmas
vzi jrmvek? Nem agyaltak-e ki erre is valamilyen tallkony
megoldst? Nincs-e kszlben valami olyasmi, amire nem is gon
dolunk? jszakai bombzinkat az invzi kiindulpontjul szol
gl kiktkre sszpontostottuk, annl is inkbb, mert rteslse
ink szerint a nmetek minden jszaka gyakoroltk a behajzst s a
partraszllst. Gyakran csaldst okoztak nekem a lgi fnykpek,
amelyek arrl tanskodtak, hogy az blket s a kiktket zsfol
sig megtlt uszlyok ellen bombatmadsaink milyen cseklyke
eredmnnyel jrtak.
[...]

20 / Dakar

Ebben az idben felsge kormnya nagyon fontosnak tartotta,


hogy segtsnk de Gaulle tbornoknak s a szabad franciknak
csatasorba lltani Franciaorszg afrikai birtokait s gyarmatait, el
ssorban az atlanti partok mentn fekvket. rteslseink szerint a
Franciaorszg afrikai terletein szolgl tisztek, hivatalnokok s
kereskedk nem adtk fel a remnyt. Megrendtette ket, hogy az
anyaorszg oly hirtelen sszeomlott, de mivel Hitler erszakossga
s Ptain csalrdsga egyelre tvol volt tlk, eszkbe sem jutott
feladni a harcot. Szemkben de Gaulle tbornok hirtelen felragyo
g csillag volt a veresg koromfekete gboltjn. A nagy fldrajzi t
volsg jvoltbl idt nyertek, az idvel pedig cselekvsi lehets
get.
Amikor kiderlt, hogy Casablanca kvl esik a hatkrnkn,
nyomban Dakarra esett a vlasztsom. Ez volt a nzete annak a kis
bizottsgnak is, amelyet azrt hoztam ltre, hogy a francia gyek
ben tancsokkal lsson el. 1940. augusztus 3-n este Chequersben
jvhagytam a szabad francia hader nyugat-afrikai partraszlls
ra tett javaslatot. A de Gaulle tbornok, Spears vezrrnagy s
Morton rnagy rszvtelvel kidolgozott vzlatos tervnek az volt a
clja, hogy Nyugat-Afrikban kitzzk a szabad Franciaorszg
zszlajt, elfoglaljuk Dakart, de Gaulle tbornok megvethesse a l
bt Nyugat-Afrika s Egyenlti-Afrika francia gyarmatain, k
373
sbb pedig az szak-afrikai francia gyarmatokat is csatasorba llt
sa. Catroux tbornokot Indoknbl Angliba vrtuk, hogy majd
vegye t az szak-afrikai francia gyarmatok parancsnoksgt, ha
ksbb ezek a terletek is felszabadulnak.
Augusztus 4-n a vezrkari fnkk bizottsga megvitatta a k
zs tervezsi albizottsgban kidolgozott rszletes terveket is, majd
jelentst terjesztett a hbors kabinet el. A vezrkari fnkk ja
vaslatai a kvetkez hrom felttelezsre pltek: elszr, a csapa
tokat gy kell felszerelni s behajzni, hogy brmely nyugat-afrikai
francia kiktben partra szllhassanak; msodszor, az expedci
ban csak francia csapatok vegyenek rszt, s a szllthajkon, vala
mint a ksr flottilln kvl brit erk ne csatlakozzanak a hadm
velethez; harmadszor, a franciknak elbb egyezsgre kell jutniuk
egyms kztt, nehogy a partraszlls rdemleges ellenllsba t
kzzk.
Arra szmtottunk, hogy a szabad francia hader krlbell kt
ezer-tszz fbl ll majd, mgpedig kt zszlaljbl, egy harcko
csiszzadbl, tzrsgi s mszaki alakulatokbl, valamint bomb
z- s vadszgpekbl, amelyekhez majd Hurricane-eket adunk
ptlsul. gy terveztk, hogy augusztus 10-re Aldershotnl indu
lsra kszen llhat ez a hader, a szllt- s ellthajk augusztus
13-n indulnak tnak Liverpoolbl, a csapatszllt hajk pedig
19-e s 23-a kztt. Ha a cl Dakar, a partraszlls 28-n kezdd
het meg, ha pedig Conakry s Douala, akkor nhny nappal k
sbb. A hbors kabinet augusztus 5-i lsn hagyta jv ezeket a
javaslatokat.
Csakhamar nyilvnvalv vlt, hogy de Gaulle tbornoknak na
gyobb mrtk brit tmogatsra van szksge, mint amekkora a ve
zrkari fnkk terveiben szerepelt. Katonai vezetink kifejtettk,
hogy ez a tervezettnl nagyobb szabs s tartsabb erfesztst k
vetel tlnk, tovbb, hogy ktsgess vlik az expedci francia
jellege. A hbor ez id tjt annyira lekttte erinket, hogy ezt a
nagyobb ignybevtelt nem volt knny vllalnunk. Augusztus
6-n azonban megvitattam a dolgot de Gaulle tbornokkal, augusz
tus 7-n este 11 rakor pedig a vezrkari fnkk bizottsgval
is. Megllapodtunk benne, hogy a francia erk partra szlltshoz
Dakarnl kedvezbb helyszn nem knlkozik. Kijelentettem, hogy
a hadjrathoz meg kell kapnia a sikerhez szksges brit katonai t
mogatst, s felkrtem a katonai vezetket, hogy ennek rtelmben
374
ksztsk el a rszletes terveket. A vezrkari fnkk emlkeztettek
r, hogy ha Nmetorszg ellen akarjuk fordtani a francia gyarma
tokat, ellenttbe kerlnk azokkal a trekvseinkkel, amelyeknek
rvn javtani igyekeztnk a vichyi kormnyhoz fzd kapcsola
tunkat. Felhvtk a figyelmet arra, hogy de Gaulle tbornok moz
galma hborba sodorhat bennnket Franciaorszggal s a francia
gyarmatokkal is. Azt ajnlottk azonban, hogy ha a helysznen tar
tzkod szabad francik s brit megbzottak kedveznek ltjk a
helyzetet, prblkozzunk meg a hadjrattal.
[...]
Egyebet nem tehettnk, mint hogy vrtuk az eredmnyt. 19-n a
haditengerszet vezrkari fnke jelentette, hogy a francia cirkl
raj vagy legalbbis nhny hajja elhagyta Dakart, s dlnek vette
tjt. Ms szval nem lehetett ktsges, hogy a vichyi rendszer csa
patokat, mszakiakat s tisztviselket menesztett Dakarba. Mind
valsznbb vlt, hogy az jonnan bevetett csapatok erejt messze
meghalad ellenllsra kell szmtanunk. Nem lehetett ktsges,
hogy heves harcok llnak kszbn. Munkatrsaimat kemny f
bl faragtk, de ahogy hborban helynval, kpesek voltak ru
galmasan alkalmazkodni a vltoz krlmnyekhez. Ezttal azon
ban hozzm hasonlan k is gy reztk, hogy hagyni kell, hadd
bontakozzanak ki az esemnyek, s egyetlen sz nlkl hallgattk
vgig az egymst kvet jelentseket. [... ]
Smuts tbornokot mindvgig tjkoztattam az esemnyek alaku
lsrl.

A miniszterelnk Smuts tbornoknak 1940. szept. 22.


Bizonyra olvasta Dakarrl szl zenetemet. Sokat gondolok
zeneteire, amelyekben arra intett, hogyne hanyagoljuk el az afri
kai trsget. Egyenlti-Afrikban s Kamerunban nagysikereket
rt el de Gaulle tbornok mozgalma, amelynek az a clja, hogy
megmentse a francia gyarmatokat. Nem engedhettk meg, hogy a
valsznleg nmet utastsra a helysznre kldtt francia hadiha
jk s megbzottak semmiv tegyk ezeket a kedvez fejlemnye
ket. Ha Dakar nmet kzre kerlne s tengeralattjr-tmaszpont
t vlnk, hallos veszly fenyegetn a Fokvrosba vezet tengeri
tvonalakat. Ezrt intzkedtem, hogy de Gaulle megvethesse a l
bt Dakarban, ha lehet, bksen, de ha kell, erszakkal. Az induls
ra ksz hadsereg elg ersnek ltszik.
375
Termszetesen nem csekly kockzatot vllalunk, hiszen lehets
ges, hogy vres sszecsapsokba bonyoldunk a francia tenger-
szettel s a helyrsg egy rszvel. Vgeredmnyben azonban azt
hiszem, nem kell jelents ellenllsra szmtanunk, mert ezen a
francia gyarmaton nemigen kvn senki sem harcolni ellennk,
azonkvl tengeri flnynk nagy krt s hnsget okozna az ottani
franciknak. Persze semmi sem biztos, amg ki nem prbljuk. Ala
posan megfontoltuk azt az ellenrvet is, hogy nem szabad vllal
nunk ezt a kockzatot, mert a brit helytlls sikerei lttn mg
Vichyben is egyre kedvezbb szmunkra a kzvlemny, s egy
jabb rn slyos kvetkezmnyekkel jrna. Arra az egyntet
kvetkeztetsre jutottunk azonban, hogy ez az ellenvets nem fel
ttlenl bizonyul helytllnak, s mindenkppen veszlyesebb vol
na ttlenl nzni, hogy Vichy fellkerekedjk de Gaulle-lal szem
ben. Ha Vichy sem rn utn, sem tengeri blokdunk miatt nem
zent hbort, semmi oka sincs r, hogy ppen a dakari harcok mi
att sznja r magt. Dakar stratgiai jelentsgn kvl szmtsba
jn az a politikai hats is, amit azzal rnk el, hogy de Gaulle meg
veti a vrosban a lbt. Ezenkvl hatvan-hetvenmilli belga s len
gyel aranyat riznek jogtalanul Dakarban. Radsul ha megszerez
zk Dakart, a megronglt, de korntsem hasznlhatatlan Richelieu
nagy csatahaj is a keznkbe kerl. Akrhogy is, a kocka el van vet
ve.
Marokkt a Spanyolorszgra nehezed nmet nyomsra s az otta
ni spanyol rdekekre val tekintettel egyelre nem akaijuk zaklat
ni. Nagy remnyeket fznk Szrihoz: Catroux tbornok a jv
hten rkezik oda. Mersza-Matrhnl jelents tkzet ll ksz
bn, remlem, hogy pnclos erstsnk idejben a helysznre r
kezik.
A kenyai veszlyek nem aggasztanak klnsebben, fleg ha nem
tvolodunk el a vastvonalaktl, s hagyjuk, hadd bajldjon az el
lensg a nehezen jrhat tvonalakkal. Igyekszem a helyi terepvi
szonyoknak megfelel harckocsikat kldeni a helysznre, de kln
ben azt hiszem, bven van katonnk Kenyban, st egy rszkre
Szudnban s a deltban volna szksg. rmmel s bizakodssal
tlt el, hogy ismt egytt jrhatjuk be azokat az utakat, amelyeken
oly sok vet tltttem nnel.

376
Rooseveltnek a kvetkez tviratot kldtem:

A volt haditengersz az Elnknek 1940. szept. 23.


Biztat jelnek tekintettem Lothian lord dakar kzlseit. Kzs r
dekeink rtalmra volna, ha a nmetek ers tengeralattjr- s lgi
tmaszpontot rendeznnek be Dakarban. Lehetsges, hogy ke
mny harcnak nznk elbe, de az is lehet, hogy nem; mindenesetre
megtettk a szksges intzkedseket. Nagy rmmel vennnk, ha
nhny amerikai hajt kldene Monroviba s Freetownba, s re
mlem, hogy addigra Dakart is felkszthetjk a ltogatsukra.
Most azonban az volna a lnyeg, hogy adjk a francia kormny rt
sre: az Egyeslt llamok nagyon rossz nven venn, ha a francik
hadat zennnek neknk. Ha Vichy hadat zen, akkor Nmetor
szggal azonoslja magt, s a nyugati fltekn minden birtokt po
tencilis nmet birtoknak fogjk tekinteni. [...]

Nem szksges e helytt rszletesen elbeszlnnk, mi minden


trtnt a dakari tmads hrom napja alatt. A rszletes beszmol
nak a katonai krnikkban a helyk, s leginkbb a balszerencse
kesszl pldjaknt. A lggyi minisztrium meteorolgusai ter
mszetesen gondosan tanulmnyoztk a nyugat-afrikai partvidk
ghajlatt. Hossz vek tapasztalatai szerint az vszakra szntelen
napsts s tiszta id jellemz. Szeptember 23-n, amikor az angol
francia hajhad de Gaulle-lal s francia hajival az ln az erd k
zelbe rkezett, thatolhatatlan kd telepedett a parti vizekre. Ab
ban remnykedtnk, hogy mivel a francia s a bennszltt lakossg
nagy tbbsge mellettnk ll, mihelyt ezek a hajk s a mgttk
rkez brit egysgek megjelennek a lthatron, a kormnyz is tll
a mi oldalunkra. Csakhamar kiderlt azonban, hogy Dakarban
Vichy hvei szilrdan lnek a nyeregben, s a Vichyhez h cirklk
rkezse utn Dakar nem csatlakozik a szabad Franciaorszghoz.
De Gaulle kt replgpe leszllt a vros repltern, s a helyi ha
tsgok azonnal letartztattk a piltkat. Egyikknl megtalltk
a szabad Franciaorsg legfbb helyi hveinek jegyzkt. De Gaulle
fehr zszlval s trikolrral rkez kldtteit dolguk vgezetlenl
kldtk vissza hajjukra, nhny ms motorcsnakra pedig tzet
nyitottak, s kt katont megsebestettek. A szvekbe elszntsg
kltztt, s a brit flotta a kdben ngyezer-tszz mterre megk
zeltette a partot. Dleltt 10-kor a kikti tegek tzet nyitottak az
377
egyik brit rombolra. Hajink viszonoztk a tzet, s csakhamar
mindenfel megszlaltak az gyk. Az Inglefield s a Foresight
rombol knnyebben megrongldott, a Cumberland gphzt
pedig tallat rte, ez a hajnk ezrt elhagyta a csata helysznt. Az
egyik francia tengeralattjrt periszkpmlysgben replbomba-
tallat rte, egy francia rombol pedig kigyulladt. [...]
Aznap jjel ultimtumot kldtnk a dakari kormnyznak,
azonban azt vlaszolta, hogy a vgskig vdelmezni fogja az erdt.
Parancsnokaink erre kzltk, hogy folytatjk a hadmveletet. 24-
n jobbak voltak a ltsi viszonyok, mint az elz napon, de jnak
mg mindig nem voltak mondhatk. A parti tegek tzet nyitottak
kzeled hajinkra, a Barham s a Resolution pedig tizenktezer
mterrl tz al vette a Richelieu-t. Nem sokkal ksbb a Devon
shire s az A ustralia megtmadott egy cirklt s egy rombolt, s az
utbbit megronglta. A tzprbaj 10 ra krl rt vget, idkzben
egy 380 mm-es lvedk eltallta a Richelieu-t, tallat rte a Manu-
el-erdt is, egy knnycirkl pedig kigyulladt. Ezenkvl a kze
led hajinkkal szembeszll francia tengeralattjrk egyikt tor
pedtallattal a felsznre knyszertettk, s a legnysg megadta
magt. A mi hajinkban nem esett kr. Dlutn rvid idre ismt
kijult a lvldzs. A Barham-et ngy tallat is rte, de egyik sem
tett benne jelents krt. Az jabb tzprbaj nem vezetett semmi
lyen eredmnyre, mindenesetre bebizonytotta, hogy a vdelmi be
rendezsek ersek, s a helyrsg elszntan ellenll.
Szeptember 25-n folytatdott az akci. Az gbolt felhtlen volt,
hajink tizenkilencezer mterrl lttk a partot, s a tzet nemcsak
az igen pontosan clz parti tegek viszonoztk, hanem a Richelieu
380 mm-es lvegei is. A dakari parancsnok fstfggnnyel zavarta
a clzst. Alig valamivel reggel 9 utn egy vichyi tengeralattj r tor
pedja eltallta a Resolution csatahajt. Ekkor a tengernagy a Re
solution llapotra, az lland tengeralattjr-veszlyre s a part
vdelem elszntsgra, valamint tegeinek pontossgra val te
kintettel elrendelte a visszavonulst.
Idkzben, dleltt 10-kor sszelt a honvdelmi bizottsg, s
tvolltemben arra az elhatrozsra jutott, hogy a helysznen lv
parancsnokainkra jobb beltsukkal szemben nem szabad nyomst
gyakorolni. 11.30-kor sszelt a kabinet is, s az ls kzben egyre
jabb hreket kaptunk a hadmveletekrl. Vitathatatlannak lt
szott, hogy az vatossg s a rendelkezsre ll erk szabta korlto
378
kon bell minden tlnk telhett megtettnk. Szmos j hajnk s
lyosan megrongldott. Nyilvnval volt, hogy Dakar vdi a vg
skig kitartanak. Senki sem lehetett biztos benne, hogy ha elhzd
nak a harcok, s elszabadulnak a szenvedlyek, Vichy nem zen ha
dat. Ezrt arra a fjdalmas dntsre jutottunk, hogy nem fesztjk
tovbb a hrt.
Szeptember 25-n du. 1.27-kor a kvetkez tviratot kldtem
teht parancsnokainknak:

A rendelkezsre ll rteslsek birtokban, belertve a Resolu


tion srlst is, gy hatroztunk, hogy a dakari vllalkozst le kell
lltani, szmot vetve a nyilvnval kros kvetkezmnyekkel. Ha
csak nem jttek kzbe j, elttnk ismeretlen krlmnyek, ame
lyek az nk megtlse szerint lehetv teszik az erszakos partra
szllst, szakadjanak el az ellensgtl. Rendkvli srgssggel
tjkoztassanak, egyetrtenek-e velnk, de hacsak a helyzetben
nem llt be dnten kedvez fordulat, ne lssanak hozz a partra
szllshoz, amg vlaszt nem kapnak.
Feltve, hogy a vllalkozssal felhagynak, igyeksznk a tenger fell
biztostaniDoualt, deBathurstnlnem tudjuk szavatolni de Gaulle
erinek biztonsgt (ha ott maradnak). Megfontoljuk, kldjnk-e
csapaterstseket Freetownba. Harckpes erik rendeltetsrl
vlaszuk vtele utn intzkednk.

A parancsnokok a kvetkez vlasztviratot kldtk:

Elszakadssal egyetrtnk.

[...] A dakari harcok sokkal slyosabban alakultak, mintsem


gondoltuk volna, mgis igazoldott az a feltevsnk, hogy a vichyi
kormny nem zen hadat Nagy-Britanninak. Berte annyival,
hogy megtorlsul szak-Afrikbl lgitmadsokat intzzen Gib
raltr ellen. Szeptember 24-n s 25-n replgpei tbb hullm
ban bombztk a kiktt s a dokkokat; az els tmadsban szzt
ven bombt dobtak le, a msodikban pedig krlbell szz repl
gprl ktszer annyit. A francia replk szemltomst nem szve
sen vettek rszt a tmadsban, a legtbb bomba mindenesetre a
tengerbe hullott. A kikti berendezsekben krt tettek a bomb
zsok, emberletben azonban alig. Lgvdelmi tegeink hrom re
379
plgpet lelttek. s minthogy a dakari harcok Vichy gyzelm
vel rtek vget, az incidenst hallgatlagosan befejezettnek tekintet
tk. [...]
A dakari epizd trtnett mr csak azrt is rdemes kzelrl ta
nulmnyozni, mert nem csupn azt pldzza kivlan, hogy milyen
elre nem lthat fordulatok kvetkezhetnek be a hborban, ha
nem azt is, hogy hogyan hatnak egymsra a politikai s a katonai t
nyezk, s milyen nehzsgekkel jrnak az sszetett hadmveletek,
kivlt, ha szvetsgesek vesznek rszt bennk. A nagyvilg szem
ben botrnyosan tves helyzetmegtlsrl, szervezetlensgrl, b
tortalansgrl s kuszasgrl tettnk tanbizonysgot. Az Egyeslt
llamokban klnsen nagy rdekldssel kvettk az esemnyek
alakulst, minthogy Dakar kzel fekszik az amerikai kontinens
hez, s heves brlatok rtk Anglit. Az ausztrl kormnyt lesj
tottk a dakari hrek. Nagy-Britanniban pedig sokan keser szem
rehnysokat tettek a hadvezetsnek. Mgis gy dntttem, hogy
nem magyarzkodunk, s a parlament tiszteletben tartotta ezt a k
vnsgomat.
[...]

21 / Vltozsok a kabinetben. 1940. oktber

Chamberlain egszsgi llapota szeptember vgn slyosra for


dult. Jliusban diagnosztikai mttnek vetette magt al, s azutn
hsiesen ismt munkhoz ltott, a mttbl azonban az orvosok
megllaptottk, hogy rkja van, s a daganat nem tvolthat el.
sszel maga is rjtt az igazsgra, s tudta, hogy ezttal nem trhet
mr vissza munkjhoz. Ezrt kzlte velem, hogy lemond. A sr
get esemnyek slya alatt gy reztem, r kell sznnom magam a
kormnytalaktsra. Sir John Anderson lett a titkos tancs elnke,
s vette t a kabinet belgyi bizottsgnak vezetst is. Helyette
Herbert Morrison llt a belgyminisztrium s a belbiztonsgi mi
nisztrium lre, Sir Andrew Duncan pedig a hadianyag-elltsi
minisztrium vezetst vette t. Ezek a vltozsok oktber 3-n
lptek hatlyba.
Chamberlain gy ltta helyesnek, ha a Konzervatv Prt vezet
srl is lemond, s engem krtek fel, hogy lljak a helyre. Nem ke
rltem meg a krdst, lehetek-e egyszerre az egyik nagy prt vezre
380
s a valamennyi prt hivatalos tmogatst lvez tbbprti kor
mny miniszterelnke. Hogy mi a helyes vlasz, arrl taln ma is el
trnek a vlemnyek, nekem azonban nem volt felle ktsgem.
A Konzervatv Prtnak jval tbb szavazata volt az alshzban,
mint az sszes tbbinek egyttvve. A hbors viszonyok kztt
nem fordulhattam a vlasztkhoz, ha megoldhatatlan nzeteltr
sek merlnek fel a politikai vezetk kzt. gy reztem, kptelen
lennk a hbors gyeket irnytani, ha a vlsgos napokban s a
hossz, viszontagsgos hbors vek alatt nemcsak a kisebbsgi
prtok vezetinek, hanem mg a konzervatv tbbsg vezrnek a
beleegyezst is mindig meg kellene szereznem. Akrkit lltottunk
volna is erre a posztra, akrmilyen nmegtartztat politikus lett
volna is, mgiscsak az kezben lett volna az igazi politikai hata
lom. Nekem a vgrehajts felelssgvel kellett volna bernem.
Bkeidben ugyanezek az rvek ms sllyal esnek a latba. A h
bor idejn azonban, azt hiszem, nem tudtam volna sikerrel meg
birkzni ezzel a feladattal. Ezenkvl a munksprti s a liberlis
koalcis partnerekkel folytatott trgyalsokon mindig sokat sz
mtott, hogy miniszterelnk s egyszersmind a legnagyobb prt ve
zre lvn vgl is nem szorultam r az szavazatukra, s vgszk
sg esetn nlklk is szmthattam a parlamenti szavazatok tbb
sgre. Ezrt aztn eleget tettem a srget krsnek, hogy vllaljam
a Konzervatv Prt vezrnek tisztt, s bizonyos vagyok benne,
hogy ha mskpp dntk, s gy lemondok az evvel a tisztsggel jr
megingathatatlan bizalomrl, nem lettem volna kpes egszen a
vgs gyzelemig sikerrel elltni a munkmat. Halifax lord - ha
nem fogadom el a megbzatst, lett volna a szba jv jelltek
egyike - maga terjesztette el a javaslatot, a Hz pedig egyhanglag
elfogadta.
[...]

22 / Kapcsolataink Vichyvel s Spanyolorszggal

A fegyversznet, rn s a vichyi diplomciai kapcsolataink


megszakadsa ellenre mindvgig gy reztem, hogy egyek va
gyunk Franciaorszggal. Akire nem nehezedett mg olyan hatal
mas teher, mint amilyen a vezet francia llamfrfiak vllt nyomta
hazjuk szrny balsorsban, ne hamarkodja el a rluk alkotott t
381
letet. Ennek az elbeszlsnek a kereteit meghaladn, ha megpr
blnnk belebonyoldni a francia politika tvesztjbe. Minden
esetre annak idejn bizonyos voltam benne, hogy a francia nemzet
mindent megtesz a kzs gyrt, csak az a krds, hogyan trjk
elbe a tnyeket. Amikor a franciknak azt kellett hallaniuk, hogy
nincs ms menekvs, mint hogy a hres Ptain marsall tancsait k
vessk, tovbb, hogy a hazjuknak oly csekly segtsget nyjt
Anglia csakhamar elbukik vagy beadja a derekt, a tmegeknek
nem sok vlasztsuk maradt. De biztos voltam benne, hogy azt sze
retnk, ha fellkerekednnk, s semmi sem szerezne nekik na
gyobb rmet, mint ha elszntan folytatjuk a harcot. Mindenek
eltt az volt a ktelessgnk, hogy hsgesen tmogassuk a btran
helytll de Gaulle tbornokot. Augusztus 7-n katonai egyez
mnyt rtam vele al, s ebben a gyakorlati teendkrl intzkedtnk.
Lelkest felhvsait a brit rdiadk sztsugroztk Franciaor
szgba s a vilgba. Nevt dicsfnnyel vezte, hogy a Ptain-kor-
mnyzat hallos tletet szabott ki r. Minden tlnk telhett meg
tettnk, hogy segtsgre legynk, s erstsk mozgalmt.
Kzben azonban kapcsolatban kellett maradnunk Franciaor
szggal, st Vichyvel is. s ezeket a kapcsolatokat igyekeztem is mi
nl jobban kiaknzni. Nagy rmmel rtesltem rla, hogy az v
vgn az Egyeslt llamok az Elnkhz igen kzel ll Leahy ten
gernagy szemlyben befolysos s nemes jellem nagykvetet me
nesztett Vichybe. Tbb zben is arra biztattam Mackenzie Kinget,
hogy tartsa Vichyben rtermett s nagy tuds kpviseljt, Du-
puyt. Olyan udvarra nylt gy ablakunk, amelyhez mskppen nem
frhettnk volna hozz. Jlius 25-n a kvetkez feljegyzst rtam a
klgyminiszternek: Egyfajta titkos sszejtszsra trekszem a
vichyi kormnnyal, azzal a cllal, hogy nhny minisztere esetleg a
tbbiek beleegyezsvel szak-Afrikba tegye t szkhelyt, s on
nan fggetlen pozcibl kedvezbb felttelekkel prbljon alkut
ktni Franciaorszg nevben. E clrt hajland volnk lelmiszer-
szlltsokat s ms kedvez ajnlatokat, tovbb kzenfekv rve
ket egyarnt megfontolni. Ebben a szellemben kszltem r okt
berben, hogy fogadjak egy bizonyos Rougier urat, aki a maga nev
benjtt ugyan trgyalni, de Ptain marsall szemlyes megbzsbl.
Nem mintha akr jmagam, akr minisztertrsaim a legcseklyebb
tisztelettel viseltettnk volna Ptain marsall irnt. gy reztk
azonban, hogy nem szabad vatlanul elvgnunk egyetlen szlat
382
sem, amely Franciaorszghoz vezet. Mindenron meg akartuk r
tetni a vichyi kormnnyal s minisztereivel, hogy velnk szemben
sohasem ks jvtennik a trtnteket. Brmi trtnt is a mlt
ban, Franciaorszgot sorstrsunknak tekintjk, s hacsak hbor
ba nem keverednk vele, semmi sem akadlyozhatja meg, hogy tr
sunk legyen a gyzelemben is.
De Gaulle-nak nem volt knny dolga ebben a helyzetben, hi
szen mindent kockra tett, hogy magasra tarthassa a nemzeti lobo
gt, s maroknyi klfldi francia kvetje mgsem tekinthette ma
gt tnyleges ellenkormnynak. Azrt mi mindent megtettnk,
hogy nveljk befolyst, tekintlyt s erejt. azonban term
szetesen rossz nven vette, ha brmilyen gyletbe bonyoldtunk
Vichyvel, s gy gondolta, hogy egyedl neki tartozunk hsggel.
gy rezte tovbb, hogy a francia np szemben akkor lesz tekin
tlye, ha bszkn s kevlyen kezeli a perfd Albiont, mg ha
szmzetsben, krnkben kell is lnie, s rszorul is a tmogat
sunkra. Nyersen kellett bnnia a britekkel, mert gy bizonythatta
be a franciknak, hogy nem brit bb. s ezt a politikt ktsgkvl
kvetkezetesen hajtotta vgre. Egy zben mg ki is fejtette elttem,
s n teljes mrtkben megrtettem, milyen rendkvl nehz hely
zetben van. Mindig csodltam ers egynisgt.

Oktber 21-n'rdizenetet intztem a francia nphez. Fran


ciul kellett megszlalnom, nem csekly fradsgomba kerlt teht
e rvid beszd elksztse. Az els, sz szerinti fordtssal elgedet
len voltam, mert nem tkrzte mindazt, amit angolul mondtam s
franciul reztem volna, de aztn Duchesne, a londoni szabad fran
cik egyike, sokkal jobb fordtst ksztett, s tbbszri prba utn
vgl ezt a szveget olvastam fel a parlament szrnypletnek pin
cjben, egy lgitmads robajai kzepette:

Francik!
Hborban s bkben harminc esztendeig egy ton jrtunk, s n
ma is ugyanezt az utat kvetem. Akrhov vezetett is benneteket a
sors, akrmit hozott is nektek, ma az otthonotokban szlok hozz
tok. A louis dor-onl olvashat fohsz szavait idzem: Dieu protge

1 Lajos-arany, XIII. Lajos kora ta vert aranypnz.

383
la France.1 Idet Angliban, a ncik tzben sem felejtjk el, mi
lyen szlak ktnek bennnket Franciaorszghoz, rendthetetlenl
s bizakod szvvel kzdnk tovbb az eurpai szabadsg gyrt
s valamennyi orszg npnek javrt, mindazrt, amirt veletek
egytt kardot rntottunk. A bajban, a hitvny s gonosz ellensg s
lyos csapsai alatt az igazaknak gyelnik kell r, nehogy egyms
ellen forduljanak. A kzs ellensg mindig ezen mesterkedik, s ha
a szerencse balra fordul, rendszerint sok minden az ellensg kezre
jtszik. Mindenesetre meg kell prblnunk, hogy a magunk javra
fordtsuk az esemnyeket.
Idet Londonban, abban a vrosban, amelyet Herr Hitler a sajt
szavai szerint porr s hamuv akar getni, s amelyre replgpei
szmolatlanul szrjk bombikat, npnk rendletlenl helytll.
Lgiernkrl nem mondtunk el mindent, ha megllaptjuk, hogy
megllta a helyt. Felkszltnk az oly rgta grgetett invzira.
A torpedk is kszen llnak. De ez csak a kezdet. Mrmost, 1940-
ben, jllehet olykor vesztesgek rtek bennnket, ersebbek va-
gyunka tengeren, mintbrmikor. 1941-re uralni fogjuk a levegt is.
Ne felejtstek el, mit jelent ez. Tankjaival s gyilkos szerszmaival
meg az rulk tdik hadoszlopval Hitlernek sikerlt egy idre le-
igznia Eurpa legnagyszerbb nemzeteinek tbbsgt, s trpe
cinkosa, Olaszorszg mohn, de egyre fradtabban s gyefogyot-
tabban trtet a nyomban. gy akarjk sztmarcangolni Francia-
orszgot s birodalmt, mint a besurran ragadoz a baromfit: az
egyik egy lbt szaktja le, a msik egy szrnyt, shozz taln egykis
mellehst. E kt visszataszt, hvatlan vendg nemcsak a francia
birodalmat fogja felfalni; Elzsz-Lotharngia ismt nmet iga al
kerl, Nizzt, Szavojt s Korzikt - Napleon Korzikjt - elsza
ktjk a francia haztl. De Herr Hitler nemcsak azon mesterkedik,
hogy ms npektl terleteket raboljon s egy rszket trpe sz
vetsgesnek dobja oda koncknt. Igazat beszlek, hinnetek kell
szavamnak, amikor azt mondom, hogy ez az elvetemlt ember, a
gylletnek s a romlsnak ez az elfajzott szrnyetege nem keve
sebbre tr, mint hogy eltrlje a fld sznrl a francia nemzetet, el
puszttsa s kizrja a jv vilgbl. Aljas s vadllati mdszerekkel
azon mesterkedik, hogy mindrkre elzrja a francia kultra forr
st, amely az egsz vilgnak ltet eleme volt. Ha megvalstja aka-

1 Isten vja Franciaorszgot!


384
rtt, egsz Eurpa egyetlen vigasztalan nci fldd aljasul, s a nci
bnzk zavartalanul fosztogathatjk s basskodhatnak rajta. Ne
haragudja tok a nylt sza vakrt, de nem olyan idket lnk, hogy cif
rzhatnunk a szt. A nmet uralom alatt Franciaorszgra nem a ve
resg gytrelme, hanem a teljes nemzeti pusztuls vr. Hadserege,
hajhada, lgiereje, vallsa, trvnyei, nyelve, kultrja, intzm
nyei, todalma, trtnelme, hagyomnyai mind-mind a gyzedel
mes ellensges hadsereg nyers erejnek s a knyrtelen nmet
rendri er lnoksgnak martalkv vlnak. Francik! Ersts
tek meg szveteket, amg mg nem ks! Emlkezzetek^ mit mon
dott Napleon egyik csatja eltt: Ugyanezek a poroszok, akik
most oly ggsek, Jnnl hromszoros, Montmirailnl hatszoros
tlerben voltak. Soha nem fogom elhinni, hogy Franciaorszg
szelleme halott! Soha nem hiszem el, hogy mindrkre elvesztette
helyt a vilg legnagyobb nemzetei kztt! Sokan megljk mg,
hogy Herr Hitler meglakol a francik s az uralma al hajtott npek
ellen sztt terveirt s az ellenk elkvetett bnkrt. A harcnak
nincs mg vge, de nem tart mr oly nagyon sokig. Nemeresztjk
ki Hitlert a markunkbl, s nem eresztik ki kzs bartaink sem az
Atlanti-cen tlpartjn. Ha nem tud elpuszttani bennnket, mi
puszttjuk el t egsz bandjval s mvvel egytt. Bzzatok teht,
mert minden jra fordul!
Mit krnk tletek mi, britek, ebben a slyos s keser rban ? Ha
pillanatnyilag nem lehettek segtsgnkre ebben a harcban, amely
nek gymlcsben a gyzelem utn ti is osztozni fogtok, akkor leg
albb ne legyetek kzdelmnk kerkkti. Csakhamar magatok is
fel tudjtok majd mrni, milyen ers a kar, amely rtetek ragadott
kardot. gy hisszk, hogy a francik szvt, akrhov vetette is ket
a sors, melegsg nti el, ereikben megpezsdl a vr, ha arrl rtesl
nek, hogy sikereket rnk el a levegben vagya tengeren s csakha
mar - mert ez az id sincs mr messze - a fldn is.
Ne feledjtek, hogy semmisem tntorthat el bennnket clunktl,
soha nem fradunk bele a harcba, soha nem adjuk fel. Ne feledj
tek: egsz npnk s birodalmunk feleskdtt r, hogy megtiszttja
Eurpt a nci pestistl, s megszabadtja a vilgot az j kzpkor
tl. Ne higgyetek a nmet kzben lv rdiadknak, amelyek azt
papoljk, hogy Anglinak a hajitokra s a gyarmataitokra fj a fo
ga. Csak az a clunk, hogy eltapossuk Hitlert s a hitlerizmust.
Csakis ez a cl lebeg elttnk, szntelenl, egszen a gyzelemig.
385
Ms nemzetek javaira nem htozunk, csakis a megbecslskre.
A tengerentli francia terleteken s az gynevezett meg nem szllt
Franciaorszgban l francik nha alkalmat tallhatnak r, hogy
hasznra legyenek a kzs gynek. Nem bocstkozom rszletekbe,
hiszen szavaimat az ellensg is hallja. Ami pedig azokat illeti, akikre
a barbr kaszrnya fegyelem, elnyoms s kmrendszer slya nehe
zedik, miknt a megszllt terletek francia lakossgra, az angolok
velk reznek, s jmagam azt mondom nekik, hogyha a jvre gon
dolnak, ne feledjk, mit mondott 1870 utn Gambetta, a nagy fran
cia hazafi a Franciaorszgra vrjvrl: Egy percre se feledjtek,
egyszval se emltstek! J jszakt ht; aludjatok jl, s gyjtse-
tek ert a holnapra! Mert ez a holnap nincs mr messze. Napja rra
gyog majd a btrakra s az igazakra, rmosolyog mindazokra, akik
a j gyrt szenvednek, s dicsfnyt vet a hsk srjra. Nincs mr
messze a hajnalhasads. Vive la France! ljen a vilg egyszer em
bereinek harca jogos rksgkrt, egy oly korrt, amelyben kitel
jesedhet a szabadsg!

Nem ktsges, hogy ez a felhvs tbb milli francia szvhez ta


llt utat, s mindmig emlkeztetnek is r minden rend s rang
francia nk s frfiak; ma is a legnagyobb bartsggal viseltetnek
irntam, pedig a kzs szabadsg rdekben nemegyszer kmlet
len elhatrozsra kellett rsznnom magam, s gyakran pp az ro
vsukra.
A lnyeges dolgokbl nem engedhettnk. Nem lazthattunk Eu
rpa s klnsen Franciaorszg blokdjn, amg e terletek Hitler
uralma alatt maradtak. Az amerikaiak kvnsgra nha tenged
tnk egy-egy egszsggyi rakomnyt szllt hajt a meg nem
szllt francia terletekre, de a francia kiktkbe tart vagy onnan
indul minden ms hajt habozs nlkl feltartztattunk s tku
tattunk. Ezenkvl akrmi hasznosat vagy krosat cselekedett is
Vichy, nem hagyhattuk cserben de Gaulle-t, s nem gtolhattuk
benne, hogy egyre jabb gyarmati terletekre terjessze ki befoly
st. Mindenekfltt pedig nem engedhettk meg, hogy a francia
gyarmati kiktkben vesztegl francia flotta haji visszatrjenek
Franciaorszgba. Az admiralits idnknt nagyon is tartott tle,
hogy Franciaorszg hadat zen neknk, s tovbb nveli amgy is
slyos gondjainkat. Jmagam mindig is hittem benne, hogy mihelyt
bizonysgt adjuk eltkltsgnknek, s megmutatjuk, hogy br
386
meddig kpesek vagyunk folytatni a harcot, a francia np mellnk
ll, s a vichyi kormny nem lesz kpes ilyen termszetellenes lps
re elsznni magt. s Franciaorszgban csakugyan lelkes bajtrsi
rzelmek bredtek Britannia irnt, s a francik remnyei hnaprl
hnapra ersdtek. Ezt mg Laval is elismerte, amikor nem sokkal
ksbb Ptain marsall klgyminisztere lett.
A tl bekszntvel aggdva figyeltem azt a kt nagy francia csa
tahajt, amely Toulon fel igyekezett, hogy az ottani dokkokban
teljesen felszereljk ket. Roosevelt elnk megbzottja, Leahy ten
gernagy meghitt viszonyba kerlt Ptain marsallal. Roosevelthez
fordultam teht, s nem is hiba.

A volt haditengersz Roosevelt elnknek 1940. okt. 20.


Klnbz forrsokbl olyan rteslseink vannak, hogy a vichyi
kormny a nmetek rendelkezsre akarja bocstani hajit s gyar
mati csapatait. Magam nem veszem kszpnznek ezeket a jelent
seket, de ha a touloni francia flottt Nmetorszgnak adnk t, az
slyos csaps volna. Az elvigyzatossg kedvrt blcs dnts vol
na, Elnk r, ha a lehet leghatrozottabb hangon figyelmeztetn a
francia nagykvetet, s hangslyozn, hogy milyen rossz nven
venn az Egyeslt llamok a demokrcia s a szabadsg gynek
ezt az elrulst. Vichyben nagyon is komolyan vennk ezt a figyel
meztetst.
Bizonyra rteslt rla, milyen slyos vesztesgeket szenvedett kt
legutbbi konvojunk az szaknyugati vzi utakon} Mint mr eml
tettem nnek, egyelre nincs elegend rombolnk. Istennek hla,
tven mr tban van Amerikbl, s nmelyiket csakhamar bevet
jk. Az v vgre minden bizonnyal sokkal jobban llunk majd,
mert egy sereg tengeralattjr-elhrt hajnk befejezs eltt ll,
egyelre azonban aggaszt s vlsgos a helyzet, mert rengeteg kis
hajt kell a Csatorna vizein tartanunk az invzi veszlye miatt,
kzben a Fldkzi-tengeren nagy haditengerszeti mozdulatokba
kezdtnk, s ezzel egy idben kell a konvojok vdelmt is elltni.

1 Oktber 17-e s 19-e kztt az szaknyugati vzi utakon a nmet tenger

alattjrk harminchrom hajt sllyesztettek el, kztk huszonkt brit hajt.


Az egyik konvoj hsz hajt vesztett. (A szerz jegyzete.)
387
Az Elnk aztn nagyon szigor hang szemlyes zenetet int
zett a Ptain-kormnyhoz a touloni flottval kapcsolatban: Ha
egy kormny egy msik hatalom foglya, az mg nem elgsges in
dok r, hogy a korbbi szvetsgese elleni hadmveletekben a h
dt szolglatba lljon. Az Elnk emlkeztette a marsallt arra az
nneplyes gretre, hogy a francia flottt nem bocstjk a nme
tek rendelkezsre. Figyelmeztette, hogy ha a francia kormny
hozzjrulsval a nmetek a brit flotta ellen hasznljk fel a francia
flottt, az Egyeslt llamok ezt nylt s szndkos hitszegsnek
fogja tekinteni. Ha a francik beleegyezsket adjk ehhez, helyre
hozhatatlan trs ll be a francia s az amerikai np hagyomnyos
bartsgban. Az amerikai kzvlemny felhborodssal fogadn
ezt a lpst, s Amerika nem nyjtana tbb semmifle segtsget a
francia npnek. Ha Franciaorszg ezt a politikt vlasztan, az
Egyeslt llamoknak nem llna mdjban szavatolni, hogy ha el
jn az ideje, Franciaorszg megtarthatja tengerentli birtokait.

A volt haditengersz Roosevelt elnknek 1940. okt. 26.


A francikhoz intzett nagyszer figyelmeztetsrl akkor rtesl
tem, amikor mr elkldtem tviratomat, amelyben azt javasoltam,
hogy zenettel forduljon Ptainhez. Igen hls vagyok nnek
azrt, amit eddig tett, de mgnem dlt el semmi. A klgyminiszt
rium kzlte velem, hogy tviratban tjkoztatta nt a nmetek
kvetelseirl, s arrl, hogy Ptain lltlag ellenll nekik. A hajk
tadsnl semmivel sem volna kevsb slyos, ha a francik rep
ltereket s tengeralattjr-tmaszpontokat bocstannak a nme
tek rendelkezsre az afrikai partok mentn. Klnsen nagy ve
szllyel jrna nkre nzve, s slyos bonyodalmakat okozna ne
knk, ha az ellensg atlanti-ceni tmaszpontokra tenn r a ke
zt. Remlem teht, hogy kzli a francikkal, hogy a tmaszpontok
tadsra ugyanaz rvnyes, mint a hajk kiszolgltatsra.
Az elmlt nhny hnap invzis veszlyei s lgitmadsai kze
pette is egyre jabb csapaterstseket, korszer replgpeket s
jelents flottaegysgeket kldtnk a Kzel-Keletre, megkerlve
Afrikt. Nem hiszem, hogy elmlt mr az invzi veszlye, mgis
egyre nagyobb erket kldnk a Kzel-Keletre. Mindkt hadszn
tren nagy nyoms nehezedik rnk, s minden segtsget ksznet
tel fogadunk.
[...]
388
A miniszterelnk a klgyminiszternek
(a kormnyfi vonatrl) 1940. nov. 2.
Nem tudom, mikor akar tra kelni a Jean Bart. Kzltem az admi-
ralitssal, hogy vezetit felelssgre vonjuk, ha a haj elri a Fld
kzi-tengert. Fontos volna teht figyelmeztetnie Vichyt, hogy a
szban forg hajt feltartztatjuk, s szksg esetn el is sllyeszt
jk, ha megprbl a nmet kzen lv atlanti kiktkbe vagya br
mikor nmet ellenrzs al vonhat fldkzi-tengeri kiktk egyi
kbe jutni. Londoni magntitkrsgom eljuttatja nhz az admira
lits els lordjnak s a haditengerszet els lordjnak kldtt fel
jegyzsem msolatt.

A volt haditengersz Roosevelt elnknek 1940. nov. 10.


1/Igen kellemetlenl rintettek azok a jelentsek, amelyek szerint
a francia kormny a Fldkzi-tengerre akarja visszairnytani s
felszerelni a Jean Bart-ot s a Richelieu-t. Ha ez megtrtnnk, s
gy lehetv vlnk, hogy a hajk nmet kzre jussanak, igen slyos
veszlyekkel kellene szmolnunk. Azt hiszem, ktelessgnk, hogy
minden ernkkel igyekezznk ennek elejt venni.
2/ Nhny nappal ezeltt madridi nagykvetnk tjn figyelmez
tetst intztnk a francia kormnyhoz. Tartalma a kvetkez volt:
Ez a lps minden eddiginljobban csbtan a nmeteket s az ola
szokat, hogy rtegyk a kezket a francia flottra. Nem a francia
kormny jhiszemsgben ktelkednk, hanem abban, hogy k
pes lesz megtartani grett, amely szerint nem engedi ellensges
kzre a francia flottt. Nagyon szeretnnk elkerlni, hogy a brit s a
francia hajhad sszetkzsbe kerljn, ezrt remljk, hogy ha
volt is olyan tervk, hogy a hajkat tnak indtjk, most lemonda
nak rla.
3/Mint a francikkal is kzltk, nem greteik szintesgben k
telkednk, de ha hisznk is gretknek, nem lehetnk biztosak
benne, hogy kpesek lesznek megtartani, mihelyt a hajk az ellen
sgszmra elrhet kiktkbejutnak. Megkell vallanom tovbb,
hogy a francia kormnynak az a szndka, hogy hazarendeli ezeket
a hajkat, ha igaznak bizonyul, vlemnyem szerint nmagban is
bizonyos gyanra ad okot.
4/Rendkvl hasznos volna, ha jabb figyelmeztetst tudna intzni
Vichyhez ez gyben, mert ha kedveztlen fordulatot vesznek a
dolgok, mindkettnkre slyos veszedelmet hozhatnak.
389
De Gaulle tbornokkal szoros kapcsolatot tartottam.

A miniszterelnk de Gaulle tbornoknak


(Libreville-be) 1940. nov. 10.
Srgs szksgt rzem, hogy tancskozzam nnel. Elutazsa ta
a brit-francia kapcsolatokban jelents vltozsok lltak be. Fran-
ciaorszg-szerte n a rokonszenv irntunk, a francik ltjk, hogy
nem lehet minket legyzni, s hogy a hbor folytatdik. Tudom
sunk van rla, hogy a vichyi kormnyt alaposan megriasztotta az a
hatrozott nyoms, amelyet az Egyeslt llamok fejt ki r. Laval s
a bosszra hes Darlan azonban ki akarja erszakolni, hogy Fran
ciaorszg hadat zenjen neknk, s mindenron kisebb tengeri in
cidenseket akar provoklni. Weygand afrikai tjhoz bizonyos re
mnyeket fznk: nem szabad lebecslnnk a csatlakozstl vr
hatelnyket. Vichyvel valamifle modus vivendi-re akarunk jut
ni, hogy a legkisebbre cskkentsk az incidensek veszlyt, s lehe
tv tegyk a barti erk kibontakozst Franciaorszgban. Flre
rthetetlenl kzltem Vichyvel, hogy ha bombzza Gibraltrt
vagy ms erszakos akcikba kezd, mi Vichyt fogjuk bombzni, s
akrhol keres is menedket a kormny, nem meneklhet ellnk.
Eddig nem kaptunk vlaszt. Nagyon fontos, hogy tallkozzunk, ha
visszatr, majd megltja, mennyire. Remlem, mielbb rendet tud
teremteni Libreville-ben, s mihelyt lehet, hazatr. rtestsen ter
veirl.

Az Elnk november 13-n vlaszolt 10-n kelt zenetemre,


amelyben a Jean Bart s a Richelieu tervezett fldkzi-tengeri tj
rl rtestettem. Haladktalanul megbzta a vichyi amerikai gyvi
vt, hogy szerezzen megerst vagy cfol nyilatkozatot a jelents
sel kapcsolatban, s kzlje: az Egyeslt llamoknak ltfontoss
g rdeke fzdik hozz, hogy ezek a hajk olyan kiktben horgo
nyozzanak, ahol nem kerlhetnek olyan hatalom ellenrzse al,
amely a francia flotta jvjben oly nagyon rdekelt Egyeslt lla
mok ellen hasznlhatn fel ket. Ha a francia kormny ilyen lpsre
sznn el magt, az slyos kvetkezmnyekkel jrna a francia-an-
gol kapcsolatokra nzve. Felajnlotta tovbb, hogy Amerika meg
vsrolja a francia kormnytl a hajkat, ha a francik hajlandk
eladni ket.
Mint az Elnk zenetbl kiderlt, Ptain kijelentette az ameri-
390
kai gyvivnek: nneplyes ktelezettsget vllalt r, hogy a fran
cia flotta - s ez rvnyes a szban forg csatahajkra is - soha nem
kerl Nmetorszg kezre. A marsall kijelentette, hogy ilyen bizto
stkot adott az Egyeslt llamok kormnynak, a brit kormny
nak s szemlyesen nekem is. Ismtlem - mondotta -, ezeket a ha
jkat Franciaorszg birtokainak s terletnek vdelmre fogjuk
felhasznlni. Hacsak a britek meg nem tmadnak bennnket, nem
fordtjuk ket Anglia ellen. Eladni mg akkor sem tudnnk e haj
kat, ha akarnnk. A fegyverszneti felttelek nem adnak r lehet
sget, de mg ha adnnak is, a nmetek sohasem jrulnnak hozz.
Franciaorszgot letiportk a nmetek, s tehetetlen. Ha rajtam
mlnk, rmmel adnm el ket azzal a felttellel, hogy a hbor
utn ismt Franciaorszg birtokba kerlnek. Ismtlem: sem jo
gom, sem lehetsgem nincs r a jelenlegi krlmnyek kztt,
hogy eladjam a hajkat. Ptain marsall igen hatrozott hangon be
szlt, de az ajnlat szemltomst sem meglepetst, sem neheztelst
nem vltott ki belle. Roosevelt elnk ezutn utastotta az gyvi
vt, hogy tjkoztassa Ptain marsallt: az amerikaiak fenntartjk
ajnlatukat, s ez nemcsak erre a kt hajra, hanem a francia flotta
brmely ms egysgre is vonatkozik.
November 23-n jabb biztostkokat kaptam az Elnktl. P
tain marsall flrerthetetlenl kijelentette, hogy a pillanatnyilag
Dakarban s Casablancban llomsoz haj