Você está na página 1de 631

SZ. M.

STYEMENKO
hadseregtbornok

AVEZRKAR
A HBOR VEIBEN
(Msodik knyv)

ZRNYI KATONAI KIAD-KOSSUTH KNYVKIAD


BUDAPEST - 1975
A m eredeti cime:

TEHEPAA APMHH C. M. UJTEMEHKO

rEHEPAAbHblH 11ITAE B TOAbl BOKHbl


KHHrA BTOPAfl

OP4EHA Tpy40B0ro KPACHOrO 3HAMEHH


BOEHHOE H34ATEAbCTBO
MHHHCTEPCTBA OBOPOHbl CCCP
MOCKBA 1973

Fordtotta:

KILIN FERENC
SZAB BALZS

Az eredetivel egyeztette

LRNT IMRE,
a hadtudomnyok doktora

A vd- s ktsterv

LENGYEL ZOLTN
munkja

96 ? 326 610 6
ISBN /
963 09 0341 5
AZ OLVASHOZ

Kedves olvasm, bevallom, nem volt szndkomban az


elmlt idkrl szl visszaemlkezseimet jbl kzzten
ni. St, fogadalmat tettem, hogy nem rok tbb knyvet.
Mert az rs nem knny dolog, fleg annak, aki szolgl.
Ehhez csupn annyit tennk, hogy vlemnyem szerint a
lnyeget mr elmondtam a knyv megjelent.
Csakhogy az esemnyek msknt alakultak. A vezrkar
rl szl els knyvem megjelense utn tbb ezer leve
let kaptam. (A magyar kiads Ahol a gyzelmet kovcsol
tk cmen jelent meg a szerkeszt.) Klnbz kor,
kpzettsg, szakmj s nemzetisg emberek rtk. A le
velekben nemcsak vlemnyek, rtkelsek voltak, hanem
javaslatok, szrevtelek, kiegsztsek is. Nmelyik olvas
mg a Nagy Honvd Hbor egyik-msik esemnyrl
szl szemlyes visszaemlkezst is elkldte, arra krve,
hogy hasznljam fel a knyv jbli kiadshoz. Msok
szinte kveteltk, hogy folytassam a visszaemlkezseim
rst. Ehhez hasonlkban volt rszem a sok-sok szemlyes
beszlgets, a ktetlen szerz-olvas tallkozk alkalm
val.
E levelek s tallkozk meggyzen bizonytottk, hogy
mennyire eleven s szles kr a hsi mltunk irnti r
deklds. A mlt nem regszik, velnk l, tpll forrsa
a kommunizmus ptsnek, ersti a hatrainkon tl l
npekkel val bartsgunkat.
gy teht, kedves olvasim, nk ksztettek arra, hogy
jbl tollat fogjak. E knyv megjelense is az nk r
deme.
Azrt dntttem gy, hogy egy msodik knyvet rok
s nem az elst jelentetem meg jbl , mert a mr
elmondottakat kibvteni clszerbb ily mdon. No meg
gy gondolom becsletesebb dolog a nehezebb munkt
vlasztani.
Ebben a knyvben ugyangy, mint az elsben nin
csenek hadmveleti esemnyek menett idrendben rg
zt lersok; alapveten a vezrkarrl, annak munkjrl
s az ott dolgoz emberekrl van sz. A f figyelmet a f
hadiszlls munkjra s a legfelsbb fparancsnok tev
kenysgnek egyes mozzanataira fordtottam, nll feje
zetekben esik sz a hadvezrek s trzsek szereprl, te
vkenysgk rtkelsrl.
A knyv alapveten a szovjet hadsereg eurpai felszaba
dt kldetsrl, azokrl a felejthetetlen napokrl szmol
be, amikor katonink sztzztk az ellensget, s az eurpai
kontinens kzepn a hitleri hadigpezetet megsemmistve
befejeztk a hbort. Ezt a ragyog haditettet a npek sza
badsgnak s boldogsgnak nevben a harc mesterei, az
letket nem kml legends btor szovjet harcosok vv
tk ki. A gyzelemrt azonban nagyon drgn fizettnk,
embermillik lett kvetelte tlnk.
Szolglati tevkenysgem kzben gyakran megfordulok
a Varsi Szerzds llamaiban, ezen llamok hadseregei
ben. Szemtanja lehetek letknek, s ilyenkor nemcsak
katonikkal, hanem polgri dolgozikkal is tallkozom.
Megannyi bizonytkt lthattam annak, hogy e szocialista
orszgokban milyen kegyelettel adznak a szovjet harco
sok hsiessgnek, nem feledkeznek meg az elesettekrl,
akik letket ldoztk a npeknek fasiszta iga all val
felszabadtsrt, s tudva tudjk, hogy bartsgunkat a
harcmezn kinttt vr pecstelte meg.
Visszaemlkezseimben jbl fel kvnom eleventeni
azt a flmrhetetlen segtsget, amelyet a Szovjetuni
Fegyveres Eri nyjtottak az eurpai orszgok npeinek,
amikor katonink a fasiszta iga all felszabadtottk ket.
Szeretnm elmondani tovbb, hogy e szent kldetsnk
teljestse sorn Lengyelorszgban, Csehszlovkiban, Ju
goszlviban, Bulgriban, Romniban s Magyarorsz
gon a bartainktl milyen tmogatst kaptunk.
Vgl s taln ez a legfontosabb , e szerny kny
vemmel a katonahsknek, a szocialista hazhoz hatrta
lanul h, a hitleri terletrablk elleni harcban ldozatosan
kzd harcosoknak szeretnk emlket lltani.
Knyvemet tjra bocstva, olvasim tletre bzom.
Kvnsgaikat, szrevteleiket ksznettel fogadom.

A szerz
ELS FEJEZET

MG EGYSZER A VEZRKAR
MUNKJRL
S BEOSZTOTTAIR L

Ksrletek szervezsi krdsekben A csapatok


szervezse a vezrkar dolga A prhuzamos
sgtl a kzpontostshoz A hadmveletiek
kzeli elvtrsai A hbor tapasztalatait tanul
mnyozni kell A frontharcosok a szablyzatok
kidolgozsrt A szvetsgesekkel val kapcso
latokrl Klnleges feladatok Pr sz a
csapatok irnytsrl A legfelsbb fparancs
nok a fhadiszlls kpviselirl Montgomery
tbornagy ltogatsa

A vezrkar munkjrl s beosztottairl mr az els


knyvemben is sokat rtam. A msodikat sem kezdhetem
msknt, mint bartaimrl s harcostrsaimrl szl sza
vakkal, a vezrkarban vgzett munkjuk mltatsval. Na
gyon nehz mindent tfogni, s mindenkirl szlni az
elvgzett munka sokrt s terjedelmes; s termszetesen,
az esemnyek ta eltelt trtnelmi idszak is elg rvid.
E fejezetben a mr elmondottakat szeretnm kiegszteni,
elgondolkodni a szervezsi, a tudomnyos, valamint n
hny msfajta munkrl, emlkezni azokra az elvtrsaim
ra, akik e munka rmnek, gondjainak rszesei voltak.
A vezrkarban lev beosztsomnl fogva a hbor vei
ben szinte naponta volt dolgom szervezsi krdsekkel, s
jl ismertem a velk foglalkoz tiszteket, tbornokokat.
A hbor utn tbb mint hrom vig vezrkari fnki be
osztsban, majd mintegy t vig vezrkari fnk helyette
se minsgben munkakri ktelessgemhez tartozott a
fegyveres erk ptsvel, a csapatok szervezeti struktr
jnak s mozgstsnak fejlesztsvel val trds. Mind
ez lehetsget s erklcsi alapot biztost szmomra, hogy
ezekkel, az els ltszatra unalmasnak tetsz dolgokkal kis
s rszletesen foglalkozzam. 7
A fegyveres erk s ennek megfelelen az orszg vdel
mi feladatainak hibtlan megszervezse s elltsa dnt
krds, s vgeredmnyben az orszg katonai erejnek s
vdelmi kpessgnek felttele. E feladatoknak a prt
Kzponti Bizottsga s a kormny llandan nagy figyel
met szentel. A prt s kormny hatrozatait vgrehajt ka
tonai szervek kztt alapvet szerepe van a vezrkarnak;
tervezi s dolgozza ki a fegyveres erket rint krd
seket.
A szervezsi gyeket intz szervek hatskrbe olyan
fontos s bonyolult feladatok tartoznak, mint a fegyveres
erk sszettelnek, ltszmnak s szerkezetnek, az l
lomnyukba tartoz hadernemek s fegyvernemek ar
nynak meghatrozsa; fenntartsuk mdjainak kidolgoz
sa a hbor, a hadmvelet s a harc jellegnek, a fegyver
zet, a harci technikai eszkzk llapotnak s a hbor ig
nyeinek figyelembevtelvel. Az emltett szervek dolgoz
zk ki tovbb a csapatok szerkezeti rendszert, a maga-
sabbegysgek s egysgek llomny tbljt, s vlaszt ad
nak letk s tevkenysgk sok ms krdsre. Mindenki
tudja, hogy mennyire fontos a hadernemek s a fegyver
nemek helyes arnynak kialaktsa; dnteni abban, hogy
kit milyen fegyverzettel kell felszerelni; a csapatoknl
ezekbl milyen mennyisget kell tartani; a sikeres hadite
vkenysgek, hadmveletek s harcok irnytshoz mi
lyen szervek szksgesek. Mindezek rgi-rgi, de napjaink
ban is rvnyben lev katonai krdsek.
Amikor a hadmveletiek meghatrozzk a hadmvelet
cljait s a csapatok feladatait, azt is rgztik: hol, mit s
hogyan kell megoldani, ehhez milyen erket s eszkzket
kell bevonni; a szervezsiek pedig kiszmtjk az erk s
eszkzk mennyisgt, meghatrozzk, hogy milyen struk
trjuk legyen.
Hbors krlmnyek kztt a hadmveletiekkel s a
szervezsiekkel szemben, elg gyakran, egymstl eltr
kvetelmnyeket tmasztanak. Pldul a mi hadoszt
lyunk legyen ersebb az ellensg hadosztlynl. E kve
telmny indoklsa a hadmveletiek feladata. A szervez
siek dolga gondosan megvizsglni mindkt hadosztly
llomnyt s megllaptani, mit kell tenni, hogy trna-
dsban nvekedjk a csapsmr er s a tzer, hogy v
delemben fokozdjk az llkpessg stb. Ilyen elemzs
eredmnyeknt hatrozzk meg a hadosztly llomny
nak, a szksges harckocsik, tzrsgi lvegek szmt, ms
felszerels s technika mennyisgt tpus s rendelte
ts szerint.
Hbor idejn a szervezsiek ksztik el a tartalkba,
valamint a fel tlts cljbl val kivons tervt, s sok
ms problmt is megoldanak. Egyetlen magasabb trzs,
de fleg a vezrkar nem nlklzheti a szervezssel foglal
koz appartust. Sem bkben, sem hborban egyetlen
trzsnek sincs joga a csapatok szervezst mdostani. Ez
a jog csupn a vezrkart illeti meg, ahol viszont a csapa
tok szervezsnek tkletestsvel llandan s szakadat
lanul foglalkoznak.
A hbors vekben a vezrkarnl viselt tisztsgem sok
mindenre megtantott. ppen akkor, a hbor menetben
trult fel a maga teljessgben egy szinte szrevehetetlen,
de az ellensg feletti gyzelemhez felttlenl szksges
munka: a szervezsi tisztek s tbornokok munkja.
Nagyon sokunkban szemmel lthat testet lttt Engels-
nek az Anti-Dhring cm mvben megfogalmazott hres
ttele: Semmi sem fgg annyira a gazdasgi felttelektl,
mint ppen a hadsereg s a hajhad. Fegyverzet, llomny,
szervezet, taktika s stratgia mindenekeltt a termels
mindenkori foktl s a kzlekedsi eszkzktl fgg. Nem
zsenilis hadvezrek w-rtelme szabad alkotsnak^ volt itt
talakt hatsa, hanem a jobb fegyverek feltallsnak s
a katonai emberanyag megvltozsnak; a zsenilis hadve
zrek szerepe legjobb esetben arra korltozdik, hogy a
harcmdot az j fegyverekhez s az j harcosokhoz ido
mtjk.
1

Ezeken a hbors napokon s jszakkon maga az let


segtette el a fenti idzet tudomnyos mivoltnak mly
megrtst. Neknk, vezrkariaknak a jv terveinek ki
dolgozsban ez vezrfonalknt szolglt.
A hbor eltt a vezrkar llomnyban voltak szervek,
amelyek szervezssel, mozgstssal, behvssal s csapat
kiegsztssel foglalkoztak. A hbor kitrse utn egy h
nappal, pontosabban jlius 29-n a honvdelmi npbiztos
utastsra megalakult a Vrs Hadsereg Szervezsi s Ki
egsztsi Fcsoportfnksge. A vezrkartl az llom
nyba kerltek az imnt felsorolt szervek. Parancsnokul
augusztus 8-n Scsadenko els osztly hadseregkomisz-
szrt neveztk ki, aki egyttal a npbiztos helyettese is
volt. Ettl kezdve a vezrkar hadmveleti csoportfnk
sgnek alrendeltsgben csupn a szervezsi nyilvntar
tssal foglalkoz osztly maradt, amely alapveten a sta
tisztikai munkt, a csapatok s diszlokcijuk nyilvntar
tst vgezte.
E dnts meghozatalhoz nagymrtkben jrult hozz a
hbor els hnapjaiban kialakult nehz helyzet, de az a
trekvs is, hogy tehermentestsk a vezrkart, s ily m
don az f figyelmt a hadmveleti krdsek megoldsra
sszpontosthassa.
Ha a hbors idben a vezrkar mentesthet, st men
testeni is kell a csapatok mozgstsval s kiegsztsvel
kapcsolatos feladatok all, ugyanez nem mondhat el a
szervezst rint krdsekrl. A munka gyakorlata csakha
mar bebizonytotta, hogy a csapatok szervezetnek krdse
a vezrkar dolga, s ez okbl mdostani kellett az eml
tett npbiztosi dntst.
A vezrkari tisztek mr a hbor els hnapjaiban fel
ismertk, hogy a csapatoknl korntsem elegendek a meg
lev harckocsik. Az ellensg a levegben is flnyre tett
szert, pnclos keivel nagy temben trt elre, s a szovjet
csapatok vdelmi kulcspontjainak sztdarabolsra treke
dett. Szksgszeren vetdtt fel a gondolat, hogy a kiala
kult helyzetnek megfelelen mdostani kell a csapatok
szervezeti struktrjt.
Nevezetesen, meg kellett oldani azt a feladatot, hogy a
gpestett hadtestek szervezsnek irnyzata, amely a h
bor eltt kezddtt el, megfelel-e az j helyzetnek. El
mletileg ez vltozatlanul helyesnek bizonyult, de kiderlt,
hogy az ipar, a kialakult nehz helyzetben, rvid id alatt
kptelen ilyen hatalmas magasabbegysgeket technikai
eszkzkkel elltni. Ennlfogva helyesebb mindaddig le
mondani rluk, amg a npgazdasg nem kpes a csapatok
nak szksges mennyisg harceszkz ellltsra.
Az adott helyzetben mi lehetett a legjobb megolds? Va
lahogyan gy vlekedtnk: a hitlerista pnclosok s gpe
stett gyalogsg feltartztatsra egyetlen vals er a szov
jet gyalogsg. Ellenllkpessgnek fokozsra el kell
ltni pncltr lvegekkel s harckocsikkal. Harckocsival
trtn tmogats akkor csakis kisebb magasabbegysgek-
kel, egysgekkel s alegysgekkel volt lehetsges, azaz
harckocsidandrral, -ezreddel s -zszlaljjal, de sem
mi esetre sem a hadtestek terhre, amelyek az id tjt n
llan tevkenykedtek. Ebben meg is llapodtunk.
A kvetkezkben ez a helyzet a harckocsigyrts nve
kedsnek arnyban fokozatosan j irnyban vltozott.
Elkezdtnk a hadtest visszalltsn gondolkozni, mint
hogy a hbor tapasztalatai is azt bizonytottk: nlklk
lehetetlen a hadmvelet nagy mlysgben trtn kifej
lesztse. Itt ugyanis a nagy tzert jelents csapsmr
ervel, magas fok manverezkszsggel s mozgkony
sggal kell trstani, s kvetelmny: a gyalogsgtl elsza
kadva, az nll tevkenysg folytatsra val kpessg.
Ezrt 1942 tavaszn hozzfogtunk a harckocsi-hadseregek,
valamint a harckocsi-, majd ezt kveten a gpestett had
testek megalaktshoz. Az els harckocsi-hadseregek ve
gyes szervezsek voltak: hrom harckocsihadtesttel s
kt-hrom lvszhadosztllyal.
Ez a szervezs mondhatni tkletesnek bizonyult
az olyan hadmveletekben, ahol a harckocsihadtesteknek
csak jelentktelen tvolsgra kellett elszakadniuk a gya
logsgtl. Amikor azonban harckocsi-magasabbegysgek
bekeldtek az ellensges vdelem mlysgbe, a vegyes
szervezs akadlyozta a hadsereg manvert. A lvszhad
osztlyok ebben az esetben is lemaradtak, s ez ne
heztette a hadsereg tevkenysgnek irnytst. A k-
lnnem (vegyes) sszettel amellett szmos ms nehz
sget is okozott.
Az 19431945-s vek nagy mlysg hadmveletei,
a sztlingrdi ellentmadstl kezdve, a vegyes szerve
zs harckocsi-hadseregrl val lemondst kveteltk.
A Kurszknl kzd harckocsi-hadseregek mr egynem l
lomnyak voltak (kt harckocsi- s egy gpestett had
test, pncltr, tzr- s ms egysgek, hadtpszervek).
A harckocsi-hadseregek mellett megmaradtak az nll
harckocsi- s gpestett hadtestek, illetve dandrok. A
harckocsicsapatok szervezeti felptse tkletesedett,
rendkvl rugalmass vlt. Lehetsget nyjtott harcko
csiknak gyalogosokkal val egyttes tevkenysgre, vagy
nagy harckocsitmegeknek nllan, a lgiervel egytt
mkdsben trtn alkalmazsra. Ez a szervezs megfe
lelt azoknak a manverez formknak, amelyeket a szov
jet csapatok akkoriban a harcmezn alkalmaztak.
A fenti kitrssel csupn szemlltetni akartam: milyen
fontos, hogy a csapatok szervezeti rendszere figyelembe
vegye az anyagi lehetsgeket s a hbor adott idszak
ban kialakult helyzetet. A szervezeti formk vltozsa s
fejldse valamennyi hader- s fegyvernemnl megfi
gyelhet volt.
Hasonl jelleg szervezsi vltoztatsok, termszetesen,
a vezrkar megkerlsvel nem trtnhettek. St, a vezr
kar megbzst kapott ezek tanulmnyozsra s a velk
kapcsolatos javaslatainak megttelre. A vezrkar tisztjei
a szervezsi s kiegsztsi fcsoportfnksg kpviselivel
kimentek az arcvonalakra, s harc kzben tanulmnyoztk
a klnbz ktelkek szervezeti formit.
A harctevkenysg jellege ' s ,a vezrkarban vgzett
munka gyakorlata szksgess tette, hogy 1942. prilis v
gn a vezrkar keretben szervezsi csoportfnksget l
testsenek. Erre hrult a szervezsi s ms direktvk ki
dolgozsa, vgrehajtsuk ellenrzse, nemklnben az arc
vonalban harcol csapatok nyilvntartsa. Egyszersmind a
hadmveleti csoportfnksg llomnybl a szervezsi
nyilvntart osztlyt is a szervezsi csoportfnksg al
rendeltsgbe utaltk. A szervezsi s kiegsztsi fcso
portfnksg a csapatszervezs nhny feladatnak megol
dsa all menteslt ugyan, de a szervezssel foglalkoz tr
zse tovbbra is llomnyban maradt.
Termszetesen, az ilyen felems dnts bizonyos prhu
zamossgot vont maga utn a vezrkar s a szervezsi s
kiegsztsi fcsoportfnksg munkjban. Megszntete-
sre 1942 jniusban Sztlin jvhagysval intz
kedtek. Pontosan krlhatroltk a vezrkar s a szerve
zsi s 'kiegsztsi fcsoportfnksg funkcijt. mde ez
is csak flmegolds volt-
A vezrkar s a fhadiszlls 1943 tavaszn a kurszki
caatna kszlve, nagymrv szervezsi rendszablyokat
lptetett letbe. j lvsz-, repl- s tzrhadosztlyo
kat alaktottak. Mr ezt megelzen visszalltottk a had
test vezetsi fokozatot. Az elvgzett munka mreteit, tb
bek kztt, az a tny is rzkelteti, hogy mr 1943 prili
sban a fhadiszlls tartalkt tz sszfegyvernemi had
sereg, nhny harckocsi-, gpestett s tzrhadtest s a
Tartalk (ksbb Sztyeppi) Front parancsnoksga alkotta.
Mivelhogy a vezrkarnak nem volt ilyen hatalmas munka
elvgzshez szksges appartusa, a szervezsi s kieg
sztsi fcsoportfnksggel val prhuzamossg tovbbra
is fennllt.
Ez az llapot a szervezsi krdsek gykeres fellvizs
glatt kvnta. A szervezsi s kiegsztsi fcsoportf
nksg llomnybl trltk a szervezssel foglalkoz tr
zset, s a vezrkarban vgl is teljes rtk appartust
hoztak ltre a csapatszervezsi feladatok megoldsra.
1943. mjus 8-n Sztlin alrsval parancs jelent meg,
amely rgztette ennek a szervnek az sszettelt s pon
tos feladatait.
A hadmveleti tisztek naponta foglalkoztak szervezsi
krdsekkel. Ez valamennyi hadmvelet tervezsnek el
engedhetetlen tartozka volt. Tpusllomny front nem
ltezett, de ktelkbe rendszerint tbb hadsereg tartozott,
kztk egy lgi s egy-kt harckocsi-hadsereg. Ez az l
lomny azonban, szmszer kereteit illeten, korntsem
volt azonos. A Karliai Frontnl pldul nem volt szksg
harckocsi-hadseregre. Viszont e frontnl msutt sehol
sem alkalmazott knny lvszhadtestek harcoltak. j
hadmvelet esetn a front llomnyt minden alkalommal
fellvizsgltk, j erket kapott (vagy adott le), de mindig
a kialakult helyzetnek legjobban megfelel fegyvernemek
bl sszelltva.
Szervezink llandan karltve dolgoztak a hadmvele
tiekkel, tanulmnyoztk a hbor tapasztalatait, s kell
idben mdostottk a harci szervezeteket, hogy a legjob
ban megfeleljenek a hborban rjuk hrul feladatok
nak. Az munkjuk nlkl rtelmetlen lett volna brmi
lyen komoly hadmvelet. Mindig tjkozottnak kellett
lennik az arcvonalon lev hadosztlyokrl, ltszmukrl,
vesztesgeikrl, legutbbi feltltsk idpontjrl. A szer
vezsiek hasonl adatokat tudtak szolgltatni akrmelyik
hadtestrl, hadseregrl, frontrl s a fegyveres erk eg
szrl. Pontosan tudtk: mennyi tartalk van, jabbakat
hol szerveznek, milyen a kszenlti llapotuk az arcvonal
ra val indulshoz, a szlltsi tvonalakon levk hol tar
tzkodnak stb. A fradsgot nem ismer szervezsi szak
emberek a hadmveletiek nlklzhetetlen segti voltak.
A szervezsi feladatokkal megbzott appartust 1942 p
rilistl 1946 oktberig Karponoszov altbornagy irny
totta. Igazi vezrkari ember volt: rtelmes, munkaszeret
s igyekv, elzkeny, amellett azonban engedkeny s
kiss flnk termszet. A rbzott munkaterletet ki
vlan ismerte, a munkt szakrtelemmel s jl irnytot
ta s szavban mindig meg lehetett bzni. A szolglat
ban azonban, valahogy a balszerencse ldzte. Vannak a
vilgon olyan emberek, akiknek minden mellfogst
szreveszik, s olyankor is, amikor nem vtkesek msok
hibjrt is ket okoljk, k pedig kptelenek magukat
megvdeni. Ha pldul a tartalkok nem rkeztek idej
ben az arcvonalra a hibs Karponoszov volt, pedig ezrt
a szlltsi szerveket terhelte a felelssg; ha a szervezsi
s kikpzsi fcsoportfnksg nem tlttte fel idejekorn
a hadosztlyokat t vontk krdre azzal rvelve, hogy
ez a feltlts az ksi ignylsnek kvetkezmnye stb.
Antonovval egytt tbb alkalommal hallottuk, amikor
Sztlin elmarasztalan nyilatkozott Karponoszovrl, noha
a fparancsnok tisztban volt vele, hogy feladatt jl is
meri s jl is ltja el. Antonov tbb alkalommal Karpo
noszov vdelmre kelt, fleg akkor, amikor Sztlin Karpo
noszov helyre ms tbornok beosztst javasolta.
Rviddel a tvol-keleti (a Japn elleni a fordt) h
bor befejezse utn Sztlin jbl felvetette Karponoszov
dolgt.
A vezrkari szolglat ideje alatt sszegylt tapaszta
latokat t kell adni a katonai krzeteknek mondta, mi
kzben knyelmesen stlt az asztal mellett. A vezr
kar ltszmt most cskkenteni kell, s a felszabadulkat
a katonai krzetekhez kell kldeni. s az n kedvenc Kar-
ponoszovja is folytatta Sztlin hadd adja t tapaszta
latait. t hova javasolja szolglatba lltani? fordult
Sztlin vratlanul Antonovhoz.
Alekszej Innokentyevicsnek torkn akadt a sz. Karpo
noszov vdelmre kszlt, de Sztlin a krds feltevs
vel amint azt nemegyszer tette, ha nem akarta a ma
gyarzatot meghallgatni megakadlyozta ezt a lehet
sget.
Krem engedlyezze, hogy tgondoljam a krdst
felelte Antonov.
Rendben van. Vlasszon ki szmra valamelyik kato
nai krzetben trzsfnkhelyettesi beosztst fejezte be
Sztlin a beszlgetst.
Karponoszovot 1946. oktber 20-n a Volga menti ka
tonai krzet trzsfnknek helyettesv neveztk ki, ott
dolgozott s lt hallig.
Karponoszov helyettese 1943 mjustl Csetverikov al
tbornagy lett, egyben irnytotta a szervezsi csoport-
fnksget. Nyikolaj Ivanovics tapasztalt vezrkari tiszt
volt. A vezrkarban tbb mint 25 vet szolglt klnbz
beosztsokban, de ezeknek az veknek nagyobbik felt a
szervezssel foglalkoz appartus ln tlttte. Ids kor
ban mint vezrezredes tvozott, a 60-as vek elejn. Cset-
verikovot gy ismertk, mint kvetelmnytmaszt, kiss
nyers, szkszav, pontossgot szeret s megtart ember.
Legkzelebbi munkatrsa Jefremov vezrrnagy volt, aki
ksbb klnleges megbzats tbornok lett a honvdel
mi miniszter els helyettese mellett.
A klnbz fegyvernemek irnytsra s klnleges
feladatok megoldsra tapasztalt s feladatukat jl ismer
tiszteket vlasztottak ki. A lvsz- s a lgideszantcsapa-
tokkal pldul ms s ms idpontban Nirkov s Tri-
sin ezredesek, a lovassggal s a harckocsicsapatokkal
Szretyenszkij vezrrnagy, a tzr- s aknavet egysgek
kel Kanyukov vezrrnagy, a technikai (mszaki, hr
ad stb.) csapatokkal Visnyakov ezredes, majd utna
Politiko ezredes (az utbbi egy ideig diszlokcis krd
sekkel) foglalkozott. A lgiervel kapcsolatos feladatok
Alekszej ev ezredes, 1944-tl pedig Jermakov ezredes,
a vezets szerveit rint krdsek Arhipov, illetve a
hbor vgn Szicsev vezrrnagy hatskrbe tartoztak.
A katonai tanintzetek szban forg feladatait Szkvor-
cov ezredes, 1944-tl Golgyenkov ezredes ltta el, a had
tpegysgekt s -intzmnyekt pedig Jescsenko ezredes.
A tervezs megszervezsnek szakrti Kiszelev, Rja-
bokobilko, Dudoladov, Iljicsenko, Bocskov s Kosztyin ez
redesek voltak.
A csapatok ltszmnak pontos nyilvntartst Podolsz-
kij ezredes (majd vezrrnagy) vgezte. A zszlk nyil
vntartst s kiadst Szmirnov ezredes irnytotta. A
csapatok fel tltsnek ellenrzse Zotkin ezredesre, majd
utdra Dudoladov ezredesre hrult.
A hadmveleti szlltsi osztly vezeti beosztst
megszakts nlkl az energikus s rmens Tka-
csenko ezredes tlttte be, aki nlkl a hadmveletiek,
ahogy mondani szoktk, llegezni sem tudtak. Tkacsenko
mindig tisztban volt vele, hogy mi rkezik akrmelyik
arcvonalra, s hol vannak a szlltmnyok.
A csapatok diszlokcijnak krdseit Nemcsinov ezre
desnek kellett megoldani. A felgyeli csoportot Sumilov
ezredes vezette. A szervezsi appartusok munkjt
Hrusztalev rnagy s Zubkov szzados biztostotta.
Fntebb csupn olyan tbornokokat s tiszteket nevez
tem meg, akik a szervezsi krdseket dolgoztk ki, s
vgrehajtsukat ellenriztk. rthet, hogy nem tudok
mindenkirl kimert jellemzst adni. Azt azonban el
mondhatom, hogy a felsorolt tbornokok s tisztek tze
tesen ismertk a rjuk bzott munkakrt, s ezzel jrultak
hozz kzs gynk: az ellensg feletti gyzelem kivv
shoz. Ezenkvl valamennyik mellett tzesvel dolgoz
tak a beosztott tisztek. Egszben vve jl sszehangolt,
kpzett kzssg volt ez, amely a Vrs Hadsereg pt
snek s szervezsnek fontos krdseit irnytotta.
Mr szltam rla, hogy a hbor veiben minden pa
rancsnok szles kr kezdemnyez joggal volt felruhz
va mind az ltalnos harcszat, mind a fegyvernemek
harcszati alkalmazsnak terletn. St, mg hadmve
leti mvszetre vonatkoz joguk is volt. A szervezs kr
dseiben azonban, a parancsnokok csupn utalhattak a
csapatszervezs elnyeire s htrnyaira, jelenthettk ez
irny szrevteleiket a vezrkarnak, termszetesen hoz
zfzve a tkletestsre vonatkoz javaslataikat. A dolog
nak ez a rendje nem volt hibs st, msknt nem is
lehetett. Az ezred, hadosztly, hadsereg, front harci szer
vezsnek belertve ltszmukat, fegyverzetk meny-
nyisgt s minsgt is stabilnak s megmsthatat-
lannak kellett lenni, de nemcsak egy bizonyos idszakra,
hanem jelents, huzamosabb idn t. A csapatok szerve
zse csak ebben az esetben felelhet meg a harcszatnak s
a hadmveleti mvszetnek s segtheti el a hadmv
szet fejldst, mivelhogy az utbbi s a csapatok szer
vezse kztt dialektikus kapcsolat van. Ha a csapatszer
vezs helyes, gy csupn akkor kell megvltoztatni, ha j
fegyverzet s harceszkz jelenik meg, vagy ha azt a had
szntr sajtos viszonyai szksgess teszik.
Mr emltettem, hogy a vezrkarhoz klnbz szint
parancsnokok s trzsek javaslatai futottak be, amelyeket
a gyakorlatban a klnbz fajtj csapatszervezetek pr
bltak ki. A vezrkar is mindig ezekre a jl megalapozott
javaslatokra tmaszkodott, amikor a csapatok szervezst
tkletestette.
A hbor veiben minden komolyabb szervezsi vltoz
tats esetn a tevkenyked hadsereg, hadosztly, ezred,
st nha mg zszlalj parancsnokt is berendeltk a ve
zrkarhoz. Vlemnyket a csapatszervezs krdseirl
felttlenl s figyelmesen meghallgattk. Magtl rtet
dik, hogy a hasonl vltoztatsokat a fhadiszllson is
elbrltk, mgpedig a frontok veznyl parancsnokainak
bevonsval.
Mind a fhadiszllson, mind a vezrkarban nagyon
gondosan tanulmnyoztk a hbors tapasztalatokat, s
nagy figyelemmel ksrtk, hogy a csapatok miknt hasz
nljk fel gyakorlatukban. A vezrkarban, a hadmveleti
kikpzsi osztlyhoz szorosan kapcsoldva, ltrehoztk a
hbors tapasztalatok felhasznlsnak osztlyt. lre
Vecsnij vezrrnagyot lltottk.
Az j osztly hatskrbe tartozott a hbor harci ta
pasztalatainak tanulmnyozsa, a csapatok tevkenysgt
elsegt hasznos tapasztalatok levonsa s a parancsno
kokhoz val eljuttatsa. Erre az osztlyra hrult tovbb a
klnfle sszf egy ver nemi tjkoztatk, segdletek, utas
tsok s szablyzatok sszelltsa is.
A fiatal osztly rvid id alatt nagyszer munkt vg
zett, s mr 1942 szn kiadta A hbors tapasztalatok ta
nulmnyozst szolgl 1. sz. anyaggyjtemnyt, ame
lyet a szban forg v jliusi-augusztusi tapasztalatainak
szenteltek.
A kiadvny cljt a rvid bevezetsben kvetkezkp
pen fogalmaztk meg: A Nagy Honvd Hbor tapasz
talatainak eljuttatsa a Vrs Hadsereg harcol csapatai
hoz, tartalk egysgeihez, a katonai akadmikra, maga
sabb parancsnoksgokhoz s a Honvdelmi Npbiztossg
kzponti fnksgeihez.
2

A cikkgyjtemnyt minden fegyvernemnl, ezredpa


rancsnokig bezrlag, megkaptk. Benne helyet kaptak
mind a szovjet csapatok, mind az ellenfl tapasztalatairl
szl anyagok. A nehz helyzet ellenre (1942. jlius
augusztus) a vezrkar messze elre tekintve mdot
nyjtott arra, hogy a cikkgyjtemnyben a bekertett el
lensg felszmolsra vonatkoz anyagok is szerepeljenek,
noha eladdig ltalban mi kerltnk az effle veszlyes
helyzetekbe. A kvetkez tanulmny az 1941. vi tengeri
deszant-hadmveletek nhny tapasztalatra hvta fel a
figyelmet. Ezt kvettk a rvid sszefoglalk: a pnclel
hrt fegyverek harci alkalmazsrl vdelemben s a
csapatharceszkzk ellensges replgpek elleni felhasz
nlsrl.
A jvben lefolytatand nagymret tmad hadmve
letekre gondolva, mintegy felkszlsl, a gyjtemny
ben kzztettk Az arcvonalon lefolytatott hadmveleti
hadijtk tapasztalatai cm tanulmnyt. Tbb rsunk is
mertette a tbori vdelmet, tovbb a hitleri csapatok lg
vdelmi tzrsgnek fldi clok elleni alkalmazst.
A gyjtemny vgn lev cikk A hbors tapasztalatok
krdseinek tanulmnyozshoz cmet viselte. Sz volt
benne a tapasztalatok sszegezsnek, az lenjr tapasz
talatok csapatoknl val hasznostsnak fontossgrl az
j harcmdokkal kapcsolatosan, a gyors s helyes tjkoz
tats szksgessgrl stb.
A legfelsbb fparancsnok figyelmesen tnzte a cikk
gyjtemny els szmt. Tetszett neki. s hamarosan sor
kerlt arra is, hogy a hbor tapasztalatai alapjn a Hon
vdelmi Npbiztossg nagyon fontos, 325. szm paran
cst sszelltsk. A parancs megszabta a harckocsik al
kalmazsnak hbor alatt kvetend irnyelveit. A pa
rancsot Sztlin rta al 1942. oktber 16-n, a sztlingrdi
ellentmads megindtsa eltt egy hnappal. Rviddel
utna a harckocsik e dnt csatban ragyog sikert arat
tak.
Most mr vilgoss vlt, hogy a hbors tapasztalatok
kal foglalkoz osztly helyesen dolgozik, s trelmetlenl
vrtuk a gyjtemny msodik szmt; 1942 november
ben meg is jelent. Els cikke az 19411942 vi tli had
jrat hadmveleti-harcszati tapasztalatait elemezte. l
talnossgban a gyjtemny nagyon j benyomst keltett.
Nhny cikke a lgi uralom kivvsrt folytatott harc s
a tli harctevkenysg krdseivel foglalkozott. Ezek na
gyon is idszerek voltak. A lnyeg azonban abban dom
borodott ki, hogy a gyjtemny vilgosan rmutatott a
hbors tapasztalatok felhasznlsnak fontossgra.
Mintegy ennek altmasztsra, hasbjain helyet kapott
a Honvdelmi Npbiztossg fentebb emltett 325. szm
parancsa. Ugyancsak itt jelent meg (nyomtatsban) a ve
zrkar direktvja a hbors tapasztalatok tanulmnyoz
srl s alkalmazsrl, tovbb a front- s hadseregtr
zseknek szl, erre vonatkoz utasts.
Vecsnij a gyjtemnyt maga szerkesztette, nagy hozz
rtssel. Ily mdon bizonyos mrtkig visszalltotta be
cslett Sztlin szemben, aki nem feledte, hogy Pjotr
Pantyelejmonovicsnak rsze volt a Krmi Front 1942. m
jusi kudarcban.
Az osztly sszesen 26 cikkgyjtemnyt adott ki, s 1948-
ban fejezte be mkdst.
A munka terjedelme egyre nvekedett. 1944 mrcius
ban a vezrkar hbors tapasztalatokat rtkel osztlyt
talaktottk hbors tapasztalatokat rtkel csoportf
nksgg, ln hagyva elbbi fnkt. A csoportfnksg
az eredeti cikkgyjtemnyek mellett mr Informcis
bulletineket s Harcszati pldagyjtemnyek-et is bo
cstott ki. A bulletinekben a csapatok fleg harcszati
vonatkozs tapasztalataival foglalkoz anyagok kaptak
helyet, mint pldul a felderts, a harcrend, a vezets
mdszerei, a vzi akadlyok erszakos lekzdse stb. 1947
vgig 70 Informcis bulletin jelent meg. A harcszati
pldagyjtemnyekben fleg a szzad s zszlalj har
ct feldolgoz tanulmnyokat kzltk. 1946-ig sszesen
23 ilyen gyjtemny ltott napvilgot.
A hbors tapasztalatokat rtkel csoportfnksgnek
nem nagy, de jl vlogatott parancsnoki llomnya volt.
A mltban, fegyveres erinknl ilyen feladat megoldsra
fleg ilyen mrtkben nem kerlt sor. A csoportf
nksg beosztottai munkjuk sorn megtanultk a hbors
tapasztalatok mesteri sszegezst, s jrtassgot szereztek
a helyes s gyo^s mdon val formba ntsben. S hogy a
velk szemben tmasztott kvetelmnyeknek megfelelje
nek, szoros kapcsolatot tartottak a hadmveleti csoportf
nksggel. Tlnk a csapatok tevkenysgrl szl pontos
anyagokat kaptak, legtbbszr a vezrkarnak az arcvona
lokon tevkenyked kpviselitl rkezett jelentsekbl.
Az arcvonalon gyakran megfordult fnkeink kzl sokan
rszt vettek a cikkgyjtemnybe rand tanulmnyok ki
dolgozsban. A szerzk nvsorban szerepelt Boljatko,
Vaszilcsenko, Kucev, Mernov, Szumin s sok ms hadm
veleti tiszt.
A hadmveleti csoportfnksg tisztjei is tbbszr ki
utaztak a harcol hadseregekhez, s tanulmnyoztk a har
cok s tkzetek tapasztalatait (magtl rtetden: nem
csupn az elnyseket). Segtettnk nekik az anyagok sz-
szegyjtsnek megszervezsben, s ily mdon kzvetlen,
friss benyomst szerezhettnk az ppen zajl esemnyek
rl. Ebbe a munkba a katonai akadmik tanrai s a had
trtnelmi osztly munkatrsai is bekapcsoldtak.
A hbors tapasztalatokat rtkel csoportfnksg s a
hadtrtnelmi osztly llomnybl, mint a legjobb kuta
tkra ha szabad gy fogalmazni, mint a tapasztalatok
nak legjobb npszerstire , tbbek kztt Talenszkij,
Korkogyinov s Zamjatyin vezrrnagyokra, Vorobjov, Je-
szaulov, Bodirjov, Marijevszkij ezredesekre, valamint Pav-
lenko s Parotkin les esz, tudsszomjas, mozgkony al
ezredesekre emlkezem. A szerkesztsben olyan hres szak
emberek vettek rszt, mint Silovszkij altbornagy vagy
Szamszonov tzr altbornagy s sokan msok.
A csoportfnksg nemcsak a harci tapasztalatok tanul
mnyozsban s rtkelsben jtszott fontos szerepet,
hanem fellnktette parancsnoki karunk gondolkodst is.
Munkatrsai kzl nagyon sok hres trtnsz a Nagy
Honvd Hbor esemnyeit feldolgoz tudomnyos mun
katrs kerlt ki. A legfelsbb fparancsnok figyelemmel
ksrte a vezrkarnak a hbors tapasztalatok tanulmnyo
zsval kapcsolatos munkjt, sokszor rdekldtt a csapa
tokhoz eljuttatott anyagok fell. A cikkgyjtemny min
den szmt kzhez kapta.
Az osztly 1942-ben, amikor mr szilrdan llt a lbn
s munkjban bizonyos tapasztalatokat szerzett, Sztlin
utastsra kidolgozta a Gyalogsgi Harcszati Szablyzat
Tervezett. Ennek sszelltsa az kzvetlen utastsai
szerint trtnt, elgg sajtos mdon. Moszkvban kszlt
a szablyzat kezdeti vza, majd nhny parancsnoki cso
port az arcvonalra utazott. s ott, az erre a munkra leg
alkalmasabb s harcban tapasztalt szzad-, zszlalj- s ez
redparancsnokok bevonsval lltottk ssze vglegesen a
szablyzattervezetet. jbli tvizsglsra a kzpontban
klnleges bizottsg alakult, amely az utols simtsokat
vgezte el. Ezt egy, a vezrkarban tartott ktnapos rte
kezlet kvette, amelynek sorn az arcvonalbl berendelt,
szzadtl hadosztlyig terjed, klnbz fokozat pa
rancsnokok vgs soron tnztk a tervezetet. A szably
zattervezetet a honvdelmi npbiztos csakis ez utn
1942. november 9-n hagyta jv s lptette r
vnybe.
Sztlin megrtette, mennyire fontos a parancsnoki llo
mny kezdemnyezkpessgnek fejlesztse, hogy meg
alapozott elhatrozst tudjanak alkotni, mg olyan bonyo
lult helyzetben is, amilyet semmifle szablyzat sem kpes
elre ltni. ppen ezrt a szablyzatot rvnybe lptet
parancsnak 4. pontjban a parancsnokok szmra kezde
mnyezsi s alkotsi lehetsget biztostott. E pontban ar
rl volt szl, hogy: ,,A szablyzat elrsait, pontosan a ki
alakult helyzetnek megfelelen, alkot mdon kell alkal
mazni.
A szablyzatok kidolgozsnak az a mdszere, hogy a
munkban tapasztalt csapattisztek s szakrtk is rszt
vettek s adtak hasznos tancsokat, az letben jl bevlt.
Igaz ugyan, hogy a fhadiszlls nem minden szablyzatot
vizsglt meg, de az t nem vizsgltakrl is felttlenl je
lentst kellett felterjeszteni.
Erre emlkezve, szeretnk egy tanulsgos epizdot el
mondani. Valamikor 1944 decembernek els felben, a so
ron lev helyzetjelents alkalmval a legfelsbb fparancs
nok megkrdezte: hogyan dolgozik a hbors tapasztalato
kat rtkel j csoportfnksg. Antonov a kvetkezket
jelentette: Azt mondjk, rendesen, az emberek igyekeznek
s gyakran kiutaznak az arcvonalba, s a megjelentetett
cikkgyjtemnyeket pedig nnek is felterjesztjk.
Szerintem jegyezte meg Sztlin rosszul dolgoz
nak, s n nem ksri figyelemmel munkjukat. Tud-e a
vezrkar s a csoportfnksg arrl, hogy ebben az vben
kt tzrszablyzat jelent meg s mindkett komolyan
megsrtette az ezzel kapcsolatosan megllaptott szablyo
kat s rendet?
Antonovval egymsra nztnk. n semmirl nem tud
tam, ezrt gy dntttem, hogy hallgatok. Antonov zavar
ba jtt. A legfelsbb fparancsnok a vlaszt meg sem vr
va, elrendelte az gy gondos kivizsglst, s kt nap ml
va jelentst krt.
Kiderlt, hogy a fhadiszlls tudta nlkl, a Vrs
Hadsereg tzrparancsnoksgn Voronov tzrsgi fmar-
sall vezetsvel kt szablyzat kszlt el, s terjesztettk
fel ket jvhagysra; spedig: 1944. mjus 29-n a Lg
vdelmi Tzrsg Harcszati Szablyzata s mg az v ok
tber 18-n a Vrs Hadsereg Tzrsgnek Harcszati
Szablyzata. Mindkt szablyzatot Zsukov, a Szovjetuni
marsallja jvhagyta.
A megszabott napon a szoksos arcvonalhelyzettel s a
szablyzati gyekkel kapcsolatos jelentsnk kzvetle
nl a Politikai Bizottsg tancskozsa utn kvetkezett.
Ekkor Sztlin a teremben hossz ideig jrklt, majd a Po
litikai Bizottsg tagjaihoz fordulva, kijelentette:
Ezzel az esettel kapcsolatban parancsot kell kiadni.
A vezrkar szmra valsznleg kellemetlen lenne,
ha kt ilyen magas lls vezetnek kellene rni, ezrt azt
mi tesszk meg.
1944. mjus 29-n kezdte diktlst Sztlin
Voronov elvtrs, tzrsgi fmarsall a Vrs Hadsereg
Lgvdelmi Tzrsge Harcszati Szablyzatt (kt rsz) a
Legfelsbb Fparancsnoksg, a Fhadiszlls elzetes hoz
zjrulsa nlkl jvhagysra Zsukov marsallnak, a hon
vdelmi npbiztos helyettesnek felterjesztette.
Aztn belenzett az asztaln fekv szablyzatokba s gy
folytatta:
1944. oktber 18-n, a Legfelsbb Fparancsnoksg
Fhadiszllsra val felterjeszts s jelents nlkl Voro
nov elvtrs a Vrs Hadsereg Tzrsgi Harcszati Sza
blyzatt is jvhagysra Zsukov marsallnak felterjesz
tette.
Zsukov marsall az emltett szablyzatokat kell ellenr
zs, az arcvonalrl behvand hozzrt szakemberek
ignybevtele s a fhadiszllsra val felterjeszts nlkl
jvhagyta s rvnybe lptette.
Kiss lasstva, Sztlin gy folytatta:
Az ellenrzs megllaptotta, hogy ezekben a sza
blyzatokban, az elhamarkodott jvhagysbl kifolylag,
komoly fogyatkossgok vannak. E szablyzatok figyel
men kvl hagynak egy sor j fegyverrendszert, nincse
nek sszhangban azzal a megllaptott renddel, ahogy a
Vrs Hadsereg tzrsgi szablyzatait rvnybe helyezik.
Val igaz, a legfelsbb fparancsnok ltalban rvilg
tott azokra az okokra, amelyek a fhadiszlls valamely
parancsnak kiadst szksgess tettk. gy jrt el ez al
kalommal is.
A Honvdelmi Npbiztossg abbl indult ki, hogy a
szablyzat nem rvid ideig rvnyben lev parancs. A
szablyzat a Vrs Hadsereg vekre szl trvnykny
ve. Ezrt a szablyzatot jvhagysa eltt tzetesen meg
kell vitatni, az arcvonalbl berendelt tisztek rszvtelvel.
A Gyalogsgi Harcszati Szablyzatot is gy hagytk jv.
Hasonl mdon kellett volna ezen szablyzatok jvha
gysra val felterjesztsi munkjt vgezni. Csakis gy le
het kikszblni a fogyatkossgokat s megakadlyozni
katonai szolglatot teljestk felelssgre vonst a hibs
szablyzatok megsrtsrt. Voronov elvtrs a szablyza
tok kidolgozsnl s jvhagysra val felterjesztsnl
elhanyagolta ezeket a mdszereket, Zsukov marsall pedig
megfeledkezett rluk ...
Most a parancs befejez rsze kvetkezett. A jelenlevk
mind figyelmesen hallgattak. Sztlin pedig szabatosan fo
galmazva, ezeket mondotta:
Ezzel kapcsolatban ... s kiss vontatottan ejtve
szavait, mondatainak nagyobb hangslyt adva, diktlta:
Elszr. Hatlyon kvl helyezem ismt a szably
zatokba tekintett, ahol a parancs szma fel volt tntetve
az 1944. mjus 29-i 76. s 77. szm, az 1944. oktber
18-i 209. szm parancsokat, amelyeket Zsukov, a Szov
jetuni marsallja, a honvdelmi npbiztos helyettese adott
ki, s a Vrs Hadsereg Lgvdelmi Tzrsge Harcszati
Szablyzata s a Tzrsg Harcszati Szablyzata jvha
gysra s letbelptetsre vonatkoznak.
Msodszor. Voronov elvtrsat, tzrsgi fmarsallt fi
gyelmeztetem, amirt a tzrsgi szablyzatok dolgban
feleltlenl jrt el.
Harmadszor. Ktelezem Zsukov marsallt, hogy a jv
ben komoly krdsekkel kapcsolatos dntseit ne hamar
kodja el.
Megparancsolom,
az emltett szablyzatok tnzsre s ellenrzsre je
lljenek ki bizottsgokat:
a) egy bizottsgot, a Lgvdelmi Tzrsgi Harcszati
Szablyzat tvizsglsra s ellenrzsre;
b) msik bizottsgot a Tzrsgi Harcszati Szablyzat
tvizsglsra s ellenrzsre.
Bulganyin elvtrs, a Szovjetuni honvdelmi npbizto
snak helyettese lltsa ssze a bizottsgok sszettelt, s
jvhagysra hozzm terjessze fel.
Jelen parancsomat kapjk a front- (krzet-) parancsno
kok, a hadseregparancsnokok, a Honvdelmi Npbiztos
sg f s kzponti csoportfnkei, fegyvernemi fnkei.. .
Ez a lecke bennnk s mindenkiben, akit rintett
mly nyomot hagyott.
A szvetsgesekkel val kapcsolat fenntartsa sok j
feladattal bvtette a vezrkar munkjt. A sajt munk
val s egyidejleg ezekkel a kapcsolatokkal foglalkozni,
elemezni a szvetsgesek minden meghatrozott tev
kenysgnek katonai kvetkezmnyeit, fellmlta a had
mveletiek erejt. Hamarosan kiderlt, hogy a klfldi
kapcsolatok osztlya is majd sszeroppan a rnehezed
feladatok slya alatt. Az osztly terjeszkedett, majd 1944
szeptemberben csoportfnksgg alakult. Ez vgezte a
vezrkarnak a szvetsgesekkel kapcsolatos szakfelada
tait, s intzte klpolitikai tevkenysgt. Vezetjl az
e tren nagy gyakorlati tapasztalatokkal br Szlavin t
bornokot jelltk ki. A csoportfnksg tjn irnytottk
a szvetsgeseink orszgaiban mkd szovjet katonai
misszik munkjt.
A szvetsgesekkel val kapcsolat kezdetben elgg kor
ltozott volt. ltalban a katonai tevkenysgek alakul
srl szl tjkoztatsra, haditapasztalatok cserjre, n
hny feldertsi adatra s technikai jdonsgra terjedt ki.
Megszerveztk a szvetsges katonai missziknak az arc
vonalba val kiutazst, a protokoll s ms hasonl jelle
g munkt.
Az antifasiszta koalci fegyveres erinek egyttmk
dse 1944-ig viszonylag szk keretek kztt mozgott. Hi
szen a szvetsgesek az id tjt Eurpban nem folytattak
nagymret hadmveleteket, hacsak az olaszorszgi helyi
jelentsg tevkenysgeket nem vesszk figyelembe.
Mgis, a vezrkarnl mr akkor mkdtek a szvetsge
sek akkreditlt katonai misszii: az amerikai (Dean t
bornok), az angol (Barrows tbornok) s a Francia Nem
zeti Felszabadtsi Bizottsgtl (de Lattre de Tassigny t
bornok vezetsvel). Itt tartzkodott ezenkvl Norvgia
katonai misszija, a Csehszlovk Kztrsasg katonai
misszija Pka tbornokkal az ln, tovbb a Jugoszlv
Nemzeti Felszabadtsi Bizottsg katonai misszija, ame
lyet Terzic altbornagy vezetett.
A klfldi katonai misszikat klnsen az arcvonalra
trtn kiutazsok rdekeltk, ahol sok mindent lttak,
tapasztaltak, tanultak.
A szvetsges vezrkaroknl viszont szovjet katonai
misszik mkdtek, melyek nem a kvetsgek illetkess
gbe, hanem a vezrkar tjn kzvetlenl a fhadiszlls
alrendeltsgbe tartoztak. A beosztsokkal jr feladatok
s a misszik munkafeltteleinek tzetes tanulmnyozsa
utn dntttek gy, hiszen e katonai misszik a valsg
ban hadmveleti feladatokat oldottak meg. Hasonl
mdon tevekenykedtek Moszkvban a szvetsgesek kato
nai misszii is.
Az els szovjet katonai misszi, amelyet Londonban l
ltottak fel, 1941. jlius 8-n a kimert s mindvgig ve
szlyes ArhangelszkGlasgow lgi tvonalon rkezett l
lomshelyre. A misszi ln Golikov altbornagy llt, aki
nhny nap elteltvel hazatrt. A misszi fnkv Har-
lamov ellentengernagyot, a szovjet hadiflotta 35 vi csa
patszolglattal br tisztjt neveztk ki. Harlamov gyors
szjrsval, elvhsgvel, a harckikpzsben val jrtas
sgval tnt ki, de nagyszeren ismerte a flotta technikai
eszkzeit s harcszatt is. Londonban Nyikolaj Mihajlo-
vics jellemnek ms ers oldalai is megnyilvnultak, ame
lyekrl ksbb szlok.
A misszi ltszma kicsiny volt, sszesen kt fbl l
lott. Ksbb az llomnya, a megoldand feladatok mre
teinek arnyban jelentsen nvekedett.
Tekintettel az angliai katonai misszi fontossgra, fel
adatait Molotov, a klgyi npbiztos hatrozta meg. Ezek
elssorban az eurpai msodik arcvonal megnyitsnak
(legksbb egy hnap mlva) szorgalmazsra irnyul
tak. me nhny feladat: a Szovjetuni szmra katonai
szlltsok megszervezse Angliban s az Amerikai Egye
slt llamokban; Anglibl teherszllt konvojok indt
sa s ksrse a sajt tengeri kiktinkig. A tovbbiak fo
lyamn f feladat volt a szvetsges lgier cselekvsre
val sztnzse a fasiszta Nmetorszg clpontjai ellen.
Ezenkvl, a Hitler-ellenes koalci fegyveres erinek gya
korlati egyttmkdst jellemz feladatokat oldottak
meg: az ellensgrl szerzett adatok kicserlse, tapasztala
tok tadsa, terepszakaszok egyeztetse, a csapatok tev
kenysgi idejnek s mkdse rendjnek sszehangolsa.
Katonai misszinknak a londoni plyaudvaron val sz
vlyes fogadtatsa azt mutatta, hogy az angol np forr
rokonszenvet tpll a kzs ellensg csapsaitl sjtotta
szovjetek orszga irnt. Misszink egsz llomnya ezt a
meleg rokonszenvet lvezte a ksbbiekben is munkja
vgzse sorn. Az egyszer angol emberek akkor rtettk
meg, hogy a Szovjetuni a harcval egyben orszgukat is
tehermentesti. Az orszg npnek szles dolgoz tmegei
nyomst gyakoroltak a kormnyban lev konzervatvok
ra, akik nem mindig viselkedtek igaz szvetsgesek md
jra, s arra igyekeztek ket rbrni, hogy becslettel te
gyenek eleget vllalt ktelezettsgeiknek.
Nincs szndkomban a misszi munkjval rszletesen
foglalkozni. Csupn azokrl a feszlt helyzetekrl szlnk,
amelyek Harlamovnak az angol llami s magas rang ka
tonai vezetkkel val tallkozsai alkalmval alakultak ki.
Ezeken rendkvl szvsan s irigylsre mlt hozzrts
sel vdelmezte a szovjet llam rdekeit.
E vonatkozsban jellemz a PQ17-es konvoj sztver
svel 'kapcsolatban nagy port felvert trtnet. Mint isme
retes, 1942. jnius 27-n Izlandbl Murmanszk s Arhan-
gelszk fel elindult a hbors vek legnagyobb mret,
PQ17-es elnevezs, hadianyagot szllt hajraja. 34
szllthajbl (kt szovjet, egy panamai, a tbbi angol
s amerikai) s 21 kzvetlen biztost hajbl llt. Ezen
kvl Nagy-Britannia hadiflottja a tengeren val oltal
mazs cljbl kt hajcsoportot klntett ki: az egyikbe
4 cirkl s 3 torpedrombol; a msikba 2 sorhaj, egy
replgp-anyahaj, 2 cirkl s 8 torpedrombol tarto
zott.
A konvoj jlius 4-re rkezett abba a krzetbe, ahol a
nmetek egyes tengeralattjri tevkenykedtek, s a n
met lgier a norvg tengerpartrl mg csupn szrv
nyos csapsokat mrt a szllt- s biztost hajkra. Pound
admirlis, a flotta trzsfnke ezeket a csapsokat me
lyeket a hatalmas, tkpes angol erk sikeresen vissza
verhettek volna gy rtkelte, mint a nmet flotta fel
szni ferinek tmadsba lendlst, lkn a Tirpitz
sorhajval. Noha a londoni tengerszeti hivatalban tk
letesen pontos adatok voltak arrl, hogy az ellensg sor
hajkbl ll eri nem futottak ki a tengerre, Pound mg
is parancsot adott, hogy a cirklk gyors temben vonul
janak vissza nyugatra, a szlltmny oltalmazinak pedig
nhny perc mlva a kvetkez rdigramot adta: a
felszni hajk veszlyt szmtsba vve, a konvoj haji
tagozdjanak szt s menjenek az orosz kiktkbe.
3

Mint ksbb kiderlt, az ellensg nagy haji ebben az


idben az Alta-fjordban tartzkodtak, s nem szndkoz
tak a konvojhoz kzeledni. Nem beszlve arrl, hogy a
nmet fasiszta parancsnoksg nagyon is fltette flottja
nagy hajit a megsemmislstl, ezrt sorsukat nem mer
te a nylt tengeren val tartssal kockra tenni. Amint
azonban az ellensg felfedte az angolok rendkvli intz
kedseit, tengeralattjrit s replgpeit, nyomban az
rizetlenl maradt s lassan halad teherszllt hajk el
len vetette be. Ilyenformn a vdtelenl maradt konvoj
szllthaji a fasiszta dgkeselyk knny ldozataiv
vltak.
A kvetkez napon, 1942. jlius 5-n megrezve, hogy
a veszly megsznt, a Tirpitz sorhaj sem vrakozott
tovbb. Ms felszni hajk ksretben rrontott a konvoj
sztszledt szllthajira. Ekkor csupn a K21-es szov
jet tengeralattjr llt a fasisztk tjba, amelynek pa
rancsnoka Lunyin msodosztly kapitny, a Szovjetuni
hse volt. A szovjet hadihaj habozs nlkl rcsapott az
ellensges hajcsoport kzepn lev Tirpitzre, torpedk
kal megronglta, majd az ellensg hadrendjben bellt
kavarodst kihasznlva, szerencssen kisiklott a gyrbl.
A PQ17-es konvojbl a tengeri csata utn mindssze
11 szllthaj maradt psgben. Az elsllyesztett hajkkal
pusztult el 3350 gpkocsi, 430 harckocsi, 210 bombz re
plgp s 110 ezer tonna ms rtkes szlltmny. Mi
lyen sokat segtett volna ez a tmrdek hadianyag Szt
lingrdnl ...
A PQ17-es konvoj katasztrfja egyb tnyezk
mellett nagyon megszvlelend politikai leckt is je
lentett szmunkra. Az angol konzervatv kpviselk, s
jelesen Pound admirlis, a katasztrft ugyanis egyrtel
men annak a bizonytsra akartk felhasznlni, hogy
konvojokkal a tovbbiakban az szaki tvonalon clsze
rtlen anyagot szlltani a Szovjetuninak. Azzal rvel
tek, hogy tlsgosan kltsges. Emlkezznk arra, hogy a
hitleri csapatok 1942. jlius 17-n tmadsba kezdtek
Sztlingrd elfoglalsra, jlius 25-n pedig szak-Kauk-
zus irnyban fejlesztettk ki a tmadst, s hogy a v
delmi hadmveleteink ott nagyon nehz krlmnyek k
zepette folytak.
A szovjet kormny a londoni kvete, Majszkij tjn
rdekldtt az angol kormnynl a kvetkez fegyverszl
lt konvoj indulsa idpontja fell. Edn azt vlaszolta,
hogy a PQ17-es tlsgosan sokba kerl vllalkozs volt.
Pound pedig kijelentette, hogyha a nmetek oldaln ll
na, egyetlen konvoj sem rkezne meg rendeltetsi hely
re. Az admiralits ekkor, az sz bellta eltt mindenkp
pen lehetetlennek tartotta konvoj indtst.
Ebben a feszlt helyzetben Harlamov is kifejtette n
zeteit. Mr ezt megelzen, mint haditengerszeti szak
ember, a kialakult helyzettel kapcsolatos vlemnyt je
lentette Moszkvba, s az admiralits magatartst felh
bortnak, teljesen alaptalannak minstette. Kuznyecov,
a haditengerszeti flotta npbiztosa egyetrtett Harlamov
vlemnyvel. A szovjet kormny az angolok tudomsra
hozta, hogy tengerszeink nem rtenek egyet az angol
tengersz szakemberek elgondolsval. Churchill, a kiala
kult helyzet lttn, megkrte Edent, hogy az admiralits
vezeti s a Szovjetuni kpviseli rszre szervezzen ta
llkozst a PQ17-es konvojt rt katasztrfa okainak
tisztzsra. Erre 1942. jlius 28-n kerlt sor az alshz
ban, Edn hivatali helyisgben.
Az rtekezletet Edn vezette. Az angolokat ezenkvl
az admiralits els lordja, Alexander (tengerszeti minisz
ter), s az elttnk mr ismert Pound kpviselte. Szovjet
rszrl Majszkij nagykvet, Harlamov ellentengernagy s
kzvetlen segtje vett rszt.
Amikor vgighallgattk Poundot, aki nem tudott meg
gyz rveket felvonultatni tevkenysge helyessgnek
bizonytsra, rendkvl feszlt lgkr alakult ki. A je
lenlevk megdbbensre Pound a jelents ttelekor k
znsges iskolai trkpet hasznlt, amelyen nem lehetett
rzkeltetni a konvojt rt katasztrfa tbb elemt.
A szovjet ellentengernagy az rtekezletre rszletes ten
gerszeti trkpet hozott. Harlamov bemutatta, hogy a
mlysgi viszonyok alapjn a Tirpitz nem fenyegethet
te sem a szlltmnyt, sem az ket oltalmazkat. Ebbl
kvetkezett, hogy az oltalmazsra rendelt cirklik kivo
nsval s a konvoj szllthajinak szttagolsval az an
gol tengersztiszt durva hibt kvetett el. Az ellentenger
nagy Pound rveit egyms utn cfolta meg.
A szovjet katonai misszi fnknek kristlytiszta lo
gikjval sarokba szortott Pound kptelennek bizonyult
kvetkezetes eszmecsere folytatsra, s gorombskodni
kezdett. Alexander megksrelte a helyzetet megmenteni,
s beleavatkozott a szcsatba, bocsnatot krt Pound he
lyett s az admiralits hibjrt. A diplomatikus Majszkij
sajtos csps humorval kzbevetette: Mg az angol ten
gernagyok is kvetnek el hibt. Ezt hallva Poundot elfu
totta a pulykamreg. Harlamov klsleg megrizte nyu
galmt, de knyrtelenl tovbb brlta az angol tenger
nagyot a PQ17-es katasztrfjhoz vezet magatart
srt.
Az rtekezlet menete az angolok szmra flttbb ked
veztlenl alakult. Vilgosan bebizonyult, hogy a Ba-
rents-tengeren trtnt katasztrfa egyltalban nem a ka
tonai helyzetnek volt kvetkezmnye, hanem az angol
uralkod krk politikjnak s a Szovjetunival szem
ben rzett ellensges rzelmeiknek.
Mivel a politikai botrny nem illett bele Churchill s
az angol kormny szmtsba, Edn a felek kilezett vi
szonyra val tekintettel sietett az rtekezletet flbesza
ktani.
Ilyen nagyszer emberek kpviseltk rdekeinket kl
fldn. k is vvtak tkzeteket, csatkat. De brmeny
nyire is furcsa, szvetsgeseinkkel csaptak ssze azrt,
hogy becsletesen teljestsk vllalt ktelezettsgeiket.
Nem akarom eltlozni Nyikolaj Mihajlovics rdemeit,
de ez a hozzjrulsa a kzs gyhz akkor nagyon-na-
gyon sokat jelentett. Az angol vezetk az felszlalsa
utn tekintetbe vettk katonai misszink llsfoglalsait,
s a konvojok ezt kveten, fegyverzettel s felszerelssel
megrakva folytattk rendeltetsszer tjaikat a szovjet
kiktkbe.
Harlamovnak nem volt knny munkja. Az Egyeslt
Kirlysg bonyolult szvetsgesnek bizonyult. llami s
katonai vezeti klnbzkppen tekintettek a Szovjet
unira. Nmelyek pldul Pound vagy Mackinson, a
hadgyminiszter kifejezetten ellensges rzelmek vol
tak. Az utbbi titokban fkezte, lasstotta a katonai szl
ltsokat, ezrt a kzvlemny nyomsra Churchill kny
telen volt felmenteni tisztsgbl. Msok, ha nem is mu
tattak klnsebb rokonszenvet a Szovjetuni irnt, de
nem voltak rosszindulatak velnk szemben. Ez megkny-
nytette a misszi munkjt, s hozzjrult ahhoz, hogy
nagyon sok gyakorlati krdst kielgten meg lehes
sen oldani. Harlamov az ilyen vezetk kz sorolta Bea-
verbrok lordot, a mr emltett Alexandert, a tengerszeti
minisztert, Dilit, a lgier tzsfnkt s msokat. Akad
tak olyanok is, akik bartsgosak voltak hozznk, s szin
tn segtettk a misszi mkdst. Phillips ellentenger
nagy pldul, aki a katonai szlltmnyokkal foglalkozott,
megrtette a szvetsgesi viszony valdi jelentsgt, s
ahol csak tudott egyttmkdtt velnk. Nagyon sok ba
rtunk volt ezenkvl a katonai s haditengerszeti hi
vatalokban dolgozk kztt, az segtsgk nlkl egyet
len nagy dolog sem lett volna vgrehajthat.
Amikor a msodik arcvonalat Eurpban megnyitottk,
misszink munkja megsokasodott. Az amerikai parancs
noksg is nagy figyelemmel ksrte a misszi tevkeny
sgt. Harlamov s alrendeltjei szmra kevsnek bizo
nyult a 24 ra, mivel rszt kellett vennik a franciaorszgi
partraszllsra kszl csapatok gyakorlatain, ellenriz
nik kellett a tengeri konvojok kszenltt s elindulst
stb. A msodik arcvonal megnyitsaikor a katonai- misszi
fnke a szvetsgesek egyik cirkljn a hadmvelet
krzetbe rkezett, s Normandiban partra szllt. Onnan
hamarosan hazahvtk a Szovjetuniba. Az angliai katonai
misszi fnke 1944 novembertl egszen a hbor v
gig Vasziljev tbornok volt, akit a szvetsgesek olaszor
szgi arcvonalrl helyeztk erre a posztra.
A Harcol Franciaorszg Fegyveres Erinek trzsben
s a szvetsges expedcis csapatok fparancsnoknak,
Eisenhower tbornoknak trzsben, a Szovjetunit Szuszlo-
parov vezrrnagy kpviselte. Ivn Alekszejevics, az egy
kori fldmves, az els vilghbor s az oktberi fegy
veres felkels rsztvevje, 1939-ben katonai attas volt
Prizsban. Szolglati teendit tiszthez mltan, nagy
hozzrtssel ltta el. Szeme eltt zajlott le Franciaorszg
tragikus sszeomlsa s kapitulcija, tanja volt a fran
cia kormny rulsnak. A Nagy Honvd Hbor kezde
tn Ivn Alekszejevics visszatrt hazjba. Ettl kezdve a
Vrs Hadsereg tzrsgi trzsben dolgozott, s 1942-tl
1944 kzepig a Nyugati Front 10. hadseregnek tzr
sgt irnytotta eredmnyesen.
Szuszloparov 1944 nyarn ismt katonai-diplomciai
megbzatst kapott, s rvidesen a Franciaorszgban m
kd szovjet katonai misszi lre neveztk ki. Nem volt
knny dolga az Eurpban megnylt msodik arcvona
lon tevkenyked szvetsgesekkel val j kapcsolat ki
alaktsban. Munkja akkor vlt klnsen bonyolultt,
amikor a szovjet'nmet arcvonalon a vghez kzeled hit
leri hadigpezet fkolomposai ellnk titkolva a me
nekls tjt keresve, hozzkezdtek az angolamerikai
csapatok eltti fegyverlettelrl trgyalni. A helyzetet az
is megneheztette, hogy a szovjet katonai misszi parancs
noka Prizsban tartzkodott, Eisenhower trzse viszont,
ahol a fasisztk megprbltk behzelegni magukat, a
francia fvrostl 'keletre 125 km-re Reimsben m
kdtt.
A fhadiszlls s a vezrkar eleve szmolt azzal a le
hetsggel, hogy az ellensg a Szovjetuni hta mgtt a
szvetsgesekkel val megegyezsre trekszik. Szuszlopa
rov felhatalmazst kapott, hogy az esetleges kapitulcit
azonnal jelentse Moszkvnak. Errl szvetsgeseinket is
tjkoztattuk. A kapott jog rvnyestsre hamarosan sor
kerlt. Mindez hatalmas felelssgvllalst jelentett, s
amellett kpesnek kellett lennie a haza rdekeinek meg
vdsre. Nmetorszg 1945. mjus 7-n Reimsben trtnt
fegyverlettelnek alrsrl van sz amirl Az eur
pai harcok utols terepszakaszn cm fejezetben rszle
tesen beszmolok. Most csak annyit emltenk meg, hogy
akkor nagyon knyes helyzet alakult ki.
Szakkrdseket illeten, a Jugoszlviban tevkenyked
katonai misszi elkel helyet foglalt el a vezrkar mun
kjban. Mint ismeretes, Jugoszlvia kommunisti s dol
goz npe fegyvert fogott a hitlerista megszllk ellen.
A Nagy Honvd Hbor kezdettl a Szovjetuni s Ju
goszlvia kommunistinak testvri bartsga tovbb szi
lrdult.
A jugoszlv harcosoknak s partiznoknak nagyon ne
hz krlmnyek kztt kellett kzdenik. Mivel a hely
zet gy kvetelte, ltalban a nehezen megkzelthet s
lelmiszerben szegny, hegyes krzetekben szlltak szem
be a fasisztkkal, s nagy hinyt szenvedtek jformn min
den anyagi eszkzben, de elssorban fegyverzetben s l
szerben. Ehhez mg az is hozzjrult, hogy az ellensg a
tbb nemzetisg llam npei kztti ellentt sztsra t
rekedett, hogy ezzel is slyosbtsa a felszabadtk helyze
tt. A nehzsgeket azonban 1943 vgre lekzdttk, s
segtsgnkkel sok mindent megvltoztattak. A np harca
az egsz orszg terletn fellngolt. Jugoszlviban kikil
tottk a demokratikus szvetsgi kztrsasgot, s a kirly
hazatrst megtiltottk. A npi ellenlls ereje a leig-
zk ellen folytatott kzdelemben megaclozdott. Elrke
zett az ideje annak, hogy a partiznharcmdrl ttrje
nek a tervszer hadmveletek folytatsra, s az elszige
telt osztagok helyett regulris katonai szervezeteket ala
ktsanak. A npi felszabadt hadsereg hibtlanul felp
tett szervezeti formt lttt, s gyorsan ltrehozta a csapa
tok elltsnak s kikpzsnek rendszert. Kialakultak
s eredmnyesen mkdtek a klnbz szint trzsek is.
A teherni rtekezlet utn (1943. november 28decem
ber 1.) a vezrkar utastst kapott, hogy kldjn katonai
misszit Tito elvtrshoz. Mivelhogy Jugoszlviban nem
csak fegyveres harcot vvtak, hanem a fegyveres ernek
regulris hadseregg val tszervezse is folyamatban
volt, a katonai misszi vezetjl olyan embert kellett
megtenni, akinek a hadmvszeti krdsekben s a fegy
veres erk szervezsben szles kr ismeretei vannak.
A vlaszts Nyikolaj Vasziljevics Kornyejev tbornokra,
a vezrkari akadmia volt tanrra esett. Az akadmin
Nyikolaj Vasziljevics tantvnya voltam, s lltom, hogy
ez j vlaszts volt. A tbornok 43. vbe lpett, a katonai
dolgokat jl ismerte, szemlyes btorsga az vatossggal
prosult, amely tulajdonsgok az akkori Jugoszlviban
korntsem bizonyultak feleslegesnek. A misszi fnknek
helyettesl Szokolov ezredest jelltk ki, aki 40 ves, ta
pasztalt, a lgier erds-hegyes terepen kifejtend tev
kenysgt jl ismer ember volt.
A kis ltszm misszi 1944. janur 17-n Sornyikov s
Lebegyev piltk vezette kt gpen indult Moszkvbl
Asztrahany, Tehern, Habbaniya, Kair, Tunis lgi tvo
nalon Bariba. Az angol lgier itt, az olasz csizma sar
kban teleplt. A misszinak innen kellett a hegyes Bosz
nin treplni a Jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg
legmagasabb trzshez.
Bariban a szovjet tbornokokat s tiszteket az angol sz
vetsgesek kell fogadtatsban rszestettk. Jl felszerelt
repltr, megfelel raktrak s hrad eszkzk lltak
rendelkezskre. Ksbb ezeket a szovjet kormny kr
sre tadtk a Vrs Hadseregnek, minthogy a jugoszlv
csapatoknak nyjtott szovjet segtsg nagy mreteket l
ttt. Amg Jugoszlviban a szovjet arcvonalat ki nem
alaktottk, minden szlltmny lgi ton rkezett, ponto
san az Adriai-tenger feletti lgtrben. Ebben a szvetsge
sek is rszt vettek, akiknek birtokban az elbbinl job
ban berendezett repl tmaszpontok voltak.
Jugoszlviba tjutni azonban nem volt knny dolog.
Az angol katonai hatsgok Elliot lggyi almarsall sze
mlyben feltartztattk gpeink indulst, hivatkozva az
Adria feletti sr kdre, valamint a Jugoszlviban lev
nagy hra s a kijellt krletben val leszllst gtl
okokra. A napok pedig teltek egyms utn ...
A hajz piltk ennek ellenre a replst javasoltk:
a kockzat azonban hatrtalanul nagy volt. Kornyejev pa
rancsot adott a katonai misszi minden tagjnak, hogy
gyakorolja az ejternyvel val ugrst arra az esetre, ha a
gppel val leszllst nem lehet vgrehajtani. Kockzat
termszetesen mg az adott esetben is volt, de ezt vllalni
kellett. Intzkedst Moszkva jvhagyta. Katonai misszi
nk vitorlz replssel 1944. februr 23-n a Vrs
Hadsereg napjn sikeresen fldet rt. Ez idtl Kornye
jev tbornok s a misszi tisztjei llandan egytt voltak a
Jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg legfelsbb trzs
vei. A jugoszlv elvtrsakkal egytt viseltk a hbor ter
heit, egytt osztoztak a hitleri megszllk felett aratott
gyzelem rmeiben.
Szokolov Bariban maradt. A hamarosan keznkbe ke
rlt tmaszponton egy szllt- s egy vadszrepl-sz-
zaddal 1212 replgppel rendelkeztnk. Az alegy
sgek feladata az volt, hogy a Jugoszlv Npi Felszabadt
Hadseregnek rakomnyt fegyvert, lszert s egszsg-
gyi felszerelseket szlltsanak, parancsnokokat s
egszsggyi szemlyzetet juttassanak a harcol egysgek
hez, onnan visszafel pedig sebeslteket szlltsanak.
Munka akadt bven. Ennek jellemzsre csak annyit, hogy
a szovjet piltk csupn jugoszlv katonkbl s tisztek
bl 5000-nl tbbet juttattak t az arcvonalon,. a kln
bz harctevkenysgi krletekbe. Amellett seregnyi ms,
elre semmikpp sem lthat feladatot oldottak meg, pl
dul, a JNFH legfelsbb trzsnek s szemlyesen Ti-
tnak vlsgos helyzetbl val kimentst. A piltk
nak replnik kellett a tenger felett, a hegyek kztt s
az orszg klnbz vidkeire. Rakomnyt juttattak el
Crna Gora (Montenegr), Szerbia, Bosznia, Dalmcia, Ma
cednia, Szlovnia s Horvtorszg krzeteibe.
Szokolovnak, s hozz hasonlan Kornyejevnek tbb
szr kellett fontos krdsben nllan dnteni, gy pldul
1944 jliusban, amikor az ellensg Drvarnl a npi fel
szabadt hadsereg vezetst meg akarta semmisteni (er
re ksbb mg visszatrek). A lgi tmaszpont fnke tbb
esetben szemrevtelezte a szovjet gpek soron kvetke
z leszllsnak krzett, a helysznen tanulmnyozta a
le- s felszlls krlmnyeit, s csak ez utn intzkedett.
A Bariban mkd szovjet lgi tmaszpont teljes llom
nya jl sszeforrott elvtrsi s barti kzssg volt. A pi
ltk, a technikai s kiszolgl szemlyzet a haztl t
vol a szocialista vilg kpviselinek rezte magt, s eg
szen a hbor vgig mltan viseltk a szolglatukkal
jr nehzsgeket.
A szvetsgesek fldkzi-tengeri expedcis erinek tr
zsben lev katonai misszink Kiszlenko vezrrnagy ir
nytsval dolgozott. A msodik vilghbor utols sza
kaszban, az imperialista Japn sztversekor az Ameri
kai Egyeslt llamok csendes-ceni flottjnak trzs
ben, egy szovjet sszekt tiszti csoport, ln Ivanovszkij
ellentengernaggyal kpviselte a szovjet haza rdekeit.
A szovjet fegyveres erk s a szvetsgesek kztti
egyttmkds a teherni rtekezlet utn szlesebb m
reteket lttt. Mint ismeretes, vgre megllapodtak a leg
fontosabb krdsben, az eurpai msodik arcvonal meg
nyitsban. Emltettem mr, hogy nekem kellett a leg
felsbb fparancsnokkal rszt vennem a teherni rtekez
leten, s onnan lland sszekttetst tartottam fenn a
vezrkarral, valamint a frontok parancsnokaival. A szov
jet kldttsg szavnak, llsfoglalsnak a teherni szov
jet kvetsgen tartott rtekezleten tiszteletet parancsol
slya volt. Mindnyjan reztk, tapasztaltuk, hogy fegy
veres erink gyzelmeinek milyen hatalmas tekintlye
van. A Sztlingrdnl, Kurszknl, Harkovnl s Kijevnl,
a Dnyeper s a Szozs folyknl elrt s a hbor gyke
res fordulathoz vezet eredmnyek relisan s ltha
tan rzkeltettk, hogy alapveten ezek ksztettk a sz
vetsgeseket kerekasztalhoz lni, s ezrt egyeztek bele,
hogy a msodik arcvonalat megnyissk. Tlsgosan is vi
lgoss vlt az a lehetsg, hogy a szovjet katona egyedl
zzza szt a hitleri fasisztkat, s ez esetben a szvetsgesek
a gyzelem htterbe kerlnnek.
A szovjet kldttsgnek ekkor sikerlt a nyugati sz
vetsgesek Churchill javasolta balkni vltozat
ra vonatkoz reakcis elgondolst megtrni. Rkny-
szertette a szvetsges hatalmakat, hogy az angolame
rikai csapatoknak a jval hatkonyabb, fontosabbnak mi
nsl franciaorszgi partraszllsi tervt hajtsk vgre.
A teherni rtekezlet eredmnye teht a szovjet fegyve
rek 1943. vi dics gyzelmeibl kvetkezett. Egyben meg
hatroz jelleg volt a Hitler-ellenes koalci orszgainak
sszehangolt fellpsben, melynek cljul az ellensgnek
az elkvetkez vben az eurpai hadszntren trtn
megsemmistst tztk ki.
1944 msodik felben, amikor a szovjet fegyveres erk
hatalmas mret felszabadt hadjratot folytattak a szov
jet hatron tl, s megnylt a msodik arcvonal, sor ke
rlt a koalcis erk egyttmkdsnek gyakorlatban s
teljes egszben trtn megvalstsra. A vezrkar
munkjt ez jelentsen megnvelte. A szvetsgeseket
naponta kellett tjkoztatni csapataink arcvonalnak hely
zetrl, meg kellett hatrozni a szovjet s szvetsges re
plk bombacsapsainak objektumait s terepszakaszait,
egyeztetni kellett a csapatok s a flottk tevkenysgnek
idejt, erfesztseik irnyait. Az ellensges clpontok
bombzsra addig Olaszorszgbl s Anglibl felszll
angolamerikai lgier szmra Poltava krzetben n
hny replteret biztostottunk.
Antonovnak, Szlavinnak s a vezrkar ms munkatr
sainak tallkozsai a szvetsges misszik fnkeivel, kp
viselivel, klnbz sszettel kldttsgeivel megszo
kott vltak, htkznapi munknk szerves rszt alkottk.
A tallkozsokon sszehangolt krdseket ksbb belevet
tk a fhadiszlls elhatrozsaiba.
A Hitler-ellenes koalci legfelsbb szerve a hrom
nagyhatalom vezetinek konferencija volt, ahol alapve
t elhatrozsokra jutottak, meghatroztk a fegyveres
erk soron kvetkez hadmveleteinek jellegt, idejt, a
bevonand erk mennyisgt, nemklnben a szvetsges
csapatok fcsapsainak irnyt.
A teherni rtekezletrl mr szltam. Ezenkvl sor ke
rlt a jaltai (1945. februr 411.), a potsdami (1945. j
lius 17augusztus 2.) rtekezletekre.
Az elsn a hadszati terveket hangoltk ssze, amelye
ket, a ksbbiek sorn pontosan megvalstottak. Antonov
jelentsben rtkelte a kialakult hadihelyzetet, s elre
jelzst adott a jvre vonatkozan. Hasonl mdon jelen
tettek a nagy hrmas msik kt llamnak vezrkari f
nkei is. A szovjet vezrkar felhvta a szvetsgesek fi
gyelmt, hogy szmoljanak nyugaton a hitleristk erej
nek gyenglsvel, amit a Vrs Hadseregnek az Oder
hoz val kijutsa fog elidzni, s krte, hogy 1945. februr
els felben indtsanak tmadst. A Livadia kastlyban
folytatott tancskozson megllapodtak a Szovjetuni Ja
pn elleni hborba val belpsnek idejrl s felttelei
rl.
Vgl, a potsdami rtekezleten kialaktottk a Hitler-
ellenes koalci nmetekkel szemben tanstand kzs po
litikai llspontjt. A szovjet kormny Potsdamban meg
erstette a Japn elleni hborba val belpsre vllalt
ktelezettsgt. A japn militarista rablk sztversvel
felszabadultak az ltaluk leigzott npek, s egyben a m
sodik vilghbor rg hajtott befejezse is elrkezett.
Az rtekezleteken kvl a hbor halaszthatatlan ne
vezetesen a fegyveres erk hadmveleteivel kapcsolatosan
halaszthatatlan krdseiben srgs levlvlts tjn
dntttek. gy volt ez pldul 1945 teln, amikor a szvet
sgesek helyzete az Ardennekben vlsgosra fordult. Chur
chill levelnek ama befejez mondatra, hogy a dolgot
srgsnek tartom, dnts szletett a Visztulaoderai had
mvelet idejnek elbbre hozatalra. Csapataink janur
12-n mrtk a csapsokat a fasisztkra.
A vezrkar, a szovjet kormny vezetinek mind a hrom
rtekezletre a katonai krdsekrl rszletes anyagot ll
tott ssze.

A vezrkar sokg s fontos teendinek vgzse mel


lett biztostotta a legfelsbb fparancsnoksg szmra a
csapatok tevkenysgnek lland irnytst. Ez az elha
trozsok megalkotshoz szksges javaslatok elkszt
svel kezddtt, s teljestsk ellenrzsvel vgzdtt.
A trzs, a nagy fradsggal jr, pontos munkt ignyl
helyzetadatok sszegyjtsn s feldolgozsn kvl, sza
kadatlan sszekttetst tartott fenn a csapatokkal.
A csapatok rejtett vezetse kivltkppen fontos r
sze a vezrkar munkjnak. A titkok megrzsre szolgl
rejtjelkulcsok, tblzatok kezelsvel kln szerv foglal
kozott. Mindig tisztelettel gondolok Baklikov fhadnagyra,
akivel a frontot jrtam. A teherni rtekezleten is tette
lehetv a rejtjeles katonai sszekttetst. Pjotr Sztyepa-
noviccsal jelenleg ezredes 1970-ben vletlenl tall
koztam, nagy rmmel sokat emlegettk a rg mlt dol
gokat.
1944 vgtl a vezrkarnak az irnytssal kapcsolatos
munkja tovbb bonyoldott, mivelhogy a fhadiszlls
kpviselinek szma felettbb lecskkent.
A fhadiszlls kpviselinek intzmnyt mint is
meretes a Nagy Honvd Hbor els vben rendsze
restettk, s a kpviselk munkja mgha ideiglenesen
is a hadszati vezets elemt alkotta. De kzvetlenl a
hbor befejezse eltt jbl felmerlt a krds, vajon
fennmaradjon-e a hadszati vezetsnek ez a fokozata.
A fronton a dolgok rendben mentek, a parancsnoksgok
gazdag tapasztalatokra tettek szert. mde a ktelkeds je
lei is megnyilvnultak. Kpes lesz-e a fhadiszlls Moszk
vbl a szrazfldi csapatok s a hajhad roppant kiter
jeds hadi tevkenysgt kzvetlenl irnytani, nem ve
szti-e el a hbor menetben elllhat vratlan fordulat
esetn a fegyveres erk irnytsnak kormnyt?
Az igazat megvallva, a ktely Sztlinban merlt fel,
amikor a vezrkar az elzetes elgondolst jelentette neki
a hbor befejez hadjratnak hadmveleteire vonatko
zan. Antonov gondolkodsi idt krt. A legfelsbb fpa
rancsnok eleget tve Antonov krsnek, egyszersmind
Zsukovnak is feltette a krdst, gy nyilatkozott, hogy
a hbor adott szakaszban a fhadiszlls kpviseli nl
klzhetk: a frontok szma cskkent, az arcvonal kiterje
dse leszklt, a frontoknak a kzpontbl val irnytsi
mdja nagyszeren bevlt, s a parancsnokok hadvezri
mvszete is kiforrott. Vlemnye szerint, mindez lehetv
teszi a frontok megbzhat irnytst, a fhadiszlls kp
viselinek segtsge nlkl.
Antonov mint minden ilyen esetben nyomban kap
csolatba lpett Vaszilevszkijjel, a vezrkar fnkvel, aki
ekkor a Baltikumban tartzkodott. Tancskoztak. A vezr
kar nem rtett egyet a fhadiszlls kpviseli szerv azon
nali s teljes felszmolsval. Indok bven akadt: noha az
arcvonal kiterjedse cskkent, de mg mindig meghaladta
a 2000 km-t; a tmadst tli hadjratban az egsz arcvo
nalon folytatni kellett; a front s hadsereg vezetsi pontjai
egymstl jelents tvolsgra voltak; a hadmveleti hely
zet az arcvonal klnbz szakaszain nem egyformn ala
kult, nhol erteljesen megvltozott (pldul a Balatonnl).
Ezrt a vezrkar gy vlekedett, hogy a fhadiszlls kp
viselirl csak egyes esetekben clszer lemondani, akkor,
ha a Kzpontbl val irnyts szilrdsga s operativitsa
teljesen biztostva van.
A legfelsbb fparancsnok a vezrkar oldalra llott.
A hadszati (nyugati) firnyban a frontok irnytst kz
vetlenl sajt kezbe vette. A 2. s 3. Ukrn Front arcvo-
naln kkor a fhadiszlls kpviselje Tyimosemko, a
Szovjetuni marsallja volt (a fhadiszlls 1945. janur 12.
11012. sz. direktvja alapjn). Az 1. s 2. Balti Front sza
kaszn ugyanezt a feladatot Vaszilevszkij oldotta meg. Er
rl jut eszembe, hogy a fhadiszllsnak kldtt jelentsei
az arcvonalon kialakult helyzetrl vagy a csapatok tev
kenysgre vonatkoz javaslatai klnsen kiemelkedtek
teljessgkkel s vilgossgukkal. Alekszandr Mihajlovics
rvid ott-tartzkodsa utn visszatrt Moszkvba, utna
ezeken az arcvonalszakaszokon a fhadiszllst Govorov, a
Szovjetuni marsallja, a Leningrdi Front parancsnoka
(llshalmozssal) kpviselte (a fhadiszlls 1945. feb
rur 2. 11018. sz. direktvja).
A fenti elhatrozs helyessgt az let igazolta.

A vezrkar munkjban fontos szerepet tltttek be a


katonai kzlekedsi szolglat szervei. A csapatok tcsopor
tostsa, tszlltsa, az anyagi kszletek eljuttatsa, a ki
rts nehezen kpzelhet el zkkenmentesen mkd ka
tonai szlltszolglat nlkl. Az erknek s eszkzknek
vasti, vzi, lgi vagy ppen kzti szllteszkzkn tr
tn tovbbtsval a trzs foglalkozik. A trzs megtervezi
mit, mikorra s milyen szllteszkzzel, hova kell eljuttat
ni; a kzlekedsi szakszolglat szervei pedig a tervet meg
valstjk. k szervezik a kzlekedsi thlzaton a ka
tonai diszposer-lkomendns szolglatot is.
A katonai kzlekedsi szolglaton kvl a vezrkartl
kezdve minden nagyobb trzsben olyan szervek is vannak,
melyek tervezik s intzik a csapatok fegyverzettel, l
szerrel, harceszkzkkel, zem- s kenanyaggal, felszere
lssel, lelmiszerrel s minden ms eszkzzel trtn ell
tst, amire a csapatoknak szksgk van. Ezek azonban
nem elltsi szervek. Nincsenek sem raktraik, sem bzi
saik, sem kzlekedsi eszkzeik. Csupn okmnyok vannak
kezkben: tervek, jegyzkek, tblzatok (s napjainkban
szmtgpek). E szervek legfbb rtke, hogy olyan em
berekkel bszklkedhetnek, akik feladataikat kivlan is
merik. Nyilvntartst vezetnek az anyagi biztosts vala
mennyi fajtjrl, s tudjk: mi van raktron, s az ipar
milyen termkeket gyrt. Itt kszlnek a tvlati tervek,
innen indulnak az ignylsek, innen terjesztik el az anya
gi kszletek elosztsra szl javaslatokat jvhagysra.
Szval, a csapatok anyagi biztostsval foglalkoz szervek
kezben van az az alap, amelyre a hadsereg hadrafoghat
sga pl. A hadmveleti tiszt kidolgozhat akrmilyen so
kat gr hadmveletet, de ha azt az anyagi lehetsgek fi
gyelembevtele nlkl teszi, a hadmvelet, szpen rajzolt
nyilaival egytt ott marad a trkpen az letben trt
n megvalsts nlkl.
Mi, hadmveleti tisztek, jl megrtettk e szolglati
gakkal val plds viszony kialaktsnak jelentsgt.
Ahol csak lehetett, segtettk ket. De k is mindent meg
tettek a hadmveletiek ignylseinek ksedelem nlkli
kielgtsre. ppen ezrt, mind a mai napig nemcsak a
szolglati sszeforrottsg rzse tlt el bennnket, hanem
a szvlyes s tarts barti rzelmek is sszekapcsolnak.
A f feladatok megoldsa mellett vratlanul fradsgos
teendk is elfordultak, ms alkalommal meg olyanok,
amelyeket teljesen lehetetlen volt elre ltni. Klnsen
sok ilyen feladat addott a hbor befejezse utn. Plda
knt csak egyet emltek. A hbor befejezst kveten el
hatroztk, hogy Montgomery tbornagyot orszgunkba
hivatalos ltogatsra meghvjk, , mint az angolok leg
hresebb katonai vezetje, akkor mr az ,,El-lamin grf
ja cm tulajdonosa volt. A ltogats idejt szoks sze
rint hossz ideig egyeztettk, vgl 1947. janur hnap
ra llaptottk meg.
A tbornagynak mr a megrkezs napjn hivatalos l
togatst kellett tennie Vaszilevszkijnl, a szovjet vezrkar
fnknl. Elhatroztuk, hogy ez alkalombl Montgomeryt
orosz emlktrggyal ajndkozzuk meg. Hossz ideig tr
tk a fejnket, mit is adjunk a magas rang vendgnek,
de valamikpp sehogyan sem tudtunk megegyezni az ajn
dkban. Vgl valakinek az a gondolata tmadt, varras
sunk neki orosz katonai szabs, mkusprmmel blelt
bundt s tbornoki kucsmt szrke perzsbl. A javasla
tt helyeseltk, s a bundt a sapkval egytt megrendel
tk. A ltogats kezdetnek idejre el is kszltek, s Po-
tapov tbornok szobjban helyeztk el ket.
A tbornagy vgre megrkezett, s egyenesen abba a te
rembe ksrtk, ahol Vaszilevszkij, Antonov, Szlavin s a
jelen sorok rja is vrta. Rm az a feladat is hrult, hogy
ksbb Montgomeryt a Vezrkari Akadmia megltogatsa
sorn ksrjem. A klcsns dvzls utn beszdek hang
zottak el, majd a ltogats programjnak sszelltsa k
vetkezett. Montgomery taln azrt, hogy eredetinek
tartsk vagy ms indtkoktl vezrelve kijelentette,
hogy a munkanapot reggel 6 rakor kezdi, s este kilenc
kor lefekszik aludni. Ezen a napirenden fzte hozz
a hbor alatt sem vltoztatott, mg vlsgos szakaszok
ban sem. Meggrtk, hogy megtartjuk ezt az idrendet, de
magunkban azt gondoltuk de j lehetett neki, hogy
ilyen napirendhez igazodva harcolhatott! A mi fogalmaink
szerint a hborban csak akkor lehet aludni, amikor a
helyzet lehetv teszi. Mellesleg, a hbor alatt ezt mind
annyian gy is csinltuk.
Vgl is Vaszilevszkij, a legalkalmasabb pillanatot meg
ragadva, nhny sz ksretben tnyjtotta a bundt s a
kucsmt. Az ajndk Montgomerynek nagyon tetszett.
Hosszasan nzegette, s kzben megkrdezte: vajon valdi-e
a mkus s mi a prm rtke ... Az rt senki sem tudta,
ezrt n azonnal kimentem s telefonon rdekldtem.
Montgomery ezutn gy hatrozott, hogy felprblja a
bundt s a kuosmt. Amikor magra lttte, kiderlt,
hogy a kucsma j, de a bunda meglehetsen hosszra sike
rlt. A szabnak megadott hiteles mretek jcskn eltr
tek a valsgostl. A dalisnalk ppen nem nevezhet angol
tbornagy elveszett a bundban.
Vaszilevszkij megnyugtatta:
Ez helyrehozhat dolog Holnap reggelre a bunda
hasznlhat llapotban rendelkezsre fog llni.
Ez azonban nem volt nyre a tbornagynak, azt krte,
hogy a bundt most, eltte kurttsk meg, megvrja. Za
vartan pillantottunk egymsra.
Szergej Matvejevics, intzkedjk a szab gyben
szlt felm fordulva Alekszandr Mihajlovics.
Negyven perc mlva ott volt a szab a varrgppel.
Mrtket vett, s a vezrkari fnk fogadszobjban mun
khoz ltott.
A fogads hivatalos rsze kzben vget rt. Kzvetlen
hang beszlgets kezddtt, visszaemlkeztnk az elmlt
napokra. A tbornagy nagy rmmel s rszletesen el
mondta az ltalunk jl ismert el-alameini csatt, amelyben
legyzte Rommelt. Mr a harmadik cssze kvt fogyasz
tottuk, amikor a szab befejezte munkjt, s mg egy
prba kvetkezett. gy llt rajta, mintha rntttk vol
na. Montgomery elgedetten tvozott a fogadsrl.
A kvetkez napon a tbornagyot n ksrtem a Vezr
kari Akadmira. A tantermek s laboratriumok megte
kintse utn Montgomery a hallgatk szmra eladst tar
tott az El-Alameinnl aratott gyzelmrl. Az elads el
kezdse utn nhny perccel kt angol tiszt valamifle c
dulkat kezdett osztogatni. Ez nem tartozott a programhoz,
s rthet mdon nagyon ideges lettem mi ez a hirtelen
cdulaosztogats s mi van rjuk rva? Fogtam egyet s a
mellettem l tolmcsnak parancsot adtam, hogy olvassa
el. Kiderlt, hogy ez is El-Alameinrl szl rvid le-
rs ... n pedig arra gondoltam, hny ilyen cdulra s
mifle klnbz cmekre volna szksg a hadvezreink
mondjuk Zsukov vagy Konyev vezetsvel aratott f
nyes gyzelmek jellemzsre, amelyek akr mreteikben,
akr eredmnyeikben tbbszrsen fellmltk az El-Ala-
meinnl kivvott gyzelmet!
A tbornagy elutazsa eltti napon Sztlin ebdet adott
Montgomery tiszteletre. Az ebdre hszn voltak hivata
losak. A megjellt idpontra mi katonk s a klgymi
nisztriumot kpvisel szemlyek a Kreml palotban
gylekeztnk. Az ebd kezdetig mr csak t perc hiny
zott ... s Montgomery sehol! Telefonltunk szllshely
re; ott azt vlaszoltk: elindult. Abban a pillanatban ny
lott az ajt, s Montgomery belpett a fogadterembe
bundban s kucsmval a fejn.
Mi trtnt? krdeztk sietve a ksr szovjet tisz
tet. Mirt nem mondtk, hogy vegye le a kabtjt ott, ahol
kell?
43
Ellentmondst nem tren megtagadta hangzott a
vlasz.
A tbornagy felfigyelt a beavatkozsra s a jelen lev
szemlyek zavarra, s csak ennyit mondott:
Azt akarom, hogy Sztlin generalisszimusz lsson en
gem orosz egyenruhban.
Ekkor lpett be Sztlin a kormny tagjaival. Montgo
mery neki is elmondta, hogy mirl van sz. Sztlin elmo
solyodott, majd egytt a fnykpsz el lptek. Monty
(ahogy az angolok neveztk) ezutn tltztt, s kezdett
vette az ebd.
A kvetkez napon Mongomeryt a kzponti repltren
bcsztattuk. Oda szintn bundba s kucsmba ltzve
rkezett. Fogadta a tiszteletre kiveznyelt dszrsg pa
rancsnoknak jelentst, aztn egy pillanatra sem vlva
meg ajndkunktl beszllt a gpbe s elreplt.

A vezrkarban vgzett munka a hbor alatt egsz em


bert kvetelt. Az itteni teendk sem idt, sem ert nem
hagytak mssal val foglalkozsra. A pihensre szaktott
nhny rt senki sem volt kpes mskppen eltlteni,
mint kzvetlen rendeltetsnek megfelelen. Minden per
cet megbecsltnk; megtanultuk, hogyan kell lefekvs
utn azonnal elaludni. A vezrkariak let- s munkarendje
mg akkor is az vek sorn megszokott mdon folyt, ami
kor az ellensg sorsa mr megpecsteldtt. ltk a maguk
zrt, 24 rnknt ismtld lett: a szolglati pletbl az
tterembe, onnan jbl munkba, az asztal melll az gy
ba, az gybl ismt a munkahelyre. Szabad id nem volt,
ha csak nem szmtjuk a fodrsznl tlttt perceket. A fod
rszteremben csillogtak a tkrk, suhogtak a fehr ken
dk, a mesterek olyan lgyan s gyengden fsltek, szap
panoztak . . . hogy kzben el-elszundtottunk. Ily mdon ki
pihenve, frissen borotvlva s megnyiratkozva elhagytuk a
fodrszszket, majd cigarettra gyjtva ismt a dolgoz-
szobba indultunk.
A vezrkar munkarendje a hbor utn is elgg fesz
tett maradt. Ezt kvetelte a munka. Az orszg s a fegyve
res erk bkellapotra trtek t, a riadkszltsg s k
szenlti llapot azonban tovbbra is fennmaradt az
Egyeslt llamok mr atombombjval krkedett.
Sztlin, a hbor veihez hasonlan, majdnem semmi
szabad idt nem hagyott magnak. Csak azrt lt, hogy
dolgozzk. Nem vltoztatta meg azon szokst, hogy ltal
ban hajnali 34 rig, nha mg tovbb foglalkozzk dol
gaival; s reggel 10-kor ismt munkhoz kezdett. Ilyen
munkarend megtartsra ktelezett mindenkit, akivel kap
csolata volt, gy a vezrkart is.
Gyakran fordult el, hogy a Kremlben vagy a kzeli
nyaralba kellett utaznunk, hogy jelentst tegynk az or
szg vdelmvel kapcsolatos klnbz krdsekrl. Bi
zonysggal mondhatom, hogy Sztlinnak vajmi kevs id
jutott pihensre, akr a hbors, akr a bkevek alatt.
Sztlin az nnepi hangversenyeken s eladsokon k
vl amelyek rendszerint az nnepi gylst kvettk
sehov se ment. Hzi sznhza a rdi zenei mso
rnak s hanglemezeknek meghallgatsbl llott. A sz
mra eljuttatott j hanglemezek j rszt elbb lejtszat
ta, majd rtkelssel ltta el. Ezt minden lemezre sajt
kezleg rjegyezte: j, trhet, rossz, csapnival.
Az jjeliszekrnyben, valamint az tkezdben kzvetlenl
mellette lev asztalkn elhelyezett ormtlan, henger alak
automata lemezjtszban amit 1945-ben az amerikaiak
adtak ajndkba csak a j s a trhet felirat le
mezek maradtak. A tbbit eltntettk. A lemezjtszkon
kvl egy hazai gyrtmny kzzel felhzhat patefon is
volt, amelyet a tulajdonosa maga rakott ide vagy oda, aho
va ppen akarta.
Tudtuk, hogy nagyon szereti a gorodkit (orosz npi j
tk, bottal s fabbukkal jtsszk a szerkeszt). A sza
blyok szerint a jtkhoz 45 fs csapatok alakultak, ter
mszetesen az nknt jelentkezk kzl. A nzk hangosan
szurkoltak. Tz figurval jtszottk, s az gykkal kezd
tk. A sikertelenl jtszkkal trflkoztak, nha kihv
megjegyzsekkel illettk ket. .. Sztlin ezt sajt mag
val kapcsolatban sohasem engedte meg. Nem volt valami
j jtkos, de szenvedlyesen jtszott. Minden tallat utn
nagyon elgedett volt, s soha nem mulasztotta el, hogy
ne mondja: No lm, gy bnunk el velk! Ha azonban
kudarcot vallott, rgtn gyufa utn kutatott a zsebben, s
rgyjtott a pipra, vagy ha mr gett nagyokat szip
pantott.
A nyaralban nem volt sem park, sem kert, sem kultu
rltan megnyrt cserje vagy fa. Sztlin a termszetet a
maga valsgban szerette, amelyhez nem rt az ember
keze. A hz krl baltt sohasem ltott buja nvnyzet
zldellt, sok-sok fenyvel s lombos level fval.
A hztl nem messze nhny odvas fatrzs llt, amelybe
madarak, mkusok fszkeltk be magukat. Valsgos ma
drparadicsom volt. Az odvas fk eltt etetasztalok.
Sztlin szinte mindennap kijrt oda s etette a tollas j
vevnyeket.

Befejezsl szeretnm mg egyszer hangslyozni, hogy


a vezrkar embereirl szl elbeszlsem korntsem teljes.
A vezrkar beosztottai nehz, bonyolult s felelssgteljes
munkt vgeztk, biztostottk a legfelsbb fparancsnok
sg vezet-irnyt tevkenysgt. Hazaszeretetk, vilgos
szjrsuk s tudsuk, fradsgot nem ismer nfelldoz
munkjuk megannyi hozzjruls volt a kzs gyhz,
az ellensg felett aratott gyzelemhez.
MSODIK FEJEZET

A HARCI BARTSG FORRSAINL

Tavaszi rmk A sebzett vad veszlyesebb


Anders hadseregnek tekervnyes tja A len
gyel burzso kormny fondorlatai A npi Len
gyelorszg hadseregnek ltrehozsa A len
gyel testvrek tzkeresztsge A legfelsbb f-
parancsnok levele Churchillhez Nem ismerve
a gzlt. . . Lengyel fldn A tmadst
biztostani kell rtekezlet a fhadiszllson
A titokzatos palack

1944. mrcius 26-a. Elrkezett a hbor 1009-ik napja.


Az ukrn frontoknak a hbork trtnetben plda nlkl
ll, tavaszi srtengerben vgrehajtott tmadsa a nmet
fasiszta Dl hadseregcsoport slyos veresgt okozta.
A hadseregcsoport nemcsak hatalmas vesztesgeket szen
vedett, hanem kett is szaktottk. Az 1. Ukrn Front csa
patai a Krptok lbhoz rtek. A front csapatait, Vatu-
tyin sebeslse utn, ideiglenesen Zsukov marsall irny
totta. A 2. Ukrn Front ln Konyev marsallal, februr
kzepn Vatutyin frontjval egyttmkdsben, Kor-
szuny-Sevcsenkovszkijnl az ellensg szmra kis Szt
lingrdot hozott ltre. Ezutn a Dnyepernek fordult, s
175 km-es szakaszon erszakos tkelst vgrehajtva, bir
tokba vette Belei vrost s vasti csompontjait. Konyev
csapatai szntelenl tmadva, 85 km-es arcvonalon kiju
tottak a Prut foly partjn lev orszghatrhoz!...
Rgen vrtuk mr ezt a napot. Amint a 2. Ukrn Front
jelentse berkezett a vezrkarhoz ahol akkor, mint
hadmveleti csoportfnk teljestettem szolglatot ,
azonnal ^tovbbtottuk a legfelsbb fparancsnoknak,
gy rendelkezett, hogy Konyev csapatai eltt els osztly
dszssztzzel tisztelegjnk, vagyis 324 gybl ltt 24
ssztzzel. Helyettesemmel, Grizlovval leltnk s meg
fogalmaztuk a parancsot. Este 9 rakor pazar tzijtk
rakti vilgtottk meg a moszkvai eget.
Nem vllalkozom r, s nem is tudnm szavakkal le- 4 j
rni az akkor bennnket megrohan rzseket. A szl
fld felszabadtsnak leghbb vgya s forr szenved
lye teljeslt. De folyamatosan lt bennnk egy msik vgy
is, semmivel sem kevsb emelkedett jelleg, vele egyen
l sznvonal segtsget nyjtani a fasizmus igjba haj
tott npeknek. Megrtettk, hogy a Romnia, Lengyelor
szg s ms orszgok felszabadtsrt foly kzdelmet a
szovjet emberek az 1941. jnius 22-n eldrdlt els lv
sekkel kezdtk meg. Most azonban, amikor katonink ki
jutottak a hatrhoz, a Vrs Hadseregnek felszabadt
kldetse teljestshez kzvetlenl a Szovjetuni hat
rain tl kellett hozzkezdenie.
Malinovszkij hadseregtbornok parancsnoksga alatt si
keresen folytatta tmad hadmveleteit a 3. Ukrn Front
is. Sztverte a nmet fasiszta csapatok Krivoj Rog-i cso
portostst, elrte a Dli-Bugot, s mg azon napon:
mrcius 26-n megkezdte hadmvelett Ogyessza felsza
badtsrt, tovbb hogy a Dnyeszter als folyshoz ki
jusson. A vezrkarnl a hadmvelet menetrl Vaszilevsz-
kijtl rtesltek, aki mint a fhadiszlls kpviselje a 3.
s 4. Ukrn Frontok tevkenysgt hangolta egybe.
1944. prilis 2-n a Szovjetuni kormnya sajtkonfe
rencin kzlte, hogy a Vrs Hadsereg nhny helyen t
kelt a Prut folyn, s Romnia fldjre lpett. A Legfel
sbb Fparancsnoksg parancsot adott, hogy az ellens
get a teljes sztversig s megadsig ldzni kell.
A szovjet kormny kijelentette, hogy nem clja romn
terletek megszerzse vagy a Romniban meglev tr
sadalmi rendszer megvltoztatsa. A szovjet csapatoknak
Romnia terletre val lpst kizrlag a katonai
szksgszersg s az ellensges csapatok folytatd el
lenllsa rja parancsolan el.
4

prilis kzepre a szovjet csapatok miutn tkeltek a


Prut fdlyn elrtk Rduti, Orgejev. Dubosszri te
repszakaszt, s az ellensg tkarolshoz kedvez hely
zetet foglaltak el.
A vezrkarnl, a hagyomnyokhoz hven, anyagokat k
sztettnk a legfelsbb fparancsnok mjus 1-i paran
cshoz. A hangulat emelkedett volt; eljtt az ideje a haza
teljes felszabadtsnak. s o t t . . . s ott, ha kiztk az el
lensget a sajt haznkbl gy gondoltuk , taln
knnyebb lesz.
Antonovval, a vezrkari fnk helyettesvel, ilyen gon
dolatokkal mentnk a fhadiszllsra a soron kvetkez
jelents megttelre. Mint ltalban, amikor az arcvona-
lon kedvezen mentek a dolgok, a legfelsbb fparancs
noknak nagyszer hangulata volt, s minden krdsben
flttbb gyorsan dnttt. A mjusi parancs szvegnek
megbeszlse sorn mindketten kifejeztk meggyzd
snket, hogy most mr a hatrokon tl az sszes ne
hzsgek sokkal gyorsabban lesznek lekzdhetk. Sztlin
figyelmesen nzett rnk, s . . . gyorsan lehttte heves
sgnket. Az ellensg most a sebzett vadra emlkeztet
mondotta , amely a sajt vackba visszakszni knysze
rl, hogy begygytsa sebeit. De a sebzett vad mg ve
szlyesebb. ldzni kell t, s a sajt barlangjban agyon
tni.
Sztlin hangslyozta, hogy a fasizmus igja alatt szen
ved npek felszabadtsa semmivel sem lesz knnyebb
feladat, mint a nmet fasiszta csapatok kizse a Szovjet
uni terletrl. Gondolatait kifejtve felhvta figyelmn
ket, hogy csapataink a hatrokon tl egszen ms, a szo
cialista rendszernktl gykeresen eltr politikai hely
zetbe kerlnek. Ott a fegyveres kzdelem menetre, a
szvetsgesekkel val viszonyra, a kibkthetetlenl ellen
sges osztlyok rdekei fognak hatni. Lesznek jbartok,
de lesznek ellensgek is, klnsen a volt uralkod k
rkbl s azokbl a nprtegekbl, amelyek az uralkod
krket tmogattk.
A legfelsbb fparancsnok mjus 1-i parancsa e gondo
latok jegyben kszlt el.
Hamarosan mi magunk is meggyzdtnk Sztlin figyel
meztetsnek igazsgrl. Bizonyos ideig sikertelenek vol
tak azok a ksrleteink, amelyek a tmadsnak Romnia
belseje fel trtn kifejlesztsre irnyultak. A csapatok
kifradsnak jelei kezdtek mutatkozni. Nagy vesztes
geik kvetkeztben legyengltek, lerben s harci tech
nikban egyarnt feltltsre volt szksgk. A fhadiszl
ls parancsra 1944. prilis 17-n az 1. Ukrn Front, m
jus 6-n pedig a 2. s 3. Ukrn Front csapatai vdelembe
mentek t. Brodi kelet, Tarnopol nyugat, Kolomea, Pa$ca-
ni, Iai szak, Kisinyov kelet, tovbb a Dnyeszter vona
lban. A frontok parancsot kaptak, hogy mjus vgre le
gyenek kszen a tmadsra. Ezt a hatridt azutn meg
hosszabbtottk, mert mjus 30-tl kezdve az ellensg
nagy erej ksrleteket tett arra, hogy csapatainkat kives
se llsaibl, s visszaszortsa a Prut mg. A tmadsban
ngy pncloshadosztly (14., 23., 24., Totenkopf SS-had-
osztly), a Grossdeutschland gpestett hadosztly s n
hny gyalogos-magasabbegysg vett rszt, ers lgi s t
zrsgi tmogats mellett. Tznapos elkeseredett harc
utn, br elg nagy vesztesgek rn, sikerlt az ellensg
nek egyes szakaszokon 30 km mlysgig betrni llsaink
ba.
Az ellensg lnk tevkenysge nyugtalansgot keltett
az arcvonalban, a fhadiszllson s a vezrkarnl is. Ada
taink szerint a nmet fasiszta parancsnoksgnak olyan
nagy eri voltak, hogy nemcsak Iai, hanem Kisinyov tr
sgben is kpes volt csapst szervezni, ahol hozzvetle
gesen ht gyalogos-, t pnclos- s gpestett hadosztlya
tartzkodott.
Az ellensgnek volt mit kockra tennie, s ha beveti az
ott rendelkezsre ll sszes erit, sikert rhet el Belei ir
nyban, s kijuthat a Dnyesztertl nyugatra lev csoporto
stsunk htba.
A veszly nagyon komoly volt, de a szovjet katona itt
is megllta a helyt. A 2. Ukrn Front csapatainak llha
tatos vdelme meghistotta a nmet fasiszta parancsnok
sg elgondolst. Malinovszkij, a front parancsnoka azt
jelentette a vezrkarnak, hogy az ellensg ezekben a har
cokban ngy pncloshadosztly hadianyagt vesztette
el. Mindazonltal itt tmadni nem tudtunk, s az elkese
redett harcokat csapataink is megszenvedtk.
Jllehet a dlnyugati arcvonalon az erviszonyok k
lnsen harckocsikban kiegyenltdtek, a helyzetet mg
sem lehetett javunkra fordtani. Ezrt a vezrkar azt ta
ncsolta, hogy ezen a frontszakaszon a tmadst csak ak
kor jtsk fel, ha ms irnyokban az ellensg erejt szt
verjk. A fhadiszlls egyetrtett elgondolsunkkal, s a
csapatok kzben a nyugati irnyban megkezdtk a Bag-
ratyion hadmvelet elksztst, valamint a Legfelsbb
Fparancsnoksg ms hadszati hadmveleteinek vgre
hajtst. Dlnyugati irnyban a hadmvelet kezdetnek
elhalasztsa egyltaln nem jelentette a hadmveletek ki
dolgozsnak mellzst; ezzel foglalkoztak a vezrkarnl
s a frontparancsnoksgon.
Al szeretnm hzni, hogy nemcsak katonai krdsek
kel foglalkoztunk. A vezrkar a Politikai Fcsoportfnk
sggel, a frontok s hadseregek haditancsaival egytte
sen felksztette a szovjet katont a szlhaza hatrain t
li felelssgteljes feladatra, hogy mint a legfejlettebb tr
sadalmi rendszernek, a szocializmusnak kpviselje, a
Szovjetuni Fegyveres Erinek katonja teljestse ezt a
megtisztel feladatot.
Romnia terletn augusztus 20-ig nem kerlt sor t
mad hadmveletre. Lengyelorszgban viszont csapataink
egsz nyron t tmadtak, elrtk a Visztult, s kijutot
tak Vars keleti elvroshoz: Prghoz. Lengyel fl
dn csapatainkkal vllvetve harcolt az 1. lengyel hadse
reg, Berling tbornok parancsnoksga alatt. A lengyel ka
tona erre az idpontra igazi harci testvrnkk vlt.
Beosztsom folytn tanja lehettem a lengyel nphadse
reg szletsnek, s lland kapcsolatban voltam a Szov
jetuniban lev lengyel fegyveres erkkel. ppen ezrt
szeretnk bvebben szlni a lengyel haderrl, ltrejtt
rl, kialakulsrl, s arrl a nehz trl, amelyet vgig
jrt.

A haznkban tartzkod lengyel tisztek egy csoportja


mr a Nagy Honvd Hbor els napjn beadvnnyal for
dult a szovjet kormnyhoz. A kvetkezket rtk: Mi, a
fasiszta agresszor ltal elnyomott egyik np kpviseli, a
lengyel np felszabadtsnak egyetlen tjt a Szovjetuni
val val egyttmkdsben ltjuk, olyan keretek kztt,
amelyben haznk teljes rtken kpes fejldni. A tisz
tek megeskdtek, hogy becslettel hvek maradnak adott
szavukhoz.
Ez a tny ktsgtelenl annak az eltkltsgnek kife
jezje volt, amelyet a fasiszta elnyoms vltott ki, s re
mnyt nyjtott arra is, hogy katonai szvetsget kthe
tnk a lengyelekkel a terletrablk ellen.
Remnyeink valra vltak. 1941. jlius 30-n London
ban a lengyel kormny Sikorski tbornokkal az ln
egyezmnyt kttt a szovjet kormnyai a hitleri Nmet
orszg elleni hborban val klcsns segtsgnyjtsrl.
Beleegyeztnk, hogy ebben az idszakban haznk terle
tn hozzk ltre a lengyel hadsereget, amelynek ln a
londoni lengyel kormny ltal kijellt parancsnoksg ll.
Megllapodtunk, hogy a Szovjetuni terletn megalak
tott lengyel csapatok velnk egytt fognak harcolni a k
zs ellensg ellen. Az egyezmny kimondta, hogy a len
gyel hadsereg a Szovjetuni terletn, hadmveleti vonat
kozsban a Szovjetuni Legfelsbb Fparancsnoksgnak
irnytsa alatt fog tevkenykedni. Utbbi llomnyban
a lengyel hadseregnek is lesz kpviselje.
5

A lengyel hadsereg harci alkalmazsnak s a parancs


noksg szervezsnek rszleteit a Szovjetuni Legfelsbb
Fparancsnoksga s a lengyel parancsnoksg kztt ltre
jtt klnleges katonai egyezmny hatrozta meg. Ezt az
egyezmnyt Moszkvban 1941. augusztus 14-n ktttk
meg. Rsznkrl az alrsra Vaszilevszkij vezrrnagy
kapott meghatalmazst.
A Szovjetuni terletn lev lengyel csapatok fparancs
nokul Sikorski Wladyslaw Anders tbornokot nevezte ki,
akinek mr voltak tapasztalatai seregtestek vezetsben
az 1939-es nmetlengyel hbor idszakbl.
A katonai egyezmny megktsnek idpontjra a len
gyel hadsereg fellltsnak elkszletei mr elkezdd
tek. Tisztztk a behvand ltszmot, kijelltk a techni
kai eszkzket, ltrehoztk a kikpzsi bzist. A lengyel
parancsnoksg krsre a kikpzs gyorstott temben
folyt. Nem elleneztk Anders tbornoknak azt a javasla
tt, hogy a hadosztlyokat harckszltsgk elrsnek
mrvben irnytsuk a szovjetnmet arcvonalra. Szep
tember elejn vonatszerelvnyek vittk a lengyel jonco
kat a csapatmegalaktsi kzpontokba, s mr 8-n a f-
parancsnok trzse eltt lengyel zolnierz (katona) llt rt.
Elszr kt gyalogoshadosztly az 5. s 6. alakult
meg. E hadosztlyok llomnyt azok a lengyel polgri
szemlyek alkottk, akik a Szovjetuniba menekltek,
vagy ms ton jttek haznkba. Nagy szmban ramlottak
az nkntesek, s a 30 000 fben meghatrozott lengyel
hadsereg ltszma jval nagyobb lett; 1941. oktber 25-re
elrte a 41 500 ft, s ez a szm mg tovbb nvekedett.
A megalaktsi kzpontok a Volgnl, valamint Orenburg-
ban, Buzulukban, Tockojban s Tatyiscsevben voltak.
Ezekben a szmunkra rendkvl nehz idkben is a szov
jet llam nagy anyagi tmogatsban rszestette Lengyel-
orszgot. Tbbek kztt, a Szovjetuni a londoni lengyel
kormnynak szzmilli rubel klcsnt adott, a lengyel
polgri lakossg megsegtsre. Ezenkvl, a Szovjetuni
terletn lev lengyel hadsereg fenntartsra "mg 300 mil
li rubel klcsnt biztostottak. A lengyel csapatokat szov
jet fegyverekkel s haditechnikai eszkzkkel szereltk fel.
Elltsuk azonos volt a Vrs Hadsereg fellltott hadosz
tlyainak elltsval.
A vezrkarnl megsokasodott a munka. Egy olyan beosz
tsi helyet is rendszerestettek, amelynek betltje a szov
jetunibeli lengyel hadsereg szervezsvel teljhatalm
megbzottknt foglalkozott. E tisztsget Panfilov pnclos
vezrrnagy ltta el. Ismertem t, mert egytt tanultunk
a motorizlt s gpestett csapatok akadmijn. Minthogy
hivatali szemlyzete jformn nem volt, a munktl szinte
mg aludni sem tudott. A ksbbiek folyamn a klfldi
csapatok megalaktsnak vezetst rendeztk. Ezt a szol
glatot a Npbiztosok Tancsnl sszpontostottk, mint
hogy ez a tancs foglalkozott a klnbz hivatalokkal. A
szovjetunibeli klfldi katonai alakulatok ltrehozsval
foglalkoz szolglatnak a vezetje a Npbiztosok Tancs
nak teljhatalm megbzottja volt. Kzvetlen kapcsolatban
llott az llami Honvdelmi Bizottsg elnkvel, s a hi
vatali gpezetben a Honvdelmi Npbiztossgnak kln
leges tiszti csoportja mkdtt.
1941 ks szre, kikpzett llomnnyal, harcra kszen
llt az 5. lengyel gyalogoshadosztly, majd a 6. hadosztly
is sikeresen befejezte megalaktst. Az arcvonalba azon
ban nem kerltek ki, mert Sikorski tbornok 1941 decem
berben olyan javaslattal fordult a szovjet kormnyhoz,
hogy bvtse ki 96 000 fre a lengyel csapatok ltszmke-
rtt, s kett helyett hat hadosztlyt hozzanak ltre. De
cember 4-n a szovjet csapatok ellentmadsba val
tmenetnek elestjn, Moszkva alatt a lengyel kor
mny nneplyesen bejelentette, hogy a Szovjetuni te
rletn lev lengyel csapatok egyms mellett, egy akarat
tal fognak harcolni a szovjet csapatokkal a nmet megszl
lk ellen.
6

Brmilyen nehz vlt a helyzet az id tjt haznkban,


a szovjet kormny beleegyezett jabb lengyel csapatok fel
lltsba. Fegyvereket azonban nem tudtunk adni. A len
gyelek megnyugtattak bennnket, hogy az angol kormny
ad fegyvereket, s folytattk munkjukat. Sikorski kr
sre a csapatmegalaktsi kzpontokat thelyeztk Kzp-
zsiba. Ott tborokat, katonai iskolkat, egszsggyi s
ms intzeteket kezdtek pteni. A lengyel csapatokat
azonban onnan sem irnytottk a szovjetnmet arc vo
nalra. Ez elssorban a lengyel emigrns kormny rul s
hitszeg politikjval magyarzhat, amely nem trekedett
arra, hogy velnk harcoljon a hitleristk ellen. Mg Si
korski ez a burzso kormnyban a legjzanabbul gon
dolkod ember sem mondott ellent kollgiinak. Az
eszmei llspontja gy vlekedtek errl akkor a lengyel
kommunistk nem felelt meg a lengyel np rdekeinek.
Az angol politikusok tbbek kztt a miniszterelnk
is nyomst gyakoroltak az emigrns kormnyra, hogy
milyen terleten alkalmazzk a lengyel fegyveres erket.
Ktelkedtek a szovjet llam szilrdsgban, s mint isme
retes, nem zrtk ki annak lehetsgt, hogy rvid id
alatt meg fog semmislni, ket azonban nem a szovjet l
lam sorsa nyugtalantotta, hanem a sajt rdekk, s els
sorban az, hogy elzrjk Indit a hitleristk ell. Ezt a
clt a Szovjetuni terletn megalaktott lengyel csapatok
segtsgvel kvntk megvalstani. Ezenkvl arrl is l
modtak, hogy Lengyelorszgban megrzik a burzso kor
mnyzatot, s ez okbl a velnk val szoros katonai egytt
mkdst nem tartottk kvnatosnak.
Az ilyen ktfle politikval magyarzhat az a kt irny
zat, amely a lengyel csapatok szemlyi llomnynak han
gulatban tapasztalhat volt. A legelreltbb s legbt
rabb katonk harcoltak annak a szerzdses ktelezettsg
nek a pontos s kvetkezetes vgrehajtsrt, melyet a
Szovjetunival a hitleristk elleni harcra ktttek. Ennek
a nzetnek a kpviseli figyelembe vettk a szovjet llam
nehz helyzett, amelyet idlegesnek tartottak, s nem k
telkedtek benne, hogy a vgs gyzelem a mink lesz.
E gyzelemtl tettk fggv Lengyelorszg fggetlens
gt is. Msok, mindenekeltt a lengyel csapatok parancs
noksga, a Szovjetunival val szvetsget csak idleges,
taktikai folyamatnak tartottk. Ezek az emberek nem
akartak a Vrs Hadsereggel vllvetve harcolni a hitlerista
megszllk ellen. Minden bizalmuk a nyugati szvetsge
sek fel fordult, s arra trekedtek, hogy megsszk az
arcvonalba kerlst a Szovjetuniban, s elhagyjk orsz
gunk terlett.
A szovjet kormny s a parancsnoksg nem avatkozott
be a lengyel csapatok bels letbe, mbr tudott e kt
irnyzat harcrl. Mivel az egyttes hadmveletek megfe
leltek a Szovjetuni rdekeinek s a demokratikus Len
gyelorszg fggetlensgnek, mi bztunk a lengyel pa
rancsnokok tudatban vgbemen fordulatban, s tovbbra
is hathatsan tmogattuk ket csapataik fellltsra ir
nyul munkjukban.
Mlott az id. A kegyetlen hbor tovbb f o l y t . . .
Moszkvnl ellentmadsba kezdtnk, visszavetettk az
ellensget a fvros falaitl, s arra knyszertettk, hogy
lemondjon tovbbi terveirl. A hbor menetben fordulat
kvetkezett be. Az arcvonalon kialakult j helyzet a len
gyel parancsnoksgtl is j dntst kvetelt. Most, amikor
a szovjet csapatok ldztk a megszllkat, s a fvros
krzetben a tevkenysgek ltalnos tmadss fejldtek,
minden harckpes magasabbegysget szmba vettnk. Az
ellensget ldzve, klnsen nagy dolgokat lehetett volna
mvelni. Csakhogy a lengyel emigrns kormny ezzel nem
rtett egyet, jllehet kt nagyszeren kikpzett s szovjet
fegyverekkel jl felszerelt hadosztlya volt. A legersebb
az 5. gyalogoshadosztly, llomnya 12 500 fbl llott.
A hadosztly katoni s tiszthelyettesei nem egy zben ki
jelentettk, hogy kszek harcba menni az ellensg ellen.
A katonai szerzds rtelmben kormnyunk javasolta a
ksz hadosztlyok harcbavetst, de Anders s Sikorski
vlasza mindig ugyanaz volt Mg nem vagyunk k
szen.
A Szovjetuni mg e rendkvl nehz s bonyolult hely
zetben is, amikor a sz legszorosabb rtelmben minden
terleten hinnyal kzdtt, pontosan teljestette a lengyel
kormnnyal kttt megllapodsban vllalt ktelezetts
geit segtette a lengyel csapatok fellltst. Ami An
ders remnykedst illeti a Londontl vrt segtsgnyjts
gyben, hamarosan tisztzdott, hogy az angoloknak
nincs szndkuk a tbbi hadosztlyt fegyverzettel elltni.
A Londonba kldtt nagyszm srgets sem segtett. Ne
knk sem volt mdunkban segteni, mert az orszg nyugati
krzeteibl kirtett gpek ekkor mg vaston grdltek
Szibria s az Url fel. Ebben az idben szemlyesen
Sztlin, majdnem darabonknt, osztotta el a fegyverzetet
a Vrs Hadsereg rszre.
A hbor krlmnyei arra ksztettk a szovjet kor
mnyt, hogy 1942. februr elejn jbl Andershez fordul
jon a lengyel hadsereg felksztse s bevetse idejnek
pontosabb ttele gyben. Ez alkalommal ugyanis felme
rlt az 5. gyalogoshadosztly rvid idn belli alkalmaz
snak ignye. Anders azt vlaszolta, hogy a csapatok csak
jnius 1-re rik el harckszltsgket, s klnben sem rt
egyet azok hadosztlyonknti bevetsvel. Kifejtette azt
a nzett is, hogy kt hadosztlynak az arcvonalon nincs
nagy jelentsge, de egy egsz hadsereg csapsa hadm
veleti sikert eredmnyezhet, ami nagy politikai kihatssal
jrhat.
De a harci tapasztalatok megszerzse szempontjbl is
jobb, ha azt az egsz hadsereg egyszerre szerzi meg, s
nemcsak annak egyes csapatai.
Hasonl megfontolsok, ms idben s ms felttelek
kztt, sszerek lehettek volna. De akkor, mikor mi t
madtunk, teljes ltjogosultsga volt egyes hadosztlyok
harcbavetsnek, s a lengyel erk arcvonalon val meg
jelensnek politikai kihatsai jval nagyobbnak tntek
volna fleg Lengyelorszg lakossgra nzve, ahol nagy
rdekldssel figyeltk a lengyel hadsereg jjszletsrl
szl hreket. Mindez nagymrtkben hozzjrulhatott vol
na az orszgban a partiznhbor kibontakozshoz s a
fldalatti harc kiteljesedshez. De Sikorski ez alkalommal
ismt les elutastssal vlaszolt.
Az arcvonalon a dnt esemnyek ideje rkezett el,
mindkt oldalon a felek erre kszltek. De hogyan kszl
tek a londoniak?! Anders 1942. mrcius hnapban rvid
idt tlttt Londonban. gy tntettk fel, mintha a trgya
lsok cljbl trtn meghvsnak oka a lengyeleknek
nyjtand azon fegyverek rendelkezsre bocstsa lenne,
amelyet Anders mg nem kapott meg. Ezzel szemben olyan
utastsokkal rkezett vissza, hogy ksztse fel csapatait.. .
a Szovjetuni hatrn tlra val teleptsre.
A kirts rgyl azok az lelmezsi nehzsgek szol
gltak, amelyeket orszgunk tlt. A szovjet kormny eb
bl a helyzetbl akkor nem ltott ms kiutat, mint a ht
orszgban tartzkod csapatok elltsi normjnak csk
kentst. Termszetes, hogy ez Anders alakul csapataira
is vonatkozott. Sikorski felhasznlva a nehz helyzetet,
arra krte a szovjet kormnyt, jruljon hozz a lengyel
csapatok egy rsznek Irnba trtn tteleptshez. Hoz
zjrultunk. A lengyel hadsereg llomnybl 1942. mr
cius 23. s prilis 3-a kztt 31 488 f Irnba tvozott. El
ssorban olyan jonnan szervezett egysgek kerltek Irn
ba, amelyeknek mg nem volt fegyverk.
A londoni lengyel kormny mesterkedseinek igazi okai
akkor mg nem voltak teljes mrtkben ismeretesek. De
mr az ttelepts idejn nagyon sok lengyel tiszt s kz
katona azt mondta, hogy ket a Kzel-Keletre angol gy
tltelknek szlltjk. A hadsereg parancsnoksga kntr-
falazott, st kijelentette, a lengyelek csupn azrt mennek
ki, hogy ott felfegyverezzk, kikpezzk ket, s majd
ha harckszek lesznek visszatrnek a Szovjetuniba, a
fasiszta csapatok elleni kzs harcban val rszvtelre .. .
Az els elszllts utn Anders lengyel hadseregnek l
lomnyban kb. 42 000 f maradt. Tovbb folytattk az j
egysgek fellltst, egyben tkletestettk a rgi 5. s
6. gyalogoshadosztlyok harci felksztst. Parancsnokuk
mjus vgn jbl megfordult Londonban. Mjus 30-n
telefonon felhvta Sztlint, s kzlte, hogy szksgesnek
tartja az angolokkal folytatott trgyals eredmnyeinek
jelentst, s a lengyel hadsereg tovbbi szervezsi krd
seinek megbeszlst. A vezrkaron nem ktelkedtek ab
ban, hogy az gy a vgkifejlet fel kzeledik. A lengyel
parancsnok elmondta, hogy az angolok aggdnak gyarma
taikrt, s arra trekszenek, hogy azt a lengyel csapatok
gymond sajt testkkel vdjk meg. A lengyele
ket ezrt kell kivonni a Szovjetuni terletrl.
Itt azonban valami j dologra is fny derlt: Anders el
mondta, hogy az angolok 1942 nyarn az ellensg nagy t
madst vrjk a keleti arcvonalon. Az angol felderts
adatai szerint a fcsapsok Kubn s Kaukzus irnyban
vrhatk. Valszn, hogy Sikorski emigrns kormnya
angol nyomsra vgleg lemondott ama korbban vl
lalt ktelezettsgrl, hogy csapatait a szovjetnmet
arcvonalon tkzetbe veti, egyben bejelentette azt is, hogy
szksgesnek tartja a lengyel csapatok Irnba val kivo
nst. A lengyel miniszterelnk ennek ellenre arra
trekedett, hogy a szovjet kormny hozzjrulst meg
nyerje jabb lengyel behvsok vgrehajtsra, tovbbi
hadosztlyok fellltsa cljbl. Anders bennnket mind
errl a Kremlben tjkoztatott.
A lengyel kormny politikjnak meglett a megfelel
ellenhatsa. Minthogy a lengyelek nem teljestettk vl
lalt ktelezettsgket, mi viszont nagy nehzsgekkel kz
dttnk a Vrs Hadsereg fegyverzettel val elltsa te
rn amihez mg az is hozzjrult, hogy akkor az arc
vonalon is kedveztlenl alakult a helyzet , a szovjet
kormny 1942 jliusban kzlte a lengyelekkel: a tovb
biakban nem tartja lehetsgesnek a Szovjetuni terletn
lengyel csapatok szervezst, s felvetette teljes elszll
tsuk krdst.
1942 augusztusban jabb 40 000 lengyel katona tvozott
Irnba. Velk egytt tvozott tbb mint 25 000 polgri sze
mly nagy rszk a katonk csaldtagjai. Anders hala
d gondolkods tisztjei s katoni tiltakoztak Irnba szl
ltsuk ellen, s a Szovjetuniban maradtak. Igaz, nem
voltak tl sokan, de a lengyel haza felszabadtsban nagy
szerepet jtszottak. Ezzel ksbb rszletesebben foglalko
zom.
gy vgzdtt a Lengyelorszg npnek felajnlott segt
sgnyjt ksrletnk, amely a betolakodk kizsre al
kalmas szovjet fldn fellltand fegyveres erk
szervezsre vonatkozott. s hogy ez nem jrt sikerrel, a
felelssg a Londonban szkel nagybirtokosokbl s gyr-
tulajdonosokbl ll lengyel emigrns kormny kpviseli
re hrul. Br ket azrt nem szabad egyrtelmen elma
rasztalni. Ugyanis viselkedsk tevlegesen befolysolta
Lengyelorszg igazi forradalmi erit, akik tovbb fokoztk
erfesztseiket a npi hadsereg megteremtsre mind a
lengyel fldalatti mozgalomban, mind a Szovjetuni ter
letn. Ezenkvl a hazjuktl tvol harcolni knyszerlt
Anders-hadseregbeli katonk is tgondolhattk s rtkel
hettk a szovjetek orszgnak barti segtsgt.
Lengyelorszgban ez idben a politikai fejlemnyek el
vezettek a Lengyel Munksprt (LMP) megteremtshez,
j politikai stratgiai ttelek kidolgozshoz. Tovbb foko
zdott a hazafias erknek Hitler-ellenes nemzeti frontba
val sszefogsra irnyul erfesztse. Az LMP felh
vssal fordult a lengyel nphez, hogy egyestse erfeszt
seit az antifasiszta koalcival, elssorban kzeli szomszd
jval a Szovjetunival. Lengyelorszgban megalakult a
Gwardia Ludowa (Npi Grda) a kommunistk vezette
fegyveres szervezet.
A helyzet a szovjetnmet arcvonalon is megvltozott.
Sztlingrdnl a hitleri fasiszta csapatokat knyrtelenl
sztvertk, s ez a hbor menetben szmunkra a dnt
fordulat kezdett jelentette. A Szovjetuniban lev lengyel
hazafiak sorban e tny meggyorstotta a felszabadt er
v vls folyamatt, tovbb azon szksgessg felismer
st is, hogy fegyverrel a kzben a Vrs Hadsereg oldaln
kell harcolniuk.
Nagyon jl emlkszem az 1943. vi tavaszi napokra. Eb
ben az idben a Legfelsbb Fparancsnoksg a kurszki
dnt hadmvelet elksztsn munklkodott. Dolgoztak
a hadmveleti terveken, sszpontostottk az erket s esz
kzket, felhalmoztk a tartalkokat s a szksges anyagi
kszleteket. Egyszval folyamatban voltak annak elk
szletei, hogy mindrkre eltemessk a hitleri stratgk
terveit, s a fasiszta Nmetorszgot a katasztrfa ksz
bre sodorjuk.
Ekkortjt hangzott el Lengyelorszg haznkban emigrlt
h fiainak kommunista vezetinek hangja a szov
jetunibeli lengyel hazafiaik szvetsgnek megalaktsra.
E szervezetnek, amely teljesen megfelelt az LMP ltal
letre hvott nemzeti frontnak s elje kitztt feladatok
nak, az volt a clja, hogy a szovjet fldn maradt lengyele
ket politikai, trsadalmi s vallsi nzeteiktl fggetle
nl egysges harci tborba egyestse a hitleri fasisztk
sztversre s megsemmistsre. A szvetsg egyik alap
vet feladatt lengyel katonai egysgek fellltsa, s a
Vrs Hadsereggel egyttesen a fasiszta Nmetorszg el
leni harcbavetse kpezte.
A szovjet kormnyhoz meg is rkezett a lengyel haza
fiak krse, amely a Szovjetuni terletn lengyel gyalo
goshadosztly fellltsval volt kapcsolatos. 1943. mjus
6-n az llami Honvdelmi Bizottsg megvitatta a lengye
lek krst, s hozzjrult a Tadeusz Kociuszkrl elne
vezett 1. lengyel hadosztly fellltshoz. Az j maga-
sabbegysg alegysgei s egysgei mr jniusban a Rja-
zany melletti szelecki tborban megkezdtk a kikpzst. A
hadosztly tervszer kikpzsnek megszervezsben te
vkenyen kivettk rszket a lengyel kommunistk is.
A szovjet vezrkar a Tadeusz Kosciuszko hadosztly
fellltsnak klns jelentsget tulajdontott, mivel azt
Lengyelorszg szlesen kibontakoz regulris npi fegyve
res eri magvnak tekintette. A hadosztlynak 1943. jlius
15-n nneplyes keretek kztt sasos cmerrel ell
tott harci zszlt adomnyoztak. Szemlyi llomnya fo
gadalmat tett, hogy h marad a vrz lengyel fldhz s
a fasiszta hdtk ellen harcol nphez. A hadosztly har
cosai egyszersmind nneplyesen bejelentettk, hogy h
vek maradnak szvetsgeskhz: a Szovjetunihoz. A had
osztly soraiba llt a szlet lengyel hadsereg fiatalsga.
Itt kezdte plyafutst a npi Lengyelorszg szmos hres
katonai vezetje.
A lengyel hadosztly 1943. szeptember 1-re befejezte
szervezst, kikpzst, s ugyanazon a napon a szovjet
nmet arcvonalba indult. A tzkeresztsgen Belorusszi
ban, a kis Lenino kzsgnl oktber 12-n esett t.
A Nyugati Front csapatai erre a terepszakaszra nhny
nappal azeltt jutottak ki kt hnapig tart slyos tk
zetek utn. A Kalinyini Front erivel egyttmkdve ki
vertk a fasisztkat a szmolenszki kapubl, ahonnan az
ellensg lgicsapsokat mrt Moszkvra, lezrva a Len
gyelorszg s a tovbbiakban Nmetorszg fel vezet uta
kat. Az ellensg is megrtette ennek az irnynak fontoss
gt, ezrt mszakilag jl megerdtette s biztostotta a
szksges csapatokat. Ez a vdelmi vonal a Dnyeper men
tn plt, s a Pripjaty-mocsarak eltti utols nagy vast-
s kzti vonalat zrta le. Ha az oroszoknak sikerl ellen
rzsk al vonni a GomelMogiljovOrsa vastvonalat,
valamint mutat, akkor xPripjaty-mocsaraktl keletre le
v terlet vdelme aligha lehet sikeres rta Tippels-
kirch tbornok, aki 1944-ben a 4. nmet hadsereg parancs
noka volt.
A Nyugati Front 33. sszfegyvernemi hadseregnek se
regtestei melyek soraiba kerlt a lengyel hadosztly
az ellensgnek a Dnyeper elterben pl j vdelmn
akadtak el. A kapott utasts rtelmben ezt a vdelmi te
repszakaszt le kellett kzdeni. A 33. hadsereg parancsnoka
nem ktelkedett az ttrs sikerben, de tisztban volt a
csapatokra hrul sokfle nehzsggel is. Az ttrs sike
res vgrehajtsra arcvonal-kilomternknt meglehetsen
nagy tzrsgbl s aknavetkbl 206-os, harckocsikbl
52-es srsget hozott ltre. A vdelmet arcbl indtott
rohammal tervezte ttrni, Lenintl kzvetlenl szakra
lev szakaszon. Az els hadmveleti lpcsben egyms
mellett hrom hadosztly kapott parancsot a tmadsra:
kzpen az 1. lengyel gyalogos-, tle jobbra a 42. szovjet
lvszhadosztly, balra a 290. lvszhadosztly.
A harcban tapasztaltabb szovjet hadosztlyoknak szr
nyakon trtn alkalmazst az indokolta, hogy a 42. l
vszhadosztly svjban a 217,6-os magaslaton az ellensg
vdelmt nagymrtkben megerdtette, a 290. lvszhad
osztly svjban pedig tbb olyan magaslat s mlyeds,
valamint elmocsarasodott patakocska volt, mely a harcko
csiknak akadlyt jelentett. Arra szmtottak, hogy a szr
nyakon tmad lvszhadosztlyok a 217,6-os magassgi
pont krzett, a mocsaras terepszakaszt gyorsan lekzdik,
majd az ezt kvet elremozgsukkal kedvez feltteleket
teremtenek a lengyel magasabbegysg sikeres tevkenys
ghez. A lengyeleknek ez id alatt, a szovjet hadosztlyok
sikereire tmaszkodva, birtokba kellett vennik a 215,5-es
magaslatot, s t kellett trnik az ellensges vdelem har
cszati mlysgt. A hrom magasabbegysg tmadsnak
tovbbfejlesztse az 5. gpestett hadtestre hrult volna.
A harc azonban korntsem az elkpzeltek szerint ala
kult. Az ellensg ereje s ellenllsa a vrtnl jval na
gyobb volt. A 42. lvszhadosztly tmadst visszavertk.
Br felkapaszkodott a 217,6-es magassgi pontra, nem volt
kpes birtokba venni. Az ellensg a tmadnak nagy vesz
tesget okozva, a peremvonal eltt a fldre knyszertette.
S a megismtelt rohamok is egyms utn mind elakadtak.
A 290. lvszhadosztly katoninak viszont sikerlt lekz
deni a mocsaras terepszakaszt, s birtokba vettk Trigu-
bova kzsget. Az ellensg azonban hatrozott ellenlk
seivel a hadosztly alegysgeit a falu szlre szortotta
vissza. Ezt kveten nagyon elkeseredett sszecsapsok
bontakoztak ki, de elbbre jutni mgsem sikerlt. A leg
kedvezbben a lengyel hadosztly svjban alakult a hely
zet. A lengyel alegysgek lendletes rohamai megtrtk az
ellensg ellenllst, majd hozzrt manverek alkalma
zsval mintegy 4 km-re bekeldtek a fasiszta vdelembe.
A tmads egykori szemtani s rsztvevi a szovjet se
regtestekkel karltve harcol lengyel alakulatok tisztjei
nek s katoninak rendkvli llhatatossgrl s szilrd
harci szellemrl tanskodnak. Az sszecsapsaik sorn
gyakran kzitust is vvtak.
A hadsereg tmadsi svjnak szrnyain kialakult ked
veztlen helyzetet nem sikerlt javunkra megvltoztatni,
s ez kihatott a kzpen lev lengyel hadosztly tevkeny
sgre is. A vdelembe bekeldtt lengyel alegysgek
egyms utn hrtottk el az ellensg nagyszm repl
gppel tmogatott ellenlkseit. Az elrevont 5. gpestett
hadtest amely harckocsikban komoly vesztesget szen
vedett sem volt kpes a harc menett jelentsen befo
lysolni. A tmads a szomszdos hadseregek svjban is
megtorpant. Az ellensges vdelem szilrd maradt.
... Ez alkalommal teht a Leninnl vvott harcban az
ttrs nem volt sikeres. A Tadeusz Kosciuszko lengyel
gyalogoshadosztly, valamint a szovjet magasabbegysgek
megllsra knyszerltek. A vrrel megpecstelt szovjet
lengyel bartsg jelentsge azonban messze tlntt a
megszokott harcszati kereteken, elkpzelseken. me, ezt
jegyeztk fel a harcban rszt vett lengyel katonk. W. Za-
lewski, aki ez idben a 2. ezred 3. szzadnak beosztott
tisztje volt, gy emlkszik vissza az esemnyekre: Minden
oldalrl mst sem hallottunk: Hur-r!... A lengyelek
sasok!. .. igazi hsk!.. . Ekkor, harcostrsaimra tekintet
tem, s gy tetszett, mint ha azok llekben mg a perem
vonalban lennnek feszlten, kszen llva a rohamra . . .
Mg a sebesltek is jabb rohamra gondoltak . . . Egsz
letemben emlkezetes marad szmomra a szovjet tegnl
megivott cssze forr tea. Jl emlkszem, miknt lltak
krl bennnket a szovjet katonk, leltek, s cskoltak, s
gratulltak.7
A lenini harc kesen bebizonytotta, hogy a lengyel s
a szovjet katonk a legnagyobb mrtkben felkszltek a
kzs harcban a fasiszta Nmetorszg feletti gyzelem ki
vvsra; feltrta hatrtalan btorsgukat, tovbb ers
tette a szovjetlengyel harci szvetsget. Csupn ebben a
harcban hrom j Szovjetuni hse szletett a lengyelek
soraibl.
Az 1. lengyel gyalogoshadosztlyrl kiadott s oktber
5-n kihirdetett parancs azt bizonytotta, hogy a lengyel
nkntesek ldozatok rn is kszek magasztos cljaik el
rsrt hazjuk teljes felszabadtsrt kzdeni.
Tansgot tettek arrl, hogy Lengyelorszg l, szabadsgot
akar, ezrt kzdenek, s szt fogjk verni a hitlerista be
tolakodkat. A parancs, az elesett hsknek az utols tisz
teletet megadva, megerstette, hogy: A gyzelem most s
a jvben is a mink.
Oktber 12-e nehz nap volt, de az ellensg fltti gy
zelem fel vezet dics t kezdett jelentette. Ez a nap a
lengyel nphadsereg nnepnapja lett.

A trtnelmi tnyek gondolkodsra sarkallnak ... A ve


zrkarban, akkor 1943-ban, gondolatban tbbszr vissza
trtnk a lengyel harcosok nehz harci tjra. Klnbz
utakon, gyztesen trtek vissza szlfldjkre. De az az
t, amelyet a Vrs Hadsereggel vllvetve kzd lengye
lek vlasztottak, a hazhoz kzelebb levnek bizonyult,
mint azok, akik a Kzp-Keletre tvoztak. A Szovjetuni
bl elszlltott lengyel csapatok huzamos ideig nem vettek
rszt a fegyveres kzdelemben. Ezek Irakban Kirkuk s
Mosul krzetben tartzkodtak mindaddig, amg a hitleris-
ta betrs veszlye el nem mlt az angol korona gyngy
szeme: India felett. 1943. jlius s augusztus hnapokban
bellk, valamint ugyanilyen cllal a kzelben tartzkod
lengyel erkbl Anders tbornok irnytsa alatt megala
kult a 2. lengyel gyalogoshadtest. Ltrejttnek ideje fi
gyelemre mlt, mivelhogy az egybeesett a kurszki csata
idpontjval. A hbor menetnek fordulpontja arra az
idre nemcsak kirajzoldott, hanem a Vrs Hadsereg egy
sor sikeres hadmveletben meg is erstette azt. S ekkor
a kzp-keleti helyzet mr senkit sem veszlyeztetett. gy
a hadtestet Egyiptomba irnytottk, ahonnan 1944 els
hnapjaiban Olaszorszgba kerlt a 8. angol hadsereg al
rendeltsgbe. A hadtest llomnyt mintegy 50 000 kato
na s tiszt alkotta, hadtpszerveit is beszmtva ltszma
meghaladta a 60 000-et.
A lengyel katonk odaadan kzdttek a Sangro foly
vlgyben, Cassino krnykn, illetve Anconnl. Az el
lensg nagyszm vdelmi llsnak ttrse sorn hsie
sen harcoltak. Errl tanskodnak a Gusztv-vonal (a n
metek szak-olaszorszgi vdelmi vonala) sztvert llsai,
s az itt emelt hsi emlkmvek. A hbor vge a hadtestet
Bolognban rte, melyet 1945. prilis 21-n szabadtott fel.
A 2. gyalogoshadtest a nyugaton tartzkod lengyel csa
patoknak csak egy rszt alkotta. A londoni emigrns kor
mny a szvetsgesek segtsgvel szrazfldi, lgi s ten
gerszegysgeket, tovbb magasabbegysgeket lltott fel.
Normandiban a msodik arcvonal megnyitsakor pldul
sikeresen tevkenykedett az 1. pncloshadosztly, ame
lyet Skciban szerveztek, s melynek llomnya 15 500 ft
szmllt. A hadosztly az 1. kanadai hadsereg ktelkben
egszen a hbor vgig, a fcsaps irnyban mkdtt.
A hitleri Nmetorszg fegyverlettelekor a hadosztly az
szaki-tenger partjn fekv Wilhelmshaven krzetben
tartzkodott. A szvetsgesek Hollandiban vgrehajtott
Markt Garden fednev nagy lgidesszant-hadmvele-
tben, Arnhem krzetben hsiesen tevkenykedett az 1.
nll lengyel ejternys dandr, amelynek ltszma k
rlbell 2000 f volt.
Az emltett pldkat tovbb lehetne sorolni, mivel mg
sok ms lengyel egysg s magasabbegysg kzdtt ha
sonl hsiessggel ms arcvonalszakaszokon is, s jrult
hozz a gyzelem kivvshoz. Jl ismert a lengyel piltk
szereplse az angol lgier ktelkben is, ahol derekasan
helytlltak. A hbor vgre replktelkeik szma mr
14 osztlyra nvekedett. Egy-egy osztly ltalban egy
szovjet replszzad erejnek felelt meg. Dicssglistikra
rhat krlbell 1000 leltt s megronglt ellensges gp,
ezenkvl sok-sok lgitmadsban vettek rszt, amelyek
sorn ellensges clpontokat bombztak, semmistettek
meg. Szmtalan kisebb ltszm tengerszcsoport harcolt
az Atlanti-cenon, az szaki-, a Norvg- s a Fldkzi
tenger trsgben; rszt vettek harcokban, tovbb teher
szllt konvojok ksretben s tengerideszant-hadmve-
letekben.
A nmet fegyverlettel napjn a nyugaton tartzkod
lengyel csapatok sszltszma 194 500 f volt. Kzlk
mintegy 120 000-en trtek vissza hazjukba, ahol nagy sze
retettel fogadtk ket, s megtalltk helyket a npi Len
gyelorszg ptsben. S ez termszetes is, hiszen a len
gyel hazafiak tlnyom rsze hsiesen harcolt hazja fel
szabadtsrt. A szabadsg nevben ontott vr mly tisz
teletet vltott ki a katonk irnt, fggetlenl attl, hogy
hol harcoltak. A npi Lengyelorszg nagyra rtkelte h
sges fiai hstetteit. Teljesen megrtette annak a mly
szakadknak a lnyegt, amely az katonit a londoni
urak ama csoportjtl vlasztotta el, kiknek f trekvse
a rgi nagybirtokos-tks rend visszalltsra irnyult.
Orszgunkban ez alatt folytatdott az jabb lengyel egy
sgek s magasabbegysgek fellltsa. Ezt a nagyon fontos
munkt Lengyelorszg egyik kiemelked katonai szemlyi
sge, a munksmozgalom neves vezetje, Swierczewski t
bornok irnytotta. 1943 vgre mr hrom gyalogoshad-
oeztlyt, egy tzr- s egy harckocsidandrt, egy repl
ezredet s ms szksges alegysgeket, egysgeket szer
veztek. Az alakulatok, az 1. gyalogoshadosztlyhoz hason
lan, a Szovjetunitl kaptak fegyverzetet, szksges ell
tst, s a Nagy Honvd Hbor tapasztalatainak felhasz
nlsval kpeztk ki ket. Mivelhogy annak idejn An
ders magval vitte a lengyel parancsnoki kar nagy rszt,
az jonnan fellltott alakulatoknl jelents tiszthiny mu
tatkozott. Ez okbl a lengyel csapatok szmra szovjet pa
rancsnokokat s elssorban szakembereket kellett biztos
tani. Azokbl a hadosztlyokbl, amelyek elrtk harci k
szenltket, megalaktottk az 1. lengyel hadseregkzvet
len hadtestet. 1944. mrcius kzepn a hadtestet 1. lengyel
hadseregg szerveztk t. Parancsnokul Berling tborno
kot neveztk ki, aki korbban a Tadeusz Kosciuszko
gyalogoshadosztly ln llt. A hadsereg ekkor mr Kvel
alatt tartzkodott, s a szlfldn vvand tkzetekre
kszlt. A parancsnoknak lehetv tettk, hogy szemlye
sen kapcsolatot ltestsen mind a szovjet vezrkarral, mind
a Legfelsbb Fparancsnoksggal. Utastst kaptunk, hogy
az 1. lengyel hadseregnl hozzunk ltre klnleges kpvi
seleti csoportot. Az e clra kiklntett tiszti csoport pa
rancsnoka Molotkov ezredes (ksbbi vezrrnagy) lett, be
osztottjai voltak Jevszejev s Dubrovszkij alezredesek, va
lamint Jeropkin szzados.
Hreket kaptunk a lengyel fldn foly fegyveres har
cokrl, s arrl is tudomsunk volt, hogy a Lengyel Mun
ksprt kzvetlen irnytsval Gwardia Ludowa (Npi
Grda) elnevezs partizncsoportok alakultak, s ezek te
vkeny harcot vvtak a betolakodk ellen. A lengyel npi
bosszllk harca klnsen 1944 elejn aktivizldott,
amikor is a Vrs Hadsereg megkezdte az ellensg vdel
mnek szttrdelst. A megszllt Lengyelorszgban Bie-
rut, Gomulka s a Lengyel Munksprt ms vezetinek
kezdemnyezsre s kzvetlen irnytsval ltrejtt a
harcol Lengyelorszg legfelsbb irnyt szerve: a Kra-
jowa Rada Narodowa (Orszgos Nemzeti Tancs). A Leg
felsbb Fparancsnoksg nagy bizakodssal fogadta a len
gyel felszabadt erktl szrmaz hreket, hogy a Krajo-
wa Rada Narodowa a np nevben 1944. janur 3-n
hatrozatot fogadott el: a Gwardia Ludowa s ms balol
dali szervek fegyveres osztagainak az Armia Ludowba
(nphadseregbe) trtn egyestsrl, s lre Zymierski
(Rla) tbornokot lltotta.
A lengyel parancsnoksg krsre, a Szovjetuni segt
sget nyjtott az ellensg htban tevkenyked lengyel
felszabadt erknek is. Fegyvert, lszert, egszsggyi
felszerelseket s ms szksges eszkzket szlltott. Eb
ben az idben rkeztek Lengyelorszg terletre Versigo
ra, Bokov, Karaszev, Kovalev, Nagyelin, Pelih, Prokopjuk,
Szankov, Csepig, Sangin, Jakovlev vezette s ms partizn
magasabbegysgek csoportjai. A lengyel s a szovjet parti
zncsoportok nemcsak klnllan tevkenykedtek. Na
gyon gyakran, mint pldul Lublin krzetben, kzs
hadmveletet hajtottak vgre a fasiszta megszllk kzeli
hadtpja ellen. Az egyttes vllalkozsok sorn elrt ered
mnyek kivltkpp erstettk a gyzelem kzeledsbe
vetett hit rzst. 1944 nyarn a lengyel nphadsereg so
raibl mr tbb ezer harcos mkdtt egytt az arcvona
lon tmad szovjet s lengyel csapatokkal.
Mg mieltt a nyugati hadszati irnyban a dnt ese
mnyek megkezddtek volna, a lengyel demokratikus erk
politikai s katonai vezetivel a kapcsolatok megszilrdul
tak. 1944. mjus kzepn a Szovjetuniba rkeztek a Kra-
jowa Rada Narodowa meghatalmazottjai. Mjus 22-n,
azon a napon, amikor a Legfelsbb Fparancsnoksg F
hadiszllsa a nmet csapatok belorussziai csoportosts
nak sztverst clz Bagratyion hadmvelet tervt
megvitatta a szovjet kormny fogadta a lengyel meg
hatalmazottakat. A vendgek rszletesen beszmoltak a
Legfelsbb Fparancsnoksgnak s a Lengyel Hazafiak
Szvetsgnek Lengyelorszg helyzetrl, valamint a np
hadsereg megalaktsnak nhny krdsrl. A kt orszg
kpviseli kztti bizalmas barti megbeszls kt rnl
is hosszabb ideig tartott. A szovjet kormny a Rada Naro-
dowt (Nemzeti Tancsot) a lengyel np egyetlen kpvise
ljnek ismerte el, s az anyagi segtsgnyjtssal kapcso
latos ignyeit maradktalanul kielgtette. A kpviselk
szmra a Szovjetuniban val tartzkodsuk idejn ltoga
tst szerveztek Ukrajnban s a lengyel nemzeti fegyveres
alakulatoknl. A meghatalmazottak, a npeink kztt er
sd bartsg lttn, elgedetten tvoztak hazjukba.
A szovjet csapatok ebben az idpontban a koveli tma
dsra kszltek. Rokosszovszkij, az 1. Belorusz Front pa
rancsnoka a nagy kiterjeds s elgg vltozatos Belo
russzit, de elssorban a poleszjei s koveli krzeteit gy
rtkelte, mint amelyek kedvez lehetsgeket teremtenek
nagy mlysg s hatrozott hadmveletek folytatsra.
Lehetsg volt az ellensg belorussziai csoportostsnak
bekertsre Poleszje dlnyugati krzetbl, egyttmkd
ve a Pripjaty-mocsaraktl szakra lev krzetbl tmad
csapatokkal, s megsemmisteni az ellensget az erdkben
s mocsarakban.
Bizonyos mrtkig a front-balszrny hadmveletnek
terve magn viselte a kivl kpessg parancsnok elgon
dolst. A front bal szrnyn a tmadst akkor terveztk
megindtani, amikor az ellensg vdelme Poleszjtl szak
ra gykereiben megingott ugyan, de mg nem vesztette el
Belorusszia nyugati terepszakaszain val megkapaszkod
snak lehetsgt. Kveinl az ellensg szrnyaira s h
tba irnyul csapsnak vgleg szerte kellett foszlatnia az
ellensg abbeli remnyeit, hogy megkapaszkodhat belorusz
fldn.
E csaps clja mindenekeltt a nmet fasiszta csapatok
koveli csoportostsnak sztverse volt. A csoportosts,
akkori szmvetseink szerint, legkevesebb tz hadosztly
bl s megerst eszkzkbl llott. A vdelem ttrse
utn a tmadsnak szaki irnyban kellett kifejldnie, a
Nyugati-Bug partja mentn, Breszt vrost dlkeletrl,
nyugatrl s szakrl tkarolva. Breszt birtokbavtele utn
a gyorsanmozg csapatoknak a tmadst vagy Pruzsani,
Szlonyim, vagy Bielsk, Bialystok irnyban kellett kifej
lesztenik. Nem nehz megllaptani, hogy a hadmvele
tek sikere esetn a hitleri csapatok az 1. Belorusz Front
kt tallkoz irny csapsa -al kerlnek. Az ellensg
sztverse ebben a krzetben kedvez feltteleket teremt
hetett a kvetkez, Vars felszabadtsra irnyul had
mvelethez.
A terv szerint, a hadmvelet els szakaszban az ellen
sg vdelmt hrom sszfegyvernemi hadsereg trte t
(Guszev tbornok 47., Csujkov tbornok 8. grda- s Kol-
pakcsi tbornok 69. hadserege). Ez utn kerlt tkzetbe
vetsre Bogdanov tbornok 2. harckocsi-hadserege s
Krjukov tbornok lovas-gpestett csoportja a hadmvelet
sikernek kifejlesztsre. Az sszfegyvernemi hadsereg (a
47. kivtelvel) feladata a tmadsnak nyugati irny foly
tatsa volt, egszen Lublin vonalig, ahol vdelembe kel
lett tmennik, s biztostaniuk kellett a frontot ebben az
irnyban. A hadmvelet megkezdst 1944. augusztus 3-ra
terveztk.
Ezek szerint, az 1. Belorusz Front balszrny-seregtestei-
nek koveli hadmvelete csapataink Varshoz val kijut
snak dnt szakaszt jelentette. Nem tzte ki Lengyelor
szg fvrosnak felszabadtst, sem a Visztuln val er
szakos tkelst, csupn az ellensg nagyon fontos breszti
csoportostsnak sztverst, amely lnyegben a Vars
hoz vezet t kapujt nyitotta meg.
A hadmveleti tervnek a fhadiszllson trtn jv
hagysa utn azonban a katonai s politikai helyzetben
olyan vltozsok kvetkeztek be, amelyek a terv komoly
mdostst indokoltk. A katonai helyzet vltozsa azzal
kezddtt, hogy Model tbornagy, a Kzp hadseregcso
port parancsnoka (von Busch tbornagy helyett neveztk
ki) nem vrta meg Kvel alatti csapsunk kibontakozst.
Jlius 5-n jszaka a mlyedsben lev Kvel krzetbl,
valamint nyugat fel kivonta csapatait, s Pardubi, Targo-
viscse szakaszn elre berendezett vdelmi vonalba irny
totta. A vdelem.kedvez magaslatokra tmaszkodott. El
zleg rejtetten ugyancsak erre a terepszakaszra rkeztek a
Model rendelkezsre bocstott Wiking SS-hadosztly
alegysgei. A valsgban teht, az ellensg elzetesen, sa
jtos megerdtett krzetet hozott ltre, amirl csapataink
nem szereztek tudomst. Model elgondolsa egszen egy
szer volt: szerinte, amint az oroszok szreveszik csapatai
htramozgst, azonnal ldzsbe mennek t, s ez esetben
az elre jl besott nmet harckocsik szervezett tzbe ke
rlve megsemmislnek. Brmennyire is elszomort, pa
rancsnokaink lpre mentek. Az elkvetett hiba egyik oka
az volt, hogy a Belorussziban elrt nagy sikerek lttn
sokaknak fejbe szllt a dicssg.
Guszev hadseregparancsnok, amint felfedte az ellensg
visszavonulst, azonnal utastst adott a hrom els lp
cs hadosztly parancsnoknak elrevetett osztagaik beve
tsre. Ezek knnyen sztvertk az ellensg gyenge fede
zett, birtokba vettk Kveit s a kzelben lev helys
geket. Ezzel egyidejleg a hadsereg parancsnoka beszmolt
a front parancsnoknak is a Kvel krzetben kialakult
helyzetrl, amelyet gy jelentett, mint az ellensg ltal
nos visszavonulst. Rokosszovszkij ezt jelentette a fhadi
szllsra Zsukovnak, aki nem tartotta kizrtnak az ilyen
manver lehetsgt. De felttlenl szksgesnek ltta a
visszavonuls tnynek teljes hatrozottsggal trtn el
lenrzst. Utastst adott a front parancsnoknak, hogy
ha egyrtelmen bebizonyosodik az ellensg koveli csopor
tostsnak visszavonulsa, azonnal lendljn tmadsba
a 47. s 69. hadsereggel, a 8. s 11. harckocsi- s mindkt
lovashadtesttel.
A hitleristk a kvetkez napon tovbb folytattk visz-
szavonulsukat. Jlius 6-n Guszev s Kolpakcsi hadsere
gei mintegy 9 km-t nyomultak elre. A 342. nmet gyalo
goshadosztly halott tisztjnl tallt trkpen azonban mr
rajta volt a magasabbegysg visszavonulsnak tja, s a
Nyugati-Bug partjn elre kiptett vdelmi vonalban ki
jellt helye. Ettl kezdve sem a front parancsnoknak, sem
a fhadiszlls kpviseljnek semmifle ktelye nem ma
radt. De ez ms krdst is felvetett: milyen terv szerint
tevkenykedjenek a csapatok, mivelhogy a visszavonuls
lnyegesen vltoztatott a helyzeten, s j lehetsgeket
trt fel. Az sszes harcszati szablyzataink vilgosan ki
mondtk, hogyha az ellensg visszavonul, kslekeds nl
kl s teljes ervel ldzni kell t; a valsgban ez meg is
trtnt.
A hadmveleti tervet azonban most mr azonnal meg
kellett vltoztatni, s erre maga Zsukov s a front hadita
ncsa vllalkozott.
Ez id alatt a csapatok tovbb ldztk az ellensget.
A 47. hadsereg parancsnoka azt kvetelte a nemrgen al
rendeltsgbe utalt 11. harckocsihadtest parancsnoktl,
Rudkin vezrrnagytl, hogy azonnal s merszen tev
kenykedjk. Ugyanakkor azonban nem foganatostott
rendszablyokat a sokoldal s nagy mlysg felderts
bevezetsre, a hadtest tmadsnak tzrsgi tzzel s
lgiervel trtn tmogatsra; elhamarkodva felttelez
te, hogy a hitleristk most nem knyelmeskedsre, hanem
irhjuk mentsre gondolnak. A hadtestparancsnok s
dandrparancsnokai gy gondoltk, hogy az ellensg ppen
hogy csak nem szalad, s az id rvidsge miatt elhamar-
kodtk magasabbegysgeik tkzetbe vetst, nem gondol
tak a tzrsggel s a lgiervel val egyttmkdsre, de
mg csak kell feldertst sem folytattak. A hadtestet j
lius 8-n 11.00-kor bevetettk. Kt harckocsidandr a te
rep elzetes tanulmnyozsa nlkl sztbontakozott, s va
ljban vakon tevkenykedett. Nem tartottk szksges
nek a hadtest llomnyban lev rohamlvegezredek szt-
bontakoztatst sem. Gyalogos erk a harckocsik mgtt
nem tmadtak. Az ilyen megengedhetetlen rossz elksz
ts kvetkeztben a hadtest s harckocsidandrai vratla
nul az ellensg ers vdelmbe tkztek. Megprbltk
sajt erejkbl lekzdeni az ellensges vdelmet, de a be
sott pnclosok oldal- s kereszttzben hatalmas vesz
tesget szenvedtek, s gy a hadtest el kitztt feladat
megoldatlan maradt.
Ez kemny lecke volt szmunkra. A megsebzett fenevad
knyrtelenl megmart bennnket. s a harc megszerve
zsben elkvetett kis gondatlansg, az ellensg lebecs
lse nagyon sokba kerlhet...
Zsukov, amint az esetrl tudomst szerzett, az gy ki
vizsglst kvetelte, s szemlyesen jelentette Sztlinnak.
gy vlem hangslyozta Georgij Konsztantyinovics ,
hogy a hadtestparancsnokot: Rudkin vezrrnagyot le kell
vltani, s a hadtest lre alkalmasabb parancsnokot kell
lltani.
Guszevet, gondatlansga miatt a fhadiszllsnak rsbe
li fenytsben kell rszesteni...
A legfelsbb fparancsnok kiegszt adatokat krt a si
kertelensg okaira vonatkozan. Orlov tbornok, a front
harckocsicsapatainak parancsnoka rszletes jelentst k
sztett, s fel is terjesztette. A hadtestparancsnokot levl
tottk.
A vezrkarban nagy kesersggel vettk tudomsul ezt
a mulasztst, de kivlt n, aki Rudkin vfolyamtrsa vol
tam a mr emltett akadmin.
Mivel ekkor sem a fhadiszlls kpviselje, sem a front
haditancsa nem volt biztos az ellensg tovbbi elgondol
st illeten, mrlegelni kellett a hadmvelet folytatsnak
lehetsges vltozatait. Ha az ellensg a Nyugati-Bugtl ke
letre lev magaslatokon vdekezik, akkor az eredeti had
mveleti terv marad rvnyben, nhny kisebb mdosts
sal. Ha viszont a hitleristk visszavonulnak (ami valsz
nbbnek ltszott), gy a fcsapst clszernek mutatko
zott Deblin fel irnytani, s a Visztula elrse utn, a fo
ly keleti partja mentn Vars elvrosa Praga fel
kifejleszteni. A Visztula tlpartjn hdfk foglalsa is sze
repelt a tervben, amelyek kedvez felttelek megteremt
sre voltak hivatva a kvetkez, nyugati irny tmadsok
indtshoz. A tervben msodrend csapsok is szerepel
tek: az egyiket a 47. hadsereg (egy harckocsi- s egy lovas
hadtesttel megerstve) erivel Siedlce; a msikat a 70.
hadsereg csapataival szaki irnyban, Breszt - fel kellett
volna mrni. Mindkett clja az volt, hogy a front jobb-
szrny-hadseregei eltti ellensges vdelmet felgngylt
sk.
Ebben a tervben, amelyet a vezrkar figyelmesen s na
gyon alaposan megvizsglt, a front bal szrnyn lev had
seregek egy rsznek Vars krzetbe val kijutsra szl
feladatait szerencssen trstottk az ellensg egy nagyobb
mlysg Breszt krzetben lev csoportostsnak
bekertsre irnyul elgondolssal. Mi ezt az elgondolst
gy is jelentettk a legfelsbb fparancsnoknak. Mg ezen
a napon, jlius 7-n Antonov tviratot kldtt Zsukovnak,
hogy a tervet a fhadiszlls jvhagyta.
A 11. harckocsihadtest sajnlatos tapasztalatai arra in
tettek, hogy az ellensges vdelmet menetbl nem lehet
lekzdeni. Hozz kellett fogni az ttrs tervszer elk
sztshez s minden oldal biztostshoz. Ez bizonyos
idt kvetelt. A koveli tmads idpontjt jlius 18-ra tz
tk ki, szmtsba vve, hogy az 1. Ukrn Front csapatai
megindtjk a vovi tmad hadmveletet, jobbszrny-csa-
patai sztzzzk az ellensg vlagyimir-volinszkiji csopor
tostst, s ennek eredmnyeknt kedvez felttelek jn
nek ltre Rokosszovszkij balszrny-hadseregeinek tev
kenysghez. Idben kiss elrenylva megjegyzem, hogy
az 1. Ukrn Front tmadsa 1944. jlius 13-n sikeresen
meg is kezddtt.
A feladatok a front jobb szrnyn a breszti irny
ban sem voltak knnyszerrel megoldhatk. A vezr
kart s a front parancsnoksgt itt elssorban az bosszan
totta, hogy csapataink elremozgsi teme lelassult. Bara-
novicsi krzetben ezen a fontos kzti csomponton
az ellensg vdelmnek ers tmpontja volt, amelyet a
hitleristk elkeseredetten vdtek; mindent elkvettek,
hogy feltartztassk elretrsnket Breszt irnyban,
ahol bekertsket terveztk.
A kialakult dug felszmolsnak meggyorstsra
Zsukov srgsen Baranovicsi krzetbe replt. Rokosz-
szovszkij beleegyezsvel, aki akkor Kvel alatt tevkeny
kedett, Zsukov Baranovicsi krzetben szemlyesen szer
vezte meg Plijev tbornok lovas-gpestett csoportjnak
manvert, amely Baranovicsi szakrl val megkerlsre
irnyult, s ezt sszehangolta Batov 65. hadseregnek te
vkenysgvel. Ezzel egyidben elindtotta Lucsinszkij 28.
hadseregt a Baranovicsi s Szlonyim kztti vastvonal
tvgst clz manver vgrehajtsra. Baranovicsi jlius
8-n csapataink kezre kerlt.
Mikzben a szovjet csapatok tmad hadmveletk so
rn Lengyelorszg hatrhoz kzeledtek, a szovjet s a
lengyel hadsereg felszabadt kldetsre dnten kihat
esemny zajlott le. A Krajowa Rada Narodowa 1944. j
lius 21-n Chelmben (a hitlerista elnyoms all felszaba
dtott talpalatnyi lengyel fldn) trvnyt fogadott el a
demokratikus Lengyelorszg ideiglenes kormnynak, a
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowegnak (Lengyel
Nemzeti Felszabadtsi Bizottsgnak) megalaktsrl. A
bizottsg a tancskozs msodik napjn kiltvnnyal for
dult a lengyel nphez, harcra hvta a fasisztknak az or
szg terletrl val kizsre, s felszltotta a vilg de
mokratikus erivel, elssorban a Szovjetunival val
egyttmkds megszilrdtsra.
A kiltvny vzolta a demokratikus talakuls elsdle
ges feladatait, a lengyel llam alapjt. Az j forradalmi
kormny egyik kzeli feladatnak a lengyel nphadsereg
megteremtst tekintette.
Ezekben az esemnyds napokban hreket kaptunk az
ellensg birodalmbl is. A nmet fhadiszllson jlius
20-n Hitler ellen mernyletet kvettek el. A mernylket
sztnz indtkok jellege ekkor mg ismeretlen volt elt
tnk, de maga a mernylet a korbbi eszmk trtkel
srl s a Harmadik Birodalom katonai kreiben dl mly
ellenttekrl tanskodott. A mernyletrl Grizlov tjkoz
tatott engem a 3. Balti Front telefonvonaln, mivel akkor
ppen ott tartzkodtam. Mindketten flttbb sajnltuk,
hogy az gy a fbns szmra viszonylag kedvezen vg
zdtt. Nemsokra Nmetorszgbl a mernyletrl szl
rsok rkeztek az arcvonalra. Levelek tmkelege kerlt
keznkbe, mieltt a cmzetthez rkezett volna. Tmad
sunk ugyanis oly gyors tem volt, hogy az ellensg post
sai nem ismerve az arcvonal alakulst, motorkerkpron
gyakran beszaladtak csapataink krleteibe.
Az 1. Belorusz Front balszrny-hadseregei a tmads
negyedik napjn a Lengyelorszg hatrn lev Nyugati-
Bug folyt mr maguk mgtt tudtk. Zsukov, Rokosszov-
szkij s Bulganyin, a katonai tancs tagja ekkor kaptk
kzhez a fhadiszlls direktvjt: legksbb jlius 26
27-re birtokba kell venni Lublint. Ennek megoldsra Bog-
danov 2. harckocsi-hadseregnek s Konsztantyinov 7. gr-
da-lovashadtestnek alkalmazst javasoltk. Mivel a di
rektva rszben mdostotta a front terveit, a fhadiszlls
rmutatott, hogy Lublin birtokbavtelt a fggetlen, de
mokratikus Lengyelorszg rdekei kvnjk.
Jlius 23-n az 1. Belorusz Front csapatai felszabadtot
tk Lublint. A vrosban azonnal munkhoz ltott az ideig
lenes kormny, amelynek elsdleges feladatai voltak: a
lengyel llam helyrelltsa; a Vrs Hadsereggel egytt
mkdsben a lengyel np fegyveres harcnak megszerve
zse a terletrablk ellen.
Sztlin mg azon a napon zenetet kldtt Churchillnek,
amelyben kifejtette a szovjet llspontot Lengyelorszg
kzigazgatsval kapcsolatban. Nem akarunk s nem fo
gunk szovjet adminisztrcit teremteni Lengyelorszg te
rletn, mert nem hajtunk beavatkozni Lengyelorszg
belgyeibe. Ezt maguknak a lengyeleknek kell intznik.
A vezrkar ekkor hatrozott utastst kapott a lengyel
kzigazgatsi rendszerrel val klcsnviszonyt illeten, s
termszetes, hogy a szovjet csapatoknak is ennek megfe
lel utastsokat adtak.
A nmet fasiszta Kzp hadseregcsoport sztverse s
a szovjet frontoknak a Szovjetuni nyugati hatrra val
kijutsa azt jelentette, hogy csapatainknak Belorusszia fel
szabadtsrt vvott csatja befejezshez kzeledik. Ilyen
esetekben az volt az elfogadott gyakorlat, hogy vagy j
hadmveletet dolgoztunk ki, vagy a tevkenyked frontok
tovbbi feladatokat kaptak.
Zsukov marsall 1944. jlius 19-n a legfelsbb fpa
rancsnoknak kldtt klnleges felterjesztsben jelentet
te elgondolst a Belorusz Frontok tovbbi hadmveletre
vonatkozan, ahol mint a fhadiszlls kpviselje is
tevkenykedett. me az elgondols:
1. Az 1., 2. s 3. Belorusz Frontok alapvet hadszati
cljai a kzelebbi mozzanatokban a kvetkezk lennnek:
a Visztula elrse egszen a Gdanski-blig, szak-Porosz-
orszg birtokbavtele, legvgs esetben a Visztula elrs
vel egyidejleg Kelet-Poroszorszg elvgsa Nmetorszg
kzponti rsztl.
Amint az olvas is ltja, a legfelsbb fparancsnok he
lyettese teljes egszben megoldhatnak tartotta a K
zp hadseregcsoport sztversre irnyul feladatot s
Lengyelorszg szaki rsznek felszabadtst. Sokkal bo
nyolultabbnak s nehezebbnek tetszett szmra azonban az
szak-Poroszorszg elleni hadmvelet:
2. Kelet-Poroszorszg, a megerdtett krleteivel, m
szaki berendezseivel s termszeti feltteleivel nagyon is
bonyolult akadly. Knigsberg eltert dlrl s dlkelet
rl t megerdtett vdv zrja le, de Insterburgtl nyu
gatra ezenkvl mg elrasztsra elksztett terlet is
van.
Zsukov, Kelet-Poroszorszg elleni tmadsra legalkal
masabb irnyoknak a kvetkezket tartotta:
Az els: Tilsit krzetbl, ltalnossgban a partvi
dken Labiaun t Knigsberg irnyban;
a msodik: Kaunas, Alytus krzetbl Gumbinnenen
t Knigsberg fel a letzeni megerdtett s vzzel el
rasztott krlet dlrl trtn megkerlsvel;
a harmadik Mlawa krzetbl Hohensteinen, Allen-
steinen t Braunsberg irnyban.
Ezenkvl ers csapsmr csoportot clszer alkalmazni
a Visztultl keletre Marienburg irnyban, Kelet-Porosz-
orszgnak Gdansk krzettl val elvgsra.
Hozzfzte, hogy a Tilsit krzetbl tervezett csaps
csak abban az esetben hajthat vgre, ha Litwt mr meg
tiszttottk az ellensgtl. A javaslat szerzje felttelezte,
hogy a msodik s a harmadik irnyban a tmads vgre
hajtsra a 3. s a 2. Belorusz Front sikereinek tovbbi ki-
fejlesztse esetn is sor kerlhet.
A Gumbinnen fel irnyul csapst vgrehajthatja
Csernyahovszkij, ugyanakkor eri egy rszvel az augusz-
twi erdktl szakra is tmadnia kell Suwalki vroson
keresztl Goldapra.
Mlawa krzetbl tervezett csapst a 2. Belorusz Front
nak kell mrnie a kvetkez irnyokban:
a) egy csoporttal Allenstein fel;
b) egy csoporttal Marienburg fel a Gdanski-bl elr
sre;
ej egy csoportnak ki kell jutnia a Visztula partjra
Grudziadz s Nieszawa szakaszon, s ott meg kell kapasz
kodnia.
Ettl balra, egszen az 1. Ukrn Fronttal val svhatrig
az 1. Belorusz Frontnak el kell rnie a Visztula nyugati
partjt, s ott jelents mret hdfket kell birtokba ven
nie.
A felterjesztsben ms elkpzelsek is kifejezsre jutot
tak: pldul a frontok erirl is. Zsukov marsall jelentet
te, hogy az 1. Belorusz Frontot clszer lenne megersteni
300 harckocsival s 100 rohamlveggel. A 2. Belorusz Front
rszre, a meglev hrom hadsereg mellett, ki kellene k
lnteni egy kilenc lvszhadosztlyos sszfegyvememi
hadsereget, egy hrom lvszhadosztlyos hadtestet, egy
harckocsi-hadsereget vagy kt-hrom harckocsihadtestet*
s ms megerst eszkzket, kztk lovassgot s repl
ktelkeket.
A szerz a felterjeszts befejez rszben javaslatot tett
a frontok kztti svhatrokra is. A feljegyzs ezzel a
mondattal vgzdik: Rendkvl hasznosnak tartanm n
nel szemlyesen megbeszlni a soron kvetkez hadmve
letek elgondolst, s j lenne erre Vaszilevszkijt is meg
hvni.
Antonov, aki szintn megkapta ezt a felterjesztst, je
lentette a legfelsbb fparancsnoknak, hogy vlemnye
szerint a soron kvetkez hadmveletet nemcsak a Belo
rusz, hanem a Baltikumtl a Krptokig terjed vala
mennyi frontnl is clszer megvitatni. Sztlin egyetrtett
a javaslattal, s parancsot adott Zsukov s Vaszilevszkij
berendelsre. A megbeszls idpontjt jlius 2729-re
tztk ki.

Kzeledett a dlnyugati irnyban az ellensgre mren


d j megsemmist csapsok ideje. Pontosabb kellett
tenni a mr tmad frontok feladatait, f erkifejtsk
irnyait, ellenrizni s ahol szksges helyesbtem kellett
ket; msutt teljes egyrtelmsggel meg kellett szabni
az egyttmkds jellegt, a frontok erinek csoportost
st, s vgl szksges volt meghatrozni a fhadiszlls
tartalkai ltrehozsnak rendjt, valamint elhelyezsket
s alkalmazsuk helyt.
A Legfelsbb Fparancsnoksgnak ezenkvl jszeren
kellett megoldania a csapatok irnytsnak nhny kr
dst, sszehangolni a frontok f erkifejtst s tevkeny
sgk ellenrzst. Nagyon idszerv vlt ugyanis a had
mveletek menetnek s biztostsnak fokozottabb ellen
rzse. Arrl volt sz, hogy a nagy sikerek csapatainknl
itt-ott veszlyes nbizalmat szltek, s ez az ellensg le
becslshez vezetett. Cskkent a felderts folytatsval
kapcsolatos kvetelmnytmaszts, engedmnyt tettek az
erk s eszkzk sszpontostsa, a csapsmr csoportos
tsok alkalmazsa elvnek. Imitt-amott megfigyelhet volt
az erk s eszkzk sztforgcsolsa pldul a gyorsan-
mozg csapatoknl, a lgiernl, s rszben a tzrsgnl
is. Ettl a hibtl pldul mg Konyev marsall a hatal
mas csapsok mrsnek s sikerek lendletes kifejleszt
snek nagymestere sem volt mentes, a vovi hadmve
let elksztse s lefolytatsa sorn.
Ribalko 3. grda-harckocsihadseregnek az ellensges
vovi csoportosts htban val megjelensvel kapcsolat
ban Zsukov, a fhadiszlls kpviselje s Konyev, a front
parancsnoka arra szmtottak, hogy az ellensg feladja
Lvovot s visszavonul. Jlius 23-n ennek megfelelen je
lentettk elgondolsukat a fhadiszllsra, amelyben Ka-
tukov, Ribalko, Leljusenko harckocsi-hadseregeinek, vala
mint Baranov lovashadtestnek tovbbi tmadsra tettek
javaslatot. Eszerint, a gyorsanmozg seregtesteknek legye-
zszeren kellett tmadniuk ltalnossgban Cz^stochowa
s Krakk fel anlkl, hogy vilgosan lthat fcsoporto
sts lett volna.
A legfelsbb fparancsnok s a vezrkar errl msknt
vlekedett. Lehetsges, hogy az ellensg feladja Lvovot
s akkor minden rendben van. De, mi trtnik akkor, ha
annak birtokban tartsra trekszik? Ez esetben csapa
taink htban, a htunk mgtt hatalmas kzlekedsi cso
mpont marad, a hitleri csapatok nagyon fontos vdelmi
krlete; a szrnyon pedig az ellensg ltal mg vdett
Sztanyiszlav krzete. Ily mdon a szovjet csapatok utn
ptlsi tvonalaiktl el lennnek vgva, s lszer- s lelmi
szer-elltsi hinyokkal kszkdnnek.
A fhadiszlls jlius 24-n kelt direktvja erre nzve
a kvetkezket tartalmazta:
A Legfelsbb Fparancsnoksg Fhadiszllsa gy vli,
hogy az n terve a harckocsi-hadseregek s lovashadtestek
alkalmazsra id eltti, s az adott helyzetben veszlyes,
mivel az ilyen hadmvelet jelenleg anyagilag nem bizto
sthat, s csak a csapsmr erinket gyengten, sztfor
gcsoln.
Ezek figyelembevtelvel a Legfelsbb Fparancsnoksg
Fhadiszllsa megparancsolja: elssorban az ellensg vo
vi csoportostst verje szt, akadlyozza meg a San foly
hoz vagy Szamborra val visszavonulst, amihez:
1. Katukov 1. grda-harckocsihadseregt s Baranov 1.
grda-lovashadtestt Jaroslaw, Przemysl krzetnek elfog->
lalsra alkalmazza, azzal a cllal, hogy elvgja az ellensg
jaroslawi csoportostsnak nyugati irny visszavonulsi
tvonalt.
2. Ribalko 3. grda- s Leljusenko 4. harckocsi-hadsere
gt az ellensg vovi csoportostsnak megsemmistsre
vesse be, Kurocskin 60. hadseregvel szoros egyttmk
dsben.
Vegye tekintetbe, hogy Lvovnak, mint fontos vasti cso
mpontnak birtokbavtele nlkl nem folytathatunk nyu
gati irnyban, Krakk fel komoly, erteljes tmadst.
3. Szokolov 6. grda-lovashadtestt az ellensg krasnys-
tawi csoportostsnak htba mrend csapsra alkalmaz
za Tomaszw, Krasnik ltalnos irnyban, Gordov 3. gr
dahadseregvel s az 1. Belorusz Front balszrny-csapatai-
val egyttmkdsben.
4. A tmadst nyugati irnyban a kzeli napokban a
San foly elrsre, lekzdsre s nyugati partjn hdfk
foglalsra korltozza ..
gy oldottk meg a gyorsanmozg csapatok alkalmaz
snak krdst, valamint az ellensg sztverst kzvetle
nl Lvov krzetben. Ekknt hatroztk meg tovbb az
1. Ukrn Front sikere tovbbfejlesztsnek rendjt. Ha
kiss elrefutva az idben arra gondolunk, hogy milyen
nehznek bizonyult a sandomierzi hdf megtartsrt v
vott harc, noha csapataink elltsa egszben biztostva
volt, mg vilgosabban rthet a fhadiszlls elreltsa.
A Legfelsbb Fparancsnoksg mindig, mint az adott
esetben is igyekezett megakadlyozni a megalapozatlan
elretrseket. A nagymret tmadsok folytatsnak
irnyzata, anlkl, hogy azokat a szksges mrvben biz
tostottk volna, nagyon veszlyesnek bizonyult, fleg a
hatrainkon tl lev terleteken. Itt az ellensg kzel volt
sajt ellt bzisaihoz, s a szksges anyagiak elszllt
sra ksz utak lltak rendelkezsre. Mi ppen ellenkez
leg, tvolodtunk bzisainktl, ugyanakkor vasutak helyre-
lltsra s ptsre knyszerltnk. Ilyen esetekben
minden vonatkozsban s gondosan vni kellett magunkat
a meglepetsektl.
Azokban a napokban, amikor a fhadiszllson a hadm
velet megbeszlse folyt, Lengyelorszg terletn elgg
bonyolult katonai-politikai helyzet uralkodott.
Jlius 25-n estre Bogdanov 2. harckocsi- s Csujkov
8. grdahadseregnek csapatai birtokba vettk Dublint, Pu-
lawyt, s kirtek a Visztula keleti partjra. Ugyanekkor
Krjukov 2. grda-lovashadteste harcot folytatott Siedlce
dli szeglyn. Mindnyjan annak idejn gy rez
tk, hogy megnylt a kzvetlenl Vars fel vezet t. A
sikert tovbbfejleszteni azonban nem sikerlt, mivel az el
lensg friss erket vonultatott fel. Mr kt nappal korb
ban pnclosokkal s gyalogos erkkel ellenlkseket haj
tott vgre a front bal szrnya ellen is, amelyek kzl k
lnsen ersek voltak a Batov 65. hadserege ellen irnyu
lok. Noha az ellenlkseket visszavertk, csapataink tma
dsnak teme mgis jelentsen lecskkent.
Jlius 27-n Lucsinszkij tbornok 28. hadseregnek ke
letrl s Popov tbornok 70. hadseregnek nyugatrl, illet
ve dlnyugatrl vgrehajtott csapsai azt eredmnyeztk,
hogy Breszt krzetben nagy ellensges csoportostst ke
rtettek be, amely gyrnek felszmolsa kt napot vett
ignybe.
A lendletes tmads eredmnyeknt Puawytl dlre
Kolpakcsi 68. hadserege is kijutott a Visztulhoz. Elre
vetett osztaga tkelt a folyn, s kis kiterjeds hdf
lls elfoglalsa utn nyomban hozzfogott kibvts
hez.
Jlius 27-n rendkvl heves harcok bontakoztak ki
Siedlce krzetben. Ebben az irnyban Guszev tbornok
47. hadseregnek feri s Bogdanov 2. harckocsi-hadsere
ge tmadott. Ez alkalommal a harckocsizok szmra azt a
feladatot szabtk, hogy: vegyk birtokba Prgt, a Visz
tula tkelpontjait, s vgjk el a Visztultl keletre lev
teljes nmet fasiszta csapatcsoportosts nyugati irny
visszavonulsi tvonalait.
A front parancsnoka szem eltt tartva a lehetsge
ket, valamint a tmadsnak Vars irnyban, a Visztula
keleti s nyugati partja mentn trtn kifejlesztst
els lpcsbe vonta elre az 1. lengyel hadsereget Riczice
(Dublin 10 km) s Blostowicze (Pulawy D 10 km) szaka
szon.
Az 1. lengyel hadsereg els lpcsbe val elrevons-
nak nagy harci s erklcsi-politikai jelentsge volt. A
szovjet parancsnoksg a lengyel hadsereget mindeddig v
ta, s csupn ekkor rezte magt feljogostva arra, hogy az
gy rdekben alkalmazza. A lengyel hadsereg tlpve ha
zja hatrt, rvid tviratot intzett a Legfelsbb Fpa
rancsnoksghoz, melyet a hadsereg akkori parancsnoka,
Sygmunt Berling rt al: tlptk a Bg folyt. A had
sereg minden katonja szvvel s llekkel kvnja: ljen
Sztlin!. . . Lelkes hangulat. Az nkntesek tmege . . .
Egszen ms hrek rkeztek a londoniak tborbl. Ott
Berling hadseregt nem tartottk lengyelnek, hazafias ka
tonit brenceknek neveztk. A londoniak Lengyelor
szg terletn vissza szerettk volna lltani hatalmukat,
az elavult rgi rendet. Az egyik parancsukban egyrtel
men meg is fogalmaztk, hogy minden ksrletet egy
baloldali vezeti kzpont (lltlagos kormny) megala
ktsra szigoran el fognak nyomni, ha kell mg erszak
alkalmazsa rn is. Az angol miniszterelnk minden esz
kzzel tmogatta a burzso politikusok ezen tbornak
kpviselit.
A szovjet fhadiszlls tudott arrl, hogy Mikolajczyk, a
lengyel burzso emigrns kormny j elnke Londonbl
jlius 27-n elindult Moszkvba. Nyilvn sok minden zte
t: a Lengyel Nemzeti Felszabadtsi Bizottsg egyre n
vekv tekintlye, az ersd Lengyel Munksprt, nemk
lnben a lengyel np nvekv rokonszenve irntunk, csak
gy, mint a kivvott hatalmas katonai sikereink. Mikolaj-
czykot vgl nyugtalantotta a szovjet kormnynak az t
ba indulsa eltt kzztett azon nyilatkozata is, hogy:
A szovjet kormny nem szndkszik Lengyelorszg ter
letn sajt kzigazgatsi rendszert bevezetni, mert gy
vli: ez a lengyel np dolga. Erre val tekintettel gy dn
ttt, hogy egyezmnyt kt a Lengyel Nemzeti Felszabad
tsi Bizottsggal a szovjet parancsnoksg s a lengyel kz-
igazgatsi szervek kztti kapcsolatokat illeten. s to
vbb: A szovjet kormny nem kvet olyan clokat, hogy
brmifle lengyel terletet a Szovjetunihoz csatoljon,
vagy hogy megvltoztassa Lengyelorszg trsadalmi rend
jt; valamint kijelenti, hogy a Vrs Hadsereg hadmvele
teit Lengyelorszg terletn kizrlag a katonai szksg-
szersg, tovbb az a trekvs diktlja, hogy segtse a ba
rti lengyel npet a nmet megszlls alli felszabadul
sban.8

81
... A fhadiszlls tancskozsa eltti napon Moszkvba
rkeztem a 3. Balti Front trzsbl. Mg azon a napon tu
domsunkra jutott, hogy Sztlin elzrkzott a nagyhatal
mak vezetinek tallkozjtl, amelyet az Amerikai Egye
slt llamok elnke s Nagy-Britannia miniszterelnke
szeptember msodik felben Skciban szeretett volna
megtartani. Sztlin, rmutatva a tallkoz kvnatos volt
ra, Churchillnek ezt vlaszolta: Meg kell azonban mon
danom, hogy most, amikor a szovjet seregek oly szles
fronton llnak harcban, szmomra lehetetlen volna elhagy
ni az orszgot, s egy bizonyos idre megvlni a front
gyek irnytstl. Ezt valamennyi kollgm teljesen le
hetetlennek tartja.9
Az jszaka a direktvhoz szksges tjkoztatk, Ja
vaslatok elksztsvel telt el. A fhadiszlls rtekezle
tre jlius 27-n kerlt sor. Rszt vettek: Sztlin, Zsukov,
Vaszilevszkij s Antonov. A megbeszlsen Grizlovval
egytt n is jelen voltam, hogy az elhatrozst direktva
formjban megfogalmazzuk.
Az rtekezleten - amint errl mr szltam nemcsak
a Belorusz Frontok tmadsnak perspektvit vitattk
meg, hanem ennl jval nagyobb terjedelm krdseket.
Elszr a frontok helyzett ltalban vizsgltk, s kedve
zen rtkeltk ket. Aztn a Baltikum, Kelet-Poroszor
szg s Kelet-Lengyelorszg helyzett s hadmveleti fel
adatait elemeztk.
Baltikumban a Leningrdi, a 3., 2. s 1. Balti Frontok
sikeresen tevkenykedtek, ezrt a fhadiszlls csupn
pontosabb tette e frontok tmadsnak hadmveleti ter
veit.
Klns rszletessggel tanulmnyoztk Kelet-Porosz
orszg eltert s a nyugati irny helyzett. A tancskozs
rsztvevi arra a kvetkeztetsre jutottak, hogy az ellen
sg Kelet-Poroszorszg megtartsrt a vgskig harcolni
fog.
Az rtekezleten eldntttk, hogy a tmads menetbl
val indtsnak csekly eshetsge van, azt gondosan,
sokoldalan s jl el kell kszteni, s jelents erkkel
kell vgrehajtani.
A nyugati irnyban, ahol az ellensgnek nem volt ers
vdelme, mr a kzeli napokban hatalmas sikereket vr
tak. Az ellensg Lvovnl trtnt sztverse, amelyrl a f
hadiszlls megbeszlsn szereztnk tudomst, lehets
get teremtett Vars D irny tevkenysg kibontakozta
tsra. Ezzel sszefggsben rendkvl fontoss vlt San-
domierz krzete Konyev 1. Ukrn Frontjnak svjban.
E krzet egyarnt volt Lengyelorszg kzpontja fel veze
t kapu s a nmetek Visztulra tmaszkod vdelmnek
kulcsa.
Az 1. Belorusz Front csapatai kt szrnycsoportostsban
tevkenykedtek. A bal szrnyon kt sszfegyvernemi had
sereg (a 8. grda s a 69.) mr elrte a Visztult, s jlius
27-n annak tlpartjn Magnuszew s Palawy krzetben
kisebb mret hdfket vettek birtokba. A Visztulhoz k
zeledett ekkor mr az 1. lengyel hadsereg is. Sikeresen
trtek elre a Visztula keleti partjn a 2. harckocsi-had-
sereg magasabbegysgei is Vars elvrosa, Praga fel.
A harckocsizkat Radzijevszkij vezrrnagy, a hadsereg
trzsfnke vezette, mivel Bogdanov, a hadsereg parancs
noka megsebeslt, s Sztlin parancsra Moszkvba szll
tottk. A front bal szrnyn tevkenyked tbbi seregtest
Siedlce krzetben nyomult elre. Semmifle riaszt jel
ebbl a krzetbl nem rkezett.
Kedveztlenebbl alakult a helyzet a front jobb szr
nyn ahol 200250 km-es volt a lemarads. Felszaba
dtottk Bialystokot, s kijutottak Breszthez. A vros be
vtele a legkzelebbi feladat volt. Az rtekezlet rsztvevi
nem gyantottak veszlyt a csapatok tmadsnak lelas
sult, ltalnos temben. Mindenki egyetrtett azzal, hogy
jllehet az 1. Belorusz Front eri megfogyatkoztak, a had
tpja is jelentsen szthzdott az egy hnapja szaka
datlanul tart belorussziai hadmvelet alatt, mgis kpes
megtrni az ellensg ellenllst Siedlce s Breszt krze
tekben, majd Bogdanov szaki irnyban elrenyomul
harckocsizi sikernek kihasznlsval ptolhatja az el
vesztetteket.
Ily mdon az rtekezlet arra a kvetkeztetsre jutott,
hogy a Vars irny tmadst clszerbb az 1. Belorusz
Front jobb szrnyval vgrehajtani. Elhatroztk: az 1.
Belorusz Front jobbszrny-csapatainak, Breszt s Siedlce
krzeteinek birtokbavtele utn, meglls nlkl kell foly
tatniuk a tmadst Vars irnyban; augusztus 58-ra el
kell foglalniuk Vars elvrost Prgt, tovbb hdft
kell ltestenik a Narew tlpartjn Pultusk s Serock
krzetekben, a 2. Belorusz Fronttal val csatlakozson. A
front balszrny-csoportostsnak ez id alatt, folytatnia
kellett a tmadst, s hdfket kellett elfoglalni a Visztuln
Dublin, Zwoleri, Solec krzetben.
Az 1. Ukrn Front el feladatul tztk, hogy legksbb
augusztus 12-n keljen t a Visztuln, s Sandomierz
krnykn foglaljon hdft. A tovbbiakban a tmadsnak
Cz^sztochowa s Krakk irny kifejlesztst javasoltk.
A tancskozs rsztvevi ezt kveten a krpti arcvonal
helyzett vitattk meg. Itt arrl volt sz, hogy a romniai
hadmvelet kezdetn fcsoportostsaink erkifejtsnek
irnyai elkerlhetetlenl kettvltak: az egyik nyugat
fel trekedett, mg a tbbiek a 2. s 3. Ukrn Front
dlnyugatra. Ugyanakkor a Krptok az ellensg kezn
maradt, ahonnan mindkt hadszati csoportosts szrny
ra s htba csapsokat mrhetett. Ezzel a veszllyel sz
molni kellett. A fhadiszlls jlius 27-i megbeszlsn
gy foglaltak llst, hogy Grecsko tbornok 1. grdahad
serege s Zsuravljov tbornok 18. hadserege kpes a szr
nyak megbzhat lezrsra. Mindazonltal utastottk a
vezrkart, gyzdjk meg rla, hogy ez valban gy van-e?
Miutn a vezrkar pontos szmvetst vgzett s kikrte
Konyev vlemnyt, kiderlt, hogy erre kt hadsereg nem
elegend. Ezrt a fhadiszlls jlius 30-n elhatrozta a
4. Ukrn Front megalaktst: az 1. grda- s a 18. had
seregbl, a 8. lgi hadseregbl, tovbb tzr, mszaki s
ms fegyvernemi alakulatokbl.
gy teht jlius 27-n a fhadiszllson kimert pontos
sggal meghatroztk azokat a soron kvetkez hadszati
feladatokat, amelyek megfelelnek mind a baltikumi, mind
a nyugati irnyban kialakult sajtos helyzetnek. A tovb
biakban megvitattk a Baltikumnak Kelet-Poroszorszg-
tl, Kelet-Poroszorszgnak Nmetorszg kzponti rsztl
val elvgst, tovbb a nmet fasiszta szak hadse
regcsoport ferinek sztverst. A fhadiszlls va in
tette frontjait Kelet-Poroszorszgba val behatolsra ir
nyl trekvstl akkor, ha az nincs kellen elksztve
s biztostva. A hbor alatt mindvgig f szerepet jtsz
nyugati hadszati irnyban azt javasoltk, hogy az
ellensg Visztula terepszakaszn lev vdelmt fel kell
szmolni, megteremtve ezzel Vars felszabadtsnak fel
tteleit s a tmads nyugati irnyban trtn kifejlesz
tst.
A felsorolt feladatok teljestsre szl direktvk mg
aznap elkszltek, s 24.00-kor alrtk ket, illetve a
frontokhoz kerltek.
A kvetkez napon a fhadiszlls mr a folyamatban
lev s soron kvetkez hadmveletek vezetsnek, a fron
tok egyttmkdse rendjnek krdseivel foglalkozott. A
fhadiszlls jlius 27-i tancskozsig a fhadiszlls kp
viselinek jogai csupn a csapatok tevkenysgnek egy
behangolsig terjedtek. Zsukov a tancskozson kijelen
tette, hogy a fhadiszlls kpviseljt fel kell ruhzni az
zal a joggal is, hogy a szksges esetekben kzvetlenl
irnythassa a hadmveletet. Az igazsg kedvrt el kell
mondanom, hogy Zsukov, parancsolshoz szokott jellem
nl fogva gyakran lt ezzel a joggal. Arrl volt ugyanis
sz, hogy ezt a jogot trvnyesteni kellett. Erre annl is
inkbb szksg volt, mert egyes frontparancsnokok ml
tatlankodtak, amikor a fhadiszlls kpviselje kivette
kezkbl a hadmvelet irnytst. A frontparancsnokokat
meg lehetett rteni: vgeredmnyben mindenrt nekik kel
lett felelnik. De kzismert volt az is, hogy a frontparancs
nok elssorban sajt frontjra gondol, s nem klnsen
hajlamos arra, hogy szomszdjaival is trdjk, felttelez
ve azt, hogy az egymagban is elboldogul. A fhadiszlls
kpviseljnek hasonl esetben termszetesen hala
dktalanul helyes irnyba kellett terelnie a frontparancs
nok tevkenysgt.
Jlius 29-n Vaszilevszkij s Zsukov jogairl klnleges
dntst fogadtak el, amely gy szlt: A Legfelsbb Fpa
rancsnoksg Fhadiszllsa megparancsolja, hogy Zsuko-
vot, a Szovjetuni marsalljt, a legfelsbb fparancsnok
helyettest hatalmazzk fel olyan jogkrrel, hogy ne csak
egybehangolja, hanem irnythassa is az 1. Ukrn Front,
az 1. Belorusz Front s a 2. Belorusz Front hadmveleteit.
Vaszilevszkij hasonlan jogot kapott a 2. s 1. Balti s a 3.
Belorusz Front hadmveleteinek kzvetlen vezetsre.
Ez sem zajlott le minden klnlegessg nlkl. Az rte
kezlet be sem fejezdtt, az 1. Belorusz s az 1. Ukrn
Front azonnal magyarzatot krt az ppen csak kzhez ka
pott direktvval kapcsolatosan. Klnsen azt krdeztk,
hogy a direktvban meg nem emltett hadseregek tkel-
hetnek-e a Visztuln. A krds feltevsnek ms rugja
volt. A frontparancsnokok ugyanis tbb tkelsi eszkzt
akartak kicsikarni a fhadiszllstl, s e trekvsket a
szles arcvonalon trtn tkels tnyvel igyekeztek ma
gyarzni.
Amikor Sztlin ezekrl a magyarzatkrsekrl tlnk
tudomst szerzett, pipjbl val pfkels kzben meg
krte Antonovot s engem, hogy a kvetkezket vlaszol
juk: A fhadiszllsnak a Visztula foly erszakos lekz
dsre s a benne megnevezett hadseregekkel annak tl
partjn hdfk foglalsra vonatkoz direktvjt nem sza
bad gy rtelmezni, hogy a tbbi hadseregnek lbe tett
kzzel kell vrnia, s nem szabad megksrelni a Visztula
lekzdst. A frontparancsnoksg kteles a legnagyobb
mennyisg tkelsi eszkzt biztostani mindazon hadse
regeknek, amelyek svjban a fhadiszlls parancsa sze
rint t kell kelni a Visztuln. De a tbbi hadseregnek is
amennyire a lehetsgek engedik t kell kelnie a Visz
tuln. A Visztuln val tkelsnek a fhadiszlls nagy
jelentsget tulajdont, ennlfogva arra ktelezi nt: is
mertesse az alrendeltsgbe tartoz hadseregparancsno
kokkal, hogy azok a katonk s tisztek, akik a Visztula le
kzdse sorn kimagasl rdemeket tanstanak, klnle
ges rmeket, kitntetseket szerezhetnek, egszen a Szov-
jetuni hse megtisztel cm elnyersig.

Az rtekezlet befejezse utn, amint az gyakran meg


trtnt, a legfelsbb fparancsnok a rsztvevket vacso
rra hvta meg. Annyi munka vrt rnk Antonovval, hogy
a vacsorra gondolni sem mertnk, ezrt engedlyt kr
tnk, hogy szllsunkra vonulhassunk vissza. Sztlin kz-
legyintssel tudtunkra adta, hogy nincs ez ellen kifogsa.
Ezzel kapcsolatban egy, a kzeli nyaralban rendezett
s szmomra nagyon is emlkezetes vacsort szeretnk el
meslni.
. .. Rgta megszokott dolog volt, hogy a hzigazda
eltt, az asztalon egy nagyon szp, hosszks formj kris
tlypalack llt benne teljesen tltsz folyadk. Oldal
fellete mindig be volt prsodva.
Sztlin, vacsora eltt ltalban egy-kt pohrka konya
kot ivott, ksbb csak szraz grz bort fogyasztott. A bort
olyan vegekbl tlttte, amelyeken rgppel rott cmke
volt. A poharat borral hromnegyed rsznyire tlttte, a
tbbit akkurtusn a kristlypalackbl nttte hozz.
A nyaralba val jrsom kezdeti idejn a krnyez dol
gokat tzetesen szemgyre vettem, s rgtn felfigyeltem
erre a palackra. Br nevetsges, de engem az rdekelt,
hogy vajon mi lehet benne? Arra gondoltam, hogy valami
fle klnleges vodka, amelyet azrt ntenek a borhoz,
hogy ersebb tegyk. Alkalomadtn ki kellene prbl
ni! Ezt az tletet hossz ideig azrt nem volt mdomban
megvalstani, mivel lhelyem elg messze esett a pa
lacktl.
Ezen a balszerencss estn elkstem, mivel a szomszd
szobban Sztlin utastsa szerint az egyik front
helyzett kellett tisztznom.
Amikor visszatrtem az ebdlbe s jelentettem a szban
forg front hadmveleti helyzett, mr mindenki az asz
talnl lt, s a megszokott helyem is foglalt volt. Sztlin
ezt szrevette, s kzmozdulattal a mellette lev szabad
szkre mutatott.
A vacsora elhzdott. A beszlgets tmi mint min
dig a front esemnyei voltak. Mindenki sajt magt
szolglta ki, ha valamire szksge volt, elment az oldals
asztalhoz a kvetkez fogsrt.
Nos gondoltam , most megkstolom azt a vod
kt ... Amikor Sztlin felllt, hogy tnyrt vltson, n
gyorsan megfogtam a rgen hajtott veget, s teletltt
tem belle poharam. Hogy ne srtsem meg az illemsza
blyt, megvrtam a kvetkez pohrkszntt, s fenkig
kiittam... Vz! s mghozz: milyen hideg... Zavarba
jttem: br gyorsan felfogtam, hogy mit s hogyan tegyek,
st mg elzeltt is ettem utna, mint a tbbiek. mde
gy ltszik mgsem tudtam eltitkolni meglepdsemet.
A hzigazda alig szrevehet mosollyal rm hunyortott,
odafordult hozzm, majd kisvrtatva halkan, hogy senki
ne hallja, megkrdezte: Na milyen? J ers? A vr az
arcomba futott, majd elsllyedtem a szgyentl; az est
htralev rszn elg keservesen reztem magam, s tkoz
tam kvncsisgomat.
HARMADIK FEJEZET

A VARSI IRNYBAN

Az ellensg nem alszik Merre tart Mikolaj-


czyk? Kalandorok s hsk Hogyan lehetne
tbbet segteni a felkelkn? A czerniakwi
hdf Az sszekttets megszakad Vars
tragdija Folytatdik a kzdelem Fegy
verbartsg Az 1. lengyel hadsereg bevonul
Varsba

Brmilyen szint parancsnok a harctevkenysg meg


tervezse eltt szmba veszi az ellensg lehetsges ellen
tevkenysgt s ellenrendszablyait. A hborban mgis
gyakran elfordul, hogy az esemnyek menetnek elze
tes felmrse ellenre, az tkzetek sorn, vratlanul tel
jesen j helyzetek alakulnak ki, s ezrt mdostani kell a
korbban hozott elhatrozst.
A fhadiszlls s vezrkar termszetesen tisztban volt
vele, hogy a hitleri hadvezets mindentt, de klnsen a
nagyon slyos helyzetbe jutott szak s Kzp had
seregcsoportok svjban lzasan kutatja az arcvonal meg
szilrdtsnak lehetsgeit. Igaz akkor mg nem ismer
tk az ellensg hadszati szndkt. Br egyes rtesl
sek, melyekbl arra kvetkeztethettnk, hogy az ellen
sg Romnibl erinek egy rszt elssorban pnclos
csapatait ms irnyban csoportostja t, mr kezdtek
berkezni. Az ellensg valjban a Kzp hadseregcso
port csapatainak megszilrdtsra s a Baltikumnl meg
szakadt sszekttets helyrelltsra hajtott vgre tcso
portostst. A varsi irnyban ezrt tkztnk hirtelen az
ellensg friss eribe.
A hitleri hadvezets rendszablyairl meg kell jegyez
nem, hogy azok Krilov Triskin Repl kaftn cm me
sje hsnek erfesztseire hasonltottak; ugyanis az arc
vonal kzept megerstettk, a dlnyugati irnyt azonban
jelentsen legyengtettk. gy a szovjet csapatok rvid id 89
alatt kikapcsolhattk Romnit a hborbl, majd gyorsan
elretrhettek a Balkn fel s Magyarorszg terletre.
A varsi irnyban viszont, ahol az ellensg a Romnibl
tirnytott friss erit az 1. Belorusz Front fradt csapatai
ellen vetette be, helyzetnk flttbb kedveztlenn vlt.
A bonyodalmakat tovbb fokoztk a csapatfelderts ku
darcai.
A fhadiszlls lsnek els napjn az 1. Belorusz
Front bal szrnyn tmad 2. harckocsi-hadsereg vratla
nul az ellensg nagy erej csoportostsba tkztt. Ez a
csoportosts mint ksbb kiderlt a dlrl tcsopor
tostott 19. pnclos-, a Totenkopf s a Wiking SS-pn-
closhadosztlyok, tovbb az Olaszorszgbl akkoriban
rkezett Hermann Gring hadosztly s a 2. nmet had
sereg tbb gyalogos-magasabbegysgnek eribl llt. A
kvetkez napokban Siedlce, Minsk Mazowiecki vonaln
kibontakozott makacs kzdelem ellenre sem sikerlt az
ellensges pnclosok ellenlkseit visszavetni. Az ellen
sg keskeny arcvonalszakaszon nagy erflnyt hozott lt
re, s rzkeny vesztesget okozott a 2. harckocsi-hadsereg
ln tmad hadtestnek, majd megtpzta a tbbi had
testet is.
A vres s vgskig elkeseredett harc tbb napig tartott.
Eredmnyeknt az ellensgnek a varsi megerdtett kr
letre tmaszkod vdelme tmenetileg megszilrdult. A mi
ttrsnk pedig Praga (Vars klvrosa a fordt) ir
nyban lehetetlennek bizonyult.
Ez nagyon is lnyeges krlmny volt. Ebben az egsz
krzetben kedveztlenl hatott a helyzet alakulsra, hogy
a 2. harckocsi-hadseregnek amely erre volt kiszemelve
nem sikerlt elvgni az ellensg Visztultl keletre lev
csoportostsnak nyugat fel vezet visszavonulsi tvo
nalait. A hossz ideje szntelenl foly belorussziai t
madsban kimerlt 1. Belorusz Front jobbszrny-csapatai
mr nem tudtak gyorsan kirni Varshoz. Ezenkvl a
Varstl dlre, a Visztulhoz kijutott csoportostsunk sz
mra flttbb nagy veszlyt jelentett a hitleri csapatok
helyzetnek viszonylagos megersdse Siedlce, Minsk
Mazowiecki vonalban.
Errl Rokosszovszkij a Le Monde cm francia lap ri
portervel folytatott beszlgetsben gy nyilatkozott, hogy
a szovjet hadsereg minden tkelsi ksrlete a Visztuln
kudarcra volt tlve. A szrnyunkra mrt csaps veszlye
fenyegetett bennnket. Ez a krds lnyege fejezte be
a beszlgetst a frontparancsnok.
Val igaz, hogy kezdetben a Varsnl zajl esemnyeket
nem kellkppen rtkeltk. A fhadiszlls kpviselje:
Zsukov, a frontparancsnok s a vezrkar is meg volt gy
zdve rla, hogy az ellensget hamarosan sztzzzuk,
ezrt ezeknek az esemnyeknek kezdetben nem tulajdo
ntottak klnsebb jelentsget. A napok azonban teltek,
de a helyzet nem javult. Radsul, mivel a Visztuli tke
ls kezdett knytelenek voltunk egyre tovbb halogatni,
a legfontosabb feladatt az elretolt llsok megtartsa
lpett el. Az 1. Belorusz Front parancsnoknak vlem
nye szerint az ellensgnek ahhoz, hogy a folyhoz ki
jutott front balszrny-csapatai ellen szakrl dli irnyban
a Visztula keleti partja mentn csapst mrjen csaknem
20 hadosztly llt rendelkezsre. Arra szmtottunk, hogy
az ellensg ezt a csapst vgre is hajtja.
Ez egyltaln nem azt jelenti, hogy a szovjet hadvezets
lbe tett kzzel vrta az ellensg szrnyunkra mrend
csapst. Zsukov, Rokosszovszkij s velk egytt a vezr
kar, 1944. augusztus elejn tbb erlyes ksrletet tett az
ellensg Vars elterben lev csoportostsnak sztzz
sra. Ezt bizonytjk a fhadiszllson az 1. Belorusz Front
tovbbi tevkenysgvel kapcsolatban trtnt rtkelsek,
valamint az a szntelenl folytatott huzamos harctev
kenysg, amely az ellensg aktv s veszlyes ellenrend
szablyainak vgrehajtst meghistotta. A Varsnl ki
alakult helyzetben szmunkra kedvez dnt fordulatot ez
sem hozott.
A harchelyzet viszontagsgait nemcsak azrt emltem,
mert nmagban is rdekesek, hanem azrt is, mert na
gyon fontosak az ellensg ltal megszllt Varsban kitrt
felkelssel kapcsolatosan.
Abban az idben amikor a szovjet kormny 1944.
jlius 26-n kiadott nyilatkozatban, Lengyelorszgot ille
ten, a maga llspontjt nyltan s vilgosan kifejtette
Mikolajczyk s londoni trsai ketts jtkot folytattak. Az
emigrns kormny s az Armia Krajowa10, mint ksbb
kiderlt, mr jlius 24-n elhatroztk, hogy mg a szov
jet csapatok berkezse eltt felkelst szerveznek Vars
ban. A cljuk ezzel a kalandorakcival az volt, hogy ke
zkbe ragadjk a fvrost, megerstsk sajt hatalmi szer
veiket, s azokat Lengyelorszg demokratikus ideiglenes
kormnyval szembelltsk.
Jellemz, hogy a felkels (amelynek fedneve Vihar
volt) idpontjt mr rgen kitztk. Az Armia Krajowa f
parancsnoksga pedig mr akkor jelentette Londonnak,
hogy a felkels nem szmthat sikerre. Amikor azonban a
felszabadtott terleteken megjelentek a npi hatalom
szervei, az emigrns kormnynak s az Armia Krajowa
parancsnoksgnak gynevezett delegatrja azonnal
megvltoztatta vlemnyt. Az Armia Krajowa fparancs
noka, Br-Komorowski tbornok jlius 25-n ezt jelentette
Londonnak: Brmely pillanatban kszen vagyunk a Var
srt folytatand csatra ...
A felkelsrl sem a szovjet kormnyt, sem a Vrs Had
sereg parancsnoksgt, sem a npi Lengyelorszg hatalmi
szerveit, sem a lengyel npi hadert nem tjkoztattk,
annak elksztsrl adataik nem voltak. s ha a szvet
sgesek hadvezetsnek hinni lehet, nekik sem volt tudo
msuk semmirl.
A londoni lengyel kormnynak alrendelt Armia Krajo
wa parancsnoksga Varst minden eszkzzel igyekezett a
szovjet csapatoktl elszigetelni. Br-Komorowski tbornok
parancsra, az Armia Krajowa fldalatti egysgei csapa
tainkkal a kapcsolatfelvtelt s az egyttmkdst megta
gadtk. Errl, kzvetlenl Lublin bevtele utn, Rokosz-
szovszkij rtestett bennnket.
A londoni lengyel kormny tagjai s kzelebbi munka
trsai, valamint az Armia Krajowa parancsnoksga, a ma
guk szemszgbl nzve, de feszlt figyelemmel ksrtk
a fegyveres kzdelem alakulst a szovjetnmet arcvo-
nalon, elssorban Vars trsgben. Ezek az urak vilgo
san lttk, hogy a mrleg serpenyje hamarosan a Vrs
Hadsereg oldalra billen. Ezrt, hogy megakadlyozzk
Varsban a npi hatalom ltrehozst, sajt hatalmuknak:
a burzso-fldesri rendnek visszalltsra trekedtek. A
felkels szervezi attl flve, hogy elksnek, tbb alkalom
mal elrehoztk a fvrosban megvvand harc kezdetnek
napjt s rjt. Abban remnykedtek, hogy mire a szov
jet csapatok s az ez id tjt ltrehozott lengyel nphad
seregbe beleolvadt 1. lengyel hadsereg berkeznek, k mr
a helyzet urai lesznek a lengyel fvrosban.
Felteheten szmtottak a szvetsgesek segtsgre is,
egy olyan lgideszant kiraksban, amely Lengyelorszg
terletn a londoni lengyel emigrns kormnynak szilrd
bzisul szolglt volna. Erre nzve azonban Nagy-Britan-
nia s az Egyeslt llamok Egyestett Katonai Fparancs
noksga mr 1943 szn a londoni lengyel emigrns kor
mny tudomsra hozta, hogy az angolszszok egyltaln
nem, de klnsen a levegbl nem tmogatjk a felke
lst.11
Az angol reakcisok ezek a szmt politikusok
termszetesen nagyon jl tudtk, hogy a felkels a Szov
jetuni ellen irnyul, de olyan dolgokban, mint a felkels
segtse, nem kockztathattak. Hiszen a lgi ton nyjtott
segtsg az angol piltk lett s replgpeik psgt
veszlyeztette volna. Ebben a trsgben a hatkony nmet
lgvdelem sorra megsemmistette a berepl angol rep
lgpeket. Ezrt az angolok a bevetsek megszntetse
mellett dntttek.
Azokban a napokban, amikor a szovjet csapatok Minszk-
nl s Kveitl keletre harcoltak, az sszeeskvs szerve
zi mg nem akartk a felkelst kirobbantani. Azt vrtk,
hogy az arcvonal Vars kzelbe rjen. gy abban az eset
ben, ha a felkels nehz helyzetbe kerl, remnykedhettek
benne, hogy hadseregeink gyorsan berkeznek s ksede
lem nlkl kimentik ket a bajbl.
De brmely hadmvelet sikere legyen az a leg
nagyobb vagy legkisebb nagyon sok tnyeztl fgg.
Az egyik legfontosabb kzlk a tevkenysg terve.
Kivltkpp fontos ez a terv a fegyveres kzdelem egyik
legbonyolultabb formjnak, a felkelsnek esetben. lta
lnosan ismert dolog, hogy a tevkenysg terve, ha nincs
sszhangban kialakult helyzettel s nincs megfelelen
biztostva brmilyen tkletes elgondols s clkitzs
alapjn kszlt , kudarcra van tlve.
A Vihar elnevezs terv, melynek alapjn az Armia
Krajowa fparancsnoksga osztagaival Varsban a felkels
vgrehajtst elgondolta, mg nem volt kezemben. Arra
viszont cfolhatatlan bizonytkokat talltam, hogy Br-
Komorowski tbornok a dnt esemnyek kezdete eltt,
a felkels idpontjt 1944. augusztus 2-rl (de lehet, hogy
ksbbi idpontrl) elrehozta augusztus 1-n 17 rira.
Egy ilyen felelssgteljes lps eltt az Armia Krajowa
parancsnoksgnak semmilyen szmvetse nem volt a
felkels erinek gylekeztetshez, felfegyverzshez,
harctevkenysgnek megszervezshez, valamint a szk
sges rendszablyok vgrehajtsnak lehetsgeit illeten.
Adam Borkiewicz lengyel trtnsz megllaptja, hogy
mg korbban a felkel erk teljes harckszltsgbe helye
zsre tizenkt rt szntak, az j idpont szerint egyes
kerletekben s osztagoknl tnylegesen csak t ra llt
rendelkezsre. Ez a dnts, mr szletse pillanatban
meghistva mindent, amit veken t elksztettek, szt
bomlasztotta a felkelst. S gy a felkels kezdetre csak a
katonk rendthetetlen kzdszelleme maradt srtetlen.
Ilyen krlmnyek kztt mindazt, amit a feladatokkal
s a rajtats objektumaival kapcsolatban paprra vetet
tek, a valsgban az osztagok nem is teljesthettk. A fel
kel erknl a harctevkenysg kezdetre mg a legele
mibb sszekttets sem volt mindentt megszervezve.
A meghatrozott napon (de a klnbz krlmnyek
kvetkeztben ms-ms idpontban) az Armia Krajowa il
leglis osztagai megkezdtk a felkelst. A katonk kzl
sokan a parancsnokukat kerestk, tbben nem ismertk a
fegyver- s anyagraktrak helyt. A tevkenysg elvesz
tette vratlan jellegt, az ellensgnek sikerlt elfoglalni
az sszes kulcsfontossg hrkzl, kzlekedsi s energia-
szolgltat pontokat. Ilyenformn a felkelk kptelenek
voltak cltudatos tevkenysget folytatni s egy vala
mennyire is nagy erej kezdeti csapst mrni. Az Armia
Krajowa mindssze 16 000 fbl llt, kzlk csak 3500 f
volt lvszfegyverrel elltva (ms fegyvereik pedig alig
voltak), s ezrt a felkelknek az ellensgre gyakorolt nyo
msa szerfltt gyengnek bizonyult.
Ugyanakkor a felkels a szervezi ltal nem vrt jelleget
s mreteket lttt. Vars lakosainak a hitleri megszllk
kal szembeni gyllete meghatrozott formt kapott. A la
kossg dnt tbbsge csatlakozott a felkelshez, az embe
rek barikdokat ptettek, s br nem volt fegyverk, be
lltak harcolni a kzdk soraiba. Meg voltak gyzdve
rla, hogy a felkelst sszehangoltk a szovjet parancsnok
sg terveivel. Ebbeli meggyzdskben mg a londoni
emigrns kormny delegaturjnak a varsiakhoz intzett
felhvsa sem ingatta meg ket, br abban egyetlen szval
sem emltettk meg a Vrs Hadsereget.
Vars lakossgnak tmeges csatlakozsa a felkelshez
kezdetben tmeneti sikerekhez vezetett. Az Armia Krajo-
wnak azonban nem sikerlt elfoglalni a vros egsz ter
lett, s a kvetkez napon az esemnyek mr nem gy
alakultak, ahogy elgondoltk. Az ellensg szmottev vesz
tesget nem szenvedett, a vrosban megtartotta kulcsfon
tossg llsait, gyorsan rr lett a helyzeten, s vdelem
be knyszertette a felkelket. Erre a felkelk nem voltak
felkszlve. Nem futotta erejkbl. Radsul nem volt ele
gend lszerk, hrad eszkzk, s hjn voltak a gygy
szernek is.
Az Armia Krajowa hideg politikai szmtssal kiagyalt,
gyors lefolys akcija Vars npnek a hitleri megszllk
elleni felkelsv alakult t. Ez a npfelkels viszont nem
volt biztostva, s a nmet fasiszta parancsnoksg csapsai
vgl is teljesen sztvertk.
Rokosszovszkij visszaemlkszik r, hogy a felderts
augusztus 2-n olyan adatokat jelentett, melyek szerint
Varsban felkels kezddtt. Az adatokat nem sikerlt el
lenrizni. A Lengyel Nemzeti Felszabadtsi Bizottsg, a
Lengyel Nemzeti Tancs s a lengyel nphadsereg parancs
noksga semmit sem tudott a felkelsrl. Mint ksbb tisz
tzdott, mg a Varsban lev Armia Ludowa12 osztagai
nak parancsnoksgt sem tjkoztattk a felkels szerve
zi. Amikor azonban a varsiak szles nptmegei harcba
lptek, a kommunistk s az ltaluk vezetett Armia Ludo
wa osztagai haladktalanul csatlakoztak a felkelshez, s
eriket az Armia Krajowa parancsnoksgnak rendelkez
sre bocstottk. Ez meggtolta Varsban a Hitler-ellenes
erk sztforgcsolst, s jelentsen hozzjrult megers
dskhz. Az Armia Ludowa katoni s parancsnokai Var
s barikdjain vrk hullatsval bizonytottk hsgket
npkhz, a nmet fasiszta megszlls alli felszabadtsa
gyhez.
Mikolajczyk, a Londonban szkel lengyel kormny mi
niszterelnke, aki ebben az idben ppen Moszkvban tar
tzkodott, semmi fontosat sem kzlt a Varsban zajl ese
mnyekrl. Pedig Kairban, tban Moszkva fel, jlius
28-n tallkozott a varsi emisszriusokkal, s gy elkpzel
hetetlen, hogy azok a felkelsrl nem jelentettek neki sem
mit. Mikolajczyk, jlius 31-n a Szovjetuni Klgyi Np
biztossga ltal adott fogadson bejelentette, hogy a tev
kenysg terve ki van dolgozva, s a lengyel kormny r
szrl most folyik az ergyjts a vgrehajtshoz. Miko
lajczyk elmondta, hogy a lengyel kormny megfontolta
egy ltalnos felkels tervt Varsban, s szeretn meg
krni a szovjet kormnyt a vros krnyki replterek
bombzsra. Ily mdon minden csak nagy ltalnos von
sokban rajzoldott ki, s csak mint a tvoli jv esemnye.
A lengyel emigrns kormny miniszterelnke a Lengyelor
szg fvrosban dl harc els napjairl nyilvnvalan
nem szndkozott beszlni.
A nmet fasiszta megszllk erfesztse s az Armia
Krajowa polgri vezetsnek mesterkedsei folytn, Vars
teljes mrtkben el volt szigetelve azoktl, akik tnyleges
segtsget nyjthattak volna a felkelknek a gyzelemhez!
Az 1. Belorusz Front parancsnoka mindent megtett, hogy
kapcsolatba lpjen a felkelkkel, s ezen bell a felkels
katonai vezetsvel. De Br-Komarowski tbornokhoz kl
dtt tviratra Rokosszovszkij nem kapott vlaszt.
A szovjetnmet arcvonalon augusztus 2-n a helyzet
nagymrtkben sszekuszldott. Varsnl az ellensg
nagy erej ellencsapst mrt a 2. harckocsi-hadsereg s a
47. hadsereg csapataira, melyek kedveztlen krlmnyek
kztt slyos vdelmi harcra knyszerltek. A hadseregek
egysgei szles arcvonalon egy lpcsben harcoltak. A
frontparancsnoknak nem volt tartalka, s brmely perc
ben vrhat volt, hogy az ellensg pnclosai a Visztula
mentn dli irnyban elretrnek, s sztverik a front bal-
szrny-csapatait, amelyek helyket tkelssel foglaltk el.
Ekzben Vars gett. A vrostz fstjt, az ellensg ellen
csapsnak krzetbe a harc irnytsra kirkez pa
rancsnokokkal egytt, maga Rokosszovszkij is ltta.
A szovjet csapatok nhny napos hsi kzdelme, a szov
jet hadvezets s parancsnokok hozzrtse az 1. Belorusz
Front arcvonaln vget vetett az ellensg tmeneti siker
nek. Az ellensg nem tudta jelentsen visszaszortani had
seregeinket. De neknk sem sikerlt lekzdeni a nmet fa
sisztk vdelmt.
Varsban mr mltt a vr, de sem az Armia Krajowa,
sem a Londonban szkel lengyel emigrns kormny
egyetlenegyszer sem fordult a szovjet kormnyhoz vagy a
szovjet hadvezetshez, hogy segtsen a felkelkn. Mg azt
sem tartottk szksgesnek, hogy errl tjkoztassanak
bennnket.
Csak utlag vlt vilgoss, hogy Mikolajczyk csoportj
nak s az Armia Krajowa parancsnoksgnak politikai sz
mtsaiba a tjkoztats s a segtsgkrs mg akkor sem
illett bele, amikor a hitleri csapatok mr megkezdtk a fel
kels vrbe fojtst.
Ezekben a napokban Sztlin zenetet kapott Churchill-
tl. Ebben emltik elszr a varsi felkelst. Churchill k
zlte, hogy az Armia Krajowa krsre az angolok felsze
relst s hadianyagot szlltottak Varsba. Mellkesen
megemlti, hogy Varsban elkeseredett harcok folynak.
A miniszterelnk mg arrl is rt, hogy a felkelk az oro
szok segtsgt is krik, ami remlik hamarosan meg
is rkezik. Churchill szavai szerint, a felkelket msfl n
met hadosztly tmadja. Ennek kapcsn albbi jelentsg-
teljes szlammal fejezi be zenett: Ez segtheti az nk
hadmveleteit.
Sztlin elszr is nem hitt a Churchilltl kapott rte
slsek hitelessgben. A kvetkez napon azt vlaszolta
az angol miniszterelnknek, hogy rteslsei ersen tl
zottak, s nem keltenek bizalmat. Klnsen ktsges,
hogy a felkelk kpesek Vars elfoglalsra. Az Armia
Krajowa rja Sztlin nhny, helytelenl hadosztly
nak nevezett osztagbl ll. Nincs sem tzrsge, sem rep
lgpe, sem harckocsija. Nem tudom elkpzelni, hogyan
vehetnk be ilyen osztagok Varst, amelyet a nmetek
ngy pncloshadosztllyal kztk a Hermann Gring
hadosztllyal vdelmeznek.13
Ami pedig Churchill zenetnek befejez mondatt il
leti, amelyben gy nyilatkozik a varsi felkelsrl, mintha
az a Vrs Hadsereg megsegtsre irnyul akci lenne
enyhn szlva nevetsges!
Mindazonltal az angol miniszterelnk zenett sem
hagytk figyelmen kvl. Sztlin utastotta Zsukovot, Ro-
kosszovszkijt s a vezrkart, hogy jelentsk elkpzelsket
Vars elfoglalsval kapcsolatban.
A fhadiszlls kpviselje s a front haditancsa
augusztus 6-n ezt jelentette Moszkvnak: 1. Az ellensg
nek nagy erej csoportostsa tevkenykedik Sokolw
Podiaski, Ogrudek (Kaluszyn 10 km), Stanislaww Wo-
lomin s Prga (Vars) arcvonalon. 2. Ennek az ellensges
csoportostsnak sztvershez nem volt elegend ernk.
Utols lehetsgknt engedlyt krtek a nemrg tartalk
ba helyezett, ngy hadosztlybl ll 70. hadsereg tk
zetbe vetsre, s krtk, hogy a hadmvelet elkszts
re hrom napot biztostsanak. Augusztus 10-nl elbb
lehetetlen a tmadst megkezdeni, mivel ennl kzelebbi
idpontig nem tudjuk a szksges legcseklyebb mennyi
sg lszert kiszlltani hangzik a jelentsben. A ve
zrkar a jelentssel egyetrtett. A fhadiszlls az enge
dlyt megadta, az elksztshez szksges idhz hozzj
rult. s noha a 70. hadsereget tkzetbe vetettk, a hely
zetben gykeres fordulat nem kvetkezett be.
A Legfelsbb Fparancsnoksg mivel nem sikerlt
menetbl ttrnnk Varshoz s nem tudtunk dnt for
dulatot elrni az tkzetekben, melyek tervszersgt a
tmad csapatok erinek kimerltsge miatt az ellensg
felbortotta; tovbb, mert alaposan meg kellett javtani a
hadseregek hadtpbiztostst Vars felszabadtsa cl
jbl jabb tmad hadmvelet megtervezsre knysze
rlt. A fhadiszllsnak ebben az idpontban nem voltak
meg a szksges nagy erej tartalkai, ezrt az 1. Belorusz
Frontnak sajt erivel kellett bernie.
A flkelt Vars felszabadtsra irnyul hadmvelet
tervrl ismereteim szerint a mai napig keveset r
tak, pedig ktsgtelenl megrdemli a rszletesebb ismer-
tetst. A hadmvelet tervezse a kvetkezk szerint
folyt le.
A fhadiszlls utastsra Zsukov s Rokosszovszkij ki
dolgoztk s jelentettk Sztlinnak elkpzelsket a var
si hadmvelet lefolytatsra. Jelentskben a kvetke
zkre trtek ki:
... 1. A varsi hadmveletet a front csak akkor kezd
heti meg, ha a jobbszrny-hadseregek mr kijutottak a Na-
rawhez, s hdft foglaltak a foly nyugati partjn Pul-
tusk, Serock terepszakaszon. Ezek a hadseregek most 120
kilomterre vannak a Narew folytl. Ennek a tvolsg
nak megttelhez 10 napra van szksg.
Kvetkezskppen ahhoz, hogy a front jobbszrny-had-
seregeivel kijussanak a Narew folyhoz, a tmad hadm
veletet augusztus 10-tl 20-ig kell lefolytatni.
2. Ez id alatt a front bal szrnyn a 69. hadsereg, a 8.
grdahadsereg, a 7. grda-lovashadtest s a 11. harckocsi
hadtest erivel rszleges hadmveletet kell vgrehajtani
a Visztula nyugati partjn lev hdfk kiszlestse, vala
mint Warka, Stroniec, Radom, Wierzbica terepszakasz bir
tokbavtele cljbl.
A hadmvelet lefolytatshoz az 1. Ukrn Front llo
mnybl az 1. Belorusz Front llomnyba t kell adni:
Katukov 1. harckocsi-hadseregt. A hadsereget Opatw
krzetbl Ostrowiec, Seno rintsvel kell tirnytani,
hogy szaki irnyban mrt csapssal jusson ki Zwolen,
Radom terepszakaszra, s ezzel nyjtson segtsget a 69. s
8. grdahadsereg, valamint a 7. lovas- s a 11. harckocsi
hadtest csapatainak a szemben ll ellensges csoportosts
sztversben.
Egyidejleg az 1. Belorusz s az 1. Ukrn Frontok kzti
svhatrt szakabbra: Krasnystaw, Ilzanka foly, Opocz-
no, Piotrkw vonalban kell kijellni. Ez tmrti az 1.
Belorusz Front balszrny-hadseregnek harcrendjt, s a
radomi irnyban nveli csapataink csapsmr erejt.
3. Ezen hadmveletek befejezst kveten miutn a
jobbszrny-hadseregek kijutottak a Narew folyhoz, a bal-
szrny-hadseregek pedig elrtk Warka, Radom, Wierzbica
vonalt a front csapatainak legalbb t napra lesz szk
sgk a lgier tteleptshez, a tzrsg s a hadtp fel- 99

7*
zrkztatshoz, valamint a lszer, az zem- s kenanyag
utnszlltshoz.
4. Ily mdon, figyelembe vve az elksztsre fordtott
idt is, a varsi hadmveletet abbl a clbl,, hogy bir
tokba vegyk Czechanw, Plonsk, Wyszogrd, Sochaczew,
Skierniewice, Tomaszw terepszakaszt s elfoglaljuk Var
st legkorbban 1944. augusztus 25-n kezdhetjk meg.
Ebben a hadmveletben: a Visztultl szakra hrom
hadsereget, tovbb az 1. harckocsi- s az 1. lovashadteste
ket; a Visztultl dlre pedig a 69., a 8. grda-, az 1. s
2. harckocsi-hadseregeket, tovbb kt lovas- s egy harc
kocsihadtestet, valamint a front balszrny-csapatainak l
lomnybl egy hadsereget kell alkalmazni.
Az 1. lengyel hadsereg feladata e hadmveletben, hogy
a Visztula nyugati partja mentn tmadva, egyttmk
dsben a front jobb szrnyn s kzepn tmad erkkel
vegye birtokba Varst.
Ekknt az ellensg varsi csoportostsnak sztverst
az 1. Belorusz Front szrnycsapataival, ktoldal tkaro
lssal szndkoztak vgrehajtani. Egyidejleg egy hadse
reggel a Visztuln tkelve, majd annak nyugati partja
mentn szaki irnyban mrt csapssal ez ellensg csopor
tostsnak kettvgst irnyoztk el. A tmad csopor
tostsok megindulsi krletl szolgltak: a jobb szr
nyon Pultusk s Serock krzetben, a Narew folyn
mg elfoglalsra vr hdf; a bal szrnyon a 8. grda-
s a 60. hadseregek ltal Magnuszew s Pulawy trsgben
a Visztuln mr birtokba vett hdfk. A hadmvelet kez
detnek legkorbbi idpontja, a lehet legkedvezbb k
rlmnyek esetn is csak augusztus 25-e lehetett.
Ezekben a napokban Mikolajczyk trgyalsokat folyta
tott Sztlinnal s Molotovval a Lengyelorszgban kialakult
helyzetrl s a szovjetlengyel kapcsolatokrl. A trgya
lsokra a vezrkartl idnknt Antonovot is berendeltk.
Sztlin hatrozottan hangslyozta, hogy a lengyel gyet
maguknak a lengyeleknek kell megvitatni, s a trgyal
sokat a Lengyel Nemzeti Felszabadtsi Bizottsggal kell
lefolytatni. A londoniak ezzel egyetrtettek. Ekkor Lub-
linbl Moszkvba rkezett a Lengyel Nemzeti Tancs el-
ioo nke, Bierut, a Lengyel Nemzeti Felszabadtsi Bizottsg
elnke, Osbka-Morawski s msok. gy szintn megrke
zett a lengyel nphadsereg fparancsnoka: Zymierski t
bornok.
Az ezt kvet trgyalsok nem hoztak eredmnyt, ahogy
mondani szoktk, a felek megmaradtak a maguk llspont
jn. Az utols beszlgets Sztlin s Mikolajczyk kztt
augusztus 9-n zajlott le. Ezen a beszlgetsen Mikolajczyk
vgl is knytelen volt rszletesebb tjkoztatst adni a
varsi felkelsrl s megmondani, hogy a felkelk nagyon
nagy hinyt szenvednek fegyverekben.
Hamarosan mi is megtudtuk a vezrkarnl, hogy a leg
felsbb fparancsnok felhvta Rokosszovszkijt telefonon, s
megparancsolta: vizsgljk meg jbl a varsi hadmvelet
krdst, s els rendszablyknt szervezzk meg a fegy
verszlltst a felkelk rszre. A felkels vezrkarval l
testend kapcsolat felvtelre pedig dobjanak le rdival
felszerelt ejternys sszektt. A ledobott ejternys sz-
szekt mivel a felkelk helyt nem ismertk egye
nest az ellensg karmai kz kerlt.
Mikolajczyk, Londonba visszatrve srgsen beszmolt
Churchillnek a Moszkvban folytatott trgyalsokrl, s
hogy Varsban a helyzet naprl napra rosszabbodik. Ezzel
kapcsolatban Churchill, Sztlinhoz rt levelben gy r:
Olvastam azoknak a varsi lengyeleknek a szomor tv
iratt, akik tz nap ta mg mindig harcolnak a vrost h
rom rszre szabdal nagy nmet erk ellen. Knyrgnek,
hogy adjunk gppuskkat s lszert. Nem tudna esetleg
n valami segtsget nyjtani nekik, mivelhogy a tvol
sg Olaszorszgtl igen nagy?
A levlbl kitnt, hogy a szovjet flnek rszletesebb t
jkoztatst senki sem szndkozott adni. A szvetsgesek
jl tudtk, hogy az 1. Belorusz Front rvid idn bell nem
kpes Varst elfoglalni, ezrt a felkels krli huzavon
juk leplezsre durva politikai jtkba kezdtek. Az angol
sajtban kzlemnyek jelentek meg, amelyek a lengyel
emigrns kormny lapjra s rdijra hivatkoztak. E kz
lemnyekben olyan megjegyzsek hangzottak el, hogy a
felkelk kapcsolatban vannak a szovjet hadvezetssel, m
de az nem hajland segtsget nyjtani nekik. Londonban
a lengyel polgri sajt nagy gyakorlatra tett szert abban, 101
hogy a Szovjetunira hrtsa a felelssget a varsi felke
lk nehz helyzetrt.
Sztlin nyomban vlaszolt erre a rosszindulat rgalom
ra. A TASZSZ nyilatkozatot tett kzz a sajtban s rdi
ban. Ebbl kitnt, hogy a Varsban zajl esemnyekrt
felels lengyel emigrns kormny meg sem ksrelte az
esemnyekrl a szovjet hadvezetst elzetesen tjkoztat
ni, s vele a lengyel fvrossal kapcsolatos tevkenysget
sszehangolni. ppen ezrt a trtntekrt minden felels
sg a londoni lengyel emigrns krket terheli.
A legfelsbb fparancsnok tevkenysge ebben az gy
ben nem szortkozott csupn a TASZSZ nyilatkozatra,
hanem tzetesen tanulmnyozta a varsi krdst, s leve
let rt Churchillnek. Kifejtette, hogy a varsi felkels meg
gondolatlan s szrny kaland, amely nagy ldozatokat
kvetel a lakossgtl. Mindez nem trtnik meg, ha a
szovjet parancsnoksgot kezdettl fogva tjkoztatjk, s ha
a lengyelek kapcsolatot tartanak vele.
A levlbl vilgosan kitnik az a gondolat, hogy londoni
lengyel krk az esemnyeket az ltaluk kidolgozott let-
kptelen politikai elgondolsba igyekeztek beleknyszer
teni, s az gy katonai oldalt egyltaln nem vettk fi
gyelembe. A felkels szervezi a felkelst katonailag nem
ksztettk el s nem biztostottk, s ami a legnagyobb hi
ba nem vettk trgyilagosan figyelembe a szovjet csa
patok szerept. Sztlin kertels nlkl kijelentette: A ki
alakult helyzetben a szovjet parancsnoksg arra a kvet
keztetsre jutott, hogy el kell hatrolnia magt a varsi
kalandtl, mivel sem kzvetlenl, sem kzvetve nem vi
selheti a felelssget a varsi akcirt.14
A legfelsbb fparancsnok Londonnal ellenttben
teljesen ms elvi llsponton volt Vars katonai felszaba
dtsnak mdjt illeten. A szovjet hadvezets vlemnye
szerint az ellensg teljes sztverse csakis lendletes front
tmad hadmveletekben valsthat meg. A szovjet had
vezets ksz volt a felkelket fegyver- s lszerszlltssal
segteni, de nem volt velk sszekttetsben, s tovbbra is
hinyoztak a Varsban kialakult helyzettel kapcsolatos
pontos adatok, amelyek pedig felttlenl szksgesek vol
tak az utnptls sikeres megszervezshez.
Vars krzetben, a fhadiszlls jvhagyott terve sze
rint, a hadmvelet haladktalanul megkezddtt. Vgskig
elkeseredett harcok folytak klnsen Praga (Vars kl
vrosnak) elterben, a 47. sszfegyvernemi s a 2. harc-
kocsi-hadseregek tmadsi svjban, nemklnben a Visz
tulnl a hdfk krzetben. Csakhogy^ ellensg vdelme
ez alkalommal is flttbb szilrdnak bizonyult. Ennek a
vdelemnek az ttrse olyan lszerhiny kzepette, ami
lyenben a csapatok szenvedtek, nagyon nehz feladat volt.
A hdfk kiszlestsre tett minden ksrletnket a nmet
parancsnoksg erinek tcsoportostsval ellenslyozta.
Nagy vesztesgek rn, kisebb sikereket csak a balszrny-
csapatok rtek el, amikor Rzantl dlre Romanyenko t
bornok 48. hadseregnek, s Pultusktl dlre Batov tbor
nok 65. hadseregnek svjban augusztus vgig egy-egy
kis mret hdft foglaltak a Narew folyn.
Vilgosan ltszott, hogy az 1. Belorusz Front tmad le
hetsgei kimerltek. A front csapatai, a kt hnapig tart
szntelen tmads idejn, egyes irnyokban tbb mint 600
kilomtert tettek meg. A katonk elfradtak. Az egysgek
nagy vesztesgeket szenvedtek; az utnptls akadozott.
Hasonlan alakult a helyzet a 2. s 3. Belorusz, tovbb az
1. Ukrn Front csapatainl is. Ideiglenesen vdelembe
kellett tmenni.
Elg kesersget okoztak neknk hadseregeink sikerte
lensgei, s ekkor Londonban mg csak olajat ntttek a
tzre. Churchill, miutn megkapta a szovjet legfelsbb f-
parancsnok augusztus 16-i vlaszlevelt, rbeszlte Roose-
veltet, hogy rja al a Sztlinnak kldend zenetet, mely
gy kezddtt: Arra gondoltunk, hogyan reagl majd a
vilg kzvlemnye, ha a varsi antifasisztkat lnyegben
sorsukra hagyjuk.
Erre Sztlin augusztus 22-n ezt a vlaszt kldte: Elbb
vagy utbb, de mindenki megtudja az igazsgot arrl a ma
roknyi gonosztevrl, akik a varsi kalandot kieszeltk,
hogy magukhoz ragadjk a hatalmat. Ezek az emberek, ki
hasznlva ^ varsiak hiszkenysgt, sok embert dobtak
csaknem fegyvertelenl a nmet gyk, harckocsik s re
plgpek tzbe. Olyan helyzet alakult ki, amikor minden
jabb nap nem a Vars felszabadtsrt kzd lengyelek-
nek kedvez, hanem a hitleristknak, akik embertelenl
irtjk a varsi lakossgot.15
Vlaszban Sztlin kln is kitrt Vars katonai jelen
tsgre :
Katonai szempontbl a kialakult helyzet, amely a n
metek figyelmt fokozottan Varsra tereli, ugyancsak igen
htrnyos, mind a Vrs Hadsereg, mind pedig a lengye
lek szmra. Mindazonltal a szovjet csapatok, amelyek az
utbbi idben jabb jelents nmet ellentmadsi ksrle
tekkel kerltek szembe, minden lehett elkvetnek, hogy
megtrjk a hitlerista ellentmadsokat, s szles arcvona
lon jra tmadsba menjenek t Varsnl. A Vrs Had
sereg bizonyra nem fogja kmlni az erejt, hogy Vars
alatt sztzzza a nmeteket, s felszabadtsa Varst a len
gyelek szmra. Ez lesz a legjobb, az igazi segtsg a len
gyel antincistk szmra.16
A Vars krzetben kialakult helyzetet a fhadiszllson
tbb alkalommal megvitattk. A katonai s katonapolitikai
vonatkozs dntsek eltt minden esetben mrlegeltk a
felkelknek nyjtand segtsg klnbz forminak ha
tkonysgt, s ennek figyelembevtelvel terveztk meg
a csapatok tevkenysgt.
A fhadiszllson s az 1. Belorusz Frontnl egyetlen
percre sem feledkeztek meg a sokat szenved Varsrl
a felkelknek segtsgre volt szksgk, mgpedig minl
elbb. Tbb alkalommal visszatrt erre a krdsre Sztlin
is. Egyik jszaka, 1944 szeptemberben, kzvetlenl a h
nap elejn lehetett, amikor az elz napi helyzetet jelen
tettk, Sztlin lassan jrklt a szobban, s kzben hangosan
gondolkozott. Nem emlkszem sz szerint az ott elhangzot
takra, de mivel e bonyolult, felelssgteljes problma meg
oldsa geten fontos volt szmunkra, az akkor kifejtett
elkpzels ltalnos lnyegt a mai napig pontosan meg
riztem emlkezetemben.
A legfelsbb fparancsnok fejtegetseiben hangslyozta,
hogy a varsi kalandrt melyre szervezi a szovjet had
vezets tudta nlkl s annak hadmveleti terveit felbo
rtva vllalkoztak csakis a Londonban szkel lengyel
emigrns kormny kpviseli felelsek. A szovjet kormny
104 azt szeretn, ha egy prtatlan klnbizottsg kivizsgln,
kinek a parancsra kezddtt Varsban a felkels, s ki a
felels azrt, hogy a szovjet hadvezetst elzetesen nem
rtestettk errl. Egyetlen hadvezets sem az angol,
sem pedig az amerikai nem nyugodna bele, hogy csa
patainak arcvonala eltt, tudta nlkl s hadmveleti ter
veivel ellenttben, valamely nagy vrosban felkelst szer
vezzenek. rthet mdon, ebben a szovjet hadvezets sem
kpezhet kivtelt. Ha elzetesen kikrik a szovjet hadve
zets vlemnyt arra vonatkozan, vajon clszernek
tartja-e augusztus elejn felkels kirobbantst Varsban,
nem ktsges, hogy ezt a gondolatot ellenezte volna. A
szovjet csapatok akkor mg nem voltak felkszlve Vars
bevtelre, klnsen nem, ha figyelembe vesszk, hogy a
nmeteknek mr ez idre sikerlt pnclos tartalkaikat
ebbe a trsgbe tirnytani.
A legfelsbb fparancsnok frkszve vgigmrte a jelen
levket, majd abban az rtelemben folytatta, hogy senki
sem vdolhatja a szovjet kormnyt azzal, hogy nem nyjt
hatkony segtsget a lengyel npnek s ezen bell Vars
nak. A szovjet csapatoknak a nmet megszllk ellen Len
gyelorszgban folytatott tevkenysge a segtsgnek olyan
hatkony formja, amely lehetv tette Lengyelorszg
tbb mint negyedrsznek felszabadtst. Ez a szovjet
csapatok, s kizrlag a szovjet csapatok mve, melyek v
rket hullatjk a lengyel np szabadsgrt.
Nem maradt ms htra, mint a varsiaknak nyjtott ke
vsb hatkony formja a segtsgnek fegyverek,
gygyszerek s lelem replgprl trtn ledobsa.
Tbbszr tettnk gy a fldre fegyvert s lelmet a felke
lknek, de minden alkalommal arrl rtesltnk, hogy
azok a nmetek kezbe kerltek.
Mivel Churchill s Roosevelt Sztlinnak kldtt zene
tben ppen a varsi felkelknek a levegbl nyjtand
segtsget szorgalmazta, a legfelsbb fparancsnok kifej
tette: ha a miniszterelnk s az elnk annyira bzik az
ilyen jelleg segtsg hatkonysgban s ragaszkodik hoz
z, a szovjet kormny nem zrkzik el az ell, hogy az
amerikaiakkal s angolokkal kzsen szervezze meg a se
gtsget. Csupn az szksges, hogy ez a tevkenysg el
zetesen egyeztetett tervek alapjn trtnjk.
Azoknak pedig, akik arra trekednek folytatta a leg
felsbb fparancsnok , hogy a felkels sorsrt s a var
siak ldozatairt a felelssget a szovjet kormnyra h
rtsk, azt feleljk, az kiabl, akinek a hza g. Ugyanez
vonatkozik azokra is, akik azt lltjk, hogy a Varsnak
nyjtand szovjet segtsg ellentmond a szvetsgesi
egyttmkds szellemnek.
Nem ktsges, ha a brit kormny gondoskodik arrl,
hogy a szovjet hadvezetst idejben figyelmeztessk a
Varsban kszl felkelsrl, akkor az esemnyek biztosan
ms irnyt vesznek.
Sztlin tovbb hangoztatta, hogy a Varsban zajl ese
mnyekkel kapcsolatos tnyek torztsmentes nyilvnos
sgra hozsa felttlenl segtsget nyjt a kzvlemny
nek, hogy mltkppen eltlje a varsi felkels feleltlen
kezdemnyezit, s helyesen rtelmezze a szovjet kormny
llspontjt. Csupn arra kell trekedni, hogy a nyilvnos
sg a teljes igazsgot ismerje meg a felkelsrl.
Krlbell ilyen gondolatokat fejtett ki Sztlin a varsi
felkelst illeten.
A vezrkar megkapta a Vars krli tmad tevkenys
gek folytatst jvhagy parancsot. Mindenekeltt fel
kellett szmolni az ellensg hdfjt Praga trsgben a
Visztula s a Narew folyk kztt. Augusztus 29-n a h
rom Belorusz, az 1. s 4. Ukrn Front kzhez vette a szi
lrd vdelemre vonatkoz direktvt. Kivtelt kpezett az
1. Belorusz Front jobb szrnya, amelynek a lengyel fv
ros felszabadtst adtk feladatul, valamint Zaharov t
bornok 2. Belorusz Frontjnak kt hadserege, melyek foly
tattk a harcot a Kelet-Poroszorszghoz vezet tvonala
kon.
A vezrkar s az 1. Belorusz Front parancsnoksga l
landan kutatta a feladatok legjobb megoldsnak tjt-
mdjt Vars trsgben. Szeptember elejn az 1. Belo
rusz Front feldertse megllaptotta, hogy Praga krzet
bl az ellensg egy pncloshadosztlya, ms csapatokkal
egytt, Visztuli hdfink trsgben jelent meg. Biztosra
vettk, hogy a nemet fasiszta parancsnoksg a hdfkben
tevkenysgnk fokozsra szmtott. Az ellensg erinek
elvonsa Praga krzetbl kedvez alkalomnak knlko
zott a csaps ebben az irnyban trtn kifejlesztshez.
Jelentettk a legfelsbb fparancsnoknak, s kiadta a
megfelel utastst.
Szeptember 10-n a 47. hadsereg megkezdte a tmadst.
Mgtte mozgott elre az 1. lengyel hadsereg is. Szeptem
ber 13-n csapataink betrtek Pragba. Ekkor kellett volna
kitrni a felkelsnek Varsban! A felkelk, elfoglalva a
hidakat, megakadlyozhattk volna felrobbantsukat, se
gthettek volna a szovjet katonknak, hogy tkeljenek a
Visztula nyugati partjra s bejussanak a vros kzpontj
ba. gy azonban az ellensg a hidakat felrobbantotta, s a
szles foly elvlasztotta a mr negyventdik napja har
col varsiakat csapatainktl. A 47. hadsereg feldertinek
sszes ksrleteit a vzi akadly menetbl val lekzdsre,
az ellensg meghistotta.
Praga lakosai nagy lelkesedssel fogadtk felszabadti
kat, a szovjet s lengyel harcosokat. Az asszonyok az ellen
sges tzben gondoztk a sebeslteket, enni s inni adtak
nekik, eltemettk a halottakat.
Rokosszovszkij parancsra, az arcvonalat Vars eltt, a
Visztulnl Berling tbornok csapatai vettk t, a 47. had
sereget pedig tcsoportostottk szakra. A szovjet s len
gyel csapatok most rtk el azt a vonalat, ahonnan segt
kezet lehetett nyjtani Vars felkelinek.
A Visztuln tl termszetesen tudtak arrl, hogy a hit-
lerista csapatokat Praga elvrosban sztvertk. A felkels
vezeti azonban, akik a londoni tborhoz tartoztak, tovbb
ra is hven nmagukhoz, a vilgrt se kzeltettek felnk
egy lpssel sem. Hallgattak, s meg sem ksreltk a kap
csolat felvtelt, noha amint azt az angol kormny k
zlte Vars lakossga hihetetlen nehzsgekkel kzdtt.
Az Armia Ludowa egysgeinek vezetsge viszont
mely nknt csatlakozott a felkelshez, hogy a nehz rk
ban Vars lakosai mellett lljon , amikor a szovjet csa
patok elrtk Prgt, kt hrads lnyt azonnal tba ind
tott hozznk. A fiatal honlenyok letket kockztatva ju
tottak el csapatainkhoz. A szovjet s lengyel parancsnok
sg tlk hallott elszr rszletesebben a varsi felkels
jellegrl, a vrosban kialakult helyzetrl, a felkelk elhe
lyezkedsrl s erik llapotrl.
Akkor gy gondoltuk, hogy a varsi felkelket a szovjet
csapatoktl s a lengyel nphadseregtl mr csak a Visz
tula vlasztja el. Valjban ez korntsem volt ilyen egy
szer, s ennek oka a lengyel pnok hatalmi trekvst
szolgl prdales politika volt. De erre mg valamivel
ksbb visszatrek.
Szeptember 13-n napkzben Antonovval jelentettk a
legfelsbb fparancsnoknak a legfrissebb adatokat az 1.
Belorusz Front helyzetrl. Akknt intzkedett, hogy itt
minden lehetsgest el kell kvetni, tbbek kztt biztos
tani kell a felkelk lgi ton val jobb elltst lszerrel
s ms anyaggal. Mi tovbbtottuk az utastst a frontnak
s a lgiernek. A mg aznap jjel Varsba irnyul fegy
ver- s lszerszlltsi ksrletnket siker koronzta. A k
vetkez naptl kezdve pedig megkezddtt a felkelk rend
szeres elltsa.
A jelentsnk utn Sztlin kzvetlen vonalon megbesz
lst folytatott Rokosszovszkijjal. A frontparancsnok jelen
tette, hogy csapatai pillanatnyilag nem kpesek Varst fel
szabadtani. Sztlin ezt megrtette, s nem erltette a to
vbbi tmadst. Antonovot s engem mg egyszer figyel
meztetett, hogy sszekttetst kell ltesteni a felkelkkel.
Az erre irnyul tevkenysg mr korbban megkezd
dtt. Ezenkvl parancsot adott Zsukovnak, aki most rke
zett vissza az Ukrn Frontoktl, hogy forduljon vissza, s
most az 1. Belorusz Fronthoz menjen ki. nt ott jl isme
rik. Ismerkedjk meg a helysznen a Varsval kapcsolatos
krdsekkel, s szksg szerint intzkedjk. Tisztzza,
hogy a Visztuln t megvalsthat-e az tkels valami
lyen rszhadmveletben, ha lehet Berling csapataival. . .
Ez nagyon fontos lenne... A lengyeleknek a feladatokat
Rokosszovszkijjal egytt szemlyesen szabja meg, s segt
senek nekik mindent megszervezni. Nekik mg nincs ele
gend tapasztalatuk.
Szeptember 15-n Zsukov az 1. Belorusz Front tr
zshez replt. Szeptember 16-n reggel Rokosszovszkijjal
egytt megrkezett Pragba, az 1. lengyel hadsereg Zielo-
na krzetben teleplt harcllspontjra. Berling jelentet-i
te, hogy sikerlt egy 500 fbl ll, kilenc gppuskval,
tizenhat 82 mm-es aknavetvel s egy negyvents gy-
val megerstett lvszzszlaljnak Czerniakwnl tkelni
Varsba. A zszlalj feladata, hogy egyesljn a felkelk
itt harcol csoportjval, dertsen fel, s ltestsen hdft
a csapatok Visztuli tkelsnek biztostshoz.
A feldertknek azt a ksrlett, hogy tkeljenek a fo
lyn s felvegyk a kapcsolatot Vars szaki rszben har
col felkelkkel, az ellensg tzzel meghistotta. A hit
leristk szilrdan befszkeltk magukat a rakparton. A f
hadiszlls kpviselje s a frontparancsnok mg az els
napon megszabtk az 1. lengyel hadsereg feladatt, s ki
dolgoztk a vgrehajtst biztost rendszablyokat.
Molotkov altbornagy vezetsvel a vezrkarnak a
lengyel nphadseregnl lev kpviseli mint ltalban
mindig most is ott tartzkodtak, ahol a helyzet a leg
melegebb volt. Rendszeresen kldtk jelentseiket, s gy
mi llandan benne voltunk a kpben. Este pedig a
marsall tviratban rtestette a fhadiszllst a kiadott in
tzkedseirl. Ily mdon az ottani krlmnyekrl mindig
teljesen tjkozottak voltunk. Berling ferinek kzeleb
bi feladata jelentette Zsukov a fhadiszllsnak :
Vars dli rsznek birtokbavtele megkzelten a Mjus
3. s a Jerozolimskie sugrt vonaltl Henrykw krle
tig, majd az elrt helyzetet megszilrdtva, tovbbi had
mvelet vgrehajtsa szaki irnyban, tkarolva a vrost
dlnyugatrl. Aztn gy folytatta: Ezenkvl, ha sikerl
kapcsolatba lpnnk a vros szaki rszt birtokl felkel
csoporttal, ekkor a dlrl mrt csaps irnyval szem
ben szakrl is szerveznk egy csapst, tkarolva a vrost
szaknyugatrl... Ha minden jl megy, hdf birtokbav
tele cljbl Guszevtl bevetnk egy megerstett lvsz-
hadtestet. Az a vlemnyem, hogy Vars elfoglalsval
egyidejleg j lenne kialaktani a varsi hdft is.
Az 1. lengyel hadsereg tkelse a terveknek megfe
lelen 21.00-kor megkezddtt. Az els lpcsvel, mely
a 3. lengyel gyalogoshadosztlybl llott, tkelt Molotkov
altbornagy s Jevszejev ezredes is, majd ezt kveten
Dubrovszkij ezredes s Jeropkin szzados.
Jelentsen fokoztk a feldertst. Ezzel kapcsolatosan
elhatroztk kt ejternys rdis feldert ledobst is
arra az alacsony dombra, amely kzvetlenl a mi ada
taink szerint a felkelk kezben volt. A mr elfoglalt
hdfbe lvegeket s aknavetket dobtak t. Az ellensg
tzrtegei elleni harcra Praga krzetben szznl tbb,
nlklzhet messzehord lvegbl tzrcsoportot hoz
tak ltre, melynek a hdf krzetben az tkelst kellett
biztostania.
Az 1. lengyel hadsereg tzrsgnek zmt, valamint a
front tzrdandrnak 203 mm-es lvegeit a folytkels-
nl s a hdf kiszlestsnl a gyalogsgot tmogat t
zrcsoportban alkalmaztk. A lgier feladata az tkels
krzetnek oltalmazsa s a nyugati parton egysgeink te
vkenysgnek tmogatsa volt.
Egyszval mindent megtettek, hogy a Visztuli tkels
sikerljn, s a felkelkkel egyeslve a vrosban, valamint
krnykn sztverjk a nmet csapatokat. Ezzel egyidej
leg a vezrkar elvgezte a Varst megkerl csapatok t
madsval kapcsolatos szmvetseket.
A vezrkar is sokat fradozott, hogy sszekttetst te
remtsen a felkelkkel. Az esemnyek knyszert hats
ra az Armia Krajowa vgl is rsznta magt, hogy kap
csolatot ltestsen velnk. Londonon keresztl sikerlt a
vezrkarnak minden az sszekttetshez szksges
okmnyt eljuttatni Br-Komorowskihoz. Varsban az Ar
mia Krajowa osztagai utastst kaptak, hogy lpjenek rint
kezsbe az 1. lengyel hadsereg s az 1. Belorusz Front
trzsvel. Szeptember 15-n Vars Zoliborz krzetnek
rdis tisztje kzlte, hogy feladatot kapott a kapcsolat fel
vtelre a Vrs Hadsereg Pragban teleplt parancsnok
sgval.
Ettl kezdve nemcsak rendszeresen s hathatsan ellt
tuk a felkelket, de pontosan a megadott krletbe dobtuk
le az ltaluk krt anyagokat.
Megmozdultak a szvetsgesek is. Szeptember 18-n nyu
gatrl megkzelten 4000 mter magassgban Var
s krzetbe bereplt nyolc, egyenknt 1212 db re
pl erd-bi ll lgiktelk. Hsz percen keresztl do
bltk ejternyn a fegyverrel, lszerrel s lelemmel
megrakott kontnereket. Figyelink mintegy 1000 ilyen
ejternys kontnert szmoltak meg. A felkelk krzet
ben azonban legfeljebb 20 db ejterny szllott le, a nagy
tbbsgk a hitleristk ltal megszllt terleten, nhny
kzlk pedig a mi csapataink mkdsi krletben rt fl
det.
A szovjet replk viszont, most mr ismerve a felkel
osztagok elhelyezst, 150200 mter magassgbl, j
szaknknt, a fldrl kapott jelzsekhez igazodva, maga
biztosan szrtk le terheiket, pontosan a megadott krle
tekbe.
me nhny adat: Az 1. Belorusz Front lgiereje 1944.
szeptember 14-tl oktber 1-ig 2243 replbevetst hajtott
vgre a Varsba irnyul teherszlltsok lebonyoltsa cl
jbl. Ledobtak: 156 aknavett, 505 kzi pncltr fegy
vert, 2667 gppisztolyt s puskt, 3 milli tltnyt, mint
egy 42 000 kzigrntot s ms fegyvert, gyszintn
500 kilogramm klnbz gygyszert s tbb mint 113
tonna lelmiszert.
A Visztula jobb partjrl, a felszabadtott Praga elv
rosbl az 1. lengyel hadsereg harcosai lttk, hogyan lngol
Vars. A np irnti odaadsuk s hsgk harcba hvta
ket. A lengyel nphadsereg fparancsnoksga szeptember
15-i parancsban megblyegezte a londoni lengyel emigrns
kormnyt a felkels korai kiroblbamtsrt. Ha a felkels
most kezddne, ssze lehetne hangolni a Vrs Hadsereg
s a lengyel nphadsereg tevkenysgvel, s ez biztostan
a hidak megrzst, elsegten Vars gyors felszabadt
st, s megmenthetn tbb szzezer em'ber lett.
Ebben az esetben nem rte volna Varst ez a borzalmas
pusztts ... hangzott a parancs.
Az 1. lengyel hadsereg Visztuli tkelse elssorban
technikai okokbl valszntlenl megnehezlt. Kevs
nek bizonyult az tkeleszkz. A foly alacsony vzszintje
miatt a mi partunkon a nehzpontonok nem tudtak kikt
ni, pedig ezekre kellett volna berakni a tzr- s pnc
losfegyverzetet. Hasonl volt a helyzet a tls parton tr
tn kiraksnl. A czerniakwi hdfben s a pragai fo
lyamszakaszon a hitleristk a partvonulatot sszefgg,
hzagmentes gppuska- s tzrsgi tz alatt tartottk,
nem is beszlve az ellensg nagy erej ellentevkenysg-
rl, amelyet a Visztula bal partjra tkelt 1. lengyel hadse
reg alegysgei ellen folytatott.
Szeptember 17-n a varsi hdfben a 9. lengyel gya
logosezrednek mr kt megerstett zszlalja (mintegy
1000 katonja) harcolt. A kvetkez jszakra terveztk
a harmadik zszlalj, a 76 mm-es gys teg s a pncl
elhrt tzrezred tkelst. Ezt kveten a 9. ezrednek
az 1. lengyel hadsereg tzrsgnek s a 16. lgi had
seregnek a Visztula jobb partjrl vgrehajtott tmogat
sa mellett meg kellett volna kezdeni a tmadst a bir
tokba vett hdf kiszlestsre. A terv szerint, ezzel egy
idejleg folytatni kellett az tkelst a 3. lengyel gyalo
goshadosztly egysgeivel. Az 1. Belorusz Front s az 1.
lengyel hadsereg parancsnoka gy vlte, hogy ezek az
erk kezdetben elegendk lesznek a kzelebbi feladat vg
rehajtsra, az ellensg ellenlkseinek elhrtsra.
A 47. s 70. hadsereg ez id alatt Prgtl szakra a
Narew s a Visztula foly kzn folytatta a hadmve
lett. A nmeteknek ebben a trsgben mg jelents hd
fjk volt, s onnan csapst mrhettek Praga elvros h
tba, majd ezt kveten dli irnyban. A csapatok aktv
tmad tevkenysge, ebben a trsgben, a legfelsbb f-
parancsnok kzvetlen utastsa szerint folytatdott. Szt
lint tovbbra is nyugtalantotta az 1. Belorusz Front arc
vonala megszilrdtsnak krdse, s azt kvetelte, hogy
Vars szaknyugati megkerlsvel nyjtsanak segtsget
a vrosban harcol alakulatoknak. A csapatok tbbszr
megksreltk a tmadst, de a lszerhiny, az ellensg
kitart ellenllsa s a szmunkra kedveztlen terepvi
szonyok kvetkeztben, minden ksrletk kudarccal vg
zdtt s drgn fizettek rte.
A czerniakwi hdfben a harc a kvetkez napokban
sem csendesedett. Sikerlt ismt jabb erkkel tkelni a
hdfbe, de az elrt eredmnyek nem voltak megnyugta
tak. Amikor az Armia Krajowa egyes alegysgei az 1. len
gyel hadsereg parancsnoksgnak tudta s rtestse nl
kl, Mokotw irnyban visszavonultak, a varsi hdfben
a helyzet mg bonyolultabb vlt. Nagymrtkben meg
ntt a nmet fasiszta csapatok er- s eszkzflnye. St,
az ellensg igen jelents hadmveleti elnykhz jutott.
A hitleristk legcseklyebb elretrse dlre a birto
kukban lev Poniatowski-hd krzetbl azzal fenyege
tett, hogy teljesen elvgjk a lengyel hadsereg egysgeit
a folytl, s termszetesen a Pragban lev csapatoktl.
A foly mindkt partja s a vztkr az ellensg hzag
mentes tzrsgi, aknavet s gppuskatze alatt llt. Az
ellensg a pnclosait ers gyalogoscsoportokkal egytt
mkdve mozg csapsmr klk-knt alkalmazta,
melyek ellen (megfelel pnclelhrt szakeszkzk hi
nyban) igen nehz volt kzdeni.
A czerniakwi hdfben a 3. lengyel gyalogoshadosztly
katoni igen kis terleten knyszerltek harcolni, s ez
nagyon megneheztette manverlehetsgeiket. Nem tud
tak ttrni Vars kzpontja, illetve dli rsze fel sem.
Az ellensg a hdftl nyugatra flttbb kedvez hely
zetben, csapataink elhelyezsn uralkod lejtt vdett, dl
re pedig szertegaz, csapatokkal srn megszllt, k
lnbz vdelmi ptmnyekbl ll rendszert birtokolt.
Nagyon nehz helyzetbe kerltek a 2. lengyea hadosztly
6. gyalogosezrednek alegysgei, melyeknek szeptember
18-n jjel sikerlt egy kis kiterjeds hdft foglalni a
Visztuln. Hrom napig elkeseredett harc folyt a hdfrt,
de megtartani nem tudtk.
A kialakult helyzet megkvetelte, hogy az 1. lengyel
hadsereg Vars irnyban folytatott tmad hadmvele
tnek tervt lnyegesen megvltoztassk. Ms utat kellett
keresni az ellensgnek a lengyel fvrosban trtn szt
versre. Amikor ezt jelentettk a legfelsbb fparancs
noknak, rvid sznet utn Sztlin megkrdezte: Mit ja
vasol a vezrkar?
Antonov jelentette, mst azon kvl, hogy Varst szak
rl s szaknyugatrl megkerlve megismteljk a 47. s
70. hadseregek csapsait, s megerstjk az 1. lengyel had
sereget nem tud javasolni.
A legfelsbb fparancsnok a 47. s 70. hadsereg harcrt
kre volt kvncsi. Jelentettem neki. Ebbl Sztlin meg
rtette, hogy a hadseregek nagyon legyengltek, a csapa
tok kimerltek a jlius 18-tl meglls nlkl foly slyos
tmad hadmveletek alatt, s komoly vesztesget szenved
tek. Az ellensg vdelme viszont mindentt szilrd. A hi
vatali helyisgben hossz idre csend tmadt. A legfelsbb
fparancsnok, kialudt pipval kezben, lassan jrklt az
asztal mentn. Vgl felnk fordulva, ezt mondotta:
Adjk t Zsukov elvtrsnak: Rokosszovszkijjal egytt
gondoljk t, hogy Varsn miknt segthetnnk... Nem
lehetne-e, mindezek ellenre, az ellensg folyk kzti hd
fjt felszmolni, s Guszev, Popov hadseregeivel a Var
st megkerl tmadst feljtani? Hadd gondolkozzanak
k is azon, hogy mit tehetnk a vrosban, Berlingrt. Tu
dunk-e srgsen kldeni neki olyan erstst, amelynek
mr van tapasztalata a vrosharcban ... ?
Az utastst tovbbtottuk, Zsukov s Rosszovszkij mr
a kvetkez napon, szeptember 20-n jelentettk is el
gondolsaikat a vezrkarnak. Mind a fhadiszlls kpvi
selje, mind az 1. Belorusz Front parancsnoka szilrdan
meg volt gyzdve arrl, hogy Varsnl az ellensg szt
verst folytatni kell.
Antonov s a vezrkar hadmveleti csoportfnksge
egyetrtett Zsukov s Rokosszovszkij elgondolsval. He
lyesnek tartotta a legfelsbb fparancsnok is, s azt az uta
stst adta, hogy siettessk a frontot a hadmvelet elk
sztsben, valamint hogy gondosan ksrjk figyelemmel
az 1. lengyel hadsereg helyzett a hdfben.
Sztlin, a vezrkar s a Politikai Fcsoportfnksg ezek
ben a napokban szinte hihetetlen hreket kapott a Visztu
ln tlrl. Pldul az Armia Krajowa fparancsnoksga
alattomosan, bellrl sta al a felkel erk szervezett.
Az Armia Krajowa varsi krzetparancsnoknak, Monter
tbornoknak trzsbl szeptember 20-n Pragba rkezett
ht tiszt, akiknek megbzatsuk volt, hogy kapcsolatba lp
jenek a Vrs Hadsereg s a lengyel nphadsereg parancs
noksgval. Az egyik tiszt bejelentette Br-Komorows
ki tbornok titkos intzkedst, amely szerint a lublini
kormnynak engedelmesked fegyveres osztagokat er
szakkal kell knyszerteni, hogy csak az (Br) paran
csnak engedelmeskedjenek. Az ellenszeglkkel pedig le
kell szmolni.
Az 1. lengyel hadsereg Visztuln tli alegysgeinek hely
zete szeptember harmadik harmadban tovbb romlott
br szeptember 20-n mg tartottk llsaikat. Czer-
niakwtl szakra a 6. gyalogosezred 2. zszlalja mg
egyszer megksrelte az ellensg vdelmnek lekzdst
s a mlysgbe val kijutst, de az ellensges tz kz
vetlenl a folyparton fldre knyszertette a katonkat.
A kvetkez napon Vars helyzete vlsgosra fordult.
A Visztula nyugati partjn, 1944. szeptember 21-n haj
nalban, tzelkszts utn s tzrsggel ltestett kd
fggny leple alatt az ellensg megrohamozta a lengyel
hadsereg alegysgeit jelentette a helysznrl Molotkov,
a fhadiszlls kpviselje. Ennek kvetkeztben a 6. ez
red 2. zszlaljval amely 8.30-kor tzrsgi tzet krt
sajt elhelyezsre minden kapcsolat megszakadt.
Aki mr volt harcban, jl tudja mit jelent, ha az alegy
sg tzet kr sajt magra. Azt jelenti, hogy nincs ms
kit, itt a vg, s a katonk letket ldozva igyekeznek
az ellensg megsemmistsre.
Megsznt mindenfle sszekttets a 8. gyalogosezred
zszlaljval is szlt a jelents. A 9. ezred kt zszl-
aljbl ll harccsoportjt az ellensg nagy erej ellenl
kssel visszaszortotta, s szeptember 21-n 18.00-kor, a
vros keleti rszn mr csak egy kis terletet tartottak
kzben ...
A nmetek Varsban sszevont friss s nagy pnclos
eri eldntttk a harc vgs kimenetelt. Az egymstl
elszigetelt felkel osztagok aktivitsa szeptember vgre
jelentsen albbhagyott. Az ellensg pedig Vars szaki,
kzps s keleti rszein fokozta tmad tevkenysgt.
Replink s tzrsgnk rendszeres csapsai nagy vesz
tesget okoztak neki. Egyes napokon, az ellensg lgiereje
kptelen volt bejutni a vros lgterbe, de a fldn nem si
kerlt fordulatot elidznnk. A vrosban, de kln
sen a czerniakwi hdfben, a lengyel hadsereg egysgei
nek helyzete tovbb rosszabbodott. A harc mr csak a rak
part keskeny svjn folytatdott, akadoz utnptlsi k
rlmnyek kztt, Vars ms kerleteitl teljesen elszi
getelve, az 1. lengyel hadsereg feritl elvgva.
Ezek a krlmnyek s az Armia Krajowa politikai int
rikirl szl egyre szaporod hrek arra ksztettk az 1.
Belorusz Front parancsnokt, Rokosszovszkijt, a Szovjet
uni marsalljt, hogy hatrozottan krje a varsi harcte
vkenysg beszntetsnek engedlyezst. Zsukov tmo
gatta a javaslatt.
A Katonai ktelessg cm emlkiratban Rokosszovsz-
kij errl gy r: Ilyen krlmnyek kztt lehetetlen volt
a Visztula nyugati partjn kitartani, ezrt elhatroztam a
hadmvelet beszntetst. A folyn tkelt deszantoknak
segtettnk, hogy a sajt partra visszatrjenek. Az 1. len
gyel hadsereg ezrednek alegysgei szeptember 23-ig mind
visszatrtek egysgeikhez.
A legfelsbb fparancsnok egyetrtett a frontparancs
nokkal. Az 1. lengyel hadsereg parancsot kapott, hogy a
Visztula keleti partjn menjen t vdelembe.
Varsban a hitleristk szeptember 28-n ltalnos tma
dsba kezdtek. A harcok a vgskig elkeseredett jellegek
voltak. Hrom nap mlva a felkelk a teljes veresg k
szbn lltak. Az 1. lengyel hadsereg visszamaradt sz-
szekt tisztjeinek el kellett hagyniuk a felkelk trzst,
mivel tudomsukra jutott, hogy az ellensg gynkei fi
zikai megsemmistskre kszlnek.
A kvetkez napokban, mintegy befejez aktusknt,
Vars klnbz pontjain sorra elhallgattak a fegyverek
a felkels gcpontjain. De mg a teljes bekertsbe kerlt,
a hitleristk nagy erej tznek kitett, elszigetelt, pa
rancsnoksguktl elszakadt felkel csapatok sem tettk le
a fegyvert. Klns szilrdsggal lltak ellen pldul Var
s Zoliborz s Srdmiesice nev kerletei. Az Armia Lu
dowa kommunisti s parancsnokai kidolgoztk s az 1.
lengyel hadsereg kzvettsvel a frontparancsnoksggal
egyeztettk a felkelk kivonulsnak tervt Zoliborzbl.
E terv szerint biztostottnak ltszott a felkelk kivonsa
a Visztula partjra, majd ezt kveten az 1. Belorusz
Front tzrsgnek s replinek tmogatsa mellett
az tkels Praga elvrosba.
Az Armia Krajowa parancsnoksga azonban szeptember
30-n 18 rakor elrendelte az azonnali megadst, s ezzel
a terv vgrehajtsa meghisult. A felkelk kzl, csak
egy kis csoport, Szaniawski rnagy vezetsvel, jutott el
harc rn a Visztulhoz s kelt t az 1. lengyel hadsereg
csnakjain a mi oldalunkra. Kt nap mlva, Srdmiescie
is beszntette az ellenllst.
gy vgzdtt a varsi felkels, amely a dicssg so
ha nem halvnyul fnyvel ragyogja be Varst s rk
gyalzatra krhoztatja szervezit, az gynevezett londoni
lengyel kormnyt.
Jerzy Kirchmayer lengyel trtnsz a Varsi felkels
cm knyvben mltn emeli ki, hogy a felkelsnek az
adott pillanatban, szinte egyltaln nem volt katonai je
lentsge. ... A felkels egyetlen rval sem hozta elre
Vars felszabadtst rja a szerz , s csakis ebben a
megvilgtsban vlik rthetv az indokolatlanul s szk
sgtelenl elszenvedett veresg slya...
Vars drmja a reakcis polgri politikusok csdjnek
borzalmas jelkpe lett. Ezzel egyidejleg Vars barikd
jain az egsz vilg szne eltt bebizonyosodott, hogy a
Lengyel Munksprt s az ltala vezetett halad erk
minden ldozatra kszek npk boldogulsrt. Napjaink
ban Czerniakwnl, a Visztula-parton g rkmcses
emlkeztet a szovjet s lengyel katonknak a npi Len
gyelorszg fnyes jvjrt vvott kzs kzdelemben ki
ontott vrre.

Lengyelorszg felszabadtott keleti terletein a npi ha


talom kezdett megersdni. E hatalom birtokosai arra t
rekedtek, hogy az orszg mielbb jjszlessen. A lengyel
np tettekkel vlaszolt: az ellensg htban fokozdtak a
partiznosztagok csapsai. A felszabadtott terleteken
pedig az emberek a lengyel nphadsereg zszlaja al l
lottak, hogy tevkenyen vegyenek rszt a hazai fld mg
hitleri megszlls alatt snyld rszeinek felszabadts
ban.
Az nkntesek lelkesedse hatrtalan volt. Megnve
kedtek a sorktelesek mozgstsi ltszmlehetsgei is.
Lublin s Siedlce krzetben 1944 augusztusban megkez
ddtt a 2. lengyel hadsereg megalaktsa.
A hadsereg parancsnokul Karol Swierczewski tborno
kot neveztk ki. A hadsereg llomnya mr oktber 1-n
csaknem 50 000 f volt. Ezenkvl hozzkezdtek a vegyes
replhadtest, valamint ms magasabbegysgek s egys
gek megalaktshoz is. A ksbbiekben a 2. lengyel had
sereg dicssggel vezte zszlajt a berlini hadmveletben,
Nysa Luzycknl s Drezdnl. Vgl, a szvetsges Cseh
szlovkia fvrosnl, Prgnl fejezte be dics tjt.
A mozgstsi lehetsgek Lengyelorszgban korntsem
voltak kimertve, ezrt a Lengyel Nemzeti Tancs a len
gyel nphadsereg tovbbi bvtsre trekedett. Ennek
megfelelen a 2. lengyel hadseregen kvl mg egy had
sereg, szakcsapatok s hadtpegysgek fellltst tervez
tk. A vezrkar parancsot kapott, hogy tartsa napirenden
a harmadik lengyel hadsereg fellltsnak krdst, s ez
gy is trtnt. Valsgban a feladat szksgessgt illeten
semmilyen ktelyeink nem voltak. Mi tbb, Sztlin olyan
direktva elksztst szabta feladatul szmunkra, hogy
november 15-ig ltre kell hozni a Lengyel Frontot, llo
mnyban hrom hadsereggel. A direktvt kidolgoztuk,
a fhadiszlls jvhagyta. Errl oktber 3-n jelentst
tettem a vezrkari fnknek: Vaszilevszkijnek, aki akkor
a Baltikumban tartzkodott.
A feladat megvalstsa kzben azonban nagy nehzs
gekbe tkztnk: nem volt elegend szm lengyel pa
rancsnokunk. Ennek egy sor oka volt. Megmutatkoztak itt
a lengyel pnok hatalmnak slyos kvetkezmnyei,
amely hatalom elzrta a tanulshoz vezet utat a np fiai
ell, valamint a hitleri megszllk politikja, mely a len
gyel nemzeti kultra megsemmistsre s kpviselinek
kzvetlen kiirtsra trekedett. A technikai fegyvernemek
parancsnoki llomnynak nagy rsze mint mr eml
tettem Andersszel tvozott. A vezrkar e bonyolult
problma megoldsnak klnbz tjait kereste. A len
gyel elvtrsaink is tanulmnyoztk a krdst. Kzben az
id telt, de semmifle letreval megoldst nem sikerlt
tallni. Vgl is a tiszti llomnnyal kapcsolatos slyos
helyzet miatt le kellett mondani a Lengyel Front ltreho
zsrl. Az sszegyjttt tiszti llomnnyal pedig knyte
lenek voltunk a mr meglev csapatok res tiszti helyeit
feltlteni.
A lengyel nphadsereg ltszma jelentsen megntt. A
hitleri Nmetorszg elleni hbor vgre soraiban mint
egy 446 000 f szolglt. Felfegyverzsre s utnptls cl
jra 1945. mjus 1-ig: 303 000 puskt s karablyt, 106 500
gppisztolyt, csaknem 19 000 klnbz tpus gppuskt,
majdnem 5000, klnbz rmret aknavett, tbb mint
3500 lveget, 673 harckocsit s rohamlveget, 630 kln
bz tpus replgpet, megkzelten 12 000 gpkocsit
bocstottunk rendelkezsre.
A vezrkarhoz berkezett jelentsekbl megrz kp
bontakozott ki arrl a hatalmas puszttsrl, mely a hit
leri megszlls nehz s hossz veiben Lengyelorszgot
rte. A nmet fasiszta kzigazgats s a hitleri csapatok
mindent, amit el lehetett mozdtani, rabl mdjra, sz
gyenkezs nlkl elvittek a Harmadik Birodalom szm
ra, vagy pedig vak gyllettel elpuszttottk. Ennek l
pldja a Visztula tls partjn lev, sokat szenvedett Var
s, ahonnan idrl idre tompa robbansok hallatszottak.
A nmet fasiszta bntet klntmnyek kln erre a cl
ra ksztett terv szerint cltudatosan puszttottk a len
gyel fvros ptmnyeit. A lengyelek lete llandan ve
szlyben forgott. Ma mr pontosan ismeretes, hogy a ha
lltborokban s a hitlerista bntet klntmnyek ke
ztl 3 577 000 lengyel vesztette lett, sszesen, a harc
tren elesettekkel egytt 6 028 000 ember halt meg. Ms
szval, a megszlls minden napja hromezer lengyel ha
llt jelentette. A sajt tapasztalataink alapjn teljes mr
tkben treztk azt a mrhetetlen fjdalmat, melyet a len
gyel np rzett, s minden ernkkel azon voltunk, hogy a
fasizmus gaztetteinek kvetkezmnyeit enyhtsk.
Br a npi Lengyelorszg kzigazgatsi szervei a polgri
lettel kapcsolatos sszes krdseket kpesek voltak meg
oldani, a hbors helyzet s a hatalmas mret pusztts
arra knyszertette ket, hogy klnbz jelleg krsek
kel a katonai parancsnoksgokhoz foruljanak. De ez volt
a dolgok rendje, s a szovjet katonk nem engedhettk meg
maguknak, hogy ne gondoljanak Lengyelorszg jvjre,
s ne gondoskodjanak rla. Ennek megfelelen a hadita
ncsok kijellt tagjai a 2. Belorusz Frontnl Szubbotyin
tbornok, az 1. Belorusz Frontnl Tyelegin tbornok s az
1. Ukrn Frontnl Krajnyukov tbornok llandan fog
lalkoztak az let ltal felvetett krdsekkel, s ksedelem
nlkl megoldottk ket. Elfordult, hogy szabadd kellett
tenni az iskolapleteket, segteni kellett a tanknyvek
120 sszelltsban s kinyomtatsban, gyelni kellett,
hogy senki se akadlyozza a vallsi szertartsokat, meg
kellett vni a templomokat s az imahzakat. Sok gondot
okozott a krhzak megszervezse s gygyszerrel val el
ltsa:
A hbors helyzetet kihasznlva a megmozdultak a s
tt elemek is, a tbbek kztt az ukrn nacionalistk,
akik felels szemlyeket gyilkoltak meg, loptk a trsadal
mi tulajdont, lelmiszer- s takarmnykszleteket semmi
stettek meg. Az llamhatalmi szerveknek kellett harcol
niuk ellenk, de csapataink kzremkdst nem nlklz
hettk. Elfordult, hogy segteni kellett a felszabadtott
terleteken a kzrend fenntartsban. Mindez nemcsak
halaszthatatlan, hanem bonyolult dolog volt, annl is in
kbb, mivel a frontoknl sok minden hinyzott ahhoz,
hogy a fasisztk ltal meggytrt fldn helyrelltsk a
normlis letet.
A szovjet parancsnoksgnak s politikai szerveknek nem
volt knny helyzete. De azrt a munka haladt. Katonink
lttk, hogy a lengyel np nfelldozan hozzfogott ha
zjnak jjptshez. A szovjet kormny s a szovjet
csapatok mindenben segtsget nyjtottak. Ebben az egy
sgben s bartsgban volt a lengyel fld szebb jvjnek
zloga.
A vezrkar utastotta a harcol csapatok parancsnoka
it, hogy klns figyelmet fordtsanak a feladatok meg
oldsa sorn a lakossg biztonsgra, foganatostsanak
megfelel rendszablyokat az ipari ltestmnyek, a vro
sok s falvak, valamint azokon bell a lengyel nemzeti
kultra emlkeinek srtetlen megrzsre.
Az ideiglenesen Lublinban maradt lengyel kormny k
rsre a vasti s kzti alakulataink ltal ltrehozott
zld utakon, az orszg klnbz krzeteibe zavartala
nul eljutottak a legszksgesebb szlltmnyok. gy mr
1944. szeptember vgn, Praga (Vars elvrosa) s kr
nyke szmra tbaindtottunk 10 000 tonna gygyszert
s lisztet. A ksbbiekben, a Visztuln tli lengyel terle
tek felszabadtsa utn, Katowicbe kiszlltottunk ugyan
ennyi lisztet s 5000 tonna cukrot. Krakkba 5000 tonna
lisztet s 2000 tonna cukrot, Czestochowba s Kielcbe
10001000 tonna cukrot juttattunk el. Az 1945-s v v-
gig csak az 1. Belorusz Fronttl a ksbbiekben pedig
a Nmetorszgot megszll szovjet csapatok csoportj
tl a lengyel fldmvesek igsllatokat s tbb mint
138 000 tonna vetmagot kaptak. A lengyel npi hatalom
rendelkezsre bocstottuk az elmeneklt nmet s ms
fldbirtokosok ltal visszahagyott egsz llatllomnyt,
lelmiszer- s takarmnykszletet. A lengyel kzigazgatsi
szervek szmra abbl a clbl, hogy az sszekttetst s
kzlekedst megszervezzk, replgpeket s gpkocsikat
kellett biztostanunk. A szovjet csapatok helyrelltot
tak tbb mint 4000 kilomter vastvonalat s 2000 kilo
mteren felli vasti hrad vonalat. Rviden szlva, a
Lengyel Nemzeti Felszabadtsi Bizottsg ltal ltrehozott
vezet szervek s a szovjet csapatok kztt a fegyverba-
rtsg olyan mly emberi s testvri kapcsolata alakult
ki, amely 1945 prilisban a Szovjetuni s a Lengyel Kz
trsasg kztt kttt bartsgi, klcsns seglynyjtsi
s egyttmkdsi szerzdsben lttt testet.

Noha a varsi felkels kudarcot vallott, sem a fhadi


szlls, sem a vezrkar nem mondott le az ellensg var
si csoportostsnak sztversrl. Klnleges hely illeti
meg elkpzelseinkben a Narew folyt. Korbban mr em
ltettem a narewi hdfkbl indul hadmvelet tervt,
melynek alapjt Zsukov s Rokosszovszkij elgondolsa k
pezte. Az elkszletek teljes temben folytak, s oktber
5-n a hadmveletet meg kellett volna kezdeni.
mde oktber 4-n reggel rtests rkezett, hogy az
ellensg nagy erej tmadst indtott a serocki hdfben
Batov csapatai ellen, s vissza is szortotta ket. Az ellen
sges pnclosok tovbbi elnyomulst meglltottk
ugyan, de az elkeseredett harcok tovbbfolytatdtak. Ok
tber 9-n az ellensg tmadsa vlsgba kerlt, s had
seregeink ellencsapsba kezdtek. Dnt veresget a n
met fasiszta csapatokra sajnos neknk sem sikerlt
mrni. A kzeli jvben semmifle kiltsunk sem volt
erre. Erink tcsoportostsa, jabb erk felvonultatsa
s a soron kvetkez hadmvelet anyagi feltteleinek
12 2 megteremtse vlt szksgess.
Oktber vgre mg Sztlin is elvesztette Vars gyors
felszabadtsnak remnyt. Az 1. Belorusz Front jobb-
szrny-csapatai lnyegben vdelembe knyszerltek. No
vember 12-n megrkezett a fhadiszlls erre vonatko
z direktvja is.
Lengyelorszg egsz terletnek ezen bell Vars
nak felszabadtsa 1945 teln, a gyzelem vben, a
nyugati irnyban folytatott tmadsunkkal kapcsolatos.
Mint ismeretes, ez a tmads nagy sikereket hozott, mivel
ltala kijutottunk arra a vonalra, ahonnan meg lehetett
indtani a hitleri Nmetorszg s annak szve: Berlin el
leni befejez csapst.
Az 1945. vi tli hadmveletben a 2. Belorusz Front a
sz szoros rtelmben tvgta magt az ellensg erdt
mnyn, visszaverte ellenlkseit s kiverekedte magt
Danzig (Gdansk) krzetbe. Az 1. Belorusz Front csapatai
ttrve a megerstett vdelmi vk sort, kijutott az Ode
rhoz. Az 1. Ukrn Front Szilziban verte szt az ellen
sget, felszabadtva ezt a fontos ipari krzetet a npi
Lengyelorszg szmra, s kirt a Neisshez (Nyshoz).
Sikeresen tevkenykedett a 4. Ukrn Front is, amely a f
irnyban tmad frontok dli szrnyt biztostotta.
Poplawski altbornagy vezetsvel, az 1. lengyel had
seregnek jutott az a dicssg, hogy bevonulhasson a len
gyel fvrosba. A hadsereg, mely harctevkenysge so
rn Zsukov marsall 1. Belorusz Frontjnak feri ltal ki
vvott eredmnyekre tmaszkodott, maga is e front llo
mnyba tartozott. A front feri els lpcsjben Ka-
tukov s Bogdanov 1. s 2. grda-harckocsihadseregvel
betrtek Kutno s Lodz terletre. ttrtk az ellensg
vdelmt, sztvertk a Kzp hadseregcsoport szemben
ll egysgeit, majd gyorsan kijutottak az ellensges csa
patok varsi csoportostsnak htba. A szovjet egysgek
nagy erej harckocsikei megtrtk a nmet fasiszta vde
lemi ellenllkpessgt, s az ellensg hadvezetsnek
azon kellett gondolkodnia, hogyan mentse irhjt Lengyel-
orszg romokban hever, sokat szenvedett fvrosbl. Ezt
hasznlta ki az 1. lengyel hadsereg, s 1945. janur 17-re
teljes egszben megtiszttotta Varst az ellensgtl.
Konyev 1. Ukrn Frontja, a jobb szomszdhoz hasonl
an, tmadsi svjban gyorsan megtrte az ellensg v
delmt, s janur 18-ra mindkt front csapatai hozzkezd
tek a nmet fasiszta csapatok ldzshez. De amg az
1. Belorusz Frontnak csak elre kellett trnie, addig az
1. Ukrn Front dolga bonyolultabb volt. Mint mr eml
tettem, itt terlt el Szilzia ipari krzete, melynek meg
rzse fontos volt a npi Lengyelorszg szmra, s ezrt
kzvetlen csapssal nem lehetett megoldani a feladatot.
Manverezni kellett, ki kellett csalni az ellensget a me
zre s ott sztverni. A frontparancsnoksg ezt ragyogan
oldotta meg. Az 1. Ukrn Front szilziai hadmvelete a
szovjet hadmvszet trtnetnek egyik legrdekesebb
s legtanulsgosabb rsze.
Az 1. Ukrn Front tmadsi svjban volt az si Krakk
a lengyel ptszeti memlkek vrosa, ahol a nemzeti
mvszet legkiemelkedbb alkotsai sszpontosultak. Meg
rzsk rdekben a harcban le kellett mondani a vros
ra mrhet tzrsgi tz- s replcsapsokrl. s ilyen
pldk tmegvel voltak. Ezek arrl tanskodnak, hogy a
lengyel s orosz npben megvan mind a kpessg, mind
a kvnsg arra, hogy a jvre gondoljanak, hogy e npek
tudatban a bartsg rzse mlyen gykerezik, hogy. a
hbor nehz helyzeteiben is trekedtek egymsnak se
gtsget nyjtani.
Mg egyszer megemltem, hogy csapataink egsz Len
gyelorszgban, de klnsen Kielecczyznie trsgben szo
rosan egyttmkdtek a lengyel partiznok nagy erivel.
Az egyszer emberek, mivel fegyverrel nem segthettek
a szovjet katonknak, a jsgukat adtk cserbe, amit so
ha nem feledhetnk el. A lengyel lakossg a harcok sorn
ketts veszlynek tette ki nmagt, amidn nfelldoz
magatartsval sok szovjet katont mentett meg a biztos
pusztulstl.
Frontjaink s a lengyel nphadsereg hadmveleteinek
vgs eredmnye a Baltikumtl a Krptokig terjed
lengyel fld teljes felszabadtsa volt. A szabad s fg
getlen npi Lengyelorszg hatrain Pomorze vidkn,
az Odera s Nysa hullmai felett a szovjet vrs, s a
lengyel fehrvrs zszlk lengettek.
A szovjet s lengyel csapatok fegyverbartsga egyre
ersdtt. Elegend megemlteni, hogy a fasiszta Nmet
orszg elleni befejez hadmveletek kzl a legfontosab
ban a berlini hadmveletben, az 1. lengyel hadseregen
kvl, a 2. lengyel hadsereg, az 1. replhadtest, az 1. harc
kocsihadtest, a 2. tzr hadosztly, az 1. nll aknavet
dandr s ms egysgek is rszt vettek. Ezek a ktelkek
az 1. Belorusz s az 1. Ukrn Front llomnyba tartoztak,
soraikban 185 000 katona s tiszt harcolt, s tbb mint
3000 lveg, csaknem 500 harckocsi s mintegy 300 repl
gp volt felszerelskben. Ez nagymrtkben hozzjrult
a kzs erfesztssel elrt sikerekhez.
A szovjet katona tja mindentt s mindenkor nehz
volt. s a Bgon tl is sok vr ztatta utunkat. Lengyel
fldben 600 000 katonnk nyugszik. A hbors napokra, a
szovjet s lengyel npnek a becsletrt s fggetlens
grt, a hitleri megszllk ellen a lengyel llam felszabad
tsrt vvott kzs harcukra az elesettek emlkmveinek
szomor sorai emlkeztetnek. A Lengyel Npkztrsasg
nagy becsben tartja az elesettek emlkt, tisztelettel ad
zik a szovjet hsknek, akik dnt mdon jrultak hozz a
kzs ellensg, a nmet fasizmus sztzzshoz.
NEGYEDIK FEJEZET

ROMNIA FELSZABADTSA

Romnia kszbn" Hadmveletre ksz


lnk Kt vlemny Tancskozs a fhadi
szllson Az ellensg bekertse s megsem
mistse Iafi-nl s Kisinyovnl Szabad a Ro
mniba vezet t Antonescu diktatrjnak
lba all kicsszik a fld A mieink Bukarest
nl Esemnyek a romn fvrosban Mihly,
Romnia kirlya antifasiszta szerepben A fegy
veres felkels Kellemes meglepets A npi
hatalom fel vezet ton A romn hadsereg
szvetsgesnk

A Vrs Hadseregnek a szovjetromn hatron val


tlpse nem csupn hadmveleti tevkenysg volt, hanem
jelents mret politikai rendszablyokhoz is ktdtt. A
szovjet kormny akkor mr tudomst szerzett rla, hogy
a romn uralkod krk volt miniszterelnkk, Stirbei
herceg kzremkdsvel titkos trgyalsokat folytatnak
orszguk sorst illeten az Amerikai Egyeslt
llamok s Nagy-Britannia kpviselivel. Amikor csapa
taink a romn hatrhoz kzeledtek, a klfldi jsgr s
diplomata krkben olyan valamifle felttelekrl szl
hrek keringtek, amelyeket lltlag a szovjet kormny
szabott volna Romnia llami vezetinek.
Maga az a tny, hogy ilyen jelleg politikai pletykk
terjedtek el, arrl tanskodott, hogy a romn kormnyfr
fiak tborban nyugtalansg uralkodik. A hazugsgot a
szovjet hivatalos szervek termszetesen mltkppen visz-
szautastottk.
A svd sajt kzlemnyei szerint hangzott a TASZSZ
1944. mrcius 22-n kzztett cfolata a Journal de
Gnv cm svjci jsg olyan hreket terjeszt, melyek
szerint Stirbei hercegnek, Romnia kpviseljnek An
karban orosz fegyverszneti feltteleket tartalmaz
jegyzket nyjtottak t, amelyet az angolszszok helyesel-
126 nek. E felttelek lltlag ht pontbl llnak, s sz van
bennk: a szovjetromn hatrrl; Erdlynek Romni
hoz val visszatrsrl, valamint arrl, hogy a Szovjet
uni lemond a hadisarcrl, s ms ehhez hasonlk.
A TASZSZ-t felhatalmaztk arra, hogy e kzlem
nyeket, mint lgbl kapottakat cfolja meg s egyben je
lentse ki, miszerint sem Stirbeinek, sem brki ms, a ro
mnokat kpvisel szemlyeknek semmifle szovjet felt
teleket nem adtak t.
Meg kell emltenem, hogy a vezrkarban mr 1944 ko
ra tavaszn reztk a szovjet delegci teherni konfe
rencin (1943. november 28december 1-ig) folytatott
blcs politikjnak hatst, ahol eldntttk, hogy a mso
dik arcvonalat nem a Balknon, hanem Nyugat-Eurpban
nyitjk meg. Ugyanis szinte naponta rkeztek hrek hoz
znk Romnia uralkod kreinek klpolitikai manvere
zseirl, az angolamerikai tmbhz val kzeledsi k
srleteirl. A romn titkos gynkk hol Portugliban,
hol Svjcban vagy ppen Spanyolorszgban tntek fel.
Megjelentek Trkorszgban s Svdorszgban is, s azt
kutattk, vajon az Egyeslt llamokkal s Nagy-Britan-
nival ktend klnbknek milyen lehetsgei vannak
a hitleri Nmetorszg s csatlsai szmra. A romn fa
siszta vezrek fleg Olaszorszg fegyverlettele utn kap
tak az alkalmon, hogy tlljanak az angolamerikai
blokkhoz. A klnbke keressbe 1943 nyartl tev
kenyen bekapcsoldott a romn ellenzk is, MaTiiu s
Bratianu trtnelmi prtja vezetinek irnyi sval.
Minden szmvetsk arra plt, hogy az angolok s az
amerikaiak a szovjet csapatok eltt rkeznek Romniba.
Hreket kaptunk arrl is, hogy Romnia vezeti nem fu
karkodtak az gretekkel arra az esetre, ha sikerl az an
gol megszllst kijrniuk.
Amikor csapataink tlptk a szovjetromn hatrt, a
Szovjetuni kormnya 1944. prilis 2-n az jsgrk
sajtkonferencijn az olvas ltal mr ismert kzlemnyt
adta ki a vilg tjkoztatsra, amely szerint hadsere
gnk tmad egysgei tkeltek a Prut folyn, s romn
terletre lptek. A Legfelsbb Fparancsnoksg megpa
rancsolta a tmad szovjet egysgeknek, hogy ldzzk az
ellensget a teljes sztzzsig s fegyverlettelig.
Az llami Honvdelmi Bizottsg prilis 10-n hatroza
tot fogadott el a szovjet csapatoknak Romnia terletn
val magatartsrl. A Legfelsbb Fparancsnoksg ezt t
adta a 2. Ukrn Front haditancsnak, s arra ktelezte,
hogy rendkvli felhvssal forduljon a romn lakossg
hoz, s ebben erstse meg a szovjet kormny prilis 2-i
nyilatkozatt. Ugyanakkor a nyilatkozat ktelezte a front
haditancst, hogy ltalnossgban igazgassa, ellenrizze
s figyelje a polgri hatalmi szervek tevkenysgt. Ezrt
szemly szerint Szuszajkov tbornokot, a front haditan
csnak tagjt tettk felelss. Parancs volt arra is, hogy ne
romboljk szt a romn hatalmi szerveket, biztostsk az
llampolgrok s a magntrsasgok szemlyi s vagyoni
javait. A felszabadtott terleten bevezettk a szovjet
katonai kzigazgatst. Ezek alapjn a front s a hadsere
gek haditancsai szles kr felvilgost munkt vgeztek.
A szovjet kormny mlysgesen humnus tartalm nyi
latkozata ellenre, Hitler romn csatlsai idegeskedni
kezdtek. Megrtettk, hogy a Vrs Hadsereg gyzelmei
milyen nagy forradalmast hatssal vannak a romn
munksokra, s ez kedvez felttelt teremt az antifasisz
ta harcra. A szvetsgeseink hamarosan rtestettk a
Szovjetunit, hogy Romnia kormnya jabb ksrletet tett
velk val trgyalsokra. Csakhogy most mr a romnok
kal val trgyalsokba orszgunk is belpett, s Antones-
cukkal kzlte a bkekts hat felttelt: szaktsanak a
nmetekkel; a romn csapatok a Hitler-ellenes koalci
hadseregeivel kzsen harcoljanak Nmetorszg ellen; tel
jes mrtkben lltsk vissza a szovjetromn hatrt s
trtsk meg a romn csapatok ltal neknk okozott k
rokat; engedjk vissza hazjukba az sszes szovjet s sz
vetsges hadifoglyokat; minden vonatkozsban mkd
jenek egytt a szovjet s a szvetsges csapatokkal Ro
mnia terletn vvott hadmveletekben; rvnytelent
sk az erdlyi krdst s nyjtsanak segtsget a szovjet
csapatoknak abban, hogy felszabadtsk ezt a terletet az
ellensgtl. Antonescu kormnya visszautastotta az el
terjesztett fegyverszneti feltteleket, s tovbb folytatta
a hbort.
Amg a trgyalsok folytak, a harctevkenysgek nem
szneteltek, hanem a maguk rendje szerint tovbb foly
tatdtak. A Prut tls partjn foglalt hdfbl mg p
rilisban a tmadsnak azonnali kifejlesztsre tett ksr
leteink nem sikerltek, s az 1., 2. s 3. Ukrn Frontok a
fhadiszlls parancsra vdelembe mentek t. Ez azonban
nem vltoztatott a tmadsra val elkszleteken. A dl
nyugati hadszati irny tmad hadmvelete tervnek ki
dolgozsa teljes temben folyt a fhadiszllson s a fron
tok trzseiben.
A fhadiszlls s a Politikai Fcsoportfnksg veze
tinek akkor ppen elg tennivalja akadt. Romnia fel
szabadtsa nemcsak klnleges, hanem elg bonyolult
feladatot is jelentett, hiszen ez az orszg a hitleri biroda
lom csatlsa volt, s uralkod kreit pedig felelssg terhel
te az elkvetett bnkrt. Orszgunk fldjrl mg nem
oszlott el a tzvsz keser fstfelhje, amelyet a meg
szllk okoztak, akiknek soraiban romn katonk is vol
tak, feketlltek a falvak s a vrosok szks romjai, id
sem volt az zvegyek s rvk megszmllsra . . .
Katonink klfldn val magatartsnak latolgatsa
kor bizalommal tmaszkodtunk a szovjet emberek kipr
blt forradalmi, nemzetkzi tudatra, a parancsnokok in-
tzkedkpessgre, a politikai agitci s propaganda ha
tkonysgra. Meg voltunk gyzdve rla, hogy a parancs
nokok s a politikai munksok szemlyes pldjukkal s
prtos szavaikkal segteni tudnak a katonknak, hogy a
harctevkenysgek alatt helyesen hangoljk ssze a ha
trtalan hazaszeretetet a proletr nemzetkzisggel. Eb
ben testeslt meg a leglnyegesebb, mgpedig az, ami
helyesen fogta ssze az ellensg knyrtelen s teljes meg
semmistsrt folytatott harcot a dolgoz np irnti szin
te bartsggal. Itt a nacionalizmusnak, a vak bosszlls
nak, a lakossghoz val viszonyban a garzdasgnak mg
rnyka sem fordult el. Romniba az embersges szov
jet rendnek lenjr kpviseli, a demokrcia s a szoci
alizmus vdelmezi, a hitleri fasizmus sztzzi lptek.
A szovjet Legfelsbb Fparancsnoksg mr 1944. mr
cius vgn megkezdte a szovjet csapatok parancsnoki l
lomnynak s prtszervezeteinek felksztst a Rom
nia terletn trtn tevkenysgre. Az ellensget s gy
nkit gy kellett megsemmisteni, ahogyan azt a hbors
idk trvnyei megkveteltk, a belgyekben azonban
csorbtatlanul meg kellett hagyni a nemzeti hatalom tr
vnyes jogait. Rgztettk a kszbnll feladatokat, a
csapatoknl a politikai munka vgzsnek tartalmt s
alapvet mdszereit, a szovjet katonk klfldn val ma
gatartsnak szablyait s normit. Valamennyien megr
tettk, hogy mennyire fontos minden trvnyt srt eset
ben, mg egyes fegyelmezetlen emberek esetben is a k
nyrtelen fellps.
Mi nagyon is rdekelve voltunk Romnia dolgoz np
vel val szoros egyttmkdsben hiszen csakis az ilyen
kzs erfeszts vezethetett az orszg demokratikus eri
nek gyzelmhez. Csakhogy hamarosan kirajzoldtak a
nehzsgek krvonalai. A romn kormny ugyanis nem
fogadta el a szovjet kormny 1944. prilis 12-n kzlt
embersges fegyverszneti feltteleit, s a vr tovbb m
ltt. Az Antonescu-klikk a lakossg megflemltsre tre
kedett, hazug propagandt folytatott a szovjet megszlls
rmsgeirl, a szibriai szmzetsrl s ms kiagyalt
dolgokrl.
A fasiszta propaganda a Vrs Hadseregre szrt rgal
mat egybekttte a romn kommunistk s partiznok el
leni rgalomhadjrattal, fosztogatknak s banditknak
tntetve fel ket. A romn dolgozk azonban csakhamar
meggyzdtek rla, hogy ki az, aki szintn harcol az
boldogsgukrt.
Arrl is hreket kaptunk, hogy Romniban Antones-
cu fasiszta katonai diktatrjnak s a nmet fasiszta meg
szlls ellenre a kommunistk naprl napra erstik
helyzetket, s nvekszik tekintlyk.
1944 tavaszn, amikor az Antonescu-rezsim vlsgnak
jelei mr hatrozottan megmutatkoztak, a Romn Kom
munista Prt harcot indtott egyik f feladatnak megol
dsra a munksosztly egysgnek megteremtsbe.
Ez a ksbbiek folyamn fontos felttele volt a fegyveres
felkels gyzelmnek. E feladatok megoldsa sorn 1944
prilisban megalakult a Munks Egysgfront, amely m
jus 1-n kiltvnnyal fordult Az egsz munksosztlyhoz!
A romn nphez! A kiltvny a hitleri hadigpezet szt
zzsra szltott mindenkit. A kommunista prt ebben az
idben fogott hozz a hazafias harci csoportok megszerve
zshez a fegyveres felkels fokozatos elksztse clj
bl. A Szovjetuni terletn romn antifasisztkbl s volt
hadifoglyokbl megalakult a Tudor Vladimirescurl elneve
zett gyalogoshadosztly s tbb partizncsoport. Az utb
biakat lgideszantknt teleptettk Romniba. 1944 m
jusban a kommunista prtnak sikerlt akciegysget te
remteni a Nemzeti Liberlis Prt egyik csoportjval, majd
a Nemzeti Parasztprt s a Nemzeti Liberlis Prt vez
reivel. E prtok vezeti nknt lptek a kommunistk
kal kapcsolatba. Erre a lpsre a hitleri Nmetorszg ka
tasztrfjnak tvlata ksztette ket. A kommunistk a
Hitler-ellenes erk, kztk a burzso prtok egyestsre
fordtott erfesztseik sorn nagyon rugalmasan jrtak el.
Cljuk az volt, hogy elszigeteljk Antonescu fasiszta klikk
jt, s az ellene vvand harcba bevonjk a lakossg azon
rszt is, amely a burzso-fldesri prtok befolysa alatt
van. Az antifasiszta, rendszerellenes politikai tmb azon
ban ekkor mg nem jtt ltre.
A vezrkarnak a fhadiszlls utastsa rtelmben
az volt a feladata, hogy tanulmnyozza az adott orszg
ban kialakult krlmnyeket, a bonyolult politikai krd
seket, s hol nagyobb, hol kisebb mrtkben rszt vegyen
megoldsukban. Errl az j helyzetrl, amelybe csapataink
most kerltek, a fhadiszllson thbszr esett sz .. . Ma-
linovszkijnak akinek frontja az alapvet ert kpviselte
Romniban s Magyarorszgon figyelmt tbbszr
felhvtk arra, hogy csapataira milyen klnsen fontos
politikai feladat hrul.
A kt 2. s 3. Ukrn Frontunk eltt a fasiszta
,,Dl-Ukrajna hadseregcsoport vdett. llomnyba kt
nmet (8. s 6.) s kt romn (4. s 3.) hadsereg, a 17. nll
hflseregkzvetlen hadtest s tbb ms gyalogos- s fegy
vernemi egysg tartozott.
Az ellensges csapatok ellenllkpessge nagyon ers
vcftt. Errl tanskodtak az elz harcok. Huzamos ideig a
,,Dl-Ukrajna hadseregcsoport ln az egyik legrtermet
tebb nmet parancsnok, Schrner vezrezredes llott, aki a
ksbbiekben, a szovjet csapatoknak mg a Nmetorszg
felttel nlkli fegyverlettelre vonatkoz parancs vtele
utn is elkeseredetten ellenllt. Jlius vgn Schrnert
Friessner tbornok kvette beosztsban. A hitleri pa
rancsnoksg abban remnykedett, hogy az ilyen levlts
eredmnyhez vezet. Friessnert mint szles kr ismeretek
kel s nagy gyakorlati tapasztalattal br parancsnokot is
mertk, noha elzleg a Baltikumban veresget szenve
dett, ahol az szak hadseregcsoport parancsnoka volt. A
Dl-Ukrajna hadseregcsoport svjban jjel-nappal p
tettk a vdelmi berendezseket; az egyes irnyokban
jonnan ltestett vdelmi ptmnyeket sszekapcsoltk
az elre berendezett megerdtett krletekkel.
A Balkn fel irnyul hadmveleti terv kidolgozsa
kzben, a helyzet szoksos elemein kvl, mg egy krl
mnyt kellett figyelembe venni szvetsgeseink tevkeny
sgben, az gynevezett balkni vltozat valszns
gt. Ez a vltozat a msodik arcvonal megnyitsval egy
idejleg a szvetsges csapatok behatolst tervezte a Bal
kn flsziget orszgaiba. Churchill a balkni vltozatot
nagy vonsokban mr a teherni tancskozson kifejtet
te, s most ragaszkodott vgrehajtshoz. Abban az eset
ben, ha a balkni vltozatot megvalstjk, a flszige
ten a f szerepet az angolamerikai csapatok jtszottk
volna, a Szovjetuninak pedig jelents politikai jelleg ne
hzsget kellett volna lekzdenie s hatalmas mret mun
kt vgeznie a szvetsges csapatokkal val egyttmk
ds megszervezsre. Fenyegetett annak veszlye is, hogy
szvetsgeseink htunk mgtt a romn kormnnyal
prblnak egyezkedni. Hamarosan tudomst is szereztnk
rla, hogy erre vonatkozlag mr trtnik egy s ms.
Akadtak nehzsgek a szovjet fegyveres erk f er
kifejtsnek sszehangolsban is. A trkpre vetett pil
lants arrl tanskodott, hogy egyidben kellett tev
kenykedni a dli irnyban Bulgria s Jugoszlvia fel
szabadtsa cljbl; s a nyugati irnyban a nmet
fasiszta csapatok sztzzsa vgett Magyarorszgon, Auszt
riban s Csehszlovkiban. Ezek szerint az erk egy
bizonyos idre megoszlottak. Egyszersmind vilgos volt
az is, hogy csapatainknak flttbb szles arcvonalon s a
tmadsra rendkvl kedveztlen terepen kell harcol
niuk, mivel a hegyek, folyk s a nagyszm telepls
megknnytette az ellensg sikeres vdelmi tevkenys
gt.
A Vrs Hadseregnek a hitlerista csatls orszgok te
rletnek felszabadtsra val katonai s erklcsi-poli
tikai felksztse mellett, diplomciai jelleg rendszab
lyokat is foganatostottak, amelyek megingattk a fa
siszta koalci pillreit. Jelesen, 1944. mjus 13-n a Szov
jetuni, Nagy-Britannia s az Egyeslt llamok korm
nyai nyilatkozatban fordultak Romnihoz, Bulgrihoz,
Magyarorszghoz s Finnorszghoz. Ebben kifejtettk,
hogy ezen orszgok kormnyainak jelenlegi politikja
komoly mrtkben ersti a nmet hadigpezetet. Ugyan
akkor ezek az orszgok megrvidthetik a hbor idejt
Eurpban, s hozzjrulhatnak a szvetsgesek gyzel
mhez. Ennek rdekben azonban ki kell lpnik a nme
tek oldaln vvott hborbl, meg kell szntetnik a sz
mukra vgzetes egyttmkdst Nmetorszggal, s a ren
delkezskre ll minden eszkzt fel kellene hasznlniuk
a nmetek elleni tevkenysgre. A csatls orszgok figyel
mt teht felhvtk arra, hogy mr most dntsenek: to
vbbra ifi makacsul kitartanak-e a jelenlegi remnytelen
s vszterhes politikjuk mellett, vagy hozzjrulnak a
szvetsgesek ltalnos gyzelmhez, ami ltal elkerlhe
tik a hitleristk oldaln viselt hborrt jr felelssgre
vonst. A szvetsges nagyhatalmak ezen lpsnek nagy
volt a politikai hatsa, mivelhogy lnyegesen erstette az
ellenlls pozciit.

Amint errl mr sz esett, a 2. s 3. Ukrn Front pa


rancsnoka mg 1944 mjusban feladatot kapott a had
mvelet elksztsre. A munka tovbb folyt, minthogy
a hadmvelet idpontjt elhalasztottk; vltozott a fron
tok llomnya. A dnt esemnyek eltt a frontok vezet
szemlyi llomnyban is vltozsok trtntek: Malinovsz-
kijt thelyeztk a 2. Ukrn Front lre. Helyre a 3. Uk
rn Front parancsnokt, Tolbuhint, az 1. Ukrn Front l
re Konyevet neveztk ki. Zsukov visszakerlt a legfel
sbb fparancsnok helyettese beosztsba, majd rvidesen
a fhadiszlls kpviseljnek tisztsgben az 1. s 2. Be
lorusz Front arcvonaln tevkenykedett. Ezekre a szem
lyi vltozsokra nagyon nagy szksg volt, minthogy pl
dul Malinovszkij s a 2. Ukrn Front trzsfnke, Zaha-
rov a hbort ebben a krzetben kezdtk meg, s azt rsz
letekbe menen ismertk.
Jlius elejre a 2. s 3. Ukrn Front ktelkbl ki
vontk azokat a csapatokat, amelyeket a Belorussziban
s ms irnyokban val tmadsra irnyoztak el. A f
hadiszlls a 2. Ukrn Front llomnybl kivonta az 5.
grda-harckocsihadsereget s tadta Csernyahovszkij 3.
Belorusz Frontjnak, a 2. harckocsi-hadsereget pedig t
irnytotta Rokosszovszkij 1. Belorusz Frontjhoz. Az 5.
grdahadsereget az 1. Ukrn Frontnak rendeltk al,
amely a vovi hadmveletet ksztette el. A 3. Ukrn
Fronttl elvettk a 8. grdahadsereget s nhny fegy
vernemi egysget az 1. Belorusz Front bal szrnynak
megerstsre. Mivelhogy a hadjrat sorsa az akkori
nyugati hadszati firnyban dlt el, a szovjet Legfel
sbb Fparancsnoksg cltudatosan gyengtette ilyen mr
tkben a dli frontok erit, arra szmtva, hogy a Belorusz-
sziban s a vovi irnyban kibontakoz hadmveletek
eredmnyei lehetv teszik a ksbbiekben ms irnyok
ban felmerl krdsek megoldst. Most mr tbb-ke-
vsb tisztn ltszott, hogy Malinovszkijnak s Tolbuhin-
nak milyen eri tmadhatnak a dlnyugati irnyban.
Kzeledett az id, hogy megvalstsk a hadjrat ltal
nos tervt. A vezrkar utastotta a frontok trzseit: alkos
sk meg elgondolsaikat az Ia?i s Kisinyov krzetben
vd Dl-Ukrajna hadseregcsoport erinek sztverst
clz tmad hadmveletre.
A vezrkarban a 2. Ukrn Front gyeivel foglalkoz
tiszti csoportot Posztnyikov vezrrnagy, a 3. Ukrn Fron
tt Vaszilcsenko vezrrnagy vezette. Mindketten szoros
kapcsolatban voltak a frontok trzseivel, s velk egytt
terveztk a csapatok tevkenysgt.
Az elkszleti munklatok a legsimbban a 2. Ukrn
Frontnl folytak le. A hadmvelet elgondolsra s a f
csap s irnynak megvlasztsra vonatkozan a front pa
rancsnoksga s a vezrkar gyorsan megtallta a kzs
nyelvet, s vlemnyk mindenben egyezett. Eszerint a
front csapatainak a fcsaps irnyban el kellett vgniuk
az ellensg Ungheni, Iai, Kisinyov trsgben lev f
erinek nyugati s dli irny visszavonulsi tvonalait.
Majd a bal szomszddal, a 3. Ukrn Fronttal egyttmkd
ve be kellett kerteni ket. Ehhez a fcsapst clszerbb
nek ltszott Hu?i irnyban mrni, ami lehetsget biz
tostott valamennyi emltett feladat megoldshoz. Ezt
kveten a front csapatainak a 3. Ukrn Front erivel
szorosan egyttmkdve szt kellett zzni az ellensg
Dl-Ukrajna hadseregcsoportjt.
Ami a 3. Ukrn Front feladatait s tevkenysgnek
mdjait illeti, erre vonatkozan klnbztek a nzpont
tok. A front haditancsnak s trzsnek az volt a vle
mnye, hogy az ellensg fcsoportostsnak bekerts
re a front fcsapst a kickanyi (Tyiraszpoltl dlre a
Dnyeperen foglalt) hdfbl Hui irnyban clszer mr
ni, mivel itt a tmad csapatok tjban nem voltak sem
vzi, sem ms termszetes akadlyok. A vezrkar mindezt
megrtette, de arra is gondolt, hogy a hdfbl mrt csa
ps nem ri vratlanul az ellensget, s ennek kvetkez
tben nehz lesz az ttrst vgrehajtani, hiszen az el
lensg tmadsunkat ppen itt vrja, s alaposan felk
szl az ellentevkenysgre. A vezrkar a fcsapst Kisi
nyov irnyban javasolta, ahol a vratlansg knnyebben
elrhet, jllehet elszr a Dnyepert kell lekzdeni. E v
zi akadlyon trtn erszakos tkels sikerhez kell
mennyisg er s eszkz rendelkezsre llt. Vlemnynk
szerint, ha itt vratlan csapst mrnk az ellensgre, ak
kor a folyn val erszakos tkels s az ttrs is kny-
nyebben megvalsthat, mint az arcvonal brmely ms
szakaszn.
A hadmveleti tervek kidolgozsa klnsen megfesz
tett ervel s ugyanolyan szoros egyttmkdsben folyt
jlius msodik felben is. Mi jbl s jbl gondosan mr
legeltk a felek rveit. A munka vgzse sorn azonban a
feldertstl j anyagot kaptunk. A kapott adatokbl arra
kvetkeztettnk, hogy az ellensg a kickanyi hdfbl nem
vrja fcsapsunkat, s hogy minden szmvetse a kisi-
nyovi krzet megtartshoz fzdik. Ez nagyon fontos k
vetkeztets volt. Most mr a vezrkar szmra semmi
rtelme sem volt a sajt llspontjhoz val ragaszkods
nak. Elfogadtuk a 3. Ukrn Front parancsnoksgnak el
gondolst: a kickanyi hdfbl kell tmadni.
Kzben a szovjetnmet .arcvonalon a hbor menetre
dnt hats esemnyek zajlottak le. A nyugati irnybl
a 3., a 2., az 1. Belorusz, valamint az 1. Ukrn Frontok sza
kaszairl a szovjet embereket megrvendeztet gyzel
mekrl rkeztek jelentsek. Amint mr emltettk, csa
pataink a nmet Kzp hadseregcsoportnak hatalmas
vesztesget okoztak, s hatrozott lendlettel trtek elre
a Szovjetuni nyugati hatrhoz. Egyes helyeken t is lp
tk, majd hdfket foglaltak a Visztula nyugati partjn.
Ebben az idben klns hevessggel folyt a Konyev ve
zette 1. Ukrn Front tmadsa, melynek csapatai Sando-
mierznl tkeltek a Visztuln, s folytattk a siker kifej
lesztst.
Elrkezett az ideje, hogy megvitassuk a dlnyugati irny
tevkenysgi tervt. A fhadiszllson jlius 31-n tartott
rtekezleten megvizsgltk csapataink ia$ikisinyovi
hadmveletnek elkszleteit. Az rtekezletre meghvtk
Tyimosenko marsallt, aki a 2. s 3. Ukrn Frontnl a f
hadiszlls kpviseljeknt tevkenykedett, valamint a
szban forg frontok parancsnokait, s a haditancsok tag
jait: Szuszajkovot s Zseltovot.
Az rtekezleten klns hangslyt kapott, a soron k
vetkez iaikisinyovi hadmveletnek Romnia katonai
politikai sorsra kihat dnt szerepe. A szovjet fegyve
res erk feladata az volt, hogy egyetlen hatalmas csaps
sal megsemmistsk az ellensges csapatok ferit, ezzel
vgrvnyesen megingassk Romniban a fasiszta dik
tatrt.
Ezzel sszefggsben ki kell emelni a iaikisinyovi
hadmvelet tervnek savt-borst. Arrl volt sz, hogy a
nmet fasiszta parancsnoksg f figyelmt a kisinyovi
irnyra sszpontostotta, mert gy vlte, hogy ott vrha
t csapataink fcsapsa. Ezrt ide sszpontostotta a leg-
harckpesebb nmet hadosztlyait. A csapatokat tmren,
a vdelem harcszati mnysgben helyeztk el. Ez arrl
tanskodott, hogy az ellensg a mi els s leghatalmasabb
csapsunkat mindenekeltt a kzeli mlysgben tervezte
felfogni. Valsznleg az ellensg azzal is szmolt, hogy
szksg esetn htra vonja csapatait a vdelem mlysg
ben elre kiptett llsokba. Ezenkvl, a Vrs Hadse
reg csapsainak ellenslyozsra, ugyancsak ebben az
irnyban helyezkedtek el az ellensg alapvet tartalkai,
melyek ktsgtelenl nem voltak valami nagyok, s sz-
szesen kt gyalogos-, valamint egy pncloshadosztlybl
lltak.
Az ellensg kisinyovi csoportostsnak szrnyain, a n
meteknl sokkal gyengbben felfegyverzett, rosszabbul ki
kpzett s elltott romn csapatok vdtek. A felderts
adatai szerint harci szellemk sok kvnnivalt hagyott
maga utn, szmos romn katona, st alegysg nmetel
lenes rzelemrl tett bizonysgot. Olyan helyzet alakult
teht ki, melyben az ellensges vdelem legrzkenyebb
pontjai a kisinyovi ers nmet csoportosts szrnyai vol
tak.
A fhadiszlls tancskozsn arra a kvetkeztetsre ju
tottak, hogy az adott helyzetben a tevkenysg legjobb
vltozata a Dl-Ukrajna hadseregcsoport Kisinyov kr
zetben lev ferinek rvid id alatt trtn bekertse
s felszmolsa. Csapataink tkarolsra alkalmas helyze
te lehetsget biztostott az ellensges vdelem ttrs
re a gyenge szrnyakon, a legrvidebb ton a nmet cso
portosts htba Hui, Vaslui, Komrat krzetbe val
kijutsra, majd ezt kveten a/nnak bekertsre s meg
semmistsre.
A nmet fasiszta csoportosts Kisinyov krzetben val
bekertse s megsemmistse a fvros birtokbavtele nl
kl me ez volt a szovjet csapatok mindenekeltti ha
dszati-hadmveleti feladata. Az ellensg sztverse utn
kedvez felttelek jttek volna ltre frontjaink szmra,
Romnia mlysgbe val gyors kijutshoz s a tovbbi
feladatok megoldshoz, kztk Bukarest s az orszg ms
gazdasgi s politikai kzpontjainak birtokbavtelhez.
Ebben az esetben a tmadst mr a Foc^ani-kapun ke
resztl kellett folytatni, vagyis a tmadsra legkedvezbb
terepen. Ezt kveten tanulmnyoztk a Dunhoz szles
arc vonalon trtn kijuts, Magyarorszg keleti hatrai
hoz, valamint Jugoszlvia s Bulgria szaki terepszaka
szaihoz val felzrkzs lehetsgeit. Azt remltk, hogy e
tmad tevkenysgek eredmnyeiknt Romnit gyorsan
ki lehet vezetni a nmetek oldaln viselt hborbl.
Kivltkpp figyelemmel elemeztk a fogas krdse
ket. Vajon sikerl-e csapatainknak megfosztaniuk az el
lensget a visszavonuls lehetsgtl? A dolgok logik
ja azt sgta, hogyha Friessner felismeri elgondolsunkat,
ksedelem nlkl kivonja sajt ferit csapsaink all, s
j terepszakaszon szervez vdelmet. Vajon mikor rtheti
meg azt, hogy mit ksztenek el szmra a csapataink?
A hbor tapasztalatai alapjn feltteleztk, hogy a hitle-
rista parancsnoksg a tmads msodik napjnl hamarabb
nem ismeri fel elgondolsainkat. Ez nagyon fontos volt;
ahhoz, hogy az ellensg eri elkerljk a katlanba zrst,
Hu?i krzetben a Prut folyn val tkelsig 6080 km-t
kellett megtennik. A mi tmad egysgeinknek viszont,
hogy elvgjk az ellensg visszavonulsi tjait az t
kelsi helyig ennl sokkal nagyobb tvolsgot kellett le
kzdenik mintegy 100 km-t. Ezrt, ha a hitleri pa
rancsnoksgnak sikerl htravonni erit, a bekertst cl
z tervnk szertefoszlik, s ez esetben j hadmveletet
kell megvvni.
Ebbl kvetkezen, sikereink els felttele a vratlan
sg elrse s csapataink gyors tem tmadsa volt. Me
netbl s a legrvidebb id alatt el kellett foglalnunk olyan
fontos terepszakaszt, mint a Mare-hegyhtat, ahol az el
lensg megerdtett msodik vdve volt; meg kellett t
akadlyozni abban, hogy megkapaszkodhassk, s szt kel
lett verni a mlysgbl elrenyomul tartalkait. Ezen
kvl a Prut folyn lev tkelhelyeket elbb birtokba
kellett venni, nehogy az ellensg felhasznlja ket eri
htravonsra. Szmtsaink szerint ehhez csapatainknak
aponta legalhb 25 km-es tmadsi temet kell tartaniuk!
' Ebbl kvetkezett csapataink tevkenysgnek sorrend
je is: a gyalogsgnak gyors temben kellett ttrnie, a
harckocsiknak hatalmas lendlettel a sikert a mlysg
ben ki fellett feljesztenik s elretrnik a Prut folyn
lev tkelhelyek lezrsra. A harckocsi-magasabbegys-
geket ehhez nagy tmegben (klknt alkalmazva) az el-
lensges vdelem ttrse utn kellett tkzetbe vetni,
elkerlve a hadmvelet folyamn trtn elaprzsukat.
A hadmvelet alatti erkifejts fokozsa cljbl szksg
volt tovbb a front csapatainak mly hadmveleti fel
ptsre.
A fhadiszllson tartott megbeszlsen hatrozat sz
letett az erviszonyokat illeten is. A 3. Ukrn Frontnak
pldul nem volt jelents erflnye az ellensggel szem
ben. Ez a kvetkezkppen alakult: lerben 1,2:1-hez,
klnbz rmret tbori lvegben: 1,3:1-hez, harcko
csikban s rohamlvegekben: 1,4:1-hez, gppuskban: 1:1-
hez, aknavetkben: 1,9:1-hez, replgpekben 3:1-hez a mi
javunkra. Nyilvnval, hogy az elgtelen flnyt az erk
nek a firnyban val tmrtsvel kellett ptolni. gy
dntttek, hogy az arcvonal valamennyi msodrend sza
kaszt meggyengtik, s az terhkre oldjk meg a kr
dst. s me, ennek eredmnyeknt a front fcsapsnak
irnyban milyen csattansan mskpp alakultak az er
viszonyok: lerben: 6:1-hez, klnbz rmret tbo
ri lvegben: 5,5:1-hez, harckocsikban: 5,4:1-hez, gppus
kkban 4,3:1-hez, aknavetkben: 6,7:1-hez, replgpek
ben 3:1-hez a mi javunkra. Ilyen tlsly elegendnek bizo
nyult az ellensges vdelem ttrsre s a siker kifejlesz
tsre. Minden ms a parancsnoksgok mvszetn, a csa
patok mestersgbeli tudsn s nfelldozsn mlott.
A legfelsbb fparancsnok ezen a megbeszlsen mg
egyszer visszatrt a hadmvelet katonai s politikai jelen
tsgre. Mint mr mondottam, a 2. Ukrn Front parancs
noknak figyelmt e krds politikai oldalra mg a had
mveleti terv kidolgozsnak kezdetn felhvta. Mostan
erre a krdsre Malinovszkij csapatai tzrsgi srsg
nek vizsglata kapcsn trt vissza. Amikor ugyanis a front
parancsnoka jelentette, hogy az ttrs 22 km-es szaka
szn, arcvonal-kilomterenknt 220 (76 mm-es s ennl
nagyobb rmret) lveget tud sszpontostani, Sztlini
megjegyezte, hogy mg ez is kevs, tbbre volna szksg.
Amikor pedig kiderlt, hogy a frontnak nincs lehetsge
ilyen kiterjeds ttrsi szakaszon nagyobb tzrsgi s
rsg ltrehozsra, azt javasoltk, hogy az ttrsi sza-
140 kaszt 16 km-re le kell szkteni, s ily mdon arcvonal-
kilomterenknt 240-es vagy mg ennl is nagyobb tzr
sgi srsget lehet biztostani. Az ilyen nagy tzrsgi
srsg az egyik biztostka volt az ellensg megbzhat
lefogsnak, a vdelem gyors tem ttrsnek s a si
ker mielbb val kifejlesztsnek a mlysg fel a Prut t
kelhelyeihez s Focani irnyban. Sztlin gy vlte,
hogy a hitleri szvetsges vdelmre mrt hatalmas csa
ps kihat a kirlyi Romnia kormnynak politikjra, s
elsegti a hborbl val kilpst.
A 3. Ukrn Front hadmveletbe bevontk a Fekete
tengeri Flottt s a Dunai Katonai Flottillt is. A tenger
part mentn, a Dnyeszter torkolatnl, valamint a Du
nn folytatott tevkenysgk tengeri bzisok s kik
tk birtokbavtele, deszantjaink partrattele az ellensges
vdelem htban s tevkenysgk tmogatsa az lta
lnos siker elrsnek fontos tnyezi voltak. A front pa
rancsnoka a fhadiszlls kpviseljnek kzremkds
vel gyorsan megtallta a kzs nyelvet Oktyabrszkij ten
gernaggyal, a flotta parancsnokval, valamint Gorskov el
lentengernaggyal, a flottilla parancsnokval (aki jelenleg
a Szovjetuni Haditengerszeti Flottjnak fparancsnoka,
tengernagy). Munkjuk barti lgkrben folyt. Ehhez ha
sonlk mondhatk el Slemin tbornoknak, a 46. hadsereg
parancsnoknak munkjrl is, akire az a feladat vrt,
hogy a Dnyeszter torkolatn hajtson vgre erszakos tke
lst a Dunai Katonai Flottillval egyttmkdve.
A fhadiszllson tartott megbeszls utn a frontok
hadmveleti tervein bizonyos mdostsokat hajtottak vg
re. A 2. Ukrn Front rszre megszabott feladat lnyegt
a kvetkezkppen fogalmaztk meg:
A tervbe vett hadmvelet sorn zzza szt az ellen
sget a ia$i-i irnyban, s a 3. Ukrn Fronttal egytt
mkdve kertse be, valamint semmistse meg a fasisz
tk kisinyovi csoportostsnak nmet hadosztlyait. A
hadmvelet tdik napjra jusson ki Bacau, Flciu, Husi
terepszakaszra. A tovbbiakban fejlessze ki a csapst
Focani ltalnos irnyban Romnia olajtermel krze
teinek elfoglalsa cljbl.
Elhatrozs: az ellensg vdelmnek jellegbl kiindul
va, az ttrs vgrehajtsra a legalkalmasabb a Podu-
leni, Iai kztti szakasz. Itt nincsenek elre berendezett,
erd jelleg vdelmi ptmnyek. A front, fcsapst a 27.
s 52. hadsereg, valamint a 6. harckocsi-hadsereg s a 18.
harckocsihadtest erivel 16 km szlessgben mrve, trje
t az ellensg vdelmt, Iai-t dlnyugatrl megkerl
ve, Hui ltalnos irnyban.17
A fcsoportosts tevkenysgnek lgi tmogatsra
Gorjunov tbornok parancsnoksga alatt lev 5. lgi had
sereget rendeltk. A front fcsapsnak irnytl jobbra
s balra is, sszesen hrom kisegt csapst terveztek egy-
egy sszfegyvernemi hadsereg erivel.
A front szmra meglehetsen nagy tartalkokat biztos
tottak. Ide tartozott az 53. hadsereg, amelynek a firny
ban tmad 52. hadsereg mgtt kellett elremozognia,
tovbb az 5. grda-lovas-, a 23. harckocsi-, a 75. s 27.
lvszhadtestek. Ilyen sszettel tartalk kiklntst az
erkifejts mlysgben trtn fokozsa tette szksges
s, tovbb az a tny, hogy e hadszati hadmveletben a
frontra vezet szerep hrult.
A 3. Ukrn Front hadmveleti elgondolsnak lnye
ge amint azt a Tolbuhin csapatai harctevkenysgrl
szl jelentsben megfogalmaztuk a kvetkez volt:
Trje t az ellensg vdelmt a fasisztk kisinyovi cso
portostsnak jobb szrnyn (alapveten a romn csapa
tokkal vdett szakaszon), majd a gyorsanmozg csapatai
nak bevetsvel lendletesen fejlessze ki a sikert Komrat
ltalnos irnyban, ezt kveten forduljon szaknyugat
ra, s Leuseni, Lapusna, Negri krzetben vegye fel a kap
csolatot a 2. Ukrn Front csapataival, vgl kzs erfesz
tssel kertsk be s semmistsk meg az ellensg kisinyovi
csoportostst. Ezzel egyidejleg a 46. hadsereg sereg
testeivel kertse be s semmistse meg az ellensg akker-
mani (ma: Belgorod-Dnyeszterovszkij) csoportostst.
A front fcsoportostsba tartozott Sarohin tbornok
37. hadserege teljes egszben, valamint Gagen tbornok'
57. hadseregnek s Slemin tbornok 46. hadseregnek egy
rsze. A siker kifejlesztsre a 4. s 7. grda gpestett
hadtesteket jelltk ki. A fcsaps irnyban a 17. lgi
hadsereg tevkenykedett, Szugyec tbornok irnytsval.
Mivel a 3. Ukrn Front llomnyba sszesen t had
sereg tartozott, ezrt Tolbuhin nem klnthetett ki ha
talmas tartalkot: abban csak a 10. grda-lvszhadtest
volt.
Az elgondolst, valamint a frontparancsnokok elhat
rozst teht a csapatoknak a fcsapsok irnyban val
tmeges alkalmazsa s kell biztostsuk jellemezte. A
csapatok kpesek voltak az ellensgre tlagosan 240 l-
veggel s aknavetvel (76 mm s ennl nagyobb rmre-
tek), 3050 harcikocsival az ttrs egy kilomteres arc
vonalszakaszn csapst zdtani.
A fhadiszllson augusztus 2-n 23 rakor rtk al a
2. s 3. Ukrn Frontnak szl kzs direktvt, amely az
ellensg Iai, Kisinyov, Bengyeri krzetben vd cso
portostsnak sztverst clz hadmvelet elkszt
sre s vgrehajtsra vonatkozott.
Miutn megrkezett a fhadiszlls direktvja, a fron
toknl a hadmvelet elkszletei mg nagyobb mreteket
ltttek. A csapatokat tcsoportostottk, vgrehajtottk a
szksges harckikpzst. Ez nem volt knny feladat, f
leg a Tolbuhiin csapatainak birtokban lev kismret s
nylt terlet hdfben. A fhadiszlls utastsra had
mveleti lczsi rendszablyokat is alkalmaztak. Nagyon
lnyeges volt az ers s tapasztalt ellensgben olyan be
nyomst kelteni, aminek alapjn tmadsunkat csak a
kisinyovi irnyban vrja. s ezt sikerlt is elrnnk; mg
a ravasz Friessner is hossz ideig azt hitte, hogy a szovjet
parancsnoksg csak itt mr ellene csapst. St, Friessnert
mg a hadmveletnk mreteivel kapcsolatosan is meg
tvesztettk.
Az ellensg ilyen nagyarny flrevezetse nem volt
knny dolog. Berzarin tbornok 5. csapsmr hadserege
pldul Serpeni krzetben tntetlegesen tmadst k
sztett el. Az erre a clra kiklntett s rdieszkzk-
kfel elltott csapatok nhny hadtestbl s harckocsiegy
sgbl ll j hadsereg elrevonst utnoztk, amelyet
a 3. Ukrn Frontnak rendeltek volna al. Csapatsszevo
nst sznleltek a 40. s a 7. grdahadsereg svjban is,
a front jobb szrnyn. Gpkocsik sajt kezleg ksztett,
nagy porfelht kelt szerkezeteket vontattak maguk utn,
hossz menetoszlopok mozgsnak ltszatt keltve. A
6. harckocsi-hadsereg s a 7. gpestett hadtest a vlts
eltti elhelyezkedsi krzetben a vlts megtrtntekor
harckocsi- s lvegutnzatokat hagytak htra, hogy ezzel
is a csapatok helyzetnek vltozatlansgt bizonytsk.
A csapatok a hadmvelet elksztsnek ideje alatt meg
birkztak a szmukra meghatrozott feladatokkal. Augusz
tus 19-n mind a kt front ellenrz, erszakos harcfelde
rtst hajtott vgre a tmadsi sv.ok teljes szlessg
ben. Az eredmnyek azt bizonytottk, hogy az elirnyzott
hadmvelet tervt nem kell mdostani.
A harcfelderts megriasztotta az ellensget. Friessner
tbornok az errl szl jelentsek kzhezvtele utn a nap
vgre (19-n estre a fordt) maghoz rendelte a 4. s
8. nmet hadsereg, valamint a 4. lgiflotta parancsnokt.
A romn parancsnokot nem hvtk meg. A nmet tborno
kok ltalnos vlemnye az volt, hogy a kvetkez napon a
szovjet csapatok nagy tmadsa vrhat s ebben nem is
tvedtek. Az az tcsoportosts azonban, amelyet sebtben
vgrehajtottak a vdelem veszlyeztetett irnyainak meg
erstsre, mr nem hrthatta el veresgket. A nmet
fasiszta katonai parancsnokok ezt felismertk, s mg azon
az estn minden eshetsgre kszen , ahogyan azt a
ksbbiekben maga a parancsnok megfogalmazta, megvizs
gltk a Dl-Ukrajna hadseregcsoport htravonsnak
tervt.
Abban az idben, amikor Friessner trzsben ez az ide
ges rtekezlet folyt, a 2. Ukrn Frontnak a 195-s magas
laton lev elretolt figyelpontjn tartzkodott Tyimosen-
ko marsall, a fhadiszlls kpviselje, Hugyakov repl
marsall, Malinovszkij tbornok, a frontparancsnok, vala
mint tbb hadmveleti tbornok s tiszt. Rvidesen meg
rkezett figyelpontjra Tolbuhin, a 3. Ukrn Front pa
rancsnoka is hadmveleti csoportjval. Augusztus 20-n
06.10-kor a 2. Ukrn Front s 08.00-kor a 3. Ukrn Front
svjban megkezddtt a tzrsgi elkszts. A tbb ezer
lveg hallt oszt lvedkei rst nyitottak az ellensges v
delmen. A lvedkek, a sz szoros rtelmben levegbe
emeltk az ellensg llsait. A ia?ikisinyovi hadmvelet
144 kezdett vette.
A csapatok harctevkenysge ebben a hadmveletben
elgg ismert, nincs szksg rszletes ismertetsre. Csu
pn annyit emltek, hogy a harcok nagyon sikeresen ala
kultak, s bvelkedtek a szovjet csapatok btor helytll
snak, hsies magatartsnak, a merszsgnek s a kezde
mnyezsnek nagyszer pldiban. A rohamoz lvszcsa
patok tzcsapsa oly ers volt, hogy Trofimenko hadsere
gnek egysgei dli 12 rra ttrtk az ellensges vde
lem teljes 16 km-es harcszati mlysgt, s tkeltek a
Bahlui folyn. Ezzel kedvez helyzetet teremtettek Krav-
csenko 6. harckocsi-hadseregnek tkzetbe vetsre, jl
lehet ez csupn a hadmvelet msodik napjra volt tervbe
vve.
Sikeresen alakult a tmads Korotyejev 52. hadsereg
nek svjban is. Csapatai mg az est leszllta eltt meg
kzeltettk Iasi-t s megindtottk a harcot a vros meg
vtelre.
Jl folytak az esemnyek a 3. Ukrn Front tmadsi sv
jban is: az els nap a csapatok a firnyban mintegy 10
12 km mlysgben trtk t az ellensg vdelmt.
Csapataink a tmads els napjn, az egykori szmtsok
szerint, megsemmistettek hat ellensges hadosztlyt s r
zrkztak a vdelem harmadik vdvre, amely a perem
vonaltl 2540 km-re, a Mare-hegyht erds terletn
hzdott. Itt azonban megllsra knyszerltek: a 6. harc
kocsi-hadseregnek nem sikerlt az ellensges vdelmet
menetbl ttrni.
A fhadiszlls s a vezrkar elismerte a csapatok h
siessgt s az ltaluk elrt sikereket. Az els napi eredm
nyek azonban vlemnynk szerint a kialakult hely
zetben nagyobbak is lehettek volna. Ez leginkbb a 2. Uk
rn Frontot rintette, ahol is Kravcsenko 6. harckocsi-had
seregnek tkzetbe vetse megtlsnk szerint ug
rsszeren nvelhette volna a csaps temt s mlysgt.
Mivelhogy a tmads lefkezdtt, amiatt aggdtunk, hogy
az ellensg kihasznlja a terep vdelemre kedvez krl
mnyeit, s e fontos terepszakaszra olyan erket von oda,
amelyekkel huzamos idre feltartztathatja csapatainkat.
Ez azzal a kvetkezmnnyel jrhat, hogy megksnk a
Prut folyn lev tkelhelyek lezrsval s a dli irny
bn visszavonul ellensg tvonalainak elvgsval; ebben
az esetben vgs soron az ellensg bekertse meghisulna.
A vezrkar ezt gy is jelentette a fhadiszllsra, 21-re
virrad jszaka. A legfelsbb fparancsnok nem tartotta
szksgesnek valamilyen utasts kiadst a frontparancs
noknak, valsznleg abbl kiindulva, hogy a reggel bl-
csebb az estnl. De a 6. harckocsi-hadsereg mg a kvet
kez napon sem tudta ttrni az ellensg vdelmt. gy
jrt a 18. harckocsihadtest is, amely Ia$i-t nyugatrl meg
kerl 52. hadsereg svjban tevkenykedett.
Ez pedig mindenekeltt azrt trtnt gy, mert a fasiszta
parancsnoksgnak sikerlt hrom hadosztlyt kztk a
nmet fegyverzettel s harceszkzkkel elltott Nagy Ro
mnia romn pncloshadosztlyt sszpontostani, s
ezekkel a harmadik vdv megkzelt tjain ellencsapst
mrni. Br az ellencsapst elhrtottk, de vgrehajts
nak megzavarsa sem a lgiernek, sem a 2. Ukrn Front
ms eszkzeinek nem sikerlt, s ez csapatainkat a Mare-
hegyht eltt mg egy napra feltartztatta.
Jval sikeresebben fejldtek a dolgok Tolbuhinnl, aki
nek csapatai a Dumitriescu tbornok hadseregcsoportjnak
magvt kpez 3. romn hadsereg ellenllst megtrtk.
A 2. Ukrn Front fcsapsnak irnyban kialakult
helyzet nagyon nyugtalantotta a vezrkart. Augusztus 21-
n dlben mint mskor is telefonon rintkezsbe lp
tnk a tmad frontokkal, s ellenriztk a helyzetet. R
vid id mlva a Kremlbe kellett mennnk a hadmveleti
helyzet jelentse vgett. Zaharov, a 2. Ukrn Front trzs-
fnke derlt mdon rtkelte a helyzetet. Felttelezte,
hogy a Mare-hegyht eltt csapataink nem fognak ksle
kedni, hanem meggyorsult temben trnek elre. Jelentet
te tovbb azt is, hogy csupn rk krdse, mikor kap r
testst Iai bevtelrl, s ebben igaza volt.
Antonov s n 15 rakor a legfelsbb fparancsnok iro
djban voltunk. Amikor a dlnyugati irny helyzetnek
jelentse kerlt sorra, Sztlin figyelmesen tanulmnyozta
a trkpet, s utastott bennnket, hogy emlkeztessk a
2. s 3. Ukrn Front parancsnokt, valamint a fhadiszlls
kpviseljt az ltaluk vezetett csapatok szmra szabott
f feladatra az ellensg lehet leggyorsabban trtn
bekertsre. A kvetkezket diktlta: ... a 2. s 3. Uk
rn Front f feladata most az, hogy a kt front egyestett
erivel mielbb bezrja a bekerts gyrjt az ellensg
krl Hui krzetben. Aztn szktse ezt a gyrt a kisi
nyovi ellensges csoportosts megsemmistse vagy fog
lyul ejtse cljbl.
Minthogy az ellensges vdelem ttrse a Mare-hegy-
hton ksrtsbe hoehatja a 2. s 3. Ukrn Frontot, hogy
feriket az elbbi Romn s Fceni irnyban vissza
vonul romn csapatok ldzsre, az utbbi Tarutino s
Gli irnyban bevessk, a legfelsbb fparancsnok
hangslyozta: A fhadiszlls megparancsolja, hogy a kt
front erinek s eszkzeinek zmt a legfbb feladat vg
rehajtsra hasznljk fel, anlkl, hogy ms feladatok
megoldsra alkalmaznk ket. Ha sikerl a kisinyovi cso
portostst sztzznunk, megnylik elttnk az t Romnia
legfontosabb gazdasgi s politikai kzpontjai fel.
Szmunkra ez az utasts klnsen figyelemre mlt
volt, hiszen a vezrkar feladata volt annak ellenrzse,
hogy a fhadiszlls utastsait miknt hajtjk vgre.
Sztlin a diktist befejezve, mg hozzfzte: Az nk
frontjai eltt krlbell 44 ellensges hadosztly tev
kenykedik, kzlk hatot mr sztvertek. nknek vi
szont 87 hadosztlyuk van, s ezenkvl az ellensghez k
pest jelents flnyk tzrsgbl, harckocsikbl s lgi
erbl. Ily mdon minden lehetsgk megvan arra, hogy
az emltett feladatot sikeresen megoldjk, s ezt meg is
kell oldaniuk.
Tyimosenko marsall, a fhadiszlls kpviselje kln
parancsot kapott, hogy ksrje figyelemmel a direktvban
megszabott feladatok maradktalan vgrehajtst.
Amg a helyzetjelentsnk tartott, az arcvonalrl jabb
adatok rkeztek. 15 rra elfoglaltk Iai-t az ellens
ges vdelem ers gcpontjt. Trofimenko 27. hadserege
elretrt csapataink jobb szrnya mgl, Sumilov tbornok
7. grdahadseregnek egysgei nyugatra fordultak, tka
rolva Tirgu Frumos megerdtett krletet. Az feladatuk
az volt, hogy zzzk szt az ellensg vdelmt, s nyugati
irnybl biztostsk a front ferinek tevkenysgt. A
front csapsmr csoportja, a 6. harckocsi-hadsereg s a 27. 147
hadsereg csapatai mintegy 49 km mly rst tttek az el
lensg vdelmn, s kijutottak a hadmveleti mlysgbe,
k most mr kzvetlenl elvghattk nyugatra s dlre
trekv ellensg visszavonulsi tvonalait, megsemmist
hettk a kirajzoldott bekerts ell menekl csapatait.
Jelentsen elretrt a 3. Ukrn Front is; az ttrs mly
sge a Zsdanov tbornok vezette 4. grda gpestett had
test tevkenysgnek irnyban elrte az 50 km-t. A front
elvgta a 3. romn hadsereget a 6. nmet hadsereg csapa
taitl.
A fhadiszlls direktvja a frontok tevkenysgnek
megszervezsre nagyon is idszer volt. Augusztus 21-n
este az ellensg mr kptelennek bizonyult a Mare-hegy-
hton megszllt, szmra kedvez llsok megtartsra, s
a 2. Ukrn Front hadseregeinek csapsai alatt megkezdte
visszavonulst. Malinovszkij csapatai lkn a 6. harc
kocsi-hadsereggel s a 18. harckocsihadtesttel rcsaptak
a visszavonul ellensgre, s 22-re virrad jszakn, st mg
a kvetkez teljes napon t is ldztk t. A front feri
nek hatalmas csapst kiegsztette Galanyin 4. grdahad
seregnek csapsa. A hadsereg a Prut bal partja mentn
tmadva biztostotta a front bal szrnyt kelet fell,
ugyanakkor darabokra szaggatta az ellensg kisinyovi cso
portostsnak vdelmt szakrl dli irnyban mrt csa
psaival. A 2. Ukrn Front csapatai mintegy 60 km-t tr
tek elre, s 120 km-re szlestettk ki az ttrs arcvonalt.
A 3. Ukrn Front hadseregei keletrl lendletesen nyo
multak elre a Prut tkelpontjaihoz. Gyorsanmozg egy
sgeik elsprve a romn s nmet csapatok ellenllst,
augusztus 22-n estre mintegy 80 km-es mlysgben be
keldtek az ellensg vdelmbe, s ezzel megtettk a cl
jaik elrsig terjed tvolsg hromnegyed rszt. A front
bal szrnyn tevkenyked csapatok a Dunai Katonai Flot
tilla tmogatsa mellett sikeresen tkeltek a Dnyeszter
torkolatn.
Augusztus 22-n estre pontosan kirajzoldtak a hatal
mas bekerts krvonalai. Ez volt a Legfelsbb Fparancs
noksg Fhadiszllsa ltal kidolgozott hadmvelet lnye
ge, melyet a fasiszta Dl-Ukrajna hadseregcsoportnak
Iai-nl s Kisinyovnl trtn sztzzsra dolgozott ki.
Mr ks este volt, s a legfelsbb fparancsnok ekkor
rta al a dszssztzekre szl parancsot. gy intzkedett,
hogy erre a kvetkez napon kerljn sor, viszont a Ia?i
s Kisinyov alatti gyzelemrl a rdi azonnal adjon tj
koztatt. Emlkezetem szerint ez volt a hbor alatti
egyetlen eset, amikor a parancs kihirdetst s a dszssz
tz lvst majdnem egy teljes nap vlasztotta el.
Augusztus 23-n a 2. s 3. Ukrn Front minden els lp
csben lev hadserege folytatta az ellensg ldzst.
Eredmnyesen kapcsoldott be a hadmveletekbe Berzarin
tbornok 5. csapsmr hadserege: a harc egy napja alatt
csapatai egyes irnyokban 2445 km-t trtek elre. A ro
mniai vdelem magvt kpez 6. nmet hadsereg szr
nyainak tkarolsa sikeresen fejldtt. Kzeledett a
Friessner-fle fcsoportosts bekertsnek ideje, de had
seregeinknek a gyrt bezrni azon a napon mg nem si
kerlt.
A fasiszta nmet s romn csapatok mindent elkvettek,
hogy nyugati s dli irnyban kijussanak a Prut mg. A
hatalmas Vaslui, Hu?i, Leovo vben elkeseredett tkzetek
lngoltak fel. A leghevesebb harcok a Prut folyn lev t
kelhelyek krzetben bontakoztak ki, ahol az ellensg a
hurokbl igyekezett kiszabadulni.
Az ellensg risi erfesztseket tett, hogy a katasztr
ft megelzze. A nmet fasiszta parancsnoksg nem adta
fel a remnyt, hogy megverheti a Vrs Hadsereget, s en
nek okn tmntelen harckocsit vetett harcba. Pnclosait
a levegbl nagyszm replgppel, a fldn pedig h
zagmentes tzrsgi tzzel tmogatta. Egyes helyeken az
ellensg tvgta a 2. Ukrn Front tmad csapatainak
harcrendjt, s kijutott a szovjet egysgek htba. Harcok
bontakoztak ki mindentt, de az ellensg csapsait kem
nyen visszavertk.
Augusztus 24-n a hitleri csapatok feri Hugitl keletre
lev krzetben gyrbe szorultak. Ez mintha felbsztette
volna az ellensget. A kzdelem mg nagyobb hevessg
gel folytdott. Friessner mindenron igyekezett kivonni
csapatait nyugatra, s siettette az esemnyeket. Nhny
ellensges csoportnak sikerlt tjutni a Prut mg. Csap
saik a mr elrehaladt sajt 6. harckocsi- s 27. hadseregek 149
hadtpjt rtk. A 2. Ukrn Front helyzete mg bonyolul
tabb s feszitettebb vlt.
Nagy tisztelettel adztunk Malinovszkijnak, aki abban
a bonyolult helyzetben rendkvli nuralomrl, kitartsrl
s blcs rtermettsgrl tett tanbizonysgot; mindenkor
kell idben, megalapozott hadvezrt elhatrozst alkotott,
s kpes volt tmad csapatai tevkenysgnek hatrozott
s magabiztos irnytsra. Hadvezrt tehetsge, amely ak
kor a maga teljes fnyben mutatkozott meg, a szovjet csa
patok kiemelked gyzelmeinek egyik fontos felttelt al
kotta.
Frontjaink sikereinek szilrd alapja a szovjet katonk
btorsga s hsiessge volt. Elegend annyit megemlteni,
hogy 1944 augusztusban Iai-nl s Kisinyovnl, a Vaslui
s Hui krnykn vvott harcokban a kiemelked teljest
mnyekrt mintegy 18 000 kzkatona s tisat kapott r
demrendet s kitntetst. Sokan a Szovjetuni hsei lettek.
Dicssgk s az ellensg felett aratott gyzelmeik ml
tan jrultak hozz a kzs gyhz: az ellensg teljes szt
vershez.
Ezekben a rvid, de heves harcokban az ellensg minden
ttrsi ksrlett meghistottuk. Augusztus vgre a 2.
Ukrn Front a 3. Ukrn Fronttal egyttmkdve vgzett
a bekertett ellensges ferkkel: a Dl-Ukrajna hadse
regcsoport llomnyba tartoz 25 nmet hadosztlybl 18
megsemmislt.
Az iaikisinyovi hadmveletben kivvott gyzelmnk
jelentsgt nehz felbecslni. A Dl-Ukrajna hadsereg
csoport ferinek sztzzsa fontos katonai s politikai
eredmnyek forrsa lett. A szovjet csapatok szinte kaput
nyitottak Romnia mlysgbe, Bulgria hatraihoz, majd
Jugoszlvia fel is, ahol a soron kvetkez hadszati fel
adatokat kellett megoldani. A hadmvelet kedvez kato
nai-politikai helyzetet teremtett Antonescu diktatrikus
rendszernek felszmolsra. Megfosztotta Antonescut ka
tonai erejtl melyet a nmet s a kormnyh romn
csapatok kpeztek. A Romn Kommunista Prt ilyen k
rlmnyek mellett robbantotta ki a np fegyveres felkel
st, s ez vgeredmnyben meghatrozta az orszg szocia
lista jvjt.
Abban az idben, amikor a fasiszta csapatok sorsa eldlt,
s az ellensg kisinyovi csoportostsnak bekertse tny-
ny vlt, az arcvonal tls oldaln Romnia sorsra s ms
krdsekre kihat fontos esemnyek bontakoztak ki.
Augusztus 22-n jszaka Mihly kirly palotjban lst
tartottak. Az lst Ion Antonescu, a fasiszta dikttor h
ta mgtt titokban hvtk ssze. A tancskozson meg
jelent a fiatal kirly, udvari krnyezetnek klnsen
megbzhat tagjaival, de jelen voltak a Nemzeti Demokra
tikus Tmb a kommunista, a szocildemokrata, a nem
zeti paraszt- s a nemzeti liberlis prt kpviseli is.
Az ilyen heterogn sszettel Hitler-ellenes szvetsg
csakis a kommunista prt j elkszt munkja nyomn
alakulhatott ki, amelyrl korbban mr beszltem. A mun
kt vatosan, trelmesen vgeztk. A kommunistk poz
cii lpsrl lpsre szilrdultak, s ennek eredmnyeknt
1944. jnius 20-n ltrejtt az antifasiszta tmb.
A kirlyi udvar a Vrs Hadsereg gyzelmei lttn ma
ga is csatlakozott a Nemzeti. Demokratikus Tmbhz. Ter
mszetesen, a kirlyt a legkevsb sem a np jlte rde
kelte, hanem sajt egyni cljait kvette: rezte, hogy tr
nusa megingott, s kutatta helyzete megmentsnek lehet
sges mdjait.
Ekkor, ebben az Antonescu-rendszer megdntsre ki
alakult kedvez pillanatban a tmbbe egyeslt prtok kp
viseli sszejttek, hogy megvitassk a katonai, politikai
helyzetet s meghatrozzk, hogy gyakorlatilag miknt
szmoljk fel a hitleristkhoz h fasiszta kormnyt. A
megbeszlsen a kommunistk nemcsak egyenjogak vol
tak partnereikkel, hanem nvekv ert is kpviseltek. Ezt
az idzte el, hogy a hitleri koalci csapatai a szovjet arc
vonalon veresget szenvedtek, s ennek kvetkeztben az
orszgban mg jelentsebb politikai vltozsok mentek
vgbe. A hbor terhei alatt tnkrement, s nagyszm ka
tont vesztett Romnia klnsen rzkeny volt az ilyen
veresgekre. Ugyanakkor a dolgoz np s rdekeit kp
visel kommunista prt, valamint a fasiszta rezsim, a hitle-
rista megszllk kztti ellentt a vgskig kilezdtt. Ez
az ellentt hatrozottan megmutatkozott tovbb az ural
kod osztlyok s vezet rtegek krben is, amelyek mint
a megriasztott hangyk szaladgltak, kapkodtak fhz-f-
hoz, hogy napstses letket tovbbra is biztostsk.
A harc mostan klnsen megersdtt, mivel nyilvn
valv vlt, hogy a kizskmnyol osztlyoknak a fasiz
mushoz s a hitlerista Nmetorszg szvetsghez fztt
remnye szertefoszlott.
A Romn Kommunista Prt mr rgen kiismerte magt
az uralkod krkn bell kztk a kirlyi hatalom s
Antonescu-kormny kztt kialakult ellenttekben.
A prt helyesen rtkelte a helyzetet, s kpes volt azt a fa
siszta hatalom megdntsre s a npi forradalom gyzel
me rdekben felhasznlni, noha az esemnyek felletn
gyakran maga a kirly s a krnyezete tevkenykedett.
Hogy jobban megrtsk a trtnelmi esemnyek mene
tt, nem tartom feleslegesnek az olvas szmra megeml
teni, hogy a kirly s Antonescu kormnya kztti viszony
vlsga 1944. mrcius vgn kezddtt. Ez tovbb mlylt
a szovjet hadseregnek a romn hatron val tlpsvel s
Romnia terletre val rkezsvel. A kirlyi udvarnl
akkor rtettk meg, hogy a fasizmussal val tovbbi sz
vetsg mr semmi jt nem gr. A kirlyhoz kzel ll k
rk mr a monarchia tmentsre szvgettk terveiket,
mde terveikben nem jutott hely a kommunistknak s a
romn dolgoz tmegeknek. Az let azonban az udvaron
cokat taktikjuk megvltoztatsra s a kommunistkkal
val kapcsolat keressre knyszertette.
A kirly hvei s maga Mihly is beismerte, hogy csakis
a kommunistk lvezik a np bizalmt, s az orszgban k
kpviselik azt az ert, amely kpes a fasiszta rendszer
megdntsre.
A Mihlyt krlvev tapasztalt politikusok kztk
desanyja is, akinek politikai rzke nem is az utolsk k
zl val volt gy vltk, hogy Romnia sokat szenve
dett, munkaszeret dolgoz npe, amelyet hossz veken
t az uralkod osztlyok sttsgre s tudatlansgra tl
tek, mg hisz a monarchia jindulatban. Ezrt az egyszer
emberek hazafias rzseit kihasznlva abban remnyked
tek, hogy sikerl elhitetni: a katonai kudarc, a romn ka
tonatmegek pusztulsa, az orszg tnkrettele s nyomor-
152 ba dntse kizrlag a fasiszta diktatra bne. Az udvari
krk arra gondoltak, hogy a Hitler-bart Antonescu kor
mnya elleni gyllet elhomlyostja a np szemben a
monarchia lsdi voltt s osztlyjellegt. Szentl hittk,
hogy a np hen kveti a kirlyt, megvdi trnjt, fleg
akkor, ha azokkal tart, akik a mindenki ltal gyllt kato-
nai-fasiszta diktatra ellen harcra kelnek.
A kirlyhoz kzel llak a romn hadsereg tmogats
ban is bztak. Tudtk, hogy nagyon sok romn tbornok
gylli a hitleristkat s Antonescu fasiszta kormnyt. A
politikai jtkot z kirlyi krnyezet nem hagyta figyel
men kvl az gynevezett trtnelmi prtokat sem a
Nemzeti Parasztprtot s a Nemzeti Liberlis Prtot ,
amelyek a romn tksek s fldesurak rdekeit kpvisel
tk, s hogy ezek az udvar osztlypolitikjnak kivl t
maszai s vdpajzsai lehetnek. Egyszersmind ezek a pr
tok rthet okok miatt nem idegenkedtek a monar
chival val szvetsgtl.
A tancskozson rszt vett kommunistk helyeseltk a
kirlyi udvar elgondolst Antonescunak, a fasiszta kor
mny dikttornak letartztatst illeten. A kirlyi ud
varban foly elkszletekrl a kommunista prt Kzponti
Bizottsga nemcsak tudott, hanem tevkenyen rszt is vett
benne. Antonescu letartztatsnak tervt a kirly legbi
zalmasabb emberei mr prilisban kidolgoztk. Kztk
volt pldul Ionescu ezredes, a kirly parancsrtisztje is.
Kezdetben az udvari krk elgondolsban csak a dikttor,
a fasiszta kormnyf letartztatsa szerepelt. Az esem
nyek hatsra azonban szmvetseik mdostsra kny
szerltek. Az egyik titkos tancskozson a kommunistk
nak sikerlt elrnik, hogy az udvari krk beleegyeztek
egy jval nagyobb mret tevkenysg programjba: An
tonescu fasiszta kormnynak megdntsbe fegyveres
felkelssel, a hitleri Nmetorszggal fennll szvetsg
megszaktsba, a Nmetorszg oldaln viselt hborbl
val kilpsbe, a fegyvereknek a nmet csapatok s a csat
ls orszgok hadseregei ellen val fordtsba. A tancsko
zson a fegyveres felkels technikai elksztsre katonai
bizottsgot vlasztottak, amelyben a kommunistk vezet
szerephez jutottak. A kirly s hvei teljesen egyetrtettek
a felkels kezdetnek idpontjval is.
A kommunista prt kpviseli s a kirly rszvtelvel
tartott ms titkos tancskozsokon megtrgyaltk a fegy
veres felkels tervnek rszleteit. Elksztettk a Buka
restben elssorban elfoglaland objektumok jegyzkt
(vastlloms, posta, telefon stb.), a vros szaki s dli
rszem kijelltk a trzseket s parancsnoksgokat. Tisz
tztk, hogy melyek azok a romn alakulatok, amelyek k
szek afelkels tmogatsra.
A kommunista prtnak a fvrosban krlbell 2000 ft
magban foglal 50 hazafias osztaga volt a f feladat meg
oldsra, ezenkvl nhny regulris alakulatra is tmasz
kodhatott. Bukarestben a felkels fegyveres ereje tbb
mint 8000 ft szmllt.
A kommunistk a fegyveres felkelst nemcsak a fv
rosban ksztettk el, hainem nagy munkt vgeztek az
orszg ms rszeiben is. Kivlt nagy figyelmet fordtottak
a ploieti olajkutak krzetnek felksztsre, ahol haza
fias harci osztagokat s csoportokat szerveztek.
Klns jelentsget tulajdontottak a felkels megkez
dse idpontjnak, mivel ennek megvlasztstl fggtt a
felkels kudarca vagy sikere. Az id eltti kezds esetn
fennllt annak veszlye, hogy Antonescu kormnynak
megmentsre nmet csapatokat vetnek be, s vrbe fojt
hatjk a magasztos gyet. Clszerbbnek ltszott a felke
lst akkor kezdeni, amikor a Vrs Hadsereg a hitlerista
csapatokat sztverte, Antonescu rendszert fegyveres ere
jtl megfosztotta, s mindezzel kedvez talajt teremtett
a felkels gyzelme szmra. A romn trtnszek rjk:
A fegyveres felkels sikere rdekben a katonai terv a
felkels kirobbantst a szovjet csapatok ia$ikisinyovi
arcvonalon indul tmadsnak kezdete utn ltta clsze
rnek azrt, hogy a nmet parancsnoksg ne tudjon csapa
tokat elvonni az arcvonalrl s azokat a felkelt erkkel
szembelltani. 18
Tz nappal a ia?ikisinyovi hadmvelet kezdete eltt,
vagyis augusztus 10-n a Romn Kommunista Prtnak si
kerlt megszktetni Gheorghiu Dej-t a gyjttborbl, s
ezt kveten a kommunista vezetk ms nagy csoportjt.
Trjnk azonban vissza az augusztus 22-n jszaka le
zajlott esemnyekre. Akkor gy hatroztak, hogy Antones-
cut a kirlyi palotban tartztatjk le, s e clbl a katonai
helyzetrl teend jelentse rgyn a dikttort Mihlyhoz
rendelik. A letartztats vgrehajtsval a kommunista
prt ltal felksztett harci osztagot bztk meg amelyet
a fegyveres felkels elkszletei alatt a hazafias klnt
mnyekbl vlasztottak ki s alaktottak meg. Arra az
esetre, ha az osztagnak valamilyen okbl kifolylag nem
sikerlt volnia bejutni a palotba, a kommunista prt ja
vaslatra mg egy tartalk csoportot is fellltottak.
A kirly parancsrtisztje ezt a palota grdarzszlalj ka
tonibl hozta ltre. Ezenkvl rendszablyokat foganato
stottak Antonescu megerstett testrsgnek lefegyver
zsre is.
A fasiszta dikttor, Ion Antonescu marsall semmit nem
gyantott. Augusztus 21-n s 22-n ktszer is tallkozott
Friessner tbornokkal harcllspontjn, hogy megtrgyal
jk az arcvonalon a nmetromn csapatok elgg vesz
lyes helyzett. Friessner agglyt fejezte ki amiatt, hogy a
romn csapatoknl politikai cselszvsek folynak a hitleri
csapatok ellen. Antonescu hatrozottan visszautastotta a
vdat, hozzfzve, hogy sz szerint drki rendszablyokat
lptetett letbe a szkevnyek ellen, s meggyzte Friess-
nert Nmetorszg irnti szemlyes hsgrl. Mindketten
arra a kvetkeztetsre jutottak, hogy meg kell kezdeni Iai
s Kisinyov krzetbl a csapatok htravonst, s a Kr
ptok, Foc^ani, Nmoloasa, Gli, Duna-delta megerd
tett szakaszon vdelmet kell szervezni. Antonescu meg
grte, hogy a Bukarestben tartzkod sszes romn tarta
lkokat srgsen a nmet parancsnoksg rendelkezsre
bocstja.
Amint visszarkezett a fvrosba Antonescu, azonnal
rendkvli minisztertancsot hvott ssze, s azon elhatroz
tk, hogy a hbort folytatjk, s ennek rdekben az or
szg minden erejt mozgstjk. A dikttor a tancskozs
befejezse utn krte a kirlyt, hogy a kvetkez napon,
azaz 23-n 16.00-kor fogadja t. Jllehet a krs az udvar
kreit vratlanul rintette, de a lehet legjobban megfelelt
a fasiszta dikttor letartztatsra irnyul szndkuknak.
A kirly bizalmasai pedig nyomban sszekttetsbe lptek
a kommunista prt vezetivel. Ezek tvizsgltk s ellen
riztk a kzsen elfogadott terv gyakorlati vgrehajts
nak rendjt, s kell idben intzkedtek a felkels elk
szleteinek befejezsre. Minden kszen volt a tevkeny
sg megkezdsre.
Antonescu a kvetkez napon a megjellt rban meg
rkezett a palotba. Az arcvonal helyzetrl a kirlynak
tartott terjengs tjkoztatja utn megfosztottk a hata
lomtl, s a grdistk a tartalk terv vltozata szerint le
tartztattk. Nvrokonval, Mihai Antonescuval, a klgy
miniszterrel egytt aki flrval eltte kapott kihallga
tst a palotban a dikttor a kirly csaldi pnclozott
vhelyn lakat al kerlt. A kt Antonescu szemlyi k
srett lefegyvereztk.
Ezt kveten telefonon a palotba rendeltk s letar
tztattk a hadgyminisztert, a belgyminisztert, a csend
rsg felgyeljt s a fvros rendrfnkt. A fasiszta
kormny tbbi tagjra valamivel ksbb ugyanez a sors
vrt.
Antonescu letartztatsa a kirly bizalmasait nem nyug
tatta meg. Attl tartottak, hogy a hitleristk szvets
gesk kiszabadtsa cljbl csapatokat vonultatnak fel
a palota ellen. Tudtk, hogy ezt sem a kirly, sem a kr
nyezete p brrel nem szn meg, ezrt a kommunistk
hoz fordultak, hogy Mihlynak s krnyezetnek biztost
sanak menedket. jfl utn a kirlyt a fvrostl tvoli
biztonsgos helyre szktettk, ahol huzamos ideig tartz
kodott, s folytatta megszokott dolgaival val foglalkozst.
Augusztus 23-n a palotban az esemnyek a maguk
rendjn folytak. A kommunista prt vezetsgnek megb
zsbl 17 ra utn hamarosan megrkezett Emil Bodn-
ras a hazafias erk kzponti katonai parancsnoka (ma az
RKP KB Vgrehajt Bizottsgnak s lland elnksg
nek tagja, az RSZK-llamtancs elnknek helyettese). A
harcos forradalmi szervezet azon nyolc tagja, aki t ksr
te, Antonescut az vhelyrl tvitte a kommunista prt
egyik konspircis helyisgbe.
Ezzel egyidejleg a palotban gylekeztek a klnbz
prtok kztk a kommunista s a szocildemokrata prt
kpviseli, hogy rszt vegyenek az j kormny megala
ktsban. A kormnyt 20 rakor meg is alaktottk, tbb
sgben a kirlyh rzelm katonai s mszaki rtelmis
giek soraibl. Miniszterelnk Mihly kirly bizalmasa, S-
ntescu tbornok lett. A kormnyban trca nlkli minisz
teri minsgben, helyet kapott a Nemzeti Demokratikus
Tmb npprtjnak egy-egy kpviselje, kztk a kommu
nista prt is. Termszetesen, a kormny tagjainak tbb
sge nem a np akaratnak rvnyestsre s rdekeinek
vdelmre trekedett. Ezek titokban azt terveztk, hogy a
forradalmat Antonescu s miniszterei letartztatsval be
fejezik, s sajt rdekeiket szolgl rendszablyokat lp
tetnek letbe. Tbbek kztt a romn vezrkar lre a ki
rly bizalmas embert, Mihail tbornokot lltottk. A t
bornok egyelre leplezte reakcis nzeteit, s tevkenys
gben nyltan nem lpett fel a kommunistk ellen. A kom
munistk viszont elre lttk, hogy Sntescu kormny
nak nagy rsze merre fog tartani, ezrt kveteltk vala
mennyi antifasiszta prt kpviselinek a kormnyba val
bevtelt.
Az j kormnynak azonban mr azzal is szmolni kel
lett, hogy a Vrs Hadsereg utat trt magnak Romnia
kzponti krzeteibe. A Sntescu-kormny teht arra
knyszerlt, hogy titokban tartsa elgondolst, s kinyil
vntsa kzeli clkitzst fegyversznet ktst az
Egyeslt Nemzetekkel, kilpst a hitleri koalcibl, az or
szg j letre keltst s szak-Erdly felszabadtsrt
folytatand harcot. Valamivel jfl eltt a kirly a rdi
ban felolvasta az Egyeslt Nemzetek elleni harc besznte
tsrl, a fegyversznet megktsrl s az j kormny
megalaktsrl szl nyilatkozatt.
Ez id alatt Bukarest katonai parancsnoksga megadta a
felkelsre val utastst a katonai bizottsg ltal elre fel
ksztett hazafias katonai erknek, amely bizottsgban
mint az olvas arra emlkszik a kommunistk vezet
befolysra tettek szert. A fvrosban a felkels elkezd
dtt. A munkssg felfegyverzett osztagai kimentek az ut
cra, a terekre, a katonai szervezetek birtokba vettk a
fontosabb intzmnyeket s zemeket.
A felkels sikerhez hozzjrult az is, hogy a nmet fa
siszta csapatok az arcvonalon hatalmas vesztesgeket szen
vedtek a Vrs Hadsereg csapsaitl, s Bukarestben nem i57
volt valamennyire is ers nmet helyrsg a lgvdelmi
alegysgeken, nll kis ltszm szakalegysgeken, illet
ve szakembereken kvl. De a romn csapatok Sn-
tescu parancst teljestve a nmetek ellen nem lptek
fel, br az ltalnosan elfogadott terv szerint le kellett vol
na ket fegyvereznik. A kommunista prt a Jn a Vrs
Hadsereg cm brosrt terjesztette, amelyben megma
gyarzta a npnek a szovjet csapatok felszabadt cljait,
s az orszg felszabadtsrt val harcra szltotta fel az
orszg lakossgt.
Az esemnyek vratlan fordulattl idegess vl hitle-
rista nmet kvet a palotba rohant. Ott, az Antonescu sor
sval kapcsolatos krdseire adott vlasszal egyidejleg,
tnyjtottk a kirly kvetelst a nmet csapatoknak Ro
mnia terletrl val kivonsra vonatkozan s azt a
nyilatkozatt, hogy a nmeteket elvonulsukban nem aka
dlyozzk. A palotbl dhngve kirohan kvet azzal fe
nyegetztt, hogy az ellenllst vrbe fojtjk.
A palotba a kvet utn nmet tbornokok rkeztek.
Ezeknek volt elg eszk ahhoz, hogy megrtsk a helyzet
slyos voltt, s meggrtk, hogy a fvrosbl azokat a
csapatokat is kivonjk, amelyek mg itt tartzkodtak. A
kvetkez napon azonban, amikor Hitler parancsa megr
kezett, mely szerint ervel kell leverni az orctlan ro
mnokat, a nmet tbornokok a levegbl bombzni kezd
tk a fvros legfontosabb objektumait s a kirlyi palott.
Bukarest ellen vonultattak fel nhny alakulatot is. Ez
egyenrtk volt a Romnia elleni hadzenettel. A np s
az oldalra llt hadsereg a kommunistk felhvsra
nem engedte a vros peremn tl a hitleristkat. rtal
matlann tettk azokat is, akik mg a fvrosban voltak,
lefegyverezve a nmet fasiszta alegysgeket.
Mihly kirly nyilatkozata s az j kormny bejelent
se, tovbb a romn vezrkari fnk parancsa ellenre,
hogy a romn hadsereg szntesse be a szovjet csapatokkal
szembeni ellenllst, a romn csapatok nem fogtak hozz
a fegyverek lettelhez, tovbb harcoltak a hitleristk ol
daln. Ezt azzal lehetett magyarzni, hogy a romn vezr
kar kezbl az arcvonal tbb szakaszn egyszeren
kicsszott a vezets. De a lnyeg inkbb abban volt, hogy
ahol megvolt az sszekttets, ott a romn vezrkar csa
patait Focani, Nmoloasa, Brila, Duna torkolata vdelmi
vonalra igyekezett visszavonni, hogy megakadlyozza a
fegyveres felkels tovbbterjedst. A romn csapatok
egyrtelm utastst kaptak, hogy brmely lefegyverz
skre irnyul ksrletet akadlyozzanak meg.
A romn vezrkar ilyen mdon tnylegesen szentestette
a harctevkenysgek (szovjetek elleni a fordt) folyta
tst. Egyetlen hadsereg, kztk a Vrs Hadsereg sem en
gedhette meg, hogy htban vele hadillapotban lev or
szg lefegyverzetlen csapatai maradjanak; a fegyversznet
megktsre vonatkoz semmifle adat nem llt rendelke
zsnkre.
Radsul Romnia vezrkara ktelezettsget vllalt ma
gra, hogy a nmet csapatoknak nyugat fel szabad elvo
nulst biztost, ha azok nem zavarjk a romn alakulato
kat a szmukra kijellt vdelmi terepszakaszr trtn
mozgsukban.
A romn vezrkar tevkenysge ezenkvl veszlyes
volt azrt is, mert Romnit polgrhborval fenyegette,
ha az orszg hadseregt a fegyveres felkels ellen alkal
mazzk. S mindez a kommunista prt trekvseit keresz
tezte. A kommunista prt ezrt augusztus 24-n felhvs
sal fordult a nphez, hogy fegyverrel kezben harcoljon a
hitleristk ellen. A felhvs lnk visszhangra tallt, s
rendkvl fontos szerepet jtszott a fegyveres felkelsnek
az egsz orszgra val kiterjesztsben.
A Szovjet Legfelsbb Fparancsnoksg megvizsglta a
helyzetet, benne a romn vezrkarnak a csapatai megrz
sre s az orszg mlysgbe val htravonsra irnyul
szndkt, s a frontoknak megparancsolta: a tmadst fe
sztett temben folytassk, s szmoljk fel a hitlerista
csapatokat. A romn csapatokkal szemben viszont attl
fggen kellett eljrni, hogy mikpp viselkednek.
A szovjet kormny lehetsget akart nyjtani az j ro
mn kormnynak s csapatainak, hogy gyorsan s helye
sen mrjk fel helyket a hbor esemnyeinek lncola
tban. Augusztus 25-n jbl megerstette az prilisi nyi
latkozatt azzal kapcsolatosan, hogy nem szndkozik Ro
mnia terletnek brmely rszt is megszerezni, sem Ro 159
mnia fennll trsadalmi rendjt megvltoztatni, sem
fggetlensgt csorbtani. ppen ellenkezleg hangs
lyozta a msodik nyilatkozat szvege , a szovjet kor
mny szksgesnek tartja Romnia fggetlensgnek
helyrelltst a romnokkal kzsen (kiemels tlem a
szerz), Romninak a nmet fasiszta iga alli felszabad
tsa tjn.
A nyilatkozatban rmutattak, hogy a Vrs Hadsereg
nem fegyverzi le a romn hadsereget, meghagyja teljes
fegyverzett, sokoldalan segti abban az esetben, ha be
sznteti ellennk a harcot, s a Vrs Hadsereggel egytt
felszabadt hbort visel a hitleristk ellen hazja fg
getlensgrt, illetve a horthysta csatlsok ellen Erdly
szaki rsznek felszabadtsrt.
A szovjet kormny ugyanakkor arra is figyelmeztetett,
hogy a Vrs Hadsereg a harctevkenysget Romnia te
rletn csak az utn sznteti be, miutn sztverte a romn
npet elnyom s kizskmnyol hitleri csapatokat. A ro
mn fegyveres erk neknk nyjtott segtsge, lehetsget
biztosthat a harotevkenysgeknek romn fldn val
gyors befejezshez s a fegyversznet megktshez.
Hamarosan komoly politikai s katonai esemnyekrl
szereztnk tudomst. A romn rdi bejelentette: a kor
mny hadillapotban levnek tartja magt Nmetorszg
gal, a romn csapatok megkezdtk Erdlybe val bevonu
lsukat, Bukarestet teljesen felszabadtottk a hitleristk-
tl. Sntescu kormnya a fegyversznet azonnali alr
st krte. Ez azt jelentette, hogy a romn hadsereg sz
vetsgesnk lett, s a szvjet csapatokkal vllvetve harcba
lpett a hitleri seregeknek az orszg egsz terletrl val
kizsre.
A romn kormny dntst nhny lnyeges indtok
diktlta. A szovjet csapatok sikerei valban hatalmasak
voltak. Az orszgban egyre inkbb terjedt a fegyveres fel
kels, s radsul szertefoszlottak a hitleristkkal val b
ks megegyezs remnyei. Minthogy Hitler megparancsol
ta: tapossk szt a puccsot, tartztassk le a kirlyt s
alaktsanak Romniban a nmeteknek megfelel kor
mnyt Sntescu tbornoknak a romn hadsereg fegy
vert a megszllk ellen kellett fordtania. Ily mdon S-
ntescu, szndka ellenre knytelen volt azt tenni, amit
az let, a demokratikus Romnia rdekei kveteltek. Meg
kell emlteni azonban, hogy a romn csapatok tbbsge az
arcvonalon mg mindig nem rtette, mit jelentenek a zajl
esemnyek, ezrt inkbb nem harcolt a nmetekkel, ha
nem megadta magt a szovjet csapatoknak. Augusztus 26-
n pldul a 2. Ukrn Front csapatainak t teljes llom
ny romn hadosztly adta meg magt.
Ezek szerint a Romniba vezet utak megnyltak. Most
teht a lehet leggyorsabb temben ki kellett jutni az or
szg valamennyi fontos pontjra, s ott befejezni a hitleri
csapatmaradvnyok sztverst.

A Legfelsbb, Fparancsnoksg a szovjet csapatok Ro


mnia terletn folytatott soron kvetkez tevkenysge
alatt nagyon nagy figyelmet fordtott a fontosabb gazda
sgi, politikai s kzlekedsi kzpontokra Ploie^ti s
Bukarest krzetre.
Mint ismeretes, Ploieti volt a hitleri koalci s Nmet
orszg szmra geten szksges olaj kitermelsnek kz
pontja. Ploie^ti ugyanakkor hatalmas proletr kzpont, a
kommunista prt szilrd tmasza is volt, amely alapvet
szerepet jtszott a forradalom kibontakoztatsban.
A vezrkar mindezt szmba vette, valamint azt is, hogy
Ploieti Bukaresttl 60 km-re fekszik, mintegy fedezi a f
vrost szak fell. Itt, szmtsaink szerint amelyek
elgg megkzeltettk a valsgot 25 000 fnyi hitleris-
ta csapat s csaknem szz replgp sszpontosult. A hit
leri vezets ezt az ert ignybe veheti Ploieti birtokban
tartsra s az olaj feldolgoz berendezsek sztrombols-
ra, tovbb csapsmr csoportknt Bukarest krzetben
val tevkenysgre. De ezzel a dolog nem zrult le, Ploie?-
ti ezenkvl hatalmas kzlekedsi csompontot is jelentett.
Tbbek kztt a Prahova vlgyben lev t Erdly mly
sgbe vezetett, ahol nmet s magyar csapatok voltak. A
Romnibl mg ki nem szortott ellensgnek ez, szksg
esetn, utat jelentett a 8. nmet s magyar hadsereg f-
erihez val kijutsra. s mikzben az ellensg tmr cso
portostsa e kulcsfontossg olajkrzetet birtokolta, a
fontos olajfinomt zemeket a nmet helyrsgek tar
tottk megszllva.
A Romnia kzponti krzeteiben lev ellensg sztver
snek tervezsekor nem hagytuk figyelmen kvl azt a se
gtsget, amelyet azok munkssga szmunkra nyjthat,
jllehet vrmes remnyekkel nem ltattuk magunkat.
Tisztban voltunk vele, hogy Ploieti proletaritusnak re
gulris s korszer technikval elltott hitlerista csapatok
kal kell szembeszllnia.
A Ploieti s Bukarest kztt meglev tvolsg lehets
get nyjtott e vrosok egymstl val elszigetelsre ha
az ket sszekt tvonalakat elvgjk. A tmad tev
kenysg legclszerbb formjnak a gyorsanmozg csapa
tok egyidej csapsait tartottuk, mindkt vros krzetei
ben lev ellensg ellen; az ilyen csaps megfosztotta volna
az itt tartzkod ellensget a klcsns seglynyjts le
hetsgtl.
Az ellensg megsemmistst szolgl rendszablyok
mellett intzkedtnk az olaj feldolgoz zemek elleni fl
di s lgicsapsok elhrtsra is.
Malinovszkij marsall augusztus 27-n 17 rakor meg
bzta Kravcsenko tbornokot, a 6. harckocsi-hadsereg pa
rancsnokt, hogy trjn elre Bukarest s Ploieti fel. A
feladat megoldsra Kravcsenko gy dnttt, hogy egy
hadtesttel Ploiestire, kt hadtesttel Bukarestre mr nagy
erej csapst.
Az olajtermel krzet munkssga a kommunista prt
utastsra augusztus 24-re virrad jszaka megszervezte
a termelzemek rzst s a hitleristk elleni vdelmt.
A munksok segtsgre megrkezett az 5. romn terleti
hadtest is, s a hitleristkat kiszortottk Ploieti krnyk
re. Az elkeseredett harcok sorn a nmet fasiszta csapatok
krlzrtk a vrost, s hozzkezdtek a dnt roham el
ksztshez.
A Ploietinl kialakult helyzet a szovjet csapatokat
gyors s dnt tevkenysgre ksztette. Meg kellett aka
dlyozni, hogy az ellensg leverje a romn hazafiakat, ke
zbe ragadja a vrost, s sztrombolja az olaj feldolgoz
vllalatokat. Ez ugyanis nagy bajt okozott volna a felke
lsnek s hatalmas krt a romn gazdasgnak. Harckocsi-
zink erik sszefogsval augusztus 29-n hatalmas csa
pst mrtek Ploieti krzetre. Velk egytt mkdtt a
18. romn gyalogoshadosztly, melyet az arcvonalrl ir
nytottak ide. A hitleristkat a csaps eredmnyeknt
megsemmistettk, s Romnia olajkitermel iparnak b
zisa p maradt. A szovjet csapatok a felfegyverzett mun
kssg segtsgvel Ploie^tiben s krnykn szilrd kato
nai s polgri (kzigazgatsi a fordt) rendet vezettek
be. Az olajkrzet nll negyedeiben lev hitlerista csapat
maradvnyokat a romn csapatok szmoltk fel.
Bukarestnl a dolgok kiss ms fordulatot vettek. A 6.
harckocsi-hadsereg hadtestei augusztus 27-n menetosz
lopba zrkztak, hogy elretrjenek Romnia fvroshoz,
s sztverjk a megkzeltsi tvonalakon lev hitlerist
kat. Ekkor trtnt, hogy Mihly kirly s Sntescu elnk
egyttesen bejelentettk elfogadjk a szovjet kormny
prilis 12-i nyilatkozatnak a fegyversznet megktsre
vonatkoz minden felttelt.
Mialatt a romnok gyakorlati tevkenysgt vrtuk,
percre sem szntettk be csapataink hatrozott elretr
st az orszg mlysgbe. Mekkora volt csodlkozsunk,
amikor augusztus 29-n s 30-n a front svjnak kln
bz szakaszain, a romn kormny kpviseli azzal a k
rssel fordultak a szovjet hadseregek parancsnokaihoz,
hogy a Krpt-Duna vonalon lltsk meg seregtesteik
tmadst. Ez a tny vatossgra intett. Ismt az az lnok
politika trt a felsznre, amelyet Sntescu kormnya, br
hajlongsokkal leplezve, de mgis rvnyesteni igyeke
zett. A dolgok tzetes vizsglata sorn kiderlt javaslataik
igazi clkitzse, az, hogy lehetsget biztostsanak a hit
leri csapattredkeknek a hegyekbe vonulsra, ott az el
lenlls megszervezsre, s hogy ezltal megakadlyozzk
csapatainkat a Romnia mlysgbe val bejutsban.
A kormny burzso krei valsznleg mg mindig abban
remnykedtek, hogy az orszgban a szmukra kedvez
rendet megrizhetik.
Sntescu egyidejleg az angolamerikai parancsnok
sgtl lgideszantok ledobst krte a fvrosra. Knny
elkpzelni, hogy ebben az esetben az orszgban a hazafias
erk ltal elrt eredmnyek veszlybe kerltek volna. A
romn np szerencsjre azonban semmi ehhez hasonl
nem trtnt. A szovjet csapatok folytattk tmadsukat.
A romn np magas fok politikai aktivitst tanstott, a
kommunista prt utastsainak megfelelen a felkelst az
egsz orszg terletre kiterjesztette.
A 6. harckocsi- s az 53. hadsereg csapatai erltetett
menet utn szorosan rzrkztak Bukarestre. Az megje
lensk volt a biztostka a np vvmnyai srthetetlens
gnek, s szertefoszlatta a burzso politikusok terveit. A
szovjet katonkkal egytt harcoltak a Tudor Vladimrescu
nevt visel 1. nkntes romn hadosztly katoni. Lehe
tetlen rluk kln nem beszlnnk.
A hadosztly az ltalunk foglyul ejtett romn csapatok
nak az antifasiszta harcra nknt jelentkezett tisztjeibl s
katonibl alakult. E katonk nem knnyen s nem egy
szeren jutottak el addig a gondolatig, hogy a hitleri N
metorszg ellen harcolni kell. A Harmadik Birodalom s
vele egytt az Antonescu-rendszer kzelg katasztrfj
nak kpe mr azokban a napokban felsejlett elttk, ami
kor az ellensget Sztlingrdnl sztvertk, ahol kt romn
hadsereg is vgt lelte. Az esemnyek tovbbi menete a
szovjetnmet arcvonalon sok hadifoglyot vglegesen
meggyztt Hitler s cinkosai vtkes kalandjnak elkerl
hetetlen csdjrl. 1943. februr 2-n a romn hadifoglyok
egy csoportja azzal a krssel fordult a szovjet kormny
hoz, tegye lehetv, hogy nkntesknt a Vrs Hadsereg
gel egytt kzdhessenek. Augusztusban pedig a romn ha
difoglyok konferencija felhatalmazott nhny hadifog
lyot, forduljon Sztlinhoz nkntes lgi megalaktsnak
engedlyrt. A Szovjetuniba emigrlt romn kommunis
tk tmogattk a hadifoglyok krst. 1943. oktber 4-n
az llami Honvdelmi Bizottsg rendeletet hozott az 1.
nkntes romn gyalogoshadosztly fellltsra. Valami
vel ksbb a hadosztlyt a romn nemzeti hsrl, Tudor
Vladimirescurl neveztk el.
A hadosztlyt Rjazanynl, a szelecki tborokban, gr
dahadosztly llomnynak megfelelen hoztk ltre. Az
nkntesek parancsnoka Nicolae Cambrea alezredes, a
trzsfnk Iacob Teclu alezredes volt. A hadosztly felll
tsnak felgyelett Jeremin ezredesnek, a vezrkar kp
viseljnek segtsgvel mi lttuk el. A hadosztly csapa
tainak kikpzsben 159 szovjet kikpztiszt vett rszt,
akik mindent tadtak a romn elvtrsaknak, ami csak a
Nagy Honvd Hbor tapasztalataibl jnak bizonyult.
1944. mjus 7-n a Tudor Vladimirescurl elnevezett
hadosztly Jampoljtl szakra sszpontosult, a 2. Ukrn
Front alrendeltsgbe lpett, s harckikpzst folytatott.
A magasabbegysg 9500 ft szmllt, s ers fegyverzettel
volt elltva. A hadosztlynak egyebek kztt 98 lvege s
160 klnbz rmret aknavetje, majdnem 500 gp
pisztolya s 110 gppuskja volt.
A romn nkntesek a tzkeresztsgen a iaikisinyovi
hadmveletben estek t. Az ellensg nagy erej csoporto
stsval vvott tkzetben amelyben a nmetek meg
ksreltk a bekertsbl nyugat fel val kitrst be
cslettel killtk a nehz prbt. A hadosztly vesztes
geket szenvedett, de megoldotta feladatt, harci szelleme
megersdtt, s ezzel lerakta a szovjet s romn katonk
harci bartsgnak alapjt.
Bukarest lakossga augusztus 31-n rmmel fogadta
a Romnia fvrosba bevonul szovjet csapatokat s a
Tudor Vladimirescu hadosztlyt.

A Dl-Ukrajna hadseregcsoport sztversvel s az


egsz orszg terletre kiterjed fegyveres npfelkelssel
hatalmas trtnelmi tvlat nylt Romnia szmra. Meg
alakult a Szvetsges Ellenrz Bizottsg, mely figyelem
mel ksrte a fegyversznet feltteleinek pontos betart
st. Az orszgban szovjet csapatok tartzkodtak. Az je
lenltk, gyszintn az Ellenrz Bizottsg munkja a de
mokratikus erket arra sztnztk, hogy j tpus lla
mot, npi demokrcit ptsenek. Csapataink jelenlte to
vbb megakadlyozta a polgrhbor kibontakozst is,
s ily mdon viszonylag kedvez bels felttelek jttek lt
re az ellenforradalmi erk ellenllsnak lekzdshez.
A szovjet kormny s hadvezets nagy bizalommal visel
tetett azoknak az llamoknak dolgoz tmegei irnt, me
lyek felszabadtsa a Vrs Hadseregre vrt, tbbek kztt
Romnia npe irnt is melynek hazja hossz ideig a
hitleri Nmetorszg csatlsa volt. Nagy tisztelet vezte a
Romn Kommunista Prtot a np legjobbjainak csapa
tt, amely kpes volt a fasizmus krlmnyei kztt is
megrizni sorai egysgt, megszervezni s vezetni az Anto
nescu diktatrja elleni felkelst.
Mindazonltal a vezrkar sajt munkjn rezte, milyen
ersek voltak mg Romniban az ellenforradalmi erk l
lsai, s milyen nehz volt az j rend erivel ttrni ket.
Az ellenforradalmi erk nagyon gyesen s rugalmasan te
vkenykedtek. Ez klnbz mdon nyilvnult meg.
Amikor a szovjet csapatok Romnia bels terleteire r
tek, a hrads klnbz csatornin, klnsen tvrn s
telefonon, szles kr tjkoztats jutott ki klfldre, pl
dul hadseregeink llomnyrl, llapotrl s mozgsrl.
A tjkoztats nyilvnvalan feldert jelleg volt. E
trgyban, a vezrkar jelentse alapjn az llami Honv
delmi Bizottsg kln hatrozatot hozott. Romnia egy sor
fontos hrad csompontjba kln hrad szakembereket
irnytottunk, akik az ilyen jelleg kzlemnyek klfldre
jutst megakadlyoztk.
Volt ideolgiai jelleg krtevs is. Egyre nagyon jl em
lkszem. Abban az idben vratlanul hamis vdak keltek
szrnyra a Tudor Vladimirescurl elnevezett 1. nkntes
romn gyalogoshadosztlyrl. Az ellensg azt a rgalmat
terjesztette, hogy a hadosztly nkntesei hazarulk, aki
ket a hbor utn majd brsg el lltanak, mert Nmet
orszg a hbort nem veszti el. Ezzel kapcsolatban Mali-
novszkij s Szuszajkov a kvetkez tviratot kldtk a
hadosztly parancsnoknak. A romn hadosztly a romn
np legharckpesebb egysge, s harci feladatait jl ltja
el. A romn np nem engedi, hogy hseit akik odaad
h fiai hazjuknak, s mindenkinl elbb megrtettk a
harc szksgessgt Romnia szabadsgrt s fggetlen
sgrt brki is befekettse. Legyenek bizalommal,
kzdjenek becslettel, s knyrtelenl puszttsk az el
lensget . . .
Ksrletet tettek az orszgban lev hitlerista gynksg
megmentsre is. A belgyminiszter megtagadta a nmet
fasiszta misszi tbornokai, admirlisai s tisztjei kiadst
a szovjet parancsnoksgnak. Ezt azzal indokoltk, hogy
Nmetorszgban sok romn diplomata s nagyszm ro
mn tiszt tartzkodik, akikkel szemben megtorlst alkal
mazhatnak, ha a nmet llampolgrokat kiadj k az oro
szoknak. Bukarest bombzsra hivatkoztak, mintha ez
megtorlskppen trtnt volna. Ms, hasonlkppen tart
hatatlan rveket is emlegettek.
A misszit termszetesen letartztattuk, amirl a szovjet
jsgok szles kr tjkoztatst adtak. Az ellensg rom
niai gynksge ezltal fejt vesztette.
Katonai komendnsaink nagyon meglepdtek, amikor
rjttek, hogy nhny romn krhzban egszsges nmet
katonkat.. . gygykezelnek. Az lczsnak ez a mdja
elg gyorsan kiderlt, s a pcienseknek el kellett foglal
niuk az ket megillet helyet a hadifogolygyjt llom
sokon.
A magyar kvetsg ajtajn a szovjet tisztek, akik ellen
sgnknek a horthysta Magyarorszg kpviselinek
letartztatsra rkeztek, Svd Kvetsg felirat tblt
talltak. Kitnt, hogy a vdettsget nyjt felirat kifg
gesztsben megegyeztek a svd kvettel.
Igen gyakran elfordult, hogy a rendrfnki tisztsgek
be nyilvnvalan fasisztabart szemlyeket, tbbek kztt
a sziguranca (monarchista politikai rendrsg a fordt)
munkatrsait neveztk ki. Megksreltk a szovjet csapa
tokat szllt vastvonalakon szerencstlensgek elidz
st. Mindezeket az ellensges akcikat, sok ms egybbel
egytt, hatrozottan meghistottuk.
A Hitler-ellenes koalci egysgnek felttelei s Rom
nia bels fejldse kizrtk annak lehetsgt, hogy a mi
forradalmunkhoz hasonl mdon azonnal kisajttsk a ki
sajttkat, s az orszgban gy alakult a helyzet, hogy hu
zamos idn keresztl a hatalmat a burzsozia kpviseli,
valamint az udvari krk gyakoroltk. Sntescu tbornok
kormnya tadta helyt egy msik tbornok Rdescu
kormnynak, amely taln mg reakcisabb s mg inkbb
angolamerikai belltottsg volt, mint eldje. A helyzet
azonban Rdescut manverezsre s arra ksztette, hogy a
npi demokratikus front prtjai birtokban hagyjon egy
sor miniszteri trct.
Jelents szerepet jtszott abban az idben Petru Groza,
az Eks Front nev parasztszervezet vezre. E szervezet
a hbor veiben Romnia Kommunista Prtjnak vezet
svel, a kommunistkkal vllvetve dolgozott. Groza tev
kenyen s megalkuvs nlkl harcolt a reakcis miniszte
rek mesterkedsei ellen. Politikja a kvetkez volt: ba
rtsg a Szovjetunival a felszabadtval, nvelni Ro
mnia hozzjrulst a hitleri Nmetorszg elleni gyze
lemhez, demokratikus fejldst biztostani hazjnak. Gro
za sokat tett avgett, hogy Rdescu kormnya 1945 mr
ciusban megbukjk. Ettl kezdve veken keresztl folya
matosan Groza vezette a romn kormnyt, s a npi de
mokratikus llamnak, a szocialista Romninak egyik ki
emelked ptje volt.
A Legfelsbb Fparancsnoksg Fhadiszllsn 1944
augusztusnak vgn, szeptembernek elejn meg kellett
hatroznunk katonai kzigazgatsunk viszonyt a fiatal ro
mn kirlyhoz, aki tovbbra is trnon maradt. Amikor An-
tonovval jelentettk a fhadiszllsnak a helyzetet, nem
egyszer megjegyeztk, hogy a kirlyi udvar Romniban
hatatlanul a szovjetellenes elemek kzpontja lesz, s el
lene hatrozott rendszablyok foganatostst javasoltuk.
A legfelsbb fparancsnok, mint rendesen, figyelmesen
vgighallgatott, sietsg nlkl pipra gyjtott, a pipaszr
vgvel elsimtotta megfstldtt bajszt, aztn gy be
szlt. Idegen kirly nem a mi dolgunk. A vele szembeni
trelem kedvez hatsnak tetszik a szvetsgeseinkkel
val kapcsolatainkban is. A romn nprl, amely mg hisz
a kirlyi udvarban, mint a fasiszta diktatra ellenzkben,
fel kell ttelezni, hogy sajt maga eligazodik a monarchia
valsgos lnyegt illeten. Van alapja annak, ha azt gon
doljuk, hogy a romn kommunistk sem lnek majd lbe
tett kzzel, hanem megtudjk rtetni npkkel a helyzetet.
Ekkppen leckt kaptunk politikai alapismeretekbl. A
trgyilagossg kedvrt meg kell mondanom, hogy a kirly
bksen viselkedett, s szrakozsaival tbb idt tlttt,
mint llamgyekkel. Amikor megtudtuk, hogy a kirly
amatr pilta, Sztlin nevben tadtunk neki egy ajndk
kivitelben kszlt Po2 tpus replgpet. A kirly re
plt, vadszott s szrakozott.
Az id telt, az esemnyek fejldtek, s a trsadalmi rend
Romniban a prt s a np akarata szerint abban az
irnyban fejldtt, amely az orszgot a szocializmushoz ve
zette. A kirlyt s az anyakirlynt senki sem akadlyozta
meg abban, hogy megvlasszk lakhelyket, s a ksb
biekben szerencssen el is hagytk Romnit.

A Iai-nl s Kisinyovnl bekertett ellensg sztverse


utn a vezrkar elvette kk dosszijt, melyben ltalban
a nem tlsgosan srgs, de a tbbihez hasonlan fontos
gyek voltak, egyebek kzt felterjesztsek kitntetsre s
ellptetsre. Erre a 2. s 3. Ukrn Frontok ltal aratott
fnyes gyzelem szolgltatott alkalmat. Ennek a krdsnek
a vizsglatnl Sztlin megjegyezte, hogy Malinovszkij s
Tolbuhin rdemesekk vltak magasabb katonai rendfoko
zatra a Szovjetuni marsallja rangjra.
Ezenkvl a Szovjetuni llamhatrainak helyrell
tsrt a frontparancsnokokat is el kell lptetni, ebbe a
rendfokozatba tette hozz a legfelsbb parancsnok, s
nagyon meg volt elgedve a frontok sikereivel.
Javaslatt elfogadtk, s 1944. szeptember 10-n Mali-
novszkijt, szeptember 12-n Tolbuhint marsall neveztk
ki.
A magasabb katonai rendfokozatba val kinevezsnek
voltak ms szintn szlva nem mindennapos esetei
is. Nekem szemlyesen 1943 sze emlkezetes. Az eset ak
kor gy trtnt.
A 11. grdahadsereg parancsnokt, Bagramjan vezrez
redest 1943. november 16-n Sztlin parancsra Moszkv
ba rendeltk. Miutn Antonovnl jelentkezett, Ivn Hrisz-
toforovics termszetesen rdekldtt a berendels okrl.
A Gazda nem szokta elre kiteregetni a gondola
tait, ha megrkeznk a fhadiszllsra, megtudod felel
te neki Alekszej Innokentyevics.
A kvetkez jjel abban az rban, amikor jelenteni kel
lett a frontok helyzett a legfelsbb fparancsnoknak, mi
hrman Antonov, Bagramjan s n a fhadiszllsra
mentnk.
Az id tjt a szovjet csapatok minden arcvonalon, a
Finn-bltl a Fekete-tengerig, kiterjedt tmadst folytat
tak. A Baltikumban azonban lassan rtnk el sikereket, az
ellensgnek elkeseredett vdekezssel sikerlt eregyen
slyt kialaktani.
Sztlin egyedl volt s j hangulatban fogadott.
Mi jsg? krdezte Antonovot.
A nappali jelentshez viszonytva lnyeges vltozs
a helyzetben nem trtnt jelentette Alekszej Innoken-
tyevics.
Sztlin blintott, s Bagramjanhoz fordult.
A baltikumi arc vonalon nem a legjobban mennek a
dolgok mondotta , ott a tmads lelassult. Nem lehet
mindentt tmadni, mint nha egyesek gondoljk.
Kis sznet utn folytatta:
Ezrt mi most tbb intzkedst foganatostunk, hogy
egyenesbe hozzuk a helyzetet. Megerstjk az 1. Balti
Frontot a jobb szomszd (a 2. Balti Front a szerz) rov
sra. De ez, nyilvnvalan, kevs, nnek ers a hadserege,
s nincs rossz hre. Gondoltuk, azt is odaadjuk Jerjomen-
knak.. .
Ismt elhallgatott, s csak ez utn, Ivn Hrisztoforovics-
hoz fordulva fejezte be a gondolatot:
Magt pedig, az helyre ki akarjuk nevezni front
parancsnoknak. Mit szl ehhez?
Ivn Hrisztoforovics kis& meglepdtt, de alig ksve
megszlalt:
Ksznm a bizalmat, Sztlin elvtrs, igyekszem r
szolglni.
No, akkor jl van. A hadsereg lre pedig, az n he
lyre, egy szintn tapasztalt parancsnokot, Csibiszovot l
ltjuk. Aztn Sztlin komtosan az asztalhoz ment, hogy
megtmje pipjt.
Nyikandrnak hvjk, ami azt jelenti, gyzedelmes
hs mondta a sznetet felhasznlva Antonov Csibi-
szovrl.
Mg a dohny tzet fogott, Sztlin nhnyat pfkelt a
pipbl, majd a hallgat Bagramjanhoz fordult.
n mirt hallgat? krdezte. Vagy valami kifo
gsa van Csibiszov ellen?
Bagramjan mg jobban zavarba jtt, de aztn vlaszolt:
Nem, Sztlin elvtrs, dehogy, nekem ugyan sem
m i . . . Csibiszov tapasztalt parancsnok. Amikor altbor
nagy volt, n mindssze ezredes voltam. Most pedig Csibi
szov mr vezrezredes s a Szovjetuni hse. Valahogy
knyelmetlenl reznm magam mellette . . . Nem lehetne
valaki mst kinevezni hadseregparancsnoknak, no pldul
Galickij altbornagyot?
Sztlin figyelmesen rnzett Bagramjanra.
Legyen, ahogy hajtja ... Ksztsk el a direktvt
Bagramjan s Galickij kinevezsrl vetette oda neknk
rviden, majd odalpve az asztal szlhez, megnyomta az
annak felletn lev gombot.
Bejtt Poszkrebisev.
Ksztsk el a Npbiztosok Tancsnak rendelett
Bagramjan hadseregtbornokk val kinevezsrl
mondta neki Sztlin.
Poszkrebisev feljegyezte noteszbe, de nem ment el, is
merte Sztlin modort, nem sietett az intzkedsek kiad
sval. Sztlin ismt elhallgatott, s jra odament az r
asztalhoz, hogy meggyjtsa kialudt pipjt.
Ht Styemenko nem dolgozna knnyebben, ha vezr-
ezredess neveznnk ki? krdezte Antonovtl, s rgyj
tott a pipra.
Termszetes, knnyebben boldugulna, Sztlin elvtrs
vlaszolta Antonov , hiszen mg marsallokkal is van
dolga s gyakran jr a frontokon.
Szerintem Govorovot is ki kellene nevezni hadsereg
tbornokk. Neki Leningrdban szintn nincs knny dol
ga-
Elhallgattunk.
Ksztsk el a rendeletet mind a hromra mondta
a legfelsbb fparancsnok Proszkrebisevnek, aki meghaj
totta fejt, majd eltvozott.
Gratullok nknek! folytatta hozzm s Bagram
janhoz fordulva Sztlin. Na de most a viszontltsra!
Rvidesen sszel az llami Honvdelmi Bizottsg.
A vezrkarra menet betrtnk Antonovhoz.
Vacsorzzunk ebbl az alkalombl egytt javasol
ta neknk.
Az irodja mgtti szobba mentnk, ahol Alekszej In-
nokentyevics pihenni szokott. A szekrnyben lev msodik
zubbonyrl azonnal levette a hadseregtbornoki vll-la-
pokat s tadta Ivn Hrisztoforovicsnak; Bagramjan pedig
leszedte sajt vll-lapjait s tnyjtotta nekem. Felers
tettk a vll-lapokat, felltttk zubbonyunkat, s gy l
tnk vacsorhoz. Alekszej Innokentyevicsnl egy veg sz
raz bor is akadt, amelyet magas rang klfldi vendgek
fogadsra tartalkolt, de most bevetettk a szmunkra
oly nevezetes esemny tiszteletre.
A kinevezsnkrl szl npbiztosi tancsi rendeletet
csak ksbb kaptuk meg; november 19-n pedig Sztlin
alrta Bagramjan hadseregtbomoknak az 1. Balti Front
parancsnokv trtn kinevezsrl szl direktvt. Ga
lickij a 11. grdahadsereghez kerlt.

De trjnk vissza a romniai esemnyekhez.


Termszetesen, neknk vezrkariaknak mindenkinl
tbbszr kellett kzvetlen katonai krdsekkel foglalkozni:
meg kellett hatrozni a romn csapatok alkalmazsnak
rendjt s az ltaluk vgrehajthat feladatokat, meg kel
lett szervezni a gyakorlati egyttmkdst. Mi ezekben a
krdsekben a 2. Ukrn Front trzsre s azokra a hadse
regtrzsekre tmaszkodtunk, amelyeknek romn csapatok
kal volt dolguk, mivel k ismertk jl j szvetsgeseink
lehetsgeit.
Sok volt a ktely. Pldul a nmet fasisztk oldaln a
romn csapatok nem tntek ki klnsebben. A szovjet
egysgekhez viszonytva gyenge volt a technikai felszerelt
sgk. Klnsen kevs tzrsggel rendelkeztek. Ezrt a
harcfeladataikat is lehetsgeiknek megfelelen kellett
meghatrozni. Nem lehetett ellenrzs nlkl hagyni a pa
rancsnoki llomny tevkenysgt sem hiszen a tbor
nokok s tisztek kztt sok fasisztabart elem akadt, akik
korbban' Nmetorszg oldaln vettek rszt a hborban.
St egyesek ebbl kiindulva a romn hadsereget harckp
telennek tartottk. Radsul Romniban, ahol mg nem
tntek el a fasiszta diktatra nyomai, a hadtp elg zava
ros volt.
Ekkor hatroztuk el, hogy a romn csapatokat egy t-
172 megben, sszevontan alkalmazzuk: a 4. romn hadsereget
(11 hadosztlyt) Avramescu hadtesttbornok parancsnok
sga alatt a mi 27. hadseregnk parancsnoknak (Trofi-
menko tbornoknak) hadmveleti alrendeltsgben; az 1.
hadsereget pedig Macici hadtesttbornokkal az ln az
53. hadsereg parancsnoknak (Managarov tbornoknak)
alrendeltsgben. Ez az alrendeltsgi viszony biztostot
ta a szovjet s romn csapatok szoros egyttmkdst, az
akkor legfontosabb a debreceni s a budapesti ir
nyokban, valamint a romn magasabbegysgek hatkony
tmogatst a szovjet technikai eszkzk tzvel s csap
saival.
A tevkenysg elgondolsa az volt, hogy az emltett ir
nyokban szt kell verni az ellensget, s el kell vgni a
nmet fasiszta, illetve magyar csapatok visszavonulsi t
vonalait a Keleti-Krptoktl nyugati irnyban. Ezzel a 4.
Ukrn Front csapatai szmra megnylna az t a hegyge
rinceken keresztl. Rszletesebben errl az Eurpa kzp
pontjban cm fejezetben szlok. Itt csupn megemltem
mr az els kzs tkzet megerstette azt a rgi igaz
sgot, hogyha egy hadsereg igazsgos gyrt kzd, gy
csapatai bmulatos hsiessgre kpesek s sok harci dics
sg jut osztlyrszkl. Annl is inkbb gy volt ez, mert
vlluk mellett ott reztk a szovjet katona vllt. Az els
harcokban Clujnl legjobbnak a Tudor Vladimrescurl el
nevezett 1. romn gyaloghadosztly mutatkozott, amely
ksbb a debreceni hadmveletben tanstott hsiessgrt
megkapta a megtisztel Debreceni elnevezst, majd a
Vrs Zszl rdemrendet is kirdemelte.
A Clujtl Prgig vezet hadiutat a szovjet s romn ka
tonknak a hitlerista megszllk elleni kzs harca jelzi.
Itt nvekedett s ersdtt a szovjet katonk s az j Ro
mnia csapatainak fegyverbartsga. Klns figyelemmel
ksrtk a romn parancsnokok s katonk nvekv mes
tersgbeli tudst. Nmely szemlyes hstettrl a legfel
sbb fparancsnok szmra is kszlt jelente. gy pldul
Malinovszkij a kvetkez tviratot kldte Sztlinnak: K
rem engedlyezze Gheorghe Greca trzsrmester s Pa-
vel Viera trzsrmester, romn vadszrepl piltk ki
tntetst a Vrs Zszl rdemrenddel. Nevezettek a
szovjet parancsnoksgtl kapott feladat alapjn Debrecen
krzetben februr 10-n lelttk a Hed.29 jelzs, 214.
sz. replgpet, melyen a romniai fldalatti fasiszta s
lgionista mozgalom kiemelked vezeti Nmetorszgba
igyekeztek replni...
A vezrkar elterjesztette a tviratot, s az engedlyt
megadtk.
A tzzel s vrrel megpecstelt megprbltatsokat,
amelyeken a szovjet s romn katonk a Hitler-ellenes h
borban egytt mentek t, a npek emlkezetben rkk
meg kell rizni. Ezt kvetelik a gyzelem oltrn hozott
ldozatok. Mintegy 286 000 szovjet harcos sebeslt meg
1944 nyarn s szn Romnia felszabadtsrt vvott
harcokban. 69 000 katonnk s tisztnk vesztette lett
azrt, hogy a romn np megszabaduljon a fasiszta dikta
tra borzalmaitl, s hogy szabadon s boldogan pthesse
sajt fldjn a szocializmust. A nmet fasiszta terlet
rablk ellen vvott harcban kttt bartsgot s testvri
segtsgnyjtst, a dics hagyomnyt felttlenl mg to
vbb kell ersteni a lenini nemzetkzi politika elvei alap
jn. Ez azoknak a legends hsknek vgrendelete, akik
megszabadtottk az emberisget a barna pestistl.
TDIK FEJEZET

A SIPKA-SZOROS HSEINEK
T JN

Dnts a Bulgriba val bevonulsra A bur


zso kormny manverei Zsukov dlen A
bolgr npi felkels s hsei Birjuzov klde
tse Mint a detektvregnyben: hajsza a vona
trt A darzsfszek nincs tbb Dimitrov
segt eloszlatni a nzeteltrseket Az egytt
ontott vr Lecke diplomciai tapintatbl

A Dl-Ukrajna hadseregcsoport ferinek sztzzsa


utn a szovjet fegyveres erkre az a feladat hrult, hogy
a Magyarorszgra, Romnia belsejbe s Bulgria terlet
re sietve visszavonul ellensges csapatok maradvnyait
sztverje. ldzni, majd megsemmisteni kellett ket.
Az telgazshoz rt mesebeli vitzhez hasonlan, a V
rs Hadsereg eltt 1944 augusztusnak vgn, dlnyugati
irnyban vezet hrom t llott: az els Magyarorszgra
vitt, a msik Romnin, a harmadik pedig Bulgrin ha
ladt keresztl. Mindhrom rejtett magban nehzsgeket
s nagy veszlyeket. De mg a mesebeli vitznek csak egy
utat kellett vlasztani, a szovjet csapatoknak mindhrom
utat meg kellett jrniuk. A mi feladatunk a vezrkarnl
akkor az volt, hogy megjelljk, milyen mdon lehet ezt a
legjobban elvgezni.
Nem feledtk, hogy az ellensgnek mg hatalmas lehe
tsgei vannak. Bevethette csapatait ellennk Jugoszlvi
bl, Albnibl s Grgorszgbl, ahol 20 hadosztlya s
7 dandra llomsozott. Szmolni kellett tovbb azzal a
lehetsggel is, hogy az ellensges erk egy rszt tir
nytjk Olaszorszgbl, ahol a nmet hadvezets csaknem
ugyanolyan erej csoportostst tartott fenn, mint a Bal
knon. Egszben vve 50 hadosztllyal s dandrral sz
moltunk. Nem kis er, a mi szvetsgeseink pedig ugyan
akkor rendkvl lassan tmadtak. A legkisebb tveds eb
ben a helyzetben slyos kvetkezmnyekkel fenyegetett. 175
A vezrkar szmba vette az akkor Bulgriban kialakult
helyzet minden bonyodalmt. Egyfell sok mindent tud
tunk errl a kicsi, de szabadsgszeretetrl s forradalmi
hagyomnyairl hres nprl, npnk rgi bartjrl s
testvrrl. Ez az idegen hdtk s sajt kapitalista urai
ellen kzd btor harcosok s vitz katonk Bulgrija; a
hsi forradalmi felkelk orszga; Hriszto Botev, Dimitr
Blagojev, Vaszil Kolarov, Georgi Dimitrov hazja. A msik
oldalon viszont ott ltjuk a kormnnyal az len a n
met fasizmus kiszolglit, akik Bulgrit a hitleri Nmet
orszg oldaln viselt hborba tasztottk, s a Harmadik
Birodalom helytartinak uralma al hajtottk.
A szovjet tisztek s tbornokok mlysgesen hittek a
bolgr np Hitler-ellenes s antifasiszta eriben, s meg
voltak gyzdve rla, hogy orszgunk irnti rokonszenvk
rendthetetlen. Abban remnykedtnk, hogy egyetlen bol
gr katona sem emel kezet a Vrs Hadseregre- felsza
badtjra. Ez a felttelezsnk nem volt vaksg. Bizal
munkat a bolgroknak Bulgrit az Oszmn Birodalom
igja all egykor felszabadt npnk irnt rgta r
zett bartsgra s tiszteletre, valamint az orszgban ki
alakult helyzet pontos ismeretre alapoztuk. A vezrka
riaknak rtenik kellett a szv parancsnak s az rtelem
figyelmeztet szavnak egyeztetshez. Tudtuk, hogy a
nemzeti s trsadalmi felszabadulsrt szles kr harc
bontakozott ki az orszgban, hogy az llam hazafias erit
a Hazafias Front (melynek megalakulsa mr befejezdtt)
egyesti, tovbb, hogy a harc ln a Bolgr Munksprt
ll.
A Hazafias Front jelszavt, Georgi Dimitrov kezdem
nyezsre 1942. jlius kzepn adtk ki. A Bolgr Munks
prt hivatott s blcs vezetje, Georgi Dimitrov akkor
Moszkvban, Rosztokino krnykn, a Mezgazdasgi Ki
llts mellett lev pletben dolgozott. Hossz veken ke
resztl, egszen a Komintern 1943-ban trtnt feloszlat
sig annak vgrehajt bizottsgi ftitkraknt mkdtt,
vezette a Bolgr Munksprt Kzponti Bizottsgnak
Klfldi Irodjt is.
A Hazafias Front programjt a prt Klfldi Irodja dol
gozta ki. A programban mindenekeltt nemzeti felszaba-
dulsi feladatok voltak a hitleri Nmetorszg s szvet
sgesei, valamint Bulgria kzti szvetsg megszaktsa; a
bolgr np megszabadtsa az orszgon uralkod nmet n
ciktl; a bolgr megszll csapatok visszavonsa Jugoszl
vibl s Grgorszgbl. Ezenkvl, az orszg demokra
tikus talaktsval kapcsolatos belpolitikai kvetelseket
is tartalmazott a program az antifasiszta harcban val
rszvtelrt ldztt szemlyek szabadon bocstsa; az el
tiport politikai szabadsgjogok helyrelltsa; a fasiszta
szervezetek feloszlatsa. Kzelebbi feladatknt a program
a nmetbart kormny megdntst s a np bizalmra t
maszkod kormny ltrehozst, valamint a Szovjetuni
val a bartsg s egyttmkds biztostst szabta meg.
A bolgr np szles nptmegei a Munksprt akti
visti, a Fldmves Npi Szvetsg tagjai, a szocildemok
ratk, a hazafias rzelm katonk, a munksok, a parasz
tok, a kzmvesek, a forradalmi ifjsg miutn megis
mertk a program tartalmt s jelszavait lelkesedssel
tmogattk a Hazafias Frontot.
Mi pedig, a vezrkar tbornokai s tisztjei, a bulgriai
hadmvelet elksztse kzben gyakran folyamodtunk
Dimitrov mveihez, egyes esetekben pedig szemlyes ta
ncsaira tmaszkodtunk. Senki ms nem ismerte olyan jl
Bulgrit, s nem lett volna kpes olyan helyesen megtl
ni fejldsnek tjait. Nhnyszor, amikor Georgi Mihaj-
lovics megltogatta a fhadiszllst, tallkoztam vele, s
rszt vehettem a szovjet vezetkkel folytatott egyes meg
beszlsein. Szmomra s ms, abban az idben fiatal em
berek szmra Georgi Dimitrov l legenda s az igazi for
radalmr pldakpe volt. A lipcsei per utn melyen b-
ritl maghoz ragadva a kezdemnyezst, Gringet s
Goebbelst, illetve az egsz fasiszta rendszert a vdlottak
padjra knyszertette mindenki ismerte orszgunkban,
s mint a kommunizmus eszminek blcs s rettenthetet
len harcosa, rendkvl npszer volt. A szovjet emberek
elvtrsknt s bartknt ismertk s szerettk Georgi Di-
mitrovot.
Br a vezrkarnak gy tetszik nem volt kzvetlen
kapcsolata a Komintern VB ftitkrval s a Bolgr Mun
ksprt Klfldi Irodjnak elnkvel, mgis mi, a ve- 177
zrkar tisztjei emlkeztnk arra, hogy alig nhny r
val az utn, hogy a Kremlben megvitattk az j helyzetet,
amely a hitleri Nmetorszgnak a Szovjetuni ellen vgre
hajtott agresszija kapcsn ltrejtt, Georgi Dimitrov mr
sszehvta a Komintern VB Titkrsgnak tancskozst.
A tancskozson hatrozatot hoztak, hogy a Szovjetuni
megsegtsre Eurpban, a nmet fasiszta megszlls s
a nci Nmetorszgtl val fggsg ellen hatalmas nem
zeti felszabadt mozgalom megszervezsre irnyul, min
dent tfog, tmegekre kiterjed propaganda-hadjratot
keU kibontakoztatni.
Mi akkor tapinthatan rzkeltk, hogy a szovjetorszg
nincs egyedl, hogy a szovjet np harca egysges frontba
olvad ms npeknek a gyllt ellensg ellen folytatott har
cval.
A Komintern Vgrehajt Bizottsga azt javasolta, hogy
a klnbz orszgok politikai emigrnsaibl nemzetkzi
egysget szervezzenek, amit azutn a gyakorlatban ltre is
hoztak. Rszt vettek benne a spanyol, cseh, szlovk, len
gyel, bolgr, grg, romn, nmet, osztrk, angol s ms
npek kpviseli. Szervezetileg az egysg egy klnleges
rendeltets nll gpkocsiz lvszdandr llomnyba
tartozott. Politikai irnytst kzvetlenl Dimitrov lt
ta el.
Georgi Mihajlovics javaslatra 1941 oktberben az egy
sg parancsnokhelyettesnek, a bolgr nemzetisg Ivn
Vinarovot neveztk ki, aki ksbb a npi Bulgria le
tnek jelents szemlyisge lett. A kinevezst igen sokol
dalan vizsgltk meg. Vinarov bolgr forradalmr volt,
annak idejn el kellett hagynia hazjt, s a Szovjetuniba
emigrlt. Elvgezte a Frunze Katonai Akadmit, s kine
veztk a Vrs Hadsereg ezredesv. Majd a Komintern
appartusban s a Bolgr Munksprt KB Klfldi Iro
djban vgzett munka kvetkezett. Vinarov rendsze
resen, hetente legalbb egy alkalommal megjelent Dimit-
rvnl a Komintemben, jelentst tett az internacionalis
tkrl, utastsokat s tancsokat kapott.
A dandr rszt vett Moszkva vdelmben, a vrosban
katonai szolglatot teljestett. Az esemnyek nem tettk
szksgess, hogy teljes llomnnyal harcba vessk, de a
dandr harcosainak csoportjai, tbbek kztt az internacio
nalistk is, rszt vettek a fvros elterben vvott tkze
tekben. A nemzetkzi egysg sok harcost osztottk be
azokba az illeglis csoportokba, amelyeket sajt hazjukba
kldtek harcolni, ahol a hitleri megszllk elleni kzde
lemben nagy szksg volt segtsgkre.
Dimitrov elre ltta a nmet fasiszta agresszorok dicste
len bukst, a nagy trsadalmi vltozsokat, s az j fegy
veres erk ltrehozsnak szksgessgt a felszabadtott
orszgokban. A Komintern VB Titkrsgn dolgozk jl
emlkeznek egy alkalommal tett blcs kijelentsre: A
kommunista szmra nagyon fontos, hogy legalbb elemi
katonai ismeretei legyenek. Ha hazamegynk, nemcsak
politikai munkt kell vgeznnk, hanem a hadsereget is
ltre kell hoznunk.19
Bulgriban a belpolitikai helyzet alakulsbl Dimit
rov mr 1944 jniusban levonta azt a kvetkeztetst,
hogy az orszgban a jelenlegi llam vlsgnak elmlyl
se vrhat. Ennek oka a Bagrjanov-kormny npellenes
politikja volt. Dimitrov a Hriszto Botev rdilloms
egyik adsban kijelentette, hogy a kormny becsapja a
npet, s hogy politikja a hitleristk, illetve bolgr cin
kosaik rdekeit szolglja. De azt nem kpes gy megolda
ni, hogy a kecske is jllakjk s a kposzta is megmarad
jon. Dimitrov arra is figyelmeztetett, hogy az orszg bel
s helyzete, a np- s a hadsereg hangulata semmi jt nem
jsol Bagrjanovnak s a hitleristknak, mivel ez utbbiak
Bulgrit nemzeti katasztrfba sodorjk.20
A szovjet vezrkar figyelmesen tanulmnyozta a Bolgr
Munksprt hatalmas munkjnak eredmnyt, s tudtuk,
hogy Bulgriban ers s jl szervezett partiznmozgalom
bontakozott ki. A Hazafias Frontnak 1944-ben 18 000 fs
npi felszabadt felkel hadserege volt az orszgban. Bol
gr mretek szerint ez sokat jelentett. A felkel hadsereg
az egsz llam terletre kiterjed bels frontot hozott lt
re Bulgriban, amely magra vonta a monarcho-fasiszta
csapatokat, a rendrsget s a hitlerista helyrsgeket. Az
zemekben s a hivatalokban, a hadseregben, a vrosokban
s a falvakban 12 000 harcost egyest katonai osztagok h
lzata tevkenykedett. Ehhez hozz kell mg szmtani a 179
partiznok mintegy 200 000 fnyi segttrst s bjtat-
jt. A fasisztkat tmogat bolgr kormnynak azon k
srlett, hogy a mozgalmat fegyverrel elnyomja, a partiz
nok sikeresen visszavertk.
A vezrkar mindezeket mint a helyzet kedvez tnye
zit figyelembe vette.
Nem lehetett azonban szmtsba venni azt, hogy Bul
gria formailag nem volt hadillapotban a Szovjetunival.
Jllehet a fasiszta bolgr kormny ilyen veszlyes lpsre
nem sznta r magt, mgiscsak szvetsgese volt a fa
siszta Nmetorszgnak, s amivel lehetett segtette t. A
hitleri hadsereg hasznlta az llam terlett s kzleked
st, a bolgr csapatok pedig megszll szolglatot teljes
tettek Jugoszlviban s Grgorszgban, ami lehetv
tette, hogy a hitleri hadvezets az gy felszabadult erit
a szovjetnmet arcvonalon alkalmazza. Bulgriban Hit
ler cinkosainak klikkje kegyetlenl leszmolt a partiz
nokkal s ms hazafiakkal.
A bulgriai hadmveletek terveinek kidolgozsban,
mint vrhat volt, a legslyosabb teher a 3. Ukrn Front
irny tisztjeinek vllra nehezedett. Vezetjk az les esz
Vaszilcsenko vezrrnagy volt, aki csak gy ontotta az r
dekes gondolatokat. Egyszer, a hadmvelet tervnek je
lentse kzben, mellesleg megemltette, hogy nzete sze
rint a nmet hadvezets nem vrja a szovjet csapatok
bekanyarodst Bulgriba. Megkrtem: indokolja meg l
lspontjt. Ha ugyanis a hitleri Nmetorszg Bulgriba
nem vr bennnket, akkor nyilvnval, hogy nem is p
tett ott szilrd vdelmet. Ebben az esetben, ha tmadst
indtunk, szmthatunk tevkenysgnk vratlansgra az
ebbl ered sszes kvetkezmnyekkel.
Vaszilcsenko felhvta a figyelmet a Bagrjanov korm
nynak, ltalunk ismert, kulisszk mgtt folytatott man
vereire. A kormny egyes kpviseli titokban kapcsolatba
lptek az angolamerikai krkkel.
Bagrjanov valamennyi ilyen manvere azt a clt
szolglja jelentette Vaszilcsenko , hogy megakad
lyozza a Vrs Hadsereg bevonulst Bulgriba. Ezt meg
ersti az is, hogy a hitleri helytartk nyugodtan lnek, s
180 mind ez ideig eszkbe sem jutott Bulgrit elhagyni. gy
ltszik azt gondoljk, a Szovjetuni nem srti meg Bagrja-
novnak a szvetsgeseink ltal kln alkuval megerstett,
lltlagos semlegessgt.
Mindezek egyeztek az n gondolataimmal is. De kellett-e
ezt jelentennk a felsbbsgnek? Tisztn katonai szem
pontbl igen csekly volt a bizonyt erejk. n azonban
beszltem errl Antonovnak, aki elhatrozta, hogy tjkoz
tatja a legfelsbb fparancsnokot ezekrl a vlemnyek
rl.
Kzben az esemnyek tovbbra is gyorsan peregtek. Mi
utn a nmet fasiszta csapatok Ia$iKisinyov trsgben
megsemmisltek, Bagrjanovnak is fel kellett hagynia az
zal a remnnyel, hogy Hitler jelents katonai segtsgvel
valahogy megszilrdthatja Bulgriban a fasiszta rezsi
met. Ilyen segtsget vrni utpia volt. De bels erk
sem voltak, a bolgr np gyllte megnt vezetit s a fa
siszta rendszert. Megrett az id a forradalom kirbbant-
sra. Kzben a Vrs Hadsereg Romniban ahol kitrt
a npfelkels lendletesen folytatta tmadst, s k
zeledett Bulgria szaki hatraihoz.
1944. augusztus 26-a a trtnelembe gy vonult be, mint
az a nap, amikor a Bolgr Munksprt hatrozatot hozott
a bolgr np fegyveres felkelsnek kzvetlen elkszt
sre. Ez sszhangban volt a helyzettel s vals lehetsge
ket biztostott. A Bolgr Munksprt Kzponti Bizottsga
kiadta a trtnelmi jelentsg 4. szm krlevelt, amely
arra ktelezte a kommunistkat, hogy a hitleri csapatok ki
zsre, a fasiszta miniszterek megdntsre, a Hazafias
Front kormnya ltrehozsra s a npi demokratikus ha
talom megteremtsre hvjanak btor s dnt harcba
minden antifasiszta ert.
A kvetkez napon Dimitrov, aki tbbszr beszlt Szt
linnal, megkldte a Munksprt Kzponti Bizottsgnak
az irnyelveket. Az irnyelvek megszabtk, hogy minden
ert a Hazafias Front Orszgos Bizottsga kr kell tm
rteni; le kell fegyverezni a nmet fasiszta katonai egys
geket s a Gestapt; fel kell szmolni minden, a Hazafias
Fronttal s a Vrs Hadsereggel val szembenllst; ltre
kell hozni a Hazafias Front kormnyt. Kln pont szlt
arrl, hogy A bolgr npnek s fegyveres erejnek inga-
dozsa nlkl a Vrs Hadsereg, a Bulgrit a nmet iga
all felszabadt hadsereg oldalra kell llnia, s vele
egytt meg kell tiszttani a bolgr fldet a hitlerista rab
lktl s aljas cinkosaiktl.21
Ilyenformn, a felfegyverzett bolgr npnek az orszg
ban uralkod fasiszta rendszer elleni forradalmi harci
programja pontosan meg volt hatrozva. A bolgr kom
munistk, akik a forradalmi erket irnytottk, azonnal
hozzlttak Dimitrov irnyelveinek vgrehajtshoz.
A Bagrjanov-kormny, noha kiltstalan helyzetbe ke
rlt, tovbbra is a hitleristkkal val egyttmkds po
litikjt folytatta, s harcolt a Hazafias Front eri ellen.
A szovjet vezrkarnak cfolhatatlan bizonytkok voltak
birtokban, hogy a sztvert nmet fasiszta csapatok meg
erstsre Bulgrin keresztl rkezett segtsg Romnia
terletre. Errl jelents futott be a fhadiszllsra. A
szovjet kormny augusztus 30-n javasolta a bolgr kor
mnynak, hogy azonnal szntesse be a nmet csapatok t-
bocstst Romnia terletre. Bagrjanov kt tz kz ke
rlt, nem tudott kikecmeregni a szorult helyzetbl, s
nyugllomnyba vonult.
Kt napig Bulgrinak nem volt kormnya. 1944. szep
tember 2-n megalakult az j kabinet, Muraviev minisz
terelnk vezetsvel. Muraviev, hatalomra jutsakor a sz
fiai rdiban komolyan elktelez bejelentst tett, kzlte,
hogy a kormny vget akar vetni annak a politiknak,
amelyet a bolgr np sohasem helyeselt. Bejelentette,
hogy helyrelltjk a bolgr np sszes demokratikus sza
badsgjogait, teljes s felttel nlkli amnesztit kap min
denki, aki Bulgriban a diktatrikus rendszer s Nmet
orszggal szvetsget kt hatalom ellen harcolt. Muraviev
ktelezettsget vllalt a fasiszta szervezetek feloszlatsra,
klpolitikai tren pedig a szigor, felttlen semlegessg
megtartsra, valamint az sszes, Bulgria hatrt tlpi
gyszintn az orszg terletn tartzkod nmet csapatok
lefegyverzsre. gretet tett trgyalsok megkezdsre,
melynek clja Bulgria hadillapotnak megszntetse
Anglival s Amerikval. Mint a kormny egyik legfonto
sabb feladatt, kln kiemeltk a bizalom helyrelltst
18 2 Oroszorszggal.
mde rvidesen kitnt, hogy a kormnynak ez a nyilat
kozata hazugsg. A szovjet vezrkarnak biztos tudomsa
volt a bolgr kiktkben lev nmet hajkrl s a tbb
ezer hitlerista katonrl, aki a Vrs Hadsereg ldzse
ell az orszgban bjt meg. Az ellensg a bolgr kiktket
tengeralattjr bzisul felhasznlva, tovbbra is veszlyez
tette a fekete-tengeri szovjet hajzst s a szovjet csapatok
tenger menti szrnyait. Mindez arra ksztetett bennnket,
hogy vltozatlan temben ksztsk el a szovjet csapatok
bolgr terleten vgrehajtand tevkenysgt.
A vezrkar elkpzelst a bulgriai hadmveletekre el
ksztettk, majd a fhadiszllsnak jelentettk. Lnye
gk az volt, hogy Bulgria terletn s a part menti vi
zein az ellensg sztverst a 3. Ukrn Front, a Fekete
tengeri Flotta s a Dunai Katonai Flottilla erivel kell
megoldani. A tevkenysgek megindulsi krlett Dob
rudzsa dli rszben, a fcsaps vgrehajtst pedig Aj-
tosz, Burgasz irnyban terveztk. Vrna s Burgasz fon
tos kiktinek birtokbavtelt, ahol az ellensg hadihaji
tartzkodtak, a Fekete-tengeri Flotta s a front csapsm
r csoportostsbl nhny magasabbegysg egyttes er
kifejtsvel szndkoztak vgrehajtani. Antonov, amikor a
hadmvelet elgondolst jelentette, nem feledkezett meg
a vratlansg elrsnek lehetsgrl, abban az esetben,
ha az ellensg nem vr bennnket Bulgriban.
Sztlin, nem utastotta el a vezrkar elkpzelseit, de
azt mondta, hogy a helysznen kell pontosabb tenni a
helyzetet, s a terv kidolgozst ott kell vglegesen befe
jezni. Megparancsolta Zsukovnak, hogy e clbl induljon
tra a 2. s 3. Ukrn Front csapataihoz. Azt tancsolta
Georgij Konsztantyinovicsnak, hogy a frontparancsnokok
s a fhadiszlls kpviseljnek, Tyimosenko marsallnak
bevonsval vgezze munkjt. Sztlin azt ajnlotta Zsu
kovnak, hogy elutazsa eltt beszljen Dimitrovval, s
hallgassa meg tancsait. Zsukov ltogatst megelzen,
maga beszlt telefonon Georgi Mihaj loviccsal. Dimitrov
egyetrtett a tervvel, s igen hasznos tallkozs jtt ltre.
Zsukov, mint mindig, ksedelem nlkl utazott vez-
nyeltetsnek helyre. Megrkezse utn azonnal munk
hoz ltott. A hadmvszet klasszikus szablyai szerint az
ellensgrl szl adatok tisztzsval kezdte. Ekkor derlt
ki, hogy Tolbuhin csapatainak arcvonala eltt a helyzetet
nem tanulmnyoztk kellkppen. Bulgrit valahogy el
kerltk a hbor viharai, formailag nem tekintettk el
lensgnek, s a nmet fasiszta hadsereget jobban ismertk
a bolgr hadseregnl. Csak azt tudtuk, hogy a bolgr csa
patok nagy tbbsge az orszg kzpontjban s nyugaton
tartzkodik, hogy jelents erk vannak Grgorszgban s
Jugoszlviban, de azt, hogy milyen erk vannak az llam
szaki rszben kell mdon sem a front, sem a vezr
kar nem ismerte. Termszetes, hogy gyorsan nekifogtak a
csorba kikszrlshez.
A hadmvelet elksztsvel nem volt szabad ksleked
ni. Amg korbban a nmet hadvezets s Bulgria fasiszta
kormnya nem vrta, hogy a Vrs Hadsereg az orszg te
rletre lp, most, szeptember elejn viszont, nem volt ne
hz megllaptania a szovjet csapatok jelents csoportos
tsnak ideirnytst. A kslekeds a tevkenysg v
ratlan jellegnek elvesztst jelentette volna. Csakhogy,
amint ez a hborban gyakran elfordul, az adott pillanat
ban a helyzet bizonyos fok vrakozsra ksztetett ben
nnket. zemanyagot kellett kiszlltani a csapatokhoz,
mert nlkle sem a harckocsik, sem a gpkocsik nem mo
zoghattak volna. Egyik hadseregnl, hasonl okbl, lema
radt a tzrsg. Vgl, nmikppen t is kellett csoporto
stani az erket.
Szeptember 4-n estre elkszlt a csapatok tevkenys
gnek terve, amely alapjban megrizte a vezrkar elkp
zelst. Tyimosenko akkor megbetegedett, s nem vett
rszt a munkban.
Erre az idpontra Bulgriban a helyzet mg bonyolul
tabb vlt. A Dl-Ukrajna hadseregcsoport sztvert egy
sgei, anlkl, hogy ezt a bolgr hatsgok a legkisebb
mrtkben akadlyoztk volna, Bulgria terletn vonul
tak vissza; a tengeri kiktkben a nmet hadihajk tucat
jval talltak menedket; hitlerista csapatok sszpontosul
tak Szfia, Szlivnica, Breznica krzetben. Nmetorszg
bulgriai kvete bejelentette a bolgr kormnynak, hogy a
nmet csapatok egyhamar nem szndkoznak Bulgrit el
hagyni. A vezrkar arrl rteslt, hagy a hitleristk az
utols pillanatban fordulatot hajthatnak vgre az orszg
ban, s a Szovjetuni ellen hborba knyszerthetik Bul
grit.
Mivel a Bulgria terletn folytatott hadmveletek si
keres kimenetele szempontjbl nagy jelentsgek voltak
a tengeri tevkenysgek, a Zsukovnak s Tolbuhinnak
nyjtand segtsg megadsa cljbl megrkezett Kuz-
nyecov tengernagy. A Fekete-tengeri Flotta (parancsnoka
Oktyabrszkij tengernagy) s a Dunai Katonai Flottilla (pa
rancsnoka Gorskov tengernagy) akkor hadmveletileg a 3.
Ukrn Front alrendeltsgbe tartozott. A flotta f fel
adata az volt, hogy megakadlyozza az ellensg hadihajit
Bulgria elhagysban, tovbb a szrazfldi csapatokkal
egyttmkdve foglalja el Vrnt s Burgaszt. A flottnak,
a bolgr kiktk birtokbavtele s Tolbuhin csapatainak
berkezsig val tartsa cljbl, tengeri deszantot kel
lett teleptenie. A hadmvelet kezdeti napjul szeptember
10-t jelltk meg.
A bulgriai hadmvelet pontos tervt a fhadiszlls
szeptember 5-n hagyta jv. A szovjet kormny mg
azon a napon jegyzkben fordult Bulgria hatalmon lev
kreihez, melyben a kvetkezket fejtette ki:
A szovjet kormny Bulgria politikjt nem rtkelhe
ti mskppen, mint gyakorlatilag hbor viselst a Szov
jetuni ellen Nmetorszg tborban, mint olyan politikt,
amely mindazonltal folytatdik, hogy a katonai helyzet
Nmetorszg szmra gykeresen romlott; ez a helyzet
lehetsget nyjtana Bulgrinak, hogy minden veszly
nlkl szaktson Nmetorszggal, s ezzel az orszg meg
meneklne a pusztulstl.22
A szovjet kormny jegyzkt este 7 rakor Moszkvban
Bulgria kvetnek kzbestettk, aki rendeltetsszeren
tovbbtotta.
Amint Bulgriban tudomst szereztek errl, a Bolgr
Munksprt Kzponti Bizottsga a Npi Felszabadt Had
sereg vezrkarval egytt rendkvli lst tartott. Az l
sen elfogadtk a felkels vgrehajtsnak tervt. A fcsa
pst Szfiban, szeptember 9-n jszakra terveztk. A
felkelst a fvros munkssgnak hatalmas, politikai cl
munkabeszntetsvel s tntetsvel kellett megkezde
ni. A tntetsek politikai s harci irnytsa, valamint ol
talmazsuk a Bolgr Munksprt jelents szemlyisgre,
Todor Zsivkov elvtrsra hrult. A prt operatv irodja
vezetjl neveztk ki, melyet a fvrosban a npi felke
ls fegyveres erinek irnytsra hoztak ltre. Az iroda
tagjai Sztanko Todorov, Vladimr Bonev s Ivn Bonev
elvtrsak voltak. A munkabeszntetsek mr 1944. szep
tember 6-n megkezddtek.
Muraviev kormnya megdbbent. Szeptember 6-n jjel
a kormny kpviseli felkrtk szfiai gyvivnket, rte
stse a kormnyunkat, hogy Bulgria megszaktotta kap
csolatait Nmetorszggal s fegyversznetet kr. Ez fontos
bejelents volt.
Amikor a bolgr kormnynak a bkektsre vonatkoz
krelme Moszkvba megrkezett, Sztlin a fhadiszllson
tartzkodkkal Dimitrovval telefonon megbeszlte
az gyet, majd flhvta Zsukovot, s megprancsolta,
amg a helyzetet tisztzzk, a 3. Ukrn Front csapatainak
elremozgst ideiglenesen Giurgiu, Razgrad, Sumen
(ma: Kolarovgrd), Dilgopol, Kamesija foly szaki partja
vonalra korltozzk. Sztlin beszlt a Bulgriban zajl
esemnyekrl, a felkelk helyzetrl. Elmondta, hogy a n
pi felkels ideje mr kzel van, s a Muraviev-kormny
szmra eljtt a dnt elhatrozs ideje: hadd gondolkoz
zk ht a jvrl.
A 3. Ukrn Front haditancsa sszekttetsbe lpett
Bulgria Npi Felszabadt Hadseregvel s a Munks
prtnak az orszg hatrsvjban mkd helyi bizottsgai
val. A kommunistknak a nphez intzett felhvsa, hogy
tiszttsk meg az orszgot a hitlerista rablktl s mkd
jenek egytt a Vrs Hadsereggel, meghallgatsra tallt
Bulgria fldjn. Abban az idpontban, amikor az orszg
ban megrett a helyzet npi felkelsre, az szaki hatrokon
csapataink kszen lltak Bulgriba val bevonulsra.
Muraviev kormnya, ms kiutat nem ltva, szeptember
7-n hivatalosan bejelentette a szaktst Nmetorszggal,
s szeptember 8-n hadat zent. Ekkor a szovjet kormny
vizsglat trgynak elfogadta a bolgr fegyverszneti k
relmet.
Mindezek az esemnyek kzvetlen kapcsolatban vol
tak a vezrkar munkjval. Emlkszem, hogy annak ide
jn a frontok helyzetre vonaitkoz jszakai jelentsek
rendszerint a fhadiszlls s az llami Honvdelmi Bi
zottsg tbb tagjnak jelenltben folytak le, mivel poli
tikai s katonai krdseket vitattak meg, s ilyen krd
sekben hoztak dntseket.
Zsukovtl hamarosan vlasz rkezett: A csapatok el
remozgst korltoz parancsot, a meghatrozott terepsza
kasszal egytt, pontos vgrehajtsra, szemly szerint Tol-
buhinnak s Oktyabrszkijnak tovbbtottam. Az elreve
tett egysgek tevkenysge szeptember 8-n 11 rakor
kezddik, ezt kveti a ferk. Zsukov maga ment Ga-
gen s Sarohin hadsereghez, hogy ellenrizze, felkszl-
tek-e az elttk ll tevkenysgre.
A hadvezr sohasem elgszik meg a kialakult helyzet
egyszer rgztsvel ilyen a termszete. Mindig arra
trekszik, hogy a jv mlyre hatoljon, s meglssa a had
mvelet kvetkezmnyeit. gy volt ez termszetesen
Georgij Konsztantyinovicsnl is. Amikor jelentst tett a
fhadiszlls parancsnak pontos vgrehajtsrl, igyeke
zett elre nzni, s a helyzet vals krlmnyeit figyelem
be vve jelentette elgondolst is.
Ha a 3. Ukrn Front jelentette , miutn kijutott
Ruscsuk (ma: Ruzse), Razgrd, Sumen, Vrna vonalra,
tovbb nem fog tmadni, Tolbuhin frontjnak svjt ki kell
szlesteni a Duna mentn Turnu Severinig, felszabadt
va ezzel Malinovszkij magasabbegysgeit a Giurgiu, Turnu
Severin terepszakasz vdelme all.
Miutn Tolbuhin egysgei kijutottak Turnu Severin,
Calafat terepszakaszra, egy megerstett hadsereggel t
lehetne kelni a Dunn azzal a feladattal, hogy a Belgrd
Szaloniki vastvonalat elvgja, s birtokba vegye Belgrd,
Prin, Knjazevac, Lom vonalt.
A 3. Ukrn Front seregtestei ilyen helyzetben a mar
sall vlemnye szerint jl biztosthatnk a 2. Ukrn
Front Magyarorszg elleni hadmvelett, segtsget nyjt
hatnnak a Jugoszlv Npi Felszabadt Hadseregnek s a
nmeteket Grgorszg feladsra knyszertenk.
E javaslatok alapgondolata egyezett a vezrkar jvre
vonatkoz nzeteivel is. A legfelsbb fparancsnok ismer-
te a vezrkar tervt, s amikor Zsukov elkldte neki ja
vaslatait, azokat tadta neknk. Ezeket az elkpzelse
ket a Jugoszlvia terletn lefolytatand hadmveletek
terveinek kidolgozsakor tekintetbe vettk.
. . . Szeptember 8-n, pontosan 11 rakor a 3. Ukrn
Front csapatai megindultak elre. Bulgria hatrt els
knt a gpestett osztagok lptk t, ket egy ra mlva
kvettk a lvszhadosztlyok. A bolgr hatrrk nem
tanstottak ellenllst. Egyetlen lvs nem hangzott el,
mg a Dobrics krzetben elhelyezked bolgr gyalogos
hadosztly egysgei rszrl sem. St, a bolgr katonk
rengeteg jelt adtk a szovjet csapatok irnti rokonszen-
vknek. A helyi lakossg kenyrrel s sval fogadta kato
ninkat s tisztjeinket. Az emberek kijttek az utcra, a
Vrs Hadsereg tvonul csapatainak dvzlsre. A bol
gr tisztek, akikkel egysgeink parancsnokai gyorsan fel
vettk a kapcsolatot, kzltk, hogy a bolgr fparancs
noksgtl kapott parancs megtiltja a Vrs Hadsereg el
leni harcbalpst.
A 4. s 7. gpestett hadtestek, melyeknek mg azon az
jszakn be kellett rnik a lvszcsapatokat, 18 rakor
megkezdtk elremozgsukat. A Fekete-tengeri Flotta Vr
na kiktjben hozzltott a tengeri gyalogosdeszant kira
kshoz.
A bolgr burzso kormny knytelen volt valban meg
szaktani a kapcsolatot a fasiszta Nmetorszggal. Amint
a tnyleges szaktsrl a bizonytkokat megkaptuk, szep
tember 9-n 19 rakor albbi tviratot kldtk Zsukov-
nak, Kuznyecovnak, Tolbuhinnak s Oktyabrszkijnak: Fi
gyelembe vve, hogy a bolgr kormny megszaktotta a
kapcsolatot a nmetekkel, hadat zent Nmetorszgnak s
a szovjet kormnyt a fegyversznettel kapcsolatos trgya
lsok megkezdsre krte az llami Honvdelmi Bizott
sg utastsnak megfelelen a Legfelsbb Fparancsnok
sg Fhadiszllsa megparancsolja: 9.9. 21.00-ig foglaljk
el a tervben meghatrozott helysgeket, s 9. 9. 22.00-tl
szntessk be Bulgriban a haditevkenysgeket. . .
A szovjet csapatok elhelyezkedsi vonaln tl, Szfi
ban s Bulgria ms kulcsfontossg helysgeiben szep-
188 tember 9-re virrad jszaka a Bolgr Munksprt vezet-
svel megkezddtt a npi felkels. Mint ismeretes, a np
ragyog gyzelmet aratott.
A felkels gyzelmrl szl hrt gyorsan megkaptuk.
Ezzel egyidejleg arrl rtesltnk, hogy Kimon Geor-
giev elnkletvel j minisztertancsot hvtak letre. Geor-
giev mg azon a napon reggel beszlt a rdiban, ismer
tette kormnynak sszettelt, s kiltvnnyal fordult
a bolgr nphez. A kormny kldttsget jellt ki, hogy
az a Szovjetunival a fegyversznet gyben trgyaljon.
Az orszgban helyrelltottk a politikai szabadsgjogokat;
a npellenes rgi kormny tagjait letartztattk.
Mindez rvendetes volt. Teljes biztonsggal azonban mg
nem tjkozdhattunk; a Bulgriban zajl esemnyekrl
kapott informci nyilvnvalan nem volt elgsges ah
hoz, hogy belle valamifle katonai kvetkeztetseket le
hetett volna levonni. Ugyanakkor nagyon fontosnak tar
tottuk, hogy Bulgria a hitleristkkal fennll szvetsget
megszaktva, bekapcsoldjk a fasiszta Nmetorszg elleni
nagy felszabadt hborba. Egyszersmind rtalmatlann
kellett tenni a reakcis erket, megakadlyozva ket ab
ban, hogy az orszgban polgrhbort robbantsanak ki. A
hozznk berkezett adatokbl nem lehetett vilgosan meg
llaptani hozzltnak-e Bulgriban a rgi llamgpe
zet sztzzshoz, milyenek a hadsereg fels vezetsnek
pozcii jelenleg, s milyenek lesznek a jvben, a Bolgr
Munksprt milyen szerepet jtszik a hadseregben most,
s milyenre tehet szert a kzeljvben. Szilrdan hittk,
hogy a Munksprt a npi felkels irnytst biztosan kz
ben tartja, kpes az orszgban az let rendes kerkvgs
ba terelsre szolgl rendszablyok foganatostsra, s a
np rdekeinek megfelel llamrend megteremtsre.
Nem volt minden vilgos Kimon Georgiev kormnynak
sszettelt illeten. Nem ismertk kell rszletessggel
a miniszterek mltbeli tevkenysgt. Georgiev mindenek
eltt nmetellenes belltottsg ember hrben llt. Ez
nagyon j sznben tntette fel t. Radsul, az 1934. m
jus 19-i fordulat utn, mint kormnyf, diplomciai kap
csolatba lpett a Szovjetunival, s ez szintn mellette szlt.
mde, azt is tudtuk, hogy akkor 1934-ben, a munksmoz
galom, de klnsen a kommunistk ellen dhdt haj
sza folyt. ppen a harmincas vekben semmistettk meg
a parlamentarizmus s a burzso demokrcia utols ma
radvnyait, s hoztk ltre a fasiszta katonai diktatrt
Bulgriban.
Volt a kormnyban olyan ember is, mint Nikola Pet-
kov trcanlkli miniszter, a Fldmves Npi Szvetsg
tagja, nagy hatalm tkepnzes, aki reakcis politikai n
zeteirl volt ismert. Ettl az embertl a npi felkels de
mokratikus eredmnyeit veszlyeztet ellentevkenysget
lehetett vrni. Az id ezt igazolta is. Petkov a szocialista
Bulgria dhdt ellensgnek bizonyult. J nhny ms
fontos llami beosztsban is olyan emberek ltek, akiket
nem lehetett a np megbzhat bartaihoz sorolni. Mind
ezt a fhadiszlls nem hagyhatta szmtson kvl, mint
hogy a 3. Ukrn Front alapvet eri tovbbra is Bulgria
terletn maradtak, s a kzeljvben ennek az orszg
nak kellett a front kzvetlen hadtpterletv vlnia.
Szeptember 9-n dltjban Antonov kzlte velem,
hogy Dimitrov telefonlt: az j bolgr kormny kldtt
sge Tolbuhin harcllspontjra kszl replni. Dimitrov
az irnt rdekldtt, mint lehetne jl megszervezni oda-
replsket, s egyben arrl tjkoztatott, hogy a kldtt
sgben van Dimitr Ganev, a Munksprt Politikai Bizotts
gnak tagja. Szmra szabtk azt a feladatot, hogy tjkoz
tassa a front haditancst a kormny sszettelrl s a
Bulgriban zajl esemnyekrl.
Nagy rdekldssel vrtuk a frontrl rkez rtestst.
Vgre Tolbuhin jelentette a fhadiszllsnak, hogy a mi
nisztertancs ltal megfelel mdon meghatalmazott bol
gr kormnydelegci szeptember 10-n tallkozott a front
haditancsval. A delegci tagjai kztt volt Dimitr Mi-
halcsev professzor Bulgria volt moszkvai kvete, az
ltalunk mr ismert Dimitr Ganev, s nhny ms sze
mly. A delegci kzelebbi feladata az volt, hogy kapcso
latba lpjen a frontparancsnokkal, Tolbuhin hadseregt
bornokkal, megismerkedjk a haditevkenysgek meg
szntetsnek feltteleivel, megbeszlje vele mindazokat
a krdseket, amelyek a fegyverszneti trgyalsok meg
kezdsvel kapcsolatosak.
A kldtteknek meg kellett egyeznik a bolgr hadse
regnek a szovjet csapatokkal trtn egyttmkdsben,
a hitleristk ellen vvand kzs harcban, meg kellett vi
tatniuk a diplomciai kapcsolatok helyrelltsnak tjt-
mdjt Bulgria s a Szovjet Szocialista Kztrsasgok Sz
vetsge kztt. Amint az olvas ltja, az orszg szmra
nagyon fontos krdseket kellett elzetesen megoldani.
Ms t ehhez, mint a fronton keresztl megegyezni Moszk
vval oly mdon, hogy megfelel delegcit kldjenek a
frontparancsnoksgra, a bolgrok szmra abban az idben
nem volt.
A kldttsg a 3. Ukrn Front parancsnoksgval foly
tatott trgyalst a f krdssel kezdte: a kormny felajn
lotta Bulgria rszvtelt a nmet fasiszta csapatok elleni
fegyveres kzdelemben, s gy foglalt llst, hogy a szov
jet csapatokkal a bolgr hadsereg szorosan egyttmk
dik. A delegci elnke Tolbuhinnak elmondotta: Bulgria
szmra nagyon is fontos, hogy tevkenysgt sszehan
golja a Vrs Hadsereggel, mivel szavai szerint a
kt hadsereg feladatai azonosak. A miniszterelnk nevben
a kldttek arra krtk a front parancsnokt, hogy kld
jn Szfiba tekintlyes kpviselt a bolgr s szovjet csa
patok tevkenysgnek sszehangolsra.
A megbeszlsek sorn a bolgr kldttek kzltk a
front haditancsval, hogy jelenleg a hitleri vezets je
lents erket, kztk nagy mennyisg harckocsit ssz
pontost Jugoszlvia terletn, Nis s Bla Palanka kr
zetben. A bolgrok arra gondoltak, hogy a nmet csapat
sszevons ktsgtelenl a Szfia elleni tmadsra vl
elkszleteket jelenti. Nyugtalanok voltak, s a bolgr
erk azonnali megsegtst krtk, klnsen lgiervel,
a fvros vdelmben. A delegci a Szfia krnykn le
v replterek helyzett vzolva elmondta, hogy a bolgr
hadseregnek nincs replbenzinje.
A trgyalsokon a bolgr hadsereg harckszltsgrl is
sz esett, mivel ez nagyon lnyeges volt a mindkt fl sz
mra fontos Vrnt s Szfit rint hadmveleti
krds megoldsban.
Tolbuhin meggrte a bolgroknak, hogy krsket to
vbbtja a szovjet kormnyhoz. A maga rszrl a dunai
szllteszkzkrl rdekldtt, minthogy a szovjet csapa-
toknak e szles s bviz folyamon t kellett kelnik. A
frontparancsnok, aki titkos jelleg krdsekben rendsze
rint igen vatos szokott lenni, ez alkalommal nyltan meg
mondta, hogy a szovjet csapatoknak Bulgria terletn
keresztl Vidin krzetbe trtn tirnytsa elenged
hetetlen. Vlaszban a delegci arrl biztostotta a front
parancsnokot, hogy Bulgria kormnya s npe mindenben
segtsgre lesz a Vrs Hadseregnek, rendelkezsre bo
cstja a vasutat s a vzi szllteszkzket, ezek kztt a
nmet hajkat is, ha ilyenek vannak a Dunn. A bolgrok
meggrtk, segtenek a Dunn elsllyesztett nmet ha
jk kiemelsben, ismertettk az orszg vasti hlzat
nak szlltsi kapacitst, amelyben kevs s ersen el
hasznldott mozdony volt.
Miutn a hivatalos trgyalsok befejezdtek, Dimitr Ga
nev klnkihallgatst krt, s tjkoztatta a szovjet fpa
rancsnoksgot Kimon Georgiev j kormnynak jellegrl.
Ez a kormny mondta Ganev a Bolgr Munkspr
tot, a Bolgr Fldmves Npi Szvetsget, a Zveno Npi
Szvetsget s a fggetlenek--et (prtonkvlieket) egye
st tmbnek, a Hazafias Frontnak a kormnya. Ganev
megmagyarzta a kormny sajtossgt, vagyis azt, hogy
jllehet a kommunistk (kisebbsgben voltak, a Bolgr
Munksprt mgis vezet szerepet jtszott benne. Ezt k
veten rszletesen beszlt a npi felkelsrl, a partizn
erkrl, a bolgr kommunistk munkjrl.
A frontparancsnokot termszetesen rdekelte a hivat
sos bolgr hadsereg is. Ganev jl ismerte a hadsereget, s
rszletesen jellemezte a hadsereg hangulatt. Az szavai
val lve, a bolgr csapatok sor- s tisztesi llomnya k
szen volt arra, hogy a szovjet katonkkal vllvetve azon
nal harcba lpjen. A tisztikarban klnsen a klfl
dn megszll szolglatot teljest csapatoknl volt egy
reakcis, fasiszta belltottsg rteg. Ami pedig Szfia la
kossgt illeti, az trelmetlenl vrja a Vrs Hadsereg
megrkezst.
Sok hasznosat kzlt Ganev a bolgr hadsereg hadveze
tst illeten is. Kedvezen nyilatkozott Marinov vezrr
nagyrl, a volt hadgyminiszterrl, aki a Hazafias Front
192 kormnyban a bolgr hadsereg fparancsnoki tisztjt
kapta meg. Ugyanakkor megjegyezte, hogy megfigyelse
szerint a Bulgriban, de fleg Szfia krzetben a hitleri
csapatok s a reakcis tisztikar ltal teremtett veszlyes
helyzetben a fparancsnok ertlenl lp fel. Ganev ismerte
a bolgr vezrkart is. Kertels nlkl elmondta, hogy a
hitleristk elleni hatrozott harcbalps eltklt sznd
kt a vezrkar szemlyi llomnynl nem tapasztalta.
A beszlgets vgn a Bolgr Munksprt KB Politikai
Bizottsgnak tagja kifejtette azt a gondolatot, hogy az j
bolgr kormny biztonsgt mg veszly fenyegeti, mivel
az orszgban kialakult helyzetet, tbbek kztt a bolgr
csapatok Szfia krnyki tmrlst a reakcis tisztikar
a kormny ellen felhasznlhatja. Ezt viszont adott eset
ben sajt hasznra fordthatja a nmet hadvezets is. A
kls s bels reakcis erk egyeslsnek lehetsge a
Hazafias Front kormnya ellen vlemnye szerint
teljes mrtkben megvolt.
Dimitr Ganev a KB nevben annak az hajnak adott
kifejezst, hogy a reakcis tisztikar lehetsges tevkenys
gnek ellenslyozsra, a Vrs Hadsereg replerit (tm
pontjait) hozzk kzelebb Szfihoz. Ezenkvl krte: k
zljk a Bolgr Munksprttal, hogy Bulgria ama krze
teiben, amelyet a Vrs Hadsereg elfoglalt, az j hatalom
hogyan tarthat fenn kapcsolatokat s miknt dolgozhat.
A bolgr delegcival folytatott trgyalsok s Dimitr
Ganev alapos tjkoztatsa jelentsen tisztzta a Bulg
riban kialakult helyzetet. A Politikai Fcsoportfnksg
ez alkalommal mg egy jelentst kapott Anosintl, a front
politikai csoportfnktl.
Annak legteljesebb megvilgtst azonban, hogy merre
tart Bulgria, Georgi Mihajlovics Dimitrov adta. rtkel
snek lnyegt ksbb, 1948. december 19-n, a prt V.
kongresszusn a BM(K)P KB politikai beszmoljban fej
tette ki. Dimitrov a kongresszuson a kvetkezket mond
ta: 1944. szeptember 9-n orszgunkban a politikai hata
lom a burzsozia, az elnyom monarcho-fasiszta kisebbsg
kezbl a munksosztlynak a kommunistk lcsapa
tnak aktv vezet szerepe mellett , a np hatalmas tbb
sgnek, a vros s falu dolgozinak kezbe ment t. A
hsi szovjet hadsereg dnt segtsgvel gyzelmet aratott
szeptember 9-i felkels utat nyitott orszgunkban a szocia
lizmus ptshez.
Az 1944. szeptember 9-i npi felkels sszekapcsolsa a
szovjet hadsereg diadalmas balkni felvonulsval nem
csak a felkels gyzelmt biztostotta, de nagy ert s len
dletet is adott neki.23

A npi felkels sikere azonban nem szntette meg a


harc sok nehzsgt s veszlyessgt. Hol itt, hol ott dr-
rentek vratlanul lvsek, s az orvul ltt tz katonink,
a bolgr partiznok s kommunistk lett veszlyeztet
te. Hol vratlanul felborult a fontos katonai szerelvnyek
tovbbtsnak tervszersge, hol pedig mintha fld
nyelte volna el eltnt az egsz hitlerista kvetsg a n
met katonai misszival egytt. A szovjet emberek s a bol
gr hazafiak minden lpsnl az elrejtztt ellensg fel
forgat munkjba tkztek. Le kellett leplezni ezeket a
cselszvseket, s teljes energival, forradalmi szenve
dllyel kellett harcolni az j Bulgrirt.
Annak idejn, amikor a szovjet csapatok sztzztk az
ellensget Iai-nl s Kisinyovnl, s folytattk elrenyo
mulsukat Romniban, az esemnyek tovbbi menete
szempontjbl nagy jelentsge volt az orszgot leigz
hitleri appartus gyors felszmolsnak. Hozzlttak ehhez
maguk a romnok is, de a kirly s a rgi llam vezet k
reinek mg hatalmon lev kpviseli a volt nmet urakkal,
klnsen a fasiszta Nmetorszg kvetvel s katonai
kpviselivel sszejtszva, mindent nagyon vatosan csi
nltak. A tmad szovjet csapatok, amikor nmet katonk
nagyobb csoportjaira bukkantak, foglyul ejtettk ket.
Ezen rendszablyok kvetkeztben a vezets nlkl ma
radt hitleri gynki hlzat felbomlott, s csak gyenge el
lenllst tanstott a npi felkels kifejldsvel szemben.
Bulgriban viszont a hitleri darzsfszket nem sikerlt
azonnal rtalmatlann tenni, ami bizonyos nyugtalansgot
idzett el.
Mr egy hete trtott a np nneplyes dvzlse k
zepette a Vrs Hadsereg bevonulsa Bulgriba . . . Egy
napon, miutn meghallgattk a frontok helyzetrl szl
jelentsnket a fhadiszllson, a legfelsbb fparancsnok
szobjban tartzkodk kzl valakinek eszbe jutott a
bulgriai nmet kvetsg, s rdekldni kezdett hollte
fell. Antonov s n nem adtunk erre a krdsre kimer
t vlaszt, mivel a csapatok mg csak Szfia fel vonultak,
a szovjet hadvezets kpviselje Birjuzov vezrezre
des, a 3. Ukrn Front trzsfnke pedig szeptember
14-n kszlt Szfiba replni. Birjuzov f feladata az
adott pillanatban egyltaln nem az volt, hogy a hitlerista
gynkkre vadsszk: a bolgrok krsre neki kellett a
Vrs Hadsereg s a bolgr csapatok erfesztst ssze
hangolni (ksbb a Szvetsges Ellenrz Bizottsgot ve
zetni). A hborban viszont azt kellett csinlni, amit a
helyzet kvetelt; s most Antonovnak s nekem mint legk
zelebbi munkatrsnak a fhadiszllson, a vezrkari
munka jabb terletre mutattak r. A vezrkart utastot
tk, adjon intzkedst Tolbuhinnak, hogy a legrvidebb
idn bell kutassa fel s internltassa a nmet kvetsg,
valamint a katonai misszi teljes llomnyt.
Intzkedsnknek megfelelen Tolbuhin parancsot adott
Birjuzovnak aki a front politikai csoportfnkvel,
Anosin tbornokkal egytt szeptember 14-n Bulgria f
vrosba indult , hogy ott ez gyben lsson munkhoz.
Birjuzov a helysznre rkezve meggyzdtt rla, hogy
a nmet diplomatk s katonai kpviselk eltntek a f
vrosbl. A bolgr kormnyzat tisztviseli, amikor a nme
tek holltrl krdeztk ket, azt vlaszoltk, hogy a hitle-
ristkrl semmilyen tjkozottsguk sincs. De ht akkor
hov rejtzhettek? A diplomatknak nyoma veszett, ter
mszetesen a velk egyformn gondolkodk kzremk
dsvel. Nem ktsges, hogy a bels reakcira tmaszko
d s az egsz orszgot tfog jelents gynki hlzatuk
volt. Ennek kzpontjt kellett volna a lehet legrvidebb
idn bell felszmolni.
Antonov, amikor a frontok helyzett jelentette Sztlin
nak, errl nem feledkezett meg. A legfelsbb fparancs
nok megparancsolta, intzkedjnk a 3. Ukrn Fronttal,
hogy fokozzk a nmetek felkutatst. Bulgriban meg
szerveztk a kvetsg utni tervszer kutatst, amely csak
gy nem tnhetett el, mint t a sznakazalban. Birju-
zov s Anosin mg egyszer megjelentek a bolgr kormny
nl. Lassan-lassan kiderlt, hogy a hitlerista diplomatk s
katonai misszi eltnse az llamvezets egyes tisztvise
linek tudtval s szemlyes kzremkdsvel trtnt.
Valaki kzlk segtette a nmet tiszteket s diplomatkat,
hogy hozzjussanak egy klnleges vasti szerelvnyhez.
Azt azonban, hogy a nmetek merre vgtk ki magukat,
senki sem kzlte. Meg kellett szervezni a vonat tzetes
felkutatst.
Vgre a vezrkar tviratot kapott, melybl kiderlt a
szkevnyek a trk hatron, Szvilengrad krzetben van
nak.
A frontparancsnok s Birjuzov, mindketten a maguk vo
naln, azonnal egy-egy kis ltszm lgideszantot irny
tottak az adott helysgbe. A frontparancsnok deszantjnak
az a rsze, amely Kotyelkov alezredes parancsnoksga
alatt a 3. Ukrn Front hadtpjnak vdelmi rihez tar
toz 25 fbl llt, elsknt rt fldet Szvilengrad krze
tben, s azonnal az llomsra sietett. De a deszant elk
sett; a vonat, amely korbban valban itt tartzkodott,
nemrg elindult valamerre, a grg hatr fel. A bolgr
emberek elmondtk, hogy a nmet kvetsg munkatrsai
mr egy httel ezeltt megrkeztek Szvilengradba, s
anlkl, hogy a vonatot elhagytk volna a trk kor
mny vzumt vrtk. Az utbbi azonban, a frontokon
egyik veresget a msik utn elszenved Nmetorszg
kpviselinek ezttal nem sietett segtsgre. A trkk,
mint ismeretes, 1944. augusztus 2-n megszaktottk N
metorszggal a diplomciai kapcsolatokat. gy teht naprl
napra halogattk a vzum kiadst. A szkevnyek fell
tk egsz lelmiszerkszletket, s lehetsges, hogy rte
stst kaptak, miszerint keresik ket, ezrt a vonat a szke
vnyekkel megindult a grg hatr fel.
Kotyelkov alezredes, amint tisztzta a helyzetet, embe
reivel a vonat utn eredt. Elzetesen megmagyarzta a
bolgr vasutasoknak s a vros prefektusnak, mi a helyzet,
s azt kvetelte, hogy a legkzelebbi kitrnl lltsk
meg a vonatot. A bolgrok a vonatot Rakovszka llom
son feltartztattk. A kvetsg teljes llomnyt: 32 ft,
lkn Beckerle kvettel s von Hlzen ezredessel, katonai
attasval rizetbe vettk. Velk egytt a vonaton tartz
kodott a mr nem ltez Mussolini-kormny kvetsgnek
nhny tagja s a svd kvetsg kt munkatrsa. A dip
lomatkat rvidesen Dobricsba juttattk, s ily mdon a
kgyfszket rtalmatlann tettk. A fasiszta Nmetor
szg kvetsgnek s katonai misszijnak kikapcsolsa
hozzjrult Bulgriban a hitlerista gynki hlzat elle
ni harc sikeres folytatshoz.
Miutn letartztattk a bolgr np s a Vrs Hadsereg
nyilvnval ellensgeit, hadvezetsnk egyidejleg gon
doskodott a tbbi diplomciai kpviselet srthetetlensg
rl s a trvnyessg megtartsrl az sszes bolgr s
klfldi llampolgrt illeten. Ezt a krdst kln meg
vitattk a fhadiszllson. Ennek eredmnyekppen szep
tember 26-n az albbi szveg tviratot kldtk a 3. Uk
rn Front trzshez:
A Legfelsbb Fparancsnoksg Fhadiszllsa Bulgri
ban s Romniban megtiltja a letartztatsokat. A fhadi
szlls engedlye nlkl a jvben senki nem vehet ri
zetbe. A Legfelsbb Fparancsnoksg Fhadiszllsnak
megbzsbl: Antonov, Styemenko.

A fhadiszllson s a vezrkarnl izgatottan vrtk az


rtestst, vajon a bolgr hadsereg a kzs ellensg, a fa
siszta Nmetorszg ellen fordtja-e fegyvert. Ha igen
a hitleristk sztversnek gye, mindenekeltt Jugoszl
viban, jval kedvezbb fordulatot vehetne.
A szovjet s bolgr csapatokkal, valamint a Jugoszlv
Npi Felszabadt Hadsereggel folytatand kzs hadmve
let elksztsnek els napjtl kezdve, Borisz cr rossz
emlk politikjnak kvetkezmnyeibe tkztnk. A fa
siszta Nmetorszg, miutn elfoglalta a Balknt, nemcsak
fasisztabart rezsimeket hozott ltre, de az ott l npe
ket is egyms ellen usztotta. Ezt az kori rmai biroda
lom rabszolgatartinak rgi oszd meg s uralkodj elvt
a fasiszta politikusok gyesen alkalmaztk. Ennek ered
mnyekppen Bulgria cri kormnya, amely a fasiszta
Nmetorszgtl fgg viszonyba kerlt, jelents erket
kldtt Jugoszlviba azzal a cllal, hogy kzremkdjk 197
a hitleristkkal a jugoszlv felszabadt harc elnyoms
ban. A bolgr csapatok szemlyi llomnyt kln kivlo
gattk, s csak a legreakcisabb szemlyeket vittk oda.
Termszetesen, a jugoszlv lakossg izz gyllettel visel
tetett a nmet fasiszta hdtk kiszolglival szemben.
Szeptember 9-e utn a szomszd npek szinte barti
kapcsolathoz kedvez felttelek jttek ltre. Az esem
nyek azonban azt is megmutattk, hogy a npek kztt az
olyan bizalom helyrelltsa, amely a kzs hadmveletek
folytatshoz szksges, nem olyan egyszer; nemcsak id
re, de hatalmas felvilgost munkra is szksg volt, mg
a kommunistk soraiban is. Klnsen fontos volt tettek
kel bizonytani Bulgria hadseregnek j jellegt s gy
keresen ms rendeltetst.
E fontos krds megoldshoz szksges segtsg Dimit-
rovtl rkezett, aki tviratot kldtt Joszip Broz Titnak
a Jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg s a bolgr csa
patok hitleristk elleni kzs tevkenysgvel kapcsolat
ban. Dimitrovnak sikerlt a jugoszlv elvtrsak szmra
megmagyarzni azt az j helyzetet, amely Bulgriban
kialakult, a bolgr kommunistknak pedig azt, hogy hat
rozottan meg kell javtaniuk a jugoszlv osztly- s prt
testvreikkel val kapcsolataikat, ki kell vvni ez utbbiak
bizalmt, s harci szvetsgre kell velk lpni. Csakis ilyen
krlmnyek kztt lehetett megszervezni s sikeresen
megvvni a szovjet, jugoszlv s bolgr csapatok kzs had
mveleteit. Bulgria szebb jvjhez az t a fasizmus el
leni igazsgos hbor tzn t vezetett.
Dimitrov tvirata e fontos krdsre irnytotta a Bolgr
Munksprt figyelmt. A kommunistk elrtk, hogy a kor
mny hatrozatot hozott a bolgr csapatok kivonsra Ju
goszlvibl, s programot dolgoztak ki a csapatok teljes
tszervezsre. A fasiszta belltottsg tiszteket s a sze
mlyi llomnynak azt a rszt, amely a jugoszlv lakos
sggal szembeni nknyeskedssel beszennyezte kezt, el
bocstottk a hadseregbl s felelssgre vontk. Ezzel fel
szmoltk a bolgr hadsereg szervezetben a reakci kz
pontjt s a fjdalmas gennygcot. A magasabbegysgek
szemlyi llomnyt partiznokkal s nkntesekkel eg
sztettk ki. E rendszablyok eredmnyekppen mr nem
azoknak a bolgr csapatoknak kellett Jugoszlvia fldjn
a nmetek ellen harcba lpni, amelyek korbban ott tar
tzkodtak, hanem a szeptemberi forradalmi viharban sz
letett j fegyveres erknek.
Mindez egyttvve lehetsget nyjtott arra, hogy meg
szervezzk a szovjet, a bolgr csapatok s a Jugoszlv N
pi Felszabadt Hadsereg gyzedelmes kzs hadmvele
teit jugoszlv fldn, amelyekrl majd ksbb beszlek.
Bulgrinak az a feladata, hogy a fasiszta Nmetorszg
ellen hadba lpjen, rszt vllaljon a hitleri birodalom szt
zzsban, megfelelt a bolgr np alapvet rdekeinek s
a Hitler-ellenes koalci szndkainak. De olyan rem
nyekkel ltatni magunkat, hogy ez a fordulat egy csapsra,
minden nehzsg nlkl megy vgbe, nem lehetett tl
sgosan nagy volt a fasizmus hagyatknak slya.
Minthogy az esemnyek valszn alakulst a szovjet
trtnelem prizmjn keresztl rtkeltk, ebbl kvet
kezett, hogy Bulgriban a hadseregpts sajtos form
jval kellett szmolnunk. Termszetesen, a bolgr hadse
regpts formjnak meghatrozsa nem tlnk fggtt.
De ezt elre ltni ktelessgnk volt, s ezrt szksges
volt a helyzetet mindenkor jl ismerni, s fejldsnek
irnyzatait llandan elemezni. Ezrt alaposan hozz is
lttunk. Vaszilcsenko irny tisztjei szeptember hnapra
tervszer feladatot kaptak, tzetesen tanulmnyozniuk
kellett a bolgr hadsereget, amelyet magas szinten, nagy
lelkiismeretessggel vgre is hajtottak.
Bulgrinak a Hitler-ellenes koalci oldaln trtn
hborba lpse krl lthatatlan kzdelem bontakozott
ki. Az orszg forradalmi erinek a trekvse, hogy minl
elbb bevessk a bolgr hadsereget s az llam sszes tar
talkait a fasiszta Nmetorszg elleni hborba, az alatto
mosan tevkenyked ellensg jelents ellenllsba tk
ztt. Az j Bulgria ellensgei nemcsak az llamappar
tusban voltak tallhatk, de jelen voltak a Hazafias Front
kormnyban s a vezet katonai krkben is.
Az esemnyek a kvetkez mdon alakultak. A bolgr
kormnynak az a kvnsga (amelyet kpviseli a 3. Ukrn
Front haditncsval trtn els tallkozsuk alkalmval
nyilvntottak ki), hogy a hitleristk elleni kzs harcban 199
a Vrs Hadsereg s a bolgr csapatok erfesztst ssze
kell hangolni, teljes mrtkben megfelelt a katonai hely
zet kvetelmnyeinek. A szovjet s bolgr csapatok, vala
mint a Jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg kzs had
mveleteinek szksgessge szintn rthet volt. Kln
sen fontos volt Szfia veszlyeztetettsgnek elhrtsa. Itt
helyezkedett el a Hazafias Front kormnya s a legliss
vlt Bolgr Munksprt KB-a is itt tevkenykedett.
Mivel a bolgr kormny elssorban katonai segtsget
krt tlnk, az 57. hadseregtl Szfia krzetbe irnytot
tunk egy lvszhadtestet, harckocsi- s pnclelhrt t
zrdandrokat, sorozatvet egysgeket s motorkerkpros
ezredet.
A fvros repltereire telepltek t a 17. lgi hadse
reg vadsz- s csatarepli, s a lgi hadsereg parancs
noka: Szugyec vezrezredes itt vlasztotta vezetsi pont
jait.
A bolgr kormnynak a szovjet s bolgr csapatok
egyttmkdsre vonatkoz krse szintn igen gyorsan
s teljes egszben megolddott: Tolbuhin Szfiba kldte
trzsfnkt, a katonai vonatkozsban igen tehetsges s
j szervez kpessg, rett politikust: Birjuzovot. Csak
hogy abban az idben csupn ezekre a rendszablyokra
nem lehetett szortkozni. A helyzet felttlenl megkve
telte, hogy a Bulgria terletn lev erk s eszkzk had
mveleti vezetse a 3. Ukrn Front parancsnoknak kez
be kerljn. A bolgrok maguk krtk ezt, mivel mskpp
nem lehetett biztostani a szovjet, bolgr erk egysges
tevkenysgt a kzs hadmveletekben.
A fhadiszlls megparancsolta Tolbuhinnak: egyezzk
meg a bolgr kormnnyal a bolgr fegyveres erk 3. Uk
rn Frontnak trtn alrendelse krdsben. Ez a rend
szably sszhangban volt a nemzetkzi jog kvetelm
nyeivel is, mivel Bulgria eladdig mg nem kttt fegy
versznetet a Szovjetunival s a szvetsgeseinkkel.
Tolbuhin a fhadiszlls parancsnak megfelelen
szeptember 16-n levlben fordult Velcsevhez, Bulg
ria honvdelmi miniszterhez. Javasolta, hogy a bolgr had
sereg rszre az sszes katonai vonatkozs parancsokat
200 csakis a bolgr vezrkar kzvettsvel adjk ki. Ez idtl
fogva a hbor vgig, a szovjet s bolgr csapatok szoro
san egyms mellett, egy szvvel, egy akarattal harcoltak.
Ekzben Szfiban s az egsz orszgban elrehaladt
az j Bulgria kialakulsnak folyamata, melyben a ba
rtok erfesztsei s az ellensg cselszvnyei gyakran
egymsnak ellentmond esemnyek bonyolult szvevny
v fondtak ssze. Az osztlyalapon nyugv elvbartokkal,
Bulgria kommunistival gyorsan s szilrdan ltrejtt a
teljes egyetrts. Ms volt a helyzet a titkos ellensggel.
Gondosan lcztk magukat, elvtrsi larcot ltttek ma
gukra, s ezrt nem volt knny mesterkedsk leleplez
se. Mindazonltal megbzhat irnytnek bizonyult kp
viselinek szmra az a biztos osztlysztn, amelyet a
kommunista prt mindenkor belenevelt a szovjet embe
rekbe.
A titkos ellensg els prblkozsai az j hatalom s a
szovjet parancsnoksg ellen a szvetsgesek tevkenys
ghez kapcsoldtak. A szovjet vezrkar mr szeptember
17-n, Birjuzovnak a bolgr fvrosba trtn megrkez
snek napjn, megrezte ezt. Abban az idpontban a bol
gr hadsereg fparancsnoknl, Marinov vezrrnagynl,
elzetes rtests nlkl angol s amerikai tisztek csoportja
jelent meg. szrevehet volt, hogy a ltogatst valami olyan
szerv vezette s ksztette el, amely httrben kvnt ma
radni. A tisztek kveteltk, hogy bocsssanak rendelkez
skre replteret, s adjk t nekik a Fekete-tenger part
menti aknamezinek tervt, mivel lltlag Bulgria egyik
legdlebben fekv kiktjbe rvid idn bell angol ha
jk rkeznek. Marinov megtudta tlk, hogy a hajk fo
gadsnak elksztsre ebbe a kiktbe mr kikldtek
egy tisztet s egy mrnkt, br Bulgritl s a szovjet
parancsnoksgtl ehhez hozzjrulsuk nem volt. A lto
gatk ezenkvl felajnlottk katonai segtsgket a Bal
knon, melyet az j bolgr kormny nem krt, s bejelen
tettk, hogy a kvetkez napra vlaszt vrnak.
Marinov minden ktelezettsg vllalsa all kitrt, s ki
ksrve hvatlan vendgeit azonnal kapcsolatba lpett Bir-
juzovval, hogy dntsenek: mitvk legyenek. Aggodalm
nak adott kifejezst, hogy az angolok s amerikaiak tovb
bi lpseket is tesznek, melyeket msknt nem lehet rt- 201
kelni, mint Bulgria szmra fontos katonai ltestm
nyek, pldul az orszg replterei birtokbavtelre tett
ksrletet.
Birjuzov megnyugtatta a bolgr fparancsnokot: a sz
vetsgesek nem olyan ostobk, hogy nyltan kilezzk a
helyzetet ott, ahol a Vrs Hadsereg egy egsz front
csapataival van jelen. Javasolta a fparancsnoknak, hogy
diplomatikusan vlaszoljon: Bulgriban szovjet parancs
noksg van, s a vele val egyeztets nlkl a bolgrok
semmifle kvetelseknek nem tehetnek eleget.
Val igaz, a szvetsgeseknek ez a ltogatsa nagyon
messze esett minden ltalnosan elfogadott diplomciai s
katonai udvariassgi szablytl. A mindenki ltal ismert
churchilli balkni vltozat elvt s cljt sajtosan ki
fejez megnyilvnuls volt ez. gy rtkeltk az angol
amerikai ltogatst nlunk a vezrkarnl, s a helysznen
a szovjet katonai kpviselk is. Amikor Szfiban Marinov
msodszor tallkozott az angol'amerikai tisztek csoport
jval, munkatrsaink kijelentettk, hogy nincs szksg a
szvetsgesek segtsgre. A vlaszt nem lehetett ppen
tapintatosnak nevezni, de vgtelenl vilgos s hatrozott
volt. Helyesen rtettk azok, akik szmra cmeztk. A
ltogatk ezzel fel is t, le is t hazatrhettek.
Ilyenformn az let s a Vrs Hadsereg felszabadt
kldetsnek sajtos krlmnyei a vezrkart s front
jainkat, a hadmveletek sorn, bizonyos nemzetkzi kr
dsek megoldsra is rknyszertettk. Megjegyzem, hogy
a tevkenysgnek ez a rendkvl klns fajtja, ami gy
tetszik, mintha nem lenne sajtja a katonai szervezetnek,
a vezrkar szervezeti felptsben mr rgen kifejezs
re jutott. A diplomciai munka, szigoran katonai krd
sek terletre s keretre korltozva a hbor kezdete
ta , a vezrkar tevkenysgnek elvlaszthatatlan ele
mv vlt.
A szfiai esemnyekrl szl tviratrl, termszetesen,
jelents rkezett Molotovhoz. A tviratot hamarosan visz-
sza is kaptuk Molotov dntsvel. A tevkenysgek l
nyegre vonatkozlag szrevtele nem volt. De a vlasz
kifejezsi formjrt, munkatrsainkkal egytt, dorglst
202 kaptunk. A tvirat bal fels sarkra a kvetkezt rta:
Nem szabad azt mondani, hogy nincs szksge a sz
vetsgesekre. Azt kell vlaszolni, hogy a szvetsgesek az
ilyen krdseket elzetesen hangoljk ssze Moszkvban,
s Bulgriban nem kell velk trgyalsokba bocstkozni,
hanem udvariasan tbaigaztani ket: Moszkvban egyez
zenek meg.
tadtam ezt a dntst a 3. Ukrn Front trzsnek, s
elgondolkoztam a diplomcia valban kifinomult dolog:
nemegyszer kemnyen oda akarsz mondogatni, s mgis
meg kell vlogatni a kifejezseket, st mg udvariasan
meg kell hajolni vagy hajbkolni kell. A klgyi npbiz
tos udvariassgra tantott bennnket, s tbb ilyen bot
ls nem fordult el.
De ezzel az gy mg nem rt vget. A kvetkez na
pokban Antonovval jelentettk Sztlinnak a frontok hely
zett. Molotov is jelen volt. Sztlin figyelmesen hallgatott
bennnket, s amikor Bulgrira kerlt volna sor hogy
elmaradhatatlan pipjt megtltse dohnnyal, felvette a
Hercegovina virga felirat cigaretts dobozt felnk
fordult, s nyugodt hangon a kvetkezket mondta:
A vezrkarnak is ismernie kell a nemzetkzi jog
alapjait s ms orszgok kpviselivel val rintkezskor
a viselkeds rendjt.
Alekszej Innokentyeviccsel azonnal rjttnk, hogy mi
rl van sz: valsznleg Molotov beszlt Sztlinnak a ka
tonk kifinomult diplomciai nyelvezetrl.
Ilyen esetekben, mint magasabb beosztst s rangidst,
Antonovot illette a sz. Azt vlaszolta, hogy van a vezr
karnak kln szerve, amely ilyen krdsekkel foglalkozik,
s szoros kapcsolatot tart fenn a klgyi npbiztossggal.
Ez a klnleges feladatok fnksge, amelyet Sztlin
elvtrs jl ismer. Ami a nemzetkzi jogot illeti, mi term
szetesen jobban ismerjk a hadi jogot, mint a nemzetkzit.
A vlasz szemmel lthatan nem tetszett Sztlinnak.
Tudtam, hogy ezt nk nem rtik mondta, mikz
ben egy cigaretta szipkjval haragosan veregette a doboz
fedelt. Nem errl van sz, nem a csoportfnksgrl. . .
Az csak foglalkozzk alapveten a kpviselet krdseivel.
nkrl, a vezrkar vezetirl beszlek.
Majd kis sznet utn hozztette:
Igen, s nemcsak a vezrkarrl... Azokrl a kato
nkrl is sz van, akik trgyalsokat folytatnak vagy tr
gyalsokon vesznek rszt, s fontos katonai-diplomciai
okmnyokat ksztenek, k azok, akik hogy mltn
kpviselhessk orszgunkat ktelesek tudni: mindezt
hogyan kell helyesen csinlni.
rtik most mr, mirt f a fejem? Nem a fogadsokrt
s a bankettekrt. Ott nem vallanak szgyent... Ami pe
dig az imnt emltett hadijogot illeti, arrl mr nem el
szr hallunk: sok katona azt hiszi, hogy csak szuronyokkal
kpviselnek jogot.
Aztn elhallgatott, a cigarettkbl kifejtett dohnnyal
megtmte pipjt, s knyelmesen rgyjtott. A fpa
rancsnok minden mozdulata azt mutatta, hogy a tmval
kapcsolatos beszlgets befejezdtt.
Meg kell hagyni, a velnk szemben tmasztott kvetel
mnyek jogosak voltak. Abban az idben, ms llamok
kpviselivel egyetlen fontos trgyals sem folyt le kato
nk, mindenekeltt a vezrkar kpviselinek rszvtele
nlkl. Fnyes bizonytkai ennek a teherni, a jaltai s a
potsdami konferencik. Ezekre az rtekezletekre a vezr
karnl mindig gondosan felkszltnk, s termszetesen
tanulmnyoztuk a nemzetkzi jog tteleit is.
A vezrkar a hbor folyamn llandan s a legkzvet
lenebb kapcsolatban volt a Klgyi Npbiztossggal. K
lnsen szoros volt ez a viszony a hbor vgn s befeje
zst kvet vben, amikor az gyk elnmultak, s teljes
ervel jbl a diplomatk hallattk hangjukat. Gyakran,
tbbek kztt, nekem kellett a szovjet diplomcia olyan
vezet szemlyisgeivel okmnyokat kidolgozni vagy
egyeztetni, mint Litvinov, Majszkij, Gromiko s msok.
Br a felsorolt szemlyisgek munkjuk jellegt s md
szert tekintve teljesen klnbz emberek, mgis kivtel
nlkl mindegyiktl volt mit tanulni. Mi vezrkariak, akik
velk s diplomciai szolglatunk ms kpviselivel rint
keztnk, hlsak vagyunk nekik megrtskrt s mert a
katonai-politikai jelleg gyek megoldshoz nagyban
hozzjrultak.
Az angolok s az amerikaiak mg nemegyszer prbl
koztak beleavatkozni bolgr gyekbe. Tisztjeik tovbbra
is ltogatsokat tettek a bolgr hadsereg fparancsnoknl.
Az egyik ilyen tiszticsoport, minden kertels nlkl, ada
tokat krt a szovjet csapatokrl. Marinov megrezte, hogy
milyen hts szndk rejtzik e mgtt, s a ltogatkat
Birjuzovhoz irnytotta: hisz jobban ismeri a helyzetet,
s teljesebb vlaszt adhat a krdsekre..
Az gy azzal zrult, hogy a hvatlan vendgeket udva
riasan kitesskeltk a 3. Ukrn Front svjbl, vagyis Bul
gria terletrl.
Ekkor hasonl tapogatzsok kezddtek a Grgorszg
terletn lev bolgr csapatoknl is. Ott valami rnagy
fle jelent meg, aki a bolgr parancsnoksgtl azt kvetel
te, hogy az nekik, angoloknak adja t a hatalmat, ugyan
akkor felajnlotta a szvetsgesek segtsgt. Vagyis egy
szval: angolamerikai koalcis partnereink feldertst
folytattak a Balknon, mikzben a nyugat fel tjkozd
erk megerstsre s ezltal a szovjet befolys gyen
gtsre trekedtek.
Hamarosan bizonytkokat kaptunk arrl, hogy az ango
lokamerikaiak feldertse s srget krsei megrtsre
talltak Bulgriban a monarchitl hagyatkul maradt hi
vatalnoki appartusnl, nemklnben Velcsev hadgymi
niszternl is. A bolgr kormny rdihljba tartoz ad
llomson nyltan sugroztk a szovjet csapatok teljes el
helyezst feltr kzlemnyeket. A front trzst ez nyug
talantotta, s Tolbuhin, Birjuzov kzvettsvel javasolta a
bolgr kormnynak, hogy rdin a szovjet katonai egys
gek terleti elhelyezsrl szl kzlemnyeket csak a mi
beleegyezsnkkel tovbbtsanak.
Ami Velcsevet illeti, igyekezett magt a Hazafias Front
harcosaknt feltntetni, de valjban dz ellensge volt
az j Bulgrival kapcsolatos minden haladsnak. Ktszn
jtkt mr akkor szrevettk, amikor Tolbuhin szeptem
ber 16-i levelre megkaptuk tle a bolgr csapatok al
rendelsre vonatkoz vlaszt. A hadgyminiszter azt r
ta, hogy mindent megtesznek a bolgr s szovjet csapatok
erfesztsnek egybehangolsra; a valsgban azonban
ppen ellenkez mdon cselekedett, igyekezett megakad
lyozni a bolgr hadseregnek a Hitler-ellenes koalci olda
ln trtn gyors hadbavonst.
Szeptember 19-n Birjuzov s Anosin tallkoztak a bol
gr Hazafias Front kormnynak s a bolgr hadseregnek
kpviselivel. Bolgr rszrl Kimon Georgiev, Marinov,
Velcsev s a bolgr vezrkar kpviseletben egy ezredes
vett rszt. A np s a hadsereg erinek a hitleri csapatok
elleni dnt harcrl volt sz.
Ekkor jbl beigazoldott Velcsevnek s a bolgr vezr
kar bizonyos kreinek reakcis mivolta. Amg a bolgr mi
nisztertancs elnke' s vele egytt a bolgr hadsereg f-
parancsnoka Bulgria csapatainak Nmetorszg elleni
gyors sztbontakoztatsa s harcbalpse mellett volt, ad
dig a hadgyminiszter s a bolgr vezrkar kpviselje
szt emelt a bolgr hadseregnek a frontra kldse ellen.
Vlemnyket a Jugoszlvia terletn s magban Bulg
riban tartzkod hadosztlyok harckptelensgvel s
megbzhatatalansgval indokoltk.
rveik bizonyos mrtkben indokoltnak ltszottak.
Amint korbban mr emltettem, Bulgrinak szeptember
9-ig Jugoszlvia terletn megszll feladatot ellt csapa
tai, de klnsen annak tisztikara fasiszta elemekkel
szennyezett volt. Termszetesen, ezeket a csapatokat elbb
meg kellett tiszttani a forradalom ellensgeitl, fel kellett
tlteni volt partiznokkal s nkntesekkel, s csak ezek
utn lehetett harcba bocstani. De a hadsereg megtiszt
tsa a np ellensgeitl mr folyamatban volt, mghozz
egyre nvekv temben. Ezt a munkt a Bolgr Munks
prt a Hazafias Frontban lev kpviseli rvn, a volt par
tiznok s ms, nphatalomrt kzdk segtsgvel folytat
ta. Az egsz bolgr hadsereget harckptelennek tekinteni
viszont, vgtelenl nagy hiba lett volna. Az volt a felada
tunk, hogy ne vesztegessk az idt a csapatok harckpte
lensgrl foly vitra, hanem gyorstsk meg a hadrafog
hatsguk temt, a npbl jv j erkkel javtsuk meg
kiegsztsk folyamatt, azokkal, akik gyllik a monar-
cho-fasisztk s Hitler kiszolglinak egsz bulgriai rend
szert.
Birjuzov gyorsan felismerte Velcsev llspontjnak va
ldi rtelmt, s teljesen tisztn ltta mesterkedseit. A
helyzet tkletes ismeretben s tudatban vgezte felada
tt. A bolgr hadsereg s ez dicsretre szolgljon
gyorsan lekzdtte a tisztogats idszaknak nehzsgeit,
btran lpett fel a fasiszta nmet csapatokkal szemben, s
ezzel nagyban hozzjrult az ellensg felett aratott teljes
gyzelemhez. Birjuzovnak mindebben nagy rdeme volt.
Velcsev s a hasonszrek magatartsa nagy vatossg
ra intette a szovjet vezrkart. Erre Birjuzovnak s appar
tusnak figyelmt is felhvtuk. Pontosan tisztzni kellett a
bolgr hadsereg hadrafoghatsgnak llapott; minden
lehetsgessel segteni kellett ket ott, ahol erre szksg
volt, s tba kellett indtani a csapatokat az arcvonalra.
Mindez megszilrdtotta Bulgriban a npfelkels vvm
nyait, kzelebb hozta a gyzelem napjt, kihzta a talajt
az ellensges gynkk, az elz rendszer visszalltsra
trekvk lba all.
Velcsev s a reakcis bolgr vezrkariak ellenllst
nem nzte ttlenl a Bolgr Munksprt s Kzponti Bi
zottsga sem. A hadsereg erstsre s harcba indtsra
a prt kivlt nagy figyelmet fordtott. Dimitrov javaslat
ra a Kzponti Bizottsg a csapatokhoz kldte az olvas l
tal mr ismert Ivn Vinarovot azzal a feladattal, hogy tisz
tzza a bolgr hadsereg helyzett s segtse t a Hitler-el-
lenes koalciba val belpsben.
A hadseregbeli helyzet korntsem volt oly vigasztalan,
mint ahogy azt Velcsev s emberei lefestettk. Vinarov
csoportja egyetlen magasabbegysget vagy egysget sem
tallt, amely ne engedelmeskedett volna a Hazafias Front
kormnynak. Szfiba visszatrve Vinarov jelentette ta
pasztalatait, kvetkeztetseit. Kijelentette, hogy a bolgr
hadsereg csapatainak vgleges rendbettelhez mg n
hny htre van szksg, s noha mr jelenleg is harok-
pesek, ktsgtelen, az emltett id elteltvel harckpess
gk fokozdik.
Ez az idzet, amely Tolbuhin tviratbl szrmazik, s
a csapatokhoz kikldtt emltett csoport munkjnak ered
mnyeit sszegezi, azt bizonytotta, hogy a bolgr hadsereg
harckptelensgrl szl lltsok enyhn szlva tlzot
tak voltak. A krds Vinarov kiutazsa utn lekerlt a na
pirendrl. Azokat a hinyossgokat, amelyek az egysgek- 207
nl mg fennlltak, viszonylag rvid idn bell ptolni le
hetett.
A reakci a bolgr hadsereg helyzett zrzavarosnak s
bomlott llapotban levnek igyekezett feltntetni, s ennl
a bolgr kaszrnykban abban az idben lezajl, megr-
zan viharos gylsekre hivatkozott. A szovjet hadvezets
mskpp vlekedett sajt forradalmi tapasztalataibl
kitnen ismerte az ilyen helyzetekben a katonai szllsok
szenvedlyektl sisterg kpt. Az emelkedett hangulat,
tbb szlam gylsek egyltalban nem a csapatok harc
kptelensgrl tanskodtak, hanem az igazsgkeress
megnyilvnulsai voltak, az igazsg, amelyet a npi fel
kels idszakban minden katona a maga szmra tisztz
ni akart, meghatrozvn sajt helyt a valban trtnelmi
esemnyek folyamatban.
Val igaz, nem minden katona s tiszt fogta fel azonnal
azt a sok jat, ami az orszgban a npi felkels gyzelm
vel megszletett. Nmelyek, nem ismerve elljrik poli
tikai nzeteit, nem engedelmeskedtek a tisztek parancs
nak. Voltak olyanok is, akiknek gondolatt tbbet foglal
koztatta az otthon hagyott gazdasg, mint a politika. Az j
egytt lt a rgivel; s nem mindig akadtak emberek, akik
kpesek voltak megmagyarzni, hogy ki-mi lesz a jv,
s a kommunistk szerveinek s pldinak sem sikerlt mg
mindentt megtennik a magukt.
A monarchista, fasisztabart rendszerben ltrejtt had
sereg politikai arculatnak s szellemnek rvid id alatt
trtn megvltoztatsa s ezeknek a szeptemberi npi fel
kels vvmnyainak szolglatba lltsa, igen nehz fel
adat volt. A vezrkar is foglalkozott ezzel a krdssel, s
tbbszr vitatkoztunk azon, hogy segtik vagy htrltat-
jk-e a felkels folyamn az egysgeknl ltrejtt katonai
vlasztmnyok (bizottsgok) a rend megszilrdtst, a csa
patok harckszltsgt s mozgstsi kszsgt, az j bol
gr hadsereg szervezst.
A Bolgr Munksprt helyesen ismerte fel azt a pillana
tot, amikor a nphez h emberek belltsa tjn, a tisz
tikar megersdsnek mrvben a katonai vlasztm
nyok tovbbi fenntartsa a csapatoknl zavarhatta az egy-
208 szemlyi vezetsi rendszer megszilrdtst, az arcvonalon
folytatand tevkenysgre trtn kikpzs gyt. A v
lasztmnyokat fokozatosan feloszlattk.
Mivel a katonai krdsekben az j parancsnoki llo
mnynak nem minden esetben volt j felkszltsge, fel
merlt az a gondolat, hogy a bolgr csapatokat szovjet ka
tonai tancsadkkal kell segteni. Elszr ezt a krdst
Anosin vetette fel, Zseltovnak, a 3. Ukrn Front haditan
csa tagjnak kldtt beszmol tviratban.
Zseltov tmogatta a javaslatot, hvta fel erre Tolbu
hin figyelmt is, s azt a vlemnyt nyilvntotta, hogy a
kpviselinkkel kapcsolatos krdst tovbbtsk a vezr
karhoz. A frontparancsnok egyetrtett vele.
Tolbuhin utastsra Birjuzov megbeszlte a dolgot
Georgievvel s Velcsevvel, akik gy dntttek, hogy hiva
talosan felkrik a Szovjetunit kldjn szovjet tiszteket
kpviseli, pontosabban harcszati kikpzi minsgben a
bolgr csapatokhoz.
Szeptember 20-n Antonovnak cmezve megrkezett a
3. Ukrn Front tvirata, melyben Tolbuhin mr a bolgr
kormny nevben vetette fel a tancsadk krdst.
A tvirat tartalmt a fhadiszllsra jelentettk; a szov
jet kormny hamarosan beleegyezett, hogy a 3. Ukrn
Front csapataival egyttmkd bolgr magasabbegys-
gekhez s kizrlag azokhoz a Vrs Hadsereg tisz
teket kldjn.
1944. oktber elejn ht szovjet ezredes rkezett a bol
gr csapatokhoz, a 4. gyalogoshadosztlyhoz Tatarcsevsz-
kij, az 5-hz Heraszkov, a 6-hoz Tyitov, a 9-hez Galiakbe-
rov, a 12-hz Grigorjev, az 1. s 2. lovashadosztlyhoz Sa-
foroszt, illetve Pozsidajev. A tancsadk nem voltak ve
znyl parancsnokok, hanem amikor erre szksg volt
gyakorlati tancsokat adtak. Nem sokkal ksbb a ta
ncsad csoport vezetjnek kineveztk Blagodatov vezr
rnagyot.
Mivel a bolgr hadosztlyok s ezredek parancsnokainak
komolyabb harci tapasztalataik nem voltak, a szovjet elv
trsak segtsge nagyon kapra jtt. Kpviselinknek a
haretevkenysg megszervezse s a harcbiztosts terle
tn a sz szoros rtelmben valamennyi rszletkrdssel
foglalkozniuk kellett. Klns figyelmet kellett fordtaniuk 209
a feldertsre s a csapatok irnytsra. Ezt maga az let
kvetelte. Tatarcsevszkij ezredes pldul annak a ma-
gasabbegysgnek feldertsrl, ahol dolgozott albbia
kat jelentette: A hadosztly feldertst nem szervezett,
az ellensgrl szl rteslseit a helyi lakossgtl s a
partiznoktl szerzi. Ezen adatok megbzhatatlanok s pon
tatlanok. Ms krdsek llapota sem volt jobb.
A politikai-felvilgost s nevelmunknak megszerve
zsben nagy segtsget nyjtottak Bulgria fiatal nphad
seregnek a szovjet politikai munksok. A bolgr elvtr
sak jindulatan fogadtk a szovjet tiszteket, nagy rdek
ldssel vettk t tapasztalataikat, melyeket a nmet fa
siszta hadsereg elleni slyos harcokban szereztek. Rvid
idn bell gymlcsz klcsns megrts s j egytt
mkds alakult ki kzttk, amely hossz idre szl sze
mlyes s harci bartsgot szlt.
A Bolgr Munksprt s a Hazafias Front sikeresen
megbirkzott a bolgr hadsereg jjszervezsvel. A npi
felszabadt felkel hadsereg forradalmi erejt a bolgr
hadseregbe plntltk. A partiznegysgek parancsnokai
megmaradtak parancsnoki beosztsukban a bolgr hadse
reg magasabbegysgeinl s egysgeinl is. A monarcho-
fasiszta rend ellen kzd npfront volt katoni az j had
sereg szilrd gerinct alkottk.
Az orosz proletaritus forradalmi harcnak tapasztala
tait figyelembe vve, a Bolgr Munksprt s legkzvet
lenebb segtje az Ifjmunks Szvetsg nknteseket
hvott a hadseregbe. Erre a felhvsra mintegy 40 000 tev
keny lelkes harcos jelentkezett: kztk partiznok, volt
politikai eltltek s a koncentrcis tborok foglyai, a for
radalomrt lelkesed fiatalok. Mindnyjan forradalmi len
dlet, rendthetetlen harci szellem s buzgn tettreksz
emberek voltak, akik a bolgr laktanyk arculatt jj for
mltk; a harcmezn pedig a csapatokba beleoltottk az
ellensg minden krlmnyek kztti megsemmistsre
val trekvst s a harci llhatatossgot.
A parancsnoki llomny megjtsra hatrozott rend
szablyokat lptettek letbe. Azokat a tiszteket s tborno
kokat, akik a monarcho-fasiszta rend szolgiknt beszeny-
210 nyeztk magukat, a hadseregbl elbocstottk.
A csapatvezetsbe, idertve a legfelsbb katonai veze
tst is, kiprblt kommunistk kerltek, akik korbban a
felszabadt felkel hadsereg soraiban kzdttek a cr s a
fasiszta klikk ellen. Vezeti beosztsba kerltek azok a
kommunista tisztek is, akik a regulris hadseregben illeg
lis munkt vgeztek. Tbben kzlk 1923 szeptembernek
hsei, politikai emigrnsok, felkel parancsnokok s ko
misszrok voltak. Szles krben ismertek voltak ezek a ne
vek: Ivn Vinarov, Georgi Damjanov, Zahari Zahariev,
Ivn Kinov, Ferdinand Kozovszki, Ivn Mihaj lov, Branimir
Ormanov, Petr Pancsevszki. Korbban a Vrs Hadsereg
ben szolgltak s szovjet katonai akadmit vgeztek. Ezek
az emberek szert tettek azokra az ismeretekre s gyakorla
ti tapasztalatokra, amelyek a bolgr hadsereg ptsnek
irnytshoz s a hadmveletek vezetshez szksgesek
voltak.
A parancsnoki llomny megerstsre visszahvtk a
hadsereg soraiba azokat a tiszteket is, akiket antifasiszta
nzeteik miatt korbban tartalkllomnyba helyeztek.
Kzttk volt Vladimr Sztojcsev, Todor Tosev, Sztojan
Trendafilov. k tltttk be az 1. hadsereg, illetve a gya
logoshadosztlyok parancsnoki tisztsgeit. Az alacsonyabb
tiszti beosztsokba fkppen forradalmi belltottsg
tiszthelyettesek kerltek.
A tisztikar feltltsnek ezek a forrsai nagymrtkben
enyhtettek a parancsnoki llomny hinyn, s az j bol
gr hadseregnek valban npi jelleget adtak.
A szovjet fegyveres erk trtnetnek tapasztalatai
alapjn a bolgr hadseregben is bevezettk a parancsnok-
helyettesi intzmnyt, a komisszri (politikai) feladatok el
ltsra. Prtos bersget s edzettsget tanstottak ezen
a tren az olyan kiemelked bolgr kommunistk, mint
Sterju Atanaszov s msok.
Azokban, a szmunkra s a npi Bulgria szmra em
lkezetes napokban a reakci gyakran vltoztatta az ellen
lls taktikjt. Amikor a bolgr hadsereg harckptelen
sgnek rvei megdltek, a reakci az idt hzva a csapa
tok fellltsnak rendszablyait igyekezett felbortani, ar
ra trekedett, hogy cskkentse a harci zszlk al behvha
t kontingens ltszmt. Azt a jelszt adtk ki, hogy els-
sorban Bulgria bels letvel kapcsolatos problmkat
kell megoldani, a hitleristk elleni hborba lpst pedig
msodsorban.
A np ellensgeinek aknamunkjt lelepleztk, s ellen
llst sikeresen megtrtk. De a velk folytatott harc ert
s figyelmet vont el, idvesztesggel jrt. Ellensgeinkrl
nem sikerlt azonnal letpni a np bartja larct, mivel
a Hazafias Front ltalnos leple alatt gyesen lcztk ma
gukat. E npbartoknak a npellenessge akkor vlt iga
zn nyilvnvalv, amikor szvetsgre lptek a reakcis
bolgr emigrcival, tbbek kztt Cankovval, aki Nmet
orszgban gynevezett bolgr nemzeti kormnyt alaktott.
Ez 1944 szeptembernek vgn trtnt, amikor befejez
dtt a bolgr csapatok jugoszlv terleten vgbemen
mozgstsa, a Vrs Hadsereggel s a Jugoszlv Npi Fel
szabadt Hadsereggel kzsen megvvand hadmvele
tekre.
Ekkor a Bolgr Munks (kommunista) Prt24 felhvs
sal fordult a nphez, hogy tevkenyen vegyen rszt a h
borban. Dimitrov pedig ezt rta: Haznk jvje minde
nekeltt attl a tnyleges hozzjrulstl fgg, amelyet mi,
mint np s llam tesznk hozz a kzs katonai erfesz
tsekhez .. ,25
A kommunistk felhvsa lnk visszhangot keltett a
npben. Az orszgban mindentt felersdtt a szeptember
9-n elkezddtt forradalmi folyamat. A Hitler-ellenes
koalci mellett mozgstottk az erket a fasiszta Nmet
orszg elleni szent hborra, s mr 1944 oktberben a
Jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg s a Vrs Hadsereg
csapataival egyttmkd bolgr alakulatok sikeresen t
madtak Ni irnyban.
A np ellensgei egy idre meghztk magukat, de alat
tomos felforgat tevkenysgket nem szntettk meg, st
mg fokoztk, klnsen oktber 28-a, a Bulgrival k
ttt fegyversznet alrsa utn. Kihasznlva, hogy a Bul
grival val kapcsolatokat pontosan szablyoztk, Petko
Sztojanov pnzgy- s Nikola Petkov trca nlkli minisz
ter lesen kikeltek az ellen, hogy a bolgr hadseregnek a
Vrs Hadsereggel folytatott egyttes tevkenysgt az
212 arcvonalon tovbb szlestsk.
Az ellensgeink e sznalmas csoportjnak aknamunkja
termszetesen nem llthatta meg az esemnyeket. Bulg
riban j, hadseregmret seregtest megalaktst kezdtk
meg, amelyet sikeresen be is fejeztek. A seregtest a rgi
1. bolgr hadsereg hadrendi szmt kapta, de rendeltetst,
szemlyi llomnynak erklcsi szellemt tekintve a forra
dalmi talakuls szltte volt. 1944. november 21-n adta
ki a bolgr honvdelmi miniszter e hadsereg fellltsra
vonatkoz parancst, melynek llomnyba hat, egyenknt
12 000 fbl ll hadosztly tartozott. A hadsereg parancs
noka Vladimr Sztojcsev vezrrnagy lett, akinek rter
mettsge az elkvetkez harcokban megmutatkozott. Seg
tje, a nagy politikai s katonai tudssal, tapasztalattal fel
vrtezett kommunista, Sterju Atanaszov tbornok volt. A
hadosztlyoknl, ezredeknl s a zszlaljaknl a parancs
nokok tmogati azok kzl kerltek ki, akik megjrtk az
antifasiszta harc megprbltatsait. Az egysgeket antifa
siszta nkntesekkel erstettk meg.
A csapatoknl tmegagitci folyt, hogy megmagyarz
zk, mirt szksges a bolgr csapatoknak a hitleri hadse
reg elleni tovbbi harca a Szovjetuni oldaln, kart karba
ltve a szovjet felszabadt katonkkal. A Bolgr Munks
(kommunista) Prt s a Hazafias Front kormnya flttbb
nagy figyelmet szentelt e feladat megoldsnak, s hat
rozott politikai irnyt szabott neki. Kln kiltvnnyal
fordultak a bolgr nphez s hadsereghez, melyben rmu
tattak: A hbor a vghez kzeledik, de mg nem feje
zdtt be. jabb erfesztsekre s jabb ldozatokra van
szksg, hogy vglegesen biztostsuk a bolgr np szabad
sgt s haznk ltfontossg rdekeit. . . Sohasem feled
kezhetnk meg arrl, hogy ez a trtnelmi pillanat hossz
vekre meghatrozza azt a helyet, amelyet haznk a sza
badsgszeret s halad npek kztt elfoglal. . .
A reakcisok az orszgban keletkezett nehzsgeket
igyekeztek cljaikra kihasznlni. A minisztertancs egyik
lsn Sztojanov s Petkov bejelentette, hogy j hadoszt
lyok frontra indtsa esetn Bulgria bels helyzete ertel
jesen megromlik, s mondottk a np felkelshez
vezethet. A felszlalk egyike olyan szellemben beszlt,
mintha az amerikaiak s az angolok lltlag nem egyezn
nek bele a hadsereg szmszer nvelsbe. Mindkt mi
niszter ktsgbe vonta, hogy a Szovjetuni politikja ssz
hangban van a bolgr np rdekeivel. Petkov s Velcsev
titokban, a kommunista miniszterek tudta nlkl a kor
mnyban keresztlhajszoltk a 4. sz. rendeletet, amely
nek az volt a clja, hogy a fasisztabart nzeteikrl ismert
s a npellenes gaztettekkel beszennyezdtt tisztek igaz
sgos s mlt bntetsnek gtat vessen. A reakcisok v
daskodsait s cselszvseit a Bolgr Munks (kommunis
ta) Prt leleplezte a np eltt. A tmegek tmogattk a
kommunistkat, s a npharag ell meghtrlva a kros
rendeletet hatlyon kvl helyeztk.
A Bolgr Munks (kommunista) Prt, mivel megrtette
a szvetsgesek kzs gyhez val hozzjruls jelents
gt, meggyzte a Hazafias Front kormnyt, jelljn ki to
vbbi erket a fasiszta Nmetorszg elleni harcra. Ezt a
honvdelmi miniszter december 14-n hivatalosn bejelen
tette. S mire Eurpban a hbor vget rt, a 3. Ukrn
Front llomnyban harcol 1. bolgr hadsereg sszltsz-
ma a 245 000 ft is tlhaladta.
A hadseregptsben s a harci sikerek kivvsban fon
tos szerepet jtszottak a partiznokbl s nkntesekbl
fellltott grda-magasabbegysgek s -egysgek, k k
peztk a bolgr hadsereg csapsmr osztagt, az erklcsi
szellemk magas fokval s a legnehezebb feladatok vg
rehajtsra val kszsgkkel tntetve ki magukat.
Bulgria npe, a frontra indul 1. hadsereget bcsztat
va azt kvnta neki: mihamarabb arasson gyzelmet a gy
lletes ellensgen. A csapatokat rszenknt, kszenltk
tl fggen indtottk tba. Elskknt rkeztek a harcme
zre a 3., 8. s 11. gyalogoshadosztlyok, majd ezt kveten
megrkezett a 16. is. December vgn mr tmadharcot
vvtak a DrvaSzva kzn. 1945 elejtl kezdve pedig a
3. Ukrn Front s a Jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg
csatlakozst biztostottk Pcstl nyugatra s dlre. Eb
ben a krzetben a szovjet, bolgr s jugoszlv katonk k
zs harcnak tzben semmisltek meg a ksbbiekben
azok az ellensges csapatok, amelyek a Drvn keresztl
igyekeztek kijutni a 3. Ukrn Front htba.
214 A Drvnl s Kecskemt krzetben lezajlott slyos s
vres tkzetek fnyes sikerei arrl tanskodtak, hogy a
Bolgr Munks (kommunista) Prtnak a csapatok feltlt
se idszakban s a harctevkenysg folyamn vgzett
szervez s politikai munkja hatalmas politikai s katonai
eredmnyekkel jrt. A bolgr katonk btran s nzetle
nl szolgltk forradalmi hazjukat s a fasiszta Nmet
orszg sztzzsnak kzs cljt. A hitlerista megszllk
elleni fegyveres harcuk mlysges tiszteletet s elismerst
vltott ki.
HATODIK FEJEZET

JUGOSZLVIBAN

Dnt esemnyek kszbn Joszip Broz Tito


Moszkvban Kitrs a kelepcbl A hsi
replt J egyetrts Kzs hadmvelete
ket ksztnk el A hitlerista hadvezets t
vedse Dics t Belgrdhoz Gyzelem
A tovbbi tervek A hbor utols hnapjai
Jugoszlviban Harcos testvrisg

1944 szeptembernek elejn, amikor a Bulgriban nagy


lelkesedssel fogadott szovjet csapatok tovbb indultak
dlre s dlnyugatra, a legfelsbb fparancsnok megbzta
a vezrkart, ksztse el a jugoszlv gyek anyagt. El
mondta, hogy a jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg f-
parancsnoka, Joszip Broz Tito marsall katonai misszink
tjn krssel fordult a Szovjetunihoz, hogy a Vrs Had
sereg ideiglenesen vonuljon be jugoszlv terletre. A ve
zrkar hadmveleti csoportfnksgnek tisztjei haladk
talanul hozzlttak a feladat elksztshez. Mivel renge
teg krdst kellett tgondolni, ez a .teend bonyolultnak
bizonyult.
Szeptember 20-a utni napokban Tito elvtrs trgyals
ra Moszkvba replt. Vele egytt rkezett katonai misz-
szink vezetje, Kornyejev tbornok is. A jugoszlviai arc
vonalon a helyzet ez idre jelentsen megjavult. Nhny
nagymret tmad hadmvelet, melyet a hitleristk a Ju
goszlv Npi Felszabadt Hadsereg sztverse cljbl in
dtottak, teljes egszben meghisult. Ekzben a jugoszlv
hadsereg ert gyjttt, sok haditapasztalatra tett szert, <s
jj is szerveztk. Mr nem partizn jelleg, hanem kor
szer regulris hadsereg volt; igaz, mg magn viselte a
mlt nyomait. 50 hadosztlyt, sok dandrt s osztagot fog
lalt magban, s llomnyba majdnem 400 000 nehz har
cokat megjrt katona tartozott. Ezek a csapatok nemcsak
zi6 vdekeztek, hanem szervezetten tmadtak, s az orszg
egyik terlett a msik utn tiszttottk meg a bitorlktl.
Szeptember elejn a npi hadsereg ht hadosztlya beha
tolt Szerbiba, s egyeslt a mr ebben a kztrsasgban
tevkenyked t hadosztllyal. Ezutn mr ez a 12 hadosz
tly puszttotta sikerrel az ellensges helyrsgeket. A
szeptemberi tmads els tz napjban a Jugoszlv Npi
Felszabadt Hadsereg 98 vrost szabadtott fel, s rz
keny vesztesget okozott az ellensgnek. A Szabad Jugo
szlvia rdilloms kzlte, hogy az ellensg vesztesge:
24 000 halott, ezenkvl fogsgba esett 11 900 katona s
tiszt. Kzeledett a Jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg
s a Vrs Hadsereg csapatai tallkozsnak idpontja . . .
A jugoszlv elvtrsak megrkezsekor Antonov kzlte
velem, hogy jfl krl Sztlinhoz utazik a kzeli nya
ralba, Kuncevba.
Mint ksbb Alekszej Innokentyevics elmondta, a be
szlgets a vacsornl szvlyes, de szigoran hivatalos
lgkrben zajlott le. Tito marsallt Jugoszlvia Nemzeti
Felszabadt Bizottsga meghatalmazta, hogy krje a
Szovjetunit: alkalmazzon szovjet erket Kelet-Jugoszl
via terletn, s rgztsk egyttmkdsk alapjait a ju
goszlv felszabadt hadsereggel. A jugoszlv elvtrsak azt
remltk, hogy a jvend tevkenysgek sorn lehetsg
nylik Belgrd felszabadtsra. Sztlin Antonov fel
fordulva megjegyezte, hogy a vezrkar nyilvnvalan
ezt nem fogja ellenezni. Ily mdon a kzs hadmveletek
kel kapcsolatos elvi megllapods mr akkor megszletett,
az ezt kvet trgyalsokon pedig vgleges formt is lttt.
A Jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg fparancsnokt
tjkoztattuk kzelebbi szndkainkrl.
Kzltk Tito elvtrssal, hogy Jugoszlvinak a 3. Uk
rn Front s Dunai Katonai Flottilla csapataival nyjtunk
segtsget. Ez elegend volt ahhoz, hogy az ellensget
Belgrd krzetben megsemmistsk. Az orszg ms kr
zeteiben viszont a hitlerista megszllk sztverst a ju-
goszlvok sajt erikkel szndkoztak befejezni. Sztlin lt
az alkalommal, s megemltette, hogy a kzeli napokban a
2.. Ukrn Front bal szrnyval Magyarorszg ellen Jugo
szlvia terletn keresztl kell tmadni. J lenne, ha a
Nemzeti Bizottsg engedlyt adna, hogy a szovjet csapa- 217
tok ideiglenesen belphessenek oda. Ezt a kzs ellensg
ellen vvott harc rdekei kveteltk. Tito a Nemzeti Bizott
sg s a felszabadt hadsereg fvezrsge nevben ezt az
engedlyt megadta.
A szovjet csapatok tmadsa 1944 szeptemberben a
szovjetnmet arcvonal dli szrnyn teljes sikerrel bon
takozott ki. Csapataink szeptember 30-ig 20-nl tbb jugo
szlv helysgbl vertk ki az ellensget. Naprl napra ntt
az ltalunk felszabadtott jugoszlv terlet nagysga. Az
ellensg ldzse kzben a 2. Ukrn Front egysgei kiju
tottak a Duna keleti partjhoz. Ezalatt a 3. Ukrn Front
hadseregei kirkeztek Bulgria dli s nyugati hatraihoz.
Szeptember vgn Gagen altbornagy 57. hadserege a Du
na tls, nyugati partjn elfoglalta Vidin vros rendkvl
fontos krzett, s ez jelentsen megknnytette csapataink
tkelst ezen az igen szles s gyors folys vzi akad
lyon, nhny magasabbegysg szmra pedig teljesen el
kerlhetv tette azt. A Duna immr bartunkk vlt:
csapataink szerfltt fontos s knyelmes utnptlsi tvo
nala lett, rajta haladt Szergej Georgijevics Gorskov pa
rancsnoksga alatt a dics Dunai Katonai Flottilla.
Csakhogy az ellensgnek mg jelents ereje volt az adott
irnyban. A hitlerista csapatok 14, teljesen feltlttt s
nyolc, cskkentett llomny hadosztlya, sok nll ezre-
de s zszlalja 270 000 ft szmllt. Ezenkvl az or
szg szaki rszben tartzkodott t magyar hadosztly
30 000 katonval s tiszttel. Azoknak a jugoszlv helyi
csapatoknak, amelyek a fasisztk cinkosai voltak, krl
bell 270 000 fnyi erejk volt. Vgeredmnyben a fasisz
tk ereje 570 000 fre rgott. S ez lenygz szm!
A fasiszta Nmetorszg csapatai fltt dlkeleten von
Weichs tbornagy parancsnokolt. Ugyancsak neki volt al
rendelve az F hadseregcsoport is, amely Horvtorszg
ban, Boszniban s Hercegovinban, Montenegrban s Al
bniban helyezkedett el. Grgorszgban s a szigeteken
Lhr vezrezredes parancsnoksga alatt az E hadsereg
csoport tartzkodott. Szerbiban Felber tbornok Szer
bia hadseregkzvetlen csoportja tevkenykedett. 1944
augusztusnak vgn az ellensg eri Jugoszlviban l-
218 nyegesen megnvekedtek: a npi felszabadt harc sikerei-
nek ellenslyozsra az ellensg knytelen volt az E
hadseregcsoport egy rszt idekldeni. A fasiszta csapatok
sztverse Romniban s a Vrs Hadsereg gyors tem
ben val elrejutsa a Balkn flsziget belsejben, arra
ksztette a hitleri hadvezetst, hogy Grgorszgbl s
Macednibl elksztse magasabbegysgeinek s egys
geinek kivonst, ezzel elkerlve a csapatok katasztroflis
helyzetbe jutst. A visszavonsra vonatkoz parancsot
1944. oktber 3-n adtk ki. Az ellensg csapatai Jugoszl
viban elfoglaltk az alapvet politikai s gazdasgi kr
zeteket, felgyeletk alatt tartottk a vastvonalakat, a
kzutakat, s a helyrsgek segtsgvel igyekeztek ellen
rizni a helyzetet. Kivltkpp nagy" figyelmet fordtottak
Jugoszlvia keleti hatrainak vdelmre, valamint a G
rgorszgbl Magyarorszgra, Ausztriba s szak-Olasz-
orszgba vezet utak kzben tartsra. Az ellensg leger
sebb helyrsgei Szerbin kvl Skopje, Nis, Kr alj ev kr
zetben voltak.

A hitleri hadvezets tbbszr megksrelte a npi felsza


badt hadsereg vezetsnek lefejezst. 1944 mjusban
csapst terveztek Drvar jugoszlv vros krzetre, hol a
npi felszabadt hadsereg legfelsbb trzse helyezkedett
el. Ezt Tito marsall mondta el a kzeli nyaralban foly
tatott beszlgets alkalmval.
A hegyektl vezett s jl vdett Drvar Bosznia nyuga
ti rszn fekszik. A legfelsbb trzshz vezet tvonalakat
a npi felszabadt hadsereg viszonylag kis eri lezrhat
tk. Itt llomsozott a trzs rzszlalja, a tiszti iskola tbb
szz nvendke, kt-hrom harckocsi s a mszaki dandr
egy zszlalja.
A fasiszta hadvezets furfangos tervet dolgozott ki: v
ratlanul lgi csapst mr, melyet nagy erej szrazfldi
csapatok tmadsval hangol ssze. A hitleristk Drvar
krzetben lgideszantot szndkoztak kirakni, hogy elfog
jk a legfelsbb trzset s magt Joszip Broz Titt. Ezt k
veten a lgideszantnak ki kellett volna tartania a szraz
fldi erk berkezsig.
A lgi tevkenysg vgrehajtsra egy ejtrnys SS- 219
zszlaljat s sok replt terveztek bevetni; a fldn ind
tott tmadsra pedig hrom nmet gyalogoshadosztly
egysgeit s a helybeli nprul csapatok jelents erit je
lltk ki. A hadmveletet a 15. nmet hegyihadtest pa
rancsnoka irnytotta. 1944. mjus 25-n kora reggel az el
lensg repli rajtatttek Drvar krzetn.
A rajtats idpontjnak kivlasztst jegyezte
meg Komyejev klnleges szempont vezrelte. Ez a
nap ugyanis Tito elvtrs szletsnapja. Hitler valsznleg
nagy slyt helyezett arra, hogy ppen ezen a napon sem
mistsk meg a npi felszabadt mozgalom vezrkart.
Drvar bombzsa utn, az ellensges deszant els hull
mt tbb mint 600 ft vitorlzgpek segtsgvel
fldre teleptettk. Ezzel egyidejleg Drvar ellen megin
dultak a szrazfldi csapatok is. Minden hitlerista katona
zsebben ott volt Tito marsall fnykpe, hogy a vele val
tallkozskor azonnal felismerje. A feladatuk a szovjet ka
tonai misszi megsemmistsre is kiterjedt, melynek tit
kos rejtjeles megnevezse Moszkva volt. A fasisztk a
trvnyen kvlisget nknyesen a misszira is ki
terjesztettk, hogy ily mdon vizsglat s brsgi trgya
ls nlkl vgezzenek a szovjet tbornokokkal s tisztekkel.
Amikor a bombzs, majd a vitorlz replk leszllsa
s a deszant rohama megkezddtt, Joszip Broz Tito a
vlgy felett egy 70 m magassgban lev lak- s munka
helynek berendezett barlangban tartzkodott. A barlang s
vlgy kztt egy ers drtktl volt kifesztve, melynek se
gtsgvel vgs esetben hasznlva a vlgybe lehe
tett jutni. gy trtnt most is. Mindenki az elre meghat
rozott gylekezhelyre igyekezett.
A diverzi szervezinek remnyei nem vltak be, a t
madk katonink szilrd ellenllsba tkztek. Amint'a
jugoszlvok szrevettk a klnleges fkezernykkel fel
szerelt vitorlzreplk leereszkedst, az rzszlalj va
lamennyi tzfegyvervel azonnal tzet nyitottak rjut.
Idejben odasiettek a tiszti iskola hallgati is. dz harc
kezddtt.
Az ellensg kidobta az ejternysk msodik hullmt
is (krlbell 200 ft), elfoglalta Drvart, de Joszip Broz
220 Tito, a Jugoszlv Kommunista Prt Politikai Bizottsgnak
tagjai, a legfelsbb trzs tbornokai s tisztjei, valamint az
angolamerikai s a szovjet katonai misszi llomnya
mr kelet fel visszavonult.
Gorskov tbornok, a szovjet misszi vezetjnek helyet
tese, a riad els jelre Kornyejevhez sietett. Kornyejev-
nek egsz jjel fjt a foga, s csak hajnal fel nyomta el az
lom. Nhny msodperc alatt kibjt a hlzskbl, s r
vid idin bell is a gylekezhelyre rt.
Tito, Kornyejev s ms elvtrsak ksretben a hegyi s
vnyen Potoci irnyban haladt, ahol katonai misszink
javaslatra tartalk harcllspont volt berendezve. Sze
rencssen megrkeztek Potociba, de ksbb az ellensg itt
is elvgott minden utat. Az ellenfl nyomsa ersdtt.. .
Leszllt az j. A marsall rvid rtekezletet hvott ssze,
hogy eldntsk, mi a tovbbi teend. Az svny fl mesz-
sze elrenyl szikla alatt gylekeztek. A vlemnyek
megoszlottak. Az rtekezlet egyes rsztvevi azt ajnlot
tk, oszoljanak kis csoportokra, s gy vonjk ki magukat
a bekertsbl. A szovjet misszi vezetje viszont a szov
jetnmet arcvonal hasonl eseteinek tapasztalataira hi
vatkozva azt tancsolta, hogy eriket egyestve trjenek ki.
Egyetrtettek Kornyejevvel.
A bekerts gyrjt sikeresen tvgva, elrtk a Veliki
Stor hegyet. A helyzet knnyebb vlt: a hitleristk lema
radtak, a legfelsbb trzs felmentsre pedig berkeztek az
1. proletr hadtest csapatai. Azutn Kupresko Pole (Kup-
res) fel vettk tjukat, s ott megpihenve kvetkeztetse
ket vontak le. Megllaptottk, hogy ez a hely nem alkal
mas a npi felszabadt hadsereg harcnak vezetsre. Vi
szont Tito marsallnak a csapataitl val elszakadsa slyos
kvetkezmnyekkel jrhatott. Megvizsgltak kt lehets
ges helyet, ahonnan a vezetst meg lehetett volna terem
teni: Crna Gort melynek terletn nem volt ellensg
a npi felszabadt hadsereg eri kellen vdtk, vala
mint Vis szigett. A msodik hely alkalmasabbnak ltszott.
Csakhogy oda kizrlag a Bariban lev replbzisunkon
keresztl juthattunk, vele pedig hinyzott az sszekttet
snk. Amellett Tito elvtrs fparancsnoki tisztsgvel sz-
szeegyeztethetetlennek tartotta, gondolni sem akart r,
hogy akrcsak ideiglenesen is elhagyja Jugoszlvit. Kor- 221
nyejevnek minden lehetsges rvet fel kellett sorakoztatnia
meggyzsre s emlkeztetni t Lenin munkssgra, aki
nek' hossz veken keresztl emigrciban kellett lnie, s
mgsem szakadt el a hazai kommunistk munkjnak ir
nytstl ... A marsall gy dnttt, hogy Barin keresztl
kltzik t az Adriai-tengeren lev jugoszlv Vis szigetre.
De hogyan jutnak el Bariig? Replgpk nem volt, s
annak kirendelse is rendkvl nehz dolognak ltszott,
mivel a misszi rdillomsnak jelzsei sem Bariig, sem
Moszkvig nem jutottak el. . . Megfelel leszllplya sem
llt rendelkezsre . . .
Ezekben a napokban a szovjet vezrkar is nyugtalanko
dott. Antonov jelentette a legfelsbb fparancsnoknak,
hogy Jugoszlvibl semmi hr nincs. A fhadiszlls fel
adatul szabta a vezrkarnak, hogy tisztzza a helyzetet, s
szksg esetn siessen az elvtrsak segtsgre.
1944. jnius 2-n vgre megsznt a tjkozatlansg lla
pota: megrkezett Kornyejev rditvirata. Mint ksbb
elmondta, rdis-hrads segtjnek, az rtelmes s igyek
v Dolgovnak sikerlt az egyik legmagasabb hegy ormra
felvinni a rdillomst s ott olyan magas antennt fel
lltani, amely biztostotta az sszekttetst. Dolgov pr
huzamosan tovbbtotta Szokolovnak Bariba s Moszkv
nak is azt a krst, hogy kldjenek replgpet Kupresko
Pole krzetbe jnius 4-n 22 rra. Ezzel egyidejleg az
angolamerikai misszi rdillomsn a Bariban lev an
gol parancsnoksgnak is ugyanilyen szveg tviratot to
vbbtottak.
A jugoszlvok nekifogtak a replgp fogadshoz szk
sges leszllplya ksztshez. Krs-krl falknt ll
tak a hegyek, a hatalmas ksziklk, s mly szakadkok t
tongtak. A leszllplyrl mindent el kellett tvolta-
niuk.
. . . Bariban szorongva vrakoztak. Jnius 2-n Dolgov
rditviratnak csak egy rszt vettk. Mindazonltal si
kerlt megrteni Kornyejev azon parancst, hogy kldje
nek replgpet Kupresba. A rditviratnak azt a rszt
azonban, amelyben a replgp leszllsnak idpontja
volt megadva, nem kaptk meg az sszekttets meg-
222 szakadt! s mgis rjttek Bariban, hogy a replst a le-
het legkzelebbi idpontra 1944. jnius 4-n jszakra
hatroztk meg. A helyzet egybknt tovbb bonyoldott,
amikor az angol parancsnoksg tadta Szokolovnak az l
taluk vett rditviratot, melyben a replgp berkezs
nek idpontjul egy nappal ksbbi dtum jnius
5-re virrad jszaka szerepelt. Melyik ht a helyes id
pont? Ms krlmnyek kztt ezt mg egyszer megkr
deztk volna. De most nem volt sszekttets s helyrell
tsa sem sikerlt. A bzis parancsnoka gy dnttt, hogy
jnius 3-n kld replgpet.
A replgpet Jugoszlviba Sornyikov, a Bariban lev
szovjet replbzis egyik legtapasztaltabb piltja vezette.
jszaka replt, tenger s hegy fltt, a szirtekkel krl
vett, kezdetlegesen berendezett, ismeretlen leszllhelyre.
A pilta magas sznvonal szakmai tudssal s hatrtalan
btorsggal vezette gpt, vakon bzott fegyverbartaiban,
akik szmra ennek a nem mindennapi leszllsnak a he
lyt elksztettk.
A felhk mgl a fld nem ltszott. A pilta vilgoss
got kutatva a vgelthatatlan felhtakarban, egyik krt a
msik utn rta. Nagy volt a kockzat, hogy nekitdik a
hegy oldalnak, de bartairt val aggdsa fellkereke
dett mindenen. Vgl megtallta a fnyt. Lent csalogatan
lobogtak a jelztzek.
Titt, kzvetlen segtit, Kornyejev tbornokot s a ka
tonai misszik, valamint a npi felszabadt hadsereg leg
felsbb trzsnek nhny tisztjt, 1944. jnius 4-n mg az
els fordulval Bariba vittk. Ott szvlyesen fogadtk
ket. Sornyikov kezelszemlyzete ismt visszatrt Kup-
resko Poleba, ahov angol replgpek is kvettk ket.
Kzs erfesztssel elszlltottk a visszamaradkat is.
Nhny nap mlva az angol tengerszek tvittk a legfel
sbb trzset s a katonai misszikat Vis szigetre. A ju
goszlv fhadiszlls itt folytatta munkjt.
gy hisult meg a Jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg
legfelsbb trzsnek megsemmistsre irnyul fasiszta
ksrlet. A szovjet lgi szllteszkz parancsnoknak, Sor-
nyikovnak, tovbb Kalinkin msodpiltnak s Jakimov
navigtornak hstettkrt a Szovjetuni Hse s a Ju
goszlvia Npi Hse megtisztel cmeket adomnyoztk.
1944 nyr utjn a jugoszlv np antifasiszta harca j
lendletet vett. Naprl napra ntt a harcolk szma. A n
pi felszabadt hadsereg fvezrsge szilrdan kzben tar
totta a felszabadt hbor erinek irnytst. Szerbiban,
Horvtorszgban, Szlovniban, Macedniban s a Vajda
sgban (Vojvodina) terleti vezet trzseket hoztak ltre
megfelel parancsnokokkal komendnsokkal s f
nkkkel. Ezeknek a katonai vezet szerveknek feltltse
kzvetlenl a partiznkrzetekben vagy a fent emltett he
gyekben gazdag Vis szigetn trtnt. A szigetrl a region
lis trzset a harctevkenysg terletre dobtk t. gy hoz
tk ltre s ksztettk fel szovjet tisztek rszvtelvel
Szerbia vezet trzst is, melynek vezetje Koca Popo-
vic tbornok volt. Velk egytt rkezett a harcok krzet
be Gorskov vezrrnagy 1944 jliusban.
A vezet trzs tteleptsben jelents szerepe volt a
Bariban mkd replbzisunknak. Girenko szovjet pil
ta s kezelszemlyzete Kazancic (Nistl dlre 25 km)
krzetben feldertette a leszllplyt, s a rdival ell
tott trzs lgideszantcsoportjt a mi kpviselinkkel
egytt ledobta. Amikor az sszekttets mr mkdtt,
Girenko jlius 12-e jszakjn a sz szoros rtelmben az
ellensg orra eltt a trzs egsz llomnyt a helyre szl
ltotta. Mg a partiznokat is, ezeket a sok harcot megjrt
s sok nehzsget lekzdtt embereket is csodlatba ejtet
te az ilyen btorsg, s rmkben vidm klt tncoltak a
replskkel s megrkezett elvtrsaikkal.. .
A Jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg s vezeti n
pnknek, a szovjet katonknak s a vezrkarnak mlys
ges tisztelett lveztk. Ezt a hitlerista terletrablk elleni
megalkuvs nlkli harcukkal, hsiessgkkel, s npk
irnti odaadsukkal rdemeltk ki. A nmet fasiszta meg
szllk ellen veken t vvott nagyon slyos hborban a
npi felszabadt hadsereg megtanult gyesen harcolni. Ez
a kzdelem szilrd harci szellem, mvszi mdon harcol,
a partizntevkenysg krlmnyeit gyesen kihasz
nl, a gyzelem rdekben magukat felldozni ksz pa
rancsnokokat s politikai munks kdereket nevelt. De azt
is tudtuk, hogy a Jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg-
224 nek viszonylag gyenge oldala hossz idn keresztl a fegy-
verzettel val hinyos elltottsg volt. Hinyzott a kell
szm tzrsg s aknavet, a harckocsikat egyesvel sz
moltk, replgpk alig akadt. A lvszfegyvereik: pus
kk, gppisztolyok, gppuskk, melyeket az ellensgtl
zskmnyoltak, a klnbz fegyverrendszerek klns
keverkei voltak nmet, olasz s egyb tpusak. Nagy
rszk azonban Anglibl szrmazott. 1944 szig a szovjet
fegyverek msodrang szerepet jtszottak, mivel a ju
goszlv katonk elltsa, az ellensg ltal birtokolt hatal
mas kiterjeds terleten keresztl, nagy nehzsgekbe
tkztt.
Tito elvtrs Moszkvban val tartzkodsa idejn meg
llapodtunk abban, hogy a npi felszabadt hadseregnek
nagyszm szovjet fegyvert szlltunk. A 2. Ukrn Front
csapatainak Jugoszlvia hatraihoz val rse lehetv tet
te a fegyverszlltsok fokozst a jugoszlv elvtrsaink,
a felszabadt harcukat<-vv testvreink szmra.
A jugoszlv elvtrsak s a szovjet kormny kztt 1944
szn, Moszkvban tartott kormnytrgyalsokon a f
krdst a Vrs Hadsereg s a Jugoszlv Npi Felszaba
dt Hadsereg kzs hadmveleteinek megszervezse k
pezte. Csapataink jugoszlv fldre lpse gykeresen meg
vltoztatta az orszg hadszati helyzett, a npi felszaba
dt hadsereg szmra kedvez feltteleket teremtett a le-
igzk teljes sztvershez.
A szovjet s jugoszlv csapatok egyttmkdst ille
ten teljes egyetrts alakult ki. A kzs tmads folyta
tsnak krzetl Szerbit jelltk meg. Ez a hely a szov
jet s a jugoszlv csapatok f erkifejtsnek sznterl
szolglt, de ezt kveteltk a hitleri Nmetorszg ellen v
vott kzdelem hadszati felttelei, nemklnben a Ju
goszlviban kialakult helyzet is.
Tito Moszkvban tallkozott Dimitrovval, aki rszlete
sen ismertette a Hazafias Front munkjt, a npi Bulg
ria s hadserege j clkitzseit. Ez a tallkozs nagy ha
tssal volt a Vrs Hadsereg, a Jugoszlv Npi Felszaba
dt Hadsereg s a bolgr hadsereg tevkenysgnek sz-
szehangolsra.
A szovjet s jugoszlv csapatok kzs hadmveleteire
vonatkoz, 1944 szeptemberben ltrejtt egyezmny a ve
zrkar szmra nagyon fontos aktust jelentett. Ez volt a
harctevkenysgek megtervezsnek kiindulpontja, mi
kzben a f figyelmet, termszetesen, Szerbira fordtot
tuk. A szovjet vezrkariak gondosan tanulmnyoztk az
F hadseregcsoport vdelmnek .gyenge pontjait, s igye
keztek a legteljesebb mrtkben kiaknzni.
Megllaptottuk, hogy von Weichs, a szerbromn ha
tr mentn lev hegygerinceken szilrd vdelem kialak
tsra trekszik. Ebben a trsgben ers s a mlysgben
tagozott mszaki erdtmnyeket pttetett, s a Szerbia
hadseregkzvetlen csoport csapatait is megerstette. Az
ellensgnek ezen az arcvonalszakaszon nagyszm lereje
s eszkze volt. A bolgr hatr mentn amerre Tolbu
hin frontjnak feri vonultak az ellensg tmr csa
patcsoportostst s erdtmny rendszert nem alaktott ki.
A nmet fasiszta hadvezets nem szmolt azzal, hogy a
Vrs Hadsereg gyorsan ider, s egyben rbzta magt a
hegyes terepre. Amikor pedig Jugoszlvia hatrainl meg
jelentnk, von Weichsnek mr nem volt sem ideje, sem
eszkze az ellentevkenysgre.
A nmet fasiszta csapatoknak a Dunval prhuzamosan
ltestett vdelme szmunkra alkalmasnak ltszott arra,
hogy ellene teljes szlessgben egyidejleg mrjnk csa
pst. Az ellensg befszkelte magt a hegyekbe, de had
vezetsnknek jelents tartalkai nem voltak, s ezrt t
trsnkhz vagy az orszg belsejben lev helyrsgek
bl kellett az erket sszevonni s csapsmr klbe fog
ni, vagy pedig a vdelmi vonalakbl kellett a csapatokat
ignybe venni. Ebbl addtak feladataink: az ellensgre a
lehet leghosszabb arcvonalon kellett nyomst gyakorolni,
amelybe Bulgrinak a hitleri Nmetorszg elleni h
borba val belpse kvetkeztben be lehetett von
nunk az elg ers bolgr seregtesteket. Amellett az utb
biak a hegyekben kitnen tevkenykedtek. A fcsaps
irnyban, termszetesen, a 3. Ukrn Front tapasztalt csa
patainak hatalmas harci erejt s nagy mozgkonysgt
kellett felhasznlni.
Ezek a csapatok kpesek voltak az F hadseregcsoport
vdelme legersebb lncszemnek ttrsre, az ellensg
f csoportostsnak gyors sztversre, s mindez vgs fo
kon meghatrozta a hrom egyttmkd hadsereg ltal
nos sikert.
A Jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg erinek, a bol
gr csapatokkal egyttmkdve, vesztesget kellett okoz
niuk az ellensgnek: magukra kellett vonniuk a fasiszta
erk jelents rszt s egyben megakadlyozniuk, hogy a
hitleristk tartalkokat hozzanak ltre. Nehz feladat h
rult volna a jugoszlv s bolgr csapatokra az esetben, ha
az ellensg ferit Grgorszgbl szakra visszavonja.
Ekkor feladatuk lett volna elhrtani az ellensg nagy
erej csapsait s feltartztatni t, ezzel biztostva a Vrs
Hadsereg tevkenysgt. Ezek voltak a vezrkar elkpze
lsei a hadmveleti terv elksztsnek idszakban.
Mivel Jugoszlvia terletn a Vrs Hadseregnek, a ju
goszlv s bolgr csapatoknak kellett tevkenykedni, a
szovjet vezrkarnak szksges volt megbeszlseket foly
tatni a jugoszlv s bolgr hadvezetssel. Csapataink s a
Jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg harcnak sszehan
golsra akkor szletett dnts, amikor Tito Moszkvban
tartzkodott. Mr abban az idben Sztlin, s a vezrkar
kpviseletben Antonov megegyeztek a jugoszlv fpa
rancsnokkal, hogy a szovjet fparancsnoksg az arcvonalon
kialakult helyzetnek megfelelen rgzti a jugoszlviai k
zs hadmvelet ltalnos elgondolst; a jugoszlv elvtr-
sak pedig az ltalnos tervnek az ket kzvetlenl rint
rszt dolgozzk ki. A megbeszls sorn legfeljebb kt
bolgr hadsereg .alkalmazsnak lehetsge merlt fel Ju
goszlvia terletn. Dnts a bolgrok tvolltben
nem trtnt, de megllapods szletett a sajt hadseregek
elksztsvel kapcsolatos krdsekben.
Ez id alatt a bolgr csapatok hadmveleteinek szerve
zse sem torpant meg. Szeptember kzepn, a fhadiszl
ls utastsra, Tolbuhin Szfiban a bolgr hadsereg pa
rancsnoksgval tallkozott. A bolgr hadvezets hamaro
san kidolgozta csapatai tmad tevkenysgnek elzetes
tervt. Tolbuhin, amint megismerkedett a tervvel, azon
nal jelentette Moszkvba. A bolgr hadvezets gy vlte,
hogyha csapataikat megtiszttjk a fasisztabart s mo-
narchista elemektl, kpesek birtokba venni a Krusevac,
Nis, Skopje, Velez krzetben lev kzti s vasti csom- 227
pontokat, s legalbb hromszoros soromp ltests
vel el tudjk vgni a nmet fasiszta csapatok Grg
orszgbl szakra vezet visszavonulsi tvonalait. Ez egy
ben kellen biztostan a szovjet s a jugoszlv csapatok
Belgrd irnyban vgrehajtand tmadst. A bolgrok
csapataik kszenltt szeptember vgire szavatoltk.
Tolbuhin egyetrtett a tervvel, egyben felajnlotta a
bolgr csapatokkal val jobb kzremkds cljbl re
plink segtsgt. Figyelembe vve az ltalnos katonai
helyzetet, a bolgr hadvezets a rendelkezsre ll vala
mennyi er tkzetbe vetst javasolta, melyben teljesen
feltlttt llomny gyalogoshadosztlyok voltak, kztk
kt egykori partiznokbl s nkntesekbl ltrehozott
grdahadosztly, egy lovashadosztly s egy lovasdan
dr, egy harckocsidandr s kt partizndandr. Sajnos a
bolgr csapatoknak nem volt elegend megerst eszk
zk.

Mg Tito marsall Moszkvba replse eltt dnts sz


letett a npi felszabadt hadsereg legfelsbb trzsnek
Vis szigetrl trtn tteleptsrl. E rendkvl fontos
rendszablynak clja a npi felszabadt csapatok szilrd
s folyamatos irnytsnak biztostsa volt. A fasiszta
dgkeselyk vratlan rcsapsa a legfelsbb trzsre Drvar-
ban azt bizonytotta, hogy Jugoszlviban mg a nehezen
jrhat hegyekben is bajosan tallni olyan helyet, ahol ki
van zrva hasonl rajtatsek veszlye. Ezenkvl a leg
felsbb trzs elhelyezkedsnek meg kellett felelnie az j
krlmnyeknek: a jugoszlv hadsereg harctevkenysge
nagy lendletet vett, s ez szksgszerv tette az egyet
len kzpontbl trtn lland s megszakts nlkli ve
zetst. gyszintn irnytani kellett a csapatok tszerve
zsnek hatalmas s bonyolult munkjt (hadseregkzvet
len hadtesteket, hadseregcsoportokat hoztak ltre), vezetni
kellett a mozgstst s a tartalkok megalaktst. Kzeli
tvlatknt rajzoldtak ki a Vrs Hadsereggel kzsen
folytatand dnt hadmveletek krvonalai. Mindez foko
zott kvetelmnyeket tmasztott a npi felszabadt h-
228 bor e fontos vezetsi pontjnak a legfelsbb trzs hely-
nek kivlasztsval szemben. A jugoszlv elvtrsaink ezrt
elfogadtk ama javaslatunkat, hogy a legfelsbb trzset
teleptsk t a szovjet csapatok birtokban lev Craiova
romn vrosba. A legfelsbb trzs mg Tito marsall
Moszkvba val utazsa eltt, a titoktarts szigor rend
szablyainak megtartsval tteleplt.
A vezetsi pontok thelyezst ms krzetbe j korn
gondosan elksztik, s szigoran titokban hajtjk vgre.
gy trtnt ez most is. 1944. szeptember 19-n, alighogy
Vis szigett a sr kd ellepte, Kornyejev tbornok mag
hoz rendelte a Bari replbzis piltit, Mihaj lovot s Pav-
lovot. Rendkvl fontos replsrl volt sz. A katonai
misszi vezetje, miutn meghallgatta a replgpek k
szenltrl szl jelentst, a piltk kezbe adta az t
vonalat brzol trkpet, melyen a Craiova felirat piros
ceruzval volt alhzva. Oda kellett elszlltani a jugo
szlv s szovjet elvtrsak nagy csoportjt. Hogy ki lesz az,
aki odarepl, a piltkkal nem kzltk. De replni sem a
megszokott mdon kellett: elszr Bari irnyban, az
tn pedig a bzis elrse eltt az Adria felett tett
fordulat utn Bosznia s Szerbia lgterben, majd a Duna
fltt kellett haladni egszen a rendeltetsi helyig. A fel
szlls idejt jjel 3 rra tztk ki. ..
Mindez a biztonsgos repls cljbl trtnt, szigoran
igazodva a titoktartsi rendszablyokhoz. Nhny ra el
teltvel a tapasztalt szovjet piltk gpeiket Craiovba ve
zettk. Tito marsall, s a vele egytt utaz ms szovjet s
jugoszlv elvtrsak, a szovjet lgi jrm utasai szep
tember 19-n Jugoszlvia hatrhoz egszen kzel j he
lyket elfoglaltk.
Alighogy a legfelsbb trzs megkezdte mkdst Craio-
vban, Tito elvtrs az elzetes megbeszls szerint Moszk
vba replt.
Hajnalban a Vis szigeten maradt angolamerikai kato
nai misszi tancsadi nem talltk a Jugoszlv Npi Fel
szabadt Hadsereg fparancsnokt. Eltntek a szovjet re
plgpek is. Kutatni s krdezskdni kezdtek... A ju-
goszlvok azt vlaszoltk, hogy Tito marsall valsznleg
a csapatoknl tartzkodik. Ekkor a katonai misszi vezet
jtl, McLain tbornoktl srgs vlaszt kr rditvira- 229
tok rkeztek Elliot angol lgimarsallhoz, az olaszorszgi
brit zna parancsnokhoz. A misszi vezetje ugyanis ak
knt vlekedett, hogy Tito nem kerlheti el a Bariban le
v lgi bzisukat ahogy azt neki mondtk , s gy El-
liotnak tudnia kell tjkoztatst adni.
Elliot, amint kzhez kapta a vlaszt vr tviratot, ma
ghoz krte Szokolovot.
Hol van Tito? krdezte Elliot.
Nem tudom, marsall r hangzott a vlasz.
A Bariban lev szovjet lgi tmaszpont fnke mestere
volt az ilyen jelleg beszlgetseknek. Mindig a helyzet
nek legmegfelelbb hangnemben tudott trgyalni ki
mrten, elzkenyen vagy hatrozottan, katonsan.
nkkel, mint szvetsgeseinkkel a legjobb viszonyt
alaktottuk ki, aminek elnyeit nk lvezik is folytat
ta Elliot.
Mi hlsak vagyunk szvetsgeseinknek, amirt ha
sonl barti viszonnyal fizetnk felelte Szokolov.
De a replgpek elmentek Vis szigetrl?
r Sajnos, semmit sem tudok. Marsall r, amint lthat
ja, n itt vagyok n mellett.
Ezzel a beszlgets vget rt.
A szvetsgesek tbb krdst nem tettek fel: a szovjet
legfelsbb fparancsnok Churchill tudomsra hozta, hogy
Tito, csapatai kszbnll hadmveleteinek egyeztetse
vgett, Moszkvban tartzkodik.

Csapatainknak Jugoszlvia hatraihoz val kijutsval


s a npi felszabadt hadsereg legfelsbb trzsnek Craio-
vba trtn tteleplsvel, a Vrs Hadsereg s a ju
goszlv csapatok kztti sszekttets egyszerbb vlt.
Ugrsszeren megnvekedett a jugoszlv npnek s had
seregnek nyjtott szovjet segtsg is. Szlltreplink
nek most mr nem kellett hossz s veszlyes lgi utakat
megtennik. A jugoszlv hazafiakhoz a fegyverzet, lszer
s ms eszkzk, Romnia s Bulgria terletn keresztl
rkeztek.
Ezekben a napokban jelentsen kibvlt a szovjet kato-
2jo nai misszi munkja. Nagy emberhinnyal kzdttek. A
jugoszlv elvtrsak arra krtek bennnket, hogy kldjnk
szovjet tancsad tiszteket a kztrsasg csapatainak ma
gasabb szint trzseihez. Ezt a krst teljesteni kellett,
mirt is a misszi llomnyt megnveltk. A szovjet kor
mny engedlyvel Szerbiba ahov a belgrdi hadm
velet dnt esemnyeinek kibontakoztatst terveztk
Gorskov vezrrnagyot, Horvtorszgba Rak ezredest,
Szlovniba Patrahalcev ezredest, Crna Gorba Ko-
valenko rnagyot kldtk, aki a ksbbiekben hsiessg
vel s a harcfeladat vgrehajtsa sorn tanstott btors
gval a Szovjetuni Hse cmet rdemelte ki. Velk r
kezett nhny beosztott tiszt, rdisok s technikai sze
mlyzet.
A szovjet tisztek s tbornokok gondjai a npi Jugo
szlvia llamisga megersdsnek arnyban tovbb so
kasodtak. Misszinkat az Ideiglenes Kormnyhoz Jugo
szlvia Nemzeti Felszabadtsi Bizottsghoz hivatalosan is
akkreditltk, ami bizonytotta, hogy a misszinak nem
csak katonai, hanem politikai jelentsge is volt. Ez ter
mszetesen dolgozinkra nagyobb felelssget rtt. Tb
bek kztt, rendszeresen akadtak bonyolult politikai, pnz
gyi s egyb problmk, amelyeket nekik kellett megol
daniuk. ppen ezrt a misszi llomnyba klgyi s
pnzgyi szakembereket (Bodrov, Gerascsenko) kellett be
osztani. De a misszi legfbb munkja tovbbra is a had
mveleti feladatok megoldsnak elsegtse volt.
Szeptember msodik felben a vezrkarnl, a 3. Ukrn
Front trzsnl, a npi felszabadt hadsereg legfelsbb
trzsnl, valamint Szerbia vezettrzsnl a belgrdi
hadmvelet tervn dolgoztak. Br ezt a munkt klnb
z nemzetisg trzsek vgeztk, egymstl j nhny
szz, esetenknt tbb ezer kilomterre lev helyeken, a
munka mgis rendkvl cltudatosan s sszehangoltan
folyt. Ez a cltudatossg jelents mrtkben Antonov s
Kornyejev nagyfok aktivitsnak volt ksznhet. Jl is
mertk s kitnen megrtettk egymst. Ismeretsgk a
vezrkari Akadmirl szrmazott. Ha Kornyejevnek lehe
tsge nylt r, hogy Craiovbl telefonon kzvetlen kap
csolatba lphessen a szovjet vezrkarral, sohasem ksleke
dett ezen alkalom felhasznlsval. Alekszej Innokentye-
vics kifejtette a katonai misszi vezetjnek a vezrkar el
kpzelsnek lnyegt az ellensg belgrdi csoportosts
nak sztversre vonatkozan, s arra krte t, hogy
egyeztesse ssze a npi felszabadt hadsereg legfelsbb
trzsvel, ami meg is trtnt. A trzs egyetrtett a szovjet
vezrkar vlemnyvel, s kiadta a szksges intzkedse
ket az 1. hadseregcsoport parancsnoknak, Peko Dapce-
vic altbornagynak, aki trzsvel a npi felszabadt csa
patok Belgrdnl sorra kerl tevkenysgnek tervn
dolgozott.
A 3. Ukrn Front parancsnoka szeptember 30-n jelen
tette elgondolst a vezrkarnak, amelyet elzleg a ju
goszlv hadsereg vezetsgvel sszeegyeztettek. A kzs
szovjetjugoszlv hadmvelet clja az volt, hogy az ellen
sgnek szakkelet-Jugoszlvia trsgben lev csoporto
stst felszmolja; a legfontosabb tcsompontokat bir
tokba vegye; az ellensgnek Jugoszlvia kzps s dli
rszbl szakra, Magyarorszg fel vezet visszavonulsi
tvonalait elvgja; s vgl Belgrdot felszabadtsa.
E feladatok megoldsra a 3. Ukrn Front Gagen tbor
nok 57. hadseregt s a Zsdanov tbornok parancsnoksga
al tartoz 4. grda gpestett hadtestt jellte ki. A leve
gbl a hadmveletet a 17. lgi hadsereg biztostotta.
Csapatainkkal kzvetlenl szemben a hitlerista Szer
bia hadseregkzvetlen csoport helyezkedett el, melynek
els vonalban ngy, kztk egy gpestett hadosztly volt.
A hadmvelet folyamn szmoltak azzal, hogy Nis krze
tbl mg kt hadosztly, a grgorszgi ellensges csopor
tostsbl pedig bizonyos erk berkeznek. Tolbuhin tr
zsben gy tltk meg a helyzetet, hogy az 57. hadsereg
svjban megvan a lehetsg tz-tizenegy ellensges had
osztly sszpontostsra. ppen ezrt a 3. Ukrn Front
haditancsa azon hajnak adott kifejezst, hogy a Ju
goszlv Npi Felszabadt Hadsereg vonja magra a n
met fasiszta csapatok egy rszt, zrja le az szakra veze
t utat, ksse le Belgrdtl dlre s dlnyugatra a Nedic-
s Mihajlovic-fle fasiszta csatls csapatokat. s ha erre le
hetsg nylik javasoltk , a jugoszlv csapatok fog
laljk el Nist. Ezeket az elkpzelseket Kornyejev rvn
2 3 2 eljuttattk a jugoszlv hadsereg legfelsbb trzshez,
amely ennek alapjn csapatai szmra megszabta a felada
tokat.
Tolbuhinnak a belgrdi tmadssal kapcsolatos terve a
vals helyzet pontos ismeretn alapult. Figyelembe vette,
hogy az 57. hadsereg eri szilrdan megvetettk lbukat
Vidin bolgr vros krzetben a Duna jobb partjn, s j
jel-nappal kszlnek az jbli elretrsre. Vidintl szak
ra, a Duna elgazsnl a 75. hadtest slyos elhrt har
cokat vvott, aminek eredmnyeknt meghistotta az el
lensg sszes arra irnyul prblkozst, hogy a hadtes
tet visszavesse. Ezt a magasabbegysget most a 2. Ukrn
Fronttl az 57. hadsereg llomnyba rendeltk.
Mivel a hegyes terep miatt nem volt lehetsg a szovjet
csapatoknak egyetlen klbe val sszevonsra, ez a
tny a csapatokat nll irnyokban vvand tmadsra
ksztette. Tolbuhin rendkvl sajtos javaslatot tett alkal
mazsukra vonatkozan. A ferket (a 64. lvsz- s a 4.
gpestett hadtestet, megerst eszkzeikkel) a hadsereg
bal szrnyn, Vidin krzetben tartotta clszernek ssz
pontostani, s velk Zajecar, Boljevac, Cuprija, Batocina,
Palanka nyugat irnyban csapst mrni. E seregtestek
feladata az volt, hogy az ellensg Szerbia hadseregkz
vetlen csoportjnak ferit sztverjk, s csapatmaradv
nyainak Belgrd irnyba vezet visszavonulsi tvonalait
elvgjk. Ezzel egyidejleg a Duna mentn, Belgrd ir
nyban a 75. lvszhadtestnek, az arcvonal kzps szaka
szn Slatina, Zagubica, Zletovo irnyban a 68 . lvszhad
testnek kellett tmadnia. Arra az esetre, ha a tmadst va
lamelyik irnyban feltartztatnk, a hadtestek klcsns
segtsgnyjtst vettk tervbe. A csapatoknak a Morava
foly vonalra trtn kijutsa s az tkels vgrehajtsa
utn lehetsg nylt sajt ferinknek kzvetlenl Belgrd
ellen val irnytsra, melynek birtokbavtelvel fejezd
ne be a hadmvelet. A hadmveletnek ebben a szakasz
ban csapatainknak a jugoszlv felszabadt erkkel szoro
san egyms mellett kellett tmadniuk. Ami a bolgrok te
vkenysgt illeti, Tolbuhin feladatul azt tervezte szmuk
ra, hogy kssk le az ellensget sajt arcvonaluk eltt.
A vezrkar figyelembe vette a 3. Ukrn Front hadita
ncsnak elkpzelst, s alapjban helyesnek tartotta.
Egyttal azonban szksgesnek vlte a belgrdi hadmve
letbe a 2. Ukrn Front 46. hadseregnek 10. grda-lvsz-
hadtestt is bevonni, melynek parancsnoka Ivn Andre-
jevics Rubanyuk tbornok volt. A hadtest csapatai Vrsac
krzetben veresget mrhettek az ellensgre, s ezltal
megrendthettk vdelmnek szilrdsgt Belgrdtl
szakra s keletre. Nem egyezett vlemnynk Tolbuhin-
nal a bolgr csapatok' alkalmazsra vonatkozan. Tud
tunk arrl, hogy a bolgr fparancsnok lehetsgesnek tar
totta a tmadst, s ezrt amikor a belgrdi hadmvelet
tervt a fhadiszllson jelentettk azt javasoltuk, a
bolgr hadsereg feladatt ne korltozzuk vdelemre, ha
nem tmad feladatot adjunk szmra.
A fhadiszlls egyetrtett a vezrkarral, de a bolgr
csapatokrl szlva azt tancsolta, hogy ne erltessk a dol
got, amg a bolgr s jugoszlv hadvezets kztt ltre
nem jn a teljes megegyezs. Tolbuhin parancsot kapott,
hogy a tmadst oktber 1314-n kezdje, amikorra a
hadmveletben rszt vev csapatok sszpontostsa befeje
zdik. A tmads idpontjnak brmilyen eltoldsval az
ellensg idt nyert volna, hogy jabb erket vonjon Belg-
rdhoz s megerstse vdelmt. A fhadiszlls ltal ki
adott, a 3. Ukrn Front parancsnoknak szl direktv
ban ez llt: Lpjen kapcsolatba Craiovban Titval, s is
mertesse vele rszletesen a hadmvelet tervt. Tolbuhin
ezt azonnal teljestette, s oktber 2 -ra virrad jszaktl
a npi felszabadt hadsereg legfelsbb trzse mr a had
mvelet tervn dolgozott. Reggel a vezrkar Moszkvban
mr jelentst is kapott Tito marsalltl, mely elhatrozst
tartalmazta. E szerint mindenekeltt Belgrdtl dlre s
dlnyugatra tevkenyked ellensget szndkoztak lekt
ni, hogy ezzel megakadlyozzk a fasiszta erknek ebbl
a trsgbl val tirnytst a szovjet csapatok arcvonal
ra. A terv vgrehajtsra kt hadseregkzvetlen hadtestet
az 1-est s 12-est jelltk ki. Az ellensg sztzzsa
utn a jugoszlv csapatok tbbsgt kzvetlenl a fasisztk
belgrdi csoportostsa ellen szndkoztk tkzetbe vetni.
Erik egy rszvel ugyanakkor keleti irny tmadst ter
veztek a Negotin trsgbl tmad Vrs Hadsereg csa
pataival val kzremkds cljbl.
Nis vrosnak, e fontos vasti s kzti csompontnak
elfoglalsa a Szerbia vezet trzsnek alrendeltsgbe
tartoz ngy hadosztlyra hrult. Az erk parancsnokt,
Koa Popovic vezrezredest, oktber 23-n a feladat t
vtele vgett Craiovba rendeltk. Tito marsall arra krte
a szovjet parancsnoksgot, hogy a 3. Ukrn Front erinek
egy rszvel tervezzenek csapst. Ennek clja a npi fel
szabadt hadsereg egysgeivel val csatlakozs felvtele
lenne, hogy ily mdon kzs erfesztssel elvgjk a dl
rl Belgrd krzete fel trekv fasiszta erket.
Bulgria csapatainak Jugoszlvia terletn tervezett t
madsval felmerl krdsek megoldshoz, tovbb az
egyttmkds sszehangolshoz a megbeszlsbe a 3.
Ukrn Front parancsnoksgt is bevontuk. Telefonon Tol
buhin figyelmt felhvtuk a feladat teljestsnek knyes
voltra s jellegzetessgre. Fjodor Ivanovics azt javasolta,
hogy ezzel a fontos feladattal Birjuzovot bzzuk meg, aki
jelenleg a Szfia krzetben llomsoz 37. hadsereg pa
rancsnoka, s egyszersmind a Bulgriban mkd Szvet
sges Ellenrz Bizottsg vezetjnek tisztsgt is betlti.
Birjuzov oktber 4-n Craiovba rkezett, hogy tallkoz
zon Tito marsallal. Ugyanakkor megrkezett a bolgr de
legci is.
Birjuzov ktszer is felkereste Ti tt. Elszr a belgrdi
hadmvelettel kapcsolatos javaslatainkat ismertette. Terv-
javaslatunkat a jugoszlv hadvezets nagy megelgedssel
elfogadta. A szovjet csapatok llomnyba a gyalogsgon
kvl 2200 lveg s aknavet, 149 sorozatvet, 358 harcko
csi s rohamlveg, 1292 replgp, a Dunai Katonai Flot
tilla 80 hadihajja (tbbsgk pnclozott naszd) tarto
zott. A 3. Ukrn Front s a Jugoszlv Npi Felszabadt
Hadsereg harctevkenysgnek sszehangolsban a meg
egyezs gyorsan megszletett.
Ezt kveten kldttnk a bolgr csapatokrl szmolt
be. Szergej Szemjonovics elmondta, hogy a Hazafias Front
hadserege egyetlen clt kvet, nevezetesen azt, hogy a ma
ga rszrl is hozzjruljon a nmet fasiszta terletrablk
sztvershez. Ismertette a Craiovban lev bolgr deleg
ci llomnyt. A kldttek kztt nhny kommunista
is volt, s ez a tny nmagban is tansgttel volt az iga-
zabb s szebb jv mellett. Valamennyien megegyeztnk
abban rja Birjuzov visszaemlkezsben , hagy a bol
gr np nem viselheti magn Kin szgyenfoltjt a volt
cri kormny gaztetteirt. Mindahnyan megrtettk s
szilrdan hittnk abban, hogy az j bolgr hadsereg kato
nit, tisztjeit s tbornokait a jugoszlv np irnt szinte
barti rzsek vezrlik.
Tito elvtrs egyetrtett a bolgr csapatoknak Nis ir
nyban val tmadsval. A beszlgetsen, amelyen ettl
kezdve mr a bolgr delegci is rszt vett, a marsall hi
vatalosan is kzlte fenti elhatrozst. Valamivel ksbb
megllapodtunk, hogy Belgrd elfoglalsa utn a bolgr
csapatok Jugoszlvia terletrl Magyarorszgra vonul
nak.
Ezzel a munkval, amelyet a csapatok sszpontostsval
s a tartalkok felvonultatsval, a tevkenysg rszletes
terveinek sszelltsval s a vezets megszervezsvel
egyidejleg vgeztnk lnyegben a legmagasabb szin
ten vget rt a hadmvelet elksztse. Most azon kellett
dolgozni, hogy e terveket kzvetlenl a csapatoknl valra
vltsuk.
Oktber kzepre csapatainknl hadsereg, hadtest s
hadosztly szinten minden elkszt munkt befejeztnk.
A npi felszabadt hadsereg vezetse s a bolgr fpa
rancsnok szintn kzlte, hogy k is kszen llnak a t
madshoz.
... A belgrdi hadmvelet kezdetnek idpontjhoz
amelyet 1944. szeptember 28-i dtummal fogadtak el
nhny megjegyzst kell fznm. Mg Birjuzovnak Tito
marsall fhadiszllsra val megrkezse elestjn, h
rom szovjet hadtest elrevetett egysgei betrtek a Nyu-
gati-Balkn s a Keleti-Szerb hegysgekbe, ahol a Szer
bia nmet hadseregkzvetlen csoport feri vdelmnek
perem vonala hzdott. A 10. grda-lvszhadtest Bla
Crkva, Pancevo irnyban tmadva, megtiszttotta az ellen
sgtl a Duna bal partjt. Az 57. hadsereg llomnyba
tartoz, Akimenko tbornok vezette 75. lvszhadtest, va
lamint Skodunovics tbornok 68 . lvszhadteste szvs har
cok eredmnyeknt bekertette s megsemmistette az el
lensg Negotin trsgben mkd csoportostst. Ugyan
akkor Kravcov tbornok 64. lvszhadteste Zajecar krze
tben az ellensg jelents erit zrta gyrbe. Figyelembe
vve az esemnyek ilyen kedvez alakulst, a szovjet
hadvezets elhatrozta, hogy nem lltja meg csapatait, ha
nem a siker kifejlesztse sorn mdostja a hadmvelet
korbban meghatrozott idpontjt. A szovjet fhadiszl
ls megparancsolta: Folytassk az 57. hadsereg tmad
st, s a 4. grda gpestett hadtestet a siker kifejlesztse
cljbl 1944. oktber 1011-nl nem ksbb ves
sk be. gy kezddtt a szovjet, a jugoszlv npi felsza
badt s a bolgr csapatoknak ez a rendkvl fontos kzs
hadmvelete.
A Szerbia hadseregkzvetlen csoport ellen kibontako
zott elkeseredett csata sikeresen vgzdtt. A harctev
kenysgek fl hnapja alatt, a fcsaps irnyban egys
geink s magasabbegysgeink mintegy 130 kilomtert tr
tek elre. A Keleti-Szerb hegysget hamarosan maguk
mgtt hagytk. Oktber 10-n menetbl tkeltek a Mr
v folyn, s a Velika Plana krzetben elfoglalt hdfben
megjelent a 4. grda gpestett hadtest, amely harcok k
zepette szerencss menetet hajtott vgre. A grda-harc-
kocsizk oktber 12-n mr lendletesen trtek Belgrd
fel.
A szovjet csapatokkal karltve hsiesen kzdttek a ju
goszlv s a bolgr hadsereg katoni. Alighogy a szovjet
csapatok Negotin krzetben rcsaptak az ellensgre, a Ju
goszlv Npi Felszabadt Hadsereg 14. hadteste hegyeken
keresztl csapsokat mrt a nmetek visszavonulsi tvo
nalaira.
Elkeseredett harcokra kerlt sor Zajecar vros krzet
ben is. A 64. hadtest llomnyba tartoz 19. hadosztly
(parancsnoka: Lazarev vezrrnagy) krlzrta a fasiszta
helyrsget. Az ellensg a kedvez terepszakaszokon meg
kapaszkodott, s szilrdan vdekezett. A hadosztlyt meg
erstettk a 4. grda gpestett hadtest motorkerkpros
zszlaljval. A nmet fasiszta csapatok sztverst okt
ber 8 -n reggelre befejeztk, s ennek sorn 1600 foglyot
ejtettek. Ezzel megnylt a hegyen keresztl vezet t.
A szovjet, jugoszlv s bolgr csapatok kztt szoros
egyttmkds alakult ki a nisi irnyban. A bolgr had-
sereg keletrl szortotta vissza az ellensget, a szovjet egy
sgek s a 45. jugoszlv hadosztly szakrl kergette, a
npi felszabadt hadsereg 47. s 24. hadosztlya pedig
nyugatrl s dlrl tmadta a fasisztkat. A jugoszlvok
segtsge fleg akkor volt rezhet, amikor a szovjet csa
patok Velika Plannl tkeltek a Morava folyn. A npi
felszabadt hadsereg 1 . proletr hadtestnek egysgei s
magasabbegysgei szintn ebben a krzetben tmadtak, s
kzremkdtek az ltalunk elfoglalt hdf megtartsban
s megerstsben. Nevezett egysgek s magasabbegy-
sgek aktvan mkdtek egytt a szovjet csapatokkal To-
pola, Mladanovac krzetben is, amely a szovjet seregek
ferinek Belgrd fel irnyul csapsnak tengelyhez
kzvetlenl csatlakozott. A Topola krzetben kialakult el
keseredett harcokban s ms tkzetekben, az egytt on
tott vr erstette a szovjet s jugoszlv hadseregek kato
ninak harci bartsgt.
A belgrdi hadmveletben nemcsak szerfltt fontos ka
tonai feladatokat oldottak meg, de fnyes prbattele volt
ez a hitleri megszllk ellen egytt harcol npek interna
cionalista bartsgnak s harcos elvtrsiassgnak. Szt
lin s Tito megegyeztek abban, hogy Belgrdot a Vrs
Hadsereg s a Jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg csa
patai foglaljk el, egytt vonulnak be a vrosba. Sajnos,
a vezrkarnl nem vettk figyelembe azt a krlmnyt,
hogy a szovjet harckocsik tmadsi teme jelentsen tl
haladta a jugoszlv csapatok mozgsi temt; ez utbbiak
nak akkor mg nem voltak sem harckocsijaik, sem gpjr
mveik. Nem szmoltak ezzel kell mrtkben a
front- s hadseregtrzsekben sem. A 4. grda gpestett
hadtest harckocsijai messze elretrtek, de mivel a had
testnek viszonylag kevs gyalogsga volt, a jugoszlv gya
logsg pedig nem gyzte mgttk az iramot, a harckocsi-
seregtest nagy vesztesgeket szenvedett az ellensg tz-
tl. A szovjet s jugoszlv csapatok tmadsnak erre az
sszehangolatlansgra Kornyejev oktber 13-n keltezett
tvirata hvta fel a vezrkar figyelmt. A tviratot a ju
goszlv tvirsz szokatlan jelzssel ltta el: Rdin, rend
kvl srgs. A tviratot azonnal jelentettk a fhadiszl
lsnak. A 3. Ukrn Fronthoz nyomban ment is a parancs: 239
ltessk fel a jugoszlv gyalogsgot a harckocsijainkra, s
kzsen srgsen vegyk be Belgrdot.
Tolbuhin ez idre maga is felfigyelt a tmad csapatok
temben megmutatkoz egyenetlensgekre, s Tito mar
sallhoz fordult. Mindketten az ellensg vdelmnek mi
elbbi lekzdsre trekedtek s arra, hogy megakad
lyozzk az ellensg csapatainak visszavonst. Belgrdban
a fasiszta hader a vrosi ptmnyekre tmaszkodva szi
lrd vdelmet hozhatott ltre, s a tmadkat a vros ost
romra knyszerthette. Senki eltt nem volt ktsges,
hogy ez mit jelentene: id- s embervesztesget, s ezenfe
ll maga a vros is rombolsokat szenvedne. Kvetkezs
kppen mind a harckocsiknak, mind a lvszeknek siet
nik kellett elre de nem kln-kln, hanem egytt.
Tolbuhin, a fhadiszlls utastsnak megfelelen fel
krte a jugoszlv fparancsnokot, hogy Belgrd egyttes
birtokbavtelre ltesse gyalogsgt a szovjet harckocsik
ra s gpkocsikra, s ezzel gyorstsa meg a hadmvelet
temt. Tito marsall ezzel termszetesen egyetrtett. Mr
oktber 14-n az els szovjet harckocsik, a mi gppiszto
ly osainkbl s az 1 . proletr hadtest katonibl ll de-
szantokkal kzsen mentek tkzetbe Belgrdrt.
A Jugoszlvia fvrosban vvott harcokrl mind n
lunk, mind Jugoszlviban nagyon sokat rtak. Csak azt
hangslyoznm, hogy az ellensgnek sikerlt ide bizonyos
erket tirnytani, ezrt Belgrdban flttbb elkesere
dett, fesztett jelleg harcok folytak. Az ellensg fleg a
rgi vr: Kalimegdn krzetben tanstott ers ellenllst.
Belgrd bevtelrt a szovjet gyalogsggal s a 4. grda
gpestett hadtest harckocsijaival szorosan egyttmkdve
a Jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg 1., 5., 6 ., 11., 16.,
21., 28. s 36. gyalogoshadosztlyainak egysgei harcoltak.
Az ellensg sikeres sztverst nagymrtkben elseg
tette, hogy a nmet fasiszta hadvezetsnek brhogyan
is igyekezett nem sikerlt a dlkeleten s dlen lev
mintegy 20 000 fs csoportostsnak erit Belgrdnl sz-
szevonnia. A Jugoszlvia fvrosrt zajl heves sszecsa
psok idejn a dlkeletrl odavezet megkzeltsi tvo
nalakon szvs harcok bontakoztak ki. Ebben a trsgben
240 egymssal szoros egyttmkdsben tmadtak az 57. had-
sereg 75. lvszhadteste; a 14. jugoszlv hadtest; a npi
felszabadt hadsereg 1. proletr hadtestbl az 5. csaps
mr hadosztly egysgei s az 5. nll gpkocsiz l
vszdandrunk. Ezeknek sikerlt a fasisztkat elvgni, ha
rapfogba szortani, s hozzltni felszmolsukhoz. K
lnsen pldamutatan harcoltak a 4. gpestett hadtest,
az Andrianov grdaezredes parancsnoksga alatt lev 15.
gpestett dandr s a Nyikityin grdaezredes vezette 14.
grda gpestett dandr. E dandrok hsi tevkenysgrl
Anosin tbornok a 3. Ukrn Front politikai csoportf
nke, aki az elrevetett egysgekkel egytt rkezett Belg-
rdba terjesztett fel jelentst a Politikai Fcsoportf
nksgnek.
A fvros megkzeltsi tvonalain az ellensg krlbe
ll 200 klnbz rmret lveget s 1500 teherrel meg
rakott gpjrmvet hagyott htra. A sztvert nmet fa
siszta csapatok maradvnyai sztszrdtak az Avala-hegy-
tl dlre lev erdben, s ott a jugoszlv katonk felsz
moltk ket.
Zsdanov grda pnclos altbornagy, a 4. grda gpes
tett hadtest parancsnoka s Peko Dapcevic altbornagy, a
Jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg 1. proletr hadtes
tnek parancsnoka oktber 20 -n jelentettk a hadveze
tsnek Jugoszlvia fvrosnak felszabadtst. A fvros
ban mr azon a napon nagygylst tartottak. A harcot
ppen hogy befejez csapatok parancsnokai a szovjet
Zsdanov s a jugoszlv Dapcevic tbornokok meleg sza
vakkal kszntttk Belgrd lakossgt. Az emberek ezrei
lelkesen dvzltk a felszabadtkat. Ugyanezen a napon
este, Moszkvban a 3. Ukrn Front s a Jugoszlv Npi
Felszabadt Hadsereg btor katoninak tiszteletre eldr
dlt a tzrsgi dszssztz.
Tito marsall oktber 21-n levelet kldtt a 3. Ukrn
Front parancsnoknak. Krem rta Tito , tolmcsolja
az n gondjaira bzott csapatoknak amelyek Belgrd
irnyban tevkenykedtek e szavaimat: ksznetem fe
jezem ki a Vrs Hadsereg mindazon katoninak, tisztjei
nek s tbornokainak, akik a Jugoszlv Npi Felszabadt
Hadsereg egysgeivel egytt felszabadtottk Belgrdot,
fvrosunkat.
Az nk btorsgra s llhatatossgra, melyet Belg
rd felszabadtsrt foly elkeseredett harcokban tans
tottak, Jugoszlvia npei mindig gy fognak emlkezni,
mint a Vrs Hadsereg csapatainak feledhetetlen hsiess
gre. A szovjet katonk s a jugoszlv katonk vre, me
lyet a kzs ellensg ellen vvott egyttes harcban ontot
tak, szzadokra megersti Jugoszlvia s a Szovjetuni
npeinek bartsgt.
Sok szovjet katona kapott jugoszlv kitntetst, Zsda
nov tbornoknak a Jugoszlvia Npi Hse cmet adom
nyoztk.

A Belgrdrt foly harcok idejn a vezrkarnl, a npi


felszabadt hadsereg legfelsbb trzsnl s a 3. Ukrn
Front trzsnl mr azon gondolkoztak, hogy a vros fel
szabadtsa utn miknt fejlesszk tovbb a hadmveletet.
A nmet fasiszta hadvezets a Grgorszgban s Jugo
szlvia dli rszn elhelyezked csapatainak nagy rszt
szaki irnyban szndkozta kivonni. Az ellensges csapa
tok vaston s kzton Belgrdtl nyugatra s az Adriai
tenger partja mentn vonultak vissza. Szmukra a legal
kalmasabb s legrvidebb tvonal a Nyugati-Morava fo
ly vlgye volt.
A 3. Ukrn Front haditancsa oktber 15-n javaslatot
tett a vezrkarnak az ellensg szak fel vezet visszavo
nulsi tvonalainak elvgsra. Tolbuhin, Lajok s Tara-
szov azt jelentettk, hogy a 3. Ukrn Front, a Jugoszlv
Npi Felszabadt Hadsereg s a bolgr hadsereg ltal a
Dli-Morava folytl nyugatra elrt terepszakaszok, mr
most lehetsget nyjtanak Cacak s Kraljevo elfoglal
sra. E helysgek ugyanis birtokbavtelk esetn mint le
zrt sorompk llnnak a nmet fasiszta csapatok tjban.
Javasoltk tovbb, hogy az 57. hadsereg erinek egy r
szvel azonnal mrjenek csapst Gornji Milanovac, Cacak
irnyban, a tmadst fejlesszk tovbb Kraljevo fel, s
egyidejleg Kragujevac irnyban is mrjenek csapst.
A npi felszabadt hadsereg legfelsbb trzse s Tito
marsall szemlyesen is helyeselte a frontparancsnoksg
242 vlemnyt. A jugoszlv elvtrsak ugyanakkor felttelez-
tk, hogy Cacak s Kraljevo vrosok bevtele utn, az el
lensg szmra az Albnibl s Grgorszgbl val visz-
szavonulsra csak egyetlen t marad Montenegrn s
Szandzskon keresztl Sarajevo irnyban. Hogy meg
fosszuk az ellensget ettl a lehetsgtl rta Tito mar
sall oktber 18-n a 3. Ukrn Front parancsnoknak ,
szksgesnek vlem az nre bzott belgrdi csoportosts
ferinek Lazarevacon, Valjevn, Zvornikon, Vlasenicn
keresztl trtn tba indtst s Sarajevo elfoglalst...
A jugoszlv 3. s 5. hadseregkzvetlen hadtest csapataival
val kzs tevkenysgre, Sarajevo gyors elfoglalsa cl
jbl, a 4. grda gpestett hadtest egysgeit javaslom ki
jellni. Egyidejleg kzltk, hogy azt a krzetet, melyen
a szovjet s az egyttmkd jugoszlv csapatoknak t
kell haladniuk, mr megtiszttottk a nmet fasiszta egy
sgektl.
A valsgban azonban sem az egyik, sem a msik ter
vet nem valstottk meg. A visszavonulsi tvonalak el
vgst egy harmadik vltozat szerint oldottuk meg: a ju
goszlv s bolgr csapatok Pristina krzetben vgrehaj
tott kzs hadmveletvel ott, ahol a nmet fasiszta csa
patoknak Grgorszgbl szakra trtn elszlltshoz
felhasznlhat utols vastvonal thaladt. A jugoszlv s
bolgr trzsek hadmveleti tervben s a csapatok egytt
mkdsben gyorsan megegyeztek, majd azt kveten si
keresen vgrehajtottk a tmadst.
A 3. Ukrn Front magasabbegysgei s egysgei Jugosz
lvia terletn, 1944 oktbernek vgn jabb hadjratra
indultak. A jugoszlv bartaink megsegtsre a tovb
biakban csak a szovjet replk maradtak vissza, mlt m
don folytatva a belgrdi hadmvelet napjaira olyannyira
jellemz katonai s internacionalista hagyomnyokat. Re
plinknek tovbb kellett tmogatniuk a jugoszlv csapa
tokat az ellensg teljes sztzzsra irnyul hadmvele
tek alatt. Az orszgban ekkor mg legkevesebb 10 nmet
hadosztly s Pavelic, Nedic, Rupnik, valamint Mihaj lo-
vic majdnem 200 000 ft kitev szt nem vert serege tar
tzkodott.
Jugoszlviban 1944 oktberben vilgosan kirajzoldott
a nmet fasiszta hadvezets elgondolsa. Nemcsak a csa-
patait vonta vissza sietve szakra, hanem a Drva, Szva
s Drina folyknl vdelmi terepszakaszok ptshez is
hozzfogott. Ezeknek a terepszakaszoknak elrelthatan
az volt a rendeltetse, hogy fedezzk a hitlerista erk visz-
szavonst Olaszorszgbl s Jugoszlvibl Magyaror
szgra s Ausztriba. Triest, Maribor s Bratislava vonal
ban ugyancsak megerdtett llsokat, vagy amint a n
metek neveztk ket, dnt ellenllsi terepszakaszokat
ksztettek el. Ezeknek a nmet fasiszta csapatok szmra
sszefgg arcvonalat kellett volna alkotniuk, Olaszorszg
tl egszen Magyarorszgig. Az ellensg azt vrta, hogy a
szovjet hadvezets ket ver ebbe az arcvonalba, s ellente
vkenysghez kszldtt.
A szovjet vezrkar jl ltta, hogyha az ellensgnek si
kerl erket vinni a triestbratislavai vonalra, s ott v
delembe menni, ez j egyttmkdsi feltteleket biztost
a magyar- s olaszorszgi csoportostsoknak, s ez egyben
szmukra kedvez szrnyhelyzetet is teremt a 2. Ukrn
Front csapatai vonatkozsban, mivel ez utbbiak akkor
erteljesen szak fel trtek elre. Amellett Malinovszkij
frontjnak bal szrnya s Tolbuhin frontja kztt meg
kzelten Sombortl Nvi Sadig jelents nagysg,
csapatokkal gyengn megszllt terlet volt. A 3. Ukrn
Frontnak a mr sztforgcsolt nmet csoportostsok
sszefgg arcvonall val egyeslst megakadlyozand
mg az szi-tli jrhatatlan utak idszaknak bellta
eltt aktv hadmveleteket kellett vgrehajtani. A minden
fegyvernem mozgsa szmra megfelel tmads irnya
knt a Drva s a Mura vlgye jhetett szmtsba, mivel
itt volt a legnagyobb valsznsge az olyan k ltrehoz
snak, amelytl az ellensg olyannyira flt. me, ezrt t
jkoztattuk gy az 57. hadsereg parancsnokt miutn a
seregtestet Sombor krzetbe vontuk , hogy fennll a
lehetsge egy nyugati irnyban vgrehajtand tmads
nak.
A fhadiszllson 1944. november els felben sszegez
tk az 1944. vi hadmveletek eredmnyeit, s megfogal
maztk az 1945. vi hadjrat elgondolst. Ebben nagy fi
gyelmet fordtottak a 3. Ukrn Front csapataira, melyek a
244 szovjetnmet arcvonal dli szrnyt alkottk. Akkor r-
kezett Moszkvba Tolbuhin is hadmveleti tisztjeivel. No
vember 78 -n mindnyjan velnk dolgoztak.
A fhadiszllson kt nzpontot mrlegeltek. Az egyik,
melyet kezdetben Tolbuhin is tmogatott, a Bcs ellen ir
nyul tmads vgrehajtst szorgalmazta. Ettl azt vr
tk, hogy mivel egy ilyen nagy mlysg csapsunk a Bu
dapest krzetben vdekez ellensges csoportosts htt
veszlyezteti, az nknt kivonja csapatait Magyarorszg
rl. A msik nzpont az adott helyzetben tagadta e csa
ps ltjogosultsgt. E felfogs tmogati kz tartozott
a vezrkar is, amely elssorban a Budapestnl tevkenyke
d 2. Ukrn Fronttal val szoros kzremkdst tartotta
fontosnak, mgpedig az abban a trsgben lev fasiszta
csoportosts bekertse s megsemmistse cljbl. Ez
esetben ugyanis nemcsak Bcs fel nylt volna meg az t,
hanem Csehszlovkiba is, onnan pedig az rchegysgen
t a Szudta-vidk fel, illetve az Elba vlgyn t Nmet
orszgba. A msodik vlemny gyztt. A 3. Ukrn Front
parancsnoka megfelel idt kapott, hogy most mr ehhez a
tervhez alaktsa elgondolst.
A Jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg legfelsbb tr
zsvel llandan szoros kapcsolatban voltunk. A jugoszlv
elvtrsak szintn azon gondolkoztak, hogyan lehetne szt
verni az ellensget az orszg szaki rszben, ahov jabb
hitlerista erket vontak ssze. November 1 -tl Cacak, Kral
jevo krzetben az szakra visszavonul ellensg nagy
erivel vres harcok bontakoztak ki. Ebben a krzetben
kialakult elkeseredett harcokat azzal lehetett magyarzni,
hogy itt haladt t az a vastvonal, amely a hitleristk ke
zben volt. A harcokban dics nvre tettek szert a Ju
goszlv Npi Felszabadt Hadsereg 17., 23., 25. s 2. pro
letr gyalogoshadoztlyai. A hadosztlyok visszavertk a
fasisztk nagy gyalogos s pnclos erinek rohamait,
majd tmadsba lendltek, visszavetettk az ellensget, s
megakadlyoztk, hogy tervszeren vonja vissza csapatait.
Az ellensg belgrdi csoportostsnak sztversvel a
jugoszlv csapatok kiterjedt s minden tekintetben elnys
terlethez jutottak, ahonnan dnt mrtkben befolysol
hattk a Jugoszlvia szaki s kzponti rszein elhelyez
ked ellensges csapatok ellen kibontakoz hadmvelete
kt. A Npi Felszabadt Hadsereg most mg aktvabb te
vkenysgbe kezdett. A magas sznvonal hadmvszet
jellemz pldit szolgltattk a nmet csapatok jelents
csoportostsainak viszonylag rvid idn belli bekerts
vel s teljes megsemmistsvel. gy fogta gyrbe, majd
semmistette meg az ellensget Danilovgrad, Skadar, Pod-
gorica krzetben a jugoszlv tengermellki csoport s a
2. gyalogoshadosztly. A 8 . hadseregkzvetlen hadtest ka
toni Knin krzetben katlanba zrtk a fasiszta erket,
s teljesen megsemmistettek egy gyalogosezredket. A 25.
hadosztly Guca krzetben kertette be az ellensget s
felszmolta erit.
Nagy jelentsg volt a Jugoszlv Npi Felszabadt
Hadseregnek 1945 februrjban, Hercegovina terletn v
vott tmadharca. Szerfltt fontos volt felszmolni az el
lensg vdelmt Mostar krzetben, Hercegovina legna
gyobb vrosban, mivel ez a vdelem dlnyugati irnyban
elzrta a Sarajevra men utakat, honnan, azok tovbb
Horvtorszgba vezettek. Februr 6 -tl 15-ig a npi felsza
badt hadsereg 8 . hadtestnek s a 2. hadtest 29. hadosz
tlynak egysgei Mostarnl jl tgondolt s jl szervezett,
eredmnyes hadmveletet hajtottak vgre. A tmadsban
a jugoszlv harckocsidandr is rszt vett, s az ellensgnek
rzkeny veresget okoztak. A nmetek 369. gyalogoshad
osztlyt sztvertk, mintegy 1200 katont s tisztet fog
sgba ejtettek, Mostart s Hercegovina terletnek nagy
rszt felszabadtottk. A Sarajevt flt hitlerista hadve
zets lemondott az elz harcok utn feltlttt Prinz
Eugen hadosztlynak Magyarorszgra val tirnyts
rl. A szovjet vezrkar nagyra rtkelte a jugoszlv baj
trsaknak ezt a segtsgt.
1944 szeptembertl 1945 mjusig Vitruk tbornok
szovjet replcsoportjnak pilti hatsosan segtettk, t
mogattk s oltalmaztk a jugoszlv csapatokat. A cso
portot Tito elvtrsnak Moszkvban folytatott trgyalsa
utn hoztk ltre. A npi felszabadt hadsereg fparancs
noka akkor arra krt bennnket, hogy a jugoszlvok sz
mra a levegben nyjtsunk segtsget. Az llami Hon
vdelmi Bizottsg a krst jogosnak tlte, s gy dnttt,
hogy a npi Jugoszlvinak kt replhadosztlyt (a 10.
grda-csatareplt s a 236. vadszreplt) tad. tadtuk
ugyanakkor a szksges lgi tmaszpontegysgeket (a 9.
replbzis krletet), valamint az anyagi s technikai biz
tosts eszkzeit. A hadosztlyoknak a npi felszabadt
hadseregnek val tadsrl 1944. november 15-n Belg
rdban szerzdst rtunk al.
Vitruk tbornok csoportja nem csupn nagy erej harci
magasabbegysg volt (244 replgp), de a jugoszlv re
plcsapatok kderkpzsnek s vezet szervei megala
ktsnak kzpontjt is alkotta.
A replcsoport repli a harcfeladatokat btran s ere
jk teljes latba vetsvel teljestettk. A csoport parancs
nokt, Vitruk tbornokot a Jugoszlvia Npi Hse cm
mel tntettk ki. A piltk nfelldozan harcoltak a ba
rti Jugoszlvia lgterben a fasiszta megszllk felett ara
tott teljes gyzelemig.
A hitlerista csapatok sztzzsa Jugoszlviban nagy
mrtkben jrult hozz Albniban a npi felszabadt
erk sikerhez. Moszkva utastsra replink a Bariban
teleplt lgi tmaszpontrl az albn hazafiaknak tbb al
kalommal szlltottak fegyvert, lszert, egszsggyi s
ms felszerelseket. 1944 szn a Jugoszlv Npi Felszaba
dt Hadsereg egysgeinek sikerlt elg szilrd kapcsolatot
teremteni az Albn Nemzeti Felszabadt Hadsereggel.
Egyes esetekben a kt szomszdos np hadserege kzsen
tevkenykedett. November 17-n az Albn Nemzeti Fel
szabadt Hadsereg kizte a nmet fasiszta csapatokat Ti
ranbl, a hegyek kz kergette, s ott megsemmistette,
illetve az orszg terletnek elhagysra knyszertette
ket. Albnia november 29-re teljesen felszabadult a
megszlls all.
Az 1. bolgr hadsereg a jugoszlv 46. s 42. gyalogos
hadosztlyokkal, a 3. s 2. Koszovszkij dandrokkal egytt
tmadva, 1944. november 17-n elfoglalta az ellensg fon
tos kzlekedsi csompontjt Pristint. Nhny nap
mlva a 2 . bolgr hadsereg, a 22 . jugoszlv gyalogoshad
osztllyal egytt, felszabadtotta Mitrovict, s ezzel elzrta
az ellensg tjt Nvi Pazar irnyban.
A jugoszlviai harcokban, a szvetsgesekkel val kzs
megegyezs alapjn, az Egyeslt llamok s Anglia Olasz 247
orszgban teleplt replktelkei is rszt vettek. Fel
adataikat a vezrkarunkon keresztl hatroztk meg, s
ezekben a krdsekben a szvetsgesekkel knnyen meg
egyeztnk. A partiznkrzetekben a hegyek kztt, a re
plk szmra leszllhelyeket kerestnk, s a lehetsg
hez mrten be is rendeztk. A munkt nagyban elseg
tettk a Bariban lev szovjet lgi tmaszpont szemlyzet
nek tapasztalatai; a piltk ugyanis amint azt mr em
ltettem gyakran repltek Albniba, Montenegrba, s
ignybe vettk a lakossg s a partiznok ltal ksztett
leszllhelyeket.
A szovjet replsket rmmel fogadtk, fleg a monte-
negriak. A partiznok s a falvak laki szinte legendkat
mesltek a vrscsillagos gpek vezetinek mvszetrl!
Egy napon pldul, Jugoszlvia egyik magas hegysgbeli
faluja mellett kt replgp szllt le, a mink s az ango
lok. Azonos tpusak (Szi47-esek) voltak, termszete
sen azonos mretek, s csak felsgjeleikben klnbztek.
Az egyms mellett lev replgpek kr sszegylt a fa
lucska apraja-nagyja. Amg a replgpek kezelszemly
zete tancskozott, a parasztok azt prbltk megllaptani,
vajon melyik gp a jobb, s hogy melyiknek a piltja
gyesebb. Vgl is egy reg parasztember lpett elre.
Mindenki szeme lttra lpteivel tbbszr is vgigmrte a
replgpek hosszt s szrnyszlessgt, hozzrten
megtapogatta trzsket, majd kis ideig tart gondolkozs
utn hangosan kijelentette: az orosz replgp egy fl m
terrel hosszabb. Ezt a gpet nehezebb a hegyek kztt le
tenni, mint az angolt. A vita, az sszegyltek ltalnos he
lyeslsvel ekkppen rt vget...
Amint azonban kiderlt, a krdsnek csupn az egyik
oldala a magasabb trzseken bell megegyezni a repl
ktelkek alkalmazsban. Ms dolog mindent gy meg
szervezni a helysznen, ahogyan azt a helyzet kveteli. Ezt
1944 novemberben tapasztaltuk, amikor is a Jugoszlvin
keresztlhalad 6 . grda-lvszhadtest menetoszlopa fe
lett 27 amerikai replgp jelent meg. A katonk felismer
tk a replgpeket, s mivel azok szvetsgesek voltak,
sapkjukkal integetve dvzltk ket. mde a replg
pek hirtelen megfordultak, s a szovjet menetoszlopra
nagy erej bombacsapst mrtek. Szerencstlensgnkre
a bombadobsok pontosak voltaik. A hadtest parancsnoka,
Grigorij Petrovics Kotov altbornagy, valamint 31 tiszt
s katona lett vesztette, 37 f megsebeslt. Mivel a re
plgpek manverbl arra a szndkra lehetett kvet
keztetni, hogy a csapst megismtlik, levegbe emeltek
kilenc szovjet vadszreplgpet. Lgiharc alakult ki, ami
nek kvetkeztben a kezelszemlyzeten kvl megsem
mislt 3 amerikai s 3 sajt replgp.
Moszkvban november 9-n jelentettk az esetet az
amerikai katonai misszi vezetjnek. December 10-n egy
amerikai tbornok rkezett Szfiba, aki sajnlkozst fe
jezte ki a szovjet parancsnoksgnl a vgzetes tvedsrt.
A sajnlkozst tudomsul vettk, de a ksbbiekben csa
pataink a replgpeik megjelense esetn a szksges
magatartst tanstottk, a trzsek pedig jobban s tbb
szr is ellenriztk az egyttmkdsi jeleket.
A fhadiszlls, a vezrkar, a 3. Ukrn Front haditan
csa s trzse egyttes munkja eredmnyekppen elk
szlt a Magyarorszg terletn folytatand hadmvelet
terve. Tolbuhin november 12-n felterjesztette erre vonat
koz elkpzelseit, amelyet megvizsgltunk, s a szoksos
mdon jelentettnk a fhadiszllsnak. Ott jvhagytk.
A terv a front feri szmra kzelebbi feladatul Suboti-
ca krzetnek elrst, a Dunn val tkelst, s a foly
nyugati partjn, Pcs krzetben hadmveleti hdf bir
tokbavtelt irnyozta el.
A hitlerista csapatok elleni tmads kvetkez szaka
szt a Szovjetuni, Bulgria s Jugoszlvia hadseregeinek
szles kr egyttmkdse jellemezte. A 3. Ukrn Front
tmadsnak els idszakban, amikor is annak bal szr
nya szorosan csatlakozott a Jugoszlv Npi Felszabadt
Hadsereg jobb szrnyhoz, nagyon fontos volt, hogy a ju
goszlv csapatok aktv tmad tevkenysget folytassanak
a DrvaSzva kzn. A tovbbiakban, amikor a 3. Ukrn
Front feri szaknak fordultak, a jugoszlv s a szovjet
hadsereg szrnyai egymstl eltvolodtak. A keletkezett
hzagban be lehetett vetni az j 1 . bolgr hadsereg csapa
tait, amelyeket a Hazafias Front kormnya szervezett.
Ily mdon a tovbbi hadmveletek terve hrom barti 249
hadsereg kzs tevkenysgre volt alapozva, melyek
egyttesen oldottk meg a feladatot: az ellensges csopor
tostsok erinek feldarabolst. Ennek a hadmveletnek
az elksztsvel .s lefolytatsval kapcsolatos minden
krdst szorosan ssze kellett hangolnunk.
A fhadiszlls utastotta Tolbuhin marsallt, hogy sze
mlyesen beszljen meg mindent Tito elvtrssal s a bol
gr hadvezetssel. November 17-tl 20-ig Fjodor Ivanovics
ennek rdekben Belgrdban, majd ezt kveten Szfi
ban jrt. A jugoszlv s a bolgr csapatok tevkenysgrl
nemcsak ltalnos egyetrts szletett, hanem a jugoszl-
vok lehetv tettk, hogy a bolgr hadsereg ellthassa ala
kulatait Jugoszlviban szalmval, tzifval s esetenknt
sznval is. Mivel a bolgrok mg nem indtottk el az 1.
hadseregket az arcvonalra, a jugoszlv hadvezets bele
egyezett, hogy Zgrb ltalnos irnnyal a Szva men
tn tmad, s a bolgr hadsereg tevkenysgnek kezde
tig egy hadseregkzvetlen hadtestet jell ki, amely az 57.
hadsereg bal szrnyt biztostja.
A 3. Ukrn Front csapatai 1944 novembernek msodik
felben szaknak fordultak, s a megersdtt s harci ta
pasztalatokra szert tett Jugoszlv Npi Felszabadt Had
sereg a kommunistk vezetsvel tmadsra kszlt.
Az orszg gazdasga, fleg lelmiszer tekintetben, rend
kvl nagy nehzsgekkel kzdtt. llamunk fegyverbar
tunk segtsgre sietett: 1944 decemberben mintegy
50 000 tonna gabont s lisztet kldttnk a jugoszlv np
nek. Tula krzetbl vaston mrcius 10-n tnak indult
a mi orszgunkban fellltott jugoszlv harckocsidandr
(65 db T34-es harckocsival), s prilis 1 -n Sid vros kr
zetben harcba is lpett az ellensggel.
A gyzelem napjig a harckocsizok Zgrb irny
ban tmadva kimagasl btorsggal harcoltak. 1945
mrciustl megkezddtt a csapataink ltal zskmnyolt
hadianyag, illetve sajt fegyverzetnk tmeges tadsa a
Jugoszlv Npi Felszabadt Hadseregnek. Ezekkel az esz
kzkkel 20 gyalogoshadosztlyt, hrom tzr- s kt
harckocsidandrt, kt replhadosztlyt, nhny hrad
ezredet, mszaki s gpkocsiz egysget fegyvereztek s
250 szereltek fel. Ezzel kapcsolatosan az llami Honvdelmi
Bizottsg 1945. februr 10-n kln rendeletet adott ki.
A trtnelem azt bizonytotta, hogy ezek a fegyverek j
kzbe, a npi Jugoszlvia harcedzett, btor vdinek kez
be kerltek.
... A mltban szletett bartsg szilrdsgnak legjobb
fokmrje az id. A Szovjetuni s Jugoszlvia npei
hvek a gylletes kzs ellensg ellen vvott, nfelldoz
harcban megedzdtt bartsgukhoz. Bartsgukat Belgr-
drt, valamint Jugoszlvia szmtalan nagy s kis vro
srt, falujrt vvott tkzetekben kzsen ontott vr pe
cstelte meg. Jugoszlv fldn 6500 szovjet katona alusz-
sza rk lmt. Az elesettek srjai felett emelked emlk
mvek azon katonkat dicstik, akik a harcok lngjain ke
resztl Moszkva falai all, Sztlingrd fldig rombolt h
zaitl, Kijev s Minszk szks romjaitl jutottak el idig,
hogy megvjk jugoszlv testvreink bks otthont a
rombolstl s a fasiszta tzvsz puszttstl.
HETEDIK FEJEZET

EURPA KZPPONTJBAN

A magyar csompont A fhadiszlls direkt


vja Riadalom Horthy tborban Hitler
nyomsa Titkos kldets A fogoly tisztek
levele gyetlen manverek Dalnoki Mik
ls Bla vezrezredes A budapesti tkzet
Churchill s Edn Moszkvban Tyimosenko
marsall jelentse Szovjet parlamenterek pusz
tulsa A harci bartsg szletse A Bala
tonnl

A iaikisinyovi hadmvelet sikere gyakorlati feladatul


tzte a szovjet csapatok el Magyarorszg felszabadtst.
Mint ismeretes, Magyarorszg Eurpa fldrajzi kzp
pontjban, a kontinens f tvonalainak keresztezdsben
helyezkedik el. A msodik vilghborban Magyarorszg
vezeti, Horthy kormnyzval az len, Hitler h kiszol
gliv aljasodtak. Az orszgot a Harmadik Birodalom
csatlsv, tmaszv vltoztattk. A nmetek Magyaror
szgbl kiszipolyoztk a nyersolajat, amely a romniai
olajlelhelyek elvesztse utn a Wehrmacht szmra az
olyannyira rtkes letelixrt jelentette, elhurcoltk a me
zgazdasgi nyersanyagokat, elvittk a kenyeret, a hst, s
az orszg katonkat is adott a nmeteknek.
A vezrkar szmvetseiben mindezt figyelembe vette.
De nem csak ezt. Nem felejtettk el, hogy Magyarorszg
klnleges helyet foglalt el az angolamerikai tmb ter
veiben is. Ismert volt elttnk a nyugati hatalmak Ma
gyarorszggal kapcsolatos ktkulacsos politikja. Pldul,
elg sajtos mdon reagltak az orszgnak a Szovjetuni
elleni hadbalpsre. Anglia csak 1941 vgn zent hadat
Magyarorszgnak, az Amerikai Egyeslt llamok mg en
nl is ksbb, 1942 jniusban. Ez a viszony sokfle meg
lepetst, vratlan fordulatot rejtett magban, s mint ltni
fogjuk, ez meg is mutatkozott a felek terveiben.
Magyarorszg felszabadtsa jelents katonai sikert, el
nyket grt. Az orszg felszabadtsa utn a szovjet csa
patok kijuthattak a velnk szvetsges Csehszlovkiba,
amely kzvetlen hatros volt a hitlerista orszggal, s dl
rl tkarolhattuk Nmetorszgot. Innen a tvolsg a fasiz
mus barlangjig mr csak nhny szz kilomter. De vol
tak ms elkpzelseink is. Ha Magyarorszg felszabadul,
ez lnyegesen megvltoztatja a katonai helyzetet Olasz
orszgban, Jugoszlviban, Grgorszgban s Albni
ban. Ez esetben csapsokat mrhetnk az emltett orsz
gokban lev nmet fasiszta csoportostsok htba, s el
vghatjuk a Nmetorszgba vezet visszavonulsi tvona
laikat. Ez a helyzet a hadszati konstellci j s rendk
vl fontos eleme lett volna Eurpban.
Az ellensg felismerte a harccselekmnyek kifejlds
nek lehetsges tvlatait, s szvsan igyekezett karmai k
ztt tartani Magyarorszgot. Ezt tapasztalhattuk is, ahogy
a szovjet csapatok kzeledtek Erdlyhez.
Az ellensg sztverse Iai s Kisinyov trsgben lehe
tv tette, hogy bizonyos mrtkig ms mdon kzdjk le
a Krptokban lev nmet fasiszta s horthysta csapatok
vdelmt. A vezrkarnl s a fhadiszllson egyarnt fel
merlt a ktely: vajon szksg van-e arra, hogy arcbl
mrt csapssal, a hegygerinceken keresztl trjnk be Ma
gyarorszgba, amelyre egybknt a 4. Ukrn Front mr
kszldtt. Egy ilyen tmads mindig nagy vesztesgek
kel jr mind lerben, mind anyagi eszkzkben. Nem
volna-e jobb gyorsan kifejleszteni a hadmveletet dlnyu
gati irnyban, hogy csapataink kijussanak a hegyek m
gtti krzetekbe, vagyis a hegyeket dlrl Romnin ke
resztl megkerlni? Termszetesen, a hegyi harcot egsz
ben nem lehet elkerlni, sem azt, hogy ne mrjnk fron
tlis csapst az ellensg vdelmre. A f azonban az len
ne, hogy a feladatokat sokkal egyszerbben, gazdasgo
sabban, s ktsgtelenl hatrozottabban hajtank vgre.
A vezrkar krltekinten mrlegelte a kialakult hely
zetet, s 1944. augusztus 25-n Antonov jelentette a fha
diszllsnak a 4. s a 2. Ukrn Frontok tevkenysgnek
lehetsges vltozatait. A fhadiszlls azt javasolta a ve
zrkarnak, hogy a krdst beszlje meg Petrovval, majd
ksbb Malinovszkijjal, a 4. Ukrn Front, illetve a 2. Uk-
rn Front parancsnokval s Zsukovval, a legfelsbb f-
parancsnok helyettesvel, aki akkor Romniban tartz
kodott.
Telefonon haladktalanul sszekttetsbe lptnk Pet-
rov hadseregtbornokkal. A 4. Ukrn Front svjban, a
Krptok elhegyeinek tjain s svnyein, erdkn t
vgtelen lasssggal nyomultak elre a csapatok, hol tz
zel, hol kzitusval tiszttva maguk eltt az utat. A 4. Uk
rn Front tmadott, s ezzel kedvez feltteleket terem
tett a Keleti-Krptokon keletrl trtn erszakos tha
tolsra. A csapatoknak semmilyen hegyi felszerelsk nem
volt.
A tmads eredmnye nem volt klnsebben kecseg
tet. Az ellensg jllehet fokozatosan visszavonult a
Krptok gerincnek cscsaihoz s tjrihoz dnt l
lst nem adta fel. Csapataink rzkeny vesztesgeket
szenvedtek mind lerben, mind anyagiakban.
Ivn Jefimovics egyetrtett a vezrkar minden rvel
svel, de gy vlte, helynval lenne addig meglltani a
4. Ukrn Front csapatait, amg a fhadiszlls vgleges
elhatrozsra nem jut. Meg kell tanulni a hegyekben foly
harctevkenysget. Javtani kell a csapatok elltst, az
embereknek legalbb egy kis pihent kell adni, mivel mr
hossz ideje tmadnak. A vezrkar nem ellenezte ezt a
megoldst, gy gondolva, hogy az ideiglenes vdelembe
val tmenet megknnyten a front csapatainak felksz
tst az j tmad hadmveletre. Bztunk benne, hogy a
legfelsbb fparancsnok egyetrt velnk s Petrovval. Eh
hez mg az is hozzjrult, hogy a vezrkar bizonyos ada
tokat kapott a szlovkiai Hitler-ellenes felkels elksz
leteirl. Habr az rteslsek nem voltak valami megbz
hatk s vilgosak, de nem lehetett ket szmtson kvl
hagyni.
A 4. Ukrn Front vdelmre jformn nem is kerlt
sor, de errl majd ksbb szlok.
A vezrkar s Petrov elkpzelst augusztus 26-ra vir
rad jjel jelentettk a legfelshb fparancsnoknak. A 4.
Ukrn Front vdelembe val tmenetre a direktva ter
vezett mr korbban elksztettk. Sztlin al is rta, de
254 megparancsolta a frontnak, hogy a jvend tmads rd-
kben ers tartalkokat hozzon ltre, amelyek a hegyek
ben val harctevkenysghez szksgesek. Sztlin, hogy
nyomatkosan hangslyozza a meghozott elhatrozs je
lentsgt, elrendelte, egsztsk ki a kvetkez megjegy
zssel: Az nk ltal tervbe vett hadmveletet (a Kr
ptok ttrst a s z e r z ) el kell halasztani s a fhadi
szlls engedlye nlkl nem szabad vgrehajtani. Erre
a megjegyzsre azrt is szksg volt, hogy a szlovk fel
kels esetn figyelmesen mrlegelni lehessen e fontos ak
tusnak katonai, de klnsen politikai kvetkezmnyeit.
Szemnk eltt lebegett a harcol Vars pldja amelyet
a Vrs Hadsereg sokoldalan segtett, de mgsem tudott
a bajtl megmenteni.
Petrov intzkedett a front csapataival, s intzkedsben
a parancsnoki llomny eltt megvilgtotta a vdelembe
val tmenet okait:
A Legfelsbb Fparancsnok Fhadiszllsa direktv
jnak eleget tve, a front csapatai szilrd vdelembe men
tek t, s egyszersmind ers tartalkokat hoztak ltre. A
vdelembe val tmenet felttele volt a 2. s 3 . Ukrn
Frontok sikeres tevkenysgnek, s lehetsget teremtett
e frontoknak, hogy feladataikat kisebb nehzsgekkel s
hatkonyabb mdszerekkel oldjk meg.
Ennek kvetkeztben a vdelembe val tmenetet gy
kell rtelmezni, mint a dnt cl tmadsba val tme
net elksztsi idszakt.
A fhadiszlls szeptember 4-n megkapta Zsukov s
Malinovszkij jelentst. A jelentsben a kvetkezket r
tk: Remljk, hogy a 40. s 7. grdahadseregeknek nem
kell gyors frontlis csapsokkal veszdnik. E hadsere
geket, amelyeket Zsmacsenko s Sumilov tbornokok ve
znyeltek, a Krptok dlrl val megkerlsre mr Ma
gyarorszgra irnytottk.
Amiknt vrtuk, a jelentsben azt javasoltk, hogy ke
letrl s dlrl mrt kombinlt csapssal kell kijutni Er
dlybe, mgpedig oly mdon, hogy ide kell fordtani dlrl
a Duna vlgybl az 53., 27. lvsz- s 6 . harckocsi-hadse-
reget, s birtokba kell venni Cluj, Oradea, Ha^eg krze
tt. Ha elfoglaljuk ezt a krzetet rta Zsukov s Ma
linovszkij , a bekerts veszlyvel fenyegetjk a
Zsmacsenko s Sumilov hadserege ellen tevkenyked n
met s magyar csapatokat, s elsegtjk, hogy a hadse
regek gyorsabban kirjenek Dej, Cluj terepszakaszra,
majd a tovbbiakban Satu Mar irnyban a 4. Ukrn
Fronttal val egyttmkds rdekben. Ily mdon a ve
zrkar vlemnyt hitelt rdemlen megerstettk.
Miutn a fhadiszlls valamennyi elkpzelst figyel
mesen tanulmnyozott, a kvetkez nap este megparan
csolta a 2. Ukrn Frontnak, hogy mdostsa a front had
mveletnek elzleg felterjesztett tervt. Az utasts l
nyege a kvetkez volt: a Krptokat dlrl kell megkerl
ni, s evgett tbb hadsereg frontlis s tkarol csapst
ssze kell hangolni; tovbb segtsget kell nyjtani Pet-
rov frontjnak anlkl, hogy az erket sztforgcsolnk.
A 2. Ukrn Front hadseregeinek elfordtsa thzott
minden olyan klfldi elgondolst s szmvetst, hogy a
Szovjetuni Boszporuszra s a Dardanellkra tekintve
kveti a cri Oroszorszg egykori trekvseit. Hitler
meg volt gyzdve rla, hogy a Vrs Hadsereg minden
erejt ebben az irnyban alkalmazza, a Krptokban csak
jelentktelen fedez erket hagy. Errl tanskodik az El
rult csatk cm knyvben Friessner tbornok, a csa
pataink ltal sztvert Dl-Ukrajna hadseregcsoport pa
rancsnoka. Az ellensgnek ez a balhiedelme jelentsen be
folysolta csapatainak csoportostst is. Rszleteiben a
Krptoktl dlre lev arcvonalszakasz megersdsre
vezetett, s nem a hadszatilag fontosabb s felelssgtel
jesebb nyugati arcvonalra.
A direktvban, ahogy emlkszem r, elszr emltettk
meg Debrecen krzett, mint a front csapsnak fokozs
ra bevetend lovassg harctevkenysgnek cljt. A Deb
recen krzetbe val kijuts csapatainkat kedvez helyzet
be hozta a tmads tbb irnyba val kifejlesztst ille
ten: keleti s szakkeleti irnyban a Krptokban lev
ellensges vdelem htba val kijutshoz; szaki irnyban
a nmet fasiszta csapatok visszavonulsi tvonalainak el
vgsra; szaknyugati irnyban a lehetsges szlovk fel
kels segtse rdekben; nyugati irnyban a Budapest el
leni csaps cljbl. A fhadiszlls ltal elgondolt man
ver jval mlyebb volt, mint amilyent a 2. Ukrn Front
parancsnoka javasolt. Nagyon sok lehetsget rejtett ma
gban a hadmvelet tovbbi kifejlesztsre nzve. Meg
teremtette a Krpt-Ukrajnban s Erdlyben vd ellen
sges csapatok bekertsnek lehetsgt.
A szovjet Legfelsbb Fparancsnoksg ebben a direkt
vban vetette meg az egyttmkds alapjait a szovjet s a
romn csapatok kztt, amely utbbiak a fasiszta Nmet
orszg ellen fordtottk fegyverket. A fhadiszlls azt
tancsolta a romn hadvezetsnek, hogy a Duna vdelm
re kt-hrom gyalogoshadosztlyt, Szeged, Turnu Severin
trsgnek vdelmre pedig legkevesebb hrom hadosz
tlyt klntsen ki. E csapatok alapjt az 1. romn had
sereg alkotta. A 4. romn hadsereget (Avramescu hadtest
tbornok parancsnoksga alatt), valamint a Braov krze
tben s Erdlyben tartzkod romn csapatokat a V
rs Hadsereggel egytt a Cluj elleni tmadsra javasol
ta alkalmazni.
A fhadiszlls utastsainak megfelelen, Malinovszkij
frontjnak bal szrnya szaknak fordult. A csapatok k
zps rszn Kravcsenko tbornok 6 . harckocsi-hadserege
nyomult elre. A hadsereg llomnya 262 harckocsibl s
82 rohamlvegbl llott. A Turda krzetben val elnyo
muls idszakban, szeptember 14-n a hadsereg elkesere
dett harcot vvott az ellensg pnclosaival s gyalogsg
val, amelyek a szovjet csapatok hadmveletnek megaka
dlyozsra nagy erej ellencsapst mrtek.
A Dl-Ukrajna hadseregcsoport megsemmistse Iai
s Kisinyov trsgben lnyegbevgan befolysolta Ma
gyarorszg politikai s katonai helyzett. Az orszg fasisz
ta felptmnynek oszlopai mr-mr a fldre hulltak. No
ha Magyarorszgot a nmet fasiszta csapatok 1944 mrciu
stl megszllva tartottk, ez a tny most mr nem szol
glt a szovjet csapatok elleni vdelem biztostkul. A
reakcis uralkod osztlyok s az ellenforradalmi kor
mny politikja, a nemzeti rdekek elrulsa s a np le
igzsa katasztrfba sodorta az orszgot. Mialatt a nyi
lasok habz szjjal vltztek a vgs gyzelemrl, a
hitleri csodafegyverekrl Magyarorszgrl erszakkal
hurcoltk Nmetorszgba a munkaert, szlltottk a gy
ri berendezseket, a nyersanyagtartalkokat, a mezgazda- 257
sgi gpeket s az lelmiszerkszleteket. Az orszg mg
inkbb fgg viszonyba kerlt a nmet fasiszta diktatr
val, mivel Hitler noha kldtt nhny nmet hadosz
tlyt az orszgba a harckpes magyar ferket elvitte
onnan.
Amint befejezdtt a Ia?i-nl s Kisinyvnl bekertett
nmet fasiszta csapatok megsemmistse, s a szovjet csa
patok megindultak a magyar, jugoszlv s bolgr hatr
hoz, Horthy tborban hideglelsen kezdtk keresni a ma
gyar fasizmust fenyeget vgveszlybl val kiutat. De
Horthy s klikkje, mg most, amikor Magyarorszg ural
kod kreinek a nmet fegyverekbe vetett elvakult bizal
ma is megingott, mg most sem gondolt a felttel nlkli
megadsra. Azt remltk, hogy az sszeomls elkerlhet,
ha az angol s amerikai orientcit megerstik. A horthys-
tk gy gondoltk, hogy a nyugati hatalmak a Szovjetuni
hta mgtt elbb vagy utbb megegyeznek a fasiszta N
metorszggal, s akkor a nmetek beengedik az angolokat
s az amerikaiakat Magyarorszgra, mg mieltt a szovjet
csapatok lekzdenk a Krptokat. Ennek a bizakodsnak
megvoltak az alapjai. Nagyon szeretnm mondta
Churchill , ha Kzp-Eurpa nhny krzetben meg
elznk az oroszokat. Pldul a magyarok kifejeztk azon
hajukat, hogy ellenllnak a szovjet elnyomulsnak, de
leteszik a fegyvert az angol csapatok eltt, ha az utbbiak
kell idben odarnnek. 26 Az angolokamerikaiak eltti
felttel nlkli megadst a horthystk kisebb bajnak tar
tottk, mint a Szovjetuni eltti kapitulcit. Arra szm
tottak, hogy a Hitler-ellenes koalci nem lesz tarts. Je
lenlegi tevkenysgk fleg arra irnyult, hogy feltartz
tassk a szovjet csapatokat, idt nyerjenek, lehetsget te
remtsenek arra, hogy az angolamerikai csapatok meg
elzzk a Vrs Hadsereget, s a helyzet urai legyenek
Magyarorszgon.
A magyar miniszterek eltt ismeretes volt tovbb, hogy
nmelyik prominens hitlerista sem ellenezte, hogy meg
nyissk az angolamerikai csapatok eltt nyugaton az
arcvonalat. Ez esetben ugyanis a Harmadik Birodalom
minden erejt keleten, a Vrs Hadsereg csapatai ellen
sszpontosthatta. Ez termszetesen megknnytette volna
az angolamerikai csapatok behatolst Magyarorszgra,
mikzben a Vrs Hadsereg csapatainak nagy vrveszte
sgek rn, lassan kellett volna lekzdeni a makacs n
metmagyar vdelmet. Az orszgnak a nyugati hatalmak
csapataival val megszllsa amint azt a magyar fasisz
tk feltteleztk nem vonta volna maga utn a gaztet
tekrt val felelssgre vonst, s lehetv tette a Szov
jetuni elleni harc folytatst.
Ami a Wehrmachtot illeti, Horthy s klikkje abban re
mnykedett, hogy az angolamerikai csapatok jelenlt
ben s vdelme alatt viszonylag knnyen megbirkznak a
nmetekkel.
Ily mdon Magyarorszg 1944 szn az eurpai katonai
politikai esemnyek kzppontjba kerlt.
Miutn a Vrs Hadsereg tevkenysge tllpte a Szov
jetuni hatrait, nehezebben tudtuk leplezni a csapsok
irnyait; az ellensg tudomst szerzett csapataink sszpon
tostsrl s tcsoportostsrl. Nem sikerlt a 2. Ukrn
Front bal szrnynak szaki irnyba trtn fordtst sem
rejtve vgrehajtani. A horthysta kormny, miutn rte
slt errl, flreverte a harangot: gy vlte, hogy a szovjet
hadseregek a Magyarorszg elleni tmads megindulsi
helyzett kvnjk felvenni. Budapesten ideges kapkods
lett rr. Szeptember 7-n este sszelt a koronatancs.
Horthy, az orszg kormnyzja, a kormnnyal s a magyar
hadsereg fparancsnoksgnak kpviselivel megvitatta az
orszg katonai s klpolitikai helyzett. Az rtkelsek a
legkedveztlenebbek voltak.
Vrs Jnos vezrezredesnek, a vezrkar fnknek t
jkoztatja a fronton lev helyzetrl nem hagyott kts
get afell, hogy a Vrs Hadsereg egyidej, hatalmas, sz-
szetart irny csapsokat szndkozik mrni: keletrl Ro
mnibl, s szakrl a Krptokon keresztl. A tbornok
nem titkolta, hogy a szovjet csapatok ilyen irny tev
kenysge eredmnyeknt risi harapfog jhet ltre,
amely elvgja a Keleti-Krptokban harcol magyar had
sereg ferit az orszg kzpontjtl, s akkor Budapest kz
vetlen veszlybe kerl.
A tancskozson egyetlen sz sem esett a megadsrl.
A koronatancs rsztvevi abban azonban egyetrtettek, 259
hogy az orszg sajt erejvel nem kpes ellenllni a V
rs Hadseregnek. Mivel az angolokkal s az amerikaiakkal
a kapcsolat mg nem volt meg, a helyzet arra knyszertet
te a magyar kormnyt, hogy Hitlertl kveteljen segts
get. Kveteljen, s ne krjen, mert a fasiszta Nmetorszg
rendkvl fontosnak tartotta, hogy Magyarorszgot, mint
legutols szvetsgest ki ne engedje kezbl. A segtsg
megtagadsa esetn azzal lehetett volna ijesztgetni a n
met prtfogt, hogy Magyarorszg knytelen lesz a Szov
jetunival trgyalni a fegyversznetrl.
A kvetkez napon, szeptember 8 -n a magyar kormny
rendkvli lst tartott. jbl kerestk s mrlegeltk a
kiutat, de a miniszterek kzl senki sem tudott rdemlege
set javasolni, minthogy elz este mindent elmondtak. St,
grf Teleki Gza fldbirtokos, a kolozsvri egyetem pro
fesszora megjegyezte, hogy a Szovjetunival folytatand
fegyverszneti trgyalsok kedvez idpontjt mr egy
httel ezeltt elszalasztottk. Az orszgnak az angolame
rikai csapatokkal trtn megszllsa mr eldnttt tny.
Ennek bizonytka a nmet kormny vlasza. A nmetek
arra trekedtek, hogy a keleti arcvonalon megakadlyoz
zk az sszeomlst, s ehhez kszek voltak erket elvonni
a nyugati arcvonalrl. Ezenkvl Greiffenberg tbornok,
hitleri megbzott Budapesten a nmet fasiszta fparancs
noksg nevben meggrte, hogy t nap alatt Magyaror
szg megsegtsre Belgrd trsgbl rkezik egy pnc
loshadosztly, valamint egy SS-rendrhadosztly, majd a
18. SS-gyalogoshadosztly Gyrbl, a 22. gyalogoshadosz
tly s egy pnclosdandr ms krzetekbl.
gy tetszett, a horthystk megkaptk mindazt, amirl
lmodoztak: a hitleri kormny nyilatkozott a nyugati arc
vonal meggyngtsnek lehetsgrl, aminek kvetkez
tben az angolamerikai csapatok gyorsan eljuthatnak
Magyarorszgra; megrkeznek a nmet fasiszta csapatok,
amelyek segtsgvel szilrd vdelmet hoznak ltre az or
szg hatrain; meglltjk a Vrs Hadsereget, s rt
kes idt nyernek. A nyugati beavatkozsrl senki egy szt
sem ejtett, jllehet mindenki erre gondolt. Hiba bizony
gatta a magyar hadsereg vezrkarnak fnke a kormny
nak, hogy Magyarorszgnak alapjban vve a sajt erejre
kell tmaszkodnia. A nmetek gretei vglegesen olyan
dntsre brtk a minisztereket, hogy a hbort a Szov
jetuni ellen tovbb kell folytatni.
gy vesztettk el egy jabb lehetsgt annak, hogy
elejt vegyk a tovbbi esztelen pusztulsnak, s kzelebb
hozzk a hbor befejezsnek rjt. A horthysta kor
mny nem akarta beltni, hogy a siker csupn hi remny
szmra.
A hitlerista nmet parancsnoksg helyesen rtkelte a
Magyarorszgon kialakult helyzetet. Friessner, a nmet fa
siszta csapatok parancsnoka ide-oda utazgatott a magyar
kormnyz palotja s Hitler hadiszllsa kztt. Srg
sen jabb csapatokat irnytottak Magyarorszgra. A
hadseregcsoport parancsnoksga egy sor biztonsgi rend
szablyt foganatostott, hogy egy magyarorszgi vratlan
politikai fordulat esetn is biztostva legyenek sajt m
gttes terletei rta a ksbbiekben Friessner. Turda
trsgben ellencsaps cljbl nagy erej pnclos erk
sszpontosultak. A hitlerista hadvezets mindenron meg
akarta histani a szovjet parancsnoksg elgondolst.
Szeptember 3 3-n Hitler hadiszllsn rgtnztt rte
kezletet tartottak, amelyet a magyarorszgi helyzetnek
szenteltek. Az rtekezlet szk krben zajlott le. Nhny
nmet s magyar vezet beoszts tbornok s polgri sze
mly vett rszt. Itt Friesisner tbornok lnyegben teljha
talmat kapott. Ez idtl kezdve neki volt alrendelve kiv
tel nlkl minden katonai s polgri szerv. Magyarorszg
nak erre vonatkozan semmilyen kvetelst nem
veszik figyelembe rta rla maga Friessner. Ily mdon
a magyar vezrkar a sajt csapatok vezetsnek msodran
g szerve lett, lnyegben elvesztette hatalmt rajtuk.
Az rtekezlet befejezseknt a hadseregcsoport paran
csot kapott, hogy a vgskig tartsa magt. A tovbbiakban,
szeptember 20 -n a hitleri kormny ultimtumszeren
megerstette, hogy Magyarorszgon olyan rendszert ho
nost meg, amely szmra a legkedvezbb. gy Magyar-
orszg olyan rezsim gyrjnek szortsba kerlt, amely
a sajt terletn dl vres hbort elre meghatrozta.
A 2. Ukrn Front csapatai Debrecen irnyban szakra
fordultak, tcsoportosultak, s jabb tkzetbe lptek. A
nmet parancsnoksg szmtott erre, mert a 40., a 7. gr
da- s a 27. hadseregek eltt kiegsztleg sszevontk a
magyar gyorshadtestet s a nmet pncloshadosztlyt.
Csapatainknak s a velnk egytt harcol romn maga-
sabbegysgeknek prblkozsai, hogy ttrjk az ellensg
vdelmt,. nem jrtak sikerrel. Flttbb slyos harcok
bontakoztak ki Turda krzetben, ahol mint errl mr az
elzekben beszltem, a nmet fasiszta parancsnoksg el
lencsapssal akarta javra fordtani a katonaszerencst. Az
ellensg, amely rviddel ezeltt kapta a parancsot, hogy
harcolnia kell az utols emberig, ktsgbeesett elszntsg
gal tmadott.
Tbb napos tkzet folyt a 27. hadseregnl s a 6 . harc
kocsi-hadseregnl. Egyik fl sem rt el jelents sikert. Ez
elvigyzatossgra intette a vezrkart. Jelentette ktelyeit
a fhadiszllsnak: vajon Turda krzetben van-e lehet
sg szmunkra kedvezen alaktani a katonai helyzetet.
Bizonyos mrtkig ms volt a helyzet a bal szrnyon, a
Managarov tbornok parancsnoksga alatt ll 53. hadse
reg tmadsi svjban. Itt a nmetek ellenllsa gyengbb
volt. A csapatok viszonylag gyorsan lekzdttk az ellen
sg vdelmt, s kijutottak Arad szaknyugati krzetbe.
A frontparancsnoksg vlemnye szerint a hadsereg sv
jban kedvez felttelek jttek ltre, hogy a szovjet csa
patok nagy erkkel csapst mrjenek Oradea, Debrecen
irnyban.
A debreceni irnyt rendkvl kedveznek, sokat gr
nek lttuk. Lehetsg addott Turda s az egsz erdlyi-
krptoki ellensges csoportosts nyugatrl val megke
rlsre.
Csakhogy ennek megvoltak a nehzsgei is. A szovjet
csapatoknak ferkkel Debrecen irnyban trtn csaps-
mrse esetn szerfltt nagy figyelmet kellett szentelni
a szrnyakra, mert a szrnyakat nagy ellensges csoporto
stsok veszlyeztethettk: az egyik a Krptokbl s
Erdlybl, a msik Jugoszlvibl. s senki sem kezes
kedett volna azrt, hogy e csoportostsokat nem fogjk
egy egysges terv alapjn Budapest irnyban felhasznl
ni. Az elnyjtott kzlekedsi vonalak, az ppen csak ren
dezett romn krds s a 2. Ukrn Front viszonylag gyen
ge gyorsanmozg csapatai ezt a krlmnyt fontos had
mveleti tnyezv avattk.
A vezrkar figyelemmel ksrte mindkt ellensges cso
portostst, s a debreceni hadmvelet tervt latolgatva ar
ra trekedett, hogy e hadmvelet hatridit sszehangolja
a Jugoszlviban lev ellensgre mrend csapsokkal. A
szmvetsek azt bizonytottk, hogy a 3. Ukrn Front s
a Jugoszlv Npi Felszabadt Hadsereg kzs hadmvele
teivel le tudjuk ktni a Balknon lev nmet fasiszta csa
patokat.
A harctevkenysg ezen az arcvonalon 1944. szeptember
2829-n kezddtt.
Az erdlyikrptoki ellensges csoportosts, amely
kzvetlenl veszlyeztette a Debrecen irnyban tmad
Malinovszkij csapatainak szrnyt, az egyttmkd 4. s
2. Ukrn Frontok csapsainak kzelebbi s alapvet cl
pontjul szolglt. Szksg esetn a tmad hadmvelet
vgrehajtsba be lehetett vonni Konyev 1. Ukrn Front
jnak bizonyos erit is (ami valjban meg is trtnt a
Duklai-hg trsgben).
Ily mdon a debreceni hadmvelet megfelel hadmve
leti biztostsra tett szert, s ez a frontparancsnoksgoktl
megkvetelte a csapatok jl sszehangolt, pontos vezet
st, a rugalmas s gyors manverezst.
A vezrkar idevonatkoz elkpzelseit jelentettk a f
hadiszllsnak. A fhadiszlls azt javasolta, hogy mg
egyszer tancskozzunk az rintett frontparancsnokokkal. A
frontparancsnokok tmogattk az elgondolst. Szeptem
ber 23-n a vezrkar megkapta Zsukov vlaszt:
Malinovszkij s Petrov eltt lev ellensges csoporto
stst s a terep jellegt figyelembe vve, gy gondolom,
hogy elnysebb lenne Kravcsenko hadseregt gyorsan
sszpontostani Arad szakon, azzal a feladattal, hogy mr
jen csapst Debrecenre, vagyis a magyar erk fcsoporto
stsnak htba.
Debrecen krzetnek elfoglalsval megbomlik a ma
gyarok vdelmnek hadmveleti rendszere, s knytelenek
lesznek gyorsan visszavonulni Cluj trsgbl s a Kr
ptokbl.
Malinovszkij ltal vgrehajtand arcbl val tmads el
hzd harcokhoz vezet, s mdot nyjt az ellensgnek,
hogy nyugodtan kiptse vdelmt a Tisza vonaln.
Ilyenformn a vezrkar elkpzelse, amely a 2. Ukrn
Front haditancsnak javaslatn alapult, tmogatsra ta
llt.
A debreceni hadmvelet oktber 6 -n kezddtt, s
majdnem a hnap vgig tartott. A hadmveletet feszlt
sg s bonyolultsg jellemezte. Mivel e hadmveletrl mr
nagyon sokat rtak, nincs rtelme minden rszletre kitr
ni. Csak megemltem, hogy a hadmvelet folyamn az el
lensg slyos vesztesgeket szenvedett Oradea, Debrecen
s Szeged trsgben. A szovjet csapatok felszabadtottk
Erdlyt, elrtk a Tiszt, a bal szrnyon tkeltek a folyn
s kijutottak a Dunhoz, ezzel a Tiszn tl hadmveleti
hdft hoztak ltre Csop, Baja, a Duna jobb partja s a P
ter kirly-csatorna vonalban.
A 2. Ukrn Front ers csapsnak eredmnyeknt meg
gyenglt az ellensg szilrdsga a 4. Ukrn Front eltt is.
Beigazoldtak szmvetseink. Az ellensg nem volt kpes
a Krptokban lbt megvetni, s slyos harcok rn nyu
gati irnyban visszavonulsra ksztettk. Petrov csapatai
tmadsba lendltek, egyms utn kzdttk le s foglal
tk el a hegy vonulatokat. A 4. Ukrn Front s a 2. Ukrn
Front csapatai Csoptl dlre egyesltek.
Elrkezett a szovjet csapatok jabb, nagy erej tmad
snak ideje ezttal Budapest ellen. A hadmvelet el
ksztsnek idszakban a fhadiszlls nem adta fl a
remnyt, hogy a magyar kormny megrtve az arcvo
nalakon s az orszgban kialakult helyzetet vgl is j
zan eszre hallgat, s bks ton kivezeti Magyarorszgot
a hborbl. Sztlin 1944. szeptember 29-n azt rta
Rooseveltnek, hogy a szovjet csapatoknak a Baltikum
ban lev ellensges csapatok felszmolsn kvl kt
kzelebbi feladata van: kikapcsolni Magyarorszgot a h
borbl, s csapataink csapsa tjn kitapogatni a nmetek
vdelmt a keleti arcvonalon. Nem volt teht kizrva a
lehetsge a magyaroktl kiindul bkekezdemnyezs
nek.

264
Az arcvonalakon kialakult helyzet nem hagyott ktsget
a magyar kormnyban parancsnoksgunk hatrozott szn
dka fell. A mlt bntetstl val flelem Horthyt arra
ksztette, hogy ksedelem nlkl kezdje meg a tapogatd-
zst, vajon mi az llspontja Anglinak s az Egyeslt l
lamoknak az orszg megszllst illeten.
1944. szeptember 22-n Nday vezrezredes Horthy
bizalmasa a hitleristk eltt eltitkolva Npolyba replt,
ahol a nyugati szvetsgesek trzse szkelt. Ezt a trzset
nem vletlenl vlasztottk ki. A magyar fasisztk a sz
vetsgesek elnyomulst az Isztriai-flszigeten s Auszt
rin keresztl vrtk, az ismert tervek alapjn, hiszen
Churchill kormnya nem csinlt ebbl nagy titkot. A kl
dets azonban sikertelenl vgzdtt. Az angol s amerikai
csapatok rendkvl lassan haladtak elre, s tudtk, hogy
a Magyarorszg terletre lpett Vrs Hadsereg nem ll
meg flton. A tbornokot azzal a tanccsal bocstottk
el, hogy forduljanak az oroszokhoz. Hitler magyar csat
lsainak az a remnye, hogy dolgaikat a szovjet llam h
ta mgtt rendezik, szertefoszlott.
Ily mdon Horthy klikkjnek egyetlen t maradt csu
pn, kzvetlenl Moszkvval kezdeni trgyalsokat, s
kedvez fegyversznetet krni a Szovjetunitl. 1944. szep
tember vgn a magyar kormny kldttsge Faragh t
bornokkal, Magyarorszg volt moszkvai katonai attasj
val az len, a Szovjetuniba indult. Faraghn kvl a kl
dttsghez tartozott a mr emltett Teleki s Szentivnyi,
a Magyar Klgyminisztrium kpviselje. A kldttsg
titokban, a fasiszta Nmetorszg vezetinek s hadvezet
snek tudta nlkl utazott el.
Faragh csoportja baj nlkl tjutott az arcvonalon, s
1944. oktber 1-n megrkezett Moszkvba. A kldttsg
rkezsrl tjkoztattuk a szvetsgeseket, s kpviselik
csakhamar csatlakozhattak a trgyalsokhoz.
A kldttsget Moszkvban Kuznyecov hadseregtbor
nok fogadta, az elzetes megbeszlseket is vezette. N
hny nappal a kldttsg megrkezse utn Kuznyecov el
mondta nekem, hogy Faraght nagyon nyugtalantja a va
lahol Debrecen krnykn lev birtoknak sorsa. Az a k
rse, hogyha csapataink eljutnak oda, ne bntsk az llat
llomnyt. Faraght megnyugtattk, hogy a szovjet csa
patok nem vesznek el semmifle idegen dolgot, st vigyz
nak is r, ha a tulajdonosa tvol van. A fldbirtokos
megnyugodott. Az esemnyek el vgva elmondhatom,
hogy csapatainknak miutn harccal elfoglaltk Debre
cent s krnykt nem kellett megvdeni Faragh ser
tseit, mert a hitleristk egytl-egyig elvittk.
A magyar kormny hintapolitikja Hitler mlysges fel
hborodst vltotta ki. Mivel a hitleristk arra treked
tek, hogy Magyarorszgot mindenron megtartsk, az or
szg terletre jabb jelents szm pnclos- s gyalo
goscsapatokat veznyeltek. Ellenriztk a magyar kor
mny s a magyar hadsereg rdi- s tvbeszl-hlza
tt, rendszablyokat foganatostottak Hitler-ellenes meg
mozdulsok esetre.
Minthogy Horthy klikkje rettegett a Vrs Hadseregnek
az orszg terletre val lpstl, a hitleri hadvezets
rendszablyai ellen a magyar kormny nem nagyon tilta
kozott. A magyar hadsereg magasabb parancsnoksgainak,
s e parancsnoksgok tisztjeinek jelents rsze azonban
mindezt a mr eddig is megalz, megszll uralom tovb
bi ersdseknt rtkelte, s az orszgban lev elnyoms
jabb tnyt, Magyarorszg szuverenitsnak lbbal tipr-
st ltta benne. Ebben a nmet fasizmustl olyannyira
fgg orszgban a heves elgedetlensget nagymrtkben
fokoztk a magyar csapatok hatalmas vesztesgei, tovb
b annak tudata, hogy krlelhetetlenl kzeleg a katonai
sszeomls.
A nmet parancsnoksg megtorl intzkedsei s az or
szg megalzsa elleni tiltakozs jell sok magyar tiszt
megadta magt csapatainknak, s nyltan eltltk korm
nyuk politikjt. A foglyok kzltk, hogy Dlnoki Mikls
Bla vezrezredes, az 1. magyar hadsereg parancsnoka,
akinek csapatai a Krptokat vdtk, szintn nem rt
egyet az orszgvesztk politikjval, s mlysgesen elt
li a hitleristk akciit.
A fhadiszlls s a vezrkar lehetsgesnek tartotta,
hogy a tisztek s katonk hangulatt felhasznljk Ma
gyarorszgnak a hborbl val kivezetsre. Alapul a ma
gyar tisztek Hitler-ellenes s hazafias rzse szolglhat.
Ezzel kapcsolatban Sztlin telefonon beszlt Petrowal s
Mehlisszel, krve ket, hogy gondolkozzanak, mit lehet
tenni ez irnyban.
Mehlisz hamarosan a kvetkezkrl rtestette a legfel
sbb fparancsnokot. Md van r, hogy nhny, az orszg
megszllst eltl fogoly tiszt kzs levelt tadjk az 1 .
magyar hadsereg parancsnoknak, hogy ezzel a hitlerista
megszllk elleni aktv harcra sztnzzk s elsegtsk
Magyarorszg fggetlensgnek kivvst. A levl tlett
maguk a foglyok vetettk fel, minthogy ismertk Dlnoki
Mikls Bla nciellenes nzeteit. Sztlin az elkpzelssel
egyetrtett.
A foglyok ksedelem nlkl megrtk a levelet, s negy
ven magyar tiszt al is rta. A tbbek kztt kitrtek arra
is, hogy a hitleri Nmetorszg dnt katonai veresget
szenvedett, s politikai veresge a kszbn ll. sszes csat
lsai, Magyarorszg kivtelvel, nemcsak elfordultak tle,
hanem fegyverket a nmet fasiszta csapatok ellen ford
tottk.
A tovbbiakban a levl rmutatott, hogy a Hitler ltal
kirobbantott rablhbor kvetkeztben Magyarorszg
olyan slyos helyzetbe kerlt, amilyenben ezerves trt
nelme folyamn mg sohasem volt, s most a pusztuls
szln ll.
A levlrk kifejtettk abbeli meggyzdsket, hogy
Magyarorszg nem fog megsemmislni. Megjegyeztk
azonban, hogy az orszg szabadsga a nmet fasiszta meg
szllk kizstl fgg. Az orszgnak nmetektl val
megtiszttst csakis a Vrs Hadsereggel egyttesen lehet
vgrehajtani. Napjainkban, amikor az egsz vilg Hitler
ellen harcol, a magyar hadsereg fegyveres fellpse a n
metek ellen viszonylag kis ldozatok rn is kivvn
Magyarorszg fggetlensgt, s harcval a magyar npet
a vilg szabadsgszeret npeinek sorba lltan. Ponto
san most hangslyoztk a levlbein kell a lenni vagy
nem lenni krdst megoldani.
A foglyok a hadseregparancsnokhoz fordultak, mivel az
1 . magyar hadsereg tudna eredmnyesen harcba szllni a
magyar llam s a np rdekben. Elrkezett a fordul
pont haznk trtnetben rtk. Ha Nagymlts
god ebben a slyos rban megrti az idk szavt, az 1 .
magyar hadsereg azonnal abbahagyja az oroszok elleni
harcot, s a fegyvert a nmetek ellen fordtja. Ezzel a had
sereg megvdi haznkat az elkerlhetetlen katasztrftl.
Ezt vrjk Nagymltsgodtl az n katoni, a haza s a
nemzet.
Gallai Emil rnagy, Gyulai Mihly szzados s Neubauer
Pl alhadnagy kinyilvntottk hajukat, hogy a levelet
eljuttatjk rendeltetsi helyre s visszatrnek. A 4. Uk
rn Frontnak a svjban vgrehajtand feladattervet 1944.
szeptember 20 -n a fhadiszlls kpviselje jvhagyta.
1944. szeptember 24-n reggel 6 rakor a 351. lvszhad
osztly svjban a kldttsg kibontott nemzeti zszlval
szerencssen tlpte a 16. magyar gyalogoshadosztly v
delmnek peremvonalt. Szeptember 28-n este Gyulai
szzados visszatrt a szovjet csapatokhoz. Feljegyzst ho
zott a kldttsg tagjaitl, amelyben tudomsunkra hoz
tk, hogy szerencssen megrkeztek a rendeltetsi helyre,
rmmel fogadtk ket, s a levelet tadtk a cmzettnek.
Mivel a levlben rgztett krdsek nagyon fontosak vol
tak, a hadseregparancsnok nem tudott azonnal vlaszolni,
elzetesen Budapesttel akart sszekttetst teremteni. A
tovbbiakban arra utaltak, hogy a kzeli napokban meg
kapjuk a kvnt vlaszt.
Megjegyzend, hogy erre az idpontra a Faraghval val
trgyalsok Moszkvban elgg elrehaladtak, noha az
nem ment knnyen. A magyaroknak olyan felhatalmaz
suk volt, hogy a fegyverszneti megegyezst csak akkor
rhatjk al, ha a Szovjetuni beleegyezik, hogy Magyar-
orszg megszllsban az angolok s az amerikaiak is rszt
vesznek, s ha szabad elvonulst biztostanak a nmet
csapatoknak.
Erre vlaszul a Hitler-ellenes koalci orszgai hatro
zottan kijelentettk, hogy Magyarorszg nllsgnak s
fggetlensgnek biztostsa csak egyetlenegy felttel
esetn lehetsges: ha Magyarorszg megszakt minden
kapcsolatot a hitleri Nmetorszggal, s a hadsereg fegy
vert a nmet fasiszta csapatok ellen fordtja. Magyaror
szg csak gy kpes kellen hozzjrulni az antifasiszta
koalci ellensg feletti gyzelmhez. Ezenkvl a Horthy-
kormnynak el kell kezdenie a magyar csapatok kivon
st Romnia, Jugoszlvia s Csehszlovkia terletrl.
Vgl is e kvetelmnyeket a magyar fl elfogadta.
A magyar kormny azt krte, hogy a szovjet csapatok
szntessk be tmadsukat Budapest ellen. A krst az
zal indokolta, hogy megfelel magyar erket szksges
sszpontostania a fvros krzetbe abbl a clbl, hogy
ellentevkenysget folytasson a nmet fasiszta hadsereg
esetleges csapsaival szemben. A szovjet kormny bele
egyezett a magyarok krsbe, s a vezrkar kiadta a szk
sges intzkedseket.
Oktber els harmadnak vgre a trgyal felek ki
dolgoztk a fegyversznet feltteleit. A trgyalsok ked
vez menetrl rtestst kldtek Budapestre, s csakha
mar a magyar hadsereg-parancsnoksg is rteslt errl. A
magyar csapatok folytattk az ellenllst, s nem tapasztal
tuk a htorszgba val visszavonulsukat. Budapestrl
semmifle rtests sem rkezett.
A szovjet fl, a magyarokkal val megbeszls alapjn,
Szegedre kldte Malinovszkijt, a 2. Ukrn Front parancs
nokt, hogy a magyar kormnnyal megtrgyalja a fegy
versznet feltteleinek vgrehajtst. Malinovszkij nagyon
meglepdtt, amikor Szegedre egy magyar ezredes s egy
fhadnagy rkezett, akik a trgyalsokra lnyegben tel
jesen felkszletlenek voltak. Az ezredes, a magyar vezr
kar internl s hadifogoly osztlynak vezetje, nem volt
alkalmas trgyalsok folytatsra.
A magyar s nmet csapatok elhelyezsrl semmilyen
adata nem volt. Kzlte azonban, hogy az 1. magyar had
sereg parancsot kapott: Debrecen trsgbl vonuljon visz-
sza Miskolc krzetbe, majd a tovbbiakban elrelthat
lag menjen Budapestre.
Malinovszkij igyekezett megtudni, hogy a Tisza vonal
tl mirt nem vontk vissza a magyar csapatokat, de r
demleges vlaszt nem kapott. A frontparancsnoknak az
volt a benyomsa, hogy a magyarok idt akarnak nyerni
az Erdlyben harapfogba kerlt csapataik kivonsra.
A magyar kormny kpviselje el az albbi kvetelm
nyeket lltotta:
1. Haladktalanul kezdjk meg a magyar csapatok visz-
szavon&t a Tisztl Budapest trsgbe, az erk egy r
szvel mrjenek csapst Szolnok trsgben ellenll n
met csapatokra.
2. Azonnal adjanak parancsot a magyar csapatoknak,
hogy lpjenek harcba a nmet csapatokkal, s vegyk fel
az rintkezst a Vrs Hadsereggel.
3. 1944. oktber 16-n 8 rra juttassk el Szegedre a
.uagyar s nmet erk helyzetrl szl teljes adatokat, s
a jvben adjanak pontos tjkoztatst a harctevkenysg-
rl s helyeirl.
Sztlin, miutn megkapta Malinovszkij jelentst, meg
parancsolta Antonovnak, hogy ksztsen egy elterjesztst
a magyar misszi vezetjnek; a szveget maga diktlta.
Oktber 14-n este az elterjesztst tadtk Faragh G
bornak. Az elterjeszts a kvetkezket tartalmazta:
A Budapestrl Szegedre rkezett magyar kpvisel
Utassy Lornd ezredes, parlamenter teljesen tjkozat
lan szemly, s ezrt nem kpes a szovjet parancsnoksg
kpviselivel a fegyverszneti felttelek vgrehajtsrl
trgyalni.
A magyar kormny arra krte a szovjet kormnyt, szn
tesse be a tmadst Budapest irnyban, hogy csapatait
kivonja ebbl az irnybl s Budapestre irnytsa.
A szovjet kormny teljestette a magyar kormny kr
st. A magyar kormny azonban nemcsak nem vonta visz-
sza csapatait a Tisztl, hogy Budapestre irnytsa, hanem
ellenkezleg, aktivizlta csapatainak tevkenysgt, f
kpp Szolnok trsgben.
A fenti tnyek arrl tanskodnak, hogy a magyar kor
mny, jelek szerint nem akarja teljesteni a magra vllalt
fegyverszneti feltteleket.
Ezrt a szovjet csapatok fparancsnoksga kveteli a
magyar kormnytl, hogy az elterjeszts kzhezvtele
utn 48 rn bell teljestse a fegyversznet feltteleknt
magra vllalt ktelezettsgeket, elssorban az albbiakat:
1. Szaktson meg minden kapcsolatot a nmetekkel, s
kezdjen aktv .harctevkenysget csapataik ellen.
2. Kezdje meg a magyar csapatok kivonst Romnia,
Jugoszlvia s Csehszlovkia terletrl.
270 3. Ugyanazon az ton, Szegeden keresztl, oktber 16-n
8 rra juttassa el a szovjet parancsnoksg kpviselihez
a nmet s magyar csapatok elhelyezsrl szl teljes
adatokat, s egyszersmind az elbb emltett szovjet kpvi
selknek jelentse a fegyverszneti felttelek vgrehajt
snak menett.
A szovjet csapatok Legfelsbb Fparancsnoksgnak
meghatalmazsbl: Antonov hadseregtbornok, a Vrs
Hadsereg vezrkari fnknek helyettese. 1944. oktber 14.
19 ra 25 perc.
A kvetkez napon Horthy gy ltszik megrtve a
tovbbi idhzs cltalansgt kiltvnyt intzett a ma
gyar nphez. A kiltvnyban rmutatott az orszgnak a
fasiszta Nmetorszgtl val fggsre s Hitlernek arra a
trekvsre, hogy fel akarja szmolni Magyarorszg fg
getlensgt. Megbzhat adatokat kaptunk arrl hang
slyozta Horthy a kiltvnyban , hogy a nmetek k
lnleges osztagokkal erszakos ton t akarjk venni a ha
talmat, a sajt embereiket szndkoznak a kormnyba l
tetni, s az orszg terlett a Nmet Birodalom utvd har
cainak sznterv kvnjk tvltoztatni. Kijelentette to
vbb, hogy ksz az orszgot megvdeni a hitleristkkal
szemben. Ezrt kzltem a Nmet Birodalom itteni kp
viseljvel, hogy ellenfeleinkkel elzetes fegyversznetet
ktnk, s velk szemben minden ellensgeskedst beszn
tetnk ... a csapatok eskjkhz hven . , . hadparancsom
rtelmben az ltalam kinevezett parancsnoknak ktele
sek engedelmeskedni.
Nem ismeretes elttem Horthy valdi szndka. De egy
dolog vilgos: a nmetekkel a szaktst nagyon rosszul
szervezte meg, vagy taln csak a ltszat kedvrt csinlta
az egszet. A kormnyz nem tudta megteremteni a szk
sges kapcsolatot a politikai s katonai vezets kztt. A
kormnyzhoz h katonkat nem figyelmeztettk, s a f
vrosba sem rendeltek megbzhat katonai egysgeket.
Ebben az idszakban Budapesten llomsozott a 24. n
met pncloshadosztly, nagyszm Tigris harckocsival
felszerelve. Termszetes, hogy valjban ennek a hadosz
tlynak a kezben volt a helyzet kulcsa. Amikor teht Hit
ler tudomst szerzett Horthy kiltvnyrl, azonnal foga
natostotta a szksges rendszablyokat. Budapesten fegy
veres puccs ment vgbe. A kormnyz miutn megfosz
tottk hatalmtl s rvnytelennek minstettk a nphez
intzett kiltvnyt menedkjogot krt Nmetorszgtl,
s egy klnvonaton csaldjval egytt elutazott a biroda
lomba. A magyar llam lre Hitler elvbartjt, a magyar
fasiszta Szlasit lltottk.
A hadseregcsoport htban vgrehajtott politikai ak
cik rta a mr emltett Friessner a nmet kormny
egyenes utastsra trtntek. A vgrehajt a budapesti
SS- s rendrcsapatok fnke volt, s olyan ^specialistk^
mkdtek kzre, mint Skorzeny s Bach-Zelewsky.
A szovjet csapatok elleni harc beszntetse helyett a
magyar hadsereg olyan parancsot kapott, amely katego
rikusan elrendelte a hatrozott ellenllst. A csapatok had
mveleti vezetst vglegesen kivettk a magyar vezr
kar kezbl. Az sszes terveket s parancsokat a nmet
Dl hadseregcsoport trzse dolgozta ki, s juttatta el a
magyar csapatokhoz. Akik a harctevkenysg beszntet
st kveteltk a Szovjetuni s szvetsgesei ellen, azo
kat a fegyverek erejvel nyomtk el. A hbor teljes he
vessggel folyt tovbb.
Mindezek az esemnyek dntsre ksztettk az 1. ma
gyar hadsereg parancsnokt. Oktber 16-n Dlnoki
Mikls Bla vezrezredes, trzsnek egy rszvel, a Vas-
vry vezrrnagy parancsnoksga alatt ll 16. magyar
gyalogoshadosztly vdelmi svjban tment a szovjet csa
patokhoz.
Dlnoki Mikls Bla kijelentette Petrvnak s Mehlisz-
nek, hogy nyugtalantja az orszg jvje, s mint hazafi
semmikpp sem rthet egyet Magyarorszg nmet meg
szllsval, nem akarja, hogy a magyar np tovbbra is v
rt ontsa a nmetek rdekrt.
Sztlin, a Petrovval val telefonbeszlgets kzben meg
jegyezte, hogy j volna, ha Dlnoki Mikls Bla parancsot
adna hadseregnek: szntesse be a harctevkenysget a
szovjet csapatok ellen, s forduljon szembe a hitleristk-
kal. Petrov beszlt a magyar tbornokkal. Dlnoki Mikls
Bla elgondolkozott. Nem volt knny dntenie az egyko
ri fegyvertrsak elleni harcrl. De mgis hozzkezdett a
parancs kidolgozshoz, s oktber 17-n bemutatta Pt-
rovnak, amely Az orosz hadsereg elleni harctevkenysg
beszntetsrl s a nmet hadsereg ellen megindul kz
delemrl cmet viselte. Sz volt benne a Szovjetuni,
Nagy-Britannia s az Amerikai Egyeslt llamok korm
nyaival folytatott fegyverszneti trgyalsokrl, melyeket
Faragh Gbor vezetett, s amelyek clja, hogy minl ha
marabb befejezzk ezt a szerencstlen hbort s kihasz
nljuk az utols lehetsget arra, hogy biztostsuk haznk
npnek jobb jvjt. A tovbbiakban arrl is sz esett,
hogy a fegyverszneti egyezmny tervezete tartalmazza
Magyarorszg fggetlensgt s nllsgt, mgpedig oly
mdon, hogy egyetlenegy hatalom sem fog beavatkozni
az orszg belgyeibe, s a magyar kirlyi hadsereg meg
tartja fegyvereit, azzal a cllal, hogy a mg Magyarorsz
gon lev megszllk, illetve harcol nmet csapatok ellen
fordtja.
Dlnoki Mikls Bla, hadseregparancsnoki jogval lve,
megparancsolta a magyar csapatoknak, hogy azonnal, de
legksbb oktber 19-n reggel 6 rig szntessk be a
tevkenysget a szovjet csapatok ellen, s ez idponttl
a szovjet csapatokkal egytt vegyk fel a harcot a
hitleristkkal. A vdelemben lev csapatok olyan utastst
kaptak, hogy ugyanezen a napon 10 rtl kezdjk meg
llsaikbl a visszavonulst a meghatrozott pontokra. A
visszavonuls tjain lev nmet csapatokat meg kell sem
misteni szlt a parancs. Ebben segtsgnkre van az
orosz hadsereg is. Ebben a pillanatban, amikor szeretett
haznk lte, tovbbi sorsa forog kockn, ennek a trtnel
mi jelentsg tevkenysgnek vgrehajtst szemlyesen
azokra ruhzom, akik megkapjk parancsomat.
Tz magyar fogoly tiszt az 1. magyar hadsereg parancs
noknak parancsval azonnal tba indult az arcvonalon
keresztl. A magyar csapatok tisztikara s sorllomnya
teljesen tancstalan volt, megzavartk ket a kzeli rk
ban kapott utastsok. Megkaptk Horthy oktber 15-i fel
hvst a szovjet csapatok elleni harc beszntetsre. A
kvetkez nap azonban szigor parancs rkezett a Szla-
si-kormny hadvezetstl, hogy mindenron folytatni kell
az ellenllst. s most me, Dlnoki Mikls Bla parancsa
futott be.
A vezrkarnl trelmesen vrtuk, hogy Dlnoki Mikls
Bla parancsa milyen hatst vlt ki. A remnynk azon
ban, hogy Magyarorszg fegyversznetet kt s kilp a
hborbl, nem igazoldott be. Szlasi az orszg egsz
meglev erejt harcba vetette. A hitleri hadvezets sokol
dalan segtette t. A szilrdabb vdelem biztostsa cl
jbl a magyar egysgeket s magasabbegysgeket min
dentt a nmet csapatok llomnyba rendeltk. Egyes
magyar hadsereg- s hadosztlyparancsnokokat levltot
tak. Helykre a hitleri rendszert kiszolgl, lojlis tisztek
kerltek. Nmet tiszteket politikai besgkat s hr
szerzket veznyeltek a magyar magasabbegysgekhez.
Ez ismert eredmnyeket hozott: az ellensg vdelme
a magyar magasabbegysgek szakaszn is megszilr
dult.
Oktber msodik felben a vezrkar megbzhat adato
kat kapott Hitler Magyarorszgon foganatostott megtorl
intzkedseirl, Horthy levltsrl s arrl a parancsrl,
amely elrendelte a magyar hadseregnek a szovjet csapa
tokkal szembeni hatrozott ellenllst. A harccselekm
nyek azt bizonytottk, hogy a magyar csapatok az j kor
mny parancst vgrehajtjk.
1944. oktber 20-n Malinovszkij srgs krelemmel
szemlyesen fordult a legfelsbb fparancsnokhoz, hogy
erstse meg a frontot harckocsikkal. Az ellensg ltha
tlag helyesen rtkelte, hogy a 2. Ukrn Front csapatai
nagyon fontos hadmveleti-hadszati irnyban tevkeny
kednek, mert a front ellen nyolc pncloshadosztlyt ve
tett be . . . A front csapatai slyos harcok eltt llnak. Az
ellensg nem adja fel knnyen Magyarorszgot, mivel ez
az egyik legsebezhetbb pontja, a magyarok Szlasi ve
zrlete alatt szvsan folytatjk a harcot... rta a
frontparancsnok.
Ezzel egytt jelentette, hogy az ellensg az utbbi har
cokban 400 harckocsit vesztett, de a sajt vesztesgeink is
300 harckocsi krl vannak.
Mindebbl az kvetkezett, hogy a fegyversznetre nem
szabad tovbb vrni.
Oktber 24-n jelentettk a legfelsbb fparancsnoknak,
274 hogy Dlnoki Mikls Bla parancsa nem jrt a kvnt
eredmnnyel. Ugyanezen a napon este a 2. s 4. Ukrn
Front, valamint Tyimosenko direktvt kapott: Mivel a
magyar csapatok nem szntettk be a csapataink elleni
harcot s a nmetekkel egytt tartjk az arcvonalat, a
Legfelsbb Fparancsnoksg Fhadiszllsa megparan
csolta : a harcmezn a magyar csapatokkal szemben ugyan
gy kell tevkenykedni, mint a nmetek ellen ...
A debreceni hadmvelet utn a frontok tmad tev
kenysge kzvetlenl a Budapest trsgben vdekez n
met fasiszta s magyar csapatok csoportostsa ellen ir
nyult. Ebben a trsgben az ellensg sztverse megnyi
totta az utat Bcs fel, s megteremtette a kvetkez,
csehszlovkiai s nmetorszgi hadmveletek megszerve
zsnek feltteleit.
Budapest trsgben trtn tmadsra a 4. s 2. Ukrn
Front csapatait jelltk ki. A ksbbiek folyamn szks
gess vlt a 3. Ukrn Front bevonsa is. gy ltszott, az
itt lev erk elegendek, st egy rszk meg felesleges is.
De a helyzet azt mutatta, hogy az ellensg tartalkokat
i r n y t h a t ide Nmetorszgbl, csapatokat dobhat t Olasz
orszgbl, a Balknrl, de mg nyugatrl is. Szmoltunk
azzal, hogy a nmet fasiszta csapatok csoportostsa nni
fog, s Magyarorszg elkeseredett harcok sznterv vl
tozik.
A hitleri hadvezets s a nyilasok ers vdelmi vezete
ket hoztak ltre a magyar fvros krl; ezek keletrl sz
les flkr alakban oltalmaztk Budapestet, s szrnyaik
kal a Dunra tmaszkodtak. A nagy vrost hossz ostrom
ra ksztettk fel. A hitleristk ide sszpontostottk a
Kzp hadseregcsoport ferit s a magyar egysgeket,
jelents fegyver-, lszer-, lelem-, egszsggyi s ms
anyagtartalkokat halmoztak fel. Mindezt azrt tettk,
hogy erinket sokig feltartztassk, s megakadlyozzk a
szovjet csapatok kijutst a birodalom hatraihoz s nyu
gatra.
A vezrkar alaposan tanulmnyozta a szovjet csapatok
tevkenysgnek valszn mdjait s jellegt a budapes
ti hadmveletben. Elkpzelsnk a manvert illeten a
kvetkez volt: szakrl s dlrl megkerljk a fvrost,
s az arcbl mrt csapsra viszonylag kis erket alkalma- 275
zunk. A hadmvelet hossz, komoly elksztst kvnt,
annl is inkbb, mivel bellt az szi borongs id, s sza
kadt az es. A lgier gyszlvn alig tevkenykedett. A
tzrsgi lvegeket gyakran kzzel kellett llsukba tolni.
A felzott utakon elakadt szlltmnyok vesztegeltek.
Ilyen krlmnyek kztt nem volt valami knny a fron
tot minden szksgessel elltni, s az tcsoportostsokat, a
megkerl manvereket is nagyon nehz volt vgrehaj
tani.
Az ellensg mindenkppen zavarni prblta manve
reinket s elremozgsunkat. Fontos volt szmra, hogy
bennnket a rsznkre legkedveztlenebb, a nagy veszte
sggel jr csapsmrsre: az arcbl mrt csapsra ksz
tessen, s kiknyszertse a tmadsunk menetbl trtn
vgrehajtst. Ilyen a hbor logikja, amikor kt hom
lokegyenest ellenttes cl er tkzik ssze.
A Budapestet oltalmaz ellensges vdelem keleten, a
Tisza vonalban nagyon szilrd volt. Ezen a szakaszon
ers, mszakilag kellen kiptett, tbori tpus berendez
sek voltak, ide jttek a friss tartalkok, itt foglaltak llst
azok a csapatok, amelyeket a Krptokbl s Erdlybl ki
szortottunk. Az ellensg szilrdan megkapaszkodott a v
delemre kedvez terepszakaszokon, s ellenlksekkel v
gott vissza. Klnsen hevess vltak a 4. s 2. Ukrn
Front csatlakozsnl, ahol Zsmacsenko tbornok 40. had
serege s Avramescu tbornok 4. romn hadserege tma
dott. A harcok nagyon slyosak voltak, de az eredmnyek
jelentktelenek. A parancsnokok s a magasabbparancsno-
kok idegeskedtek. Mg a nyugodt Rogyion Jakovlevics Ma
linovszkij is idnknt elvesztette trelmt. Egyszer az 53.
hadsereg parancsnoka, Managarov, akit szintn nagyon
nyugodt embernek ismertek, azzal a krssel fordult Ma-
linovszkijhoz, hogy az ess, sros szi id miatt kiegszt-
leg utaljon ki a hadseregnek vontateszkzket. A front
parancsnok rviden s mrgesen a kvetkezket vlaszol
ta: Szerezzen vontatkat az ellensgtl. . .
Az a remnynk, hogy lesz elegend idnk a tmadsra
val alapos felkszlshez nem valsult meg.
Oktber kzepn Moszkvba rkezett Churchill s Edn,
velk voltak a politikai s katonai tancsadik is. Trgya-
lsokat folytattak Sztlinnal, Molotovval s Antonowal.
Nmelyik lsen n is rszt vettem a vezrkar ms tbor
nokaival s a klgyi npbiztossg munkatrsaival egytt.
Az arcvonalakon kialakult helyzetrl szl adatokat An
tonov kapta meg, s mint rendesen, a vezrkar hadmvele
ti csoportfnksgn kszlt el a jelents. A szovjetn
met arcvonalon foly hadmveletek ttekintsn kvl
megvizsgltk a tmad tevkenysg vgrehajtsnak ne
hzsgeit, s sz esett a szovjet parancsnoksg jvben
megvalstand terveirl is.
A trgyalsok elestjn a legfelsbb fparancsnok t
olvassra maghoz krette a jelentst. Hadd hozza Stye-
menko a jelentst mondta Antonovnak. s n elindul
tam.
Az t nem volt hossz, s a gpkocsi hamarosan a jl is
mert zegzugos ton haladt.
Sztlin egyedl volt. Semmit sem krdezett, dvzlt,
tvette tlem a jelentst s az irodjba ment. Megtmte
a pipjt, rgyjtott, knyelmesen asztala mg lt. t
futott nhny oldalt. A szveg elmondsa 2530 percre
volt tervezve, olyan szmvets alapjn, hogy Antonov
nemcsak felolvassa, hanem ami szksges, meg is mutat
ja a trkpen.
n, teljes kszenltben nem messze ltem Sztlintl,
aki a szvegben elmlyedve bele-belejavtott a jelentsbe,
anlkl, hogy nekem brmilyen krdst tett volna fel.
A dolog a vge fel kzeledett, amikor a legfelsbb fpa
rancsnok piros ceruzjval rmutatott az egyik sorra s
megjegyezte:
Ezen a helyen, Styemenko elvtrs, mi ersebbek va
gyunk, mint ahogy azt a jelentstervezetben rjuk. Te
gyk fel, hogy igyeksznk gyorsan kijutni a hitleri N
metorszg hatraihoz. . . S akkor ehhez elzleg, szt kell
vernnk a magyar terleten lev ellensget. Magyaror
szghoz fzdik a f rdeknk. Ezt nnek, mint hadm
veletinek, tudnia kell.
... A trgyalsok Churchill-lel s Edennel sikeresen
folytak. A korbban egyeztetett napirendet mint mindig
pontosan megtartottk. Nagyon sok bonyolult krdst
megoldottak, tbbek kztt a Szovjetuni rszvtelt a Ja 277
pn elleni hborban. Rszletesebben foglalkoztak a dl
kelet-eurpai esemnyekkel:
Churchill Moszkvbl val elutazsa eltt kijelentette,
hogy elgedett a tallkozs eredmnyeivel, s a maga md
jn reaglt arra a beszrsra, amelyet Sztlin tett An
tonov jelentsben, s amely a szovjet hadsereg ferejnek
Magyarorszgra val irnytsra vonatkozott. Nagy-Bri-
tannia miniszterelnke kifejezte abbeli remnyt, hogy az
angolamerikai csapatoknak rvid idn bell sikerl t
trnik a ljubljanai tjrn keresztl Jugoszlviba.
Termszetesen, Churchill elkpzelst alaposan meg
vizsgltuk. Churchill szavai nem fejeztek ki mst, mint
azt a trekvst, hogy Ljubljann keresztl kijussanak
Eurpa kzepbe, dlrl megkerljk a knyelmetlen alpe
si hegygerinceket, s a szovjet csapatok eltt jelenjenek
meg a magyar s osztrk fldn. A dolognak megint Bal
kn vltozat formja volt, csak ppen ms kntsbe l
tztetve. A legfelsbb fparancsnok termszetesen mind
jrt rtapintott a lnyegre.
Nem sokkal ksbb, szvetsgeseink ellenriztk szn
dkunkat. Oktber vgn a vezrkarhoz megrkezett Ham-
mell altbornagy, a Fldkzi-tengeri Hadszntr Fpa
rancsnoksg kpviselje. Tallkozott Antonovval s meg
krte t arra, hogy mondjon valamit tevkenysgnk to
vbbi terveirl a Balknon. Hammell ugyanakkor adatokat
szeretett volna kapni a Jugoszlv Npi Felszabadt Had
sereg fvezrsgnek elgondolsrl, fleg a Belgrdtl
nyugatra vgrehajtand tevkenysgrl s a hadsereg eri
rl.
Antonov kereken megtagadta Hammel tjkoztatst a
jugoszlv csapatokra vonatkoz brmilyen adatot illeten,
s megjegyezte: Nem javasoljuk az elnyomulst Jugosz
lvia fel. A nmetek ellen Belgrdtl nyugatra Tito mar
sall hadserege harcol, s ezrt az nket rdekl adatokat
jobb, ha tle kapjk meg.
Ami a szovjet terveket illeti, Alekszej Innokentyevics
megerstette mindazt, ami a Churchill-lel s Edennel
folytatott trgyalsokon elhangzott: A mi f felada
tunk, minl gyorsabban kilptetni a hborbl Magyaror
szgot, ezrt f erkifejtsnk erre az irnyra sszpontosul.
A Magyarorszg fldjre lp szovjet csapatok eltt f
lttbb bonyolult s sokoldal politikai feladatok lltak.
El kellett dnteni, milyen legyen a clszer s helyes kap
csolat a magyar lakossggal. Romnihoz hasonlan, itt is
gondosan szem eltt kellett tartani a klnbsget, ms sz
val azt, milyen legyen a viszony az orszg dolgoz lakos
sghoz s milyen az uralkod krkhz, amelyek Ma
gyarorszgot a hitleri Nmetorszg oldaln vvott rablh
borba sodortk. A magyar fasisztk megijesztettk a la
kossgot, s valtlansgokat terjesztettek a szovjet csapa
tokrl.
A Szovjetuni llami Honvdelmi Bizottsga 1944. okt
ber 27-n hatrozatot hozott a szovjet csapatok Magyar-
orszgon tanstand magatartsrl. A hatrozat arra k
telezte a 2. Ukrn Front haditancst, hogy tegyen kzz a
Vrs Hadsereg parancsnoksgnak nevben felhvst az
orszg felszabadtott terleteinek lakossghoz, s magya
rzza meg a szovjet katonk felszabadt kldetsnek l
nyegt, a magyar fldn folytatott hadmveleteink cljait
s feladatait. A felhvst Szuszajkov tbornok, a front ha
ditancsnak tagja haladktalanul elksztette, s az rvid
idn bell a magyar lakossghoz kerlt.
A kiltvny rmutatott, hogy a Vrs Hadseregnek nem
clja magyar terletek elfoglalsa vagy a fennll trsa
dalmi rend megdntse. A szovjet csapatoknak az orszg
terletre trtn behatolst, kizrlag a katonai szksg-
szersg s a nmet, valamint Nmetorszggal szvetsges
magyar csapatok ellenllsa vltotta ki. A szovjet katonk
egyetlen clja az ellensges nmet hadsereg sztverse
s a hitleri Nmetorszg uralmnak megdntse az ltala
elnyomott orszgokban. Magyar fldn nemcsak megma
rad a magntulajdon, hanem a szovjet katonai kzigazga
tssal biztostjk is annak megvdst. A helyi nkor
mnyzati s kzigazgatsi szervek a tovbbiakban is tev
kenykedhetnek. A kiltvny befejezsl felhvta a magyar
lakossgot, hogy mkdjk egytt a Vrs Hadsereggel,
mert ezzel is kzelebb hozza a hbor befejezsnek id
pontjt.
Az llami Honvdelmi Bizottsg direktvja s a front
parancsnoksg kiltvnya alapvet s irnymutat okm- 279
nya volt a haditancsnak, a politikai osztlyoknak s a csa
patoknak a magyarorszgi harctevkenysg egsz idszaka
alatt.
A helyzet teht azt kvnta: Budapest trsgben a t
madst minl gyorsabban ki kell fejleszteni, hogy ki lehes
sen jutni arra a terepszakaszra, amely kedvez lehetsget
biztost a hitleri Nmetorszg szve elleni csapsra. Ezen
kvl a fvros gyors elfoglalsa minden bizonnyal nagy
hatssal lett volna a magyarorszgi politikai helyzetre is.
A Budapest elleni tmads meggyorstsnak alapjt bi
zonyos mrtkig Mehlisz hurr optimista jelentsei szol
gltattk, amelyeket a magyar csapatok felbomlsrl s
erklcsi zllsrl adott. Klnsen olaj volt a tzre az
az oktber 28-i tvirata, amelyet szemlyesen Sztlinnak
kldtt: A frontunkkal szemben lev 1. magyar hadsereg
csapatai erklcsileg sztzllttelk s a felbomls llapot
ban vannak. A csapatok naponta 100015002000, st
tbb foglyot ejtenek. 1944. oktber 25-n a 18. hadsereg
2500 foglyot ejtett. Egyes helyeken teljes alegysgek ad
tk meg magukat... A front csapatai megkerl manve
reinek eredmnyeknt sok magyar egysg szthullott,
egyes csoportok az erdkben barangolnak, fegyverrel vagy
anlkl, msok polgri ruhba ltztek ...
Mehlisz a jelentsvel feltzelte Sztlin fantzijt.
Sztlin megkrdezte a vezrkart, milyen mdon lehetne a
legeredmnyesebben Budapestet megrohamozni, hogy mi
nl hamarabb birtokba vegyk? Semmit sem gyantva azt
vlaszoltuk, hogy a legjobb erre egy olyan hdft felhasz
nlni, amelyet a DunaTisza kzn foglalnnk el, a 2. Uk
rn Front bal szrnyn. Itt nem kellett volna erszakos t
kelshez folyamodnunk, s az ellensgnek ebben az irny
ban sokkal kisebb volt az ereje, mint msutt. Ezenkvl,
az ide manvereztetetit 46. hadsereg viszonylag friss er
ben volt. Az ttrs utn a hadsereg kpes lett volna
szaknak fordtani az ellensg Tisza mgtti vdelmt, s
elsegteni Sumilov 7. grdahadseregnek, valamint az 1.
romn hadseregnek a csapst keletrl egyenest Budapest
irnyban.
Sztlin, tgondolva a vezrkar elkpzelseit, felhvta
280 Malinovszkijt, s kvetelte, hogy a 2. Ukrn Front hala-
dktalanul vegye birtokba Budapestet. Antonov, aki sz
pts nlkl jelentette a helyzetet, mg sem volt kpes
bebizonytani a legfelsbb fparancsnoknak, hogy Meh
lisz jelentsei nem felelnek meg a valsgnak, klnsen
nem a Budapest trsgben lev helyzetnek.
Ezt az epizdot azrt emltem meg, mert katonai saj
tnkban sokszor beszltek arrl, hogy 1944. oktber 29-n
a 2. Ukrn Front csapatai kell elkszts s ersszpon
tosts nlkl szlltak harcba Budapestrt. Elszr Mali-
novszkij rt errl, aki szemlyesen Sztlintl kapott pa
rancsot, hogy rvid idn bell, sz szerint napok alatt ve
gye birtokba Magyarorszg fvrost. A frontparancsnok a
tmadshoz val elksztshez t napot krt, de a szmra
adott parancs kvetkezkppen szlt: Holnap indtson t
madst Budapest ellen!
A legfelsbb fparancsnok szbeli utastst mi, 1944.
oktber 28-n 22 rakor kiadott fhadiszllsi direktv
val erstettk meg.
A kvetkez nap 14 rakor Slemin tbornok 46. hadse
rege a 2 . grda gpestett hadtesttel volt megerstve
megindult elre. Az ellensg ers ellenllsa s ellenl
ksei miatt amit Tyimosenko marsall nemsokra jelen
tett a fhadiszllsnak a hadseregek napi 46 km-nl
tvolabbra nem voltak kpesek elrenyomulni. Ezrt Ma
linovszkij t nem lehet hibztatni. mindent megtett a csa
patok sikeres tevkenysgnek rdekben, gyorsan a har
cok krzetbe rendelte a 3. Ukrn Fronttl talrendelt 4.
grda gpestett hadtestet.
A kvetkez ngy napon a 46. hadsereg tmadsa bizo
nyos mrtkig meggyorsult, mivel tkzetbe vetettk Su-
milov tbornok grdistit s az 1. romn hadsereget. A
front- s hadsereg-parancsnoksgoknak nagyon sokat seg
tett a fhadiszlls kpviselje: Tyimosenko, a Szovjet
uni marsallja s Vorozsejkin repl marsall. Szakszeren
alkalmaztk a lgier zmt, a jelen esetben f szerepet
jtsz 46. hadsereg svjban. A replk csapsokat mrtek
az ellensg harcrendjre, s lefogtk tzeszkzeit az elre
nyomul csapatok arcvonala eltt. A vrs csillagos rep
lgpek tmegesen szlltak harcba, s az- ellensg nem volt
kpes komoly ellentevkenysget szervezni. Szeptember
3-ra Zsdanov s Szviridov tbornokok tkzetbe vetett 4.,
illetve 2 . grda gpestett hadteste 1015 km-re kzel
tette meg dlrl s dlkeletrl Budapestet.
Ezzel a szovjet csapatok elnyomulsa befejezdtt. A
felderts jelentette, hogy az ellensgnek sikerlt kihasz
nlni a 4. Ukrn Front Uzsgorod nyugaton s Csopnl foly
tatott hadmveletnek ideiglenes meglltst, s onnan h
rom pncloshadosztlyt irnytott a 46. hadsereg svjba.
Hamarosan tapasztaltuk is ersdst. Csapataink viszony
lag keskeny arcvonalon vgrehajtott rohamai a Tisza m
gtt, hatrozott ellenllsba tkztek. Csapsainkat meg
ismteltk, de sikert nem hoztak. Mint ksbb kiderlt, az
ellensg vdelmnek ereje ezen a szakaszon megktszere
zdtt, s senki sem szavatolhatta, hogy ez nem nhet to
vbb. Magyarorszg fvrosnak krzete nem volt elszi
getelve az orszgtl, valamint ms arcvonalszakaszoktl, s
ez lehetv tette, hogy az ellensg erket manvereztessen
ebbe a trsgbe.
Ilyenformn a helyzet szmunkra kedveztlenl alakult.
A szovjet csapatok viszonylag keskeny tmadsi svja
megknnytette az ellensgnek a sikeres ellentevkenys
get, az arcvonal alakulsa pedig mdot nyjtott neki, hogy
bizonyos krlmnyek kztt ellencsapst szervezzen s
hajtson vgre a gpestett hadtestnek messze Budapest al
elnyomult s megnylt harcrendjei, valamint a 46. had
sereg egysgei ellen. Ez a mi rendszablyaink meghist
snak veszlyvel jrt, s komoly kellemetlensget jelen
tett volna csapatainknak.
A vezrkarnl megsokasodtak a gondjaink. A Tisza m
gtti csaps vgrehajtsra a dntst szemlyesen a legfel
sbb fparancsnok hozta meg, s ezrt senki sem merte
megvltoztatni vagy mdostani. De a helyzetet valaho
gyan meg kellett menteni.
A kiutat mindenekeltt abban lttuk, hogy jelentsen
ki kell szlesteni az arcvonalat, s nvelni kell Malinovsz
kij csapatai tmadsnak aktivitst. Ha Sztlin elha
trozsa alapjn a tmadst a front bal szrnyn, fleg a
46. hadsereggel kellett tovbbfejleszteni, akkor most, a ve
zrkar elkpzelse szerint, az ellensgre gyakorolt nyo-
282 mst meg kell ersteni s vdelmt a front kzps sza-
kaszn kellene ttrni. Ily mdon a vezrkar anlkl,
hogy megvltoztatn a legfelsbb fparancsnok elhatro
zsnak lnyegt, felttelezte, hogy szles arcvonalon az
ellensgnek sokkal nehezebb szilrd vdelmet ltrehozni,
mint keskenyen. Ezenkvl a szles arcvonalon indtott t
mads megnyithatja a tvlatot Budapest tkarolsnak le
hetsge eltt, spedig nem kizrlag a front bal szrnyn
lev csapatokkal (46. hadsereg) dlnyugatrl, amint azt ko
rbban gondoltuk, hanem a front kzepn elhelyezked
erkkel is, keletrl s szakkeletrl. A ketts tkarols
ebben a helyzetben jval hatsosabb lett volna. A nyoms
ersdse a 2. Ukrn Front tmadsi svjnak kzepn bi
zonyra segthette Petrov hadseregeit a csopi dug lekz
dsben, s kedvezbb tette volna a helyzetet elrenyo
mulsukhoz.
Malinovszkij egyetrtett a vezrkar javaslataival hi
szen egybeestek az elkpzelseivel , s kijelentette,
hogy a front haditancsa tmogatni fog bennnket a leg
felsbb fparancsnoknl.
November 4-n a vezrkar jelentette elkpzelseit a f
hadiszllson. A jelentsnl hivatkoztunk a 2. Ukrn Front
haditancsnak javaslatra is, amely ppen megrkezett
Moszkvba.
Sztlin nem ellenkezett. Megparancsolta, adjuk ki a di
rektvt, s gyorstsuk meg azokat a rendszablyokat, ame
lyek Budapest tkarolst hivatottak biztostani. A direk
tvban arrl volt sz, hogy: .. . Budapest megrohamozsa
keskeny arcvonalon kt gpestett hadtesttel s jelentk
telen gyalogos erkkel megalapozatlan vesztesgekhez ve
zethet, s az ebben az irnyban tevkenyked erkre az
ellensg szakkeleti irnybl szrnycsapst mrhet.
Mivel a frontparancsnoksg az 53. s 27. hadsereg, va
lamint Plijev s Gorskov lovas-gpestett csoportjainak t
madst csak november 10 -re tervezte, a fhadiszlls
megparancsolta: A front jobb szrnyval (7. grda-, 53.,
27. s 40. hadsereg) rvid id alatt keljen t a Tisza nyu
gati partjra, szles arcvonalon bontakoztassa ki a tma
dst, s a front jobb szrnynak szakrl s szakkeletrl
mrt csapsval egyttmkdve a bal szrnyon lev
erk (46. hadsereg, a 2. s 4. grda gpestett hadtest)
dlrl mrt csapsval verje szt az ellensg budapesti
csoportostst.
Plijev lovas-gpestett csoportja parancsot kapott, hogy
legksbb november 7-n Szolnok trsgbl mrjen csa
pst szaki irnyban, verje szt az ellensg Tisza-parti v
delmt, s keljen t a front jobb szrnyval a folyn. Jl
lehet Plijevnek nem volt gyalogsga, Sztlin ezt a felada
tot mgis az csoportjnak adta, mert ms tartalk nem
volt kznl.
Budapest krl ismt kijultak az elkeseredett harcok.
A csapatok hsiesen tmadtak, de nem voltak kpesek hu
zamosabb idre dnt sikereket aratni. Ez nemcsak az el
lensg ers vdelmvel volt magyarzhat, hanem azzal is,
hogy egyes seregtestparancsnokok a romniai hadmvele
tek eredmnyeitl mondhatni elkapattk magukat.
A fhadiszlls kpviselje, Tyimosenko marsall, aki l
landan a csapatoknl tartzkodott, 1944. november 24-n
ezt jelentette a fhadiszllsnak:
A 2. Ukrn Frontnak amely tbbek kztt az egyik
ers front hatalmas eri vannak. Kpes a szemben lev
ellensget megsemmisteni, mgis az utbbi idben nem
r el sikereket. Az okokat a kvetkezkben ltom:
1. A viszonylagos erflny birtokban a front parancs
noksga arra trekszik, hogy hrom irnyban (Miskolc,
Eger, Hatvan) verje szt az ellensg csoportostst.
2. A mindhrom irnyban egyszerre trtn tmadsra
val trekvs az erk sztforgcsolshoz vezet, s kizrja
a szksges erflny ltrehozst. Pldul, a front fcso
portostsa (27., 53. s 7. grdahadsereg), amelynek llom
nya 24 lvszhadosztly, hrom gpestett s harckocsi
hadtest, tovbb kt lovashadtest, a kvetkezkppen van
elosztva:
a ) a miskolci irnyban a 27. hadsereg, llomnyban
nyolc lvszhadosztly 50 km-es arcvonalaszakaszon;
b ) az egri irnyban az 53. hadsereg, llomnyban ht
lvszhadosztly 45 km-es arcvonalszakaszon;
c ) a hatvani irnyban a 7. grdahadsereg, llomnyban
kilenc lvszhadosztly 55 km-es arcvonalszakaszon.
Ugyancsak ebben az irnyban tevkenykedik hrom gpe
stett s harckocsihadtest, valamint kt lovashadtest.
Ily mdon a lvszhadosztlyok hadseregenknt s ir
nyonknt egyenlen vannak elosztva: jelentktelen fl
nye csak a 7. grdahadseregnek van, mivel az svjban
tevkenykedik Plijev csoportja, nemklnben a 2. s a 4.
gpestett hadtest. De amiknt Plijev, gy a gpestett
hadtestek is kimerltek, s gy jelents erflnyt Sumilov
szakaszn sem biztostanak ezek az erk. Amellett ezek a
gyorscsoportok, szervezett vdelem ttrse esetn, elszi
getelve tevkenykednek, megfelel mennyisg tzrsgi
tztmogats s a gyalogsggal val egyttmkds nl
kl.
3. A magasabbegysg-parancsnokokat s trzseket el-
kapattk a Romniban s Erdlyben elrt harci sikerek,
s nem szervezik meg gy a fegyvernemek kztti egytt
mkdst, ahogy kell.
A jelentettek alapjn a 2. Ukrn Front parancsnoksg
tl az albbiakat tartanm clszernek megkvetelni:
1. Vizsglja fell a korbban meghozott elhatrozst, s
olyan csoportostst hozzon ltre, amely kt irnyban ab
szolt flnyben van az ellensggel szemben:
a) a hatvanbalassagyarmati irnyban, amelyet tekint
sen firnynak;
b ) a miskolci irnyban pedig, mint kisegt irny
ban . . .
A fhadiszlls egyetrtett kpviseljnek vlemny
vel, s november 26-n utastotta a frontparancsnokot,
hogy a firnyban dnt erflnyt alaktson ki, ide ssz
pontostsa az ttr tzrhadosztlyokat s a harckocsi-
magasabbegysgeket. A front fcsapsnak irnya a Buda
pestet szakrl megkerl 7. grdahadsereg tmadsi sv
jban volt.

A fhadiszlls megparancsolta:
1. Az nk ltal elrend siker biztostsa vgett Su
milov 7. grdahadseregnek tmadsi szakaszra legalbb
kt ttr tzrhadosztlyt sszpontostson.
2. Sumilov szakaszn a tmadsba vonja be Kravcsenko
6 . grda-harckocsihadseregt. A 46. hadsereg megerst
sre a 7. grdahadseregtl ne kt, hanem csak egy gpes
tett hadtestet irnytson t.
3. Plijev csoportjt, a 6 . grda-harckocsihadsereg utn,
a tmads sikernek kifejlesztsre alkalmazza.
4. Tmrtse a 7. grdahadsereg gyalogsgi harcrendjt,
s e clbl dlnyugatra szlestse ki az 53. hadsereg tma
dsi svjt.. .
A tmads megkezdst legksbb 1944. december 23-
ra parancsoltk.
Ezttal a 2. Ukrn Frontnak a Budapest krli hadm
velett, a parancs szerint, Tolbuhin 3. Ukrn Frontjval
egyttmkdve kzsen kellett vgrehajtania. A 3. Ukrn
Front csapatai oktberben befejeztk felszabadt kldet
sket Jugoszlviban, s most lehetsg nylt magyaror
szgi alkalmazsukra. A vezrkar november elejn azzal
szmolt, hogy e front csapatait felhasznlja az ellensg
sztversre Nyugat-Magyar orszgon, majd a tovbbiak
ban egytt tmad Malinovszkij csapataival a bcsi irny
ban.
Az oktberi nnepek idejn nhny frontparancsnok,
kzttk Tolbuhin is, Moszkvba rkezett. Mint mindig,
mieltt a frontparancsnok jelentette volna a helyzetet s
a csapatok alkalmazsra vonatkoz javaslatait a fhadi
szllsnak, eltte a vezrkarnl megvitattk a krdseket.
Sz esett a szovjet csapatok tevkenysgnek elgondol
srl Budapest krzetben, a front Magyarorszgra trt
n tcsoportostsrl, tovbbi feladatairl. Vaszilevszkij,
Antonov s a vezrkar hadmveleti csoportfnksge gy
vlte, hogy a Budapest trsgben lev ellensget kt front
erivel kell bekerteni, majd megsemmisteni. Tolbuhin
marsall szilrdan tmogatta a vezrkart. Egyetrtett ve
lnk a fhadiszlls is. Fjodor Ivanovics azonban azt kr
te, hogy ne kapjon mg direktvt, mert elszr a helysz
nen szeretne ismerkedni a helyzettel.
Tolbuhin frontjnak svjban rmkelt hrek voltak.
November 79-n a Sarohin altbornagy parancsnoksga
alatt lev 57. hadsereg Batina s Apatin trsgben szk
sgeszkzkkel tkelt a Dunn. A keletkezett hdfket
gyorsan kiszlestettk, s kthetes harc utn egyestettk.
Ebben a hdfben, az 57. hadseregtl jobbra, Galanyin t
bornok 4. grdahadserege kapaszkodott meg. Ily mdon a
3. Ukrn Front megclozta a Dunntlt.
December 10-n Tolbuhin kzlte velnk, hogy helyte
len lenne csapatait Nyugat-Magyarorszgra irnytani, cl
szerbb a budapesti csoportosts bekertsre s sztve
rsre alkalmazni ket. ,,A kialakult helyzetben hang
slyozta a marsall a front csapst helyesebbnek tartom
az szaki irnyban Komrom fel, az erk egy rszvel pe
dig Gyr irnyban mrni. Ily mdon lehetsg nylik ar
ra, hogy a 2. Ukrn Front bal szrnyval egytt sztvgjuk
az ellensg csoportostst, s azt rszenknt megsemmist
ve kijussunk a Kisalfldre, vagyis a tmads tovbbfej
lesztse cljbl Bcs irnyban. Krte, hogy a 46. had
sereget rendeljk a frontjnak llomnyba. A hadsereg
Budapesttl dlkeletre tkelt a Dunn, s a nyugati par
ton birtokba vett hdf kedvez megindulsi krletnek bi
zonyult a front csapatai szmra az elkvetkezend had
mveletben.
Budapest krl december els felben vgig szvs har
cok folytak. A csapatok tkletestettk megindulsi te
repszakaszaikat, a fronttrzsek pedig az ellensg bekert
sre irnyul hadmvelet tervein dolgoztak. December
15-n a 3. Ukrn Front, kt nappal ksbb a 2. Ukrn
Front jelentette a hadmvelet tervt a fhadiszllsnak.
A terveket jvhagytk, de a 3. Ukrn Frontnak megpa
rancsoltk, hogy a bcsi irnyban ne kssn le csapatokat.
A fronttervek szerint a ferkkel bekertik Budapestet.
A megkerlst szakrl Malinovszkij, dlrl Tolbuhin csa
patai hajtjk vgre. A kt front erinek a Dujinl Eszter
gom s Neszmly szakaszn kell tallkozniuk. Kzvetlenl
Budapest ellen a 7. grdahadsereg 30. lvszhadteste, a 7.
romn hadtest s a 18. nll grda-lvszhadtest fog t
madni. Budapest ostromzr alli felszabadtsa cljbl in
dtand ellensges ksrletek visszaversre, a bekerts
kls gyrjt is ltre kvntk hozni. A tmads kezde
tt december 20 -ra tztk ki.
A vezrkar kivltkpp nagy figyelmet fordtott a had
mvelet tzrsgi biztostsra. Ezt mindenekeltt az el
lensg jl elksztett vdelmnek jellege tette szksges
s. A vdelem tele volt tzdelve fedett tzelllsokkal, s
ezt sszpontostott tzrsgi tz nlkl lehetetlen volt t
trni. Amellett az ellensg csoportostsban tmntelen
harckocsi volt. Az akkori felderts adatai alapjn Tolbu
hin csapatai eltt t pnclos- (hrom nmet, kt magyar)
s egy gpestett hadosztly tevkenykedett. Harckocsik
lltak szemben Malinovszkij frontjval is, ahogy akkor
szmoltuk, ngy pnclos- s hrom gpestett hadosztly.
A harckocsi elleni harc alapvet eszkze nlunk ismt a
tzrsg lett.
Budapest ostromrl szlva, a legfelsbb fparancsnok
azt kvetelte, hogy a frontok minl nagyobb tzrsgi s
rsget hozzanak ltre. A 2. Ukrn Front fcsapsnak
irnyban tmad 7. grdahadsereg svjban az ttrsi
szakaszon egy arcvomal-kilomterre 224 lveg jutott. A 3.
Ukrn Front fcsapsnak irnyban a tzrsg kzepes
srsge arcvonal-kilomterenknt 170 lveg volt.

1944. december 20-n mindkt front tmadsba lendlt.


Az els knyvemben (visszaemlkezseimben) mr rtam
a hitleri hadvezetsnek arrl a tvedsrl, hogy amikor
megkezdte az 1944-es nyri hadjratot, felttelezte, hogy
a Vrs Hadsereg a fcsapst dlnyugati irnyban mri.
gy ltszik most is, 1945 kszbn, a hitleristk maka
csul ragaszkodtak tvedskhz, annl is inkbb, mert a
nyugati irnyban a szovjet csapatok vdelemben voltak.
Ezrt az ellensg a budapesti bekerts kls arcvonaln
erteljesen nvelte csapatainak ltszmt s a harckocsik
mennyisgt. gy tetszett manverez harctevkeny
sgre szmt, nem szndkozik kirteni Magyarorszg
nyugati terleteit, s eltklte, hogy kiszabadtja a kat
lanba kerlt csapatait. Ers ellencsapsok visszaversre
kellett felkszlnnk. A tmads msodik napjn, decem
ber 21 -n mr tapasztalhattuk az ellensg ellencsapsi k
srleteit. Sumilov tbornak 7. grdahadseregnek s Krav
csenko harckocsiz inak tevkenysgi svjban, Nemce, Sa-
kalos, Sahy krzetben. Az ellensg arra trekedett, hogy
elvgja s megsemmistse itt lev csapatainkat, de ke
rlt nehz helyzetbe, mert szrnyba s htba mrt csa
psokkal slyos vesztesgeket okozva visszavetettk.
Az ellensg a 3. Ukrn Front svjban is ellencsapst
288 ksztett el a Margit-vonalra tmaszkodva, de idben el-
szmtotta magt, s a tervt az ellencsapst vgrehajt
erk sszpontostsnak idszakban meghistottuk. Er
rl az egyik nmet pncloshadosztly kt trkpe tans
kodik, amelyet 1944. december 22-n zskmnyoltak a
3. Ukrn Front csapatai Szkesfehrvr trsgben. A tr
kpek egy tapasztalt trzsnek sok mindent elrultak. Tol
buhin ekkor jelentette a vezrkarnak: A kett kzl az
egyiken (az egyik trkpen a s z e r z ) az ltalunk birtok
ban tartott s a Balatontl dlkeletre lev kzsgek rejtjel
zsei tallhatk. A msik trkpen a 3. s 57. pncloshad
test trzsnek, az 1., 3., 6., 23. pncloshadosztlyok s a
fparancsnoksgi tartalk (130. pnclosezred) trzseinek,
egysgeinek, illetve alegysgeinek elhelyezse van feltn
tetve. Mindez szemmel lthatan azt bizonytja, hogy a n
metek aktv harctevkenysgekre kszlnek a Balatontl
keletre. Mint ksbb ismeretess vlt, itt volt mg a
8. pncloshadosztly, s tbb nll pncloszszlalj.
A vezrkar egyetrtett a front haditancslnak vlem
nyvel. Jelentettk a legfelsbb fparancsnoknak. Paran
csot adott, hogy figyelmeztessk a frontot, tanstson k
lns bersget, s fokozza kszenltt az ellensg ellen
rendszablyainak elhrtsra. Valban, a nmet fasiszta
s nyilas egysgek naponta tbbszr indtottak ellenlkst.
A harc kmletlen volt, a csapatok sztszaggattk az ellen
sg vdelmt, de maguk is sok vrt vesztettek. Hatnapi
lland harc utn a 2. s 3. Ukrn Front alakulatai Esz
tergom trsgben szembetallkozva egymssal kijutottak
a Dunhoz, s bekertettk Budapestet. Az ellensgnek
majdnem 190 000 tisztje s katonja kerlt gyrbe.
Ugyanakkor ltrehoztk a bekerts kls arcvonalt is,
amire mint azt a ksbbiek folyamn megltjuk el
engedhetetlenl nagy szksg volt.
A f esemnyek ideje azonban mg nem rkezett el.
Budapest ostromra kijellt csapataink csapsait az ellen
sg visszaverte. Tovbb tkletestette vdelmt a fv
rosban s krnykn. Ebben a trsgben 1945. janur 1-re
13 pnclos-, kt gpestett hadosztly s gpestett dan
dr sszpontosult. Ilyen harckocsisrsg az ellensg
megllaptsa szerint sohasem volt mg a keleti arcvo
nalon. Ezeket a rendszablyokat a Dl hadseregcsoport
j parancsnoknak, Whler tbornoknak irnytsa alatt
hajtottk vgre, akit a levltott Friessner helyre nevez
tek ki.
Budapest trsgben akkor nemcsak kt ers, szemben
ll fl katonai csoportostsa tkztt meg. A nmetek
Magyarorszg gynyr fvrost vdelmi rendszerr ala
ktottk t, nem trdve a vros trtnelmi alkotsaival,
a mvszet s a kultra kincseivel, az emberek letvel.
A szovjet hadvezets minden trekvse arra irnyult,
hogy elkerlje a felesleges vrontst, megrizze a magyar
np szmra mindazt az rtket, amit a mlt rkl ha
gyott. December 29-n a 2. s 3. Ukrn Front parancsnok
sga ultimtumot kldtt a Budapesten bekertett ellen
sges csoportosts parancsnoksgnak. Az ultimtum em
bersges megadsi feltteleket tartalmazott. Pldul, a
magyar tbornokoknak, tiszteknek s katonknak szava
toltk az azonnali hazamenetelt. A 2. Ukrn Front parla
mentert, Steiinmetz kapitnyt a fasisztk tzzel fogadtk
s megltk, a 3. Ukrn Front parlamenternek, Oszta-
penko kapitnynak megtagadtk a fegyverlettelt, s a
visszatrskor orvul, htulrl agyonlttk. gy trtnt a
szovjet parlamenterek aljas meggyilkolsa, azok az em
berek, akik az ostromlott vrosban tartzkod sok ezer
emberlet s a kulturlis alkotsok megmentsn fra
doztak.
1945. janur 2-n jszaka a hitlerista csapatok aktv
harctevkenysgbe kezdtek Budapest bekertsi gyrj
nek kls arcvonaln. Majdnem egy hnapon t, janur
26-ig, katonink a nmet harokoosihordk dhdt roha
mait hrtottk el, amelyekkel megprbltk kiszabadta
ni Budapesten bekertett csoportostsukat. A kzdelem
bvelkedett drmai mozzanatokban, de a szovjet katona
helytllt. Erejn, btorsgn s llkpessgn megtrt a
hitleri hadvezets minden ksrlete. Ezekben a napokban
magas hadmvszetrl tettek tanbizonysgot a maga-
sabbparancsnokok, parancsnokok s trzsek. Megakad
lyoztk az ellensget abban, hogy sikereket arasson, jlle
het a 3. Ukrn Front idmknt flttbb nehz helyzetbe
kerlt. gy volt ez janur 20 -n is, amikor az ellensg
290 pnclosaival Dunapentele trsgben kirt a Dunhoz, s
egy bizonyos idre sztvgta a front csapatait. Az erre a
szakaszra tirnytott rohamlvegezredek azonban szak
rl s dlrl mrt tallkoz csapssal elhrtottk a ve
szlyt.

A Budapesten harapfogba szorult ellensges csoporto


sts sztverse abbain az idben ment vgbe, amikor az
j Magyarorszg szletsnek els jelei mutatkoztak.
A Vrs Hadsereg vezrkara tudott pldul a magyar
partiznok tevkenysgrl, klnsen a bnyszokrl.
A vezrkar nem nagytotta fel e tevkenysg katonai je
lentsgt, de ugyanakkor jl megrtette, hogy milyen
nagy hatssal van ez a npre. A partizncsoportok a np
nek a hitleri rezsim elleni haragjt s gyllett fejeztk
ki. Termszetesen, a legnagyobb figyelmet a magyar kom
munistk prtjnak munkja rdemelte, amely a demok
ratikus alapokon jjszletend nemzeti fggetlensgrt
foly harc kezdemnyezje s lelkestje volt. Jl tudtuk,
hogy mg 1944 kora nyarn a magyar kommunistk javas
latra ltrejtt az ellenllsi mozgalom egysges kzponti
szerve: a Magyar Front. Ugyanennek az vnek szeptem
berben a magyar lakossg krben megjelent a kommu
nista prt kiltvnya a szovjet katonk felszabadt klde
tsrl. A kommunista prt a Szovjetunival val egyt
tes harcra, a nmet imperializmus kizsre s a magyar
reakci sztversre hvott fel, a bke, a fggetlen, sza
bad s demokratikus Magyarorszg megteremtse rdek
ben. 1944 oktberben megalakult a Magyar Nemzeti Fel
kels Felszabadt Bizottsga, amely felkels elksztst
kezdte meg Budapesten. A kommunista prt vezetsvel
ltrehozott katonai bizottsg partizncsoportjai jpesten,
Kispesten s Budapest ms kerleteiben sikeres akcikat
hajtottak vgre, katonai szlltmnyokat robbantottak, n
ci katonkat s tiszteket semmistettek meg, vasutakat
rongltak meg. 1944. december 1-n bomba robbant a bu
dapesti Vrosi Sznhzban, ahol a magyar fasisztk gy
lst tartottak. Szmos olyan esetrl tudunk, amikor a ma
gyar lakossg sajt lett kockztatta, hogy a szovjet ka
tonkat megmenthesse . .
A romokbl felled orszg trtnelmnek jelents ese
mnye volt az Ideiglenes Nemzetgyls sszehvsa a fel
szabadtott Debrecenben, melyet a Magyar Kommunista
Prt kezdemnyezett. A prt arra trekedett, hogy az or
szg demokratikus erit, az ltala kidolgozott Magyaror
szg demokratikus jjptsnek s felemelkedsnek
programja alapjn egyestse. A nemzetgyls 1944. de
cember 2122-n lsezett, s megalaktotta az Ideiglenes
Nemzeti Kormnyt, ln Dlnoki Mikls Bla vezrezre
dessel.
A kormny sszettele tkrzte mindazt az ellentmon
dst, amely az orszg lett jellemezte. A kormny tag
jai sorban megtallhatk voltak a Magyar Kommunista
Prt, a Szocildemokrata Prt, a Nemzeti Parasztprt s a
Fggetlen Kisgazdaprt kpviseli, de helyet kaptak a bu
kott horthysta rezsim kpviseli is, kztk az ltalunk
mr ismert Faragh Gbor tbornok, grf Teleki Gza s
Vrs Jnos vezrezredes.
Az Ideiglenes Nemzetgyls megszabta a Dlnoki
Mikls-kormny tovbbi tevkenysgt. Els teendje a
hitleri Nmetorszgtl val elszakadsrl s a Nmetor
szg elleni hadzenetrl szl elhatrozs megalkotsa
volt. Azutn kvetkezett a szvetsges llamok korm
nyaihoz intzend jegyzk a fegyversznetrl, mert Ma
gyarorszg hadillapotban volt ezekkel az llamokkal.
A fegyversznet megktse, mint az Ideiglenes Nem
zeti Kormny kzponti feladata, termszetesen Magyar-
orszgnak Nmetorszg elleni hborba val rszvtel
vel volt kapcsolatos. Az Ideiglenes Nemzetgyls szzata
a magyar nphez, amely 1944. december 21-n kelt, a de
mokratikus Magyarorszg jvjrl, a nmet megszlls
alatt lev orszgrsz felszabadtsrl beszlt. Nem sza
bad lbe tett kzzel nzni, hogy a magyar hazt egyedl
az orosz hadsereg szabadtsa fel a nmet jrom all! A sza
badsgot, a fggetlensget csak akkor rdemeljk meg
igazn, ha magunk is cselekven, minden ernkkel ki
vesszk rsznket a sajt felszabadtsunkbl: lljon talp
ra a nemzet szent szabadsgharcra a nmet elnyomk el
len!
Az Ideiglenes Nemzetgyls kln felhvssal fordult a
katonkhoz: Honvdek! Nincs ms parancs a szmotokra,
mint a nemzet parancsa! Az Ideiglenes Nemzetgyls a
nemzet nevben parancsolja: fordtstok fegyvereteket a
nmet elnyomk ellen, tmogasstok a felszabadt Vrs
Hadsereget, csatlakozzatok a magyar szabadsgharchoz, a
szervezd j magyar nemzeti haderhz!
Magyarorszg j kormnya kijelentette, hogy ksz az
Egyeslt Nemzetekkel vllvetve rszt venni a hitleri N
metorszg elleni hborban.
A magyar kormny idt krt, hogy tisztzza a hadsereg
megalaktsnak lehetsgeit. Ksbb, legalbb nyolc had
osztly fellltsra ktelezte magt. A Szovjetuni, az
Amerikai Egyeslt llamok s Nagy-Britannia egyetrtett
ezzel. 1945. janur 9-n Kuznyecov vezrezredes tallko
zott Vrs Jnos vezrezredessel, a magyar kormny hon
vdelmi minisztervel. Vrs Jnos, a volt magyar hon
vd vezrkar fnke, a Szlasi-puccs utn tjtt a mi ol
dalunkra.
A honvdelmi miniszter biztostotta a Szovjetuni kp
viseljt, hogy a magyar kormny szksgesnek tartja az
aktv bekapcsoldst a hitleri Nmetorszg elleni harcba
a Szovjetuni s a vele szvetsges hatalmak oldaln. A
hadsereg megszervezst azonban mindjrt attl az id
ponttl tette fggv, amikor Magyarorszgnak tadjk az
orosz fogsgban lev tiszteket s katonkat. Vrs gy
gondolta, hogy az j magyar hadsereg ltrehozsra a leg
jobban a hadifoglyok feleinek meg, mert k be vannak
ltztetve, ami szavai szerint nagyon megknnyti
a csapatok fellltst.
A miniszter meg volt gyzdve rla, hogy a hadseregbe
sok nkntes fog jelentkezni. Ezek egy rsze reg kikp
zett tartalkos, a msik rsze, a fiatalabb ja kikpzetten.
Elmondta, hogy az Ideiglenes Nemzetgyls lsein a he
lyi kpviselktl rszletes tjkoztatsokat kapott, hogy a
np ksz fegyverrel a kezben megfizetni a hitlerista meg
szllknak az elkvetett gaztettekrt. Vrs krte, mi
elbb adjk t a magyar honvdelmi minisztriumnak az
orosz fogsgban lev tiszteket s altiszteket, hogy ltre
hozhassk azt a vzat, amelyre a hadsereget fel lehet p
teni. Szksges volt ez tovbb azrt is, hogy megtisztt
sk a tisztikart a miniszter szavval lve a svb
elemektl. Tovbbi kvnalma volt, hogy a magyar hadse
reget zskmnyolt nmet fegyverekkel szereljk fel, mi
vel a szemlyi llomnyt ezen fegyverek hasznlatra k
peztk ki. Vgl pedig: a magyar hadsereg elltst a
szovjet parancsnoksg vllalja magra, minthogy meg
vannak a szksges eszkzei s jl mkd hadtprend-
szere.
Kuznyecov kzlte a magyar miniszterrel, hogy a szov
jet kormny mr engedlyt adott egy magyar hadosztly
megalaktsra. Az erre vonatkoz utastst Malinovszkij
is megkapta. Meggrte, hogy Magyarorszgot katonai se
gtsgben rszestik. A magyar hadosztlyok szervezeti
felptsre vonatkozan a szovjet kpvisel semmilyen
tancsot nem adott, mivel ez a magyarok sajt gye volt.
Amilyen nknek megfelel mondotta Fjodor Fjodoro-
vics , olyant hozzanak ltre. Hangslyozta, hogy a had
sereget maguknak a magyaroknak kell megalaktaniuk, s
nagyon sok fgg attl, milyen sikerrel szervezik meg az
els hadosztlyt.
n kezeskedem vlaszolta Vrs , hogy a hadse
regben demokratikus, j szellem lesz, a magyar s az orosz
csapatok kztti bartsg s egyttmkds a harcokban
ersdik meg, mert a bartsg s az egyttmkds nem
az asztal mellett, hanem a haromezn szletik. Ezzel
egyet kellett rteni, s kpviselnk csak azt tartotta szk
sgesnek alhzni, hogy a szavaikat tetteknek kell kvet
nik.
Meg kell azonban jegyezni, hogy ez nem kvetkezett be.
Mikls Bla, Vrs Jnos s a kormny tbbi, Horthy kr
nyezetnek volt tagjai, mindenfle mdon akadlyoztk
az j Magyarorszg hadseregnek megalaktsit. Sikerlt
nekik hzni-halasztani a harokpes hadosztlyok felll
tsnak hatridejt. A hadosztlyok kzl csak egyet ir
nytottak a frontra,* de ez sem vett rszt a harccselekm
nyekben.

* Valjban kt magyar hadosztly (az 1. s a 6.) tevkenykedett had


mveleti terleten Ausztriban (1945. prilis 13-tl), s ellensges diverzns
294 csoportok felszmolsban vett rszt. A kiad.
Mialatt az j Magyarorszg hadseregptsnek hivata
los irnyvonala gyszlvn a sors szeszlye folytn
Horthy volt munkatrsainak kezben volt, a harcmezn a
szovjet katonk s magyar nkntes katonk kztt val
ban szinte, igaz fegyverbartsg szletett. Ez a fegyver
bartsg mutatkozott meg az ellensg bekertett budapesti
csoportostsinak felszmolsa sorn vvott harcokban,
1945 februrjban.
A hitleri csapatok llomnyban lev magyar sorkato
nk nem akartak Nmetorszgrt harcolni, csak a hadi
trvnyszktl s a fizikai leszmolstl val flelem miatt
folytattk a vdelmi harcot a nmet fasiszta csapatokkal
egytt. A magyar tbornokok s ftiszteik azonban mg
mindig hittek Hitler gretnek, hogy erstst kld Buda
pestre, s ttri a szovjet csapatok ltal ltrehozott gy
rt. A magyar hadsereg parancsnoki s sorllomnya k
ztti ellentmondsnak fel kellett olddnia, s a harcok fo
lyamn ez valban meg is trtnt.
Budapesten a szovjet csapatok lpsrl lpsre kzeled
tek a vrhoz, Buda kzppontjhoz, ahov fokozatosan t
teleplt az ellensg ellenllsi kzpontja. Februr 8-n
Pfeffer-Wildenbruch SS vezrezredes, a budapesti krl
zrt erk fparancsnoka gy rendelkezett, hogy a magyar
egysgek a kzeli napokban gylekezzenek a vr terle
tn, s ott folytassk az ellenllst. Ezt a parancsot ve
gyes rzelmekkel fogadtk. A tisztek igyekeztek vgrehaj
tani a parancsot, de nem gy a sorkatonk. Sokan kzlk
ahelyett, hogy a vrba mentek volna, sztszledtek a f
vrosban.
A katonk nagy tbbsge azrt akarta magt megadni,
hogy szmra vget rjen a hbor. Nmelyek azonban
szilrdan a harc mellett dntttek, de most mr a hitle
ristk ellen. Klnbz okok ksztettk ket arra, hogy
tmenjenek a szovjet csapatok oldalra. A legfbb ok
azonban a Hitler-ellenes hangulat volt, az arra val t
rekvs, hogy megfizessenek a nmet megszllknak az el
lenk elkvetett gaztettekrt. A foglyok elmondottk,
hogy a hitleristk milyen ggsen, megvetssel bntak a
szvetsgeskkel, a magyar katont megfosztottk az
utols darab kenyertl is.
A 2. Ukrn Frontinl a magyar hadifoglyok szma nap
rl napra ntt, s mr meghaladta a 'tbb ezer ft. Mivel
a hadifoglyok szmtalanszor kijelentettk, hogy harcolni
szeretnnek a nmetek ellen, ezrt egyes egysgeinknl
magyar nkntes csoportokat hoztak ltre, azzal a cllal,
hogy lehetsget biztostsanak szmukra a harcban val
rszvtelre. A ksrlet bebizonytotta, hogy az nkntesek
btran s lelemnyesen harcoltak.
Ezutn a Budapesiten harcol klnbz szovjet maga-
sabbegysgeknl magyar nkntes lvszszzadokat alak
tottak. Ilyen szzadak voltak a 83. tengersagyalogos-dan-
drnl, a 108. grda-, a 297., 320. s ms lvszhadoszt
lyoknl. A szzadakat egyes helyeken a ksbbiek folya
mn osztagokk szerveztk. A 320. lvszhadosztlynl le
v osztag parancsnoka pldul Verb fhadnagy volt.
A harchelyzet megkvetelte, hogy a ksz alegysgeket
mielbb harcba vessk. A parancsnoksgunk arra treke
dett, hogy ezt az esemnyt, ha a lehetsg megengedte,
nneplyesbe tegye, s az arcvonalba indul csapatokat
tbbek kztt a magyar nknteseket is kaitonazen-
vel bcsztatta.
A magyar alegysgek februr 89-i harcai bebizonytot
tk, hogy az nkntesek lljk szavukat. Pldul, a 320.
lvszhadosztly politikai osztlynak vezetje a kvetke
zket jelentette: Az els magyar nkntes osztag Verb
fhadnagy parancsnoksga alatt, kt napon t pldsan
harcolt. A parancsnoksg ltal meghatrozott feladatokat
teljestette. A szzad a nmetektl megtiszttott t hz
tmbt, megseimmistett krlbell 30 ellensges katont.
15 katont foglyul ejtett s fegyvereket zskmnyolt...
Budapest romjain, a hitleristk elleni kzs harcban sz
letett meg a fegyverbartsg.
Hrek jttek a 83. tengerszgyalogos-dandrtl is, ahol
szintn kzdttek magyar nkntes szzadok. A dandr-
parancsnoksg jelentette, hogy az ellensg vdelmt si
keresen ttrtk. Az ttrsnl foglyul ejtett 80 magyar
katona csatlakozott a magyar nkntes osztag harcol sz
zadhoz. A kvetkez napokban is kaptunk hreket a ma
gyar alegysgeknek a szovjet csapatokkal egytt vvott
eredmnyes harcairl.
Nem sokkal Budapest eleste eltt, amikor az ellensg
az utols ktsgbeesett kitrshez kszldtt, a magyar
nkntes szzadokbl zszlaljak alakultak. Ngy szzad
bl lett egy zszlalj.
Februr ll-<n a 10. magyar gya,logoshadosz,tly 6. ezre
dnek parancsnoka, vitz Varihzy Oszkr alezredes tr
zsvel s az ezred maradvnyaival, 300 emberrel tment
a szovjet csapatokhoz. Varihzy Budapesten szletett, ap
ja minit az osztrkmagyar hadsereg tovbbszolgl al
tisztje teljestett szolglatot. Anyja szabn volt. Varihzy
harcolt az els vilghborban is, s 1919-ben a magyar
Vrs Hadsereg soraiba lpett. A Magyar Tancskztr
sasg leverse utn elbocstottk a hadseregbl, majd k
sbb jbl behvtk tnyleges szolglatra.
Varihzy a hbor folyamn sok mindent megtanult,
klnsen a szovjetnmet arcvonalon, Hitler-ellenes vi
selkedse miatt csaknem hadbrsg el kerlt, amitl
csupn betegsge mentette meg. 1944 oktberben, mint
az 1. hadsereg 18. gyalogosezrednek parancsnoka, nem
eskdtt fel Salasira, ezrt megfosztottk tisztjtl. m
de a budai harcok sorn a helyzet gy alakult, hogy meg
bztk a 6. gyalogosezred parancsnoksgval. Varihzy a7
ezreddel egytt tllt a Vrs Hadsereg oldalra. Az ala
posan megtizedelt 6. gyalogosezred lett a teljes rtk n
kntes magyar egysg, a hadtrtneiemben B'iaai nkn
tes Ezred nven ismert alakulat magja. Az ezred ltszma
elrte a 2500 ft. Katoni pldsan harcoltak a Budn be
kertett ellensges csoportosts ellen a Dli plyaudvar
krnykn, a Gellrthegyen s a Vrban. Ezekben az egyt
tes harcokban kerltek kzel egymshoz a szovjet, a ro
mn s a magyar katonk. Itt ersdtt meg harci bart
sguk.
Budapest ostroma februr 13-ig tartott. Ezen a napon
fejezdtt be az elkeseredetten vdekez ellensg teljes
sztverse.
A budapesti harcok befejezse utn a Budai nkntes
Ezrednek t zszlalja volt, 2534 fvel. Kzttk majdnem
1200 tzr, krlbell 400 gyalogos, tbb minit 100 harc
kocsiz fegyvernembeli, 300-nl tbb hrad katona to
vbb mszakiak s ms szakcsapatbeliek. 297
gy ltszott, az ellensg megsemmistse Budapest tr
sgben kedvez feltteleket teremt a bcsi irnyban foly
tatand, tmad hadmvelethez. Ausztria terletnek s
fvrosnak birtokbavtelvel csapatainknak lehetsgk
nylt megfosztani az ellensget fontos hadiipari tmasz
pontjtl, s egyben kijutottak volna egy msik hadiipari
bzishoz, a prgai krzethez. Ennek bekvetkezse az el
lensg haditermelst alapjban rendtette volna meg.
A prgai ipari krzet elfoglalsa ezenkvl politikai k
vetkezmny elfekel is jrhatott, mivel Csehszlovkia sz
vetsgesnk volt.
A bcsi irny tmads tovbbi nagy jelentsge abban
is megnyilvnult, hogy ily mdon komoly segtsget nyjt
hattunk a Berlint keletrl tmad csapatainknak. A tma
d dlrl jelentett fenyegetst az ellensgnek. A fhadi
szlls s a vezrkar gy irnytotta s hangolta ssze a
frontok tevkenysgt, hogy biztostsa csapsaink vrat
lansgt, nehz hadmveleti helyzetbe hozza az ellensget,
knyszertse erinek sztforgcsolsra s szmra ked
veztlen harctevkenysgeikre.
A fhadiszlls s a vezrkar 1945 februrjban kivlt
kpp figyelmet fordtott a nyugati s a dlnyugati irnyok
egyttmkdsre. Emlkszem, hogy az Oderhoz val ki
rkezs utn az 1. Belorusz Front csapatai knytelenek
voltak megllni s vgrehajtani a kelet-pomerniai had
mveletet, hogy felszmoljk az szak fell fenyeget ve
szlyt. Most a bcsi tmadst kellett meggyorstani. Ezt
azok a sikeres hadmveletek segtettk el, amelyeket a
4. Ukrn Front folytatott Lengyelorszgban s Csehszlov
kiban. Ezrt Budapest elfoglalsa utn ngy nappal, mr
februr 17-n a fhadiszlls parancsot adott a 2. s 3.
Ukrn Frontnak, hogy a bcsi tmad hadmveletet k
sztse el s kezdje meg. A hadmveletben a f feladat Ma
linovszkij csapataira hrult. A front ferinek a Duntl
szakra kellett tmadniuk, ahol a felderts adatai sze
rint az ellensgnek nem voltak harckocsijai, s vdel
me fleg gyalogsgra tmaszkodott. Tolbuhin csapataival
szemben k dlebbre tevkenykedtek ht pnclos
hadosztly llott. Tolbuhin frontja elszr kapott ilyen
szerny feladatot, vagyis azt, hogy nyjtson segtsget a
jobb szomszd 2. Ukrn Frontnak. A frontok llomnya, a
klcsns csapattadsok miatt, bizonyos fokig megvlto
zott. Malinovszkij (Szolnak trsgben) rendelkezsre bo
cstottk a fhadiszlls tartalkbl Glagoljev vezrezre
des ers 9. grdahadseregt. A Tolbuhin alrendeltsgben
lev 1. bolgr hadsereg azt kapta feladatul, hogy a front
hadmveletet dlrl biztostva, a Drva szaki partja
mentn tevkenykedjk.
A tmads kezdett mrcius 15-re terveztk.
Amint az a hborban szoks, az ellensg igyekszik sajt
elkpzelse szerint irnytani a haditevkenysget, ms
szval megprbl kedvez helyzetet teremteni, fordulatot
elrni a harc menetben. Ebben a helyzetben a nmetek
arra trekedtek, hogy sztverjk a szovjet csapatokat Ma
gyarorszgon, visszavessk ket a Duna mg, s megaka
dlyozzk kijutsukat Nmetorszg dli hatraihoz.
Azon a napn, amikor a fhadiszlls parancsa megr
kezett a csapatokhoz, a nmet fasiszta hadvezets nagy
pnclos erket mozgatott elre Malinovszkij csapatainak
svjban. A csapst Komrom trsgbl, a Duna szaki
partja mentn, Sumilov tbornok 7. grdahadserege ellen
mrtk. Ez a hadsereg nagyon fontos hadmveleti hdft
foglalt el a Garam nyugati partjn, s a hdf a bcsi tma
d hadmvelet kiindulpontja volt. A grdistk nhny
napig szvsan ellenlltak, de az ellensg visszavetette
ket a foly keleti partjra.
A harcok folyamn sikerlt megllaptani, hogy Kom
romnl a 6. SS-pnelashadsereg egyik pncloshadteste
tevkenykedik. A hadsereg eddig nyugaton harcolt, s mint
a hitleri hader egyik legjobb csapsmr seregteste volt
ismeretes. Parancsnoka Dietrich Sepp tbornok, a Fhrer
kegyence volt. A seregtest Prduc, Tigris s Kirlytigris
harckocsikkal volt felszerelve.
A 6. SS-pncloshadsereg megjelense az arcvon lun
kon j helyzetet teremtett. Senki sem vrta itt, mivel a
nyugati szvetsgesek kln rtestettk a fhadiszllst,
hogy e hadsereg a nyugati arcvonalon van. Nyilvnval
volt, hogy a hadsereg tcsoportostsa a keleti arc vonalra
az ellensg valamilyen rendkvl fontos elgondolsval
kapcsolatos. gy rtkeltk akkor a 2. Ukrn Fronttl ka- 299
pott feldertsi adatokat, de nem tudtuk tisztzni, hogy
ezzel mit is akart elrni a hitleri hadvezets.
Mivel az ellensg a 6. SS-pncloshadseregnek csak egy
rszt alkalmazta Sumilov tbornok csapatai ellen, vlem
nynk szerint elhamarkodottan cselekedett. Igaz, meg
fosztott bennnket a Bcs elleni tmads olyan kedvez
krzettl, minit amilyen a Garamon lev hdf volt, egy
szersmind azonban elvesztette a siker egyik legfontosabb
tnyezjt, a vratlansgot. Figyelmnket alaposan lek
ttte a pnclos rmda, de vgeredmnyben ez segtett
bennnket ahhoz, hogy felfedjk a nmet hadvezets t
rekvseit. A szovjet felderts, klnbz mdszerek rvn,
fradhatatlanul gyjttte az adatokat az ellensgrl.
Cltudatos feldert munkval fokozatosan tisztztuk,
hogy Budapesttl dlnyugatra a Balaton trsgben flt
tbb ers nmet csoportosts jtt ltre, amelynek magva
pnclosokbl ll. Ebben a trsgben, mint a ksbbiek fo
lyamn ismeretess vlt, 31 hadosztly (kztk 11 pnc
los) s tbb ms csapat sszpontosult. A csoportosts lt
szma tbb mint 430 000 tiszt s katona volt. Fegyverzet
hez majdnem 900 harckocsi s rohamlveg, mintegy 5600
lveg s aknavet, valamint 850 replgp tartozott. Az
ilyen ers ellensges csoportosts rendeltetse, valszn
leg, egy ellentmadsba val tmenet lehetett.
A fhadiszlls utastotta a vezrkart, hogy rtestse a
csapatokat, s ksrje figyelemmel az ellensg tevkenys
gt. A Bcs elleni tmads elksztst nem lltottk le,
hanem teljes ervel folytattk.
Az ellensg elgondolst fokozatosan feltrtuk. A fel
dertk trkpn be voltak jellve az ellensg csapsainak
valszn irnyai. A fcsaps a Balaton s a Velencei t
kztti szakaszrl dlkeletnek irnyult, hogy kettvgja a
3. Ukrn Frontot, s a legrvidebb ton (30 km) kijusson a
Dunhoz. Itt vrtuk a 6. SS-pncloshadsereg s a 6. tbori
hadsereg ferinek tmadst. Ebben az irnyban az ellen
sggel szemben Gagen tbornok 26. hadserege llott. Kise
gt csapsokat tteleztnk fel a kvetkezk szerint: az
egyiket Nagykanizsa trsgbl mrik keleti irnyban a 2.
pncloshadsereggel, Sarohin tbornok 57. hadseregnek
300 sztverse cljbl; a msikat az F hadseregcsoport eri-
nek egy rszvel hajtjk vgre a Duna dli partjrl Sztoj-
csev tbornok 1. bolgr hadserege ellen. A kisegt csapsok
irnyai a fcsaps irnyval Szekszrd trsgben tall
koztak volna.
Most mr az a krds, hogy az ellensg milyen clokat
akart elrni fokozatosan tisztzdott. Budapest elveszt
se utn nyilvnval lett a hitleri hadvezetsnek az a
szndka, hogy meg akarja tartani a magyarorszgi utols
nagy olajkutakat s a bcsi ipari krzetet, ahonnan a k
lnbz fegyverek rkeztek, tbbek kztt harckocsik, re
plgpek s lszer. Nem lehetett elvetni azt a feltevst
sem, hogy a fasiszta Nmetorszg thelyezi az ellenlls
kzpontjt Ausztria hegyes krzeteibe s Csehszlovkiba.
Ez a terlet volt a vdelemre a legalkalmasabb. Amellett,
ha az ellenlls kizrtnak bizonyul, gy itt az angolame
rikai csapatok eiitt lehet a fegyvert letenni, s nem kell a
Vrs Hadseregnek megadnia magt. A Balaton trsg
ben sszpontostott 6. SS-pncloshadsereg brmelyik cl
nak megfelelt volna.
Ezek alapjn vilgos volit, hogy a 3. Ukrn Front csapa
tai nagy megprbltats eltt llnak, de alaposan fel is k
szltek r. A fhadiszlls mlyen lpcsztt vdelem lt
rehozsra adott parancsot, amely klnsen ers a pn
clelhrts vonatkozsba^ Amikor az ellensg megkezdte
harctevkenysgt, a 3. Ukrn Front llomnya 400 000
tisztbl s katonbl, 400 harckocsibl s rohamlvegbl,
majdnem 7000 lvegbl s aknavetbl, mintegy 700 rep
lgpbl llt. Ily mdon az ellensgnek az lerk
egyenslya mellett tbb mint ktszeres erflnye volt
harckocsikban s rohaimlvegekben, de elmaradt tlnk t
zrsgi eszkzkben s replgpekben. Ez lehetv tette,
hogy a fparancsnoksg meggyzdtten hozzon vdelmi
hadmveletre szl elhatrozst.
Tolbuhin marsall idejnek j rszt a csapatoknl tl
ttte, Ellenrizte a vdelmi harc s az azt haladktalanul
kvet tmadsba val tmenet elkszleteit. Elltoga
tott a front bal szrnyra is, ahol az ellensg kisegt csa
psait vrtk. Ez a szakasz nemzetkzi jelleg volt,
mert itt egytt tevkenykedtek a szovjet, a bolgr s a
Drvtl dlre a jugoszlv kaitonk. A frontparancsnok Sz-
getvrott rtekezletet tartott az 57. szovjet, az 1. bolgr
s a 3. jugoszlv hadsereg parancsnoknak, s megtrgyal
tk az egyttmkds krdseit az elttk ll hadmve
letben.
Mrcius 6-n megindult a nmet ellentmads, amely
klnsen a firnyban volt nagy erej. Az elkeseredett
harcok 10 napon keresztl meglls nlkl folytak. Habr
a hitlerista csapatoknak jelents erik voltak, a Dunhoz
mgsem tudtak kijutni, jllehet az egyik arcvonalszaka
szon 450 harckocsit vetettek be.
A balatoni vdelmi tkzet jbl bebizonytotta a szov
jet katonk hallatlan btorsgt, rendthetetlen llkpes
sgt s hsiessgt. A vdelem folyamn kt nap alatt,
mrcius 6-n s 7-n az ellensg majdnem 100 harckocsit
s rohamlveget, az egsz tkzet alatt (mrcius 615-ig)
nem kevesebb, mint 500 (!) pnclost vesztett. A 3. Ukrn
Front katoninak s tisztjeinek tmeges hsiessge meg
histotta a hitleri hadvezets utols remnysgt is, hogy
Eurpa kzepn visszalltsa s megszilrdtsa helyzett.
Gyzelmk elsegtette az angolamerikai csapatok tev
kenysgt Olaszorszgban, s kzrejtszott a megszllk
sztversnek befejezsben a barti Jugoszlviban is.
A fhadiszlls s a vezrkar egy pillanatra sem ktel
kedett, hogy az ellensg ellentmadst a Balaton trsg
ben vissza fogjuk verni. Pontosan elkpzeltk, hogy milyen
slyos harcok bontakozhatnak ki a Duna nyugati partjn,
s milyen rendkvli nehzsgeket kpesek lekzdeni a
szovjet katonk- Az tkzet folyamn a fhadiszlls a
jobb szomszd rovsra megerstette a 3. Ukrn Frontot.
A szovjet Legfelsbb Fparancsnoksg azonban nem vltoz
tatta meg a frontok ama feladatait, hogy a vdelmi tkzet
befejezst kveten lendljenek dnt tmadsba. A f
parancsnoksgnak voltak is olyan friss eri, amelyek k
szen lltak e tevkenysgre.
. . . Soha nem felejtjk el 1945 mrciusnak gondterhes
napjait. A szovjet hadszati vezets nem egyszer, sem kt
szer, hanem nagyon sokszor mrlegelte az ellensg es
lyeit a csapatok tevkenysgnek klnbz vltozatai
esetn. Latolgattk, milyen lehet a kzdelem kimenetele,
klnsen egy elsznt vdelem esetn a Duna jobb part
jn, ahol csapatainknak a hdft meg kellett tartamuk. Ez
az tkzet szerfltt nehz s vres lett volna. Ms vlto
zatot is megvizsgltak: feladni a hdft a Duna jobb part
jn, s tmenni a bal partra. Ebben az esetben a szles vzi
akadly fedezete biztostka lehetett a foly mgtt lev
llsok megtartsnak.
De elkerlhetetlenl felmerlt a krds hogyan to
vbb? Hiszen a hbort be kell fejezni, az ellensgre a leg
rzkenyebb csapsok mrsvel r kell rontani, tovbb
kell tmadni nyugati irnyban. me, ezltal is bebizonyo
sodott, hogy a Duna jobb partjn megvvand vdelem sok
kal kedvezbb tvlatokat nyjt, mint ugyanez a tevkeny
sg a foly bal partjn. Mrhetetlenl nehezebb az utbbi
esetben tmadsba tmenni, mert az ellensg is fedezi ma
gt a folyval. s termszetesen, sok idt is vesztettnk
volna.
A fhadiszllson s a vezrkarnl rtkeltk az sszes
mellette s ellene szl rveket, s abban egyeztnk
meg, hogy az els vltozatot kell megvalstani: a Duna
jobb partjn vdnk, majd a vdelmi tkzet befejezse
utn azonnal ellentmadsba kezdnk.
Ehhez jrult mg Glagoljev tbornok 9. grdahadsere
gnek krdse is.
Tolbuhin mrcius 9-n telefonon azzal a krssel fordult
a fhadiszllshoz, hogy engedlyezzk a most llomny
ba rendelt 9. grdahadsereg vdelmi feladattal trtn al
kalmazst. Tovbb megkrdezte, nem volna-e rdemes
csapataival vagy esetleg csak a trzsvel visszamenni a
Duna bal partjra, hogy a vezets folyamatossga meg ne
szakadjon.
Ebben az idpontban Antonovval a legfelsbb fpa
rancsnok irodjban voltunk. Sztlin meghallgatta a 3. Uk
rn Front parancsnoknak elkpzelseit, majd kicsit von
tatottan s kimrt hangon, krlbell a kvetkezket
mondotta:
Tolbuhin elvtrs, ha arra gondol, hogy a hbort mg
t-hat hnapig el kell hzni, akkor termszetesen rendel
je vissza csapatait a Duna mg. Ott ktsgtelenl csen
desebb lesz. De n ktlem, hogy n erre gondol. Ezrt v
dekezni a foly jobb partjn kell, s nnek a trzsvel
egytt ott kell lennie. Meg vagyok gyzdve rla, hogy a
csapatok becslettel teljestik ezt a nehz feladatot. Csak
jl kell vezetni ket.
Azutn kifejtette vlemnyt annak szksgessgrl,
hogy az ellensg pnclosait a vdelmi tkzet alatt kell
megsemmisteni. Felhvta a marsall figyelmt, hogy nem
szabad idt engedni az ellensgnek az ltala elrt terepsza
kaszon val megkapaszkodsra s a szilrd vdelem meg
szervezsre.
Kvetkezskppen emelte fel hangjt a legfelsbb
fparancsnok , az ellensg meglltsa utn azonnal t
madni kell, s teljesen meg kell t semmisteni. Ehhez je
lents friss erk szksgesek. Ilyen er Glagoljev hadse
rege. gyszintn a kzelben van Kravcsenko tbornok 6.
grda-harckocsihadserege. A harckocsi-hadsereg jelenleg
Malinovszkij nak van alrendelve, de ha szksg lesz r, t
lehet rendelni a front llomnyba. Vonjk le mindebbl a
szksges kvetkeztetseket. Aztn rnzett Antonovra,
s hozzfzte:
A vezrkar az n oldalamon ll.
Tolbuhin paranosot megrtettem-mel vlaszolt, s le
tette a kagylt.
A vezrkar utastst kapott, hogy a frontok feladatait
direktvban rgztse. Ezt el is vgeztk. A direktvban
a kvetkezk voltak: A 3. Ukrn Front parancsnoka v
delmi harcok folyamn rlje fel az ellensg Szkesfehr
vr irnybl tmad pnclos csoportostst, utna legk
sbb ez v mrcius 1516-n a front jobb szrnyval men
jen t tmadsba azzal a cllal, hogy sztverje az ellens
get Balaton szak terletn, s fejlessze ki a csapst Ppa,
Sopron ltalnos irnyban. A 9. grdahadsereget a vde
lembe ne vonja be, hanem a csaps kifejlesztsre s az
ellensg vgleges sztversre alkalmazza. (Az n kieme
lsem a szerz.)
A 2. Ukrn Front parancsnoknak elrendeltk, hogy a
Duntl szakra foglaljon szilrd vdelmet, a bal szrnya
pedig vagyis ott, ahol a front kzvetlenl rintkezett
Tolbuhin csapsmr csoportostsval menjen t t
madsba Gyr irnyban.
ltalnossgban gy hatrozta meg a fhadiszlls azt
a tevkenysget, amellyel a Balaton trsgben lev el
lensges fcsoportostst kellett megsemmisteni. Ezzel
terveztk megalapozni a bcsi hadmvelet sikert. Meg
jegyzem, hogy a hadmvelet elksztse a slyos vdelmi
tkzet idszakban ment vgbe.
Ahogyan elgondoltuk, az ellensg ereje teljesen felrl
dtt, s mrcius 15-n beszntette a tmadst. Elrkezett
a cselekvs rja. Mrcius 16-n Tolbuhin csapatai, meger
stve a 2. Ukrn Frontnl lev 6. grda-harckocsihadsereg-
gel, megindultak elre. gy a vdelmi tkzet utn, min
den hadmveleti sznet nlkl kezddtt meg a bcsi t
mad hadmvelet, amelynek folyamn dnt eredmnye
ket rtnk el.
Az egyik ilyen eredmny volt a magyar fld teljes fel
szabadtsa a nmet fasiszta megszllstl. Azta prilis
4-e a npi Magyarorszg nagy nemzeti nnepe. Szp hagyo
mnny vlt, hogy ezen a tavaszi napon az emberek elhe
lyezik az emlkezs s hla virgait azokon a srokon,
ahol a 3. s 2. Ukrn Front tbb mint 140 000 hse pihen,
akik letket ldoztk Magyarorszg szabadsgrt s fg
getlensgrt.
Az emberek ilyenkor nemcsak a magyar fldn aratott
katonai gyzelemre gondolnak, hanem arra a nagy trt
nelmi fordulra is, amely Magyarorszg npnek lehetv
tette, hogy ezerves trtnelme sorn elszr a Vrs
Hadsereg gyzelmeinek ksznheten a szabadsg t
jra lpjen, hogy lerzza magrl a nemzeti s trsadalmi
elnyoms jrmt, megsemmistse a kizskmnyol trsa
dalmi rendet, s hazjt a nemzeti felemelkeds, az anya
gi jlt s a szellemi felvirgzs szles tjra vigye.

305
NYOLCADIK FEJEZET

NHNY SZ A TRZSEKRL

A hadszati vezets szerve A hadsereg agya


A trzsek feladatai A munka sajtossga
Felesleges nulla: ki a felels? Az okmnyok
kidolgozsa s jelentse Meggyzni tudni kell
A tzrsgi tudomnyok akadmija A tr
zsek munkastlusrl A katona jelenti: ez
nem az az ellensg" Nem szabad elszakadni
az lettl A legfelsbb fparancsnok az arc
vonalban

ltalban minden ember az lett egy valamilyen do


lognak szenteli. Ezt a dolgot, a hivatst, maga vlasztja,
legtbbszr azonban a gyakorlatban szksgszeren
addik. n trzsbeli ember vagyok. Egsz letem hivat
sos katonk, fleg trzsiben dolgoz katonk kztt folyt le,
olyan munkval foglalatoskodva, amely hborban s b
kben egyarnt a csapatok vezetsvel kapcsolatos. Mint
minden embernek, nekem is drga, a szvemhez ntt, ami
hez sorsomat ktttem, aminek egsz letemet ldoztam.
Nagyon sokig tndtem, vajon keli-e egy kln fejeze
tet szentelni a trzsekkel kapcsolatos szavaknak. Hiszen
az egsz knyv a vezrkar s a fronttrzsek hbors esem
nyekkel sszefgg munkjrl szl... Vgl mgis gy
dntttem, hogy egysges egszbe foglalom a trzsszolg
latrl szl gondolataimat s benyomsaimat, arra trek
szem, hogy elmondjam az olvasnak e munka jelentsgt
s nhny sajtossgt. Ezenkvl mg azrt hatroztam
gy, mert az olvask kztt megtallhatk az n fiatal kol
lgim a trzsbeli tisztek s azok, akik ezutn lpnek
erre az tra. Felteheten szmukra sem lesz rdektelen
megismerni annak az embernek a fejtegetseit, aki let
nek nagy rszt a trzsszolglatnak szentelte.
A fejezeteit rva, visszaemlkeztem a trzsnek arra a
pontos meghatrozsra, amely szerint a trzs, mint a csa
patok vezetsnek szerve, a szovjet hazt szeret s a kom-
306 munizmus eszmjhez h emberek sszeforrott kzssg-
bi ll. De ezek az embereik klnbz kpessgek, vg
zettsgek, hajlamak, ms-ms mdon nyilvntjk baj
trsi rzseiket, a klcsns segtkszsgket, a munk
hoz val viszonyukat.
Nagyon sokszor elhangzott az a krds, hogy miknt
egyeztetik ssze a trzsekben az olyannyira klnbz em
berek kzs s egyni rdekeit, s tesznek szert szilrd
egysgre; milyen sajtos kvetelmnyeket kell tmasztani
velk szemben az egyttes szolglat sorn; milyen a trzs
munkjnak laboratriuma, s klnsen a hadmveleti
szerveinek, mint a trzs vezetjnek, milyen a mhelye.
Hogy megrtsk a trzsmunks szolglatnak rendjt s
alrendeltsgt, klnsen a magasabb szint trzsekben
dolgozkt, bizonyos elkpzelsnknek kell lenni a csapa
tok s a fegyveres erk vezetsnek egszre vonatkozan.
Legelszr is meg kell mondanom, hogy a haza vdelm
nek feladatt a prt Kzponti Bizottsgnak s a szovjet
kormnynak vezetsvel oldottuk meg. Ez rthet, mivel
a hborban a kzdelem nemcsak a fegyverek arcvonaln
folyik, s mert kimenetelnek sorsa az egsz orszg er
fesztsitl fgg- A hadsereg s a hadiflotta irnytsa
mindig a legfelsbb llamhatalmi szerv kezben van. A
polgrhbor idejn a csapatok vezetse s az orszg ir
nytsa, Leninnel az ln, a Munks-Paraszt Vdelmi Ta
ncshoz tartozott. A Nagy Honvd Hbor veiben a ha
talom teljes egszben az 1941. jnius 30-n megalakult
llami Honvdelmi Bizottsg kezben sszpontosult. Az
llami Honvdelmi Bizottsg az orszg s a hadsereg ve
zetsnek kollektv szerve volt, s a Politikai Bizottsg tag
jaibl llt. Elnke Sztlin, a prt Kzponti Bizottsgnak
ftitkra, egyben a legfelsbb fparancsnok tisztt is vi
selte.
Hangslyozni szeretnm, hogy az orszg vezetsnek s
a hbor irnytsnak sszes elvi krdseit a prt Kz
ponti Bizottsga, a Politikai Bizottsg, a Szervez Bizott
sg s a Titkrsg dnttte el, utna kerlt a Szovj etuni
Legfelsbb Tancsa Elnksge, a Npbiztosok Tancsa, az
llami Honvdelmi Bizottsg s a Legfelsbb Fparancs
noksg Fhadiszllsa el. A hadmveleti krdsek eldn
tsre a Politikai Bizottsg s az llami Honvdelmi Bi
zottsg, illetve a Politikai Bizottsg s a fhadiszlls k
zs rtekezlett hvtk ssze. A legfontosabb krdseket
a Politikai Bizottsg, az llami Honvdelmi Bizottsg s
a fhadiszlls kzsen trgyalta meg.
A haditevkenysgek vezetsben neon szntettk meg
az egyszemlyi parancsnoki rendszert. A hadseregpts
nek s a csapattok vezetsnek ez a fontos elve bkben s
hborban egyformn helyesnek bizonyult. A fegyveres
erk hadmveleteinek vezetse a fels szinten a Legfel
sbb Fparancsnoksg Fhadiszllsnak kezben volt. De
mivel a fhadiszlls tagjai kzl egyesek tagjai voltak az
SZK(b)P Kzponti Bizottsgnak, a Politikai Bizottsg
nak s a katonai fels vezetsnek, gy az (a fhadiszlls)
a katonai fels vezets kollektv vezet szerve volt.
A fhadiszlls elhatrozsait s az okmnyokat kt sze
mly rta al, a legfelsbb fparancsnok s a vezrkari f
nk, nha a legfelsbb fparancsnok helyettese is. Nme
lyik okmnyt csak a vezrkari fnk rta al. Ebben az
esetben megjegyzsben odartuk: a fhadiszlls megb
zsbl. A legfelsbb fparancsnok egyedl rendszerint
nem rt al hadmveleti okmnyokat, csupn azokat, ame
lyekben lesen megbrlt valakit a katonai fels vezets
tagjai kzl (a vezrkarnak mondta knyelmetlen
alrni ilyen szveget s megrontani a viszonyt: hadd ha
ragudjanak csak rm). Ezenkvl klnbz parancsokat,
fleg adminisztratv jelleg anyagokat is egyedl rt al.
Ez a vezetsi forma a Kzponti Bizottsg utastsai
val s a hbor jellegvel sszhangban szavatolta a fegy
veres erk tevkenysgnek szksges mrtk kzpon
tostott vezetst.
A katonai hatsg a Nagy Honvd Hbor veiben,
amiknt korbban is, szigoran s tntorthatatlanul, min
den rendelkezsre ll eszkzzel megvalstotta a kommu
nista prt politikjt.
Sztlin egy szemlyben nem dnttt s nem is szeretett
dnteni a hbor fontos krdseiben. Nagyon jl megr
tette a kzs munka szksgessgt ezen a bonyolult te
rleten, elismerte a szaktekintlyeket ilyen vagy olyan
katonai krdsekben, tekintetbe vette vlemnyket, s
mindenkinek megadta azt, ami tiszte szerint megillette.
1943 decemberben, a teherni konferencia utn, amikor
ki kellett dolgozni a jv terveit, az SZK(b)P Kzponti Bi
zottsga Politikai Bizottsgnak, az llami Honvdelmi
Bizottsgnak s a fhadiszllsnak egyttes lsn a je
lentst a haditevke-nysgek menetrl, az arcvonalak hely
zetrl s a vrhat fejlemnyekrl Vaszilevszkij s An
tonov tette meg. A hadigazdasg krdseirl Voznyeszensz-
kij szmolt be, a nemzetkzi jelleg krdsek elemzst
Sztlin vllalta magra.
A hadszati vezets magas fok szervezettsggel tnt ki.
Szerfltt sokoldal, de ugyanakkor egysges volt. Ez az
egysg szmos alkotelembl tevdtt ssze. Vlemnynk
szerint az alapvetek a kvetkezk voltaik: a hbor s a
haditevkenysgek valszn menetnek meghatrozsa,
vagyis kifejldsk elreltsa; az elhatrozsok kidolgo
zsa; a hadjratok s a hadszati hadmveletek elgondo
lsainak s terveinek, a haditevkenysgek mdjainak ki
dolgozsa a hbor adott idszakra s kln minden had
szntrre; a hadszati vezets elhatrozsnak sokoldal,
anyagi s szervezeti biztostsa; vgl utalni kell a had
szati vezets politikai alapjaira is.
A szocializmus vvmnyai s az egsz emberisg ellen
tr hitlerista hdtk sztversnek feladata parancsolan
rta el a szovjet hadszat cljait. A hadszatnak a politi
ktl val fggse nyltan megmutatkozott az egyms el
len harcol felek cljaiban, a hbor menetben s ered
mnyeiben. A Hitler-ellenes koalci hborjnak igazsgos
cljai dnt szerepet jtszottak abban, hogy a szles np-
rtegeket sikerlt mozgstani az agresszor visszaversre,
hogy ki tudtuk alaktani a csapatok erklcsi s szellemi
sztnzit, amelyek olyannyira fontosak a gyzelem kiv
vshoz. A szovjet fhadiszlls csakgy, mint azok az
emberek, akik a fhadiszlls utastsait az tkzetek me
zejn vgrehajtottk, nem reztk a hadszat politikai
tlterheltsgt, ahogyan errl egyes nyugati trtn
szek27 beszlnek, akiknek csak homlyos elkpzelseik
vannak a hadvezets krdseirl.
A hadszati vezets f szerve amelyre mr utaltam
a Legfelsbb Fparancsnoksg Fhadiszllsa volt (kezdet
ben a Fparancsnoksg Fhadiszllsnak neveztk), me
lyet a haditavkenysgek vezetsre hoztak ltre. A Nagy
Honvd Hbor folyamn a vezets klasszikus rendez
elve a fhadiszlls front, flotta, nll hadsereg sm
ja volt. De a Legfelsbb Fparancsnoksgnak rdin, tv
rn s telefonon lehetsge volt beszlni brmelyik front
brmelyik hadseregvel. Klnsen egyszer volt ez, ami
kor hadseregekig bezrlag ltrejtt a magasfrekvencij
telefon-sszekttets.
A vezets rendszere akkor vlt bonyolultabb, amikor
megalaktottk a fparancsnoksgokat. A hbor kezdetn
a hrom hadszati irnyban ltrehozott fparancsnoksg
nem volt elegend vezetsi szervvel elltva, sem megfele
l mennyisg hrad eszkzzel felszerelve. Fleg az el
mondottak miatt nem vltak be, s ezrt felszmoltk ket.
De 1945-ben, az imperialista Japn Kvantung-hadsereg-
nek sztverse idszakban Tvol-Keleten a fparancsnok
nak, Vaszilevszkijnek, a Szovjetuni marsalljnak volt egy
vezetsi csoportja, ksbb kis trzse is Ivanov tbornokkal
az len.
A fhadiszlls munkaszerve a vezrkar volt, amelynek
feladatkrrl mr az els fejezetben beszltem. A had
szati vezetsben nagy szerepet jtszottak a tbbi szervek
is. Rendeltetsk nem szorul klnsebb magyarzatra.
A fegyveres erket politikailag a prt Kzponti Bizott
sga a hadseregben s a hadiflottnl lev szervei: a V
rs Hadsereg Politikai Fcsoportfnksge, a Haditenge
rszeti Politikai Fcsoportfnksge (a Kzponti Bizottsg
osztlyainak megfelel jogokkal), a politikai csoportfnk
sgek s politikai szervek tjn irnytotta. A Vrs Had
sereg politikai fcsoportfnkl a Kzponti Bizottsg
Politikai Bizottsga Scserbakovot, a Kzponti Bizottsg
titkrt, a Kzponti Bizottsg Politikai Bizottsgnak pt
tagjt nevezte ki.
A frontok s a flottk politikai csoportfnksgei, a had
seregek, flottillk, hadtestek, hadosztlyok s dandrok po
litikai osztlyai tevkenysgket arra sszpontostottk,
hogy erstsk a hadsereg s a flotta harci erejt, magas
sznvonalra emeljk a szovjet katonk erklcsi tulajdon
sgait.
A tartalkok s az utnptls elksztst lnyegben
a Vrs Hadsereg Szervezsi s Hadkiegsztsi Fcsoport-
fnksge vgezte. Sajt csapataik fejlesztsi s hadm
veleti alkalmazsi terveit a hadernemek s fegyvernemek
(szolglati gak) lgier, lgvdelmi tzr-, pnclos-,
mszaki, hrad csapatok parancsnoksgainak (fnk
sgeinek) trzsei ksztettk. A Vrs Hadsereg hadtpjt
a hadtpfnk szemlyesen s trzsi tjn irnytotta. A
partiznok vezet szervei a partiznmozgalom kzponti
trzse, a kztrsasgi s krzeti trzsek voltak.
Ahogy mr emltettem, sajtos szerepet tltttek be a
fhadiszlls kpviseli. Annak mrtke szerint kldtk
ki ket a csapatokhoz, ahogy az szksgesnek mutatkozott
a frontok tevkenysgnek sszehangolsa s a fhadiszl
ls elhatrozsnak ellenrzse cljbl. Szlni kell a f
hadiszlls fegyvernemi kpviselirl is. Rendszerint az
sszfegyvememi parancsnokok csoportjban dolgoztak, de
egyes esetekben nllan is kiszlltak a csapatokhoz. Ilyen
kpviselk voltak Voronov, Novikov, Falai jev, Jakovlev
marsalok s ms katonai vezetk.
Ezek a vezetsi formk szksgszerek, sit mondhat
nm elkerlhetetlenek voltak a hbors idkben. Olyan
mrhetetlenl sok s olyan nagy feladatokat kellett tfog
ni, amelyek tllptk az egyni gondolkods befogadk
pessgt. A katonai hierarchia minden fokozatban helyet
kapott a kzssgi munka, a froot s a hadsereg haditan
csok, valamint a trzsszolglat szertegaz rendszernek
formjban.
Saposnyikov, a Szovjetuni marsallja, A hadsereg agya
cm nagyszer mvben szemlletesen s pontosan meg
hatrozta a trzsek szerept. A trzsek azt hajtjk vgre,
amit a parancsnok egyedl kptelen elvgezni, pontosab
ban elksztik a talajt az elhatrozs megalkotshoz. Az
utn a meghozott dnts alapjn megtervezik, egyestik s
sszehangoljk mindazon erk s eszkzk erkifejtst,
amelyek a harc, az tkzet, a hadmvelet sikerhez szk
sgesek.
A parancsnoksg tovbb ignybe veszi azoknak a tud
st s szervezkpessgt is, akik a kitztt feladat hibt
lan vgrehajtsa rdekben felhasznlhatk. A trzs szer
vezi s valstja meg mindazokat a rendszablyokat, ame
lyek arra irnyulnak, hogy a parancsnok elhatrozst el
gondolshoz hven letre keltsk.
A rg mltban is lteztek hadseregek, vvtak hborkat,
de trzsek nem voltak. A trzsek a hadmvszetnek csu
pn azon a fejlettsgi fokn jelentek meg, amikor a had
vezr egyedl nem boldogult a csapatok vezetsvel.
1857-iben Engels a kvetkezket rta: Hogy kpess te
gyk a hadseregek, hadtestek s hadosztlyok parancsno
kait a maguk terletn a rjuk bzott csapatok irnyts
ra, minden hadseregben . . . kizrlag tisztekbl ll
kln testletet alaktottak, az gynevezett trzskart.28
A bonyolult trzsek ltrejttnek szksgessge mg k
sbb merlt fel. Kt vszzaddal ezeltt az ilyen trzsek
hasznlata elkerlhet volt, mivel tmeghadseregek nem
lteztek, a hbor sorsa a dnt tkzettl fggtt, amikor
a hadvezr az egsz harcmezt ttekinthette. A hadsere
gek elltsa egyszer szllteszkzkkel trtnt, s az
alapvet szksglett anyagokra korltozdott. A bonyolult
sszekttetst, hradst a lovas parancsrtisztekkel s lo
vas hadsegdekkel biztostottk, akik teljes egszben ki
elgtettk a harc vezetsnek kvetelmnyeit. Ilyen k
rlmnyek kztt a trzsek egyltaln nem jtszottak olyan
fontos szerepet, hanem alapjban vve adminisztrcis
munkt vgeztek. Nem vletlen, hogy a trtnelem nem
rizte meg a trzskarok fnkeinek nevt, akik jeles had
vezrek mellett dolgoztak. Valsznleg csupn a tudom
nyos kutatk eltt ismert, hogy Napleon trzskari fnke
Berthier marsall volt, akinek elkpeszt munkabrsa, t
nemnyes emlkeztehetsge s klnleges tehetsge volt
ahhoz, hogy Napleon ltalnos utastsait parancspontok
ba foglalja. Napleon a kvetkezket mondotta rla: Ber-
thier-nek olyan kpessgei vannak, hogy jelentseiben a
hadsereg legbonyolultabb mozgst is vilgosan s egysze
ren tudja bemutatni. s vajon sokat tudnak-e Kutuzov
trzskari fnkrl, Benyigszen tbornokrl? szintn
rendkvli kpessg ember volt. Igaz, most is tbbet tud
nak az igazgatrl, mint a fmrnkrl. De ez nem tarto
zik ide.
Mltak az vek, megvltozott a hbork s az tkzetek
megvvsnak tartalma, megvltoztak mdjai. Sznre lp
tek a tmeghadseregek. A fegyverek fejldsnek s a had
seregek szemlyi llomnya megvltozsnak ksznhet,
hogy talakult a harcszat s a hadszat, s megjelent a
hadmveleti mvszet. Ezzel szhangban nagy vltoz
son ment t a trzskarok szerepe s jelentsge is. Foko
zatosan, az adminisztrcis szervekbl brmilyen mret
harctevkenysgek valban szervez s irnyt szerveiv
alakultak t. A vilg korszer hadseregeiben mr rgta
ismeretesek a trzsek hibtlanul felptett szervezetei, is
meretes a trzsszolglat, amellyel szakkpzett emberek,
hivatsos katonk foglalkoznak.
Napjainkban a trzs a harcnak, az tkzetnek, a hadm
veletnek s a hbor egsznek elksztshez s megszer
vezshez szksges munklatokat vgzi. Gyjti az ada
tokat az ellensgrl, a sajt csapatokrl, a tereprl, id
szmvetst vgez, nyilvntartja a szemlyi llomnyt, a
fegyverzetet s a technikt, rtkeli a kapott adatokat,
megfelel kvetkeztetseket von le, a kvetkeztetseket
jelenti a parancsnoknak, s a helyzetrtkels adataira t
maszkodva javaslatot tesz az elhatrozs lehetsges vl
tozataira. A parancsnoki elhatrozs alapjn a trzs meg
tervezi a harcot s a hadmveletet, kidolgozza a szks
ges okmnyokat (parancsokat, direktvkat, terveket stb.),
s felterjeszti jvhagysra. Jvhagys utn eljuttatja a
feladatokat a vgrehajtkhoz, s ellenrzi a parancsnok al
kotta elhatrozs megvalstst. Ily mdon, korszer vi
szonyok kztt, trzs nlkl nem lesz hadvezr sem, mert
alkot tevkenysgt elnyomja, elbortja a mindennapi
let ezernyi gondja.
Nmelyek a trzset szmt kzponttal vagy a knyve
lsghez hasonl szervezettel azonostjk. Ktsgtelenl,
a trzsben nagyon sok szmvetst vgeznek, s egy ember,
legyen az brmilyen tehetsges is, nem kpes egyedl el
vgezni. Csakhogy ez nem mechanikus munka, hanem r
telmet ignyl s cltudatos tevkenysg, amire a gp nem
alkalmas. Igaz, napjainkban a gpek segtenek az ember
nek a szmvetsben, de nem gondolkodnak helyettk. Rit
ka kivtellel, minden szmvetst a keress-kutats izgal
ma fti t, a tallgatsnak, hipotzisnek, szmvetsnek bi
zonyos clja van, az, hogy valamit felfedjnk, bizonytsunk
vagy tagadjunk. A szmvetseket igen cltudatosan, nagy
szm tapasztalt s jl kpzett emberek kzssge vgzi.
Csak az egyttes, sszefogott, a katonai helyzettel szoro
san s llandan kapcsolatban lev gondolkods biztostja,
hogy kiszrjk az informciramlatbl a helyes hadvez-
ri dntshez szksges s hasznos adatokat.
De trjnk vissza a trzs feladataihoz. E feladatok alap
jban vve azzal fggenek ssze, hogy a katonai vezet fe
jt llandan tplljuk az elhatrozs megalkotshoz
szksges adatokkal. Kapni, vagy amiknt a katonk mond
jk, gyjteni, feldolgozni s a katonai vezetkhz tovbb
tani az adatokat ez a trzs ktelessge. Termszetesen
ahhoz, hogy ezt vgre tudjuk hajtani, olyan szervek kelle
nek, amelyek kzben tartjk az adatok gyjtst s feldol
gozst, s a kapott eredmnyt jelentik a parancsnoknak.
Ilyen szervek minden trzsben vannak, az vllukra ne
hezedik az a mindennapos, fradsgos, aprlkos, idnknt
szrevtlen munka, ami babrokat nem terem ugyan, de
kellemetlensgeket naponta elidzhet.
A hborban aligha van olyasmi, ami nem kapcsolatos
a trzzsel. Egyes munkafajtk a trzs letnek legfonto
sabb s felttlenl szksges rszt alkotjk. Elssorban
ehhez tartozik a felderts, melynek irnytsa a trzs
egyik legels s vitathatatlan tevkenysge azta, amita
trzsek lteznek. A felderts llandan, a hbor els nap
jtl az utols napjig folyik, mindig s mindentt, harc
ban, menet s pihen idejn, a fldn, levegben s vzen,
a kzeli s tvoli mlysgben. A feldertst az sszes le
hetsges mdszerekkel s eszkzkkel vgzik: figyelssel,
klnleges szakcsoportok s gynkk kikldsvel, le
hallgatssal, az ellensges ltestmnyek sszrendezinek
bemetszsvel, rdielektronikai s ms eszkzkkel, fny
kpezssel s vgl harccal. Nemhiba a feldertssel
szeneiben tmasztott alapvet kvetelmny annak szakadat
lan folyamatossga, idszersge s hiteles volta. A felde
rts szervezse s megvalstsa a trzs lehetsgeitl
fgg. Minl magasabb szint a trzs, annl tbb er s esz
kz fltt rendelkezhet, annl tbbfle a felderts mdja.
A legmagasabb szint trzs a feldertst a rendelkezsre
ll sszes erkkel s eszkzkkel szervezi s folytatja.
De tegyk fel a felderts meg van szervezve s m
kdik. A beszmolkban s a jelentsekben hiba nincsen.
Csakhogy ezeknek rendszerint van egy sajtossguk: olya
nok, mintha lefnykpeznk az esemnyeket; amit a fel
dert ltott, hallott s megszerzett azt jelenti. De a k
vetkeztetseket, hogy milyen folyamatokat rejt a fnykp,
mi az az esemny, mirt ppen ezt tkrzi, mit s hogyan
akar az ellensg vgrehajtani azt a feldertst irnyt
trzsnek kell levonni. s a kvetkeztetsek milyen bo
nyolultak! Mindenekeltt a megkapott feldertsi adatok
gyakran ellentmondak, nha felnagytanak, olykor kicsi
nytenek, mskor meg egyszeren hamisak. A rengeteg
feldertsi adatbl alapos szrs, aprlkos kutats s
elemzs utn ki kell vlasztani mindazt, ami rtkes, hite
les, s aminek alapjn elkszl a kvetkeztets.
Pldul, a moszkvai csata idejn elg sokat tudtunk az
ellensgrl ahhoz, hogy pontosan felfedjk elgondolst,
meghatrozzuk tevkenysgnek jellegt s irnyt. Is
mertk a nmet fasiszta csapatok erfesztsnek fokt a
tmads minden arcvonaln. ppen ezrt a Legfelsbb F
parancsnoksg azt az elhatrozst hozta, hogy a legmegfe
lelbb idpontban t kell menni ellentmadsba Moszkv
nl. Ugyangy trtnt Sztlingrdnl is.
A kurszki kiszgellsben kiss mskppen volt. 1943 m
jusban a felderts sszes adatai arra engedtek kvetkez
tetni, hogy ebben a trsgben egy olyan hatalmas tkzet
ideje rkezett el, amely sok mindent megoldhat a hbor
menetben. A vezrkar 24 rs megfesztett munkt for
dtott a feldert jelentsek elemzsre. A jelentsek, mint
mskor, most sem voltak egysgesek. Mgis fokozatosan az
a vlemny alakult ki, hogy az ellensg tmadsnak kez
dete a szovjetnmet arcvonal kurszki szakaszn mjus
1012-re valszn. Ezt a kvetkeztetst mjus 8-n je
lentettk a legfelsbb fparancsnoknak, s ugyanezen a
napon rtestettk a csapatokat a fenyeget veszlyrl.
Akkor senki sem ktelkedett ennek a kvetkeztetsnek a
megbzhatsgban. Azonban ... a tmads a vrt idben
nem kezddtt meg.
A felderts tovbb dolgozott, s gyjttte az adatokat
a nmet fasiszta csapatok Kurszkra tervezett csapsnak
elkszleteirl. A vezrkar jbl levonta a kvetkeztet
seket, ezttal azt, hogy az ellensg tmadsba val tme
nete mjus 1926-n vrhat. Msodszor is rtestettk
a frontokat, de az ellensg vrt rohama jbl nem kvet
kezett be! Ismt mindent ellenriztnk, s jra kvetkez
tetst vontunk le a hitlerista csapatok tmadsrl, amely
nek dtumt most jnius 36-ig hatroztuk meg. A csapa
tokhoz rtestst kldtnk, hogy hamarosan vrhat az el
lensg aktv tevkenysgnek megindulsa. Vgre a kvet
keztetst megerstettk az esemnyek, mert mint isme
retes, a nmetek jnius 5-n reggel tmadsba lendltek.
Flrerts ne essk, a szovjet vezrkar ebben az adott
esetben egyszer sem hibzott az adatok elemzsben.
Az ellensg valban kszenltben volt a tmads megin
dtsra, csak a jelet vrta. Hitler, akitl a jel megadsa
fggtt, sem az els, sem a msodik esetben nem dnttt
a csapatok elretrse mellett. A tmads megindtsi ide
jnek thelyezse sz szerint az utols percekben, kzvet
lenl a rohamba lendls eltt trtnt.
A felderts ltal beszerzett adatok sszehasonltsa ms
esetben az erk elhelyezsnek teljesen j kpt mutatta,
s ennek kvetkeztben az ellensg j szndkt is. Az
1945. mrciusi esemnyekre gondolok, amikor felfedtk a
6. SS-pncloshadsereg tirnytst Budapest trsgbe.
Nem sokkal eltte a szvetsgesek rtestettek bennnket,
hogy az ellensgnek ez az ers pnclos kle egszen ms
helyre van irnytva, nem Budapest trsgbe. A szovjet
hadvezets, miutn sajt feldertstl megkapta az idevo
natkoz adatokat, helyes kvetkeztetseket vont le az el
lensg valszn szndkrl s elgondolsrl, s fogana
tostotta a szksges rendszablyokat.
Ezekbl a pldkbl is s ilyeneket tzesvel lehet
ne mg sorolni lthat, hogy milyen nehz munka az
ellensg vrhat tevkenysgnek elemzse, milyen fele
lssgteljes ez a feladat, s milyen knnyen tvedsbe le
het ejteni a parancsnoksgot, ha a trzs nem megbzhat
kvetkeztetseket von le az ellensgrl s elgondolsrl.
A feldertsi adatok elemzse sorn bizony hibt is el
lehet kvetni, s az hajtottat valsgosnak elfogadni. Ez
annl valsznbb, minl kevesebb az ellensg szndkrl
tanskod ilyen vagy olyan ismertetjel. Ennek bizonyt
sra szolgl Rudkin tbornok 11. harckocsihadtestnek ku
darca Kveinl, ami annak kvetkezmnye volt, hogy hely
telenl rtkeltk az ellensg tevkenysgt. De emlthe
tem a Dlnyugati Front parancsnoksgnak komoly szm
vetsi hibjt 1943 teln a nmet fasiszta csapatok szn
dkt illeten. Bebizonyosodott, hogy a nmetek nem fu
tottak a Dnyeperhez, amiknt azt a mieink feltteleztk,
hanem tcsoportostottk eriket azzal a cllal, hogy fel
hagynak a vdelmi tkzettel s ellentmadsba mennek
t. Az ellensg magatartsval kapcsolatos kvetkeztetst
mindssze arra alapoztk, hogy megfigyeltek olyan ellen
sges csapatokat, amelyek nyugati irnyban gyorsan vonul
tak vissza.
Amint az olvas ltja egyetlen jel nem elegend a he
lyes kvetkeztetshez.
A felderts munkjban nemegyszer nagy jelentsgek
voltak az els ltsra jelentktelennek tn aprsgok. A
kurszki csata elksztsnek idszakban pldul sok iz
galmat, fejtrst okozott neknk az ellensg orjoli csopor
tostsnak az a rsze, amely a Nyugati s a Brjanszki
Frontok eltt llt. Ezek a csapatok a Kurszk ellen tmad
hitlerista erk utnptlsnak kzeli forrsai lehettek vol
na. Egyelre azonban semmilyen jel nem utalt arra, hogy
az ellensg csoportostsban valamifle vltozs trtnt.
mde vratlanul a Brjanszki Front parancsnokul kijellt
Popov tbornok telefonon jelentette a vezrkarnak, hogy
az ellensg valsznleg tcsoportostotta erit. Rsz
letes adatok azonban mg nem lltak rendelkezsre.
Az tcsoportosts tnyt az egyik tapasztalt katona vet
te szre. Amikor a frontparancsnok kiment az els vonal
ba, hogy a terepen ismerkedjk a front vdelmi svjval,
megkrdezte ettl a katontl; hogy viselkedik az ellen
sg elttk. A katona hatrozottan jelentette, hogy a n
meteknl vltozs trtnt, j dolgokat tapasztalt.
A frontparancsnokot rdekelte a megfigyels, de egyszer
smind ktelkedett is benne: a felderts ugyanis semmit
sem jelentett errl a vltozsrl.
Mire alapozza a felttelezst? krdezte Popov a
katontl.
Ez nem az a fritz, tbornok elvtrs! vlaszolta
a katona.
Az eltte lev kiegyenesedve jrt, adott idpontban
ltte a megjellt krzetet, ht rakor s dlutn egy rakor
tartott sznetet. gy ltszik, akkor reggelizett vagy eb
delt. Mindent pontosan hajtott vgre. De a jelenlegi, min
denbl szreveheten j, rtelmetlenl sszevissza tzel,
nem jr kiegyenesedve, hanem futva s kszva kzeledik,
3S llandan rejtzkdik. A reggeli s ebdsznetet is ms
idpontban tartja.
A frontparancsnok megksznte a katonnak a tjkoz
tatst, s ezen a szakaszon ers feldertst szervezett. A
feldertk nyelvet (lve foglyul ejtett ellensges kato
nt a fordt) fogtak abbl a magasabbegysgbl, ame
lyet nemrgen irnytottak az els vonalba. A fogoly kzl
seibl s a ksbb szerzett feldertsi adatokbl meg lehe
tett llaptani, hogy az ellensg levltotta azoknak a had
osztlyoknak egy rszt, amelyek az elz harcok sorn
jelentsen meggyengltek, s htravitte ket a kzeli
mlysgbe fel tlts s pihens cljbl.
Ez a jelentktelennek tn eset jbl igazolta azt a fel
tevst, hogy a nmet hadvezets errl a terletrl nem
szndkozik csapatokat vinni a kurszki irnyba.
A trzs brmelyik tisztjnek, de klnsen a feldert
nek munkjban a lehet legrosszabb, a leginkbb eltlen
d, ha arra trekszik, hogy kitallja fnknek gondola
tait, igazodjk hozz azrt, hogy jelentsvel altmassza
uram bocs, nehogy keresztezze! szndkt. A gya
korlatban ez rendszerint az esemnyek helytelen rtke
lshez, a valsg elferdtshez vezet. Az eredmny: rossz
elhatrozs, sikertelensg, s esetleg veresg a harcban.
Btorsg a nha keser valsg jelentsnl, sajt vle
mny alkotsa s annak a parancsnoki dntsig val fenn
tartsa ez az igazi tulajdonsga a j trzsbeli tisztnek.
A kellemetlen tnyeket termszetesen nem knny jelen
teni, mivel a jelentstev az, aki legelszr s kzvetlenl
rzi a fnk elgedetlensgt vagy haragjt. De az igaz
sg mindennl drgbb. Az a vgy, hogy a parancsnokbl
kellemes rzst vltsunk ki, rendszerint nem szolglja az
gyet.
A sajt csapatokrl szl adatok sszegyjtse is fontos
feladata a trzsnek. Magtl rtetdik, hogy sokkal kny-
nyebb, mint kvetkeztetseket levonni az ellensgrl. Ez
azonban rendkvl munkaignyes, nem mechanikus fel
adat, aminek szintn megvannak a maga sajtossgai.
Arrl van sz, hogy a parancsnok s trzse a kialakult
szitucit s a sajt csapatok helyzett a sajt, tbb-ke-
vsb szk, helyi pozcijbl vizsglja. Tevkenysgk
adott szakasza vagy svja korltozza ket, s az esemnyek
kel kapcsolatos kvetkeztetseiket annak a helyzetnek fi
gyelmen kvl hagysval vonjk le, amely az elljr ve
zetsi szint eltt ismert. Ezenkvl a parancsnok, mivel
felel egysgrt vagy magasabbegysgrt, termszetesen
arra trekszik, hogy e tevkenysgek jl fessenek. Ezrt
akarva-akaratlanul arra trekszik, hogy szptse a vals
got. A trzsnek el kell igazodnia a trgyszer s elfogult
krdsek bonyolult szvevnyben, s r kell tallnia a
valsgra. Mr rtam arrl, hogy mit kellett elszenvednie
a front trzsfnknek, mert nem jelentette a vezrkar
nak az egyik vros elvesztst. A trzsfnk ugyanis hitt
az alrendelt parancsnokok greteinek, akik azt mondtk:
mg ugyanezen a napon kiverjk az ellensget onnan. A
vrost azonban nem vettk vissza, a trzsfnkt pedig le
vltottk beosztsbl.
A hbor veiben hadmveleti tisztjeinkben valamifle
sajtsgos rzk fejldtt ki az arcvonalbl bekldtt je
lentsek rtkelst illeten. Ha pldul azt jelentettk,
hogy az ellensg jelentktelen mrtkben bekeldtt
vdelmnkbe vagy ami mg ennl is rosszabb volt: je
lentktelen mrtkben visSzanyomta csapatainkat, akkor
mr tudtuk, hogy felttlenl ellenrizni kell ezt a fogal
mazst, s brhogy is, de meg kell llaptani pontos rtel
mt. A gyakorlatban olyan esetek is elfordultak, hogy egy-
egy ilyen jelents utn msnap az ellensg a perem vonal
tl szmtott 1020 s tbb kilomter mlysgbe behatolt
vdelmnkbe. Nesze neked, jelentktelen mrv vissza-
nyoms! Rviden szlva, a trzsnek nem csupn sszegyj
tenie kell mindazt, amit adnak neki, hanem kteles br
melyik jelents minden sort sokoldalan elemezni s
megfelel kvetkeztetseket levonni.
me, egy plda, hogy hov vezethet egy trzsbeli tiszt
hanyag munkja. Valahogy gy esett, hogy az egyik napi
hadmveleti sszefoglal jelentsbe belekerlt egy adat,
amelyet a Voronyezsi Front kldtt, s amely szerint csa
pataink sikeres ellenlksnek eredmnyeknt 100 ellen
sges lveget zskmnyoltak. A jelentst telefonon az
irnyftiszt vette, legpeltk, gpels utn ellenriztk,
majd annak rendje-mdja szerint felterjesztettk a fha
diszllsra. Reggel Sztlin telefonon megkrdezte tlen
A lvegekkel egytt lszert is zskmnyoltak? -
Miutn nem tudtam vlaszolni, a kvetkezket parancsol
ta:
rdekldje meg, s jelentse!
Gyorsan felhvtam a front trzsfnkt. Eltte is isme
retlen volt a dolog, de meggrte, hogy azonnal tisztzza
s visszahv. Az id mlott. Kt ra elteltvel a legfelsbb
fparancsnok jbl felhvott, s az elzekhez hozzfzte:
Ha lszer is van, akkor a front ltal zskmnyolt l-
vegekbl majdnem hsz teget lehet fellltani. gy van,
vagy nem?
Igen, gy van!
Sztlin megkrdezte:
Sikerlt tisztznia, mennyi a lszer?
Mg nem feleltem.
Lecsapta a kagylt reztem, hogy elgedetlen.
jbl felhvtam a front trzsfnkt. Most tudtam meg
tle, hogy nem 100-at, hanem csak 10-et zskmnyoltak, s
abbl is csupncsak 4 hadihasznlhat. A trzs most vizs
glja az esetet, hogy ki jelentette s hogyan trtnhetett
ez meg kzlte a trzsfnk.
A botrny kitrse elkerlhetetlen volt. Azonnal Anto-
novhoz mentem, s jelentettem legutols beszlgetsemet
a trzsfnkkel.
Nos, ebbl nagy botrny lesz mondta Alekszej In-
nokentyevics. Sztlint azonban nem fogjuk felhvni,
jobb lesz, ha este szemlyesen jelentjk neki a dolgot. De
ha mgis rdekldik felle, azt kell jelenteni, ami van...
Sztlin nem hvott bennnket, de a soron kvetkez je
lentsnl a Kremlben szemlyesen juttatta esznkbe eze-
3 20 kt a szerencstlen lvegeket. Ahogy feltteleztk, kitrt a
vihar, s vgig kellett hallgatnunk a neknk s trzsnk
nek cmzett rendkvl szkimond megllaptsokat e mun
kban val feleltlensgrl, hanyagsgrl, a szjttisgrl,
a hebehurgyasgrl, az ellenrzs hinyrl... A vgn
Antonov parancsot kapott, hogy szemlyesen vizsglja ki
az gyet, s a vtkesek felelssgre vonsrl tegyen je
lentst.
Tisztzdott, hogy a front haditancsnak jelentsben
10 lveg volt rva, de amikor a Baudot-kszlken tovb
btottk, a tvrszok elferdtettk a szmot s 100-at ad
tak le. Alekszej Innokentyevics ezt jelentette, hozztve,
hogy szigor ellenrzsi rendszablyokat vezetett be, ne
hogy hasonl hibk elforduljanak. A vtkeseket nem ne
vezte meg.
Sztlin megszvta a pipjt, elment az asztal mellett,
amelyen a trkpek voltak, aztn megszlalt:
A tvrsz lenykkat termszetesen figyelmeztetni
kell, hogy legyenek figyelmesebbek ... De mit kvetelhetsz
tlk? k nem rtik a tviratok tartalmt. Viszont az a
hadmveleti, aki a jelentst vette, kteles lett volna ellen
rizni a szmok valdisgt. Ez nem kt gy, s nem is
mindennap zskmnyolunk egyszerre ilyen nagy mennyi
sg lveget, taln elszr trtnt meg a hbor kezdete
ta...
Mg sokig beszlt errl a tmrl, azutn megkrdez
te tlem:
A hadmveletiek kzl ki vette a jelentst?
Azt vlaszoltam, hogy a telefonnl szemlyesen az irny
ftiszt volt.
Le kell vltani! Kevsb felelssgteljes beosztsba
kell kinevezni, s nem a vezrkarnl. . .

Az elzekben a trzsek munkjnak csak egyik rszle


trl beszltem, mgpedig a sajt csapatok helyzetrl sz
l adatok sszegyjtsrl. Ezenkvl pontosan ismerni kell
llapotukat s harckpessgket, vagyis az alegysgek,
egysgek, magasabbegysgek ltszmt; a fegyverzet s
technika mennyisgt; ms anyagi eszkzkkel val ell
tottsgukat; a parancsnoki llomny feltltttsgt s ta-
pasztaltsgt, valamin' a csapatok erklcsi-politikai llapo
tt. Ez megint nagyon fontos munka. Az adatokat pedig
nemcsak gyjteni, hanem gondosan elemezni is kell.
A helyzetrtkels sszetevit, a katonai vezets min
den szintjn, az ezredtl kezdve a vezrkarig elemzik. A
vezrkar ezzel egytt ms tnyezket is rtkel, amelyek
csak a fels vezetsi szerveket rintik. Ez mindenekeltt a
katonapolitikai helyzet az ellensgnl, a szvetsgeseknl
s a sajt orszgban. Termszetesen a katonapolitikai hely
zet rtkelse nem minden hadmvelet eltt trtnt meg.
Ez a kategria ltalban fokozatosan vltozott, s elemzse
szakaszonknt trtnt. A vezrkar a szksges adatokat
abbl az ltalnos helyzetrtkelsbl vette, amelyet pr
tunk Kzponti Bizottsga ksztett el. Az els ilyen rt
kelst a legfelsbb fparancsnoknak a Nagy Oktberi Szo
cialista Forradalom 24. vfordulja elestjn, illetve 1941.
november 7-n a Vrs tren elmondott beszde tartalmaz
ta. A helyzetet nehznek s haznkra nzve fenyegetnek
rtkelte. A kvetkez vekben az elemzst mindig mjus
1-re, illetve november 7-re ksztettk el, e dtumokat
megelz hadjratok eredmnyei alapjn. Egyes esetek
ben tbb front dnt hadmveletnek eredmnyeit is ele
meztk. Ilyen volt pldul az az rtkels, amelyet a kursz
ki kiszgellsben elhrtott nmet tmads utn vgeztnk.
Az rtkelseket ltalban a legfelsbb fparancsnok fel
szlalsaiban s parancsaiban, valamint ms okmnyokban
rgztettk.
A hbor egyik vagy msik szakaszban klnsen nagy
jelentsgre tettek szert az egyes katonapolitikai krd
sek. Gondolok elssorban a msodik arcvonalra. A Nagy
Oktberi Szocialista Forradalom 25-ik vforduljn elhang
zott beszdben egy teljes fejezetet szenteltnk ennek a
krdsnek. Vele szoros sszhangban volt ugyanis a hadm
veletek tervezse. 1942-ben dnteni kellett, figyelembe ve
gyk-e vagy sem az angolok s amerikaiak grett, hogy
mg abban az vben megnyitjk a msodik arcvonalat.
Az elemzs, minden esetben, a felek sikereinek ltalnos
s tisztn katonai rtkelst adta. Sztlin beszdben
amelyre mr utaltam a nmet fasiszta csapatok tma-
322 dsait 1941 nyarn gy rtkeltk, hogy azok ellensgnk
nyilvnvalan irrelis hadszati tervei miatt nem rtk el
cljukat. Ugyanakkor a Hitler-ellenes koalcirl olyan
kvetkeztetst vontunk le, hogy az ellensg feletti gyzel
me nem ktsges.
Az olvas mr az elzekben lthatta, hogy milyen k
rltekinten mrlegeltk, vettk szmtsba a politikai,
helyzetet azokban az orszgokban, amelyeken a szovjet
fegyveres erk harci tja keresztlvezetett. A hadmve
letek tervezse kzben a vezrkarnak olyan helyzeteket
is kellett figyelembe vennie s olyan rendszablyokat kel
lett foganatostania, amelyek, mondjuk, nem egszen szok
vnyosak.
A vgrehajtand vagy a mr folyamatban lev hadi te
vkenysgek megtervezse, irnytsa sorn a vezrkar
nak nemcsak a mr meglev fegyverzettel, haditechnikai
eszkzkkel, zemanyaggal s ms anyagi tartalkokkal
kellett szmolnia, hanem ismernie kellett az ipar s hadi
ipar termelsi kapacitst is. Ezen adatok birtokban kel
lett megterveznie a csapatok tevkenysgnek anyagi biz
tostst, elre ltni azt a helyzetet, amely egyik vagy m
sik utnptlsi tartalk tern bizonyos id utn, mondjuk
a hadmvelet vgre, kialakulhat. Abbl a clbl, hogy a
vezrkar ezt vgrehajthassa, elg rszletes gazdasgi hely
zetkpnek kellett lennie. Ennek ismeretben lehetett
meghatrozni az ellensg sztversnek tvlatait, megala
pozott sorrendet kidolgozni, meghatrozni az ellensgre
mrend csapsok nvekv erssgnek mrtkt s vals
hadmveleti terveket alkotni. Pontosan gy, az orszg gaz
dasgi lehetsgeinek nylt krtyiba beletekintve, tervez
tk meg a hbor sszes hadjratait.
Az ellensg erforrsait is be kellett tervezni szmvet
seinkbe. Ez annyiban volt nehz, mert a Szovjetuninak
nem voltak pontos adatai az ellensg termelsi lehets
geirl. Ennek kvetkeztben olykor-olykor hibk is be
cssztak. 1941 novemberben pldul a legfelsbb fpa
rancsnok a kvetkezket mondotta: Nem vits, hogy N
metorszg ezt a nagy erfesztst nem sokig brja. Mg
nhny hnap vagy flv, esetleg egy v, s a hitleri N
metorszg sajt bnnek terhe alatt ssze fog roppani.
De az ellensg, amely sajt rdekben mozgstotta az en-
gedelmes eurpai llamok ipart s mezgazdasgt, csak
az utn roppant ssze, miutn felszabadtottuk a leig-
zott orszgokat, s t magt a sajt odjba kergettk.
Klnsen sok szmvetst ignyelt az anyagi eszkzk
eljuttatsa a frontokhoz a hadmveletek elksztse s
vgrehajtsa folyamn. Ez nagyon bonyolult munka volt.
A szlltsi adatokkal klnsen elvigyzatosan kellett
dolgozni, mert a katonai helyzet a vgskig neheztette a
szlltsi munkt. A szllts f terhe a vastra hrult.
Ez utbbi a frontok hadtpterletein bell nagymrtkben
szt volt rombolva, egyes esetekben pedig az ellensg tel
jesen megsemmistette. A vasutak, hidak s llomsok
helyrelltshoz sok id s nagyszm munkskz kellett.
Ezrt a szlltsi szmvetseket, a felmerlt nehzsgek
cskkentse vgett, szinte llandan mdostottuk, st
gyakran teljesen t is dolgoztuk.
A belorusz hadmvelet eltt vgzett szlltsi szmvet
sek pldul azt mutattk, hogy a vast kpes megbirkzni
a re hrul feladatokkal. A gyakorlat azonban mdostot
ta az elkpzelst, s a frontoknak csapatokkal, anyagokkal
val utnptlsa bizony akadozott. A frontparancsnokok
s a fhadiszlls frontoknl lev kpviseli riadt fjtak.
Klnsen rossz volt a helyzet a 3. Belorusz Frontnl, ahol
Vaszilevszkij kpviselte a fhadiszllst. Tjkoztatta
Moszkvt a szlltsok helyzetrl, s tudtra adta a leg
felsbb fparancsnoknak, hogy minden a vast munkj
tl fgg. Antonov Vaszilevszkij jelentst szmvetsekkel
tmasztotta al, amelyek meggyztk Sztlint, hogy meg
kell srgetni a kzlekedsi npbiztossgot. Ez megtrtnt,
de a hadmvelet kezdetnek idpontjt valamivel a kit
ztt utnra kellett halasztani.
Vgl, a vezrkar mindenkor kiszmolta a szemlyi l
lomny, a fegyverzet s a technikai eszkzk vrhat vesz
tesgeit, s elre megtervezte, hogyan, milyen forrsokbl
s mikor kell ket ptolni. A vesztesgek ptlsa nlkl
harcolni nem lehet. Ellenkez esetben a front, a hadsereg
llapota a hadmvelet vgre olyannyira legyenglhet,
hogy mg az addig kivvott siker is visszjra fordulhat.
Ilyen esetek is elfordultak. Pldul Vatutyin marsall Dl-
324 nyugati Frontja 1943 teln kijutott a Dnyeperhez, majd
utna knytelen volt visszavonulni az szaki Donyec mg.
Hasonlkppen jrt a Kzponti Front tmadsa Dimit-
rovszkOrlovszk krzetben is . . .
A nagy hadmveletek kezdetre vagy kifejlesztsk fo
lyamn, a kialakult katonai helyzet elemein alapul szm
vetsekkel egytt, a vezrkar mindenkor elrejelzst is
adott a fhadiszllsnak a belthat jvrl. Meg kell mon
danom, hogy a legfelsbb fparancsnok (valsznleg sajt
tvedsn okulva, amelyet a hitleri Nmetorszg orvtma
dsa idpontjnak meghatrozsban kvetett el, s ama
helytelen elrejelzs miatt, amely a nmet fasiszta llam
katonai erforrsainak kimerlst ttelezte fel) az elejn
flttbb ktelkeden fogadta a vezrkar elrejelzseit,
amelyek az esemnyek valszn fejlemnyeit vzoltk.
Az erk s eszkzk felhalmozsnak mrtkben azonban,
melynek segtsgvel a szovjet hadszati vezets cltuda
tosan befolysolta a haditevkenysgek menett; a vezr
karnak (Vaszilevszkij ltal gondosan megalapozott) javas
lataival szembeni bizalmatlansg cskkent, majd teljesen
eloszlott.
A vezrkar minden esetben nagyon krltekinten v
gezte a helyzetrtkelst, elemeit mindenkor a hadsznt
ren hat sszes tnyezkkel sszhangban vizsglta. Meg
emltenm azt, a hbork trtnetben pratlan manvert,
amelyet a front els lpcsjben lev Kravcsenko 6. grda-
harckocsihadserege hajtott vgre Mandzsriban a Nagy-
Hszingnon t. Brmilyen ms krlmnyek kztt az
ilyen tevkenysg valsznleg lehetetlen lett volna. Itt vi
szont a leghelyesebbnek bizonyult.
A helyzet sokoldal elemzse alapjn levont kvetkezte
tseket a vezrkar a fhadiszllsnak, vagy ami leggyak
rabban fordult el, szemlyesen a legfelsbb fparancs
noknak jelentette. A vezrkar jelentse volt az elhatrozs
alapja. Termszetesen a front vagy a frontcsoport hadm
veletre vonatkoz elhatrozs a vezrkar jelentse utn
mg nem szmtott vglegesnek. Az elhatrozs megvita
tsra (a vezrkaron kvl) bevontk a frontoknl lev ha
ditancsokat s trzseket, a Honvdelmi Npbiztossg cso
portfnksgeinek azon tbornokait s tisztjeit, akik rszt
vettek a hadmveletek tervezsben. gy ksztettk el a
nagy hadmveleteket. Az elhatrozsra a javaslatot rend
szerint a frontoknl tartzkod Zsukov vagy Vaszilevszkij
marsallok tettk meg. Gyakran kerlt sor a frontok hadi
tancsaira is, a fhadiszlls pedig mindenkor nagy figyel'
met fordtott javaslataikra.
A munkamenet sorrendje klnfle volt. Nmely eset
ben a vezrkar az elhatrozs vltozataira vonatkoz ja
vaslatait elzetesen sszeegyeztette a frontparancsnokkal
s trzsvel. Mskor viszont, ha a front csak nagyvonal
ltalnos feladatokat kapott, ennek alapjn sajt maga k
sztette el a hadmveleti tervet, amelyet jvhagysra a
fhadiszllsnak terjesztett fel. Amikor a dolog tbb fron
tot rintett, akkor az rdekelt frontparancsnokokat, a
trzsfnkkkel vagy a hadmveleti csoportfnkkkel
egytt, berendeltk a vezrkarhoz, kzsen kidolgoztk az
elhatrozs vltozatait s a direktvatervezetet, majd k
sbb ezeket az elkpzelseket egytt jelentettk a fhadi
szllsnak.
A hbor dnt jelentsg hadmveleteit a fhadiszl
lson tartott rtekezlet elzte meg, amelyen a vezrkar, a
fhadiszlls frontoknl lev kpviseli, a frontparancsno
kok s a fronthaditancs tagjai vettek rszt. Brmilyen ja
vaslatot dolgoztunk ki az elhatrozsra, az mindenkor a
vezrkarnak s a frontok vezet llomnynak kzs alko
t tevkenysge volt. A titkok megrzse szempontjbl
a hadmvelet kidolgozsban a fronttl mintegy 23 f
vett rszt, s ugyanennyi a vezrkartl is. A fhadiszlls
nak javasolt elhatrozs jelentse trkpen trtnt, melyet
rvekkel gondosan al kellett tmasztani, s klnfle
szmvetsekkel megersteni. Csak ezutn kerlt sor a
megvitatsra. Ha az elhatrozst jelents mrtkben t
kellett alaktani, vagy egyes krdsei nem voltak elg vi
lgosan, esetleg teljes egszkben kifejtve, a vezrkar s
a front kpviseli bizonyos idt kaptak a mdostsra.
A legfelsbb fparancsnok jvhagysa csak ezutn kvet
kezett.
Az elhatrozs kidolgozsa kzben elszr a csapatok te
vkenysgnek cljt s feladatt rgztettk a hadmve
letben, majd azokat a manverformkat, amelyek a leg
rvidebb id alatt s a legkisebb vesztesgek rn a legna
gyobb sikert biztostjk. Nem volt knny a kivlaszts,
minthogy az sok krlmnytl fgg, pldul: az ellensg
erejtl s helyzettl; az arcvonal vonalvezetsnek ala
kulstl, a tartalkok elhelyezstl a harcszati vben s
a hadmveleti mlysgben; a csapatok harckpessgtl;
az erk s eszkzk arnytl; a tereptl, az idjrstl s
sok ms tnyeztl.
Nmelykor clszer, a lehetsg hatrain bell az erket
sszpontostva, egy irnyban mrni a csapst, hogy szt
vgjuk az ellensg arcvonalt s gyorsan kijussunk a
mlysgbe. Pldul gy trtnt 1944 teln s tavaszn is a
dlnyugati irnyban, ahol az Ukrn Frontok (1., 2. s 3.)
ttrtk a nmet fasiszta csapatok vdelmt, s a Krp
tokig nyomultak elre. Ugyanennek az vnek szn az
1. Balti Front az 5. grda-harckocsihadsereggel ers t
mad ket alkotva Siauliai krzetbl Klaipda irnyban
rvid id alatt kirt a tengerhez. A csaps nem volt valami
mly, de sztdarabolta az szak hadseregcsoport vdel
mt, s elszigetelte a nmetek ers kurlandiai csoportos
tst. Ily mdon az ellensg ezeket az erit nem tudta be
vetni a szovjetnmet arcvonal ms szakaszn. 1945 ja
nurjban a fhadiszlls parancsra az 1. Belorusz s az
1. Ukrn Front vgrehajtotta a Visztulaoderai hadmve
letet, s 16 nap alatt kirtek Berlin tvoli megkzelt t
vonalaira.
Ms helyzetekben viszont clszerbb volt kt, egyms
fel kzeled csapst mrni, azzal a cllal, hogy bekertsk
az ellensget, a ksbbiek folyamn pedig megsemmist
sk.
Klasszikus pldk erre: a sztlingrdi hadmvelet, a
kis Sztlingrd KorszunySevcsenkovszkijnl, a minsz
ki, ia?i s a kisinyovi katlanok, valamint sok ms kisebb
jelentsg bekerts, amelyet a tallkoz irny csap
sokkal hajtottunk vgre.
Ismt ms esetben kett vagy tbb csapst terveztnk,
melyek kzl az egyik volt a fcsaps, a tbbiek a kisegt
csapsok. Az utbbiakat azzal a cllal mrtk, hogy az el
lensg minl nagyobb erejt lektve, a firnyban bizto
stsuk a sikert. Hadszati viszonylatban jellegzetesen ilyen
tevkenysgnek tekinthet az 1944-es hadjrat, ahol a f
csaps irnya s terlete a helyzettl fggen klnbz
volt.
Az elhatrozst meghozatala utn a trzs parancs
vagy direktva formjban rgzti. Ismeretes, hogy e fontos
okmnyokat ltalban a jvhagyott elhatrozs-trkp
segtsgvel rjk meg. Ezrt a trkpeket a legpontosab
ban s a szksges rszletessggel kell kidolgozni. A vezr
karnl pldul e trkpeken mindenekeltt a front svha
trait, a csapatok megindulsi helyzett hadosztlyig be
zrlag, a tartalkokat s a msodik lpcsket rgztettk.
Mindenkppen feltntettk a f- s ms irny csapsokat.
Ha tmadsrl volt sz, akkor az ttrsi szakaszokat, a
csapatok kzelebbi s tovbbi feladatait (a vgrehajts id
pontjnak feltntetsvel), a msodik lpcsk bevetsnek
terepszakaszait s idpontjait is bejelltk. Nagy vonsok
ban rgztettk a szomszdok tevkenysgt s az ellen
sgrl szl legszksgesebb adatokat arcvonalt, csa
patainak erejt, tartalkait, trzseit. A magyarz szveg
ben (legendban a fordt) megadtuk a hadmvelet id
tartamt s mreteit (mlysgt, szlessgt, a kzepes t
madsi temet), valamint a fcsaps irnyban s a had
mvelet egyes mozzanataiban az erviszonyokat.
Ilyen trkprl knny direktvt sszelltani. Igaz, eh
hez szintn szksg van tudsra, tapasztalatra, s ha gy
tetszik, bizonyos kpessgre is. Nem mindenki tudja ezt a
munkt jl vgezni. Ezrt a direktvkat mindig ugyan
azok a szemlyek szoktk rni. A vezrkarnl pldul az
ilyen okmnyokat csak a hadmveleti csoportfnk s
helyettese rta. A direktvnak rvidnek kellett lennie (de
a rvidsg nem mehetett az rthetsg s szabatossg ro
vsra), nem lehetett ktrtelm, s semmilyen felesleges
dolog nem lehetett benne. Ahogy mondani szoks, olyan
nak kellett lennie, ami szavakban rvid, de mondanival
ban gazdag. A direktvban (parancsban) nem bizonytjk
vagy nem indokoljk az elhatrozst, mert ez csak gyng
ten erejt. A direktvt (parancsot) nem lehet vitatni, vo
nakods nlkl vgre kell hajtani.
Magtl rtetdik, hogy a direktvban nem szabnak
meg mindent rszletesen. Ez ugyanis gzsba ktn a vg
rehajtk kezdemnyezkszsgt. De nem szabad benne
csak ltalnossgokat sem adni, hanem utalni kell r
mit, mikorra kell vgrehajtani. Ellenkez esetben a had
mveletet a hullmok akaratra bznnk, az esemnyek
nek szabad folyst engednnk. Arra az arany kzptra
van szksg, amelyet a j hadmveleti tiszt mindenkor
megtall. A fhadiszlls direktvjban (a trkpen jell
teken kvl) ltalban sz volt arrl, hogy milyen man
verformt kell alkalmazni (bekerts, sztdarabol csa
ps stb.), milyen hadmveleti felptsben kell tmadni
(a hadseregek mennyisge az els lpcsben, a msodik lp
csben s tartalkban), hogyan kell alkalmazni a harc
kocsi-hadseregeket. A legutols pontban megszabtk a csa
patok anyagi biztostsnak rendjt.
A trzs a parancsokon s direktvkon kvl nagyon
sok ms okmnyt dolgozott ki, s dolgoz ki ma is. Ilyene
ket mint a klnbz jelentsek, tjkoztatk, ssze
foglal jelentsek, a hadmveletek s a klnbz vgre
hajtand rendszablyok ltalnos s rszletes tervei, be
szmolk, grafikonok stb. A legels szably, hogy minl
kevesebb az okmny, annl jobb, klnsen korszer vi
szonyok kztt, amikor az informciramls olyan nagy,
hogyha nem sikerl megfkezni, sszer mederbe terelni,
megfojtja a trzset. A trzsfnknek meg kell hatroznia,
milyen tervezsi, informcis s intzkedsi okmnyokat
kik s mikorra ktelesek kidolgozni. A hborban a vezr
karnl pontosan meg volt szabva, hogy milyen okmnyo
kat kell megalkotni. Ezt szigoran megtartottuk, s sem
milyen felesleges paprt nem ksztettnk.
A msodik ratlan, de srthetetlen szably, amelyet
hinytalanul megtartottunk a vezrkarnl, hogy az ok
mny els kidolgozst egy, kivteles esetben kt f v
gezze. Egszen ms dolog, ha az okmny mr ki volt dol
gozva. Ekkor elbrlsra s ttelei tovbbfejlesztsre
brmilyen ltszm kidolgoz ignybe vehet. A vezrkar
hadmveleti csoportfnksge ltal sszelltott elkpze
lst ms csoportfnksgek megvitattk, s vgl a fhadi
szlls brlta el, azoknak a szemlyeknek bevonsval,
akiket ez rintett. Az alapkidolgozst javtottk s kieg
sztettk. Ez a kollektv alkots. Utbbinak jellemz pl
dja a belorussziai hadmveletben a szovjet csapatok ha 329
ditevkenysgi tervnek elksztse. A hadmveleti tervet
Grizlov tbornok, a vezrkar hadmveleti csoportfnk
nek helyettese dolgozta ki. Ebbe a munkba nekem is be
kellett kapcsoldnom. Ksbb Antonov is rszt vett benne.
A tervet ezutn jelentettk a fhadiszllsnak, s utastst
kaptunk, hogy a frontok haditancsaival egyttesen rte
kezleten vitassuk meg. Mint ismeretes, ezt vgre is hajtot
tuk. Az rtekezleten a tervet lnyegesen kiegsztettk, s
csak ezutn hagyta jv a fhadiszlls.
A fontos okmnynak, mondjuk a hadmvelet vagy had
jrat elgondolsnak sszelltsa alkot tevkenysg.
Az elgondolst kszt szemlynek, mieltt kezbe venn
a ceruzt, jl t kell gondolnia tennivalit. Arra van szk
sg, hogy az elgondols megrleldjn a fejben, ltrejj
jn a hadmvelet modellje, s tgondolja az elkvetkezen
d esemnyek menett. Ellenkez esetben j elgondols
nem szletik. Az elgondols kidolgozsa rendszerint... a
vgn kezddik, vagyis az tgondolt hadmvelet vgclj
tl; pldul Leningrd felszabadtsa az ostromzr all, az
ellensg sztverse Belorussziban s gy tovbb. A had
mvelet vgcljt ltalban a fhadiszlls hatrozta meg
vagy a vezrkar, egyes esetekben pedig a frontparancs
noksg tett r javaslatot. A hadmvelet cljnak tisztzsa
utn azon kell munklkodni, hogy megmondjuk (kivlasz-
szuk), milyen ton-mdon kell a clt elrni. Ez a legnehe
zebb, s a kidolgozs kezdetn a legkevsb vilgos dolog.
Csak ezutn lehet hozzfogni a trkp els elrontshoz.
Az alkotmunka folyamatban szmtalan trkpet semmi
stenek meg, amg ltrejn az igazi!
Ahhoz, hogy elksztsk az els tervezetet, a vgrehaj
tand tkzet vzlatt, olyan mretben kell ismerni a
helyzetet, amilyen szint szmra tervezzk a hadmve
letet. A hadmveleti helyzet alapjait fejbl kell tudni,
nem pedig tjkoztatkbl, mert ellenkez esetben nem
szrnyalhat szabadon a gondolat, s nem lehet kellen t
gondolni a kszbnll esemnyeket. A paprokkal meg
bntott tiszt nem valszn, hogy alkot mdon meg tudja
ezt csinlni. Tbb mint 30 vet ebbl majdnem hetet
a hbor veiben szolgltam a vezrkarnl s ms ma
gasabb trzseknl, ennlfogva teljes meggyzdssel kije
lenthetem, hogy a trzsbeli tiszt egyik legfbb tulajdons
ga a j emlkeztehetsg. Arra gondolok, hogy emlke
zetben munkhoz szksges adatokat s ne anekdotkat
tartson, illetve halmozzon fel. Nagyon rossz dolog az, ha
a tisztet a jelentsttelnl nem lehet elszaktani a munka
fzettl vagy a tjkoztatktl. Az emlkezkpessget
lehet gyakoroltatni, mgpedig irnytottan. Ezt nemcsak a
sajt tapasztalatom alapjn tudom bizonytani (a hbor
ban kpes voltam emlkezetemben tartani minden arcvo
nalon az esemnyeket hadosztlyokig bezrlag, ismerni a
hadosztlyok hadrendi szmt, noha mennyisgk tbb
volt mint hromszz). Nlunk, a vezrkarnl, sok kivl
memrij ember szolglt.
Azt hiszem, nem szksges felsorolni a trzs sszes ok
mnyait s elmondani elksztsk rendjt. Errl jl s so
kat rnak a npszer mvekben, valamint az illetkes szak
embereknek szl utastsokban. Csak mg egyszer al
'szeretnm hzni, hogy a trzsokmnyok kidolgozsa alko
tmunka, amely szt, szakmai tapasztalatot, katonai isme
reteket, jrtassgot s kszsget kvetel meg.
Amikor vgre a trzs kidolgozta az okmnyt, tudni kell
azt megfelelen jelenteni. A nehzsg abban van, hogy az
okmny jelentsnl meggyzen kell bizonytani a ler
takat, meg kell vdeni az okmnyt. Ez nem egyszer do
log. Nha knnyebb azt megalkotni, mint jelenteni. A do
log lnyege, hogy minden fnknek, az esemnyekre vo
natkoz egysges nzetek mellett, megvan a sajt szubjek
tv nzete is, amely az illet jellemtl s attl fgg, hogy
a vgbemen esemnyeket hogyan rti meg. A jelentnek
kivlan kell ismerni a jelents trgyt, meg kell gyzd
ve lennie sajt igazrl, s akrhogy forgatjuk, btornak
is kell lennie, hogy kill jn s tudomnyosan bizonytsa a
trzs nzeteit az elljr eltt. Magtl rtetdik, hogy az
egyszemlyi parancsnoki rendszer figyelembevtelvel, a
sajt llspontja mellett csak az sszersg hatrig lehet
killni.
Elfordult, hogy a jelents jl elksztettnek s bizo
nytkokkal kellkppen altmasztottnak ltszott, igaz
sgban a hadmveleti tisztek nem ktelkedtek. Mgis,
amikor a jelentst fogad elljr parancsnok feltett egy
krdst, nem rtett egyet msokkal, egsz mskpp fejtet
te ki vlemnyt, s a j jelentsbl (lehetett az hadmve
leti terv, az esemnyek rtkelse vagy valamilyen ms
fontos krds) semmi sem maradt meg. Ilyen esetekben
kt oka lehetett a sikertelensgnek. Vagy nem elemeztk
kell alapossggal a problma nzpontjait, a fnk szre
vette a hinyossgot s sztrombolta a gyenge alapokra
ptett jelentst, vagy a jelent egyszeren kptelen volt
bebizonytani a trzs nzeteinek helyessgt.
Sok baj szrmazott az olyan szakemberek jelentseibl,
akik szerelmesek voltak sajt fegyvernemkbe, s be
kell vallani, vlemnyket gyakran az egyoldalsg jelle
mezte. A trzsnek ezt figyelembe kell venni, s a parancs
noknak vagy ms vezet szemlynek a valsgos helyzetet
kell jelenteni. Ellenkez esetben sok idt kell a meggy
zsre fordtani.
Nagyon emlkezetes erre vonatkozan egy, 1946-ban
meghozott elhatrozs. A mjus elsejei dszszemle utn
mint ismeretes ez haditechnikai bemutat is Voronov
tzrsgi fmarsall egyedl maradt Sztlinnal, s sikerlt
meggyznie t egy klnleges tudomnyos intzet a t
zr tudomnyos akadmia ltrehozsnak szksgessg
rl. Sztlin, aki szerette a tzrsget s a hbor isten
nek nevezte anlkl hogy kikrte volna valakinek a
vlemnyt e szervezet megalaktsnak clszersgrl ,
beleegyezett a dologba. A vezrkar, amelynek kteless
ge lett volna a szban forg tudomnyos akadmia fel
lltsa, ezzel hatrozottan szembehelyezkedett. Az volt
a vlemnye, hogy az eddigi rendszer egyltaln nem f
kezte a tzrelmlet fejldst, s hogy a tzrsgi tech
nika tkletestst, valamint a harci alkalmazsuk alap
jainak fejldst a tudomnyos kzpontok, a katonai aka
dmik, a tzr fcsoportfnksg s ms fnksgek szo
ros kapcsolatai a csapatokkal segtettk el. rthetetlen
volt szmunkra, hogy ilyen hirtelen mirt szksges tzr
tudomnyos akadmia, s mirt nem pnclos vagy pl
dul repl tudomnyos akadmia. Hiszen a harckocsik s
a replgpek semmivel sem jtszottak kisebb szerepet a
hborban, s a technikjuk mennyivel bonyolultabb volt,
mint a tzrsg. Sztlinnak azonban senki sem tudta be
bizonytani e rendszably ktes voltt. Az igazat megvall
va, komoly bizonytkot senki sem tudott felsorakoztatni
ellene. A tzr tudomnyos akadmit szeptemberben lt
rehoztuk. Megalakult egy nagy szervezet elnkkel, alel-
nkkel s ms magas, a helyhez ill beoszts szemlyek
kel az len. Tudomnyos intzeteket adtunk t neki, s
jakat hoztunk ltre. Megkezdtk a munkt. . . Amikor az
utn eltelt annyi id, amennyi elegend volt az els kvet
keztetsek levonshoz az akadmit feloszlattuk.
Azoknak az embereknek, akik az okmnyok ksztsn
dolgoznak, megvannak a maguk kis mhelytitkaik. Pl
dul, ha az id engedi, nem kell az okmnyt megrsa utn
azonnal referlni. Nhny rra j flretenni, de ha nem
olyan srgs, mg jobb, ha msnapig fektetjk. Hogy
mirt? Mert tiszta fejjel elolvasva, majdnem mindig jav
tunk benne, nha pedig (voltak ilyen esetek is) teljesen t
is kell dolgozni.
A hbor idejn a fhadiszllsra s a legfelsbb fpa
rancsnoknak csak tjkoztat okmnyokat kldtnk: jelen
tseket, sszefoglal jelentseket s helyzettrkpet. A j
vhagysra s alrsra vr okmnyokat szemlyesen je
lentettk, csak a kevsb fontos okmnyok szvegt olvas
tuk be a kzvetlen telefonba. Az okmnyokat a vezrkari
fnk rta al. A gyakorlat bebizonytotta, hogy az alap
vet okmnyok jvhagysnak ilyen rendje a leghelye
sebb. A szbeli jelentsnl lehetsg van a kiegszt ma
gyarzatra (az okmnyban nem lehet mindent lerni), lehet
vlaszolni a felmerlt krdsekre. Vgl, ha az okmny
nem rett meg az alrsra, a szbeli jelentsnl tisztzni
tudjuk, miknt kell azt tdolgozni. Ezenkvl a fnk is,
meg a jelentst tev szemly is idt takart meg. Az els
nek nem kell terjedelmes utastsokat adni az okmnyra
vonatkozan, a msodik azonnal hozzkezdhet az okmny
tdolgozshoz, nem kell vrni, amg visszakerl. Itt most
termszetesen a trzsrl van sz. Ms intzmnyeknl, k
lnsen a polgri hivataloknl ez a rendszer valsznleg
nem mindig megfelel. Ahol az okmnyokat szakmai rte
kezleteken vitatjk meg, ott ez a mdszer nem llja meg a
helyt, mivel az okmnyokat az rtekezlet eltt ksztik el
s adjk ki.
Az okmnyt vgl jvhagyjk. Al van rva, egy
gonddal kevesebb. Nem, ez a monds rnk nem illik. Az
okmnyt a legrvidebb id alatt, a titoktarts szablyainak
teljes megtartsa mellett, el kell juttatni a vgrehajtkhoz.
St, ennl tbbet kell tenni, meg kell gyzdni, hogy az
okmnyban rgztetteket helyesen rtik-e s pontosan fog-
jk-e vgrehajtani. Ez szintn a trzs feladatai kz tarto
zik ...
A klnbz llamokban, gy nlunk is, a vezrkarok
szervezetei hossz id alatt alakultak ki. Mivel a vezetsi
folyamatok automatizlsa csak a kzelmltban kezddtt
meg, e hatalmas, sokirny, bonyolult munkt csak tbor
nokok, tisztek s ms kiszolgl szemlyzet hatalmas k
zssgvel lehetett elvgezni. Ilyen bonyolult szervezet
munkjnak hatkonysga nagyon sok tnyeztl fggtt,
de legelsben is a munkatrsak kpzettsgtl s munka
stlustl.
Minden embernek kpzettsgtl, tapasztalattl s
jellemtl fggen kialakul a sajt munkastlusa, vagyis
az a bizonyos munkarend, munkamdszer s eljrs,
amelynek segtsgvel munkjt a legmagasabb sznvona
lon s a legrvidebb id alatt elvgezheti. A vezets br
mely szervnek van ilyen stlusa, tbbek kztt a trzsnek
is. Ennek alapja a lenini munkastlus alkotan alkal
mazva a hadgyhz s a csapatok vezetshez. A hbor
veiben a trzsek munkastlusval szemben klnsen szi
gorak voltak a kvetelmnyek.
A szolglat tern szerzett tapasztalataim alapjn bizton
llthatom, hogy a szovjet vezrkariak kiirtottk a szerve
zetlensget, az aktatologatst, a brokratizmust s a rossz
munka hasonl ismrveit. A trzsmunksoknl s az egsz
kzssgben mindig az els helyen volt a politikai meggy
zds, a kommunista elvisg s a szles kr tudomnyos
felkszltsg. Ezek a minsgi mutatk hatroztk meg a
munkastlust.
Szilrd meggyzds a prt politikjnak igazrl, a
marxilenini elvekbe vetett hit, a szovjet hazafisg
me azok a sarkalatos jellemvonsok, amelyek meghat
rozzk a vrs parancsnok, prtunk minden tisztjnek ar
culatt. Ezek mindig zlogai voltak s lesznek a jvben is
annak a clnak, amirt az ember felldozhatja erejt, te
hetsgt, s ha kell, lett is.
A trzsbeli tisztek megbzhatak arra, hogy fontos fel
adatokat oldjanak meg. Mg inkbb gy van ez a vezrkar
tisztjeivel. Felelssgteljes munkt vgeznek, nagyon sok
fgg politikai arculatuktl s jellemktl. gy gondolom,
felesleges magyarzni, mirt nem lehet helye a trzskar
ban a sirnkozknak, a fecsegknek, azoknak, akiknek r
zsei tlslyban vannak jzan eszk felett, akik hajlamo
sak a vodka ivsra, s a szoknyavadszoknak. Ez azonban
mind nem azt jelenti, hogy j trzsmunksok csupn az
lettl elszakadt aszktk lehetnek. Az let szeretete s az
erklcsi szabadossg azonban klnbz fogalmak.
A gyakorlat arrl tanskodik, hogy a trzsbeli munka
rgen nhny sajtos kvetelmnyt tmasztott s tmaszt
ma is az emberekkel szemben. Pldul, a trzs llomny
ba olyan szemlyeket kell kivlasztani, akik nemcsak a
hadgy krdseit ismerik jl ez nem elegend , ha
nem olyan embereket, akik tudomnyosan kpzettek s
elemz mdon gondolkoznak. Termszetesen, a mi pa
rancsnokaink, akiknek megvoltak ezek a tulajdonsgaik,
rendszerint kivl trzsmunksokk is vltak. De lehet
mondani szmtalan pldt arra is, hogy amikor a j ezred-
vagy hadosztlyparancsnok a sors akaratbl a trzsbe ke
rlt, bizony nem tallta a helyt. Nhny elvtrsnak egy
szeren nem volt trelme s kitartsa, ami pedig nagyon
fontos tulajdonsga a trzsmunksnak; az dinamizmus
nak mindenekeltt gondolatokban kell megnyilvnulnia.
Ms tpus embernek nagyon nehz felcserlni a lteret,
gyakorlteret, a pnclos gyakorlplyt az asztallal, pa
prral s trkppel. Egyszval, szmolni kell a trzsszol
glat sajtossgaival.
A szovjet emberek, mg inkbb a kommunistk helyes
munkastlusnak egyik legfontosabb ismrve az elvhsg,
vagyis brmely krdst a prt politikja ltal vezrelve
oldanak meg, s a kzs gy rdekeibl indulnak ki.
Az elvi megalapozottsg szintn a lnyeg megragads
nak kpessgt jelenti, a gykerek vizsglatt, azt, hogy
az illet nem vsz el a rszletekben, nem engedi, hogy ma
gukkal sodorjk a foly gyek, van rzke az j irnt, s
nem kullog az esemnyek utn. Az elvh tiszt nzetei min
dig szilrdak. Brmilyen krdst is old meg, mindig csak
az gy rdekbl indul ki. Az ilyen tiszt ignyes nmag
val, s igazsgos, krlelhetetlen a knnytsekkel szemben.
Nem ill dolog mondjuk , ha a szaktiszt akarva vagy
akaratlanul felnagytja fegyvernemnek szerept, az
irny tiszt pedig azon csapatok jelentsgt, amelyek mel
lett tevkenykedik. Ilyen tiszt rendszerint nem tud
trgyszer kvetkeztetseket levonni; veszlyes kikldeni
ellenrzsre, mivel a tnyeket nem kpes elfogulatlanul
vizsglni. Azt hiszem, szksgtelen rla beszlni, hogy az
effle embereknek a trzsben nincs maradsuk. Az els
knyvemben mr szltam azokrl a vezrkari tisztekrl,
akik az arcvonalban a hadosztlyoknl s ennl magasabb
parancsnoksgoknl munklkodtak. Vgeredmnyben elv
h emberek voltak. Ameddig ez a kzssg ki nem alakult,
egyeseket el kellett mozdtani e beosztsbl, fleg azrt,
mert az esemnyeket s tnyeket a kvlll szemvel nz
tk, s gy rtkeltk, hogy az ne tkzzk a helyi pa
rancsnok vlemnyvel. Vagy, ami mg ennl is rosszabb,
arra trekedtek, hogy arra forduljanak, amerrl a szl
fj.
Szerencsre, ilyen ember nem volt sok. A vezrkar tiszt
jei a hbor veiben kirdemeltk az elismerst. me egy
plda. Reznyikov alezredes btran jelentette a vezrkar
nak Gordov altbornagy, parancsnok helytelen cselekede
teit. Jelentse alapjn a Nyugati Fronthoz kiszllt az lla
mi Honvdelmi Bizottsg klnleges bizottsga, amelybe e
sorok rja is beletartozott. Reznyikov jelentse nemcsak
beigazoldott, hanem jabb, nagyszm hiba feltrst tet
te lehetv. A bizottsg munkja alapjn az llami Hon
vdelmi Bizottsg klnleges rendeletet adott ki, amelyben
rtkelte a Nyugati Front csapatai tevkenysgt s ko
moly szervezsi kvetkeztetseket vont le ebbl.

A j minsg munka mindig is mrcje volt a vezrkari


tiszt felkszltsgnek, jllehet ennek nincs s nem is le
het pontos ismrve. Hiszen a trzsbeli tiszt munkja nem
anyagi javak termelse, amit szabvnyok s normk hat
roznak meg. nem produkl olyan technikai vagy szel
lemi rtkeket, mint valamifle mszaki berendezs felta
llja vagy irodalmi m megalkotja ... A magas szint
trzsek tisztjeinek jelents rsze, ha nem a tbbsge, nem
ad ksz termket a parancsnoksgnak, csak rsztvevje va
lamely okmny sszelltsa folyamatnak, s itt is csak
a sajt szakterletn bell dolgozik. St, ennek a munk
nak a vgeredmnyt az a harc, hadmvelet, gyakorlati
munka szabja meg, amely a trzs ltal kidolgozott okm
nyok alapjn megy vgbe. A sokves tapasztalat azt bizo
nytja, hogy a trzsbeli tiszt csak egy sor kvetelmny
komplexum vgrehajtsa utn kpes kivl minsg
munkt vgezni. Melyek ezek a kvetelmnyek?
A hbor veiben a vezrkarnl az els helyre kerlt
az embernek az a kpessge, hogy felfogja valamely jelen
sg vagy esemny kifejldsnek irnyzatait, s megrtve
ennek lnyegt, elre lssa, hogy e fejlds hova vezet.
Az elrelts nemcsak a parancsnokoknak, hanem a trzs
beli tiszteknek is egyik legfontosabb tulajdonsga. Ellen
kez esetben a hadmveleti tiszt az esemnyek gpies rg
ztje lesz, s lemarad fejldsktl. 1941-ben, a hbor
els hnapjaiban, amikor az esemnyek gyorsan s nem a
mi javunkra fejldtek, sok direktva s intzkeds lema
radt az esemnyektl, s csapataink nem tudtk vgrehaj
tani. Ez nem a vezrkariak katonai kpzetlensge miatt
trtnt gy, hanem mert nem voltak pontos adataink a sa
jt s az ellensges csapatok elhelyezsrl, s a hbor
els napjaiban egyszeren nem hittk, s ebbl fakadan
nem lttuk elre, hogy az esemnyek rsznkre ilyen ked
veztlenl alakulnak. Nhny keser hnapra volt szk
sg, hogy gyakorlatot szerezznk az esemnyek elrelt
sban, s ezutn elvileg a Legfelsbb Fparancsnoksg F
hadiszllsa s szerve, a vezrkar idejben elemezte a
helyzetet, kell idben tett javaslatot az elhatrozsra,
amelyet ugyancsak kell idben meghoztak.
A kvetkez fontos tnyez, amely meghatrozza a
trzsbeli tiszt munkjnak minsgt a parancsnoknak
elterjesztett kvetkeztetsek, javaslatok s elkpzelsek
megvalsthatsga. A hadmveletiek ezt klnsen jl
megjegyeztk maguknak. Tudva tudtk, hogy a szp nyi
lak a trkpeken semmit sem rnek, ha az elgondolsnak
nincs valban ltez anyagi bzisa, ha szervezetileg nincs
megbzhatan elksztve.
A hbor idszakban a vezrkarhoz szzval rkeztek
a javaslatok katonai s polgri szemlyektl Leningrd
ostromzr alli felmentsre, Szevasztopol vdelmre, a
. nmetek sztzzsra Moszkvnl s Sztlingrdnl, s sok
ms, a hborval kapcsolatos krdsekre. E javaslatok tisz
ta szvbl jttek, titatva a haza sorsn rzett aggodalom
mal, s az ellensg minl hamarabb trtn megsemmist
sre irnyultak. De a javaslatok nagy rsze egyszeren
valszertlen volt, mivel szerkesztik nem ismertk a tar
talkok valsgos helyzett, nem voltak tjkozottak csa
pataink llapott illeten. Akadtak azonban olyan javas
latok is, amelyeket rszben vagy teljes egszben elfogad
tunk, ezek fleg technikai krdsekre vonatkoztak.
Idnknt, de nem gyakran, a frontok s a hadseregek
javaslatait is elutastottk. Ezek nem a kpzelet szlttei
voltak. Ellenkezleg, gy ltszott, hogy a parancsnokok s
trzseik mindent megfelelen mrlegeltek. Azonban k is
hibztak, mert pldul felnagytottk a fhadiszlls lehe
tsgeit. A vezrkart a sz szoros rtelmben lenygzte az
a ritka szp formj, s elgondolsnak eredetisgt ille
ten nagymret hadmvelet, amelyet Rokosszovszkij s
trzse terjesztett fel a Belorussziban lev ellensg szt
versre. A kivl hadvezr gy gondolkozott, hogy a
Minszktl keletre elhelyezked Kzp hadseregcsoport
ferit nyugatrl meg kell kerlni. Ennek rdekben azt
javasolta, dlrl Poleszje all kell tmadni, hogy kijussa
nak a nmet fasiszta csapatok htba Kobrin, Szlonyim,
Sztolbci terepszakaszra, azutn egyidej tallkoz csap
sokkal kell megsemmisteni az ellensget. Val igaz, hogy
az ilyen elgondols megvalstsa nagy hadszati ered
mnyt hozott volna szmunkra. A vezrkar hadmveleti
tisztjei, miutn kzhez kaptk Rokosszovszkij javaslatt,
pontos szmvetst vgeztek az erre a clra ignybe veend
erkrl s eszkzkrl. A szmvetsek bebizonytottk,
hogy az orszg a szksges erket kptelen elteremteni.
Antonov ezt jelentette a fhadiszllsnak, s a tervet t
dolgoztk.
A hbor veiben a jl dolgoz trzseket a mintaszer
trzsokmnyols is megklnbztette. Mint valami tkr,
pontosan mutatta a csapatok vezetst szervez s vgre
hajt parancsnokok s fnkk munkjt. A vezrkar had
mveleti tisztjei mr a kls formjbl megllaptottk,
hogy a szban forg okmny honnan rkezett. Termszete
sen, mindennl fontosabb volt a tartalma. Kialakultak az
okmnyokkal szembeni elengedhetetlen kvetelmnyek.
A trzs brmely vezetsi szintre kldtt okmnynak meg
gyznek, altmasztottnak kellett lennie, vilgos nyelve
zettel s szabatosan megrva, minden magyarzat szks
gessgt kizrva, minden eligazts nlkl, magtl rte
td mdon. Rviden szlva a gondolat vilgossga, ki
fogstalansga volt a fontos. Az olyan okmnyok utn,
amelyek ennek a kvetelmnynek nem feleltek meg, rend
szerint pontost s mdost magyarzatot kellett klde
ni. Az ilyen okmnyt nem tiszteltk, s rendszerint rosszul
is hajtottk vgre.
Ismeretes, hogy a rvid okmny rtkesebb, mint a
hossz. Ezrt minden trzsbeli tisztnek meg kellett tanulni
a rvid okmny sszelltst. Ennek a kvetelmnynek
eleget tenni azonban nem volt knny. Knnyebb hosz-
szan, mint rviden rni. A hadgyben azonban a rvidsg
fontos dolog. Ha a fhadiszlls s a vezrkar hbor vei
ben kszlt direktvit vizsgljuk, megllapthatjuk, hogy
kevs kivtellel egy-kt oldal terjedelemben kszltek.
rthet, hogy a trzsekben nem lehet mellzni a terje
delmes okmnyokat sem. Ezek klnbz tervek, hadm
veleti s feldert jelentsek, valamint magyarz s tj
koztat okmnyok. Nem ezekrl, hanem a vgrehajtst el
rendel okmnyokrl van sz, jllehet az elbbiekkel
szemben is ugyanolyan kvetelmnyek vannak.
A hbor veiben a magasabb szint trzsekben, tbbek
kztt a vezrkarnl is, olyan szably alakult ki, hogy a
fontosabb okmnyokat a trzsekben dolgoz fnkk rtk
meg, illetve ksztettk el. Az okmnyt nem adtk le a be
osztott tiszteknek, hogy azutn ugyanezen az ton vissza
kerljn a vgrehajtst elrendelhz. Ez meglehetsen sok
idbe tellett, s gyakran eltorzult a vllalkozs koncepci
ja. Vgeredmnyben, ha a fnk szemlyesen ksztette el
az okmnyt, sokkal kevesebb idt fordtott r, mint a be
osztott ltal elkvetett hibk s rosszul rtelmezett gondo
latok kijavtsra. Amellett a trzsben dolgoz fnkknek
azrt is clszer volt ezeket az okmnyokat szemlyesen
kidolgozni, mert az nll s alkot gondolatokra serken
tette ket. Magtl rtetden, az elmondottak nem azt je
lentik, hogy a fnknek mindent sajt magnak kell meg
oldani, mert ez a legrosszabb vglet. A fnk legfontosabb
feladata a munka megszervezse, irnytsa s ellenr
zse. A taggylseken sokszor emlegettk Lenin szavait:
Nlunk, a kommunistk kzl mg csak kevesen rtik
a vezets igazi feladatt: nem arra kell trekedni, hogy
egyedl csinljanak meg mindent, nem nekirontani s
kudarcot vallani. Nem kell hsz dolgot is elkezdeni s
egyet sem befejezni, hanem ehelyett tz s szz segt
munkjt kell ellenrizni.. .29

A hbor krlmnyei mg jobban alhztk a trzsek


fntebb emltett munkastlusnak ama jellemz s elide
genthetetlen ismrvt, mint a fnknek sajt magval s
beosztottaival szembeni magas kvetelmnytmasztst.
A kvetelmny tmaszts alapja mindenkor a parancsok s
utastsok szigor s felttel nlkli vgrehajtsa, azoknak
a krdseknek a mlyrehat ismerete volt, amelyekrt a
trzsbeli tiszt viselte a felelssget; olyan hivatsbeli ksz
sgekkel kellett dolgoznia, amelyek a tkletessg fokn
vannak. Semmilyen kvetelmnytmasztsrl nem lehetett
sz abban az esetben, ha nem az gy rdekeit kpviselte a
tett, ha a tiszt abbl indult ki, hogy a logika s jzan sz
figyelmen kvl hagysval a feladatot ahogy n akarom
szablya szerint oldja meg. Aki maga nem hajtja vgre a
parancsot, semmilyen erklcsi alapja sem lehet arra, hogy
kveteljen.
A hbor tele van fordulatokkal, esetenknt rendkvl
szlssges jellegekkel. Ezrt nagyon-nagyon fontos,
hogy a kvetelmnytmasztsnak semmi kze se legyen
a durvasghoz. Az emelt hang a trzsben elfogadhatatlan.
Itt sszel kell dolgozni s nem torokkal. A legnagyobb tisz
teletnek a kvetelmnytmaszt, de igazsgos parancsnok
rvend, aki nem engedi meg magnak a beosztottaival val
kiablst, nem alzza meg ket, mindenkor szmt javasla
taikra. A hbor veiben sok trzsbeli tiszttel tallkoztam,
illetve volt dolgom. Nagy tbbsgkben ilyen parancsno
kok voltak. Elssorban olyan jeles katonai vezetket kell
idesorolni, mint Vaszilevszkij t, Tolbuhint, Antonovot, Ma-
linyint s mg sokan msokat, akiknl a magas kvetel
mnytmaszts a jszvsggel, az alrendeltek tisztelet
vel s rluk val gondoskodssal trsult.
A vezrkar s ms trzsek taggylsein s rtekezletein
kivltkpp nagy figyelmet szenteltek a trzsbeli tisztek
munkjban a rtermettsgnek. A rtermettsget gy te
kintettk, mint a lenini munkastlus elengedhetetlen fel
ttelt. Ismeretes, hogy Lenin milyen nagyra rtkelte a
prtmunksoknl, a tancsi dolgozknl s a katonknl a
btor gondolatokat s ama kpessgeiket, hogy egyesteni
tudjk a forradalmi lendletet a fradsgos szervez mun
kval.
A rtermettsg nagyon tartalmas s tg fogalom. Az
gy ismeretbl, a munkban val konkrtsgbl, meg
bzhatsgbl, pontossgbl, szolglatkszsgbl s mg
sok msbl tevdik ssze. A trzsbeli tiszt rtermettsg
rl szlva, n mindenekeltt azt a kpessgt emelnm ki,
mennyire kpes arra, hogy operatvan jusson a konkrt
helyzetnek megfelel elhatrozsra. A hborban a dn
tst a csapatok vezetsnek alapjt mellzni lehetet
len. A trzsben, a harc vagy hadmvelet kzvetlen veze
tsn kvl, a harci okmnyok kapcsn is elhatrozsra
kell jtni, amely okmnyok a clbl kszlnek, hogy a ve
zetst biztostsk. Nagyon rossz, ha az ember brmely kr
dsben mellzi a dntst. Ebben az esetben az okmnyt
gy tpasszoljk, mint a futball-labdt, egyik vgrehaj
ttl a msikhoz, amely utbbit a tjkoztatk, utastsok
s rendelkezsek valsggal elrasztjk. Az ilyen munka
stlus nem a rtermettek jellemzje, s az appartus ilyen
esetben hibaval, medd munkt vgez.
A munkra val rtermettsg a harc vagy hadmvelet
jelensgeinek lnyegbe val behatols kszsgt ttelezi
fel, kifejldsk lehetsgnek elreltst s azon eszk
zk meghatrozst, melyek segtsgvel a szksges
irnyba lehet terelni az esemnyeket. Ezrt a hozzrts
nem tri a felletessget, a vaktban val nekivgst, a
fegyveres kzdelem trvnyeinek, a had- s ms tudom
nyok kvetkeztetseinek s ajnlsainak ismerete s alkot
mdon val alkalmazsa nlkli munkt, a szkltkr-
sgt.
Kevs haszon volt azokbl a tisztekbl is, akik mindent
terjengsen, rszletesen brltak el, de a sajt feladatukat
gyengn ismertk s rosszul oldottk meg. Ezzel egytt a
j elhatrozs is csak szndk marad, ha megvalstshoz
nem szerveztk meg az l, gyakorlati munkt. Kvetke
zskppen, a rtermettsg a sz s a cselekvs, az elm
let s gyakorlat egysgt ttelezi fel. Rtermettnek lenni
annyit jelent, mint kpesnek lenni a megszabott feladatot
a vgrehajtsrt foly llhatatos harccal tmogatni.
gy gondolom, felesleges magyarzni a tervszersg je
lentsgt. Nemcsak a trzsbeli tisztek, hanem msok is
vilgosan rtik, hogy terv nlkl egyetlen nagy munkt
sem lehet sikeresen vgrehajtani. A trzsben a terv meg
akadlyozta, hogy a mindennapi esemnyek sodrsa ir
nytsa a tevkenysget, kizrta a prhuzamossgot a tisz
tek, osztlyok, csoportfnksgek munkjban, elsegtet
te az erk s eszkzk helyes elosztst.
Vgl, a rtermettsg mindenkor felttelezte a szerve
zettsget, azon id teljes rtk kihasznlst, amely a
trzsben a munka vgzshez rendelkezsre ll. Az gyne
vezett cigarettasznetek, a felesleges telefonbeszlgetsek,
az adatokrt val jrkls nem a rtermettsg mutati a
munkban, ezeket teljes egszkben kikszbltk. Sajt
s msok idejnek, valamint munkjnak megbecslse, a
napirend szigor megtartsa, mindennek idejben trtn
elksztse, az esemnyek megelzse, nem pedig az ut
nuk val kullogs me ezek a trzsbeli tisztek rtermett
voltnak mutati, amelyet akkor megszilrdtani igyekez
tnk. Egsz letre szl pldakpeim a hbor veiben a
vezrkar hadmveleti s ms csoportfnksgein dolgoz
elvtrsak, akik kitntek odaad rtermettsgkkel s a
szovjet haza irnti ktelessg nfelldoz teljestsvel.
A gyakorlati letben felels embernek azt tartjk, aki
nek magas beosztsa van. Ez abbl az rzsbl fakad, hogy
tiszteljk azt, aki a np rdekeirl gondoskodik, ezekrt
munklkodik s harcol, aki magas llami vagy katonai
tisztsget tlt be. A felelssg azonban kiterjed mindazok
ra az emberekre is, akik hasznos tevkenysget folytatnak,
s trvnyszeren ssze vannak kapcsolva egy bonyolult,
de felttlen szksges kvetelmnyrendszerrel. A kapott
feladat hibtlan vgrehajtsrt rzett felelssg minden
ember munkastlusnak fontos eleme, a trzsbeli tisztek
nl pedig, ahol a feladatkr szigoran el van hatrolva,
klnsen fontos tnyez.
Brmely nagy trzsben hatalmas munkt vgeznek a
csapatok harctevkenysge irnytsnak rdekben, na
gyon sok okmny, fleg elemzs, tjkoztat, szmvets,
sszehasonlts, feljegyzs, ltszm-, fegyverzet- s ms
anyagkimutats kszl, amelyet a szerkesztjn kvl sen
ki sem ellenriz. Erre egyszeren nincs lehetsg. Egy kis
gondatlansg, egy helytelen szm jvtehetetlen hiba for
rsa lehet az elhatrozsban, mivel az elhatrozs megal
kotsa az illet jelentse vagy az elksztett szmvetsek
alapjn trtnik. me, a trzsbeli tiszt ezrt ellenrzi tbb
szr, teljes felelssgrzettel, szemlyesen, minden unszo
ls s figyelmeztets nlkl a vgrehajtand munkt,
egyezteti tevkenysgt s dntst, akivel csak kell, nem
sajnlva erre sajt idejt. A feleltlen emberek sokig nem
maradhattak meg a trzsekben. Kt-hrom elkvetett hiba
arra kszteti a fnkt, hogy fontos feladattal ne bzza meg
ezeket az embereket, a kvetkezkben pedig, hogy megvl
jk tlk.
Az gynevezett sajt magukat fedezket szintn a cse
kly felelssgrzet emberekhez soroltuk. Azrt, hogy
szndkosan kedvben jrjanak valakinek, vagy bebizto
stsk sajt magukat a kellemetlensgekkel szemben, k
pesek voltak megtveszteni a fnkt a helyzetrl, s meg
nehezteni helyes dntsnek kialaktst. Egy ilyen ember
rel nekem is ssze kellett tkznm a hbor veiben.
A hadtpnl ebben az idszakban felduzzasztsi irny
zat uralkodott. A fhadiszlls ezeket a szerveket csk
kentsre, vagy ahogy akkor mondtuk, megtiszttsra kny
szertette. A fhadiszlls ilyen megtiszttsra adott fel
adatot a vezrkar egyik tisztjnek, aki a hadtpszervek s
-intzetek szervezsi csoportjt irnytotta (s megjegy
zem, a munkjt jl ismerte), vagyis olyan utastst kellett
kidolgoznia, hogy hol, mit kell egyszersteni s cskken
teni. A tiszt s csoportja viszonylag hossz, a hadmveleti
terleten vgzett munka utn (gy ltszik valakinek ked
vt keresve) olyan cskkentsi javaslatot terjesztett el,
amely lthatan alsta volna hadtpszerveink harckpes
sgt. A vezrkari fnk az ilyen megoldst feleltlennek
minstett, s a tisztnek el kellett hagyni a vezrkar p
letnek falait.
Mr emltettem, hogy a trzsbeli tiszt, de klnsen a
vezrkar beosztottja nem lehet csupn az esemnyek rg
ztje, az adatok egyszer gyjtje, az utastsok gpies
vgrehajtja. Alkot rzknek is kell lennie. Szablyza
taink felttelezik, szksgesnek tartjk s megkvetelik a
katontl a kezdemnyezkszsget. Ez azt jelenti, hogy a
tiszt munkjnak alkotja s mestere, s brmiilyen kicsi
vagy nagy is ez az alkots, ebbe a munkba kell beleadnia
minden tudst s tapasztalatt, valami jat kell teremte
nie. Termszetesen, ez nem egyszer dolog, nem minden
munkban lehet jat tallni s javasolni. Kezdemnyezni
is csak sszert lehet, mint ahogy a szablyzatok ezt rg
ztik is; alkotni kell, s nem elkvetni valamit. Ezt azrt
emltem meg, mert a katonai valsg nagyon szertegaz,
s minden okos, tevkeny tiszt szmra szles kr alko
tsi lehetsget biztost.
A hbor veiben a hadmveleti, a szervezsi tiszt vagy
a trzsnek brmely tisztje kteles volt belevinni a sajt
egynisgt minden komoly munkba, klnsen a had
mvelet lefolytatsnak elkpzelseibe, amelyeket a tbbi
esemnyekkel sszhangban kellett vizsglni, tovbb fej
leszteni, s a gyakorlatban megvalstani. A kijevi hadm
velet idejn, 1943 szn Ribalko tbornok grda-harckocsi-
hadserege trzsnek tisztjei termszetellenes dolognak t
nt javasoltak. Azt, hogy az ellensg vdelmt ne nappal,
hanem jszaka, bekapcsolt fnyszrkkal s szirnkkal
kell megrohamozni. gy tetszett, hogy ez a javaslat telje
sen ellenttes a szablyzat elrsaival. Valjban azonban
megegyezett a szablyzat szellemvel, mgpedig azzal, ami
a kezdemnyezsre s a sablonossg kikszblsre vo
natkozott. A tisztek a hadsereg svjban kialakult helyze
tet pontosan ismertk, s helyesen cselekedtek. A roham
sikeres volt. Az alkot gondolkods, nll kezdemnyezs
egy msik pldjt mutatta Batov tbornok a 65. hadsereg
fcsapsa irnynak kivlasztsban, a Bagratyion had
mveletben, mocsaras, ingovnyos terleten. A vratlan
sg tnyezjnek rvnyeslsre alapozva alkottk meg
ezt az elhatrozst, amely rendkvl hatkonynak bizo
nyult.
Nagyon sok olyan pldt lehetne mg idzni, amikor pa
rancsnokaink s trzseink ntevkenysgk kvetkeztben
sikereket rtek el. Valaki ellene vetheti, hogy ezt meg le
het csinlni egy nagy trzsben, nagy dolgokban, ahol sok
a lehetsg, de mit kotyvaszthat a tiszt valamely egysze
r trzsben? Hatrozottan kijelenthetem, hogy a trzsben
a szrke munka is bsges lehetsget nyjt az alkots
ra s a kezdemnyezsre. A hadmveleti dolgokban egyet
lenegy krdst sem lehet jl megoldani alkot gondolko
ds nlkl, akr a hadmvelet megtervezsrl, a hadm
velet lczsrl, erviszony-szmvetsekrl, akr a terep
felhasznlsnak munklatairl legyen sz. A hadmveleti
tisztek eltt feltrul annak lehetsge, hogy a sajt csapa
tokbl erflnyt hozzanak ltre az ellensg felett. s a
felderts krdse? Itt is csak az alkots s a kezdemnye
zs tudja biztostani a szksges adatokat, de a sablon s a
primitvsg kudarcra vezet. s vajon a szervezsi tisztek
nek kevesebb lehetsgk van a kezdemnyezsre, br
mely j szervezet felptsnek kidolgozsa sorn, vagy
amikor tkletestik a rgi szervezeteket a korszerbb fegy
verzettel s technikval val ellts kapcsn? Csak egy
pldt szeretnk felhozni a sajt gyakorlatombl, amely
egy j fegyver megjelensvel fgg ssze. E fegyverhez
az els ltsra nem rossz szervezetet hoztak ltre. De
miutn az j fegyvert gondosan tanulmnyoztuk s kipr
bltuk a gyakorlatban, anlkl hogy egyetlen emberrel is
nveltk volna a ltszmot, ktszeresre emeltk az alegy
sgeknl a fegyverek mennyisgt.
Rviden szlva, minden krlmnyek kztt, brmely
trzsmunkban van lehetsg az alkotsra s kezdemnye-
A hbor veiben a vezrkar napjai s jszaki zsfol
sig tele voltak olyan munkkkal, amelyeket sok egyb
dolog mellett rendkvl gyorsan kellett elvgezni. Na
gyon hamar szrevettk, hogy a gyors munka s a kapko
ds a munkban kt klnbz dolog. St ezen ellent
tes fogalmak kzl a gyorsasg a bartja, a kapkods az
ellensge a trzsszolglatnak. Az els minsgi tulajdon
sgra gy tettnk szert, hogy azt a gyakorlati letben el
sajttottuk, majd gyakorlssal megerstettk. Az dolgo
zott gyorsan, aki arra ksztette sajt magt, hogy csak arra
gondoljon, ami vl foglalkozik, aki nem engedte, hogy fi
gyelme ms terletre eltereldjk, aki gyors felfogs volt,
s akinek minden szksges dolog a keze gybe esett.
Mellesleg szlva, a fegyelmezett ember, akinek szenved
lye a munka, olyan llapotban van, hogy nem hallja a
szomszdok beszlgetst, a zajra sem figyel fel, teljes eg
szben beletemetkezik munkjba. A kapkods fogya
tkossg. ltalban a rendszeretet hjval lev s lusta
embereknl mutatkozott. Ezeket minden zavarta, nagyon
sok idt elfecsreltek, semmit sem tudtak idejben elk
szteni. Ezrt kapkodtak. Nem volt trelmk elmlyedni
az esemnyek lnyegben, hanem kaptak az els megbz
hatnak tn tleten, hibkat kvettek el, s felletes k
vetkeztetseket vontak le. Nekem gy tetszik, Alekszej
Makszimovics Gorkij az ilyen emberekrl mondta:
... Nem ezrt gondolkodik s vizsgldik, hogy az let
jelensgeit kutassa, hanem azrt, mert siet gondolatainak
csendes kiktt tallni, siet klnbz vitathatatlan igaz
sgokat lergzteni. Mint mondottuk a trzsben gyor
san, de nem kapkodva kell dolgozni.
A trzsbeli tiszt alkot munkja egyenes arnyban van ,
azzal, hogy milyen a kapcsolata az lettel, a csapatokkal.
A hbor veiben a Legfelsbb Fparancsnoksg Fhadi
szllsa s a vezrkar nagy slyt vetett arra, hogy a vezr
kar tisztjei jl ismerjk a hbor gyakorlatt. A vezrkar,
fontos beoszts tisztjei felttlenl teljestettek arcvonal-,
szolglatot is. A csoportfnkk idejknek majdnem felt
a csapatoknl s trzseknl tltttk. Egyes tisztek a
tbbek kztt e sorok rja is idnknt kimentek soron
kvetkez csapatgyakorlatra az arcvonalba, s csak n
hny napot tartzkodtak a vezrkarnl. Nmelyek ktel
kedtek, egyltaln szksg van-e rjuk a vezrkarnl, nem
akarjk-e ket a frontnl elstni. Az ilyen gondolatok
termszetesen helytelenek voltak. A legfelsbb fparancs
noknak errl is hatrozott vlemnye volt. Nagy jelent
sget tulajdontott a trzsek s csapatok kapcsolatnak, a
csapatok elmletileg jl felkszlt trzsbeli tisztekkel val
megerstsnek, s tbbszr megkrdezte, hogy a vezr
kar fontos beoszts szemlyei milyen gyakran ltogatnak
az arcvonalba.
Sztlin szemlyesen csak 1943. augusztus elejn utazott
ki az arcvonalba. Akkor folyt a szmolenszki tmad had
mvelet elksztse a Kalinyini s a Nyugati Front eri
vel. Ezeknek az erknek fel kellett szabadtaniuk a Kzp-,
orosz-htsgot, s sztverni az ellensget Szmolenszk tr
sgben. Tovbb ez lehetsget nyjtott arra, hogy szak
rl biztostsuk a kurszki kiszgellsbl tmad ferk
(ngy front) jobb szrnyt. Augusztus 3-n, amikor a Voro-
nyezsi s a Sztyeppi Front a Dlnyugati Front jobb szr
nyval egyttmkdve tmadsba lendlt Belgorod, Har
kov irnyban, a legfelsbb fparancsnok megrkezett
Szokolovszkij tbornokhoz, a Nyugati Front Jubnov kr
zetben lev harcllspontjra. A frontparancsnok jelen
tette a helyzetet. Megvizsgltuk a hadmvelet megterve
zsnek s elksztsnek krdseit, klnsen rszlete
sen elemeztk a hadseregek, a tzrsg s a harckocsik
feladatait.
Augusztus 5-n reggel Sztlin a Rzsev melletti Horosevo
faluban, a Kalinyini Front harcllspontjn, tallkozott a
front parancsnokval, Jerjomenko tbornokkal. Itt is rt
keltk a helyzetet, mind a kt front, de klnsen a Kali
nyini Front hadmveleti tervt s az anyagi biztosts kr
dseit. Tbbek kztt dnts szletett arra vonatkozan,
hogy a fcsaps irnyban az ttrsi szakaszon arcvonal-
kilomterenknt 170 tzeszkzre kell nvelni a tzrsg
srsgt a msodrend irnyok rovsra. A Kalinyini
Frontot kiegsztleg megerstettk Oszlikovszkij tbor
nok 3. grda-lovashadtestvel s replegysgekkel.
Ezen a napon szabadult fel Orjol s Belgorod. Sztlin a
fronttl a vezrkarhoz telefonlt. A hvs trtnetesen
hozzm futott be. Parancsot kaptam egy dicsr parancs
elksztsre. Amint visszarkezem mondotta , An-
tonovval egytt jjjenek a fhadiszllsra, majd ott el
dntjk, hogy hogyan emlkezznk meg errl a gyzelem
rl.
Vlemnynk szerint, a legfelsbb fparancsnok gyak
rabban nem is utazhatott ki a frontokhoz. Feleltlen kny-
nyelmsg lett volna, akr csak bizonyos idre is, otthagy
ni a legfelsbb vezetst, s rszkrdseket megoldani va
lamelyik frontnl.
A legfelsbb fparancsnok a teherni, jaltai s potsdami
konferencikra is elutazott, de a haditevkenysgek ir
nytst senkinek sem adta t. Mi gy vltk, hogy a
hbor krlmnyeire val tekintettel dntse helyes,
mert gy mindig kzvetlenl rzkelhette a hbor, az arc
vonalak tnyleges helyzett. Az l valsgot szmra
olyan szemlyek biztostottk, akiktl szigoran kvetelt,
s nem engedte, hogy Moszkvban ldgljenek.
Sztlinnak az volt az elve, hogy az elmletileg jl fel
kszlt trzsfnkk sorait folyamatosan fel kell tlteni
a gyakorlati munkval foglalkozk kzl. A vezrkar na
gyon sok tisztjt neveztk ki front- s hadsereg-trzsf-
nkk. A trzseknek viszont a vezetsben nagy szerepk
volt. A vezetsi szinttl fggetlenl, a trzsfnk minde
ntt a parancsnok els helyettese volt. Mg a fhadiszlls
gyzelmi parancsait is kt szemlynek, a parancsnoknak
s a trzsfnknek cmeztk. gy gondoljuk, hogy ez is
helyes volt, mert senki sem lt gy benne a dolgokban,
mint a trzsfnk, hiszen minden ms fnk csak egyir
ny munkt vgzett: a sajt szakterlett irnytotta. Csak
a trzsfnknek volt, s jelenleg is csak neki van joga a
parancsnok nevben parancsokat adni az sszes csapatok
nak.
Bkben, de klnsen hborban brmilyen szint
trzs munkastlusnak megklnbztet vonsa az
bersg, a titkok megrzsnek kszsge. Elengedhetetlen
kvetelmny, hogy feleslegesen nem kell rdekldni. Azt
tudd, ami rd tartozik, s ezt tartsd magadban! Mint a sze
med vilgra, gy vigyzz az okmnyokra! Ne vidd ki a
trzs falai kzl azt, amirl az irodban beszlgetnek!
A vezrkariak elmjkbe vstk, hogy a tlzott tjkozott
sg bizonyos krlmnyek kztt bajt okozhat. Ezrt a
szolglati gyeket csak a trzsekben, s ott sem mindentt
s nem mindenkivel beszltk meg. Ktes ismeretsgeket
nem ktttnk. Az rtekezleteken titkainkat nem cserl
tk ki. Rdin s tvbeszln trtn beszlgetsekkor
mindig arra gondoltunk, hogy az terben s a vonalakon
mindent le lehet hallgatni.
Ezek az alapigazsgok minden tiszt eltt ismeretesek. Az
alapigazsgok megsrtse, klnsen a magasabb szint
trzsekben, slyos kvetkezmnyekkel jrhat. Tves egyes
szk ltkr embereknek az a vlemnye, hogy az ellen
sg feldertse fontos adatokat csak a megkaparintott ok
mnyokbl, a trzsekbe beplt titkos gynkktl kpes
megszerezni. Ez, bizony nem gy van. Okmnyokat meg
szerezni vagy mg inkbb a trzsbe beplni rendkvl
nehz dolog; a trtnelem folyamn ez csak nagyn kevs
embernek sikerlt. A felderts az adatokat javarszt, a
mltban is s ma is, rendszerint a sajtbl, a klnbz fo
gadsokon megjelent ilyen vagy olyan beoszts szem
lyek fecsegsbl s beszlgetsbl, a vonaton, replg
pen, autbuszon utaz, a mozikban s sznhzakban stb.
lev jl rteslt hencegktl szerezte, illetve szerzi. A fel
derts a tnyeket szemenknt gyjti ssze, utna ssze
foglaljk egysges egssz, elemzik, sszehasonltjk, s
gy szolgl alapjul helyes kvetkeztetseknek. Errl szk
sgtelen bvebben beszlni, mivel szmtalan esetet rszle
tesen lertak az irodalomban.
Befejezsl arrl szeretnk nhny szt ejteni, ami nl
kl minden vllalkozs sikertelen az ellenrzsrl s a
vgrehajts fellvizsglsrl. Ebben a vonatkozsban a
lenini elvek ltalnosan ismertek, s itt semmilyen magya
rzatuk nem szksges. Csak megemltem, hogy a fhadi
szlls dntseinek s utastsainak vgrehajtsval kap
csolatos ellenrzs a vezrkarnl a hbor kezdettl fog
va mindig is a legfontosabb teendk egyike volt. A harc
tevkenysgek krlmnyei rendkvl slyosak voltak, vi
lgosan megmutatkozott, hogy a fparancsnoksg sok uta
stst abban az idben nem lehetett vgrehajtani, illetve
csak egy rsze teljeslt, mgpedig nem egyes szemlyek
vagy csapatok rossz szndka miatt. A tovbbiakban a lan
kadatlan ellenrzs, az ellenrzs, s mg egyszer: az
gyeknek az arcvonalakon val tnyleges ellenrzse a
szovjet Legfelsbb Fparancsnoksg s a vezrkar munk
jnak rendthetetlen elveknt honosodott meg. Az ellenr
zs biztostotta az erkifejtsek sszehangolst, ahogyan
azt a hadmvszet megkveteli. Az ellenrzs ezenkvl
feltrta a csapatok szksgleteit, a rszkre nyjtand se
gtsg jellegt s nagysgt.
A jl kidolgozott direktvk, parancsok, tervek, ms ok
mnyok s utastsok elrsait pontosan s hatridre
vgre kellett hajtani, mert ellenkez esetben egy garast
sem rtek. Vgeredmnyben, brmely okmny elksztse
csak a dolog kezdett jelentette, a lnyeg abban volt, hogy
az elhatrozs, amely benne foglaltatik, hogyan valsul
meg az letben. Sajnos, a hborban sok j, szablyosan
megtervezett hadmveletet nagyon rosszul vezettek, s
voltak olyanok is, amelyek teljesen meghisultak. Ennek
nagyon sok oka lehetett, de az alapvet ok a tevkenys
gek rossz megszervezsben s a helyi ellenrzs hiny
ban keresend.
Nemcsak kls ellenrzsre van szksg, vagyis a te
rleten, a csapatoknl s a szerveknl, ahol a parancs vagy
terv vgrehajtsa trtnik. Felttlenl szksg van bel
s ellenrzsre is. Ez az ellenrzs arra hivatott, hogy
magban a trzsben figyelemmel ksrje valamely utas
ts, okmny elksztsnek hatridit, segtsget nyjtson
a rendszablyok s a hadmveletek tervt sszellt sze
mlyeknek, ellenrizze az okmnyok kidolgozst. Ilyen
ellenrzs nlkl hatkonyan tevkenykedni nem lehetett.
Valamennyi, mg az sszehangolt, magas kpests kzs
sget vagy a legokosabb s a legfegyelmezettebb szemlyt
is fentrl ellenrizni kellett. Ha nem gy trtnt, akkor a
hatalmas idvesztesg vagy az alacsony sznvonal munka
veszlye fenyegetett.
Az elzekben elmondottak vagyis a trzsek munka
stlusa s munkamdszere, a csapatok vezetsvel szemben
tmasztott kvetelmnyek, a trzsbeli tisztek szksges
szakkpzettsge alkotjk, vlemnynk szerint, a ma-
350 gas trzskultra fogalmt.
Ez teht a trzsszolglatnak ama nhny krdse, amely
bennnket nyugtalantott a Nagy Honvd Hbor vei
ben, amely letnk s munknk volt, s amelyrl szks
gesnek tartottam nhny szt ejteni ebben a fejezetben.
Szmunkra a vezrkar az let s a szolglat nagy iskol
jt jelentette. A vezrkar tisztjei katonai blcsessget ta
nultak a fhadiszllstl s az llami Honvdelmi Bizott
sgtl, ahol haznk legkivlbb llami s katonai vezeti
munklkodtak.
s a vezrkarnl, amely a trzsek rangltrjnak legma
gasabb fokn llott, nemklnben az sszes tbbi trzsek
ben nehz s felelssgteljes munka folyt a szovjet csapa
tok dicssges gyzelmnek megszervezse rdekben.

35x
KILENCEDIK FEJEZET

SZLOVKIBA A KRPTOKON
KERESZTL

Elttnk a Krptok hegylnca A csehszlovk


nphadsereg szletsnl Ludvk Svoboda
A szlovkiai helyzet Benes terve: mindenron
katonai puccs fel! A fhadiszlls dntse a
szlovk felkelsnek nyjtand segtsgrl Ko
nyev s Petrov cselekszenek Tzn t a Duk-
lai-hghoz A hegygerinc msik oldaln
A np hsei s ellensgei ttrs

Az 1944-es v gy kerlt be a trtnelembe, mint a V


rs Hadsereg nevezetes hadszati hadmveleteinek ve.
Az a Vrs Hadsereg, amely akkor dnt gyzelmet ara
tott a fasizmus felett, s ezzel kzelebb hozta az eurpai
npek felszabadtsnak dtumt. Emlkszem, hogy az v
elejn, amikor csapataink majdnem minden arcvonalon
elrenyomultak, a szovjet hadsereg vezrkari fnknek
helyettese, Antonov maghoz hvatott. Kzbe vettem
mint mindig ilyenkor a jelentshez szksges dosszit,
s Antonov irodjba siettem. Alekszej Innokentyevics
nyomban elkezdte mondanivaljt. Szoks szerint nem volt
bbeszd. Rviden kifejtette, hogy Benes csehszlovk
kormnya rtestst kldtt a nmetek elleni fegyveres el
lenlls lehetsgrl Szlovkiban. Segtsgre van szk
sgk, s ezt tlnk krik.
A segtsgkrs magtl rtetdnek tetszett, hiszen a
csehszlovk kormny a Szovjetuni szvetsgese volt.
Moszkvban csehszlovk katonai misszi mkdtt Pka
tbornok vezetsvel. Ez a krds azonban arrl tansko
dott, hogy valami lnyegesen j jelensgrl van sz. Benes
kormnya els zben beszlt a nmet fasiszta diktatrval
szembeni fegyveres ellenlls lehetsgrl Szlovkiban.
Eddig hasonl elgondolssal nem tallkoztunk sem a lon
doni csehszlovk hivatalos szemlyisgekkel folytatott
megbeszlseken, sem Pka moszkvai misszijval folyta-
252 tott levelezsekben, pedig Pka gyakran fordult a vezr-
karhoz klnbz krdsekkel. Eddig Benes kormnynak
valamennyi kpviseljnl vltozatlanul megfigyelhet
volt az a titkos trekvs, hogy ne engedjk szleskren
kibontakozni a csehszlovk antifasiszta mozgalmat. Benes
s kormnynak tagjai elrelt s tapasztalt emberek vol
tak, akik kitnen megrtettk, hogy a burzso kztrsa
sg szmra milyen veszlyt jelent a np erejnek cselek
vsre sztnzse. Hogy megakadlyozzk a npharag testet
ltst, a burzso politikusok arra trekedtek, hogy az or
szg felszabadtsnak feladatt a tmegek ltalnos fegy
veres felkelse nlkl oldjk meg. Ilyen esetben viszont
miben remnykedtek?
Mintha erre a krdsre vlaszolna Antonov, amikor azt
mondotta, hogy a Benes-kormny Szlovkiban a fegyve
res felkels alapvet erejnek a szlovk hadsereget tartja,
s 'alkalmasint nem tervezi felhasznlni a nptmegeket a
hitleristk ellen. Valszn attl flnek, hogy a felfegyver
zet np sajt szabadsgt vvja ki. Ebben az esetben az a
veszly fenyegette a burzso minisztereket, hogy elvesztik
politikai vezet helyzetket, s az az irigylsre nem mlt
tvlat nylik, hogy htul fognak kullogni a haza felszaba
dt mozgalmban. Benes hvei arra szmtottak, hogy a
szlovk hadsereg vezet ftisztjeivel minden nehzsg nl
kl meg tudnak egyezni.
A szlovk hadosztlyok azonban nem voltak feltltve,
s radsul fegyverzetk is gyenge volt. Sikeresen ellen
llni a hitlerista csapatoknak erre nyilvn nem voltak
kpesek. me, ezrt fordult a csehszlovk kormny a Szov
jetunihoz, hogy nyjtson segtsget csapatokat s fegy
vert illeten. A csehszlovk kormny azt krte, amint ne
kem Antonov mondta, hogy a felkels kezdetre Szlov
kiba juttassunk el 50 000 lvszfegyvert, a Szovjetuni
ban megalaktott csehszlovk ejternys deszantdandrt,
s ezenkvl kt szovjet lvszhadosztlyt.
A Benes-kormny nem emltett mst a Szovjetuniban
megalaktott csehszlovk csapatokrl, amelyek velnk
egytt harcoltak a nmet fasiszta megszllk ellen. 1944.
janurra ezek a csehszlovk alakulatok megjrtk a har
cok nagy s dicssges tjait. Elszr egy csehszlovk
zszlaljat lltottak fel, amely 1943 mrciusban Har-
kovscsiny trsgben foly slyos harcokban, Szokolovo
falunl esett t a tzkeresztsgen. A zszlalj parancsno
ka, egyike az alegysg megalaktinak, a Csehszlovk Szo
cialista Kztrsasg jelenlegi elnke: Ludvk Svoboda elv
trs volt. Ugyanennek az vnek az szn Svobodt nevez
tk ki az 1. csehszlovk dandr parancsnokv. A dandr
katoni kitntek Kijev felszabadtsban, amirt a maga-
sabbegysget a Szuvorov-rend II. fokozatval tntettk ki.
A ksbbiek folyamn a dandr keretei szknek bizonyul
tak, minthogy oly sok csehszlovk hazafi akarta fegyverrel
a kzben felszabadtani hazjt a fasizmus jrma all. Az
idben egy kicsit elrenylva megemltem, hogy 1944. p
rilis 10-n a Szovjetuniban hozzlttak az 1. csehszlovk
hadtest fellltshoz Csernovci krzetben. A hadtest
egyik dandrnak parancsnoka Svoboda volt, akit kzben
tbornokk lptettek el. Az els csehszlovk harci egys
gek s magasabbegysgek rendkvl fontos lncszemei vol
tak a nemzeti felszabadt mozgalomnak, s alapjt alkot
tk a jv csehszlovk nphadseregnek.
A Benes-kormnynak azonban akkor sajtos terve volt
a Szlovkiban val tevkenysgre. E terv szerint a szlo
vk hadosztlyoknak a hitleristk elleni fellps utn v
delmet kellett volna foglalniuk a nmetek ellen az sza
kon lev hegyi tjrkban, ahol az llamhatr a Ttrn
haladt keresztl, s ahol a csehszlovk hadvezets alapj
ban vve a nehezen jrhat terepben remnykedett. Az
orszg nyugati rszt szintn termszetes akadlyokra t
maszkodva kvntk vdeni a Morava folyn, a Vg s Ga-
ram mentn. Ami a magyarorszgi hatrszakaszt illette,
ahol a terep mindentt kedvezett az ellensges csapatok
betrsnek, a londoni cseh tbornokok e csapatokat az an
gol s amerikai lgier segtsgvel szndkoztak feltar
tztatni. Arra szmtottak, hogy a bombzk nagy magas
sgbl folytatott tevkenysggel megakadlyozzk az el
lensg behatolst Szlovkiba. A hromves hbors ta
pasztalatbl kiindulva, Antonovval egytt teljesen vilgos
volt elttnk, hogy az ellensg meg fogja akadlyozni e
terv megvalstst.
Mindazonltal Antonov a kvetkezkppen rendelkezett:
Gondolkozzanak a csehszlovk kormny seg1 ykr-
sn. Vessk paprra a vals lehetsgeket, s fleg hatroz
zk meg azokat az utakat, amelyeket jrva, a lehet leg
jobb segtsget tudjuk nyjtani. Vizsgljk meg az ltaluk
kldtt tevkenysgi tervet. Ktelesek vagyunk nyltan s
meggyzen vlaszolni mg akkor is, ha nem rtnk egyet
szvetsgeseinkkel tervk sikeres megvalsthatsg
ban ...
Ahhoz ktsg sem frt, hogy a szvetsges Csehszlov
kit felttlenl s jelents mrtkben segtennk kell. Erre
megvolt a szovjet kormny elvi dntse, s a legfelsbb
fparancsnok, Sztlin megparancsolta, hogy egyetrt
snkrl biztostsuk a csehszlovkokat, amit meg is tettnk.
Mi, Grizlov tbornokkal egytt elemeztk a csehszlovkok
krst s az ltaluk javasolt tevkenysgi tervet. A k
vetkeztetsek nem voltak valami derltak. A szmvet
sek megmutattk a csehszlovk kormny elkpzelsnek
hibit. Azt, hogy a szlovk hadsereg jelenlev erivel nem
kpes megtartani Szlovkia terletnek nagy rszt. A ha
tron lehetetlen volt meglltani a nmet csapatokat, nem
csak az angolamerikai lgier segtsgvel, de mg ab
ban az esetben sem, ha a Vrs Hadsereg kt lvszhad
osztlyt is odairnytjk. A tnyleges helyzet tanulm
nyozsa azt mutatta, hogy a magyar hatr teljes szless
gben nagyszm nmet csapat beznlse vrhat Szlov
kiba.
Kt szovjet hadosztlynak lgi ton trtn tszlltsa
Szlovkiba szintn nem tartozott a knny feladatok
kz. Erre nem jutott volna tbb, mint 170 szllt repl
gp. Egy-egy replgp 20 fegyveres katona szlltsra
kpes. Kvetkezskppen, minden replgpnek t-hat
fordult kellett volna tennie, pusztn azrt, hogy a kt
hadosztly szemlyi llomnyt gyalogsgi fegyverekkel
tzrsg s hadtpellts nlkl tszlltsa az adott
terletre. A kt tonnnl nehezebb fegyverzet szlltsra
semmifle lehetsg nem volt.
Egyb nehzsgek is addtak. Pldul, a replgpek te
vkenysghez t repltrre lett volna szksg. Term
szetesen, kell mennyisg zemanyaggal, amely a vissza-
replshez szksges. Amellett lgi biztostst is ignyelt
volna a mvelet. Ez pedig Szlovkiban nem volt.
Tovbb, ha az els fordul eredmnyes is, utna az el
lensg kitallva elgondolsunkat, bizonyra ers lgi el
lentevkenysgbe kezd. A slyos vesztesgeket teht nem
kerlhetjk el, mivel a tevkenysg tvolsga kizrta a
szllt replgpeknek sajt terletrl trtn vadszre
pl oltalmazst.
Bonyolult helyzet alakult volna ki a fldn is. A Szlov
kiba tszlltott kt lvszhadosztly, termszetesen, fo
lyamatos elltst ignyelt a harchoz s az let fenntart
shoz szksges anyagokbl. Ez azt jelentette volna, hogy
a csapatok sszpontostsa utn, elltsukat szintn lgi
ton kell biztostani, s erre a feladatra jelents mennyi
sg szllt replgpet szksges ignybe venni.
De a legfontosabb az volt, hogy a csehszlovk kormny
mintha nem akarta volna tudomsul venni, hogy a szovjet
csapatoknak mg nem sikerlt kzvetlenl behatolniuk a
Krptokba. A hegyekhez mg ki kellett jutni. Az elre
nyomulst elzrta az ellensg ers vdelme, amelyet a
Krptok f gerincnek keleti kijratainl hozott ltre. Ezt
a vdelmet mg le kellett kzdeni. Ezutn lehetett csak t
kelni a hegyi hgkon keresztl Szlovkiba val kijuts
cljbl. A Krptokban lev ellensg lereje s hadi-
technikai eszkzei szm szerint a minkkel egyenl volt.
A klnsen fontos irnyokat az gynevezett rpd-vonal
zrta le, amely nagy mennyisg erddel s klnfle aka
dlyokkal volt teletzdelve.
Ily mdon a szmtan s a logika bebizonytotta: Benes
tbornokainak terve lnyegben abbl indult ki, hogy va
lamit kellene tenni, de nem abbl, hogy mi az, amit a val
sgban vgre is lehet hajtani. A np nlkl s a np mel
lzsvel semmifle eslye nem volt a hitleristk elleni
harcnak Szlovkiban. Arra gondolva, hogy szvetsge
seinknek mindent szintn meg kell mondanunk, a vezr
karnl azt javasoltuk Antonovnak, hogy a szlovk krdst
csak gy vegyk figyelembe, mint az aktv partizntev
kenysg hatalmas hdfjnek lehetsgt Szlovkia terle
tn. Alekszej Innokentyevics teljes mrtkben egyetrtett
ezzel a nzettel.
A vezrkar azonban nem zrta ki azt a lehetsget sem,
hogy politikai meggondolsok alapjn a csehek javaslatt
mgis elfogadjk, s ekkor hadseregnk parancsot kap,
hogy menjen Szlovkia segtsgre, mg mieltt a szovjet
csapatok a Krptokon keresztl trtn tmadsra felk
szlnnek. Ebben az esetben a vezrkar azt tancsolta,
hogy Szlovkiba t kell irnytani egy csehszlovk s egy
szovjet ejternys deszantdandrt, tovbb fegyvereket
s ms eszkzket kell odajuttatni, ami felttlenl szks
ges a felkelshez. A csapatok s az anyagok tirnytsa
azonban ez esetben is nehz lesz. Nagyszm szllt re
plgp szksges. Elkerlhetetlenek a nagy vesztesgek.
Igaz, kevesebb repltr is elegend. A csapatok s az
anyagok Szlovkiba val tjuttatsval egyidejleg az
rintett frontok csapatainak meg kell indtaniuk a hadm
veleteket ott, ahol ez a kialakult helyzetben clszernek
mutatkozik.
Ami a nmet fasiszta csapatok elleni tevkenysg md
jait illeti Szlovkiban, a vezrkar hadmveleti tisztjei
nem tartottk clszernek az egsz orszg terletnek szi
lrd vdelmt, klnsen nem a hadmvelet kezdeti id
szakban. Egy ilyen vdelemhez meglehetsen kevs volt
az er s eszkz, annl is inkbb, mivel az ellensgnek a
vdelem ttrsre szmtalan lehetsge addott, kln
sen dlrl. Ezenkvl az ellensg nagy flnyben volt a le
vegben is. Ilyen helyzetben jobb lett volna a mr emltett
ejternys deszantdandrokat alkalmazni. Ezek a dand
rok magvai lehettek volna annak az egsz orszgban ki
bontakoz hatalmas partiznmozgalomnak, amely a np
mozgstsa s felfegyverzse tjn jn ltre. Akkori k
rlmnyek kztt ez a harcmd nyjtotta a legnagyobb
tvlatokat.
1944. mrcius vgn s prilis elejn tmadsunk a jobb
parti Ukrajnban befejezdtt. Az 1. Ukrn Front csaps
mr csoportostsa felszabadtotta Kolomet. Val igaz,
ennek a kis, kzponttl tvol es vrosknak elfoglalsa
nem valami nagy jelentsg, de Moszkva mrcius 29-n
mgis tisztelgett a gyztes csapatok eltt, mivel fontos ha
dszati eredmnyt rtek el. A csapatok erre a terletre
val kirkezskkel sztvgtk az ellensg Dl hadse
regcsoportjt. Az egyik rszt maguk eltt, nyugati irny
ban ztk, a msikat psdig a 2. Ukrn Front csapatai dlre 357
vetettk vissza Hotyin elterbe val kijuts idszakban.
Ezek nyomban a 2. Ukrn Front jobb szrnyn lev
Zsmacsenko tbornok 40. hadserege Botoramtl nyugatra
elrte a Krptok elhegyeit. A nyugati s dlnyugati
irnyban lev ellensges hadszati csoportostsok kztti
egyttmkds most komolyan megnehezlt, mivel a kt
csoportosts kztt hzdott a Krptok hegyvonulata.
Jllehet akkor nem sikerlt a Dnyeszternl egy msodik
korszuny-sevcsenkovszkiji katlant ltrehozni, a Vrs
Hadsereg tavaszi tmadsnak eredmnyei kimagaslak
voltak. Az orszg fontos terletei szabadultak fel a meg
szlls all, s a szovjet polgrok millii nyertk vissza
szabadsgukat. A tmads folyamn tbbek kztt a
Krmben is az ellensg nagy eri szenvedtek vesztes
get. 18 hadosztly s dandr teljesen megsemmislt, s 68
hadosztly elvesztette szemlyi llomnynak tbb mint
felt. A Dl hadseregcsoport parancsnoka, Manstein t
bornagy tl ksn rtette meg elgondolsunkat, s br
mennyire is ki akarta vonni csapatait a csapsok all, ez
nem sikerlt, klnsen nem az 1. nmet pncloshadse
reget illeten.
Ezek a sikerek a szovjetnmet arcvonal dli szrnyn
dnten a javunkra fordtottk a helyzetet.
Mansteinnak meg kellett vlni a hadseregcsoport pa
rancsnoknak tiszttl. A keser pirula a nyugdjaztats
volt, igaz, ezt megdestette a kardokkal kestett lovagke
reszt amelyet a megvert katonai vezetnek adtak. A ki
tntets tvtelekor Manstein kzvetlenl a Fhrer szj
bl hallotta az elkeseredett beismerst, hogy keleten lejrt
a nagymret hadmveletek ideje, amelyek vezetsre
klnsen , Manstein volt alkalmas. Itt most egyszeren
az llsok szilrd vdelme a fontos. A csapatok vezets
nek ezt az j mdszert j nevekkel s j jelszavakkal kell
fmjelezni.30
Ebben az idszakban a hadmveleteink meglltak. En
nek az volt az ok, hogy csapataink a hosszan tart tavaszi
srtengerben vgrehajtott tmads s az ellensg nvekv
ellenllsa kvetkeztben nagyon kifradtak. prilis kze
ptl az 1. Ukrn Front s mjustl a 2. Ukrn Front csa
patai szig vdelemben voltak.
A szovjet hadvezets akkor nem szndkozott kzvetle
nl a hegyeknek mrt csapsokkal lekzdeni a Krptok
hegylnct. Az arcbl mrt csaps nagyon sokba kerlhe
tett volna. A hegyeket ajnlatos megkerlni. Ez az elv volt
az alapja a Krptokban megvvand hadmveletek elgon
dolsnak, ahol kis erk tevkenysgt tteleztk fel. 1944.
jlius 30-n Petrov hadseregtbornokkal az len a 4. Uk
rn Front jjalakult. A front sszesen kt hadseregbl
llott, Grecsko vezrezredes 1. grda- s Zsuravljov alt
bornagy 18. hadseregbl. A ksbbiek folyamn a front
megkapta Gasztyilovics vezrrnagy 17. grda-lvszhad-
testt.
Emberekbl s lszerbl nem volt valami sok. A kt had
sereg 18 hadosztlyt foglalt magban. A magasabbegys-
gek ltszma nem haladta meg a 4500 ft. A lszer mind
ssze 0,20,3 javadalmazst tett ki.
Az erflny az ellensg oldaln volt. A felderts azt
jelentette, hogy a front eltt majdnem 400 km-es szaka
szon, az 1. nmet pncloshadsereg 10 gyalogoshadoszt
lya s az 1. magyar hadsereg 11 hadosztlya vd. Az ellen
sg ferivel jl megerdtett llsokba fszkelte be ma
gt, tbbek kztt az rpd-vonalba, amely a Keleti-Kr-
ptok f vzvlaszt gerincn hzdott, lezrta az erdkkel
fedett tjrkat s hegyi utakat. Az ellensg vdelmnek
nem voltak lthatan gyenge pontjai.
A fhadiszlls azonban bzott benne, hogy az 1. nmet
pncloshadserg vesztesgei annyira meggyengtettk
erejt, hogy nem kpes ellenllni a hegyekben. Ezrt meg
parancsolta az j front csapatainak; hogy folytassk a t
madst, vegyk birtokba a hgkat Humenn, Uzsgorod
s Mukacsevo irnyokban, majd a tovbbiak folyamn jus
sanak ki a magyar sksgra. De a tmadst az ellensg
visszaverte.

1944 augusztusra Szlovkiban nagy vltozsok men


tek vgbe. A szovjet csapatok sikerei ktsget kizran
bebizonytottk, hogy a hbor eldlt a mi javunkra.
Ez cselekvsre sztnzte a szlovk np fasizmus elleni
harct.
A szlovk nemzeti felkels ln a Szlovk Nemzeti Ta
ncs llt, amely egyestette magban a ncik s kiszol
glik ellen harcol npfrontot. A npi felkels szervezje
az illeglis Szlovkia Kommunista Prtjnak Kzponti Bi
zottsga volt Smidkvel, Huskkal s Novomeskyvel
az len. A Szlovk Nemzeti Tancs hozzltott a npi fel
kels elksztshez. Ezt segtette el a partiznmozga
lom aktivizldsa is 1944 szn. Ntt a harci osztagok
szma, emelkedett a ltszmuk, s ersdtt a tevkeny
sg szervezettsge. A partiznosztagok dandrokk alakul
tak. Nvelte a segtsgt a Szovjetuni is. Ezzel a munk
val kzvetlenl a Partiznmozgalom Ukrn Trzse foglal
kozott, amelynek fnke Sztrokacs volt. Csehszlovkia
Kommunista Prtjnak lland kpviselje, Sram a trzs
nl tartzkodott. Szovjet terleten csehszlcjyk polgrokbl
sok partiznszervezt ksztettek fel rvid szaktanfolyam
keretben. Kzlk kerltek ki az olyan ismert partizn-
osztag-parancsnokok, mint Kalina, Usjak, Pola, Sagat,
Kascak s msok. A partiznoknak nyjtand segtsgre
szovjet szakembereket jelltek ki trzsmunksokat, ak
nszokat, rdisokat stb.
Nagy jelentsgk volt az gynevezett szervez csopor
tok tevkenysgnek, amelyeket a szovjet partiznok ta
pasztalatai alapjn hoztak ltre. A Szlovkiba kldend
szervez csoportok ltszma krlbell hsz f volt cso
portonknt. E csoportokat Velicsko, Voljanszkij, Gyibrov,
Popov, Jegorov, Murzin s ms szovjet parancsnokok ve
znyeltk. Csupn 1944 msodik felben Szlovkiba 53
ilyen csoportot dobtak t.
A csoportokat ejternyvel szlltottk fldre. E cso
portok magvai voltak annak a gyorsan szaporod parti-
tiznllomnynak, amely a helyi lakosokbl alakult, s
nagy szerepet jtszott a fasisztkkal szembeni ellenlls
ban. gy pldul, tbbsgben szlovkokbl llt a Stef-
nik nevt visel 1. csehszlovk dandr, a Za svobodu
slavjan nev 2. csehszlovk partizndandr, a Jan Ziz-
krl elnevezett partizndandr. Szlovkia terletre te
lepltek a Berenstejn, Karaszev, Kvityinszkij, Sukajev s
msok parancsnoksga alatt lev szovjet partizn-maga-
sabbegysgek s -osztagok.
Mindazonltal a vezrkarnak nem volt megfelelen
trgyszer s elg pontos tjkozottsga a Szlovkiban
kialakult helyzetrl. A partiznoktl kapott jelentsek l
nyegben az ltaluk vgrehajtott harccselekmnyekrl tu
dstottak. A npi felkels elkszleteirl semmilyen
meghatrozott, hiteles adat nem volt. Az illeglis Szlov
kia Kommunista Prtjnak Kzponti Bizottsga a felke
lst titokban ksztette el, s ezrt sem Londonba, sem
Moszkvba jformn semmi sem jutott el. A csehszlo
vk katonai misszitl hozznk rkez adatok eltorztottk
a valsgot. A londoni kormny figyelmnek kzppont
jban az az ingatag akci volt, amelyet a gyenge erej
szlovk hadsereggel kvntak megvalstani. Az akci a
katonai hatalomtvtel eljtka lett volna az orszgban.
Irigylsre mlt trelemmel s llhatatosan ezen dolgozott
a csehszlovk katonai misszi Moszkvban. Naponknt, de
taln mg gyakrabban mentek Pka levelei. A levelekben
sok sz esett a szlovk hadseregrl, a hadmveletekre
val kszenltrl, de a Szlovk Nemzeti Tancsrl s a
npi ellenlls erirl semmit sem mondtak, jllehet a
misszi vezetje vltozatlanul hangslyozta, hogy Szlov
kiban a csapatok nmetek elleni tevkenysge csak a
klfldn lev csehszlovk parancsnoksg vezetse alatt
kpzelhet el.
A szovjet vezrkarnl ebbl nyilvn olyan kvetkezte
tst kellett levonni, hogy Benes hveinek osztatlan befo
lysa van a hadseregben. Pka ezredes a nemzetvdelmi
miniszter nevben krte, hogy jelljk meg a szlovk had
osztlyok s a szovjet csapatok egyttes tevkenysgnek
valszn idejt.
Annak idejn az sszes rintett krdsekrl jelentst
terjesztettnk fel a Legfelsbb Fparancsnoksg Fhadi
szllsnak. A jelentsben eladtuk, miszerint a Benes-
kormny meg van gyzdve rla, hogy a szlovk hadse
reg kszen ll a Krptokban lev hgk birtokbavtelre
Medzilaborce, Bardejov szakaszon, krlbell 4050
km-es szles svban. Ezzel egytt jeleztk, hogy Szlov
kia felszabadtst csak a hadsereg feladataknt kpzeltk
el, a szles nptmegek bevonsa nlkl. Nyugtalantott
bennnket a tevkenysgek idejnek megkrse is. Ez be
letartozott a Legfelsbb Fparancsnoksg elgondolsnak
feldertsbe. Csapatainkkal szemben az ellensg szilrd
vdelmet foglalt, s ez egyltalban nem nyjtott semmi
lyen remnyt sem a Krptok gyors lekzdshez. Ezt na
gyon jl tudta Pka, de tudtk a londoni politikusok is.
1944 nyara vgn egy jabb kveteldz jelent meg
Szlovkia sorsnak intzje szerepben. Ez Catlos tbor
nok, az akkori Szlovkia fasisztabart bbkormnynak
nemzetvdelmi minisztere volt. Catlos tbornok, ltva a
Harmadik Birodalom kzeli sszeomlst, elhatrozta,
hogy nllan rintkezsbe lp a Szovjetunival, s ja
vaslatot tesz a nmetek elleni kzs fellpsre. A tbor
noknak az volt a szndka, hogy katonai diktatrt hoz
ltre Szlovkiban, melynek ln fog llni. A replg
pen tovbbtand szemlyes titkos levelet nyilvn azzal
a szndkkal akarta eljuttatni a Szovjetuniba, hogy
mint mondani szoks az orruknl fogva vezesse a lon
doni politikusokat.
Catlos szndka egyidben vlt ismeretess mind az il
leglis Szlovkia Kommunista Prtjnak Kzponti Bizott
sga, mind a londoni Bene-kormny gynkei eltt.
Szlovkia Kommunista Prtjnak Kzponti Bizottsga
gy dnttt, hogy a felkels rdekben felhasznlja Cat-
lst, mint olyan szemlyt, akinek vals katonai hatalom
van a kezben. Azokban a napokban a Kzponti Bizottsg
kereste a gyors kapcsolatteremts lehetsgt mind a szov
jet kormnyai, mind a szovjet katonai vezetssel, hogy
tjkoztassa Moszkvt a szlovkiai felkels elkszletei
rl, a Szlovk Nemzeti Tancs s Szlovkia Kommunista
Prtjnak helyzetrl. Ilyen kapcsolatfelvteli lehetsget
knlt Catlos felszllshoz elksztett replgpe . . .
A Benes-kormny' Szlovkiban lev gynkei nyugta
lankodni kezdtek. Jelentst kldtek Catlosrl Londonba,
a kvetkez szveggel: Catlos meghisthatja tervein
ket.
Londonban riadt fjtak. Tvirat ment Moszkvba a ka
tonai misszihoz, s Pka kzlte a szovjet katonai szer
vekkel a replgp rkezst. Egyszersmind hozzfzte,
hogy a replgpet clszer fogadni, Catlos tekintlyt fel
kell hasznlni, hogy knnyebb legyen a hadsereg felke
lst vgrehajtani, s ezutn meg kell szabadulni Catlos-
tl...
A szlovk hadgyminiszter replgpe 1944. augusztus
4-n elindult a Szovjetuniba. Lisicky rnagy piltval
egytt akinek t kellett adni Catlos kldemnyt a
szovjet parancsnoksgnak s trgyalsokat kellett folytat
ni a Szlovkia Kommunista Prtja Kzponti Bizottsg
nak s a Szlovk Nemzeti Tancsnak sikerlt elkldenie
hivatalos kldttsgt, melynek llomnyba Smidke,
az illeglis Szlovk Kommunista Prt Kzponti Bizotts
gnak titkra s Frj neik alezredes, a Szlovk Nemzeti
Tancs Katonai Kzpontjnak kpviselje is tartozott.
Catlos replgprl jelentst tettnk Sztlinnak. Meg
parancsolta, hogy engedjk be. A replgp Lvov krze
tben szllt le. A vezrkar megkapta a Szlovk Nemzeti
Tancs okmnyt s Smidke tjkoztatjt, melyek teljes
kpet adtak a Szlovkiban foly dolgokrl. Megtudtuk,
hogy az orszgban nagy antifasiszta erk tevkenykednek,
s megrett a npi felkels. Vilgoss vlt, hogy a londoni
politikusoknak mirt volt fontos a bels ellenllsi erk
nlkl, csupn a hadsereg felkelsvel vgrehajtani Szlo
vkia felszabadtst.
Jan Golian, a szlovk szrazfldi csapatok vezrkari f
nke, aki egyttmkdtt a Szlovk Nemzeti Tanccsal,
rszletes feljegyzst kldtt az orszg katonai helyzetrl,
a szlovk csapatok elhelyezkedsrl, fegyverzetkrl, az
rpd-vonalrl, tovbb adatokat kzlt a magyar csapa
tokrl. Beszmolt arrl, hogy a szlovk csapatok hangu
lata nmetellenes, a tisztek nagy rsze szovjetbart, s jl
lehet nincsenek beavatva a tevkenysg tervbe, kszek
vgrehajtani a felkels vezetinek utastsait. A nmetba
rt tisztket hatstalantjk.
gy terveztk, hogy Catlos segtsgt csak az utol
s pillanatban veszik ignybe, mert a felkels s a szov
jet csapatok fellpse zkkenmentesen, ellenlls s szem
beszegls nlkl megy vgbe.
Ezutn Golian kifejtette tervt a Vrs Hadsereg Szlo
vkiba val belpsrl. Anlkl, hogy rszletekbe bo
cstkoznnk, megjegyezzk, hogy ez a terv irrelis volt.
Nem vette szmtsba a hitleristk lehetsges ellenrend
szablyait. s ami a legfontosabb, a terv gy volt sszel
ltva, mintha nem lett volna ers ellensges vdelem a
Krptok elterben. Arra szmtottak, hogy a szovjet csa
patok azokat a hgkat fogjk felhasznlni, amelyeket a
szlovk hadsereg birtokba vesz, s gy az jszaka leple
alatt sikerl az orszg jelents terleteit elfoglalni. A k
vetkeztetsek gyermetegen naivak voltak. Fennll annak
lehetsge rtk , hogy a Vrs Hadsereg csapatai sz
revtlenl a legkisebb ellenlls nlkl behatoljanak Ke-
let-Szlovkiba, mgpedig olyan messzire, amennyire az
egy jszaka alatt lehetsges, mieltt mg a nmet s a
magyar parancsnoksg tudomst szerezne errl. s egy
sz sem esett a npi felkelsrl!
A Szlovkibl kapott okmnyok semmit sem vltoztat
tak a dolgok lnyegn. A Krptok hgi 5060 km-re
voltak, s ms segtsget a szlovkoknak nem tudtunk
nyjtani, mint azt, hogy sztverjk az ers vdelemben
lev ellensges csapatokat. Valjban ez volt a krds l
nyege.
Mindazonltal a szovjet llami s katonai szervek fogad
tk a Szlovk Nemzeti Tancs kldttsgt. A kldttek
tallkoztak a csehszlovk katonai misszi munkatrsaival,
a csehszlovk hadgyminiszter kpviselivel, akikbl eb
ben az idszakban Moszkvban elg sokan sszegyltek.
A Benes-kormny ragaszkodott elz kvetelseihez,
vagyis mindent kezdve a Vrs Hadseregnek a szlovk
magasabbegysgekkel val egyttmkdstl, befejezve
Szlovkia brmelyik politikusnak brmilyen prblkoz
sval, amely a Szovjetunival val trgyalsokra irnyul
dnts cljbl Londonba kell elterjeszteni.

1944. augusztus 20-n a 2. s 3. Ukrn Front megkezdte


az ellensg teljes sztverst Iaiji-nl s Kisinyovnl. Az
elrt sikerek remnyt nyjtottak r, hogy romn terle
ten megkerljk az ellensg Krptokban lev vdelmt.
Abban bztunk, hogy a tovbbiakban csapst mrnk a
Krptokban vd ellensg htba, s ezltal vagy meg
semmistjk, vagy visszavonulsra ksztetjk. Ezzel ssz
hangban, a legfelsbb fparancsnok augusztus 26-n ki
adott intzkedse alapjn, a 4. Ukrn Front csapatai v
delembe mentek t. Ugyanakkor bizonyos fokig megszilr
dtottuk a helyzetet a Krptoktl szakra az 1. Ukrn
Front svjban is, mivel sikerlt a Visztuln Sandomierz
trsgben hdft foglalni.
Ekkor Hitler elhatrozta Szlovkia gyors megszllst.
A megszlls terve ismertt vlt elttnk. Pka ezredes r
testett bennnket, hogy a kzeli napokban hrom nmet
SS-hadosztly kezdi meg behatolst Szlovkiba. Ennek
valszn kezdete augusztus 27-ike.
A helyzet gy alakult, hogy rosszabb nem is lehetett
volna. Az ellensg megkezdte Szlovkia megszllst. K
szbn llt a npi felkels kirobbansa, s mi egy nappal
ezeltt parancsot adtunk Petrovnak, hogy menjen vde
lembe. A tmadshoz nem volt elegend anyagi eszkzk
a csapatoknak. Konyev 1. Ukrn Frontjnak bal szrnyon
lev eri (a 38. hadsereg) krlbell ugyanilyen llapot
ban voltak. Ebbl kifolylag a felkelst nem tudtuk vol
na hatkonyan tmogatni.
Az esemnyek nttn-nttek, mint a lavina. Augusztus
30-n, amikor jelentsttelen voltam Antonovnl, telefon-
hvs futott be a 4. Ukrn Fronttl. Jelentettk, hogy Szlo
vkibl Martinov partiznosztagtl olyan krs rkezett,
hogy jelljk meg a replsi tvonalat s a leszlls he
lyt a hrom szlovk kpvisel replgpnek, akik rint
kezsbe akarnak lpni a szovjet csapatok itteni parancs
noksgval.
Tbb rszletet nem kzltek.
Alekszej Innokentyevics parancsot adott a replsi t
vonal megjellsre.
Vajon nem a felkels? krdezte rviden Antonov.
Felhvtuk telefonon Petrovot, de semmi jat nem mon
dott. Nem kellett azonban sokig vrni. A Npbiztosok Ta
ncsnak teljhatalm kpviseljtl, aki a vezrkarnl
mkdtt mint a klfldi katonai szervezetek vezetje, azt
az rtestst kaptuk, hogy Pka krsre tallkoz jtt ltre
kztk. Utbbi azt a tjkoztatst adta, hogy Csehszlovkia
kormnya 1944. augusztus 30-ra virrad jjel fegyveres
felkelsre hvta fel Szlovkia npt s fegyveres erejt.
A felkels mr megkezddtt. A felkelk birtokban van
ngy vros, kzttk Ruzomberok, valamint a Svty Pe-
ter-i s a Tri Duby-i replterek (Zvolen trsgben). Pka
krte, hogy gyorstsuk meg a 2. csehszlovk ejternys de-
szantdandr tirnytst Szlovkiba, valamint fegyve
rek, felszerelsek lgi ton trtn szlltst a felkelk
nek.
Az jszaka tele volt izgalmas esemnyekkel. Romni
ban a szovjet csapatok sztzztk a Iai-nl s Kisinyov-
nl bekertett ellensges csoportostst. A vezrkarnl az
Erdlyben vgrehajtand tevkenysg tervn dolgoztunk.
Itt hzdott a nmetek Krptokban lev vdelmnek dli
szrnya. Az Erdlyben elrend sikerek, amirl mr be
szltem, dnt hatst gyakorolhattak volna a Konyev s
Petrov csapatai eltt lev ellensg llkpessgre. Csak
hogy az ellensg vdelme Erdlyben nagyon ers volt, s
ttrni egyelre nem sikerlt.
Pontosan emiatt aggdtunk mi is. Ha Szlovkiban ki
trt a felkels, akkor a felkelk minden bizonnyal azon
nali s hatkony segtsget vrnak tlnk. Neknk azon
ban semmilyen adatunk sem volt a nmet fasiszta hadve
zets ltal tnylegesen foganatostott rendszablyokrl.
Hogy vitt-e csapatokat az orszgba? Ha igen, milyent s
mennyit? Milyen az ellenlls? Mindezt ismerni nagyon
fontos lett volna.
Augusztus 31-n reggel 6 rakor a 4. Ukrn Fronttl
jelentettk, hogy hrom a szlovk hadsereg tisztjeit s
katonit szllt replgp szllott le. Hamarosan meg
rkezett Konyev jelentse is, hogy oda szintn rkeztek re
plgpek szlovk tisztekkel s katonkkal. A replgpek
Presov replterrl indultak. Jvetelk cljt egyelre
senki sem ismerte.
Vgl telefonon felhvott bennnket a 4. Ukrn Front
trzsfnke: Korzsenyevics tbornok, mr hatrozot
tabb dolgokat jelentett: a replgpen rkezett szlovk
tisztek beszmoltak Szlovkinak a nmet fasiszta csapa
tok ltal trtn megszllsrl. Az ellensg ngy hadosz
tlyt vetett be. Az egyik hadosztly Kosice trsgbl
szak fel, a msik kt hadosztly Krakk krzetbl dli
irnyban, egy hadosztly pedig Brno terletrl dlkeleti
irnyban tmadott. A szlovk hadsereg egysgei, a felke-
lk s a partiznosztagok ellenlltak a megszllknak, s
egy sor csompontot birtokukban tartottak.
A vezrkarnl ezeket az adatokat krltekinten tanul
mnyoztuk. Vilgos volt elttnk, hogy az ellensg jelen
ts erflnyt hozott ltre, de vajon kpes lesz-e leverni a
szlovk npet.
Ugyanezen a napon a csehszlovk katonai misszi kzl
te parancsnoksgunkkal, hogy a szlovk hadosztlyok ke
zkben tartjk a Krptok hgit, s a Vrs Hadsereggel
val szembetallkozs rdekben folytatand tevkenysg
re kszlnek. Vratlan csapsuk a Konyev s Petrov csa
patai eltt vd ellensg htba, az ltalnos siker dnt
tnyezje lehetne.
Miutn a legfelsbb fparancsnok tudomst szerzett a
felkelsrl, parancsot adott a vezrkarnak, hogy nyjtsa
nak segtsget a felkelknek, s adjanak utastst a csapa
toknak a tmad hadmvelet lefolytatsra.
Konyev elvtrs szmra ksztsk el a direktvt
mondotta. Az frontja szp sikereket rt el Sandomi-
erznl, s megerstette helyzett. Jelents tmadsi ta
pasztalata is van. Petrovnak mg vrnia kell, s alaposan
szt kell nznie.
Sztlin szemlyesen beszlt telefonon Konyevvel, s
megparancsolta neki, hogy rvidesen jelentse elkpzelst
az 1. Ukrn Front erinek a szlovkoknak nyjtand se
gtsgrl.
A kvetkez nap, 1944. szeptember 1-e egszen ms h
reket hozott, mint az elz napok. Ugyanannak a csehszlo
vk katonai misszinak adatai alapjn, a felkelk slyos
harcokat vvtak a tmad nmet fasiszta csapatokkal. Az
ellensgnek sikerlt elfoglalni Presovot, ahol a felkelsben
rszt vev szlovk csapatok trzse tartzkodott. A 2. szlo
vk hadosztllyal az sszekttets megszakadt, az 1. szlo
vk hadosztly pedig parancsot kapott, hogy trjn ki a
Krptokbl Kzp-Szlovkiba, a felkelkkel val egye
sls cljbl.
A helyzet nagyon aggaszt volt. Nyilvnvalnak tetszett,
hogy a Krptokban lev hgkat s tjrkat minden
valsznsg szerint nem nyitjk meg a szovjet csapa
tok eltt. A felkels feri Kzp-Szlovkiban sszponto
sultak, s nem lesznek kpesek a csapataink eltt elhelyez
ked ellensg vdelmnek htba csapst mrni.
A kialakult helyzet kvetkeztben a Vrs Hadsereg
csapataira nagyon slyos harcok vrtak. A Krptokon ke
resztl az t minden mterrt, a hgknl mg inkbb,
slyos rat kell majd fizetni. St, mg bent Szlovkiban
is heves kzdelmet kell vvni, hogy csapataink a felkels
ben rszt vev hadsereggel egyesljenek. Egyszval, nagy
s nehz t eltt llottunk.
Ezalatt az 1. Ukrn Frontnl Konyev tallkozott Talsky
ezredessel, a kelet-szlovkiai hadtest parancsnoknak he
lyettesvel. Az egyik replgppel jtt t az arcvonalon,
szavai szerint azrt, hogy utastst kapjon a szlovk csa
patok tevkenysgre vonatkozan.
Konyev telefonon jelentette a legfelsbb fparancsnok
nak a tallkozst s elkpzelseit a szlovk felkels meg
segtsre indtand tmad hadmveletrl. frontpa
rancsnok ht nap mlva javasolta a hadmvelet megkez
dst, mivel ennl hamarbb lehetetlen volt a szksges
csapatokat s az anyagi eszkzket sszpontostani.
Szeptember 2-n jszaka, amikor a vezrkar a fhadi
szllson jelentette az arcvonalakon az elmlt huszonngy
rban kialakult helyzetet, klns figyelmet fordtottak a
dlnyugati irnyra s a Krptokra. A jelents meghall
gatsa utn a legfelsbb fparancsnok ahhoz az asztalhoz
ment, ahol a Politikai Bizottsg s az llami Honvdelmi
Bizottsg nhny tagja lt. Rvid vlemnycsere hangzott
el a szlovk felkelsnek nyjtand segtsgrl. A segtsg-
nyjtst nemcsak katonai feladatknt vizsgltk, hanem
mint a szvetsgesi ktelezettsg vgrehajtst Csehszlo
vkia npei irnyban, mint a proletr internacionalizmus,
mint a nemzetkzi szolidarits megnyilvnulst orsz
gaink dolgozi kztt. n nem rtam le sz szerint az elv
trsak pontos kifejezseit, amelyekkel tmr formban
krvonalaztk llspontjukat. A lnyege ennek azonban
abban jutott kifejezsre, hogy a lehet leggyorsabban kell
tmogatst nyjtani. Mindamellett vilgos volt, hogy gyors
siker a Krptokban aligha lehetsges, s ezrt az ellensg
vdelmnek ttrse sok vrbe fog kerlni. Mindezt szm
ba vve, a legfelsbb fparancsnok mg ott megparancsolta
a vezrkarnak, hogy szervezze meg a felkelk fegyverrel
s lszerrel val elltst, ksztse el az 1. Ukrn Front
ltal a Krptokban megvvand tmad hadmvelet di
rektvjt, figyelemmel Konyev elkpzelseire.
Mg azon a napon a vezrkar szervezsi csoportfnke,
Csetverikov tbornok, a csehszlovk katonai misszi veze
tjvel egytt megvizsglta a Szlovkinak szlltand
fegyverek s ms anyagi eszkzk ignylst. Mi kidolgoz
tuk az 1. Ukrn Frontnak kldend direktva tervezett.
Ezt telefonon felolvastuk Sztlinnak, aki megparancsolta,
hogy az okmnyt Antonov rja al. me a direktva:
A szlovkiai partiznmozgalomnak, egyes szlovk regu
lris magasabbegysgek s egysgek nmet megszllk el
leni fegyveres kzdelmnek kibontakozsval kapcsolato
san a legfelsbb fparancsnok megparancsolta:
1. Hadmveletet kell elkszteni s lefolytatni az 1. s
4. Ukrn Front csatlakozsn azzal a cllal, hogy Krosno,
Sanok krzetbl Presov ltalnos irnyba mrt csapssal
a csapatok kijussanak a szlovk hatrra, s egyesljenek a
szlovk csapatokkal.
2. A hadmvelet vgrehajtshoz ignybe vehet a cseh
szlovk hadtest s azok a szlovk csapatok, amelyek Pre-
sovtl szakkeletre helyezkednek el. Alkalmazsukat elre
meg kell beszlni.
3. A hadmvelet vezetst nre bzom. Szksg esetn
a 4. Ukrn Fronttal a svhatrt mdostani lehet.
Mivel a helyzet nagyon srgetett, s Konyev mr dolgo
zott a hadmvelet tervn, elkpzelseinek bemutatst
szeptember 3-ra tztk ki. A vezrkar nagyon knyes
helyzetbe kerlt. A Krptokban megvvand hadmvelet
direktvja, melyet Sztlin parancsra csak az 1. Ukrn
Frontnak adtunk ki, nehz helyzetbe hozhatja a csapato
kat. A csapatok elrenyomulsnak mrvben a front dli
szrnya fedezetlenn vlik, biztostsra egyre tbb erre
s eszkzre lesz szksg, pedig ez utbbiak e nlkl sem
elegendk. Ez egyenes megszegse volt azoknak a rendsza
blyoknak, amelyek hadseregnkben a csapatok szrnyai
s hzagai biztostsra rvnyben voltak a hadmveletek
ben. Nem meglep, hogy Konyev, miutn kzhez kapta a
direktvt, azonnal felhvta Antonovot, s aggodalmt fe-
jezte ki frontja bal szrnyt fenyeget veszlyt illeten.
Egyrtelm vlemnyt nyilvntott nem tl nagy rtelmi
kpessgeinkrl. Alekszej Innokentyevicsnek kellett meg
magyarzni a kialakult helyzet knyes voltt. Konyev min
dent megrtett, s a Krptok lekzdsre kidolgozott had
mvelet tervnek jelentsekor, amelyet Sztlin tle vrt,
a kvetkez diplomatikus kiegsztst tette: Figyelembe
vve a 4. Ukrn Front elkvetkezend tmadsa hadmve
leti irnynak clszersgt Miskolc, Budapest fel, a je
lenlegi hadmvelet lefolytatshoz felttlenl ignybe kell
venni a 4. Ukrn Front jobb szrnyt legalbb ngy had
osztly erben Sanok trsgbl, vagy krek a 4. Ukrn
Front llomnybl rszemre ngy lvszhadosztlyt t
alrendelni.
Az ellensg Krptokban lev vdelmnek ttrsre
Konyev Krosno trsgben tmad csoportostst hozott
ltre. A fcsapst Dukla, Tylawa s Presov irnyba mr
tk. A hangslyt a fhadiszlls az ellensg vdelmnek
gyors ttrsre helyezte. A hadmvelet harmadik napjra
volt tervezve a szlovk hadosztlyok s partiznok tma
dsa, amely a csapatainkkal val tallkozst szolglta.
A vezrkar haladktalanul jelentette a fhadiszllsnak
az 1. Ukrn Front haditancsnak elkpzelst. Sztlin j
vhagyta a tevkenysg tervt, s parancsot adott Anto-
novnak, hogy intzkedjk a 4. Ukrn Front tmadsra is.
Ugyanezen a napn 22 ra 30 perckor, Petrov mr fel
kldte elhatrozst a fhadiszllsra. A tmadsra Grecs-
ko tbornok 1. grdahadseregnek jobb szrnyn lev,
szksges tzrsgi eszkzkkel s szakcsapatokkal meg
erstett 107. lvszhadtestet jellte ki.
Az id nem llt meg. A hadmvelet elksztsre ssze
sen nhny napot lehetett fordtani. A feladat pedig na
gyon bonyolult volt. A terep lehetv tette az ellensg sz
mra, hogy csapataink minden lpsre viszonylag kis cso
portokkal ellentevkenysget fejtsen ki, annl is inkbb,
mivel a vdelem megkzeltshez rendkvl kevs t llt
rendelkezsre. A manver, amely a hegyekben folytatott
hbor alapja, rendkvl korltozott volt, s egyes esetek
ben pedig semmifle md nem nylt r. Csapatainknl a
klnleges felszerels s a hegyekben folytatott harctev
kenysg tapasztalatainak hinya mg bonyolultabb tette a
helyzetet. A hadmveletet a leginkbb lervidtett vltozat
szerint ksztettk el. A hadmvelet szksgszeren az
arcbl vgrehajtott tmads formjt lttte, amelynek az
adott helyzetben a nmet fasiszta csapatok llsainak sok
vrvesztesggel jr ,, t rgsv" kellett volna tvltoz
nia. De ha sikerl megelzni az ellensget a tevkenysg
ben, sikerl vratlansgot elrni s megrizni a manvere
zsi lehetsget, akkor a frontlis csaps biztostja a legr
videbb idn bell kitztt cl gyors elrst.
A vezrkar s a fhadiszlls megfesztett munkval
azon fradozott, hogy milyen mdon lehetne cskkenteni a
frontlis csaps kedveztlen hatst, hogyan segtsk csa
pataink tevkenysgt a Krptokban ms irnyokban le
v erink. A hadmveleti csoportfnksg e pr nap alatt
szmtalanszor mrlegelte az egyttmkds megszervez
snek klnbz vltozatait. Magtl rtetden, az ilyen
segtsg szakrl ki volt zrva, mivel Konyev frontjnak
feri slyos harcokat vvtak a saodomierzi hdfben. A
front gy is majdnem a lehetetlent hajtotta vgre. Dlrl,
Romnibl a segtsg lehetsges volt. Mint ismeretes, ez
zel kapcsolatban a fhadiszlls mr szeptember 5-n, Zsu-
kovval s Malinovszkijjal folytatott szaktancskozs utn,
a 2. Ukrn Front ferit Debrecen irnyba fordtotta, ab
bl a clbl, hogy veszlyeztessk a Krptokban lev el
lensges csapatokat, elvgjk ket Magyarorszgtl s N
metorszgtl. Ennek kellett volna segteni a 4. Ukrn Front
csapatait a hegyekben lev ellensges vdelem lekzds
ben.
Ilyen volt az elgondols a 2. Ukrn Front, valamint a 38.
hadsereg s Petrov csapatai kztti egyttmkdsrl. Ter
mszetesen, ez lnyegesen megnvelte a Krptokon ke
resztl mrt csaps sikernek eslyeit, melyet a felkelt
szlovkok megsegtsre terveztnk alkalmazni.
A Krptokban folytatott hadmveletek megszervezs
rl s eredmnyeirl a kiadott mvek eleget rtak. Ezrt
csak rviden idzem a harctevkenysgek menett.
A 38. hadsereg parancsnoka, Moszkalenko tbornok a n
met fasiszta csapatok vdelmnek ttrst Krosno szak,
szaknyugat krzetbl Dukla, Presov irnyban mrt
frontlis csapssal szndkozta elrni. A siker kimlytst
gyorsanmozg magasabbegysgekkel terveztk oly mdon,
hogy a Duklai-hg birtokbavtele utn egyeslnek a fel
kelkkel Szlovkia terletn. A 38. hadsereget (52., 67. s
101. lvszhadtest) Baranov altbornagy 1. grda-lovashad-
testvel s Anyikuskin vezrrnagy 25. harckocsihadtes
tvel erstettk meg. Kratochvl tbornok parancsnoksga
alatt lev 1. csehszlovk hadtest szintn az llomny
ba kerlt. A hadtest 1. dandrnak ln Ludvk Svoboda
llt. Amint ezt Konyev alhzta, a lnyeg a meglepsben
s a csapatok lendletessgre trekv tevkenysgben
van.
Az ttrs, az ellensg vdelmnek mlysgbe mrt
frontlis csaps tjn, a 4. Ukrn Front Grecsko vezette
1. grdahadseregnek hadmveletre volt alapozva s pt
ve. Fcsapsnak irnya balrl csatlakozott az 1. Ukrn
Front f erkifejtsnek irnyhoz a 38. hadsereg svj
ban, s Bukowsko, Komancza irnyokba haladt.
A 38. hadsereg tmadsa szeptember 8-n, az 1. grda
hadsereg szeptember 9-n kezddtt. Habr az esk, az
elzott utak s a rossz ltsi viszonyok megtettk a ma
gukt, a szovjet csapatok mgis sikeresen nyomultak elre,
kemny csapsokat mrtek az ellensgre a Keleti-Krp-
tok gerinchez val elnyomuls sorn. De az ellensg is
ravaszul s hatrozottan tevkenykedett. Sikerlt felfedni
elkszleteinket, vrta az aktv hadmveleteket, s a t
mads els napjaiban tcsoportostotta erejt a fcsapsok
irnyban. Nagy mennyisg tzrsgi eszkzzel s harc
kocsikkal erstette meg csapatait, amelyek tzzel s el
lencsapsokkal igyekeztek lezrni a szovjet csapatok el
nyomulsnak tvonalait.
A vezrkarnl, a tmads els mozzanattl kezdve, fe
szlten vrtuk az adatokat a Krptokon tlrl. Nem volt
vilgos a helyzet elttnk. Hol van, s mit csinl a kt
szlovk hadosztly? Ha hinni lehet a csehszlovk katonai
misszinak, akkor mind a kt magasabbegysg sikeresen
harcol. Mellesleg mondva, ezzel magyarzhat, hogy meg
engedtk a frontoknak a fhadiszlls direktvjban meg
jellt szlovk csapatok alkalmazst.
Nemsokra azonban olyan hrek rkeztek, hogy a kt
szlovk hadosztly nem harcol, mert az ellensg mr le
fegyverezte ket. Ez Malr tbornok nylt rulsa miatt
kvetkezett be. A szlovk hadtest parancsnoka feltrta az
ellensg eltt a krptoki hgk birtokbavtelnek terveit,
majd tszktt a nmetekhez. A parancsnoksg nlkl ma
radt csapatok komolyabb ellenllst nem tanstottak, s
letettk a fegyvert. Csak egyes egysgek trtek t parti
znharcra.
Ilyenformn a hitleristknak sikerlt nagy erket felvo
nultatni a fontos irnyokban, biztostani maguk mgtt a
hgkat s a teljes manverszabadsgot a mlysgbl. Az
ellensg ellenllsa a hgkhoz val elnyomulsunk mr
vben llandan nvekedett, a 38. hadsereg s az 1. grda
hadsereg tmadsnak teme cskkent.
gy hisultak meg azok a remnyek, amelyeket a lon
doni csehszlovk kormny a szlovk hadsereg irnt tpllt.
Ettl neknk semmivel sem lett knnyebb, st a szovjet
csapatok tevkenysge nehezebb s bonyolultabb lett. De a
feladat nem vltozott: a felkelt npnek segtsget kellett
nyjtani. Erre irnyultak a szovjet fhadiszlls, a vezr
kar s a frontok haditancsainak elkpzelsei.
Az 1. Ukrn Front s a 38. hadsereg parancsnoksga a
25. harckocsi-, az 1. grda-lovashadtest s az 1. csehszlovk
hadtest tkzetbe vetsvel fordulatot akart elrni a kz
delem menetben. De a hegyekben sem a lovassg, sem a
harckocsik nem tudtk a gyalogsgot megelzni. Egytt
mentek a gyalogsggal, hossz menetoszlopban, egy me
netvonalon, nem voltak kpesek semmilyen manvert vg
rehajtani, nagyon szthzdtak s az ellensg ers oldalaz
tznek hatsugarba kerltek. E bonyolult krlmnyek
kztt a parancsnokok kzl senki sem tallta meg a tma
ds gyors kifejlesztsnek lehetsgt.
A szeptember 10-i s 11-i szvs harcok mgis bizonyos
remnyt nyjtottak. Csapataink, ezekben a napokban,
nemcsak hogy tvgtk az ellensg els vdvt, hanem
a tmads egyik irnyban a msodik vdvet is ttrtk.
Az ttrst keskeny arcvonalon, alig 1,52 km-es szaka
szon hajtottk vgre. Az 1. Ukrn Front s a 38. hadsereg
parancsnoksga ezrt gy dnttt, ezt a szellznyls-
nyi rst hasznlja fel arra, hogy megakadlyozza a had
mvelet tvltozst lass, kszva trg tevkenysg
g. Az ttrsbe elrevontk Baranov lovassgt.
Rendkvl nagy merszsg kellett hozz, hogy akkor va
laki ilyen elhatrozsra jusson. A front- s hadseregpa
rancsnokok szmra elengedhetetlenl szksges volt, akr
csak egyetlen lehetsg megragadsa is, hogy ttrskkel
segtsget nyjtsanak a szlovkiai felkelknek. A lovassg
nak majdnem tzfolyosn kellett thaladnia. Az id r
vidsge, valamint a tzrlvegek s aknavetk keskeny
hegyi svnyeken trtn tcsoportostsnak nehzsge
miatt a tzrsgi biztosts nem volt ahhoz elegend, hogy
megbzhatan lefogja a nmet fasiszta csapatok tzeszk-
zeit a folyos szrnyain. Ezeknek az eszkzknek tbbsge
ktsgtelenl nagy hatkonysggal folytatta volna tev
kenysgt. Arra sem lehetett szmtani, hogy replink k
pesek lesznek az ellensg tzeszkzeit elhallgattatni. Azon
kvl replgpnk nem is volt valami sok. A clok jl el
voltak rejtve a terepmlyedsekben. A lgiernek ahe
lyett, hogy folyamatos s tmeges csapsokat mrt volna
kis csoportokban kellett tevkenykednie, ami nem ho
zott gyors s vals segtsget. Emellett mg kevs volt az
zemanyag is. De ms vlasztsra nem nylt lehetsg.
Akkor is, mint mindig, a nehz s felelssgteljes pilla
natokban a kommunistk lltak az els sorba. Rjuk nz
tek fel s hozzjuk igazodtak. A front s a hadsereg po
litikai munksai, Krajnyukov, Jepisev, Satyilov tborno
kok s sokan msok, jjel-nappal a csapatoknl tartzkod
tak, lelkestettek, segtettek s a legmegfelelbb helyre l
ltottk a prttagokat. A jl szervezett politikai munka ad
ta azt a hatalmas ert, amely a szovjet katonk nagy t
madsi temt biztostotta. Azokon a slyos harci napokon,
1944 szn a Krptokban tmad 18. hadsereg politikai
osztlynak vezetje, Brezsnyev vezrrnagy rta az egyik
jelentsben: A Krptokban folytatott hadmvelet ko
moly prbattele volt a hadsereg egsz szemlyi llom
nynak, az egyszer katontl a tbornokig. Ezt a prba
ttelt sikeresen killtk.
Az ellensg tzhatsnak cskkentse vgett Baranov
hadtestt jszaka vontk elre. A sttsg a mi szvetsge
snk volt. Megakadlyozta az ellensget, hogy clzott tzet
ljn, s ez ebben a helyzetben sikerrel kecsegtetett. De
ugyanakkor a rossz ltsi viszonyok flttbb korltoztk
a tjkozds pontossgt s a lovassg mozgsi sebess
gt. Egy 24 ra alatt a hadtestnek csak 20 km-t sikerlt
megtennie. A grdistk azonban nem lltak meg, mg egy
szer ugyanannyit haladtak, s a feldert csapatok kijutot
tak Szlovkia terletre.
Az ellensg rjngtt. A folyos szrnyain szvs harcok
folytak. Szeptember 14-n a nmeteknek sikerlt lezr
niuk a folyost s elvgni a hadtestet a 38. hadsereg f
erejtl. Valamennyi olyan irny trekvs, hogy helyre
lltsk vele az l kapcsolatot, teljesen sikertelennek bi
zonyult. A grdistk pedig kzben felhasznltk a kevs
lszer-, lelmiszer- s ltptartalkukat. A lovak kifrad
tak, a hadtest elvesztette mozgkonysgt, amit az ellen
sg azonnal kihasznlt. Hozzkezdett a hegyi tjrk s
utak lezrshoz, fokozatosan behlzta az egysgeket sa
jt csapataival. A vezrkarnak kellett megszervezni a lo
vasok lgi ton val elltst. Szmomra az 1. lovashad
test kzdelmnek napjai az ellensg mgttes terletein,
klnsen aggasztak voltak. Kzlk sokat jl ismertem,
s pontosan tudtam: mit jelent lovassg szmra a hegyek
ben, bekertsben harcolni. A harcok jjel-nappal nehz
krlmnyek kztt folytak. Egyes terleteken kzitusra
knyszerltek...
Moszkalenko hadseregnek katoni egyheti tmads
eredmnyeknt 22 km-es szles arcvonalon ttrtk az el
lensg vdelmt, s ugyanilyen mlysgbe nyomultak el
re. Ezek a tevkenysgek az ellensg jelents erit vontk
magukra. A frontparancsnok megerstette a 38. hadsere
get, bevetette Polubojarov tbornok 4. grda-harckocsi-
hadtestt, majd ennek nyomba Grigorjev tbornok 31.
harckocsihadtestt. Igaz, ezek nem voltak valami ersek.
Pldul Polubojarov hadteste sszesen 59 harckocsibl s
9 rohamlvegbl llott. De abban az idben ez is sokat se
gtett a tmad 38. hadseregnek.
Polubojarov harckocsijait a hadsereg bal szrnyn vetet
tk tkzetbe, majdnem a 4. Ukrn Front csatlakozsn.
A front s a hadsereg parancsnoksgnak megtlse sze
rint itt volt az ellensg vdelmnek leggyengbb pontja.
Amellett, ezen a szrnyon volt egy kis lehetsg a man
verre a nmet fasiszta csapatok fcsoportostsnak szr
nyba. A harckocsizok hatrozottan tmadtak, jl egytt
mkdtek szakrl, a fcsaps irnyban elremozg csa
patokkal. Ktnapi szvs harc utn a 4. grda-harckocsi-
hadtest betrt Dukla faluba. Egyidejleg a msik irnybl
iderkezett a hadsereg fereje, llomnyban tbbek k
ztt az 1. csehszlovk hadtest egysgeivel. A csehszlovk
katonk a mi harcostrsaink lettek. A Krptokban mr az
els harcok idejn igazi s odaad fegyverbartokknt is
mertk meg ket. Az 1. csehszlovk hadtest szmra a t
mads krlmnyei ugyanolyan nehezek voltak, mint a
mi katonink szmra . . .

Mieltt a Krptokon keresztli ttrs trtnett foly


tatnm, egy kis kitrt szeretnk tenni, amely - tbbek
kztt az emltett esemnyekkel kapcsolatos.
1971 szn lehetsgem nylt szabadsgomat Karlovy
Varyban tlteni. A Bristol-ban laktam, ahol Ivn Sztye-
panovics Konyev marsallal tallkoztam. szintn azrt
rkezett ide, hogy e nagyszer gygyhely vizvel erstse
egszsgt. Egyszer, kzsen, meghvst kaptunk a Cseh
szlovk Szocialista Kztrsasg elnktl, Ludvk Svoboda
elvtrstl, hogy vegynk rszt az ltala rendezett ebden
a Prghoz kzel lev lanai reg vadszkastlyban. Ez a
hely mr rgta a csehszlovk kztrsasgi elnkk pihe
nje s barti tallkozk sznhelye.
gy indultunk, hogy legyen elegend idnk. mde csak
hamar szrevettk, hogy tl korn fogunk rkezni. Ivn
Sztyepanovics mint akkurtus ember, gy dnttt, hogy
katonkhoz ill pontossggal fogunk rkezni. Ezrt, amikor
az adott helyhez kzeledtnk, lelasstotta a gpkocsi sebes
sgt, majd meglltotta a gpkocsit az tszli fk rny
kban.
Pontosan 12 rakor rkeztnk a kapuhoz, ahol az elnk
gpkocsijval tallkoztunk, aki szintn pontos ember volt,
s az ton ugyanazt csinlta, mint mi. Klcsns meleg
dvzlsek s a katonai szoks szerinti trflkozs utn,
Konyev tlt Svoboda limuzinjba, s tovbbindultunk.
Az erd csndje, a hervad fvek s virgok illata foga
dott bennnket. Az elnk javasolta, nzzk meg a vadas
kertet, ahol az vszzados tlgyek kztt szelden porosz-
klt egy szarvascsorda. Az erdben val barangols kzben
megrkeztnk a vadszhzhoz. Egy ra krl jrt az id,
s cseh szoks szerint eljtt az ebd ideje. Az elnk asztal
hoz invitlt bennnket.
Amikor a harcostrsak tallkoznak legyenek brmi
lyen rendfokozatban , mindenkor szabad s fesztelen
a beszlgets. Mindig van mit feleleventeni, j szval visz-
szaemlkezni, vagy hallgatni, ami esetenknt kifejezbb s
ersebb a sznl. gy volt ez ebben az esetben is . . .
Ivn Sztyepanovics, emlkszik-e mg arra, hogy
megharagudott rm, amikor mr hadtestparancsnok vol
tam ? fordult az elnk Konyev marsallhoz.
Ht, hogyne emlkeznk, nem olyan idk jrtak ak
kor, amelyeket el lehetne felejteni. A csehszlovk katonk
nak annak idejn nagyon nehz volt. Dukla irnyba men
tek. Az ellensg tzzel lezrta az sszes utakat, harckocsik
kal gyakran mrt csapsokat. A hadtest harcnak vezetse
alig mkdtt. A hadtest akkori parancsnoka: Kratochvl
tbornok 25 km-re a harcrendek mgtt tartzkodott.
Ilyenkor vajon milyen vezetsrl lehet beszlni?
n mindenre nagyon odafigyeltem. Az asztal melletti
beszlgets, mintegy elre tgondolt terv szerint, vissza
emlkezseim knyvnek oldalaira kerlt, amelyet itt:
Karlovy Varyban fejeztem be. Termszetesen, sok min
dent ismertem Konyevnek a fhadiszllsra kldtt okm
nyaibl s jelentseibl, de az esemnyek rsztvevinek
s milyen rsztvevinek! tansga egszen ms do
log.
Kratochvl tbornokot, akirl a beszlgets folyt Konyev
s Svoboda kztt, a Benes-kormny erskdsre nevez
tk ki az 1. csehszlovk hadtest parancsnokul. azonban
nem volt kpes megbirkzni a re bzott feladattal. A m
gttes llsokban tartzkodott, a magval hozott angol
whiskyvel vigasztalta magt, mikzben a hadtest katoni
s tisztjei letket ldozva rohamoztk a Krptokban az
ellensg ers s szvs vdelmt. Konyev akkor levltotta
Kratochvlt a hadtestparancsnoki beosztsbl, s helyette
Svoboda tbornokot nevezte ki. A tett intzkedst ezutn
jelentette Sztlinnak. A legfelsbb fparancsnok jvhagy
ta a frontparancsnok dntst, de Kratochvl flrellt-
sval kapcsolatban kifejtette, hogy adott esetben klfl
diekkel van dolgunk, mghozz szvetsges orszg csapa
tainak parancsnokval, ezrt Kratochvl levltst s Svo
boda kinevezst jogilag is rendezni kell. Ezt rvidesen
vgre is hajtottk, a csehszlovk kormnnyal trtnt meg
beszls utn.
Konyev marsall tevkenysgnek eredmnyekppen a
csehszlovk hadtestnl a helyzet gykeresen megjavult.
Kratochvl levltsa s Svoboda tbornok hadtestparancs
nokk trtnt kinevezse utn jelentette Satyilov tbor
nok, a politikai fcsoportfnksgre Scserbakovnak a
dolgok lnyegesen jobban mennek. Svoboda nagyobb k
vetelmnyeket tmaszt s fegyelmet kvetel. A hadtestnl
most nagyobb a rend.
Azokban a napokban a csehszlovk s szovjet katonk
vllvetve folytattk a tmadst Szlovkia hatrai fel.
1944. szeptember 20-n a hadtest Polubojarov s Anyi-
kuskin harckocsizival egyttmkdsben elfoglalta a
mr emltett Dukla helysget. Nhny nap mlva pedig
harc rn elrte a csehszlovk hatrt. Ez a csehszlovk ha
zafiak dicssges gyzelme volt. De ha ez gy volt, akkor
mirt haragudott meg Konyev Ludvk Svobodra, amikor
lett a hadtest parancsnoka. me, gy emlkezett erre visz-
sza az sz haj csehszlovk kztrsasgi elnk.
nnekem akkor mondotta Ludvk Svoboda sa
jt szememmel ltnom kellett a hadtest harcmezejt. Nem
is tudom megrteni, miknt lehet csapatokat vezetni oly
mdon, hogy a parancsnoknak sejtelme ne lenne a tma
dsi svban lev tereprl. Egyenesen az elrevetett roha
moz csapatokhoz mentem. s ott azt lttam, hogy a ka
tont lelkesteni kell, szemlyes pldt kell szmra mu
tatni a harcban. s n, Ivn Sztyepanovics ppen akkor
hvott a tbori telefonhoz . . .
nnekem pedig mondotta mosolyogva Konyev
szksgem volt a Duklai-hgban lev helyzet pontos is
meretre, mert tlem ezt kvetelte Moszkva. Keresem nt,
mire azt vlaszoljk nekem, hogy a parancsnok az elre
vetett egysgeknl van. spedig hol? krdeztem. Vgl
megkerestk nt. n akkor szvbl azt mondtam: Tbor
nok r, megtiltom nnek, hogy egy gppisztolyos szerept
tltse be. Neknk nem rohamoz katonra, hanem hadtest-
parancsnokra van szksgnk!
n szintn megsrtdtem a tbornok r megszl
ts miatt jegyezte meg a vendgszeret hzigazdnk, s
megkrdeztem mirt nem tbornok elvtrs?
Emlkszem, gy volt. Akkorra azonban n mr egy
kiss lecsillapodtam, s a kvetkezt vlaszoltam: rtse
meg, Svoboda elvtrs, hogy a mi szmunkra n nagyon
rtkes ember, s nem szabad gy kockztatnia lett, arrl
nem is beszlve, hogy a hadtestparancsnoknak erre egyl
taln nincs is szksge. s ezzel be is fejeztk . ..
Azon a napon, a kztrsasgi elnknl a vendgsgben,
nagyon sok rdekes dolgot feleleventettnk. Az egsz be
szlgetsbl most csak a duklai esemnyt emelnm ki,
amelyrl nem feledkezett meg sem Svoboda, sem Konyev.
Vlemnyem szerint ez az eset nemcsak a csehszlovk had
test akkori parancsnoknak szemlyes btorsgrl tans
kodik, hanem azt is bizonytja, milyen nehz s aggaszt
helyzetben voltak a Krptok elleni tmads idejn az sz-
szes rsztvevk, a sorkatontl a tbornokig. Svoboda ki
menetele az els vonalban harcolkhoz nem virtuskods
volt. Nagyon sok ftiszt gy cselekedett ezekben a napok
ban, minden erejt arra sszpontostva, hogy a Krptok
Szlovkia irnyban trtn nehz ttrst siker koro
nzza.

1944. oktber 6-n 6 rakor Svoboda tbornok csapatai,


egyttmkdve a Vrs Hadsereg 67. lvszhadtestvel,
melynek parancsnoka Smigo tbornok volt, rohammal el
foglaltk a Duklai-hgt. A csehszlovk katona itt lpett
sajt hazjnak fldjre, s megkezdte felszabadtst.
Az oktber 6-i dicssges esemnyek tiszteletre nnep
k ma a Csehszlovk Nphadsereg Napjt. A Duklai-hg-
hoz vezet nehz, grngys ton szletett meg a mai
Csehszlovkia politikai letnek egyik legfontosabb jel
szava: rkk egytt a Szovjetunival!
Napjainkban, szolglati gyben, tbbszr tallkozom a
prgai Vrban a hbors vek h harcostrsaival, a Cseh
szlovk Szocialista Kztrsasg elnkvel, Ludvk Svobo
da elvtrssal. Minden tallkozsnak rlk, s szilrd ba
rtsgunk jabb jelnek tekintem. Minden alkalommal
visszaemlkszem azokra az idkre, amikor ez a bartsg a
harcok mezejn megszletett s megersdtt. E harcok
ban rszt vett az els csehszlovk katonai alakulat, az a
gyalogoszszlalj, amely a Szovjetuni terletn Ludvk
Svoboda alezredesnek, a Jaroslav Prohaska trzsszzados
nak, Otokar Ritirz fhadnagynak, Otokar Jaros fhadnagy
nak s tbb ms csehszlovk hazafinak erfesztse, ldo
zatos munkja nyomn jtt ltre.

Az adott helyzetben a szovjet vezetk hosszas mrlege


ls utn dntttek arrl a krdsrl, hogyan alkalmazzk
a fiatal, tapasztalatlan csehszlovk katonai egysget. Mind
nyjan azt akartuk, hogy kemny harcokban edzdjk,
harcoljon s becslettel vigye hazjba a szabadsg zsz
lajt. A legfelsbb fparancsnok, amennyire n tudom, a
zszlaljnak rendkvl nagy politikai jelentsget tulajdo
ntott. Errl tbbszr is kifejtette vlemnyt a fhadiszl
ls lsein, amikor megtrgyaltk az arcvonalakon kiala
kult helyzetet. Sztlin gy vlte, hogy a csehszlovk
zszlaljat nem szabad a tapasztalt s jl felfegyverzett
nmet fasiszta csapatok ellen bevetni, mert felttelezte,
hogy ebben az esetben indokolatlanul slyos vesztesgeket
szenvedne.
A krdst akkor dntttk el, amikor a legfelsbb fpa
rancsnok beszlgetst folytatott a zszlalj parancsnok
val, Svobodval. Sztlin szintn kifejtette nzeteit, s k
zlte aggodalmt az alezredessel. Ugyanolyan nyltan s
tiszta szvbl vlaszolt akkor a zszlalj parancsnok is. Svo
boda elmondta, hogy hazjnak legnagyobb ellensgei a
nmet fasiszta megszllk, ezrt s harcostrsai azon a
vlemnyen vannak, hogy minden erejkkel harcolniuk
kell a hitlerista betolakodk ellen. Ez a haza irnti leg
szentebb ktelessgk. A megbeszls eredmnyeknt a
csehszlovk katonai egysget rvidesen az arcvonalra ir
nytottk ...
Az ukrajnai harcok utn, a Krptok elleni roham s a
Duklai-hg birtokbavtele voltak a csehszlovkok legjob
ban vrt gyzelmei. De mintegy ellentmondsknt, ppen
a duklai tkzet Ludvk Svoboda szmra kellemetlen k
vetkezmnyekkel jrt. Benes kztrsasgi elnk keser
szemrehnyst tett a csehszlovk hadtest parancsnoknak
amiatt, hogy a hadtest nagy vesztesgeket szenvedett. A
szemrehnys egyenesen a vd jellegt lttte, jllehet
Benes, a betlttt helynl fogva, kellen tjkozdhatott
a hadtest s valamennyi szovjet csapat tmadsnak rend
kvl nehz viszonyairl.
Svoboda elhrtotta a srt s igazsgtalan lltsokat,
amelyekkel az elnk t vdolta, s bebizonytotta, hogy
nincsen igaza.
Az elnk vlemnyn volt tovbb az akkori csehszlovk
hadgyminiszter: Ingr, s ms polgri s katonai hivatalos
szemlyek, tbbek kztt a levltott Kratochvl tbornok
is. A moszkvai csehszlovk katonai misszihoz Londonbl
utasts rkezett Pka tbornok rszre, hogy mivel l
ltlag nincs lehetsg a hadtest vesztesgeinek ptl
sra, fel kell oszlatni! Ugyanilyen srgnyt kapott Svoboda
is. Ingr azt javasolta, hogy a hadtestet ne tltsk fel, ha
nem llomnybl hrom-ngy gyalogoszszlaljat kell
ltrehozni, s bellk egy nll dandrt kell alaktani.
Megszntettk a tzrezredet s a harckocsidandrt is.
Egyszval, a magasabbegysg magvt semmistettk meg.
Ingr nem krte ki Svoboda vlemnyt, hanem csak pa
rancsolt s kvetelt. A meghatrozott rend alapjn errl
tjkoztattk a szovjet Legfelsbb Fparancsnoksgot is.
De itt a londoni kormny irnyvonala nem lelt tmoga
tsra. A szovjet fparancsnoksg rintkezsbe lpett az 1.
Ukrn Front parancsnokval, s kikrte vlemnyt a had
test szemlyi llomnnyal s anyagi eszkzkkel trtn
feltltst illeten. A front haditancsa azt a vlaszt adta,
hogy a hadtestnek van megfelel kerete a feltltsre s a
tovbbi nvelsre. Egysgeink szlovk fldre lptek, ahol
elegend nkntes van. A kzeljvben, a Krptokon tli
terlet felszabadtsval, ahol sok szlovk nemzetisg la
kos van, ez a lehetsg mg tovbb bvl. A haditancs
kategorikusan ellenezte a hadtest feloszlatst.
A fhadiszlls egyetrtett az 1. Ukrn Front haditan
csnak javaslatval, hogy a csehszlovk hadtestet fenn kell
tartani, szemlyi llomnnyal trtn kiegsztst nkn
tesek toborzsval, anyagi eszkzkkel, fegyverzettel s
technikai eszkzkkel val fel tltst pedig a szovjet tar
talkokbl kell megoldani. gy is trtnt.
A szovjet kormny engedlyvel, oktber vgn Svoboda
embereinek egy kis csoportjt elkldte az ellensgtl fel
szabadtott Krpt-Ukrajnba, hogy a hadtest feltltshez
embereket toborozzon. A csoport nagyon tevkenyen dol
gozott, s a toborzs mellett segtett a npbizottsgok
megszervezsben is.
gy maradt meg az 1. csehszlovk hadtest, a hazafiak
dicssges harci magasabbegysge, amely a szocialista
Csehszlovkia fegyveres erinek magvt alkotta.

A 4. Ukrn Front llomnyba tartoz 1. grdahadsereg


ln Grecsko vezrezredessel a 38. hadseregtl balra
tmadott. A tmads temre itt is ugyanazok a hadm
veleti tnyezk hatottak. A terep hegyes jellege s az ers
vdelmet ltrehoz ellensg szvs ellenllsa volt a jel
lemz. A nmet hadvezets ugyanazokkal a mdszerekkel
dolgozott, mint Moszkalenko csapatai ellen. Szthzta az
erket, s a f erkifejtst mindentt a hegyi utakra s
tjrkra sszpontostotta. Az ellensgnek azonban nem si
kerlt a hadsereg tmadst meglltani. A hadseregpa
rancsnok erlyes rendszablyokat foganatostott, mindig a
legfelelssgteljesebb szakaszon tartzkodott, arra ktelez
te parancsnokait, hogy a harcllspontjaikat minl elbbre
vlasszk, s gy a tmads j temben haladt.
Az ellensges vdelem ttrsnek szlessge, tnapi te
vkenysg utn elrte a 30 km-t, a mlysge pedig a 10
12 km-t. De az elrt eredmnynl is fontosabb volt az,
hogy az 1. grdahadsereg, mint egy faltr kos, megnyi
totta az utat a Krptokon tlra. Az ellensg vgs er
fesztseit tette, s nem volt messze a pillanat, amikor v
delmnek ssze kellett roppannia. A hadmvelet rverse
azt mutatta, hogy ez a jelensg elssorban Grecsko csapa
tainak svjban mehet vgbe. Ki kellett hasznlni az ese
mnyek menetnek ezt az elkerlhetetlen irnyzatt.
Mind az ellensg, mind a 4. Ukrn Front parancsnoka
jl megrtette a dolog lnyegt. A helyzet kifejldsre
azonban mindenki, termszetesen, a maga mdjn reaglt.
A nmet fasiszta hadvezets knytelen volt elvonni erket
a 4. Ukrn Front eltt lev vdelmnek ms irnyaibl,
s gyorsan tirnytani ket mindenekeltt az 1. grdahad
sereg tevkenysgnek svjba. Ezt Petrov szrevette, s
megindtotta a 18. hadsereg s a 17. grda-lvszhadtest
tmadst. A front most teljes erejvel tmadott.
A vezrkar figyelmesen elemezte a frontparancsnokok
minden elhatrozst. Ez all nem volt mentes a 4. Ukrn
Front parancsnoknak elhatrozsa sem. Az elemzsnl
szrevettk, hogy Petrov, a hegygerincek megkerlsre
trekedve, elfordtotta erejt a fhadiszlls ltal megje
llt komanczai irnybl. Ez meghistotta volna az egytt
mkdst a nehz krlmnyek kztt tmad 38. hadse
reggel. A helyzet nem elszigeteltsget, hanem szoros kap
csolatot s klcsns segtsgnyjtst kvetelt a hadmve
letben rszt vev sszes erktl.
A vezrkar jelentse alapjn a Legfelsbb Fparancs
noksg felhvta Petrov figyelmt az irnybl val eltrs
kvetkezmnyeire, s megparancsolta, hogy a front tma
dsnak alapvet irnya tovbbra is Komancza, Humen-
n, Mihalovce legyen.
A legfelsbb fparancsnok arra trekedett, hogy a ren
delkezsre ll erkkel meggyorstsa csapataink elrenyo
mulst a Krptokban, ezrt oda kldte szemlyes kpvi
seljt: Zsukovot, aki akkor Rokosszovszkij nl tartzko
dott az 1. Belorusz Frontnl. Zsukov feladata az volt, hogy
Konyevnl s Petrovnl szemlyesen ismerkedjk meg a
helyzettel, s gondolja t, vajon nem lehet-e meggyors
tani ezen a szakaszon tmadsunkat. Sztlin felhatalmazta
a marsallt, hogyha szksges, nevben adjon parancsot.
Szeptember 19-n Zsukov az 1. Ukrn Fronthoz replt.
Ott meggyzdtt, hogy a helyzet nehz, s valban olyan,
amilyennek Konyev Sztlinnak jelentette. A legfelsbb f-
parancsnok helyettese ltta, hogy milyen nagy az ellensg
ereje, s hogy mennyire nem egyszer a mi korltozott
eszkzeinkkel ttrni az ellensg vdelmt a hegyekben.
Georgij Konsztantyinovics jelentette: Moszkalenknak
kevs a lvszhadosztlya, s ami van, az is csekly lt
szm s fradt.
A kvetkez nap Zsukov mr a 4. Ukrn Frontnl, Pet-
rovnl volt. Tzetesen tjkozdott, majd jelentette Szt
linnak: Megismerkedve Petrov hadseregeinek er- s esz
kzcsoportostsval, gy gondolom, az erk s eszkzk
clkitzse helyes, Petrov helyesen rti a hadmvelet cl
jt, s munkjt nem vgzi rosszul. Mindamellett a mar
sall bizonyos hinyossgokat fedezett fel a harctevkeny
sg vezetsben, s a fparancsnok nevben kvetelte a
3. hegyi lvszhadtest s a 11. lvszhadtest azonnali t
kzetbe vetst Grecsko szakaszn, valamint a 18. hadse
reg ngy hadosztlynak tmadsba lendlst az 1. grda
hadsereggel val szoros egyttmkdsben. Ebben az eset
ben a 4. Ukrn Front jobb szrnyn olyan mennyisg csa
patok tmadhatnnak, amelyek bizonyra meggyorstank
a Presov s Komancza irnyban val ttrst. A tev
kenysgre val sztnzs hasonl rendszablyait javasol
tk a bal szrnyon is, ahol Petrov csapatai a 2. Ukrn
Fronttal mkdtek egytt.
Befejezsl a fhadiszlls kpviselje kzlte: Petrov
j egyetrtsben dolgozik Mehlisszel, s semmifle krds
ben nem neheztel r.31 A marsallnak ez az szrevtele
fnyes bizonytka volt Ivn Jefimovics Petrov makult
lan jellemnek s trelmnek; Petrov jl kiismerte magt
a Mehlisszel val kapcsolatokban, megrtette ha lehet
gy mondani jellemnek klns vonsait, s elg ers
volt ahhoz, hogy egytt dolgozzon vele, ahogy azt a kom
munista ktelessgteljests s lelkiismeret megkvetelte.
A fhadiszlls kpviseljnek kiszllsa a csapatok te
vkenysgi krzetbe fontos szervezsi eleme volt a szov
jet csapatok aktvabb tmadsnak a Krptokban. Az
eredmnyekre nem kellett sokig vrni. Szeptember 20-n
az 1. grdahadsereg, szeptember 25-n pedig az 1. Ukrn
Front 38. hadserege tlpte a csehszlovk hatrt, vissza
vetette az ellensget a Krptok f gerinchez, s meg
kezdte a hgkrt foly harcot. Jelents sikerek szlettek
a 4. Ukrn Front tbbi szakaszain is, ahol Zsuravljov t
bornok 18. hadserege s Gasztyilovics tbornok 17. grda-
lvszhadteste tevkenykedett. A Zsuravljov-hadsereg ki
jutott Uzsgorodhoz, Gasztyilovics hadteste pedig Muka-
csevhoz, s rvid id mlva elfoglaltk ezeket a fontos
kzigazgatsi kzpontokat. Most mr a hegyek f gerince
mgttk hzdott. De a szlovk antifasiszta felkels kr
zete mg messze volt. . .

1944 egsz oktberben a harcok a Krptokban sem


nappal, sem jszaka nem csendesedtek . . . Amg a szovjet
csapatok s Svoboda hadteste a nmet vdelmet trtk t,
a szovjet hadvezets sem fordtott kevesebb figyelmet a
szlovkiai felkels fegyverrel, lszerrel, felszerelssel s
gygyszerrel val elltsra. Kedvez idjrsi viszonyok
esetn a fegyverrel megrakott replgpek minden jszaka
megjelentek Szlovkiban. 1944-ben a felkelkhz irny
tottak tbb mint 10 000 puskt, gppisztolyt, karablyt s
pisztolyt, krlbell 1000 gppuskt, pnclelhrt fegy
verek szzait s nhny milli darab lszert.
A felkels megsegtsre lgi ton tirnytottk a Szov
jetuniban megalaktott 2. nll csehszlovk lgideszant-
dandrt, az 1. csehszlovk vadszrepl ezredet, sok okta
tt s partiznparancsnokot. A dandr 1943 szn, Melito-
pol trsgben nagyrszt az oldalunkra tllt szlovkokbl
alakult meg. Ltszma majdnem elrte a 3000 ft. A ka
tonk kzl tbben rszt vettek a Kijev s Bla ja Cerkov
krli tkzetekben. Nhny katont harci ernyeik
rt rdemrendekkel s rdemrmekkel tntettek ki.
A dandr az alapvet harckikpzs utn, 1944. prilis 23-n
zszlt kapott, s a katonk letettk a katonai eskt. A dan
drnak most nehz feladatokat kellett megoldania az ellen
sg htban, s ezeknek becslettel eleget tett. Ugyanilyen
jl lehetett mondani az 1. csehszlovk replezred vadsz
replirl is.
A szlovk np felkelse 1944. ks szig folytatdott.
A felkels a csehszlovk nemzeti felszabadt mozgalom
legnevezetesebb politikai s katonai esemnye volt. Meg
tisztel helye van az eurpai ellenllsi mozgalom trt
netben. A felkelk a legslyosabb rkban is, klnsen
a kommunistk, btran szembenztek a veszllyel, s foly
tattk a nehz kzdelmet. Tudtk, hogy a Vrs Hadsereg
segtsgkre siet s ezrt a vgskig kitartottak. A felkels
napjai azonban meg voltak szmllva. Minthogy a szlovk
hadsereget a fasisztk sztvertk, hibavalnak tetszett a
drga id eltltse. A Benes-kormny jbl megmutatta
gyengesgt, s ezrt a hs felkelknek kellett vrrel fi
zetnik. Az SS-hadosztlyok vasgyrbe szortottk a fel
kelket, s knyrtelenl leszmoltak az antifasisztkkal.
Szovjet katonk ezrei, akik Szlovkia segtsgre siettek,
a Krptok arcbl val tmadsa folyamn letket ldoz
tk a slyos harcokban. Mg egy flvnek kellett eltel
nie, mg a szovjet harcosok, a csehszlovk hadtest fegy
vertrsaival egytt, megvvtk a gyzelmet hoz felszaba
dt hadjratot, s nneplyesen tallkoztak Prgban.
TIZEDIK FEJEZET

IRNY BCS!

Vdelembl tmadsba Kari Renner felajnl


ja szolglatait A szovjet kormny nyilatkozata
Titkos parlamenterek Bcsbl A roham
eltt A felkels nem sikerlt Alln Dulles
rnyka Renner levele a Kremlnek A b
ks egyttmkds kezdete Az osztrk polgr-
mester s a szovjet vrosparancsnok

A balatoni vdelmi tkzet eredmnyeknt a szovjet


erk a bcsi irnyban olykppen helyezkedtek el, hogy a
csapatok fcsoportostsa a 3. Ukrn Front svjban volt.
Ennek a frontnak volt az alapvet feladata, hogy az elk
vetkez tmad hadmveletben az ellensget sztverje.
Megjegyzem, hogy valamilyen hossz felkszlsre nem
volt id. A fronttl azt jelentettk, hogy az ellensg be
ssa magt. Teht nem szabad vrni, az eltt kell csapst
mrni csapataira, mieltt sikerlne megkapaszkodnia.
A 3. Ukrn Frontnak a tmadst a jobbszrny-csapatai-
val kellett megindtania, mivel ez a szrny szakrl beny-
lott abba a mly kiszgellsbe, amelyen az ellensg vdel
mnek vonala hzdott Szkesfehrvrtl dlre s dlnyu
gatra. E kiszgellsben helyezkedett el a 6. SS-pncloshad-
sereg megmaradt harckocsijainak nagy rsze. A hadsereg
sztverse azt jelentette volna, hogy a nmet fasiszta had
vezetst megfosztjk pnclos pajzstl, s felszmoljk
vdelmnek ferejt. Ennek eredmnyeknt utat nyitunk
magunk eltt Magyarorszg nyugati krzeteibe s Ausztria
belsejbe, Bcs irnyban.
Tolbuhin elhatrozsa az volt, hogy ttri az ellensg
vdelmt, bekerti s megsemmisti az ellensg pnclos
fcsoportostst, a fcsapst a front jobb szrnyn mri a
9. s 4. grdahadsereg erivel Gnt, Velencei-t szakaszrl
Veszprm irnyban. A terep a fcsaps irnyban erds
388 s dombos volt, de Tolbuhin meggyzte a vezrkart s a
fhadiszllst, hogy ez nem jelent lekzdhetetlen akadlyt
az ellensg bekertsnl, annl is kevsb, mivel ez utb
bi viszonylag keskeny szakaszon: a Velencei-t s a Bala
ton kztt volt knytelen tevkenykedni.
Tolbuhint ms nyugtalantotta. Kevs volt a tzrsge
ahhoz, hogy arcvonal-kilomterenknt 180 lvegnl na
gyobb tzrsgi srsget hozzon ltre. Hinyoztak a nagy
harckocsierk; pldul a 9. s 4. grdahadseregben ssze
sen 197 harckocsi s rohamlveg volt. A harckocsi-ervi
szonyok a fcsaps irnyban egyenlek voltak. . . Viszont
a Szgyec tbornok parancsnoksga alatt ll 17. lgi had
sereg a fcsaps irnyban tbb mint 500 replgpet m
kdtethetett.
A felderts azt jelentette, hogy a nmetek lankadatla
nul ssk be harckocsijaikat. Csapataink szemben ez va
lami megerdtett krlethez hasonltott, amellyel rrl
rra nehezebb lesz megbirkzni. Kit csak egy lehetett
Tolbuhin szmra gyorsan t kell adni Kravcsenko
tbornok tkpes 6. grda-harckocsihadseregt (tbb
mint 400 harckocsival) a 2. Ukrn Front llomnybl,
amit a vezrkar javasolt is a fhadiszllsnak. A legfelsbb
fparancsnok az adott pillanatban azonban nem volt meg
gyzdve rla, hogy az ellensg lemondott tmadsi szn
dkrl, s ezrt egyelre nem adott engedlyt a harckocsi
alakulatok tcsoportostsra, elrendelte, hogy mg vrni
kell.
Tolbuhinnak a csapatait a harckocsi-hadsereg nlkl
kellett megindtania, hogy a fhadiszlls direktvjnak
a tmadst legksbb mrcius 16-n meg kell kezde
ni eleget tegyen. A tzrsgi elkszts s a gyalogsg
tmogatsa az akkor rvnyben lev elrsok szerint ment
vgbe. De mivel kevs volt a harckocsi a rohamoz csapa
tok harcrendjben, s csekly a tzrsg srsge is, ez
eleve eldnttte az ellensg vdelmre mrend csaps
erejt, s meghatrozta a 3. Ukrn Front lassbb tmadsi
temt.
Az ellensg ellenllsa szvs volt. A nap vgre a szov
jet csapatoknak mindssze 37 km-nyire sikerlt beke
ldnik az ellensg vdelmnek mlysgbe. A vratlans
got mr elvesztettk. Ezrt, hogy megvalstsuk az SS-pn-
closhadsereg bekertsre vonatkoz elgondolst, jelent
sen meg kellett volna gyorstani a tmads temt, minde
nekeltt a 6. grda-harckocsihadsereg bevetsvel, a lgi
er s a tzrsg tzhatsnak fokozsval. Ha ezt nem
tesszk meg, ez azt jelentette volna, hogy idt s lehets
get biztostunk a nmet fasiszta hadvezetsnek tmad
sunk visszaversnek megszervezsre, s csapatainak a ve
szlyeztetett krzetbl trtn kivonsra.
A tmads els napjnak leteltvel, mrcius 16-n este
Antonov rszletesen jelentette a 3. Ukrn Front arcvona-
ln kialakult helyzetet a fparancsnoknak. Ennl a jelen
tsnl n is ott voltam. A jelents meghallgatsa utn a f-
parancsnok egyetrtett azzal, hogy rvid idn bell be
kell vetni a 6. grda-harckocsihadsereget, s az erre vo
natkoz parancsot azonnal ki kell adni. Szemlyesen fel
hvta Malinovszkij t, aki akkor az elretolt harcllsponton
tartzkodott, s ismertette az okt annak, mirt kell a harc
kocsikat tadni Tolbuhin szmra, majd megparancsolta,
hogy szemlyesen szabja meg a harckocsizok feladatt,
s menet kzben adja t a hadsereget a szomszdnak. Ma-
linovszkijt lesjtotta a fhadiszllsnak ez a dntse, de
szksgessgt megrtve, gyorsan vgrehajtotta a paran
csot. Kravcsenko csapatait teljes llomnnyal s azokkal
az anyagi tartalkokkal adtk t a 3. Ukrn Frontnak,
amelyek a frontjobbszrny csapsnak kifejlesztshez s
az ellensg pnclos csoportostsnak sztvershez szk
sgesek voltak.
Csakhogy Tolbuhinnak a harckocsi-hadsereget csupn
mrcius 19-n sikerlt tkzetbe vetnie. Ugyanis kt nap
kellett ahhoz, hogy a hadsereget elrevonjk az arc vonal
ra, valamint ahhoz, hogy megteremtsk mindazokat a mi
nimlis feltteleket, amelyek a sztbontakozshoz s a te
vkenysghez szksgesek voltak. Slyos harcok folytak,
s a harckocsikat nem lehetett kockztatni. Sajnos, minden
perc kssnket ami most mr a helyzet feltteleitl
fggtt az ellensg vdelmi vonalainak megerstsre
s csapatainak kivonsra hasznlta ki.
Ebben az tkzetben nem sikerlt az SS-pncloshad-
sereget katlanba zrni s megsemmisteni, ahogy ezt el-
390 kpzeltk. Az ellensgnek lehetsge nylt r, hogy szak-
rl s keletrl ers pnclos pajzsot hozzon ltre, s az eb
ben a krzetben lev csatornkat s erdket felhasznlva
csapatait visszavonja. Mrcius 22-n este sikerlt egrutat
nyernik a Balatontl szakra lev kt kilomteres, ln
gokban ll folyosn.
Mrcius 22-n a 3. Ukrn Front haditancsa jelentette
elhatrozst a fhadiszllsnak az ellensgnek Balaton
szakon val sztversre, az osztrkmagyar hatrhoz
val kirkezsre s a bcsi tmad hadmvelet elkszt
sre vonatkozan. A fcsapst a legrvidebb irnyban, a
hegyeken keresztl Szombathely fel terveztk az osztrk
hatrig. A vezrkar vlemnye szerint, a front fcsaps
nak Szombathely irnyban val mcrse nem a legjobb
vltozat volt. A hegyes terep korltozta volna a manvert,
klnsen a harckocsikt. Ezenkvl a bcsi ipari krzet, s
maga Bcs is, mint minden szempontbl fontos kzpont,
kiesne a firnybl. A vezrkar a fparancsnoknak azt ja
vasolta, hogy a 3. Ukrn Front fcsapst Ppa, Sopron
irnyban mrje, mert csak gy lehet a legrvidebb ton
Bcshez kijutni. Tovbb, a terep itt biztostja a 6. grda-
harckocsi-hadsereg erejnek teljes kihasznlst. Sztlin
egyetrtett ezzel, s a front Bcs irnyban nyomult elre.
Mrcius 29-n a szovjet csapatok elfoglaltk Szombathelyt
s Kszeget, s az osztrk hatrhoz rtek.
A 2. Ukrn Front svjban az ellensgnek nem volt ers
s tmr pnclos csoportostsa, mindazonltal a nmet
fasiszta csapatok vdelme szilrd volt. Ezrt Malinovszkij
csapatai csak szles arcvonalon tmadhattak, a fcsapst
a Duntl dlre Petrusevszkij tbornok 46. hadseregnek
s Szviridov tbornok 2. grda gpestett hadtestnek eri
vel mrve. A tmads mrcius 17-n kezddtt.
A siker a 2. Ukrn Front csapataihoz szegdtt. Mrcius
20-n dltjban a 46. hadsereg ttrte az ellensg vdel
mt. Komromnl kijutott a Dunhoz, Esztergom trsg
ben bekertette az ellensg 20 000 fs csoportostst, s a
Dunai Katonai Flottilla egysgeivel egyttmkdsben
megkezdte a bekertett ellensges csoportosts sztver
st. Az erk egy rszvel a sikert Gyr irnyban fejlesz
tettk ki.
A frontok firnyokban aratott gyzelme kedvezen be
folysolta a szrnyakon lev helyzetet is. A 2. Ukrn Front
jobbszrny-hadseregei Bratislava irnyban nyomultak
elre, s prilis 4-n rohammal felszabadtottk a vrost,
valamint 60 ms helysget. A 3. Ukrn Front bal szrnyn
az 57. hadsereg s Sztojcsev tbornok 1. bolgr hadserege
prilis 2-n elfoglalta a magyar kolaj krzet kzpontjt:
Nagykanizst, ahol a munksok igyekeztek az olajbnysz
felszerelseket s berendezseket a pusztts ell meg
rizni.
Nyugatrl, a szovjet csapatokkal tallkoz irnyban, a
szvetsges hadseregek nyomultak elre. Ezekben a napok
ban lptk t a Rajnt s nyomultak kelet fel, elfoglaltk
Frankfurt am Maint s a nmetorszgi Ruhr-vidk szmos
ms fontos ipari krzett.

E napok egyikn, a helyzetjelents sorn, a lgfels f-


parancsnok ahogy gyakran tette senkihez sem cmez
ve mondanivaljt, csak gy ltalban megkrdezte:
Most vajon hol van a szocildemokrata Kari Renner,
Kautsky egykori tantvnya? Renner vekig az oszt
rk szocildemokratk vezetsgben dolgozott, s <?y
tudtuk, hogy a legutols osztrk parlament elnke volt.
Senki sem vlaszolt, mert ilyen krdsre egyltalban
nem voltunk felkszlve.
Nem szabad elhanyagolni azokat a befolysos erket,
amelyek antifasiszta llsponton vannak folytatta Szt
lin. Taln a hitleri diktatra a szocildemokratkat is
megtantotta valamire.
Ott nyomban feladatot kaptunk, hogy rdekldjnk Ren
ner utn, s ha l, tudjuk meg, hol tartzkodik. Ebben az
gyben a megfelel utastsokat telefonon a 3. Ukrn
Frontnak megadtuk.
Ausztria bels helyzett nagyon kevss ismertk.
Egybknt tudomsunk volt a kommunista prt vezeti
nek fasizmus elleni harcra buzdt felhvsrl, melyet
1944 jniusban intztek Ausztria nphez. Oktberben
hreket kaptunk helyi, de komoly harcokrl, amelyeket az
osztrk partiznok a hitlerista csapatok ellen vvtak. Egy
hnap mlva Jugoszlviban, osztrk partiznokbl s
foglyokbl megalakult az 1. szabadsgzszlalj, amely
rszt vett a fasisztkkal vvott slyos harcokban. Az 1945.
esztend kezdete azzal vlt nevezetess, hogy a partiznok
jabb harcokat vvtak az Alpokban, s megalakult a 2.,
majd a ksbbiek folyamn mg hrom szabadsgzszl
alj. Ausztria burzso vezetinek antifasiszta harcrl sem
milyen adatunk nem volt. Nem volt informcink Renner-
rl sem.
De prilis 4-n megrkezett a 3. Ukrn Front haditan
csnak a jelentse, amely szerint Kari Renner szemlyesen
megjelent a 103. grda-lvszhadosztly trzsnl. Ksbb
elmondtk nekem, hogy a dolog a kvetkezkppen tr
tnt. Egy magas, sz, fekete ruhs embert vezettek be ab
ba a helyisgbe, ahol a trzs tisztjei dolgoztak. A frfi n
metl mondta meg a nevt. Eleinte senki sem fordtott re
klns figyelmet. A ksbbiek folyamn az egyik politi
kai munksnak eszbe villant, hogy kivel van dolga, s
gyorsan jelentette az gyet a parancsnoknak.
Renner kzlkeny embernek bizonyult. Szenvedlyesen
mondta el a tiszteknek hossz lettjt. 1894 ta volt tagja
a szocildemokrata prtnak. 1907-tl kpvisel, 1930-tl
pedig az osztrk parlament elnke volt. Ezen a poszton
majdnem tz vig dolgozott. Az Anschluss utn Rennert
Als-Ausztriba teleptettk, kizrvn t a hivatalos poli
tikai tevkenysgbl.
Tisztjeink megkrdeztk Rennert, vajon hogyan kpzeli
el a tovbbi letet. Kijelentette, hogy mr reg, de ksz
,lelkiismeretesen s tevkenyen rszt venni egy demok
ratikus rendszer ltrehozsban Ausztriban. Most a kom
munistknak s a szocildemokratknak is csak egy fel
adatuk van a fasizmus megsemmistse mondotta
Renner. Az ausztriai helyzetet kivlan megrtette. Az
les szem ids ember, aki mr elmlt nyolcvan ves,
nagyon helyesen rtkelte sajt, az orszg utols, Hitler
eltti parlamentje vezetjnek szerept. Felajnlotta segt
sgt az ideiglenes osztrk kormny megalaktsra, s el
re kijelentette, hogy a ncikat ki fogja zrni a parlament
bl.
A beszlgets j hossz ideig elhzdott. Neknk felet
tbb fontos volt megismerni a bcsiek hangulatt, mivel a
felderts azt jelentette, hogy az osztrk fvros szles
kr elkszleteket tett a harcra. A nci vezetk szem
mel lthatan a vrosnak ugyanolyan sorsot szntak,
mint Budapestnek. Eljutottak hozznk tovbb arrl szl
homlyos adatok is, mintha a bcsi helyrsgben egyes
helyeken ellenllsi gcok lennnek.
Rennernek az volt a vlemnye, hogy Bcs lakossgnak
kilenctizede nciellenes, de a fasiszta megtorlsok s az
angolamerikai bombzsok elbtortalantottk a bcsie
ket. Elnyomottnak rzik magukat, akik kptelenek aktv
tevkenysgre. A szocildemokratk semmilyen szervez
tevkenysget sem folytattak a lakossg krben, hogy a
hitleristk elleni harcra mozgstsk ket.
A Rennerrel val tallkozsrl az rtestst Moszkva p
rilis 4-n este kapta meg. Antonov s n tudtuk, hogy ezzel
kapcsolatban valamilyen dnts fog szletni. Ha az arcvo
nalakon minden rendben volt, Sztlin, a Politikai Bizottsg
tagjai, az llami Honvdelmi Bfzottsg s a kormny tag
jai rendszerint a fparancsnok irodjban gyltek ssze
rtekezletre a Kremlben, s ilyenkor klnleges krdse
ket nem tettek fel. De most, a 3. Ukrn Frontnl kialakult
helyzet jelentse kzben, Sztlin hamisksan hunyorgatott,
megllt s sokig nzte a vezrkart. Meg volt gyzdve
rla, hogy rtjk gondolatait s hangulatt a Rennerrl
szl tvirattal kapcsolatban. Elgedett arckifejezssel jra
elkezdett stlni a futsznyegen. A Politikai Bizottsg
tagjaival val megbeszlse utn lediktlta neknk a 3.
Ukrn Front haditancsnak kldend fhadiszllsi tv
iratot.
A tvirat a kvetkezket tartalmazta: 1. Kari Renner-
ben meg kell bzni. 2. Kzljk vele, hogy a demokratikus
rendszer Ausztriban trtn helyrelltsa cljbl a
szovjet csapatok parancsnoksga tmogatst nyjt szm
ra. 3. Magyarzzk meg Rennernek, hogy a szovjet csapa
tok nem terlethdts cljbl lptek Ausztria fldjre,
hanem azrt, hogy kizzk a fasiszta megszllkat. A tv
iratot Sztlin s Antonov rta al, n pedig a tviratot
mindjrt az adszobba vittem Tolbuhinhoz val tovbb
ts cljbl.
Dnts szletett arrl is, hogy a 3. Ukrn Front parancs
noka nevben felhvst kell intzni Bcs lakossghoz
lljon ellent a hitleristknak, s akadlyozzk meg a vros
sztrombolst; a szovjet kormny nevben pedig Auszt
rirl szl nyilatkozatot kell kzztenni. Neknk megpa
rancsoltk, hogy ksztsk el s egy nap mlva jelentsk
elkpzelseinket, mikppen lehet meggyorstani Bcs el
foglalst a 2. s 3. Ukrn Frontok csapataival.
A szovjet kormny nyilatkozata s a frontparancsnok
kiltvnya egyazon alapgondolatot fejezett ki. A nyilatko
zatban ez gy fogalmazdott meg: A szovjet kormnynak
nem clja Ausztria valamely terletnek bekebelezse,
sem trsadalmi rendszernek megvltoztatsa. A szovjet
kormny Ausztria fggetlensgt illeten a szvetsgesek
moszkvai nyilatkozatnak llspontjt kpviseli. A szovjet
kormny ezt a deklarcit az letben meg fogja valstani.
Kzremkdik a nmet fasiszta megszllk rendszernek
felszmolsban, a demokratikus rend s llamhatalom
visszalltsban.32
Tolbuhin marsall 1945. prilis 6-n kiadott, Bcs lakos
sghoz szl kiltvnya hangslyozta:
,,A Vrs Hadsereg Ausztria terletre nem osztrk te
rlet megszerzse cljbl lpett, hanem kizrlag azrt,
hogy sztverje a nmet fasiszta ellensges csapatokat, s
felszabadtsa Ausztrit a nmet elnyoms all. . .
A Vrs Hadsereg a nmet megszllk ellen harcol s
nem Ausztria lakossga ellen, amely hborthatatlanul v
gezheti bks munkjt.33
A frontparancsnok a tovbbiakban rmutatott, hogy el
rkezett Bcs felszabadtsnak rja, m a visszavonul
ellensg Ausztria fvrost harctrr akarja vltoztatni. Ez
utbbi mrhetetlen puszttssal s a hbor minden borzal
mval fenyegeti Bcset s lakosait. Ausztria fvrosnak,
trtnelmi s kulturlis emlkeinek megvsa rdekben
azt tancsolta a lakossgnak, hogy maradjon a helyn, s
ne hagyja, hogy az ellensg a vrost megsemmistse. Bcs
polgrai! szlt a frontparancsnok felhvsa Segts
tek a Vrs Hadsereget az osztrk fvros, Bcs felszaba
dtsban, jruljatok hozz Ausztrinak a nmet fasiszta
iga alli felszabadtshoz.3,5
A 3. Ukrn Front parancsnoka azon a napon fordult
Bcs lakossghoz, amikor a szovjet csapatok behatoltak a
fvros dlnyugati, majd pedig dlkeleti rszbe, s ott
szvs harcokba bocstkoztak. Elrkezett az osztrk trt
nelem kimagasl esemnye: a fvros felszabadtsa.

E helytt kis kitrt engedek meg magamnak, amely az


osztrk ellenllsi mozgalommal kapcsolatos. Arra gondo
lok, hogy a 3. Ukrn Front haditancsnak Rennerrl szl
jelentsvel egyidejleg a vezrkarhoz egy msik tvirat
is rkezett, amelyben arrl rtestettek bennnket, hogy
1945. prilis 2-n tallkoz jtt ltre a Bcsben lev ellen
sges katonai egysgek parlamentereivel.
A parlamenterek megjelense mr nem szmtott vala
milyen rendkvli esemnynek. Korbban, amikor mg az
ellensg elrenyomult s sikereket rt el, a hitlerista pa
rancsnokok nem gondolkoztak azon, hogy miknt lehetne
kilpni a hborbl. Most azonban a veresgek lttn, so
kan tndtek ezen a krdsen, s 1945-ben mr nem volt
ritkasg, ha lvszrkaink eltt megjelentek a msik fl
katoni, fehr zszlval a kezkben. gy trtnt most is a
9. grdahadsereg svjban, ahol egy ftrzsrmester (r
nok) s egy rvezet (gpkocsivezet) tment az arcvona
lon, s mindketten a 17. osztrk mozgstsi hadtest tr
zse kpviseliknt neveztk meg magukat. Ez a trzs Bcs
ben volt elhelyezve, s az arcvonal szmra tartalkosokat
ksztett el.
A parlamenterek azt jelentettk, hogy Bcsben Hitler-
ellenes felkels kszl. lltsuk szerint, a felkelk kztt
szmos antifasiszta rzlet katona van, s az osztrk f
vros lakossgnak egy rszre is szmtanak. Kt tartalk
gyalogoszszlaljon s egy tzrtegen kvl, ms egys
gek llomnybl krlbell 1200 osztrk katona llt k
szen, hogy rszt vegyen a felkelsben. Az volt a vlem
nyk, hogy a felkelshez a lakossgbl is mintegy 20 000
f csatlakozhat.
A felkels vezetje a hadtest egyik tisztje, Kari Sokol
rnagy, a mozgstsi alosztly vezetje volt. kldte a
parlamentereket a szovjet parancsnoksghoz a kapcsolat
felvtele cljbl.
Ez mindenkppen nagy jelentsg dolognak ltszott, s
a 9. hadsereg s a 3. Ukrn Front parancsnoksgn figyel
mesen hallgattk a parlamentereket. A felkelk azt a fel
adatot kaptk, hogy vegyk birtokba a bcsi Dunnak s
mellkgainak hdjait, s rizzk ket, semmistsk meg a
fvrosban elhelyezett hitleri csapatok trzseit, a nci
prt- s a rendrsgi intzmnyeket; vegyk birtokba a
kulcsfontossg sszekttetsi, tvkzlsi s ms, az oszt
rk fvros fontos kommunlis-gazdasgi pontjait, vala
mint az ellensg vdelmnek fontos objektumait.
A parlamenterek segtsgvel a felkels vezetsgvel
rdi-sszekttetst ltestettek.
Az arcvonalat rvidesen a felkelst elkszt vezet:
Sokol rnagy szemlyesen is tlpte. Kzlte, hogy az b
redj Ausztria szervezet fldalatti vezetje. A front trzse
egyeztette vele az ilyen esetben fontos sszes krdseket,
tbbek kztt a felkels jelzseit is.
A szovjet csapatoknak Bcs elleni rohama elestjn,
amikor a 3. Ukrn Front trzsben befejeztk a bcsiekhez
intzend kiltvny kzlsnek elkszleteit, eljtt a leg
kedvezbb ideje annak, hogy az osztrk fvrosnak meg
adjk a felkels jelzst. A felkels sztzillta volna az el
lensg vdelmt, s lnyegesen segtette volna Tolbuhin
csapatait feladataik megoldsban.
A jelzst rdival s replgprl adtk le, ahogy azt a
17. mozgstsi hadtest osztrk hazafiaival elre megbe
szltk. A felkels kezdetnek idejt prilis 6-n 12 ra
30 percben hatroztk meg. A jelzst az illetkesek vet
tk .. .
prilis 6-n a szovjet csapatok megkezdtk Bcs ostro
mt. Harc folyt minden hzrt, minden plettmbrt,
ahol a hitleristk vdelmi csompontokat ltestettek. L
psrl lpsre nyomultak elre, semmistettk meg az el
lensget a 4., 9. s 6. harckocsi-hadsereg grdisti, a 17.
lgi hadsereg repli s a Dunai Katonai Flottilla matr
zai, nemklnben ms egysgek s magasabbegysgek ka
toni. Az ellensggel trtn valamennyi sszecsaps pl
dtlan btorsgot s nagyfok mestersgbeli tudst kve
telt tlk.
s mi trtnt a felkelssel? A kvetkezmnyek alapjn
tudtuk meg, hogy elrultk, s a hitleristknak sikerlt So
kol hazafias szervezetnek nyomra bukkanni. Az rulk
a hitleristkat a bcsi felkels elksztsnek vezetire
szabadtottk. A felkels vezeti kzl prilis 6-n reggel
sokat elfogtak, s rvidesen ki is vgeztk ket. Ily mdon
a vezetstl megfosztott felkels nem jtt ltre.
A vrosnegyedekbe val bekeldssel, tovbb a fv
rosnak dlrl s nyugatrl val tkarolsval a szovjet
gyalogsg, valamint a harckocsizok ezekben az irnyokban
megfosztottk az ellensget a Nmetorszggal val min
dennem sszekttetstl. De Bcs szaki krzete huzamo
sabb ideig nem volt elszigetelve, s ide tartalkok rkez
hettek a nmet fasiszta csapatok megerstsre. A mi fi
gyelmnket ez a krlmny kttte le, mikzben a vezr
karnl azon dolgoztunk, hogy milyen mdon tegynk ele
get a Bcs elfoglalsnak meggyorstsra kiadott fhadi-
szllsi utastsnak. Megtlsnk szerint, az ellensg nyil
vn nem hoz olyan elhatrozst, hogy teljes bekerts ese
tn is vdje a vrost, hanem a legcseklyebb veszly fenn
llsa esetn megksrli csapatait a legmegbzhatbb ton,
mgpedig szak fel kivonni. Kvetkezskppen, Bcsre
nemcsak a Duntl dlre s nyugatra, hanem szakra is
nyomst kellett volna gyakorolni, mely utbbi helyen az
ellensg nem volt csapsainknak kitve. Ezt a nyomst
gyakorlatilag gy lehetett volna megvalstani, ha a 2.
Ukrn Front 46. hadseregt s megerst egysgeit a Du
na dli oldalrl Bcs szakrl trtn megkerlse cl
jbl tirnytjk.
Mg egy oka volt annak, ami a 2. Ukrn Front csaps
nak szksgessgt kivltotta. Ez a hitleri Nmetorszg
gazdasgval fggtt ssze. 1945 kora tavaszn ugyanis
mr elrevetette rnykt az agresszornak nemcsak poli
tikai, hanem gazdasgi sszeomlsa is. Az ellensg csa
patainak kevs volt az zemanyaga. A birodalom tartalk
kszletei majdnem teljesen kimerltek, nem voltak nyers
olaj tartalkai, a f lelhelyeket pedig mi mr elfoglaltuk.
Az ellensg csupncsak az osztrk nyersolaj-lelhelyet, a
zistersdorfi olajmezket birtokolta, amelyek Bcstl szak
keletre terletek el.
A 2. Ukrn Frontnak most ppen ebben az irnyba kel
lett mrnie csapst. Az okmnyok tansga szerint a mi
akkori megtlsnk helyesnek bizonyult. Hitlert rendk
vl nyugtalantotta az olaj mezk helyzete, s megparan
csolta, hogy ptllag irnytsanak t erket erre a terlet
re, tbbek kztt a Visztula hadseregcsoport llomny
bl egy pncloshadosztlyt. A vezrkar javaslatt a fha
diszlls jvhagyta.
Sztlin mr a kvetkez napon rdekldtt a 2. Ukrn
Front manvernek sikere fell, de ilyen nagyszm csa
pattal a Dunn partot vltani nem volt valami knny fel
adat. Erre a clra a mszaki eszkzkn kvl a Dunai Ka
tonai Flottillt is ignybe vettk, amely komoly szerepet
jtszott a folykon val erszakos tkelsekben. Kivlt
kpp nehezen boldogult a 2. grda gpestett s a 23. harc
kocsihadtest a nehz technikai eszkzeivel.
Kt nap mlva a legfelsbb fparancsnok elgedetlens
gt fejezte ki amiatt, hogy a vlemnye szerint az el
lensgnek sikerl kicssznia Malinovszkij csapatainak csa
psai all, s akkor Tolbuhin frontjnak egyedl kell bir
tokba venni Bcset, ami nagyon nehz lesz. Parancsot kap
tunk, hogy intzkedjnk: legksbb prilis 10-re el kell
vgni az ellensg Bcstl szakra lev sszes visszavonu
lsi tvonalait. A ellensg rvidesen megingott, s kiver
tk Bcsbl. Hogy be ne kerthessk, a megmaradt utakon
szak fel meneklt. prilis 13-n Bcset csapataink tel
jesen elfoglaltk.
Bcs elfoglalsa utn a 3. Ukrn Front a fvrostl kiss
nyugatra nyomult elre St.-Plten terepszakaszig, s ott
parancsot kapott az elrt terepszakaszok megszilrdts
ra. Tallkoz irnyban jttek a szvetsges csapatok, s a
sztvert ellensges magasabbegysgek csapsaink alatt
visszavonul maradvnyai a szvetsgeseknek adtk meg
magukat.
Ausztriban az els helyre kerlt a bks politikai ren
dezs krdse.

Amg Bcsrt folytak a harcok, nem volt id r, hogy


megvizsgljuk az elksztett antifasiszta felkels sikerte
lensgnek okait. De az osztrk fvros felszabadtsa utn
vissza kellett trnnk ehhez a problmhoz. Ismeretess
vlt, hogy prilis 15-n, vagyis Bcs felszabadtsa utn
kt nappal, kt szemly jelent meg a szovjet vrosparancs
noksgon, akik kzl az egyik az bredj Ausztria szer
vezet, az Osztrk Ellenllsi Mozgalom Kzponti Bizott
sga elnknek, a msik a bizottsg tagjnak mondta ma
gt. Kijelentettk, hogy a mltban az OsztrkMagyar
Monarchia hadseregnek tisztjei voltak, lltlag sokig a
dachaui s buchenwaldi nmet koncentrcis tborokban
raboskodtak, ahonnan maguk a hitleristk szabadtottk ki
ket. Szavaikbl tlve a szervezet nagy rdemeket szer
zett a ncik elleni harcban.
E szemlyek feltnse arra intett bennnket, hogy fel
ttlenl ellenrizni kell a szervezet tevkenysgt. Kide
rlt, hogy a szervezet Bcsben egy nagy hzban szkel,
homlokzatn olyan felrssal, amely mindenkinek tudtra
adja, hogy itt van az Osztrk Ellenllsi Mozgalom erinek
trzse. A szervezet a tagjait pecstes igazolvnnyal ltta el.
A hz tulajdonosa a trzsnek tagja volt, bri cmmel,
a hitlerista hadseregben szolglt, de sajt lltsa szerint,
t zben lt a Gestapnl, s mind az tszr kiengedtk on
nan. A trzs tagjai kz szmtott tovbb valamilyen her
ceg, aki szintn a nmet fasiszta hadseregben szolglt f
hadnagyi rendfokozatban. Egy egsz sor szemly mltja
ugyanilyen ktes volt. Megllaptottuk, hogy kzlk sen
ki sem llt kapcsolatban az zemi ellenllsi csoportokkal
vagy a felkel mozgalommal. A szervezet vezetse nem l
vezte a np tmogatst, mindazonltal j elre eltervezte,
ha elrkezik a felszabaduls rja, tveszi a hatalmat. Azt
is megtudtuk, hogy a csoport egyes tagjai rgalmakat ter
jesztenek a szovjet katonkrl, arra trekedve, hogy ezzel
alssk a np szemben a Vrs Hadsereg tekintlyt.
A ksbbiek folyamn mg szgyenletesebb dolgok ke
rltek napvilgra. Az emltett szervezetet Alln Dulles
amerikai kmfnk tudtval s segtsgvel hoztk ltre.
A szervezet vezeti biztostottk maguknak a hatalom
nevben Dulles tmogatst azzal a cllal, hogy a Vrs
Hadsereg ltal felszabadtott Bcsben a helyi demokratikus
erk lre lljanak, s kezkbe vegyk az ellenllsi moz-
400 galom vezetst. A tovbbiakban azt terveztk, hogy az
amerikai rdekekkel sszhangban megerstik Ausztriban
a konzervatv csoportosuls helyzett, s biztostjk sajt
rszkre a hatalomhoz vezet utat. Az sszeeskvk a
kommunistkat is le akartk vlasztani az ellenllsi moz
galomrl.
E szervezet tagjai rintkezsbe lptek a francia s angol
kormnykrkkel, s mindentt azt kveteltk, hogy a
szervezetet ismerjk el az osztrk prtok, az ellenllsi
mozgalom, s ltalnossgban az osztrk np egyetlen kp
viseljnek.35
Az emltett csoport kt vezetjnek ltogatsa a bcsi
szovjet vrosparancsnoknl azt a clt szolglta, hogy az
addig sd a vasat, amg meleg elv alapjn elrjk n
lunk ismerjk el a csoport rdemeit s az gynevezett
ignyk trvnyessgt a vezetsre az osztrk fvrosban,
illetve az egsz orszgban. Ezrt neveztk magukat az
Osztrk Ellenllsi Mozgalom Kzponti Bizottsgnak. A
szovjet vrosparancsnok felismerte a ltogats igazi cljt,
jllehet egyb gondja is volt s sok munkja akadt.
A ltogatk megemltettk, hogy szervezetk llom
nyban volt egy katonai csoport, Kari Sokollal az ln.
rintettk a felkels krdst is, amely az kifejez
skkel lve meghisult.
Ez utn a beszlgets utn vilgoss vlt, hogy mirt
nem sikerlt felkelst kirobbantani Bcsben azoknak az
antifasisztknak, akik sajt letk kockztatsval tmen
tek az arcvonalon, hogy kapcsolatot teremtsenek a szov
jet parancsnoksggal. Ezek az emberek a csoport vezetibe
vetett hiszkenysgk ldozatai lettek. A csoport vezeti
ugyanis olyan clt kvettek, amely korntsem esett egybe
az ellenlls harcosainak rdekeivel.
1945 prilisa msodik felben, amikor a berlini dnt
tmads kezdete kzeledett, Ausztriban az esemnyeket
az orszg letnek normalizlsa jellemezte. Azokban a
napokban hozznk, a vezrkarhoz nemcsak katonai had
mveleti, hanem ugyanilyen mrtkben politikai jelleg
okmnyok is rkeztek. Bcs felszabadtsval jval szilr
dabb alapok jttek ltre az osztrk demokratikus szerveze
tek tevkenysghez. Kari Renner hozzkezdett egy ideig
lenes kormny ltrehozshoz. Nagy politikai gyessggel 401
kihasznlta a hadihelyzet sajtossgait, s nem fukarko
dott gretekkel, valamint nneplyes fogadkozsokkal a
jvt illeten. Ebbl a nzpontbl jellemz Renner pri
lis 15-i, Sztlinhoz intzett levele.
A levl els sorait olvasva, nem tudtuk mosolyunkat
visszafojtani. Renner arra trekedett, hogy alhzza a for
radalmi mozgalomba val rszvtelt. Mindenekeltt sze
mlyes kapcsolatairl tjkoztatott; ahogy rta: sok orosz
lenjr forradalmi harcossal volt kapcsolatom. A kapcso
latok nagyon sok mindenrl rulkodtak. Amg Leninnel
csak az egyik konferencin tallkozott, addig Trockijjal s
Rjazanovval Rennernek huzamos ismeretsge volt. nnel
azonban mind a mai napig nem sikerlt szemlyesen meg
ismerkednem, kedves elvtrs rta Renner, mintegy ki
emelve a szvnkhz ntt elvtrs szt. Ezzel a Sztlinhoz
lltlag kzel ll ideolgiai nzetre clzott, noha Szt
lin annak idejn A marxizmus s a nemzeti krds
cm knyvben a nemzeti krds renneri elgondolst
gy sztzzta, hogy abbl k kvn nem maradt.
Mellesleg, Renner levelben nem volt knny elvlasz
tani szintesgt a Vrs Hadsereg felszabadt misszij
nak dicstse kapcsn, a nyilvnvalan szmt hzelgs
tl. me, ezt rta akkor:
A Vrs Hadsereg a tmadsa sorn tallt rm s csal
domra lakhelyemen Gloggnitzban (Wiener Neustadt kze
lben), ahol prttagtrsaimmal egytt tlrad bizakods
sal vrtuk megrkezst. A helyi parancsnoksg mly tisz
telettel viseltetett irntam, azonnal vdelmbe vett, s j
bl visszaadta teljes cselekvsi szabadsgomat, amelytl
Dolfuss s Hitler fasizmusa alatt fj szvvel kellett le
mondanom. Mindezrt a sajt nevemben s Ausztria mun
ksosztlya nevben szintn, alzatosan mondok kszne
tt a Vrs Hadseregnek, s nnek, a Vrs Hadsereg di
cssge ltal vezett legfelsbb fparancsnoknak.
A tovbbiakban Renner szinte minden kertels nlkl
azt javasolta, hogy az orszg vezetst adjk t neki. A
sors akarata volt rta , hogy a Szocildemokrata Prt
Kzponti Bizottsgnak az orszgban maradt tagjai kzl
n voltam az els, aki jbl visszanyerte cselekvsi sza-
402 badsgt. Amellett olyan szerencss helyzet alakult ki,
hogy mint az utols szabad npkpviselet elnke, jogot
formlhatok magamnak, hogy az osztrk np nevben lp
jek fel. Elnys szmomra mint az Osztrk Kztrsasg
els kancellrjra tovbb az is, hogy bizalmat nyilv
ntottak velem szemben az orszg alapjainak, a trsadalmi
vezets szervezetnek talaktst illeten, s ezrt gy
rzem, nem vagyok mltatlan ama bizalomra, hogy elkezd
jem s irnytsam Ausztria talpra lltsnak munkjt.
Megemltette, hogy Tolbuhin csapataitl a szksges se
gtsget megkapta. Renner ezzel kapcsolatban a kvetke
zket rta: A Vrs Hadsereg segtsge nlkl lehetetlen
lett volna egyetlen lpst is tennem. Ezrt nemcsak n,
hanem a jv Ausztria msodik kztrsasga s mun
ksosztlya sok-sok vig hls ksznettel tartozik nnek,
marsall r, s az n gyztes hadseregnek.
Renner 1945. prilis 15-i levelnek tovbbi rsze kln
bz jelleg krsekbl llt. Tbbek kztt, a kvetkezket
rta: A hitleri uralom abszolt ertlensgre krhoztatott
bennnket. Amikor Eurpt talaktjk, gymoltalanul fo
gunk ott llni a nagyhatalmak ajti eltt. Mr ma krem
arra, hogy jindulat figyelmet fordtson Ausztrira a na
gyok tancskozsain, s ha a tragikus krlmnyek meg
engedik, krem nt, vonjon bennnket hatalmas vdelme
al. Bennnket az hsg s a jrvny fenyeget. A szom
szdokkal val trgyalsoknl terleteink elvesztsvel is
szembe kell nzni, A kves Alpokban mr most nagyon
kevs megmvelhet fldnk van, s ez is csupn szks,
mindennapi betev falatunkat biztostja. Ha mg elveszt
jk terletnk jabb rszt, vge szakad letnknek.
Renner, tovbb folytatva gondolatait, szvetsgeseink fel
szrta nyilait. A gyzteseknek nem lehet az a szndkuk,
hogy bennnket gymoltalan ltre krhoztassanak. A
Nyugatnak azonban amint ezt az 1919-es esztend is bi
zonytotta nem sok rdeke fzdik ahhoz, hogy sz
munkra az nllsg feltteleit szavatolja.
A levl vgn politikai nyilatkozat hangzott el.
. .. Oroszorszg meglep, gyors felvirgzsnak kszn
het, hogy npnk teljes egszben felismerte a hszves
nemzetiszocialista propaganda hazug voltt, s csodlattal
tltik el a Szovjetuni lenygz sikerei. Kivltkppen az 403
osztrk munksosztlynak van hatrtalan bizalma a szov
jetkztrsasg irnt. Az osztrk szocildemokratk test
vrknt megegyeznek a kommunista prttal, s kzsen,
egyenl jogokkal fognak munklkodni a kztrsasg j
bli ltrehozsn.
Amikor Renner az osztrk munksosztlynak s az oszt
rk np tlnyom tbbsgnek a Szovjetunihoz val vi
szonyrl beszlt, ktsgtelenl helyesen vzolta az akkori
ausztriai hangulatot.
Sztlin a kvetkezket vlaszolta Rennernek: Ksz
nm nnek, igen tisztelt elvtrs, az prilis 15-i levelt. Biz
tos lehet benne, hogy az n gondja Ausztria fggetlens
gt, terleti srthetetlensgt s boldogulst illeten, ne
kem ugyangy gondom. Meggrte, hogy ksz Ausztri
nak az erktl s a lehetsgektl fggen, brmilyen se
gtsget megadni.
prilis vgn, Renner vezetsvel Ausztriban megala
kult az ideiglenes kormny. A kommunistk is a kormny
ban voltak. A Szovjetuni kzremkdsvel 1955. mjus
15-n Bcsben alrtk az llamszerzdst, amely meger
stette Ausztria fggetlensgt s semlegessgt.
Bcs felszabadtsa utn azonnal meg kellett oldani a
fvros igazgatsnak krdst. gy tetszett, hogy ez a
dolog tvol esik a vezrkar munkjtl, de ebben az id
szakban a vezrkar ilyen problmkkal is foglalkozott.
Tudtuk, hogy Ausztria htmillis lakossgbl krlbell
msfl milli ember Bcsben l; az lelmezskrl s ms
szksgleteik kielgtsrl az els idszakban a katonai
hatsgi szervezeteinknek kellett gondoskodniuk.
A vezrkarnl gy vltk, hogy Bcs kzigazgatst a
katonai hatsgok a tbbek kztt a katonai vrospa
rancsnok is kpesek megoldani. E tisztsgre Blagoda-
tov tbornokot, az 57. hadsereg parancsnoknak helyette
st javasoltuk. Telefonon rintkezsbe lptnk Tolbuhin-
nal, aki vlemnynkkel egyetrtett, s ezt meg is ers
tette a fhadiszllsnak felterjesztett egyik okmny
ban. De a Legfelsbb Fparancsnoksg nem rtett egyet a
vezrkar s a frontparancsnoksg javaslatval. Megmagya
rztk neknk, hogy javaslatunk nem vette figyelembe az
404 Ausztria bels letvel kapcsolatos krdsek sajtossgt,
pldnak okrt azt, hogy Bcs kzigazgatst maguknak
az osztrkoknak kell megoldaniuk. Ha a fvrosban csak
a szovjet katonai hatsg van jelen, az ellenttes politiknk
kal s Ausztrival kapcsolatos kormnynyilatkozatunk
kal. Ezenkvl, a katonai hatsg nem lett volna kpes ki
fejleszteni a lakossg kezdemnyezkpessgt a fvros
normlis letkrlmnyeinek helyrelltsra, fleg olyan
mrtkben, amilyenre csak a tekintlyes, a helyi viszonyo
kat jl ismer osztrk vrosi vezetsg kpes. s ppen
ebben a kezdemnyezsben s a np letnek norma
lizlsban rejlik a szovjet politika lnyege a felszaba
dtott Ausztriban.
Ezrt, a szovjet kormny tagjai s a Legfelsbb Fpa
rancsnoksg Fhadiszllsa, amikor a Kremlben a soron
lev rtekezletre gylekeztek, kategorikusan kijelentettk,
hogy Bcs polgri vezetst osztrkokbl kell ltrehozni.
Mivel Bcs polgrmesteri helyre sem Tolbuhinnak, sem
Rennernek, aki megkezdte Ausztria ideiglenes kormny
nak ltrehozst, nem volt jelltje, a fhadiszllsrl Tol
buhinnak a kvetkez utastst tviratoztuk: Bcs nem
lehet polgrmester nlkl. Tekintlyes osztrk emberek
tegyenek javaslatot a jelltre, s n hagyja azt jv. gy
oldottk meg Bcs nigazgatsnak krdst s az osztrk
hatsgok rszvtelt a polgrmester-vlasztsban. Bizo
nyos id eltelte utn a polgrmester Krner, volt tbornok
lett. Az kinevezsvel Ausztria legklnbzbb trsadal
mi rtegei egyetrtettek. Krner szocildemokrata volt,
annak idejn nem ismerte el a nci diktatrt, ezt szintn
kinyilvntotta, amirt a -hitleristk bebrtnztk. Bcs-
nek a szovjet csapatok ltal trtn felszabadtsig br
tnben lt. Brtnbeli tartzkodsa idejn Krner osztrk
hazafinak s antifasisztnak bizonyult. Nagyon tevkeny
termszet ember volt, nemcsak a hadgyi krdsekben,
hanem a bonyolult politikai problmkban is rendkvl
nagy szakavatottsgrl tett tanbizonysgot. Bcsben nagy
tiszteletnek rvendett. Becsletes embernek tartjk
jelentette rla Blagodatov tbornok, Bcs vrosparancs
noka, aki a krlmnyek folytn szorosan egytt dolgo
zott a polgrmesterrel.
A polgrmesterrel klnsen szorosan egytt kellett
dolgoznia Sebunyin vezrezredesnek, Tolbuhin hadtphe-
lyettesnek. A rgi kommunista, aki nagy utat megjrt az
let iskoljban s sok vet tlttt a katonai szolglatban
is, a csapathad tp j szervezje volt, s ez a tudsa Bcs el
ltsnak biztostsban nagyon hasznosnak bizonyult*. Se
bunyin megszervezte a bcsiek lelmiszer-elltst, s
Krner, lvn szintn kivl gazdasgi szakember, sokol
dalan segtette szovjet kollgjt.
A felszabadtott Bcsben mr az els idszakban olyan
rend honosodott meg, hogy az Osztrk Ideiglenes Kormny
miniszterei gyakran a frontparancsnoksgokkal s hadita
ncsaikkal vitattk meg, milyen ton-mdon lehetne a leg
jobban megoldani a halaszthatatlan dolgokat. Termszete
sen, az osztrkok sok mindent krtek, krsk ltalban
megalapozott, illetve indokolt volt, s teljestettk is e k
rseket. Bcsben s az orszgban megkezddtt a helyre
llt munka. Az ptk, akik a hbor idszakban flre
tettk szerszmaikat, jbl munkhoz lttak. Bcsben a
szovjet vrosparancsnok gyakran megltogatta az ptke
zseket, elbeszlgetett a munksokkal, szllteszkzkkel
segtette a helyi hatsgokat, itt-ott pedig munkaervel is.
Sebunyin tbornoknak a legknyesebb krdseken is fe
ll kellett kerekednie, ezeknek a krdseknek legtbbszr
j ismerje volt, s ritkn hibzott. De az akkurtus Kr
ner egyszer Sebunyint is hibn rte. A lakossg sellt
srl volt sz. Sebunyin kiszmolta, hogy a bcsieknek
mennyi sra van szksgk, s utastst adott e mennyi
sgnek Bcsbe val szlltsra. Egy id elteltvel Krner
jbl st krt. Sebunyin rtetlenl krdezte a polgrmes
tert, arra trekedvn, hogy megrtse mirl van sz. mde
knytelen volt elismerni, hogy sajt maga hibzott. Kide
rlt, hogy a kenyrstshez szksges smennyisget k
nem vettk figyelembe, az j polgrmester viszont nem
feledkezett meg errl. Ez a dolog semmisgnek tnik, de
a kzs munka j viszonyrl tanskodik, amely a szovjet
parancsnoksg kpviseli s a fasisztk elnyomsa all p
pen csak felszabadult. Bcs osztrk hatsgai kztt fenn
llt ...
A szovjet parancsnoksg sokat fradozott, hogy helyre
lltsa a hitleri uralom all felszabadult osztrk np nor 407
mlis lett. Vgezetl hangslyozni szeretnm, hogy ez
mind akkor trtnt, amikor a szovjet emberek is nagyon
nagy szksget szenvedtek az lelemben, hiszen az ellen
sg feldlta nyugati krzetnkben a gazdasg romokban
hevert.
A megszlls all felszabadtott orszgok letnek nor
malizlsa hadmveletek vezetsvel egyidejleg egy
ltalban nem volt egyszer s knny dolog. lland s
rendkvl megfesztett munkt ignyelt a rszt vev sze
mlyektl. Tolbuhinnak s Zseltovnak, valamint a front
tbbi vezet szemlyeinek vasidegzetre s nagyfok figye
lemre volt szksgk, hogy eligazodjanak a bonyolult s
alig kiismerhet helyi problmkban. Klnsen nehz
dolga akadt Fjodor Ivanovics Tolbuhinnak, akinek az egsz
sgi llapota amgy sem volt valami szilrd. Majdnem
mindig, amikor a vezrkar jelentstevje az arcvonalak
helyzetrl beszmolt a fhadiszllson s a 3. Ukrn
Fronthoz rt, Sztlin vagy valaki ms, aki jelen volt, fel
ttlenl megkrdezte, milyen a frontparancsnok kzrzete.
De sokat bajldott egszsgvel sok ms marsall s tbor
nok is, akik rendszeresen tl voltak terhelve. mde a h
bor veiben a legkevesebbet a sajt egszsgkkel trd
tek.
A 3. Ukrn Front katoni a hbor vgig Ausztria ter
letn harcoltak az orszg nyugati rszn, a hegyekben
megkapaszkodott hitlerista csapatok ellen. Itt tmrlt az
ellensgnek a Kzp hadseregcsoport utn legnagyobb
csoportostsa, amely majdnem 450 000 embert szmllt.
Ezeken a terepszakaszokon rkezett el a szovjet katona
szmra a rgen vrt gyzelem rja. Mintegy 26 000 ka
tona s tiszt nem rhette meg ezt a dicssges napot,
Ausztria teljes felszabadtsnak napjt, amelyrt a leg
drgbbat, letket ldoztk.
TIZENEGYEDIK FEJEZET

A MSODREND IRNY

A msodrend irny fogalma A finnek krik,


majd visszautastjk a fegyversznetet Me-
reckov tbornok a Karliai Front ln Nem
hivatalos trgyalsok Moszkvban Elkszt
jk a tmadst Sztvers Hivatalos trgya
lsok A sarkvidk s Norvgia szaki rsz
nek felszabadtsa A Bornholm-sziget

A katonk ismerik ezt a fogalmat a fcsaps irnya.


Itt dl el a hbor, a hadmvelet vagy harc sorsa, ide ssz
pontosul az erk s eszkzk java rsze, ennek szentelik a
legnagyobb figyelmet. Minden katona s tiszt, minden pa
rancsnok a firnyban szeretne harcolni. A msodrend
irnyban szernyebb a feladat, kevesebb az er s az esz
kz, s a figyelem is kevsb irnyul ide. De itt harcolni
semmivel sem knnyebb, st olykor nehezebb.
gy volt ez a szovjetnmet arcvonal szaki szrnyn,
majdnem 1600 km-es hosszsgban. Az szaki-sarkkr ezt
a terletet kt teljesen egyenltlen s eltr rszre osztja.
Az egyik Karlia; a csendes hajnalok, vszzados erdk,
vilgos s tiszta tavak vidke. A msik a sarkvidk;
tundra, szikls, termketlen fennsk, kopr dombokkal,
tengerbe nyl tavakkal s zord folykkal. A hossz j
szakkat vg nlkli nappalok vltjk. Kegyetlen a ter
mszet, mg a nap is gyengn melegti az rk jg biro
dalmt. De a murmanszki partszakaszon a meleg tengeri
ramlatnak ksznheten sznet nlkl dolgoznak, in
dtjk s fogadjk a hajkat.
Ez a kt, egymstl teljesen eltr szomszdos terlet
mindegyik a maga mdjn erdben, halban s f
mekben nagyon-nagyon gazdag.
A hitleri hadvezets terveiben szmtsba vette a had
szntr nagy gazdasgi s hadszati jelentsgt. Jl tudta,
hogy mit jelentenek szmunkra a tengeri kzlekedsi 409
utak, illetve a Murmanszkhoz vezet vastvonalak. ppen
ezrt a hbor kezdettl, 1941. jlius vgtl a szovjet
nmet arcvonal szaki szrnyn az ellensg nagyarny
tmad tevkenysge bontakozott ki e terletek sszes
megkzelt tvonalain.
A Barents-tenger jgmentes partjhoz, Murmanszk s
Belomorszk irnyban a 20. nmet, gynevezett lappfldi
hadsereg nyomult elre. A hadsereget klnleges kikp
zssel ksztettk fel a sarkvidki terepen vvott harcra.
A karliai keskeny s rossz utakon a finn csapatok tmad
tak. Az ellensg azzal a szndkkal trt elre, hogy birtok
ba veszi a sarkvidket s az ide vezet vastvonalakat.
Az szaki Front szrazfldi terletn az erflny eb
ben az idszakban az ellensg oldaln volt. A nmetfinn
csapatoknak heves harcok s nagy vesztesgek rn sike
rlt elrenyomulniuk s elfoglalniuk Pecsengt (Petsa-
mt); kijutottak Kavdozerhoz, Uhthoz s Rugozerhoz,
birtokba vettk Medvezsjegorszkot s Petrozavodszkot, le
kzdttk a Szvirt, s a dli partjn hdft foglaltak. Ezen
a terepszakaszon az ellensg tmadst meglltottuk. Ez
idtl fogva egszen 1944 jniusig az arcvonal parancsno
ka, Kraszkovec tbornok naprl napra vltozatlanul jelen
tette, hogy a szovjet csapatok peremvonala mozdulatlan.
A szilrd arcvonal azonban korntsem jelentett csndes,
hbortatlan letet. A Karliai Fronton a 7. nll hadse
reg szakaszn, az Onyega- s a Ladoga-t kztt a karliai
fldnyelven, a Nva-parti vrost vd Leningrdi Front
csapatainl mindentt lland helyi harcok folytak,
amelyek az ellensget lland feszltsgben tartottk, s
nem adtak lehetsget r, hogy erket vonjon el innen a
firnyban val alkalmazs cljbl.
A nyugtalan Barents-tenger hullmait jjel-nappal ha
stottk az szaki Flotta haji, amelyek a szvetsgesek
szlltmnyait ksrtk; biztostottk, illetve vdtk az or
szg szaki partjait a tenger fell, a replkkel pedig a le
vegbl. A Ladoga- s az Onyega-tavon a katonai flottil
link tevkenykedtek.
A hatalmas s az emberi let szmra mostoha trsg
mintha elnyelte volna az embert s fegyverzett. A csapa-
410 toknak az arcvonalon lev srsge, illetve e fogalom meg-
szokott hadmveleti rtelmezse amely mint ismeretes,
az egy hadosztly arcvonalszakasznak kilomterszmval,
valamint egy arcvonal-kilomterre jut harckocsi, lveg
s aknavet szmval fejezdik ki, ezen a hadszntren
olyanformn festett, hogy az els szm gyakran meghalad
ta a szzat, de a lvegek s harckocsik mennyisge kilom
terenknt egy szmjegy szmbl llt. gy az 1600 km-es
arcvonalra a legkedvezbb helyzetben sszesen 22 hadosz
tly jutott (tbb mint 73 km egy hadosztlyra). Megannyi
olyan terepszakaszt, ahol nem volt ellensges ler, csak
az nll osztagok s jrrk figyeltk.
A harckocsiknak nem volt sztbontakozsi lehetsgk,
s csak kivtelesen, egyes irnyokban, ahol a terep mdot
adott korltozott alkalmazsukra, csak ott vetettk be ket,
bonyolult technikai s mszaki biztosts mellett.
Az szaki szrnyon a vdelmi harcot a szles arcvonalon
folytatott tevkenysg elvei alapjn vvtk. A Karliai
Frontnak, kevs szm eri s eszkzei miatt, gyakran se
gtsgrt kellett folyamodnia a fhadiszllshoz, hogy ne
hz helyzetbl kivgja magt. A legfelsbb fparancsnok
el is nevezte t rk kregetnek. De megrtette a k
rlmnyeket, amelyek kztt harcoltak, egytt rzett ve
lk, mde csapatokat nem adott, mert azokra a hbor
firnyaiban volt szksg.
A csapatok teht gcpontszeren, nll irnyokban he
lyezkedtek el, s nem volt szoros rintkezs kzttk. Gyak
ran a zszlalj, szzad, st mg a szakasz is a tbbi erktl
elszakadva, hossz ideig vdte a magaslatokat, az erdn
tvezet utakat, a mocsarakat s hegyeket vagy ms fon
tos objektumokat. Mindezt nagy hidegben s sarki jsza
kkon, vgtelen hmezkn s kopr sziklkon, jrhatat
lan s mrges rovaroktl nyzsg mocsarak kztt vals
tottk meg. Nagyon tallkonyan kihasznltk a zsomb-
kos terletek szigetecskit, a hegyek hasadkait a tzels
hez s a kzitushoz. A csapatokat ilyen krlmnyek k
ztt elltni rendkvl bonyolult dolog volt.
Miutn 1941-ben a szovjetnmet arcvonal szaki szr
nyn az ellensg tmadst megbzhatan meglltottuk,
a fhadiszlls s a vezrkar erre a hadszntrre kln
sebb figyelmet nem fordtott. Trdsnk mindenekeltt
arra irnyult, hogy a f hadszati irnyokban okozzunk
vesztesget a nmet fasiszta csapatoknak. Ott dlt el a m
sodik vilghbor sorsa, s ez az t vezetett a fasiszta fe
nevad odjhoz is. Szt kellett verni a Wehrmachtot mint a
fasizmus f erejt. Akkor pedig Nmetorszg csatlsaival,
tbbek kztt Finnorszggal is tteleztk fel a fhadi
szllson ugyanaz fog trtnni, mint a kivgott fa gai
val, a fa trzse al kerlnek.
1943 vgn mr nem volt ktsgnk afell, hogy a h
bor menete visszavonhatatlanul a javunkra fordult.
Kurszknl vglegesen meghisult a hitleri hadvezets ama
prblkozsa, hogy jbl maghoz ragadja a kezdemnye
zst. A nmet fasiszta tmad hadszat egyszer s minden
korra kudarcot vallott.
A szovjet fegyveres erk sikerei sok orszg politikus
nak s katonai vezetjnek nyitottk fel a szemt a h
bor kimenetelt illeten. Nveltk aktivitsukat a szvet
sgeseink is, partra szlltak az Appennini-flszigeten.
Olaszorszg letette a fegyvert. A nmet fasiszta hader l
tal megszllt sok eurpai orszgban mind nagyobb arny
ban bontakozott ki az ellenllsi mozgalom. A fldn s a
vzen egyarnt a Hitler-ellenes koalci eri tmadtak.
A hrom nagy Roosevelt, Sztlin s Churchill
teherni konferencijn fontos dntsek szlettek a mso
dik arcvonalrl s a soron kvetkez hadmveletekrl.
Az 1944-es esztend a Vrs Hadsereg szmra nagyon
szerencss volt. A tli hadjratokban sztzzta a nmetek
vdelmt Leningrdnl, a jobb parti Ukrajnban s a
Krmben. A vrs csillagos katonk gyzelmei nemcsak
nmagukban voltak nagyon jelentsek, hanem azrt is,
mert egyttal a hitlerista Wehrmacht nagyszabs vdelmi
hadszatnak bukst jelentettk a szovjetnmet arcvo-
nalon, s a hbor menetben j korszakot nyitottak. Most
mr a gondolkoz emberek eltt vilgoss vlt, hogy a
Szovjetuni nerejbl kpes sztverni az ellensget a sa
jt terletn, kpes felszabadtani Eurpa leigzott npeit
s teljesen sztzzni Nmetorszgot.
A jvnek ez a kpe, amely megrvendeztette a vilg
sszes npeit, a maga mdjn megijesztette szvetsgesein-
412 kt s ellensgeinket. A politikai s erklcsi presztzs el-
vesztstl val flelem arra ksztette az Amerikai Egye
slt llamok s Nagy-Britannia uralkod kreit, hogy hoz
zkezdjenek a msodik arcvonal megnyitsnak elksz
tshez.
A fasiszta Nmetorszg tborban jabb prttsre
kerlt sor Finnorszg megingott.
Hitler finn csatlsainak riadalmt a vezrkar mr 1944.
februr kzepn rezte, amikor a Leningrdi s a Volhovi
Frontok slyos vesztesget okoztak a Leningrdot 1941 ta
ostromzr alatt tart 18. nmet hadseregnek. A szovjet
csapatok felszabadtottk Novgorodot s Lugt. A lenin-
grdiak kijutottak a Narva folyhoz, amely mgtt az
ugyanilyen nev vros terl el. Ez a vros a nmet fasiszta
vdelem ers csompontjv vltozott. A Volhovi, majd a
ksbbiek folyamn a Leningrdi Front katoni Pszkov s
Osztrov irnyban nyomultak elre.
A finn kormny megrtette, hogy a nmet fasiszta csa
patoknak Leningrdnl s Novgorodnl trtnt sztverse
utn a Vrs Hadsereg Finnorszg elleni tmadsa kvet
kezik. Csakhogy a finneknek nem volt elegend erejk az
ellentevkenysghez. A hitlerista csapatok maguk is slyos
vesztesgeket szenvedtek a firnyokban, s gy nem tud
tak kell tmogatst nyjtani a finneknek. A finnek mr
ekkor, 1944. februr kzepn kapcsolatot kerestek svdor
szgi nagykvetnkhz, Kollontaj asszonyhoz. A kapcso
lat felvtelnek clja Finnorszgnak a hitleri koalcibl
s a hborbl val kilpse volt. A finn kormny hazja
neves szemlyisgt, a halad nzeteirl ismert Juho Paasi-
kivit kldte Svdorszgba. Mint Finnorszg kpviselj
nek, az volt a feladata, hogy tisztzza a szovjet kormny
feltteleit a hbor beszntetst illeten.
Az orszg vezeti azonban tovbbra is remnykedtek,
hogy a hadiszerencse mg rjuk mosolyoghat. Paasikivinak
Svdorszgba val kldsvel lnyegben arra trekedtek,
hogy elodzzk a megvltozhatatlant, a kapitulci elrke-
zsnek idpontjt.
Csakhogy februr elejn a szovjet fhadiszllson mr
eldntttk, hogy a Volhovi Frontnak Pszkovhoz s Oszt-
rovhoz trtn kijutsa utn, e front csapatai tkerlnek a
Leningrdi s a 2. Balti Frontok llomnyba, a trzs s a 413
tbbi vezet szervek pedig tteleplnek a Karliai Front
hoz, ahol tovbbra is rszt vesznek a csapatok vezetsben.
Erre a manverre nagy szksg volt. A Volhovi Front tr
zse mint jl sszekovcsolt kzssg, kitnen ismerte a
hbor krlmnyeit szakon, s kell tapasztalata volt a
nagy tmad hadmveletek vezetsben. A Karliai Front
trzsnek viszont ppen az ilyen tapasztalata hinyzott.
Februr 13-n a Volhovi Front megsznt, a front pa
rancsnokt Mereckov hadseregtbornokot berendeltk a
fhadiszllsra. Sztlin felajnlotta neki, hogy vegye t a
Karliai Front parancsnoksgt. Rvid megbeszls utn
Kirill Afanaszjevics aki, mint mindnyjan, a firnyrl
lmodott beleegyezett, hogy tvegye a front parancsno
ki tisztt. A legfelsbb fparancsnok rvidesen vzolta
Finnorszg politikai helyzett, majd megjegyezte, szem
lyesen nem hisz abban, hogy az orszg hamarosan kilp
a hborbl. Sztlin megparancsolta Mereckovnak, hogy
rvid idn bell menjen ki az arcvonalba, s klnsen
nagy figyelmet fordtson az ellensg feldertsre. Mg egy
j tancs hangzott el. Ha Finnorszg fegyverszneti tr
gyalsokat kezdemnyez, akkor elssorban a hitlerista csa
patokat kell sztzzni tancsolta Sztlin a frontparancs
noknak.
Az emltett szervezsi rendszablyok mellett nhny
ms rendszablyt is foganatostottunk, melyeket trgyal
sok megkezdsre sarkall pszicholgiai rhatsoknak le
hetne nevezni.
Februr 14-n jfl krl Sztlin a vezrkar tjn pa
rancsot adott a Leningrdi Front parancsnoknak, Govorov
tbornoknak, hogy februr 17-e eltt felttlenl vegye bir
tokba Narva vrost. Ezt gy kvnja mind a katonai,
mind a politikai helyzet hangslyozta Sztlin. Most
ez a legfontosabb. Kvetelem ntl, hogy minden szks
gest tegyen meg Narvnak a kijellt hatridre trtn
felszabadtsra.
A tvirat alapgondolata rthet volt; a Finn-bl dli
partjnak felszabadtsa a hitlerista csapatok megszllsa
all mg jobban slyosbtotta volna Suomi katonai helyze
tt. A nmetek azonban nagyon is jl ismertk Narva je-
414 lentsgt, s szvsan vdelmeztk.
A finneknek tnyjtott fegyverszneti feltteleink mini
mlisak voltak. Magukban foglaltk a Nmetorszggal val
viszony megszaktst s a nmet csapatok internlst
Finnorszgban. A Szovjetuni segtsgt ajnlotta fel, ha
a hitlerista csapatok internlsa Finnorszgnak megoldha
tatlan feladatot jelentene. A Szovjetuni kvetelse kztt
az volt, hogy a finn csapatokat vonjk vissza az 1940-es
hatrok mg, s e hatrokat lltsk helyre. Tovbbi fel
ttel volt a szovjet hadifoglyoknak s szvetsgeseink fog
lyainak azonnali szabadon bocstsa s hazaengedse. Az
sszes tbbi krdst a Moszkvban folytatand trgyal
sokon kellett megoldani.
Amg a bonyolult diplomciai trgyalsok folytak, Me-
reckov, majd csakhamar a trzs is megrkezett Belo-
morszkba, a Karliai Front harcllspontjra. Az j front
parancsnok nagyon bartsgos s tevkeny ember volt;
knnyen beilleszkedett a helyzetbe. Frolov vezrezredes,
aki korbban a front ln llt, nem tartotta lealacsonyt-
nak elfogadni a frontparancsnok-helyettesi beosztst, s
egyhamar megismertette Kirill Afanaszeviccsel a csapatok
helyzett s tevkenysgk sajtossgait.
A front haditancsnak tagjaknt tevkenykedett Stikov
altbornagy, az egyik legtapasztaltabb politikai munks,
aki mindssze msfl hnapja jtt ehhez a fronthoz,
szintn most ismerkedett a front helyzetvel, s szvesen
ksrte a frontparancsnokot a csapatokhoz. A front trzst
a mr nem fiatal Pigarevics altbornagy vezette. Jrtas
volt a trzsmunkban, de sajnos nem voltak tapasztalatai
a nagy tmad hadmveletek megszervezsben s veze
tsben, nem is beszlve az olyan krlmnyekrl, amilye
nek a Karliai Frontnl addtak. Ezrt t kellett adnia a
fronttrzsfnki teendket az energikusabb s minden te
kintetben jobban felkszlt Krutyikov tbornoknak. Ez
ideig Krutyikov sikeresen ltta el a parancsnoki teendket
a 7. nll hadsereg ln, amely 1944 tavaszn a Karliai
Front llomnyba kerlt.
J viszony alakult ki Mereckov s hadseregparancsno
kai kztt. A 14. hadsereget szakon Scserbakov altbor
nagy, a 19. hadsereget Kozlov altbornagy, a 26. hadsere
get Szkvirszkij vezrrnagy, a 32. hadsereget Gorelenko 415
altbornagy, a 7. hadsereget pedig 1944 szeptembertl
Gluzdovszkij altbornagy vezette.
Kirill Afanaszjevics ltogatst tett az szaki Flottnl is,
amely a nagy kiterjeds tengermellki terleten egytt
mkdtt a fronttal. Az szaki-tengerieknek akkor Arsze-
nyij Grigorevics Golovko ellentengernagy volt a parancs
nokuk. Klnsen nagy tehetsg, megrtst tanst, okos
s melegszv embert ismertnk meg benne. 1940 jlius
ban lett az szaki Flotta parancsnoka, s harmincngy
vvel kimagasl flottavezrr vlt; kpes volt szinte hi
btlanul rtkelni a kialakul helyzetet, s rvid id alatt
megalapozott dntseket hozni. Tiszta rtelmrt, segt
ksz j szvrt mindenki szerette s becslte, aki mellette
harcolt vagy dolgozott.
Az arcvonalat tanulmnyozva, Mereckov nem felejtette
el a legfelsbb fparancsnoktl kapott feladatt a felder
tst illeten. Sztlin nem szerette, ha ksnek a jelentsek
vagy a telefonok, s ezt mindig szem eltt kellett tartani.
Klnsen nehz volt a vratlan krdsek megvlaszolsa,
amelyeket a legfelsbb fparancsnok gyakran tett fel. Mr
ciusban a Karliai Front csapatainak feldert tevkeny
sge nagyon fontos adatokhoz juttatott bennnket. A fog
lyok azt vallottk, hogy a 20. nmet lappfldi hadsereg,
amely a Norvgia, a 36. s a 18. hegyivadsz-hadtestet
foglalta magban, j irnyban sszpontostott, mgpedig
az uhtai irnyban, s ehhez kiszlestette a 18. hegyi vadsz
hadtest vdelmnek svjt. Kitnt, hogy egyes finn had
osztlyokat htravontak a mlysgbe. Lthatan tartalko
kat hoztak ltre.
A fokozott felderts lehetv tette, hogy megllaptsuk
az ellensg vdelmnek gyenge pontjait, s rzkeny csa
psokat mrjnk csapataira. Mrcius 20-n pldul a 21.
lvszhadosztly kandalaksai irnyban tevkenyked 94.
lvszezrede megllaptotta, hogy eltte egy nmet zszl
alj jelent meg, amelynek csupn annyi ideje volt, hogy
lvszrkokat ksztsen. Az ezredparancsnok elhatrozta,
sztveri az ellensget, mieltt az megkapaszkodna az elrt
terepszakaszon. A hadosztlyparancsnok jvhagyta az el
hatrozst. Mg azon a napon az ezred rvid, de lendletes
csapst mrt a nmet zszlaljra, bekertette, majd meg
semmistette. A foglyok elmondtk, hogy a zszlaljat tar
talkbl vontk elre, azzal a feladattal, hogy megzavarja
az oroszokat az Alakurtti irnyban trtn tptsben.
A felderts adatai gondolkodba ejtettek bennnket. Az
ellensg valsznleg a mi oldalunkrl vrta a tmadst, s
felkszlt elhrtsra. A finn politikusokban a nmet
prtfogik, gy ltszik, mr nem bztak annyira, mint an
nak eltte. Errl tanskodik az emltett epizd a nmet
zszlaljjal, amelyet a 94. ezred rohammal semmistett
meg. Felttelezhettk volna, hogy a finnek sem sznd
koznak abbahagyni a hbort, ha hadosztlyaikat a mly
sgi tartalkok llomnyba vontk htra.
A finnek azonban delegcit kldtek Moszkvba trgya
lsok cljbl. A kldttsg tagja volt Paasikivi, K. Enkel
s O. Enkel. Feladatul kaptk, hogy rszletesebb magyar
zatot krjenek a szovjet fegyversznet feltteleirl. A tr
gyalsokat Molotov vezette, aki a trgyalsok elestjn
maghoz kretett s kzlte, hogy rszt fogok venni a tr
gyalsokon. Msnap dleltt 10 rra, polgri ruhban meg
kellett jelennem az irodjban.
Minden rendben is lett volna. Fejbl, pontosan ismertem
a felek helyzett az arcvonalon, hatrozott elkpzelsem
volt azokrl a katonai krdsekrl, amelyeket a munka so
rn rinthettnk. Csakhogy nem volt civil ruhm! Ma az
olvasnak ez hihetetlennek tetszik. A hbor eltt vala
hogy nem is lmodtunk ilyen ruhrl, s akkor nem is volt
szoks szolglaton kvl polgri ruhban jrni. Fiatal ko
runkban mg a sznhzba is pisztollyal s karddal az olda
lunkon mentnk, amire nagyon bszkk is voltunk. A h
borban viszont szentsgtrs lett volna mg csak gondolni
is a civil ruhra. De most szksg volt r. A klgyi np
biztos kisegtett. Utastst adott, hogy rvid idn bell
varrjanak szmomra egy fekete szn, mellnyes ltnyt.
Megjelent egy kimrt modor frfi, centimtert ide-oda
illesztgette, s egy jszaka alatt prba nlkl elk
sztette a ruhmat...
A finn trgyal fllel rszletesen megismertettk a fegy
versznet feltteleit. Mrcius vgn a kldttsg hazauta
zott. Mltak a napok s a hetek, de semmilyen vlasz nem
rkezett.. . 4i 7
A Karliai Front csapataival s trzseivel val ismerke
ds megmutatta Mereckovnak, hogy a tmad hadmvele
tek s harcok vezetsnek milyen korszer mdszereire
kell kikpezni ket.
A vezrkar klnsen aggdott a csapatvezetsi szervek
miatt, mivelhogy a tmads szilrd s megszakts nlkli
vezetse szles arcvonalon, sarkvidki vagy karliai viszo
nyok kztt, korntsem volt knny dolog. Amikor Merec-
kov Moszkvban jrt, ezt nyltan megmondtuk neki. Nem
felejtette el s 1944. prilisban, mjusban a csapatok
nl szles kr s megalapozott tmadsra val kikpzs
bontakozott ki. Mindenki tanult a parancsnokok s a f
nkk is, a szakasznl ppgy, mint a fronttrzsben.
Sok j szt lehetne mg mondani Mereckovrl s baj-
trsairl, akik rendkvli llhatatossgot tanstottak a
csapatok felksztsben. Ez a fesztett s nehz kikpzs
nagyon sok emberletet mentett meg az elkvetkezend
harcokban. prilis 19-n a finn kormny azt vlaszolta,
hogy nem fogadhatja el a Szovjetuni ltal javasolt fegy
verszneti feltteleket. Finnorszgban fellkerekedtek a
kormny reakcis tagjai Ryti, Tanner s msok, akik a
fasiszta Nmetorszg kpviselit hvtk segtsgl.
A finn kormny elutast vlasza arra ksztette a fha
diszllst s a vezrkart, hogy fellvizsglja annak krd
st, vajon kit kell elsnek megsemmisteni, a nmeteket-e
vagy a finneket. Az arcvonalakon kialakult helyzet soron
kvetkez jelentsnl Antonov erre is megfelel megol
dst tallt; kifejtette, hogy miutn a finnek visszautastot
tk a fegyverszneti feltteleket, nem a nmet fasiszta csa
patokkal kell kezdeni a leszmolst, hanem a jval gyen
gbb finn hadsereggel. A legfelsbb fparancsnok egyetr
tett vele. Parancsot adott azonban, hogy olyan feltteleket
kell ltrehozni s fenntartani, amely az ellensgben azt a
ltszatot kelti, mintha a szovjet hadvezets Petsamo krze
tnek birtokbavtelre trekedne. Sztlin vlemnye sze
rint ez elaltathatja a finnek bersgt, s meggyengtheti
felkszlsket a szovjet csapatok csapsainak elhrts
ra, melyeket Petrozavodszk krzetbl s Leningrd all
terveztnk vgrehajtani.
A vezrkarnl egy egyszer elgondolst dolgoztunk ki
az ellensg flrevezetsre. Az elgondols lnyege szn
lelt szovjet tmads elksztse Petsamo krzetben, to
vbb a hozz csatlakoz norvgiai partokon partraszlls,
melyet az szaki Flotta hajtana vgre. prilis 20-n, a terv
szerint, a Karliai Front s az szaki Flotta vezet szervei
megkaptk a szksgs rendszablyokat. A valsgban
azonban figyelmnk az szaki arcvonalnak arra a szr
nyra sszpontosult, ahol a finn csapatok helyezkedtek el.
Finnorszg reakcis politikusainak Rytinak, Tanner-
nak s a hasonszr embereknek, akik nem akartk elfo
gadni a Szovjetuni humnus fegyverszneti feltteleit
lelkn szrad az a sok ezer finn s szovjet katona lete,
a'kik az 1944 nyarn lezajlott tkzetekben vesztettk le
tket.
A szovjetnmet arc vonal szaki szrnyn a hadmve
letek alapgondolata az ellensg egyms utni sztverse
volt. Most, prilis 20-a utn, a szovjet csapatok'els csap
sainak a finn hadseregre kellett zdulniuk. A vezrkarnl
feltteleztk, hogy a finn csapatok rosszabbul vannak fel
szerelve s kikpezve, mint a nmet egysgek, s sokkal
rvidebb id alatt veresget szenvednek.
Szmtsunk szerint a finn csapatok sztzzsa lnye
gesen meggyengten az szaki sarkvidken harcol 20. n
met lappfldi hadsereg helyzett. A nmet vdelem dli
szrnya elkerlhetetlenl vdtelenn vlik, s nagy lehe
tsget nyjt a kvetkez csapsainkhoz. Kzenfekv volt
az a lehetsg is, hogy elszigeteljk az ellensg ferejt
Finnorszg nyugati kiktiben, s elvgjuk Norvgia ter
letre val visszavonulsi tvonalait.
A tevkenysg ilyen rendje a kialakult helyzetbl ad
dott. A finn arcvonalon lehetett a leggyorsabban csapst
mrni Finnorszg alapvet letkzpontjaira, amelyekhez
innen vezettek a legrvidebb megkzeltsi tvonalak. Itt
helyezkedtek el a finn ferk, amelyek megsemmistsvel
szthull az egsz finn vdelem is. A tmadsra ignybe
vehettnk kt frontot, a Leningrdi s a Karliai Frontot,
a Balti Flottt, valamint a tavi flottillkat s nagyszm
replgpet.
Igaz, az ellensg erdtmnyei rendkvl ersek voltak.
A karliai fldszorosban az ellensg ltal jra helyrell- 419
tott, hrhedt Mannerheim-vonal betonerdjei, klnbz
termszetes s mestersges mszaki akadlyai lltak. Szi
lrd vdelmi berendezsek voltak az arcvonal szviri sza
kaszn is. Ezeket mind t kellett trni, de a szovjet had
vezets kezben elgend er s eszkz volt.
Vgl is olyan dnts szletett, hogy a karliai fldszo
rosban a hadmveletet a Leningrdi Front eri folytatjk
a Balti Flottval s a tvolsgi lgiervel egyttmkds
ben. A szvirpetrozavodszki szakaszon a harc megvvsa
az alrendelt tavi katonai flottillkkal egytt, a Karliai
Frontra hrult.
Az ellensg ferejre az els csapst a Leningrdi Front
nak kellett mrni. A front feladatul kapta, hogy trje t
a finnek vdelmt Viborg irnyban, s ezzel kedvez le
hetsget teremtsen a szovjet csapatoknak Finnorszg
mlysgbe, az alapvet politikai s gazdasgi kzpontok
hoz ezen bell Helsinkihez val kijutshoz. A front
msodrend irnyban az erk egy rszvel ki kellett jutni
Szortavalhoz s a Ladoga-t szaki partjra, majd innen
az ellensg Karliban vd csapatainak mgttes terle
teire. A hadmvelet vgrehajtsra a Leningrdi Front
megkapta a fhadiszlls tartalkbl a 21. hadsereget,
amelynek a parancsnoka prilis vgtl a Leningrdi Front
egykori trzsfnke, Guszev vezrezredes volt.
A Karliai Fronttal szemben lev finnek, htukban a
szovjet csapatokkal, nem valami magabiztosan reztk vol
na magukat. Ebben a pillanatban kellett megkezddni a
Karliai Front tmadsnak.
A front hadmveletnek terve szerint, a fcsapst a
szviri szakaszon kellett mrni. Itt sszpontosult az eszk
zkkel jl megerstett 7. hadsereg, amely szmvet
snk szerint biztosthatta a felduzzadt Szvir folyn a
menetbl trtn erszakos tkelst. Az szaki irnyban
val ttrs, a Ladoga-t keleti partja mentn, kedvez
szrnyhelyzetbe juttatja az itt tmad szovjet csapatokat
(a finn vdelemhez viszonytva), s lehetv vlik Petroza-
vodszk krzetben az ellensg htba val kijuts. Az el
kpzelseket alaposan tgondoltuk, a tervezmunkk egsz
prilisban, majd a frontparancsnokok bevonsval mg
420 mjusban is folytak.
1944. mrcius vgn, amikor a vezrkar megkezdte a
szovjetnmet arcvonal szaki szrnyn folytatand had
mvelet terveinek kidolgozst, Moszkvban ders tavaszi
napok jrtak. Neknk, vezrkariaknak az id szinte forr
nak tetszett. Az 1. s 2. Ukrn Front akkor verte szt az
szak-Ukrajna s Dl hadseregcsoportot a Dnyeper
jobb partjn. A Prut s Szeret mg vetettk vissza az el
lensg csapatait. A 3. Ukrn Front Ogyessza fel trt. rt
het, hogy nyakig voltunk munkval, s nem nagyon l
veztk az ltet tavaszi levegt. n szerencssebb voltam,
mint elvtrsaim, mivel mindennap Antonovval rvid stt
tettnk gpkocsival a Kremlbe, s hosszabb utazst Sztlin
kzeli villjba, Kuncevba.
A legfelsbb fparancsnokhoz idnknt egyedl kellett
kiutaznom, minthogy Sztlin gyakran rdekldtt egyik
vagy msik hadmvelet tervnek munklatai fell, vagy
gyorsan ki kellett cserlni azokat a trkpeket, amelyek az
asztaln fekdtek. gy volt ez mrcius vgn is. Antonov
tadta Sztlin parancst, hogy hrom ra mlva legyek
kint a kzeli villban. A Gazda mg egyszer meg
akarja nzni az szaki szrny hadmveleti elgondolsnak
trkpt mondta , fogja s vigye el neki. sszegyj
tttem a szksges anyagokat, figyelmesen megnztem, s
a jelzett idben elindultam Kuncevba. Az ton ismtelten
tgondoltam a vezrkar elkpzelseit, amelyeket a legfel
sbb fparancsnok mr alapjaiban jvhagyott.
A villhoz vezet keskeny aszfaltozott t, amely a sze
kerek s gpkocsik ltal agyonkoptatott minszki orszgi
bl gazott el, az elejn, az erd szeglyn cikcakkban
futott, majd egy csendes, vegyes level erdben egy zld
lckertsnl rt vget. A kertsen szintn zld szn
deszkakapu nylott, mgtte megint csak erd, jobbra ha
talmas erdei fenyk, balra fehr trzs nyrfk, majd jbl
erdei fenyk kvetkeztek. Egyes helyeken, stt foltokban,
lucfenyk hajoltak egymshoz. A kanyargs erdei ton,
a kaputl a villa bejratig semmilyen rsg nem volt lt
hat. Nem lehetett ltni rsget a villa krl sem. r csak
a kapunl llt, de a villt vez erdben az rsg szolg
latt szrevtlenl s mesteri mdon ltta el.
Berve a villa keltjbe, nkntelenl is elgynyrkd- 421
tem a Moszkva krnyki termszet nyugodt szpsgben.
mde az t rvid volt, s a kikapcsolds sem tartott so
kig.
Az alacsony, egyemeletes, manzrdtets villt az erd
mgtt szinte alig lehet szrevenni. A villa, ugyancsak zld
szn, mindjrt eltnik, mihelyt a gpkocsi kir a fk bi
rodalmbl, s a hz f bejrata el gurul. Nyron itt egy
kis medence kzepn szkkt vize csobog. Krs-krl fe
nyk, jbl csak fenyk ...
Kiszlltam a gpkocsibl, s a trkpekkel kitmtt ak
tatskval a kezemben bementem a hzba. Az rsg pa
rancsnoka az ajt kszbn fogadott, s mivel ismers vol
tam, megkrt, hogy vessem le a kpenyem s menjek be.
A kszbn tlp ltogat egy kis eltr utn az elszo
bban tallta magt. Itt levethette felsruhzatt, rendbe
szedhette magt, s ha szksgesnek tlte, elkszlhetett
az elkvetkezend beszlgetsre. Jobbra, a fal mellett egy
egyszer fafogas volt, nikkelezett akasztkkal. A ltogatk
ignyeit szolglta mg egy hossz tkr, valamint ruha- s
cipkefk. Az elszoba padljt teljesen befedte egy hatal
mas, sokszn, kacskarings mintj gyapjsznyeg. De,
ami szembetltt annak, aki betette ide a lbt, az a falon
fgg kt hatalmas trkp volt. Az egyik az arcvonalak,
a msik a szocializmus hatalmas ptkezseinek jelzseivel.
Az elszobbl bejelents nlkl lehetett belpni Sztlin
hoz.
Az elszobbl hrom ajt nylt a villa bels helyisgei
be. Egyenesen az tterembe s az ttermen keresztl
Sztlin hlszobjba juthatott a ltogat. Jobbra a kes
keny hossz folyosra, ahol jobb kz fell kt nappali szo
ba helyezkedett el. Az .egyik szobt rgebben gyermekszo
bnak hasznltk, s csak ksbb lett belle iroda. A m
sik szobt, amely mretre s formra ugyanolyan volt,
mint az elz, csak egy kicsit sttebb, vendgszobnak
rendeztk be. A folyos msik oldaln egy hossz, nyitott
veranda tltt a ltogat szembe. A verandn semmilyen
btor nem volt, egy hordozhat ruhafogas kivtelvel,
amelyet idnknt behoztak az elszobba. s mg . . . igen,
igen egy szles, alacsony dvny is ott terpeszkedett.
422 Sztlin rendszerint az egyik nagy s vilgos szobban
dolgozott, balra az elszobtl. A szobban egy nagy, sz
les asztal llott, amelyen jl szt lehetett terteni a kato
nai trkpeket, s ugyangy, mint minden ms helyisg
ben, volt mg egy dvny is.
A villa rvid fala mentn nyitott veranda hzdott, nagy
sznyeggel a padljn, s egy szles, ugyanolyan zldes
szrke, szemnek kellemes szn dvnnyal, mint a tbbi
helyisgben. A veranda szgletben, a bejrattl balra, fa-
nyel vaslapt llott. Volt ott egy nagy szekrny is, mely
Sztlin kerti szerszmait rizte,,. Sztlin nagyon szeretett
kertszkedni, szerette a rzskat; a ki~mestersges t part
jra almafkat s egy kis citromkertet ltetett, st mg
dinnyt is termelt.
A fogadsok s nnepsgek a nagy tteremben zajlottak
le. Az elszobbl mindjrt ide jutott az ember. Semmifle
dszts nem volt, csupn jobbra, az ablakok kztt fggtt
Lenin s Gorkij hatalmas arckpe.
A terem kzepn egy szles, fnyezett asztal llott,
amely majdnem hromnegyedrszt hosszban elfoglalta
a termet. A bejratnl vrs fenybl kszlt kis zongora
szernykedett. 1945-ben a zongora mell lltottk az
olvas ltal mr ismert amerikai ajndkot, az automa
tikus lemezjtszt. A terem berendezshez tartozott mg
kt dvny egy kicsi, tkrs tmlval, s egy nagy,
amely ugyanaz a tpus s ugyanolyan szn volt, mint a
tbbi helyisgben lev. Sztlin az tteremben lev dv
nyon halt meg 1953. mrcius 5-n.
A villa emelett, amelyben kt vilgos, nagy szoba volt,
a hzigazda ritkn ltogatta meg. Az egyik szobt vendg
s fogadszobnak, a msikat hlszobnak hasznltk.
Ezekben a szobkban vendgeskedett Churchill 1942
augusztusban, amikor elszr ltogatott Moszkvba. Visz-
szaemlkezseiben az pletet 7. szm llami villnak
nevezi, s kellemesen emlkszik vissza az itt tlttt idkre.
A villa helyisgeit egy nagy konyha egsztette ki. Ta
ln nem is kellene rla beszlnem, s ha teszem is, csupn
azrt, mert hven tkrzte a villa gazdjnak lett s szo
ksait. A konyhban, a hagyomnyos tzhelyen kvl,
amelyen az egyszer, de tartalmas telek kszltek, egy
klnleges nyrsonslt-kszt tzhely is llott. De a leg- 423
figyelemremltbb volt az a nagy, orosz kenyrst ke
mence, melyet deszkafal vlasztott el a konyha tbbi r
sztl. Az itt dolgoz emberek elmondsa szerint, amikor
Sztlint mr nagyon knozta a derkfjs, ide jtt, levet
kztt, egy szles deszkt fektetett a forr tglkra, s
nygve felmszott r gygytani magt.
... Az elszoba most res volt, mlysges csend honolt.
Benyitottam az tterembe. Senki... Helyben toporogtam,
belekhgtem a tenyerembe, hogy magamra hvjam a hz
lakjnak figyelmt. Megint senki... Nesze neked, jelen
tsttelre val berendels! Mg nem fordult el, hogy Szt
lin nem fogadta volna azt, akit maghoz kretett.
Vratlanul kinylt a jobb oldali, folyosra vezet ajt,
s a kszbn megjelent valaki... fldig r brnybr
bundban, felhajtott gallrral, a bunda all eltn fel-
kunkorod orr, nagy fekete halinacsizmkkal.
A szobban hirtelen ers erdei illat terjengett, a bunda
gazdja megveregette karomat s Sztlin hangjn a kvet
kezket mondotta: Rgtn, Styemenko elvtrs, menjen be
a dolgozszobmba. Egy perc mlva n is ott leszek.
Most mr minden vilgoss vlt. Sztlin tlen is a ve
randn szokott pihenni. Nemezcsizmban, fles szrme
sapkban fekdt ott, jl beburkolzva a brnybundba.
s n pontosan egy ilyen pihenidben rkeztem ide.
A legfelsbb fparancsnok rvid idn bell a megszokott
katonai szabs, szrke ltnyben, puhaszr csizmban,
s az elmaradhatatlan pipval a kezben hallgatta jelen
tsemet. A trkpet tanulmnyozva, nhny krdst tett
fel a szovjetnmet arcvonal szaki szrnyn lev csapa
tok manvernek s az anyagi eszkzk biztostsnak k
rlmnyeire vonatkozan. Megadtam a vlaszt, tudva azt,
hogy Sztlin jl ismeri ezt a hadsznteret mg a szovjet
finn hbor idszakbl.
A legfelsbb fparancsnok nem szaktott flbe, hanem
fel s al jrklva elkezdte fejtegetni a szovjet csapatok
hadmveleteinek sorrendjt. Fejtegetsnek alapgondola
tait lertam a munkafzetbe. Ennek lnyege az volt, hogy
ha a Leningrdi Frontnak tbb egyidej hadmveletet
kell megvvnia a Karl-fldszorosban, akkor a Karliai
424 Frontnak, szak hatalmas trsgeiben, kt ilyen hadmve-
letet kell lefolytatnia, mgpedig egyms utn: az elst a
finnek, a msodikat a nmet fasiszta csapatok ellen.
Sztlin a kandallhoz ment, s nhny hasbft tett a
mr kialvflben lev tzre. Azutn azt mondotta, hogy
neknk semmilyen krlmnyek kztt nem szabad meg
gyengtennk a Karliai Front szaki szakaszt, ahol a
nmetek 20. lappfldi hadserege ll velnk szemben. Csa
patainkat ott is teljesen kszenltben kell tartani az azon
nali csapsmrshez, s meg kell akadlyozni az ellensget
abban, hogy brmit is dlre manvereztessen. Most, a h
bor adott szakaszban a szovjet Legfelsbb Fparancs
noksg ilyen ertakarkossgot megengedhet magnak.
Kpesek vagyunk csapatokat s anyagi eszkzket ame
lyek felttlenl szksgesek a finnek elleni hadmvelet si
keres megvvshoz ms mdon is sszpontostani, annl
is inkbb, mivel az ttalan szakon brmilyen manver
egyltalban nem knny dolog. Tovbb a finnek mr
nem a rgiek, minden szempontbl megrendltek, s kere
sik a bkt.

Ezt a rvid epizdot azrt jegyeztem meg, mert a Kar


liai Front hadmveleti tervt a legfelsbb fparancsnok l
tal tett szrevtelek figyelembevtelvel dolgoztuk ki.
0 ezeket megismtelte Mereckovnak is, akit 1944. mjus
vgn berendeltek a fhadiszllsra. Mereckovnak megpa
rancsoltk, hogy semmifle krlmnyek kztt ne gyen
gtse a nmet csapatokkal szemben lev erit, emlkezzk
r, hogy ezekre az erkre brmely pillanatban szksge
lehet az ellensg sztversre.
A vezrkar mondta akkor a legfelsbb fparancs
nok kteles kzlni Mereckov elvtrssal ezen ltalam
meghatrozott kvetelmnyt, s kteles ellenrizni a ma
radktalan vgrehajtst.
Ezzel egy idben folyt a Leningrdi Front hadmvelet
nek tervezse, amely front mint ismeretes, elsknt ment
t tmadsba. A finnek elleni aktv tevkenysg kezdetre
nagy vltozsok mentek vgbe a front llomnyban. Mint
mr emltettem, a Volhovi Front megsznse utn, ennek
tbb hadseregt talrendeltk Govorovnak. Emiatt a Le- 425
ningrdi Front svja jelentsen kiszlesedett, s jllehet a
balszrny-hadsereg a pszkovosztrovszki irnyban megk
srelte ttrni az ellensg vdelmt, sikert nem tudott el
rni. 1944. prilis 15-n a Leningrdi Front parancsnoka
nyltan s szintn jelentette a fhadiszllsnak ezt a
tnyt, rmutatva arra, hogy a hadmvelet az erk s esz
kzk hinya miatt borult fel. A fhadiszlls szksges
nek tartotta a Leningrdi Front megosztst. A 42., 67. s
54. hadseregbl ltrehozta az nll Balti Frontot, melynek
parancsnoka Maszlennyikov lett. Ily mdon Govorov s
trzse, amelyet prilis 28-a ta Popov tbornok irnytott,
hozzjutott ahhoz a lehetsghez, hogy teljes erejt a fin
nek elleni hadmveletre sszpontostsa.
Mellesleg szlva, Narvnl mrt csapsaink akkor nem
vezettek a vros felszabadtsra.
Mjus hnapja a Leningrdi Front trzsnl nagy s fe
sztett tem munkban telt el. Ezen id alatt tkletes
tettk a tevkenysgek tervt, sszehangoltk az erkifej
tseket a flottval, sszpontostottk a csapatokat s anyagi
eszkzket. A frontparancsnok megjrta Moszkvt, a fha
diszlls tnzte a hadmveleti tervet s jvhagyta. A
frontnl a munka hla Govorov hatrozottsgnak s a
hadmvelet krzett kitnen ismer j trzsfnk, Popov
kezdemnyezkszsgnek szerfltt tervszeren folyt.
Jnius elejn a fhadiszlls a Karliai Front hadm
veleti tervt is jvhagyta. n nem vettem rszt ebben a
munkban, mivel az idben a 2. Belorusz Frontnl voltam
az 1944-es belorussziai csata elksztsnek ellenrzse
vgett. De jnius 10-n a Karl-fldszorosbeli gyk dr
gse hrl adta a Leningrdi Front tmadsnak kezdett.
A Karl-fldszoros bonyolult fldrajzi viszonyai s a h
rom ers vdsv az ellensg ltal ltrehozott szmtalan
llssal, nagymrtkben korltoztk a Leningrdi Front
erinek s eszkzeinek manverezsi lehetsgeit. Ezrt a
hadmvelet elgondolsnak alapja az ellensges vde
lem tengermellki szrnynak arcbl mrt csapssal tr
tn ttrse volt, melynek sorn a tmads egsz tar
tama alatt szoros egyttmkds valsulhatott meg a
szrazfldi csapatok s a Balti Flotta kztt. A hadmvelet
mlysgbe val kifejlesztst az erk lpcszse s ers
fronttartalkok ltrehozsa tjn kvntk megvalstani.
Viborg birtokbavtelt a hadmvelet kilencedik-tizedik
napjra terveztk.
A Leningrdi Front hadmveletben a tmad csapatok
szmra dnt er- s eszkzflnyt biztostottak a vd
ellensggel szemben. Az ltalnos erviszonyok a gyalog
sgbl ktszeres, tzrsgbl s harckocsikbl majdnem
hatszoros, lgierbl hromszoros flnyt mutattak a mi
javunkra. A fcsapst mr 21. hadsereg svjban sszpon
tosult a Karl-fldszorosban lev csapatok s haditechni
kai eszkzk zme.
Ezenkvl itt tmadott a 23. hadsereg is. A 12,5 km-es
ttrsi szakaszon az erviszony, klnsen tzrsgbl,
mg impoznsabb volt.
A Leningrdi Front hadmvelete tervszeren ment vg
be, nagy erfesztst kvetelve mind a csapatoktl, mind a
trzsektl. A katonk hsiesen s btran harcoltak, s j
nius 20-n 19 rra ahogy terveztk birtokba vettk
Viborgot, az srgi orosz vrost. Ugyanezen a napon a Le
ningrdi Front 23. hadserege, amely a Karl-fldszoros ke
leti rszn tmadott, kijutott a vuoksi vzrendszerhez. Ily
mdon kedvez felttelek jttek ltre ahhoz, hogy hadsere
geink Viborg utn Finnorszg terletre is behatoljanak,
s a Ladoga-t nyugati partjra elretrve, kijussanak a
Karliban vdekez ellensg htba.
Az ellensg szvsan vdelmezte minden llst s erd
jt, s arra trekedett, hogy meglltsa a Leningrdi Front
csapatait. Az ellensg vdelmt azonban a csapatok ttr
tk. A szovjet tmads kilencedik napjn a finn hadveze
ts knytelen volt jelenteni kormnynak a katonai ka
tasztrfa elkerlhetetlensgt. A kormny felhatalmazta a
vezrkar fnkt, Heinrichs tbornokot, forduljon Hitler
hez azzal a krssel, hogy hat nmet hadosztllyal nyjt
son srgs segtsget. Hitler meggrte a segtsget, de en
nek fejben azt krte, hogy nveljk az ellenllst a Vuok
si folyn t. A finnek az gretben bzva tartalkaik
bl nhny hadosztlyt Dl-Karlibl tirnytottak a vi-
borgi irnyba. Ez jelentsen meggyengtette vdelmket a
Karliai Front csapatai eltt. mde Hitler segtsge egyet
lenegy gyalogoshadosztlyra s nhny megerst egy 427
sgre korltozdott. Vilgoss vlt, hogy Finnorszg csak
a sajt erejre szmthat.
A fhadiszlls s a vezrkar figyelmesen kvette az
esemnyek alakulst. Jnius 18-n este, az arcvonalakon
kialakult helyzet jelentse sorn Sztlin megjegyezte, hogy
Mereckov csapatai szmra a tmads ideje elrkezett.
Megbzta Antonovot, mg egyszer hvja fel a Karliai
Front haditancsnak figyelmt a 20. lappfldi hadsereg
gel szemben lev erk s eszkzk megrzsnek szks
gessgre. 18 ra 45 perckor Alekszej Innokentyevics a
Karliai Frontnak klnleges tviratot kldtt. A tvirat
ban a tbbek kztt a kvetkezkrl volt sz: A legfel
sbb fparancsnok megparancsolta emlkeztessem nt
az ltala meghatrozottakra, ne gyengtse a front kzept
s jobb szrnyt a fhadiszlls engedlye nlkl, onnan
semmifle ert s eszkzt ne vonjon el, kivve azt, amit
mr rgebben a fhadiszlls engedlyezett.
Ahogy n tudom, Sztlin ezekrl a krdsekrl msnap
is rdekldtt, amikor mr Viborgrt csatztak, kpze
letben ltta a tevkenysgek sszefggst: az ellensges
erk tirnytst a Karl-fldszorosba, ennek kvetkezt
ben a finn csapatok meggyenglst a Karliai Front arc
vonala eltt; ez utbbi kijutst a finnek fcsoportosts
nak szrnyba, ebbl kiindulva olyan hadmvelet megv
vst, amely a finn hadsereg vgleges sztversre, majd
a flig bekertett helyzetbe jut nmet fasiszta csapatok
megsemmistsre irnyul.
Az ellensg tborban tovbb ntt a riadalom. Az or
szgban hozzkezdtek az ids korosztlyok mozgstshoz.
A Karl-fldszorosba ntttk az utnptlst s a tbbi
arcvonalszakaszrl elvont csapatokat.
Jnius 21-n, amikor az ellensg tetpontjn volt az
elbb emltett tirnytsoknak, utnptlsoknak, Merec
kov frontjnak hadseregei tmadsba lendltek. Karli-
ban megkezddtt a megszllk sztzzsa.
A hadmveleti terv szerint e frontnl szintn erflnyt
hoztunk ltre. A 7. hadseregnl amely a fcsapst Pitk-
jaranta irnyban mrte az erflny a kvetkez volt:
a gyalogsgbl ktszeres, tzrsgbl s harckocsikbl
majdnem hatszoros, a lgierbl ngy s flszeres. Mivel
az ellensg arra knyszerlt, hogy erejnek egy rszt a
Karl-fldszorosba irnytsa, ennek kvetkeztben ez a f
lny jelentsen tovbb nvekedett.
A finnek, jllehet felismertk a veresg elkerlhetet
lensgt, mindent megtettek, hogy megtartsk elfoglalt l
lsaikat, visszaverjk s meglltsk tmadsunkat. Kar-
liban a szovjet csapatok hadmveletei eltt a finnek a
Szvir folyn lev hdfben vd csapataikat visszavittk a
foly mg, ily mdon megrvidtettk az arcvonalat, s
egy nagy vzi akadllyal fedeztk vdelmket. Szvsan
harcoltak minden erdben, az egsz olonyeci krzetben, s
ers tzzel fedeztk a klnbz tpus mszaki akad
lyaikat. Jval gyengbbek voltak az ellensg llsai Med-
vezsjegorszk s Petrozavodszk krzetben, ahol a 32. had
sereg hadosztlyai tmadtak.
A Karliai Front tevkenysge kzzelfoghat eredm
nyeket hozott. Jnius 23-n felszabadtottuk Medvezsje-
gorszkot. A kvetkez napon Krutyikov tbornok 7. had
seregnek katoni a Szvir folyt teljes hosszban htuk
mgtt tudtk. A szovjet csapatok az ellensg ellenllst
lekzdve, rtrtek az olonyeci megerdtett krletre, s
felszabadtottk Olonyec vrost.
A tmad csapatoknak nagy segtsget nyjtottak a La-
dogai s Onyegai Katonai Flottillk hadihaji. Jnius
28-n a 32. hadsereg katoni visszavettk Karlia fvro
st, Petrozavodszkot. Moszkva dszssztzet ltt, gy tiszte
legve a hsk eltt.
Mindazonltal a fhadiszlls s a vezrkar tbbszr ki
fejezte elgedetlensgt a Karliai Front tevkenysge
miatt. Nagyon sok hiba trtnt a csapatok vezetsben.
A 7. hadsereg svjban lev kisegt vezetsi pont nem
tudott megbirkz