Você está na página 1de 2

Segon de Batxillerat: CCSS

EXERCICIS DE MATRIUS - 1

3 1
1. Calcula 3 AAt 2 I sent A=
5 2

3 1 1 2
2. Donades les matrius A= i B=
2 3 0 1
comprova que (A B ) t = B t At

5 4 2
3.-Comprova que A = 2A I, sent:
2
A = 2 1 1
4 4 1

la matriu unitat I es d'ordre 3. Utilitza aquesta igualtat per a calcular A 4 .

2 1
4.- Determina a i b de forma que la matriu: A =
a b
verifiqui : A2 = A

1 2
5.- Donada la matriu A= , troba una matriu X de tal manera que
2 1
0 3
A X = .
3 0

a 1 0

6.- Troba totes les matrius X de la forma X = 0 b 1 tals que

0 0 c

1 0 1

X = 0 1 0
2


0 0 1

7.- Calcula una matriu X que commuta amb la matriu A , aix s,


1 1
AX = X A , essent A= , i calcula A2 + 2 A-1X .
0 1

Unitat 3: lgebra de Matrius


8.- Trobar el rang daquestes matrius:

1 2
1 1 1 1 4 3 2 1

2 2 2 2

1 2 3 4
1 2
A= B= C = 3 2
1 1 1 1 3 1 1 3
2 5
1 1 1 1 2 1 4 7 7 0

SOLUCIONS:

28 51
Exercici 1: 3 AAt 2 I =
51 85
3 2
Exercici 2 : (A B ) t = B t At =
5 1
9 8 4

Exercici 3 : A = 2 A I = 4 3 2
2

8 8 3

37 32 16

A = ( 2 A I )( 2 A I ) = 4 A + I = 16 11 8
4 2 2

32 32 11

Exercici 4 : a = 2, b = 1
2 1
Exercici 5 : X=
1 2
1 1 0 1 1 0

Exercici 6 : X = 0 1 1 i tamb X = 0 1 1
0 0 1 0 0 1

a b
Exercici 7 : X =
0 a
2a + 1 2b 2a + 2
A2 + 2 A1X =
0 2a + 1

Unitat 3: lgebra de Matrius