Você está na página 1de 2

DATA AGAMA MURID KELAS II

SDN NO.005 SEBELANG KECAMATAN MUARA PAHU


TAHUN AJARAN 2014/2015

20 19

18

16

14

12

10

0
Islam
0
Kristen
0
Hindu
0
Budha

Mengetahui Sebelang, Juli 2014


Kepala Sekolah Guru Kelas

SAMANI,A.Ma SENIYAH, A.Ma.Pd


NIP.19650614 198514 1 001 NIP.19650704 198909 2 003