Você está na página 1de 4

Nyatakan simptom dan tanda penyakit tidak berjangkit.

PENYAKIT JANTUNG

1.-______________________________________________________

2._______________________________________________________

PENYAKIT ASMA

1.________________________________________________________

2.________________________________________________________

PENYAKIT BUAH PINGGANG

1. __________________________________________________________

2.__________________________________________________________

PENYAKIT DIABETES

1. __________________________________________________________

2.__________________________________________________________
Nyatakan simptom dan tanda penyakit tidak berjangkit.

PENYAKIT JANTUNG

1.-______________________________________________________

2._______________________________________________________

PENYAKIT ASMA

1.________________________________________________________

2.________________________________________________________

PENYAKIT BUAH PINGGANG

1. __________________________________________________________

2.__________________________________________________________

PENYAKIT DIABETES

1. __________________________________________________________

2.__________________________________________________________
Nyatakan simptom dan tanda penyakit tidak berjangkit.

PENYAKIT JANTUNG

1.-______________________________________________________

2._______________________________________________________

PENYAKIT ASMA

1.________________________________________________________

2.________________________________________________________

PENYAKIT BUAH PINGGANG

1. __________________________________________________________

2.__________________________________________________________

PENYAKIT DIABETES

1. __________________________________________________________

2.__________________________________________________________