Você está na página 1de 4

SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA CJELOIVOTNO OBRAZOVANJE
SKUPINA A 2015/2016 2. upisni rok

BIRAM net@bez.rizika A TI?


Program prevencije pretjeranog otkrivanja informacija preko
interneta u petim razredima osnovne kole

Osijek, 2016.g.

STUDENT: Ivana andrli Danko


PREDAVA: doc. dr. sc. Daniela incek
Radionica 1- Prednosti i rizici koritenja Interneta

CILJ:

Razumjeti prednosti i nedostatke koritenja Interneta


Razviti osjeaj kako se svaka pozitivna, ali i negativna situacija mogu izmjeniti
Ukazati na injenicu kako je Internet dio razvoja koji ne moemo izbjei ali svojim
odgovornim ponaanjem moemo ga koristiti kao sredstvo za vlastiti napredak

ISHODI:

Osvijeste prednosti i rizike koritenja interneta te pozitivne i potencijalne negativne


posljedice vlastitog ponaanja na internetu

Prepoznaju i razumiju rizina ponaanja na internetu , ali i drugu stranu prie

Razumiju da je Internet prije svega sredstvo komunikacije koje ovisno o nam ima
svoje dobre i loe strane

Razumiju da se svaka situacija moe promjeniti, te sagledati rizike /prednosti ovih


promjena

MATERIJALI:

Raunalo, projektor, loptice,papir, kreda, ploa, vaga

VRIJEME ORGANIZIRANJA : izvannastaavna radionica , predvieno vrijeme trajanja 1,5 Commented [K1]: 60-tak minutta?
kolski sat

1. UVODNA AKTIVNOST : FILM PREDNOSTI I NEDOSTACI INTERNETA ( 5


MINUTA)

CILJ: Razumjeti prednosti i nedostatke koritenja interneta

TIJEK:

Na samom poetku sata uenici su podjeljeni tako da formiraju dvije skupine jednakog
broja lanova.Unutar jedne skupine uenici su podjeljeni u grupe po etiri lana. Commented [K2]: Nekada su razredi jako mali, pa treba i
Uenici su zamoljeni da paljivo pogledaju filmi Prednosti i nedostaci Interneta u na

kojem su nabrojene pozitivne i negativne strane interneta i da tijekom gledanja filmia


vode zabiljeke o pozitivnim i negativnim primjerima koritenja Interneta. Kako je
filmi na engleskom, uitelj povremeno zaustavlja i provjerava razumijevanje Commented [K3]: Izvrsno
prikazanog.
Nakon gledanja filmia uitelj i uenik voditelj uenicima djele loptice, na nain da prva
skupina dobiva crvene loptice, a druga skupina plave loptice. U obje skupine uenici
sjede u grupama po etvero i za svaku lopticu na temelju zabiljeki i vlastitog iskustva
nalaze primjere, na nain da crveni trae loe primjere koritenja interneta, a plavi
dobre razloge koritenja Interneta. Uenik voditelj ne sudjeluje u radu niti jedne
skupine, no za vrijeme njihovog rada na ploi crta veliku vagu i istovremeno na
nastavnikom stolu ili nekom drugom vidljivom mjestu postavlja pravu vagu sa dvije
posudice za vaganje.
Nakon 10 tak minuta uitelj zamoli uenike da izloe ono to su zapisali i da pri tome
svatko tko izlae na vagu stavi svoju kuglicu, na nain da su u jednoj posudi crvene
loptice, a u drugoj plave. Uenik voditelj njihove primjere zapisuje. Nakon to su svi Commented [K4]: Mislim da je ovo aktivnost koja e se
iznjeli svoje primjere uoava se da ima podjednak broj dobrih i loih primjera koritenja jako svidjeti petaima.

Interneta.

2. SREDINJA AKTIVNOST : ZAMJENA STRANA ( odraz prie u ogledalu) ( 20


minuta)

Cilj: Razviti razumjevanje kako se svaka situacija na Intenetu moe promjeniti,

- Sagledati drugu stranu prie prema modelu odraza prie u ogledalu

Uenici su i dalje podjeljeni na jednak nain, ali sada imaju malo zamjenjene uloge.
Odnosno, oni uenici koji su do sada govorili pozitivno o Internetu, sada analiziraju
negativne uinke i pokuavaju otkriti nain kako se nedostaci mogu pretvoriti u
prednosti, istovremeno oni uenici koji su do sada govorili negativno o Internetu, sada
analiziraju pozitivne stvari i pokuavaju otkriti kada se i gdje stvari mogu
zakomplicirati, odnosno kada stvari mogu prestati biti pozitivne i pretvoriti se u
negativne.
Nakon 10 minuta obje skupine naizmjenino izlau svoja razmiljanja.Uenik voditelj
na ploi ukratko zapisuje iznesena izlaganja. Kada svi uenici iznesu svoja razmiljanja
izvode se zajedniki zakljui, kako se svaka situacija pozitivna ili negativna moe
promjeniti, ali i koji rizici mogu nastati iz nastalih promjena.

3. AKTIVNOST VELIKA SVJETSKA OTKRIA

CILJ: Ukazati da su velika svjetska otrkia imala svoje pozitivne i negativne strane

Uitelj izgovara reenicu "Predstavili su me kao 'genija zla', kao 'trgovca smru', a ja sam
samo radio za dobrobit ovjeanstva. Jedini cilj mog ivota bio je iriti znanje, uvjeren da to
znai prije svega iriti blagostanje" Alfred Nobel 1865. nakon otkria eksploziva1

Uenicima se postavlja pitanje Jesu li uli za Nobelovu nagradu ? Zato se dodjeluje?

Voditelj uenika proita uenicima kratku priu o Nobelu sa wikipedije. Nakon koje uenici
unutar grupa iznose svoja razmiljanja o ovom otkriu i pozitivnim i negativnim stranama koje

1
https://hr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel
donosi. Nakon 10 minuta otvara se rasprava u kojoj svi uenici razgovaraju i iznose svoje
stavove.

Izvode se zakljuci kako ponekad iz dobrih namjera nastaju situacije koje nismo oekivali.
Kako su i najuspjeniji izumitelji znali pogrjeiti, ali ono to je ostalo iza njih je njihov odnos
prema grekama. Nakon toga uenike se potie da uoe poveznicu izmeu interneta kao
svojevrsnog otrkia danaanjice i Nobelovog otrkia.

4. AKTIVNOST SVIJET BEZ INTERNETA DA ILI NE ?? ( zakljuna


razamtranja)

Cilj : Ukazati na injenicu kako je Internet dio razvoja koji ne moemo izbjei ali svojim
odgovornim ponaanjem moemo ga koristiti kao sredstvo za vlastiti napredak

U zajednikom razgovoru uenici govore o tome kako bi bilo danas ivjeti bez Interneta i koje
promjene bi takav ivot donio.

Literatura:

1) ike, A. B., Mili, M., incek, D., & Humer, J. T. (2016). Manual for cyberbullying
prevention program.
2) https://hr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel

Draga Ivana,

Aktivnosti u radionici su izuzetno smislene i povezane, vidi se da ste Vi i Vaa grupa uistinu
uloili veliki trud u ovaj rad. Zasluili ste 16 bodova iz eseja i 4 boda iz seminara te ukupno
ocjenu izvrstan (5).

U Osijeku, 11. lip. 16.


Daniela incek