Você está na página 1de 1

II

Nasz Bg jest w nie - bie, czy - ni wszy - stko co ze - chce. Al - le - lu - ja.


Psalm 115
1. Nie nam, o Panie, nie nam a - le Twe - mu, daj imieniow i chwa Naj - wi-tsze - mu.

Niechaj wiadome i sawione wszdzie,


Twe miosierdzie i Twa prawda bdzie.

Nasz Bg na niebie: cokolwiek zamyli,


Wszystko si musi sta po Jego myli.

Niech Mu ufaj, ktrzy si Go boj,


Bo bez wtpienia w asce Jego stoj.

Kademu askaw pobonemu czeku,


Tak w maym, jako i w dorosym wieku.

Niebo wysokie Jego jest mieszkanie,


A ziemi, ludziom odda w uywanie.

Ni martwi, Panie, bd Ci chwalili,


Ani ci, ktrzy pod ziemi zstpili,

Lecz my, co jeszcze na ziemi yjemy,


Wiecznymi czasy sawi Ci bdziemy.

Chwaa bd Bogu w Trjcy jedynemu,


Ojcu, Synowi, Duchowi witemu.

Jak od pocztku bya tak i ninie,


i na wiek wiekw niechaj zawsze synie.