Você está na página 1de 2

ANALISA TAMBAHAN ( B O W )

an. W 1. URUGAN PASIR


BAHAN :
1.20 m3 Pasir urug @ Rp. = Rp.

UPAH :
0.38 O.H Pekerja @ Rp. = Rp.
0.02 O.H Mandor @ Rp. = Rp.
Rp.

K23+18 10 M2 Mengecat dengan menie besi


BAHAN :
1.20 Kg Cat Menie besi @ Rp. = Rp.
0.44 Kg Minyak cat @ Rp. = Rp.
Rp.
UPAH :
3.00 Tukang @ Rp. = Rp.
0.30 Kep. Tukang @ Rp. = Rp.
2.00 Pekerja @ Rp. = Rp.
0.10 Mandor @ Rp. = Rp.
Rp.
Upah diambil = 1/3 x Rp. Rp.
BAHAN + UPAH Rp.
Untuk 1 m2 diambil = 1/10 x Rp. Rp.

BOW 3 1 M3 PASANGAN BATU KOSONG BATU GUNUNG/PUTIH


BAHAN :
1.20 m3 Batu 15-20 cm (bt.gunung/putih) @ Rp. = Rp.
Rp.
UPAH
1.50 Pekerja @ Rp. = Rp.
0.08 Mandor @ Rp. = Rp.
Rp.
BAHAN + UPAH Rp.

BOW 4 1 M3 PASANGAN BATU KOSONG HITAM


BAHAN :
1.20 m3 Batu hitam10-15 cm @ Rp. = Rp.
Rp.
UPAH
1.50 Pekerja @ Rp. = Rp.
0.08 Mandor @ Rp. = Rp.
Rp.
BAHAN + UPAH Rp.
M ( MENENGAH ) DURP/9
B 1 + B2. 1 M2 GEBALAN RUMPUT
BAHAN :
1.00 m2 Lempeng tempel ( tabalan rumput ) @ Rp. = Rp.
(gebalan rumput)
UPAH :
B 1. 1 m2 Mengambil dan memasang gebalan rumput
0.15 Pekerja @ Rp. = Rp.
0.01 Mandor @ Rp. = Rp.
Rp.
B 2. 10 m2 Pengangkatan lempeng tempel disamakan dengan 1 m3
tanah diangkat sejauh 30 m (A6)
0.33 Pekerja @ Rp. = Rp.
0.01 Mandor @ Rp. = Rp.
Rp.
Untuk 1 m2 = 1/10 x Rp. = Rp.
B1+B2 Rp.

Jadi untuk 1 m2 pemasangan lempeng tempel (gebalan rumput)


BAHAN : = Rp.
UPAH : ( B 1 + B 2 ) = Rp.
BAHAN + UPAH = Rp.

L4 1 M3 MEMBONGKAR KONSTRUKSI BATU


2.00 Pekerja @ Rp. = Rp.
0.10 Mandor @ Rp. = Rp.
Rp.
Diambil = 1/2 . L 4 = Rp.