Você está na página 1de 22

Asas MS Word

Prasyarat Murid boleh:

menaip menggunakan papan kekunci (Modul Kemahiran Asas


Kekunci)
menggunakan tetikus (Modul Kemahiran Asas Tetikus)

Kemahiran Melancarkan perisian Microsoft Word


Menyimpan fail menggunakan SAVE AS
Menutup perisian MS Word

Subjek terlibat Matematik: Pengajaran 1.9.1 & 8.0


PJK - Komponen Kesihatan: Pengajaran 1.1 A & B

Perisian Serupa & Perisian lain yang boleh digunakan selain daripada MS Word serta
Rujukan Tambahan tutorial video sebagai rujukkan tambahan:

Google Docs:
Membuka Fail Baru: https://youtu.be/cMRBv3BrU_E
Pengenalan Google Docs:
https://www.youtube.com/watch?v=gqsDYRSK0OI
Perjalanan Menggunakan Perisian MS Word
Melancarkan Perisian MS Word
Terdapat DUA cara untuk melancarkan perisian MS Word
Cara Pertama
Langkah 1: Klik

Langkah 2: Klik All Programs

Rajah 1
Langkah 3: Microsoft Office

Langkah 4: Klik

Rajah 2
Cara Kedua:
Langkah 1: Klik

Langkah 2: Taip Microsoft Word dalam search bar.

Rajah 3
Langkah 3: Klik Microsoft Word

Rajah 4
Antara Muka Microsoft Word

Rajah 5
Menyimpan Fail
Langkah 1: Klik File

Langkah 2: Klik Save As

Rajah 6
Save As Dialog box akan muncul seperti rajah 7

Langkah 3: Klik Documents

Rajah 7
Langkah 4: Taip nama fail

Rajah 8
Langkah 5: Klik Save

Rajah 9
Menutup Perisian MS Word
Cara Pertama
Langkah 1: Klik File

Langkah 2: Klik Exit

Rajah 10
Cara Kedua
Langkah 1: Klik pangkah di atas kanan perisian MS Word

Rajah 11
Cara Ketiga
Langkah 1: Klik

Langkah 2: Klik Close

Rajah 12