Você está na página 1de 2

ANALISIS SOALAN PERCUBAAN SPM P.

ISLAM NEGERI-NEGERI 2017 KERTAS 1 DAN 2


BIL TAJUK SBP KEL TRG SBH PAH MRSM PRLS PRK MLK N9 SLGR KDH JHR JUM
1. Manusia Perlu Bersyukur
2. Rasul Penyampai Wahyu
3. Larangan Mempersendakan Agama / / / / / / / / / / / 11
4. Hidayah Milik Allah / / / / 4
5. Aqidah Teras Kehidupan / / 2
6. Ciri-Ciri Mukmin Berjaya / / / / / / / / / / 10
7. Nasihat Luqman Al-Hakim
8. Layanan Baik Terhadap Orang Bukan Islam / / / / / / / / / / / / 12
9. Nabi Muhammad Utusan Allah / / / / 4
10. Batas-Batas Pergaulan
11. Hidayah Allah
12. Peribadi Mukmin / / / / / / / 7
13. Kemuliaan AL-Quran / / / / / / / / / / / 11
14. Makanan Yang Baik / / / / / / / / / 9
15. Perpaduan Teras Kehidupan / / / / / / / 7
16. Kehidupan Di Dunia Ibarat Seorang Perantau / / / / / / / / / / / 11
17. Orang Beriman Kekasih Allah / / / / / 5
18. Perkara Yang Membatalkan Iman nifaq khrft Shr&syrk sihir khrft khrft nifaq 7
Dosa-dosa Besar Yang Membawa Kemurkaan Allah Dosa
19. Unit 1: Dosa-dosa Besar Lr prg fitnah 2
Unit 2: Dosa-dosa Besar Yang Menghancurkan Umat qazaf zina qazaf dadah 4
20. Tuntutan Taubat
21. Iman Mutiara Hidup / / / 3
22. Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah / / / / / / 6
23. Ajaran Sesat / / taslim qadiani / 4
Lambaian Kaabah
Unit 1: Kewajipan Haji dan Umrah
24. Unit 2: Cara Menyempurnakan Ibadat Haji & Umrah tawaf wukuf rukun saie 4
Unit 3: Wajib Haji dan Umrah
Unit 4: Cara Kerjakan Haji dan Umrah & Jenis Dam
25. Sembelihan / 1
26. Korban Amalan Mulia / 1
27. Aqiqah / / 2
28. Jual Beli dan Sewa / 1
29. Gadaian dan Syarikat / / / / / 4
30. Hutang, Insuran dan Saham
31. Perkahwinan Dalam Islam
32. Kaifiat Perkahwinan Dalam Islam / / / 2
33. Tanggungjawab Suami Isteri
34. Masalah Dalam Rumahtangga dan Penyelesaiannya fasakh Khulu fasakh talak fasakh rujuk nusyuz fasakh 8
35. Poligami / / 2
36. Kemahiran Ibu Bapa / / 2
37. Undang-Undang Keluarga Islam / / 2
38. Anak Amanah Allah / 1
39. Kerajaan Khulafa Rashidin usmn / / ABkar Pbhrn / umar / usman 8
40. Kerajaan Bani Umaiah Bz tntra / tntra Bz tntra tntra 5

YusriYusoffSehebat2017 http://www.qishmaira.blogspot.my Page 1


41. Imam Abu Hanifah / / / 2
42. Imam Malik / / / / / / 6
43. Imam Syafei
44. Imam Ahmad bin Hanbal
45. Imam Al-Bukhari / 1
46. Imam Al-Ghazali
47. Penyebaran Islam Pada Zaman Kerajaan Abbasiah / 1
48. Perkembangan Pendidikan Zaman Kerajaan
Abbasiah
49. Perkembangan Sains & Teknologi Zaman Abbasiah / / / / / 5
50. Perkembangan Ekonomi Zaman Kerajaan Abbasiah / 1
51. Perkembangan Ketenteraan Zaman Kerajaan
Abbasiah
52. Kegemilangan dan Kejatuhan Kerajaan Abbasiah / / / / 4
53. Ibnu Sina Bapa Perubatan / / 2
54. Ibnu Khaldun Tokoh Sejarahwan Ulung
55. As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani Pejuang Islam / / / / 4
56. As-Syeikh Muhammad Abduh Tokoh Islah Agung / 1
57. Syeikh Tahir Jalaluddin Tokoh Pemikir Tanah Air / / / / / / 6
58. Hamka Permata Nusantara
59. Aqal Cahaya Kehidupan / 1
60. Adab Berhias Diri
61. Adab Menjaga Orang Sakit
62. Adab Amar Maaruf Nahi Mungkar
63. Adab Di Tempat Rekreasi / 1
64. Adab Menjaga Kemudahan Awam / / / / / 5
65. Adab Menziarahi Jenazah / 1
66. Zikrullah Pengubat Hati / 1
67. Adab Kepada Rasulullah S.A.W / / / / 4
68. Adab Bermusafir
69. Adab Bernegara / / / / / / / 7
70. Adab Dengan Pemimpin
71. Adab Berjihad / / 2
72. Adab Memelihara Alam
73. Adab Memberi dan Menerima Hadiah serta Sedekah / 1
74. Adab Berniaga

YusriYusoffSehebat2017 http://www.qishmaira.blogspot.my Page 2