Você está na página 1de 53

Jelena Klasan

Tehnika kultura 1

Zbirka rijeenih zadataka za 5.razred O s natjecanja Mladi tehniari


Jelena Klasan

Tehnika kultura 1

Zbirka rijeenih zadataka za 5.razred O s natjecanja Mladi tehniari

ALFA

2
Uvodne napomene

Ova zbirka zadataka namijenjena je svim uenicima 5.razreda osnovne kole koji su
zainteresirani za nastavni predmet Tehniku kulturu i njihovim uiteljima.

Cilj mi je olakati usvajanje nastavnih sadraja i provjeru usvojenog znanja, te


laku pripremu za natjecanje Mladi tehniari. Zadaci su iskljuivo sa dosadanjih
natjecanja: kolska, upanijska i dravna razina.

Zbirka je predstavljena kao niz zadataka i tehnikih problema od najlake do najtee


razine kroz nastavni sadraj 5.razreda. Prvo poglavlje su pitanja na prepoznavanju
istinite ili neistinite tvrdnje kroz nastavne cjeline: ivotno okruenje ovjeka i zadaa
tehnike, Tehniko crtanje, Materijali, Energetika, Tehnike tvorevine, Promet i
Informacijska tehnologija..
Drugo poglavlje predstavljaju zadaci nadopunjavanja teksta kroz navedena podruja.
Trea skupina zadataka su zadaci prepoznavanja tonog odgovora, a etvrta skupina
je pridruivanje pojmova, crtea ili definicija.
Najzahtjevnija skupina zadataka je 5. poglavlje gdje uenici trebaju povezati i
primijeniti steena znanja: crtanjem plateva, pravokutnih projekcija, kotiranja,
rjeavanja zadataka ili dopune crtea.

Nadam se da e uloeni rad pri rjeavanju zbirke biti adekvatno vrednovan. Mnogo
uspjeha elim svim uenicima i njihovim uiteljima mentorima.

Autor
SADRAJ

Uvodne napomene 3

1. I. skupina zadataka: Tvrdnje DA NE


1.1. ivotno okruenje ovjeka i zadaa tehnike 5
1.2. Tehniko crtanje 5
1.3. Materijali i energetika 6
1.4. Tehnike tvorevine i promet . 7
1.5. Informacijska tehnologija . 8
1.6. Rjeenja.. 8

2. II. skupina zadataka: Dopuni reenice


2.1. ivotno okruenje ovjeka i zadaa tehnike 10
2.2. Tehniko crtanje. 10
2.3. Materijali i energetika ... 12
2.4. Tehnike tvorevine i promet . 13
2.5. Informacijska tehnologija . 13
2.6. Rjeenja. 14

3. III. skupina zadataka: Zaokrui slovo ispred tone tvrdnje


3.1. ivotno okruenje ovjeka i zadaa tehnike 16
3.2. Tehniko crtanje. 16
3.3. Materijali i energetika ... 20
3.4. Tehnike tvorevine i promet . 21
3.5. Informacijska tehnologija . 24
3.6. Rjeenja. 25

4. IV. skupina zadataka: Pridrui tvrdnje oznaenim slovima


4.1. ivotno okruenje ovjeka i zadaa tehnike 27
4.2. Tehniko crtanje. 28
4.3. Materijali i energetika ... 28
4.4. Tehnike tvorevine i promet . 29
4.5. Informacijska tehnologija . 31
4.6. Rjeenja 32

5. V. skupina zadataka: Zadaci prema uputama


5.1. ivotno okruenje ovjeka i zadaa tehnike . 34
5.2. Tehniko crtanje. 34
5.3. Materijali i energetika .. . 45
5.4. Tehnike tvorevine i promet . 46
5.5. Informacijska tehnologija . 47
5.6. Rjeenja 48

4
I. skupina zadataka

Zadaci ove skupine su istinite ili neistinite tvrdnje. Ako je tvrdnja istinita odgovori DA,
a ako nije odgovori NE.

1.1. ivotno okruenje ovjeka i zadaa tehnike

1. Nunost dogaaja osobina je tehnikog okruenja ovjeka.

2. Uruavanje oznaava troenje i kvarenje tehnike tvorevine.

3. Priroda je sve to nas okruuje,a nastalo je djelovanjem ovjeka.

4. Priroda je sve to nas okruuje a nastalo je djelovanjem prirodnih, nepromjenjivih


zakona.

5. Dogovaranje je osobitost prirodnog okruenja ovjeka.

6. Dogovaranje je osobitost drutvenog okruenja ovjeka.

7. Odravanje oznaava troenje i kvarenje tehnike tvorevine.

1.2. Tehniko crtanje

8. Faze rada pri izradi uporabnog predmeta opisane su u operacijskoj listi.

9. Plat geometrijskog tijela je dio ravnine iji oblik tvore plohe geometrijskog tijela
poloene na tu ravninu.

10. Pune iroke crte na platu geometrijskog tijela slue za oznaavanje mjesta savijanja.

11. Prostorna projekcija pokazuje tijelo onako kako ga vidimo u prostoru.

12. Projekciju bokocrta treba crtati tono ispod projekcije nacrta.

13. Projekcija predmeta gledanog odozgo naziva se nacrt.

14. Nacrt je crte predmeta nastao gledanjem na predmet odozgo.

15. Projekciju tlocrta treba crtati ispod projekcije nacrta.

16. Maketa je umanjeni uradak koji prikazuje izgled i rad nekog stroja ili ureaja.

17. Maketa je umanjeni uradak koji prikazuje graevinu ili tvorevinu.

18. Maketa je umanjeni uradak koji oslikava izgled i nain rada tehnike tvorevine u
umanjenom obliku.
19. Maketa je statiki prikaz nekog objekta ili tvorevine.

20. Model je umanjeni uradak koji prikazuje izgled i nain rada mehanizma.

21. Norma je skup dogovorenih pravila kojima se tono odreuje naini djelovanja ljudi.
22. Norme su dogovorna pravila.

23. Papir formata A4 dva puta je vei od formata A3.

24. Formati papira odreuju veliinu papira na kojem se izrauju tehniki crtei.

25. Formati papira za izradu tehnike dokumentacije oznaavaju se slovom B.

26. Mjerilo je odnos veliina predmeta na crteu i njegove prirodne veliine.

27. iroke pune crte crtamo olovkom oznaenom slovom H.

28. Pune uske crte crtamo olovkom s oznakom B.

29. Oznaka HB na olovci oznaava da je vee tvrdoe.

30. Oznake H i B na olovkama za tehniko crtanje oznaka su za vrstou.

31. Olovkom B crtamo isprekidane crte.

32. Isprekidane crte slue za crtanje vidljivih bridova predmeta.

33. Isprekidane crte crtamo olovkom H.

34. Crta-toka-crta na tehnikom crteu oznaava nevidljive bridove tijela.

35. Kod povlaenja paralelnih i okomitih crta pomou dva trokuta, koristimo se njihovim
najkraim stranicama.

36. Tehniki crtei i tehnika dokumentacija danas se crtaju pomou raunala.

37. Kotiranje je nain oznaavanja mjera na tehnikim crteima.

38. Kotiranje je normirani nain oznaavanja mjera na tehnikom crteu ili skici.

1.3. Materijali i energetika

39. Papir je materijal dobiven preradom drveta.

40. Reciklirani papir se dobiva preradom starog papira.

41. Materijal dobiven lijepljenjem nekoliko slojeva listova papira zove se karton.

42. vrstoa je otpornost materijala prema prodiranju drugog tijela u njegovu povrinu.

43. Tvrdoa je otpornost materijala na prodiranje drugog tijela u njegovu povrinu.

44. Cjepljivost je fizikalno svojstvo drva.

45. Uzdunim piljenjem trupaca dobiva se tehniko drvo: grede,daske i letve.

46. Piljenjem trupaca u pilani dobivaju se grede, letve i daske.

6
47. Daske proizvodimo piljenjem debla.

48. Hrastovinu odlikuje velika tvrdoa i koristi se za izradu parketa.

49. Deblji papir od jednog ili vie sloja naziva se iverica.

50. Energija je sposobnost tijela da obavlja neki rad.

51. Energija vjetra moe se koristiti za pokretanje vozila.

52. Energija vjetra moe se iskoristiti za dobivanje mehanike energije(gibanja).

53. Energija vjetra se u vjetroelektrani pretvara u elektrinu energiju.

54. Generator je stroj koji elektrinu energiju pretvara u mehaniku.

55. Rad je svladavanje sile na odreenom putu.

56. Obavljeni rad isti je kod podizanja pune ili prazne torbe s poda na stol.

1.4. Tehnike tvorevine i promet

57. Alati su tehnike tvorevine kojima vrimo mehaniku obradu materijala.

58. Kad alatom mijenjamo oblik materijala kaemo da vrimo mehaniku obradu.

59. Mehanika obrada je postupak djelovanja alata na materijal.

60. Elektrina builica je stroj za ravnanje drva.

61. Pogonski lananik na biciklu uvijek se okree s manjim brojem okretaja od gonjenog.

62. Svi dijelovi nekog mehanizma su pomini.

63. Mehanizmi se sastoje od pominih i nepominih dijelova.

64. Kinematiki par je naziv za dva pokretna dijela nekog stroja.

65. Kinematiki par je naziv za dva pokretna dijela nekog mehanizma.

66. Kopneni promet dijeli se na cestovni i rijeni promet.

67. Znakovi opasnosti su okruklog oblika.

68. Pjeaci se u prometu trebaju kretati kolnikom.


1.5. Informacijska tehnologija

69. Skup upravljakih i korisnikih programa nunih za rad raunala nazivamo operacijski
sustav.

70. Za upisivanje teksta u programu MS Word koristimo se miem.

71. Ikona je sliica kojom bre pristupamo mapama ili programima na raunalu.

1.6. Rjeenja

1. NE
2. DA
3. NE
4. DA
5. NE
6. DA
7. NE
8. DA
9. DA
10. NE
11. DA
12. NE
13. NE
14. NE
15. DA
16. NE
17. DA
18. NE
19. DA
20. DA
21. DA
22. DA
23. NE
24. NE
25. NE
26. DA
27. NE
28. NE
29. NE
30. NE
31. DA
32. NE
33. NE
34. NE
35. NE
36. DA
37. DA
38. DA
39. DA
40. DA
41. DA
8
42. NE
43. DA
44. DA
45. DA
46. DA
47. DA
48. DA
49. NE
50. DA
51. DA
52. DA
53. DA
54. NE
55. DA
56. NE
57. DA
58. DA
59. DA
60. NE
61. DA
62. NE
63. DA
64. NE
65. DA
66. NE
67. NE
68. NE
69. DA
70. NE
71. DA
II. skupina zadataka

Zadaci ove skupine su reenice kojima nedostaje jedna ili najvie dvije rijei. Tu rije
(rijei) koje nedostaju da bi reenica bila potpuna upii na odgovarajue mjesto u
reenici.

2.1. ivotno okruenje ovjeka i zadaa tehnike

1. Vjetina ili umijee izraivanja i graenja naziva se ______________.

2. Tvorevine koje izrauje ovjek svojim vjetinama i alatima nazivaju se ____________


___________________ .

3. Troenje i kvarenje tehnike tvorevine pri uporabi naziva se ___________________


.

4. Tehnikoj tvorevini produljujemo vijek trajanja ako ju redovito _________________ .

5. Djelatnost ljudi kojima stjeu vane spoznaje o svijetu oko sebe zove se __________.

6. Organizirana zajednica ljudi s propisanim pravima i dunostima graana zove se


______________.

7. Sve to ovjek proizvodi svojim vjetinama i alatima nazivamo __________________


___________________.

8. Najvei dio naeg ivotnog okruja ini iva i neiva _______________.

2.2. Tehniko crtanje

9. Umanjeni uradak koji funkcionalno prikazuje rad nekog stroja ili ureaja zove se
______________.

10. ________________ je tehnika tvorevina koja prikazuje odnos veliina i izgled


objekta, ali nema njezinu funkcionalnost.

11. Crte nacrtan prostoruno prema pravilima tehnikog crtanja nazivamo


___________.

12. Skica je crte nacrtan __________________ uz potivanje normi tehnikog crtanja.

13. Uputa koja sadri detaljno navedene radne zadatke za izradu uporabnog predmeta
zove se ____________________ __________________.

14. Kocka, kvadar, piramida i valjak su geometrijska _____________ .

15. Crte kojim su u jednoj ravnini prikazane sve plohe geometrijskog tijela zove se
___________.

16. ______________ je razvijeni plat geometrijskog tijela u jednoj ravnini.


10
17. Unoenje mjera na tehniki crte ili skicu zove se ________________.

18. Kod kotiranja mjerni broj upisuje se iznad ______________ ____________.

19. Mjerni broj napisan iznad mjernice (kotne crte) iskazuje se u ___________________.
20. Mjerni broj upisujemo ________________ mjerne (kotne) crte.

21. Olovke za tehniko crtanje oznaene su slovima.Tvrda olovka oznaena je slovom


___

22. Meka olovka za tehniko crtanje oznaena je slovom ____ .

23. Uske pune crte crtamo olovkom oznaenom slovom ______ .

24. Vidljivi bridovi na tehnikom crteu ili skici crtaju se _________ _________ crtom.

25. Nevidljive bridove na skicama i tehnikim crteima crtamo _______________ crtom.

26. Za povlaenje usporednih i okomitih crta koristimo se _______________________.

27. Crtanje crta, mjerenje i crtanje meusobno okomitih i usporednih crta izvodimo uz
pomo _______ ________________.

28. Zbroj kutova u trokutu iznosi ____________ .

29. Dimenzije papira za tehnike crtee odreuje ______________.

30. Format papira veliine 210 x 297 mm oznaava se oznakom _________.

31. kolske biljenice su najee formata ________.

32. Presavijanjem formata A4 na polovici dulje stranice dobivaju se dva komada papira
formata _______.

33. ____________ su dogovorena pravila u tehnikom crtanju koja su osnova tehnike


pismenosti.

34. Slika predmeta u jednoj ravnini koja prikazuje oblik predmeta naziva se __________.

35. Crte kod kojeg se vidi vie ploha, tj.duina,irina i visina tijela, naziva se
___________________ crte.

36. Projekcija koja prikazuje tijelo nacrtano onako kako ga vidimo u prostoru zove se
____________________ projekcija.

37. Projiciranjem okomitih zraka svjetlosti na prednju plohu tijela nastaje crte pod
nazivom ________________.

38. Pravokutna projekcija tijela gledana od gore zove se __________________.

39. Ako promatramo predmet sa strane, na treoj ravnini nastat e projekcija pod
imenom ______________.

40. Svaka projekcija crta se u odreenoj ravnini. Projekcija tlocrta crta se u ___________
ravnini.

41. Nacrtane osi dijele ravninu crtanja na etiri kvadranta. Nacrt crtamo u
_____________ kvadrantu.
42. ________________ crtamo u prvom kvadrantu ravnine crtanja.

43. Oblik pisma kojim se tehniki strunjaci slue pri izradi tehnike dokumentacije je
__________________ _______________.

44. Odnos veliine tijela na crteu i njegove prirodne veliine je _______________.

45. Crte koji prikazuje izgled gotovog predmeta sa svim njegovim sastavljenim
dijelovima naziva se _______________ ________________.

46. Crte kod kojeg je svaki dio tvorevine zasebno prikazan i kotiran zove se
___________________ _______________.

2.3. Materijali i energetika

47. Materijal dobiven lijepljenjem nekoliko slojeva listova papira zove se ____________.

48. Sirovina za dobivanje kartona i papira je __________________.

49. Ponovna prerada starog papira zove se ___________________.

50. Boja, izgled ara i sjaj povrine drva ine ____________________ svojstva.

51. Otpornost materijala na prodiranje drugog tijela u njegovu povrinu zove se


________________.

52. Dio stabla koji se koristi za izradu tehnikog materijala (drva) je _______________.

53. Daske, letve i grede dobivaju se piljenjem ______________.

54. Za obavljanje nekog rada potrebno je uloiti ____________.

55. _______________ je sposobnost tijela da vri rad.

56. Svladavanje sile na odreenom putu predstavlja __________.

57. Mjerna jedinica za rad zove se _____________.

58. Postrojenja koja iskoritavaju energiju vjetra za dobivanje elektrine energije zovu se
____________________.

12
2.4. Tehnike tvorevine i promet

59. Tvorevine koje omoguuju jednostavnije obavljanje poslova i prilagoene su ruci


zovemo _______________.

60. Osnovni alat za rezanje papira jesu __________________.

61. Jedan od najee upotrebljavanih prostih alata je ______________.

62. Najstariji prosti alat s pomou kojeg se manjom silom svladava vea sila zove se
_____________.

63. Otrice na karama imaju oblik prostog alata koji se zove _____________.

64. Djelovanje alata na materijal naziva se ________________ obrada.

65. Za vrijeme rada na strojevima i pri koritenju alata potrebno je pridravati se


_____________ na ____________.

66. Klijeta i kare su alati koji rade na principu __________________.

67. Zupci na pili za rezanje drva imaju oblik _______________.

68. Sklop meusobno povezanih dijelova koji omoguuje prijenos gibanja i sile zove se
_____________________ .
69. Za prijenos krunog gibanja na biciklu koristimo ______________ ____________.

70. Djelatnost namijenjena prijevozu ljudi, roba i informacija zove se ______________.

71. Znakovi opasnosti prepoznaju se po tome to su u obliku ________________.

72. Prometni znakovi koji imaju oblik trokuta , crvenog obruba i simbola na bijeloj podlozi
zovu se znakovi _______________.

2.5. Informacijska tehnologija

73. Slika koju vidimo na zaslonu monitora kad ukljuimo raunalo naziva se
___________________ _______________.

74. Dio raunala smjeten u kuitu koji objedinjuje sve dijelove neophodne za rad
raunala zove se ___________________ _________________.

75. Monitor, pisa i zvunici spadaju u skupini _____________ ureaja raunala.

76. Skup kontrolnih i upravljakih programa koji omoguuju koritenje raunala je


_____________________ ____________.
2.6. Rjeenja
1. tehnika
2. tehnike tvorevine
3. uruavanje
4. odravamo
5. znanost
6. drutvo
7. umjetnim tvorevinama
8. priroda
9. model
10. maketa
11. skica
12. prostoruno
13. radna lista
14. tijela
15. plat
16. mrea
17. kotiranje
18. kotne (mjerne) crte
19. mm (milimetrima)
20. iznad
21. H
22. B
23. H
24. punom irokom
25. isprekidanom
26. trokutima
27. dva trokuta
28. 180
29. format
30. A4
31. A4
32. A5
33. norme
34. projekcija
35. prostorni
36. prostorna
37. nacrt
38. tlocrt
39. bokocrt
40. prvoj
41. drugom
42. bokocrt
43. tehniko pismo
44. mjerilo
45. sastavni (montani) crte
46. radioniki crte
47. karton
48. drvo (celuloza)
49. recikliranje
50. estetska
51. tvrdoa
52. deblo
53. debla
14
54. energiju
55. energija
56. rad
57. dul
58. vjetroelektrana
59. alati
60. kare
61. poluga
62. poluga
63. klin
64. mehanika
65. zatita na radu
66. poluge
67. klina
68. mehanizam
69. lanani prijenos
70. promet
71. trokuta
72. opasnosti
73. radna povrina
74. sredinja jedinica
75. izlaznih
76. operativni sustav
III. skupina zadataka
Uz svaki zadatak ove skupine ponueno je vie odgovora od kojih je samo jedan
ispravan. Za svaki zadatak zaokrui slovo koje pripada ispravnom odgovoru.

3.1. ivotno okruenje ovjeka i zadaa tehnike

1. Nunost dogaanja osobina je:


a) prirodnog okruja ovjeka
b) prometnog okruja ovjeka
c) tehnikog okruja ovjeka
d) drutvenog okruja ovjeka

3.2. Tehniko crtanje

2. Pribor za tehniko crtanje sastoji se od:


a) olovaka H i B, ravnala i kutomjera
b) olovke HB, dva trokuta i estara
c) olovaka H i B , dva trokuta i estara
d) olovke HB, ravnala i estara

3. Olovka velike tvrdoe ima oznaku:


a) 2B
b) H
c) B
d) 2H

4. Prije izrade geometrijskog tijela na kartonu je potrebno ocrtati:


a) skicu tijela
b) plat tijela
c) plat tijela s nastavcima za lijepljenje
d) oblik tijela

5. Plat geometrijskog tijela je crte koji prikazuje:


a) bridove i vrhove na tijelu
b) jednu plohu tijela
c) oznaava vidljive i nevidljive plohe tijela
d) sve plohe tijela

6. Povezani crtei svih ploha geometrijskog tijela zovu se:


a) plat
b) projekcija
c) ploha
d) nacrt

7. Na platu geometrijslog tijela isprekidanim crtama oznaene su crte po kojima:


a) izrezujemo
b) lijepimo i oblikujemo
c) oitavamo mjere
d) savijamo

16
8. Na platu geometrijskog tijela isprekidanim crtama oznaeni su bridovi po kojima:
a) lijepimo i oblikujemo plat
b) mjerimo plat
c) savijamo plat
d) ispitujemo funkcionalnost

9. Na platu geometrijskog tijela isprekidanim crtama oznaene su:


a) crte po kojima izrezujemo plat
b) crte po kojima emo lijepiti plat
c) crte po kojima emo presavijati plat
d) crte po kojima emo prepoznati geometrijsko tijelo
e) crte za oznaavanje mjere na platu

10. Lake i urednije savijanje kartona ili tvreg papira obavit emo kad prije savijanja
materijal:
a) ocrtamo na mjestu savijanja
b) utisnemo du crte savijanja
c) razreemo du crte savijanja
d) navlaimo

11. Papir ili karton se lake i urednije savija ako se:


a) premae bojom
b) izloi svjetlosti
c) zagrije
d) zaree ili utisne
e) razree

12. Meunarodno priznata pravila tehnikog crtanja nazivamo:


a) dogovori
b) zakoni
c) dokumentacija
d) norme
e) crtei

13. Format papira veliine 210 x 297 mm je format:


a) A0
b) A3
c) A1
d) A4
e) A2

14. kolske biljnice najee su formata:


a) A1
b) A2
c) A3
d) A4

15. Format papira veliine 297 x 420 mm ima oznaku:


a) A5
b) A4
c) A3
d) A2
e) A1
16. Lista koja sadri detaljno navedene radne zadatke nune pri izradi uratka zove se:
a) uputa
b) radna lista
c) informacijska lista
d) shema
e) operacijska lista

17. Skup uputa koje sadre detaljno navedene radne zadatke, tehnike crtee, popis
pribora, alata i materijala, potrebnog za izradu neke tvorevine zove se:
a) operacijska lista
b) informacijska lista
c) tehnika dokumentacija
d) radna lista

18. Predmet koji u potpunosti prikazuje izgled i rad tehnike tvorevine naziva se:
a) uzorak
b) model
c) maketa
d) kopija

19. Na koti tehnikog crtea upisan je broj 145. Mjeru e proitati kao:
a) 1,45 cm
b) 14,5 mm
c) 145 cm
d) 145 mm

20. Na koti tehnikog crtea predmeta upisan je broj 22. Mjeru e proitati kao:
a) 22 dm
b) 22 m
c) 22 mm
d) 22 cm
e) 2,2 dm

21. Na koti tehnikog crtea upisan je broj 35. Ti ega proitati kao:
a) 35 m
b) 3,5 m
c) 3,5 dm
d) 35 cm
e) 35 mm

22. U strojarskoj tehnici kotni broj je izraen u :


a) cm
b) mm
c) m
d) dm
23. Stranica predmeta u stvarnosti ima veliinu 1 dm. Koji broj treba upisati na kotu
tehnikog crtea predmeta, nacrtanog u prirodnoj veliini?
a) 1000
b) 100
c) 10
d) 1

18
24. Crta-toka-crta na tehnikom crteu oznaava:
a) nevidljive bridove
b) sredinjice
c) kotiranje
d) vidljive bridove
e) mjerne crte

25. Vidljive bridove predmeta u tehnikom crtanju crtamo:


a) punom uskom ctom
b) crta-toka-crta crtom
c) isprekidanom crtom
d) valovitom crtom
e) punom irokom crtom

26. Sliku koju vidimo na ravnini crtanja dok promatramo tijelo iz odreenog smjera
nazivamo:
a) ravninu crtanja
b) prostorni crte
c) prostorni kut
d) crte ravnina
e) pravokutna projekcija

27. Projekciju kod koje je smjer pogleda okomit na ravninu crtanja nazivamo:
a) okomita projekcija
b) pravokutna projekcija
c) izometrija
d) nacrtna projekcija
e) sloena projekcija

28. Projekcija nacrta nastaje projiciranjem okomitih zraka svjetlosti na:


a) unutranju plohu
b) ravninu tla
c) prednju plohu
d) bonu plohu

29. Projekcija bokocrta crta se:


a) s desne strane nacrta
b) tono ispod tlocrta
c) tono ispod nacrta
d) lijevo od nacrta
e) tono ispod bokocrta

30. Tlocrt je projekcija koja se crta:


a) lijevo od nacrta
b) desno od nacrta
c) iznad nacrta
d) ispod nacrta
3.3. Materijali i energetika
31. Daske, letve i grede dobivaju se piljenjem:
a) stabla
b) grana
c) korijena
d) debla

32. Najiskoristiviji dio drva kao tehnikog materijala je:


a) korijen
b) kora
c) deblo
d) kronja

33. Drvena ploa dobivena lijepljenjem vie slojeva furnira zove se:
a) perploa
b) panel ploa
c) iverica
d) lesonit ploa
34. Estetsko svojstvo drva je:
a) tvrdoa
b) bubrenje
c) cjepljivost
d) izgled ara

35. Fizikalno svojstvo drva je:


a) izgled godova i ara
b) tvrdoa
c) slaba vodljivost topline
d) bubrenje
e) elastinost

36. Cjepljivost je svojstvo drva da:


a) je otporan na veliku silu udara
b) se lako cijepa
c) je elastino i savitljivo
d) lako upija vlagu

37. Izgled ara drva je:


a) fiziko (fizikalno) svojstvo drva
b) kemijsko svojstvo drva
c) mehaniko svojstvo drva
d) estetsko svojstvo drva

38. Tvrdoa je svojstvo materijala da:


a) se nakon savijanja materijal vraa u osnovni poloaj
b) se materijal lako cijepa
c) je otporan na prodiranje drugog tijela u njegovu povrinu
d) je otporan na velike sile udara

20
3.4. Tehnike tvorevine

39. Pri izradi tehnike tvorevine alati i pribori se u pravilu nalaze:


a) s desne strane radnog stola
b) na sredini radnog stola
c) s lijeve strane radnog stola
d) ispred radne povrine

40. Kada pri rukovanju ekiem eli poveati silu udara, eki e drati:
a) na sredini drke
b) za glavu ekia
c) na kraju drke
d) blie glavi ekia

41. Koja od navedenih vrsta obrade drva ne spada u mehaniku obradu:


a) piljenje
b) bruenje
c) lijepljenje
d) buenje
42. Stroj koji mehaniku energiju pretvara u elektrinu energiju je:
a) generator
b) vjetrenjaa
c) propeler
d) elektromotor

43. U vjetroelektrani elektrinu energiju proizvodi :


a) rotor
b) stator
c) propeler
d) generator

44. Vjetrenjae su se u prolosti koristile za:


a) hlaenje
b) proizvodnju elektrine energije
c) pokretanje brodova
d) pokretanje mlinova
e) proizvodnju itarica

45. Dio mehanizma koji prenosi gibanje na ostale elemente mehanizma zovu se:
a) pogonski lan
b) prvi lan
c) gonjeni lan
d) drugi lan

46. Dio mehanizma koji prenosi gibanja na druge lanove naziva se:
a) nepomini lan
b) glavni kinematiki lan
c) prvi lan
d) gonjeni lan
e) pogonski lan

47. Pogonski lananik na biciklu ima 30 zubaca, a gonjeni 10 zubaca. Koliko e se puta
okrenuti gonjeni lananik za jedan okretaj pogonskog?
a) 2 okretaja
b) 1 okretaj
c) 6 okretaja
d) 3 okretaja

48. Djelovanje poluge mogue je kad ju pri koritenju:


a) savijamo oko oslonca
b) postavimo kao oslonac
c) postavimo na oslonac
d) koristimo bez oslonca

49. Koji od navedenih alata nije prosti alat:


a) klin
b) poluga
c) valjak
d) klijeta
e) kota

50. Zlatno pravilo mehanike odnosi se na djelovanje:


a) valjka
b) kotaa
c) klina
d) poluge
51. Ako imamo tap oslonjen u jednoj toci i podiemo neki teret koristimo:
a) kota
b) polugu
c) valjak
d) klin

52. Prometni znak u obliku kruga s crvenim rubom je iz skupine:


a) znakova zabrane
b) znakova obveze
c) znakova obavijesti
d) znakova opasnosti
53. Prometni znak u obliku trokuta s crvenim rubom je iz grupe:
a) znakova obavijesti
b) znakova oveze
c) znakova upuivanja
d) znakova zabrane
e) znakova opanosti

54. Znakovi opasnosti imaju oblik:


a) trokuta
b) pravokutnika
c) osmerokuta
d) kruga
e) romba

55. Pjeak je:


a) sudionik u prometu koji ne upravlja vozilom niti se u njemu prevozi
b) osoba koja regulira promet
c) sudionik u prometu
d) osoba koja vozi bicikl
e) osoba koja upravlja vozilom

22
56. Biciklist se na prometnici treba kretati:
a) lijevom stranom kolnika
b) desnom stranom kolnika
c) sredinom kolnika
d) nogostupom

57. Biciklist se na prometnici treba kretati:


a) desnom stranom kolnika, najvie 1 m od ruba
b) desnom stranom kolnika
c) sredinom kolnika
d) lijevom stranom kolnika
e) lijevom stranom kolnika, najvie 1 m od ruba

58. Kad na krianju nema nikakve prometne signalizacije, niti prometnika, prednost
prolaska regulira se:
a) prometnim znakom
b) semaforom
c) prometnim pravilima
d) dogovorom
e) svatko prolazi kako eli

59. Razliita tehnika sredstva za upravljanje i regulaciju cestovnog prometa nazivaju se


jednim imenom:
a) prometni znakovi
b) svjetlosna signalizacija
c) prometna pravila
d) prometni dogovor
e) prometna signalizacija

60. Koji od prikazanih znakova oznaava zabranu prometa za bicikliste. Zaokrui slovo
ispod slike.

a) b) c)
3.5. Informacijska tehnologija

61. Osnovni dio u unutranjosti raunala na koji se spajaju svi elektroniki sklopovi i
ureaji raunala zove se:
a) procesor
b) matina ploa
c) RAM
d) tvrdi disk

62. Koja skupina ureaja omoguuje korisniku unos podataka u raunalo:


a) izlazne jedinice
b) spremnici
c) sredinja jedinica
d) ulazne jedinice

63. Koji od navedenih dijelova obavlja zadau obrade podataka u raunalu:


a) monitor
b) RAM
c) procesor
d) tvrdi disk

64. U raunalima obradu podataka obavlja:


a) monitor
b) procesor
c) RAM
d) tvrdi disk

24
3.6. Rjeenja
1. c, tehnikog okruja ovjeka
2. c, olovaka H i B, dva trokuta i estara
3. d, 2H
4. c, plat tijela s nastavcima za lijepljenje
5. d, sve plohe tijela
6. a, plat
7. d, savijamo
8. d, savijamo plat
9. c, crte po kojima emo presavijati plat
10. b, utisnemo du crte savijanja
11. d, zaree ili utisne
12. d, norme
13. d, A4
14. d, A4
15. c, A3
16. b, radna lista
17. c, tehnika dokumentacija
18. b, model
19. d, 145 mm
20. c, 22mm
21. e, 35 mm
22. b, mm
23. b, 100
24. b, sredinjice
25. e, punom irokom crtom
26. e, pravokutna projekcija
27. b, pravokutna projekcija
28. c, prednja ploha
29. a, s desne strane nacrta
30. d, ispod nacrta
31. d, debla
32. c, deblo
33. a, perploa
34. d, izgled ara
35. c, slaba vodljivost topline
36. b, se lako cijepa
37. d, estetsko svojstvo drva
38. c, je otporan na prodiranje drugog tijela u njegovu povrinu
39. a, s desne strane radnog stola
40. c, na kraju drke
41. b, bruenje
42. a, generator
43. d, generator
44. d, pokretanje mlinova
45. a, pogonski lan
46. e, pogonski lan
47. d, 3 okretaja
48. c, postavimo na oslonac
49. d, klijeta
50. d, poluge
51. b, polugu
52. a, znakova zabrane
53. d, znakova zabrane
54. a, trokuta
55. a, sudionik u prometu koji ne upravlja vozilom niti se u njemu prevozi
56. b, desnom stranom kolnika
57. a, desnom stranom kolnika, najvie 1 m od ruba
58. c, prometnim pravilima
59. e, prometna signalizacija
60. a, prvi znak
61. b, matina ploa
62. d, ulazne jedinice
63. c, procesor
64. b, procesor

26
IV. skupina zadataka

Zadatke ove skupine treba rjeavati tako da se pojmovima oznaenim brojevima


pridrue tvrdnje (opis) oznaene slovima. Rjeenja upii na odgovarajue mjesto
uz tablicu ili u prazna polja tablice.

4.1. ivotno okruenje ovjeka i zadaa tehnike

1. Svakom pojmu iz tehnikog okruja ovjeka pridrui odgovarajui opis.

Pojam Opis
1. uruavanje a) kontrola i otklanjanje kvarova
na tvorevini 1. ______
2. norma b) rezultat proizvodnje
2. ______
3. tehnika tvorevina c) troenje i kvarenje proizvoda
3. ______
4. odravanje d) dogovorena pravila
4. ______

2. Svakom pojmu iz tehnikog okruja ovjeka pridrui odgovarajui opis.

Pojam Opis
1. tehnika dokumentacija a) troenje i kvarenje proizvoda

2. norma b) pregledavanje, servisiranje i


popravljanje proizvoda
3. tehnika tvorevina c) dogovorena pravila

4. uruavanje d) upute za izradu proizvoda

5. odravanje e) rezultat proizvodnje

3. Upari nazive s pojmovima i definicijama.

ivotno okruje ovjeka Pojmovi i definicije


1. prirodno okruje a) stjecanje spoznaja o svijetu oko nas 1. ____
2. drutveno okruje b) troenje i kvarenje tvorevine 2. ____
3. tehnika c) nepromjenjivost zakona 3. ____
4. znanost d) normiranje i dogovaranje 4. ____
5. uruavanje e) tehnika tvorevina 5. ___
4.2. Tehniko crtanje

4. Svakom dijelu pribora za tehniko crtanje pridrui njegovu namjenu.

Pribor Namjena
1. olovka H a) prenoenje mjera 1._____
2. trokut b) uske crte 2._____
3. olovka B c) odreivanje kuta kod crtanja crta pod kutom 3._____
4. estar d) iroke crte 4._____
5. kutomjer e) crtanje usporednih i okomitih crta 5._____

5. Svakom dijelu pribora za tehniko crtanje pridrui njegovu namjenu u tehnikom


crtanju:

Pribor Opis
1. olovka H a) iroke crte 1. _____
2. olovka B b) konstrukcija okomitih crta 2. _____
3. trokuti c) tanke crte 3. _____
4. estar d) odreivanje kuta kod crtanja crta pod kutom 4. _____
5. kutomjer e) prenoenje mjera 5. _____

6. Upari nazive vrsta crta u tehnikom crtanju s njihovom namjenom.

Vrste crta Namjena


1. puna iroka crta a) mjernice i pomone mjerne crte 1. ______
2. puna uska crta b) nevidljivi bridovi predmeta 2. ______
3.isprekidana crta c)simetrale,sredinjice 3. ______
4. crta-toka-crta d) vidljivi bridovi predmeta 4. ______

4.3. Materijali i energetika

7. U lijevom stupcu navedene su vrste drva,a u desnom stupcu svojstva tvrdoe drva.
Svakoj vrsti drva pridrui redni broj svojstva tvrdoe.

a) hrastovina _______ 1. Meko drvo


b) borovina _______ 2.Srednje tvrdo drvo
c) lipovina _______ 3. Tvrdo drvo

28
4.4. Tehnike tvorevine i promet

8. Upari nazive prostih alata i njihovu namjenu.

Vrsta prostog alata Namjena


1. _____
1. poluga a) premjetanje tereta
2._____
2. valjak b) podizanje tereta na odreenu visinu
3._____
3. klin c) poveanje djelovanja sile
4. _____
4. kosina d) razdvajanje

9. Prometni znakovi oznaeni su brojevima. Pridrui redni broj znaka sa slike


odgovarajuem nazivu.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Naziv prometnog znaka: Redni broj znaka sa slike

a) Krianje sa cestom s prednou


prolaska

b) Cesta s prednou prolaska

c) Zabrana prometa za pjeake

d) Zabrana prometa u jednom smjeru


10. Prometni znakovi oznaeni su brojevima. Zadatak e rijeiti tako da u tablicu
zapie redni broj znaka u skupinu kojoj pripada.

1. 2. 3. 4.

Vrste prometnih znakova Redni broj znaka sa slike

a) znakovi opasnosti

b) znakovi izriite naredbe

c) znakovi obavijesti

11. Upari prometni znak s njegovim nazivom.

1. 2. 3. 4. 5.

Naziv prometnog znaka


a) zabrana prometa za pjeake 1. _____
2. _____
b) zabrana prometa za bicikle
3. _____
c) zavretak biciklistike staze 4. _____
d) biciklisti na cesti 5. _____
e) obiljeen pjeaki prijelaz

30
4.5. Informacijska tehnologija

12. Upari nazive dijelova raunala sa zadaom koju obavlja pri radu raunala.

Nazivi dijelova Namjena


1. ulazna jedinica a) prenosi podatke iz memorije 1. _____
korisniku raunala
2. spremnik b) provodi obradu podataka i upravlja 2. _____
radom svih dijelova raunala
3. procesor c) omoguuje korisniku unos 3. _____
podataka u raunalo
4. izlazna jedinica d) pohranjivanje programa, podataka i 4. _____
rezultata obrade podataka

13. Upari tipke s namjenom pri osnovnom ureivanju teksta.

Tipka Namjena

1. TAB a) Prelazak u novi red, pisanje novog 1.______


odlomka
2. Razmaknica b) Brie znak udesno od mjesta unosa 2.______
teksta
3. Delete c) Uvlai prvi red nekog odlomka za 3.______
odreeni broj znakova
4. Enter d) Omoguava razmak izmeu znakova i 4.______
rijei

14. Pridrui naziv pojma njegovoj namjeni.

Pojam Namjena
1._____
1. Softver a) Skup kontrolnih i upravljakih
programa koji omoguuju rad raunala 2._____
2. Operativni b) Svi raunalni programi bez obzira na
sustav namjenu 3._____
3. Radna c) grafiki simboli programa, dokumenata
povrina ili drugih objekata na desktopu 4._____
4. ikone d) pozadina zaslona na kojem se nalaze
preice programa i ikone
4.6. Rjeenja
1. 1 - c
2-d
3b
4a

2. 1 d
2c
3e
4a
5b

3. 1 c
2d
3e
4a
5b

4. 1 b
2e
3d
4a
5c

5. 1 c
2a
3b
4e
5d

6. 1 d
2a
3b
4c

7. a 3
b2
c1

8. 1 c
2a
3d
4b

9. a 4
b7
c2
d1

10. a 4
b 1,3
c2
32
11. 1 e
2b
3a
4c
5d

12. 1 c
2d
3b
4a

13. 1 c
2-d
3b
4-a

14. 1 b
2a
3d
4c
V. skupina zadataka

Paljivo proitaj upute u zadacima i proui slike ili crtee.


Zadatke ove skupine treba rjeavati prema uputi koja je navedena uz svaki zadatak.

5.1. ivotno okruenje ovjeka i zadaa tehnike

1. Rasporedi zadane pojmove u odgovarajui dio tablice s popisom elemenata


ovjekovog ivotnog okruenja:
nepromjenjivost zakona, norme, nunost dogaanja,uruavanje,
dogovor, umjetna tvorevina

Priroda Drutvo Tehnika

5.2. Tehniko crtanje

2. Pomou pribora za tehniko crtanje nacrtaj etiri usporedne pune iroke crte,
meusobno razmaknute po 10 mm.

34
3. Na crteu kvadra iscrtaj vidljive i nevidljive bridove prema normama tehnikog crtanja

4. Na crteu kvadra iscrtaj vidljive i nevidljive bridove.

5. List papira, formata A4 ima dimenzije 210 x 297 mm. Izraunaj i odgovori na pitanja:
a) Koja je oznaka sljedeeg veeg formata papira?
b) Kolike su dimenzije sljedeeg manjeg formata papira?

Raun:

Odgovori:
a) Sljedei vei format papira ima oznaku _______.
b) Dimenzije sljedeeg manjeg formata papira su ________________mm.
6. Nacrtaj plat kvadra ije su stranice a = 20 mm, b = 45 mm i c = 15 mm. Pazi na
vrste crta i tonost u mjerenju. Plat ne treba kotirati. Dodatke za spajanje nije
potrebno crtati.

c
a

7. Na slici je plat geometrijskog tijela. Koristei se priborom za tehniko crtanje oznai


vanjske bridove i bridove po kojima treba presaviti da izradimo geometrijsko tijelo.
Odgovori koje je to tijelo.

Odgovor: Tijelo je

______________________

36
8. Kocka ima stranice duljine 30 mm. Priborom za tehniko crtanje nacrtaj plat kocke u
prirodnoj veliini. Nije potrebno crtati rubove za lijepljenje.

9. Priborom za tehniko crtanje izmjeri stranice tijela i nacrtaj: nacrt, tlocrt i bokocrt
prikazanog kvadra. Pazi na tonost u mjerenju.
10. Prostorni crte prikazuje geometrijsko tijelo. Skicirajte pravokutne projekcije tijela.

11. Prostorni crte prikazuje geometrijsko tijelo ije su stranice a = 40 mm, b = 25 mm i


c = 15 mm. Nacrtaj tehnikim crteom pravokutne projekcije u M 1:1. Kotiraj.

38
12. Nacrtane su dvije projekcije tijela. Priborom za tehniko crtanje, konstrukcijom dovri
pravokutnu projekciju koja nedostaje a na crtu upii njen naziv.

Nedostaje projekcija ____________________.

13. Duljine bridova prikazanog kvadra jesu: a =27 mm, b = 15 mm i c = 48 mm. Priborom
za tehniko crtanje i potujui pravila crtanja nacrtaj pravokutne projekcije tijela u
prirodnoj veliini. Kotiraj crte.
14. Kvadar ima stranice a=40 mm, b=30 mm i c=15 mm. Nacrtaj pravokutne projekcije
kvadra u prirodnom mjerilu.

40
15. Nacrtana je prostorna projekcija klina s upisanim mjerama. Priborom za tehniko
crtanje nacrtaj pravokutne projekcije klina. Kotiraj.
16. Pravokutnik na tehnikom crteu nacrtan je u M 1: 1. Pravilno kotiraj crte.

17. Nacrtan je tehniki crte jedne plohe tijela u prirodnom mjerili M 1:1. Pravilno kotiraj
crte.
M 1:1

42
18. Nacrt sloenog tijela nacrtan je u prirodnom mjerilu. Primjeni pravila tehnikog
crtanja. Kotiraj crte.

19. Stranice kvadra na slici iznose: a = 40 mm, b = 15 mm i c = 25 mm. Nacrtaj tehnikim


crteima pravokutne projekcije tijela u prirodnoj veliini i kotiraj crte.
20. Stranice kvadra imaju dimenzije 85 x 34 x 42 mm. Nacrtaj tehniki crte najmanje
plohe kvadra u prirodnom mjerilu. Kotiraj tehniki crte.

21. Nacrt tehnike tvorevine nacrtan je u prirodnoj veliini. Primjeni pravila tehnikog
crtanja, kotiraj crte.

44
22. Na skici crta je uinio niz propusta. Paljivo pogledaj crte i priborom za tehniko
crtanje ucrtaj najmanje etiri razliita propusta kako bi crte bio upotpunjen.

5.3. Materijali i energetika

23. Izraunaj:
23.1. Koliki rad obavlja ovjek ako treba savladati silu od 10 N na putu od 30 m?
23.2. Koliki bi bio obavljeni rad ako je put upola manji?

Prostor za raunanje:

Odgovori:
a) ovjek obavlja rad od ________________________.
b) Za upola manji put, ovjek bi obavio rad od __________________.
5.4. Tehnike tvorevine i promet

24. Slika pokazuje polugu i djelovanje sila tereta na njenim krajevima. U crte ucrtaj
oslonac kako bi poluga bila u ravnotei.

25. Na slikama su prometni znakovi za bicikliste. Upii ispod znaka kako se ti znakovi
zovu .

1.____________________ 2.___________________ 3.__________________

____________________ ___________________ __________________

46
5.5. Informacijska tehnologija
26. Sljedee pojmove pridrui pomou strelica na slici:
slikovna podloga, gumb Start, programska traka, ikona

27. U navedenom tekstu izbaci uljeza:

U otvorenom dijelu prozora u programu za obradu teksta WordPad nalaze se


sljedee trake: traka izbornika, traka naslova, alatna traka, statusna traka i
programska traka.

28. Na testi uz tehnike kulture Marko je dobio pitanje:

Imenuj sustav koji predstavlja skup upravljakih i kontrolnih programa koji


omoguuju vezu izmeu korisnika i raunala.
Marko je uio, ali se nije mogao sjetiti tonog odgovora. Napisao je:
operativni sustav, slikovni sustav, upravljaki sustav i programski sustav.
Pomozi Marku, odaberi toan odgovor.

29. Uprogramu za pisanje teksta pomak na stranicu gore ili dolje mogue je uporabom
tipaka Page Up i Page Down. Strelicama pridrui toan odgovor:

Page Up pomak gore

Page Down pomak dolje

30. U reenici pronai netoan izraz i zamijeni ga tonim:

Ulaz obrada izlaz podataka su postupci koji ine cjelovit sustav za spremanje
podataka osobnim raunalom
5.6. Rjeenja
1.

Priroda Drutvo Tehnika


nepromjenjivost zakona norme uruavanje
nunost dogaanja dogovor umjetna tvorevina

2.

3.

4.

48
5. a) A3
b) 420 x 297 mm

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

50
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

52
22.

23. a) 300 J
b) 150 J

24.

25.
1. zabrana prometa za bicikliste
2. biciklistika staza
3. biciklisti na cesti

26. 1.gumb Start, 2. programska traka, 3. slikovna podloga, 4. ikona


3

1
2 4
27. programska traka
28. operativni sustav
29. Page Up ------- pomak gore
Page Down...... pomak dolje
30. (spremanje) obradu