Você está na página 1de 1

Tetangga 002, Rukun warga 015, Kelurahan Langkai, Kecamatan

Pahandut,: Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia

Nyonya sovlA AGUSTINA, dilahirkan di Palangka Raya, pada ----


tanggal Duapuluh empat Agustus Seribu sembilanratus delapan -
puluh dua (24-08-1982), bertempat tinggal di Palangka Raya, ---
Jalan Temanggung Tilung I Nomor 2L, Rukun Tetangga 002, ----
Rukun warga 008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, -
Pemegang Kartu Tanda' Penduduk Republik Indonesia

- keduanya Asisten Notaris dan bertempat tinggal di Palangkaraya,

- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan ---
I
para ----
lpu.a saksi, maka segera ditandatangani oleh penghadap,
I
lsaksi
I
dan akhirnya oleh saya, Notaris'
oit"ngtungkan dengan tanpa ada perubahan' ---:------
l-
----
I- nsr-r AKTA INI TET;qH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.
I

I - oTeTRIKAN SEBAGAI TURUNAN YANG SAMA BUNYINYA

( AGUSTRT PARUHA, SH )

---T{36q:7lql 4 - 1M
7 ?ELIH
TroTTIN Oru;M EU*U REAHTER UIITUK ITU YANG ADA DI