Você está na página 1de 6

A Clockwork Orange (1971)

SEPTEMBER 12, 2016 ~ LEAVE A COMMENT

Film poinje tako to nas Stanley Kubrick upoznaje sa glavnim


likom(Alexom), a Alex je posebno dijete i dosta neobino. Dijete
vrijedno pogleda mrnje i uenja, u sutini on bi bio ono dijete u
drutvu to bi ubijalo muhe i znalo da djecu ne donose rode. Kako
nastavljamo dalje film upoznajemo se dalje sa likom, ali sada u nekoj
odrasloj sadanjosti i tu nije mnogo ba reeno i pokazano sem
injenica da slua Betovena.
Alex je apstrakcija. Nasilje u filmu nije tu zbog nasilja nego vie da
pokae nae moralno truljenje. Nasilje unutar filma je moranje.
Nasilje unutar filma je neophodno za bilo kakav oblik slobodnog
drutva i pored toga nasilje se deava tek tako nije vezano uz revolt ili
niti etike i morala (Zato jer mogu). Nasilje se dogaa jer je drutvo
voena u pravcu da samostalno razvijate nihilizam tj. ne postoji nita
da se borite za, a ne postoji ni nita da se borite protiv.
Dalje nakon par aktova terora i nasilja Alex biva uhapen te odveden u
zatvor. Bio je posluan, nije bilo revolta jer unutar te barijere bilo
kakav akt revolta nije ekvivalent slobodnom nasilju, vrijednost
jednostavno nije ista. Njegova poslunost ga je dovela do toga da bude
primljen na novi dravni projekat gdje izlijeezatvorenike od
nasilja(kriminalni refleks) u par dana. Alex poinje sa tretmanom ili sa
njegove strane muenjem jer cijena uklonjanja kriminalnog refleksa,
prljavog uma punog nasilja je muenje. Njegovo muenje je bilo
vezano uz stvari koje najvie voli nasilje i Betovena i onda kakav bolji
nain ima nego silno prikazivanje nasilnog sadraja uz Simfoniju br. 9
od Betovena?
Alex je zapravo zavrio izlijeen posle svoje male predstave da se
dokae narodu da nema ni trunku nasilja i prljavih misli u sebi, on
je ist. Tako sada nama moralan Alex se upuuje u drutvo, ali sada sa
drugim pogledom. Ono to je bilo oito da nee biti doekan bilo gdje
rado, doe roditeljima ve zamijenjen od strane nekog drugog, eta
vani dok je u mislima biva napadnut od istih ljudi koje je on tukao, ali
ima jo jer nije dovoljno nepravde uinjeno. Stari prijatelji, sada ve
uzorni lanovi drutva ga pretuku i onda kad ve pomisli da je to
vrhunac jer da neko ko je inio isti akt sa njim da sad vri isti taj akt
nad njemu dok je u poziciji zatite? Dolazi u kuu traei pomo, ali u
kuu gdje je zabiljeio nasilje od istih ljudi nad kojima je vrio nasilje
sada dobija pomo. U tom trenutku je normalno pomisliti da to je to i
nema dalje, ali desi se trenutak kada se prepozna ko je Alex bio. Iako
on ni duan sad potpuno ist i spreman za novi ivot mora platiti svoju
prolost.
Ovo je zadnji paragraf gdje treba da napiem neto za kraj, ali ne
elim da govorim sa svoje strane zato je to sve tako. Smatram da je
ovo film o kom mijenjate miljenje na osnovu sopstvenog pogleda na
nasilje ili kako ga doivljavate na sebi ili inili akt nad drugima. Moe
se priat o vrijednostima drutva takoer o tome to je dovelo da
prevagne jedno vie od drugog, a ne neki balans izmeu? Izmeu
istog kontrolisanog drutva i putenog sa puno nasilja. Nasilje ve i
jeste taj uteg to stvara balans, to povlai paralelu izmeu crno i
bijelo.