Você está na página 1de 2

Ave Maria Gounod

###
Saxofone soprano &
###
Flauta &

###
Strings &

4
### w
Sax. sop. &
###
Fl. &
###
w w
Str. & w
w w
w w
ww
w w w
w w w
8
A
###

&
Sax. sop. J
### w
Fl. & # w
J
ff
###
Str. & w
w w
w #w
ww w
ww
w w
w w w w
w
12
###
#
j
Sax. sop. & J J
###
J j #w
Fl. &

###
Str. & w ww w
ww #w
w
w
w w
w ww
w

16
###
Sax. sop. &
### n
Fl. & J #J n
###
Str. & # ww
w w
w w
w
w w w
w
19
###
Sax. sop. & J
###
Fl. & J J
J
###
Str. & w w w
w w
w
w w
w
w
w w
2
23
### w J J J
Sax. sop. &

### w j j
Fl. & n
Sanc - ta Ma - ri - a Sanc - ta Ma
### w w w
Str. & nw w
w
w
w
w
w w #w
w
w #w

27
### n

Sax. sop. & J
J
### n j
Co. in. &
ri - - a Ma - ri - - a O ra - pro -
### w w w
ww
Str. & nw w
nw
w w w
w
w nw w

30
###
J
Sax. sop. & J
###
Co. in. & J
no - - bis no - - bis pe - ca - to - ri - bus
###
Str. & w w
w w
w w
w.

33
###
Sax. sop. &

### # # #
Co. in. &
w.
nunc - - et - in ho ra - in ho ra -
### #ww
w w
Str. &
#w
w
w w
w ww
w
w w w

36
###
Sax. sop. & w
Flauta Flauta
###
Co. in. & w w w w
- mor - tis nos trae a - - - mem a - mem
### w w
Str. & w w
w w
w
w w w
w w w