Você está na página 1de 4

Marketingcommunicatie

Plaats van marketingcommunicatie binnen organisaties


Auteur: drs. C. Essink-Matzinger en drs. B. van Veghel
Vakgebied: Marketingcommunicatie
Beschrijving: Op welke plaats marketingcommunicatie zich precies bevindt ten opzichte van
de andere vormen van communicatie.
Relevantie/te gebruiken voor: Bekijken op welke niveau de marketingcommunicatie zich
bevindt.

Analyse van de situatie: - Markt


- Concurrenten
- Klanten
- Indicatoren
- Communicatieprobleem
Marketingcommunicatiedoelgroepen: - Doelgroepsegementen onderscheiden
Marketingcommunicatiedoelstellingen: - SMART geformuleerd
- Kennis, houding, gedrag
- Lost communicatieprobleem op
Marketingcommunicatiestrategie: - Positionering
- Propositie
- Concept
- Marketingcommunicatie instrumenten
Uitvoering en evaluatie: - Bijsturen
- Evalueren

Opbouw marketingcommunicatieplan
Auteurs: drs. C. Essink-Matzinger en drs. B. van Veghel
Vakgebied: Marketingcommunicatie
Beschrijving: Hiermee kun je zien hoe de opbouw van een marketingcommunicatieplan er
precies uitziet.
Relevantie/te gebruiken voor: Wanneer je een marketingcommunicatieplan moet maken
kun je zien welke stappen je precies moet doorlopen.
Segmentatie marktopdeling
Auteurs: drs. C. Essink-Matzinger en drs. B. van Veghel
Vakgebied: Marketingcommunicatie
Beschrijving: Je kunt hiermee een grote markt opdelen naar verschillenden segmenten.
Relevatie/te gebruiken voor: Wanneer je een marketingcommunicatieplan moet maken
voor bijvoorbeeld online prepaid tegoeden kun je de markt opdelen in verschillenden
stukjes. Vervolgens kun je per segment andere middelen gebruiken.

Basismodel Mentality
Auteurs: drs. C. Essink-Matzinger en drs. B. van Veghel
Vakgebied: Marketingcommunicatie
Beschrijving: Kun je gebruiken voor het opdelen van een markt.
Relevantie/te gebruiken voor: Het model onderscheidt de Nederlandse samenleving in acht
sociale milieus, die zijn samengesteld op basis van persoonlijke opvattingen en waarden.
koper
beslisser betaler

benvloeder gebruiker

initiator communicatie klager

Rollen in het koopbeslissingsproces


Auteurs: drs. C. Essink-Matzinger en drs. B. van Veghel
Vakgebied: Marketingcommunicatie
Beschrijving: Om te bekijken welke groep je precies wilt bereiken.
Relevantie/te gebruiken voor: Wanneer je een marketingcommunicatieplan maakt kun je
kijken op welke groep je jezelf richt.

Marketingcommunicatiedoelstellingen
Auteurs: drs. C. Essink-Matzinger en drs. B. van Veghel
Vakgebied: Marktingcommunicatie
Beschrijving: Hetgeen je wilt bereiken met marketingcommunicatie.
Relevantie/te gebruiken voor: Wat het doel is van het marketingcommunicatieplan dat
iemand opstelt.