Você está na página 1de 15

PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014

SMK TAMAN SERAYA, AMPANG, SELAMGOR MASA : 1 JAM 30 MINIT


NAMA : ..
KELAS : 3

BAHAGIAN A (I Objektif : 40 MARKAH)

1) Kegiatan manusia seperti pembakaran terbuka, pengeluaran asap kilang dan kenderaan
bermotor akan meningkatkan ________
A. penebangan hutan C. pemanasan global
B. pertumubuhan pokok D. sampah-sarap

2) Apakah fungsi hutan paya bakau?


A. mengawal banjir C. mengawal hujan
B. sumber kayu balak D. mengawal sungai

3) Apakah ciri-ciri seorang jururawat?


A. prihatin, cekap, berpengetahuan tentang jentera
B. mahir penjagaan perawatan, bertanggungjawab, berdisiplin
C. minat membaca, penyayang, prihatin
D. gemar memasak, cekap, kreatif

4) Sentiasa tenang, sabar dan tabah, berupaya menyelesaikan masalah merujuk kepada aspek
______________
A. fizikal. C. sosial
B. mental D. emosi
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 2
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014

1. Menyediakan jadual belajar di rumah


2. Mengulangkaji pelajaran semasa guru tiada dalam kelas
3. Patuh arahan guru dan peraturan sekolah
4. Menghormati ibu bapa, guru dan orang yang lebih tua

5) Senarai di atas merujuk kepada tugas dan tanggung jawab seorang _______
A. murid C. ibu bapa
B. guru D. pekerja

1. Bersopan dan berbudi pekerti mulia


2. .Sedia menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain
3. Berfikiran terbuka apabila menerima teguran orang lain
4. Sanggup berusaha meperbaiki kesilapan diri

6) Pernyataan di atas merujuk kepada nilai .


A. amanah. C. hemah tinggi.
B. berdikari. D. bertanggungjawab.

7) Selain harga diri, setiap belia perlu mempunyai ___________ untuk menghadapi kehidupan
yang mencabar.
A. wang yang banyak C. keyakinan yang tinggi
B. kenalan yang ramai D. badan yang sihat

8) Konflik antara dua pihak di tempat kerja boleh diselesaikan secara _______________________.
A. toleransi. C. perbalahan.
B. bersederhana. D. berdiam diri.

9) Individu yang mengamalkan hubungan seks bebas secara rambang berisiko tinggi
menghadapi_________________.
A. demam denggi. C. hepatitis B
B. demam rubella. D. HIV

10) Bagaimanakah cara anda menunjukkan penghargaan terhadap ibu bapa anda?
A. Berkata sopan dan sering membantu mereka apabila diperlukan
B. Bercakap kasar kepada ibu bapa.
C. Memberontak apabila keinginan tidak dipenuhi
D. Berbuat baik kepada mereka hanya apabila hendak meminta wang
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 3
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
11) Matsushita Konosuke dilahirkan di Wasamura, Jepun. Mulanya beliau bekerja sebagai
pembantu pemasang wayar. Umur 23 tahun, beliau memulakan perniagaan sendiri. Peringkat
awal, beliau mengalami kerugian. Namun beliau tetap meneruskan usahanya. Akhirnya syarikat
beliau menjadi syarikat multinasional yang mengeluarkan barangan industri elektronik.
Kejayaan beliau disebabkan oleh sikap beliau yang mampu menguruskan perniagaan sendiri,
kreatif, inovatif dan berwawasan. Sikap beliau merujuk keapada
A. Tugasku tanggungjawabku C. Berdikari tangga kejayaan.
B. Toleransi kunci kedamaian D. Hidup bermakna tanpa AIDS

12) Peribahasa : Bagai lebah menghimpun madu


Maksudnya : Orang yang sangat rajin.
Apakah pernyataan yang sama maksud dengan bagai lebah menghimpun madu ?
A. Berhemat dalam perbelanjaan C. Pekerja beretika negara gemilang
B. Bijak bertindak menjami kesejahteraan D. Kerajinan tangga kejayaan

13) Mengapakah kerajaan perlu menyeimbangkan pembangunan di bandar dan luar bandar?
A. mengelakkan beban hutang C. prinsip kasih-sayang
B. kepentingan prinsip keadilan D. membentuk masyarakat berilmu

14) Anda melihat rakan anda berdiam diri, muka sedih, sesekali menangis dan apabila ditanya; dia
hanya menggelengkan kepala. Dalam situasi ini apakah tindakan anda?
A. melaporkan kepada polis C. tidak menegur rakan
B. melaporkan kepada guru kelas D. mengejeknya hingga menangis

15) Penggunaan kad kredit tanpa kawalan akan menyebabkan seseorang itu terjebak dengan
____________________.
A. kes buli C. beban hutang.
B. aktiviti vandalisme. D. aktiviti lumba haram.
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 4
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merosakkan sel-sel pada paru-paru yang
seterusnya membentuk sel kanser. Penyakit kanser boleh cepat merebak sebingga
menyebabkan kematian. Sayangilah diri anda! Katakan TIDAK pada rokok.

16) Bagaimana anda menjaga diri anda daripada terlibat dengan aktiviti merokok?
A. Mengikuti perbuatan rakan yang merokok untuk hilangkan tekanan
B. Berfikir dengan rasional. Menjaga nama baik dan memilih untuk tidak merokok
C. Kurang berfikir dan mahu mengikuti ajakan rakan
D. Kesihatan diri kurang penting
.
17) Apakah bentuk pengiktirafan kerajaan kepada pekerja terhadap sumbangan mereka dalam
pembangunan negara?
A. Cuti umum Hari Pekerja. C. Melancong secara percuma.
B. Pemberian gaji. D. Pemberian hadiah.

18) Puan Aminah memasukkkan anaknya ke kelas


seni selepas melihat anaknya gemar melukis.

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah peranan Puan Aminah terhadap anaknya?


A. Mengasuh. C. Membina personaliti.
B. Mendidik. D. Menegur dan menasihati.

19) Apakah erti kasih sayang yang utama yang harus dicurahkan oleh ibu bapa terhadap anak-anak?
A. Merawat mereka jika sakit.
B. Belaian dan perhatian untuk perkembangan emosi.
C. Mengawal pergerakan anak-anak.
D. Menegur perbuatan mereka yang salah.

20) Nyatakan kepentingan sungai kepada manusia.


A. Sebagai tempat mandi jika bekalan air terputus.
B. Sumber bekalan air bersih untuk kegunaan seharian.
C. Dijadikan kawasan rekreasi pada waktu lapang.
D. Satu khazanah alam yang tidak ternilai.
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 5
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
Jawapan Objektif (HITAMKAN RUANGAN JAWAPAN)
BIL JAWAPAN BIL JAWAPAN

1 =A= =B= =C= =D= 11 =A= =B= =C= =D=

2 =A= =B= =C= =D= 12 =A= =B= =C= =D=

3 =A= =B= =C= =D= 13 =A= =B= =C= =D=

4 =A= =B= =C= =D= 14 =A= =B= =C= =D=

5 =A= =B= =C= =D= 15 =A= =B= =C= =D=

6 =A= =B= =C= =D= 16 =A= =B= =C= =D=

7 =A= =B= =C= =D= 17 =A= =B= =C= =D=

8 =A= =B= =C= =D= 18 =A= =B= =C= =D=

9 =A= =B= =C= =D= 19 =A= =B= =C= =D=

10 =A= =B= =C= =D= 20 =A= =B= =C= =D=

II) Tuliskan nilai yang tepat bagi kata kunci berikut: (10 M)
Kepercayaan kepada Tuhan Hemah tinggi Kerajinan

Kasih sayang Kesederhanaan Keadilan

21) Usaha yang berterusan


Berdaya maju

22) Sedia menilai diri sendiri


Berfikiran terbuka dan menerima teguran

23) Berhemat dalam berbelanja


Fikir dahulu sebelum membeli

24) Mengelakkan gejala sosial dan HIV


Mengamalkan gaya hidup sihat

25) Pengekalan keseimbangan alam


Tanggungjawab untuk kesejahteraan
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 6
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
III) Padankan ( dengan garisan ) maksud dengan nilai di bawah. (5 M)

Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan Melindungi hak


26
kepercayaan dan keyakinan orang lain. kanak-kanak
Kerelaan melakukan dan menyerahkan sesuatu Menghormati hak
27 termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk golongan kurang
negara. upaya
Memberi layanan yang bersopan kepada golongan
23 kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan Amanah
mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan tuhan.
Membela, memberi naungan dan memelihara hak
Kasih sayang
24 kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang
terhadap keluarga
sempurna.
Perasaan cinta, kasih sayang dan sayang yang Sanggup berkorban
25
mendalam dan berkekalan terhadap keluarga untuk negara

IV) Pilih dan tandakan ( ) pada pilihan nilai yang sesuai. (5 M)

PERNYATAAN JAWAPAN NILAI

26 Gejala buang bayi sering berlaku dalam Kasih sayang


masyarakat remaja hari ini
Harga diri
27 Siva telah berjaya menjadi seorang akauntan. Kasih sayang
Menurutnya, kejayaan yang dicapai adalah terhadap keluarga
dorongan kasih sayang kedua-dua orang ibu Kasih sayang
bapanya. kepada keluarga
28 Setiap hari selepas pulang dari sekolah, Hadi akan Kerajianan
membuat tugasannya tanpa disuruh oleh ibunya.
Berdikari

29 Murid-murid itu melakukan kegiatan gotong-royong Peka kepada isu-


untuk menjamin keceriaan sekolah mereka. isu alam sekitar
Peka terhadap isu-
isu alam sekitar

30 Majalah pengguna diterbitkan supaya para Melindungi hak


pengguna mendapat maklumat terkini tentang pengguna
barangan di pasaran.
Menghormati hak
pengguna
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 7
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
V) Senaraikan nilai-nilai dalam bidang pembelajaran berikut. (10 M)

31) 32)

Bidang berkaitan dengan


Kekeluargaan

33) 34)

35)

Bidang berkaitan dengan


Hak Asasi

36) 37)

38) 39)

Bidang berkaitan dengan


Patriotisme

40)
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 8
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
BAHAGIAN B : SOALAN STRUKTUR (20 MARKAH)

Ukurlah baju di badan sendiri!


Berbelanjalah mengikut kemampuan.

1 (a) Huraikan satu nilai mengenai ayat di atas.


_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(2 markah)

(b) Jelaskan maksud ukur baju di badan sendiri

(2 markah)

(c) Nyatakan dua kesan jika kita berbelanja tidak mengukur baju di badan sendiri.
i.

ii.

(2 markah)

(d) Beri dua kebaikan mengamalkan sikap bersederhanaan semasa berbelanja.


i.

ii.

(4 markah)

2 (a) Kasih sayang sangat penting dalam sesebuah keluarga. Kasih sayang akan
mengeratkan hubungan antara ahli keluarga.

Bagaimanakah cara anda menunjukkan kasih sayang kepada ibubapa?


i.
ii.
iii.
iv.
(4 markah)

(b) Nyatakan peranan ibu bapa terhadap anak-anak mereka.


i.
ii.
(2 markah)
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 9
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
(c) Ramalkan dua kesan jika tiada kasih sayang dalam sesebuah keluarga.
i.

ii.

(4 markah)

BAHAGIAN C : SOALAN ESEI (10 MARKAH)

1) Penderaan kanak-kanak berpunca daripada kelalaian ibu bapa dalam menjalankan


tanggungjawab terhadap keluarga.
Jelaskan DUA nilai yang perlu ada pada ibu bapa untuk mengurangkan jumlah penderaan
ke atas kanak-kanak.
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 10
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
SKEMA JAWAPAN

BIL JAWAPAN BIL JAWAPAN


1. C 11. C
2. A 12. D
3. B 13. B
4. D 14. B
5. A 15. C
6. C 16. B
7. C 17. A
8. A 18. C
9. D 19. B
10. A 20. B

II) Tuliskan nilai yang tepat bagi kata kunci berikut: (10 M)

21) Usaha yang berterusan


Kerajinan
Berdaya maju

22) Sedia menilai diri sendiri Hemah tinggi


Berfikiran terbuka dan menerima teguran

23) Berhemat dalam berbelanja


Kesederhanaan
Fikir dulu sebelum membeli

24) Mengelakkan gejala sosial dan HIV


Kasih sayang
Mengamalkan gaya hidup sihat

25) Pengekalan keseimbangan alam


Tanggungjawab untuk kesejahteraan
Kepercayaan kepada Tuhan
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 11
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
III) Padankan ( dengan garisan ) maksud dengan nilai di bawah.(5 M)

21 Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan Melindungi hak


kepercayaan dan keyakinan orang lain. kanak-kanak

22 Kerelaan melakukan dan menyerahkan sesuatu Menghormati hak


termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk golongan kurang
negara. berupaya
23 Memberi layanan yang bersopan kepada golongan
kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan Amanah
mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan tuhan.

24 Membela, memberi naungan dan memelihara hak Kasih sayang


kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang terhadap keluarga
sempurna.
25 Perasaan cinta, kasih sayang dan sayang yang Sanggup berkorban
mendalam dan berkekalan terhadap keluarga untuk negara

IV) Pilih dan tandakan ( ) pada pilihan nilai yang sesuai. (5 M)

PERNYATAAN JAWAPAN NILAI


26 Gejala buang bayi sering berlaku dalam Berdikari
masyarakat remaja hari ini Harga diri
27 Siva telah berjaya menjadi seorang akauntan. Kasih sayang
Menurutnya, kejayaan yang dicapai adalah terhadap keluarga
dorongan kasih sayang kedua-dua orang ibu Kasih sayang
bapanya. kepada keluarga
28 Setiap hari selepas pulang dari sekolah, Hadi Kerajianan
akan membuat tugasannya tanpa disuruh oleh
Berdikari
ibunya.
29 Murid-murid itu melakukan kegiatan gotong- Peka kepada isu-
royong untuk menjamin keceriaan sekolah isu alam sekitar
mereka. Peka terhadap isu-
isu alam sekitar
30 Melindungi hak
pengguna
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 12
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
Majalah pengguna diterbitkan supaya para Menghormati hak
pengguna mendapat maklumat terkini tentang pengguna
barangan di pasaran. V)

Senaraikan nilai-nilai dalam bidang pembelajaran berikut. (10 M)

31) Kasih Sayang Terhadap Keluarga 32) Hormat Dan Taat Kepada
Anggota Keluarga

Bidang berkaitan dengan


Kekeluargaan

33) Mengekalkan Tradisi 34) Tanggungjawab Terhadap


Kekeluargaan Keluarga

35) Menghormati Hak Wanita

Bidang berkaitan dengan


Hak Asasi

- Melindungi Hak Kanak-kanak


- Melindungi Hak Pengguna
( jawapan juga betul )

36) Melindungi Hak Pekerja 37) Menghormati Hak Golongan


Kurang Berupaya
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 13
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014

38) Cinta Akan Negara

Bidang berkaitan dengan


Patriotisme

39) Taat Setia Kepada Raja dan 40) Sanggup Berkorban Untuk
Negara Negara

BAHAGIAN B : SOALAN STRUKTUR (20 MARKAH)

Ukurlah baju di badan sendiri!


Berbelanjalah mengikut kemampuan.

1 (a) Huraikan satu nilai mengenai ayat di atas.


Nilai kesederhanaan. Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan iaitu
berbelanja mengikut kemampuan sendiri.
(2 markah)

(b) Jelaskan maksud ukur baju di badan sendiri


Membuat sesuatu perkara mengikut kemampuan , keupayaan sendiri / membeli
mengikut kemampuan kewangan yang ada.
(2 markah)

(c) Nyatakan dua kesan jika kita berbelanja tidak mengukur baju di badan sendiri.
i. Perbelanjaan menjadi tidak terkawal
ii. Boleh terjebak dalam hutang (2 markah)

(d) Beri dua kebaikan mengamalkan sikap bersederhanaan semasa berbelanjaan.


i. Tidak terjebak dalam hutang yang mungkin menyebabkan seseorang muflis.
ii. Menanam sikap berjimat-cermat @ menyimpan duit
(4 markah)
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 14
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014

2 (a) Kasih sayang sangat penting dalam sesebuah keluarga. Kasih sayang akan
mengeratkan hubungan antara ahli keluarga.

Bagaimanakah cara anda menunjukkan kasih sayang kepada ibubapa?


i. Membeli hadiah semasa hari jadi / kejayaan mereka
ii. Belajar bersungguh-sungguh untuk membalas jasa mereka
iii. Tidak menyakiti hati mereka/ Berkata dengan sopan
iv. mendengar nasihat dan mematuhi arahan mereka
v. mengucapkan kata-kata pujian/ nasihat/ memberi kad ucapan
vi. makan malam bersama / sentiasa membantu ahli keluarga apabila diperlukan
(mana-mana 4 jawapan boleh diterima)
(4 markah)

(b) Nyatakan peranan ibu bapa terhadap anak-anak mereka.


i. Mengasuh/ mendidik/ memberi pakaian/ menyediakan rumah
ii. memberi pendidikan/ memberi wang saku ke sekolah
( jawapan lain yang logik / mana2 dua boleh diterima )
(2 markah)

(c) Ramalkan dua kesan jika tiada kasih sayang dalam sesebuah keluarga.
i. Disiplin anak-anak mungkin menjadi masalah/ Emosi anak kurang stabil
ii. Keluarga yang tidak bahagia/ Berlaku pergaduhan dalam keluarga
iii. Anak kurang fokus dalam pelajaran/ Anak terlibat dalam gejala sosial
iv. Hubungan sesama ahli keluarga kurang mesra
(4 markah)
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 15
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2014
BAHAGIAN C : SOALAN ESEI (10 MARKAH)

1) Penderaan kanak-kanak berpunca daripada kelalaian ibu bapa dalam menjalankan


tanggungjawab terhadap keluarga.
Jelaskan DUA nilai yang perlu ada pada ibu bapa untuk mengurangkan jumlah penderaan
ke atas kanak-kanak.

Boleh tulis dalam satu perenggan sahaja.

Setiap nilai( 1m) diikuti dengan huraian nilai yang pertama (1m)+ contoh(1m), diikuti
dengan huraian nilai yang kedua (1m) + contoh (1m) .

5m x 2 nilai = 10m

Mana-mana dua nilai daripada berikut:


(atau yang bersesuaian amanah/ keadilan/ rasional/ kepercayaan kepada tuhan)

1) Tanggungjawab terhadap keluarga


Huraian 1 Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu.
Contoh - Ibu bapa bertanggungjawab membela dan memelihara anak-anak
Huraian 2 Meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga
Contoh - Menjaga maruah keluarga dengan mewujudkan keluarga bahagia

2) Kasih sayang terhadap keluarga


Huraian1 Perasaan cinta, kasih dan sayang terhadap keluarga.
Cth Setiap ibu bapa perlu memberi kasih sayang kepada anak-anak
Huraian2 Perasaan cinta dan sayang yang kekal dan mendalam
Cth Perasaan yang ikhlas dn berkekalan terhadap anak-anak

3) Hormat dan Taat kepada anggota keluarga


Huraian1 Memuliakan setiap anggota keluarga
Cth menjaga anak dan memberi hak kepada anak agar dijaga dengan baik
Huraian 2 Berinteraksi dan memberi layanan dengan hormat
Cth Melayan anak-anak dengan baik dan bercakap dengan perkataan yang baik.