Você está na página 1de 3

5-tupla (k,,, S,F)

M = q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8,a, b (estados y alfabetos)

= q0, q3, q4, q7

K = q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8 (estados)

= a, b (alfabetos)

S = q0 (estado inicial)

F = q3, q4, q7 (Estados finales)

TABLA DE TRANSCICION

(q0, a) = q4 (q3, a)=q3 (q6, a)=q1


(q0, b) = q3 (q3, b)=q2 (q6, b)=q3

(q1, b)=q1 (q4, a)=q3 (q7, a)=q1


(q1, a)=q4 (q4, b)=q3 (q7, b)=q7

(q2, a)=q0 (q5, a)=q3 (q8, a)=q7


(q2, b)=q3 (q5, b)=q6 (q8, b)=q5
LISTA DE ESTADOS
ACEPTADORES Y NO ACEPTADORES

ACEPTADORES
X = q3, q4, q7ESTADOS FINALES
Y = q0, q1, q2,q5, q6, q8 NO ACEPTADORES

ACEPTADORES NO ACEPTADORES

X a b Y a b Estados Equivalentes
Q0 X X q0 q1, q5, q8q2, q6
Q3 X Y
Q4 X X Q1 X Y
Q7 Y X Q2 Y X
Q5 X Y
Estados Equivalentes
Q6 Y X
Q3, q4, q7 Q8 X Y
X=Q3, q4, q7 Z a b N a b
Q1 x z Q2 m x
M = Q0 Q5 x n Q6 z x
Z = Q1, Q5, Q8 Q8 x z

N = Q2,Q6
M a b x a b
Q0 x x Q3 x n
Q4 x x
Q7 z x