Você está na página 1de 3

ANALISA MATEMATIK

KERTAS 2

PEPERIKSAAN :___________________________________________________

NO % MURID
TAJUK BIL MURID SALAH TINDAKAN
SOALAN SALAH
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ANALISA TERPERINCI

NOMBOR SOALAN
BIL NAMA MURID MARKAH CATATAN

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

2
3

5
6

7
8

10

11
12
13

14
15

16

17
18
19

20

JUMLAH