Você está na página 1de 5

Thp hng mng 1 u thng cn nhng g?

- Trong nhng ngy mng 1 u thng, cc gia nh Vit thng sm l thp hng. Vy cc l vt
bn cn sm l g?

Thp hng ngy mng Mt, Rm hng thng cn nhng g, thp hng lc my gi, thp hng my
nm v lm l ra sao s c gii p trong bi vit ny.

Chun b l vt thp hng ngy Rm, Mng 1 hng thng

- Hoa qu.

- Bnh on.

- chay (nu c).

- Hng thm.

- Bnh ko.

- Tru cau.

- Vng m.

Thp my nn hng trn bn th

Khi thp hng, ngi ta thng thp theo s l, bi s l tng trng cho phn m. Do , c th thp 1,
3, 5, 7 hoc 9 nn hng trn mi bt hng. Tuy nhin, ty khng gian th cng, nu nh cht, cc
chuyn gia phong thy khuyn nn thp 1 nn hng khi hng khng gy c v phng trnh ha
hon.

ngha ca vic thp cc nn hng (nhang) theo quan nim dn gian nh sau:

- Thp 1 nn nhang: Thp mt nn hng, ng bnh an.

- Thp 3 nn nhang: Ba nn hng c th linh ng bo tin, bo v ngi trong nh v nh ui tai


ng.

- Thp 5 nn nhang: Nm nn hng l cch m cc thy php d bo hung ct cho ngi khc hoc
mi gi thn linh.

- Thp 7 nn nhang: By nn hng dng mi gi thin thn, thin binh thin tng, nu khng n
bt c d khng nn dng hng ny.

- Thp 9 nn nhang: y l hng tn hiu cu cu, nu nh bt c d, khng cn ni no cu gip ,


nhn lc khng th cu vn, hi vng Ngc Hong i v Thp in Dim Vng cu gip mun dn,
cu kh cu nn. Chn nn hng thng c by theo ba hng ba ct.
Bi vn khn ngy Rm, Mn 1 hng thng

Cng nh ngy rm, ngy mng 1, cc gia nh thng thp hng cng cc v Thn linh v Gia tin.

Vo ngy mng 1, sau khi chun b l vt, gia ch cn mc qun o nghim tc, ln n, thp hng,
ng trc bn th c 2 bi vn khn.

1. BI VN KHN THN LINH NGY MNG 1

Nam m A Di Pht !

Nam m A Di Pht !

Nam m A Di Pht ! (3 ly)

- Con ly chn phng Tri, mi Phng Ch Pht, Ch Pht mi phng.

- Con knh ly Hong thin, Hu Th ch v Tn thn.

- Con knh ly ngi ng Thn Qun

- Con knh ly ngi Bn gia th a Long Mch

- Con knh ly cc ngi Ng phng, Ng th, Phc c Tn thn

- Con knh ly ngi tin hu a ch ti thn

- Con knh ly cc Tn thn cai qun trong khu vc ny.

Tn ch (chng) con l:

Ng ti:

Hm nay l ngy thng nm tn ch con thnh tm sa bin hng hoa l vt, kim ngn tr qu
t nn hng thm dng ln trc n. Chng con thnh tm knh mi: Ngi Kim Nin ng cai Thi
Tu ch c Tn thn, ngi Bn cnh Thnh hong Ch v i Vng, ngi ng tr T mnh To ph
Thn qun, ngi Bn gia Th a. Long Mch Tn thn, cc ngi Ng Phng, Ng Th, Phc c chnh
thn, cc v Tn thn cai qun trong khu vc ny. Ci xin cc Ngi nghe thu li mi thng xt tn ch
ging lm trc n, chng gim lng thnh, th hng l vt, ph tr tn ch chng con ton gia an lc
cng vic hanh thng. Ngi ngi c bnh an, lc ti tng tin, tm o m mang, s cu tt ng, s
nguyn tng tm.

Chng con l bc tm thnh, trc n knh l, ci xin c ph h tr.

Nam m A Di Pht !

Nam m A Di Pht !

Nam m A Di Pht ! (3 ly)


2. VN KHN GIA TIN NGY MNG 1

Nam m A Di Pht !

Nam m A Di Pht !

Nam m A Di Pht ! (3 ly)

- Con ly chn phng Tri, mi phng Ch Pht, Ch Pht mi phng.

- Con knh ly Hong thin Hu Th ch v Tn thn.

- Con knh ly ngi Bn cnh Thnh Hong, ngi Bn x Th a, ngi Bn gia To Qun cng ch v
Tn Thn.

- Con knh ly T tin, Hin kho, Hin T (nu b, m cn sng th thay bng T Kho, T T),

ch v Hng linh. Tn ch (chng) con l: .........

Ng ti: .................

Hm nay l ngy .. gp tit ..... (ngy rm, mng mt), tn ch con nh n c tri t, ch v Tn thn,
c lao Tin T, thnh tm sm l, hng, hoa tr qu, thp nn tm hng dng ln trc n.

Chng con knh mi: Bn cnh Thnh hong Ch v i Vng, ngi Bn x Thn linh Th a, ngi
Bn gia To qun, Ng phng, Long Mch, Ti thn. Ci xin cc ngi ging lm trc n, chng gim
lng thnh th hng l vt.

Chng con knh mi cc c T Kho, T T, ch v Hng linh gia tin ni ngoi h ......, ci xin
thng xt con chu linh thing hin v, chng gim tm thnh, th hng l vt.

Tn ch con li knh mi cc v Tin ch, Hu ch ng ti nh ny, ng lm n tin, ng lai hm


hng, ph h cho gia ch chng con lun lun mnh khe, mi s bnh an, vn s tt lnh, lm n pht
ti, gia nh ha thun.

Chng con l bc tm thnh, trc n knh l, ci xin c ph h tr.

Nam m A Di Pht !

Nam m A Di Pht !

Nam m A Di Pht ! (3 ly)

Cch lau dn bn th khng phm tm linh trc ngy mng 1

Phn quan trng nht trong gia nh l bn th t tin v y l ni c coi l ni linh thing, ngy
thng khng c ty ng chm di chuyn m ch lau chi sch s, ngi xa cho rng nu x dch
s lm kinh ng n ch ca thn, thn khng c an v th khng mun li lu. Ngy nay do thi
gian c hn hoc mt s king k khng c lu truyn trong dn gian nn khng cn nhiu ngi bit
cch lau dn bn th theo phong thy v mang li may mn nh phong tc c nhn.

Tm ra sch s trc khi lau dn bn th

Trc khi dn ban th, ngi xa thng phi tm ra sch s, chun b a hoa qu t ln, sau thp
mt nn hng thng bo cho t tin v thn linh bit ngy hm nay s thu dn ban th, mi t tin v
thn linh tm lnh sang mt bn con chu thc hin cng vic. Sau gia ch chun b mt chic bn
bn trn tri vi hoc giy t bi v, nu bn th c t chung bi v gia tin vi cc thn th phi
ra hai ch khc nhau, khng c ln ln. i sau khi hng chy ht ri mi bt u cng vic.

Dng nc m lau dn bn th

Khi lau ra bi v ca t tin th phi dng nc m, khng c dng nc lnh. Khi lm v sinh, nu c
bi v ca thn Pht th lau trc, sau nc mi lau bi v ca t tin, tuyt i khng lau bi v
ca t tin trc. Ngi xa quan nim nh vy l bt knh, mo phm vi thn pht, thn pht c ngi v
cao hn nn d khin t tin b chn p.

Ngy Rm mng 1 dng hng l bi th no hng phc?


- i cha l mt nt vn ha tm linh p ca ngi Vit. Tuy nhin, vo chn tn ngng cng c
nhng quy nh, trnh t ring.

Cn c vo s chuyn ng ca Mt Trng m mi ngy u thng, gia thng, cui thng c chia


thnh hi, sc, huyn, vng. Hi l cui thng, sc l mng 1, huyn phn thnh thng huyn (ngy 7, 8
ca thng) v h huyn (ngy 24, 25 ca thng), vng l ngy Rm.

Ngi i l cn trang b cho mnh mt s nguyn tc khi hin din ni ca Pht:

Trang phc

Khi vo cha cn mc qun o di, kn c, i kh. Trnh mc o ngn tay, o st nch, o may , qun
short, vy ngn i vi Pht t th phi mc o l khi n in th Pht trong cha.

Cu nguyn

Theo quan nim ca nh Pht, Pht ch ph h an bnh, che ch cho con Pht ch khng th ph h
ng cng, danh, ti, lc. V vy, khi chng ta lm l cu ti ca Pht nn xin c Pht che ch, bo
v. Vo nh, n bn c th cu xin may mn trong s nghip, tnh cm

Xng h

Vi nh s th xng l A di Pht, bch thy, v xng mnh l con. Xng h nh vy tc l nhn thy
tng m tng nh thy Thch Ca Mu Ni, mnh xng h nh vy l ang xng h vi c Thch Ca.
Nu nh s l thy hng dn mnh tu tp th xng h l thy th ngoi ngha trn cn mang ngha l
thy dy hc o. Khi tha gi g vi nh s th u chp tay hnh bp sen.
Trong ngy sc v ngy vng, ngi Vit thng c thi quen thp hng l bi cu mong may mn,
tt lnh, bnh an cho bn thn, gia nh. Nhng ng qu cu th m lm qua loa ly l, hy lu
nhng tp tc tm linh ngy rm mng 1 sau:

1. Bc vo ca cha, khch n bc chn phi, khch nam bc chn tri, khng nn gim vo bc ca
hay vo cnh ca, bc chn cng mm mi, nh nhng cng tt.

2. Thp hng th ba nn cu phc cho mnh, su nn cu phc cho con chu, chn nn cu phc
cho cha m ng b, mi ba nn l cng c vin mn, gii hn cao nht ca s lng hng dng ln.

3. Khi thp hng, tay tri ly hng, tay phi chm n, khng c ngc li v con ngi thng
dng tay phi st sinh, nu chm vo hng th mt thing.

4. Khi thp hng phi cng vng cng tt v ngi xa c cu, hng khi trn y mi c phc. Tay
tri trn, tay phi di, gi ln cao ngang trn. Cm hng vo l ri dp u, trong lng hng v
Pht t, B Tt hoc La Hn.

5. T th qu ly phi hai gi song song, hai tay chp li. Tay gi cao ngang trn th dng khn, tay gi
ti ming kh khn nguyn, tay gi ngang ngc th mc nim. Xong xui m hai bn tay, ci st ngi
ly, hai tay t hai bn ngi, thn qu trn chn, ba ln nh vy.