Você está na página 1de 2
264 Episcopul Hristodul la intrarea in Sféntul i in dimineata Sambetei celei ii 2008. Aldiuri de el este reprecentatticeara cu care a fost pecetluitd Patriarhul Diodor este adus bolnav la Sféntul Mormént intr-un seaun, Jn Sam bata Mare a anului 1999, Srna Lom’ copul Hristodul (1998-1999) A L perioada Pastelui anului 1998 patriarhul Diodor a fost cuprins de © boala si, pentru prima data in de~ cursul patriarhatului si, nu a fost in stare si siivargeasca singur ceremo- nia Sfintei Lumini. La cateva zile dupa interviul stu acordat ziaristului danez, cand a sosit ziua Sambetei Mari, a fost adus in Biserica Invierii intr-un scaun, iar putin mai tarziu, nd a ajuns la intrarea Sfantului Mormént, a intrat in prima incdipere a Mormantului agezat intr-un crue cior pentru invalizi. Dar pentru cf era cu neputint& si inainteze in inciiperea propriu-zisti a Mormantu- lui, datorit’ dimensiunilor limitate a intrairii, a incredintat sivargirea ce- remoniei episcopului Elefteropolei, Hristodul Saridakis. La fel s-a petre- cut gi in anul 1999. Episcopul Hristodul a fost hiro- tonit diacon in anul 1962 si triieste la Terusalim de 53 de ani, din 1957 in discutia personal pe care am avut-o, la 10 ianuarie 2010, mi-a descris intr-un mod deosebit de re- velator cele pe care le-a trit in inte riorul Mormi intului. Lata dialogul pe Sa care I-am avut cu Preasfintia Preasfingite, este adevarat ci in Sambetele Mari din anii 1998 si 1999 patriarhul Diodor v-a incredintat respon sabilitatea siivargirii ceremoniei Sfintei Lumini? Bru in: -De Si Da acu vre ca —Nu Un Ca =Cu — Aci Vi - Si E publi La fe sta LUMINA Eiscorvt Hristo 265 Este adevitrat. In acei ani patriarhul Diodor era destul de bolnav gi in timpul ceremoniei stitea in prima incipere a Mormantului, agezat intr-un cdirucior pen- lui 1998 tru invalizi brrina do Ce s-a intamplat cnd afi intrat inciperea interioara? th in de- Am inceput indata si citese rugiciunea special’, Re observat ci placa de pe Mormant a inceput si transpire”. Cu cit trecea timpul, fenomenul devenea din ce in ce mai intens si placa se vedea a fi acope- de un mir lichid care iegea din interiorul ei. in acelasi timp, ‘aristului mirul lichid, s-a aratat 0 Lumin ees rea toatii placa Morméantului, candela neadormita. ~Si atunci ati aprins de la candel: cand ceremo- teva zile in acea clipi s-a aprins in chip minunat si a Invierii {i minunchiurile de lumdnari ce le aveati in ai tarziu, penny —Nu, nu a fost nevoie, cici atunci cand am intins m inunchiurile de lumaniri dea- supra pkicii Mormantului, deasupra Luminii albiistrui, ele indata s-au aprins, Exact aceleasi lucruri minunate s-au petrecut si in anul urmitor. — in acele moment Baldachinului, se afla si reprezentantul inci pere sun = pentru in prima incpere inteze in armean? ormantu- — Desigur. imitate a — Si toate acestea pe care le-ati vizut, le-a vizut gi acela? rsirea ce- Da, le-a vizut si el. in ambii ani. Era un om foarte bun, preotul Rasmik, care eropolei acum se afl in Australia. Atunci cnd s-a aritat Lumina albistruie si a aprins, s-a petre- candela, se ruga in genunchi exact la intrarea in incdperea interioara. S vrednicit sii le vadii pe toate fost hiro: —Cat timp a durat aparitia Luminii albistrui? i trfieste Nu a durat mutt din 1957 — Unul-doud minute? care ‘am — Cam ata ie Cum v-ati simtit in acele clipe, Preasfintite? de rel —Acestea nu se pot descrie. Intri in legiiturai cu Dumnezet ‘Va multumese mult — Si merge{i cu binecuvantarea lui Dumnezeu, it in inte- alogul pe ia Sa: Este pentru prima dati, c: nd, dupa 12 ani, Episcopul Hristodul vorbeste public despre minunea pe care a trait-o in interiorul Mormantului lui Hristos. La fel s-a intamplat si cu Patriarhul Irineu, dup’ cum vom vedea rat cX in at respon ~