Você está na página 1de 1

Kay qillqata awinchay, chaymantaq hamutay.

ATUQMANTAWAN, HAMPATUMANTAWAN
Huk mayupatapis, huk atuq, huk hampatuwan tupasqaku. Hinas atuq millayta
hampatuta qhawaykusqa. Chaysi hampatuqa tapuykusqa:
-Ima allintaq qamri kanki? Nispa.
-Riki! uqaqa allin kani. Nispa, utiy, utiyraq
kutichisqa.
-Imakunapi? Sinchi phiasqa, hampatuqa
tapuykusqa.
-Llapampiy, Riki! Nispa, utiy, utiyraq kutichillantaq.
Hina huchatarispanku, sinchitapuni kunkata uqhariyusqaku. Chaymantaq,
mayqinninkuch allin kanku, hina yuyaykukusqaku huk phawayta, qhipantin
punchawpaq. Ichaqa, phawanqaku, maypi tiyasqankuman hina. Hampatuqa unu
ukhunta, atuqtaq mayu patanta.
Qallarinku, phawayta. Atuqqa yuyayukun, chay hampatuqa, chayraqch
allillamanta pitamuchkan qhipataraq, hina waqyarikun.
-Hampatu!
-Imata, atuq? Kutichin, awpaqinpi hamatuqa.
Atuqqa, qunqay uyarispa, achwanta phawan, hinaspa
watiqmanta waqyarikullantaq.
-Hampatu!
-Imata, atuq?- Kutichimullantaq, allinta hampatuqa.
Hina atuqqa, achkha kutita wahakuspa, yaqapas sinchi saykusqaa,
akayllana waqyakun:
-Ham,m,mpatuu!
-Imata, atuq?- Kutichimullantaq, allin samayninwan hampatuqa.
Huk chikanta tachkirispa atuqqa, yaqapas waunanpaqa, pisi
kallpachallayuqa, waqyakullantaq:
-Ham,m,mpa
-Imata, atuq?- Kutichimullantaq, allin samayninwan, llalliq hina hampatuqa.
Atuqqa, llallichikapun, hinaspa kurkunta pampaman chayachispa, wauyninta
aypakun.
Ichaqa, atuqqa manasy rikusqachu, chay hampatuqa wakin hampatu
wayqinwansi yuyaykukuspa unu ukhupi, wichayman aysakuq wachupi kasqaku.
Maypich, atuq waqyakuqtinsi, hampatukunaqa kutichiq kasqaku sapa kuti,
chay utiy, millay suwa uywapaqqa.
(Qillqaq: Lao Martinez J, Proyecto EIB. Quechua- Cusco-2017)