Você está na página 1de 2

Rau di 'thn dc' t hn tht: Dn Vit ua nhau trng

10/11/2017 14:11 GMT+7

n ngon, li c nhiu nc coi l rau thn dc nn gn y, cc b ni tr Vit ua


nhau trng rau cng cua trong vn, trn sn thng hay di gc cy cnh ly rau n
hng ngy.

Vit Nam, cng cua vn l loi rau mc di mc ti b ro, trong vn, thng c ngi
dn nh b. Rt t gia nh bit n rau cng cua. Th nhng, khi bit ti nhiu nc coi loi rau
ny nh thn dc, v chng c th h tr cha tr st rt, vin kt mc, au u, h tr iu tr
vim lot, ung nht,... th rau cng cua bt u gy st ti Vit Nam. Gi ca n v th dao ng
t 70.000-110.000 ng/kg, ty vng min.

Nhng nm gn y, bn cnh vic sn mua loi rau t hn tht ny, cc b ni tr cn tranh th


trng rau cng cua trong vn, thm ch trng c trn sn thng hay di gc cy cnh.

Cm dao ct mt r y rau cng cua trn sn thng, ch Nguyn Thanh Nhn Kim Giang
(Thanh Xun, H Ni) cho bit, rau cng cua ang n la nn ngy no nh ch cng c ct
n, m ba no cng ct c r.

Ch Nhn chia s, nh ch mi bit n rau cng cua c khong mt nm nay v c c, y


l loi rau thn dc, cc k tt cho sc khe. Song, i mua loi rau ny khng ch him m
gi cn t hn tht, t mua c cn rau v th phi chia i ba ba n d.

c mt thi gian, ch ln mng tm hiu cch trng rau th thy chng kh d trng. Ch ch
cn mua mt gi ht ging v gieo vo my chic thng xp trn sn thng. Kt qu, ng mt
tun sau khi gieo, ht ging rau cng cua ny mm dy c trong cc thng xp, sau 30 ngy ch
c thu hoch la u tin.

Loi rau ny c th ni l siu d trng, u sng , ch cn chm ti nc u n l rau


pht trin mnh. y l loi cy thn mm, a mc ni t m t. c bit, rau cng cua c th
trng quanh nm, khi thu hoch ch cn ly dao ct phn ngn rau, cha li gc cho rau ny
mm v 10-15 ngy sau li c th ct la mi.

Rau ny c v rt c bit, va ngt, mn li thm v chua, n gin nn ti thng dng lm rau


xo tht b, lm nm hoc n sng. Ch Nhn ni v cho hay, ngoi trng trong thng xp trn
sn thng, ch cn tn dng trng thm vo khong trng di gc cy cnh. Nh th va c
rau n li va gi m c t cho cy.

Tng t, t vic phi t mua rau cng cua vi gi t , gi ch on Th Ngc Trm Trn
i Ngha (Hai B Trng, H Ni) t trng c rau cng cua thn dc trn sn thng
cng vi cc loi rau sch khc.
Ti hay tham gia cc hi trng rau trn facebook giao lu hc hi kinh nghim, tnh c thy
mi ngi ni rau cng cua n ngon, li c tc dng cho sc khe,... nn xin vi nhnh v trng
th. Ch cho bit, trong cc loi rau ch trng trn sn thng, cng cua l loi d trng v chm
bn nht. Ch trng c vi khay m nhiu lc n khng kp, phi ct em cho.

Trng c n va ti ngon li r, trong khi bn b ch phi i mua vi gi gn 100.000


ng/kg rau v n. Th nn, hm ri, ch c ta mt t rau cng cua em cho mi ngi trng ly
rau n, phi i mua, ch cho hay.

Thc t, trn cc din n trng rau sch, cc b ni tr ang r tai nhau v cng dng thn k
ca rau cng cua. Mt s ch em trng thnh cng cn ua nhau khoe rau cng cua xanh non
ca nh mnh ng thi chia s kinh nghim trng loi rau ny. Trong , nhiu ch em tranh th
ln cc hi, nhm xin ging v trng ly rau n.

Anh L Vn Tn, ch mt ca hng ht ging Hong Hoa Thm (Ba nh, H Ni), ni thm,
rau cng cua ang hot nn ht ging rau c rt nhiu ngi hi mua. Loi ht ny c nhp
khu, gi 25.000 ng/gi khong 500 ht. Gn y, cc b ni tr r nhau mua ht v gieo trng
khin ca hng anh lun ht nhn, anh Tn chia s.