Você está na página 1de 3

Press Release

30.10.2006 - GfK BH

Barometar raspoloenja za tednju i investiranje u BiH

Projekt Centra za istraivanje trita GfK BH, koji se provodi u 15 zemalja Europe i koji je
podran od strane Banke Austria-Creditanstalt, pokazuje da je graanima BiH tednja u
bankama i dalje najomiljeniji nain investiranja novca. Znaajan broj graana bi, kada bi im to
uvjeti dopustili, takoer rado ulagao u kupovinu stana ili kue, te u ivotno osiguranje. Ipak,
interes za gotovo svim oblicima tednje i ulaganja je ove godine manji nego prije 12 mjeseci.

Svake godine za Dan tednje 31. listopada banke objavljuju svoje rezultate o tome koliki su iznosi depozita
koje su graani BiH povjerili njima na uvanje. Iako ta brojka pokazuje tendenciju rasta iz godine u godinu,
broj graana koji tedi u bakama raste relativno malo. Periodino istraivanje koritenja usluga banka koje
provodi GfK pokazuje da oko 12% graana nae zemlje starijih od 15 godina ima neki tedni raun u BH
bankama, to je porast od samo 2% u odnosu na isti period prole godine. I dalje veliki broj ljudi tvrdi da ne
tedi, tonije njih 64%, dok priblino svaki etvrti (24%) i dalje uteeni novac uva kod kue.

Zanimljivo da je slika bitno drugaija kada se graane pita koji to oblik tednje ili investiranja novaca oni
preferiraju, neovisno o tome da li trenutno to ine ili ne. Upravo je tednja u bankama najomiljeniji nain za
koji se izjasnilo 39% ispitanih graana. Taj podatak ne treba previe da udi jer je i prologodinje
istraivanje GfK pokazalo da bi mnogi rado tedjeli u bankama, jasno kada bi imali dovoljno novaca za to.
Openito se sklonosti graana BiH prema razliitim oblicima tednje i investiranja nisu jako promijenili izuzev
to se primjeuje da pojedini oblici nisu vie toliko zanimljivi kao to su to bili prije 12 mjeseci. Najvie
podrke su izgubili razliiti oblici osiguranja ivotno, dodatno zdravstveno i privatna mirovinska osiguranja,
to moe biti znak vee orijentacije graana ka onom to im u kraem roku donosi sigurnost i ujedno
zadovoljenje nekih znaajnih ivotnih potreba. Najbolji primjer za to jest relativno mali pad gubitka interesa
za investiranjem u kupovinu stana ili kue (sa 33% na 30%), odnosno kupovinu zemljita (sa 17% na 15%).

GfK BH Centar za istraivanje trita FMDS Financial Market Data Service Listopad, 2006.

GfK Barometar raspoloenja


prema tednji i investicijama
3
Koje mogunosti za tednju i investiranje novca smatrate posebno
interesantnim u ovom trenutku?

tedna knjiica/tedni raun (KM/devize), tednja na tekuem 39


42
Kupovina stana ili kue 30
33
ivotno osiguranje 27
35
uvanje novca u kui 21
27
Kupovanje zemljita 15
17
Ulaganje u kompanije, produzea (obrt) 11
15
Privatno zdravstveno osiguranje 10
17
Kupovina akcija, dionica 9
11
Stambena tedionica 9
12
Ulaganje u privatno mirovinsko osiguranje 8
17
tednja pod programima stimuliranim od strane drave 4
3
Investicijski fondovi 4
6
Zlato/zlatnici 3
7
Kupovina obveznica, hipotekarne obveznice 3
4
Vrijednosti, antikviteti (slike, nakit, umjetnika djela) 2
2
1 2006
Vezani kapital, dijeljene dionice 2
Srebro /srebrenjaci 1 2005
1
Kupovina komercijalnih, trezorskih, blagajnikih zapisa 1
1
Futures (rokovni poslovi), opcije 0
0
Neto drugo (navedite to) 1
1
Ne zna/Ne eli odgovoriti 7
3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
%

Prognoze samih graana za narednih godinu dana govore da oko 23% njih vjeruje kako e gotovo sigurno
njihovo kuanstvo biti u stanju utedjeti neto novaca. S druge strane, svaki trei ispitani je izjavio da nije
siguran hoe li njegovo/njeno kuanstvo to biti u stanju, a njih ak 43% je izjavilo kako je sigurno da to
nee biti mogue odnosno da ostavljanje neto novca sa strane za njih e predstavljati nemoguu misiju.
Graani koji ive u FBiH su uvjereniji da e neto novca ipak pretei da bi i biti ostavljeno za neke budue
potrebe, nego je to sluaj s onima koji ive u RS-u (29% FBiH, 15% RS). Time e FBiH i dalje biti bankarima
mnogo interesantnija kada je u pitanju koritenje tednih rauna nego RS, jer i inae u veem entitetu ima
vie tedia nego u manjem (16% vs. 7%).
GfK BH Centar za istraivanje trita FMDS Financial Market Data Service Listopad, 2006.

GfK Barometar raspoloenja


prema tednji i investicijama
4

Da li e Vae kuanstvo biti u mogunosti utedjeti novac u


narednih 12 mjeseci?

BEZ ODGOVORA
2% DA
NEIZVJESNO 23%
32%

NE
43%

Najvaniji razlog zato uope ele tedjeti jest elja da se ima neto novaca za crne dane, dakle kada
stvari ne budu ba ile kako su planirali. To je glavni motiv tednje za 40% graana BiH starijih od 15
godina. to su ljudi stariji to je ovaj motiv sve vie zastupljen, pa tako meu onima u dobi od 15 do 25
godina to je cilj za njih 29%, za razliku od najstarije skupine, onih u dobi iznad 65 godina kod kojih njih ak
54% razmilja upravo na taj nain. Ovi mladi su u jednakoj ili ak i u neto veoj mjeri tedjeti za kupovinu
odjee (31%), putovanja (26%) ili kupovinu auta (29%). ene su te koje su neto vie sklone tednji za
djecu, renoviranje stana ili za lijeenje, a mukarci ee nemaju ba neki jasan cilj zato tede, ali
oigledno ele imati neto novca u rezervi. Inae su tednja za crne dane i tednja za djecu i u drugim
zemljama u kojima je GfK proveo ovo istraivanje na samome vrhu, ali za razliku od siromanijeg Istoka i
Juga gdje meu ostalim oblicima tednje prednjae tednja za lijenike tretmane, renoviranje stana ili da si
jednog dana mogu priutiti neto to u ovom trenutku ne mogu, bogatiji Zapad Europe uglavnom tedi da bi
iao na putovanja, kupio novu kuu, stan ili auto, odnosno da bi uivao kad ode jednoga dana u mirovinu.
GfK BH Centar za istraivanje trita FMDS Financial Market Data Service Listopad, 2006.

GfK Barometar raspoloenja


prema tednji i investicijama
5
Zbog ega Vi tedite ili ulaete novac?

Za crne dane, pomo u nudi 40


43

Za djecu 25
32

Za lijeenje 22
26

Da bih sebi mogao kasnije nesto priutiti 20


21

Za godinje odmore (ekskurzije, praznici itd.) 17


21

Za starije godine (mirovinu) 17


20

Za renoviranje stana/kue 16
15

Za kupovinu auta 16
21

Za kupovinu kue /graevinskog zemljita/stana 15


20

Za kupovinu garderobe 11
11

Za kupovinu namjetaja 10
11

Za kupovinu kuanskih aparata 9


7

Za druge ciljeve 9
6
2006
Za otpaltu dugova 6
9 2005
Za pomo rodbini/prijateljima 5
6

Za kupovinu vikendice 2
2

Za kupovinu vrijednih stvari (umjetnina i sl.) 1


2

Nemam specijalnih ciljeva 8


4

Ne eli odgovoriti 6
4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
%
GfK Group
GfK Group je 5-ta po veliini kompanija za istraivanje trita u Svijetu. Njene aktivnosti pokrivaju pet
business divizija - Custom Research, Retail and Technology, Consumer Tracking, Media i HealthCare. Od 1
lipnja/juna 2005, GfK je preuzeo 10-tu rangiranu kompaniju za istraivanje trita, NOP World. Izuzimajui
NOP World, GfK je u 2004-oj ostvario ukupnu prodaju u iznosu od 672 milijuna Eura. NOP World i GfK
Group gledajui ih zajedno su ostvarile rekordnu prodaju od gotovo jedne milijarde Eura u 2004-oj godini.
Pored 13 agencija koje posluju u Njemakoj, GfK Group ima preko 130 agencija lociranih u preko 60 zemalja
irom Svijeta. Od ukupno oko 7,600 uposlenika, priblino 80 posto njih su oni koji rade izvan Njemake.
Ured GfK BH je otvoren 2004. godine i prvi je ured jedne velike meunarodne kompanije za istraivanje
trita u BiH. Za detaljnije informacije posjetite nae web sajtove: www.gfk.ba ili www.gfk.com.

Kontakt:
GfK BH
Josip Tvrtkovi
Skenderija 44
71000 Sarajevo, BiH
Tel. +387 33 550 300
Fax +387 33 444 226
josip.tvrtkovic@gfk.ba
gfkbh@bih.net.ba