Você está na página 1de 164

BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

-0-
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

BORILAKA TRADICIJA
ARIJEVACA
Georgij Sidorov

Prevod Duan Mitrovi


7526. godine

-1-
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

355
68
34

34 . .
.:, 2014 . 256 ., .

Decenijama ruski narod izuava borilake vetine azijskih i


evropskih naroda Kine, Koreje, Japana, Tajlanda, Grke,
Engleske. Nije svestan da se u srcu ruskog naroda uva seanje na
drevnu borilaku tradiciju, koja nema premca. Nai preci su uspeli
da vekovima osvoje i dre ogromne teritorije od Amura do
Dunava. Njihova glavna prednost bila je jedinstveni sistem
obuavanja vojnika, koji ukljuuje ne samo rad sa orujem i borbu
prsa u prsa, ve i psihotehnike, to je dozvoljavalo ruskim ratnicima
tokom borbe da se kreu nekoliko puta bre od obinog oveka.

U ovoj knjizi prvi put su otkrivene tajne drevnog borilakog


sistema slovena-arijevaca. Detaljno su opisani osnovni principi
ruske borbe. Date su konkretne metodologije rada sa nesvesnim
oveka, koje mu omoguavaju da prima dodatnu energiju u borbi i
poseduje superbrzinu, bez umaranja.

..

ISBN 978-5-905692-61-1

-2-
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

SADRAJ

Predgovor..............................................................................................4
Glava 1. Neto malo o prolosti............................................................9
Glava 2. Provera borbom....................................................................13
Glava 3. Zato je dolo vreme.............................................................27
Glava 4. Upoznavanje sa vojnim nasleem predaka ..........................30
Glava 5. Zato "pet elemenata"...........................................................33
Glava 6. Ratnik i borac........................................................................35
Glava 7. Dva toka sile.........................................................................37
Glava 8. Superintuicija........................................................................39
Glava 9. Dostizanje superbrzine..........................................................42
Glava 10. Disanje ratnika....................................................................44
Glava 11. Upravljanje.........................................................................46
Glava 12. Sunev vetar........................................................................48
Glava 13. Savez sa elementom vatre...................................................50
Glava 14. Savez sa elementom Zemlje...............................................51
Glava 15. Savez sa elementom vazduha.............................................52
Glava 16. Komunikacija sa svetom drvea.........................................53
Glava 17. Poveavanje brzine udarca.................................................54
Glava 18. Izbacivanje energije pri nanoenju udarca.......................55
Glava 19. Pravila koja je duan da zna ratnik.....56
Glava 20. Psiholoka obuka ratnika....................................................60
Glava 21. Ulaenje u sliku................................................................63
Glava 22. Samoprogramiranje. prva etapa meditacije........................64
Glava 23. Druga etapa meditacije.......................................................66
Glava 24. Ulazak u borbeni trans....................................................67
Glava 25. Osnovni principi severne borilake joge............................69
Glava 26. Tehnika poboljanja udaraca rukama..............................89
Glava 27. Forma ognja.....................................................................90
Glava 28. Forma zemlje.................................................................124
Glava 29. Forma vazduha..................................................................146
Glava 30. Upotreba u borbi razliitih predmeta................................150
Glava 31. Put borca...........................................................................161

-3-
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

PREDGOVOR

Mene mogu da pitaju (i ovo pitanje sa take gledita savremenog


oveka na ulici, koji sebe smatra za velikog poznavaoca borilakih
vetina, je sasvim pravedno): zato napisati jo jednu knjigu o tome,
to je odavno poznato? I zaista, o istonim borilakim vetinama
napisana je masa razliitih knjiga. Ima ih na stotine, ako ne i hiljade.
Slinu literaturu pie i na Istoku i na Zapadu svako ko nije lenj. I ini
se da se nita novo ne moe rei o ovom pravcu ovekove kulturne
aktivnosti. Sve je davno reeno. Pored toga, u svim gradovima sveta i
u malim provincijskim gradovima rade stotine razliitih klubova za
prouavanje ne samo istonih borilakih vetina, ve i zapadnih. Ovi
drugi takoe ulaze u modu i poinju da se takmie na svetskom tritu
borilakih naslea predaka sa stilovima Kine, Japana i Vijetnama.
Samo kod nas u Rusiji je registrovano vie od 10 naih, niko ne zna
odakle preuzetih, kako tvrde njihovi tvorci, nacionalnih stilova. Tu je i
kozaki Spas i uveni, blizu njega, stil Kadonikova i "skobar" i
"krualo" i naravno, takozvana slovensko-gorika borba. U svakom
velikom gradu mora da postoji neto svoje, sasvim nacionalno. Samo
u tome i jeste stvar: ako paljivo pogledate i odbacite nacionalnu
kamuflau, umesto rodnog krvnog, mi emo videti uvek iste prilino
dosadne stavove i blokove Japana ili Kine. Pored toga, osobene
stavove imaju kozaki spas, slovensko-gorika borba i borbena
samba; ali ako smo do kraja poteni, poslednja dva previe su
preplavljeni istokom. Slovensko-gorika u manjoj meri, ali to se
tie borbene sambe, to je skup tehnika, od kojih se mnoge nalaze ne
samo na Kavkazu ili centralnoj Aziji, kako tvrde poznavaoci ovog
stila, ve i na Istoku, posebno u Japanu. To je i razumljivo, jer
sovjetsku borilaku sambu stvarao je ne samo Anatolij Arkadievi
Harlampijev, koji je u potrazi za borilakim nasleem predaka
proputovao itav jug Rusije, Kavkaz i Srednju Aziju, ve je takoe
prouavao japanske borilake vetine Oepkov.

-4-
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Iz svega navedenog moe se zakljuiti da je tema borilake umetnosti


odavno potroena i tu se nita novo ne moe rei. A to se tie nae
nacionalne borilake tradicije, ona u osnovi kopira Istok. Zakljuak je,
na prvi pogled, razoaravajui. Pored toga, ako se seate, ta piu nai
ruski, ukrajinski ili beloruski strunjaci borilakih vetina o joga borbi
slovena, to postaje i tuno i to je sramota. Na primer, poznati
poznavalac istonih borilakih vetina i odlian pisac A. E. Taras u
svojim knjigama izriito kae, da sloveni nikada nisu stvarali svoje
nacionalne kole samoodbrane. Stie se utisak da uvaeni A. Taras
uopte ne poznaje istoriju ili da je podlegao zapadnoj propagandi koja
tvrdi da su autentine kole borilakih umetnosti mogle nastati samo u
Kini ili Japanu. Zato je potreban Zapadu takav peat, lako je
pogoditi. Odreeni uticajni krugovi povezani meu sebom tajnim
drutvima vode rat protiv bele evropeoidne nordijske rase. Zato se to
radi, neu vam rei, to ne ulazi u okvir ove knjige. Vano je drugo:
sva izvanredna dostignua evropskih naroda ili su preutana ili se
pripisuju nekom drugom. Na primer, semitima ili ak arapima. Ali to
je jedna strana medalje. Druga strana je u tome, to se kulture Istoka
nasilno uvode na Zapad, dajui im savren standard za imitaciju. U
potpunosti se to odnosi na jogu i borilake vetine. Zato na Zapadu
sve istono ima takav neverovatan uspeh. Imamo pravu stvarnu
zamenu, ali ne znamo za to. Nama od detinjstva nabijaju u glavu da se
kinezi sa japancima javljaju kao zakonodavci tradicija borilakih
vetina i drugaije ne moe biti to je aksiom koji ne zahteva
dokaze. A ta o tome kau sami kinezi? Ispostavilo se, sasvim drugo:
mnoge studije an-budizma tvrde da je borilaku umetnost doneo u
Nebesko carstvo veliki Bodhidharma prvi budistiki svetenik, koji
je doao u Kinu iz Indije. Ali ovo se odnosi na aolinske stilove.
Udanovski stilovi su se pojavili u Kini sa severa od takozvanih "belih
avola", Dinlina i naroda Hun. Kineske studije o borbenoj jogi
direktno kau da je u Nebeskom carstvu borilaka tradicija ljudi bele
rase pronala novu domovinu. Ako su kinezi neto i stvorili, to su
ivotinjski stilovi na osnovu kojih se baziraju: stav, blok, udarac,
potpuno isti kao i u svim drugim borilakim vetinama. Nita novo.
Prvi put o tome, da ni kinezi, posebno japanci, nisu kreatori kola
autentine borilake vetine, da su oni samo talentovani imitatori,
govorio je uveni Sun-Lutang, predsednik borilakih vetina Kine sa
poetka XX veka. Sun-LuTang, kao sledbenik kole Lao-ci, poto je

-5-
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

prouavao tri glavna udanovska stila Sin-i (forma uma), Tajci (veliki
princip) i Ba-gua (osam trigrama) doao je do zakljuka da su ova tri
pravca jedna celina, tri dela jedinstvene borilake tradicije, koja je
dola u Kinu zajedno sa belim plavookim Louncima, predstavnicima
Velikog Severnog Carstva. Koja je to imperija, lako je pogoditi.
Naravno, radi se o legendarnoj Biarniji ili tzv Sibirskoj Rusiji. Onoj,
odakle su u davna vremena pokretana osvajanje Kine, a u srednjem
veku i Istone Evrope. Ali to je ve druga tema, a zbog specifinosti
nae knjige neemo je dodirivati. Vano je da i istone hronike i
mnogi majstori borilakih vetina, kako u Kini, tako i u Japanu, veruju
da joga borba dolazi na istok od ljudi bele evropeoidne rase, a sami
evropljani su uvereni u suprotno. Kako se to desilo? Sve je
jednostavno: borilaka umetnost je cvetala na Zapadu meu
predstavnicima nordijske rase. To se deavalo u vreme tzv vedske
civilizacije. Do sada, netaknuta i sigurna, moe se nai kod Katrija u
Indiji. U Evropi joga borba je bila pod koren unitena od strane
hrianstva. Zato moderni evropljani, odlino znajui da francuski
"savat" ili kotski boks nimalo ne zaostaju za slavnim udanovskim
stilovima, ipak i dalje nastavljaju da daju prvenstvo istonjakim
borilakim vetinama. To je program, ali postavlja se pitanje, ta je
borilaka tradicija indijskih katrija? injenica je da je ona
neverovatno drevna, poznata je ak i iz Mahabharate. Zapravo, nju je
predao pandavima i njihovim rivalima kauravima veliki majstor
Drona. Najverovatnije, upravo ovu borilaku tradiciju su doneli u
Kinu katriji i istovremeno budistiki asketa Bodhidharma. Drugi je u
to vreme nisu znali. O indijskoj borilakoj umetnosti vie emo
govoriti kasnije. Nas interesuje neto drugo. Ako su vedski indijci do
naeg vremena uspeli da ouvaju drevnu borilaku tradiciju arijevaca,
ona je trebala da preivi ne samo u Indostanu. Verovatno negde i na
drugim mestima u svetu, gde nisu stigli hrianski misionari i
muslimanske mule. To je zaista tako: drevna borilaka vetina
arijevaca, bez obzira na to, dugo vremena je bila kultivisana od strane
iranskih assasina, zapravo, zoroastrijanske sekte profesionalnih ubica.
Assasini su u neoruanoj borbi bili bez premca. Oni nikada nisu
izgubili borbe protiv kineza ili nekog drugog. Ako ih je neko i
pobedio, to su bili indijski katriji ili ratnici iz ruskih bojarskih
porodica. Nisam napisao pravilno vitezovi iz drevnih ruskih
bojarskih porodica. Stvar je u tome, da se pored Irana, Baktrije i

-6-
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Sogdijanije arijevska borilaka tradicija dugo uporno uvala i na


ruskoj zemlji. Ona ivi i u nae vreme. Ali ne u okruenju kozaka, gde
se vekovima gajio blizak njoj "Spas", ve kod direktnih potomaka
starih ruskih bojara, uglavnom na severu evropske teritorije zemlje i u
Sibiru. U onim regionima, gde su se posle pobede hrianstva povukli,
izgubivi vlast, predstavnici druge vieg klase, vedski bojari. Ali tako
se dogodilo, o porodinim kolama drevne borilake batine u Rusiji
se skoro nita ne zna. Upravo iz tog razloga izmiljeni su razliiti
stilovi, zasnovani na principima borilakih vetina, koji se izdaju za
nae nacionalne. Ovaj proces je razumljiv, elimo da imamo neto
svoje, drugaije od svega. Ali ako ga nema, onda je prazna nia
ispunjena bilo ime i nikome to posebno ne smeta, to su ove
novonapravljene stilove stvorili obino majstori, koji su dugo
prouavali istonjake borilake vetine. Onda se postavlja pitanje:
zato se principi drevnog arijskog borilakog naslea u Rusiji nisu
irili? Sa jedne strane, zbog tajnosti kole. Tajnost je nastala zbog
sukoba hrianske doktrine, u kojoj se uvek negiralo fiziko i slavio
jedan, jedini, duh. Sa druge strane kako ne bi dobili duhovno
neiskusni ljudi mono oruje fizikog uticaja. Borilaka umetnost
katrija u Indiji jo uvek se predaje samo svojima. Isto je i u Rusiji.
Zbog toga su savremeni strunjaci u istonoj i zapadnoj borilakoj
vetini formirali miljenje da u naoj zemlji kole vojnog obrazovanja
nikada nisu postojale. I svi nai vitezi, poev od hramskih ratnika, a
zakljuno sa kasnijim epskim herojima, bili su prosto talentovani
ratnici. Nevolja je samo u tome to svi "strunjaci borilake tradicije
predaka i ne samo gore pomenuti A. Taras, ve i mnogi drugi su
spavajua kategorija ljudi. Oni su patriote, ali spavaju, ne znaju svoju
nacionalnu istoriju, ne razumeju jednostavne stvari. Mnogi od njih
nerado itaju nae letopise i suvie su lenji da razmiljaju.
Jednostavnije je izmisliti mit i nametnuti ga svom narodu. Eto primera
kako iza akulisa svi ti Tarasovi, abeti, atunovi, Silveri i mnogi drugi
upravljaju naom sveu. Oni sami ne shvataju, da vaspitani Zapadom,
uglavljuju u glave saplemenika misao o tome, da na narod nikada nije
bio deo nekada jedinstvenog arijevskog sveta. Shodno tome, ne
uvamo u sebi kulturno naslee zajednikih predaka. Ja ne elim da
kaem da su ti strunjaci po borilakom obrazovanju direktni
neprijatelji i zlonamerni agenti uticaja. Ali, vreme je da shvate da nije
sve tako jednostavno kao to na prvi pogled izgleda. Ako vas pouruju

-7-
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

sa zakljucima, to znai da neto stoji iza toga. Vreme je da se


probudi, otvori oi i ne pie u svojim knjigama ono to nikada nije
bilo. Od lai je na narod smrtno umoran, njemu je potrebna istina o
sebi, samo istina i nita vie.

-8-
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 1.
NETO MALO O PROLOSTI

Ne bojim se rei da na Zemlji nema ni jednog etnosa, u ijoj


kulturi nije bilo vojnog obrazovanja. To samo A. Taras i slini piu,
da kod slovena nikada nisu postojale nacionalne vojne kole, ali neka
to bude na njihovoj savesti. Nacionalna vojna umetnost je bila, jeste i
bie kod bilo kog naroda na planeti. Zar papuanci ne ue svoje junoe
vojnim akcijama? Ili malezijci? Proitajte dnevnike Mikluho-Maklaja,
u njima je dobro reeno o novogvinejskoj vojnoj tradiciji. Ue svoje
momke da se bore kopljima i poznati Masaji u Keniji i plemena
Vakkaba u istonoj Africi. Jo uvek zadravaju svoju vojnu tradiciju
Bumani i Hotentoti. Isto se moe rei o vojnim plemenima Bantu,
Tuarega Sahare, beduina Afrike i Arabije. O Istonoj Aziji govoriti
uopte nije potrebno. ak obini ljudi dobro znaju da u svakom selu
Laosa, Kambode, Tajlanda, Vijetnama, Kine ili Japana postoje
majstori uvari nacionalne vojne tradicije. Neto drugaija je u
centralnoj Aziji. Ali tu se desilo isto to i kod nas. U Evropi kod
germana i slovena zabranjeno je znanje o vojnom nasleu predaka od
strane "ljubaznih" hriana, a u centralnoj i zapadnoj Aziji
muslimanskih mula.
Da budem precizniji, otuenje od arijevske borilake batine u
osnovi se dogodilo u narodnim masama. Ni hrianima, niti
zavojevaima - muslimanima nisu bili potrebni podanici koji su
vladali borbenom vetinom. I jednima i drugima bila je potrebna
apsolutna vlast nad masama. Iz tog razloga je drevna arijevska joga
borbe u hrianskom i islamskom svetu vrlo brzo uzela oblik
prikladnih borilakih vetina za aristokratiju. I u Evropi i u Aziji su
bili ukljuni u nju u osnovi: vitezovi-plemii i vojni vrh
muslimanskog sveta. Naravno, prikladni spoljni karakter pretvorio je
arijevsku vojnu jogu u skup pojedinih specifinih borbenih tehnika.
Samo klan As-Sasina u Iranu i tibetanski monasi-ratnici bili u stanju
da sauvaju autentini duh i principe drevne borbene batine.
Tibetanci su pozajmili arijevsku vojnu umetnost od indijskih Katrija,
a Asa-Sini su islam priznali samo spolja, a iznutra su ostali ljubitelji

-9-
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Ahura-Mazde, svog zatitnika. Ali, to je na Zapadu i u Centralnoj


Aziji. A kako je bilo u Rusiji? U naoj zemlji sve je ispalo neto
drugaije. Da shvatimo kako, treba podsetiti, da do VIIIVI
milenijuma pre nove ere preci tzv. indoevropskih naroda na teritoriji
zapadne Evrope nisu iveli. U to vreme, zapadna Evropa se opravljala
od nedavno zavrenog ledenog doba. Teritoriju zapadne Evrope
precima indo-evropljana nije bilo teko da osvoje. Istonu Evropu,
Ural, prostranstva Sibira i Srednje Azije nije trebalo osvajati. Od
davnina, ove teritorije su u sferi uticaja Velike Severne civilizacije, te
iste, koju su grci nazivali Hiperborejska. Neoboriv dokaz gore
navedenog je poseban geometrijski model, koji je iroko
rasprostranjen na celoj vienaznaenoj teritoriji. I naravno, isto
evropske lobanje, koje se u izobilju nalaze od pustinje Takla-Makan
na jugu sve do Skitskog ili Ledenog okeana na severu. Oko 8 hiljada
godina pre nove ere na prostoru gigantskog Evroazijskog regiona
formirala se jedinstvena kultura. To se potvruje i lingvistikim
podacima i ornamentima. Upravo odavde u novije vreme poelo je
preseljenja bele rase u zapadnu Evropu i na jug, sve do Indije. Kako
pokazuju podaci genetike, glavno jezgro drevnog indoevropskog sveta
bili su ljudi sa nordijskom haplogrupom - R1A1. Trenutno severna
haplogrupa u punoj meri sauvala se samo kod slovena, u manjoj meri
kod germana i baltikih naroda. Kod drugih "pseudo - evropskih
naroda, ona je skoro u potpunosti odsutna. Ako se uzme Indija, ona se
javlja samo u okruenju katrija i bramana, ali ne vie od 16%. O
emu to govori? O tome, da su drevni indo-ariji doli iz Velike
Severne Imperije. I genetski koreni su im slovenski. ta se iz svega
navedenog moe se zakljuiti? Samo jedno: indo-ariji, kao i stari
iranci su deo slovenskog naroda. Kao i zapadnoevropski nosioci
haplogrupe R1A1. Takav zakljuak napravili su ameriki genetiari,
koji su 10 godina proveli na teritoriji Rusije i Zapadne Evrope. Samim
tim, kultura Indije, Irana i nacionalna kultura Zapadne Evrope nisu
autohtone. Sve one su periferne, odvojene od monog Evroazijskog
arijevskog jezgra superetnosa, iji deo je i na narod. Ovaj proces je
poeo da se deava oko V milenijuma pre n. e. Mnogi naunici su
doli do zakljuka da su podsticaj za raseljenje arijevaca iz svog
etnikog jezgra esta ponavljanja sua. Iz nepoznatih razloga u
Srednjoj i Centralnoj Aziji je poeo intenzivan proces dezertifikacije,
nestanka jezera, mnogih reka i movara. I nosioci nordijske kulture i

- 10 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

genetike su se preselili na sever u sibirske stepe, neki u Indiju, a neki


na daleki zapad, u zagrejanu Golfskom strujom Evropu. Arijski
geometrijski ornament iz istone Evrope poeo je da se iri na Zapad
negde na prelazu iz 11-og milenijuma pre nove ere, otprilike u ono
vreme, kada je nordijska rasa zavojevala Indiju. Zato sam sve ovo
napisao? Da bi italac shvatio jednu zakonomernost. Najdue
sveukupne kulturne tradicije uvaju se ne na periferiji naselja, etnosa,
ve u njegovom jezgru. Sada moemo bezbedno da izvedemo
zakljuak: ako su jezgro arijevskog sveta mnogih milenijuma Istona
Evropa, Ural i nepregledna prostranstva Sibira, to se upravo tamo, na
toj teritoriji najdue sauvalo kulturno naslee predaka. Jasno je da se
to odnosi ne samo na jezik, arhitekturu, likovnu umetnost, muziku,
ve i na vojno naslee. Zato to je kod svakog etnosa ono bilo uvek
deo njegove kulture. To je razlog zato je u Rusiji sauvna drevna
arijevska umetnost borbe bez oruja. I ne treba priati bajke, da kod
ruskog naroda niega od vedske prolosti nije sauvano. Ruska
narodna borba to je sasvim neto drugo, ba kao i narodna borba iz
koje je roen stil svima poznat kao slovensko-gorika borba. Ovde se
radi o vojnoj umetnosti ruskih katrija. U Rusiji su ih nekada zvali
bojarami. U jednom od prevoda zvui: "boj jarni". Ako se uzme u
obzir da su kao "jar" drevni preci nazivali moan tok kosmike
energije, onda postaje jasan sakralni smisao rei "bojar": "obuen u
borbi da koristi energopotoke" ili padajua i rastua polja sila. Kako se
to radi, ja u opisati u nastavku.
A sada, elim da kaem sledee: hrianstvo nije samo tako dolo
u Rusiju, ve kontrolisano iz inostranstva, posebno iz Vatikana, koji
je, u stvari, uvek bio hram Set-Amon-a. Katolicizam to je samo
paravan. Hrianstvo je pokualo da ne ostavi u Rusiji nita od
vedskog naslea predaka i u velikoj meri mu je to uspelo. Ali ne
svuda. Na primer, nije moglo da se nosi sa ruskim narodnim
folklorom. Ruske narodne bajke u osnovnoj masi su naslee pred-
hrianskog vremena, a isto se moe rei i o mnogim severnim
epovima.
Nije izmenilo hrianstvo ni odeu naroda, ali ono to je
najvanije, nije uspelo da iskoreni od potomaka bojara vekovnu
vedsku vojnu tradiciju predaka. Ona ivi do sada i oni koji je
poseduju, znaju ta je to. Oni savreno razumeju i shvataju da njihova
borilaka umetnost ne lii ni na jednu drugu, ona se izdvaja iz svega

- 11 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

istonog i kasnije zapadnog. Ali, uprkos tome, njena mo je bez


premca. To nisu prazne rei. Nisam jednom morao da proverim
borilaku tradiciju na delu. I nije bilo sluaja, da me je bar jednom u
neemu izneverila. Ali o strukturi i principima borilakih umetnosti
predaka vie u nastavku.

- 12 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 2.
PROVERA BORBOM

Ako bi uvaeni A. Taras i njemu slini, koji tvrde, da u Rusiji


nikada nije postojala nacionalna vojna tradicija, pre nego to nam
nametnu svoje fantazije, proitali nae epske pesme i prie i malo
samo nad njima porazmislili, onda bi videli da to nisu prazne rei. Mi
emo pokuati da doemo do istine. Neznanje je neznanje. A kod nas
u Rusiji postoji jedan problem: da uvek zagledamo iza brda, da
nislimo da tamo nije sve kao kod nas, ve mnogo bolje. Takav odnos
prema sebi i prema inostranstvu se zove "tuebesje". Ali, vratimo se
na prie. Tu iznenauje jedan detalj. Svetska istorijska nauka smatra
da se skandinavske sage, germanska, keltska predanja javljaju kao
neosporna istina, a ruske prie ne. Nae legende, prema
poznavaocima folklora i mnogih prozapadnih istoriara, samo su plod
narodne mate. I pokuajte rei da to nije tako. Odmah e poeti da
vas ismevaju. A u meuvremenu pria potie od rei "istinita pria",
odnosno "istina" - istorija. Dakle, u poznatoj dnjeprovskoj prii se
kae, kako su jednog dana, Peenjezi pokuali da osvoje prestoni
Kijev. Oni su se nou po stepi i plovnoj reci prikradali gradu i
iznenada, rano ujutro, kada su bila otvorena vrata, a stanovnici jo
spavali, pokuali kroz njih da prodru u prestonicu. A onda, na sreu,
na putu se pojavio sedokosi moni gospodin po imenu Rokdaj.
Peenjega je bilo vie od hiljadu, a Rokdaj sam, jedan. On se vraao
sa dalekog putovanja i na kapiji Kijeva suoio se sa peenjekom
pratnjom. Da nije bilo Rokdaja, plan Peenjega sasvim bi mogao da se
realizuje. uvari kapije su reagovali kasno i onda je bilo potrebno
vremena da ih zatvore. Ali da bi se pribliio kapiji tvrave, neprijatelj
je morao da krene ka jedinom njenom braniocu Rokdaju. Meutim,
evo problema: lak zadatak za stepske ratnike bio je neizvodljiv.
Rokdaj je susreo svoje neprijatelje na mostu preko jarka, tako da ga
zajedno nisu mogli napasti, a posebno da ga okrue. I u direktnom
frontalnom napadu, borei se sa dva maa, on ih je bukvalno kosio.
Nisu pomogla ni koplja, ni arkani. Vrlo brzo pred ruskim vitezom
pojavila se gomila okrvavljenih leeva. Sa svakim minutom ona se sve
vie uveliavala i uveliavala. Izgledalo je, da Peenjezi nisu napadali
na oveka, ve na metalni neprobojni moni oklop, koji unitava sve

- 13 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

ivo, na mainu smrti. Nekoliko minuta ruski vitez je zadravao


pritisak napredujuih, ali kada su stigli do svog uasa, peenjezi su se
povukli, a on se bacio na njih. I onda, preostali neprijatelji,
ostavljajui most, u panici su pourili ka svojim konjima. Otuda se i
pojavio u seanju naeg naroda izraz: "sea Rokdaja. Osnove ove
specijalne tehnike beskrajnog napada, bez vidljivih blokada i
odbijanja, ja u pokazati na kraju ove knjige.
Ali, vratimo se na prie o herojima drevnosti, onima koji su
savreno vladali vedskom joga borbom. elim da ispriam itaocima o
duelu viteza Dona sa doavom na njegovu zemlju car-devojkom
Semranom. Ova starinska pria datira iz skitskih vremena, iz te krvave
epohe, kada su sa Istoka iza Volge na zemlju skolota doli njihovi
krvni roaci sibirski Sarmati. Saznao je Don-ratnik da od strane
izlaska sunca dolazi na zemlju svirepa car-devojka Semrana. Okupio
je svoju najveu druinu i pourio u susret zavojevaima. Popeo se
vitez konjem na najvie brdo i video sa njega bezbrojnu vojsku car-
devojke. Pri pogledu na takvu silu uplaila se njegova druina. Oni
su poeli da ubeuju kneza da se povue i da sakupi protiv neprijatelja
veliku vojsku. Ali ne poslua ih vitez, odluio je da se probije kroz
redove neprijatelja ka car-devojci i obori je svojim orujem. Postrojio
je malobrojnu druinu u klin i otiao sa njom protiv cele velike vojske
Semrane. Tu se borila druina heroja Dona od zore do zalaska sunca,
od zalaska sunca do zore, ne gubei snagu, samo konje menjajui. A
kada su pogoeni strelama padali njihovi konji, onda su oni uzimali
neprijateljske konje. Gledajui bitku sa brda, car-devojku je iznenadila
hrabrost ratnika Dona i alila je svoje poginule viteze. I onda je
odluila da prekine bitku i da izazove ruskog kneza na duel. Dala je
znak, zatrubile su trube i odstupila je vojska Semrane od druine
viteza Dona. Iznenaen Don, zapitao se ta se desilo? Zato je car-
devojka prekinula bitku? I tu vidi, kako je izjahala Semrana iz redova
svojih ratnika. Sva u elinom oklopu, sa pozlaenim lemom i
panciru. Pojahala je ona ka slavnom bogatiru i rekla:
- Zato da gubimo svoje ratnike? Hajde, moni Done, reimo na
spor meu sobom. Ako pobedite, onda u vratiti moju vojsku. Ako je
pobedim, onda uzimam celu tvoju zemlju.
Sloio se Don da se bori sa car-devojkom. Oni su odjahali u
razliitim pravcima i krenuli jedno na drugo na konjima sa kopljima.
Udarila su koplja u titove.

- 14 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Razletela su se na komade. Tada su izvadili svoje maeve. Poeli


da se tuku, ali koliko da su se god borili nisu bili u stanju da pobede
jedno drugo. Slomili su se maevi, a onda su izvadili svoje otre
sablje. Ali ni oni nisu izdrali mone udarce, polomili su se. Onda su
skoili sa konja Semrana i Don-vitez. Izvadili su iz korica svoje otre
bodee i krenuli jedno na drugo. Skrenula je u prazninu od
smrtonosnog udarca car-devojka, ruski knez joj je naneo svojim
bodeom udarac u grlo. Sruila se na kolena pred njim smrtno ranjena
Semrana. I onda je skinuo sa njenog lica zajedno sa kacigom
gvozdenu masku ruski vitez. Pogledao je na lepotu i zapanjio se. Ispod
lema carice strujale su lokne boje zlata, a njene plave oi gledale su
na Dona sa ljubavlju i naklonou.
- Nisam uspela da te porazim, Done moni! Jer moje srce je
poelo da pripada tebi proaputale su crvene kao trenje usne.
Shvatio je tu Don, zato je ostao iv i ta je on uinio, ubio je u
dvoboju lepoticu. Spustio se pred umiruu, uzeo u ruke njenu glavu i
gledao je u oi.
- Oprosti mi apnu ruski vitez. Nisam shvatio ta se desilo
u tvom srcu.
-Poljubi me za zbogom, proapta car-devojka. U dalekom
Iriju ja u te ekati, ratnie...
- Ja u brzo doi, ljubei usne umirue, rekao je vitez. I zabode
krvav bode u svoje srce.
U prii o Don-ratniku prikazan je glavni princip nae drevne
vojne tradicije. Bez obzira na podmukao udarac, ulazak tela u
prazninu bi trebalo da ga nadmai. Kada telo ode sa linije napada,
onda ste zaista nepobedivi. To je zakon, koji treba da ue u nau
podsvest. U arijevskoj vojnoj tradiciji blokade kao takve ne postoje.
Postoji samo dodir neprijatelja sa ciljem da promeni putanju. Ali o
tome emo govoriti kasnije u odeljku "Tehnika borbe". Ne elim da se
zaustavljam na priama, u mnogim od njih principi arijevske joga
borbe su predstavljeni na dovoljnom nivou, samo ih treba prepoznati.
Mislim da e zainteresovani ljudi samostalno razumeti naa predanja,
prie i stare pesme, gde se govori o vojnom nasleu predaka. elim da
priam o drugim, kasnijim vremenima. Iz spisa Saksona Gramatika
nam je poznato, kako je preuzeta od strane hriana sveta Arkona. Ali
neverovatna stvar je da tu o samom napadu na grad-hram nema ni
rei. Napisano je kako su danci kralja Voldemara prvo opkolili grad,

- 15 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

kako je njima dola vojska saksonca Henrija Lava i nita vie.


Jedina stvar koja ostaje u prii katolika je to, da branioci tvrave nisu
uspeli da se izbore sa vatrom. Navodno nije bilo dovoljno vode da
ugase goreu kapiju. I to pored mora? Na kraju krajeva, dovoljno je da
iskopaju dubok bunar i tiho ga poveu sa Baltikom, tehnika je tu
primitivna. Sigurno je takvih bunara u Arkoni bilo nekoliko. Nai
preci nikada nisu bili budale, ali zato je onda izgorela kapija tvrave?
Samo zato to voda nije pomogla. To je sve. Protiv Arkone je
primenjen napalm davnih vremena, takozvana "grka vatra". O tome
zapadni hroniari ute. Zato? Jer je pobeda nad Arkonom osramotila
celu hriansku Evropu. Ali, ja u poeti sve po redu. U julu 1268.
godine, tokom poslednje opsade tvrave u njoj se sabralo samo oko
1000 mukaraca i isto toliko ena. Ostalo stanovnitvo ostrva Bujana,
ili Rujana, nakon iskrcavanja danske i saksonske vojske, razbealo se
u ume i movare. Sloveni su znali da je rat sa hrianskim svetom
izgubljen i pokuavali su svim silama da preive. Za to je bilo
potrebno saekati odlazak sa ostrva neprijateljskih vojnika, a posle
prihvatiti hrianstvo... I postepeno se germanizovati. Ali bilo je i onih
koji su vie voleli smrt od hrianskog ropstva. Kao to sam gore
napisao, ispostavilo se da ih je sasvim malo, ali u Arkoni su bili i
drugi vojnici. Zapravo ratnici, a ne borci. Razlika izmeu jednih i
drugih je ogromna, ali vie o tome u nastavku. Radi se o 300 viteza
zatite hrama Svetovida. Da li su to bili ratnici, prosudite sami:
rasporedili su silu okupljenih u Arkoni sloveni za jaanje grada, oni su
izali iz kapije tvrave i postrojili u redove, primivi na sebe udarac
17 hiljada danaca i 8 hiljada saksoncaca. Tri stotine ruskih viteza
protiv 25 hiljada dobro obuenih vitezova. Vrvela su koplja i krijui se
titovima od leta strela, ratnici hrama, ne samo da su uspeno zadrali
frontalne udarce oklopne konjice, ve su i sami ili napred. Postrojivi
se u klin, ruski vitezi su poeli da se probijaju do atora kralja
Voldemara prvog i vojvode Sakonskog. Oni su bili primorani da se
zaustave samo tada, kada su videli da mogu doi pod udar vatrometnih
maina. Skrenuvi, ratnici hrama su pourili da unite opsadnu
tehniku. Deo vatrometne tehnike su unitili, ali u tom trenutku po
ruskim vitezovima udarila je iz katapulta vatrena lopta. Pod nogama
se zemlja zapalila i da bi izbegli nepotrebne gubitke, branioci hrama
poeli da se probijaju sebi put do zidova tvrave. Uprkos injenici da
su u tom trenutku oni bili potpuno okrueni, vitezovi su lako probili

- 16 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

prsten i doli do kapije. Ispred njih su se postrojili jo jednom, ali da


ih napadnu ni danci ni sasi vie nisu smeli. Previe je skupa bila za
njih prva bitka sa "paganima": imali su skoro 3000 mrtvih i ranjenih.
A pri tome su u bici pali najbolji hrianski vitezovi. Meu slovenima
gubitka skoro da nije bilo. Kako ih je bilo tri stotine, tako je i ostalo. I
onda po nalogu Voldemara prvog na ratnike hrama bili su usmereni
vatreni katapulti i izbacivane napalm bakarne cevi. Iz tog razloga
sloveni su morali da odu iza kapije tvrave. Upravo zahvaljujui
"grkoj vatri", izgorela je kapija Arkone i bilo je nemogue ugasiti ih
vodom, iako su je zatitnici imali dovoljno, posebno morske. Kada je
izgorela kapija grada, hriani, okupivi svoje snage, gvozdenim
ovnom su ponovo pohrlili u napad. Oni su nameravali da se u
najkraem moguem roku probiju do hrama Svetovida. Ali opet na
putu do hrama stajalo je trista hramskih viteza. Ponovo je poela sea,
kojoj su odoleli sloveni. Onda je ponovo primenjena "grka vatra". I
tako se ponovilo nekoliko puta. Samo zahvaljujui napalmu, uspeli su
da okrvare hramski kontingent slovenskih vitezova. Do kraja dana ih
je ostalo neto vie od stotinu. Ali i ovih sto, upravljajui okupljenima
u tvravi slovenskim smrtnicima, vodili su borbe na ulicama Arkone
etiri dana. Grad je bio u plamenu, nou su se ljudi borili u svetlu
poara, danju guili u dimu, ali borba se nije zaustavljala. U osvajanju
Arkone i danci i saksi su izgubili 2/3 svoje vojske. Pitanje: zato je
bila tolika razlika u gubicima? Odgovor je jednostavan: ratnici hrama
Svetovida su bili uvari ne samo kulture svog naroda, ve i njegove
drevne borilake batine. Taj sistem vojne borbe, o kojoj je re, bie
razmatran nie.
A sada da pogledamo u XIII vek. Koga vidimo na prostranstvima
Evroazije? Nepobedivu konjicu Timaka ili na tjurskom Dingis
Kana. Takozvani mongoli u kratkom roku vode pobedonosni rat sa
nepobedivim Durdenima, zatim sa Kinom i sa muslimanskom
imperijom Horezmaha. Vrlo brzo istona vojska azijskih osvajaa
napada rusku zemlju, a zatim i zapadnu Evropu i svuda ovaj udni
narod prate pobede. Moderni naunici procenjuju da su u odnosu na
pokoreno stanovnitvo razliitih zemalja, osvajai inili samo 2%.
Postavlja se nekoliko pitanja. Ko su oni? Kako im je to uspelo? Oba
pitanja imaju jednostavne odgovore, ali ne i za nas, ve za svetsku
politiku i viu naunu elitu. "Na vrhu" je dobro poznato ko su bili ovi
takozvani "mongoli". Stvar je u tome da sama re "mongol" ima ne

- 17 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

mongolsko, ve sanskritsko poreklo i znai "moni". A oni koji se


sada zovu Mongoli, u 13. veku, ne samo da u Mongoliji nisu iveli,
ve su se i drugaije zvali. Tada su bila plemena Halhu i Ojrata. I
lutali su severovostonim Tibetom. Tek kasnije, nakon odlaska na
zapad originalnih starosedeoca, oni su zauzeli njihovu teritoriju i to
nije sve, ve su skrenuli u pustinju istone stepe. Dakle, ko je vladao u
Centralnoj Aziji do 13. veka ako nije bilo Halhua i Ojrata? Ispostavilo
se, bradati ljudi sa plavim i sivim oima, mogue direktni potomci tzv
Andronovaca. Oni koje su kinezi zvali kod sebe Dinlinima. Njih
moemo slobodno da zovemo sibirskimi Skitima ili Sarmatima, ali to
je radi lakeg razumevanja. Drugim reima, oni koji se smatraju u
nauci mongolskom Hordom, bili su predstavnici evropeoidne rase,
koja je od pamtiveka ivela u Centralnoj Aziji. U Kini njihovu dravu
zvali su Veliko Severno Carstvo. Ova imperija nije samo osvojila
Nebesko carstvo, ve i severni Tibet i teritoriju savremenog
Kazahstana. U XIII veku se desilo isto. Veliko Severno Carstvo
uputilo je svoju vojsku na dravu Horezmaha u Srednjoj Aziji. Poeo
je dug krvav rat sibirskih Skita sa mongoloidnim narodima istoka i sa
svojim islamizovanim i hristijanizovanim roacima na zapadu. Neu
opisivati motive ovog rata, u okviru ovog rada oni nisu ukljueni.
elim da kaem neto drugo: u pravu su oni naunici koji su utvrdili
da je po broju stanovnika sibirskih Skita bilo samo 2% u odnosu na
plemena i narode koje su bili u stanju da pokore. Moe se prigovoriti
da je to u suprotnosti sa zdravim razumom. Istina, suprotnost, ali to
ostaje injenica. Pod udarcima sibirskih Rusa pala je Zlatna imperija
Durdena, drava Kitan, Kina, centralna Azija, Avganistan, Iran i
Mesopotamija. Istona vojska Velikog Severnog Carstva, ili Biarnija,
1236. godine udarila je na hriansku Rus. Pobedivi je 1242. godine,
ona je krenula u osvajanje zapadne Evrope. Pod udarcima sibirskih
Skita pale su Maarska, Poljska, i Austrija. U uvenoj bici kod
Lignice, uprkos injenici da je sibiraca bilo dva puta manje od
vitezova Evrope, oni su ipak pobedili. A oni su se suprotstavili
ujedinjenoj velikoj vojsci zapada. Pitamo se, kako im je to uspelo? Ali
na takvo, u principu jednostavno pitanje akademska nauka nije u
stanju da odgovori. Naunici smatraju, da su tzv mongoli imali
gvozdenu disciplinu. Neki smatraju da su oni imali najmodernije
naoruanje. Recimo, mongolski luk je probijao najbolje evropske
oklope.

- 18 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Ali, na kraju krajeva i u Evropi lukovi nisu bili loiji. Na primer,


kod nas, u Rusiji... Stvar nije toliko u disciplini i naoruanju, koliko u
ustrojstvu njihove drave i vojne obuke. U Sibirskoj Rusiji ili Biarniji,
vojnu umetnost predaka prouavali su ne samo predstavnici druge vie
klase, kao kod nas u Istonoj Evropi, ve su svi bez izuzetka bili
ratnici. Zato je to tako, a ne drugaije? Jer je stanovnitvo Biarnije
bilo relativno malo i ona nije mogla da oformi po broju veliku vojsku.
ak su i predstavnici akademske nauke sigurni u to, da vojska "Bate"
ili "Batige" nije imala vie od 120-150 hiljada. I to protiv 7-milionske
Rusije, protiv njihovih uporita, monih kneevskih odreda i narodne
vojske. O bici na Kalki nai akademici ne vole da se podseaju. Jo:
ruska velika vojska zajedno sa Polovcima iznosila je oko 100 hiljada,
sibirskih rusa je bilo tri puta manje, ali pobedili su upravo oni. Isto se
deavalo i u mnogim drugim borbama. To je la, da su "pagani" bili
brojni, lukavstvo naih nedouenih akademika. Sibirski Skiti pobedili
su svojom savrenom taktikom i vojnom vetinom. Kao to sam ve
rekao, svaki ratnik-sibirac, ne samo bojari, ve i obini, savreno
vladali su vojnom tradicijom predaka. Upravo to je omoguilo da
"mongoli" osvoje i Kinu i Iran i Evropsku Rusiju...
Nesumnjivo, u pripremi svoje vojske Timak ili Dingis Kan
obraao je panju na disciplinu, ali jo vie je bio angaovan
individualnom pripremom svojih ratnika. Jer nije eleo da ih izgubi.
Sve je jednostavno nije bilo zamene. U njegovo doba Sibirska
Rusija je sa svih strana bila okruena pohlepnim, potpunim strancima
po krvi i duhu, mongoloidnim narodima. U njihovom genetskom
zagrljaju Biarnija je poela da se gui. Upravo to je i izazvalo Timaka
da se mai za oruje, drugog izlaza on nije imao. Ali moderni
strunjaci istone vojne tradicije mogu da tvrde, recimo, da su
"mongoli" u svom napadu na neprijateljski svet budista, muslimana i
evropskih hriana koristili uglavnom svoju monu konjicu. Stoga,
nikakva bliska borba na konju ne moe da se primeni. Sa dananje
take gledita to je tako. Ali u srednjem veku ratne konje su odlino
trenirali, a kao rezultat konj i jaha su predstavljali jednu celinu.
Dakle, upravljajjui oklopljenim u neprobojnom oklopu konjem
meu nogama, jaha je mogao da istovremeno udara i desno i levo sa
dva maa, a ponekad i sekirama. Za odbranu od udaraca i ak strela
mu nije bio potreban tit. Najbolji tit je bila brzina i poznavanje
tehnike drevnih borilakih vetina. I onda, ne treba misliti da kod

- 19 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Sibirskih Rusa nije bilo mone peadije. Da nije bilo nje, oni ne bi bili
u stanju da zauzmu jake tvrave. U svojoj vojsci su imali sve. Teka
pancirna konjica, konjica srednja i laka, kao i dve vrste peadije: teka
i srednja. Pored toga, Sibirski Skiti su nairoko koristili barut, ali to je
ve druga tema.
Mene mogu da pitaju, kako mogu da dokaem vieizloeno.
Dokazati to je veoma lako. injenica je da su savremeni volski,
donski, kubanski kozaci ne samo potomci evropskih Skita i kasnije
doavih na tu zemlju Sarmata, ve i potomci sibirskih Tartara, koji su
u ovim stepama nali svoju drugu domovinu. To kod nas u Rusiji, o
tome znaju samo vii akademski krugovi i politiari. Ali, na Zapadu
svi znaju ko su kozaci. Za to je dovoljno da se otvori ruski prevod
britanske deje enciklopedije, gde je direktno napisano da su ruski
kozaci u osnovnoj masi direktni potomci velike tatarske horde. A ako
je tako, onda hajde da se setimo vojne vetine kozaka. Sam kozaki
"Spas", o kome sam iznad pisao. Prvo, primenjene tehnike kozake
borilake tradicije su veoma sline nacionalnoj borbi indijskih
katrija, ne iskljuujui od nje tibetanski "Man Czal", na kraju, ni
borilaku umetnost poznatih Assasina, koja je poznata u centralnoj
Aziji pod nazivom Sirsavati-Akili, to u prevodu znai "umetnost
mudrosti borbe". I na kraju, princip kozakog Spasa veoma je blizu
drevnoarijevskoj borilakoj umetnosti pet elemenata, o kojima e rei
biti kasnije. Ali najvanije nije ni to, ve neto sasvim drugo: kozaki
spas su slobodno uili svi, bez izuzetka, kozaci. On je bio dostupan
ak i mladim ratnicima-kozacima. Pored toga, on ukljuuje posebne
tehnike za borbu na konju lancem, sabljom ili maem. To je ta ista
mongolska tradicija. Ona se sauvala u okruenju potomaka Tartarske
Horde sve do XX veka. Kao to sam ve gore napisao, nju je nekada
postavio meu sibirskim Skitima jo legendarni Timak-Dingis Kan.
Ali ja mogu da pitam, a gde je svu svoju mo pokazao kozaki Spas?
Tanije, arijevsko vojno naslee, sauvali su potomci Skita, Sarmata,
Peenjeza, Polovca i hordaa? Rei u direktno: da nije bilo njega,
Kozaci bi jedva mogli da zaustave mo ukupnog nastupa Turaka
Osmanlija na sever. Trupe Turaka su pobedile vojske Bugara, Srba,
Maara, Poljaka pa ak i Austrijanaca. Ali turskim paama ni u
jednom trenutku nije uspelo da slome kozaku vojsku. Vekovna borba
sa kozacima i na kopnu i na moru ne ide u korist Osmanskog carstva.
Kozaci potapaju tursku flotu, devastiraju obalu Turske. Oni su se

- 20 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

odvaili da napadnu ak i prestonicu Turaka, sveti Istanbul-Carigrad.


Bliski kontakt odreda Kozaka za Turke se skoro uvek zavravao sa
suzama. Uzmimo, na primer, opsadu Osmanlija 1642. godine
opkoljenih od njih donskih i zaporokih Kozaka Azova. ta kau o
tom krovoproliu hronike, teko se to doivljava sveu. U Zaporoju
je bilo svega 8 hiljada Kozaka. Od njih 3 hiljade ratnica kozaka.
Oigledno, to su bile ene i mlade zatitnice Azova. Turci su doveli
pod tvravu ogromnu flotu. Turskih i krimsko tatarskih trupa pod
Azovom okupilo se oko 300 hiljada. I ne samo to, turci su imali teku
opsadnu artiljeriju. Zahvaljujui njoj, kroz nekoliko meseci od zidova
tvrave ostale su samo ruevine. Ali, koliko god da su oni napadali,
sve je bilo uzalud. U bliskoj borbi uvek su pobeivali kozaci. Vano je
napomenuti da su se pored mukaraca, rame uz rame, borile
oklopljene, bez titova, ali sa dve isuene sablje, njihove neveste i
ene. ene ni u emu nisu bile loije od mukaraca. Oigledno,
borbena obuka je bila besprekorna. U avgustu 1642. godine, turci su
preduzeli opti napad. On je trajao dve nedelje. Dve nedelje masakra
na zidinama! Dve nedelje ogromna turska vojska je pokuavala da
pobedi branioce tvrave. A njih je ostalo na kraju opsade samo 3
hiljade. Ostali su ubijeni pod duladima topova i same. Ali te 3
hiljade je izdralo! Uzgred, 800 od njih su bile ene. To je mesto gde
je pokazala sebe drevna arijevska vetina bliske borbe. Kada su se
turci iscrpli, kozaci su odluili da napadnu njihov logor sami. I
mukarci i ene su shvatili da e ova borba za njih biti poslednja. Tri
hiljade junaka protiv bezbrojne vojske! A ipak, oni su odluili da
izau izvan zidina. Pri izlazu branioci tvrave su se razdelili po pola i
poeli da se grle i ljube, pratajui se jedni sa drugima. Njihov susret
je bio zakazan u Iriju, u vedskom raju drevnih arijevaca. Stvar je u
tome, to se u 17. veku kod kozaka i dalje sauvalo dvoverje. Ali,
kada se na svojim konjima aica junaka pribliila logoru neprijatelja,
ona je videla, da je logor prazan. Turci su u strahu pobegli, a onda su
Kozaci poeli da ih jure. To je bila puna pobeda! Mislim da e
pametan italac shvatiti ta je dalo prednost u tom surovom obraunu.
Hrabrost da, disciplina nesumnjivo, ali kakva korist od hrabrosti
i discipline, ako se ne poseduje savreno vladanje bliske borbe, ne
shvataju principi kretanja svog tela, ne zna kako raditi sa
energopotocima.

- 21 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

U zakljuku, elim da upoznam itaoce sa tim to sam uo od


jednog starog ekiste, oficira bezbednosti, tavie, to se njegova pria
direktno tie nae arijevske borilake batine. Stoga neka italac skupi
malo strpljenja da to proita. Ovog oveka sam upoznao u jednoj od
svojih ekspedicija. On je iveo sa svojim prijateljem na obali jezera
tajge. Oba penzionera su pecala i pili ivotorodnu vodu sa izvora.
Jednog jutra, poeo sam da se zanimam borbenom vetinom, koju
mi je predao moj deda i razvio jedan od uvara drevnog znanja. Ja
sam se vrteo, menjao pozicije, napadao na prazninu i sklanjao se od
virtuelnih udaraca sa linije napada. A mene su paljivo posmatrala oba
moja poznanika. Kada sam zavrio trening, do mene je doao jedan od
staraca i rekao:
Ja drugi put u ivotu vidim Sirsanate Akili. Ali ovo je neto
drugo: i to i ono. U tvom stilu je vie spirala i preokreta. ta je to,
odakle to kod vas? Uostalom, u poreenju sa onim to sam do sada
video, sve istonjake borilake vetine, pa i savremene zapadne, su
laka zabava.
Ja sam sa uenjem gledao na sedokosog specijalistu vojnog
obrazovanja i zauzvrat ga pitao odakle zna za Sirsavati-Akili i uopte
o vojnim vetinama.
Starac se nasmeio i gledajui me u oi, rekao je:
Pred tobom je general KGB-a u penziji "takav i takav, takav i
takav". Bilo je vreme kada sam radio kao instruktor bliske borbe kod
sovjetskih diverzanata i oficira iz obavetajne slube. Meni je
dovoljno da bacim pogled na stil i ja znam ta on predstavlja.
Onda, starac je nastavio:
Danas sam drugi put u ivotu video rusku varijantu borilakog
naslea katrija. Ako nije tajna, kako se ona zove?
Odgovorio sam starcu, ali on nije otiao.
Zato je u pitanju 5 elementa? Zar ih je pet? pogledao me
je.
Pod petim elementom podrazumeva se Univerzum rekao
sam.
To je to! ispruio je ruku bivi KGB - ovac.
Interesantno klimnuo je glavom, odlazei ka svom atoru.
Uvee, posle posla, kada smo veerali, starac je doao do naeg
atora, mahnuo mi i rekao:

- 22 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

elim da ti kaem, Georgi, kako sam se prvi put suoio sa


ruskom varijantom Sirsanate Akili. Bilo je to u jednom od speclagera,
stvorenog specijalno za osuenike na smrt. Tamo su poslali one koji
su bili osueni na streljanje. Ali ne radi se o banalnim kriminalcima,
ve o dobro obuenim na Zapadu ili Istoku tetoinama, onima koje se
zovu diverzanti. Ovaj kamp je na inicijativu Berije nastao 1953.
godine, neposredno pre smrti Staljina. Za ta je napravljen? Za to, da
bi sovjetski specijalno pripremljeni oficiri-diverzanti mogli da
poboljaju svoju borbenu tehniku. Zatvorenicima je predloeno da se
bore na smrt sa sovjetskim specijalcima. Ko pobedi, onda ostaje iv
do sledee borbe. Za to, da bi zatvorenici imali motivaciju da se bore
do smrti, reeno im je sledee: ko u borbama pobedi 10 puta za redom
i ostane iv, bie poslat u zemlju koju on eli. Osim toga,
zatvorenicima su dati uslovi za trening. Tako je pripremljen u SSSR-u
timski sastav diverzionog odreda specijalne namene. Odabrani su
poeli sa tekim borbama. Ako elite da dobijete unapreenje, budite
onda ljubazni da dokaete svoje kvalifikacije.
Da li je bilo takvih, koji su dobili nae momke u 10 borbi i bili
poslati van zemlje na sve etiri strane? pitao sam.
Koliko ja znam, takvih nije bilo. Ali neki od dobro obuenih na
Zapadu, a posebno u Japanu diverzanata pobedili su ne jednom i ne
dva puta. Ali ne radi se o njima. Stvar je u tome da su u ovaj specijalni
kamp stizali obini kriminalci, u osnovi dobro sposobni da vladaju
svojim telom, prirodne ubice. Kao po pravilu, takvi nisu dugo iveli.
Kriminalno iskustvo ne podrazumeva otvorenu borbu. Banditi uvek
rade tajno, iako su se neki od njih borili i uporno i veto. "Dijamanata"
u njihovom okruenju, takoe je bilo. Dakle, jednog dana, krajem
1954. godine u speclager je stigla nova grupa osuenika. Bilo ih je
svega tri. Dva diverzanta i jedan kriminalac. Svi su stavljeni u
zajedniku eliju, gde su saznali za svoju sudbinu. Ali nije prolo ni
dva dana, novajlija kriminalac je zahtevao sastanak sa naelnikom
zatvora. Oficira, zaduenog za lager osuenika, ja sam dobro znao.
Bili smo prijatelji vie godina, on je bio pristojan ovek, tako da se
njegovoj prii moe verovati. Kakvo je bilo njegovo iznenaenje kada
je kriminalac traio da ga to pre ubiju. Na pitanje, zato se on toliko
uri, moj dobar poznanik je dobio otprilike ovakav odgovor.
Kriminalac mu je rekao da zna svoju sudbinu i stoga on ne moe da
poslui kao objekat za treniranje. Na pitanje zato, on je odgovorio da

- 23 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

je u neoruanoj borbi nemogue ga pobediti. Sa njim ne moe da se


nosi ni jedan od obuenih oficira kole diverzanata. A ako je tako,
onda e nuno morati da postane ubica, hteo ili ne, za dravu i
zajednicu. Razgovor sa kriminalcem je zbunio naelnika logora.
Naravno, obzirom na to da ovaj ovekom nije bio atletski graen u to
ne bi poverovao ni jedan komandos. Ali to to je kriminalac traio da
ga ubiju i to nije traio da se od njega napravi gladijator, naelnik
logora se zainteresovao za njegov sluaj. ta je on tamo saznao?
Ispostavilo se, da se osuenik sve do nedavno sasvim pridravao
zakona. On nikada nije bio povezan sa kriminalnim svetom. iveo je
poteno, kao to i prilii sovjetskom oveku. Ali jednog dana, dok je
etao sa svojom 17-godinjom erkom u parku, naiao je na kavkasku
svadbu. Videvi lepu rusku devojku, Digiti, raspaljeni vinom i
atmosferom praznika, odmah su krenuli prema njoj sa strau.
Uobiajena situacija: tihi kutak parka, dva rusa i sto "planinskih
orlova". Sve kao to treba da bude, moete da uradite bilo ta. Pored
toga, pored reke, moe lako da se sakrije bilo koji zloin. Na oca sa
erkom krenulo je nekoliko momaka. Prema podacima istrage, bilo ih
je petoro. Jedan je beskompromisno zgrabio devojku za ruku, a
etvorica su okruila sa svih strana njenog oca. Namere su im bile
jasne kao dan. Svedoka i zatitnika poslati na onaj svet, a devojku
odvesti sa sobom, a onda i nju poslati za ocem. Na veliko iznenaenje
napadaa, rus je preciznim udarcima oborio dva kavkasca na zemlju,
ostalima je pokazao na put, da se vrate odakle su doli. Ali razjareni
zbog neuspeha kompanije "planinskih orlova" dotrala su jo trojica.
Svi zajedno su skoili na rusa. Kod nekih u rukama su zabletali
noevi, a onda je rus poeo da ih ubija, jednog za drugim. On je
dokrajivao Digite golim rukama, brzo i precizno, kao maina smrti.
Kroz nekoliko sekundi svi napadai su leali pred njegovim nogama.
Ali, dotrali su novi. Ubrzo se rus sa svojom erkom naao u
okruenju avarske svadbe. Okruivi ruski par i iztreznivi se,
kavkasci nisu smeli da napadnu. Oni su se obratili zakonu. Pozvali su
"svoju" policiju i optuili rusa za to, da je on napao nesrene avarce i
etvorici od njih oduzeo ivot. Poto se dogaaj desio u Dagestanu,
ak su i tuilac i sudija izokrenuli sluaj onako "kako treba".
injenica, da je otac branio ast svoje erke, bila je zaboravljena. Kao
rezultat toga, bio je osuen. itajui lini karton osuenika, ef
speclagera se zamislio. Bilo je jasno da je ovek stigao ovde ni za ta.

- 24 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Ali ta sa njim dalje da radi? Dakle, moj dobar poznanik je, koliko je
mogao, posmatrao ovog oveka. On ga namerno nije stavljao na
borbe.Tako je prolo nekoliko meseci, a onda, kao po inatu, ef logora
prebaen je na drugi posao, a njegovo mesto zauzeo je pukovnik "X",
krimski tatarin, koji je estoko mrzeo sve rusko. Predavajui dunost,
moj prijatelj je pokuao da objasni novom naelniku, da je neophodno
da se uradi sve to je mogue da se preispita sluaj tog oveka, jer on
nije kriv. Sluaj je oigledno bio isfabrikovan. Ali novi naelnik
logora, im se prilika ukazala, stavio je oveka na treninge za smrtni
duel. Onda je dola grupa mladih jakih ambicioznih momaka
spremnih da ubijaju sve ivo, jer su uvrteli sebi u glavu da oni
obavljaju dobro delo, da alju na onaj svet manijake i neprijatelje
otadbine. Ali prvi od njih je izdrao protiv nepravedno osuenog
manje od 30 sekundi, a iza sebe je imao najbolju od istonih kola.
Osim toga, on je izuavao i aikido i kapoejru. Nazovi kriminalac nije
ubio momka, iako je mogao to da uradi. Samo ga je bacio u nesvest.
Naravno, na njega je odmah skoio jo jedan kreten, ali i on je
trenutak kasnije bio na podu bez svesti. Zatim su brutalni momci,
zaboravljajui na ast, krenuli na svog "neprijatelja" svi zajedno. Da
posloi trojicu, bilo mu je potrebno manje od minuta. Ja sam ovu
borbu gledao na ekranu. Rei u ti direktno: zastraujue a u isto
vreme i lepo. Zaista, maina smrti bez blokova. Utisak je bio da udarci
napadaa svi odlaze u prazno, a njegovi pogaaju cilj. U cilj i to
kakav! Oi, grlo, baza lobanje, prepone. Ja sam video mnogo stilova,
posedujem tri, ali nita slino nikada nisam sreo. Ovde sam tebe
gledao i svega sam se setio. Isto to, neto poput slobodnog plesa ili
igre.
A ta se desilo sa tim ovekom? pitao sam starca.
Njega su spasili oni koje je on oznaio. Svi su bili dobri ljudi,
pravi oficiri. Kada su doli sebi, oni su iskreno bili oduevljeni da vide
tehniku "samorodka". Jedan od njih mi je pisao i ja sam odmah
pojurio u logor. Bivi naelnik ove ustanove je poeo da radi na
spasenju tog oveka. Ukratko, svi zajedno smo uinili da se preispita
njegova stvar.
I onda ta? nisam izdrao
Onda ga pustili na slobodu. Ali da poduava svoju borilaku
vetinu je on odluno odbio. Rekao je da to je tajna njegovog roda i on

- 25 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

nema pravo da je otkrije. To je to! zavrio je svoju priu bivi


KGB-ovac i pogledao me u oi dugo oinskim pogledom.

- 26 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 3.
ZATO JE DOLO VREME

Bilo koji italac moe da me pita: zato sam odjednom odluio da


napiem vodi za drevnoarijsku vojnu tradiciju. Zato, jer je dolo
vreme. Pored toga, ruska varijanta Sirsanate Akili u ovom trenutku
nije neto misteriozno i nepoznato. O njoj ne znaju samo kod nas, u
Rusiji, gde jo uvek postoji, kao to sam ve rekao, uzgajajnje svih
vrsta vetakih stilova: od slavjanske viteke borbe do rune i
primitivne borilake vetine "pokrovitelja Velesa". Izmeu ovih
krajnosti ih ima ne manje od 5-6. Svi ovi stilovi mogu se koristiti u
stvarnoj borbi, ali oni nisu autentino arijsko naslee. Oni su kasniji,
preodeveni u rusku bluzu, koji se u malo emu razlikuju od istone
tradicije. Isti blokovi, zahvati i bacanja. Pored svega navedenog,
moda vredi, stil Kadonikova. To je i razumljivo, jer je on nita
drugo, ve doveden do savrenstva kozaki "spas", koji se, kao to
sam ve rekao, rodio iz drevne tradicije naih predaka, meutim stil
Kadonikova je samo deo jedne celine. Po svojoj strukturi ima
primenjen karakter a ne odnosi se na borbenu jogu. Ali, vratimo se
naem razgovoru.
Zato sam doao do zakljuka, da je doao trenutak, kada vojno
naslee predaka Rusije postaje popularno? Prvo, slina vetina bliske
borbe iz Indije i Pakistana procurila je u Izrael, gde je postala poznata
kao "Krav Maga". Tamo je ovaj jedinstven, jednostavan sistem
potpuno zamenio istone borilake vetine i sada se gaji kako u vojsci,
tako i u graanstvu. Naravno, jevreji ga smatraju svojom nacionalnom
varijantom borilake vetine. To je i razumljivo, jer sve to stigne u
Izrael postaje njihovo isto jevrejsko. Pogotovo to je arijsku joga
borbu doneo iz Bratislave neki Imi-Sde-Or (Lihtenfeld), koji ju je
mnogo godina izuavao po starim sanskritskim tekstovima. Stoga,
tajne odavno nema. I drugo, ovaj sistem borbe je tako prirodan i
jednostavan, da moe lako da se izui za veoma kratko vreme, koji se
u nae doba javlja kao arhi aktuelan, jer rusko drutvo eka surova
borba na ivot i smrt. Neka me prozovu i teroristom i ekstremistom,
ali to je upravo tako. injenica je da je deo ruske elite, na elu sa
predsednikom zauzeo kurs ka osvajanju Ruskog suvereniteta. Ka
oivljavanju jake nacionalne drave. Naravno, njih podrava narod.

- 27 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Ali drugi deo ruske elite oivljavanje otadbina ne zanima. Ona verno
slui svojim zapadnim gospodarima. Jasno je da je izmeu obe elite
odavno ozbiljna borba. Ali, ako predsednika i njegovu okolinu
podrava drutvo, drugi deo liberalno orijentisane elite podravaju
zvaninici i bliski njima oligarsi. I jedni i drugi u zemlji imaju
ogroman uticaj. tavie, ne samo u medijima, ve i u monim
strukturama. Konkretno: u gornjem ealonu vrha policije i FSB. Iz tog
razloga, oba pomenuta odeljenja se odavno teturaju. Jedan deo
uniformisanih struktura, uglavnom mlai komandni sastav, je na liniji
predsednika, vii je korumpiran, komandni sastav podrava liberalne-
demokrate i one koji njima manipuliu. Zapravo, radi se o
izdajnicima.
Iz navedenog se moe lako uvideti naa budunost: visoki
zvaninici ve sada preduzimaju mere za neutralisanje patriota u
parlamentu, vladi i u okruenju predsednika. Oni se bore iz svih
snaga. Jasno je da e u kritinoj situaciji glava drave i oni koji ga
podravaju, za pomo morati da se obrate narodu. Ali protiv narodnih
masa odmah e biti poslati verni liberalano-demokratski delovi
policije, specijalne snage (specnac), Omon i privatne paravojne
jedinice oligarha. Poslednji samo ekaju odgovarajuu komandu. I
jedni i drugi i trei su dobro obueni profesionalci. Pored toga, oni su
naoruani titovima, plastinim oklopima i ako je potrebno, vatrenim
orujem. Ali tako disciplinovane i odane svojim gospodarima snage
morae da se suoe sa onima koji podravaju kurs za preporod
otadbine i naeg naroda. Ko e pobediti u ovom sukobu? Liberalna
kontrarevolucija ili volja predsednika i podravajue ga patriote iz
naroda? Liberalne demokrate se nadaju da izvre obojenu revoluciju,
ije posledice e oguliti kou drutvu do kostiju, ali i podeliti zemlju
na delove. Svoj projekat liberalne demokrate i njihovi podanici ele da
ostvare sedamnaeste godine. Oni se uzdaju u pomo vremenskih
ciklusa.
Kao to vidite, vremena je ostalo vrlo malo da se pripremi narod
za uline borbe i suzbijanje po zemlji liberalne kontrrevolucije.
Naravno, pomenute liberalne demokrate na elu sa svojim liderima
mene zovu ekstremista. Neka me zovu, ak e poslati i knjigu na sud.
To je njihova stvar, tako neka se zabavljaju. Ja ne pozivam na ruenje
postojeeg sistema;ja elim da na narod bude u stanju da neutralie

- 28 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

snage prozapadne opozicije i podravam sve one patriote u vladi, koji


iskreno boluju zbog sudbine Rusije.

- 29 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 4.
UPOZNAVANjE SA VOJNIM NASLEEM PREDAKA

Dakle, kod mene i mojih nastavnika se pojavila ideja predavanja


principa drevne arijske borilake batine, da ne zaboravi svoje
genetske korene ruski narod, odseen u svom umu eljom da i dalje
kopira istone borilake vetine, ali i druge njihove kulturne vrednosti.
Pored toga, pruiti mogunost ruskim ljudima da uporede koja je
borbena tradicija efikasnija: naa slovensko-arijevska ili istona
japansko-kineska. Naravno, ne elim da napravimo takav zakljuak
posle pobede u ulinim borbama svojih protivnika zatitnika
liberalno-demokratskog razvoja Rusije. One koji preziru sve svoje,
domae i koji se klanjaju Zapadau i Istoku. injenica je da su naa
interventna policija, specijalne snage GRU i FSB poznavaoci
borilakih vetina, mislim da je to poznato svakom Rusu. eleo bih da
se to dogodi mirnim putem, ne kroz krv i haos. Ali ta raditi ako u
Rusiji revolucija ne proe mirno. Neka tada sve specijalne snage
Rusije odgovaraju za sebe. Na kraju krajeva, da bi se postao dobar
borac drevnoarijevske borilake vetine, dovoljna je godina
prouavanja. Ako ovek veba 2-3 godine, on u kontaktnoj borbi
postaje as. Zato je to tako? Zato, jer je naa borbena vetina veoma
jednostavna i pristupana. Ona ne zahteva akrobacije, svaka njena
tehnika je pogodna i blizu onih pokreta koje ovek obavlja u
svakodnevnom ivotu. Ali o tome emo govoriti u nastavku. Sada je
vano da obratite panju na to kako e biti sprovedena borbena obuka.
Prva stvar koja je ueniku potrebna, su panja i pravilno razumevanje
principa toga, o emu e biti re.

Osnovni principi slovensko-arijevske borilake vetine


1. Potpuno oputanje
2. Telo je u stanju talasa.
3. Zaustavljanje u borbi znai smrt. Ako elite da pobedite
kreite se.
4. Pokreti nogama su prirodni, oni podseaju na neku vrstu plesa.
5. Nema stajanja, noge se kreu brzo i precizno.
6. Blokovi odsustvuju. Postoji dodirivanje neprijatelja sa ciljem
da se on skrene sa putanje svog udarca u stranu ili da se izvede iz
ravnotee.

- 30 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

7. Udarci se zadaju svim delovima tela: prstima, osnovom dlana,


ivicom dlana, otvorenim dlanom, koji se naziva usta vuka, pesnicom.
Udarci se nanose glavom, laktovima, kukovima, kolenima, stopalima.
Kao i bilo kojim predmetima pri ruci .
8. U severnoj borilakoj vetini ne postoji "naneti udarac u glavu
ili telo". Svi udarci se zadaju samo na bolne take. To su oi, vrat,
solarni pleksus, prepone, baza lobanje, kolena, potkolenica, itd
9. U ruskoj joga borbi se koristi samo pet bacanja. To su
univerzalna bacanja, dva pod noge, bacanje preko kuka i bacanje
preko lea. Ali sva bacanja su posle kratkih udaraca ili bolnih zahvata.

Objanjenja osnovnih principa


1. Zato je potrebno potpuno oputanje? Relaksacija vam
omoguava da dostignete veoma velike brzine. Zato se to deava?
to je oputenije fiziko telo, vie na njega utie eterino telo. Kako
eterino telo hrani svojom energijom fiziko telo, tako se u stanju
oputenosti ono ukljuuje u proces kretanja: poinje da pomae
nervima da upravljaju telom. To je mesto gde nastaju velike brzine.
Ovde deluje potpuno drugaija vrsta energije.
2. ta je stanje talasa? Treba znati da u telu oveka svaka elija
ima svoju sopstvenu frekvenciju vibracije. Ove frekvencije su
sakupljene u ukupnu frekvenciju tkiva i organa. Od njih se gradi
frekvencija ljudskog tela. Ona definie talas u kojoj prebiva svako od
nas. Da bi ga pronali, treba maksimalno biti oputen, dozvoliti telu da
se spontano kree. Dobiti neto poput plesnog talasnog stanja. To je
pre svega u pokretu oveka, a ne u radu muskulature. Ovo poslednje je
uvek podreeno prvom, onda je ljudsko telo u stanju da se kree lako i
glatko, bez naglih, nepotrebnih skokova i stavova i troenja energije
na kretanje. U stanju talasa borac je u stanju da se bori mnogo sati za
redom i uopte ne umori, jer talasni pokret u potpunosti ispunjava
ljudsko telo potrebnom mu energijom.
3. Kako razumeti: "Zaustavljanje u borbi znai smrt"? Kada se
borac nalazi u stalnom pokretu, on u svakom trenutku lako i
neprimetno moe da se izvue sa linije napada. Zaustavljanje nije
nita drugo, nego kanjenje; posle njega je potrebno vreme za
ubrzavanje. Tako zaustavljen u mestu borac je lako ranjiv.

- 31 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

4. ta znai: "Pokreti nogama su prirodni"? Prosto ne treba misliti


o nogama. One se kreu u stanju talasa, spontano, kako je potrebno u
borbenoj situaciji.
5. Stavovi samo spreavaju napad i trenutnom povlaenju u
prazninu, zato ih u drevnom stilu nikada nisu koristili.
6. Zato su potrebni blokovi ako se u stilu pet elemenata
povlaenje sa linije napada vri celim telom? Ruke za zaustavljanje
neprijatelja se takoe koriste, ali ne i za blokiranje, kao i za promenu
putanje neprijateljskog napada. Pored toga, zahvatom ili udarcem
protivnik se izvodi iz ravnotee. Kao po pravilu, ruke rade po krugu ili
spirali.
7. Neto to treba da znate i o udarcima: oni se ne nanose silom
ramena, ve silom, dolazeom iz karlice. Rame samo usmerava i
dopunjuje ovu snagu. U staroj borilakoj vetini koriste se udarci tipa
bokserskih, sa otrom razlikom. Udarci po putanji: prodorni, kruni i
kratki. Glavom se udara zatiljkom, elom i bonim delovima lobanje.
Udarci kukovima se rade esto sa skokom unazad ili bono. Noge u
borilakoj vetini pet elemenata udaraju nisko. Donji stomak i prepone
su referentne take, to je veoma vano. Noga u trenutku udara u
kolena do kraja se ne ispravlja, to je uva od povrede zgloba.
8. Treba se od samog poetka priviknuti da se nanose udarci samo
po bolnim takama. To je veoma vano, jer u realnoj borbi nema
vremena za razmiljanje. Udarac se nanosi uvek automatski i on mora
da bude, po drevnoj tradiciji, fatalan.
9. Sva bacanja nae borbene tradicije se izvode sa otrom
rotacijom tela. To vam omoguava da se oduprete napadau. Zakon
rotacije tokom borbe sa uticajem na ruku protivnika uvek treba imati
na umu, zato to on omoguava da se obori sa nogu bilo ko ko
pokuava da koristi protiv vas tehniku rvanja.

- 32 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 5.
ZATO "PET ELEMENATA"

U dalekoj drevnosti ljudi vedske, odnosno, kosmike civilizacije


dobro su razumeli kako funkcionie Univerzum. Oni nisu bili ni
materijalisti, ni idealisti, ve su sebe smatrali realistima. ta znai biti
realista? Pre svega, ne verovati vetaki stvorenim ideologijama, ve
razmiljati i znati realnost takvu, kakva je ona u stvari. Nai preci su
znali da se univerzum sastoji iz banke informacija, materija i optih
zakona, po kojima ide razvoj svega. Pored toga, njima su bila poznata
svojstva informacionih polja, ustrojstva svih vrsta materija i kako se
ponaa u pojavnom i nepojavnom svetu jedan ili drugi opti zakon
univerzuma. Na osnovu toga, oni su znali da je informaciono polje,
koje je tanka supstanca, utie na bilo koju vrstu materije, u rezultatu
ega u materijalnim pa ak i talasnim strukturama postoje odreene
misaone forme. To je razlog zato su nai preci verovali da svaki
zemni element, bez obzira da li Vatra, Vetar, Zemlja ili Voda, imaju
svoju svest.
A ako je tako, sa sveu jednog ili drugog elementa moe da se
stupi u savez. tavie, koristiti element kao svog uitelja. To je razlog
zato je drevnoarijevska borbena vetina nastala iz dubokog
razumevanja i svesti mentalno-emotivnog potencijala etiri zemaljska
elemenata, peti element borbene tradicije je u vezi sa silama koje
deluju u kosmosu. O ovom elementu priaemo na kraju naeg
udbenika. Sada da preemo na opis elemenata i da vidimo kako su
oni predstavljeni u vojnom nasleu predaka.

Forma elementa Vatre


Proimajua vatra je veoma brza i agresivna. Za kratko vreme
moe da pretvori u ruevine sve to elite. Za nju nema prepreka i
smetnji, vatra uvek napada. Ali u isto vreme, vatra moe biti i
stvaralac. Neto unitava, a neto gradi. Zahvaljujui kosmikom
ognju nastaju univerzumi. Nastaju milijarde novih zvezda, a sa njima i
planete. U formi Vatre svojstveno je to isto: vatra to je snana
udarna tehnika borbe. Udarci iz bilo kog poloaja, svim delovima tela,
nevidljio i munjevito. To su dva ulaska u odbranu neprijatelja: ulaz
spoljni, ulaz unutranji plus udarna tehnika noge po niem nivou.
Spoljni ulaz naziva se uvijanje. Unutranji ulaz razvijanje. Spoljni

- 33 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

ulaz omoguava da se izvue sa linije napada i doe neprijatelju iza


lea. Unutranji ulaz razbija odbranu neprijatelja. Oba ulaza smatraju
se ekvivalentnim. Iako je u borbi bolji spoljni ulaz.

Forma elementa Zemlja


U element Zemlje ulazi rad sa ispruenim rukama napred. Ova
tehnika se zove kupolna. Napadi su, kao po pravilu, veoma jaki i
prodorni. Koriste se napadi i bacanja. Pored toga, forma zemlje
ukljuuje rad u parteru i leei. Ova forma se odnosi na tehniku
oslobaanja od zahvata i guenja.

Forma elementa Vazduha


U elementu vazduha kretanja podseaju na aikido. Razlika je
samo u tome to se u japanskom aikidou koriste neka bacanja, a kod
nas na prvom mestu stoji udarna tehnika. Bacanja su uvek sekundarna.
Ona nisu glavna.

Forma elementa Vode


Na element Voda se odnosi snana udarna kruna i spiralna
tehnika. Za razliku od elementa vatre svi pokreti su dugi, rade se sa
ispruenim rukama. Element vode zahteva moni rad ramena. Noge u
ovoj formi rade malo, samo u krajnjem sluaju.

Forma Kosmikih elementa


U ovoj formi su zastupljena sva etiri elementa. Kretanja jednog
glatko prelaze u kretanje drugog. Pored toga, iroko se primenjuje
hodanje oko neprijatelja u krug. Ovaj oblik podsea na kinesku
tehniku borbe osam dijagrama stila ba-gua, ali to je povrna slinost.
Sutina kretanja po krugu je drugaija. Ona ukljuuje u sebe ne samo
krune pokrete, ve i ceo prethodni arsenal. Pored toga, kretanjem u
krug u borbi lako je mogue prei na liniju, sve zavisi od situacije.

- 34 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 6.
RATNIK I BORAC

Pre nego to ponemo da se bavimo drevnom borilakom


vetinom, neophodno je da svako od nas odlui za sebe, ta eli da
bude: dobar borac ili ratnik. Sa take gledita laika, borac i ratnik
su gotovo jedno isto. U stvari, nije sve tako. Psihotip borca i ratnika
potpuno su drugaiji. Borac uvek nastoji da pobedi nekog. Zbog toga
on u znoju svog lica i trenira. Naravno, njega vode sebini motivi.
Borac ne samo da je po svojoj prirodi ambiciozan, ve je esto jo i
zaludan. Svestan toga ili ne, ali "buket" tolikih divnih osobina,
vremenom unitava njegovu duu. elja borca da pobedi sve bez
razlike, na kraju dovodi do poraza. Takva je sudbina svih, bez
izuzetka boraca, tako je ustrojen na svet. Via sila videvi da je borac
otiao predaleko, uvek e nai nain da ga zaustavi. Narodna mudrost
kae: "protiv Boga ne moe". Zato se deava tako a ne drugaije?
Sve je jednostavno: borac, teei ka pobedama nad svojim
protivnicima, automatski, sam ne znajui, otkazuje od oseanja ljubavi
prema svemu ivom i neivom. To sve vie i vie poinje da ga
uznemirava u nameri da dominira. U dui borca deava se zamena:
ljubav ustupa mesto mrnji, jer iz nje borac crpi neophodnu za sebe
snagu. U stvari, nenametljivo, ali neminovno ide otkazivanje oveka
od jedinstva sa silama stvaranja. ovek umesto boje ustupa mesto
supereogoistinoj demonskoj linosti. Naravno, vie sile lako
pronalaze nain kako da ga neutraliu. Dobro, ako demonska linost
izgubiti bitku od jaeg ratnika postoji nada da e se spasiti od potpune
dezintegracije, ali ponekad biva i gore. Mislim na razliite bolesti,
koje u velikom broju postoje u arsenalu Tvorca.
ta je ratnik i ta ga razlikuje od borca? Pre svega, ustrojstvom
svog psiho tipa. ovek sa psihotipom ratnika ne nastoji da nad nekim
dominira. Za njega je vano neto sasvim drugo. Ratnik uvek radi na
svojim nedostacima. On ih dobro zna i trai nain da se od njih
oslobodi. To u potpunosti vai i za vojnu umetnost. Bavi se uenjem
zakona kretanja ljudskog tela, prestrojava svoju svest na taj nain,
kako bi zakoni postali deo njegovog unutranjeg "ja". Sve spoljanje,
nakon to savlada vojniku vetinu, on pretvara u unutranje. U stvari
u dubini uma ratnika se deava transformacija svesti zakona kretanja

- 35 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

oveka ne samo na nivou podsvesnog, ve i na nivou genetike. ta je


to, ako ne i povezivanje fizikog i duhovnog u jednu celinu? To je
razlog zato su borbenu tradiciju nai preci smatrali joga borbom, a ne
skupom tehnika. Mislim da italac pretpostavlja: ratnik znai isto to i
jogi. Kako se prevodi na savremeni jezik, re "joga"? Ako "i" na
prakritu znai mantru moi i sile, "ga" se prevodi kao pokret. Sve
zajedno: put ka moi i snazi. Ali ne nad nekim, ve nad sobom.
Indijska joga ili tibetanske duhovne prakse to su tehnologije koje
omoguavaju oveku da kroz ljubav dostigne najvii nivo svog "ja" i
da postignu apsolutnu kontrolu upravljanja nad fizikim telom. Isto
stvar se radi sa psihom oveka i pravom borilakom vetinom. Nije
skup metoda, kao odreeni sistem, ono to omoguava oveku da oseti
na sebi dejstvo optih zakona Univerzuma. Dakle, za ratnika je svaki
duel samo jo jedan trening i provera samog sebe. Duel ili borba sa
mnogim protivnicima omoguava ratniku da vidi nedostatke u sebi,
gde i u emu je imao propuste i kako da izae na vii nivo. Da li je
mogue pobediti ratnika? ak i najsofisticiranijem borcu to je
nemogue. On ga nikada nee pobediti. Nee ga pobediti ni deset
boraca, ni dvadeset. Zato? Zato, jer ratnik je uvek u Tvorcu, on je deo
njega samog. A da li je mogue pobediti Boga? Detalje, zato je tako a
ne drugaije, italac e saznati neto kasnije. A sada, elim da kaem
sledee. Dolazi era ratnika. Kraj je vremena sebino nastrojenih
boraca. Dakle, ako u vaim srcima svetluca iskra ljubavi, napravite
izbor u korist budunosti, a ne prolosti.

- 36 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 7.
DVA TOKA SILE

Drevna umetnost borbe naih predaka neraskidivo je povezana sa


optim zakonima univerzuma. Jer u prirodi nema nita natprirodno i
svi fiziki, hemijski i bioloki procesi u vezi su meu sobom, tako
onda i drevna borilaka tradicija, koja je, u stvari njen odraz, izgleda
jednostavno i pristupano. Tehnike ovog sistema neoruane borbe su
prirodne i jednostavno ih je sprovesti. Drevni majstori su smatrali
prirodnost i jednostavnost najvanijim. Stvar je u tome, da u pravoj
umetnikoj borbi, gde je ulog ivot, nema strogih pravila, kako staviti
jednu ili drugu nogu ili kako blokirati udarac. Sve se radi onako kako
je najzgodnije. Harmonija podrazumeva integritet i prirodnost pokreta.
Ona vodi telo oveka, daje mu snagu i brzinu. Vodei duel sa jakim
protivnikom treba nastojati da se poremeti njegova harmonija. To je
jedan od glavnih zakona borilake joge. Jo treba znati da u prirodi
nema simetrije, znai ni u borbi ne bi trebalo da je bude. Ako nanosite
udarac rukom, odmah napadajte nogu i obrnuto. Ako atakujete laktom,
gledajte da zavrite sa neprijateljem udarcem glavom ili nogom. I
uvek se mora imati na umu da arijevska borilaka tradicija nije
dizajnirana za dvoboje. Ona je stvorena od strane naih predaka za
stvarnu borbu jednog oveka sa mnotvom naoruanih do zuba
protivnika. Otuda i jedinstvena tehnika. Na primer, borba sa vezanim
rukama, nogama, borba u zatvorenom prostoru, borba na konju i borba
leei. Ali pored jednostavnosti i prirodnosti u obavljanju odreenih
tehnika, treba znati da zemlja i kosmos stalno razmenjuju energetske
tokove. Planeta alje upakovane u energetskoj talasnoj formi
informacione potoke u kosmos, a plavo nebo ini isto to u pravcu
planete. Dakle, oba ova potoka ovek moe da koristi. Stvar je u tome,
da se svako njegovo kretanje u smeru kazaljke na satu povezuje sa
padajuim potokom energije, a kretanje suprotno kretanju kazaljki se
povezuje sa uzlazeim tokovima onima koji odolaze sa zemlje u
kosmos. Oba ova toka proimaju oveka u potpunosti. On za njih nije

- 37 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

prepreka, ali ovek moe lako da kontrolie oba protoka sila. To se


postie mentalno, ali da bi se dostigao nivo upravljanja sila zemlje i
neba, prvo ih je potrebno u sebi oseati. To je jednostavno: ovek se
okree u smeru kazaljke na satu, zatim suprotno i "oslukuje" energije,
koje se u njemu kreu. Vrlo brzo on e osetiti oba ova toka. Kada se to
desi, ratnik mentalno mora da naui kako da ih razdeli na pola. To je
isto lako. Jer oba toka potuju mentalno ustrojstvo. Kada naui da
podeli prolazee kroz njega energopotoke na pola, polovinu preostale
energije lako moe da koristi. Za to je neophodno da se mentalno
propusti energija kroz svoje ruke. Lako je napraviti energetski skok u
trenutku udarca i kroz nogu ili glavu. ta daje mentalna podela
energopotoka korisniku? Pre svega, veliku snagu. Ratnik, koji uiva u
uzlazeoj i padajuoj energiji u stanju je da lako dodirom ubije. Njemu
je lako da zaustavi na njega usmeren udarac. Lakim pokretom dlana
on moe da izvede iz ravnotee oveka bilo koje teine i svake grae.
Takvom ratniku nije neophodna ivotinjska snaga. Njemu je dovoljno
da dobro razvije muskulaturu i da ima jake tetive.
Na prvom mestu zato, jer oni nose na sebi osnovno strujno
napajanje. Kako izai na oba energopotoka? To je veoma lako, samo
treba ukljuiti u svoj trening kretanje u smeru kazaljke na satu i
suprotno kretanje. Tokom okretanja lako se oseaju kretanja energija.
U smeru kazaljki okretanje sa leve strane na desno je padajui
tok. Suprotno od kazaljki uzlazei tok. Oba ova toka je lako osetiti
jer su oni razliiti. Onda se postavlja mentalna instalacija za njihovu
podelu na pola i na provoenje preostale energije u ruke, noge, glavu
u bilo koji deo tela... Nakon trideset dana takvih treninga i
ukljuivanja u energopotoke i njihovo deljenje, ovaj proces prelazi sa
svesnog nivoa na podsvesni. U borbi, da bi se dostigao nivo polja sile,
dovoljno je o njemu misliti, sve ostalo se deava automatski.

- 38 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 8.
SUPERINTUICIJA

Ako o neemu mislite, vaa energija je usmerena ka tome, ime su


zauzeti vae misli. Zato je tako, a ne drugaije? Jer svaka misao
generie energiju. To je poznato mnogim savremenim fiziarima. Ali
misli su razliite: neke su mirne, druge su agresivne. Mirne misli
izazivaju gladak protok energije. Ali misli zla generiu izazivaju
energetske impulse. Ako ovek vlada borbenom intuicijom, on lako
moe da ih oseti. Kako razviti borbenu intuiciju? To je sasvim lako da
se naui. Samo treba razviti sposobnost da se osete svojim eterinim
telom bilo koje neprijateljske misli. Joga i pristalice drevnih borilakih
vetina dobro su znali kako funkcionie nae energetsko telo. Da se
ono sastoji od eterine ljuture, astralne, mentalne, itd. Meutim, u
ovom trenutku, nas interesuje samo eterino telo. Zato je to
esencijalno? Zato to ono hrani energijom fiziko telo. Zahvaljujui
njemu, mi smo puni snage i zdravlja. Ali funkcija eterinog tela ne
lei samo u tome. Zbog njega mi opipljivo i mentalno moemo da
pregledamo sav prostor oko nas. Opisani proces dobro je razvijen kod
odojadi. Mala beba, prouavajui okolni nepoznati za njega svet,
iroko se koristi svojim eterinim telom. Stvar je u tome, da je naa
eterina koljka vieslojna. U stvari, ona je neka vrsta pakovanja
mnogih hiljada supertankih u vezi meu sobom, slojeva, gde svaki sloj
ima svoju frekvenciju vibracije. Dakle, takva talasna harmonija pod
uticajem mentalnog polja lako se protee, zbog ega eterino telo
moe da se "gura" na bilo koju razdaljinu i popuni sobom bilo koji
prostor. Kako se to radi? Veoma jednostavno: prvo treba raditi sa
svojim rukama. To se radi na sledei nain: potrebno je da ustanete na
sred sobe i pogledati bilo koji od zidova. Bez obzira na to ta se na
njemu nalazi: slika, fotografija, polica sa knjigama, ili neto drugo,
sve to nije bitno. Onda bi trebalo poi ka izabranom zidu i opipati ga
svojim rukama. Nakon prouavanja zida treba zauzeti svoje mesto i
istezati ka zidu ruke, uraditi to isto, ali sada sa proirenim unapred
umesto ruku eterinim telom. Oba oseanja je neophodno uporediti.
Ako je poreenje identino, znai da vae eterino telo radi i vi ga
moete koristiti. Nakon niza slinih treninga, moete da ponete sa
prostorom. Da biste to uradili, sedite ili stojite, popunite svojim

- 39 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

eterinim telom ceo obim prostorije ili sportske hale. To je potpuno


isto kao i u prvom sluaju. Samo sada ne treba dodirivati zid eterinim
rukama, ve sve zapuniti svojim eterinim telom. Ovaj trening je
komplikovaniji, ali je to u moi bilo kog oveka; to je najvanije,
moramo da shvatimo da zidovi ne oseaju vau matu, ve eterino
telo. Nakon toga, kada ste nauili da popunite prostor svojim
eterinim telom, moete da osetite sve predmete u njemu, i zatim
moete da nastavite sa sledeom vebom. Njena sutina je u tome, da
li moete da osetite naruavanje vaeg eterinog tela. Naruavanje
moe biti i fiziko i mentalno. Za vas to nije bitno. Najbolje od svega
je da tu vebu obavljate na sledei nain: uite u prostoriju, popunite
je svojim eterinim telom, onda zatvorite oi i saekajte da vai
pomonici beumno u nju uu. Ako ih osetite, onda se moe smatrati
da ste fiziko naruavanje eterinog tela savladali. Sledee na redu je
mentalno telo. Ova veba je komplikovanija, ali je dostupna skoro
svakome oveku, samo treba biti maksimalno oputen i paljivo
"sluati" svoja oseanja. Poslednja veba se radi u praznoj sobi ili
prostoriji. Samo u nju niko ne ulazi. Samo dolazi do vrata, neko od
vaih saradnika koji se mentalno koncentrie na vas. Vi tu
koncentraciju njegovih misli treba da osetite. Jer svaka misao izaziva
impuls energije koja utie na vae eterino telo. Kada ovek dostigne
nivo borbene superintuicije, on nikada nee pasti u zamku, jer e
njgovo pripremljeno eterino telo uvek na vreme reagovati. Kada je na
ulici grada, on e odmah e osetiti sve svoje neprijatelje. Ako ga na
ardacima kua ekaju snajperisti, on ih takoe osea. Za to je
dovoljno da ulovi njihov pogled. Kada eterino telo ratnika osea
agresivne misli neprijatelja, ratnik lako moe da ih uniti. Za to je
dovoljno da nanese na mentalnom polju napadaa energoudar svojim
eterinim telom. Pored toga, ako znate svojstva svoje eterine
energetike, vama je sasvim lako da izazovete kod svojih neprijatelja
paniku. Za to je neophodno da popunite svojim eterinim telom sav
oko sebe prostor, kako bi se napadai u njemu praktino udavili. To e
izazvati kod njih oseaj vae dinovske snage, koja e neprijatelja
uplaiti. Ali to je jedna strana medalje rada sa eterinim telom. Postoji
i druga, koja se zove "kapa nevidljivosti". ta to znai? Da li na svetu
zapravo postoji kapa nevidljivosti? Ispostavilo se da postoji. Za to, da
postanete nevidljivi za svoje neprijatelje, dovoljno je da zgusnete
svoje eterino telo do zapremine graka. Stvar je u tome, to ljudi

- 40 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

doivljavaju jedni druge uglavnom kroz eterino telo, fiziko je uvek


sekundarno. To treba zapamtiti. Dakle, da bi negde nekom nestali sa
oiju, neophodno je da se primeni goreopisana tehnika.

- 41 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 9.
DOSTIZANjE SUPERBRZINE

U svakoj realnoj borbi sve se reava preciznou pokreta i


brzinom njihovog izvravanja. Preciznost je mogue razraditi
metodom viestrukih ponavljanja, ali brzina kretanja zavisi, kako
smatraju mnogi strunjaci u borilakoj praksi, od prirodnih funkcija
nervnog sistema oveka. Sa materijalistike take gledita, to tako i
jeste i ni jedan biolog ili lekar drugo ne moe rei. Ali u ivotu se
ispostavilo se da nije tako. ovek je u stanju da povea mogunost
brzine svog tela nekoliko puta i to je sasvim lako uraditi. Potrebno je
samo da poseduje odreena znanja. U prethodnim poglavljima sam
ukratko upoznao itaoce sa svojstvima eterinog tela.
Podsetio bih da posredstvom energije eterinog tela funkcionie
nae fiziko telo. injenicu da je eterino telo vieslojno i energetski
intenzivno, takoe znamo. A ako je tako, onda ga moemo koristiti i
za fiziko kretanje. Mehanizam je jednostavan, eterino telo oveka
pod uticajem mentalnog polja moe da se kreete brzinom misli. Ono
to je vano kako bi eterino telo poelo da utie na kretanje
fizikog tela. To se postie redovnim vebanjem, nita komplikovano
u tome nema. To poinje sa saznanjem da je vae telo ruke, noge,
glava, torzo pokriveno debelim slojem eterinog tela. Prvo, taj sloj
je potrebno da se osea, a zatim i da se vidi, ali ne oima, ve
unutranjim okom. Za to nisu potrebne nikakve posebne prakse,
dovoljno je da shvati ustrojstvo eterinog tela i postavi namera da ga
se osea. Kada ponete da oseate, da se vae telo, ruke i noge nalaze
u energetskoj ljusci, moete bezbedno da ponete trening poveanja
brzine. Da biste to uradili, utiite svojim mentalnim poljem na
kretanje polja eterinog. Drugim reima, stvarate suprebrzu sliku
vaeg kretanja, pvezanog mentalnim stavom sa fizikim telom,
eterinim telom. Jedino to je potrebno je maksimalno oputanje
fizikog tela. Ovo je sasvim razumljivo, bez duboke relaksacije
energija eterinog polja nema nikakvog efekta. U praksi to izgleda
ovako: vi zadajete udarac oputeno tano u cilj i vodite ga mentalno

- 42 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

svojim eterinim telom. Na poetku udarci se rade polako, onda se


njihova brzina poveava. Vremenom, ona mora da uhvati korak sa
brzinom vae mate. Ali superbrzina se ne postiu odmah. Da bi se
popneli na ovaj nivo, potrebno je da se uloi napor i pored toga,
potrebno je pratiti energetski potencijal svog eterinog tela. Ako je
eterino telo slabo, nikakve superbrzine kod vas nee biti. Da bi ono
uvek bilo u dobroj formi, potrebno je savladati minimum tri vrste
disanja.

- 43 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 10.
DISANJE RATNIKA

U mnogim starim pisanim izvorima pie, da su nakon planetarne


poplave, ljudi poeli da ive mnogo krae nego pre nje. Zato se to
desilo? Naunici na ovo pitanje pokuavaju da ne odgovore. To je i
razumljivo: to je naredba onih koji finansiraju svet nauke. Ali odgovor
postoji i on je veoma jednostavan. Drevni ljudi na elijskom nivou
nisu bili tako ispunjeni ljakom, kao to smo mi. Od ega zavisi ta
zaprljanost? Zato se posle katastrofe ona promenila, postala potpuno
drugaija? I zaista, mnogi lekari pitaju: sa asimilacijom kod modernog
oveka, pa i kod veine sisara i gmizavaca je sve u redu. A eto sa
desimilacijom kod njih ide neuspeh. Ona ne ide onako kako bi trebalo
da bude, to jest do kraja. Kao rezultat na elijskom nivou se deava
patoloka zaprljanost, to dovodi do preranog starenja svih bez
izuzetka tkiva. Ali zato je takva nevolja poela posle velike
kataklizme? Na ovo pitanje odgovorila su prouavanja vazdunih
mehuria, koji se nalaze u komadima ilibara. Ispostavilo se, u dalekoj
prolosti, za vreme Atlantide i Oriana, u atmosferi Zemlje kiseonika je
bilo za 2% vie nego to je sada. Gde su se dela ova 2%? Ufolozi
veruju da su sagorela u vreme drevnog velikog svetskog rata, zbog
ega je i poeo planetarni potop. Stoga, svi mi ivimo u osiromaenoj
kiseonikom atmosferi. Poto kiseonik aktivno uestvuje u razmeni
materija, pre svega u disimilaciji spaljuje u elijama organizma
produkte raspada, onda postaje razumljivo zato se u svim tkivima
ivih organizama odvija proces zaprljanosti. To je razlog zato je ne
samo kod nas, ve i kod drugih ivih organizama postao mnogo
kraiivotni vek. ta je raditi nama ljudima, posebno onima koji ive
u gradovima, gde je kiseonika jo manje? Odgovor je jednostavan:
treba vebati jogu ili uiti drevno borilako naslee. I jedno i drugo je,
u stvari, jedno isto. I joga i prava vojnika vetina praktikuju vebe
disanja koje omoguavaju koritenje kiseonika tako kako je potrebno
naem telu. Da bi se to uradilo, nai preci su stvorili joga praksu
disanja. Ali disanje to nije samo apsorpcija kiseonika i izbacivanje
produkata raspada. Disanjem moete da napunite energijom svoje
eterino telo. Stvar je u tome, da u plua vazduhom ovek zahvata jo
i nalazeu u njemu energiju etra, koja se automatski prikuplja u

- 44 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

suptilnom telu. Mislim, sada je jasan fenomen dugovenosti kod


jogija. Sa jedne strane, intenzivna apsorpcija kiseonika "razgoreva" u
elijama razliite proizvode raspada, sa druge kroz pravilno disanja
postie se formiranje monog eterinog tela, koje ispunjava snagom
organizam i moe da se koristi za postizanje borbene intuicije i
superbrzine.

Prva veba disanja.


Radi se stojei, na oputenosti, oi poluzatvorene, ruke sa strane.
Vazduh se usisava nosom tri sekunde. Prvo se ispunjava dno plua,
onda sredina i vrh. Vrh se ispunjava sa usponom ramena. Zatim ide
zadravanje daha pet sekundi i pet sekundi se izdie kroz usta.
Mentalno, tokom zadravanja daha treba da se odloi energiju iz plua
(indijski "prana", na ruskom "jar") u "banku" svog eterinog tela.

Druga veba disanja.


Radi se kao i prva, samo zadrka daha ne traje pet sekundi, ve
osam i osam sekundi traje izdisanje kroz nos.

Trea veba disanja.


Ima za cilj veliku apsorpciju kiseonika i energije, ali pored toga,
ona dobro razvija plua. Ovaj put se vazduh apsorbuje ustima. to je
bre mogue udahnite i izdahnite.
Sve tri prakse mogu se raditi naizmenino. Danas se bavite
jednom, sutra drugom, prekosutra treom, ali moete da ih radite sve
zajedno, to je takoe tano. U zakljuku, elim da kaem da vebi
disanja treba da traju ne vie od pet minuta na dan. I potrebno je da se
prati stanje svesti. im u glavi pone da se okree oko vas, krene
muka, vreme je da se zaustavi veba. Detaljan opis vebi disanja
moete nai u literaturi o jogi.

- 45 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 11.
UPRAVLJANJE

ta predstavlja bilo kakva borba sa neprijateljem? Pre svega, to je


upravljanje i sobom i tim ovekom, sa kim se ide u duel. Dakle,
pobednik je onaj kod koga je vea brzina reavanja zadataka, odnosno
pokreta, ija je psiha otpornija. U severnoj borbenoj tradicije koriste
se razni zahvati, skakanja, udarci, preokretanje neprijatelja u jednu pa
na drugu stranu, izvoenje iz ravnotee, itd. Na putu ovog napada
potavljaju se sve vrste zamki, gde on pada. To i jeste upravljanje. A
ako je borba sa nekoliko neprijatelja, onda se vodi tako, da bi oni
poeli jedni drugima da smetaju. Potrebno je da prave greke i
propadaju u prazninu. Dakle, borba u naoj vojnoj batini ne ide
napamet kao na treningu, ve spontano.
Onako, kako je zgodnije i lake. Jednostavnost je jedno od glavnih
pravila. im je komplikovanija tehnika, onda je sporija, znai, manje
efikasna. U borbi va centralni nervni sistem pretvara se u posmatraa.
Borbu vodi kimena modina, drugim reima, svest samog tela, samo
ga ne treba ometati. Trening je nuan samo da se privikne da se ne
kre naela, sadrana u naoj borbenoj tradiciji. Ukoliko su ona
ispunjena, znai, moete da upravljate i sobom i svakim na tvom putu
protivnikom. Dakle, na treningu se treba to je mogue ee kretati
kao automat pratiti svoje pokrete sa strane, ne ukljuujui pri tome
centralni nervni sistem. Glavna stvar je da deluje ustrojstvo za
presretanje inicijative kod protivnika. I neka vas ne zanima kakve
stilove on poseduje i koji nivo njegove pripreme. Za vas je on samo
jo jedan protivnik, koga to pre treba poslati u najboljem sluaju, na
intenzivnu negu. To je jedino o emu treba razmiljati. Ako e
protivnika biti deset, dvadeset i vie, postavka za njihovo unitenje bi
trebalo da bude nepromenjena. Onda e vae eterino telo biti jae
nego kod onih sa kojima se borite. I bez mnogo truda ete svima njima
upravljati. Ali ja elim da upoznam itaoce sa jo jednim nainom
upravljanja protivnikom. On je veom star i njega bi trebalo da zna
svaki ratnik. Mi ve znamo: da bi izazvali uzlazni tok energije,
neophodno je da se napravi pokret u suprotnom smeru kazaljke na
satu. To je bilo koji korak sa leva na desno, ili samo mali segment
okretanja. Oseate protok energije od zemlje ka kosmosu, mentalno ga

- 46 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

podelite na pola. Sa ovom tehnikom sam upoznao itaoce ranije. Posle


podele od prolazee kroz vas energije uzmite polovinu protoka iz
centra glave (epifize), usmerite mentalno uvrnutu u elinu ipku
energiju izmeu vaih obrva. Onda bacite ovaj energetski, vrst kao
elik kabl u "tree oko" svog protivnika, u takozvanu "ana-akru".
Drugim reima, direktno u mozak. Prvo va udarac e naii na otpor,
ali e kasnije on proi i va protivnik e se pretvoriti u neto slino
zombiju. On e izgubiti volju i biti posluan svim vaim nalozima.
Ako mu naredite da skoi kroz prozor, on e "sa zadovoljstvom" to
uiniti. Sada, ja mislim, itaci e shvatiti, iz bilo kog razloga u vreme
restruktuiranja mnogi protivnici e poiniti samoubistvo, skoivi kroz
prozor ili "progutavi" metak. Ali to je ve druga tema. elim da
kaem da je ratnik u stanju da pretvori u "zombija" ne jednog
protivnika, ve koliko god da ih ima. Samo za to mu je neophodno da
mentalno "prikupi" sve svoje protivnike u jedan fantom i da utie na
njihov ukupni virtuelni mozak na isti nain. Takvu tehniku ja neu
opisivati, vana je sutina. Mislim da je jasna svima.

- 47 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 12.
SUNEV VETAR

Nedavno je postalo poznato da su drevna nordijska plemena, koja


su pre 6-7 hiljada godina predstavljala jedan etnos, ivela u
predreligioznom dobu. To je posebno vreme, kada se ovek oseao
delom prirode i shvatao zakone evolucije Univerzuma i religija mu
tada nije bila potrebna. Za njega su ive bile ne samo biljke i ivotinje,
ve i svi neivi predmeti, ukljuujui i nebeska tela. Znanja ljudi
predpotopnog doba bila su mnogo dublja i obilnija od naih
savremenih ogranienih okvirima vulgarnog materijalizma. Oni su
shvatali to, da mi, zbog svog neznanja, percipiramo misticizam. Na
primer, ako informaciono polje Univerzuma proimaju materijalne
strukture, onda se u njima javljaju misaone forme. Stoga, obdaren je
sveu ak i elektron, a o molekulu nije neophodno ni da se govori.
Dakle, ne postoji nita mistino u naim ruskim bajkama, kada
njihovi heroji lako komuniciraju sa planinama, rekama, zvezdama,
Mesecom ili sa Suncem. Prema Suncu su nai preci imali poseban
stav. Oni su ga sa pravom smatrali glavnim nebeskim svetlilom.
Shvatali su, da samo zahvaljujui njemu, postoji na Zemlji ivot.
Drevni su znali, da od svesti Sunca na Zemlji mnogo zavisi. Da
Svetlilo emituje ogromnu koliinu ne samo toplotne i svetlosne
energije, ve i energije vieg reda, bez kojih nije mogua evolucija
planete i to je najvanije, da je nju mogue akumulirati u svom
fizikom telu. Tako da je Svetlilo za svakog oveka davnih vremena
bilo neka vrsta nebeske elektrostanice, na koju je on u bilo koje vreme
uvek mogao da se povee. U savremeno doba ka "solarnom vetru" se
okreu samo pristalice severne borbene tradicije. ak su i indijske i
tibetanske joge zaboravili ta je Sunce to je najjeftiniji od svih
poznatih u Zemlji izvora suptilne energije.
Povezivanje na protok sunevog vetra vri se na sledei nain:
rano ujutru, na izlasku Sunca, neophodno je stati prema njemu licem.
Noge u irini ramena, telo oputeno. Pruite ruke ka Suncu i otvorite
dlanove vaih ruku. Sada zamislite da se u vae ruke i u oblast "treeg
oka" (centar Samargla) uliva dolazea od Sunca zlatna tenost i da se
ona uliva u va solarni pleksus. U tom trenutku moete mentalno da
razgovarate sa Suncem, traiti od njega savet ili odgovor na neko

- 48 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

pitanje. I jedno i drugo e vam sigurno doi. Samo ne odmah, ve


prvo u obliku energije, a zatim i u obliku koji ete moi da vidite pred
svojim oima. Pored ova tri toka solarne tenosti moete da prikupite
energiju i kroz disanje. Ali ne treba preterivati, inae e vam biti loe.
Viak energije na organizam deluje uvek negativno. Za kontrolu
procesa, neophodno je da se na neko vreme zatvore oi i da se obrati
panja na oblast korena nosa. Tamo e biti svetla taka. Ako boja
ovog mesta bude svetlo uta, krvavo-crvena ili narandasta (kod svih
ljudi razliito), znai, prikupljanje je zavreno. Energije ima u obilju.
Solarna energija koja dolazi od Sunca pri izlasku, veoma je korisna za
oi i centralni nervni sistem. Zato se preporuuje u takvim trenucima
gledati u Sunce i mentalno napuniti njegovom silom svoje oi i mali
mozak. Ova veba se radi ne vie od 2-3 minuta, u suprotnom, moete
da otetite vid. Treba imati na umu da solarna energija unitava u telu
sve, bez izuzetka, oblike raka i "pri" produkte raspada njegovih
elija. Ona isti krv od toksina, uklanja iz krvnih sudova holesterol,
vraa polne funkcije i u svakom trenutku moe da se pretvori u
viegodinja izvor grube fizike sile. Za to je neophodno mentalno je
prevesti iz jezgra Dadboga u crveni centar jezgra Peruna. Radi se to
kroz slike i nameru. Isto tako je mogue prikupljati energiju od bilo
koje zvezde. Samo za to ne treba pruati ruke ka njoj. Jednostavno je
dovoljno u nju gledati i otvoriti za protok njene sile "tree oko".

- 49 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 13.
SAVEZ SA ELEMENTOM VATRE

U nordijskoj borilakoj tradiciji element vatre je predstavljen ne


samo kao mona udarna tehnika, svim vrstama pokreta, spiralama
runog zgloba, zahvatima, izbaajima i guranjem, ve i vrlo brzim
kretanjem. Vatra to je, pre svega, jarost i brzina. Dakle, oveku,
koji se bavi drevnom borilakom tradicijom naih predaka, savez sa
elementom vatre je neophodan. A sada pogledajmo, kako to moe da
se izgradi? Da bi takav savez nastao, potrebno je sam otii u umu i
zapaliti vatru. Kada se plamen razgori, treba sesti pored vatre i gledati
u nju. Videete kako plamen lie drva, kako se prenosi sa jednog na
drugo i vremenom ete intuitivno poeti da shvatate duu elementa.
Posle takve, dovoljno duge (ne manje od tri sata) kontemplacije,
morate sebe zamisliti kao vatru. Istom vatrom kao ona koji gori pored
vas u koju gledate. Kada se to uradi, pokuajte da objedinite svoju
vatru sa plamenom vatre. "Doavi" u vatru, morate da se obratite
svesti elementa sledeim reima: "doao Sam tebi u obliku plamena.
Ja sam tvoj prijatelj i volim vatru Zemlje i Neba! elim da postane
moj prijatelj i prati me kroz ivot. Kako u nevolji, tako i u radosti.
elim da postanem deo tebe i elim da se ti spoji sa mnom.
Poklanjam se tebi, prijatelju i pratiocu, vatri Zemlje i Neba".
Kada osetite sebe kao plamen u plamenu, vaa telesna temperatura
odmah e se poveati, ali da dugo bude u takvom stanju ne moe.
Jedinstvo sa elementom vatre ne bi trebalo da bude due od 5 minuta;
ako ste uradili sve ispravno, vatra vas nee odbaciti. Glavna stvar u
ovom sluaju je da podesite svoje srce, element e odmah to osetiti
i poie vam u susret. Savez sa elementom vatre titi va um od bilo
koje vrste zombiranja. Svest elementa, u vezi sa vaim mentalnim
poljem e spaliti bilo koji negativan uticaj. Osim toga, savez sa
vatrom e dati vaim pokretima ogromnu brzinu. Na nivou zdravlja
doi e do normalizacije metabolizma. Va proces starenja dramatino
e se usporiti.

- 50 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 14.
SAVEZ SA ELEMENTOM ZEMLJE

Element Majke Zemlje je jedan od najmonijih. On je u severnoj


borilakoj tradiciji izraen oslobaanjem od zahvata, pet glavnih
bacanja, kupolnom tehnikom zatite i jakim direktnim i krunim
potezima. Ako u elementu vatre svi udarci dolaze iz crvenog jezgra
(centar Peruna), onda se u formi elementa Zemlje energija udarca crpi
iz uzlazeih i silazeih tokova.
Da bi se ulo u savez sa elementom Zemlje, neophodno je sam
otii u u umu ili polje i izabrati meu cvetovima udobno mesto i lei
preko njega na stomak. Pri tome vaa glava treba da bude usmerena ka
severu. Prvo pitajte Majku-Zemlju za oprotaj za sve nanete joj
nepravde. Za to, to se bez pitanja kopaju na njoj jame, to je niste
uvek negovali i uvali od glupih i zlih ljudi, koji svuda iza sebe
ostavljaju deponije smea, koji uzaludno seku na njoj drvee i bunje i
jo mnogo toga. Onda, oseajui proistiu iz nje toplinu, pitajte
Zemlju - Majku za zdravlje i ivotnu snagu. Oputeno, neophodno je
leati na zemlji 20-30 minuta, ne manje. ta e vam to dati? Veoma
mnogo. Dovoljno je 2-3 sesije i potpuno e nestati neke bolesti.
Oporavie se srce, jetra, pankreas, normalizovati krvni pritisak. Ali to
nije sve leei na zemlji, treba pitati da Majka-Zemlja postane va
prijatelj. Za to se obratite njoj sa sledeim reima: "Majko-Zemljo,
moje kosti, vene, miii, kao i sve moje telo, izgraeno je tobom. Ja
sam tvoj sin (ker) i elim da te volim i da se brinem o tebi kao o
roenoj majci. Molim te, uzmi me u svoje materinsko srce i budi
pored mene i u nevolji i u radosti. elim da budem tvoj uvar i zato,
molim te, daj mi snage da izvrim svoj DUG".
Ako se element Zemlje upozna sa vama, onda e se sve u ivotu
odvijati tako, kako vi to elite, i u borbi sa protivnicima sila majke
Zemlje uvek e vas podravati. Setite se uvenog Anteja, protivnika
Herkula, u stepama severne Afrike. Herakle je uspeo da pobedi sina
Zemlje, ali samo zahvaljujui snazi svoga oca Zevsa.

- 51 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 15.
SAVEZ SA ELEMENTOM VAZDUHA

Vazduni element je predstavljen u severnoj borilakoj tradiciji


pokretima, koji lie na japanski aikido (isti ulazi u prazninu i zaokret
za 180 stepeni), ali za razliku od klasinog aikidoa, tehnika bacanja u
starom severnom stilu zamenjena je udarcem. Prvo, u borbi ona je
znatno efikasnija i drugo, bra.
Da bi izgradili saveznike odnose sa elementom vazduha,
neophodno je da mentalno pretvorite sebe u vazduni element. Za
takvo posveenje najbolje je popeti se na vrh brda, humku ili na visok
klanac. Onda moramo da se setimo koji se od etiri vetra kod nas u
Rusiji ili u Zapadnoj Evropi, smatra najvanijim? Pravilno severni
vetar. Treba okrenuti lice na sever, zamisliti da je vae telo ispunjeno
vazduhom i da je izgubilo na teini. Sada vi stopalima noge jedva
dodirujete zemlju. Odgurnite se i uzletite. Ako elite, onda poletite do
oblaka. Ako ste uspeli da shvatite stanje besteinskog stanja i
rastvorili ste se u elementu vazduha, moe se smatrati, da ste dostigli
eljeno. Sada se mentalno obratite elementu vazduha sa sledeim
reima: "Ti okruuje Zemlju, popunjava svojim dahom planine i
mora. Snaga tvoja je bezmerna, ona se rastvara i u mojoj krvi, nosim
je u svojim venama. Postani moj blizak prijatelj, budi sa mnom i u
nevolji i u radosti, pomozi mi da upravljam svojim telom, da
pobeujem svoje neprijatelje i da donesem radost prijateljima". Savez
sa elementom vazduha vrsto e vas povezati sa tehnikom disanja,
jedno dopunjuje drugo. Pored toga, mentalno se obrtativi elementu
vazduha, moi ete da maksimalno olakate teinu svog tela. U brzoj
borbi to je veoma vano. I pored svega, element vazduha e
blagotvorno uticati na nervni sistem oveka. On poboljava njegov rad
i lei mnoge bolesti nerava.
Savez sa elementom vode neu opisivati, jer forme elementa vode
i univerzuma u okvir ovog prirunika ne ulaze. Neka obe tehnike
ostanu tajna za nae neprijatelje. I onda, da bi pobedili bilo kog
protivnika, dovoljno je da se savlada samo jedna od gore navedenih
formi.

- 52 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 16.
KOMUNIKACIJA SA SVETOM DRVEA

Bez izuzetka, drvee se deli na "donatore" i "vampire". Neko


drvee daje energiju, drugo ga oduzima. Za nas su korisna i jedna i
druga. ivei u gradu, ovek ne samo da uestvuje u uslovima
nedostatka kiseonika i vitalne energije, ve je sklon jo i raznim
bolestima. One mogu biti izazvane bakterijama, virusima i uticajem
negativnih informacija. oveku, koji se zanima severnom borilakom
tradicijom potrebna je bliska komunikacija sa svetom drvea. Ako se
oseate loe, morate se okrenuti vampirskom stablu. To su jasika,
aronija, eremuha, jele i neko drugo bunje i drvee. Neophodno je
prii drvetu i nasloniti se na njega kimom. Pri tome morate traiti od
drveta da preuzme sve negativno. Moete pitati i reima i mentalno -
nije stvarno vano - drvo e i dalje uti oveka i pomoi mu da se
otarasi bolnog stanja. Pored ispumpavanja iz vaeg tela negativnosti,
drvo-vampir gradi oko vas jo i posebnu energetsku auru, koja e
vaem eterinom oklopu omoguiti nepropustljivost za mnoge bolesti.
Imajte na umu: ni jasika, ni aronija, ni jele, praktino se nikada ne
razbole. Neto slino e se desiti sa ovekom nakon viestruke
komunikacije sa drvetom-vampirom. Obino, obraanje drvetu-
vampiru se vri jednom u tri dana i ne due od 10-15 minuta. Nakon
toga, kako tokom ove terapije oseate vrtoglavicu i oseate prijatnu
slabost, morate se zatim okrenuti donatorskom stablu, na primer, boru
ili hrastu.Neophodno je da zagrlite drvo svojim rukama i prislonite na
njega elo i grudi. U ovom trenutku treba da se obratite drvetu-donoru
sa zahtevom da vam da to vie zdravlja i snage. Kroz neko vreme
ete osetiti u sebi sve, nepoznat vam protok energije. Pored toga, ako
se vi uskladite sa drvetom-donorom i obratite mu se prijateljski, ono
e vas odvesti u svoje informaciono polje. To znai da nije vano gde
ete biti; samo treba mentalno pitati svog prijatelja drvo-donatora, i
odmah e vas ispuniti potrebnom energijom. Dakle, nai mudri preci
su imali po nekoliko prijatelja drvea-donatora i mentalno se nikada sa
njima nisu rastavljali. Neu objanjavati ta to znai, mislim da je i
ovako jasno, da je takav ovek bio praktino energetski neiscrpan.

- 53 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 17.
POVEAVANJE BRZINE UDARCA

Prvo, potrebno je da nauite kako se ispravno udara. Nakon toga,


brzina izvoenja udaraca se poveava. Prvi put pokuajte da nanesete
za 10 sekundi 20 udaraca. Onda za isto to vreme poveajte za 10
udaraca vie. Posle odreenog vremenskog perioda, kada ste saznali
da je lako naneti 30 udaraca za 10 sekundi, dodajte jo 10 udaraca i
tako do trenutka, kada se va nervni sistem i miii tela ne slome
rezultat e prestati da se poveava. Znai, dolo je vreme je da
ukljuite svoje paranormalne sposobnosti mislim na rad sa
eterinim telom. Sada ono mora da ubrza svako vae kretanje. Kako se
to postie, ja sam ranije opisao. Nieg komplikovanog nema. Kada
vae eterino telo naui da povea brzinu kretanja fizikog tela,
uvrstite to u svojoj podsvesti kako bi se proces odvijao automatski.
Rezultat se postie svakodnevnim vebanjem i ponavljanjem. Obino
proces uenja ne traje vie od 30 dana. Ali, kao po pravilu, ratnici se
nikada na dostignutom ne zaustavljaju. Po njihovom miljenju, proces
usavravanja je beskrajan.

- 54 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 18.
IZBACIVANjE ENERGIJE PRI NANOENjU UDARCA

U drevno arijevskoj borilakoj tradiciji udarci ka porotivniku se


nikada ne primenjuju , kao u boksu, u podruju glave, torza ili po
nogama. Svi oni, kao to je ve reeno, primenjuju se samo na
najjugroenije take ljudskog tela. Ali, ak i takvi, naizgled, opasni
udarci se ne primenjuje samo tako, bez ulaganja u njih estoke
energije. Svaki na udarac je ispunjen snanim, agresivnim tokovima.
Stvoren je matom u obliku otrog bodea, ako je udarac direktan ili
kruan ili u obliku otrice, ako je to udarac koji see. Pored toga,
postoji jo jedno izbacivanje energije. U obliku udarca bia, oputeno
po ekstremitetima neprijatelja. Takvi udarci, istovremeno zahvati i
udarci, zamenjuju u naoj borilakoj tradiciji ono to istonjaci i
pristalice zapadnog sveta zovu blokadama. Ratnik devne borilake
vetine u borbi napada neprijatelja, kada on pokuava da njegov
udarac blokira. Izbaena ruka ili noga na blok odmah se presecaju,
hvataju i branilac je trenutno izveden iz ravnotee. emu to vodi,
jasno je. To je razlog zato su vi pokreti nae borilake tradicije
maksimalno ispunjeni snagom. O detaljima u govoriti u nastavku,
tokom upoznavanja italaca sa kljunim "karakteristikama" naeg
severnog borilakog naslea.

- 55 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 19.
PRAVILA KOJA JE DUAN DA ZNA RATNIK

1. Napadajte jednostavno, bez mnogo buke, ali uvek tako, da


protivnik va udarac ne vidi. Za rasejavanje njegove panje koristite
razvijene tokom treninga lane pokrete: najavljujete udarac rukom, ali
napadate nogom i obrnuto, zamahujete levom rukom, ali udarate
desnom i sl. Lanih pokreta moete da "izmislite" ogroman broj,
glavna stvar je da oni obavljaju svoje funkcije.
2. Nikada se nemojte ograniiti jednim, ak i efikasnim snanim
udarcem. Uvek udarajte serijom do tada, dok se protivnik ne ugasi.
3. ak i u manjoj borbi nikada ne pokuavajte da neprijatelja
jednostavno samo pobedite: zapamtite, vae slabo dejstvo e ga jedino
naljutiti. To to ga alite, on ne razume, tako da je u realnoj borbi cilj
stremiti da se neprijatelj ubije. Udarajte ga tako, kao da od vaih
udaraca zavisi sve na svetu: ivoti svih koje volite i vas samih.
Zamislite da je pred vama neprijatelj sveg svetlog i lepog, ne samo vas
i vaih bliskih, ve i protivnik tog ideala, kome stremite.
4. Bilo koji dodir neprijatelja treba da bude ispunjen silom.
Udarac to je mono izbacivanje energije: ake vaih ruku moraju
da se pretvore u energetske bodee, glava da bude kao tigrova, laktovi
energetska koplja, kolena isto, noge moni otri ovnovi
kojima se probijaju bedemi... Treba imati na umu da se ovladavanje
energoudaraca vri u dva pravca. Prvi je uspostavljanje komunikacije
sa izvorima sile. Mislim na tehniku podele gde se penjui i silazni
tokovi dele na pola i korienje dela snage za pobedu nad svojim
protivnicima. Plus korienje energije tri zajednika elementa. Samo
treba imati na umu da snage Zemlje i neba, iako su ogromne, zavise
od vaih poteza. Ako je rotacija u smeru kazaljke na satu (korak
levom nogom) protok sa neba, onda suprotno od kazaljki na satu
(korak desnom nogom) je protok iz sredita Zemlje. Elementarne

- 56 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

sile su koncentrisane u vaem crvenom korenskom centru (jezgro


Peruna). "A solarna energija, ta ona daje? " moe da me pita
pedantan italac. Ona je koncentrisana u vaem utom jezgru svesti
(centar Jarila) i razlikuje se na celoj energocentrali aharatnog stuba.
Solarna energija poveava ukupan nivo vaeg energije i oporavlja vas
od mnogih bolesti. Iskreno reeno, u poetku ovladati uzlaznim i
silaznim tokovima sile nije jednostavno. Za to je potrebno odreeno
vreme. Ali sile elemenata se mogu koristiti bukvalno odmah nakon
inicijacije. Dakle, samo napred neete se pokajati. Drugi pravac
to je razvoj i zadravanje u umu slika energo bodea, laktova - koplja,
nogu ovnova i sl. Ljudi koji imaju dobro razvijenu desnu hemisferu,
sve to e nauiti veoma lako, bez ikakvih problema.
5. Udarci se nikada ne primenjuju na istom nivou. Ako se ide u
napad na oi, drugi udarac usmeren je u prepone. Udarac u grlo uklapa
se sa udarcem u nogu. To je zakon nae borilake tradicije. Potrebno
je da ne samo da se seamo nego i da uronimo u dubine svog
podsvesnog, da bi u borbi primenjivali udarce bez razmiljanja, uvek
tamo gde je potrebno.
6. U borbi nikada ne pribegavajte upotrebi gole sile. Uvek delujte
kroz zakone kretanja tela i energije protivnika. Svaki njegov pokret
mora se okrenuti protiv njega samoga. Za to nam slui spiralna
tehnika borbe. Upoznajte je i zapamtite, ona je to jezgro na kojem
poiva severna borilaka tradicija.
7. Vai pokreti treba da budu munjeviti i istovremeno spontani.
Izbegavajte da koristite pipremljene pakete tehnika. Oslobodite svoje
telo, gledajte ga sa strane. Ono bolje od vas zna kako da se zatiti. U
takvim trenucima njime upravlja povezana sa energijom eterine
ljuske kimena modina. Nad njim stoji va podsvesni um, u kome su
postavljeni principi nae borilake vetine. to je agresivniji va
protivnik, agresivniji bi trebalo da budete i vi. Vodite bitku sa
maksimalnom brzinom. Napadajte odmah sa svih strana. to ste
aktivniji, to je tee preuzeti od vas inicijativu.
8. Pravilo je sledee: ako ne moete da izbegnete borbu, napadnite
prvi. Napadnite nizom monih udaraca po bolnim takama. Pokuajte
da to je pre mogue zavrite sa neprijateljem. to bre to uradite, to
bolje. Takva je logika bilo koje bitke.
9. Napadnite neprijatelja bez pripreme. Dok on nije shvatio ta se
deava. Vai prvi udarci treba da budu veoma jaki i precizni. U

- 57 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

svakom vaem udarcu mora biti ugraena zatita, u svakoj zatiti


udarac. Kako se to radi, bie prikazano na fotografijama i videu.
10. Ako je va protivnik jai, iskusniji i bri od vas, izgradite na
putanji vaeg napada razliite zamke. Neka on u njih pada i potone
pod vaim udarcima do poraza. Zapamtite: ne pobeuje onaj ko je
jai, ve ko je pametniji. Vai pokreti ne bi trebalo da vas lie sile,
naprotiv, oni bi trebalo da vam je daju.
11. Kada pokuavaju da vas napadnu, odmah uite u prazninu.
Zapamtite: u naoj borilakoj tradiciji prvo se kree telo, a tek onda
noge ili ruke. To je na Istoku sve obrnuto. Eto zato je tako teko
preobuiti one koji su neto prouili sa istoka. Po pravilu, svi odlasci
sa linije napada se odvijaju kroz brzo pomeranje i rotaciju. Rotacija
uvek treba da ima osu. esto u borbi ulogu ose obavljaju ruke, ali
glavna osa ljudskog tela je kima, tako da ratnik treba da je osea. To
je jednostavno: potrebno je ee visiti na hvataljkama ili prekama.
Tokom vienja potrebno je da mentalno zadrimo nau panju na
kimi, nauimo da je oseamo, skinemo sa nje sve stege. Istezanje
kime e dati snagu i brzinu vaim pokretima. Ali osim fizikog
istezanja postoji i eterino istezanje kime. Za to je neophodno da
zamislite u svom umu da vas neko vue na gore, ka nebu, a
istovremeno i dole na Majku Zemlju. Ovaj "neko" je vae eterino
telo. Ali osim energetskog istezanja tela eterino direktno ispunjava
vau kimu energijom. Kao rezultat, vai pokreti za neprijatelja e
postati gotovo nevidljivi. Vi ete se pojavljivati, pa nestajati. Jer ete
oseati sebe ne ko deo materije, ve kao ugruak energije. Pored svega
ostalog, moi ete da napadate neprijatelja energoudarcima sa
znaajnog rastojanja od oko tri metra. Vai eterini bodei e biti u
stanju da prodru u njegove unutranje organe skroz, i od njih nee biti
spasenja. Ali, moramo imati na umu, da se mentalno istezanje i
punjenje energijom vaeg eterinog tela kime ne ini u cilju da se
pretvorite u bezkontaktnog ubicu, sve se to radi zbog drugog za
pretvaranje vaeg fizikog tela u energo ugruak. Kada vi sebe tako
osetite, onda ete sami odluiti: da li e te primenniti energooruje ili
ne. Ponekad moete to da uradite bez njega, ali ako borba ide ka
porazu, energo bodee, koplja i sablje i energo ovna ukljuite u
jednom pokretu misli.
12. Ovo pravilo se smatra jednim od najvanijih. Govorimo o
razvijanju u svojoj mati udarno-privlane tehnike. Drugim reima,

- 58 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

moete da trenirate vae eterino telo, a to zauzvrat utie na fiziko


telo. Deava se obrnuti proces: ne pokuavate da kontroliete snagu, a
ona ui vae fiziko telo svim potrebnim kretanjima. Ispostavilo se da
forma vodi za sobom telo. To je drevna, sada zaboravljena, tehnika
obrazovanja ratnika. Nju u nae vreme koriste uglavnom pristalice
slavjanske borilake vetine. Naravno, ona je morala da se sauva i u
Indiji, ali indijci svoje tajne jo ne otkrivaju.
13. Potrebno je da primenite u borbi sve tri vrste pokreta: uvijanje
i izvijanje kime, skupljanje i proirenje tela i talasno kretanje. Stanje
talasa je najvanije, bez njega nema ratnika. Dakle, traite svoj talas,
sa njim treba da pone trening.
14. Mora da se naui da se pretpotstavlja kretanje protivnika, kao
da je u vodi. Protivnik sve vreme usporava, njegovi napadi podseaju
na usporene snimke. Kada se kod vas slino stanje desi, neophodno je
da ovo stanje zapamtite i nauite kako da u njega uete u bilo kom
trenutku, kada to postane neophodno.
15. Savet: za to, da bi savladali upravljanje vremenom, nauite da
posmatrate let ptica. Tokom leta probajte matom da zaustavite let
ptice. Kada uspete, zapamtite taj oseaj i koristite ga tokom treninga.

- 59 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 20.
PSIHOLOKA OBUKA RATNIKA

Psiholoka priprema je najvanija od svega, o emu sam ve


pisao. Stvar je u tome da je njen zadatak prevazilaenje straha. esto
strah pred neprijateljem paralie svest oveka i on zaboravlja sve to
je nauio. Kao primer toga moe da poslui brbena akcija. Praktinu
vojnu obuku prolaze svi bez izuzetka vojnici. U trenutku tekog
borbenog sukoba dve treine od njih pretvori se u uznemireno od
straha stado, oni potpuno zaborave sve to su uili. Njihova svest je
potpuno paralizovana strahom, jai je od njihove volje. Zato ginu na
bojnom polju. Preive samo oni koji su uspeli da prevaziu svoj strah.
Na asovima uenici lako naue trikove protiv hladnog oruja, ali u
stvarnoj borbi, kada vide pred sobom no, strah da budu ubijeni oduva
njihov um, a od vetih i brzih boraca oni se pretvaraju u smrtno
zastraene ljude sa ulice. ta se desilo? Dejstvo straha na neistreniranu
psihu. Evo jo jedan primer: svako od nas moe lako da pree preko
leee na zemlji daske, ali ako se ta daska podigne na visinu od dva
metra, po njoj nee proi svako; ve e prei preko daske iznad ponora
samo ovek sa istreniranom psihom. Svako od nas zna da strah
ograniava kretanje, spreava reavanje zadataka, ponekad samo
paralie. ta je strah? To je emocija, iskustvo u trenutku ugroavanja
biolokog ili drutvenog blagostanja. I nije bitno koliko je realna
opasnost, moe i da ne bude, ali ovek je uplaen, a strah paralie
njegove akcije. U sluajevima kada emocija straha poinje da se iri,
ovek ukljuuje stereotipina hitna ponaanja, um u takvom trenutku
prestaje da njime upravlja, a ovek poinje da deluje, ne seajui se
sebe. Kao po pravilu, on ili bei, ili pada ili se zamrzava na licu mesta.
Ponekad strah ini da ovek vriti,vie, plae i da se smeje. Od njega
se nekima tresu ruke, postaju olovne noge. Pri pogledu na no ili
pitolj pada u polumrtvo stanje. Kada oveka obuzima strah, on ili
bei ili se ukoi ili postaje super agresivan. Hormon adrenalina u krvi
koji u velikoj koliini juri ka organima, obezbeuje kretanje. Iz mozga
se krv u takvim trenucima odliva, zato ovek prestaje da razmilja i
analizira.

- 60 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Kod ljudi sa slabim nervnim sistemom adrenalin ima obrnuti


efekat: on im paralie miie. To je takoe prirodna reakcija da se
pretvori u le. Jasno je da u borbi mrtvac nikome ne treba.
Obamrlost to je kada se ovek ukopa na mestu ili kada su
njegovi pokreti veoma spori. Sve to je zato to su njegovi miii bolno
stegnuti i njihovo snabdevanje krvi se naglo pogoralo.
Stanje pomraenja uma nastaje kada ovek nije svestan ta
ini. To podsea na napad ludila. Nekim ljudima strah izaziva
agresiju. Ali takva agresija je slina samoubistvu, ona po pravilu nita
ne donosi. Dakle, strah je velika prepreka. On pre svega vodi oveka u
smrt, a ne okolnosti. To je neophodno ne samo da s razume, ve i
"nabije sebi na nos".
Pripremljenom ratniku, ili bojaru, bilo koja pretnja njegovom
ivotu ne izaziva strah, ve uzvienu radost.
Postavlja se pitanje: da li je ratnik nestrpljiv da ode na drugi svet?
Stvar nije u smrti, ve suprotno. Pravi vitez se raduje mogunosti da
proveri sebe u realnoj borbi; pored toga, uveren je u to da je on deo
tvorca i iskreno mu je drago to ima mogunost da neutralie svojim
rukama izalo van kontrole zlo. Da bi imali takvu psihu, potrebno je
eliminisati strah od smrti. I drugo: treba nauiti u borbi boriti se bez
uea svesti, kako kau, na "autopilotu". Tada i u najbezizlazenijoj
situaciji, pred licem prave smrti, vi ete voditi bitku, bez mnogo buke
i napetosti, borei se do krajnjih granica svojih mogunosti.
Da bi se zauvek oslobodio straha od smrti, ovek treba da promeni
prioritete svojih vrednosti. Koliko se moe smatrati da je ivot
vredan? ak i naa kruta materijalistika nauka shata da ovek ivi
veno. Jedna od njegovih inkarnacija zamenjuje drugu, a smrt to je
samo ulaz u novu inkarnaciju. Dakle, ivot nije super vredan, mnogo
skuplja je ideja za koju je ovek doao na ovaj svet. Skuplji od ivota
su moralni stavovi, kao to su ast, plemenitost, savest, oseaj za
pravdu, ljubav prema Otadbini i blinjima. Sve to je savren plan,
koji je za normalnog oveka mnogo skuplji od ivota.
Iz svega ovoga moemo zakljuiti: na svetu postoje duhovne
vrednosti koje prevazilaze vrednost vaeg ivota; zato je bolje umreti
nego dozvoliti zloupotrebu nad njima. I zatim, smrt uvek dolazi
svakom oveku, znai, ne treba se nje plaiti. U Rusiji su govorili:
"Dve smrti nema, a jednoj se ne moe pobei". Stoga, uvek treba biti
pripremljen za sastanak sa smru. Smrt to je put ka novom

- 61 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

ovaploenju, tako da nema nita loeg u njoj. Nai daleki preci su


dobro znali, ta je to strah. Zato su ruske, nemake, iranske, indijske
ene i ene drugih arijevskih plemena i naroda, otpravljale u rat svoje
mukarce, oplakivale su ih kao mrtve. Takva tradicija je oslobaala
ratnike elje da ive. Borci su znali da su se za najmilije svi oni
pretvorili u mrtve. Zato, o skoroj smrti niko od njih nije ni mislio.
Mrtav ne moe biti ubijen jo jednom. To je razlog zato su nordijski
ratnici u presudnim borbama uvek pokazivali uda istrajnosti i
hrabrosti. Pred superiornom silom brutalnog neprijatelja, oni se nikada
nisu povlaili, ve su se uvek borili do kraja, borili ak i tada, kada
nije bilo nikakve nade. Kao na primer, pri zatiti kozaka Azova.
ta je predstavljao poslednji obred rastanka, kada su se tri hiljade
poslednjih branilaca tvrave, razdelivi se, opratali jedni sa drugima?
Nita drugo nego elja da se asno umre. Pred nama je dobrovoljno
odricanje od ivota. To je i dalo ogromnu snagu zatitnicima grada,
pred kojima je pobeglo desetine hiljada napadaa. Iz svega navedenog
je lako zakljuiti: da bi se prevaziao strah od smrti, ovek mora
"umreti" pre poetka borbe. Da se pretvori u ivog, ispunjenog
hladnom jarou, mrtvog oveka. Pisao sam itaocima o tri naina da
se oslobode straha. Prvi nain je zbog logike. Ona tera oveka da
shvati da postoje u svetu vrednosti, koje su iznad straha od smrti.
Drugi nain je da iskljui svest i ue u akciju na "autopilotu". Trei
nain je najefikasniji, za to je neophodno nauiti da se prihvati svoja
smrt kao neminovnost. Da se pretvori u ivog mrtvaca. Izaberite bilo
koji od njih, sve tri tehnike su sasvim pouzdane.

- 62 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 21.
ULAENjE U SLIKU

ta je to "ulazak u sliku"? To je identifikacija sa savrenim


ratnikom o kome itamo u jednoj od avanturistikih knjiga ili slika
koju smo videli nekada u bioskopu. ta vam donosi takav ulazak? Pre
svega, blokira strah i sumnju, smanjuje prag bolne osetljivost i
poveava reakciju. Zbog ega se to deava? Zbog injenice da se
upravljanje vaim pokretima vri se iz desne hemisfere mozga, dok je
aktivnost leve hemisfere drastino smanjena. U takvim sluajevima, vi
u potpunosti poinjete da zavisite od svog "autopilota". Stvar je u
tome, da u takvoj situaciji, za vas i misli i deluje slika koju ste
napravili, a ona moe da se kree samo u okviru postojeih va
nesvesnih stereotipa.
Zbog toga, da biste se spojili sa njom, potrebno je da njegov svaki
kljuni pokret apsorbujete u svoju podsvest. U suprotnom slika koju
ste stvorili nee dati nita. Ona nee imati arsenal neophodnih pokreta.
I jo treba imati na umu: vaa slika, sa kojom se identifikujete,
treba da ima samo jednu emociju hladan bes. Druge emocije e
samo ometati. U davna vremena nai preci su radije uzimali za objekat
identifikacije, ne ljude, ve zveri. U Zapadnoj Rusiji, koja je nekada
bila na severo-istoku savremene Nemake, posebnu popularnost
uivao je vuk. Njega su zvali divljom zveri. U njegovu ast unija etiri
slovenska plemena Hian, erespetjan, Dolean i Retariji zvali
su se Unija Vuka ili Ljutii. Kod nas, u Rusiji, Istonoj, veoma
popularan bio je medved. On je bio zver, neustraiva, sa stilom borbe
koji su pokuavali da kopiraju mnogi ratnici. Pored toga, on je bio jo
i totemska ivotinja nekoliko istonih slovenskih rodova. U nae
vreme se takoe moe koristiti i slika vuka i slika medveda kako
elite. Ali se mogu koristiti i slike superheroja, glavna stvar je da su
vam oni bliski.

- 63 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 22 .
SAMOPROGRAMIRANjE. PRVA ETAPA
MEDITACIJE

Zato je potrebno samoprogramiranje? Sa jedne strane, u cilju


uenja upravljanja svojim emocijama, sa druge savlaivanja
tehnike za ulazak u sliku. I jedno i drugo zahteva mnogo vremena i
truda. Ali, kao to je poznato, put e se savladati onaj koji njim ide.
Zbog toga je neophodno kroiti na put kontrole upravljanja svojom
psihom i ii ovim putem sve do tada, dok se ne dobije ono to je
potrebno.
Poznato je da je najbolja tehnika samoprogramiranja takozvana
meditacija. ta ona predstavlja? Samo konanu koncentracija vae
svesti na odreenu sliku. I bez obzira kakvog je ona sadraja:
materijalna ili imaginarna. Glavna stvar je da oseate sa njom
jedinstvo. Vano je znati da je osnovni uslov za meditaciju eliminacija
svih faktora koji rasejavaju panju. Imam u vidu strane zvuke, mirise
i usmerene na vau adresu neke druge dosadne pojave. Moe ih biti
koliko god hoete. Na primer, predmet vae meditacije moe da bude
slika vuka, medveda ili superheroja. Onog, ko vam je intuitivno
blizak. Ali najvanije je ako ste izabrali sliku, vie je ne menjajte.
U suprotnom, neete uspeti. Dakle, odluili ste koja vam je slika
najblia. Najbolje od svega, ako ste uspeli da pronaete ilustraciju u
boji. Ona e vam bolje pomoi da sagledate njen unutranji svet. Za to
je neophodno da stavite sliku vaeg omiljenog junaka ili zveri na
udaljenosti od metar i po i 3-4 minuta je paljivo razmotrite. Tako da
se nita ne propusti. Primetite sve detalje bez izuzetka. Onda zatvorite
oi i postavite sebi u svojoj mati tu sliku. Posle tri minuta mentalne
kontemplacije ponovo otvorite oi i ponovo ispitajte za vas uzbudljiv
objekat. Na to ide najmanje 3-4 minuta. Zatim ponovite ovo jo
jednom. Kao po pravilu, kontemplacija slike se radi tri puta, takva je
tradicija. Nakon tree faze kontemplacije ponite da "apsorbujete"
energiju date slike u sebe. Sutina je panja, brzina i hladan bes.
Ako posle deset sesija nita u sebi ne oseate, pokuajte da uronite

- 64 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

sliku sami. Delujte po principu: ako Muhamed ne ide bregu, onda breg
ide Muhamedu. Poslednja tehnika je efikasnija, ali je ona i opasnija.
Opasnost je u tome, to vi neete biti primarni za svoju sliku, ve ona
za vas. Koristei poslednju tehniku moete se u potpunosti
preporoditi. Dobro je ako je vaa slika pametna, a ta ako je ona
glupa? I onda ete vrlo brzo postati kao ona. Jasno je, da nita dobrog
u tome nema.

- 65 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 23.
DRUGA ETAPA MEDITACIJE

Ona se sastoji u tome da vi mentalno poinjete da vidite sve etape


zahvata u svojoj novoj slici. Naime, ona daje veru u sebe, u sopstvene
sposobnosti ratnika. to ee organizujete teke virtuelne borbe, to
bolje. Vremenom ete moi da simulirate bilo koju borbu sa bilo
kojim brojem protivnika. Kao rezultat, oseaete se uvereni u svoje
sposobnosti i oseaete se kao pravi vitez. Tj. pobednikom u svakoj
borbi, sa bilo kojim brojem protivnika.

- 66 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 24.
ULAZAK U BORBENI TRANS

ta je trans? To je modifikovano stanje svesti. U obinom ivotu


vi ste isti ovek, kao i svi. Ali u ekstremnoj situaciji, vi postajete
potpuno drugaiji ovek. Borbeni trans se odlikuje sledeim
osobinama.
1. Osnovna emocija postaje hladan bes.
2. Nestaju sumnje i strahovi. Vi postajete veoma mudri, vaa se
volja maksimalno realizuje u vaim akcijama.
3. Znaajno je smanjena osetljivost na bol.
4. Poveavaju se energetske mogunosti organizma.
5. Poveava se brzina reakcije.
Kako moemo postii izmenjeno stanje svesti ili borbeni trans?
Teoretski, sve je jednostavno: treba iskljuiti svoju levu hemisferu i
potpuno prei na desnu. U ovom sluaju, ukljuuje se "autopilot", a
dalje sve ide automatski, ali teorija je teorija. Najvanije za nas nije
to, ve praksa. Pokuajte da onemoguite u sebi razmiljanje o
procenama kada vas opkoli pet jakih bikova sa noevima. Ipak, to
mora da se uradi, inae neete preiveti. Pitanje je: kako? Jedan od
pouzdanih naina koji nam je poznat je: mentalno umrite pre borbe i
ponite borbu kao ivi mrtavac. Tada e doi hladan bes i stanje
potpune neustraivosti, ali ovo je ekstreman sluaj. Pored toga, slika
oveka iz drugog sveta sve je samo nije jednostavna. Za nekoga je
lake da postane heroj, nego le. Zbog toga je poslednji borbeni trans
ivog oveka poeljniji. Kako se on sprovodi? Ispostavilo se, nita
komplikovano u njemu nema. Stanje borilakog transa se postie
unoenjem posebnog informacionog programa u centralni nervni
sistem oveka. On izaziva u vaem umu tu reakciju, koja je toliko
potrebna. Kako se to radi? Prvo, telo je maksimalno oputeno i ulazi u
stanje talasa.
To se uradi najvie za sekundu. Onda vi izgovorite mantru i ona
vas uvodi u sliku. Va um je okupiran samo time, tako da se leva
hemisfera automatski iskljuuje. Iza slike ide, ne va krik, ve njen.
Zapravo, to vie niste vi, slika je zauzela vae mesto, sada ona deluje.

- 67 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Ona munjevito napada i neutralizuje napade. Ona je ispunjena


hladnim besom, njena svest je zamrla i ona je postala tupa na bol. U
stvari, munjevit ulazak u sliku to je samohipnoza u stanje transa.
Kao to vidite, nita komplikovanog u prethodnom nema. Sve je
jednostavno. Ali da bi brzo uli u sliku, nije dovoljan jedan trening i
konano, potreban je okida u obliku mantre. ta je mantra? To je bilo
koja izabrana re koju koristite pre nego to pozovete sliku. To je sve.
Ni ovde takoe, nema nita komplikovano. Mislim da shvatate da e u
poetku ulaz u sliku biti poput pozorine predstave. Ali tokom
vremena, va um e se promeniti i vi ete razviti uslovni refleks.
Glavna stvar je da idete u tom pravcu i ne odustajete. Ponovite
mantru hiljadu puta i pozovite sliku hiljadu puta i vremenom ete
uspeti.

- 68 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 25.
OSNOVNI PRINCIPI SEVERNE BORILAKE JOGE

Talas kao osnova borbene spremnosti.

Stav
1. Noge su blago savijene u irini ramena.
2. Telo je u stanju "talasa".
Gornji deo tela se blago ljulja iz strane u stranu. Noge se takoe
kreu: pola koraka napred, pola koraka nazad. Njima upravlja "talas",
(slika 1)

foto 1

- 69 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

3. Prva pozicija ruku: ape medveda. ake izvode lake krune


pokrete odozdo prema gore, (slika 2)

foto 2a foto 2b

4. Druga pozicija ruku: ruke paralelno sa zemljom, ake su u


stanju talasa. (foto 3)

5. Trea pozicija ruku: medved se priprema za napad. ake ine


lake krune pokrete odozgo prema dole, (slika 4)

- 70 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 4

Kretanje, (slika 5)
1. Pokreti noge izgledaju kao ples.

foto 5a

foto 5b foto 5v

- 71 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

2. Napred, nazad, desno i levo.


3. Ako pogledate odozgo, onda se ovek kree po krstu. Tanije,
po povrini njegove noge opisuju dve svastike odjednom. Jedna
svastika je desna, druga leva. Obe svastike su harmonino povezane
jednim integrisanim pokretom.
4. Pokreti nogu su obini, prirodni. Koraci su razliitih duina.
Mogu biti veliki, mogu biti i mali. Sve zavisi od borbene situacije.
Ponekad mora i da se bei. To je takoe normalno.
5. U telu treba oseati maksimalnu lakou i pokretljivost.
6. Kretanje zmije napred i nazad. U stvari, to je povlaenje sa
linije napada. Takvo kretanje vam omoguava da izbegnete baen no,
sekiru, kamen i sl.

Ulazak u prazninu stojei u mestu.


1. U desno (foto 6).
2. U levo (foto 7).

- 72 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

3. Izvijanjem (foto 8).


4. Na dole (foto 9).

foto 8 foto 9

5. Rotiranjem lea (slika 10).

Ulaz u prazninu u trenutku napada neprijatelja.


I. Korak napred u susret neprijatelju i istovremeno u stranu, plus
rotiranje za 90 (slika 11).

foto 10 foto 11

- 73 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Ulazak se vri na napadajuu ruku ili nogu napadaa, to vam


omoguava da mu odmah zaete iza lea.

ema ulaska
2. Ulazak sa linije napada okretanjem. Mali korak u stranu i onda
zaokret.

ema ulaska
Slini ulasci se primenjuju veoma esto.

Osnovni udarci rukama


Osnovno pravilo: svi udarci se primenjuju bez pripreme sa bilo
koje pozicije.

1. Udarac pesnicom odozdo, (foto 12)


2. Udarac pesnicom direktno. Pesnica je vertikalna. (foto 13)

foto 12 foto 13

3. Udarac pesnicom direktno. Pesnica horizontalna (slika 14)


Napomena: kada pesnicom napadate vertikalno, ruka je 2 cm
dua.

- 74 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

4. Udarac pesnicom (dlanom) odozdo (slika 15)

Foto 14 foto 15

5. Kruni udarac dlanom odozgo (slika 16)


6. Kruni udarac dlanom sa strane (foto 17)

- 75 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

7. Kruni udarac pesnicom horizontalno. (slika 18)


8. Kruni udarac odozdo stegnutom pesnicom (eki) od sebe,
(slika 19)

Foto 18 foto 19
9. Direktan udarac prevernutom pesnicom. Takav udarac
primenjuje se, po pravilu, iz zatite. (slika 20)
10. Sekui udarac sa desna na levo, (slika 21)

- 76 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

11. Sekui udarac sa leve strane na desno.


12. Sekui udarac odozgo na dole (slika 22)
13. Sekui udarac po ruci protivnika, (slika 23)

foto 22 foto 23

14. Sekui udarac po nozi protivnika, (slika 24)


15. Kruni udarac laktom u glavu, (slika 25)

- 77 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

16. Boni udarac laktom, (slika 26)


17. Udarac laktom napred (slika 27)

foto 26 foto 27

18. Udarac laktom nazad (slika 28)


19. Udarac otvorenim dlanom po grlu (usta vuka). (slika 29)

- 78 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

20. Udarac sa dva prsta u oi, (slika 30)


21. Udarac sa jednim prstom u oko.
22. Ubod prstom pod uho. (slika 31)

foto 30 foto 31

23. Ubod prst u grlo, (slika 32)


24. Boni udarac dlanom u sleponicu, (slika 33)

- 79 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

25. Prekidanje dlanom napad rukom protivnika. (slika 34)


26. Prekidanje dlanom napad nogom protivnika. (slika 35)

foto 34 foto 35

27. Prekid dlanom i udarac u lice, (slika 36)

- 80 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Osnovni udarci nogama

Napomena: udarci su veoma brzi, moni, ali ne i visoki. Iznad


donjeg abdomena se ne primjenjuju. Koleno se ne ispravlja u trenutku
udara. Pri jakom udaru to stvara amortizaciju, me se uvaju od
unitenja zglobovi.

1. Direktan, brz udarac vrhom stopala po potkolenici. (slika 37)

- 81 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

2. Direktan, brz udarac u prepone. (slika 38)


3. Direktan, brz udarac petom u prepone ili po dnu stomaka
(udarac ovna) (slika 39)

4. Boni udarac po potkolenici. On se primenjuje unutranjim


delom stopala, (slika 40)
5. Isti udarac u koleno, (slika 41)

foto 40 foto 41

- 82 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

6. Boni udarac iz okreta. Udarac se uvek primenjuje sa


maksimalnom brzinom, (slika 42)
7. Zadnji udarac "vetrenjaa". Udarac se nanosi sa maksimalnom
brzinom (slika 43)

foto 42 foto 43

Napomena: Direktni i boni udarci se primenjuju i iz leeeg


poloaja. Prvo ide start, za njim sledi serija udaraca nogama.
8. Udarac nazad petom.

Udarci kolenom
1. Udarac kolenom unapred (slika 44)
2. Udarac kolenom odozdo na gore, (slika 45)

- 83 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

3. Udarac kolenom sa strane, (slika 46)

Foto 46

Udarci glavom
Napomena: Udarci glavom, kao i kolenom, primenjuju se u
bliskoj borbi. Moramo imati na umu da je udarac glavom tri puta jai
od udarca pesnicom.

- 84 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

1. Udarac glavom napred (slika 47)

foto 47

- 85 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

2. Udarac glavom na desno (slika 48)


3. Udarac glavom levo, (slika 49)

foto 48 foto 49

4. Udarac glavom unazad (slika 50)

Foto 50

- 86 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Udarci karlicom
Napomena: Udarci karlicom se primenjuju naglo i neoekivano.
Takvim udarcem je lako oboriti protivnika ili ako on napada sa lea,
razbiti mu donji stomak.
1. Udarac karlicom desno (slika 51)
2. Udarac karlicom levo.

Foto 51

- 87 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

3. Udarac karlicom nazad (slika 52)

Napomena: Nikada ne napadajte protivnika jednim udarcem.


Uvek napadajte serijom od etiri-sedam udaraca. Napad uvek ide na
otvoreno mesto. Oi otvorene - napad na oi. Otvoreno grlo udrite
po grlu. Otvorene prepone napad u prepone. Udarce na oi i grlo
treba kombinovati sa udarcima po potkolenici ili preponama. esto se
udarci rukama nanose istovremeno sa udarcima nogu, to je
karakteristika nae borilake tradicije.
Da bi "otvorili" protivnika koristi se mnotvo obmanjujuih
pokreta.. To i simulacija udarca i lano povlaenje sa linije napada i
razliite "zamke" za ruke i noge protivnika... Takvih pokreta je
mnogo, ali oni omoguavaju da se izvri iznenadna "eksplozija", kada
se po otvorenom ili propadajuem u prazninu protivniku nanosi niz
monih udaraca po bolnim takama.

- 88 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 26.
TEHNIKA POBOLjANjA UDARACA RUKAMA

Upoznavi se sa arsenalom udaraca i taktikom napada, prelazimo


na tehniku njihove primene; za to moramo imati na umu da se ni jedan
udarac u severnoj borilakoj tradiciji ne vri odvojeno rukom ili
nogom. Udarci se primenjuje uvek celim telom, plus onaj naboj
energije o kom sam ve pisao. Da bi ste zadali snaan udarac sa
rukom ili nogom, potrebno je da osetite svoj centar gravitacije. Naime,
on na prvom mestu uestvuje u udarcu, a ruka ili noga to su samo
njegovi energetski nastavci. Poto se taka ravnotee kod ljudi bele
rase nalazi u istoj ravni sa njegovom korenskom akrom, svaki udarac
poinje upravo odatle. Prvo dolazi laka rotacija tela, onda se gradi
linija: crveni energetski centar, narandasti centar ruka, glava ili
noga. Iz navedenog se vidi da svim pokretima drevnoarijske borilake
vetine energetski upravljaju dva jezgra: crveno jezgro Peruna i
narandasto jezgro Velesa. Energiju za rad oba centra alje uto jezgro
glavni akumulator sile naeg tela. On je u severnoj borbenoj
tradiciji poznat kao energetski sunani centar, ali to su sve suptilnosti.
Glavna stvar za poetnika ratnika je sam pokret. Prvo se na udarac
uvija telo, tanije, oblast u kojoj se nalazi centar ravnotee. Samo
onda talas prelazi u ruku ili nogu. Ako ratnik naui da pravilno izvodi
udarce, energetski centri se ukljuuju automatski tako je ustrojen
ovek. Najvanije je ne protivreiti sebi, svojoj prirodi, ona bolje zna
za ta smo sposobni.

- 89 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 27.
FORMA OGNJA

Vatra to je agresija, napad, serija snanih udaraca po bolnim


takama protivnika. Vatra to su jo i brze rotacije i spiralne kretnje
ruku na presretanju kontra napada. Ve sam spomenuo da tehnika
ognja poiva na dva ulaza u zonu dejstva protivnika spoljni ulaz i
unutranji ulaz.

Spoljni ulaz

Spoljni ulaz vam omoguava ne samo da zaobiete protivnika sa


strane, ve i da ga izvedete iz ravnotee. Takvo kretanje se u severnoj
borilakoj tradiciji naziva uvijanje. Na prvi pogled u njemu nema nita
komplikovano, ali zapravo postoje neke potekoe.
Jedno kretanje je meko, cilj je da promenite putanju udarca. Drugo
mono, koje izvodi protivnika iz ravnotee. U stvari, poslednje je
udarac po atakujuim udovima. Ovaj udarac je kruni, ija osa rotacije
je kima. Ako je on usmeren na atakujuu nogu, onda protivnik koji
ostane na jednoj nozi odmah poinje da se okree. Isto se deava pri
napadu na vas rukama. Vi ne samo da e te se nai iza, ve u situaciji
kada je putanja napada neprijatelja sruena, moete da uradite sa njim
ta god elite. Ali, ako se u aru borbe vi zatitite uvijanjem od napada
protivnika iznutra, nita strano. Vi ste i dalje moni, kao da ste iza
njega (foto 1).

- 90 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 1v foto 1g

Da biste to uradili, neophodno je znati pravilo rotacije. Branei


sebe, vi okreete rame ka protivniku i odmah odlazite od njegovog
drugog udarca, pored toga, vaa ruka vas od njega titi. Dovoljno je da
se okrenete i moete da zgrabite napadajuu ruku neprijatelja. Daljim

- 91 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

kretanjem, izvodite ga iz ravnotee, i evo ve ste opet pozadi, (slika


2).

foto 2v foto 2g

Osim toga, iz tog poloaja je lako naneti udarac pesnicom ili


korenom dlana ili napasti protivnika laktom, (slika 3)

- 92 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Napomena: Kada radite uvijanje, vae ruke se nalaze paralelno


jedno drugoj. Izmeu njih se formira zamka za napad neprijatelja.
Kada prelazite na uvijanje ili na unutranji ulaz, dlanovi vaih
ruku prilaze jedan drugom. Stvar je u tome, da je tako zgodnije.
Zapamtite: udobnost je jedan od glavnih vaih principa.

Unutranji ulaz

U trenutku napada protivnika otrim udarcem u vau glavu vi


neno sa dlanom ruke promenite pravac njegovog kretanja u stranu i
time ga otvorite za svoj napad. Na prvi pogled, pred nama je klasian
prijem, koga koriste u svim borilakim vetinama, sa tom razlikom to
se blagim pomakom ruke u stranu moe odmah prei na njeno
hvatanje i na okretanje protivnika. Ili se odjednom blagi okret pretvara
u snaan udarac. On, sa odlaskom tela u prazninu, ne samo da otvara
protivnika, ve ga i liava ravnotee. Dalje ide trenutni napad na "isto
polje", (foto 4).

- 93 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 4v

Zatita od udaraca nogama uvijanjem vam omoguava da lako


napadnete rukom prepone. (foto 5)

- 94 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Foto 5b

Tehnika ognja sa oputenim dlanovima


U borbi i unutranji i spoljni ulaz glatko prelaze jedan u drugi, ali
ova tehnika je povezana izmeu sebe jo i munjevitim kretanjima
dlanova. Radi se o krugovima, spiralama i o monim napadima
dlanovima po napadakim delovima tela protivnika.
Napomena: Kruno i spiralno kretanje, obavljaju zglobovi ruku,
ne samo da presretnu energetski potok neprijatelja i da se koristi
protiv njega, ve se oni pretvaraju u zahvate i vrlo brzo u direktne i
krune udarce (slika 6).

- 95 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 6a

foto 6b foto 6v

- 96 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Napomena 2: Moramo imati na umu da uvod ruke nakon udara


ne ide po strogoj putanji. Ruka uvek ini jednostavan krug spolja ili
unutra. To vam omoguava da se u sluaju kontranapada protivnika
zgrabi njegova ruka i zatim se on izvue iz ravnotee. (foto 7)

- 97 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Forma ognja protiv oruanog neprijatelja.


1. Posle serije pokreta ruku radi varanja protivnika, pretvarate se
da napadate nogom, ali odmah nanosite nekoliko monih udaraca
rukama.
2. Pretvarate se da napadate, ali u stvari pozivate na sebe
protivnapad protivnika. (slika 8)

Foto 8a foto 8b

foto 8v

Ako vam se to desilo, znai, vi ste preli u fazu kontrole


protivnika, onda je pobeda vaa. Zato to dalje sve ide po planu:
zahvat, izvoenje iz ravnotee i serija vaih udaraca. (foto 9)

- 98 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

goto 9v foto 9g

3. Neprijatelj napada na vas direktnim udarcem u glavu. Vi se


sklanjate u stranu i malo izvijate. Istovremeno sa ovim, mekim
uvijanjem vi skreete putanju napada protivnika u stranu i napadate
direktnim udarcem u oi ili vrh nosa, (slika 10)

- 99 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

4. Isto je sve ako vas protivnik napada odozgo ili udarcem na


dole.
Ako protivnik nanosi direktan udarac rukom ili nogom po telu vi
radite ulaz i donji zaokret (izvijanje). Bolje je ako vi primenite snagu,
va protivnik e izgubiti ravnoteu. (foto 11)

- 100 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

6. Ako protivnik napada krunim udarcem, zaustavite ga


izvijanjem. Dalje moe da ide napad, a moe i samo brz, jak udarac.
Vaa stvar.

Napomena 3: Ako pokuavaju da vas napadnu nogama, obavezno


idite napred. U bliskoj borbi noge su beskorisne. Kolena istog
neprijatelja moete lako kontrolisati krunim radom ruku. Pored toga,
u bliskoj borbi, moete da napadnete protivnika laktovima, glavom i
svojim kolenima.

Rad akama po rukama i nogama protivnika


1. Otvorili ste sebe za napad.
2. Protivnik napada, ali vi ostajete na mestu ili se okreete
oputenim akama zaustavljate njegovo kretanje a zatim ga direktno
napadate na koren ili vrh nosa. Praktino, ruka vaeg protivnika,
odlazei nazad, vodi vau ruku prema svojim oima ili nosu.

Napomena 4: Korienje sile neprijatelja je mogue samo pod


uslovom vaeg maksimalnog oputanja i mentalnog modelovanja
situacije. (foto 12)

Foto 12a. Foto 12b.

3. Ako vas protivnik napada nizom direktnih udaraca,


istovremeno sa okretom od 90 krunim kretanjem zaustavite njegovu

- 101 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

bliu ruku i kreirajte mu zamku za drugu ruku. U trenutku njegovog


udarca vaa ruka ide u krug navie i pri tome pravite korak oko
protivnika. Tu se za njega se zavrava, to se vidi na slici vaim
odlaskom iza njegovih lea, (foto 13)

foto 13v foto 13g

Napomena 5: Takvo kontrolisanje protivnika zahteva od vas da


odravate udaljenost i odlinu reakciju. Da se postigne takav nivo,
neophodno je razumevanje sutine kruga (spirale) i dugoroni trening.

- 102 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

4. Ako vas protivnik napade nogama, odmah se okrenete prema


njemu ramenom i zaustavite udarac dlanom ruke, odmah pravite
dobijeni od njega energiju u njegove prepone, solarni pleksus, grlo ili
oi - ta vam najvie odgovara (slika 14)

Foto 14a foto 14b

Foto 14v

Napomena 6: Pored svega ostalog, udarcem oputenog dlana mogue


je slomiti zglob ruke, prekinuti tetive i pokidati miie napadaeve
noge noge. Oputen dlan je strano oruje, on je mnogo jai
pesnice, to treba uvek imati na umu. (slika 15)

- 103 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 15a foto 15b

Forma vatre protiv naoruanog protivnika


Napomena: U mnogim komercijalnim stilovima obino se oruje
oduzima. Ali zamislite, ako su vas napala trojica naoruanih
zlikovaca. Onda, ta da radimo? Od jednog oduzeti no? Takva ansa,
moda i postoji, ako drugi napadai to dozvole.
Tehnika severne borilake tradicije ne razmatra pitanje
oduzimanja oruja. Neka protivnik umre, steui ga vaim rukama.
Zapamtite: ruke, noge, kolena, glava, itd to ime raspolaete od
prirode je oruje stranije i efikasnije od hladnog oruja. Samo
treba da naueite kako to da koristite. Kao primer razmotrimo sledee
situacije.

1. Protivnik vas napada tapom ili gumenim pendrekom po glavi,


vratu ili ramenu. Tako uobiajeno dejstvuju nasilnici i (pri rasterivanju
demonstranata) korumpirane liberalne vlade policija i specijalci.
Kada oruje ide na zamah, vi ne odlazite, ve se kree u susret
protivniku. Vaa brzina se poveava u trenutku udara. Ali ovde treba
da zarotirate oko svoje ose i vaa ruka odguruje ruke protivnika. Sada
udarac prolazi pored vas, a vae ruke udaraju u oi, grlo, ili prepone
napadaa, (slika 16)

- 104 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Ponekad vredi boni udarac po otvorenoj bolnoj strani kolena da


se slomi protivniki zglob. To se radi veoma jednostavno. tavie,
jer ste u ugodnom poloaju.

foto 16a foto 16b

foto 16v

2. Druga situacija. Protivnik pokuava da vas probode udarcem


tapa, bajonetom ili sabljom. Kada on zamahne, vi idete napred i u
trenutku njegovog udarca okreete se sa donje strane, dodirujui ruku
njegovog oruja. Rotiranje moe da se uradi i sa spoljne i sa

- 105 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

unutranje strane. Velike razlika nema. Nakon to je oruje prolo


pored vas, moete odmah oputeno zadati udarac laktom u solarni
pleksus ili otar udarac u nos protivnika. Dalje, napadnite prepone
snanim udaracem nogom ili lomite koleno. To je vaa stvar. Kako
vam je zgodnije, (slika 17).

Foto 17a foto 17b

Foto 17v

- 106 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

3. Situacija trea: na vas ide siledija ili specijalac. On zamahuje


bezbol palicom ili gumenim pendrekom sa desna na levo i obrnuto.
Pratite paljivo, kada je palica ili tap najdalje od take prelaza. im
se tamo nae, jednim korakom idite napred i izvrnite (nije vano kako
odozgo ili odozdo kako vam je zgodnije) ruku ili oruje
protivnika.
Sada je on va! Dalje sledi serija udaraca laktovima glavom i
nogom. Po vaem nahoenju. (slika 18)
Napomena 1: Kada vas napadaju sa noem, situacija se ne menja.
Protiv noa takoe se radi ulaz na liniju napada i rotacija. Najvanije
je videti oruje protivnika i ne upecati se na laan pokret. Neophodno
je uhvatiti pravi udarac i na njega reagovati. Skrenite ruku protivnika i
odmah napadnite na oi, grlo ili prepone. to vie udaraca, to bolje.

foto 18a foto 18b

foto 18v foto 18g

- 107 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

1. Udarac noem odozgo, (slika 19)

foto 19a foto 19b

2. Udarac noem odozdo (slika 20)

foto 20a foto 20b

- 108 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 20v

3. Udarac noem sa strane, (slika 21)

foto 21a foto 21b

- 109 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 21v

Napomena 2: Ako je u rukama neprijatelja sekira ili sablja, nita


se ne menja. Radi se ista tehnika. Glavna stvar je da vidite odakle
dolazi udarac i na vreme kroz izvijanje ili rotiranje uete blisku borbu.

Raskrutka

italac moe primetiti da su gore pomenuta kretanja protiv


hladnog oruja sprovedena jednim istim metodom - "vanjskim
ulazom" ili "rotiranjem". Ali isto se moe uiniti i iskorakom i
naravno, tehnikom "slobodne ake". Obino su sve tri tehnike
kombinovane u borbi. Sve to je forma vatre, tako da nema
protivrenosti i ne moe ih biti.
1. Protivnik vas napada odozgo tapom. Na zamah, kao i u prvom
sluaju, idete napred, a u trenutku udarca pokretom ruke iznutra ka
spolja (raskrutka) menja se njegova putanja. Vae telo nastavlja da se
kree napred i vi napadate svog protivnika kolenom u prepone, a
glavom u vrh nosa. Vaa suprotno stojea ruka takoe napada ili
uklanja sa putanje vaih udaraca drugu ruku protivnika. (slika 22)

- 110 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 22v foto 22g

Napomena 1: Ako protivnik dri oruje sa obe ruke, onda,


zahvaljujui "raskrutki", vi ete se nai na strani, tanije, iza njega, to
pojednostavljuje vau pobedu. (slika 23)

- 111 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 23a foto 23b

2. Druga situacija: vas pokuavaju da probodu tapom, bajonetom


ili sabljom. U vreme zamaha ne odlazite, ve naprotiv, idete napred i
vaa ruka, kreui se u krug, odvodi u stranu usmereno u vas oruje.
Pri tome, druga ruka, koleno i vaa glava odmah napadaju. Ispostavilo
se da oruje neprijatelja samo ometa. Ono ograniava njegvo kretanje.
(slika 24)

foto 24a foto 24b

- 112 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Napomena 1: U realnoj borbi kod donjih ubadajuih udaraca


bolje je raditi rotaciju, to vam omoguava da odete iza neprijatelja.
Raskrutka vam takvu mogunost ne daje, (slika 25)

- 113 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 25b foto 25v

3. Situacija trea: protivnik vas napada bonim udarcem tapom


ili sabljom. Paljivo pratite kretanje. U trenutku zamaha brzo skratite
rastojanje, a zatim krunim pokretom ruke zaustavite ruku protivnika.
Dalje, sve se ponavlja, sledi serija vaih udaraca, (slika 26)

foto 26a foto 26b

- 114 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Napomena 2: Tehnika raskrutke radi odlino protiv noa, tapa,


bilo kog drugog oruja za ubod i otricom.

1. U rukama protivnika je no. (slika 27)

foto 27a foto 27b

- 115 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

2. U rukama protivnika je sablja, (slika 28)

foto 28v

- 116 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

3. U rukama protivnika je ma. (slika 29)

foto 29a foto 29b

4. U rukama protivnika je sekira, (slika 30)

foto 30a

- 117 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 30v foto 30g

Kombinacija tri tehnike


1. U rukama neprijatelja su dve sekire (foto 31)

foto 31a foto 31b

- 118 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Ognjena tehnika sa korienjem nogu


1. Neprijatelj napada noem. (slika 32)

foto 32a foto 32b

- 119 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

2. Neprijatelj napada tapom. (slika 33)

Foto 33b foto 33v

- 120 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

3. Neprijatelj napada bajonetom (slika 34)

Napomena 3: U drevnoarijskoj borilakoj tradiciji sva kretanja sa


orujem se izvode isto tako, kao i golim rukama. Postoje male
specifinosti, ali su one beznaajne. To omoguava ratniku, koji se
bavi borbom rukama, da lako savlada maevanje ne samo noem,
maem ili sekirom, ve i bilo kojim drugim predmetom: tapom,
viljukom, stolicom, knjigom i sl.

Napomena 4: Raskrutka, kao i rotacija, vam omoguava da lako


doete iza lea protivnika. To se radi na dva naina, koji se moraju
posebno razraditi. Prvi kroz hvatanje atakujue ruke i povlaenje sa
linije napada (slika 35).

foto 35a foto 35b

- 121 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Drugi se obavlja ulaskom u prazninu i okretanjem za 90 . (foto


36)

- 122 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

U nekim sluajevima, na primer, u formi vazduha - za 180 .


(slika 37)

Oba ova "kljua" zahtevaju posebnu obuku. Stoga, oni se moraju


trenirati odvojeno.

- 123 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 28.
FORMA ZEMLjE

Ova forma ukljuuje razliite tehnike oslobaanja od zahvata.


vrsto zaustavljanje napada protivnika rukama i nogama. Osnovna
bacanja, bolne tehnike, borba na parteru i leei na Zemlji.

Oslobaanje od zahvata

Napomena: Sva oslobaanja od zahvata rade se rotacijom ili ruku


ili celog tela. Posle oslobaanja odmah slede napadi na bolne take.
Ponekad se oslobaanje od zahvata radi koristei udarne tehnike:
udarac glavom, kukom, laktom, itd.

1. Protivnik vas je zgrabio za ruku. Vi odmah rotirajte ruku na


njegov palac. Slobodna ruka napada po bolnim takama. (slika
1)

foto 1a foto1b

foto 1v

- 124 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

3.Protivnik vas je zgrabio za rukav. Vi rotirajte ruku ili u smeru


kazaljke na satu ili suprotno. Dalje sledi napad (foto 2)

foto 2v

- 125 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

3. Protivnik vas je zgrabio za ruku, pravite korak iza njegovih


lea, a zatim napadate krunim udarcima. (slika 3)

Napomena: Korak iza lea protivnika i zahvat se moe izvesti


ako postoji prostor i ako to dozvoljavaju uslovi. esto se ne deavaju.

4. Protivnik vas je uhvatio sa dve ruke za jednu vau. Napravite


korak napred, uklanjanje napetost, a zatim okrenite lakat neprijatelju i
delujui na njega celim telom, zarotirajte se. Pri tome se ruke
protivnika sukrtaju i oslobaate se od zahvata (slika 4)

- 126 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 4a

foto 4 foto 4

- 127 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

5. Ako vas je zgrabio za kragnu jakne ili koulju, vi se okreete


oko ruke protivnika i odmah ga napadate laktom i glavom. (foto 5)

foto 5a foto 5b

- 128 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

6. Ako vas je uhvatio od pozadi, za oslobaanje vi otro izbacite


obe ruke napred i sagnite se, udarite protivnika unazad zadnjicom
(slika 6)

foto 6a foto 6b

7. Ako vas je zgrabio sa obe ruke iza lea, udarite glavom u lice
protivnika, a u isto vreme svojom petom po njegovoj potkolenici (foto
7)

foto 7a foto 7b

- 129 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

8. Ako vas je zgrabio sa obe ruke iza lea, vi zarotirajte oko svoje
ose, izbacite protivnika sa zemlje i bacite ga, koristei korak, na
zemlju (foto 8)

foto 8v

- 130 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Kupolna tehnika zatite


1. Vas napadaju direktnim udarcem u lice. Va blago savijena
ruka odbija ruku protivnika odozdo na gore, pravite korak i napadate
ga tom rukom u most nosa. (foto 9)

foto 9v

- 131 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

2. Vas napadaju direktnim udarcem u lice. Takoe odbijate ruku


protivnika svojom rukom odozdo i istovremeno, okreui se, odlazite
sa pravca njegovog drugog udarca. Protivnik napada, ali vi po krugu
zaustavljate njegovu ruku i zadnjom stranom pesnice ga udarate u
sleponicu (slika 10)

foto 10a

- 132 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 10b foto 10v

3. Vas napadaju serijom udaraca. Vi odozdo zaustaljate rukom


jedan udarac, drugi drugom. Onda udarate nogom u prepone ili
presreete ruke protivnika i napadate po "istom polju" i rukama i
nogama. (foto 11)

- 133 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 11v

4. Protivnik vas napada krunim udarcem u glavu. Izbacujete


napred ruku, odbacujete njegov udarac i odmah ga tom rukom udarate
u koren nosa. Dalje ide serija udaraca. (foto 12)
Napomena 1: esto se u kupolnoj tehnici koristi krst sa rukama.
To je stara pouzdana metoda koja je dola u borilaki arsenal iz daleke
starine. Zbog toga se ne moe zanemariti. Ona vam omoguava
savren napad i odbranu.

foto 12a foto 12b

- 134 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

5. Protivnik napada na vas direktnim udarcem u glavu. Krstom vi


hvatate njegovu ruku i odmah prelazite njemu iza lea. Dalji kraj
borbe je jasan (foto 13)

6. Protivnik vas napada direktnim udarcem nogom u prepone.


Krstom vi zaustavljate njegove noge i okreete napadaa leima ka
vama, kraj borbe je oigledan, (slika 14)

foto 14a foto 14b

- 135 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

7. Ako vas protivnik napada krunim udarcem nogom u telo,


napravite korak ka njegovom udarcu i zaustavite nogu svojom rukom.
Dalje radite hvatanje njegove noge i bacate ga (slika 15)

foto 15v

8. Protivnik vas napada desno u glavu. Napravite svojom levom


nogom korak u stranu i izbacite desnu ruku napred ka ruci napadaa.
Okrenite se i bie te iza njega (foto 16)

- 136 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Napomena 4: Kupolna tehnika je uvek u kombinaciji sa mekim


tehnikama vatre. Jer zemlja i vatra su prirodni tandem. Dakle, u borbi
estoko zaustavite protivnika, moete nevidljivim pokretom dlana da
odmah napravite potreban zahvat ili moan kruni udarac.

Tehnika bacanja
Napomena 1: Tehnika bacanja severne borilake tradicije
bazirana je na rotaciji oko ose. Osa je ovek na koga je poinjen
napad. Na primer, kada vas zgrabe, ponite brzo rotirate oko svoje
ose. ta to daje? Vi ete ostati da stojite na nogama, a va protivnik e
izgubiti oslonac. Na ovom principu je i izgraena severna tehnika
bacanja. Kao to vidite, ona se znaajno razlikuje od savremene. U
savremenoj tehnici bacanja, rotacija je podlona poluzi. U drevnoj je
obrnuto: poluga je podreena okretu. Rotacija daje veliku snagu (sila
zemlje i neba, vidi gore). Pored toga, na prvom mestu u drevnoj
tehnici bacanja je udarac (foto 17), pa tek onda bacanje. Ako je
bacanje na prvom mestu, onda udarac ide po leeem protivniku.
Mogu rei da je ova tehnika prljava. Slaem se. Ona je zapravo
prljava. Ali, u borbi je veoma efikasna. Na kraju krajeva, cilj
borilakih umetnosti boraca-katrija nije druenje sa protivnikom, ve
unitenje. I to bre, to bolje.

- 137 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 17 foto 17b foto 17v

1. Vas iznenada zgrabe za ramena i pokuavaju da vas obore.


Radite otar pokret rukama prema sebi i udarate glavom u lice
protivnika. Ponekad je korisno da nanesete udarac u koleno ili u
prepone. (slika 18)

- 138 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

2. Vas su zgrabili za ramena i pokuavaju da da bace. Vi celim


telom idete na rotaciju i okreui se, nanosite zadnji udarac u prepone
neprijatelja. Ponekad postoji razuman razlog za primenu bonog ili
zadnjeg udarca glavom u lice protivnika. (slika 19)

3. Vas su iznenada uhvatili s prednje strane i pokuavaju da


bobore. Nanesite glavom udarac u lice protivnika plus kolenom u
prepone i rotirajte oko svoje ose,zatim ga oborite (slika 20)

foto 20a foto 20b

- 139 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 20v

4. Protivnik vas je zgrabio za ramena. Vi mu odmah udarcem noge


razbijate koleno i kroz boni korak ga bacate na zemlju. Zapamtite: prvo treba
pokuati naneti udarac, a zatim ga baciti. (slika 21)

foto 21a foto 21b

- 140 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Napomena 2: U tehnici bacanja koriste se svi koraci i


podmetanja, bacanje preko kuka i preko lea.
Na primer: neprijatelj pokuava da vam nanese udarac noem
odozgo. Moete zaustaviti njegovu desnu ruku svojom levom a
desnom ga uhvatite za grlo i istovremeno podmetnete vau desnu
nogeu iza njegove desne i bacite svog protivnika preko lea (slika 22)

foto 22a

foto 22b foto 22v

Napomena: ovo bacanje je spektakularno i efikasno, ali sa velikim


protivnikom nee raditi. Zato ga treba koristiti u retkim sluajevima,

- 141 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

kada je potrebno da pokazati snagu. U drugim sluajevima se koriste


skromnija bacanja.
Uglavnom preko kuka ili podmetanjem noge. Prvo, oni su bri i
drugo, omoguavaju da napadnete udarnom tehnikom.
Treba znati da je tehnika bacanja veoma pristupana, samo treba
da razumeti njen princip. Ako ste uhvaeni, primenite maksimalnu
brzu rotaciju, to e vam rei kako da bacite svog protivnika na zemlju.
Uvek rotirajte i ruku protivnika. Onda, ako vas on ne pusti, on e
zavriti leei. Glavna stvar je da se shvati sutina tehnike bacanja.
Ako to shvatite, ona e postati vaa.

O tehnikama davljenja

Forma Zemlje obuhvata i razliita davljenja. To su tehnike


davljenja kroz hatanje grla. I gdavljenje uz pomo tapa i druge naine
davljenja (slika 23)
Ali treba da znate, da su tehnike davljenja u naoj borilakoj
tradiciji pomone.
One se mogu koristiti samo u smrtonosnom duelu jedan na jedan.

- 142 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Borba u parteru i na zemlji.

Ponekad mogu da vas oboriti sa nogu i vi ete se nai na zemlji.


Ali to uopte ne znai da ste izgubili bitku. Zapamtite da je vae
glavno oruje moni udarce po bolnim takama protivnika. Dakle,
kleei ili ak leei, vi delujete u okviru nae tradicije: otvarate
protivnika i napadate udarnom tehnikom (slika 24)

foto 24a foto 24b

foto 24v

esto u parteru koristite snagu svojih prstijju za lomljenje grla ili


probijanje oi ju i vrata. Ponekad, ako okolnosti dozvoljavaju, udarate

- 143 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

njima polne organe. Poslednji korak vam omoguava da bacite sa sebe


bilo koga. Glavna stvar je da imate vremena da uhvatite neprijatelja
eljenim zahvatom.
Kada ste oboreni na zemlju i vas pokuavaju da udare, takoe, ne
treba oajavati. Glavna stvar je da ne propustite udarac u glavu.
Srueni ste, leite na zemlji i shvatate da vam nee dati da skoite.
Onda zauzmite odbrambeni stav, (slika 25)

foto 25

Iz njega moete da napadnete i rukama i nogama. Ako na vas


napada nekoliko ljudi, nekog od njih izaberite kao prvu rtvu. Ako se
okrenete i blokirate udarce nogama protivnika svojim nogama,
spustite se u susret udarnoj nozi svoje rtve. Zbog ega se to radi? Da
neutraliete udarac i zgrabite rukom nogu protivnika. Kada doe do
hvatanja, sruite ga na sebe i napadnite drugom rukom prepone
napadaa. Nakon udarca odmah se okrenite i krenite u susret
napadakoj nozi drugog protivnika, (slika 26)

- 144 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 26a foto 26b

Foto 26v

Ako brzo delujete, moete lako udariti svakoga ko pokuava da vas


udari nogama. to je najvanije, neophodno je da nauite da se
okreete na leima, zadajete udarce nogama i hvatate noge napadaa
rukama.

- 145 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 29
FORMA VAZDUHA

Poznato je da je vazduni element na zemlji jedan od najjaih.


Uragani i tornada rue drvee, unitavaju krovove zgrada, u okeanu
tpotapaju brodove. Levak tornada je u stanju da podigne ka oblacima
jata riba ili delfina i odatle ih baci ponovo u rodni element. Oni mogu
sruiti eline konstrukcije i sruiti dalekovode. U severnoj borilakoj
tradiciji element vazduha je predstavljen bacanjem i udarnom
tehnikom. Sutina joj je otar odlazak sa linije napada i zaokret, onda
ili hvatanje za bacanje ili mona serija udaraca, a bacanje se koristi
kao zavrni potez. Rei u direktno: japanci su koristili principe nae
tehnike forme vazduha za kreiranje svog uvenog "aikidoa", s tom
razlikom to se u japanskoj tehnici ne koriste udarci, dok su u naoj
udarci glavno oruje.

1. Protivnik vas napada direktnim udarcem u glavu. Vi, sa


poetkom njegovog udarca, napravite korak napred i istovremeno u
stranu i dodirom svoje ruke podlaktice neprijatelja, rotirajte oko svoje
ose, ali ne za 90 ve za 180. Posle okretanja moete da postavite
svoju nogu iza neprijatelja i rukom, koja je odbila namenjen vam
udarac, bacite napadaa peko svoje noge. Ali tokom bacanja vaa
druga ruka po krugu iz okreta udara napadaa u prepone. (slika 1)

- 146 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 1a foto 1b

foto 1v

Napomena 1: Ovo bacanje se zove univerzalno, jer ono


podjednako radi i kod direktnog udarca pesnicom i protiv direktnog
udarca nogama. Sutina je u tome, da su svi njegovi pokreti izvedeni
kao celina i sa velikom brzinom. Ovo bacanje izgleda impresivno, ali
u stvarnoj borbi moe se koristiti samo onda kada se protivnik udara
monim prornim udarcima.

2. Protivnik vas napada direktnim udarcem u glavu. Sklanjate se u


stranu, pravite isti korak nogama na gore opisan nain, samo sada ruke

- 147 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

neprijatelja dodiruje vaa druga ruka. Ona je osa vae rotacije za 180.
Posle okretanja vi jednom rukom hvatate neprijatelja za kosu ili za
vrat, a prstima druge ruke ga udarate po oima. Zatim sledi bacanje,
(slika 2)

3. Protivnik vas napada udarcem noge na telo. Videvi njegov


pokret, radite istu okret, ali ne za 90 kao u formi vatre, ve za 180
stepeni. Onda ga napadnite udarcem "usta vuka" po grlu i bacite na
lea, (slika 3)

foto 3a foto 3b

- 148 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

4. Protivnik vas napada krunim udarcem u glavu. Koristei


raskrutku, zgrabite svojom rukom njegovu ruku i naputajui liniju
napada, sada sa obe ruke rotirajte aku njegove ruke. ta e se desiti
nakon toga, jasno je... (foto 4)

foto 4a foto 4b

Napomena 2: Ovo kretanje radite sa velikom brzinom kao celinu.


Slinih hvatanja ruku sa ciljem njihovog preloma, u obliku element
vazduha je mnotvo. Opisivati ih neu, dovoljno je da se shvati sutina
pokreta, oni su svi slini. to je najvanije, moramo imati na umu da
je lomljenje ruke malo, to je samo pola bitke, jer neprijatelj jo nije
neutralisan. Dakle, u realnoj borbi uvek treba koristiti monu udarnu
tehniku.

- 149 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 30
UPOTREBA U BORBI RAZLIITIH PREDMETA

U stvarnoj borbi za unitenje orujem moe se iskoristiti bilo koji


pratei predmet. Na primer, olovka, naliv pero, stolica, viljuka, tanjir,
olja, ak i knjiga. Reju, sve to padne pod ruku. I za to ne treba
posebno da se uite. Dovoljno je da znate principe nae borilake
tradicije. Oni, bez obzira kakvo oruje imate u rukama, ostaju
nepromenjeni. Sve to govori o savrenoj tehnici borilake vetine,
koja postoji hiljade godina.

1. Imate u rukama olovku, ali vas napada ovek sa sekirom. On


nanosi udarac odozgo sa svojim orujem. Umesto odlaska nazad,
naprotiv, kreete napred sa istovremenim izlaskom sa linije napada.
Sada protiv njegove ruke sa sekirom radi vaa desna ruka. Ona vodi
sekiru u stranu, a vi udarate olovkom u oko protivnika. (foto 1)

foto 1a foto 1b

- 150 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

2. Imate u rukama knjigu. Neprijatelj vas napada sa noem.


Raskrutkom zaustavljate udarac noa i pokrivajuo protivnikovo lice
knjigom, napadate ga udarcem nogom u prepone. (foto 2)

foto 2a foto 2b

foto 2v foto 2g

- 151 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

3. Protivnik ima u rukama sekiru, a vi imate u rukama kaiku ili


viljuku. Protivnik nanosi udarac dijagonalno. Kreui se napred,
kupoolnom tehnikom vi zaustavljate udarac, a drugom rukom bodete
viljukom ili kaikom neprijatelja u grlo ili u oi, (slika 3)

foto 3a foto 3b

foto 3v

- 152 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

4. Pred vama je samuraj, u njegovim rukama je katana. Va oruje


je telefon. Tokom njegovog zamaha vi ne odlazite, ve kako i zahteva
tradicija, brzinom munje idete napred. U trenutku udarca zaustavljate
njegove ruke kupolnom tehnikom. Dalje je sve jednostavno: druga
vaa ruka udara telefonom pod vilicu, (slika 4)

foto 4a

foto 4b foto 4v

- 153 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Napomena 1: Mislim da ste primetili da protiv oruja, pre svega,


radi vaa tehnika i tek onda ono to iate u rukama. Samo vas tehnika
spaava od, naizgled, oajne situacije. Dakle, za sebe treba razumeti
da snaga nije u oruju, ve u zakonima kretanja nae borilake
umetnosti. Predmeti, koji su bili u vaim rukama su samo dodatak.
Oni su daleko od najvanijeg.

Maevanje
Kada gledate neki istorijski ili akcioni film, gde se primenjuje
otro oruje, to, sa jedne strane, gledajui na tehniku borbe, postaje
smeno, a sa druge strane, jadno je ono oruje koje je u rukama
glumaca. ta oni rade s njim?! Sve borbe kod njih nuno su seivo na
seivo. U takvoj borbi bilo koji, ak i najbolji ma e s za jedan sat
pretvoriti u komad pohabanog gvoa. I nikome na pamet ne pada da
se u stvarnom duelu otrice maeve nikada nisu susretale. Odbacivalo
se oruje samo bonim delom oruja. Otrice su se uvek uvale, jer se
njima probijao oklop. Odavde sledi da se borilako maevanje
drastino razlikuje od sportskog. U njemu deluju sasvim drugi zakoni,
zakoni nae severne borilake tradicije.

Borbeni stav
Slobodan stav; za razliku od sportskog, on omoguava da se
kreete u bilo kom pravcu. Ne samo napred i nazad, ve i bono, pa
ak i u krug. Oruje drite slobodno, ali ne i oputeno. Jedna strana
vaeg tela je zatvorena od iznenadnog bonog udara. (prva pozicija)
(slika 5)

- 154 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

1. Ako vas neprijatelj napada odozgo po "istom polju" u glavu,


pomerite se malo u desno i prebacite svojim orujem ma neprijatelja
u prazninu, nakon toga dolazi va napad sa iskorakom. (foto 6)

foto 6a foto 6b

- 155 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Napomena: Borbeni napad nije toliko duboko kao sportski. On


podsea na iroki korak. Njegova glavna svrha je da da vaem udarcu
snagu.

2. Ako protivnik napada udarcem sablje sa vrha sa strane desne


ruke, okreete se oko svoje ose sa korakom leve noge napred,
prebacite njegov udarac u prazninu i onda napadnite, (foto 7)

foto 7v

- 156 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

3. Vi ste u borbenom poloaju. Neprijatelj vas napada udarcem


dijagonalno. Okreete sa korakom noge napred, vi pljosnatim delom
vaeg maa zaustavljate udarac protivnika i odmah ga napadate. (foto
8)
Napomena 1: Putanja svih refleksija napada u stvari je jedna i
ista. Ona predstavlja petlju. Nevidljivo povlaenje u stranu otrice
protivnika, munjeo okretanje i moni udarci. Tehnika je jednostavna,
ali efikasna. Nije teko ovladati. Prouite paljivo foto i uhvatite
sutinu pokreta.

foto 8a

foto 8b foto 8v

- 157 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

Maevanje Rokdaja (slika 9)

foto 9a foto 9b

- 158 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

foto 9d

Napomena 2: Ako su vas napali naoruani sa gumenim


pendrekom i sakriveni plastinim titom delati nae liberalne
demokratske opozicije, a u depu nemate ni olovku, ne sbrinite se.
Takvog borca sasvim je lako oboriti. Protiv njegove atakujue ruke
rade dva ulaza: spoljni i unutranji, oba vam omoguavaju da ga
napadnete u vrat i prepone u isto vreme. Pored toga, rotirajui njegov
tit oko ose, slomiete mu ruku. Moe se sa napadaem uraditi mnogo
drugog. Ali to je ve po vaem nahoenju.

Ono to treba da shvate pripadnici nae borilake tradicije:

1. Protiv drevnih borilakih tradicija bilo koje hladno oruje je


nemono.
2. Nemono je u borbi protiv stila pet elemenata i blokova.
Dodirujui vas, protivnik vam daje mogunost da koristite protiv
njega njegovu energiju.
3. Tehnika naeg borilakog sistem je veoma jednostavna i
pogodna. Samo morate imati na umu da prvo ide telo, tek onda ruka ili
noga.

Napomena 3: Sve tehnike severne borilake tradicije je


nemogue nauiti, tako da je neophodno uzeti za sebe ono to vam

- 159 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

najvie odgovara. Ceo ovaj arsenal e lako ui u vau podsvest. to je


u bilo kojoj borilakoj vetini najvanije.

- 160 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

GLAVA 31
PUT BORCA

Savremene liberalne demokrate pokuavaju da ubede ceo svet, da


sve velike i male rase Zemlje imaju zajedniko poreklo. Da
oveanstvo potie od zajednike jedinstvene pramajke, koju su
servilno orijentisani naunici nazvali Eva. Shodno tome, svi ljudi na
planeti su jednaki pred zakonom i imaju ista prava. I nikome ne dolazi
u glavu da sve to nije tako. I da su ak i u jednoj etnikoj grupi ljudi
nejednaki. Svi imaju svoje posebne karakteristike ponaanja, koje su
odraz njihove genetske nejednakosti. O onome to je reeno gore,
dobro su znali nai preci. Mislim na prehrianska vremena koja su
nam poznata iz mitologije kao epoha zlatnog veka. Odmah se javlja
pitanje: zato tako romantino ime zapravo Zlatni vek, a ne neko
drugo? Jer je u to vreme drutvo ljudi bele rase ( o kome i govorimo)
bilo pouzdan mehanizam za neutralisanje degenerika. To je sa jedne
strane, a sa druge umelo se da se od mase graana, prve klase
radnika, vaspitavaju asni, poteni, obrazovani vladari i uvari
visokog obrazovanja svetenici. Drevno vedsko drutvo delilo se
na pet klasa: najprezreniji sloj su bili psihiki nezdravi ljudi. Oni koji
su na Zapadu danas toliko potovani. Mislim na razliite seksualne
perverznjake: homoseksualace, lezbejke, pedofile, zoofile i sl. Takvi
neljudi su imala pravo na ivot samo u jednom sluaju ako to nije
tetilo zdravom delu stanovnitva. Drugi sloj drutva je, takoe, bio
van zakona. On nije imao pravo glasa i nije sluio u vojsci. To su tzv
sluge ili robovi. Ali u etvrti sloj ovi ljudi su stigli ne zbog toga to ih
je neko osvojio. Kriv su oni bili sami, jer su imali potpuno
materijalistiku svest. Njihova filozofija je negirala u oveku
savrenstvo. Oni nisu priznavali zakone morala, bili su pohlepni i
patoloki lenji. Njihove potrebe su se ogledale: u akumulaciji
materijalnog i u ulnim zadovoljstvima ovi ljudi nisu imali mere. Na
sreu u doba Zlatnog veka slinih ljudi nije bilo tako mnogo, pored
toga, oni su uvek bili pod kontrolom zdravog dela drutva. U nae
vreme ih se razmnoilo toliko, da moderno drutvo moemo nazvati
drutvom robova i perverznjaka. Evo kako je opisao savremenog
oveka sjajan pisac i poznavalac borilake umetnosti Anatolij Taras:
"Kada govorimo o ljudskim potrebama, posebno treba naglasiti da se

- 161 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

ovek od ivotinja razlikuje ne vitalnim i ak ne drutvenim


potrebama, ve idejnim. Drugim reima, u svakom od nas, to je vie
ljudskog, to su jai nai postupci, definiu se podsticaji duhovnog
plana. Na kraju (na prvi pogled, to je sasvim oigledno), e za
materijalnim blagostanjem i seksualnim zadovoljstvima, tenja ka
vlasti ili za slavom sve to je u ljudima iz primitivnog stada
ovekolikih majmuna.
U stvari, na ta se zapravo svodi zloglasni "proseni ovek", koga
antropolozi reito nazivaju "golim majmunom"? Na to, da se to
manje napree mentalno i fiziki, da se to je mogue ee odmara i
zabavlja. A u procesu odmora i zabave najznaajnija su za njega
pozitivna fizioloka oseanja, posebno seksualno i stomano. Ukratko,
ogromna masa ljudi najvie na svetu udi da slatko popije, ukusno
jede, da ima odnose sa osobama suprotnog pola, uiva u toplooj vodi,
prevre u mekom krevetu ili na vrelom pesku...
ta je tu tako, ega nema kod ivotinja? Slino ponaanje u
principu razlikuje se od ponaanja svinja, koje se prediru do
sitosti, zaleu u korito sa tamnom vodom, greju se na suncu i hru od
zadovoljstva. Zato ja o tome govorim? Zato, jer je poeljno da se
pozovemo na uzdranost, na samodisciplinu, na obuzdavanje
nezasitosti tela (tj. od hrane). Meutim, ako govorimo o putu
borilakih vetina, onda treba jasno razumeti: "golom majmunu" on je
nedostupan. Tragedija je u tome to su se drevni vii slojevi, u naem
vremenu, uz napor hriana, muslimana i savremenih liberalnih
demokrata pretvorili u gomilu sluga. U ovaj okean poludegenerika i
kompletnih idiota su se utopili udom preiveli predstavnici prve vie
klase. Slini graani u nae vreme usred mase neljudi izgledaju kao
beli gavranovi. Ali jo usamljeniji i nerazumljiviji su ljudi, kod kojih
je otvoren plavi centar. Oni, koji su se u svakom trenutku u narodu
zvali vitezovima ili bojarima. Zato je to tako? Jer su se ljudi druge
vie klase uvek vodili, a njih i u nae vreme vodi e za duhovnim
usavravanjem. To je ona otro razlikuje ljude vojnike klase od
servilnih ljudi i degeneriki - nedodirljivih. Zbog toga to u njihovoj
prirodi u potpunosti nedostaje pojam ideala. A sada pitanje: zato su
katriji uvek bili jo i upravljai? Odgovor je kao i uvek jednostavan:
zato to je svaka borba, pre svega upravljanje neprijateljem. Dakle,
uiti se borilakoj umetnosti, vitez je istovremeno nauio i zakone
upravljanja drutvom. italac moe lako da pogodi, da tehnike zatite

- 162 -
BORILAKA TRADICIJA ARIJEVACA Georgij Sidorov

i napada moe da izuava bilo ko, ak i nedodirljivi. Sve je to tako, ali


ni sluga, ni predstavnik prve vie klase, nikada nee biti ratnik. Borac
da! Ali ne katrij. Nepobedivi vitez i pravedan sudija moe biti
samo prirodni ratnik. Onaj koji nema privezanost ka materijalno-
seksualnom zadovoljstvu ili vlasti. Paradoksalno, ali pravi upravlja
nikada ne trai da poseduje vlast. On zna da vlast mnogo obavezuje,
ona je, pre svega, ogromna odgovornost. Borbena joga je za njega
samo jedan od naina samoregulacije i usavravanja. To je onaj put,
kojim se postiu velike duhovne vrednosti. Pre svega, moralna
konstrukcija, sposobnost da se adekvatno odgovori na bilo koji
mentalni i fiziki uticaj i naravno, elja da se slui viim silama. Stvar
je u tome, da je jedan od osnovnih dunosti ratnika uvanje ravnotee
na Zemlji: ako ratnik vidi ili sazna da negde preovlauje zlo, bez
obzira kakvog karaktera informaciono ili fiziko on smatra sebe
obaveznim da ga zaustavi. Inae, kakav je on vitez deo samog
Tvorca, odgovoran za odravanje ravnotee u trodimenzionalnosti.
Zato pravi ratnik ne moe biti poraen. On nije sam po sebi, on je u
Bogu. A Boga, kao to je poznato, nemogue je pobediti. I on ne moe
da se kupi. Ali da bi stao na put ratnika, nije dovoljno biti
nepotkupljiv, hrabar i vet borac. Mora da se naui spontanosti.
tavie, ne samo u vojnoj umetnosti, ve i u ivotu. Drugim reima,
potrebno je da se jednom za svagda probudi. I probudivi se, sam budi
oko sebe sve mrtve koji spavaju. Naravno, ratnici u naem drutvu
mogu da postanu pojedinici, teko je savremenom oveku da ideal
postavi iznad materijalnog, da posveti ceo svoj ivot
samousavravanju i slui svom narodu. Ali takvi ljudi, bez obzira na
to i dalje se susreu meu potomcima drevne rase. Njih je dosta meu
rusima, nemcima, veanima, dancima, nordijcima. Svima njima je i
posveena ova knjiga.

- 163 -