Você está na página 1de 101

Chart Title

10

0
6/25/2017

POBRE
9
LIC
D R.
9 FANNY
9AGUI
15SUCCI
9LAR
9VARGAS
9 ON
D
15R.9SI
AGUILAR
15LI
NCSI 9FANNY
GNOS
15 9DR.
9DVARGAS
15
E
AGUI
HI
9 9POGLI
LAR
9 LIC
9 9CEMI
DOC.
FANNY
9 9 9A,SE
AGUI
9 VARGAS
9 9GI
LAR
9TA
9 9AL
D
LI
18
R.
C.
SUCI
9
MONCADA
VANI
9 ONAR
99 A 18
DEMALA
9LA
DR.
9 9CRUZ
MONCADA
9SUCCI
18 LIC.
9 9ON9
PUMARRUMI
9VI
DR.
18
H*9MONCADA
9ALTA
9 9 ALTA
18
LI C.
9DPUMARRUMI
9MALA
R.
99 MONCADA
18
S UCCION LIDR.
C.VILIH*
CONDOR
ZETH/LI
MALAC I SUCCI
D
PUMARRUMI
R. CONDORI
ON VI H*LIC. DMALA
R.AGUI
LI ZETH/LI
SUCCI
LAR DR.AGUILAR
ON
C PUMARRUMI
VI H* MALA DR.LIC.
SUCCI
CONDORI
NOEMI
ON
RODRI
D
VIR.
H*CONDGUEZ
D/CORI
CARD
LI C.
DR.IOPATIA
NOEMI
VI ZCARRA RODR
VI H*DOC.
IGUEZ
D/C SOTO
CARDI
LI C.DOC.
JOHANA
OPATIA
SOTO ARCE
VIH*
DOC.LITTRN
SOTO
C. LI LI
TRATADA,
DOC.
ANA SOTO
VI CENTE
PASA
D OC.ALOJAMI
LISOTO
C. NOEMI
DENTO
OC.RODRIGUEZ
SOTO
CONJUNTO
D OC. SOTO
LIC.
D/CNOEMI
DOC.
CARDISOTO
OPATIA
RODRI DOC.
GUEZ
VIH*
SOTOLI C.MAD
DOC.
NOEMI RE
SOTO
RPM
RODRI
DOC.
>7GUEZ
HORAS
VI ZCARRA
LI C.MADRE
MARI
DOC.NAPORTADORA
VIZCARRA
CHUQUI MBALQUEDR.
VI H.GARAY
I /C LI C.
MARINA
D
MED
R. GARAY
ICI NA
CHUQUIMBALQUE
FI
DR.
SICAGARAY
Y REHA. DR. GARAY
LI
MADC. MARI
REDR.
RPMNAVIZCARRA
CHUQUI
>7 HORAS D
MBALQUE
R.MAD
VIZCARRA
RE LIPORTADORA
C. DR.
KARLAVIZCARRA
ARMAS
V IH. I DR.
/C
LIC.MED
VIZCARRA
KARLAI CI NA
ARMAS
FI
DR.
SI CA
VI
LI ZCARRA
C.
Y REHA.
KARLADARMASMAD
R. VIZCARRA
RELIRPM
C. KARLA
D
>7R.HORAS,
COND
ARMAS ORI
I NTERCONS
LI DR.
C. OLIVI
CONDORIULTA
A APARIDE
D R.MED
LI COND
C. OLI
ICI NA
ORI
VI AFIAPARI
DSIR.
CACONDORI
Y
LI REHA
C. OLIVIMAD
DR.
A RE
APARIORI
COND
PORTADORALIC ROSA
D R.VIH.
CONDORI
GRAND
I /C MED E DLI
IR.
CI
C NA
COND
ROSA
F I SICA
ORI
GRANDEDR
Y REHA.
. CONDORI
LI C. MARI
MADD RE
VEL
R.RPM
COND
SULCA >7ORI
HORAS,
LI C.DR.
MARICOND
I NTERCONSULTA
VELORISULCA
DR.LI FIGUEROA
C.NOEMI
DE MEDI RODRI
DR.CI NA
FI GUEROA
GUEZ
FI S ICA
LI CYDLI
REHA
R.ZETH
FI GUEROA
MADRE
CONDORI DPORTADORA
R.LIC
FI GUEROA
LI ZETH VICONDORI
DH.R. I/C
F IGUEROA
MEDI
LIC.CI TATI
NA
DR.ANA
FIS
VI LLAVI
I CA
LIC.YCENCIO
TATI
REHA.ANASEPSIS
DR.
LI C.
PUMARRUMI
VI
PROBABLE/
LLAVI CENCIORPMLI C.
DR.
+20
TATI
VISALAM/
LLAVI
ANA LI CENCI
C.
SEPSI
TATI
O SDR.
ANA
PROBABLE
VILLAVICENCI
LI C. JOHANA
MAD RE O
ARCE
DRPM
R. VI
LI>7
C.
LLAVI
JOHANA
HORAS,
CENCIO IARCE
NTERCONSULTA
LIC. MARIANELLADE MEDDICI I AZ
NALIC.
FI SIJOHANA
CA Y REHA ARCEMADRE
LI C. JOHANA
PORTADARCE ORA VI LIH.
C. I/C
MARI MED
VELICISULCA
NA F ISILICA
C. FANNY
Y REHA. VARGAS
SEPSI S LI C.
LIZET COND ORI
PROBABLE/ RPM LI +20C. LISALAM/
ZET CONDORI
SEPSI S PROBABLE
LIC. LIZET CONDORI
MAD RE RPM LI C.>7
ELIHORAS,
ZABETHI NTERCONSULTA
URDANIGA LIC. DE ELIZABETH
MED ICI NA URDANIGA
FI SI CA Y LIREHA
C. ELIMADRE
ZABETH PORTAD
URDANIORA GA LIVIC.H.ELI
I/C
ZABETH
MED ICIURDANIGA
NA F ISI CA LI Y C.
REHA.
ELI ZABETH
SEPSI S
URDANI GA LIC.
PROBABLE/ RPMNOEMI
+20 SALAM/ RODRISEPSI
GUEZS LIPROBABLE
C. NOEMI RODRI GUEZ LI C. KARLA AR MAS LI C. NOEMI ROD RIGUEZ LI C. KARLA ARMAS
C

UNIDAD O EDAD
FECHA TURNO CAMA NOMBRE Y APELLIDOS DE PACIENTE EG ACTUAL
5/1/2017 DIURNO UCIN 05 ESPICHAN CABELLO 36 14
5/1/2017 DIURNO UCIN 04 VILLARINO PEA 40 7
5/1/2017 DIURNO UCIN ASISLADO BECERRA CUZCANO 39 7
5/1/2017 DIURNO UCIN 07 ANTAY PUENTE 38 3
5/1/2017 DIURNO UCIN 06 QUIROZ CARO 38 2
5/1/2017 DIURNO UCIN 01 GUTIERREZ PALOMINO 40 1
5/1/2017 NOCHE UCIN 05 ESPICHAN CABELLO 36 14
5/1/2017 NOCHE UCIN 07 ANTAY PUENTE 38 3
5/2/2017 DIURNO UCIN 05 ESPICHAN CABELLO 36 15
5/2/2017 DIURNO UCIN 07 ANTAY PUENTE 38 4
5/2/2017 NOCHE UCIN 05 ESPICHAN CABELLO 36 15
5/2/2017 NOCHE UCIN 07 FERNANDEZ MINAYA 33 RN
5/3/2017 DIURNO UCIN 05 ESPICHAN CABELLO 36 16
5/3/2017 DIURNO UCIN 02 FERNANDEZ MIANAYA 33 1
5/3/2017 DIURNO UCIN 06 RIVEROS SOSA 39 RN
5/3/2017 DIURNO UCIN 07 OLIVARES PORRAS 39 3
5/3/2017 DIURNO UCIN 05 LLOCLLA RAMIREZ 40 RN
5/3/2017 NOCHE UCIN 02 FERNANDEZ MINAYA 33 1
5/3/2017 NOCHE UCIN 06 RIVEROS SOSA 39 RN
5/3/2017 NOCHE UCIN 07 OLIVARES PORRAS 39 3
5/3/2017 NOCHE UCIN 05 LLOCLLA RAMIREZ 40 RN
5/4/2017 DIURNO UCIN 02 FERNANDEZ MIANAYA 33 2
5/4/2017 DIURNO UCIN 06 RIVEROS SOSA 39 1
5/4/2017 DIURNO UCIN 07 OLIVARES PORRAS 39 4
5/4/2017 DIURNO UCIN 05 LLOCLLA RAMIREZ 40 1
5/4/2017 DIURNO UCIN 03 SANTA ANA MARTINEZ 36 1
5/4/2017 NOCHE UCIN 02 FERNANDEZ MIANAYA 33 2
5/4/2017 NOCHE UCIN 06 RIVEROS SOSA 39 1
5/4/2017 NOCHE UCIN 07 OLIVARES PORRAS 39 4
5/4/2017 NOCHE UCIN 05 LLOCLLA RAMIREZ 40 1
5/4/2017 NOCHE UCIN 03 SANTA ANA MARTINEZ 36 1
5/5/2017 DIA UCIN 02 FERNANDEZ MIANAYA 33 3
5/5/2017 DIA UCIN 06 RIVEROS SOSA 39 2
5/5/2017 DIA UCIN 07 OLIVARES PORRAS 39 5
5/5/2017 DIA UCIN 05 LLOCLLA RAMIREZ 40 2
5/5/2017 DIA UCIN 03 SANTA ANA MARTINEZ 36 2
5/5/2017 NOCHE UCIN 02 FERNANDEZ MIANAYA 33 3
5/5/2017 NOCHE UCIN 06 RIVEROS SOSA 39 2
5/5/2017 NOCHE UCIN 07 OLIVARES PORRAS 39 5
5/5/2017 NOCHE UCIN 03 SANTA ANA MARTINEZ 36 2
5/5/2017 DIURNO UCIN 02 FERNANDEZ MIANAYA 33 4
5/5/2017 DIURNO UCIN 06 RIVEROS SOSA 39 3
5/5/2017 DIURNO UCIN 07 OLIVARES PORRAS 39 6
5/5/2017 DIURNO UCIN 03 SANTA ANA MARTINEZ 36 3
5/5/2017 NOCHE UCIN 02 FERNANDEZ MIANAYA 33 4
5/5/2017 NOCHE UCIN 06 RIVEROS SOSA 39 3
5/5/2017 NOCHE UCIN 07 OLIVARES PORRAS 39 6
5/5/2017 NOCHE UCIN 03 SANTA ANA MARTINEZ 36 3
5/7/2017 DIURNO UCIN6 MUOZ GOMEZ 36 RN
5/7/2017 DIURNO UCIN 02 FERNANDEZ MIANAYA 33 5
5/7/2017 DIURNO UCIN 06 RIVEROS SOSA 39 4
5/7/2017 DIURNO UCIN 07 OLIVARES PORRAS 39 7
5/7/2017 DIURNO UCIN 03 SANTA ANA MARTINEZ 36 4
5/7/2017 NOCHE UCIN 06 MUOZ GOMEZ 36 RN
5/7/2017 NOCHE UCIN 04 FERNANDEZ MIANAYA 33 5
5/7/2017 NOCHE UCIN 05 RIVEROS SOSA 39 4
5/7/2017 NOCHE UCIN 02 OLIVARES PORRAS 39 7
5/7/2017 NOCHE UCIN 03 SANTA ANA MARTINEZ 36 4
5/7/2017 NOCHE UCIN 07 VELASQUEZ CANO 39 RN
5/7/2017 NOCHE UCIN 01 MARRIETA DEL AGUILA 39 RN
5/7/2017 NOCHE AISLADO DIAZ VILLANUEVA KAMIL 39 20
5/8/2017 DIURNO UCIN 06 MUOZ GOMEZ 36 1
5/8/2017 DIURNO UCIN 04 FERNANDEZ MIANAYA 33 6
5/8/2017 DIURNO UCIN 05 RIVEROS SOSA 39 5
5/8/2017 DIURNO UCIN 02 OLIVARES PORRAS 39 8
5/8/2017 DIURNO UCIN 03 SANTA ANA MARTINEZ 36 5
5/8/2017 DIURNO UCIN 07 VELASQUEZ CANO 39 1
5/8/2017 DIURNO UCIN 01 MARRIETA DEL AGUILA 39 1
5/8/2017 DIURNO AISLADO DIAZ VILLANUEVA KAMIL 39 21
5/8/2017 NOCHE UCIN 03 MUOZ GOMEZ 36 1
5/8/2017 NOCHE UCIN 04 FERNANDEZ MINAYA 34 6
5/8/2017 NOCHE UCIN 03 SANTA ANA MARTINEZ 36 5
5/8/2017 NOCHE UCIN 07 VELASQUEZ CANO 39 1
5/8/2017 NOCHE UCIN 01 MURRIETA DEL AGUILA 40 1
5/8/2017 NOCHE AISLADO DIAZ VILLANUEVA KAMIL 39 21
5/9/2017 DIA UCIN 03 MUOZ GOMEZ 36 2
5/9/2017 DIA UCIN 04 FERNANDEZ MIANAYA 34 7
5/9/2017 DIA UCIN 03 SANTA ANA MARTINEZ 36 6
5/9/2017 DIA UCIN 07 VELASQUEZ CANO 39 2
5/9/2017 DIA UCIN 01 MURRIETA DEL AGUILA 40 2
5/9/2017 DIA AISLADO DIAZ VILLANUEVA KAMIL 39 22
5/9/2017 DIA UCIN 6 SALAS SANTOS 34 RN
5/9/2017 DIA UCIN 2 GAVILAN ANTEZANA 39 2
5/9/2017 NOCHE UCIN 03 MUOZ GOMEZ 36 2
5/9/2017 NOCHE UCIN 04 FERNANDEZ MIANAYA 34 7
5/9/2017 NOCHE UCIN 03 SANTA ANA MARTINEZ 36 6
5/9/2017 NOCHE UCIN 07 VELASQUEZ CANO 39 2
5/9/2017 NOCHE UCIN 01 MURRIETA DEL AGUILA 40 2
5/9/2017 NOCHE AISLADO DIAZ VILLANUEVA KAMIL 39 22
5/9/2017 NOCHE UCIN 6 SALAS SANTOS 34 RN
5/9/2017 NOCHE UCIN 2 GAVILAN ANTEZANA 39 2
5/9/2017 NOCHE UCIN 1 GOMEZ ROLDAN 38 RN
5/10/2017 DIURNO UCIN 03 MUOZ GOMEZ 36 3
5/10/2017 DIURNO UCIN 04 FERNANDEZ MIANAYA 34 8
5/10/2017 DIURNO UCIN 03 SANTA ANA MARTINEZ 36 7
5/10/2017 DIURNO UCIN 07 VELASQUEZ CANO 39 3
5/10/2017 DIURNO UCIN 01 MURRIETA DEL AGUILA 40 3
5/10/2017 DIURNO AISLADO DIAZ VILLANUEVA KAMIL 39 23
5/10/2017 DIURNO UCIN 6 SALAS SANTOS 34 RN
5/10/2017 DIURNO UCIN 1 GOMEZ ROLDAN 38 1
5/10/2017 DIURNO UCIN 2 GAVILAN ANTEZANA 39 3
5/10/2017 NOCHE UCIN 03 MUOZ GOMEZ 36 3
5/10/2017 NOCHE UCIN 03 SANTA ANA MARTINEZ 36 7
5/10/2017 NOCHE UCIN 07 VELASQUEZ CANO 39 3
5/10/2017 NOCHE UCIN 01 MURRIETA DEL AGUILA 40 3
5/10/2017 NOCHE AISLADO DIAZ VILLANUEVA KAMIL 39 23
5/10/2017 NOCHE UCIN 6 SALAS SANTOS 34 RN
5/10/2017 NOCHE UCIN 2 GAVILAN ANTEZANA 39 3
5/11/2017 DIURNO UCIN 03 MUOZ GOMEZ 36 4
5/11/2017 DIURNO UCIN 03 SANTA ANA MARTINEZ 36 8
5/11/2017 DIURNO UCIN 07 VELASQUEZ CANO 39 4
5/11/2017 DIURNO UCIN 0 MURRIETA DEL AGUILA 40 4
5/11/2017 DIURNO AISLADO DIAZ VILLANUEVA KAMIL 39 24
5/11/2017 DIURNO UCIN 6 SALAS SANTOS 34 1
5/11/2017 DIURNO UCIN 1 ALMEIDA RIOS 38 5
5/11/2017 NOCHE UCIN 0 MURRIETA DEL AGUILA 40 4
5/11/2017 NOCHE AISLADO DIAZ VILLANUEVA KAMIL 39 24
5/11/2017 NOCHE UCIN 6 SALAS SANTOS 34 1
5/11/2017 NOCHE UCIN 1 ALMEIDA RIOS 38 5
5/12/2017 DIURNO UCIN 0 MURRIETA DEL AGUILA 40 5
5/12/2017 DIURNO AISLADO DIAZ VILLANUEVA KAMIL 39 25
5/12/2017 DIURNO UCIN 6 SALAS SANTOS 34 2
5/12/2017 DIURNO UCIN 1 ALMEIDA RIOS 38 6
5/12/2017 NOCHE UCIN 6 SALAS SANTOS 34 2
5/12/2017 NOCHE UCIN 1 ALMEIDA RIOS 38 6
5/13/2017 DIURNO UCIN 6 SALAS SANTOS 34 3
5/13/2017 DIURNO UCIN 1 ALMEIDA RIOS 38 7
5/13/2017 NOCHE UCIN 6 SALAS SANTOS 34 3
5/13/2017 NOCHE UCIN 1 ALMEIDA RIOS 7
5/14/2017 DIURNO UCIN 6 SALAS SANTOS 34 4
5/14/2017 DIURNO UCIN 3 VALENCIA AHUERO 40 2
5/14/2017 NOCHE UCIN 1 SALAS SANTOS 34 4
5/14/2017 NOCHE UCIN 3 VALENCIA AHUERO 40 2
5/15/2017 NOCHE UCIN 1 SALAS SANTOS 34 5
5/15/2017 NOCHE UCIN 4 THUPA LOZADA 41 8
5/15/2017 NOCHE UCIN 1 SALAS SANTOS 34 5
5/15/2017 NOCHE UCIN 4 THUPA LOZADA 41 8
5/16/2017 DIURNO UCIN 3 AMASIFEN PIMENTEL 40 3
5/16/2017 DIURNO UCIN 6 BERROSPI CUESTAS 34 1
5/16/2017 DIURNO UCIN 1 SALAS SANTOS 34 6
5/16/2017 DIURNO UCIN 2 THUPA LOZADA 41 9
5/16/2017 NOCHE UCIN 6 BERROSPI CUESTAS 34 1
5/16/2017 NOCHE UCIN2 AMASIFEN PIMENTEL 40 3
5/17/2017 DIURNO UCIN 6 BERROSPI CUESTAS 34 2
5/17/2017 DIURNO UCIN2 AMASIFEN PIMENTEL 40 4
5/17/2017 NOCHE UCIN 6 BERROSPI CUESTAS 34 2
5/18/2017 DIURNO UCIN 7 POMA TORRES 35 7
5/18/2017 DIURNO UCIN 6 BERROSPI CUESTAS 34 2
5/18/2017 DIURNO UCIN 5 RIVEROS SOSA 39 15
5/18/2017 NOCHE UCIN 7 POMA TORRES 35 7
5/18/2017 NOCHE UCIN 6 BERROSPI CUESTAS 34 2
5/18/2017 NOCHE UCIN 5 RIVEROS SOSA 39 15
5/19/2017 DIA UCIN 7 POMA TORRES 35 7
5/19/2017 DIA UCIN 6 BERROSPI CUESTAS 34 3
5/19/2017 DIA UCIN 5 RIVEROS SOSA 39 16
5/19/2017 NOCHE UCIN 4 POMA TORRES 35 7
5/19/2017 NOCHE UCIN 5 RIVEROS SOSA 39 16
5/20/2017 DIA AISLADO MONTOYA HUASASQUICHE FABRICIO 40 7
5/20/2017 DIA UCIN 4 POMA TORRES 35 8
5/20/2017 DIA UCIN 5 RIVEROS SOSA 39 17
5/20/2017 NOCHE UCIN 4 POMA TORRES 35 8
5/20/2017 NOCHE UCIN 3 RIVEROS SOSA 39 17
5/21/2017 DIURNO UCIN 6 DIAZ GALIANO 40 2
5/21/2017 DIURNO UCIN 4 POMA TORRES 35 9
5/21/2017 DIURNO UCIN 5 RIVEROS SOSA 39 18
5/21/2017 DIURNO UCIN 01 SAN JORGE BUSTAMANTE 40 1
5/21/2017 NOCHE UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 7
5/21/2017 NOCHE UCIN 6 DIAZ GALIANO 40 2
5/21/2017 NOCHE UCIN 4 POMA TORRES 35 9
5/21/2017 NOCHE UCIN 5 RIVEROS SOSA 39 18
5/21/2017 NOCHE UCIN 01 SAN JORGE BUSTAMANTE 40 1
5/21/2017 NOCHE UCIN 02 ROJAS DIPAZ 41 1
5/22/2017 DIURNO UCIN 02 ROJAS DIPAZ 41 1
5/22/2017 DIURNO UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 8
5/22/2017 DIURNO UCIN 6 DIAZ GALIANO 40 3
5/22/2017 DIURNO UCIN 4 POMA TORRES 35 10
5/22/2017 DIURNO UCIN 5 RIVEROS SOSA 39 19
5/22/2017 DIURNO UCIN 01 SAN JORGE BUSTAMANTE 40 2
5/22/2017 NOCHE UCIN 02 ROJAS DIPAZ 41 1
5/22/2017 NOCHE UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 8
5/22/2017 NOCHE UCIN 6 DIAZ GALIANO 40 3
5/22/2017 NOCHE UCIN 4 POMA TORRES 35 10
5/22/2017 NOCHE UCIN 5 RIVEROS SOSA 39 19
5/22/2017 NOCHE UCIN 01 SAN JORGE BUSTAMANTE 40 2
5/23/2017 DIA
5/23/2017 DIA
5/23/2017 DIA
5/23/2017 DIA
5/23/2017 DIA
5/23/2017 DIA
5/23/2017 NOCHE UCIN 02 ROJAS DIPAZ 41 2
5/23/2017 NOCHE UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 9
5/23/2017 NOCHE UCIN 6 DIAZ GALIANO 40 4
5/23/2017 NOCHE UCIN 4 POMA TORRES 35 11
5/23/2017 NOCHE UCIN 5 RIVEROS SOSA 39 20
5/23/2017 NOCHE UCIN 01 SAN JORGE BUSTAMANTE 40 3
5/24/2017 DIA UCIN 02 ROJAS DIPAZ 41 3
5/24/2017 DIA UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 9
5/24/2017 DIA UCIN 6 DIAZ GALIANO 40 5
5/24/2017 DIA UCIN 5 RIVEROS SOSA 39 21
5/24/2017 NOCHE UCIN 02 ROJAS DIPAZ 41 4
5/24/2017 NOCHE UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 10
5/24/2017 NOCHE UCIN 6 DIAZ GALIANO 40 6
5/24/2017 NOCHE UCIN 5 RIVEROS SOSA 39 22
5/25/2017 DIA UCIN 1 VILCAYAURI NUEZ 40 1
5/25/2017 DIA UCIN GOMEZ DIAZ 41 1
5/25/2017 DIA UCIN 2 ROJAS DIPAZ 41 4
5/25/2017 DIA UCIN 3 RIVEROS SOSA 39 22
5/25/2017 DIA UCIN 6 DIAZ GALIANO 40 5
5/25/2017 DIA UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 10
5/25/2017 DIA AISLADOS MONTOYA HUASASQUICHE 7
5/25/2017 NOCHE UCIN 1 VILCAYAURI NUEZ 40 1
5/25/2017 NOCHE UCIN GOMEZ DIAZ 41 1
5/25/2017 NOCHE UCIN 2 ROJAS DIPAZ 41 4
5/25/2017 NOCHE UCIN 3 RIVEROS SOSA 39 22
5/25/2017 NOCHE UCIN 6 DIAZ GALIANO 40 5
5/25/2017 NOCHE UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 10
5/25/2017 NOCHE AISLADOS MONTOYA HUASASQUICHE 7
5/26/2017 DIA UCIN 1 VILCAYAURI NUEZ 40 2
5/26/2017 DIA UCIN 2 ROJAS DIPAZ 41 4
5/26/2017 DIA UCIN 3 RIVEROS SOSA 39 22
5/26/2017 DIA UCIN DIAZ GALIANO 40 5
5/26/2017 DIA UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 10
5/26/2017 DIA AISLADOS MONTOYA HUASASQUICHE 7
5/26/2017 DIA UCIN 4 PUCHURI FERNANDEZ 4012 HORAS
5/26/2017 NOCHE
5/26/2017 NOCHE
5/26/2017 NOCHE
5/26/2017 NOCHE
5/26/2017 NOCHE
5/26/2017 NOCHE
5/27/2017 DIA UCIN 1 VILCAYAURI NUEZ 40 3
5/27/2017 DIA NOCHE ROJAS DIPAZ 41 5
5/27/2017 DIA UCIN 3 RIVEROS SOSA 39 23
5/27/2017 DIA UCIN DIAZ GALIANO 40 6
5/27/2017 DIA UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 11
5/27/2017 DIA AISLADOS MONTOYA HUASASQUICHE 7
5/27/2017 DIA UCIN 4 PUCHURI FERNANDEZ 40 1
5/28/2017 DIA UCIN 6 GOMEZ DIAZ 41 3
5/27/2017 DIA UCIN 5 PINTO VIDALON 35 4
5/27/2017 NOCHE UCIN 3 RIVEROS SOSA 39 23
5/27/2017 NOCHE UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 11
5/27/2017 NOCHE AISLADOS MONTOYA HUASASQUICHE 7
5/27/2017 NOCHE UCIN 4 PUCHURI FERNANDEZ 40 1
5/27/2017 NOCHE UCIN 6 GOMEZ DIAZ 41 3
5/27/2017 NOCHE UCIN 5 PINTO VIDALON 35 4
5/28/2017 DIA UCIN 3 RIVEROS SOSA 39 23
5/28/2017 DIA UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 11
5/28/2017 DIA AISLADOS MONTOYA HUASASQUICHE 7
5/28/2017 DIA UCIN 4 PUCHURI FERNANDEZ 40 1
5/28/2017 DIA UCIN 6 GOMEZ DIAZ 41 3
5/28/2017 DIA UCIN 5 PINTO VIDALON 35 4
5/28/2017 NOCHE
5/28/2017 NOCHE
5/28/2017 NOCHE
5/28/2017 NOCHE
5/28/2017 NOCHE
5/28/2017 NOCHE
5/29/2017 DIA UCIN 3 RIVEROS SOSA 39 23
5/29/2017 DIA UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 11
5/29/2017 DIA UCIN 02 MONTOYA HUASASQUICHE 16 7
5/29/2017 DIA UCIN 4 PUCHURI FERNANDEZ 40 1
5/29/2017 DIA UCIN 6 GOMEZ DIAZ 41 3
5/29/2017 DIA UCIN 5 PINTO VIDALON 35 4
5/29/2017 DIA AISLADO 1 GUEVARA PORTILLA 2
5/29/2017 DIA AISLADO 2 BENITES GARCIA 6
5/29/2017 NOCHE UCIN 6 GOMEZ DIAZ 41 5
5/29/2017 NOCHE UCIN 5 PINTO VIDALON 35 6
5/29/2017 NOCHE UCIN 3 RIVEROS SOSA 39 26
5/29/2017 NOCHE UCIN 2 MONTOYA HUASASQUICHE FABRICIO - 16
5/29/2017 NOCHE UCIN7 YAURICASA SOTO 34 14
5/29/2017 NOCHE UCIN 4 CAMARA ZARATE 4124 HORAS
5/29/2017 NOCHE UCIN AISLADOS BENITES GABRIEL - 6 DIAS
5/29/2017 NOCHE UCIN AISLADOS GUEVARA PORTILLA 40 2 DIAS
5/29/2017 NOCHE UCI SANTAMARIA CAJUSOL 24 2 DIAS
5/30/2017 DIA
5/30/2017 DIA
5/30/2017 DIA
5/30/2017 DIA
5/30/2017 DIA
5/30/2017 DIA
5/30/2017 DIA
5/30/2017 DIA UCIN 3 RIVEROS SOSA 39 23
5/30/2017 DIA UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 11
5/30/2017 DIA UCIN 02 MONTOYA HUASASQUICHE 16 7
5/30/2017 DIA UCIN 6 GOMEZ DIAZ 41 3
5/30/2017 DIA UCIN 5 PINTO VIDALON 35 4
5/30/2017 DIA UCIN 4.5 HUAYRE PEREZ 0
5/30/2017 UCIN 04 CAMARA ZARATE RN 2
5/31/2017 DIA UCIN 3 RIVEROS SOSA 39 23
5/31/2017 DIA UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 16
5/31/2017 DIA UCIN 2 MONTOYA HUASASQUICHE 7
5/31/2017 DIA UCIN 6 GOMEZ DIAZ 41 7
5/31/2017 DIA UCIN 5 PINTO VIDALON 35 8
5/31/2017 DIA UCIN 4 HUAYRE PEREZ 39 1
5/31/2017 DIA UCIN CAMARA ZARATE RN 2
5/31/2017 DIA AISLADO HUAMANI ESPINOZA 37 1
5/31/2017 DIA UCI 1 SANTA MARIA 24
5/31/2017 DIA UCIN 3 RIVEROS SOSA 39 23
5/31/2017 DIA UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 16
5/31/2017 DIA UCIN 6 GOMEZ DIAZ 41 7
5/31/2017 DIA UCIN 5 PINTO VIDALON 35 8
5/31/2017 DIA UCIN 4 HUAYRE PEREZ 39 1
5/31/2017 DIA AISLADO HUAMANI ESPINOZA 37 1
CENSO DIARIO DE UCIN NEONATAL
Diana:
TODOS LOS Diana:
DIAGNOSTICOS POR LICENCADA QUE ATENDIO
AL PACIENTE EN EL
DIAGNOSTICO MEDICO ORDEN DENEMS
MERITO EL LICENCIADA
PRINCIPAL SE MUESTRA TURNO
PT 36 SS EGC 37ss / PCA 1.1mm / CIA 3.5mm / HTP / ICTERICI 9 LIC. LILIANA VICENTE
PRIMERO OK
RNAT 40SS /SEPSIS PROBABLE 9 LIC. LILIANA VICENTE
SD. FEBRIL, D/C SEPSIS NEONATAL, DESHIDRATACION HIPERN 9 LIC. LILIANA VICENTE
SD. FEBRIL, D/C SEPSIS NEONATAL 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
SDR D/C BNM 9 LIC. LILIANA VICENTE
ICTERICIA NEONATAL 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
PT 36 SS EGC 37ss / PCA 1.1mm / CIA 3.5mm / HTP / ICTERICI 9 LIC. KARLA
SD. FEBRIL, D/C SEPSIS NEONATAL 9 LIC. KARLA
PT 36 SS EGC 37ss / PCA 1.1mm / CIA 3.5mm / HTP / ICTERICI 9 LIC. MARIANELLA
SD. FEBRIL, D/C SEPSIS NEONATAL 9 LIC. MARIANELLA
PT 36 SS EGC 37ss / PCA 1.1mm / CIA 3.5mm / HTP / ICTERICI 9 LIC. LILIANA VICENTE
RSDR, TTTR. 34 AEG 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
PT 36 SS EGC 37ss / PCA 1.1mm / CIA 3.5mm / HTP / ICTERICI 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
TTRN SUPERADO / SEPSIS NEONATAL 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
SDR: SAP VS TTRN / HTP PROBABLE D/C CCA RNAT 38 SS AE 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 15 LIC. OLIVIA APARI
SDR : TTRN D/C SEPSIS NEONATAL RNAT AEG 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
TTRN SUPERADO / SEPSIS NEONATAL 15 LIC. MILUSKA ACOSTA
SDR: SAP VS TTRN / HTP PROBABLE D/C CCA RNAT 38 SS AE 9 LIC. KARLA ARMAS
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 15 LIC. KARLA ARMAS
SDR : TTRN D/C SEPSIS NEONATAL RNAT AEG 9 LIC. MILUSKA ACOSTA
TTRN SUPERADO / SEPSIS NEONATAL 15 LIC. MARIVEL SULCA
SDR: SAP VS TTRN / HTP PROBABLE D/C CCA RNAT 38 SS AE 9 LIC. MARIVEL SULCA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 15 LIC. FANNY VARGAS
SDR : TTRN D/C SEPSIS NEONATAL RNAT AEG 9 LIC. MARIVEL SULCA
BPN/ HIJO DE MADRE PES/ RN PT 36SS, PEG/A.R. TRANSTORN 9 LIC. FANNY VARGAS
TTRN SUPERADO / SEPSIS NEONATAL 15 LIC. ISABEL PUMARRUMI
SDR: SAP VS TTRN / HTP PROBABLE D/C CCA RNAT 38 SS AE 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 15 LIC. ISABEL PUMARRUMI
SDR : TTRN D/C SEPSIS NEONATAL RNAT AEG 9 LIC. OLIVIA APARI
BPN/ HIJO DE MADRE PES/ RN PT 36SS, PEG/A.R. TRANSTORN 9 LIC. OLIVIA APARI
TTRN SUPERADO / SEPSIS NEONATAL 15 LIC. MARIANELLA
SDR: SAP VS TTRN / HTP PROBABLE D/C CCA RNAT 38 SS AE 9 LIC.VANIA DE LA CRUZ
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 15 LIC. MARIANELLA
SDR : TTRN D/C SEPSIS NEONATAL RNAT AEG 9 LIC.VANIA DE LA CRUZ
BPN/ HIJO DE MADRE PES/ RN PT 36SS, PEG/A.R. TRANSTORN 9 LIC. MARIANELLA
TTRN SUPERADO / SEPSIS NEONATAL 15 LIC. MARIVEL SULCA
SDR: SAP VS TTRN / HTP PROBABLE D/C CCA RNAT 38 SS AE 9 LIC. MARIVEL SULCA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 15 LIC. FANNY VARGAS
BPN/ HIJO DE MADRE PES/ RN PT 36SS, PEG/A.R. TRANSTORN 9 LIC. FANNY VARGAS
TTRN SUPERADO / SEPSIS NEONATAL 15 LIC. LILIANA VICENTE
SDR: SAP VS TTRN / HTP PROBABLE D/C CCA RNAT 38 SS AE 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 15 LIC. LILIANA VICENTE
BPN/ HIJO DE MADRE PES/ RN PT 36SS, PEG/A.R. TRANSTORN 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
TTRN SUPERADO / SEPSIS NEONATAL 15 LIC. MARIANELLA
SDR: SAP VS TTRN / HTP PROBABLE D/C CCA RNAT 38 SS AE 9 LIC. MARIANELLA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 15 LIC. CARMEN TOVAR
BPN/ HIJO DE MADRE PES/ RN PT 36SS, PEG/A.R. TRANSTORN 9 LIC. CARMEN TOVAR
SDR: APNEA DE LA PREMATURIDAD, 12 LIC. MILUSKA ACOSTA
TTRN SUPERADO / SEPSIS NEONATAL 15 LIC. KARLA
SDR: SAP VS TTRN / HTP PROBABLE D/C CCA RNAT 38 SS AE 9 LIC. KARLA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 15 LIC. MILUSKA ACOSTA
BPN/ HIJO DE MADRE PES/ RN PT 36SS, PEG/A.R. TRANSTORN 9 LIC. MILUSKA ACOSTA
SDR: APNEA DE LA PREMATURIDAD, 12 LIC. ELIZABETH URDANIGA
TTRN SUPERADO / SEPSIS NEONATAL 15 LIC. ELIZABETH URDANIGA
SDR: SAP VS TTRN / HTP PROBABLE D/C CCA RNAT 38 SS AE 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 15 LIC. ELIZABETH URDANIGA
BPN/ HIJO DE MADRE PES/ RN PT 36SS, PEG/A.R. TRANSTORN 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
RNT AEG X RPM MAYOR DE 19 HORAS ,D/C SEPSIS 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
SDR BNM D/C SEPSIS NEONATAL 9 LIC. LILIANA VICENTE
SDR: APNEA DE LA PREMATURIDAD, 12 LIC. ISABEL PUMARRUMI
TTRN SUPERADO / SEPSIS NEONATAL 15 LIC. OLIVIA APARI
SDR: SAP VS TTRN / HTP PROBABLE D/C CCA RNAT 38 SS AE 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 15 LIC. ISABEL PUMARRUMI
BPN/ HIJO DE MADRE PES/ RN PT 36SS, PEG/A.R. TRANSTORN 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
RNT AEG X RPM MAYOR DE 19 HORAS ,D/C SEPSIS 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
SDR BNM D/C SEPSIS NEONATAL 9 LIC. OLIVIA APARI
SDR: APNEA DE LA PREMATURIDAD, 9 LIC. MARINA
TTRN SUPERADO / SEPSIS NEONATAL 9 LIC. MILUSKA ACOSTA
BPN/ HIJO DE MADRE PES/ RN PT 36SS, PEG/A.R. TRANSTORN 9 LIC. MILUSKA ACOSTA
RNT AEG X RPM MAYOR DE 19 HORAS ,D/C SEPSIS 9 LIC. MILUSKA ACOSTA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. MARINA
SDR BNM D/C SEPSIS NEONATAL 9 LIC. MARINA
SDR: APNEA DE LA PREMATURIDAD, 9 LIC. ZULAY VAZQUES
TTRN SUPERADO / SEPSIS NEONATAL 9 LIC. MARIVEL SULCA
BPN/ HIJO DE MADRE PES/ RN PT 36SS, PEG/A.R. TRANSTORN 9 LIC. ZULAY VAZQUES
RNT AEG X RPM MAYOR DE 19 HORAS ,D/C SEPSIS 9 LIC. ZULAY VAZQUES
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. ZULAY VAZQUES
SDR BNM D/C SEPSIS NEONATAL 9 LIC. ZULAY VAZQUES
BPN, RNPT 34SS 9 LIC. MARIVEL SULCA
ICTERICIA NEONATAL 9 LIC. ZULAY VAZQUES
SDR: APNEA DE LA PREMATURIDAD, 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
TTRN SUPERADO / SEPSIS NEONATAL 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
BPN/ HIJO DE MADRE PES/ RN PT 36SS, PEG/A.R. TRANSTORN 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
RNT AEG X RPM MAYOR DE 19 HORAS ,D/C SEPSIS 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
SDR BNM D/C SEPSIS NEONATAL 9 LIC. OLIVIA APARI
BPN, RNPT 34SS 9 LIC. OLIVIA APARI
ICTERICIA NEONATAL 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
RNAT PEG D/C RIESGO METABOLICO D/C HIPOGLICEMIA SDR: 15 LIC. OLIVIA APARI
SDR: APNEA DE LA PREMATURIDAD, 9 LIC. DIANA VEGA
TTRN SUPERADO / SEPSIS NEONATAL 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
BPN/ HIJO DE MADRE PES/ RN PT 36SS, PEG/A.R. TRANSTORN 9 LIC. DIANA VEGA
RNT AEG X RPM MAYOR DE 19 HORAS ,D/C SEPSIS 9 LIC. DIANA VEGA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. DIANA VEGA
SDR BNM D/C SEPSIS NEONATAL 9 LIC. ISABEL VASQUEZ
BPN, RNPT 34SS 9 LIC. ISABEL VASQUEZ
RNAT PEG D/C RIESGO METABOLICO D/C HIPOGLICEMIA SDR: 9 LIC. DIANA VEGA
ICTERICIA NEONATAL 9 LIC. DIANA VEGA
SDR: APNEA DE LA PREMATURIDAD, 9 LIC. DIANA VEGA
BPN/ HIJO DE MADRE PES/ RN PT 36SS, PEG/A.R. TRANSTORN 9 LIC. DIANA VEGA
RNT AEG X RPM MAYOR DE 19 HORAS ,D/C SEPSIS 9 LIC. DIANA VEGA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. DIANA VEGA
SDR BNM D/C SEPSIS NEONATAL 9 LIC. ISABEL VASQUEZ
BPN, RNPT 34SS 9 LIC. ISABEL VASQUEZ
ICTERICIA NEONATAL 9 LIC. DIANA VEGA
SDR: APNEA DE LA PREMATURIDAD, 9 LIC. VERONICA CALLATA
BPN/ HIJO DE MADRE PES/ RN PT 36SS, PEG/A.R. TRANSTORN 9 LIC. VERONICA CALLATA
RNT AEG X RPM MAYOR DE 19 HORAS ,D/C SEPSIS 9 LIC. VERONICA CALLATA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. VERONICA CALLATA
SDR BNM D/C SEPSIS NEONATAL 9 LIC. LILIANA VICENTE
BPN, RNPT 34SS 9 LIC ELIZABETH URDANIGA
SINDROME FEBRIL/DESHIDRATACION/ D/C HIPERNATREMIA 15 LIC. VERONICA CALLATA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. MARIANELLA DIAZ
SDR BNM D/C SEPSIS NEONATAL 9 LIC. MARIANELLA DIAZ
BPN, RNPT 34SS 9 LIC. MARIANELLA DIAZ
SINDROME FEBRIL/DESHIDRATACION/ D/C HIPERNATREMIA 15 LIC. MARIANELLA DIAZ
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. MILUSKA ACOSTA
SDR BNM D/C SEPSIS NEONATAL 9 LIC. KARLA ARMAS
BPN, RNPT 34SS 9 LIC. MILUSKA ACOSTA
SINDROME FEBRIL/DESHIDRATACION/ D/C HIPERNATREMIA 15 LIC. KARLA ARMAS
BPN, RNPT 34SS 9 LIC ELIZABETH URDANIGA
SINDROME FEBRIL/DESHIDRATACION/ D/C HIPERNATREMIA 15 LIC. LILIANA VICENTE
BPN, RNPT 34SS 9 LIC OLIVIA APARI
SINDROME FEBRIL/DESHIDRATACION/ D/C HIPERNATREMIA 15 LIC OLIVIA APARI
BPN, RNPT 34SS 9 LIC OLIVIA APARI
SINDROME FEBRIL/DESHIDRATACION/ D/C HIPERNATREMIA 15 LIC OLIVIA APARI
BPN, RNPT 34SS 9 LIC. MARIVEL SULCA
SDR: TTRN REMITIDO RNT 40SS AEG 9 LIC FANNY VARGAS
BPN, RNPT 34SS 9 LIC. TATIANA LICERA
SDR: TTRN REMITIDO RNT 40SS AEG 9 LIC. PUMARRUMI
BPN, RNPT 34SS 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
SALAM / SEPSIS PROBABLE / RNT GEG 12 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
BPN, RNPT 34SS 9 LIC FANNY VARGAS
SALAM / SEPSIS PROBABLE / RNT GEG 12 LIC FANNY VARGAS
ICTETRICIA NEONATAL 9 LIC. LILIANA VICENTE
RNPT 34 SS /BPN /HIJO DE MADRE CON PREECLAMPSIA 15 LIC. VERONICA CALLATA
BPN, RNPT 34SS 9 LIC. LILIANA VICENTE
SALAM / SEPSIS PROBABLE / RNT GEG 12 LIC. LILIANA VICENTE
RNPT 34 SS /BPN /HIJO DE MADRE CON PREECLAMPSIA 15 LIC. TATIANA LICERA
ICTETRICIA NEONATAL 9 LIC. MARINA CHUQUIMBLAQUE
RNPT 34 SS /BPN /HIJO DE MADRE CON PREECLAMPSIA 15 LIC. KARLA
ICTETRICIA NEONATAL 9 LIC. KARLA
RNPT 34 SS /BPN /HIJO DE MADRE CON PREECLAMPSIA 15 LIC. KARLA
RNPT 35 / BPN / SEPSIS TEMPRANA 15 LIC. KARLA ARMAS
RNPT 34 SS /BPN /HIJO DE MADRE CON PREECLAMPSIA 15 LIC. KARLA ARMAS
SEPSIS IM/ SDR : ICC / CCA : CIV - HTP / HERIDA EN MANO EN 12 LIC. KARLA ARMAS
RNPT 35 / BPN / SEPSIS TEMPRANA 15 LIC. KARLA ARMAS
RNPT 34 SS /BPN /HIJO DE MADRE CON PREECLAMPSIA 15 LIC. KARLA ARMAS
SEPSIS IM/ SDR : ICC / CCA : CIV - HTP / HERIDA EN MANO EN 12 LIC. KARLA ARMAS
RNPT 35 / BPN / SEPSIS TEMPRANA 15 LIC. FANNY VARGAS
RNPT 34 SS /BPN /HIJO DE MADRE CON PREECLAMPSIA 15 LIC. FANNY VARGAS
SEPSIS IM/ SDR : ICC / CCA : CIV - HTP / HERIDA EN MANO EN 12 LIC. MARIVEL SULCA
RNPT 35 / BPN / SEPSIS TEMPRANA 15 LIC. YOHANA ARCE
SEPSIS IM/ SDR : ICC / CCA : CIV - HTP / HERIDA EN MANO EN 12 LIC. ISABEL PUMARRUMI
ENCEFALOPATIA NEONATAL D/C MEC / SEPSIS NEONATAL TARDI 9 LIC. MARINA CHUQUIMBLAQUE
RNPT 35 / BPN / SEPSIS TEMPRANA 15 LIC. YOHANA ARCE
SEPSIS IM/ SDR : ICC / CCA : CIV - HTP / HERIDA EN MANO EN 12 LIC. ISABEL PUMARRUMI
RNPT 35 / BPN / SEPSIS TEMPRANA 15 LIC. MARIVEL SULCA
SEPSIS IM/ SDR : ICC / CCA : CIV - HTP / HERIDA EN MANO EN 12 LIC. MARIVEL SULCA
RNAT AEG SDR D/C TRANSTORNO METABOLICO D/C HIPOGLIC 12 LIC. ELIZABETH URDANIGA
RNPT 35 / BPN / SEPSIS TEMPRANA 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
SEPSIS IM/ SDR : ICC / CCA : CIV - HTP / HERIDA EN MANO 12 LIC. ELIZABETH URDANIGA
SIFILIS CONGENITA/ HIDROCELE 15 LIC. ELIZABETH URDANIGA
RNPT 34 SS/ BPN / SDR/EMH/NEUMONIA 34 LIC. MARIANELLA DIAZ
RNAT AEG SDR/ SEPSIS PROBABLE/BAJO PESO AL NACER 15 LIC. MARIANELLA DIAZ
RNPT 35 / BPN / SEPSIS TEMPRANA 15 LIC. LIZET CONDORI
SEPSIS NEONATAL 12 LIC. LIZET CONDORI
SIFILIS CONGENITA/ HIDROCELE 15 LIC. LIZET CONDORI
D/C SEPSIS NEONATAL 15 LIC. LIZET CONDORI
D/C SEPSIS NEONATAL 15 LIC. KARLA ARMAS
RNPT 34 SS/ BPN / SDR/EMH/NEUMONIA 34 LIC. MILUSKA ACOSTA
RNAT AEG SDR/ SEPSIS PROBABLE/BAJO PESO AL NACER 15 LIC. MILUSKA ACOSTA
RNPT 35 / BPN / SEPSIS TEMPRANA 15 LIC. KARLA ARMAS
SEPSIS NEONATAL 12 LIC. KARLA ARMAS
SIFILIS CONGENITA/ HIDROCELE 15 LIC. KARLA ARMAS
D/C SEPSIS NEONATAL 15
RNPT 34 SS/ BPN / SDR/EMH/NEUMONIA 34
RNAT AEG SDR/ SEPSIS PROBABLE/BAJO PESO AL NACER 15
RNPT 35 / BPN / SEPSIS TEMPRANA 15 LIC. KARLA ARMAS
SEPSIS NEONATAL 12 LIC. KARLA ARMAS
SIFILIS CONGENITA/ HIDROCELE 15 LIC. KARLA ARMAS

D/C SEPSIS NEONATAL 15 LIC. MILUSKA


RNPT 34 SS/ BPN / SDR/EMH/NEUMONIA 34 LIC. MILUSKA
RNAT AEG SDR/ SEPSIS PROBABLE/BAJO PESO AL NACER 15 LIC. MILUSKA
RNPT 35 / BPN / SEPSIS TEMPRANA 15 LIC. MILUSKA
SEPSIS NEONATAL 12 LIC. MILUSKA
SIFILIS CONGENITA/ HIDROCELE 15 LIC. MILUSKA
D/C SEPSIS NEONATAL 15 LIC. MARIVEL SULCA
RNPT 34 SS/ BPN / SDR/EMH/NEUMONIA 15 LIC. FANNY VARGAS
RNAT AEG SDR/ SEPSIS PROBABLE/BAJO PESO AL NACER 9 LIC. FANNY VARGAS
SEPSIS NEONATAL 12 LIC. MARIVEL SULCA
D/C SEPSIS NEONATAL 15 LIC PUMARRUMI
RNPT 34 SS/ BPN / SDR/EMH/NEUMONIA 15 LIC. TATIANA
RNAT AEG SDR/ SEPSIS PROBABLE/BAJO PESO AL NACER 9 LIC TATIANA
SEPSIS NEONATAL 12 LIC. PUMARRUMI
RNAT 40SS TAQUIPNEA TRANTORIA LIC. DENISSE FLORES
RN 41 SS GEG TAQUIPNEA TRANSITORIA LIC FANNY VARGAS
D/C SEPSIS NEONATAL 15 LIC. DENISSE FLORES
SEPSIS NEONATAL 12 LIC. DENISSE FLORES
RNAT AEG SDR/ SEPSIS PROBABLE/BAJO PESO AL NACER 9 LIC. FANNY VARGAS
RNPT 34 SS/ BPN / SDR/EMH/NEUMONIA 15 LIC. FANNY VARGAS
NATAL TARDIA X INCOMPATIBILIDAD 0+ - B+, D/C SEPSIS NEONATAL, D/C TRANSTORNO
LIC. FANNY
METABOLICO
VARGAS
RNAT 40SS TAQUIPNEA TRANTORIA LIC. MARIVEL SULCA
RN 41 SS GEG TAQUIPNEA TRANSITORIA LIC FANNY VARGAS
D/C SEPSIS NEONATAL 15 LIC. MARIVEL SULCA
SEPSIS NEONATAL 12 LIC. MARIVEL SULCA
RNAT AEG SDR/ SEPSIS PROBABLE/BAJO PESO AL NACER 9 LIC. FANNY VARGAS
RNPT 34 SS/ BPN / SDR/EMH/NEUMONIA 15 LIC. FANNY VARGAS
NATAL TARDIA X INCOMPATIBILIDAD 0+ - B+, D/C SEPSIS NEONATAL, D/C TRANSTORNO
LIC. FANNY
METABOLICO
VARGAS
RNAT 40SS TAQUIPNEA TRANTORIA LIC VERONICA CALLATA
D/C SEPSIS NEONATAL 15 LIC VERONICA CALLATA
SEPSIS NEONATAL 12 LIC VERONICA CALLATA
RNAT AEG SDR/ SEPSIS PROBABLE/BAJO PESO AL NACER 9 LIC VERONICA CALLATA
RNPT 34 SS/ BPN / SDR/EMH/NEUMONIA 15 LIC. LILIANA VICENTE
NATAL TARDIA X INCOMPATIBILIDAD 0+ - B+, D/C SEPSIS NEONATAL, D/C TRANSTORNO
LIC. LILIANA
METABOLICO
VICENTE
SDR AEG SALM SEPSIS NEONATAL LIC VERONICA CALLATA
RNAT 40SS TAQUIPNEA TRANTORIA 9 LIC. KARLA ARMAS
D/C SEPSIS NEONATAL 15 LIC. KARLA ARMAS
SEPSIS NEONATAL 12 LIC. MILUSKA ACOSTA
RNAT AEG SDR/ SEPSIS PROBABLE/BAJO PESO AL NACER 9 LIC. KARLA ARMAS
RNPT 34 SS/ BPN / SDR/EMH/NEUMONIA 15 LIC. KARLA ARMAS
NATAL TARDIA X INCOMPATIBILIDAD 0+ - B+, D/C SEPSIS NEONATAL, D/C TRANSTORNO
LIC. MILUSKA
METABOLICO
ACOSTA
SDR AEG SALM SEPSIS NEONATAL 15 LIC. MILUSKA ACOSTA
RN41SS, MACROSOMICO, TTRN, ICTERICIA NEONATAL, SEPSIS PROBA LIC. MILUSKA ACOSTA
RNPT 35SS TTRN, SEPSIS PROBABLE 15 LIC. MILUSKA ACOSTA
SEPSIS NEONATAL 12 LIC.ISABEL PUMARRUMI
RNPT 34 SS/ BPN / SDR/EMH/NEUMONIA 15 LIC.ISABEL PUMARRUMI
NATAL TARDIA X INCOMPATIBILIDAD 0+ - B+, D/C SEPSIS NEONATAL, D/C TRANSTORNO
LIC.ISABEL
METABOLICO
PUMARRUMI
SDR AEG SALM SEPSIS NEONATAL 15 LIC.ISABEL PUMARRUMI
RN41SS, MACROSOMICO, TTRN, ICTERICIA NEONATAL, SEPSIS PROBA LIC.ISABEL PUMARRUMI
RNPT 35SS TTRN, SEPSIS PROBABLE 15 LIC.ISABEL PUMARRUMI
SEPSIS NEONATAL 12 LIC.NOEMI RODRIGUEZ
RNPT 34 SS/ BPN / SDR/EMH/NEUMONIA 15 LIC.ISABEL PUMARRUMI
NATAL TARDIA X INCOMPATIBILIDAD 0+ - B+, D/C SEPSIS NEONATAL, D/C TRANSTORNO
LIC.ISABEL
METABOLICO
PUMARRUMI
SDR AEG SALM SEPSIS NEONATAL 15 LIC.NOEMI RODRIGUEZ
RN41SS, MACROSOMICO, TTRN, ICTERICIA NEONATAL, SEPSIS PROBA LIC.ISABEL PUMARRUMI
RNPT 35SS TTRN, SEPSIS PROBABLE 15 LIC.ISABEL PUMARRUMI

SEPSIS NEONATAL 12 LIC. MARIVEL SULCA


RNPT 34 SS/ BPN / SDR/EMH/NEUMONIA 15 LIC. MARIVEL SULCA
NATAL TARDIA X INCOMPATIBILIDAD 0+ - B+, D/C SEPSIS NEONATAL, D/C TRANSTORNO
LIC. MARIVEL
METABOLICO
SULCA
SDR AEG SALM SEPSIS NEONATAL 15 LIC. MARIVEL SULCA
RN41SS, MACROSOMICO, TTRN, ICTERICIA NEONATAL, SEPSIS PROBA LIC. MARIVEL SULCA
RNPT 35SS TTRN, SEPSIS PROBABLE 15 LIC. MARIVEL SULCA
ICTERICIA NEONATAL 9 LIC. FANNY VARGAS
ICTERICIA NEONATAL 9 LIC. FANNY VARGAS
RNAT 41 SS MACROSOMIA TTRN SEPSIS NEONATAL 9 LIC.VERONICA CALLATA
TTRN SOPLO CARDIACO II S/G 18 LIC.VERONICA CALLATA
RNAT 39 SS AEG SD DOWN CCI:HPT CIV 12 LIC.VERONICA CALLATA
ENCEFALOPATIA PROBABLE POR HIPERBILIRRUBINREMIA LIC.VERONICA CALLATA
RNPT 34 SS BPN / SEPSIS PROBABLE TRATADA , RECUPERACIO 9 LIC. OLIVIA APARI
SINDROME FEBRIL D/C SEPSIS NEONATAL 9 LIC. OLIVIA APARI
ICTERICIA NEONATAL D/C DESHIDRATACION / PREMATURO TAR 9 LIC. OLIVIA APARI
ICTERICIA NEONATAL D/C HEMOLISIS X ISOINMUNIZACION 9 LIC. OLIVIA APARI
RNP EXTREMO MUY BAJO PESO AL NACIMIENTO / SEPSIS PROBA 27 LIC. PUMARRUMI
SEPSIS NEONATAL 12 LIC. MARIVEL SULCA
RNPT 34 SS/ BPN / SDR/EMH/NEUMONIA 9 LIC. MARIVEL SULCA
NATAL TARDIA X INCOMPATIBILIDAD 0+ - B+, D/C SEPSIS NEONATAL, D/C TRANSTORNO
LIC. MARIVEL
METABOLICO
SULCA
RN41SS, MACROSOMICO, TTRN, ICTERICIA NEONATAL, SEPSIS PROBA LIC. MARIVEL SULCA
RNPT 35SS TTRN, SEPSIS PROBABLE 15 LIC. MARIVEL SULCA
RNPT AEG, AR RPM MAYOR A 29 HORAS 9 LIC. SULAY VASQUEZ
RNAT AEG , AR CPN INADECUADO 9 LIC. SULAY VASQUEZ
FENOTIPO DOWN/ HERIDA ANTEBRAZO DRECHO 9 LIC. VERONICA CALLATA
RECUPERACION NUTRICIONAL/ SDR /TTRN/SEPSIS NEONATAL 9 LIC. VERONICA CALLATA
NATAL TARDIA X INCOMPATIBILIDAD 0+ - B+, D/C SEPSIS NEONATAL, D/C TRANSTORNO
9 LIC. VERONICA
METABOLICO
CALLATA
RN41SS, MACROSOMICO, TTRN, ICTERICIA NEONATAL, SEPSIS 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
RNPT 35SS TTRN, SEPSIS PROBABLE 18 LIC. ELIZABETH URDANIGA
RNPT AEG, AR RPM MAYOR A 29 HORAS 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
RNAT AEG , AR CPN INADECUADO 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
TRANSTORNO DE LA SUCCION -DEGLUCION D/C EFECTO DE SE 9 LIC. VERONICA CALLATA
SDR/EMH/ICTERICIA MULTIFACTORIAL/TRAUMA OBSTETRICO 33 LIC.LILIANA VICENTE
FENOTIPO DOWN/ HERIDA ANTEBRAZO DRECHO 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
RECUPERACION NUTRICIONAL/ SDR /TTRN/SEPSIS NEONATAL 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
RN41SS, MACROSOMICO, TTRN, ICTERICIA NEONATAL, SEPSIS 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
RNPT 35SS TTRN, SEPSIS PROBABLE 18 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
RNPT AEG, AR RPM MAYOR A 29 HORAS 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
TRANSTORNO DE LA SUCCION -DEGLUCION D/C EFECTO DE SE 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
Diana: Diana:
LICENCADA QUEMEDICO
ATENDIO
QUE ATENDIO AL
AL PACIENTE ENPACIENTE
MEDICO EN EL OBSERVACIONES
EL TURNO
TURNO
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR ALTA
DR. AGUILAR ALTA
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR ALTA
DR. AGUILAR ALTA
DR. CONDORI
DR. CONDORI ALTA
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR ALTA
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. ROSA GARCIA
DR. ROSA GARCIA
DR. ROSA GARCIA
DR. ROSA GARCIA
DR. ROSA GARCIA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA ALTA
DR. MONCADA
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. RAMOS EX. BILIRRUBINA
DR. RAMOS EX. BILIRRUBINA
DR. RAMOS
DR. RAMOS EX. BILIRRUBINA
DR. ROSA GARCIA
DR. ROSA GARCIA
DR. ROSA GARCIA
DR. ROSA GARCIA
DR. VIZCARRA PENDIENTE HEMOGRAMA Y PCR
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA TOMAR HEMOGRAGAMA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA HMG PCR
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. AGUILAR/ CONDORI
DR. AGUILAR/ CONDORI
DR. AGUILAR/ CONDORI
DR. AGUILAR/ CONDORI
DR. AGUILAR/ CONDORI
DR. AGUILAR/ CONDORI
DR. AGUILAR/ CONDORI
DR. AGUILAR/ CONDORI
DR. CONDORI
DR. CONDORI
DR. CONDORI
DR. CONDORI
DR. CONDORI
DR. CONDORI
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. AGUILAR
DR. VIZCARRA
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR PASA A/C
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR. AGUILAR
DR MONCADA ALTA
DR MONCADA ALTA
DR MONCADA ALTA
DR MONCADA
DR MONCADA
DR MONCADA
DR MONCADA
DR MONCADA
DR MONCADA
DR MONCADA
DR MONCADA
DR AGUILAR ALTA
DR AGUILAR ALTA
DR AGUILAR
DR AGUILAR
DR MONCADA
DR MONCADA
DR AGUILAR
DR AGUILAR
DR AGUILAR
DR AGUILAR
DR CONDORI
DR CONDORI
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. CONDORI
DR. CONDORI CON CBN HASTA LAS 3 Y 30 PM
DR. MONCADA
DR. MONCADA CON CBN HASTA LAS 3 Y 30 PM
DOC. AGUILAR INGRESO
DR. MONCADA
DR. MONCADA ALTA
DR. MONCADA ALTA
DOC. AGUILAR
DOC. AGUILAR
DOC. AGUILAR
DOC. AGUILAR ALTA
DOC. AGUILAR
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DOC. AGUILAR
DOC. AGUILAR alta 19/5/17
DOC. AGUILAR
DOC. AGUILAR
DOC. AGUILAR
DOC. AGUILAR
DOC. AGUILAR
DOC. AGUILAR
DRA. GARCIA
DRA. GARCIA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA INGRESA A LAS 3:00AM
DR. MONCADA
DR. CONDORI
DR.CONDORI
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA

DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. MONCADA
DR. SOTO
DR. SOTO
DR. SOTO
DR. SOTO
DR. SOTO
DR. SOTO
DR. SOTO
DR. SOTO
DR PEREYRA
DR PEREYRA
DR PEREYRA
DR PEREYRA
DR PEREYRA
DR PEREYRA
DR PEREYRA
DR. TANDAZO
DR. TANDAZO
DR. TANDAZO
DR. TANDAZO
DR. TANDAZO
DR. TANDAZO
DR. TANDAZO
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. VIZCARRA
DR. RAMOS ALTA
DR. RAMOS ALTA
DR. RAMOS
DR. RAMOS ALTA
DR. RAMOS
DR. RAMOS
DR. RAMOS
DR. RAMOS
DR. RAMOS
DR. RAMOS
DR. RAMOS
DR. RAMOS
DR. RAMOS
DR. RAMOS
DR. RAMOS
DR. RAMOS
DR. RAMOS
DR. RAMOS
DR. RAMOS
DR. RAMOS
DR. RAMOS

DR. SOTO IC CARDIOLOGIA (ECOCARDIO) - IC TERAPIA FISICA :


DR. SOTO
DR. SOTO IC CARDIOLOGIA (ECOCARDIO) - IC TERAPIA FISICA :
DR. SOTO ALTA HOISPITALARIA
DR. SOTO
DR. SOTO IC CARDIOLOGIA (ECOCARDIO) - IC TERAPIA FISICA :
DR. SOTO
DR. SOTO
DR.SOTO
DR.SOTO
DR.SOTO
DR.SOTO
DR. SOTO
DR. SOTO
DR. SOTO
DR. SOTO
DR. SOTO
DR. PEREYRA IC CARDIOLOGIA (ECOCARDIO) - IC TERAPIA FISICA : 02/06
DR. PEREYRA
DR. PEREYRA IC CARDIOLOGIA (ECOCARDIO) - IC TERAPIA FISICA : 02/06
DR. PEREYRA
DR. PEREYRA IC CARDIOLOGIA (ECOCARDIO) -
DR. PEREYRA
DR. PEREYRA
DR.SOTO IC TERAPIA FISICA : 02/06
DR.RAMOS
DR. RAMOS ALTA
DR. RAMOS
DR. RAMOS IC CARDIOLOGIA (ECOCARDIO) -
DR. RAMOS
DR. RAMOS ALTA
DR. SOTO
DR.RAMOS
DR.RAMOS IC TERAPIA FISICA : 02/06
DR.RAMOS
DR.RAMOS
DR.RAMOS IC CARDIOLOGIA (ECOCARDIO) -
DR.RAMOS
DR.RAMOS
EDAD
UNIDAD O NOMBRE Y APELLIDOS DE ACTUA
FECHA TURNO CAMA PACIENTE EG L
6/1/2017 DIA UCIN 3 RIVEROS SOSA 39 23
6/1/2017 DIA UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 16
6/1/2017 DIA UCIN 6 GOMEZ DIAZ 41 7
6/1/2017 DIA UCIN 5 PINTO VIDALON 35 8
6/1/2017 DIA UCIN 4 HUAYRE PEREZ 39 1
6/1/2017 DIA AISLADO HUAMANI ESPINOZA 37 1
6/1/2017 DIA UCIN 4 CHILENO ROMAN 40 1
6/1/2017 DIA UCIN 6 AGESTO MENDOZA 38 2
6/1/2017 NOCHE UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 16
6/1/2017 NOCHE UCIN 5 PINTO VIDALON 35 8
6/1/2017 NOCHE UCIN 4 CHILENO ROMAN 40 1
6/1/2017 NOCHE UCIN 6 AGESTO MENDOZA 38 2
6/2/2017 DIA UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 16
6/2/2017 DIA UCIN 5 PINTO VIDALON 35 8
6/2/2017 DIA UCIN 4 CHILENO ROMAN 40 1
6/2/2017 DIA UCIN 6 AGESTO MENDOZA 38 2
6/2/2017 NOCHE
6/2/2017 NOCHE
6/2/2017 NOCHE
6/2/2017 NOCHE
6/3/2017 DIA UCIN 7 YAURICASA SOTO 34 17
6/3/2017 DIA UCIN 5 PINTO VIDALON 35 9
6/3/2017 DIA UCIN 4 CHILENO ROMAN 40 2
6/3/2017 DIA UCIN 6 AGESTO MENDOZA 38 3
6/3/2017 DIA UCIN 5 PINTO VIDALON 35 9
6/3/2017 DIA UCIN 4 CHILENO ROMAN 40 2
6/3/2017 DIA UCIN 6 AGESTO MENDOZA 38 3
6/4/2017 DIA UCIN 5 PINTO VIDALON 35 10
6/4/2017 DIA UCIN 4 CHILENO ROMAN 40 3
6/4/2017 DIA UCIN 6 AGESTO MENDOZA 38 4
6/4/2017 DIA UCIN AISLAD LIMAQUISPE VALDIVIA 40 1
6/4/2017 DIA UCIN3 LICHUI JAYO 38 9
6/4/2017 NOCHE UCIN 2 AGESTO MENDOZA 38 4
6/4/2017 NOCHE UCIN 3 LICHUI JAYO 38 9
6/4/2017 NOCHE UCIN 4 CHILENO ROMAN 40 3
6/4/2017 NOCHE UCIN 5 PINTO VIDALON 35 10
6/4/2017 NOCHE UCIN 6 LIMAQUISPE VALDIVIA 40 1
6/5/2017 DIA UCIN 2 AGESTO MENDOZA 38 5
6/5/2017 DIA UCIN 3 LICHUI JAYO 38 10
6/5/2017 DIA UCIN 4 CHILENO ROMAN 40 4
6/5/2017 DIA UCIN 5 PINTO VIDALON 35 13
6/5/2017 DIA UCIN AISLAD LIMAQUISPE VALDIVIA 40 2
6/5/2017 DIA UCIN AISLAD SAUE SAUE 40 2
6/5/2017 NOCHE UCIN 2 AGESTO MENDOZA 38 5
6/5/2017 NOCHE UCIN 3 LICHUI JAYO 38 10
6/5/2017 NOCHE UCIN 4 CHILENO ROMAN 40 4
6/5/2017 NOCHE UCIN 5 PINTO VIDALON 35 13
6/5/2017 NOCHE UCIN AISLAD LIMAQUISPE VALDIVIA 40 2
6/6/2017 DIA UCIN 2 AGESTO MENDOZA 38 6
6/6/2017 DIA UCIN 3 LICHUI JAYO 38 11
6/6/2017 DIA UCIN 4 CHILENO ROMAN 40 5
6/6/2017 DIA UCIN 5 PINTO VIDALON 35 14
6/6/2017 DIA UCIN AISLAD LIMAQUISPE VALDIVIA 40 3
6/6/2017 NOCHE UCIN 5 PINTO VIDALON 35 14
6/7/2017 DIA UCIN 5 PINTO VIDALON 35 15
6/7/2017 NOCHE UCIN 5 PINTO VIDALON 35 15
6/7/2017 NOCHE AISLADO SANDOVAL VALENCIA 41 RN
6/8/2017 DIA UCIN 5 PINTO VIDALON 35 15
6/8/2017 DIA AISLADO SANDOVAL VALENCIA 41 RN
6/8/2017 NOCHE UCIN 5 PINTO VIDALON 35 15
6/8/2017 NOCHE AISLADO SANDOVAL VALENCIA 41 RN
6/9/2017 DIA UCIN 5 PINTO VIDALON 35 17
6/9/2017 DIA AISLADO SANDOVAL VALENCIA 41 2
6/9/2017 DIA UCIN 3 JULCA PORTILLA 37 2
6/9/2017 NOCHE UCIN 5 PINTO VIDALON 35 17
6/9/2017 NOCHE AISLADO SANDOVAL VALENCIA 41 2
6/9/2017 NOCHE UCIN 3 JULCA PORTILLA 37 2
6/9/2017 NOCHE UCIN 2 GUERRERO MONTES 39 RN
6/9/2017 NOCHE UCIN 1 QUIROZ ROJAS 40 1
6/10/2017 DIA
6/10/2017 DIA
6/10/2017 DIA
6/10/2017 DIA
6/10/2017 DIA
6/10/2017 NOCHE UCIN 5 PINTO VIDALON 35 18
6/10/2017 NOCHE AISLADO SANDOVAL VALENCIA 41 3
6/10/2017 NOCHE UCIN 3 JULCA PORTILLA 37 3
6/10/2017 NOCHE UCIN 2 GUERRERO MONTES 39 1
6/11/2017 NOCHE UCIN 5 PINTO VIDALON 35 19
6/11/2017 NOCHE AISLADO SANDOVAL VALENCIA 41 4
6/11/2017 NOCHE UCIN 3 JULCA PORTILLA 37 4
6/11/2017 NOCHE UCIN 2 GUERRERO MONTES 39 2
6/11/2017 NOCHE AISLADO PINTO VIDALON 35 19
6/11/2017 NOCHE UCIN 1 SANDOVAL VALENCIA 41 4
6/11/2017 NOCHE UCIN 3 JULCA PORTILLA 37 4
6/11/2017 NOCHE UCI RAMOS MORI 34 8
6/11/2017 NOCHE UCIN 2 ZAVALA CASTRO 34 0
6/12/2017 DIURNO AISLADO PINTO VIDALON 37 20
6/12/2017 DIURNO UCIN 1 SANDOVAL VALENCIA 41 4
6/12/2017 DIURNO UCIN 3 JULCA PORTILLA 37 5
6/12/2017 DIURNO UCI RAMOS MORI 35 9
6/12/2017 DIURNO UCIN 2 ZAVALA CASTRO 36 0
6/12/2017 DIURNO UCI3 DIAZ PEREZ 39 3
6/12/2017 NOCHE UCIN 1 SANDOVAL VALENCIA 41 4
6/12/2017 NOCHE UCIN 7 RAMOS MORI 35 9
6/12/2017 NOCHE UCIN 2 ZAVALA CASTRO 36 0
6/12/2017 NOCHE UCIN3 DIAZ PEREZ 39 3
6/12/2017 NOCHE UCIN 4 BACILO MATOS 39 RN
6/13/2017 DIURNO UCIN 3 SANDOVAL VALENCIA 41 5
6/13/2017 DIURNO UCIN 7 RAMOS MORI 35 10
6/13/2017 DIURNO UCIN 2 ZAVALA CASTRO 36 1
6/13/2017 DIURNO UCIN3 DIAZ PEREZ 39 4
6/13/2017 DIURNO UCIN 4 BACILO MATOS 39 0
6/13/2017 DIURNO AISLADO PINTO VIDALON 37 21
6/13/2017 NOCHE UCIN 3 SANDOVAL VALENCIA 41 5
6/13/2017 NOCHE UCIN 7 RAMOS MORI 35 10
6/13/2017 NOCHE UCIN 2 ZAVALA CASTRO 36 1
6/13/2017 NOCHE UCIN3 DIAZ PEREZ 39 4
6/13/2017 NOCHE UCIN 4 BACILO MATOS 39 0
6/13/2017 NOCHE AISLADO PINTO VIDALON 37 21
6/13/2017 NOCHE UCIN QUISPE CCOAS 40 0
6/14/2017 NOCHE UCIN 3 SANDOVAL VALENCIA 41 6
6/14/2017 NOCHE UCIN 7 RAMOS MORI 35 11
6/14/2017 NOCHE UCIN 2 ZAVALA CASTRO 36 2
6/14/2017 NOCHE UCIN3 DIAZ PEREZ 39 5
6/14/2017 NOCHE UCIN 4 BACILO MATOS 39 1
6/14/2017 NOCHE UCIN QUISPE CCOAS 40 1
6/14/2017 NOCHE UCIN 7 RAMOS MORI 35 11
6/14/2017 NOCHE UCIN 2 ZAVALA CASTRO 36 2
6/14/2017 NOCHE UCIN3 PINTO VIDALON 39 5
6/14/2017 NOCHE UCIN 4 BACILO MATOS 39 1
6/14/2017 NOCHE UCIN QUISPE CCOAS 40 1
6/15/2017 DIA UCIN 7 RAMOS MORI 35 12
6/15/2017 DIA UCIN 2 ZAVALA CASTRO 36 3
6/15/2017 DIA UCIN3 PINTO VIDALON 39 21
6/15/2017 DIA UCIN 4 BASILO MATOS 39 2
6/15/2017 DIA UCIN QUISPE CCOAS 40 2
6/15/2017 DIA UCIN GUTIERREZ LOYOLA 39 3
6/15/2017 NOCHE UCIN 7 RAMOS MORI 35 12
6/15/2017 NOCHE UCIN3 PINTO VIDALON 39 21
6/15/2017 NOCHE UCIN 4 BASILIO MATOS 39 1
6/15/2017 NOCHE UCIN QUISPE CCOAS 40 2
6/15/2017 NOCHE UCIN GUTIERREZ LOYOLA 39 3
6/16/2017 NOCHE UCIN 7 RAMOS MORI 35 13
6/16/2017 NOCHE UCIN3 PINTO VIDALON 39 22
6/16/2017 NOCHE UCIN 4 BASILO MATOS 39 3
6/16/2017 NOCHE UCIN QUISPE CCOAS 40 3
6/16/2017 NOCHE UCIN GUTIERREZ LOYOLA 39 4
6/16/2017 NOCHE UCIN 7 RAMOS MORI 35 13
6/16/2017 NOCHE UCIN3 PINTO VIDALON 39 23
6/16/2017 NOCHE UCIN 4 BASILIO MATOS 39 3
6/16/2017 NOCHE UCIN QUISPE CCOAS 40 3
6/17/2017 DIA UCIN 7 RAMOS MORI 35 14
6/17/2017 DIA UCIN3 PINTO VIDALON 39 24
6/17/2017 DIA UCIN QUISPE CCOAS 40 4
6/17/2017 NOCHE UCIN 4 RAMOS MORI 35 14
6/17/2017 NOCHE UCIN QUISPE CCOAS 40 4
6/18/2017 DIURNO UCIN 4 RAMOS MORI 35 15
6/18/2017 DIURNO UCIN 5 QUISPE CCOAS 40 5
6/18/2017 NOCHE UCIN 4 RAMOS MORI 35 15
6/18/2017 NOCHE UCIN 5 QUISPE CCOAS 40 5
6/18/2017 NOCHE UCIN 3 PAITAN YAHUARCANI 38 3
6/18/2017 NOCHE UCIN 1 COLFER ANICAMA 33 5
6/19/2017 DIURNO UCIN 4 RAMOS MORI 35 16
6/19/2017 DIURNO UCIN 5 QUISPE CCOAS 40 6
6/19/2017 DIURNO UCIN 3 PAITAN YAHUARCANI 38 4
6/19/2017 DIURNO UCIN 1 COLFER ANICAMA 33 6
6/19/2017 NOCHE UCIN 3 PAITAN YAHUARCANI 38 4
6/19/2017 NOCHE UCIN 1 COLFER ANICAMA 33 6
6/20/2017 DIURNO UCIN 3 PAITAN YAHUARCANI 38 4
6/20/2017 DIURNO UCIN 1 COLFER ANICAMA 33 6
6/20/2017 NOCHE UCIN 3 PAITAN YAHUARCANI 38 5
6/20/2017 NOCHE UCIN 1 COLFER ANICAMA 33 7
6/20/2017 NOCHE UCIN 2 GUERRERO PACHECO 38 0
6/21/2017 DIA UCIN 3 PAITAN YAHUARCANI 38 6
6/21/2017 DIA UCIN 1 COLFER ANICAMA 33 8
6/21/2017 DIA UCIN 2 GUERRERO PACHECO 38 1
6/21/2017 NOCHE UCIN 3 PAITAN YAHUARCANI 38 6
6/21/2017 NOCHE UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 8
6/21/2017 NOCHE UCIN 2 GUERRERO PACHECO 38 1
6/21/2017 NOCHE UCIN 5 LUJAN TAFUR 35 0
6/22/2017 DIURNO UCIN 3 PAITAN YAHUARCANI 38 7
6/22/2017 DIURNO UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 9
6/22/2017 DIURNO UCIN 5 LUJAN TAFUR 35 1
6/22/2017 NOCHE UCIN 5 LUJAN TAFUR 35 1
6/22/2017 NOCHE UCIN 3 PAREDES GONZALES 39 0
6/23/2017 DIURNO UCIN 2 LUJAN TAFUR 35 1
6/23/2017 DIURNO UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 10
6/23/2017 DIURNO UCIN 3 PAITAN YAHUARCANI 38 8
6/23/2017 NOCHE UCIN 3 PAREDES GONZALES 39 0
6/23/2017 DIURNO UCIN 4 CUYA CALERO 39 0
6/23/2017 NOCHE UCIN 2 LUJAN TAFUR 35 1
6/23/2017 NOCHE UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 10
6/23/2017 NOCHE UCIN 3 PAITAN YAHUARCANI 38 8
6/23/2017 NOCHE UCIN 3 PAREDES GONZALES 39 0
6/23/2017 NOCHE UCIN 4 CUYA CALERO 39 0
6/24/2017 DIA UCIN 2 LUJAN TAFUR 35 2
6/24/2017 DIA UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 11
6/24/2017 DIA UCIN 3 PAITAN YAHUARCANI 38 9
6/24/2017 DIA UCIN 3 PAREDES GONZALES 39 1
6/24/2017 DIA UCIN 4 CUYA CALERO 39 1
6/24/2017 NOCHE UCIN 2 LUJAN TAFUR 35 2
6/24/2017 NOCHE UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 11
6/24/2017 NOCHE UCIN 3 PAITAN YAHUARCANI 38 9
6/24/2017 NOCHE UCIN 3 PAREDES GONZALES 39 1
6/24/2017 NOCHE UCIN 4 CUYA CALERO 39 1
6/25/2017 DIURNO UCIN 2 LUJAN TAFUR 35 3
6/25/2017 DIURNO UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 12
6/25/2017 DIURNO UCIN 3 PAITAN YAHUARCANI 38 10
6/25/2017 DIURNO UCIN 3 PAREDES GONZALES 39 2
6/25/2017 DIURNO UCIN 4 CUYA CALERO 39 2
6/25/2017 NOCHE UCIN 2 LUJAN TAFUR 35 3
6/25/2017 NOCHE UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 12
6/25/2017 NOCHE UCIN 3 PAITAN YAHUARCANI 38 10
6/25/2017 NOCHE UCIN 3 PAREDES GONZALES 39 2
6/25/2017 NOCHE UCIN 4 CUYA CALERO 39 2
6/25/2017 NOCHE SERVOCUNAGALLEGOS CUARESMA 41 1
6/26/2017 DIURNO UCIN 6 PAITAN YAHUARCANI 38 11
6/26/2017 DIURNO UCIN 3 PAREDES GONZALES 39 3
6/26/2017 DIURNO UCIN 4 CUYA CALERO 39 3
6/26/2017 DIURNO SERVOCUNAGALLEGOS CUARESMA 41 2
6/26/2017 DIURNO UCIN 3 LUJAN TAFUR 35 4
6/26/2017 DIURNO UCIN 2 MORALES VELARDE 40 RN
6/26/2017 NOCHE UCIN 6 PAITAN YAHUARCANI 38 11
6/26/2017 NOCHE UCIN 4 CUYA CALERO 39 3
6/26/2017 NOCHE SERVOCUNAGALLEGOS CUARESMA 41 2
6/26/2017 NOCHE UCIN 3 LUJAN TAFUR 35 4
6/26/2017 NOCHE UCIN 2 MORALES VELARDE 40 RN
6/26/2017 NOCHE UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 12
6/27/2017 DIURNO UCIN 6 PAITAN YAHUARCANI 38 12
6/27/2017 DIURNO UCIN 4 CUYA CALERO 39 4
6/27/2017 DIURNO SERVOCUNAGALLEGOS CUARESMA 41 3
6/27/2017 DIURNO UCIN 3 LUJAN TAFUR 35 5
6/27/2017 DIURNO UCIN 2 MORALES VELARDE 40 1
6/27/2017 DIURNO UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 13
6/27/2017 DIURNO UCIN SAAVEDRA ACIPALI 40 2
6/27/2017 DIURNO UCIN ALEJOS PERALTA 40 1
6/27/2017 DIURNO UCIN ESPINOZA COLLAZOS 40 0
6/27/2017 NOCHE UCIN 6 PAITAN YAHUARCANI 38 12
6/27/2017 NOCHE UCIN 4 CUYA CALERO 39 4
6/27/2017 NOCHE UCIN 3 LUJAN TAFUR 35 5
6/27/2017 NOCHE UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 13
6/27/2017 NOCHE UCIN SAAVEDRA ACIPALI 40 2
6/27/2017 NOCHE UCIN ALEJOS PERALTA 40 1
6/27/2017 NOCHE UCIN ESPINOZA COLLAZOS 40 0
6/27/2017 NOCHE UCIN AVILA REYES 40 0
6/27/2017 NOCHE UCIN MELENDES GONZALES 39 0
6/28/2017 DIURNO UCIN 4 PAITAN YAHUARCANI 38 13
6/28/2017 DIURNO UCIN 4 CUYA CALERO 39 5
6/28/2017 DIURNO UCIN 3 LUJAN TAFUR 35 6
6/28/2017 DIURNO UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 14
6/28/2017 DIURNO UCIN SAAVEDRA ACIPALI 40 2
6/28/2017 DIURNO UCIN ALEJOS PERALTA 40 2
6/28/2017 DIURNO UCIN ESPINOZA COLLAZOS 40 1
6/28/2017 DIURNO UCIN AVILA REYES 40 1
6/28/2017 DIURNO UCIN MELENDEZ GONZALEZ 39 0
6/28/2017 DIURNO UCIN HUAYTAN MOLLO 1
6/28/2017 NOCHE UCIN 3 LUJAN TAFUR 35 6
6/28/2017 NOCHE UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 14
6/28/2017 NOCHE UCIN SAAVEDRA ACIPALI 40 2
6/28/2017 NOCHE UCIN AVILA REYES 40 1
6/28/2017 NOCHE UCIN MELENDEZ GONZALEZ 39 0
6/28/2017 NOCHE UCIN HUAYTAN MOLLO 40 1
6/29/2017 DIA UCIN 3 LUJAN TAFUR 35 7
6/29/2017 DIA UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 15
6/29/2017 DIA UCIN SAAVEDRA ACIPALI 40 3
6/29/2017 DIA UCIN AVILA REYES 40 2
6/29/2017 DIA UCIN MELENDEZ GONZALEZ 39 1
6/29/2017 DIA UCIN HUAYTAN MOLLO 40 2
6/29/2017 NOCHE UCIN 3 LUJAN TAFUR 35 7
6/29/2017 NOCHE UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 15
6/29/2017 NOCHE UCIN SAAVEDRA ACIPALI 40 3
6/29/2017 NOCHE UCIN MELENDEZ GONZALEZ 39 1
6/29/2017 NOCHE UCIN HUAYTAN MOLLO 40 2
6/30/2017 DIA UCIN 3 LUJAN TAFUR 35 7
6/30/2017 DIA UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 15
6/30/2017 DIA UCIN SAAVEDRA ACIPALI 40 3
6/30/2017 DIA UCIN MELENDEZ GONZALEZ 39 1
6/30/2017 DIA UCIN HUAYTAN MOLLO 40 2
6/30/2017 NOCHE UCIN 3 LUJAN TAFUR 35 7
6/30/2017 NOCHE UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 15
6/30/2017 NOCHE UCIN SAAVEDRA ACIPALI 40 3
6/30/2017 NOCHE UCIN HUAYTAN MOLLO 40 2
Diana:
TODOS LOS Diana: Diana:
DIAGNOSTICOS POR LICENCADA QUE
MEDICO QUE ATENDIO AL
ATENDIO AL PACIENTE
PACIENTE EN EL TURNO
DIAGNOSTICO
ORDEN DE MERITO EL MEDICO NEMS LICENCIADA
PRINCIPAL SE MUESTRA EN EL TURNO
FENOTIPO DOWN/ HERIDA ANTEBRAZO DRECHO 9 LIC. MILUSKA
PRIMERO OK
RECUPERACION NUTRICIONAL/ SDR /TTRN/SEPSIS NEONATAL TRATADA 9 LIC. KARLA ARMAS
RN41SS, MACROSOMICO, TTRN, ICTERICIA NEONATAL, SEPSIS PROBABLE 9 LIC. KARLA ARMAS
RNPT 35SS TTRN, SEPSIS PROBABLE 18 LIC. KARLA ARMAS
RNPT AEG, AR RPM MAYOR A 29 HORAS 9 LIC. KARLA ARMAS
TRANSTORNO DE LA SUCCION -DEGLUCION D/C EFECTO DE SEDACION GENERAL EN P 9 LIC. MILUSKA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. MILUSKA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. KARLA ARMAS
RECUPERACION NUTRICIONAL/ SDR /TTRN/SEPSIS NEONATAL TRATADA 9 LIC JOHANA ARCE
RNPT 35SS TTRN, SEPSIS PROBABLE 18 LIC JOHANA ARCE
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. LILIANA VICENTE
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC JOHANA ARCE
RECUPERACION NUTRICIONAL/ SDR /TTRN/SEPSIS NEONATAL TRATADA 9 LIC. TATIANA
RNPT 35SS TTRN, SEPSIS PROBABLE 18 LIC.PUMARRUMI
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. TATIANA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. TATIANA

RECUPERACION NUTRICIONAL/ SDR /TTRN/SEPSIS NEONATAL TRATADA 9 LIC. MARIVEL SULCA


RNPT 35SS TTRN, SEPSIS PROBABLE 18 LIC. MARIVEL SULCA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. MARIVEL SULCA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. MARIVEL SULCA
RNPT 35SS TTRN, SEPSIS PROBABLE 18 LIC. VANIA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. PUMARRUMI
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. PUMARRUMI
RNPT 35SS TTRN, SEPSIS PROBABLE 18 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
SDR TTRN D/S SEPSIS NEONATAL 18 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
RNAT AEG / ICTERICIA NEONATAL 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. IVETH GOMEZ
RNAT AEG / ICTERICIA NEONATAL 9 LIC. IVETH GOMEZ
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. MARIVEL SULCA
RNPT 35SS TTRN, SEPSIS PROBABLE 18 LIC. MARIVEL SULCA
SDR TTRN D/S SEPSIS NEONATAL 18 LIC. MARIVEL SULCA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. ISABEL VASQUEZ (M) /LIC. LIL
RNAT AEG / ICTERICIA NEONATAL 9 LIC . ELIZABETH URDANIGA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. LIC ISABEL VASQUEZ (M)/LIC
RNPT 35SS TTRN, SEPSIS PROBABLE 18 LIC ISABEL VASQUEZ (M)/LIC . EL
SDR TTRN D/S SEPSIS NEONATAL 18 LIC . TATIANA LICERA
D/C SEPSIS NEONATAL LIC . TATIANA LICERA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. KARLA ARMAS
RNAT AEG / ICTERICIA NEONATAL 9 LIC. KARLA ARMAS
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. KARLA ARMAS
RNPT 35SS TTRN, SEPSIS PROBABLE 18 LIC. KARLA ARMAS
SDR TTRN D/S SEPSIS NEONATAL 18 LIC. KARLA ARMAS
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
RNAT AEG / ICTERICIA NEONATAL 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
RNPT 35SS TTRN, SEPSIS PROBABLE 18 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
SDR TTRN D/S SEPSIS NEONATAL 18 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
RNPT 35SS CIV, CCA, SEPSIS NEONATAL TARDIA, TRANSTORNO DE DEGLUCION 9 LIC. JOHANA ARCE VILCA
RNPT 35SS CIV, CCA, SEPSIS NEONATAL TARDIA, TRANSTORNO DE DEGLUCION 9 LIC. SABEL PUMARRUMI
RNPT 35SS CIV, CCA, SEPSIS NEONATAL TARDIA, TRANSTORNO DE DEGLUCION 9 LIC. ROSA GRANDE
SIFILIS CONGENITA PROBABLE/PARTO DOMICILIARIO/RIESGO DE SEPSIS/POLICITEMIA 9 LIC. ROSA GRANDE
RNPT 35SS CIV, CCA, SEPSIS NEONATAL TARDIA, TRANSTORNO DE DEGLUCION 9 LIC. JOHANA ARCE VILCA
SIFILIS CONGENITA PROBABLE/PARTO DOMICILIARIO/RIESGO DE SEPSIS/POLICITEMIA 9 LIC FANNY VARGAS/ MARIVEL SUL
RNPT 35SS CIV, CCA, SEPSIS NEONATAL TARDIA, TRANSTORNO DE DEGLUCION 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
SIFILIS CONGENITA PROBABLE/PARTO DOMICILIARIO/RIESGO DE SEPSIS/POLICITEMIA 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
RNPT 35SS CIV, CCA, SEPSIS NEONATAL TARDIA, TRANSTORNO DE DEGLUCION 9 LIC.NOEMI RODRIGUEZ
SIFILIS CONGENITA PROBABLE/PARTO DOMICILIARIO/RIESGO DE SEPSIS/POLICITEMIA 9 LIC.NOEMI RODRIGUEZ
ICTERICIA NEONATAL D/C INCOMPATIBILIDAD /D/C SEPSIS 9 LIC.NOEMI RODRIGUEZ
RNPT 35SS CIV, CCA, SEPSIS NEONATAL TARDIA, TRANSTORNO DE DEGLUCION 9 LIC. FANNY VARGAS
SIFILIS CONGENITA PROBABLE/PARTO DOMICILIARIO/RIESGO DE SEPSIS/POLICITEMIA 9 LIC. FANNY VARGAS
ICTERICIA NEONATAL D/C INCOMPATIBILIDAD /D/C SEPSIS 9 LIC. FANNY VARGAS
D/C SEPSIS NEONATAL 15 LIC. FANNY VARGAS
ICTERICIA NEONATAL 9 LIC . MILUSKA

RNPT 35SS CIV, CCA, SEPSIS NEONATAL TARDIA, TRANSTORNO DE DEGLUCION 9 LIC.NOEMI RODRIGUEZ
SIFILIS CONGENITA PROBABLE/PARTO DOMICILIARIO/RIESGO DE SEPSIS/POLICITEMIA 9 LIC.NOEMI RODRIGUEZ
ICTERICIA NEONATAL D/C INCOMPATIBILIDAD /D/C SEPSIS 9 LIC.NOEMI RODRIGUEZ
D/C SEPSIS NEONATAL 15 LIC.NOEMI RODRIGUEZ
RNPT 35SS CIV, CCA, SEPSIS NEONATAL TARDIA, TRANSTORNO DE DEGLUCION 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
SIFILIS CONGENITA PROBABLE/PARTO DOMICILIARIO/RIESGO DE SEPSIS/POLICITEMIA 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
ICTERICIA NEONATAL D/C INCOMPATIBILIDAD /D/C SEPSIS 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
D/C SEPSIS NEONATAL 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
RNPT 35SS CIV, CCA, SEPSIS NEONATAL TARDIA, TRANSTORNO DE DEGLUCION 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
SIFILIS CONGENITA PROBABLE/PARTO DOMICILIARIO/RIESGO DE SEPSIS/POLICITEMIA 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
ICTERICIA NEONATAL D/C INCOMPATIBILIDAD /D/C SEPSIS 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
SDR TTRN,RNPT 34SS, SEPSIS PROBABLE 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
HIPOGLICEMIA, D/C ITU X RPM 9 LIC. LILIANA VICENTE
RNPT 35SS CIV, CCA, SEPSIS PROBABLE, D/C INFECCION VIRAL/NEUMONIA 12 LIC. TATIANA LICERA
SIFILIS CONGENITA PROBABLE/PARTO DOMICILIARIO/RIESGO DE SEPSIS/POLICITEMIA 9 LIC. TATIANA LICERA
ICTERICIA NEONATAL D/C INCOMPATIBILIDAD /D/C SEPSIS 9 LIC VANIA DE LACRUZ
SOSPECHA DE SEPSIS/ICTERICIA NEONATAL/RECUPERACION NUTRICIONAL 9 LIC. ISABEL PUMARRUMI
HIPOGLICEMIA, D/C ITU X RPM 9 LIC. TATIANA LICERA
SEPSIS PROBABLE/ DESHIDRATACION 9 LIC VANIA DE LACRUZ
SIFILIS CONGENITA PROBABLE/PARTO DOMICILIARIO/RIESGO DE SEPSIS/POLICITEMIA 9 LIC. VERONICA CALLATA
SOSPECHA DE SEPSIS/ICTERICIA NEONATAL/RECUPERACION NUTRICIONAL 9 LIC. MARINA
HIPOGLICEMIA, D/C ITU X RPM 9 LIC. VERONICA CALLATA
SEPSIS PROBABLE/ DESHIDRATACION 9 LIC. MARINA
SOSPECHA DE SEPSIS/ HIPOGLICEMIA ASINTOMATICA 15 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
SIFILIS CONGENITA PROBABLE/PARTO DOMICILIARIO/RIESGO DE SEPSIS/POLICITEMIA 9 LIC. MARIVEL SULCA
SOSPECHA DE SEPSIS/ICTERICIA NEONATAL/RECUPERACION NUTRICIONAL 9 LIC. FANNY VARGAS
HIPOGLICEMIA, D/C ITU X RPM 9 LIC. MARIVEL SULCA
SEPSIS PROBABLE/ DESHIDRATACION 9 LIC. MARIVEL SULCA
SOSPECHA DE SEPSIS/ HIPOGLICEMIA ASINTOMATICA 15 LIC. MARIVEL SULCA
RNPT 35SS CIV, CCA, SEPSIS PROBABLE, D/C INFECCION VIRAL/NEUMONIA 12 LIC. FANNY VARGAS
SIFILIS CONGENITA PROBABLE/PARTO DOMICILIARIO/RIESGO DE SEPSIS/POLICITEMIA 9 LIC TATIANA
SOSPECHA DE SEPSIS/ICTERICIA NEONATAL/RECUPERACION NUTRICIONAL 9 LIC. PUMARRUMI
HIPOGLICEMIA, D/C ITU X RPM 9 LIC TATIANA
SEPSIS PROBABLE/ DESHIDRATACION 9 LIC VANIA
SOSPECHA DE SEPSIS/ HIPOGLICEMIA ASINTOMATICA 15 LIC VANIA
RNPT 35SS CIV, CCA, SEPSIS PROBABLE, D/C INFECCION VIRAL/NEUMONIA 12 LIC TATIANA
HIPOGLICEMIA/SEPSIS PROBABLE 15 LIC TATIANA
SIFILIS CONGENITA PROBABLE/PARTO DOMICILIARIO/RIESGO DE SEPSIS/POLICITEMIA 9 LIC KARLA ARMAS
SOSPECHA DE SEPSIS/ICTERICIA NEONATAL/RECUPERACION NUTRICIONAL 9 LIC. JEAN FRANCO ROSADO
HIPOGLICEMIA, D/C ITU X RPM 9 LIC KARLA ARMAS
SEPSIS PROBABLE/ DESHIDRATACION 9 LIC. JEAN FRANCO ROSADO
SOSPECHA DE SEPSIS/ HIPOGLICEMIA ASINTOMATICA 15 LIC KARLA ARMAS
HIPOGLICEMIA/SEPSIS PROBABLE 15 LIC KARLA ARMAS
SOSPECHA DE SEPSIS/ICTERICIA NEONATAL/RECUPERACION NUTRICIONAL 9 LIC MARIVEL SULCA
HIPOGLICEMIA, D/C ITU X RPM 9 LIC LIZETH CONDORI
SEPSIS PROBABLE 9 LIC MARIVEL SULCA
SOSPECHA DE SEPSIS/ HIPOGLICEMIA ASINTOMATICA 15 LIC LIZETH CONDORI
HIPOGLICEMIA/SEPSIS PROBABLE 15 LIC LIZETH CONDORI
SOSPECHA DE SEPSIS/ICTERICIA NEONATAL/RECUPERACION NUTRICIONAL 9 LIC JOHANA ARCE
HIPOGLICEMIA, D/C ITU X RPM 9 LIC JOHANA ARCE
RNPT 35SS, BPN, CCA CIV MUSCULAR 3.1MM, ICC 9 LIC JOHANA ARCE
SOSPECHA DE SEPSIS/ HIPOGLICEMIA ASINTOMATICA 15 LICJOHANA ARCE
RNAT 40SS PEG, BPN, SEPSIS PROBABLE, HIPOGLICEMIA NEONATAL, HIJO DE MADRE P 15 LIC JOHANA ARCE
ICTERICIA NEONATAL 9 LIC. JOHANA ARCE
SOSPECHA DE SEPSIS/ICTERICIA NEONATAL/RECUPERACION NUTRICIONAL 9 LIC. MARIANELA DIAZ
RNPT 35SS, BPN, CCA CIV MUSCULAR 3.1MM, ICC 9 LIC KARLA ARMAS
SOSPECHA DE SEPSIS/ HIPOGLICEMIA ASINTOMATICA 15 LIC KARLA ARMAS
HIPOGLICEMIA/SEPSIS PROBABLE 15 LIC KARLA ARMAS
ICTERICIA NEONATAL 9 LIC KARLA ARMAS
RNPT 34SS, BPN, TRANSTORNO DE SUCCION, RECUPERACION NUTRICIONAL, , SDR TT 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
ICC, CIV 2.2MM + DILATACION, HTP, CIA, SEPSIS NEONATAL TRATADA, D/C INFECCION 9 LIC. ROSA GRANDE
SOSPECHA DE SEPSIS/ HIPOGLICEMIA ASINTOMATICA 15 LIC. ROSA GRANDE
RNAT 40SS PEG, BPN, SEPSIS PROBABLE, HIPOGLICEMIA NEONATAL, HIJO DE MADRE P 9 LIC. ROSA GRANDE
ICTERICIA NEONATAL 9 LIC. ROSA GRANDE
RNPT 34SS, BPN, TRANSTORNO DE SUCCION, RECUPERACION NUTRICIONAL, , SDR TT 9 LIC. JOHANA ARCE
ICC, CIV 2.2MM + DILATACION, HTP, CIA, SEPSIS NEONATAL TRATADA, D/C INFECCION 9 LIC. JOHANA ARCE
SOSPECHA DE SEPSIS/ HIPOGLICEMIA ASINTOMATICA 15 LIC. JOHANA ARCE
RNAT 40SS PEG, BPN, SEPSIS PROBABLE, HIPOGLICEMIA NEONATAL, HIJO DE MADRE P 9 LIC. JOHANA ARCE
RNPT DE 34 SS BPN / TRANSTORNO DE SUCCION/ RECUPERACIN NUTRICIONAL 9 LIC. FANNY VARGAS
RNAT DE 35 SS (EGC 38 2/7) / ICC / CCA : CIV , HTP SEVERA CON GRAN RECUPERAC 9 LIC. FANNY VARGAS
SEPSIS NEONATAL EN TRATAMIENTO 9 LIC. FANNY VARGAS
RNPT DE 34 SS BPN / TRANSTORNO DE SUCCION/ RECUPERACIN NUTRICIONAL 9 LIC.ROSA GRANDE
SEPSIS NEONATAL EN TRATAMIENTO 9 LIC.ROSA GRANDE
RNPT DE 34 SS BPN / TRANSTORNO DE SUCCION/ RECUPERACIN NUTRICIONAL 9 LIC LIZETH CONDORI
SEPSIS NEONATAL EN TRATAMIENTO 9 LIC LIZETH CONDORI
RNPT DE 34 SS BPN / TRANSTORNO DE SUCCION/ RECUPERACIN NUTRICIONAL 9 LIC FANNY VARGAS
SEPSIS NEONATAL EN TRATAMIENTO 9 LIC FANNY VARGAS
SEPSIS NEONATAL PROBABLE / TRANSTORNO DE SUCCION SIND. DOW/ICTERICIA FISIO 9 LIC FANNY VARGAS
EXPUESTO A VIH MATERNO / SEPSIS NEONATAL PROBABLE / ALTO RIESGO DE HIPOGLI 15 LIC. VANIA DE LA CRUZ
RNPT DE 34 SS BPN / RECUPERACIN NUTRICIONAL 9 LIC. PUMARRUMI
SEPSIS NEONATAL EN TRATAMIENTO 9 LIC. PUMARRUMI
SEPSIS NEONATAL PROBABLE / TRANSTORNO DE SUCCION SIND. DOW/ICTERICIA FISIO 9 LIC. LIZETH/LIC PUMARRUMI
EXPUESTO A VIH MATERNO / SEPSIS NEONATAL PROBABLE / ALTO RIESGO DE HIPOGLI 15 LIC. LIZETH/LIC PUMARRUMI
SEPSIS NEONATAL PROBABLE / TRANSTORNO DE SUCCION SIND. DOW/ICTERICIA FISIO 9 LIC. NOEMI RODRIGUEZ
EXPUESTO A VIH MATERNO / SEPSIS NEONATAL PROBABLE / ALTO RIESGO DE HIPOGLI 15 LIC. NOEMI RODRIGUEZ
SEPSIS NEONATAL PROBABLE / TRANSTORNO DE SUCCION SIND. DOW/DC CCA. LIC. JOHANA ARCE
EXPUESTO A VIH MATERNO / SEPSIS NEONATAL/ ALTO RIESGO DE HIPOGLICEMIA. LIC. LILIANA VICENTE
SEPSIS NEONATAL PROBABLE / TRANSTORNO DE SUCCION SIND. DOW/ICTERICIA FISIO 9 LIC. NOEMI RODRIGUEZ
EXPUESTO A VIH MATERNO / SEPSIS NEONATAL PROBABLE / ALTO RIESGO DE HIPOGLI 15 LIC. NOEMI RODRIGUEZ
RNAT 38SS/ SDR D/C TTRN 9 LIC. NOEMI RODRIGUEZ
SEPSIS NEONATAL PROBABLE / TRANSTORNO DE SUCCION SIND. DOW/ICTERICIA FISIO 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
EXPUESTO A VIH MATERNO / SEPSIS NEONATAL PROBABLE / ALTO RIESGO DE HIPOGLI 15 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
RNAT 38SS/ SDR D/C TTRN 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
SEPSIS NEONATAL PROBABLE / TRANSTORNO DE SUCCION SIND. DOW/ICTERICIA FISIO 9 LIC. KARLA ARMAS
EXPUESTO A VIH MATERNO / SEPSIS NEONATAL PROBABLE / ALTO RIESGO DE HIPOGLI 9 LIC. KARLA ARMAS
RNAT 38SS/ SDR D/C TTRN 9 LIC. KARLA ARMAS
RNPT 35 D/C SEPS NEONATAL 9 LIC. KARLA ARMAS
SEPSIS NEONATAL PROBABLE / TRANSTORNO DE SUCCION SIND. DOW/ICTERICIA FISIO 9 LIC. OLIVIA APARI
EXPUESTO A VIH MATERNO / SEPSIS NEONATAL PROBABLE / ALTO RIESGO DE HIPOGLI 9 LIC. OLIVIA APARI
RNPT 35 D/C SEPS NEONATAL 9 LIC. OLIVIA APARI
RNPT 35 D/C SEPS NEONATAL 9 LIC ROSA GRANDE
RNAT 39SS / SEPSIS NEONATAL 9 LIC ROSA GRANDE
RNPT 35 D/C SEPIS NEONATAL 9 LIC. MARIVEL SULCA
EXPUESTO A VIH MATERNO / SEPSIS NEONATAL PROBABLE / ALTO RIESGO DE HIPOGLI 9 LIC. MARIVEL SULCA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE / TRANSTORNO DE SUCCION SIND. DOW/ICTERICIA FISIO 9 LIC.NOEMI RODRIGUEZ
RNAT 39SS / SEPSIS NEONATAL 9 LIC LIZETH CONDORI
RNAT AEG SDR D/C SAM MASIVO 18 LIC LIZETH CONDORI
RNPT 35 D/C SEPIS NEONATAL 9 LIC. TATIANA
EXPUESTO A VIH MATERNO / SEPSIS NEONATAL PROBABLE / ALTO RIESGO DE HIPOGLI 9 LIC. TATIANA
SEPSIS NEONATAL PROBABLE / TRANSTORNO DE SUCCION SIND. DOW/ICTERICIA FISIO 9 LIC. PUMARRUMI
RNAT 39SS / SEPSIS NEONATAL 9 LIC. TATIANA
RNAT AEG SDR D/C SAM MASIVO 18 LIC. TATIANA
RNPT 34SS. BPN. SEPSIS PROBABLE. 9 LIC. JOHANA ARCE
RNPT 34SS MBPN. VIH EXPUESTO. HIPOGLICEMIA REMITIDA. SEPSIS TRATADA 9 LIC. JOHANA ARCE
SEPSIS PROBABLE. FENOTIPO DOWN. TRANSTORNO DE SUCCION. CCA.-PSA-CIA. 9 LIC. MARIANELLA DIAZ
RNAT 39SS AEG. SEPSIS PROBABLE 9 LIC. JOHANA ARCE
SALAM. SEPSIS PROBABLE. RNAT 39SS 18 LIC. JOHANA ARCE
RNPT 34SS. BPN. SEPSIS PROBABLE. 9 LIC. MARIVEL SULCA
RNPT 34SS MBPN. VIH EXPUESTO. HIPOGLICEMIA REMITIDA. SEPSIS TRATADA 9 LIC. FANNY VARGAS
SEPSIS PROBABLE. FENOTIPO DOWN. TRANSTORNO DE SUCCION. CCA.-PSA-CIA. 9 LIC. LIZET CONDORI
RNAT 39SS AEG. SEPSIS PROBABLE 9 LIC. LIZET CONDORI
SALAM. SEPSIS PROBABLE. RNAT 39SS 18 LIC. LIZET CONDORI
RNPT 34SS. BPN. SEPSIS PROBABLE. 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
RNPT 34SS MBPN. VIH EXPUESTO. HIPOGLICEMIA REMITIDA. SEPSIS TRATADA 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
SEPSIS PROBABLE. FENOTIPO DOWN. TRANSTORNO DE SUCCION. CCA.-PSA-CIA. 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
RNAT 39SS AEG. SEPSIS PROBABLE 9 LIC. ELIZABETH URDANIGA
SALAM. SEPSIS PROBABLE. RNAT 39SS 18 LIC. ELIZABETH URDANIGA
RNPT 34SS. BPN. SEPSIS PROBABLE. 9 LIC. NOEMI RODRIGUEZ
RNPT 34SS MBPN. VIH EXPUESTO. HIPOGLICEMIA REMITIDA. SEPSIS TRATADA 9 LIC. NOEMI RODRIGUEZ
SEPSIS PROBABLE. FENOTIPO DOWN. TRANSTORNO DE SUCCION. CCA.-PSA-CIA. 9 LIC. KARLA ARMAS
RNAT 39SS AEG. SEPSIS PROBABLE 9 LIC. NOEMI RODRIGUEZ
SALAM. SEPSIS PROBABLE. RNAT 39SS 18 LIC. KARLA ARMAS
SDR:SAM 9 LIC. NOEMI RODRIGUEZ
SEPSIS PROBABLE. FENOTIPO DOWN. TRANSTORNO DE SUCCION. CCA.-PSA-CIA. 9 LIC. MILUSKA ACOSTA
RNAT 39SS AEG. SEPSIS PROBABLE 9 LIC. ROSA GRANDE
SALAM. SEPSIS PROBABLE. RNAT 39SS 18 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
SDR:SAM 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
RNPT 34SS. BPN. SEPSIS PROBABLE. 9 LIC. ROSA GRANDE
RNAT 40 SS PEG HIPOGLICEMIA 15 LIC. ROSA GRANDE
SEPSIS PROBABLE. FENOTIPO DOWN. TRANSTORNO DE SUCCION. CCA.-PSA-CIA. 9 LIC. JOHANA ARCE
SALAM. SEPSIS PROBABLE. RNAT 39SS 9 LIC. JOHANA ARCE
SDR:SAM 9 LIC. JOHANA ARCE
RNPT 34SS. BPN. SEPSIS PROBABLE. 9 LIC. JOHANA ARCE
RNAT 40 SS PEG HIPOGLICEMIA 15 LIC. JOHANA ARCE
RNPT 34SS MBPN. VIH EXPUESTO. HIPOGLICEMIA REMITIDA. SEPSIS TRATADA 9 LIC. JOHANA ARCE
SEPSIS PROBABLE. FENOTIPO DOWN. TRANSTORNO DE SUCCION. CCA.-PSA-CIA. 9 LIC. TATIANA
SALAM. SEPSIS PROBABLE. RNAT 39SS 9 LIC. TATIANA
SDR:SAM 9 LIC. TATIANA
RNPT 34SS. BPN. SEPSIS PROBABLE. 9 LIC. TATIANA
RNAT 40 SS PEG HIPOGLICEMIA 15 LIC. PUMARRUMI
RNPT 34SS MBPN. VIH EXPUESTO. HIPOGLICEMIA REMITIDA. SEPSIS TRATADA 9 LIC. VANIA DE LA CRUZ
RNAT 40SS PEG SIFILIS NEONATAL PROBABLE HJO DE MADRE ADOLESCENTE 9 LIC TATIANA
SIFILIS CONGENITA PROBABLE, NPI: LAM + PCR (+) 9 LIC. VANIA DE LA CRUZ
RN EXPUESTO A VIH, RNAT 9 LIC TATIANA
SEPSIS PROBABLE. FENOTIPO DOWN. TRANSTORNO DE SUCCION. CCA.-PSA-CIA. 9 LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
SALAM. SEPSIS PROBABLE. RNAT 39SS 9 LIC. ROSA GRANDE
RNPT 34SS. BPN. SEPSIS PROBABLE. 9 LIC.ROSA GRANDE
RNPT 34SS MBPN. VIH EXPUESTO. HIPOGLICEMIA REMITIDA. SEPSIS TRATADA 9 LIC. MILUSKA ACOSTA
RNAT 40SS PEG SIFILIS NEONATAL PROBABLE HJO DE MADRE ADOLESCENTE 9 LIC. ROSA GRANDE
SIFILIS CONGENITA PROBABLE, NPI: LAM + PCR (+) 9 LIC. ROSA GRANDE
RN EXPUESTO A VIH, RNAT 9 LIC. MILUSKA ACOSTA
NIP X RPM 30 HORAS / SEPSIS PROBABLE 9 LIC .MARINA CHUQUIMBALQUE
SEPSIS PROBABLE POR CONTAMINACION DE HECES MATERNA 9 LIC. MILUSKA ACOSTA
SEPSIS PROBABLE. FENOTIPO DOWN. TRANSTORNO DE SUCCION. CCA.-PSA-CIA. 9 LIC. LIZETH CONDORI
SALAM. SEPSIS PROBABLE. RNAT 39SS 9 LIC. LIZETH CONDORI
RNPT 34SS. BPN. SEPSIS PROBABLE. 9 LIC. LIZETH CONDORI
RNPT 34SS MBPN. VIH EXPUESTO. HIPOGLICEMIA REMITIDA. SEPSIS TRATADA 9 LIC. FANNY VARGAS
RNAT 40SS PEG SIFILIS NEONATAL PROBABLE HJO DE MADRE ADOLESCENTE 9 LIC. MARIVEL SULCA
SIFILIS CONGENITA PROBABLE, NPI: LAM + PCR (+) 9 LIC. MARIVEL SULCA
RN EXPUESTO A VIH, RNAT 9 LIC. FANNY VARGAS
NIP X RPM 30 HORAS / SEPSIS PROBABLE 9 LIC. FANNY VARGAS
SEPSIS PROBABLE POR CONTAMINACION DE HECES MATERNA 9 LIC. MARIVEL SULCA
TTRN D/C CARDIOPATIA CONGESTIVA 9 LIC. LIZETH CONDORI
RNPT 34SS. BPN. SEPSIS PROBABLE. 9 LIC. TATIANA
RNPT 34SS MBPN. VIH EXPUESTO. HIPOGLICEMIA REMITIDA. SEPSIS TRATADA 9 LIC. VANIA DE LA CRUZ
RNAT 40SS PEG SIFILIS NEONATAL PROBABLE HJO DE MADRE ADOLESCENTE 9 LIC. TATIANA
NIP X RPM 30 HORAS / SEPSIS PROBABLE 9 LIC. TATIANA
SEPSIS PROBABLE POR CONTAMINACION DE HECES MATERNA 9 LIC. TATIANA
TTRN D/C CARDIOPATIA CONGESTIVA 9 LIC. VANIA DE LA CRUZ
RNPT 34SS. BPN. SEPSIS PROBABLE. 9 LIC. NOEMIA RODRIGUEZ
RNPT 34SS MBPN. VIH EXPUESTO. HIPOGLICEMIA REMITIDA. SEPSIS TRATADA 9 LIC. NOEMIA RODRIGUEZ
RNAT 40SS PEG SIFILIS NEONATAL PROBABLE HJO DE MADRE ADOLESCENTE 9 LIC. KARLA ARMAS
NIP X RPM 30 HORAS / SEPSIS PROBABLE 9 LIC. KARLA ARMAS
SEPSIS PROBABLE POR CONTAMINACION DE HECES MATERNA 9 LIC. KARLA ARMAS
TTRN D/C CARDIOPATIA CONGESTIVA 9 LIC. NOEMIA RODRIGUEZ
RNPT 34SS. BPN. SEPSIS PROBABLE. 9 LIC. MARIVEL SULCA
RNPT 34SS MBPN. VIH EXPUESTO. HIPOGLICEMIA REMITIDA. SEPSIS TRATADA 9 LIC. FANNY VARGAS
RNAT 40SS PEG SIFILIS NEONATAL PROBABLE HJO DE MADRE ADOLESCENTE 9 LIC ISABEL VASQUEZ
SEPSIS PROBABLE POR CONTAMINACION DE HECES MATERNA 9 LIC ISABEL VASQUEZ
TTRN D/C CARDIOPATIA CONGESTIVA 9 LIC ISABEL VASQUEZ
RNPT 34SS. BPN. SEPSIS PROBABLE. 9 LIC. JOHANA ARCE
RNPT 34SS MBPN. VIH EXPUESTO. HIPOGLICEMIA REMITIDA. SEPSIS TRATADA 9 LIC. JOHANA ARCE
RNAT 40SS PEG SIFILIS NEONATAL PROBABLE HJO DE MADRE ADOLESCENTE 9 LIC. JOHANA ARCE
SEPSIS PROBABLE POR CONTAMINACION DE HECES MATERNA 9 LIC. JOHANA ARCE
TTRN D/C CARDIOPATIA CONGESTIVA 9 LIC. JOHANA ARCE
RNPT 34SS. BPN. SEPSIS PROBABLE. 9 LIC. KARLA ARMAS
RNPT 34SS MBPN. VIH EXPUESTO. HIPOGLICEMIA REMITIDA. SEPSIS TRATADA 9 LIC. NOEMI RODRIGUEZ
RNAT 40SS PEG SIFILIS NEONATAL PROBABLE HJO DE MADRE ADOLESCENTE 9 LIC. KARLA ARMAS
TTRN D/C CARDIOPATIA CONGESTIVA 9 LIC. NOEMI RODRIGUEZ
UNIDAD O NOMBRE Y APELLIDOS DE EDAD
FECHA TURNO CAMA PACIENTE EG ACTUAL
7/1/2017 DIA UCIN 3 LUJAN TAFUR 35 8
7/1/2017 DIA UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 16
7/1/2017 DIA UCIN SAAVEDRA ACIPALI 40 4
7/1/2017 DIA UCIN HUAYTAN MOLLO 40 3
7/1/2017 NOCHE UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 16
7/2/2017 DIA UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 17
7/2/2017 NOCHE UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 17
7/3/2017 DIA UCIN 1 COLFER ANICAMA 34 18
7/3/2017 NOCHE UCI 5 YBAEZ SUAREZ 33 25
7/3/2017 NOCHE UCI 6 MORALES VELARDE 40 5
7/4/2017 DIA UCI 5 YBAEZ SUAREZ 33 26
7/4/2017 DIA UCI 6 MORALES VELARDE 40 6
7/4/2017 NOCHE UCI 5 YBAEZ SUAREZ 33 26
7/5/2017 DIA UCI 5 YBAEZ SUAREZ 33 27
7/5/2017 DIA UCI1 DIAZ MARCELO 39 5
7/5/2017 NOCHE UCI 5 YBAEZ SUAREZ 33 27
7/5/2017 NOCHE UCI1 DIAZ MARCELO 39 5
7/6/2017 DIA UCI 5 YBAEZ SUAREZ 33 28
7/6/2017 DIA UCI1 DIAZ MARCELO 39 6
7/6/2017 DIA UCI 5 YBAEZ SUAREZ 33 28
7/7/2017 DIA UCI 5 YBAEZ SUAREZ 33 EGC:37SS 29
7/8/2017 DIA AISLADO GUILLEN DEUDOR 40 4
7/8/2017 DIA AISLADO GUILLEN DEUDOR 40 4
7/9/2017 DIA AISLADO GUILLEN DEUDOR 40 5
7/9/2017 NOCHE UCIN 1 GUILLEN DEUDOR 40 5
7/9/2017 NOCHE AISLADO SAAVEDRA SAAVEDRA 36 0
7/10/2017 DIURNO UCIN 1 GUILLEN DEUDOR 40 7
7/10/2017 DIURNO AISLADO SAAVEDRA SAAVEDRA 36 2
7/10/2017 DIURNO UCIN 4 BERNAOLA QUISPE 39 3
7/10/2017 NOCHE UCIN 4 BERNAOLA QUISPE 39 3
7/11/2017 DIA UCIN 4 BERNAOLA QUISPE 39 3

0
7/11/2017 DIA UCIN 5 TORRES ROMANI 37
7/11/2017 DIA UCIN 4 SALDAA RAMOS 40 2
7/11/2017 NOCHE UCIN7 AUQUI VARGAS 39 3
7/11/2017 NOCHE UCIN7 AUQUI VARGAS 39 3
0
7/11/2017 NOCHE UCIN 5 TORRES ROMANI 37
7/11/2017 NOCHE UCIN 4 SALDAA RAMOS 40 2
7/11/2017 NOCHE UCIN3 PEREZ CABALLERO 39 2
7/12/2017 DIA UCIN7 AUQUI VARGAS 39 3
0
7/12/2017 DIA UCIN 5 TORRES ROMANI 37
7/12/2017 DIA UCIN 4 SALDAA RAMOS 40 3
7/12/2017 DIA UCIN3 PEREZ CABALLERO 39 2
7/12/2017 DIA UCIN6 ESPICHAN SANCHEZ RN2 34 0
7/12/2017 DIA UCIN7 ESPICHAN SANCHEZ RN1 34 0
7/12/2017 DIA UCIN 5 TORRES ROMANI 37 0
7/12/2017 DIA UCIN3 PEREZ CABALLERO 39 2
7/12/2017 DIA UCIN6 ESPICHAN SANCHEZ RN2 34
7/12/2017 DIA UCIN7 ESPICHAN SANCHEZ RN1 34

7/13/2017 DIA UCIN3 PEREZ CABALLERO 39 3


7/13/2017 DIA UCIN7 ESPICHAN SANCHEZ RN2 34 1
7/13/2017 DIA UCIN6 ESPICHAN SANCHEZ RN1 34 1
7/13/2017 DIA UCIN 5 TORRES ROMANI 37 2
7/13/2017 DIA AISLADOS MUOZ ANAMPA 39 1
7/13/2017 DIA AISLADOS HUAMANI CONTRERAS 9
7/13/2017 DIA UCIN 1 EMANUEL MARQUEZ 40 6

7/13/2017 NOCHE UCIN3 PEREZ CABALLERO 39 3


7/13/2017 NOCHE UCIN7 ESPICHAN SANCHEZ RN2 34 1
7/13/2017 NOCHE UCIN6 ESPICHAN SANCHEZ RN1 34 1
7/13/2017 NOCHE UCIN 5 TORRES ROMANI 37 2
7/13/2017 NOCHE AISLADOS MUOZ ANAMPA 39 0
7/13/2017 NOCHE AISLADOS HUAMANI CONTRERAS 9
7/13/2017 NOCHE UCIN 1 EMANUEL MARQUEZ 40 6
7/13/2017 NOCHE UCIN 2 CASTAEDA SILVA 39 9

7/14/2017 NOCHE UCIN4 PEREZ CABALLERO 39 3


7/14/2017 NOCHE AISLADOS MUOZ ANAMPA 39 0
7/14/2017 NOCHE UCIN 1 EMANUEL MARQUEZ 40 6
7/14/2017 NOCHE UCIN 2 CASTAEDA SILVA 39 9
7/14/2017 NOCHE UCIN 6 QUISPE ROJAS 40 1
7/14/2017 NOCHE UCIN 7 YBAEZ SUAREZ 35

7/15/2017 DIA UCIN4 PEREZ CABALLERO 39 4


7/15/2017 DIA AISLADOS MUOZ ANAMPA 39 1
7/15/2017 DIA UCIN 1 EMANUEL MARQUEZ 40 7
7/15/2017 DIA UCIN 2 CASTAEDA SILVA 39 10
7/15/2017 DIA UCIN 6 QUISPE ROJAS 40 2
7/15/2017 DIA UCIN 7 YBAEZ SUAREZ 36

7/15/2017 NOCHE UCIN 7 YBAEZ SUAREZ 36


7/15/2017 NOCHE UCIN4 PEREZ CABALLERO 39 4
7/15/2017 NOCHE UCIN 6 QUISPE ROJAS 40 2
7/15/2017 NOCHE AISLADOS MUOZ ANAMPA 39 1
7/15/2017 NOCHE UCIN2 LLOCTUN PAIMA 39 0

7/16/2017 DIA UCIN 7 YBAEZ SUAREZ 35 38 DIAS


7/16/2017 DIA UCIN4 PEREZ CABALLERO 39 5DIAS
7/16/2017 DIA UCIN 3 QUISPE ROJAS 40 3 DIAS
7/16/2017 DIA AISLADOS MUOZ ANAMPA 39 2 DIAS
7/16/2017 DIA UCIN2 LLOCTUN PAIMA 39 1 DIA
7/17/2017 DIA UCIN4 PEREZ CABALLERO 39 7 DIAS
7/17/2017 DIA UCIN 3 QUISPE ROJAS 40 4 DIAS
7/17/2017 DIA AISLADO 4 MUOZ ANAMPA 39 3 DIAS
7/17/2017 DIA UCIN 6 RENGIFO ZAMALLOA 40 3 DIAS

7/17/2017 DIA UCIN4 PEREZ CABALLERO 39 7 DIAS


7/17/2017 DIA UCIN 6 RENGIFO ZAMALLOA 40 3 DIAS

7/18/2017 DIA UCIN4 PEREZ CABALLERO 39 8 DIAS


7/18/2017 DIA UCIN 6 RENGIFO ZAMALLOA 40 4 DIAS
7/18/2017 DIA AISLADO ORTIZ CONDORI 40 2 DIAS
7/18/2017 NOCHE AISLADO ORTIZ CONDORI 40 2 DIAS
7/19/2017 DIA AISLADO ORTIZ CONDORI 40 3 DIAS
7/20/2017 DIA UCIN 2 ORTIZ CONDORI 40 3 DIAS
7/20/2017 DIA AISLADO MEDINA COLCHADO 41 1 DIAS
7/20/2017 DIA UCIN1 TARICUARIMA VASQUEZ 33 RN

7/21/2017 DIA UCIN 2 ORTIZ CONDORI 40 4 DIAS


7/21/2017 DIA AISLADO MEDINA COLCHADO 41 2 DIAS
7/21/2017 DIA UCIN1 TARICUARIMA VASQUEZ 33 1 DIA

7/21/2017 NOCHE UCIN 2 ORTIZ CONDORI 40 5 DIAS


7/21/2017 NOCHE UCIN1 TARICUARIMA VASQUEZ 33 2 DIA

7/22/2017 DIA UCIN 2 ORTIZ CONDORI 40 6 DIAS


7/22/2017 DIA UCIN1 TARICUARIMA VASQUEZ 34 2 DIA
7/22/2017 DIA UCIN LOPEZ ARMAULIA 40 2 DIAS

7/22/2017 noche UCIN 2 ORTIZ CONDORI 40 6 DIAS


7/22/2017 noche UCIN1 TARICUARIMA VASQUEZ 34 2 DIA
7/22/2017 noche UCIN LOPEZ ARMAULIA 40 2 DIAS

7/23/2017 DIA UCIN 2 ORTIZ CONDORI 40 6 DIAS


7/23/2017 DIA UCIN1 TARICUARIMA VASQUEZ 34 2 DIA
7/23/2017 DIA UCIN LOPEZ ARMAULIA 40 2 DIAS
7/23/2017 DIA UCIN TAPIA RAMIREZ 40 0

7/23/2017 NOCHE UCIN 2 ORTIZ CONDORI 40 7 DIAS


7/23/2017 NOCHE UCIN1 TARICUARIMA VASQUEZ 34 3 DIA
7/23/2017 NOCHE UCIN TAPIA RAMIREZ 40 rn

7/24/2017 DIURNO UCIN 2 ORTIZ CONDORI 40 8 DIAS


7/24/2017 DIURNO UCIN1 TARICUARIMA VASQUEZ 34 4 DIAS

7/25/2017 DIURNO UCIN 2 ORTIZ CONDORI 40 8 DIAS


7/25/2017 DIURNO UCIN1 TARICUARIMA VASQUEZ 34 4 DIAS
7/25/2017 DIURNO UCIN SALCEDO LIFONCIO 37 1 DIA
7/25/2017 DIURNO UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 8 DIAS
7/25/2017 NOCHE UCIN 2 ORTIZ CONDORI 40 8 DIAS
7/25/2017 NOCHE UCIN1 TARICUARIMA VASQUEZ 34 4 DIAS
7/25/2017 NOCHE UCIN SALCEDO LIFONCIO 37 1 DIA
7/25/2017 NOCHE UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 8 DIAS

7/26/2017 DIA UCIN2 TARICUARIMA VASQUEZ 34 6 DIAS


7/26/2017 DIA UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 9 DIAS

7/26/2017 NOCHE UCIN2 TARICUARIMA VASQUEZ 34 6 DIAS


7/26/2017 NOCHE UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 9 DIAS
7/26/2017 NOCHE UCIN 2 GONZALES OCHOA 35 1DIA
7/27/2017 DIURNO UCIN2 TARICUARIMA VASQUEZ 34 7 DIAS
7/27/2017 DIURNO UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 10 DIAS
7/27/2017 DIURNO UCIN 2 GONZALES OCHOA 35 2 DIA
7/27/2017 noche UCIN2 TARICUARIMA VASQUEZ 34 7 DIAS
7/27/2017 noche UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 10 DIAS
7/27/2017 noche UCIN 2 GONZALES OCHOA 35 2 DIA
7/27/2017 noche UCIN 3 GONGORA ZORRILLA 39 6 DIAS
7/27/2017 noche UCIN 4 FENCO CHACALTAMA 34 7 DIAS
7/28/2017 DIA UCIN2 TARICUARIMA VASQUEZ 34 7 DIAS
7/28/2017 DIA UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 10 DIAS
7/28/2017 DIA UCIN 2 GONZALES OCHOA 35 2 DIA
7/28/2017 DIA UCIN 3 GONGORA ZORRILLA 39 6 DIAS
7/28/2017 DIA UCIN 4 FENCO CHACALTAMA 34 7 DIAS
7/28/2017 NOCHE UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 11 DIAS
7/28/2017 NOCHE UCIN 3 GONGORA ZORRILLA 39 22 DIAS
7/28/2017 NOCHE UCIN 4 FENCO CHACALTAMA 30 8 DIAS
7/29/2017 DIA UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 12 DIAS
7/29/2017 DIA UCIN 3 GONGORA ZORRILLA 39 23 DIAS
7/29/2017 DIA UCIN 4 FENCO CHACALTAMA 30 9 DIAS

7/30/2017 DIA UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 13 DIAS


7/30/2017 DIA UCIN 3 GONGORA ZORRILLA 39 24 DIAS
7/30/2017 NOCHE UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 13 DIAS
7/30/2017 NOCHE UCIN 3 GONGORA ZORRILLA 39 24 DIAS

7/31/2017 DIA UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 14 DIAS


7/31/2017 DIA UCIN 3 GONGORA ZORRILLA 39 25 DIAS
8/31/2017 DIA UCIN 1 TAIPE QUISPE 38 7

7/31/2017 NOCHE UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 14 DIAS


7/31/2017 NOCHE UCIN 3 GONGORA ZORRILLA 39 25 DIAS
8/31/2017 NOCHE UCIN 1 TAIPE QUISPE 38 7 DIAS
Diana:
TODOS LOS Diana: Diana:
DIAGNOSTICOS POR LICENCADA QUE
MEDICO QUE ATENDIO
DIAGNOSTICO MEDICO NEMS
ORDEN DE MERITO EL ATENDIO AL PACIENTE
AL PACIENTE EN EL
RNPT 34SS. BPN.
PRINCIPAL SEPSIS PROBABLE.
SE MUESTRA EN EL TURNO TURNO 9
RNPT 34SS MBPN. VIH EXPUESTO. HIPOGLICEMIA REMITIDA. SEPSIS TRATADA
PRIMERO OK 9
RNAT 40SS PEG SIFILIS NEONATAL PROBABLE HJO DE MADRE ADOLESCENTE 9
TTRN D/C CARDIOPATIA CONGESTIVA 9
RNPT 34SS MBPN. VIH EXPUESTO. HIPOGLICEMIA REMITIDA. SEPSIS TRATADA 9
RNPT 34SS MBPN. VIH EXPUESTO. HIPOGLICEMIA REMITIDA. SEPSIS TRATADA 9
RNPT 34SS MBPN. VIH EXPUESTO. HIPOGLICEMIA REMITIDA. SEPSIS TRATADA 9
RNPT 34SS MBPN. VIH EXPUESTO. HIPOGLICEMIA REMITIDA. SEPSIS TRATADA 9
SEPSIS NEONATAL EN TTO, APNEA DE PREMATURIDAD,CEFALO HEMOTOMA 15
RNAT PEG MASCULINO/ EQUINO VARO BILATERAL / HIPOGLICEMIA 15
SEPSIS NEONATAL EN TTO, APNEA DE PREMATURIDAD,CEFALO HEMOTOMA 15
RNAT PEG MASCULINO/ EQUINO VARO BILATERAL / HIPOGLICEMIA 15
SEPSIS NEONATAL EN TTO, APNEA DE PREMATURIDAD,CEFALO HEMOTOMA 15
SEPSIS NEONATAL EN TTO, APNEA DE PREMATURIDAD,CEFALO HEMOTOMA 15
ICTERICIA NEONATAL / HIPERBILIRRUBINEMIA 9
SEPSIS NEONATAL EN TTO, APNEA DE PREMATURIDAD,CEFALO HEMOTOMA 15
ICTERICIA NEONATAL / HIPERBILIRRUBINEMIA 9
SEPSIS NEONATAL EN TTO, APNEA DE PREMATURIDAD,CEFALO HEMOTOMA 9
ICTERICIA NEONATAL / HIPERBILIRRUBINEMIA 9
SEPSIS NEONATAL EN TTO, APNEA DE PREMATURIDAD,CEFALO HEMOTOMA 9
SEPSIS NEONATAL EN TTO, APNEA DE PREMATURIDAD,CEFALO HEMOTOMA 9
ICTERICIA NEONATAL / DEHIDRATACION 9
ICTERICIA NEONATAL / DEHIDRATACION 9
ICTERICIA NEONATAL / DESHIDRATACION 9
ICTERICIA NEONATAL / DEHIDRATACION 9
RN 36 S D/C SEPSIS NEONATAL X ITU - SDR X SALAM - D/C TRANST. METABOLICO 9
ICTERICIA NEONATAL / DEHIDRATACION 9
RN 36 S D/C SEPSIS NEONATAL X ITU - SDR X SALAM - D/C TRANST. METABOLICO 9
HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL/RMT 39SS 9
HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL/RMT 39SS 9
HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL/RMT 39SS 9
TRANSTORNO METABOLICO / D/C HIPOGLICEMIA /ARX CPN INCOMPLETO /AR X
MADRE EN UCI. 9
ICTERICIA NEONATAL / RIESGO DE IMCONPATIBILIDAD O - B/ RNAT 40 SS AEG 9
SDR TTR 9
SDR TTR 9
TRANSTORNO METABOLICO / D/C HIPOGLICEMIA /ARX CPN INCOMPLETO /AR X
MADRE EN UCI. 9
ICTERICIA NEONATAL / RIESGO DE IMCONPATIBILIDAD O - B/ RNAT 40 SS AEG 9
ICTERICIA NEONATAL / SOSPECHA DE SEPSIS 9
SDR TTR 9
TRANSTORNO METABOLICO / D/C HIPOGLICEMIA /ARX CPN INCOMPLETO /AR X
MADRE EN UCI. 9
ICTERICIA NEONATAL / RIESGO DE IMCONPATIBILIDAD O - B/ RNAT 40 SS AEG 9
ICTERICIA NEONATAL / SOSPECHA DE SEPSIS 9
RNPT 34 SS,G2, BAJO PESO AL NACER 9
RNPT 34 SS,G1, BAJO PESO AL NACER 9
TRANSTORNO METABOLICO / D/C HIPOGLICEMIA /ARX CPN INCOMPLETO /AR X
MADRE EN UCI. 9
ICTERICIA NEONATAL / SOSPECHA DE SEPSIS 9
RNPT 34 SS,G2, BAJO PESO AL NACER 9
RNPT 34 SS,G1, BAJO PESO AL NACER 9

ICTERICIA NEONATAL / SOSPECHA DE SEPSIS 9


RNPT 34 SS,G2, BAJO PESO AL NACER 9
RNPT 34 SS,G1, BAJO PESO AL NACER 9
RN T 37 SS , BPN, HIJO DE MADRE TOXEMICA 9
SOSPECHA DE INFECCION PRECOZ 15
ICTERICIA PATOLOGICA HIPOALIMENTACION 9
ICTERICIA NEONATAL 9

ICTERICIA NEONATAL / SOSPECHA DE SEPSIS 9


RNPT 34 SS,G2, BAJO PESO AL NACER 9
RNPT 34 SS,G1, BAJO PESO AL NACER 9
RN T 37 SS , BPN, HIJO DE MADRE TOXEMICA 9
MACROSOMIA /SOSPECHA DE INFECCION PRECOZ/ ICTERICIA NEONATAL 15
ICTERICIA PATOLOGICA HIPOALIMENTACION 9
ICTERICIA NEONATAL 9
ICTERICIA NEONATAL 9

ICTERICIA NEONATAL / SOSPECHA DE SEPSIS 9


MACROSOMIA /SOSPECHA DE INFECCION PRECOZ/ ICTERICIA NEONATAL 15
ICTERICIA NEONATAL 9
ICTERICIA NEONATAL 9
D/C SEPSIS NEONATAL 9
NEUMONIA ASPIRATIVA 9

ICTERICIA NEONATAL / SOSPECHA DE SEPSIS 9


MACROSOMIA /SOSPECHA DE INFECCION PRECOZ/ ICTERICIA NEONATAL 15
ICTERICIA NEONATAL 9
ICTERICIA NEONATAL 9
D/C SEPSIS NEONATAL 9
NEUMONIA ASPIRATIVA 9

NEUMONIA ASPIRATIVA 9
ICTERICIA NEONATAL / SOSPECHA DE SEPSIS 9
D/C SEPSIS NEONATAL 9
MACROSOMIA /SOSPECHA DE INFECCION PRECOZ/ ICTERICIA NEONATAL 15
D/C SIFILIS CONGENITA0 9

NEUMONIA ASPIRATIVA 9
ICTERICIA NEONATAL / SOSPECHA DE SEPSIS 9
D/C SEPSIS NEONATAL 9
MACROSOMIA /SOSPECHA DE INFECCION PRECOZ/ ICTERICIA NEONATAL 9
D/C SIFILIS CONGENITA 9
CARDIOPATIA CONGENITA CIANOTICA 9
D/C SEPSIS NEONATAL 9
MACROSOMIA /SOSPECHA DE INFECCION PRECOZ/ ICTERICIA NEONATAL 9
RNAT 39SS MACROSOMICO D/C CCA 9

CARDIOPATIA CONGENITA CIANOTICA 9


RNAT 39SS MACROSOMICO D/C CCA 9

CARDIOPATIA CONGENITA CIANOTICA 9


RNAT 39SS MACROSOMICO D/C CCA 9
RNAT 40 - SEPSIS CLINICA D/C DESHIDRATACION 15
RNAT 40 - SEPSIS CLINICA D/C DESHIDRATACION 15
RNAT 40 - SEPSIS CLINICA D/C DESHIDRATACION 9
RNAT 40 - SEPSIS CLINICA D/C DESHIDRATACION 9
RNAT 41 -ICTERICIA NEONATAL 9
RNPT 33 .RIESGO SEPSIS 15

RNAT 40 - SEPSIS CLINICA D/C DESHIDRATACION 9


RNAT 41 -ICTERICIA NEONATAL 9
RNPT 33 .RIESGO SEPSIS 15

RNAT 40 - SEPSIS CLINICA D/C DESHIDRATACION 9


RNPT 33 .RIESGO SEPSIS 15

RNAT 40 - SEPSIS CLINICA + NN -DESHIDRATACION HIPONATREMICA - ICTERICIA NEON 9


RNPT 34SS AEG-BPN-SOSPECHA DE SEPSIS- D/C MALARIA 15
RNAT 40SS- TTRN ? 9

RNAT 40 - SEPSIS CLINICA + NN -DESHIDRATACION HIPONATREMICA - ICTERICIA NEON 9


RNPT 34SS AEG-BPN-SOSPECHA DE SEPSIS- D/C MALARIA 15
RNAT 40SS- TTRN ? 9

RNAT 40 - SEPSIS CLINICA + NN -DESHIDRATACION HIPONATREMICA - ICTERICIA NEON 9


RNPT 34SS AEG-BPN-SOSPECHA DE SEPSIS- D/C MALARIA 15
RNAT 40SS- TTRN ? 9
RNAT - DEPRESEION RESPIRATORIA D7C FRACTURA DE CLAVICULA 9

RNAT 40 - SEPSIS CLINICA + NN -DESHIDRATACION HIPONATREMICA - ICTERICIA NEON 9


RNPT 34SS AEG-BPN-SOSPECHA DE SEPSIS- D/C MALARIA 15
RNAT - DEPRESEION RESPIRATORIA D7C FRACTURA DE CLAVICULA 9

RNAT 40 - SEPSIS CLINICA + NN -DESHIDRATACION HIPONATREMICA - ICTERICIA NEON 9


RNPT 34SS AEG-BPN-SOSPECHA DE SEPSIS- D/C MALARIA 15

RNAT 40 - SEPSIS CLINICA + NN -DESHIDRATACION HIPONATREMICA - ICTERICIA NEON 9


RNPT 34SS AEG-BPN-SOSPECHA DE SEPSIS- D/C MALARIA 15
RNT 37SS AEG HIPOGLICEMIA EN TTO POLICITEMIA 15
RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/MEJORAR SUCCION 9
RNAT 40 - SEPSIS CLINICA + NN -DESHIDRATACION HIPONATREMICA - ICTERICIA NEON 9
RNPT 34SS AEG-BPN-SOSPECHA DE SEPSIS- D/C MALARIA 15
RNT 37SS AEG HIPOGLICEMIA EN TTO POLICITEMIA 15
RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/MEJORAR SUCCION 9

RNPT 34SS AEG-BPN-SOSPECHA DE SEPSIS- D/C MALARIA 9


RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/MEJORAR SUCCION 9

RNPT 34SS AEG-BPN-SOSPECHA DE SEPSIS- D/C MALARIA 9


RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/MEJORAR SUCCION 9
RNPT 35 /BPN TRASTORNO DE SUCCION HIJO DE MADRE PES 9
RNPT 34SS AEG-BPN-SOSPECHA DE SEPSIS- D/C MALARIA 9
RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/MEJORAR SUCCION 9
RNPT 35 /BPN TRASTORNO DE SUCCION HIJO DE MADRE PES 9
RNPT 34SS AEG-BPN-SOSPECHA DE SEPSIS- D/C MALARIA 9
RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/MEJORAR SUCCION 9
RNPT 35 /BPN TRASTORNO DE SUCCION HIJO DE MADRE PES 9
DAI/ DESHISDRATACION /HIPOALIMENTACION 9
RN PRETERMINO / TTRN + NEUMONIA / ICTERICIA NEONATAL 9
RNPT 34SS AEG-BPN-SOSPECHA DE SEPSIS- D/C MALARIA 9
RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/MEJORAR SUCCION 9
RNPT 35 /BPN TRASTORNO DE SUCCION HIJO DE MADRE PES 9
DAI/ DESHISDRATACION /HIPOALIMENTACION 9
RN PRETERMINO / TTRN + NEUMONIA / ICTERICIA NEONATAL 9
RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/TRANSTORNO SUCCION/ERITEMA DE PAAL 9
DIARREA AGUDA INFECCIOSA 9
SEPSIS PROBABLE / TTRN + NEUMONIA / ICTERICIA NEONATAL 9
RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/TRANSTORNO SUCCION/ERITEMA DE PAAL 9
DIARREA AGUDA INFECCIOSA 9
SEPSIS PROBABLE / TTRN + NEUMONIA / ICTERICIA NEONATAL 9

RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/TRANSTORNO SUCCION/ERITEMA DE PAAL 9


DIARREA AGUDA INFECCIOSA 9
RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/TRANSTORNO SUCCION/ERITEMA DE PAAL 9
DIARREA AGUDA INFECCIOSA 9

RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/TRANSTORNO SUCCION/ERITEMA DE PAAL 9


DIARREA AGUDA INFECCIOSA 9
RNT 38SS AEGSEPSIS NEONATAL TARDIA PROBABLE, ICTERICIA NEO0NATAL, HIPOGLI 15

RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/TRANSTORNO SUCCION/ERITEMA DE PAAL 9


DIARREA AGUDA INFECCIOSA 9
RNT 38SS AEGSEPSIS NEONATAL TARDIA PROBABLE, ICTERICIA NEO0NATAL, HIPOGLI 15
LICENCIADA MEDICO OBSERVACIONES
LIC. MARINA CHUQUIMBA DR. AGUILAR ALTA
LIC. ROSA GRANDE DR. AGUILAR MADRE PORTADORA VIH.
LIC. MARINA CHUQUIMBA DR. AGUILAR ALTA
LIC. MARINA CHUQUIMBA DR. AGUILAR ALTA
LIC. ELIZABETH URDANIGADR. RAMOS MADRE PORTADORA VIH.
LIC.PUMARRUMI DR. RAMOS MADRE PORTADORA VIH.
LIC. MARINA CHUQUIMBADR. RAMOS MADRE PORTADORA VIH.
LIC. CONDORI LIZET DR. RAMOS ALTA
LIC. PUMARRUMI DR. AGUILAR PASA DE LA UCI 3/7/17
LIC. PUMARRUMI DR. AGUILAR PASA DE LA UCI 3/7/18
LIC. NOEMI RODRIGUEZ DR. AGUILAR
LIC. KARLA ARMAS DR. AGUILAR ALTA
LIC. CONDORI LIZET DR. AGUILAR
LIC. URDANIGA DR. AGUILAR
LIC. URDANIGA DR. AGUILAR INGRESA DE ALOJAMIENTO CONJUNTO
LIC. NOEMI RODRIGUEZ DR. AGUILAR
LIC. NOEMI RODRIGUEZ DR. AGUILAR
LIC. MARINA CHUQUIMBA DR. MONCADA
LIC. MARINA CHUQUIMBA DR. MONCADA ALTA
LIC. ELIZABETH URDANIGA DR. VIZCARRA
LIC. TATIANA LICERA MEZA DR. AGUILAR ALTA
LIC. FANNY VARGAS DR. SOTO INGRESO
LIC. PUMARRUMI DR. VIZCARRA FOTOTERQAPIA
LIC. MARIANELLA DIAZ DRA. GARCIA FOTOTERAPIA
LIC. ISABEL VASQUEZ DR. VIZCARRA FOTOTERQAPIA
LIC. ISABEL VASQUEZ DR. VIZCARRA
LIC. PUMARRUMI/VERONIDR. AGUILAR FOTOTERQAPIA
LIC. LILIANA/ELIZABETH DR. AGUILAR
LIC. VERONICA DR. CONDORI FOTOTERAPIA
LIC. KARLA ARMAS DR. CONDORI FOTOTERAPIA
LIC. MILUSKA ACOSTA DOC. MONCADA FOTOTERAPIA

LIC. MARIANELLA DIAZ DOC. MONCADA MADRE EN UCI


LIC. MARIANELLA DIAZ DOC.. AGUILAR FOTOTERAPIA
LIC. MARINA CHUQUIMBADOC.. AGUILAR
LIC LILIANA VICENTE DOC.. AGUILAR

LIC LILIANA VICENTE DOC.. AGUILAR MADRE EN UCI


ISABEL VASQUEZ DOC.. AGUILAR FOTOTERAPIA
ISABEL VASQUEZ DOC.. AGUILAR FOTOTERAPIA
LIC TATIANA LICERA DOC.. AGUILAR

LIC. TATIANA LICERA MEZADR. AGUILAR MADRE EN UCI


LIC. VANIA DE LACRUZ DR. AGUILAR FOTOTERAPIA
LIC. TATIANA LICERA MEZADR. AGUILAR FOTOTERAPIA
LIC. CARMEN TOVAR/ LIC. DR. AGUILAR
LIC. VANIA DE LACRUZ DR. AGUILAR
LIC LILIANA VICENTE DOC.. AGUILAR MADRE EN UCI
ISABEL VASQUEZ DOC.. AGUILAR FOTOTERAPIA
CARMEN TOVAR DOC. SOTO
CARMEN TOVAR DOC. SOTO

LIC . LIZET CONDORI DR. PEREYRA FOTOTERAPIA


LIC. FANNY VARGAS DR. PEREYRA
LIC. FANNY VARGAS DR. PEREYRA
LIC ISABEL VASQUEZ DR. PEREYRA MADRE EN UCI
LIC. LIZET CONDORI DR. PEREYRA REFERIDO CS. LURIN
LIC ISABEL VASQUEZ DR. PEREYRA REFERIDO HAMA
LIC FANNY VARGAS DR. PEREYRA REFERIDO CS. LOPEZ SILVA

LIC . ISABEL PUMARRUMI DR. MONCADA FOTOTERAPIA


LIC. VANIA DE LA CRUZ DR. MONCADA
LIC. VANIA DE LA CRUZ DR. MONCADA
LIC. VANIA DE LA CRUZ DR. MONCADA
LIC. VILLEGAS DR. MONCADA
LIC. VILLEGAS DR. MONCADA
LIC ISABEL PUMARRUMI DR. MONCADA FOTOTERAPIA
LIC ISABEL PUMARRUMI DR. MONCADA

LIC. LIZET CONDORI DR. MONCADA FOTOTERAPIA


LIC. MARIVEL SULCA DR. MONCADA
LIC. FANNY VARGAS DR. MONCADA FOTOTERAPIA
LIC. FANNY VARGAS DR. MONCADA
LIC. MARIVEL SULCA DR. MONCADA
LIC. MARIVEL SULCA DR. MONCADA

LIC. ISABEL VASQUEZ DR. AGUILAR


LIC. ISABEL VASQUEZ DR. AGUILAR
LIC. ISABEL VASQUEZ DR. AGUILAR ALTA
LIC. ISABEL VASQUEZ DR. AGUILAR ALTA
LIC. ISABEL VASQUEZ DR. AGUILAR
LIC. ELIZABETH URDANIGADR. AGUILAR

LIC.NOEMI RODRIGUEZ DR. AGUILAR


LIC. KARLA ARMAS DR. AGUILAR
LIC. KARLA ARMAS DR. AGUILAR
LIC. KARLA ARMAS DR. AGUILAR
LIC. MARIANELA DR. AGUILAR PENDIENTE RESULTADOS DE LAB.

LIC. MILUSKA ACOSTA DR. RAMOS


LIC. ISABEL PUMARRUMI DR. RAMOS
LIC. ROSA GRANDES/ MIL DR. RAMOS
LIC. ROSA GRANDES/ISAB DR. RAMOS
LIC. ROSA GRANDES DR. RAMOS
LIC. TATIANA LICERA DR. SOTO ALTA para maana
LIC. TATIANA LICERA DR. SOTO ALTA
LIC. TATIANA LICERA DR. SOTO ALTA
LIC. TATIANA LICERA DR. SOTO

LIC. MARINA CHUQUIMBADOC. PEREYRA NO FUE ALTA POR PADRES MENORES DE EDAD
LIC. MARINA CHUQUIMBADOC. PEREYRA

LIC. LIZET CONDORI DR. RAMOS


LIC. LIZET CONDORI DR. RAMOS
LIC. LIZET CONDORI DR. RAMOS
LIC. PUMARRUMI DR. RAMOS
LIC. KARLA ARMAS DR. AGUILAR
LIC.ROSA GRANDE DR.RAMOS
LIC.ROSA GRANDE DR.RAMOS ALTA A SU CASA
LIC. ELIZABETH URDANIGADR.RAMOS

LIC.ROSA GRANDE DR.RAMOS


LIC.ROSA GRANDE DR.RAMOS ALTA A SU CASA
LIC.ROSA GRANDE DR.RAMOS

LIC. VERONICA CALLATA DR.RAMOS


LIC. VERONICA CALLATA DR.RAMOS

LIC. TATIANA LICERA DR.RAMOS


LIC. TATIANA LICERA DR.RAMOS
LIC. TATIANA LICERA DR.RAMOS

lic. Carmen tovar doc. Aguilar


lic. Carmen tovar doc. Aguilar
lic. Carmen tovar doc. Aguilar

lic. ISABEL VASQUEZ doc. Aguilar


lic. ISABEL VASQUEZ doc. Aguilar
lic. ISABEL VASQUEZ doc. Aguilar
lic. ISABEL VASQUEZ doc. Aguilar

LIC. TATIANA LICERA Dr. Aguilar


LIC. TATIANA LICERA Dr. Aguilar
LIC. TATIANA LICERA Dr. Aguilar ALTA A ALOJAMIENTO CONJUNTO

LIC. VERONICA CALLATA/L Dr. Aguilar


LIC. VERONICA CALLATA/L Dr. Aguilar

LIC. VERONICA CALLATA Dr. Aguilar ALTA


LIC. VERONICA CALLATA Dr. Aguilar
LIC. VERONICA CALLATA Dr. Aguilar ALTA
LIC. VERONICA CALLATA Dr. Aguilar
LIC. PAMELA ESPINOZA Dr. Aguilar ALTA
LIC. PAMELA ESPINOZA Dr. Aguilar
LIC. PAMELA ESPINOZA Dr. Aguilar ALTA
LIC. PAMELA ESPINOZA

LIC . ROSA GRANDE Dr. Aguilar


LIC . ROSA GRANDE Dr. Aguilar

LIC . ROSA GRANDE Dr. Aguilar


LIC . ROSA GRANDE Dr. Aguilar
LIC.ROSA GRANDE DR.AGUILAR
LIC . TATIANA LICERA Dr. PEREYRA
LIC . TATIANA LICERA Dr. PEREYRA
LIC . TATIANA LICERA Dr. PEREYRA
LIC. ROSA GRANDE DRA. LINDO
LIC. ROSA GRANDE DRA. LINDO
LIC. ROSA GRANDE DRA. LINDO
LIC. ROSA GRANDE DRA. LINDO
LIC. MILUSKA ACOSTA DRA. LINDO
LIC.ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI
LIC.ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI
LIC.ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI
LIC.ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI
LIC. FANNY VARGAS DR. CONDORI
LIC . TATIANA LICERA DR. CONDORI
LIC . TATIANA LICERA DR. CONDORI
LIC . TATIANA LICERA DR. CONDORI
LIC. NOEMI RODRIGUEZ Dr. Aguilar
LIC. NOEMI RODRIGUEZ Dr. Aguilar
LIC.MARIANELLA Dr. Aguilar

LIC.LILIANA VICENTE Dr. VIZCARRA


LIC.LILIANA VICENTE Dr. VIZCARRA
LIC. MARINA CHUQUIMBADr. VIZCARRA
LIC. MARIANELLA DIAZ Dr. VIZCARRA

LIC. ROSA GRANDE DR. AGUILAR


LIC. ROSA GRANDE DR. AGUILAR
LIC. ROSA GRANDE DR. AGUILAR

LIC. ISABEL VASQUEZ DR. LINDO


LIC. ISABEL VASQUEZ DR. LINDO
LIC. ISABEL VASQUEZ DR. LINDO
ALTA
TO CONJUNTO

PASA ALOJAMIENTO CONJUNTO

PASA ALOJAMIENTO CONJUNTO


ES MENORES DE EDAD

7/21/2017 LIC. ROSA GRANDE DOC. RAMOS


Diana:
TODOS LOS Diana: Diana:
UNIDAD O NOMBRE Y APELLIDOS DE DIAGNOSTICOS POR LICENCADA QUE
MEDICO QUE ATENDIO
EDAD ACTUAL
FECHA TURNO CAMA PACIENTE EG ORDEN DE MERITO EL ATENDIO AL PACIENTE
AL PACIENTE EN EL DIAGNOSTICO MEDICO NEMS LICENCIADA MEDICO OBSERVACIONES
8/1/2017 DIA UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 14 DIAS PRINCIPAL SE MUESTRA EN EL TURNO TURNO
RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/TRANSTORNO SUCCION/ERITEMA DE PAAL 9 LIC. TATIANA LICERA DR. FIGUEROA
PRIMERO OK
8/1/2017 DIA AISLADO GONGORA ZORRILLA 39 26 DIAS DIARREA AGUDA INFECCIOSA 9 LIC. TATIANA LICERA DR. FIGUEROA
8/1/2017 DIA UCIN 3 TAIPE QUISPE 38 8 RNT 38SS AEGSEPSIS NEONATAL TARDIA PROBABLE, ICTERICIA NEO0NATAL, HIPOGLICEMIA, D/C TRASTORNO DE SUCCION 15 LIC. TATIANA LICERA DR. FIGUEROA
8/1/2017 DIA UCIN 4 LAVADO LEON 33 5 PT 30SS SDR: TTRN HIJO DE MADRE CON PES 15 LIC. TATIANA LICERA DR. FIGUEROA

8/1/2017 NOCHE UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 15 DIAS RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/TRANSTORNO SUCCION/ERITEMA DE PAAL 9 LIC.ROSA GRANDE DR.LINDO
8/1/2017 NOCHE UCIN 7 GONGORA ZORRILLA 39 26 DIAS DIARREA AGUDA INFECCIOSA 9 LIC.ROSA GRANDE DR.LINDO
8/1/2017 NOCHE UCIN 3 TAIPE QUISPE 38 8 RNT 38SS AEGSEPSIS NEONATAL TARDIA PROBABLE, ICTERICIA NEO0NATAL, HIPOGLICEMIA, D/C TRASTORNO DE SUCCION 15 LIC.ROSA GRANDE DR.LINDO
8/1/2017 NOCHE UCIN 4 LAVADO LEON 33 4 PT 30SS SDR: TTRN HIJO DE MADRE CON PES 15 LIC.ROSA GRANDE DR.LINDO

8/2/2017 DIA UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 15 DIAS RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/TRANSTORNO SUCCION/ERITEMA DE PAAL 9 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. SOTO
8/2/2017 DIA AISLADO GONGORA ZORRILLA 39 27 DIAS DIARREA AGUDA INFECCIOSA 9 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. SOTO
8/2/2017 DIA UCIN 3 TAIPE QUISPE 38 9 RNT 38SS AEGSEPSIS NEONATAL TARDIA PROBABLE, ICTERICIA NEO0NATAL, HIPOGLICEMIA, D/C TRASTORNO DE SUCCION 15 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. SOTO
8/2/2017 DIA UCIN 4 LAVADO LEON 33 6 PT 30SS SDR: TTRN HIJO DE MADRE CON PES 15 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. SOTO

8/2/2017 NOCHE UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 15 DIAS RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/TRANSTORNO SUCCION/ERITEMA DE PAAL 9 LIC. TATIANA LICERA DR. SOTO
8/2/2017 NOCHE UCIN 3 TAIPE QUISPE 38 9 RNT 38SS AEGSEPSIS NEONATAL TARDIA PROBABLE, ICTERICIA NEO0NATAL, HIPOGLICEMIA, D/C TRASTORNO DE SUCCION 9 LIC. TATIANA LICERA DR. SOTO
8/2/2017 NOCHE UCIN 4 LAVADO LEON 33 6 PT 30SS SDR: TTRN HIJO DE MADRE CON PES 15 LIC. TATIANA LICERA DR. SOTO PASA A UCI NEO

8/2/2017 NOCHE UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 15 DIAS RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/TRANSTORNO SUCCION/ERITEMA DE PAAL 9 LIC. TATIANA LICERA DR. SOTO
8/2/2017 NOCHE UCIN 3 TAIPE QUISPE 38 9 RNT 38SS AEGSEPSIS NEONATAL TARDIA PROBABLE, ICTERICIA NEO0NATAL, HIPOGLICEMIA, D/C TRASTORNO DE SUCCION 9 LIC. TATIANA LICERA DR. SOTO

8/3/2017 NOCHE UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 20DIAS RNT 37SS /NEUMONIA TRATADA/TRANSTORNO SUCCION/ERITEMA DE PAAL 9 LIC. VERONICA CALLATA DR.PEREYRA
8/3/2017 NOCHE UCIN 3 TAIPE QUISPE 38 10DIAS RNT 38SS AEGSEPSIS NEONATAL TARDIA PROBABLE, ICTERICIA NEO0NATAL, HIPOGLICEMIA, D/C TRASTORNO DE SUCCION 9 LIC. VERONICA CALLATA DR.PEREYRA
8/3/2017 NOCHE UCIN 1 PASMIA CASILLAS 36 RN PT TARDIO 36SS/MUY BAJO PESO AL NACER/HIPOGLICEMIA 15 LIC. VERONICA CALLATA DR.PEREYRA INGRESO DE EMERG.

8/4/2017 DIA UCIN 2 CALERO MENDOZA 37 21DIAS TRANSTORNO SUCCION/ERITEMA DE PAAL 9 LIC. TATIANA LICERA DRA. LINDO
8/4/2017 DIA UCIN 3 TAIPE QUISPE 38 11 DIAS RNT 38SS AEGSEPSIS NEONATAL TARDIA PROBABLE, ICTERICIA NEO0NATAL, HIPOGLICEMIA, D/C TRASTORNO DE SUCCION 9 LIC. TATIANA LICERA DRA. LINDO ALTA
8/4/2017 DIA UCIN 1 PASMIA CASILLAS 36 1 DIA PT TARDIO 36SS/MUY BAJO PESO AL NACER/HIPOGLICEMIA 15 LIC. TATIANA LICERA DRA. LINDO

8/5/2017 DIA UCIN 1 PASMIA CASILLAS 36 2 DIA PT TARDIO 36SS/MUY BAJO PESO AL NACER/HIPOGLICEMIA 27 LIC.ROSA GRANDE DR.VILLAVICENCIO
8/5/2017 DIA UCIN2 SANDOVAL GONZALES 40 RN TTRN+SDR 27 LIC.ROSA GRANDE DR.VILLAVICENCIO
8/5/2017 DIA UCIN 4 CALERO MENDOZA 37 22DIAS TRANSTORNO SUCCION 9 LIC.ROSA GRANDE DR.VILLAVICENCIO
8/5/2017 DIA UCIN 5 ORE VENTURA 40 3DIAS ICTERICIA 9 LIC.ROSA GRANDE DR.VILLAVICENCIO

8/5/2017 NOCHE UCIN 1 PASMIA CASILLAS 36 2 DIA PT TARDIO 36SS/MUY BAJO PESO AL NACER/HIPOGLICEMIA 27 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI
8/5/2017 NOCHE UCIN2 SANDOVAL GONZALES 40 RN TTRN+SDR 27 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI PASA A LA UCI
8/5/2017 NOCHE UCIN 4 CALERO MENDOZA 37 22DIAS TRANSTORNO SUCCION 9 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI
8/5/2017 NOCHE UCIN 5 ORE VENTURA 40 3DIAS ICTERICIA 9 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI
05/082017 NOCHE UCIN 3 SOTO HUAMAN 40 RN SDR SALAM- D/C SEPSIS - RNT 40SEMANAS AEG 27 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI

8/6/2017 DIA UCIN 1 PASMIA CASILLAS 36 2 DIA PT TARDIO 36SS/MUY BAJO PESO AL NACER/HIPOGLICEMIA 15 LIC. VERONICA CALLATA DRA. GARCIA
8/6/2017 DIA UCIN 4 CALERO MENDOZA 37 22DIAS TRANSTORNO SUCCION 9 LIC. VERONICA CALLATA DRA. GARCIA
8/6/2017 DIA UCIN 5 ORE VENTURA 40 3DIAS ICTERICIA 9 LIC. VERONICA CALLATA DRA. GARCIA ALTA
06/082017 DIA UCIN 3 SOTO HUAMAN 40 RN SDR SALAM- D/C SEPSIS - RNT 40SEMANAS AEG 18 LIC. VERONICA CALLATA DRA. GARCIA PASA A UCI

8/6/2017 NOCHE UCIN 1 PASMIA CASILLAS 36 2 DIA PT TARDIO 36SS/MUY BAJO PESO AL NACER/HIPOGLICEMIA 15 LIC.ROSA GRANDE DRA. GARCIA
8/6/2017 NOCHE UCIN 4 CALERO MENDOZA 37 22DIAS TRANSTORNO SUCCION 9 LIC.ROSA GRANDE DRA. GARCIA

8/7/2017 DIA UCIN 1 PASMIA CASILLAS 36 2 DIA PT TARDIO 36SS/MUY BAJO PESO AL NACER/HIPOGLICEMIA 15 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. MONCADA
8/7/2017 DIA UCIN 4 CALERO MENDOZA 37 22DIAS TRANSTORNO SUCCION 9 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. MONCADA
8/7/2017 DIA UCIN 5 PONCE HUAMAN 7 DIAS RNA 27 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. MONCADA INGRESO DE LA UCI

8/8/2017 NOCHE UCIN 1 PASMIA CASILLAS 36 5 PT TARDIO 36SS/MUY BAJO PESO AL NACER/HIPOGLICEMIA 15 LIC. VERONICA DRA. GARCIA
8/8/2017 NOCHE UCIN 4 CALERO MENDOZA 37 25 TRANSTORNO SUCCION 9 LIC. VERONICA DRA. GARCIA
8/8/2017 NOCHE UCIN 5 PONCE HUAMAN 39 9 RNAT 39SS/ HIPOGLICEMIA/TRANSTORNO DE COAG./SEPSIS NEONATAL 27 LIC. VERONICA DRA. GARCIA

8/10/2017 NOCHE UCIN 1 PASMIA CASILLAS 36 7 PT TARDIO 36SS/MUY BAJO PESO AL NACER/HIPOGLICEMIA 15 LIC. JANET CANAZA DR. PEREYRA
8/10/2017 NOCHE UCIN 5 PONCE HUAMAN 39 11 RNAT 39SS/ HIPOGLICEMIA/TRANSTORNO DE COAG./SEPSIS NEONATAL 15 LIC. JANET CANAZA DR. PEREYRA

8/11/2017 DIURNO UCIN 1 PASMIA CASILLAS 36 8 PT TARDIO 36SS/MUY BAJO PESO AL NACER/HIPOGLICEMIA 15 LIC. VERONICA CALLATA
8/11/2017 DIURNO UCIN 2 PONCE HUAMAN 39 12 RNAT 39SS/ HIPOGLICEMIA/TRANSTORNO DE COAG./SEPSIS NEONATAL 15 LIC. VERONICA CALLATA

8/11/2017 NOCHE UCIN 2 PASMIA CASILLAS 36 8 PT TARDIO 36SS/MUY BAJO PESO AL NACER/HIPOGLICEMIA 15 LIC.ROSA GRANDE DOC SOTO
8/11/2017 NOCHE UCIN 1 PONCE HUAMAN 39 12 RNAT 39SS/ HIPOGLICEMIA/TRANSTORNO DE COAG./SEPSIS NEONATAL 15 LIC.ROSA GRANDE DOC.SOTO
8/11/2017 NOCHE UCIN 3 SANDOVAL GONZALES 36 8 SEPSIS EN TRATAMIENTO - NEUMONIA NEONATAL 15 LIC.ROSA GRANDE DOC.SOTO
8/11/2017 NOCHE UCIN 4 GARCIA ROSALES 35 5 ICTERICIA 9 LIC.ROSA GRANDE DOC.SOTO

8/12/2017 NOCHE UCIN 2 PASMIA CASILLAS 36 8 PT TARDIO 36SS/MUY BAJO PESO AL NACER/HIPOGLICEMIA 15 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI
8/12/2017 NOCHE UCIN 1 PONCE HUAMAN 39 13 RNAT 39SS/ HIPOGLICEMIA/TRANSTORNO DE COAG./SEPSIS NEONATAL 15 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI
8/12/2017 NOCHE UCIN 3 SANDOVAL GONZALES 36 8 SEPSIS EN TRATAMIENTO - NEUMONIA NEONATAL 15 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI
8/12/2017 NOCHE UCIN 4 GARCIA ROSALES 35 5 ICTERICIA 9 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI

8/12/2017 NOCHE UCIN 2 PASMIA CASILLAS 36 8 PT TARDIO 36SS/MUY BAJO PESO AL NACER/HIPOGLICEMIA 15 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI
8/12/2017 NOCHE UCIN 1 PONCE HUAMAN 39 13 RNAT 39SS/ HIPOGLICEMIA/TRANSTORNO DE COAG./SEPSIS NEONATAL 15 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI
8/12/2017 NOCHE UCIN 3 SANDOVAL GONZALES 36 8 SEPSIS EN TRATAMIENTO - NEUMONIA NEONATAL 15 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI
8/12/2017 NOCHE UCIN 4 GARCIA ROSALES 35 5 ICTERICIA 9 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI
8/13/2017 DIURNO UCIN 1 PASMIA CASILLAS 36 7 PT TARDIO 36SS/MUY BAJO PESO AL NACER/HIPOGLICEMIA 15 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. MONCADA
8/13/2017 DIURNO UCIN 2 PONCE HUAMAN 39 14 RNAT 39SS/ HIPOGLICEMIA/TRANSTORNO DE COAG./SEPSIS NEONATAL 15 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. MONCADA
8/13/2017 DIURNO UCIN 3 SANDOVAL GONZALES 36 7 SEPSIS EN TRATAMIENTO - NEUMONIA NEONATAL 15 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. MONCADA
8/13/2017 DIURNO UCIN 4 SOTO HUAMAN 39 11 NEUMOTORAX SALAM 15 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. MONCADA INGRESO DE LAS 12 PM

8/14/2017 DIURNO UCIN 1 PASMIA CASILLAS 36 8 PT TARDIO 36SS/MUY BAJO PESO AL NACER/HIPOGLICEMIA 15 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI
8/14/2017 DIURNO UCIN 2 PONCE HUAMAN 39 15 RNAT 39SS/ HIPOGLICEMIA/TRANSTORNO DE COAG./SEPSIS NEONATAL 15 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI
8/14/2017 DIURNO UCIN 3 SANDOVAL GONZALES 36 8 SEPSIS EN TRATAMIENTO - NEUMONIA NEONATAL 15 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI
8/14/2017 DIURNO UCIN 4 SOTO HUAMAN 39 12 NEUMOTORAX SALAM 15 LIC. ISABEL VASQUEZ DR. CONDORI

8/14/2017 NOCHE UCIN 2 PASMIA CASILLAS 36 8 PT TARDIO 36SS/MUY BAJO PESO AL NACER/HIPOGLICEMIA 15 LIC.MARIA DEL CARMEN DR.SOTO
8/14/2017 NOCHE UCIN 1 PONCE HUAMAN 39 12 RNAT 39SS/ HIPOGLICEMIA/TRANSTORNO DE COAG./SEPSIS NEONATAL 9 LI.MARIA DEL CARMEN DR.SOTO
8/14/2017 NOCHE UCIN 3 SANDOVAL GONZALES 36 8 SEPSIS EN TRATAMIENTO - NEUMONIA NEONATAL 15 LIC.MARIA DEL CARMEN DR.SOTO
8/14/2017 NOCHE UCIN 4 SOTO HUAMAN 39 12 NEUMOTORAX SALAM 9 LIC.MARIA DEL CARMEN DR.SOTO

8/15/2017 DIA UCIN 2 PASMIA CASILLAS 36 12 HIPOGLICEMIA SUPERADA/LARINGOMALACIA/SUCCION POBRE/PT 36SS BPN 15 LIC.ROSA GRANDE DR.VIZCARRA
8/15/2017 DIA UCIN 1 PONCE HUAMAN 39 17 COLESTASIS D/C TORCH/ ENCEFALOPATIA POR HIPOGLICEMIA (CORREGIDA)/SEPSIS NEONATAL TRATADA/TROMBOCITOPENIA/NACIDO A 9 LIC.ROSA GRANDE DR.VIZCARRA
8/15/2017 DIA UCIN 3 SANDOVAL GONZALES 36 12 SEPSIS EN TRATAMIENTO - NEUMONIA NEONATAL 15 LIC.ROSA GRANDE DR.VIZCARRA ALTA
8/15/2017 DIA UCIN 4 SOTO HUAMAN 39 11 NEUMOTORAX SALAM 9 LIC.ROSA GRANDE DR.VIZCARRA ALTA
8/15/2017 DIA UCIN 5 GONZALES AGUILAR 7 DESHIDRATADO (HIPONATREMICO?)/ ICTERICIA NEONATAL/ NACIDO AT 15 LIC.ROSA GRANDE DR.VIZCARRA

8/15/2017 DIA UCIN 2 PASMIA CASILLAS 36 12 HIPOGLICEMIA SUPERADA/LARINGOMALACIA/SUCCION POBRE/PT 36SS BPN 15 LIC.HUAYTALLA GARAMENDI DR.VIZCARRA
8/15/2017 DIA UCIN 1 PONCE HUAMAN 39 17 COLESTASIS D/C TORCH/ ENCEFALOPATIA POR HIPOGLICEMIA (CORREGIDA)/SEPSIS NEONATAL TRATADA/TROMBOCITOPENIA/NACIDO A 9 LIC. HUAYTALLA GARAMENDI DR.VIZCARRA
8/15/2017 DIA UCIN 3 SANDOVAL GONZALES 36 12 SEPSIS EN TRATAMIENTO - NEUMONIA NEONATAL 15 LIC.HUAYTALLA GARAMENDI DR.VIZCARRA
8/15/2017 DIA UCIN 4 SOTO HUAMAN 39 11 NEUMOTORAX SALAM 9 LIC.HUAYTALLA GARAMENDI DR.VIZCARRA
8/15/2017 DIA UCIN 5 GONZALES AGUILAR 7 DESHIDRATADO (HIPONATREMICO?)/ ICTERICIA NEONATAL/ NACIDO AT 15 LIC. HUAYTALLA GARAMENDI DR.VIZCARRA

8/16/2017 DIA UCIN 3 SANDOVAL GONZALES 36 12 SEPSIS EN TRATAMIENTO - NEUMONIA NEONATAL 15 LIC. ISABEL VASQUEZ/LIC. TATIANA DR.RAMOS ALTA
8/16/2017 DIA UCIN 4 SOTO HUAMAN 39 11 NEUMOTORAX SALAM 9 LIC. ISABEL VASQUEZ/LIC. TATIANA DR.RAMOS ALTA
8/16/2017 DIA UCIN 5 GONZALES AGUILAR 7 DESHIDRATADO (HIPONATREMICO?)/ ICTERICIA NEONATAL/ NACIDO AT 15 LIC. ISABEL VASQUEZ/LIC. TATIANA DR.SOTO
8/16/2017 DIA UCIN 1 PONCE HUAMAN 39 17 DIAS COLESTASIS D/C TORCH/ ENCEFALOPATIA POR HIPOGLICEMIA (CORREGIDA)/SEPSIS NEONATAL TRATADA/TROMBOCITOPENIA/NACIDO A 9 LIC. ISABEL VASQUEZ/LIC. TATIANA DR.RAMOS

8/16/2017 NOCHE UCIN 2 PASMIA CASILLAS 36 13 DIAS HIPOGLICEMIA SUPERADA/LARINGOMALACIA/SUCCION POBRE/PT 36SS BPN 15 LIC.ROSA GRANDE DR.RAMOS
8/16/2017 NOCHE UCIN 1 PONCE HUAMAN 39 17 DIAS COLESTASIS D/C TORCH/ ENCEFALOPATIA POR HIPOGLICEMIA (CORREGIDA)/SEPSIS NEONATAL TRATADA/TROMBOCITOPENIA/NACIDO A 9 LIC.ROSA GRANDE DR.RAMOS
8/16/2017 NOCHE UCIN3 BORJA RISCO 40 3 DIAS ANEMIA/DEPRECION AL NACER 15 LIC.ROSA GRANDE DR.RAMOS
8/16/2017 NOCHE UCIN 4 GONZALES AGUILAR 7 DIAS DESHIDRATADO (HIPONATREMICO?)/ ICTERICIA NEONATAL/ NACIDO AT 15 LIC.ROSA GRANDE DR.RAMOS
8/16/2017 NOCHE UCIN 5 ROBLES ROBLES 42 RN SFA /RIESGO TRASTORNO METABOLICO 15 LIC.ROSA GRANDE DR.RAMOS

8/17/2017 DIA UCIN 2 PASMIA CASILLAS 36 13 DIAS HIPOGLICEMIA SUPERADA/LARINGOMALACIA/SUCCION POBRE/PT 36SS BPN 15 LIC. HUAYTALLA GARAMENDI DR. MONCADA
8/17/2017 DIA UCIN 1 PONCE HUAMAN 39 17 DIAS COLESTASIS D/C TORCH/ ENCEFALOPATIA POR HIPOGLICEMIA (CORREGIDA)/SEPSIS NEONATAL TRATADA/TROMBOCITOPENIA/NACIDO A 9 LIC. HUAYTALLA GARAMENDI DR. MONCADA
8/17/2017 DIA UCIN3 BORJA RISCO 40 3 DIAS ANEMIA/DEPRECION AL NACER 15 LIC. HUAYTALLA GARAMENDI DR. MONCADA
8/17/2017 DIA UCIN 4 GONZALES AGUILAR 7 DIAS DESHIDRATADO (HIPONATREMICO?)/ ICTERICIA NEONATAL/ NACIDO AT 15 LIC. HUAYTALLA GARAMENDI DR. MONCADA ALTA
8/17/2017 DIA UCIN 5 ROBLES ROBLES 42 RN SFA /RIESGO TRASTORNO METABOLICO 15 LIC. HUAYTALLA GARAMENDI DR. MONCADA

8/17/2017 NOCHE UCIN 2 PASMIA CASILLAS 36 13 DIAS COLESTASIS NEONATAL/HIPERBILIRRUBINEMIA TRATADA/POLICITEMIA REMITIDA/RNAT 37SS BPN 9 LIC. TATIANA LICERA DR. MONCADA
8/17/2017 NOCHE UCIN 1 PONCE HUAMAN 39 17 DIAS COLESTASIS NEONATAL/ ENCEFALOPATIA NEONATAL /TROMBOCITOPENIA/NACIDO AT 39SS PEG/NUGGET - HIPOXIA NEONATAL 9 LIC. TATIANA LICERA DR. MONCADA
8/17/2017 NOCHE UCIN3 BORJA RISCO 40 3 DIAS RNAT/DEPRESION AL NACER/ENCEFALOPATIA AL NACERD/C AEHI ANESTESIA GENERAL/SEPSIS NEONATAL PROBABLE 15 LIC. TATIANA LICERA DR. MONCADA
8/17/2017 NOCHE UCIN 5 ROBLES ROBLES 42 RN DEPRESION NEONATAL/SDR:TTRN RESUELTO/SFA POR BRADICARDIA FETAL 15 LIC. TATIANA LICERA DR. MONCADA

8/18/2017 FALTA
8/18/2017 FALTA

8/19/2017 DIURNO UCIN 2 PASMIA CASILLAS 36 16 D COLESTASIS NEONATAL/HIPERBILIRRUBINEMIA TRATADA/POLICITEMIA REMITIDA/RNAT 37SS BPN 9 LIC. VERONICA CALLATA DR. PEREYRA
8/19/2017 DIURNO UCIN 1 PONCE HUAMAN 39 20 D COLESTASIS NEONATAL/ ENCEFALOPATIA NEONATAL /TROMBOCITOPENIA/NACIDO AT 39SS PEG/NUGGET - HIPOXIA NEONATAL 9 LIC. VERONICA CALLATA DR. PEREYRA
8/19/2017 DIURNO UCIN3 BORJA RISCO 40 6D RNAT/DEPRESION AL NACER/ENCEFALOPATIA AL NACERD/C AEHI ANESTESIA GENERAL/SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. VERONICA CALLATA DR. PEREYRA
8/19/2017 DIURNO UCIN 5 ROBLES ROBLES 42 3D DEPRESION NEONATAL/SDR:TTRN RESUELTO/SFA POR BRADICARDIA FETAL 9 LIC. VERONICA CALLATA DR. PEREYRA
8/19/2017 DIURNO UCIN 4 RAMIREZ QUISPE 34 3D PREMATURO TARDIO/SDR/TTRN 12 LIC. VERONICA CALLATA DR. PEREYRA PASA UCI

8/19/2017 NOCHE UCIN 2 PASMIA CASILLAS 36 16 D COLESTASIS NEONATAL/HIPERBILIRRUBINEMIA TRATADA/POLICITEMIA REMITIDA/RNAT 37SS BPN 9 LIC. MARIA DEL CARMEN DRA GARCIA
8/19/2017 NOCHE UCIN 1 PONCE HUAMAN 39 20 D COLESTASIS NEONATAL/ ENCEFALOPATIA NEONATAL /TROMBOCITOPENIA/NACIDO AT 39SS PEG/NUGGET - HIPOXIA NEONATAL 9 LIC. MARIA DEL CARMEN DRA GARCIA
8/19/2017 NOCHE UCIN3 BORJA RISCO 40 6D RNAT/DEPRESION AL NACER/ENCEFALOPATIA AL NACERD/C AEHI ANESTESIA GENERAL/SEPSIS NEONATAL PROBABLE 9 LIC. MARIA DEL CARMEN DRA GARCIA
8/19/2017 NOCHE UCIN 4 ROBLES ROBLES 42 3D DEPRESION NEONATAL/SDR:TTRN RESUELTO/SFA POR BRADICARDIA FETAL 9 LIC. MARIA DEL CARMEN DRA GARCIA

8/20/2017 DIURNO UCIN 2 PASMIA CASILLAS 36 16 D COLESTASIS NEONATAL/HIPERBILIRRUBINEMIA TRATADA/POLICITEMIA REMITIDA/RNAT 37SS BPN 9 LIC. ROSA GRANDE DRA LINDO
8/20/2017 DIURNO UCIN 3 PONCE HUAMAN 39 21 D COLESTASIS NEONATAL/ ENCEFALOPATIA NEONATAL /TROMBOCITOPENIA/NACIDO AT 39SS PEG/NUGGET - HIPOXIA NEONATAL 9 LIC. ROSA GRANDE DRA LINDO
8/20/2017 DIURNO UCIN4 ATOCHE CARRION 40 1D RNAT 40SS/SEPSIS PROBABLE 15 LIC. ROSA GRANDE DRA LINDO

8/20/2017 DIURNO UCIN 2 PASMIA CASILLAS 36 16 D COLESTASIS NEONATAL/HIPERBILIRRUBINEMIA TRATADA/POLICITEMIA REMITIDA/RNAT 37SS BPN 9 LIC. HUAYTALLA GARAMENDI DRA LINDO
8/20/2017 DIURNO UCIN 3 PONCE HUAMAN 39 21 D COLESTASIS NEONATAL/ ENCEFALOPATIA NEONATAL /TROMBOCITOPENIA/NACIDO AT 39SS PEG/NUGGET - HIPOXIA NEONATAL 9 LIC. HUAYTALLA GARAMENDI DRA LINDO
8/20/2017 DIURNO UCIN4 ATOCHE CARRION 40 1D RNAT 40SS/SEPSIS PROBABLE 15 LIC. HUAYTALLA GARAMENDI DRA LINDO

8/21/2017 DIURNO UCIN 2 PASMIA CASILLAS 36 17 D 9 LIC. JANET CANAZA DR. CONDORI
8/21/2017 DIURNO UCIN 3 PONCE HUAMAN 39 22 D 9 LIC. JANET CANAZA DR. CONDORI
8/21/2017 DIURNO UCIN4 ATOCHE CARRION 40 2D 15 LIC. JANET CANAZA DR. CONDORI

8/22/2017 DIURNO UCIN01 CASTILLO MATEO 40 01 D RNAT - SALAM - TTRN -DEPRESION AL NACER APGAR 5 - 9 LIC. MARIVEL SULCA DR. GARCIA MADRE EN UCI
8/22/2017 DIURNO UCIN 2 PASMIA CASILLAS 36 17 D COLESTASIS NEONATAL/HIPERBILIRRUBINEMIA TRATADA/POLICITEMIA REMITIDA/RNAT 37SS BPN 9 LIC. MARIVEL SULCA DR. GARCIA
8/22/2017 DIURNO UCIN 3 RAMIREZ QUISPE 34 03 D ICTERICIA POR INCOMPATIBILIDAD 0/A SDR TTRN/ NEUMONIA 9 LIC. MARIVEL SULCA DR. GARCIA
8/22/2017 DIURNO UCIN4 ATOCHE CARRION 40 2D RNAT 40SS/SEPSIS PROBABLE 9 LIC. MARIVEL SULCA DR. GARCIA
8/22/2017 DIURNO UCIN 5 PONCE HUAMAN 39 22 D COLESTASIS NEONATAL/ ENCEFALOPATIA NEONATAL /TROMBOCITOPENIA/NACIDO AT 39SS PEG/NUGGET - HIPOXIA NEONATAL 9 LIC. MARIVEL SULCA DR. GARCIA
UCIN01 CASTILLO MATEO 40 01 D RNAT - SALAM - TTRN -DEPRESION AL NACER APGAR 5 - 9 LIC. JANET CANAZA DRA. LINDO MADRE EN UCI
UCIN 2 PASMIA CASILLAS 36 17 D COLESTASIS NEONATAL/HIPERBILIRRUBINEMIA TRATADA/POLICITEMIA REMITIDA/RNAT 37SS BPN 9 LIC. JANET CANAZA DRA. LINDO
UCIN 3 RAMIREZ QUISPE 34 03 D ICTERICIA POR INCOMPATIBILIDAD 0/A SDR TTRN/ NEUMONIA 9 LIC. JANET CANAZA DRA. LINDO
UCIN4 ATOCHE CARRION 40 2D RNAT 40SS/SEPSIS PROBABLE 9 LIC. JANET CANAZA DRA. LINDO
UCIN 5 PONCE HUAMAN 39 22 D COLESTASIS NEONATAL/ ENCEFALOPATIA NEONATAL /TROMBOCITOPENIA/NACIDO AT 39SS PEG/NUGGET - HIPOXIA NEONATAL 9 LIC. JANET CANAZA DRA. LINDO

8/23/2017 NOCHE UCIN 1 PANUERA MORALES 38 14 DIAS RNAT 33SS BPN SEPSIS NEONATAL TARDIA D/C HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 15 LIC. ISABEL VASQUEZ
8/23/2017 NOCHE UCIN 2 PASMIA CASILLAS 36 19 DIAS COLESTASIS NEONATAL/HIPERBILIRRUBINEMIA TRATADA/POLICITEMIA REMITIDA/RNAT 37SS BPN 9 LIC. ISABEL VASQUEZ
8/23/2017 NOCHE UCIN3 TELLO LOPEZ 40 33DIAS POS OPERADO DE GASTROCLISIS SEPSIS TARDIA UPP EN CUERO CABELLUDO 15 LIC. ISABEL VASQUEZ
8/23/2017 NOCHE UCIN ATOCHE CARRION 40 4 DIAS SEPSIS PROBABLE INCOMPATIBILIDAD O- B 15 LIC. ISABEL VASQUEZ
8/22/2017 DIURNO UCIN 5 PONCE HUAMAN 39 22 D COLESTASIS NEONATAL/ ENCEFALOPATIA NEONATAL /TROMBOCITOPENIA/NACIDO AT 39SS PEG/NUGGET - HIPOXIA NEONATAL 9 LIC. MARIVEL SULCA
UCIN 7 RAMOS RODRIGUEZ 38 09 DIAS ICTERICIA NEONATAL 9 LIC. MARIVEL SULCA
UCIN LOPEZ CASTILLO 1 RNAT D/C SEPSIS NO CPN 15 LIC. MARIVEL SULCA
UCIN OROSCO RAMOS 1 D/C CARDIOPATIA CONGETINO/ EQUIMOSIS FACIAL 15 LIC. MARIVEL SULCA

8/26/2017 DIA UCIN3 TELLO LOPEZ 40 33DIAS POS OPERADO DE GASTROCLISIS SEPSIS TARDIA UPP EN CUERO CABELLUDO 15 LIC. TATIANA LICERA/LIC. KARLA ARMAS
8/26/2017 DIA UCIN ATOCHE CARRION 40 4 DIAS SEPSIS PROBABLE INCOMPATIBILIDAD O- B 15 LIC. TATIANA LICERA/LIC. KARLA ARMAS
ALTA
8/26/2017 DIA UCIN 7 RAMOS RODRIGUEZ 38 09 DIAS ICTERICIA NEONATAL 9 LIC. OLIVIA APARI/LIC. KARLA ARMASALTA
8/26/2017 DIA UCIN LOPEZ CASTILLO 2 DIAS RNAT D/C SEPSIS NO CPN 15 LIC. OLIVIA APARI/LIC. KARLA ARMAS
8/26/2017 DIA UCIN 5 PONCE HUAMAN 39 22 DIAS COLESTASIS NEONATAL/ ENCEFALOPATIA NEONATAL /TROMBOCITOPENIA/NACIDO AT 39SS PEG/NUGGET - HIPOXIA NEONATAL 9 LIC. OLIVIA APARI/LIC. KARLA ARMAS
8/26/2017 DIA UCIN OROSCO RAMOS 1 DIA D/C CARDIOPATIA CONGETINO/ EQUIMOSIS FACIAL 15 LIC. TATIANA LICERA/LIC. KARLA ARMAS
8/26/2017 DIA UCIN 1 PANUERA MORALES 38 14 DIAS RNAT 33SS BPN SEPSIS NEONATAL TARDIA D/C HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 15 LIC. TATIANA LICERA/LIC. KARLA ARMAS
8/26/2017 DIA UCIN RAMOS SARMIENTO 39 8DIAS HIPERRBILIRRUBINEMIA 9 LIC. OLIVIA APARI/LIC. KARLA ARMAS
8/26/2017 DIA UCIN NN CANALES SEPSIS PROBABLE 9 LIC. KARLA ARMAS PROCEDENTE ALOJAMIENTO CONJ.
8/26/2017 DIA UCIN FLORES LOPEZ SEPSIS PROBABLE 9 LIC. KARLA ARMAS PROCEDENTE ALOJAMIENTO CONJ.
0
8/26/2017 NOCHE UCIN 1 PANUERA MORALES 38 14 DIAS RNAT 33SS BPN SEPSIS NEONATAL TARDIA D/C HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 15 LIC.VANESSA LAGUNA
8/26/2017 NOCHE UCIN3 TELLO LOPEZ 40 33DIAS POS OPERADO DE GASTROCLISIS SEPSIS TARDIA UPP EN CUERO CABELLUDO 15 LIC.VANESSA LAGUNA
8/26/2017 NOCHE UCIN4 OROSCO RAMOS 1 DIA D/C CARDIOPATIA CONGETINO/ EQUIMOSIS FACIAL 15 LIC.VANESSA LAGUNA
8/26/2017 NOCHE UCIN 5 NN CANALES SEPSIS PROBABLE 9 LIC.VANESSA LAGUNA PROCEDENTE ALOJAMIENTO CONJ.
8/26/2017 NOCHE UCIN 6 PONCE HUAMAN 39 22 DIAS COLESTASIS NEONATAL/ ENCEFALOPATIA NEONATAL /TROMBOCITOPENIA/NACIDO AT 39SS PEG/NUGGET - HIPOXIA NEONATAL 9 LI.ROSA GRANDE
8/26/2017 NOCHE UCIN 7 LOPEZ CASTILLO 2 DIAS RNAT D/C SEPSIS NO CPN 15 LIC.ROSA GRANDE
8/26/2017 NOCHE UCIN 8 RAMOS SARMIENTO 39 8DIAS HIPERRBILIRRUBINEMIA 9 LIC.ROSA GRANDE
8/26/2017 NOCHE UCIN 9 FLORES LOPEZ SEPSIS PROBABLE 9 LIC.ROSA GRANDE PROCEDENTE ALOJAMIENTO CONJ.

8/27/2017 DIA UCIN 1 PANUERA MORALES 38 14 DIAS RNAT 33SS BPN SEPSIS NEONATAL TARDIA D/C HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 15 LIC. HUAYTALLAGARAMENDI
8/27/2017 DIA UCIN3 TELLO LOPEZ 40 33DIAS POS OPERADO DE GASTROCLISIS SEPSIS TARDIA UPP EN CUERO CABELLUDO 15 LIC.HUAYTALLA GARAMENDI
8/29/2017 DIA UCIN4 OROSCO RAMOS 1 DIA D/C CARDIOPATIA CONGETINO/ EQUIMOSIS FACIAL 15 LIC. HUAYTALLA GARAMENDI
8/27/2017 DIA UCIN 5 NN CANALES SEPSIS PROBABLE 9 LIC. HUAYTALLA GARAMENDI PROCEDENTE ALOJAMIENTO CONJ.
8/27/2017 DIA UCIN 6 PONCE HUAMAN 39 22 DIAS COLESTASIS NEONATAL/ ENCEFALOPATIA NEONATAL /TROMBOCITOPENIA/NACIDO AT 39SS PEG/NUGGET - HIPOXIA NEONATAL 9 LI.MARIA DEL CARMEN
8/27/2017 DIA UCIN 7 LOPEZ CASTILLO 39 2 DIAS RNAT D/C SEPSIS NO CPN 9 LI.MARIA DEL CARMEN ALTA PENDIENTE VACUNA BCG - PESO DE ALTA DE UCIN 2 050 GR - NO RECIBIO VACUNA DE HBV POR PESO MENOR DE 2 KILOS
8/27/2017 DIA UCIN 8 RAMOS SARMIENTO 39 8DIAS HIPERRBILIRRUBINEMIA 9 LI.MARIA DEL CARMEN ALTA PENDIENTE CITA A 2 DIAS
8/27/2017 DIA UCIN 9 FLORES LOPEZ SEPSIS PROBABLE 9 LI.MARIA DEL CARMEN PROCEDENTE ALOJAMIENTO CONJ.

8/27/2017 NOCHE UCIN 2 PANUERA MORALES 38 18 DIAS RNAT 33SS BPN SEPSIS NEONATAL TARDIA D/C HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 9 LIC.TATIANA LICERA DR. VILLAVICENCIO
8/27/2017 NOCHE UCIN3 TELLO LOPEZ 40 35DIAS LACTANTE MENOR /PO GASTROQLISIS/ UPP EN CUERO CABELLUDO 9 LIC.TATIANA LICERA DR. VILLAVICENCIO
8/27/2017 NOCHE UCIN4 OROSCO RAMOS 40 3 DIA RNAT 40SS AEG / CARDIOPATIA CONGENITA/ D/C CIV 12 LIC.TATIANA LICERA DR. VILLAVICENCIO
8/27/2017 NOCHE UCIN 5 NN CANALES 37 03 DIAS SEPSIS PROBABLE / PIE BOT 9 LIC.TATIANA LICERA DR. VILLAVICENCIO
8/27/2017 NOCHE UCIN 6 PONCE HUAMAN 39 22 DIAS COLESTASIS NEONATAL/ ENCEFALOPATIA NEONATAL /TROMBOCITOPENIA/NACIDO AT 39SS PEG/NUGGET - HIPOXIA NEONATAL 9 LI.OLIVIA APARI DR. VILLAVICENCIO
8/27/2017 NOCHE UCIN 5 NN CANALES RN SEPSIS PROBABLE 9 LI.OLIVIA APARI DR. VILLAVICENCIO
8/27/2017 NOCHE UCIN 1 LI.OLIVIA APARI DR. VILLAVICENCIO INGRESO A.I
8/28/2017 DIA UCIN 2 PANUERA MORALES 38 18 DIAS RNAT 33SS BPN SEPSIS NEONATAL TARDIA D/C HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 9 LIC.MARIA DEL CARMEN DRA.LINDO
8/28/2017 DIA UCIN3 TELLO LOPEZ 40 35DIAS LACTANTE MENOR /PO GASTROQLISIS/ UPP EN CUERO CABELLUDO 9 LIC.MARIA DEL CARMEN DRA.LINDO
8/28/2017 DIA UCIN4 OROSCO RAMOS 40 3 DIA RNAT 40SS AEG / CARDIOPATIA CONGENITA/ D/C CIV 12 LIC.LAGUNA VANESSA DRA.LINDO ALTA
8/28/2017 DIA UCIN 5 NN CANALES 37 03 DIAS SEPSIS PROBABLE / PIE BOT 9 LIC.LAGUNA VANESSA DRA.LINDO
8/28/2017 DIA UCIN 6 PONCE HUAMAN 39 22 DIAS COLESTASIS NEONATAL/ ENCEFALOPATIA NEONATAL /TROMBOCITOPENIA/NACIDO AT 39SS PEG/NUGGET - HIPOXIA NEONATAL 9 LIC.LAGUNA VANESSA DRA.LINDO
8/28/2017 DIA UCIN 3 JUAREZ 38 01 DIA BPN, 39 SS TAQUIPNEA TRANSITORIA 9 LIC.MARIA DEL CARMEN DRA.LINDO PASA A ALOJAMIENTO
8/28/2017 DIA UCIN 4 VASQUEZ VASQUEZ 40 2 DIA ICTERICIA NEONATAL POR IMCOMPATIBILIDAD SANGINEA OB 9 LIC.MARIA DEL CARMEN DRA.LINDO INGRESO A.I
8/28/2017 DIA UCIN 9 FLORES LOPEZ 39 2 DIA SEPSIS PROBABLE 9 LIC.LAGUNA VANESSA DRA.LINDO ALTA

8/29/2017 NOCHE UCIN 2 PANUERA MORALES 38 20 D RNAT 33SS BPN SEPSIS NEONATAL TARDIA D/C HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 9 LIC. VERONICA CALLATA DRA. GARCIA
8/29/2017 NOCHE UCIN3 TELLO LOPEZ 40 36 D LACTANTE MENOR /PO GASTROQLISIS/ UPP EN CUERO CABELLUDO 9 LIC. VERONICA CALLATA DRA. GARCIA
8/29/2017 NOCHE UCIN4 OROSCO RAMOS 40 5D RNAT 40SS AEG / CARDIOPATIA CONGENITA/ D/C CIV 12 LIC. VERONICA CALLATA DRA. GARCIA
8/29/2017 NOCHE UCIN 6 PONCE HUAMAN 39 28 D COLESTASIS NEONATAL/ ENCEFALOPATIA NEONATAL /TROMBOCITOPENIA/NACIDO AT 39SS PEG/NUGGET - HIPOXIA NEONATAL 9 LIC. VERONICA CALLATA DRA. GARCIA
8/29/2017 NOCHE UCIN 4 VASQUEZ VASQUEZ 40 3 DIA ICTERICIA NEONATAL POR IMCOMPATIBILIDAD SANGINEA OB 9 LIC. VERONICA CALLATA DRA. GARCIA

8/29/2017 DIA UCIN 2 PANUERA MORALES 38 20 D RNAT 33SS BPN SEPSIS NEONATAL TARDIA D/C HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 9 LIC. HUAYTALLA GARAMENDI DRA. GARCIA
8/29/2017 DIA UCIN3 TELLO LOPEZ 40 36 D LACTANTE MENOR /PO GASTROQLISIS/ UPP EN CUERO CABELLUDO 9 LIC. HUAYTALLA GARAMENDI DRA. GARCIA
8/29/2017 DIA UCIN4 OROSCO RAMOS 40 5D RNAT 40SS AEG / CARDIOPATIA CONGENITA/ D/C CIV 12 LIC. HUAYTALLA GARAMENDI DRA. GARCIA
8/29/2017 DIA UCIN 6 PONCE HUAMAN 39 28 D COLESTASIS NEONATAL/ ENCEFALOPATIA NEONATAL /TROMBOCITOPENIA/NACIDO AT 39SS PEG/NUGGET - HIPOXIA NEONATAL 9 LIC. HUAYTALLA GARAMENDI DRA. GARCIA
8/29/2017 DIA UCIN 4 VASQUEZ VASQUEZ 40 3 DIA ICTERICIA NEONATAL POR IMCOMPATIBILIDAD SANGINEA OB 9 LIC.HUAYTALLA GARAMENDI DRA. GARCIA
8/29/2017 NOCHE UCIN 2 PANUERA MORALES 38 20 D RNAT 33SS BPN SEPSIS NEONATAL TARDIA D/C HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 9 LIC.MARIA DEL CARMEN DRA.LINDO
8/29/2017 NOCHE UCIN3 TELLO LOPEZ 40 36 D LACTANTE MENOR /PO GASTROQLISIS/ UPP EN CUERO CABELLUDO 9 LIC.MARIA DEL CARMEN DRA.LINDO
8/29/2017 NOCHE UCIN4 OROSCO RAMOS 40 5D RNAT 40SS AEG / CARDIOPATIA CONGENITA/ D/C CIV 12 LIC.VANESSA LAGUNA DRA.LINDO
8/29/2017 NOCHE UCIN 6 PONCE HUAMAN 39 28 D COLESTASIS NEONATAL/ ENCEFALOPATIA NEONATAL /TROMBOCITOPENIA/NACIDO AT 39SS PEG/NUGGET - HIPOXIA NEONATAL 9 LIC.VANESSA LAGUNA DRA.LINDO
8/29/2017 NOCHE UCIN 4 VASQUEZ VASQUEZ 40 3 DIA ICTERICIA NEONATAL POR IMCOMPATIBILIDAD SANGINEA OB 9 LIC.VANESSA LAGUNA DRA.LINDO
Diana:
- EMERGENCIA
- UCI
- ATENCION INMEDIATA
- ALOJAMIENTO
N PACIENTE ANUAL CONJUNTO
N PACIENTE HORA DE
DEL MESUAL FECHA DE INGRESO INGRESO SERVICIO DE-PROCEDENCIA
HOSPITALIZACION
- TRANS - (HODPITAL DE
1 5/2/2017 ATENCIONDONDEINMEDIATA
VINO)
2 03/05/217 ATENCION INMEDIATA
3 5/3/2017 ALOJAMIENTO CONJUNTO
4 5/3/2017 ALOJAMIENTO CONJUNTO
5 5/4/2017 ATENCION INMEDIATA
6 5/7/2017 14:45 ATENCION INMEDIATA
7 5/7/2017 19:50 ATENCION INMEDIATA
8 5/8/2017 0:22 CS JUAN PABLO II
9 5/8/2017 3:50 EMERGENCIA
10 5/9/2017 12:00 ATENCION INMEDIATA
12 5/9/2017 18:00 ALOJAMIENTO CONJUNTO
13 5/9/2017 23:00 ATENCION INMEDIATA
14 5/11/2017 13:00 EMERGENCIA
15 5/14/2017 7:30 UCI
16 5/8/2017 UCI
17 5/9/2017 12:00 ATENCION INMEDIATA
19 5/15/2017 13:30 ATENCION INMEDIATA
20 5/16/2017 14:00 ATENCION INMEDIATA
21 5/18/2017 9:52 EMERGENCIA PEDIATRICA
18 5/18/2017 18:00 ATENCION INMEDIATA
26 7/21/2017 ATENCION INMEDIATA
22 5/21/2017 2:40 ALOJAMIENTO CONJUNTO
23 5/21/2017 1:00 UCI
24 5/25/2017 12:15 ALOJAMIENTO CONJUNTO
25 5/25/2017 12:15 ALOJAMIENTO CONJUNTO

27 ATENCION INMEDIATA
Diana:
30 5/29/2017 16:00 - EMERGENCIA
ALOJAMIENTO CONJUNTO
- UCI
31 5/29/2017 16:00 ALOJAMIENTO CONJUNTO
- ATENCION INMEDIATA
32 5/31/2017 17:00 ALOJAMIENTO CONJUNTO
- ALOJAMIENTO
CONJUNTO
N PACIENTE ANUAL N PACIENTE HORA DE
DEL MESUAL FECHA DE INGRESO INGRESO - HOSPITALIZACION
SERVICIO DE PROCEDENCIA
- TRANS - (HODPITAL DE
1 5/2/2017 16:50 EMERGENCIA DONDE VINO)
2 6/3/2017 16:00 ATENCION INMEDIATA
3 6/3/2017 EMERGENCIA
4 6/4/2017 19:15 EMERGENCIA
5 6/7/2017 18:00 EMERGENCIA
6 6/9/2017 11:40 ALOJAMIENTO CONJUNTO
7 6/10/2017 0:30 ALOJAMIENTO CONJUNTO
8 6/10/2017 1:30 ALOJAMIENTO CONJUNTO
9 6/12/2017 6:55 EMERGENCIA
10 6/12/2017 15:40 ALOJAMIENTO CONJUNTO
11
12 6/13/2017 4:00 ALOJAMIENTO CONJUNTO
13 6/15/2017 3PM ALOJAMIENTO CONJUNTO
14 18/0672017 16:40 ALOJAMIENTO CONJUNTO
16 6/13/2017 16:00PM ATENCION INMEDIATA
17 6/20/2017 21:30 ATENCION INMEDIATA
18 6/22/2017 2:15 ATENCION INMEDIATA
19 6/23/2017 0:00 ALOJAMIENTO CONJUNTO
20 6/26/2017 3:00 ALOJAMIENTO CONJUNTO
21 6/27/2017 8:00 SAAVEDRA ACIPALI
22 6/26/2017 7:45 ALOJAMIENTO CONJUNTO
23 6/27/2017 16:00 ATENCION INMEDITA
24 6/27/2017 23:00 ALOJAMIENTO CONJUNTO
25 6/27/2017 23:00 ALOJAMIENTO CONJUNTO
26 6/27/2017 18:30 ALOJAMIENTO CONJUNTO
27 7/4/2017 16:00 ALOJAMIENTO CONJUNTO
28 7/8/2017 13:00 ALOJAMIENTO CONJUNTO
29 7/9/2017 15:28 CS LOPEZ SILVA
30 7/11/2017 2:00 ALOJAMIENTO CONJUNTO
31 7/10/2017 18:40 ALOJAMIENTO CONJUNTO
32 7/12/2017 9:15 ATENCION INMEDIATA
33 7/12/2017 9:15 ATENCION INMEDIATA
34 7/13/2017 2:30 CS. LURIN
35 7/13/2017 6:00 CS. HAMA
36 7/13/2017 6:30 C. S. LOPEZ SILVA
37 7/11/2017 ALOJAMIENTO CONJUNTO
38 7/13/2017 21:15 EMERGENCIA
39 7/14/2017 EMERGENCIA PEDIATRICA
40 7/14/2017 9:00 EMERGENCIA
41 7/15/2017 6:00 ALOJAMIENTO
42 7/15/2017 2:45 ALOJAMIENTO
43 7/18/2017 19:00 EMERGENCIA
44 7/22/2017 11:30 ALOJAMIENTO
45 7/23/2017 18:30 ATENCION INMEDIATA
46 7/25/2017 14:50 UCI
47 7/24/2017 20:35 EMERGENCIA PEDIATRIA
48 7/27/2017 15:00 EMERGENCIA PEDIATRICA
49 8/3/2017 22:30 EMERGENCIA PEDIATRICA
50 8/5/2017 17:30 ALOJAMIENTO CONJUNTO
51 8/6/2017 0:00 ATENCION INMEDIATA
52 8/9/2017 4:18 ATENCION INMEDIATA
53 8/11/2017 21:00 EMERGENCIA PEDIATRICA
54 8/11/2017 22:00 UCI
55 8/15/2017 19 EMERGENCIAS PEDIATRICAS
56 8/16/2017 21:30 UCI
57 8/16/2017 23:30 ATENCION INMEDIATA
58 7/18/2017 UCI
GENCIA

CION INMEDIATA
MIENTO
NTO EDAD
TALIZACION APELLIDOS Y NOMBRES DEL RN FECHA DE NAC.
S - (HODPITAL DE
VINO) FERNANDEZ MINAYA 5/2/2017 RN
RIVEROS SOSA 5/3/2017 RN
OLIVARES PORRAS 4/30/2017 3DIAS
LLOCLLA RAMIREZ 5/2/2017 1DIA
SANTA ANA MARTINEZ 5/3/2017 RN
MUOZ GOMEZ 5/7/2017 RN
VELASQUEZ CANO 5/7/2017 RN
MARRIETA DEL AGUILA 5/7/2017 RN
DIAZ VILLANUEVA KAMIL 4/17/2017 20 DIAS
SALAS SANTOS 5/9/2017 RN
GAVILAN ANTEZANA 5/7/2017 2
GOMEZ ROLDAN 5/9/2017 0
ALMEIDA RIOS 5/6/2017 4
VALENCIA AHUERO 5/12/2017 2
THUPA LOZADA 5/8/2017 8
SALAS SANTOS 5/9/2017 RN
BERROSPI CUESTAS 5/15/2017 RN
AMASIFEN PIMENTEL 5/13/2017 RN
MONTOYA HUASASQUICHE 5/13/2017 5 DIAS
POMA TORRES 5/10/2017 RN
DIAZ GALIANO 5/21/2017 6
SAN JORGE BUSTAMANTE 5/20/2017 1
YAURICASA SOTO 5/15/2017 7
VILCAYAURI NUEZ 5/24/2017 1
GOMEZ DIAZ 5/24/2017 1

Diana: ROJAS DIPAS 5/22/2017 5


- EMERGENCIA
GUEVARA PORTILLA 5/27/2017 2
- UCI
BENITES
- ATENCION GABRIEL
INMEDIATA 5/23/2017 6
HUAMANI ESPINOZA
- ALOJAMIENTO 5/31/2017 1
CONJUNTO
- HOSPITALIZACION EDAD
APELLIDOS Y NOMBRES DEL RN FECHA DE NAC.
- TRANS - (HODPITAL DE
LICHUI JAYO KHALESSY
DONDE VINO)
5/26/2017 7
RAMOS MORI 6/3/2017 0
LIMAQUISPE VALDIVIA 6/2/2017 1
SAUE SAUE 6/4/2017 15
SANDOVAL VALENCIA 6/7/2017 RN
JULCA PORTILLA 6/7/2017 2
GUERRERO MONTES 6/9/2017 RN
QUIROZ ROJAS 6/9/2017 1
ZAVALA CASTRO 6/12/2017 0
DIAZ PEREZ 6/9/2017 3DIAS
BACILIO MATOS 6/12/2017 RN
QUISPE CCOAS 6/13/2017 0
GUTIERREZ LOYOLA 6/12/2017 3
PAITAN YAHUARCANI 6/15/2017 3D
COLFER ANICAMA 6/12/2017 RN
GUERRERO PACHECO 6/20/2017 0
LUJAN TAFUR 6/22/2017 0
PAREDES GONZALES 6/23/2017 RN
GALLEGOS CUARESMA 6/25/2017 0

MORALES VELARDE 6/25/2017 1DIA


ESPINOZA COLLAZOS 6/27/2017 0
AVILA REYES 6/27/2017 1
MELENDEZ GONZALES 6/27/2017 0
HUAYTAN MOLLO 6/28/2017 1
DIAZ MARCELO 7/1/2017 5
GUILLEN DEUDOR 7/4/2017 4
SAAVEDRA SAAVEDRA 7/9/2017 RN
PEREZ CABALLERO 7/10/2017 1 DIA
BERNAOLA QUISPE 7/7/2017 3D
ESPICHAN SANCHEZ- GI 7/12/2017 0
ESPICHAN SANCHEZ- GII 7/12/2017 0
MUOZ ANAMPA 7/12/2017 1
HUAMANI CONTRERAS 7/4/2017 9
EMANUEL MARQUEZ 7/7/2017 6
SALDAA RAMOS 7/9/2017 2
CASTAEDA SILVA 7/11/2017 2
RENFIGO ZAMAOLLA 7/14/2017 0
YBAEZ SUAREZ 6/8/2017 35
QUISPE ROJAS 7/13/2017 1
LLOCTUN PAIMA 7/15/2017 0
ORTIZ CONDORI 7/16/2017 2
LOPEZ ARMAULIA 7/20/2017 2 DIAS
TAPIA RAMIREZ 7/23/2017 0
CALERO MENDOZA 7/14/2017 8 DIAS
SALCEDO LIFONCIO 7/24/2017 1 DIA
GONGORA ZORRILLA 7/6/2017 21 DIA
PASMIA CASILLAS 8/3/2017 RN
ORE VENTURA 8/2/2017 3DIAS
SOTO HUAMAN 05/08/201 DIAS
PANIURA MORALES 8/9/2017 DIAS
GARCIA GONZALES 8/6/2017 5 DIAS
SANDOVAL GONZALES 8/4/2017 6DIAS
GONZALES AGUILAR 8/9/2017 6 DIAS
BORJA RISCO 8/13/2017 3 DIAS
ROBLES ROBLES 8/16/2017 RN
RAMIREZ QUISPE 8/16/2017 3D
Diana:
CASA
UCI
-
ALOJAMIE
NTO
-
HOSPITAL
CENSO DE ING
IZACION
-
FALLECID
O
- REFE-
DIAGNOSTICO DE INGRESO (HOSPITA
L AL QUE
RSDR, TTTR. 34 AEG FUE
SDR: SAP VS TTRN / HTP PROBABLE D/C CCA RNAT 38 SS AEG D/ C MALFORMACION ASOCIADA A SD DE DAWN. REFERIDO
SEPSIS NEONATAL PROBABLE )

SDR : TTRN D/C SEPSIS NEONATAL RNAT AEG


BPN/ HIJO DE MADRE PES/ RN PT 36SS, PEG/A.R. TRANSTORNO METABOLICO
SDR: APNEA DE LA PREMATURIDAD,
RNT AEG X RPM MAYOR DE 19 HORAS ,D/C SEPSIS
SEPSIS VERTICAL
SDR BNM D/C SEPSIS NEONATAL
BPN RNPT AEG
ICTERICIA NEONATAL
RNAT 38 SS PEG BPN D/C TRANSTORNO METABOLICO: HIPOGLICEMIA / SDR / TTRN
SINDROME FEBRIL/DESHIDRATACION/ D/C HIPERNATREMIA
SDR: TTRN REMITIDO RNT 40SS AEG
SDR, RNPT, SEPSIS NEONATAL
BPN RNPT AEG
SDR TTRN/ HIJO DE MADRE CON PRECLAPSIA/ RIESGO DE T. METABOLICO / RNPT 34 SS - BPN
ICTETRICIA NEONATAL
ICTERICIA NEONATAL TARDIA X INCOMPATIBILIDAD 0+ - B+, D/C SEPSIS NEONATAL, D/C TRANSTORNO METABOLICO
SDR - D/C TTRN
RNAT AEG SDR/ SEPSIS PROBABLE/BAJO PESO AL NACER
SIFILIS CONGENITA/ HIDROCELE
RNPT 34 SS/ BPN / SDR/EMH/NEUMONIA
RNT 40SS TAQUIPNEA TRANSITORIA
RN 41 SS GEG TAQUIPNEA TRANSITORIA

D/C SEPSIS NEONATAL


ICTERICIA NEONATAL
ICTERICIA NEONATAL
TRANSTORNO DE LA SUCCION -DEGLUCION D/C EFECTO DE SEDACION GENERAL EN PARTO

DIAGNOSTICO DE INGRESO
ICTERICIA NEONATAL EAD
SDR TTRN VS EMH, 34SS, RIESGO PREMATURIDAD
SDR: TTRM VS SALAM
SDR TTRN
SIFILIS CONGENITA PROBABLE/PARTO DOMICILIARIO/RIESGO DE SEPSIS/POLICITEMIA ASINTOMATICA
ICTERICIA NEONATAL D/C INCOMPATIBILIDAD + D/C SEPSIS
D/C SEPSIS NEONATAL
ICTERICIA NEONATAL
HIPOGLICEMIA, D/C ITU X RPM
SEPSIS PROBABLE
SOSPECHA DE SEPSIS HIPOGLICEMIA ASINTOMATICA
HIPOGLICEMIA, D/C SEPSIS NEOANTAL
ICTERICIA NEONATAL
SEPSIS NEONATAL PROBABLE, RNT 38 SS AEG, TRANSTORNO DE SUCCION , FENOTIPO DOWN
RNPT MASCULINO 33 SEM/BPN, HIJO DE MADRE CON VHI, D/C TRANSTORNO METABOLICO.
RNAT 38SS/ SDR D/C TTRN
RNPT35SS D/C SEPSIS
SEPSIS PROBABLE
NRT41SS D/C SALAM
RNAT 40SS PEG SIFILIS NEONATAL PROBABLE HJO DE MADRE ADOLESCENTE
RNAT 40SS PEG HIPOGLICEMIA
RN EXPUESTO A VIH, RNAT
NPI X RPM 30 HOROAS/ SEPSIS PROBABLE
SEPSIS PROBABLE
TTRN D/C CARDIOPATIA CONGESTIVA
ICTERICIA NEONATAL / HIPERBILIRRUBINEMIA
ICTERICIA NEONATAL / DEHIDRATACION

ICTERICIA
HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL/RNT 39SS
RNPT 34SS/ ALTO RIESGO DE TRANSTORNO METABOLICO
RNPT 34SS/ ALTO RIESGO DE TRANSTORNO METABOLICO
SOSPECHA DE INFECCION PRECOZ
ICTERICIA PATOLOGICA HIPOALIMENTACION
ICTERICIA NEONATAL
ICTERICIA NEONATAL
ICTERICIA NEONATAL
RNAT 40 SS GEG - SAM
NEUMONIA ASPIRATIVA
D/C SEPSIS NEONATAL
D/C SIFILIS CONGENITA
RNAT 40 - SEPSIS CLINICA D/C DESHIDRATACION
RNAT 40SS- TTRN ?
RNAT 40 - DEPRESION AL NACER
RNT 37 SS / NEUMONIA TRATADA
RNT37SS HIPOGLICEMIA / POLICITEMIA
DAI S/ DESHIDRATACION
PT TARDIO 36SS/HIPOGLICEMIA/MUY BAJO PESO AL NACER
ICTERICIA NEONATAL
SDR/SD. D/C ASPIRATIVO D/C SEPSIS
SDR/PT30SS D/C SEPSIS
ICTERICIA NEONATAL
SEPSIS NEONATAL PROBABLE,ICTERICIA NEONATAL
SEPSIS NEONATAL PROBABLE,ICTERICIA NEONATAL
DEPRECION AL NACER/ ANEMIA
SFA/TRASTORNO METABOLICO
PREMATURO TARDIO/SDR/TTRN
a:

AMIE

ITAL
SO
ONDE INGRESO Y EGRESO A LA UCIN NEONATAL

ECID

E-
PITA NEMS MEDICO (INGRESO) ENFERMERA (INGRESO) FECHA DE EGRESO A DONDE DIAS HOSP. MEDICO (ALTA)
QUE
DR. AGUILAR LIC. ELIZABETH URDANIGA 5/10/2017 CASA 8 DR. VIZCARRA
RIDO DR. AGUILAR LIC. ISABEL PUMARRUMI 5/8/2017 UCI 5
DR. AGUILAR LIC. OLIVIA APARI 5/8/2017 CASA 5 DR. AGUILAR
DR. AGUILAR LIC. ISABEL PUMARRUMI 5/5/2017 CASA 2 NO SE REGUIST
DR. AGUILAR LIC . CARMEN TOVAR 5/11/2017 CASA 7 DR. MONCADA
DR. VIZCARRA LIC. MILUSKA 5/11/2017 CASA 4 DR. MONCADA
DR. VIZCARRA LIC. ELIZABETH URDANIGA 5/11/2017 CASA 4 DR. MONCADA
DR. VIZCARRA LIC. ELIZABETH URDANIGA 5/12/2017 CASA 4 DR. AGUILAR
DR. VIZCARRA LIC LILIANA VICENTE 5/12/2017 CASA 4 DR. AGUILAR
DR. VIZCARRA LIC. MABEL SULCA 5/16/2017 CASA 7 DR. MONCADA
DR. VIZCARRA LIC ZULAY VASQUEZ NO SE REGUISTRO NO SE REGUIST
DR. VIZCARRA LIC. OLIVIA APARI 5/10/2017 A/C 1 DR. AGUILAR
DR. SOTO LIC. NOEMI RODRIGUEZ 5/13/2017 CASA 7 DR. AGULAR
DR. CONDORI LIC. FANNY VARGAS 5/15/2017 CASA 1 DIA DR. CONDORI
DR. CONDORI LIC. OLIVIA 5/16/2017 CASA DR. MONCADA
DR. CONDORI LIC. MARIVEL 5/16/2017 CASA 7 DR. MONCADA
DOC. AGUILAR LIC. TATIANA LICERA
DOC. MONCADA LIC .LILIANA VICENTE 5/17/2017 CASA DR. SOTO
DR VIZCARRA LIC. VERONICA CALLATA 5/31/2017 CASA 13 DR. RAMOS
DOC. AGUILAR LIC. TATIANA LICERA 5/22/2017 CASA 12 DR. MONCADA
5/27/2017 DR. RAMOS
DRA. GARCIA LIC. MARIVEL SULCA
DR. VIZCARRA LIC. MARIANELLA DIAZ 6/3/2017 CASA 18 DR. CONDORI
DR. SOTO 5/27/2017 CASA 3 DR. RAMOS
Diana:
CASA
UCI
5/27/2017 - DR. RAMOS
9 DR. SOTO LIC. FANNY VARGAS ALOJAMIE
NTO
9 DR. SOTO LIC. FANNY VARGAS -
9 DR. SOTO LIC.YANINA SOTO HOSPITAL
IZACION
NEMS MEDICO (INGRESO) ENFERMERA (INGRESO) FECHA DE EGRESO A -DONDE DIAS HOSP. MEDICO (ALTA)
FALLECID
DR. VIZCARRA LIC. TATIANA LICERA
O
18 DR. CONDORI LIC. MARIVEL SULCA 6/19/2017 CASA
- REFE- 16 DIAS DR. MONCADA
9 DR. LIC. MARINA (HOSPITA
L AL QUE
DR. AGUILAR LIC. IBET
FUE
9 DR. SOTO LIC. ISABEL PUMARRUMI 6/14/2017 CASA
REFERIDO 6 DR. AGUILAR
9 DR.GARAY LIC.NOEMI RODRIGUEZ 6/12/2017 CASA
) 3 DIAS DR RAMOS
15 DR. VISCARRA LIC. FANNY VARGAS
9 DR. VISCARRA LIC. MILUSKA
9 DR. CVIZCARRA LIC. LILIANA VICENTE
9 DR CONDORI LIC. VANIA DE LA CRUZ 6/1/2017 CASA 2 DIAS DR.A GUILAR
15 DR. RAMOS LIC. MARINA CHUQUIMBALQ 6/16/2017 CASA 4 DIAS DR. AGUILAR
15 DR. MONCADA LIC. TATAIANA 6/19/2017 CASA 6DIAS DR. MONCADA
9 DR. PEREYRA LIC. JOHANA ARCE 6/17/2017
9 DR. AGUILAR LI. PUMARRUMI 6/28/2017 CASA 13 DIAS DR. RAMOS
15 DR. AGUILAR LIC. LIZETH
9 DR.VIZCARRA LIC.NOEMI RODRIGUEZ 6/21/2017 CASA 1 DIA DR. SOTO
9 DR. SOTO LIC. KARLA ARMAS 7/1/2017 CASA 8 DIAS DOC. AGUILAR
15 DR. VIZCARRA LIC. LIZETH CONDORI 6/26/2017 CASA 3DIAS DR. CONDORI
15 DR. VILLAVICENCIOLIC. NOEMI RODRIGUEZ 6/27/2017 CASA 2DIAS DR. VIZACARRA
DR. VIZCARRA LIC. TATIANA 7/1/2017 CASA 4 DIAS DOC. AGUILAR
15 DRA. LINDO LIC. ROSA GRANDE
9 DR. VIZCARRA LIC. TATIANA 6/28/2017 ALOJAMI 1 DR. RAMOS
9 DOC. ROMOS LIC. MARINA CHUQUIMBALQLIC. KARLA ARM A CASA DR. PEREYRA
9 DOC. RAMOS LIC. MILUSKA ACOSTA
9 DR. RAMOS LIC. JAQUELINE ALMORA 7/1/2017 CASA DOC. AGUILAR
9 DOC. AGUILAR LIC. ELIZABETH URDANIGA 7/6/2017 alojamien1 dia DOC. MONCAD
9 DR. SOTO LIC. FANNY VARGAS
15 DR. VIZCARRA LIC. MARIANELA
9 DR. AGUILAR LIC. ISABEL ZULAY 7/18/2017 CASA 7 DIAS DR. RAMOS
9 DR. CONDORI LIC VERONICA CALLATA
9 DR. SOTO LIC. VANIA DE LA CRUZ
9 DR. SOTO LIC. CARMEN TOVAR
15 DR. PEREYRA LIC. LIZET CONDORI
9 DR. PEREYRA LIC ISABEL VASQUEZ
9 DR. PEREYRA LIC FANNY VARGAS 7/15/2017 CASA 2 DIAS DR AGUILAR
9 LIC. 7/12/2017 CASA 1 DIA DR AGUILAR
9 DR. VIZCARRA LIC. ISABEL PUMARRUMI 7/15/2017 CASA 2 DIAS DR AGUILAR
9 7/18/2017 CASA 4 DIAS DR. RAMOS
9 DR. MONCADA LIC. MARIANELA 7/16/2017 CASA 2DIAS DR. RAMOS
9 DR. MONCADA LIC. MARIANELA
9 DR. AGUILAR LIC. MARIANELA 7/16/2017 ALOJAMI1 DIA DR. RAMOS
15 DR. RAMOS LIC LIZET CONDORI 7/25/2017 CASA 9 DIAS DR. AGUILAR
9 DR. RAMOS LIC TATIANA LICERA 7/23/2017 casa 3 dias DR. AGUILAR
9 DR. AGUILAR LIC. ISABEL VASQUEZ
9 DR. AGUILAR LIC. VERONICA CALLATA
9 DR.AGUILAR LIC ISABEL PUMARRUMI 7/25/2017 CASA 1DIA DR. AGUILAR
9 DR. LIC. TATINA LICERA
15 DR. PEREYRA LIC. VERONICA CALLATA
9 DR.VILLAVICENCIO LIC.ROSA GRANDE 8/6/2017 CASA 1 DRA GARCIA
27 DR CONDORI LIC. ZULAY
27 DRA GARCIA LIC VERONICA CALLATA
9 DR.SOTO LIC.ROSA GRANDE
15 DR.SOTO LIC.ROSA GRANDE
15 DR.VIZCARRA LIC.ROSA GRANDE
15 DR.RAMOS LIC.ROSA GRANDE
15 DR.RAMOS LIC.ROSA GRANDE
12 DR. ? LIC. MARIBEL
ENFERMERA(ALTA) NOMBRES Y APELLIDOS DEL APODERADO
LIC. ISABEL PUMARRUMI MINAYA TAIPE CARLA
SOSA VALERA SHOLANGE
LIC. ISABEL PUMARRUMI PORRAS CANALES YENIFER KARINA
VANIA DE LA CRUZ ALICIA RAMIREZ CANCHOS
LIC. VERONICA CALLATA ISABEL MARTINEZ TINEO
LIC. VERONICA CALLATA MERY GOMEZ CCOYORI
LIC. VERONICA CALLATA JOHANA CANO VEGA
LIC. MILUSKA ACOSTA
LIC. KARLA ARMAS
LIC. LILIANA VICENTE
NO SE REGUISTRO
LIC. DIANA VEGA ANGI KELLY ROLDAN BALLIVIAN
LIC. PUMARRUMI MADRE.
LIC. MARINA CHUQUIMBALQUEAHUERO SERNA ESTEFANY
LIC. LILIANA VICENTE
LIC. LILIANA VICENTE
CUESTAS TELLO EMELINA
LIC. MILUSKA
LIC.VERONICA CALLATA
LIC. KARLA ARMAS VIANCA ISABEL TORRES JULON
LIC. KARLA
LIZ BUSTAMANTE RAMIREZ
LIC. MARIVEL SULCA MARIA SOTO
LIC. KARLA NUEZ LEON XIOMARA

LIC. KARLA
PORTILLA BUITRON FLAVIA
GABRIEL BARRIENTOS JANET

ENFERMERA(ALTA) NOMBRES Y APELLIDOS DEL APODERADO


ELIZABETH JAYO AGREDA
LIC PUMARRUMI ANA MORI GARCIA

LIC. KARLA ARMAS


LIC. VANIA DE LA CRUZ PORTILLA SAMANIEGO MAGALY
ALICIA MONTES SANTI
LIC. JEANFRANCO ROSADO YUDY PEREZ GONZALES
LIC. JOHANA ARCE
LIC. PUMARRUMI CCOAS MUOZ OLGA

LIC LIZETH CONDORI PAITAN YAHUARANI ERIKA

LIC OLIVIA PACHECO RIVERA ROXANA


LIC. MARINA CHUQUIMBALQUEESTEFANY TAFUR MENDOZA
LIC. ROSA GRANDE GONZALES BENDEZU VANESSA SILVIA
LIC. TATIANA CUARESMA VALVERDE MARILUS
LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE

LIC FANNY COLLAZOS ORTIZ MERCY

LIC. KARLA ARMAS

LIC. MARINA CHUQUIMBALQUEMOLLO TIJERO IDA


LIC. MARINA CHUQUIMBALQUE
ANGIE DEUDOR AVALOS
FELIBERTO SAAVEDRA PEA
LIC. LIZET CONDORI LUZMILA CABALLERO FABIAN
GREGORIA QUISPE MEJIA
SANCHEZ ZEMBRERA VANESSA

FIORELLA ANAMPA
CONTRERAS CARRAZCO CINTIA
LIC. ISABEL SULAY MARQUEZ SILVA DEYSI
LIC. VANIA DE LA CRUZ RAMOS CABELLO KATHERINE
LIC. ISABEL SULAY DANIELLA SILVA PINO
LIC. LIZET CONDORI
LIC. MILUSKA ACOSTA SUAREZ GRANDA DENISSE

LIC. ROSA GRANDE PAIMA FASABI SONIA


LIC. VERONICA YUSBERLY VICTORIA CONDORI QUISPE
LIC. ISABEL VASQUEZ ARMAULIA MARIA

ROSA MENDOZA TORRES


LIC. VERONICA SANDY LIFONCIO

CASILLAS ENRIQUEZ ANNY


LIC. VERONICA CALLATA VENTURA AGUILA DIANA
HUAMAN HUAMAN KATHERINE
PANIURA MORALES
GONZALES ROSALES MINFA
ROSALES MATOS CINTHIA
MENDOZA TORRES ROSA
RISCO OTOROLA ROSMERY
ROBLES BUSTAMANTE CLAUDIA
QUISPE GONZALES ANA MARIA
DIRECCION DISTRITO TELEFONO OBSERVACION
ST. 6 GRUPO 01 MZ. O LT22 VES VES 992540060
SEC 2 GRUPO 16 MZ D1 LOTE 19 VES VES 983739711
SECTOR 2 GRUPO Z MZ B LOTE 22 VES 975412703
ST9 GRUPO 03 MZ N 2T 1L VES VES 977428467
CALLE LAS ESMERALDAS 149 AGUSTINO 95621252
SECTOR 1 GRUPO 14 MZ T LT. 10 VES 988977392
MZ J LT26URB PACHACAMAC 1 ZONA A VES NO REFIERE
AAHH VES 3 ETAPA SEC 22 VES VES 967002247
ST GRP 18MZ F LT 12 VES 2800249
VES NO REFIERE
VES NO REFIERE
SECTOR 2 GRUPO 21A MZ M LOTE 11 VES 993894501
NO REFIERE
8 DE FEBRERO MZ H LT 43 LURIN 972376045
NO REFIERE
VES NO REFIERE
MZ D LT 26 AAHH JARDIN DE PACHACAMAC VES 992163051
VES NO REFIERE

SECTOR 1 GRUPO 6 MZ. N LT.8 VES ALTA CON990001388


CITA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIN

MZ. I LT 37 VES 953034323


VES
MZ. D LT. 8 AV. LOS PINOS LURIN 999975017

MZ A LT 20 VILLA MERCEDES SANTA MARI 967131426


MZ C LT 2 AA.HH LOS HEROES DE SJM SJM

DIRECCION DISTRITO TELEFONO OBSERVACION


SECTOR 3 GRUPO 29 MAZ N LOTE 28 VES 4930255
MZ C LOTE Z, URB. MARGARITA NAVARRO DE CHAUCA VES 967939789

SECTOR2 GRUPO 11MZ. G LT 22 VES 952176292


SECTOR 3 GRUPO 18 MZ. N LT 19 VES 968652262
SECTOR 2 GRUPO 1 MZ I LT 8 VES 981611549
URB PACHACAMAC BARRIO 3 ST 2 MZ P VES
MZ Z 2 LT 3 QUEBRADA VERDE PACHACAMA 992960236
SECTOR 12GRUPO 23 MZ I LTE:23 - VES VES

MZ 4 LOT 7 LOS AIRES VES VES 966466455

MZ L LT 4 GRUPO 2 SECTOR 10 OASIS DE VILLA VES 997810508


GRUPO 2 SECTOR 9 MZ. M LT. B VES 93563532
SECTOR 13, GRUPO 13 MZ :B LT: 18, VES VES 987968200
LAS PALMAS DE APCHACAMAS. CDRA 4 PACHACAMA 934256413

MZ C LOTE 3 SECTOR 3 GRUPO 17 VES 969763839

SCTOR 02 GPO 14 LOTE 21 VES 979302250

MZ L LT 8 3ERA ETAPA VILLA ALEJANDRO VES 12827177


MZ F 15 LT 19 GRUPO F A.H.PRINCIPE DE ASTURIAS VES 973872617
MZ P LT 3 SECTOR 2 GRUPO 11 AV. EL SOL VES 961205571 MADRE ADOLESCENTE
SECTOR 3 GRUPO 14 MZ O LT 3 VES 954122148
AAHH JUAN PABLO SEGUNDO MZB LOT 11 ALTURA MARIATVES 985100530

AV. JACARANDA MZ H LT 3A SECTOR 12 LURIN


AH EDILBERTO RAMOS GRUPO 2 MZ Y VES 975068647
MZ N LT 11 IV ETAPA BARRIO I CETOR 1 PACHACAMAC VES 2725122
VILLA ALEJANDRO MZ C LT 6 LURIN 969312967
943676330

MZ VLOTE 7 SEGUNDA ETAPA URB PACHACAMAC VES 2682805

SECTOR 6 GRUPO 6 MZ. Z LT 6 VES 996548549


MZ D4 LT 56 GRUPO 3A SECTOR 7 LA UNION VES 964236816
SECTOR 1 GRUPO 10 MZ M LT 24 VES 924820779

VES
SANDY LIFONCIO BACCA VES 92478710

ASOC. VILLA JESUS MZ G LT 24 VES


JR.INDEPENDENCIA MZ 4 LTE 2 LURIN 994568423
MZ A LT 5 AA HH 20 DE MARZO VES 994437669 PASA UCI
SECTOR 3 GRUPO 3 MZ E LT23 VES 958491951
CHORRILOS 945141071
SECTOR 3 GRUPO 25 MZ B LTE 22 VES 14922080
MZ D LTE 5 BARRIO 3 SECTOR 2 VES 984246528
SECTOR 2 GRUPO 25 MZ E LT22 VES 993956119
GUARDIA REPUBLICANA MZ F LTE 25 PACHACAMA 947278374
SECTOR 6 GRUPO 10 MZ P LT 6 VES NO TIENE
DICINA FISICA Y REHABILITACIN
MADRE ADOLESCENTE

CUADROS RESALTADOS DATOS NO SE ENCUENTRA EN HC

LIC. VERONICA