Você está na página 1de 4

LAMPIRAN A2

PERAKUAN KETUA JABATAN


KE ATAS CADANGAN PEMBERIAN
ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2017

1. Nama Pegawai : PUAN MASRIFAH BT. MARWAN

2. No. Kad Pengenalan : 750407-08-6364

3. Jawatan dan Gred : PPP GRED DG44(KUP)

4. Tempat Bertugas : SK. TANJONG BAYAN

PERKARA ULASAN

Prestasi menyeluruh
Termasuk Kehadiran
Bertugas. Prestasi Kerja
Semasa, Kesungguhan Kerja dan
Tingkah Laku Pegawai
Sepanjang Tahun 2017 (Sila
Sertakan lampiran jika
Berlaitan

1. Menyertai/menghadiri taklimat persatuan PEKDIS


2. Menyertai/menghadiri kegiatan Rukun Tetangga
KRT Taman Intan mutiara
Kegiatan dan Sumbangan Di 3. Menyertai/hadir dalam perjumpaan SKOMK.
Luar Tugas Rasmi 4. Menyertai Pertubuhan Bersama Jabatan Pendidikan
Perak.
5. Menyertai ahli Saham Bank Rakyat
6. Ahli MSSPK
7. Ahli bersama Honda Malaysia

1. Ahli Biasa
Peringkat 2. Ahli Biasa
Kegiatan/Aktiviti/Sumbangan 3. Ahli Biasa
(Nyatakan Jawatan atau 4. Ahli Biasa
Pencapaian) 5. Ahli Biasa
6. Ahli Biasa
7. Ahli Biasa
5. Ulasan dan Justifikasi Kenapa Pegawai Dicalonkan APC

Tandatangan : ............................................................

Nama : ............................................................

Jawatan : ............................................................

Tarikh : ............................................................

Cop Rasmi : ............................................................

SULIT
LAMPIRAN A2

PERAKUAN KETUA JABATAN


KE ATAS CADANGAN PEMBERIAN
ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2017

6. Nama Pegawai : PUAN NURUL ASYIRA BT. ABD. RAHIM

7. No. Kad Pengenalan : 860409-38-7336

8. Jawatan dan Gred : PEMBANTU PENGURUSAN MURID GRED N19

9. Tempat Bertugas : SK. TANJONG BAYAN

10.
PERKARA ULASAN

Prestasi menyeluruh
Termasuk Kehadiran
Bertugas. Prestasi Kerja
Semasa, Kesungguhan Kerja dan
Tingkah Laku Pegawai
Sepanjang Tahun 2017 (Sila
Sertakan lampiran jika
Berlaitan

1. PSKP
Kegiatan dan Sumbangan Di 2. AJK HARI GURU
Luar Tugas Rasmi 3. AJK SUKAN SEKOLAH
4. AJK HARI ANUGERAH SEKOLAH
5. FIESTA PRASEKOLAH

8. Ahli Biasa
Peringkat 9. Ahli Biasa
Kegiatan/Aktiviti/Sumbangan 10. Ahli Biasa
(Nyatakan Jawatan atau 11. Ahli Biasa
Pencapaian) 12. Ahli Biasa
13. Ahli Biasa
14. Ahli Biasa
6. Ulasan dan Justifikasi Kenapa Pegawai Dicalonkan APC

Tandatangan : ............................................................

Nama : ............................................................

Jawatan : ............................................................

Tarikh : ............................................................

Cop Rasmi : ............................................................

SULIT