Você está na página 1de 19

VOCABULRIO ~ Japons A1.1 A1.2 A1.

LIO 1
PORTUGUS ROMAJI HIRAGANA / KANJIS
Profisses
Estudante Gakusei
Estudante universitrio Daigakusei
Funcionrio de empresa Shain
Mdico Isha
Investigador Kenkyuusha
Engenheiro Enjinia
Ocupao Shigoto
Professor Sensei
Diretor / Presidente Gakuchou

LIO 2
PORTUGUS ROMAJI HIRAGANA / KANJIS
Objetos
Telefone Donwa
Jornal Shinbun
Lpis Enpitsu
Borracha Keshigomu
Relgio Tokei
Selo Kitte
Revista Zasshi
Plancie Heiya
Leque Sensu
Cadeira Isu
Mesa Tsukue
Chave Kagi
Livro Hon
Dicionrio Jisho
Carto de visita Meishi
Guarda-chuva Kasa
Mala,pasta Kaban
Copo Koppu
Capa de chuva Kappa
Tabaco Tabako
Sabo Shabon
Mochila Ryukkusakku
Meias Sokkusu
Camisa Shatsu
Caneta Pen
Rede Netto

1
JAPONS A1.1 A1.2 A1.3 Vocabulrio

Bilhete Chiketto
Casaco Jyaketto
Carto Ka-do
Caf Ko-hi-
Bola Bo-ru
Fita-cola Te-pu
Vestido Wanpi-su
Casaco Ko-to
Caderno No-to
Saia Suka-to
Camisola Se-ta-
Garfo Foku-
Esferogrfica Bo-rupen
Lapiseira Sha-pupen
Televiso Terebi
Rdio Rajio
Mquina fotogrfica Kamera
Computador Konpyu-ta-
Carro Kuruma
Telemveil Ketai
Sapatos Kutsu
Gravata Nekutai
Livros Tosho

LIO 3
PORTUGUS ROMAJI HIRAGANA / KANJIS
Lugares
Sala de aula Kyoushitsu
Laboratrio Kenkyuushitsu
Biblioteca Toshoshitsu
Cantina Shokudou
Sala do Diretor Gakuchoushitsu
Estacionamento Chuushajou
Sala Shitsu
Sala dentro de um escritrio Jimushitsu
Escritrio de uma empresa Jimusho
Sala de reunies Kaigishitsu
Receo Uketsuke
Lobby [Katakana] Robi-
Cafetaria/bar [Katakana] Kafe
Sala/quarto Heya
Casa-de-banho Toire [K]/ Atearai /
Keshoushitsu
Escadas Kaidan
JAPONS A1.1 A1.2 A1.3 Vocabulrio

Elevador [K] Erebe-ta-


Escadas rolantes [K] Esukare-ta-
Casa Uchi
Empresa Kaisha
Hospital Byouin
Universidade Daigaku
Escola Gakkou
Banco Ginkou
Cinema Shinema
Supermercado Su-pa-
Discoteca Disuko
Mquina de venda Jidouhanbaiki/Jihanki
Local de venda/balco Uriba
Lugares
Loja de departamentos Depa-to
Banco Ginkou
Estao de correios Yuubinkyoku
Biblioteca Toshokan
Museu de arte Bijutsukan

LIO 4
PORTUGUS ROMAJI HIRAGANA / KANJIS
Horas & Tempo
De manh Gozen
De tarde (de noite) Gogo
Manh Asa
Tarde / Meio-dia Hiru
Noite / Atardecer Yoru / Ban
Anteontem Ototoi
Ontem Kinou
Hoje Kyou
Amanh Ashita
Depois de amanh Asatte
Esta manh Kesa
Esta noite Konban

Folga/feriado Yasumi
Hora de almoo Hiruyasumi

Todas as manhs Maiasa


Todas as noites Maiban
Todos os dias Mainichi
JAPONS A1.1 A1.2 A1.3 Vocabulrio

LIO 4
PORTUGUS ROMAJI HIRAGANA / KANJIS
Dias da Semana
Domingo Nichiyoubi
Segunda Getsuyoubi
Tera Kayoubi
Quarta Suiyoubi
Quinta Mokuyoubi
Sexta Kinyoubi
Sbado Doyoubi
Dias da semana Youbi

LIO 5
PORTUGUS ROMAJI HIRAGANA / KANJIS
Verbos
Ir Ikimasu
Vir Kimasu
Voltar para casa/regressar Kaerimasu
Lugares
Escola Gakkou
Supermercado Su-pa-
Estao Eki
Parque Kouen
Meios de Transporte
Avio Hikouki
Barco/navio Fune
Comboio Densha
Metro Chikatetsu
Comboio-bala(TGV) Shinkansen
Autocarro Basu
Taxi Takushi-
Bicicleta Jitensha
A p Aruite
Comboio rpido Kyuukou
Comboio expresso Tokkyuu
Comboio local Futsuu
Pessoas
Pessoa Hito
Amigo Tamodachi
Namorado Kare
Namorada Kanojo
Familia Kazoku
Sozinho Hitoride
Tempo
JAPONS A1.1 A1.2 A1.3 Vocabulrio

Semana Shuu
Esta semana Konshuu
A semana passada Senshuu
A prxima semana Raishuu
Ms Gatsu
Este ms Kengetsu
O ms passado Sengetsu
O prximo ms Raigetsu
Ano Nen
Este ano Kotoshi
O ano passado Kyonen
Prximo ano Rainen
Em que ms? Nangatsu
Dia Nichi
Quando? Itsu
Aniversrio Tanjoubi
Prximo Tsugino

LIO 6
PORTUGUS ROMAJI HIRAGANA / KANJIS
Verbos
Comer Tabemasu
Beber Nomimasu
Fumar (cigarros) Tabakowo suimasu
Ver, olhar Mimasu
Ouvir Kikimasu
Ler Yomimasu
Escrever Kakimasu
Comprar Kaimasu
Tirar (fotografias) Shashinwo torimasu
Fazer Shimasu
Encontrar-se (com um amigo) Tomodachini aimasu
Refeies
Refeio; arroz cozido Gohan
Pequeno-almoo Asagohan
Almoo Hirugohan
Jantar Bangohan
Alimentos/Bebidas
Po Pan
Ovo Tamago
Carne Niku
Carne de Vaca Gyuuniku
Carne de Frango Toriniku
Peixe Sakana
JAPONS A1.1 A1.2 A1.3 Vocabulrio

Verduras/legumes Yasai
Fruta Kudamono
gua Mizu
Ch verde Ocha
Ch preto Koucha
Bebida alcolica/Sak Osake
Caf Ko-hi-
Leite Gyuunyuu
Sumo Ju-su
Cerveja Bi-ru
Vinho Wain
Objetos do quotidiano
Cassete de vdeo Bideo
Filme Eiga
CD CD
Msica Ongaku
Carta Tegami
Relatrio Repo-to
Fotografia Shashin
Loja Mise
Restaurante Resutoran
Jardim
Atividades do dia-a-dia
Fazer trabalhos de casa Shukodaiwo shimasu
Futebol Sakka
Jogar futebol Sakka-wo shimasu
Tnis Tenisu
Jogar tnis Tenisuwo shimasu
Apreciar as cerejeiras em flor Ohanimi
Jogar cartas Toranpowo shimasu
Dar uma festa Pa-ti-wo shimasu
Realizar uma reunio Kaigiwo shimasu
Fazer um trabalho Shigotowo shimasu
Ver televiso Terebiwo mimasu
[Pesca] Pescar [Tsuri] Tsuriwo shimasu
Viajar Ryokouwo shimasu
Conduzir Untenwo shimasu
Cozinhar Ryouriwo shimasu
Limpar a casa Soujiwo shimasu
Telefonar Denwawoshimasu
Fazer compras Kaimonowo shimasu
Lavar a roupa Sentakuwo shimasu
Passear Sanpowo shimasu
Ouvir msica Ongakuwo kikimasu
JAPONS A1.1 A1.2 A1.3 Vocabulrio

Advrbios de frequncia
Juntos Isshoni
Um pouco Chotto
Sempre, normalmente Itsumo
s vezes Tokidoki
Depois disso, e ento Sorekara

LIO 7
PORTUGUS ROMAJI HIRAGANA / KANJIS
Verbos
Cortar Kirimasu
Enviar Okurimasu
Dar Agemasu
Receber Moraimasu
Emprestar Kashimasu
Pedir emprestado Karimasu
Ensinar Oshiemasu
Aprender Naraimasu
Ligar (o telefone) Denwawo kakemasu
Objetos
Mo Te
Palitos para comer (pauzinho) Hashi
Colher Supu-n
Faca Naifu
Tesoura Hasami
PC Pasokon
Telemvel Ke-tai
Agrafador Hocchikisu
Fita-cola Serote-pu
Furador Panchi
Papel Kami
Email Me-ru
Flor Hana
Camisa Shatsu
Presente Purezento
Pacote/mala/bagagem Nimotsu
Dinheiro Okane
Bilhete Kippu
Viagem Ryokou
Lembrana Omiyage
Expresses temporais
J Mou
Ainda no Mada
Logo, a partir de agora Korekara
JAPONS A1.1 A1.2 A1.3 Vocabulrio

Famlia
Meu pai Chichi
Minha me Haha
Meu irmo + velho Ani
Minha irm + velha Ane
Meu irmo + novo Otouto
Minha irm mais nova Imouto
Eu Watashi
Tia Obasan
Av Obaasan
Tio Ojisan
Av Ojiisan
O pai dele Otousan
Me dele Okaesan
O irmo + velho dele Oniisan
A irm mais velha dele Oneesan
O irmo + novo dele Otoutosan
A irm mais nova dele Imoutosan

LIO 8
PORTUGUS ROMAJI HIRAGANA
Adjetivos NA
Bonito (homem) Hansamuna
Bonita; Limpo Kireina
Silencioso Shizukana
Animando Nigiakana
Famoso Yuumeina
Gentil Shinsetsuna
Saudvel; Forte Genkina
Livre; com tempo Himana
Prtico; til; conveniente Benrina
Bonito; Maravilhoso Sutekina
Adjetivos I
Grande, largo Ookii
Pequeno, apertado Chiisai
Novo (objeto) Atarashii
Velho (objeto) Furui
Bom Ii (yoi)
Ruim, mau Warui
Quente Atsui
Frio (temperatura) Samui
Frio (tato) Tsumetai
Difcil Muzukashii
Fcil Yasashii
JAPONS A1.1 A1.2 A1.3 Vocabulrio

Caro; Alto Takai


Barato Yasui
Baixo Hikui
Interessante, engraado Omoshiroi
Delicioso Oishii
Ocupado Isogashii
Divertido, alegre Tanoshii
Cores
Branco Shiroi
Preto Kuroi
Vermelho Akai
Azul Aoi
Outros
Flores de cerejeira Sakura
Montanha Yama
Cidade, vila Machi
Comida Tabemono
Bebida Nomemono
Prato, cozinha Ryouri
Local Tokoro
Dormitrio Ryou
Quarto/Sala Heya
Estudo Benkyou
Vida quotidiana Seikatsu
Trabalho, negcio Shigoto
Quatificadores
Muito Totemo
No muito (form. Negativa) Amari

LIO 9
PORTUGUS ROMAJI HIRAGANA/ KANJIS
Verbos
Entender Wakarimasu
Ter, possuir Arimasu

Gostar Suki(na)
No gostar Kirai(na)
Ser habilidoso em Jouzu(na)
No ser habilidoso em Heta(na)
Atividades/Objetos/Nomes
Bebida Nomimono
Desporto Supo-tsu
Beisebol Yakyuu
Dana Dansu
JAPONS A1.1 A1.2 A1.3 Vocabulrio

Cano Uta
Rock Rokku
Msica ligeira/Pop Poppusu
Karaoke Karaoke
Kabuki (Teatro japons) Kabuki
Pintura, desenho, quadro E
Letra, caractere Ji
Alfabeto romano Ro-maji
Trocado, dinheiro mido, moeda Komakaiokane
Bilhete Chiketto
Hota, horrio Jikan
Coisa para fazer Youji
Promessa, compromisso, Yakusoku
encontro, obrigao
Famlia
Famlia Ryoushin
O marido de outra pessoa Doshujin
O meu marido Otto/Shujin
A esposa de outra pessoa Okusan
A minha esposa Tsuma/kanai
Criana Kodomo
Advrbios de frequncia & quantidade
Bem, muito, muitas vezes, frequentemente Yoku
Mais ou menos, aproximadamente Daitai
Bastante, muito Takusan
Pouco Sukoshi
Nenhum (usado em frases negativas) Zenzen
Cedo, rpido Hayaku
Interrogativos
Porque ~ kara
Porque razo? Doushite

LIO 10
PORTUGUS ROMAJI HIRAGANA / KANJIS
Verbos
Existir / Estar coisas VIVAS Imasu
Existir / Estar coisas INANIMADAS Arimasu
Objetos/Substantivos
Vrios, diversos Iroiro (na)
Homem Otokonohito
Mulher Onnanohito
Menino Otokonoko
Menina Onnanoko
Animais
JAPONS A1.1 A1.2 A1.3 Vocabulrio

Co Ino
Gato Neko
Elefante Zou
Vaca Ushi
Cavalo Uma
Pssaro Tori
Outros
rvore Ki
Coisa Mono
Pilha Denchi
Caixa Hako
Interruptor Suicchi
Frigorfico Reizouko
Mesa Te-buru
Cama Beddo
Estante Tana
Horta Doa
Janela Mado
Caixa do correio Pasuto
Locais
Edifcio Biru
Loja de convenincia Konbini
Cafeteria Kissaten
Livraria Honya
~ ya ~ sufixo de loja
Paragem de taxi/autocarro Noriba
Provncia Ken
Preposies de lugar
Em cima / Sobre Ue
Em baixo / Sob Shita
Em frente / Atrs Mae
Atrs / Depois Ushiro
Direita / Lado direito Migi
Esquerda / Lado esquerdo Hidari
Dentro Naka
For a Soto
Vizinho / do lado Tonari
Perto Chikaku
Entre Aida

~ e ~ , etc. ~ ya ~ (nado)
O mais ~ Ichiban ~
JAPONS A1.1 A1.2 A1.3 Vocabulrio

LIO 11
PORTUGUS ROMAJI HIRAGANA / KANJIS
Verbos
Ter (um filho) (kodomoga) imasu
Estar/Ficar (no Japo) (Nihonni) imasu
Levar (tempo) Kakarimasu
Custar (dinheiro) Kakarimasu
Faltar ( aula) (jugyuuwo) yasumimasu
Folgar Yasumimasu
Interrogativos de contagem
Objetos compridos Nanbon
Objetos Finos Nanmai
Mquinhas/carros/eletrnicos Nandai
Livros e cadeiros Nansatsu
Pessoas Nannin
Horam Jikan
Quantos Ikutsu
Objetos
Maa Ringo
Tangerina Mikan
Sanduche Sandoicchi
Gelado Aisukuri-mu
Selo Kitte
Carto postal Hagaki
Envelope Fuutou
Carta expressa Sokutatsu
Via area Koukoubin
Via martima Funabin
Pas estrangeiro Gaikoku
Pessoa estrangeira Gaikokujin
Advrbios
No total Zenbude
Tudo, todos Minna
Apenas ~ ~ dake
JAPONS A1.1 A1.2 A1.3 Vocabulrio

LIO 13
PORTUGUS ROMAJI HIRAGANA / KANJI
Adjetivos
rduo, severo, difcil Taihen(na)
Desejar, querer algo Hoshii
Ermo, sozinho, triste Sabishii
Largo, espaoso Hiroi
Estreito, pequeno (quarto, diviso Semai
de uma casa, eg.)
Verbos
Brincar, jogar Asobimasu
Nadar Oyogimasu
Ir buscar (algum), encontrar Mukaemasu
Cansar-se Tsukaremasu
Enviar (uma carta) (tegamiwo) Dashimasu
Entrar (num espao) (-ni) Hairimasu
Sair (de um espao) (-wo) Demasu
Casar-se Kekkonshimasu
Fazer compras Kaimonoshimasu
Comer/fazer refeio Shokujishimasu
Dar um passeio a p Sanposhimasu
Locais
Cmara Municipal Shiyakusho
Piscina Pu-ru
Rio Kawa
Outros
Economia Keisai
Belas Artes Bijutsu
Pesca Tsuri
Esquiar/Esqui Suki-
Reunii/conferncia Kaigi
Fim-de-semana Shuumatsu
Interrogativos
Alguma coisa Nanika
Algum lugar Dokoka
JAPONS A1.1 A1.2 A1.3 Vocabulrio

LIO 14
PORTUGUS ROMAJI HIRAGANA / KANJI
Verbos
Tsukemasu Acender, ligar (a luz, um aparelho eltrico, etc.)
Keshimasu Apagar, desligar (a luz, aparelho eltrico, etc.)
Akemasu Abrir (a porta, janela)
Shimemasu Fechar (a porta, a janela)
Isogimasu Apressar
Machimasu Esperar
Tomemasu Parar, estacionar
[Migihe] Magarimasu Virar direita
[Hidarihe] Magarimasu Virar esquerda
Mochimasu Segurar
Torimasu Pegar, passer
Tetsudaimasu Ajudar (numa tarefa)
Yobimasu Chamar
Hanashimasu Falar
Misemasu Mostrar
Oshiemasu Ensinar, dar (uma morada, um nmero de tlf.)
Hojimemasu Comear, iniciar
[Amega] Furimasu Chover
Kopi-shimasu Copiar
Nomes / Substantivos
Ar Condicionado Eakon
Passaporte Pasupo-to
Nome Namae
Endereo Juusho
Mapa Chizu
Semforo Shingou
Sal Shio
Acar Satou
Maneira/modo de ler Yomikata
Como ~ / Modo de ~ ~ Kata
Troco (O)tsuri
Advrbios
A direito / Reto Massugu
Devagar, lentamente Yuukuri
Imediatamente Sugu
De novo Mata
Mais tarde Atode
(Mais) um pouco Mousukoshi
Mais ~ , Outro ~ Mou ~
JAPONS A1.1 A1.2 A1.3 Vocabulrio
JAPONS A1.1 A1.2 A1.3 Vocabulrio
JAPONS A1.1 A1.2 A1.3 Vocabulrio
JAPONS A1.1 A1.2 A1.3 Vocabulrio

OUTROS
PORTUGUS ROMAJI HIRAGANA
Cara
Testa Odeko
Sobrancelhas Mayuge
Plpebra Mabuta
Orelha Mimi
Barba Hige
Lbios Kuchibiru
Dentes Ha
Queixo Ago
Bochecha Hoo
Boca Kuchi
Nariz Hana
Olho Me
Pestana Matsuge
Cabelo Kami
Cara Kao
Cabea Atama
Cabea
Pescoo Kubi
Cotovelo Hiji
Dedos Yubi
Costas Senaka
Joelho Hiza
Corpo Karada
Ombro Kata
Brao Ude
Mo Te
Cintura Koshi
Pernas/p Ashi

OUTROS
PORTUGUS ROMAJI HIRAGANA
Nomes de pases
Portugal Porutogaru
Holanda Oranda
Grcia Girisha
Espanha Supein
Eslovquia Surobakia
Inglaterra Igirisu
Suia Suisu
Rssia Roshia
Porto Puruto
JAPONS A1.1 A1.2 A1.3 Vocabulrio

Coimbra Koinbura
Brasil Burajiru
Mxico Mekishiko
Alemanha Soitsu
Frana Furansu
EUA Amerika
Lisboa Risubon
Braga Buraga
Polnia Po-rando
Ucrnia Ukuraina
China Chuugoku
Coreia do Sul Kankoku

Interesses relacionados