Você está na página 1de 6

PEMERINTAH PROVINSI JAWATIMUR

Download cukup 1 file saja (hemat pulsa internet) ingat Paste Value... dan pastikan nila
Sebelum diisi Ganti pilihan kelas yg sesuaiDINAS !! PENDIDIKAN jangan copy langsung enter atau mela
Simpan dengan format nama file sbb : SMA NEGERI 1 NGLAMES Supaya format (pengaturan nilai, garis, warna, h
Contoh : 12A3_Nilai_Bhs_IndonesiaJl. Raya Nglames Telp. (0351) 463506 MADIUN Kode
Mungkin di sini tak penting tapi kebiasaan ini d
Pos 63151
Website : Http//www.sma1nglames.sch.id E-mail :sma1nglames@yahoo.co.id
rnc
DAFTAR NILAI AKHIR SEMESTER GENAP
1 kali kesalahan cara copy tetap sala
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Mata Pelajaran : Sejarah 75 KKM : 75
Kelas / Rombel : XI IPA 2 78 N M : 78
1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
NOMOR Pengetahuan (K) Praktik (P) Sikap (A)
NAMA SISWA L/P
URUT INDUK NH1 NH2 NH3 NH4 NH5 N H UTS UAS NA Psi1 Psi2 Psi3 Psi4 Psi5 NA NA
1 8666 Agnes Triamanda P 78 80 75 78 75 79 78 A
2 8676 Amalia Rosanti P 80 84 76 80 78 81 80 A
3 8708 Bima Rokhimatul Fatoni L 85 84 80 83 77 85 82 A
4 8712 Catur Prasetyo L 82 81 75 79 75 78 78 A
5 8723 Dewi Sinta Setyawati P 82 85 76 81 78 81 80 A
6 8728 Dika Bakti Dwi Priambodo L 86 83 75 81 78 79 80 A
7 8739 Dwi Wahyu Kristanti P 87 85 80 84 76 85 82 A
8 8742 Eka Kurniawati P 85 82 82 83 75 87 82 A
9 8759 Fajri Chairul Anang L 85 85 76 82 78 81 81 A
10 8764 Fernanda Shofi Handayani P 83 85 80 83 76 85 82 A
11 8783 Hesa Dea Fitra P 85 81 78 81 75 83 80 A
12 8795 Intan Septyaningrum P 80 82 75 79 77 79 79 A
13 8803 Izza Nur Ibrahim P 96 89 87 91 86 90 90 A
14 8816 Kurniawan Nur Al Aziz L 86 85 76 82 80 81 81 A
15 8824 Luckyto Tri Kurniadi L 88 82 78 83 79 83 82 A
16 8827 Lusia Hari Kusumaningrum P 85 80 76 80 80 81 80 A
17 8845 Muhammad Reza L 87 82 78 82 75 83 81 A
18 8853 Nanda Galuh Pratiwi P 86 82 78 82 79 83 82 A
19 8855 Natasya Ikha Dewa Yanti P 95 89 88 91 87 93 91 A
20 8874 Putri Setia Ningrum P 85 87 84 85 79 89 85 A
21 8881 Rega Aprilio Haryono L 85 84 80 83 76 85 82 A
22 8887 Revido Dimas Yogi Yundika L 87 84 80 84 78 85 83 A
23 8902 Rita Intan Nuraini P 85 86 82 84 80 87 84 A
24 8929 Silvia Meilina P 86 87 84 86 83 89 86 A
25 8932 Siti Komariyah P 87 86 82 85 81 87 85 A
26 8935 Sri Widyawati P 85 86 82 84 79 87 84 A
27 8940 Syahrul Fadhil Hanafi L 87 88 84 86 75 89 84 A
28 8943 Tama Sofiyana Putri P 87 82 78 82 78 83 81 A
29 8947 Tegar Prayitna L 86 84 80 83 76 85 82 A
30 8955 Vadilla Salma Choirunisa P 88 80 75 81 78 79 80 A
31 8967 Winda Nur Azizah P 85 80 76 80 81 81 81 A
32 8975 Yudha Bramastya L 90 89 87 89 85 91 89 A
33
34
35
36
2744

2689

2543

2657

2513

2694

2637

Jumlah
0

Nilai Rata-rata
85.75

84.03

79.47

83.03

78.53

84.19

82.41

Nilai Tertinggi 96 89 88 0 0 91 87 93 91 0 0 0 0 0 0
Nilai Terendah 78 80 75 0 0 78 75 78 78 0 0 0 0 0 0

Rumus

Mengetahui, Madiun, Desember 2017


Kepala SMA Negeri 1 Nglames Guru Mata Pelajaran,
astikan nilainya angka bulat. !! PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
r atau melakukan drag ..!!
garis, warna, huruf) atau rumus tidak rusak. SMA NEGERI 1 NGLAMES
ebiasaan ini di Raport bisa salah/merusak nilai.
Jalan Raya Nglames Telp. 0351. 463506 Madiun
Website : Http//www.sma1nglames.sch.id E-mail :sma1nglames@yahoo.co.id
rnc
y tetap salah. Tak bisa diperbaiki/diulangi.
PROFIL KETERCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Mata Pelajaran : Sejarah KKM : 75
Kelas / Rombel : XI IPA 2

NO
NAMA SISWA L/P Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5
URUT INDUK
1 8666 Agnes Triamanda P SMK SMK SMK
2 8676 Amalia Rosanti P SMK SMK SMK
3 8708 Bima Rokhimatul Fatoni L SMK SMK SMK
4 8712 Catur Prasetyo L SMK SMK SMK
5 8723 Dewi Sinta Setyawati P SMK SMK SMK
6 8728 Dika Bakti Dwi Priambodo L SMK SMK SMK
7 8739 Dwi Wahyu Kristanti P SMK SMK SMK
8 8742 Eka Kurniawati P SMK SMK SMK
9 8759 Fajri Chairul Anang L SMK SMK SMK
10 8764 Fernanda Shofi Handayani P SMK SMK SMK
11 8783 Hesa Dea Fitra P SMK SMK SMK
12 8795 Intan Septyaningrum P SMK SMK SMK
13 8803 Izza Nur Ibrahim P SMK SMK SMK
14 8816 Kurniawan Nur Al Aziz L SMK SMK SMK
15 8824 Luckyto Tri Kurniadi L SMK SMK SMK
16 8827 Lusia Hari Kusumaningrum P SMK SMK SMK
17 8845 Muhammad Reza L SMK SMK SMK
18 8853 Nanda Galuh Pratiwi P SMK SMK SMK
19 8855 Natasya Ikha Dewa Yanti P SMK SMK SMK
20 8874 Putri Setia Ningrum P SMK SMK SMK
21 8881 Rega Aprilio Haryono L SMK SMK SMK
22 8887 Revido Dimas Yogi Yundika Putra L SMK SMK SMK
23 8902 Rita Intan Nuraini P SMK SMK SMK
24 8929 Silvia Meilina P SMK SMK SMK
25 8932 Siti Komariyah P SMK SMK SMK
26 8935 Sri Widyawati P SMK SMK SMK
27 8940 Syahrul Fadhil Hanafi L SMK SMK SMK
28 8943 Tama Sofiyana Putri P SMK SMK SMK
29 8947 Tegar Prayitna L SMK SMK SMK
30 8955 Vadilla Salma Choirunisa P SMK SMK SMK
31 8967 Winda Nur Azizah P SMK SMK SMK
32 8975 Yudha Bramastya L SMK SMK SMK
33
34
35
36
Keterangan :
1. Isi profil ketercapaian
Profil 1 Sejarah Hindu-Budha dan Islam di Indonesia
Profil 2 Masyarakat Indonesia pada masa penjajahan
Profil 3 Kelahiran dan perkembangan nasionalisme di Indonesia
Profil 4
Profil 5

2. Kode Pengisian Ketercapaian Kompetensi


SMK : Sudah mencapai KKM
BMK : Belum mencapai KKM
PP : Perlu peningkatan / pelatihan

Mengetahui, Madiun, Desember 2017


Kepala SMA Negeri 1 Nglames, Guru Mata Pelajaran
Drs. WALUYO, M.Pd Khoirul Mustakim, S.Pd
NIP : 19590928 198603 1 014 -
Drs. WALUYO, M.Pd Khoirul Mustakim, S.Pd
NIP : 19590928 198603 1 014 -
KONVERSI NILAI BERDASARKAN JUMLAH SOAL

Mata pelajaran Teknik Informasi dan Komunikasi

Jumlah Soal 40 SKOR 2.50

Jawaban betul terbanyak 38 -----> NILAI 96

Jawaban betul minimal 8 -----> NILAI 80


Jika ingin konversi bebas, maka isian jumlah soal kosongi saja.

BETUL NILAI BETUL NILAI DESKRIPSI


1 62.5 31 90.0 Jawaban Jadi
2 65.0 32 92.5 Betul ----- > Nilai
4 70.0 33 92.5
7 77.5 34 92.5
8 80.0 35 92.5 38 ----- > 95
9 80.0 36 92.5
10 80.0 37 95.0
11 80.0 38 95.0 12 ----- > ?
12 80.0
13 82.5
14 82.5 8 ----- > 80
15 82.5
16 82.5
17 82.5 < 8 ----- > 77.5
18 85.0
19 85.0
20 85.0
21 85.0
22 85.0
23 87.5
24 87.5
25 87.5
26 87.5
27 90.0
28 90.0
29 90.0
30 90.0