Você está na página 1de 1

AKTIVITI : Mengumpul, Mengelas dan Menyusun data

Tempoh :1 sesi (1jam) Pengenalan kepada statistik

Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan, setiap kumpulan 5 murid. Guru mengedarkan kertas

kerja yang mengandungi 2 aktiviti yang perlu dilaksanakan oleh murid.

Aktiviti pertama

Murid di minta menyenaraikan kenderaan yang mereka naiki ke sekolah. Guru menyediakan

jadual di atas kertas mahjong dan minta murid keluar bergilir-gilir dan menanda pada lajur

gundal kenderaan yang mereka naiki ke sekolah. Selepas murid menanda pada lajur

gundal. Murid perlu melengkapkan bilangan untuk setiap baris .

KENDERAAN KE SEKOLAH GUNDAL BILANGAN

KERETA

MOTOSIKAL

BAS

BASIKAL

BERJALAN KAKI