Você está na página 1de 2

AKHLAK MULIA, KELUARGA Pertama, senario semasa institusi keluaraga

BAHAGIA hari ini, . Kedua, cabaran yang dihadapi oleh


institusi keluarga dan ketiga , langkah
Bismillahirahmanirrahim mewujudkan keluaraga bahagia melalui
pembentukan akhlak mulia.
Amerika Syarikat bertamadun tinggi berdiri
kukuh sebagai kuasa besar dunia, namun Putera-puteri anak pertiwi,
kebejatan sosialnya semakin menggila
sekaligus menidakkan nilai-nilai insani yang Masih segar di ingatan, kita disentak dengan
seharusnya menunjangi kehidupan keluarga peristiwa duka si bapa menikam mati si
bahagia. Institusi keluarga tergugat, lantaran isteri meninggalkan anak-anak yang masih
akhlak yang mulia telah diabaikan, kecil, isteri tua menyimbah asid kepada
sebaliknya digantikan dengan konsep suami tersayang kerana isu berpoligami, si
matlamat menghalalkan cara dalam segala anak pula membunuh ibu kandung angkara
aspek kehidupan keluarga. Nantikan dadah yang menghantui diri. Statistik kes
natijahnya, renungkan. sumbang mahram, harapkan pagar, pagar
makan padi yang dikeluarkan oleh
Assalamualikum WBT dan salam kementerian Pembangunan Wanita dan
keluarga bahagia. Keluarga menunjukkan ada peningkatan kes
setiap tahun iaitu 2503 kes pada tahun 2010
Sejambak kasih, seharum kasturi buat kepada 2952 kes pada tahun 2011. Senario
saudara peneraju majlis, jemaah hakim yang reality masyarakat Malaysia sebegini amat
berintegriti, warga pendidik yang disanjungi menakutkan kita kerana seolah-olah
seterusnya, rakan-rakan seperjuangan yang masyarakat kita kehilangan rentak memacu
dihormati. bahtera keluarga. Anak-anak muda di
bangku persekolahan sudah mempraktikkan
Akhlak Mulia, Keluarga gejala sumbang yang ditonton melalui
Bahagia, demikianlah bingkisan wacana kemajuan teknologi. Persoalannya,
saya pada pagi/petang ini. mempukah kita membentuk akhlak mulia
dalam kalangan masyarakat kita dan
Hadirin yang bervisi, seterusnya melahirkan keluarga yang
Menyusuri konsep AKHLAK MULIA bahagia dalam situasi sebegini.
KELUARGA BAHAGIA mempunyai kolerasi
tersendiri. Ramai percaya bahawa AKHLAK
MULIA adalah kuasa kebahagiaan keluarga,
masyarakat dan Negara. Justeru, hadirin
sekalian, saya ingin mengajak anda
menghayati TIGA focus bicara intipati
wacana saya pada hari ini.
Warga dewan budiman, pasangan yang seia sekata mengikat janji
Agar memperolehi kemahiran keibubapaan
Cabaran dalam membentuk keluarga yang secukupnya. Amalan Budi Bahasa
bahagia. Kehidupan moden hari ini bukan Budaya Kita, disemarakkan Agar jutaan
sahaja menuntut manusia untuk rakyat Malaysia bersama-sama menghayati
bekerja keras bagi menampung kehidupan, konsep jati diri dan membetulkan organisasi
namun manusia mula melupakan asas lantas menanam dan mengkambus jauh
pembinaan keluarga menurut lunas dan telunjuk lurus kelingking berkait. Didikan
akhlak yang mulia. Pembentukan keluarga ágama dan kerohanian disemaisuburkan
nukleus tidak lagi menjadi keutamaan dalam dalam diri setiap ahli keluarga dengan
era kemodenan ini. Para ibu bapa begitu akhlak-akhlak mulia dan mahmudah agar
sibuk bekerja sehingga anak-anak dibiarkan sikap sayang menyayang dalam keluarga dan
membesar tanpa ada pengawasan. masyarakat tidak bertepi. Sudah tentulah
Statistik kes lari dari rumah yang puncak kasih akan berpanjangan. Jelas
dikeluarkan oleh PDRM Bukit Aman menunjukkan usaha-usaha telah dilakukan
menunjukkan 87 peratus kes lari rumah bagi membentuk akhlak mulia dan akhinya
kerana kelalian ibu bapa. Pakej Keluarga membentuk keluarga bahagia.
bahagia berteraskan yang muda disayangi,
yang tua dihormati, Konsep Rumahku Anak-anak bangsaku
Syurgaku tidak lagi menjadi ikutan bahkan
dipandang sepi dalam masyarakat. Sungguh Di sini, saya dapat menyimpulkan bahawa
sedih melihat kehancuran akhlak dalam bangsa Malaysia mempunyai kekuatan dan
kalangan remaja. Imam Al Ghazali pernah kelebihan yang tersendiri. Nilai-nilai tradisi
berkata, untuk melihat kemajuan sesuatu dan akhlak mulia masih utuh mendasari
bangsa, lihatlah remajanya hari ini. Namun, prinsip keluarga bahagia. Ayuhlah anak-
sayang seribu kali sayang, kes-kes moral anak bangsaku, kita kekalkan warisan
terus meningkat saban tahun dan dilihat gemilang selagi hayat di kandung
tiada kesudahannya. badan.Marilah kita lakarkan potret
kegemilangan Malaysia pada masa
Hadirin yang dikasihi, hadapan. Sekian Salam keluarga Bahagia.
Wabillah hitaufiq walhidayah
Pepatah Melayu ada mengatakan, hendak wassalamualikum WBT.
seribu daya, tak hendak seribu dalih.
Peranan dan tanggungjawab membentuk
masyarakat berkualiti diperkasakan melalui
pelbagai médium di peringkat akar umbi.
Agensi-agensi yang prihatin menyahut pelan
strategik kerajaan mengajak
masyarakat mengubah paradigma. Kursus
pra perkahwinan diwajibkan kepada