Você está na página 1de 1

Anexa 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI


GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL/COLEGIUL/LICEUL
STR. …………….NR. ………
TELEFON ……………
e-mail: …………..

Programarea examenelor
pentru certificarea competenţelor profesionale,
nivel 1/2/3
SESIUNEA IUNIE ……..

Nr. Şcoala de Data


Domeniul/Calificarea Obs.
crt. provenienţă examenului
1.
2.

Preşedinte,
......................................