Você está na página 1de 2

Verksamhetsberättelse för Västgötabergens Svampklubb 2017

Årsmötet hölls 11 mars i fågelklubbens lokal. 18 personer deltog i årsmötesförhandlingarna.


Dessa löpte på ett smidigt sätt.
Vid årsmötet delades ut ett diplom för årets fynd. I år blev det Siv Bertilsson som fann den
sällsynta skålsvampen Fagerskål (Melastiza contorta) vid en utflykt till Billingen.
Efter årsmötet visade Mikael Jeppson, Trollhättan bilder från svampinventering i Padjelanta
Nationalpark.

Programverksamheten
Under året så gjorde vi två vårutflykter och sju höstutflykter.

9 april: Utflykt till Klämmeshöjden i Värmland då vi besökte en rik lokal för


Bombmurkla. (Sarcosoma globosum).
Vi var fem personer från klubben och ett 10-tal från ”Sällskapet för naturskydd i
Kristinehamn”.

6 maj: Gröne Mad på Mösseberg, 12 deltagare. 15 arter varav de flesta var tickor.
Bortstaggingen (Gloidon strigosus) som blev funnen 2016 fanns kvar på samma sälg, så vi
kunde visa upp gamla exemplar även i år.

12 augusti: Gröne Mad på Mösseberg 15 deltagare 70 arter. Bland dagens fynd kan nämnas
ringskräling (Tubaria confragosa) och vårtskräling(Flammulaster limulata)

20 augusti: Bestorp, Mösseberg. 22 deltagare, 112 arter, Bland dagens fynd kan nämnas den
sällsynta soppen Leccinum melaneum. (Svenskt namn saknas).

3-4 september: Lördagen 3 september åkte vi ut på olika ställen runt Billingen och
Skaratrakten för insamling av svamp till vår utställning som skedde dagen efter. Vid denna
utställning hade vi lagt ut 197 arter. Samma dag så höll några av våra medlemmar en
miniutställning på Friskvårdens Dag på Billingen.

9 september: Kungslena åsar. Denna dag hade vi en utflykt tillsammans med Anders
Dahlbergs universitetskurs i svamp som under den veckan ägde rum på Billingen. Minst 40
deltagare. 113 arter. Genomgången skedde i regnskydd vid Grevagården vid väg 26.
Dagens fynd var gropticka (Postia guttulata) och lömsk flugsvamp (Amanita phalloides) i
barrskog!

17 september: På Rolf-Görans pensionsdag så var klubbens medlemmar inbjudna till


Eriksberg på Kinnekulle. Där serverades smörgåstårta mm. 9 medlemmar hade hörsammat
inbjudan.
Det var mycket svamp på denna fina svamplokal, varav mängder med fjällig taggsvamp och
besk vaxskivling kan nämnas. Vi såg också sällsyntheter som äggspindling. Cortinarius
meinhardii)

24 september: Filsbäck, Lidköping.23 deltagare, 161 arter. Dagen fynd blev stor
pipklubba(Macrotyphula fistularis) och tårkragskivling (Hemistropharia albocrenutla).
Dessutom fann vi två rara tickor, rosetticka (Postia filiformis) och vågticka.(Spongiporus
undosus)
1 oktober-7 oktober. Fyra medlemmar i föreningen deltog i Sveriges Mykologiska förening
svampvecka på Öland- Svampåret 2017 var det bästa på 25 år på Öland, varför vi fick se
många rara arter, bl. a den för Sverige nya arten Aureoboletus projectellus

14 oktober: Årets sista utflykt gick till Billingehus området. 16 deltagare, 101 arter.
Bland dagens fynd kan nämnas mjölsvärting (Lyophyllum semitale) och ringmusseron
(Tricholoma cingulatum).

23-28 oktober: Fem medlemmar från föreningen deltog i en svampvecka i Wernigerode i


Tyskland. Under veckan fick vi se många sällsynta svampar, t ex bläckfisksvamp (Clathrus
archeri), flockflugsvamp (Amanita solitaria) och grönticka(Albatrellus cristatus).

12 november: Höstträff med svampbilder tagna av Börje H Fagerlind. Vid träffen visade
Börje bl.a. många bilder från klubbens utflykter under många år.

Antalet medlemmar
Vid årsskiftet 2017-2018 var vi 48 stycken betalande medlemmar.

Styrelsen och andra funktionärer


Styrelsen har under året bestått av Kurt-Anders Johansson. Anders Malkom Jonegård och
Börje Fagerlind.
Suppleanter har varit Rolf-Göran Carlsson och Bosse Kindbom.
Som revisorer har varit Bertil Svensson och Brita Larsson med Lars Sandbecker som
suppleant.

Skövde 27 februari 2018

Styrelsen

Interesses relacionados