Você está na página 1de 1

Anexa 15

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI


GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL/COLEGIUL/LICEUL
STR. …………….NR. ………
TELEFON ……………
e-mail: ………........…..

SITUATIA STATISTICĂ
COMPETENŢE PROFESIONALE NIVEL 1/2/3 DE CALIFICARE
ANUL ......

NUMĂR ELEVI Prom.


Nr. Calificarea
Domeniul Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi (%)
Crt. profesională
U R U R U R U R U R U R
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.
2.
3.
4.
5.