Você está na página 1de 4

LATIHAN TINGKATAN 3

A- Gariskan jawapan yang betul


1) Posisi sesuatu objek menggunakan lajur dan baris merupakan (titik rujukan / koordinat /
kedudukan relatif)

2) Koordinat dapat menyatakan ( keluasan kebun / ketinggian bukit / kedudukan kampung)

3) Antara contoh kedudukan mutlak ialah ( Kedai runcit terletak berhampiran surau / Pejabat pos
terletak di koordinat 0156 / Rumah Abu terletak di sebelah kanan Bukit Sepi)

4) Koordinat merupakan ( Garisan menegak dari kiri ke kanan / Perletakan sesuatu tempat atau
objek berdasarkan titik rujukan / Titik persilangan antara lajur dan baris)

B- Jawab soalan berikut berdasarkan gambar yang diberi

skala 1 cm mewakili 10 km
1) Nyatakan 2 ciri fizikal dan 2 ciri budaya yang terdapat di dalam peta

2) Apakah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk kampung Betong

3) Kirakan panjang sebenar Sungai Cendana yang terdapat di dalam peta tersebut

4) Kirakan keluasan Hutan Asun


5) Kirakan keluasan kawasan tanaman sawah padi yang terdapat di dalam peta

6) Berdasarkan peta yang diberikan nyatakan rujukan grid 6 angka bagi objek berikut

I )Pulau siput
II) Masjid
III) Sekolah

7) Nyatakan jenis-jenis petempatan yang terdapat di dalam peta


8 Berdasarkan kontur yang diberi lukiskan bentuk bukit tersebut

9) Dengan menggunakan pemahaman anda tentang geografi-terangkan bentuk bukit yang telah
anda lukis di 8

10) Namakan symbol di dalam peta yang boleh digunakan untuk menyatakan ketinggian puncak
bukit tersebut