Kurt Vonneguth - Bajnokok Reggelije

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Kurt Vonnegut, Jr.: Breakfast of Champions Dell Publishing Co., Inc. © 1973 by Kurt Vonnegut, Jr. FORDÍTOTTA BÉKÉS ANDRÁS A SZERZŐ RAJZAIVAL A BORÍTÓ PATAKI TIBOR MUNKÁJA

Hungarian translation © Békés András, 1988 With the world's kindest and funniest written consent of the Author

Phoebe Hurty emlékére, aki vigaszt nyújtott nekem Indianapolisban, a Nagy Válság idején. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint arany. JÓB

amely oly elegáns volt Phoebe Hurtyben. hanem a történelemről. de amióta kinőtt a gyermekkorból. Ő azt hitte. mint nekem. Most abból élek. és utána jó lesz a rózsákra!" => Phoebe Hurty arra szerződtetett. amikor eljön a prosperitás. amikor odavittük őket.Előszó A „Bajnokok reggelije" kifejezés a General Mills. Állandóan átjártam hozzájuk. a fiaival meg a barátnőinkkel. Ő negyven körül járt. Annak idején ugyanazt jelentette. Én tizenhat éves múltam. nem a General Mills részvételére vagy támogatására akartam célozni. egy jó újságba. hogy az udvariatlanság. amely azóta is működik az apám tervezte épületben. A fölmagasztalt ruhákat hordanom is kellett. hogy udvariatlan vagyok. Phoebe Hurty már nincs az élők sorában. minden hétköznapon dolgozott. az iskoláról. =>Az az illető. Mulatságos volt. És összebarátkoztam Phoebe Hurty két korombeli fiával. Arra tanított minket. Inc. mint a Paradicsom. igazságos és racionális lesz. Özvegyasszony vált Indianapolisban. amely azóta megszűnt. hogy reklámszövegeket írjak kamaszruhákhoz. a vagyonelosztásról. Az anyjuk trágárul beszélt velem. És fölszabadító. Most már sohasem hallom ezt a szót: Prosperitás. a Nagy Válság hangulata miatt. Amikor e könyvnek ugyanezt a címet adtam. neki könnyebb volt az elegancia. akinek ezt a könyvet ajánlottam. hogy udvariatlanul társalogjunk. ahogy mondani szokás. És Phoebe Hurty hinni tudott abban. Block Társaságnak. mindenről. így hát később sem hagyta abba. Gazdag volt. amikor a Nagy Válság vége felé megismerkedtem vele. Esetlenül csinálom. egy nagyáruháznak. és kitűnő termékeik hitelét sem akartam rontani. Azt hiszem. melyet javallott. bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. segít kialakítani az amerikai paradicsomot. Egy nyárvégi szalmakalap-kiárusításhoz Phoebe Hurty ezt a hirdetést írta: „Ennyiért megéri átereszteni a lovon. amit oly sok amerikai hitt abban az időben: hogy a nemzet boldog. ne csak a nemi dolgokról. a híres hősökről. . Hirdetéseket is írt a William H. Megszűnt. Ez a munkámhoz tartozott. Ő írta a józan és mulatságos lelki tanácsadó rovatot az indianapolisi Timesba. Csak utánozni próbálom azt az udvariatlanságot.

vagy teljesen át voltak rágva. melyekben kémiai reakciók fortyognak. A szifiliszesek roppant méltóságteljesen festettek – előrenézve. mint egy táncosnő. Az volt a baja. hogy elaltassák. Az én kamasz szememben igencsak gépezetnek festett. amelyeknek továbbítaniuk kellett volna az utasítást. nagyon öregnek látszott. mármint hogy az emberek robotok. pedig lehet. ruganyos kémcsövekre. Azok az emberek megfertőződtek apró. Sok golyvás embert látott Dwayne Hoover is. egy konzolon lógó óra alatt. szálegyenesen álltak.Most már divat lett abból a fajta udvariatlanságból. Egyre törte a fejét. a járda szélén állt a Meridián és a Washington Street keresztezésénél. mint hatalmas. De már senki sem hisz az új amerikai paradicsomban. . Nekem meg cefetül hiányzik Phoebe Hurty. mintha üresen járna benne egy kis motor. Amerika válaszútjánál. hogy kamaszkoromban Indianapolis utcáin és a cirkuszi sokadalmakban mindennapos látványnak számítottak a szifilisz utolsó stádiumában. És aztán kétszer a magasba rúgott. hogy csak harmincéves volt. A kereszteződést a helybéliek „Amerika válaszútja" néven ismerték. Mint kiderült. főleg férfiak. melyet az apám tervezett. Az én anyám tönkretette az agyát a vegyszerekkel. aki ennek a könyvnek a hőse. Gyerekkoromban sok golyvás embert láttam. mintha egy tök nőtt volna ki a torkukból. már hiányzott a szigetelés. hogy az agyát. miután a dugóhúzók végeztek a köztük levő hússal. az a Pontiac-kereskedő. gépezetek: figyelembe kell venni. A közbeiktatott kapcsolók nyitott vagy zárt állásba hegedtek. Ez a férfi öregnek. hogy mi módon léptesse le a lábát a járdáról és vitesse át magát vele a Washington Streeten. => Ami a könyvben kinyilvánított gyanúmat illeti. ahol megszületett a lábának szóló utasítás. ahhoz. amelyeknek az lett volna a dolguk. húsevő dugóhúzókkal. hogy normális életet éljenek. A vezetékekről. amelyek csak mikroszkóppal láthatók. Ez a szifiliszes férfi azon törte a fejét ott. Finoman remegett. => Máskor meg úgy gondolok az emberi lényekre. Azoknak a szerencsétlen Föld-lakóknak úgy megdagadt a pajzsmirigyük. nem kellett mást tenniük. elevenen ették a dugóhúzók. Az áldozatok csigolyái összehegedtek. mint naponta elfogyasztaniuk nem egészen egymilliomod unciányi jódot. a járási ataxiában szenvedő emberek. Egyszer láttam egyet.

nincs humánus harmónia az agyamban. amelyeket az én fejembe mások beleraktak. azért olyan. mindig nagy kísértést érzek. vagy mert azon a napon megevett vagy elmulasztott megenni bizonyos mikroszkopikus vegyszermennyiségeket. és azoknak a nem fehér amerikaiaknak is. És így tovább.. a bugyikat. segglukat és mindenféle egyebet rajzoljak filctollal. Ötvenévesen arra vagyok programozva. mintha átmásznék egy háztető gerincén – miután följutottam az egyik oldalon. De minden könyvemre pocsék érzés szokott lenni rágondolni. Azt hiszem. Én már nem tudok kultúra nélkül élni. . gyakran haszontalanok és csúnyák. hogy ezt kellene tennie a legtöbb fehér amerikainak. => Hogy én magam mit gondolok erről a könyvről? Pocsék érzés rágondolni. Bizony – ebben a könyvben bugyiról is van kép. mint akkor volt. Kisöpröm a többi könyvemből való szereplőket is. nincsenek arányban egymással.Amikor elszomorodom. Úgy érzem magam. hogy azt mondjam.. Knox Burger barátom egyszer azt mondta egy bizonyos nehézkes regényről. Így hát amikor regényalakot teremtek. hogy náci zászlót. beveszek egy kis pirulát. amikor ötven évvel ezelőtt megszülettem erre a selejtes bolygóra. Nincs kultúra. mintha Philboyd Studge írta volna". amilyen. akik a fehér amerikaiakat utánozzák. olyan. Philboyd Studge az. a zászlókat. nem illeszkednek szépen. amikor megírom. akinek képzelem magam olyankor. megpróbálok kisöpörni a fejemből minden benne levő kacatot – a segglukakat. => Ez a könyv ajándék magamnak az ötvenedik születésnapomra. mert rossz a huzalozása. Legalábbis azok a dolgok. és nincsenek arányban a fejemen kívüli. aminek a megírására látszólag programozva vagyok. Gyanítom. íme a segglukról rajzolt képem: => Azt hiszem.. és újra fölyidulok. Nem rendezek több bábjátékot. hogy gyerekesen viselkedjem – hogy sértegessem a nemzeti himnuszt. hogy. Érzékeltetendő e könyvhöz készített illusztrációim érettségét. valóságos élettel. megpróbálom olyan üresre söpörni a fejem.

a Fegyverszünet Napján. a tizenegyedik hónap tizenegyedik napján. mellesleg a születésnapom. aki emlékszik arra az időre. amely az első világháborúban harcolt. Mi szent még? Hát például a Rómeó és Júlia. Szent dolgokat nem akarok eldobni. meg amikor Dwayne Hoover kisfiú volt. PHILBOYD STUDGE . Beszélgettem öregemberekkel. amikor Isten érthetően szólt az emberiséghez. így hát magam mögé hajítom a Veteránok Napját. Meg minden muzsika. amelyet magam mögé hajítok. Visszafelé vezető utamon eljutok majd abba az időbe. tele kacattal. A Fegyverszünet Napja szent volt. Amikor én kisfiú voltam. de mind azt mondták. =>A Fegyverszünet Napjából a Veteránok Napja lett. hogy az a hirtelen csend Isten hangja volt. Más-más szavakkal. ahogy visszamegyek az időben ezerkilencszázhuszonkettő november tizenegyedikéig. Ezerkilencszáztizennyolcban abban a percben hagyta abba millió meg millió lény egymás mészárlását. melyet a Fegyverszünet Napjának hívtak. A Fegyverszünet Napját megtartom.=> Így ez a könyv egy szemetes gyalogút. így hát van még közöttünk néhány ember. akik abban a percben a csatatereken voltak. a tizenegyedik óra tizenegyedik percében némán hallgatott minden embere minden nemzetnek. amikor november tizenegyedike. A Veteránok Napja nem az. szent nap volt.

fényes csillagai oly fennen lobogtak Szemünk előtt a bástyákért vívott vészes harc alatt? S rakéták vörös tüze. látod-e a pirkadati fényben azt. nem éppen fiatal fehér férfi egy gyorsan haldokló bolygón. amit komolyan kellett volna venniük.Első fejezet Ez a történet arról szól. Akivel találkozott. Pontiac nevű autókkal kereskedett. Íme. és úgy vélte. hogy zászlónk még mindig ott lobog. A nemzeti himnuszuk tiszta sületlenség volt. így festett a zászlajuk: . A találkozásnak köszönhetően ő lett az egyik legnagyobb szeretetnek és tiszteletnek örvendő emberi lény a történelemben. mondd. Abban az időben kis senki volt. de Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzete volt köztük az egyetlen. Tévedett. => Figyeljetek: Trout és Hoover az Amerikai Egyesült Államok nevű ország polgára volt. így hangzott: Ó. mondd. amelynek nemzeti himnusza kérdőjelekkel megspékelt zagyvaságból állt. bombák robbanásának légi szava Hozta hírét egész éjjel. hogy miként találkozott két magányos. Aminek széles sávjai. mint annyi minden. amelyet a rövidség kedvéért Amerikának hívtak. Ó. ösztövér. az egy Dwayne Hoover nevű autókereskedő volt. neki már befellegzett. Az egyikük egy Kilgore Trout nevű tudományosfantasztikus író. Amire oly büszkén néztünk napszálltakor. Dwayne Hoover közel járt a megőrüléshez. leng-e még az a csillagos lobogó A szabadok földje. bátrak otthona fölött? A világegyetemben egy kvadrillió nemzet volt.

mit jelentsen ez. mint a bolygón egyetlen más nemzetnek sem. A törvény kimondta: „A zászlót senki és semmi előtt nem szabad meghajtani. Ha szemügyre vették a papírpénzüket. Azt jelentette: Sokból egy. sőt erre a bolygóra – hogy valami rettenetes félreértés történt. Az alapítók arisztokraták voltak. hogy azt hitték. becsaptak és bántalmaztak. a reményről vagy a boldogságról. miféle ország ez. A meghajthatatlan zászló érdekes volt. hogy a botra tűzött zászlót a földhöz közelítették. ha a himnuszuk és a jelmondatuk említést tesz a tisztességről. így hangzott: „E pluribus unum". a himnusz és a semmitmondó jelmondat pedig nem sokat számított volna. a tetején sugárzó szemmel." => Sok értelmetlenség csak a Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzetét megalapító atyák játékosságának ártalmatlan következménye volt. hátha abból rájönnek. amely abból állt. olyan törvénye. tévedésből kerülhettek ebbe az országba. => Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzetének jelmondata is volt. aztán visszaemelték. és föl akartak vágni haszontalan . így festett: Még az Egyesült Államok elnöke sem tudta. amelyen már senki sem beszélt. a testvériességről. Kissé megvigasztalhatta volna őket az. ha nincs ez: sok polgárt úgy semmibe vettek. olyan nyelven. egy halom egyéb barokk kacat között egy csonka gúla képét látták. valamiképpen üdvözli őket a társadalomban." A zászlóhajtás barátságos és tiszteletteljes üdvözlésforma volt. Mintha az ország azt mondta volna a polgárainak: „Értelmetlenségben az erő.Ennek a nemzetnek törvénye volt a zászlajáról.

amit a gyermekeknek tanítottak: hogy végül a tengeri rablók létrehoztak egy új államhatalmat. így festett: A valóságban azok a tengeri rablók. mint egy lángoló fagylalt. Az értelmetlenségek egy része azonban gonoszság volt. mert nagy bűnöket rejtett magában. és még a rabszolgaság megszüntetése után is. Amikor a . Azok az emberek. akiknek a legtöbb közük volt az új államhatalom létrehozásához. 1492 csak az az év volt. hogy a földrészüket ekkor fedezték föl az emberi lények. akik a rablók megérkezésekor már a földrészen éltek. mint gépekre. Az emberi lényeket gépek helyett használták. amely a szabadság világító fáklyája lett minden emberi lény szemében. hogy láthassák a gyermekek. Olyasmi volt. Például az amerikai gyermekek tanítói újra meg újra fölírták ezt a dátumot a táblákra. kirabolni és megölni őket. hogy büszkeséggel és örömmel véssék az eszükbe: 1492 A tanítók azt mondták a gyermekeknek. => A tengeri rablók fehérek voltak. ami az ókori hókusz-pókuszok ismeretéből állt. A valóságban 1492-ben már emberi lények milliói éltek tartalmas és fantáziadús életet a földrészen. Itt jött a másik gonosz értelmetlenség. ők és a leszármazottaik továbbra is úgy gondoltak a közönséges emberi lényekre. és felszólították a gyermekeket. amikor a tengeri rablók elkezdték becsapni. Képek és szobrok voltak mindenfelé erről a képzeletbeli fáklyáról. rézszínűek voltak. Költőnek is csapnivalók voltak. rabszolgákat tartottak.műveltségükkel. ami igen zavarbaejtő volt.

Az övé volt a legtöbb élelem és ásvány és gép. nagyon messze volt tőlük. nagy rakétákat lő rájuk vagy repülőgépekről meghajigálja őket különféle dolgokkal. A tengeri rablók legfőbb fegyvere azonban az volt. faszén és kén keveréke. hogy akarnak-e egy tönkrement bolygóra jönni. => Dwayne Hoover és Kilgore Trout országa. bőgve. nem kell osztozniuk a többiekkel. ha nagyon. légcserélőjét vagy csővezetékeit. Már eladtak mindent. vagy kavicsokat szopogattak. hogy megdöbbenést tudtak okozni. Közben meg egyre csak érkeztek a kisbabák. csak amikor már nagyon késő volt. A baszás volt az. és volt puskaporuk. hogy ha fegyel-mezetlenkednek. A gáz fémcsövekből hatalmas sebességgel lövedékeket fújt ki. ami megmaradt a bolygóból. Egyes helyeken az emberek még sarat is próbáltak enni. hogy ennyire szívtelenek és mohók. akiket korábban amúgy sem kérdezett meg senki. már nem volt mit enni. . ha nem akarnak. Sokukban már élni sem lehetett. => A tengeri rablók azért tudtak mindenkitől elvenni mindent. ahol még bőven volt mindenből. az országuk messze a leggazdagabb és legerősebb ország volt a bolygón. hogy azoknak a Föld-lakóknak. A lövedékek nagyon könnyen átvágták a húst és a csontokat.földrészen bevezették a rabszolgaságot. Az ő elméletük szerint azt. Senki sem tudta elhinni. Amikor tüzet érintettek hozzá. amivel a kisbabákat csinálták. rúgkapálva. miközben tőlük kéznyújtásnyira születtek a kisbabák. és azzal fenyegette a többi országot. amit akartak. ez a látszólag közömbös por vadul gázzá alakult. => Amikor Dwayne Hoover és Kilgore Trout találkozott. nagyjából egyenlően szét kellett volna osztani minden ember között. A szín volt minden. És így tovább. mert nekik voltak a világon a legjobb hajóik. így hát nem kellett osztozniuk. A legtöbb más országnak kutyagumija sem volt. szemben állt a kommunizmussal. tejért üvöltve. ami káliumnitrát. és aljasabbak voltak mindenki másnál. úgyhogy a rablók még akkor is tönkre tudták tenni a makacskodó emberi lény huzalozását. Túl sok volt bennük az ember és túl kevés a hely. és az emberek mégis állandóan basztak. ami ért valamit. Úgy vélekedett. akiknek sok mindenük van. a rabszolgák feketék voltak. => A tönkrement bolygón sok ember kommunista volt. márpedig a legtöbbjük nem akart.

Mint már mondtam. mint minden újdonsült elmebetegnek. érez. Dwayne szülővárosában. A világegyetem minden teremtménye közül csak Dwayne gondolkodik. hogy úgy vélte. hogy mindenki elmarja. Íme. amelyek szörnyeteggé teszik. tervezget és így tovább. így festett: Az ártalmas gondolatokat Kilgore Trout szállította. Egy férfi pontosan ezeket a szavakat súgta oda a barátjának egy délelőtt. aggódik. hanem láthatatlannak is. A Dwayne-nel történt találkozásból azonban megtudta : él annyira. ártalmas gondolatokra is szüksége volt ahhoz. Trout nemcsak ártalmatlannak tekintette magát. A világ eddig annyira semmibe vette. hogy olyan gondolatokat adhasson egy embertársának. amikor Dwayne elment mellettük: „Mesésen jómódú!" És megmondom. A többi kutyagumit sem tudott keríteni magának. amit csak tud. amikor Kilgore Trouttal találkozott. A Jin és Jang a harmónia kínai jelképe volt. Ezek mesésen jómódúak voltak. az ottani Művészeti Fesztiválon. Kilgore Trout és Dwayne Hoover 1972 őszén találkozott Midland Cityben. a Trouttól Dwayne Hoovernek adott ártalmas gondolatok lényege: A Földön mindenki robot. De Dwayne-nek. Az ártalmas vegyszerek és az ártalmas gondolatok a Jin és Jang az őrültségben. Dwayne Hoover mesésen jómódú volt. mennyit birtokolt Kilgore Trout az idő tájt a bolygóból: kutyagumit.=> Amerikában az volt a szokás. Senki más nem tudja. hogy nem is él. csak egyvalaki nem – Dwayne Hoover. ő nem is él. Remélte. és megtartja. Egyes amerikaiaknak nagyon jól ment az elmarás és megtartás. Dwayne egy megőrülőben levő Pontiac-kereskedő volt. hogy formát és irányt kapjon az őrültsége. Dwayne Hoover teste előállított bizonyos vegyszereket. mi a . amelyek kibillentették egyensúlyából az elméjét. Dwayne kezdődő tébolya természetesen főként a vegyszerektől eredt.

Szellemi bűvészkedés volt. Intellektuális játék. Az emlékmű így festett: . hogy úgy megbetegí-tette Dwayne Hoovert. Trout megszállottan hirdetni kezdte. hogy milyen fontosak a gondolatok a betegségek létrejöttében és gyógyításáben. 1981-ben halt meg. aki a fáknak és az aljnövényzetnek kiáltozza: „A gondolatokba vagy a hiányukba bele lehet betegedni!" => Kilgore Trout a mentáihigiénia úttörője lett. Lényegében egyszerűen csak ennyit mondott mindenkinek: „Hallod-e.fájdalom. Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia emlékművet állíttatott hamvai fölé. hogy higgyenek neki. amelynek a célja Dwayne stimulálása. Dwayne új típusú lény. A könyv nemcsak Dwayne-nek szólt. Elméleteit tudományos fantasztikumnak álcázva adta elő. Mindenkinek szólt. Dwayne-nek azonban lelki méreg. Miután Dwayne-t kényszerzubbonyban elszállították az elmegyógyintézetbe. => Troutot megrendítette az a fölismerés. Akkorra már megbecsülésre talált mint nagy művész és nagy tudós. a kétszázkilencedik regényéből. Piszkos öregember volt a vadonban. Lapjára egy idézetet véstek föl Trout utolsó regényéből. ott találta őket Dwayne. Mindenki más teljesen automatizált gépezet. melyet halála miatt nem fejezett be. Senki másnak nem kell döntenie semmiben. De senki sem figyelt rá. amikor megírta. tudod. amelyet most próbál ki a világmindenség teremtője. Az ártalmas gondolatokat egy tudományos-fantasztikus regénybe tette. Csak Dwayne Hoovernek van szabad akarata! => Trout nem akarta. hogy még ő is képes gonoszságot hozni a világra – ártalmas gondolatok formájában. aki történetesen kinyitja. hogy te vagy az egyetlen teremtmény. kis híján húsz évvel azután. Trout még nem is hallott Dwayne-ről. akinek szabad akarata van? Milyen érzés?" és így tovább.

.

Trout elképzelése szerint a légkörnek hamarosan belélegezhetetlenné kellett válnia. . és a világvégéről dünnyögött. így hívtak egy római császárt. hogy az emberiség megérdemli a rettenetes halált. Lottie Davis és Dwayne nem beszélgetett sokat. Fickó egy sok évvel azelőtt történt autóbaleset miatt nem tudta csóválni a farkát. noha nagyon kedvelték egymást. és fölszolgálta. milyen vallású vagy!" És így tovább. és ilyeneket mondogatott: „Mi ketten. „Csupa Heliogabalus vagyunk. – Most már bármelyik pillanatban – mondogatta. Naponta kitakarította a házat. Dwayne Hooverhez hasonlóan Trout is egyedül volt éjszaka. aki életnagyságú. belül üres bikaszobrot készíttetett. Aztán hazament. Vili néhány perccel hamarabb dobja föl a talpát. => Dwayne-nek volt egy Lottie Davis nevű fekete cselédje.Második fejezet Dwayne özvegyember volt. Fickóval hempergett. mint ő. – Legfőbb ideje is. Trout föltételezte. Azt mondogatta Vilinek. Ledobta magát a padlóra. kérdezgette. „Mi van a jó öreg légzéssel. Éjszakánként Dwayne egyetlen társa egy Fickó nevű labradori kutya volt. Aztán megfőzte Dwayne vacsoráját. Rabszolgáktól származott. Folyton verekednie kellett. Fickó" meg „Hogy van az én öreg cimborám ?" és így tovább. Arrafelé minden ház megépítése legalább százezer dollárba került. Éjszakánként egyedül élt egy álomszép házban Fairchild Heightsban. vagy „Még nem is beszéltünk róla. Ezzel ugratta Vilit. hogy amikor a légkör mérgező lesz. hogy miféle temetést akarsz! Még azt se mondtad. Trout gúnyos megjegyzéseket tett a papagájnak. Vili?". Dwayne a társalgást főleg a kutyának tartogatta. Sebhelyektől volt heges a teste. Vili!". A füle cafatokban lógott. leszámítva a papagájt. => Kilgore Troutnak egy Vili nevű papagája volt. Trout is beszélt a háziállathoz. hogy elkezdett megtébolyodni. Vili". vagy „Mintha egy kis tüdőtágulásod volna. a város legszebb lakónegyedében. mert oly kegyetlen és pusztító módon viselkedett ezen a szelíd és kedves bolygón. ezért nem tudta mivel kimutatni a többi kutyának a jóindulatát. Vili. De míg Dwayne a szeretetről zagyvált a labradori kutyának. így hát Lottie semmi szokatlant nem vehetett észre. Ez a mindennapos szokása változatlanul megmaradt azután is. mondta. Minden ház legalább háromholdas telken állt.

Egyetlen művét sem írta másolattal. Mire Trout meghalt. Az árusításukkal nem foglalkozott – mert nem volt személyes varázsa. Ami azt illeti. és nagy mulatságot rendezett. Heliogabalus az ajtón át berakatott egy-egy emberi lényt a bikába. => Dwayne Hooverből csak úgy áradt a személyes varázs. => Sok emberből csak úgy árad a személyes varázs. hogy mit forgat a fejében. pedig amikor Dwayne-nel megismerkedett. => 1972-ben Trout egy alagsori lakásban lakott a New York állambeli Cohoesban. így került kapcsolatba a Klasszikus Világkönyvtár nevű vállalkozással. Néha még feladót sem írt. borral. persze már mindenki lékeknek hívta a tükröket. Aztán Heliogabalus egy szolgával alágyújtóst gyújtatott meg. amelytől az idegenek rögtön megszerették az embert és megbíztak benne. Heliogabalus vendégeket hívott.rajta ajtóval. hogy Trout író. nem törődve azzal. A kéziratait anélkül küldte el. Ha egy gyereket tükör közelében látott. hogy fölbélyegzett. amelyeket mohón olvasgatott a közkönyvtárak hírlapolvasó termeiben. szép nőkkel és csinos fiúkkal. Azzal szórakozott. hogy úgy tett. Ami hangot az emberi lény odabent kiadott. igaz?" És így tovább. amelyet egyesek kü-löncségnek tarthattak: minden tükröt léknek hívott. megcímzett válaszborítékot mellékelt volna hozzájuk. hogy növeljék a buja képeket tartalmazó könyvek és folyóiratok terjedelmét. megfenyegette az ujjával. A személyes varázs olyan fondorlat volt. Az volt az egyetlen nyílás az ajtón kívül. A kiadók nevét és címét az irodalmi szakmával foglalkozó folyóiratokból szerezte meg. és nagy komolyan rászólt: „Nehogy túl közel menj ahhoz a lékhez! Nem szeretnél a másik világegyetemben kikötni. már száztizenhét regényt és kétezer novellát írt. amely kemény pornográfiát adott ki a Kalifornia állambeli Los Angelesben. => Troutnak volt még egy szokása. . a bika száján átjött ki. => Belőlem is csak úgy árad a személyes varázs. A bika szája nyitva állt. => Trout munkaadójának és munkatársainak fogalmuk sem volt arról. mintha a tükrök lyukak lettek volna két világegyetem között. sok étellel. Az ajtót kívülről be lehetett zárni. amelyekben rendszerint még nők sem szerepeltek. Alumíniumzsalus ablakok és ablaktáblák fölszerelésével kereste a kenyerét. Arra használták Trout történeteit. amikor akarom. aztán bezárták az ajtót. Az alágyújtós száraz tűzifa alatt volt – az meg a bika alatt. egyetlen valamirevaló kiadó sem hallott róla. Ilyen köztiszteletre tettek szert még a tréfái is.

eltakarta egy rikító színű szalag. aki valamilyen okból mexikói sombrerót viselt. És így tovább. A kiadó a címet nem változtatta meg. Nemritkán több mint száz kisbabát kereszteltet meg egyszerre. így hát Troutnak kellett fölkutatnia őket a pornóboltokban. hogy hol vagy mikor találkozhat a műveivel nyomtatásban. a törvényhozók és a bíróságok azonban nem hajlandóak szembenézni a problémával. mit fizettek neki: kutyagumit. És megmondom. Irt például egy regényt egy Delmore Skag nevezetű Föld-lakóról. Skag tudós. de a legnagyobb részét. hogy osztozzanak büszkeségében és örömében. és a kozmikus sugárzás hatásának teszi ki a levest. és rendszeresen meghívja szomszédait. Ehelyett szigorú törvényeket hoznak arról.Troutot sohasem értesítették. Élő sejteket metsz le a jobb tenyeréről. A sejtekből kisbabák fejlödnek ki. hogy tyúklevesben szaporodjék. amelyek szakasztott olyanok. => Még tiszteletpéldányokat sem küldtek a könyvekből és lapokból. Ezt a könyvet elmosódott fényképek illusztrálták. rajta ez az ígéret: . hogy így kényszerítheti az országát arra. egy agglegényről. Híres családapa lesz belőle. aki olyan környéken lakik. hogy törvényt hozzon a túl nagy családok ellen. Trout legszélesebb körben terjesztett könyve A négykerekű pestis volt. És így tovább. belekeveri őket a levesbe. amelyekben megjelent. ahol mindenki másnak hatalmas családja van. Az idő tájt. Delmore Skag nemsokára naponta több kisbabát hoz a világra. a szerző nevével együtt. és kitalál egy módszert arra. Troutot azonban legjobban a kiadók kiválasztotta illusztrációk ejtették kétségbe. mint Delmore Skag. amelyeken több fehér nő leszopta ugyanazt a fekete férfit. amikor Dwayne Hooverrel találkozott. A „Pángalaktikus megbízott"-ból például így lett „Mohószájú Maca". => Skag azt reméli. amelyeknek semmi közük nem volt a történetekhez. hogy egyedülálló emberek birtokában nem lehet tyúkleves. És gyakran megváltoztatták a müvek eredeti címét is.

így festett: . Szürkés volt a bundája. és ügyesen mozgott a fákon is. A szó ez volt: „Puma!" A puma a valóságban egy macskaféle ragadozó volt. a rendőr meg a tűzoltó cimboráiknak és így tovább.szóra volt szükségük. akik baleseteknél. tűzből mentésnél gyakran kerültek olyan helyzetbe. sporteseményeken. hogy beláttak a nők szoknyája alá.A szélesre tárt pumák fényképek voltak bugyi nélküli nőkről. mit lehet látni. akik széttették a lábukat. Titkos. amely annyira izgatta a sajtófotósokat. amit odakiálthatnak a többi újságírónak. és ily módon látni lehetett a hüvelynyílásukat. A kifejezést először sajtófotósok használták. hogy tudassák velük. ha ők is látni akarják. így festett: Az a fajta puma viszont.

egy puha. ki tudja. és úgy hívták. hogy az ilyen hétköznapi nyílások ábrázolásait megnézzék és megbeszéljék olyan személyek. amikor középkorú és idősebb férfiak lettünk. minden elemek legkívánatosab-bikának nyilvánítottak. sőt még akkor is. hogy a szélesre tárt pumák. => És amikor Dwayne meg Trout meg én kisfiúk voltunk. a rendőrségnek és a bíróságoknak kötelességük volt megakadályozni. melyet korábban. => Amikor Dwayne kisfiú volt. döntés született arról. A női bugyi így festett: . amikor Kilgore Trout kisfiú volt. Őrület tombolt egy elem.Innét jöttek ki a kisbabák. hogyan. melyek tízezerszer megszokottabbak voltak a valóságos pumáknál. a szélesre tárt pumák iránti őrület kiterjedt a bugyikra is. A lányok minden áron rejtegették a bugyijukat. Ki tudja. a törvényekkel legádázabbul védett titoknak számítsanak. arany. gyönge fém iránt is. akik nem orvosi foglalkozást űznek. Így hát őrület tört ki a szélesre tárt pumák iránt. a fiúk pedig minden áron látni akarták. amikor én kisfiú voltam. miért.

így hangzott: Látom Franciaországot. mint az oktalan epekedés az aranyért és az oktalan epekedés a kislányok bugyijának megpillantásáért. hogy elpusztítsanak minket. Hálás vagyok azért. mint puma barátaim. Könyörtelen ellenségek voltak. nem úgy. így beszélt: „Egyesek azt mondják. Önök közül azok. ha a játszótéren véletlenül megpillantotta egy kislány bugyiját. és ma tiszta szívvel örvendek a kipusztulásuknak. egy versike volt. Látom egy kislány bugyiját! Amikor Kilgore Trout 1979-ben átvette az orvosi Nobel-díjat. Azok a szörnyek azonban. Kisfiú koromban azonban két szörnyeteg is velünk élt ezen a bolygón. nem létezik. hogy ezek az epekedések oly nevetségesek. amit Dwayne kisfiúként az iskolában megtanult. bizonyára megértik. miért sirattam meg különösen az utolsó puma pusztulását. mert megtanítottak bennünket arra. Bevallom. sohasem aludtak. amelyekről szólok. amelyet akkor kellett ordítania. Az oroszlánok és tigrisek az idő legnagyobb részében szunyókáltak. hogy mostanra minden állat közül csak az ember maradt meg a Földön. Az oroszlánok? Nem. csakugyan zavarbaejtő diadalnak látszik. akik ismerik régebben megjelent müveim jellegét. hogy az emberi lények képesek bármit . Ezek a szörnyetegek elszántan törekedtek arra. hogy haladás. A többiektől tanulta. Kis híján sikerült nekik. vagy legalábbis értelmetlenné tegyék az életünket.Az egyik első dolog. Látom Angliát. A fejünkben lakoztak! Ez a két szörny nem más. A tigrisek? Nem.

bennük autóembriókkal. Most egy dollárért kínálták. Az űrutazók anyagi téren nem sok segítséget tudnak fölajánlani.. amelyre nyomtatták őket. Belső égésű motorok hajtják őket. melyeket kisfiú korában. beleértve a légkört is. „látom Angliát. hogy kölcsönkérhetnek valamicske oxigént. ahol talán kikel. A szavakért fizettek. Az autólények abban reménykednek. hogy a két nemzet. az önzetlenségre fordítva mindazt az őrjöngő energiát. mint a papír.. és az ivadékok a felnőttek for-gattyúházaiból leeresztett olajban fejlődnek ki. mégpedig azért. mert elpusztították a bolygójuk erőforrásait. A versnek különösen fájdalmas szépséget adott. az űrutazók viszont csak egy hüvelyknyi magasságúak. hogy milyen az élet egy Lingo-3 nevű haldokló bolygón. „Látom Franciaországot" – mondta. => A könyvben levő szavak egyébként arról szóltak. Kago azt mondja. ahol újra fölvirágozhat egy autócivilizáció. és még a szélesre tárt pumákról szóló jó minőségű. Tojásokat raknak. Kerekeken gurulnak. akik megtudják. aztán fanyar komorsággal elszavalta egy vers kezdő sorait. amit tehet. amelynek lakói az amerikai gépkocsikra hasonlítanak." Egy pillanatra elhallgatott. és az űrhajójuk akkora sincs." => A valóságban a Dwayne Hoover és Trout közötti történelmi találkozás idejére a női bugyik már drasztikusan leértékelődtek. Zeltoldi-marról jöttek. A zeltoldimariaknak Kago a szószólója. A négykerekű pestisnek egy példányáért tizenkét dollárt is megadtak az illusztrációk miatt. Régebben volt olyan idő. Az arany ára még mindig emelkedett. és a látogatókkal elvitethetik legalább egy tojásukat egy másik bolygóra. és képesek viselkedésüket minden energiájukkal hozzáigazítani a hithez – bármiféle hithez. színes filmekért sem igen tülekedtek a piacon.elhinni. De a legkisebb tojásuk is huszonnégy kilós. Így hát most fölépíthetünk egy önzetlen társadalmat. hogy a legtöbb. az. már nem létezett mint nemzet. amelyet egykor az aranyra és a bugyikra fordítottunk. De senki sem gyártja őket. Kőolajbázisú tüzelőanyagokat fogyasztanak. hogy a teremtmények kipusztulóban vannak. hogy elmondja mindenkinek a világegyetemben. amikor Trout mindeddig legnépszerűbb könyvének. . hanem szaporodnak. melynek neve elhangzott benne. A Lingo-3-at ürutazók látogatják meg. azok sem a képekért fizettek. A női bugyik fényképei kevesebbet értek. és akik ezt megadták érte. Bermudán tanult meg elordítani. mint egy földi cipősdoboz.

Az ellenségek nem értettek egyet egymással. mint a kolera vagy a bubópestis. mivel amúgy sem igen tudtak mit kezdem velük. mint akármi másnak. => Figyeljetek. rozsdásodó tragacsok tömegének: „Elmúltok majd. A tartalmuk nem számított. Végül eljutnak a Föld nevű bolygóra. hogy az emberi lényekkel egyetlen gondolat ugyanolyan könnyűszerrel végezhet. nem a józan ész. Az eszméket ugyanúgy használhatták jelképeknek. Trout szerint mi volt az oka annak." A történetet ezen a ponton két kínai lány képe illusztrálta.hogy milyen csodálatosak voltak az autólények. hogy azok gondolkodjanak helyettük. mint inkább barátságosnak tervezték őket. hogy az emberi lények nem tudták elhárítani az ártalmas gondolatokat : „A Földön az eszmék a barátság vagy ellenségesség jelképei voltak. És még akkor is. hogy kifejezésre juttassák ellenségességüket." . így hát megpecsételődött a sorsuk. a tisztesség vagy az önfenntartás. vagy még rosszabb. bebarangolja a világegyetemet. amikor számítógépeket építettek. minden koldus lovagolna. ezt mondja a benzin nélküli. hogy gondolkodtak volna. A Föld-lakók eszméi sok százezer éven át nem számítottak. A földiek nem immúnisak a dilis gondolatokkal szemben. => Így hát Kago és bátor kis zeltoldimari legénysége. hanem a barátságok kedvéért. és életben tartja az autólények emlékét. Látszólag ikrek voltak. mely egytől egyig homoszexuális. Kago nem tudja. hogy kifejezésre juttassák barátságukat. Az öldöklő koldusok lóra szállhattak. nem annyira bölcsnek. A Föld-lakók egyre csak barátkoztak egymással ahelyett. és szélesre tárt lábbal ültek egy heverőn. íme. Még egy mondásuk is volt az eszmék haszontalanságá-ról: »Ha az óhaj ló volna.« Aztán a Föld-lakók feltalálták a szerszámokat. Kago teljes jóhiszeműséggel beszámol a földieknek az autókról. A barátok egyetértettek egymással. de feledésbe nem merültök. Az egyetértések azonban folytatódtak. A barátokkal való egyetértés egyszeriben az öngyilkosság egyik formája lehetett.

A kis Kago sokkal hamarabb meghal. hogy az írója körülbelül tizennégy éves lehet. és Trout arra a következtetésre jutott. kékeszöld bolygón minden életforma pusztulóban van. A levélben egy szó sem utalt arra. Hallgasd csak! – Aztán fölolvasta a levelet. Ezek voltak a legnagyobb élőlények. mint a bolygó. . ki az a Trout és hol található. amelyek saját erejükből repültek a bolygón. aki egy magánnyomozóirodát bérelt föl. Leó Trout megmaradt ugyan amerikai állampolgárnak. hogy mérje meg a tetemek szárnyszélességét. hogy a keresés tizennyolcezer dollárba került. hogy ismételten megpróbálják lángra lobbantam a pult alján. felnőtt ember és mesésen jómódú. Apja. Kézzel írták. zöldes színű tengeri madarak végül kipusztultak. ahol még fészkelt a Bermuda-vészmadár. Őt bízta meg az apja azzal a lehangoló feladattal. Egy pillanatra leheveredik pihenni. A rajongó levelet cohoesi alagsori lakásában kapta meg. hogy az írója. Őrizte a világ egyetlen helyét. => Gyermekkorában Trout látta. hogy senki sem figyel rá. Trout hangosan fölolvasta a levelet a papagájának. Egy detroiti kocsmában akar előadást tartani az autó veszedelmeiről. => 1972 előtt Trout csak egyetlen olvasói levelet kapott. – Mindig is tudtam. hogy derítsék ki. hogy módosítják az alkotmányt. A levélben az állt. és egy részeg autógyári munkás gyufának nézi. Trout regénye szerint az egykor nyugodalmas. és Troutnak kellene az Egyesült Államok elnökének lennie. akit Eliot Rosewaternek hívtak. Az utolsó tetem szárnytávolsága volt valamennyi közül a legnagyobb: öt méter nyolcvanhat centiméter. hogy Kago megérkezik a Földre. Autók.Harmadik fejezet Nem egészen egy évszázaddal azután. akárki akármit próbált is tenni ellene. Bermuda volt a szülőhelye. de sok éven át Bermudán dolgozott a Királyi Madártani Társaság alkalmazottjaként. Vili – mondta. Mindenütt ott állnak azoknak a nagy bogaraknak a fémhéjai. Trout olyan nehezen volt megtalálható. –Kezdenek jóra fordulni a dolgok. életadó. vagy már el is pusztult. de olyan aprócska. nedves. Kago belehal abba. Egy különc milliomos küldte. Ezek a hatalmas. => Kilgore Trout egyébként csak úgy lehetett volna az Egyesült Államok elnöke. Nem az országban született. hogy egyenként meghaltak a vészmadarak. amelyeket az emberek készítettek és bálványoztak. Az autók pusztítottak ki mindent. hogy A négykerekű pestis a létező legnagyszerűbb angol nyelvű regény.

hogy ki találta ki Kilgore Troutot. . szőrtelen. kiderült. hogy fésülködjön vagy fodrászhoz járjon. Troutnak. Adtam neki hajat. mint amilyet a világmindenség Teremtője adott az apámnak. => A rajongó levél nagyon megkésett. mely élete későbbi szakaszában elhatalmasodott rajta. ki találta ki a testzsákot. Nagyon valószínű. akit csak a papagája hallott. Én. az oszlásnak indult madarak keserédes szagú hústömegében gyökerezett.Miután minden vészmadár kipusztult. Nem hagytam. ennyi mondanivalója volt a dologról: – Mit nyúlkál ez a testzsákomba? A testzsák nagy műanyag csomagolóeszköz volt frissen leolt amerikai katonák számára. hogy borúlátása. és visszerek fantasztikus rajzolata ékesítette. amikor az apám szánalmas öregember lett. a látszólag ártalmatlan lábgombásodás formájában. amely a szemüket és az agyukát támadta meg. hogy mi ölte meg őket: egy gomba. így festett Kilgore Trout szülőhelyének zászlaja: => Így hát Kilgore Troutnak a sok napfény és friss levegő ellenére is nyomasztó gyermekkora volt. Új találmánynak számított. fehér pipaszárláb volt. Sápadt. és egyetlen fiát. tönkretette három házasságát. Rendetlen fogsort csináltam neki. Nem okozott örömöt. Hosszúra és bozontosra növesztettem a haját. Rosewater azt ígérte a levélben. => Nem tudom. Leót tizennégy éves korában elűzte otthonról. Ugyanolyan lábat adtam neki. Kilgore Trout a magánéletébe történő beavatkozásnak tekintette. de megőszítettem. hogy híressé teszi Troutot. Az emberek vitték a gombát a fészkelőhelyükre. Azt viszont tudom. Íme.

hogy igazi kínai. mellyel a Mildred Barry Művészeti Központot fogják fölavatni Midland Cityben. Trout hirtelen mesésen jómódú lett. Akármilyen gazdag volt. Ugyanazon a napon születtek. Barry már nem is látszott fehér embernek. „aki biztosított arról. mint a fölkelő telihold szeptember végén. ám szíves-örömest megteszi még a fesztivál kezdete előtt. Az első ember. nem engedhette meg magának. pedig tiszta angol vér folyt az ereiben. Barry elmagyarázta. hogy ez fedezi Trout útiköltségét és tiszteletdíját. Barry mellesleg pontosan egykorú volt Trouttal. Fred T.Két hónappal után. Ablaka nem volt. szinte áhítattal írt Kilgore Troutnak. Barry fő attrakcióként egy mesésen értékes olajfestményt szeretett volna kiállítani a Midland City-i Művészeti Fesztiválon. hogy tartson előadást egy középnyugat-amerikai művészeti fesztiválon. a Fesztivál egy feltétellel kaphatja meg a képet: ha meghívja előadónak a legnagyobb élő angol nyelvű írót. mint Kilgore Trout. úgy festett. Fred T. amikor belülről kivilágították. Fred T." A levélhez hozzá volt tűzve egy ezerdolláros csekk. Barry bevallotta a levelében. hogy rákapott a kínaias öltözködésre. öreg kínai. egy oszlopokon álló. Eliot Rosewaternek volt egy legalább hárommillió dollárt érő El Greco-képe. amelyben fölkérték. találtattam vele a levélszekrényében egy meghívást. hogy vegyen egyet. egyre inkább úgy festett. => A meghívást a fesztivál elnöke. Barry pénzéből épült föl az új Művészeti Központ. Fred T. akihez elment. Az igazi kínaiak gyakran azt hitték róla. hogyan kapta Trout a meghívást. => Elmondom. aki nem más. honnan kölcsönözhetne. hogy meghívott hírességként emelje az öt napos fesztivál fényét. Tiszteletteljesen. hogy Mildred Barry a fesztivál elnökének. Sok pénz volt. hogy Trout megkapta az első rajongó levelét. „Önt igen nagyra becsüli Eliot Rosewater". Trout jót nevetett a hízelgő meghíváson. Fred T. Esténként. mint egy örömmámorban úszó. Midland City leggazdagabb emberének néhai anyja volt. De egy cseppet sem hasonlítottak egymásra. áttetsző gömb. és mindenütt kihullt a szőrzete. Ahogy egyre öregebb és egyre boldogabb lett. így hát körülnézett. Eliot Rosewater volt. hogy ön alighanem a legnagyobb élő amerikai regényíró. Ennél nagyobb dicséretet nem tudok elképzelni. => Fred T. hogy nem olvasta Kilgore Trout műveit. Annyira kínainak látszott. A levél nem tett említést arról. utána azonban . Azt mondta. Barry küldte. írta. Fred T. Esdekelve kérte.

Csak egyetlen üvegréteg volt Vili és a végtelen levegőég között. ahogy megölte a penészgombákat. mint nekem. és fölvette. és olyan nagykutya vagyok a világmindenségben. amit Vili sohasem tudott volna megtenni. Aztán elgondolkodott. nagyon öreg volt. – Talán azért hívtak meg. Már megint egy idegen nyúlkál a testzsákjába! Égnek emelt tekintettel. leült az ablakpárkányra. hogy most teljesítem három kívánságodat. Vili – mondta. egy vészmadár csontjai és számos egyéb érdekesség – közöttük a szmoking. se tudom már. hogy van szmokingom – mondta. mit akarnak. ha agyonütnek. amelyet egyszer az apám vett föl a szemem láttára. – Bermuda-sortot és hosszú zoknit. Nagyon hasonlított arra a szmokingra. Kis vállát nekivetette az üvegnek. mi. amikor már nagyon. és ismét olyasmit tett. Kinyitotta az ablakot. Trout Bermudán született. A burjánzó penész helyenként puha nyúlprémre emlékeztetett. Valóban a birtokában volt egy szmoking. Az . elgyötörtén tette föl a kérdést papagájának: – Miért ez a hirtelen érdeklődés Kilgore Trqut iránt? Újra elolvasta a levelet. mondd csak. aki egyúttal a világ egyik legnagyobb teoretikusa volt az emberi szabadságot illetően. mit vesz föl az ember Midland Cityben októberben naplemente előtt? – Fölhúzta a nadrágját. amelyet a felsősök bálján viselt. melyet Trout lakásról lakásra cipelt magával több mint negyven éven át. – Ezzel kinyitotta a kalitka ajtaját. hogy vajon mit akarhat Vili. mert tudják. Könnyen lejött róla a penész. – Nem szívesen teszem. – Hanem Vili. Vili? Végül is bermudai vagyok! Vizes ronggyal letörölgette a szmokingot. én annyira szeretlek. hogy 1924-ben leérettségizett az Ohio állambeli Dayton város Thomas Jeffersonról elnevezett középiskolájában. hogy Kilgore Trout kell nekik – mondta –. hogy kilátszott bizarrul cicomás lábszára. a saját ablaka nem ilyen volt. Én. – Esténként ez nagyon jó lesz – mondta Trout. => Trout előszedte a szmokingot a kofferből. és ott járt elemi iskolába. De aztán a családja átköltözött Daytonba. Zöldes penészréteg borította. Noha Trout alumínium ablaktáblák felszerelésével foglalkozott. – Nem elég. – Most teljesül a második kívánságod – mondta Trout. Ők tudják. hanem szmokingban kell nekik. – A gombáknak ugyanannyi joguk van az élethez. Könnyű volt kitalálni. Vili kiröppent. A gyermekkori játékszerei voltak benne. A középiskolát egy rabszolgatartóról nevezték el. közvetlenül azelőtt. Egy hajókofferban lapult.félelem fogta el. Vili. – Vili – mondta Trout –. Erre Vili ezer év alatt sem lett volna képes. Vili! Itt valami tévedés történt! Vállat vont.

de nem tudta elhinni. és arrafelé semmit sem tudnak a könyvekről. hogy legyen ezután is olyasmi. hogy Eliot Rosewater felnőtt ember. hogy visszaröpült a kalitkához. Trout megrázta a fejét. – Nem megyek el. Rosewater kézírása így festett: – Vili – mondta bizonytalanul Trout –. és beszökkent. elhitték neki. Úgyhogy amikor a fiú azt mondta. amíg már kívülről tudta. A fejlécen volt. – Biztosítottad. akkor sem mennék el Midland Citybe. hogy nevetségessé tegyem magam – és az egyetlen rajongómat. zseni vagyok. Több eszem van annál. Az egyik maszk így festett: A másik így festett: . De még ha itt akarnám is hagyni. => Trout ennyiben hagyta a dolgot. – Ez volt a legértelmesebb fölhasználása a három kívánságnak.ablaknyitás azonban olyan ijesztő volt a papagáj számára. és bezárta. amiről valaha is hallottam – mondta a madárnak. Trout becsukta a kalitka ajtaját. amit érdemes kívánnod : hogy kijuss a kalitkából! => Trout rájött az öszefüggésre az egyszál rajongó levél és a meghívás között. a komédia és tragédia ábrázolásának szándékával. Aztán a szemébe ötlött a levél egy rejtettebb üzenete. ahol két maszk rajza látszott. Vili. De időnként újra elolvasta a meghívást. Nem akarom itthagyni a kalitkámat. ezt a bulit valami Rosewater nevű kamasz szervezte nekem. A szülei biztosan jóbarátai a Művészeti Fesztivál elnökének.

és olyat mutatok nekik. Vilikém – mondta –. Otthon nem voltak példányai. Elmegyek oda. elmondja majd azoknak az embereknek. Úgy tervezte. mely ugyanakkor nevetséges is. Azért ment először New Yorkba. mert remélte. ezt szerette volna: .– Azok ott csak mosolygókat akarnak – mondta Trout a papagájának. és autóstoppal New Yorkba utazott. itthagyom a kalitkát. mit szeretne a sírkövére íratni. hogy az ottani pornóboltokban megtalálja néhány könyvét. ide hallgass. A többi pénzt berakta a bankba. illusztrálandó egy tragédiát. amelyet igen pikánsnak talált: „De talán pontosan arra van szükségük. – Vili. amilyet még nem láttak művészeti fesztiválon: egyet a sok ezer művész közül. – De az agya nem hagyta nyugodni. íme. Két nappal a fesztivál kezdete előtt az emeleten lakó szállásadónője gondjaira bízta Vilit. Megvetette azokat a könyveket. hogy lássanak egy sikertelen nyomorultat!" Ezután energikusan tenni-venni kezdett. Támadt egy gondolata. de visszajövök. Ötszáz dollárt biztosítótűvel az alsónadrágja belsejébe tűzött. – Sikertelen nyomorultak mellőzzék a jelentkezést. akik egész életüket az igazság és szépség keresésének szentelték – és kutyagumit sem találtak! => Trout végül elfogadta a meghívást. de most fennhangon föl akart olvasni belőlük Midland Cityben.

.

Nyilvános viselkedése a legkevésbé sem lépte át a cselekvés. amikor az íróasztalánál ült. és arra kérte az embereket. Most már azt akarták. mert nem vették észre az intő jeleket Dwayne viselkedésében. így hívták a helyet: Dwayne Hoover Pontiac-centruma a 11-es kijáratnál. Dwayne azelőtt sohasem énekelt. Most teli torokból énekelt. például „Az öreg lámpagyújtogató"-t. hogy az Arsenal Avenue és az Old County Road keresztezésénél egy hatalmas kacsa irányítja a forgalmat. miből gondolta Francine. Azt akarták. De a fejében az ártalmas vegyszerek torkig voltak a titkolózással. => A lány Dwayne üzleti tevékenységének fő színhelyén dolgozott. az új Holiday Inn szálloda szomszédságában. hogy Dwayne egyre jobb kedélyű lett: Dwayne olyan dalokat kezdett énekelni. amíg nem találkozott Kilgore Trouttal. Egy este tizenegy holdat látott az égen az új Mildred Barry Művészeti Központ fölött. haragszanak magukra. vélekedés és társalgás Midland Cityben elfogadott korlátait. Egy napon teli torokból énekelve ment át az új Holiday Inn szálloda haliján is. fehér titkárnője és szeretője. hogy úgy látszik. Dwayne ámokfutása után a helyi újság mélyen együttérző szerkesztőségi cikket közölt róla. Francine Pefko azt mondta. amit látott. hogy cselekedjék is különös dolgokat. így festett a címe: SEGÉLYKIÁLTÁSOK De Dwayne nem is volt olyan különös. a gyorsforgalmi út közelében. hogy különös dolgokat láttassanak és éreztessenek Dwayne-nel. amikor nézte a szerelők munkáját. amelyek a fiatalsága idején voltak népszerűek. hogy Dwayne mintha egyre jobb kedélyű lett volna a dühöngését megelőző hónapban. Megőrizte a titkot. hogy figyeljék egymáson az intő jeleket. A hozzá legközelebb álló személy.Negyedik fejezet Időközben Dwayne egyre jobban becsavarodott. Nem mondta el senkinek. Másnap délelőtt azt látta. süket fülekre találtak náluk Dwayne nyilvánvaló segélykiáltásai. Már nem elégedtek meg azzal. gesztikulált . és csapjon nagy lármát. az „Ég és föld"-et és így tovább. hogy Dwayne Hoover legyen büszke a betegségére. – Mindig arra gondoltam – mondta Francine egy riporternek a kórházi ágyon –. => Az emberek később azt mondták. a „Szoríts magadhoz!". amikor próbaútra vitt egy vevőt. végre túltette magát a felesége öngyilkosságán. Elmondom.

Akkor kezdett nála dolgozni. A részvénytársaság neve akkor Midland City Hadianyag Vállalat volt. akik viszont mindig Cadillaceket akartak. Amikor Dwayne először. Egy fekete pikoló és egy fekete pincér elbeszélgetett erről az éneklésről. BÚS HÉTFŐ! . Ezért tudta Dwayne olyan olcsón megvásárolni á Pontiac-szalont. Biztosítékként letétbe helyezte a részvényeit. A jelmondat így hangzott: ISTEN VELED. – Hallgasd csak. hogy Dwayne kezd megőrülni. amikor a szalon a Jeffer-son Streeten volt. => Az egyetlen ember. Niggereknek a fekete színű emberi lényeket hívták. Harry LeSabre. hogy énekel! – mondta a pikoló. Csak a fehér embereknek volt annyi pénzük. aki hangosan kimondta. Egy teljes héttel Dwayne be-csavarodása előtt Harry azt mondta Francine Pefkónak: – Valami változáson ment át ez a Dwayne! Régebben olyan kedves volt. – Úgy ismerem. Úgy hívták. De senki sem gondolta. hogyan szerezte meg Dwayne a pénzt az autószalonra. hogy ez szükségképpen az elmezavarjele – különösen. Mostanában nem érzek benne semmi kedvességet. A vezetés azonban a régi idők emlékére megőrizte a cég eredeti jelmondatát. => Elmondom. mintha fizetséget kapott volna azért. a cég neve Amerikai Robo-Magic volt. amit a rablásokról mondott. – Ha nekem annyim lenne. leszámítva néhány fekete bűnözőt. – Annak idején. én is énekelnék – felelte a pincér. a Nagy Válság mélypontján megszerezte a részvényeket. Dwayne fehér üzletvezetője volt. Harry jobban ismerte Dwayne-t bárki emberfiánál. A fehér emberek azonban már féltek a Jefferson Streetnek akár csak a közelébe is menni. Kölcsönkérte a Midland megyei Nemzeti Banktól. És én mondom magának. mert a tevékenysége is sokszor megváltozott. hogy szórakoztassa őket. Húsz éve volt mellette. Később megváltozott Barrytron Kft-re. amikor a Pontiac-szalon épp a niggernegyed határán állt. ez a mostani Dwayne olyan Dwayne. ahogy a frontharcos ismeri a bajtársát – mondta Harry. A cég neve az idők során azért változott meg olyan sokszor. nap mint nap kockára tettük az életünket! Átlagosan évente tizennégyszer raboltak ki minket. amilyet még sohasem láttam! => Igaz volt. hogy új autókat vegyenek maguknak. mivel Dwayne a szállodának is résztulajdonosa volt.és rámosolygott az emberekre.

Mary skizofrén volt. Dwayne nem vett részt harcokban. amelyet a németországi Hamburgra készültek ledobni. hogy Vernon plutóniummá akarja változtatni az agyát. Mindenki más változatlanul kedvesnek találta Dwayne-t. A felesége. néha mindenkinek lehet rossz napja. még három idegent is. mint bárkinek. akik meglepődnek és megsértődnek. Az emberek mindig ezt kérdezték.=> Figyeljetek: Harry LeSabre azt mondta Francine-nek: – Ha az ember együtt harcolt valakivel. Pedig nincs igazuk. Egyszer fölmázolt egy üzenetet egy kétszázötven kilós bombára. Kérdezze csak meg Vernon Garrt! Vernon Garr fehér szerelő volt. így festett: => – Harry – mondta Francine –. Később persze Dwayne mindenféle embereket bántalmazott. Igaza volt: aznap Dwayne valóban őt szúrta ki arra. amikor a szalon a niggernegyed határán állt. egy idő múlva a legkisebb változást is megérzi a bajtársa személyiségében. Ez mindennapos kérdés volt Midland Cityben. ezért amikor néha rájön a dili. Márpedig Dwayne megváltozott. Dwayne is csak ember. hogy Dwayne megváltozott. és még sohasem jártak Midland Cityben. Harry mellett a másik alkalmazott. – De miért pont engem szúr ki ? – tudakolta Harry. így hát Vernonnak nem tűnt föl. => – Miért pont engem! – kérdezte Harry. Csak úgy áradt belőle a személyes varázs. De egyelőre Harry volt az egyetlen áldozat. akit ismerek. hogy elárassza megdöbbentő sértésekkel és szitkokkal. => Harry LeSabre joggal beszélt harcokról. Vernonnak történetesen családi gondjai voltak. aki Dwayne-nél dolgozott már akkor. akik a Pennsylvania állambeli Erie-ből jöttek. Dwayne-nek ritkábban van rossz napja. Vernon felesége szentül hitte. De azért a második világháborúban az Egyesült Államok Szárazföldi Hadseregének Légierejében. Ő ténylegesen harcolt már egy háborúban. amikor különféle . mint polgári alkalmazott. vannak.

hogy lassan én is bedilizek – mondta Vernon. . amikor hazamegyek. Azt mondta. – Maga mit szólna hozzá. hogy Vernon távozott. => Íme. aki fölkínálta az alkalmazottainak a Kék Pajzs betegségi biztosítást. Tovább fecsegtek. akár az autókereskedelemmel voltak kapcsolatban. – Mindenféle nemlétező dolgot lát! – mondta Vernon. – Van valami különösebb gond? – Nincs – mondta Harry. Harry bement Dwayne irodájába. maga van olyan férfi és van olyan jó barát. amikor Harry öltözködését ócsárolta. hogy nincs gyermeke. Vera – mondta Dwayne. – Úgy értem. kivéve a Barrytronét. és Harry kitalált magának egy problémát. amely úgy fölzaklatta Harryt: Rögtön azután. Ez igaz volt. hogy ő a legjobb munkaadó a városban – mondta Francine. Mert Dwayne ezt tette vele: ócsárolta az öltözködését. két órát töltött Vernon Garral. – Lehet. – Tűrhetően – mondta Dwayne. mert eddig sohasem volt komolyabb kellemetlensége Dwayne-nel. –Képzelje. – Arra gondolnék. ilyen volt a Harry és Dwayne közötti jelenet. Vern plutóniummá akarja változtatni az agyát – mondta Dwayne. amikor garázdálkodásért letartóztatták őket. – Vern felesége azt hiszi. hogy elviseli a rossz napján is – mondta Francine. – Mi az a plutónium? – kérdezte Harry.balesetek után berakták őket a mentőautókba. néha szomorkodik. órákon át beszélgetek a nyavalyás kutyámmal! – Akkor már ketten vagyunk – mondta Dwayne. – Hogy van ma az én öreg bajtársam? – kérdezte Dwayne-től. Minden év végén nyereségrészesedést és karácsonyi jutalmakat osztott. – Pihenésre van szüksége. Például aznap. Nem számított kellemetlenségre. ha Dwayne ócsárolná az öltözködését?kérdezte Harry. amikor kirabolták vagy elagyabugyálták őket: „Miért pont engem?" – Mert valószínűleg úgy érezte. Vernon feleségének hallu-cinációiról beszélgettek. Az államnak ezen a vidékén ő volt az első autókereskedő. Az ő nyugdíjrendszere jobb volt a város minden más nyugdíjrendszerénél. Dwayne magas béreket fizetett. miért járulnék én hozzá a túlnépesedéshez? Dwayne nem szólt semmit. csak hogy érdekes maradjon a társalgás. – De azért másfelől örülök is – folytatta. akár nem. és így tovább. aki meg akarta beszélni vele a gondjait. A/ ajtaja mindig nyitva állt minden alkalmazottja előtt.

egy reklámkampány volt. Nem csempészte be okét újságba vagy máshova. A nyomdász meglépett. és gyújtsd föl az istenverte ruhatáradat! Ha rád nézek. Fekete vagy tengerészkék nyakkendőket hordott. aki érzelmes verseket írt. kétszemélyes út volt Las Vegasba. Harry meghökkent. eredj dolgozni a Watson Fivérekhez. Harry – mondta Dwayne. Őt magát is örökbe fogadták – egy házaspár. Ő egy meglépőgép volt. hogy a Hawaii-szigetekre emlékeztessen. A hawaii hét. aztán fájdalmas érzés fogta el. És kettesben is jól elvagyunk az öreglánnyal. Dwayne anyja beérte azzal. de eddig sohasem kapott megjegyzést az öltözködésére. de most már késő. Ott még be is balzsamoztathatod magadat! => Harryből egy szó sem jött ki. A cipője és a zoknija fekete. A Kék Sunoco egy benzinmárka volt. Fehér ingekben járt. Aki ezen a héten új vagy használt autót vásárolt. => Lehet. hogy Oroszlánszívü Richárd leszármazottja. úgy érzem. Dwayne vér szerinti anyja egy hajadon tanítónő volt. Mindenesetre hirtelen így förmedt Harryre: – Harry. Sok éve ismerte Dwayne-t. amelyet Dwayne említett. hogy mint első világháborús gyári munkások. Dwayne anyja selejtes gyermekszülő gép volt. teljes ellátással. hogy ki voltak szedve. Az öltönyei szürkék vagy sötétkékek voltak. vagy ötszáz dollár fölötti javítást végeztetett. mártsd be Kék Sunocóba. – Ide hallgass. San Franciscóba és onnan Hawaiiba.– Lehet. Mi szükségünk volna gyerekre? Dwayne az örökbefogadás említése után pörgött be. hogy kiszedte a verseit. hogy az örökbefogadás témája indította el az ártalmas kémiai reakciót Dwayne fejében. Dwayne vér szerinti apja vándor nyomdász volt. mondok én neked valamit! Kérj egy marék rongyot Vern Garrtól. csak ellátottá a száját. akik Nyugat-Virginiából költöztek Midland Citybe. mintha a Watson Fivéreknél lennék! – Watson Fivérek volt a neve a legalább közepesen jómódú fehér emberek temetkezési vállalatának. hogy örökbe kellett volna fogadnunk egy gyereket – mondta Harry –. Amikor megszülte Dwayne-t. és azt állította. Oroszlánszívü Richárd egy király volt. automatikusan részt vett a sorsolásban. aki azzal csábította el Dwayne anyját. rosszindulatú kifejezéssel az arcán –. Harry véleménye szerint a ruhái konzervatívak és elegánsak voltak. Három szerencsés nyertes jutalma egy-egy ingyenes. amelynek keretében a szalont földíszítették. meggazdagodjanak. . jön a hawaii hét! Eszem ágában sincs tréfálni: égesd el a ruháidat és vegyél újakat! Vagy ha nem. magától tönkrement.

Midland City környékén a Pontiac volt a legkeresettebb autó. Harry. és a kormányzó személyesen megígérte. és a többi embert is mókázásra biztassa. Harry? És az állam törvényhozó testülete bejelentette. annak ellenére. Harry. hogy a hawaii hét. Közepes árú gépkocsi volt. a nagymamák és a hajadon nagynénik kényelmes közlekedési eszköze volt. hogy ezentúl soha senkit nem küldenek a Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegébe azért. ő köztudottan az egyik legsikeresebb Pontiac-eladó nemcsak az államban. Amikor kedd reggel bejövök a munkába. Arra célzott. az a kocsi a tanítónők. ritka alkalom lesz Harrynek arra. amelytől már csak a hosszú hétvége választja el őket. szürkébe és fehérbe! Hát nem pompás hír. mert a következő hétfő nemzeti ünnep volt. mert elmesélt egy viccet! . => Dwayne Hoover azt mondta szegény Harry LeSabre-nak. fiatalos csoda lett. – Dwayne most halkan dobolt az asztalon. nagy változásokat szeretnék látni rajtad! A hétvége azért volt hosszabb a szokásosnál. Harry. – Harry – mondta Dwayne –. Harry. hogy föloldódjék. mintha az öklével verte volna. hogy nem alacsony árú gépkocsi volt. amikor Pontiacokat kellene eladnod – folytatta Dwayne. hogy Buick névvel szaladgálsz. hogy öltözködés ide vagy oda. Ez valahogy fenyegetőbb volt. hogy ezentúl nem számít bűnnek a munkaidő alatti mosolygás. piros! Harry! Már nem vagyunk belekényszerítve az állandó feketébe. a Veteránok Napja. –De istentelenül sok dolog van. Nézz a tükörbe. hogy elkerülte a figyelmedet. – Lehet. amin igenis tudsz változtatni! Hosszú hétvége következik. akik egyenruhában szolgálták valamikor az országukat. zöld!. Harry –mondta Dwayne –. nagy újságom van a számodra : a korszerű tudomány egész sor csodálatos új színnel ajándékozott meg minket! Már a nevük is furcsa és izgató: vörös!. mintha ravatalozóban volnál. azoknak az embereknek készül. – Arról nem tehetsz. hogy a General Motors cég Buick részlege kihozott egy Le Sabre elnevezésű modellt. narancs!. Harry. – Dwayne igazat beszélt. Azokat az embereket ünnepelték vele. hanem az egész Középnyugaton. akik kalandra vágynak az életben! Te meg úgy öltözöl.– Az hagyján. hogy nem tudta emlékeztetni Dwayne-t arra. de a Pontiacból azóta káprázatos. mókázzék. => – Amikor elkezdtünk a Pontiackal kereskedni. úgy viselkedsz. és kérdezd meg magadtól: ki társítana a képzeletében egy ilyen alakot a Pontiachoz? Harry LeSabre torka úgy összeszorult.

és Harry átalakult paradicsommadárrá.=> Harry LeSabre talán lelki sérülésekkel megúszta volna mindezt. Harryt le lehetett tartóztatni azért. sőt akár öt év kényszermunkát kaphatott a Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegében! A Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet Shepherdstownban volt. Hétvégeken szívesen öltött női ruhákat. Meg azoknak is. Ez a kora hajnali órákban történt. Harry nem hihetett mást. aztán szóba hozta a Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet szexuális bűnözőknek fönntartott részlegét. Az ártalmas vegyszerei kihemperítették az ágyából. hogyan töltötte Dwayne a hétvége utolsó éjszakáját. Elmondom. csak a felesége. Senki sem ismerte Harry titkát. mintha valami szorongató helyzetben kellett volna gyorsan intézkednie. így festett: A bolygónak azon a részen. De Dwayne még nyomorultabbul érezte magát. mint hogy kiderült a titka. A rendőrök . És bizony az nem egyszerűen mulatságos titok volt. anol Dwayne élt. Minden rendőrnek volt ilyen eszköze. Harry és a felesége leeresztette a redőnyöket. Amikor Dwayne letolta a benti öltözködése miatt. A bűnözők rászegezték a fegyverüket az emberekre. Az emberek rendszerint odaadták. => Így hát aztán szegény Harry nyomorultul érezte magát a hosszú hétvége alatt. Ennek az eszköznek az volt az egyetlen célja. Felöltöztették. Meg a bűnözőknek is. bárki tetszése szerint kaphatott ilyet a legközelebbi vaskereskedésben. és azt mondták. és betetették vele a szájába. hogy lyukakat üssenek vele emberi lényekbe. „Add ide minden pénzedet". akik a két tűz közé kerültek. Dwayne-nel az ártalmas vegyszerei elővetettek a párnája alól egy megtöltött harmincnyolcas kaliberű revolvert. nem is éppen színteleneket. amit a hétvégeken művelt! Meg lehetett büntetni akár háromezer dollárra is. A Veteránok Napja pontban éjfélkor már véget ért. ha nem titkos transzvesztita.

Néha a férj dühö-dött meg úgy a feleségére. A fürdőkád előtti tolóajtó üvegén egy flamingó maratott képe volt. hogy inkább szétlövi az egyik csempézett fürdőszobáját. Csak egy emeltyűt kellett elbillentenie. hogy pillanatnyi elmezavara volt. És így tovább. Ez azt jelentette. Dwyne azonban úgy döntött. Káliumnitráttal. Az ügyvédje azzal akarta védeni. hogy lyukat ütnek beléjük. így festett: . Olajízt érzett. amikor Dwayne Hoover ámokfutást rendezett.rászegezték a fegyverüket a bűnözőkre. a mosdókagylóba és a fürdőkád előtti tolóajtóba. hogy ők is legalább egy kicsit híresek legyenek. és azt ígérték a pilótának és másodpilótának. hogy a lövöldözés idején a fiú nem tudta fölismerni a különbséget jó és rossz között. Ólomdarabokat eresztett a vécéjébe. De néha nem. A fegyver meg volt töltve és fel volt húzva. mert nem akarta megmutatni nekik a rossz bizonyítványát. Midland Cityben egy tizennégy éves fiú lyukakat ütött a saját anyjába és az apjába. ha nem repülnek máshová a repülőgéppel. hogy a fegyverrel lyukat ütött bele. faszénnel és kénnel töltött takaros kis fémcsomagok várakoztak az agyától alig arasznyira. Néha a feleség úgy megdühödött a férjére. => Néha az emberek híres emberekbe ütöttek lyukakat. vagy amit a helyzet megkívánt. „Állj". és a bűnözők rendszerint engedelmeskedtek. hogy lyukat ütött bele. a gáz kifújt volna egy ólomdarabot a csövön. => Dwayne egy darabig a szájában tartotta a fegyver csövét. hogy a por gázzá alakuljon. Ugyanazon a héten. Néha az emberek fölszálltak egy bizonyos helyre tartó repülőgépre. és azt mondták. bele Dwayne agyába.

csak megvetően mordult egyet. A burkolat üregeiben egy szigetelő csodaanyag volt. és kosárlabdázni kezdett az öt férőhelyes garázsa előtti aszfaltozott pályán. egy alumíniumfólián. sem be nem juthatott hang.Dwayne szétlőtte a flamingót. át kellett volna hatolnia a négy centiméteres gipszfalon. amely be vagy ki akart volna jutni Dwayne álomszép házából. Utána. => Dwayne bekapcsolta a háza körüli reflektorokat. amikor Dwyne szétlőtte a fürdőszobát. a két és fél centiméteres szigetelő pozdorjalapon. Annak a hangnak például. két és fél centiméternyi faburkolaton. ahogy az eszébe jutott. a polisztirol páravédő fólián. . aztán egy üreges alumíniumburkolaton. A környéken minden háznak olyan jó hangszigetelése volt. amelyet a holdrakétákhoz fejlesztettek ki. Fickó elbújt az alagsorban. => Senki sem hallotta a lövéseket. Dwayne kutyája. kátránypapíron. Nézte. Most azonban előjött. hogy sem ki. Ezt mordulta: – Kibaszott hülye madár. ahogy Dwayne kosárlabdázik. nyolc centiméternyi légrésen. újabb kátránypapíron. egy újabb alumíniumfólián. nyolc centiméter üveggyapot paplanon. egy újabb alumíniumfólián.

És így tovább. Dwayne fülében úgy csengtek. bokrok és egy magas cédrussövény választotta el. A Plymouth Chrysler-gyártmány volt. mint az altatódalok. amit Dwayne országában küldtek vagy kaptak. amelyet az előző napon vett át egy csereakcióban. fölugrott a járdára. fontosnak tartotta. Senki sem látta kosárlabdázni. de a rendőr három kilométernyire onnét. valamint öt gyümölcsfát kínált tíz dollár utánvét ellenében. egy-két napig a Plymouth-szal jár. nekivágódott a védőkorlátnak. hogy lépést tartson a konkurenciával. így hát kiordított az ablakon: – Lépést tartok a konkurenciával! – És nagyot tülkölt.– Mi ketten. hogy megmagyarázza a szomszédainak. Dwayne viszont General Motors-termékeket árusított. A telek Dwayne tulajdona volt. miért ül Plymouth Fu-ryban. Hallgatta a rádiót. de Dwayne talált egy állomást. Farolva ért ki a Union Avenue-ra. senki sem hallott semmit. és tíz különböző fajtájú virágzó cserjét. ennek vagy annak a megvásárlásával vagy eladásával álltak kapcsolatban. ahol rajta kívül egy lélek sem volt. Éjszaka egyetlen Midland City-i állomás sem működött. hogy a rendőr beverte a szundit. egy raktárház mögötti sikátorban beverte a szundit. hogy munka helyett aludt. azt jelentette. Úgy határozott. – Jól hangzik – mondta Dwayne. Nagy sebességgel kifordult a 10. . Szinte minden üzenet. Az. még a telepatikus üzenetek is. => Dwayne egy darabig ott maradt az üres telkén. és beült egy fekete Plymouth Fury nevű autóba. Ahogy kifarolt a kerti útról. Senki sem látott. => Dwayne végigszáguldott az Old County Roadon. A szomszédaitól fák. kijárón. és végül megállt egy üres telken. => Eltette a kosárlabdát. Komolyan gondolta. aztán a gyorsforgalmi úton. többször megpördült. Fickó – mondta Dwayne. Igencsak szerette azt a kutyát. Körülbelül óránként arra kellett volna haladnia egy rendőrnek. amely countryzenét sugárzott West Virginiából. Senki sem lakott arrafelé.

Ott egy tanácskozáson kellett részt vennie. Az óra így festett: . hogy igazában ilyet csak a mocskos vénemberek szoktak csinálni. hogy milyen érzés egy New York-i moziban éjszakázni a többi mocskos vénemberrel. és rajta a toronyórát. de azt tudom. Troutnak évek óta nem volt fogkeféje. meg egy estélyi inget. A négykerekű pestis és a Nem titok többé címűeket. egy folyóiratot. hat új alsónadrág. A borítóján egy egyetemi tanárt vetkőztetett egy csapat meztelen diáklány. És ő minden vénemberek legmocskosabbikaként akart megérkezni Midland Citybe. a szélesre tárt pumák és a könyveladás viszonyáról?" => Trout késõ délután érkezett New Yorkba. amely majd tébolyult gyilkost csinál Dwayne Hooverből. hat új pár zokni. ki az a McLuhan. Minden darab narancsvörös volt. a borotvája meg egy új fogkefe. A folyóirat címe Fekete harisnyakötő volt.Ötödik fejezet Miközben Dwayne Hoover West Virginiát hallgatta. amelynek ezt a címet adták: „Az amerikai regény jövője McLuhan korában". A fehérneműárus tanácsára Trout megvásárolt egy öv-kendőből. mellettük egy zörgős. A Nem titok többé volt az a könyv. Azóta fölkeresett számos pornóboltot meg egy fehérneműboltot. Megvette két könyvét. benne Trout szmokingja. Az ablakon át látni lehetett a könyvtárépület tornyát. gomblyukba való művirágból és csokornyakkendőből álló együttest. => A négykerekű pestis és a Nem titok többé borítója egyaránt számos szélesre tárt pumát ígért az olvasónak. Beszéljünk inkább arról. barna papírcsomag. Mindezek a javak Trout ölében hevertek. Trout még sohasem próbált moziban aludni. Kilgore Trout megpróbálta beverni a szundit egy New York-i moziban. jó?" És azt is akarta mondani: „Tud valamit mondani az a McLuhan. amelyben benne volt egy novellája. mint ha szállodában töltötte volna az éjszakát. de tudta. Trout azt akarta mondani a tanácskozáson : „Nem tudom. Odakint nappal volt. akárki legyen is. Az estélyi ing mellén zsabó ékeskedett. Sokkal olcsóbb volt.

amely így festett : A könyv szövegében egyetlen szó sem volt tanárról. a zoknikötője és a négyszögletű kalapja. hogy valaha is elfogadták közlésre. a zoknija. Amikor Trout megvette a lapot. Trout véletlenül bukkant rá az üzlet elülső részében. de bugyi volt rajtuk. . diáklányokról vagy egyetemről. Pedig szemlátomást évekkel azelőtt fogadták el. Az egész könyv egyetlen hosszú levél volt. mert a lapon 1962. régi. amelyet a világmindenség Teremtője írt a világmindenség egyetlen szabad akarattal rendelkező teremtményének. a pénztáros azt hitte róla.A tanáron már nem volt más. gondolta a pénztáros. részeg vagy hibbant. A lábukat rendesen széttették ugyan. áprilisi dátum volt. úgyhogy semmiképpen sem vehették föl a versenyt az üzlet hátsó részében kapható szélesre tárt pumákkal. => Ami a Fekete harisnyakötő című lapban talált novellát illeti: Troutnak fogalma sem volt róla. csak bugyis nők képeit. csak az élénkcsíkos alsónadrágja. Bugyis lapok voltak. illedelmes lapok között. egy kosárban heverő. Nem kap mást.

Éppen szünet van. Don már izgalomba jön. hogy az ő disznó filmjeikkel egyetlen földi film sem veheti föl a versenyt. mondják a humanoidák. A vásznon egy fiatal férfi és egy fiatal nő árnyképei ártalmatlanul szopogatták egymás puha nyílásait. Még el sem oltják a villanyt. csak disznó filmeket. Arra gondolt. Mint Trout oly sok írása. A humanoidák szeretnék valahogy betiltani őket. hogy reméli. a története: Egy Zog nevű lény repülő csészealjon megérkezik a Földre. amelyek nem játszanak mást. Megkérdezik. élvezi majd – mondta Troutnak a pénztáros. ahol Trout ült a csomagjaival. akit úgy hívnak. úgy figyelmezteti a háziakat a szörnyű veszélyre. A fő beszédtéma a cenzúra. csak disznó filmeket. és Don azt mondja. mivel ez volt a lényege mindegyik könyvnek és folyóiratnak. hogy akadályoznák a szólásszabadságot. Ezt az információt Mango nevű szülőbolygójáról hozza. ahogy ott ült. amit ő a Földön látott. amelyek láttán maszturbálhat. ahol a környezetszennyezés minden állati és növényi életet elpusztított. Lakomát adnak az űrhajós tiszteletére. hogy vajon mi lehet disznóbb annál. a lehető legdisznóbbak. – Egy művészeti fesztiválra lesz – mondta Trout. Egy földi űrhajósról szólt. Berohan a házba. igen. hogy elmondja a Föld-lakóknak. kitalált egy új regényt. Andalító zene szólt. Az ételek förtelmesek. . akik biztosak abban. Don. sustorognak. sztepptáncot jár és fingik. hogyan lehet megakadályozni a háborúkat és gyógyítani a rákot. És Trout. nem játszottak mást. és ellebegnek egy belvárosi disznó moziba. Mihelyst kiszáll a csészealjból. Trout talál benne olyan képeket. ez is a tragikus kommunikációképtelenségről szólt. de anélkül. Megkérdezik Dontól.– Remélem. Zog éjszaka ér földet Connecticutban. A humanoidák kőolajból és szénből készült ételekkel táplálkoznak. => A moziban. Hiszi a piszi. A kíséretében levő nők izgatottan mocorognak. így hát mindenki beszáll a légpárnás jármüvekbe. így hát Donnak van egy kis ideje elgondolkodni azon. csak a humanoidák maradtak meg. hogy a földi filmek igazán disznók-e. amikor odaérnek. ahol ő és társai fingás és sztepptánc útján érintkeznek. A családfő egy golfütővel kiloccsantja Zog agyvelejét. A városnak valóságos csapást jelentenek a mozik. Íme. aki megérkezik egy bolygóra. és Don azt mondja. „A táncos bolond" volt a címe. => Ami magát a novellát illeti. észrevesz egy lángoló házat. hogy a Földön is gondot jelentenek-e a disznó filmek.

hogy egy hétig nem tudnak enni. hogy milyen friss. Aztán az apa fölteszi a kutyát és a macskát is az asztalra. Azt mondják. tejjel. persze kőolaj-és széntermékekből. Úgy telezabálták magukat. és így tovább. A kitűnő minőségű felvételen hím humanoid eszik egy körteszerü gyümölcsöt. Először sötét a vászon. és vagy tíz kilónyi maradékot kiöntenek a szemetes edénybe. nyelvét. zöldségeket. szétmegy a függöny. az borsos árért vacsorát főz neki. mártást. Aztán elkezdődik a nagyfilm. Kikacsáznak a konyhába. krumplipürét. fogát. amíg mindenki elfoglalja a helyét. még ha az étel nem is valódi. milyen sok benne a természetes zamat. A humanoid elégedetten böffent. A humanoidák elmondják Donnak. vajat. és a vásznon a bolygó nyelvén megjelenik a felirat: VÉGE => Persze. vajjal. nem sieti el. Komótosan eszi a körtét. melyen csillog a nyál. A valóságban persze a kurvák nem tudják mindezt nyújtani. De a főműsor nem is a körteevés. Másfél órán át folyamatosan esznek – levest. Lassan leszedik az asztalt. hogy ha elmegy egy kurvával. A kamera közelről mutatja az ajkát. Egy hímről meg egy nőstényről szól. nyögések hallatszanak. Már nincs a bolygón körte. hogy a szemük is kidülled. húst. És aztán. mogyoróval kecsegtetik őket.Aztán elsötétedik a terem. csalás az egész. humanoid kurvák ajánlkoznak föl nekik. a kutyájukról és a macskájukról. a kurva disznó dolgokat mond arról. úgy érzik. lepényt. Egy idő múlva a színészek már nem tudnak többet enni. a föl-le ugráló ádámcsutkáktól. cukorkát. A kamera ritkán megy kéznyújtásnyinál távolabb a csillogó ajkaktól. Aztán megjelenik a kép is. => Amikor Don és a többiek kimennek a moziból. A közönség nem bír magával. a kamera lesiklik az ádámcsutkára. Alig tudnak megmozdulni. Az ádámcsutka obszcénul föl-le ugrál. kekszet. A hangszórókból cuppogás. hogy ők is részt vehessenek az orgiában. gyümölcsöt. meg a két gyermekükről. tojással. . tortát. miközben Don elfogyasztja. Ez csak a kísérőfilm. naranccsal. Amikor a szörcsögő szájban eltűnik az utolsó falat.

hátha később szüksége lesz rá. akik ismerték. Száznyolc éves volt és fekete. Csak az ajkát tudta némán mozgatni. mint Dwayne Hoover vagy Kilgore Trout. amely a lakásban magához csalogat és elpusztít minden bacilusgazda rovart. Úgy hívták. Megtudta.Hatodik fejezet Dwayne Hoover egy óra hosszat ült a használt Plymouth Furyban a telkén. mi a teendője. => Mint minden halálán levő Föld-lakó. => Amíg Dwayne ott egyedül üldögélt. Dwayne mindezt elraktározta az emlékezetében. Mary Young is apró üdvözleteket küldött szét mindazoknak. ha székrekedés kínozza. Mary Young. hogyan köthet nevetségesen olcsó életbiztosítást és hogyan sarkallhatja nagyobb teljesítményre az autóját. tőle tizenöt kilométernyire. Nem volt már benne annyi szusz. Úgy hívták. A legutolsó szavait a bolygón Cyprian Ukwen-déhez intézte. => És most a megyei kórházban egy fekete orvos nézte. Indaro nemzetiségű volt. és hallgatta West Virginiát. hogyan hal meg Mary Young tüdőgyulladásban. Elmesélte azt is. akik nézzék a haldoklását. Bibliai történeteket mesélt a kis Dwayne-nek. hogy megrezgesse a hangszalagjait. Megtudta. Nem voltak barátai. amelyben piros nagybetűkkel van mindaz. és mesélt neki a rabszolgaságról. Ő csak indarókkal érzett rokonságot. Cyprian Ukwende. Mary Youngnak és Dwayne Hoovernek volt egy parányi köze egymáshoz. hogyan akasztottak föl egyszer kislány korában a szeme láttára egy fehér embert Cincinnatiban. hogyan juthat hozzá egy olyan Bibliához. Íme. rokonai. Még csak nem is volt honfitársa Marynek. Sohasem szaporodott. a Fairchild Boulevard melletti megyei kórházban haldoklóit Midland City legidősebb lakója. Nem érzett rokonságot sem Maryvel. nahát. Az orvos nem ismerte Maryt. Amikor Dwayne még kisfiú volt. . Megtudta. és hogyan juthat hozzá egy olyan növényhez. Mary Young szülei annak idején rabszolgaemberek voltak Kentuckyban. csak ennyi mondandója volt a halálról: – Nahát. A haldokló Mary ugyanolyan egyedül volt a bolygón. noha a Harvard egyetemen szerezte az orvosi diplomáját. sem más amerikai feketékkel. Csak egy hete volt Midland Cityben. és ezek egyike meglegyintette a tizenöt kilométernyire levő Dwayne Hoover orcáját. amit Isten vagy Jézus kimondott. Telepatikus pillangók kis raját bocsátotta ki magából. Nigériai. Már volt odabenn mindenféle. Mary mosónőként szolgált náluk.

Alfréd Maritimo. Négy kilométernyire sincs az árvaház. Itt fogadták örökbe. nahát. amely párhuzamosan futott a gyorsforgalmi úttal. mert ugyanolyan jellegű anyagokból állt. mire felnőtt. úgy festett. => Dwayne ártalmas vegyszerei most megindíttatták vele az autót. ahol élete első három évét töltötte. a WMCY rádióállomás. Nem találkozott senkivel. Celiából fortyogó vulkán lett. Celia öngyilkos lett. és nyugodt tempóban végighajtott a Union Avenue-n. itt nevelték föl. aki egyebek között a shepherdstowni Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet Felülvizsgáló Bizottságának elnöke volt. melyet úgy hívtak. Tagja volt a Midland megyei Nemzeti Bank igazgatótanácsának is. pedig senki sem volt ott. A Drano nátriumhidroxid és alumíniumforgács keveréke. nem beszélve a Barrytron Kft. mégpedig úgy. Például még azt is elfelejtette. ahogy belülről kivilágították. Midland City legnevesebb fogszabályozó orvosa. hogy Dranót evett. öt automata gépkocsimosó. amely lefolyók tisztítására szolgál. a „Három juhar" golfpálya. A hang ezt mondta neki: – Nahát. és Bill Miller. Tulajdonostársa volt dr. részben a „Cukorpatak" autós mozi. Két telihold volt. . de mindenki „Nyuszinak" hívta. hanem három „Burger Chef gyorsbüfé. Kigördült az üres telekről. nemcsak az új Holiday Inn egyharmada volt az övé. – Hol vagyok? – kérdezte Dwayne. hogy a felesége.Dwayne egy fáradt hangot hallott valahonnét a háta mögül. hogy Dwayne Hoover Pontiac-centruma a 11-es kijáratnál. Nemcsak a Pontiac-kereskedés. Dwayne az Inn hátsó lépcsőjén fölment a tetőre. Telihold volt. Elhajtott üzleti tevékenységének fő színhelye mellett. Itt született. áttetsző gömb most. Dwayne birtokolta az Inn egyharmadát. Dwayne még azt is elfelejtette. mint a hold. – Hol vagyok? – kérdezte. az oszlopokon álló. Az új Mildred Barry Művészeti Központ. a fiából hírhedt homoszexuális lett. => Dwayne lebámult az alvó városra. mint amilyenektől a lefolyók szoktak eldugulni. helybéli elektronikai vállalat tizenhétezer szabadforgalmú részvényéről és több tucat üres telekről. George volt a neve. és befordult a szomszédos Holiday Inn parkolójába. Az új Holiday Inn bárjában zongorázott. hogy egyetlen gyermekéből. De Dwayne szemében Midland City most ismeretlennek és ijesztőnek rémlett.

mint aki a világmindenség Teremtőjének szeme. A férfiak bemehettek és meztelen nőket fényképezhettek. a kidobóember és a takarító is volt. De nem talált íróeszközt. hogy a férfivécé patyolattiszta volt. amíg a hímvesszőjükből rittyó nem fröcskölt a frottírtörülközőbe.Hetedik fejezet Kilgore Trout kiment vizelni a New York-i mozi vécéjébe. mit írt volna. csak a vezetőt. Kék színű. – Tartalmas az élet és vidám – mondta Kilgore Trout. nagyapó – mondta Troutnak. ha talált volna íróeszközt. Tudod. Ezt: Hogy a szeme. Tudott választ erre a kérdésre. Senkit sem látott. A kéztörlő mellett a csempén ceruzával írt felirat állt. „A lábam alatt a padlószőnyeg" – jelezte az előcsarnokból. A szemetet söpörte ki a sorok közül. aki egyszemélyben a jegyszedő. A kéztörlő mellett a falon egy tábla A Szultán háreme nevű masszázsszalont hirdette. a lelkiismerete légy a világmindenség Teremtőjének. te mafla! => Amikor Trout visszaindult. A masszázsszalonok új és érdekes helyek voltak New Yorkban. – Ideje hazamenni! . Jelentette. Szerintem valami új csodaanyag. így festett: Trout tollért vagy ceruzáért kotorászott a zsebében. vagy vízfestékkel befesthették a meztelen nők testét. mit értek azon. füle és lelkiismerete. de megmondom. Amikor benyitott a nézőtérre. Telepatikus üzeneteket küldött a Teremtőnek. A férfiak nőkkel dör-zsöltethették mindenütt magukat. a füle. világos volt. „ruganyos és vadonatúj. igyekezett úgy viselkedni. Középkorú fehér férfi volt. – Ma éjszakára vége a műsornak. így hát megválaszolatlanul hagyta a kérdést. hogy kék?" És így tovább. még egy használt gyufát sem. akárhol legyen is.

– Jó éjt. füle és lelkiismerete: „A Negyvenkettedik utca felé tartok. De nem is ment el rögtön. mint az Ő szeme. és az emberek megint elkezdenek baszni meg szopni. A doboz oldalán egyszerű kapcsoló volt. és milyen egyszerű a kezelése! => Ahogy Trout távozott. Abban volt a vetítő. A dobozból drót vezetett a fali konnektorba.Trout nem ellenkezett. hogy csak föl kell kattintani a kapcsolót. A nézőtér hátsó végében levő. zöldre festett acéldobozt vizsgál-gatta. Trout kelletlenül hagyta ott a gépet. nagyapó! – mondta célzatosan a Vezető. Így festett: => Troutot nem hagyta nyugodni az a tudat. A doboz előlapján lyuk látszott. Ezt mondta róla a mozisnak: – Milyen komoly szükségletet elégít ki ez a gép. elküldte telepatikus üzenetét a világegyetem Teremtőjének. Hallottál már a Negyvenkettedik utcáról?" . a hangosító rendszer meg a filmek. Ott jöttek ki a képek.

Az eredmények mindeddig katasztrofálisak voltak – öngyilkosság. és megették vagy fölszippantották őket. amelyek ártottak a fejüknek.Nyolcadik fejezet Trout kibaktatott a Negyvenkettedik utcára. hogy megelőzzék a szarvasmarhák fertőző vetélését. amelyet csak az előző napon kezdtek először árusítani. ahol csúf dolgokat lehetett csinálni. Nem volt kutyagumijuk sem. lopás. hogy jobb minőségű legyen az életük. De ezrével és ezrével voltak olyan emberek is a városban. amely így festett: Néha még a segglukukba is földugták az ártalmas vegyszereket. hat méternyire Trouttól egy tizennégy éves fehér fiú feküdt es/méletlenül egy pornóbolt ajtajában. akik megvásárolták az ártalmas vegyszereket. Ott. Veszélyes hely volt. mint Dwayne: olyan vegyszereket állítottak elő a saját testükben. Veszélyes volt az egész város – a vegyszerek. az egyenlőtlen vagyonelosztás és hasonlók miatt. mert azt akarták. De egyre újabb vegyszerek jelentek meg a piacon. amelyeket eredetileg arra szántak. ezért nem tudták jobbá tenni a környezetüket. elmebaj és így tovább. Lenyelt két pirulát is. így hát amennyire tőlük tellett. Negyed litert nyelt le egy új fajta festéklemosóból. a belsejüket próbálták széppé tenni. az úgynevezett Bang-kórt. A segglukuk így festett: => Az emberek azért vállaltak ilyen borzasztó kockázatokat a vegyszerekkel meg a testükkel. . vagy befecskendezték őket a vénájukba egy készülékkel. Sok ember járt abban a cipőben. a Negyvenkettedik utcán. gyilkosság. Csúf helyeken laktak.

akikkel a történetben Trout elhatároztatta. A nemzet déli agrárvidékén nőttek föl. hogy a legteljesebb mértékben élnek tulajdonosi jogaikkal. Most már azonban az ottani fehér farmerek nem használtak húsból készült gépeket. Ez rettenetes gondokat okoz a szigeteken élő másik egymillió embernek.=> Trout megkövültén állt a Negyvenkettedik utcán. viszont acélos élniakarást adtam neki. Nem adtam neki olyan életet. A mozis kijött. ahová Dwayne Hoover Midland City-i sorshúzásának szerencsés nyertesei mennek majd. Ezek vidéki lányok voltak. amelyet félórával azelőtt ettek meg. Így hát a fekete gépeknek el kellett menniük onnét. és egyszerűbb volt a tárolásuk. A Hawaii-szigeteken játszódott. Az embereknek a segglukukba kellett volna nyomniuk. A nehézkedés törvénye megköveteli. Ez gyakori kombináció volt a Föld bolygón. ahol a szüleiket mezőgazdasági gépekként használták. Mindenre kiteszik a Tilos az átjárás táblákat. hogy valahol a . És a semmiből hirtelen ott termett két fiatal. amelyet érdemes lett volna élnie. A szigeteken minden talpalatnyi föld körülbelül negyven ember tulajdona. bezárta maga mögött az ajtót. A balzsamot a gyártója sohasem szánta megevésre. A városokba jöttek. Megkérdezték Trouttól és a mozistól. Vidámak voltak és magabiztosak – attól a teljes tubusnyi norvég aranyérbalzsamtól. ha nem akartak éhen halni. fekete prostituált. nincs-e kedvük egy kis szórakozáshoz. mert mindenütt másutt ilyen táblák voltak a kerítéseken és a fákon: => Kilgore Trout egyszer írt egy novellát „Még neked is" címmel. mert a fémből készült gépek olcsóbbak és megbízhatóbbak voltak.

elvált tőle. Azt hiszik. Héliummal töltött. Trout. Ez pontosan ugyanaz az anyag volt. Amikor Trout és a mozis. Amúgy sem tartottak igényt rá. asszonynak és gyermeknek. => A prostituáltak most egy stricinek dolgoztak. rajta kantár. Trout azt mondta. Ezzel időleges barátság alakult ki. A mozis elmondott egyet-mást Troutnak arról. Ez gépies reflexe volt nagyon sok amerikainak a tüsszentés hallatán. hogy önzetlenül és bizakodva élhessenek – csak éppen ők egy stricinek szentelték magukat. A gyermekkoruk elmúlt. a Teremtő szeme és füle. ha nem akarnak bemenni a vízbe. a két haldokló gyermek elballagott. bátorságot merítve lépéseiknek az épületek homlokzatáról visszaverődő zajából. hogy biztonságban eljut egy olcsó szállodába. hogy nem kér a talmi szórakozásból. => – Egészségére! – szólt a mozis. Azt mondta. A mozis elmondta. reméli. reméli. A sarkon eltűntek. Ők nem tudják. A ballonok segítségével a hawaiiak tovább lakhatnak a szigeteken anélkül. => Minden ballonról drótkötél lóg le. . mérnöki tanácsadó munkát végez késő éjszakáig. aztán megint hozzátapadt. Neki ez az a hely. Most haldoklottak. ahol felesége meg két gyermeke van. hogy részt vett egy szigetelő csodaanyag kifejlesztésében. Elragadó volt és kegyetlen. Egy időben rajongott értük. két talmi Föld-lakó azt mondta. aki nem telektulajdonos. hogy pornómozit vezet. mintha Jézusnak szentelték volna magukat. Olyan volt. hogy eljut a Times Square-i metróállomásra. A mozis azt mondta. és a partok előtt úszkálni. – Nehéz idők – mondta Trout. a bolygó nemigen veszi már hasznát az ilyen idős mérnököknek. Az ő szempontjukból a Föld talmi bolygó volt. nagy ballont ad minden férfinak. mondta. és a legkevésbé sem bánták. eltüsszentette magát. De aztán a szövetségi kormány rendkívüli intézkedéseket tesz.földfelszínhez tapadjanak. amelyet a holdrakétákban alkalmaztak. hogy az ő szemében hogy fest a bolygó. Lábuk hozzátapadt a bolygóhoz. így hát együtt indultak el. amely a csodálatos szigetelő tulajdonságot kölcsönözte Dwayne Hoover Midland City-i álomszép háza alumíniumburkolatának. Megfosztotta őket a szabad akaratuktól. – Köszönöm – mondta Trout. hogy minduntalan hozzátapadnának más emberek tulajdonához.

a járda mellett. A rendőrség azt hitte. Körülötte szanaszét hevertek a csőmagjai – a szmoking. amit az első Holdra lépő ember mondott annak idején: „Az embernek egyetlen kis lépés. Elvitték a rendőrőrszobára. Csak annyit tudott mondani. A nadrágja és az alsója a bokája körül. Más újságok átvették a cikket. A rendőrség tetten érte. és maflán babrált az övével meg a sliccgombjaival. de a megjegyzése lett az első csírája egy ragályos gondolatmérgezésnek. amint fölhúzta a nadrágját. és nyolcvankét éves. az Éast River közelében. hogy Troutnak nem esett különösebb baja. => Egy kórházban megállapították. Amennyire tudom. és látta. Nem maradt egészen pénztelen. Elmondom. A rendőrség azt tudakolta. négykézláb állt egy kézilabdapályán a Queensboro híd alatt az Ötvenkilencedik utcán. és Trout szavaival indította a cikket. akár egy másik bolygóról is jöhettek volna. a beszédük. – A cikk ezzel a főcímmel jelent meg: PLÚTÓI BANDITÁK KETTŐS EMBERRABLÁSA! Troutról egyébként azt írták. a címe ismeretlen. hogy egy fekete vászontetős fehér Oldsmobile Tornádó követi őket. milyen volt a bőrük színe. abhan a? autóban akár a Plútóról jött intelligens gáz is lehetett volna – mondta => Trout ezt teljesen ártatlanul mondta. – Amennyire tudom. az emberiségnek hatalmas ugrás. A Plútóról szóló tréfát mindegyik benne hagyta. A nadrágja órazsebében lapult egy tízdolláros bankó. Ez volt Trout utolsó emléke – hogy meglátta mögöttük az Oldsmobile-t. többé-kevésbé átírva. Reflektoruk vakító fénye akkor csapott le rá. amikor nekitámaszkodott a pálya kerítésének. hogy a neve Kilmer Trotter." – Lelkesítő szavak – mondta Trout. valami közbotrányokozáson kapták. az új ing. hogyan terjedt a járvány: egy riporter másnap megírta az esetet a New York Postban. Hátrapillantott. és fontoskodva emlegették a Plútó-bandát. ahol kikérdezték.A mozis emlékeztette Troutot arra. hogy elrabolta a fehér Oldsmobilban ülő megtestesült gonoszság. A pénze eltűnt. a könyvek. Az egyik füléből vér szivárgott. . már amit egy öregember elkövethet az ürülék és az alkohol szerény lehetőségein belül. hányan voltak az autóban. => Amikor magához tért. milyen korúak és neműek. Ez a négyszáz lóerős. elsőkerék-meghajtású jármű körülbelül öt kilométeres óránkénti sebességgel duruzsolt három méternyire mögöttük.

nehogy bejusson a Plútó-banda. könnyen megtanultak félni valami látszólag kézzelfoghatótól: a Plútó-bandáió\. és nyilvánosságot akartak maguknak. de fürgék és számosak. Többé nem mentek késői színházba. El akarták kergetni a kábítószer-kereskedőket is a környékről. hogy megvédhessek magukat. tehát a rendőrség is a Plútó-banda után nyomozott. barátaikat és családjaikat. hátha jön a Plútó-banda. hogy nem találkozik a Plútó-bandával. hogy a kormány gyakrabban elszállíttassa a szemetet és így tovább. hogy ha a New Yorkba látogató idegen megmarad bizonyos belvárosi utcákon. egy lakatlan épület alagsorában összegyűlt egy csapat Puerto Ricó-i fiú. hogy tudnak-e már valamit a Plútó-bandáról. => Így hát a New York-iak. amit a rendőrség nem tett meg. A külföldi újságok is terjesztették a rettegést. ami nagyon fontos volt. Kicsik voltak. jó esélye van rá. Ijesztőek szerettek volna lenni. Az egyikük.És az újságírók egyre azt kérdezgették a rendőrségtől. Új zárakat vettek az ajtóikra. akiket oly sok bizonytalan félelem gyötört. => New York számos sötétbőrűek lakta gettójának egyikében. új rácsokat az ablakaikra. így festett: . José Mendoza viszonylag ügyesen pingált. hogy fölhívják magukra a kormány figyelmét. így hát ő mázolta föl az új banda emblémáját a tagok trikójának hátára. cikkeket közöltek arról.

Bűntudatot érzett. Olyan makulátlan volt. aki a Holiday Innben szállt meg. De ezt most helyesen tette: emberi lényeknek szánt. Dwayne a maga részéről mentegetőzött. Cyprian Ukwende volt az. hogy Dwayne Hoover nem látta tisztán. méghozzá egy fekete férfi. Készen várta Dwayne-t. mi az élete értelme. hogy feketékkel lakjon egy fedél alatt. a tébolyult Pontiac-kereskedő lejött tulajdon szállodájának tetejéről. amikor a portástól kapott egy szobakulcsot. a Középnyugaton Dwayne Hoover. hogy ő a szálló társtulajdonosa. amíg megfelelő lakást nem talált magának. olyan tiszta! És olyan semleges! Testvére volt a világ számos Holiday Innjében levő ezer meg ezer szobának. még ha tudta is. Kellemes izgalom áradt szét benne. A bejelentő lap minden rovatát kitöltette vele. Dwayne alázatosan várt a sorára. A vécé ülését papírcsík fogta le. Lehet.Kilencedik fejezet Miközben Kilgore Trout akaratlanul megmételyezte New York közösségének lelkét. hogy kivegyen egy szobát. hogy semmit sem tett. Nem ismerte Dwayne-t. olyan hűvös. Még ebben a szokatlan órában is megelőzte egy férfi. amelyet a vécé használata előtt el kellett távolítani. ahogy azt mondta magában: – Változnak az idők. Dwayne higgadtan fogadta a dolgot. így festett: . A tartály készen várt akárkit. Nem sokkal napfölkelte előtt Dwayne bement a szőnyeggel borított haliba. Ami pedig azt illeti. Valami keserédes boldogságot érzett. Változnak az idők. hogy nem tudja a rendszámát. ami miatt bűntudatot kellene éreznie. kifogástalan tartályban helyezkedett el. Azt is elfelejtette az előbb. a nigériai indaro orvos. => – Az éjszakai portás új ember volt. vagy mihez kezdjen vele ezután. Kiállta a próbát! És el volt ragadtatva a szobájától.

hogy nem kell félnie attól. Úgy aludt. mint a bunda. A cégér így festett: Dwayne összehúzta a függönyt. amely a Föld bolygón híres volt arról. Meglátta a cégért. így hát eggyel kevesebb gondja volt. amely a szálló jelenlétét hirdette a gyorsforgalmi út megfáradt vándorainak. Beállította a fűtést és a szellőzést. hogy dugóhúzó alakú kis állatok másznak föl a segglukán. amelyet Dwayne most a külső kilincsre akasztott. A bunda egy szőrös ruhadarab volt. így festett: .Ez a papírszalag biztosította Dwayne-t. hogy milyen jól alszik. és szétrágják a huzalozását. így festett: Dwayne egy pillanatra félrehúzta a mennyezettől a padlóig érő függönyt. => A belső kilincsen egy tábla lógott.

.

Jajve-székeltem azon.. A rabszolgákat egyszerűen szélnek eresztették. jégkrémet. macskaeledelt. Trout kelet-nyugati irányban átkelt Manhattan szigetén a szélsodorta papírzsebkendők. az olyan szennyezett. Majd megszakad a szíve. mint egy léggömböt. Feketék voltak. => Fontos dolgot mondott. Nem volt kutyagumijuk sem. Van egy folyó Clevelandben. – Trout ünnepélyes mozdulattal fölemelte a kezét. Ezt az újítást nem régen vezették be. pirkadat előtt két órával a New York-i rendőrség szélnek eresztette Kilgore Troutot. és elpusztít több millió madarat meg több milliárd halat. A járművük egy General Motors gyártmányú Astro-95 dízelvontató volt. „Éljen a Standard Oil". Troutot a Lin-coln-alagút szájánál vette föl. – És ha meggondolja. mert neki törvény tiltja. Most hirtelen szabadon járhattak-kelhettek. nagyjában-egészében pocsék volt. => A sofőr fehér volt. hogy stoposokat fölvegyen. én régebben nagy környezetvédő voltam. Fölkéredzkedett egy kamionra. – Nézze –mondta –. New Jersey megmérgezett mocsarai és rétjei között haladtak. A sofőr azt mondta. akinek volt bátorsága és fantáziája törvénnyel megtiltani a rabszolgaságot az Amerikai Egyesült Államokban. és amit gyártottak. Aztán Trout is mondott egy fontos dolgot. miféle szarokat gyártanak a legtöbb itteni gyárban! Mosószereket. hogy az emberek helikopterekről automata fegyverekkel lövik a fehérfejü réti sast. hogy körülbelül évente egyszer kigyullad. de most már csak nevetek rajta. mondta.Tizedik fejezet A Veteránok Napját követő napon. Régebben szinte belebetegedtem. Az alagutat annak az embernek a tiszteletére nevezték el. Amikor egy tartályhajó véletlenül beleengedi a rakományát a tengerbe. milyenek lehettek alig száz évvel ezelőtt a mocsarak és a rétek. ő valamikor réges-régen sokat vadászott. A kamion harminckilencezer kiló spanyol olajbogyót szállított. mint egy légpuskagolyó. le kell feküdnie a padlóra. vagy aki éppen beleengedte. De aztán abbahagytam. tizenkét méter hosszú pótkocsival. hogy amíg ki nem érnek a városból. Könnyen föl lehetett ismerni őket. hogy Trout a saját fejét ak-korkának érezte. => Amikor a sofőr szólt Troutnak. A bolygót féktelenül pusztították a gyártási folyamatok. horgászott. ha arra gondol. Azt mondta Troutnak. újságok és korom társaságában. és így tovább. én azt mondom. Olyan hatalmas volt.. még sötét volt. – Koccintsunk Mobil olajjal! . hogy fölülhet.

ha nem tudná. aztán a sofőr megint mondott egy fontos dolgot. úgyhogy bárki másnak ezzel próbálkoznia szentségtörés és időpocsékolás. – Ha meggondolom – mondta a sofőr –. Az volt a betlehemi csillag is. tudja. – Ne vegye a szívére – mondta Trout. Azt mondta. – Én sem tudom addig. – Azt tudom. => Nagy hatást tett a sofőrre. hogy komoly is. – Hacsak nem akarja annak tekinteni az özönvíz történetét – mondta Trout. – Galaxis. hogy az élet komoly-e vagy sem – mondta Trout. . Szerintem mire megtisztítjuk a folyóinkat. ahol a vietnami növényirtó meg lombtalanító vegyszereket csinálják. Látta már maga az Úristen valamelyik tűzhányóját. – Rájöttem – mondta Trout –. és nagyon tud fájni. – Hosszú távon ő is öngyilkosságot követ el – mondta a sofőr. hogy a teherautója mérgező gázzá alakítja a légkört. hogy Isten a legkevésbé sem környezetvédő. el akartak pusztítani minden lombozatot. – Abban a gyárban dolgozik. – A bátyám még rosszabb – folytatta a sofőr. mint egy petárdát. hogy a kommunisták nehezebben bújhassanak el a repülőgépek elől. hogy repülőgépről mindenfélével hajigálta őket. – Úgyhogy én ezzel öngyilkosságot követek el. A vegyszerekkel. => Egy darabig szótlanul ültek. – Ebben van valami – mondta Trout. hogy bárhol is szó volna környezetvédelemről a Bibliában. – Maga viccel! – mondta. amíg rá nem jövök. – Mi volt a betlehemi csillag?! – kérdezte a sofőr. amelyekről a sofőr beszélt. Isten fölrobbantja az egész galaxist. ahol így vagy úgy öngyilkosságot követnek el. mint egy petárda –mondta Trout. – Úgy látszik. manapság az amerikaiak csak olyan helyen kapnak munkát. Fölrobbant az egész. tornádóját vagy szökőárját? Mesélt már magának valaki a félmillió évenként megrendezett jégkorszakokról? Hallott már a szilfák gombás rothadásáról? Az aztán szép környezetvédő akció! Isten keze van benne. De ez nem feltétlenül jelenti azt. => – Nem tudom magáról. nem emlékszem. komolyan beszél-e vagy nem! –mondta a sofőr. hogy a kamionja mindenhová eljuthasson. és hogy a bolygót átalakítják^ úttestté. hogy ne legyenek kommunisták.A sofőr ettől kijött a sodrából. hogy veszélyes. nem az emberé. ahol Amerika úgy próbálta rávenni az embereket. – Vietnam egy ország volt. – Ne vegye a szívére – mondta Trout.

=> Miután Troutból híres ember lett, természetesen az volt körülötte az egyik legnagyobb rejtély, hogy hülyéskedik-e vagy sem. Egyszer azt mondta egy makacs kérdezősködő-nek, hogy amikor hülyéskedik, mindig keresztbe teszi az ujjait. – És figyelje meg – folytatta –, hogy amikor ezt a felbecsülhetetlen értékű tájékoztatást adtam, szintén keresztben voltak az ujjaim! És így tovább. Trout sok szempontból elviselhetetlen alak volt. A sofőr egy-két óra alatt torkig lett vele. Trout kihasználta a csöndet, és kitalált egy környezetvédelem-ellenes történetet. Ezt a címet adta neki: „Gilgongo!" A „Gilgongo!" egy olyan bolygóról szólt, ahol kellemetlenségeket okoz a szüntelen teremtés. Azzal kezdődött, hogy díszvacsorát adnak egy ember tiszteletére, aki kiirtotta az aranyos kis pandamacik egész faját. A kiirtásuknak szentelte az egész életét. A díszvacsorára külön tányérokat csináltattak, amelyeket a vendégek utána hazavihetnek emlékbe. Mindegyiken egy pandamackó képe van meg a díszvacsora dátuma, alatta pedig egyetlen szó: GILGONGO! Ez a bolygó nyelvén azt jelenti: „Kipusztult!" => – Az emberek nagyon örülnek, hogy a pandamackó gilgongo, mert már túl sok faj van a bolygón, és szinte óránként születnek az újabbak. Az emberek akármit csinálnak, fölkészületlenül éri őket a zavarbaejtően sokféle állattal, növénnyel történő találkozás. Az emberek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy csökkentsék a fajok számát, kiszámíthatóbbá tegyék az életüket. A természet teremtő ereje azonban fölébük kerekedik. Végül az egész bolygón megfojtja az életet egy ötven méter vastag, eleven állattakaró, amely vándorgalambokból, fehérfejü réti sasokból, Bermuda-vészmadarakból és kócsagokból áll. => – Ez legalább olajbogyó – mondta a sofőr. – Mi? – kérdezte Trout. – Vihetnénk rosszabbat is, mint olajbogyót. – Az igaz – mondta Trout. Közben kiment a fejéből, hogy főleg azért vannak úton, mert harminckilencezer kiló olajbogyót szállítanak az Oklahoma állambeli Tulsába. => A sofőr politizált is egy keveset.

Trout nem tudta megkülönböztetni egymástól a politikusokat. Az ő szemében mind idétlenül lelkendező csimpánz volt. Egyszer írt egy történetet egy optimizmust sugárzó csimpánzról, aki az Egyesült Államok elnöke lett. Ezt a címet adta neki: „Éljen a Főnök!" A csimpánz mindig rézgombos kabátkát visel, a szivarzsebére varrva az Egyesült Államok elnökének pecsétje, így fest:

Akárhová megy, a zenekar rázendít az „Éljen a Főnök!"-re.,A csimpánz imádja. Csak úgy ugrál örömében. => Megálltak egy olcsó útmenti vendéglőnél. A vendéglő előtt tábla állt, amely így szólt:

Így hát ettek.

Trout észrevett egy idiótát, aki szintén evett. Az idióta felnőtt, fehér férfi volt, egy fehér ápolónő vigyázott rá. Az idióta nemigen tudott beszélni, és az önálló evés is nehezére esett. Az ápolónő partedlit kötött a nyakába. Hanem az étvágya, az csodálatos volt! Trout csak nézte, ahogy tömi magába a palacsintát és a hurkát, ahogy vedeli a narancslét és a tejet. Trout ámult-bámult, milyen hatalmasjószág ez az idióta. Lenyűgöző volt az idióta boldogsága is, ahogy bepakolta a kalóriákat, amelyek átsegítik egy újabb napon. Trout ezt mondta magában: – Bepakol, ki tudja, mit hoz a holnap. => Trout a sofőr nyomában visszament a kamionhoz, és most nézte meg először messzebbről is közlekedési eszközüket, most látta teljes egészében. Az oldalán két és fél méter magas, rikító narancssárga betűkkel írt üzenet állt. így festett:

Trout eltűnődött, hogy vajon egy gyermek, aki most tanul olvasni, mire vélné az üzenetet. A gyermek föltételezné, hogy borzasztóan fontos üzenet, hiszen valaki vette a fáradságot, hogy ilyen nagy betűkkel odaírja. Aztán, még mindig útszéli gyermeknek tettetve magát, elolvasott egy másik kamion oldalán álló üzenetet is. Az így festett:

lapos állam. a betonmeder. Ukwende szenvtelen arccal rendelte meg a 3. Nőre is szüksége volt. Aztán az ismerős Will Fairchild repülőtér – majd azon túl az ismerős vetésterületek. A szenvtelen arc mögött azonban egy fiatalember szenvedett a már szinte elviselhetetlen honvágytól és vőlegényfájdalmaktól. Aztán a három ismerős nyugat felé tartó sáv. ő is egyedül. hol van. a nigériai. azt gondolta. => Kétméternyire tőle Dwayne Hoover kibámult a zsúfolt. ahol a kis Dwayne szerint a parknak kellett volna helyet kapnia. melyet úgy hívtak. Most szét voltak húzva. => A Cukor-patak csak öt centiméter mély. Amikor Dwayne kisfiú volt. lapos járás. A szomszéd asztalnál Cyprian Ukwende. annyira tele volt mindig vággyal és rittyóval. Éjszakára behúzták a függönyöket. amely megakadályozta. lapos megye. hogy szinte mindenki fátlan és lapos vidékeken él. amíg lakást talál magának. Úgy képzelte. Olcsó lakásra volt szüksége. sz. Harmadikos korában a kis Dwayne rendetlen írású dolgozatában azt javasolta. hogy a tengerek. Dwayne most magában. hegységek. A Midland City-i Harsona apróhirdetéseit böngészte.Tizenegyedik fejezet Dwayne Hoover tíz óráig aludt az új Holiday Innben. erdők jó része össze van gyűjtve nemzeti parkokba. füves elválasztó sáv. Elköltött egy 5. sz. akit név szerint ismert. Midland City tizenhárom kilométeres körzetében az egyetlen valamirevaló felszíni víz mellett. és már türelmetlenkedni kezdtek. Beengedték a napfényt. hogy létesítsenek nemzeti parkot a Cukor-patak kanyarulatánál. Pompásan fölfrissült. vagy több nőre. amelyet a mérnökök építettek a Cukor-pataknak. Vadászterem. Mögötte az ismerős. A szálló parkolója és a gyorsforgalmi út között ott volt az ismerős árok. akik hetente több százszor basznak vele. majd a másik ismerős acélkorlát. rugalmas acélkorlát. Aztán a három ismerős kelet felé tartó sáv.és teherautók beleforduljanak a Cukor-patakba. de ötven méter széles volt a kanyarulatánál. az indaro ült. némán kimondta annak az ismerős felszíni víznek a nevét: – Cukor-patak. napsütötte gyorsforgalmi útra. reggelit a korpás búzakenyérböl készült pirítóssal. reggelit a szálló népszerű éttermében. majd az ismerős. A Midland megyei kórház fizette a szállodai számláját. Most ahelyett a . hogy a személy. => Bizony lapos volt odakint minden – lapos város. És fájt a szíve az indaro rokonai után. Otthon hatszáz rokona volt. Most tudta.

megdöbbenéssel észlelte. megint fölemelkedett. amelyben a gyermekek veszélytelenül játszhattak. Amikor azonban a koktélbár oldalajtaján kilépett a szállót és a Pontiac-szalont övező aszfaltsíkságra. . amely elválasztja őket a Cukor-pataktól. ahol éltek. Megint lesüllyedt. => Dwayne befejezte a reggelizést. de nem egészen.Mildred Barry Művészeti Központot tették oda. hogy domblakók. Gyönyörű volt. Ezen a lapos vidéken furcsán szép szokása volt a víznek. bebizonyította. mely még nem nyitott ki. majd a koktélbáron. Dwayne jóval az utca szintje alá süllyedt. Az ártalmas vegyszerei megengedték. hogy kigyógyította a bajából a helyváltoztatás meg egy jó alvás. Levette. Dwayne egy pillanatig babrált a zakója hajtókáján. és merészen föltételezte. mi van rajta. Dwayne ismét némán kimondta a víz nevét: – Cukorpatak. Az aznap este kezdődő Művészeti Fesztivált propagálta. kitapogatta az oda tűzött jelvényt. A tükör megmutatta a helybélieknek a völgy formáját. és egy vadonatúj gödröcskében állt. Az egész városban ehhez hasonló jelvényekkel jártak az emberek. ez állt a jelvényeken: => A Cukor-patak időnként kiöntött. hogy valaki átalakította az aszfaltot gumiasztallá. hogy kiöntött. hogy most már nem elmebeteg. hogy különös élmények nélkül átmenjen a halion. Ujabb lépést tett az autószalon felé. Besüppedt Dwayne súlya alatt. A Cukor-patak nesztelenül túlcsordult. és hatalmas tükröt kanyarított. íme. mert nem emlékezett rá. aztán lassan visszaemelkedett. Egy sekély. Erre emlékezett Dwayne. rugózó gödröcske közepén állt. akik kilométerenként másfél centiméteres emelkedésü lejtőn élnek.

mi a magyarázat. Gyakran látta azt a nevet álmaiban. Nem voltak sem barátai. Aztán kápráztató mosolyt villantott Dwayne-re. így hát megmutatta Dwayne-nek. Ukwendének csak ennyi mondanivalója volt Dwayrie rendkívüli helyzetéhez: – Szép napunk van. Ez a fekete fiatalember ronggyal törölgetett egy bordó. Mert hát nagyon gyerekes név volt. Kilencéves kora óta a Midland City környéki különféle árvaházakban. A fiatal fekete börtöntöltelék kedve szerint akármikor láthatta a nevet. Úgy érezte. fehér inget és fekete nyakkendőt. A fiatalembert most helyezték feltételesen szabadlábra a shepherdstowni Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézetből. => A fiatalember folytatta az autófény esi test. nyitható tetejű. rettenetes ez a bolygó. => És végre szabad! => Dwayne azt hitte. Megállt egy gödröcskében. Átszédelgett a használt autók parkolóján. Eddig mindig ketrecekbe csukták. 1970-es Buick Skylarkot. Cyprian Ukwende állt a gödröcske peremén.Tátott szájjal nézett körül. Ó nem süppedt bele. és nem lett volna szabad ide küldeni őt. szemtanúkat keresett. Ha hangosan kimondta volna. ha nem akar éhen halni. A fiatalember fényesítgetett még egy darabig. Olcsó kék öltönyt viselt. fölnézett egy újabb fekete fiatalemberre. Csak egyet látott. így festett: . csúfot űztek volna belőle. Nem efféle munkához volt öltözve. a fiatalember látomás. Tudta. milyen remek munkaerő. sem rokonai. fiatalkorúak intézeteiben és börtönökben töltötte az életét. és tovább fényesítette az autót. fénybetűkkel tündökölt a koponyája belső oldalán. Gyöngécske volt benne az élnivágyás. És nem egyszerűen töröl-gette az autót – fényesítette. Az élete kutyagumit sem ért. Valami tévedés történhetett. Most huszonhat éves volt. => Dwayne gödröcskéből gödröcskébe haladt. Elmondom. Azonnal munkát kellett találnia. milyen néven nevezik a jobb világot.

amíg meg nem hal. íme. Azt hiszem. A börtönben elsőrangú volt a fogászati ellátás. Olyan lesz. Tizenegy éve Francine Pefko volt az első nő. amelyet megjelentetett a Harsonában. és alatta a jelmondata. Halkan mondta. mint Meseország. Korábban. és örömömet szoktam lelni a rádióhirdetéseiben is – mondta a feltételesen szabadlábra helyezett fiatalember. hogy ne hallatsszék messzire a hangja. akivel szót váltott. így hát a fiatalember folytatta: – Szorgalmas munkás vagyok. mert Dwayne minden hirdetésében.=> A fiatalember a zsebében őrizte Dwayne fényképét. és aztán boldogan él. Az élelmezés is. A börtönben töltött utolsó év alatt a rögeszméjévé lett. így hangzott: KÉRDEZZEN MEG BÁRKIT: DWAYNE-BEN MEG LEHET BÍZNI! => A börtönviselt fiatalember megint rámosolygott Dwayne-re. . ha netán egy látomással társalogna. Nagyon sok mindent kellett megtanulnia. – Jó reggelt – mondta Dwayne. Shepherdstownban a cellája falára is kitette Dwayne fényképeit. Önről csak jó dolgokat hallok. A képet félévenként cserélte. amint láthatja. a jó Isten azt rendelte. én nagy érdeklődéssel olvasom a hirdetéseit az újságban. hogy magának dolgozzak. Például semmit sem tudott a nőkről. – Jó reggelt. Könnyűszerrel hozzájuk jutott. Kétségbeejtően tudatlan volt. Tökéletes állapotban volt a fogsora. hogy egy szép napon majd munkát kap Dwayne-től. ott volt mosolygós arca. Dwayne erre nem szólt semmit. A jelmondat huszonöt éve nem változott. uram – szólt a fiatalember. – Uram.

viszont meglátott valami mást. Dwayne úgy megzavarodott a fától. amit nem lehetett megmagyarázni: az autószalon padlójából egy pálmafa nőtt ki. Dwayne ártalmas vegyszerei elfeledtették vele a hawaii hetet. amikor bizonytalanul megrázta a fejét. Most már nem süppedt alatta a föld. Aztán meglátta a leghihetetlenebb látványt. A szalon vezetője. Mindenütt ananászokat és uku-leléket látott szétszórva. Dwayne Hoover nem kérdezte meg. fűzöld harisnyanadrágban. fű-szoknyában és rózsaszín trikóban. szalmafonatú szandálban. hogy kis híján el-alélt. amely így festett: . Wayne Hoobler! A Hoobler elterjedt nigger név volt Midland City egész környékén. Pedig voltaképpen Dwayne maga tervezte a pálmafát. mi a neve. mintha a jó Isten így mondaná meg mind a kettőnknek. uram. => Dwayne belépett a Pontiac-szalonba. de a fiatalember sugárzó arccal anélkül is megmondta: – Az én nevem. aztán elment. Egy elfűrészelt telefonpóznát betekertek jutaszövettel. – A nevünk is annyira hasonlít – mondta a fiatalember –.– Igen? – mondta Dwayne. Zöld műanyag fóliából vágták ki a leveleket. Aztán körülnézett. Harry LeSabre jött feléje szélesen vigyorogva. => Dwayne Hoover összetörte Wayne Hoobler szívét. A tetejére igazi kókuszdiókat szögeztek. mit tegyünk.

szeretetreméltónak és hirtelen fölszabadultnak érezte magát. Sohasem kereste föl a város transzvesztita sörözőjét. sohasem fizetett elő transzvesztita újságra. . Így hát most itt állt az új Harry. Arra jutottak. hogy Dwayne szavai mögött nem volt hátsó gondolat.=> Előzőleg Harry és a felesége az egész hétvégén azon vitatkozott. Azzal a hawaii szóval köszöntötte Dwayne-t. hogy vajon sejti-e Dwayne. amely egyszerre jelent istenhozottat és istenhozzádot. A régi Ratskellert a Fairchild Hotel alagsorában. Harry sohasem beszélgetett Dwayne-nel női ruhákról. és Harry jobban tenné. Harry és a felesége arra jutott. félelemtől és izgalomtól kipirult arccal. Gátlástalannak. Sohasem cserélt Polaroid-képeket más transzveszti-tákkal. – Aloha – mondta. hogy Dwayne semmiből sem sejtheti. hogy Harry transz-vesztita. máskülönben Dwayne kirúgja. ha fölvenne valami tarkabarka öltözéket a hawaii hétre. Sohasem vett részt transzvesztita szépségversenyen. gyönyörűnek. akik beléptek egy nagy transzvesztita-klubba odaát Cincinnatiben. és nem követte számos Midland City-i transzvesztita példáját.

a munkája során lehetősége nyílik tartós barátságok kiépítésére. – Maga veterán? – kérdezte a sofőr. mert az idő jó részében úton van. Még néhány pillanat. => A sofőr áttért a barátság taglalására. – Arra gondolok – mondta –.Tizenkettedik fejezet Kilgore Trout még messze járt onnét. és a teherautó Philadelphia részévé válik. szerinte az emberek az alsó tagozat után már nemigen beszélnek legjobb barátokról. rajta felirat: => Fiatalabb korában Trout gúnyosan mosolygott volna a tábla láttán. A Föld csakis olyan lehet. hogy Troutnak. Egyikük sem volt veterán. Nevetgélve emlegette azt az időt. az oldalán feküdt egy kanális rácsán. => A sofőr megemlítette. gondolta. A híd füstbe burkolózott. hogy az előző nap a Veteránok Napja volt. mint bárki láthatja. hogy milyenek lehetnének. Ez is szükségszerű volt. Meglátott egy fürdőszobai játékot. Ott kellett feküdnie. amely a testvériséget emlegeti – egy bombatölcsér peremén. mivel alumíniumzsalus ablakokkal és ablaktáblákkal foglalkozik. Úgy vélte. Azt mondta. – Az – mondta Trout. de egyenletesen csökkent a távolság közötte és Dwayne között. – És maga? – Én sem – mondta a sofőr. neki nehéz tartalmas barátságokat fenntartania. amikor még a „legjobb barátai"-ról beszélt. A híd lábánál tábla állt. És így tovább. Meglátott egy szemetes bödön-ben kotorászó fehér öregasszonyt. Azt mondta. – Nem – mondta Trout. Minden szükségszerű. egy kis gumikacsát. amilyen. amilyenek. Még mindig a Piramis nevű teherautóban ült. ha az emberek nap . De Trout fejében most már nem rejtőztek afféle elképzelések. milyeneknek kellene lenniük a dolgoknak a bolygón ahelyett. A teherautó éppen egy Walt Whitman nevű költőről elnevezett hídon haladt át.

Néven szólítják egymást. és ilyeneket mondott: „Maga szerint ki nyeri az idén a vébét. Trout megvonta a vállát. kérdezte. miért szirénáztak az . A névtábla így festett: Trout időnként bekukkantott a műhelybe. – Én egyedül dolgozom – mondta Trout. => Most. – Egy elég – mondta Trout. Megisznak pár korsó sört. ha Trout tartalmas társasági életet él. Alfy?". – Egy gyönge gyermek is egymaga meg tudná csinálni. jól megismerik egymást. Például amikor Cape Codon lakott. Nem tudott visszaemlékezni az ismerőseire. Ha pácba kerül. vannak cimborái. Troutnak volt egy értelmi fogyatékossága. ahogy fölszerelik azokat az ablakokat. Trout nem akart vitatkozni. akit a nevén szólított. az egyetlen személy. amelytől én is sokat szenvedtem annak idején. egy félkarú albínó. egy Durling Heath nevű. Alfy!". segítenek magán. Alfy?". szólította meg Trout. vörös hajú cockney törpe volt. „Neked nincs meleged. hogy másodkézből ő is élvezhesse. akikkel munka után összejön. „De jól nézel ki ma. az egyetlen személy. Kártyáznak egy kicsit. Egy cipészműhelyben dolgozott. irodai névtábla állt a munkaasztalán. „Miért nem láttalak mostanában. akit barátságosan a nevén szólítva tudott üdvözölni. ha nem volt valami szembeszökően furcsa a testükön vagy az arcukon. és ők is ismerik magát. Maga odaköszön. – Mindennap ugyanazokon az utcákon megy végig –mondta neki a sofőr. két ember kell az ilyesmihez. ők visszaköszönnek. Elegáns. Nap mint nap látják. hogy Trout Cohoesban lakott. A sofőr szemlátomást csalódott. Alfy Bearse volt. Közéjük tartozik. mondta. Durling?" „Nem tudja. Mulatozgatnak. mert közülük való. – Akkor is –mondta –. mert nap mint nap ugyanazokon az utcákon járnak. – Azt hittem. És így tovább. – Sok embert ismer.mint nap együtt dolgoznak. – A sofőr azt szerette volna. => Trout közben elfelejtette a sofőr nevét. hátha valaki a nevén kívánja szólítani.

Troutnak sejtelme sem volt róla. könnyű lenne azalatt nőt találnom? Vadidegenként. Nelson Rockefeller egyszer kezet fogott Trouttal egy cohoesi élelmiszerboltban. hanyatt vágódhatott volna a meglepetéstől. Durling. igaz? – kérdezte a sofőr. – Hogy vagyunk. – Szóval Kilgore – folytatta a sofőr –. – tétovázott. Kilgore. hogy megtudja. mintha Trout égne a vágytól.. cockney akcentusával: „Szálljon már le rólam!" => New York állam kormányzója. Kevés bennem az elszántság. Miután bebizonyította. ugye? – Igen – mondta Trout. és amíg megcsinálják. nemcsak a nevét felejtette el. hol vette ezt az inget?" És így tovább. és lemondóan hozzátette: – így megy az egész életem. mint sok nemzet.éjszaka. aki sofőrt csak lát. ott kéne töltenem két napot. . hogy Rockefeller a földfelszín hatalmas területeit birtokolja. Már századszor felejtette el a sofőr nevét. ha például Cohoesban lerobbanna a járgányom. – mondta. kivel van dolga. és mindenfélét mondott Durlingnak. Trout egyáltalán nem égett a vágytól. hogy megtudja. mennyire elszánt – mondta Trout. az mind végigdugja a kontinenst. hogy vannak a sofőrök a nőkkel. a törpe hirtelen ráüvöl-tött.. ha tőlem tudja meg. Durling?" „Jól fest ma. lehordta buja tájékozatlansága miatt. – Így hívják. Legutóbb. Rockefeller nem pusztán kormányzó volt. milyen tartalmas társasági életet él Trout. most úgy tett. – Tudni szeretné.. a szentségit. Többet birtokolt a bolygóból. A sofőr felháborodott Trouton. amikor Trout bement a cipészmühelybe. – Jobb. milyen egy kamionos nemi élete. – Vagyogatunk – mondta Kilgore Trout. ezzel a külsővel? – Attól függ. hogy vagyunk? – kérdezte Rockefeller kormányzó. => A sofőr megint a maga kedvére akart tenni. sőt a felszín alatti olajat és értékes ásványokat is. Ezt üvöltötte sivító hangján. Erre rendeltetett csecsemőkora óta. igaz? Trout csak megvonta a vállát. – No igen. Beleszületett ebbe a röhejes birtoklásba. Valahányszor levette róla a tekintetét. véget ért-e a barátságuk. mit képzel. A bolygó ezen részén uralkodó sajátos törvények lehetővé tették. – Mert azt hiszi. A sofőr fölsóhajtott. hanem az arcát is.. Mint tudományos-fantasztikus író. hogy egy ilyen ember szóba áll vele. Trout most azon tépelődött.

tizenhárom fokozatú sebességváltója van. mint a frissen festett fa. a rivális eljárásról is. hogy alumíniumburkolatot készíttet Little Rock-i házára. de azóta egyetlenegyszer sem kellett szerelőt hívni hozzá. => – Tudom. – Ha maga alumínium ablaktáblákkal foglalkozik –mondta a sofőr Troutnak –. szinte csak azokat láttam boldognak. Hidraulikus kormányszerkezete. => Trout a kamion felől érdeklődött. huszonnyolc kamionja van. A sofőr azt fontolgatta. ez a világ legnagyszerűbb kamionja. hogy alumíniumburkolattal új külsőt lehet kölcsönözni az öreg házaknak. és messziről úgy mutatnak. amit maga látott-hallott. Nem hittek a szemüknek. mint a kőfal. – A Perma-Stone sokkal mutatósabb. A sógorának. Csak a vontató rész huszonnyolcezer dollárba kerül. és szerintem sokkal tovább is tart – mondta a sofőr. amely turbófeltöltése révén nagy magasságokban is jól működik. – Egyszer láttam. – Az ügynökeink azt szokták mondani. mire gondol – mondta a sofőr. és őszintén megmondhatja. Az abból állt. és a sofőr azt mondta. Kilgore. válaszoljon őszintén a kérdésére: – Abból ítélve. – A cégem árulja – mondta Trout –. hogy az öreg házak falát színes cementtel vonták be. – Mi a fene – mondta Kilgore Trout. Ő az elnöke a Piramis Fuvarozó Társaságnak. – Viszont sokkal többe kerül. – A két üzletág országszerte kéz a kézben tevékenykedett. de a fölszerelését sohasem csináltam. és sokfelé láttam is. – Valamit valamiért – mondta Kilgore Trout. mondta. légfékje. ami messziről úgy mutatott. ahogy egy egész család kinn állt a házuk előtt. mert nekünk nincs üzleti kapcsolatunk: meddig tart ez a boldogság? – Körülbelül tizenöt évig – mondta Trout. amelyet harminc éve vett. . abból bőven megcsináltathatja az újat. hogy amennyit az ember megspórol a festésen meg a fűtésen. akik alumíniumburkolatot csináltatnak. Ezek a burkolatok sohasem igényelnek festést. Háromszázhuszonnégy lóerős Cummins dízelmotor hajtja. => A sofőr beszámolt Troutnak egy gázbojlerről. A sofőr beszélgetni kívánt a Perma-Stone-ról. a tulajdonosa pedig a sofőr sógora. hogy milyen jól néz ki a házuk az alumíniumburkolattal ! Hanem azt mondja meg nekem. azok az emberek.=> Arról beszélgettek. boldogok vele? – Cohoes táján – mondta Trout –. és könyörögve kérte Troutot. akkor alumíniumburkolatokkal is foglalkoznia kell.

csak amikor már öreg. hogy kérdezhet Trout ilyen ostobaságot. – De – mondta –. mintha nem értené. Olyan modern. Közlésre már nem . mert ez a jármű. mint ez a kamion. A szavakból zenei hangok lesznek. Gyors. hogy valaki.– Miért adta a Piramis nevet a cégnek? – kérdezte Trout. mint egy űrhajó. Kanyarított belőle egy történetet. Aztán már nem építettek többet. nagyon jól hangzik. elgondolkodott a beszélgetésen. mert az ottani lények rajonganak a jó hangzásért. – Magának nem tetszik a hangzása? Trout a békesség kedvéért bólintott. A turisták messze vidékekről odamentek megbámulni őket. miért nevezi el a vállalatát és a kamionjait olyan építményekről. => Trout hátradőlt. százhatvan kilométert is megtesz óránként. => A piramisok hatalmas kősírok voltak. – Tetszett neki a hangzása – mondta. amelyeket sok ezer évvel azelőtt építettek az egyiptomiak. hasznos és dísztelen. – Azért kérdem. ahol a nyelv folyton átalakul tiszta zenévé. nagyon öreg lett. ha kell. de aztán nem volt ideje megírni. így festettek: – Nem értem. Semmit sem láttam még. amelyek Krisztus születése óta egy millimétert sem mozdultak el? A sofőr azonnal és kissé ingerülten válaszolt. Egy bolygóról szólt. a mondatokból dallamok. ami kevésbé emlékeztetne piramisra. aki gyors áruszállítással foglalkozik.

. kénytelenek egyre újabb és egyre csúfabb szavakat és mondatszerkezeteket kitalálni. Átállt a Vietkonghoz. Mindegyiket elsorvasztotta Trout pesszimizmusa. Igazat beszélt. a sok feleség és postán eltűnt kézirat kavargásában ott volt egy Leó nevű fiú. Hazaárulást követett el. hogy mit jelentenek. Íme. melegszívű és gyönyörű volt. Így hát az állami és gazdasági vezetők ahhoz. és beállt a tengerészgyalogsághoz. Ez állt benne: „Sajnállak téged. Ráadásul mind a három felesége rendkívül türelmes. Kilgore? – kérdezte a sofőr. => – Maga nős. – Háromszorosan – mondta Trout. mondták. Az újonckiképző táborból küldött egy rövid levelet az apjának. A saját segglukadba dugod a fejed. => Tizennégy éves korában Leó örökre elhagyta az otthonát. mert senki sem tudja és senkit sem érdekel. hogy dolgozni tudjanak.alkalmasak. amelyek ellenállnak a zenei átalakulásnak. amíg föl nem kereste a Szövetségi Nyomozó Iroda két ügynöke. Letagadta ifjú korát. Leó megszökött Vietnamban a hadosztályától. – Gyereke van? – Egy – mondta Trout." Ezután Trout sem közvetlenül. Te már halott vagy. – Már felnőtt – mondta Trout. sem közvetve nem kapott tőle-róla hírt. Valahol a múltban. így értékelte az FBI Leó akkori helyzetét a bolygón: – Nagy bajban van a fia – mondták.

A barlang irányába mutattak. lelepleződött. az autószalon vezetőjét a fűzöld harisnyanadrágban. úgyhogy semmi tréfa. világos üzenetért. nem vagyok itt. a testében minden molekula Dwayne reakciójára várt. sárga. a titkárnője normálisan festett. Szerte az államban nyíl alakú táblák voltak a fákra és kerítésoszlopokra szögezve. eltávolodott valamicskét a szomszédjától. és ennek okán már ki is rúgták. Francine Pefko. Dwayne és az ikrek közös tulajdona. Diliseket ne engedj be. Imádta a hawaii hetet is. egyben marad-e a galaxisuk. Rámosolygott Dwayne-re. milyen messze van. semmi meglepetés! Nem akarok semmi bonyodalmat. csak a nyakában volt egy virágkoszorú meg az egyik füle mögött egy szál virág. Imádta Dwayne-t. – Azt hiszem. Minden molekula arra várt.Tizenharmadik fejezet Amikor Dwayne Hoover meglátta Harry LeSabre-t. Kis hiján elmondta Francine-nek. Harry LeSabre. – Aloha – mondta. mint a puha párna. Harry lehunyta a szemét. például: . miért. Lyle és Kyle egyetlen kereseti forrása. a haja tűzvörös. melyet úgy hívtak. a szája. és jelezték. nem hitt a szemének. ma nehéz napom van – mondta –. mintha nem is látta volna Harryt. a barlang bejáratát rejtő ajándékbolt két oldalán. Francine azt mondta. => Harry LeSabre-t addigra már tönkretette Dwayne. milyen rosszul érzi magát. mint undorító transzvesztita. Rátámaszkodott Fran-cine Pefko íróasztalára. így hát úgy tett. amely szintén tele volt szórva ukulelékkel és ananászokkal. Bement az irodájába. hogy az ikrek várják Dwayne-t a belső irodában. mint aki nem látja. Harry azt hitte. Amikor Dwayne úgy tett. Ha telefonon keresnek. a barlang pedig a Szent Csodabarlang. földszintes tanyaépületben laktak. Minden molekula egy pillanatra abbahagyta a sürgés-forgást. hogy megtudja. egy Shepherdstowntól délre fekvő turistaattrakció. a fűszoknyában meg a többiben. A szíve ezt az üzenetet küldte a molekuláknak: „Mindannyiunk előtt ismert okokból ezt a galaxist megszüntetjük!" => Dwayne erről mit sem tudott. Az ikrek Dwayne mostohaöccsei voltak. baj van a barlanggal. Lyle és Kyle Hoover. Amikor Harry abban a nevetséges öltözékben odaállt Dwayne elé. – Nem tudom. Francine hadiözvegy volt. Az ikrek két egyforma. Nem is akarta többé kinyitni. Dwayne hálás volt ezért az egyszerű.

amiről oly gyakran megfeledkeztek : hogy nem kell állandóan komolynak lenni. hogy figyelmeztesse őket arra. így festett: Francine jelvényt viselt a blúzán. hogy fölvidítsa az embereket.=> Mielőtt Dwayne bement a belső irodába. íme. amely egy egészségesebb. Ezeket a feliratokat Fran-cine tette ki azért. DE AZOKNAK KÖNNYEBB! A szöveghez mellékelték egy őrült képét is. irigylésreméltóbb kedélyállapotban levő illetőt ábrázolt. ezt a feliratot olvasta Dwayne: ITT NEMCSAK ŐRÜLTEK DOLGOZHATNAK. így festett: . elolvasta a falon az egyik tréfás feliratot.

egy-két hét alatt följutnak a Moby Dickhez! Dwayne tökéletesen megértette. mielőtt visszamentünk. Azután Lyle volt a törött orrú. Az ikrek attól féltek. => Dwayne most nagyon megörült. hogy mégis legyen gyermekük. => Lyle beszámolt az előző éjszakai próbálkozásukról. – Nem lehetett megmaradni odabenn! Egy órát járattuk a ventillátorokat. a barlang fő látványosságát. hogy el se hinnéd! – mondta Lyle. A Moby Dicken fölpattogzott a festék. amíg 1954-ben Lyle egy görkorcsolya versenyen verekedésbe nem keveredett egy nő miatt. hogy csecsemő korukban egymás ujját szopták. Sok ezer ember kötött már házasságot a Suttogó Katedrálisban – köztük Dwayne meg Lyle meg Kyle. amely átfolyt a Szent Csodabarlang alatt. hogyan lehettek Dwayne-nek mostohaöccsei annak ellenére. ami lehetővé tette. valóságosak voltak. az ikrek megállapodtak. amely a Moby Dick. nem lehetett saját gyermeke. hogy a párnak. a két overallos. Annyira hasonlítottak egymásra. – Olyan bűz jött ki belőlük. Kyle 1954 óta ezer szót sem szólt. . Szeme már nincs is. Ezek a buborékok egyre följebb nyomakodtak az egyik járaton a hosszúkás. és egyforma Browning automata sörétes puskáikkal tüzet nyitottak az előrenyomuló buborékfalra. aztán elárasztják a Suttogó Katedrálist. égszínkék szeme volt. hogy Dwayne sokáig nem is tudta megkülönböztetni őket. – Azok a buborékok már félúton vannak a Katedrális felé – mondta Lyle. – Ha így jönnek tovább. munkacipős. Ez gyakori jelenségnek számított. Meg Harry LeSabre. lábszagra hasonlított. elszennyeződött valami ipari hulladékkal. amelyből pingponglabda keménységű buborékok képződtek. sapkás emberkét. tányér nagyságú. A Moby Dicknek eredetileg hosszú pillájú. hogy ő legyen a szószóló. Ismerősek voltak. – Mi van a barlanggal? Amióta Lyle-nak betörték az orrát. Azt mondta. – Hát akkor halljuk – mondta. hogy a buborékok nemsokára ellepik a Moby Dicket.=> Lyle és Kyle egymás mellett ült a fekete bőrkanapén Dwayne Hoover belső irodájában. fehérre festett nagy kőtömb felé. amikor meglátta a mostohaöccseit. A föld alatti patak. Dwayne-nek most eszébe jutott. A jelek szerint sok pár volt így programozva. => Elmondom. Az ikrek bementek a barlangba. amely örökbe fogadta. a fehér bálna nevet viselte. Az örökbefogadás elindított valamit a testükben.

A leszármazottaik tovább gazdálkodtak ott egészen a Nagy Válságig. – Szó. A gazdája fölszabadította. és kiváltotta az anyját meg egy . Aztán Dwayne nevelőapját elütötte egy autó. . amit ő megvetően csak „istenverte niggerfarmnak" hívott. amikor egy kisebb földrengés rést nyitott rajta. nőt. => A rabszolgák történetéből ugyanúgy egy szó sem volt igaz. A turisták úgy tudták. egy volt rabszolga. Jobb kezének csontjai összefonódtak egy 45-ös kaliberű revolver rozsdás alkatrészeivel. Jesse James-szel. A turisták úgy tudták. a mennyezet meg olyan piszkossárga lett – mondta Lyle. Két egymást metsző repedés alkotta. aki a felesége lett. amikor is a Midland megyei Kereskedelmi Bank érvényesítette a zálogjogot. azon szólt az esküvői meg a temetési zene. ott van-e! – Arra kérte Dwayne-t hadd rendeljen egy adag cementet. A szobrok fűrészekkel-kalapá-csokkal a láncokat szedték le egymásról. amelynek a területén fölfedezték. Ami a rabszolgákat illeti: fekete férfiak gipszszobrai voltak egy üregben. ami szó. – Csak a Katedrálist mentsük meg! Jesse James egy csontváz volt. a rabszolgákkal meg a többivel – mondta Lyle. hogy ott bukkantak rá. A Szent Csoda egy kereszt volt a Katedrális mennyezetén. Hangszórót rejtettek mögéje.és álló-cseppkövek összenőtt kis erdeje a Katedrális egyik sarkában. amelyet Dwayne nevelőapja egy orvos hagyatékából vásárolt meg a Nagy Válság idején. hogy a gazdaságot. régebben sem látszott valami jól – mondta Lyle. miután az Ohio folyón át elszöktek a rabságból.=> – Az orgona megfeketedett. El akarta zárni a patak és a Katedrális közötti járatot. Aztán visszament. függő. Josephus Hoobler alapította. ő meg északra jött és gazdálkodni kezdett. – Most már szinte nem is tudom. Azelőtt még kisebb állatok sem jártak odabent. mint Jesse Jameséből. hogy annak idején igazi rabszolgák rejtőzködtek a barlangban. és alighanem valami vonatrabló lehetett. amely Jesse Jamestöl tizenöt méternyire nyílt a folyosóról. Villanyvilágítása állandóan változtatta a színét. aztán a nevelőapjával feszítővasak és dinamit segítségével kitágították. A barlangot csak 1937-ben fedezték föl. – A Szent Csodát már alig látni! Az orgona Az Istenek Orgonája volt. – Ne törődj a Moby Dickkel. amelynek a volánjánál az a fehér ember ült. A barlangnak csak annyi köze volt a rabszolgasághoz. akit a barlangba zárt egy kőomlás. Dwayne Hoover személyesen fedezte föl a rést. Dwayne nevelőapja peren kívüli egyezség keretében megkapta azt. aki megvásárolta a gazdaságot.

amikor a család először kiment körülnézni.Dwayne jól emlékezett arra. Az apja a nigger postaládáról letépte a nigger táblát. és bevágta az árokba. Ez állt rajta: .

=> Trout fennhangon azt kérdezte magától. most belecsúsztak a völgyekbe. West Virginia felszíne most. mennyire hisznek abban. és milyen gyorsan szétrombolták – a melegért. a patakban egy fölborult 1968-as Cadillac El Doradót látott. hogy mivel szórakozhatnak errefelé az emberek. hogy megmutassák. hogy állítólag vannak ezen a vidéken olyanok. autók mentek. Ennek az államnak a felszínét szétrombolták az emberek. Egy angyalarcú. => Trout elképedt azon. lenszőke fehér leánygyermek állt a patak mellett. Azóta a szén java elfogyott. Senki sem mosolygott. Így hát a sofőr benézett. a népeknek szemlátomást kedvére volt az. amelyek egykor könnyűszerrel megálltak a saját lábukon. Alabamai rendszáma volt. A hegyek. Lenézett a mélységbe. hogy eltűnt a szén. Csak mentek körbe-körbe! => Arról is beszélt Troutnak. Fölintegetett Troutnak. hogy Jézus megoltalmazza őket. – Körbe-körbe mentek. Olcsó. – Tele volt görkorcsolyázó emberekkel! – mondta. a kamion vezetőfülkéjében. de nem tudtam rájönni. hogy milyen kevés ideje érkeztek a fehér emberek West Virginiába. amelyeket a nép ruházott föl a hatalommal. Lent. Itt-ott még állt egy lakott épület. és a sofőr elmondott egy furcsa történetet. üveget szorított a melléhez. Beleomlott mindazokba a lyukakba. – Láttam. az erdő és a termőföld. akik eleven csörgőkígyókat szorongatnak az istentisztelet alatt.Tizennegyedik fejezet A Kilgore Troutot szállító kamion most West Virginiában járt. törvényhozó és bírói szerveinek jóváhagyásával történt. betontömbökön állt ott a nagy semmi kellős közepén. hogy előttük egy helyen átszakadt a védőkorlát. => Trout látta. Autók jöttek. . miféle gép csinálja azt a zú-gást. egy ablaktalan épület közelében. amelyből egyenletes zúgás hallatszott. Meleget csináltak belőle. Egyszer West Virginiában töltötte az éjszakát. hogy emberek járnak ki-be – mondta a sofőr –. Több régi háztartási gép is volt a patakban –egy mosógép. gépek és robbanóeszközök. – Így kerek a világ – mondta Trout. ami odabent zúgott. hogy kiszedjék belőle a szenet. két frizsider. a gravitáció törvényeinek engedelmeskedve átrendeződött. favázas épület volt. kályhák. A másik kezével egy félliteres Pepsi-Cola?. amelyeket beleástak. West Virginia szétrombolása az állami kormányzat végrehajtó.

amelyek gyönyörűen. A sípok így festettek: Az égő széntől felforralt víz gőze vadul kiszáguldott a sípokon. húúúúúúú-hu.Most már a meleg is mind eltűnt – alighanem az űrbe. amelyeket gőzzel fújtak meg abban az időben. => A füstös vonatokon meg a gőzhajókon meg a gyárakon sípok voltak. a víz meg acél szélkerekeket forgatott körbe-körbe. mint egy füstös vonat. amikor Dwayne Hoover meg Kilgore Trout meg én kisfiúk voltunk – amikor apáink kisfiúk voltak. => A dinoszaurusz akkora hüllő volt. A szélkerekek áramfejlesztők forgórészeit forgatták körbe-körbe. A szén hajtotta a régimódi gőzhajókat és füstös vonatokat is. Vizet forraltak vele. mintha párzó vagy haldokló dinoszauruszok torkából jöttek volna a kiáltások: óóóóóóóó-óóó. Amerika egy ideig fölvillanyozódott tőle. jüűűüüűüüűűüüű és így tovább. amikor nagyapáink kisfiúk voltak. panaszosán rikoltoztak. így festett: . gondolta Trout.

mint az almán a héj. Föltételezte. Troutnak a legtöbb tudományos-fantasztikus íróhoz hasonlóan szinte fogalma sem volt a tudományról. Megállt egy MacDonald-féle hamburgerbüfénél. amely így festett: => A sofőr nagyétkű volt. több Burger Chefbõl is hasznot húzott. Azon túl pedig szinte tökéletes a vákuum. mint már elmondtam. bokrok. egy a hátulsó fertályának. Azért nem. virágok. => A hamburger egy állatból készült. A két agya együtt kisebb volt egy borsónál. Már régen kihalt. mert a hang csak a légkörben terjed. fű meg a dinoszaurusz-ürülék összesűrűsödött elegye volt. A Bur-ger Chef egy másik. hogy a szívszaggató kiáltások a hővel együtt kiszálltak a világűrbe. és a Földön a légkör a bolygóhoz képest még olyan vastag sincsen. egy az elülső. hogy West Virginia elpusztítása nélkül nem hallhatta volna őket. amely így festett: . Dwayne Hoover. Az országban sok különféle hamburgerbüfé-hálózat volt. Tévedett. Az alma népszerű gyümölcs volt. A MacDonald volt az egyik. és a műszaki részletek halálra untatták.Két agya volt. => Kilgore Trout a régebben hallott gőzsíp-kiáltásokra gondolt. és arra. De a Földtől egyetlen síp hangja sem jutott messzire. amely így festett: A szén az elkorhadt fák. A borsó hüvelyes növény volt.

A kész termék így festett: => Trout. hogy az őket körülvevő egész megye minden bányajoga a Rosewa-ter Szén. apróra darálták. => – De hiába is törődne akármivel az ember – mondta az öreg bányász –. Az öreg azt felelte: – Tízéves koromtól hatvankét éves koromig. többnyire fáradtabb volt. az ember soha nem szabadul meg tőle. A cég rögtön a polgárháború vége után szerezte meg ezeket a jogokat. Bányákról szoktam álmodni! Trout megkérdezte. dolgozott-e a szénbányákban. –A . egy csésze kávét rendelt. – Elmagyarázta. semhogy ezzel törődött volna. és az öreg azt felelte. milyen érzés volt olyan iparágban dolgozni. akinek csak kevés pénze maradt. – Uram Isten – mondta a másik –. aztán pogácsákat formáltak belőle és megsütötték.és Vasipari Vállalat tulajdona. – És örül.Az állatot megölték. amely tönkretette a tájat. hogy megszabadult a bányától? – kérdezte Trout. Trout megkérdezte tőle. ha nem az övé. majd betették két kenyérdarab közé. nagyon öreg ember ült mellette az asztalnál. Egy öreg. még álmában sem.

hogy Trout író. hogy Trout Midland Citybe tart. hogy hol lehet a seggluk –mondta Trout. És ha bármikor hozzá akar jutni ahhoz. de mindig a Rosewater győzött. Járt már maga Libertyville-ben? – Nem – mondta Trout. ami alattuk van.és Vasipari Vállalatot Eliot Rosewaterrel. Trout nem hozta összefüggésbe a Rosewater Szén. Igazában Rosewater ősei voltak leginkább felelősek West Virginia felszínének és lakosainak tönkretételéért. Azt nem tudta. akármi is az. Rosewaternek csákányoztam lyukat a Rosewater-ben. és hozzá akar jutni. akárki megmondja magának: ami őket illeti. A föld felszínén levő emberek jogai semmit se érnek annak az embernek a jogai mellett. – Beteg a nővérem – mondta Trout. Rosewateren jártam. Mindig nekimentem a Rosewaternek. – Én sose láttam egyetlen Rosewatert sem – mondta az öreg –. => – De valahogy még sincs rendjén – mondta az öreg bányász Troutnak –. akié a lenti rész! Fennhangon fölidézte. akkor hagyni kell. joga van tönkretenni a fenti dolgokat. Rosewater-házakban laktam. és mindig legyőzött. milyen volt. aztán fütyült rám. hogy az egyik emberé lehet az. – Minek megy épelméjű ember Midland Citybe? – tudakolta a sofőr. . dolgozó emberek semmi hasznát nem veszik a művészetnek. – Ha nem Midland Cityben – mondta a sofőr –. ami a tulajdona meg a felszín között van. – Midland City a világmindenség seggluka – mondta a sofőr. Eliot Rosewater valami kamasz. hogy emberi lényekként bánjon velük. Trout sejtette. hogy fölszaggasson bármit. Rosewater itt az egész világ! => A sofőr tudta. akkor Liberty ville-ben. Georgiában. egyetlen rajongójával. Kérdezősködjön csak errefelé az emberektől. Valóságos kis háborúkat vívtak a vállalat magánrendőrségével meg az állami rendőrséggel meg a Nemzeti Gárdával. Megint úton voltak.és Vasipari Vállalatot. hogy ha valakinek van valamije a föld alatt. . – Sokat gondolkodtam már. Rosewater-ételt ettem. amikor ő meg a többi bányász megpróbálta rákényszeríteni a Rosewater Szén. és a művészeti fesztiválra megy. ami a másik ember birtoka vagy erdeje vagy háza alatt van.törvény úgy szól – folytatta –. Még mindig azt hitte. hogy a becsületes.

– Aha – mondta Trout. Van egy rész. – Aha – mondta Trout. . lehet már vagy tizenöt éve! Egy másik bolygóról volt szó benne. mindegyik számot kap. – A kirakodásnál meg nagy a rendetlenség. A polgárok benyújtják egy hivatalba a műalkotásaikat. annak elég kimennie a teherpályaudvarra. Amit a sofőr felidézett. könyveket. Előttük az úton egy autóstopos fehér férfi integetett. amennyit csak akar. – Úgy – mondta Trout. => – Szóval – folytatta a sofőr –. az az egyik könyve alapgondolata volt! Évek óta nem jutott már az eszébe. mint Gary Cooper. – Aha – mondta Trout. és a müvek pénzbeli értékét az Objektivátor szerencsekerekén kijött eredmény szabja meg. Az „Objektivátor" egy kormánytisztviselő. Gary Cooper egy híres filmszínész volt. és a kormány valami rulettfélével dönti el. erre bevágott a dutyiba. Még mindig emlékszem az egyik írásra. Őrült egy história. mert egyik pillanatról a másikra le kell lassítani nyolcvanról huszonötre. Az egész hely tele van múzeumokkal. hogy még vécépapírnak is könyvet használnak a dutyiban. legfeljebb a vécépapíromat olvasgathattam. – Akkor olvastam utoljára könyvet – mondta a sofőr. amit akkor olvastam. – Arrafelé főleg papírfeldolgozással foglalkoznak. annyi könyvet vihet el. a múzeumok tele festményekkel. aztán új papírt csinálnak belőlük – mondta a sofőr. Kilgore Trout hirtelen beleszédült a déja vu érzésébe. Bezúzzák a régi újságokat.– Engem letartóztattak ott gyorshajtásért. képeslapokat. nem? – mondta a sofőr a stopos férfira. Aki ott könyvtárat akar összeszedni. hogy mi kerüljön a múzeumokba és mi a szemétre. –Úristen. mellette a terhes felesége és kilenc gyermek. vonatok a fölösleges betűt. – Naponta száz tonnaszámra viszik a városba a kamionok. úgyhogy csak hétfőn kerülhettem a bíró elé. Megmondtam a magamét a rendőrnek. Libertyville-ben annyi a könyv. – Úgy néz ki. úgyhogy a szél az egész városban széjjelviszi a könyvlapokat meg az újságokat. késő volt már. így hát két napig ücsörögtem a dutyiban. Nem tudtam mit csinálni. A Georgia állambeli Libertyville-ben a sofőr Trout Bagnialto Objektivátora avagy Az idei mestermű című művét használta vécépapírnak! => Kilgore Trout könyvének színhelye egy Bagnialto nevű bolygó volt. Engem egy péntek délutánon kaptak el. aki évente egyszer megforgat egy szerencsekereket. az kész csapda.

hogy ő a szerző. és most érdekes módon reagált: nem vallotta be. Elviszi az Objek-tivátörhoz. A házaspár az első világháború idején ment át West Virginiából Midland Citybe. hogy a szerencsekerék csal. amely repülőgépeket és teherautókat gyártott. és az Objektivátor öngyilkos lesz. Tizennyolcezer lambo lesz az értéke. => A sofőrnek föltűnt. – Ott a következő – mondta. ahonnét Dwayne Hoover nevelőszülei származtak. A kép díszhelyre kerül a Nemzeti Galériában. Aztán kiderül. Ugyanakkor hatalmas máglyát raknak a többi festményből meg szoborból meg könyvből meg mindenből. => Elképesztő véletlen volt. Amikor megérkeztek Midland Citybe. amely így festett: A kamion most azon a vidéken haladt. amit a szerencsekerék értéktelennek nyilvánított. amelynek legnagyobb részét tüstént vissza is veszi az adóhivatal. Gooz festményének példátlan szerencséje van a sorsoláson. hanem egy Gooz nevű egyszerű varga meséli el. hogy jól megszedjék magukat a Keedsler Autógyárban. Gooz egyedül él. Életében ez az első festménye. Trout eddig még egyetlen olvasójával sem találkozott. aki számot ad neki. és elhelyezi a műalkotásokkal zsúfolt raktárházban. hogy láthassák az egymilliárd dollárt érő festményt.A történetet nem az Objektivátor. hogy a sofőrnek Kilgore Trout könyve került a kezébe. és lefesti a macskáját. és az emberek kilométeres sorokban várakoznak. hogy ezen a vidéken minden postaládán ugyanaz a vezetéknév áll. ami megfelel egymilliárd földi dollárnak. hivatalosan megváltoztatták a . és kimutatott egy postaládára. Az Objektivátor átad Gooz-nak egy csekket az összegről.

mert Midland Cityben nagyon sok Hoobler nevű fekete ember volt. Errefelé mindenki természetesnek vette. Ahogy Dwayne Hoovernek magyarázta egyszer a nevelőapja: „Kínos volt.nevüket Hooverre. hogy a Hoobler nigger név!" .

hogy „Dwayne-ben meg lehet bízni!" Noha reggel óta Dwayne elmeállapota számottevően javult. Bekapcsolta a rádiót. drapp kárpitozású Pontiac Le Mansban. hogy hangosan el akar ismételni mindent. mert ott őgyeleg a használt kocsik körül. Többször hallotta benne tulajdon reklámját. . Dwayne azon kapta magát. a kezdődő echolalia. egy kék színű. Talán Mr. Hoover ma beteg. Wayne. föllépett egy új tünet. közben kidülledt szemmel leste. Egyedül hajtott el ebédelni bemutató autójában. Wayne visszasomfordált a használt autókhoz. Az igazi Dwayne Hoover ugyanis voltaképpen letagadta. mintha közegészségügyi felügyelő vagy valami hasonló volna. ha elkergetik a parkolóból. „Dwayne-ben meg lehet bízni". Nem szerette volna. Amikor a rádióból azt hallotta. így hát amikor ebédidőben kijött az igazi Dwayne. akinek az volt a nagy álma. mit tett Wayne Hoobler. hogy ő Dwayne. így hát ha egy alkalmazott közeledett. Az ukulelék és egyebek már nem voltak rejtélyesek. amit hall. az üres Salem cigarettadobozokat és egyebeket a szemetes edényekben. – Bízni – mondta. Dwayne hangosan azt mondta: – Texasban. => Elmondom. Amikor a rádióból azt hallotta. hogy tornádó volt Texasban. Amikor az alkalmazott elment. a férjeik hallani sem akarnak többé. hogy azokról az asszonyokról. és komor képpel vizsgálgatta a szendvicstorták maradványait. a börtönviselt fekete. akiket az India és Pakisztán közötti háború során megerőszakoltak. aki legfeljebb saját magával tudott beszélgetni. Azok az asszonyok a férjeik szemében már tisztátalanok.Tizenötödik fejezet Dwayne Hoover baj nélkül eljutott az ebédidőig. Az autószalon és az új szálló közötti útburkolat már nem volt gumiasztal. Wayne hátrabaktatott a Holiday Inn mögötti hulladéktárolóhoz. mondta a rádió. Aztán azt hallotta. hol van az igazi Dwayne Hoover. Pedig nagyon úgy fest. – És így tovább. ezt mondta magában: – Ez nem Mr. visszhangozta az utolsó szót. hogy Dwayne Hoover-nek dolgozhasson: megtanult bújócskát játszani Dwayne alkalmazottaival. Hoover. – Tisztátalanok – mondta Dwayne. mely a hallgatók elméjébe véste. Már eszébe jutott a hawaii hét.

sültkrumplit és egy kólát fogyasztott a legújabb Burger Chefjében. Kennedy sohasem járt Midland Cityben.=> Dwayne hamburgert. amelyeknek az egyetlen célja embermilliók elpusztítása volt. Amikor a németek tele voltak ártalmas vegyszerekkel. amely az egész világon népszerű lett. Például az ő idejében egy Németország nevű helyen az emberek egy ideig úgy tele voltak ártalmas vegyszerekkel. mint amelyek most Dwayne-nek kellemetlenkedtek. akit lelőttek. így festett: . Bőven voltak társai az idők során. hogy valóságos gyárakat építettek. John F. de az Egyesült Államok egyik elnöke volt. így festett a zászlajuk: Amikor fölgyógyultak. Az ország elnökeit gyakran lelőtték. egy olcsó és tartós autót gyártottak. => Ami a benne levő ártalmas vegyszereket illeti. Dwayne a legkevésbé sem állt egyedül a történelemben. A merénylők agyát összezavarták az olyasféle ártalmas vegyszerek. kinn a Crestview Avenue-n. Vonatokon szállították oda az embereket. szemben az épülő új középiskolával. Kennedyről neveztek el. amelyet John F. a zászlajuk így festett: Amikor fölgyógyultak. különösen a fiatalok körében.

=> A Burger Chef büfében Dwayne-t egy Patty Keene nevű. amelyeket az apja halmozott föl. A haja szőke volt. úgyhogy az a test. aztán minden egyéb rákban is haldokolt. noha szexuálisan nem vonzották az ilyen fiatal nők. mialatt először vastagbélrákban. Az igazi bogarat" a világegyetem Teremtője.Az emberek „bogárnak" hívták. Patty olyan volt. Ebben az országban elvárták. nagyon lassan fejlődött. A szeme kék. Az emlősök között igen korosnak számított. Az az emlősfaj azonban. Az igazi bogár így festett: A gépi bogarat a németek készítették. aki azért dolgozott. mint az összes hawaii üdülések. amelyhez Patty tartozott. Az emlősök legtöbbje tizenhét éves korára elhülyült vagy meghalt. Patty vadonatúj felnőtt volt. Patty Keene apjának betegsége tízszer annyiba került. mint egy új autó. és Dwayne-nek eszébe jutott . hogy mindenki maga fizessen mindenért. amelyben Patty közlekedett. tizenhét éves pincérlány szolgálta ki. hogy kifizesse a hatalmas orvosi és kórházi számlákat. és az egyik legköltségesebb időtöltés a betegség volt. amelynek még a rádióját sem kapcsolták be. csak most érte el az érettséget. => Dwayne értékelte Patty Keene vadonatúj voltát. amelyeket Dwayne akart szétosztani a hawaii hét végén.

Szép házat. új autót. kicsikém. gyönyörű ruhákat és kényelmes életet adhatott volna Pattynek. mint ahogy Patty kivitte neki a hamburgert. de nemigen használták. Mihelyt elmúlsz tizenhat. nem csak maszlag. és a nőknek ahhoz. Hidd el. A nőknek nagy elméjük volt. így hangzott: A szerelmünk. kicsoda Dwayne.róla egy dalocska. amikor felöntött a garatra. és Patty még sohasem látott ilyen varázserejű személyt közelről. mit gondolnak mások. Patty szíve hevesebben vert. A varázspálca így festett: . Az elméjüknek csak annyit kellett kiderítenie. és aztán ők is ugyanazt gondolták. amit a jó tündér Hamupipőkével. akárcsak a legtöbb nő Midland Cityben. amelyet az apja énekelt néha. mégpedig azért. => Patty Keene szándékosan volt ostoba. hogy valamennyire is kényelemben és biztonságban lehessenek. mert Dwayne pénze és hatalma Patty nagyon sok gondját megoldhatta volna. Dwayne nem tudta. kicsoda Patty. => Patty tudta. Dwayne könnyűszerrel megtehette volna vele azt. És eleget tudott Midland Cityről meg saját magáról ahhoz. méghozzá ugyanolyan könnyen. Rögtön meg is győzlek. Így hát a fönnmaradás érdekében hozzászoktatták magukat ahhoz. hogy soha többé nem kerül ilyen közel a Természetfölöttihez. hogy megértse: lehet. a lehető legtöbb szövetségesre volt szükségük. Patty Keene valóban el is képzelte. és kifizethette volna az összes orvosi számlákat. hogy Dwayne egy varázspálcával elhessenti minden gondját-baját. mert nagy darab lények voltak. hogy gondolkodó gépek helyett egyetértő gépek legyenek. a sültkrumplit meg a kólát. amikor kiszolgálta Dwayne-t. Patty a Természetfölötti jelenlétében volt. mert a szokatlan gondolatokkal ellenségeket lehet szerezni.

Midland Cityben a legtöbb fehér ember bizonytalankodva beszélt. amelyeket nem értettek – azon az alapon. Ráadásul bebeszélték nekik. de hát ott van a képe a hirdetéseiben meg mindenfelé. hogy méltatlanok arra.Patty bátran megszólalt. hogy a többi szegény. igyekezett rövid mondatokat és egyszerű szavakat használni. Meg hát idebenn a többiek is mindjárt mondták. Olyasféle arcátlan kérdéseket tettek föl. => – A fekete emberek ezt nem vették be. így állt ezzel Patty is. ha nem sikerült úgy beszélniük. ha nem tudnak szeretni vagy megérteni régi és távoli emberekről szóló érthetetlen költeményeket. hogy nem értik őket. hogy mentegetőzzék a beszédmódja miatt. Gyakran ösztönözték rá az iskolában is. kinek tetszik lenni. => – Elnézést. hogy beszéljenek vagy írjanak a nyelvükön. és el is várták tőle. befogták a fülüket. mint az első világháború előtti angol arisztokratáknak. úgyhogy tudom. Előjött az echolaliája. Ez azért volt. mert az angoltanáraik az égnek emelték a szemüket. színdarabokat meg regényeket. Mr. hogy csekély ellenszolgáltatásért gürcöljön élete végéig. hogy a lehető legkevesebb kínos hibát kövesse el. Megszokta. Hajlandó volt meglenni természetfölötti segítség nélkül. Amikor be tetszett jönni. Továbbra is az égvilágon mindenféle módon beszéltek angolul. lehetséges-e természetfölötti segítség az ő esetében. Nem voltak hajlandóak olyan könyveket olvasni. így állt ezzel Dwayne is. Hoover. hogy így megszólítom. mint például az Ivanhoe. hogy megtudja. ha nem jól mondom – mondta Patty. tehetetlen és eladósodott férfi és nő társaságában élje le az életét. elbuktatták őket és így tovább. hogy „Mianyavalyának akarnám én óvasni a Két városi! Mianyavalyának?" . csak úgy zsongtak-bongtak! – Zsongtak-bongtak – ismételte meg Dwayne. Azt mondta Dwayne-nek: – Ne tessék haragudni.

A márvány futball-labda így festett: Az amerikai futball küzdőjáték volt. Egy szót sem szólt róla senkinek. Két szemben álló csapat bőrből. Helyhatósági rendeletet hoztak. Patty egy szót sem szólt róla a rendőrségnek. Ugyanabban a félévben veszítette el a szüzességét is. amikor megpróbálta megszerezni a labdát. A rendeletet később eltörölték a rádiók adótornyai miatt. hogy magasabb építményt emeljenek. amelyen az országban mindenkinek hálát kellett volna adnia a világegyetem Teremtőjének. A hálaadó ünnep egy munkaszüneti nap volt. George Hickman Bannisternek volt a legnagyobb sírköve a Kálvária-temetőben. Sok éven át az obeliszk volt a legmagasabb építmény Midland Cityben. . Pattyt áttették az olvasásjavító osztályba. Elég bajuk volt így is. => George Hickman Bannister obeliszkjét közadakozásból építették.=> Patty Keene megbukott angolból abban a félévben. George Hickman Bannistert a hálaadó ünnep napján ölték meg. textilből és műanyagból készült páncélban küzdött a labdáért. => A Bannister Klubházat George Hickman Bannisterről. a tetején márvány futball-labda. Egy Don Breedlove nevű fehér gázszerelő megerőszakolta a területi középiskolai kosárlabda-bajnokság újrajátszott mérkőzése után a megyei sportpályán levő Bannister Klubház parkolójában. amely megtiltotta. amely kínaiakról szólt. A Kereskedelmi Kamara minden második befolyt dollárhoz hozzátett egy dollárt. Ott Az édes anyaföldet olvastatták vele. amikor olvasnia és értékelnie kellett volna az Ivanhoe-t. aki 1924-ben egy középiskolai futballmérkőzésen halt meg. főleg az élelemért. egy tizenhét éves fiúról nevezték el. egy tizennyolc és fél méter magas obeliszk. Ez volt a George Hickman Bannister-törvény. mert az idő tájt haldoklott az apja. amely vasba öltözött férfiakról és az őket szerető nőkről szólt.

legfeljebb az. => A Kálvária-temetőt. leszámítva a Bannister nevű filmszínházat. vajon meddig tart még az echolaliája. hanem két emlékműve is legyen. és emelt egy emlékmüvet. Dwayne azon tűnődött. a város két legnagyobb építményét állítólag azért emelték. De amikor Dwayne Hoover és Kilgore Trout találkozott. öreg középkorú Pontiac-kereskedőnek. de remélem. => De most nem is foglalkoztatta őket. hogy George Hickman Bannistert ifjúsága teljében elragadta a halál. Szigorúan véve azonban csak a sírkő készült kifejezetten az ő tiszteletére. Egy fillérrel sem növelte a költséget. Sokan hitték azt. De azt is csak azért. hogy milyen fiatal. ahol George Hickman Bannister nyugodott. és az avatási ünnepségekre sem tudták előkeríteni őket. Az országban mindenfelé voltak emlékművek. érteni tetszik. mert még nem jelent meg az új telefonkönyv. nem is éppen visszataszító. – Mindenesetre – mondta – nagy megtiszteltetés. hogy vadonatúj volta. hogy George Hickman Bannister sohase merüljön feledésbe. egy sok ezer kilométerre levő jeruzsálemi dombról nevezték el. – Ízlik az étel? – Étel – mondta Dwayne. A klubház amúgy is fölépült volna. De az bizony szokatlan volt. Patty Keene pedig ki akarta deríteni. anyja és Lucy nevű nővére még a sírkő és a klubház elkészülte előtt elköltözött a városból. George Hickman Bannister apja. már senki sem gondolt George Hickman Bannisterre. Dwayne Hoover nem tudta. Nem lehetett Bannistert találni a telefonkönyvben. Máson járt az eszük. . hogy nálunk tetszik ebédelni. elhiggye-e ezt vagy sem. Hébe-hóba valaki megállt. Voltaképpen még a halála idején sem igen volt mit gondolni róla. Nem tudta Patty Keene sem. hogy évezredekkel korábban azon a dombon ölték meg a világegyetem Teremtőjének a fiát. az emberek állandóan rohangásztak. csinossága és nyílt természete sokat ér-e egy ilyen aranyos. A költségvetést már két évvel azelőtt elfogadták. hogy közönséges sorból származó embernek nem egy. A Bannister Filmszínház közben átalakult olcsó bútorok boltjává.=> Amíg az új Mildred Barry Művészeti Központ föl nem nőtt a Cukor-pataknál. hogy róla nevezték el. egy cseppet sem. és tudom. Már hozzátartozói sem éltek a városban. hogy ez se jó kifejezés. mint George Hickman Bannisternek. – Tetszik – mondta Dwayne. => Ez nagyon nyugtalan ország volt.

=> Amikor Dwayne otthagyta Patty Keene-t és a Burger Chef büfét. A képzeletük kötötte az ebet a karóhoz. a nőgyógyászt. Amikor két tábla összeütközik. Patty Keene még nem értesült a nagy hírről. A tetején vörös fény égett. Az állam szene pedig az összeütközésben eltemetett erdőkből képződött. hogy a kutyájának folyton verekednie kell. Rájöttek. Főleg ez volt az oka annak. – Magának sem csináltunk külön. a Pontiac-kereskedőt. amiatt. kivéve. hogy a kontinens egy hatvan-hetven kilométer vastag tábla tetején ül. hogy a felesége lefolyótisztítót evett. – Külön – mondta Dwayne. Egy képeslapot olvasgattam. a tábla pedig olvadt masszában úszkál. => Mellesleg a földi tudósok kevéssel korábban lenyűgöző fölfedezést tettek arról a kontinensről. gépezetekről vagy egyéb mérhető dolgokról beszéltek. Patty a rengeteg új és használt autóra gondolt. Kilgore Trout sem. Nyolcszor olyan magas volt. utazásról. Midland Cityben nem sokat számított. Patty fölbámult a WMCY rádióállomás tornyára. mindenki továbbra is rendületlenül azt képzelte. => West Virginia állam hegyei például akkor lökődtek föl. hogy a legtöbb ember mit mond. mert nem tudja a farkát csóválni. Sírni szeretett volna Dwayne ráncos arca miatt. hogy mit mond Dwayne. hogy senki sem változott meg különösebben egyik napról a másikra. Mindezt mindenki jól tudta Dwayne-ről. Én is csak tegnapelőtt tudtam meg. A tévében egy csoport . A többi kontinensnek is mind megvan a maga táblája. amely Dwayne Hooveré volt. nehogy nekimenjenek a repülőgépek. a lemorzsolódott középiskolai tanulót. és közben szólt a tévé. hogy Midland Cityben az emberek olyan lassan vették észre az elmebajt ismerőseiken. Nem értesült róla Dwayne sem. ha pénzről. hogy az illető megfelel a várakozásnak. a gázszerelőt. Mindezt jól tudta Dwayne-ről. Minden személynek tisztán körvonalazott szerepet kellett eljátszania – a fekete embert.– Ezt kapja mindenki más is – mondta Patty. Patty Keene-nek meggyőződésévé vált. hogy fiatal testével. építményekről. amikor beszállt a bemutató autójába és elhajtott. merészségével és vidámságával boldoggá tudná tenni Dwayne-t. mint George Hickman Bannister sírköve. A képzeletük súlyos lendkerék volt a félelmetes valóság rozoga gépezetében. Évek óta nem számított sokat. => Nem sokat számított. Az volt a legmagasabb építmény Midland Cityben. amelyen Patty állt. Ha valaki egy idő múlva az ártalmas vegyszerek vagy más miatt nem felelt meg a várakozásnak. hegyek születnek. ami mind Dwayne-é. amikor Afrika egy hatalmas darabja Észak-Amerikának ütközött. hogy a fia homoszexuális.

aki megerőszakolta Patty Keene-t.tudós azt mondta. a gázszerelőnek. és például Japán meg San Francisco irtózatos veszélyben van. Nyuszinak pontosan átlagos méretű volt a hímvesszője. hetvenegy centiméteres derékbősége és kilencvenhat centiméteres mellbősége volt. hatvanhat centiméteres derékbősége és nyolcvanhat centiméteres mellbősége volt. Dwayne néhai feleségének kilencvenegy centiméteres csípőbősége. Cyprian Ukwende. geoló-giailag szólva. Dwayne autószalonja vezetőjének tizenkettő egész héttized centiméter hosszú és öt egész négytized centiméter átmérőjű volt a hímvesszője. és nem is tudott róla. Dwayne fiának. hogy megítélhesse. Kilencvenkilenc . Azt is mondták. hogy az úszó. Már be tudják bizonyítani. tizennégy egész kilenctized centiméter hosszú és négy egész nyolctized centiméter átmérőjű hímvesszője volt. akivel életében dolga volt. nem rendelkezett kellő tapasztalattal ahhoz. Don Breedlove-nak. Az a néhány nő. amikor Dwayne feleségül vette. mert arrafelé mennek végbe a leghevesebb összeütközések és őrlődések. a fekete nigériai orvos hímvesszője tizenhét egész öttized centiméter hosszú és négy egész négytized centiméter átmérőjű volt. hogy továbbra is folytatódnak a jégkorszakok. => Dwayne Hoovernek mellesleg szokatlanul nagy hímvesszője volt. Ez volt a centiméter: Harry LeSabre-nak. A kilométeres vastagságú gleccserek. átlagosak-e Dwayne méretei: A világátlag tizennégy egész kilenctized centiméter hosz-szúság és három egész nyolctized centiméteres átmérő volt vérrel telt állapotban. továbbra is úgy járnak föl-le. mint az ablakredőnyök. de csak három egész kéttized centiméter átmérőjű. egymást őrlő táblák elmélete már nemcsak elmélet. összeütköző. Dwayne hímvesszője vérrel telt állapotban tizenhét egész nyolctized centiméter hosszú és öt egész négytized centiméter átmérőjű volt. Kilgore Trout hímvesszője tizenhét egész nyolctized centiméter hosszú volt. => Patty Keene-nek nyolcvanhat centiméteres csípőbősége.

de azt tudom. Dwayne megkérdezte egy fehér munkástól. A világon a legnagyobb hímvessző negyvenkettő egész kilenctized centiméter hosszú és öt egész héttized centiméter átmérőjű volt. Mindegyik munkás fehér volt. Dwayne nevelőanyjának. Estére Patty összeszedi annyira a bátorságát. különösen így echolaliásan nem. a lány viszont a legkevésbé sem feledkezett el róla. . hány lóerős a gép. amikor Midland Cityben szinte minden kubikosmunkát fekete emberek végeztek. Dwayne kisfiú korában ez itt mind mezőgazdasági terület volt. Megkönnyebbülten észlelte. Belelépett a sárba. Francine Pefkó-nak a csípőbősége kilencvennégy centiméteres. Dwayne tehát belerugdosott egy kis földet a pincének kimélyített gödörbe. – Úgy hívjuk. de Dwayne nem fogja fölvenni a telefont. hatvanegy centiméteres a derékbősége és nyolcvannégy centiméteres a mellbősége. megbámulta a hatalmas földmunkagépet. Addigra már a megyei kórház párnázott cellájában lesz. a derékbősége hetvenhat centiméteres. hogy hívjuk – felelte a munkás. Beleköpött. A gép most mozdulatlanul állt. – Nem tudom. Ezzel arra az időre utalt. nyolcvanhat centiméteres volt a csípőbősége. => Dwayne tehát távozott a Burger Chef büféből. és letörölte. a sár leszopta a lábáról. – Hogy hívják? – kérdezte Dwayne. Francine egyedül is tökéletesen elboldogult. amikor meghalt. => Az Egyesült Államokban a legnagyobb hímvessző harmincöt egész hattized centiméter hosszú és hat egész háromtized centiméter átmérőjű volt. amikor lefolyótisztítót evett. hogy fölhívja telefonon Dwayne-t. Rászáradt a sár. Nem sietett vissza az autószalonba. Dwayne a kezével kiásta a cipőt.centiméteres volt a csípőbősége. a mellbősége kilencvenkilenc centiméteres volt. Dwayne titkárnőjének és szeretőjének. és elment az új középiskola építkezésére. A kékbálna nevű tengeri emlős hímvesszője kétszáznegyvennégy centiméter hosszú és harmincöt centiméter átmérőjű. Dwayne odébb baktatott. amely előzőleg megtisztította a terepet és kiásta a pince helyét. Itt almáskert állt. hány lóerős. százniggeres gép – mondta a munkás. hetvenkilenc centiméteres a derékbősége és kilencvenhat centiméteres a mellbősége. => Dwayne már rég elfeledkezett Patty Keene-ről. Beleragadt a jobb cipője. Aztán nekitámaszkodott egy öreg almafának. hogy múlóban van az echolaliája. nem volt szüksége Dwayne tanácsaira. Dwayne jól megnevelte. amíg fölhúzta.

úgyhogy a hímvessző kemény lett és merev. különösen most. aki minden füttyentésre el tud veled rohanni – mondta Francine. magányosság esetére. mint egy eldugult kerti locsolócső. amit olvashat vagy amin elgondolkodhat. Állóképek voltak benne a filmekből. és megkérte Glória Browningot. és menjünk át Shepherdstownba a Minőség Motelba! => Francine Pefko hajlandó volt elmenni Dwayne-nel a Minőség Motelba. – Azt szeretném. Az erekciós központ összeszűkítette a Dwayne hímvesszőjében levő hátsó vénát. hogy ebben a pillanatban kerekedjünk föl. Két hónappal azelőtt kapta.. úgyhogy a vér rendesen be tudott menni. és az echolaliája miatt mindenkit került. de még mindig nem dobta ki. Visszament a vevőszolgálathoz. amilyeneket Kilgore Trout látott New Yorkban. és plusz centiméterekkel örvendeztetheti meg feleségét vagy kedvesét. hogy megteszed! – Megígérem – mondta Francine. – Francine. Bement a belső irodájába. hogy egy kis időre vegye át a helyét. Így hát Dwayne fölhívta a telefonon Francine Pefkót. Az erekciós központ ellazította Dwayne hímvesszőjében az apró artériákat is. – Te kellesz. Dwayne leküzdötte az echolaliáját. kötelessége is. amit eddig még soha. El akartak adni neki egy élethű gumihüvelyt is. A brosúra olyan filmeket is ajánlott. amely gumiból készült hímvesszőnövelőt ajánlott. mert az ő íróasztala volt az autószalon idegközpontja. – Neked valami dilis bakfis kéne. de ki már nem..=> Dwayne Hoover egyszer postán kapott egy hirdetést. hogy Dwayne olyan lehangoltnak és zaklatott-nak rémlik. ígérd meg. => Dwayne körülbelül délután kettőkor ment vissza dolgozni. Kezébe akadt a brosúra. és ettől megtelt vérrel a Dwayne hímvesszőjének jó részét kitevő szivacsos szövet. az ottani fehér pénztárost. Úgy gondolta. biztatta a hirdetés. Ráhúzhatja az igazi hímvesszőjére. – Akkor szépen vársz egy kicsit – mondta Francine. .? – szólt Dwayne. pedig Francine csak négy méternyire volt tőle. mely a hímvesszőnövelőt és a magányosság elleni gumihüvelyt ajánlotta. De nem hagyhatott egyszerűen ott csapotpapot. – Nekem nem kell dilis bakfis – mondta Dwayne. – Olyasmit kérek tőled. – Tessék. A képek hatására a Dwayne agyában levő szexuális izgalmi központ idegi impulzusokat küldött le a gerincében levő erekciós központba. összevissza turkált az íróasztal fiókjaiban. keresett valamit.

Alig egy hónapja vették ki a mehet. A karácsonyi mulatságot az új Holiday Innben tartották. megteszek bármit. nem akarja átvenni az idegközpontot. a „Pionírfalu" Nemzeti Park bejáratával szemben levő Ramada Innben. => Francine íróasztala fölött a falon tábla lógott.Glória nem akarta. miután kontár módon magzatelhajtást végeztek rajta az 53-as müút mellett. A tábla pontosan meghatározta Francine valós helyzetét. így festett: Glória azt mondta. Ennek a férfinak felesége és három gyermeke volt. – Nem akarok átvenni semmit – mondta. hogy öngyilkos legyek – mondta –. Francine pedig a saját vörös GTO-jába. az a fehér gázszerelő. amire kérnek. Volt itt egy kissé meghökkentő egybeesés: az elpusztított magzat apja nem volt más. Az emberiség szolgálatában. úgyhogy nekem mindegy. hogy ne hívják föl a figyelmet a viszonyukra. mint Don Breedlove. aki megerőszakolta Patty Keene-t a Bannister Klubház parkolójában. A hátsó lökhárítóra ragasztott matricán ez állt: . Dwayne megint egy bemutató autóba ült. – Nincs elég merszem. => Dwayne és Francine külön indult el Shepherdstownba. A GTO a Gran Turismo Omologato rövidítése volt. amelyet tréfás ajándékként kapott az autószalon tavalyi karácsonyi mulatságán. => De azért mégis átvette Francine helyét.

ahová a férfiaknak kellett bedugniuk jóval nagyobb húshengerüket. hogy tetszése szerint akárkit el tudjon csábítani. hogy az élvezetük nyitja a csikló. A csiklóról szóló írásokban olvasott arról a veszélyről is. mindig mindent megtett az uráért. hanem törődjenek többet a nők élvezetével. ahogy a zárban átbillennek a peckek. Kilgore Trout kitalált neki egy Ralston Valentiné nevű fiút. Így hát miközben Dwayne a Minőség Motel felé hajtott. Ez nem lepte meg Dwayne-t.Francine-től rendes dolog volt. Az utóbbi időben például a nemi közösülésről szóló cikkeket és könyveket olvasott. Darlene javaslatára írta meg. A nők azt követelték. Mindig ilyen rendes dolgokat csinált. Ő azonban nem volt . mindig mindent megtett Dwayne-ért. Darlene azt mondta. Jimmy Valentiné kasszafúró volt. hogy pontosan a megfelelő mértékben fog Francine csiklójával foglalkozni. és a tudósok igazat adtak nekik. hogy a férfi esetleg túl sokat foglalkozik vele. vagyont kereshetne egy disznó könyvvel. Az országban szexuális forradalom zajlott. hogy Francine már azt mondta. Érzékeny tapintásával a világon minden páncélszekrényt ki tudott nyitni. így hát Trout megírta a Jimmy Valentine fiái. Dwayne apróságokkal próbálta viszonozni. aki azt mondta. mert megérezte. amely aprócska húshenger volt a fölött a lyuk fölött. Azt mondták. hogy milyen fontos a csikló a szeretkezésben. hogy többet foglalkozzanak a csiklóval. ezért hiperér-zékeny lett a tapintása. Ralston Valentiné szintén lesmirglizte az ujjai hegyét. A második felesége. ugyanúgy. a hősnek úgy kell értenie a nőkhöz. hogy a nemi közösülés során a férfiak ne csak magukra gondoljanak. Jimmy Valentiné híres kitalált személy volt egy másik író könyveiben. ahogy Kilgore Trout híres kitalált személy az én könyveimben. Dwayne túl sokat foglalkozik vele. A férfiaktól elvárták. hogy fölragasztotta a matricát az autójára. és Dwayne az elmúlt időben sokkal többet foglalkozott Francine csiklójával. reménykedett. A másik író könyveiben Jimmy Valentiné lesmirglizte az ujjai hegyét. => Kilgore Trout egyszer írt egy kisregényt arról. annyira.

Robert Pefko hivatásos tiszt volt a hadseregben. – Eddig még sohasem szeretkeztünk délután – mondta Francine. Mióta Dwayne felesége lefolyótisztítót evett. kénytelen leszek megmondani: „Nézzék. és folyton megszegtem az ígéretemet. és Trout kisregényében Ralston Valentiné végül a női szavazatoknak köszönhetően az Egyesült Államok elnöke lett. Rendes szokása volt.. És így tovább. – Olyan feszültnek éreztem magam – mondta Dwayne. – Dwayne hanyatt feküdt. Aztán helyesbítette magát: – Tudom. szeretőiket. hogy sohasem vallók szerelmet. => Francine követte Robertet West Pointból a Fort Bragg-i ejtőernyős iskolába. amikor megkérdezik tőlem. A West Point-i akadémián végzett. Dwayne teste is. A hímvesszője tizenhat egész öttized centiméter hosszú volt és négy egész nyolctized centiméter átmérőjű. Most szunnyadt. egy katonai főiskolán.kasszafúró. ne is törődj vele. akit szerettem. mi rosszat tettem idelenn. – Annyira szeretlek! – mondta Francine.. hogy nem mondom. Megígértem. ahol Róbert a hadsereg költségén elvégezte az antropológia szakot. . A kezét összefonta a feje alatt. aztán vissza West Pointra. – Most már jobb? – Igen. ahol Róbert három évig tanított a társadalomtudományi tanszéken. hogy tízezrével a rabszolgái lettek. amely fiatal férfiakból tébolyult gyilkosokat készített háborús célokra.. Francine teste nagyon szép volt. A bokáját keresztbe tette. Az ágynak vízzel töltött matraca volt. érzéki nő. de ezt az ígéretet egyszerűen képtelen vagyok megtartani! – A helyzet így állt: Dwayne egyezséget kötött vele. aztán Dél-Koreába. majd a Pennsylvania Egyetemre. aki hetente csak kilencvenhat dollár tizenegy cent nettó bért vitt haza. Nagy fütyköse keresztben feküdt a combján. megígértem. hogy közösülés után szusszanásokkal kommunikált. A szusz-szanások mindegyikének megnyugtató jelentése volt: „Ugyan. => Dwayne és Francine szeretkezett egyet a Minőség Motelban. hogy soha egyikük sem beszél szerelemről. Utána egy darabig ágyban maradtak. amely a katonák boltja volt. Dwayne most szusszantott. – Tudom – mondta Francine. Otthagyták érte a férjeiket. egy vietnami háborúban vesztette el a férjét. Dwayne soha többé nem akart szerelemről hallani. Túl fájdalmas téma volt.. ahol Róbert egy kantint vezetett. Robert Pefkót. – Az utolsó ítélet napján – mondta Francine –." Ez a nemeslelkű. mint egy szafaládé. Ralston olyan jól tudta a nőket az ízlésük szerint simogatni. ígértem valamit egy férfinak. nem te vagy a hibás".

hogy a kutyák nem tudták kiszagolni.Azután Francine követte Robertet Midland Citybe. Málnaillat áradt a levegőben. ha véletlenül hozzáért valaki. nem volt a városban más katonaember. Az üveg tolóajtón át kiláttak a beton teraszra és a vaskorlátra. A robbanócsapda könnyen elrejthető robbanó szerkezet volt. amely fölrobbant. Nem sokkal később Dwayne felesége lefolyótisztítót evett. => – Sajnálom a férfiakat – mondta Francine a Minőség Motelban. hogy onnét még senki sem szökött meg? – Igaz – mondta Dwayne. ahol az őrök mind fehérek. én is fáradt és ideges volnék. Szerintem Isten azért teremtette a nőket. amely így festett: . ahol Robert irányította egy új típusú robbanócsapda gyártását. és legyen. Őszintén beszélt. így hát szert tettek első civil barátaikra. azon túl a 103-as útra. Francine munkát vállalt Dwayne Hoovernél. hogy kitöltse napjait és kiegészítse férje fizetését. Azzal szagosították a motelben használt fertőtlenítő és csótányirtó szert. => – Mikor használták utoljára a villamosszéket? – kérdezte Francine. Olyan sokat kockáztatnak. – Nem csodálom. Az új típusú robbanócsapdának az volt az egyik előnye. a foglyok majdnem mind feketék voltak. – Semmi pénzért nem lennék férfi. hogy fáradt vagy és ideges – folytatta Francine. hogy a férfiak időnként elengedhessék magukat. – Igaz – kérdezte –. – Ha férfi volnék. Dwayne szusszantott egyet. Az idő tájt a különféle hadseregekben kutyákat képeztek ki a robbanócsapdák kiszaglászására. De aztán Robertet elküldték Vietnamba. azon túl pedig a Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet falára és tetőire. => Amikor Robert és Francine Midland Citybe került. – Francine nagyon is elégedett volt a dolgok ilyen állásával. aki babusgatja őket. A börtön pincéjében álló szerkezet felől érdeklődött. olyan keményen dolgoznak! – A motel első emeletén voltak. Robertet pedig testzsákban hozták haza. Francine a börtönön mélázott.

akárhol történt is az országban.A szerkezet emberek megölésére szolgált. Dwayne és Francine megpróbált visszaemlékezni a legutóbbi elektromos kivégzésre. hogy hogyan készül a hidrogénbomba. aztán ő meg a nő. A férfi jóképű volt és érzéki. hogy újra népszerűek lesznek. akiknek sok pénzük volt. hazaárulás miatt. A jelek szerint elképzelhető volt. akit a férfi igazán szeretett. megölték az öregasszonyokat a pénzükért. amikor a Kereskedelmi Kamara tagjai néhány éve látogatást tettek a börtönben. Több elektromosságot vezettek át az embereken. Dwayne Hoover kétszer látta. akit Dwayne személyesen ismert. amely megmaradt a fejükben. akit igazán szeretett. de hagyományos értelemben csinosnak nem . => Dwayne azon törte a fejét. Emlékeztek egy férfi és egy nő kettős kivégzésére. s egymás után csábította el a csúnya öregasszonyokat. A nő. aztán pedig amikor a szerkezetet használták is egy fekete ember ellen. fiatal volt. A kivégzések egy ideje népszerűtlenné váltak. Emlékeztek egy házaspár kettős kivégzésére. A pár állítólag elárulta egy másik országnak azt a titkot. hogy mikor volt utoljára kivégzés Shepherdstownban. mint amennyit a testük elbírt. egyszer. akik szeretők voltak.

lehetett mondani. Kétszázhúsz kilót nyomott. Francine hangosan tűnődött, hogy vajon egy sovány, jóképű fiatalember mit szerethet egy olyan dagadt nőn. – Kinek a pap, kinek a papné – mondta Dwayne. => – Tudod, mi jár az eszemben? – kérdezte Francine. Dwayne szusszantott. – Az, hogy milyen jó hely volna ez itt egy Sanders-féle Csirkebüfének. Dwayne ernyedt teste úgy összerándult, mintha minden izmát lecsöppentették volna citromlével. Elmondom, mi volt a baja: azt akarta, hogy Francine a testéért-lelkéért szeresse, ne a sok pénzéért. Most azt hitte, Francine arra céloz, hogy vehetne neki itt egy Sanders-féle Csirkebüfét. A Sanders-féle Csirkebüfék sült csirkék áruba bocsátására szolgáltak. A csirke repülésre képtelen madár volt. így festett:

Az eljárás az volt, hogy a madarat megölték, kitépték az összes tollait, levágták a fejét meg a lábát, kikaparták a belső szerveit, aztán darabokra szabdalták és darabokban megsütötték, majd betették egy fedeles zsírpapír dobozba, ahol végül így festett:

=> Francine, aki eddig igen büszke volt arra, hogy mellette Dwayne elengedi magát, most restellkedett, hogy megint feszültséget keltett benne. Dwayne olyan merev volt, mint egy vasalódeszka. – Jaj, Istenem – mondta Francine –, most mi a baj ? – Ha ajándékot akarsz kunyerálni – mondta Dwayne –, akkor tedd meg azt a szívességet, hogy nem rögtön szeretkezés után hozod szóba! Válasszuk szét a szeretkezést és az ajándékozást, jó? – Nem tudom, miről beszélsz – mondta Francine. –Nem kértem tőled semmit. Dwayne kegyetlen gúnnyal, fejhangon majmolta: –„Nem tudom, miről beszélsz. Nem kértem tőled semmit" – ismételte. Most körülbelül olyan barátságosnak és nyugodtnak látszott, mint egy összetekeredett csörgőkígyó. Természetesen az ártalmas vegyszerei kényszerítették rá, hogy ilyennek látsszék. Az igazi csörgőkígyó így festett:

A világegyetem Teremtője csörgőt tett a farkára. A Teremtő egyúttal olyan elülső fogat adott neki, amely halálos méreggel tele fecskendő volt. => Néha nem egészen értem a világegyetem Teremtőjét. => A világegyetem Terem tője egyebek között föltalált egy mexikói bogarat, amely vaktölténnyé tudta alakítani a hátsó felét. Föl tudta robbantani a saját fingját, és a lökéshullámmal terítette le a többi bogarat. Becsületszavamra – a Diner s' Club Magazine különös állatokról szóló cikkében olvastam róla! => Így hát Francine lemászott az ágyról, hogy ne kelljen megosztania a látszólagos csörgőkígyóval. Meg volt rendülve. Egyre csak azt hajtogatta: – De hát a kedvesem vagy! De hát a kedvesem vagy! – Ez azt jelentette, hogy hajlandó mindenben egyetérteni Dwayne-nel, megtenni érte bármit, akármilyen nehéz vagy undorító is, kitalálni neki mindenféle jót, amit észre sem vesz, szükség esetén meghalni érte és így tovább. Francine valóban így próbált élni. Elképzelni sem tudott jobbat, így hát összeomlott, amikor Dwayne tovább komiszkodott. Dwayne azt mondta, hogy minden nő kurva, és minden kurvának megvan a maga ára, és Francine ára egy Sanders-féle Csirkebüfé költsége, amely jócskán meghaladná a százezer dollárt, ha számításba veszik a megfelelő parkolási lehetőséget, a külső világítást meg a többit, és így tovább. Francine habogva-zokogva azt felelte, hogy ő álmában sem akarta magának a Csirkebüfét, hogy ő Dwayne-nek akarta a Csirkebüfét, mint ahogy ő mindent Dwayne-nek akar. Egy-két szavát meg lehetett érteni. – Arra gondoltam, milyen sokan jönnek ide meglátogatni a börtönben levő

milyen alávaló tud lenni a férfi. Harry LeSabre jómódú volt. hogy értelmesen gondolkodhassak szélesre tárt pumákról meg hasonlókról. néha azt a választ kapták. hogy niggerlebujt nyissak? – förmedt rá Dwayne. Szinte olyan volt. te tényleg megváltoztál. Sok hasonló pénzvarázslat folyt. – Azt mondta. Ujjai kalitkába fonódtak a szája körül. megváltoztál! – Talán itt is volt az ideje – mondta Dwayne. hogy a gólya hozza őket. hogy a második lehetett Dwayne közeli ismerősei közül. – Soha életemben nem éreztem még ilyen jól magam! – És így tovább. Közben a motelszoba panelfaláig hátrált. a szája elé kapta a kezét. értékpapírokat. => Ugyanebben a pillanatban Harry LeSabre is sírt. Dwayne – mondta –. – Szóval azt akarod. és a varázsvesszejével megle-gyintett volna bizonyos kötvényeket. Akik ilyet mondtak a gyermeküknek. Az évek során okosan és szerencsésen fektette be a pénzét az értékpapírpiacon. a gyermek még fiatal ahhoz. – Harry LeSabre-nak igaza volt – mondta Francine. pedig közben egyszerűen csak hevertek egy páncélszekrény teljes sötétségében és némaságában. így hát Francine-t érte az a megtiszteltetés. Amikor a gyermekek azt tudakolták. Grace elnyújtózott egy díványon az ágy közelében. körülbelül feleakkora. Vékony szivart szívott gólyalábból készült szipkán át. A tipikus példány nagyjából így festett: . A fejére húzta a bíbor bársonytakarót. A születési értesítéseken. honnét lesznek a kisbabák. karikatúrákon és hasonlókon ott is voltak a kisbabákat hozó gólyák képei. Ahogy múlt az idő. mint egy Bermuda-vészmadár. mintha valami kék tündér röpködött volna a haldokló bolygónak azon a részén. az ágyban feküdt. hogy a feketék mennyire szeretik a sült csirkét – mondta. aki rájött. Annak idején például száz Xerox-részvényt vásárolt részvényenként nyolc dollárért. Otthon volt. A gólya egy jókora európai madár volt. hogy láthassák őket a gyermekek. és eszembe jutott. részvényeket.rokonaikat. a részvények értéke a százszorosára nőtt. És így tovább. és hogy a legtöbbjük fekete. => Harry felesége. – Jaj. Harry LeSabre természetesen Dwayne autószalonjának transzvesztita vezetője volt. azok úgy érezték. megváltoztál – mondta Francine. Istenem.

elveszített. Harry az utóbbi években lanyhulni kezdett. A férjéé harminchat. – Ide hallgass – mondta Grace –. hányszor élvez el havonta? – Nem tudom – mondta Harry párás sátrában. beleszámítva a házassága utolsó éveit is. kettő egész egynegyed volt. => Grace LeSabre megvetését juttatta kifejezésre Dwayne Hoover jóindulata iránt. amennyire tudom. melyet férje. Grace majdnem eltalálta: – Másfélszer! – mondta. Számos egyéb dolog között ez is oka volt annak. – Szarok Midland Cityre! Adjuk el azokat a rohadt Xerox-részvényeket. hogy most elfogta a pánik. aki addig hírét sem . Hittek is nekik. hogy olyan nőt vett el. – Szarok Dwayne Hooverre – mondta. a fehér emberek között egész Midland Cityben csak nekünk van valamirevaló nemi életünk! Nem te vagy a perverz. és vegyünk egy lakást Mauin! – Maui a Hawaii-szigetek egyike volt. hanem Dwayne Hoover! Mit gondolsz. Dwayne havi elélvezési átlaga az elmúlt tíz évben.Dwayne Hoover és Harry LeSabre kisfiú korában látott ilyen képeket. úgymond. Az ő havi átlaga ugyanebben az időszakban nyolcvanhét volt. – Úgy félt a szextől – mondta –. Grace harsány megvetéssel nyilatkozott Dwayne házasságáról is. Széles körökben földi paradicsomnak tartották.

=> – Nem hallja a rénszarvas? – kérdezte Harry. hogy Francine Sanders-féle Csirkebüfét akarna magának. nagy. hogy senki fekete ne sértődjön meg. hogy a súlyos városi feketeproblémáról úgy beszéljenek. Könyörgött. vegyünk egy lakást Mauin. – Muszáj beszélnem valakivel – mondta Dwayne. hogy elkezdődjék a vadászidény a rénszarvasokra. – Szarok a rénszarvasra – mondta Grace. A fehérek már szinte semmi hasznát nem vették a fekete embereknek – kivéve a gengsztereket. ha véletlenül meghallja. Előbb-utóbb el kellett kezdődnie.hallotta. – Ide hallgass. – Nemcsak te – mondta Francine. A rénszarvasok azonban egyre csak szaporodtak. – Végül bele is pusztult – mondta Grace. Lehetővé tette. várták. a rénszarvas nem hallja. Szó volt arról is. hogy egy pillanatra is megfordult a fejében. fekete lények. => A rénszarvas-probléma lényege a következő volt. Ez volt a titkos szavuk általában is a fekete emberekre. és elmegy a kedvük a szaporodástól. kábítószert és bútorokat árultak nekik. ha mégis neszét veszi! – És így tovább. – Anyucival nyugodtan beszélhetsz. Elismerte Francine ernyedetlen önzetlenségét. – Ez itt a világegyetem seggluka. . és a mellén ringatta Dwayne fejét. hogy csak szorítsa magához. és aki garantáltan belepusztul. => Dwayne ártalmas vegyszerei időközben a Francine iránti gyűlölködését szánalmas kiszolgáltatottsággá változtatták. ha akarsz – mondta Francine. Tűnjünk el innét. és sokuk igen rossz természetűnek mutatkozott. Náluk sok-sok állványon sorakoztak a géppisztolyok és automata sörétes puskák. Minden hónapban kaptak egy kisebb összeget. hogy ne kelljen lopniuk. akik használt autókat. aki most a távoli konyhában tevékenykedett. én komolyan beszélek! – mondta Grace a férjének. Mindenütt ott voltak ezek a haszontalan. vagy a Fekete Párduc Szemlét olvassa. és a változatosság kedvéért próbáljunk meg élni! Így tettek hát. Aztán hozzátette: – Nem. – A rénszarvas alszik – mondta Grace –. hogy ő Anyuci. hogy szinte ingyen kapjanak kábítószert –amitől közönyösek és derűsek maradnak. Bocsánatát kérte azért. Úgy értette. – A rénszarvas volt a titkos szavuk a cselédlányra. amit Francine meg is tett. – Olyan zavarodott vagyok – mondta Dwayne. Midland City és Midland megye rendőrsége főleg fehér emberekből állt.

nem tehetek róla. .– Mondd meg. ahol mindez a gyötrés folyt. mi az élet értelme! – kérlelte Dwayne az illatos kebleket. Aztán akadozva mesélni kezdett Francine-nek arról a látogatásról. kettétörték a főtengelyeket és kardántengelyeket. – Amit csak nem szabad megtenni egy kocsival. hogy kiderítse. – Íme. mi állt annak az épületnek a bejárati ajtaján. hogy a felesége lefolyótisztítót evett. szinte kenés nélkül járatták magas fordulatszámon a motorokat. az abszolút nulla fok közelébe hűtötték a műszerfalakat és így tovább. ezt a feliratot látta Dwayne: – Ahogy megláttam azt a feliratot – mondta Dwayne –. – Azt csak az Isten tudja – mondta Francine. – És soha nem fogom elfelejteni. mindössze három hónappal azután. mennyit bír ki egy ember tönkremenés nélkül. sódert zúdítottak a szélvédőkre. mondta. gyökerestől szaggatták ki a sebességváltók karját. – Végigvittek minket mindegyik kutatórészlegen –kezdte. A Pontiac tudósai fölgyújtották a kárpitokat. a M ichigan állambeli Pontiacban tett. amelyet a General Motors cég Pontiac-részlegének központjában. A legnagyobb hatást az a rész tette rá. eszembe jutott. sőt teljes autókat. azt ezek mind megtették – mondta Dwayne Francine-nek. ahol laboratóriumok és szabadtéri próbapályák egész során tettek tönkre különféle alkatrészeket. vajon nem azért küldött-e Isten a Földre. frontális ütközéseket rendeztek. napokon át percenként százszor kinyitották és becsukták a kesztyűtartókat. => Dwayne egy darabig hallgatott.

=> – Eltévedtem – mondta Dwayne. Új emberre van szükségem! – Mint például? – Nem tudom – mondta Dwayne. amiket az orvosok szoktak mondani – mondta Dwayne. – Igazad van! A Fesztivál talán egészen új színben mutatja majd meg nekem az életet! – mondta. és belemarkolt a nő puha karjába. Az eszköz. új emberektől! Már mindent hallottam. Mind egyformák – mondta Dwayne. Ez nagy hiba volt. – Minden mással megpróbálkoztam már – mondta Dwayne. harmonikás alagút volt. – Nem akarsz orvoshoz menni? – kérdezte Francine. – Olyanokkal eddig még sohasem beszéltél. olyan keményen dolgoznak. amit Midland City valaha mondott és valaha mondani fog. mint mások. Talán közülük valakivel kellene elbeszélgetned. – Mi van azzal a sok festővel meg íróval meg zeneszerzővel. Fölragyogott az arca. – Arra való – mondta Francine. A Galaxie volánjánál egy kereskedelmi utazó ült. Gumírozott vászonból készült. => Kilgore Trout. – Elmehetnénk egy másik városba. aki most a városba jön? – kérdezte. Ők nem úgy gondolkodnak. Nem akarsz aludni egy kicsit? – Nem tudok aludni – mondta Dwayne –. amíg választ nem kapok néhány kérdésre. rakodás közben körülfogta a teherautók hátulját. – Fáradt vagy – mondta Francine. Bólintott. időközben egy Ford Galaxie utasa lett. – Valakinek kézen kell fognia és kivezetnie a vadonból. – talán egy Mars-lakóra. aki nyugatra. amellyel kereskedett. – Használd ki! – Ki is fogom! – mondta Dwayne. – Nem akarom hallani azokat a dolgokat. – Valami vadonatúj emberrel szeretnék beszélni. – Miért is ne lennél fáradt? Olyan keményen dolgozol! Sajnálom szegény férfiakat. – Új dolgokat akarok hallani. egyre csak nyugatra tartott. Francine – mondta. – Mind ugyanilyen. amely így festett működés közben: . Francine-nek támadt egy ötlete.

amelyeknek a gyártói nem engedhetik meg maguknak. Úgy hajtott. A Galaxie most száznegyvenhét kilométeres óránkénti sebességgel haladt. és én választom ki. hogy saját ügynököket tartsanak. Nem a termékek árulnak engem –mondta. átmérője belül hét és fél. Az elmúlt évben havonta átlagosan huszonkétszer élvezett el. télen a meleg levegő kiszálljon a szabadba. A hirdetések fölhívják az olvasót. Egy másik bolygón egy reklámiroda sikeres hírverést szervez a földi mogyoróvaj ottani megfelelőjének. A jövedelme és az életbiztosításai lejárati értéke szintén sokkal magasabb volt az átlagosnál. mint az őrült. hogy ilyen vagy . hogy nyáron a hideg. állapítsa meg. – Nem sokan maradtunk szabadok Amerikában! Andy Lieber hímvesszője két és fél centiméter átmérőjű és tizenkilenc centiméter hosszúságú volt.Az eszköz arra szolgált. A Galaxie vezetője nagy kábel. kívül tizenegy centiméter – és így tovább. Andy Lieber volt a neve. Szemlátomást boldog ember volt. => Trout egyszer írt egy regényt A magáé mennyi? címmel. Harminckét éves volt. fehér. mint az országban oly sokan. Tűzoltókészülékeket is árult. hogy mit árulok.és kötéldobokat is árult. Mindegyik hirdetés figyelemfelhívó eleme valamilyen átlag értéke – a gyermekek átlagos száma. – Magam szabom meg a munkaidőmet. Ez messze fölülmúlta az országos átlagot. hogy az épületekben dolgozó emberek ki vagy be tudjanak rakodni a teherautókba anélkül. a férfi nemiszerv átlagos mérete a bolygón – hosz-szúsága öt centiméter. Ő gyártói ügynök. A különféle országos átlagokról szólt. hogy olyan termékeket árul. Ő a maga ura annyiban. és jócskán elhízott. – Én még szabad ember vagyok – mondta. magyarázta.

olyan tekintetben, amiről éppen szó van, ő fölötte vagy alatta van a nagy többségnek. Ezután a hirdetés a tudtára adja, hogy az átlag alatti és az átlag fölötti emberek egyaránt ilyen és ilyen márkájú mogyoróvajat fogyasztanak. Csak éppen azon a bolygón igazában nem mogyoróvaj van. Hanem Sazzvaj. És így tovább.

Tizenhatodik fejezet És a földi mogyoróvaj-evők, Kilgore Trout könyvében, arra készülnek, hogy leigázzák a bolygó sazzvaj-evőit. Ekkorra a Föld-lakók már nemcsak West Virginiát és Délkelet-Ázsiát pusztították el, hanem minden egyebet is. Készen állnak tehát arra, hogy ismét pionír munkát végezzenek. Elektronikus kémkedéssel tanulmányozzák a sazzvajevőket, és megállapítják, hogy számosabbak, büszkébbek és életrevalóbbak annál, hogysem engednének a pioníroknak. Így hát a földiek beszivárognak a sazzvajat hirdető reklámirodába, és meghamisítják a hirdetések statisztikáit. Mindenről olyan magas átlagértéket közölnek, hogy a bolygón mindenki minden tekintetben alacsonyabbrendűnek érzi magát a nagy többségnél. Aztán megérkeznek a páncélozott földi űrhajók, és fölfedezik a bolygót. A bolygólakók csak szórványos, tessék-lássék ellenállást tanúsítanak, mert annyira átlagon alulinak érzik magukat. Aztán megkezdődik a pionír munka. => Trout megkérdezte a boldog gyártói ügynököt, hogy milyen érzés egy Galaxist vezetni, ez lévén a jármű neve. A sofőr nem hallotta a kérdést, és Trout nem ismételte meg. Ostoba szójáték volt, amellyel Trout egyszerre kérdezte azt, hogy milyen érzés az autót vezetni és azt, hogy milyen érzés egy Tejút-félét kormányozni, amely százezer fényév átmérőjű és tízezer mérföld vastagságú. És kétszázmillió évenként egyszer fordul körbe. És körülbelül százmilliárd csillag van benne. Aztán Trout észrevette a Galaxie egyszerű tűzoltókészülékén a márkanevet:

Trout tudomása szerint ez a szó egy holt nyelven azt jelentette, magasabbra. Valamint egy híres költeményben ezt üvöltözte egy kitalált hegymászó, miközben fölfelé haladva eltűnt a hóviharban. Valamint ez

volt a márkaneve azoknak a faforgácsoknak, amelyeket csomagoláskor a törékeny tárgyak védelmére használtak. – Miért adja valaki az Excelsior nevet egy tűzoltókészüléknek? – kérdezte Trout. A sofőr vállat vont. – Biztosan tetszett a hangzása. => Trout kinézett a tájra, amely összemosójdott a szeme előtt a száguldásban. Meglátott egy táblát, így festett:

Így hát most már igazán közel került Dwayne Hooverhez. És, mintha a világegyetem Teremtője vagy valamely más természetfölötti hatalom föl akarta volna készíteni erre a találkozásra, Trout hirtelen kedvet érzett, hogy átlapozza saját könyvét, mely a Nem titok többé címet viselte. Ez volt az a könyv, amely nemsokára tébolyult gyilkossá teszi Dwayne-t. A könyv alapgondolata az volt. hogy az élet a világegyetem Teremtőjének kísérlete. A Teremtő egy új fajta lényt akar kipróbálni, mielőtt elhelyezi a világegyetemben. Ez a lény képes az önálló elhatározásra. Minden más lény csak teljesen programozott robot. A könyv voltaképpen a világegyetem Teremtőjének levele a kísérleti lényhez. A Teremtő gratulál teremtményének, és elnézését kéri mindazokért a kellemetlenségekért, amelyeket el kellett viselnie. Meghívja a tiszteletére tartandó díszvacsorára a New York-i Waldorf Astoria Szálló Empire-termébe, ahol egy Sammy Davis, Jr. nevű fekete robot fog énekelni és táncolni. => És a díszvacsora után a kísérleti lényt nem semmisítik meg, hanem átszállítják egy szűz bolygóra. Elaltatják, és a tenyeréről élő sejteket metszenek le. A műtét egy cseppet sem fáj.

Éva úgy intézi. hogy Ádám utána álmosnak és ragacsosnak érezze magát. és jót nevet rajta. mit fog kurjantani. a sejtekből egyre bonyolultabb létformák fejlődnek ki. Zihál. hogy „Sajt"? És az Ember csúfondárosan azt feleli: – Mert ahhoz volt kedvem. te ostoba gép! => Íme. nevetgél még egy kicsit. fölhorzsolja a lábszárát. ezért ilyenkor az Ember beleveti magát egy hegyről lezúduló patak jeges vizébe. Néha belegázol Évájába. A Teremtő sohasem tudja. Trout nem adott rendes nevet a kísérleti teremtménynek. Ahogy telnek-múlnak az eónok. Ő is robot. miért teszi az Ember azt. Akármilyen alakot öltenek. Például azt kérdezi: – Miért kurjantottad azt.Aztán a sejteket belekeverik a szűz bolygó egyik sűrű tengerébe. hogy frissítő legyen az úszás. Magának az Embernek kell elhatároznia. az Ember. hogy mikor mit tesz. amit tesz. Négymázsás. Néha úszik egyet benne. mert a Teremtőnek semmi hatalma nincs fölötte. sőt Kilgore Trout szerint a Teremtő is. de Éva túl sűrű ahhoz. Nagyot kiált. aztán eszébe jut. amikor levegőért kapkodva fölbukik. mindnek szabad akarata van. Csak egy angyal keresi föl időnként. fahéjszínü hím medve alakját szokta ölteni. => Az Ember gyakran kószál a tengerparton. hogy kurjant valami meghökkentőt. a tenger pedig Éva. így fest Kilgore Trout könyvének végén az Ember sírköve a szűz bolygón: . Egy napon úszás után például ezt kurjantja: – Sajt! Egy másik alkalommal ezt: – Szíve szerint nem vezetne inkább Buickot? => A szűz bolygón rajta kívül nincs más nagyméretű lény. => A medve megpróbálja kideríteni. Amikor négykézláb kievickél a sziklákra. A szűz bolygón az Ember Ádám. és miért. Csak úgy hívta. Az angyal a világegyetem Teremtőjének küldönce és nyomozója. amikor beleveti magát a jéghideg vízbe. nagyot kiált akkor is.

.

Tizenhetedik fejezet Nyuszi. A mélységben ritkán járt látogató. Nyuszi nemcsak élettelen húst nem vett magához. A szobájában készítette el az ételt. aki annak idején egyszer megszakította világ körül előadóútját Midland Cityben. Valahogy kiszökhetett az elme elfoglaltabb részeiből. azt is nyersen rágcsálta el. egy csokor virág és harmincöt dollár fejében megtanította Nyuszit arra. Egyetlen szó lebegett a mélyben. Már évekkel ezelőtt fölfelé fordították a hasukat. Nyuszi szívverése lelassult. és mondogassa magában azt a dallamos. Egyszerű volt elkészíteni. Nyuszit nemsokára súlyosan megsebesíti Dwayne Hoover. Az egyik titok az volt. sőt ami azt illeti. mint a vak halak. A katonaiskolában például a diákközösség egyhangúan választotta meg utolsó éves korában az elérhető legmagasabb rangra: „kadétezredes" lett. A transzcendentális meditáció módszerét Maharisi Mahes jógitól sajátította el. hogy igazában nem is ült ott. és ezt tette. – Aj-ííím. aj-ííím". Nyuszi egykor nagyon népszerű volt. Két szívdobbanásnyi volt egy szótag. aj-ííím –mondta magának. => Miközben Nyuszi a Holiday Inn bárjában ült a zongoránál. háziállatai. évekkel ezelőtt kisodródtak a barlangból az Ohio folyóba. Nemsokára közös mentőautóban fog utazni Kilgore Trouttal. Nyuszi most leült a szállodában az ágya szélére. egy szem gyümölcs. hogy hunyja le a szemét. értelmetlen szót. hanem élőt sem – nem voltak barátai. ugyanolyan beteges színű. egykor divatos Fairchild Hotelben. Nyuszi is kerülte a napfényt. És a Midland City csapjaiból folyó víz napról napra mérgezőbb lett. A halak azóta kihaltak. az egész bolygóról is. csak zöldséget és gyümölcsöt. sok. Nyuszi nagyon keveset evett. magában. => Nyuszi sápadt volt. . Dwayne Hoover homoszexuális fia munkába készülődött. hogy aztán bumm! kipukkadjanak a déli napsütésben. amelyek egykor a Szent Csodabarlang mélyén éltek. Egy fürdőszoba nélküli szobában lakott a kivénhedt. égnek fordított hassal. Nyuszi lehunyta a szemét. Transzcendentális meditáció révén ki tudott lépni a koktélbárból. Zongoristaként dolgozott az új Holiday Inn koktélbárjában. szeretői. aj-íiím. mert nem evett mást. nagyon sok titkot rejtegetett. Nyuszi szegény volt. hogy „ Ajííím. A légzése szinte megszűnt. Könnyűbúvárként lemerült elméje mélyébe. Maharisi Mahes jógi egy új zsebkendő. amely most népszálló volt Midland City legveszélyesebb negyedében.

így szólt: „Kék". kendőszerü hal. kikefélte a haját a katonai keféjével. amikor megválasztották kadétezredesnek.Nem kapcsolódott semmihez. Lustán lebegett. . így festett: => Tizenöt perc múlva a tudata magától felszínre bukkant. így festett Nyuszi elméjében: Aztán arra lebegett egy másik szép kendő. mint valami áttetsző. És íme. amelyet az anyjától kapott annak idején. Nyuszi fölfrissült. A szó nyugodalmas volt. nagyon régen. Felállt az ágyról.

=> Nyuszi csak tízéves volt. Napközben rendszerint . Arra célozga-tott. az eljövendő rosszabb napokról. Nyuszi elbüszkélkedett a kitüntetéseivel. az élén diktátorral. Autokratikus. elpanaszolta. mert a férfiak gyakran művelnek kegyetlen és csúf dolgokat. buzerálás és fasizmus volt az osztályrésze. hogy elmondja Nyuszinak. Ez nem volt igaz. észrevétlenül kikémlelni innen-onnan. A fasizmus meglehetősen népszerű politikai filozófia volt. amelyhez a filozófus történetesen tartozott. – Túl fiatal vagy te még ahhoz. És mind a kettő öngyilkos lett. bokszolni. gonoszságról. => Figyeljetek: Nyuszi elment a katonaiskolába. birkózni és úszni. az anyja pedig. az eljövendő jobb napokról. kétségbeesésről. mindig újabb kitüntetésekkel büszkélkedhetett. Elmondom. Mindig belekezdett. ahol nyolc évi szüntelen sportolás. hogy az ember bedugta a hímvesszőjét a másik segglukába vagy szájába. amely szentnek tekintette azt a nemzetet és fajt. vagy más dugta az övébe. hogy ilyenekről halljál – mondogatta Nyuszinak még tizenhat éves korában is. – Ilyenkor úgy tett. Az én anyám altatót evett. mi olyan förtelmes az apjában. miért: azt mondta Dwayne-nek. hogy Dwayne valóságos szörnyeteg. még te sem. => És Nyuszi anyjának meg az én anyámnak volt egy igazán fura közös tünete: egyikük sem viselte el. – Ezeket a titkokat magammal viszem a sírba! Nyuszi anyjának legnagyobb titkára persze Nyuszi csak akkor jött rá. Akárcsak az én anyám. amikor elküldték a katonaiskolába. de mindig elhallgatott. háborúkról. ha fényképezik. Nyuszi anyja Drano nevű lefolyótisztítót evett. bozótban kúszni. de mind a kettő egzotikus módon volt szép. hogy bárcsak lenne inkább nő. amikor az anyja lefolyótisztítót evett: Celia Hoover teljesen hibbant volt. amikor az apja hallótávolságon kívül volt. akármit parancsolt akárkinek. Valahányszor Nyuszi hazament vakációzni. ami közel sem volt olyan szörnyű. A buzerálás abból állt. lovagolni. békéről. => Figyeljetek: Nyuszi anyja meg az én anyám különböző fajtájú emberi lények voltak. szuronnyal bánni. Csak úgy kitalálta. egy emberölésnek és teljesen lélektelen engedelmességnek szentelt intézménybe. – Ezeken a dolgokon úgysem változtat senki. és mind a kettőből zavarosan ömlött a szó szeretetről. központosított kormányzatot kívánt. puskával és pisztollyal lőni. mint férfi. A diktátornak mindig engedelmeskedni kellett. Megtanult vívni. hogy napról napra boldogtalanabb. mintha kulcsra zárná a száját.

amíg el nem nyelte a rosszhírű városnegyed. Riasztó és szánalmas látvány volt. egy amatőr zenésztársulatnak adott otthont. A jobb szobák ablakából a Fairchild Parkra nyílt kilátás. amíg föl nem épült a Mildred Barry Művészeti Központ. márpedig Nyuszi jó volt. Az egykori operaház homlokzati falán emléktábla állt. így festett: Korábban az operaház a Midland City-i Szimfonikus Zenekarnak. mert az operaház átalakult filmszínházzá. hogy homoszexuális. Rendszerint késő estig palástolni tudták az őrjöngésüket. Bannister néven. A zongora egy zenélő szerkezet volt. az illető anya térdre vetette magát. A zenekar otthontalan is maradt egészen addig. amely egyre északabbra húzódott. => Így hát Nyuszi most fölkészült szakmai tevékenységére. Nem sokan értették a szövegét. mintha agyon akarnák bunkózni. ahol az elmúlt két évben ötvenhat gyilkosság történt. A jó zongorakezelő szinte bárhol a világon kaphatott bár-zenészi munkát. és a karját védekezőén a feje fölé tartotta. ha másra nem is. A fegyveres erők tudták róla. .semmi gond nem volt velük. Fekete. De ha valaki akár napközben is fényképezőgépet szegezett valamelyikükre. 1927-ben otthontalanok lettek. kötött garbója fölé fekete bársony szmokingot húzott. hiába kapta a sok kitüntetést. Kinézett egyetlen ablakán a sikátorba. A katonai kiképzésével nem ment semmire. de a zongora kezelésére megtanította. => Nyuszit az anyja. A Bannister sok éven át a város legjelentősebb filmszínháza volt. és a fegyveres erők nem akarták megtűrni az ilyen szerelmeket. Nyuszi szobája az első emeleten volt. s ablaka keretében csak az egykori Keedsler Operaház kopár téglafala látszott. hogy bizonyosan szerelmes lesz más harcos férfiakba.

akiknek nem volt barátjuk. hogy ott maradjanak. Berúghattak. A vállalat gazdái bűnözők voltak. humortalan. minden óra elején. Minden valamirevaló amerikai városnak volt egy része. ismét az az elviselhetetlenül ostoba. Odabenn a színpad is állt még.így hát most már nem volt színház. . noha a falifülkékből még mindig lenéztek Shakespeare meg Mozart meg mások mellszobrai. szívtelen katona lett. Koldulhattak. a régi Fairchild Hotel tövében. lefekvéskor: – Menni fog – mondta. ne alkalmatlankodjanak másutt senkinek – amíg heccből meg nem öli őket valaki. ahová azok mentek. motyoghattak egymásnak. amelyet annak idején naponta százszor is el kellett harsognia – hajnalban. étkezéskor. – Menni fog. Elmormogta az iskola jelmondatát. Ők meg ide-oda sodródtak. Rendszerint olyan könnyű volt őket taszigálni. hogy jókora utcatáblákat helyeznek el. hasznuk vagy ambíciójuk. akivé a katonaiskolában nevelték. vagy télen halálra nem fagynak. míg végül megpihentek a nyomornegyedben. Az épületet az Empire Bútorkereskedelmi Vállalat vette át. amelyek így festenek: Nyuszi most rámosolygott magára a tükörben. a lékben. és a rendörök mindig arrébb taszigálták őket. hogy a nyomornegyed. szuronygyakorlatokon. => Nyuszi városnegyedét csak úgy emlegették. hogy a nyomornegyed. Ott naphosszat szunyókálhattak. => Kilgore Trout írt egyszer egy novellát egy városról. hogy hol vannak és mi fog velük történni. napnyugtakor. ahol a lezüllött embereknek úgy akarják a tudomásukra hozni. mint a kis léggömböket. Ez volt az a hely. de most ebédlőgarnitúrákkal volt tele. Az ilyen emberektől más negyedekben viszolyogtak. Összeszedte magát egy pillanatra. A dolog lényege az volt. vagyonuk. sportmérkőzéseken. amelyet csak úgy emlegettek. családjuk. mint a levegőnél valamivel nehezebb gázzal töltött léggömbök.

A gyorsforgalmi út reflektorfényeit és lármáját kirekesztették a vastag. karmazsinvörös bársonyfüggönyök. amelyen Kilgore Trout utazott. Mindegyik asztalon gyertya állt szélvédő üvegben. Trout fölnézett a könyvéből. az Egyesült Nemzetek főtitkára. a Western Electricböl meg a többiből a városba tartó csúcsforgalomba. => Amikor Trout már öreg. Thor Lembrig megkérdezi tőle. Alig ván-szorgott.Tizennyolcadik fejezet A Galaxie. már Midland City közelében járt a gyorsforgalmi úton. Beleragadt a környező gyárakból. Dr. Mindegyik asztalon állt egy tál pörkölt mogyoró is. hogy a személyzet megtagadja a kiszolgálást bárkitől. én a múlt láttán szoktam halálra rémülni! => Dwayne Hoover csak hat kilométernyire volt onnét. Trout ezt a választ adja: – Főtitkár úr. meglátott egy nagy táblát. amelyen ez állt : A Szent Csodabarlang tehát a múlt része lett. Ez állt rajta: . meg egy tábla. a Barrytron-ból. pedig a levegő meg sem rezdült. nem retteg-e a jövőtől. amely lehetővé tette. Félhomály és csönd volt odabenn. nagyon öreg lesz. akinek a személye nem illik a koktélbár légkörébe. Egy zebrabőr huzatú kanapén ült az új Holiday Inn koktélbárjában.

hogy őt is szájba és segglukba basz-szák. Most már lemenőben volt a nap. hiszen szinte alig volt a szabadban.=> Hoover Nyuszi kezelte a zongorát. Csilingelt. csak Wayne Hoobler. a gulyás. Wayne-nek hiányzott az a zörgős hang. bár különösebben nem törődött vele. Lassan csilingeltek a hangok. Nem nézett föl. mert a cellájában levő kis rádió zörgős hangján időnként beszámolt róla. Hiányzott. amikor meghal: . Nyuszi szomorkás zenéje kissé emlékeztetett egy zenélődobozra. Dwayne nemsokára össze fogja verni. Fölöttük a drótra fűzött alumíniumforgókat időnként megforgatta a bágyadt szellő. – Lemegy a nap – mondta Wayne Hoobler. A használt autókat mind jól lezárták éjszakára. Nyuszi anyja egyebek között csilingelő zenélődobozokat is gyűjtött. amikor az apja belépett. Dwayne majd őt is megpróbálja összeverni. nehézkesen csilingelt még néhányat. és Wayne a maga módján reagálni igyekezett. hogy maszturbáljon. aztán kelletlenül. Hiányzott az acélajtók döndülése. kartotékozó gép. Francine gépelt és kartotékozott. fehér zenéjét. egyszóval hiányoztak a bolygó nemi életének tudomása szerint normális eseményei. – Mindenki otthon van – mondta később. de Wayne már zseniálisan megtanult kitérni az ütések elől. – Jól van! – szólt oda nekik. az ideiglenesen szabadlábra helyezett fekete. aki még mindig a használt autók között bujkált. Igyekezett behozni mindazt a munkát. hébe-hóba váratlan csend szakította meg őket. hogy megbassza a teheneket a börtön tejgazdaságában. Hiányoztak a tejes és kávés kancsók. => Figyeljetek: Francine Pefko a szomszéd autószalonban volt. hogy szájba és segglukba basszon más férfiakat. Íme. mitévő legyen. Ö arra sóvárgott. – Mindenki megy hazafelé – mondta a csúcsforgalom idején. mint gépezet. hogy az éjjel esetleg halálra fagy. Sejtette. sohasem fenyegette halálra fagyás. megállt. hogy itt-ott halálra fagytak az emberek. a kenyér. egy fáradt zenélődobozra. amikor gyérült a forgalom. húsból készült Írógép. Francine pillanatnyilag nem volt más. – Pörögjetek szépen! => Valamiféle kontaktust alakított ki a gyorsforgalmi úttal is. Rajta kívül nem volt más a környéken. ilyen sírkő lett volna Wayne Hooblernek való. Már sok éve nem köszöntek egymásnak. Nyuszi tovább játszotta szomorkás. figyelemmel kísérte változó hangulatát. Fogalma sem volt arról. A halálra fa-gyásról csak azért tudott. hogy hasznos gépezet lehessen. Wayne Hooblernek viszont semmi gépies teendője nem volt. Az apja sem pillantott feléje. amit délután elmulasztott. Még sohasem látott halálra fagyást.

– Hó-hi-jí – mondta. legalább fitogtatja a fogsorát. A Hawaii szó például többször is feltűnt ismerősebb szavak és jelek kíséretében az autószalon ablakain és egyes használt autók szélvédőjén. . de nem sokra jutott. A védjegye nem tett említést börtönről. így festett: => Wayne nemigen tudott olvasni. Gyönyörű fogai voltak. gondolta. – Va-hiájó – mondta. nem mintha örült volna.=> A börtön tejgazdasága nemcsak a börtönt és a megyei kórházat látta el tejjel. Wayne megpróbálta kisilabizálni a titokzatos szót. A külvilágban is értékesítette a termékeit. A shepherdstowni Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet büszke volt a fogászati ellátására. sajttal és fagylalttal. És így tovább. tejszínnel. vajjal. hanem mert nem lévén tennivalója. => Wayne Hoobler most elmosolyodott.

a shepherdstowni fogászati ellátás olyan híres volt. Wayne hallotta. Dwayne Hoover és Kilgore Trout összecsapását. Az az ital nekem készült. akinek ápolt fogsora volt költséges tömésekkel. Ami azt illeti. A pincérnő meggyújtotta a szélvédő üvegben levő gyertyát az asztalomon. a haldokló bolygó legnépszerűbb folyóiratában. Az ujjammal elcsippentettem a lángot. és erre már Wayne-nek hegyeznie kellett volna a fülét. egy mazagrant meg egy Bloody Maryt angoszturával! Wayne mindeddig csak akkor került ismeretségbe az alkohollal. rögtön azt tudakolták: „No valld be szépen. aki felelős volt Wayne minden eddigi nyomorúságáért. amikor megitta a tisztitószereket vagy megette a cipőkrémet és így tovább. Az a bizonyos ital nem akárkinek készült. ha fölismernek. Azért voltam ott. ahogy azt kiáltja: – Gilbey és kinin! – Fogalma sem volt róla. Nem szerettem volna. –Kérek egy Johnny Walker Rob Royt – kiáltotta a nő –. Nem is szerette. hogy cikkek jelentek meg róla az orvosi lapokban meg a Readers' Digestben. hogy végignézzem két általam teremtett emberi lény. így festett: . amelyet a pincérnő kiáltott oda a mixernek a koktélbárban. A jó fogászati ellátás arra az elméletre épült.Ami azt illeti. fickó – hány évet ültél Shepherdstownban?!" => Wayne Hooblerhez kihallatszott egyik-másik rendelés. hogy még a szomszéd államokban is. Az az ital annak a személynek készült. ott vettem egy napszemüveget. aki megölhette vagy milliomossá tehette vagy visszaküldhette a börtönbe. márpedig a jó külső alapja a szép fogsor. => Inkognitóban érkeztem a Művészeti Fesztiválra. Az előző éjszakát az Ohio állambeli Ashtabula közelében levő Holiday Innben töltöttem. aki kedve szerint akármit tehetett vele. => – Kérek egy Black and White-ot vízzel! – hallatszott ki a pincérnő hangja. hidakkal és hasonlókkal. A sötétségben most fölraktam. a fogászati ellátás olyan híres volt. hogy sok szabadult rab a külseje miatt nem tud munkát keresni és munkát kapni. ha a rendőrök elkaptak egy szegény embert. mi lehet az – vagy mi lehet a Manhattan vagy a White Lady vagy a kökényes gin-fizz.

Az üveg ezüstözve volt, tükröt mutatott mindenkinek, aki felém nézett. Aki tudni akarta, milyen a szemem, az a saját kettős tükörképével találta szemben magát. Ahol a bárban ülő többi embernek szeme volt, nekem egy másik világegyetembe nyíló két lukam volt. Lékek. => Az asztalomon a Pali Mail cigarettám mellett egy doboz gyufa hevert. A gyufásdobozon üzenet állt. Másfél óra múlva olvastam el, miközben Dwayne éppen agyba-főbe verte Francine Pefkót. így szólt: „Akar szabad idejében könnyűszerrel heti száz dollárt keresni? Mutassa be barátainak a könnyű, kényelmes Mason cipőket! MINDENKI Mason cipőt keres, mert valóságos gyógyír a lábnak. INGYEN útmutatót küldünk, hogy saját otthonából irányíthassa az üzletet. Még azt is megmondjuk, hogyan kaphat INGYEN CIPŐT, ha jövedelmező megrendeléseket szerez!" És így tovább. => – Nagyon pocsék ez a könyv, amit írsz – mondtam magamnak a lékeim mögött. – Tudom – mondtam. – Attól félsz, te is öngyilkos leszel, mint az anyád –mondtam. – Tudom – mondtam. => Ott, a koktélbárban, ahogy kikandikáltam a lékeimen át egy magam kitalálta világba, a szám némán formálta a szót: szkizofrénia. A szó hangzása és megjelenése már hosszú évek óta lenyűgözött. Ügy hangzott, úgy festett, mintha egy emberi lény viharzó szappanpelyhek közé tüsszentene. Nem tudtam és nem tudom bizonyosan, hogy ebben a betegségben szenvedek-e. Csak annyit tudtam és tudok, hogy förtelmes kellemetlenségeket zúdítottam magamra azzal, hogy nem korlátoztam figyelmemet az élet rövid távon fontos részleteire, és nem voltam hajlandó azt hinni, amit a szomszédaim. => Most már jobban vagyok. Becsületszavamra: jobban vagyok. => Hanem egy darabig igencsak rosszul voltam. Ott ültem a magam kitalálta koktélbárban, és a lékeimen át bámultam a magam kitalálta fehér pincérnőt. A Bonnié MacMahon nevet adtam neki. Dwayne Hoovernek kihozattam vele a szokásos italát, egy House of Lords martinit citromhéjjal. Bonnié régóta ismerte Dwayne-t. Bonnié férje börtönőr volt a Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegében. Bonnie-nak azért kellett pincérkednie, mert a férje minden pénzüket beleölte egy veszteséges shepherdstowni autómosóba.

Annak idején Dwayne megpróbálta lebeszélni róla. Elmondom, honnét ismerte Dwayne Bonnie-t és a férjét, Ralphot: az elmúlt tizenhat év alatt kilenc Pontiacot vettek tőle. – Pontiacos család vagyunk – mondogatták. Bonnié most egy tréfás megjegyzés kíséretében tette eléje a martinit. Bonnié mindenki elé ugyanennek a tréfás megjegyzésnek a kíséretében tette a martinit. – Bajnokok reggelije!-mondta. => A „Bajnokok reggelije" kifejezés a General Mills, Inc. bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. Azzal, hogy címül adtam e könyvnek, és többször megemlítem, nem a General Mills részvételére vagy támogatására akarok célozni, és kitűnő termékeik hitelét sem akarom rontani. => Dwayne azt remélte, hogy a Művészeti Fesztivál egyikmásik neves vendége, akik mind az Innben szálltak meg, bemegy a koktélbárba. Dwayne beszélni szeretett volna velük, kideríteni, tudnak-e olyan igazságokat az életről, amilyeneket még nem hallott. Elmondom, milyen segítséget remélt az új igazságoktól: hogy nevetni tudjon a gondjain, hogy élni tudjon, hogy el tudja kerülni a megyei kórház északi szárnyát, ahol az elmeosztály volt. Amíg a művészek föltűnését várta, a memóriájában tárolt egyetlen igazán mélyértelmű és titokzatos művészi alkotással vigasztalta magát. Egy vers volt, amelyet még másodikos korában kellett megtanulnia a Cukor-patak Középiskolában, az akkori előkelő fehér középiskolában. A Cukor-patak Középiskola most niggeriskola volt. A vers így szólt: A Nagy Kéz ír; s írván, halad tovább. Nem törölheti egyetlen Sorát Sem Jámborság, sem Ész; a könnyeid Sem moshatják el egyetlen Szavát. Ez aztán vers a javából! => Dwayne mohón várta az élet értelméről szóló új gondolatokat, és ezért fogékony lett a hipnózisra, így hát amikor belebámult a martinijába, révületbe esett a felszínen táncoló miriádnyi hunyorgató szem láttán. A szemek citrom-olaj-cseppek voltak. Dwayne nem vette észre, hogy bejött a Művészeti Fesztivál két neves vendége, és Nyuszi zongorája mellett föltelepedett a támlátlan székekre. Fehér emberek voltak: Beatrice Keedsler, a rémregényírónő és Rabo Karabekian, a minimalista festő.

Nyuszi rövid Steinway zongoráját töksárga dekoritle-mez borította, és támlátlan székek álltak körülötte. Az emberek a zongoráról ehettek-ihattak. Az előző hálaadó ünnep napján egy tizenegy tagú család tálaltatta a vacsorát a zongorára. Nyuszi csak zongorázott. => – Csakis ez lehet a világmindenség seggluka – mondta Rabo Karabekian, a minimalista festő. Beatrice Keedsler, a rémregényírónő Midland Cityben nőtt fel. – Halálra rémültem a gondolattól, hogy annyi év után hazajövök – mondta Karabekiannak. – Az amerikaiak mindig félnek hazamenni – mondta Karabekian –, és szabadjon megjegyeznem, jó okuk van rá. – Régebben jó okuk volt rá – mondta Beatrice –, de most már nincs. A múltat ártalmatlanná tettük. Most már azt mondanám minden kóborló amerikainak: „Hát persze, hogy visszamehetsz az otthonodba, ahányszor csak akarsz. Az is ugyanolyan motel, mint a többi." => Az új Holiday Inntől egy kilométernyire, a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain megbénult a forgalom, mert a 10A kijáratnál halálos baleset történt. A vezetők és utasaik kiszálltak, hogy kinyújtóztassák a lábukat, és ha lehet, kiderítsék, mi történt ott elöl. Kilgore Trout is a kiszállók között volt. A többiektől megtudta, hogy az új Holiday Inn gyalog sincs már mesz-sze. így hát kiemelte csomagjait a Galaxie első üléséről, köszönetet mondott a sofőrnek, akinek időközben elfelejtette a nevét, és bandukolni kezdett. Gondolataiban pedig elkezdte összeállítani azt a hitrendszert, amely illik majd szerény Midland City-i küldetéséhez, melynek célja, hogy ezeknek a vidékieknek, akik mindenáron az egekig akarják magasztalni az alkotókészséget, mutasson egy úgynevezett alkotót, aki egyre csak kudarcot vall. Megállt egy pillanatra, szemügyre vette magát az egyik veszteglő kamion visszapillantó tükrében, visszapillantó lékében. A vontató nem is egy, hanem két pótkocsit húzott. A szerelvény gazdái jónak látták minden emberi lénnyel, aki mellett elhalad, harsányan közölni ezt az üzenetet:

Trout remélte, hogy megdöbbentő arcmás néz rá vissza a lékből. Nem csalódott. Miután a Plútó-banda elagyabu-gyálta, nem mosakodott meg,

Hihetetlen véletlen folytán a kutyaszar éppen az én egyik lányismerősöm szerencsétlen agarából származott. mely sohasem lett volna osztályrésze. Most holtan feküdt a Cukor-patak medréül szolgáló betonárokban. jövevényként az idegen földön. A zakója vállán kutyaszar. Az utasa nem használta a biztonsági övet. A tejesautóból a tej folyt. A Chevrolet átugrott a középső elválasztó sávon. Lancer egész életének célja és értelme az volt. de azért időnként gyanítania kellett azt. Keményen nekiment egy ádáz 1971-es Chevrolet Caprice sportkocsi. amit Wayne Hoobler is gyanított: hogy itt valami szörnyű tévedés történt. az állta el az utat. hogy a megfelelő időben és helyen ürítse ki székletét. és még több a bal orrlyuka alatt. A tej és a vér majd bekerül a Szent Csodabarlang mélyében készülő bűzös pingponglabdák alkotóelemei közé. ahogy holtan feküdt a Cukor-patakban. egyszobás lakásban tartotta. amelyre sok emberi lény oly lázasan kereste a választ: Mi akadályozza a forgalmat a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain Midland City előtt? Kilgore Trout szeméről lehullt a hályog. Lancernak igen kicsiny agya volt. => Trout baktatott tovább. Egyenesen átröpült a szilánkmentes szélvédőn. ha nem mozdul ki cohoes-i alagsorából. Két megfelelő hely volt: az egyik a járda széle a hevenkét lépcsőfokkal lejjebb levő kapu előtt. Meglátta a magyarázatot : egy A Préri Királynője tejszállító tartálykocsi feküdt az oldalán. A rablás után a Queensboro híd alatt kutyaszarba rogyott. a zúgó forgalom mellett. . és Lancer nevű szegény agarát egy négyszer nyolc méteres. => Az agaras lány egy amerikai történelemről szóló zenés komédia segédvilágosítója volt. Őt a kormányoszlop nyársalta fel. Zarándoklatának jutalma új bölcsesség lett. A vezető is meghalt.most tehát alvadt vér volt az egyik fülcimpáján. amelyet gazdája a Westinghouse hűtőszekrény előtt tartott. hat lépcsősorral az utca szintje fölött. a másik a serpenyő. A Chevrolet utasából még folyt a vér. Kilgore Trout választ kapott a kérdésre.

Ki teremtette? Senki sem teremtette. Nem engedtem. valahogy így: Ez az a kígyó. Mi az idő? Az idő egy farkába harapó kígyó. – Lát egyáltalán valamit a sötétben. – Aha – mondta ő. Már amikor. de az a fél másodperc egy trillió éve tart. Kérdezzetek valamit. Újra meg akarta gyújtani a szélvédett gyertyámat. amely kiegyenesedett arra az időre. – Tudok jósolni – mondtam. a koktélbár sötétjében én egyenrangú voltam a világegyetem Teremtőjével. – A nagy műsor idebenn van a fejemben – mondtam. napszemüvegben? – kérdezte. amíg odakínálta Évának az almát. Aztán fölrobbantottam. amely így festett: Mi volt az Ádám és Éva megette alma? Az volt a világegyetem Teremtője. – Jósoljak magának? . És így tovább.Tizenkilencedik fejezet Ott. A szimbólumok nagyon szépek tudnak lenni. akármit! Milyen idős a világegyetem? Félmásodperces. Mindig is itt volt. => Figyeljetek: A pincérnő újabb italt hozott. Összezsugorítottam a világmindenséget pontosan egy fényév átmérőjű golyóvá. Ismét szétszórtam.

Inkább mintha elöregedett gumiszalagokon. mintha dróton rángatnám őket. de szinte teljes egészében a negyedik dimenzióban. A sok kitüntetést mind a második világháborúban érdemelte ki. És Harold Newcomb Wilbur tovább bámult rám.. – Sok a dolgom. Gyorsan ki kellett találnom. ki van a vonal túlsó végén. Nem látott mást. hogy Dwayne Hoover szabad akarattal reagálhasson egy ilyen világégésre. akik rizzsel üzemeltek. mi volt a baj az általam teremtett figurák irányításával: csak nagyjából tudtam kézben tartani őket. Az ő hímvesszője ezerháromszáz kilométer hosszú és háromszáznegyven kilométer átmérőjű volt. Elvégre én teremtettem. hogy távozásra szólít föl. mert nagyon megtermettek voltak. és elbeszélgetett a mixerrel. de közben rajtam tartotta a szemét.– Talán majd később – mondta. – Mért pont engem? – Már csak te vagy az egyetlen barátom. a Katonai Érdeméremmel. a Bronz Csillaggal. rólam. Minden kitüntetését a fiókjába tettem a zsebkendői alá. Ő a vietnami háborúban kapta a kitüntetéseit. azt hiszem. Így hát megszólaltattam a bárpult mögötti telefont. csak a szememet takaró lékeket. Ezzel ő lett a második legtöbb kitüntetéssel rendelkező veterán Midland Cityben. pedig most már abba akartam hagyatni vele. – Ned Lingamon vagyok.. Visszament a bárpulthoz. Rizzsel üzemeltek. Kitüntettem az Ezüst Csillaggal. a Kiváló Szolgálatért éremmel és a két tölgyfalombbal díszített Bíbor Szívvel. hát téged hívtalak föl. Midland City első legtöbb kitüntetéssel rendelkező veteránját tettem oda. – Miért vittek be? . mert japánokat ölt. – Ne tedd le! A rendőrök behoztak a városi börtönbe. hogy szinte alig akadt robot. Harold Newcomb Wilbur fölvette. Nem féltem attól. Le kellett győzni a tehetetlenségüket. – Koktélbár – mondta Harold Newcomb Wilbur. akik sárga robotok voltak. amely ne játszott volna szerepet benne. Elmondom.? – Igen. – Hal. Nem olyan volt. Ő is sárga robotokkal harcolt. Nevet adtam neki: Harold Newcomb Wilbur. A mixer többször aggodalmasan felém pillantott. Egy telefont engedélyeztek. Harold Newcomb Wilbur azért kapta a kitüntetéseit. A háború olyan extravagáns volt. amelyet a robotok azért rendeztek.

amit Harold Newcomb Wilbur. amit egy amerikai elkövethet: megölte tulajdon gyermekét. azt hajtogatja az orvosoknak és ápolónőknek. amit amerikai katona a hősiességért kaphat. hogy maga felelős az apja betegségéért. hogy már-már magát is be akarják dugni a bolondokházába. Magát fogja kárhoztatni azért. Nem volt hajlandó elhallgatni. mit jósoltam volna a pincérnőnek. mielőtt újra halott lett. Azontúl az anyját fogja gyűlölni. mert egyre csak sírt. És így tovább." => Hoover Nyuszinak is jósolhattam volna: „Az apja nagyon beteg lesz. A gyermek neve Cynthia Anne volt." . És így tovább. de megkapta még a legmagasabb kitüntetést is. Ezt: „Magát be fogják csapni a féregirtók. Ez a fehér ember megkapott minden kitüntetést. mert oly sok éven át próbálta a gyűlöletével elpusztítani az apját. Szerezni fog egy másik macskát. Át fogja értékelni a gyűlöletét. megöltem a gyerekemet. Jeleneteket fog rendezni a kórházi váróban.– Azt mondják. aztán az apja megölte. Először a tizenhét éves anyját üldözte el a követelőzésével. és maga olyan fura módon fog reagálni rá. és bizony nem sokáig élt. Atlantában élő Arthur bátyja tizenegy dollárt fog találni egy taxiban. A macskáját elüti egy Headley Thomas nevű motorkerékpáros. Azért kellett meghalnia. így festett: És most elkövette a legalávalóbb bűnt. és rá sem fog jönni. => Elmondom. Acélbetétes radiálgumit fog venni az autója első kerekeire.

Lerajzoltam a semmi földi jelképét. a Nap kering a Föld körül. hogy a Föld a Nap körül kering. És így tovább. hogy az. hogy e könyv érdekében újabb dolgokat mondassak és csináltassak Rabo Karabe-kiannal. mert gyanúsan viselkedik a Barrytron Kft. hogy csak játssza az ostobát és tudatlant. De még valamire magyarázatot kell adnia: mit keres nála az Amerikai Playboy Club Paulo di Capistrano névre kiállított tagsági igazolványa? Egy szemetes edényben találta az új Holiday Inn mögött. ezért úgy tettem. akinek mondja magát. amelyeket aznap reggel kapott a börtönkapuban. amely így festett: . hogy az várjon rá. amely így festett: Lerajzoltam a minden földi jelképét. kiderül. hátsó kapuja környékén. Arra gondolt. bárcsak többet tudna a piramisról és a szemről. miközben vezérelem őket. mintha elmélyülten képeket rajzolgatnék nedves ujjammal az asztalra. => És most már eljött az ideje. márpedig a Barrytron Kft. Wayne Hooblert. a börtönviselt feketét pedig továbbra is ott állattam a szemetes edények között az új Holiday Inn hátsó bejáratánál. szupertitkos fegyverkutatásokkal is foglalkozik. Alaposan megnézte a piramist és a tetején a sugárzó szemet. Nem akartam megriasztani őket a bá-mészkodásommal. Nem volt más dolga. a regényírónővel. Először azt hiszik. és nézegettettem vele a bankókat. Azt hitte. Olyan sok megtanulni való várt rá! Wayne még azt sem tudta. a minimalista festővel és Beatrice Keedslerrel. milyen jövő várt Wayne-re körülbelül négy nap múlva – mert én azt akartam. Előállítják és kihallgatják a rendőrök. hogy a valóságban agyafúrt kommunista kém. mert hát bizony úgy látszott.És így tovább. Amikor ellenőrzik az ujjlenyomatát és megnézik csodálatosan ápolt fogsorát. => Elmondom.

Wayne-nek viszont nem. de azóta kiment a fejéből. mint egy asztal vége a börtön ebédlőjében. A másolat csak kicsinyített mása volt az eredetinek. nem is volt színes. milyen intelligensek vagyunk. sőt szellemét is sikerült érzékeltetnem. amíg ki nem adták titkos életüknek ezt a jelképét: => És a dekorit asztallapon láthatatlan másolatot készítettem Rabo Karabekian Szent Antal megkísértetése című festményéről. Úgy képzelték. amely keserűen ismerős volt Dwayne-nek. melyet az O'Hare Festékés Lakkgyár állított elő a Pennsylvania állambeli Hellertownban. a földi tudósok rádióikkal szüntelenül sugározták ezt a számot a távoli űrbe. így festett: Aztán lerajzoltam egy jelképet. de a másodikat nem. A függőleges csík narancsszínű fényvisszaverő szalagból készült. hogy ha más lakott bolygók esetleg idefigyelnek. Ezt rajzoltam: Az eredeti hat méter széles és kis híján öt méter magas volt. A kör kerületének és átmérőjének arányát jelölte. A háttér Hawaii avokádó nevű zöld falfestékkel készült. Ezt az arányt számszerűen is ki lehet fejezni. Mert annak idején addig kínoztuk a köröket. ebből megtudják. Ez a jelkép Wayne szemében úgy festett volna.Dwayne Hoover és Wayne Hoobler az elsőt ismerte. nem számítva az épületeket és . iskolás korában néhány évig ismerte. Ez volt a városban levő legköltségesebb műalkotás. és miközben Dwayne meg Wayne meg Karabekian meg Beatrice Keedsler meg mi mindannyian tettük a dolgunkat. amelynek a jelentését Dwayne annak idején. Aztán a gyorsan eltűnő nedvességgel lerajzoltam egy jelképet. de a kép formáját.

de ő megtartotta magának a fölháborodását. és hogy van eleje. egyre jobban dühítettek honfitársaim idióta döntései. és miért akarta volna bárki is megkísérteni? – Nem tudom. Úgy véltem. és nem számítva Ábrahám Lincoln szobrát a régi niggeriskola előtt. akik gyűlölik. hogy ártatlan és . amikor megértettem. Midland City föl volt háborodva. hogy pezsgőt gyártanak. mi lehet az élet célja. Ha össze akarok barátkozni vele. Karabekian. Botrányosan sokba került. az értelmetlen képeket festő Karabekian összeesküvést sző a milliomosokkal. jelentéktelen mozzanatok. mert olyan kevés munkával olyan sok pénzt szerzett. ahogy ott ült a zongorapult mellett Karabekiannal. Mint a koktélbárban mindenki. amiben a szomszédom hisz. Korlátolt eszükkel még csak nem is sejtik.sírköveket. ő is alkohollal lágyította éppen az agyát. hogy van benne tanulság és nagy próbatételek. hogy az életben vannak főszereplők. hogy aki szegény. az ostobának érezze magát. Ő elmondja. tudta. => Szóval azt mondattam Beatrice Keedslerrel a zongorapultnál ülő Rabo Karabekiannak: – Borzasztóan restellem. hogy olyanokkal van körülvéve. amelyben két élesztőgomba beszélget. Ez szórakoztatta. a Barrytron igazgatótanácsának elnöke a tulajdon zsebéből fizetett ki ötvenezer dollárt a képért. => Beatrice Keedsler is. Fred T. – Tudja. és egyre értetlenebbül álltam előttük. Az élesztőgombák cukrot ettek és alkoholt ürítettek. – Nem érdekli az igazság? – kérdezte Beatrice. Barry. Ezt az anyagot egy élesztőgomba nevű aprócska teremtmény állította elő. Abba pusztultak bele. és semmi kedvem kideríteni – mondta Karabekian. Az ötvenedik születésnapom felé közeledvén. Ki volt. megkérdem tőle. akik elhitetik az emberekkel. arról vitatkoznak. de én még azt sem tudom. Aztán hirtelen megesett rajtuk a szívem. ki volt az a Szent Antal. Miközben eszik a cukrot és ful-doklanak saját ürülékükben. hogy az ürülékükkel tönkretették saját környezetüket. – Valami őrültség. Beatrice Keedsler egy húron pendül a többi régimódi mesemondóval. mellékszereplők. közepe és vége. aki a trikóján Beethoven arcmását viselte. miben hisz. fontos mozzanatok. Én is. Úgy véltem. mi az igazság? – felelte Karabekian. => Kilgore Trout egyszer írt egy novellát. Ez lett a Mildred Barry Művészeti Központ állandó kiállításának első darabja. én meg ráhagyom: „Milyen igaz!" => Én a legkevésbé sem tiszteltem ennek a festőnek és ennek az írónőnek az alkotó munkásságát.

Elnézését kérem. Bonnié rühellte Karabekiant. hogy úgy éljenek. – Mindig ezt szoktam mondani. mint a többi. Azt hiszem. de nem lehetetlen. de mézesmázosan viselkedett vele. Én vagyok rá az eleven bizonyíték: nem lehetetlen. Semmi sem marad ki. – Csak föl akarom vidítani az embereket – mondta Bonnié. mint a költött mesealakok. hogy akármi történjék is a koktélbárban. melynek lakói teljesen elszakadtak a való élettől. De többször nem fogom mondani. hanem a káosz követelményeihez kell alkalmazkodnunk. akkor talán az irodalmi szakmán kívüli civilek megértenék. mintha papírzsebkendőként eldobható volna az életük ? Mert a kitalált történetekben a szerzők rendszerint így bántak az epizódszereplőkkel. hogy újra meg újra elsüthessék ugyanazokat a vicceket. – Nem unja ? – kérdezte Karabekian. Teremtsenek mások rendet a káoszban! Én inkább káoszt teremtek a rendben. elhatároztam. – Vagy talán ezért alapítanak városokat ilyen Isten háta mögötti helyeken az emberek. És így tovább. Minden emberfia pontosan ugyanolyan fontos lesz. Nem akartam kellemetlenkedni. újabb penészgomba-ürüléket hozattam Beatrice Keedslernek és Kara-bekiannak. mint a világegyetemben bárki más. => Alkalmazkodtam ott.természetes okból viselkednek ilyen förtelmesen és ilyen förtelmes következményekkel. Ezért lőtték le egymást olyan gyakran az amerikaiak: ez kényelmes írói fogás volt a novellák és regények befejezésére. Jövedelmének messze legnagyobb része a borravalókból . sohase mutassa ki a haragját. Inkább az életről írok. amikor kihozta az előző martinit –jegyezte meg Karabekian. Karabekian Beefeater ginnel készült száraz martinit ivott egy kis citromhéjjal.. – Ezt mondta akkor is. hogy nem a rend. boldogtalan ország. Miért bánt úgy sok amerikaival a kormány. hát most hallom először. tehát Bonnié azt mondta neki: – Bajnokok reggelije. Nehéz a káoszhoz alkalmazkodni.. mitől lett Amerika ilyen veszélyes. Minden tény egyforma súlyt kap. amíg csak a Halál Fényes Angyala hamuval nem tömi be a szájukat. sikerült. és Bonnié MacMahonnal. Ha minden író követné a példámat. Mihelyt megértettem. Bonnié adott rá. Csak megtesznek minden tőlük telhetőt. aki pontosan ugyanolyan fontos volt. a koktélbárban a káoszhoz. – Ha ez bűn. hogy a környező világban nincsen rend. hogy fölhagyok a mesemondással. ha martinit hozok ki – mondta Bonnié.

Vissza akarta szerezni mindama pénzt. hogy Szent Kristóf valószínűleg sohasem létezett. akinek a Szentháromságról. hogy acélbetétes ra-diálgumit szerezzen az autója első kerekeire. kijelentette. de aztán a pápa. hogy becsvágy. hogy milyen jó lett volna az étel meg a barátok meg a nők meg a gyerekek meg a piac és így tovább. fehér trikóján nagy jelvényt viselt. kiment a pusztaságba. Először Szent Kristófról nevezték el. szex vagy penészgomba-ürülék háborgatta volna őket. ő fiatal korában eladta mindenét. Ő alapította a legelső monostort. A teljes magány sok éve alatt gyakran kísértették látomások arról. így festett: . ahol a férfiak egyszerűen élhettek és gyakran imádkozhattak a világegyetem Teremtőjéhez anélkül. Ami Szent Antalt illeti. A monostor olyan hely volt. Az életrajzírója is egyiptomi volt. aki mosolyog. a Midland City-i katolikus középiskolát éppen Szent Atanázról nevezték el. amit a férje beleölt a veszteséges shepherds-towni autómosóba. aki minden katolikus egyház feje volt. hogy szívjon egy kis friss levegőt meg egy Pall Mall cigarettát Verejtéktől lucskos. => A szálló konyhájából most kilépett egy férfi. Bonnie-nak most már csak két célja volt az életben. márpedig nagy borravalókat az kap.származott. A férje közben otthon volt. mosolyog mindenen. és húsz évig élt magányosan. egy fekete mosogató. Szent Atanáz. => Szent Antal egyébként egyiptomi volt. Ami azt illeti. és leitta magát penészgomba-ürülékkel. a testté válásról és a Szentlélek isteni természetéről a Krisztus meggyilkolása után háromszáz évvel alkotott elméleteit még Dwayne Hoover idején is érvényesnek tekintették a katolikusok. azért most már ne nevezzenek el róla semmit. a profi golfozókat nézte a televízióban. mosolyog. és arra áhítozott.

így hát Eldon átvezette a konyhán. burgonyapürét. és a mosogató léha módon elvett egyet. – Isten hozott a világban. Eldon elintézte. fanyar kedvességgel. testvér – mondta nyájasan. Eldon Robbins is megjárta már a Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézetet. nem hosszú életűnek szánt műalkotást. és Mária királynő önként hajtotta a bárd alá a fejét. mártást. és Eldon még evés előtt föltűzetett egyet Wayne-nel. hogy bizony akkor. skót királynő lefejezését. amit csak akart. hogy a szemetes edények között kóválygó Wayne Hooblert frissen helyezték szabadlábra. – Ez mindig legyen rajtad – mondta neki nagy komolyan –. nézheted az állatkertet! . így hát nem esett nehezére rájönni. be is volt kapcsolva. Televízió is volt ott hátul. kivéve néhány olcsó és egyszerű. amelyet a konyhai dolgozók fúrtak a koktélbár falán. akkor sosem eshet bajod! => Eldon megmutatott Wayne-nek egy kémlelőlyukat. Eldon Robbinsnak hívták. hogy Wayne ingyen kapjon a többi fekete készítette sült húst. akárki vehetett belőlük. és Wayne megnézhette Mária. Pedig nem sokra tartotta a művészetet. ahol a konyhai személyzet szokott étkezni. – Mikor ettél utoljára? Reggel? Wayne szégyenlősen elismerte. a hímvesszője huszonhárom centiméter hosszú és öt centiméter átmérőjű volt. –Ha megelégeled a tévét – mondta –. Az asztalon egy tálkában a Művészeti Fesztivál jelvényei álltak. és leültette a hosszú asztalhoz.Ezek a jelvények tálkákban hevertek mindenfelé a szállóban. Mindenki cifra ruhát viselt.

híres mesemondó. annál jobb – mondta Karabekian. Azt sem látta. – Annak az embernek milyen az életregénye? Bonnie arra szorítkozott. – Úgyhogy folyton verekednie kell – mondta. Jól tudott szájról olvasni. és valaki már elment kicserélni a biztosítékot. a tenyérnyi pucér combdarabon piros harisnyakötő. Fickóról. => Karabekian most éppen így szólt Bonnie-hoz: – Ez az előkelő hölgy – Beatrice Keedlser felé intett –. ötvenezer dollárt kapott. fölötte pedig szűk. hogy nyolcszögletű. – Minél több a részlet. hogy az a férfi. – Ugyan. negyvenkét éves és lóarcú. De néhány másodperc múlva már el is vette a szemét. Talán mesélhetne neki néhány új keletű igaz történetet a szülőhelyéről! – Nem tudok – mondta Bonnié. és elmondta Wayne-nek. akik hajlandók mindent leírni. hiába viselkedik egyre sértőbben Karabekian. mosolyog. hogy baj van odabenn a világítással. hogy beszámoljon Dwayne kutyájáról. trifokális szemüveget visel. mert egy sárga szalagot ragasztott egy zöld vászondarabra. Föltételezte. Bonnie háttal állt Wayne-nek. – Elragadó részlet. aki megjárta Shepherdstownt. Wayne engedelmeskedett. ráadásul ennek a vasúti csomópontnak a szülötte. hogy Wayne jól nézze meg Karabekiant. – Adjunk hálát Istennek a regényírókért! Adjunk hálát Istennek. aki nem tudja csóválni a farkát. – Ami azt illeti. Erősködött. hogy csak mosolyog. hogy bármit is fölfogjon a koktélbárban látottakból. mert nem tudott eleget ahhoz. Máskülönben oly sok dolog merülne feledésbe! – Kérlelte Bonnie-t. ezért Wayne nem látta. fekete neccharisnya. mosolyog. aki a zongorapultnál ül. hogy itt minden ember élete kész regény! – Dwayne Hooverre mutatott. mint mindenki. – Fogadni mernék. Shepherdstownban a folyosókon és az étkezések alatt tilos volt a beszéd. hogy meséljen még igaz történeteket. hogy Beatrice Keedslernek csakugyan szüksége van megtörtént . csillámló fürdőruhaféle. Wayne viszont olvasni tudott Ka-rabekian szájáról. hogy vannak. ugyan – mondta Karabekian. Például fejtörést okoztak neki a gyertyák. a fenekén rózsaszín vatta-pamaccsal. – Pompás!-mondta Karabekian. keret nélküli. Bonnie-t megtévesztette Karabekian lelkes hangja. – Biztosan hasznát veheti majd valahol. és fölvillanyozta a gondolat.Eldon maga is átnézett a kémlelőlyukon. csakugyan – mondta Beatrice. Beatrice-hezfordult. Fehér cowboycsizma volt rajta. Nem tudta mire vélni Bonnié MacMahon öltözékét sem.

ugye nagyjából Shepherdstown is Midland Cityhez tartozik? – Már hogy ne tartozna! – mondta Karabekian. Nemi erőszakért ítélték halálra. Most már nem kell villamosszékbe ülnie. most már minden rendben van. Bizony. Kártyázott velük. rejtélyes meglepetést szerezzen a vendégeknek. amelyet elmondattam Bonnie-val. vagy amit akartak. A lámpák most nem voltak bekapcsolva. meséljen valamit a Művészeti Fesztivál programfüzetének borítóján látható tizenéves lányról. így hát a férjem leült a folyosón a cella előtt. aki még életében nem hallott Shepherdstownról. és úgy érezte. Ő volt Midland Cityben az egyetlen nemzetközi hírű emberi lény. amelyek mellett nemrégen haladt el Kilgore Trout. kávét kér. elvette a bögrét. aztán csak ült egy helyben. a férjem börtönőr a shepherdstowni Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézetben. mint aki azt hiszi. neki kellett azokkal lennie.. így hát fölkelt. Ő volt . mert nem tudja csóválni a farkát. aki nem tudta csóválni a farkát: Fickót a testvérem kutyájáról mintáztam.. akik a kivégzésükre vártak. Ha bekapcsolták a mennyezeti ultraibolya lámpákat. az pedig West Virginia külszíni fejtéseiből. – Mivé lenne Midland City Shepherdstown nélkül? És mivé lenne Shepherdstown Midland City nélkül? – Hát. Leroy úgy mosolygott. Levágta a micsodáját. mégpedig egy arkansasi fegyintézet siralomházában. akinek folyton verekednie kell. Még beszélni is alig tudott. Megette az utolsó vacsoráját. van ilyen kutya. ténylegesen megesett. gyöngyházasan derengett. Aztán Leroy a bádogbögréjével megzörgette a rácsot. hogy Leroy tesz-vesz odabenn. Bonnie öltözéke halványan. ugyanígy a falakon levő afrikai álarcok. a vegyszerek fölragyogtak. az volt a bögrében! => Ez a könyv persze csak kitalálás. A Bibliát sem értette meg. A lámpákat és Midland City minden más elektromos berendezését működtető áram egyébként szénből származott. Egyszer egy Leroy Joyce nevű fehér férfira kellett vigyáznia. – mondta –. => – Leroy Joyce olyan buta volt – folytatta Bonnié –. A ruhadarabjai ugyanis fluoreszkáló vegyszerekkel voltak impregnálva.. – mondta Bonnié. és annak idején. odament.. fölolvasott nekik a Bibliából. Ami pedig Dwayne Hoover Fickó nevű kutyáját illeti. A férjem azt hitte. – Hát. kísértetiesen. => Rabo Karabekian most arra kérte Bonnie-t. de a történet. amikor még folyton villamosszékbe ültették az embereket. de nem törődött vele.esetekre a könyveihez. talán most elmondhat egy igazán jó történetet –. hogy szívderítő. Ugyanígy a mixer kabátja. Hallotta. A mixer összevissza kapcsolta be őket. és olvasgatott. hogy kártyázni sem tudott.

egy emberi lényt ábrázolt. azt kérdezte: – Miféle ember az. És Bonnié MacMahon elmesélte Beatrice-nek és Kara-bekiannak. nyakában az olimpiai aranyérem. hogy Mary Alice apja. És valaki beköpte. aki úgy tele van nyílvesszővel. Rabo Karabekian elgondolkodott ezen. mondta Bonnie. A kép. amikor a kereszténység törvénybe ütközött. mivel a festők szerették jól telerakni nyílvesszőkkel. Ezúttal botokkal verték agyon. A képet Eliot Rosewater. dicsőítette a kereszténységet és ócsárolta a császárt. Kilgore Trout pártfogója kölcsönözte a fesztiválra. Titokban keresztény lett akkor. Szent Sebestyén római katona volt. aki csónakmotort csinál a lányából? . Összevissza járkált Rómában. Valamit egyébként szinte senki sem tudott Szent Sebestyénről. hogy sündisznóra hasonlít. ezerhétszáz évvel élt előttem meg Mary Alice Miller meg Wayne meg Dwayne meg a többi előtt. hogy jó sokan hallják. a kétszáz méteres női mellúszás világbajnoka. így hát másodszor is halálra ítélték. Diocletianus császár íjászokkal lövette le. aztán hangosan.Mary Alice Miller. Az érem így festett: Mary Alice javában mosolygott egy El Greco nevű spanyol festő Szent Sebestyént ábrázoló képére. Szent Sebestyén túlélte az incidenst. már nyolc hónapos korában megtanította Mary Alice-t úszni. és hároméves kora után naponta legalább négy órát úszatta. fölgyógyult. Bizony. Még csak tizenöt éves. A programfüzet borítóján fehér fürdőruhában állt. És így tovább. amelyre Mary Alice olyan kritikátlan elragadtatással mosolygott. aki odaát Shepherds-townban a Felülvizsgáló Bizottság tagja. Mary Alice volt a Művészeti Fesztivál választott királynője is.

gyönge. ami azt jelentette. aki újjászületett. egy egérfogóban vagy egy esztergapadban.=> És most következik eme könyv szellemi tetőpontja. a szerzőt. könnyedén ne-vetség tárgyává tette egy idegen alak. hogy sem bennem. ami azt jelentette. hitvány . Ugyanannyira nincs bennem semmi magasztos. hogy rossz állapotban levő írógépezet vagyok. És a Káosz jelét adta. aki csónakmotort csinál a lányából?" Ez az aprócska megjegyzés azért járhatott oly fergeteges következményekkel. De aztán elmorzsolódott egy homokszem. mennyi pénzt kapott Rabo Karabekian a festményéért. Ezért jöttem volt Midland Citybe: hogy újjászülessek. Félelmetes erők hatottak a lelkünkre. a modern művészetről alkotott véleményük változott meg. hogy Rabo Karabekian lesz a fölszabadítom. Az egyik erő minden bizonnyal a pénzsóvárság volt. Egy erő hirtelen fölébe kerekedett egy másiknak. hogy jó állapotban levő írógépezet vagyok. Jobb híján megszerettük az összeütközéseket. A tulajdon teremtményem volt. hirtelen átalakít az. véleményem szerint hiú. És most bekövetkezett a legrosszabb: Mary Alice Millert. hogy az életük nevetséges. pár dolláronként összeszedni. hogy új változatomat kívánja a világra hozni. hiszen én voltam az. az egyetlent. rajongani kezdtünk értük. sem egyetlen másik emberi lényben nincs semmi magasztos. Nem számítottam rá. A többieknek. Néha jól írtam az összeütközésekről. amelyet én földrengés előtti állapotnak szoktam hívni. Nem tartották igazságosnak. Nagyon sok örömöt szerezhettek volna maguknak ötvenezer dollárral. e szavakat adván Rabo Karabekian szájába: „Miféle ember az. és ők is szerettek volna ötvenezer dollárt. vagy legalábbis úgy vélték. és lelki kontinensek kezdtek vonaglani. de nem tudták kifejteni a hatásukat. mint egy Pontiacban. A koktélbárban tudomásom szerint senki más nem született újjá. Ami engem illet. amit eddig alkottam. És figyelemmel kell lenni az én földrengés előtti állapotomra is. Egy másik erő az emberekben rejlő félelem volt: az attól való félelem. mert a koktélbár lelki erővonalai abban az elrendezésben voltak. hogy talán az egész városuk nevetséges. Tudták. vagy legalábbis néhányuknak. De nekik keservesen kellett megkeresniük a pénzt. amikor is engem. mert nagyon pontosan kiegyensúlyozták egymást. akit a városban mindeddig nevetségbiztosnak véltek. hogy mindannyian sorozatos összeütközésekre ítéltetett gépezetek vagyunk. hullámzani. én korábban arra a következtetésre jutottam. Néha rosszul írtam. ami igen sok embert hatott át a koktélbárban.

– Hát mi meg nem vagyunk nagy véleménnyel a maga festményéről! Ötéves gyerekek is jobb képeket tudnak rajzolni! Karabekian lecsusszant a bárszékről. – Ezennel becsületszavamat adom – folytatta –. Boldog lennék. hogy a városuk tulajdonában levő kép hiánytalanul közöl minden igazán lényegeset az életről! Amit az a kép ábrázol. – Ide hallgassanak – mondta nagyon higgadtan –. Figyeljetek: – Miféle ember az. Csak a tudatunk az. Csak ez él bennünk – az egérben. hogy már létezik. meglepett a viselkedése. az minden élőlény tudata. – Szóval nincs nagy véleménnyel Mary Alice Millerről? – kérdezte Bonnie. Ráadásul hangos is. – Hallja-e! Mindenki megdermedt. a szarvasban. Rendíthetetlen és tiszta. Az utolsó szóig elolvastam a gyalázkodó leveleket is. vagy egy pincérnő. rezzenetlen fénysáv. – Amíg én meg nem festettem. hogy állva nézhessen szembe a sok ellenséggel. ettől a függőleges fénysávtól az imént hallottam egy történetet a férjéről meg egy idiótáról. akármilyen lehetetlen kalandok essenek is meg velünk. amelyeket voltak szívesek New Yorkba küldeni. amely minden üzenet címzettje. Minden egyéb csak élettelen gépezet. Nyuszi abbahagyta a zongorázást. – Ettől a pincérnőtől. aki ma vagyok. – Most. Amióta itt dolgozott a koktélbárban. mintha bádogot fűrészelnének szalagfűrésszel. Ettől az emberek kissé zavarba jöttek. aki csónakmotort csinál a lányából? – kérdezte Karabekian Bonnié MacMahontól. De fenségesen magasodott föléjük. – Hallja-e! – mondta. Arra számítottam. Bonnié MacMahonból kitört az indulat. Mindenki fülelt. A hangja hirtelen olyan fülsértő lett. maraszkinó-cseresznyék és citromhéjak záporában vonul vissza. az a festmény nem létezett – folytatta Karabekian. ami eleven bennünk. A magányos Szent Antal képmása egyetlen függőleges. semmi sem tenne boldogabbá. most először nem tudott uralkodni magán. a pincérnőben. aki a kivégzésére várt . Ha egy svábbogár lenne mellette. hogy olajbogyók. olvastam a képem elleni vezércikkeket a nagyszerű újságjukban. Mégis Rabo Karabekian tett azzá a derűs nyugalmú Föld-lakóvá. és talán szent is.ember. mint ha a város összes ötévesei lemásolnák és a végtelenségig tökéletesítenék. Szó. ha a maguk gyermekei könnyűszerrel. a képen két ilyen fénysáv lenne. A minden élőlényben benne rejlő anyagtalan lényeg – az „én vagyok". aminek a megtalálása nekem sok keserves évembe került. játékosan találnák meg azt. ami szó. még művésznek sem mondható.

a rácsokat. amelyet akármelyik ötéves megfesthet? Két rezzenetlen fénysáv! Rabo Karabekian durva képén mámoros öröm ragyogott föl. Még mindig révületben volt. meg hasonlókra. – Midland City polgárai. fegyverét. Hiányzott egy kereke. még mindig befelé fordult. az őr egyenruháját. . Nagy kezekre gondolt. Mákos volt a feje. akkor hát fesse csak meg egy ötéves annak a jelenetnek a szent ábrázolását! Hagyja el az idiotizmust. Baj volt nála az emeleten. a várakozó villamosszéket. – Mestermünek adtatok otthont! => Dwayne Hoover egyébként az egészből egy szót sem fogott föl. amelyek írnak s tovább haladnak. húsát és csontjait! Mi lesz az a tökéletes kép. Nos. köszöntelek benneteket! – mondta.Shepherdstownban.

A cég egész története során igyekezett példásan szem előtt tartani a közösség érdekeit. Csupasz lábszárán cikornyás mintázatot alkottak a visszerek és sebhelyek. A vállalat mostanában egy új fajta repeszbombát gyártott a légierő részére. hogy a gyorsforgalmi út padkáján áll. De általában a Maritimo Testvérek számított a legjobb építővállalatnak a városban. A patakon át nem vezetett híd. => Trout belépett a művészlábával a Cukor-patak betonárkába. A Barrytronnak sejtelme sem volt róla. Át kellett gázolnia. amely a Barryt-ronból egyenesen a Cukor-patakba vezetett. Előzőleg megbízták a Maritimo Testvérek Építövállalatot. nagyon öreg volt.Huszadik fejezet Miközben az én életemet megújították Rabo Karabekian szavai. mint ösz-szevissza kapcsolt és vezetékezett ócskavas. mekkora vízszennyező lett belőle. térdig föltürte a nadrágját. és a betonárokban folydogáló Cukor-patak fölött bámul az új Holiday Innre. keskeny és érzékeny. Mindenki tudta. mert a müanyagdarabkák olcsóbbak voltak. Tudták. A Barrytron teljesen le lesz sújtva. levette a cipőjét. Ráadásul röntgenvizsgálattal nem lehetett megtalálni őket a megsebzett ellenség testében. A bomba acéldarabkák helyett müanyagdarabkákat röpített szét. zokniját. Jó példa volt rá a Barrytron hulladékkezelő rendszere. egyenes. Az anyag a Barrytron üzeméből jött. . Ők építették például Dwayne Hoover házát is. kerül. amibe kerül. és gyöngyházra emlékeztető feszes. Olyan volt az apám lába is. A valóságban azonban nem volt más. amely hosszú volt. csak álcázta a hosszú. Kilgore Trout az apám lábszárán járt. Tőlem kapta ajándékba. lopott csatornacsövet. Megkapta tőlem az apám lábát is. Sokba került. Trout megismételte az eljárást a másik lábával is. Így hát leült a védőkorlátra. amely elsőrangú ház volt. Hébe-hóba azonban elképesztően bűnös dolgokat müveitek. látszatra bonyolult volt és nagy teljesítményű. amelynek bűnözők voltak a gazdái. vékony csizmácskát varázsolt a lábára. a műanyag azonnal megdermedt. hogy vállalatnak bűnözők a gazdái. Müvészláb volt. És azúrkék. amikor öreg. Kilgore Trout azon kapta magát. amikor megtudja. Tüstént bevonatot alkotott rajta a patak felszínén úszó átlátszó műanyag. hogy építsen hulladékártalmatlanító rendszert. hogy a hulladék a Cukor-patakba ömlik. Amikor Trout némi meglepetéssel kiemelte egyik bevont lábát a vízből.

már ami Trout gépi részét illeti. hogy csupasz. összetett. hogy valaki fölháborodik a lábnyomokon. mi vár kint: egy rezzenetlen fénysáv. A műanyag mellesleg közeli rokonságban áll a Cukor-patakbeli mocsokkal. noha a víz alig ért a térdéig. Arra számított. Ezt a könyvet egy húsból készült gépezet és egy fémből-müanyagból készült gépezet közösen írja. mint egy csótánnyal. A húsból készült írógépezet mélyén pedig szent dolog lakozik: egy rezzenetlen fénysáv. és ez majd alkalmat ad neki arra. feltűnő és egyetemes közlés. hogy úgy bánjanak vele.=> Trout az apám lábával most átgázolt a Cukor-patakon. tragikus és nevetséges volt. Azt akarta. hogy tobzódjék a mazochizmusban. egy rezzenetlen fénysáv lakozik. Szent része. És amikor ajtót nyitok. hogy fen-söbbségesen odavágja: „Mit van úgy oda? Hiszen csak az ember első nyomdagépét használom! Amit maga előtt lát. zokniját a fején vitte. cipőjét. arról ábrándozott. a tudata azonban rezzenetlen fénysáv maradt. Áldja meg az Isten Rabo Karabekiant! => Figyeljetek: Kilgore Trout kimászott a patak betonárkából. tudom. Trout a csomagjait. és ilyen nyomokat hagy a szőnyegen: Trout arról ábrándozott. És mindenkinek a mélyén. hogy lesújtó fogadtatásban részesül. itt vagyok. itt vagyok." . vizes lábbal megy be az új szálló halijába. => Kilgore Trout helyzete. milyen nevetségesen fest. Azért tette meg ezt a nagy utat. és a végtag minden lépéssel egyre gyöngyházfényűbb lett. New York-i lakásom ajtaján éppen most csöngettek. Az volt a terve. Tudta. megállt a parkoló aszfaltsivatagán. hogy halálosan kínos helyzetbe hozza az egész fesztivált. Azt jelenti: Itt vagyok. aki ezt a könyvet olvassa.

Nem én találtam ki. és a műanyag száraz volt. Ragyogó zongorajátékos. => Azt az embert. Lyle és Kyle. A lába nem hagyott nyomot a szőnyegen. . Ez a molekula volt az a szörnyűség. ha én lehetnék Walter H. mert műanyag vonta be. pontosan úgy jelölte azokat a részeket. mint ahogy én jelöltem őket – egy rövidítéssel. összefüggő réteget. Ez volt az az anyag.=> Trout azonban nem volt két lábon járó nyomdagép. Stockmayer. amely fokozatosan elbánt a Szent Csodabarlanggal. úgy alkotott szívós. egyre ismétlődött. amely vég nélküli egyformaságotjelent. hogyan kell lerajzolni a műanyagmolekula egy részét. Szeretném. Stockmayernek hívják. és a Dartmouth Egyetemen tanít. Úgy sízik. amire automata sörétes puskával támadt Dwayne két iker féltestvére. A műanyag molekulájának így festett a szerkezete: A molekula egyre csak folytatódott. mint az álom. akitől megtudtam. ahol egyre csak folytatódik. nekem pedig szórakoztató és hasznos barátom. Neves fiziko-kémikus. És amikor fölvázolt egy elképzelhető molekulát. Walter H.

Trout odament ehhez az ártalmatlan emberhez. – Megjött a himalájai majomember! – . „Olyan az egész. Én azt mondom. az Ál Capone nevezetű hírhedett chicagói gengszter „Kis Willie" néven ismert testőrének. És amikor Trout átnézett rajtuk. Az előcsarnokot a koktélbártól elválasztó egész fal nem volt más. mint egy óceán". Ő volt a homoszexuális unokája Guillermo Mariti-mónak. mezítlábasán. hogy „És" meg „így hát".Úgy vélem. így fest: => És hangsúlyozni akarom ennek a polimernek a folytonosságát. bőre és szeme az olajbogyók minden lehetséges árnyalatában barnállott. aki betette oda a lábát. Történetesen ebben a pillanatban rajta kívül csak egyetlen személy volt az előcsarnokban. azért kezdek olyan sok mondatot úgy. kiáltotta Dosztojevszkij. És így tovább. mocskos. a szépséges ifjú fogadóportás. mint egy festék nélküli nyomdagép. => Így hát Trout belépett az előcsarnokba. amelyeket Trout lékeknek hívott. tíz méter hosszú lék. Körös-körül úgynevezett tükrök látszottak. és szétvetett lábbal. hogy mivel az életünk nem más. de még így is ő volt a legfurább küllemű emberi lény. hogy „. az emberekről szóló bármiféle történet helyénvaló befejezése csak ugyanez a rövidítés lehet. Milo Maritimo. mint egy három méter magas. mi folyik a másik világegyetemben.. mert nagynak érzem.és így tovább". Milo a Cornell Vendéglátóipari Főiskolán szerzett diplomát. mint a celofán. Volt egy lék a cigaretta-automatán. Milo ruhája. vén teremtményt látott térdig föltűrt nadrágban. meg egy a cukorka-automatán is. amelyet most jó nagynak írok. kitárt karral megállt az asztala előtt. egy véreres szemű. olyan az egész. hogy meglássa. mint a Földet szorosan körbefogó polimer. és azért fejezek be olyan sok szakaszt azzal..

hogy ön majd fölfedez minket. magát bárhol megismerném! Isten hozta Midland Cityben! Ha tudná. ahol ötven évig tisztítottam a kimondhatatlanul mocskos vécéket. – Mr. amely elsőként ismerte el Kilgore Trout nagyságát! Trout szó nélkül elment az asztaltól. akik régebben jól ismerték az illetőt. mint egy gyermek. Eljöttem Midland Citybe. Midland Cityt ezentúl nemcsak Mary Alice Miller. és elhurcoltak rabszolgának egy Rio de Janeiró-i bordélyba. ki vagyok? – kérdezte Kilgore Trout. a kétszáz méteres női mellúszás világbajnokának szülővárosaként ismerik. Milo most azt mondta. olyan lett. annak az az oka. Eddig még soha senki nem tudta. hogy gyermekkoromban elraboltak a Mount Everest lejtőiről. az egyik oldalon közönséggel és köröskörül kamerákkal. – Én tudom – mondta Milo. ki ő. rendszerint elég híres embert. és mulatságos történeteket meséltek el róla. – Nem lehet más! – mondta Milo. Az egész hallt spanyol stílusban bútorozták be. Az ottani korbácsoló szoba egyik látogatója gyötrelmes elragadtatásában azt sikoltozta. Ezek később előjöttek. leszámítva az árusító automatákat. és elszöktem. és bevitték egy látszatra közönséges szobába. amit a műsorvezető mondott volna Troutnak.mondta neki. amely azonban a valóságban színpad volt. hogy művészeti fesztivál készül Midland Cityben. Az országban a beszélgetések jó része az aktuális és régebbi televíziós műsorokból vett mondatokból állt. és reméljük. Egy émelyítő szagú kosárból kiráncigált lepedőkön leereszkedtem az ablakból. – Mi fölfedeztük önt. Leengedte a karját. elismertessem magam ama nagy művészként. aki hitem szerint vagyok! Milo Maritimo sugárzó rajongással köszöntötte Troutot. hogy mielőtt meghalok. ki vagyok – mondta. Trout – mondta mámoros örömmel –. spanyol stílusú pamlagra. A műsor már abbamaradt. Trout megjuhászodott. Dezaktiválódott. Milo most elsütött egy mondatot egy néhány évvel azelőtt nagy népszerűségnek örvendő televíziós műsorból. Midland City lesz az a város is. – Eddig még soha senki nem tudta. Körös-körül olyan emberek is rejtőztek. de az emberek még emlékeztek a mondatra. és leült egy brokát-bevonatú. amikor fölmegy a függöny: – Kilgore Trout! Ez az ön élete! . hogy fogtak egy idősebb. milyen nagy szükségünk van önre! – Honnét tudja. mint a legtöbb himalájai majomember. A Milo mondatát adó műsor abból állt. – Ha nem vagyok olyan tiszta.

Farrow megnyúzza és kibelezi. Ő volt az egyetlen női főszereplő Kilgore Trout teljes életmüvében. amellyel még nem végeztem.kérdezte elképedve Trout. Azt hiszik. a középiskolai szmokingjába és az új estélyi ingébe meg a többibe. kötelességemnek tekintettem. de mire holnap feljön a nap. Hatalmas esze ellenére a nőstény nyulak megszokott életét éli. Nőstény nyúl. Mielőtt azonban odaérne. amit ő hitt. annak az embernek. hogy kivetesse a daganatot. levelet írtam Eliot Rosewaternek. de aztán Grace-szel. – Amikor fölkészültem a Midland City-i reneszánszra –mondta Milo –. mint ő. Mr. lepuffantja egy Dudley Farrow nevezetű vadász. Így hát ugrándozva elindul a városba. aki azt mondta. – Ez az egyetlen mű. Arra a következtetésre jut. Mr. És igazság szerint Midland Cityben Milo Maritimo volt az egyetlen. amit csak tudok. Főszereplője. Trout! Ön lesz a mi Leonardónk! – Hogy a csudába hallhattak maguk rólam ?. amely a valóságban egy könyv volt Rosewater gyűjteményéből. – Föltartotta a látszólagos rongylabdát. hogy önnek itt a helye. => Kilgore Trout kénytelen volt sürgősen átöltözni egyetlen másik öltözékébe. már ezt is elolvasom – mondta Milo. Rose-water kíméletlen kézzel használta a tudományos-fantasztikus könyvtárát. mert szokatlanul nagy a feje. Csak ábrándozott arról. hogy az esze valami haszontalan daganatféle. – Amikor semmit sem tudtam kideríteni önről – mondta –. mint Albert Einstein vagy William Shakespeare. elnyűtt rongylabdának rémlett. hogy jobb. amíg élt – hogy beteg volt. de olyan intelligens. egy nyúl. Az ő magángyűjteménye az ön negyvenegy regényével és hatvanhárom novellájával dicsekedhet. Milo előjött az asztala mögül. Trout! Megengedte. aki bármit is tudott Kilgore Troutról. ami első látásra különféle ragasztószalagokkal összefogott. És így tovább. A kezében hozott valamit. – Pattanásig feszülve várjuk már a reneszánszt.=> Csak hát itt nem volt közönség meg függöny meg semmi egyéb ilyesmi. hogy Midland City krémje ugyanúgy bolondul majd Kilgore Trout műveiért. ugyanúgy él. => Az a regény egyébként Az okos nyuszi volt. – De tőlem vagy rólam sehol nincs semmi – tiltakozott Trout. hogy az ide jövő minden művészről és művésztől elolvassak minderit. hogy mindet elolvassam. amelynek semmi helye a nyúldolgok rendjében. mint minden más vadon élő nyúl. a feleségével úgy döntenek. Föltürt nadrágjának alsó részét úgy átitatta a patakból származó . ha nem eszik meg.

– Nyissa ki a szemét! – mondta Trout. mint egy énekes-táncos örömhozó? –Már fölvette a szmokingját. Így hát Milo Maritimo fölvezette a lakosztályába. – így festene az. autókon. Egy embert látok. nevetni és sírni! Olyan sokáig próbáltunk megélni pénzen. Trout – folytatta a kedves Milo odafenn. televízión és alkoholon – fűrészporon és üvegcserepeken! – Nyissa ki a szemét! – förmedt rá keserűen Trout. a Varázslatos Kéz megrázogatta az ágyát. Mr. Mr. a Művészeti Fesztivál elnöke. és pontosan azt látom. hoztam még! – A szemem nyitva van – mondta lelkesen Milo –. gyötrelmes kifejezésbe rándult az arca. Egy számmal nagyobb volt a kelleténél. A Varázslatos Kéz az ágy rugóza-tára szerelt elektromos vibrátor volt. hogy elég lett volna egy katolikus gengszter temetésére. Trout sokat fogyott középiskolás kora óta. Úgy dagadoztak. Ez a fiatalember nemcsak a bűnözés nagymestereinek leszármazottja volt. Trout. két színes televízióval. kosárlabdán. futballon. => – Ó. mint a nyeregzsákok. milyen sokáig sóvárogtunk úgy. mint két összenyitott. mint sivárság és kétségbeesés ? Ha nincs elég. tanítson meg minket énekelni. Trout elolvasta a virágokon levő néhány névkártyát. a Midland City-i Nőegyletek Szövetsége. irigységen. aki szörnyen megviselt – mert . – Legfőbb ideje! Jaj Istenem. és megjegyezte: – Hát valóban úgy látszik. Troutnak és minden más neves vendégnek ilyen lakosztálya volt. ingatlanon. Barry. Troutot annyi virág várta a szobájában. amire számítottam. aki a szépségből táplálkozik? Azt mondja. Trout lakosztályában –. a Kereskedelmi Kamara meg még nagyon sokan küldtek virágot. Ha a vendég bedobott egy negyeddollárost az éjjeliszekrényen levő dobozkába. Fred T. A zsebei tele voltak molyirtó golyócskákkal. szexen. –Hát úgy festek én.műanyag. hanem a Midland Cityben jelenleg működő gonosztevők közeli rokona is. Gino Maritimo. mint a csatornacsövek pereme. Milo apjának unokatestvére volt a város kábítószercsászára. hogy nem tudta letűrni. Olyan kemény lett. mi után sóvárgunk! – mondta. amely nem volt más. két csempézett fürdőszobával és négy Varázslatos Kéz berendezéssel ellátott ággyal. közönséges Holiday Inn-szoba. nincs itt más. hogy a város teljes erővel felkarolja a művészetet! Milo szorosan lehunyta olajbarna szemét. hogy még azt sem tudtuk. A Maritimo Testvérek Építővállalat gazdái például a nagybátyjai voltak. táncolni.

megint megjelentettem. . És aztán Trout bekötözött ujjal ki fog baktatni az ismeretlen városba. azt£n megint megjelentettem. nyílt mező. aki majd mindent megmagyaráz. amelyet mi sosem láttunk. hogy Trout találkozzék Dwayne Hooverrel. Tudtam. melyet eltüntettem. Rozzsal vetették be. hogyan fog befejeződni ez a könyv. milyen odaát. És aztán visszajött – hogy elmondja. Dwayne bántalmazni fog egy rakás embert. hogy kezdetét vehesse Dwayne ámokfutása. gondoltam. Legfőbb ideje. megint eltüntettem. => Én meg ott ültem az új Holiday Innben. Találkozni fog Teremtőjével.át mert kelni az igazság tüzein a másik oldalra. Le fogja harapni Kilgore Trout jobb mutatóujjának egyik percét. A valóságban nem volt ott más. csak egy nagy.

barna boríték volt. – Pedig hát Istenemre. Azt hitte. az ékszerész így szólt Karabekianhoz: – Ha a művészek jobban elmagyaráznák a műveiket. és semmi gyakorlata nem volt az efféle ünneplésben. Belőlem Trout nem látott mást. Égett a lába.Huszonegyedik fejezet Kilgore Trout belépett a koktélbárba. amikor Trout leült. Rabo Karabekian és Beatrice Keedsler nem vette észre. Újdonsült jóbarátaik vették körül őket a zongorapultnál. Dwayne Hoover lélekben még mindig messze járt a koktélbártól. A lába nem tudott izzadni. De senki sem háborgatta. => Troutnál egy vastag. mint egy darab gyurma. – Én nem is hittem. csak a gyertyalángok fényét tükrös szemüvegemben. az emberek jobban szeretnék a művészetet. a tekintete időben. Így hát ott voltunk mind a hárman. amelyeknek semmi közük sem volt Trouthoz vagy hozzám: – Isten hozzád. Régi barátja. tele elöregedett . Nemcsak zokni és cipő fogta körül. nem tudott szellőzni. hogy Midland City tulajdonában van a világ egyik legnagyszerűbb festménye. Karabekian szónoklata kitűnő fogadtatásban részesült. hogy van mit elmagyarázni – mondta tűnődve Carlo Maritimo. Trout feszengett. amelyet Dwayne Hoover nemsokára olyan komolyan vesz majd. Benne volt a Művészeti Fesztivál programja. volt! Abe Cohen. bús hétfő. – Csak el kellett magyarázni – mondta Bonnié MacMahon. Milo Mariti-mótól kapta. különállóak és szépségesek. Mint gépezetek. hogy bejött. Most már mindenki egyetértett abban. Barry üdvözlő levele. lottyadt zsákok voltunk. Kettesben kiválasztottak egy asztalt. Tudja maga ezt? És így tovább. Úgy ült ott. hanem átlátszó műanyag is. mint Milo Maritimo. Hangtalanul formálta a szavakat. Fred T. a névtelenség megint mellette állt. a következő hét eseménynaptára – és még néhány apróság. egyszerűek voltunk. Dwayne ajka megmozdult. – Most már értem. Ez volt az a szélesre tárt pumás könyv. térben messzire révedt. az építési vállalkozó. a lékekben. nem messze Dwayne Hoovertől és tőlem. Mint három rezzenetlen fénysáv. talán egy csomó ember ugyanolyan áradozva fogja üdvözölni. Dwayne meg Trout meg én nagyjából négyméteres egyenlő oldalú háromszöget alkottunk. Trout magával hozta Nem titok többé című regényét is.

Ugyanígy a mixer kabátja meg a falakon levő afrikai álarcok. Amikor azonban ezek a ruhadarabok sötét helyiségben ultraibolya fénybe kerültek. hogy Trout a teljes tébolyba kergesse Dwayne-t. és most már nem sok idő kellett hozzá. Dwayne bizakodva rámosolygott a szent fényre.csövekkel és kábelekkel. A következő okból: Ezeket az ingeket olyan mosószerekkel mosták. A váratlan fény magához térítette Dwayne-t a révületből. De a legragyogóbb új fényforrás Kilgore Trout új estélyi ingének ingmelle volt. villózott. Az. Ahogy most vigyorgott. nevetségesen fölragyogtak. Ugyanígy Dwayne Hoover inge meg még több másik férfi inge. ezért fehérebbnek látszottak. nyitott zsákba nézett volna bele az ember. Folytatta a beszélgetést a gyorsforgalmi út forgalmával. kigyúlt. => A koktélbárban a mixer most bekapcsolta a mennyezeti ultraibolya lámpákat. hogy a koktélbárban miért mentek át ilyen fantasztikus változáson bizonyos ruhadarabok. Mintha egy radioaktív gyémántokkal tele. Így hát kisomfordált a szállóból. hogy menjen el. Készen állt bármire. mintha tele lett volna a szája karácsonyfaizzókkal. Nem tartotta többre a konkrét információt. . mint Rabo Karabekian. most szólt. így hát most csak hüledezhetett. amely napfényben állítólag ragyogóbbá tette a mosolyát. Fölfénylett Hoover Nyuszi fogsora is. Napfényben fluoreszkáltak. mint egy neonreklám. Ragyogása mélyről jött. aki enni adott neki. Megveregették. A viszonyaink pedig bizánci bonyolultságúak. mivel fluoreszkáló anyagokkal volt impregnálva. akkor is valami fájdalmatlan és természetfölötti dolog zajlik. mert fluoreszcens anyagot tartalmazó fogpasztát használt. És a fénye Dwayne Hooverre irányult. => Wayne Hoobler a konyhai kémlelőlyukon át lesett minket. amelyek fluoreszcens anyagokat tartalmaztak. a vállát. => Trout nem tudott magyarázatot arra. parabolatükörré görbült. Reflektor lett az ingből. Bonnié McMahon egyenöltözéke. Mint a legtöbb tudományos-fantasztikus írónak. De ha nem. De aztán Trout valamiért előrehajolt. neki is szinte fogalma sem volt a tudományról. Hiszen én teremtettem mindkettőjüket. és a keményített ingmell meghajlott. rozsdás csuklópántokkal és erőtlen rugókkal. Úgy vélte. és ismét Dwayne használt autói között találta magát. Dwayne pedig leharapja Trout ujjpercét. talán közben meghalt.

Az én ingem régi ing volt. Indianapolisba. És az autómosó főként azért lett veszteséges." Dwayne mostohaapja leírta a táblákat. Ő . ahol közönséges mosószert használtak. Akkortájt kezdődött a Nagy Válság. hogy nem látták a táblát. Nem is véletlenül jutott az eszébe. amelyek így festettek: „Egy este" – mondta Dwayne mostohaapja – „egy nigger család szállt le Shepherdstownban egy tehervonatról. És folyt a világháború." Dwayne mostohaapja éppen munka nélkül volt. hogy még az írni-olvasni nem tudó niggerek is jó gyári állásokat kaphattak. „milliószámra jöttek északra a niggerek – Chicagóba. Detroitba. amelyet már sokszor kimostak egy kínai mosodában. akinek a férje olyan sok pénzt ölt bele a veszteséges shepherdstowni autómosóba. Shepherdstownban viszont – folytatta – a fehér embereknek gyorsan megjött az eszük. A niggereknek annyi pénzük lett. mint addig soha. Lehet. azért nem fluoreszkált. így hát a város határában meg a vasútállomáson táblákat raktak ki. vagyis fekete munkaerő – márpedig Shepherdstownban nem voltak niggerek. mert a nyereséges autómosókhoz sok és olcsó munkaerő kellett. Lehet. hogy nem tudták elolvasni. Midland Citybe. ugyanúgy. „Évekkel ezelőtt" – mondta Dwayne mostohaapja annak idején a tízéves Dwayne-nek. Olyan munkáshiány volt. Eszébe jutott. Nem akartak niggereket a városukban. amikor olyan kárörvendően mesélte a történetet. Lehet. ahogy előzőleg belerévedt a csillámló citrom-olaj-csöppekbe. hogy nem hitték el. Hiszen korábban szót váltott Bonnié McMahonnal. Dwayne Hoover most belerévedt Trout ingmellébe. amit a mostohaapja mesélt neki tízéves korában: hogy miért nincsenek niggerek Shepherdstownban.

mert én határoztam meg. mint hogy szereplő vagyok egy könyvben. ahogy elnézem a dolgokat. és egy szögesdrót kerítés felső szálán kettéfűrészelték. nem bámultam. sem az „M". miért: valamennyi szereplőm közül mindeddig egyedül Trout rendelkezett annyi képzelőerővel. miért nem esünk le. „Mindenesetre éjszakára beköltöztek egy üresen álló kunyhóba" – folytatta Dwayne mostohaapja. és Trout azt hitte. Dwayne szeme könnyben úszott. hátha ő egy másik emberi lény teremtménye. Megint az asztallapra firkáltam. Én még jobban feszélyeztem Troutot. hogy Dwayne éppen egy olajfoltot bámul a Cukor-patakon. hogyan reagáljon. sem a „c" matematikai állandó nem létezhetett. nem integettem. hogy Dwayne eszelős tekintettel bámulja az ingmellét. Kirángatták a férfit. hogy amikor ezt hallotta." => Trout kínzóan tudatában volt annak. „Az az éjszaka nagyon régen volt már" – mondta Dwayne mostohaapja. => Egyébként mindannyian egy golyó felületéhez tapadtunk. pedig mindenki úgy tett. hogy egészen közel ül ahhoz az illetőhöz. Vili.meg Dwayne a szokásos heti útjukon voltak a családi autóval. szivárványosan fénylett a Cukor-patak felszínén. kivitték a szemetet a földekre. a szemétből szivárgó olajfolt szépen. hibásnak tartottam az egyenlőséget. Erre éjfélkor odament a nép. A bolygó golyó alakú volt. már amennyit láthatott belőlem. fölírtam a tömeg és az energia közötti össze-füasést. Zavarba jött. . Senki sem tudta. Egyszer például ezt mondta: „Istenemre. nem tudok másra gondolni. Már korábban is többször megemlítette ezt a lehetőséget a papagájának. mintha nagyjából értené. az alkoholtól. amely negyven évvel ezelőtt szivárványosan fénylett. Nemigen tudta. Tapintatos voltam vele. különösen azért. ahoey az én időmben tudták: Ami engem illet. hogy gyanakodjék." Dwayne tisztán emlékezett. és a szerzőnek olyan szereplő kell. „de több néger nem töltötte Shepherdstownban az éjszakát. Valahol szerepelnie kellett volna benne a „T"-nek. Nem tudhatta. aki megalkotta. mint Dwayne. milyenek legyenek a reakciói. Trout az én jelenlétemnek is tudatában volt. „Tüzet gyújtottak a kályhában meg minden. A szemüvegemet sem vettem le. és beleöntötték a Cukor-patakba. a Tudatosságjelének – amely nélkül sem az „E". Elmondom. aki állandóan szenved!" És most Trout pedzeni kezdte.

hanem az Öné is. ahová az embereknek tapadniuk kell. célja pedig az. akár velem összeakadjon a tekintete. így hát inkább átnézte a lakosztályában kapott barna boríték tartalmát. amelyet az emberek a hétfőről alakítottak ki. Kezdetben három alkalmazottja volt. annak idején időnként „bús hétfőnek" hívták a hétfőt. mindannyiukat megajándékozom az általam alapított és most általam vezetett cég egy részvényével. alkotó személyiség Midland City első Művészeti Fesztiváljára áldozza értékes idejét. Azok az emberek viszont. A hétfő ettől csak mosási nap lett. Barry fiatal . Cégünk 1934-ben Amerikai Robo-Magic néven jött létre. hogy egy ilyen neves. A mosógéphez született jelmondatot elolvashatja a részvény felső részén levő emblémán. Az egyik elképzelés az volt. de nem különösebben nyomasztó nap. akik hét közben szörnyű munkát végeztek. Szeretnénk. a Barrytron Kft. hogy a meggazdagodás egyik legjobb módszere az. A levélhez hozzá volt tűzve egy szabadforgalmú Barrytron-részvény. Az istennő zászlórudat tartott a kezében. hosszú zászló lobogott rajta. Amikor Fred T. mert a pihenőnap után nem szívesen mentek vissza dolgozni. Most már nemcsak az enyém a cég. hogy részese lett kicsiny közösségünk életének. A levél így szólt: „Kedves Mr.Az igazán eszes emberek megértették. Kilgore Trout nevére kiállítva. hogy akár Dwayne-nel." A cég emblémája egy gazdagon díszített pamlagon ülő görög istennőt ábrázolt. Barrynek. hogy megtervezze és elkészítse az első teljesen automatikus háztartási mosógépet. Az első. Trout! Öröm és megtiszteltetés. hogy az asszonyok hagyományosan hétfőn szoktak mosni. amit szemügyre vett. a Művészeti Fesztivál elnökének. A zászlón ez állt: => A régi Robo-Magic mosógép jelmondata ravaszul ösz-szekevert két különböző elképzelést. ha birtokolnak egy darabkát a felszínből. alapítójának és igazgatótanácsi elnökének levele volt. Hogy Ön és a többi hozzánk látogató kitűnőség mélyebben átérezze. a Mildred Barry Művészeti Központ adományozójának. ha ittléte alatt családtagnak erezné magát közöttünk. Fred T. => Trout irtózott attól.

Barry már 1933-ban hirdetni kezdte a Robo-Magicet. Kesergett azon. => Fred T. És a Robo-Magic majd fölvidítja őket. Épp elindult udvarházából. mintha a hétfőt azért hívnák „bús hétfőnek". a Robo-Magic reklámjának nem kellett a többi között szorongva ordítozni. Ő ezt mondta: . akik a Nagy Válság idején is megengedhették maguknak a nagytáblás hirdetést. hogy a Robo-Magic föltalálása idején a legtöbb asszony hétfőn mosott. A vállalat megszűnt. le a svábbogarak és százlábúak közé. két fehér szállítómunkás vitt be a házba egy Robo-Magicet. Barry azon kevesek közé tartozott Midland Cityben. A hirdetés előkelő társasági hölgyet ábrázolt bundában. A szájából felhő jött ki. aztán egyszer csak fogta magát és lecsattogott az alagsorba. mert a mosás undorítja és kimeríti az asszonyokat. hogy fölhívja magára a figyelmet. s a felhőben ez a szöveg állt: Egy másik hirdetésen. Egy fekete cseléd nézte őket. hogy elkészült volna az áruba bocsátható. Fred egyik hirdetése az egykori Keedsler Automobil Müvek főkapuja melletti hirdetőtáblánjelent meg. Jószerivel az volt az egyetlen a városban. és nekilátott a mosásnak. Akkor mostak. megbízható gép. amikor éppen kedvük tartotta. gyönggyel. hogy kellemes tétlenségben töltse a délutánt. mert átvette a Robo-Magic. Dwayne Hoovernek például az volt az egyik legtisztább emlékképe a Nagy Válság idejéről.korában megalkotta a Robo-Magic jelmondatát. úgy tett. => Mellesleg egy szó sem volt igaz abból. – Eljött a niggermunka ideje! – mondta. amikor a mostohaanyja karácsony estéjén szánta el magát a mosásra. jóval azelőtt. amely a vasútállomásnál levő hirdetőtáblán díszelgett. A szeme mulatságosán kidülledt. És mivel Fred T. Az ő szájából is felhő jött ki. hogy lecsúszott a család.

a vasalás. A Robo-Magicből nem maradt más. női munka. mikor engedje ki a vizet. nyugodjék békében. Annak a háborúnak a győzteseit rászedték: megfosztották őket az akkori legkívánatosabb hadizsákmánytól. Barry személyesen fogalmazta ezeket a hirdetéseket. Nem Dwayne Hoover mostohaanyja volt az egyetlen fehér asszony. a rabszolgáktól. aki rettenetesen húzódozott az efféle munkától. ami nem volt más. Olyan volt az én anyám is. Nem voltak hajlandóak persze a fehér férfiak sem. amely aztán úgy oldotta ki a bombákat. és akkortájt azt jövendölte. A második világháború alatt az agy lett az úgynevezett BLINK rendszer agyközpontja. csak az agya. anélkül hogy tudatára ébredtek volna. Szerintem az utódaik örökölték ezt a csalódottságot.=> Fred T. a mosás. Ők azt mondták. mikor öblítsen. az a része. a takarítás. niggermunka. mikor lötyböljön. A régi Keedsler Automobil Művekből háztartási gépgyár helyett fegyvergyár lett. a főzés. hogy előbb-utóbb a különféle Robo-Magic gépek fogják végezni „a világ minden niggermunkáját". hogy a robbanások a kívánt rendben következzenek be lent a bolygón. mint a cipekedés. amely tudatta a mosógéppel. a nők meg azt. a gyermekgondozás és a szennyel történő foglalatoskodás. meg a nővérem is. A BLINK a Becsapódási Lépésidőt Normalizáló Komputer rövidítése volt. A rendszert nehézbombázókra szerelték föl. Mind a ketten kerek perec közölték. miután a bombázótiszt megnyomta a maga piros „Bombák ki" gombját. A piros gomb aktiválta a BLINK rendszert. mikor centrifugáljon és így tovább. => A Robo-Magic álomnak véget vetett a második világháború. => Most felelőtlen találgatásba bocsátkozom: szerintem a hazámban folyt polgárháború befejeződése addig soha nem ismert módon okozott csalódást a győztes északi fehéreknek. és az irányította a tényleges bombakioldásokat. hogy mikor engedje be a vizet. . hogy nem hajlandók niggermunkát végezni.

=> Ott. Ez majd lehetővé teszi. – Thi? Tháj? => Ott. Mindegyiken egy valóságos hadifogoly neve.Huszonkettedik fejezet És én ott ültem az új Holiday Inn koktélbárjában. Wayne majd azt hiszi. néztem a Kilgore Trout ingmellére meredő Dwayne Hoovert. amely így festett: A TH1 „első osztályú tiszthelyettest" jelentett. hogy mi módon illesszem bele a karperecemet a történetbe. és a nő meg TH1 eljegyezték egymást. A karperec két és fél dolláromba került. hogy ne erezzem búsnak magam. amelyről az orvos azt mondta. A csuklómon karperec volt. hogy kifejezésre juttassam részvétemet a vietnami háborúban fogságba esett amerikaiak százai iránt. a karperec egy nőé volt. amíg a foglyok haza nem térnek. melyet egy esti tanfolyamon sajátított el a Keresztyén Ifjak Egyesületében. aki szerelmes volt egy TH l Jon Sparks nevű illetőbe. aztán Wayne Hoobler majd megtalálja. . A karperecek viselőitől elvárták. Wayne ajka bizonytalanul formálgatja majd a szokatlan nevet. hogy módjával szedjem. hogy órák helyett percek alatt olvassa el Kilgore Trout regényét. vagy halottnak vagy eltűntnek nem nyilvánítják őket. Ez volt Jon Sparks rendfokozata. Az ilyen karperecek egyre népszerűbbek lettek. hogy ne vegyék le őket mindaddig. rendfokozata és fogságba esésének dátuma állt. március 19-én. – Thl ? – mondja. Ez bevett módja volt annak. a koktélbárban fölruháztam Dwayne Hoovert a gyorsolvasás képességével. összeházasodtak vagy valami fontos dolog történt velük 1971. hogy valahol elejtem. Azon törtem a fejem. a koktélbárban bevettem egy fehér tablettát. naponta kettőt. és az a remek ötletem támadt.

Hátulról így fog festeni: Íme. Igen: magyarázatot kell adnom egy dzsekire. . és az meg is maradt színtiszta niggergimnáziumnak. Ártatlan Áldozat Giminek hívták. egy fekete emberről. hagyjuk így! Lássuk csak. A földimogyoró számos fontos felhasználási módját ő fedezte föl. azt George Washington Carver-ről nevezték el. sürgető kényszert éreztem.. Kilgore Trout valószínűleg nem érhetett volna New Yorkból Midland Citybe annyi idő alatt. lássuk csak. Több fehér embert is golyó ért. de ezzel már késő bajmolódni. amelyet Trout a kórházban lát majd. 1770-ben. hogy megmagyarázzam mindazt. amit még nem magyaráztam meg. És amikor a második világháború után megépült a második niggergimnázium. mint egy madárház bejárati ajtaja. Crispus Attucksról nevezték el. Hagyjuk így. akit brit katonák lőttek le Bostonban. a koktélbárban a tabletta és az alkohol hatására rettenetes. Lássuk csak: arra már magyarázatot adtam. egy fekete emberről. amennyit adtam neki. Az eseményt megörökítő olajfestmény a gimnázium fő folyosóját díszítette. De a fekete emberek most már nem Crispus Attucks Gimnáziumnak hívták az iskolát. aki rabszolgának született. a magyarázat: Régen csak egy niggergimnázium volt Midland Cityben.. Crispus Attucks homlokán a lyuk úgy festett. mégis híres vegyész lett belőle.=> Ott. hogy miért tud Dwayne olyan szokatlanul gyorsan olvasni. aztán tovább rohanjak a történettel.

hogy a Nagy Válság idején szinte egész Midland Cityben csak Fred T. azt is meg kell magyaráznom. a regényírónő látta meg a napvilágot. hogy Midland Cityben miért tudta olyan sok fekete utánozni az egykori Brit Birodalom különféle területein fészkelő madarak hangját. mert a Nagy Válság idején igen sok bank csődbe ment. Barry meg az apja-anyja engedhették meg maguknak. ahol annak idején Beatrice Keedsler. Angliában műsoros mulatókban léptek föl. Már a megnyitása napján megjelentek a fekete fiatalembereken a dzsekik. .De a feketék ezt az iskolát sem voltak hajlandóak a rendes nevén emlegetni. Nem kevesebb. mint húsz szolgát dolgoztattak ott egyszerre. ami bölcs dolognak bizonyult. hogy a niggermunkákra niggereket fogadjanak föl.és kötvénycsalásokkal. akik legális befektetésekkel akartak gondoskodni gyermekeikről és unokáikról. Fred apja a virágzó húszas években szerezte a sok pénzét szeszcsempészéssel meg részvény. Fred apjának közvetítésével ezek a gengszterek a valódi érték tized –. sőt századrészéért vásároltak föl szinte minden valamirevaló vagyontárgyat Midland Cityben. Ezenkívül Fred apja volt az ügynöke azoknak a chicagói gengsztereknek. Fred apja éneklő fűrészen játszott. Megvették az egykori Keedsler-udvarházat. Az anyja az akkori Brit Birodalom különféle vidékein fészkelő madarak hangját utánozta. És mielőtt Fred apja-anyja az első világháború után az Egyesült Államokba jött. amelyek hátulról így festettek : => Aztán. tudjátok. A helyzet úgy állt. Minden vagyonát készpénzben őrizte.

ökörszemet és fitiszfüzikét. => Ott. Eddig a pillanatig azt remélte. és utánozta a hangját." És így tovább. a feketék még mindig utánozni tudták mindezeket a madarakat. mintha megerőszakolták volna.Aztán a maga örömére tovább utánozta őket. Például bejelentette: „A malaysiai bülbül". mint egy gőzradiátorból. A vallanak nyomódó áll Trout számára ugyanolyan megsemmisítő érzés volt. Azért művelte. amit Fred anyja szokott volt mondani az egyes madárhangok előtt. Föltápászkodott az asztala mellől. Ha például valamelyikük a fülemülét utánozta. még a Nagy Válság kellős közepén is. és utánozta a hangját. soha életükben nem szórakoztak ilyen jól. Dwayne azt tette Trouttal. hogy élete kicsiny hátralevő részét további emberi lények érintése nélkül élheti le. egyre jobban belevájta az állat. – Hol a kinyilatkoztatás?! – kérdezte. – Kérem a kinyilatkoztatást! És Dwayne most valami egészen természetellenes dolgot müveit. akik nála dolgoztak. Később már olyan feketék is. Trout nem felelt. Vagy bejelentette: „Az új-zélandi bubuk". Amikor Kilgore Trout megérkezett a városba. Már évek óta sóvárogtam arra. hogy ezt műveltethessem valamelyik szereplőmmel. és szóról szóra el tudták mondani azt. mert én műveltettem vele. hogy kizárólag holdfényben énekel. először mindig ezt mondta: „A költők által olyannyira kedvelt fülemüle dalának sajátos varázst ad az. mind úgy érezték. és belevájta az állat. Odadugta a fejét szegény Trout vállához. akik soha a közelében sem jártak a Keedsler-háznak. És hogy a barátaik és rokonaik a hasukat foghassák neveltükben. a Bermuda-vészmadárnak a vidám rikácsolását is utánozni tudták. úgy sugárzott belőle a hevület. utánozni tudták az ausztráliai lantfarkú madarat és rigóbillegetőt. bár hangosan sohasem mertek hahotázni. elérkezett az ideje. amit a Hercegnő tesz Alice-szel Lewis Carroll Alice Csodaországban című könyvében. a feketék is megtanultak madárhangokat utánozni. hogy Dwayne az élet titkait követelje Kilgore Trouttól. És a feketék. és vájta. lerogyott Trout mellé. – Halljam a kinyilatkoztatást! – kiáltott föl Dwayne. Még Kilgore Trout szigeti gyermekkora kihalt jópajtásának. A hóbort elterjedt. . az indiai bíbormálinkót meg a jó öreg angliai pintyőkét. a koktélbárban Dwayne Hoover ártalmas vegyszerei hirtelen úgy döntöttek.

Hatalmas megkönnyebbülésére Dwayne elvette az állat. hogy szinte zabálja a szavakat és oldalakat. Bizonyára kíváncsi vagy rá. mi lesz a következő cselekedete – és miért. derék barátom!". mások szemlátomást gyűlölnek. – Igen. Te vagy az egyetlen. azok egyszerűen szeretőés gyűlölőgépek" – olvasta Dwayne.. kiéhezetten falta a betűket. gépezet. „Kedves Barátom. Mindenki más csak robot. és fölkapta Trout Nem titok többé című regényét. Dwayne most mohón olvasni kezdett. „Kimerült vagy és csüggedt. olvasta. ez az – nyögte ki Trout." . Miért is ne volnál? Természetesen kimerítő az. akinek ki kell találnia. amelyet senki sem szánt ésszerűnek. miért van az. Az egész világegyetemben te vagy az egyetlen teremtmény. „Te a világegyetem Teremtőjének kísérleti alkotása vagy. Nos. szegény barátom. akinek szabad akarata van.. És a Keresztyén Ifjak Egyesületének gyorsolvasási tanfolyama lehetővé tette. hogy egyesek szemlátomást szeretnek. hogy folyton ésszerűen akarsz átlátni egy olyan világegyetemet.– Ez az? Ez az? – kérdezte Dwayne.

mint a maraszkinó-cseresznye. Az agya megpróbált értelmet találni benne. igazmondó gépek. Milo Maritimo. alkalmas rá. hazudógépek. mint egy új autóra. hogy mire ideérsz. mint egy állóórában. kapzsi gépek. hallotta a tiszta tonhalat. a női mellúszás világbajnoka és a Művészeti Fesztivál királynője éppen most haladt át a koktélbáron. bátor gépek. hogy hangos megjegyzést is tegyen rá: Abe Cohennek. hanem magának a bolygónak az ocsmány. Mary Alice apja. Úgy festett. hogy elfoglalja helyét a társadalomban. úgy programozván a robotokat. rothadó sajtdarab legyen belőle. amelyet használtan vásárolt Dwayne-től. hogy a világegyetem Teremtője megfigyelhesse a reakcióidat. szinte mindennél jobban áhítsák a nemi közösülést és szinte mindennél jobban imádják a csecsemőket. lezüllött állapotáért is. Csak egyvalakinek tűnt föl annyira. Mary Alice azért ment a haliba. Mary Alice szeme állandó gyulladásban volt. Abe Cohen megvetően nyilatkozott Mary Alice nemi jellegte-lenségéről. ártatlanságáról és üres fejéről. Nincs bennük több érzelem vagy értelem. a gengszterunoka a saját két kezével készített neki koronát és jogart. mert koronára és jogarra volt szüksége. a fogadóportás. bűzhödt. hogy a Művészeti Fesztivál esti díszvacsoráján betölthesse királynői szerepét. A Teremtő kétségbeejtő zsúfoltságról is gondoskodott. Dwayne ugyanolyan jótállást vállalt rá. gyűlölőgépek. mondván: –Tiszta tonhal! => Kilgore Trout hallotta. Egyetlen céljuk az. A világegyetem Teremtője ezúton kéri bocsánatodat nemcsak a próba tartamára melléd adott szeszélyes és tolakodó társaságért. Ő döntött úgy. aki most megint Dwayne használt autói között bujkált. ahol az apja várt avokádó-zöld 1970-es Plymouth Barracuda kétajtós. Ez volt a legrövidebb út az oldalsó parkolóból. vidám gépek. A Teremtő úgy programozta a robotokat. gyáva gépek. komoly gépek. mit mondott.Huszonharmadik fejezet Dwayne Hoover tovább olvasott: „Körülvesznek a szeretőgépek. Don Miller egyebek között a shepherdstowni Felülvizsgáló Bizottság elnöke volt. négyüléses sportkocsijában. hogy Wayne Hoobler. A haliba tartott. önzetlen gépek. az ékszerésznek. hogy minden elképzelhető módon ingereljenek téged. Az agya ki sem látszott a . hogy tekintet nélkül az életkörülményeikre." => Egyébként Mary Alice Miller. hogy évmilliókon át rongálják a bolygót.

meg televízió. kunkorgott a lába. Dalokat is írtak neked. Minden elképzelhető szörnyűséget és minden elképzelhető jóságot művelnek érzéketlenül. ahol más ivógépek társaságában berúgott. csak hogy a Teremtő lássa. hogy szitkokat szórjon őrá. hogy szitkokat szórjanak egymásra. mert selejtes pénzkeresőgép. hogy könyveket.és rádióműsorokat. Mocorgóit. Most már fájdalmasan égett. A világegyetem Teremtője százával találtatta ki velük a vallásokat. Az anyád meg átalakult nagyon lassú megbocsájtógéppé." .rejtélyekből. Trout most akár a hawaii héten Dwayne használt autói között tengő-lengő Wayne Hoobler is lehetett volna. színdarabokat és filmeket. hogy bőven legyen miből választanod. miként reagálsz T-E. hogy te elképedj. az apád meg arra volt programozva. „a világegyetem Teremtője visszafojtotta a lélegzetét. automatikusan és szükségszerűen. hogy döngő léptekkel kimenjen a házból és bevágja az ajtót." Ez az utolsó szó hatalmas betűkkel. ahol baszógépeket béreltek. hogy dugják hideg vízbe vagy lóbálják a levegőben. külön sorban állt. hogy szitkokat szórjon az apádra. imigyen: „Arra is programozta a robotokat. úgyhogy így festett: => „Valahányszor bementél a könyvtárba". Az anyád arra volt programozva. Dwayne pedig tovább olvasott magáról és a világegyetem Teremtőjéről. folytatódott a könyv. Ez automatikusan átalakította az anyádat sírógéppé. Műanyaggal bevont lába közben egyre jobban égett. könyörgött. mert selejtes házvezetőgép. mert selejtes szeretkezőgépek. Aztán az apád hazavánszorgott. és bocsánatkérőgép lett belőle. Aztán az apád arra volt programozva. Akkor az apád elment a kocsmába. képeslapokat és újságokat írjanak neked. Arra voltak programozva. Aztán az ivógépek mind elmentek a bordélyba. Milliószámra ölette le őket egymással. A szabad akaratoddal mit fogsz választani az előtted levő szedett-vedett kulturális svédasztalról? A szüleid veszekedőgépek és önsajnálógépek voltak. csakis azért.

Merev léptekkel odament a zongorához. és tudata lemerült agya használatlan lebenyeinek csöndjébe. Odalépett homoszexuális fiához. hogy már huszonhárom-szőr megölték.. föltápászkodott. nehogy lába dobbanása összedöntse az új Holiday Innt. Ő azonban inkább a meditációt választotta.. Lehunyta a szemét. neki vége. hogy baj lesz. – Nőt nem ütünk meg. Ez a foszforeszkáló sál lebegett el előtte: => Dwayne hátulról megtaszította Nyuszi fejét. egy istenverte buzerálógép! Nyuszi nem védekezett. Rabo Karabekian. mint egy dinnyét. . mert tulajdon ereje és erkölcsi nagysága félelemmel vegyes bámulattal töltötte el. Trout könyvéből értesült róla. Fölnevetett. Ez csak fokozta Dwayne eksztázisát. hogy megörvendeztesse kéttagú közönségét – önmagát és Teremtőjét. Beatrice Keedsler és Bonnié MacMahon együttes erővel elkapta Dwayne-t és lerángatta Nyusziról. Erre az új megvilágosodásra finom stílusban akart reagálni.=> Dwayne most. A maga életét nem féltette. Azért járt mereven. Az egyszerű járáshoz nem merte teljes erejét bevetni. és azt mondta a fiára: –. azt hitte. Nyuszi látta. aztán megint odacsapta. de a világegyetem Teremtője mindannyiszor megjavította és újra elindította. Dwayne fölrántotta a fejét a billentyűkről. Dwayne inkább az elegancia. Könnyűszerrel megvédhette volna magát a katonaiskolában elsajátított küzdőmódszerekkel. pedig borzasztó dolgok történtek az arcával. Aztán föl-alá görgette a zongorabillentyűkön. mi ? – szólt oda a világegyetem Terem tőjének. Vér fröccsent a billentyűkre – meg köpet meg nyalka. mint a biztonság kedvéért fogta vissza magát. miután körülbelül tíz perc alatt több tízezer szót behabzsolt ebből a szolipszista fantazmagóriából.

a feje jóval az ablakok szintje alatt volt. Erős nagyításban a keresztek így festettek: => A Dwayne dühöngését ábrázoló térképen a koktélbárban három ilyen kereszt volt – Nyuszi. A koktélbárból még senki sem ment utána. de tizenegy embert olyan súlyosan bántalmazott. miért: olyan típusú gép volt! => A másnap reggeli újság térképet közölt Dwayne dühöngésének útvonaláról. az tüstént menjen oda hozzá. és Don megpróbálta utána mondani. hogy aki nigger odakint van. Az újságbeli térképen keresztek jelölték mindegyik helyet. hogy itt vannak! => A dühöngő Dwayne nem ölt meg senkit. – Beszédem van veletek! – mondta. miközben hátrabilincselték a kezét: – Hála Istennek. – Ti robotok. Ott. A pontozott vonal a koktélbárból indult. akarjátok tudni. hogy Mary Alice megjöjjön a koronájával-jogarával. bámult fölfelé. hogy érzéketlen gépezetek. ezt mondta Dwayne a rendőröknek. – Megmondom. ahol valaki súlyosan megsérült. az elválasztó sávon fékezte meg Dwayne-t két arra vetődött rendőr. – Demain nous allons passer la soirée au cinéma –mondta a magnetofon. föl a füves elválasztó sávra. Ágyat lehetett csinálni belőlük. És így tovább. megint vissza az új Holiday Innbe. – Nous espérons que notre grand-pere vivra encore longtemps – mondta a magnetofon. aztán át a Cukor-patakon és a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain. úgy akart megtanulni franciául. Aztán Dwayne kirohant a szálló és az autószalon közötti aszfaltra. miért evett lefolyótisztítót a feleségem? – förmedt rá Dwayne elképedt közönségére. . Don hanyatt feküdt. Mary Alice Miller apja. Beatrice Keedsler és Bonnié MacMahon. de ő semmit sem látott Dwayne produkciójából. Magnetofonra vett nyelvleckéket hallgatott. hogy kórházba kellett vinni őket. Ordítozott. Egyedül állt kinn. Hasba vágta Bonnié MacMahont.Aztán állón vágta Beatrice Keedslert. várta. Francine Pefko irodájába. pihent. Don Miller az autójában Dwayne közelében volt ugyan. Szentül hitte. Íme. átment a parkoló aszfaltján az autószalonba. Az autójában lehajtható támlájú ülések voltak.

Nem tudta. hogy mintha egyszerűen képtelenek lettek volna reggel pontosan érkezni munkába. ő lépett elő halkan a használt autók közül. amellyel annak idején. a világegyetem Teremtője tréfából mindet bújócskára programozta. és rákacsintott Wayne-re. Wayne Hoobler volt. milyen igyekezettel próbálta megmenteni egy Payton Brown nevű fekete fiatalember életét. hogy a bujocskanak vége. meg arról. gyerekkorában azt jelezték. tiszteletüknek és önként vállalt védtelenségüknek. a robotot használva a társalgás élettelen apropójának. aki valaha is meghalt a shepherdstowni villamosszékben. enyhén szétvetette a lábát. és keserédes derűvel elmosolyodott. előjöhet. Ezt a testhelyzetet katonáknak. Dwayne elmondta Wayne-nek. raboknak egyaránt megtanították – hogy így adják jelét figyelmüknek. – No lám – mondta Dwayne. aki viszont serény és pontos volt. amíg Dwayne mesélt arról az évről. Mosolygott. Bármelyik másik fekete robot is megtette volna. Dwayne tovább zagyvált mindazokról a feketékről. vacsorára hazamehet! Az a személy. Midland Cityben sokan tettek ki Hawaiiból vagy Mexikóból vagy hasonló helyekről származó haszontalan tárgyakat a kávézóasztalkájukra vagy a dohányzóasztalkájukra vagy az ilyen-olyan polcaikra. a rejtőzködő gyermekeknek is ideje hazaindulniuk. amelyet megyei cserkészvezetőként töltött. mikor Dwayne imigyen kiáltott: –Aki bújik. Aztán elkiáltotta azt a jelszót. Wayne ott maradt félpihenjben. mert beszéde van velük. Háta mögött összefogta a kezét. Hoobler készen állt bármire. Dwayne ravaszul körbesandított. amikor több fekete fiatalt vettek föl a cserkészek közé. aki tizenöt és fél éves korával a legfiatalabb ember volt. aki erre a varázsigére előbukkant. így is hívták őket: társalgási apropó. A félpihenj néven ismert testhelyzetet vette föl. . Már lement a nap. És Dwayne ismét nyakatekert beszélgetésbe kezdett a világegyetem Teremtőjével.=> Dwayne tovább szólongatta a niggereket. kicsoda Wayne. s az ilyen tárgyak társalgási apropóként szolgáltak. Említést tett néhány olyan feketéről is. Úgy vélte. akiket fölfogadott. a haláltól sem riadt volna vissza. mondván: – Ok úgy voltak programozva. soha életében nem játszott még bújócskát. Jellegzetes fekete robotként fogadta. mint korábban bármikor. hogy jöjjenek elő. amikor senki más nem fogadott föl feketéket. hiszékenységüknek. szarkalábak futottak szét a szeme körül.

hogy a/t tegyék. jól van – nyugtatgatta Dwayne Wayne-t. aki szénbányában vagy futószalag mellett dolgozik. Térdre bukott. Ha eltalálták. Cselhez folyamodott. amelyet egy 1962-es Cadillac limuzinalvázra építettek rá. – Veled nem tudok versenyezni – mondta Dwayne. aztán szinte ugyanabban a pillanatban újra ki kellett térnie. Először is kifulladt. hogy újra megpróbáljon odasózni. hogy Wayne tökéletes kitérőgép. Dwayne fölnevetett. –Afrikai ugribugri!-mondta. és megelégedett azzal. szégyen és gyalázat –mondta. Egy sátor végében egy fekete ember kidugta a fejét egy ponyvába vágott lyukon. Wayne felszökkent egy igen furcsa teherautó platójára. Dwayne rabszolgának tekintett mindenkit. Dwayne ezután egy pillanatig hallgatott. hogy kemény baseball-labdákkal dobálhassák a fejét. => Így hát Dwayne most azt hitte. Nem állt szándékában utána mászni a platóra. És most fontos tudnunk. amely nagy népszerűségnek örvendett. elismerte. mint a fekete robotok. A Maritimo testvérek építővállalatának tulajdona volt. Mary Alice Miller apja közben tőlük néhány méternyire feküdt az autójában. és az emberek pénzt adtak azért a kiváltságért. hogy Wayne eddig még sohasem látott repülőteret. nem volt fölkészülve arra. akármilyen a színe. és továbbra is francia társalgást tanult. Csak egy tökéletes ütőgép tudná eltalálni. ők is arra vannak programozva. pofonok és ökölcsapások gyors kombinációival próbálkozva közeledett. Egy vásári mutatványra utalt. hogy azok legyenek. ami egy repülőtéren történik. de Wayne nagyon jól megtanulta elkapni a fejét. hogy játsszanak afrikai ugribugrit. – Régebben azt . amikor este repülőgép száll le. erőszakos szándékát látszólagos unott-sággal palástolta. hogy lentről prédikációt tartott. így hát Dwayne elhátrált egy kicsit. és a mögötte fekvő Will Fairchild repülőtérből is majdnem két kilométernyit. amit tesznek. És aztán Dwayne nagy lendülettel odavágott Waynenek. – Jól van. és Dwayne keze csak a levegőt hasította az arca helyén. a világegyetem Teremtője arra invitálja. Csattanós pofont akart adni neki. Másodszor pedig megértette. amikor Dwayne kisfiú volt. ahogy Dwayne rúgások. Aztán hirtelen Wayne felé rúgott.Aztán a feleségéről meg a fiáról beszélt. Sportszerűen viselkedett vele. hanem a fehér rabszolgaságról is. A hirtelen magasságból Wayne teljes szélességében látta a gyorsforgalmi utat. – Régebben azt gondoltam. hogy a fehér robotok lényegükben éppolyanok. Wayne megint kitért. nyereményt kaptak. A rabszolgaságról beszélt – nemcsak a fekete. amik.

kérdezte. Wayne szemében úgy festettek. A Will Fairchild repülőtéren ebben a pillanatban gyúl-tak ki a leszállópálya fényei. mi történik a gépekkel?. Ellátottá a száját. Wayne szeme láttára vált valósággá egy álom a gyorsforgalmi út túloldalán. imigyen: . Wayne Hoobler arca eddig kifejezéstelen volt. Meg a háború meg az autóbalesetek meg a rák – mondta. Wayne fejében is kigyúltak az álmot fölismerő fények. most azonban elfojthatatlan áhítat ömlött szét rajta. mint sok kilométernyi titokzatosan gyönyörű ékszer. és így tovább. – Miért érdekelne.gondoltam. szégyen és gyalázat a villamosszék is. Most már mindezt nem tartotta szégyennek és gyalázat-nak. fénybetűk adtak gyerekes nevet az álomnak.

hetvenkét centiméteres a derékbősége és kilencvenöt centiméteres a mellbősége. fürdőszobája és műtője. az állat egy icipicit belekapott a kezébe. A férje hímvesszője tizenkilenc centiméter hosszú és öt centiméter átmérőjű volt. Martha Simmons veszettségben hunyt el. Azóta is küldtek egymásnak karácsonyi üdvözlőlapokat. Közösen vásároltak egy kavicsbányát odakint a 23A műút mellett. aki hittel vallotta. Az élelem-.Huszonnegyedik fejezet Figyeljetek: Dwayne Hoover olyan sok emberben tett súlyos kárt. Martha Simmons kivitte a belső udvarra. és a barátság valahogy fokozatosan véget ért. Miközben Martna Simmons begöngyölte a denevért egy Kleenex nevű papírzsebkendőbe. amelyből kivették az üléseket. hogy mindkettőjük felesége oly különös halált halt egy hónapon belül. Martha Simmonsnak a halála idején kilencvenegy centiméteres volt a csípőbősége. így hát elfogadták az ajánlatot. amelyet egy reggel a nappali szoba mennyezettől földig érő függönyére csimpaszkodva talált. amelyet Newbolt Simmonsnak küldött. A teljes neve Martha Simmons Mozgó Segélyhely volt. hogy kihívták a Martha néven ismert különleges mentőautót. Dwayne legutóbbi karácsonyi lapja. A Martha egy jókora General Motors távolsági autóbusz volt. hogy külső segítség nélkül egy hétig működhetett önálló kis kórházként. hogy az emberi lényeknek szeretettel kell bánniuk az egyszerűbb lényekkel. A veszettséget egy beteg denevértől kapta meg. ahol gyöngéden végigfektette az Astrosurf néven ismert mesterséges pázsiton. és Newbolt Simmons megyei közegészségügyi felügyelő feleségéről kapta a nevét. Volt konyhája. így festett: . de aztán a Maritimo testvérek építővállalata kétszer annyit kínált érte. Előzőleg Martha Simmons éppen Albert Schweitzer életrajzát olvasta. Harminchat ágyon helyezhették el odabent a szerencsétlenségek áldozatait. mint amennyibe nekik került. gyógyszerés kötszerkészlete akkora volt. A férjét és Dwayne-t egy időre összehozta az. megosztoztak a hasznon.

Newbolt Simmons legutóbbi karácsonyi lapja. amelyek hetente egyszer összejönnek. Most a szabadságát tölti. amelyet Dwayne-nek küldött. hogy intelligens módon nyújtsunk vigaszt egymásnak. Az ideges embereket kis családokba gyűjti. Remek mulatság. Megtanít bennünket arra. amikor meghalt. így festett: => A pszichiáternőm neve is Martha. hogy egységesítő alapgondolatként írás közben mindig a hős apakeresése járjon az eszében. sokat gondolok Thomas Wolfe amerikai regényíróra. a Charles Scribner's Sons kiadó szerkesztőjétől. Nagyon kedvelem. Állítólag Perkins azt mondta neki. aki csak harmincnyolc éves volt. És ahogy az ötvenedik születésnapom közeledik. . A regényei megkonstruálásához sok segítséget kapott Maxwell Perkinstől.

a Will Fairchild repülőtéren egy olyan férfi bérelt repülőgépe készülődött leszálláshoz. egy csónakbalesetben ölte meg az anyját. Ez a férfi Eliot Rosewater volt. ha másik apát találnék. Rosewaternek az anyja ékszereit juttatták az eszébe. => Persze őt is én találtam ki. Nekem nem okozna különösebb örömöt. Egy másik könyvben alkoholistát csináltam Rosewaterből. Dwayne Hoovernek sem. Mindkét vidékről említés is történt Kilgore Trout Nem titok többé című könyvében. ahogy a szemébe tűnt a Mildred Barry Művészeti Központ rózsás szépsége. Fiatal korában. így hát a repülőgép simán leszállt. hogy az igazán hiteles amerikai regényekben a hősöknek és hősnőknek egyaránt inkább anyákat kellene keresniük. Megölhettem volna őt is. Nyugatra nézett. véletlenül. hogy a repülőtér leszállópályája átalakult a börtöntöltelék meseországává. hogy a robotok világszerte minduntalan kifogynak az üzemanyagból és elpusztulnak.Nekem úgy rémlik. Az anyja ezerkilencszázharminchat évvel az Isten Fiának állítólagos világra jötte után az Amerikai Egyesült Államok női sakkbajnoka lett. és elmosolyodott. Az jutott az eszébe. hogy egyebek között megismerje a vadidegenekkel rendezett New York-i szexuális orgiák állítólagos testi-lelkijótéteményeit. Mindkét vidék híres volt arról. Kilgore Troutnak sem. Ettől nem kell zavarba jönni. A pilótaülésbe Looseleaf Harper ezredest ültettem. Rosewater pilótája idézte elő. Egyszerűen ez az igazság. Kilgore Trout pártfogója. aki atombombát dobott a japáni Nagaszakira. Rosewater a következő évben ölte meg. Egy anya sokkal hasznosabb. az oszlopokon álló szeptemberi telihold a Cukor-patak kanyarulatában. Mostanra a Névtelen Alkoholisták társasága segítségével viszonylag kijózanítottam. Khashdrahr Miasma pedig egy újdonsült államból. => És miközben az anyátlan Dwayne Hoover az anyátlan Wayne Hooblert pocskondiázta a használt autók parkolójában. Egyelőre csak zavarba jött. a pilótáját is. Amikor kigyúltak a fények. de élve hagytam őket. hogy fátyolos csecsemőtekintetével ilyennek látta annak idején az anyját. Meg a pilótáját is. azt az embert. hogy ott időnként kifogy az élelem. a gyorsforgalmi út másik oldalán. Bangladesből. => A Martha nevű mozgó segélyhelyen két orvos volt: Cyprian Ukwende Nigériából jött. aki bizony megölte az anyját. Újonnan megtalált józanságát arra használtattam vele. hogy próbára tegyék a . Dwayne Hoover azt olvasta a könyvben. miközben arra várakoznak.

hogy más néz a szemével –vagy más érez a kezével. s a szemén. => A Martha volánja mögött Eddie Key. Dwayne meg Trout meg én mozdulatlan kavicsok voltunk. akinek a családja annak idején megkapta a Kékmadár Farmot. Az ősei afrikaiak. Eddie Keynek az az érzése támadt. Francis Scott Key csak egy volt az Eddie mögött álló ezrek közül. Eddie Key emberek folyójában úszott. Eddie tudta. mi lett közben az Amerikai Egyesült Államokból. és ezért sokkal érdekesebbnek látta az életet. szívet melengető érzéseket táplálhatott például Dwayne Hoover és dr. Cyprian Ukwende iránt is. viszont rettenetesen sok pénze volt. mert a családja fekete ága megőrizte azt a szokást. indiaiak és fehérek voltak. ha netán arra vetődik. és az ősei úgy nevezték: „Kékmadár Farm". hátha Key épp most veszi szemügyre. amennyi a sok betegnek kellett volna. Egészen halkan azt mondta: – Még lengik. ha akarnak. És Eddie Key. Több mint hatszáz ősét tudta megnevezni. hogy egykor a családja anyai ágának tulajdonában volt az a farm. Eddie Key még csak hatéves volt. amelyen fölfedezték a Szent Csodabarlangot. amely igen sok afrikai családban ma is él: minden nemzedék egy tagjának kötelessége volt. mivel oly sok mindent betéve tudott. így hát a szélvédőre ragasztott amerikai zászlócskára szegezte a tekintetét. aki a nemzeti himnuszt írta. Eddie például tudta azt. kik voltak a dédapáink és dédanyáink. fater. így hát megvette az orvosokat más országoktól. => Elmondom. amelyeknek nem volt sok pénzük. mint például Dwayne vagy én vagy Kilgore Trout vagy szinte akármelyik fehér ember aznap Midland Cityben. => – Eddie Key töviről-hegyire ismert egy emberektől nyüzs-gö múltat. mély. Eddie arra gondolt. mint egy jármű. annak a fehér amerikai hazafinak. Közülünk senki sem érezte azt. s a folyó valahonnét valahová tartott az időben. hogy emlékezetébe vésse a család addigi történetét. => Eddie Key azért tudott olyan sokat a származásáról. és mindegyikről legalább egy adomát tudott. aki egyenes leszármazottja volt Francis Scott Keynek. mint a szélvédőn át kinézhetnek az ősei. Dwayne az az ember volt. Mi még azt sem tudtuk. amikor elkezdte elméjében elraktározni apai és anyai rokonságának neveit és kalandjait. Az indaro törzsbeli Ukwende az az ember . Ahogy a volán mögött ült és kinézett a szélvédőn.világegyetem egyetlen szabad akaratú teremtményének reakcióit. hogy egyébként miért volt olyan sok fiatal külföldi orvos a kórházakban: Az ország közel sem termelt annyi orvost. egy fekete fiatalember ült. hogy ő maga is csak eszköz. hogy Key leszármazottja.

ott meg árverésen értékesítették önjáró. mi történik. => Kilgore Trout a járóképes sebesültek között volt. a lábán áll. Dwayne már az irodában eltörte Francine állkapcsát és három bordáját.volt. aztán egyfolytában baszik és mondogatja. és a visszapillantó tükörből nézte. hogy a szűz bolygón eljár úszni. ezt kiáltotta Dwayne a mentőautóban: – Isten hozzád. ha kap egy Sanders-féle Csirkebüfét! És így tovább. mit fog aznap kiáltani Dwayne. nagy kettős ajtón át. – Kolbász terem a kenderben! – kiáltotta. akkor is azt hitte. a Kilgore Trout könyvében megígért szűz bolygón van. mint egy bekötözött hüvelykujj. hogy a szűz bolygón eltelt egy nap. És Dwayne mindig túljár az eszén. És így tovább. mert az ártalmas vegyszerei azt gondoltatták vele. és Dwayne leharapta az utolsó percét. az elvitte a South Carolina állambeli Charlestonba. Még amikor Cyprian Ukwende és Khashdrahr Miasma lefektette. messze az igazán súlyos esetektől. amikor Dwayne kirángatta Francine Pefkót az autószalonból a szabadba. a hátsó. Dwayne olyan szorosan be volt bugyolálva a kényszerzubbonyba. és segítség nélkül keresett magának egy helyet. Amikor kihengergette az ajtón. akinek az ősei annak idején Afrika nyugati partvidékén elrabolták Key Ojumwa nevű ősét. Elvesztette az eszméletét. Trout előzőleg hátulról rávetette magát Dwayne Hooverre. mindig kiált valami meglepőt. és csak akkor hallgat el. Azt hitte. és újra itt a kiáltás ideje. – Csak föl kell húzni. Az inda-rók Ojumwát egy muskétáért eladták a brit rabszolgakereskedőknek. már jókora tömeg gyűlt össze az új Holiday Inn koktélbárjából és konyhájából. hogy Eddie szemében a tükörképe úgy festett. Dwayne mindenki szeme láttára akarta összeverni Francine-t. bús hétfő! – Aztán az az érzése támadt. A könyvből úgy tudta. => Dwayne Hoovert most föltuszkolták a Marikára. hogy szeret. Trout jobb kezének gyürűsujja valahogy becsusszant Dwayne szájába. Dwayne pedig peckes léptekkel . – Ez a legjobb baszógép az egész államban! – mondta Dwayne a tömegnek. A világegyetem Teremtője mindig megpróbál rájönni. Eddie Key a vezetőülésben ült. Segítség nélkül föl tudott szállni a Marthára. hogy Francine nagyon is rászolgált. Dwayne észre sem vette a kényszerzubbonyt. Ez a játék. Dwayne azután elengedte Francine-t. azok fölrakták a „Pacsirta" nevű vitorláshajóra. és amikor kimászik a jéghideg vízből. Trout hátulról elkapta. és a lány az aszfaltra rogyott. Ő sérült meg a legsúlyosabban az áldozatok közül. önjavító mezőgazdasági gépként. Íme.

Key megkérdezte. . és egy haja szála sem görbült meg. Éppen fölvett a földről egy karperecet. törött lábujjai kerültem ki a csetepatéból. amelyben az emberek végül azt kapják. hogy megtalálja. és eltörte a lábujjamat is.odament a gyorsforgalmi út melletti betonárokhoz. Ami engem illet. Dwayne csak egyetlen olyan embert bántalmazott. én tisztes távolságban maradtam mindeme erőszaktól – még ha én teremtettem is Dwayne-t. Dwayne Crestview Avenue-n levő Burger Chef hamburgerbüféjének pincérnöjét megerőszakolta a megyei sportpálya George Hickman Bannisterről elnevezett klubházának parkolójában. amelyet én dobtam oda. Eltörte az órám üvegét. Valaki hátraugrott. amely így festett: – Ki mint vet. De legalább Wayne Hooblert nem bántotta. Breedlove volt az a fehér gázszerelő. Elhelyezkedett egy ülésen Eddie Key mögött. hogy elkerülje Dwayne-t. Még így is törött óraüveggel és mint később kiderült. => Kilgore Trout úgy határozott. hiába teremtettem én. aki Patty Keene-t. mi baja. úgy arat! – kurjantotta Dwayne. amit megérdemeltek. a várost. az eget fönt és a Földet alant. Az eltelt háromnegyed órában jobbára förtelmes méltánytalanságokat művelt. miután a Mogyoró Egyetem legyőzte az Ártatlan Áldozat Gimnáziumot a területi középiskolai kosárlabda-bajnokság újrajátszott mérkőzésén. és Trout föltartotta véres zsebkendővel részben eltakart jobb kezét. hogy nem fekszik le. => Ez nem az a fajta könyv. és beleköpte Kilgore Trout ujja hegyét a Cukor-patakba. aki a gonoszságával rászolgált a bántalmazásra: Don Breedlove-ot. Wayne ismét a használt a utók között volt. az agresszivitását. => – Ne feledjétek Pearl Harbort! – kiáltotta Dwayne.

Dwayne és Don Breedlove kézfogása egyaránt száraz volt és kemény. annyit költött á beállításokra és alkatrészcserékre abbéli igyekezetében. sőt végül élénk sárga színnel ezt a feliratot mázolta a csomagtartó fedelére és mindkét ajtóra: Mellesleg az autónak az volt a baja.=> Amikor Dwayne dühöngeni kezdett. és senki sem tudta megjavítani. amelyet a fák véréből készítettek. Breedlove azonban vigasztalhatatlan volt. Hs Dwayne Hoover most Breedlove felé nyújtotta a jobb kezét. borítsunk fátylat a niúltra. és a tenyerével fülön vágta Dont. => Így hát most Don is a mentő kocsiban volt – ő is ült. Don és Dwayne igen jól ismerte egymást. Ez rettenetes légnyomást teremtett Don fülében. és Dwayne odarohant hozzá. Dwayne épp az előbb köpte bele Trout ujja hegyét a Cukor-patakba. mert Dwayne egyszer eladott Breedlove-nak egy új Pontiac Venturát. Azzal a fülével Don már soha többé nem hall semmit. Beatrice Keedsler feküdt. hogy összeesett tőle. így kapcsolódtak össze: Ez férfiak között a barátság jelképe volt. akárcsak Kilgore Trout. hogy megengesztelje Breedlove-ot. bár ő is ülhetett volna. és úgy mosolygott. Elterjedt az a vélekedés. Épp egy gáztűzhelyet javított odabent. Breedlove pedig gondolkodás nélkül megfogta. Tehát Dwayne a jobb kezével szorosan fogta Don Breedlove-ot. A juharcukor egy cukorféle volt. Aztán kissé behajlította a bal kezét. hogy a kézfogás módja nagyon sokat elárul az ember jelleméről. Olyan borzasztó volt a fájdalom. hogy tragacs. amelyről Don azt állította. hogy Breedlove egyik szomszédjának gyereke juharcukrot tett a Ventura benzintartályába. Kilépett egy kis friss levegőt szívni. Neki az . mintha azt mondaná. Don Breedlove a szálló konyhájában volt. Dwayne voltaképpen még rá is fizetett az ügyletre. amely nem működött jól. A tragacs olyan autó volt.

Hoover Nyuszi is feküdt. A Pennsylvania állambeli Erie-ből tartottak a Grand Canyonhoz. ahol esetleg bírálat éri. az ifjú dr. Ők bele akartak nézni a repedésbe. hogy Dwayne ámokfutásának hírére riasztották őket: amputálta egy fekete férfi lábát. Odafordult bengáli asszisztenséhez.állkapcsa törött el. Sőt. És így tovább. hogy ellássa a sérülteket. amikor az autójuktól az új Holiday Inn bejárata felé tartottak. amely a bolygó legmélyebb repedése volt. két fekete férfi. Alapjában véve Miasmának valószínűleg egyáltalán nem lett volna szabad orvosi területen dolgoznia. Rajtuk kívül még öt áldozat volt – egy fehér nő. két fehér férfi. Ha bárki a legfinomabb célzást tette arra. Miasma nem tudta elviselni a bírálatot. hogy haza akar menni. Ezt mondta most is. Fölismerhetetlen volt az arca. A kórházban nap mint nap látott ilyen cipőket-zoknikat azoknak a gyerekeknek a lábán. akik túl közel játszottak a Cukor-patakhoz. egységbe forrt cipő-zokni látványa előtt. Eddig Ukwende meg a rendőrség meg egy polgári védelmi alakulat végezte el a munkát. még az is. hogy valamilyen szempontból nem a lehető legtökéletesebb. Dwayne cipőjét. Miasma még ollót sem volt hajlandó keresni. . Ezen a gyöngeségén nem tudott úrrá lenni. miért érte bírálat éppen azelőtt. Mindkét fekete férfi a szálló konyhai alkalmazottja volt. amikor átgázolt a Cukorpatakon. duzzogó gyermekké. pedig azt a lábat valószínűleg meg lehetett volna menteni. Cyprian Ukwende morfiumot adott neki. – Keríts ollót – mondta. Elmondom. de nem jutottak el addig. hogy arc – akárki arca. Mindeddig egy ujját sem mozdította. amikor Ukwende másodszor odaszólt. a kórházi segélyszobában föl is akasztott egy lemezvágó ollót – a műanyag bevonatú. Miasma automatikusan átalakult hasznavehetetlen. cipőfűzőjét és zokniját azonban átitatta a műanyag. => Cyprian Ukwende most megpróbálta lehúzni Dwayne Hoover cipőjét. egységbe forrt cipőkzoknik levágására. Miasma nekivetette a hátát a mozgó segélyhelyen levő női vécé ajtajának. Dwayne Hoover akkor bántalmazta őket. Khashdrahr Miasmához. hogy kerítsen ollót: – Haza akarok menni. Ukwende nem állt értetlenül a műanyag bevonatú. aki csak azt hajtogatta. vagy legalábbis nem olyan területen. A három fehér ember most járt először Midland Cityben.

amely nagyon megnyerte a tetszését. Dwayne Hoover tudata időlegesen visszatért a Földre. – Az emberek fölbuzdulnak. de aztán körülbelül egy év alatt elveszítik az érdeklődésüket.=> Nagyon sokáig mesélhetnék még intim részleteket a szupermentőautón levő emberek életéről. és elmaradnak. aztán mihelyt nyereséggel tudja eladni. És így tovább. így festett: És így tovább. hogy visszaszerzik a kondíciójukat vagy leadnak pár kilót – mondta Dwayne. => A Martha útnak indult. Trout A pángalak-tikus adatbank című regényében a hős egy háromszáz kilométer hosszú és száz kilométer átmérőjű űrhajón utazik. szobakerékpárokkal. Az emberek már csak ilyenek. Azt mondta Cyprian Ukwendének. úszómedencével és így tovább. Arról kezdett beszélni. Kilgore Trout meglátott egy hirdetést. hogy az ember megnyissa. evezőgépekkel. miért nem tetszett. és a hős azt feleli: „Az emberi lényekről már tudok. aztán visszaviszi. de mire jó a még több információ? A realista regényeket és szőrszálhasogató részletességüket illetően egyetértek Kilgore Trouttal. szoláriumokkal. sugármasszázzsal. Elolvas belőle vagy hatvan oldalnyit. hogy a kondicionáló szalonnál az a lényeg." És így tovább. A könyvtáros megkérdezi tőle. A körzeti fiókkönyvtárból kivesz egy realista regényt. hogy kondicionáló szalont nyit Midland Cityben. – Beiratkoznak a programokra. . túladjon rajta.

Kilgore Trout a mentőautóban ülve csíkokban. Semmi esetre sem ő lesz az egyetlen semmittevő. Azok. akiket oly igazságtalanul bántalmazott.Dwayne nem nyit semmiféle kondicionáló szalont. A sértetlen bal kezét kellett használnia. . olyan bosszúszomjasan perelik majd kártérítésért. Ő is odasodródik a többi aszott öregember közé Midland City nyomornegyedébe. Nem nyit ő már soha semmit. foltokban hántolta le a műanyagot égő lábáról. akiről joggal elmondhatni: „Látod? Szinte hihetetlen! Most kutyagumija sincs. hogy Dwayne teljesen tönkremegy. az egykor divatos Fairchild Hotel környékére. pedig régebben mesésen jómódú volt!" És így tovább.

nem volt betegbiztosítása. és egy darabig tévelygett az alagsorban. de nem a megfelelőre. – Hé. Ez a lépcső nem az előcsarnokhoz meg a gazdasági hivatalhoz meg az ajándékbolthoz meg a többihez vezetett. ők is pontosan ugyanezen kezdtek tépelődni. A látogatási idő már véget ért. rendbe tették és bekötözték. . Benyitott egy használaton kívül álló röntgenszobába. mint sokan mások. amikor elhaladt az ajtó előtt. Automatikusan tűnődni kezdett saját halandó voltán. Eltévedt. de mesésen jómódú. Sokukat a gravitáció ereje csapott a földhöz. nem volt készpénze. ezért minden szexuális rabszolganője eltávozott. Trout most semmi olyat nem érzett. körülötte bonbonos dobozok és virágcsokrok. Automatikusan tépelődni kezdett azon. öregem – hívogatta. aki a régi Holiday Innben tanyázott. Benyitott a boncterem kétszárnyú ajtaján. mert nem volt helybéli lakos. mellette fehér telefon. Aznap amputálta a lábát Khashdrahr Miasma. A lármájuk villanyozta föl. mint sokan mások. öregem. amelyekben különféle sérüléseket szenvedett emberek állapota javult vagy rosszabbodott. hé. de arról már elfeledkezett. Trout most elhaladt egy nagyon költséges privát betegszoba mellett. Amikor mások benéztek abba a szobába. egy strici. onnan futtatta a nőket. Troutnak bizonyos űrlapokat kellett kitöltenie. hé. A gravitáció ereje egy pillanatra sem szünetelt. A parfümfelhőiket azonban hátrahagyták. És a zenebona kellős közepéről Elgin Washington mézes-mázosán kiszólt Troutnak. amit más emberek milliói ne éreztek volna – automatikusan. hogy nem növekszik-e benne valami rossz. A tartalmuk nem érdekelte. Még csak huszonhat éves volt. amelyben egy fekete fiatalember feküdt. mint sokan mások.Epilógus A kórház baleseti sebészete az alagsorban volt. hanem azoknak a szobáknak a sorához. Elgin Washington százszor akkorának érezte magát. És aztán lépcsőre bukkant. Ez a fiatalember Elgin Washington volt. Nincstelen volt. Automatikus reakció volt ez a lényegében ellenséges felhőre. nem volt csekkfüzete. öregem. Miután Kilgore Trout ujjcsonkját fertőtlenítették. azt mondták. menjen föl a gazdasági hivatalba. olyan harsányak és izgalmasak voltak az üzenetek. színes televízió. – Hé. Elgin Washington kevéssel előbb kokaint szippantott föl az orrába. mint a valóságban volt. és a kokain rettenetesen fölerősítette az Elgin agyába érkező és onnan induló telepatikus üzeneteket. Troutnak fölfordult a gyomra.

Mellesleg mindkét férfi Nagy Károly leszármazottja volt. Mindenki. hé.. Az agyának valamelyik része céltalanul gyakorolta azt a képességét. hogy éreztesse vele az alacsonyabbrendűségét. Elgin Washington ráébredt. Nagy Károly leszármazottja volt. hogy meg fog dermedni. => A Midland City-i Művészeti Fesztivál megnyitását őrület miatt elhalasztották. – Hallgassa meg. mint aki nagyon töri a fejét. Behunyta a szemét. Ilyen volt a természete. Olyan típusú gép volt. Kacsintott. Sötét tekintettel hallgatást parancsolt Troutra. mit akarjon. Fokozatosan. nem – mondta Elgin Washington. Bármelyik emberi lény pontosan ugyanezt mondta volna. Megdermedt holmi bizonytalan szívességek emlegetésére. – Mindenképpen tegyen meg nekem egy szívességet –mondta Washington. – Hívok nővért! – mondta Trout. – Hé. teljesen automatikusan működő. – mondta. – Miféle szívességet? – kérdezte feszengve Trout. amit Midland Cityben időnként szinte minden fekete megtett: utánozta a fülemülét. hogy már megint elkapott valakit. aztán komolyan azt mondta: – Azt hiszem. – Nem.. Barry. Kivillantotta aranyfogát. Szívességkérésre mindig támadt. hogy a fülemüle kizárólag holdfényben énekel. hogy valamilyen módon ne éreztesse vele az alacsonyabbrendűségét vagy nevetségessé-gét. Fred T. öregem – hívogatta Troutot. – Lassan halok meg. akinek az ereiben akár csak a legkevesebb európai vér folyt. pedig igazán nem is akarta. megállt a fekete férfi ágya végénél. de Trouttal jóindulatú volt. Emberi lelkek horgásza volt. meghalok. És ha már elkapott valakit. álmatag legyintésseljelezve tiltakozását. hogy együttérzéséről biztosítsa Beatrice . nem tudta úgy elengedni. –A költők által olyannyira kedvelt fülemüle dalának sajátos varázst ad az – mondta –. Minden emberi lény olyan típusú gép volt. – Aztán azt tette. Fogalma sem volt róla. bárgyú robottá alakult át. – Értem – mondta Trout. amikor egy Elgin Washington-féle torz személyiség megmondta neki. milyen szívességet kérjen. mit tegyen. mint oly sok más Föld-lakó. Majd támad valami ötlete. öregem. ahogy elfütyülöm a fülemüle dalát – mondta. Trout megint gépiesen reagált. hogy ismeretleneket magához tud édesgetni. Trout. a fesztivál elnöke limuzinján. Néha meg is ölt egy-egy embert. Trout bement. Nem akart tőle semmi különöset.öregem. kínainak öltözve eljött a kórházba. Washington tudta. Ez nem a részvét jele volt.

Amikor kiszálltam Plymouth Dusteremböl. Meggyújtottam. Éjjel ez erődrendszer volt. Trout majd megnöveszti azzal. elnyeli Troutot. és most aludt. Nyolc kilométert kellett gyalogolnia a Fairchild Boulevard-on. Kiszálltam az autóból. Engem egy doberman készült megtámadni. hogy este mindenképpen megnyitják a fesztivált. kivéve itt-ott egy-egy éjjeliőr autóját. Ez elegáns dolognak számított. miféle bolygón van és miféle állat ő. Amikor a lépegetéstől már elég nagyra nőtt. A hímvesszőm hét és fél centiméter hosszú és tizenhárom centiméter átmérőjű volt. arra tanították. Minden életet elszívott onnan a gyorsforgalmi út meg a Róbert F. hogy a világegyetem Teremtője azt szeretné. a régi Monon vasút pályáján épült belső autópálya-gyűrű. Gyárak és raktárak között voltam. azok az emberek. Ő vigyázott éjjelente a Maritimo testvérek építővállalatának raktártelepére. => Ebben a városrészben senki sem aludt.Keedslert és Kilgore Troutot. hogy kinyújtóztassam a lábamat. Senki sem ólál-kodott. Ennek a könyvnek egy korábbi változatában főszereplő volt. és egye is meg. a fekete Benjámin Davis felügyelt Kazakra. ami szintén elegáns dolognak számított. És odabenn lesz ennivaló. Kilgore Trout feltételezte. Most csak szunnyadt a Jockey Shorts alsónadrágomban. Levelekkel volt megtömve. => Figyeljetek: a dobermant úgy hívták. Kazak. => Megszűnt. gyalog indult útnak. magas kerítésekkel. Papírcsövet tettem a számba. A Monon megszűnt. a város egykori ütőerén nem volt forgalom. amelyet az Avistól béreltem a Diner's Club hitelkártyámmal. ezért ha elővigyázatlan. Ritkán és halványan világítottak az utcai lámpák. a másik végén levő parányi. hogy feltartóztassam. Napközben . Troutot sehol sem találták. Kennedy körút. Az író igen veszélyes anyagokkal dolgozik. A parkolók üresek voltak. amelyek gyilkológépek voltak. A Fairchild Boulevard-on. Az a pötty volt a Művészeti Központ. nem tartottam semmitől. Az átmérője tudomásom szerint világrekordnak számított. Beatrice Keedsler morfiumot kapott. borostyánszínü pötty felé. riasztóberendezésekkel és őrkutyákkal. akik elmagyarázták neki. Ostobán tettem. derült égből villámcsapásként csaphat le rá a szörnyű halál. Semmiféle közlekedésre nem lévén pénze. amit el tud kapni. Lottie Davisnek a férje. öljön meg mindent. => Én körülbelül hat utcányira onnét vártam. A könyv korábbi változatában Dwayne Hoover cselédjének. Egy Plymouth Dusterben ültem. hogy feléje lépeget. Kazak kiképzői.

Úgy festett. amikor elegánsan viselkedtem és cigarettára gyújtottam. hogy megöl. kitömött állatokból meg a régi fehér ember kezdetleges eszközeiből. aki túl közel megy a világát körülzáró drótkerítéshez. Ott nevelkedett Beatrice Keedsler. A Pali Mail apránként öl meg. Aztán kiengedte. Amikor fölboncolták. pártázatos oromzatát. amelyet a nap folyamán a Maritimo testvérek potom pénzért vettek egy rablótól. mintha valaki belülről ágyúgolyókkal bombázta volna.nyers húst dobált be a gödörbe. Barry meg a szülei költöztek be. Az idézte elő a gyilkosságokat. mintha a kerítés nem lett volna ott. Napkeltekor bevonszolta Kazakot a gödörbe. hogy Kazak ne tudja megölni. Aztán szíven lőtte magát. Az öreg ház megtelt a brit madarak hangjával. Napnyugtakor üvöltözött vele és teniszlabdákat vágott hozzá. Fred T. => Miután a házat Keedslerék a Nagy Válság idején elvesztették. tehát igazi állásra is szüksége volt. Benjamin Davis első trombitás volt a Midland City-i Szimfonikusoknál. Kazak egy halom bronzcső mögött lapult. Azt fontolgatták. két rendőrt és Keedslerék magán-állatkertjének teljes állományát. ahol Kazak helye volt. Kazak feltett szándéka volt. . Will Fairchild. Most pedig a város néma tulajdona volt. Agyonlőtt öt rokont. amikor kiszálltam az autómból. Kazak újra és újra megpróbálta. Úgy vetette magát az emberekre. hogy megöljön bárkit. egy sörét nagyságú daganatot találtak az agyában. három szolgát. A kerítés mindenütt kidudorodott a járda felé. És Kazak megtett minden tőle telhetőt. A hadseregtől kiselejtezett matracokból és drótfonatból készült vastag öltözékben járt. és meg is eszik. Az udvar tele volt matracfoszlányokkal és drótfonat-darabokkal. Észre kellett volna vennem a kerítés különös vonalát. Bizony tudhattam volna. hogy átalakítják múzeummá. hogy egy Kazak-féle vérszomjas szereplőt nem olyan könnyű kihagyni egy regényből. ahol a gyermekek megismerhetik Midland City történetét – nyílhegyekből. Beatrice Keedsler anyai nagybátyja 1926-ban egy nyári éjszakán megjelent egy Springfield karabéllyal. És elgondolkodva nézegettem a Fairchild Boulevard túloldalán levő régi Keedsler-ház sötét. de azért nem kapott fizetést. a háborús hős. Ott követték el a város történetének leghíresebb gyilkosságait. mélyet szívtam a cigarettámból. => Hátat fordítottam a kerítésnek.

Csepegő nyála cianid. Eszembejutott az anyám. minden telepatikus üzenet adó. hogy a gépek ugyanúgy fejlődnek. nem is álmodtam arról. . hogy eressze bele a CRF jelű hormont a hipotala-muszt a hipofízissel összekötő rövid erekbe. pedig nagy fontosságú mondandóink voltak egymásnak – arról. Megmutatta. Kilgore Trout is egyre közelebb ért. hogy Trout az én teremtményem. A vére nitroglicerin. és lassított. Barry félmillió dolláros adományt kínált föl egyetlen feltétellel: hogy kiállítják az első Robo-Magic mosógépet és egykori plakátjait. Szétáradtak az egész testemben. Az agyam üzenetet küldött a hipotalamuszomnak. A kiállítandó tárggyal szemléltetni akarta. amely előzőleg glukokortikoidokat termelt és tárolt veszély esetére. A CRF hatására a hipofízisem beleeresztette az ACTH jelű hormont a véráramomba. milyen gazdag és hatalmas volt az anyai nagyapám. csak sokkal gyorsabban. hol volt egyik-másik álompalotája.A leendő múzeumnak Fred T. A glükóz izomtáplálék volt. hogy küzdjek. A mellékvesém beleeresztette a maga glukokortikoidjait a véráramomba. => A jobb szemem sarkából megláttam Kazakot. mint az állatok. És a zeppelin egyre közeledett. Álompalotákat tervezett indianai milliomosoknak. Feléje fordultam. pincegödrök és parkolóhelyek voltak. Ezek most halottashá/ak. A szemem értesítette róla az agyamat. mint a vadmacska vagy fussak. hogy az orrüregeim. hogy mögöttem egy robbanékony kutya kitörni készül. hol volt a nagyapám sörfőzdéje. Ő volt Indianában az első képesített építész. mint egy zeppelin. Szinte ügyet sem vetettem a közeledtére. utasította. gitáriskolák. A szeme két tüzes katlan volt. => A Keedsler-házat bámultam. Lustán. Én nyugtalanítottam. úgy. Mindegyikből csak pincegödör maradt. Inkább az apai nagyapámon járt az eszem. hogy ámuljak-bámuljak. Előzőleg a hipofízisem pontosan ilyen alkalmakra állította elő és tárolta az ACTH-t. aki a Nagy Válság idején egyszer körbeautóztatott Indianapolisban. mint a szarvas. A fogai fehér tőrök. Telepatikusán újra meg újra elmondtam: „Jó híreim vannak a számodra!" Kazak rámvetette magát. Segíthetett. Kilgore Trout már csak fél utcányira járt Teremtőjétől.és vevőhelyei egy vonalba kerültek az övéivel. lebegve úszott felém a levegőben. A véráramomba került ACTH egy része elérte a mellékvesém kérgét. átalakították a glikogént glükózzá.

Azt egyelőre nem tudtam. vagy kifújt egy tömítés. A testem azonban tett egy olyan óvintézkedést is. Eszelős tekintettel nézett rám. Riadtan sietni kezdett vissza. mint egy gőzmozdony. Talán zárlatos lett egy vezeték. Az adrenalintól a szívem úgy megindult. a kórház felé. az okozta. amely hozzáértők szerint példa nélkül állt az orvostudomány történetében. – Várjon meg! Jóbarát vagyok! – Csosszanó léptekkel megállt. A mellékvesém adott egy adag adrenalint is. Trout! Várjon meg! Mr. ki vagyok. Nem tudta. A háta . amikor melléje értem. hogy csak sebészeti beavatkozással lehet őket ismét leereszteni. ahogy a hatalmába kerített engem is. A gravitáció a hatalmába kerítette Kazakot. Csak valami bizonytalan rossz érzésem volt odalent. de még nem ért véget. úgy. Kilgore Trout elfordult. A lehúzott ablakon át kikiáltottam neki: – Hé! Mr. mint a repülőgép a futómüvet! És most azt mondják. hogy a nevén szólítják. Kazakot visszalökte a kerítés. és üldözőbe vettem. hogy belekábult. hogy a Teremtője helyből átugrik egy autót. => Négykézláb értem földet a Fairchild Boulevard közepén. de csak jobban szaporázta a lépteit. hogy a nagy izgalomban behúztam a heréimet is. kimerültén zihálva nekivetette a hátát a General Electric cég alkatrészraktárát övező kerítésnek. behúztam őket a törzsembe. nem tudott Kazakról és arról sem. amit a testem művelt Kazak ügyében. Most már ő is tele volt adrenalinnal meg koagulánsokkal meg glukokortikoidokkal. ami az ő korában nem is rossz. lelassított. Kilgore Trout fél háztömbnyi távolságról figyelt. amit eddig a testem művelt. ahogy a vérnyomásom a csillagos égig szökött. Trout! Amikor meghallotta. Az adrenalin hatására koagulánsok is ömlöttek a véráramomba. Így hát beugrottam az autómba. Troutnak eddig sem volt unalmas napja. A hajam is égnek meredt tőle. Most azt látta. Mindenesetre visszaemeltem a heréimet a hasüregembe. Utána kiáltottam. Trout javában vágtázott. ne folyjanak el az életnedveim. A gravitáció lecsapta Kazakot a betonra.És egyre közelebb ért a zeppelin. Tizennyolc kilométeresnek mértem a sebességét. Kipirultam. Mindaz. része volt az emberi gépezet normális működésének. hogy ha esetleg megsebesülök. Így vagy úgy. Még mindig föl voltam ajzva az adrenalintól meg a koagulánsoktól meg a többitől.

amely így szólt: LEGFONTOSABB TERMÉKÜNK A HALADÁS => – Mr. semmi ok az aggodalomra! Nagy örömhíreket hozok! Lassan jutott lélegzethez. jön? – kérdezte. Elég a pumás könyvekből! – Hm – mondta. Én teremtettem önt a könyveim céljaira.. – Van valami kérdése? Tegye föl bátran! – Tessék? – Nyugodtan kérdezzen meg bármit.. a sötétben. – Én a Minden Fesztiválról jövök – feleltem. úgyhogy eleinte nem volt valami nagyszerű társalgó. A szivargyújtó volt. így hát megpróbáltam fölkapcsolni a belső világítást. én regényíró vagyok. Meghúztam egy másik kapcsológombot. Nem maradt tehát más választásom. – Honnét? Gondoltam. – Azt is elintéztem. akár a jövőt illetően – mondtam. amire kíváncsi –akár a múltat. – Hm. hogy mostantól fogva jó nevű kiadója legyen. – Nincs . – Én vagyok az ön Teremtője – mondtam. és a kezemben maradt. Megint megpróbáltam világosságot gyújtani. Trout – szólaltam meg az autó belsejének sötétjéből –.. – Ön most egy könyv kellős közepén van – pontosabban szólva már a vége felé. – Mr. – A jövőben a Nobel-díj várja önt. Ehelyett a szélvédőmosót kapcsoltam be. A megyei kórház fényeinek látványát vízcseppek torzították el. – A micsoda? – Az orvosi Nobel-díj. a Művészeti Fesztiválról. Még mindig vadul forgott a szeme. Kikapcsoltam. – Fegyver van magánál? – kérdezte.mögött az éjszakai égbolton kirajzolódott a cég emblémája és jelmondata. – Hm – mondta diplomatikusan... nem lenne rossz. megint elindítottam a szélvédőmosót. – Tessék? – kérdezte. Trout – mondtam –. – Maga.. ha alaposabban szemügyre vehetne. maga. Elnevettem magam odabenn. – Nekem bizony a maga helyében rengeteg kérdésem volna – mondtam. mint hogy továbbra is a sötétségből szóljak Trouthoz.

mi azonban amerikaiak vagyunk. Ahogy Trout ott kushadt előttem. én szívből szeretem önt – mondtam nyájasan. Nekünk.. nézze meg. Aztán Velencébe. Trout. Azt akarom. Onnét elvittem gyermekkorom Indianapolisába. elvittem gyermekkora Bermudájára.? . Most egységes egészet akarok csinálni belőle. és türelmesen vártam. Trout. Kilgore.. És szétzúztam minden kételyét. Az anyám meg Nyuszi anyja jutott róla az eszembe. Aztán a Nap felszínére. Nagy zajjal szálltam ki. zamatos jelképek kellenek. Lesütött szemének szűk látótere épp a cipőm orráig terjedhetett. => – Maga meghibbant? – kérdezte. hogy úgy táncoljon. Keményen bevágtam az autó ajtaját. mit tartok a kezemben! Semmit sem tartottam a kezemben. Mr. amit a kezemben tartok. amelyeket még nem rontottak meg a nemzetünk elkövette főbenjáró bűnök. a fajirtás vagy a bűnös hanyagság. Elvittem a Tadzs Mahalhoz. – Kilgore. – Mr. nem kínaiak.. – Nem – mondtam.. => Kiszálltam a bérelt autómból. Az egyszerűsége keleties egyszerűség. meg egy nőt. Trout. akinek akkora golyvája volt. – Én szétziláltam az ön elméjét. hogy emelje föl a tekintetét.. Megálltam előtte. Legfőképpen pedig olyan jelképekre sóvárgunk. ők viselkedtek így. Csak le kell írnom önről bármit. hogy azt látta volna a kezemben. – Nézzen föl. de akkora hatalmam volt Trout fölött. hanem csikorgóan kemények is. úgyhogy a lépéseim nemcsak kimértek voltak. szemügyre vetettem vele egy Bermudavészmadár terméketlen tojását. ahogy én fütyülök. Azt akarom. Szegény öreg térdre rogyott. hogy Trout füle sok mindent megtudhasson a Teremtőjéről. mint egy kis tök. Megláttattam vele egy járási ataxiában szenvedő férfit. Egy cirkuszi sokadalom kellős közepébe tettem. ennyi az egész. Ahogy megkerültem az autót. Aztán vissza Midland Citybe. háromdimenziós. a harmónia és a táperőjelképe. amilyet eddig sohasem engedtem éreznie. mint például a rabszolgatartás. – mondtam –. amit csak akarok. járás közben egy kicsit forgattam a lábamat. olyan belső harmóniát erezzen magában. amerikaiaknak színpompás. az az egészség. Mutathattam volna neki például egy arasznyi magas Szép Helénát is. – Mr. Kilgore. Mr. Aztán Dar és Salaamba.szükségem fegyverre ahhoz. ahol nem ártottak neki a lángok. amikor valaki fényképezőgépet fogott rájuk. sem a kisstílű kapzsiság és ravaszság. ha már a szemét nem hajlandó használni.. hogy olyan egészséget. Trout – mondtam.

Álljon föl. így hát mindketten csak lógattuk a kezünket magunk mellett. Hasonló lelki szituációban Tolsztoj gróf szabadon engedte a jobbágyait. mert az öngyilkosságot hagyta rám örökül. Trout hangja az apám hangja volt. – Bon voyage – mondtam. => Lustán. Egy kis kézitükör lebegett el a közelben. nagyon öreg korában. Könnyűszerrel elkaptam. mint minden más éjszaka. Eltűntem. Megtisztulva. Én szabadon engedem műveim minden szereplőjét. ahol el szoktam rejtőzni.Az öregember fölnézett. Mr. Mr. Ön szabad! Trout sután föltápászkodott. mint az apámé özvegy korában – mint az apámé öreg. amikor eltestetlenedek. hogy a kezemben egy almát tartok. => – Hamarosan elérkezik az ötvenedik születésnapom. A többieknek ez az éjszaka ugyanolyan lesz. Trout kiáltásai elhalkultak. Gyöngyház nyelű. Trout – mondtam. megújulva akarom várni őket. ezt kiáltotta utánam Kilgore Trout az apám hangján : – Fiatalíts meg! Fiatalíts meg! Fiatalíts meg! . de a jobb keze megsebesült. Thomas Jefferson szabadon engedte a rabszolgáit. Látta. Hallottam az apámat – és láttam az anyámat a semmiben. Trout! Ön szabad. nagyon távol maradt tőlem. amely így festett: Íme. Ön az egyetlen. odatartottam tulajdon jobb szemem elé. gyöngyház keretű lék volt. ahogy nőtt közöttünk a távolság. kellemesen átbukfenceztem a semmin. Az anyám távol. – Másféle évek következnek. akik oly hűségesen szolgáltak írói pályafutásom alatt. akinek meg is mondom. Kezet ráztam volna vele. és az arca ugyanaz az aszott arc volt.

.

hogy ezüstjodiddal néha havat vagy esőt lehet csinálni. Nagyrészt New Yorkban írta. Meg festő is. Ez Mr. Vonnegut hetedik regénye. Egyetlen élő testvére jó nevű fizikus. Mind a hat gyermeke felnőtt. Jr.=> Kurt Vonnegut. . aki egyebek között fölfedezte. apja és nagyapja építész volt Indianapolisban.

Budapest Felelős kiadó: Szvák Gyula Irodalmi vezető: Szántó György Tibor Alföldi Nyomda (585. Debrecen.66-14-2).13 (A/5) ív .ISBN 963 02 5651 7 MAECENAS. 1988 Felelős vezető: Benkő István vezérigazgató Tipográfia és műszaki szerkesztés: Beszédes Natasa Terjedelem: 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful