A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Kurt Vonnegut, Jr.: Breakfast of Champions Dell Publishing Co., Inc. © 1973 by Kurt Vonnegut, Jr. FORDÍTOTTA BÉKÉS ANDRÁS A SZERZŐ RAJZAIVAL A BORÍTÓ PATAKI TIBOR MUNKÁJA

Hungarian translation © Békés András, 1988 With the world's kindest and funniest written consent of the Author

Phoebe Hurty emlékére, aki vigaszt nyújtott nekem Indianapolisban, a Nagy Válság idején. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint arany. JÓB

Most már sohasem hallom ezt a szót: Prosperitás. segít kialakítani az amerikai paradicsomot. amikor eljön a prosperitás. Csak utánozni próbálom azt az udvariatlanságot. amely azóta megszűnt. Mulatságos volt. ne csak a nemi dolgokról. amit oly sok amerikai hitt abban az időben: hogy a nemzet boldog. Én tizenhat éves múltam. Amikor e könyvnek ugyanezt a címet adtam. a híres hősökről. de amióta kinőtt a gyermekkorból. bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. a vagyonelosztásról. hogy reklámszövegeket írjak kamaszruhákhoz. Megszűnt. mint a Paradicsom. így hát később sem hagyta abba. Azt hiszem. nem a General Mills részvételére vagy támogatására akartam célozni. Esetlenül csinálom. amely azóta is működik az apám tervezte épületben. És összebarátkoztam Phoebe Hurty két korombeli fiával. Özvegyasszony vált Indianapolisban. neki könnyebb volt az elegancia. Gazdag volt. . Ő azt hitte. igazságos és racionális lesz. Most abból élek. amikor odavittük őket. egy jó újságba. a Nagy Válság hangulata miatt. akinek ezt a könyvet ajánlottam. Ez a munkámhoz tartozott. Állandóan átjártam hozzájuk. hogy az udvariatlanság. hogy udvariatlan vagyok. mint nekem. hogy udvariatlanul társalogjunk. minden hétköznapon dolgozott. A fölmagasztalt ruhákat hordanom is kellett. Ő negyven körül járt. És fölszabadító. és kitűnő termékeik hitelét sem akartam rontani.Előszó A „Bajnokok reggelije" kifejezés a General Mills. Arra tanított minket. egy nagyáruháznak. Inc. mindenről. hanem a történelemről. Ő írta a józan és mulatságos lelki tanácsadó rovatot az indianapolisi Timesba. Block Társaságnak. Annak idején ugyanazt jelentette. ahogy mondani szokás. =>Az az illető. az iskoláról. Phoebe Hurty már nincs az élők sorában. Az anyjuk trágárul beszélt velem. amikor a Nagy Válság vége felé megismerkedtem vele. Egy nyárvégi szalmakalap-kiárusításhoz Phoebe Hurty ezt a hirdetést írta: „Ennyiért megéri átereszteni a lovon. Hirdetéseket is írt a William H. amely oly elegáns volt Phoebe Hurtyben. a fiaival meg a barátnőinkkel. És Phoebe Hurty hinni tudott abban. melyet javallott. és utána jó lesz a rózsákra!" => Phoebe Hurty arra szerződtetett.

mint hatalmas. A szifiliszesek roppant méltóságteljesen festettek – előrenézve. Gyerekkoromban sok golyvás embert láttam. Ez a férfi öregnek. melyekben kémiai reakciók fortyognak. elevenen ették a dugóhúzók. Finoman remegett. mintha egy tök nőtt volna ki a torkukból. Egyszer láttam egyet. Nekem meg cefetül hiányzik Phoebe Hurty. hogy kamaszkoromban Indianapolis utcáin és a cirkuszi sokadalmakban mindennapos látványnak számítottak a szifilisz utolsó stádiumában. mint egy táncosnő. a járási ataxiában szenvedő emberek. ruganyos kémcsövekre. hogy normális életet éljenek. egy konzolon lógó óra alatt. A vezetékekről. a járda szélén állt a Meridián és a Washington Street keresztezésénél.Most már divat lett abból a fajta udvariatlanságból. melyet az apám tervezett. mintha üresen járna benne egy kis motor. hogy csak harmincéves volt. már hiányzott a szigetelés. Azok az emberek megfertőződtek apró. Sok golyvás embert látott Dwayne Hoover is. És aztán kétszer a magasba rúgott. hogy az agyát. hogy elaltassák. => Ami a könyvben kinyilvánított gyanúmat illeti. => Máskor meg úgy gondolok az emberi lényekre. Az én kamasz szememben igencsak gépezetnek festett. Az én anyám tönkretette az agyát a vegyszerekkel. amelyek csak mikroszkóppal láthatók. mint naponta elfogyasztaniuk nem egészen egymilliomod unciányi jódot. amelyeknek továbbítaniuk kellett volna az utasítást. A közbeiktatott kapcsolók nyitott vagy zárt állásba hegedtek. amelyeknek az lett volna a dolguk. aki ennek a könyvnek a hőse. nagyon öregnek látszott. Az áldozatok csigolyái összehegedtek. ahhoz. nem kellett mást tenniük. miután a dugóhúzók végeztek a köztük levő hússal. Egyre törte a fejét. Ez a szifiliszes férfi azon törte a fejét ott. Amerika válaszútjánál. pedig lehet. főleg férfiak. De már senki sem hisz az új amerikai paradicsomban. hogy mi módon léptesse le a lábát a járdáról és vitesse át magát vele a Washington Streeten. A kereszteződést a helybéliek „Amerika válaszútja" néven ismerték. Mint kiderült. az a Pontiac-kereskedő. szálegyenesen álltak. . mármint hogy az emberek robotok. gépezetek: figyelembe kell venni. ahol megszületett a lábának szóló utasítás. Azoknak a szerencsétlen Föld-lakóknak úgy megdagadt a pajzsmirigyük. vagy teljesen át voltak rágva. húsevő dugóhúzókkal. Az volt a baja.

Úgy érzem magam. Így hát amikor regényalakot teremtek. a zászlókat. Bizony – ebben a könyvben bugyiról is van kép. mint akkor volt. hogy azt mondjam. vagy mert azon a napon megevett vagy elmulasztott megenni bizonyos mikroszkopikus vegyszermennyiségeket. azért olyan. a bugyikat. Azt hiszem. aminek a megírására látszólag programozva vagyok. Legalábbis azok a dolgok. Érzékeltetendő e könyvhöz készített illusztrációim érettségét. megpróbálok kisöpörni a fejemből minden benne levő kacatot – a segglukakat. akik a fehér amerikaiakat utánozzák. és nincsenek arányban a fejemen kívüli. De minden könyvemre pocsék érzés szokott lenni rágondolni. gyakran haszontalanok és csúnyák.. akinek képzelem magam olyankor.. nincs humánus harmónia az agyamban. Knox Burger barátom egyszer azt mondta egy bizonyos nehézkes regényről. Ötvenévesen arra vagyok programozva. => Hogy én magam mit gondolok erről a könyvről? Pocsék érzés rágondolni. Gyanítom. amelyeket az én fejembe mások beleraktak. megpróbálom olyan üresre söpörni a fejem. hogy náci zászlót. íme a segglukról rajzolt képem: => Azt hiszem. mert rossz a huzalozása. nem illeszkednek szépen. Philboyd Studge az. nincsenek arányban egymással. segglukat és mindenféle egyebet rajzoljak filctollal. mintha átmásznék egy háztető gerincén – miután följutottam az egyik oldalon. és azoknak a nem fehér amerikaiaknak is. amilyen. mintha Philboyd Studge írta volna". valóságos élettel. amikor megírom. És így tovább. Kisöpröm a többi könyvemből való szereplőket is. hogy. és újra fölyidulok.Amikor elszomorodom. hogy gyerekesen viselkedjem – hogy sértegessem a nemzeti himnuszt. Nem rendezek több bábjátékot.. Én már nem tudok kultúra nélkül élni. amikor ötven évvel ezelőtt megszülettem erre a selejtes bolygóra. . beveszek egy kis pirulát. hogy ezt kellene tennie a legtöbb fehér amerikainak. mindig nagy kísértést érzek. => Ez a könyv ajándék magamnak az ötvenedik születésnapomra. olyan. Nincs kultúra.

=>A Fegyverszünet Napjából a Veteránok Napja lett. hogy az a hirtelen csend Isten hangja volt. mellesleg a születésnapom. Beszélgettem öregemberekkel. Visszafelé vezető utamon eljutok majd abba az időbe. a tizenegyedik hónap tizenegyedik napján. a tizenegyedik óra tizenegyedik percében némán hallgatott minden embere minden nemzetnek. melyet a Fegyverszünet Napjának hívtak. de mind azt mondták. Szent dolgokat nem akarok eldobni. ahogy visszamegyek az időben ezerkilencszázhuszonkettő november tizenegyedikéig. meg amikor Dwayne Hoover kisfiú volt. Amikor én kisfiú voltam. amikor november tizenegyedike. Mi szent még? Hát például a Rómeó és Júlia. szent nap volt. így hát van még közöttünk néhány ember. A Fegyverszünet Napját megtartom. amely az első világháborúban harcolt. a Fegyverszünet Napján. amelyet magam mögé hajítok. Ezerkilencszáztizennyolcban abban a percben hagyta abba millió meg millió lény egymás mészárlását. tele kacattal. A Fegyverszünet Napja szent volt. PHILBOYD STUDGE . amikor Isten érthetően szólt az emberiséghez.=> Így ez a könyv egy szemetes gyalogút. így hát magam mögé hajítom a Veteránok Napját. Meg minden muzsika. Más-más szavakkal. A Veteránok Napja nem az. akik abban a percben a csatatereken voltak. aki emlékszik arra az időre.

így festett a zászlajuk: . látod-e a pirkadati fényben azt. így hangzott: Ó. hogy miként találkozott két magányos. nem éppen fiatal fehér férfi egy gyorsan haldokló bolygón. Íme. bombák robbanásának légi szava Hozta hírét egész éjjel. Ó. Tévedett. mondd. Amire oly büszkén néztünk napszálltakor. az egy Dwayne Hoover nevű autókereskedő volt. és úgy vélte.Első fejezet Ez a történet arról szól. mondd. Abban az időben kis senki volt. => Figyeljetek: Trout és Hoover az Amerikai Egyesült Államok nevű ország polgára volt. amit komolyan kellett volna venniük. mint annyi minden. hogy zászlónk még mindig ott lobog. neki már befellegzett. ösztövér. de Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzete volt köztük az egyetlen. A nemzeti himnuszuk tiszta sületlenség volt. Az egyikük egy Kilgore Trout nevű tudományosfantasztikus író. Dwayne Hoover közel járt a megőrüléshez. leng-e még az a csillagos lobogó A szabadok földje. fényes csillagai oly fennen lobogtak Szemünk előtt a bástyákért vívott vészes harc alatt? S rakéták vörös tüze. Akivel találkozott. A találkozásnak köszönhetően ő lett az egyik legnagyobb szeretetnek és tiszteletnek örvendő emberi lény a történelemben. Pontiac nevű autókkal kereskedett. bátrak otthona fölött? A világegyetemben egy kvadrillió nemzet volt. amelynek nemzeti himnusza kérdőjelekkel megspékelt zagyvaságból állt. Aminek széles sávjai. amelyet a rövidség kedvéért Amerikának hívtak.

=> Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzetének jelmondata is volt. miféle ország ez. Az alapítók arisztokraták voltak." A zászlóhajtás barátságos és tiszteletteljes üdvözlésforma volt. Kissé megvigasztalhatta volna őket az. Mintha az ország azt mondta volna a polgárainak: „Értelmetlenségben az erő. hogy azt hitték. mit jelentsen ez. így festett: Még az Egyesült Államok elnöke sem tudta. olyan nyelven. hátha abból rájönnek. a tetején sugárzó szemmel. tévedésből kerülhettek ebbe az országba. Ha szemügyre vették a papírpénzüket. aztán visszaemelték. így hangzott: „E pluribus unum".Ennek a nemzetnek törvénye volt a zászlajáról. és föl akartak vágni haszontalan . hogy a botra tűzött zászlót a földhöz közelítették. egy halom egyéb barokk kacat között egy csonka gúla képét látták. a reményről vagy a boldogságról. becsaptak és bántalmaztak. olyan törvénye. sőt erre a bolygóra – hogy valami rettenetes félreértés történt. a himnusz és a semmitmondó jelmondat pedig nem sokat számított volna. amely abból állt. valamiképpen üdvözli őket a társadalomban. ha a himnuszuk és a jelmondatuk említést tesz a tisztességről. A törvény kimondta: „A zászlót senki és semmi előtt nem szabad meghajtani. Azt jelentette: Sokból egy. mint a bolygón egyetlen más nemzetnek sem. A meghajthatatlan zászló érdekes volt. a testvériességről. amelyen már senki sem beszélt. ha nincs ez: sok polgárt úgy semmibe vettek." => Sok értelmetlenség csak a Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzetét megalapító atyák játékosságának ártalmatlan következménye volt.

Azok az emberek. Képek és szobrok voltak mindenfelé erről a képzeletbeli fáklyáról.műveltségükkel. 1492 csak az az év volt. ami igen zavarbaejtő volt. hogy büszkeséggel és örömmel véssék az eszükbe: 1492 A tanítók azt mondták a gyermekeknek. rézszínűek voltak. kirabolni és megölni őket. akiknek a legtöbb közük volt az új államhatalom létrehozásához. Olyasmi volt. és felszólították a gyermekeket. amit a gyermekeknek tanítottak: hogy végül a tengeri rablók létrehoztak egy új államhatalmat. Például az amerikai gyermekek tanítói újra meg újra fölírták ezt a dátumot a táblákra. ami az ókori hókusz-pókuszok ismeretéből állt. => A tengeri rablók fehérek voltak. Az emberi lényeket gépek helyett használták. mert nagy bűnöket rejtett magában. és még a rabszolgaság megszüntetése után is. ők és a leszármazottaik továbbra is úgy gondoltak a közönséges emberi lényekre. amely a szabadság világító fáklyája lett minden emberi lény szemében. Költőnek is csapnivalók voltak. mint egy lángoló fagylalt. A valóságban 1492-ben már emberi lények milliói éltek tartalmas és fantáziadús életet a földrészen. hogy láthassák a gyermekek. Amikor a . akik a rablók megérkezésekor már a földrészen éltek. Itt jött a másik gonosz értelmetlenség. így festett: A valóságban azok a tengeri rablók. mint gépekre. Az értelmetlenségek egy része azonban gonoszság volt. rabszolgákat tartottak. amikor a tengeri rablók elkezdték becsapni. hogy a földrészüket ekkor fedezték föl az emberi lények.

nagyjából egyenlően szét kellett volna osztani minden ember között. és volt puskaporuk. Túl sok volt bennük az ember és túl kevés a hely. nagy rakétákat lő rájuk vagy repülőgépekről meghajigálja őket különféle dolgokkal. Amikor tüzet érintettek hozzá. Senki sem tudta elhinni. vagy kavicsokat szopogattak. ami megmaradt a bolygóból. faszén és kén keveréke. csak amikor már nagyon késő volt. Közben meg egyre csak érkeztek a kisbabák. így hát nem kellett osztozniuk. és azzal fenyegette a többi országot. amit akartak. hogy ha fegyel-mezetlenkednek. rúgkapálva. A gáz fémcsövekből hatalmas sebességgel lövedékeket fújt ki. bőgve. A tengeri rablók legfőbb fegyvere azonban az volt. nem kell osztozniuk a többiekkel. ami káliumnitrát. A baszás volt az. A legtöbb más országnak kutyagumija sem volt. => Amikor Dwayne Hoover és Kilgore Trout találkozott. a rabszolgák feketék voltak. ahol még bőven volt mindenből. amivel a kisbabákat csinálták. A lövedékek nagyon könnyen átvágták a húst és a csontokat.földrészen bevezették a rabszolgaságot. ha nem akarnak. és aljasabbak voltak mindenki másnál. hogy azoknak a Föld-lakóknak. mert nekik voltak a világon a legjobb hajóik. úgyhogy a rablók még akkor is tönkre tudták tenni a makacskodó emberi lény huzalozását. Sokukban már élni sem lehetett. miközben tőlük kéznyújtásnyira születtek a kisbabák. . Egyes helyeken az emberek még sarat is próbáltak enni. akiknek sok mindenük van. => A tengeri rablók azért tudtak mindenkitől elvenni mindent. Már eladtak mindent. hogy megdöbbenést tudtak okozni. hogy akarnak-e egy tönkrement bolygóra jönni. Úgy vélekedett. A szín volt minden. hogy ennyire szívtelenek és mohók. márpedig a legtöbbjük nem akart. akiket korábban amúgy sem kérdezett meg senki. => A tönkrement bolygón sok ember kommunista volt. az országuk messze a leggazdagabb és legerősebb ország volt a bolygón. szemben állt a kommunizmussal. Az ő elméletük szerint azt. légcserélőjét vagy csővezetékeit. nagyon messze volt tőlük. Az övé volt a legtöbb élelem és ásvány és gép. tejért üvöltve. És így tovább. ez a látszólag közömbös por vadul gázzá alakult. már nem volt mit enni. ha nagyon. => Dwayne Hoover és Kilgore Trout országa. és az emberek mégis állandóan basztak. ami ért valamit.

hogy mindenki elmarja. amelyek kibillentették egyensúlyából az elméjét. mennyit birtokolt Kilgore Trout az idő tájt a bolygóból: kutyagumit. a Trouttól Dwayne Hoovernek adott ártalmas gondolatok lényege: A Földön mindenki robot. De Dwayne-nek. Remélte. A Dwayne-nel történt találkozásból azonban megtudta : él annyira. Íme.=> Amerikában az volt a szokás. amikor Dwayne elment mellettük: „Mesésen jómódú!" És megmondom. Mint már mondtam. érez. az ottani Művészeti Fesztiválon. tervezget és így tovább. csak egyvalaki nem – Dwayne Hoover. mint minden újdonsült elmebetegnek. A Jin és Jang a harmónia kínai jelképe volt. Trout nemcsak ártalmatlannak tekintette magát. Dwayne szülővárosában. aggódik. Dwayne Hoover mesésen jómódú volt. A világegyetem minden teremtménye közül csak Dwayne gondolkodik. ártalmas gondolatokra is szüksége volt ahhoz. így festett: Az ártalmas gondolatokat Kilgore Trout szállította. hanem láthatatlannak is. ő nem is él. Az ártalmas vegyszerek és az ártalmas gondolatok a Jin és Jang az őrültségben. hogy úgy vélte. amit csak tud. hogy formát és irányt kapjon az őrültsége. hogy olyan gondolatokat adhasson egy embertársának. mi a . Dwayne egy megőrülőben levő Pontiac-kereskedő volt. hogy nem is él. Ezek mesésen jómódúak voltak. Dwayne kezdődő tébolya természetesen főként a vegyszerektől eredt. amelyek szörnyeteggé teszik. Dwayne Hoover teste előállított bizonyos vegyszereket. A többi kutyagumit sem tudott keríteni magának. Egy férfi pontosan ezeket a szavakat súgta oda a barátjának egy délelőtt. Kilgore Trout és Dwayne Hoover 1972 őszén találkozott Midland Cityben. A világ eddig annyira semmibe vette. Egyes amerikaiaknak nagyon jól ment az elmarás és megtartás. Senki más nem tudja. és megtartja. amikor Kilgore Trouttal találkozott.

Lényegében egyszerűen csak ennyit mondott mindenkinek: „Hallod-e. Mindenkinek szólt. 1981-ben halt meg. Akkorra már megbecsülésre talált mint nagy művész és nagy tudós. a kétszázkilencedik regényéből. Miután Dwayne-t kényszerzubbonyban elszállították az elmegyógyintézetbe. amelynek a célja Dwayne stimulálása. Dwayne új típusú lény. aki a fáknak és az aljnövényzetnek kiáltozza: „A gondolatokba vagy a hiányukba bele lehet betegedni!" => Kilgore Trout a mentáihigiénia úttörője lett. ott találta őket Dwayne. kis híján húsz évvel azután. => Troutot megrendítette az a fölismerés. Az emlékmű így festett: . Lapjára egy idézetet véstek föl Trout utolsó regényéből. Senki másnak nem kell döntenie semmiben. aki történetesen kinyitja. Dwayne-nek azonban lelki méreg. Az ártalmas gondolatokat egy tudományos-fantasztikus regénybe tette. amikor megírta. hogy te vagy az egyetlen teremtmény. amelyet most próbál ki a világmindenség teremtője. tudod. hogy higgyenek neki.fájdalom. Piszkos öregember volt a vadonban. De senki sem figyelt rá. A könyv nemcsak Dwayne-nek szólt. Elméleteit tudományos fantasztikumnak álcázva adta elő. melyet halála miatt nem fejezett be. Trout megszállottan hirdetni kezdte. hogy milyen fontosak a gondolatok a betegségek létrejöttében és gyógyításáben. Trout még nem is hallott Dwayne-ről. Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia emlékművet állíttatott hamvai fölé. Csak Dwayne Hoovernek van szabad akarata! => Trout nem akarta. hogy még ő is képes gonoszságot hozni a világra – ártalmas gondolatok formájában. akinek szabad akarata van? Milyen érzés?" és így tovább. Szellemi bűvészkedés volt. hogy úgy megbetegí-tette Dwayne Hoovert. Intellektuális játék. Mindenki más teljesen automatizált gépezet.

.

milyen vallású vagy!" És így tovább. mint ő. A füle cafatokban lógott. Trout elképzelése szerint a légkörnek hamarosan belélegezhetetlenné kellett válnia. Éjszakánként Dwayne egyetlen társa egy Fickó nevű labradori kutya volt. – Most már bármelyik pillanatban – mondogatta. Sebhelyektől volt heges a teste. noha nagyon kedvelték egymást. aki életnagyságú. hogy az emberiség megérdemli a rettenetes halált. – Legfőbb ideje is. Aztán megfőzte Dwayne vacsoráját. Vili". Vili. ezért nem tudta mivel kimutatni a többi kutyának a jóindulatát. vagy „Még nem is beszéltünk róla. hogy amikor a légkör mérgező lesz. hogy miféle temetést akarsz! Még azt se mondtad. Lottie Davis és Dwayne nem beszélgetett sokat. Arrafelé minden ház megépítése legalább százezer dollárba került. Rabszolgáktól származott. Minden ház legalább háromholdas telken állt. a város legszebb lakónegyedében. és a világvégéről dünnyögött. leszámítva a papagájt. Fickó egy sok évvel azelőtt történt autóbaleset miatt nem tudta csóválni a farkát. „Mi van a jó öreg légzéssel. „Csupa Heliogabalus vagyunk. mondta. Vili néhány perccel hamarabb dobja föl a talpát. Vili!". Fickóval hempergett. vagy „Mintha egy kis tüdőtágulásod volna. De míg Dwayne a szeretetről zagyvált a labradori kutyának. kérdezgette. és fölszolgálta.Második fejezet Dwayne özvegyember volt. Azt mondogatta Vilinek. Dwayne a társalgást főleg a kutyának tartogatta. így hívtak egy római császárt. Trout gúnyos megjegyzéseket tett a papagájnak. => Dwayne-nek volt egy Lottie Davis nevű fekete cselédje. Dwayne Hooverhez hasonlóan Trout is egyedül volt éjszaka. Folyton verekednie kellett. Trout is beszélt a háziállathoz. Aztán hazament. így hát Lottie semmi szokatlant nem vehetett észre. hogy elkezdett megtébolyodni. és ilyeneket mondogatott: „Mi ketten. Naponta kitakarította a házat. belül üres bikaszobrot készíttetett. . Ledobta magát a padlóra. Ezzel ugratta Vilit. mert oly kegyetlen és pusztító módon viselkedett ezen a szelíd és kedves bolygón. Trout föltételezte. Fickó" meg „Hogy van az én öreg cimborám ?" és így tovább. Ez a mindennapos szokása változatlanul megmaradt azután is. Vili?". => Kilgore Troutnak egy Vili nevű papagája volt. Éjszakánként egyedül élt egy álomszép házban Fairchild Heightsban.

A bika szája nyitva állt. Egyetlen művét sem írta másolattal.rajta ajtóval. és nagy mulatságot rendezett. mintha a tükrök lyukak lettek volna két világegyetem között. persze már mindenki lékeknek hívta a tükröket. Az ajtót kívülről be lehetett zárni. amelyekben rendszerint még nők sem szerepeltek. sok étellel. Az árusításukkal nem foglalkozott – mert nem volt személyes varázsa. amelyet egyesek kü-löncségnek tarthattak: minden tükröt léknek hívott. Arra használták Trout történeteit. Aztán Heliogabalus egy szolgával alágyújtóst gyújtatott meg. Heliogabalus vendégeket hívott. nem törődve azzal. Azzal szórakozott. hogy mit forgat a fejében. a bika száján átjött ki. hogy növeljék a buja képeket tartalmazó könyvek és folyóiratok terjedelmét. Ami hangot az emberi lény odabent kiadott. aztán bezárták az ajtót. amikor akarom. és nagy komolyan rászólt: „Nehogy túl közel menj ahhoz a lékhez! Nem szeretnél a másik világegyetemben kikötni. megcímzett válaszborítékot mellékelt volna hozzájuk. így került kapcsolatba a Klasszikus Világkönyvtár nevű vállalkozással. pedig amikor Dwayne-nel megismerkedett. Ami azt illeti. A kiadók nevét és címét az irodalmi szakmával foglalkozó folyóiratokból szerezte meg. amely kemény pornográfiát adott ki a Kalifornia állambeli Los Angelesben. amelytől az idegenek rögtön megszerették az embert és megbíztak benne. . => Sok emberből csak úgy árad a személyes varázs. már száztizenhét regényt és kétezer novellát írt. => 1972-ben Trout egy alagsori lakásban lakott a New York állambeli Cohoesban. Alumíniumzsalus ablakok és ablaktáblák fölszerelésével kereste a kenyerét. Az volt az egyetlen nyílás az ajtón kívül. Mire Trout meghalt. szép nőkkel és csinos fiúkkal. hogy Trout író. Heliogabalus az ajtón át berakatott egy-egy emberi lényt a bikába. Ha egy gyereket tükör közelében látott. => Dwayne Hooverből csak úgy áradt a személyes varázs. amelyeket mohón olvasgatott a közkönyvtárak hírlapolvasó termeiben. Az alágyújtós száraz tűzifa alatt volt – az meg a bika alatt. egyetlen valamirevaló kiadó sem hallott róla. megfenyegette az ujjával. Ilyen köztiszteletre tettek szert még a tréfái is. borral. hogy fölbélyegzett. Néha még feladót sem írt. => Troutnak volt még egy szokása. => Trout munkaadójának és munkatársainak fogalmuk sem volt arról. igaz?" És így tovább. hogy úgy tett. => Belőlem is csak úgy árad a személyes varázs. A személyes varázs olyan fondorlat volt. A kéziratait anélkül küldte el.

a szerző nevével együtt. amelyeknek semmi közük nem volt a történetekhez. egy agglegényről. hogy törvényt hozzon a túl nagy családok ellen. hogy osztozzanak büszkeségében és örömében. Troutot azonban legjobban a kiadók kiválasztotta illusztrációk ejtették kétségbe. ahol mindenki másnak hatalmas családja van. így hát Troutnak kellett fölkutatnia őket a pornóboltokban. rajta ez az ígéret: . => Még tiszteletpéldányokat sem küldtek a könyvekből és lapokból. hogy hol vagy mikor találkozhat a műveivel nyomtatásban. A kiadó a címet nem változtatta meg. És így tovább. mint Delmore Skag. A „Pángalaktikus megbízott"-ból például így lett „Mohószájú Maca".Troutot sohasem értesítették. eltakarta egy rikító színű szalag. amikor Dwayne Hooverrel találkozott. És így tovább. és rendszeresen meghívja szomszédait. és kitalál egy módszert arra. belekeveri őket a levesbe. de a legnagyobb részét. és a kozmikus sugárzás hatásának teszi ki a levest. => Skag azt reméli. Híres családapa lesz belőle. És megmondom. A sejtekből kisbabák fejlödnek ki. aki valamilyen okból mexikói sombrerót viselt. amelyekben megjelent. És gyakran megváltoztatták a müvek eredeti címét is. Az idő tájt. amelyek szakasztott olyanok. Nemritkán több mint száz kisbabát kereszteltet meg egyszerre. a törvényhozók és a bíróságok azonban nem hajlandóak szembenézni a problémával. Delmore Skag nemsokára naponta több kisbabát hoz a világra. Irt például egy regényt egy Delmore Skag nevezetű Föld-lakóról. Ehelyett szigorú törvényeket hoznak arról. amelyeken több fehér nő leszopta ugyanazt a fekete férfit. hogy így kényszerítheti az országát arra. Élő sejteket metsz le a jobb tenyeréről. mit fizettek neki: kutyagumit. hogy egyedülálló emberek birtokában nem lehet tyúkleves. hogy tyúklevesben szaporodjék. Trout legszélesebb körben terjesztett könyve A négykerekű pestis volt. Ezt a könyvet elmosódott fényképek illusztrálták. aki olyan környéken lakik. Skag tudós.

szóra volt szükségük. akik baleseteknél. így festett: Az a fajta puma viszont. amely annyira izgatta a sajtófotósokat. Titkos. tűzből mentésnél gyakran kerültek olyan helyzetbe. A szó ez volt: „Puma!" A puma a valóságban egy macskaféle ragadozó volt. Szürkés volt a bundája. sporteseményeken. A kifejezést először sajtófotósok használták. hogy beláttak a nők szoknyája alá. így festett: . amit odakiálthatnak a többi újságírónak. a rendőr meg a tűzoltó cimboráiknak és így tovább. mit lehet látni. és ügyesen mozgott a fákon is. akik széttették a lábukat. és ily módon látni lehetett a hüvelynyílásukat. ha ők is látni akarják.A szélesre tárt pumák fényképek voltak bugyi nélküli nőkről. hogy tudassák velük.

hogy az ilyen hétköznapi nyílások ábrázolásait megnézzék és megbeszéljék olyan személyek. amikor Kilgore Trout kisfiú volt.Innét jöttek ki a kisbabák. hogy a szélesre tárt pumák. A női bugyi így festett: . amikor én kisfiú voltam. A lányok minden áron rejtegették a bugyijukat. Őrület tombolt egy elem. miért. gyönge fém iránt is. => És amikor Dwayne meg Trout meg én kisfiúk voltunk. Ki tudja. => Amikor Dwayne kisfiú volt. hogyan. melyek tízezerszer megszokottabbak voltak a valóságos pumáknál. minden elemek legkívánatosab-bikának nyilvánítottak. amikor középkorú és idősebb férfiak lettünk. sőt még akkor is. a szélesre tárt pumák iránti őrület kiterjedt a bugyikra is. arany. Így hát őrület tört ki a szélesre tárt pumák iránt. melyet korábban. a fiúk pedig minden áron látni akarták. döntés született arról. egy puha. akik nem orvosi foglalkozást űznek. és úgy hívták. a törvényekkel legádázabbul védett titoknak számítsanak. a rendőrségnek és a bíróságoknak kötelességük volt megakadályozni. ki tudja.

amit Dwayne kisfiúként az iskolában megtanult. A fejünkben lakoztak! Ez a két szörny nem más. mint puma barátaim. és ma tiszta szívvel örvendek a kipusztulásuknak. mint az oktalan epekedés az aranyért és az oktalan epekedés a kislányok bugyijának megpillantásáért. így hangzott: Látom Franciaországot. csakugyan zavarbaejtő diadalnak látszik. bizonyára megértik. amelyet akkor kellett ordítania. Az oroszlánok és tigrisek az idő legnagyobb részében szunyókáltak. amelyekről szólok. A többiektől tanulta. Önök közül azok. Kisfiú koromban azonban két szörnyeteg is velünk élt ezen a bolygón. Kis híján sikerült nekik. Látom Angliát. mert megtanítottak bennünket arra. egy versike volt. Az oroszlánok? Nem.Az egyik első dolog. Könyörtelen ellenségek voltak. ha a játszótéren véletlenül megpillantotta egy kislány bugyiját. sohasem aludtak. hogy az emberi lények képesek bármit . Látom egy kislány bugyiját! Amikor Kilgore Trout 1979-ben átvette az orvosi Nobel-díjat. miért sirattam meg különösen az utolsó puma pusztulását. nem úgy. hogy haladás. vagy legalábbis értelmetlenné tegyék az életünket. Hálás vagyok azért. Bevallom. hogy ezek az epekedések oly nevetségesek. akik ismerik régebben megjelent müveim jellegét. Ezek a szörnyetegek elszántan törekedtek arra. nem létezik. hogy elpusztítsanak minket. A tigrisek? Nem. Azok a szörnyek azonban. hogy mostanra minden állat közül csak az ember maradt meg a Földön. így beszélt: „Egyesek azt mondják.

A négykerekű pestisnek egy példányáért tizenkét dollárt is megadtak az illusztrációk miatt. Kőolajbázisú tüzelőanyagokat fogyasztanak. Belső égésű motorok hajtják őket. „Látom Franciaországot" – mondta.. Régebben volt olyan idő. és képesek viselkedésüket minden energiájukkal hozzáigazítani a hithez – bármiféle hithez. „látom Angliát. amit tehet. mert elpusztították a bolygójuk erőforrásait. és akik ezt megadták érte. mégpedig azért. Kerekeken gurulnak." Egy pillanatra elhallgatott.elhinni. amikor Trout mindeddig legnépszerűbb könyvének. melynek neve elhangzott benne. . akik megtudják. amelyre nyomtatták őket. bennük autóembriókkal. már nem létezett mint nemzet. beleértve a légkört is. Az arany ára még mindig emelkedett. mint egy földi cipősdoboz. az űrutazók viszont csak egy hüvelyknyi magasságúak. hogy milyen az élet egy Lingo-3 nevű haldokló bolygón." => A valóságban a Dwayne Hoover és Trout közötti történelmi találkozás idejére a női bugyik már drasztikusan leértékelődtek. és a látogatókkal elvitethetik legalább egy tojásukat egy másik bolygóra. hanem szaporodnak. Így hát most fölépíthetünk egy önzetlen társadalmat. az önzetlenségre fordítva mindazt az őrjöngő energiát. az. azok sem a képekért fizettek. és még a szélesre tárt pumákról szóló jó minőségű. hogy kölcsönkérhetnek valamicske oxigént. A szavakért fizettek. Az autólények abban reménykednek. De a legkisebb tojásuk is huszonnégy kilós. és az űrhajójuk akkora sincs. De senki sem gyártja őket. A zeltoldimariaknak Kago a szószólója. A női bugyik fényképei kevesebbet értek. mint a papír. aztán fanyar komorsággal elszavalta egy vers kezdő sorait. hogy a legtöbb. Kago azt mondja. Zeltoldi-marról jöttek. amelyet egykor az aranyra és a bugyikra fordítottunk. és az ivadékok a felnőttek for-gattyúházaiból leeresztett olajban fejlődnek ki. Bermudán tanult meg elordítani. ahol újra fölvirágozhat egy autócivilizáció.. Most egy dollárért kínálták. melyeket kisfiú korában. => A könyvben levő szavak egyébként arról szóltak. Az űrutazók anyagi téren nem sok segítséget tudnak fölajánlani. színes filmekért sem igen tülekedtek a piacon. hogy a teremtmények kipusztulóban vannak. hogy a két nemzet. ahol talán kikel. A versnek különösen fájdalmas szépséget adott. hogy elmondja mindenkinek a világegyetemben. amelynek lakói az amerikai gépkocsikra hasonlítanak. Tojásokat raknak. A Lingo-3-at ürutazók látogatják meg.

A barátokkal való egyetértés egyszeriben az öngyilkosság egyik formája lehetett. Végül eljutnak a Föld nevű bolygóra. => Figyeljetek. A földiek nem immúnisak a dilis gondolatokkal szemben. amikor számítógépeket építettek. A tartalmuk nem számított. vagy még rosszabb. és szélesre tárt lábbal ültek egy heverőn. mivel amúgy sem igen tudtak mit kezdem velük. íme." .hogy milyen csodálatosak voltak az autólények. mint inkább barátságosnak tervezték őket. Trout szerint mi volt az oka annak. hogy kifejezésre juttassák ellenségességüket. mely egytől egyig homoszexuális. rozsdásodó tragacsok tömegének: „Elmúltok majd. hogy az emberi lények nem tudták elhárítani az ártalmas gondolatokat : „A Földön az eszmék a barátság vagy ellenségesség jelképei voltak. hogy az emberi lényekkel egyetlen gondolat ugyanolyan könnyűszerrel végezhet. Kago teljes jóhiszeműséggel beszámol a földieknek az autókról." A történetet ezen a ponton két kínai lány képe illusztrálta. mint akármi másnak. A barátok egyetértettek egymással. így hát megpecsételődött a sorsuk. hogy azok gondolkodjanak helyettük. hanem a barátságok kedvéért. A Föld-lakók egyre csak barátkoztak egymással ahelyett. hogy kifejezésre juttassák barátságukat. de feledésbe nem merültök. Az ellenségek nem értettek egyet egymással. Az eszméket ugyanúgy használhatták jelképeknek. A Föld-lakók eszméi sok százezer éven át nem számítottak.« Aztán a Föld-lakók feltalálták a szerszámokat. a tisztesség vagy az önfenntartás. Az öldöklő koldusok lóra szállhattak. És még akkor is. minden koldus lovagolna. Látszólag ikrek voltak. => Így hát Kago és bátor kis zeltoldimari legénysége. nem a józan ész. hogy gondolkodtak volna. és életben tartja az autólények emlékét. nem annyira bölcsnek. Kago nem tudja. bebarangolja a világegyetemet. Az egyetértések azonban folytatódtak. mint a kolera vagy a bubópestis. ezt mondja a benzin nélküli. Még egy mondásuk is volt az eszmék haszontalanságá-ról: »Ha az óhaj ló volna.

Apja. és Trout arra a következtetésre jutott. Őt bízta meg az apja azzal a lehangoló feladattal. => Kilgore Trout egyébként csak úgy lehetett volna az Egyesült Államok elnöke. amelyeket az emberek készítettek és bálványoztak. ki az a Trout és hol található. de olyan aprócska. Autók. Az autók pusztítottak ki mindent. akárki akármit próbált is tenni ellene. Hallgasd csak! – Aztán fölolvasta a levelet. mint a bolygó. – Mindig is tudtam. hogy az írója. hogy módosítják az alkotmányt. és egy részeg autógyári munkás gyufának nézi. hogy senki sem figyel rá. Kézzel írták. Az utolsó tetem szárnytávolsága volt valamennyi közül a legnagyobb: öt méter nyolcvanhat centiméter. aki egy magánnyomozóirodát bérelt föl. Egy pillanatra leheveredik pihenni. Egy különc milliomos küldte. ahol még fészkelt a Bermuda-vészmadár. Őrizte a világ egyetlen helyét. Leó Trout megmaradt ugyan amerikai állampolgárnak. akit Eliot Rosewaternek hívtak.Harmadik fejezet Nem egészen egy évszázaddal azután. hogy a keresés tizennyolcezer dollárba került. A kis Kago sokkal hamarabb meghal. vagy már el is pusztult. zöldes színű tengeri madarak végül kipusztultak. hogy A négykerekű pestis a létező legnagyszerűbb angol nyelvű regény. hogy az írója körülbelül tizennégy éves lehet. Ezek a hatalmas. Nem az országban született. de sok éven át Bermudán dolgozott a Királyi Madártani Társaság alkalmazottjaként. nedves. Trout olyan nehezen volt megtalálható. Vili – mondta. felnőtt ember és mesésen jómódú. –Kezdenek jóra fordulni a dolgok. => Gyermekkorában Trout látta. Ezek voltak a legnagyobb élőlények. kékeszöld bolygón minden életforma pusztulóban van. A levélben az állt. Trout regénye szerint az egykor nyugodalmas. hogy mérje meg a tetemek szárnyszélességét. hogy derítsék ki. és Troutnak kellene az Egyesült Államok elnökének lennie. Trout hangosan fölolvasta a levelet a papagájának. hogy egyenként meghaltak a vészmadarak. amelyek saját erejükből repültek a bolygón. A levélben egy szó sem utalt arra. A rajongó levelet cohoesi alagsori lakásában kapta meg. . Bermuda volt a szülőhelye. hogy Kago megérkezik a Földre. Kago belehal abba. Egy detroiti kocsmában akar előadást tartani az autó veszedelmeiről. => 1972 előtt Trout csak egyetlen olvasói levelet kapott. hogy ismételten megpróbálják lángra lobbantam a pult alján. Mindenütt ott állnak azoknak a nagy bogaraknak a fémhéjai. életadó.

amely a szemüket és az agyukát támadta meg. így festett Kilgore Trout szülőhelyének zászlaja: => Így hát Kilgore Troutnak a sok napfény és friss levegő ellenére is nyomasztó gyermekkora volt. Leót tizennégy éves korában elűzte otthonról. hogy ki találta ki Kilgore Troutot. az oszlásnak indult madarak keserédes szagú hústömegében gyökerezett. amikor az apám szánalmas öregember lett. és visszerek fantasztikus rajzolata ékesítette. mely élete későbbi szakaszában elhatalmasodott rajta. ennyi mondanivalója volt a dologról: – Mit nyúlkál ez a testzsákomba? A testzsák nagy műanyag csomagolóeszköz volt frissen leolt amerikai katonák számára. Sápadt. Nagyon valószínű. Új találmánynak számított. szőrtelen. => Nem tudom. Troutnak. hogy híressé teszi Troutot. hogy mi ölte meg őket: egy gomba. Rendetlen fogsort csináltam neki. mint amilyet a világmindenség Teremtője adott az apámnak. ki találta ki a testzsákot. Adtam neki hajat. kiderült. Ugyanolyan lábat adtam neki. Nem okozott örömöt. Kilgore Trout a magánéletébe történő beavatkozásnak tekintette. Íme. => A rajongó levél nagyon megkésett. és egyetlen fiát. de megőszítettem. hogy borúlátása. Az emberek vitték a gombát a fészkelőhelyükre. Én. akit csak a papagája hallott. Rosewater azt ígérte a levélben. a látszólag ártalmatlan lábgombásodás formájában. fehér pipaszárláb volt.Miután minden vészmadár kipusztult. Hosszúra és bozontosra növesztettem a haját. tönkretette három házasságát. hogy fésülködjön vagy fodrászhoz járjon. . Azt viszont tudom. Nem hagytam.

Akármilyen gazdag volt. hogy Mildred Barry a fesztivál elnökének. Barry fő attrakcióként egy mesésen értékes olajfestményt szeretett volna kiállítani a Midland City-i Művészeti Fesztiválon. Barry mellesleg pontosan egykorú volt Trouttal. egy oszlopokon álló. ám szíves-örömest megteszi még a fesztivál kezdete előtt. Fred T. Barry küldte. hogy nem olvasta Kilgore Trout műveit. Eliot Rosewater volt. Esténként. hogy meghívott hírességként emelje az öt napos fesztivál fényét. hogy Trout megkapta az első rajongó levelét. öreg kínai. utána azonban . úgy festett. Barry pénzéből épült föl az új Művészeti Központ. Esdekelve kérte. hogy tartson előadást egy középnyugat-amerikai művészeti fesztiválon. hogy rákapott a kínaias öltözködésre. Midland City leggazdagabb emberének néhai anyja volt." A levélhez hozzá volt tűzve egy ezerdolláros csekk. hogy vegyen egyet.Két hónappal után. és mindenütt kihullt a szőrzete. Ahogy egyre öregebb és egyre boldogabb lett. amelyben fölkérték. => Fred T. Fred T. mint egy örömmámorban úszó. Barry elmagyarázta. találtattam vele a levélszekrényében egy meghívást. Eliot Rosewaternek volt egy legalább hárommillió dollárt érő El Greco-képe. Fred T. Az első ember. hogy ez fedezi Trout útiköltségét és tiszteletdíját. Trout hirtelen mesésen jómódú lett. Az igazi kínaiak gyakran azt hitték róla. De egy cseppet sem hasonlítottak egymásra. Sok pénz volt. => Elmondom. „Önt igen nagyra becsüli Eliot Rosewater". akihez elment. honnan kölcsönözhetne. Tiszteletteljesen. írta. Ugyanazon a napon születtek. Barry bevallotta a levelében. Barry már nem is látszott fehér embernek. pedig tiszta angol vér folyt az ereiben. Azt mondta. Trout jót nevetett a hízelgő meghíváson. áttetsző gömb. Ennél nagyobb dicséretet nem tudok elképzelni. így hát körülnézett. Fred T. Ablaka nem volt. hogyan kapta Trout a meghívást. hogy igazi kínai. „aki biztosított arról. amikor belülről kivilágították. mellyel a Mildred Barry Művészeti Központot fogják fölavatni Midland Cityben. a Fesztivál egy feltétellel kaphatja meg a képet: ha meghívja előadónak a legnagyobb élő angol nyelvű írót. mint a fölkelő telihold szeptember végén. mint Kilgore Trout. Annyira kínainak látszott. Fred T. => A meghívást a fesztivál elnöke. szinte áhítattal írt Kilgore Troutnak. aki nem más. Fred T. egyre inkább úgy festett. hogy ön alighanem a legnagyobb élő amerikai regényíró. A levél nem tett említést arról. nem engedhette meg magának.

Vili? Végül is bermudai vagyok! Vizes ronggyal letörölgette a szmokingot. és ott járt elemi iskolába. Könnyű volt kitalálni. hogy 1924-ben leérettségizett az Ohio állambeli Dayton város Thomas Jeffersonról elnevezett középiskolájában. aki egyúttal a világ egyik legnagyobb teoretikusa volt az emberi szabadságot illetően. mi. Kinyitotta az ablakot. mit vesz föl az ember Midland Cityben októberben naplemente előtt? – Fölhúzta a nadrágját. hogy most teljesítem három kívánságodat. amit Vili sohasem tudott volna megtenni. Vili! Itt valami tévedés történt! Vállat vont. mert tudják. Vili. Egy hajókofferban lapult. melyet Trout lakásról lakásra cipelt magával több mint negyven éven át. Vili kiröppent. – Ezzel kinyitotta a kalitka ajtaját. Csak egyetlen üvegréteg volt Vili és a végtelen levegőég között. – A gombáknak ugyanannyi joguk van az élethez. => Trout előszedte a szmokingot a kofferből. De aztán a családja átköltözött Daytonba. Trout Bermudán született. Én. Aztán elgondolkodott. és ismét olyasmit tett. se tudom már. Az . hogy Kilgore Trout kell nekik – mondta –. – Esténként ez nagyon jó lesz – mondta Trout.félelem fogta el. Ők tudják. ahogy megölte a penészgombákat. hanem szmokingban kell nekik. Már megint egy idegen nyúlkál a testzsákjába! Égnek emelt tekintettel. Vili – mondta. közvetlenül azelőtt. – Nem elég. amikor már nagyon. mit akarnak. amelyet egyszer az apám vett föl a szemem láttára. A gyermekkori játékszerei voltak benne. leült az ablakpárkányra. hogy kilátszott bizarrul cicomás lábszára. a saját ablaka nem ilyen volt. – Most teljesül a második kívánságod – mondta Trout. amelyet a felsősök bálján viselt. ha agyonütnek. – Nem szívesen teszem. Kis vállát nekivetette az üvegnek. – Talán azért hívtak meg. A középiskolát egy rabszolgatartóról nevezték el. Noha Trout alumínium ablaktáblák felszerelésével foglalkozott. mondd csak. Nagyon hasonlított arra a szmokingra. A burjánzó penész helyenként puha nyúlprémre emlékeztetett. egy vészmadár csontjai és számos egyéb érdekesség – közöttük a szmoking. Erre Vili ezer év alatt sem lett volna képes. Zöldes penészréteg borította. – Hanem Vili. Könnyen lejött róla a penész. elgyötörtén tette föl a kérdést papagájának: – Miért ez a hirtelen érdeklődés Kilgore Trqut iránt? Újra elolvasta a levelet. – Vili – mondta Trout –. és fölvette. nagyon öreg volt. – Bermuda-sortot és hosszú zoknit. Valóban a birtokában volt egy szmoking. én annyira szeretlek. és olyan nagykutya vagyok a világmindenségben. hogy vajon mit akarhat Vili. mint nekem. hogy van szmokingom – mondta.

Nem akarom itthagyni a kalitkámat. ezt a bulit valami Rosewater nevű kamasz szervezte nekem. => Trout ennyiben hagyta a dolgot. Vili. hogy Eliot Rosewater felnőtt ember. a komédia és tragédia ábrázolásának szándékával. Aztán a szemébe ötlött a levél egy rejtettebb üzenete. A szülei biztosan jóbarátai a Művészeti Fesztivál elnökének.ablaknyitás azonban olyan ijesztő volt a papagáj számára. Úgyhogy amikor a fiú azt mondta. A fejlécen volt. amiről valaha is hallottam – mondta a madárnak. de nem tudta elhinni. hogy legyen ezután is olyasmi. és beszökkent. – Nem megyek el. és bezárta. hogy visszaröpült a kalitkához. hogy nevetségessé tegyem magam – és az egyetlen rajongómat. Rosewater kézírása így festett: – Vili – mondta bizonytalanul Trout –. – Ez volt a legértelmesebb fölhasználása a három kívánságnak. Több eszem van annál. elhitték neki. Trout becsukta a kalitka ajtaját. és arrafelé semmit sem tudnak a könyvekről. amit érdemes kívánnod : hogy kijuss a kalitkából! => Trout rájött az öszefüggésre az egyszál rajongó levél és a meghívás között. amíg már kívülről tudta. De időnként újra elolvasta a meghívást. akkor sem mennék el Midland Citybe. zseni vagyok. – Biztosítottad. De még ha itt akarnám is hagyni. Trout megrázta a fejét. Az egyik maszk így festett: A másik így festett: . ahol két maszk rajza látszott.

amelyet igen pikánsnak talált: „De talán pontosan arra van szükségük. Két nappal a fesztivál kezdete előtt az emeleten lakó szállásadónője gondjaira bízta Vilit. hogy lássanak egy sikertelen nyomorultat!" Ezután energikusan tenni-venni kezdett. ide hallgass. elmondja majd azoknak az embereknek. de visszajövök. és olyat mutatok nekik. íme. illusztrálandó egy tragédiát. Megvetette azokat a könyveket. akik egész életüket az igazság és szépség keresésének szentelték – és kutyagumit sem találtak! => Trout végül elfogadta a meghívást. ezt szerette volna: . hogy az ottani pornóboltokban megtalálja néhány könyvét. Támadt egy gondolata. Otthon nem voltak példányai. Ötszáz dollárt biztosítótűvel az alsónadrágja belsejébe tűzött. mert remélte. amilyet még nem láttak művészeti fesztiválon: egyet a sok ezer művész közül. – De az agya nem hagyta nyugodni.– Azok ott csak mosolygókat akarnak – mondta Trout a papagájának. A többi pénzt berakta a bankba. Úgy tervezte. de most fennhangon föl akart olvasni belőlük Midland Cityben. Vilikém – mondta –. itthagyom a kalitkát. és autóstoppal New Yorkba utazott. mit szeretne a sírkövére íratni. Azért ment először New Yorkba. – Sikertelen nyomorultak mellőzzék a jelentkezést. – Vili. Elmegyek oda. mely ugyanakkor nevetséges is.

.

Dwayne azelőtt sohasem énekelt. így hívták a helyet: Dwayne Hoover Pontiac-centruma a 11-es kijáratnál. amikor az íróasztalánál ült. hogy Dwayne mintha egyre jobb kedélyű lett volna a dühöngését megelőző hónapban. hogy Dwayne egyre jobb kedélyű lett: Dwayne olyan dalokat kezdett énekelni. Elmondom. vélekedés és társalgás Midland Cityben elfogadott korlátait. amikor próbaútra vitt egy vevőt. és csapjon nagy lármát. Nyilvános viselkedése a legkevésbé sem lépte át a cselekvés. Másnap délelőtt azt látta. a gyorsforgalmi út közelében. végre túltette magát a felesége öngyilkosságán. gesztikulált . Most már azt akarták. hogy Dwayne Hoover legyen büszke a betegségére. haragszanak magukra. Nem mondta el senkinek. süket fülekre találtak náluk Dwayne nyilvánvaló segélykiáltásai. – Mindig arra gondoltam – mondta Francine egy riporternek a kórházi ágyon –. a „Szoríts magadhoz!". az „Ég és föld"-et és így tovább. amikor nézte a szerelők munkáját. Már nem elégedtek meg azzal. => Az emberek később azt mondták. mert nem vették észre az intő jeleket Dwayne viselkedésében. így festett a címe: SEGÉLYKIÁLTÁSOK De Dwayne nem is volt olyan különös. amit látott. hogy különös dolgokat láttassanak és éreztessenek Dwayne-nel. hogy az Arsenal Avenue és az Old County Road keresztezésénél egy hatalmas kacsa irányítja a forgalmat. hogy figyeljék egymáson az intő jeleket. az új Holiday Inn szálloda szomszédságában. De a fejében az ártalmas vegyszerek torkig voltak a titkolózással. => A lány Dwayne üzleti tevékenységének fő színhelyén dolgozott. amelyek a fiatalsága idején voltak népszerűek. Francine Pefko azt mondta. fehér titkárnője és szeretője. például „Az öreg lámpagyújtogató"-t. Megőrizte a titkot. A hozzá legközelebb álló személy. Egy napon teli torokból énekelve ment át az új Holiday Inn szálloda haliján is. Dwayne ámokfutása után a helyi újság mélyen együttérző szerkesztőségi cikket közölt róla. Most teli torokból énekelt. miből gondolta Francine. Egy este tizenegy holdat látott az égen az új Mildred Barry Művészeti Központ fölött. hogy úgy látszik.Negyedik fejezet Időközben Dwayne egyre jobban becsavarodott. Azt akarták. hogy cselekedjék is különös dolgokat. és arra kérte az embereket. amíg nem találkozott Kilgore Trouttal.

A fehér emberek azonban már féltek a Jefferson Streetnek akár csak a közelébe is menni. amit a rablásokról mondott. => Az egyetlen ember. Egy fekete pikoló és egy fekete pincér elbeszélgetett erről az éneklésről. amikor a szalon a Jeffer-son Streeten volt. És én mondom magának. Húsz éve volt mellette. hogy énekel! – mondta a pikoló. akik viszont mindig Cadillaceket akartak. – Hallgasd csak. Később megváltozott Barrytron Kft-re. – Úgy ismerem. Harry jobban ismerte Dwayne-t bárki emberfiánál. Niggereknek a fekete színű emberi lényeket hívták. Egy teljes héttel Dwayne be-csavarodása előtt Harry azt mondta Francine Pefkónak: – Valami változáson ment át ez a Dwayne! Régebben olyan kedves volt. ahogy a frontharcos ismeri a bajtársát – mondta Harry. nap mint nap kockára tettük az életünket! Átlagosan évente tizennégyszer raboltak ki minket. => Elmondom. Akkor kezdett nála dolgozni. A vezetés azonban a régi idők emlékére megőrizte a cég eredeti jelmondatát. A részvénytársaság neve akkor Midland City Hadianyag Vállalat volt. amikor a Pontiac-szalon épp a niggernegyed határán állt. Harry LeSabre. hogyan szerezte meg Dwayne a pénzt az autószalonra. hogy szórakoztassa őket. aki hangosan kimondta. Mostanában nem érzek benne semmi kedvességet. mintha fizetséget kapott volna azért. hogy Dwayne kezd megőrülni. amilyet még sohasem láttam! => Igaz volt. – Ha nekem annyim lenne. – Annak idején. Csak a fehér embereknek volt annyi pénzük. BÚS HÉTFŐ! . Kölcsönkérte a Midland megyei Nemzeti Banktól.és rámosolygott az emberekre. mert a tevékenysége is sokszor megváltozott. Dwayne fehér üzletvezetője volt. A cég neve az idők során azért változott meg olyan sokszor. Biztosítékként letétbe helyezte a részvényeit. leszámítva néhány fekete bűnözőt. mivel Dwayne a szállodának is résztulajdonosa volt. én is énekelnék – felelte a pincér. Úgy hívták. De senki sem gondolta. Amikor Dwayne először. a cég neve Amerikai Robo-Magic volt. A jelmondat így hangzott: ISTEN VELED. hogy ez szükségképpen az elmezavarjele – különösen. a Nagy Válság mélypontján megszerezte a részvényeket. Ezért tudta Dwayne olyan olcsón megvásárolni á Pontiac-szalont. ez a mostani Dwayne olyan Dwayne. hogy új autókat vegyenek maguknak.

Az emberek mindig ezt kérdezték. ezért amikor néha rájön a dili. így festett: => – Harry – mondta Francine –. mint polgári alkalmazott. Mary skizofrén volt. De egyelőre Harry volt az egyetlen áldozat. => Harry LeSabre joggal beszélt harcokról. Mindenki más változatlanul kedvesnek találta Dwayne-t. vannak. A felesége. amelyet a németországi Hamburgra készültek ledobni. Vernonnak történetesen családi gondjai voltak. így hát Vernonnak nem tűnt föl. hogy Vernon plutóniummá akarja változtatni az agyát. mint bárkinek. Igaza volt: aznap Dwayne valóban őt szúrta ki arra. még három idegent is. – De miért pont engem szúr ki ? – tudakolta Harry. Később persze Dwayne mindenféle embereket bántalmazott. Ő ténylegesen harcolt már egy háborúban. amikor különféle . néha mindenkinek lehet rossz napja.=> Figyeljetek: Harry LeSabre azt mondta Francine-nek: – Ha az ember együtt harcolt valakivel. amikor a szalon a niggernegyed határán állt. Dwayne nem vett részt harcokban. hogy elárassza megdöbbentő sértésekkel és szitkokkal. Csak úgy áradt belőle a személyes varázs. Kérdezze csak meg Vernon Garrt! Vernon Garr fehér szerelő volt. Egyszer fölmázolt egy üzenetet egy kétszázötven kilós bombára. akit ismerek. Harry mellett a másik alkalmazott. Márpedig Dwayne megváltozott. => – Miért pont engem! – kérdezte Harry. akik meglepődnek és megsértődnek. Pedig nincs igazuk. De azért a második világháborúban az Egyesült Államok Szárazföldi Hadseregének Légierejében. egy idő múlva a legkisebb változást is megérzi a bajtársa személyiségében. akik a Pennsylvania állambeli Erie-ből jöttek. hogy Dwayne megváltozott. aki Dwayne-nél dolgozott már akkor. Vernon felesége szentül hitte. Ez mindennapos kérdés volt Midland Cityben. és még sohasem jártak Midland Cityben. Dwayne-nek ritkábban van rossz napja. Dwayne is csak ember.

– De azért másfelől örülök is – folytatta. – Lehet. – Arra gondolnék. Vern plutóniummá akarja változtatni az agyát – mondta Dwayne. . Az ő nyugdíjrendszere jobb volt a város minden más nyugdíjrendszerénél. aki fölkínálta az alkalmazottainak a Kék Pajzs betegségi biztosítást. hogy ő a legjobb munkaadó a városban – mondta Francine. – Maga mit szólna hozzá. amikor Harry öltözködését ócsárolta. amikor garázdálkodásért letartóztatták őket. => Íme. –Képzelje. – Van valami különösebb gond? – Nincs – mondta Harry. miért járulnék én hozzá a túlnépesedéshez? Dwayne nem szólt semmit. amikor hazamegyek. Az államnak ezen a vidékén ő volt az első autókereskedő. Tovább fecsegtek. mert eddig sohasem volt komolyabb kellemetlensége Dwayne-nel. aki meg akarta beszélni vele a gondjait. Vernon feleségének hallu-cinációiról beszélgettek.balesetek után berakták őket a mentőautókba. amikor kirabolták vagy elagyabugyálták őket: „Miért pont engem?" – Mert valószínűleg úgy érezte. maga van olyan férfi és van olyan jó barát. – Úgy értem. Nem számított kellemetlenségre. két órát töltött Vernon Garral. néha szomorkodik. A/ ajtaja mindig nyitva állt minden alkalmazottja előtt. Minden év végén nyereségrészesedést és karácsonyi jutalmakat osztott. – Hogy van ma az én öreg bajtársam? – kérdezte Dwayne-től. és Harry kitalált magának egy problémát. órákon át beszélgetek a nyavalyás kutyámmal! – Akkor már ketten vagyunk – mondta Dwayne. hogy lassan én is bedilizek – mondta Vernon. ha Dwayne ócsárolná az öltözködését?kérdezte Harry. ilyen volt a Harry és Dwayne közötti jelenet. amely úgy fölzaklatta Harryt: Rögtön azután. hogy elviseli a rossz napján is – mondta Francine. Dwayne magas béreket fizetett. csak hogy érdekes maradjon a társalgás. Azt mondta. Vera – mondta Dwayne. Például aznap. Harry bement Dwayne irodájába. – Vern felesége azt hiszi. – Mindenféle nemlétező dolgot lát! – mondta Vernon. akár nem. Mert Dwayne ezt tette vele: ócsárolta az öltözködését. – Mi az a plutónium? – kérdezte Harry. – Tűrhetően – mondta Dwayne. hogy Vernon távozott. – Pihenésre van szüksége. akár az autókereskedelemmel voltak kapcsolatban. hogy nincs gyermeke. Ez igaz volt. kivéve a Barrytronét. és így tovább.

hogy az örökbefogadás témája indította el az ártalmas kémiai reakciót Dwayne fejében. és azt állította. de eddig sohasem kapott megjegyzést az öltözködésére. A nyomdász meglépett. hogy ki voltak szedve. Dwayne anyja beérte azzal. San Franciscóba és onnan Hawaiiba. meggazdagodjanak. Aki ezen a héten új vagy használt autót vásárolt. amelyet Dwayne említett. => Lehet. Mi szükségünk volna gyerekre? Dwayne az örökbefogadás említése után pörgött be. aki érzelmes verseket írt. Őt magát is örökbe fogadták – egy házaspár. mártsd be Kék Sunocóba. hogy Oroszlánszívü Richárd leszármazottja. Nem csempészte be okét újságba vagy máshova. Oroszlánszívü Richárd egy király volt. Dwayne anyja selejtes gyermekszülő gép volt. amelynek keretében a szalont földíszítették. egy reklámkampány volt. – Ide hallgass. és gyújtsd föl az istenverte ruhatáradat! Ha rád nézek.– Lehet. Harry – mondta Dwayne. akik Nyugat-Virginiából költöztek Midland Citybe. Az öltönyei szürkék vagy sötétkékek voltak. hogy örökbe kellett volna fogadnunk egy gyereket – mondta Harry –. Mindenesetre hirtelen így förmedt Harryre: – Harry. mondok én neked valamit! Kérj egy marék rongyot Vern Garrtól. A cipője és a zoknija fekete. Ott még be is balzsamoztathatod magadat! => Harryből egy szó sem jött ki. Fekete vagy tengerészkék nyakkendőket hordott. eredj dolgozni a Watson Fivérekhez. Amikor megszülte Dwayne-t. jön a hawaii hét! Eszem ágában sincs tréfálni: égesd el a ruháidat és vegyél újakat! Vagy ha nem. Ő egy meglépőgép volt. Harry véleménye szerint a ruhái konzervatívak és elegánsak voltak. mintha a Watson Fivéreknél lennék! – Watson Fivérek volt a neve a legalább közepesen jómódú fehér emberek temetkezési vállalatának. de most már késő. kétszemélyes út volt Las Vegasba. hogy a Hawaii-szigetekre emlékeztessen. hogy kiszedte a verseit. hogy mint első világháborús gyári munkások. úgy érzem. A Kék Sunoco egy benzinmárka volt. csak ellátottá a száját. aztán fájdalmas érzés fogta el. magától tönkrement. És kettesben is jól elvagyunk az öreglánnyal. Dwayne vér szerinti apja vándor nyomdász volt. vagy ötszáz dollár fölötti javítást végeztetett. Dwayne vér szerinti anyja egy hajadon tanítónő volt. A hawaii hét. Harry meghökkent. automatikusan részt vett a sorsolásban. . teljes ellátással. Fehér ingekben járt. rosszindulatú kifejezéssel az arcán –. aki azzal csábította el Dwayne anyját. Három szerencsés nyertes jutalma egy-egy ingyenes. Sok éve ismerte Dwayne-t.

amin igenis tudsz változtatni! Hosszú hétvége következik. – Lehet. hogy öltözködés ide vagy oda. Harry. Nézz a tükörbe. hogy elkerülte a figyelmedet. a nagymamák és a hajadon nagynénik kényelmes közlekedési eszköze volt. azoknak az embereknek készül. de a Pontiacból azóta káprázatos.– Az hagyján. – Dwayne igazat beszélt. => Dwayne Hoover azt mondta szegény Harry LeSabre-nak. Midland City környékén a Pontiac volt a legkeresettebb autó. hogy a General Motors cég Buick részlege kihozott egy Le Sabre elnevezésű modellt. az a kocsi a tanítónők. Amikor kedd reggel bejövök a munkába. hogy ezentúl soha senkit nem küldenek a Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegébe azért. hogy nem alacsony árú gépkocsi volt. ő köztudottan az egyik legsikeresebb Pontiac-eladó nemcsak az államban. mintha az öklével verte volna. a Veteránok Napja. Harry. Harry. mert a következő hétfő nemzeti ünnep volt. narancs!. Harry. hogy ezentúl nem számít bűnnek a munkaidő alatti mosolygás. szürkébe és fehérbe! Hát nem pompás hír. annak ellenére. hogy föloldódjék. Harry. zöld!. Azokat az embereket ünnepelték vele. – Dwayne most halkan dobolt az asztalon. Ez valahogy fenyegetőbb volt. –De istentelenül sok dolog van. hanem az egész Középnyugaton. mintha ravatalozóban volnál. => – Amikor elkezdtünk a Pontiackal kereskedni. és a többi embert is mókázásra biztassa. Arra célzott. – Arról nem tehetsz. piros! Harry! Már nem vagyunk belekényszerítve az állandó feketébe. hogy nem tudta emlékeztetni Dwayne-t arra. ritka alkalom lesz Harrynek arra. úgy viselkedsz. Közepes árú gépkocsi volt. akik egyenruhában szolgálták valamikor az országukat. hogy Buick névvel szaladgálsz. akik kalandra vágynak az életben! Te meg úgy öltözöl. nagy változásokat szeretnék látni rajtad! A hétvége azért volt hosszabb a szokásosnál. és a kormányzó személyesen megígérte. mert elmesélt egy viccet! . hogy a hawaii hét. Harry –mondta Dwayne –. Harry? És az állam törvényhozó testülete bejelentette. – Harry – mondta Dwayne –. nagy újságom van a számodra : a korszerű tudomány egész sor csodálatos új színnel ajándékozott meg minket! Már a nevük is furcsa és izgató: vörös!. amikor Pontiacokat kellene eladnod – folytatta Dwayne. fiatalos csoda lett. amelytől már csak a hosszú hétvége választja el őket. mókázzék. és kérdezd meg magadtól: ki társítana a képzeletében egy ilyen alakot a Pontiachoz? Harry LeSabre torka úgy összeszorult.

Meg a bűnözőknek is. sőt akár öt év kényszermunkát kaphatott a Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegében! A Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet Shepherdstownban volt. és Harry átalakult paradicsommadárrá. és azt mondták. A bűnözők rászegezték a fegyverüket az emberekre. Ez a kora hajnali órákban történt. Ennek az eszköznek az volt az egyetlen célja. „Add ide minden pénzedet". nem is éppen színteleneket. Hétvégeken szívesen öltött női ruhákat. Dwayne-nel az ártalmas vegyszerei elővetettek a párnája alól egy megtöltött harmincnyolcas kaliberű revolvert.=> Harry LeSabre talán lelki sérülésekkel megúszta volna mindezt. Harry és a felesége leeresztette a redőnyöket. Meg azoknak is. mint hogy kiderült a titka. hogy lyukakat üssenek vele emberi lényekbe. ha nem titkos transzvesztita. De Dwayne még nyomorultabbul érezte magát. És bizony az nem egyszerűen mulatságos titok volt. Harryt le lehetett tartóztatni azért. bárki tetszése szerint kaphatott ilyet a legközelebbi vaskereskedésben. aztán szóba hozta a Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet szexuális bűnözőknek fönntartott részlegét. így festett: A bolygónak azon a részen. Az emberek rendszerint odaadták. Az ártalmas vegyszerei kihemperítették az ágyából. Amikor Dwayne letolta a benti öltözködése miatt. hogyan töltötte Dwayne a hétvége utolsó éjszakáját. amit a hétvégeken művelt! Meg lehetett büntetni akár háromezer dollárra is. Elmondom. csak a felesége. Minden rendőrnek volt ilyen eszköze. A rendőrök . Senki sem ismerte Harry titkát. mintha valami szorongató helyzetben kellett volna gyorsan intézkednie. Felöltöztették. Harry nem hihetett mást. akik a két tűz közé kerültek. és betetették vele a szájába. A Veteránok Napja pontban éjfélkor már véget ért. anol Dwayne élt. => Így hát aztán szegény Harry nyomorultul érezte magát a hosszú hétvége alatt.

„Állj". Ugyanazon a héten. hogy lyukat ütött bele. hogy a lövöldözés idején a fiú nem tudta fölismerni a különbséget jó és rossz között. vagy amit a helyzet megkívánt. Olajízt érzett. hogy lyukat ütnek beléjük. hogy ők is legalább egy kicsit híresek legyenek.rászegezték a fegyverüket a bűnözőkre. És így tovább. és azt ígérték a pilótának és másodpilótának. hogy a por gázzá alakuljon. Ólomdarabokat eresztett a vécéjébe. Csak egy emeltyűt kellett elbillentenie. Néha a feleség úgy megdühödött a férjére. Az ügyvédje azzal akarta védeni. bele Dwayne agyába. Ez azt jelentette. De néha nem. hogy pillanatnyi elmezavara volt. Káliumnitráttal. => Dwayne egy darabig a szájában tartotta a fegyver csövét. Néha az emberek fölszálltak egy bizonyos helyre tartó repülőgépre. Néha a férj dühö-dött meg úgy a feleségére. hogy inkább szétlövi az egyik csempézett fürdőszobáját. hogy a fegyverrel lyukat ütött bele. amikor Dwayne Hoover ámokfutást rendezett. => Néha az emberek híres emberekbe ütöttek lyukakat. A fegyver meg volt töltve és fel volt húzva. és azt mondták. faszénnel és kénnel töltött takaros kis fémcsomagok várakoztak az agyától alig arasznyira. mert nem akarta megmutatni nekik a rossz bizonyítványát. A fürdőkád előtti tolóajtó üvegén egy flamingó maratott képe volt. ha nem repülnek máshová a repülőgéppel. a mosdókagylóba és a fürdőkád előtti tolóajtóba. Midland Cityben egy tizennégy éves fiú lyukakat ütött a saját anyjába és az apjába. Dwyne azonban úgy döntött. így festett: . és a bűnözők rendszerint engedelmeskedtek. a gáz kifújt volna egy ólomdarabot a csövön.

és kosárlabdázni kezdett az öt férőhelyes garázsa előtti aszfaltozott pályán. két és fél centiméternyi faburkolaton. újabb kátránypapíron. Fickó elbújt az alagsorban. kátránypapíron. Dwayne kutyája. csak megvetően mordult egyet. A környéken minden háznak olyan jó hangszigetelése volt. sem be nem juthatott hang. egy újabb alumíniumfólián.Dwayne szétlőtte a flamingót. a polisztirol páravédő fólián. A burkolat üregeiben egy szigetelő csodaanyag volt. => Dwayne bekapcsolta a háza körüli reflektorokat. a két és fél centiméteres szigetelő pozdorjalapon. aztán egy üreges alumíniumburkolaton. amelyet a holdrakétákhoz fejlesztettek ki. amely be vagy ki akart volna jutni Dwayne álomszép házából. Nézte. => Senki sem hallotta a lövéseket. Most azonban előjött. nyolc centiméternyi légrésen. ahogy az eszébe jutott. Annak a hangnak például. át kellett volna hatolnia a négy centiméteres gipszfalon. . Utána. egy újabb alumíniumfólián. Ezt mordulta: – Kibaszott hülye madár. egy alumíniumfólián. hogy sem ki. ahogy Dwayne kosárlabdázik. amikor Dwyne szétlőtte a fürdőszobát. nyolc centiméter üveggyapot paplanon.

valamint öt gyümölcsfát kínált tíz dollár utánvét ellenében. egy-két napig a Plymouth-szal jár. hogy a rendőr beverte a szundit. bokrok és egy magas cédrussövény választotta el. hogy munka helyett aludt. Dwayne fülében úgy csengtek. egy raktárház mögötti sikátorban beverte a szundit. senki sem hallott semmit. és végül megállt egy üres telken. nekivágódott a védőkorlátnak. Dwayne viszont General Motors-termékeket árusított. aztán a gyorsforgalmi úton.– Mi ketten. A Plymouth Chrysler-gyártmány volt. amit Dwayne országában küldtek vagy kaptak. Hallgatta a rádiót. Fickó – mondta Dwayne. A szomszédaitól fák. Úgy határozott. Szinte minden üzenet. => Dwayne végigszáguldott az Old County Roadon. Az. hogy lépést tartson a konkurenciával. Senki sem látta kosárlabdázni. amelyet az előző napon vett át egy csereakcióban. és tíz különböző fajtájú virágzó cserjét. fölugrott a járdára. A telek Dwayne tulajdona volt. de a rendőr három kilométernyire onnét. Éjszaka egyetlen Midland City-i állomás sem működött. ennek vagy annak a megvásárlásával vagy eladásával álltak kapcsolatban. Senki sem lakott arrafelé. és beült egy fekete Plymouth Fury nevű autóba. azt jelentette. többször megpördült. miért ül Plymouth Fu-ryban. Körülbelül óránként arra kellett volna haladnia egy rendőrnek. => Eltette a kosárlabdát. Komolyan gondolta. Senki sem látott. amely countryzenét sugárzott West Virginiából. Farolva ért ki a Union Avenue-ra. de Dwayne talált egy állomást. hogy megmagyarázza a szomszédainak. így hát kiordított az ablakon: – Lépést tartok a konkurenciával! – És nagyot tülkölt. kijárón. Nagy sebességgel kifordult a 10. ahol rajta kívül egy lélek sem volt. mint az altatódalok. – Jól hangzik – mondta Dwayne. Ahogy kifarolt a kerti útról. És így tovább. . fontosnak tartotta. Igencsak szerette azt a kutyát. => Dwayne egy darabig ott maradt az üres telkén. még a telepatikus üzenetek is.

ki az a McLuhan. Sokkal olcsóbb volt. hogy igazában ilyet csak a mocskos vénemberek szoktak csinálni. egy folyóiratot. és rajta a toronyórát.Ötödik fejezet Miközben Dwayne Hoover West Virginiát hallgatta. akárki legyen is. amelyben benne volt egy novellája. de azt tudom. Megvette két könyvét. => A négykerekű pestis és a Nem titok többé borítója egyaránt számos szélesre tárt pumát ígért az olvasónak. amely majd tébolyult gyilkost csinál Dwayne Hooverből. Troutnak évek óta nem volt fogkeféje. amelynek ezt a címet adták: „Az amerikai regény jövője McLuhan korában". hogy milyen érzés egy New York-i moziban éjszakázni a többi mocskos vénemberrel. A folyóirat címe Fekete harisnyakötő volt. hat új pár zokni. Mindezek a javak Trout ölében hevertek. a borotvája meg egy új fogkefe. A borítóján egy egyetemi tanárt vetkőztetett egy csapat meztelen diáklány. Odakint nappal volt. jó?" És azt is akarta mondani: „Tud valamit mondani az a McLuhan. Az óra így festett: . Trout azt akarta mondani a tanácskozáson : „Nem tudom. mint ha szállodában töltötte volna az éjszakát. Az ablakon át látni lehetett a könyvtárépület tornyát. Kilgore Trout megpróbálta beverni a szundit egy New York-i moziban. Beszéljünk inkább arról. de tudta. Ott egy tanácskozáson kellett részt vennie. Trout még sohasem próbált moziban aludni. gomblyukba való művirágból és csokornyakkendőből álló együttest. A négykerekű pestis és a Nem titok többé címűeket. Minden darab narancsvörös volt. barna papírcsomag. a szélesre tárt pumák és a könyveladás viszonyáról?" => Trout késõ délután érkezett New Yorkba. A Nem titok többé volt az a könyv. És ő minden vénemberek legmocskosabbikaként akart megérkezni Midland Citybe. benne Trout szmokingja. Azóta fölkeresett számos pornóboltot meg egy fehérneműboltot. Az estélyi ing mellén zsabó ékeskedett. mellettük egy zörgős. hat új alsónadrág. A fehérneműárus tanácsára Trout megvásárolt egy öv-kendőből. meg egy estélyi inget.

mert a lapon 1962. részeg vagy hibbant. Nem kap mást. hogy valaha is elfogadták közlésre. a pénztáros azt hitte róla. . A lábukat rendesen széttették ugyan. de bugyi volt rajtuk. diáklányokról vagy egyetemről. egy kosárban heverő. amely így festett : A könyv szövegében egyetlen szó sem volt tanárról. Trout véletlenül bukkant rá az üzlet elülső részében.A tanáron már nem volt más. Az egész könyv egyetlen hosszú levél volt. Amikor Trout megvette a lapot. => Ami a Fekete harisnyakötő című lapban talált novellát illeti: Troutnak fogalma sem volt róla. csak bugyis nők képeit. régi. úgyhogy semmiképpen sem vehették föl a versenyt az üzlet hátsó részében kapható szélesre tárt pumákkal. a zoknija. gondolta a pénztáros. Pedig szemlátomást évekkel azelőtt fogadták el. csak az élénkcsíkos alsónadrágja. a zoknikötője és a négyszögletű kalapja. Bugyis lapok voltak. illedelmes lapok között. áprilisi dátum volt. amelyet a világmindenség Teremtője írt a világmindenség egyetlen szabad akarattal rendelkező teremtményének.

sustorognak. a története: Egy Zog nevű lény repülő csészealjon megérkezik a Földre. Az ételek förtelmesek. ahogy ott ült. csak a humanoidák maradtak meg. aki megérkezik egy bolygóra. Íme. hogy az ő disznó filmjeikkel egyetlen földi film sem veheti föl a versenyt. Lakomát adnak az űrhajós tiszteletére. akik biztosak abban. sztepptáncot jár és fingik. amikor odaérnek. hogy a földi filmek igazán disznók-e. . A városnak valóságos csapást jelentenek a mozik. => Ami magát a novellát illeti. Don már izgalomba jön. Mihelyst kiszáll a csészealjból. A vásznon egy fiatal férfi és egy fiatal nő árnyképei ártalmatlanul szopogatták egymás puha nyílásait. hogy vajon mi lehet disznóbb annál. hogy elmondja a Föld-lakóknak. Megkérdezik Dontól. Zog éjszaka ér földet Connecticutban. – Egy művészeti fesztiválra lesz – mondta Trout. és ellebegnek egy belvárosi disznó moziba. És Trout. úgy figyelmezteti a háziakat a szörnyű veszélyre. Hiszi a piszi. Még el sem oltják a villanyt. Mint Trout oly sok írása. ahol a környezetszennyezés minden állati és növényi életet elpusztított. így hát mindenki beszáll a légpárnás jármüvekbe.– Remélem. Berohan a házba. A humanoidák szeretnék valahogy betiltani őket. ahol Trout ült a csomagjaival. így hát Donnak van egy kis ideje elgondolkodni azon. hogy a Földön is gondot jelentenek-e a disznó filmek. A kíséretében levő nők izgatottan mocorognak. Don. kitalált egy új regényt. észrevesz egy lángoló házat. Egy földi űrhajósról szólt. amelyek láttán maszturbálhat. mivel ez volt a lényege mindegyik könyvnek és folyóiratnak. csak disznó filmeket. és Don azt mondja. hogyan lehet megakadályozni a háborúkat és gyógyítani a rákot. a lehető legdisznóbbak. Éppen szünet van. és Don azt mondja. Ezt az információt Mango nevű szülőbolygójáról hozza. hogy akadályoznák a szólásszabadságot. „A táncos bolond" volt a címe. amelyek nem játszanak mást. A családfő egy golfütővel kiloccsantja Zog agyvelejét. => A moziban. ahol ő és társai fingás és sztepptánc útján érintkeznek. mondják a humanoidák. Trout talál benne olyan képeket. csak disznó filmeket. amit ő a Földön látott. Megkérdezik. A humanoidák kőolajból és szénből készült ételekkel táplálkoznak. igen. hogy reméli. A fő beszédtéma a cenzúra. nem játszottak mást. de anélkül. élvezi majd – mondta Troutnak a pénztáros. ez is a tragikus kommunikációképtelenségről szólt. Arra gondolt. Andalító zene szólt. akit úgy hívnak.

Ez csak a kísérőfilm. Lassan leszedik az asztalt. Alig tudnak megmozdulni. húst. nyelvét. amíg mindenki elfoglalja a helyét. szétmegy a függöny. Úgy telezabálták magukat. hogy a szemük is kidülled. még ha az étel nem is valódi. Egy idő múlva a színészek már nem tudnak többet enni. A valóságban persze a kurvák nem tudják mindezt nyújtani. tojással. lepényt. humanoid kurvák ajánlkoznak föl nekik. naranccsal. Az ádámcsutka obszcénul föl-le ugrál. nyögések hallatszanak. Aztán az apa fölteszi a kutyát és a macskát is az asztalra. miközben Don elfogyasztja. És aztán. hogy milyen friss. A kamera közelről mutatja az ajkát. mogyoróval kecsegtetik őket. A közönség nem bír magával. hogy ha elmegy egy kurvával. Azt mondják. és vagy tíz kilónyi maradékot kiöntenek a szemetes edénybe. cukorkát. => Amikor Don és a többiek kimennek a moziból. Másfél órán át folyamatosan esznek – levest. a kamera lesiklik az ádámcsutkára. persze kőolaj-és széntermékekből. kekszet. A humanoid elégedetten böffent. Komótosan eszi a körtét. Egy hímről meg egy nőstényről szól. csalás az egész. hogy egy hétig nem tudnak enni. melyen csillog a nyál. vajjal. A humanoidák elmondják Donnak. a föl-le ugráló ádámcsutkáktól. és így tovább. hogy ők is részt vehessenek az orgiában. fogát. Kikacsáznak a konyhába. a kurva disznó dolgokat mond arról. gyümölcsöt. tortát. A kitűnő minőségű felvételen hím humanoid eszik egy körteszerü gyümölcsöt. Már nincs a bolygón körte.Aztán elsötétedik a terem. és a vásznon a bolygó nyelvén megjelenik a felirat: VÉGE => Persze. De a főműsor nem is a körteevés. úgy érzik. A hangszórókból cuppogás. tejjel. vajat. Először sötét a vászon. Aztán megjelenik a kép is. Amikor a szörcsögő szájban eltűnik az utolsó falat. az borsos árért vacsorát főz neki. nem sieti el. krumplipürét. a kutyájukról és a macskájukról. zöldségeket. A kamera ritkán megy kéznyújtásnyinál távolabb a csillogó ajkaktól. milyen sok benne a természetes zamat. meg a két gyermekükről. Aztán elkezdődik a nagyfilm. mártást. .

Mary mosónőként szolgált náluk. rokonai. amelyben piros nagybetűkkel van mindaz. csak ennyi mondandója volt a halálról: – Nahát. Száznyolc éves volt és fekete. akik nézzék a haldoklását. => És most a megyei kórházban egy fekete orvos nézte. A haldokló Mary ugyanolyan egyedül volt a bolygón. Dwayne mindezt elraktározta az emlékezetében. és hallgatta West Virginiát. Nigériai. tőle tizenöt kilométernyire. akik ismerték. hátha később szüksége lesz rá. Nem voltak barátai. hogyan juthat hozzá egy olyan Bibliához. Az orvos nem ismerte Maryt. Megtudta. hogyan köthet nevetségesen olcsó életbiztosítást és hogyan sarkallhatja nagyobb teljesítményre az autóját. Csak az ajkát tudta némán mozgatni. ha székrekedés kínozza. Mary Young szülei annak idején rabszolgaemberek voltak Kentuckyban. Mary Young is apró üdvözleteket küldött szét mindazoknak. sem más amerikai feketékkel. Nem érzett rokonságot sem Maryvel. Cyprian Ukwende. és ezek egyike meglegyintette a tizenöt kilométernyire levő Dwayne Hoover orcáját. mint Dwayne Hoover vagy Kilgore Trout. és hogyan juthat hozzá egy olyan növényhez. Amikor Dwayne még kisfiú volt. Mary Young. Úgy hívták. amely a lakásban magához csalogat és elpusztít minden bacilusgazda rovart. Indaro nemzetiségű volt. Csak egy hete volt Midland Cityben. Bibliai történeteket mesélt a kis Dwayne-nek. és mesélt neki a rabszolgaságról. Mary Youngnak és Dwayne Hoovernek volt egy parányi köze egymáshoz. Úgy hívták. Nem volt már benne annyi szusz. . Íme. Megtudta. hogyan akasztottak föl egyszer kislány korában a szeme láttára egy fehér embert Cincinnatiban. hogy megrezgesse a hangszalagjait.Hatodik fejezet Dwayne Hoover egy óra hosszat ült a használt Plymouth Furyban a telkén. amit Isten vagy Jézus kimondott. Ő csak indarókkal érzett rokonságot. noha a Harvard egyetemen szerezte az orvosi diplomáját. nahát. a Fairchild Boulevard melletti megyei kórházban haldoklóit Midland City legidősebb lakója. Telepatikus pillangók kis raját bocsátotta ki magából. => Amíg Dwayne ott egyedül üldögélt. hogyan hal meg Mary Young tüdőgyulladásban. Elmesélte azt is. Sohasem szaporodott. mi a teendője. Még csak nem is volt honfitársa Marynek. Már volt odabenn mindenféle. Megtudta. A legutolsó szavait a bolygón Cyprian Ukwen-déhez intézte. => Mint minden halálán levő Föld-lakó.

=> Dwayne ártalmas vegyszerei most megindíttatták vele az autót. Két telihold volt. úgy festett. Itt fogadták örökbe. Az új Holiday Inn bárjában zongorázott. mégpedig úgy. nem beszélve a Barrytron Kft. Dwayne birtokolta az Inn egyharmadát. Telihold volt. ahol élete első három évét töltötte. Midland City legnevesebb fogszabályozó orvosa. Kigördült az üres telekről. melyet úgy hívtak. itt nevelték föl. mert ugyanolyan jellegű anyagokból állt. mint a hold. Például még azt is elfelejtette. pedig senki sem volt ott. és Bill Miller. Nem találkozott senkivel. öt automata gépkocsimosó. amely lefolyók tisztítására szolgál. az oszlopokon álló.Dwayne egy fáradt hangot hallott valahonnét a háta mögül. De Dwayne szemében Midland City most ismeretlennek és ijesztőnek rémlett. – Hol vagyok? – kérdezte. Elhajtott üzleti tevékenységének fő színhelye mellett. nahát. Celia öngyilkos lett. hogy Dranót evett. Az új Mildred Barry Művészeti Központ. hogy egyetlen gyermekéből. Négy kilométernyire sincs az árvaház. Dwayne az Inn hátsó lépcsőjén fölment a tetőre. részben a „Cukorpatak" autós mozi. Alfréd Maritimo. a „Három juhar" golfpálya. Tulajdonostársa volt dr. mire felnőtt. Tagja volt a Midland megyei Nemzeti Bank igazgatótanácsának is. áttetsző gömb most. nemcsak az új Holiday Inn egyharmada volt az övé. és befordult a szomszédos Holiday Inn parkolójába. – Hol vagyok? – kérdezte Dwayne. George volt a neve. A hang ezt mondta neki: – Nahát. Itt született. . aki egyebek között a shepherdstowni Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet Felülvizsgáló Bizottságának elnöke volt. amely párhuzamosan futott a gyorsforgalmi úttal. mint amilyenektől a lefolyók szoktak eldugulni. A Drano nátriumhidroxid és alumíniumforgács keveréke. => Dwayne lebámult az alvó városra. a WMCY rádióállomás. helybéli elektronikai vállalat tizenhétezer szabadforgalmú részvényéről és több tucat üres telekről. hogy a felesége. és nyugodt tempóban végighajtott a Union Avenue-n. Celiából fortyogó vulkán lett. Nemcsak a Pontiac-kereskedés. hogy Dwayne Hoover Pontiac-centruma a 11-es kijáratnál. hanem három „Burger Chef gyorsbüfé. de mindenki „Nyuszinak" hívta. ahogy belülről kivilágították. Dwayne még azt is elfelejtette. a fiából hírhedt homoszexuális lett.

A férfiak bemehettek és meztelen nőket fényképezhettek. A szemetet söpörte ki a sorok közül. igyekezett úgy viselkedni. világos volt. Telepatikus üzeneteket küldött a Teremtőnek. vagy vízfestékkel befesthették a meztelen nők testét. így festett: Trout tollért vagy ceruzáért kotorászott a zsebében. amíg a hímvesszőjükből rittyó nem fröcskölt a frottírtörülközőbe. – Tartalmas az élet és vidám – mondta Kilgore Trout. Amikor benyitott a nézőtérre. a füle. a lelkiismerete légy a világmindenség Teremtőjének. mit írt volna. Ezt: Hogy a szeme. ha talált volna íróeszközt. nagyapó – mondta Troutnak. aki egyszemélyben a jegyszedő. hogy a férfivécé patyolattiszta volt.Hetedik fejezet Kilgore Trout kiment vizelni a New York-i mozi vécéjébe. a kidobóember és a takarító is volt. így hát megválaszolatlanul hagyta a kérdést. Középkorú fehér férfi volt. Tudott választ erre a kérdésre. „A lábam alatt a padlószőnyeg" – jelezte az előcsarnokból. „ruganyos és vadonatúj. Senkit sem látott. Szerintem valami új csodaanyag. de megmondom. Jelentette. füle és lelkiismerete. mint aki a világmindenség Teremtőjének szeme. még egy használt gyufát sem. hogy kék?" És így tovább. A masszázsszalonok új és érdekes helyek voltak New Yorkban. A kéztörlő mellett a csempén ceruzával írt felirat állt. te mafla! => Amikor Trout visszaindult. Tudod. akárhol legyen is. A kéztörlő mellett a falon egy tábla A Szultán háreme nevű masszázsszalont hirdette. – Ma éjszakára vége a műsornak. mit értek azon. A férfiak nőkkel dör-zsöltethették mindenütt magukat. Kék színű. De nem talált íróeszközt. – Ideje hazamenni! . csak a vezetőt.

A dobozból drót vezetett a fali konnektorba. zöldre festett acéldobozt vizsgál-gatta. nagyapó! – mondta célzatosan a Vezető. Abban volt a vetítő. és milyen egyszerű a kezelése! => Ahogy Trout távozott. elküldte telepatikus üzenetét a világegyetem Teremtőjének. – Jó éjt. A doboz oldalán egyszerű kapcsoló volt. A doboz előlapján lyuk látszott. és az emberek megint elkezdenek baszni meg szopni. Ezt mondta róla a mozisnak: – Milyen komoly szükségletet elégít ki ez a gép. mint az Ő szeme. hogy csak föl kell kattintani a kapcsolót. a hangosító rendszer meg a filmek. Ott jöttek ki a képek. füle és lelkiismerete: „A Negyvenkettedik utca felé tartok. A nézőtér hátsó végében levő. De nem is ment el rögtön. Trout kelletlenül hagyta ott a gépet. Hallottál már a Negyvenkettedik utcáról?" . Így festett: => Troutot nem hagyta nyugodni az a tudat.Trout nem ellenkezett.

vagy befecskendezték őket a vénájukba egy készülékkel. így hát amennyire tőlük tellett. Veszélyes hely volt. De ezrével és ezrével voltak olyan emberek is a városban. hogy jobb minőségű legyen az életük. amelyeket eredetileg arra szántak. Ott. De egyre újabb vegyszerek jelentek meg a piacon. Veszélyes volt az egész város – a vegyszerek. lopás. Csúf helyeken laktak. . az egyenlőtlen vagyonelosztás és hasonlók miatt. a belsejüket próbálták széppé tenni. akik megvásárolták az ártalmas vegyszereket. ahol csúf dolgokat lehetett csinálni. Sok ember járt abban a cipőben. a Negyvenkettedik utcán. Az eredmények mindeddig katasztrofálisak voltak – öngyilkosság. Negyed litert nyelt le egy új fajta festéklemosóból. az úgynevezett Bang-kórt. mert azt akarták. mint Dwayne: olyan vegyszereket állítottak elő a saját testükben. amelyek ártottak a fejüknek. ezért nem tudták jobbá tenni a környezetüket.Nyolcadik fejezet Trout kibaktatott a Negyvenkettedik utcára. amely így festett: Néha még a segglukukba is földugták az ártalmas vegyszereket. A segglukuk így festett: => Az emberek azért vállaltak ilyen borzasztó kockázatokat a vegyszerekkel meg a testükkel. hat méternyire Trouttól egy tizennégy éves fehér fiú feküdt es/méletlenül egy pornóbolt ajtajában. gyilkosság. Lenyelt két pirulát is. Nem volt kutyagumijuk sem. amelyet csak az előző napon kezdtek először árusítani. elmebaj és így tovább. hogy megelőzzék a szarvasmarhák fertőző vetélését. és megették vagy fölszippantották őket.

A balzsamot a gyártója sohasem szánta megevésre. Ez rettenetes gondokat okoz a szigeteken élő másik egymillió embernek. Ezek vidéki lányok voltak. mert a fémből készült gépek olcsóbbak és megbízhatóbbak voltak. Mindenre kiteszik a Tilos az átjárás táblákat. viszont acélos élniakarást adtam neki. A Hawaii-szigeteken játszódott. Ez gyakori kombináció volt a Föld bolygón. A nehézkedés törvénye megköveteli. A városokba jöttek. amelyet érdemes lett volna élnie. mert mindenütt másutt ilyen táblák voltak a kerítéseken és a fákon: => Kilgore Trout egyszer írt egy novellát „Még neked is" címmel. amelyet félórával azelőtt ettek meg. ha nem akartak éhen halni. A nemzet déli agrárvidékén nőttek föl. A szigeteken minden talpalatnyi föld körülbelül negyven ember tulajdona. ahol a szüleiket mezőgazdasági gépekként használták. Az embereknek a segglukukba kellett volna nyomniuk. Megkérdezték Trouttól és a mozistól. és egyszerűbb volt a tárolásuk. Így hát a fekete gépeknek el kellett menniük onnét. Most már azonban az ottani fehér farmerek nem használtak húsból készült gépeket. akikkel a történetben Trout elhatároztatta. nincs-e kedvük egy kis szórakozáshoz. ahová Dwayne Hoover Midland City-i sorshúzásának szerencsés nyertesei mennek majd. bezárta maga mögött az ajtót. Nem adtam neki olyan életet. hogy a legteljesebb mértékben élnek tulajdonosi jogaikkal. A mozis kijött. És a semmiből hirtelen ott termett két fiatal. Vidámak voltak és magabiztosak – attól a teljes tubusnyi norvég aranyérbalzsamtól.=> Trout megkövültén állt a Negyvenkettedik utcán. hogy valahol a . fekete prostituált.

Ezzel időleges barátság alakult ki. bátorságot merítve lépéseiknek az épületek homlokzatáról visszaverődő zajából. mérnöki tanácsadó munkát végez késő éjszakáig. hogy önzetlenül és bizakodva élhessenek – csak éppen ők egy stricinek szentelték magukat. amelyet a holdrakétákban alkalmaztak. aztán megint hozzátapadt. és a partok előtt úszkálni. Amikor Trout és a mozis. Neki ez az a hely. Ez pontosan ugyanaz az anyag volt. => A prostituáltak most egy stricinek dolgoztak. Az ő szempontjukból a Föld talmi bolygó volt. A ballonok segítségével a hawaiiak tovább lakhatnak a szigeteken anélkül. aki nem telektulajdonos. => – Egészségére! – szólt a mozis. Elragadó volt és kegyetlen. a bolygó nemigen veszi már hasznát az ilyen idős mérnököknek. asszonynak és gyermeknek. elvált tőle. – Nehéz idők – mondta Trout. Most haldoklottak. Azt mondta. hogy pornómozit vezet. A mozis azt mondta. hogy eljut a Times Square-i metróállomásra. és a legkevésbé sem bánták. Ez gépies reflexe volt nagyon sok amerikainak a tüsszentés hallatán. két talmi Föld-lakó azt mondta. A sarkon eltűntek. => Minden ballonról drótkötél lóg le. ha nem akarnak bemenni a vízbe. a Teremtő szeme és füle. Héliummal töltött. Megfosztotta őket a szabad akaratuktól. eltüsszentette magát. mintha Jézusnak szentelték volna magukat. Lábuk hozzátapadt a bolygóhoz. A mozis elmondta. amely a csodálatos szigetelő tulajdonságot kölcsönözte Dwayne Hoover Midland City-i álomszép háza alumíniumburkolatának. Trout azt mondta.földfelszínhez tapadjanak. ahol felesége meg két gyermeke van. Ők nem tudják. . hogy biztonságban eljut egy olcsó szállodába. Olyan volt. Azt hiszik. – Köszönöm – mondta Trout. a két haldokló gyermek elballagott. De aztán a szövetségi kormány rendkívüli intézkedéseket tesz. rajta kantár. hogy minduntalan hozzátapadnának más emberek tulajdonához. hogy részt vett egy szigetelő csodaanyag kifejlesztésében. nagy ballont ad minden férfinak. Egy időben rajongott értük. Amúgy sem tartottak igényt rá. reméli. hogy nem kér a talmi szórakozásból. Trout. hogy az ő szemében hogy fest a bolygó. mondta. A mozis elmondott egyet-mást Troutnak arról. A gyermekkoruk elmúlt. így hát együtt indultak el. reméli.

Amennyire tudom. A nadrágja órazsebében lapult egy tízdolláros bankó. A rendőrség azt tudakolta. a beszédük. Reflektoruk vakító fénye akkor csapott le rá. A rendőrség azt hitte. hogy Troutnak nem esett különösebb baja. az Éast River közelében. Körülötte szanaszét hevertek a csőmagjai – a szmoking. – A cikk ezzel a főcímmel jelent meg: PLÚTÓI BANDITÁK KETTŐS EMBERRABLÁSA! Troutról egyébként azt írták. a könyvek. Hátrapillantott. Csak annyit tudott mondani. milyen volt a bőrük színe. és fontoskodva emlegették a Plútó-bandát. Elmondom. hányan voltak az autóban. az emberiségnek hatalmas ugrás. amint fölhúzta a nadrágját. Az egyik füléből vér szivárgott. hogyan terjedt a járvány: egy riporter másnap megírta az esetet a New York Postban. – Amennyire tudom. Nem maradt egészen pénztelen. a járda mellett. => Egy kórházban megállapították. hogy elrabolta a fehér Oldsmobilban ülő megtestesült gonoszság. és látta. => Amikor magához tért. de a megjegyzése lett az első csírája egy ragályos gondolatmérgezésnek. és maflán babrált az övével meg a sliccgombjaival. és Trout szavaival indította a cikket. amikor nekitámaszkodott a pálya kerítésének. A Plútóról szóló tréfát mindegyik benne hagyta. az új ing. abhan a? autóban akár a Plútóról jött intelligens gáz is lehetett volna – mondta => Trout ezt teljesen ártatlanul mondta. ahol kikérdezték." – Lelkesítő szavak – mondta Trout. valami közbotrányokozáson kapták. Más újságok átvették a cikket. hogy a neve Kilmer Trotter. A pénze eltűnt. és nyolcvankét éves. milyen korúak és neműek. akár egy másik bolygóról is jöhettek volna. Ez a négyszáz lóerős. a címe ismeretlen. . négykézláb állt egy kézilabdapályán a Queensboro híd alatt az Ötvenkilencedik utcán. többé-kevésbé átírva. A nadrágja és az alsója a bokája körül. A rendőrség tetten érte.A mozis emlékeztette Troutot arra. elsőkerék-meghajtású jármű körülbelül öt kilométeres óránkénti sebességgel duruzsolt három méternyire mögöttük. Elvitték a rendőrőrszobára. már amit egy öregember elkövethet az ürülék és az alkohol szerény lehetőségein belül. Ez volt Trout utolsó emléke – hogy meglátta mögöttük az Oldsmobile-t. hogy egy fekete vászontetős fehér Oldsmobile Tornádó követi őket. amit az első Holdra lépő ember mondott annak idején: „Az embernek egyetlen kis lépés.

=> New York számos sötétbőrűek lakta gettójának egyikében. tehát a rendőrség is a Plútó-banda után nyomozott. hogy fölhívják magukra a kormány figyelmét. barátaikat és családjaikat.És az újságírók egyre azt kérdezgették a rendőrségtől. hátha jön a Plútó-banda. hogy ha a New Yorkba látogató idegen megmarad bizonyos belvárosi utcákon. így festett: . de fürgék és számosak. hogy tudnak-e már valamit a Plútó-bandáról. könnyen megtanultak félni valami látszólag kézzelfoghatótól: a Plútó-bandáió\. Többé nem mentek késői színházba. jó esélye van rá. új rácsokat az ablakaikra. hogy a kormány gyakrabban elszállíttassa a szemetet és így tovább. cikkeket közöltek arról. Új zárakat vettek az ajtóikra. El akarták kergetni a kábítószer-kereskedőket is a környékről. Kicsik voltak. José Mendoza viszonylag ügyesen pingált. nehogy bejusson a Plútó-banda. egy lakatlan épület alagsorában összegyűlt egy csapat Puerto Ricó-i fiú. A külföldi újságok is terjesztették a rettegést. és nyilvánosságot akartak maguknak. ami nagyon fontos volt. Ijesztőek szerettek volna lenni. amit a rendőrség nem tett meg. Az egyikük. hogy megvédhessek magukat. így hát ő mázolta föl az új banda emblémáját a tagok trikójának hátára. akiket oly sok bizonytalan félelem gyötört. hogy nem találkozik a Plútó-bandával. => Így hát a New York-iak.

méghozzá egy fekete férfi. Készen várta Dwayne-t. Még ebben a szokatlan órában is megelőzte egy férfi. kifogástalan tartályban helyezkedett el. De ezt most helyesen tette: emberi lényeknek szánt. hogy nem tudja a rendszámát. hogy ő a szálló társtulajdonosa. Cyprian Ukwende volt az. a Középnyugaton Dwayne Hoover. Nem sokkal napfölkelte előtt Dwayne bement a szőnyeggel borított haliba. a nigériai indaro orvos. Lehet. Kellemes izgalom áradt szét benne. Bűntudatot érzett. ahogy azt mondta magában: – Változnak az idők. Dwayne alázatosan várt a sorára. ami miatt bűntudatot kellene éreznie. amelyet a vécé használata előtt el kellett távolítani. A tartály készen várt akárkit. Kiállta a próbát! És el volt ragadtatva a szobájától. így festett: . amíg megfelelő lakást nem talált magának. hogy semmit sem tett. Dwayne a maga részéről mentegetőzött. aki a Holiday Innben szállt meg. olyan tiszta! És olyan semleges! Testvére volt a világ számos Holiday Innjében levő ezer meg ezer szobának. hogy feketékkel lakjon egy fedél alatt. amikor a portástól kapott egy szobakulcsot. Ami pedig azt illeti. mi az élete értelme. hogy kivegyen egy szobát.Kilencedik fejezet Miközben Kilgore Trout akaratlanul megmételyezte New York közösségének lelkét. Dwayne higgadtan fogadta a dolgot. vagy mihez kezdjen vele ezután. még ha tudta is. a tébolyult Pontiac-kereskedő lejött tulajdon szállodájának tetejéről. hogy Dwayne Hoover nem látta tisztán. => – Az éjszakai portás új ember volt. A vécé ülését papírcsík fogta le. Olyan makulátlan volt. olyan hűvös. Azt is elfelejtette az előbb. Valami keserédes boldogságot érzett. Nem ismerte Dwayne-t. A bejelentő lap minden rovatát kitöltette vele. Változnak az idők.

amelyet Dwayne most a külső kilincsre akasztott. amely a szálló jelenlétét hirdette a gyorsforgalmi út megfáradt vándorainak. így festett: . Meglátta a cégért. A cégér így festett: Dwayne összehúzta a függönyt. hogy dugóhúzó alakú kis állatok másznak föl a segglukán. hogy milyen jól alszik. Beállította a fűtést és a szellőzést. mint a bunda. így hát eggyel kevesebb gondja volt. így festett: Dwayne egy pillanatra félrehúzta a mennyezettől a padlóig érő függönyt. Úgy aludt. hogy nem kell félnie attól. => A belső kilincsen egy tábla lógott. A bunda egy szőrös ruhadarab volt.Ez a papírszalag biztosította Dwayne-t. amely a Föld bolygón híres volt arról. és szétrágják a huzalozását.

.

akinek volt bátorsága és fantáziája törvénnyel megtiltani a rabszolgaságot az Amerikai Egyesült Államokban. => A sofőr fehér volt. – És ha meggondolja. Amikor egy tartályhajó véletlenül beleengedi a rakományát a tengerbe. hogy stoposokat fölvegyen. Olyan hatalmas volt. vagy aki éppen beleengedte. én azt mondom. New Jersey megmérgezett mocsarai és rétjei között haladtak. Ezt az újítást nem régen vezették be. „Éljen a Standard Oil". Feketék voltak. hogy Trout a saját fejét ak-korkának érezte. hogy fölülhet. jégkrémet. én régebben nagy környezetvédő voltam. Van egy folyó Clevelandben. de most már csak nevetek rajta. horgászott. A járművük egy General Motors gyártmányú Astro-95 dízelvontató volt. De aztán abbahagytam.Tizedik fejezet A Veteránok Napját követő napon. => Amikor a sofőr szólt Troutnak. még sötét volt. A kamion harminckilencezer kiló spanyol olajbogyót szállított. Troutot a Lin-coln-alagút szájánál vette föl. újságok és korom társaságában. le kell feküdnie a padlóra. A rabszolgákat egyszerűen szélnek eresztették. hogy amíg ki nem érnek a városból. Régebben szinte belebetegedtem. és így tovább. milyenek lehettek alig száz évvel ezelőtt a mocsarak és a rétek. az olyan szennyezett. => Fontos dolgot mondott. Trout kelet-nyugati irányban átkelt Manhattan szigetén a szélsodorta papírzsebkendők. Az alagutat annak az embernek a tiszteletére nevezték el. miféle szarokat gyártanak a legtöbb itteni gyárban! Mosószereket. Fölkéredzkedett egy kamionra. A bolygót féktelenül pusztították a gyártási folyamatok. Jajve-székeltem azon. mondta. és amit gyártottak. mert neki törvény tiltja. hogy körülbelül évente egyszer kigyullad. mint egy léggömböt. Nem volt kutyagumijuk sem. – Koccintsunk Mobil olajjal! . Könnyen föl lehetett ismerni őket. hogy az emberek helikopterekről automata fegyverekkel lövik a fehérfejü réti sast. macskaeledelt. mint egy légpuskagolyó. Aztán Trout is mondott egy fontos dolgot. pirkadat előtt két órával a New York-i rendőrség szélnek eresztette Kilgore Troutot... és elpusztít több millió madarat meg több milliárd halat. ha arra gondol. – Trout ünnepélyes mozdulattal fölemelte a kezét. nagyjában-egészében pocsék volt. tizenkét méter hosszú pótkocsival. – Nézze –mondta –. Most hirtelen szabadon járhattak-kelhettek. Azt mondta Troutnak. ő valamikor réges-régen sokat vadászott. Majd megszakad a szíve. A sofőr azt mondta.

– Ebben van valami – mondta Trout. amíg rá nem jövök. – Ne vegye a szívére – mondta Trout. ahol így vagy úgy öngyilkosságot követnek el. hogy ne legyenek kommunisták. – A bátyám még rosszabb – folytatta a sofőr. – Galaxis. => – Nem tudom magáról. Fölrobbant az egész. nem emlékszem.A sofőr ettől kijött a sodrából. => Egy darabig szótlanul ültek. => Nagy hatást tett a sofőrre. – Úgyhogy én ezzel öngyilkosságot követek el. ahol Amerika úgy próbálta rávenni az embereket. komolyan beszél-e vagy nem! –mondta a sofőr. – Mi volt a betlehemi csillag?! – kérdezte a sofőr. Az volt a betlehemi csillag is. – Úgy látszik. hogy bárhol is szó volna környezetvédelemről a Bibliában. Azt mondta. hogy a kommunisták nehezebben bújhassanak el a repülőgépek elől. – Rájöttem – mondta Trout –. hogy a teherautója mérgező gázzá alakítja a légkört. – Hacsak nem akarja annak tekinteni az özönvíz történetét – mondta Trout. Szerintem mire megtisztítjuk a folyóinkat. A vegyszerekkel. – Abban a gyárban dolgozik. tornádóját vagy szökőárját? Mesélt már magának valaki a félmillió évenként megrendezett jégkorszakokról? Hallott már a szilfák gombás rothadásáról? Az aztán szép környezetvédő akció! Isten keze van benne. mint egy petárda –mondta Trout. . ha nem tudná. hogy veszélyes. Látta már maga az Úristen valamelyik tűzhányóját. – Ne vegye a szívére – mondta Trout. és hogy a bolygót átalakítják^ úttestté. hogy Isten a legkevésbé sem környezetvédő. – Maga viccel! – mondta. hogy komoly is. mint egy petárdát. Isten fölrobbantja az egész galaxist. – Én sem tudom addig. ahol a vietnami növényirtó meg lombtalanító vegyszereket csinálják. – Ha meggondolom – mondta a sofőr –. hogy az élet komoly-e vagy sem – mondta Trout. manapság az amerikaiak csak olyan helyen kapnak munkát. – Vietnam egy ország volt. – Hosszú távon ő is öngyilkosságot követ el – mondta a sofőr. De ez nem feltétlenül jelenti azt. hogy a kamionja mindenhová eljuthasson. aztán a sofőr megint mondott egy fontos dolgot. úgyhogy bárki másnak ezzel próbálkoznia szentségtörés és időpocsékolás. és nagyon tud fájni. – Azt tudom. tudja. hogy repülőgépről mindenfélével hajigálta őket. nem az emberé. el akartak pusztítani minden lombozatot. amelyekről a sofőr beszélt.

=> Miután Troutból híres ember lett, természetesen az volt körülötte az egyik legnagyobb rejtély, hogy hülyéskedik-e vagy sem. Egyszer azt mondta egy makacs kérdezősködő-nek, hogy amikor hülyéskedik, mindig keresztbe teszi az ujjait. – És figyelje meg – folytatta –, hogy amikor ezt a felbecsülhetetlen értékű tájékoztatást adtam, szintén keresztben voltak az ujjaim! És így tovább. Trout sok szempontból elviselhetetlen alak volt. A sofőr egy-két óra alatt torkig lett vele. Trout kihasználta a csöndet, és kitalált egy környezetvédelem-ellenes történetet. Ezt a címet adta neki: „Gilgongo!" A „Gilgongo!" egy olyan bolygóról szólt, ahol kellemetlenségeket okoz a szüntelen teremtés. Azzal kezdődött, hogy díszvacsorát adnak egy ember tiszteletére, aki kiirtotta az aranyos kis pandamacik egész faját. A kiirtásuknak szentelte az egész életét. A díszvacsorára külön tányérokat csináltattak, amelyeket a vendégek utána hazavihetnek emlékbe. Mindegyiken egy pandamackó képe van meg a díszvacsora dátuma, alatta pedig egyetlen szó: GILGONGO! Ez a bolygó nyelvén azt jelenti: „Kipusztult!" => – Az emberek nagyon örülnek, hogy a pandamackó gilgongo, mert már túl sok faj van a bolygón, és szinte óránként születnek az újabbak. Az emberek akármit csinálnak, fölkészületlenül éri őket a zavarbaejtően sokféle állattal, növénnyel történő találkozás. Az emberek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy csökkentsék a fajok számát, kiszámíthatóbbá tegyék az életüket. A természet teremtő ereje azonban fölébük kerekedik. Végül az egész bolygón megfojtja az életet egy ötven méter vastag, eleven állattakaró, amely vándorgalambokból, fehérfejü réti sasokból, Bermuda-vészmadarakból és kócsagokból áll. => – Ez legalább olajbogyó – mondta a sofőr. – Mi? – kérdezte Trout. – Vihetnénk rosszabbat is, mint olajbogyót. – Az igaz – mondta Trout. Közben kiment a fejéből, hogy főleg azért vannak úton, mert harminckilencezer kiló olajbogyót szállítanak az Oklahoma állambeli Tulsába. => A sofőr politizált is egy keveset.

Trout nem tudta megkülönböztetni egymástól a politikusokat. Az ő szemében mind idétlenül lelkendező csimpánz volt. Egyszer írt egy történetet egy optimizmust sugárzó csimpánzról, aki az Egyesült Államok elnöke lett. Ezt a címet adta neki: „Éljen a Főnök!" A csimpánz mindig rézgombos kabátkát visel, a szivarzsebére varrva az Egyesült Államok elnökének pecsétje, így fest:

Akárhová megy, a zenekar rázendít az „Éljen a Főnök!"-re.,A csimpánz imádja. Csak úgy ugrál örömében. => Megálltak egy olcsó útmenti vendéglőnél. A vendéglő előtt tábla állt, amely így szólt:

Így hát ettek.

Trout észrevett egy idiótát, aki szintén evett. Az idióta felnőtt, fehér férfi volt, egy fehér ápolónő vigyázott rá. Az idióta nemigen tudott beszélni, és az önálló evés is nehezére esett. Az ápolónő partedlit kötött a nyakába. Hanem az étvágya, az csodálatos volt! Trout csak nézte, ahogy tömi magába a palacsintát és a hurkát, ahogy vedeli a narancslét és a tejet. Trout ámult-bámult, milyen hatalmasjószág ez az idióta. Lenyűgöző volt az idióta boldogsága is, ahogy bepakolta a kalóriákat, amelyek átsegítik egy újabb napon. Trout ezt mondta magában: – Bepakol, ki tudja, mit hoz a holnap. => Trout a sofőr nyomában visszament a kamionhoz, és most nézte meg először messzebbről is közlekedési eszközüket, most látta teljes egészében. Az oldalán két és fél méter magas, rikító narancssárga betűkkel írt üzenet állt. így festett:

Trout eltűnődött, hogy vajon egy gyermek, aki most tanul olvasni, mire vélné az üzenetet. A gyermek föltételezné, hogy borzasztóan fontos üzenet, hiszen valaki vette a fáradságot, hogy ilyen nagy betűkkel odaírja. Aztán, még mindig útszéli gyermeknek tettetve magát, elolvasott egy másik kamion oldalán álló üzenetet is. Az így festett:

Olcsó lakásra volt szüksége. Beengedték a napfényt. A szálló parkolója és a gyorsforgalmi út között ott volt az ismerős árok. => Bizony lapos volt odakint minden – lapos város. napsütötte gyorsforgalmi útra. amelyet a mérnökök építettek a Cukor-pataknak. füves elválasztó sáv. ahol a kis Dwayne szerint a parknak kellett volna helyet kapnia. hol van. akik hetente több százszor basznak vele. majd az ismerős. ő is egyedül. => A Cukor-patak csak öt centiméter mély. Most szét voltak húzva.és teherautók beleforduljanak a Cukor-patakba. Mögötte az ismerős. Harmadikos korában a kis Dwayne rendetlen írású dolgozatában azt javasolta. => Kétméternyire tőle Dwayne Hoover kibámult a zsúfolt. A Midland megyei kórház fizette a szállodai számláját. A Midland City-i Harsona apróhirdetéseit böngészte. Ukwende szenvtelen arccal rendelte meg a 3. akit név szerint ismert. lapos állam. Most ahelyett a . Dwayne most magában. majd a másik ismerős acélkorlát. hegységek. Midland City tizenhárom kilométeres körzetében az egyetlen valamirevaló felszíni víz mellett. reggelit a korpás búzakenyérböl készült pirítóssal. Nőre is szüksége volt. sz. a nigériai. Vadászterem. vagy több nőre. az indaro ült. A szenvtelen arc mögött azonban egy fiatalember szenvedett a már szinte elviselhetetlen honvágytól és vőlegényfájdalmaktól. azt gondolta. Amikor Dwayne kisfiú volt. Aztán a három ismerős kelet felé tartó sáv. Otthon hatszáz rokona volt. És fájt a szíve az indaro rokonai után. amely megakadályozta.Tizenegyedik fejezet Dwayne Hoover tíz óráig aludt az új Holiday Innben. sz. annyira tele volt mindig vággyal és rittyóval. és már türelmetlenkedni kezdtek. reggelit a szálló népszerű éttermében. rugalmas acélkorlát. Éjszakára behúzták a függönyöket. hogy a személy. erdők jó része össze van gyűjtve nemzeti parkokba. Aztán az ismerős Will Fairchild repülőtér – majd azon túl az ismerős vetésterületek. a betonmeder. hogy létesítsenek nemzeti parkot a Cukor-patak kanyarulatánál. melyet úgy hívtak. Aztán a három ismerős nyugat felé tartó sáv. hogy szinte mindenki fátlan és lapos vidékeken él. lapos járás. lapos megye. A szomszéd asztalnál Cyprian Ukwende. Pompásan fölfrissült. Elköltött egy 5. Most tudta. de ötven méter széles volt a kanyarulatánál. Úgy képzelte. némán kimondta annak az ismerős felszíni víznek a nevét: – Cukor-patak. hogy a tengerek. amíg lakást talál magának.

Besüppedt Dwayne súlya alatt. Erre emlékezett Dwayne. bebizonyította. A Cukor-patak nesztelenül túlcsordult. hogy kiöntött. amely elválasztja őket a Cukor-pataktól. és hatalmas tükröt kanyarított. Az ártalmas vegyszerei megengedték. megdöbbenéssel észlelte. íme. Az egész városban ehhez hasonló jelvényekkel jártak az emberek. amelyben a gyermekek veszélytelenül játszhattak. ez állt a jelvényeken: => A Cukor-patak időnként kiöntött. . de nem egészen. mi van rajta. A tükör megmutatta a helybélieknek a völgy formáját. rugózó gödröcske közepén állt. hogy kigyógyította a bajából a helyváltoztatás meg egy jó alvás. mely még nem nyitott ki. akik kilométerenként másfél centiméteres emelkedésü lejtőn élnek. Levette. hogy domblakók. és merészen föltételezte. Egy sekély. Dwayne jóval az utca szintje alá süllyedt. hogy most már nem elmebeteg. Amikor azonban a koktélbár oldalajtaján kilépett a szállót és a Pontiac-szalont övező aszfaltsíkságra. majd a koktélbáron. Az aznap este kezdődő Művészeti Fesztivált propagálta. aztán lassan visszaemelkedett. kitapogatta az oda tűzött jelvényt. Megint lesüllyedt. ahol éltek.Mildred Barry Művészeti Központot tették oda. hogy különös élmények nélkül átmenjen a halion. Gyönyörű volt. és egy vadonatúj gödröcskében állt. Ujabb lépést tett az autószalon felé. Dwayne ismét némán kimondta a víz nevét: – Cukorpatak. megint fölemelkedett. Ezen a lapos vidéken furcsán szép szokása volt a víznek. Dwayne egy pillanatig babrált a zakója hajtókáján. mert nem emlékezett rá. hogy valaki átalakította az aszfaltot gumiasztallá. => Dwayne befejezte a reggelizést.

így festett: . rettenetes ez a bolygó. => A fiatalember folytatta az autófény esi test. A fiatal fekete börtöntöltelék kedve szerint akármikor láthatta a nevet. a fiatalember látomás. milyen remek munkaerő. Úgy érezte. ha nem akar éhen halni. Valami tévedés történhetett. Gyöngécske volt benne az élnivágyás. Gyakran látta azt a nevet álmaiban. csúfot űztek volna belőle. Ha hangosan kimondta volna. Cyprian Ukwende állt a gödröcske peremén. Átszédelgett a használt autók parkolóján. Tudta. fehér inget és fekete nyakkendőt. Olcsó kék öltönyt viselt. fénybetűkkel tündökölt a koponyája belső oldalán. Elmondom. Eddig mindig ketrecekbe csukták. szemtanúkat keresett. Nem voltak sem barátai. És nem egyszerűen töröl-gette az autót – fényesítette. A fiatalember fényesítgetett még egy darabig. Mert hát nagyon gyerekes név volt. sem rokonai. 1970-es Buick Skylarkot. Ez a fekete fiatalember ronggyal törölgetett egy bordó. Ukwendének csak ennyi mondanivalója volt Dwayrie rendkívüli helyzetéhez: – Szép napunk van. => Dwayne gödröcskéből gödröcskébe haladt. Aztán kápráztató mosolyt villantott Dwayne-re. Az élete kutyagumit sem ért. Megállt egy gödröcskében. és tovább fényesítette az autót. Csak egyet látott. nyitható tetejű. így hát megmutatta Dwayne-nek. Azonnal munkát kellett találnia. mi a magyarázat. Ó nem süppedt bele. Most huszonhat éves volt. és nem lett volna szabad ide küldeni őt. A fiatalembert most helyezték feltételesen szabadlábra a shepherdstowni Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézetből. => És végre szabad! => Dwayne azt hitte.Tátott szájjal nézett körül. fiatalkorúak intézeteiben és börtönökben töltötte az életét. Nem efféle munkához volt öltözve. milyen néven nevezik a jobb világot. fölnézett egy újabb fekete fiatalemberre. Kilencéves kora óta a Midland City környéki különféle árvaházakban.

íme. és aztán boldogan él. A képet félévenként cserélte. uram – szólt a fiatalember. . Könnyűszerrel hozzájuk jutott. így hát a fiatalember folytatta: – Szorgalmas munkás vagyok. amíg meg nem hal. Kétségbeejtően tudatlan volt. hogy ne hallatsszék messzire a hangja. ott volt mosolygós arca. Önről csak jó dolgokat hallok. Olyan lesz. így hangzott: KÉRDEZZEN MEG BÁRKIT: DWAYNE-BEN MEG LEHET BÍZNI! => A börtönviselt fiatalember megint rámosolygott Dwayne-re. mert Dwayne minden hirdetésében. – Jó reggelt – mondta Dwayne. Tökéletes állapotban volt a fogsora. hogy magának dolgozzak. Shepherdstownban a cellája falára is kitette Dwayne fényképeit.=> A fiatalember a zsebében őrizte Dwayne fényképét. akivel szót váltott. A börtönben elsőrangú volt a fogászati ellátás. Halkan mondta. Tizenegy éve Francine Pefko volt az első nő. és örömömet szoktam lelni a rádióhirdetéseiben is – mondta a feltételesen szabadlábra helyezett fiatalember. Dwayne erre nem szólt semmit. A börtönben töltött utolsó év alatt a rögeszméjévé lett. – Jó reggelt. Nagyon sok mindent kellett megtanulnia. Például semmit sem tudott a nőkről. a jó Isten azt rendelte. és alatta a jelmondata. Korábban. ha netán egy látomással társalogna. amint láthatja. amelyet megjelentetett a Harsonában. A jelmondat huszonöt éve nem változott. Az élelmezés is. én nagy érdeklődéssel olvasom a hirdetéseit az újságban. – Uram. hogy egy szép napon majd munkát kap Dwayne-től. mint Meseország. Azt hiszem.

amit nem lehetett megmagyarázni: az autószalon padlójából egy pálmafa nőtt ki. Dwayne Hoover nem kérdezte meg. A szalon vezetője. Zöld műanyag fóliából vágták ki a leveleket. Aztán meglátta a leghihetetlenebb látványt. mit tegyünk. Harry LeSabre jött feléje szélesen vigyorogva. szalmafonatú szandálban. aztán elment. Dwayne úgy megzavarodott a fától. Aztán körülnézett. Dwayne ártalmas vegyszerei elfeledtették vele a hawaii hetet. fű-szoknyában és rózsaszín trikóban.– Igen? – mondta Dwayne. fűzöld harisnyanadrágban. amikor bizonytalanul megrázta a fejét. hogy kis híján el-alélt. => Dwayne Hoover összetörte Wayne Hoobler szívét. Pedig voltaképpen Dwayne maga tervezte a pálmafát. Wayne Hoobler! A Hoobler elterjedt nigger név volt Midland City egész környékén. Egy elfűrészelt telefonpóznát betekertek jutaszövettel. viszont meglátott valami mást. Most már nem süppedt alatta a föld. mi a neve. – A nevünk is annyira hasonlít – mondta a fiatalember –. uram. mintha a jó Isten így mondaná meg mind a kettőnknek. Mindenütt ananászokat és uku-leléket látott szétszórva. amely így festett: . A tetejére igazi kókuszdiókat szögeztek. => Dwayne belépett a Pontiac-szalonba. de a fiatalember sugárzó arccal anélkül is megmondta: – Az én nevem.

és Harry jobban tenné. Sohasem cserélt Polaroid-képeket más transzveszti-tákkal. Gátlástalannak. hogy Dwayne semmiből sem sejtheti. hogy Harry transz-vesztita. szeretetreméltónak és hirtelen fölszabadultnak érezte magát. hogy Dwayne szavai mögött nem volt hátsó gondolat. A régi Ratskellert a Fairchild Hotel alagsorában.=> Előzőleg Harry és a felesége az egész hétvégén azon vitatkozott. sohasem fizetett elő transzvesztita újságra. Harry és a felesége arra jutott. Harry sohasem beszélgetett Dwayne-nel női ruhákról. és nem követte számos Midland City-i transzvesztita példáját. Sohasem kereste föl a város transzvesztita sörözőjét. ha fölvenne valami tarkabarka öltözéket a hawaii hétre. – Aloha – mondta. Azzal a hawaii szóval köszöntötte Dwayne-t. Sohasem vett részt transzvesztita szépségversenyen. akik beléptek egy nagy transzvesztita-klubba odaát Cincinnatiben. gyönyörűnek. Így hát most itt állt az új Harry. máskülönben Dwayne kirúgja. . hogy vajon sejti-e Dwayne. félelemtől és izgalomtól kipirult arccal. amely egyszerre jelent istenhozottat és istenhozzádot. Arra jutottak.

Egyikük sem volt veterán. Ott kellett feküdnie. mivel alumíniumzsalus ablakokkal és ablaktáblákkal foglalkozik. szerinte az emberek az alsó tagozat után már nemigen beszélnek legjobb barátokról. amilyen. Még mindig a Piramis nevű teherautóban ült. Azt mondta. milyeneknek kellene lenniük a dolgoknak a bolygón ahelyett. amely a testvériséget emlegeti – egy bombatölcsér peremén. gondolta. Minden szükségszerű. hogy milyenek lehetnének. => A sofőr áttért a barátság taglalására. Meglátott egy szemetes bödön-ben kotorászó fehér öregasszonyt. Ez is szükségszerű volt. Azt mondta. az oldalán feküdt egy kanális rácsán. – És maga? – Én sem – mondta a sofőr. hogy Troutnak. De Trout fejében most már nem rejtőztek afféle elképzelések. de egyenletesen csökkent a távolság közötte és Dwayne között. És így tovább. amikor még a „legjobb barátai"-ról beszélt. Nevetgélve emlegette azt az időt. A teherautó éppen egy Walt Whitman nevű költőről elnevezett hídon haladt át. egy kis gumikacsát. A Föld csakis olyan lehet. A híd lábánál tábla állt. Meglátott egy fürdőszobai játékot.Tizenkettedik fejezet Kilgore Trout még messze járt onnét. amilyenek. – Az – mondta Trout. a munkája során lehetősége nyílik tartós barátságok kiépítésére. mint bárki láthatja. rajta felirat: => Fiatalabb korában Trout gúnyosan mosolygott volna a tábla láttán. => A sofőr megemlítette. mert az idő jó részében úton van. – Maga veterán? – kérdezte a sofőr. ha az emberek nap . neki nehéz tartalmas barátságokat fenntartania. – Nem – mondta Trout. hogy az előző nap a Veteránok Napja volt. Úgy vélte. Még néhány pillanat. – Arra gondolok – mondta –. és a teherautó Philadelphia részévé válik. A híd füstbe burkolózott.

segítenek magán. – Azt hittem. Kártyáznak egy kicsit. – Én egyedül dolgozom – mondta Trout. és ilyeneket mondott: „Maga szerint ki nyeri az idén a vébét. Megisznak pár korsó sört. és ők is ismerik magát. => Trout közben elfelejtette a sofőr nevét. – Mindennap ugyanazokon az utcákon megy végig –mondta neki a sofőr. A sofőr szemlátomást csalódott.mint nap együtt dolgoznak. szólította meg Trout. akit barátságosan a nevén szólítva tudott üdvözölni. – Egy elég – mondta Trout. jól megismerik egymást. mert közülük való. Durling?" „Nem tudja. Maga odaköszön. És így tovább. Egy cipészműhelyben dolgozott. Például amikor Cape Codon lakott. „Miért nem láttalak mostanában. Troutnak volt egy értelmi fogyatékossága. ahogy fölszerelik azokat az ablakokat. „De jól nézel ki ma. egy Durling Heath nevű. – Egy gyönge gyermek is egymaga meg tudná csinálni. miért szirénáztak az . – Sok embert ismer. Alfy?". hogy Trout Cohoesban lakott. Közéjük tartozik. Elegáns. => Most. Mulatozgatnak. Nem tudott visszaemlékezni az ismerőseire. Trout nem akart vitatkozni. hátha valaki a nevén kívánja szólítani. Alfy Bearse volt. ha Trout tartalmas társasági életet él. mert nap mint nap ugyanazokon az utcákon járnak. Ha pácba kerül. az egyetlen személy. Alfy!". az egyetlen személy. két ember kell az ilyesmihez. egy félkarú albínó. mondta. Alfy?". A névtábla így festett: Trout időnként bekukkantott a műhelybe. akikkel munka után összejön. Nap mint nap látják. ők visszaköszönnek. – Akkor is –mondta –. hogy másodkézből ő is élvezhesse. Trout megvonta a vállát. „Neked nincs meleged. ha nem volt valami szembeszökően furcsa a testükön vagy az arcukon. irodai névtábla állt a munkaasztalán. akit a nevén szólított. Néven szólítják egymást. – A sofőr azt szerette volna. vörös hajú cockney törpe volt. kérdezte. vannak cimborái. amelytől én is sokat szenvedtem annak idején.

ha például Cohoesban lerobbanna a járgányom. hogy megtudja. aki sofőrt csak lát. Ezt üvöltötte sivító hangján. – Vagyogatunk – mondta Kilgore Trout. Legutóbb. mint sok nemzet. igaz? Trout csak megvonta a vállát.. => A sofőr megint a maga kedvére akart tenni. amikor Trout bement a cipészmühelybe. és mindenfélét mondott Durlingnak. Többet birtokolt a bolygóból. – Hogy vagyunk. most úgy tett. . Rockefeller nem pusztán kormányzó volt. hogy vagyunk? – kérdezte Rockefeller kormányzó. Nelson Rockefeller egyszer kezet fogott Trouttal egy cohoesi élelmiszerboltban. hanyatt vágódhatott volna a meglepetéstől. – No igen. Beleszületett ebbe a röhejes birtoklásba. – tétovázott. ugye? – Igen – mondta Trout. Valahányszor levette róla a tekintetét. – Mert azt hiszi. mennyire elszánt – mondta Trout. igaz? – kérdezte a sofőr. Kilgore. Durling?" „Jól fest ma. Már századszor felejtette el a sofőr nevét.. A bolygó ezen részén uralkodó sajátos törvények lehetővé tették. ott kéne töltenem két napot. milyen egy kamionos nemi élete. Durling. – Szóval Kilgore – folytatta a sofőr –. a szentségit. hogy Rockefeller a földfelszín hatalmas területeit birtokolja. – Így hívják. lehordta buja tájékozatlansága miatt. kivel van dolga. ezzel a külsővel? – Attól függ. hogy egy ilyen ember szóba áll vele. Erre rendeltetett csecsemőkora óta. mit képzel. nemcsak a nevét felejtette el. A sofőr felháborodott Trouton. ha tőlem tudja meg. Kevés bennem az elszántság. cockney akcentusával: „Szálljon már le rólam!" => New York állam kormányzója. hogy vannak a sofőrök a nőkkel.éjszaka. mintha Trout égne a vágytól.. – mondta.. milyen tartalmas társasági életet él Trout. Miután bebizonyította. hol vette ezt az inget?" És így tovább. könnyű lenne azalatt nőt találnom? Vadidegenként. Mint tudományos-fantasztikus író. Troutnak sejtelme sem volt róla. véget ért-e a barátságuk. Trout most azon tépelődött. a törpe hirtelen ráüvöl-tött. hanem az arcát is. és amíg megcsinálják. sőt a felszín alatti olajat és értékes ásványokat is. és lemondóan hozzátette: – így megy az egész életem. – Tudni szeretné. A sofőr fölsóhajtott. hogy megtudja. Trout egyáltalán nem égett a vágytól. – Jobb. az mind végigdugja a kontinenst.

A sofőr azt fontolgatta. – Egyszer láttam. huszonnyolc kamionja van. amely turbófeltöltése révén nagy magasságokban is jól működik. de a fölszerelését sohasem csináltam. és sokfelé láttam is. és könyörögve kérte Troutot. amelyet harminc éve vett. Nem hittek a szemüknek. – Az ügynökeink azt szokták mondani. és a sofőr azt mondta. boldogok vele? – Cohoes táján – mondta Trout –. – A két üzletág országszerte kéz a kézben tevékenykedett. A sógorának. mire gondol – mondta a sofőr. mert nekünk nincs üzleti kapcsolatunk: meddig tart ez a boldogság? – Körülbelül tizenöt évig – mondta Trout. Kilgore. => – Tudom. abból bőven megcsináltathatja az újat. => Trout a kamion felől érdeklődött. és messziről úgy mutatnak. Háromszázhuszonnégy lóerős Cummins dízelmotor hajtja. – Valamit valamiért – mondta Kilgore Trout. ez a világ legnagyszerűbb kamionja. és szerintem sokkal tovább is tart – mondta a sofőr. Csak a vontató rész huszonnyolcezer dollárba kerül. hogy amennyit az ember megspórol a festésen meg a fűtésen. szinte csak azokat láttam boldognak. a rivális eljárásról is. Ezek a burkolatok sohasem igényelnek festést. amit maga látott-hallott. – A Perma-Stone sokkal mutatósabb. ahogy egy egész család kinn állt a házuk előtt. => A sofőr beszámolt Troutnak egy gázbojlerről. és őszintén megmondhatja. – Ha maga alumínium ablaktáblákkal foglalkozik –mondta a sofőr Troutnak –. Hidraulikus kormányszerkezete. tizenhárom fokozatú sebességváltója van. . mint a kőfal. hogy alumíniumburkolattal új külsőt lehet kölcsönözni az öreg házaknak. mondta. mint a frissen festett fa. – Viszont sokkal többe kerül. légfékje. de azóta egyetlenegyszer sem kellett szerelőt hívni hozzá. hogy alumíniumburkolatot készíttet Little Rock-i házára. akik alumíniumburkolatot csináltatnak. akkor alumíniumburkolatokkal is foglalkoznia kell. ami messziről úgy mutatott. azok az emberek. A sofőr beszélgetni kívánt a Perma-Stone-ról.=> Arról beszélgettek. hogy milyen jól néz ki a házuk az alumíniumburkolattal ! Hanem azt mondja meg nekem. a tulajdonosa pedig a sofőr sógora. hogy az öreg házak falát színes cementtel vonták be. válaszoljon őszintén a kérdésére: – Abból ítélve. Az abból állt. Ő az elnöke a Piramis Fuvarozó Társaságnak. – A cégem árulja – mondta Trout –. – Mi a fene – mondta Kilgore Trout.

A szavakból zenei hangok lesznek. mint ez a kamion. => Trout hátradőlt. Aztán már nem építettek többet. ami kevésbé emlékeztetne piramisra. – Magának nem tetszik a hangzása? Trout a békesség kedvéért bólintott. mintha nem értené. – Tetszett neki a hangzása – mondta. => A piramisok hatalmas kősírok voltak. amelyek Krisztus születése óta egy millimétert sem mozdultak el? A sofőr azonnal és kissé ingerülten válaszolt. nagyon jól hangzik. csak amikor már öreg. Közlésre már nem . ha kell. hogy valaki. így festettek: – Nem értem. ahol a nyelv folyton átalakul tiszta zenévé. miért nevezi el a vállalatát és a kamionjait olyan építményekről. Gyors. nagyon öreg lett. Egy bolygóról szólt. Semmit sem láttam még. A turisták messze vidékekről odamentek megbámulni őket. amelyeket sok ezer évvel azelőtt építettek az egyiptomiak. Olyan modern. – Azért kérdem. Kanyarított belőle egy történetet. mint egy űrhajó. mert ez a jármű. mert az ottani lények rajonganak a jó hangzásért. hogy kérdezhet Trout ilyen ostobaságot. de aztán nem volt ideje megírni.– Miért adta a Piramis nevet a cégnek? – kérdezte Trout. – De – mondta –. elgondolkodott a beszélgetésen. százhatvan kilométert is megtesz óránként. a mondatokból dallamok. aki gyors áruszállítással foglalkozik. hasznos és dísztelen.

A saját segglukadba dugod a fejed. – Gyereke van? – Egy – mondta Trout. mert senki sem tudja és senkit sem érdekel. Ráadásul mind a három felesége rendkívül türelmes. Íme. kénytelenek egyre újabb és egyre csúfabb szavakat és mondatszerkezeteket kitalálni. Hazaárulást követett el. Valahol a múltban. Átállt a Vietkonghoz. mondták. és beállt a tengerészgyalogsághoz. Mindegyiket elsorvasztotta Trout pesszimizmusa. melegszívű és gyönyörű volt. Leó megszökött Vietnamban a hadosztályától. Az újonckiképző táborból küldött egy rövid levelet az apjának. Letagadta ifjú korát. amíg föl nem kereste a Szövetségi Nyomozó Iroda két ügynöke. Te már halott vagy. => Tizennégy éves korában Leó örökre elhagyta az otthonát. hogy mit jelentenek. Igazat beszélt. – Háromszorosan – mondta Trout. Így hát az állami és gazdasági vezetők ahhoz. sem közvetve nem kapott tőle-róla hírt. így értékelte az FBI Leó akkori helyzetét a bolygón: – Nagy bajban van a fia – mondták. => – Maga nős. Kilgore? – kérdezte a sofőr. Ez állt benne: „Sajnállak téged. amelyek ellenállnak a zenei átalakulásnak." Ezután Trout sem közvetlenül. hogy dolgozni tudjanak.alkalmasak. . – Már felnőtt – mondta Trout. a sok feleség és postán eltűnt kézirat kavargásában ott volt egy Leó nevű fiú.

Tizenharmadik fejezet Amikor Dwayne Hoover meglátta Harry LeSabre-t. mintha nem is látta volna Harryt. – Azt hiszem. úgyhogy semmi tréfa. hogy az ikrek várják Dwayne-t a belső irodában. miért. baj van a barlanggal. Diliseket ne engedj be. csak a nyakában volt egy virágkoszorú meg az egyik füle mögött egy szál virág. Minden molekula egy pillanatra abbahagyta a sürgés-forgást. a haja tűzvörös. Az ikrek két egyforma. melyet úgy hívtak. és jelezték. Az ikrek Dwayne mostohaöccsei voltak. Harry lehunyta a szemét. Szerte az államban nyíl alakú táblák voltak a fákra és kerítésoszlopokra szögezve. így hát úgy tett. Kis hiján elmondta Francine-nek. a barlang bejáratát rejtő ajándékbolt két oldalán. lelepleződött. A barlang irányába mutattak. mint undorító transzvesztita. a testében minden molekula Dwayne reakciójára várt. eltávolodott valamicskét a szomszédjától. Ha telefonon keresnek. – Nem tudom. amely szintén tele volt szórva ukulelékkel és ananászokkal. Harry azt hitte. hogy megtudja. a titkárnője normálisan festett. a fűszoknyában meg a többiben. mint a puha párna. Dwayne hálás volt ezért az egyszerű. mint aki nem látja. => Harry LeSabre-t addigra már tönkretette Dwayne. Rámosolygott Dwayne-re. a szája. nem hitt a szemének. például: . Amikor Dwayne úgy tett. milyen rosszul érzi magát. semmi meglepetés! Nem akarok semmi bonyodalmat. – Aloha – mondta. egy Shepherdstowntól délre fekvő turistaattrakció. sárga. Francine hadiözvegy volt. és ennek okán már ki is rúgták. Lyle és Kyle Hoover. világos üzenetért. Francine azt mondta. Harry LeSabre. egyben marad-e a galaxisuk. az autószalon vezetőjét a fűzöld harisnyanadrágban. milyen messze van. ma nehéz napom van – mondta –. Bement az irodájába. Dwayne és az ikrek közös tulajdona. Imádta a hawaii hetet is. nem vagyok itt. földszintes tanyaépületben laktak. A szíve ezt az üzenetet küldte a molekuláknak: „Mindannyiunk előtt ismert okokból ezt a galaxist megszüntetjük!" => Dwayne erről mit sem tudott. Minden molekula arra várt. Lyle és Kyle egyetlen kereseti forrása. Imádta Dwayne-t. Amikor Harry abban a nevetséges öltözékben odaállt Dwayne elé. Rátámaszkodott Fran-cine Pefko íróasztalára. a barlang pedig a Szent Csodabarlang. Francine Pefko. Nem is akarta többé kinyitni.

amely egy egészségesebb. hogy figyelmeztesse őket arra. irigylésreméltóbb kedélyállapotban levő illetőt ábrázolt. elolvasta a falon az egyik tréfás feliratot.=> Mielőtt Dwayne bement a belső irodába. íme. amiről oly gyakran megfeledkeztek : hogy nem kell állandóan komolynak lenni. így festett: . Ezeket a feliratokat Fran-cine tette ki azért. hogy fölvidítsa az embereket. így festett: Francine jelvényt viselt a blúzán. DE AZOKNAK KÖNNYEBB! A szöveghez mellékelték egy őrült képét is. ezt a feliratot olvasta Dwayne: ITT NEMCSAK ŐRÜLTEK DOLGOZHATNAK.

A Moby Dicken fölpattogzott a festék. Ismerősek voltak. tányér nagyságú. munkacipős. Kyle 1954 óta ezer szót sem szólt. égszínkék szeme volt. amely örökbe fogadta. a fehér bálna nevet viselte. Azt mondta. Sok ezer ember kötött már házasságot a Suttogó Katedrálisban – köztük Dwayne meg Lyle meg Kyle.=> Lyle és Kyle egymás mellett ült a fekete bőrkanapén Dwayne Hoover belső irodájában. Meg Harry LeSabre. sapkás emberkét. . amíg 1954-ben Lyle egy görkorcsolya versenyen verekedésbe nem keveredett egy nő miatt. ami lehetővé tette. valóságosak voltak. hogy Dwayne sokáig nem is tudta megkülönböztetni őket. hogy el se hinnéd! – mondta Lyle. amely a Moby Dick. – Hát akkor halljuk – mondta. A Moby Dicknek eredetileg hosszú pillájú. amelyből pingponglabda keménységű buborékok képződtek. => Elmondom. nem lehetett saját gyermeke. Azután Lyle volt a törött orrú. – Azok a buborékok már félúton vannak a Katedrális felé – mondta Lyle. Ezek a buborékok egyre följebb nyomakodtak az egyik járaton a hosszúkás. az ikrek megállapodtak. egy-két hét alatt följutnak a Moby Dickhez! Dwayne tökéletesen megértette. fehérre festett nagy kőtömb felé. és egyforma Browning automata sörétes puskáikkal tüzet nyitottak az előrenyomuló buborékfalra. a barlang fő látványosságát. hogy a párnak. hogyan lehettek Dwayne-nek mostohaöccsei annak ellenére. hogy ő legyen a szószóló. Az örökbefogadás elindított valamit a testükben. amikor meglátta a mostohaöccseit. Ez gyakori jelenségnek számított. – Nem lehetett megmaradni odabenn! Egy órát járattuk a ventillátorokat. => Dwayne most nagyon megörült. A jelek szerint sok pár volt így programozva. Az ikrek attól féltek. aztán elárasztják a Suttogó Katedrálist. elszennyeződött valami ipari hulladékkal. hogy a buborékok nemsokára ellepik a Moby Dicket. => Lyle beszámolt az előző éjszakai próbálkozásukról. Dwayne-nek most eszébe jutott. – Mi van a barlanggal? Amióta Lyle-nak betörték az orrát. – Olyan bűz jött ki belőlük. – Ha így jönnek tovább. Annyira hasonlítottak egymásra. Szeme már nincs is. amely átfolyt a Szent Csodabarlang alatt. Az ikrek bementek a barlangba. lábszagra hasonlított. hogy csecsemő korukban egymás ujját szopták. A föld alatti patak. hogy mégis legyen gyermekük. mielőtt visszamentünk. a két overallos.

A gazdája fölszabadította. ami szó. amit ő megvetően csak „istenverte niggerfarmnak" hívott. egy volt rabszolga. amelynek a területén fölfedezték. amikor is a Midland megyei Kereskedelmi Bank érvényesítette a zálogjogot. régebben sem látszott valami jól – mondta Lyle. Aztán visszament. és alighanem valami vonatrabló lehetett. A turisták úgy tudták. ő meg északra jött és gazdálkodni kezdett. Azelőtt még kisebb állatok sem jártak odabent. A leszármazottaik tovább gazdálkodtak ott egészen a Nagy Válságig. amikor egy kisebb földrengés rést nyitott rajta. aztán a nevelőapjával feszítővasak és dinamit segítségével kitágították. Dwayne nevelőapja peren kívüli egyezség keretében megkapta azt. A szobrok fűrészekkel-kalapá-csokkal a láncokat szedték le egymásról. Josephus Hoobler alapította. és kiváltotta az anyját meg egy . aki megvásárolta a gazdaságot. Jobb kezének csontjai összefonódtak egy 45-ös kaliberű revolver rozsdás alkatrészeivel. Ami a rabszolgákat illeti: fekete férfiak gipszszobrai voltak egy üregben. a mennyezet meg olyan piszkossárga lett – mondta Lyle. A barlangot csak 1937-ben fedezték föl. Hangszórót rejtettek mögéje. azon szólt az esküvői meg a temetési zene.és álló-cseppkövek összenőtt kis erdeje a Katedrális egyik sarkában. A barlangnak csak annyi köze volt a rabszolgasághoz. => A rabszolgák történetéből ugyanúgy egy szó sem volt igaz. – Szó. mint Jesse Jameséből. függő. miután az Ohio folyón át elszöktek a rabságból. a rabszolgákkal meg a többivel – mondta Lyle. Aztán Dwayne nevelőapját elütötte egy autó. – Ne törődj a Moby Dickkel. hogy annak idején igazi rabszolgák rejtőzködtek a barlangban. nőt. – Most már szinte nem is tudom. El akarta zárni a patak és a Katedrális közötti járatot. . hogy ott bukkantak rá. amelyet Dwayne nevelőapja egy orvos hagyatékából vásárolt meg a Nagy Válság idején. A turisták úgy tudták. – Csak a Katedrálist mentsük meg! Jesse James egy csontváz volt. Két egymást metsző repedés alkotta. aki a felesége lett. Dwayne Hoover személyesen fedezte föl a rést. hogy a gazdaságot. amelynek a volánjánál az a fehér ember ült. – A Szent Csodát már alig látni! Az orgona Az Istenek Orgonája volt. Jesse James-szel.=> – Az orgona megfeketedett. akit a barlangba zárt egy kőomlás. A Szent Csoda egy kereszt volt a Katedrális mennyezetén. amely Jesse Jamestöl tizenöt méternyire nyílt a folyosóról. ott van-e! – Arra kérte Dwayne-t hadd rendeljen egy adag cementet. Villanyvilágítása állandóan változtatta a színét.

amikor a család először kiment körülnézni. Ez állt rajta: . Az apja a nigger postaládáról letépte a nigger táblát. és bevágta az árokba.Dwayne jól emlékezett arra.

akik eleven csörgőkígyókat szorongatnak az istentisztelet alatt. Lent. Alabamai rendszáma volt. hogy Jézus megoltalmazza őket. hogy kiszedjék belőle a szenet.Tizennegyedik fejezet A Kilgore Troutot szállító kamion most West Virginiában járt. Olcsó. lenszőke fehér leánygyermek állt a patak mellett. mennyire hisznek abban. amelyeket beleástak. az erdő és a termőföld. Egy angyalarcú. A hegyek. Lenézett a mélységbe. a kamion vezetőfülkéjében. autók mentek. kályhák. de nem tudtam rájönni. hogy előttük egy helyen átszakadt a védőkorlát. betontömbökön állt ott a nagy semmi kellős közepén. – Láttam. West Virginia szétrombolása az állami kormányzat végrehajtó. törvényhozó és bírói szerveinek jóváhagyásával történt. Azóta a szén java elfogyott. favázas épület volt. => Trout elképedt azon. amelyek egykor könnyűszerrel megálltak a saját lábukon. amelyeket a nép ruházott föl a hatalommal. => Trout fennhangon azt kérdezte magától. hogy emberek járnak ki-be – mondta a sofőr –. . a népeknek szemlátomást kedvére volt az. amelyből egyenletes zúgás hallatszott. Autók jöttek. Egyszer West Virginiában töltötte az éjszakát. hogy megmutassák. és milyen gyorsan szétrombolták – a melegért. hogy eltűnt a szén. gépek és robbanóeszközök. hogy állítólag vannak ezen a vidéken olyanok. Meleget csináltak belőle. Több régi háztartási gép is volt a patakban –egy mosógép. West Virginia felszíne most. és a sofőr elmondott egy furcsa történetet. Senki sem mosolygott. – Így kerek a világ – mondta Trout. A másik kezével egy félliteres Pepsi-Cola?. a gravitáció törvényeinek engedelmeskedve átrendeződött. hogy mivel szórakozhatnak errefelé az emberek. => Trout látta. – Körbe-körbe mentek. Beleomlott mindazokba a lyukakba. – Tele volt görkorcsolyázó emberekkel! – mondta. Csak mentek körbe-körbe! => Arról is beszélt Troutnak. Itt-ott még állt egy lakott épület. egy ablaktalan épület közelében. Fölintegetett Troutnak. Ennek az államnak a felszínét szétrombolták az emberek. hogy milyen kevés ideje érkeztek a fehér emberek West Virginiába. most belecsúsztak a völgyekbe. üveget szorított a melléhez. Így hát a sofőr benézett. a patakban egy fölborult 1968-as Cadillac El Doradót látott. miféle gép csinálja azt a zú-gást. két frizsider. ami odabent zúgott.

=> A füstös vonatokon meg a gőzhajókon meg a gyárakon sípok voltak. amelyek gyönyörűen. => A dinoszaurusz akkora hüllő volt. gondolta Trout. A szén hajtotta a régimódi gőzhajókat és füstös vonatokat is.Most már a meleg is mind eltűnt – alighanem az űrbe. mint egy füstös vonat. amikor Dwayne Hoover meg Kilgore Trout meg én kisfiúk voltunk – amikor apáink kisfiúk voltak. így festett: . amelyeket gőzzel fújtak meg abban az időben. amikor nagyapáink kisfiúk voltak. a víz meg acél szélkerekeket forgatott körbe-körbe. mintha párzó vagy haldokló dinoszauruszok torkából jöttek volna a kiáltások: óóóóóóóó-óóó. A sípok így festettek: Az égő széntől felforralt víz gőze vadul kiszáguldott a sípokon. panaszosán rikoltoztak. Vizet forraltak vele. húúúúúúú-hu. jüűűüüűüüűűüüű és így tovább. Amerika egy ideig fölvillanyozódott tőle. A szélkerekek áramfejlesztők forgórészeit forgatták körbe-körbe.

A Bur-ger Chef egy másik. amely így festett: => A sofőr nagyétkű volt. mint már elmondtam. => A hamburger egy állatból készült. amely így festett: A szén az elkorhadt fák. Föltételezte. Az alma népszerű gyümölcs volt. és arra. A MacDonald volt az egyik. Azért nem. Megállt egy MacDonald-féle hamburgerbüfénél. Az országban sok különféle hamburgerbüfé-hálózat volt. Tévedett. amely így festett: . Már régen kihalt. bokrok. Dwayne Hoover. hogy a szívszaggató kiáltások a hővel együtt kiszálltak a világűrbe. Azon túl pedig szinte tökéletes a vákuum. Troutnak a legtöbb tudományos-fantasztikus íróhoz hasonlóan szinte fogalma sem volt a tudományról. => Kilgore Trout a régebben hallott gőzsíp-kiáltásokra gondolt. hogy West Virginia elpusztítása nélkül nem hallhatta volna őket. és a műszaki részletek halálra untatták. mert a hang csak a légkörben terjed. A két agya együtt kisebb volt egy borsónál.Két agya volt. egy az elülső. A borsó hüvelyes növény volt. mint az almán a héj. több Burger Chefbõl is hasznot húzott. egy a hátulsó fertályának. és a Földön a légkör a bolygóhoz képest még olyan vastag sincsen. fű meg a dinoszaurusz-ürülék összesűrűsödött elegye volt. De a Földtől egyetlen síp hangja sem jutott messzire. virágok.

Egy öreg. => – De hiába is törődne akármivel az ember – mondta az öreg bányász –. – És örül. az ember soha nem szabadul meg tőle. –A . A cég rögtön a polgárháború vége után szerezte meg ezeket a jogokat. és az öreg azt felelte. hogy megszabadult a bányától? – kérdezte Trout. – Uram Isten – mondta a másik –. hogy az őket körülvevő egész megye minden bányajoga a Rosewa-ter Szén. többnyire fáradtabb volt. Az öreg azt felelte: – Tízéves koromtól hatvankét éves koromig. semhogy ezzel törődött volna. majd betették két kenyérdarab közé. A kész termék így festett: => Trout. nagyon öreg ember ült mellette az asztalnál. aztán pogácsákat formáltak belőle és megsütötték.Az állatot megölték. ha nem az övé.és Vasipari Vállalat tulajdona. amely tönkretette a tájat. egy csésze kávét rendelt. még álmában sem. – Elmagyarázta. akinek csak kevés pénze maradt. Trout megkérdezte tőle. Bányákról szoktam álmodni! Trout megkérdezte. dolgozott-e a szénbányákban. milyen érzés volt olyan iparágban dolgozni. apróra darálták.

Még mindig azt hitte. hogy hol lehet a seggluk –mondta Trout. – Minek megy épelméjű ember Midland Citybe? – tudakolta a sofőr. . Rosewaternek csákányoztam lyukat a Rosewater-ben. akkor Liberty ville-ben. amikor ő meg a többi bányász megpróbálta rákényszeríteni a Rosewater Szén. ami a másik ember birtoka vagy erdeje vagy háza alatt van. Azt nem tudta. – Sokat gondolkodtam már. milyen volt. Rosewateren jártam.és Vasipari Vállalatot. hogy emberi lényekként bánjon velük. Eliot Rosewater valami kamasz.és Vasipari Vállalatot Eliot Rosewaterrel.törvény úgy szól – folytatta –. Igazában Rosewater ősei voltak leginkább felelősek West Virginia felszínének és lakosainak tönkretételéért. akkor hagyni kell. – Beteg a nővérem – mondta Trout. és hozzá akar jutni. Rosewater-ételt ettem. A föld felszínén levő emberek jogai semmit se érnek annak az embernek a jogai mellett. Rosewater-házakban laktam. ami a tulajdona meg a felszín között van. . És ha bármikor hozzá akar jutni ahhoz. Trout sejtette. ami alattuk van. akármi is az. hogy ha valakinek van valamije a föld alatt. Valóságos kis háborúkat vívtak a vállalat magánrendőrségével meg az állami rendőrséggel meg a Nemzeti Gárdával. akárki megmondja magának: ami őket illeti. Kérdezősködjön csak errefelé az emberektől. hogy fölszaggasson bármit. joga van tönkretenni a fenti dolgokat. és mindig legyőzött. => – De valahogy még sincs rendjén – mondta az öreg bányász Troutnak –. Megint úton voltak. hogy Trout író. egyetlen rajongójával. Rosewater itt az egész világ! => A sofőr tudta. aztán fütyült rám. Georgiában. Trout nem hozta összefüggésbe a Rosewater Szén. hogy az egyik emberé lehet az. Járt már maga Libertyville-ben? – Nem – mondta Trout. hogy Trout Midland Citybe tart. – Ha nem Midland Cityben – mondta a sofőr –. – Midland City a világmindenség seggluka – mondta a sofőr. – Én sose láttam egyetlen Rosewatert sem – mondta az öreg –. de mindig a Rosewater győzött. hogy a becsületes. akié a lenti rész! Fennhangon fölidézte. Mindig nekimentem a Rosewaternek. dolgozó emberek semmi hasznát nem veszik a művészetnek. és a művészeti fesztiválra megy.

– Úgy – mondta Trout. annak elég kimennie a teherpályaudvarra. késő volt már. lehet már vagy tizenöt éve! Egy másik bolygóról volt szó benne. => – Szóval – folytatta a sofőr –. annyi könyvet vihet el.– Engem letartóztattak ott gyorshajtásért. A Georgia állambeli Libertyville-ben a sofőr Trout Bagnialto Objektivátora avagy Az idei mestermű című művét használta vécépapírnak! => Kilgore Trout könyvének színhelye egy Bagnialto nevű bolygó volt. A polgárok benyújtják egy hivatalba a műalkotásaikat. így hát két napig ücsörögtem a dutyiban. a múzeumok tele festményekkel. – Aha – mondta Trout. – Naponta száz tonnaszámra viszik a városba a kamionok. vonatok a fölösleges betűt. . Az „Objektivátor" egy kormánytisztviselő. nem? – mondta a sofőr a stopos férfira. Libertyville-ben annyi a könyv. mellette a terhes felesége és kilenc gyermek. Van egy rész. az kész csapda. Kilgore Trout hirtelen beleszédült a déja vu érzésébe. amit akkor olvastam. – Aha – mondta Trout. úgyhogy a szél az egész városban széjjelviszi a könyvlapokat meg az újságokat. – Akkor olvastam utoljára könyvet – mondta a sofőr. – A kirakodásnál meg nagy a rendetlenség. Aki ott könyvtárat akar összeszedni. erre bevágott a dutyiba. aki évente egyszer megforgat egy szerencsekereket. Bezúzzák a régi újságokat. könyveket. Amit a sofőr felidézett. Gary Cooper egy híres filmszínész volt. Előttük az úton egy autóstopos fehér férfi integetett. legfeljebb a vécépapíromat olvasgathattam. Még mindig emlékszem az egyik írásra. úgyhogy csak hétfőn kerülhettem a bíró elé. – Úgy néz ki. hogy még vécépapírnak is könyvet használnak a dutyiban. és a kormány valami rulettfélével dönti el. képeslapokat. aztán új papírt csinálnak belőlük – mondta a sofőr. Engem egy péntek délutánon kaptak el. az az egyik könyve alapgondolata volt! Évek óta nem jutott már az eszébe. mert egyik pillanatról a másikra le kell lassítani nyolcvanról huszonötre. –Úristen. Megmondtam a magamét a rendőrnek. hogy mi kerüljön a múzeumokba és mi a szemétre. mint Gary Cooper. és a müvek pénzbeli értékét az Objektivátor szerencsekerekén kijött eredmény szabja meg. Nem tudtam mit csinálni. mindegyik számot kap. Őrült egy história. Az egész hely tele van múzeumokkal. – Aha – mondta Trout. amennyit csak akar. – Arrafelé főleg papírfeldolgozással foglalkoznak.

Tizennyolcezer lambo lesz az értéke. amely így festett: A kamion most azon a vidéken haladt. és lefesti a macskáját. A házaspár az első világháború idején ment át West Virginiából Midland Citybe. Életében ez az első festménye. hanem egy Gooz nevű egyszerű varga meséli el. amely repülőgépeket és teherautókat gyártott. Elviszi az Objek-tivátörhoz. hogy ő a szerző. ami megfelel egymilliárd földi dollárnak. amit a szerencsekerék értéktelennek nyilvánított. aki számot ad neki. hogy jól megszedjék magukat a Keedsler Autógyárban. és most érdekes módon reagált: nem vallotta be. – Ott a következő – mondta. Gooz egyedül él. hivatalosan megváltoztatták a . és elhelyezi a műalkotásokkal zsúfolt raktárházban. hogy láthassák az egymilliárd dollárt érő festményt. és kimutatott egy postaládára. => A sofőrnek föltűnt. Az Objektivátor átad Gooz-nak egy csekket az összegről.A történetet nem az Objektivátor. Amikor megérkeztek Midland Citybe. Gooz festményének példátlan szerencséje van a sorsoláson. hogy ezen a vidéken minden postaládán ugyanaz a vezetéknév áll. Aztán kiderül. ahonnét Dwayne Hoover nevelőszülei származtak. és az emberek kilométeres sorokban várakoznak. amelynek legnagyobb részét tüstént vissza is veszi az adóhivatal. hogy a sofőrnek Kilgore Trout könyve került a kezébe. Ugyanakkor hatalmas máglyát raknak a többi festményből meg szoborból meg könyvből meg mindenből. hogy a szerencsekerék csal. => Elképesztő véletlen volt. és az Objektivátor öngyilkos lesz. Trout eddig még egyetlen olvasójával sem találkozott. A kép díszhelyre kerül a Nemzeti Galériában.

hogy a Hoobler nigger név!" . Errefelé mindenki természetesnek vette.nevüket Hooverre. Ahogy Dwayne Hoovernek magyarázta egyszer a nevelőapja: „Kínos volt. mert Midland Cityben nagyon sok Hoobler nevű fekete ember volt.

az üres Salem cigarettadobozokat és egyebeket a szemetes edényekben. Hoover ma beteg. amit hall. Hoover. a férjeik hallani sem akarnak többé. egy kék színű. hogy tornádó volt Texasban. Már eszébe jutott a hawaii hét. . mely a hallgatók elméjébe véste. Wayne. így hát amikor ebédidőben kijött az igazi Dwayne. – És így tovább. Wayne hátrabaktatott a Holiday Inn mögötti hulladéktárolóhoz. visszhangozta az utolsó szót. Dwayne hangosan azt mondta: – Texasban. hogy „Dwayne-ben meg lehet bízni!" Noha reggel óta Dwayne elmeállapota számottevően javult. hogy azokról az asszonyokról. Dwayne azon kapta magát. Az ukulelék és egyebek már nem voltak rejtélyesek. és komor képpel vizsgálgatta a szendvicstorták maradványait. aki legfeljebb saját magával tudott beszélgetni. mit tett Wayne Hoobler.Tizenötödik fejezet Dwayne Hoover baj nélkül eljutott az ebédidőig. Amikor a rádióból azt hallotta. Az autószalon és az új szálló közötti útburkolat már nem volt gumiasztal. így hát ha egy alkalmazott közeledett. akinek az volt a nagy álma. föllépett egy új tünet. hogy Dwayne Hoover-nek dolgozhasson: megtanult bújócskát játszani Dwayne alkalmazottaival. – Tisztátalanok – mondta Dwayne. „Dwayne-ben meg lehet bízni". mondta a rádió. hol van az igazi Dwayne Hoover. drapp kárpitozású Pontiac Le Mansban. Pedig nagyon úgy fest. ha elkergetik a parkolóból. a börtönviselt fekete. ezt mondta magában: – Ez nem Mr. Aztán azt hallotta. Nem szerette volna. mert ott őgyeleg a használt kocsik körül. – Bízni – mondta. a kezdődő echolalia. Amikor az alkalmazott elment. hogy ő Dwayne. akiket az India és Pakisztán közötti háború során megerőszakoltak. hogy hangosan el akar ismételni mindent. Azok az asszonyok a férjeik szemében már tisztátalanok. Amikor a rádióból azt hallotta. Többször hallotta benne tulajdon reklámját. Az igazi Dwayne Hoover ugyanis voltaképpen letagadta. Bekapcsolta a rádiót. Talán Mr. közben kidülledt szemmel leste. Egyedül hajtott el ebédelni bemutató autójában. => Elmondom. mintha közegészségügyi felügyelő vagy valami hasonló volna. Wayne visszasomfordált a használt autókhoz.

így festett: . => Ami a benne levő ártalmas vegyszereket illeti. A merénylők agyát összezavarták az olyasféle ártalmas vegyszerek. kinn a Crestview Avenue-n. szemben az épülő új középiskolával. sültkrumplit és egy kólát fogyasztott a legújabb Burger Chefjében. Az ország elnökeit gyakran lelőtték. egy olcsó és tartós autót gyártottak. Dwayne a legkevésbé sem állt egyedül a történelemben. így festett a zászlajuk: Amikor fölgyógyultak. Amikor a németek tele voltak ártalmas vegyszerekkel.=> Dwayne hamburgert. Például az ő idejében egy Németország nevű helyen az emberek egy ideig úgy tele voltak ártalmas vegyszerekkel. de az Egyesült Államok egyik elnöke volt. Vonatokon szállították oda az embereket. John F. amelyet John F. Kennedy sohasem járt Midland Cityben. Bőven voltak társai az idők során. mint amelyek most Dwayne-nek kellemetlenkedtek. hogy valóságos gyárakat építettek. amely az egész világon népszerű lett. különösen a fiatalok körében. amelyeknek az egyetlen célja embermilliók elpusztítása volt. a zászlajuk így festett: Amikor fölgyógyultak. Kennedyről neveztek el. akit lelőttek.

mint egy új autó. aki azért dolgozott. Az az emlősfaj azonban. aztán minden egyéb rákban is haldokolt. A szeme kék. amelynek még a rádióját sem kapcsolták be. amelyeket az apja halmozott föl. amelyeket Dwayne akart szétosztani a hawaii hét végén. Ebben az országban elvárták. mint az összes hawaii üdülések. hogy kifizesse a hatalmas orvosi és kórházi számlákat. noha szexuálisan nem vonzották az ilyen fiatal nők. A haja szőke volt. amelyhez Patty tartozott. hogy mindenki maga fizessen mindenért. => Dwayne értékelte Patty Keene vadonatúj voltát. és Dwayne-nek eszébe jutott . csak most érte el az érettséget. Az igazi bogár így festett: A gépi bogarat a németek készítették. nagyon lassan fejlődött. Patty vadonatúj felnőtt volt. Patty olyan volt. mialatt először vastagbélrákban. tizenhét éves pincérlány szolgálta ki. és az egyik legköltségesebb időtöltés a betegség volt. amelyben Patty közlekedett. Patty Keene apjának betegsége tízszer annyiba került. => A Burger Chef büfében Dwayne-t egy Patty Keene nevű.Az emberek „bogárnak" hívták. úgyhogy az a test. Az emlősök legtöbbje tizenhét éves korára elhülyült vagy meghalt. Az igazi bogarat" a világegyetem Teremtője. Az emlősök között igen korosnak számított.

Hidd el. nem csak maszlag. hogy megértse: lehet. és aztán ők is ugyanazt gondolták. => Patty Keene szándékosan volt ostoba. mégpedig azért. => Patty tudta. mert Dwayne pénze és hatalma Patty nagyon sok gondját megoldhatta volna. méghozzá ugyanolyan könnyen. gyönyörű ruhákat és kényelmes életet adhatott volna Pattynek. Így hát a fönnmaradás érdekében hozzászoktatták magukat ahhoz. és Patty még sohasem látott ilyen varázserejű személyt közelről. a sültkrumplit meg a kólát. Szép házat. hogy Dwayne egy varázspálcával elhessenti minden gondját-baját. amelyet az apja énekelt néha. mert a szokatlan gondolatokkal ellenségeket lehet szerezni. amit a jó tündér Hamupipőkével. És eleget tudott Midland Cityről meg saját magáról ahhoz. és kifizethette volna az összes orvosi számlákat. a lehető legtöbb szövetségesre volt szükségük. Patty szíve hevesebben vert. és a nőknek ahhoz. így hangzott: A szerelmünk.róla egy dalocska. kicsoda Dwayne. mint ahogy Patty kivitte neki a hamburgert. akárcsak a legtöbb nő Midland Cityben. amikor felöntött a garatra. mert nagy darab lények voltak. de nemigen használták. Patty Keene valóban el is képzelte. Mihelyt elmúlsz tizenhat. kicsikém. hogy soha többé nem kerül ilyen közel a Természetfölöttihez. Patty a Természetfölötti jelenlétében volt. új autót. amikor kiszolgálta Dwayne-t. kicsoda Patty. hogy valamennyire is kényelemben és biztonságban lehessenek. hogy gondolkodó gépek helyett egyetértő gépek legyenek. Dwayne nem tudta. A nőknek nagy elméjük volt. Rögtön meg is győzlek. Dwayne könnyűszerrel megtehette volna vele azt. Az elméjüknek csak annyit kellett kiderítenie. A varázspálca így festett: . mit gondolnak mások.

ha nem tudnak szeretni vagy megérteni régi és távoli emberekről szóló érthetetlen költeményeket. hogy a lehető legkevesebb kínos hibát kövesse el. mert az angoltanáraik az égnek emelték a szemüket. Hoover. kinek tetszik lenni. Ráadásul bebeszélték nekik. mint például az Ivanhoe. hogy megtudja. Megszokta. hogy a többi szegény. Midland Cityben a legtöbb fehér ember bizonytalankodva beszélt. hogy „Mianyavalyának akarnám én óvasni a Két városi! Mianyavalyának?" . de hát ott van a képe a hirdetéseiben meg mindenfelé. Előjött az echolaliája. elbuktatták őket és így tovább. Továbbra is az égvilágon mindenféle módon beszéltek angolul. hogy nem értik őket. Mr. Meg hát idebenn a többiek is mindjárt mondták.Patty bátran megszólalt. úgyhogy tudom. Nem voltak hajlandóak olyan könyveket olvasni. ha nem sikerült úgy beszélniük. befogták a fülüket. ha nem jól mondom – mondta Patty. csak úgy zsongtak-bongtak! – Zsongtak-bongtak – ismételte meg Dwayne. hogy így megszólítom. színdarabokat meg regényeket. így állt ezzel Dwayne is. hogy csekély ellenszolgáltatásért gürcöljön élete végéig. Olyasféle arcátlan kérdéseket tettek föl. hogy mentegetőzzék a beszédmódja miatt. => – A fekete emberek ezt nem vették be. => – Elnézést. Hajlandó volt meglenni természetfölötti segítség nélkül. és el is várták tőle. igyekezett rövid mondatokat és egyszerű szavakat használni. így állt ezzel Patty is. Ez azért volt. hogy méltatlanok arra. amelyeket nem értettek – azon az alapon. Azt mondta Dwayne-nek: – Ne tessék haragudni. hogy beszéljenek vagy írjanak a nyelvükön. Amikor be tetszett jönni. tehetetlen és eladósodott férfi és nő társaságában élje le az életét. mint az első világháború előtti angol arisztokratáknak. Gyakran ösztönözték rá az iskolában is. lehetséges-e természetfölötti segítség az ő esetében.

Egy Don Breedlove nevű fehér gázszerelő megerőszakolta a területi középiskolai kosárlabda-bajnokság újrajátszott mérkőzése után a megyei sportpályán levő Bannister Klubház parkolójában. aki 1924-ben egy középiskolai futballmérkőzésen halt meg. A rendeletet később eltörölték a rádiók adótornyai miatt. A Kereskedelmi Kamara minden második befolyt dollárhoz hozzátett egy dollárt. a tetején márvány futball-labda. Helyhatósági rendeletet hoztak. amely megtiltotta. Ez volt a George Hickman Bannister-törvény.=> Patty Keene megbukott angolból abban a félévben. textilből és műanyagból készült páncélban küzdött a labdáért. => A Bannister Klubházat George Hickman Bannisterről. Ott Az édes anyaföldet olvastatták vele. A hálaadó ünnep egy munkaszüneti nap volt. amelyen az országban mindenkinek hálát kellett volna adnia a világegyetem Teremtőjének. Sok éven át az obeliszk volt a legmagasabb építmény Midland Cityben. => George Hickman Bannister obeliszkjét közadakozásból építették. amikor olvasnia és értékelnie kellett volna az Ivanhoe-t. amikor megpróbálta megszerezni a labdát. egy tizenhét éves fiúról nevezték el. hogy magasabb építményt emeljenek. George Hickman Bannisternek volt a legnagyobb sírköve a Kálvária-temetőben. amely vasba öltözött férfiakról és az őket szerető nőkről szólt. Egy szót sem szólt róla senkinek. egy tizennyolc és fél méter magas obeliszk. Pattyt áttették az olvasásjavító osztályba. George Hickman Bannistert a hálaadó ünnep napján ölték meg. A márvány futball-labda így festett: Az amerikai futball küzdőjáték volt. Két szemben álló csapat bőrből. mert az idő tájt haldoklott az apja. . amely kínaiakról szólt. Patty egy szót sem szólt róla a rendőrségnek. főleg az élelemért. Elég bajuk volt így is. Ugyanabban a félévben veszítette el a szüzességét is.

. hogy George Hickman Bannister sohase merüljön feledésbe. A klubház amúgy is fölépült volna. De amikor Dwayne Hoover és Kilgore Trout találkozott. => De most nem is foglalkoztatta őket. öreg középkorú Pontiac-kereskedőnek. egy sok ezer kilométerre levő jeruzsálemi dombról nevezték el. mert még nem jelent meg az új telefonkönyv. De az bizony szokatlan volt. leszámítva a Bannister nevű filmszínházat. csinossága és nyílt természete sokat ér-e egy ilyen aranyos. Máson járt az eszük. és tudom. hogy évezredekkel korábban azon a dombon ölték meg a világegyetem Teremtőjének a fiát. de remélem. Voltaképpen még a halála idején sem igen volt mit gondolni róla. Dwayne azon tűnődött. elhiggye-e ezt vagy sem. – Mindenesetre – mondta – nagy megtiszteltetés. hogy ez se jó kifejezés. már senki sem gondolt George Hickman Bannisterre. az emberek állandóan rohangásztak. – Ízlik az étel? – Étel – mondta Dwayne. Nem tudta Patty Keene sem. anyja és Lucy nevű nővére még a sírkő és a klubház elkészülte előtt elköltözött a városból. De azt is csak azért. és az avatási ünnepségekre sem tudták előkeríteni őket. => Ez nagyon nyugtalan ország volt. legfeljebb az. A költségvetést már két évvel azelőtt elfogadták. Már hozzátartozói sem éltek a városban. hogy vadonatúj volta. Szigorúan véve azonban csak a sírkő készült kifejezetten az ő tiszteletére. hogy nálunk tetszik ebédelni. mint George Hickman Bannisternek. a város két legnagyobb építményét állítólag azért emelték. nem is éppen visszataszító. Nem lehetett Bannistert találni a telefonkönyvben. => A Kálvária-temetőt. A Bannister Filmszínház közben átalakult olcsó bútorok boltjává.=> Amíg az új Mildred Barry Művészeti Központ föl nem nőtt a Cukor-pataknál. Patty Keene pedig ki akarta deríteni. Az országban mindenfelé voltak emlékművek. George Hickman Bannister apja. hogy George Hickman Bannistert ifjúsága teljében elragadta a halál. Sokan hitték azt. egy cseppet sem. hanem két emlékműve is legyen. érteni tetszik. ahol George Hickman Bannister nyugodott. hogy közönséges sorból származó embernek nem egy. – Tetszik – mondta Dwayne. hogy milyen fiatal. hogy róla nevezték el. Egy fillérrel sem növelte a költséget. vajon meddig tart még az echolaliája. Dwayne Hoover nem tudta. Hébe-hóba valaki megállt. és emelt egy emlékmüvet.

mint George Hickman Bannister sírköve. hogy a felesége lefolyótisztítót evett. Nyolcszor olyan magas volt. ha pénzről. amikor Afrika egy hatalmas darabja Észak-Amerikának ütközött. – Külön – mondta Dwayne. Egy képeslapot olvasgattam. – Magának sem csináltunk külön. amikor beszállt a bemutató autójába és elhajtott. nehogy nekimenjenek a repülőgépek. hegyek születnek. hogy Midland Cityben az emberek olyan lassan vették észre az elmebajt ismerőseiken. Mindezt mindenki jól tudta Dwayne-ről. Én is csak tegnapelőtt tudtam meg. Patty fölbámult a WMCY rádióállomás tornyára. hogy a legtöbb ember mit mond. hogy az illető megfelel a várakozásnak. Ha valaki egy idő múlva az ártalmas vegyszerek vagy más miatt nem felelt meg a várakozásnak. Mindezt jól tudta Dwayne-ről. hogy mit mond Dwayne. hogy a fia homoszexuális. a Pontiac-kereskedőt. Patty a rengeteg új és használt autóra gondolt.– Ezt kapja mindenki más is – mondta Patty. merészségével és vidámságával boldoggá tudná tenni Dwayne-t. Midland Cityben nem sokat számított. A többi kontinensnek is mind megvan a maga táblája. Rájöttek. Főleg ez volt az oka annak. => Amikor Dwayne otthagyta Patty Keene-t és a Burger Chef büfét. => West Virginia állam hegyei például akkor lökődtek föl. ami mind Dwayne-é. utazásról. Évek óta nem számított sokat. Amikor két tábla összeütközik. hogy a kontinens egy hatvan-hetven kilométer vastag tábla tetején ül. Patty Keene-nek meggyőződésévé vált. gépezetekről vagy egyéb mérhető dolgokról beszéltek. Minden személynek tisztán körvonalazott szerepet kellett eljátszania – a fekete embert. a gázszerelőt. a nőgyógyászt. kivéve. Az volt a legmagasabb építmény Midland Cityben. A képzeletük kötötte az ebet a karóhoz. mindenki továbbra is rendületlenül azt képzelte. hogy senki sem változott meg különösebben egyik napról a másikra. Sírni szeretett volna Dwayne ráncos arca miatt. amiatt. a tábla pedig olvadt masszában úszkál. építményekről. amelyen Patty állt. és közben szólt a tévé. A képzeletük súlyos lendkerék volt a félelmetes valóság rozoga gépezetében. Az állam szene pedig az összeütközésben eltemetett erdőkből képződött. mert nem tudja a farkát csóválni. A tetején vörös fény égett. => Mellesleg a földi tudósok kevéssel korábban lenyűgöző fölfedezést tettek arról a kontinensről. amely Dwayne Hooveré volt. Nem értesült róla Dwayne sem. hogy fiatal testével. Kilgore Trout sem. hogy a kutyájának folyton verekednie kell. => Nem sokat számított. Patty Keene még nem értesült a nagy hírről. a lemorzsolódott középiskolai tanulót. A tévében egy csoport .

de csak három egész kéttized centiméter átmérőjű. hogy az úszó. Dwayne autószalonja vezetőjének tizenkettő egész héttized centiméter hosszú és öt egész négytized centiméter átmérőjű volt a hímvesszője.tudós azt mondta. nem rendelkezett kellő tapasztalattal ahhoz. => Patty Keene-nek nyolcvanhat centiméteres csípőbősége. hogy megítélhesse. a fekete nigériai orvos hímvesszője tizenhét egész öttized centiméter hosszú és négy egész négytized centiméter átmérőjű volt. => Dwayne Hoovernek mellesleg szokatlanul nagy hímvesszője volt. mert arrafelé mennek végbe a leghevesebb összeütközések és őrlődések. Dwayne hímvesszője vérrel telt állapotban tizenhét egész nyolctized centiméter hosszú és öt egész négytized centiméter átmérőjű volt. hatvanhat centiméteres derékbősége és nyolcvanhat centiméteres mellbősége volt. Cyprian Ukwende. Az a néhány nő. Dwayne néhai feleségének kilencvenegy centiméteres csípőbősége. Kilgore Trout hímvesszője tizenhét egész nyolctized centiméter hosszú volt. Kilencvenkilenc . egymást őrlő táblák elmélete már nemcsak elmélet. akivel életében dolga volt. geoló-giailag szólva. Ez volt a centiméter: Harry LeSabre-nak. Már be tudják bizonyítani. A kilométeres vastagságú gleccserek. Dwayne fiának. és például Japán meg San Francisco irtózatos veszélyben van. hetvenegy centiméteres derékbősége és kilencvenhat centiméteres mellbősége volt. a gázszerelőnek. Azt is mondták. átlagosak-e Dwayne méretei: A világátlag tizennégy egész kilenctized centiméter hosz-szúság és három egész nyolctized centiméteres átmérő volt vérrel telt állapotban. aki megerőszakolta Patty Keene-t. Don Breedlove-nak. amikor Dwayne feleségül vette. mint az ablakredőnyök. tizennégy egész kilenctized centiméter hosszú és négy egész nyolctized centiméter átmérőjű hímvesszője volt. továbbra is úgy járnak föl-le. Nyuszinak pontosan átlagos méretű volt a hímvesszője. összeütköző. és nem is tudott róla. hogy továbbra is folytatódnak a jégkorszakok.

amikor meghalt. Aztán nekitámaszkodott egy öreg almafának. Dwayne odébb baktatott. hogy fölhívja telefonon Dwayne-t. Addigra már a megyei kórház párnázott cellájában lesz. különösen így echolaliásan nem. nyolcvanhat centiméteres volt a csípőbősége. – Hogy hívják? – kérdezte Dwayne. => Dwayne tehát távozott a Burger Chef büféből. megbámulta a hatalmas földmunkagépet. Dwayne a kezével kiásta a cipőt. Dwayne kisfiú korában ez itt mind mezőgazdasági terület volt. Dwayne nevelőanyjának. Dwayne tehát belerugdosott egy kis földet a pincének kimélyített gödörbe. Dwayne jól megnevelte. a derékbősége hetvenhat centiméteres. A gép most mozdulatlanul állt. => Dwayne már rég elfeledkezett Patty Keene-ről. hetvenkilenc centiméteres a derékbősége és kilencvenhat centiméteres a mellbősége. és letörölte. hány lóerős a gép. Rászáradt a sár. Dwayne megkérdezte egy fehér munkástól. Megkönnyebbülten észlelte. és elment az új középiskola építkezésére. – Nem tudom. amely előzőleg megtisztította a terepet és kiásta a pince helyét. => Az Egyesült Államokban a legnagyobb hímvessző harmincöt egész hattized centiméter hosszú és hat egész háromtized centiméter átmérőjű volt. százniggeres gép – mondta a munkás. amíg fölhúzta. de Dwayne nem fogja fölvenni a telefont. Nem sietett vissza az autószalonba. – Úgy hívjuk. hány lóerős. Francine egyedül is tökéletesen elboldogult. amikor lefolyótisztítót evett. hogy hívjuk – felelte a munkás. hatvanegy centiméteres a derékbősége és nyolcvannégy centiméteres a mellbősége. . Mindegyik munkás fehér volt. Itt almáskert állt. Belelépett a sárba. a mellbősége kilencvenkilenc centiméteres volt. A kékbálna nevű tengeri emlős hímvesszője kétszáznegyvennégy centiméter hosszú és harmincöt centiméter átmérőjű. Beleragadt a jobb cipője. Dwayne titkárnőjének és szeretőjének. nem volt szüksége Dwayne tanácsaira. a lány viszont a legkevésbé sem feledkezett el róla. Estére Patty összeszedi annyira a bátorságát.centiméteres volt a csípőbősége. de azt tudom. hogy múlóban van az echolaliája. a sár leszopta a lábáról. Beleköpött. Francine Pefkó-nak a csípőbősége kilencvennégy centiméteres. amikor Midland Cityben szinte minden kubikosmunkát fekete emberek végeztek. A világon a legnagyobb hímvessző negyvenkettő egész kilenctized centiméter hosszú és öt egész héttized centiméter átmérőjű volt. Ezzel arra az időre utalt.

és az echolaliája miatt mindenkit került. hogy megteszed! – Megígérem – mondta Francine. de ki már nem. aki minden füttyentésre el tud veled rohanni – mondta Francine. Visszament a vevőszolgálathoz. különösen most. => Dwayne körülbelül délután kettőkor ment vissza dolgozni. – Nekem nem kell dilis bakfis – mondta Dwayne.? – szólt Dwayne. Kezébe akadt a brosúra. kötelessége is. Így hát Dwayne fölhívta a telefonon Francine Pefkót. Úgy gondolta. magányosság esetére. mert az ő íróasztala volt az autószalon idegközpontja. Két hónappal azelőtt kapta. – Neked valami dilis bakfis kéne. Ráhúzhatja az igazi hímvesszőjére. De nem hagyhatott egyszerűen ott csapotpapot. keresett valamit. hogy ebben a pillanatban kerekedjünk föl. amit eddig még soha.. összevissza turkált az íróasztal fiókjaiban. biztatta a hirdetés. – Te kellesz. . A brosúra olyan filmeket is ajánlott. úgyhogy a hímvessző kemény lett és merev. mint egy eldugult kerti locsolócső. úgyhogy a vér rendesen be tudott menni.. ígérd meg. amilyeneket Kilgore Trout látott New Yorkban. Bement a belső irodájába. amely gumiból készült hímvesszőnövelőt ajánlott. – Tessék. de még mindig nem dobta ki. Állóképek voltak benne a filmekből. hogy egy kis időre vegye át a helyét. és megkérte Glória Browningot. – Francine. – Olyasmit kérek tőled. pedig Francine csak négy méternyire volt tőle. az ottani fehér pénztárost. Az erekciós központ ellazította Dwayne hímvesszőjében az apró artériákat is. – Akkor szépen vársz egy kicsit – mondta Francine. Az erekciós központ összeszűkítette a Dwayne hímvesszőjében levő hátsó vénát.=> Dwayne Hoover egyszer postán kapott egy hirdetést. és menjünk át Shepherdstownba a Minőség Motelba! => Francine Pefko hajlandó volt elmenni Dwayne-nel a Minőség Motelba. Dwayne leküzdötte az echolaliáját. és plusz centiméterekkel örvendeztetheti meg feleségét vagy kedvesét. amit olvashat vagy amin elgondolkodhat. és ettől megtelt vérrel a Dwayne hímvesszőjének jó részét kitevő szivacsos szövet. mely a hímvesszőnövelőt és a magányosság elleni gumihüvelyt ajánlotta. A képek hatására a Dwayne agyában levő szexuális izgalmi központ idegi impulzusokat küldött le a gerincében levő erekciós központba. – Azt szeretném. hogy Dwayne olyan lehangoltnak és zaklatott-nak rémlik. El akartak adni neki egy élethű gumihüvelyt is.

Volt itt egy kissé meghökkentő egybeesés: az elpusztított magzat apja nem volt más. A GTO a Gran Turismo Omologato rövidítése volt. hogy öngyilkos legyek – mondta –. úgyhogy nekem mindegy. => Dwayne és Francine külön indult el Shepherdstownba. a „Pionírfalu" Nemzeti Park bejáratával szemben levő Ramada Innben. mint Don Breedlove. Francine pedig a saját vörös GTO-jába. az a fehér gázszerelő. Az emberiség szolgálatában. Alig egy hónapja vették ki a mehet. => Francine íróasztala fölött a falon tábla lógott. Ennek a férfinak felesége és három gyermeke volt. így festett: Glória azt mondta.Glória nem akarta. A karácsonyi mulatságot az új Holiday Innben tartották. megteszek bármit. nem akarja átvenni az idegközpontot. – Nem akarok átvenni semmit – mondta. A tábla pontosan meghatározta Francine valós helyzetét. aki megerőszakolta Patty Keene-t a Bannister Klubház parkolójában. => De azért mégis átvette Francine helyét. miután kontár módon magzatelhajtást végeztek rajta az 53-as müút mellett. Dwayne megint egy bemutató autóba ült. – Nincs elég merszem. A hátsó lökhárítóra ragasztott matricán ez állt: . hogy ne hívják föl a figyelmet a viszonyukra. amelyet tréfás ajándékként kapott az autószalon tavalyi karácsonyi mulatságán. amire kérnek.

ahogy Kilgore Trout híres kitalált személy az én könyveimben. és Dwayne az elmúlt időben sokkal többet foglalkozott Francine csiklójával. így hát Trout megírta a Jimmy Valentine fiái. mindig mindent megtett az uráért. Kilgore Trout kitalált neki egy Ralston Valentiné nevű fiút. hogy fölragasztotta a matricát az autójára. Dwayne túl sokat foglalkozik vele. Így hát miközben Dwayne a Minőség Motel felé hajtott. ezért hiperér-zékeny lett a tapintása. Ez nem lepte meg Dwayne-t. A másik író könyveiben Jimmy Valentiné lesmirglizte az ujjai hegyét. hogy Francine már azt mondta. ahová a férfiaknak kellett bedugniuk jóval nagyobb húshengerüket. hogy a férfi esetleg túl sokat foglalkozik vele. A csiklóról szóló írásokban olvasott arról a veszélyről is. Mindig ilyen rendes dolgokat csinált. hanem törődjenek többet a nők élvezetével. Ő azonban nem volt . hogy milyen fontos a csikló a szeretkezésben. Dwayne apróságokkal próbálta viszonozni. aki azt mondta. hogy pontosan a megfelelő mértékben fog Francine csiklójával foglalkozni. => Kilgore Trout egyszer írt egy kisregényt arról. hogy az élvezetük nyitja a csikló. Ralston Valentiné szintén lesmirglizte az ujjai hegyét. amely aprócska húshenger volt a fölött a lyuk fölött. ugyanúgy. annyira. vagyont kereshetne egy disznó könyvvel.Francine-től rendes dolog volt. hogy többet foglalkozzanak a csiklóval. Jimmy Valentiné híres kitalált személy volt egy másik író könyveiben. ahogy a zárban átbillennek a peckek. Darlene azt mondta. Az országban szexuális forradalom zajlott. reménykedett. mindig mindent megtett Dwayne-ért. Jimmy Valentiné kasszafúró volt. Darlene javaslatára írta meg. A férfiaktól elvárták. Érzékeny tapintásával a világon minden páncélszekrényt ki tudott nyitni. Azt mondták. és a tudósok igazat adtak nekik. A nők azt követelték. hogy a nemi közösülés során a férfiak ne csak magukra gondoljanak. A második felesége. Az utóbbi időben például a nemi közösülésről szóló cikkeket és könyveket olvasott. mert megérezte. a hősnek úgy kell értenie a nőkhöz. hogy tetszése szerint akárkit el tudjon csábítani.

=> Francine követte Robertet West Pointból a Fort Bragg-i ejtőernyős iskolába. – Tudom – mondta Francine. ahol Róbert egy kantint vezetett.. – Annyira szeretlek! – mondta Francine. kénytelen leszek megmondani: „Nézzék. A hímvesszője tizenhat egész öttized centiméter hosszú volt és négy egész nyolctized centiméter átmérőjű. A West Point-i akadémián végzett. de ezt az ígéretet egyszerűen képtelen vagyok megtartani! – A helyzet így állt: Dwayne egyezséget kötött vele. hogy nem mondom. mint egy szafaládé. – Olyan feszültnek éreztem magam – mondta Dwayne. És így tovább. ne is törődj vele. amely fiatal férfiakból tébolyult gyilkosokat készített háborús célokra. és folyton megszegtem az ígéretemet. Túl fájdalmas téma volt. egy katonai főiskolán. Dwayne teste is. Megígértem. megígértem.. aztán vissza West Pointra. . ahol Róbert három évig tanított a társadalomtudományi tanszéken. érzéki nő. Robert Pefkót. Utána egy darabig ágyban maradtak. Az ágynak vízzel töltött matraca volt. Most szunnyadt. Rendes szokása volt. – Eddig még sohasem szeretkeztünk délután – mondta Francine. Ralston olyan jól tudta a nőket az ízlésük szerint simogatni. hogy sohasem vallók szerelmet. ahol Róbert a hadsereg költségén elvégezte az antropológia szakot. A bokáját keresztbe tette. Nagy fütyköse keresztben feküdt a combján. – Dwayne hanyatt feküdt. hogy közösülés után szusszanásokkal kommunikált. aztán Dél-Koreába. Mióta Dwayne felesége lefolyótisztítót evett. hogy tízezrével a rabszolgái lettek. A kezét összefonta a feje alatt. Otthagyták érte a férjeiket. egy vietnami háborúban vesztette el a férjét. Dwayne most szusszantott.. akit szerettem. ígértem valamit egy férfinak. Dwayne soha többé nem akart szerelemről hallani. nem te vagy a hibás". Francine teste nagyon szép volt. majd a Pennsylvania Egyetemre. hogy soha egyikük sem beszél szerelemről. és Trout kisregényében Ralston Valentiné végül a női szavazatoknak köszönhetően az Egyesült Államok elnöke lett. amely a katonák boltja volt. A szusz-szanások mindegyikének megnyugtató jelentése volt: „Ugyan. – Most már jobb? – Igen. aki hetente csak kilencvenhat dollár tizenegy cent nettó bért vitt haza. Robert Pefko hivatásos tiszt volt a hadseregben. Aztán helyesbítette magát: – Tudom. szeretőiket. amikor megkérdezik tőlem." Ez a nemeslelkű. – Az utolsó ítélet napján – mondta Francine –. mi rosszat tettem idelenn.. => Dwayne és Francine szeretkezett egyet a Minőség Motelban.kasszafúró.

=> – Sajnálom a férfiakat – mondta Francine a Minőség Motelban.Azután Francine követte Robertet Midland Citybe. Azzal szagosították a motelben használt fertőtlenítő és csótányirtó szert. így hát szert tettek első civil barátaikra. hogy a kutyák nem tudták kiszagolni. hogy kitöltse napjait és kiegészítse férje fizetését. Az idő tájt a különféle hadseregekben kutyákat képeztek ki a robbanócsapdák kiszaglászására. olyan keményen dolgoznak! – A motel első emeletén voltak. A börtön pincéjében álló szerkezet felől érdeklődött. ahol Robert irányította egy új típusú robbanócsapda gyártását. Málnaillat áradt a levegőben. a foglyok majdnem mind feketék voltak. Őszintén beszélt. amely így festett: . Az új típusú robbanócsapdának az volt az egyik előnye. – Ha férfi volnék. => – Mikor használták utoljára a villamosszéket? – kérdezte Francine. és legyen. Francine a börtönön mélázott. Az üveg tolóajtón át kiláttak a beton teraszra és a vaskorlátra. ahol az őrök mind fehérek. Nem sokkal később Dwayne felesége lefolyótisztítót evett. Dwayne szusszantott egyet. Robertet pedig testzsákban hozták haza. => Amikor Robert és Francine Midland Citybe került. amely fölrobbant. Szerintem Isten azért teremtette a nőket. aki babusgatja őket. – Semmi pénzért nem lennék férfi. Francine munkát vállalt Dwayne Hoovernél. azon túl pedig a Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet falára és tetőire. nem volt a városban más katonaember. – Nem csodálom. én is fáradt és ideges volnék. A robbanócsapda könnyen elrejthető robbanó szerkezet volt. hogy fáradt vagy és ideges – folytatta Francine. De aztán Robertet elküldték Vietnamba. Olyan sokat kockáztatnak. – Igaz – kérdezte –. ha véletlenül hozzáért valaki. hogy onnét még senki sem szökött meg? – Igaz – mondta Dwayne. azon túl a 103-as útra. hogy a férfiak időnként elengedhessék magukat. – Francine nagyon is elégedett volt a dolgok ilyen állásával.

akit igazán szeretett. => Dwayne azon törte a fejét. s egymás után csábította el a csúnya öregasszonyokat. egyszer. akiknek sok pénzük volt. hogy hogyan készül a hidrogénbomba. hazaárulás miatt. akit a férfi igazán szeretett. Dwayne és Francine megpróbált visszaemlékezni a legutóbbi elektromos kivégzésre. de hagyományos értelemben csinosnak nem . Dwayne Hoover kétszer látta. megölték az öregasszonyokat a pénzükért. A pár állítólag elárulta egy másik országnak azt a titkot. fiatal volt. Emlékeztek egy házaspár kettős kivégzésére. hogy mikor volt utoljára kivégzés Shepherdstownban. akik szeretők voltak. aztán ő meg a nő. A kivégzések egy ideje népszerűtlenné váltak. Több elektromosságot vezettek át az embereken. A jelek szerint elképzelhető volt. mint amennyit a testük elbírt.A szerkezet emberek megölésére szolgált. A férfi jóképű volt és érzéki. akit Dwayne személyesen ismert. amely megmaradt a fejükben. Emlékeztek egy férfi és egy nő kettős kivégzésére. A nő. hogy újra népszerűek lesznek. akárhol történt is az országban. amikor a Kereskedelmi Kamara tagjai néhány éve látogatást tettek a börtönben. aztán pedig amikor a szerkezetet használták is egy fekete ember ellen.

lehetett mondani. Kétszázhúsz kilót nyomott. Francine hangosan tűnődött, hogy vajon egy sovány, jóképű fiatalember mit szerethet egy olyan dagadt nőn. – Kinek a pap, kinek a papné – mondta Dwayne. => – Tudod, mi jár az eszemben? – kérdezte Francine. Dwayne szusszantott. – Az, hogy milyen jó hely volna ez itt egy Sanders-féle Csirkebüfének. Dwayne ernyedt teste úgy összerándult, mintha minden izmát lecsöppentették volna citromlével. Elmondom, mi volt a baja: azt akarta, hogy Francine a testéért-lelkéért szeresse, ne a sok pénzéért. Most azt hitte, Francine arra céloz, hogy vehetne neki itt egy Sanders-féle Csirkebüfét. A Sanders-féle Csirkebüfék sült csirkék áruba bocsátására szolgáltak. A csirke repülésre képtelen madár volt. így festett:

Az eljárás az volt, hogy a madarat megölték, kitépték az összes tollait, levágták a fejét meg a lábát, kikaparták a belső szerveit, aztán darabokra szabdalták és darabokban megsütötték, majd betették egy fedeles zsírpapír dobozba, ahol végül így festett:

=> Francine, aki eddig igen büszke volt arra, hogy mellette Dwayne elengedi magát, most restellkedett, hogy megint feszültséget keltett benne. Dwayne olyan merev volt, mint egy vasalódeszka. – Jaj, Istenem – mondta Francine –, most mi a baj ? – Ha ajándékot akarsz kunyerálni – mondta Dwayne –, akkor tedd meg azt a szívességet, hogy nem rögtön szeretkezés után hozod szóba! Válasszuk szét a szeretkezést és az ajándékozást, jó? – Nem tudom, miről beszélsz – mondta Francine. –Nem kértem tőled semmit. Dwayne kegyetlen gúnnyal, fejhangon majmolta: –„Nem tudom, miről beszélsz. Nem kértem tőled semmit" – ismételte. Most körülbelül olyan barátságosnak és nyugodtnak látszott, mint egy összetekeredett csörgőkígyó. Természetesen az ártalmas vegyszerei kényszerítették rá, hogy ilyennek látsszék. Az igazi csörgőkígyó így festett:

A világegyetem Teremtője csörgőt tett a farkára. A Teremtő egyúttal olyan elülső fogat adott neki, amely halálos méreggel tele fecskendő volt. => Néha nem egészen értem a világegyetem Teremtőjét. => A világegyetem Terem tője egyebek között föltalált egy mexikói bogarat, amely vaktölténnyé tudta alakítani a hátsó felét. Föl tudta robbantani a saját fingját, és a lökéshullámmal terítette le a többi bogarat. Becsületszavamra – a Diner s' Club Magazine különös állatokról szóló cikkében olvastam róla! => Így hát Francine lemászott az ágyról, hogy ne kelljen megosztania a látszólagos csörgőkígyóval. Meg volt rendülve. Egyre csak azt hajtogatta: – De hát a kedvesem vagy! De hát a kedvesem vagy! – Ez azt jelentette, hogy hajlandó mindenben egyetérteni Dwayne-nel, megtenni érte bármit, akármilyen nehéz vagy undorító is, kitalálni neki mindenféle jót, amit észre sem vesz, szükség esetén meghalni érte és így tovább. Francine valóban így próbált élni. Elképzelni sem tudott jobbat, így hát összeomlott, amikor Dwayne tovább komiszkodott. Dwayne azt mondta, hogy minden nő kurva, és minden kurvának megvan a maga ára, és Francine ára egy Sanders-féle Csirkebüfé költsége, amely jócskán meghaladná a százezer dollárt, ha számításba veszik a megfelelő parkolási lehetőséget, a külső világítást meg a többit, és így tovább. Francine habogva-zokogva azt felelte, hogy ő álmában sem akarta magának a Csirkebüfét, hogy ő Dwayne-nek akarta a Csirkebüfét, mint ahogy ő mindent Dwayne-nek akar. Egy-két szavát meg lehetett érteni. – Arra gondoltam, milyen sokan jönnek ide meglátogatni a börtönben levő

hogy láthassák őket a gyermekek. – Soha életemben nem éreztem még ilyen jól magam! – És így tovább. mint egy Bermuda-vészmadár. pedig közben egyszerűen csak hevertek egy páncélszekrény teljes sötétségében és némaságában. azok úgy érezték. Dwayne – mondta –. honnét lesznek a kisbabák. Közben a motelszoba panelfaláig hátrált. megváltoztál! – Talán itt is volt az ideje – mondta Dwayne. => Harry felesége. és a varázsvesszejével megle-gyintett volna bizonyos kötvényeket. – Jaj. és hogy a legtöbbjük fekete. milyen alávaló tud lenni a férfi. A születési értesítéseken. a részvények értéke a százszorosára nőtt. hogy niggerlebujt nyissak? – förmedt rá Dwayne. – Azt mondta. Istenem. Ahogy múlt az idő. => Ugyanebben a pillanatban Harry LeSabre is sírt. a szája elé kapta a kezét. te tényleg megváltoztál. Akik ilyet mondtak a gyermeküknek.rokonaikat. értékpapírokat. Harry LeSabre természetesen Dwayne autószalonjának transzvesztita vezetője volt. A tipikus példány nagyjából így festett: . Otthon volt. az ágyban feküdt. hogy értelmesen gondolkodhassak szélesre tárt pumákról meg hasonlókról. mintha valami kék tündér röpködött volna a haldokló bolygónak azon a részén. hogy a második lehetett Dwayne közeli ismerősei közül. A fejére húzta a bíbor bársonytakarót. Amikor a gyermekek azt tudakolták. Az évek során okosan és szerencsésen fektette be a pénzét az értékpapírpiacon. Annak idején például száz Xerox-részvényt vásárolt részvényenként nyolc dollárért. a gyermek még fiatal ahhoz. megváltoztál – mondta Francine. Ujjai kalitkába fonódtak a szája körül. így hát Francine-t érte az a megtiszteltetés. és eszembe jutott. hogy a feketék mennyire szeretik a sült csirkét – mondta. És így tovább. A gólya egy jókora európai madár volt. Grace elnyújtózott egy díványon az ágy közelében. részvényeket. – Szóval azt akarod. Sok hasonló pénzvarázslat folyt. aki rájött. – Harry LeSabre-nak igaza volt – mondta Francine. Vékony szivart szívott gólyalábból készült szipkán át. körülbelül feleakkora. Szinte olyan volt. Harry LeSabre jómódú volt. néha azt a választ kapták. karikatúrákon és hasonlókon ott is voltak a kisbabákat hozó gólyák képei. hogy a gólya hozza őket.

– Szarok Midland Cityre! Adjuk el azokat a rohadt Xerox-részvényeket. hogy most elfogta a pánik. A férjéé harminchat. hányszor élvez el havonta? – Nem tudom – mondta Harry párás sátrában. hogy olyan nőt vett el. Széles körökben földi paradicsomnak tartották. Számos egyéb dolog között ez is oka volt annak. úgymond. beleszámítva a házassága utolsó éveit is. Grace harsány megvetéssel nyilatkozott Dwayne házasságáról is. => Grace LeSabre megvetését juttatta kifejezésre Dwayne Hoover jóindulata iránt. Grace majdnem eltalálta: – Másfélszer! – mondta.Dwayne Hoover és Harry LeSabre kisfiú korában látott ilyen képeket. – Ide hallgass – mondta Grace –. – Szarok Dwayne Hooverre – mondta. aki addig hírét sem . elveszített. és vegyünk egy lakást Mauin! – Maui a Hawaii-szigetek egyike volt. Harry az utóbbi években lanyhulni kezdett. amennyire tudom. kettő egész egynegyed volt. Az ő havi átlaga ugyanebben az időszakban nyolcvanhét volt. melyet férje. hanem Dwayne Hoover! Mit gondolsz. a fehér emberek között egész Midland Cityben csak nekünk van valamirevaló nemi életünk! Nem te vagy a perverz. – Úgy félt a szextől – mondta –. Hittek is nekik. Dwayne havi elélvezési átlaga az elmúlt tíz évben.

– A rénszarvas alszik – mondta Grace –. fekete lények. – Szarok a rénszarvasra – mondta Grace. Aztán hozzátette: – Nem. – Ez itt a világegyetem seggluka. hogy ő Anyuci. – Olyan zavarodott vagyok – mondta Dwayne. Elismerte Francine ernyedetlen önzetlenségét. amit Francine meg is tett. és a mellén ringatta Dwayne fejét. vagy a Fekete Párduc Szemlét olvassa. ha véletlenül meghallja. – Muszáj beszélnem valakivel – mondta Dwayne. A rénszarvasok azonban egyre csak szaporodtak. A fehérek már szinte semmi hasznát nem vették a fekete embereknek – kivéve a gengsztereket. és sokuk igen rossz természetűnek mutatkozott. => – Nem hallja a rénszarvas? – kérdezte Harry. Minden hónapban kaptak egy kisebb összeget. hogy Francine Sanders-féle Csirkebüfét akarna magának. Úgy értette. hogy szinte ingyen kapjanak kábítószert –amitől közönyösek és derűsek maradnak. Előbb-utóbb el kellett kezdődnie. . hogy senki fekete ne sértődjön meg. – Anyucival nyugodtan beszélhetsz. – Nemcsak te – mondta Francine. – Ide hallgass. nagy. vegyünk egy lakást Mauin.hallotta. – A rénszarvas volt a titkos szavuk a cselédlányra. hogy egy pillanatra is megfordult a fejében. a rénszarvas nem hallja. és aki garantáltan belepusztul. várták. => A rénszarvas-probléma lényege a következő volt. Tűnjünk el innét. ha mégis neszét veszi! – És így tovább. és elmegy a kedvük a szaporodástól. ha akarsz – mondta Francine. hogy elkezdődjék a vadászidény a rénszarvasokra. akik használt autókat. Lehetővé tette. kábítószert és bútorokat árultak nekik. hogy csak szorítsa magához. Szó volt arról is. Ez volt a titkos szavuk általában is a fekete emberekre. hogy a súlyos városi feketeproblémáról úgy beszéljenek. – Végül bele is pusztult – mondta Grace. Mindenütt ott voltak ezek a haszontalan. aki most a távoli konyhában tevékenykedett. Midland City és Midland megye rendőrsége főleg fehér emberekből állt. Náluk sok-sok állványon sorakoztak a géppisztolyok és automata sörétes puskák. hogy ne kelljen lopniuk. Bocsánatát kérte azért. => Dwayne ártalmas vegyszerei időközben a Francine iránti gyűlölködését szánalmas kiszolgáltatottsággá változtatták. és a változatosság kedvéért próbáljunk meg élni! Így tettek hát. Könyörgött. én komolyan beszélek! – mondta Grace a férjének.

hogy a felesége lefolyótisztítót evett. mi az élet értelme! – kérlelte Dwayne az illatos kebleket. ahol laboratóriumok és szabadtéri próbapályák egész során tettek tönkre különféle alkatrészeket. . mondta. sódert zúdítottak a szélvédőkre. – Azt csak az Isten tudja – mondta Francine. frontális ütközéseket rendeztek. azt ezek mind megtették – mondta Dwayne Francine-nek. ezt a feliratot látta Dwayne: – Ahogy megláttam azt a feliratot – mondta Dwayne –. nem tehetek róla. hogy kiderítse. amelyet a General Motors cég Pontiac-részlegének központjában. – És soha nem fogom elfelejteni. kettétörték a főtengelyeket és kardántengelyeket. az abszolút nulla fok közelébe hűtötték a műszerfalakat és így tovább.– Mondd meg. A legnagyobb hatást az a rész tette rá. – Amit csak nem szabad megtenni egy kocsival. sőt teljes autókat. mi állt annak az épületnek a bejárati ajtaján. a M ichigan állambeli Pontiacban tett. => Dwayne egy darabig hallgatott. eszembe jutott. gyökerestől szaggatták ki a sebességváltók karját. – Íme. ahol mindez a gyötrés folyt. Aztán akadozva mesélni kezdett Francine-nek arról a látogatásról. napokon át percenként százszor kinyitották és becsukták a kesztyűtartókat. mennyit bír ki egy ember tönkremenés nélkül. mindössze három hónappal azután. szinte kenés nélkül járatták magas fordulatszámon a motorokat. A Pontiac tudósai fölgyújtották a kárpitokat. – Végigvittek minket mindegyik kutatórészlegen –kezdte. vajon nem azért küldött-e Isten a Földre.

Francine-nek támadt egy ötlete. – Új dolgokat akarok hallani. új emberektől! Már mindent hallottam. Az eszköz. amiket az orvosok szoktak mondani – mondta Dwayne. – Nem akarsz orvoshoz menni? – kérdezte Francine. aki nyugatra. amely így festett működés közben: . mint mások. – Mi van azzal a sok festővel meg íróval meg zeneszerzővel. – Használd ki! – Ki is fogom! – mondta Dwayne. Új emberre van szükségem! – Mint például? – Nem tudom – mondta Dwayne. A Galaxie volánjánál egy kereskedelmi utazó ült. amíg választ nem kapok néhány kérdésre. Fölragyogott az arca. – Igazad van! A Fesztivál talán egészen új színben mutatja majd meg nekem az életet! – mondta. Ez nagy hiba volt. Gumírozott vászonból készült. Talán közülük valakivel kellene elbeszélgetned. olyan keményen dolgoznak. Nem akarsz aludni egy kicsit? – Nem tudok aludni – mondta Dwayne –. amit Midland City valaha mondott és valaha mondani fog.=> – Eltévedtem – mondta Dwayne. => Kilgore Trout. Bólintott. – Fáradt vagy – mondta Francine. és belemarkolt a nő puha karjába. – Nem akarom hallani azokat a dolgokat. Mind egyformák – mondta Dwayne. harmonikás alagút volt. időközben egy Ford Galaxie utasa lett. amellyel kereskedett. rakodás közben körülfogta a teherautók hátulját. – Elmehetnénk egy másik városba. – Arra való – mondta Francine. Francine – mondta. – Minden mással megpróbálkoztam már – mondta Dwayne. egyre csak nyugatra tartott. aki most a városba jön? – kérdezte. – Miért is ne lennél fáradt? Olyan keményen dolgozol! Sajnálom szegény férfiakat. – Valakinek kézen kell fognia és kivezetnie a vadonból. – Valami vadonatúj emberrel szeretnék beszélni. – Mind ugyanilyen. – talán egy Mars-lakóra. – Olyanokkal eddig még sohasem beszéltél. Ők nem úgy gondolkodnak.

A Galaxie most száznegyvenhét kilométeres óránkénti sebességgel haladt. – Nem sokan maradtunk szabadok Amerikában! Andy Lieber hímvesszője két és fél centiméter átmérőjű és tizenkilenc centiméter hosszúságú volt. hogy ilyen vagy . A különféle országos átlagokról szólt. állapítsa meg. átmérője belül hét és fél. Ő gyártói ügynök.és kötéldobokat is árult. Az elmúlt évben havonta átlagosan huszonkétszer élvezett el. és jócskán elhízott. magyarázta. => Trout egyszer írt egy regényt A magáé mennyi? címmel. Ez messze fölülmúlta az országos átlagot. A jövedelme és az életbiztosításai lejárati értéke szintén sokkal magasabb volt az átlagosnál. Egy másik bolygón egy reklámiroda sikeres hírverést szervez a földi mogyoróvaj ottani megfelelőjének. amelyeknek a gyártói nem engedhetik meg maguknak. mint az őrült. Harminckét éves volt. hogy saját ügynököket tartsanak. mint az országban oly sokan. Úgy hajtott. – Én még szabad ember vagyok – mondta. A Galaxie vezetője nagy kábel. kívül tizenegy centiméter – és így tovább. Tűzoltókészülékeket is árult. – Magam szabom meg a munkaidőmet. Mindegyik hirdetés figyelemfelhívó eleme valamilyen átlag értéke – a gyermekek átlagos száma. hogy mit árulok. hogy olyan termékeket árul. Ő a maga ura annyiban.Az eszköz arra szolgált. fehér. Szemlátomást boldog ember volt. a férfi nemiszerv átlagos mérete a bolygón – hosz-szúsága öt centiméter. hogy az épületekben dolgozó emberek ki vagy be tudjanak rakodni a teherautókba anélkül. és én választom ki. Nem a termékek árulnak engem –mondta. hogy nyáron a hideg. Andy Lieber volt a neve. A hirdetések fölhívják az olvasót. télen a meleg levegő kiszálljon a szabadba.

olyan tekintetben, amiről éppen szó van, ő fölötte vagy alatta van a nagy többségnek. Ezután a hirdetés a tudtára adja, hogy az átlag alatti és az átlag fölötti emberek egyaránt ilyen és ilyen márkájú mogyoróvajat fogyasztanak. Csak éppen azon a bolygón igazában nem mogyoróvaj van. Hanem Sazzvaj. És így tovább.

Tizenhatodik fejezet És a földi mogyoróvaj-evők, Kilgore Trout könyvében, arra készülnek, hogy leigázzák a bolygó sazzvaj-evőit. Ekkorra a Föld-lakók már nemcsak West Virginiát és Délkelet-Ázsiát pusztították el, hanem minden egyebet is. Készen állnak tehát arra, hogy ismét pionír munkát végezzenek. Elektronikus kémkedéssel tanulmányozzák a sazzvajevőket, és megállapítják, hogy számosabbak, büszkébbek és életrevalóbbak annál, hogysem engednének a pioníroknak. Így hát a földiek beszivárognak a sazzvajat hirdető reklámirodába, és meghamisítják a hirdetések statisztikáit. Mindenről olyan magas átlagértéket közölnek, hogy a bolygón mindenki minden tekintetben alacsonyabbrendűnek érzi magát a nagy többségnél. Aztán megérkeznek a páncélozott földi űrhajók, és fölfedezik a bolygót. A bolygólakók csak szórványos, tessék-lássék ellenállást tanúsítanak, mert annyira átlagon alulinak érzik magukat. Aztán megkezdődik a pionír munka. => Trout megkérdezte a boldog gyártói ügynököt, hogy milyen érzés egy Galaxist vezetni, ez lévén a jármű neve. A sofőr nem hallotta a kérdést, és Trout nem ismételte meg. Ostoba szójáték volt, amellyel Trout egyszerre kérdezte azt, hogy milyen érzés az autót vezetni és azt, hogy milyen érzés egy Tejút-félét kormányozni, amely százezer fényév átmérőjű és tízezer mérföld vastagságú. És kétszázmillió évenként egyszer fordul körbe. És körülbelül százmilliárd csillag van benne. Aztán Trout észrevette a Galaxie egyszerű tűzoltókészülékén a márkanevet:

Trout tudomása szerint ez a szó egy holt nyelven azt jelentette, magasabbra. Valamint egy híres költeményben ezt üvöltözte egy kitalált hegymászó, miközben fölfelé haladva eltűnt a hóviharban. Valamint ez

volt a márkaneve azoknak a faforgácsoknak, amelyeket csomagoláskor a törékeny tárgyak védelmére használtak. – Miért adja valaki az Excelsior nevet egy tűzoltókészüléknek? – kérdezte Trout. A sofőr vállat vont. – Biztosan tetszett a hangzása. => Trout kinézett a tájra, amely összemosójdott a szeme előtt a száguldásban. Meglátott egy táblát, így festett:

Így hát most már igazán közel került Dwayne Hooverhez. És, mintha a világegyetem Teremtője vagy valamely más természetfölötti hatalom föl akarta volna készíteni erre a találkozásra, Trout hirtelen kedvet érzett, hogy átlapozza saját könyvét, mely a Nem titok többé címet viselte. Ez volt az a könyv, amely nemsokára tébolyult gyilkossá teszi Dwayne-t. A könyv alapgondolata az volt. hogy az élet a világegyetem Teremtőjének kísérlete. A Teremtő egy új fajta lényt akar kipróbálni, mielőtt elhelyezi a világegyetemben. Ez a lény képes az önálló elhatározásra. Minden más lény csak teljesen programozott robot. A könyv voltaképpen a világegyetem Teremtőjének levele a kísérleti lényhez. A Teremtő gratulál teremtményének, és elnézését kéri mindazokért a kellemetlenségekért, amelyeket el kellett viselnie. Meghívja a tiszteletére tartandó díszvacsorára a New York-i Waldorf Astoria Szálló Empire-termébe, ahol egy Sammy Davis, Jr. nevű fekete robot fog énekelni és táncolni. => És a díszvacsora után a kísérleti lényt nem semmisítik meg, hanem átszállítják egy szűz bolygóra. Elaltatják, és a tenyeréről élő sejteket metszenek le. A műtét egy cseppet sem fáj.

Nagyot kiált. Amikor négykézláb kievickél a sziklákra. te ostoba gép! => Íme. amikor levegőért kapkodva fölbukik. hogy kurjant valami meghökkentőt. és jót nevet rajta. fölhorzsolja a lábszárát. miért teszi az Ember azt. hogy „Sajt"? És az Ember csúfondárosan azt feleli: – Mert ahhoz volt kedvem.Aztán a sejteket belekeverik a szűz bolygó egyik sűrű tengerébe. így fest Kilgore Trout könyvének végén az Ember sírköve a szűz bolygón: . amit tesz. hogy Ádám utána álmosnak és ragacsosnak érezze magát. Akármilyen alakot öltenek. Csak egy angyal keresi föl időnként. Egy napon úszás után például ezt kurjantja: – Sajt! Egy másik alkalommal ezt: – Szíve szerint nem vezetne inkább Buickot? => A szűz bolygón rajta kívül nincs más nagyméretű lény. => A medve megpróbálja kideríteni. Éva úgy intézi. de Éva túl sűrű ahhoz. Például azt kérdezi: – Miért kurjantottad azt. nevetgél még egy kicsit. ezért ilyenkor az Ember beleveti magát egy hegyről lezúduló patak jeges vizébe. amikor beleveti magát a jéghideg vízbe. az Ember. a sejtekből egyre bonyolultabb létformák fejlődnek ki. Zihál. mert a Teremtőnek semmi hatalma nincs fölötte. Ő is robot. fahéjszínü hím medve alakját szokta ölteni. hogy mikor mit tesz. Trout nem adott rendes nevet a kísérleti teremtménynek. Néha belegázol Évájába. Csak úgy hívta. Az angyal a világegyetem Teremtőjének küldönce és nyomozója. => Az Ember gyakran kószál a tengerparton. hogy frissítő legyen az úszás. Néha úszik egyet benne. Ahogy telnek-múlnak az eónok. Magának az Embernek kell elhatároznia. aztán eszébe jut. sőt Kilgore Trout szerint a Teremtő is. mindnek szabad akarata van. és miért. A Teremtő sohasem tudja. Négymázsás. nagyot kiált akkor is. a tenger pedig Éva. mit fog kurjantani. A szűz bolygón az Ember Ádám.

.

amely most népszálló volt Midland City legveszélyesebb negyedében. Két szívdobbanásnyi volt egy szótag. Nyuszi egykor nagyon népszerű volt. És a Midland City csapjaiból folyó víz napról napra mérgezőbb lett. sok. és mondogassa magában azt a dallamos. ugyanolyan beteges színű. azt is nyersen rágcsálta el. Transzcendentális meditáció révén ki tudott lépni a koktélbárból. Nyuszit nemsokára súlyosan megsebesíti Dwayne Hoover. Egyszerű volt elkészíteni. A halak azóta kihaltak. A légzése szinte megszűnt. A katonaiskolában például a diákközösség egyhangúan választotta meg utolsó éves korában az elérhető legmagasabb rangra: „kadétezredes" lett. Nemsokára közös mentőautóban fog utazni Kilgore Trouttal. és ezt tette. Egyetlen szó lebegett a mélyben. egy csokor virág és harmincöt dollár fejében megtanította Nyuszit arra. Valahogy kiszökhetett az elme elfoglaltabb részeiből. aki annak idején egyszer megszakította világ körül előadóútját Midland Cityben. nagyon sok titkot rejtegetett. Nyuszi nemcsak élettelen húst nem vett magához. hogy hunyja le a szemét. hogy „ Ajííím. => Nyuszi sápadt volt. hogy igazában nem is ült ott. csak zöldséget és gyümölcsöt. Nyuszi most leült a szállodában az ágya szélére. A transzcendentális meditáció módszerét Maharisi Mahes jógitól sajátította el. Zongoristaként dolgozott az új Holiday Inn koktélbárjában. egy szem gyümölcs. Nyuszi szegény volt. mint a vak halak. Nyuszi is kerülte a napfényt. aj-ííím". hogy aztán bumm! kipukkadjanak a déli napsütésben. Nyuszi lehunyta a szemét. => Miközben Nyuszi a Holiday Inn bárjában ült a zongoránál. amelyek egykor a Szent Csodabarlang mélyén éltek. Nyuszi szívverése lelassult. évekkel ezelőtt kisodródtak a barlangból az Ohio folyóba. aj-íiím. hanem élőt sem – nem voltak barátai. egykor divatos Fairchild Hotelben. aj-ííím –mondta magának. A mélységben ritkán járt látogató. Dwayne Hoover homoszexuális fia munkába készülődött.Tizenhetedik fejezet Nyuszi. értelmetlen szót. magában. háziállatai. Maharisi Mahes jógi egy új zsebkendő. A szobájában készítette el az ételt. – Aj-ííím. szeretői. az egész bolygóról is. égnek fordított hassal. . sőt ami azt illeti. mert nem evett mást. Nyuszi nagyon keveset evett. Egy fürdőszoba nélküli szobában lakott a kivénhedt. Az egyik titok az volt. Már évekkel ezelőtt fölfelé fordították a hasukat. Könnyűbúvárként lemerült elméje mélyébe.

Nem kapcsolódott semmihez. Lustán lebegett. Felállt az ágyról. És íme. . mint valami áttetsző. nagyon régen. amikor megválasztották kadétezredesnek. így szólt: „Kék". Nyuszi fölfrissült. amelyet az anyjától kapott annak idején. kikefélte a haját a katonai keféjével. kendőszerü hal. A szó nyugodalmas volt. így festett: => Tizenöt perc múlva a tudata magától felszínre bukkant. így festett Nyuszi elméjében: Aztán arra lebegett egy másik szép kendő.

mintha kulcsra zárná a száját. Nyuszi anyja Drano nevű lefolyótisztítót evett. Autokratikus. És mind a kettő öngyilkos lett. => Figyeljetek: Nyuszi anyja meg az én anyám különböző fajtájú emberi lények voltak. hogy napról napra boldogtalanabb. háborúkról. – Ezeken a dolgokon úgysem változtat senki. mi olyan förtelmes az apjában. Valahányszor Nyuszi hazament vakációzni. – Ezeket a titkokat magammal viszem a sírba! Nyuszi anyjának legnagyobb titkára persze Nyuszi csak akkor jött rá. elpanaszolta. egy emberölésnek és teljesen lélektelen engedelmességnek szentelt intézménybe. Csak úgy kitalálta. ami közel sem volt olyan szörnyű. észrevétlenül kikémlelni innen-onnan. A diktátornak mindig engedelmeskedni kellett. bokszolni. => És Nyuszi anyjának meg az én anyámnak volt egy igazán fura közös tünete: egyikük sem viselte el. ahol nyolc évi szüntelen sportolás. hogy ilyenekről halljál – mondogatta Nyuszinak még tizenhat éves korában is. bozótban kúszni. Mindig belekezdett. az eljövendő rosszabb napokról. Arra célozga-tott. Napközben rendszerint . és mind a kettőből zavarosan ömlött a szó szeretetről. – Túl fiatal vagy te még ahhoz. az eljövendő jobb napokról. miért: azt mondta Dwayne-nek. az élén diktátorral. amikor elküldték a katonaiskolába. gonoszságról. szuronnyal bánni. puskával és pisztollyal lőni. A buzerálás abból állt. Az én anyám altatót evett. békéről. mindig újabb kitüntetésekkel büszkélkedhetett. Nyuszi elbüszkélkedett a kitüntetéseivel. amikor az anyja lefolyótisztítót evett: Celia Hoover teljesen hibbant volt. – Ilyenkor úgy tett.=> Nyuszi csak tízéves volt. A fasizmus meglehetősen népszerű politikai filozófia volt. központosított kormányzatot kívánt. hogy Dwayne valóságos szörnyeteg. akármit parancsolt akárkinek. amely szentnek tekintette azt a nemzetet és fajt. => Figyeljetek: Nyuszi elment a katonaiskolába. ha fényképezik. mert a férfiak gyakran művelnek kegyetlen és csúf dolgokat. Akárcsak az én anyám. buzerálás és fasizmus volt az osztályrésze. Ez nem volt igaz. Elmondom. Megtanult vívni. de mind a kettő egzotikus módon volt szép. lovagolni. amikor az apja hallótávolságon kívül volt. vagy más dugta az övébe. hogy bárcsak lenne inkább nő. hogy az ember bedugta a hímvesszőjét a másik segglukába vagy szájába. az anyja pedig. amelyhez a filozófus történetesen tartozott. még te sem. birkózni és úszni. hogy elmondja Nyuszinak. kétségbeesésről. mint férfi. de mindig elhallgatott.

mert az operaház átalakult filmszínházzá. Nem sokan értették a szövegét. s ablaka keretében csak az egykori Keedsler Operaház kopár téglafala látszott. A fegyveres erők tudták róla. amíg föl nem épült a Mildred Barry Művészeti Központ. Rendszerint késő estig palástolni tudták az őrjöngésüket. hogy bizonyosan szerelmes lesz más harcos férfiakba.semmi gond nem volt velük. De ha valaki akár napközben is fényképezőgépet szegezett valamelyikükre. így festett: Korábban az operaház a Midland City-i Szimfonikus Zenekarnak. ahol az elmúlt két évben ötvenhat gyilkosság történt. Kinézett egyetlen ablakán a sikátorba. márpedig Nyuszi jó volt. 1927-ben otthontalanok lettek. A zongora egy zenélő szerkezet volt. Riasztó és szánalmas látvány volt. és a karját védekezőén a feje fölé tartotta. ha másra nem is. egy amatőr zenésztársulatnak adott otthont. de a zongora kezelésére megtanította. => Így hát Nyuszi most fölkészült szakmai tevékenységére. => Nyuszit az anyja. kötött garbója fölé fekete bársony szmokingot húzott. Az egykori operaház homlokzati falán emléktábla állt. . A jobb szobák ablakából a Fairchild Parkra nyílt kilátás. Nyuszi szobája az első emeleten volt. és a fegyveres erők nem akarták megtűrni az ilyen szerelmeket. hiába kapta a sok kitüntetést. A jó zongorakezelő szinte bárhol a világon kaphatott bár-zenészi munkát. amely egyre északabbra húzódott. Fekete. hogy homoszexuális. A zenekar otthontalan is maradt egészen addig. Bannister néven. az illető anya térdre vetette magát. mintha agyon akarnák bunkózni. A Bannister sok éven át a város legjelentősebb filmszínháza volt. A katonai kiképzésével nem ment semmire. amíg el nem nyelte a rosszhírű városnegyed.

hogy jókora utcatáblákat helyeznek el. napnyugtakor. mint a levegőnél valamivel nehezebb gázzal töltött léggömbök. sportmérkőzéseken. a régi Fairchild Hotel tövében. ahová azok mentek. Az épületet az Empire Bútorkereskedelmi Vállalat vette át. vagy télen halálra nem fagynak. vagyonuk. noha a falifülkékből még mindig lenéztek Shakespeare meg Mozart meg mások mellszobrai. családjuk. míg végül megpihentek a nyomornegyedben. motyoghattak egymásnak. a lékben. hogy a nyomornegyed. amelyet csak úgy emlegettek. lefekvéskor: – Menni fog – mondta. amelyek így festenek: Nyuszi most rámosolygott magára a tükörben. – Menni fog. minden óra elején. mint a kis léggömböket. Az ilyen emberektől más negyedekben viszolyogtak. => Kilgore Trout írt egyszer egy novellát egy városról. étkezéskor. Elmormogta az iskola jelmondatát. és a rendörök mindig arrébb taszigálták őket. Összeszedte magát egy pillanatra. Odabenn a színpad is állt még. hogy hol vannak és mi fog velük történni. hogy a nyomornegyed. ahol a lezüllött embereknek úgy akarják a tudomásukra hozni. A dolog lényege az volt. akiknek nem volt barátjuk. Berúghattak. Rendszerint olyan könnyű volt őket taszigálni. hasznuk vagy ambíciójuk. amelyet annak idején naponta százszor is el kellett harsognia – hajnalban. Ők meg ide-oda sodródtak. . A vállalat gazdái bűnözők voltak. humortalan. Koldulhattak. Ott naphosszat szunyókálhattak. hogy ott maradjanak. Minden valamirevaló amerikai városnak volt egy része. ne alkalmatlankodjanak másutt senkinek – amíg heccből meg nem öli őket valaki.így hát most már nem volt színház. Ez volt az a hely. de most ebédlőgarnitúrákkal volt tele. akivé a katonaiskolában nevelték. szívtelen katona lett. ismét az az elviselhetetlenül ostoba. => Nyuszi városnegyedét csak úgy emlegették. szuronygyakorlatokon.

Félhomály és csönd volt odabenn. pedig a levegő meg sem rezdült. amelyen ez állt : A Szent Csodabarlang tehát a múlt része lett. Trout ezt a választ adja: – Főtitkár úr. nem retteg-e a jövőtől. Dr. az Egyesült Nemzetek főtitkára. Trout fölnézett a könyvéből. karmazsinvörös bársonyfüggönyök. Mindegyik asztalon gyertya állt szélvédő üvegben. már Midland City közelében járt a gyorsforgalmi úton.Tizennyolcadik fejezet A Galaxie. Mindegyik asztalon állt egy tál pörkölt mogyoró is. a Barrytron-ból. akinek a személye nem illik a koktélbár légkörébe. nagyon öreg lesz. a Western Electricböl meg a többiből a városba tartó csúcsforgalomba. Ez állt rajta: . meg egy tábla. amely lehetővé tette. hogy a személyzet megtagadja a kiszolgálást bárkitől. Egy zebrabőr huzatú kanapén ült az új Holiday Inn koktélbárjában. => Amikor Trout már öreg. én a múlt láttán szoktam halálra rémülni! => Dwayne Hoover csak hat kilométernyire volt onnét. Thor Lembrig megkérdezi tőle. meglátott egy nagy táblát. Alig ván-szorgott. amelyen Kilgore Trout utazott. A gyorsforgalmi út reflektorfényeit és lármáját kirekesztették a vastag. Beleragadt a környező gyárakból.

hogy őt is szájba és segglukba basz-szák. bár különösebben nem törődött vele. egyszóval hiányoztak a bolygó nemi életének tudomása szerint normális eseményei. fehér zenéjét. Az apja sem pillantott feléje. Lassan csilingeltek a hangok. Sejtette. hogy megbassza a teheneket a börtön tejgazdaságában. Nyuszi tovább játszotta szomorkás. megállt. Dwayne majd őt is megpróbálja összeverni. Most már lemenőben volt a nap. Már sok éve nem köszöntek egymásnak. az ideiglenesen szabadlábra helyezett fekete. hogy maszturbáljon. hébe-hóba váratlan csend szakította meg őket. A halálra fa-gyásról csak azért tudott. => Figyeljetek: Francine Pefko a szomszéd autószalonban volt. hiszen szinte alig volt a szabadban. amikor gyérült a forgalom. Francine gépelt és kartotékozott. Fogalma sem volt arról. Még sohasem látott halálra fagyást. húsból készült Írógép. és Wayne a maga módján reagálni igyekezett. mint gépezet. ilyen sírkő lett volna Wayne Hooblernek való. Hiányzott. Dwayne nemsokára össze fogja verni. Wayne-nek hiányzott az a zörgős hang. Hiányoztak a tejes és kávés kancsók. Íme. hogy az éjjel esetleg halálra fagy. hogy hasznos gépezet lehessen.=> Hoover Nyuszi kezelte a zongorát. sohasem fenyegette halálra fagyás. Igyekezett behozni mindazt a munkát. A használt autókat mind jól lezárták éjszakára. mert a cellájában levő kis rádió zörgős hangján időnként beszámolt róla. nehézkesen csilingelt még néhányat. – Pörögjetek szépen! => Valamiféle kontaktust alakított ki a gyorsforgalmi úttal is. Fölöttük a drótra fűzött alumíniumforgókat időnként megforgatta a bágyadt szellő. figyelemmel kísérte változó hangulatát. aztán kelletlenül. – Jól van! – szólt oda nekik. hogy szájba és segglukba basszon más férfiakat. amit délután elmulasztott. hogy itt-ott halálra fagytak az emberek. Wayne Hooblernek viszont semmi gépies teendője nem volt. Nyuszi anyja egyebek között csilingelő zenélődobozokat is gyűjtött. Csilingelt. amikor az apja belépett. Hiányzott az acélajtók döndülése. mitévő legyen. – Lemegy a nap – mondta Wayne Hoobler. Rajta kívül nem volt más a környéken. de Wayne már zseniálisan megtanult kitérni az ütések elől. egy fáradt zenélődobozra. aki még mindig a használt autók között bujkált. – Mindenki otthon van – mondta később. Francine pillanatnyilag nem volt más. a kenyér. csak Wayne Hoobler. – Mindenki megy hazafelé – mondta a csúcsforgalom idején. Nem nézett föl. kartotékozó gép. a gulyás. amikor meghal: . Ö arra sóvárgott. Nyuszi szomorkás zenéje kissé emlékeztetett egy zenélődobozra.

gondolta. És így tovább. így festett: => Wayne nemigen tudott olvasni.=> A börtön tejgazdasága nemcsak a börtönt és a megyei kórházat látta el tejjel. . – Hó-hi-jí – mondta. A shepherdstowni Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet büszke volt a fogászati ellátására. vajjal. legalább fitogtatja a fogsorát. tejszínnel. nem mintha örült volna. hanem mert nem lévén tennivalója. A külvilágban is értékesítette a termékeit. de nem sokra jutott. Gyönyörű fogai voltak. sajttal és fagylalttal. – Va-hiájó – mondta. A védjegye nem tett említést börtönről. Wayne megpróbálta kisilabizálni a titokzatos szót. => Wayne Hoobler most elmosolyodott. A Hawaii szó például többször is feltűnt ismerősebb szavak és jelek kíséretében az autószalon ablakain és egyes használt autók szélvédőjén.

ott vettem egy napszemüveget. amelyet a pincérnő kiáltott oda a mixernek a koktélbárban. Az az ital nekem készült. => Inkognitóban érkeztem a Művészeti Fesztiválra. aki kedve szerint akármit tehetett vele. a shepherdstowni fogászati ellátás olyan híres volt. ahogy azt kiáltja: – Gilbey és kinin! – Fogalma sem volt róla. ha fölismernek. A sötétségben most fölraktam. rögtön azt tudakolták: „No valld be szépen. hidakkal és hasonlókkal.Ami azt illeti. aki felelős volt Wayne minden eddigi nyomorúságáért. amikor megitta a tisztitószereket vagy megette a cipőkrémet és így tovább. ha a rendőrök elkaptak egy szegény embert. mi lehet az – vagy mi lehet a Manhattan vagy a White Lady vagy a kökényes gin-fizz. Dwayne Hoover és Kilgore Trout összecsapását. így festett: . Azért voltam ott. Ami azt illeti. Wayne hallotta. márpedig a jó külső alapja a szép fogsor. aki megölhette vagy milliomossá tehette vagy visszaküldhette a börtönbe. akinek ápolt fogsora volt költséges tömésekkel. –Kérek egy Johnny Walker Rob Royt – kiáltotta a nő –. hogy sok szabadult rab a külseje miatt nem tud munkát keresni és munkát kapni. hogy cikkek jelentek meg róla az orvosi lapokban meg a Readers' Digestben. Nem is szerette. Az az ital annak a személynek készült. fickó – hány évet ültél Shepherdstownban?!" => Wayne Hooblerhez kihallatszott egyik-másik rendelés. hogy végignézzem két általam teremtett emberi lény. Nem szerettem volna. hogy még a szomszéd államokban is. egy mazagrant meg egy Bloody Maryt angoszturával! Wayne mindeddig csak akkor került ismeretségbe az alkohollal. => – Kérek egy Black and White-ot vízzel! – hallatszott ki a pincérnő hangja. A jó fogászati ellátás arra az elméletre épült. Az előző éjszakát az Ohio állambeli Ashtabula közelében levő Holiday Innben töltöttem. Az a bizonyos ital nem akárkinek készült. a haldokló bolygó legnépszerűbb folyóiratában. a fogászati ellátás olyan híres volt. és erre már Wayne-nek hegyeznie kellett volna a fülét. A pincérnő meggyújtotta a szélvédő üvegben levő gyertyát az asztalomon. Az ujjammal elcsippentettem a lángot.

Az üveg ezüstözve volt, tükröt mutatott mindenkinek, aki felém nézett. Aki tudni akarta, milyen a szemem, az a saját kettős tükörképével találta szemben magát. Ahol a bárban ülő többi embernek szeme volt, nekem egy másik világegyetembe nyíló két lukam volt. Lékek. => Az asztalomon a Pali Mail cigarettám mellett egy doboz gyufa hevert. A gyufásdobozon üzenet állt. Másfél óra múlva olvastam el, miközben Dwayne éppen agyba-főbe verte Francine Pefkót. így szólt: „Akar szabad idejében könnyűszerrel heti száz dollárt keresni? Mutassa be barátainak a könnyű, kényelmes Mason cipőket! MINDENKI Mason cipőt keres, mert valóságos gyógyír a lábnak. INGYEN útmutatót küldünk, hogy saját otthonából irányíthassa az üzletet. Még azt is megmondjuk, hogyan kaphat INGYEN CIPŐT, ha jövedelmező megrendeléseket szerez!" És így tovább. => – Nagyon pocsék ez a könyv, amit írsz – mondtam magamnak a lékeim mögött. – Tudom – mondtam. – Attól félsz, te is öngyilkos leszel, mint az anyád –mondtam. – Tudom – mondtam. => Ott, a koktélbárban, ahogy kikandikáltam a lékeimen át egy magam kitalálta világba, a szám némán formálta a szót: szkizofrénia. A szó hangzása és megjelenése már hosszú évek óta lenyűgözött. Ügy hangzott, úgy festett, mintha egy emberi lény viharzó szappanpelyhek közé tüsszentene. Nem tudtam és nem tudom bizonyosan, hogy ebben a betegségben szenvedek-e. Csak annyit tudtam és tudok, hogy förtelmes kellemetlenségeket zúdítottam magamra azzal, hogy nem korlátoztam figyelmemet az élet rövid távon fontos részleteire, és nem voltam hajlandó azt hinni, amit a szomszédaim. => Most már jobban vagyok. Becsületszavamra: jobban vagyok. => Hanem egy darabig igencsak rosszul voltam. Ott ültem a magam kitalálta koktélbárban, és a lékeimen át bámultam a magam kitalálta fehér pincérnőt. A Bonnié MacMahon nevet adtam neki. Dwayne Hoovernek kihozattam vele a szokásos italát, egy House of Lords martinit citromhéjjal. Bonnié régóta ismerte Dwayne-t. Bonnié férje börtönőr volt a Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegében. Bonnie-nak azért kellett pincérkednie, mert a férje minden pénzüket beleölte egy veszteséges shepherdstowni autómosóba.

Annak idején Dwayne megpróbálta lebeszélni róla. Elmondom, honnét ismerte Dwayne Bonnie-t és a férjét, Ralphot: az elmúlt tizenhat év alatt kilenc Pontiacot vettek tőle. – Pontiacos család vagyunk – mondogatták. Bonnié most egy tréfás megjegyzés kíséretében tette eléje a martinit. Bonnié mindenki elé ugyanennek a tréfás megjegyzésnek a kíséretében tette a martinit. – Bajnokok reggelije!-mondta. => A „Bajnokok reggelije" kifejezés a General Mills, Inc. bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. Azzal, hogy címül adtam e könyvnek, és többször megemlítem, nem a General Mills részvételére vagy támogatására akarok célozni, és kitűnő termékeik hitelét sem akarom rontani. => Dwayne azt remélte, hogy a Művészeti Fesztivál egyikmásik neves vendége, akik mind az Innben szálltak meg, bemegy a koktélbárba. Dwayne beszélni szeretett volna velük, kideríteni, tudnak-e olyan igazságokat az életről, amilyeneket még nem hallott. Elmondom, milyen segítséget remélt az új igazságoktól: hogy nevetni tudjon a gondjain, hogy élni tudjon, hogy el tudja kerülni a megyei kórház északi szárnyát, ahol az elmeosztály volt. Amíg a művészek föltűnését várta, a memóriájában tárolt egyetlen igazán mélyértelmű és titokzatos művészi alkotással vigasztalta magát. Egy vers volt, amelyet még másodikos korában kellett megtanulnia a Cukor-patak Középiskolában, az akkori előkelő fehér középiskolában. A Cukor-patak Középiskola most niggeriskola volt. A vers így szólt: A Nagy Kéz ír; s írván, halad tovább. Nem törölheti egyetlen Sorát Sem Jámborság, sem Ész; a könnyeid Sem moshatják el egyetlen Szavát. Ez aztán vers a javából! => Dwayne mohón várta az élet értelméről szóló új gondolatokat, és ezért fogékony lett a hipnózisra, így hát amikor belebámult a martinijába, révületbe esett a felszínen táncoló miriádnyi hunyorgató szem láttán. A szemek citrom-olaj-cseppek voltak. Dwayne nem vette észre, hogy bejött a Művészeti Fesztivál két neves vendége, és Nyuszi zongorája mellett föltelepedett a támlátlan székekre. Fehér emberek voltak: Beatrice Keedsler, a rémregényírónő és Rabo Karabekian, a minimalista festő.

Nyuszi rövid Steinway zongoráját töksárga dekoritle-mez borította, és támlátlan székek álltak körülötte. Az emberek a zongoráról ehettek-ihattak. Az előző hálaadó ünnep napján egy tizenegy tagú család tálaltatta a vacsorát a zongorára. Nyuszi csak zongorázott. => – Csakis ez lehet a világmindenség seggluka – mondta Rabo Karabekian, a minimalista festő. Beatrice Keedsler, a rémregényírónő Midland Cityben nőtt fel. – Halálra rémültem a gondolattól, hogy annyi év után hazajövök – mondta Karabekiannak. – Az amerikaiak mindig félnek hazamenni – mondta Karabekian –, és szabadjon megjegyeznem, jó okuk van rá. – Régebben jó okuk volt rá – mondta Beatrice –, de most már nincs. A múltat ártalmatlanná tettük. Most már azt mondanám minden kóborló amerikainak: „Hát persze, hogy visszamehetsz az otthonodba, ahányszor csak akarsz. Az is ugyanolyan motel, mint a többi." => Az új Holiday Inntől egy kilométernyire, a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain megbénult a forgalom, mert a 10A kijáratnál halálos baleset történt. A vezetők és utasaik kiszálltak, hogy kinyújtóztassák a lábukat, és ha lehet, kiderítsék, mi történt ott elöl. Kilgore Trout is a kiszállók között volt. A többiektől megtudta, hogy az új Holiday Inn gyalog sincs már mesz-sze. így hát kiemelte csomagjait a Galaxie első üléséről, köszönetet mondott a sofőrnek, akinek időközben elfelejtette a nevét, és bandukolni kezdett. Gondolataiban pedig elkezdte összeállítani azt a hitrendszert, amely illik majd szerény Midland City-i küldetéséhez, melynek célja, hogy ezeknek a vidékieknek, akik mindenáron az egekig akarják magasztalni az alkotókészséget, mutasson egy úgynevezett alkotót, aki egyre csak kudarcot vall. Megállt egy pillanatra, szemügyre vette magát az egyik veszteglő kamion visszapillantó tükrében, visszapillantó lékében. A vontató nem is egy, hanem két pótkocsit húzott. A szerelvény gazdái jónak látták minden emberi lénnyel, aki mellett elhalad, harsányan közölni ezt az üzenetet:

Trout remélte, hogy megdöbbentő arcmás néz rá vissza a lékből. Nem csalódott. Miután a Plútó-banda elagyabu-gyálta, nem mosakodott meg,

Lancernak igen kicsiny agya volt. Két megfelelő hely volt: az egyik a járda széle a hevenkét lépcsőfokkal lejjebb levő kapu előtt. és még több a bal orrlyuka alatt. a másik a serpenyő. Hihetetlen véletlen folytán a kutyaszar éppen az én egyik lányismerősöm szerencsétlen agarából származott. hat lépcsősorral az utca szintje fölött. és Lancer nevű szegény agarát egy négyszer nyolc méteres. egyszobás lakásban tartotta. Lancer egész életének célja és értelme az volt. amelyet gazdája a Westinghouse hűtőszekrény előtt tartott. a zúgó forgalom mellett. Most holtan feküdt a Cukor-patak medréül szolgáló betonárokban. A rablás után a Queensboro híd alatt kutyaszarba rogyott. hogy a megfelelő időben és helyen ürítse ki székletét. ahogy holtan feküdt a Cukor-patakban. amelyre sok emberi lény oly lázasan kereste a választ: Mi akadályozza a forgalmat a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain Midland City előtt? Kilgore Trout szeméről lehullt a hályog. Az utasa nem használta a biztonsági övet. A vezető is meghalt. Keményen nekiment egy ádáz 1971-es Chevrolet Caprice sportkocsi. A tej és a vér majd bekerül a Szent Csodabarlang mélyében készülő bűzös pingponglabdák alkotóelemei közé. => Trout baktatott tovább. A Chevrolet utasából még folyt a vér. . Zarándoklatának jutalma új bölcsesség lett. A tejesautóból a tej folyt.most tehát alvadt vér volt az egyik fülcimpáján. amit Wayne Hoobler is gyanított: hogy itt valami szörnyű tévedés történt. Meglátta a magyarázatot : egy A Préri Királynője tejszállító tartálykocsi feküdt az oldalán. jövevényként az idegen földön. ha nem mozdul ki cohoes-i alagsorából. A Chevrolet átugrott a középső elválasztó sávon. A zakója vállán kutyaszar. de azért időnként gyanítania kellett azt. Őt a kormányoszlop nyársalta fel. mely sohasem lett volna osztályrésze. Kilgore Trout választ kapott a kérdésre. => Az agaras lány egy amerikai történelemről szóló zenés komédia segédvilágosítója volt. Egyenesen átröpült a szilánkmentes szélvédőn. az állta el az utat.

de az a fél másodperc egy trillió éve tart. A szimbólumok nagyon szépek tudnak lenni. amely így festett: Mi volt az Ádám és Éva megette alma? Az volt a világegyetem Teremtője. Nem engedtem.Tizenkilencedik fejezet Ott. => Figyeljetek: A pincérnő újabb italt hozott. Aztán fölrobbantottam. Mindig is itt volt. – A nagy műsor idebenn van a fejemben – mondtam. Összezsugorítottam a világmindenséget pontosan egy fényév átmérőjű golyóvá. akármit! Milyen idős a világegyetem? Félmásodperces. Ki teremtette? Senki sem teremtette. Újra meg akarta gyújtani a szélvédett gyertyámat. – Tudok jósolni – mondtam. amely kiegyenesedett arra az időre. – Aha – mondta ő. Ismét szétszórtam. Kérdezzetek valamit. amíg odakínálta Évának az almát. – Jósoljak magának? . a koktélbár sötétjében én egyenrangú voltam a világegyetem Teremtőjével. napszemüvegben? – kérdezte. Már amikor. – Lát egyáltalán valamit a sötétben. valahogy így: Ez az a kígyó. És így tovább. Mi az idő? Az idő egy farkába harapó kígyó.

de szinte teljes egészében a negyedik dimenzióban. Nevet adtam neki: Harold Newcomb Wilbur. a Katonai Érdeméremmel. amelyet a robotok azért rendeztek. Visszament a bárpulthoz. Harold Newcomb Wilbur azért kapta a kitüntetéseit. amely ne játszott volna szerepet benne. de közben rajtam tartotta a szemét. – Sok a dolgom. azt hiszem. Nem féltem attól. – Ne tedd le! A rendőrök behoztak a városi börtönbe. a Kiváló Szolgálatért éremmel és a két tölgyfalombbal díszített Bíbor Szívvel. Ő is sárga robotokkal harcolt. – Miért vittek be? . Egy telefont engedélyeztek. hogy szinte alig akadt robot. pedig most már abba akartam hagyatni vele. Az ő hímvesszője ezerháromszáz kilométer hosszú és háromszáznegyven kilométer átmérőjű volt. – Koktélbár – mondta Harold Newcomb Wilbur. Ő a vietnami háborúban kapta a kitüntetéseit.. Rizzsel üzemeltek. mert nagyon megtermettek voltak. És Harold Newcomb Wilbur tovább bámult rám. a Bronz Csillaggal. A mixer többször aggodalmasan felém pillantott. A háború olyan extravagáns volt.? – Igen. hát téged hívtalak föl. akik rizzsel üzemeltek. rólam. hogy Dwayne Hoover szabad akarattal reagálhasson egy ilyen világégésre. csak a szememet takaró lékeket. Midland City első legtöbb kitüntetéssel rendelkező veteránját tettem oda. és elbeszélgetett a mixerrel. Gyorsan ki kellett találnom.. Így hát megszólaltattam a bárpult mögötti telefont. Minden kitüntetését a fiókjába tettem a zsebkendői alá. – Hal. akik sárga robotok voltak. Kitüntettem az Ezüst Csillaggal. Inkább mintha elöregedett gumiszalagokon. Nem látott mást. Ezzel ő lett a második legtöbb kitüntetéssel rendelkező veterán Midland Cityben. – Mért pont engem? – Már csak te vagy az egyetlen barátom. A sok kitüntetést mind a második világháborúban érdemelte ki. Elmondom. mert japánokat ölt. Le kellett győzni a tehetetlenségüket. mintha dróton rángatnám őket. – Ned Lingamon vagyok. ki van a vonal túlsó végén. Harold Newcomb Wilbur fölvette. Elvégre én teremtettem. hogy távozásra szólít föl. mi volt a baj az általam teremtett figurák irányításával: csak nagyjából tudtam kézben tartani őket. Nem olyan volt.– Talán majd később – mondta.

így festett: És most elkövette a legalávalóbb bűnt. Atlantában élő Arthur bátyja tizenegy dollárt fog találni egy taxiban. és bizony nem sokáig élt. hogy maga felelős az apja betegségéért. Át fogja értékelni a gyűlöletét. hogy már-már magát is be akarják dugni a bolondokházába. mit jósoltam volna a pincérnőnek. mert oly sok éven át próbálta a gyűlöletével elpusztítani az apját. Szerezni fog egy másik macskát. Acélbetétes radiálgumit fog venni az autója első kerekeire. mielőtt újra halott lett. amit Harold Newcomb Wilbur. és rá sem fog jönni. amit amerikai katona a hősiességért kaphat. Nem volt hajlandó elhallgatni. És így tovább. Először a tizenhét éves anyját üldözte el a követelőzésével." => Hoover Nyuszinak is jósolhattam volna: „Az apja nagyon beteg lesz.– Azt mondják. Ezt: „Magát be fogják csapni a féregirtók. És így tovább. Magát fogja kárhoztatni azért. de megkapta még a legmagasabb kitüntetést is. A macskáját elüti egy Headley Thomas nevű motorkerékpáros. megöltem a gyerekemet. => Elmondom." . mert egyre csak sírt. Azontúl az anyját fogja gyűlölni. amit egy amerikai elkövethet: megölte tulajdon gyermekét. Azért kellett meghalnia. és maga olyan fura módon fog reagálni rá. Jeleneteket fog rendezni a kórházi váróban. Ez a fehér ember megkapott minden kitüntetést. aztán az apja megölte. A gyermek neve Cynthia Anne volt. azt hajtogatja az orvosoknak és ápolónőknek.

És így tovább. mert gyanúsan viselkedik a Barrytron Kft. márpedig a Barrytron Kft. amely így festett: Lerajzoltam a minden földi jelképét. és nézegettettem vele a bankókat. => És most már eljött az ideje. a regényírónővel. De még valamire magyarázatot kell adnia: mit keres nála az Amerikai Playboy Club Paulo di Capistrano névre kiállított tagsági igazolványa? Egy szemetes edényben találta az új Holiday Inn mögött. Wayne Hooblert.És így tovább. szupertitkos fegyverkutatásokkal is foglalkozik. Amikor ellenőrzik az ujjlenyomatát és megnézik csodálatosan ápolt fogsorát. a Nap kering a Föld körül. kiderül. Először azt hiszik. Alaposan megnézte a piramist és a tetején a sugárzó szemet. => Elmondom. amely így festett: . Lerajzoltam a semmi földi jelképét. akinek mondja magát. mintha elmélyülten képeket rajzolgatnék nedves ujjammal az asztalra. Azt hitte. hogy az. milyen jövő várt Wayne-re körülbelül négy nap múlva – mert én azt akartam. miközben vezérelem őket. hogy a Föld a Nap körül kering. Előállítják és kihallgatják a rendőrök. a börtönviselt feketét pedig továbbra is ott állattam a szemetes edények között az új Holiday Inn hátsó bejáratánál. hogy csak játssza az ostobát és tudatlant. a minimalista festővel és Beatrice Keedslerrel. hátsó kapuja környékén. mert hát bizony úgy látszott. hogy a valóságban agyafúrt kommunista kém. hogy az várjon rá. Nem volt más dolga. bárcsak többet tudna a piramisról és a szemről. amelyeket aznap reggel kapott a börtönkapuban. Nem akartam megriasztani őket a bá-mészkodásommal. Olyan sok megtanulni való várt rá! Wayne még azt sem tudta. ezért úgy tettem. hogy e könyv érdekében újabb dolgokat mondassak és csináltassak Rabo Karabe-kiannal. Arra gondolt.

A kör kerületének és átmérőjének arányát jelölte. Aztán a gyorsan eltűnő nedvességgel lerajzoltam egy jelképet. de azóta kiment a fejéből. amíg ki nem adták titkos életüknek ezt a jelképét: => És a dekorit asztallapon láthatatlan másolatot készítettem Rabo Karabekian Szent Antal megkísértetése című festményéről. sőt szellemét is sikerült érzékeltetnem.Dwayne Hoover és Wayne Hoobler az elsőt ismerte. így festett: Aztán lerajzoltam egy jelképet. Ezt rajzoltam: Az eredeti hat méter széles és kis híján öt méter magas volt. Wayne-nek viszont nem. de a kép formáját. iskolás korában néhány évig ismerte. Úgy képzelték. mint egy asztal vége a börtön ebédlőjében. és miközben Dwayne meg Wayne meg Karabekian meg Beatrice Keedsler meg mi mindannyian tettük a dolgunkat. A másolat csak kicsinyített mása volt az eredetinek. amely keserűen ismerős volt Dwayne-nek. milyen intelligensek vagyunk. nem is volt színes. A függőleges csík narancsszínű fényvisszaverő szalagból készült. amelynek a jelentését Dwayne annak idején. melyet az O'Hare Festékés Lakkgyár állított elő a Pennsylvania állambeli Hellertownban. Ez a jelkép Wayne szemében úgy festett volna. hogy ha más lakott bolygók esetleg idefigyelnek. ebből megtudják. Mert annak idején addig kínoztuk a köröket. Ezt az arányt számszerűen is ki lehet fejezni. nem számítva az épületeket és . a földi tudósok rádióikkal szüntelenül sugározták ezt a számot a távoli űrbe. Ez volt a városban levő legköltségesebb műalkotás. A háttér Hawaii avokádó nevű zöld falfestékkel készült. de a másodikat nem.

hogy pezsgőt gyártanak. én meg ráhagyom: „Milyen igaz!" => Én a legkevésbé sem tiszteltem ennek a festőnek és ennek az írónőnek az alkotó munkásságát. ahogy ott ült a zongorapult mellett Karabekiannal. => Szóval azt mondattam Beatrice Keedslerrel a zongorapultnál ülő Rabo Karabekiannak: – Borzasztóan restellem. tudta. Aztán hirtelen megesett rajtuk a szívem. Ez szórakoztatta. amelyben két élesztőgomba beszélget. akik elhitetik az emberekkel. Ez lett a Mildred Barry Művészeti Központ állandó kiállításának első darabja. hogy az ürülékükkel tönkretették saját környezetüket. amikor megértettem. Barry. Ha össze akarok barátkozni vele. az ostobának érezze magát. Karabekian. hogy olyanokkal van körülvéve. mellékszereplők. Ki volt. Korlátolt eszükkel még csak nem is sejtik. Beatrice Keedsler egy húron pendül a többi régimódi mesemondóval. az értelmetlen képeket festő Karabekian összeesküvést sző a milliomosokkal. megkérdem tőle. amiben a szomszédom hisz. de én még azt sem tudom. közepe és vége. Ő elmondja. hogy van benne tanulság és nagy próbatételek. hogy aki szegény. akik gyűlölik. Abba pusztultak bele. Úgy véltem. egyre jobban dühítettek honfitársaim idióta döntései. arról vitatkoznak. – Nem érdekli az igazság? – kérdezte Beatrice. és miért akarta volna bárki is megkísérteni? – Nem tudom.sírköveket. miben hisz. Az élesztőgombák cukrot ettek és alkoholt ürítettek. de ő megtartotta magának a fölháborodását. aki a trikóján Beethoven arcmását viselte. és semmi kedvem kideríteni – mondta Karabekian. jelentéktelen mozzanatok. Botrányosan sokba került. és egyre értetlenebbül álltam előttük. hogy ártatlan és . és hogy van eleje. Ezt az anyagot egy élesztőgomba nevű aprócska teremtmény állította elő. ki volt az a Szent Antal. és nem számítva Ábrahám Lincoln szobrát a régi niggeriskola előtt. => Beatrice Keedsler is. Miközben eszik a cukrot és ful-doklanak saját ürülékükben. mi lehet az élet célja. ő is alkohollal lágyította éppen az agyát. Fred T. mi az igazság? – felelte Karabekian. fontos mozzanatok. – Tudja. mert olyan kevés munkával olyan sok pénzt szerzett. Én is. Úgy véltem. Az ötvenedik születésnapom felé közeledvén. a Barrytron igazgatótanácsának elnöke a tulajdon zsebéből fizetett ki ötvenezer dollárt a képért. – Valami őrültség. Midland City föl volt háborodva. => Kilgore Trout egyszer írt egy novellát. Mint a koktélbárban mindenki. hogy az életben vannak főszereplők.

Ezért lőtték le egymást olyan gyakran az amerikaiak: ez kényelmes írói fogás volt a novellák és regények befejezésére. Mihelyt megértettem. a koktélbárban a káoszhoz. – Ha ez bűn. akkor talán az irodalmi szakmán kívüli civilek megértenék. – Csak föl akarom vidítani az embereket – mondta Bonnié. Miért bánt úgy sok amerikaival a kormány.. ha martinit hozok ki – mondta Bonnié. mint a világegyetemben bárki más. hogy újra meg újra elsüthessék ugyanazokat a vicceket. Nem akartam kellemetlenkedni. – Nem unja ? – kérdezte Karabekian. hát most hallom először. mitől lett Amerika ilyen veszélyes. melynek lakói teljesen elszakadtak a való élettől.. Azt hiszem.természetes okból viselkednek ilyen förtelmesen és ilyen förtelmes következményekkel. És így tovább. Ha minden író követné a példámat. Jövedelmének messze legnagyobb része a borravalókból . hogy akármi történjék is a koktélbárban. => Alkalmazkodtam ott. Inkább az életről írok. Bonnié rühellte Karabekiant. hogy a környező világban nincsen rend. mint a költött mesealakok. mint a többi. újabb penészgomba-ürüléket hozattam Beatrice Keedslernek és Kara-bekiannak. – Mindig ezt szoktam mondani. tehát Bonnié azt mondta neki: – Bajnokok reggelije. Csak megtesznek minden tőlük telhetőt. amíg csak a Halál Fényes Angyala hamuval nem tömi be a szájukat. mintha papírzsebkendőként eldobható volna az életük ? Mert a kitalált történetekben a szerzők rendszerint így bántak az epizódszereplőkkel. Én vagyok rá az eleven bizonyíték: nem lehetetlen. elhatároztam. Nehéz a káoszhoz alkalmazkodni. aki pontosan ugyanolyan fontos volt. hanem a káosz követelményeihez kell alkalmazkodnunk. Teremtsenek mások rendet a káoszban! Én inkább káoszt teremtek a rendben. De többször nem fogom mondani. Semmi sem marad ki. de mézesmázosan viselkedett vele. Bonnié adott rá. amikor kihozta az előző martinit –jegyezte meg Karabekian. Minden emberfia pontosan ugyanolyan fontos lesz. és Bonnié MacMahonnal. de nem lehetetlen. – Vagy talán ezért alapítanak városokat ilyen Isten háta mögötti helyeken az emberek. Elnézését kérem. – Ezt mondta akkor is. sohase mutassa ki a haragját. Minden tény egyforma súlyt kap. hogy nem a rend. hogy úgy éljenek. Karabekian Beefeater ginnel készült száraz martinit ivott egy kis citromhéjjal. boldogtalan ország. hogy fölhagyok a mesemondással. sikerült.

A monostor olyan hely volt. Szent Atanáz. amit a férje beleölt a veszteséges shepherds-towni autómosóba. ahol a férfiak egyszerűen élhettek és gyakran imádkozhattak a világegyetem Teremtőjéhez anélkül. és leitta magát penészgomba-ürülékkel. szex vagy penészgomba-ürülék háborgatta volna őket. hogy milyen jó lett volna az étel meg a barátok meg a nők meg a gyerekek meg a piac és így tovább. Vissza akarta szerezni mindama pénzt.származott. azért most már ne nevezzenek el róla semmit. hogy szívjon egy kis friss levegőt meg egy Pall Mall cigarettát Verejtéktől lucskos. fehér trikóján nagy jelvényt viselt. akinek a Szentháromságról. Bonnie-nak most már csak két célja volt az életben. Az életrajzírója is egyiptomi volt. a profi golfozókat nézte a televízióban. hogy becsvágy. => Szent Antal egyébként egyiptomi volt. a Midland City-i katolikus középiskolát éppen Szent Atanázról nevezték el. kiment a pusztaságba. hogy acélbetétes ra-diálgumit szerezzen az autója első kerekeire. kijelentette. a testté válásról és a Szentlélek isteni természetéről a Krisztus meggyilkolása után háromszáz évvel alkotott elméleteit még Dwayne Hoover idején is érvényesnek tekintették a katolikusok. egy fekete mosogató. és arra áhítozott. és húsz évig élt magányosan. ő fiatal korában eladta mindenét. de aztán a pápa. Ami azt illeti. márpedig nagy borravalókat az kap. így festett: . => A szálló konyhájából most kilépett egy férfi. Ami Szent Antalt illeti. Először Szent Kristófról nevezték el. A teljes magány sok éve alatt gyakran kísértették látomások arról. A férje közben otthon volt. aki minden katolikus egyház feje volt. hogy Szent Kristóf valószínűleg sohasem létezett. mosolyog. Ő alapította a legelső monostort. aki mosolyog. mosolyog mindenen.

fanyar kedvességgel. hogy a szemetes edények között kóválygó Wayne Hooblert frissen helyezték szabadlábra. amelyet a konyhai dolgozók fúrtak a koktélbár falán. kivéve néhány olcsó és egyszerű. amit csak akart. ahol a konyhai személyzet szokott étkezni. be is volt kapcsolva. a hímvesszője huszonhárom centiméter hosszú és öt centiméter átmérőjű volt. akárki vehetett belőlük. Az asztalon egy tálkában a Művészeti Fesztivál jelvényei álltak. testvér – mondta nyájasan. és Eldon még evés előtt föltűzetett egyet Wayne-nel. és a mosogató léha módon elvett egyet. hogy Wayne ingyen kapjon a többi fekete készítette sült húst. Mindenki cifra ruhát viselt. Televízió is volt ott hátul. – Isten hozott a világban. hogy bizony akkor. és Wayne megnézhette Mária. Pedig nem sokra tartotta a művészetet.Ezek a jelvények tálkákban hevertek mindenfelé a szállóban. skót királynő lefejezését. Eldon Robbinsnak hívták. így hát nem esett nehezére rájönni. burgonyapürét. – Mikor ettél utoljára? Reggel? Wayne szégyenlősen elismerte. nem hosszú életűnek szánt műalkotást. mártást. –Ha megelégeled a tévét – mondta –. így hát Eldon átvezette a konyhán. és leültette a hosszú asztalhoz. Eldon Robbins is megjárta már a Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézetet. és Mária királynő önként hajtotta a bárd alá a fejét. Eldon elintézte. akkor sosem eshet bajod! => Eldon megmutatott Wayne-nek egy kémlelőlyukat. nézheted az állatkertet! . – Ez mindig legyen rajtad – mondta neki nagy komolyan –.

a tenyérnyi pucér combdarabon piros harisnyakötő. Máskülönben oly sok dolog merülne feledésbe! – Kérlelte Bonnie-t. Shepherdstownban a folyosókon és az étkezések alatt tilos volt a beszéd. Bonnie háttal állt Wayne-nek. hogy nyolcszögletű. Nem tudta mire vélni Bonnié MacMahon öltözékét sem. mosolyog. hogy bármit is fölfogjon a koktélbárban látottakból. – Biztosan hasznát veheti majd valahol. csakugyan – mondta Beatrice. mint mindenki. trifokális szemüveget visel. Fehér cowboycsizma volt rajta. – Úgyhogy folyton verekednie kell – mondta. – Ugyan. aki megjárta Shepherdstownt. csillámló fürdőruhaféle. akik hajlandók mindent leírni. hogy beszámoljon Dwayne kutyájáról. Föltételezte. Talán mesélhetne neki néhány új keletű igaz történetet a szülőhelyéről! – Nem tudok – mondta Bonnié. ugyan – mondta Karabekian. mert nem tudott eleget ahhoz. hogy csak mosolyog. hogy baj van odabenn a világítással. – Ami azt illeti. és elmondta Wayne-nek. hogy Wayne jól nézze meg Karabekiant. a fenekén rózsaszín vatta-pamaccsal. híres mesemondó. – Fogadni mernék. annál jobb – mondta Karabekian. Jól tudott szájról olvasni. hogy vannak. aki a zongorapultnál ül. hogy meséljen még igaz történeteket. – Elragadó részlet. – Pompás!-mondta Karabekian. hiába viselkedik egyre sértőbben Karabekian. Beatrice-hezfordult. aki nem tudja csóválni a farkát. ötvenezer dollárt kapott. mosolyog. fölötte pedig szűk. => Karabekian most éppen így szólt Bonnie-hoz: – Ez az előkelő hölgy – Beatrice Keedlser felé intett –. Például fejtörést okoztak neki a gyertyák. Wayne viszont olvasni tudott Ka-rabekian szájáról. De néhány másodperc múlva már el is vette a szemét. Erősködött. – Adjunk hálát Istennek a regényírókért! Adjunk hálát Istennek. Azt sem látta. negyvenkét éves és lóarcú. és valaki már elment kicserélni a biztosítékot. ezért Wayne nem látta. fekete neccharisnya. – Annak az embernek milyen az életregénye? Bonnie arra szorítkozott. – Minél több a részlet.Eldon maga is átnézett a kémlelőlyukon. hogy az a férfi. és fölvillanyozta a gondolat. mert egy sárga szalagot ragasztott egy zöld vászondarabra. Bonnie-t megtévesztette Karabekian lelkes hangja. keret nélküli. Fickóról. Wayne engedelmeskedett. hogy itt minden ember élete kész regény! – Dwayne Hooverre mutatott. ráadásul ennek a vasúti csomópontnak a szülötte. hogy Beatrice Keedslernek csakugyan szüksége van megtörtént .

aztán csak ült egy helyben. fölolvasott nekik a Bibliából. A Bibliát sem értette meg. neki kellett azokkal lennie. és annak idején. Ő volt . akik a kivégzésükre vártak. Hallotta. – Hát. Nemi erőszakért ítélték halálra. amikor még folyton villamosszékbe ültették az embereket. odament. elvette a bögrét. amelyek mellett nemrégen haladt el Kilgore Trout. – Mivé lenne Midland City Shepherdstown nélkül? És mivé lenne Shepherdstown Midland City nélkül? – Hát. így hát a férjem leült a folyosón a cella előtt..esetekre a könyveihez. Kártyázott velük. A férjem azt hitte.. és olvasgatott. ugye nagyjából Shepherdstown is Midland Cityhez tartozik? – Már hogy ne tartozna! – mondta Karabekian.. akinek folyton verekednie kell. Megette az utolsó vacsoráját. Egyszer egy Leroy Joyce nevű fehér férfira kellett vigyáznia. amelyet elmondattam Bonnie-val. A mixer összevissza kapcsolta be őket. A lámpákat és Midland City minden más elektromos berendezését működtető áram egyébként szénből származott. Bizony. de nem törődött vele. mert nem tudja csóválni a farkát. most már minden rendben van. ugyanígy a falakon levő afrikai álarcok. és úgy érezte. kísértetiesen. – mondta –. így hát fölkelt. a férjem börtönőr a shepherdstowni Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézetben. de a történet. meséljen valamit a Művészeti Fesztivál programfüzetének borítóján látható tizenéves lányról. aki nem tudta csóválni a farkát: Fickót a testvérem kutyájáról mintáztam. mint aki azt hiszi. => Rabo Karabekian most arra kérte Bonnie-t. Most már nem kell villamosszékbe ülnie. az pedig West Virginia külszíni fejtéseiből. gyöngyházasan derengett. Ha bekapcsolták a mennyezeti ultraibolya lámpákat. Ami pedig Dwayne Hoover Fickó nevű kutyáját illeti. Ugyanígy a mixer kabátja. Még beszélni is alig tudott. A ruhadarabjai ugyanis fluoreszkáló vegyszerekkel voltak impregnálva. Ő volt Midland Cityben az egyetlen nemzetközi hírű emberi lény. a vegyszerek fölragyogtak. vagy amit akartak. mégpedig egy arkansasi fegyintézet siralomházában. – mondta Bonnié. van ilyen kutya. hogy Leroy tesz-vesz odabenn. Levágta a micsodáját.. az volt a bögrében! => Ez a könyv persze csak kitalálás. hogy kártyázni sem tudott. kávét kér. Aztán Leroy a bádogbögréjével megzörgette a rácsot. => – Leroy Joyce olyan buta volt – folytatta Bonnié –. Bonnie öltözéke halványan. hogy szívderítő. Leroy úgy mosolygott. A lámpák most nem voltak bekapcsolva. rejtélyes meglepetést szerezzen a vendégeknek. aki még életében nem hallott Shepherdstownról. ténylegesen megesett. talán most elmondhat egy igazán jó történetet –.

azt kérdezte: – Miféle ember az. A programfüzet borítóján fehér fürdőruhában állt. mivel a festők szerették jól telerakni nyílvesszőkkel. dicsőítette a kereszténységet és ócsárolta a császárt. amikor a kereszténység törvénybe ütközött. Titokban keresztény lett akkor. amelyre Mary Alice olyan kritikátlan elragadtatással mosolygott. Összevissza járkált Rómában. egy emberi lényt ábrázolt. aki úgy tele van nyílvesszővel. Még csak tizenöt éves.Mary Alice Miller. Szent Sebestyén túlélte az incidenst. Bizony. hogy Mary Alice apja. Ezúttal botokkal verték agyon. És így tovább. Kilgore Trout pártfogója kölcsönözte a fesztiválra. így hát másodszor is halálra ítélték. már nyolc hónapos korában megtanította Mary Alice-t úszni. hogy jó sokan hallják. aki odaát Shepherds-townban a Felülvizsgáló Bizottság tagja. Rabo Karabekian elgondolkodott ezen. Valamit egyébként szinte senki sem tudott Szent Sebestyénről. aztán hangosan. fölgyógyult. Az érem így festett: Mary Alice javában mosolygott egy El Greco nevű spanyol festő Szent Sebestyént ábrázoló képére. Mary Alice volt a Művészeti Fesztivál választott királynője is. nyakában az olimpiai aranyérem. és hároméves kora után naponta legalább négy órát úszatta. a kétszáz méteres női mellúszás világbajnoka. És valaki beköpte. Szent Sebestyén római katona volt. ezerhétszáz évvel élt előttem meg Mary Alice Miller meg Wayne meg Dwayne meg a többi előtt. hogy sündisznóra hasonlít. aki csónakmotort csinál a lányából? . Diocletianus császár íjászokkal lövette le. A kép. És Bonnié MacMahon elmesélte Beatrice-nek és Kara-bekiannak. A képet Eliot Rosewater. mondta Bonnie.

én korábban arra a következtetésre jutottam. ami azt jelentette. egy egérfogóban vagy egy esztergapadban. a modern művészetről alkotott véleményük változott meg. sem egyetlen másik emberi lényben nincs semmi magasztos. Nem tartották igazságosnak. hogy jó állapotban levő írógépezet vagyok. az egyetlent. ami igen sok embert hatott át a koktélbárban. és lelki kontinensek kezdtek vonaglani. hogy Rabo Karabekian lesz a fölszabadítom. Jobb híján megszerettük az összeütközéseket. mennyi pénzt kapott Rabo Karabekian a festményéért. véleményem szerint hiú. akit a városban mindeddig nevetségbiztosnak véltek. És a Káosz jelét adta. És most bekövetkezett a legrosszabb: Mary Alice Millert. hogy sem bennem. hullámzani. e szavakat adván Rabo Karabekian szájába: „Miféle ember az. rajongani kezdtünk értük.=> És most következik eme könyv szellemi tetőpontja. Egy másik erő az emberekben rejlő félelem volt: az attól való félelem. Egy erő hirtelen fölébe kerekedett egy másiknak. amit eddig alkottam. Ezért jöttem volt Midland Citybe: hogy újjászülessek. de nem tudták kifejteni a hatásukat. Nem számítottam rá. és ők is szerettek volna ötvenezer dollárt. Ami engem illet. És figyelemmel kell lenni az én földrengés előtti állapotomra is. Az egyik erő minden bizonnyal a pénzsóvárság volt. Tudták. amikor is engem. hiszen én voltam az. vagy legalábbis úgy vélték. De nekik keservesen kellett megkeresniük a pénzt. mert nagyon pontosan kiegyensúlyozták egymást. hitvány . hogy mindannyian sorozatos összeütközésekre ítéltetett gépezetek vagyunk. a szerzőt. hirtelen átalakít az. amelyet én földrengés előtti állapotnak szoktam hívni. A tulajdon teremtményem volt. vagy legalábbis néhányuknak. hogy talán az egész városuk nevetséges. mert a koktélbár lelki erővonalai abban az elrendezésben voltak. De aztán elmorzsolódott egy homokszem. Félelmetes erők hatottak a lelkünkre. aki újjászületett. hogy új változatomat kívánja a világra hozni. A koktélbárban tudomásom szerint senki más nem született újjá. Nagyon sok örömöt szerezhettek volna maguknak ötvenezer dollárral. Néha jól írtam az összeütközésekről. A többieknek. aki csónakmotort csinál a lányából?" Ez az aprócska megjegyzés azért járhatott oly fergeteges következményekkel. pár dolláronként összeszedni. könnyedén ne-vetség tárgyává tette egy idegen alak. hogy az életük nevetséges. Néha rosszul írtam. hogy rossz állapotban levő írógépezet vagyok. Ugyanannyira nincs bennem semmi magasztos. mint egy Pontiacban. gyönge. ami azt jelentette.

Mégis Rabo Karabekian tett azzá a derűs nyugalmú Föld-lakóvá. ami szó. Amióta itt dolgozott a koktélbárban. még művésznek sem mondható. – Hallja-e! – mondta. – Ettől a pincérnőtől. hogy már létezik. Szó. a szarvasban. mint ha a város összes ötévesei lemásolnák és a végtelenségig tökéletesítenék. Nyuszi abbahagyta a zongorázást. rezzenetlen fénysáv. – Szóval nincs nagy véleménnyel Mary Alice Millerről? – kérdezte Bonnie. – Hallja-e! Mindenki megdermedt. és talán szent is. – Amíg én meg nem festettem. De fenségesen magasodott föléjük. hogy olajbogyók. aminek a megtalálása nekem sok keserves évembe került. Ha egy svábbogár lenne mellette. vagy egy pincérnő. Ráadásul hangos is. Csak a tudatunk az. – Most. akármilyen lehetetlen kalandok essenek is meg velünk. – Hát mi meg nem vagyunk nagy véleménnyel a maga festményéről! Ötéves gyerekek is jobb képeket tudnak rajzolni! Karabekian lecsusszant a bárszékről. amely minden üzenet címzettje. Boldog lennék. mintha bádogot fűrészelnének szalagfűrésszel. ami eleven bennünk. A magányos Szent Antal képmása egyetlen függőleges. – Ezennel becsületszavamat adom – folytatta –. A minden élőlényben benne rejlő anyagtalan lényeg – az „én vagyok". az a festmény nem létezett – folytatta Karabekian. ha a maguk gyermekei könnyűszerrel. aki a kivégzésére várt . Ettől az emberek kissé zavarba jöttek. meglepett a viselkedése. hogy állva nézhessen szembe a sok ellenséggel. a pincérnőben. játékosan találnák meg azt. aki ma vagyok. hogy a városuk tulajdonában levő kép hiánytalanul közöl minden igazán lényegeset az életről! Amit az a kép ábrázol. amelyeket voltak szívesek New Yorkba küldeni. most először nem tudott uralkodni magán. Az utolsó szóig elolvastam a gyalázkodó leveleket is. maraszkinó-cseresznyék és citromhéjak záporában vonul vissza. Minden egyéb csak élettelen gépezet. – Ide hallgassanak – mondta nagyon higgadtan –. Arra számítottam. ettől a függőleges fénysávtól az imént hallottam egy történetet a férjéről meg egy idiótáról. az minden élőlény tudata. olvastam a képem elleni vezércikkeket a nagyszerű újságjukban. aki csónakmotort csinál a lányából? – kérdezte Karabekian Bonnié MacMahontól. a képen két ilyen fénysáv lenne.ember. Csak ez él bennünk – az egérben. Mindenki fülelt. semmi sem tenne boldogabbá. Rendíthetetlen és tiszta. A hangja hirtelen olyan fülsértő lett. Bonnié MacMahonból kitört az indulat. Figyeljetek: – Miféle ember az.

Shepherdstownban. meg hasonlókra. húsát és csontjait! Mi lesz az a tökéletes kép. amelyek írnak s tovább haladnak. még mindig befelé fordult. Még mindig révületben volt. Baj volt nála az emeleten. Nos. amelyet akármelyik ötéves megfesthet? Két rezzenetlen fénysáv! Rabo Karabekian durva képén mámoros öröm ragyogott föl. köszöntelek benneteket! – mondta. Hiányzott egy kereke. az őr egyenruháját. Nagy kezekre gondolt. – Midland City polgárai. a rácsokat. . a várakozó villamosszéket. Mákos volt a feje. – Mestermünek adtatok otthont! => Dwayne Hoover egyébként az egészből egy szót sem fogott föl. fegyverét. akkor hát fesse csak meg egy ötéves annak a jelenetnek a szent ábrázolását! Hagyja el az idiotizmust.

A Barrytronnak sejtelme sem volt róla. Előzőleg megbízták a Maritimo Testvérek Építövállalatot. Trout megismételte az eljárást a másik lábával is. és a betonárokban folydogáló Cukor-patak fölött bámul az új Holiday Innre. Sokba került.Huszadik fejezet Miközben az én életemet megújították Rabo Karabekian szavai. A Barrytron teljesen le lesz sújtva. amibe kerül. látszatra bonyolult volt és nagy teljesítményű. kerül. Tüstént bevonatot alkotott rajta a patak felszínén úszó átlátszó műanyag. amikor öreg. hogy vállalatnak bűnözők a gazdái. a műanyag azonnal megdermedt. Kilgore Trout az apám lábszárán járt. amely elsőrangú ház volt. Át kellett gázolnia. A valóságban azonban nem volt más. Amikor Trout némi meglepetéssel kiemelte egyik bevont lábát a vízből. De általában a Maritimo Testvérek számított a legjobb építővállalatnak a városban. nagyon öreg volt. Így hát leült a védőkorlátra. A bomba acéldarabkák helyett müanyagdarabkákat röpített szét. és gyöngyházra emlékeztető feszes. A cég egész története során igyekezett példásan szem előtt tartani a közösség érdekeit. levette a cipőjét. amikor megtudja. Ráadásul röntgenvizsgálattal nem lehetett megtalálni őket a megsebzett ellenség testében. Müvészláb volt. Megkapta tőlem az apám lábát is. => Trout belépett a művészlábával a Cukor-patak betonárkába. Tőlem kapta ajándékba. lopott csatornacsövet. vékony csizmácskát varázsolt a lábára. zokniját. amely a Barryt-ronból egyenesen a Cukor-patakba vezetett. hogy a hulladék a Cukor-patakba ömlik. mert a müanyagdarabkák olcsóbbak voltak. amely hosszú volt. Csupasz lábszárán cikornyás mintázatot alkottak a visszerek és sebhelyek. A patakon át nem vezetett híd. Tudták. A vállalat mostanában egy új fajta repeszbombát gyártott a légierő részére. Mindenki tudta. Az anyag a Barrytron üzeméből jött. Kilgore Trout azon kapta magát. Hébe-hóba azonban elképesztően bűnös dolgokat müveitek. És azúrkék. . hogy a gyorsforgalmi út padkáján áll. mint ösz-szevissza kapcsolt és vezetékezett ócskavas. térdig föltürte a nadrágját. Ők építették például Dwayne Hoover házát is. Jó példa volt rá a Barrytron hulladékkezelő rendszere. csak álcázta a hosszú. hogy építsen hulladékártalmatlanító rendszert. keskeny és érzékeny. Olyan volt az apám lába is. amelynek bűnözők voltak a gazdái. mekkora vízszennyező lett belőle. egyenes.

összetett. itt vagyok. Az volt a terve. A húsból készült írógépezet mélyén pedig szent dolog lakozik: egy rezzenetlen fénysáv. A műanyag mellesleg közeli rokonságban áll a Cukor-patakbeli mocsokkal. És amikor ajtót nyitok. hogy halálosan kínos helyzetbe hozza az egész fesztivált. Trout a csomagjait. aki ezt a könyvet olvassa. itt vagyok. tudom. hogy csupasz. hogy fen-söbbségesen odavágja: „Mit van úgy oda? Hiszen csak az ember első nyomdagépét használom! Amit maga előtt lát. zokniját a fején vitte. Azt akarta. hogy valaki fölháborodik a lábnyomokon. megállt a parkoló aszfaltsivatagán. Szent része. hogy úgy bánjanak vele. Áldja meg az Isten Rabo Karabekiant! => Figyeljetek: Kilgore Trout kimászott a patak betonárkából. hogy lesújtó fogadtatásban részesül. New York-i lakásom ajtaján éppen most csöngettek. milyen nevetségesen fest. és a végtag minden lépéssel egyre gyöngyházfényűbb lett. már ami Trout gépi részét illeti.=> Trout az apám lábával most átgázolt a Cukor-patakon. egy rezzenetlen fénysáv lakozik. Azért tette meg ezt a nagy utat. és ilyen nyomokat hagy a szőnyegen: Trout arról ábrándozott. Azt jelenti: Itt vagyok. mint egy csótánnyal. a tudata azonban rezzenetlen fénysáv maradt. hogy tobzódjék a mazochizmusban. noha a víz alig ért a térdéig. És mindenkinek a mélyén. és ez majd alkalmat ad neki arra." . cipőjét. Tudta. vizes lábbal megy be az új szálló halijába. arról ábrándozott. feltűnő és egyetemes közlés. mi vár kint: egy rezzenetlen fénysáv. tragikus és nevetséges volt. Ezt a könyvet egy húsból készült gépezet és egy fémből-müanyagból készült gépezet közösen írja. => Kilgore Trout helyzete. Arra számított.

ahol egyre csak folytatódik. amely vég nélküli egyformaságotjelent. egyre ismétlődött. nekem pedig szórakoztató és hasznos barátom. hogyan kell lerajzolni a műanyagmolekula egy részét. amire automata sörétes puskával támadt Dwayne két iker féltestvére. => Azt az embert. mint ahogy én jelöltem őket – egy rövidítéssel. mert műanyag vonta be. akitől megtudtam. úgy alkotott szívós. Nem én találtam ki. összefüggő réteget. ha én lehetnék Walter H. amely fokozatosan elbánt a Szent Csodabarlanggal. Stockmayernek hívják. Stockmayer. Neves fiziko-kémikus. és a Dartmouth Egyetemen tanít. Ez a molekula volt az a szörnyűség. pontosan úgy jelölte azokat a részeket. És amikor fölvázolt egy elképzelhető molekulát. mint az álom. Lyle és Kyle. A műanyag molekulájának így festett a szerkezete: A molekula egyre csak folytatódott.=> Trout azonban nem volt két lábon járó nyomdagép. és a műanyag száraz volt. Ez volt az az anyag. Szeretném. Ragyogó zongorajátékos. Úgy sízik. . Walter H. A lába nem hagyott nyomot a szőnyegen.

kiáltotta Dosztojevszkij. Milo ruhája. egy véreres szemű. => Így hát Trout belépett az előcsarnokba. Ő volt a homoszexuális unokája Guillermo Mariti-mónak. És amikor Trout átnézett rajtuk. amelyeket Trout lékeknek hívott. hogy mivel az életünk nem más. az emberekről szóló bármiféle történet helyénvaló befejezése csak ugyanez a rövidítés lehet. Történetesen ebben a pillanatban rajta kívül csak egyetlen személy volt az előcsarnokban. mert nagynak érzem. Milo a Cornell Vendéglátóipari Főiskolán szerzett diplomát. Trout odament ehhez az ártalmatlan emberhez. bőre és szeme az olajbogyók minden lehetséges árnyalatában barnállott. az Ál Capone nevezetű hírhedett chicagói gengszter „Kis Willie" néven ismert testőrének. mezítlábasán.Úgy vélem. aki betette oda a lábát. hogy meglássa. hogy „. tíz méter hosszú lék. mint egy óceán". Az előcsarnokot a koktélbártól elválasztó egész fal nem volt más. „Olyan az egész.és így tovább". a szépséges ifjú fogadóportás.. Milo Maritimo. És így tovább. Volt egy lék a cigaretta-automatán. így fest: => És hangsúlyozni akarom ennek a polimernek a folytonosságát. amelyet most jó nagynak írok. mocskos.. mi folyik a másik világegyetemben. mint egy festék nélküli nyomdagép. olyan az egész. mint a celofán. és azért fejezek be olyan sok szakaszt azzal. de még így is ő volt a legfurább küllemű emberi lény. meg egy a cukorka-automatán is. azért kezdek olyan sok mondatot úgy. hogy „És" meg „így hát". – Megjött a himalájai majomember! – . kitárt karral megállt az asztala előtt. mint egy három méter magas. mint a Földet szorosan körbefogó polimer. Én azt mondom. vén teremtményt látott térdig föltűrt nadrágban. és szétvetett lábbal. Körös-körül úgynevezett tükrök látszottak.

milyen nagy szükségünk van önre! – Honnét tudja. hogy művészeti fesztivál készül Midland Cityben. Eljöttem Midland Citybe. ki vagyok? – kérdezte Kilgore Trout. aki hitem szerint vagyok! Milo Maritimo sugárzó rajongással köszöntötte Troutot. amely azonban a valóságban színpad volt. a kétszáz méteres női mellúszás világbajnokának szülővárosaként ismerik. Ezek később előjöttek. olyan lett. Milo most elsütött egy mondatot egy néhány évvel azelőtt nagy népszerűségnek örvendő televíziós műsorból. akik régebben jól ismerték az illetőt. és bevitték egy látszatra közönséges szobába. hogy fogtak egy idősebb. hogy gyermekkoromban elraboltak a Mount Everest lejtőiről. ahol ötven évig tisztítottam a kimondhatatlanul mocskos vécéket. amely elsőként ismerte el Kilgore Trout nagyságát! Trout szó nélkül elment az asztaltól. – Nem lehet más! – mondta Milo. Körös-körül olyan emberek is rejtőztek. elismertessem magam ama nagy művészként. Az egész hallt spanyol stílusban bútorozták be. leszámítva az árusító automatákat. Trout – mondta mámoros örömmel –. mint egy gyermek. Dezaktiválódott. Az országban a beszélgetések jó része az aktuális és régebbi televíziós műsorokból vett mondatokból állt. magát bárhol megismerném! Isten hozta Midland Cityben! Ha tudná. és elhurcoltak rabszolgának egy Rio de Janeiró-i bordélyba. Midland Cityt ezentúl nemcsak Mary Alice Miller. és reméljük. – Mi fölfedeztük önt. Midland City lesz az a város is. mint a legtöbb himalájai majomember. amit a műsorvezető mondott volna Troutnak. spanyol stílusú pamlagra. hogy mielőtt meghalok. de az emberek még emlékeztek a mondatra. Eddig még soha senki nem tudta. és mulatságos történeteket meséltek el róla. – Ha nem vagyok olyan tiszta. Egy émelyítő szagú kosárból kiráncigált lepedőkön leereszkedtem az ablakból. amikor fölmegy a függöny: – Kilgore Trout! Ez az ön élete! . Leengedte a karját. A Milo mondatát adó műsor abból állt.mondta neki. és leült egy brokát-bevonatú. és elszöktem. ki ő. hogy ön majd fölfedez minket. Az ottani korbácsoló szoba egyik látogatója gyötrelmes elragadtatásában azt sikoltozta. Milo most azt mondta. ki vagyok – mondta. – Eddig még soha senki nem tudta. A műsor már abbamaradt. rendszerint elég híres embert. – Én tudom – mondta Milo. – Mr. Trout megjuhászodott. annak az az oka. az egyik oldalon közönséggel és köröskörül kamerákkal.

amelynek semmi helye a nyúldolgok rendjében. – Pattanásig feszülve várjuk már a reneszánszt. Rose-water kíméletlen kézzel használta a tudományos-fantasztikus könyvtárát. mint Albert Einstein vagy William Shakespeare. amit ő hitt. aki azt mondta. – De tőlem vagy rólam sehol nincs semmi – tiltakozott Trout. annak az embernek. mint minden más vadon élő nyúl. mert szokatlanul nagy a feje. levelet írtam Eliot Rosewaternek. amíg élt – hogy beteg volt. A kezében hozott valamit. Főszereplője. Arra a következtetésre jut. Farrow megnyúzza és kibelezi. aki bármit is tudott Kilgore Troutról. hogy önnek itt a helye. Milo előjött az asztala mögül. => Az a regény egyébként Az okos nyuszi volt. Föltürt nadrágjának alsó részét úgy átitatta a patakból származó . – Ez az egyetlen mű. elnyűtt rongylabdának rémlett. amellyel még nem végeztem. => Kilgore Trout kénytelen volt sürgősen átöltözni egyetlen másik öltözékébe. hogy mindet elolvassam. Nőstény nyúl. Trout! Ön lesz a mi Leonardónk! – Hogy a csudába hallhattak maguk rólam ?. És igazság szerint Midland Cityben Milo Maritimo volt az egyetlen. Mr. már ezt is elolvasom – mondta Milo. hogy Midland City krémje ugyanúgy bolondul majd Kilgore Trout műveiért. Az ő magángyűjteménye az ön negyvenegy regényével és hatvanhárom novellájával dicsekedhet.=> Csak hát itt nem volt közönség meg függöny meg semmi egyéb ilyesmi.kérdezte elképedve Trout. hogy az esze valami haszontalan daganatféle. kötelességemnek tekintettem. egy nyúl. lepuffantja egy Dudley Farrow nevezetű vadász. amit csak tudok. ugyanúgy él. – Amikor fölkészültem a Midland City-i reneszánszra –mondta Milo –. – Amikor semmit sem tudtam kideríteni önről – mondta –. Azt hiszik. – Föltartotta a látszólagos rongylabdát. Ő volt az egyetlen női főszereplő Kilgore Trout teljes életmüvében. Mielőtt azonban odaérne. mint ő. de mire holnap feljön a nap. ami első látásra különféle ragasztószalagokkal összefogott. de aztán Grace-szel. a feleségével úgy döntenek. hogy az ide jövő minden művészről és művésztől elolvassak minderit. Trout! Megengedte. Csak ábrándozott arról. És így tovább. Hatalmas esze ellenére a nőstény nyulak megszokott életét éli. ha nem eszik meg. hogy jobb. amely a valóságban egy könyv volt Rosewater gyűjteményéből. de olyan intelligens. a középiskolai szmokingjába és az új estélyi ingébe meg a többibe. Így hát ugrándozva elindul a városba. hogy kivetesse a daganatot. Mr.

A zsebei tele voltak molyirtó golyócskákkal. => – Ó. Trout – folytatta a kedves Milo odafenn. táncolni. Troutot annyi virág várta a szobájában. és megjegyezte: – Hát valóban úgy látszik. két csempézett fürdőszobával és négy Varázslatos Kéz berendezéssel ellátott ággyal. a Midland City-i Nőegyletek Szövetsége. közönséges Holiday Inn-szoba. mint a nyeregzsákok. Olyan kemény lett. Milo apjának unokatestvére volt a város kábítószercsászára. –Hát úgy festek én. Ha a vendég bedobott egy negyeddollárost az éjjeliszekrényen levő dobozkába. Ez a fiatalember nemcsak a bűnözés nagymestereinek leszármazottja volt. ingatlanon. milyen sokáig sóvárogtunk úgy. Úgy dagadoztak. Fred T. Mr. autókon. mint egy énekes-táncos örömhozó? –Már fölvette a szmokingját. tanítson meg minket énekelni. Trout. A Varázslatos Kéz az ágy rugóza-tára szerelt elektromos vibrátor volt.műanyag. a Kereskedelmi Kamara meg még nagyon sokan küldtek virágot. – Legfőbb ideje! Jaj Istenem. mint a csatornacsövek pereme. Egy számmal nagyobb volt a kelleténél. a Művészeti Fesztivál elnöke. mint két összenyitott. hoztam még! – A szemem nyitva van – mondta lelkesen Milo –. futballon. hogy nem tudta letűrni. irigységen. Trout elolvasta a virágokon levő néhány névkártyát. Mr. Barry. aki szörnyen megviselt – mert . és pontosan azt látom. kosárlabdán. Trout lakosztályában –. Troutnak és minden más neves vendégnek ilyen lakosztálya volt. nincs itt más. Így hát Milo Maritimo fölvezette a lakosztályába. A Maritimo Testvérek Építővállalat gazdái például a nagybátyjai voltak. mint sivárság és kétségbeesés ? Ha nincs elég. – Nyissa ki a szemét! – mondta Trout. – így festene az. mi után sóvárgunk! – mondta. aki a szépségből táplálkozik? Azt mondja. amire számítottam. amely nem volt más. Trout sokat fogyott középiskolás kora óta. televízión és alkoholon – fűrészporon és üvegcserepeken! – Nyissa ki a szemét! – förmedt rá keserűen Trout. Egy embert látok. hanem a Midland Cityben jelenleg működő gonosztevők közeli rokona is. a Varázslatos Kéz megrázogatta az ágyát. hogy a város teljes erővel felkarolja a művészetet! Milo szorosan lehunyta olajbarna szemét. szexen. nevetni és sírni! Olyan sokáig próbáltunk megélni pénzen. hogy elég lett volna egy katolikus gengszter temetésére. két színes televízióval. hogy még azt sem tudtuk. gyötrelmes kifejezésbe rándult az arca. Gino Maritimo.

hogy kezdetét vehesse Dwayne ámokfutása. Dwayne bántalmazni fog egy rakás embert. Tudtam. gondoltam. csak egy nagy. Legfőbb ideje. És aztán visszajött – hogy elmondja. => Én meg ott ültem az új Holiday Innben. amelyet mi sosem láttunk. milyen odaát.át mert kelni az igazság tüzein a másik oldalra. aki majd mindent megmagyaráz. hogy Trout találkozzék Dwayne Hooverrel. hogyan fog befejeződni ez a könyv. Le fogja harapni Kilgore Trout jobb mutatóujjának egyik percét. azt£n megint megjelentettem. Találkozni fog Teremtőjével. melyet eltüntettem. A valóságban nem volt ott más. . Rozzsal vetették be. megint megjelentettem. nyílt mező. megint eltüntettem. És aztán Trout bekötözött ujjal ki fog baktatni az ismeretlen városba.

tele elöregedett . Belőlem Trout nem látott mást. Trout magával hozta Nem titok többé című regényét is. Dwayne ajka megmozdult. – Csak el kellett magyarázni – mondta Bonnié MacMahon. az ékszerész így szólt Karabekianhoz: – Ha a művészek jobban elmagyaráznák a műveiket. talán egy csomó ember ugyanolyan áradozva fogja üdvözölni. amelyet Dwayne Hoover nemsokára olyan komolyan vesz majd. – Pedig hát Istenemre. Kettesben kiválasztottak egy asztalt. Újdonsült jóbarátaik vették körül őket a zongorapultnál. volt! Abe Cohen. Régi barátja. Úgy ült ott.Huszonegyedik fejezet Kilgore Trout belépett a koktélbárba. nem messze Dwayne Hoovertől és tőlem. barna boríték volt. mint egy darab gyurma. Égett a lába. – Én nem is hittem. A lába nem tudott izzadni. az emberek jobban szeretnék a művészetet. De senki sem háborgatta. Milo Mariti-mótól kapta. Trout feszengett. a névtelenség megint mellette állt. a lékekben. nem tudott szellőzni. a következő hét eseménynaptára – és még néhány apróság. Hangtalanul formálta a szavakat. csak a gyertyalángok fényét tükrös szemüvegemben. különállóak és szépségesek. az építési vállalkozó. hogy Midland City tulajdonában van a világ egyik legnagyszerűbb festménye. Karabekian szónoklata kitűnő fogadtatásban részesült. egyszerűek voltunk. hogy van mit elmagyarázni – mondta tűnődve Carlo Maritimo. Dwayne Hoover lélekben még mindig messze járt a koktélbártól. Így hát ott voltunk mind a hárman. Most már mindenki egyetértett abban. Tudja maga ezt? És így tovább. mint Milo Maritimo. a tekintete időben. Mint három rezzenetlen fénysáv. hogy bejött. bús hétfő. Ez volt az a szélesre tárt pumás könyv. => Troutnál egy vastag. Nemcsak zokni és cipő fogta körül. amelyeknek semmi közük sem volt Trouthoz vagy hozzám: – Isten hozzád. Mint gépezetek. Barry üdvözlő levele. és semmi gyakorlata nem volt az efféle ünneplésben. Azt hitte. térben messzire révedt. – Most már értem. lottyadt zsákok voltunk. Rabo Karabekian és Beatrice Keedsler nem vette észre. Benne volt a Művészeti Fesztivál programja. Dwayne meg Trout meg én nagyjából négyméteres egyenlő oldalú háromszöget alkottunk. Fred T. amikor Trout leült. hanem átlátszó műanyag is.

=> Trout nem tudott magyarázatot arra. Mint a legtöbb tudományos-fantasztikus írónak. Dwayne pedig leharapja Trout ujjpercét. amelyek fluoreszcens anyagokat tartalmaztak. hogy Trout a teljes tébolyba kergesse Dwayne-t. => Wayne Hoobler a konyhai kémlelőlyukon át lesett minket. Napfényben fluoreszkáltak. így hát most csak hüledezhetett. És a fénye Dwayne Hooverre irányult. aki enni adott neki. nevetségesen fölragyogtak. és ismét Dwayne használt autói között találta magát. és most már nem sok idő kellett hozzá. A váratlan fény magához térítette Dwayne-t a révületből. mivel fluoreszkáló anyagokkal volt impregnálva. Fölfénylett Hoover Nyuszi fogsora is. Ugyanígy Dwayne Hoover inge meg még több másik férfi inge. Ahogy most vigyorgott. akkor is valami fájdalmatlan és természetfölötti dolog zajlik. hogy menjen el. Hiszen én teremtettem mindkettőjüket. a vállát. Nem tartotta többre a konkrét információt. Mintha egy radioaktív gyémántokkal tele. mert fluoreszcens anyagot tartalmazó fogpasztát használt. Reflektor lett az ingből. mint egy neonreklám. Ragyogása mélyről jött. most szólt. hogy a koktélbárban miért mentek át ilyen fantasztikus változáson bizonyos ruhadarabok. Megveregették. amely napfényben állítólag ragyogóbbá tette a mosolyát. talán közben meghalt. A viszonyaink pedig bizánci bonyolultságúak. parabolatükörré görbült. Készen állt bármire. rozsdás csuklópántokkal és erőtlen rugókkal. De ha nem. ezért fehérebbnek látszottak. . Dwayne bizakodva rámosolygott a szent fényre.csövekkel és kábelekkel. és a keményített ingmell meghajlott. kigyúlt. Folytatta a beszélgetést a gyorsforgalmi út forgalmával. mintha tele lett volna a szája karácsonyfaizzókkal. Ugyanígy a mixer kabátja meg a falakon levő afrikai álarcok. Így hát kisomfordált a szállóból. A következő okból: Ezeket az ingeket olyan mosószerekkel mosták. neki is szinte fogalma sem volt a tudományról. => A koktélbárban a mixer most bekapcsolta a mennyezeti ultraibolya lámpákat. mint Rabo Karabekian. Bonnié McMahon egyenöltözéke. De aztán Trout valamiért előrehajolt. Az. Úgy vélte. Amikor azonban ezek a ruhadarabok sötét helyiségben ultraibolya fénybe kerültek. villózott. nyitott zsákba nézett volna bele az ember. De a legragyogóbb új fényforrás Kilgore Trout új estélyi ingének ingmelle volt.

Dwayne Hoover most belerévedt Trout ingmellébe. Detroitba. mert a nyereséges autómosókhoz sok és olcsó munkaerő kellett. amit a mostohaapja mesélt neki tízéves korában: hogy miért nincsenek niggerek Shepherdstownban. A niggereknek annyi pénzük lett. Indianapolisba. Ő . azért nem fluoreszkált. ugyanúgy. És az autómosó főként azért lett veszteséges. És folyt a világháború. így hát a város határában meg a vasútállomáson táblákat raktak ki. amelyek így festettek: „Egy este" – mondta Dwayne mostohaapja – „egy nigger család szállt le Shepherdstownban egy tehervonatról. amikor olyan kárörvendően mesélte a történetet. Shepherdstownban viszont – folytatta – a fehér embereknek gyorsan megjött az eszük. Olyan munkáshiány volt. vagyis fekete munkaerő – márpedig Shepherdstownban nem voltak niggerek. hogy nem tudták elolvasni. „Évekkel ezelőtt" – mondta Dwayne mostohaapja annak idején a tízéves Dwayne-nek. hogy nem látták a táblát. Lehet. akinek a férje olyan sok pénzt ölt bele a veszteséges shepherdstowni autómosóba. ahol közönséges mosószert használtak. Midland Citybe. ahogy előzőleg belerévedt a csillámló citrom-olaj-csöppekbe. Hiszen korábban szót váltott Bonnié McMahonnal. Lehet. Eszébe jutott. amelyet már sokszor kimostak egy kínai mosodában. Akkortájt kezdődött a Nagy Válság. Nem is véletlenül jutott az eszébe.Az én ingem régi ing volt. mint addig soha. Lehet." Dwayne mostohaapja leírta a táblákat. Nem akartak niggereket a városukban. „milliószámra jöttek északra a niggerek – Chicagóba. hogy még az írni-olvasni nem tudó niggerek is jó gyári állásokat kaphattak." Dwayne mostohaapja éppen munka nélkül volt. hogy nem hitték el.

hogy amikor ezt hallotta. hogy gyanakodjék. már amennyit láthatott belőlem. Nem tudhatta. Nemigen tudta. hogy egészen közel ül ahhoz az illetőhöz. Én még jobban feszélyeztem Troutot. sem a „c" matematikai állandó nem létezhetett. Kirángatták a férfit. pedig mindenki úgy tett." => Trout kínzóan tudatában volt annak. mint hogy szereplő vagyok egy könyvben. sem az „M". amely negyven évvel ezelőtt szivárványosan fénylett. Megint az asztallapra firkáltam. hátha ő egy másik emberi lény teremtménye. és egy szögesdrót kerítés felső szálán kettéfűrészelték. Trout az én jelenlétemnek is tudatában volt. „de több néger nem töltötte Shepherdstownban az éjszakát. . Dwayne szeme könnyben úszott. az alkoholtól. ahoey az én időmben tudták: Ami engem illet. Erre éjfélkor odament a nép. => Egyébként mindannyian egy golyó felületéhez tapadtunk. Valahol szerepelnie kellett volna benne a „T"-nek. aki állandóan szenved!" És most Trout pedzeni kezdte. és a szerzőnek olyan szereplő kell." Dwayne tisztán emlékezett. Már korábban is többször megemlítette ezt a lehetőséget a papagájának. különösen azért. fölírtam a tömeg és az energia közötti össze-füasést. Senki sem tudta. Vili. hogy Dwayne eszelős tekintettel bámulja az ingmellét. és beleöntötték a Cukor-patakba. milyenek legyenek a reakciói. ahogy elnézem a dolgokat. nem bámultam. a Tudatosságjelének – amely nélkül sem az „E". Tapintatos voltam vele. szivárványosan fénylett a Cukor-patak felszínén. Zavarba jött. mert én határoztam meg. „Mindenesetre éjszakára beköltöztek egy üresen álló kunyhóba" – folytatta Dwayne mostohaapja. kivitték a szemetet a földekre. Egyszer például ezt mondta: „Istenemre. és Trout azt hitte. mintha nagyjából értené.meg Dwayne a szokásos heti útjukon voltak a családi autóval. A bolygó golyó alakú volt. miért nem esünk le. aki megalkotta. hogy Dwayne éppen egy olajfoltot bámul a Cukor-patakon. hibásnak tartottam az egyenlőséget. „Az az éjszaka nagyon régen volt már" – mondta Dwayne mostohaapja. hogyan reagáljon. a szemétből szivárgó olajfolt szépen. miért: valamennyi szereplőm közül mindeddig egyedül Trout rendelkezett annyi képzelőerővel. nem integettem. Elmondom. A szemüvegemet sem vettem le. mint Dwayne. „Tüzet gyújtottak a kályhában meg minden. nem tudok másra gondolni.

ha birtokolnak egy darabkát a felszínből. mert a pihenőnap után nem szívesen mentek vissza dolgozni." A cég emblémája egy gazdagon díszített pamlagon ülő görög istennőt ábrázolt.Az igazán eszes emberek megértették. annak idején időnként „bús hétfőnek" hívták a hétfőt. A levél így szólt: „Kedves Mr. amelyet az emberek a hétfőről alakítottak ki. Kezdetben három alkalmazottja volt. így hát inkább átnézte a lakosztályában kapott barna boríték tartalmát. a Barrytron Kft. alkotó személyiség Midland City első Művészeti Fesztiváljára áldozza értékes idejét. Kilgore Trout nevére kiállítva. a Művészeti Fesztivál elnökének. akár velem összeakadjon a tekintete. alapítójának és igazgatótanácsi elnökének levele volt. Az egyik elképzelés az volt. ha ittléte alatt családtagnak erezné magát közöttünk. A hétfő ettől csak mosási nap lett. célja pedig az. Fred T. Az istennő zászlórudat tartott a kezében. A zászlón ez állt: => A régi Robo-Magic mosógép jelmondata ravaszul ösz-szekevert két különböző elképzelést. Amikor Fred T. Barrynek. Hogy Ön és a többi hozzánk látogató kitűnőség mélyebben átérezze. Az első. amit szemügyre vett. hogy a meggazdagodás egyik legjobb módszere az. Szeretnénk. hogy egy ilyen neves. => Trout irtózott attól. hanem az Öné is. de nem különösebben nyomasztó nap. akik hét közben szörnyű munkát végeztek. hosszú zászló lobogott rajta. A levélhez hozzá volt tűzve egy szabadforgalmú Barrytron-részvény. mindannyiukat megajándékozom az általam alapított és most általam vezetett cég egy részvényével. Trout! Öröm és megtiszteltetés. hogy az asszonyok hagyományosan hétfőn szoktak mosni. Azok az emberek viszont. ahová az embereknek tapadniuk kell. Cégünk 1934-ben Amerikai Robo-Magic néven jött létre. hogy részese lett kicsiny közösségünk életének. Most már nemcsak az enyém a cég. hogy akár Dwayne-nel. a Mildred Barry Művészeti Központ adományozójának. A mosógéphez született jelmondatot elolvashatja a részvény felső részén levő emblémán. Barry fiatal . hogy megtervezze és elkészítse az első teljesen automatikus háztartási mosógépet.

Jószerivel az volt az egyetlen a városban. Épp elindult udvarházából. s a felhőben ez a szöveg állt: Egy másik hirdetésen. amely a vasútállomásnál levő hirdetőtáblán díszelgett. Barry már 1933-ban hirdetni kezdte a Robo-Magicet. Akkor mostak. mintha a hétfőt azért hívnák „bús hétfőnek". A hirdetés előkelő társasági hölgyet ábrázolt bundában. jóval azelőtt. hogy elkészült volna az áruba bocsátható. a Robo-Magic reklámjának nem kellett a többi között szorongva ordítozni. mert a mosás undorítja és kimeríti az asszonyokat. hogy lecsúszott a család. hogy fölhívja magára a figyelmet. Ő ezt mondta: . le a svábbogarak és százlábúak közé. mert átvette a Robo-Magic. A vállalat megszűnt. gyönggyel. két fehér szállítómunkás vitt be a házba egy Robo-Magicet. és nekilátott a mosásnak. aztán egyszer csak fogta magát és lecsattogott az alagsorba. A szájából felhő jött ki. Barry azon kevesek közé tartozott Midland Cityben. Egy fekete cseléd nézte őket. Kesergett azon. – Eljött a niggermunka ideje! – mondta. megbízható gép. hogy a Robo-Magic föltalálása idején a legtöbb asszony hétfőn mosott. úgy tett. hogy kellemes tétlenségben töltse a délutánt. Fred egyik hirdetése az egykori Keedsler Automobil Müvek főkapuja melletti hirdetőtáblánjelent meg. => Mellesleg egy szó sem volt igaz abból. A szeme mulatságosán kidülledt. amikor éppen kedvük tartotta. akik a Nagy Válság idején is megengedhették maguknak a nagytáblás hirdetést. => Fred T. amikor a mostohaanyja karácsony estéjén szánta el magát a mosásra. Dwayne Hoovernek például az volt az egyik legtisztább emlékképe a Nagy Válság idejéről.korában megalkotta a Robo-Magic jelmondatát. És mivel Fred T. És a Robo-Magic majd fölvidítja őket. Az ő szájából is felhő jött ki.

hogy mikor engedje be a vizet. miután a bombázótiszt megnyomta a maga piros „Bombák ki" gombját. A második világháború alatt az agy lett az úgynevezett BLINK rendszer agyközpontja. A Robo-Magicből nem maradt más. A BLINK a Becsapódási Lépésidőt Normalizáló Komputer rövidítése volt. ami nem volt más. aki rettenetesen húzódozott az efféle munkától. és az irányította a tényleges bombakioldásokat. anélkül hogy tudatára ébredtek volna. mint a cipekedés. . Nem voltak hajlandóak persze a fehér férfiak sem. Szerintem az utódaik örökölték ezt a csalódottságot. A rendszert nehézbombázókra szerelték föl. => A Robo-Magic álomnak véget vetett a második világháború. a gyermekgondozás és a szennyel történő foglalatoskodás. Nem Dwayne Hoover mostohaanyja volt az egyetlen fehér asszony. női munka. Ők azt mondták. a nők meg azt. hogy a robbanások a kívánt rendben következzenek be lent a bolygón. a takarítás. A régi Keedsler Automobil Művekből háztartási gépgyár helyett fegyvergyár lett. és akkortájt azt jövendölte. Olyan volt az én anyám is. meg a nővérem is. a mosás. mikor lötyböljön. nyugodjék békében. a vasalás. a főzés. => Most felelőtlen találgatásba bocsátkozom: szerintem a hazámban folyt polgárháború befejeződése addig soha nem ismert módon okozott csalódást a győztes északi fehéreknek. csak az agya. amely tudatta a mosógéppel. Barry személyesen fogalmazta ezeket a hirdetéseket. niggermunka. mikor centrifugáljon és így tovább. Mind a ketten kerek perec közölték. mikor engedje ki a vizet. az a része. mikor öblítsen.=> Fred T. a rabszolgáktól. amely aztán úgy oldotta ki a bombákat. hogy előbb-utóbb a különféle Robo-Magic gépek fogják végezni „a világ minden niggermunkáját". hogy nem hajlandók niggermunkát végezni. A piros gomb aktiválta a BLINK rendszert. Annak a háborúnak a győzteseit rászedték: megfosztották őket az akkori legkívánatosabb hadizsákmánytól.

hogy kifejezésre juttassam részvétemet a vietnami háborúban fogságba esett amerikaiak százai iránt. amely így festett: A TH1 „első osztályú tiszthelyettest" jelentett. naponta kettőt. hogy módjával szedjem. aki szerelmes volt egy TH l Jon Sparks nevű illetőbe. Ez volt Jon Sparks rendfokozata. a koktélbárban bevettem egy fehér tablettát. Wayne ajka bizonytalanul formálgatja majd a szokatlan nevet. – Thi? Tháj? => Ott. aztán Wayne Hoobler majd megtalálja. rendfokozata és fogságba esésének dátuma állt. Ez majd lehetővé teszi. => Ott. Ez bevett módja volt annak. amíg a foglyok haza nem térnek. A karperec két és fél dolláromba került. és az a remek ötletem támadt. vagy halottnak vagy eltűntnek nem nyilvánítják őket. A karperecek viselőitől elvárták. Azon törtem a fejem. amelyről az orvos azt mondta. és a nő meg TH1 eljegyezték egymást. hogy ne vegyék le őket mindaddig. március 19-én. Mindegyiken egy valóságos hadifogoly neve. hogy valahol elejtem. hogy órák helyett percek alatt olvassa el Kilgore Trout regényét. a karperec egy nőé volt. Az ilyen karperecek egyre népszerűbbek lettek. hogy mi módon illesszem bele a karperecemet a történetbe. összeházasodtak vagy valami fontos dolog történt velük 1971. Wayne majd azt hiszi. néztem a Kilgore Trout ingmellére meredő Dwayne Hoovert. – Thl ? – mondja. A csuklómon karperec volt. a koktélbárban fölruháztam Dwayne Hoovert a gyorsolvasás képességével.Huszonkettedik fejezet És én ott ültem az új Holiday Inn koktélbárjában. . melyet egy esti tanfolyamon sajátított el a Keresztyén Ifjak Egyesületében. hogy ne erezzem búsnak magam.

amit még nem magyaráztam meg. És amikor a második világháború után megépült a második niggergimnázium. Crispus Attucksról nevezték el. azt George Washington Carver-ről nevezték el. amelyet Trout a kórházban lát majd. egy fekete emberről. a koktélbárban a tabletta és az alkohol hatására rettenetes.=> Ott. lássuk csak. Ártatlan Áldozat Giminek hívták. mégis híres vegyész lett belőle. mint egy madárház bejárati ajtaja. de ezzel már késő bajmolódni. aki rabszolgának született. 1770-ben. hagyjuk így! Lássuk csak. Az eseményt megörökítő olajfestmény a gimnázium fő folyosóját díszítette. Igen: magyarázatot kell adnom egy dzsekire.. Kilgore Trout valószínűleg nem érhetett volna New Yorkból Midland Citybe annyi idő alatt. akit brit katonák lőttek le Bostonban. Hagyjuk így. és az meg is maradt színtiszta niggergimnáziumnak. Hátulról így fog festeni: Íme. De a fekete emberek most már nem Crispus Attucks Gimnáziumnak hívták az iskolát. egy fekete emberről. . Crispus Attucks homlokán a lyuk úgy festett. a magyarázat: Régen csak egy niggergimnázium volt Midland Cityben. Több fehér embert is golyó ért. amennyit adtam neki. aztán tovább rohanjak a történettel. hogy megmagyarázzam mindazt.. Lássuk csak: arra már magyarázatot adtam. hogy miért tud Dwayne olyan szokatlanul gyorsan olvasni. sürgető kényszert éreztem. A földimogyoró számos fontos felhasználási módját ő fedezte föl.

akik legális befektetésekkel akartak gondoskodni gyermekeikről és unokáikról. a regényírónő látta meg a napvilágot. ami bölcs dolognak bizonyult. hogy a niggermunkákra niggereket fogadjanak föl. . amelyek hátulról így festettek : => Aztán. mint húsz szolgát dolgoztattak ott egyszerre. Angliában műsoros mulatókban léptek föl. azt is meg kell magyaráznom. ahol annak idején Beatrice Keedsler. tudjátok.és kötvénycsalásokkal. Megvették az egykori Keedsler-udvarházat. Már a megnyitása napján megjelentek a fekete fiatalembereken a dzsekik. mert a Nagy Válság idején igen sok bank csődbe ment. Fred apja éneklő fűrészen játszott. Az anyja az akkori Brit Birodalom különféle vidékein fészkelő madarak hangját utánozta.De a feketék ezt az iskolát sem voltak hajlandóak a rendes nevén emlegetni. Fred apjának közvetítésével ezek a gengszterek a valódi érték tized –. És mielőtt Fred apja-anyja az első világháború után az Egyesült Államokba jött. Minden vagyonát készpénzben őrizte. Ezenkívül Fred apja volt az ügynöke azoknak a chicagói gengsztereknek. Barry meg az apja-anyja engedhették meg maguknak. hogy Midland Cityben miért tudta olyan sok fekete utánozni az egykori Brit Birodalom különféle területein fészkelő madarak hangját. A helyzet úgy állt. hogy a Nagy Válság idején szinte egész Midland Cityben csak Fred T. Nem kevesebb. Fred apja a virágzó húszas években szerezte a sok pénzét szeszcsempészéssel meg részvény. sőt századrészéért vásároltak föl szinte minden valamirevaló vagyontárgyat Midland Cityben.

bár hangosan sohasem mertek hahotázni. egyre jobban belevájta az állat. Azért művelte. a Bermuda-vészmadárnak a vidám rikácsolását is utánozni tudták.Aztán a maga örömére tovább utánozta őket. mind úgy érezték. Föltápászkodott az asztala mellől. mintha megerőszakolták volna. soha életükben nem szórakoztak ilyen jól. – Halljam a kinyilatkoztatást! – kiáltott föl Dwayne. Odadugta a fejét szegény Trout vállához. A vallanak nyomódó áll Trout számára ugyanolyan megsemmisítő érzés volt. és utánozta a hangját. Például bejelentette: „A malaysiai bülbül". és vájta. mint egy gőzradiátorból. még a Nagy Válság kellős közepén is. a koktélbárban Dwayne Hoover ártalmas vegyszerei hirtelen úgy döntöttek. És a feketék. Vagy bejelentette: „Az új-zélandi bubuk". ökörszemet és fitiszfüzikét. Később már olyan feketék is. . Trout nem felelt. hogy ezt műveltethessem valamelyik szereplőmmel. Még Kilgore Trout szigeti gyermekkora kihalt jópajtásának. Eddig a pillanatig azt remélte. és utánozta a hangját. és belevájta az állat. Dwayne azt tette Trouttal. => Ott. A hóbort elterjedt. hogy kizárólag holdfényben énekel. Ha például valamelyikük a fülemülét utánozta. először mindig ezt mondta: „A költők által olyannyira kedvelt fülemüle dalának sajátos varázst ad az. mert én műveltettem vele. és szóról szóra el tudták mondani azt. akik soha a közelében sem jártak a Keedsler-háznak. lerogyott Trout mellé. az indiai bíbormálinkót meg a jó öreg angliai pintyőkét. És hogy a barátaik és rokonaik a hasukat foghassák neveltükben." És így tovább. utánozni tudták az ausztráliai lantfarkú madarat és rigóbillegetőt. amit Fred anyja szokott volt mondani az egyes madárhangok előtt. amit a Hercegnő tesz Alice-szel Lewis Carroll Alice Csodaországban című könyvében. Már évek óta sóvárogtam arra. úgy sugárzott belőle a hevület. a feketék is megtanultak madárhangokat utánozni. akik nála dolgoztak. hogy Dwayne az élet titkait követelje Kilgore Trouttól. elérkezett az ideje. hogy élete kicsiny hátralevő részét további emberi lények érintése nélkül élheti le. – Hol a kinyilatkoztatás?! – kérdezte. Amikor Kilgore Trout megérkezett a városba. – Kérem a kinyilatkoztatást! És Dwayne most valami egészen természetellenes dolgot müveit. a feketék még mindig utánozni tudták mindezeket a madarakat.

akinek ki kell találnia. és fölkapta Trout Nem titok többé című regényét. Mindenki más csak robot. Miért is ne volnál? Természetesen kimerítő az.. amelyet senki sem szánt ésszerűnek. mások szemlátomást gyűlölnek. „Te a világegyetem Teremtőjének kísérleti alkotása vagy. És a Keresztyén Ifjak Egyesületének gyorsolvasási tanfolyama lehetővé tette. „Kedves Barátom." . hogy szinte zabálja a szavakat és oldalakat. – Igen. hogy folyton ésszerűen akarsz átlátni egy olyan világegyetemet. azok egyszerűen szeretőés gyűlölőgépek" – olvasta Dwayne. derék barátom!". Dwayne most mohón olvasni kezdett. akinek szabad akarata van.. Nos. Te vagy az egyetlen. ez az – nyögte ki Trout. Bizonyára kíváncsi vagy rá. miért van az. kiéhezetten falta a betűket. Az egész világegyetemben te vagy az egyetlen teremtmény. hogy egyesek szemlátomást szeretnek. gépezet. Hatalmas megkönnyebbülésére Dwayne elvette az állat. „Kimerült vagy és csüggedt.– Ez az? Ez az? – kérdezte Dwayne. olvasta. szegény barátom. mi lesz a következő cselekedete – és miért.

Mary Alice azért ment a haliba. hazudógépek. Don Miller egyebek között a shepherdstowni Felülvizsgáló Bizottság elnöke volt. ahol az apja várt avokádó-zöld 1970-es Plymouth Barracuda kétajtós. mondván: –Tiszta tonhal! => Kilgore Trout hallotta. mert koronára és jogarra volt szüksége. hogy évmilliókon át rongálják a bolygót. mint egy állóórában. hogy minden elképzelhető módon ingereljenek téged. hanem magának a bolygónak az ocsmány. mint egy új autóra. Nincs bennük több érzelem vagy értelem. A Teremtő úgy programozta a robotokat. Egyetlen céljuk az. igazmondó gépek. Az agya ki sem látszott a . hogy tekintet nélkül az életkörülményeikre. Milo Maritimo. Dwayne ugyanolyan jótállást vállalt rá. Mary Alice szeme állandó gyulladásban volt. a gengszterunoka a saját két kezével készített neki koronát és jogart. úgy programozván a robotokat. Ő döntött úgy. mit mondott. bátor gépek. lezüllött állapotáért is. amelyet használtan vásárolt Dwayne-től. gyáva gépek. hogy a világegyetem Teremtője megfigyelhesse a reakcióidat. aki most megint Dwayne használt autói között bujkált. hogy a Művészeti Fesztivál esti díszvacsoráján betölthesse királynői szerepét. hogy Wayne Hoobler. Úgy festett. hogy hangos megjegyzést is tegyen rá: Abe Cohennek. szinte mindennél jobban áhítsák a nemi közösülést és szinte mindennél jobban imádják a csecsemőket. hallotta a tiszta tonhalat. Ez volt a legrövidebb út az oldalsó parkolóból. rothadó sajtdarab legyen belőle. vidám gépek. négyüléses sportkocsijában. kapzsi gépek. a fogadóportás. hogy mire ideérsz. az ékszerésznek.Huszonharmadik fejezet Dwayne Hoover tovább olvasott: „Körülvesznek a szeretőgépek. hogy elfoglalja helyét a társadalomban. alkalmas rá. a női mellúszás világbajnoka és a Művészeti Fesztivál királynője éppen most haladt át a koktélbáron. bűzhödt. A haliba tartott." => Egyébként Mary Alice Miller. gyűlölőgépek. Csak egyvalakinek tűnt föl annyira. A világegyetem Teremtője ezúton kéri bocsánatodat nemcsak a próba tartamára melléd adott szeszélyes és tolakodó társaságért. ártatlanságáról és üres fejéről. komoly gépek. A Teremtő kétségbeejtő zsúfoltságról is gondoskodott. önzetlen gépek. Az agya megpróbált értelmet találni benne. Abe Cohen megvetően nyilatkozott Mary Alice nemi jellegte-lenségéről. mint a maraszkinó-cseresznye. Mary Alice apja.

hogy szitkokat szórjon őrá. Milliószámra ölette le őket egymással. színdarabokat és filmeket. Trout most akár a hawaii héten Dwayne használt autói között tengő-lengő Wayne Hoobler is lehetett volna.és rádióműsorokat. miként reagálsz T-E. Most már fájdalmasan égett." . Minden elképzelhető szörnyűséget és minden elképzelhető jóságot művelnek érzéketlenül. hogy te elképedj. hogy szitkokat szórjon az apádra. csakis azért. Aztán az apád arra volt programozva. mert selejtes pénzkeresőgép. képeslapokat és újságokat írjanak neked. hogy szitkokat szórjanak egymásra. A világegyetem Teremtője százával találtatta ki velük a vallásokat. kunkorgott a lába. az apád meg arra volt programozva. mert selejtes szeretkezőgépek. hogy dugják hideg vízbe vagy lóbálják a levegőben. hogy döngő léptekkel kimenjen a házból és bevágja az ajtót. automatikusan és szükségszerűen. A szabad akaratoddal mit fogsz választani az előtted levő szedett-vedett kulturális svédasztalról? A szüleid veszekedőgépek és önsajnálógépek voltak. Műanyaggal bevont lába közben egyre jobban égett. és bocsánatkérőgép lett belőle. könyörgött. imigyen: „Arra is programozta a robotokat. ahol baszógépeket béreltek. Az anyád meg átalakult nagyon lassú megbocsájtógéppé. folytatódott a könyv. úgyhogy így festett: => „Valahányszor bementél a könyvtárba". Akkor az apád elment a kocsmába. Aztán az ivógépek mind elmentek a bordélyba. Az anyád arra volt programozva. csak hogy a Teremtő lássa. Ez automatikusan átalakította az anyádat sírógéppé. Arra voltak programozva. Dwayne pedig tovább olvasott magáról és a világegyetem Teremtőjéről. hogy bőven legyen miből választanod. Mocorgóit. Dalokat is írtak neked.rejtélyekből. ahol más ivógépek társaságában berúgott. mert selejtes házvezetőgép. külön sorban állt. Aztán az apád hazavánszorgott. meg televízió. hogy könyveket. „a világegyetem Teremtője visszafojtotta a lélegzetét." Ez az utolsó szó hatalmas betűkkel.

Dwayne inkább az elegancia. Odalépett homoszexuális fiához. – Nőt nem ütünk meg. egy istenverte buzerálógép! Nyuszi nem védekezett.. Erre az új megvilágosodásra finom stílusban akart reagálni. mint egy dinnyét. Aztán föl-alá görgette a zongorabillentyűkön. neki vége. és tudata lemerült agya használatlan lebenyeinek csöndjébe. mint a biztonság kedvéért fogta vissza magát. Az egyszerű járáshoz nem merte teljes erejét bevetni. pedig borzasztó dolgok történtek az arcával. föltápászkodott. Merev léptekkel odament a zongorához. Nyuszi látta. Rabo Karabekian. és azt mondta a fiára: –. mi ? – szólt oda a világegyetem Terem tőjének. Fölnevetett. hogy már huszonhárom-szőr megölték. aztán megint odacsapta. Vér fröccsent a billentyűkre – meg köpet meg nyalka. Könnyűszerrel megvédhette volna magát a katonaiskolában elsajátított küzdőmódszerekkel. mert tulajdon ereje és erkölcsi nagysága félelemmel vegyes bámulattal töltötte el. . Ez a foszforeszkáló sál lebegett el előtte: => Dwayne hátulról megtaszította Nyuszi fejét. Beatrice Keedsler és Bonnié MacMahon együttes erővel elkapta Dwayne-t és lerángatta Nyusziról. Trout könyvéből értesült róla. miután körülbelül tíz perc alatt több tízezer szót behabzsolt ebből a szolipszista fantazmagóriából. nehogy lába dobbanása összedöntse az új Holiday Innt. A maga életét nem féltette. Lehunyta a szemét. azt hitte.=> Dwayne most. hogy baj lesz. Azért járt mereven. hogy megörvendeztesse kéttagú közönségét – önmagát és Teremtőjét. Ő azonban inkább a meditációt választotta. de a világegyetem Teremtője mindannyiszor megjavította és újra elindította.. Dwayne fölrántotta a fejét a billentyűkről. Ez csak fokozta Dwayne eksztázisát.

hogy itt vannak! => A dühöngő Dwayne nem ölt meg senkit. és Don megpróbálta utána mondani. a feje jóval az ablakok szintje alatt volt. Szentül hitte. az tüstént menjen oda hozzá. Magnetofonra vett nyelvleckéket hallgatott. az elválasztó sávon fékezte meg Dwayne-t két arra vetődött rendőr. Francine Pefko irodájába. akarjátok tudni. miért evett lefolyótisztítót a feleségem? – förmedt rá Dwayne elképedt közönségére. hogy kórházba kellett vinni őket. Hasba vágta Bonnié MacMahont. pihent. megint vissza az új Holiday Innbe. – Beszédem van veletek! – mondta. hogy aki nigger odakint van. Aztán Dwayne kirohant a szálló és az autószalon közötti aszfaltra. ezt mondta Dwayne a rendőröknek.Aztán állón vágta Beatrice Keedslert. Don hanyatt feküdt. . várta. Mary Alice Miller apja. hogy érzéketlen gépezetek. Egyedül állt kinn. – Ti robotok. aztán át a Cukor-patakon és a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain. Az autójában lehajtható támlájú ülések voltak. – Demain nous allons passer la soirée au cinéma –mondta a magnetofon. Íme. bámult fölfelé. de tizenegy embert olyan súlyosan bántalmazott. hogy Mary Alice megjöjjön a koronájával-jogarával. de ő semmit sem látott Dwayne produkciójából. – Megmondom. Erős nagyításban a keresztek így festettek: => A Dwayne dühöngését ábrázoló térképen a koktélbárban három ilyen kereszt volt – Nyuszi. És így tovább. A pontozott vonal a koktélbárból indult. Ordítozott. Beatrice Keedsler és Bonnié MacMahon. – Nous espérons que notre grand-pere vivra encore longtemps – mondta a magnetofon. Ágyat lehetett csinálni belőlük. Don Miller az autójában Dwayne közelében volt ugyan. Ott. föl a füves elválasztó sávra. ahol valaki súlyosan megsérült. úgy akart megtanulni franciául. átment a parkoló aszfaltján az autószalonba. Az újságbeli térképen keresztek jelölték mindegyik helyet. miközben hátrabilincselték a kezét: – Hála Istennek. A koktélbárból még senki sem ment utána. miért: olyan típusú gép volt! => A másnap reggeli újság térképet közölt Dwayne dühöngésének útvonaláról.

Midland Cityben sokan tettek ki Hawaiiból vagy Mexikóból vagy hasonló helyekről származó haszontalan tárgyakat a kávézóasztalkájukra vagy a dohányzóasztalkájukra vagy az ilyen-olyan polcaikra. – No lám – mondta Dwayne. tiszteletüknek és önként vállalt védtelenségüknek. a haláltól sem riadt volna vissza. s az ilyen tárgyak társalgási apropóként szolgáltak. Wayne ott maradt félpihenjben. és rákacsintott Wayne-re. A félpihenj néven ismert testhelyzetet vette föl. a világegyetem Teremtője tréfából mindet bújócskára programozta. Ezt a testhelyzetet katonáknak. mert beszéde van velük. Wayne Hoobler volt. mint korábban bármikor. Már lement a nap. És Dwayne ismét nyakatekert beszélgetésbe kezdett a világegyetem Teremtőjével. ő lépett elő halkan a használt autók közül. amikor senki más nem fogadott föl feketéket. hogy jöjjenek elő. Bármelyik másik fekete robot is megtette volna. milyen igyekezettel próbálta megmenteni egy Payton Brown nevű fekete fiatalember életét. raboknak egyaránt megtanították – hogy így adják jelét figyelmüknek. és keserédes derűvel elmosolyodott. . vacsorára hazamehet! Az a személy. kicsoda Wayne. Aztán elkiáltotta azt a jelszót. Dwayne tovább zagyvált mindazokról a feketékről. mondván: – Ok úgy voltak programozva. Dwayne elmondta Wayne-nek. mikor Dwayne imigyen kiáltott: –Aki bújik. amellyel annak idején. hogy a bujocskanak vége. amelyet megyei cserkészvezetőként töltött. Úgy vélte. aki erre a varázsigére előbukkant. hogy mintha egyszerűen képtelenek lettek volna reggel pontosan érkezni munkába. aki tizenöt és fél éves korával a legfiatalabb ember volt. Hoobler készen állt bármire. amíg Dwayne mesélt arról az évről. Háta mögött összefogta a kezét.=> Dwayne tovább szólongatta a niggereket. Említést tett néhány olyan feketéről is. szarkalábak futottak szét a szeme körül. a robotot használva a társalgás élettelen apropójának. Nem tudta. hiszékenységüknek. soha életében nem játszott még bújócskát. amikor több fekete fiatalt vettek föl a cserkészek közé. így is hívták őket: társalgási apropó. előjöhet. Dwayne ravaszul körbesandított. a rejtőzködő gyermekeknek is ideje hazaindulniuk. enyhén szétvetette a lábát. aki valaha is meghalt a shepherdstowni villamosszékben. akiket fölfogadott. Jellegzetes fekete robotként fogadta. aki viszont serény és pontos volt. Mosolygott. gyerekkorában azt jelezték. meg arról.

Aztán hirtelen Wayne felé rúgott. Másodszor pedig megértette. így hát Dwayne elhátrált egy kicsit. amit tesznek. hogy Wayne eddig még sohasem látott repülőteret. szégyen és gyalázat –mondta. amelyet egy 1962-es Cadillac limuzinalvázra építettek rá. – Veled nem tudok versenyezni – mondta Dwayne. Csattanós pofont akart adni neki. hogy Wayne tökéletes kitérőgép. Dwayne rabszolgának tekintett mindenkit. – Régebben azt gondoltam. pofonok és ökölcsapások gyors kombinációival próbálkozva közeledett. –Afrikai ugribugri!-mondta. Csak egy tökéletes ütőgép tudná eltalálni. és továbbra is francia társalgást tanult. hogy a/t tegyék. amely nagy népszerűségnek örvendett. és az emberek pénzt adtak azért a kiváltságért. Először is kifulladt. => Így hát Dwayne most azt hitte. Dwayne ezután egy pillanatig hallgatott. hanem a fehér rabszolgaságról is. A hirtelen magasságból Wayne teljes szélességében látta a gyorsforgalmi utat. amikor Dwayne kisfiú volt. mint a fekete robotok. erőszakos szándékát látszólagos unott-sággal palástolta. hogy a fehér robotok lényegükben éppolyanok. Mary Alice Miller apja közben tőlük néhány méternyire feküdt az autójában. Wayne felszökkent egy igen furcsa teherautó platójára. Sportszerűen viselkedett vele. jól van – nyugtatgatta Dwayne Wayne-t. amikor este repülőgép száll le. hogy újra megpróbáljon odasózni. Cselhez folyamodott. hogy játsszanak afrikai ugribugrit. És most fontos tudnunk. akármilyen a színe. a világegyetem Teremtője arra invitálja. nem volt fölkészülve arra. és Dwayne keze csak a levegőt hasította az arca helyén. Wayne megint kitért. Egy sátor végében egy fekete ember kidugta a fejét egy ponyvába vágott lyukon. ahogy Dwayne rúgások. A rabszolgaságról beszélt – nemcsak a fekete. – Régebben azt . hogy azok legyenek. És aztán Dwayne nagy lendülettel odavágott Waynenek. ők is arra vannak programozva. nyereményt kaptak. Térdre bukott. hogy lentről prédikációt tartott. elismerte. aztán szinte ugyanabban a pillanatban újra ki kellett térnie. és megelégedett azzal. aki szénbányában vagy futószalag mellett dolgozik. Egy vásári mutatványra utalt. és a mögötte fekvő Will Fairchild repülőtérből is majdnem két kilométernyit. hogy kemény baseball-labdákkal dobálhassák a fejét. Ha eltalálták. amik. de Wayne nagyon jól megtanulta elkapni a fejét. – Jól van.Aztán a feleségéről meg a fiáról beszélt. A Maritimo testvérek építővállalatának tulajdona volt. Nem állt szándékában utána mászni a platóra. ami egy repülőtéren történik. Dwayne fölnevetett.

gondoltam. és így tovább. Meg a háború meg az autóbalesetek meg a rák – mondta. szégyen és gyalázat a villamosszék is. A Will Fairchild repülőtéren ebben a pillanatban gyúl-tak ki a leszállópálya fényei. Wayne szemében úgy festettek. Ellátottá a száját. Most már mindezt nem tartotta szégyennek és gyalázat-nak. fénybetűk adtak gyerekes nevet az álomnak. most azonban elfojthatatlan áhítat ömlött szét rajta. mint sok kilométernyi titokzatosan gyönyörű ékszer. mi történik a gépekkel?. Wayne Hoobler arca eddig kifejezéstelen volt. Wayne szeme láttára vált valósággá egy álom a gyorsforgalmi út túloldalán. imigyen: .kérdezte. Wayne fejében is kigyúltak az álmot fölismerő fények. – Miért érdekelne.

amelyből kivették az üléseket. Volt konyhája. így festett: . A teljes neve Martha Simmons Mozgó Segélyhely volt. Martha Simmons veszettségben hunyt el. aki hittel vallotta. amelyet egy reggel a nappali szoba mennyezettől földig érő függönyére csimpaszkodva talált. megosztoztak a hasznon. de aztán a Maritimo testvérek építővállalata kétszer annyit kínált érte. így hát elfogadták az ajánlatot. fürdőszobája és műtője. Miközben Martna Simmons begöngyölte a denevért egy Kleenex nevű papírzsebkendőbe. Martha Simmons kivitte a belső udvarra. hetvenkét centiméteres a derékbősége és kilencvenöt centiméteres a mellbősége. hogy mindkettőjük felesége oly különös halált halt egy hónapon belül. gyógyszerés kötszerkészlete akkora volt. és a barátság valahogy fokozatosan véget ért. Harminchat ágyon helyezhették el odabent a szerencsétlenségek áldozatait. hogy kihívták a Martha néven ismert különleges mentőautót. és Newbolt Simmons megyei közegészségügyi felügyelő feleségéről kapta a nevét. Az élelem-. amelyet Newbolt Simmonsnak küldött. hogy külső segítség nélkül egy hétig működhetett önálló kis kórházként. hogy az emberi lényeknek szeretettel kell bánniuk az egyszerűbb lényekkel. A veszettséget egy beteg denevértől kapta meg.Huszonnegyedik fejezet Figyeljetek: Dwayne Hoover olyan sok emberben tett súlyos kárt. ahol gyöngéden végigfektette az Astrosurf néven ismert mesterséges pázsiton. A férje hímvesszője tizenkilenc centiméter hosszú és öt centiméter átmérőjű volt. Előzőleg Martha Simmons éppen Albert Schweitzer életrajzát olvasta. Azóta is küldtek egymásnak karácsonyi üdvözlőlapokat. A Martha egy jókora General Motors távolsági autóbusz volt. Közösen vásároltak egy kavicsbányát odakint a 23A műút mellett. az állat egy icipicit belekapott a kezébe. A férjét és Dwayne-t egy időre összehozta az. mint amennyibe nekik került. Dwayne legutóbbi karácsonyi lapja. Martha Simmonsnak a halála idején kilencvenegy centiméteres volt a csípőbősége.

sokat gondolok Thomas Wolfe amerikai regényíróra. Állítólag Perkins azt mondta neki. . Remek mulatság. A regényei megkonstruálásához sok segítséget kapott Maxwell Perkinstől. amelyek hetente egyszer összejönnek. Az ideges embereket kis családokba gyűjti. Megtanít bennünket arra. amikor meghalt. És ahogy az ötvenedik születésnapom közeledik. a Charles Scribner's Sons kiadó szerkesztőjétől. hogy intelligens módon nyújtsunk vigaszt egymásnak. amelyet Dwayne-nek küldött.Newbolt Simmons legutóbbi karácsonyi lapja. Nagyon kedvelem. Most a szabadságát tölti. hogy egységesítő alapgondolatként írás közben mindig a hős apakeresése járjon az eszében. aki csak harmincnyolc éves volt. így festett: => A pszichiáternőm neve is Martha.

egy csónakbalesetben ölte meg az anyját. Khashdrahr Miasma pedig egy újdonsült államból. Kilgore Troutnak sem. Amikor kigyúltak a fények. => Persze őt is én találtam ki. hogy a robotok világszerte minduntalan kifogynak az üzemanyagból és elpusztulnak. Egyelőre csak zavarba jött. aki atombombát dobott a japáni Nagaszakira. hogy próbára tegyék a . miközben arra várakoznak. a Will Fairchild repülőtéren egy olyan férfi bérelt repülőgépe készülődött leszálláshoz. Ez a férfi Eliot Rosewater volt. => A Martha nevű mozgó segélyhelyen két orvos volt: Cyprian Ukwende Nigériából jött. ha másik apát találnék. Újonnan megtalált józanságát arra használtattam vele. a gyorsforgalmi út másik oldalán. hogy az igazán hiteles amerikai regényekben a hősöknek és hősnőknek egyaránt inkább anyákat kellene keresniük. => És miközben az anyátlan Dwayne Hoover az anyátlan Wayne Hooblert pocskondiázta a használt autók parkolójában. Mostanra a Névtelen Alkoholisták társasága segítségével viszonylag kijózanítottam. Rosewater pilótája idézte elő. de élve hagytam őket. Egyszerűen ez az igazság. Rosewaternek az anyja ékszereit juttatták az eszébe. Mindkét vidékről említés is történt Kilgore Trout Nem titok többé című könyvében. ahogy a szemébe tűnt a Mildred Barry Művészeti Központ rózsás szépsége. Dwayne Hoovernek sem. A pilótaülésbe Looseleaf Harper ezredest ültettem. Fiatal korában. Nekem nem okozna különösebb örömöt. így hát a repülőgép simán leszállt. a pilótáját is. Egy anya sokkal hasznosabb. Az jutott az eszébe. azt az embert. Meg a pilótáját is. hogy a repülőtér leszállópályája átalakult a börtöntöltelék meseországává. Egy másik könyvben alkoholistát csináltam Rosewaterből. hogy egyebek között megismerje a vadidegenekkel rendezett New York-i szexuális orgiák állítólagos testi-lelkijótéteményeit. és elmosolyodott.Nekem úgy rémlik. hogy fátyolos csecsemőtekintetével ilyennek látta annak idején az anyját. hogy ott időnként kifogy az élelem. Az anyja ezerkilencszázharminchat évvel az Isten Fiának állítólagos világra jötte után az Amerikai Egyesült Államok női sakkbajnoka lett. Bangladesből. Megölhettem volna őt is. az oszlopokon álló szeptemberi telihold a Cukor-patak kanyarulatában. Dwayne Hoover azt olvasta a könyvben. aki bizony megölte az anyját. Kilgore Trout pártfogója. Mindkét vidék híres volt arról. Ettől nem kell zavarba jönni. véletlenül. Nyugatra nézett. Rosewater a következő évben ölte meg.

mint például Dwayne vagy én vagy Kilgore Trout vagy szinte akármelyik fehér ember aznap Midland Cityben. ha netán arra vetődik. aki a nemzeti himnuszt írta. => Eddie Key azért tudott olyan sokat a származásáról. így hát megvette az orvosokat más országoktól. Több mint hatszáz ősét tudta megnevezni. mint a szélvédőn át kinézhetnek az ősei. Egészen halkan azt mondta: – Még lengik. annak a fehér amerikai hazafinak. akinek a családja annak idején megkapta a Kékmadár Farmot. Közülünk senki sem érezte azt. Mi még azt sem tudtuk. és ezért sokkal érdekesebbnek látta az életet. fater. s a folyó valahonnét valahová tartott az időben. s a szemén.világegyetem egyetlen szabad akaratú teremtményének reakcióit. Eddie például tudta azt. => – Eddie Key töviről-hegyire ismert egy emberektől nyüzs-gö múltat. és mindegyikről legalább egy adomát tudott. mi lett közben az Amerikai Egyesült Államokból. amelyeknek nem volt sok pénzük. hogy ő maga is csak eszköz. hogy Key leszármazottja. aki egyenes leszármazottja volt Francis Scott Keynek. Eddie Key emberek folyójában úszott. hogy egykor a családja anyai ágának tulajdonában volt az a farm. egy fekete fiatalember ült. Eddie arra gondolt. hogy más néz a szemével –vagy más érez a kezével. hogy egyébként miért volt olyan sok fiatal külföldi orvos a kórházakban: Az ország közel sem termelt annyi orvost. Az ősei afrikaiak. amelyen fölfedezték a Szent Csodabarlangot. és az ősei úgy nevezték: „Kékmadár Farm". amely igen sok afrikai családban ma is él: minden nemzedék egy tagjának kötelessége volt. szívet melengető érzéseket táplálhatott például Dwayne Hoover és dr. viszont rettenetesen sok pénze volt. Eddie Key még csak hatéves volt. mivel oly sok mindent betéve tudott. Dwayne meg Trout meg én mozdulatlan kavicsok voltunk. amikor elkezdte elméjében elraktározni apai és anyai rokonságának neveit és kalandjait. Francis Scott Key csak egy volt az Eddie mögött álló ezrek közül. hátha Key épp most veszi szemügyre. mint egy jármű. Cyprian Ukwende iránt is. Dwayne az az ember volt. => A Martha volánja mögött Eddie Key. Ahogy a volán mögött ült és kinézett a szélvédőn. indiaiak és fehérek voltak. => Elmondom. Eddie Keynek az az érzése támadt. így hát a szélvédőre ragasztott amerikai zászlócskára szegezte a tekintetét. És Eddie Key. Az indaro törzsbeli Ukwende az az ember . kik voltak a dédapáink és dédanyáink. hogy emlékezetébe vésse a család addigi történetét. mert a családja fekete ága megőrizte azt a szokást. mély. Eddie tudta. ha akarnak. amennyi a sok betegnek kellett volna.

– Kolbász terem a kenderben! – kiáltotta. Még amikor Cyprian Ukwende és Khashdrahr Miasma lefektette. akkor is azt hitte. akinek az ősei annak idején Afrika nyugati partvidékén elrabolták Key Ojumwa nevű ősét. A könyvből úgy tudta. és a lány az aszfaltra rogyott. a Kilgore Trout könyvében megígért szűz bolygón van. Dwayne már az irodában eltörte Francine állkapcsát és három bordáját. A világegyetem Teremtője mindig megpróbál rájönni. mit fog aznap kiáltani Dwayne. és segítség nélkül keresett magának egy helyet. => Kilgore Trout a járóképes sebesültek között volt. és a visszapillantó tükörből nézte. Amikor kihengergette az ajtón. Trout hátulról elkapta. Ez a játék. aztán egyfolytában baszik és mondogatja. hogy Eddie szemében a tükörképe úgy festett. Íme. hogy a szűz bolygón eljár úszni. Elvesztette az eszméletét. – Ez a legjobb baszógép az egész államban! – mondta Dwayne a tömegnek. messze az igazán súlyos esetektől. amikor Dwayne kirángatta Francine Pefkót az autószalonból a szabadba. mi történik. a hátsó. Dwayne olyan szorosan be volt bugyolálva a kényszerzubbonyba. hogy a szűz bolygón eltelt egy nap. Trout jobb kezének gyürűsujja valahogy becsusszant Dwayne szájába. – Csak föl kell húzni. önjavító mezőgazdasági gépként. hogy Francine nagyon is rászolgált. ott meg árverésen értékesítették önjáró. nagy kettős ajtón át. ezt kiáltotta Dwayne a mentőautóban: – Isten hozzád. És így tovább. hogy szeret. Az inda-rók Ojumwát egy muskétáért eladták a brit rabszolgakereskedőknek. Dwayne pedig peckes léptekkel . mint egy bekötözött hüvelykujj. és Dwayne leharapta az utolsó percét. és újra itt a kiáltás ideje. mert az ártalmas vegyszerei azt gondoltatták vele. és csak akkor hallgat el. ha kap egy Sanders-féle Csirkebüfét! És így tovább. Ő sérült meg a legsúlyosabban az áldozatok közül. Dwayne mindenki szeme láttára akarta összeverni Francine-t. És Dwayne mindig túljár az eszén. Trout előzőleg hátulról rávetette magát Dwayne Hooverre. Dwayne azután elengedte Francine-t. bús hétfő! – Aztán az az érzése támadt. Azt hitte. mindig kiált valami meglepőt. Dwayne észre sem vette a kényszerzubbonyt. már jókora tömeg gyűlt össze az új Holiday Inn koktélbárjából és konyhájából. azok fölrakták a „Pacsirta" nevű vitorláshajóra. a lábán áll. Eddie Key a vezetőülésben ült.volt. és amikor kimászik a jéghideg vízből. Segítség nélkül föl tudott szállni a Marthára. => Dwayne Hoovert most föltuszkolták a Marikára. az elvitte a South Carolina állambeli Charlestonba.

=> Ez nem az a fajta könyv. törött lábujjai kerültem ki a csetepatéból. én tisztes távolságban maradtam mindeme erőszaktól – még ha én teremtettem is Dwayne-t. Ami engem illet. Valaki hátraugrott. és eltörte a lábujjamat is. hiába teremtettem én. Key megkérdezte. . amelyben az emberek végül azt kapják. Elhelyezkedett egy ülésen Eddie Key mögött. és egy haja szála sem görbült meg. Wayne ismét a használt a utók között volt. miután a Mogyoró Egyetem legyőzte az Ártatlan Áldozat Gimnáziumot a területi középiskolai kosárlabda-bajnokság újrajátszott mérkőzésén. amit megérdemeltek. hogy elkerülje Dwayne-t. az agresszivitását. De legalább Wayne Hooblert nem bántotta. Még így is törött óraüveggel és mint később kiderült. mi baja. és Trout föltartotta véres zsebkendővel részben eltakart jobb kezét. Éppen fölvett a földről egy karperecet. úgy arat! – kurjantotta Dwayne. hogy megtalálja. Eltörte az órám üvegét. amelyet én dobtam oda. Breedlove volt az a fehér gázszerelő. aki a gonoszságával rászolgált a bántalmazásra: Don Breedlove-ot. => – Ne feledjétek Pearl Harbort! – kiáltotta Dwayne. amely így festett: – Ki mint vet. aki Patty Keene-t. a várost. az eget fönt és a Földet alant. => Kilgore Trout úgy határozott. Dwayne Crestview Avenue-n levő Burger Chef hamburgerbüféjének pincérnöjét megerőszakolta a megyei sportpálya George Hickman Bannisterről elnevezett klubházának parkolójában. Dwayne csak egyetlen olyan embert bántalmazott. Az eltelt háromnegyed órában jobbára förtelmes méltánytalanságokat művelt.odament a gyorsforgalmi út melletti betonárokhoz. és beleköpte Kilgore Trout ujja hegyét a Cukor-patakba. hogy nem fekszik le.

Tehát Dwayne a jobb kezével szorosan fogta Don Breedlove-ot. hogy megengesztelje Breedlove-ot. mintha azt mondaná. Aztán kissé behajlította a bal kezét. Neki az . akárcsak Kilgore Trout. amelyet a fák véréből készítettek. így kapcsolódtak össze: Ez férfiak között a barátság jelképe volt.=> Amikor Dwayne dühöngeni kezdett. Kilépett egy kis friss levegőt szívni. Dwayne és Don Breedlove kézfogása egyaránt száraz volt és kemény. => Így hát most Don is a mentő kocsiban volt – ő is ült. Olyan borzasztó volt a fájdalom. sőt végül élénk sárga színnel ezt a feliratot mázolta a csomagtartó fedelére és mindkét ajtóra: Mellesleg az autónak az volt a baja. Don és Dwayne igen jól ismerte egymást. amely nem működött jól. hogy Breedlove egyik szomszédjának gyereke juharcukrot tett a Ventura benzintartályába. hogy összeesett tőle. hogy a kézfogás módja nagyon sokat elárul az ember jelleméről. Don Breedlove a szálló konyhájában volt. Beatrice Keedsler feküdt. A tragacs olyan autó volt. annyit költött á beállításokra és alkatrészcserékre abbéli igyekezetében. és senki sem tudta megjavítani. borítsunk fátylat a niúltra. hogy tragacs. és Dwayne odarohant hozzá. amelyről Don azt állította. Hs Dwayne Hoover most Breedlove felé nyújtotta a jobb kezét. mert Dwayne egyszer eladott Breedlove-nak egy új Pontiac Venturát. és úgy mosolygott. Épp egy gáztűzhelyet javított odabent. Ez rettenetes légnyomást teremtett Don fülében. Breedlove pedig gondolkodás nélkül megfogta. és a tenyerével fülön vágta Dont. Elterjedt az a vélekedés. Dwayne épp az előbb köpte bele Trout ujja hegyét a Cukor-patakba. Breedlove azonban vigasztalhatatlan volt. bár ő is ülhetett volna. A juharcukor egy cukorféle volt. Azzal a fülével Don már soha többé nem hall semmit. Dwayne voltaképpen még rá is fizetett az ügyletre.

A három fehér ember most járt először Midland Cityben. Hoover Nyuszi is feküdt. miért érte bírálat éppen azelőtt. az ifjú dr. Alapjában véve Miasmának valószínűleg egyáltalán nem lett volna szabad orvosi területen dolgoznia. hogy kerítsen ollót: – Haza akarok menni. Odafordult bengáli asszisztenséhez. Dwayne Hoover akkor bántalmazta őket. A kórházban nap mint nap látott ilyen cipőket-zoknikat azoknak a gyerekeknek a lábán. egységbe forrt cipő-zokni látványa előtt. És így tovább. amikor Ukwende másodszor odaszólt. Mindkét fekete férfi a szálló konyhai alkalmazottja volt. ahol esetleg bírálat éri. Miasma nem tudta elviselni a bírálatot. hogy arc – akárki arca. amikor átgázolt a Cukorpatakon. A Pennsylvania állambeli Erie-ből tartottak a Grand Canyonhoz. hogy ellássa a sérülteket. Miasma nekivetette a hátát a mozgó segélyhelyen levő női vécé ajtajának. akik túl közel játszottak a Cukor-patakhoz. aki csak azt hajtogatta. . egységbe forrt cipőkzoknik levágására. cipőfűzőjét és zokniját azonban átitatta a műanyag. Ők bele akartak nézni a repedésbe. Miasma még ollót sem volt hajlandó keresni. Eddig Ukwende meg a rendőrség meg egy polgári védelmi alakulat végezte el a munkát. – Keríts ollót – mondta. két fekete férfi. Ezt mondta most is. Elmondom. vagy legalábbis nem olyan területen. Ukwende nem állt értetlenül a műanyag bevonatú. amikor az autójuktól az új Holiday Inn bejárata felé tartottak. Dwayne cipőjét. hogy valamilyen szempontból nem a lehető legtökéletesebb. két fehér férfi. a kórházi segélyszobában föl is akasztott egy lemezvágó ollót – a műanyag bevonatú. hogy Dwayne ámokfutásának hírére riasztották őket: amputálta egy fekete férfi lábát. pedig azt a lábat valószínűleg meg lehetett volna menteni. még az is. amely a bolygó legmélyebb repedése volt. Fölismerhetetlen volt az arca. Rajtuk kívül még öt áldozat volt – egy fehér nő. Ha bárki a legfinomabb célzást tette arra. => Cyprian Ukwende most megpróbálta lehúzni Dwayne Hoover cipőjét. Sőt. hogy haza akar menni. duzzogó gyermekké. Ezen a gyöngeségén nem tudott úrrá lenni. de nem jutottak el addig. Mindeddig egy ujját sem mozdította. Miasma automatikusan átalakult hasznavehetetlen. Khashdrahr Miasmához. Cyprian Ukwende morfiumot adott neki.állkapcsa törött el.

miért nem tetszett. aztán visszaviszi. Az emberek már csak ilyenek. szobakerékpárokkal. amely nagyon megnyerte a tetszését. . => A Martha útnak indult. aztán mihelyt nyereséggel tudja eladni. Kilgore Trout meglátott egy hirdetést. így festett: És így tovább. A körzeti fiókkönyvtárból kivesz egy realista regényt. – Az emberek fölbuzdulnak. hogy az ember megnyissa.=> Nagyon sokáig mesélhetnék még intim részleteket a szupermentőautón levő emberek életéről. szoláriumokkal. – Beiratkoznak a programokra. Trout A pángalak-tikus adatbank című regényében a hős egy háromszáz kilométer hosszú és száz kilométer átmérőjű űrhajón utazik. úszómedencével és így tovább. túladjon rajta." És így tovább. de mire jó a még több információ? A realista regényeket és szőrszálhasogató részletességüket illetően egyetértek Kilgore Trouttal. És így tovább. A könyvtáros megkérdezi tőle. evezőgépekkel. hogy visszaszerzik a kondíciójukat vagy leadnak pár kilót – mondta Dwayne. és elmaradnak. hogy a kondicionáló szalonnál az a lényeg. és a hős azt feleli: „Az emberi lényekről már tudok. hogy kondicionáló szalont nyit Midland Cityben. sugármasszázzsal. Dwayne Hoover tudata időlegesen visszatért a Földre. Arról kezdett beszélni. de aztán körülbelül egy év alatt elveszítik az érdeklődésüket. Azt mondta Cyprian Ukwendének. Elolvas belőle vagy hatvan oldalnyit.

az egykor divatos Fairchild Hotel környékére. olyan bosszúszomjasan perelik majd kártérítésért. Ő is odasodródik a többi aszott öregember közé Midland City nyomornegyedébe. . akiket oly igazságtalanul bántalmazott. Semmi esetre sem ő lesz az egyetlen semmittevő. foltokban hántolta le a műanyagot égő lábáról. pedig régebben mesésen jómódú volt!" És így tovább. A sértetlen bal kezét kellett használnia. akiről joggal elmondhatni: „Látod? Szinte hihetetlen! Most kutyagumija sincs. Nem nyit ő már soha semmit. Kilgore Trout a mentőautóban ülve csíkokban. hogy Dwayne teljesen tönkremegy.Dwayne nem nyit semmiféle kondicionáló szalont. Azok.

öregem. színes televízió. . Automatikus reakció volt ez a lényegében ellenséges felhőre. Troutnak fölfordult a gyomra. hé. öregem – hívogatta. A lármájuk villanyozta föl. És aztán lépcsőre bukkant. de nem a megfelelőre. Aznap amputálta a lábát Khashdrahr Miasma. Elgin Washington kevéssel előbb kokaint szippantott föl az orrába. A tartalmuk nem érdekelte. A parfümfelhőiket azonban hátrahagyták. amelyben egy fekete fiatalember feküdt. rendbe tették és bekötözték. Benyitott egy használaton kívül álló röntgenszobába. hanem azoknak a szobáknak a sorához. de arról már elfeledkezett. Nincstelen volt. Automatikusan tűnődni kezdett saját halandó voltán. Eltévedt. öregem. mert nem volt helybéli lakos. – Hé. Ez a fiatalember Elgin Washington volt. Troutnak bizonyos űrlapokat kellett kitöltenie. A látogatási idő már véget ért. azt mondták. de mesésen jómódú. nem volt csekkfüzete. és egy darabig tévelygett az alagsorban. És a zenebona kellős közepéről Elgin Washington mézes-mázosán kiszólt Troutnak. – Hé. mint sokan mások. Ez a lépcső nem az előcsarnokhoz meg a gazdasági hivatalhoz meg az ajándékbolthoz meg a többihez vezetett. Miután Kilgore Trout ujjcsonkját fertőtlenítették. amikor elhaladt az ajtó előtt. mellette fehér telefon. onnan futtatta a nőket. mint a valóságban volt. ezért minden szexuális rabszolganője eltávozott. és a kokain rettenetesen fölerősítette az Elgin agyába érkező és onnan induló telepatikus üzeneteket. ők is pontosan ugyanezen kezdtek tépelődni. Benyitott a boncterem kétszárnyú ajtaján. mint sokan mások. aki a régi Holiday Innben tanyázott. hogy nem növekszik-e benne valami rossz. egy strici. körülötte bonbonos dobozok és virágcsokrok. Trout most semmi olyat nem érzett. Még csak huszonhat éves volt. mint sokan mások. amit más emberek milliói ne éreztek volna – automatikusan. nem volt készpénze. hé. amelyekben különféle sérüléseket szenvedett emberek állapota javult vagy rosszabbodott. Trout most elhaladt egy nagyon költséges privát betegszoba mellett. Amikor mások benéztek abba a szobába. Sokukat a gravitáció ereje csapott a földhöz. menjen föl a gazdasági hivatalba.Epilógus A kórház baleseti sebészete az alagsorban volt. nem volt betegbiztosítása. A gravitáció ereje egy pillanatra sem szünetelt. Elgin Washington százszor akkorának érezte magát. Automatikusan tépelődni kezdett azon. olyan harsányak és izgalmasak voltak az üzenetek.

Mindenki. Fred T. – Miféle szívességet? – kérdezte feszengve Trout. Trout bement. – Értem – mondta Trout.öregem. amikor egy Elgin Washington-féle torz személyiség megmondta neki. Fogalma sem volt róla. – Aztán azt tette. mit tegyen. hogy éreztesse vele az alacsonyabbrendűségét. – Mindenképpen tegyen meg nekem egy szívességet –mondta Washington. hogy a fülemüle kizárólag holdfényben énekel. Szívességkérésre mindig támadt. Fokozatosan. megállt a fekete férfi ágya végénél. meghalok. milyen szívességet kérjen. – Nem. Kivillantotta aranyfogát. Néha meg is ölt egy-egy embert. hogy meg fog dermedni. Trout megint gépiesen reagált. Kacsintott. Majd támad valami ötlete. Barry. öregem. a fesztivál elnöke limuzinján. Mellesleg mindkét férfi Nagy Károly leszármazottja volt. Emberi lelkek horgásza volt. álmatag legyintésseljelezve tiltakozását. Nem akart tőle semmi különöset. kínainak öltözve eljött a kórházba. Sötét tekintettel hallgatást parancsolt Troutra. Minden emberi lény olyan típusú gép volt. – Hé. – Lassan halok meg. hogy valamilyen módon ne éreztesse vele az alacsonyabbrendűségét vagy nevetségessé-gét. hogy már megint elkapott valakit. Washington tudta. Megdermedt holmi bizonytalan szívességek emlegetésére. hogy ismeretleneket magához tud édesgetni. amit Midland Cityben időnként szinte minden fekete megtett: utánozta a fülemülét. hogy együttérzéséről biztosítsa Beatrice . => A Midland City-i Művészeti Fesztivál megnyitását őrület miatt elhalasztották. – Hallgassa meg. nem – mondta Elgin Washington. pedig igazán nem is akarta. ahogy elfütyülöm a fülemüle dalát – mondta. Nagy Károly leszármazottja volt. mit akarjon. Behunyta a szemét.. És ha már elkapott valakit. Elgin Washington ráébredt. Trout. de Trouttal jóindulatú volt. mint oly sok más Föld-lakó. – Hívok nővért! – mondta Trout. mint aki nagyon töri a fejét. Bármelyik emberi lény pontosan ugyanezt mondta volna. teljesen automatikusan működő. nem tudta úgy elengedni.. akinek az ereiben akár csak a legkevesebb európai vér folyt. – mondta. Ez nem a részvét jele volt. Az agyának valamelyik része céltalanul gyakorolta azt a képességét. Olyan típusú gép volt. –A költők által olyannyira kedvelt fülemüle dalának sajátos varázst ad az – mondta –. bárgyú robottá alakult át. Ilyen volt a természete. öregem – hívogatta Troutot. hé. aztán komolyan azt mondta: – Azt hiszem.

gyalog indult útnak. arra tanították. És odabenn lesz ennivaló. és egye is meg. Papírcsövet tettem a számba. hogy kinyújtóztassam a lábamat. a város egykori ütőerén nem volt forgalom. Az a pötty volt a Művészeti Központ. Troutot sehol sem találták. a másik végén levő parányi. Beatrice Keedsler morfiumot kapott. Meggyújtottam. Kazak kiképzői. => Megszűnt. Senki sem ólál-kodott. => Ebben a városrészben senki sem aludt. azok az emberek. öljön meg mindent. a fekete Benjámin Davis felügyelt Kazakra. Nyolc kilométert kellett gyalogolnia a Fairchild Boulevard-on. miféle bolygón van és miféle állat ő. nem tartottam semmitől. amelyek gyilkológépek voltak. a régi Monon vasút pályáján épült belső autópálya-gyűrű. => Figyeljetek: a dobermant úgy hívták. Ő vigyázott éjjelente a Maritimo testvérek építővállalatának raktártelepére. Napközben . Ritkán és halványan világítottak az utcai lámpák. Az író igen veszélyes anyagokkal dolgozik.Keedslert és Kilgore Troutot. A Fairchild Boulevard-on. A könyv korábbi változatában Dwayne Hoover cselédjének. és most aludt. Lottie Davisnek a férje. A hímvesszőm hét és fél centiméter hosszú és tizenhárom centiméter átmérőjű volt. Engem egy doberman készült megtámadni. Trout majd megnöveszti azzal. riasztóberendezésekkel és őrkutyákkal. magas kerítésekkel. Az átmérője tudomásom szerint világrekordnak számított. amelyet az Avistól béreltem a Diner's Club hitelkártyámmal. hogy feléje lépeget. hogy este mindenképpen megnyitják a fesztivált. Gyárak és raktárak között voltam. Amikor kiszálltam Plymouth Dusteremböl. hogy feltartóztassam. amit el tud kapni. Ostobán tettem. akik elmagyarázták neki. hogy a világegyetem Teremtője azt szeretné. A Monon megszűnt. Kennedy körút. Ez elegáns dolognak számított. A parkolók üresek voltak. Ennek a könyvnek egy korábbi változatában főszereplő volt. borostyánszínü pötty felé. Levelekkel volt megtömve. Kiszálltam az autóból. Minden életet elszívott onnan a gyorsforgalmi út meg a Róbert F. Éjjel ez erődrendszer volt. Semmiféle közlekedésre nem lévén pénze. derült égből villámcsapásként csaphat le rá a szörnyű halál. ezért ha elővigyázatlan. kivéve itt-ott egy-egy éjjeliőr autóját. Most csak szunnyadt a Jockey Shorts alsónadrágomban. elnyeli Troutot. Kazak. Egy Plymouth Dusterben ültem. ami szintén elegáns dolognak számított. => Én körülbelül hat utcányira onnét vártam. Kilgore Trout feltételezte. Amikor a lépegetéstől már elég nagyra nőtt.

Napnyugtakor üvöltözött vele és teniszlabdákat vágott hozzá. amikor kiszálltam az autómból. aki túl közel megy a világát körülzáró drótkerítéshez. mélyet szívtam a cigarettámból. ahol Kazak helye volt. Észre kellett volna vennem a kerítés különös vonalát. Agyonlőtt öt rokont. Most pedig a város néma tulajdona volt. Az idézte elő a gyilkosságokat. Kazak egy halom bronzcső mögött lapult. => Miután a házat Keedslerék a Nagy Válság idején elvesztették. egy sörét nagyságú daganatot találtak az agyában. pártázatos oromzatát. mintha valaki belülről ágyúgolyókkal bombázta volna. hogy megöljön bárkit. Kazak újra és újra megpróbálta. hogy átalakítják múzeummá. Barry meg a szülei költöztek be. Az udvar tele volt matracfoszlányokkal és drótfonat-darabokkal. Bizony tudhattam volna. ahol a gyermekek megismerhetik Midland City történetét – nyílhegyekből. mintha a kerítés nem lett volna ott. Úgy vetette magát az emberekre. Ott követték el a város történetének leghíresebb gyilkosságait. Benjamin Davis első trombitás volt a Midland City-i Szimfonikusoknál. de azért nem kapott fizetést. Úgy festett.nyers húst dobált be a gödörbe. Az öreg ház megtelt a brit madarak hangjával. hogy Kazak ne tudja megölni. Will Fairchild. => Hátat fordítottam a kerítésnek. hogy megöl. és meg is eszik. Azt fontolgatták. . Napkeltekor bevonszolta Kazakot a gödörbe. kitömött állatokból meg a régi fehér ember kezdetleges eszközeiből. Beatrice Keedsler anyai nagybátyja 1926-ban egy nyári éjszakán megjelent egy Springfield karabéllyal. Fred T. És elgondolkodva nézegettem a Fairchild Boulevard túloldalán levő régi Keedsler-ház sötét. A Pali Mail apránként öl meg. Aztán kiengedte. A hadseregtől kiselejtezett matracokból és drótfonatból készült vastag öltözékben járt. hogy egy Kazak-féle vérszomjas szereplőt nem olyan könnyű kihagyni egy regényből. Aztán szíven lőtte magát. És Kazak megtett minden tőle telhetőt. két rendőrt és Keedslerék magán-állatkertjének teljes állományát. három szolgát. amikor elegánsan viselkedtem és cigarettára gyújtottam. Ott nevelkedett Beatrice Keedsler. a háborús hős. amelyet a nap folyamán a Maritimo testvérek potom pénzért vettek egy rablótól. A kerítés mindenütt kidudorodott a járda felé. tehát igazi állásra is szüksége volt. Amikor fölboncolták. Kazak feltett szándéka volt.

. Eszembejutott az anyám. csak sokkal gyorsabban. Barry félmillió dolláros adományt kínált föl egyetlen feltétellel: hogy kiállítják az első Robo-Magic mosógépet és egykori plakátjait. A glükóz izomtáplálék volt. mint a szarvas. Feléje fordultam. => A Keedsler-házat bámultam. Előzőleg a hipofízisem pontosan ilyen alkalmakra állította elő és tárolta az ACTH-t. Az agyam üzenetet küldött a hipotalamuszomnak. Ő volt Indianában az első képesített építész. A CRF hatására a hipofízisem beleeresztette az ACTH jelű hormont a véráramomba. Megmutatta. mint az állatok. A fogai fehér tőrök. lebegve úszott felém a levegőben. úgy. milyen gazdag és hatalmas volt az anyai nagyapám. Kilgore Trout már csak fél utcányira járt Teremtőjétől. hogy Trout az én teremtményem. és lassított. Szinte ügyet sem vetettem a közeledtére. Én nyugtalanítottam. hogy a gépek ugyanúgy fejlődnek. hogy küzdjek.és vevőhelyei egy vonalba kerültek az övéivel. pedig nagy fontosságú mondandóink voltak egymásnak – arról. Csepegő nyála cianid. A vére nitroglicerin. hol volt egyik-másik álompalotája. A mellékvesém beleeresztette a maga glukokortikoidjait a véráramomba. Telepatikusán újra meg újra elmondtam: „Jó híreim vannak a számodra!" Kazak rámvetette magát. pincegödrök és parkolóhelyek voltak. hogy az orrüregeim. átalakították a glikogént glükózzá. A véráramomba került ACTH egy része elérte a mellékvesém kérgét. nem is álmodtam arról. Kilgore Trout is egyre közelebb ért. utasította. hogy mögöttem egy robbanékony kutya kitörni készül. A szemem értesítette róla az agyamat. aki a Nagy Válság idején egyszer körbeautóztatott Indianapolisban. minden telepatikus üzenet adó. Segíthetett. hogy eressze bele a CRF jelű hormont a hipotala-muszt a hipofízissel összekötő rövid erekbe. hogy ámuljak-bámuljak. gitáriskolák. mint a vadmacska vagy fussak. Szétáradtak az egész testemben. Inkább az apai nagyapámon járt az eszem. hol volt a nagyapám sörfőzdéje.A leendő múzeumnak Fred T. Mindegyikből csak pincegödör maradt. És a zeppelin egyre közeledett. => A jobb szemem sarkából megláttam Kazakot. A kiállítandó tárggyal szemléltetni akarta. A szeme két tüzes katlan volt. mint egy zeppelin. Ezek most halottashá/ak. Álompalotákat tervezett indianai milliomosoknak. amely előzőleg glukokortikoidokat termelt és tárolt veszély esetére. Lustán.

ami az ő korában nem is rossz. Mindaz. hogy ha esetleg megsebesülök. lelassított. A hajam is égnek meredt tőle. Most már ő is tele volt adrenalinnal meg koagulánsokkal meg glukokortikoidokkal. Tizennyolc kilométeresnek mértem a sebességét. amit eddig a testem művelt. ki vagyok. A háta . A gravitáció lecsapta Kazakot a betonra. ahogy a hatalmába kerített engem is. része volt az emberi gépezet normális működésének. Kilgore Trout elfordult. Az adrenalintól a szívem úgy megindult. Így hát beugrottam az autómba. Nem tudta. Még mindig föl voltam ajzva az adrenalintól meg a koagulánsoktól meg a többitől. Trout! Amikor meghallotta. Troutnak eddig sem volt unalmas napja. A testem azonban tett egy olyan óvintézkedést is. ne folyjanak el az életnedveim. – Várjon meg! Jóbarát vagyok! – Csosszanó léptekkel megállt. Mindenesetre visszaemeltem a heréimet a hasüregembe. A gravitáció a hatalmába kerítette Kazakot. hogy belekábult. vagy kifújt egy tömítés. Most azt látta. Kilgore Trout fél háztömbnyi távolságról figyelt. az okozta. hogy a Teremtője helyből átugrik egy autót. behúztam őket a törzsembe. mint a repülőgép a futómüvet! És most azt mondják. Így vagy úgy. amit a testem művelt Kazak ügyében. de még nem ért véget. Utána kiáltottam. => Négykézláb értem földet a Fairchild Boulevard közepén. és üldözőbe vettem. hogy a nevén szólítják. Trout! Várjon meg! Mr. Riadtan sietni kezdett vissza.És egyre közelebb ért a zeppelin. úgy. de csak jobban szaporázta a lépteit. mint egy gőzmozdony. A mellékvesém adott egy adag adrenalint is. Az adrenalin hatására koagulánsok is ömlöttek a véráramomba. a kórház felé. Kipirultam. Azt egyelőre nem tudtam. Talán zárlatos lett egy vezeték. hogy csak sebészeti beavatkozással lehet őket ismét leereszteni. hogy a nagy izgalomban behúztam a heréimet is. Kazakot visszalökte a kerítés. nem tudott Kazakról és arról sem. Trout javában vágtázott. Eszelős tekintettel nézett rám. kimerültén zihálva nekivetette a hátát a General Electric cég alkatrészraktárát övező kerítésnek. Csak valami bizonytalan rossz érzésem volt odalent. amely hozzáértők szerint példa nélkül állt az orvostudomány történetében. ahogy a vérnyomásom a csillagos égig szökött. A lehúzott ablakon át kikiáltottam neki: – Hé! Mr. amikor melléje értem.

amire kíváncsi –akár a múltat. a sötétben. Meghúztam egy másik kapcsológombot. Nem maradt tehát más választásom. és a kezemben maradt. ha alaposabban szemügyre vehetne. – Van valami kérdése? Tegye föl bátran! – Tessék? – Nyugodtan kérdezzen meg bármit... – Ön most egy könyv kellős közepén van – pontosabban szólva már a vége felé. én regényíró vagyok. Kikapcsoltam. Ehelyett a szélvédőmosót kapcsoltam be. Trout – szólaltam meg az autó belsejének sötétjéből –.. – Azt is elintéztem. – Fegyver van magánál? – kérdezte. – Tessék? – kérdezte. jön? – kérdezte. Elnevettem magam odabenn. A szivargyújtó volt. – Honnét? Gondoltam. nem lenne rossz. – Maga. így hát megpróbáltam fölkapcsolni a belső világítást. – A jövőben a Nobel-díj várja önt. – Hm – mondta diplomatikusan. a Művészeti Fesztiválról. akár a jövőt illetően – mondtam. – Mr. – Nincs . úgyhogy eleinte nem volt valami nagyszerű társalgó.... A megyei kórház fényeinek látványát vízcseppek torzították el. hogy mostantól fogva jó nevű kiadója legyen. Elég a pumás könyvekből! – Hm – mondta.mögött az éjszakai égbolton kirajzolódott a cég emblémája és jelmondata. – A micsoda? – Az orvosi Nobel-díj. – Én a Minden Fesztiválról jövök – feleltem. Én teremtettem önt a könyveim céljaira. megint elindítottam a szélvédőmosót. – Én vagyok az ön Teremtője – mondtam. maga. – Hm. mint hogy továbbra is a sötétségből szóljak Trouthoz. amely így szólt: LEGFONTOSABB TERMÉKÜNK A HALADÁS => – Mr. semmi ok az aggodalomra! Nagy örömhíreket hozok! Lassan jutott lélegzethez. Még mindig vadul forgott a szeme. Trout – mondtam –. Megint megpróbáltam világosságot gyújtani. – Nekem bizony a maga helyében rengeteg kérdésem volna – mondtam.

meg egy nőt. Megálltam előtte. Most egységes egészet akarok csinálni belőle. Keményen bevágtam az autó ajtaját. ahogy én fütyülök. hogy olyan egészséget. Trout – mondtam. Kilgore. nem kínaiak. => – Maga meghibbant? – kérdezte. Szegény öreg térdre rogyott. Mr. Nekünk. hogy azt látta volna a kezemben. Aztán a Nap felszínére. szemügyre vetettem vele egy Bermudavészmadár terméketlen tojását. Ahogy Trout ott kushadt előttem. hogy úgy táncoljon. sem a kisstílű kapzsiság és ravaszság.. hogy emelje föl a tekintetét.. a fajirtás vagy a bűnös hanyagság. elvittem gyermekkora Bermudájára. Nagy zajjal szálltam ki. Az egyszerűsége keleties egyszerűség.. olyan belső harmóniát erezzen magában. amerikaiaknak színpompás. Egy cirkuszi sokadalom kellős közepébe tettem. mit tartok a kezemben! Semmit sem tartottam a kezemben. ők viselkedtek így. a harmónia és a táperőjelképe. járás közben egy kicsit forgattam a lábamat. Mutathattam volna neki például egy arasznyi magas Szép Helénát is. ahol nem ártottak neki a lángok. és türelmesen vártam. – Én szétziláltam az ön elméjét. az az egészség. ha már a szemét nem hajlandó használni. Ahogy megkerültem az autót. Azt akarom. Aztán vissza Midland Citybe. Aztán Velencébe. Megláttattam vele egy járási ataxiában szenvedő férfit. Elvittem a Tadzs Mahalhoz. Onnét elvittem gyermekkorom Indianapolisába. amikor valaki fényképezőgépet fogott rájuk.. hogy Trout füle sok mindent megtudhasson a Teremtőjéről. Lesütött szemének szűk látótere épp a cipőm orráig terjedhetett. – Nem – mondtam. – Nézzen föl. hanem csikorgóan kemények is.szükségem fegyverre ahhoz. amit a kezemben tartok.. Trout. én szívből szeretem önt – mondtam nyájasan. Legfőképpen pedig olyan jelképekre sóvárgunk. úgyhogy a lépéseim nemcsak kimértek voltak. amit csak akarok. Az anyám meg Nyuszi anyja jutott róla az eszembe. Csak le kell írnom önről bármit. nézze meg. – Kilgore. Azt akarom. ennyi az egész. – mondtam –. mi azonban amerikaiak vagyunk. zamatos jelképek kellenek. Aztán Dar és Salaamba. mint egy kis tök. Trout. – Mr. de akkora hatalmam volt Trout fölött. Trout. amilyet eddig sohasem engedtem éreznie. – Mr. És szétzúztam minden kételyét. háromdimenziós. Mr. amelyeket még nem rontottak meg a nemzetünk elkövette főbenjáró bűnök. akinek akkora golyvája volt.? . => Kiszálltam a bérelt autómból. Kilgore.. mint például a rabszolgatartás.

Az öregember fölnézett. ahol el szoktam rejtőzni. amikor eltestetlenedek. nagyon öreg korában. Látta. Mr. Az anyám távol. hogy a kezemben egy almát tartok. Thomas Jefferson szabadon engedte a rabszolgáit. gyöngyház keretű lék volt. amely így festett: Íme. Kezet ráztam volna vele. Egy kis kézitükör lebegett el a közelben. Trout hangja az apám hangja volt. akinek meg is mondom. mert az öngyilkosságot hagyta rám örökül. Könnyűszerrel elkaptam. => – Hamarosan elérkezik az ötvenedik születésnapom. Álljon föl. Mr. mint az apámé özvegy korában – mint az apámé öreg. és az arca ugyanaz az aszott arc volt. Hallottam az apámat – és láttam az anyámat a semmiben. A többieknek ez az éjszaka ugyanolyan lesz. mint minden más éjszaka. ezt kiáltotta utánam Kilgore Trout az apám hangján : – Fiatalíts meg! Fiatalíts meg! Fiatalíts meg! . Hasonló lelki szituációban Tolsztoj gróf szabadon engedte a jobbágyait. – Másféle évek következnek. megújulva akarom várni őket. nagyon távol maradt tőlem. Ön az egyetlen. Eltűntem. Gyöngyház nyelű. => Lustán. – Bon voyage – mondtam. de a jobb keze megsebesült. Ön szabad! Trout sután föltápászkodott. Trout! Ön szabad. ahogy nőtt közöttünk a távolság. akik oly hűségesen szolgáltak írói pályafutásom alatt. Én szabadon engedem műveim minden szereplőjét. odatartottam tulajdon jobb szemem elé. Trout kiáltásai elhalkultak. így hát mindketten csak lógattuk a kezünket magunk mellett. Megtisztulva. Trout – mondtam. kellemesen átbukfenceztem a semmin.

.

. Mind a hat gyermeke felnőtt. aki egyebek között fölfedezte.=> Kurt Vonnegut. Vonnegut hetedik regénye. Egyetlen élő testvére jó nevű fizikus. apja és nagyapja építész volt Indianapolisban. Nagyrészt New Yorkban írta. Jr. hogy ezüstjodiddal néha havat vagy esőt lehet csinálni. Ez Mr. Meg festő is.

Debrecen.13 (A/5) ív . Budapest Felelős kiadó: Szvák Gyula Irodalmi vezető: Szántó György Tibor Alföldi Nyomda (585.66-14-2). 1988 Felelős vezető: Benkő István vezérigazgató Tipográfia és műszaki szerkesztés: Beszédes Natasa Terjedelem: 13.ISBN 963 02 5651 7 MAECENAS.