A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Kurt Vonnegut, Jr.: Breakfast of Champions Dell Publishing Co., Inc. © 1973 by Kurt Vonnegut, Jr. FORDÍTOTTA BÉKÉS ANDRÁS A SZERZŐ RAJZAIVAL A BORÍTÓ PATAKI TIBOR MUNKÁJA

Hungarian translation © Békés András, 1988 With the world's kindest and funniest written consent of the Author

Phoebe Hurty emlékére, aki vigaszt nyújtott nekem Indianapolisban, a Nagy Válság idején. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint arany. JÓB

hogy reklámszövegeket írjak kamaszruhákhoz. És fölszabadító. amikor odavittük őket. ahogy mondani szokás. neki könnyebb volt az elegancia. Most már sohasem hallom ezt a szót: Prosperitás. Block Társaságnak. hogy udvariatlanul társalogjunk. mint nekem. Ő negyven körül járt. nem a General Mills részvételére vagy támogatására akartam célozni. amikor eljön a prosperitás. Az anyjuk trágárul beszélt velem. A fölmagasztalt ruhákat hordanom is kellett. Esetlenül csinálom. melyet javallott. Ő azt hitte. Ez a munkámhoz tartozott. egy nagyáruháznak. amely oly elegáns volt Phoebe Hurtyben. Azt hiszem. Özvegyasszony vált Indianapolisban. =>Az az illető. Csak utánozni próbálom azt az udvariatlanságot. és kitűnő termékeik hitelét sem akartam rontani. és utána jó lesz a rózsákra!" => Phoebe Hurty arra szerződtetett. Megszűnt. És összebarátkoztam Phoebe Hurty két korombeli fiával. hogy udvariatlan vagyok. a híres hősökről. amely azóta megszűnt. segít kialakítani az amerikai paradicsomot. Amikor e könyvnek ugyanezt a címet adtam.Előszó A „Bajnokok reggelije" kifejezés a General Mills. . hogy az udvariatlanság. amely azóta is működik az apám tervezte épületben. Most abból élek. igazságos és racionális lesz. amikor a Nagy Válság vége felé megismerkedtem vele. Annak idején ugyanazt jelentette. Arra tanított minket. Phoebe Hurty már nincs az élők sorában. a fiaival meg a barátnőinkkel. az iskoláról. Hirdetéseket is írt a William H. a Nagy Válság hangulata miatt. hanem a történelemről. mint a Paradicsom. akinek ezt a könyvet ajánlottam. Állandóan átjártam hozzájuk. így hát később sem hagyta abba. Gazdag volt. a vagyonelosztásról. ne csak a nemi dolgokról. egy jó újságba. bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. Egy nyárvégi szalmakalap-kiárusításhoz Phoebe Hurty ezt a hirdetést írta: „Ennyiért megéri átereszteni a lovon. És Phoebe Hurty hinni tudott abban. mindenről. Mulatságos volt. Ő írta a józan és mulatságos lelki tanácsadó rovatot az indianapolisi Timesba. de amióta kinőtt a gyermekkorból. minden hétköznapon dolgozott. Én tizenhat éves múltam. Inc. amit oly sok amerikai hitt abban az időben: hogy a nemzet boldog.

Azoknak a szerencsétlen Föld-lakóknak úgy megdagadt a pajzsmirigyük. Az volt a baja. mint naponta elfogyasztaniuk nem egészen egymilliomod unciányi jódot. Az áldozatok csigolyái összehegedtek. amelyeknek az lett volna a dolguk. Mint kiderült. nem kellett mást tenniük. hogy normális életet éljenek. hogy az agyát. húsevő dugóhúzókkal. A szifiliszesek roppant méltóságteljesen festettek – előrenézve.Most már divat lett abból a fajta udvariatlanságból. a járási ataxiában szenvedő emberek. melyet az apám tervezett. mintha üresen járna benne egy kis motor. Gyerekkoromban sok golyvás embert láttam. . Ez a férfi öregnek. szálegyenesen álltak. aki ennek a könyvnek a hőse. már hiányzott a szigetelés. főleg férfiak. vagy teljesen át voltak rágva. az a Pontiac-kereskedő. hogy mi módon léptesse le a lábát a járdáról és vitesse át magát vele a Washington Streeten. De már senki sem hisz az új amerikai paradicsomban. egy konzolon lógó óra alatt. mintha egy tök nőtt volna ki a torkukból. mint hatalmas. A kereszteződést a helybéliek „Amerika válaszútja" néven ismerték. ahol megszületett a lábának szóló utasítás. ahhoz. És aztán kétszer a magasba rúgott. Az én kamasz szememben igencsak gépezetnek festett. => Ami a könyvben kinyilvánított gyanúmat illeti. hogy elaltassák. mint egy táncosnő. hogy kamaszkoromban Indianapolis utcáin és a cirkuszi sokadalmakban mindennapos látványnak számítottak a szifilisz utolsó stádiumában. Amerika válaszútjánál. Egyre törte a fejét. Nekem meg cefetül hiányzik Phoebe Hurty. hogy csak harmincéves volt. Az én anyám tönkretette az agyát a vegyszerekkel. elevenen ették a dugóhúzók. Egyszer láttam egyet. pedig lehet. Sok golyvás embert látott Dwayne Hoover is. Ez a szifiliszes férfi azon törte a fejét ott. ruganyos kémcsövekre. A közbeiktatott kapcsolók nyitott vagy zárt állásba hegedtek. nagyon öregnek látszott. Azok az emberek megfertőződtek apró. amelyek csak mikroszkóppal láthatók. => Máskor meg úgy gondolok az emberi lényekre. a járda szélén állt a Meridián és a Washington Street keresztezésénél. A vezetékekről. miután a dugóhúzók végeztek a köztük levő hússal. mármint hogy az emberek robotok. melyekben kémiai reakciók fortyognak. amelyeknek továbbítaniuk kellett volna az utasítást. Finoman remegett. gépezetek: figyelembe kell venni.

a bugyikat.Amikor elszomorodom. hogy gyerekesen viselkedjem – hogy sértegessem a nemzeti himnuszt. Érzékeltetendő e könyvhöz készített illusztrációim érettségét. akinek képzelem magam olyankor. valóságos élettel. Azt hiszem. amelyeket az én fejembe mások beleraktak. mert rossz a huzalozása. Philboyd Studge az. Nincs kultúra. és újra fölyidulok. beveszek egy kis pirulát.. => Ez a könyv ajándék magamnak az ötvenedik születésnapomra. És így tovább. hogy náci zászlót. Én már nem tudok kultúra nélkül élni. akik a fehér amerikaiakat utánozzák. hogy.. De minden könyvemre pocsék érzés szokott lenni rágondolni. Knox Burger barátom egyszer azt mondta egy bizonyos nehézkes regényről.. mint akkor volt. íme a segglukról rajzolt képem: => Azt hiszem. a zászlókat. megpróbálok kisöpörni a fejemből minden benne levő kacatot – a segglukakat. Ötvenévesen arra vagyok programozva. hogy azt mondjam. Így hát amikor regényalakot teremtek. => Hogy én magam mit gondolok erről a könyvről? Pocsék érzés rágondolni. nincsenek arányban egymással. Gyanítom. és azoknak a nem fehér amerikaiaknak is. gyakran haszontalanok és csúnyák. amikor megírom. nincs humánus harmónia az agyamban. aminek a megírására látszólag programozva vagyok. Kisöpröm a többi könyvemből való szereplőket is. mindig nagy kísértést érzek. Nem rendezek több bábjátékot. és nincsenek arányban a fejemen kívüli. azért olyan. hogy ezt kellene tennie a legtöbb fehér amerikainak. Úgy érzem magam. Legalábbis azok a dolgok. megpróbálom olyan üresre söpörni a fejem. nem illeszkednek szépen. vagy mert azon a napon megevett vagy elmulasztott megenni bizonyos mikroszkopikus vegyszermennyiségeket. olyan. Bizony – ebben a könyvben bugyiról is van kép. amikor ötven évvel ezelőtt megszülettem erre a selejtes bolygóra. . mintha Philboyd Studge írta volna". mintha átmásznék egy háztető gerincén – miután följutottam az egyik oldalon. segglukat és mindenféle egyebet rajzoljak filctollal. amilyen.

Meg minden muzsika. Ezerkilencszáztizennyolcban abban a percben hagyta abba millió meg millió lény egymás mészárlását. akik abban a percben a csatatereken voltak. a tizenegyedik óra tizenegyedik percében némán hallgatott minden embere minden nemzetnek. így hát van még közöttünk néhány ember. Visszafelé vezető utamon eljutok majd abba az időbe. =>A Fegyverszünet Napjából a Veteránok Napja lett. mellesleg a születésnapom.=> Így ez a könyv egy szemetes gyalogút. tele kacattal. melyet a Fegyverszünet Napjának hívtak. aki emlékszik arra az időre. amikor Isten érthetően szólt az emberiséghez. Más-más szavakkal. a Fegyverszünet Napján. A Fegyverszünet Napját megtartom. de mind azt mondták. amely az első világháborúban harcolt. Mi szent még? Hát például a Rómeó és Júlia. Amikor én kisfiú voltam. szent nap volt. a tizenegyedik hónap tizenegyedik napján. meg amikor Dwayne Hoover kisfiú volt. hogy az a hirtelen csend Isten hangja volt. A Fegyverszünet Napja szent volt. Beszélgettem öregemberekkel. amelyet magam mögé hajítok. amikor november tizenegyedike. A Veteránok Napja nem az. ahogy visszamegyek az időben ezerkilencszázhuszonkettő november tizenegyedikéig. Szent dolgokat nem akarok eldobni. PHILBOYD STUDGE . így hát magam mögé hajítom a Veteránok Napját.

amelyet a rövidség kedvéért Amerikának hívtak. Akivel találkozott. Amire oly büszkén néztünk napszálltakor. Ó. => Figyeljetek: Trout és Hoover az Amerikai Egyesült Államok nevű ország polgára volt. Íme. Aminek széles sávjai. így festett a zászlajuk: . amit komolyan kellett volna venniük. mondd. neki már befellegzett.Első fejezet Ez a történet arról szól. nem éppen fiatal fehér férfi egy gyorsan haldokló bolygón. így hangzott: Ó. fényes csillagai oly fennen lobogtak Szemünk előtt a bástyákért vívott vészes harc alatt? S rakéták vörös tüze. mondd. A nemzeti himnuszuk tiszta sületlenség volt. Pontiac nevű autókkal kereskedett. bátrak otthona fölött? A világegyetemben egy kvadrillió nemzet volt. leng-e még az a csillagos lobogó A szabadok földje. Dwayne Hoover közel járt a megőrüléshez. és úgy vélte. az egy Dwayne Hoover nevű autókereskedő volt. Abban az időben kis senki volt. A találkozásnak köszönhetően ő lett az egyik legnagyobb szeretetnek és tiszteletnek örvendő emberi lény a történelemben. Az egyikük egy Kilgore Trout nevű tudományosfantasztikus író. mint annyi minden. látod-e a pirkadati fényben azt. de Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzete volt köztük az egyetlen. amelynek nemzeti himnusza kérdőjelekkel megspékelt zagyvaságból állt. hogy miként találkozott két magányos. hogy zászlónk még mindig ott lobog. ösztövér. Tévedett. bombák robbanásának légi szava Hozta hírét egész éjjel.

becsaptak és bántalmaztak. a tetején sugárzó szemmel. így festett: Még az Egyesült Államok elnöke sem tudta. => Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzetének jelmondata is volt. és föl akartak vágni haszontalan . amelyen már senki sem beszélt. Azt jelentette: Sokból egy. amely abból állt. a reményről vagy a boldogságról. olyan törvénye. olyan nyelven. miféle ország ez. hogy a botra tűzött zászlót a földhöz közelítették. sőt erre a bolygóra – hogy valami rettenetes félreértés történt. ha a himnuszuk és a jelmondatuk említést tesz a tisztességről. aztán visszaemelték." A zászlóhajtás barátságos és tiszteletteljes üdvözlésforma volt. a himnusz és a semmitmondó jelmondat pedig nem sokat számított volna. tévedésből kerülhettek ebbe az országba. A meghajthatatlan zászló érdekes volt. Kissé megvigasztalhatta volna őket az. A törvény kimondta: „A zászlót senki és semmi előtt nem szabad meghajtani. hogy azt hitték. így hangzott: „E pluribus unum". mint a bolygón egyetlen más nemzetnek sem. egy halom egyéb barokk kacat között egy csonka gúla képét látták. Az alapítók arisztokraták voltak. a testvériességről. mit jelentsen ez. Mintha az ország azt mondta volna a polgárainak: „Értelmetlenségben az erő. Ha szemügyre vették a papírpénzüket. valamiképpen üdvözli őket a társadalomban. ha nincs ez: sok polgárt úgy semmibe vettek. hátha abból rájönnek.Ennek a nemzetnek törvénye volt a zászlajáról." => Sok értelmetlenség csak a Dwayne Hoover és Kilgore Trout nemzetét megalapító atyák játékosságának ártalmatlan következménye volt.

A valóságban 1492-ben már emberi lények milliói éltek tartalmas és fantáziadús életet a földrészen. rabszolgákat tartottak. 1492 csak az az év volt. mint egy lángoló fagylalt. ami igen zavarbaejtő volt. Olyasmi volt. Azok az emberek.műveltségükkel. akiknek a legtöbb közük volt az új államhatalom létrehozásához. így festett: A valóságban azok a tengeri rablók. Itt jött a másik gonosz értelmetlenség. hogy a földrészüket ekkor fedezték föl az emberi lények. Képek és szobrok voltak mindenfelé erről a képzeletbeli fáklyáról. kirabolni és megölni őket. Költőnek is csapnivalók voltak. ők és a leszármazottaik továbbra is úgy gondoltak a közönséges emberi lényekre. Az értelmetlenségek egy része azonban gonoszság volt. => A tengeri rablók fehérek voltak. rézszínűek voltak. amikor a tengeri rablók elkezdték becsapni. mint gépekre. mert nagy bűnöket rejtett magában. Az emberi lényeket gépek helyett használták. ami az ókori hókusz-pókuszok ismeretéből állt. és felszólították a gyermekeket. hogy láthassák a gyermekek. hogy büszkeséggel és örömmel véssék az eszükbe: 1492 A tanítók azt mondták a gyermekeknek. Amikor a . amit a gyermekeknek tanítottak: hogy végül a tengeri rablók létrehoztak egy új államhatalmat. akik a rablók megérkezésekor már a földrészen éltek. és még a rabszolgaság megszüntetése után is. Például az amerikai gyermekek tanítói újra meg újra fölírták ezt a dátumot a táblákra. amely a szabadság világító fáklyája lett minden emberi lény szemében.

és az emberek mégis állandóan basztak. Úgy vélekedett. A lövedékek nagyon könnyen átvágták a húst és a csontokat. A legtöbb más országnak kutyagumija sem volt. így hát nem kellett osztozniuk. és aljasabbak voltak mindenki másnál. nagyjából egyenlően szét kellett volna osztani minden ember között. nem kell osztozniuk a többiekkel. amivel a kisbabákat csinálták. szemben állt a kommunizmussal. Közben meg egyre csak érkeztek a kisbabák. és volt puskaporuk. faszén és kén keveréke.földrészen bevezették a rabszolgaságot. Az övé volt a legtöbb élelem és ásvány és gép. Már eladtak mindent. => Dwayne Hoover és Kilgore Trout országa. A gáz fémcsövekből hatalmas sebességgel lövedékeket fújt ki. És így tovább. A szín volt minden. A tengeri rablók legfőbb fegyvere azonban az volt. miközben tőlük kéznyújtásnyira születtek a kisbabák. nagy rakétákat lő rájuk vagy repülőgépekről meghajigálja őket különféle dolgokkal. ami megmaradt a bolygóból. hogy ha fegyel-mezetlenkednek. amit akartak. ha nem akarnak. már nem volt mit enni. => Amikor Dwayne Hoover és Kilgore Trout találkozott. Sokukban már élni sem lehetett. => A tönkrement bolygón sok ember kommunista volt. ha nagyon. tejért üvöltve. úgyhogy a rablók még akkor is tönkre tudták tenni a makacskodó emberi lény huzalozását. légcserélőjét vagy csővezetékeit. nagyon messze volt tőlük. ami ért valamit. Senki sem tudta elhinni. Amikor tüzet érintettek hozzá. rúgkapálva. hogy akarnak-e egy tönkrement bolygóra jönni. és azzal fenyegette a többi országot. a rabszolgák feketék voltak. mert nekik voltak a világon a legjobb hajóik. hogy megdöbbenést tudtak okozni. . ahol még bőven volt mindenből. akiket korábban amúgy sem kérdezett meg senki. Az ő elméletük szerint azt. akiknek sok mindenük van. ami káliumnitrát. ez a látszólag közömbös por vadul gázzá alakult. A baszás volt az. bőgve. hogy azoknak a Föld-lakóknak. vagy kavicsokat szopogattak. csak amikor már nagyon késő volt. az országuk messze a leggazdagabb és legerősebb ország volt a bolygón. márpedig a legtöbbjük nem akart. Egyes helyeken az emberek még sarat is próbáltak enni. hogy ennyire szívtelenek és mohók. => A tengeri rablók azért tudtak mindenkitől elvenni mindent. Túl sok volt bennük az ember és túl kevés a hely.

tervezget és így tovább. hanem láthatatlannak is.=> Amerikában az volt a szokás. és megtartja. A Jin és Jang a harmónia kínai jelképe volt. mint minden újdonsült elmebetegnek. az ottani Művészeti Fesztiválon. Egy férfi pontosan ezeket a szavakat súgta oda a barátjának egy délelőtt. De Dwayne-nek. A világ eddig annyira semmibe vette. amikor Kilgore Trouttal találkozott. Dwayne szülővárosában. Íme. Remélte. A Dwayne-nel történt találkozásból azonban megtudta : él annyira. hogy olyan gondolatokat adhasson egy embertársának. hogy nem is él. ártalmas gondolatokra is szüksége volt ahhoz. amelyek szörnyeteggé teszik. amelyek kibillentették egyensúlyából az elméjét. a Trouttól Dwayne Hoovernek adott ártalmas gondolatok lényege: A Földön mindenki robot. A többi kutyagumit sem tudott keríteni magának. aggódik. hogy formát és irányt kapjon az őrültsége. mi a . Senki más nem tudja. Kilgore Trout és Dwayne Hoover 1972 őszén találkozott Midland Cityben. érez. A világegyetem minden teremtménye közül csak Dwayne gondolkodik. Egyes amerikaiaknak nagyon jól ment az elmarás és megtartás. Trout nemcsak ártalmatlannak tekintette magát. csak egyvalaki nem – Dwayne Hoover. Az ártalmas vegyszerek és az ártalmas gondolatok a Jin és Jang az őrültségben. amit csak tud. Dwayne egy megőrülőben levő Pontiac-kereskedő volt. Dwayne kezdődő tébolya természetesen főként a vegyszerektől eredt. ő nem is él. így festett: Az ártalmas gondolatokat Kilgore Trout szállította. Dwayne Hoover teste előállított bizonyos vegyszereket. amikor Dwayne elment mellettük: „Mesésen jómódú!" És megmondom. Ezek mesésen jómódúak voltak. mennyit birtokolt Kilgore Trout az idő tájt a bolygóból: kutyagumit. hogy úgy vélte. Dwayne Hoover mesésen jómódú volt. hogy mindenki elmarja. Mint már mondtam.

fájdalom. tudod. Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia emlékművet állíttatott hamvai fölé. Lényegében egyszerűen csak ennyit mondott mindenkinek: „Hallod-e. hogy még ő is képes gonoszságot hozni a világra – ártalmas gondolatok formájában. kis híján húsz évvel azután. Szellemi bűvészkedés volt. Trout még nem is hallott Dwayne-ről. hogy úgy megbetegí-tette Dwayne Hoovert. Intellektuális játék. Akkorra már megbecsülésre talált mint nagy művész és nagy tudós. Dwayne új típusú lény. Csak Dwayne Hoovernek van szabad akarata! => Trout nem akarta. Miután Dwayne-t kényszerzubbonyban elszállították az elmegyógyintézetbe. 1981-ben halt meg. Lapjára egy idézetet véstek föl Trout utolsó regényéből. Elméleteit tudományos fantasztikumnak álcázva adta elő. akinek szabad akarata van? Milyen érzés?" és így tovább. Piszkos öregember volt a vadonban. Mindenkinek szólt. aki történetesen kinyitja. hogy te vagy az egyetlen teremtmény. a kétszázkilencedik regényéből. Senki másnak nem kell döntenie semmiben. Mindenki más teljesen automatizált gépezet. => Troutot megrendítette az a fölismerés. Dwayne-nek azonban lelki méreg. hogy higgyenek neki. De senki sem figyelt rá. Az ártalmas gondolatokat egy tudományos-fantasztikus regénybe tette. Trout megszállottan hirdetni kezdte. amelynek a célja Dwayne stimulálása. melyet halála miatt nem fejezett be. Az emlékmű így festett: . amikor megírta. amelyet most próbál ki a világmindenség teremtője. aki a fáknak és az aljnövényzetnek kiáltozza: „A gondolatokba vagy a hiányukba bele lehet betegedni!" => Kilgore Trout a mentáihigiénia úttörője lett. ott találta őket Dwayne. A könyv nemcsak Dwayne-nek szólt. hogy milyen fontosak a gondolatok a betegségek létrejöttében és gyógyításáben.

.

ezért nem tudta mivel kimutatni a többi kutyának a jóindulatát. Naponta kitakarította a házat. „Csupa Heliogabalus vagyunk. hogy amikor a légkör mérgező lesz. Ez a mindennapos szokása változatlanul megmaradt azután is. hogy elkezdett megtébolyodni. Vili?". hogy az emberiség megérdemli a rettenetes halált. „Mi van a jó öreg légzéssel. A füle cafatokban lógott. Arrafelé minden ház megépítése legalább százezer dollárba került. Trout gúnyos megjegyzéseket tett a papagájnak. noha nagyon kedvelték egymást. De míg Dwayne a szeretetről zagyvált a labradori kutyának. Fickó" meg „Hogy van az én öreg cimborám ?" és így tovább. Fickóval hempergett. – Legfőbb ideje is. milyen vallású vagy!" És így tovább. a város legszebb lakónegyedében. Aztán hazament. mert oly kegyetlen és pusztító módon viselkedett ezen a szelíd és kedves bolygón. Dwayne a társalgást főleg a kutyának tartogatta. Trout elképzelése szerint a légkörnek hamarosan belélegezhetetlenné kellett válnia. Vili". – Most már bármelyik pillanatban – mondogatta. aki életnagyságú. Folyton verekednie kellett. => Kilgore Troutnak egy Vili nevű papagája volt. hogy miféle temetést akarsz! Még azt se mondtad. így hát Lottie semmi szokatlant nem vehetett észre. vagy „Mintha egy kis tüdőtágulásod volna. => Dwayne-nek volt egy Lottie Davis nevű fekete cselédje. Azt mondogatta Vilinek. Trout is beszélt a háziállathoz. mint ő. és fölszolgálta. Dwayne Hooverhez hasonlóan Trout is egyedül volt éjszaka. Éjszakánként egyedül élt egy álomszép házban Fairchild Heightsban. Ledobta magát a padlóra. Vili!". Minden ház legalább háromholdas telken állt. mondta. . Vili. kérdezgette. belül üres bikaszobrot készíttetett. Sebhelyektől volt heges a teste. így hívtak egy római császárt. Trout föltételezte. vagy „Még nem is beszéltünk róla.Második fejezet Dwayne özvegyember volt. Lottie Davis és Dwayne nem beszélgetett sokat. leszámítva a papagájt. Rabszolgáktól származott. Aztán megfőzte Dwayne vacsoráját. Éjszakánként Dwayne egyetlen társa egy Fickó nevű labradori kutya volt. Ezzel ugratta Vilit. és ilyeneket mondogatott: „Mi ketten. Vili néhány perccel hamarabb dobja föl a talpát. Fickó egy sok évvel azelőtt történt autóbaleset miatt nem tudta csóválni a farkát. és a világvégéről dünnyögött.

aztán bezárták az ajtót. => Belőlem is csak úgy árad a személyes varázs. => Trout munkaadójának és munkatársainak fogalmuk sem volt arról.rajta ajtóval. Ilyen köztiszteletre tettek szert még a tréfái is. egyetlen valamirevaló kiadó sem hallott róla. amely kemény pornográfiát adott ki a Kalifornia állambeli Los Angelesben. A személyes varázs olyan fondorlat volt. így került kapcsolatba a Klasszikus Világkönyvtár nevű vállalkozással. Néha még feladót sem írt. . hogy növeljék a buja képeket tartalmazó könyvek és folyóiratok terjedelmét. borral. amikor akarom. => 1972-ben Trout egy alagsori lakásban lakott a New York állambeli Cohoesban. hogy Trout író. hogy úgy tett. megcímzett válaszborítékot mellékelt volna hozzájuk. Az ajtót kívülről be lehetett zárni. Ami azt illeti. Heliogabalus vendégeket hívott. amelyet egyesek kü-löncségnek tarthattak: minden tükröt léknek hívott. A kéziratait anélkül küldte el. amelyekben rendszerint még nők sem szerepeltek. szép nőkkel és csinos fiúkkal. => Troutnak volt még egy szokása. sok étellel. Azzal szórakozott. nem törődve azzal. amelytől az idegenek rögtön megszerették az embert és megbíztak benne. pedig amikor Dwayne-nel megismerkedett. Alumíniumzsalus ablakok és ablaktáblák fölszerelésével kereste a kenyerét. Az volt az egyetlen nyílás az ajtón kívül. megfenyegette az ujjával. hogy fölbélyegzett. igaz?" És így tovább. Az árusításukkal nem foglalkozott – mert nem volt személyes varázsa. Ami hangot az emberi lény odabent kiadott. mintha a tükrök lyukak lettek volna két világegyetem között. Az alágyújtós száraz tűzifa alatt volt – az meg a bika alatt. Aztán Heliogabalus egy szolgával alágyújtóst gyújtatott meg. Ha egy gyereket tükör közelében látott. A bika szája nyitva állt. => Sok emberből csak úgy árad a személyes varázs. már száztizenhét regényt és kétezer novellát írt. Egyetlen művét sem írta másolattal. és nagy komolyan rászólt: „Nehogy túl közel menj ahhoz a lékhez! Nem szeretnél a másik világegyetemben kikötni. persze már mindenki lékeknek hívta a tükröket. a bika száján átjött ki. A kiadók nevét és címét az irodalmi szakmával foglalkozó folyóiratokból szerezte meg. Mire Trout meghalt. amelyeket mohón olvasgatott a közkönyvtárak hírlapolvasó termeiben. és nagy mulatságot rendezett. Arra használták Trout történeteit. Heliogabalus az ajtón át berakatott egy-egy emberi lényt a bikába. hogy mit forgat a fejében. => Dwayne Hooverből csak úgy áradt a személyes varázs.

Delmore Skag nemsokára naponta több kisbabát hoz a világra. Skag tudós. hogy egyedülálló emberek birtokában nem lehet tyúkleves. Híres családapa lesz belőle. Élő sejteket metsz le a jobb tenyeréről. => Még tiszteletpéldányokat sem küldtek a könyvekből és lapokból. belekeveri őket a levesbe. a szerző nevével együtt. hogy törvényt hozzon a túl nagy családok ellen. És így tovább. És megmondom. és kitalál egy módszert arra. Az idő tájt. mit fizettek neki: kutyagumit. Trout legszélesebb körben terjesztett könyve A négykerekű pestis volt. hogy így kényszerítheti az országát arra. aki valamilyen okból mexikói sombrerót viselt. de a legnagyobb részét. és a kozmikus sugárzás hatásának teszi ki a levest. rajta ez az ígéret: . A sejtekből kisbabák fejlödnek ki. eltakarta egy rikító színű szalag. a törvényhozók és a bíróságok azonban nem hajlandóak szembenézni a problémával. hogy osztozzanak büszkeségében és örömében. egy agglegényről. amelyek szakasztott olyanok. Irt például egy regényt egy Delmore Skag nevezetű Föld-lakóról. És így tovább. Nemritkán több mint száz kisbabát kereszteltet meg egyszerre. amelyeken több fehér nő leszopta ugyanazt a fekete férfit. Ezt a könyvet elmosódott fényképek illusztrálták. amikor Dwayne Hooverrel találkozott. amelyekben megjelent. hogy hol vagy mikor találkozhat a műveivel nyomtatásban. hogy tyúklevesben szaporodjék.Troutot sohasem értesítették. aki olyan környéken lakik. Troutot azonban legjobban a kiadók kiválasztotta illusztrációk ejtették kétségbe. A „Pángalaktikus megbízott"-ból például így lett „Mohószájú Maca". és rendszeresen meghívja szomszédait. így hát Troutnak kellett fölkutatnia őket a pornóboltokban. És gyakran megváltoztatták a müvek eredeti címét is. ahol mindenki másnak hatalmas családja van. mint Delmore Skag. Ehelyett szigorú törvényeket hoznak arról. A kiadó a címet nem változtatta meg. => Skag azt reméli. amelyeknek semmi közük nem volt a történetekhez.

és ily módon látni lehetett a hüvelynyílásukat. akik széttették a lábukat. akik baleseteknél. hogy tudassák velük. ha ők is látni akarják. így festett: Az a fajta puma viszont. és ügyesen mozgott a fákon is.szóra volt szükségük. A kifejezést először sajtófotósok használták. mit lehet látni. így festett: . A szó ez volt: „Puma!" A puma a valóságban egy macskaféle ragadozó volt. hogy beláttak a nők szoknyája alá. tűzből mentésnél gyakran kerültek olyan helyzetbe. a rendőr meg a tűzoltó cimboráiknak és így tovább. Titkos. amit odakiálthatnak a többi újságírónak.A szélesre tárt pumák fényképek voltak bugyi nélküli nőkről. sporteseményeken. Szürkés volt a bundája. amely annyira izgatta a sajtófotósokat.

Őrület tombolt egy elem. miért. és úgy hívták. sőt még akkor is. amikor én kisfiú voltam. egy puha. A női bugyi így festett: . hogy az ilyen hétköznapi nyílások ábrázolásait megnézzék és megbeszéljék olyan személyek. melyet korábban. arany. amikor középkorú és idősebb férfiak lettünk. A lányok minden áron rejtegették a bugyijukat. Így hát őrület tört ki a szélesre tárt pumák iránt. => És amikor Dwayne meg Trout meg én kisfiúk voltunk. hogy a szélesre tárt pumák. a szélesre tárt pumák iránti őrület kiterjedt a bugyikra is. a rendőrségnek és a bíróságoknak kötelességük volt megakadályozni. => Amikor Dwayne kisfiú volt. amikor Kilgore Trout kisfiú volt. gyönge fém iránt is. a fiúk pedig minden áron látni akarták. Ki tudja. minden elemek legkívánatosab-bikának nyilvánítottak. melyek tízezerszer megszokottabbak voltak a valóságos pumáknál. a törvényekkel legádázabbul védett titoknak számítsanak. hogyan. döntés született arról. akik nem orvosi foglalkozást űznek.Innét jöttek ki a kisbabák. ki tudja.

és ma tiszta szívvel örvendek a kipusztulásuknak. így beszélt: „Egyesek azt mondják. amit Dwayne kisfiúként az iskolában megtanult. hogy ezek az epekedések oly nevetségesek. akik ismerik régebben megjelent müveim jellegét. Kisfiú koromban azonban két szörnyeteg is velünk élt ezen a bolygón. mint puma barátaim. mert megtanítottak bennünket arra. A fejünkben lakoztak! Ez a két szörny nem más.Az egyik első dolog. miért sirattam meg különösen az utolsó puma pusztulását. hogy az emberi lények képesek bármit . csakugyan zavarbaejtő diadalnak látszik. sohasem aludtak. Látom egy kislány bugyiját! Amikor Kilgore Trout 1979-ben átvette az orvosi Nobel-díjat. A többiektől tanulta. ha a játszótéren véletlenül megpillantotta egy kislány bugyiját. nem úgy. bizonyára megértik. Könyörtelen ellenségek voltak. hogy elpusztítsanak minket. Az oroszlánok? Nem. Kis híján sikerült nekik. így hangzott: Látom Franciaországot. Látom Angliát. Önök közül azok. egy versike volt. nem létezik. Hálás vagyok azért. mint az oktalan epekedés az aranyért és az oktalan epekedés a kislányok bugyijának megpillantásáért. Az oroszlánok és tigrisek az idő legnagyobb részében szunyókáltak. hogy haladás. hogy mostanra minden állat közül csak az ember maradt meg a Földön. vagy legalábbis értelmetlenné tegyék az életünket. Azok a szörnyek azonban. amelyekről szólok. Ezek a szörnyetegek elszántan törekedtek arra. amelyet akkor kellett ordítania. A tigrisek? Nem. Bevallom.

„látom Angliát. Kerekeken gurulnak. az önzetlenségre fordítva mindazt az őrjöngő energiát. De a legkisebb tojásuk is huszonnégy kilós. A négykerekű pestisnek egy példányáért tizenkét dollárt is megadtak az illusztrációk miatt. hanem szaporodnak. mint egy földi cipősdoboz. és a látogatókkal elvitethetik legalább egy tojásukat egy másik bolygóra. akik megtudják. . és az ivadékok a felnőttek for-gattyúházaiból leeresztett olajban fejlődnek ki. A zeltoldimariaknak Kago a szószólója. Bermudán tanult meg elordítani. hogy a két nemzet.. melyeket kisfiú korában. melynek neve elhangzott benne.elhinni. „Látom Franciaországot" – mondta. Kago azt mondja. azok sem a képekért fizettek. ahol talán kikel. már nem létezett mint nemzet. ahol újra fölvirágozhat egy autócivilizáció. Most egy dollárért kínálták. A Lingo-3-at ürutazók látogatják meg. bennük autóembriókkal. hogy kölcsönkérhetnek valamicske oxigént. és akik ezt megadták érte." Egy pillanatra elhallgatott. az űrutazók viszont csak egy hüvelyknyi magasságúak. amikor Trout mindeddig legnépszerűbb könyvének. Tojásokat raknak. Az űrutazók anyagi téren nem sok segítséget tudnak fölajánlani. színes filmekért sem igen tülekedtek a piacon. mert elpusztították a bolygójuk erőforrásait. Kőolajbázisú tüzelőanyagokat fogyasztanak. A szavakért fizettek. A női bugyik fényképei kevesebbet értek. hogy a teremtmények kipusztulóban vannak. A versnek különösen fájdalmas szépséget adott. hogy milyen az élet egy Lingo-3 nevű haldokló bolygón." => A valóságban a Dwayne Hoover és Trout közötti történelmi találkozás idejére a női bugyik már drasztikusan leértékelődtek. beleértve a légkört is. és még a szélesre tárt pumákról szóló jó minőségű. Így hát most fölépíthetünk egy önzetlen társadalmat. mint a papír. és képesek viselkedésüket minden energiájukkal hozzáigazítani a hithez – bármiféle hithez. Belső égésű motorok hajtják őket. hogy elmondja mindenkinek a világegyetemben. amit tehet. Régebben volt olyan idő. amelynek lakói az amerikai gépkocsikra hasonlítanak. mégpedig azért. De senki sem gyártja őket.. Az arany ára még mindig emelkedett. amelyre nyomtatták őket. aztán fanyar komorsággal elszavalta egy vers kezdő sorait. és az űrhajójuk akkora sincs. Az autólények abban reménykednek. az. => A könyvben levő szavak egyébként arról szóltak. hogy a legtöbb. Zeltoldi-marról jöttek. amelyet egykor az aranyra és a bugyikra fordítottunk.

A Föld-lakók egyre csak barátkoztak egymással ahelyett. nem annyira bölcsnek. mely egytől egyig homoszexuális. A Föld-lakók eszméi sok százezer éven át nem számítottak. Az egyetértések azonban folytatódtak. íme.« Aztán a Föld-lakók feltalálták a szerszámokat." A történetet ezen a ponton két kínai lány képe illusztrálta. bebarangolja a világegyetemet. nem a józan ész. vagy még rosszabb. És még akkor is. A barátok egyetértettek egymással. Az ellenségek nem értettek egyet egymással. így hát megpecsételődött a sorsuk. Látszólag ikrek voltak. hogy az emberi lények nem tudták elhárítani az ártalmas gondolatokat : „A Földön az eszmék a barátság vagy ellenségesség jelképei voltak. hanem a barátságok kedvéért. hogy kifejezésre juttassák ellenségességüket. Az öldöklő koldusok lóra szállhattak." . rozsdásodó tragacsok tömegének: „Elmúltok majd. minden koldus lovagolna. mint inkább barátságosnak tervezték őket. és szélesre tárt lábbal ültek egy heverőn. hogy azok gondolkodjanak helyettük. Végül eljutnak a Föld nevű bolygóra. => Figyeljetek. A barátokkal való egyetértés egyszeriben az öngyilkosság egyik formája lehetett. a tisztesség vagy az önfenntartás. és életben tartja az autólények emlékét. A tartalmuk nem számított. => Így hát Kago és bátor kis zeltoldimari legénysége. Kago teljes jóhiszeműséggel beszámol a földieknek az autókról. Még egy mondásuk is volt az eszmék haszontalanságá-ról: »Ha az óhaj ló volna. mivel amúgy sem igen tudtak mit kezdem velük. hogy az emberi lényekkel egyetlen gondolat ugyanolyan könnyűszerrel végezhet. mint a kolera vagy a bubópestis. A földiek nem immúnisak a dilis gondolatokkal szemben. Trout szerint mi volt az oka annak. mint akármi másnak. Kago nem tudja. hogy gondolkodtak volna.hogy milyen csodálatosak voltak az autólények. ezt mondja a benzin nélküli. de feledésbe nem merültök. Az eszméket ugyanúgy használhatták jelképeknek. hogy kifejezésre juttassák barátságukat. amikor számítógépeket építettek.

hogy módosítják az alkotmányt. akit Eliot Rosewaternek hívtak. Apja. Őt bízta meg az apja azzal a lehangoló feladattal.Harmadik fejezet Nem egészen egy évszázaddal azután. Leó Trout megmaradt ugyan amerikai állampolgárnak. Egy detroiti kocsmában akar előadást tartani az autó veszedelmeiről. Az autók pusztítottak ki mindent. Az utolsó tetem szárnytávolsága volt valamennyi közül a legnagyobb: öt méter nyolcvanhat centiméter. A levélben egy szó sem utalt arra. hogy az írója körülbelül tizennégy éves lehet. => Gyermekkorában Trout látta. és Trout arra a következtetésre jutott. A kis Kago sokkal hamarabb meghal. ahol még fészkelt a Bermuda-vészmadár. – Mindig is tudtam. Őrizte a világ egyetlen helyét. amelyek saját erejükből repültek a bolygón. Nem az országban született. hogy ismételten megpróbálják lángra lobbantam a pult alján. vagy már el is pusztult. A levélben az állt. aki egy magánnyomozóirodát bérelt föl. hogy senki sem figyel rá. és Troutnak kellene az Egyesült Államok elnökének lennie. hogy Kago megérkezik a Földre. hogy derítsék ki. Kézzel írták. amelyeket az emberek készítettek és bálványoztak. . nedves. hogy az írója. Egy pillanatra leheveredik pihenni. mint a bolygó. Ezek voltak a legnagyobb élőlények. hogy mérje meg a tetemek szárnyszélességét. hogy egyenként meghaltak a vészmadarak. de olyan aprócska. kékeszöld bolygón minden életforma pusztulóban van. –Kezdenek jóra fordulni a dolgok. => Kilgore Trout egyébként csak úgy lehetett volna az Egyesült Államok elnöke. akárki akármit próbált is tenni ellene. Ezek a hatalmas. ki az a Trout és hol található. Vili – mondta. Bermuda volt a szülőhelye. Mindenütt ott állnak azoknak a nagy bogaraknak a fémhéjai. hogy A négykerekű pestis a létező legnagyszerűbb angol nyelvű regény. Kago belehal abba. Trout olyan nehezen volt megtalálható. zöldes színű tengeri madarak végül kipusztultak. Egy különc milliomos küldte. és egy részeg autógyári munkás gyufának nézi. de sok éven át Bermudán dolgozott a Királyi Madártani Társaság alkalmazottjaként. felnőtt ember és mesésen jómódú. Autók. életadó. => 1972 előtt Trout csak egyetlen olvasói levelet kapott. Trout regénye szerint az egykor nyugodalmas. A rajongó levelet cohoesi alagsori lakásában kapta meg. hogy a keresés tizennyolcezer dollárba került. Hallgasd csak! – Aztán fölolvasta a levelet. Trout hangosan fölolvasta a levelet a papagájának.

szőrtelen. Azt viszont tudom. Íme. kiderült. Adtam neki hajat. Hosszúra és bozontosra növesztettem a haját. Nem hagytam. Sápadt. Új találmánynak számított. hogy ki találta ki Kilgore Troutot. Nagyon valószínű. hogy borúlátása. mely élete későbbi szakaszában elhatalmasodott rajta. Kilgore Trout a magánéletébe történő beavatkozásnak tekintette. hogy fésülködjön vagy fodrászhoz járjon. de megőszítettem. Nem okozott örömöt. akit csak a papagája hallott. mint amilyet a világmindenség Teremtője adott az apámnak. Leót tizennégy éves korában elűzte otthonról. => A rajongó levél nagyon megkésett. hogy híressé teszi Troutot. fehér pipaszárláb volt. => Nem tudom. . a látszólag ártalmatlan lábgombásodás formájában. így festett Kilgore Trout szülőhelyének zászlaja: => Így hát Kilgore Troutnak a sok napfény és friss levegő ellenére is nyomasztó gyermekkora volt. amely a szemüket és az agyukát támadta meg. és egyetlen fiát. ennyi mondanivalója volt a dologról: – Mit nyúlkál ez a testzsákomba? A testzsák nagy műanyag csomagolóeszköz volt frissen leolt amerikai katonák számára. Rendetlen fogsort csináltam neki. és visszerek fantasztikus rajzolata ékesítette. amikor az apám szánalmas öregember lett. ki találta ki a testzsákot. Én. hogy mi ölte meg őket: egy gomba. Az emberek vitték a gombát a fészkelőhelyükre. Rosewater azt ígérte a levélben. az oszlásnak indult madarak keserédes szagú hústömegében gyökerezett.Miután minden vészmadár kipusztult. Ugyanolyan lábat adtam neki. Troutnak. tönkretette három házasságát.

Barry már nem is látszott fehér embernek. Barry küldte. így hát körülnézett. Annyira kínainak látszott. Tiszteletteljesen. => A meghívást a fesztivál elnöke. mint a fölkelő telihold szeptember végén. Eliot Rosewater volt. amelyben fölkérték. utána azonban . Esténként. Ahogy egyre öregebb és egyre boldogabb lett. Trout hirtelen mesésen jómódú lett. honnan kölcsönözhetne. hogy ön alighanem a legnagyobb élő amerikai regényíró. Fred T. pedig tiszta angol vér folyt az ereiben. találtattam vele a levélszekrényében egy meghívást. hogy rákapott a kínaias öltözködésre. akihez elment. => Elmondom. és mindenütt kihullt a szőrzete. hogy Mildred Barry a fesztivál elnökének. Sok pénz volt. Barry elmagyarázta. Barry pénzéből épült föl az új Művészeti Központ. Eliot Rosewaternek volt egy legalább hárommillió dollárt érő El Greco-képe. áttetsző gömb. Ablaka nem volt. hogy Trout megkapta az első rajongó levelét. „Önt igen nagyra becsüli Eliot Rosewater". hogyan kapta Trout a meghívást. mellyel a Mildred Barry Művészeti Központot fogják fölavatni Midland Cityben. Az első ember. Ennél nagyobb dicséretet nem tudok elképzelni. A levél nem tett említést arról. => Fred T. ám szíves-örömest megteszi még a fesztivál kezdete előtt. mint egy örömmámorban úszó. a Fesztivál egy feltétellel kaphatja meg a képet: ha meghívja előadónak a legnagyobb élő angol nyelvű írót. Esdekelve kérte. Fred T.Két hónappal után. hogy vegyen egyet. De egy cseppet sem hasonlítottak egymásra. Midland City leggazdagabb emberének néhai anyja volt. Trout jót nevetett a hízelgő meghíváson. egyre inkább úgy festett. amikor belülről kivilágították. Fred T. hogy ez fedezi Trout útiköltségét és tiszteletdíját. aki nem más. öreg kínai. nem engedhette meg magának. Barry mellesleg pontosan egykorú volt Trouttal. úgy festett. Fred T. Az igazi kínaiak gyakran azt hitték róla. szinte áhítattal írt Kilgore Troutnak. hogy nem olvasta Kilgore Trout műveit. Ugyanazon a napon születtek. írta." A levélhez hozzá volt tűzve egy ezerdolláros csekk. Fred T. hogy tartson előadást egy középnyugat-amerikai művészeti fesztiválon. „aki biztosított arról. Fred T. hogy igazi kínai. hogy meghívott hírességként emelje az öt napos fesztivál fényét. egy oszlopokon álló. Barry fő attrakcióként egy mesésen értékes olajfestményt szeretett volna kiállítani a Midland City-i Művészeti Fesztiválon. Akármilyen gazdag volt. mint Kilgore Trout. Azt mondta. Barry bevallotta a levelében.

– Ezzel kinyitotta a kalitka ajtaját. Könnyen lejött róla a penész. – A gombáknak ugyanannyi joguk van az élethez. és ismét olyasmit tett. Ők tudják. aki egyúttal a világ egyik legnagyobb teoretikusa volt az emberi szabadságot illetően. – Bermuda-sortot és hosszú zoknit. amikor már nagyon. hogy Kilgore Trout kell nekik – mondta –. Vili. – Nem szívesen teszem. egy vészmadár csontjai és számos egyéb érdekesség – közöttük a szmoking. mint nekem. Vili kiröppent. Én. Könnyű volt kitalálni. amelyet a felsősök bálján viselt. – Vili – mondta Trout –. Trout Bermudán született. mi. – Talán azért hívtak meg. hogy 1924-ben leérettségizett az Ohio állambeli Dayton város Thomas Jeffersonról elnevezett középiskolájában. és olyan nagykutya vagyok a világmindenségben. mondd csak. => Trout előszedte a szmokingot a kofferből. hogy vajon mit akarhat Vili. hogy van szmokingom – mondta. De aztán a családja átköltözött Daytonba. Kis vállát nekivetette az üvegnek. hogy kilátszott bizarrul cicomás lábszára. Vili – mondta. Csak egyetlen üvegréteg volt Vili és a végtelen levegőég között. közvetlenül azelőtt. a saját ablaka nem ilyen volt. hogy most teljesítem három kívánságodat. Valóban a birtokában volt egy szmoking. mert tudják. – Hanem Vili. se tudom már. Vili? Végül is bermudai vagyok! Vizes ronggyal letörölgette a szmokingot. Nagyon hasonlított arra a szmokingra. Az . amit Vili sohasem tudott volna megtenni. Zöldes penészréteg borította. amelyet egyszer az apám vett föl a szemem láttára.félelem fogta el. mit vesz föl az ember Midland Cityben októberben naplemente előtt? – Fölhúzta a nadrágját. – Most teljesül a második kívánságod – mondta Trout. Aztán elgondolkodott. elgyötörtén tette föl a kérdést papagájának: – Miért ez a hirtelen érdeklődés Kilgore Trqut iránt? Újra elolvasta a levelet. én annyira szeretlek. mit akarnak. – Nem elég. A burjánzó penész helyenként puha nyúlprémre emlékeztetett. ha agyonütnek. Kinyitotta az ablakot. ahogy megölte a penészgombákat. és fölvette. Már megint egy idegen nyúlkál a testzsákjába! Égnek emelt tekintettel. Noha Trout alumínium ablaktáblák felszerelésével foglalkozott. melyet Trout lakásról lakásra cipelt magával több mint negyven éven át. nagyon öreg volt. A középiskolát egy rabszolgatartóról nevezték el. és ott járt elemi iskolába. Egy hajókofferban lapult. hanem szmokingban kell nekik. A gyermekkori játékszerei voltak benne. leült az ablakpárkányra. Vili! Itt valami tévedés történt! Vállat vont. – Esténként ez nagyon jó lesz – mondta Trout. Erre Vili ezer év alatt sem lett volna képes.

Aztán a szemébe ötlött a levél egy rejtettebb üzenete. Trout becsukta a kalitka ajtaját. akkor sem mennék el Midland Citybe. Több eszem van annál. Trout megrázta a fejét. De időnként újra elolvasta a meghívást. hogy nevetségessé tegyem magam – és az egyetlen rajongómat. zseni vagyok. hogy Eliot Rosewater felnőtt ember. a komédia és tragédia ábrázolásának szándékával. Rosewater kézírása így festett: – Vili – mondta bizonytalanul Trout –. hogy legyen ezután is olyasmi. elhitték neki. és arrafelé semmit sem tudnak a könyvekről. ezt a bulit valami Rosewater nevű kamasz szervezte nekem. => Trout ennyiben hagyta a dolgot. – Biztosítottad. Vili. és beszökkent. és bezárta. – Nem megyek el. amiről valaha is hallottam – mondta a madárnak. Úgyhogy amikor a fiú azt mondta.ablaknyitás azonban olyan ijesztő volt a papagáj számára. amit érdemes kívánnod : hogy kijuss a kalitkából! => Trout rájött az öszefüggésre az egyszál rajongó levél és a meghívás között. A szülei biztosan jóbarátai a Művészeti Fesztivál elnökének. de nem tudta elhinni. Az egyik maszk így festett: A másik így festett: . amíg már kívülről tudta. hogy visszaröpült a kalitkához. Nem akarom itthagyni a kalitkámat. A fejlécen volt. ahol két maszk rajza látszott. De még ha itt akarnám is hagyni. – Ez volt a legértelmesebb fölhasználása a három kívánságnak.

Elmegyek oda. Két nappal a fesztivál kezdete előtt az emeleten lakó szállásadónője gondjaira bízta Vilit. ezt szerette volna: . itthagyom a kalitkát. Ötszáz dollárt biztosítótűvel az alsónadrágja belsejébe tűzött. hogy lássanak egy sikertelen nyomorultat!" Ezután energikusan tenni-venni kezdett. A többi pénzt berakta a bankba. akik egész életüket az igazság és szépség keresésének szentelték – és kutyagumit sem találtak! => Trout végül elfogadta a meghívást. Támadt egy gondolata. – De az agya nem hagyta nyugodni. ide hallgass. mert remélte. Azért ment először New Yorkba. íme. hogy az ottani pornóboltokban megtalálja néhány könyvét. elmondja majd azoknak az embereknek. de most fennhangon föl akart olvasni belőlük Midland Cityben. illusztrálandó egy tragédiát. de visszajövök.– Azok ott csak mosolygókat akarnak – mondta Trout a papagájának. amilyet még nem láttak művészeti fesztiválon: egyet a sok ezer művész közül. Úgy tervezte. amelyet igen pikánsnak talált: „De talán pontosan arra van szükségük. és autóstoppal New Yorkba utazott. mit szeretne a sírkövére íratni. Megvetette azokat a könyveket. – Vili. Otthon nem voltak példányai. – Sikertelen nyomorultak mellőzzék a jelentkezést. Vilikém – mondta –. mely ugyanakkor nevetséges is. és olyat mutatok nekik.

.

A hozzá legközelebb álló személy. az új Holiday Inn szálloda szomszédságában. => Az emberek később azt mondták. és csapjon nagy lármát. hogy cselekedjék is különös dolgokat. Már nem elégedtek meg azzal. hogy különös dolgokat láttassanak és éreztessenek Dwayne-nel. – Mindig arra gondoltam – mondta Francine egy riporternek a kórházi ágyon –. hogy Dwayne mintha egyre jobb kedélyű lett volna a dühöngését megelőző hónapban. Megőrizte a titkot. Elmondom. amikor nézte a szerelők munkáját. így festett a címe: SEGÉLYKIÁLTÁSOK De Dwayne nem is volt olyan különös. a „Szoríts magadhoz!". Most már azt akarták. Egy napon teli torokból énekelve ment át az új Holiday Inn szálloda haliján is. a gyorsforgalmi út közelében. Másnap délelőtt azt látta. Francine Pefko azt mondta.Negyedik fejezet Időközben Dwayne egyre jobban becsavarodott. hogy az Arsenal Avenue és az Old County Road keresztezésénél egy hatalmas kacsa irányítja a forgalmat. hogy Dwayne egyre jobb kedélyű lett: Dwayne olyan dalokat kezdett énekelni. Most teli torokból énekelt. amelyek a fiatalsága idején voltak népszerűek. végre túltette magát a felesége öngyilkosságán. => A lány Dwayne üzleti tevékenységének fő színhelyén dolgozott. miből gondolta Francine. az „Ég és föld"-et és így tovább. Nyilvános viselkedése a legkevésbé sem lépte át a cselekvés. amit látott. fehér titkárnője és szeretője. Nem mondta el senkinek. amíg nem találkozott Kilgore Trouttal. hogy úgy látszik. és arra kérte az embereket. hogy Dwayne Hoover legyen büszke a betegségére. De a fejében az ártalmas vegyszerek torkig voltak a titkolózással. például „Az öreg lámpagyújtogató"-t. vélekedés és társalgás Midland Cityben elfogadott korlátait. gesztikulált . haragszanak magukra. Dwayne azelőtt sohasem énekelt. süket fülekre találtak náluk Dwayne nyilvánvaló segélykiáltásai. Dwayne ámokfutása után a helyi újság mélyen együttérző szerkesztőségi cikket közölt róla. amikor próbaútra vitt egy vevőt. amikor az íróasztalánál ült. hogy figyeljék egymáson az intő jeleket. így hívták a helyet: Dwayne Hoover Pontiac-centruma a 11-es kijáratnál. Egy este tizenegy holdat látott az égen az új Mildred Barry Művészeti Központ fölött. Azt akarták. mert nem vették észre az intő jeleket Dwayne viselkedésében.

A fehér emberek azonban már féltek a Jefferson Streetnek akár csak a közelébe is menni. hogyan szerezte meg Dwayne a pénzt az autószalonra. Niggereknek a fekete színű emberi lényeket hívták. A jelmondat így hangzott: ISTEN VELED. amikor a szalon a Jeffer-son Streeten volt. hogy énekel! – mondta a pikoló. mintha fizetséget kapott volna azért. – Ha nekem annyim lenne. amit a rablásokról mondott. Kölcsönkérte a Midland megyei Nemzeti Banktól. leszámítva néhány fekete bűnözőt. A vezetés azonban a régi idők emlékére megőrizte a cég eredeti jelmondatát. hogy szórakoztassa őket. Húsz éve volt mellette. => Elmondom. hogy Dwayne kezd megőrülni. amikor a Pontiac-szalon épp a niggernegyed határán állt. ez a mostani Dwayne olyan Dwayne. Dwayne fehér üzletvezetője volt. Egy teljes héttel Dwayne be-csavarodása előtt Harry azt mondta Francine Pefkónak: – Valami változáson ment át ez a Dwayne! Régebben olyan kedves volt. Biztosítékként letétbe helyezte a részvényeit. Úgy hívták. Harry LeSabre. – Úgy ismerem. mert a tevékenysége is sokszor megváltozott. hogy ez szükségképpen az elmezavarjele – különösen. Csak a fehér embereknek volt annyi pénzük. – Hallgasd csak. És én mondom magának. Egy fekete pikoló és egy fekete pincér elbeszélgetett erről az éneklésről. A részvénytársaság neve akkor Midland City Hadianyag Vállalat volt. De senki sem gondolta. Akkor kezdett nála dolgozni. én is énekelnék – felelte a pincér. a cég neve Amerikai Robo-Magic volt. Később megváltozott Barrytron Kft-re. Mostanában nem érzek benne semmi kedvességet. BÚS HÉTFŐ! . akik viszont mindig Cadillaceket akartak. => Az egyetlen ember. nap mint nap kockára tettük az életünket! Átlagosan évente tizennégyszer raboltak ki minket.és rámosolygott az emberekre. mivel Dwayne a szállodának is résztulajdonosa volt. Harry jobban ismerte Dwayne-t bárki emberfiánál. aki hangosan kimondta. amilyet még sohasem láttam! => Igaz volt. hogy új autókat vegyenek maguknak. Ezért tudta Dwayne olyan olcsón megvásárolni á Pontiac-szalont. ahogy a frontharcos ismeri a bajtársát – mondta Harry. a Nagy Válság mélypontján megszerezte a részvényeket. A cég neve az idők során azért változott meg olyan sokszor. – Annak idején. Amikor Dwayne először.

amikor különféle . Dwayne nem vett részt harcokban. így hát Vernonnak nem tűnt föl. Vernon felesége szentül hitte. mint polgári alkalmazott. Vernonnak történetesen családi gondjai voltak. => Harry LeSabre joggal beszélt harcokról. hogy elárassza megdöbbentő sértésekkel és szitkokkal. néha mindenkinek lehet rossz napja. akik a Pennsylvania állambeli Erie-ből jöttek. => – Miért pont engem! – kérdezte Harry. Egyszer fölmázolt egy üzenetet egy kétszázötven kilós bombára. így festett: => – Harry – mondta Francine –. De egyelőre Harry volt az egyetlen áldozat. Mindenki más változatlanul kedvesnek találta Dwayne-t. ezért amikor néha rájön a dili. Ez mindennapos kérdés volt Midland Cityben. – De miért pont engem szúr ki ? – tudakolta Harry. Dwayne is csak ember. Dwayne-nek ritkábban van rossz napja. hogy Vernon plutóniummá akarja változtatni az agyát. mint bárkinek. Igaza volt: aznap Dwayne valóban őt szúrta ki arra. Pedig nincs igazuk. Márpedig Dwayne megváltozott. Kérdezze csak meg Vernon Garrt! Vernon Garr fehér szerelő volt. aki Dwayne-nél dolgozott már akkor. De azért a második világháborúban az Egyesült Államok Szárazföldi Hadseregének Légierejében. még három idegent is. Harry mellett a másik alkalmazott. Mary skizofrén volt. akit ismerek. hogy Dwayne megváltozott. Csak úgy áradt belőle a személyes varázs. Később persze Dwayne mindenféle embereket bántalmazott. Az emberek mindig ezt kérdezték.=> Figyeljetek: Harry LeSabre azt mondta Francine-nek: – Ha az ember együtt harcolt valakivel. és még sohasem jártak Midland Cityben. amikor a szalon a niggernegyed határán állt. akik meglepődnek és megsértődnek. amelyet a németországi Hamburgra készültek ledobni. egy idő múlva a legkisebb változást is megérzi a bajtársa személyiségében. A felesége. vannak. Ő ténylegesen harcolt már egy háborúban.

amikor hazamegyek. – Arra gondolnék. Vern plutóniummá akarja változtatni az agyát – mondta Dwayne. hogy nincs gyermeke. kivéve a Barrytronét. Az államnak ezen a vidékén ő volt az első autókereskedő. aki fölkínálta az alkalmazottainak a Kék Pajzs betegségi biztosítást. amikor Harry öltözködését ócsárolta. órákon át beszélgetek a nyavalyás kutyámmal! – Akkor már ketten vagyunk – mondta Dwayne. akár nem. – Hogy van ma az én öreg bajtársam? – kérdezte Dwayne-től. – Van valami különösebb gond? – Nincs – mondta Harry. hogy lassan én is bedilizek – mondta Vernon. Tovább fecsegtek. amely úgy fölzaklatta Harryt: Rögtön azután. két órát töltött Vernon Garral. ha Dwayne ócsárolná az öltözködését?kérdezte Harry. akár az autókereskedelemmel voltak kapcsolatban. – Mi az a plutónium? – kérdezte Harry. – De azért másfelől örülök is – folytatta. . Harry bement Dwayne irodájába. Vera – mondta Dwayne.balesetek után berakták őket a mentőautókba. – Úgy értem. Az ő nyugdíjrendszere jobb volt a város minden más nyugdíjrendszerénél. és Harry kitalált magának egy problémát. hogy Vernon távozott. – Tűrhetően – mondta Dwayne. Azt mondta. –Képzelje. és így tovább. mert eddig sohasem volt komolyabb kellemetlensége Dwayne-nel. – Mindenféle nemlétező dolgot lát! – mondta Vernon. néha szomorkodik. – Vern felesége azt hiszi. – Maga mit szólna hozzá. Vernon feleségének hallu-cinációiról beszélgettek. hogy ő a legjobb munkaadó a városban – mondta Francine. Minden év végén nyereségrészesedést és karácsonyi jutalmakat osztott. amikor kirabolták vagy elagyabugyálták őket: „Miért pont engem?" – Mert valószínűleg úgy érezte. A/ ajtaja mindig nyitva állt minden alkalmazottja előtt. amikor garázdálkodásért letartóztatták őket. – Pihenésre van szüksége. Például aznap. Mert Dwayne ezt tette vele: ócsárolta az öltözködését. => Íme. maga van olyan férfi és van olyan jó barát. Dwayne magas béreket fizetett. Nem számított kellemetlenségre. miért járulnék én hozzá a túlnépesedéshez? Dwayne nem szólt semmit. Ez igaz volt. ilyen volt a Harry és Dwayne közötti jelenet. csak hogy érdekes maradjon a társalgás. – Lehet. aki meg akarta beszélni vele a gondjait. hogy elviseli a rossz napján is – mondta Francine.

és gyújtsd föl az istenverte ruhatáradat! Ha rád nézek. de most már késő. Ő egy meglépőgép volt. Sok éve ismerte Dwayne-t. Az öltönyei szürkék vagy sötétkékek voltak. Harry meghökkent. eredj dolgozni a Watson Fivérekhez. vagy ötszáz dollár fölötti javítást végeztetett. – Ide hallgass. Ott még be is balzsamoztathatod magadat! => Harryből egy szó sem jött ki. de eddig sohasem kapott megjegyzést az öltözködésére. aki azzal csábította el Dwayne anyját. Dwayne vér szerinti apja vándor nyomdász volt. Fekete vagy tengerészkék nyakkendőket hordott. amelynek keretében a szalont földíszítették. egy reklámkampány volt. Fehér ingekben járt. hogy az örökbefogadás témája indította el az ártalmas kémiai reakciót Dwayne fejében. és azt állította. jön a hawaii hét! Eszem ágában sincs tréfálni: égesd el a ruháidat és vegyél újakat! Vagy ha nem. kétszemélyes út volt Las Vegasba. A hawaii hét. hogy Oroszlánszívü Richárd leszármazottja. San Franciscóba és onnan Hawaiiba. . Aki ezen a héten új vagy használt autót vásárolt. hogy a Hawaii-szigetekre emlékeztessen. Őt magát is örökbe fogadták – egy házaspár. Dwayne anyja selejtes gyermekszülő gép volt. Mindenesetre hirtelen így förmedt Harryre: – Harry. A cipője és a zoknija fekete. És kettesben is jól elvagyunk az öreglánnyal. akik Nyugat-Virginiából költöztek Midland Citybe. Dwayne anyja beérte azzal. mártsd be Kék Sunocóba. meggazdagodjanak. Három szerencsés nyertes jutalma egy-egy ingyenes. Dwayne vér szerinti anyja egy hajadon tanítónő volt. Harry véleménye szerint a ruhái konzervatívak és elegánsak voltak. Oroszlánszívü Richárd egy király volt. úgy érzem. hogy mint első világháborús gyári munkások. mondok én neked valamit! Kérj egy marék rongyot Vern Garrtól. rosszindulatú kifejezéssel az arcán –. => Lehet. A nyomdász meglépett. magától tönkrement. hogy örökbe kellett volna fogadnunk egy gyereket – mondta Harry –. hogy ki voltak szedve. automatikusan részt vett a sorsolásban. csak ellátottá a száját. hogy kiszedte a verseit. Harry – mondta Dwayne. Nem csempészte be okét újságba vagy máshova. aztán fájdalmas érzés fogta el. Amikor megszülte Dwayne-t. amelyet Dwayne említett. aki érzelmes verseket írt. mintha a Watson Fivéreknél lennék! – Watson Fivérek volt a neve a legalább közepesen jómódú fehér emberek temetkezési vállalatának.– Lehet. Mi szükségünk volna gyerekre? Dwayne az örökbefogadás említése után pörgött be. teljes ellátással. A Kék Sunoco egy benzinmárka volt.

hogy elkerülte a figyelmedet. a Veteránok Napja. hogy ezentúl nem számít bűnnek a munkaidő alatti mosolygás. Azokat az embereket ünnepelték vele. akik kalandra vágynak az életben! Te meg úgy öltözöl. => Dwayne Hoover azt mondta szegény Harry LeSabre-nak. amin igenis tudsz változtatni! Hosszú hétvége következik. ritka alkalom lesz Harrynek arra. hogy nem alacsony árú gépkocsi volt. narancs!. nagy változásokat szeretnék látni rajtad! A hétvége azért volt hosszabb a szokásosnál. Ez valahogy fenyegetőbb volt. az a kocsi a tanítónők. mert elmesélt egy viccet! . Harry. mókázzék. és kérdezd meg magadtól: ki társítana a képzeletében egy ilyen alakot a Pontiachoz? Harry LeSabre torka úgy összeszorult. szürkébe és fehérbe! Hát nem pompás hír. hogy Buick névvel szaladgálsz. Nézz a tükörbe. Harry? És az állam törvényhozó testülete bejelentette. hogy nem tudta emlékeztetni Dwayne-t arra. Arra célzott. Harry –mondta Dwayne –. és a kormányzó személyesen megígérte.– Az hagyján. hogy öltözködés ide vagy oda. Harry. mert a következő hétfő nemzeti ünnep volt. zöld!. – Harry – mondta Dwayne –. és a többi embert is mókázásra biztassa. Midland City környékén a Pontiac volt a legkeresettebb autó. Harry. hogy a hawaii hét. hogy föloldódjék. amikor Pontiacokat kellene eladnod – folytatta Dwayne. piros! Harry! Már nem vagyunk belekényszerítve az állandó feketébe. => – Amikor elkezdtünk a Pontiackal kereskedni. ő köztudottan az egyik legsikeresebb Pontiac-eladó nemcsak az államban. nagy újságom van a számodra : a korszerű tudomány egész sor csodálatos új színnel ajándékozott meg minket! Már a nevük is furcsa és izgató: vörös!. – Arról nem tehetsz. annak ellenére. mintha ravatalozóban volnál. Harry. fiatalos csoda lett. Harry. akik egyenruhában szolgálták valamikor az országukat. amelytől már csak a hosszú hétvége választja el őket. Amikor kedd reggel bejövök a munkába. úgy viselkedsz. – Lehet. hanem az egész Középnyugaton. hogy a General Motors cég Buick részlege kihozott egy Le Sabre elnevezésű modellt. de a Pontiacból azóta káprázatos. Közepes árú gépkocsi volt. azoknak az embereknek készül. hogy ezentúl soha senkit nem küldenek a Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegébe azért. mintha az öklével verte volna. –De istentelenül sok dolog van. – Dwayne igazat beszélt. a nagymamák és a hajadon nagynénik kényelmes közlekedési eszköze volt. – Dwayne most halkan dobolt az asztalon.

Senki sem ismerte Harry titkát. => Így hát aztán szegény Harry nyomorultul érezte magát a hosszú hétvége alatt. Felöltöztették. akik a két tűz közé kerültek. Meg a bűnözőknek is. Harry és a felesége leeresztette a redőnyöket. A bűnözők rászegezték a fegyverüket az emberekre. A rendőrök . Elmondom. És bizony az nem egyszerűen mulatságos titok volt. sőt akár öt év kényszermunkát kaphatott a Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegében! A Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet Shepherdstownban volt. hogyan töltötte Dwayne a hétvége utolsó éjszakáját. Ennek az eszköznek az volt az egyetlen célja. Dwayne-nel az ártalmas vegyszerei elővetettek a párnája alól egy megtöltött harmincnyolcas kaliberű revolvert. bárki tetszése szerint kaphatott ilyet a legközelebbi vaskereskedésben. Minden rendőrnek volt ilyen eszköze. és Harry átalakult paradicsommadárrá. így festett: A bolygónak azon a részen. csak a felesége. nem is éppen színteleneket.=> Harry LeSabre talán lelki sérülésekkel megúszta volna mindezt. De Dwayne még nyomorultabbul érezte magát. mintha valami szorongató helyzetben kellett volna gyorsan intézkednie. Ez a kora hajnali órákban történt. Harryt le lehetett tartóztatni azért. és betetették vele a szájába. mint hogy kiderült a titka. Meg azoknak is. A Veteránok Napja pontban éjfélkor már véget ért. és azt mondták. hogy lyukakat üssenek vele emberi lényekbe. anol Dwayne élt. Harry nem hihetett mást. amit a hétvégeken művelt! Meg lehetett büntetni akár háromezer dollárra is. Amikor Dwayne letolta a benti öltözködése miatt. Hétvégeken szívesen öltött női ruhákat. Az emberek rendszerint odaadták. ha nem titkos transzvesztita. Az ártalmas vegyszerei kihemperítették az ágyából. „Add ide minden pénzedet". aztán szóba hozta a Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet szexuális bűnözőknek fönntartott részlegét.

De néha nem. hogy ők is legalább egy kicsit híresek legyenek. a mosdókagylóba és a fürdőkád előtti tolóajtóba. és a bűnözők rendszerint engedelmeskedtek. Néha az emberek fölszálltak egy bizonyos helyre tartó repülőgépre. A fürdőkád előtti tolóajtó üvegén egy flamingó maratott képe volt. amikor Dwayne Hoover ámokfutást rendezett.rászegezték a fegyverüket a bűnözőkre. bele Dwayne agyába. A fegyver meg volt töltve és fel volt húzva. hogy pillanatnyi elmezavara volt. Olajízt érzett. hogy a por gázzá alakuljon. vagy amit a helyzet megkívánt. faszénnel és kénnel töltött takaros kis fémcsomagok várakoztak az agyától alig arasznyira. hogy inkább szétlövi az egyik csempézett fürdőszobáját. és azt mondták. => Néha az emberek híres emberekbe ütöttek lyukakat. hogy a fegyverrel lyukat ütött bele. És így tovább. hogy lyukat ütnek beléjük. „Állj". így festett: . Csak egy emeltyűt kellett elbillentenie. a gáz kifújt volna egy ólomdarabot a csövön. Dwyne azonban úgy döntött. és azt ígérték a pilótának és másodpilótának. Ez azt jelentette. Néha a feleség úgy megdühödött a férjére. Ólomdarabokat eresztett a vécéjébe. Káliumnitráttal. Ugyanazon a héten. => Dwayne egy darabig a szájában tartotta a fegyver csövét. Az ügyvédje azzal akarta védeni. mert nem akarta megmutatni nekik a rossz bizonyítványát. hogy lyukat ütött bele. ha nem repülnek máshová a repülőgéppel. Néha a férj dühö-dött meg úgy a feleségére. Midland Cityben egy tizennégy éves fiú lyukakat ütött a saját anyjába és az apjába. hogy a lövöldözés idején a fiú nem tudta fölismerni a különbséget jó és rossz között.

Nézte. a két és fél centiméteres szigetelő pozdorjalapon. amikor Dwyne szétlőtte a fürdőszobát. sem be nem juthatott hang. Utána. Fickó elbújt az alagsorban. át kellett volna hatolnia a négy centiméteres gipszfalon. => Dwayne bekapcsolta a háza körüli reflektorokat. Ezt mordulta: – Kibaszott hülye madár. két és fél centiméternyi faburkolaton. . egy alumíniumfólián. egy újabb alumíniumfólián. aztán egy üreges alumíniumburkolaton.Dwayne szétlőtte a flamingót. amely be vagy ki akart volna jutni Dwayne álomszép házából. ahogy az eszébe jutott. Annak a hangnak például. Dwayne kutyája. nyolc centiméter üveggyapot paplanon. Most azonban előjött. nyolc centiméternyi légrésen. amelyet a holdrakétákhoz fejlesztettek ki. kátránypapíron. hogy sem ki. egy újabb alumíniumfólián. => Senki sem hallotta a lövéseket. ahogy Dwayne kosárlabdázik. a polisztirol páravédő fólián. újabb kátránypapíron. A környéken minden háznak olyan jó hangszigetelése volt. A burkolat üregeiben egy szigetelő csodaanyag volt. csak megvetően mordult egyet. és kosárlabdázni kezdett az öt férőhelyes garázsa előtti aszfaltozott pályán.

A szomszédaitól fák. Senki sem lakott arrafelé. és tíz különböző fajtájú virágzó cserjét. miért ül Plymouth Fu-ryban. még a telepatikus üzenetek is. de Dwayne talált egy állomást. amely countryzenét sugárzott West Virginiából. => Dwayne végigszáguldott az Old County Roadon. A Plymouth Chrysler-gyártmány volt. Nagy sebességgel kifordult a 10. Senki sem látott. fontosnak tartotta. és végül megállt egy üres telken. – Jól hangzik – mondta Dwayne.– Mi ketten. valamint öt gyümölcsfát kínált tíz dollár utánvét ellenében. Dwayne fülében úgy csengtek. Dwayne viszont General Motors-termékeket árusított. ennek vagy annak a megvásárlásával vagy eladásával álltak kapcsolatban. de a rendőr három kilométernyire onnét. bokrok és egy magas cédrussövény választotta el. Hallgatta a rádiót. mint az altatódalok. kijárón. aztán a gyorsforgalmi úton. így hát kiordított az ablakon: – Lépést tartok a konkurenciával! – És nagyot tülkölt. A telek Dwayne tulajdona volt. egy raktárház mögötti sikátorban beverte a szundit. Úgy határozott. => Eltette a kosárlabdát. nekivágódott a védőkorlátnak. És így tovább. amit Dwayne országában küldtek vagy kaptak. Éjszaka egyetlen Midland City-i állomás sem működött. ahol rajta kívül egy lélek sem volt. többször megpördült. Szinte minden üzenet. Senki sem látta kosárlabdázni. => Dwayne egy darabig ott maradt az üres telkén. Igencsak szerette azt a kutyát. hogy lépést tartson a konkurenciával. egy-két napig a Plymouth-szal jár. Ahogy kifarolt a kerti útról. amelyet az előző napon vett át egy csereakcióban. hogy munka helyett aludt. Komolyan gondolta. hogy megmagyarázza a szomszédainak. azt jelentette. Fickó – mondta Dwayne. Körülbelül óránként arra kellett volna haladnia egy rendőrnek. Az. Farolva ért ki a Union Avenue-ra. hogy a rendőr beverte a szundit. senki sem hallott semmit. és beült egy fekete Plymouth Fury nevű autóba. . fölugrott a járdára.

Az ablakon át látni lehetett a könyvtárépület tornyát. Azóta fölkeresett számos pornóboltot meg egy fehérneműboltot. a szélesre tárt pumák és a könyveladás viszonyáról?" => Trout késõ délután érkezett New Yorkba. ki az a McLuhan. Ott egy tanácskozáson kellett részt vennie. Megvette két könyvét. Beszéljünk inkább arról. Troutnak évek óta nem volt fogkeféje. amelynek ezt a címet adták: „Az amerikai regény jövője McLuhan korában". Sokkal olcsóbb volt. barna papírcsomag. és rajta a toronyórát. A borítóján egy egyetemi tanárt vetkőztetett egy csapat meztelen diáklány. hat új pár zokni. amelyben benne volt egy novellája. A fehérneműárus tanácsára Trout megvásárolt egy öv-kendőből. hogy igazában ilyet csak a mocskos vénemberek szoktak csinálni. => A négykerekű pestis és a Nem titok többé borítója egyaránt számos szélesre tárt pumát ígért az olvasónak. Az estélyi ing mellén zsabó ékeskedett. Trout azt akarta mondani a tanácskozáson : „Nem tudom.Ötödik fejezet Miközben Dwayne Hoover West Virginiát hallgatta. hogy milyen érzés egy New York-i moziban éjszakázni a többi mocskos vénemberrel. benne Trout szmokingja. hat új alsónadrág. mellettük egy zörgős. de azt tudom. A folyóirat címe Fekete harisnyakötő volt. amely majd tébolyult gyilkost csinál Dwayne Hooverből. Az óra így festett: . Trout még sohasem próbált moziban aludni. mint ha szállodában töltötte volna az éjszakát. gomblyukba való művirágból és csokornyakkendőből álló együttest. És ő minden vénemberek legmocskosabbikaként akart megérkezni Midland Citybe. jó?" És azt is akarta mondani: „Tud valamit mondani az a McLuhan. egy folyóiratot. akárki legyen is. de tudta. Kilgore Trout megpróbálta beverni a szundit egy New York-i moziban. meg egy estélyi inget. Mindezek a javak Trout ölében hevertek. a borotvája meg egy új fogkefe. Odakint nappal volt. Minden darab narancsvörös volt. A Nem titok többé volt az a könyv. A négykerekű pestis és a Nem titok többé címűeket.

részeg vagy hibbant. csak bugyis nők képeit. áprilisi dátum volt. de bugyi volt rajtuk. Trout véletlenül bukkant rá az üzlet elülső részében. Pedig szemlátomást évekkel azelőtt fogadták el. csak az élénkcsíkos alsónadrágja. régi.A tanáron már nem volt más. úgyhogy semmiképpen sem vehették föl a versenyt az üzlet hátsó részében kapható szélesre tárt pumákkal. . amelyet a világmindenség Teremtője írt a világmindenség egyetlen szabad akarattal rendelkező teremtményének. mert a lapon 1962. Az egész könyv egyetlen hosszú levél volt. a zoknikötője és a négyszögletű kalapja. => Ami a Fekete harisnyakötő című lapban talált novellát illeti: Troutnak fogalma sem volt róla. a zoknija. A lábukat rendesen széttették ugyan. egy kosárban heverő. Amikor Trout megvette a lapot. Nem kap mást. Bugyis lapok voltak. illedelmes lapok között. hogy valaha is elfogadták közlésre. gondolta a pénztáros. diáklányokról vagy egyetemről. a pénztáros azt hitte róla. amely így festett : A könyv szövegében egyetlen szó sem volt tanárról.

ahol a környezetszennyezés minden állati és növényi életet elpusztított. Lakomát adnak az űrhajós tiszteletére. amikor odaérnek. Zog éjszaka ér földet Connecticutban. amelyek láttán maszturbálhat. Íme. Megkérdezik Dontól. igen. Ezt az információt Mango nevű szülőbolygójáról hozza. ahogy ott ült. és Don azt mondja. így hát mindenki beszáll a légpárnás jármüvekbe. hogy elmondja a Föld-lakóknak. a története: Egy Zog nevű lény repülő csészealjon megérkezik a Földre. sustorognak. hogyan lehet megakadályozni a háborúkat és gyógyítani a rákot. akit úgy hívnak. akik biztosak abban. csak disznó filmeket. A városnak valóságos csapást jelentenek a mozik. Éppen szünet van. . hogy reméli. A humanoidák szeretnék valahogy betiltani őket. A családfő egy golfütővel kiloccsantja Zog agyvelejét. élvezi majd – mondta Troutnak a pénztáros. „A táncos bolond" volt a címe. ahol Trout ült a csomagjaival. És Trout. hogy vajon mi lehet disznóbb annál. ez is a tragikus kommunikációképtelenségről szólt. => Ami magát a novellát illeti. hogy akadályoznák a szólásszabadságot. – Egy művészeti fesztiválra lesz – mondta Trout. de anélkül. A kíséretében levő nők izgatottan mocorognak. Még el sem oltják a villanyt. hogy a Földön is gondot jelentenek-e a disznó filmek. így hát Donnak van egy kis ideje elgondolkodni azon. kitalált egy új regényt. => A moziban. A vásznon egy fiatal férfi és egy fiatal nő árnyképei ártalmatlanul szopogatták egymás puha nyílásait. sztepptáncot jár és fingik. mondják a humanoidák. Megkérdezik. a lehető legdisznóbbak. amelyek nem játszanak mást. és ellebegnek egy belvárosi disznó moziba. úgy figyelmezteti a háziakat a szörnyű veszélyre. amit ő a Földön látott. hogy a földi filmek igazán disznók-e. csak a humanoidák maradtak meg. nem játszottak mást. ahol ő és társai fingás és sztepptánc útján érintkeznek. Az ételek förtelmesek. Don. aki megérkezik egy bolygóra. Andalító zene szólt. Egy földi űrhajósról szólt. hogy az ő disznó filmjeikkel egyetlen földi film sem veheti föl a versenyt. Don már izgalomba jön. Berohan a házba. és Don azt mondja. A humanoidák kőolajból és szénből készült ételekkel táplálkoznak. Mint Trout oly sok írása. Arra gondolt. csak disznó filmeket. észrevesz egy lángoló házat. mivel ez volt a lényege mindegyik könyvnek és folyóiratnak. Mihelyst kiszáll a csészealjból. A fő beszédtéma a cenzúra. Trout talál benne olyan képeket. Hiszi a piszi.– Remélem.

Egy hímről meg egy nőstényről szól. persze kőolaj-és széntermékekből. naranccsal. . a kutyájukról és a macskájukról. tejjel. Az ádámcsutka obszcénul föl-le ugrál. milyen sok benne a természetes zamat. Másfél órán át folyamatosan esznek – levest. Lassan leszedik az asztalt. és vagy tíz kilónyi maradékot kiöntenek a szemetes edénybe. De a főműsor nem is a körteevés. amíg mindenki elfoglalja a helyét. gyümölcsöt. még ha az étel nem is valódi. a kamera lesiklik az ádámcsutkára. meg a két gyermekükről. az borsos árért vacsorát főz neki. lepényt. és a vásznon a bolygó nyelvén megjelenik a felirat: VÉGE => Persze. csalás az egész. melyen csillog a nyál. Már nincs a bolygón körte. A közönség nem bír magával. krumplipürét. vajjal. nem sieti el. mogyoróval kecsegtetik őket. tojással. A hangszórókból cuppogás. húst. Aztán elkezdődik a nagyfilm. Egy idő múlva a színészek már nem tudnak többet enni. zöldségeket. Komótosan eszi a körtét. humanoid kurvák ajánlkoznak föl nekik. A humanoid elégedetten böffent. a kurva disznó dolgokat mond arról. Aztán az apa fölteszi a kutyát és a macskát is az asztalra. És aztán. A humanoidák elmondják Donnak. és így tovább. Kikacsáznak a konyhába. Úgy telezabálták magukat. Aztán megjelenik a kép is. úgy érzik. hogy ha elmegy egy kurvával. mártást. Ez csak a kísérőfilm. hogy a szemük is kidülled. cukorkát. hogy milyen friss. => Amikor Don és a többiek kimennek a moziból. A kamera közelről mutatja az ajkát. a föl-le ugráló ádámcsutkáktól.Aztán elsötétedik a terem. hogy egy hétig nem tudnak enni. A valóságban persze a kurvák nem tudják mindezt nyújtani. Amikor a szörcsögő szájban eltűnik az utolsó falat. Azt mondják. fogát. miközben Don elfogyasztja. vajat. A kitűnő minőségű felvételen hím humanoid eszik egy körteszerü gyümölcsöt. tortát. hogy ők is részt vehessenek az orgiában. kekszet. szétmegy a függöny. A kamera ritkán megy kéznyújtásnyinál távolabb a csillogó ajkaktól. nyögések hallatszanak. Alig tudnak megmozdulni. Először sötét a vászon. nyelvét.

hátha később szüksége lesz rá. Sohasem szaporodott. és mesélt neki a rabszolgaságról. Úgy hívták. Cyprian Ukwende. Mary mosónőként szolgált náluk. mint Dwayne Hoover vagy Kilgore Trout. Már volt odabenn mindenféle. Csak egy hete volt Midland Cityben. Íme. hogyan hal meg Mary Young tüdőgyulladásban. Száznyolc éves volt és fekete. hogyan akasztottak föl egyszer kislány korában a szeme láttára egy fehér embert Cincinnatiban. és hallgatta West Virginiát. hogy megrezgesse a hangszalagjait. hogyan juthat hozzá egy olyan Bibliához. mi a teendője. ha székrekedés kínozza. Nem érzett rokonságot sem Maryvel. Csak az ajkát tudta némán mozgatni. Mary Young is apró üdvözleteket küldött szét mindazoknak. Indaro nemzetiségű volt. Telepatikus pillangók kis raját bocsátotta ki magából. akik nézzék a haldoklását. nahát. amelyben piros nagybetűkkel van mindaz. és ezek egyike meglegyintette a tizenöt kilométernyire levő Dwayne Hoover orcáját. Megtudta. tőle tizenöt kilométernyire. => És most a megyei kórházban egy fekete orvos nézte. Megtudta.Hatodik fejezet Dwayne Hoover egy óra hosszat ült a használt Plymouth Furyban a telkén. Úgy hívták. Nem volt már benne annyi szusz. Bibliai történeteket mesélt a kis Dwayne-nek. Mary Young szülei annak idején rabszolgaemberek voltak Kentuckyban. hogyan köthet nevetségesen olcsó életbiztosítást és hogyan sarkallhatja nagyobb teljesítményre az autóját. Mary Young. amely a lakásban magához csalogat és elpusztít minden bacilusgazda rovart. sem más amerikai feketékkel. A haldokló Mary ugyanolyan egyedül volt a bolygón. => Mint minden halálán levő Föld-lakó. Dwayne mindezt elraktározta az emlékezetében. Még csak nem is volt honfitársa Marynek. Megtudta. Ő csak indarókkal érzett rokonságot. csak ennyi mondandója volt a halálról: – Nahát. Elmesélte azt is. Nem voltak barátai. amit Isten vagy Jézus kimondott. Az orvos nem ismerte Maryt. Amikor Dwayne még kisfiú volt. a Fairchild Boulevard melletti megyei kórházban haldoklóit Midland City legidősebb lakója. => Amíg Dwayne ott egyedül üldögélt. A legutolsó szavait a bolygón Cyprian Ukwen-déhez intézte. Mary Youngnak és Dwayne Hoovernek volt egy parányi köze egymáshoz. Nigériai. és hogyan juthat hozzá egy olyan növényhez. akik ismerték. rokonai. noha a Harvard egyetemen szerezte az orvosi diplomáját. .

=> Dwayne lebámult az alvó városra. Két telihold volt. de mindenki „Nyuszinak" hívta. és nyugodt tempóban végighajtott a Union Avenue-n. Kigördült az üres telekről. Tagja volt a Midland megyei Nemzeti Bank igazgatótanácsának is. és befordult a szomszédos Holiday Inn parkolójába. Nem találkozott senkivel. – Hol vagyok? – kérdezte Dwayne. Tulajdonostársa volt dr. nahát. úgy festett. aki egyebek között a shepherdstowni Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet Felülvizsgáló Bizottságának elnöke volt. mégpedig úgy. . a fiából hírhedt homoszexuális lett. és Bill Miller. Dwayne birtokolta az Inn egyharmadát. hanem három „Burger Chef gyorsbüfé. Nemcsak a Pontiac-kereskedés. Alfréd Maritimo. A Drano nátriumhidroxid és alumíniumforgács keveréke. hogy Dwayne Hoover Pontiac-centruma a 11-es kijáratnál. mire felnőtt. Négy kilométernyire sincs az árvaház. öt automata gépkocsimosó. Például még azt is elfelejtette. hogy egyetlen gyermekéből. Telihold volt. hogy Dranót evett. a WMCY rádióállomás. => Dwayne ártalmas vegyszerei most megindíttatták vele az autót. részben a „Cukorpatak" autós mozi. – Hol vagyok? – kérdezte. mint a hold. az oszlopokon álló. nemcsak az új Holiday Inn egyharmada volt az övé. pedig senki sem volt ott. helybéli elektronikai vállalat tizenhétezer szabadforgalmú részvényéről és több tucat üres telekről. amely lefolyók tisztítására szolgál. Itt fogadták örökbe. itt nevelték föl. Itt született. melyet úgy hívtak. mint amilyenektől a lefolyók szoktak eldugulni. Dwayne még azt is elfelejtette. Celia öngyilkos lett. nem beszélve a Barrytron Kft. Dwayne az Inn hátsó lépcsőjén fölment a tetőre. George volt a neve. áttetsző gömb most. Az új Holiday Inn bárjában zongorázott. mert ugyanolyan jellegű anyagokból állt. a „Három juhar" golfpálya. amely párhuzamosan futott a gyorsforgalmi úttal. Celiából fortyogó vulkán lett. Midland City legnevesebb fogszabályozó orvosa. hogy a felesége. A hang ezt mondta neki: – Nahát. De Dwayne szemében Midland City most ismeretlennek és ijesztőnek rémlett. ahogy belülről kivilágították. Elhajtott üzleti tevékenységének fő színhelye mellett.Dwayne egy fáradt hangot hallott valahonnét a háta mögül. Az új Mildred Barry Művészeti Központ. ahol élete első három évét töltötte.

hogy a férfivécé patyolattiszta volt. mint aki a világmindenség Teremtőjének szeme. mit írt volna. csak a vezetőt. világos volt. a füle. füle és lelkiismerete. „ruganyos és vadonatúj. – Tartalmas az élet és vidám – mondta Kilgore Trout. – Ideje hazamenni! . Ezt: Hogy a szeme. – Ma éjszakára vége a műsornak. A férfiak nőkkel dör-zsöltethették mindenütt magukat.Hetedik fejezet Kilgore Trout kiment vizelni a New York-i mozi vécéjébe. te mafla! => Amikor Trout visszaindult. A masszázsszalonok új és érdekes helyek voltak New Yorkban. a kidobóember és a takarító is volt. Középkorú fehér férfi volt. ha talált volna íróeszközt. nagyapó – mondta Troutnak. „A lábam alatt a padlószőnyeg" – jelezte az előcsarnokból. Amikor benyitott a nézőtérre. igyekezett úgy viselkedni. de megmondom. a lelkiismerete légy a világmindenség Teremtőjének. De nem talált íróeszközt. Telepatikus üzeneteket küldött a Teremtőnek. akárhol legyen is. Senkit sem látott. így hát megválaszolatlanul hagyta a kérdést. amíg a hímvesszőjükből rittyó nem fröcskölt a frottírtörülközőbe. A férfiak bemehettek és meztelen nőket fényképezhettek. így festett: Trout tollért vagy ceruzáért kotorászott a zsebében. még egy használt gyufát sem. vagy vízfestékkel befesthették a meztelen nők testét. A kéztörlő mellett a csempén ceruzával írt felirat állt. A kéztörlő mellett a falon egy tábla A Szultán háreme nevű masszázsszalont hirdette. A szemetet söpörte ki a sorok közül. Kék színű. aki egyszemélyben a jegyszedő. Jelentette. Tudott választ erre a kérdésre. Szerintem valami új csodaanyag. Tudod. hogy kék?" És így tovább. mit értek azon.

Trout nem ellenkezett. és milyen egyszerű a kezelése! => Ahogy Trout távozott. nagyapó! – mondta célzatosan a Vezető. mint az Ő szeme. A doboz előlapján lyuk látszott. A doboz oldalán egyszerű kapcsoló volt. a hangosító rendszer meg a filmek. elküldte telepatikus üzenetét a világegyetem Teremtőjének. és az emberek megint elkezdenek baszni meg szopni. zöldre festett acéldobozt vizsgál-gatta. A dobozból drót vezetett a fali konnektorba. – Jó éjt. hogy csak föl kell kattintani a kapcsolót. Ezt mondta róla a mozisnak: – Milyen komoly szükségletet elégít ki ez a gép. Így festett: => Troutot nem hagyta nyugodni az a tudat. A nézőtér hátsó végében levő. Hallottál már a Negyvenkettedik utcáról?" . Abban volt a vetítő. Ott jöttek ki a képek. Trout kelletlenül hagyta ott a gépet. De nem is ment el rögtön. füle és lelkiismerete: „A Negyvenkettedik utca felé tartok.

. amelyek ártottak a fejüknek. Negyed litert nyelt le egy új fajta festéklemosóból. amelyeket eredetileg arra szántak. De egyre újabb vegyszerek jelentek meg a piacon. hogy jobb minőségű legyen az életük. ahol csúf dolgokat lehetett csinálni. mint Dwayne: olyan vegyszereket állítottak elő a saját testükben. A segglukuk így festett: => Az emberek azért vállaltak ilyen borzasztó kockázatokat a vegyszerekkel meg a testükkel. mert azt akarták. Sok ember járt abban a cipőben. Veszélyes volt az egész város – a vegyszerek. a belsejüket próbálták széppé tenni. Veszélyes hely volt. ezért nem tudták jobbá tenni a környezetüket. Ott. Lenyelt két pirulát is. elmebaj és így tovább. az úgynevezett Bang-kórt. hogy megelőzzék a szarvasmarhák fertőző vetélését. De ezrével és ezrével voltak olyan emberek is a városban. lopás. amely így festett: Néha még a segglukukba is földugták az ártalmas vegyszereket. Csúf helyeken laktak. vagy befecskendezték őket a vénájukba egy készülékkel. és megették vagy fölszippantották őket. Nem volt kutyagumijuk sem. az egyenlőtlen vagyonelosztás és hasonlók miatt. akik megvásárolták az ártalmas vegyszereket. amelyet csak az előző napon kezdtek először árusítani.Nyolcadik fejezet Trout kibaktatott a Negyvenkettedik utcára. így hát amennyire tőlük tellett. Az eredmények mindeddig katasztrofálisak voltak – öngyilkosság. hat méternyire Trouttól egy tizennégy éves fehér fiú feküdt es/méletlenül egy pornóbolt ajtajában. a Negyvenkettedik utcán. gyilkosság.

A nemzet déli agrárvidékén nőttek föl. Így hát a fekete gépeknek el kellett menniük onnét.=> Trout megkövültén állt a Negyvenkettedik utcán. ahol a szüleiket mezőgazdasági gépekként használták. bezárta maga mögött az ajtót. mert mindenütt másutt ilyen táblák voltak a kerítéseken és a fákon: => Kilgore Trout egyszer írt egy novellát „Még neked is" címmel. fekete prostituált. Vidámak voltak és magabiztosak – attól a teljes tubusnyi norvég aranyérbalzsamtól. hogy a legteljesebb mértékben élnek tulajdonosi jogaikkal. nincs-e kedvük egy kis szórakozáshoz. akikkel a történetben Trout elhatároztatta. Az embereknek a segglukukba kellett volna nyomniuk. Ezek vidéki lányok voltak. A nehézkedés törvénye megköveteli. Nem adtam neki olyan életet. amelyet érdemes lett volna élnie. Ez rettenetes gondokat okoz a szigeteken élő másik egymillió embernek. A Hawaii-szigeteken játszódott. ha nem akartak éhen halni. ahová Dwayne Hoover Midland City-i sorshúzásának szerencsés nyertesei mennek majd. amelyet félórával azelőtt ettek meg. hogy valahol a . viszont acélos élniakarást adtam neki. Most már azonban az ottani fehér farmerek nem használtak húsból készült gépeket. Megkérdezték Trouttól és a mozistól. és egyszerűbb volt a tárolásuk. A szigeteken minden talpalatnyi föld körülbelül negyven ember tulajdona. A balzsamot a gyártója sohasem szánta megevésre. A mozis kijött. Mindenre kiteszik a Tilos az átjárás táblákat. mert a fémből készült gépek olcsóbbak és megbízhatóbbak voltak. És a semmiből hirtelen ott termett két fiatal. Ez gyakori kombináció volt a Föld bolygón. A városokba jöttek.

Trout azt mondta. bátorságot merítve lépéseiknek az épületek homlokzatáról visszaverődő zajából. Egy időben rajongott értük. Az ő szempontjukból a Föld talmi bolygó volt. A mozis elmondta. és a legkevésbé sem bánták. elvált tőle. a Teremtő szeme és füle. asszonynak és gyermeknek. Amúgy sem tartottak igényt rá. A mozis elmondott egyet-mást Troutnak arról. Ez pontosan ugyanaz az anyag volt. Ez gépies reflexe volt nagyon sok amerikainak a tüsszentés hallatán. hogy pornómozit vezet. két talmi Föld-lakó azt mondta.földfelszínhez tapadjanak. hogy nem kér a talmi szórakozásból. De aztán a szövetségi kormány rendkívüli intézkedéseket tesz. hogy biztonságban eljut egy olcsó szállodába. aki nem telektulajdonos. Megfosztotta őket a szabad akaratuktól. Olyan volt. Héliummal töltött. hogy önzetlenül és bizakodva élhessenek – csak éppen ők egy stricinek szentelték magukat. Amikor Trout és a mozis. A mozis azt mondta. Ők nem tudják. így hát együtt indultak el. Azt mondta. Ezzel időleges barátság alakult ki. reméli. Trout. amelyet a holdrakétákban alkalmaztak. A ballonok segítségével a hawaiiak tovább lakhatnak a szigeteken anélkül. Lábuk hozzátapadt a bolygóhoz. és a partok előtt úszkálni. hogy az ő szemében hogy fest a bolygó. amely a csodálatos szigetelő tulajdonságot kölcsönözte Dwayne Hoover Midland City-i álomszép háza alumíniumburkolatának. Neki ez az a hely. rajta kantár. mérnöki tanácsadó munkát végez késő éjszakáig. Most haldoklottak. A sarkon eltűntek. => A prostituáltak most egy stricinek dolgoztak. hogy eljut a Times Square-i metróállomásra. hogy minduntalan hozzátapadnának más emberek tulajdonához. ahol felesége meg két gyermeke van. a bolygó nemigen veszi már hasznát az ilyen idős mérnököknek. aztán megint hozzátapadt. => Minden ballonról drótkötél lóg le. – Nehéz idők – mondta Trout. reméli. . A gyermekkoruk elmúlt. a két haldokló gyermek elballagott. hogy részt vett egy szigetelő csodaanyag kifejlesztésében. – Köszönöm – mondta Trout. Azt hiszik. Elragadó volt és kegyetlen. ha nem akarnak bemenni a vízbe. eltüsszentette magát. nagy ballont ad minden férfinak. => – Egészségére! – szólt a mozis. mintha Jézusnak szentelték volna magukat. mondta.

A rendőrség azt tudakolta. Amennyire tudom. ahol kikérdezték. Az egyik füléből vér szivárgott. valami közbotrányokozáson kapták. Elmondom. már amit egy öregember elkövethet az ürülék és az alkohol szerény lehetőségein belül. – Amennyire tudom. => Amikor magához tért." – Lelkesítő szavak – mondta Trout. hogy Troutnak nem esett különösebb baja. – A cikk ezzel a főcímmel jelent meg: PLÚTÓI BANDITÁK KETTŐS EMBERRABLÁSA! Troutról egyébként azt írták. hogy elrabolta a fehér Oldsmobilban ülő megtestesült gonoszság. az új ing. Ez volt Trout utolsó emléke – hogy meglátta mögöttük az Oldsmobile-t. a beszédük. Nem maradt egészen pénztelen. a járda mellett. A Plútóról szóló tréfát mindegyik benne hagyta. A rendőrség azt hitte. Hátrapillantott. hogy egy fekete vászontetős fehér Oldsmobile Tornádó követi őket. abhan a? autóban akár a Plútóról jött intelligens gáz is lehetett volna – mondta => Trout ezt teljesen ártatlanul mondta. Reflektoruk vakító fénye akkor csapott le rá. hányan voltak az autóban. Más újságok átvették a cikket.A mozis emlékeztette Troutot arra. hogyan terjedt a járvány: egy riporter másnap megírta az esetet a New York Postban. többé-kevésbé átírva. hogy a neve Kilmer Trotter. Elvitték a rendőrőrszobára. => Egy kórházban megállapították. A pénze eltűnt. A nadrágja órazsebében lapult egy tízdolláros bankó. Körülötte szanaszét hevertek a csőmagjai – a szmoking. a könyvek. Csak annyit tudott mondani. A rendőrség tetten érte. Ez a négyszáz lóerős. az Éast River közelében. amint fölhúzta a nadrágját. és maflán babrált az övével meg a sliccgombjaival. négykézláb állt egy kézilabdapályán a Queensboro híd alatt az Ötvenkilencedik utcán. elsőkerék-meghajtású jármű körülbelül öt kilométeres óránkénti sebességgel duruzsolt három méternyire mögöttük. és fontoskodva emlegették a Plútó-bandát. és látta. amikor nekitámaszkodott a pálya kerítésének. és nyolcvankét éves. amit az első Holdra lépő ember mondott annak idején: „Az embernek egyetlen kis lépés. A nadrágja és az alsója a bokája körül. akár egy másik bolygóról is jöhettek volna. és Trout szavaival indította a cikket. a címe ismeretlen. milyen korúak és neműek. az emberiségnek hatalmas ugrás. . milyen volt a bőrük színe. de a megjegyzése lett az első csírája egy ragályos gondolatmérgezésnek.

Az egyikük. és nyilvánosságot akartak maguknak. Ijesztőek szerettek volna lenni. tehát a rendőrség is a Plútó-banda után nyomozott. hogy fölhívják magukra a kormány figyelmét. de fürgék és számosak. hogy megvédhessek magukat. => New York számos sötétbőrűek lakta gettójának egyikében. így festett: . így hát ő mázolta föl az új banda emblémáját a tagok trikójának hátára. jó esélye van rá. José Mendoza viszonylag ügyesen pingált. hogy nem találkozik a Plútó-bandával. egy lakatlan épület alagsorában összegyűlt egy csapat Puerto Ricó-i fiú. El akarták kergetni a kábítószer-kereskedőket is a környékről. hogy a kormány gyakrabban elszállíttassa a szemetet és így tovább. hátha jön a Plútó-banda. ami nagyon fontos volt. nehogy bejusson a Plútó-banda. A külföldi újságok is terjesztették a rettegést. hogy ha a New Yorkba látogató idegen megmarad bizonyos belvárosi utcákon. akiket oly sok bizonytalan félelem gyötört. barátaikat és családjaikat. cikkeket közöltek arról.És az újságírók egyre azt kérdezgették a rendőrségtől. új rácsokat az ablakaikra. Új zárakat vettek az ajtóikra. amit a rendőrség nem tett meg. => Így hát a New York-iak. hogy tudnak-e már valamit a Plútó-bandáról. Többé nem mentek késői színházba. könnyen megtanultak félni valami látszólag kézzelfoghatótól: a Plútó-bandáió\. Kicsik voltak.

amelyet a vécé használata előtt el kellett távolítani. => – Az éjszakai portás új ember volt. ahogy azt mondta magában: – Változnak az idők. A tartály készen várt akárkit. Változnak az idők. vagy mihez kezdjen vele ezután. Lehet. Valami keserédes boldogságot érzett.Kilencedik fejezet Miközben Kilgore Trout akaratlanul megmételyezte New York közösségének lelkét. De ezt most helyesen tette: emberi lényeknek szánt. hogy Dwayne Hoover nem látta tisztán. Kiállta a próbát! És el volt ragadtatva a szobájától. a tébolyult Pontiac-kereskedő lejött tulajdon szállodájának tetejéről. A vécé ülését papírcsík fogta le. Ami pedig azt illeti. hogy feketékkel lakjon egy fedél alatt. Dwayne alázatosan várt a sorára. hogy nem tudja a rendszámát. méghozzá egy fekete férfi. olyan hűvös. aki a Holiday Innben szállt meg. Kellemes izgalom áradt szét benne. Még ebben a szokatlan órában is megelőzte egy férfi. hogy ő a szálló társtulajdonosa. Bűntudatot érzett. Készen várta Dwayne-t. a Középnyugaton Dwayne Hoover. hogy kivegyen egy szobát. Azt is elfelejtette az előbb. Nem sokkal napfölkelte előtt Dwayne bement a szőnyeggel borított haliba. így festett: . mi az élete értelme. hogy semmit sem tett. a nigériai indaro orvos. olyan tiszta! És olyan semleges! Testvére volt a világ számos Holiday Innjében levő ezer meg ezer szobának. Dwayne a maga részéről mentegetőzött. A bejelentő lap minden rovatát kitöltette vele. amikor a portástól kapott egy szobakulcsot. amíg megfelelő lakást nem talált magának. ami miatt bűntudatot kellene éreznie. még ha tudta is. Olyan makulátlan volt. Cyprian Ukwende volt az. Nem ismerte Dwayne-t. Dwayne higgadtan fogadta a dolgot. kifogástalan tartályban helyezkedett el.

hogy nem kell félnie attól. így festett: Dwayne egy pillanatra félrehúzta a mennyezettől a padlóig érő függönyt. hogy dugóhúzó alakú kis állatok másznak föl a segglukán. amely a Föld bolygón híres volt arról. => A belső kilincsen egy tábla lógott. amelyet Dwayne most a külső kilincsre akasztott. így hát eggyel kevesebb gondja volt. A cégér így festett: Dwayne összehúzta a függönyt. amely a szálló jelenlétét hirdette a gyorsforgalmi út megfáradt vándorainak. mint a bunda. Úgy aludt. így festett: . hogy milyen jól alszik. Meglátta a cégért. A bunda egy szőrös ruhadarab volt. Beállította a fűtést és a szellőzést. és szétrágják a huzalozását.Ez a papírszalag biztosította Dwayne-t.

.

Régebben szinte belebetegedtem. és elpusztít több millió madarat meg több milliárd halat. A járművük egy General Motors gyártmányú Astro-95 dízelvontató volt. Troutot a Lin-coln-alagút szájánál vette föl. mint egy léggömböt. A sofőr azt mondta. Aztán Trout is mondott egy fontos dolgot. „Éljen a Standard Oil". milyenek lehettek alig száz évvel ezelőtt a mocsarak és a rétek.Tizedik fejezet A Veteránok Napját követő napon. Most hirtelen szabadon járhattak-kelhettek. Jajve-székeltem azon. A bolygót féktelenül pusztították a gyártási folyamatok. mondta. Azt mondta Troutnak.. pirkadat előtt két órával a New York-i rendőrség szélnek eresztette Kilgore Troutot. hogy fölülhet. én régebben nagy környezetvédő voltam. hogy Trout a saját fejét ak-korkának érezte. akinek volt bátorsága és fantáziája törvénnyel megtiltani a rabszolgaságot az Amerikai Egyesült Államokban. Könnyen föl lehetett ismerni őket. A rabszolgákat egyszerűen szélnek eresztették. és így tovább. hogy körülbelül évente egyszer kigyullad. mint egy légpuskagolyó. mert neki törvény tiltja. Majd megszakad a szíve. De aztán abbahagytam. hogy stoposokat fölvegyen. macskaeledelt. Olyan hatalmas volt. Fölkéredzkedett egy kamionra. le kell feküdnie a padlóra. Feketék voltak. – Nézze –mondta –. ha arra gondol. Trout kelet-nyugati irányban átkelt Manhattan szigetén a szélsodorta papírzsebkendők. – És ha meggondolja. vagy aki éppen beleengedte. tizenkét méter hosszú pótkocsival. jégkrémet. az olyan szennyezett. => Amikor a sofőr szólt Troutnak. Amikor egy tartályhajó véletlenül beleengedi a rakományát a tengerbe. én azt mondom. => Fontos dolgot mondott. – Trout ünnepélyes mozdulattal fölemelte a kezét. A kamion harminckilencezer kiló spanyol olajbogyót szállított. – Koccintsunk Mobil olajjal! . ő valamikor réges-régen sokat vadászott. és amit gyártottak. Ezt az újítást nem régen vezették be. újságok és korom társaságában. de most már csak nevetek rajta. => A sofőr fehér volt. hogy amíg ki nem érnek a városból. horgászott.. Az alagutat annak az embernek a tiszteletére nevezték el. hogy az emberek helikopterekről automata fegyverekkel lövik a fehérfejü réti sast. Van egy folyó Clevelandben. New Jersey megmérgezett mocsarai és rétjei között haladtak. nagyjában-egészében pocsék volt. Nem volt kutyagumijuk sem. még sötét volt. miféle szarokat gyártanak a legtöbb itteni gyárban! Mosószereket.

és nagyon tud fájni. nem emlékszem. Isten fölrobbantja az egész galaxist. A vegyszerekkel. – Ne vegye a szívére – mondta Trout. hogy komoly is. ahol így vagy úgy öngyilkosságot követnek el. – Rájöttem – mondta Trout –. – Úgyhogy én ezzel öngyilkosságot követek el. Látta már maga az Úristen valamelyik tűzhányóját. – Galaxis. hogy bárhol is szó volna környezetvédelemről a Bibliában. – Ne vegye a szívére – mondta Trout. ahol Amerika úgy próbálta rávenni az embereket. komolyan beszél-e vagy nem! –mondta a sofőr. De ez nem feltétlenül jelenti azt. – Vietnam egy ország volt. – Én sem tudom addig. nem az emberé. Az volt a betlehemi csillag is. Fölrobbant az egész. – Maga viccel! – mondta. => Egy darabig szótlanul ültek. Szerintem mire megtisztítjuk a folyóinkat. hogy az élet komoly-e vagy sem – mondta Trout. . úgyhogy bárki másnak ezzel próbálkoznia szentségtörés és időpocsékolás. => Nagy hatást tett a sofőrre. amíg rá nem jövök. hogy a kamionja mindenhová eljuthasson. – Hosszú távon ő is öngyilkosságot követ el – mondta a sofőr. és hogy a bolygót átalakítják^ úttestté. – Ha meggondolom – mondta a sofőr –. – Ebben van valami – mondta Trout. aztán a sofőr megint mondott egy fontos dolgot. manapság az amerikaiak csak olyan helyen kapnak munkát. hogy repülőgépről mindenfélével hajigálta őket. hogy Isten a legkevésbé sem környezetvédő. – Hacsak nem akarja annak tekinteni az özönvíz történetét – mondta Trout. – Mi volt a betlehemi csillag?! – kérdezte a sofőr. – Abban a gyárban dolgozik. el akartak pusztítani minden lombozatot. ha nem tudná. mint egy petárda –mondta Trout.A sofőr ettől kijött a sodrából. hogy a teherautója mérgező gázzá alakítja a légkört. – Azt tudom. => – Nem tudom magáról. hogy ne legyenek kommunisták. ahol a vietnami növényirtó meg lombtalanító vegyszereket csinálják. hogy a kommunisták nehezebben bújhassanak el a repülőgépek elől. tornádóját vagy szökőárját? Mesélt már magának valaki a félmillió évenként megrendezett jégkorszakokról? Hallott már a szilfák gombás rothadásáról? Az aztán szép környezetvédő akció! Isten keze van benne. amelyekről a sofőr beszélt. – A bátyám még rosszabb – folytatta a sofőr. – Úgy látszik. hogy veszélyes. tudja. Azt mondta. mint egy petárdát.

=> Miután Troutból híres ember lett, természetesen az volt körülötte az egyik legnagyobb rejtély, hogy hülyéskedik-e vagy sem. Egyszer azt mondta egy makacs kérdezősködő-nek, hogy amikor hülyéskedik, mindig keresztbe teszi az ujjait. – És figyelje meg – folytatta –, hogy amikor ezt a felbecsülhetetlen értékű tájékoztatást adtam, szintén keresztben voltak az ujjaim! És így tovább. Trout sok szempontból elviselhetetlen alak volt. A sofőr egy-két óra alatt torkig lett vele. Trout kihasználta a csöndet, és kitalált egy környezetvédelem-ellenes történetet. Ezt a címet adta neki: „Gilgongo!" A „Gilgongo!" egy olyan bolygóról szólt, ahol kellemetlenségeket okoz a szüntelen teremtés. Azzal kezdődött, hogy díszvacsorát adnak egy ember tiszteletére, aki kiirtotta az aranyos kis pandamacik egész faját. A kiirtásuknak szentelte az egész életét. A díszvacsorára külön tányérokat csináltattak, amelyeket a vendégek utána hazavihetnek emlékbe. Mindegyiken egy pandamackó képe van meg a díszvacsora dátuma, alatta pedig egyetlen szó: GILGONGO! Ez a bolygó nyelvén azt jelenti: „Kipusztult!" => – Az emberek nagyon örülnek, hogy a pandamackó gilgongo, mert már túl sok faj van a bolygón, és szinte óránként születnek az újabbak. Az emberek akármit csinálnak, fölkészületlenül éri őket a zavarbaejtően sokféle állattal, növénnyel történő találkozás. Az emberek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy csökkentsék a fajok számát, kiszámíthatóbbá tegyék az életüket. A természet teremtő ereje azonban fölébük kerekedik. Végül az egész bolygón megfojtja az életet egy ötven méter vastag, eleven állattakaró, amely vándorgalambokból, fehérfejü réti sasokból, Bermuda-vészmadarakból és kócsagokból áll. => – Ez legalább olajbogyó – mondta a sofőr. – Mi? – kérdezte Trout. – Vihetnénk rosszabbat is, mint olajbogyót. – Az igaz – mondta Trout. Közben kiment a fejéből, hogy főleg azért vannak úton, mert harminckilencezer kiló olajbogyót szállítanak az Oklahoma állambeli Tulsába. => A sofőr politizált is egy keveset.

Trout nem tudta megkülönböztetni egymástól a politikusokat. Az ő szemében mind idétlenül lelkendező csimpánz volt. Egyszer írt egy történetet egy optimizmust sugárzó csimpánzról, aki az Egyesült Államok elnöke lett. Ezt a címet adta neki: „Éljen a Főnök!" A csimpánz mindig rézgombos kabátkát visel, a szivarzsebére varrva az Egyesült Államok elnökének pecsétje, így fest:

Akárhová megy, a zenekar rázendít az „Éljen a Főnök!"-re.,A csimpánz imádja. Csak úgy ugrál örömében. => Megálltak egy olcsó útmenti vendéglőnél. A vendéglő előtt tábla állt, amely így szólt:

Így hát ettek.

Trout észrevett egy idiótát, aki szintén evett. Az idióta felnőtt, fehér férfi volt, egy fehér ápolónő vigyázott rá. Az idióta nemigen tudott beszélni, és az önálló evés is nehezére esett. Az ápolónő partedlit kötött a nyakába. Hanem az étvágya, az csodálatos volt! Trout csak nézte, ahogy tömi magába a palacsintát és a hurkát, ahogy vedeli a narancslét és a tejet. Trout ámult-bámult, milyen hatalmasjószág ez az idióta. Lenyűgöző volt az idióta boldogsága is, ahogy bepakolta a kalóriákat, amelyek átsegítik egy újabb napon. Trout ezt mondta magában: – Bepakol, ki tudja, mit hoz a holnap. => Trout a sofőr nyomában visszament a kamionhoz, és most nézte meg először messzebbről is közlekedési eszközüket, most látta teljes egészében. Az oldalán két és fél méter magas, rikító narancssárga betűkkel írt üzenet állt. így festett:

Trout eltűnődött, hogy vajon egy gyermek, aki most tanul olvasni, mire vélné az üzenetet. A gyermek föltételezné, hogy borzasztóan fontos üzenet, hiszen valaki vette a fáradságot, hogy ilyen nagy betűkkel odaírja. Aztán, még mindig útszéli gyermeknek tettetve magát, elolvasott egy másik kamion oldalán álló üzenetet is. Az így festett:

vagy több nőre. melyet úgy hívtak. Olcsó lakásra volt szüksége. reggelit a szálló népszerű éttermében. hol van. lapos járás. A szomszéd asztalnál Cyprian Ukwende. hogy szinte mindenki fátlan és lapos vidékeken él. ő is egyedül. erdők jó része össze van gyűjtve nemzeti parkokba. hogy létesítsenek nemzeti parkot a Cukor-patak kanyarulatánál.és teherautók beleforduljanak a Cukor-patakba. Ukwende szenvtelen arccal rendelte meg a 3. amíg lakást talál magának. a nigériai. Amikor Dwayne kisfiú volt. az indaro ült. Dwayne most magában. hegységek. annyira tele volt mindig vággyal és rittyóval. Mögötte az ismerős.Tizenegyedik fejezet Dwayne Hoover tíz óráig aludt az új Holiday Innben. némán kimondta annak az ismerős felszíni víznek a nevét: – Cukor-patak. Úgy képzelte. Elköltött egy 5. Nőre is szüksége volt. Most tudta. majd az ismerős. A szálló parkolója és a gyorsforgalmi út között ott volt az ismerős árok. És fájt a szíve az indaro rokonai után. A Midland megyei kórház fizette a szállodai számláját. => Kétméternyire tőle Dwayne Hoover kibámult a zsúfolt. A Midland City-i Harsona apróhirdetéseit böngészte. napsütötte gyorsforgalmi útra. azt gondolta. A szenvtelen arc mögött azonban egy fiatalember szenvedett a már szinte elviselhetetlen honvágytól és vőlegényfájdalmaktól. Harmadikos korában a kis Dwayne rendetlen írású dolgozatában azt javasolta. amely megakadályozta. Pompásan fölfrissült. => Bizony lapos volt odakint minden – lapos város. Otthon hatszáz rokona volt. majd a másik ismerős acélkorlát. Éjszakára behúzták a függönyöket. hogy a személy. a betonmeder. Aztán a három ismerős kelet felé tartó sáv. akik hetente több százszor basznak vele. => A Cukor-patak csak öt centiméter mély. Most szét voltak húzva. amelyet a mérnökök építettek a Cukor-pataknak. sz. Midland City tizenhárom kilométeres körzetében az egyetlen valamirevaló felszíni víz mellett. de ötven méter széles volt a kanyarulatánál. Aztán a három ismerős nyugat felé tartó sáv. akit név szerint ismert. Most ahelyett a . ahol a kis Dwayne szerint a parknak kellett volna helyet kapnia. rugalmas acélkorlát. lapos megye. füves elválasztó sáv. Vadászterem. Beengedték a napfényt. lapos állam. Aztán az ismerős Will Fairchild repülőtér – majd azon túl az ismerős vetésterületek. sz. hogy a tengerek. reggelit a korpás búzakenyérböl készült pirítóssal. és már türelmetlenkedni kezdtek.

Levette. ez állt a jelvényeken: => A Cukor-patak időnként kiöntött. Gyönyörű volt. mely még nem nyitott ki. íme. megint fölemelkedett. mert nem emlékezett rá. Amikor azonban a koktélbár oldalajtaján kilépett a szállót és a Pontiac-szalont övező aszfaltsíkságra. bebizonyította. Megint lesüllyedt. Ujabb lépést tett az autószalon felé. hogy kigyógyította a bajából a helyváltoztatás meg egy jó alvás. Ezen a lapos vidéken furcsán szép szokása volt a víznek. és egy vadonatúj gödröcskében állt. kitapogatta az oda tűzött jelvényt. de nem egészen. megdöbbenéssel észlelte.Mildred Barry Művészeti Központot tették oda. akik kilométerenként másfél centiméteres emelkedésü lejtőn élnek. A tükör megmutatta a helybélieknek a völgy formáját. Egy sekély. Az aznap este kezdődő Művészeti Fesztivált propagálta. rugózó gödröcske közepén állt. hogy különös élmények nélkül átmenjen a halion. Dwayne egy pillanatig babrált a zakója hajtókáján. és merészen föltételezte. amely elválasztja őket a Cukor-pataktól. Erre emlékezett Dwayne. amelyben a gyermekek veszélytelenül játszhattak. Dwayne ismét némán kimondta a víz nevét: – Cukorpatak. ahol éltek. aztán lassan visszaemelkedett. hogy valaki átalakította az aszfaltot gumiasztallá. hogy most már nem elmebeteg. és hatalmas tükröt kanyarított. hogy kiöntött. A Cukor-patak nesztelenül túlcsordult. mi van rajta. hogy domblakók. Az ártalmas vegyszerei megengedték. Dwayne jóval az utca szintje alá süllyedt. Az egész városban ehhez hasonló jelvényekkel jártak az emberek. . majd a koktélbáron. Besüppedt Dwayne súlya alatt. => Dwayne befejezte a reggelizést.

Valami tévedés történhetett. Gyöngécske volt benne az élnivágyás. Eddig mindig ketrecekbe csukták. és tovább fényesítette az autót. Ez a fekete fiatalember ronggyal törölgetett egy bordó.Tátott szájjal nézett körül. Ukwendének csak ennyi mondanivalója volt Dwayrie rendkívüli helyzetéhez: – Szép napunk van. Nem voltak sem barátai. ha nem akar éhen halni. Aztán kápráztató mosolyt villantott Dwayne-re. A fiatalembert most helyezték feltételesen szabadlábra a shepherdstowni Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézetből. Mert hát nagyon gyerekes név volt. Nem efféle munkához volt öltözve. Tudta. A fiatalember fényesítgetett még egy darabig. És nem egyszerűen töröl-gette az autót – fényesítette. Ha hangosan kimondta volna. milyen néven nevezik a jobb világot. Kilencéves kora óta a Midland City környéki különféle árvaházakban. és nem lett volna szabad ide küldeni őt. Azonnal munkát kellett találnia. így hát megmutatta Dwayne-nek. a fiatalember látomás. nyitható tetejű. Cyprian Ukwende állt a gödröcske peremén. => A fiatalember folytatta az autófény esi test. Az élete kutyagumit sem ért. csúfot űztek volna belőle. fehér inget és fekete nyakkendőt. A fiatal fekete börtöntöltelék kedve szerint akármikor láthatta a nevet. Gyakran látta azt a nevet álmaiban. fénybetűkkel tündökölt a koponyája belső oldalán. Megállt egy gödröcskében. Átszédelgett a használt autók parkolóján. Olcsó kék öltönyt viselt. Elmondom. fiatalkorúak intézeteiben és börtönökben töltötte az életét. Ó nem süppedt bele. így festett: . mi a magyarázat. szemtanúkat keresett. sem rokonai. rettenetes ez a bolygó. Csak egyet látott. Úgy érezte. 1970-es Buick Skylarkot. fölnézett egy újabb fekete fiatalemberre. Most huszonhat éves volt. => Dwayne gödröcskéből gödröcskébe haladt. milyen remek munkaerő. => És végre szabad! => Dwayne azt hitte.

a jó Isten azt rendelte. Azt hiszem. Az élelmezés is. ha netán egy látomással társalogna. hogy egy szép napon majd munkát kap Dwayne-től. mint Meseország. hogy magának dolgozzak. Dwayne erre nem szólt semmit. uram – szólt a fiatalember. Halkan mondta. íme. A képet félévenként cserélte. Nagyon sok mindent kellett megtanulnia. amíg meg nem hal. Például semmit sem tudott a nőkről. A börtönben töltött utolsó év alatt a rögeszméjévé lett. Shepherdstownban a cellája falára is kitette Dwayne fényképeit. így hangzott: KÉRDEZZEN MEG BÁRKIT: DWAYNE-BEN MEG LEHET BÍZNI! => A börtönviselt fiatalember megint rámosolygott Dwayne-re. Tökéletes állapotban volt a fogsora. A börtönben elsőrangú volt a fogászati ellátás. Olyan lesz. . így hát a fiatalember folytatta: – Szorgalmas munkás vagyok. – Jó reggelt – mondta Dwayne. Korábban. és örömömet szoktam lelni a rádióhirdetéseiben is – mondta a feltételesen szabadlábra helyezett fiatalember. amelyet megjelentetett a Harsonában. – Jó reggelt. A jelmondat huszonöt éve nem változott.=> A fiatalember a zsebében őrizte Dwayne fényképét. Önről csak jó dolgokat hallok. Tizenegy éve Francine Pefko volt az első nő. Kétségbeejtően tudatlan volt. hogy ne hallatsszék messzire a hangja. és alatta a jelmondata. akivel szót váltott. mert Dwayne minden hirdetésében. – Uram. amint láthatja. én nagy érdeklődéssel olvasom a hirdetéseit az újságban. Könnyűszerrel hozzájuk jutott. és aztán boldogan él. ott volt mosolygós arca.

viszont meglátott valami mást. fű-szoknyában és rózsaszín trikóban. szalmafonatú szandálban. Dwayne úgy megzavarodott a fától. mit tegyünk. Zöld műanyag fóliából vágták ki a leveleket. A tetejére igazi kókuszdiókat szögeztek. Wayne Hoobler! A Hoobler elterjedt nigger név volt Midland City egész környékén. Aztán meglátta a leghihetetlenebb látványt. amely így festett: . mintha a jó Isten így mondaná meg mind a kettőnknek. => Dwayne belépett a Pontiac-szalonba. fűzöld harisnyanadrágban. mi a neve. amit nem lehetett megmagyarázni: az autószalon padlójából egy pálmafa nőtt ki. A szalon vezetője. Aztán körülnézett. amikor bizonytalanul megrázta a fejét. hogy kis híján el-alélt. => Dwayne Hoover összetörte Wayne Hoobler szívét. Dwayne Hoover nem kérdezte meg. Harry LeSabre jött feléje szélesen vigyorogva. aztán elment. Egy elfűrészelt telefonpóznát betekertek jutaszövettel. uram. Mindenütt ananászokat és uku-leléket látott szétszórva.– Igen? – mondta Dwayne. Most már nem süppedt alatta a föld. Dwayne ártalmas vegyszerei elfeledtették vele a hawaii hetet. Pedig voltaképpen Dwayne maga tervezte a pálmafát. – A nevünk is annyira hasonlít – mondta a fiatalember –. de a fiatalember sugárzó arccal anélkül is megmondta: – Az én nevem.

szeretetreméltónak és hirtelen fölszabadultnak érezte magát. máskülönben Dwayne kirúgja. A régi Ratskellert a Fairchild Hotel alagsorában. sohasem fizetett elő transzvesztita újságra. Gátlástalannak. és nem követte számos Midland City-i transzvesztita példáját. . Így hát most itt állt az új Harry. ha fölvenne valami tarkabarka öltözéket a hawaii hétre. Sohasem kereste föl a város transzvesztita sörözőjét. gyönyörűnek. amely egyszerre jelent istenhozottat és istenhozzádot. és Harry jobban tenné. – Aloha – mondta. hogy Dwayne semmiből sem sejtheti.=> Előzőleg Harry és a felesége az egész hétvégén azon vitatkozott. akik beléptek egy nagy transzvesztita-klubba odaát Cincinnatiben. félelemtől és izgalomtól kipirult arccal. hogy Dwayne szavai mögött nem volt hátsó gondolat. Sohasem vett részt transzvesztita szépségversenyen. Sohasem cserélt Polaroid-képeket más transzveszti-tákkal. Harry sohasem beszélgetett Dwayne-nel női ruhákról. hogy Harry transz-vesztita. Arra jutottak. Azzal a hawaii szóval köszöntötte Dwayne-t. Harry és a felesége arra jutott. hogy vajon sejti-e Dwayne.

hogy milyenek lehetnének. Ott kellett feküdnie. És így tovább. Azt mondta. A Föld csakis olyan lehet. – Nem – mondta Trout.Tizenkettedik fejezet Kilgore Trout még messze járt onnét. Meglátott egy fürdőszobai játékot. Egyikük sem volt veterán. milyeneknek kellene lenniük a dolgoknak a bolygón ahelyett. Még néhány pillanat. és a teherautó Philadelphia részévé válik. mivel alumíniumzsalus ablakokkal és ablaktáblákkal foglalkozik. => A sofőr áttért a barátság taglalására. Minden szükségszerű. – Arra gondolok – mondta –. Ez is szükségszerű volt. de egyenletesen csökkent a távolság közötte és Dwayne között. az oldalán feküdt egy kanális rácsán. amely a testvériséget emlegeti – egy bombatölcsér peremén. => A sofőr megemlítette. – Az – mondta Trout. – És maga? – Én sem – mondta a sofőr. Nevetgélve emlegette azt az időt. A teherautó éppen egy Walt Whitman nevű költőről elnevezett hídon haladt át. amilyen. mert az idő jó részében úton van. a munkája során lehetősége nyílik tartós barátságok kiépítésére. hogy az előző nap a Veteránok Napja volt. hogy Troutnak. A híd füstbe burkolózott. gondolta. Azt mondta. Úgy vélte. neki nehéz tartalmas barátságokat fenntartania. amikor még a „legjobb barátai"-ról beszélt. Meglátott egy szemetes bödön-ben kotorászó fehér öregasszonyt. ha az emberek nap . – Maga veterán? – kérdezte a sofőr. mint bárki láthatja. amilyenek. De Trout fejében most már nem rejtőztek afféle elképzelések. rajta felirat: => Fiatalabb korában Trout gúnyosan mosolygott volna a tábla láttán. szerinte az emberek az alsó tagozat után már nemigen beszélnek legjobb barátokról. Még mindig a Piramis nevű teherautóban ült. egy kis gumikacsát. A híd lábánál tábla állt.

ha Trout tartalmas társasági életet él. amelytől én is sokat szenvedtem annak idején. Például amikor Cape Codon lakott. – Egy elég – mondta Trout. akit barátságosan a nevén szólítva tudott üdvözölni. => Most. Troutnak volt egy értelmi fogyatékossága. akit a nevén szólított. segítenek magán. Elegáns. Kártyáznak egy kicsit. vannak cimborái. vörös hajú cockney törpe volt. egy Durling Heath nevű. Nem tudott visszaemlékezni az ismerőseire. két ember kell az ilyesmihez. A névtábla így festett: Trout időnként bekukkantott a műhelybe. – Egy gyönge gyermek is egymaga meg tudná csinálni. Egy cipészműhelyben dolgozott. „De jól nézel ki ma. ha nem volt valami szembeszökően furcsa a testükön vagy az arcukon. az egyetlen személy. az egyetlen személy. Nap mint nap látják. Mulatozgatnak. Néven szólítják egymást. Alfy?".mint nap együtt dolgoznak. mondta. miért szirénáztak az . Trout megvonta a vállát. – A sofőr azt szerette volna. mert közülük való. hogy másodkézből ő is élvezhesse. „Miért nem láttalak mostanában. akikkel munka után összejön. És így tovább. – Én egyedül dolgozom – mondta Trout. – Sok embert ismer. irodai névtábla állt a munkaasztalán. Maga odaköszön. – Mindennap ugyanazokon az utcákon megy végig –mondta neki a sofőr. Közéjük tartozik. Alfy?". szólította meg Trout. Alfy Bearse volt. Megisznak pár korsó sört. kérdezte. és ők is ismerik magát. Trout nem akart vitatkozni. Durling?" „Nem tudja. egy félkarú albínó. jól megismerik egymást. – Azt hittem. hátha valaki a nevén kívánja szólítani. hogy Trout Cohoesban lakott. „Neked nincs meleged. ahogy fölszerelik azokat az ablakokat. Alfy!". és ilyeneket mondott: „Maga szerint ki nyeri az idén a vébét. – Akkor is –mondta –. A sofőr szemlátomást csalódott. => Trout közben elfelejtette a sofőr nevét. mert nap mint nap ugyanazokon az utcákon járnak. ők visszaköszönnek. Ha pácba kerül.

– No igen. ugye? – Igen – mondta Trout. amikor Trout bement a cipészmühelybe. milyen egy kamionos nemi élete. ha például Cohoesban lerobbanna a járgányom. sőt a felszín alatti olajat és értékes ásványokat is. igaz? – kérdezte a sofőr. mint sok nemzet. véget ért-e a barátságuk. cockney akcentusával: „Szálljon már le rólam!" => New York állam kormányzója. Rockefeller nem pusztán kormányzó volt. nemcsak a nevét felejtette el.. igaz? Trout csak megvonta a vállát. mit képzel. Valahányszor levette róla a tekintetét. aki sofőrt csak lát. hol vette ezt az inget?" És így tovább.. az mind végigdugja a kontinenst. a törpe hirtelen ráüvöl-tött. Mint tudományos-fantasztikus író. milyen tartalmas társasági életet él Trout.éjszaka. hogy Rockefeller a földfelszín hatalmas területeit birtokolja. – mondta. – Így hívják. Troutnak sejtelme sem volt róla. Beleszületett ebbe a röhejes birtoklásba. – Tudni szeretné. hanem az arcát is. – Szóval Kilgore – folytatta a sofőr –. – Hogy vagyunk. Erre rendeltetett csecsemőkora óta. Kevés bennem az elszántság. hogy megtudja. könnyű lenne azalatt nőt találnom? Vadidegenként. ezzel a külsővel? – Attól függ. Trout most azon tépelődött. Kilgore.. – Mert azt hiszi. Durling. hanyatt vágódhatott volna a meglepetéstől. és amíg megcsinálják. . Többet birtokolt a bolygóból. most úgy tett. Miután bebizonyította. – Jobb. Ezt üvöltötte sivító hangján. hogy egy ilyen ember szóba áll vele. Nelson Rockefeller egyszer kezet fogott Trouttal egy cohoesi élelmiszerboltban. Már századszor felejtette el a sofőr nevét. => A sofőr megint a maga kedvére akart tenni. hogy megtudja. és mindenfélét mondott Durlingnak. A sofőr fölsóhajtott. – tétovázott. A bolygó ezen részén uralkodó sajátos törvények lehetővé tették. hogy vagyunk? – kérdezte Rockefeller kormányzó. mennyire elszánt – mondta Trout. Durling?" „Jól fest ma.. a szentségit. A sofőr felháborodott Trouton. Trout egyáltalán nem égett a vágytól. mintha Trout égne a vágytól. – Vagyogatunk – mondta Kilgore Trout. Legutóbb. ott kéne töltenem két napot. és lemondóan hozzátette: – így megy az egész életem. ha tőlem tudja meg. hogy vannak a sofőrök a nőkkel. kivel van dolga. lehordta buja tájékozatlansága miatt.

akkor alumíniumburkolatokkal is foglalkoznia kell.=> Arról beszélgettek. amit maga látott-hallott. tizenhárom fokozatú sebességváltója van. Ezek a burkolatok sohasem igényelnek festést. válaszoljon őszintén a kérdésére: – Abból ítélve. – Ha maga alumínium ablaktáblákkal foglalkozik –mondta a sofőr Troutnak –. de azóta egyetlenegyszer sem kellett szerelőt hívni hozzá. Kilgore. hogy alumíniumburkolattal új külsőt lehet kölcsönözni az öreg házaknak. a rivális eljárásról is. Hidraulikus kormányszerkezete. mire gondol – mondta a sofőr. légfékje. amely turbófeltöltése révén nagy magasságokban is jól működik. ahogy egy egész család kinn állt a házuk előtt. . boldogok vele? – Cohoes táján – mondta Trout –. amelyet harminc éve vett. – A Perma-Stone sokkal mutatósabb. A sógorának. – Az ügynökeink azt szokták mondani. és a sofőr azt mondta. huszonnyolc kamionja van. – Mi a fene – mondta Kilgore Trout. és messziről úgy mutatnak. Csak a vontató rész huszonnyolcezer dollárba kerül. mint a kőfal. A sofőr azt fontolgatta. és könyörögve kérte Troutot. => – Tudom. Az abból állt. azok az emberek. hogy alumíniumburkolatot készíttet Little Rock-i házára. abból bőven megcsináltathatja az újat. – Egyszer láttam. => Trout a kamion felől érdeklődött. A sofőr beszélgetni kívánt a Perma-Stone-ról. – A cégem árulja – mondta Trout –. – A két üzletág országszerte kéz a kézben tevékenykedett. – Viszont sokkal többe kerül. a tulajdonosa pedig a sofőr sógora. és szerintem sokkal tovább is tart – mondta a sofőr. ami messziről úgy mutatott. mondta. Háromszázhuszonnégy lóerős Cummins dízelmotor hajtja. de a fölszerelését sohasem csináltam. mert nekünk nincs üzleti kapcsolatunk: meddig tart ez a boldogság? – Körülbelül tizenöt évig – mondta Trout. szinte csak azokat láttam boldognak. ez a világ legnagyszerűbb kamionja. és sokfelé láttam is. hogy milyen jól néz ki a házuk az alumíniumburkolattal ! Hanem azt mondja meg nekem. => A sofőr beszámolt Troutnak egy gázbojlerről. akik alumíniumburkolatot csináltatnak. hogy az öreg házak falát színes cementtel vonták be. Nem hittek a szemüknek. mint a frissen festett fa. hogy amennyit az ember megspórol a festésen meg a fűtésen. – Valamit valamiért – mondta Kilgore Trout. Ő az elnöke a Piramis Fuvarozó Társaságnak. és őszintén megmondhatja.

– Magának nem tetszik a hangzása? Trout a békesség kedvéért bólintott. elgondolkodott a beszélgetésen. mint ez a kamion. amelyek Krisztus születése óta egy millimétert sem mozdultak el? A sofőr azonnal és kissé ingerülten válaszolt. Aztán már nem építettek többet. mert az ottani lények rajonganak a jó hangzásért. Egy bolygóról szólt. – Azért kérdem. – Tetszett neki a hangzása – mondta. => Trout hátradőlt. A szavakból zenei hangok lesznek. csak amikor már öreg. => A piramisok hatalmas kősírok voltak. ahol a nyelv folyton átalakul tiszta zenévé. nagyon jól hangzik. mint egy űrhajó. hasznos és dísztelen. mintha nem értené. Semmit sem láttam még. ha kell. mert ez a jármű. hogy valaki.– Miért adta a Piramis nevet a cégnek? – kérdezte Trout. hogy kérdezhet Trout ilyen ostobaságot. miért nevezi el a vállalatát és a kamionjait olyan építményekről. A turisták messze vidékekről odamentek megbámulni őket. ami kevésbé emlékeztetne piramisra. – De – mondta –. Közlésre már nem . Gyors. de aztán nem volt ideje megírni. Olyan modern. amelyeket sok ezer évvel azelőtt építettek az egyiptomiak. a mondatokból dallamok. nagyon öreg lett. százhatvan kilométert is megtesz óránként. aki gyors áruszállítással foglalkozik. így festettek: – Nem értem. Kanyarított belőle egy történetet.

" Ezután Trout sem közvetlenül. – Már felnőtt – mondta Trout. – Gyereke van? – Egy – mondta Trout. Leó megszökött Vietnamban a hadosztályától. A saját segglukadba dugod a fejed. . hogy dolgozni tudjanak. Íme. Kilgore? – kérdezte a sofőr. Mindegyiket elsorvasztotta Trout pesszimizmusa. mert senki sem tudja és senkit sem érdekel. így értékelte az FBI Leó akkori helyzetét a bolygón: – Nagy bajban van a fia – mondták. Az újonckiképző táborból küldött egy rövid levelet az apjának. kénytelenek egyre újabb és egyre csúfabb szavakat és mondatszerkezeteket kitalálni. és beállt a tengerészgyalogsághoz. Ráadásul mind a három felesége rendkívül türelmes. Letagadta ifjú korát. Valahol a múltban. a sok feleség és postán eltűnt kézirat kavargásában ott volt egy Leó nevű fiú. Hazaárulást követett el. => – Maga nős. mondták. Te már halott vagy.alkalmasak. – Háromszorosan – mondta Trout. Átállt a Vietkonghoz. melegszívű és gyönyörű volt. Így hát az állami és gazdasági vezetők ahhoz. amíg föl nem kereste a Szövetségi Nyomozó Iroda két ügynöke. Ez állt benne: „Sajnállak téged. Igazat beszélt. amelyek ellenállnak a zenei átalakulásnak. sem közvetve nem kapott tőle-róla hírt. hogy mit jelentenek. => Tizennégy éves korában Leó örökre elhagyta az otthonát.

semmi meglepetés! Nem akarok semmi bonyodalmat. és jelezték. hogy megtudja. mint a puha párna. lelepleződött. és ennek okán már ki is rúgták. Harry lehunyta a szemét. a szája. Harry LeSabre. Nem is akarta többé kinyitni. Amikor Dwayne úgy tett. A barlang irányába mutattak. nem vagyok itt. sárga. Imádta a hawaii hetet is. Szerte az államban nyíl alakú táblák voltak a fákra és kerítésoszlopokra szögezve. csak a nyakában volt egy virágkoszorú meg az egyik füle mögött egy szál virág. melyet úgy hívtak. Ha telefonon keresnek. Imádta Dwayne-t. – Nem tudom. a barlang bejáratát rejtő ajándékbolt két oldalán. földszintes tanyaépületben laktak. milyen messze van. világos üzenetért. egyben marad-e a galaxisuk. a haja tűzvörös. Francine Pefko. a testében minden molekula Dwayne reakciójára várt. Rámosolygott Dwayne-re. Minden molekula egy pillanatra abbahagyta a sürgés-forgást. – Aloha – mondta. például: . Francine azt mondta. mint aki nem látja. mint undorító transzvesztita.Tizenharmadik fejezet Amikor Dwayne Hoover meglátta Harry LeSabre-t. milyen rosszul érzi magát. Francine hadiözvegy volt. a fűszoknyában meg a többiben. nem hitt a szemének. a titkárnője normálisan festett. Lyle és Kyle egyetlen kereseti forrása. Diliseket ne engedj be. mintha nem is látta volna Harryt. eltávolodott valamicskét a szomszédjától. Rátámaszkodott Fran-cine Pefko íróasztalára. úgyhogy semmi tréfa. => Harry LeSabre-t addigra már tönkretette Dwayne. Dwayne hálás volt ezért az egyszerű. baj van a barlanggal. Dwayne és az ikrek közös tulajdona. amely szintén tele volt szórva ukulelékkel és ananászokkal. Harry azt hitte. Az ikrek Dwayne mostohaöccsei voltak. így hát úgy tett. Kis hiján elmondta Francine-nek. egy Shepherdstowntól délre fekvő turistaattrakció. a barlang pedig a Szent Csodabarlang. – Azt hiszem. az autószalon vezetőjét a fűzöld harisnyanadrágban. Lyle és Kyle Hoover. ma nehéz napom van – mondta –. Amikor Harry abban a nevetséges öltözékben odaállt Dwayne elé. Bement az irodájába. miért. Minden molekula arra várt. hogy az ikrek várják Dwayne-t a belső irodában. Az ikrek két egyforma. A szíve ezt az üzenetet küldte a molekuláknak: „Mindannyiunk előtt ismert okokból ezt a galaxist megszüntetjük!" => Dwayne erről mit sem tudott.

irigylésreméltóbb kedélyállapotban levő illetőt ábrázolt. így festett: Francine jelvényt viselt a blúzán. elolvasta a falon az egyik tréfás feliratot. amiről oly gyakran megfeledkeztek : hogy nem kell állandóan komolynak lenni. ezt a feliratot olvasta Dwayne: ITT NEMCSAK ŐRÜLTEK DOLGOZHATNAK. amely egy egészségesebb. íme. hogy figyelmeztesse őket arra. hogy fölvidítsa az embereket.=> Mielőtt Dwayne bement a belső irodába. Ezeket a feliratokat Fran-cine tette ki azért. így festett: . DE AZOKNAK KÖNNYEBB! A szöveghez mellékelték egy őrült képét is.

sapkás emberkét. Azt mondta. amely örökbe fogadta. Szeme már nincs is. hogy el se hinnéd! – mondta Lyle. A Moby Dicknek eredetileg hosszú pillájú. hogy a buborékok nemsokára ellepik a Moby Dicket. hogy csecsemő korukban egymás ujját szopták. hogy Dwayne sokáig nem is tudta megkülönböztetni őket. mielőtt visszamentünk. Ismerősek voltak. lábszagra hasonlított. fehérre festett nagy kőtömb felé. munkacipős. nem lehetett saját gyermeke. és egyforma Browning automata sörétes puskáikkal tüzet nyitottak az előrenyomuló buborékfalra. ami lehetővé tette. Ezek a buborékok egyre följebb nyomakodtak az egyik járaton a hosszúkás. amely a Moby Dick. A jelek szerint sok pár volt így programozva. egy-két hét alatt följutnak a Moby Dickhez! Dwayne tökéletesen megértette. hogy mégis legyen gyermekük. hogyan lehettek Dwayne-nek mostohaöccsei annak ellenére. – Azok a buborékok már félúton vannak a Katedrális felé – mondta Lyle. az ikrek megállapodtak. a két overallos. => Dwayne most nagyon megörült. amikor meglátta a mostohaöccseit. hogy ő legyen a szószóló. hogy a párnak. amely átfolyt a Szent Csodabarlang alatt. Sok ezer ember kötött már házasságot a Suttogó Katedrálisban – köztük Dwayne meg Lyle meg Kyle. => Elmondom. – Nem lehetett megmaradni odabenn! Egy órát járattuk a ventillátorokat. A föld alatti patak. Dwayne-nek most eszébe jutott. Annyira hasonlítottak egymásra. – Olyan bűz jött ki belőlük. elszennyeződött valami ipari hulladékkal. amelyből pingponglabda keménységű buborékok képződtek. Az ikrek bementek a barlangba. Ez gyakori jelenségnek számított. Meg Harry LeSabre. Az ikrek attól féltek. – Ha így jönnek tovább. égszínkék szeme volt. a barlang fő látványosságát. – Mi van a barlanggal? Amióta Lyle-nak betörték az orrát. valóságosak voltak. Az örökbefogadás elindított valamit a testükben. . amíg 1954-ben Lyle egy görkorcsolya versenyen verekedésbe nem keveredett egy nő miatt. – Hát akkor halljuk – mondta.=> Lyle és Kyle egymás mellett ült a fekete bőrkanapén Dwayne Hoover belső irodájában. tányér nagyságú. Azután Lyle volt a törött orrú. a fehér bálna nevet viselte. A Moby Dicken fölpattogzott a festék. aztán elárasztják a Suttogó Katedrálist. Kyle 1954 óta ezer szót sem szólt. => Lyle beszámolt az előző éjszakai próbálkozásukról.

mint Jesse Jameséből. A Szent Csoda egy kereszt volt a Katedrális mennyezetén. Aztán visszament. A szobrok fűrészekkel-kalapá-csokkal a láncokat szedték le egymásról. amelynek a volánjánál az a fehér ember ült.és álló-cseppkövek összenőtt kis erdeje a Katedrális egyik sarkában. A turisták úgy tudták. Jobb kezének csontjai összefonódtak egy 45-ös kaliberű revolver rozsdás alkatrészeivel. Villanyvilágítása állandóan változtatta a színét. – Ne törődj a Moby Dickkel. ami szó. – A Szent Csodát már alig látni! Az orgona Az Istenek Orgonája volt. hogy a gazdaságot. Jesse James-szel. – Most már szinte nem is tudom. régebben sem látszott valami jól – mondta Lyle. Dwayne Hoover személyesen fedezte föl a rést. ott van-e! – Arra kérte Dwayne-t hadd rendeljen egy adag cementet. azon szólt az esküvői meg a temetési zene. . El akarta zárni a patak és a Katedrális közötti járatot. aki a felesége lett. miután az Ohio folyón át elszöktek a rabságból. ő meg északra jött és gazdálkodni kezdett. Dwayne nevelőapja peren kívüli egyezség keretében megkapta azt. A leszármazottaik tovább gazdálkodtak ott egészen a Nagy Válságig. – Csak a Katedrálist mentsük meg! Jesse James egy csontváz volt.=> – Az orgona megfeketedett. Aztán Dwayne nevelőapját elütötte egy autó. amelynek a területén fölfedezték. amikor is a Midland megyei Kereskedelmi Bank érvényesítette a zálogjogot. A gazdája fölszabadította. akit a barlangba zárt egy kőomlás. aki megvásárolta a gazdaságot. a mennyezet meg olyan piszkossárga lett – mondta Lyle. A barlangnak csak annyi köze volt a rabszolgasághoz. és kiváltotta az anyját meg egy . amikor egy kisebb földrengés rést nyitott rajta. Azelőtt még kisebb állatok sem jártak odabent. a rabszolgákkal meg a többivel – mondta Lyle. hogy annak idején igazi rabszolgák rejtőzködtek a barlangban. függő. aztán a nevelőapjával feszítővasak és dinamit segítségével kitágították. A barlangot csak 1937-ben fedezték föl. nőt. és alighanem valami vonatrabló lehetett. – Szó. amelyet Dwayne nevelőapja egy orvos hagyatékából vásárolt meg a Nagy Válság idején. Hangszórót rejtettek mögéje. Ami a rabszolgákat illeti: fekete férfiak gipszszobrai voltak egy üregben. hogy ott bukkantak rá. Josephus Hoobler alapította. egy volt rabszolga. Két egymást metsző repedés alkotta. => A rabszolgák történetéből ugyanúgy egy szó sem volt igaz. amely Jesse Jamestöl tizenöt méternyire nyílt a folyosóról. amit ő megvetően csak „istenverte niggerfarmnak" hívott. A turisták úgy tudták.

Dwayne jól emlékezett arra. Ez állt rajta: . Az apja a nigger postaládáról letépte a nigger táblát. és bevágta az árokba. amikor a család először kiment körülnézni.

amelyből egyenletes zúgás hallatszott. => Trout fennhangon azt kérdezte magától. egy ablaktalan épület közelében. Olcsó. az erdő és a termőföld. West Virginia felszíne most. hogy emberek járnak ki-be – mondta a sofőr –. és a sofőr elmondott egy furcsa történetet. hogy eltűnt a szén. de nem tudtam rájönni. West Virginia szétrombolása az állami kormányzat végrehajtó. hogy állítólag vannak ezen a vidéken olyanok. – Láttam. Senki sem mosolygott. favázas épület volt. és milyen gyorsan szétrombolták – a melegért. miféle gép csinálja azt a zú-gást. ami odabent zúgott. a kamion vezetőfülkéjében. hogy megmutassák. betontömbökön állt ott a nagy semmi kellős közepén. Autók jöttek. kályhák. Lenézett a mélységbe. Így hát a sofőr benézett. amelyeket beleástak. gépek és robbanóeszközök. Egyszer West Virginiában töltötte az éjszakát. Meleget csináltak belőle. hogy milyen kevés ideje érkeztek a fehér emberek West Virginiába. – Tele volt görkorcsolyázó emberekkel! – mondta. most belecsúsztak a völgyekbe. két frizsider. A hegyek. hogy előttük egy helyen átszakadt a védőkorlát. Több régi háztartási gép is volt a patakban –egy mosógép. autók mentek.Tizennegyedik fejezet A Kilgore Troutot szállító kamion most West Virginiában járt. hogy Jézus megoltalmazza őket. Azóta a szén java elfogyott. – Így kerek a világ – mondta Trout. . => Trout látta. hogy kiszedjék belőle a szenet. Lent. Ennek az államnak a felszínét szétrombolták az emberek. Egy angyalarcú. => Trout elképedt azon. mennyire hisznek abban. amelyeket a nép ruházott föl a hatalommal. üveget szorított a melléhez. a népeknek szemlátomást kedvére volt az. Beleomlott mindazokba a lyukakba. – Körbe-körbe mentek. hogy mivel szórakozhatnak errefelé az emberek. akik eleven csörgőkígyókat szorongatnak az istentisztelet alatt. Alabamai rendszáma volt. Itt-ott még állt egy lakott épület. a patakban egy fölborult 1968-as Cadillac El Doradót látott. amelyek egykor könnyűszerrel megálltak a saját lábukon. a gravitáció törvényeinek engedelmeskedve átrendeződött. törvényhozó és bírói szerveinek jóváhagyásával történt. lenszőke fehér leánygyermek állt a patak mellett. A másik kezével egy félliteres Pepsi-Cola?. Fölintegetett Troutnak. Csak mentek körbe-körbe! => Arról is beszélt Troutnak.

A szén hajtotta a régimódi gőzhajókat és füstös vonatokat is. mint egy füstös vonat. => A dinoszaurusz akkora hüllő volt. panaszosán rikoltoztak. amikor nagyapáink kisfiúk voltak. amelyeket gőzzel fújtak meg abban az időben. => A füstös vonatokon meg a gőzhajókon meg a gyárakon sípok voltak.Most már a meleg is mind eltűnt – alighanem az űrbe. amikor Dwayne Hoover meg Kilgore Trout meg én kisfiúk voltunk – amikor apáink kisfiúk voltak. így festett: . amelyek gyönyörűen. a víz meg acél szélkerekeket forgatott körbe-körbe. húúúúúúú-hu. Amerika egy ideig fölvillanyozódott tőle. A szélkerekek áramfejlesztők forgórészeit forgatták körbe-körbe. A sípok így festettek: Az égő széntől felforralt víz gőze vadul kiszáguldott a sípokon. mintha párzó vagy haldokló dinoszauruszok torkából jöttek volna a kiáltások: óóóóóóóó-óóó. jüűűüüűüüűűüüű és így tovább. gondolta Trout. Vizet forraltak vele.

Megállt egy MacDonald-féle hamburgerbüfénél. Már régen kihalt. mint már elmondtam. Dwayne Hoover. virágok. hogy West Virginia elpusztítása nélkül nem hallhatta volna őket. Az országban sok különféle hamburgerbüfé-hálózat volt. => Kilgore Trout a régebben hallott gőzsíp-kiáltásokra gondolt.Két agya volt. => A hamburger egy állatból készült. egy a hátulsó fertályának. és a műszaki részletek halálra untatták. hogy a szívszaggató kiáltások a hővel együtt kiszálltak a világűrbe. Azon túl pedig szinte tökéletes a vákuum. Az alma népszerű gyümölcs volt. egy az elülső. De a Földtől egyetlen síp hangja sem jutott messzire. és a Földön a légkör a bolygóhoz képest még olyan vastag sincsen. Troutnak a legtöbb tudományos-fantasztikus íróhoz hasonlóan szinte fogalma sem volt a tudományról. bokrok. Tévedett. és arra. A MacDonald volt az egyik. amely így festett: . mert a hang csak a légkörben terjed. amely így festett: => A sofőr nagyétkű volt. több Burger Chefbõl is hasznot húzott. fű meg a dinoszaurusz-ürülék összesűrűsödött elegye volt. A két agya együtt kisebb volt egy borsónál. A Bur-ger Chef egy másik. amely így festett: A szén az elkorhadt fák. mint az almán a héj. Azért nem. A borsó hüvelyes növény volt. Föltételezte.

amely tönkretette a tájat. – És örül.és Vasipari Vállalat tulajdona. még álmában sem. nagyon öreg ember ült mellette az asztalnál. az ember soha nem szabadul meg tőle. –A . A cég rögtön a polgárháború vége után szerezte meg ezeket a jogokat. majd betették két kenyérdarab közé. semhogy ezzel törődött volna. apróra darálták. milyen érzés volt olyan iparágban dolgozni. ha nem az övé. dolgozott-e a szénbányákban. A kész termék így festett: => Trout. Trout megkérdezte tőle. hogy megszabadult a bányától? – kérdezte Trout. Bányákról szoktam álmodni! Trout megkérdezte. és az öreg azt felelte. akinek csak kevés pénze maradt. Az öreg azt felelte: – Tízéves koromtól hatvankét éves koromig. Egy öreg.Az állatot megölték. hogy az őket körülvevő egész megye minden bányajoga a Rosewa-ter Szén. aztán pogácsákat formáltak belőle és megsütötték. => – De hiába is törődne akármivel az ember – mondta az öreg bányász –. – Elmagyarázta. – Uram Isten – mondta a másik –. egy csésze kávét rendelt. többnyire fáradtabb volt.

dolgozó emberek semmi hasznát nem veszik a művészetnek.törvény úgy szól – folytatta –. hogy Trout író. Valóságos kis háborúkat vívtak a vállalat magánrendőrségével meg az állami rendőrséggel meg a Nemzeti Gárdával. . – Ha nem Midland Cityben – mondta a sofőr –. hogy ha valakinek van valamije a föld alatt. Rosewateren jártam. aztán fütyült rám.és Vasipari Vállalatot. ami alattuk van. és hozzá akar jutni. hogy fölszaggasson bármit. – Midland City a világmindenség seggluka – mondta a sofőr. – Beteg a nővérem – mondta Trout. Eliot Rosewater valami kamasz. . milyen volt. Trout nem hozta összefüggésbe a Rosewater Szén. ami a másik ember birtoka vagy erdeje vagy háza alatt van. Azt nem tudta. Rosewater itt az egész világ! => A sofőr tudta. => – De valahogy még sincs rendjén – mondta az öreg bányász Troutnak –. hogy Trout Midland Citybe tart. egyetlen rajongójával. de mindig a Rosewater győzött. hogy a becsületes. akkor hagyni kell. Rosewater-ételt ettem. hogy az egyik emberé lehet az. hogy hol lehet a seggluk –mondta Trout. és mindig legyőzött. Járt már maga Libertyville-ben? – Nem – mondta Trout. Mindig nekimentem a Rosewaternek. Kérdezősködjön csak errefelé az emberektől. Rosewaternek csákányoztam lyukat a Rosewater-ben. – Sokat gondolkodtam már.és Vasipari Vállalatot Eliot Rosewaterrel. és a művészeti fesztiválra megy. Megint úton voltak. A föld felszínén levő emberek jogai semmit se érnek annak az embernek a jogai mellett. – Én sose láttam egyetlen Rosewatert sem – mondta az öreg –. ami a tulajdona meg a felszín között van. Még mindig azt hitte. Igazában Rosewater ősei voltak leginkább felelősek West Virginia felszínének és lakosainak tönkretételéért. akkor Liberty ville-ben. Trout sejtette. akié a lenti rész! Fennhangon fölidézte. hogy emberi lényekként bánjon velük. akármi is az. Georgiában. joga van tönkretenni a fenti dolgokat. – Minek megy épelméjű ember Midland Citybe? – tudakolta a sofőr. És ha bármikor hozzá akar jutni ahhoz. amikor ő meg a többi bányász megpróbálta rákényszeríteni a Rosewater Szén. Rosewater-házakban laktam. akárki megmondja magának: ami őket illeti.

úgyhogy a szél az egész városban széjjelviszi a könyvlapokat meg az újságokat. – A kirakodásnál meg nagy a rendetlenség. aki évente egyszer megforgat egy szerencsekereket. amennyit csak akar. vonatok a fölösleges betűt. az az egyik könyve alapgondolata volt! Évek óta nem jutott már az eszébe. erre bevágott a dutyiba. így hát két napig ücsörögtem a dutyiban. Amit a sofőr felidézett. –Úristen. Megmondtam a magamét a rendőrnek. – Aha – mondta Trout. Őrült egy história. legfeljebb a vécépapíromat olvasgathattam. A Georgia állambeli Libertyville-ben a sofőr Trout Bagnialto Objektivátora avagy Az idei mestermű című művét használta vécépapírnak! => Kilgore Trout könyvének színhelye egy Bagnialto nevű bolygó volt. és a müvek pénzbeli értékét az Objektivátor szerencsekerekén kijött eredmény szabja meg. – Naponta száz tonnaszámra viszik a városba a kamionok. mert egyik pillanatról a másikra le kell lassítani nyolcvanról huszonötre. Kilgore Trout hirtelen beleszédült a déja vu érzésébe. Van egy rész. úgyhogy csak hétfőn kerülhettem a bíró elé. hogy mi kerüljön a múzeumokba és mi a szemétre.– Engem letartóztattak ott gyorshajtásért. Az egész hely tele van múzeumokkal. mellette a terhes felesége és kilenc gyermek. annak elég kimennie a teherpályaudvarra. és a kormány valami rulettfélével dönti el. Engem egy péntek délutánon kaptak el. . – Arrafelé főleg papírfeldolgozással foglalkoznak. mint Gary Cooper. hogy még vécépapírnak is könyvet használnak a dutyiban. Nem tudtam mit csinálni. Az „Objektivátor" egy kormánytisztviselő. a múzeumok tele festményekkel. az kész csapda. lehet már vagy tizenöt éve! Egy másik bolygóról volt szó benne. Aki ott könyvtárat akar összeszedni. A polgárok benyújtják egy hivatalba a műalkotásaikat. mindegyik számot kap. – Aha – mondta Trout. – Akkor olvastam utoljára könyvet – mondta a sofőr. Előttük az úton egy autóstopos fehér férfi integetett. könyveket. – Úgy néz ki. – Úgy – mondta Trout. aztán új papírt csinálnak belőlük – mondta a sofőr. Bezúzzák a régi újságokat. késő volt már. nem? – mondta a sofőr a stopos férfira. képeslapokat. => – Szóval – folytatta a sofőr –. amit akkor olvastam. Libertyville-ben annyi a könyv. – Aha – mondta Trout. Még mindig emlékszem az egyik írásra. Gary Cooper egy híres filmszínész volt. annyi könyvet vihet el.

Az Objektivátor átad Gooz-nak egy csekket az összegről. Gooz festményének példátlan szerencséje van a sorsoláson. Amikor megérkeztek Midland Citybe. hogy a szerencsekerék csal. hanem egy Gooz nevű egyszerű varga meséli el. Elviszi az Objek-tivátörhoz. ahonnét Dwayne Hoover nevelőszülei származtak. hogy ő a szerző. hogy jól megszedjék magukat a Keedsler Autógyárban. és elhelyezi a műalkotásokkal zsúfolt raktárházban. => A sofőrnek föltűnt. ami megfelel egymilliárd földi dollárnak. Tizennyolcezer lambo lesz az értéke. Trout eddig még egyetlen olvasójával sem találkozott. és most érdekes módon reagált: nem vallotta be. hogy a sofőrnek Kilgore Trout könyve került a kezébe. és az Objektivátor öngyilkos lesz. hogy ezen a vidéken minden postaládán ugyanaz a vezetéknév áll.A történetet nem az Objektivátor. és lefesti a macskáját. amely repülőgépeket és teherautókat gyártott. – Ott a következő – mondta. hogy láthassák az egymilliárd dollárt érő festményt. és kimutatott egy postaládára. amelynek legnagyobb részét tüstént vissza is veszi az adóhivatal. hivatalosan megváltoztatták a . amely így festett: A kamion most azon a vidéken haladt. Ugyanakkor hatalmas máglyát raknak a többi festményből meg szoborból meg könyvből meg mindenből. A házaspár az első világháború idején ment át West Virginiából Midland Citybe. Gooz egyedül él. amit a szerencsekerék értéktelennek nyilvánított. aki számot ad neki. A kép díszhelyre kerül a Nemzeti Galériában. Aztán kiderül. => Elképesztő véletlen volt. Életében ez az első festménye. és az emberek kilométeres sorokban várakoznak.

Errefelé mindenki természetesnek vette. Ahogy Dwayne Hoovernek magyarázta egyszer a nevelőapja: „Kínos volt. hogy a Hoobler nigger név!" .nevüket Hooverre. mert Midland Cityben nagyon sok Hoobler nevű fekete ember volt.

hol van az igazi Dwayne Hoover. a börtönviselt fekete. Wayne hátrabaktatott a Holiday Inn mögötti hulladéktárolóhoz. mely a hallgatók elméjébe véste. drapp kárpitozású Pontiac Le Mansban. Bekapcsolta a rádiót. Wayne. Wayne visszasomfordált a használt autókhoz. egy kék színű. az üres Salem cigarettadobozokat és egyebeket a szemetes edényekben. hogy „Dwayne-ben meg lehet bízni!" Noha reggel óta Dwayne elmeállapota számottevően javult. hogy hangosan el akar ismételni mindent. => Elmondom. mert ott őgyeleg a használt kocsik körül. – És így tovább. aki legfeljebb saját magával tudott beszélgetni. így hát amikor ebédidőben kijött az igazi Dwayne. hogy Dwayne Hoover-nek dolgozhasson: megtanult bújócskát játszani Dwayne alkalmazottaival. Többször hallotta benne tulajdon reklámját. hogy ő Dwayne. „Dwayne-ben meg lehet bízni". mondta a rádió. Már eszébe jutott a hawaii hét. Az ukulelék és egyebek már nem voltak rejtélyesek. Dwayne azon kapta magát.Tizenötödik fejezet Dwayne Hoover baj nélkül eljutott az ebédidőig. föllépett egy új tünet. a férjeik hallani sem akarnak többé. visszhangozta az utolsó szót. közben kidülledt szemmel leste. . ha elkergetik a parkolóból. a kezdődő echolalia. akinek az volt a nagy álma. ezt mondta magában: – Ez nem Mr. hogy azokról az asszonyokról. akiket az India és Pakisztán közötti háború során megerőszakoltak. Amikor az alkalmazott elment. így hát ha egy alkalmazott közeledett. Azok az asszonyok a férjeik szemében már tisztátalanok. – Bízni – mondta. Dwayne hangosan azt mondta: – Texasban. mit tett Wayne Hoobler. mintha közegészségügyi felügyelő vagy valami hasonló volna. Nem szerette volna. Hoover. és komor képpel vizsgálgatta a szendvicstorták maradványait. Az autószalon és az új szálló közötti útburkolat már nem volt gumiasztal. Az igazi Dwayne Hoover ugyanis voltaképpen letagadta. hogy tornádó volt Texasban. Egyedül hajtott el ebédelni bemutató autójában. Talán Mr. Amikor a rádióból azt hallotta. – Tisztátalanok – mondta Dwayne. Amikor a rádióból azt hallotta. Hoover ma beteg. Aztán azt hallotta. amit hall. Pedig nagyon úgy fest.

Például az ő idejében egy Németország nevű helyen az emberek egy ideig úgy tele voltak ártalmas vegyszerekkel. Kennedyről neveztek el. Az ország elnökeit gyakran lelőtték. amely az egész világon népszerű lett. kinn a Crestview Avenue-n. amelyeknek az egyetlen célja embermilliók elpusztítása volt. de az Egyesült Államok egyik elnöke volt. amelyet John F. Vonatokon szállították oda az embereket. szemben az épülő új középiskolával. a zászlajuk így festett: Amikor fölgyógyultak. => Ami a benne levő ártalmas vegyszereket illeti. hogy valóságos gyárakat építettek. Kennedy sohasem járt Midland Cityben. A merénylők agyát összezavarták az olyasféle ártalmas vegyszerek. Bőven voltak társai az idők során. különösen a fiatalok körében.=> Dwayne hamburgert. Amikor a németek tele voltak ártalmas vegyszerekkel. mint amelyek most Dwayne-nek kellemetlenkedtek. John F. akit lelőttek. így festett: . így festett a zászlajuk: Amikor fölgyógyultak. sültkrumplit és egy kólát fogyasztott a legújabb Burger Chefjében. Dwayne a legkevésbé sem állt egyedül a történelemben. egy olcsó és tartós autót gyártottak.

Az igazi bogár így festett: A gépi bogarat a németek készítették. nagyon lassan fejlődött. amelyeket az apja halmozott föl.Az emberek „bogárnak" hívták. és az egyik legköltségesebb időtöltés a betegség volt. Az emlősök legtöbbje tizenhét éves korára elhülyült vagy meghalt. => A Burger Chef büfében Dwayne-t egy Patty Keene nevű. Patty olyan volt. mialatt először vastagbélrákban. A haja szőke volt. mint az összes hawaii üdülések. Az igazi bogarat" a világegyetem Teremtője. => Dwayne értékelte Patty Keene vadonatúj voltát. tizenhét éves pincérlány szolgálta ki. Ebben az országban elvárták. aztán minden egyéb rákban is haldokolt. mint egy új autó. úgyhogy az a test. hogy mindenki maga fizessen mindenért. és Dwayne-nek eszébe jutott . amelyben Patty közlekedett. A szeme kék. amelyeket Dwayne akart szétosztani a hawaii hét végén. Az az emlősfaj azonban. noha szexuálisan nem vonzották az ilyen fiatal nők. amelyhez Patty tartozott. csak most érte el az érettséget. amelynek még a rádióját sem kapcsolták be. Az emlősök között igen korosnak számított. aki azért dolgozott. hogy kifizesse a hatalmas orvosi és kórházi számlákat. Patty Keene apjának betegsége tízszer annyiba került. Patty vadonatúj felnőtt volt.

A nőknek nagy elméjük volt. a sültkrumplit meg a kólát. és kifizethette volna az összes orvosi számlákat. mert Dwayne pénze és hatalma Patty nagyon sok gondját megoldhatta volna. kicsoda Dwayne. hogy gondolkodó gépek helyett egyetértő gépek legyenek. kicsikém. hogy soha többé nem kerül ilyen közel a Természetfölöttihez. => Patty tudta. hogy megértse: lehet. amelyet az apja énekelt néha. kicsoda Patty. méghozzá ugyanolyan könnyen. Szép házat. a lehető legtöbb szövetségesre volt szükségük. Patty Keene valóban el is képzelte. Patty a Természetfölötti jelenlétében volt. Dwayne nem tudta. Patty szíve hevesebben vert. hogy valamennyire is kényelemben és biztonságban lehessenek. nem csak maszlag. Dwayne könnyűszerrel megtehette volna vele azt. és Patty még sohasem látott ilyen varázserejű személyt közelről. mert a szokatlan gondolatokkal ellenségeket lehet szerezni. Hidd el. => Patty Keene szándékosan volt ostoba.róla egy dalocska. mert nagy darab lények voltak. mint ahogy Patty kivitte neki a hamburgert. hogy Dwayne egy varázspálcával elhessenti minden gondját-baját. de nemigen használták. új autót. akárcsak a legtöbb nő Midland Cityben. amikor kiszolgálta Dwayne-t. amit a jó tündér Hamupipőkével. Az elméjüknek csak annyit kellett kiderítenie. És eleget tudott Midland Cityről meg saját magáról ahhoz. Így hát a fönnmaradás érdekében hozzászoktatták magukat ahhoz. amikor felöntött a garatra. A varázspálca így festett: . Rögtön meg is győzlek. mit gondolnak mások. mégpedig azért. gyönyörű ruhákat és kényelmes életet adhatott volna Pattynek. és a nőknek ahhoz. és aztán ők is ugyanazt gondolták. Mihelyt elmúlsz tizenhat. így hangzott: A szerelmünk.

hogy nem értik őket. Megszokta. így állt ezzel Dwayne is. mert az angoltanáraik az égnek emelték a szemüket. Ráadásul bebeszélték nekik. tehetetlen és eladósodott férfi és nő társaságában élje le az életét. lehetséges-e természetfölötti segítség az ő esetében. Előjött az echolaliája. Amikor be tetszett jönni. befogták a fülüket. Meg hát idebenn a többiek is mindjárt mondták. így állt ezzel Patty is. hogy mentegetőzzék a beszédmódja miatt. hogy a lehető legkevesebb kínos hibát kövesse el. Hajlandó volt meglenni természetfölötti segítség nélkül. amelyeket nem értettek – azon az alapon.Patty bátran megszólalt. ha nem tudnak szeretni vagy megérteni régi és távoli emberekről szóló érthetetlen költeményeket. és el is várták tőle. Nem voltak hajlandóak olyan könyveket olvasni. Olyasféle arcátlan kérdéseket tettek föl. ha nem jól mondom – mondta Patty. Mr. mint például az Ivanhoe. Midland Cityben a legtöbb fehér ember bizonytalankodva beszélt. hogy beszéljenek vagy írjanak a nyelvükön. de hát ott van a képe a hirdetéseiben meg mindenfelé. csak úgy zsongtak-bongtak! – Zsongtak-bongtak – ismételte meg Dwayne. kinek tetszik lenni. Gyakran ösztönözték rá az iskolában is. színdarabokat meg regényeket. Azt mondta Dwayne-nek: – Ne tessék haragudni. hogy a többi szegény. hogy méltatlanok arra. => – A fekete emberek ezt nem vették be. => – Elnézést. hogy így megszólítom. igyekezett rövid mondatokat és egyszerű szavakat használni. ha nem sikerült úgy beszélniük. Továbbra is az égvilágon mindenféle módon beszéltek angolul. Ez azért volt. Hoover. hogy „Mianyavalyának akarnám én óvasni a Két városi! Mianyavalyának?" . hogy megtudja. úgyhogy tudom. hogy csekély ellenszolgáltatásért gürcöljön élete végéig. elbuktatták őket és így tovább. mint az első világháború előtti angol arisztokratáknak.

=> Patty Keene megbukott angolból abban a félévben. Pattyt áttették az olvasásjavító osztályba. Elég bajuk volt így is. George Hickman Bannisternek volt a legnagyobb sírköve a Kálvária-temetőben. egy tizenhét éves fiúról nevezték el. textilből és műanyagból készült páncélban küzdött a labdáért. hogy magasabb építményt emeljenek. aki 1924-ben egy középiskolai futballmérkőzésen halt meg. Patty egy szót sem szólt róla a rendőrségnek. Ott Az édes anyaföldet olvastatták vele. A hálaadó ünnep egy munkaszüneti nap volt. George Hickman Bannistert a hálaadó ünnep napján ölték meg. A Kereskedelmi Kamara minden második befolyt dollárhoz hozzátett egy dollárt. Ez volt a George Hickman Bannister-törvény. a tetején márvány futball-labda. Helyhatósági rendeletet hoztak. => A Bannister Klubházat George Hickman Bannisterről. A rendeletet később eltörölték a rádiók adótornyai miatt. => George Hickman Bannister obeliszkjét közadakozásból építették. . amikor megpróbálta megszerezni a labdát. amely megtiltotta. mert az idő tájt haldoklott az apja. Két szemben álló csapat bőrből. A márvány futball-labda így festett: Az amerikai futball küzdőjáték volt. főleg az élelemért. amely vasba öltözött férfiakról és az őket szerető nőkről szólt. amelyen az országban mindenkinek hálát kellett volna adnia a világegyetem Teremtőjének. amely kínaiakról szólt. Egy szót sem szólt róla senkinek. egy tizennyolc és fél méter magas obeliszk. amikor olvasnia és értékelnie kellett volna az Ivanhoe-t. Ugyanabban a félévben veszítette el a szüzességét is. Egy Don Breedlove nevű fehér gázszerelő megerőszakolta a területi középiskolai kosárlabda-bajnokság újrajátszott mérkőzése után a megyei sportpályán levő Bannister Klubház parkolójában. Sok éven át az obeliszk volt a legmagasabb építmény Midland Cityben.

öreg középkorú Pontiac-kereskedőnek. => De most nem is foglalkoztatta őket. Sokan hitték azt. Máson járt az eszük. és az avatási ünnepségekre sem tudták előkeríteni őket. nem is éppen visszataszító. De az bizony szokatlan volt. . => Ez nagyon nyugtalan ország volt. és tudom. hanem két emlékműve is legyen. Egy fillérrel sem növelte a költséget. hogy ez se jó kifejezés.=> Amíg az új Mildred Barry Művészeti Központ föl nem nőtt a Cukor-pataknál. hogy róla nevezték el. – Mindenesetre – mondta – nagy megtiszteltetés. anyja és Lucy nevű nővére még a sírkő és a klubház elkészülte előtt elköltözött a városból. hogy vadonatúj volta. De amikor Dwayne Hoover és Kilgore Trout találkozott. A költségvetést már két évvel azelőtt elfogadták. az emberek állandóan rohangásztak. A Bannister Filmszínház közben átalakult olcsó bútorok boltjává. hogy nálunk tetszik ebédelni. a város két legnagyobb építményét állítólag azért emelték. már senki sem gondolt George Hickman Bannisterre. ahol George Hickman Bannister nyugodott. mert még nem jelent meg az új telefonkönyv. hogy George Hickman Bannistert ifjúsága teljében elragadta a halál. egy sok ezer kilométerre levő jeruzsálemi dombról nevezték el. => A Kálvária-temetőt. legfeljebb az. elhiggye-e ezt vagy sem. Hébe-hóba valaki megállt. mint George Hickman Bannisternek. Már hozzátartozói sem éltek a városban. leszámítva a Bannister nevű filmszínházat. Az országban mindenfelé voltak emlékművek. Nem lehetett Bannistert találni a telefonkönyvben. hogy évezredekkel korábban azon a dombon ölték meg a világegyetem Teremtőjének a fiát. hogy közönséges sorból származó embernek nem egy. Szigorúan véve azonban csak a sírkő készült kifejezetten az ő tiszteletére. és emelt egy emlékmüvet. vajon meddig tart még az echolaliája. – Tetszik – mondta Dwayne. Dwayne azon tűnődött. Voltaképpen még a halála idején sem igen volt mit gondolni róla. hogy milyen fiatal. George Hickman Bannister apja. de remélem. egy cseppet sem. De azt is csak azért. Patty Keene pedig ki akarta deríteni. hogy George Hickman Bannister sohase merüljön feledésbe. – Ízlik az étel? – Étel – mondta Dwayne. Dwayne Hoover nem tudta. A klubház amúgy is fölépült volna. Nem tudta Patty Keene sem. érteni tetszik. csinossága és nyílt természete sokat ér-e egy ilyen aranyos.

a Pontiac-kereskedőt. => Amikor Dwayne otthagyta Patty Keene-t és a Burger Chef büfét. amely Dwayne Hooveré volt. Egy képeslapot olvasgattam. mindenki továbbra is rendületlenül azt képzelte. Patty Keene-nek meggyőződésévé vált. hogy a fia homoszexuális. hogy az illető megfelel a várakozásnak. A tévében egy csoport . hogy a felesége lefolyótisztítót evett. hogy a kontinens egy hatvan-hetven kilométer vastag tábla tetején ül. amikor Afrika egy hatalmas darabja Észak-Amerikának ütközött. építményekről. hogy Midland Cityben az emberek olyan lassan vették észre az elmebajt ismerőseiken. Sírni szeretett volna Dwayne ráncos arca miatt. Főleg ez volt az oka annak. gépezetekről vagy egyéb mérhető dolgokról beszéltek. Kilgore Trout sem. a lemorzsolódott középiskolai tanulót. => Nem sokat számított. Minden személynek tisztán körvonalazott szerepet kellett eljátszania – a fekete embert. – Külön – mondta Dwayne. hogy a kutyájának folyton verekednie kell. mert nem tudja a farkát csóválni. Az volt a legmagasabb építmény Midland Cityben. A többi kontinensnek is mind megvan a maga táblája. hogy fiatal testével. Évek óta nem számított sokat. amelyen Patty állt. A képzeletük súlyos lendkerék volt a félelmetes valóság rozoga gépezetében. Én is csak tegnapelőtt tudtam meg. Patty a rengeteg új és használt autóra gondolt. Patty fölbámult a WMCY rádióállomás tornyára. A tetején vörös fény égett. Amikor két tábla összeütközik. => West Virginia állam hegyei például akkor lökődtek föl. a tábla pedig olvadt masszában úszkál. hegyek születnek. és közben szólt a tévé. mint George Hickman Bannister sírköve. – Magának sem csináltunk külön. hogy mit mond Dwayne. a gázszerelőt. merészségével és vidámságával boldoggá tudná tenni Dwayne-t. ha pénzről. Nyolcszor olyan magas volt. Midland Cityben nem sokat számított. hogy a legtöbb ember mit mond. nehogy nekimenjenek a repülőgépek. amikor beszállt a bemutató autójába és elhajtott. utazásról.– Ezt kapja mindenki más is – mondta Patty. Nem értesült róla Dwayne sem. Rájöttek. kivéve. Mindezt jól tudta Dwayne-ről. ami mind Dwayne-é. amiatt. Az állam szene pedig az összeütközésben eltemetett erdőkből képződött. hogy senki sem változott meg különösebben egyik napról a másikra. => Mellesleg a földi tudósok kevéssel korábban lenyűgöző fölfedezést tettek arról a kontinensről. Mindezt mindenki jól tudta Dwayne-ről. A képzeletük kötötte az ebet a karóhoz. Ha valaki egy idő múlva az ártalmas vegyszerek vagy más miatt nem felelt meg a várakozásnak. Patty Keene még nem értesült a nagy hírről. a nőgyógyászt.

a gázszerelőnek. és például Japán meg San Francisco irtózatos veszélyben van. Kilgore Trout hímvesszője tizenhét egész nyolctized centiméter hosszú volt. A kilométeres vastagságú gleccserek. Dwayne hímvesszője vérrel telt állapotban tizenhét egész nyolctized centiméter hosszú és öt egész négytized centiméter átmérőjű volt. de csak három egész kéttized centiméter átmérőjű. Már be tudják bizonyítani. Az a néhány nő. Ez volt a centiméter: Harry LeSabre-nak. hatvanhat centiméteres derékbősége és nyolcvanhat centiméteres mellbősége volt. Nyuszinak pontosan átlagos méretű volt a hímvesszője. => Patty Keene-nek nyolcvanhat centiméteres csípőbősége. Dwayne néhai feleségének kilencvenegy centiméteres csípőbősége. hogy továbbra is folytatódnak a jégkorszakok. tizennégy egész kilenctized centiméter hosszú és négy egész nyolctized centiméter átmérőjű hímvesszője volt. Don Breedlove-nak. egymást őrlő táblák elmélete már nemcsak elmélet. geoló-giailag szólva.tudós azt mondta. a fekete nigériai orvos hímvesszője tizenhét egész öttized centiméter hosszú és négy egész négytized centiméter átmérőjű volt. akivel életében dolga volt. Kilencvenkilenc . és nem is tudott róla. amikor Dwayne feleségül vette. aki megerőszakolta Patty Keene-t. mint az ablakredőnyök. Dwayne fiának. Cyprian Ukwende. hogy megítélhesse. hogy az úszó. hetvenegy centiméteres derékbősége és kilencvenhat centiméteres mellbősége volt. Azt is mondták. mert arrafelé mennek végbe a leghevesebb összeütközések és őrlődések. továbbra is úgy járnak föl-le. nem rendelkezett kellő tapasztalattal ahhoz. átlagosak-e Dwayne méretei: A világátlag tizennégy egész kilenctized centiméter hosz-szúság és három egész nyolctized centiméteres átmérő volt vérrel telt állapotban. összeütköző. Dwayne autószalonja vezetőjének tizenkettő egész héttized centiméter hosszú és öt egész négytized centiméter átmérőjű volt a hímvesszője. => Dwayne Hoovernek mellesleg szokatlanul nagy hímvesszője volt.

és elment az új középiskola építkezésére. => Az Egyesült Államokban a legnagyobb hímvessző harmincöt egész hattized centiméter hosszú és hat egész háromtized centiméter átmérőjű volt. nem volt szüksége Dwayne tanácsaira. A világon a legnagyobb hímvessző negyvenkettő egész kilenctized centiméter hosszú és öt egész héttized centiméter átmérőjű volt. hány lóerős. Dwayne jól megnevelte. a sár leszopta a lábáról. Itt almáskert állt. Megkönnyebbülten észlelte. Estére Patty összeszedi annyira a bátorságát. Beleköpött. hatvanegy centiméteres a derékbősége és nyolcvannégy centiméteres a mellbősége. Francine Pefkó-nak a csípőbősége kilencvennégy centiméteres. Mindegyik munkás fehér volt. Dwayne nevelőanyjának. Addigra már a megyei kórház párnázott cellájában lesz. és letörölte. Beleragadt a jobb cipője. . A gép most mozdulatlanul állt. hogy hívjuk – felelte a munkás. Dwayne kisfiú korában ez itt mind mezőgazdasági terület volt. Aztán nekitámaszkodott egy öreg almafának. amikor Midland Cityben szinte minden kubikosmunkát fekete emberek végeztek.centiméteres volt a csípőbősége. nyolcvanhat centiméteres volt a csípőbősége. a derékbősége hetvenhat centiméteres. => Dwayne már rég elfeledkezett Patty Keene-ről. Francine egyedül is tökéletesen elboldogult. Dwayne odébb baktatott. különösen így echolaliásan nem. amikor meghalt. – Hogy hívják? – kérdezte Dwayne. megbámulta a hatalmas földmunkagépet. Belelépett a sárba. hogy fölhívja telefonon Dwayne-t. Dwayne titkárnőjének és szeretőjének. a lány viszont a legkevésbé sem feledkezett el róla. hogy múlóban van az echolaliája. amikor lefolyótisztítót evett. százniggeres gép – mondta a munkás. hány lóerős a gép. amíg fölhúzta. de Dwayne nem fogja fölvenni a telefont. Dwayne a kezével kiásta a cipőt. – Nem tudom. – Úgy hívjuk. Ezzel arra az időre utalt. Dwayne megkérdezte egy fehér munkástól. a mellbősége kilencvenkilenc centiméteres volt. de azt tudom. => Dwayne tehát távozott a Burger Chef büféből. Rászáradt a sár. Nem sietett vissza az autószalonba. hetvenkilenc centiméteres a derékbősége és kilencvenhat centiméteres a mellbősége. Dwayne tehát belerugdosott egy kis földet a pincének kimélyített gödörbe. A kékbálna nevű tengeri emlős hímvesszője kétszáznegyvennégy centiméter hosszú és harmincöt centiméter átmérőjű. amely előzőleg megtisztította a terepet és kiásta a pince helyét.

. – Azt szeretném. Visszament a vevőszolgálathoz. – Tessék. hogy Dwayne olyan lehangoltnak és zaklatott-nak rémlik. és ettől megtelt vérrel a Dwayne hímvesszőjének jó részét kitevő szivacsos szövet. hogy egy kis időre vegye át a helyét. Ráhúzhatja az igazi hímvesszőjére.. Kezébe akadt a brosúra. – Francine. A brosúra olyan filmeket is ajánlott. de ki már nem. => Dwayne körülbelül délután kettőkor ment vissza dolgozni. mert az ő íróasztala volt az autószalon idegközpontja. amit olvashat vagy amin elgondolkodhat. Dwayne leküzdötte az echolaliáját. úgyhogy a vér rendesen be tudott menni. Az erekciós központ ellazította Dwayne hímvesszőjében az apró artériákat is. különösen most. mint egy eldugult kerti locsolócső. és az echolaliája miatt mindenkit került. és megkérte Glória Browningot. – Nekem nem kell dilis bakfis – mondta Dwayne. Az erekciós központ összeszűkítette a Dwayne hímvesszőjében levő hátsó vénát. – Akkor szépen vársz egy kicsit – mondta Francine. aki minden füttyentésre el tud veled rohanni – mondta Francine. az ottani fehér pénztárost.. és plusz centiméterekkel örvendeztetheti meg feleségét vagy kedvesét. Így hát Dwayne fölhívta a telefonon Francine Pefkót. – Te kellesz. Bement a belső irodájába. hogy megteszed! – Megígérem – mondta Francine. Állóképek voltak benne a filmekből. De nem hagyhatott egyszerűen ott csapotpapot. amely gumiból készült hímvesszőnövelőt ajánlott. mely a hímvesszőnövelőt és a magányosság elleni gumihüvelyt ajánlotta. és menjünk át Shepherdstownba a Minőség Motelba! => Francine Pefko hajlandó volt elmenni Dwayne-nel a Minőség Motelba. úgyhogy a hímvessző kemény lett és merev. – Olyasmit kérek tőled. magányosság esetére. összevissza turkált az íróasztal fiókjaiban. kötelessége is. biztatta a hirdetés. amit eddig még soha. Úgy gondolta. pedig Francine csak négy méternyire volt tőle. El akartak adni neki egy élethű gumihüvelyt is. hogy ebben a pillanatban kerekedjünk föl. A képek hatására a Dwayne agyában levő szexuális izgalmi központ idegi impulzusokat küldött le a gerincében levő erekciós központba. amilyeneket Kilgore Trout látott New Yorkban. Két hónappal azelőtt kapta.=> Dwayne Hoover egyszer postán kapott egy hirdetést. keresett valamit. de még mindig nem dobta ki.? – szólt Dwayne. – Neked valami dilis bakfis kéne. ígérd meg.

nem akarja átvenni az idegközpontot. úgyhogy nekem mindegy. mint Don Breedlove. a „Pionírfalu" Nemzeti Park bejáratával szemben levő Ramada Innben. miután kontár módon magzatelhajtást végeztek rajta az 53-as müút mellett. – Nincs elég merszem. => Dwayne és Francine külön indult el Shepherdstownba. az a fehér gázszerelő. => Francine íróasztala fölött a falon tábla lógott. Ennek a férfinak felesége és három gyermeke volt. hogy öngyilkos legyek – mondta –. amelyet tréfás ajándékként kapott az autószalon tavalyi karácsonyi mulatságán. A tábla pontosan meghatározta Francine valós helyzetét.Glória nem akarta. Francine pedig a saját vörös GTO-jába. így festett: Glória azt mondta. A GTO a Gran Turismo Omologato rövidítése volt. Dwayne megint egy bemutató autóba ült. Volt itt egy kissé meghökkentő egybeesés: az elpusztított magzat apja nem volt más. amire kérnek. hogy ne hívják föl a figyelmet a viszonyukra. => De azért mégis átvette Francine helyét. megteszek bármit. A karácsonyi mulatságot az új Holiday Innben tartották. – Nem akarok átvenni semmit – mondta. aki megerőszakolta Patty Keene-t a Bannister Klubház parkolójában. Alig egy hónapja vették ki a mehet. A hátsó lökhárítóra ragasztott matricán ez állt: . Az emberiség szolgálatában.

a hősnek úgy kell értenie a nőkhöz.Francine-től rendes dolog volt. Az utóbbi időben például a nemi közösülésről szóló cikkeket és könyveket olvasott. hogy a férfi esetleg túl sokat foglalkozik vele. Így hát miközben Dwayne a Minőség Motel felé hajtott. mindig mindent megtett az uráért. hogy többet foglalkozzanak a csiklóval. hanem törődjenek többet a nők élvezetével. Érzékeny tapintásával a világon minden páncélszekrényt ki tudott nyitni. Dwayne apróságokkal próbálta viszonozni. ahová a férfiaknak kellett bedugniuk jóval nagyobb húshengerüket. ezért hiperér-zékeny lett a tapintása. ugyanúgy. Ez nem lepte meg Dwayne-t. ahogy a zárban átbillennek a peckek. amely aprócska húshenger volt a fölött a lyuk fölött. Darlene javaslatára írta meg. mindig mindent megtett Dwayne-ért. Ő azonban nem volt . ahogy Kilgore Trout híres kitalált személy az én könyveimben. Kilgore Trout kitalált neki egy Ralston Valentiné nevű fiút. hogy tetszése szerint akárkit el tudjon csábítani. A második felesége. hogy a nemi közösülés során a férfiak ne csak magukra gondoljanak. Dwayne túl sokat foglalkozik vele. hogy fölragasztotta a matricát az autójára. hogy pontosan a megfelelő mértékben fog Francine csiklójával foglalkozni. hogy milyen fontos a csikló a szeretkezésben. vagyont kereshetne egy disznó könyvvel. Azt mondták. A csiklóról szóló írásokban olvasott arról a veszélyről is. hogy az élvezetük nyitja a csikló. Az országban szexuális forradalom zajlott. Jimmy Valentiné híres kitalált személy volt egy másik író könyveiben. hogy Francine már azt mondta. és Dwayne az elmúlt időben sokkal többet foglalkozott Francine csiklójával. A másik író könyveiben Jimmy Valentiné lesmirglizte az ujjai hegyét. aki azt mondta. annyira. így hát Trout megírta a Jimmy Valentine fiái. és a tudósok igazat adtak nekik. Ralston Valentiné szintén lesmirglizte az ujjai hegyét. A nők azt követelték. A férfiaktól elvárták. mert megérezte. Jimmy Valentiné kasszafúró volt. Mindig ilyen rendes dolgokat csinált. reménykedett. => Kilgore Trout egyszer írt egy kisregényt arról. Darlene azt mondta.

nem te vagy a hibás". A hímvesszője tizenhat egész öttized centiméter hosszú volt és négy egész nyolctized centiméter átmérőjű. aki hetente csak kilencvenhat dollár tizenegy cent nettó bért vitt haza..kasszafúró. egy katonai főiskolán. és Trout kisregényében Ralston Valentiné végül a női szavazatoknak köszönhetően az Egyesült Államok elnöke lett. Túl fájdalmas téma volt. – Dwayne hanyatt feküdt. akit szerettem. kénytelen leszek megmondani: „Nézzék. aztán Dél-Koreába. Mióta Dwayne felesége lefolyótisztítót evett. ne is törődj vele. Aztán helyesbítette magát: – Tudom. amely a katonák boltja volt. Ralston olyan jól tudta a nőket az ízlésük szerint simogatni. de ezt az ígéretet egyszerűen képtelen vagyok megtartani! – A helyzet így állt: Dwayne egyezséget kötött vele. Nagy fütyköse keresztben feküdt a combján. ahol Róbert a hadsereg költségén elvégezte az antropológia szakot. megígértem. érzéki nő. Otthagyták érte a férjeiket. majd a Pennsylvania Egyetemre. ahol Róbert három évig tanított a társadalomtudományi tanszéken. Rendes szokása volt. Francine teste nagyon szép volt." Ez a nemeslelkű. És így tovább. egy vietnami háborúban vesztette el a férjét. A West Point-i akadémián végzett. hogy soha egyikük sem beszél szerelemről.. hogy nem mondom. Robert Pefkót. – Most már jobb? – Igen. Dwayne soha többé nem akart szerelemről hallani. amikor megkérdezik tőlem. – Tudom – mondta Francine. => Dwayne és Francine szeretkezett egyet a Minőség Motelban. hogy közösülés után szusszanásokkal kommunikált. ígértem valamit egy férfinak. ahol Róbert egy kantint vezetett. Megígértem. Utána egy darabig ágyban maradtak. – Olyan feszültnek éreztem magam – mondta Dwayne. hogy sohasem vallók szerelmet. Most szunnyadt. A szusz-szanások mindegyikének megnyugtató jelentése volt: „Ugyan. és folyton megszegtem az ígéretemet. mi rosszat tettem idelenn.. Robert Pefko hivatásos tiszt volt a hadseregben. A kezét összefonta a feje alatt. – Annyira szeretlek! – mondta Francine. – Eddig még sohasem szeretkeztünk délután – mondta Francine. mint egy szafaládé. szeretőiket. – Az utolsó ítélet napján – mondta Francine –. amely fiatal férfiakból tébolyult gyilkosokat készített háborús célokra. hogy tízezrével a rabszolgái lettek. Dwayne teste is. aztán vissza West Pointra. A bokáját keresztbe tette. Dwayne most szusszantott. => Francine követte Robertet West Pointból a Fort Bragg-i ejtőernyős iskolába. Az ágynak vízzel töltött matraca volt.. .

Robertet pedig testzsákban hozták haza.Azután Francine követte Robertet Midland Citybe. amely fölrobbant. hogy a kutyák nem tudták kiszagolni. – Ha férfi volnék. Az üveg tolóajtón át kiláttak a beton teraszra és a vaskorlátra. aki babusgatja őket. – Igaz – kérdezte –. amely így festett: . Az új típusú robbanócsapdának az volt az egyik előnye. – Semmi pénzért nem lennék férfi. Málnaillat áradt a levegőben. Dwayne szusszantott egyet. olyan keményen dolgoznak! – A motel első emeletén voltak. Az idő tájt a különféle hadseregekben kutyákat képeztek ki a robbanócsapdák kiszaglászására. ha véletlenül hozzáért valaki. hogy fáradt vagy és ideges – folytatta Francine. Olyan sokat kockáztatnak. => Amikor Robert és Francine Midland Citybe került. Francine a börtönön mélázott. hogy onnét még senki sem szökött meg? – Igaz – mondta Dwayne. a foglyok majdnem mind feketék voltak. ahol Robert irányította egy új típusú robbanócsapda gyártását. azon túl a 103-as útra. és legyen. – Francine nagyon is elégedett volt a dolgok ilyen állásával. így hát szert tettek első civil barátaikra. Francine munkát vállalt Dwayne Hoovernél. azon túl pedig a Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet falára és tetőire. én is fáradt és ideges volnék. A robbanócsapda könnyen elrejthető robbanó szerkezet volt. ahol az őrök mind fehérek. Őszintén beszélt. De aztán Robertet elküldték Vietnamba. nem volt a városban más katonaember. Nem sokkal később Dwayne felesége lefolyótisztítót evett. Szerintem Isten azért teremtette a nőket. => – Sajnálom a férfiakat – mondta Francine a Minőség Motelban. hogy kitöltse napjait és kiegészítse férje fizetését. – Nem csodálom. Azzal szagosították a motelben használt fertőtlenítő és csótányirtó szert. => – Mikor használták utoljára a villamosszéket? – kérdezte Francine. hogy a férfiak időnként elengedhessék magukat. A börtön pincéjében álló szerkezet felől érdeklődött.

akik szeretők voltak. A férfi jóképű volt és érzéki. A kivégzések egy ideje népszerűtlenné váltak. amely megmaradt a fejükben. fiatal volt. Emlékeztek egy házaspár kettős kivégzésére. mint amennyit a testük elbírt. akit igazán szeretett. de hagyományos értelemben csinosnak nem . Dwayne és Francine megpróbált visszaemlékezni a legutóbbi elektromos kivégzésre. akit a férfi igazán szeretett. s egymás után csábította el a csúnya öregasszonyokat. hogy hogyan készül a hidrogénbomba. egyszer. akiknek sok pénzük volt. Több elektromosságot vezettek át az embereken. aztán pedig amikor a szerkezetet használták is egy fekete ember ellen. A jelek szerint elképzelhető volt. => Dwayne azon törte a fejét. aztán ő meg a nő. akárhol történt is az országban. Dwayne Hoover kétszer látta. hogy mikor volt utoljára kivégzés Shepherdstownban. hazaárulás miatt.A szerkezet emberek megölésére szolgált. Emlékeztek egy férfi és egy nő kettős kivégzésére. hogy újra népszerűek lesznek. A pár állítólag elárulta egy másik országnak azt a titkot. akit Dwayne személyesen ismert. amikor a Kereskedelmi Kamara tagjai néhány éve látogatást tettek a börtönben. A nő. megölték az öregasszonyokat a pénzükért.

lehetett mondani. Kétszázhúsz kilót nyomott. Francine hangosan tűnődött, hogy vajon egy sovány, jóképű fiatalember mit szerethet egy olyan dagadt nőn. – Kinek a pap, kinek a papné – mondta Dwayne. => – Tudod, mi jár az eszemben? – kérdezte Francine. Dwayne szusszantott. – Az, hogy milyen jó hely volna ez itt egy Sanders-féle Csirkebüfének. Dwayne ernyedt teste úgy összerándult, mintha minden izmát lecsöppentették volna citromlével. Elmondom, mi volt a baja: azt akarta, hogy Francine a testéért-lelkéért szeresse, ne a sok pénzéért. Most azt hitte, Francine arra céloz, hogy vehetne neki itt egy Sanders-féle Csirkebüfét. A Sanders-féle Csirkebüfék sült csirkék áruba bocsátására szolgáltak. A csirke repülésre képtelen madár volt. így festett:

Az eljárás az volt, hogy a madarat megölték, kitépték az összes tollait, levágták a fejét meg a lábát, kikaparták a belső szerveit, aztán darabokra szabdalták és darabokban megsütötték, majd betették egy fedeles zsírpapír dobozba, ahol végül így festett:

=> Francine, aki eddig igen büszke volt arra, hogy mellette Dwayne elengedi magát, most restellkedett, hogy megint feszültséget keltett benne. Dwayne olyan merev volt, mint egy vasalódeszka. – Jaj, Istenem – mondta Francine –, most mi a baj ? – Ha ajándékot akarsz kunyerálni – mondta Dwayne –, akkor tedd meg azt a szívességet, hogy nem rögtön szeretkezés után hozod szóba! Válasszuk szét a szeretkezést és az ajándékozást, jó? – Nem tudom, miről beszélsz – mondta Francine. –Nem kértem tőled semmit. Dwayne kegyetlen gúnnyal, fejhangon majmolta: –„Nem tudom, miről beszélsz. Nem kértem tőled semmit" – ismételte. Most körülbelül olyan barátságosnak és nyugodtnak látszott, mint egy összetekeredett csörgőkígyó. Természetesen az ártalmas vegyszerei kényszerítették rá, hogy ilyennek látsszék. Az igazi csörgőkígyó így festett:

A világegyetem Teremtője csörgőt tett a farkára. A Teremtő egyúttal olyan elülső fogat adott neki, amely halálos méreggel tele fecskendő volt. => Néha nem egészen értem a világegyetem Teremtőjét. => A világegyetem Terem tője egyebek között föltalált egy mexikói bogarat, amely vaktölténnyé tudta alakítani a hátsó felét. Föl tudta robbantani a saját fingját, és a lökéshullámmal terítette le a többi bogarat. Becsületszavamra – a Diner s' Club Magazine különös állatokról szóló cikkében olvastam róla! => Így hát Francine lemászott az ágyról, hogy ne kelljen megosztania a látszólagos csörgőkígyóval. Meg volt rendülve. Egyre csak azt hajtogatta: – De hát a kedvesem vagy! De hát a kedvesem vagy! – Ez azt jelentette, hogy hajlandó mindenben egyetérteni Dwayne-nel, megtenni érte bármit, akármilyen nehéz vagy undorító is, kitalálni neki mindenféle jót, amit észre sem vesz, szükség esetén meghalni érte és így tovább. Francine valóban így próbált élni. Elképzelni sem tudott jobbat, így hát összeomlott, amikor Dwayne tovább komiszkodott. Dwayne azt mondta, hogy minden nő kurva, és minden kurvának megvan a maga ára, és Francine ára egy Sanders-féle Csirkebüfé költsége, amely jócskán meghaladná a százezer dollárt, ha számításba veszik a megfelelő parkolási lehetőséget, a külső világítást meg a többit, és így tovább. Francine habogva-zokogva azt felelte, hogy ő álmában sem akarta magának a Csirkebüfét, hogy ő Dwayne-nek akarta a Csirkebüfét, mint ahogy ő mindent Dwayne-nek akar. Egy-két szavát meg lehetett érteni. – Arra gondoltam, milyen sokan jönnek ide meglátogatni a börtönben levő

néha azt a választ kapták. te tényleg megváltoztál. Szinte olyan volt. hogy értelmesen gondolkodhassak szélesre tárt pumákról meg hasonlókról. Amikor a gyermekek azt tudakolták. – Soha életemben nem éreztem még ilyen jól magam! – És így tovább. Akik ilyet mondtak a gyermeküknek. mintha valami kék tündér röpködött volna a haldokló bolygónak azon a részén. mint egy Bermuda-vészmadár. aki rájött. és a varázsvesszejével megle-gyintett volna bizonyos kötvényeket. hogy láthassák őket a gyermekek. Ujjai kalitkába fonódtak a szája körül. És így tovább. => Ugyanebben a pillanatban Harry LeSabre is sírt. A gólya egy jókora európai madár volt. Otthon volt.rokonaikat. megváltoztál – mondta Francine. Annak idején például száz Xerox-részvényt vásárolt részvényenként nyolc dollárért. A tipikus példány nagyjából így festett: . Vékony szivart szívott gólyalábból készült szipkán át. azok úgy érezték. így hát Francine-t érte az a megtiszteltetés. Az évek során okosan és szerencsésen fektette be a pénzét az értékpapírpiacon. hogy a feketék mennyire szeretik a sült csirkét – mondta. hogy niggerlebujt nyissak? – förmedt rá Dwayne. A fejére húzta a bíbor bársonytakarót. a gyermek még fiatal ahhoz. Istenem. Közben a motelszoba panelfaláig hátrált. => Harry felesége. a részvények értéke a százszorosára nőtt. hogy a gólya hozza őket. értékpapírokat. honnét lesznek a kisbabák. – Szóval azt akarod. az ágyban feküdt. milyen alávaló tud lenni a férfi. és eszembe jutott. karikatúrákon és hasonlókon ott is voltak a kisbabákat hozó gólyák képei. Dwayne – mondta –. A születési értesítéseken. Grace elnyújtózott egy díványon az ágy közelében. – Harry LeSabre-nak igaza volt – mondta Francine. – Jaj. megváltoztál! – Talán itt is volt az ideje – mondta Dwayne. Ahogy múlt az idő. és hogy a legtöbbjük fekete. hogy a második lehetett Dwayne közeli ismerősei közül. részvényeket. a szája elé kapta a kezét. – Azt mondta. Sok hasonló pénzvarázslat folyt. Harry LeSabre jómódú volt. körülbelül feleakkora. pedig közben egyszerűen csak hevertek egy páncélszekrény teljes sötétségében és némaságában. Harry LeSabre természetesen Dwayne autószalonjának transzvesztita vezetője volt.

– Szarok Midland Cityre! Adjuk el azokat a rohadt Xerox-részvényeket. Számos egyéb dolog között ez is oka volt annak. a fehér emberek között egész Midland Cityben csak nekünk van valamirevaló nemi életünk! Nem te vagy a perverz. Széles körökben földi paradicsomnak tartották. hanem Dwayne Hoover! Mit gondolsz. Dwayne havi elélvezési átlaga az elmúlt tíz évben. hogy most elfogta a pánik. és vegyünk egy lakást Mauin! – Maui a Hawaii-szigetek egyike volt. – Szarok Dwayne Hooverre – mondta. Hittek is nekik. – Ide hallgass – mondta Grace –. amennyire tudom. kettő egész egynegyed volt. => Grace LeSabre megvetését juttatta kifejezésre Dwayne Hoover jóindulata iránt. hányszor élvez el havonta? – Nem tudom – mondta Harry párás sátrában. A férjéé harminchat. Grace majdnem eltalálta: – Másfélszer! – mondta. Harry az utóbbi években lanyhulni kezdett. elveszített. melyet férje. aki addig hírét sem . Grace harsány megvetéssel nyilatkozott Dwayne házasságáról is. úgymond. Az ő havi átlaga ugyanebben az időszakban nyolcvanhét volt. hogy olyan nőt vett el. – Úgy félt a szextől – mondta –.Dwayne Hoover és Harry LeSabre kisfiú korában látott ilyen képeket. beleszámítva a házassága utolsó éveit is.

– Ide hallgass. ha mégis neszét veszi! – És így tovább. – Anyucival nyugodtan beszélhetsz. várták. – Nemcsak te – mondta Francine. A fehérek már szinte semmi hasznát nem vették a fekete embereknek – kivéve a gengsztereket. és a mellén ringatta Dwayne fejét. vegyünk egy lakást Mauin. hogy egy pillanatra is megfordult a fejében. hogy szinte ingyen kapjanak kábítószert –amitől közönyösek és derűsek maradnak.hallotta. Ez volt a titkos szavuk általában is a fekete emberekre. => Dwayne ártalmas vegyszerei időközben a Francine iránti gyűlölködését szánalmas kiszolgáltatottsággá változtatták. Szó volt arról is. kábítószert és bútorokat árultak nekik. hogy senki fekete ne sértődjön meg. Lehetővé tette. ha véletlenül meghallja. Náluk sok-sok állványon sorakoztak a géppisztolyok és automata sörétes puskák. nagy. – Olyan zavarodott vagyok – mondta Dwayne. és elmegy a kedvük a szaporodástól. . Úgy értette. – A rénszarvas alszik – mondta Grace –. fekete lények. hogy ne kelljen lopniuk. Midland City és Midland megye rendőrsége főleg fehér emberekből állt. => A rénszarvas-probléma lényege a következő volt. – Ez itt a világegyetem seggluka. hogy a súlyos városi feketeproblémáról úgy beszéljenek. amit Francine meg is tett. hogy Francine Sanders-féle Csirkebüfét akarna magának. hogy ő Anyuci. – Muszáj beszélnem valakivel – mondta Dwayne. Mindenütt ott voltak ezek a haszontalan. Könyörgött. hogy csak szorítsa magához. és sokuk igen rossz természetűnek mutatkozott. – Szarok a rénszarvasra – mondta Grace. a rénszarvas nem hallja. és a változatosság kedvéért próbáljunk meg élni! Így tettek hát. Aztán hozzátette: – Nem. Bocsánatát kérte azért. vagy a Fekete Párduc Szemlét olvassa. => – Nem hallja a rénszarvas? – kérdezte Harry. A rénszarvasok azonban egyre csak szaporodtak. – A rénszarvas volt a titkos szavuk a cselédlányra. Tűnjünk el innét. akik használt autókat. – Végül bele is pusztult – mondta Grace. Elismerte Francine ernyedetlen önzetlenségét. aki most a távoli konyhában tevékenykedett. én komolyan beszélek! – mondta Grace a férjének. hogy elkezdődjék a vadászidény a rénszarvasokra. Minden hónapban kaptak egy kisebb összeget. ha akarsz – mondta Francine. és aki garantáltan belepusztul. Előbb-utóbb el kellett kezdődnie.

ahol laboratóriumok és szabadtéri próbapályák egész során tettek tönkre különféle alkatrészeket. mennyit bír ki egy ember tönkremenés nélkül. gyökerestől szaggatták ki a sebességváltók karját. az abszolút nulla fok közelébe hűtötték a műszerfalakat és így tovább. a M ichigan állambeli Pontiacban tett. mi az élet értelme! – kérlelte Dwayne az illatos kebleket. frontális ütközéseket rendeztek. nem tehetek róla. – Amit csak nem szabad megtenni egy kocsival. szinte kenés nélkül járatták magas fordulatszámon a motorokat. amelyet a General Motors cég Pontiac-részlegének központjában. ezt a feliratot látta Dwayne: – Ahogy megláttam azt a feliratot – mondta Dwayne –. hogy kiderítse. vajon nem azért küldött-e Isten a Földre. hogy a felesége lefolyótisztítót evett. mindössze három hónappal azután. azt ezek mind megtették – mondta Dwayne Francine-nek. – És soha nem fogom elfelejteni. A Pontiac tudósai fölgyújtották a kárpitokat. sódert zúdítottak a szélvédőkre. ahol mindez a gyötrés folyt. napokon át percenként százszor kinyitották és becsukták a kesztyűtartókat. Aztán akadozva mesélni kezdett Francine-nek arról a látogatásról. – Végigvittek minket mindegyik kutatórészlegen –kezdte. – Azt csak az Isten tudja – mondta Francine. mi állt annak az épületnek a bejárati ajtaján. – Íme. eszembe jutott. A legnagyobb hatást az a rész tette rá. . mondta.– Mondd meg. => Dwayne egy darabig hallgatott. kettétörték a főtengelyeket és kardántengelyeket. sőt teljes autókat.

aki nyugatra. – Valakinek kézen kell fognia és kivezetnie a vadonból. és belemarkolt a nő puha karjába. – Valami vadonatúj emberrel szeretnék beszélni. egyre csak nyugatra tartott. Nem akarsz aludni egy kicsit? – Nem tudok aludni – mondta Dwayne –. aki most a városba jön? – kérdezte. => Kilgore Trout. Mind egyformák – mondta Dwayne. – Olyanokkal eddig még sohasem beszéltél. – Nem akarom hallani azokat a dolgokat. – Használd ki! – Ki is fogom! – mondta Dwayne. Talán közülük valakivel kellene elbeszélgetned. Francine-nek támadt egy ötlete. mint mások. új emberektől! Már mindent hallottam. – Arra való – mondta Francine. – Új dolgokat akarok hallani. Ez nagy hiba volt. – Mind ugyanilyen. – Mi van azzal a sok festővel meg íróval meg zeneszerzővel. Az eszköz. olyan keményen dolgoznak. – Minden mással megpróbálkoztam már – mondta Dwayne. – Fáradt vagy – mondta Francine. amíg választ nem kapok néhány kérdésre. amely így festett működés közben: . Ők nem úgy gondolkodnak. Gumírozott vászonból készült. rakodás közben körülfogta a teherautók hátulját. – Igazad van! A Fesztivál talán egészen új színben mutatja majd meg nekem az életet! – mondta. amiket az orvosok szoktak mondani – mondta Dwayne. A Galaxie volánjánál egy kereskedelmi utazó ült. amellyel kereskedett. harmonikás alagút volt. Új emberre van szükségem! – Mint például? – Nem tudom – mondta Dwayne. – Nem akarsz orvoshoz menni? – kérdezte Francine. időközben egy Ford Galaxie utasa lett. – Elmehetnénk egy másik városba. Francine – mondta. amit Midland City valaha mondott és valaha mondani fog. Fölragyogott az arca. – Miért is ne lennél fáradt? Olyan keményen dolgozol! Sajnálom szegény férfiakat.=> – Eltévedtem – mondta Dwayne. – talán egy Mars-lakóra. Bólintott.

Tűzoltókészülékeket is árult. és jócskán elhízott. fehér. és én választom ki. Egy másik bolygón egy reklámiroda sikeres hírverést szervez a földi mogyoróvaj ottani megfelelőjének. állapítsa meg. Harminckét éves volt. Úgy hajtott. átmérője belül hét és fél. => Trout egyszer írt egy regényt A magáé mennyi? címmel. kívül tizenegy centiméter – és így tovább. A jövedelme és az életbiztosításai lejárati értéke szintén sokkal magasabb volt az átlagosnál. – Én még szabad ember vagyok – mondta. télen a meleg levegő kiszálljon a szabadba. Szemlátomást boldog ember volt. hogy az épületekben dolgozó emberek ki vagy be tudjanak rakodni a teherautókba anélkül. A különféle országos átlagokról szólt. A hirdetések fölhívják az olvasót. hogy ilyen vagy . Ez messze fölülmúlta az országos átlagot. mint az országban oly sokan.Az eszköz arra szolgált.és kötéldobokat is árult. hogy olyan termékeket árul. hogy nyáron a hideg. hogy saját ügynököket tartsanak. Mindegyik hirdetés figyelemfelhívó eleme valamilyen átlag értéke – a gyermekek átlagos száma. Andy Lieber volt a neve. Ő a maga ura annyiban. amelyeknek a gyártói nem engedhetik meg maguknak. magyarázta. – Magam szabom meg a munkaidőmet. – Nem sokan maradtunk szabadok Amerikában! Andy Lieber hímvesszője két és fél centiméter átmérőjű és tizenkilenc centiméter hosszúságú volt. hogy mit árulok. Ő gyártói ügynök. A Galaxie vezetője nagy kábel. Nem a termékek árulnak engem –mondta. mint az őrült. a férfi nemiszerv átlagos mérete a bolygón – hosz-szúsága öt centiméter. Az elmúlt évben havonta átlagosan huszonkétszer élvezett el. A Galaxie most száznegyvenhét kilométeres óránkénti sebességgel haladt.

olyan tekintetben, amiről éppen szó van, ő fölötte vagy alatta van a nagy többségnek. Ezután a hirdetés a tudtára adja, hogy az átlag alatti és az átlag fölötti emberek egyaránt ilyen és ilyen márkájú mogyoróvajat fogyasztanak. Csak éppen azon a bolygón igazában nem mogyoróvaj van. Hanem Sazzvaj. És így tovább.

Tizenhatodik fejezet És a földi mogyoróvaj-evők, Kilgore Trout könyvében, arra készülnek, hogy leigázzák a bolygó sazzvaj-evőit. Ekkorra a Föld-lakók már nemcsak West Virginiát és Délkelet-Ázsiát pusztították el, hanem minden egyebet is. Készen állnak tehát arra, hogy ismét pionír munkát végezzenek. Elektronikus kémkedéssel tanulmányozzák a sazzvajevőket, és megállapítják, hogy számosabbak, büszkébbek és életrevalóbbak annál, hogysem engednének a pioníroknak. Így hát a földiek beszivárognak a sazzvajat hirdető reklámirodába, és meghamisítják a hirdetések statisztikáit. Mindenről olyan magas átlagértéket közölnek, hogy a bolygón mindenki minden tekintetben alacsonyabbrendűnek érzi magát a nagy többségnél. Aztán megérkeznek a páncélozott földi űrhajók, és fölfedezik a bolygót. A bolygólakók csak szórványos, tessék-lássék ellenállást tanúsítanak, mert annyira átlagon alulinak érzik magukat. Aztán megkezdődik a pionír munka. => Trout megkérdezte a boldog gyártói ügynököt, hogy milyen érzés egy Galaxist vezetni, ez lévén a jármű neve. A sofőr nem hallotta a kérdést, és Trout nem ismételte meg. Ostoba szójáték volt, amellyel Trout egyszerre kérdezte azt, hogy milyen érzés az autót vezetni és azt, hogy milyen érzés egy Tejút-félét kormányozni, amely százezer fényév átmérőjű és tízezer mérföld vastagságú. És kétszázmillió évenként egyszer fordul körbe. És körülbelül százmilliárd csillag van benne. Aztán Trout észrevette a Galaxie egyszerű tűzoltókészülékén a márkanevet:

Trout tudomása szerint ez a szó egy holt nyelven azt jelentette, magasabbra. Valamint egy híres költeményben ezt üvöltözte egy kitalált hegymászó, miközben fölfelé haladva eltűnt a hóviharban. Valamint ez

volt a márkaneve azoknak a faforgácsoknak, amelyeket csomagoláskor a törékeny tárgyak védelmére használtak. – Miért adja valaki az Excelsior nevet egy tűzoltókészüléknek? – kérdezte Trout. A sofőr vállat vont. – Biztosan tetszett a hangzása. => Trout kinézett a tájra, amely összemosójdott a szeme előtt a száguldásban. Meglátott egy táblát, így festett:

Így hát most már igazán közel került Dwayne Hooverhez. És, mintha a világegyetem Teremtője vagy valamely más természetfölötti hatalom föl akarta volna készíteni erre a találkozásra, Trout hirtelen kedvet érzett, hogy átlapozza saját könyvét, mely a Nem titok többé címet viselte. Ez volt az a könyv, amely nemsokára tébolyult gyilkossá teszi Dwayne-t. A könyv alapgondolata az volt. hogy az élet a világegyetem Teremtőjének kísérlete. A Teremtő egy új fajta lényt akar kipróbálni, mielőtt elhelyezi a világegyetemben. Ez a lény képes az önálló elhatározásra. Minden más lény csak teljesen programozott robot. A könyv voltaképpen a világegyetem Teremtőjének levele a kísérleti lényhez. A Teremtő gratulál teremtményének, és elnézését kéri mindazokért a kellemetlenségekért, amelyeket el kellett viselnie. Meghívja a tiszteletére tartandó díszvacsorára a New York-i Waldorf Astoria Szálló Empire-termébe, ahol egy Sammy Davis, Jr. nevű fekete robot fog énekelni és táncolni. => És a díszvacsora után a kísérleti lényt nem semmisítik meg, hanem átszállítják egy szűz bolygóra. Elaltatják, és a tenyeréről élő sejteket metszenek le. A műtét egy cseppet sem fáj.

fahéjszínü hím medve alakját szokta ölteni. Zihál. Néha úszik egyet benne. ezért ilyenkor az Ember beleveti magát egy hegyről lezúduló patak jeges vizébe. amikor levegőért kapkodva fölbukik. aztán eszébe jut. nagyot kiált akkor is.Aztán a sejteket belekeverik a szűz bolygó egyik sűrű tengerébe. A szűz bolygón az Ember Ádám. Csak egy angyal keresi föl időnként. Csak úgy hívta. de Éva túl sűrű ahhoz. A Teremtő sohasem tudja. => A medve megpróbálja kideríteni. hogy kurjant valami meghökkentőt. Például azt kérdezi: – Miért kurjantottad azt. Ő is robot. Ahogy telnek-múlnak az eónok. így fest Kilgore Trout könyvének végén az Ember sírköve a szűz bolygón: . Nagyot kiált. az Ember. Magának az Embernek kell elhatároznia. hogy „Sajt"? És az Ember csúfondárosan azt feleli: – Mert ahhoz volt kedvem. mit fog kurjantani. a tenger pedig Éva. hogy mikor mit tesz. a sejtekből egyre bonyolultabb létformák fejlődnek ki. Néha belegázol Évájába. amikor beleveti magát a jéghideg vízbe. Trout nem adott rendes nevet a kísérleti teremtménynek. Éva úgy intézi. hogy frissítő legyen az úszás. Négymázsás. nevetgél még egy kicsit. hogy Ádám utána álmosnak és ragacsosnak érezze magát. és jót nevet rajta. Az angyal a világegyetem Teremtőjének küldönce és nyomozója. mert a Teremtőnek semmi hatalma nincs fölötte. miért teszi az Ember azt. te ostoba gép! => Íme. és miért. sőt Kilgore Trout szerint a Teremtő is. Egy napon úszás után például ezt kurjantja: – Sajt! Egy másik alkalommal ezt: – Szíve szerint nem vezetne inkább Buickot? => A szűz bolygón rajta kívül nincs más nagyméretű lény. Akármilyen alakot öltenek. => Az Ember gyakran kószál a tengerparton. fölhorzsolja a lábszárát. amit tesz. mindnek szabad akarata van. Amikor négykézláb kievickél a sziklákra.

.

Nyuszi nagyon keveset evett. Az egyik titok az volt. . hogy „ Ajííím. hogy igazában nem is ült ott. háziállatai. ugyanolyan beteges színű. hanem élőt sem – nem voltak barátai. hogy aztán bumm! kipukkadjanak a déli napsütésben. Nyuszi egykor nagyon népszerű volt. Egyszerű volt elkészíteni. A transzcendentális meditáció módszerét Maharisi Mahes jógitól sajátította el. Két szívdobbanásnyi volt egy szótag. És a Midland City csapjaiból folyó víz napról napra mérgezőbb lett. hogy hunyja le a szemét. – Aj-ííím. Nyuszi lehunyta a szemét. Nyuszi most leült a szállodában az ágya szélére. Könnyűbúvárként lemerült elméje mélyébe. Egy fürdőszoba nélküli szobában lakott a kivénhedt. azt is nyersen rágcsálta el. mint a vak halak. Már évekkel ezelőtt fölfelé fordították a hasukat. mert nem evett mást. amelyek egykor a Szent Csodabarlang mélyén éltek. az egész bolygóról is. aki annak idején egyszer megszakította világ körül előadóútját Midland Cityben. és mondogassa magában azt a dallamos. szeretői. aj-íiím. Dwayne Hoover homoszexuális fia munkába készülődött. Valahogy kiszökhetett az elme elfoglaltabb részeiből. Egyetlen szó lebegett a mélyben. csak zöldséget és gyümölcsöt. A katonaiskolában például a diákközösség egyhangúan választotta meg utolsó éves korában az elérhető legmagasabb rangra: „kadétezredes" lett. egy szem gyümölcs. aj-ííím –mondta magának. => Miközben Nyuszi a Holiday Inn bárjában ült a zongoránál. Nyuszi szívverése lelassult. A halak azóta kihaltak. magában. és ezt tette. Nyuszit nemsokára súlyosan megsebesíti Dwayne Hoover. égnek fordított hassal. értelmetlen szót. évekkel ezelőtt kisodródtak a barlangból az Ohio folyóba. egykor divatos Fairchild Hotelben. amely most népszálló volt Midland City legveszélyesebb negyedében.Tizenhetedik fejezet Nyuszi. Maharisi Mahes jógi egy új zsebkendő. => Nyuszi sápadt volt. Transzcendentális meditáció révén ki tudott lépni a koktélbárból. Zongoristaként dolgozott az új Holiday Inn koktélbárjában. Nemsokára közös mentőautóban fog utazni Kilgore Trouttal. aj-ííím". Nyuszi szegény volt. egy csokor virág és harmincöt dollár fejében megtanította Nyuszit arra. sőt ami azt illeti. A légzése szinte megszűnt. A szobájában készítette el az ételt. nagyon sok titkot rejtegetett. Nyuszi is kerülte a napfényt. A mélységben ritkán járt látogató. sok. Nyuszi nemcsak élettelen húst nem vett magához.

Lustán lebegett. Felállt az ágyról. Nyuszi fölfrissült. amelyet az anyjától kapott annak idején. így szólt: „Kék".Nem kapcsolódott semmihez. mint valami áttetsző. nagyon régen. És íme. amikor megválasztották kadétezredesnek. . így festett: => Tizenöt perc múlva a tudata magától felszínre bukkant. kikefélte a haját a katonai keféjével. így festett Nyuszi elméjében: Aztán arra lebegett egy másik szép kendő. A szó nyugodalmas volt. kendőszerü hal.

birkózni és úszni. Valahányszor Nyuszi hazament vakációzni. => Figyeljetek: Nyuszi anyja meg az én anyám különböző fajtájú emberi lények voltak. bokszolni. ami közel sem volt olyan szörnyű. mint férfi. amelyhez a filozófus történetesen tartozott. hogy elmondja Nyuszinak. Arra célozga-tott. még te sem. kétségbeesésről. észrevétlenül kikémlelni innen-onnan. hogy Dwayne valóságos szörnyeteg. A buzerálás abból állt. => És Nyuszi anyjának meg az én anyámnak volt egy igazán fura közös tünete: egyikük sem viselte el. szuronnyal bánni. akármit parancsolt akárkinek. békéről. ha fényképezik. – Ilyenkor úgy tett. hogy az ember bedugta a hímvesszőjét a másik segglukába vagy szájába.=> Nyuszi csak tízéves volt. mi olyan förtelmes az apjában. puskával és pisztollyal lőni. – Ezeken a dolgokon úgysem változtat senki. Autokratikus. elpanaszolta. A fasizmus meglehetősen népszerű politikai filozófia volt. Megtanult vívni. háborúkról. => Figyeljetek: Nyuszi elment a katonaiskolába. miért: azt mondta Dwayne-nek. bozótban kúszni. amikor az anyja lefolyótisztítót evett: Celia Hoover teljesen hibbant volt. Az én anyám altatót evett. lovagolni. ahol nyolc évi szüntelen sportolás. hogy ilyenekről halljál – mondogatta Nyuszinak még tizenhat éves korában is. mindig újabb kitüntetésekkel büszkélkedhetett. vagy más dugta az övébe. Akárcsak az én anyám. egy emberölésnek és teljesen lélektelen engedelmességnek szentelt intézménybe. hogy napról napra boldogtalanabb. amikor elküldték a katonaiskolába. buzerálás és fasizmus volt az osztályrésze. Nyuszi anyja Drano nevű lefolyótisztítót evett. központosított kormányzatot kívánt. Mindig belekezdett. És mind a kettő öngyilkos lett. de mindig elhallgatott. Csak úgy kitalálta. és mind a kettőből zavarosan ömlött a szó szeretetről. az eljövendő rosszabb napokról. gonoszságról. az anyja pedig. Elmondom. mintha kulcsra zárná a száját. – Ezeket a titkokat magammal viszem a sírba! Nyuszi anyjának legnagyobb titkára persze Nyuszi csak akkor jött rá. az élén diktátorral. amely szentnek tekintette azt a nemzetet és fajt. az eljövendő jobb napokról. hogy bárcsak lenne inkább nő. de mind a kettő egzotikus módon volt szép. Ez nem volt igaz. Nyuszi elbüszkélkedett a kitüntetéseivel. mert a férfiak gyakran művelnek kegyetlen és csúf dolgokat. A diktátornak mindig engedelmeskedni kellett. – Túl fiatal vagy te még ahhoz. Napközben rendszerint . amikor az apja hallótávolságon kívül volt.

A Bannister sok éven át a város legjelentősebb filmszínháza volt. Nyuszi szobája az első emeleten volt. amely egyre északabbra húzódott. Az egykori operaház homlokzati falán emléktábla állt. ahol az elmúlt két évben ötvenhat gyilkosság történt. . kötött garbója fölé fekete bársony szmokingot húzott. és a karját védekezőén a feje fölé tartotta. amíg föl nem épült a Mildred Barry Művészeti Központ. az illető anya térdre vetette magát. így festett: Korábban az operaház a Midland City-i Szimfonikus Zenekarnak. 1927-ben otthontalanok lettek. ha másra nem is. => Így hát Nyuszi most fölkészült szakmai tevékenységére. De ha valaki akár napközben is fényképezőgépet szegezett valamelyikükre. => Nyuszit az anyja. de a zongora kezelésére megtanította. hogy homoszexuális. egy amatőr zenésztársulatnak adott otthont. Rendszerint késő estig palástolni tudták az őrjöngésüket. és a fegyveres erők nem akarták megtűrni az ilyen szerelmeket. amíg el nem nyelte a rosszhírű városnegyed. A fegyveres erők tudták róla. Kinézett egyetlen ablakán a sikátorba. A jobb szobák ablakából a Fairchild Parkra nyílt kilátás. A zenekar otthontalan is maradt egészen addig. mintha agyon akarnák bunkózni. Bannister néven. hiába kapta a sok kitüntetést. Fekete. Nem sokan értették a szövegét. A zongora egy zenélő szerkezet volt. A katonai kiképzésével nem ment semmire.semmi gond nem volt velük. s ablaka keretében csak az egykori Keedsler Operaház kopár téglafala látszott. A jó zongorakezelő szinte bárhol a világon kaphatott bár-zenészi munkát. Riasztó és szánalmas látvány volt. mert az operaház átalakult filmszínházzá. hogy bizonyosan szerelmes lesz más harcos férfiakba. márpedig Nyuszi jó volt.

Az épületet az Empire Bútorkereskedelmi Vállalat vette át. ne alkalmatlankodjanak másutt senkinek – amíg heccből meg nem öli őket valaki. Elmormogta az iskola jelmondatát. hogy hol vannak és mi fog velük történni. => Nyuszi városnegyedét csak úgy emlegették. de most ebédlőgarnitúrákkal volt tele. hogy ott maradjanak. vagyonuk. a lékben. vagy télen halálra nem fagynak. Ők meg ide-oda sodródtak. étkezéskor. amelyet csak úgy emlegettek. ahová azok mentek. ahol a lezüllött embereknek úgy akarják a tudomásukra hozni.így hát most már nem volt színház. Minden valamirevaló amerikai városnak volt egy része. akivé a katonaiskolában nevelték. A dolog lényege az volt. minden óra elején. mint a levegőnél valamivel nehezebb gázzal töltött léggömbök. akiknek nem volt barátjuk. A vállalat gazdái bűnözők voltak. amelyek így festenek: Nyuszi most rámosolygott magára a tükörben. ismét az az elviselhetetlenül ostoba. Rendszerint olyan könnyű volt őket taszigálni. humortalan. hasznuk vagy ambíciójuk. a régi Fairchild Hotel tövében. míg végül megpihentek a nyomornegyedben. lefekvéskor: – Menni fog – mondta. – Menni fog. Az ilyen emberektől más negyedekben viszolyogtak. noha a falifülkékből még mindig lenéztek Shakespeare meg Mozart meg mások mellszobrai. és a rendörök mindig arrébb taszigálták őket. Összeszedte magát egy pillanatra. napnyugtakor. Berúghattak. hogy jókora utcatáblákat helyeznek el. szívtelen katona lett. Odabenn a színpad is állt még. szuronygyakorlatokon. Ott naphosszat szunyókálhattak. hogy a nyomornegyed. Ez volt az a hely. Koldulhattak. motyoghattak egymásnak. sportmérkőzéseken. hogy a nyomornegyed. családjuk. mint a kis léggömböket. . amelyet annak idején naponta százszor is el kellett harsognia – hajnalban. => Kilgore Trout írt egyszer egy novellát egy városról.

Ez állt rajta: . => Amikor Trout már öreg. Beleragadt a környező gyárakból. hogy a személyzet megtagadja a kiszolgálást bárkitől. Thor Lembrig megkérdezi tőle. Trout ezt a választ adja: – Főtitkár úr. Egy zebrabőr huzatú kanapén ült az új Holiday Inn koktélbárjában. Trout fölnézett a könyvéből. már Midland City közelében járt a gyorsforgalmi úton. amelyen ez állt : A Szent Csodabarlang tehát a múlt része lett. amely lehetővé tette. pedig a levegő meg sem rezdült. nagyon öreg lesz. én a múlt láttán szoktam halálra rémülni! => Dwayne Hoover csak hat kilométernyire volt onnét. az Egyesült Nemzetek főtitkára. Mindegyik asztalon állt egy tál pörkölt mogyoró is. Alig ván-szorgott. nem retteg-e a jövőtől. Dr. meg egy tábla. a Western Electricböl meg a többiből a városba tartó csúcsforgalomba. A gyorsforgalmi út reflektorfényeit és lármáját kirekesztették a vastag. Mindegyik asztalon gyertya állt szélvédő üvegben.Tizennyolcadik fejezet A Galaxie. akinek a személye nem illik a koktélbár légkörébe. karmazsinvörös bársonyfüggönyök. meglátott egy nagy táblát. amelyen Kilgore Trout utazott. a Barrytron-ból. Félhomály és csönd volt odabenn.

Nyuszi szomorkás zenéje kissé emlékeztetett egy zenélődobozra. mitévő legyen. hogy az éjjel esetleg halálra fagy. fehér zenéjét. nehézkesen csilingelt még néhányat. Már sok éve nem köszöntek egymásnak. amit délután elmulasztott. csak Wayne Hoobler. aki még mindig a használt autók között bujkált. => Figyeljetek: Francine Pefko a szomszéd autószalonban volt. Hiányzott. Ö arra sóvárgott. mert a cellájában levő kis rádió zörgős hangján időnként beszámolt róla. Fogalma sem volt arról. hogy szájba és segglukba basszon más férfiakat. Dwayne majd őt is megpróbálja összeverni. megállt. Hiányoztak a tejes és kávés kancsók. Francine gépelt és kartotékozott. amikor az apja belépett. – Mindenki megy hazafelé – mondta a csúcsforgalom idején. a gulyás. a kenyér. hogy őt is szájba és segglukba basz-szák. figyelemmel kísérte változó hangulatát. és Wayne a maga módján reagálni igyekezett. hogy megbassza a teheneket a börtön tejgazdaságában. – Lemegy a nap – mondta Wayne Hoobler. Még sohasem látott halálra fagyást. ilyen sírkő lett volna Wayne Hooblernek való. húsból készült Írógép. Nyuszi tovább játszotta szomorkás. hogy maszturbáljon. Wayne Hooblernek viszont semmi gépies teendője nem volt. Fölöttük a drótra fűzött alumíniumforgókat időnként megforgatta a bágyadt szellő. – Jól van! – szólt oda nekik. hébe-hóba váratlan csend szakította meg őket. Nem nézett föl. amikor gyérült a forgalom. Hiányzott az acélajtók döndülése. kartotékozó gép. az ideiglenesen szabadlábra helyezett fekete. Lassan csilingeltek a hangok.=> Hoover Nyuszi kezelte a zongorát. – Mindenki otthon van – mondta később. egy fáradt zenélődobozra. Csilingelt. sohasem fenyegette halálra fagyás. Sejtette. hiszen szinte alig volt a szabadban. Francine pillanatnyilag nem volt más. Wayne-nek hiányzott az a zörgős hang. A halálra fa-gyásról csak azért tudott. – Pörögjetek szépen! => Valamiféle kontaktust alakított ki a gyorsforgalmi úttal is. Most már lemenőben volt a nap. Igyekezett behozni mindazt a munkát. de Wayne már zseniálisan megtanult kitérni az ütések elől. amikor meghal: . mint gépezet. Nyuszi anyja egyebek között csilingelő zenélődobozokat is gyűjtött. Rajta kívül nem volt más a környéken. aztán kelletlenül. hogy itt-ott halálra fagytak az emberek. hogy hasznos gépezet lehessen. A használt autókat mind jól lezárták éjszakára. Íme. Az apja sem pillantott feléje. Dwayne nemsokára össze fogja verni. bár különösebben nem törődött vele. egyszóval hiányoztak a bolygó nemi életének tudomása szerint normális eseményei.

=> Wayne Hoobler most elmosolyodott.=> A börtön tejgazdasága nemcsak a börtönt és a megyei kórházat látta el tejjel. Gyönyörű fogai voltak. nem mintha örült volna. És így tovább. – Hó-hi-jí – mondta. A külvilágban is értékesítette a termékeit. A shepherdstowni Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet büszke volt a fogászati ellátására. hanem mert nem lévén tennivalója. vajjal. legalább fitogtatja a fogsorát. – Va-hiájó – mondta. sajttal és fagylalttal. . A védjegye nem tett említést börtönről. így festett: => Wayne nemigen tudott olvasni. A Hawaii szó például többször is feltűnt ismerősebb szavak és jelek kíséretében az autószalon ablakain és egyes használt autók szélvédőjén. Wayne megpróbálta kisilabizálni a titokzatos szót. gondolta. tejszínnel. de nem sokra jutott.

Dwayne Hoover és Kilgore Trout összecsapását. => Inkognitóban érkeztem a Művészeti Fesztiválra. Az a bizonyos ital nem akárkinek készült. hogy sok szabadult rab a külseje miatt nem tud munkát keresni és munkát kapni.Ami azt illeti. így festett: . aki megölhette vagy milliomossá tehette vagy visszaküldhette a börtönbe. a fogászati ellátás olyan híres volt. aki kedve szerint akármit tehetett vele. ha fölismernek. Nem szerettem volna. és erre már Wayne-nek hegyeznie kellett volna a fülét. Ami azt illeti. hidakkal és hasonlókkal. hogy cikkek jelentek meg róla az orvosi lapokban meg a Readers' Digestben. fickó – hány évet ültél Shepherdstownban?!" => Wayne Hooblerhez kihallatszott egyik-másik rendelés. Az az ital nekem készült. Nem is szerette. egy mazagrant meg egy Bloody Maryt angoszturával! Wayne mindeddig csak akkor került ismeretségbe az alkohollal. Wayne hallotta. hogy még a szomszéd államokban is. ahogy azt kiáltja: – Gilbey és kinin! – Fogalma sem volt róla. akinek ápolt fogsora volt költséges tömésekkel. Az az ital annak a személynek készült. Az előző éjszakát az Ohio állambeli Ashtabula közelében levő Holiday Innben töltöttem. => – Kérek egy Black and White-ot vízzel! – hallatszott ki a pincérnő hangja. hogy végignézzem két általam teremtett emberi lény. A pincérnő meggyújtotta a szélvédő üvegben levő gyertyát az asztalomon. a shepherdstowni fogászati ellátás olyan híres volt. amikor megitta a tisztitószereket vagy megette a cipőkrémet és így tovább. –Kérek egy Johnny Walker Rob Royt – kiáltotta a nő –. A jó fogászati ellátás arra az elméletre épült. mi lehet az – vagy mi lehet a Manhattan vagy a White Lady vagy a kökényes gin-fizz. ott vettem egy napszemüveget. ha a rendőrök elkaptak egy szegény embert. amelyet a pincérnő kiáltott oda a mixernek a koktélbárban. A sötétségben most fölraktam. aki felelős volt Wayne minden eddigi nyomorúságáért. Az ujjammal elcsippentettem a lángot. Azért voltam ott. márpedig a jó külső alapja a szép fogsor. a haldokló bolygó legnépszerűbb folyóiratában. rögtön azt tudakolták: „No valld be szépen.

Az üveg ezüstözve volt, tükröt mutatott mindenkinek, aki felém nézett. Aki tudni akarta, milyen a szemem, az a saját kettős tükörképével találta szemben magát. Ahol a bárban ülő többi embernek szeme volt, nekem egy másik világegyetembe nyíló két lukam volt. Lékek. => Az asztalomon a Pali Mail cigarettám mellett egy doboz gyufa hevert. A gyufásdobozon üzenet állt. Másfél óra múlva olvastam el, miközben Dwayne éppen agyba-főbe verte Francine Pefkót. így szólt: „Akar szabad idejében könnyűszerrel heti száz dollárt keresni? Mutassa be barátainak a könnyű, kényelmes Mason cipőket! MINDENKI Mason cipőt keres, mert valóságos gyógyír a lábnak. INGYEN útmutatót küldünk, hogy saját otthonából irányíthassa az üzletet. Még azt is megmondjuk, hogyan kaphat INGYEN CIPŐT, ha jövedelmező megrendeléseket szerez!" És így tovább. => – Nagyon pocsék ez a könyv, amit írsz – mondtam magamnak a lékeim mögött. – Tudom – mondtam. – Attól félsz, te is öngyilkos leszel, mint az anyád –mondtam. – Tudom – mondtam. => Ott, a koktélbárban, ahogy kikandikáltam a lékeimen át egy magam kitalálta világba, a szám némán formálta a szót: szkizofrénia. A szó hangzása és megjelenése már hosszú évek óta lenyűgözött. Ügy hangzott, úgy festett, mintha egy emberi lény viharzó szappanpelyhek közé tüsszentene. Nem tudtam és nem tudom bizonyosan, hogy ebben a betegségben szenvedek-e. Csak annyit tudtam és tudok, hogy förtelmes kellemetlenségeket zúdítottam magamra azzal, hogy nem korlátoztam figyelmemet az élet rövid távon fontos részleteire, és nem voltam hajlandó azt hinni, amit a szomszédaim. => Most már jobban vagyok. Becsületszavamra: jobban vagyok. => Hanem egy darabig igencsak rosszul voltam. Ott ültem a magam kitalálta koktélbárban, és a lékeimen át bámultam a magam kitalálta fehér pincérnőt. A Bonnié MacMahon nevet adtam neki. Dwayne Hoovernek kihozattam vele a szokásos italát, egy House of Lords martinit citromhéjjal. Bonnié régóta ismerte Dwayne-t. Bonnié férje börtönőr volt a Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegében. Bonnie-nak azért kellett pincérkednie, mert a férje minden pénzüket beleölte egy veszteséges shepherdstowni autómosóba.

Annak idején Dwayne megpróbálta lebeszélni róla. Elmondom, honnét ismerte Dwayne Bonnie-t és a férjét, Ralphot: az elmúlt tizenhat év alatt kilenc Pontiacot vettek tőle. – Pontiacos család vagyunk – mondogatták. Bonnié most egy tréfás megjegyzés kíséretében tette eléje a martinit. Bonnié mindenki elé ugyanennek a tréfás megjegyzésnek a kíséretében tette a martinit. – Bajnokok reggelije!-mondta. => A „Bajnokok reggelije" kifejezés a General Mills, Inc. bejegyzett áruvédjegye egy reggelire fogyasztható gabonapehely megnevezésére. Azzal, hogy címül adtam e könyvnek, és többször megemlítem, nem a General Mills részvételére vagy támogatására akarok célozni, és kitűnő termékeik hitelét sem akarom rontani. => Dwayne azt remélte, hogy a Művészeti Fesztivál egyikmásik neves vendége, akik mind az Innben szálltak meg, bemegy a koktélbárba. Dwayne beszélni szeretett volna velük, kideríteni, tudnak-e olyan igazságokat az életről, amilyeneket még nem hallott. Elmondom, milyen segítséget remélt az új igazságoktól: hogy nevetni tudjon a gondjain, hogy élni tudjon, hogy el tudja kerülni a megyei kórház északi szárnyát, ahol az elmeosztály volt. Amíg a művészek föltűnését várta, a memóriájában tárolt egyetlen igazán mélyértelmű és titokzatos művészi alkotással vigasztalta magát. Egy vers volt, amelyet még másodikos korában kellett megtanulnia a Cukor-patak Középiskolában, az akkori előkelő fehér középiskolában. A Cukor-patak Középiskola most niggeriskola volt. A vers így szólt: A Nagy Kéz ír; s írván, halad tovább. Nem törölheti egyetlen Sorát Sem Jámborság, sem Ész; a könnyeid Sem moshatják el egyetlen Szavát. Ez aztán vers a javából! => Dwayne mohón várta az élet értelméről szóló új gondolatokat, és ezért fogékony lett a hipnózisra, így hát amikor belebámult a martinijába, révületbe esett a felszínen táncoló miriádnyi hunyorgató szem láttán. A szemek citrom-olaj-cseppek voltak. Dwayne nem vette észre, hogy bejött a Művészeti Fesztivál két neves vendége, és Nyuszi zongorája mellett föltelepedett a támlátlan székekre. Fehér emberek voltak: Beatrice Keedsler, a rémregényírónő és Rabo Karabekian, a minimalista festő.

Nyuszi rövid Steinway zongoráját töksárga dekoritle-mez borította, és támlátlan székek álltak körülötte. Az emberek a zongoráról ehettek-ihattak. Az előző hálaadó ünnep napján egy tizenegy tagú család tálaltatta a vacsorát a zongorára. Nyuszi csak zongorázott. => – Csakis ez lehet a világmindenség seggluka – mondta Rabo Karabekian, a minimalista festő. Beatrice Keedsler, a rémregényírónő Midland Cityben nőtt fel. – Halálra rémültem a gondolattól, hogy annyi év után hazajövök – mondta Karabekiannak. – Az amerikaiak mindig félnek hazamenni – mondta Karabekian –, és szabadjon megjegyeznem, jó okuk van rá. – Régebben jó okuk volt rá – mondta Beatrice –, de most már nincs. A múltat ártalmatlanná tettük. Most már azt mondanám minden kóborló amerikainak: „Hát persze, hogy visszamehetsz az otthonodba, ahányszor csak akarsz. Az is ugyanolyan motel, mint a többi." => Az új Holiday Inntől egy kilométernyire, a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain megbénult a forgalom, mert a 10A kijáratnál halálos baleset történt. A vezetők és utasaik kiszálltak, hogy kinyújtóztassák a lábukat, és ha lehet, kiderítsék, mi történt ott elöl. Kilgore Trout is a kiszállók között volt. A többiektől megtudta, hogy az új Holiday Inn gyalog sincs már mesz-sze. így hát kiemelte csomagjait a Galaxie első üléséről, köszönetet mondott a sofőrnek, akinek időközben elfelejtette a nevét, és bandukolni kezdett. Gondolataiban pedig elkezdte összeállítani azt a hitrendszert, amely illik majd szerény Midland City-i küldetéséhez, melynek célja, hogy ezeknek a vidékieknek, akik mindenáron az egekig akarják magasztalni az alkotókészséget, mutasson egy úgynevezett alkotót, aki egyre csak kudarcot vall. Megállt egy pillanatra, szemügyre vette magát az egyik veszteglő kamion visszapillantó tükrében, visszapillantó lékében. A vontató nem is egy, hanem két pótkocsit húzott. A szerelvény gazdái jónak látták minden emberi lénnyel, aki mellett elhalad, harsányan közölni ezt az üzenetet:

Trout remélte, hogy megdöbbentő arcmás néz rá vissza a lékből. Nem csalódott. Miután a Plútó-banda elagyabu-gyálta, nem mosakodott meg,

A rablás után a Queensboro híd alatt kutyaszarba rogyott. ha nem mozdul ki cohoes-i alagsorából. A tejesautóból a tej folyt. mely sohasem lett volna osztályrésze. . egyszobás lakásban tartotta. Egyenesen átröpült a szilánkmentes szélvédőn. => Trout baktatott tovább. A zakója vállán kutyaszar. az állta el az utat. A tej és a vér majd bekerül a Szent Csodabarlang mélyében készülő bűzös pingponglabdák alkotóelemei közé. Zarándoklatának jutalma új bölcsesség lett. a másik a serpenyő. ahogy holtan feküdt a Cukor-patakban. A Chevrolet utasából még folyt a vér. hat lépcsősorral az utca szintje fölött. A vezető is meghalt. Meglátta a magyarázatot : egy A Préri Királynője tejszállító tartálykocsi feküdt az oldalán. hogy a megfelelő időben és helyen ürítse ki székletét. Keményen nekiment egy ádáz 1971-es Chevrolet Caprice sportkocsi. Két megfelelő hely volt: az egyik a járda széle a hevenkét lépcsőfokkal lejjebb levő kapu előtt. és Lancer nevű szegény agarát egy négyszer nyolc méteres. => Az agaras lány egy amerikai történelemről szóló zenés komédia segédvilágosítója volt. a zúgó forgalom mellett. Most holtan feküdt a Cukor-patak medréül szolgáló betonárokban. Lancer egész életének célja és értelme az volt. jövevényként az idegen földön. Őt a kormányoszlop nyársalta fel. Kilgore Trout választ kapott a kérdésre. Az utasa nem használta a biztonsági övet. A Chevrolet átugrott a középső elválasztó sávon.most tehát alvadt vér volt az egyik fülcimpáján. de azért időnként gyanítania kellett azt. Hihetetlen véletlen folytán a kutyaszar éppen az én egyik lányismerősöm szerencsétlen agarából származott. amit Wayne Hoobler is gyanított: hogy itt valami szörnyű tévedés történt. Lancernak igen kicsiny agya volt. amelyre sok emberi lény oly lázasan kereste a választ: Mi akadályozza a forgalmat a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain Midland City előtt? Kilgore Trout szeméről lehullt a hályog. amelyet gazdája a Westinghouse hűtőszekrény előtt tartott. és még több a bal orrlyuka alatt.

Ismét szétszórtam. – Aha – mondta ő. amely így festett: Mi volt az Ádám és Éva megette alma? Az volt a világegyetem Teremtője. Kérdezzetek valamit. Ki teremtette? Senki sem teremtette. – A nagy műsor idebenn van a fejemben – mondtam. Már amikor. a koktélbár sötétjében én egyenrangú voltam a világegyetem Teremtőjével. amely kiegyenesedett arra az időre. Mi az idő? Az idő egy farkába harapó kígyó. – Tudok jósolni – mondtam. – Lát egyáltalán valamit a sötétben. de az a fél másodperc egy trillió éve tart. Nem engedtem. amíg odakínálta Évának az almát.Tizenkilencedik fejezet Ott. => Figyeljetek: A pincérnő újabb italt hozott. – Jósoljak magának? . Aztán fölrobbantottam. Összezsugorítottam a világmindenséget pontosan egy fényév átmérőjű golyóvá. A szimbólumok nagyon szépek tudnak lenni. napszemüvegben? – kérdezte. akármit! Milyen idős a világegyetem? Félmásodperces. Mindig is itt volt. Újra meg akarta gyújtani a szélvédett gyertyámat. valahogy így: Ez az a kígyó. És így tovább.

a Katonai Érdeméremmel. amely ne játszott volna szerepet benne. Nevet adtam neki: Harold Newcomb Wilbur.. és elbeszélgetett a mixerrel. – Miért vittek be? . de közben rajtam tartotta a szemét. a Kiváló Szolgálatért éremmel és a két tölgyfalombbal díszített Bíbor Szívvel. – Ne tedd le! A rendőrök behoztak a városi börtönbe. Le kellett győzni a tehetetlenségüket. – Sok a dolgom. – Hal. Ezzel ő lett a második legtöbb kitüntetéssel rendelkező veterán Midland Cityben. Elvégre én teremtettem. Gyorsan ki kellett találnom. Minden kitüntetését a fiókjába tettem a zsebkendői alá. Egy telefont engedélyeztek. Harold Newcomb Wilbur azért kapta a kitüntetéseit. akik sárga robotok voltak. – Koktélbár – mondta Harold Newcomb Wilbur. A mixer többször aggodalmasan felém pillantott. – Ned Lingamon vagyok. amelyet a robotok azért rendeztek. mintha dróton rángatnám őket. Így hát megszólaltattam a bárpult mögötti telefont. Inkább mintha elöregedett gumiszalagokon. csak a szememet takaró lékeket. Nem látott mást. Nem olyan volt. Midland City első legtöbb kitüntetéssel rendelkező veteránját tettem oda. azt hiszem. – Mért pont engem? – Már csak te vagy az egyetlen barátom. Ő is sárga robotokkal harcolt. rólam. mi volt a baj az általam teremtett figurák irányításával: csak nagyjából tudtam kézben tartani őket. hát téged hívtalak föl. mert japánokat ölt.– Talán majd később – mondta. hogy Dwayne Hoover szabad akarattal reagálhasson egy ilyen világégésre. a Bronz Csillaggal. Nem féltem attól. Visszament a bárpulthoz.? – Igen. hogy távozásra szólít föl. mert nagyon megtermettek voltak. Rizzsel üzemeltek. Ő a vietnami háborúban kapta a kitüntetéseit. Elmondom. akik rizzsel üzemeltek.. Harold Newcomb Wilbur fölvette. ki van a vonal túlsó végén. És Harold Newcomb Wilbur tovább bámult rám. A háború olyan extravagáns volt. Kitüntettem az Ezüst Csillaggal. Az ő hímvesszője ezerháromszáz kilométer hosszú és háromszáznegyven kilométer átmérőjű volt. de szinte teljes egészében a negyedik dimenzióban. hogy szinte alig akadt robot. pedig most már abba akartam hagyatni vele. A sok kitüntetést mind a második világháborúban érdemelte ki.

Szerezni fog egy másik macskát. És így tovább. mielőtt újra halott lett. Nem volt hajlandó elhallgatni. Jeleneteket fog rendezni a kórházi váróban. Acélbetétes radiálgumit fog venni az autója első kerekeire. aztán az apja megölte.– Azt mondják." . mit jósoltam volna a pincérnőnek. amit amerikai katona a hősiességért kaphat. mert egyre csak sírt. és rá sem fog jönni. de megkapta még a legmagasabb kitüntetést is. és maga olyan fura módon fog reagálni rá. => Elmondom. Azontúl az anyját fogja gyűlölni. És így tovább. A macskáját elüti egy Headley Thomas nevű motorkerékpáros. A gyermek neve Cynthia Anne volt. Ez a fehér ember megkapott minden kitüntetést. amit egy amerikai elkövethet: megölte tulajdon gyermekét. Át fogja értékelni a gyűlöletét. Ezt: „Magát be fogják csapni a féregirtók. hogy maga felelős az apja betegségéért. Először a tizenhét éves anyját üldözte el a követelőzésével. mert oly sok éven át próbálta a gyűlöletével elpusztítani az apját. amit Harold Newcomb Wilbur. megöltem a gyerekemet." => Hoover Nyuszinak is jósolhattam volna: „Az apja nagyon beteg lesz. Magát fogja kárhoztatni azért. Azért kellett meghalnia. és bizony nem sokáig élt. Atlantában élő Arthur bátyja tizenegy dollárt fog találni egy taxiban. azt hajtogatja az orvosoknak és ápolónőknek. hogy már-már magát is be akarják dugni a bolondokházába. így festett: És most elkövette a legalávalóbb bűnt.

=> És most már eljött az ideje. hogy e könyv érdekében újabb dolgokat mondassak és csináltassak Rabo Karabe-kiannal. Olyan sok megtanulni való várt rá! Wayne még azt sem tudta. És így tovább. amely így festett: Lerajzoltam a minden földi jelképét. mert hát bizony úgy látszott. Először azt hiszik. akinek mondja magát. => Elmondom. a minimalista festővel és Beatrice Keedslerrel. amely így festett: . Amikor ellenőrzik az ujjlenyomatát és megnézik csodálatosan ápolt fogsorát. Arra gondolt. kiderül. a regényírónővel. hogy a Föld a Nap körül kering. Alaposan megnézte a piramist és a tetején a sugárzó szemet. és nézegettettem vele a bankókat. hogy csak játssza az ostobát és tudatlant. hogy az. mintha elmélyülten képeket rajzolgatnék nedves ujjammal az asztalra. miközben vezérelem őket. szupertitkos fegyverkutatásokkal is foglalkozik. Lerajzoltam a semmi földi jelképét. Előállítják és kihallgatják a rendőrök. mert gyanúsan viselkedik a Barrytron Kft. bárcsak többet tudna a piramisról és a szemről. a Nap kering a Föld körül. amelyeket aznap reggel kapott a börtönkapuban. a börtönviselt feketét pedig továbbra is ott állattam a szemetes edények között az új Holiday Inn hátsó bejáratánál. Nem akartam megriasztani őket a bá-mészkodásommal. hogy a valóságban agyafúrt kommunista kém. Nem volt más dolga.És így tovább. hogy az várjon rá. milyen jövő várt Wayne-re körülbelül négy nap múlva – mert én azt akartam. hátsó kapuja környékén. Wayne Hooblert. De még valamire magyarázatot kell adnia: mit keres nála az Amerikai Playboy Club Paulo di Capistrano névre kiállított tagsági igazolványa? Egy szemetes edényben találta az új Holiday Inn mögött. ezért úgy tettem. Azt hitte. márpedig a Barrytron Kft.

amelynek a jelentését Dwayne annak idején. és miközben Dwayne meg Wayne meg Karabekian meg Beatrice Keedsler meg mi mindannyian tettük a dolgunkat. Ezt az arányt számszerűen is ki lehet fejezni. Mert annak idején addig kínoztuk a köröket. Ezt rajzoltam: Az eredeti hat méter széles és kis híján öt méter magas volt. milyen intelligensek vagyunk. amely keserűen ismerős volt Dwayne-nek. A függőleges csík narancsszínű fényvisszaverő szalagból készült. nem is volt színes. melyet az O'Hare Festékés Lakkgyár állított elő a Pennsylvania állambeli Hellertownban. Aztán a gyorsan eltűnő nedvességgel lerajzoltam egy jelképet. sőt szellemét is sikerült érzékeltetnem. mint egy asztal vége a börtön ebédlőjében. Ez volt a városban levő legköltségesebb műalkotás. iskolás korában néhány évig ismerte. amíg ki nem adták titkos életüknek ezt a jelképét: => És a dekorit asztallapon láthatatlan másolatot készítettem Rabo Karabekian Szent Antal megkísértetése című festményéről. de a másodikat nem.Dwayne Hoover és Wayne Hoobler az elsőt ismerte. hogy ha más lakott bolygók esetleg idefigyelnek. A másolat csak kicsinyített mása volt az eredetinek. Úgy képzelték. de azóta kiment a fejéből. A háttér Hawaii avokádó nevű zöld falfestékkel készült. Ez a jelkép Wayne szemében úgy festett volna. ebből megtudják. Wayne-nek viszont nem. nem számítva az épületeket és . így festett: Aztán lerajzoltam egy jelképet. a földi tudósok rádióikkal szüntelenül sugározták ezt a számot a távoli űrbe. A kör kerületének és átmérőjének arányát jelölte. de a kép formáját.

Ez lett a Mildred Barry Művészeti Központ állandó kiállításának első darabja. én meg ráhagyom: „Milyen igaz!" => Én a legkevésbé sem tiszteltem ennek a festőnek és ennek az írónőnek az alkotó munkásságát. ki volt az a Szent Antal. Aztán hirtelen megesett rajtuk a szívem. mi lehet az élet célja. mert olyan kevés munkával olyan sok pénzt szerzett. Abba pusztultak bele. – Nem érdekli az igazság? – kérdezte Beatrice. Barry. Úgy véltem. amelyben két élesztőgomba beszélget. tudta. közepe és vége. => Szóval azt mondattam Beatrice Keedslerrel a zongorapultnál ülő Rabo Karabekiannak: – Borzasztóan restellem. az értelmetlen képeket festő Karabekian összeesküvést sző a milliomosokkal. hogy van benne tanulság és nagy próbatételek. de ő megtartotta magának a fölháborodását. Midland City föl volt háborodva. jelentéktelen mozzanatok. mi az igazság? – felelte Karabekian. Korlátolt eszükkel még csak nem is sejtik. Botrányosan sokba került. amiben a szomszédom hisz. => Beatrice Keedsler is.sírköveket. miben hisz. Ha össze akarok barátkozni vele. Az élesztőgombák cukrot ettek és alkoholt ürítettek. arról vitatkoznak. mellékszereplők. Fred T. Karabekian. ő is alkohollal lágyította éppen az agyát. a Barrytron igazgatótanácsának elnöke a tulajdon zsebéből fizetett ki ötvenezer dollárt a képért. és egyre értetlenebbül álltam előttük. és nem számítva Ábrahám Lincoln szobrát a régi niggeriskola előtt. akik gyűlölik. => Kilgore Trout egyszer írt egy novellát. hogy aki szegény. hogy olyanokkal van körülvéve. Ez szórakoztatta. aki a trikóján Beethoven arcmását viselte. Ő elmondja. ahogy ott ült a zongorapult mellett Karabekiannal. Ezt az anyagot egy élesztőgomba nevű aprócska teremtmény állította elő. fontos mozzanatok. Miközben eszik a cukrot és ful-doklanak saját ürülékükben. hogy az életben vannak főszereplők. akik elhitetik az emberekkel. és hogy van eleje. Beatrice Keedsler egy húron pendül a többi régimódi mesemondóval. Én is. hogy ártatlan és . hogy az ürülékükkel tönkretették saját környezetüket. – Tudja. és semmi kedvem kideríteni – mondta Karabekian. amikor megértettem. Mint a koktélbárban mindenki. egyre jobban dühítettek honfitársaim idióta döntései. megkérdem tőle. de én még azt sem tudom. Ki volt. és miért akarta volna bárki is megkísérteni? – Nem tudom. az ostobának érezze magát. Úgy véltem. hogy pezsgőt gyártanak. – Valami őrültség. Az ötvenedik születésnapom felé közeledvén.

hogy a környező világban nincsen rend. aki pontosan ugyanolyan fontos volt. Ha minden író követné a példámat. amíg csak a Halál Fényes Angyala hamuval nem tömi be a szájukat. de nem lehetetlen. amikor kihozta az előző martinit –jegyezte meg Karabekian. – Mindig ezt szoktam mondani. hogy úgy éljenek. Bonnié rühellte Karabekiant.. Teremtsenek mások rendet a káoszban! Én inkább káoszt teremtek a rendben. mint a költött mesealakok. Miért bánt úgy sok amerikaival a kormány. Minden tény egyforma súlyt kap. akkor talán az irodalmi szakmán kívüli civilek megértenék. de mézesmázosan viselkedett vele. Inkább az életről írok. boldogtalan ország. elhatároztam.természetes okból viselkednek ilyen förtelmesen és ilyen förtelmes következményekkel. mintha papírzsebkendőként eldobható volna az életük ? Mert a kitalált történetekben a szerzők rendszerint így bántak az epizódszereplőkkel. hogy akármi történjék is a koktélbárban. – Ha ez bűn. hanem a káosz követelményeihez kell alkalmazkodnunk. ha martinit hozok ki – mondta Bonnié. – Ezt mondta akkor is. Csak megtesznek minden tőlük telhetőt. Bonnié adott rá. Ezért lőtték le egymást olyan gyakran az amerikaiak: ez kényelmes írói fogás volt a novellák és regények befejezésére. Elnézését kérem. a koktélbárban a káoszhoz. Jövedelmének messze legnagyobb része a borravalókból . mitől lett Amerika ilyen veszélyes. => Alkalmazkodtam ott. Nehéz a káoszhoz alkalmazkodni. De többször nem fogom mondani. hogy újra meg újra elsüthessék ugyanazokat a vicceket. Minden emberfia pontosan ugyanolyan fontos lesz. mint a világegyetemben bárki más. Azt hiszem. Nem akartam kellemetlenkedni. hát most hallom először. hogy nem a rend. Semmi sem marad ki. hogy fölhagyok a mesemondással.. Karabekian Beefeater ginnel készült száraz martinit ivott egy kis citromhéjjal. Én vagyok rá az eleven bizonyíték: nem lehetetlen. Mihelyt megértettem. sikerült. sohase mutassa ki a haragját. – Csak föl akarom vidítani az embereket – mondta Bonnié. tehát Bonnié azt mondta neki: – Bajnokok reggelije. újabb penészgomba-ürüléket hozattam Beatrice Keedslernek és Kara-bekiannak. – Nem unja ? – kérdezte Karabekian. és Bonnié MacMahonnal. melynek lakói teljesen elszakadtak a való élettől. mint a többi. És így tovább. – Vagy talán ezért alapítanak városokat ilyen Isten háta mögötti helyeken az emberek.

kijelentette. => A szálló konyhájából most kilépett egy férfi. és leitta magát penészgomba-ürülékkel.származott. hogy Szent Kristóf valószínűleg sohasem létezett. A monostor olyan hely volt. aki mosolyog. és húsz évig élt magányosan. mosolyog. Az életrajzírója is egyiptomi volt. Először Szent Kristófról nevezték el. Vissza akarta szerezni mindama pénzt. de aztán a pápa. akinek a Szentháromságról. ő fiatal korában eladta mindenét. szex vagy penészgomba-ürülék háborgatta volna őket. a profi golfozókat nézte a televízióban. Szent Atanáz. kiment a pusztaságba. fehér trikóján nagy jelvényt viselt. Ő alapította a legelső monostort. hogy milyen jó lett volna az étel meg a barátok meg a nők meg a gyerekek meg a piac és így tovább. hogy becsvágy. azért most már ne nevezzenek el róla semmit. Bonnie-nak most már csak két célja volt az életben. mosolyog mindenen. hogy acélbetétes ra-diálgumit szerezzen az autója első kerekeire. a testté válásról és a Szentlélek isteni természetéről a Krisztus meggyilkolása után háromszáz évvel alkotott elméleteit még Dwayne Hoover idején is érvényesnek tekintették a katolikusok. így festett: . márpedig nagy borravalókat az kap. amit a férje beleölt a veszteséges shepherds-towni autómosóba. és arra áhítozott. A férje közben otthon volt. A teljes magány sok éve alatt gyakran kísértették látomások arról. a Midland City-i katolikus középiskolát éppen Szent Atanázról nevezték el. ahol a férfiak egyszerűen élhettek és gyakran imádkozhattak a világegyetem Teremtőjéhez anélkül. aki minden katolikus egyház feje volt. Ami Szent Antalt illeti. => Szent Antal egyébként egyiptomi volt. hogy szívjon egy kis friss levegőt meg egy Pall Mall cigarettát Verejtéktől lucskos. egy fekete mosogató. Ami azt illeti.

be is volt kapcsolva. hogy a szemetes edények között kóválygó Wayne Hooblert frissen helyezték szabadlábra. hogy bizony akkor. akkor sosem eshet bajod! => Eldon megmutatott Wayne-nek egy kémlelőlyukat. Eldon Robbins is megjárta már a Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézetet. nézheted az állatkertet! . – Mikor ettél utoljára? Reggel? Wayne szégyenlősen elismerte. nem hosszú életűnek szánt műalkotást. amit csak akart. Televízió is volt ott hátul. és Eldon még evés előtt föltűzetett egyet Wayne-nel.Ezek a jelvények tálkákban hevertek mindenfelé a szállóban. mártást. testvér – mondta nyájasan. így hát Eldon átvezette a konyhán. fanyar kedvességgel. ahol a konyhai személyzet szokott étkezni. hogy Wayne ingyen kapjon a többi fekete készítette sült húst. és a mosogató léha módon elvett egyet. Pedig nem sokra tartotta a művészetet. burgonyapürét. –Ha megelégeled a tévét – mondta –. és Mária királynő önként hajtotta a bárd alá a fejét. – Isten hozott a világban. – Ez mindig legyen rajtad – mondta neki nagy komolyan –. skót királynő lefejezését. a hímvesszője huszonhárom centiméter hosszú és öt centiméter átmérőjű volt. Eldon Robbinsnak hívták. Mindenki cifra ruhát viselt. és leültette a hosszú asztalhoz. kivéve néhány olcsó és egyszerű. így hát nem esett nehezére rájönni. Eldon elintézte. amelyet a konyhai dolgozók fúrtak a koktélbár falán. és Wayne megnézhette Mária. Az asztalon egy tálkában a Művészeti Fesztivál jelvényei álltak. akárki vehetett belőlük.

hogy beszámoljon Dwayne kutyájáról. ötvenezer dollárt kapott. ugyan – mondta Karabekian. hogy Wayne jól nézze meg Karabekiant. – Ugyan. hogy csak mosolyog. – Minél több a részlet. aki nem tudja csóválni a farkát. – Fogadni mernék. annál jobb – mondta Karabekian. trifokális szemüveget visel. mosolyog. akik hajlandók mindent leírni. – Adjunk hálát Istennek a regényírókért! Adjunk hálát Istennek. ráadásul ennek a vasúti csomópontnak a szülötte. hogy vannak. fekete neccharisnya. Máskülönben oly sok dolog merülne feledésbe! – Kérlelte Bonnie-t. Bonnie-t megtévesztette Karabekian lelkes hangja. – Pompás!-mondta Karabekian. – Úgyhogy folyton verekednie kell – mondta. ezért Wayne nem látta. Wayne viszont olvasni tudott Ka-rabekian szájáról. Például fejtörést okoztak neki a gyertyák. Bonnie háttal állt Wayne-nek. mert egy sárga szalagot ragasztott egy zöld vászondarabra. Fehér cowboycsizma volt rajta. hogy nyolcszögletű. – Elragadó részlet. Azt sem látta. és fölvillanyozta a gondolat. Föltételezte. mint mindenki. – Ami azt illeti. – Annak az embernek milyen az életregénye? Bonnie arra szorítkozott. Erősködött. Fickóról. aki megjárta Shepherdstownt. hiába viselkedik egyre sértőbben Karabekian. mosolyog. a tenyérnyi pucér combdarabon piros harisnyakötő. Jól tudott szájról olvasni. a fenekén rózsaszín vatta-pamaccsal. Nem tudta mire vélni Bonnié MacMahon öltözékét sem.Eldon maga is átnézett a kémlelőlyukon. De néhány másodperc múlva már el is vette a szemét. Wayne engedelmeskedett. hogy bármit is fölfogjon a koktélbárban látottakból. csillámló fürdőruhaféle. és elmondta Wayne-nek. és valaki már elment kicserélni a biztosítékot. hogy az a férfi. hogy itt minden ember élete kész regény! – Dwayne Hooverre mutatott. Beatrice-hezfordult. => Karabekian most éppen így szólt Bonnie-hoz: – Ez az előkelő hölgy – Beatrice Keedlser felé intett –. Shepherdstownban a folyosókon és az étkezések alatt tilos volt a beszéd. csakugyan – mondta Beatrice. hogy baj van odabenn a világítással. keret nélküli. híres mesemondó. Talán mesélhetne neki néhány új keletű igaz történetet a szülőhelyéről! – Nem tudok – mondta Bonnié. hogy Beatrice Keedslernek csakugyan szüksége van megtörtént . negyvenkét éves és lóarcú. fölötte pedig szűk. mert nem tudott eleget ahhoz. hogy meséljen még igaz történeteket. aki a zongorapultnál ül. – Biztosan hasznát veheti majd valahol.

A lámpák most nem voltak bekapcsolva. kávét kér. Hallotta. Ő volt Midland Cityben az egyetlen nemzetközi hírű emberi lény. aztán csak ült egy helyben. van ilyen kutya. amelyek mellett nemrégen haladt el Kilgore Trout. de a történet. meséljen valamit a Művészeti Fesztivál programfüzetének borítóján látható tizenéves lányról.. hogy kártyázni sem tudott. gyöngyházasan derengett. kísértetiesen. mert nem tudja csóválni a farkát. talán most elmondhat egy igazán jó történetet –. ugye nagyjából Shepherdstown is Midland Cityhez tartozik? – Már hogy ne tartozna! – mondta Karabekian. neki kellett azokkal lennie. akik a kivégzésükre vártak. mégpedig egy arkansasi fegyintézet siralomházában. de nem törődött vele. Leroy úgy mosolygott. így hát a férjem leült a folyosón a cella előtt. a vegyszerek fölragyogtak. Még beszélni is alig tudott. – Mivé lenne Midland City Shepherdstown nélkül? És mivé lenne Shepherdstown Midland City nélkül? – Hát. elvette a bögrét. az pedig West Virginia külszíni fejtéseiből.. Most már nem kell villamosszékbe ülnie. odament. Kártyázott velük. Ugyanígy a mixer kabátja. Bonnie öltözéke halványan. a férjem börtönőr a shepherdstowni Felnőtt Büntetésvégrehajtó Intézetben. és annak idején. Ő volt . – Hát. – mondta –. és olvasgatott. akinek folyton verekednie kell. most már minden rendben van. az volt a bögrében! => Ez a könyv persze csak kitalálás.. A férjem azt hitte. így hát fölkelt. A lámpákat és Midland City minden más elektromos berendezését működtető áram egyébként szénből származott. A Bibliát sem értette meg. A ruhadarabjai ugyanis fluoreszkáló vegyszerekkel voltak impregnálva. => – Leroy Joyce olyan buta volt – folytatta Bonnié –. ténylegesen megesett. vagy amit akartak. amikor még folyton villamosszékbe ültették az embereket. és úgy érezte. ugyanígy a falakon levő afrikai álarcok. Levágta a micsodáját. rejtélyes meglepetést szerezzen a vendégeknek. Ha bekapcsolták a mennyezeti ultraibolya lámpákat. aki még életében nem hallott Shepherdstownról.esetekre a könyveihez. fölolvasott nekik a Bibliából. mint aki azt hiszi. amelyet elmondattam Bonnie-val. Ami pedig Dwayne Hoover Fickó nevű kutyáját illeti. Aztán Leroy a bádogbögréjével megzörgette a rácsot.. Megette az utolsó vacsoráját. Bizony. Egyszer egy Leroy Joyce nevű fehér férfira kellett vigyáznia. – mondta Bonnié. Nemi erőszakért ítélték halálra. aki nem tudta csóválni a farkát: Fickót a testvérem kutyájáról mintáztam. hogy szívderítő. hogy Leroy tesz-vesz odabenn. A mixer összevissza kapcsolta be őket. => Rabo Karabekian most arra kérte Bonnie-t.

ezerhétszáz évvel élt előttem meg Mary Alice Miller meg Wayne meg Dwayne meg a többi előtt. Szent Sebestyén túlélte az incidenst. És Bonnié MacMahon elmesélte Beatrice-nek és Kara-bekiannak. dicsőítette a kereszténységet és ócsárolta a császárt. mivel a festők szerették jól telerakni nyílvesszőkkel. Szent Sebestyén római katona volt. aki odaát Shepherds-townban a Felülvizsgáló Bizottság tagja. Bizony. Valamit egyébként szinte senki sem tudott Szent Sebestyénről. hogy jó sokan hallják. így hát másodszor is halálra ítélték. egy emberi lényt ábrázolt. A képet Eliot Rosewater. amelyre Mary Alice olyan kritikátlan elragadtatással mosolygott. Mary Alice volt a Művészeti Fesztivál választott királynője is. Kilgore Trout pártfogója kölcsönözte a fesztiválra. hogy Mary Alice apja. Összevissza járkált Rómában. Ezúttal botokkal verték agyon.Mary Alice Miller. amikor a kereszténység törvénybe ütközött. nyakában az olimpiai aranyérem. és hároméves kora után naponta legalább négy órát úszatta. aztán hangosan. Az érem így festett: Mary Alice javában mosolygott egy El Greco nevű spanyol festő Szent Sebestyént ábrázoló képére. És valaki beköpte. aki úgy tele van nyílvesszővel. már nyolc hónapos korában megtanította Mary Alice-t úszni. aki csónakmotort csinál a lányából? . A kép. Rabo Karabekian elgondolkodott ezen. mondta Bonnie. a kétszáz méteres női mellúszás világbajnoka. fölgyógyult. hogy sündisznóra hasonlít. Még csak tizenöt éves. A programfüzet borítóján fehér fürdőruhában állt. És így tovább. Titokban keresztény lett akkor. Diocletianus császár íjászokkal lövette le. azt kérdezte: – Miféle ember az.

Ami engem illet. hirtelen átalakít az. gyönge. hiszen én voltam az. Jobb híján megszerettük az összeütközéseket. Nem tartották igazságosnak. A tulajdon teremtményem volt. ami azt jelentette. Nem számítottam rá. akit a városban mindeddig nevetségbiztosnak véltek. hogy rossz állapotban levő írógépezet vagyok. amikor is engem. aki csónakmotort csinál a lányából?" Ez az aprócska megjegyzés azért járhatott oly fergeteges következményekkel. hogy Rabo Karabekian lesz a fölszabadítom. mint egy Pontiacban. az egyetlent. véleményem szerint hiú. aki újjászületett. És most bekövetkezett a legrosszabb: Mary Alice Millert. sem egyetlen másik emberi lényben nincs semmi magasztos. hogy mindannyian sorozatos összeütközésekre ítéltetett gépezetek vagyunk. hogy sem bennem. és lelki kontinensek kezdtek vonaglani. Nagyon sok örömöt szerezhettek volna maguknak ötvenezer dollárral. én korábban arra a következtetésre jutottam. de nem tudták kifejteni a hatásukat. De nekik keservesen kellett megkeresniük a pénzt. egy egérfogóban vagy egy esztergapadban. Néha rosszul írtam. mert a koktélbár lelki erővonalai abban az elrendezésben voltak. ami igen sok embert hatott át a koktélbárban. ami azt jelentette. pár dolláronként összeszedni. amelyet én földrengés előtti állapotnak szoktam hívni. hogy jó állapotban levő írógépezet vagyok. Néha jól írtam az összeütközésekről. e szavakat adván Rabo Karabekian szájába: „Miféle ember az. és ők is szerettek volna ötvenezer dollárt. A koktélbárban tudomásom szerint senki más nem született újjá. amit eddig alkottam. hogy az életük nevetséges. Ugyanannyira nincs bennem semmi magasztos. hogy talán az egész városuk nevetséges. könnyedén ne-vetség tárgyává tette egy idegen alak. Tudták. mert nagyon pontosan kiegyensúlyozták egymást. hitvány . hogy új változatomat kívánja a világra hozni. Félelmetes erők hatottak a lelkünkre. rajongani kezdtünk értük. a szerzőt. vagy legalábbis néhányuknak. Egy másik erő az emberekben rejlő félelem volt: az attól való félelem. Ezért jöttem volt Midland Citybe: hogy újjászülessek. De aztán elmorzsolódott egy homokszem. hullámzani. mennyi pénzt kapott Rabo Karabekian a festményéért. a modern művészetről alkotott véleményük változott meg. És figyelemmel kell lenni az én földrengés előtti állapotomra is. És a Káosz jelét adta. Egy erő hirtelen fölébe kerekedett egy másiknak. vagy legalábbis úgy vélték. Az egyik erő minden bizonnyal a pénzsóvárság volt.=> És most következik eme könyv szellemi tetőpontja. A többieknek.

a szarvasban. Mégis Rabo Karabekian tett azzá a derűs nyugalmú Föld-lakóvá. most először nem tudott uralkodni magán. aki a kivégzésére várt . a pincérnőben. maraszkinó-cseresznyék és citromhéjak záporában vonul vissza. meglepett a viselkedése. aki csónakmotort csinál a lányából? – kérdezte Karabekian Bonnié MacMahontól. a képen két ilyen fénysáv lenne. Boldog lennék. játékosan találnák meg azt. vagy egy pincérnő. – Hallja-e! Mindenki megdermedt. hogy olajbogyók. Az utolsó szóig elolvastam a gyalázkodó leveleket is. – Szóval nincs nagy véleménnyel Mary Alice Millerről? – kérdezte Bonnie. – Most. Arra számítottam. semmi sem tenne boldogabbá. Figyeljetek: – Miféle ember az. De fenségesen magasodott föléjük. mint ha a város összes ötévesei lemásolnák és a végtelenségig tökéletesítenék. Minden egyéb csak élettelen gépezet. hogy állva nézhessen szembe a sok ellenséggel. az a festmény nem létezett – folytatta Karabekian. – Hát mi meg nem vagyunk nagy véleménnyel a maga festményéről! Ötéves gyerekek is jobb képeket tudnak rajzolni! Karabekian lecsusszant a bárszékről. – Ezennel becsületszavamat adom – folytatta –. – Amíg én meg nem festettem. ami szó. Rendíthetetlen és tiszta. Ettől az emberek kissé zavarba jöttek. ha a maguk gyermekei könnyűszerrel. olvastam a képem elleni vezércikkeket a nagyszerű újságjukban. ettől a függőleges fénysávtól az imént hallottam egy történetet a férjéről meg egy idiótáról. hogy a városuk tulajdonában levő kép hiánytalanul közöl minden igazán lényegeset az életről! Amit az a kép ábrázol. – Ide hallgassanak – mondta nagyon higgadtan –. hogy már létezik. Mindenki fülelt. Nyuszi abbahagyta a zongorázást. Csak ez él bennünk – az egérben. – Ettől a pincérnőtől. amely minden üzenet címzettje. Csak a tudatunk az. A minden élőlényben benne rejlő anyagtalan lényeg – az „én vagyok". mintha bádogot fűrészelnének szalagfűrésszel. aki ma vagyok. az minden élőlény tudata. Ha egy svábbogár lenne mellette. Bonnié MacMahonból kitört az indulat. ami eleven bennünk. A hangja hirtelen olyan fülsértő lett.ember. A magányos Szent Antal képmása egyetlen függőleges. aminek a megtalálása nekem sok keserves évembe került. amelyeket voltak szívesek New Yorkba küldeni. és talán szent is. rezzenetlen fénysáv. akármilyen lehetetlen kalandok essenek is meg velünk. még művésznek sem mondható. Szó. Ráadásul hangos is. Amióta itt dolgozott a koktélbárban. – Hallja-e! – mondta.

Mákos volt a feje. Nagy kezekre gondolt. köszöntelek benneteket! – mondta. húsát és csontjait! Mi lesz az a tökéletes kép. meg hasonlókra. akkor hát fesse csak meg egy ötéves annak a jelenetnek a szent ábrázolását! Hagyja el az idiotizmust. a várakozó villamosszéket. fegyverét. az őr egyenruháját. Hiányzott egy kereke. Nos.Shepherdstownban. Baj volt nála az emeleten. a rácsokat. – Mestermünek adtatok otthont! => Dwayne Hoover egyébként az egészből egy szót sem fogott föl. – Midland City polgárai. amelyek írnak s tovább haladnak. még mindig befelé fordult. amelyet akármelyik ötéves megfesthet? Két rezzenetlen fénysáv! Rabo Karabekian durva képén mámoros öröm ragyogott föl. . Még mindig révületben volt.

amelynek bűnözők voltak a gazdái. Ráadásul röntgenvizsgálattal nem lehetett megtalálni őket a megsebzett ellenség testében. hogy a hulladék a Cukor-patakba ömlik. Előzőleg megbízták a Maritimo Testvérek Építövállalatot. egyenes. amely elsőrangú ház volt. látszatra bonyolult volt és nagy teljesítményű. Jó példa volt rá a Barrytron hulladékkezelő rendszere. vékony csizmácskát varázsolt a lábára. és gyöngyházra emlékeztető feszes. nagyon öreg volt. => Trout belépett a művészlábával a Cukor-patak betonárkába. A bomba acéldarabkák helyett müanyagdarabkákat röpített szét. zokniját. hogy vállalatnak bűnözők a gazdái. hogy építsen hulladékártalmatlanító rendszert. A cég egész története során igyekezett példásan szem előtt tartani a közösség érdekeit. Olyan volt az apám lába is. mekkora vízszennyező lett belőle. amikor megtudja. amely hosszú volt. és a betonárokban folydogáló Cukor-patak fölött bámul az új Holiday Innre. amibe kerül. Kilgore Trout azon kapta magát. Át kellett gázolnia. amely a Barryt-ronból egyenesen a Cukor-patakba vezetett. Tudták. Amikor Trout némi meglepetéssel kiemelte egyik bevont lábát a vízből. Kilgore Trout az apám lábszárán járt. levette a cipőjét. Hébe-hóba azonban elképesztően bűnös dolgokat müveitek. A Barrytronnak sejtelme sem volt róla. Megkapta tőlem az apám lábát is. térdig föltürte a nadrágját. keskeny és érzékeny. És azúrkék. Mindenki tudta. a műanyag azonnal megdermedt. Csupasz lábszárán cikornyás mintázatot alkottak a visszerek és sebhelyek. A valóságban azonban nem volt más. Trout megismételte az eljárást a másik lábával is. De általában a Maritimo Testvérek számított a legjobb építővállalatnak a városban. Így hát leült a védőkorlátra.Huszadik fejezet Miközben az én életemet megújították Rabo Karabekian szavai. lopott csatornacsövet. Müvészláb volt. . amikor öreg. mint ösz-szevissza kapcsolt és vezetékezett ócskavas. Tüstént bevonatot alkotott rajta a patak felszínén úszó átlátszó műanyag. hogy a gyorsforgalmi út padkáján áll. csak álcázta a hosszú. kerül. Ők építették például Dwayne Hoover házát is. mert a müanyagdarabkák olcsóbbak voltak. A patakon át nem vezetett híd. A vállalat mostanában egy új fajta repeszbombát gyártott a légierő részére. Tőlem kapta ajándékba. A Barrytron teljesen le lesz sújtva. Sokba került. Az anyag a Barrytron üzeméből jött.

cipőjét. Trout a csomagjait. Szent része." . tragikus és nevetséges volt. mint egy csótánnyal. Azt jelenti: Itt vagyok. hogy csupasz. arról ábrándozott. hogy lesújtó fogadtatásban részesül. => Kilgore Trout helyzete. a tudata azonban rezzenetlen fénysáv maradt. hogy valaki fölháborodik a lábnyomokon. itt vagyok. már ami Trout gépi részét illeti. hogy halálosan kínos helyzetbe hozza az egész fesztivált. aki ezt a könyvet olvassa. hogy úgy bánjanak vele. vizes lábbal megy be az új szálló halijába. zokniját a fején vitte.=> Trout az apám lábával most átgázolt a Cukor-patakon. A húsból készült írógépezet mélyén pedig szent dolog lakozik: egy rezzenetlen fénysáv. itt vagyok. tudom. és a végtag minden lépéssel egyre gyöngyházfényűbb lett. egy rezzenetlen fénysáv lakozik. és ez majd alkalmat ad neki arra. És mindenkinek a mélyén. összetett. megállt a parkoló aszfaltsivatagán. Azért tette meg ezt a nagy utat. feltűnő és egyetemes közlés. A műanyag mellesleg közeli rokonságban áll a Cukor-patakbeli mocsokkal. milyen nevetségesen fest. hogy fen-söbbségesen odavágja: „Mit van úgy oda? Hiszen csak az ember első nyomdagépét használom! Amit maga előtt lát. hogy tobzódjék a mazochizmusban. Tudta. Áldja meg az Isten Rabo Karabekiant! => Figyeljetek: Kilgore Trout kimászott a patak betonárkából. Azt akarta. És amikor ajtót nyitok. Ezt a könyvet egy húsból készült gépezet és egy fémből-müanyagból készült gépezet közösen írja. noha a víz alig ért a térdéig. New York-i lakásom ajtaján éppen most csöngettek. Arra számított. és ilyen nyomokat hagy a szőnyegen: Trout arról ábrándozott. mi vár kint: egy rezzenetlen fénysáv. Az volt a terve.

A műanyag molekulájának így festett a szerkezete: A molekula egyre csak folytatódott. A lába nem hagyott nyomot a szőnyegen. Neves fiziko-kémikus. => Azt az embert. hogyan kell lerajzolni a műanyagmolekula egy részét. Ragyogó zongorajátékos. ha én lehetnék Walter H. ahol egyre csak folytatódik. Úgy sízik. mert műanyag vonta be. Nem én találtam ki. nekem pedig szórakoztató és hasznos barátom. Stockmayer. Ez a molekula volt az a szörnyűség. és a Dartmouth Egyetemen tanít. akitől megtudtam. . Walter H. amire automata sörétes puskával támadt Dwayne két iker féltestvére. úgy alkotott szívós. amely fokozatosan elbánt a Szent Csodabarlanggal. mint ahogy én jelöltem őket – egy rövidítéssel. amely vég nélküli egyformaságotjelent. Stockmayernek hívják. pontosan úgy jelölte azokat a részeket. összefüggő réteget. Ez volt az az anyag. egyre ismétlődött. És amikor fölvázolt egy elképzelhető molekulát. mint az álom. Szeretném. és a műanyag száraz volt.=> Trout azonban nem volt két lábon járó nyomdagép. Lyle és Kyle.

Milo ruhája. egy véreres szemű. mezítlábasán. aki betette oda a lábát. Az előcsarnokot a koktélbártól elválasztó egész fal nem volt más.Úgy vélem. bőre és szeme az olajbogyók minden lehetséges árnyalatában barnállott. kitárt karral megállt az asztala előtt. Volt egy lék a cigaretta-automatán. Milo Maritimo. mi folyik a másik világegyetemben. olyan az egész. de még így is ő volt a legfurább küllemű emberi lény. „Olyan az egész. mint egy három méter magas. amelyet most jó nagynak írok. meg egy a cukorka-automatán is. az Ál Capone nevezetű hírhedett chicagói gengszter „Kis Willie" néven ismert testőrének. és azért fejezek be olyan sok szakaszt azzal. kiáltotta Dosztojevszkij. És így tovább. És amikor Trout átnézett rajtuk. mint a Földet szorosan körbefogó polimer. Milo a Cornell Vendéglátóipari Főiskolán szerzett diplomát. hogy mivel az életünk nem más. Ő volt a homoszexuális unokája Guillermo Mariti-mónak. mocskos. hogy „. mint egy festék nélküli nyomdagép. Trout odament ehhez az ártalmatlan emberhez. a szépséges ifjú fogadóportás. mint a celofán.. tíz méter hosszú lék.. vén teremtményt látott térdig föltűrt nadrágban. mert nagynak érzem. hogy „És" meg „így hát". azért kezdek olyan sok mondatot úgy. amelyeket Trout lékeknek hívott. => Így hát Trout belépett az előcsarnokba. és szétvetett lábbal. hogy meglássa. mint egy óceán". Én azt mondom. így fest: => És hangsúlyozni akarom ennek a polimernek a folytonosságát.és így tovább". – Megjött a himalájai majomember! – . Történetesen ebben a pillanatban rajta kívül csak egyetlen személy volt az előcsarnokban. az emberekről szóló bármiféle történet helyénvaló befejezése csak ugyanez a rövidítés lehet. Körös-körül úgynevezett tükrök látszottak.

amit a műsorvezető mondott volna Troutnak. a kétszáz méteres női mellúszás világbajnokának szülővárosaként ismerik. – Mr. Milo most elsütött egy mondatot egy néhány évvel azelőtt nagy népszerűségnek örvendő televíziós műsorból. amely elsőként ismerte el Kilgore Trout nagyságát! Trout szó nélkül elment az asztaltól. ki ő. elismertessem magam ama nagy művészként. Eddig még soha senki nem tudta. annak az az oka. Ezek később előjöttek. rendszerint elég híres embert. hogy gyermekkoromban elraboltak a Mount Everest lejtőiről. Midland Cityt ezentúl nemcsak Mary Alice Miller. leszámítva az árusító automatákat. – Nem lehet más! – mondta Milo. Milo most azt mondta. amely azonban a valóságban színpad volt. Az ottani korbácsoló szoba egyik látogatója gyötrelmes elragadtatásában azt sikoltozta. milyen nagy szükségünk van önre! – Honnét tudja. Trout megjuhászodott. ahol ötven évig tisztítottam a kimondhatatlanul mocskos vécéket. amikor fölmegy a függöny: – Kilgore Trout! Ez az ön élete! . az egyik oldalon közönséggel és köröskörül kamerákkal. és elszöktem. és reméljük. Körös-körül olyan emberek is rejtőztek. Az országban a beszélgetések jó része az aktuális és régebbi televíziós műsorokból vett mondatokból állt. akik régebben jól ismerték az illetőt. hogy mielőtt meghalok. – Ha nem vagyok olyan tiszta. magát bárhol megismerném! Isten hozta Midland Cityben! Ha tudná. és mulatságos történeteket meséltek el róla. mint a legtöbb himalájai majomember.mondta neki. – Én tudom – mondta Milo. – Mi fölfedeztük önt. Eljöttem Midland Citybe. aki hitem szerint vagyok! Milo Maritimo sugárzó rajongással köszöntötte Troutot. és leült egy brokát-bevonatú. Midland City lesz az a város is. és elhurcoltak rabszolgának egy Rio de Janeiró-i bordélyba. A műsor már abbamaradt. és bevitték egy látszatra közönséges szobába. de az emberek még emlékeztek a mondatra. Leengedte a karját. ki vagyok – mondta. ki vagyok? – kérdezte Kilgore Trout. hogy ön majd fölfedez minket. hogy fogtak egy idősebb. – Eddig még soha senki nem tudta. Egy émelyítő szagú kosárból kiráncigált lepedőkön leereszkedtem az ablakból. mint egy gyermek. spanyol stílusú pamlagra. hogy művészeti fesztivál készül Midland Cityben. Trout – mondta mámoros örömmel –. Dezaktiválódott. Az egész hallt spanyol stílusban bútorozták be. olyan lett. A Milo mondatát adó műsor abból állt.

kérdezte elképedve Trout. lepuffantja egy Dudley Farrow nevezetű vadász. Mr. egy nyúl. hogy az ide jövő minden művészről és művésztől elolvassak minderit. – Föltartotta a látszólagos rongylabdát. elnyűtt rongylabdának rémlett. És így tovább. amely a valóságban egy könyv volt Rosewater gyűjteményéből. amit csak tudok. Mr. aki azt mondta. Rose-water kíméletlen kézzel használta a tudományos-fantasztikus könyvtárát. Farrow megnyúzza és kibelezi. Trout! Megengedte. de olyan intelligens. amit ő hitt. – Pattanásig feszülve várjuk már a reneszánszt. aki bármit is tudott Kilgore Troutról. És igazság szerint Midland Cityben Milo Maritimo volt az egyetlen. amellyel még nem végeztem. hogy az esze valami haszontalan daganatféle. ami első látásra különféle ragasztószalagokkal összefogott. mint Albert Einstein vagy William Shakespeare. Arra a következtetésre jut. a feleségével úgy döntenek. Nőstény nyúl. => Kilgore Trout kénytelen volt sürgősen átöltözni egyetlen másik öltözékébe. A kezében hozott valamit. Csak ábrándozott arról. Hatalmas esze ellenére a nőstény nyulak megszokott életét éli. Milo előjött az asztala mögül. – Ez az egyetlen mű. amelynek semmi helye a nyúldolgok rendjében. hogy mindet elolvassam.=> Csak hát itt nem volt közönség meg függöny meg semmi egyéb ilyesmi. Föltürt nadrágjának alsó részét úgy átitatta a patakból származó . már ezt is elolvasom – mondta Milo. Trout! Ön lesz a mi Leonardónk! – Hogy a csudába hallhattak maguk rólam ?. – Amikor fölkészültem a Midland City-i reneszánszra –mondta Milo –. amíg élt – hogy beteg volt. mint ő. – Amikor semmit sem tudtam kideríteni önről – mondta –. annak az embernek. Főszereplője. mint minden más vadon élő nyúl. – De tőlem vagy rólam sehol nincs semmi – tiltakozott Trout. ha nem eszik meg. kötelességemnek tekintettem. Így hát ugrándozva elindul a városba. ugyanúgy él. hogy jobb. hogy kivetesse a daganatot. hogy Midland City krémje ugyanúgy bolondul majd Kilgore Trout műveiért. Azt hiszik. Mielőtt azonban odaérne. => Az a regény egyébként Az okos nyuszi volt. de mire holnap feljön a nap. de aztán Grace-szel. Az ő magángyűjteménye az ön negyvenegy regényével és hatvanhárom novellájával dicsekedhet. a középiskolai szmokingjába és az új estélyi ingébe meg a többibe. hogy önnek itt a helye. mert szokatlanul nagy a feje. levelet írtam Eliot Rosewaternek. Ő volt az egyetlen női főszereplő Kilgore Trout teljes életmüvében.

amire számítottam. tanítson meg minket énekelni. közönséges Holiday Inn-szoba. két csempézett fürdőszobával és négy Varázslatos Kéz berendezéssel ellátott ággyal. Olyan kemény lett.műanyag. irigységen. aki a szépségből táplálkozik? Azt mondja. – Legfőbb ideje! Jaj Istenem. Trout – folytatta a kedves Milo odafenn. hogy elég lett volna egy katolikus gengszter temetésére. Troutnak és minden más neves vendégnek ilyen lakosztálya volt. => – Ó. Trout elolvasta a virágokon levő néhány névkártyát. hogy a város teljes erővel felkarolja a művészetet! Milo szorosan lehunyta olajbarna szemét. nincs itt más. Milo apjának unokatestvére volt a város kábítószercsászára. – így festene az. Így hát Milo Maritimo fölvezette a lakosztályába. kosárlabdán. milyen sokáig sóvárogtunk úgy. a Varázslatos Kéz megrázogatta az ágyát. Barry. mi után sóvárgunk! – mondta. táncolni. Mr. két színes televízióval. futballon. A Maritimo Testvérek Építővállalat gazdái például a nagybátyjai voltak. amely nem volt más. hanem a Midland Cityben jelenleg működő gonosztevők közeli rokona is. mint sivárság és kétségbeesés ? Ha nincs elég. a Kereskedelmi Kamara meg még nagyon sokan küldtek virágot. hogy még azt sem tudtuk. nevetni és sírni! Olyan sokáig próbáltunk megélni pénzen. a Midland City-i Nőegyletek Szövetsége. szexen. hogy nem tudta letűrni. Trout sokat fogyott középiskolás kora óta. A zsebei tele voltak molyirtó golyócskákkal. ingatlanon. a Művészeti Fesztivál elnöke. Gino Maritimo. Trout. mint a nyeregzsákok. mint a csatornacsövek pereme. televízión és alkoholon – fűrészporon és üvegcserepeken! – Nyissa ki a szemét! – förmedt rá keserűen Trout. hoztam még! – A szemem nyitva van – mondta lelkesen Milo –. és megjegyezte: – Hát valóban úgy látszik. autókon. Trout lakosztályában –. Ha a vendég bedobott egy negyeddollárost az éjjeliszekrényen levő dobozkába. Egy embert látok. aki szörnyen megviselt – mert . gyötrelmes kifejezésbe rándult az arca. Úgy dagadoztak. Ez a fiatalember nemcsak a bűnözés nagymestereinek leszármazottja volt. mint egy énekes-táncos örömhozó? –Már fölvette a szmokingját. Troutot annyi virág várta a szobájában. és pontosan azt látom. – Nyissa ki a szemét! – mondta Trout. A Varázslatos Kéz az ágy rugóza-tára szerelt elektromos vibrátor volt. Fred T. Egy számmal nagyobb volt a kelleténél. mint két összenyitott. Mr. –Hát úgy festek én.

És aztán visszajött – hogy elmondja. Dwayne bántalmazni fog egy rakás embert. hogyan fog befejeződni ez a könyv. melyet eltüntettem. amelyet mi sosem láttunk. aki majd mindent megmagyaráz. Tudtam. Rozzsal vetették be. hogy kezdetét vehesse Dwayne ámokfutása. A valóságban nem volt ott más. Találkozni fog Teremtőjével. azt£n megint megjelentettem. nyílt mező. csak egy nagy. . hogy Trout találkozzék Dwayne Hooverrel. Le fogja harapni Kilgore Trout jobb mutatóujjának egyik percét. Legfőbb ideje. És aztán Trout bekötözött ujjal ki fog baktatni az ismeretlen városba.át mert kelni az igazság tüzein a másik oldalra. gondoltam. milyen odaát. megint eltüntettem. => Én meg ott ültem az új Holiday Innben. megint megjelentettem.

Így hát ott voltunk mind a hárman. Most már mindenki egyetértett abban. Barry üdvözlő levele. az emberek jobban szeretnék a művészetet. Kettesben kiválasztottak egy asztalt. Dwayne Hoover lélekben még mindig messze járt a koktélbártól. mint egy darab gyurma. Azt hitte. mint Milo Maritimo. => Troutnál egy vastag. Tudja maga ezt? És így tovább. hogy Midland City tulajdonában van a világ egyik legnagyszerűbb festménye. Mint három rezzenetlen fénysáv. amelyeknek semmi közük sem volt Trouthoz vagy hozzám: – Isten hozzád. Trout magával hozta Nem titok többé című regényét is. térben messzire révedt. – Most már értem. hogy van mit elmagyarázni – mondta tűnődve Carlo Maritimo. nem tudott szellőzni. és semmi gyakorlata nem volt az efféle ünneplésben. bús hétfő. csak a gyertyalángok fényét tükrös szemüvegemben. különállóak és szépségesek. – Csak el kellett magyarázni – mondta Bonnié MacMahon. talán egy csomó ember ugyanolyan áradozva fogja üdvözölni. – Én nem is hittem. nem messze Dwayne Hoovertől és tőlem. De senki sem háborgatta. volt! Abe Cohen. az építési vállalkozó. a lékekben. Belőlem Trout nem látott mást. Régi barátja. egyszerűek voltunk. Karabekian szónoklata kitűnő fogadtatásban részesült. A lába nem tudott izzadni. tele elöregedett . Ez volt az a szélesre tárt pumás könyv. hanem átlátszó műanyag is. Dwayne meg Trout meg én nagyjából négyméteres egyenlő oldalú háromszöget alkottunk. a tekintete időben. Úgy ült ott. Fred T. hogy bejött. Nemcsak zokni és cipő fogta körül. lottyadt zsákok voltunk. barna boríték volt. Rabo Karabekian és Beatrice Keedsler nem vette észre. Benne volt a Művészeti Fesztivál programja. Trout feszengett. amikor Trout leült. Milo Mariti-mótól kapta.Huszonegyedik fejezet Kilgore Trout belépett a koktélbárba. Mint gépezetek. Dwayne ajka megmozdult. amelyet Dwayne Hoover nemsokára olyan komolyan vesz majd. Hangtalanul formálta a szavakat. az ékszerész így szólt Karabekianhoz: – Ha a művészek jobban elmagyaráznák a műveiket. a névtelenség megint mellette állt. a következő hét eseménynaptára – és még néhány apróság. Égett a lába. Újdonsült jóbarátaik vették körül őket a zongorapultnál. – Pedig hát Istenemre.

Az. A viszonyaink pedig bizánci bonyolultságúak. A következő okból: Ezeket az ingeket olyan mosószerekkel mosták. Fölfénylett Hoover Nyuszi fogsora is. Folytatta a beszélgetést a gyorsforgalmi út forgalmával. amely napfényben állítólag ragyogóbbá tette a mosolyát. akkor is valami fájdalmatlan és természetfölötti dolog zajlik. Bonnié McMahon egyenöltözéke. Így hát kisomfordált a szállóból. mintha tele lett volna a szája karácsonyfaizzókkal. Dwayne bizakodva rámosolygott a szent fényre. hogy a koktélbárban miért mentek át ilyen fantasztikus változáson bizonyos ruhadarabok. mert fluoreszcens anyagot tartalmazó fogpasztát használt. ezért fehérebbnek látszottak. => Wayne Hoobler a konyhai kémlelőlyukon át lesett minket. Úgy vélte. neki is szinte fogalma sem volt a tudományról. parabolatükörré görbült. Hiszen én teremtettem mindkettőjüket. És a fénye Dwayne Hooverre irányult. A váratlan fény magához térítette Dwayne-t a révületből. kigyúlt. Napfényben fluoreszkáltak. => Trout nem tudott magyarázatot arra. aki enni adott neki. Mint a legtöbb tudományos-fantasztikus írónak. és a keményített ingmell meghajlott. most szólt. Dwayne pedig leharapja Trout ujjpercét. Nem tartotta többre a konkrét információt. mint Rabo Karabekian. így hát most csak hüledezhetett. mivel fluoreszkáló anyagokkal volt impregnálva. hogy menjen el. Ahogy most vigyorgott. és ismét Dwayne használt autói között találta magát.csövekkel és kábelekkel. => A koktélbárban a mixer most bekapcsolta a mennyezeti ultraibolya lámpákat. Reflektor lett az ingből. villózott. nyitott zsákba nézett volna bele az ember. nevetségesen fölragyogtak. Ugyanígy a mixer kabátja meg a falakon levő afrikai álarcok. mint egy neonreklám. De ha nem. rozsdás csuklópántokkal és erőtlen rugókkal. és most már nem sok idő kellett hozzá. De aztán Trout valamiért előrehajolt. De a legragyogóbb új fényforrás Kilgore Trout új estélyi ingének ingmelle volt. Amikor azonban ezek a ruhadarabok sötét helyiségben ultraibolya fénybe kerültek. hogy Trout a teljes tébolyba kergesse Dwayne-t. Ugyanígy Dwayne Hoover inge meg még több másik férfi inge. Megveregették. talán közben meghalt. Készen állt bármire. . Ragyogása mélyről jött. Mintha egy radioaktív gyémántokkal tele. amelyek fluoreszcens anyagokat tartalmaztak. a vállát.

Lehet. Eszébe jutott. hogy nem látták a táblát. Dwayne Hoover most belerévedt Trout ingmellébe. amelyet már sokszor kimostak egy kínai mosodában." Dwayne mostohaapja éppen munka nélkül volt." Dwayne mostohaapja leírta a táblákat. Detroitba. amikor olyan kárörvendően mesélte a történetet. Lehet. Akkortájt kezdődött a Nagy Válság. ugyanúgy. És folyt a világháború. Olyan munkáshiány volt. hogy nem hitték el. amelyek így festettek: „Egy este" – mondta Dwayne mostohaapja – „egy nigger család szállt le Shepherdstownban egy tehervonatról. így hát a város határában meg a vasútállomáson táblákat raktak ki. amit a mostohaapja mesélt neki tízéves korában: hogy miért nincsenek niggerek Shepherdstownban. Hiszen korábban szót váltott Bonnié McMahonnal. mert a nyereséges autómosókhoz sok és olcsó munkaerő kellett. Shepherdstownban viszont – folytatta – a fehér embereknek gyorsan megjött az eszük. Midland Citybe. Indianapolisba. mint addig soha. azért nem fluoreszkált. „Évekkel ezelőtt" – mondta Dwayne mostohaapja annak idején a tízéves Dwayne-nek. vagyis fekete munkaerő – márpedig Shepherdstownban nem voltak niggerek. ahogy előzőleg belerévedt a csillámló citrom-olaj-csöppekbe. Nem is véletlenül jutott az eszébe. És az autómosó főként azért lett veszteséges. „milliószámra jöttek északra a niggerek – Chicagóba. A niggereknek annyi pénzük lett. Lehet. hogy még az írni-olvasni nem tudó niggerek is jó gyári állásokat kaphattak. hogy nem tudták elolvasni. Ő . ahol közönséges mosószert használtak. akinek a férje olyan sok pénzt ölt bele a veszteséges shepherdstowni autómosóba. Nem akartak niggereket a városukban.Az én ingem régi ing volt.

Zavarba jött. Senki sem tudta. nem bámultam. . „Tüzet gyújtottak a kályhában meg minden. mint hogy szereplő vagyok egy könyvben. Tapintatos voltam vele. mert én határoztam meg." Dwayne tisztán emlékezett. hogyan reagáljon. ahoey az én időmben tudták: Ami engem illet. Nem tudhatta. Nemigen tudta. Egyszer például ezt mondta: „Istenemre. hogy gyanakodjék. sem az „M". és beleöntötték a Cukor-patakba. és a szerzőnek olyan szereplő kell. Én még jobban feszélyeztem Troutot. nem tudok másra gondolni. mintha nagyjából értené. pedig mindenki úgy tett. A szemüvegemet sem vettem le. fölírtam a tömeg és az energia közötti össze-füasést. mint Dwayne. már amennyit láthatott belőlem. és Trout azt hitte. „de több néger nem töltötte Shepherdstownban az éjszakát. különösen azért. Erre éjfélkor odament a nép. nem integettem. sem a „c" matematikai állandó nem létezhetett. Vili. Trout az én jelenlétemnek is tudatában volt. hátha ő egy másik emberi lény teremtménye. hogy Dwayne eszelős tekintettel bámulja az ingmellét. szivárványosan fénylett a Cukor-patak felszínén. hogy egészen közel ül ahhoz az illetőhöz. hibásnak tartottam az egyenlőséget. Dwayne szeme könnyben úszott. az alkoholtól. A bolygó golyó alakú volt. => Egyébként mindannyian egy golyó felületéhez tapadtunk. amely negyven évvel ezelőtt szivárványosan fénylett. hogy amikor ezt hallotta. kivitték a szemetet a földekre. és egy szögesdrót kerítés felső szálán kettéfűrészelték. „Mindenesetre éjszakára beköltöztek egy üresen álló kunyhóba" – folytatta Dwayne mostohaapja. aki állandóan szenved!" És most Trout pedzeni kezdte. „Az az éjszaka nagyon régen volt már" – mondta Dwayne mostohaapja. Kirángatták a férfit. Valahol szerepelnie kellett volna benne a „T"-nek. Megint az asztallapra firkáltam. miért: valamennyi szereplőm közül mindeddig egyedül Trout rendelkezett annyi képzelőerővel." => Trout kínzóan tudatában volt annak. Már korábban is többször megemlítette ezt a lehetőséget a papagájának. milyenek legyenek a reakciói. miért nem esünk le. a Tudatosságjelének – amely nélkül sem az „E". aki megalkotta.meg Dwayne a szokásos heti útjukon voltak a családi autóval. hogy Dwayne éppen egy olajfoltot bámul a Cukor-patakon. Elmondom. a szemétből szivárgó olajfolt szépen. ahogy elnézem a dolgokat.

" A cég emblémája egy gazdagon díszített pamlagon ülő görög istennőt ábrázolt. Cégünk 1934-ben Amerikai Robo-Magic néven jött létre. A zászlón ez állt: => A régi Robo-Magic mosógép jelmondata ravaszul ösz-szekevert két különböző elképzelést. A levélhez hozzá volt tűzve egy szabadforgalmú Barrytron-részvény. ahová az embereknek tapadniuk kell. alkotó személyiség Midland City első Művészeti Fesztiváljára áldozza értékes idejét. Amikor Fred T. Azok az emberek viszont. Szeretnénk. a Barrytron Kft. Most már nemcsak az enyém a cég. => Trout irtózott attól. hogy a meggazdagodás egyik legjobb módszere az. Barry fiatal .Az igazán eszes emberek megértették. Hogy Ön és a többi hozzánk látogató kitűnőség mélyebben átérezze. hosszú zászló lobogott rajta. alapítójának és igazgatótanácsi elnökének levele volt. amit szemügyre vett. A mosógéphez született jelmondatot elolvashatja a részvény felső részén levő emblémán. a Művészeti Fesztivál elnökének. de nem különösebben nyomasztó nap. Kilgore Trout nevére kiállítva. akik hét közben szörnyű munkát végeztek. ha ittléte alatt családtagnak erezné magát közöttünk. Barrynek. Kezdetben három alkalmazottja volt. A levél így szólt: „Kedves Mr. Az első. annak idején időnként „bús hétfőnek" hívták a hétfőt. A hétfő ettől csak mosási nap lett. hogy akár Dwayne-nel. mindannyiukat megajándékozom az általam alapított és most általam vezetett cég egy részvényével. Az istennő zászlórudat tartott a kezében. így hát inkább átnézte a lakosztályában kapott barna boríték tartalmát. célja pedig az. hogy megtervezze és elkészítse az első teljesen automatikus háztartási mosógépet. hogy részese lett kicsiny közösségünk életének. a Mildred Barry Művészeti Központ adományozójának. akár velem összeakadjon a tekintete. Fred T. Az egyik elképzelés az volt. ha birtokolnak egy darabkát a felszínből. amelyet az emberek a hétfőről alakítottak ki. hogy egy ilyen neves. Trout! Öröm és megtiszteltetés. hanem az Öné is. hogy az asszonyok hagyományosan hétfőn szoktak mosni. mert a pihenőnap után nem szívesen mentek vissza dolgozni.

s a felhőben ez a szöveg állt: Egy másik hirdetésen. Egy fekete cseléd nézte őket. hogy fölhívja magára a figyelmet.korában megalkotta a Robo-Magic jelmondatát. és nekilátott a mosásnak. hogy a Robo-Magic föltalálása idején a legtöbb asszony hétfőn mosott. A vállalat megszűnt. hogy elkészült volna az áruba bocsátható. két fehér szállítómunkás vitt be a házba egy Robo-Magicet. jóval azelőtt. gyönggyel. És a Robo-Magic majd fölvidítja őket. Kesergett azon. hogy lecsúszott a család. Barry azon kevesek közé tartozott Midland Cityben. hogy kellemes tétlenségben töltse a délutánt. mert átvette a Robo-Magic. Az ő szájából is felhő jött ki. És mivel Fred T. aztán egyszer csak fogta magát és lecsattogott az alagsorba. A hirdetés előkelő társasági hölgyet ábrázolt bundában. A szeme mulatságosán kidülledt. Akkor mostak. úgy tett. megbízható gép. amikor éppen kedvük tartotta. => Fred T. Jószerivel az volt az egyetlen a városban. a Robo-Magic reklámjának nem kellett a többi között szorongva ordítozni. Dwayne Hoovernek például az volt az egyik legtisztább emlékképe a Nagy Válság idejéről. amely a vasútállomásnál levő hirdetőtáblán díszelgett. Ő ezt mondta: . amikor a mostohaanyja karácsony estéjén szánta el magát a mosásra. Fred egyik hirdetése az egykori Keedsler Automobil Müvek főkapuja melletti hirdetőtáblánjelent meg. akik a Nagy Válság idején is megengedhették maguknak a nagytáblás hirdetést. A szájából felhő jött ki. mintha a hétfőt azért hívnák „bús hétfőnek". mert a mosás undorítja és kimeríti az asszonyokat. le a svábbogarak és százlábúak közé. Épp elindult udvarházából. => Mellesleg egy szó sem volt igaz abból. – Eljött a niggermunka ideje! – mondta. Barry már 1933-ban hirdetni kezdte a Robo-Magicet.

mikor lötyböljön. nyugodjék békében. A BLINK a Becsapódási Lépésidőt Normalizáló Komputer rövidítése volt. => A Robo-Magic álomnak véget vetett a második világháború. Olyan volt az én anyám is. hogy mikor engedje be a vizet. ami nem volt más. . A Robo-Magicből nem maradt más. az a része. mint a cipekedés. mikor centrifugáljon és így tovább. a rabszolgáktól. A piros gomb aktiválta a BLINK rendszert. => Most felelőtlen találgatásba bocsátkozom: szerintem a hazámban folyt polgárháború befejeződése addig soha nem ismert módon okozott csalódást a győztes északi fehéreknek. a takarítás. Barry személyesen fogalmazta ezeket a hirdetéseket. niggermunka. miután a bombázótiszt megnyomta a maga piros „Bombák ki" gombját. meg a nővérem is. a mosás. Mind a ketten kerek perec közölték. amely tudatta a mosógéppel.=> Fred T. Nem voltak hajlandóak persze a fehér férfiak sem. Nem Dwayne Hoover mostohaanyja volt az egyetlen fehér asszony. csak az agya. mikor engedje ki a vizet. Annak a háborúnak a győzteseit rászedték: megfosztották őket az akkori legkívánatosabb hadizsákmánytól. a nők meg azt. és akkortájt azt jövendölte. és az irányította a tényleges bombakioldásokat. a gyermekgondozás és a szennyel történő foglalatoskodás. A rendszert nehézbombázókra szerelték föl. amely aztán úgy oldotta ki a bombákat. anélkül hogy tudatára ébredtek volna. hogy nem hajlandók niggermunkát végezni. A régi Keedsler Automobil Művekből háztartási gépgyár helyett fegyvergyár lett. a vasalás. Szerintem az utódaik örökölték ezt a csalódottságot. a főzés. hogy a robbanások a kívánt rendben következzenek be lent a bolygón. mikor öblítsen. Ők azt mondták. A második világháború alatt az agy lett az úgynevezett BLINK rendszer agyközpontja. hogy előbb-utóbb a különféle Robo-Magic gépek fogják végezni „a világ minden niggermunkáját". aki rettenetesen húzódozott az efféle munkától. női munka.

Mindegyiken egy valóságos hadifogoly neve. Ez majd lehetővé teszi. a koktélbárban fölruháztam Dwayne Hoovert a gyorsolvasás képességével. melyet egy esti tanfolyamon sajátított el a Keresztyén Ifjak Egyesületében. hogy módjával szedjem. hogy kifejezésre juttassam részvétemet a vietnami háborúban fogságba esett amerikaiak százai iránt. Wayne majd azt hiszi. összeházasodtak vagy valami fontos dolog történt velük 1971. a karperec egy nőé volt. amely így festett: A TH1 „első osztályú tiszthelyettest" jelentett. amelyről az orvos azt mondta. néztem a Kilgore Trout ingmellére meredő Dwayne Hoovert. A karperec két és fél dolláromba került. hogy valahol elejtem. a koktélbárban bevettem egy fehér tablettát. Ez bevett módja volt annak. hogy ne erezzem búsnak magam. => Ott. vagy halottnak vagy eltűntnek nem nyilvánítják őket. Az ilyen karperecek egyre népszerűbbek lettek. Wayne ajka bizonytalanul formálgatja majd a szokatlan nevet. hogy mi módon illesszem bele a karperecemet a történetbe. hogy ne vegyék le őket mindaddig. március 19-én. A csuklómon karperec volt. naponta kettőt. Azon törtem a fejem.Huszonkettedik fejezet És én ott ültem az új Holiday Inn koktélbárjában. – Thi? Tháj? => Ott. A karperecek viselőitől elvárták. Ez volt Jon Sparks rendfokozata. hogy órák helyett percek alatt olvassa el Kilgore Trout regényét. aztán Wayne Hoobler majd megtalálja. és a nő meg TH1 eljegyezték egymást. amíg a foglyok haza nem térnek. . rendfokozata és fogságba esésének dátuma állt. aki szerelmes volt egy TH l Jon Sparks nevű illetőbe. – Thl ? – mondja. és az a remek ötletem támadt.

Hagyjuk így. hogy miért tud Dwayne olyan szokatlanul gyorsan olvasni. mégis híres vegyész lett belőle.=> Ott. amennyit adtam neki.. 1770-ben. amit még nem magyaráztam meg. De a fekete emberek most már nem Crispus Attucks Gimnáziumnak hívták az iskolát. Kilgore Trout valószínűleg nem érhetett volna New Yorkból Midland Citybe annyi idő alatt. egy fekete emberről. akit brit katonák lőttek le Bostonban. És amikor a második világháború után megépült a második niggergimnázium. Crispus Attucks homlokán a lyuk úgy festett. Igen: magyarázatot kell adnom egy dzsekire. A földimogyoró számos fontos felhasználási módját ő fedezte föl. Crispus Attucksról nevezték el. a magyarázat: Régen csak egy niggergimnázium volt Midland Cityben. egy fekete emberről. lássuk csak. Lássuk csak: arra már magyarázatot adtam. a koktélbárban a tabletta és az alkohol hatására rettenetes. Ártatlan Áldozat Giminek hívták. hogy megmagyarázzam mindazt. de ezzel már késő bajmolódni. aztán tovább rohanjak a történettel. hagyjuk így! Lássuk csak. Több fehér embert is golyó ért. . mint egy madárház bejárati ajtaja. és az meg is maradt színtiszta niggergimnáziumnak. Az eseményt megörökítő olajfestmény a gimnázium fő folyosóját díszítette. Hátulról így fog festeni: Íme. azt George Washington Carver-ről nevezték el. aki rabszolgának született. sürgető kényszert éreztem.. amelyet Trout a kórházban lát majd.

Fred apja éneklő fűrészen játszott. Az anyja az akkori Brit Birodalom különféle vidékein fészkelő madarak hangját utánozta. Ezenkívül Fred apja volt az ügynöke azoknak a chicagói gengsztereknek. . hogy a Nagy Válság idején szinte egész Midland Cityben csak Fred T. ahol annak idején Beatrice Keedsler. mert a Nagy Válság idején igen sok bank csődbe ment. a regényírónő látta meg a napvilágot. hogy Midland Cityben miért tudta olyan sok fekete utánozni az egykori Brit Birodalom különféle területein fészkelő madarak hangját. Barry meg az apja-anyja engedhették meg maguknak. A helyzet úgy állt. És mielőtt Fred apja-anyja az első világháború után az Egyesült Államokba jött. Angliában műsoros mulatókban léptek föl. Minden vagyonát készpénzben őrizte. Nem kevesebb. azt is meg kell magyaráznom.és kötvénycsalásokkal. Megvették az egykori Keedsler-udvarházat. mint húsz szolgát dolgoztattak ott egyszerre. Már a megnyitása napján megjelentek a fekete fiatalembereken a dzsekik. akik legális befektetésekkel akartak gondoskodni gyermekeikről és unokáikról. Fred apjának közvetítésével ezek a gengszterek a valódi érték tized –. tudjátok. Fred apja a virágzó húszas években szerezte a sok pénzét szeszcsempészéssel meg részvény. ami bölcs dolognak bizonyult. sőt századrészéért vásároltak föl szinte minden valamirevaló vagyontárgyat Midland Cityben.De a feketék ezt az iskolát sem voltak hajlandóak a rendes nevén emlegetni. amelyek hátulról így festettek : => Aztán. hogy a niggermunkákra niggereket fogadjanak föl.

Trout nem felelt. hogy ezt műveltethessem valamelyik szereplőmmel. a feketék még mindig utánozni tudták mindezeket a madarakat. És hogy a barátaik és rokonaik a hasukat foghassák neveltükben. először mindig ezt mondta: „A költők által olyannyira kedvelt fülemüle dalának sajátos varázst ad az. Dwayne azt tette Trouttal. És a feketék. bár hangosan sohasem mertek hahotázni. – Kérem a kinyilatkoztatást! És Dwayne most valami egészen természetellenes dolgot müveit. Eddig a pillanatig azt remélte. az indiai bíbormálinkót meg a jó öreg angliai pintyőkét. akik nála dolgoztak. mintha megerőszakolták volna. mint egy gőzradiátorból. amit a Hercegnő tesz Alice-szel Lewis Carroll Alice Csodaországban című könyvében. még a Nagy Válság kellős közepén is. Azért művelte. Még Kilgore Trout szigeti gyermekkora kihalt jópajtásának. és belevájta az állat. Amikor Kilgore Trout megérkezett a városba. mind úgy érezték. Föltápászkodott az asztala mellől. Például bejelentette: „A malaysiai bülbül". – Hol a kinyilatkoztatás?! – kérdezte. Már évek óta sóvárogtam arra. => Ott. úgy sugárzott belőle a hevület. mert én műveltettem vele. hogy kizárólag holdfényben énekel. A hóbort elterjedt. hogy élete kicsiny hátralevő részét további emberi lények érintése nélkül élheti le. ökörszemet és fitiszfüzikét. és szóról szóra el tudták mondani azt. akik soha a közelében sem jártak a Keedsler-háznak. a koktélbárban Dwayne Hoover ártalmas vegyszerei hirtelen úgy döntöttek. és utánozta a hangját. és utánozta a hangját. utánozni tudták az ausztráliai lantfarkú madarat és rigóbillegetőt. és vájta. . – Halljam a kinyilatkoztatást! – kiáltott föl Dwayne. soha életükben nem szórakoztak ilyen jól. Ha például valamelyikük a fülemülét utánozta. amit Fred anyja szokott volt mondani az egyes madárhangok előtt. hogy Dwayne az élet titkait követelje Kilgore Trouttól. Később már olyan feketék is. Vagy bejelentette: „Az új-zélandi bubuk". lerogyott Trout mellé. A vallanak nyomódó áll Trout számára ugyanolyan megsemmisítő érzés volt. elérkezett az ideje. a Bermuda-vészmadárnak a vidám rikácsolását is utánozni tudták. Odadugta a fejét szegény Trout vállához.Aztán a maga örömére tovább utánozta őket. egyre jobban belevájta az állat. a feketék is megtanultak madárhangokat utánozni." És így tovább.

és fölkapta Trout Nem titok többé című regényét. – Igen. „Kedves Barátom. És a Keresztyén Ifjak Egyesületének gyorsolvasási tanfolyama lehetővé tette. amelyet senki sem szánt ésszerűnek. gépezet. hogy szinte zabálja a szavakat és oldalakat.. Te vagy az egyetlen. olvasta. Mindenki más csak robot. mások szemlátomást gyűlölnek. derék barátom!". azok egyszerűen szeretőés gyűlölőgépek" – olvasta Dwayne.– Ez az? Ez az? – kérdezte Dwayne. „Te a világegyetem Teremtőjének kísérleti alkotása vagy. akinek szabad akarata van. szegény barátom. kiéhezetten falta a betűket. Nos. Az egész világegyetemben te vagy az egyetlen teremtmény.." . Miért is ne volnál? Természetesen kimerítő az. hogy folyton ésszerűen akarsz átlátni egy olyan világegyetemet. ez az – nyögte ki Trout. mi lesz a következő cselekedete – és miért. akinek ki kell találnia. Hatalmas megkönnyebbülésére Dwayne elvette az állat. Dwayne most mohón olvasni kezdett. hogy egyesek szemlátomást szeretnek. „Kimerült vagy és csüggedt. Bizonyára kíváncsi vagy rá. miért van az.

Dwayne ugyanolyan jótállást vállalt rá. a női mellúszás világbajnoka és a Művészeti Fesztivál királynője éppen most haladt át a koktélbáron. ahol az apja várt avokádó-zöld 1970-es Plymouth Barracuda kétajtós. hallotta a tiszta tonhalat. hogy a világegyetem Teremtője megfigyelhesse a reakcióidat. úgy programozván a robotokat. hazudógépek. a fogadóportás. Milo Maritimo. hogy minden elképzelhető módon ingereljenek téged. mint a maraszkinó-cseresznye. Egyetlen céljuk az. mit mondott. hogy hangos megjegyzést is tegyen rá: Abe Cohennek. Csak egyvalakinek tűnt föl annyira. Abe Cohen megvetően nyilatkozott Mary Alice nemi jellegte-lenségéről. Az agya megpróbált értelmet találni benne. Ő döntött úgy. amelyet használtan vásárolt Dwayne-től. mint egy állóórában. Don Miller egyebek között a shepherdstowni Felülvizsgáló Bizottság elnöke volt.Huszonharmadik fejezet Dwayne Hoover tovább olvasott: „Körülvesznek a szeretőgépek. mint egy új autóra. négyüléses sportkocsijában. Mary Alice szeme állandó gyulladásban volt. hanem magának a bolygónak az ocsmány. hogy Wayne Hoobler. gyáva gépek. komoly gépek. hogy évmilliókon át rongálják a bolygót. mert koronára és jogarra volt szüksége. Mary Alice azért ment a haliba. alkalmas rá. kapzsi gépek. gyűlölőgépek." => Egyébként Mary Alice Miller. hogy elfoglalja helyét a társadalomban. hogy tekintet nélkül az életkörülményeikre. A haliba tartott. Az agya ki sem látszott a . mondván: –Tiszta tonhal! => Kilgore Trout hallotta. ártatlanságáról és üres fejéről. önzetlen gépek. bűzhödt. Ez volt a legrövidebb út az oldalsó parkolóból. vidám gépek. az ékszerésznek. bátor gépek. a gengszterunoka a saját két kezével készített neki koronát és jogart. szinte mindennél jobban áhítsák a nemi közösülést és szinte mindennél jobban imádják a csecsemőket. lezüllött állapotáért is. aki most megint Dwayne használt autói között bujkált. Mary Alice apja. A világegyetem Teremtője ezúton kéri bocsánatodat nemcsak a próba tartamára melléd adott szeszélyes és tolakodó társaságért. hogy mire ideérsz. A Teremtő úgy programozta a robotokat. hogy a Művészeti Fesztivál esti díszvacsoráján betölthesse királynői szerepét. A Teremtő kétségbeejtő zsúfoltságról is gondoskodott. Úgy festett. igazmondó gépek. rothadó sajtdarab legyen belőle. Nincs bennük több érzelem vagy értelem.

mert selejtes szeretkezőgépek. csak hogy a Teremtő lássa. csakis azért. képeslapokat és újságokat írjanak neked. Mocorgóit. külön sorban állt. kunkorgott a lába. hogy te elképedj. Akkor az apád elment a kocsmába. folytatódott a könyv. hogy szitkokat szórjanak egymásra. Műanyaggal bevont lába közben egyre jobban égett. Dalokat is írtak neked. úgyhogy így festett: => „Valahányszor bementél a könyvtárba". Dwayne pedig tovább olvasott magáról és a világegyetem Teremtőjéről. mert selejtes házvezetőgép. A világegyetem Teremtője százával találtatta ki velük a vallásokat.és rádióműsorokat." . Ez automatikusan átalakította az anyádat sírógéppé. Most már fájdalmasan égett. Az anyád arra volt programozva. hogy döngő léptekkel kimenjen a házból és bevágja az ajtót. az apád meg arra volt programozva. Aztán az apád arra volt programozva. „a világegyetem Teremtője visszafojtotta a lélegzetét. hogy szitkokat szórjon az apádra. meg televízió. Arra voltak programozva.rejtélyekből. ahol baszógépeket béreltek. A szabad akaratoddal mit fogsz választani az előtted levő szedett-vedett kulturális svédasztalról? A szüleid veszekedőgépek és önsajnálógépek voltak. Trout most akár a hawaii héten Dwayne használt autói között tengő-lengő Wayne Hoobler is lehetett volna. Aztán az ivógépek mind elmentek a bordélyba." Ez az utolsó szó hatalmas betűkkel. és bocsánatkérőgép lett belőle. hogy könyveket. könyörgött. ahol más ivógépek társaságában berúgott. miként reagálsz T-E. Aztán az apád hazavánszorgott. imigyen: „Arra is programozta a robotokat. automatikusan és szükségszerűen. hogy dugják hideg vízbe vagy lóbálják a levegőben. Minden elképzelhető szörnyűséget és minden elképzelhető jóságot művelnek érzéketlenül. mert selejtes pénzkeresőgép. Az anyád meg átalakult nagyon lassú megbocsájtógéppé. hogy bőven legyen miből választanod. Milliószámra ölette le őket egymással. színdarabokat és filmeket. hogy szitkokat szórjon őrá.

Vér fröccsent a billentyűkre – meg köpet meg nyalka.=> Dwayne most.. Ez a foszforeszkáló sál lebegett el előtte: => Dwayne hátulról megtaszította Nyuszi fejét. Ő azonban inkább a meditációt választotta. Dwayne fölrántotta a fejét a billentyűkről. aztán megint odacsapta. mint egy dinnyét. mert tulajdon ereje és erkölcsi nagysága félelemmel vegyes bámulattal töltötte el. mint a biztonság kedvéért fogta vissza magát. Az egyszerű járáshoz nem merte teljes erejét bevetni. Trout könyvéből értesült róla. hogy megörvendeztesse kéttagú közönségét – önmagát és Teremtőjét. A maga életét nem féltette. Merev léptekkel odament a zongorához. Azért járt mereven. Ez csak fokozta Dwayne eksztázisát. Rabo Karabekian. és tudata lemerült agya használatlan lebenyeinek csöndjébe. és azt mondta a fiára: –. miután körülbelül tíz perc alatt több tízezer szót behabzsolt ebből a szolipszista fantazmagóriából. Lehunyta a szemét. föltápászkodott. hogy baj lesz. . Erre az új megvilágosodásra finom stílusban akart reagálni. Nyuszi látta. Odalépett homoszexuális fiához.. egy istenverte buzerálógép! Nyuszi nem védekezett. mi ? – szólt oda a világegyetem Terem tőjének. hogy már huszonhárom-szőr megölték. Beatrice Keedsler és Bonnié MacMahon együttes erővel elkapta Dwayne-t és lerángatta Nyusziról. neki vége. nehogy lába dobbanása összedöntse az új Holiday Innt. Könnyűszerrel megvédhette volna magát a katonaiskolában elsajátított küzdőmódszerekkel. Aztán föl-alá görgette a zongorabillentyűkön. de a világegyetem Teremtője mindannyiszor megjavította és újra elindította. – Nőt nem ütünk meg. pedig borzasztó dolgok történtek az arcával. azt hitte. Dwayne inkább az elegancia. Fölnevetett.

Egyedül állt kinn. miért: olyan típusú gép volt! => A másnap reggeli újság térképet közölt Dwayne dühöngésének útvonaláról. És így tovább. Beatrice Keedsler és Bonnié MacMahon. – Demain nous allons passer la soirée au cinéma –mondta a magnetofon. miért evett lefolyótisztítót a feleségem? – förmedt rá Dwayne elképedt közönségére. – Beszédem van veletek! – mondta. Don hanyatt feküdt. hogy érzéketlen gépezetek. aztán át a Cukor-patakon és a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain. a feje jóval az ablakok szintje alatt volt. – Megmondom. de tizenegy embert olyan súlyosan bántalmazott. várta. és Don megpróbálta utána mondani. Don Miller az autójában Dwayne közelében volt ugyan. megint vissza az új Holiday Innbe. hogy itt vannak! => A dühöngő Dwayne nem ölt meg senkit. Ordítozott. Erős nagyításban a keresztek így festettek: => A Dwayne dühöngését ábrázoló térképen a koktélbárban három ilyen kereszt volt – Nyuszi. – Ti robotok. úgy akart megtanulni franciául. A koktélbárból még senki sem ment utána. ahol valaki súlyosan megsérült. bámult fölfelé. Az újságbeli térképen keresztek jelölték mindegyik helyet. Ott. Szentül hitte. Francine Pefko irodájába. pihent. föl a füves elválasztó sávra. hogy kórházba kellett vinni őket.Aztán állón vágta Beatrice Keedslert. Az autójában lehajtható támlájú ülések voltak. Íme. miközben hátrabilincselték a kezét: – Hála Istennek. Magnetofonra vett nyelvleckéket hallgatott. átment a parkoló aszfaltján az autószalonba. az elválasztó sávon fékezte meg Dwayne-t két arra vetődött rendőr. A pontozott vonal a koktélbárból indult. – Nous espérons que notre grand-pere vivra encore longtemps – mondta a magnetofon. az tüstént menjen oda hozzá. akarjátok tudni. Ágyat lehetett csinálni belőlük. ezt mondta Dwayne a rendőröknek. Aztán Dwayne kirohant a szálló és az autószalon közötti aszfaltra. Mary Alice Miller apja. hogy Mary Alice megjöjjön a koronájával-jogarával. hogy aki nigger odakint van. Hasba vágta Bonnié MacMahont. de ő semmit sem látott Dwayne produkciójából. .

amikor senki más nem fogadott föl feketéket. mikor Dwayne imigyen kiáltott: –Aki bújik. Wayne ott maradt félpihenjben. s az ilyen tárgyak társalgási apropóként szolgáltak. amíg Dwayne mesélt arról az évről. amelyet megyei cserkészvezetőként töltött. – No lám – mondta Dwayne. a robotot használva a társalgás élettelen apropójának. Nem tudta. aki valaha is meghalt a shepherdstowni villamosszékben. a rejtőzködő gyermekeknek is ideje hazaindulniuk. és rákacsintott Wayne-re. soha életében nem játszott még bújócskát. Dwayne ravaszul körbesandított. aki tizenöt és fél éves korával a legfiatalabb ember volt. Jellegzetes fekete robotként fogadta. vacsorára hazamehet! Az a személy. szarkalábak futottak szét a szeme körül. előjöhet. meg arról. a világegyetem Teremtője tréfából mindet bújócskára programozta. hiszékenységüknek. Ezt a testhelyzetet katonáknak. így is hívták őket: társalgási apropó. milyen igyekezettel próbálta megmenteni egy Payton Brown nevű fekete fiatalember életét. És Dwayne ismét nyakatekert beszélgetésbe kezdett a világegyetem Teremtőjével. a haláltól sem riadt volna vissza. Úgy vélte. amellyel annak idején. mondván: – Ok úgy voltak programozva. Már lement a nap. Mosolygott. hogy jöjjenek elő. Midland Cityben sokan tettek ki Hawaiiból vagy Mexikóból vagy hasonló helyekről származó haszontalan tárgyakat a kávézóasztalkájukra vagy a dohányzóasztalkájukra vagy az ilyen-olyan polcaikra. Dwayne elmondta Wayne-nek. gyerekkorában azt jelezték. hogy mintha egyszerűen képtelenek lettek volna reggel pontosan érkezni munkába. akiket fölfogadott. enyhén szétvetette a lábát. Említést tett néhány olyan feketéről is. A félpihenj néven ismert testhelyzetet vette föl. amikor több fekete fiatalt vettek föl a cserkészek közé. Wayne Hoobler volt.=> Dwayne tovább szólongatta a niggereket. és keserédes derűvel elmosolyodott. . Hoobler készen állt bármire. mert beszéde van velük. raboknak egyaránt megtanították – hogy így adják jelét figyelmüknek. tiszteletüknek és önként vállalt védtelenségüknek. Aztán elkiáltotta azt a jelszót. Háta mögött összefogta a kezét. Dwayne tovább zagyvált mindazokról a feketékről. mint korábban bármikor. aki viszont serény és pontos volt. Bármelyik másik fekete robot is megtette volna. kicsoda Wayne. hogy a bujocskanak vége. aki erre a varázsigére előbukkant. ő lépett elő halkan a használt autók közül.

és Dwayne keze csak a levegőt hasította az arca helyén. szégyen és gyalázat –mondta. Egy sátor végében egy fekete ember kidugta a fejét egy ponyvába vágott lyukon. hogy Wayne tökéletes kitérőgép. és a mögötte fekvő Will Fairchild repülőtérből is majdnem két kilométernyit. amikor Dwayne kisfiú volt. amelyet egy 1962-es Cadillac limuzinalvázra építettek rá. Csattanós pofont akart adni neki. amit tesznek. –Afrikai ugribugri!-mondta. elismerte. – Jól van. Dwayne rabszolgának tekintett mindenkit. mint a fekete robotok.Aztán a feleségéről meg a fiáról beszélt. És aztán Dwayne nagy lendülettel odavágott Waynenek. jól van – nyugtatgatta Dwayne Wayne-t. erőszakos szándékát látszólagos unott-sággal palástolta. a világegyetem Teremtője arra invitálja. Először is kifulladt. aki szénbányában vagy futószalag mellett dolgozik. és az emberek pénzt adtak azért a kiváltságért. hogy játsszanak afrikai ugribugrit. Mary Alice Miller apja közben tőlük néhány méternyire feküdt az autójában. hogy azok legyenek. ami egy repülőtéren történik. Cselhez folyamodott. így hát Dwayne elhátrált egy kicsit. amikor este repülőgép száll le. hogy kemény baseball-labdákkal dobálhassák a fejét. – Régebben azt . Wayne megint kitért. hogy újra megpróbáljon odasózni. ahogy Dwayne rúgások. és továbbra is francia társalgást tanult. hogy lentről prédikációt tartott. Dwayne fölnevetett. hogy a/t tegyék. Ha eltalálták. És most fontos tudnunk. A rabszolgaságról beszélt – nemcsak a fekete. amely nagy népszerűségnek örvendett. – Régebben azt gondoltam. A Maritimo testvérek építővállalatának tulajdona volt. de Wayne nagyon jól megtanulta elkapni a fejét. akármilyen a színe. Aztán hirtelen Wayne felé rúgott. – Veled nem tudok versenyezni – mondta Dwayne. Sportszerűen viselkedett vele. A hirtelen magasságból Wayne teljes szélességében látta a gyorsforgalmi utat. Térdre bukott. hogy a fehér robotok lényegükben éppolyanok. hogy Wayne eddig még sohasem látott repülőteret. ők is arra vannak programozva. hanem a fehér rabszolgaságról is. => Így hát Dwayne most azt hitte. pofonok és ökölcsapások gyors kombinációival próbálkozva közeledett. Nem állt szándékában utána mászni a platóra. Másodszor pedig megértette. aztán szinte ugyanabban a pillanatban újra ki kellett térnie. amik. nem volt fölkészülve arra. Egy vásári mutatványra utalt. Wayne felszökkent egy igen furcsa teherautó platójára. Dwayne ezután egy pillanatig hallgatott. Csak egy tökéletes ütőgép tudná eltalálni. és megelégedett azzal. nyereményt kaptak.

Wayne szeme láttára vált valósággá egy álom a gyorsforgalmi út túloldalán. Wayne szemében úgy festettek. és így tovább. most azonban elfojthatatlan áhítat ömlött szét rajta. mint sok kilométernyi titokzatosan gyönyörű ékszer.kérdezte. fénybetűk adtak gyerekes nevet az álomnak. – Miért érdekelne. szégyen és gyalázat a villamosszék is. mi történik a gépekkel?. Ellátottá a száját. Wayne fejében is kigyúltak az álmot fölismerő fények.gondoltam. Wayne Hoobler arca eddig kifejezéstelen volt. imigyen: . Most már mindezt nem tartotta szégyennek és gyalázat-nak. A Will Fairchild repülőtéren ebben a pillanatban gyúl-tak ki a leszállópálya fényei. Meg a háború meg az autóbalesetek meg a rák – mondta.

Dwayne legutóbbi karácsonyi lapja. az állat egy icipicit belekapott a kezébe. Martha Simmonsnak a halála idején kilencvenegy centiméteres volt a csípőbősége. hogy külső segítség nélkül egy hétig működhetett önálló kis kórházként. megosztoztak a hasznon. hogy kihívták a Martha néven ismert különleges mentőautót. amelyből kivették az üléseket. hogy mindkettőjük felesége oly különös halált halt egy hónapon belül. így hát elfogadták az ajánlatot. amelyet Newbolt Simmonsnak küldött. és Newbolt Simmons megyei közegészségügyi felügyelő feleségéről kapta a nevét.Huszonnegyedik fejezet Figyeljetek: Dwayne Hoover olyan sok emberben tett súlyos kárt. ahol gyöngéden végigfektette az Astrosurf néven ismert mesterséges pázsiton. de aztán a Maritimo testvérek építővállalata kétszer annyit kínált érte. Volt konyhája. Közösen vásároltak egy kavicsbányát odakint a 23A műút mellett. fürdőszobája és műtője. A férje hímvesszője tizenkilenc centiméter hosszú és öt centiméter átmérőjű volt. így festett: . A veszettséget egy beteg denevértől kapta meg. hetvenkét centiméteres a derékbősége és kilencvenöt centiméteres a mellbősége. A Martha egy jókora General Motors távolsági autóbusz volt. és a barátság valahogy fokozatosan véget ért. A férjét és Dwayne-t egy időre összehozta az. A teljes neve Martha Simmons Mozgó Segélyhely volt. Harminchat ágyon helyezhették el odabent a szerencsétlenségek áldozatait. Az élelem-. Miközben Martna Simmons begöngyölte a denevért egy Kleenex nevű papírzsebkendőbe. aki hittel vallotta. hogy az emberi lényeknek szeretettel kell bánniuk az egyszerűbb lényekkel. Azóta is küldtek egymásnak karácsonyi üdvözlőlapokat. gyógyszerés kötszerkészlete akkora volt. Martha Simmons veszettségben hunyt el. amelyet egy reggel a nappali szoba mennyezettől földig érő függönyére csimpaszkodva talált. Martha Simmons kivitte a belső udvarra. mint amennyibe nekik került. Előzőleg Martha Simmons éppen Albert Schweitzer életrajzát olvasta.

Az ideges embereket kis családokba gyűjti. amikor meghalt. . sokat gondolok Thomas Wolfe amerikai regényíróra. Megtanít bennünket arra. a Charles Scribner's Sons kiadó szerkesztőjétől. amelyek hetente egyszer összejönnek. Remek mulatság. hogy egységesítő alapgondolatként írás közben mindig a hős apakeresése járjon az eszében. A regényei megkonstruálásához sok segítséget kapott Maxwell Perkinstől. Nagyon kedvelem. Most a szabadságát tölti. így festett: => A pszichiáternőm neve is Martha.Newbolt Simmons legutóbbi karácsonyi lapja. hogy intelligens módon nyújtsunk vigaszt egymásnak. aki csak harmincnyolc éves volt. Állítólag Perkins azt mondta neki. És ahogy az ötvenedik születésnapom közeledik. amelyet Dwayne-nek küldött.

Egyszerűen ez az igazság. és elmosolyodott. Nekem nem okozna különösebb örömöt. Rosewater pilótája idézte elő. Bangladesből. Újonnan megtalált józanságát arra használtattam vele. Egy másik könyvben alkoholistát csináltam Rosewaterből. Dwayne Hoovernek sem. Dwayne Hoover azt olvasta a könyvben. => Persze őt is én találtam ki. Rosewater a következő évben ölte meg. Amikor kigyúltak a fények. miközben arra várakoznak. ahogy a szemébe tűnt a Mildred Barry Művészeti Központ rózsás szépsége. ha másik apát találnék. Kilgore Troutnak sem. Egyelőre csak zavarba jött. a Will Fairchild repülőtéren egy olyan férfi bérelt repülőgépe készülődött leszálláshoz. Ettől nem kell zavarba jönni. Megölhettem volna őt is. Nyugatra nézett. Mostanra a Névtelen Alkoholisták társasága segítségével viszonylag kijózanítottam. a pilótáját is. hogy az igazán hiteles amerikai regényekben a hősöknek és hősnőknek egyaránt inkább anyákat kellene keresniük. de élve hagytam őket. A pilótaülésbe Looseleaf Harper ezredest ültettem. Egy anya sokkal hasznosabb.Nekem úgy rémlik. hogy próbára tegyék a . => És miközben az anyátlan Dwayne Hoover az anyátlan Wayne Hooblert pocskondiázta a használt autók parkolójában. így hát a repülőgép simán leszállt. hogy a robotok világszerte minduntalan kifogynak az üzemanyagból és elpusztulnak. => A Martha nevű mozgó segélyhelyen két orvos volt: Cyprian Ukwende Nigériából jött. Khashdrahr Miasma pedig egy újdonsült államból. Ez a férfi Eliot Rosewater volt. Kilgore Trout pártfogója. Rosewaternek az anyja ékszereit juttatták az eszébe. Az jutott az eszébe. véletlenül. hogy a repülőtér leszállópályája átalakult a börtöntöltelék meseországává. Meg a pilótáját is. hogy fátyolos csecsemőtekintetével ilyennek látta annak idején az anyját. hogy egyebek között megismerje a vadidegenekkel rendezett New York-i szexuális orgiák állítólagos testi-lelkijótéteményeit. Mindkét vidékről említés is történt Kilgore Trout Nem titok többé című könyvében. hogy ott időnként kifogy az élelem. egy csónakbalesetben ölte meg az anyját. Fiatal korában. aki atombombát dobott a japáni Nagaszakira. aki bizony megölte az anyját. a gyorsforgalmi út másik oldalán. Az anyja ezerkilencszázharminchat évvel az Isten Fiának állítólagos világra jötte után az Amerikai Egyesült Államok női sakkbajnoka lett. az oszlopokon álló szeptemberi telihold a Cukor-patak kanyarulatában. azt az embert. Mindkét vidék híres volt arról.

=> Eddie Key azért tudott olyan sokat a származásáról. és ezért sokkal érdekesebbnek látta az életet. egy fekete fiatalember ült. indiaiak és fehérek voltak. mély. mert a családja fekete ága megőrizte azt a szokást. => A Martha volánja mögött Eddie Key. mint a szélvédőn át kinézhetnek az ősei. Dwayne meg Trout meg én mozdulatlan kavicsok voltunk. Egészen halkan azt mondta: – Még lengik. Közülünk senki sem érezte azt. Mi még azt sem tudtuk. => Elmondom. hogy Key leszármazottja. És Eddie Key. amelyeknek nem volt sok pénzük. => – Eddie Key töviről-hegyire ismert egy emberektől nyüzs-gö múltat. mi lett közben az Amerikai Egyesült Államokból. Több mint hatszáz ősét tudta megnevezni. amely igen sok afrikai családban ma is él: minden nemzedék egy tagjának kötelessége volt. Eddie például tudta azt. s a folyó valahonnét valahová tartott az időben. így hát a szélvédőre ragasztott amerikai zászlócskára szegezte a tekintetét. Eddie arra gondolt. Ahogy a volán mögött ült és kinézett a szélvédőn. Eddie Key még csak hatéves volt. így hát megvette az orvosokat más országoktól. mivel oly sok mindent betéve tudott. hogy egykor a családja anyai ágának tulajdonában volt az a farm. mint például Dwayne vagy én vagy Kilgore Trout vagy szinte akármelyik fehér ember aznap Midland Cityben.világegyetem egyetlen szabad akaratú teremtményének reakcióit. mint egy jármű. amennyi a sok betegnek kellett volna. kik voltak a dédapáink és dédanyáink. Az indaro törzsbeli Ukwende az az ember . annak a fehér amerikai hazafinak. aki egyenes leszármazottja volt Francis Scott Keynek. akinek a családja annak idején megkapta a Kékmadár Farmot. Francis Scott Key csak egy volt az Eddie mögött álló ezrek közül. ha akarnak. amelyen fölfedezték a Szent Csodabarlangot. hogy egyébként miért volt olyan sok fiatal külföldi orvos a kórházakban: Az ország közel sem termelt annyi orvost. ha netán arra vetődik. Eddie Keynek az az érzése támadt. és az ősei úgy nevezték: „Kékmadár Farm". viszont rettenetesen sok pénze volt. hátha Key épp most veszi szemügyre. szívet melengető érzéseket táplálhatott például Dwayne Hoover és dr. fater. Eddie tudta. Az ősei afrikaiak. hogy ő maga is csak eszköz. Eddie Key emberek folyójában úszott. hogy más néz a szemével –vagy más érez a kezével. és mindegyikről legalább egy adomát tudott. amikor elkezdte elméjében elraktározni apai és anyai rokonságának neveit és kalandjait. Dwayne az az ember volt. s a szemén. hogy emlékezetébe vésse a család addigi történetét. Cyprian Ukwende iránt is. aki a nemzeti himnuszt írta.

És így tovább. Dwayne észre sem vette a kényszerzubbonyt. Trout előzőleg hátulról rávetette magát Dwayne Hooverre. akkor is azt hitte. Dwayne már az irodában eltörte Francine állkapcsát és három bordáját. mit fog aznap kiáltani Dwayne. => Dwayne Hoovert most föltuszkolták a Marikára. és a lány az aszfaltra rogyott. és Dwayne leharapta az utolsó percét. Dwayne azután elengedte Francine-t. Segítség nélkül föl tudott szállni a Marthára. A könyvből úgy tudta. Trout hátulról elkapta. már jókora tömeg gyűlt össze az új Holiday Inn koktélbárjából és konyhájából. Amikor kihengergette az ajtón. nagy kettős ajtón át. => Kilgore Trout a járóképes sebesültek között volt. hogy a szűz bolygón eltelt egy nap. Íme. Ez a játék. akinek az ősei annak idején Afrika nyugati partvidékén elrabolták Key Ojumwa nevű ősét. hogy Eddie szemében a tükörképe úgy festett. bús hétfő! – Aztán az az érzése támadt. Trout jobb kezének gyürűsujja valahogy becsusszant Dwayne szájába. Az inda-rók Ojumwát egy muskétáért eladták a brit rabszolgakereskedőknek. hogy a szűz bolygón eljár úszni. – Kolbász terem a kenderben! – kiáltotta. és csak akkor hallgat el. a Kilgore Trout könyvében megígért szűz bolygón van. És Dwayne mindig túljár az eszén. Elvesztette az eszméletét. és segítség nélkül keresett magának egy helyet. mi történik. és amikor kimászik a jéghideg vízből. messze az igazán súlyos esetektől. aztán egyfolytában baszik és mondogatja. önjavító mezőgazdasági gépként. – Csak föl kell húzni. Dwayne olyan szorosan be volt bugyolálva a kényszerzubbonyba. Azt hitte. és a visszapillantó tükörből nézte. ezt kiáltotta Dwayne a mentőautóban: – Isten hozzád. a hátsó. hogy Francine nagyon is rászolgált. azok fölrakták a „Pacsirta" nevű vitorláshajóra. – Ez a legjobb baszógép az egész államban! – mondta Dwayne a tömegnek. az elvitte a South Carolina állambeli Charlestonba. Eddie Key a vezetőülésben ült. A világegyetem Teremtője mindig megpróbál rájönni. ott meg árverésen értékesítették önjáró. amikor Dwayne kirángatta Francine Pefkót az autószalonból a szabadba. a lábán áll. Dwayne mindenki szeme láttára akarta összeverni Francine-t. Ő sérült meg a legsúlyosabban az áldozatok közül. ha kap egy Sanders-féle Csirkebüfét! És így tovább. mert az ártalmas vegyszerei azt gondoltatták vele.volt. hogy szeret. Dwayne pedig peckes léptekkel . mint egy bekötözött hüvelykujj. Még amikor Cyprian Ukwende és Khashdrahr Miasma lefektette. mindig kiált valami meglepőt. és újra itt a kiáltás ideje.

Valaki hátraugrott. => Kilgore Trout úgy határozott. => Ez nem az a fajta könyv. Még így is törött óraüveggel és mint később kiderült. Ami engem illet. . amelyben az emberek végül azt kapják.odament a gyorsforgalmi út melletti betonárokhoz. Key megkérdezte. amit megérdemeltek. és egy haja szála sem görbült meg. Eltörte az órám üvegét. => – Ne feledjétek Pearl Harbort! – kiáltotta Dwayne. Éppen fölvett a földről egy karperecet. hiába teremtettem én. az agresszivitását. és Trout föltartotta véres zsebkendővel részben eltakart jobb kezét. miután a Mogyoró Egyetem legyőzte az Ártatlan Áldozat Gimnáziumot a területi középiskolai kosárlabda-bajnokság újrajátszott mérkőzésén. Wayne ismét a használt a utók között volt. és beleköpte Kilgore Trout ujja hegyét a Cukor-patakba. Breedlove volt az a fehér gázszerelő. a várost. én tisztes távolságban maradtam mindeme erőszaktól – még ha én teremtettem is Dwayne-t. Dwayne csak egyetlen olyan embert bántalmazott. törött lábujjai kerültem ki a csetepatéból. Az eltelt háromnegyed órában jobbára förtelmes méltánytalanságokat művelt. hogy nem fekszik le. mi baja. úgy arat! – kurjantotta Dwayne. amelyet én dobtam oda. hogy elkerülje Dwayne-t. aki Patty Keene-t. az eget fönt és a Földet alant. amely így festett: – Ki mint vet. hogy megtalálja. De legalább Wayne Hooblert nem bántotta. aki a gonoszságával rászolgált a bántalmazásra: Don Breedlove-ot. Elhelyezkedett egy ülésen Eddie Key mögött. Dwayne Crestview Avenue-n levő Burger Chef hamburgerbüféjének pincérnöjét megerőszakolta a megyei sportpálya George Hickman Bannisterről elnevezett klubházának parkolójában. és eltörte a lábujjamat is.

és úgy mosolygott. Don Breedlove a szálló konyhájában volt. hogy Breedlove egyik szomszédjának gyereke juharcukrot tett a Ventura benzintartályába. Neki az . Breedlove azonban vigasztalhatatlan volt. Dwayne épp az előbb köpte bele Trout ujja hegyét a Cukor-patakba. akárcsak Kilgore Trout. Dwayne és Don Breedlove kézfogása egyaránt száraz volt és kemény. Elterjedt az a vélekedés. Épp egy gáztűzhelyet javított odabent. => Így hát most Don is a mentő kocsiban volt – ő is ült. bár ő is ülhetett volna. amely nem működött jól.=> Amikor Dwayne dühöngeni kezdett. mintha azt mondaná. Tehát Dwayne a jobb kezével szorosan fogta Don Breedlove-ot. Don és Dwayne igen jól ismerte egymást. annyit költött á beállításokra és alkatrészcserékre abbéli igyekezetében. és a tenyerével fülön vágta Dont. hogy összeesett tőle. sőt végül élénk sárga színnel ezt a feliratot mázolta a csomagtartó fedelére és mindkét ajtóra: Mellesleg az autónak az volt a baja. A juharcukor egy cukorféle volt. Ez rettenetes légnyomást teremtett Don fülében. Breedlove pedig gondolkodás nélkül megfogta. Hs Dwayne Hoover most Breedlove felé nyújtotta a jobb kezét. Olyan borzasztó volt a fájdalom. borítsunk fátylat a niúltra. Aztán kissé behajlította a bal kezét. Kilépett egy kis friss levegőt szívni. amelyről Don azt állította. Dwayne voltaképpen még rá is fizetett az ügyletre. amelyet a fák véréből készítettek. A tragacs olyan autó volt. hogy megengesztelje Breedlove-ot. hogy a kézfogás módja nagyon sokat elárul az ember jelleméről. és Dwayne odarohant hozzá. Azzal a fülével Don már soha többé nem hall semmit. és senki sem tudta megjavítani. hogy tragacs. Beatrice Keedsler feküdt. így kapcsolódtak össze: Ez férfiak között a barátság jelképe volt. mert Dwayne egyszer eladott Breedlove-nak egy új Pontiac Venturát.

hogy Dwayne ámokfutásának hírére riasztották őket: amputálta egy fekete férfi lábát. két fekete férfi. Miasma nem tudta elviselni a bírálatot. Dwayne cipőjét. két fehér férfi. Ukwende nem állt értetlenül a műanyag bevonatú. – Keríts ollót – mondta. duzzogó gyermekké. Miasma még ollót sem volt hajlandó keresni.állkapcsa törött el. amikor átgázolt a Cukorpatakon. amikor Ukwende másodszor odaszólt. hogy valamilyen szempontból nem a lehető legtökéletesebb. miért érte bírálat éppen azelőtt. Cyprian Ukwende morfiumot adott neki. pedig azt a lábat valószínűleg meg lehetett volna menteni. egységbe forrt cipő-zokni látványa előtt. hogy haza akar menni. aki csak azt hajtogatta. Odafordult bengáli asszisztenséhez. . Sőt. Rajtuk kívül még öt áldozat volt – egy fehér nő. Ők bele akartak nézni a repedésbe. cipőfűzőjét és zokniját azonban átitatta a műanyag. A kórházban nap mint nap látott ilyen cipőket-zoknikat azoknak a gyerekeknek a lábán. Miasma automatikusan átalakult hasznavehetetlen. Fölismerhetetlen volt az arca. Alapjában véve Miasmának valószínűleg egyáltalán nem lett volna szabad orvosi területen dolgoznia. hogy ellássa a sérülteket. de nem jutottak el addig. Ezt mondta most is. És így tovább. még az is. egységbe forrt cipőkzoknik levágására. amely a bolygó legmélyebb repedése volt. Mindeddig egy ujját sem mozdította. akik túl közel játszottak a Cukor-patakhoz. Dwayne Hoover akkor bántalmazta őket. Elmondom. hogy kerítsen ollót: – Haza akarok menni. => Cyprian Ukwende most megpróbálta lehúzni Dwayne Hoover cipőjét. Ha bárki a legfinomabb célzást tette arra. Ezen a gyöngeségén nem tudott úrrá lenni. a kórházi segélyszobában föl is akasztott egy lemezvágó ollót – a műanyag bevonatú. Khashdrahr Miasmához. A Pennsylvania állambeli Erie-ből tartottak a Grand Canyonhoz. amikor az autójuktól az új Holiday Inn bejárata felé tartottak. ahol esetleg bírálat éri. Mindkét fekete férfi a szálló konyhai alkalmazottja volt. vagy legalábbis nem olyan területen. az ifjú dr. A három fehér ember most járt először Midland Cityben. Hoover Nyuszi is feküdt. Miasma nekivetette a hátát a mozgó segélyhelyen levő női vécé ajtajának. hogy arc – akárki arca. Eddig Ukwende meg a rendőrség meg egy polgári védelmi alakulat végezte el a munkát.

Azt mondta Cyprian Ukwendének. úszómedencével és így tovább. szoláriumokkal. aztán mihelyt nyereséggel tudja eladni. sugármasszázzsal. és a hős azt feleli: „Az emberi lényekről már tudok. szobakerékpárokkal. de mire jó a még több információ? A realista regényeket és szőrszálhasogató részletességüket illetően egyetértek Kilgore Trouttal. A könyvtáros megkérdezi tőle. és elmaradnak. így festett: És így tovább. – Beiratkoznak a programokra. A körzeti fiókkönyvtárból kivesz egy realista regényt. Arról kezdett beszélni. hogy az ember megnyissa. – Az emberek fölbuzdulnak. Kilgore Trout meglátott egy hirdetést. És így tovább. aztán visszaviszi. => A Martha útnak indult. Az emberek már csak ilyenek. ." És így tovább. túladjon rajta. hogy kondicionáló szalont nyit Midland Cityben. Elolvas belőle vagy hatvan oldalnyit. Trout A pángalak-tikus adatbank című regényében a hős egy háromszáz kilométer hosszú és száz kilométer átmérőjű űrhajón utazik. evezőgépekkel. amely nagyon megnyerte a tetszését. de aztán körülbelül egy év alatt elveszítik az érdeklődésüket. miért nem tetszett. hogy a kondicionáló szalonnál az a lényeg.=> Nagyon sokáig mesélhetnék még intim részleteket a szupermentőautón levő emberek életéről. Dwayne Hoover tudata időlegesen visszatért a Földre. hogy visszaszerzik a kondíciójukat vagy leadnak pár kilót – mondta Dwayne.

az egykor divatos Fairchild Hotel környékére. foltokban hántolta le a műanyagot égő lábáról. A sértetlen bal kezét kellett használnia. Semmi esetre sem ő lesz az egyetlen semmittevő. akiket oly igazságtalanul bántalmazott. Ő is odasodródik a többi aszott öregember közé Midland City nyomornegyedébe. . Kilgore Trout a mentőautóban ülve csíkokban. akiről joggal elmondhatni: „Látod? Szinte hihetetlen! Most kutyagumija sincs. Nem nyit ő már soha semmit. olyan bosszúszomjasan perelik majd kártérítésért.Dwayne nem nyit semmiféle kondicionáló szalont. hogy Dwayne teljesen tönkremegy. pedig régebben mesésen jómódú volt!" És így tovább. Azok.

Sokukat a gravitáció ereje csapott a földhöz. mint sokan mások. nem volt készpénze. mert nem volt helybéli lakos. Automatikus reakció volt ez a lényegében ellenséges felhőre. Még csak huszonhat éves volt. A tartalmuk nem érdekelte. Automatikusan tűnődni kezdett saját halandó voltán. öregem. . – Hé. Troutnak fölfordult a gyomra. A lármájuk villanyozta föl. amelyben egy fekete fiatalember feküdt. menjen föl a gazdasági hivatalba.Epilógus A kórház baleseti sebészete az alagsorban volt. És aztán lépcsőre bukkant. Miután Kilgore Trout ujjcsonkját fertőtlenítették. Elgin Washington százszor akkorának érezte magát. Trout most elhaladt egy nagyon költséges privát betegszoba mellett. rendbe tették és bekötözték. nem volt csekkfüzete. amelyekben különféle sérüléseket szenvedett emberek állapota javult vagy rosszabbodott. hogy nem növekszik-e benne valami rossz. amikor elhaladt az ajtó előtt. onnan futtatta a nőket. mint a valóságban volt. de mesésen jómódú. de nem a megfelelőre. nem volt betegbiztosítása. Elgin Washington kevéssel előbb kokaint szippantott föl az orrába. Ez a lépcső nem az előcsarnokhoz meg a gazdasági hivatalhoz meg az ajándékbolthoz meg a többihez vezetett. Benyitott egy használaton kívül álló röntgenszobába. egy strici. öregem. A látogatási idő már véget ért. Ez a fiatalember Elgin Washington volt. és egy darabig tévelygett az alagsorban. Benyitott a boncterem kétszárnyú ajtaján. ezért minden szexuális rabszolganője eltávozott. A gravitáció ereje egy pillanatra sem szünetelt. Trout most semmi olyat nem érzett. mellette fehér telefon. Nincstelen volt. A parfümfelhőiket azonban hátrahagyták. színes televízió. hanem azoknak a szobáknak a sorához. Aznap amputálta a lábát Khashdrahr Miasma. de arról már elfeledkezett. amit más emberek milliói ne éreztek volna – automatikusan. mint sokan mások. ők is pontosan ugyanezen kezdtek tépelődni. Eltévedt. Automatikusan tépelődni kezdett azon. Amikor mások benéztek abba a szobába. aki a régi Holiday Innben tanyázott. – Hé. Troutnak bizonyos űrlapokat kellett kitöltenie. hé. hé. És a zenebona kellős közepéről Elgin Washington mézes-mázosán kiszólt Troutnak. és a kokain rettenetesen fölerősítette az Elgin agyába érkező és onnan induló telepatikus üzeneteket. öregem – hívogatta. olyan harsányak és izgalmasak voltak az üzenetek. mint sokan mások. körülötte bonbonos dobozok és virágcsokrok. azt mondták.

hogy éreztesse vele az alacsonyabbrendűségét. Barry. öregem. Kivillantotta aranyfogát. Szívességkérésre mindig támadt. hogy már megint elkapott valakit. ahogy elfütyülöm a fülemüle dalát – mondta. Mellesleg mindkét férfi Nagy Károly leszármazottja volt. de Trouttal jóindulatú volt. Fogalma sem volt róla. Emberi lelkek horgásza volt. pedig igazán nem is akarta. Az agyának valamelyik része céltalanul gyakorolta azt a képességét. – Értem – mondta Trout. Mindenki. Kacsintott. – mondta. Minden emberi lény olyan típusú gép volt. Fred T. – Lassan halok meg. És ha már elkapott valakit. meghalok. – Nem. Nem akart tőle semmi különöset. mit akarjon. – Hé. Majd támad valami ötlete. Trout megint gépiesen reagált. Bármelyik emberi lény pontosan ugyanezt mondta volna. Sötét tekintettel hallgatást parancsolt Troutra. kínainak öltözve eljött a kórházba. Trout. milyen szívességet kérjen. amit Midland Cityben időnként szinte minden fekete megtett: utánozta a fülemülét. hogy a fülemüle kizárólag holdfényben énekel. Washington tudta. –A költők által olyannyira kedvelt fülemüle dalának sajátos varázst ad az – mondta –. Elgin Washington ráébredt. akinek az ereiben akár csak a legkevesebb európai vér folyt. – Mindenképpen tegyen meg nekem egy szívességet –mondta Washington. Ilyen volt a természete. hogy valamilyen módon ne éreztesse vele az alacsonyabbrendűségét vagy nevetségessé-gét. Olyan típusú gép volt. amikor egy Elgin Washington-féle torz személyiség megmondta neki. bárgyú robottá alakult át. Fokozatosan. Behunyta a szemét. Nagy Károly leszármazottja volt. hé. nem tudta úgy elengedni. – Hívok nővért! – mondta Trout.. mit tegyen. a fesztivál elnöke limuzinján. aztán komolyan azt mondta: – Azt hiszem. mint oly sok más Föld-lakó. – Hallgassa meg. Néha meg is ölt egy-egy embert. mint aki nagyon töri a fejét.öregem. Trout bement.. álmatag legyintésseljelezve tiltakozását. Megdermedt holmi bizonytalan szívességek emlegetésére. teljesen automatikusan működő. hogy együttérzéséről biztosítsa Beatrice . megállt a fekete férfi ágya végénél. => A Midland City-i Művészeti Fesztivál megnyitását őrület miatt elhalasztották. Ez nem a részvét jele volt. – Miféle szívességet? – kérdezte feszengve Trout. öregem – hívogatta Troutot. – Aztán azt tette. hogy ismeretleneket magához tud édesgetni. hogy meg fog dermedni. nem – mondta Elgin Washington.

amit el tud kapni. kivéve itt-ott egy-egy éjjeliőr autóját. A Fairchild Boulevard-on. Ennek a könyvnek egy korábbi változatában főszereplő volt. Engem egy doberman készült megtámadni. ami szintén elegáns dolognak számított. Gyárak és raktárak között voltam. hogy este mindenképpen megnyitják a fesztivált. A könyv korábbi változatában Dwayne Hoover cselédjének. azok az emberek. gyalog indult útnak. derült égből villámcsapásként csaphat le rá a szörnyű halál. miféle bolygón van és miféle állat ő. Napközben . A parkolók üresek voltak. hogy feléje lépeget. öljön meg mindent. Most csak szunnyadt a Jockey Shorts alsónadrágomban. A hímvesszőm hét és fél centiméter hosszú és tizenhárom centiméter átmérőjű volt. a fekete Benjámin Davis felügyelt Kazakra. Semmiféle közlekedésre nem lévén pénze. riasztóberendezésekkel és őrkutyákkal. Az átmérője tudomásom szerint világrekordnak számított. a város egykori ütőerén nem volt forgalom. Amikor kiszálltam Plymouth Dusteremböl. Minden életet elszívott onnan a gyorsforgalmi út meg a Róbert F. és egye is meg. Nyolc kilométert kellett gyalogolnia a Fairchild Boulevard-on. a másik végén levő parányi. Kiszálltam az autóból. És odabenn lesz ennivaló. amelyek gyilkológépek voltak. akik elmagyarázták neki. Kennedy körút. hogy a világegyetem Teremtője azt szeretné. ezért ha elővigyázatlan. Levelekkel volt megtömve. Ritkán és halványan világítottak az utcai lámpák. hogy feltartóztassam. Ostobán tettem. Lottie Davisnek a férje. => Megszűnt. Meggyújtottam. borostyánszínü pötty felé. Papírcsövet tettem a számba. Ez elegáns dolognak számított. a régi Monon vasút pályáján épült belső autópálya-gyűrű. elnyeli Troutot. és most aludt. hogy kinyújtóztassam a lábamat. Amikor a lépegetéstől már elég nagyra nőtt.Keedslert és Kilgore Troutot. Kilgore Trout feltételezte. Az a pötty volt a Művészeti Központ. amelyet az Avistól béreltem a Diner's Club hitelkártyámmal. Kazak. Trout majd megnöveszti azzal. magas kerítésekkel. Kazak kiképzői. => Ebben a városrészben senki sem aludt. Egy Plymouth Dusterben ültem. arra tanították. Éjjel ez erődrendszer volt. nem tartottam semmitől. Senki sem ólál-kodott. Az író igen veszélyes anyagokkal dolgozik. => Figyeljetek: a dobermant úgy hívták. Troutot sehol sem találták. => Én körülbelül hat utcányira onnét vártam. A Monon megszűnt. Beatrice Keedsler morfiumot kapott. Ő vigyázott éjjelente a Maritimo testvérek építővállalatának raktártelepére.

Az öreg ház megtelt a brit madarak hangjával. hogy Kazak ne tudja megölni. amelyet a nap folyamán a Maritimo testvérek potom pénzért vettek egy rablótól. Ott nevelkedett Beatrice Keedsler. => Hátat fordítottam a kerítésnek. de azért nem kapott fizetést. Az idézte elő a gyilkosságokat. hogy megöl. És elgondolkodva nézegettem a Fairchild Boulevard túloldalán levő régi Keedsler-ház sötét. Amikor fölboncolták. A Pali Mail apránként öl meg. mélyet szívtam a cigarettámból. a háborús hős. Aztán szíven lőtte magát. Most pedig a város néma tulajdona volt. Észre kellett volna vennem a kerítés különös vonalát. Agyonlőtt öt rokont. pártázatos oromzatát. Benjamin Davis első trombitás volt a Midland City-i Szimfonikusoknál. három szolgát. Napnyugtakor üvöltözött vele és teniszlabdákat vágott hozzá. kitömött állatokból meg a régi fehér ember kezdetleges eszközeiből. hogy egy Kazak-féle vérszomjas szereplőt nem olyan könnyű kihagyni egy regényből. Kazak feltett szándéka volt. Úgy vetette magát az emberekre. => Miután a házat Keedslerék a Nagy Válság idején elvesztették. . és meg is eszik. mintha valaki belülről ágyúgolyókkal bombázta volna. Kazak egy halom bronzcső mögött lapult. Ott követték el a város történetének leghíresebb gyilkosságait. És Kazak megtett minden tőle telhetőt. egy sörét nagyságú daganatot találtak az agyában. Az udvar tele volt matracfoszlányokkal és drótfonat-darabokkal. Beatrice Keedsler anyai nagybátyja 1926-ban egy nyári éjszakán megjelent egy Springfield karabéllyal. Napkeltekor bevonszolta Kazakot a gödörbe. A kerítés mindenütt kidudorodott a járda felé. A hadseregtől kiselejtezett matracokból és drótfonatból készült vastag öltözékben járt.nyers húst dobált be a gödörbe. Kazak újra és újra megpróbálta. Aztán kiengedte. mintha a kerítés nem lett volna ott. ahol Kazak helye volt. hogy átalakítják múzeummá. Azt fontolgatták. Will Fairchild. Barry meg a szülei költöztek be. ahol a gyermekek megismerhetik Midland City történetét – nyílhegyekből. két rendőrt és Keedslerék magán-állatkertjének teljes állományát. hogy megöljön bárkit. Bizony tudhattam volna. tehát igazi állásra is szüksége volt. Úgy festett. aki túl közel megy a világát körülzáró drótkerítéshez. amikor kiszálltam az autómból. Fred T. amikor elegánsan viselkedtem és cigarettára gyújtottam.

milyen gazdag és hatalmas volt az anyai nagyapám. utasította. Barry félmillió dolláros adományt kínált föl egyetlen feltétellel: hogy kiállítják az első Robo-Magic mosógépet és egykori plakátjait. pedig nagy fontosságú mondandóink voltak egymásnak – arról. átalakították a glikogént glükózzá. úgy. amely előzőleg glukokortikoidokat termelt és tárolt veszély esetére. mint az állatok. Eszembejutott az anyám. hogy ámuljak-bámuljak. A fogai fehér tőrök. És a zeppelin egyre közeledett.és vevőhelyei egy vonalba kerültek az övéivel. hogy mögöttem egy robbanékony kutya kitörni készül. A CRF hatására a hipofízisem beleeresztette az ACTH jelű hormont a véráramomba. hogy eressze bele a CRF jelű hormont a hipotala-muszt a hipofízissel összekötő rövid erekbe. és lassított. hogy Trout az én teremtményem.A leendő múzeumnak Fred T. Megmutatta. => A Keedsler-házat bámultam. A kiállítandó tárggyal szemléltetni akarta. hol volt egyik-másik álompalotája. Előzőleg a hipofízisem pontosan ilyen alkalmakra állította elő és tárolta az ACTH-t. => A jobb szemem sarkából megláttam Kazakot. . Mindegyikből csak pincegödör maradt. Én nyugtalanítottam. A vére nitroglicerin. minden telepatikus üzenet adó. Szétáradtak az egész testemben. Segíthetett. nem is álmodtam arról. lebegve úszott felém a levegőben. Ezek most halottashá/ak. Az agyam üzenetet küldött a hipotalamuszomnak. mint a vadmacska vagy fussak. aki a Nagy Válság idején egyszer körbeautóztatott Indianapolisban. A szemem értesítette róla az agyamat. Kilgore Trout is egyre közelebb ért. Csepegő nyála cianid. pincegödrök és parkolóhelyek voltak. Feléje fordultam. mint a szarvas. A mellékvesém beleeresztette a maga glukokortikoidjait a véráramomba. mint egy zeppelin. Inkább az apai nagyapámon járt az eszem. Álompalotákat tervezett indianai milliomosoknak. A véráramomba került ACTH egy része elérte a mellékvesém kérgét. hogy az orrüregeim. hogy a gépek ugyanúgy fejlődnek. gitáriskolák. hogy küzdjek. Lustán. A szeme két tüzes katlan volt. hol volt a nagyapám sörfőzdéje. Szinte ügyet sem vetettem a közeledtére. Ő volt Indianában az első képesített építész. Telepatikusán újra meg újra elmondtam: „Jó híreim vannak a számodra!" Kazak rámvetette magát. A glükóz izomtáplálék volt. Kilgore Trout már csak fél utcányira járt Teremtőjétől. csak sokkal gyorsabban.

Trout! Várjon meg! Mr. amit a testem művelt Kazak ügyében. Így hát beugrottam az autómba. az okozta. nem tudott Kazakról és arról sem. Eszelős tekintettel nézett rám. ki vagyok. hogy belekábult. Troutnak eddig sem volt unalmas napja. hogy a Teremtője helyből átugrik egy autót. a kórház felé. => Négykézláb értem földet a Fairchild Boulevard közepén. Kilgore Trout fél háztömbnyi távolságról figyelt. amit eddig a testem művelt. lelassított. Talán zárlatos lett egy vezeték. Azt egyelőre nem tudtam. ami az ő korában nem is rossz. hogy a nagy izgalomban behúztam a heréimet is. A testem azonban tett egy olyan óvintézkedést is. és üldözőbe vettem. A mellékvesém adott egy adag adrenalint is. Utána kiáltottam. A háta . A hajam is égnek meredt tőle. de még nem ért véget. Most azt látta. hogy csak sebészeti beavatkozással lehet őket ismét leereszteni. ahogy a hatalmába kerített engem is. Tizennyolc kilométeresnek mértem a sebességét. Trout! Amikor meghallotta. Kilgore Trout elfordult. ne folyjanak el az életnedveim. mint a repülőgép a futómüvet! És most azt mondják.És egyre közelebb ért a zeppelin. amely hozzáértők szerint példa nélkül állt az orvostudomány történetében. de csak jobban szaporázta a lépteit. Kazakot visszalökte a kerítés. Nem tudta. A gravitáció lecsapta Kazakot a betonra. behúztam őket a törzsembe. Kipirultam. kimerültén zihálva nekivetette a hátát a General Electric cég alkatrészraktárát övező kerítésnek. Mindaz. Így vagy úgy. mint egy gőzmozdony. amikor melléje értem. Most már ő is tele volt adrenalinnal meg koagulánsokkal meg glukokortikoidokkal. Trout javában vágtázott. része volt az emberi gépezet normális működésének. Az adrenalintól a szívem úgy megindult. Riadtan sietni kezdett vissza. Az adrenalin hatására koagulánsok is ömlöttek a véráramomba. A lehúzott ablakon át kikiáltottam neki: – Hé! Mr. – Várjon meg! Jóbarát vagyok! – Csosszanó léptekkel megállt. vagy kifújt egy tömítés. Mindenesetre visszaemeltem a heréimet a hasüregembe. Még mindig föl voltam ajzva az adrenalintól meg a koagulánsoktól meg a többitől. Csak valami bizonytalan rossz érzésem volt odalent. hogy a nevén szólítják. A gravitáció a hatalmába kerítette Kazakot. ahogy a vérnyomásom a csillagos égig szökött. hogy ha esetleg megsebesülök. úgy.

mint hogy továbbra is a sötétségből szóljak Trouthoz.. amire kíváncsi –akár a múltat. – Azt is elintéztem. semmi ok az aggodalomra! Nagy örömhíreket hozok! Lassan jutott lélegzethez. Elég a pumás könyvekből! – Hm – mondta. Kikapcsoltam. – Fegyver van magánál? – kérdezte. megint elindítottam a szélvédőmosót. Ehelyett a szélvédőmosót kapcsoltam be. Trout – szólaltam meg az autó belsejének sötétjéből –. nem lenne rossz. úgyhogy eleinte nem volt valami nagyszerű társalgó. és a kezemben maradt. a Művészeti Fesztiválról. – Maga. – Ön most egy könyv kellős közepén van – pontosabban szólva már a vége felé. – Én vagyok az ön Teremtője – mondtam. maga. – Én a Minden Fesztiválról jövök – feleltem. én regényíró vagyok. Trout – mondtam –.. – Hm. Megint megpróbáltam világosságot gyújtani. – A micsoda? – Az orvosi Nobel-díj. Nem maradt tehát más választásom. Meghúztam egy másik kapcsológombot. a sötétben. Én teremtettem önt a könyveim céljaira... így hát megpróbáltam fölkapcsolni a belső világítást.. – Nekem bizony a maga helyében rengeteg kérdésem volna – mondtam. A megyei kórház fényeinek látványát vízcseppek torzították el. Még mindig vadul forgott a szeme. – Nincs . A szivargyújtó volt. – A jövőben a Nobel-díj várja önt. Elnevettem magam odabenn. – Honnét? Gondoltam. amely így szólt: LEGFONTOSABB TERMÉKÜNK A HALADÁS => – Mr. hogy mostantól fogva jó nevű kiadója legyen. – Hm – mondta diplomatikusan.mögött az éjszakai égbolton kirajzolódott a cég emblémája és jelmondata. – Mr. ha alaposabban szemügyre vehetne. akár a jövőt illetően – mondtam. – Van valami kérdése? Tegye föl bátran! – Tessék? – Nyugodtan kérdezzen meg bármit. jön? – kérdezte. – Tessék? – kérdezte..

Aztán Velencébe. Megláttattam vele egy járási ataxiában szenvedő férfit. én szívből szeretem önt – mondtam nyájasan. => Kiszálltam a bérelt autómból. de akkora hatalmam volt Trout fölött. hogy olyan egészséget. ha már a szemét nem hajlandó használni. Kilgore. És szétzúztam minden kételyét. ennyi az egész. zamatos jelképek kellenek. Megálltam előtte. Trout. Csak le kell írnom önről bármit. amit a kezemben tartok. úgyhogy a lépéseim nemcsak kimértek voltak. amerikaiaknak színpompás. => – Maga meghibbant? – kérdezte. Lesütött szemének szűk látótere épp a cipőm orráig terjedhetett. Nagy zajjal szálltam ki. Egy cirkuszi sokadalom kellős közepébe tettem. Aztán Dar és Salaamba. Elvittem a Tadzs Mahalhoz. Azt akarom. sem a kisstílű kapzsiság és ravaszság.. Trout. Azt akarom. ahogy én fütyülök. hogy úgy táncoljon. – Nézzen föl. mit tartok a kezemben! Semmit sem tartottam a kezemben. ahol nem ártottak neki a lángok. Aztán vissza Midland Citybe. amikor valaki fényképezőgépet fogott rájuk. Mutathattam volna neki például egy arasznyi magas Szép Helénát is. Szegény öreg térdre rogyott.. hogy Trout füle sok mindent megtudhasson a Teremtőjéről. – Nem – mondtam. nézze meg. Ahogy Trout ott kushadt előttem. szemügyre vetettem vele egy Bermudavészmadár terméketlen tojását. a harmónia és a táperőjelképe. Mr. járás közben egy kicsit forgattam a lábamat. olyan belső harmóniát erezzen magában.? . Kilgore... Keményen bevágtam az autó ajtaját. – Kilgore. mint egy kis tök. amelyeket még nem rontottak meg a nemzetünk elkövette főbenjáró bűnök. hogy azt látta volna a kezemben. akinek akkora golyvája volt. – mondtam –. háromdimenziós. Nekünk. Az egyszerűsége keleties egyszerűség.. Trout – mondtam. Mr. Ahogy megkerültem az autót. hanem csikorgóan kemények is. meg egy nőt. – Mr. ők viselkedtek így. – Mr. – Én szétziláltam az ön elméjét. hogy emelje föl a tekintetét. Aztán a Nap felszínére. amit csak akarok. elvittem gyermekkora Bermudájára.. Onnét elvittem gyermekkorom Indianapolisába. mint például a rabszolgatartás. Most egységes egészet akarok csinálni belőle.szükségem fegyverre ahhoz. nem kínaiak. az az egészség. amilyet eddig sohasem engedtem éreznie. Trout. Az anyám meg Nyuszi anyja jutott róla az eszembe. Legfőképpen pedig olyan jelképekre sóvárgunk. mi azonban amerikaiak vagyunk. és türelmesen vártam. a fajirtás vagy a bűnös hanyagság.

Trout – mondtam. Trout! Ön szabad. de a jobb keze megsebesült. ahogy nőtt közöttünk a távolság. Én szabadon engedem műveim minden szereplőjét. kellemesen átbukfenceztem a semmin. – Másféle évek következnek. ahol el szoktam rejtőzni. Ön szabad! Trout sután föltápászkodott. amely így festett: Íme. mint az apámé özvegy korában – mint az apámé öreg. Thomas Jefferson szabadon engedte a rabszolgáit. Az anyám távol. amikor eltestetlenedek. ezt kiáltotta utánam Kilgore Trout az apám hangján : – Fiatalíts meg! Fiatalíts meg! Fiatalíts meg! . Kezet ráztam volna vele. Megtisztulva. Egy kis kézitükör lebegett el a közelben. Látta. mint minden más éjszaka. Ön az egyetlen. akinek meg is mondom. – Bon voyage – mondtam. Hasonló lelki szituációban Tolsztoj gróf szabadon engedte a jobbágyait. A többieknek ez az éjszaka ugyanolyan lesz. megújulva akarom várni őket.Az öregember fölnézett. mert az öngyilkosságot hagyta rám örökül. Gyöngyház nyelű. Mr. és az arca ugyanaz az aszott arc volt. Eltűntem. => – Hamarosan elérkezik az ötvenedik születésnapom. Álljon föl. így hát mindketten csak lógattuk a kezünket magunk mellett. nagyon öreg korában. odatartottam tulajdon jobb szemem elé. nagyon távol maradt tőlem. Trout kiáltásai elhalkultak. Mr. Hallottam az apámat – és láttam az anyámat a semmiben. => Lustán. akik oly hűségesen szolgáltak írói pályafutásom alatt. Könnyűszerrel elkaptam. gyöngyház keretű lék volt. Trout hangja az apám hangja volt. hogy a kezemben egy almát tartok.

.

Egyetlen élő testvére jó nevű fizikus. Vonnegut hetedik regénye. aki egyebek között fölfedezte. hogy ezüstjodiddal néha havat vagy esőt lehet csinálni. apja és nagyapja építész volt Indianapolisban. Nagyrészt New Yorkban írta. Mind a hat gyermeke felnőtt. Jr. . Ez Mr.=> Kurt Vonnegut. Meg festő is.

66-14-2). 1988 Felelős vezető: Benkő István vezérigazgató Tipográfia és műszaki szerkesztés: Beszédes Natasa Terjedelem: 13.ISBN 963 02 5651 7 MAECENAS. Debrecen.13 (A/5) ív . Budapest Felelős kiadó: Szvák Gyula Irodalmi vezető: Szántó György Tibor Alföldi Nyomda (585.