Você está na página 1de 11

osnovna škola: školska godina:

učiteljica/učitelj: razred: 4. nadnevak:

PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVNOGA SATA

NASTAVNO PODRUČJE / književnost


NASTAVNA TEMA: lektira

NASTAVNA JEDINICA: Astrid Lindgren: Pipi Duga Čarapa redni broj sata:

KLJUČNI POJMOVI: dječji roman, lik, govor lika, ponašanje lika

VRIJEDNOSTI: 1. znanje
2. solidarnost
3. identitet
4. odgovornost

KOMPETENCIJE: 1. komunikacija na materinskom jeziku


2. komunikacija na stranom jeziku
3. digitalna kompetencija
4. inicijativnost i poduzetnost
5. matematička i kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji
6. učiti kako učiti
7. socijalna i građanska kompetencija
8. kulturna svijest i izražavanje

CILJ SATA: razumjeti sadržaj dječjeg romana, odrediti osobine likova, spoznati i prihvatiti
poruku romana

OBRAZOVNA POSTIGNUĆA: primati primjerene prozne tekstove (recepcija); oblikovati i izraziti sud o likovima
prema njihovu ponašanju (govor i postupci); pratiti odnose među likovima i
raspravljati o njima; razlikovati osnovna obilježja dječjeg romana

ISHODI UČENJA: izdvaja glavni lik koji je nositelj radnje; prepoznaje osobine likova, opisuje likove
prema njihovu izgledu, govoru i ponašanju; uspoređuje svoje osobno iskustvo sa
sadržajem romana, izražava svoje mišljenje i zauzima stav o temi romana

ZADATCI NASTAVE: a) uočavanje obilježja dječjeg romana, upoznati i razumjeti sadržaj romana: uočiti
a) obrazovni (materijalni) temu, uočiti redoslijed događaja, vrijeme i mjesto radnje, imenovati likove,
b) funkcionalni oblikovati i izraziti sud o njima prema njihovu ponašanju, shvatiti i prihvatiti
c) odgojni pozitivne odrednice književnog djela, ostvariti komunikaciju s proznim djelom
potaknutu pitanjima otvorenog i zatvorenog tipa
b) razvijati sposobnost asocijativnoga, fantazijskog i racionalnog stvaralačkog
mišljenja i zaključivanja, razvijati sposobnost percipiranja i doživljavanja
književnoumjetničkog djela, poticati govorno i pisano stvaralaštvo te izražavanje
vlastitih misli i osjećaja, razvijanje sposobnosti uočavanja odnosa među likovima,
razvijati kreativne sposobnosti i maštu
c) poticati umijeće komunikacije, upućivati učenike na slušanje drugoga, poticati
prihvaćanje različitosti u životu kao nečega posebnog i vrijednog, promišljati o
svojim i tuđim postupcima, shvaćati uzročno-posljedične radnje, razvijanje
sposobnosti procjene ponašanja: željeno i moguće, dobro – loše, odgovorno –
neodgovorno ponašanje, poticati suradničke odnose, točnost, urednost, upornost u
radu

NASTAVNE METODE: dijaloške metode, metoda rada na književnom tekstu, komunikacijsko-funkcionalni


pristup

OBLICI NASTAVE: frontalni, individualni, rad u skupini

NASTAVNI IZVORI, SREDSTVA lektirna knjiga: Pipi Duga Čarapa, ploča, kreda, nastavni listići
I POMAGALA:

KORELACIJA: unutarpredmetna (opisni pridjevi), Priroda i društvo (države svijeta), Likovna kultura
(ilustracije likova i događaja)

MEĐUPREDMETNE TEME: 1. Osobni i socijalni razvoj


2. Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša
3. Učiti kako učiti
4. Poduzetništvo
5. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
6. Građanski odgoj i obrazovanje

PLAN PLOČE: Astrid Lindgren švedska je književnica rođena 14. studenog


Pipi Duga Čarapa
1907. Doživjela je duboku starost i umire 28. siječnja 2002.
Astrid Lindgren
Vrsta djela: fantastični dječji roman Napisala je preko 30 knjiga za djecu, tekstove za slikovnice, čak
Tema romana: upoznajemo neobičnu i posebnu i nekoliko filmskih scenarija. Po završetku škole zaposlila se u
djevojčicu Pipi Dugu Čarapu i njezin svijet lokalnim novinama.
Mjesto radnje: vila Pipinovac, otok Gula-Gula, mali Njena najpoznatija knjiga zbog koje je uvrštena na listu od 20
gradić
najprevođenijih svjetskih autora upravo je Pipi Duga Čarapa. U
Vrijeme radnje: više od jedne godine
predgovoru te knjige navela je kako se zapravo pisanjem
Glavni lik: Pipi Duga Čarapa - neobična, smiješna,
posebna, vesela, pravedna, jaka, samostalna... počela baviti smišljanjem priča za svoju djecu. Njena književna
Sporedni likovi: Tomi, Anika, Efraim-Pipin tata, djela bila su nagrađena mnogim priznanjima u Švedskoj i
gospođa Settergren, teta Laura, Gula-Gulaši, Njemačkoj, a dobitnica je i Međunarodne nagrade Andersen.
učiteljica
Poruka: (u suradnji s učenicima)
aktivnosti za
TIJEK NASTAVNOGA SATA oblik rada
učenike

MOTIVACIJA
Učenici moraju razmisliti o djelu koje su pročitali i s nekoliko opisnih pridjeva usmeno opisuju frontalni
odgovoriti na pitanje: Kakva je Pipi Duga Čarapa? (učenici bi trebali napisati: Pipi
neobična, zabavna, zanimljiva, posebna, jaka, samostalna, vesela, pozitivna i sl.)

Zatim će učenici odgovoriti na pitanje: Koje Pipine osobine imaš i ti? (učenici uspoređuju
moraju odabrati i ponovno napisati osobine koje su zajedničke Pipi i njoj/njemu,
npr. zabavna, jaka, vesela, pozitivna i sl.)

Učenici će promotriti Pipine i svoje osobine i zaključiti razlikuju li se puno, malo


ili uopće ne i objasniti.

*Ukoliko je učiteljica/učitelj u mogućnosti unaprijed pripremiti obojanu


ilustraciju Pipi Duge Čarape na većem papiru (kartonu), učenicima može za
motivaciju zadati opis Pipi Duge Čarape.

Unaprijed razgovarati s učenicima o kompoziciji opisa, primjerice (uvodni dio –


ime, dob, gdje stanuje...; glavni dio – osobine, izgled, odjeća, obuća...; završni dio
– izraziti mišljenje o liku.

NAJAVA I LOKALIZACIJA KNJIŽEVNOG DJELA


Koje ste djelo pročitali? (Pipi Duga Čarapa) Tko je napisao to djelo? (Astrid razgovaraju frontalni
Lindgren) Kojoj književnoj vrste pripada to djelo? (dječji roman)

Utvrđujemo koja su obilježja dječjeg romana (ovo je dječji roman jer su glavni
likovi djeca i ispričani su doživljaji iz dječjeg života iako pomalo nemogući i
nevjerojatni)
Najavljujem obradu dječjeg romana, zapisujem naslov i ime autora na ploču. pišu
čitaju
Učenici čitaju bilješku o piscu iz svojih bilježnica. (Dopunjujem ako je potrebno i
obavezno pričam zanimljivost kako je roman uopće nastao: Slučajno. Ujesen
1941. spisateljičina je sedmogodišnja kćer Karin oboljele od upale pluća.
Izmislila je ime Pipi Duga Čarapa i od mame tražila da joj smišlja nevjerojatne
i maštovite dogodovštine o njoj. Mama je željela djeci pružiti malo zabave i
neobičnih doživljaja jer je i ona kao malena željela biti „glavna“, samostalna i
jaka, jača od odraslih. To je bilo nemoguće u stvarnosti, ali u mašti stvorila se
neobična djevojčica Pipi.)

IZRAŽAVANJE DOŽIVLJAJA
Razgovaram kratko s učenicima o djelu, o tome kako ih se dojmilo lektirno djelo, izražavaju frontalni
što im je bilo najsmješnije, najzabavnije, najzanimljivije... doživljaje
Uspoređujemo ga s ostalim dječjim romanima (navesti učenike da zaključe
kako je Pipi jedinstven i neponovljiv lik po mnogim svojim osobinama).
INTERPRETACIJA
Učenicima postavljam pitanja kojima analiziramo pojedine događaje, osobine i
ponašanje glavnih i sporednih likova, slijedimo tijek radnje, a zatim izvodimo
zaključke koji će učenicima pomoći u njihovom samostalnom radu.

Pitanja mogu biti: Gdje je Pipi živjela? Gdje su joj bili roditelji? Koliko godina ima? odgovaraju na frontalni
S kim je živjela? Kako se zvala obitelj koja je živjela do Pipi? (Obitelj Settergren) pitanja
Po čemu je Pipi posebna? Zašto je Pipi krenula u školu? Kako je Pipi čistila
kuhinju? Što se dogodilo u cirkusu? Kad je Pipi uhvatila lopove, što su oni morali
raditi? (Plesati polku.) Kakvo je Pipino ponašanje za stolom? Odobravaš li to?
Kamo su djeca išla na izlet? (U Čudovišnu šumu.) Tko je bio „čudovište“? Što znaš
o Pipinom tati? (Zove se Efraim, on je urođenički kralj na otoku Gula-Gula) Je li
Pipi odmah krenula brodom na otok Gula-Gula? Tko je išao s njom? Kad je Pipi
spasila Tomija od morskog psa, zaplakala je. Zašto? Kako su se zvali banditi koji
su željeli ukrasti bisere? (Jim i Buk.) Što su djeca učinila da ne odrastu?

Učenike dijelim u 3 skupine i dajem im nastavne listiće: sve će skupine rješavaju rad u skupini
analizirati lik Pipi Duge Čarape i zaključivati o njezinim osobinama; svaka zadatke na
skupina ima različite primjere i dolazi do različitih zaključaka koje ćemo nastavnom
sintetizirati u sljedećoj etapi sata. listiću

SINTEZA
Predstavnici skupina izvješćuju ostale učenike o radu njihove skupine. objavljuju individualni
rezultate
Što misliš o Pipinim neistinama/izmišljotinama?
Što je u djelu stvarno moguće, a što nemoguće? Što možeš naučiti čitajući o razgovaraju
Pipi? Je li Pipi dobar ili loš uzor? Objasni.

Stvaranje i prijepis plana ploče pišu

PROVJERA
Provjera se može provesti na dva načina: učenici mogu napisati vlastiti kviz provjeravaju individualni
znanja u kojem će sami napisati pitanja i ponuditi točne odgovore na njih ili im
se može ponuditi provjera u prilogu.

STVARALAČKI RAD
Gledanje filma Pipi Duga Čarapa i usporedba s romanom. gledaju film i frontalni
uspoređuju
Ilustracija likova prema opisima iz romana (Pipi Duga Čarapa – str. 7, Pipin tata – ilustracije individualni
str. 146) i mjesta radnje (otok Gula-Gula – str. 195)

Istraži koje sve zemlje svijeta spominje Pipi; pronađi ih na karti svijeta ili doznaj istražuju
zanimljivosti o njima na internetu.
NASTAVNI LISTIĆ – 1. skupina

1. Pažljivo pročitaj, a zatim objasni što je duhovito u ovom odlomku.

„...Nakon što je Nilson ispraznio šalicu, stao ju je okretati gore – dolje da bi je najzad, preokrenutu stavio na
glavu. Vidjevši ga, isto učini i Pipi, ali kako ona nije sasvim ispila svoj kakao, niz čelo joj poteče mali, smeđi
potočić i nastavi svoj put preko nosa. Pipi isplazi jezik i tako ga zaustavi.
- Ništa ne treba baciti. - zaključi....
...Kad su svi bili siti i zadovoljni, a i konj dobio ono što je htio, jednim pokretom uhvati Pipi sva četiri kraja
stolnjaka i podigne ga tako da su se sve šalice, tanjuri i posuda za kakao stali sudarati kao u vreći. Cijeli taj
zavežljaj Pipi strpa u sanduk za drva.
- Uvijek volim pospremiti čim dovršim s jelom. - objasni Pipi....“
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2. Prelistaj roman još jednom, prisjeti se i napiši još dva duhovita primjera.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3. Pažljivo pročitaj, a zatim objasni što je neobično ili nemoguće u ovom odlomku.

„...- Mislim da se baš ne ponašaš suviše lijepo prema damama. - malko mu se prijeteći obrati Pipi. Tada ga
svojim snažnim rukama podigne visoko u zrak, odnese do breze što je tu rasla i objesi ga preko grane. Onda
dohvati sljedećeg dječaka pa i njega objesi preko druge grane. Trećega posadi na stup ograde ispred jedne
kuće, a četvrtoga odbaci preko ograde gdje je ostao sjediti usred cvjetne gredice u vrtu. Posljednjega bojovnika
zgrabi i uvali u malena kolica što su stajala na putu i služila djeci za igru...“
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
4. Prelistaj roman još jednom, prisjeti se i napiši još dva neobična ili nemoguća primjera.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

5. Što zaključuješ iz ovih primjera, kakva je Pipi? Napiši.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
NASTAVNI LISTIĆ – 2. skupina

1. Pažljivo pročitaj.
„...- Oh, Pipi. – uzbuđeno će Anika kad im Pipi priđe.
- Pssssst!-prošapće Pipi. –Da ne probudimo bika. Sada spava, a ako ga probudimo, bit će mrzovoljan.
A već idućeg trena zavikne iz sve snage da je sve orilo:
- Nilsone, Nilsone! Gdje si? Moramo kući! – nimalo ne vodeći računa o bikovom popodnevnom snu....“

„...Pipi je bila u svom vrtu i nekom starom, zahrđalom poljevačom zalijevala ono jada od cvijeća koje je još
preostalo. No kako je upravo tog dana kiša lijevala kao iz kabla, Tomi primijeti kako joj to baš i nije neophodno
činiti.
- Da, samo ti pričaj. – odvrati mu Pipi srdito. –Ali ako sam ja već cijelu noć probdjela radujući se kako ću
zalijevati cvijeće, onda neću dopustiti da me ovo malo kiše spriječi u tome...“

„...- Kako bi bilo da odemo na kratak izlet i sa sobom povedemo Nilsona?


-Izvrsno! – oduševljeno prihvatiše Tomi i Anika.
- Otrčite kući i upitajte mamu za dopuštenje, a ja ću za to vrijeme spremiti hranu..“

2. Što zaključuješ iz ovih primjera, kakva je Pipi? Napiši.


________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3. Prelistaj roman još jednom i pronađi primjer u kojima saznaješ da je Pipi:


samostalna i slobodna
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

voli izmišljati
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

darežljiva i druželjubiva
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

snalažljiva
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
pravedna
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
NASTAVNI LISTIĆ – 3. skupina

1. Pažljivo pročitaj.
„...Jednoga dana nađoše Tomi i Anika pismo u svom poštanskom sandučiću.
TMIJU I ANKI – stajalo je na omotnici. A kad su je otvorili, u njoj su našli karticu na kojoj je pisalo:
TMI I ANKA PZVANI SU K PIPI NA RAŽEN DAN SUTRA POTLE PODNE
ODJEČA: KAK VAM SE HOČE!...“

„...- O, kako sam znatiželjna! – reče Tomiju i Aniki. –To je prvo pismo koje sam primila u svom životu.
Svi troje sjednu na stube od verande, a Pipi razdere omotnicu. Tomi i Anika čitali su preko njezina ramena. U
pismu je stajalo:
Drraga Pipi,
T8 Ja-pisem na 100 lu a pisati Su zamene 3ce. O 2lit ču Ja To. 100 je S Tobom! Je si 8 ljena?
Da ni si o 5 bolesna; Jasam 100 po 100 zdrava. Vrjeme nije loše, u 5 ak je Tomi iz 9 ao
VELIKOG štakora?
Puno Pozz draga Od
Pipi...“

2. Tvoj zadatak je otkriti što zapravo piše u Pipinim pismima. Ispravi pogreške i napiši pisma pravilno.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. Pipi voli dobivati pisma. Napiši joj pismo. Dobro razmisli o čemu ćeš pisati: Pipi ima problema s
pravopisom, ali je oštroumna i inteligentna. Prelistaj ponovno roman i pronađi njezinu adresu.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
NASTAVNI LISTIĆ – PROVJERA

1. Zaokruži točan odgovor.


Tko je Spunk?
a) šivaći pribor
b) bolest
c) kukac

Kako Pipi spava?


a) s glavom na jastuku
b) s nogama na jastuku
c) bez jastuka

Kad odraste, Pipi će biti:


a) učiteljica
b) gusarica
c) Otmjena Dama.

Pipin brod se zove:


a) Spletka
b) Vrtirepka
c) Krletka.

Pipina kosa je bila:


a) boje kruške
b) boje mrkve
c) boje ciklame.

Pipi je:
a) neodgovorna i zločesta
b) gruba i lijena
c) neobična i dobra u srcu.

Mjesta radnje ovog romana su:


a) Vila Pipinovac, otok Gula-Gula, mali gradić
b) Vila Pipinovac, Afrika, zavičajni muzej
c) Vila Pipinovac, Maštograd.

Pipi tablicu množenja naziva:


a) tablica ploženja
b) tablica gloženja
c) tablica hloženja.
Radnja ovog romana događa se:
a) u proljeće
b) tijekom jedne godine
c) tijekom više od jedne godine.

Tomi misli da su Rosopas pilule:


a) grah
b) mahune
c) grašak.