Você está na página 1de 29

ELEC 441 – ADS TANITIM

ADS İlk açıldığında


karşımıza yardım bölmesi
çıkacaktır
ADS’te tasarım veya analiz yapabilmek için
önce bir Workspace oluşturmak gerekir.
Yeni bir workspace oluşturmak için sol
üstte bulunan «Create A New Workspace»
butonuna basılır.
Yeni bir workspace
oluşturduktan sonra, Bu pencere bir
Workspace oluşturma workspace’in;
yardımcısı açılır. kütüphane,
simülasyon bilgileri,
veri dosyaları ve
üretim bilgilerini
sakladığı bilgisini verir
Bir sonraki pencerede
workspace’e isim vermemiz
ve kayıt edeceğimiz dizini
seçmemiz istenir.
İsimlendirmeden sonra
hangi kütüphaneleri
kullanmak istediğimizi
seçiyoruz.
Eğer birden fazla kütüphane
seçtiysek ADS bunları bizim
için tek bir kütüphane
haline getirecektir ve bu
kütüphaneye bir isim
vermemizi isteyecektir.
Bir sonraki aşamada hangi
birimle hangi çözünürlükte
çalışmak istediğimizi
soracaktır. Bu aşamada
0.0001 milimetre seçeceğiz.
Projemizin yer alacağı
workspace’i, kullanacağımız
kütüphaneleri ve
çözünürlüğümüzü seçtik.
Boş olan workspace’e analiz
veya tasarım yapmak için
«New Schematic Window»
butonuna basarak bir şematik
ekliyoruz.
«New Schematic Window»
butonuna bastıktan sonra
oluşturacağımız şematiğe bir
isim vermemiz gerekmektedir.
Çünkü ileride tasarlayacağımız
karmaşık devrenin güç, sinyal
vb. katlarını ayrı tutmamız
kolaylık sağlayacaktır.
Şematik isimlendirildikten
sonra ADS yardım ekranında
«No help needed» seçip
yardım almadan devam
edeceğiz.
Boş şematik penceresi
açıldıktan sonra, solda
«Palette» sekmesinde
komponentler yer alır.
Palette’de Simulation-S_Param sekmesi
seçildikten sonra; 1

3
2
S P sembolü seçilir ve
şematikte boş bir yere
yerleştirilir.
Seçtiğimiz sembol ile
ADS’e S-parametreleri
ile analiz yapacağımızı
bildirmiş oluyoruz.
Mikroşerit hattın
değerlerini Z_0
direncini
hesaplamak için
LineCalc isimli
aracı kullabilirsiniz.
«Tools->LineCalc-
>Start LineCalc»
Mikroşerit hat tasarlayacağımız için, hattın istenilen özellikleri LineCalc kullanılarak boyutları
LineCalc kullanılarak hesaplanabilir. verilen bir hattın empedans ve
efektif elektriksel uzunluğu analiz
edilebilir.

1
LineCalc kullanılarak istenilen
empedans ve efektif elektriksel
uzunluk verilerek, hattın boyutları
sentezlenebilir.

2
Palette seçildikten sonra, «MSUB»
butonu ile iletkenler arasında
bulunan dielektrik malzemeyi;
2

3 Daha sonra ise


«MLIN» butonu ile
mikroşerit hattı seçip
şematiğe ekliyoruz.

1
Mikroşerit hat
tasarlayacağımız için,
bu aşamada
Palette’den «TLines-
Microstrip» seçeceğiz.
Sırasıyla, S-Parametreleri
için simülasyon kontrolü,
dielektrik malzeme ve
mikroşerit hat şematiğe
eklendikten sonra
«Simulation-S_Param»
Palet’i tekrar seçilerek
«Term» devreye eklenir. Bu
komponent ölçüm
yapacağımız portları temsil
eder.
Bu aşamada mikroşerit
hattın tasarımı
neredeyse
tamamlanmıştır. Birinci
proje olarak hatta bir
«R» direnci eklemeniz
beklenmektedir. Direnci
palette’de «Lumped
Component» seçerek
ekleyebilirsiniz.
1

2
Eklediğiniz
komponentleri 1
numarayla gösterilen
«Insert Wire»
butonuyla birleştirip, 2
numarayla gösterilen
«Insert GROUND»
butonuyla
topraklamanız
gerekmektedir.
Hattı tasarladıktan ve şematiği
tamamladıktan sonra
«Simulate» tuşuna basarak
analizimize başlayabiliriz.
Simulasyon tamamlandıktan
sonra iki ekran açılacaktır. Solda
görünen ekran simülasyon ile
ilgili bilgileri verecektir. Sağda
bulunan ekran ise çizim
yapmamız için gerekli araçtır.
Sembolü seçilerek
«Rectangular Plot»

Sembolü seçilerek
«Polar Plot»

Sembolü seçilerek
«Smith Chart»

Sembolü seçilerek
«List»

Şeklinde veriler elde edilebilir.


Örnek olarak «Rectangular Plot»
seçerek S(1,1) parametrelerini
çizdireceğiz. «Add» diyerek
ekleyeceğiz ancak komplex
veriyi rectangular plot’ta
çizdirmek için bazı matematiksel
işlemler yapmamız
gerekmektedir. ADS bunları
1 bizim yerimize yapmaktadır.

2 Açılan pencerede «dB»


seçeceğiz.
S(1,1) parametrelerini
«Rectangular Plot» seçerek
çizdirdik. Elde ettiğimiz
sonuçtan memnun değilsek ve
tasarıma devam etmek
istiyorsak şematik penceresine
dönmemiz gerekmekte.
Şematik ekranına dönüldükten
sonra «Tuning» butonuna
bastıktan sonra parametre
ayarlama ekranı karşımıza
çıkacaktır.
«Tune Parameters» penceresi
açıldıktan sonra değişiklik
yapmak istediğimiz
parametreleri sol-tık ile
seçebiliriz. Seçilen parametreler
otomatik olarak «Tune
Parameters» penceresine
eklenecektir. Seçilen
parametrelerde yapılan
değişiklikler anlık olarak
çizdirilen grafiklerde
görünecektir.
İstenilen sonuçlar elde
edildikten sonra «Tune
Parameters» penceresi
kapatılmak istendiğinde yapılan
değişikliklerin şematiğe
uygulanmak istenip istenmediği
sorulacaktır. Kabul edilerek
tasarım sonlandırılır.
Tasarlanan şematiğin sonuç
olarak bir hat ve dirençten
ibaret olduğu şekilde
görülmektedir.