Você está na página 1de 1

PERANAN GURU MORAL DALAM PPSDM

1. Bekerjasama dengan guru disiplin dan kaunselor mengenal pasti murid yang perlu diberi
perhatian

2. menjadi contoh kepada peserta dengan menghayati dan mengamalkan nilai moral yang baik.

3. membimbing murid yang menghadapi masalah terutama murid moral