Você está na página 1de 1

DO’A IFTITAH :

Allah Maha Besar lagi sempurna Kebesaran-Nya, segala puji bagi-Nya dan Maha Suci Allah sepanjang pagi
dan sore kuhadapkan muka hatiku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan
menyerahkan diri dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya shalatku, ibadahku,
hidupku dan matiku semata hanya untuk Allah Seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan dengan
aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan bagi-Nya. Dan aku dari golongan orang muslimin.

1. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang


2. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam
3. Yang Pengasih dan Penyayang
4. Yang menguasai hari kemudian
5. Pada-Mu kami mengabdi, dan kepada-Mu lah aku meminta pertolongan.
6. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus
7. Bagaikan jalannya orang-orang yang telah Engkau beri ni’mat
8. Bukan jalan mereka yang pernah Engkau murkai atau jalannya orang yang sesat.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang


1. Katakanlah (hai Muhammad)! Aku memohon perlindungan pada Tuhan-nya manusia.
2. Yang menguasai manusia
3. (yang menjadi) Tuhan manusia
4. Mohon perlindungan daripada kejahatan was-was (pengganggu hati) yang menggoda
5. Ialah yang menggoncangkan hati manusia
6. Baik dari jenis jin maupun manusia

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang


1. Katakanlah (hai Muhammad)! Allah itu Esa
2. Allah tempat meminta
3. Tiada Ia beranak dan tiada pula Ia dilahirkan
4. Dan tidak ada bagi-Nya seorang pun yang menyerupai-Nya

SUBHAANA RABBIYAL ‘ADZHIMI WABIHAMDIHI


(Maha Suci Tuhan Maha Agung, serta memujilah aku kepada-Nya).

SAMI’ ALLAHU LIMAN HAMIDAH


(Allah mendengar orang yang memuji-Nya)

RABBANA LAKAL HAMDU MIL USSAMAAWATI WAMIL UL ARDHI WA MIL-U MAA SYI-TA
MIN SYAI-IN BA’DU.
(Ya Allah Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh barang yang Engkau
kehendaki sesudah itu).

SUBHAANA RABBIYAL A’LAA WABIHAMDIHI


(Maha Suci Tuhan, serta memujilah aku kepada-Nya).

RABIGHFIRLI WARHAMNI WAJBURNI WAR FA’NI WAR ZUQNI WAHDINI WA ‘AFINI


WA’FU’ANNII
(Ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku dan angkatlah derajatku dan berilah rizki kepadaku, dan
berilah aku petunjuk, dan berilah kesehatan bagiku dan berilah ampunan kepadaku).

TAHIYAT 1 :
Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah.
Salam, Rahmat dan Berkah-Nya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad).
Salam (keselamatan) semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang shaleh-shaleh.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan
Allah.
Ya Allah! Limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad.

TAHIYAT 2 :
Ya Allah limpahkanlah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad saw.
Sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya.
Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya.
Sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya.
Di seluruh alam semesta Engkau lah Yang Terpuji, dan Maha Mulia.