Você está na página 1de 2

Școala

Disciplina: Limba Engleză


Anul şcolar: 2015/2016

EVALUARE INIŢIALĂ
Clasa a V a
• Data susținerii testului inițial:
• Elevi prezenți:
• Elevi absenți:
• Media clasei:
COMPETENŢE:

C1- să aleagă răspunsul potrivit pentru fiecare întrebare prin identificarea


sensului global al enunţului;
C2- să completeze spaţiile punctate cu formele convenabile ale substantivelor
propuse, scrise între paranteze;
C3- să aleagă forma corectă a cuvintelor date;
C4- să realizeze un text scurt în care să se prezinte;

Analizând datele şi rezultatele obţinute putem afirma că:


- datele de pe orizontală ne informează despre situaţia fiecărui elev, atât despre
cunoştinţele lui,cât şi despre lacunele acestuia;
- datele pe verticală ne dau informaţii despre punctele obţinute; de aici rezultă că
unii elevi pot:
- să aleagă răspunsul potrivit pentru fiecare întrebare prin
identificarea sensului global al enunţului;

- să completeze spaţiile punctate cu formele convenabile ale


sustantivelor propuse, scrise între paranteze;
- să aleagă forma corectă a unor cuvinte scrise greșit in mod
intenționat;
- să realizeze un text prin care să se prezinte și să se
caracterizeze;
În etapa iniţială, de constatare a nivelului de cunoştinţe dobândite în
clasa anterioară, rezultatele au arătat că această clasă are nivelul mediu, fiind
necesare măsuri precum: transcrieri de texte; folosirea dicţionarelor; însuşirea
noţiunilor primare(reguli de pronunţie; semnele specifice limbii engleze;
articolele; dezbatera anumitor teme, fişe prin care să se atingă competenţele, iar,
pe viitor elevii trebuie:
- să exerseze pentru redactarea exerciţiilor în care să folosească trasarea
săgeţilor, conştientizând conţinutul global al enunţului;
- să recunoască sinonime, omonime, antonime, paronime în texte date;
- să completeze spaţiile punctate cu formele convenabile ale sustantivelor
propuse, scrise între paranteze;
- să redacteze un scurt text, format din fraze simple, cu lexic cunoscut prin
folosirea unor elemente de relaţie simple despre propria persoană/oferirea
informaţiilor despre sine.