Você está na página 1de 1

Numele şi prenumele elevului........................................................................................

Clasa: a VI-a …. Data …………………….


Lucrare semestrială la matematică
Sem. al II-lea
Oficiu 20 p
1. (9x 4p = 36p) Completați:
a) – 2 – 5 = ...............................................................................................................................................
b) opusul numărului 12 este numărul .....................................................................................................
c) │– 16│ = …………………….....…….....................................................................................…….
d) 10 % din 80 = ………………….….……..………………...…………………………………………………
.................................................................................................................................................................................
e) probabilitatea ca, la aruncarea unui zar să obținem un număr mai mare ca 5 este ….………....……..……….
……………………………………………………………………………………………………………..……..…
x 5
f) termenul necunoscut din proporţia = este …………………………………………………….………..
4 2
……………………………………………………………………………………………………………….……..
g) măsura unghiului  al triunghiului ABC, dacă m( B̂ ) = 60 şi m( Ĉ ) = 44 este ....………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
h) aria unui triunghi dreptunghic ce are catetele de 8 cm şi respectiv 6cm, este
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
i) perimetrul unui triunghi isoscel MNP de bază MN, cu MN = 5 cm și MP = 7cm este egal
cu ............................ ..................................................................................................................................................
..................................

2. a) (6p) 12kg de mere costă 42lei. Aflați cât costă 20kg de mere de același tip.
x + 3 3x - 4
b) (10p) Comparați numerele x și y dacă: = și y = -5 + 6 - -7 - 13 .
2 5
c) (6p) Aflaţi preţul iniţial al unei biciclete știind că, după o ieftinire cu 5% bicicleta costă 456 lei.
3. (10p) Construiţi un triunghi ABC ce are măsurile unghiurilor  , B̂ , Ĉ direct proporţionale cu numerele 3, 4
și respectiv 8. Construiți apoi mediatoarea laturii BC și paralela prin C la AB.
4. (12p) Fie triunghiul isoscel ABC cu (AB)  (AC). Înălțimea AD a triunghiului, D(BC), intersectează
paralela prin C la AB în punctul E. Arătaţi că triunghiul CAE este isoscel.