Você está na página 1de 3

Concurs de procese simulate de Drept privat roman

Ediția a II-a
2017
Etapa I

I. Speța I
În primăvara anului 103 d.Hr., Primus se duce la casa prietenului său Secundus,
cunoscut om de afaceri din Pompei, pentru a-i propune să investească într-o afacere pe
care dorește să o înceapă.
Secundus îi mulțumește pentru propunere dar îl refuză considerând că afacerea
nu este foarte rentabilă.
Supărat fiind de răspunsul lui Secundus, Primus profită de un moment de
neatenție al acestuia din urmă și îi ia cheile de la depozitul său principal. Noaptea,
Primus intră în depozit și verifică marfa care se găsește așezată acolo. Apoi se duce
grăbit către taverna lui Tertius și îi oferă acestuia toată marfa pentru zece mii de
sesterți.
Tertius, care nu știe că bunurile sunt ale lui Secundus acceptă bucuros. Chiar
dacă Tertius îi va da banii în zilele următoare, Primus predă în aceeași seară cheile de la
depozitul în care se află marfa, indicând și unde este localizat acesta.
După câteva luni de la această întâmplare, cuprins de remuşcări, Primus se hotărăște să
lase prin legat lui Secundus o fermă pe care urma să o moştenească de la unchiul său,
Quintus. Zece zile mai târziu, transmite lui Quartus, prin mancipațiune, aceeaşi fermă.
După câteva luni Primus moștenește ferma de la unchiul său Quintus și se hotărăște să
o reclame de la Quartus.
În timpul procesului de revendicare, Primus moare, iar Secundus, legatar al lui
Primus, reclamă ferma de la Quartus.

1. Având în vedere operațiune desfășurate, cine este proprietarul bunurilor din


depozit? Cine este posesorul lor?
2. Cum se poate apăra Secundus atunci când află ce s-a întâmplat?

1
3. Dacă Secundus ar fi avut timp să ia toate măsurile de prevedere oportune, ce
s-ar fi întâmplat dacă atunci când Tertius ar fi venit la depozit ar fi constatat că nu sunt
bune cheile primite de la Primus?
4. Cine este proprietarul civil al fermei până la decesul lui Primus, acesta sau
Quartus?
5. Cui îi va reveni ferma după decesul lui Primus?
6. Cum se poate apăra Quartus împotriva solicitării lui Primus?
7. Cum se poate apăra Quartus împotriva solicitării lui Secundus?

II. Speța II
Primus are un fiu, Secundus. Cel din urmă, supărat pe vecinul său, Tertius, care îl
dojenește mai mereu pentru maniera zgomotoasă în care se antrenează alături de
amicii săi pentru a deveni legionar în armata romană, se hotărăște să se răzbune printr-
o farsă. Din păcate, deznodământul acesteia nu este cel anticipat de Secundus, Tertius
alegându-se cu o pagubă de nu mai puțin de 10.000 sesterți.
În vara anului 124 d.Hr., aflând despre grozăvia fiului său, Primus, partener de
afaceri cu Tertius, îl mustră aspru pe Secundus și, spre a-i da o lecție, decide să-l vândă
lui Quartus, unul dintre creditorii săi, pentru o durată de un an. Quartus, necăjit de
faptul că Primus nu i-a plătit încă datoria, acceptă totuși oferta celui din urmă,
gândindu-se că Secundus, un tânăr vânjos, i-ar putea fi de folos la menținerea ordinii în
taverna sa.
La data fixată pentru vânzarea fiului de familie, trei dintre martori întârzie să-și
facă apariția. Nerăbdător și impulsiv, Primus se decide să nu-i mai aștepte și realizează
operațiunea de trecere a lui Secundus sub puterea lui Quartus.
Pe timpul cât a lucrat în taverna lui Quartus, Secundus a reușit să strângă o
sumă de bani, pe care a folosit-o la încheierea mai multor acte de comerț după ce a
revenit sub puterea lui Primus. Bucuros că fiul său i-a moștenit îndemânarea în afaceri,
Primus îl lasă să încheie acte de comerț nestingherit, considerând că o astfel de
ocupație este lipsită de pericole în comparație cu o carieră militară.

2
1. Hotărât să obțină repararea prejudiciului suferit prin fapta lui Secundus, iar nu
să își exercite dreptul de răzbunare, Tertius ia legătura cu dvs. În calitate de avocat al
său, trebuie să îi indicați ce acțiune are la îndemână pentru a obține despăgubiri, care
sunt condițiile sale de intentare, împotriva cui trebuie să se îndrepte și care va fi
deznodământul preconizat al procesului.
2. Presupunând că cei trei martori nu ar fi întârziat și operațiunea juridică de
trecere a lui Secundus sub puterea lui Quartus s-ar fi realizat și în prezența lor, cine va
figura ca pârât în cadrul acțiunii intentată de Tertius? Argumentați.
3. S-a stins obligația lui Primus față de Quartus? Dacă da, în ce mod? Dacă nu, de
ce? Presupunând, din nou, că cei trei martori nu ar fi întârziat și operațiunea juridică s-
ar fi realizat și în prezența lor, s-a stins obligația lui Primus față de Quartus? Dacă da, în
ce mod? Dacă nu, de ce?
4. Quintus, Sextus și Septus se numără printre cei care au încheiat acte de
comerț cu Secundus. Primus are și el o creanță asupra lui Secundus și epuizează
întregul peculiu al fiului său pentru satisfacerea propriei creanțe. Nemulțumiți, cei trei
creditori (Quintus, Sextus și Septus) vă roagă să îi sfătuiți cu privire la modul în care își
pot satisface măcar o parte din creanțe. Ce acțiune pot intenta cei trei creditori? Care
sunt premisele acesteia? Cine va fi pârât în cadrul acestei acțiuni? Dat fiind că valoarea
peculiului ce aparține lui Secundus este inferior valorii cumulate a creanțelor lui Primus,
Quintus, Sextus și Septus, cum vor fi plătiți aceștia, dacă acțiunea amintită anterior va fi
admisă?

1) Citiți cu mare atenție – eventual de mai multe ori – şi rețineți corect şi


integral situația de fapt.
2) Situația de fapt este descrisă complet. Nu o puteți modifica pentru a o
adapta soluției alese.
3) În lipsa unor indicii speciale, spețele se referă la un caz normal.
4) Situația de fapt descrisă în speță trebuie considerată ca fiind dovedită.
5) Este posibil ca unele aspecte teoretice, care intervin în soluționarea unor
spețe, să nu fi fost menționate, ca atare sau într-un context similar, la cursul predat
sau într-o sursă bibliografică indicată studenților. În acest caz, vor fi evaluate simțul
concurentului pentru identificarea chestiunii de drept şi intuiția sa în conturarea
soluției.