Você está na página 1de 2

D’OCTUBRE A MAIG

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

MATINADA
9:00-12:30 9:00-12:30 9:00-14:00 9:00-12:30 9:00-12:30

VESPRADA
15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30
SEPTEMBRE I JUNY
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00