Você está na página 1de 3

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Silviu Ciubotariu


Iași (România)
+40 740 427 144
silviu.ciubotariu@yahoo.com

Sexul Masculin | Data naşterii 25/09/1991 | Naţionalitatea română

POZIŢIA Medic stomatolog

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

09/2006–06/2010 Diplomă de Bacalaureat Nivelul 4 CEC


Colegiul Național ,,Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț (România)
Profil - Real. Specializare - Matematică-Informatică, Intensiv Engleză

10/2010–09/2016 Diplomă de licență Nivelul 6 CEC


Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Gr.T.Popa” Iași, Iași (România)
Profil - Medicină Dentară, Specializare - Medicină Dentară
Titlul lucrării de licență: ,,Mecanisme patogenice celulare și moleculare ale hipercreșterilor gingivale”

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză B2 B2 B2 B2 B2
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare Capacitate de comunicare, dinamism, spirit de echipă, abilitatea de a lucra cu persoane din toate
mediile sociale și culturale.

Competenţe Capacități de leadership, coordonare, administrare dobândite și perfecționate în cadrul diverselor


organizaţionale/manageriale proiecte la care am luat parte.

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


independent experimentat independent experimentat independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Cisco Academy ”PC Hardware and Software” IT Certificate

6/10/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3


Curriculum vitae Silviu Ciubotariu

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Prezentări 1. Ediția a X-a a Congresului Internaţional „STOMis", Iași, 2014


Osteoporoza - factor de risc pentru îmbolnăvirea parodontală
Autori: Ciubotariu Silviu, Pșenițchi Alina Georgiana
Coordonatori: Prof.Dr. Silvia Mârțu, Asist.Univ.Dr. Irina Sufaru
2. Ediția a IX-a a Congresului Internaţional „STOMis", Iași, 2013
Studiu privind influenţa diferitelor sisteme de finisare şi lustruire asupra stării de suprafaţă a diverselor
tipuri de răşini compozite
Autori: Ciubotariu Silviu, Pșenițchi Alina Georgiana
Coordonator: Șef lucr. Dr. Simona Stoleriu
3. Ediția a XI-a a Congresului ,,BaSS", București, 2011
Studiul anatomic și antropologic al variabilității oaselor neurocraniului
Autori: Brânză Corina, Ciubotariu Silviu
Coordonator: Conf.Dr. Anca Sava

Cursuri 1. Participare la hands-on workshopul ,,Chirurgie parodontală", Iași, 5/2016;


Coordonatori: Prof.Dr. Silvia Mârțu, Asist.Univ.Dr. Irina Sufaru
2. Participare la hands-on workshopul ,,Utilizarea tehnicii STAMP în restaurarea cu rășini compozite a
leziunilor carioase ocluzale și proximale, Iași, 12/2015;
Coordonatori: Șef lucr. Dr. Simona Stoleriu
3. Participare la hands-on workshopul ,,Laserul în medicina dentară", Iași, 12/2015;
Coordonator: Prof.Dr. Norina Consuela Forna
4. Participare la hands-on workshopul „Exerciții de regenerare a defectelor infra-osoase folosind Bio-
Oss și membrană Bio-Gide", Cluj-Napoca, 5/2015;
Coordonatori: Prof.Dr. Alexandra Roman, Asist.Univ.Dr. Adrian Petruțiu
5. Participare la hands-on workshopul ,,Introducere în microscopia endodontică, Cluj-Napoca, 5/2015;
Organizator: Asist.Univ. Dr. Ștefan Jitaru, Dr. Dumitru Muntean

Conferinţe 1. Ediția a XI-a a Congresului Internaţional de Medicină Dentară pentru Studenţi şi Tineri Medici
„STOMis", Iași, 12/2015;
2. Conferință ,,Prevenție și riscuri în HIV/SIDA", Iași, 11/2015;
3. Ediția a IV-a a Serii Clinice de Medicină Internă, Iași, 11/2015.
4. Ediția a XVI-a a Congresului Internaţional de Medicină Dentară pentru Studenţi şi Tineri Medici
„DENTis", Cluj-Napoca, 5/2015;
5. Ediția a X-a a Congresului Internaţional de Medicină Dentară pentru Studenţi şi Tineri Medici
„STOMis", Iași, 12/2014;
6. Ediția a IX-a a Congresului Internaţional de Medicină Dentară pentru Studenţi şi Tineri Medici
„STOMis", Iași, 12/2013;
7. Ediția a VIII-a a Congresului Internaţional de Medicină Dentară pentru Studenţi şi Tineri Medici
„STOMis ", Iași, 12/2012;
8. Ediția a XI-a a Congresului Societății Balcanice de Stomatologie ,,BaSS”, București, 4/2011;

Proiecte 1. Diplomă de voluntariat pentru organizarea celei de-a VIII-a ediție a Caravanei de Profilaxie Oro-
dentară, Iași, 2016;
2. Diplomă de voluntariat pentru organizarea celei de-a XI-a ediție a Congresului Internațional de

6/10/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3


Curriculum vitae Silviu Ciubotariu

Medicină Dentară ,,STOMis”, Iași, 2015;


3. Diplomă de voluntariat pentru organizarea Ceremoniei de Absolvire UMF Iași, 2015.

6/10/16 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3