Você está na página 1de 26

LICEUL TEHNOLOGIC ’’VIRGIL MADGEARU’’

ROSIORII DE VEDE
JUDETUL TELEORMAN

PROIECT

PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE CERTIFICARE A


CALIFICARII

Calificarea profesionala: Tehnician în activităţi economice – nivel 4

INDRUMATOR DE PROIECT,
PROF. TRAILA DOBRESCU LUIZA

CANDIDAT,
Gheorghe Marius
Clasa a XII a F

MAI 2018
1
CONTRACTUL DE
ASIGURARE

2
CUPRINS

ARGUMENT....................................................................................................................pag 4

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ASIGURARILE......................pag 7

1.1. Activitatea de asigurare.................................................................................pag 7

1.2. Rolul asigurarilor in societate.......................................................................pag 9

CAPITOLUL II CONTRACTUL DE ASIGURARE.................................................pag 11

2.1 Definire...........................................................................................................pag 11

2.2 Trasaturile contractului de asigurare.........................................................pag 11

2.3 Principiile care stau la baza contractului de asigurare.............................pag 14

2.4 Forma si continutul contractului de asigurare..........................................pag 14

CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ.............................................................................pag 16

CONCLUZII...................................................................................................................pag 21

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................pag 22

ANEXE............................................................................................................................pag 23

3
ARGUMENT

Lucrarea ’’Contractul de asigurare’’ este structurata in III capitole:


In capitolul I sunt prezentate aspecte generale privind asigurarile, mai exact este explicata
activitatea de asigurare si rolul acestora.
In capitolul II sunt prezentate aspecte privind contractul de asigurare: definire, trasaturi,
principiile care stau la baza contractului de asigurare, forma si continutul contractului.
Capitolul III cuprinde un studiu de caz la societatea de asigurari ALLIANZ-ŢIRIAC.
Asigurarea este o forma de protectie bazata pe un contract, prin care o persoana fizica sau
juridica care se va numi asigurat, cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice - asigurator,
platind asiguratorului o suma de bani numita prima de asigurare.
Asiguratorul se obliga prin acesta contract sa plateasca asiguratului despagubiri in cazul in care
evenimentele prevazute in contract au loc.
Indiferent de cat de mult a evoluat umanitatea, un lucru este foarte clar: nu putem controla
tot ceea ce se intampla in jurul nostru, exemplul cel mai bun fiind poate natura. Mass-media
prezinta foarte des catastrofele natuarale care lovesc diverse regiuni, si, din pacate nici Romania
nu face exceptie. Dar natura nu este singura care ne afecteaza si ne provoaca pagube: accidente se
intamplala tot pasul, iar jaful, furturile, talhariile, toate tin de natura umana.
Riscurile acestea vor exista intotdeauna. Dar mai sunt si altele, in legatura cu sanatatea, cu
activitatea profesionala, si, in cazul firmelor, riscuri privind marfurile sau activele companiei.
De aceea este foarte bine sa incercam sa transferam riscurile asupra companiilor specializate.
Acestea sunt motivele pentru care au aparut serviciile sau, mai bine zis, produsele de
asigurare. Acestea sunt oferite de companii specializate care preiau diferite riscuri in schimbul
unei sume de bani. Astfel, plata unei sume il pune pe asigurat la adapost de problemele cauzate
de accidente, fie ele auto sau de alata natura, ii poate salva firma de la probleme financiare care ar
putea duce la faliment.
Un argument al utilitatii asigurarilor este oferit de prezenta acestora la o scara foarte mare
in Occident, unde exista o adevarata cultura. Marea majoritate a oamenilor au, in tarile vestice,

4
tot felul de asigurari, nu doar cea de raspundere civila auto, ci si de viata, de sanatate, de protejare
a bunurilor.
In Occident simtul proprietatii este foarte dezvoltat, si toti vor sa isi puna proprietatile la
adapost de diferite riscuri, dar si pentru ca occidentalii sunt foarte interesati de viitorul lor si al
celor din jurul lor. De aceea asigurarile sunt un instrument foarte bun pentru crearea unui viitor
lipsit de griji si sigur.

Oamenii indiferent de clasele sociale din care fac parte sunt predispuși pericolelor, care le
pot schimba cursul vieţii. Acest lucru trebuie să ne determine să prevenim riscurile şi
ameninţările din viaţa noastră cu ajutorul asigurărilor.Unele dintre riscuri sunt evenimente
probabile, ele pot afecta sau nu, dar există riscul de, deces, care este o certitudine, întrebarea este
doar când se va întâmpla.
Asigurările ocupă un loc din ce în ce mai important în vieţile noastre deoarece avem
nevoie de siguranţă, protecţie, independenţă, de un venit suplimentar şi foarte important, avem
nevoie de o viaţă liniştită.
Necesitatea apariţiei activităţii de asigurare este legată de existenţa unor posibile
evenimente, care reprezintă un pericol pentru integritatea bunurilor materiale sau pentru viaţa
oamenilor: calamităţi, accidente, incidente.În faţa acestor pericole nevoia oamenilor de a se
proteja a condus la solidizarea acestuia în procesul de prevenire a efectelor evenimentelor
(riscurile de asigurare).

5
Acest domeniu îmi trezeşte interes şi îmi doresc să aflu cât mai multe despre asigurări,
motiv pentru care am ales să studiez contractul de asigurare.

 Contractul de asigurare este acordul de voinţă prin care asiguratul se obligă să plătească o
primă asiguratorului, iar acesta se obligă ca la producerea unui anumit risc, să plătească
asiguratului sau beneficiarului despăgubirea sau suma asigurată, denumită indemnizaţie,
în limitele şi termenele cuvenite.

 Contractul de asigurare este forma juridică pe care o îmbracă asigurarea de viaţă.


Eu consider că asigurările au un rol foarte important în vieţile oamenilor, deoarece ele prezintă o
formă specială de protecţie.

6
CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ASIGURARILE
1.1 Activitatea de asigurare

Asigurarea este una dintre cele mai vechi invenţii a omenirii. Ideea ei se pierde în
adâncimea secolelor.
Primele forme de asigurare după părerea savanţilor, se întâlnesc cu două milenii
înaintea erei noastre în legile lui Hammurabi, care prevedea încheierea unor înţelegeri între
participanţi la caravana comercială cu privire la aceea ca să suporte colaborând unul din ei în
drum de pe urma atacurilor tâlhăreşti, jafurilor, furturilor etc.
Multi cercetatori au cautat sa inteleaga termenul de ‘’asigurare’’. Dezvăluirii problemelor
asigurării îi sunt dedicate lucrările multor economişti şi jurişti din diferite ţări. Aproximativ
fiecare savant, care s-a ocupat de problemele asigurării tindea să formuleze noţiunea proprie de
asigurare.
Pentru discutarea teoriilor şi noţiunilor contemporane a asigurării, în anul 1960, la
Luxemburg a fost convocat primul congres al Uniunii internaţionale a legislaţiei cu privire la
asigurarea (AIDA).
Dificultatea constă în dezvăluirea esenţei acestei categorii economice, care este la prima
vedere simplă şi clară, într-o astfel de noţiune, care pe de o parte nu va fi prea îngustă şi va
cuprinde toate tipurile de asigurare, iar pe de altă parte să nu fie prea largă, ca să nu cuprindă în
sfera sa elemente străine.
Examinarea noţiunilor de asigurare existente trebuie de început cu cea formulată de V.
K. Raiher, deoarece ea a fost prima, iar apoi într-o oarecare măsură a fost pusă la baza celorlalte
noţiuni, care au apărut mai târziu.
Asigurarea , după părerea lui, poate fi formulată ca o formă de organizare a unui fond
bănesc centralizat din contul unor mijloace decentralizate: din alocaţiile făcute de participanţii la
acest fond. Din punct de vedere al autorului importanţa acestei noţiuni reiese din universalitatea
ei, ea putând să se aplice pentru toate tipurile de asigurare, indiferent de trăsăturile ei specifice,
şi chiar asupra asigurării sociale.
Opiniile expuse mai târziu de către economişti şi alţi specialişti au arătat că această
noţiune a întâlnit un şir de observaţii şi critică, din cauză că în ea nu au fost luate în consideraţie

7
trăsăturile de bază şi rolul social-economic al activităţii economice care poartă denumirea de
asigurare, şi de asemenea nu a fost efectuată deosebirea între funcţiile asigurării.
Altă noţiune este formată de Konişin F. V., conform ei asigurarea reprezintă una din
metodele de formare a unui fond bănesc pentru recuperarea din contul primelor de asigurare a
pierderilor în economia naţională, produse din cauza calamităţilor naturale sau accidentelor şi de
asemenea pentru plata sumelor corespunzătoare în legătură cu survenirea unor evenimente
anumite, legate de viaţa şi capacitatea de muncă a celor asiguraţi.
O altă noţiune este formată de savantul din fosta R.D.G. – G. Badera, care se deosebeşte
de celelalte noţiuni prin aceea că ea face accent pe elementul de clasă a asigurării şi în ea se
menţionează formele (principiile) de creare a fondului de asigurare.

Asigurarea – scrie el – este o formă organizată de creare de către colectivele de persoane


sau diferite grupe ale rezervelor financiare care se bazează pe principii benevole sau obligatorii,
şi care se află în mâinile clasei dominante în această perioadă de timp, şi în mâinile
reprezentanţilor, pentru acoperirea necesităţilor care pot fi calculate, care apar în rezultatul unor
evenimente întâmplătoare.

8
1.2 Rolul asigurarilor in societate

O data cu evolutia omului si a societatii, accentul cade asupra viitorului, oricine dorind sa
aiba un viitor cat mai linistit, „asigurat”, acesta constituind o grija importanta pe zi ce trece. In
cazul parintilor, acestia se gandesc la binele copiilor lor, dorind sa le asigure un trai decent si o
perspectiva cat mai buna.

Rolul asigurării este acela de a oferi oamenilor securitate, altfel spus, acela de a-i ajuta pe
acei câţiva care suferă o pagubă sau care sunt implicaţi într-un accident. Asigurarea este un
mijloc de a acoperi o parte a riscurilor cu care se confruntă persoanele sau firmele în
activitatealor de zi cu zi sau în cea de afaceri. Asigurarea are rolul de a acoperi consecinţele
financiare ale unor evenimente nedorite de către persoane sau organizaţii. Ea compensează
financiar efectele unui eveniment nefavorabil. Se poate deduce că asigurarea reprezintă o metodă
de transfer al riscului, iar asigurătorii sunt aceia care îşi asumă riscul. Beneficiile aduse
comunităţii se referă şi la : prescrierea daunelor, investiţii, export invizibil.
Se asistă în prezent la o dezvoltare din ce în ce mai puternică în domeniul pieţei
asigurărilor, pe cele trei coordonate :asigurări de bunuri răspundere civilă şi persoane. Acest lucru
se datorează atât înţelegerii mai exacte a noţiunii de asigurare, a sferei de aplicabilitate, a
protecţiei oferite şi care nu trebuie neglijată, iar pe de altă parte creşterea veniturilor populaţiei.
Pe măsură ce veniturile cresc şi nevoile vitale sunt satisfăcute, oamenii sunt dispuşi să sacrifice o
parte din veniturile lor disponibile pentru procurarea unor bunuri sau servicii care nu sunt de
primă necesitate (primele de asigurare).

Putem vorbi despre asigurari, in cazul tarilor bine dezvoltate, ca jucand un rol important
atat din punct de vedere educational, dar si al modului de viata abordat si chiar al traditiei,
oamenii stiind exact cum sa-si planifice timpul, activitatile si partea financiara astfel incat sa
includa si asigurarea.

Cu trecerea timpului, domeniul asigurarilor s-a devoltat, aparand astfel noi tipuri de
asigurari precum cele de locuinte, asigurari auto (RCA si Casco), asigurari de bunuri, asigurari de
calatorii, dar si noi companii de asigurare.

9
Gradul de concentrare pe acest domeniu, in Romania, s-a inregistrat in 2010, aceasta
datorandu-se consolidarii unor grupuri internationale care activeaza pe aceasta piata.
Piata asigurarilor din tara noastra este dominata de societati cu un grad ridicat de
experienta, precum Generali Group, Groupama, Viennna Insurance Group, Uniqua, AXA etc.
Acestea se afla intr-o permanenta schimbare, ofertele lor adaptandu-se nevoilor si
cerintelor oamenilor. Aceste schimbari asigura si evolutia acestei ramuri.
Domeniul asigurarilor este un domeniu vast, dar dezvoltarea acestuia este influentata de o
gama larga de factori:
-factori obiectivi – economici, sociali, familiali, financiari, educationali;
-factori subiectivi – experientele anterioare, cunoasterea avantajelor si protectia oferita de o
asigurare.

10
CAPITOLUL II CONTRACTUL DE ASIGURARE

2.1 Definire

Art 192 din Codul civil român defineşte contractul în felul următor: ,,acordul între două sau
mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânşii un raport juridic”.
Contractul de asigurare este un contract cu caracter civil. Orice asigurare este o activitate
comercială pentru societatea de asigurării şi foarte adesea şi pentru asigurat. Contractul de
asigurare este strict bilateral şi nu se poate încheia cu titlu gratuit.Din punct de vedere juridic,
contractul de asigurare face parte din categoria contractelor aleatorii.
Contractul de asigurare este actul juridic consensual, aleatoriu, sinalagmatic, cu titlu oneros
şi cu executare succesivă, prin care asiguratul se obligă să plătească o anumită sumă de lei numită
primă de asigurare, în schimbul căreia asiguratorul îşi asumă obligaţia ca la producerea
evenimentului (riscul asigurat) să plătească asiguratului sau beneficiarului despăgubirea de
asigurare sau suma asigurată, în limitele convenite, precum şi onorarea obligaţiilor de răspundere
civilă ce revin asiguraţilor faţă de terţi.

2.2 Trasaturile contractului de asigurare

Din definiţia de mai sus rezultă trăsăturile juridice caracteristice ale contractului de
asigurare.
Acestea sunt următoarele:
a) este un contract personal întrucât obiectul asigurării poate fi o proprietate, un bun
sau un interes: prin contractul de asigurare se asigură persoana sau persoanele şi
proprietatea.Dacă asiguratul vinde proprietatea asigurată, noul proprietar nu este asigurat în baza
aceluiaşi contract, decât dacă societatea de asigurări acceptă acest fapt.
b) este un contract consensual ,ceea ce înseamnă ca se încheie valabil prin simplu
consimţământ al părţilor, fără să fie nevoie de vre-o formă specială de exprimare a voinţei
acestora.Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă, însă aceasta nu este cerută ad
validatem ci numai ad probationem.În consecinţă, lipsa formei scrise nu atrage nulitatea

11
contractului, ci determină numai limitarea posibilităţii de a dovedi existenţa şi conţinutul
acestuia.
c) este un contract cu caracter aleatoriu. Aceasta înseamnă că la încheierea contractului
părţile nu cunosc existenţa sau întinderea avantajelor patrimoniale ce vor rezulta pentru ele din
contract. Este vorba de un eveniment viitor şi incert care poate duce la obţinerea de câştig sau
pierdere pentru fiecare parte. În cazul asigurării, evenimentul produce numai pierdere.Noţiunea
de aleatoriu provine de la cuvântul latin care înseamnă primejdie, risc, pericol, noroc
d) are caracter sinalagmatic, acesta însemnând că părţile contractante îşi asumă obligaţii
şi drepturi reciproce şi interdependente (art. 943 Codul civil român ).
Asiguratul se obligă să declare exact bunurile şi riscurile, să plătească prima de asigurare, iar
societatea de asigurări să ofere protecţia pentru riscul asigurat, fapt care se concretizează în
despăgubirea sau suma asigurată plătite pentru pagubele produse de riscul asigurat.Realizarea
obligaţiei societăţii de asigurări depinde de îndeplinirea prealabilă a obligaţiei asiguratului
e) este un contract cu titlu oneros, ceea ce înseamnă că fiecare parte urmăreşte să obţină
un folos, un avantaj, o contraprestaţie în schimbul obligaţiei ce-şi asumă (art.945 din Codul civil
român).Pentru asigurat avantajul constă în faptul că în schimbul primei de asigurare plătite, el
obţine protecţia pentru sume mai mari pe toată durata contractului, fapt ce îi asigură stabilitatea
financiară. Societatea de asigurări are avantajul că fructifică primele de asigurare prin alimentarea
fondului de asigurare, prin efectuarea de investiţii etc.
f) este un contract cu executare succesivă, adică eşalonează în timp şi nu se execută
dintr-o dată, fiind valabil pe o perioadă mai lungă de timp.Asiguratul ştie care este perioada în
care va primi despăgubirea sau suma asigurată daca se produce riscul asigurat.
g) contractul de asigurare este unic pentru întreaga sa durată. Unicitatea contractului
de asigurare se menţine pe toată durata prevăzută a contractului. Contractul de asigurare este
guvernat de condiţiile stabilite la semnarea lui, iar prima anuală se calculează prin raportarea la
întreaga durată a contractului, fapt care determină consecinţele juridice ale unicităţii. În cadrul
unei perioade de asigurare determinată, contractul de asigurare poate fi modificat la cererea
asiguratului pentru includerea unui risc suplimentar. În acest caz se calculează şi se achită o
primă de asigurare suplimentară.
h) este un contract de adeziune, ceea ce înseamnă că – deşi, de regulă este redactat şi
imprimat de asigurator – la el aderă şi asiguratul. Unele contracte se negociază, altele nu.

12
i) este un contract de bună-credinţă, fapt ce presupune ca încheierea şi executarea
acestuia să se realizeze cu bună credinţă între părţi. Încălcarea acestui principiu conduce la
decăderea din drepturi a asiguratului.
Conform prevederilor Codului civil român (art.948), pentru a fi valabil, contractul de
asigurare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) capacitatea părţilor de a contracta;
b)consimţământul valabil al părţilor semnatare;
c) un obiect determinat;
d) o cauză licită şi morală
a) Capacitatea părţilor de a contracta.Codul civil român (art.949) prevede ca oricare persoană
poate contracta, dacă nu este declarată necapabilă de lege.Sunt inapţi de a contracta: minorii,
interzişii judecătoreşti şi în general, toţi cei cărora legea le-a interzis anumite contracte,
respectiv persoanele care nu au capacitate de exerciţiu (art.950).
b) Consimţământul valabil al părţilor semnatare.Codul civil român (art.953) stipulează:
,,cosimţământul nu este valabil când este dat prin eroare, smuls prin violenţă sau surprins prin
dol”.Art 954 prevede că ,,eroarea nu produce nulitate decât când cade asupra obiectului
convenţiei..”
Nulitatea contractului de asigurare este determinată şi de dol, adică de folosirea
mijloacelor de viclenie de către una din părţi la semnarea contractului. Folosirea mijloacelor
dolsive conduce la nulificarea contractului
c) Obiectul contractului de asigurare îl constituie ce anume s-a asigurat, ca de exemplu:
atribute ale persoanei-viaţa sau incapacitatea de muncă-în cazul asigurărilor de viaţă; bunuri, la
asigurările de bunuri; despăgubirile sau/şi sumele asigurate datorate terţelor persoane, în cazul
asigurărilor de răspundere civilă.
d) Cauza contractului de asigurare să fie licită şi morală.Orice contract de asigurare îşi
exprimă valabilitatea prin cauza sa licită şi morală. Codul civil român (art.968) prevede: ,,Cauza
este nelicită când este prohibită de legi, când este contrarie bunelor moravuri sau ordinii
publice”.Se consideră că un contract de asigurare are o cauză ilicită dacă el s-a încheiat cu
încălcarea ordinii publice şi a bunelor moravuri ale ţării (ţărilor) respective.De pildă, nu se poate
contracta o asigurare referitoare la bunuri rezultate din săvârşirea unei infracţiuni, bunurile
dobândite ilicit, din contrabandă etc.

13
2.3 Principiile care stau la baza contractului de asigurare

Se intalnesc trei principii:

 Principiul raspunderii proportionale. In cazul aplicarii acestui principiu despagubirea de


asigurare se stabileste in aceeasi proportie fata de paguba in care se afla suma asigurata fata
de valoarea bunului asigurat.

 Pricipiul primului risc. In cazul aplicarii acestui principiu despagubirea de asigurare este
egala cu paguba, fara a putea depasi nivelul sumei asigurate.

 Principiul raspunderii limitate. In cazul aplicarii acestui principiu despagubirea de asigurare


se acorda numai daca paguba produsa de riscul asigurat depaseste o anumita limita dinainte
stabilita. Partea din valoarea pagubei dinainte stabilita, care cade in sarcina asiguratului
poarta denumirea de fransiza. Ea poate fi de doua feluri: atinsa si deductibila. In cazul
fransizei atinse, asiguratorul acopera in intregime paguba pana la nivelul sumei asigurate -
daca aceasta este mai mare decat fransiza.

2.4 Forma si continutul contractului de asigurare

Contractul de asigurare se incheie in forma scrisa si va cuprinde:

 numele sau denumirea, domiciliul sau sediul partilor contractante;


 obiectul asigurarii: bunuri, persoane, raspundere civila, profesionala;
 primele de asigurare;
 sumele asigurate;
 riscurile ce se asigura;
 momentul inceperii si cel al incetarii raspunderii asiguratorului;
 alte elemente care stabilesc drepturile si obligatiile partilor.

14
 Riscul asigurat este un eveniment sau un grup de fenomene (evenimente) care odata
produs datorita efectelor sale obliga pe asigurator sa plateasca asiguratului despagubirea
sau suma asigurata.

 Suma asigurata este partea din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma
raspunderea in cazul producerii evenimentului pentru care s-a incheiat asigurarea. Suma
asigurata reprezinta in toate cazurile limita maxima a raspunderii asiguratorului si
constituie un element care sta la baza calculului primei de asigurare.

 Prima de asigurare reprezinta suma de bani dinainte stabilita pe care asiguratul o plateste
asiguratorului pentru ca acesta sa-si poata constitui fondul de asigurare necesar achitarii
despagubirii la producerea riscului asigurat. Prima de asigurare se determina inmultind
suma asigurata cu cotele de prima tarifara stabilita diferentiat in functie de forma de
asigurare.

 Durata asigurarii reprezinta perioada de timp in care raman valabile raporturile de


asigurare dintre asigurator si asigurat asa cum au fost ele stabilite prin contractul de
asigurare.

 Paguba sau dauna reprezinta pierderea intervenita la un bun asigurat ca urmare a


producerii evenimentului impotriva caruia s-a incheiat asigurarea. Intalnim aici doua
notiuni si anume paguba totala in cazul in care bunul a fost distrus in intregime si paguba
partiala atunci cand pierderea intervenita este mai mica decat valoarea bunului.
Despagubirea platita de asigurator este suma de bani pe care asiguratorul o datoreaza
asiguratului in vederea compensarii pagubei produse de riscul asigurat. Despagubirea de
asigurare poate fi in limita sumei asigurate egala sau mai mica decat paguba in functie de
principiul de raspundere al asiguratorului.

15
CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ

Studiu de caz la societatea de asigurari ALLIANZ-ŢIRIAC

‘’ Succesul companiei noastre este garantat de


profesionalismul angajatilor nostri

Succesul nostru depinde de oameni si ne dorim sa avem alaturi de noi specialisti de


incredere, oameni care cauta permanent sa se dezvolte, sa devina mai buni in tot ceea ce fac.’’
Tocmai de aceea, Allianz-Tiriac continua sa investeasca in pregatirea profesionala a
angajatilor sai, avand convingerea ca doar astfel putem duce performanta la un alt nivel.
‘’Credem in oameni si credem ca numai printr-o invatare continua putem sa evoluam si sa
obtinem rezultatele pe care ni le dorim’’.
Allianz Tiriac ofera angajatilor sai un program consolidat si structurat de pregatire
profesionala, prin care ne propunem tocmai dezvoltarea competentelor care ne ajuta sa facem fata
cu succes oricaror provocari viitoare.
Bazele fundatiei actualei afaceri Allianz-Tiriac Asigurari au fost puse in anul 1994, odata
cu infiintarea societatii Asigurari "Ion Tiriac" SA (ASIT). Pornind de la zero, compania s-a
instalat repede in fruntea ierarhiei operatorilor privati de asigurari. Cresterea accelerata a
volumului de afaceri derulate a adus ASIT, in numai sase ani de existenta, pana pe pozitia
secunda in topul celor mai importanti asiguratori din Romania.
Dezvoltarea infrastructurii companiei - incepand cu crearea si diversificarea propriei
oferte de produse, continuand cu atragerea celor mai buni specialisti locali din domeniul
asigurarilor si terminand cu extinderea retelei teritoriale - a fost realizata exclusiv prin
autofinantare. In ciuda costurilor ridicate pe care lansarea unei afaceri de tip greenfield le
impune, Asigurari "Ion Tiriac" a generat intr-un timp record rezultate pozitive pentru actionarii
sai.

16
Mizand initial, in principal, pe dezvoltarea relatiilor cu clienti ce desfasurau activitati in
domeniile industrial si comercial, ASIT a reusit sa creeze adevarate parteneriate pe termen lung
cu asiguratii, spre beneficiul ambelor parti implicate.
Integrarea, in anul 2000, a societatii ASIT in grupul de asigurari german Allianz a intarit
pozitia acesteia pe piata romaneasca, statutul de membru al unuia dintre cele mai importante
grupuri financiare din lume, conferind companiei rezultate - Allianz-Tiriac Asigurari- un avantaj
competitional sensibil, atat din perspectiva garantarii stabilitatii financiare, cat si in ceea ce
priveste angajamentul de a impune, pe termen lung, o marca de prestigiu in Romania.
Societatea are 37 mld. lei capital social, iar ca principali acţionari, firme de renume din
grupul Allianz.
Interesul pentru protecţia afacerilor clienţilor săi, împreună cu capacitatea financiară
proprie, au determinat societatea să devină, într-o perioadă scurtă de timp, un partener credibil în
domeniul asigurărilor.
Trăinicia societăţii este bazată pe managementul său şi pe colectivul de specialişti din
întreaga reţea naţională formată din peste 130 unitaţi (sucursale, agenţii şi reprezentanţe).
Auditul societatii este asigurat de firma cu renume internaţional KPMG.

ALLIANZ-ŢIRIAC ofera pentru persoane fizice urmatoarele asigurari :


Asigurari de sanatate :
 Asigurare de sanatate SanaPro
Asigurari auto :
 Asigurare CASCO
 Asigurare RCA
 Carte verde
Asigurari de viata :
 Viitor frumos pentru copilul meu
 Plan de investitii financiare
 Asigurarea de viata cu protectie simpla
 Asigurarea de viata cu economisire simpla
 Asigurarea de viata Optimum
 Clauze suplimentare
17
Asigurari raspundere civila :
 Asigurarea de raspundere civila fata de terti
 Asigurarea chiriasului fata de proprietar
 Asigurarea proprietarului fata de chirias
 Asigurarea de raspundere civila a proprietarilor de caini
 Asigurarea de raspundere civila profesionala
 Asigurarea de raspundere a managerilor
Asigurari locuinta :
 Asigurarea de locuinta Armonia Plus
 Asigurarea obligatorie PAD
Asigurari co-brand :
 Asigurari co-brand
Asigurari calatorii :
 Asigurarea anuala de calatorie Multitravel
 Asigurarea de calatorie Voiaj
Asigurari de accidente :
 Asigurarea de accidente a persoanelor

 Asigurarea CASCO Assist


Asigurarea Casco Assist iti ofera protectie pentru foarte multe riscuri, dintre care
amintim:
Avarii provocate de coliziune, zgariere, rasturnare, cadere a vehiculului, caderea unor
corpuri pe vehicul mai putin avarii provocate de un tert asigurat RCA
Asistenta Rutiera
Asigurare Accidente Persoane
 Asigurarea Armonia Plus iti ofera protectie pentru foarte multe riscuri, dintre care
amintim:
 incendiu
 furtul bunurilor din locuinta
 inundatii provocate de spargerea tevilor
 explozii

18
 riscuri catastrofice (cutremur, inundatii, prabusire si/sau alunecari de teren)

 Asigurare de accidente a persoanelor


Accidentele nu pot fi, din pacate, evitate - ele se pot intampla oricand, oriunde, oricui.
Efectele accidentelor pot fi insa contracarate, printr-o protectie financiara adecvata.
Cu asigurarea de accidente persoane de la Allianz-Tiriac esti scutit de grija cheltuielilor
neprevazute cum ar fi costurile cu spitalizarea, tratamentul sau interventiile chirurgicale in
urma unui accident.
 Planul de economisire Zambet
Iti doresti pentru copilul tau tot ce este mai bun – o copilarie fericita, scoli de renume, o
cariera de succes si o familie implinita.
Pentru ca te preocupa sa-l pornesti in viata cu un ajutor substantial, pentru ca vrei sa fii
alaturi de el si sa-i oferi un viitor frumos, alege Planul de economisire pentru copii
Zambet de la Allianz-Tiriac.

Asigurari pentru persoane juridice oferite de ALLIANZ-ŢIRIAC :

Garantii financiare
Asigurarea de Garantii Financiare
Creditele comerciale interne pe termen scurt

Asigurari angajati
Asigurare de accidente pentru angajati
Asigurarea de sanatate pentru angajati
Asigurarea de viata a angajatilor

Asigurari bunuri si cladiri


Asigurare pentru bani si valori
Asigurare pentru bunuri casabile

19
Asigurarea pentru cladiri si bunuri
Asigurarea pentru constructii montaj
Asigurarea pentru echipamente electronice
Asigurarea pentru masini, utilaje si instalatii

Asigurari auto
Asigurare Carte Verde pentru persoane juridice
Asigurarea auto FlexiCasco
Asigurarea de raspundere a transportatorilor
Asigurare RCA pentru persoane juridice

Asigurari raspundere civila


Asigurarea raspundere civila a chiriasului fata de proprietar
Asigurarea de raspundere civila a proprietarului fata de chirias
Asigurarea de raspundere civila legala a managerilor
Asigurare raspundere civila a producatorului
Asigurare raspundere civila fata de angajati
Asigurarea de raspundere civila legala fata de terti
Asigurare raspundere civila profesionala

20
CONCLUZII

Asigurările satisfac o nevoie principală a oricărui individ, nevoia de siguranţă.


Conform unui studiu MedNet: doar o treime dintre români au încheiat un contract de
asigurare de viaţă şi puţin peste un sfert au semnat un contract de asigurare a locuinţei.
Din punct de vedere al motivului asigurării, studiul mai arată faptul ca peste 80% din
participanţii la sondaj au încheiat un contract de asigurare pentru mai multă siguranţă, doar 16%
au făcut acest lucru pentru că este necesar, 12% au încheiat un contract din obligaţie, în timp ce
6% au fost atraşi de o ofertă avantajoasă.
Majoritatea nu a mai încheiat un contract de asigurare din cauza banilor, a crizei financiare,
dar şi a neîncrederii în ofertele companiilor de asigurări.
În concluzie, deşi riscurile sunt foarte mari, fiind necesară încheierea unei asigurări,multe
persoane refuză să facă acest lucru fără a se gândi la consecinţele grave în cazul în care riscul se
petrece. De-a lungul anilor am întâmpinat veşti cutremurătoare despre persoane care datorită
pierderii de bunuri sau valori pentru care nu aveau asigurare,au decis să-şi pună capăt zilelor.
Acest comportament de pasivitate începe să scadă, din ce în ce mai multe persoane
decizând să încheie asigurări.

21
BIBLIOGRAFIE

1. Manual asigurări clasa a XI-a Editura Akademon Art,2006

2. Legea privind asigurările și reasigurările în România nr 136/29 decembrie 1995

3. publicată în monitorul oficial

4. Gheorghe D.Bistriceanu,,Asigurări și reasigurări în România”, Editura Universitară,

5. București,2006

6. Legea prvind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor nr 32/10 aprilie

7. 2000,publicată în Monitorul Oficial

8. Gheorghe D.Bistriceanu,,Dicționar de asigurări”, Editura Științifică, București 1991

9. Dobrin Mitică,,Asigurări și reasigurări”, Editura Fundației România de Mâine,

10. București 2006

11. P.Tănăsescu, Dobrin Mitică,,,Teoria și practica asigurărilor”, P.Tănăsescu, Editura Economică,


București 2003

12. Revista ,,Finanțe, asigurări și bănci”,2006

13. Bistriceanu Gh.D-,,Asigurări și reasigurări în România”,ed.Universitară București

14. 10.Ciurel V-,,Asigurări și reasigurări: abordări teoretice și practici internaționale”,ed.All Beck


Buc.2000

15. https://www.allianztiriac.ro/

22
CERERE DE DESPĂGUBIRE
LA DOSARUL DE DAUNĂ Nr. _________________________
Asiguratul / păgubitul__________________________________ CNP/CUICNP/CI

proprietar al autovehiculului cu nr. de înmatriculare ________________________________ reprezentat


prin___________________________________________ conform imputernicirii depuse la dosar, va rog
sa aprobati plata despagubirii in suma de: ____________

finala, pe baza documentelor anexate.


partiala, pe baza documentelor anexate.
finala, reparatie in regie proprie pe baza devizului estimativ întocmit de Allianz Ţiriac (numai in cazul
daunelor partiale).

Solicit ca plata despăgubirii să se efectueze:


în contul nr. _______________________________________________________________ deschis la banca
__________________________________titular cont _________________________________
suma ______________________ pentru factura nr.____________________.
în contul nr. _______________________________________________________________ deschis la banca
_________________________________titular cont __________________________________
suma ______________________ pentru factura nr.____________________.
în contul nr. _____________________________________________________________ deschis la banca
________________________________titular cont ____________________________________
suma ______________________ pentru factura nr.____________________.
prin casieria Bancii Comerciale Romane S.A.(BCR) , in numerar suma________________________
Raspund de exactitatea, realitatea si corectitudinea actelor depuse.
In cazul furtului total, daca autovehiculul va fi gasit, ma oblig sa restitui despagubirea primita, sau,
dupa caz, diferenta de despagubire daca autovehiculul a suferit avarii. In acest caz, pentru a pastra
dreptul de regres, ma oblig a nu da la Politie sau la alte organe de cercetare declaratie de renuntare la
pretentii pe motiv ca am fost despagubit de Allianz Tiriac Asigurari.
Ma oblig sa restitui despagubirea primita, in cazul in care actele incheiate de organele de politie, de
unitatile de pompieri sau alte autoritati competente sa cerceteze accidentele de autovehicule sunt
anulate.
Declar pe proprie raspundere ca:
1. nu mai posed aceeasi forma de asigurare pentru acest autovehicul incheiata si la alte societati
de asigurare.
2. nu am avizat si nu urmeaza sa mai avizez aceasta dauna la alta societate de asigurari.
3. nu voi pretinde despagubiri pentru acest eveniment de la AZT, de la o alta societate de
asigurari sau persoana vinovata.
Prin plata despăgubirii declar că nu mai am alte pretenţii faţă de Allianz Ţiriac Asigurări, asiguratorul de
raspundere civila si persoana vinovata de producerea accidentului, suma de _____________________ reprezentand
despagubirea integrala pentru pagubele suferite ca urmare a evenimentului din data de ________________________.
Obiectii:____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Asigurat/Pagubit
Data ___________ Semnătura/ştampila __________________

23
24
25
26