Você está na página 1de 6

Fiqh van de dag van ‘eid volgens de Maliki school.

Gebaseerd op de Risalah van Ibn Abi Zayd lQayrawani, uitlegd door Hamza wald Maqbul. Kleine voetnoten ter
verduidelijking van de uitleg waar nodig.

[inleiding van Hamza Maqbul:] Op ‘eid vieren we dat Allah onze daden [van de ramadan] heeft geaccepteerd.
1 2
Doe de nacht voor ‘eid aanbidding. Doe subh in jama’a als je kunt en de morgen van ‘eid is het
mustahab(aangeraden) om niet te zitten en dikr na het subh gebed te doen, je bid en gaat erna naar de
gebedsruimte van ‘eid. Zodat je na 10-15 minuten na zonsopkomst er bent. Het kan ook dat het niet mogelijk is
om dat te doen, aangezien niet overal de traditionele gebedsruimtes zijn die in de moslimwereld zijn. Dus kom
3
niet om zeven uur als de afspraak [van het ‘eid gebed] om tien uur is. Doe dan de takbier en onderweg ook, er
is een meningsverschil, de Hanafis zeggen op ‘eid al-fitr doe je het stil tegen jezelf en op ‘eid al-adha luid.
Malikis zeggen altijd de takbier luid. Erna zit je stil en luister je naar de ‘eid khutba. Concentreer op zijn
4
woorden, als de khatieb van de minbar komt, dan zal de acceptatie van Allah komen op die groep, zelfs als één
persoon het juist deed, vergeeft en accepteert Allah het van iedereen! Die persoon die het juist deed waardoor
iedereen het krijgt, zal iedereen zijn beloning krijgen.

Risalah: Hoofdstuk over het gebed van de twee ‘eids: het gebed van de twee ‘eids is
een sunnah die wajib is.
5 6
Hamza Maqbul: het is sunnah muakadah en wajib tegelijk.

Risalah: De imam en mensen moeten ernaar uitkomen in die tijd dat de toegestane
7
tijd om te bidden ingaat .
8
Hamza Maqbul: voor die tijd kom je niet, het is niet mustahab om dikr,... daar te doen.

1
Het verplichte ochtendgebed.
2
Met de gemeenschap in de moskee.
3
Het zeggen van “Allahu Akbar” “Allah is groot”.
4
Een verhoging waarop de toespreker/imam op gaat zodat de mensen hem horen en zien.
5
Een hele sterke sunnah, volgens de maliki school.
6
Verplicht: het dient als verplicht behandeld te worden.
Volgens de hanafi school is het wajib.
Verplicht betekent dat je beloont wordt voor het doen en bestraft voor het te laten.
7
~15 minuten na zonsopkomst.
8
Mustahab, bij het doen wordt je beloont en bij het laten niet bestraft.
9 10
Risalah: er is geen adzan of iqama bij het ‘eid gebed. De imam bid twee rak’at waarin hij
11 12 13
luidt, reciteert met de moeder van de quran en sabieh iesma rabieka al-a’la en shamsie wa duhaha en
dergelijke.

Hamza Maqbul: “dergelijke” verwijst naar een dergelijke lengte.

ste 14
Risalah: En hij doet in de 1 (rak’a) zeven (keer de tabier ) voor de recitatie met de
15 de
takbieratul ihram erin en in de 2 (rak’a) vijf (keer de takbier) zonder de takbier van opstaan ermee te tellen.

Hamza Maqbul: Over die manier van doen van het gebed is een meningsverschil.
de
Na de 7 takbier is er een pauze gelijk aan de tijd om de takbier te doen.
ste
Je heft je handen alleen voor de 1 takbier.
Volgens de hanafi school is het anders: volgens Abdullah ibn Mas’ud zijn overlevering: doe je 4 keer extra
de
takbier na de takbieratul ihram en voor elke extra takbier hef je jouw hand. Bij de 2 rak’a doe je na de surah
de 16
drie keer de takbier staande bij elk hef je jouw hand en met de 4 ga je naar ruku’ .

Alle twee de manieren zijn geldig maar het verschil is in de voorkeur. De mensen van Kufa namen hun geloof
via Abdullah ibn Mas’ud en het grootste deel van hun fiqh was via hem. Er is een Hadith waarin Abdullah ibn
17
Mas’ud geprezen wordt “neem de helft van je deen van ibn umie ‘abd ”.
18
Imam Malik en de geleerden van Medina deden het omwille van de tabi’ien die het zo deden in de moskee
van de profeet salalaho aleihi wasalam. Dus die levende, massa overlevering zagen zij sterker en prefereerde ze
voor die andere overlevering.

9
Grote of kleine oproep voor het gebed.
10
gebedseenheden
11
soerah al-fatiha
12
Surah al-a’la.
13
Surah ash-shams.
14
Het zeggen van “Allahu Akbar” Allah is Groot.
15
De openingstakbier wanneer je jouw gebed begint.
16
De buigende houding.
17
Dit was de bijnaam van Abdullah ibn Mas’ud.
18
De studenten en moslims die met de metgezellen van de profeet salaho aleihi wasalam geleefd hebben.
19 20 21
Risalah: in elke rak’a zijn er 2 sajdas , erna doet hij de tashahud en salam .

Risalah: Erna gaat hij op de minbar en geeft de khutba(toespraak) waarbij hij zit voor
de eerste toespraak en (ook) in het midden van de twee toespraken en gaat erna weg.

Hamza Maqbul: “Hij” verwijst hier naar de imam.

Risalah: en het is ook mustahab voor de imam om terug te gaan via een andere weg
dan degene van waar hij kwam en de mensen ook. En dat hij op het offerfeest met zijn offerdier komt naar de
gebedsruimte en het daar slacht zodat de mensen door hem leren hoe het moet en na hem gaan slachten.

Hamza Maqbul: dat is mustahab voor hem, de profeet salalaho aleihi wasalam heeft dat ook gedaan.
22
Het ‘eid gebed in de moskee verrichten is makruh(afgeraden) , tenzij er een reden is zoals regen, ... . Het
buiten bidden is mustahab volgens Malik en Abu Hanifa.
In de Hadith komt het dat het gebed in de profeet salalaho aleihi wasalam zijn moskee honderdduizend keer
beter is dan in andere moskeeën, en zelfs dan gingen ze op de dag van ‘eid buiten naar de woestijn en deden ze
daar het gebed. Dat is omdat de ‘eid dag, aanschouwt is, door Allah, de engelen en de hele schepping, het dient
gezien te worden.

Risalah: de imam en mensen beiden gedenken Allah luid tot ze bij de gebedsruimte
komen, (dat doen ze) zowel op (‘eid) al-fitr als op (‘eid) al-adha.

19
Een sajda is de neerknieling met het voorhoofd op de grond. Het is een verplicht onderdeel van het gebed.
20
De tashahud: het zeggen van de tahiyat en rasoeloehoe op het einde tijdens de zitting. Het werdt tashahud
genoemd omdat de uitspraak van het één/uniek verklaren van Allah en boodschap erin voorkomen zie sharh
muslim. Het is een Sunnah onderdeel waarvoor iemand bij het vergeten 2 sajdas voor de salam en voor het
toevoegen 2 sajdas na de salam doet.
21
Het uit het gebed gaan, door het zeggen van “aSalamu Aleykum”. Het is een verplicht onderdeel van het
gebed.
22
Als je het laat wordt je beloont en als je het doet niet bestraft.
Hamza Maqbul: in de hanafie school prefereren ze luid voor (‘eid) al-adha en rustig voor (‘eid) al-fitr. Volgens
de Maliki school zijn beide luid.

Risalah: Als de imam binnenkomt voor het gebed stoppen ze ermee en doen ze
takbier samen met de imam in zijn toespraak.

Hamza Maqbul: “ze” verwijst naar beide: de imam en de mensen. Erna is het mustahab voor hun om het stil te
zeggen met hem.
23
Bij de khutba(toespraak) is het mustahab om met al-hamd te beginnen, zo is het mustahab om de khutba van
de twee ‘eids met takbier te beginnen.
ste
Voor de 1 khutba wordt de takbier negen keer gedaan, en dan doet hij de takbier gemengd met zijn khutba
en zeggen de mensen het met hem.
de
Bij het begin van de 2 wordt de takbier zeven keer gedaan, en dan doet hij de takbier gemengd met zijn
khutba en zeggen de mensen het met hem.

Risalah: ze zijn stil in al de rest buiten dat.

Hamza Maqbul: het is mustahab om stil te zijn en niet fard(verplicht), zoals bij jum’ah(het vrijdagsgebed). Je
kunt de salam tegen iemand zeggen die je lang niet zag en niet meer zou zien, maar concentreer je op de
khatieb(toespreker).

Risalah:

Hamza Maqbul: dat zijn zaken gerelateerd aan het offerfeest, we zullen dat behandelen bij de uitleg van hajj.

23
Het zeggen van alhamdulilah, alle eer en dank is slechts voor Allah.
Risalah: de takbier na de gebeden: “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar”. En als je
24 25
samen met de takbier, tahlil en tahmied doet, is dat goed. Je zegt als je wil: “Allahu Akbar, Allahu Akbar, laa
ilaha illa Allah, wAllahu Akbar, Allahu Akbar, walielahie al-hamd.” Die en de eerste zijn overgeleverd van Malik
en er is flexibiliteit hierin.

Hamza Maqbul: de vormen van het zeggen van de takbier zijn verschillende overgeleverd van de profeet
salalaho aleihi wasallam. Één manier is in sets van 3 keer de takbier en een andere is zoals die andere in de
tekst. De eerste is geprefereerd volgens Abu Hanifa en Malik; Shafi’i prefereert verschillende overleveringen
die lijken op de tweede vorm maar er is een langere toevoeging bij.

Risalah:

Hamza Maqbul: dat zijn ook zaken gerelateerd aan het offerfeest, we zullen dat behandelen bij de uitleg van
hajj.

26
Risalah: Ghusl voor de twee ‘eids is goed maar niet verplicht.

Hamza Maqbul: voor het vrijdagsgebed is het sunnah, het is mustahab om te doen net voor je zult vertrekken
naar de moskee.
Ghusl voor de twee ‘eids is uit respect voor de dag, zelfs als je leeft in een plaats zonder ‘eid gebed is het nog
steeds mustahab.

24
Het zeggen van laa ilaha illa Allah, (niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah)
25
Het zeggen van alhamdulilah.
26
De rituele wassing en wrijving van het lichaam van top tot teen inclusief de kleine plaatsen die soms vergeten
worden zoals de knieholte, navel,.. .
Risalah: het is mustahab op de twee ‘eids om parfum op te doen en mooie kleren te
dragen.

Hamza Maqbul: parfum is sunnah, maar die van vrouwen is anders dan die van mannen. Voor mannen is
degene met een lekkere, sterke geur zoals bv. ‘oed, rozengeur, musk. Voor vrouwen is het sunnah de parfum
met een fijne geur te dragen die is als een kleur, als saffraan of hennah, je ruikt die alleen van dichtbij. Dat is
zodat ze geen negatieve aandacht zullen aantrekken.
Mooie kleren volgens Malik voor het vrijdagsgebed zijn je mooiste witte kleren en voor het ‘eid gebed je
mooiste kleren ongeacht kleur.