Você está na página 1de 3

Astral Seyahat

Bu, pek çok defa açıkladığım basit bir nedenden dolayı koyduğum bir kural: Hizmet
etmeyi bir ayrıcalık olarak görüyorum. Bu yüzden yardımcı olabilirsem üstlendiğim
görevimi yerine getiriyorum demektir. Dolayısıyla bize bu şansı veren Yüce Ruha
şükredilmelidir.

Gönüllü olarak geldim ve öğrendiğimi kabul edecek olanlarla paylaşmaya gönüllü


oldum. Başarırsam bu benim mükâfatımdır. Birkaç kısa yılda ruhsal gerçekleri bu
kadar çok kişiye yayabilmiş olmak benim için büyük bir sevinç kaynağı.

Bunu başarabilmiş olmak kalbimi sevinçle dolduruyor. Keşke çok daha fazla kişiye
ulaşabilsem, bilgiyle gelen mutluluğu tadabilseler. Cehaleti bilgiye, boş inancı
hakikate, teolojiyi ilhama tercih etmeleri hiç anlamadığım bir şey. Bu, insanlığın
idrakimin dışmda kalan bir zaafiyeti.

Yolunuzun, izlenmesi kolay bir yol olmadığını biliyorum. Büyük bilgiye sahip
olanların onu güçlüklerden geçerek kazanmak zorunda olması ve bunun izlenecek yolda
normal olması garip değil mi? Hayır, garip değil, böyle olması zorunlu.

Size tüm bilgelik, hakikat ve bilginin timsali olmadığım uyarısında bulunmam


gerekli. Ben sadece sizden birkaç yıl fazla yaşamış, varoluşun daha yüksek
düzeylerinde deneyimleri olmuş bir ruhum. Bu deneyimler benim öz itibarıyla basit
olan, büyük hakikatlerin bir kısmına ulaşmamı sağladı. Onları aydınlatıcı ve
yardımcı buluyorum. Bu yüzden bu bilgiyi almaya hazır herkes ile paylaşmayı teklif
etmek üzere geldiğim yoldan geri döndüm.

Ancak ben de tıpkı bir insanım. Yanılmaz değilim. Hata yapabilirim. Kitaplarda,
dergilerdeki tasvirimde mükemmelliğin zirvesine ulaştığım görünse bile mükemmel
değilim. Bu hakikatlerin, kendilerine öğretilenlerle yanılgıdan kurtulan, giderek
artan sayıda insan tarafından kabul edilmiş ve edilmekte olmasına müteşekkirim.

Diğer insanların, kendilerini, yaşadıkları dünyayı, yeryüzündeki varolma


maksatlarını daha açık tanımalarına yardımcı olmak için söylemem gerekenleri
bulduğumda hep minnettarlık hissederim. Gezegeninizde geçirdiğiniz birkaç yılın
ötesinde ne bulunduğunu anlatmam için söylemem gerekenleri bulduğumda hep
minnettarlık hissederim.

Söyleyeceklerim karmaşık sözler, öğretecek girift öğretiler değil, sadece doğa


yasalarmm ve nasü işlediklerinin yorumu. Hep mantığa hitap ediyorum. Bu yasaların
ancak makul olduğunu fark ettiğinizde anlaşılabileceğini biliyorum. Çağrımız kör
bir inanca değil.

Daha yüksek kaynaklardan doğduğu iddiasında bulunan herhangi bir öğreti bizim
dünyamızdan gelirse ve mantığınızı isyan ettirir, aklınıza hakaret ederse hep “onu
reddedin” derim. Mantık yoluyla işbirliğinizi kazanamazsak rehber denilebilecek
değere sahip değilizdir.

Geçen yıllarda Silver Birch, “rehbere tapmama” ikazında bulunmuştur. İşte şimdi
bunun nedenlerini açıklıyor:

Hiçbir rehber varlık mükemmel değildir. Bizler hata yapabiliriz; sadece Büyük Ruh
hiç hata yapmaz. Bizler hepimiz insanız ve hata yapmaya mahkûmuz. Bizim dünyamızdan
sunulanın mantığınızın engelini aşması gerektiğini daima söyledim. Doğru olduğuna
inanmadığım hiçbir şeyi asla size söylemediğim için sevginizi ve ilginizi kazandım.

Asla emretmedim ya da zorlamadım. Ancak size en iyi ruhsal sonuçları getirecek


prensipler olarak kabul ettiğim şeyleri size verdim. Maddî sonuçları ruhsal
sonuçlarla karıştırmayınız. Bazen sizin için en ağır maddî felâket görünen şey size
ruhsal olarak en büyük yararı sağlayabilir.

Siz her soruna dünyevî gözle bakıyorsunuz, biz ise ruh gözüyle bakarız; genellikle
bunlar aynı şeyler değüdir. Sizin için bizim dünyamıza geçmek acı bir olaydır.
Bizim için ise bizim dünyamıza geçmek sevinç kaynağıdır.

Sınırlı akıllarınızla her durumun hakikati hakkında hüküm veremezsiniz. Önceden


söylediğim gibi bilginin yardımcı olamadığı yerde size açıklanmış olana inanın.
Ancak her şey söylendiği ve yapıldığında özgür iradeye sahip olursunuz.
Hayatlarınızı nasıl yaşadığınız başkasmm değil sizin sorumluluğunuzdur. Size ne
derece yakın olurlarsa olsunlar başkalarının hayatını da yaşayamazsınız.

Onların yaptıklarının sorumluluğu kendilerine aittir, size değil. Gerçek bu


olmasaydı Tanrı’nın adaleti, yeryü-zündeki adalet kefelerinden daha zayıf olurdu.
Kazandığınızın karşılığını ruhsal olarak alacaksınız. Kazanamadığınızın karşılığını
da ruhsal olarak ödeyeceksiniz. Yasa bu-dur ve mükemmel işlemektedir.

Bizim hiç olduğumuzu size hatırlatmak bizim görevimiz. Hepimiz Büyük Ruh’un
temsilcileriyiz. Tanrı iradesini s gerçekleştirebilir ve Tanrı gücünün diğer
insanlara erişmesini sağlayabilirsek fırsatlara şükretmeli ve bize verilen
görevleri başardığımıza sevinmeliyiz.

Benim kendi iletişim aracımı kullandığım gibi kendi araçları olarak beni kullanan
benim dünyamdakilerin yardımıyla açık şekilde ifade ettiğim basit hakikatlere
verilen önemden dolayı bazen bana pek gerçek gelmeyen bir tablo oluşur.

Keşfettiklerimi almaya hazır olanlarla paylaşmak için geri dönmem istenildi ve


kabul ettim. Hatasız olduğum iddiasında değilim. Gelişimimim sonuna gelmedim. Ama
keşfettiklerimi ve öğrendiklerimi almaya hazır olanlara yardımcı olacaksa
karşılıksız sunuyorum.

Geçen yıllarda bana ait olmayan öğretilerin acı, sıkıntı ve güçlük içindekilere
yardım ettiğini görmek bir mutluluk kaynağıdır. Bu öğretiler herkesin
izleyebileceği bir yolun olduğunu göstermiştir. O yolun izlenmesi, insanların
kırılması imkânsız zincirde bir halka oluşturarak kendilerini, tüm yaşamdan sorumlu
olan ve her canlıya kendi Tanrı varlığından bir parça bahşeden sonsuz gücü
anlamalarını sağlar.

Rehber olma yeterliliğine ulaşanlar kendilerine tapıl-masmın yanlış olduğunu


bilirler. İbadet Büyük Ruha, sevginin, hikmetin, hakikatin, bilginin, ifşa ve
anlayışın mükemmel timsaline yapılmalıdır. Tüm şükürlerin, ibadetin sunulması
gereken yerde, Büyük Ruh ile çocukları arasında daha büyük ahenk olması için
yapılan çabanın yöneleceği yerde bir sapma olmasına izin vermemeliyiz.

Sevginiz her zaman memnuniyet verir. Bu memnuniyet sadece, sevginin dünyanızda


görevime devam edebilmemi sağlamasından dolayıdır. Sevgi kazanabiliyorsam bana
verilen görevi yerine getiriyorum demektir. Sizin soğuk dünyanıza geldiğimde bana
yardımcı olan sıcaklığı sevgiden almaya devam edeceğim.

Kendinizi tamamlamanız tüm başarılar içinde en önemli olanıdır. Bu, insanlara


kendilerini nasıl tamamlayacaklarını, şuurlarda yeniden doğuşa nasıl ulaşacaklarını
öğretmek için sizin dünyanıza dönmemizin amaçlarından biridir. Bu, sizin
dünyanızın, tüm mükâfatlarından yararlanması ve insanların pek çok yerde bulunan
kardeş kavgası yerine barış, ahenk, işbirliği ve sevgi içinde yaşamaları için tek
yoldur.

Sayıca sizden az olmamıza rağmen plân giderek açığa çıkıyor. Sürekli ilerleme
sağlamyor. Giderek daha çok sayıda gezgin ruh şüphesizliğin yoluna giriyor. Bu da
tamamen kazançtır.