Você está na página 1de 6

SKE 2102 –ASAS ELEKTRONIK

MINI PROJEK

NAMA MODUL ASAS ELEKTRONIK

05: PEMASANGAN DAN PEMATERIAN KOMPONEN


TOPIK
ELEKTRONIK
KOD LA SKE 2012
Membina litar elektronik mudah berdasarkan skematik
AMALI dengan mengamalkan teknik pematerian yang betul
dan sempurna

HASIL PEMBELAJARAN LnP :-


Di akhir amali ini, pelajar dapat:-
1. Membina litar elektronik mudah berdasarkan skematik dengan mengamalkan teknik
pematerian yang betul dan sempurna (CLO3)

ARAHAN : Pelajar dikehendaki menyediakan peralatan yang diperlukan dan memastikan ruang
kerja selamat sebelum memulakan kerja .

AMALI 1 : MENGHASILKAN KENDALIAN LITAR TRANSISTOR.

1.0 OBJEKTIF:

Di akhir pelaksanaan amali, pelajar dapat;


i. Menghasilkan kendalian litar transistor.

2.0

PERALATAN / PERKAKASAN/
PERISIAN/ BAHAN

Komponen Bilangan
Perintang R1 – 1.5 MΩ 1
R2 – 18 KΩ 1
R3 – 470 Ω 1
L.E.D 1 1
Transistor, T1 2N2222A 1
Protoboard 1
Bateri 9V 1
Set Pemateri 1

1
SKE 2102 –ASAS ELEKTRONIK

3.0 PENGENALAN

3.0 KAEDAH PELAKSANAAN AMALI

- Melakukan proses pematerian bagi satu litar mini projek yang telah ditetapkan.

 Membaca litar skematik.

 Melukis litar skematik bergambar .

i. Pasangkan komponen mengikut gambarajah litar yang dilukis


ii. Pastikan polariti komponen tidak terbalik.
iii. Lakukan sambungan litar diatas strip board.
iv. Sebelum memasang bateri ,periksa semula sambungan litar.
 Memasang komponen.

 Menguji litar projek yang siap

i. Ujian fizikal dan mekanikal.

ii. Ujian keterusan.

 Menguji kendalian litar projek yang siap.

i. Cuba periksa dan perbaiki dan cuba semula sehingga berjaya.


 Mengesan kerosakan litar projek.

 Membaikpulih litar projek.

5.0 KESIMPULAN :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2
SKE 2102 –ASAS ELEKTRONIK

3
SKE 2102 –ASAS ELEKTRONIK

CLO 2 : MENGHASILKAN KENDALIAN LITAR YANG MENGGUNAKAN IC

Pemberat 4 3 2 1
Skor Pencapaian
Kriteria Sub Kriteria / Aspek Kriteria
Sangat Kurang Tidak Pelajar (%)
(%) Kompeten
Kompeten Kompeten Kompeten
persediaan bahan dan peralatan 15% ____ / 4 x 15 = _____
1. CLO 2 –
Technical
Skills/Hands- mematuhi peraturan keselamatan 15% ____ / 4 x 15 = _____
On
(30%) Jumlah ____ / 30

melukis litar skematik untuk dipasang atas


20% ____ / 4 x 20 = _____
'veroboard dot'
memasang litar di atas stripboard. 20% ____ / 4 x 20 = _____
2. CLO2 -
PRODUCT memasang litar dengan menggunakan kaedah
70% ( Wiring 20% ____ / 4 x 20 = _____
pematerian di atas stripboard
60% + Testing
10%) Membuat pengujian dengan memasukkan
10% ____ / 4 x 10 = _____
bekalan voltan ke litar IC ('integrated circuit')

Jumlah ____ / 90

Jumlah Markah Keseluruhan ____ / 100

Jumlah Markah Pemberat CAP ____ / 100 x 45 = ____

4
SKE 2102 –ASAS ELEKTRONIK

KAEDAH PELAKSANAAN MINI PROJEK

Cara memasang dan menguji

 Baca cara memasang dan menguji ini sehingga habis sebelum melakukan tindakan.

 Pasangkan komponen mengikut gambarajah litar diatas.

 Pastikan polariti komponen tidak terbalik.

 Lakukan sambungan litar diatas protoboard .

 Sebelum mula memateri ,periksa semula sambungan litar.

 Pastikan pemateri berada dalam keadaan panas, berhati-hati menggunakan alat


pemateri.

 Pasangkan bateri dan check transistor dengan memegang badan transistor.

 Jika terasa panas yang luar biasa, tanggalkan bateri secepat yang mungkin.

 Jika tidak, litar akan terbakar.

 Kepanasan pada transistor ini disebabkan oleh sambungan litar yang salah atau polariti
komponen yang terbalik.

 Cuba periksa dan perbaiki serta cuba semula sehingga berjaya.

5
SKE 2102 –ASAS ELEKTRONIK

Lukis gambarajah litar di atas protoboard berpandukan gambarajah skematik